P. 1
Eula_Nero_nl-NL

Eula_Nero_nl-NL

|Views: 15|Likes:
Published by Marisol Gutiérrez

More info:

Published by: Marisol Gutiérrez on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

Eindgebruikersovereenkomst Softwareproducten: het onderwerp van deze overeenkomst zijn de Nero-softwareproducten, elk bestaande uit een selectie

van componenten die verschilt afhankelijk van de verschillende producten en de onafhankelijke toepassingen, plug-ins, functieverbeteringen en programma's van de volgende lijst: Nero Burning ROM, Nero Express, Nero StartSmart, Nero BurnRights, Nero ControlCenter, Nero InfoTool, Nero CoverDesigner, Nero Kwik Media, Nero Kwik Wifi Sync, Nero Kwik Mobile Sync, Nero Kwik Move it, Nero Kwik Faces, Nero Kwik Burn, Nero Kwik DVD, SyncUP, Mobile Sync, Nero WaveEditor, Nero SoundTrax, Nero BackItUp, Nero Video, Nero Vision, Nero Recode, SecurDisc Viewer, Nero RescueAgent, Nero DiscSpeed, Nero DiscCopy Gadget, Nero Kwik Slide Themes, Nero Template Packs, DTS Plug-in, BD Playback Plug-in, Gracenote Plug-in ('Software') Licentieverlener: Nero AG (hierna 'Nero' genoemd) DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U, DE 'EINDGEBRUIKER' EN NERO AG, IM STOECKMAEDLE 18, 76307 KARLSBAD, DUITSLAND AFSLUITEN VAN HET CONTRACT DEZE OVEREENKOMST IS INGEGAAN DOOR HET OPENEN VAN DE VERZEGELDE VERPAKKING VAN DE NERO-SOFTWARE OP DE 'DATUM VAN INGANG' STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MOET U DE SOFTWARE EN ALLE MEEGELEVERDE ONDERDELEN (INCLUSIEF GESCHREVEN MATERIAAL EN MAPPEN OF ANDERE HOUDERS) ONMIDDELLIJK RETOURNEREN NAAR HET ADRES WAAR U DEZE HEBT GEKOCHT. U KRIJGT HET BEDRAG DAN VOLLEDIG TERUGBETAALD. OF DOOR DE GEDOWNLOADE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST WANNEER U TIJDENS DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE OP DE KNOP 'ACCEPTEREN' KLIKT. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MOET U DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE ANNULEREN OF ZO SNEL MOGELIJK ONGEDAAN MAKEN EN DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE ONDERDELEN (INCLUSIEF DOCUMENTATIE OF HANDLEIDINGEN) VERWIJDEREN. ALS DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EEN AANBIEDING VAN NERO BETREFFEN, IS UW ACCEPTATIE UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE VOORWAARDEN DAARVAN. Bij wie u de hierboven beschreven Software hebt verkregen, bepaalt welke voorwaarden van uw licentieovereenkomst ('Overeenkomst') van toepassing zijn: (a) Gekocht bij een OEM-partner van Nero; of (b) Gekocht bij Nero of een distributeur van Nero; of (c) Een gratis of demoversie van Software gedownload. (d) Deelname aan een bètaprogramma van Nero wat kan worden onderscheiden als volgt: Als op de omslag van het cd-doosje waarin u de Software hebt ontvangen, het woord 'OEM' of 'Essentials' staat (of wanneer dit op de schijf zelf staat), hebt u een kopie van de Software van een OEM-partner van Nero gekocht. Dit is ook van toepassing als u Software hebt gedownload die alleen mag worden geïnstalleerd als u een hardwareapparaat op uw pc moet aansluiten. Als de omslag van het cd-doosje waarin u de Software hebt ontvangen alleen het Nero-label bevat en indien hierop niet het woord 'OEM' of 'Essentials' staat (of wanneer dit niet op de cd zelf staat), hebt u een kopie van de Software van Nero of van een distributeur van Nero gekocht. Als de schijf die de software bevat of de Software zelf de naam 'TEST', 'DEMO', 'GRATIS', 'FREEMIUM','LITE' heeft of soortgelijke termen bevat en gratis is gedownload via www.nero.com, de officiële website van Nero, hebt u een gratis of demoversie van de Software verkregen. Als de schijf die de software bevat of de Software zelf de naam 'BETA', 'PRE-RELEASE' of een soortgelijke naam heeft, hebt u de Software verkregen door deelname aan een bètaprogramma van Nero. BEPAALDE VOORWAARDEN KUNNEN OOK VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN (e) HET GEBIED WAAR U NORMAAL VERBLIJFT EN DE SOFTWARE HEBT AANGESCHAFT (f) Als de Software werd verworven via een aanbieding met de titel 'Familie', 'Familiepakket' of een soortgelijke naam

HET IS OOK MOGELIJK DAT U DIRECT MET NERO EEN ANDERE OVEREENKOMST HEBT AFGESLOTEN DIE DEZE OVEREENKOMST GEDEELTELIJK OF VOLLEDIG AANVULT OF VERVANGT.

A.LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GEKOCHT VAN EEN OEM-

niet gebruikt of overdraagt en derden geen toestemming verleent om deze te gebruiken. Als u besluit om een Update te installeren. U KUNT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN VOLGENS DE WET DIE KUNNEN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED. decompileren of reverse engineering toepassen op de Software. IV. DE OEM-LICENTIE DIE HIERBIJ WORDT VERLEEND. een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer. Een kopie die op een netwerkserver is geïnstalleerd uitsluitend met het doel de kopie naar andere computers te distribueren. Als het verwachte aantal gebruikers van de Software het geautoriseerde aantal toepasselijke licenties kan overtreffen.PARTNER I. De Software is 'in gebruik' op een computer wanneer de Software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf. Voor alle duidelijkheid. en dit in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst.en/of ondersteuningsverplichtingen hebben. Elke overdracht dient de meest recente update en alle vorige versies te omvatten. mag u tegelijkertijd maximaal evenveel kopieën van de Software in gebruik hebben als u licenties hebt. Indien u de Software niet in de originele verpakking hebt gekocht en indien u volgens deze subparagraaf geen ontvanger van de overdracht bent. mogen niet worden gekopieerd.of archiefdoeleinden één kopie van de Software maken. NERO VERLEENT U GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE OEM-LICENTIE. en (c) u alle kopieën van de Software van uw computer verwijdert en afziet van verder gebruik van de Software in de toekomst. IS ALLEEN GELDIG INDIEN DEZE SAMEN MET DE CD-/DVDOPNAMEHARDWARE IS GEKOCHT. maar u mag uw rechten volgens deze Overeenkomst wel permanent overdragen. U mag de Software niet demonteren. behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is uiteengezet. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT Deze Overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer gebruik te maken van één kopie van de Software die bij deze licentie is geleverd ('OEM-licentie'). (b) de ontvanger instemt met de voorwaarden van deze Overeenkomst. U stemt ermee in geen recht of aanspraak op en geen belang in de Software te hebben. OVERIGE RESTRICTIES U mag de Software niet verhuren of leasen. tenzij dit recht u specifiek is verleend door de toepasselijke wetgeving om alleen te decompileren om de Software samen met andere Software te kunnen gebruiken. kan tegenover u garantie. internationale verdragsbepalingen en andere nationale wetten. Indien de Software niet is beschermd tegen kopiëren. GARANTIES DE BEPERKTE GARANTIE DIE IN DEZE PARAGRAAF IS UITEENGEZET. Een 'Upgrade' is een belangrijke functionele uitbreiding van de Software en kan via de website van Nero (www. dient u over een redelijk mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige gebruikers van de Software het aantal licenties niet overschrijdt. Updates en upgrades: u zult de kans hebben de Software te onderhouden door middel van updates en upgrades. mits u het origineel uitsluitend voor back-up. ofwel de upgrade te installeren en te gebruiken. behalve zoals uiteengezet in subparagraaf I. of (b) de Software overzetten naar een enkele harde schijf. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN. Producthandboeken en geschreven materiaal die met de Software worden geleverd. evenals alle geschreven materiaal. III. RAADPLEEG PARAGRAAF E. beschikt u niet over de licentie om de Software te gebruiken. wordt echter niet beschouwd als 'in gebruik'. zijn de bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing op deze update. krijgt u het recht om ofwel de oorspronkelijk aangeschafte versie van de software. De partij van wie u het product hebt gekocht waarmee deze Software wordt geleverd. VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN.nero. COPYRIGHT De Software is eigendom van Nero of zijn licentiegevers en wordt beschermd door copyrightwetten. U mag de Software niet publiceren of op een andere manier beschikbaar stellen via internet. Een 'Update' is een nieuwe release van bestaande Software en wordt door Nero gratis aan u verstrekt.com) worden aangeschaft. II. Als u besluit om een Upgrade aan te schaffen. U mag de Software niet kopiëren. op voorwaarde dat: (a) u alle kopieën van de Software overdraagt. niet beide. NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET DE BEDOELING IS UW GARANTIERECHTEN TE BEPERKEN WAAR DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. U stemt ermee in dat u de versie die u niet hebt geïnstalleerd.of archiefdoeleinden bewaart. Indien u een meervoudige licentie voor de Software hebt verkregen. kunt u (a) uitsluitend voor back-up. MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. mits de Software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. deze Overeenkomst staat u toe tegelijkertijd één versie van de Software te installeren en te gebruiken (óf de oorspronkelijk aangeschafte versie óf de upgrade). .

Naleving van deze overeenkomst is een voorwaarde voor het legale gebruik van de Software en de meegeleverde onderdelen. X. VI. voor zover deze door middel van Nero Software tot stand zijn gekomen. Nero en zijn dochterondernemingen kunnen niet garanderen dat deze Webzoekfunctie altijd naar behoren werkt. Nero of haar licentiegevers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor welke andere schade dan ook (daaronder zonder beperking inbegrepen: schade wegens winstderving.V. RAADPLEEG PARAGRAAF E. foto's en muziek kunnen worden geüpload. YouTube. vooral om back-ups te maken van de software en alle waardevolle gegevens die op uw pc zijn opgeslagen. heeft Nero het recht deze overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk te beëindigen. zoals vermeld in de voorwaarden die zijn uiteengezet in onderdeel (c)(1)(ii) van Clausule 252. IX. Meer informatie over de Webzoekfunctie is te vinden op www. Duitsland. 76307 Karlsbad. NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET DE BEDOELING IS UW AANSPRAKELIJKHEIDSRECHTEN TE BEPERKEN WAAR DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. Alle kopieën van Nero Software moeten volledig en onherroepelijk worden verwijderd door de Eindgebruiker. en III. VII. of de soortgelijke aankoopvoorschriften van andere toepasselijke organisaties van de Amerikaanse overheidsinstanties.227-7013 van de Defense Federal Acquisition Regulations Supplement. My Space. De Eindgebruiker dient alle relevante wettelijke bepalingen op te volgen. In dit geval is de Eindgebruiker verplicht de originele schijven en alle kopieën van gegevensdragers te retourneren en alle gegevens van de computer van de Eindgebruiker volledig en onherroepelijk te verwijderen. Door schending van de bepalingen met betrekking tot copyright en andere restricties op basis van II.nero. VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHTEN Alle eigendomsrechten voor de geleverde Software zijn voorbehouden aan Nero tenzij alle claims tegen de Eindgebruiker zijn afbetaald of de cheque is geïncasseerd. gedownload en bekeken via zogenaamde 'hostingdiensten' (bijvoorbeeld My Nero. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NERO ALS GEVOLG VAN REGELS 85/374/EEC WORDEN TOEGEWEZEN EN VALLEN NIET ONDER DEZE OVEREENKOMST. XII. zelfs indien Nero op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke schade. verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik van de Software of uit het onvermogen om de Software te gebruiken. DUUR VAN DE OVEREENKOMST De overeenkomst is voor een onbepaalde periode afgesloten. Im Stoeckmaedle 13. Nero behoudt het recht om de functionaliteit van deze functie te wijzigen of om de ondersteuning of opname van deze functie in de Software te staken zonder u daarvan op de hoogte te stellen. SCHENDT U MOGELIJK DE COPYRIGHTWET EN KUNT U WORDEN ONDERWORPEN AAN HET BETALEN VAN SCHADEVERGOEDING OF ANDERE VERHAALMOGELIJKHEDEN. WANNEER U NIET ZEKER WEET WAT UW RECHTEN ZIJN. VIII. INDIEN U NIET HET COPYRIGHT BEZIT OF VAN DE HOUDER VAN HET COPYRIGHT GEEN TOESTEMMING HEBT GEKREGEN OM TE KOPIËREN. met name de wetten op intellectueel eigendom en copyright. problemen of uitval met betrekking tot of voortvloeiend uit het gebruik van de Webzoekfunctie. U KUNT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN VOLGENS DE WET DIE KUNNEN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED. XI.com. heeft de Eindgebruiker niet langer het recht om Nero Software en de meegeleverde onderdelen te gebruiken. U BENT VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR HET WETTIGE EN VERANTWOORDELIJKE GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. WEBZOEKFUNCTIE Nero heeft in een aantal softwaretoepassingen van Nero een functie geïntegreerd waarmee u via de Software een zoekopdracht kunt invoeren die u zoekresultaten uit verscheidene bronnen oplevert. U wordt verzocht om redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen. OEM-partners van Nero zijn aansprakelijk voor die schade betreffende software die bij de OEM is aangeschaft. Als het voorbehoud van eigendomsrechten wordt uitgeoefend door Nero. waaronder internet (de 'Webzoekfunctie'). 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN. VOORZORGSMAATREGELEN De Eindgebruiker dient de Software op een veilige plaats te bewaren en zijn gezinsleden op de na te komen verplichtingen in deze overeenkomst te wijzen. DISCLAIMER DE SOFTWARE IS BEDOELD OM U TE HELPEN MATERIAAL TE REPRODUCEREN WAARVAN U HET COPYRIGHT BEZIT OF WAARVOOR U VAN DE HOUDER VAN HET COPYRIGHT TOESTEMMING HEBT GEKREGEN OM TE KOPIËREN. U erkent en stemt ermee in dat Nero en zijn dochterondernemingen niet aansprakelijk zijn voor vertragingen. DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET UW JURIDISCH ADVISEUR. In geval van schending door de Eindgebruiker van welke verplichting ook die in deze overeenkomst is vastgelegd. . heeft de Eindgebruiker niet langer toestemming om de Software te gebruiken. bedrijfsonderbreking. HOSTINGDIENSTEN Nero heeft in enkele Nero-softwaretoepassingen een functie geïntegreerd waarmee video's. DOOR DE OVERHEID VAN DE VS BEPERKTE RECHTEN Elk gebruik van de Nero-software door de overheid van de VS wordt bepaald door het feit dat de overheid ermee instemt dat de Software onderworpen is aan de Beperkte rechten. De Contractant/Fabrikant is Nero AG.

mits de Software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. Nero verzendt en verwerkt uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn voor de activering van de technologieën van derden. U bevestigt hierbij dat Nero en haar aangesloten ondernemingen geen aansprakelijkheid hebben voor vertragingen. XIII. Nero. Nero behoudt zich het recht voor de functionaliteit te wijzigen of de ondersteuning of integratie van deze functie in de software op elk ogenblik stop te zetten zonder verdere kennisgeving. Behalve het internetprotocoladres dat in sommige rechtsgebieden kan worden beschouwd als persoonlijk identificeerbare informatie. VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U bevestigt hierbij dat Nero en haar aangesloten ondernemingen geen aansprakelijkheid hebben voor vertragingen. Nero behoudt zich het recht voor de functionaliteit te wijzigen of de ondersteuning of integratie van deze functie in de software op elk ogenblik stop te zetten zonder verdere kennisgeving.Flickr of ccMixter). Nero. GRACENOTE ® -MUZIEKHERKENNINGSSERVICE Bij sommige Nero-softwaretoepassingen is de Gracenote®-muziekherkenningsservice bijgevoegd als demoversie. De Software zal geen dergelijke gegevens verzenden zonder uw voorafgaande toestemming. Voor deze activering is de beschikbaarheid van een internetverbinding of faxapparaat vereist. fouten of defecten die betrekking hebben tot deze functie of die voortvloeien uit het gebruik van deze functie. U KUNT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN VOLGENS DE WET DIE KUNNEN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED. wordt echter niet beschouwd als 'in gebruik'. II. Dit zal bijdragen tot de volledige functionaliteit van de Software. XIV. dient u over een redelijk mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige gebruikers van de Software het aantal licenties niet overschrijdt. Nero behoudt zich het recht voor de functionaliteit te wijzigen of de ondersteuning of integratie van deze functie in de software op elk ogenblik stop te zetten zonder verdere kennisgeving. fouten of defecten die betrekking hebben tot deze functie of die voortvloeien uit het gebruik van deze functie. waarvan er enkele in deze uitgave in de vorm van beperkte versies (demo) beschikbaar zijn. een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN. haar aangesloten ondernemingen en dienstverleners bieden geen garantie voor de ononderbroken werking van deze functie. Nero garandeert dat de Software voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de ontvangstdatum in wezen werkt . NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET DE BEDOELING IS UW GARANTIERECHTEN TE BEPERKEN WAAR DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. haar aangesloten ondernemingen en dienstverleners bieden geen garantie voor de ononderbroken werking van deze functie. fouten of defecten die betrekking hebben tot deze functie of die voortvloeien uit het gebruik van deze functie. B. RAADPLEEG PARAGRAAF E. haar aangesloten ondernemingen en dienstverleners bieden geen garantie voor de ononderbroken werking van deze functie. Een kopie die op een netwerkserver is geïnstalleerd uitsluitend met het doel de kopie naar andere computers te distribueren. Nero. bij andere als volledige versie. wordt er geen persoonlijk identificeerbare informatie geleverd aan Nero. XV. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT Deze Overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer gebruik te maken van één kopie van de Software die bij deze licentie is geleverd. De Software is 'in gebruik' op een computer wanneer de Software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf. mag u tegelijkertijd maximaal evenveel kopieën van de Software in gebruik hebben als u licenties hebt.com voor meer informatie. De online activering is beschikbaar om onbeperkte toegang tot deze technologieën te verkrijgen. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GEKOCHT VAN NERO OF EEN DISTRIBUTEUR VAN NERO De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op Software die is gekocht van Nero of een Nero-distributeur zijn precies dezelfde als de voorwaarden die worden genoemd in paragraaf A hierboven. U bevestigt hierbij dat Nero en haar aangesloten ondernemingen geen aansprakelijkheid hebben voor vertragingen. Als het verwachte aantal gebruikers van de Software het geautoriseerde aantal toepasselijke licenties kan overtreffen.nero. AUTOMATISCHE BACK-UPFUNCTIE Sommige Nero-toepassingen zijn voorzien van een automatische back-upfunctie die wordt geleverd door derden en onderhevig is aan afzonderlijke voorwaarden en bepalingen. De complete Gracenote®-muziekherkenningsservice kan worden verkregen door het aanschaffen van de Gracenote-plug-in. U hoeft uw naam of andere persoonlijke gegevens niet op te geven tijdens het activeringsproces. Raadpleeg onze privacyverklaring op www. behalve dat subparagraaf I (Licentieverlening) en subparagraaf IV (Garanties) als volgt luiden: I. Indien u een meervoudige licentie voor de Software hebt verkregen.PATENT ACTIVEREN Voor sommige toepassingen binnen Nero zijn technologieën van derden vereist. GARANTIES DE BEPERKTE GARANTIE DIE IN DEZE PARAGRAAF IS UITEENGEZET.

NERO VERLEENT U GEEN ANDERE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE LICENTIE. De volledige aansprakelijkheid van Nero en uw exclusieve verhaalmogelijkheid wegens een breuk van deze garantie zal. II. behalve dat subparagraaf I (Verlening van het gebruiksrecht) en subparagraaf IV (Garanties) en subparagraaf V (Aansprakelijkheid voor gevolgschade) als volgt luiden en subparagrafen XV (Commercieel gebruik) en XVI (Distributie van gratis versies) moeten worden toegevoegd: I. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWAREPRODUCTEN DIE GRATIS ZIJN GEDOWNLOAD EN/OF TESTVERSIES (DEMO) De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op Softwareproducten die gratis zijn gedownload en/of testversies (demo). NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET DE BEDOELING IS UW AANSPRAKELIJKHEIDSRECHTEN TE BEPERKEN WAAR DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. (b) NERO VERLEENT U GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE GRATIS/DEMOLICENTIE. vooral om back-ups te maken van de software en alle waardevolle gegevens die op uw pc zijn opgeslagen. BEHALVE DE GARANTIES DIE ESSENTIEEL ZIJN VOLGENS DE WET. Nero of haar licentiegevers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor welke andere schade dan ook (daaronder zonder beperking inbegrepen: schade wegens winstderving.zoals beschreven in de bijgeleverde documentatie. Alle impliciete garanties op de Software zijn beperkt tot 90 dagen of de kortste periode die is toegelaten door de toepasselijke wetgeving. U KUNT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN VOLGENS DE WET DIE KUNNEN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED. is deze beperkte garantie ongeldig. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN. welke ook de langste duur is. IN GEEN GEVAL MAG EEN GRATIS DOWNLOAD WORDEN GEDISTRIBUEERD ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN NERO. Indien de fout in de Software het gevolg is van een ongeluk. het downloaden van meerdere kopieën van de Software impliceert geen verlenging van de licentie buiten het gebruik op één computer. Nero is aansprakelijk voor schade ten gevolge van het ontbreken van de eigendom. De Software is 'in gebruik' op een computer wanneer de Software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf. U wordt verzocht om redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen. III. Voor alle duidelijkheid. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT Deze Overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer gebruik te maken van één kopie van de Software die bij deze licentie is geleverd. mits de Software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. dient u over een redelijk mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige gebruikers van de Software het aantal licenties niet overschrijdt. behalve voor overtredingen met lichamelijk letsel tot gevolg. levering bij verkoop of gebruik in combinatie met een product of dienst aan derden of andere . misbruik of verkeerde toepassing. een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer. MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. COMMERCIEEL GEBRUIK Gratis en testversies (demo) van de Software worden uitsluitend aangeboden voor persoonlijk. Nero aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overtredingen tegen deze overeenkomst veroorzaakt door nalatigheid. Als het verwachte aantal gebruikers van de Software het geautoriseerde aantal licenties kan overtreffen. Elke distributie. zijn precies dezelfde als de voorwaarden die worden genoemd in Deel A hierboven. uitsluitend naar keuze van Nero. C. MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. met name voor de schending van copyright van derden. bestaan uit: (a) terugbetaling van de betaalde prijs of (b) herstel of vervanging van de Software die niet overeenkomt met de beperkte garantie van Nero en die naar Nero wordt geretourneerd met een kopie van uw ontvangstbewijs. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NERO ALS GEVOLG VAN REGELS 85/374/EEC WORDEN TOEGEWEZEN EN VALLEN NIET ONDER DEZE OVEREENKOMST.COM. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NERO ALS GEVOLG VAN REGELS 85/374/EEC WORDEN TOEGEWEZEN EN VALLEN NIET ONDER DEZE OVEREENKOMST. STUURT U EEN E-MAIL NAAR: PRESS@NERO. niet-commercieel gebruik. verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik van de Software of uit het onvermogen om de Software te gebruiken. III. RAADPLEEG PARAGRAAF E. welke ook langer is. OM EEN DERGELIJKE TOESTEMMING TE VERKRIJGEN. Elke vervangende Software wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of voor 30 dagen. bedrijfsonderbreking. zelfs indien Nero op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke schade. GARANTIES (a) De gebruiker is zich ervan bewust dat het niet mogelijk is om softwareprogramma's te maken die geen enkele fout bevatten. aankoop. IV.

E. (c) De gebruiker is zich ervan bewust dat het niet mogelijk is om softwareprogramma's te maken die geen enkele fout bevatten. Elke vervangende Software wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode. VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IN DEZE PARAGRAAF WORDEN SPECIFIEKE BEPALINGEN UITEENGEZET DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN. Indien de fout in de Software het gevolg is van een ongeluk. BEHALVE INGEVAL DEZE SOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD ALS ONDERDEEL VAN EEN NERO-BÈTAPROGRAMMA WAAR DE BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST VOOR DE DEELNEMER AAN HET NERO-BÈTAPROGRAMMA. ALS U VRAGEN HEBT OVER HET FEIT OF UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ONDERHEVIG IS AAN DE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST VOOR DEELNEMERS AAN HET NERO-BÈTAPROGRAMMA. DIT ZAL NIET VAN TOEPASSING ZIJN IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN MET PARAGRAAF C OF D VAN DEZE OVEREENKOMST I. ALLE TEGENSTRIJDIGE BEPALINGEN IN DEZE EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VERVANGEN. OM TWIJFELS TE VOORKOMEN WORDT UITDRUKKELIJK VERKLAARD DAT HET GEBRUIK VAN ALLE BÈTA-SOFTWARE OP EIGEN RISICO IS. Nero is hiervoor niet aansprakelijk. is uitdrukkelijk verboden. ZIJN PRECIES DEZELFDE ZOALS UITEENGEZET IN PARAGRAAF A HIERBOVEN. tenzij een dergelijk recht expliciet schriftelijk is verleend door Nero. Nero geeft alleen garantie voor mankementen in de software die de waarde van de Software of de geschiktheid van de Software voor het in de overeenkomst vermelde doel aanzienlijk doen afnemen.IV.commerciële of handelsdoeleinden. NERO . Er is uitsluitend sprake van falen om de mankementen te repareren of de Software te vervangen als Nero voldoende gelegenheid is geboden om de reparatie of vervanging te realiseren. ZIJN DE BEPALINGEN ZOALS UITEENGEZET IN DEZE PARAGRAAF VAN TOEPASSING. (b) Als Nero niet bereid of niet in staat is om deze reparatie of vervanging te verwezenlijken of als deze langer duurt dan een redelijke periode die door de klant is bepaald. (e) Tenzij anders vermeld in de paragraaf 'Aansprakelijkheid voor gevolgschade'. V. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GELEVERD BINNEN EEN BÈTAPROGRAMMA VAN NERO DE LICENTIEVOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GELEVERD BINNEN EEN NERO-BÈTAPROGRAMMA. De gebruiker kan hierbij kiezen tussen een reparatie van de Software of vervangende Software. ('Garanties') als volgt zal luiden: II. als de reparatie of vervanging niet mogelijk is of wordt geweigerd of onacceptabel lang wordt uitgesteld door Nero. DISTRIBUTIE Deze licentie verleent u geen rechten om de Software in sublicentie te verlenen of te distribueren in enige vorm indien dit niet uitdrukkelijk en schriftelijk is toegelaten door Nero. is Nero uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de geleverde Software zelf. inclusief de handleidingen en overige documentatie. AL DAN NIET ONDERTEKEND DOOR DE BÈTADEELNEMER. maar dit niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Het recht van de gebruiker om compensatie te vragen op grond van § 437 van het Duits burgerlijk wetboek blijft onaangetast. precies dezelfde zoals uiteengezet in de toepasselijke paragraaf A of B hierboven. nadat de gebruiker Nero hiervan via de juiste weg op de hoogte heeft gesteld. BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN DE EUROPESE UNIE Als u een klant bent en in een land woont dat deel uitmaakt van de Europese Unie (EU) en u de Software in een dergelijk land hebt verkregen.of B. (d) Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het gebruiksdoel van de software vast te stellen en de geschikte hardware/computer te kiezen.II. ALS EEN BEPALING IN DEZE PARAGRAAF TEGENSTRIJDIG IS MET EEN ANDERE VOORWAARDE OF BEPALING IN DEZE OVEREENKOMST. is deze beperkte garantie ongeldig. zijn de licentievoorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn in uw rechtsgebied. GARANTIES (a) Mankementen in de geleverde Software. of vanwege andere redenen faalt. behalve dat Paragraaf A. DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET DE PARTIJ WAAR U DE SOFTWARE HEBT VERKREGEN. worden door Nero verholpen binnen de garantieperiode van twee jaar na aflevering van de Software. of als de reparatie van de mankementen reeds tweemaal zonder succes is uitgevoerd. D. mag de gebruiker zich uit de overeenkomst terugtrekken of eisen dat de verkoop wordt geannuleerd of dat er een korting op de aankoopprijs wordt verleend. misbruik of verkeerde toepassing. Nero aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens of ander indirect verlies.

G. III. dient u over een redelijk mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige gebruikers van de software het aantal licenties niet overschrijdt. Indien de veiligheid van de WM-DRM Software is geschonden. zoals doorgaans kan worden voorzien op het ogenblik waarop de overeenkomst is afgesloten. met betrekking tot schade die is veroorzaakt door een betrekkelijk nalatige inbreuk van een materiële contractuele verplichting. levering bij verkoop of gebruik in combinatie met een product of dienst aan derden of andere commerciële of handelsdoeleinden. Dit verandert niets aan de mogelijkheid van WM-DRM Software om onbeschermde content af te spelen. III. over te brengen en/of af te spelen.VERLEENT U GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. I. BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN DUITSLAND EN OOSTENRIJK Als u een klant bent en in Duitsland of Oostenrijk woont en u de Software in een van deze landen hebt verkregen. kunnen eigenaren van Secure Content ('Secure Contenteigenaren') eisen dat Microsoft het recht van de WM-DRM Software herroept om Secure Content te kopiëren. is uitdrukkelijk verboden. niet-commercieel gebruik. behalve dat Paragraaf A. behalve dat subparagraaf I ('Verlening van het gebruiksrecht') als volgt zal luiden en subparagrafen II ('Commercieel gebruik') en III ('Beperkingen van licenties voor familiepakketten') moeten worden toegevoegd: I.III ('Aansprakelijkheid voor gevolgschade') als volgt luiden: IV. Microsoft kan. in dergelijke content niet wederrechtelijk wordt toegeëigend. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT Deze overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer in uw gezin gebruik te maken van een kopie van de software die met deze licentie wordt geleverd. weer te geven. in combinatie met een dergelijke licentie. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GELEVERD BINNEN EEN NERO-FAMILIEPAKKET De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op Softwareproducten en verkregen zijn als onderdeel van een Nerofamiliepakket.V. Indien u een meervoudige licentie voor de software hebt verkregen. mits de software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. De software is 'in gebruik' op een computer wanneer de software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf. BEPERKINGEN VAN LICENTIES VOOR FAMILIEPAKKETTEN Versies van familiepakketten van de Software zijn alleen overdraagbaar in overeenstemming met paragraaf A. zijn precies dezelfde als de voorwaarden die worden genoemd in paragraaf A hierboven. VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSINGEN ZIJN OP ALLE LICENTIES DISCLAIMER VAN DERDEN EN BEPERKINGEN 1. F. Elke distributie.Als het verwachte aantal gebruikers van de Software het geautoriseerde aantal licenties kan overtreffen. Wanneer u probeert dergelijke . inclusief copyright. WM-DRM: WM-DRM: contentaanbieders gebruiken de Microsoft-technologie Digital Rights Management voor Windows Media ('WMDRM') om de integriteit van de content te beschermen ('Secure Content') zodat hun intellectuele eigendom. mag u tegelijkertijd maximaal evenveel kopieën van de software in uw gezin in gebruik hebben als u licenties hebt. COMMERCIEEL GEBRUIK De versies van familiepakketten van de Software worden uitsluitend aangeboden voor persoonlijk. Delen van deze Software en andere toepassingen van derden ('WM-DRM Software') maken gebruik van WM-DRM om Secure Content over te dragen of af te spelen. zijn de licentievoorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn in uw rechtsgebied.Secure Contenteigenaren kunnen u ook verzoeken om bepaalde WM-DRM-componenten te upgraden die worden gedistribueerd met deze Software ('WM-DRM Upgrades') voordat toegang wordt verkregen tot hun content. precies dezelfde zoals uiteengezet in de toepasselijke paragraaf A of B hierboven. een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer. Een lijst met herroepen WM-DRM Software wordt naar uw computer gestuurd wanneer u van internet een licentie voor Secure Content downloadt. of B. III als een dergelijke overdracht gebeurt wanneer alle licenties zijn verkregen als onderdeel van een Nero-familiepakket. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE Nero zal alleen aansprakelijk zijn voor de schade. aankoop. tevens herroepingslijsten naar uw computer downloaden namens Secure Content-eigenaren. terwijl geen van de bovenstaande beperkingen van toepassing zullen zijn op eventuele statutaire aansprakelijkheid zoals de aansprakelijkheid onder de Duitse wet op productaansprakelijkheid ('Produkthaftungsgesetz') of de aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels veroorzaakt door schuld. II. Licenties die zijn verkregen met een Nero-familiepakket kunnen niet afzonderlijk worden overgedragen.

kan hetzelfde doen. NIETTEGENSTAANDE EVENTUELE ANDERE. Maak geen kopie. 250 STEELE STREET. Een exemplaar van of locatie voor de licenties.net. INGEBOUWDE SOFTWARE U erkent dat de Software die hieronder in licentie wordt gegeven. intranets en/of andere netwerken of in andere elektronische contentdistributiesystemen zoals pay-audio. Deze Dolby Software is beschermd volgens de Amerikaanse copyrightwetten als ongepubliceerd werk.C. Indien u de upgrade weigert. ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE.L. aac: De aac-plugin maakt gebruik van het MP4-bestandsformaat I/O library.C. zoals hieronder wordt aangegeven. Vervolgens zal om uw toestemming worden verzocht voordat de WM-DRM Upgrade wordt gedownload.com.codingtechnologies. zult u geen toegang hebben tot content die de WM-DRM Upgrade vereist. zal WM-DRM Software die is gebouwd door Microsoft aangeven dat een upgrade van WM-DRM is vereist. ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE SCHADE VEROORZAAKT IS EN VOLGENS WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK. HIERMEE STRIJDIGE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST. DENVER. SUITE 300.of audio-on-demand-toepassingen. is het volgende van toepassing: MPEG-2 TUSSENPRODUCT. Vertrouwelijke informatie – Beperkte distributie uitsluitend naar bevoegde personen. COLORADO 80206. II. Dolby: Bij de levering van deze implementatie van Dolby Technology wordt geen licentie overgedragen. HET VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN). L. MPEG-2: Als het door u gekochte product is geleverd als 'MPEG-2 Royalty Product'. Voor dergelijk gebruik is een aparte licentie vereist. componenten van derden bevat die in licentie worden gegeven overeenkomstig specifieke eigen voorwaarden en bepalingen ('Ingebouwde software'). en wordt geen recht volgens een patent of een ander recht van industrieel of intellectueel eigendom van Dolby Laboratories geïmpliceerd om deze implementatie te gebruiken in een afgewerkt eindproduct voor eindgebruikers of gebruiksklaar eindproduct. DE STICHTING OF DEGENEN DIE EEN BIJDRAGE HEBBEN GELEVERD. DE ONMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VOORT TE ZETTEN. De gehele of gedeeltelijke reproductie of openbaarmaking ervan of de productie van afgeleide werken hiervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dolby Laboratories is verboden. GEBRUIK VAN DIT PRODUCT OP EEN WIJZE DIE OVEREENSTEMT MET DE MPEG-2STANDAARD IS UITDRUKKELIJK VERBODEN ZONDER LICENTIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE PATENTEN IN DE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO. COLORADO 80206. STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF . 4.mpeg4ip. uitzending/streaming via internet. Alle rechten voorbehouden 6. BIJKOMSTIGE. VERENIGDE STATEN. 2. VERENIGDE STATEN. AFGEWEZEN. ANDERE LICENTIES VAN DERDEN ZI N ALLEEN OPGENOMEN INDIEN DEZE SCHRIFTELIJK ZIJN VERLEEND. behorende bij dergelijke Ingebouwde software.content af te spelen. Als het door u gekochte product niet is geleverd als 'MPEG-2 Royalty Product'. DE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BI MPEG LA L. DENVER.. en hierbij wordt geen licentie overgedragen of enig recht geïmpliceerd om dit product te gebruiken in een commerciële (dat wil zeggen: inkomsten genererende) realtime-uitzending (land. WMDRM-software die door andere leveranciers wordt gebruikt. DE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BI MPEG LA. 5. is het volgende van toepassing: MPEG-2 ROYALTY PRODUCT. aacPlus is ontwikkeld door Coding Technologies (“CT”).mp3licensing. Handelsmerken van CT zijn eigendom van CT. SUITE 300. Deze library is beschikbaar onder MPL vanaf www. ANDERE LICENTIES VAN DERDEN ZI N ALLEEN OPGENOMEN INDIEN DEZE SCHRIFTELIJK ZIJN VERLEEND. Hierbij wordt aangemerkt dat een licentie voor dergelijk gebruik van Dolby Laboratories vereist is. De Dolby Software is vertrouwelijk en eigendom van Dolby Laboratories.. kabel en/of andere media). www. MORELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE NOODZAAK VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN IN TE KOPEN. SPECIALE. Copyright © 19921999 Dolby Laboratories. satelliet. Inc. 250 STEELE STREET. ELK GEBRUIK VAN DIT PRODUCT ANDERS DAN PERSOONLIJK GEBRUIK DOOR CONSUMENTEN OP WELKE WIJZE DAN OOK DIE OVEREENSTEMT MET DE MPEG-2-STANDAARD VOOR HET CODEREN VAN VIDEO-INFORMATIE VOOR MEDIAPAKKETTEN IS UITDRUKKELIJK VERBODEN ZONDER LICENTIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE PATENTEN IN DE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO. maar u zult nog steeds toegang hebben tot onbeschermde content en Secure Content waarvoor de upgrade niet vereist is. behalve voor gebruik door een consument die persoonlijke en niet-commerciële activiteiten ontplooit. MPEG-4: Gebruik van dit product op welke wijze dan ook die overeenstemt met de MPEG-4 Visual Standard is verboden. 3.L. WORDT DE INGEBOUWDE SOFTWARE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DE AUTEURSGERECHTIGDEN EN DEGENEN DIE ER EEN BIJDRAGE AAN HEBBEN GELEVERD EN WORDEN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES.com. wordt hieronder verschaft. Kijk voor meer informatie op www. HETZIJ OP BASIS VAN EEN CONTRACT. INDIRECTE. MP3 en mp3PRO: Bij de levering van dit product wordt slechts een licentie overgedragen voor niet-commercieel privégebruik. MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

3. VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST OF BEDRIJFSONDERBREKING) ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE VEROORZAAKT ZIJN EN VOLGENS ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID. U kunt hierbij kiezen voor versie 2. INDIRECTE. 2002. mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. Markus Kuhn en CORE SDI S. Wez Furlong. met of zonder wijzigingen. Ahmad Khalifa. deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden gehandhaafd. 1998-2005.Neem voor schriftelijke toestemming contact op met openssl-core@openssl. BUITENGEWONE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN.org/)'. ZELFS INDIEN ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. 2. Jeroen Massar. SIMON TATHAM IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR EEN CLAIM. deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden gehandhaafd. Joris van Rantwijk. Nicolas Barry. PuTTY wordt beschermd door copyright. BESCHIKBAAR GESTELD MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKBAARHEID. VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE ASPECTEN VAN DE SOFTWARE. Justin Bradford. HET NIET MEER KUNNEN GEBRUIKEN. Bij herdistributie van OpenSSL in binaire vorm moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright. SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING.A. Simon Tatham.gladman. zonder beperking. 3. U kunt deze herdistribueren en/of wijzigen in overeenstemming met de voorwaarden van de GNU Lesser General Public License zoals deze is gepubliceerd door de Free Software Foundation. Bij herdistributie van de AES-broncode moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright.openssl. deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer in de documentatie en/of andere bijbehorende materialen aanwezig zijn. te distribueren. De gratis distributie en het gebruik van AES-software in zowel de vorm van broncode als in binaire vorm zijn toegestaan (met of zonder wijzigingen) mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. te publiceren. SPECIALE. Delian Delchev. HETZIJ DOOR EEN HANDELING OP BASIS VAN EEN CONTRACT.openssl. AES: AES-software die in Nero BackItUp wordt gebruikt. ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.org. Bij herdistributie in binaire vorm moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright. Herdistributie in welke vorm dan ook moet de volgende erkentelijkheid bevatten: 'Dit product bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www. PuTTY: Nero BackItUp maakt gebruik van PuTTY om gegevens via SSH over te dragen. 2. VK. Producten die van deze software zijn afgeleid. Herdistributie en gebruik van OpenSSL in de vorm van broncode en in binaire vorm. Zie de GNU . 5. mogen niet 'OpenSSL' worden genoemd en 'OpenSSL' mag niet in hun naam worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het OpenSSL Project. OpenSSL-licentie: OpenSSL wordt beschermd door copyright (c). Malcolm Smith. (http://www. De namen 'OpenSSL Toolkit' en 'OpenSSL Project' mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid onder de aandacht te brengen of te promoten. ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE. HET OpenSSL PROJECT OF DEGENEN DIE HIER EEN BIJDRAGE AAN HEBBEN GELEVERD. maar ZONDER ENIGE GARANTIE. 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag de naam van de houder van het copyright niet worden gebruikt om producten te promoten die zijn ontwikkeld met behulp van de AESsoftware.org/)' 4. STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID EN OVERIGE) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE.1 van de Licentie of een hogere versie Deze library wordt gedistribueerd in de hoop dat deze van nut zal zijn. Alle rechten voorbehouden. Delen van PuTTY zijn copyright van Robert de Bath.com. het recht om de Software te gebruiken. Ben Harris. INCIDENTELE. samen te voegen. Hierbij wordt toestemming verleend aan elke persoon die een exemplaar van PuTTY en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') in zijn bezit krijgt de Software gratis onbeperkt te bewerken met inbegrip van. te kopiëren. Al het reclamemateriaal waarin functies of het gebruik van de OpenSSLsoftware worden vermeld. 7zip: Deze library is gratis software. Andreas Schultz.NALATIGHEID EN OVERIGE). OpenSSL TOOLKIT WORDT DOOR HET OpenSSL PROJECT ZONDER ENIGE WIJZIGINGEN BESCHIKBAAR GESTELD EN ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die onderdeel uitmaken van de distributie aanwezig zijn. wordt beschermd door copyright (c). Bij herdistributie van OpenSSL-broncode moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright. De AES-broncode kan worden gedownload van http://fp. 6. zijn toegestaan. 1.plus. Worcester. 4. te wijzigen. AES-software wordt geleverd zonder wijzigingen en zonder expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de eigenschappen ervan. 1997-2005. Het OpenSSL Project. in sublicentie uit te geven en/of er exemplaren van te verkopen en hetzelfde toe te staan aan personen aan wie de Software is verstrekt in overeenstemming met de volgende voorwaarden: PuTTY WORDT ZONDER ENIGE WIJZIGINGEN. HETZIJ DOOR EEN HANDELING OP BASIS VAN EEN CONTRACT. dat wil zeggen zelfs zonder impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NALATIGHEID OF ANDERSZINS. UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. Alle rechten voorbehouden. Dr Brian Gladman. 3. moet de volgende erkentelijkheid bevatten: 'Dit product bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE. ZONDER ENIGE GARANTIE. met inbegrip van maar niet beperkt tot de juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel.

Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens te verwijderen van de Gracenote-servers of om gegevenscategorieën te wijzigen als Gracenote hiertoe voldoende reden ziet. #6.304.7-zip. Gracenote aanvaardt geen aansprakelijkheden of garanties. te kopiëren.230. Free Software Foundation. zal worden beëindigd als u inbreuk maakt op deze beperkingen. stemt u ermee in op geen enkele wijze meer gebruik te maken van de Gracenote-gegevens. U stemt ermee in de Gracenote-software of welke Gracenote-gegevens dan ook niet aan derden toe te wijzen. NeVP6DecLib: NeVP6DecLib is afgeleid van FFmpeg-bronnen.987. Gracenote is niet verplicht u te voorzien van nieuwe. Fifth Floor.txt U kunt de broncode van de 7zip-library downloaden van http://www. California ('Gracenote').php?topic_id=7107 om te voldoen aan de voorwaarden van bepaalde Ingebouwde software.161. volgens deze overeenkomst in haar eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving van haar rechten jegens u. 5. #6.nero.en titelinformatie voor digitale muziekbestanden te identificeren.hu) Voor NeVP6DecLib wordt een licentie verstrekt onder Lesser GNU Lesser General Public License. U kunt de broncode van de NeVP6DecLib-library downloaden van http://www. 6.nero.php?topic_id=7106 om te voldoen aan de voorwaarden van bepaalde Ingebouwde software. EIGENDOMSRECHT EN HET GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN. #6.Lesser General Public License voor meer informatie.en muziekverwante gegevens van Gracenote.154. Een handtekening in golfvorm is een distillatie van de geluidsgolfgegevens in de muziek zelf en helpt de Gracenote-service de artiest.459.com/link. GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN INKOMSTEN. INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID. stemt u ermee in dat Gracenote-software een handtekening in golfvorm verzendt naar Gracenote.061. GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL..org/license. Sommige services zijn geleverd onder de licentie van Open Globe. U stemt ermee in de Gracenote-gegevens. U mag de Gracenote-gegevens alleen gebruiken door middel van de bedoelde eindgebruikersfuncties van deze toepassingssoftware.207. Gracenote ® -muziekherkenningsservice: Deze toepassing bevat software van Gracenote. Raadpleeg de pagina FAQ (Veelgestelde vragen) en het privacybeleid van de Gracenote-service voor meer informatie.FFmpeg-project. #6. In geen geval is Gracenote aansprakelijk voor betaling aan u voor informatie die u verschaft. copyright © 2000-2008 Gracenote. FFmpeg is een handelsmerk van Fabrice Bellard (grondlegger van het FFmpeg-project .773.330. de Gracenote-software en de Gracenoteservers te gebruiken. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN VOOR UW GEBRUIK VAN GRACENOTE-SOFTWARE OF WELKE GRACENOTE-SERVER DAN OOK. Dit product en deze service kunnen een of meer van de volgende Amerikaanse patenten toepassen: #5. Een handtekening in golfvorm bevat geen informatie over u of uw computer en de verwerking van de handtekening in golfvorm mag geen merkbaar effect hebben op de prestaties van uw computer. Als uw licentie wordt beëindigd. Boston. met muziek verwante informatie. Ga voor meer informatie naar de webpagina over het Privacybeleid van Gracenote voor de Gracenote-service. Het logo en logotype van Gracenote en het logo .240. Er wordt geen garantie verstrekt dat de Gracenote-software of Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten of dat het functioneren van de Gracenote-software of Gracenote-servers ononderbroken zal zijn.593 en andere patenten voor de Verenigde Staten en andere landen. Met de software van Gracenote (de 'Gracenote Client') kan deze toepassing de schijfidentificatie online uitvoeren. nietcommercieel privégebruik te gebruiken. #6. de artiest.com/link. copyright © 2000-2008 Gracenote. Inc.132. UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND. http://ffmpeg. Inc. de Gracenotesoftware en de Gracenote-servers. De Gracenote-service gebruikt een unieke identificatiecode om query’s na te sporen voor statistische doeleinden. #6. met betrekking tot de nauwkeurigheid van de Gracenote-gegevens op de Gracenote-servers. DE GRACENOTE-SOFTWARE OF DE GRACENOTE-SERVERS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP DE MANIER DIE HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN.. voor het Amerikaanse patent: #6. U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie om de Gracenote-gegevens. Gracenotesoftware.523. Het doel van deze willekeurig toegewezen numerieke code is om de Gracenote-service query’s te laten tellen zonder te weten wie u bent. Door de software te gebruiken. Inc. De Gracenote-client en elk item van de Gracenote-gegevens worden u in licentie verleend 'ZOALS ZE ZIJN'.192. verbeterde of extra gegevenstypen of -categorieën die Gracenote mogelijk in de toekomst verschaft. U STEMT ERMEE IN DE GRACENOTEGEGEVENS.mplayerhq. Cd. 51 Franklin Street. VAN DE HAND. GNU Lesser General Public. Gracenote en CDDB zijn geregistreerde handelsmerken van Gracenote. het nummer en de titelinformatie ('Gracenote-gegevens') ophalen van online servers ('Gracenote-servers') en andere functies uitvoeren. de Gracenote-software en Gracenote-servers uitsluitend voor uw eigen. GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES. Inc.230. over te dragen of door te zenden.680.525. U stemt ermee in dat Gracenote. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE. zoals de naam. Inc. http://www. MA 02110-1301 VS en u kunt deze software herdistribueren en/of wijzigen in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie. van Emeryville. de Gracenote-software en de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Gracenote-gegevens. Gracenote mag haar services op elk moment beëindigen. #6. uitdrukkelijk of impliciet. inclusief alle eigendomsrechten.

com. Delen van de Software maken gebruik van Microsoft Windows Media Technologies. AVCHD en het AVCHD-logo. Windows6.974. Windows 7. en het dubbel-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden. Windows6. Nero StartSmart. SecurDisc. Nero BackItUp. BONUSVIEW. FL. Nero Recode. Nero Kwik Backup. Inc. Nero Kwik Move it. H erdistribueerbare softwareonderdelen van Microsoft: Bepaalde softwareproducten die onderwerp zijn van deze overeenkomst kunnen herdistibueerbare updatepaketten bevatten van Microsoft Corporation. Nero Kwik Sync. MusicID. dient te worden gewijzigd in de wettelijke bepaling. iTunes Store. DTS 2. Authenticode. AVCREC en de logo's zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.msu en Windows6. Nero Kwik Tuner. Ga voor meer informatie naar www. DVD Logo is een handelsmerk van Format/Logo Licensing Corp. TOEPASSELIJK RECHT Indien zich geschillen voordoen die voortvloeien uit een van de bepalingen van deze Overeenkomst. Microsoft. Inc. Windows Mail. Dit product bevat delen van beeldcode die eigendom is van Pegasus Software LLC. Vervaardigd onder licentie onder U. niet-overdraagbare. Alle rechten voorbehouden.535 & andere patenten voor de Verenigde Staten en andere landen.0+Digital Out en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS.956.674. MSN. Google. Copyright © 1999-2002. Nero RescueAgent. De licentie die hieronder aan u wordt verleend is een niet-exclusieve. Nero Express. Liquid Media. Superresolution en UltraBuffer zijn gewone handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Nero AG.'Powered by Gracenote' zijn handelsmerken van Gracenote. Nero Kwik Blu-ray. Nero Video Express. iPod. 6. niet-toewijsbare. iTunes. Nero Kwik DVD.S. Pro Logic. Nero Kwik Media. het symbool. CDDB. Microsoft Corporation.0-KB843524-x64. Inc. alleen voor uw persoonlijke en interne bedrijfshandelingen. maar niet beperkt tot.-patentnrs. Internet Explorer. III. Nero SoundTrax. het SecurDisc-logo. iPad. ActiveSync. Nero Kwik Places. geregistreerd in de VS en andere landen. Facebook is een geregistreerd handelsmerk van Facebook. Nero SmoothPlay. AVCHD Lite en het AVCHD Lite-logo zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation. Inc. Blu-ray. Bing.. Windows Vista. Nero MediaStreaming. Inc. Microsoft Corporation. Windows XP. Aero. Gracenote. Nero Burn. Xbox.380. iPod touch. Alle rechten voorbehouden. LayerMagic. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Windows. geregistreerd in de Verenigde Staten. en het logo 'Powered by Gracenote' zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Gracenote in de Verenigde Staten en/of andere landen. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG. Outlook.msu.gracenote. PowerPoint. Copyright (c) 1996-2011 Nero AG en haar licentiegevers. Windows Server. Windows Mobile. BDXL. Nero CoverDesigner. Inc. en DTS en het symbool samen. DTS. Copyright 2011 Dolby Laboratories. intrekbare. iPhone. Door deze onderdelen te installeren bevestigt u dat u een geldig gelicentieerde versie van het gelicentieerd product bezit waarop het herdistribueerbare softwareonderdeel van toepassing is. het Silverlight-logo. 7. Copyright © 2008. Nero Kwik Burn. Nero Surround. Visual C++. My Space is een handelsmerk van MySpace. Alle rechten voorbehouden. Nero Burning ROM. Alle andere bepalingen van deze overeenkomst zijn ook van toepassing op herdistribueerbare softwareonderdelen van Microsoft. . ActiveX. Inc. © DTS. Nero SmartDetect. de Windows Vistastartknop en het Windows-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de . Blu-ray Disc. Android en YouTube zijn handelsmerken van Google. BD-Live. volledig betaalde licentie voor gebruik en reproductie van het herdistibueerbare softwareonderdeel. Dolby. het Gracenote-logo en -logotype. Apple TV. Als een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst als ongeldig wordt verklaard door een arbitrage of door een rechtbank van het bevoegde rechtsgebied. DirectX. Blu-ray 3D. Xbox 360. Nero WaveEditor Burn-At-Once. moet de eiser de uitvoeringsplaats of woonplaats van de gedaagde als rechtsgebied kiezen. Japan en andere landen. 5. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. zijn geregistreerde handelsmerken & DTS Digital Surround. Windows Media Player. Yahoo! en Flickr zijn geregistreerde handelsmerken van Yahoo! Inc.. zal uitsluitend worden beperkt tot de specifieke voorwaarde of bepaling die ongeldig is verklaart en de rest van deze Overeenkomst blijft volledig van kracht volgens de voorwaarden. Nero Kwik Faces. Nero Simply Enjoy.487. Product bevat software. Mac en QuickTime zijn handelsmerken van Apple Inc.NET. Alle rechten voorbehouden. Nero Kwik Play. Nero Kwik Photobook. Tampa. Nero. Apple. Windows Media.0KB843524-ia64. Het USB-logo is een handelsmerk van Universal Serial Bus Implementers Corporation. MediaVOCS. Elke bepaling die ongeldig is verklaard. DirectShow. Deze updatepaketten zijn bijvoorbeeld. Nero Video. Windows.0-KB843524-x86. Nero Digital. 5. beperkte. Nero Kwik Themes.msu. Silverlight. royaltyvrije.

InstallShield is een geregistreerd handelsmerk van Macrovision Corporation. AMD Opteron. Philips is een geregistreerd handelsmerk van Koninklijke Philips Electronics. CompactFlash is een geregistreerd handelsmerk van SanDisk Corporation UPnP is een geregistreerd handelsmerk van UPnP Implementers Corporation. Alle rechten voorbehouden.A. Memory Stick. Premiere. HDV is een handelsmerk van Sony Corporation en Victor Company of Japan.com zijn geregistreerde handelsmerken van IAC Search & Media. Check Point is een geregistreerd handelsmerk van Check Point Software Technologies Ltd. Limited (JVC).P. IEEE is een geregistreerd handelsmerk van The Institute of Electrical and Electronics Engineers. ATI. AMD Athlon. Dit product wordt geleverd onder Amerikaanse en buitenlandse patenten die eigendom zijn van en in licentie gegeven zijn aan AT&T Corp. PlayStation. MP3 SURROUND. Inc. . ForceWare.en merknamen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaren ervan en impliceren geen affiliatie met. www. Ask en Ask.Verenigde Staten en andere landen. GeForce.V. NVIDIA. en TV Wonder zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken Advanced Micro Devices. Reader. FaceVACS en Cognitec zijn ofwel geregistreerde handelsmerken ofwel handelsmerken van Cognitec Systems GmbH. L. en CUDA zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA. DivX en DivX Certified zijn gedeponeerde handelsmerken van DivX. AMD Sempron. Intel Media SDK. Inc. Acrobat.com Als u vragen hebt over deze overeenkomst. Inc. kunt u contact met ons opnemen via legal@nero. ATI Radeon. Incorporated. Remote Wonder. DVB is een gedeponeerd handelsmerk van het DVB Project.nero. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. Overige product. Sony. © 2011 Nero AG. MP3PRO en hun logo's zijn handelsmerken van Thomson S. 3GPP is een handelsmerk van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI) Adobe. Intel Core. Unicode is een geregistreerd handelsmerk van Unicode. sponsoring van of ondersteuning door deze eigenaars. Intel. AIR en Flash zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems. Inc. Intel XScale en Pentium zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation in de VS en/of andere landen. ATI Catalyst. AMD Turion. Labelflash is een handelsmerk van Yamaha Corporation LightScribe is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Development Company. en PSP zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation.N.com.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->