P. 1
Latijnse Spreuken

Latijnse Spreuken

|Views: 423|Likes:
Published by Steven
Roma sterven uno niet aedificata est. Rome werd niet in een dag gebouwd. Recta linea brevissima, recta via tutissima.
Rechte lijn is de kortste, rechte weg is de meest veilige. Bis vincit qui se vincit in victoria. Hij verovert tweemaal die zichzelf overwint in de overwinning. (Publius Syrus)
Roma sterven uno niet aedificata est. Rome werd niet in een dag gebouwd. Recta linea brevissima, recta via tutissima.
Rechte lijn is de kortste, rechte weg is de meest veilige. Bis vincit qui se vincit in victoria. Hij verovert tweemaal die zichzelf overwint in de overwinning. (Publius Syrus)

More info:

Published by: Steven on Nov 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2014

pdf

text

original

Latijnse Spreuken

De Latijnse Spreuken zijn van een groot belang voor mij en hopelijk voor u als goed.
Ontspannen, lezen en nu genieten van de uitspraken van de Ouden.
In regione caecorum rex est luscus.
In het land van de blinden, eenoog koning is. (rasmus!
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
$dde parvum parvo magnus acervus erit.
%oeg een beetje om een beetje en er zal een grote hoop te zijn. (Ovidius!
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
&ene'icium accipere libertatem est vendere.
(et aanvaarden van een gunst is om te verkopen iemands vrijheid.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
De )ustibus niet est disputandum.
Op het gebied van smaak, er is geen argument.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
Dulce bellum inexpertis.
Oorlog is zoet voor degenen die nog nooit hebben gevochten.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
Damnant *uod non intelligunt.
+ij veroordelen ,at ze niet begrijpen.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
-icatrix manet.
(et litteken blij't.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
$bsentem laedit cum ebrio *ui litigat.
Om ruzie met een dronken is om verkeerde een man die er niet eens.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
-astigat ridendo mores.
en corrigeert douane door te lachen naar hen.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
%ulpes pilum .utat, niet mores/
en vos verliest zijn huid, maar nooit zijn karakter.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
$ut %iam inveniam aut 'aciam.
Ik zal o',el een manier vinden o' er een maken.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
0imeo Danaos et dona 'erentes.
Ik ben bang dat de Danaens 1de oude )rieken2, zel's als ze geschenken brengen.
(%ergilius, $eneis, 3, 45! geuit door Laoco6n als hij ,aarschu,t zijn collega 0rojanen
tegen de aanvaarding van het 7aard van 0roje.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
Deos nim religuos accepimus, -aesares dedimus.
De goden ,erden overgeleverd aan ons, maar ,ij maakten de -aesars (dat ,il zeggen, de
heersers! onszel'.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
8bi 'umus, ibi ignis.
9aar rook is, is vuur.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
0empus rerum imperator.
0ijd is soeverein over alle dingen.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
0empus anima rei.
0ijd is de ziel van de dingen.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
-rede *uod habes, et habes.
)eloo' dat je het hebt, en je doet.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
-ucullus niet 'acit monachum.
De kap maakt de monnik.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
-ineri gloria sera venit.
:ame om de doden te laat komt.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
%asa vana plurimum Sonant.
Lege potten maken het meeste la,aai.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
:lectere si ne*ueo superos, $cheronta movebo.
$ls ik niet kan buigen de (emel, zal ik gaan hel.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
$ls de ,ind zal niet dienen, naar de riemen.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
$b ove maiori discit arare minderjarige.
%an de oudere os de jongere leert ploegen aan.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
-orruptisima re publica plurimae leges.
In de meest corrupte staat zijn de meest ,etten. (0erence!
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
Sum *uod eris; :8I *uod es.
+oals je bent, ik ,as. +oals ik ben, zal je zijn. ()ebruikt op <omeinse gra'stenen!.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
-ineri gloria sera est
)lorie besteed aan as komt te laat.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
Legum servi Sumus ut liberi esse possimus.
9ij zijn slaven van de ,et, zodat ,e in staat zijn om vrij te zijn.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
Sol lucet omnibus.
De zon schijnt voor iedereen.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
%incit omnia veritas.
9aarheid over,int alles.
" Latijn Spreuken
0emporis ars medicina :ere est
0ijd is de beste manier van genezing. (Ovidius!
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
Silent nim leges inter arma.
9etten zijn stil in tijden van oorlog.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
Si vis pacem, para iustitiam.
$ls je vrede ,ilt, bereid gerechtigheid.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
7ericlum ex aliis 'acito tibi *uod ex usu Siet.
0eken van anderen de les die kunnen pro'iteren jezel'. (0erence!
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
Semper inops *uicum*ue cupit.
9ie ,il is altijd slecht. (-laudische!
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
Semper 7aratus
$ltijd klaar. (.otto van de 8nited States -oast )uard!
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
$mare et sapere vix deo conceditur.
+el's een )od vindt het moeilijk om lie' te hebben en ,ijs te zijn op hetzel'de moment.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
-onscientia mille testikels.
(et ge,eten is zo goed als duizend getuigen.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
$dversus Solem ne lo*uitor.
Spreek niet tegen de zon. (Dat ,il zeggen, maak geen ruzie een voor de hand liggende
'eit!
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
Scientia niet habet inimicum =isi ignorantem.
>ennis hee't geen vijanden, maar de on,etenden.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
$mantium irae amoris I=0)<$0I est
Lovers ruzies zijn de vernieu,ing van de lie'de.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
$d verecundiam.
Oproep aan bescheidenheid in een argument.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
0ekort Omne *uod nasciture.
$lles ,at ,ordt geboren overlijdt. (?uintillan!
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
-ras amet *ui nun*uam amavit, ?ui*ue amavit, ratingbureaus amet.
.oge hij van morgen, die hee't nooit van tevoren; n moge hij die hee't lie'gehad, hou
van morgen en
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
.endacem memorem esse oportet.
(et is passend dat een leugenaar moet een man van goed geheugen.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
<oma sterven uno niet aedi'icata est
<ome ,erd niet in een dag gebou,d.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
<ecta linea brevissima, recta via tutissima.
<echte lijn is de kortste, rechte ,eg is de meest veilige.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
&is vincit *ui se vincit in victoria.
(ij verovert t,eemaal die zichzel' over,int in de over,inning. (7ublius S@rus!
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
Dimidium 'acti *ui coepit habet.
(ij die is begonnen hee't het ,erk het halve ,erk. ((orace!
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
:aber est *uis*ue 'ortunae suae.
Ieder mens is de architect van zijn eigen 'ortuin.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
=emo D$0 *uod non habet.
=iemand gee't ,at hij niet hee't.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
?uot linguas calles, tot homines valleien.
8 bent de moeite ,aard zo veel mogelijk mensen de talen die je spreekt.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
7er'er et obdura; dolor hic tibi proderit olim.
9ees geduldig en taai, en sommige dagen deze pijn zal nuttig zijn voor jou.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
&onitas niet est pessimis esse meliorem.
(et is niet goedheid beter dan de slechtste.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
?uod medicina aliis, aliis est acre venenum.
9at is de geneeskunde om een aantal, is bitter vergi' voor anderen.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
.utantur omnia nos et mutamur in Illis.
$lle dingen veranderen, en ,ij veranderen met hen.
" Latijn Spreuken
################################################## ##############################
=iet teneas aurum totum *uod splendet ut aurum.
=eem niet als goud alles ,at glanst als goud.
" Latijn Spreuken
(ier is een bijbelse gezegde die vergelijkbaar is met een <omeinse. A$cta =on %erba.A
%ertalingB A9erk, geen ,oorden.A )eloo' zonder ,erken is dood, zegt Cames (oo'dstuk
t,ee. .ark zestien en zestien deelstaten dat geloo' en doop zal een persoon van de zonde
en de satan te slaan. n het moet ,orden gedaan in de naam van Cezus volgens het boek
(andelingen. +oek het uit voor jezel'. >an je een gezegende dag.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->