P. 1
Eula_Nero_nl-NL

Eula_Nero_nl-NL

|Views: 15|Likes:
Published by Marisol Gutiérrez

More info:

Published by: Marisol Gutiérrez on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

Eindgebruikersovereenkomst Softwareproducten: het onderwerp van deze overeenkomst zijn de Nero-softwareproducten, elk bestaande uit een selectie

van componenten die verschilt afhankelijk van de verschillende producten en de onafhankelijke toepassingen, plug-ins, functieverbeteringen en programma's van de volgende lijst: Nero Burning ROM, Nero Express, Nero StartSmart, Nero BurnRights, Nero ControlCenter, Nero InfoTool, Nero CoverDesigner, Nero Kwik Media, Nero Kwik Wifi Sync, Nero Kwik Mobile Sync, Nero Kwik Move it, Nero Kwik Faces, Nero Kwik Burn, Nero Kwik DVD, SyncUP, Mobile Sync, Nero WaveEditor, Nero SoundTrax, Nero BackItUp, Nero Video, Nero Vision, Nero Recode, SecurDisc Viewer, Nero RescueAgent, Nero DiscSpeed, Nero DiscCopy Gadget, Nero Kwik Slide Themes, Nero Template Packs, DTS Plug-in, BD Playback Plug-in, Gracenote Plug-in ('Software') Licentieverlener: Nero AG (hierna 'Nero' genoemd) DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U, DE 'EINDGEBRUIKER' EN NERO AG, IM STOECKMAEDLE 18, 76307 KARLSBAD, DUITSLAND AFSLUITEN VAN HET CONTRACT DEZE OVEREENKOMST IS INGEGAAN DOOR HET OPENEN VAN DE VERZEGELDE VERPAKKING VAN DE NERO-SOFTWARE OP DE 'DATUM VAN INGANG' STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MOET U DE SOFTWARE EN ALLE MEEGELEVERDE ONDERDELEN (INCLUSIEF GESCHREVEN MATERIAAL EN MAPPEN OF ANDERE HOUDERS) ONMIDDELLIJK RETOURNEREN NAAR HET ADRES WAAR U DEZE HEBT GEKOCHT. U KRIJGT HET BEDRAG DAN VOLLEDIG TERUGBETAALD. OF DOOR DE GEDOWNLOADE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST WANNEER U TIJDENS DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE OP DE KNOP 'ACCEPTEREN' KLIKT. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MOET U DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE ANNULEREN OF ZO SNEL MOGELIJK ONGEDAAN MAKEN EN DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE ONDERDELEN (INCLUSIEF DOCUMENTATIE OF HANDLEIDINGEN) VERWIJDEREN. ALS DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EEN AANBIEDING VAN NERO BETREFFEN, IS UW ACCEPTATIE UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE VOORWAARDEN DAARVAN. Bij wie u de hierboven beschreven Software hebt verkregen, bepaalt welke voorwaarden van uw licentieovereenkomst ('Overeenkomst') van toepassing zijn: (a) Gekocht bij een OEM-partner van Nero; of (b) Gekocht bij Nero of een distributeur van Nero; of (c) Een gratis of demoversie van Software gedownload. (d) Deelname aan een bètaprogramma van Nero wat kan worden onderscheiden als volgt: Als op de omslag van het cd-doosje waarin u de Software hebt ontvangen, het woord 'OEM' of 'Essentials' staat (of wanneer dit op de schijf zelf staat), hebt u een kopie van de Software van een OEM-partner van Nero gekocht. Dit is ook van toepassing als u Software hebt gedownload die alleen mag worden geïnstalleerd als u een hardwareapparaat op uw pc moet aansluiten. Als de omslag van het cd-doosje waarin u de Software hebt ontvangen alleen het Nero-label bevat en indien hierop niet het woord 'OEM' of 'Essentials' staat (of wanneer dit niet op de cd zelf staat), hebt u een kopie van de Software van Nero of van een distributeur van Nero gekocht. Als de schijf die de software bevat of de Software zelf de naam 'TEST', 'DEMO', 'GRATIS', 'FREEMIUM','LITE' heeft of soortgelijke termen bevat en gratis is gedownload via www.nero.com, de officiële website van Nero, hebt u een gratis of demoversie van de Software verkregen. Als de schijf die de software bevat of de Software zelf de naam 'BETA', 'PRE-RELEASE' of een soortgelijke naam heeft, hebt u de Software verkregen door deelname aan een bètaprogramma van Nero. BEPAALDE VOORWAARDEN KUNNEN OOK VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN (e) HET GEBIED WAAR U NORMAAL VERBLIJFT EN DE SOFTWARE HEBT AANGESCHAFT (f) Als de Software werd verworven via een aanbieding met de titel 'Familie', 'Familiepakket' of een soortgelijke naam

HET IS OOK MOGELIJK DAT U DIRECT MET NERO EEN ANDERE OVEREENKOMST HEBT AFGESLOTEN DIE DEZE OVEREENKOMST GEDEELTELIJK OF VOLLEDIG AANVULT OF VERVANGT.

A.LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GEKOCHT VAN EEN OEM-

of archiefdoeleinden bewaart. zijn de bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing op deze update. De Software is 'in gebruik' op een computer wanneer de Software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf. Een kopie die op een netwerkserver is geïnstalleerd uitsluitend met het doel de kopie naar andere computers te distribueren.en/of ondersteuningsverplichtingen hebben. IV. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT Deze Overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer gebruik te maken van één kopie van de Software die bij deze licentie is geleverd ('OEM-licentie'). mits u het origineel uitsluitend voor back-up. U stemt ermee in geen recht of aanspraak op en geen belang in de Software te hebben. MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. wordt echter niet beschouwd als 'in gebruik'. Indien u de Software niet in de originele verpakking hebt gekocht en indien u volgens deze subparagraaf geen ontvanger van de overdracht bent. Voor alle duidelijkheid. deze Overeenkomst staat u toe tegelijkertijd één versie van de Software te installeren en te gebruiken (óf de oorspronkelijk aangeschafte versie óf de upgrade). NERO VERLEENT U GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE OEM-LICENTIE.PARTNER I. tenzij dit recht u specifiek is verleend door de toepasselijke wetgeving om alleen te decompileren om de Software samen met andere Software te kunnen gebruiken. mogen niet worden gekopieerd. of (b) de Software overzetten naar een enkele harde schijf. decompileren of reverse engineering toepassen op de Software. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN. Elke overdracht dient de meest recente update en alle vorige versies te omvatten. mits de Software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. en (c) u alle kopieën van de Software van uw computer verwijdert en afziet van verder gebruik van de Software in de toekomst. niet beide. U mag de Software niet kopiëren.of archiefdoeleinden één kopie van de Software maken. VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. niet gebruikt of overdraagt en derden geen toestemming verleent om deze te gebruiken. IS ALLEEN GELDIG INDIEN DEZE SAMEN MET DE CD-/DVDOPNAMEHARDWARE IS GEKOCHT. behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is uiteengezet. ofwel de upgrade te installeren en te gebruiken. krijgt u het recht om ofwel de oorspronkelijk aangeschafte versie van de software. (b) de ontvanger instemt met de voorwaarden van deze Overeenkomst. De partij van wie u het product hebt gekocht waarmee deze Software wordt geleverd. U mag de Software niet publiceren of op een andere manier beschikbaar stellen via internet. III. Als u besluit om een Update te installeren. en dit in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst. maar u mag uw rechten volgens deze Overeenkomst wel permanent overdragen.nero. Als het verwachte aantal gebruikers van de Software het geautoriseerde aantal toepasselijke licenties kan overtreffen. RAADPLEEG PARAGRAAF E. beschikt u niet over de licentie om de Software te gebruiken. GARANTIES DE BEPERKTE GARANTIE DIE IN DEZE PARAGRAAF IS UITEENGEZET. OVERIGE RESTRICTIES U mag de Software niet verhuren of leasen.com) worden aangeschaft. U stemt ermee in dat u de versie die u niet hebt geïnstalleerd. U mag de Software niet demonteren. op voorwaarde dat: (a) u alle kopieën van de Software overdraagt. U KUNT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN VOLGENS DE WET DIE KUNNEN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED. DE OEM-LICENTIE DIE HIERBIJ WORDT VERLEEND. Een 'Update' is een nieuwe release van bestaande Software en wordt door Nero gratis aan u verstrekt. NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET DE BEDOELING IS UW GARANTIERECHTEN TE BEPERKEN WAAR DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. kunt u (a) uitsluitend voor back-up. dient u over een redelijk mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige gebruikers van de Software het aantal licenties niet overschrijdt. internationale verdragsbepalingen en andere nationale wetten. Indien de Software niet is beschermd tegen kopiëren. een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer. behalve zoals uiteengezet in subparagraaf I. Een 'Upgrade' is een belangrijke functionele uitbreiding van de Software en kan via de website van Nero (www. mag u tegelijkertijd maximaal evenveel kopieën van de Software in gebruik hebben als u licenties hebt. II. Producthandboeken en geschreven materiaal die met de Software worden geleverd. Indien u een meervoudige licentie voor de Software hebt verkregen. . evenals alle geschreven materiaal. kan tegenover u garantie. COPYRIGHT De Software is eigendom van Nero of zijn licentiegevers en wordt beschermd door copyrightwetten. Updates en upgrades: u zult de kans hebben de Software te onderhouden door middel van updates en upgrades. Als u besluit om een Upgrade aan te schaffen.

met name de wetten op intellectueel eigendom en copyright. XII. In geval van schending door de Eindgebruiker van welke verplichting ook die in deze overeenkomst is vastgelegd. foto's en muziek kunnen worden geüpload. Naleving van deze overeenkomst is een voorwaarde voor het legale gebruik van de Software en de meegeleverde onderdelen. IX. YouTube. VII. heeft de Eindgebruiker niet langer het recht om Nero Software en de meegeleverde onderdelen te gebruiken. zelfs indien Nero op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke schade. en III. heeft Nero het recht deze overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk te beëindigen. DOOR DE OVERHEID VAN DE VS BEPERKTE RECHTEN Elk gebruik van de Nero-software door de overheid van de VS wordt bepaald door het feit dat de overheid ermee instemt dat de Software onderworpen is aan de Beperkte rechten. voor zover deze door middel van Nero Software tot stand zijn gekomen. Door schending van de bepalingen met betrekking tot copyright en andere restricties op basis van II. SCHENDT U MOGELIJK DE COPYRIGHTWET EN KUNT U WORDEN ONDERWORPEN AAN HET BETALEN VAN SCHADEVERGOEDING OF ANDERE VERHAALMOGELIJKHEDEN. De Eindgebruiker dient alle relevante wettelijke bepalingen op te volgen. DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET UW JURIDISCH ADVISEUR. Nero behoudt het recht om de functionaliteit van deze functie te wijzigen of om de ondersteuning of opname van deze functie in de Software te staken zonder u daarvan op de hoogte te stellen. VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHTEN Alle eigendomsrechten voor de geleverde Software zijn voorbehouden aan Nero tenzij alle claims tegen de Eindgebruiker zijn afbetaald of de cheque is geïncasseerd. 76307 Karlsbad. HOSTINGDIENSTEN Nero heeft in enkele Nero-softwaretoepassingen een functie geïntegreerd waarmee video's. XI.V. U KUNT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN VOLGENS DE WET DIE KUNNEN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED. In dit geval is de Eindgebruiker verplicht de originele schijven en alle kopieën van gegevensdragers te retourneren en alle gegevens van de computer van de Eindgebruiker volledig en onherroepelijk te verwijderen. U erkent en stemt ermee in dat Nero en zijn dochterondernemingen niet aansprakelijk zijn voor vertragingen. WEBZOEKFUNCTIE Nero heeft in een aantal softwaretoepassingen van Nero een functie geïntegreerd waarmee u via de Software een zoekopdracht kunt invoeren die u zoekresultaten uit verscheidene bronnen oplevert. gedownload en bekeken via zogenaamde 'hostingdiensten' (bijvoorbeeld My Nero. De Contractant/Fabrikant is Nero AG. Nero of haar licentiegevers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor welke andere schade dan ook (daaronder zonder beperking inbegrepen: schade wegens winstderving. OEM-partners van Nero zijn aansprakelijk voor die schade betreffende software die bij de OEM is aangeschaft. DUUR VAN DE OVEREENKOMST De overeenkomst is voor een onbepaalde periode afgesloten. zoals vermeld in de voorwaarden die zijn uiteengezet in onderdeel (c)(1)(ii) van Clausule 252. My Space. Meer informatie over de Webzoekfunctie is te vinden op www.227-7013 van de Defense Federal Acquisition Regulations Supplement. . VIII. Als het voorbehoud van eigendomsrechten wordt uitgeoefend door Nero. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN. vooral om back-ups te maken van de software en alle waardevolle gegevens die op uw pc zijn opgeslagen. WANNEER U NIET ZEKER WEET WAT UW RECHTEN ZIJN. VOORZORGSMAATREGELEN De Eindgebruiker dient de Software op een veilige plaats te bewaren en zijn gezinsleden op de na te komen verplichtingen in deze overeenkomst te wijzen. X. U BENT VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR HET WETTIGE EN VERANTWOORDELIJKE GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. VI. Im Stoeckmaedle 13. Alle kopieën van Nero Software moeten volledig en onherroepelijk worden verwijderd door de Eindgebruiker. U wordt verzocht om redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen. of de soortgelijke aankoopvoorschriften van andere toepasselijke organisaties van de Amerikaanse overheidsinstanties. Duitsland. bedrijfsonderbreking. DISCLAIMER DE SOFTWARE IS BEDOELD OM U TE HELPEN MATERIAAL TE REPRODUCEREN WAARVAN U HET COPYRIGHT BEZIT OF WAARVOOR U VAN DE HOUDER VAN HET COPYRIGHT TOESTEMMING HEBT GEKREGEN OM TE KOPIËREN. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NERO ALS GEVOLG VAN REGELS 85/374/EEC WORDEN TOEGEWEZEN EN VALLEN NIET ONDER DEZE OVEREENKOMST. verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik van de Software of uit het onvermogen om de Software te gebruiken. RAADPLEEG PARAGRAAF E. Nero en zijn dochterondernemingen kunnen niet garanderen dat deze Webzoekfunctie altijd naar behoren werkt.nero. problemen of uitval met betrekking tot of voortvloeiend uit het gebruik van de Webzoekfunctie.com. INDIEN U NIET HET COPYRIGHT BEZIT OF VAN DE HOUDER VAN HET COPYRIGHT GEEN TOESTEMMING HEBT GEKREGEN OM TE KOPIËREN. waaronder internet (de 'Webzoekfunctie'). NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET DE BEDOELING IS UW AANSPRAKELIJKHEIDSRECHTEN TE BEPERKEN WAAR DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. heeft de Eindgebruiker niet langer toestemming om de Software te gebruiken.

Als het verwachte aantal gebruikers van de Software het geautoriseerde aantal toepasselijke licenties kan overtreffen. De complete Gracenote®-muziekherkenningsservice kan worden verkregen door het aanschaffen van de Gracenote-plug-in.Flickr of ccMixter). Nero behoudt zich het recht voor de functionaliteit te wijzigen of de ondersteuning of integratie van deze functie in de software op elk ogenblik stop te zetten zonder verdere kennisgeving. Nero verzendt en verwerkt uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn voor de activering van de technologieën van derden.nero. Behalve het internetprotocoladres dat in sommige rechtsgebieden kan worden beschouwd als persoonlijk identificeerbare informatie. B. wordt er geen persoonlijk identificeerbare informatie geleverd aan Nero. Nero. NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET DE BEDOELING IS UW GARANTIERECHTEN TE BEPERKEN WAAR DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. AUTOMATISCHE BACK-UPFUNCTIE Sommige Nero-toepassingen zijn voorzien van een automatische back-upfunctie die wordt geleverd door derden en onderhevig is aan afzonderlijke voorwaarden en bepalingen. De Software zal geen dergelijke gegevens verzenden zonder uw voorafgaande toestemming. haar aangesloten ondernemingen en dienstverleners bieden geen garantie voor de ononderbroken werking van deze functie. GRACENOTE ® -MUZIEKHERKENNINGSSERVICE Bij sommige Nero-softwaretoepassingen is de Gracenote®-muziekherkenningsservice bijgevoegd als demoversie. dient u over een redelijk mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige gebruikers van de Software het aantal licenties niet overschrijdt. XIII. Een kopie die op een netwerkserver is geïnstalleerd uitsluitend met het doel de kopie naar andere computers te distribueren. U hoeft uw naam of andere persoonlijke gegevens niet op te geven tijdens het activeringsproces. De Software is 'in gebruik' op een computer wanneer de Software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf. fouten of defecten die betrekking hebben tot deze functie of die voortvloeien uit het gebruik van deze functie. mits de Software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. Raadpleeg onze privacyverklaring op www. behalve dat subparagraaf I (Licentieverlening) en subparagraaf IV (Garanties) als volgt luiden: I. U bevestigt hierbij dat Nero en haar aangesloten ondernemingen geen aansprakelijkheid hebben voor vertragingen. fouten of defecten die betrekking hebben tot deze functie of die voortvloeien uit het gebruik van deze functie. VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U KUNT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN VOLGENS DE WET DIE KUNNEN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED. haar aangesloten ondernemingen en dienstverleners bieden geen garantie voor de ononderbroken werking van deze functie. mag u tegelijkertijd maximaal evenveel kopieën van de Software in gebruik hebben als u licenties hebt. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GEKOCHT VAN NERO OF EEN DISTRIBUTEUR VAN NERO De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op Software die is gekocht van Nero of een Nero-distributeur zijn precies dezelfde als de voorwaarden die worden genoemd in paragraaf A hierboven. De online activering is beschikbaar om onbeperkte toegang tot deze technologieën te verkrijgen. RAADPLEEG PARAGRAAF E. een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer. Nero behoudt zich het recht voor de functionaliteit te wijzigen of de ondersteuning of integratie van deze functie in de software op elk ogenblik stop te zetten zonder verdere kennisgeving. Indien u een meervoudige licentie voor de Software hebt verkregen. Nero.PATENT ACTIVEREN Voor sommige toepassingen binnen Nero zijn technologieën van derden vereist. XV. U bevestigt hierbij dat Nero en haar aangesloten ondernemingen geen aansprakelijkheid hebben voor vertragingen. Voor deze activering is de beschikbaarheid van een internetverbinding of faxapparaat vereist. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN. waarvan er enkele in deze uitgave in de vorm van beperkte versies (demo) beschikbaar zijn. GARANTIES DE BEPERKTE GARANTIE DIE IN DEZE PARAGRAAF IS UITEENGEZET. fouten of defecten die betrekking hebben tot deze functie of die voortvloeien uit het gebruik van deze functie. Nero garandeert dat de Software voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de ontvangstdatum in wezen werkt . U bevestigt hierbij dat Nero en haar aangesloten ondernemingen geen aansprakelijkheid hebben voor vertragingen. XIV. Nero. bij andere als volledige versie. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT Deze Overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer gebruik te maken van één kopie van de Software die bij deze licentie is geleverd. wordt echter niet beschouwd als 'in gebruik'. Nero behoudt zich het recht voor de functionaliteit te wijzigen of de ondersteuning of integratie van deze functie in de software op elk ogenblik stop te zetten zonder verdere kennisgeving. Dit zal bijdragen tot de volledige functionaliteit van de Software.com voor meer informatie. haar aangesloten ondernemingen en dienstverleners bieden geen garantie voor de ononderbroken werking van deze functie. II.

'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN.zoals beschreven in de bijgeleverde documentatie. Nero aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overtredingen tegen deze overeenkomst veroorzaakt door nalatigheid. MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. III. bedrijfsonderbreking. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NERO ALS GEVOLG VAN REGELS 85/374/EEC WORDEN TOEGEWEZEN EN VALLEN NIET ONDER DEZE OVEREENKOMST. behalve voor overtredingen met lichamelijk letsel tot gevolg. vooral om back-ups te maken van de software en alle waardevolle gegevens die op uw pc zijn opgeslagen. welke ook de langste duur is. Elke vervangende Software wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of voor 30 dagen. STUURT U EEN E-MAIL NAAR: PRESS@NERO. NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET DE BEDOELING IS UW AANSPRAKELIJKHEIDSRECHTEN TE BEPERKEN WAAR DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. zijn precies dezelfde als de voorwaarden die worden genoemd in Deel A hierboven. is deze beperkte garantie ongeldig. Voor alle duidelijkheid. RAADPLEEG PARAGRAAF E. bestaan uit: (a) terugbetaling van de betaalde prijs of (b) herstel of vervanging van de Software die niet overeenkomt met de beperkte garantie van Nero en die naar Nero wordt geretourneerd met een kopie van uw ontvangstbewijs. U wordt verzocht om redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen. NERO VERLEENT U GEEN ANDERE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE LICENTIE. MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U KUNT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN VOLGENS DE WET DIE KUNNEN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED. Elke distributie. IV. levering bij verkoop of gebruik in combinatie met een product of dienst aan derden of andere . Indien de fout in de Software het gevolg is van een ongeluk. niet-commercieel gebruik. verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik van de Software of uit het onvermogen om de Software te gebruiken. dient u over een redelijk mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige gebruikers van de Software het aantal licenties niet overschrijdt. II. uitsluitend naar keuze van Nero. met name voor de schending van copyright van derden. C. Als het verwachte aantal gebruikers van de Software het geautoriseerde aantal licenties kan overtreffen. welke ook langer is. Nero of haar licentiegevers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor welke andere schade dan ook (daaronder zonder beperking inbegrepen: schade wegens winstderving. zelfs indien Nero op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke schade. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWAREPRODUCTEN DIE GRATIS ZIJN GEDOWNLOAD EN/OF TESTVERSIES (DEMO) De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op Softwareproducten die gratis zijn gedownload en/of testversies (demo). (b) NERO VERLEENT U GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE GRATIS/DEMOLICENTIE. De Software is 'in gebruik' op een computer wanneer de Software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NERO ALS GEVOLG VAN REGELS 85/374/EEC WORDEN TOEGEWEZEN EN VALLEN NIET ONDER DEZE OVEREENKOMST. behalve dat subparagraaf I (Verlening van het gebruiksrecht) en subparagraaf IV (Garanties) en subparagraaf V (Aansprakelijkheid voor gevolgschade) als volgt luiden en subparagrafen XV (Commercieel gebruik) en XVI (Distributie van gratis versies) moeten worden toegevoegd: I. Alle impliciete garanties op de Software zijn beperkt tot 90 dagen of de kortste periode die is toegelaten door de toepasselijke wetgeving. IN GEEN GEVAL MAG EEN GRATIS DOWNLOAD WORDEN GEDISTRIBUEERD ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN NERO. III. BEHALVE DE GARANTIES DIE ESSENTIEEL ZIJN VOLGENS DE WET. aankoop. het downloaden van meerdere kopieën van de Software impliceert geen verlenging van de licentie buiten het gebruik op één computer. OM EEN DERGELIJKE TOESTEMMING TE VERKRIJGEN. Nero is aansprakelijk voor schade ten gevolge van het ontbreken van de eigendom. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT Deze Overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer gebruik te maken van één kopie van de Software die bij deze licentie is geleverd. misbruik of verkeerde toepassing. GARANTIES (a) De gebruiker is zich ervan bewust dat het niet mogelijk is om softwareprogramma's te maken die geen enkele fout bevatten. mits de Software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. COMMERCIEEL GEBRUIK Gratis en testversies (demo) van de Software worden uitsluitend aangeboden voor persoonlijk. De volledige aansprakelijkheid van Nero en uw exclusieve verhaalmogelijkheid wegens een breuk van deze garantie zal.COM. een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer.

als de reparatie of vervanging niet mogelijk is of wordt geweigerd of onacceptabel lang wordt uitgesteld door Nero. is deze beperkte garantie ongeldig. of als de reparatie van de mankementen reeds tweemaal zonder succes is uitgevoerd. DISTRIBUTIE Deze licentie verleent u geen rechten om de Software in sublicentie te verlenen of te distribueren in enige vorm indien dit niet uitdrukkelijk en schriftelijk is toegelaten door Nero. of vanwege andere redenen faalt. behalve dat Paragraaf A. VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IN DEZE PARAGRAAF WORDEN SPECIFIEKE BEPALINGEN UITEENGEZET DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN. nadat de gebruiker Nero hiervan via de juiste weg op de hoogte heeft gesteld. is Nero uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de geleverde Software zelf.of B. ('Garanties') als volgt zal luiden: II. precies dezelfde zoals uiteengezet in de toepasselijke paragraaf A of B hierboven. Indien de fout in de Software het gevolg is van een ongeluk.II. ZIJN PRECIES DEZELFDE ZOALS UITEENGEZET IN PARAGRAAF A HIERBOVEN. DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET DE PARTIJ WAAR U DE SOFTWARE HEBT VERKREGEN. Het recht van de gebruiker om compensatie te vragen op grond van § 437 van het Duits burgerlijk wetboek blijft onaangetast.IV. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GELEVERD BINNEN EEN BÈTAPROGRAMMA VAN NERO DE LICENTIEVOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GELEVERD BINNEN EEN NERO-BÈTAPROGRAMMA. GARANTIES (a) Mankementen in de geleverde Software. tenzij een dergelijk recht expliciet schriftelijk is verleend door Nero. maar dit niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. V. D. Nero geeft alleen garantie voor mankementen in de software die de waarde van de Software of de geschiktheid van de Software voor het in de overeenkomst vermelde doel aanzienlijk doen afnemen. Nero is hiervoor niet aansprakelijk. BEHALVE INGEVAL DEZE SOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD ALS ONDERDEEL VAN EEN NERO-BÈTAPROGRAMMA WAAR DE BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST VOOR DE DEELNEMER AAN HET NERO-BÈTAPROGRAMMA. AL DAN NIET ONDERTEKEND DOOR DE BÈTADEELNEMER. De gebruiker kan hierbij kiezen tussen een reparatie van de Software of vervangende Software. ALLE TEGENSTRIJDIGE BEPALINGEN IN DEZE EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VERVANGEN. BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN DE EUROPESE UNIE Als u een klant bent en in een land woont dat deel uitmaakt van de Europese Unie (EU) en u de Software in een dergelijk land hebt verkregen. worden door Nero verholpen binnen de garantieperiode van twee jaar na aflevering van de Software.commerciële of handelsdoeleinden. Nero aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens of ander indirect verlies. OM TWIJFELS TE VOORKOMEN WORDT UITDRUKKELIJK VERKLAARD DAT HET GEBRUIK VAN ALLE BÈTA-SOFTWARE OP EIGEN RISICO IS. NERO . (e) Tenzij anders vermeld in de paragraaf 'Aansprakelijkheid voor gevolgschade'. DIT ZAL NIET VAN TOEPASSING ZIJN IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN MET PARAGRAAF C OF D VAN DEZE OVEREENKOMST I. is uitdrukkelijk verboden. inclusief de handleidingen en overige documentatie. misbruik of verkeerde toepassing. (b) Als Nero niet bereid of niet in staat is om deze reparatie of vervanging te verwezenlijken of als deze langer duurt dan een redelijke periode die door de klant is bepaald. (d) Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het gebruiksdoel van de software vast te stellen en de geschikte hardware/computer te kiezen. ALS U VRAGEN HEBT OVER HET FEIT OF UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ONDERHEVIG IS AAN DE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST VOOR DEELNEMERS AAN HET NERO-BÈTAPROGRAMMA. Er is uitsluitend sprake van falen om de mankementen te repareren of de Software te vervangen als Nero voldoende gelegenheid is geboden om de reparatie of vervanging te realiseren. Elke vervangende Software wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode. ZIJN DE BEPALINGEN ZOALS UITEENGEZET IN DEZE PARAGRAAF VAN TOEPASSING. ALS EEN BEPALING IN DEZE PARAGRAAF TEGENSTRIJDIG IS MET EEN ANDERE VOORWAARDE OF BEPALING IN DEZE OVEREENKOMST. zijn de licentievoorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn in uw rechtsgebied. (c) De gebruiker is zich ervan bewust dat het niet mogelijk is om softwareprogramma's te maken die geen enkele fout bevatten. mag de gebruiker zich uit de overeenkomst terugtrekken of eisen dat de verkoop wordt geannuleerd of dat er een korting op de aankoopprijs wordt verleend. E.

Delen van deze Software en andere toepassingen van derden ('WM-DRM Software') maken gebruik van WM-DRM om Secure Content over te dragen of af te spelen. III. levering bij verkoop of gebruik in combinatie met een product of dienst aan derden of andere commerciële of handelsdoeleinden. dient u over een redelijk mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige gebruikers van de software het aantal licenties niet overschrijdt.III ('Aansprakelijkheid voor gevolgschade') als volgt luiden: IV. III. Dit verandert niets aan de mogelijkheid van WM-DRM Software om onbeschermde content af te spelen. zijn de licentievoorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn in uw rechtsgebied. Licenties die zijn verkregen met een Nero-familiepakket kunnen niet afzonderlijk worden overgedragen. De software is 'in gebruik' op een computer wanneer de software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf. COMMERCIEEL GEBRUIK De versies van familiepakketten van de Software worden uitsluitend aangeboden voor persoonlijk. terwijl geen van de bovenstaande beperkingen van toepassing zullen zijn op eventuele statutaire aansprakelijkheid zoals de aansprakelijkheid onder de Duitse wet op productaansprakelijkheid ('Produkthaftungsgesetz') of de aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels veroorzaakt door schuld. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE Nero zal alleen aansprakelijk zijn voor de schade. II. weer te geven. inclusief copyright. aankoop. zoals doorgaans kan worden voorzien op het ogenblik waarop de overeenkomst is afgesloten. III als een dergelijke overdracht gebeurt wanneer alle licenties zijn verkregen als onderdeel van een Nero-familiepakket. over te brengen en/of af te spelen. tevens herroepingslijsten naar uw computer downloaden namens Secure Content-eigenaren. Indien u een meervoudige licentie voor de software hebt verkregen. BEPERKINGEN VAN LICENTIES VOOR FAMILIEPAKKETTEN Versies van familiepakketten van de Software zijn alleen overdraagbaar in overeenstemming met paragraaf A. mits de software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT Deze overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer in uw gezin gebruik te maken van een kopie van de software die met deze licentie wordt geleverd. in dergelijke content niet wederrechtelijk wordt toegeëigend. VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSINGEN ZIJN OP ALLE LICENTIES DISCLAIMER VAN DERDEN EN BEPERKINGEN 1. mag u tegelijkertijd maximaal evenveel kopieën van de software in uw gezin in gebruik hebben als u licenties hebt. is uitdrukkelijk verboden. zijn precies dezelfde als de voorwaarden die worden genoemd in paragraaf A hierboven. kunnen eigenaren van Secure Content ('Secure Contenteigenaren') eisen dat Microsoft het recht van de WM-DRM Software herroept om Secure Content te kopiëren.Secure Contenteigenaren kunnen u ook verzoeken om bepaalde WM-DRM-componenten te upgraden die worden gedistribueerd met deze Software ('WM-DRM Upgrades') voordat toegang wordt verkregen tot hun content. in combinatie met een dergelijke licentie. Indien de veiligheid van de WM-DRM Software is geschonden. precies dezelfde zoals uiteengezet in de toepasselijke paragraaf A of B hierboven. behalve dat Paragraaf A. BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN DUITSLAND EN OOSTENRIJK Als u een klant bent en in Duitsland of Oostenrijk woont en u de Software in een van deze landen hebt verkregen. een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer. Wanneer u probeert dergelijke .VERLEENT U GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. met betrekking tot schade die is veroorzaakt door een betrekkelijk nalatige inbreuk van een materiële contractuele verplichting. Microsoft kan. G. of B.V. F.Als het verwachte aantal gebruikers van de Software het geautoriseerde aantal licenties kan overtreffen. behalve dat subparagraaf I ('Verlening van het gebruiksrecht') als volgt zal luiden en subparagrafen II ('Commercieel gebruik') en III ('Beperkingen van licenties voor familiepakketten') moeten worden toegevoegd: I. Een lijst met herroepen WM-DRM Software wordt naar uw computer gestuurd wanneer u van internet een licentie voor Secure Content downloadt. WM-DRM: WM-DRM: contentaanbieders gebruiken de Microsoft-technologie Digital Rights Management voor Windows Media ('WMDRM') om de integriteit van de content te beschermen ('Secure Content') zodat hun intellectuele eigendom. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GELEVERD BINNEN EEN NERO-FAMILIEPAKKET De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op Softwareproducten en verkregen zijn als onderdeel van een Nerofamiliepakket. Elke distributie. I. niet-commercieel gebruik.

com. behorende bij dergelijke Ingebouwde software.C. DE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BI MPEG LA L. ANDERE LICENTIES VAN DERDEN ZI N ALLEEN OPGENOMEN INDIEN DEZE SCHRIFTELIJK ZIJN VERLEEND. zult u geen toegang hebben tot content die de WM-DRM Upgrade vereist. ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE. ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE SCHADE VEROORZAAKT IS EN VOLGENS WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK. intranets en/of andere netwerken of in andere elektronische contentdistributiesystemen zoals pay-audio. HETZIJ OP BASIS VAN EEN CONTRACT.mp3licensing. DENVER. Als het door u gekochte product niet is geleverd als 'MPEG-2 Royalty Product'. kan hetzelfde doen.. SPECIALE. satelliet. Voor dergelijk gebruik is een aparte licentie vereist. INDIRECTE. MORELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE NOODZAAK VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN IN TE KOPEN. Hierbij wordt aangemerkt dat een licentie voor dergelijk gebruik van Dolby Laboratories vereist is. kabel en/of andere media). en wordt geen recht volgens een patent of een ander recht van industrieel of intellectueel eigendom van Dolby Laboratories geïmpliceerd om deze implementatie te gebruiken in een afgewerkt eindproduct voor eindgebruikers of gebruiksklaar eindproduct. STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF . Indien u de upgrade weigert.of audio-on-demand-toepassingen. GEBRUIK VAN DIT PRODUCT OP EEN WIJZE DIE OVEREENSTEMT MET DE MPEG-2STANDAARD IS UITDRUKKELIJK VERBODEN ZONDER LICENTIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE PATENTEN IN DE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO. VERENIGDE STATEN. aacPlus is ontwikkeld door Coding Technologies (“CT”). DENVER. 3. II.mpeg4ip. Deze library is beschikbaar onder MPL vanaf www. NIETTEGENSTAANDE EVENTUELE ANDERE. INGEBOUWDE SOFTWARE U erkent dat de Software die hieronder in licentie wordt gegeven. SUITE 300. 250 STEELE STREET. 5.net. Vervolgens zal om uw toestemming worden verzocht voordat de WM-DRM Upgrade wordt gedownload. WMDRM-software die door andere leveranciers wordt gebruikt. COLORADO 80206. www. Copyright © 19921999 Dolby Laboratories. ANDERE LICENTIES VAN DERDEN ZI N ALLEEN OPGENOMEN INDIEN DEZE SCHRIFTELIJK ZIJN VERLEEND.com. Maak geen kopie.L. DE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BI MPEG LA. MP3 en mp3PRO: Bij de levering van dit product wordt slechts een licentie overgedragen voor niet-commercieel privégebruik. Deze Dolby Software is beschermd volgens de Amerikaanse copyrightwetten als ongepubliceerd werk. COLORADO 80206. 4. is het volgende van toepassing: MPEG-2 ROYALTY PRODUCT. 250 STEELE STREET. Handelsmerken van CT zijn eigendom van CT. HIERMEE STRIJDIGE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST. uitzending/streaming via internet. componenten van derden bevat die in licentie worden gegeven overeenkomstig specifieke eigen voorwaarden en bepalingen ('Ingebouwde software'). en hierbij wordt geen licentie overgedragen of enig recht geïmpliceerd om dit product te gebruiken in een commerciële (dat wil zeggen: inkomsten genererende) realtime-uitzending (land..codingtechnologies. BIJKOMSTIGE. MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. aac: De aac-plugin maakt gebruik van het MP4-bestandsformaat I/O library. wordt hieronder verschaft. AFGEWEZEN. Een exemplaar van of locatie voor de licenties. maar u zult nog steeds toegang hebben tot onbeschermde content en Secure Content waarvoor de upgrade niet vereist is. DE ONMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VOORT TE ZETTEN. L. Kijk voor meer informatie op www.L.C. MPEG-4: Gebruik van dit product op welke wijze dan ook die overeenstemt met de MPEG-4 Visual Standard is verboden. De gehele of gedeeltelijke reproductie of openbaarmaking ervan of de productie van afgeleide werken hiervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dolby Laboratories is verboden. HET VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN). behalve voor gebruik door een consument die persoonlijke en niet-commerciële activiteiten ontplooit. zoals hieronder wordt aangegeven. Dolby: Bij de levering van deze implementatie van Dolby Technology wordt geen licentie overgedragen. zal WM-DRM Software die is gebouwd door Microsoft aangeven dat een upgrade van WM-DRM is vereist. Inc. ELK GEBRUIK VAN DIT PRODUCT ANDERS DAN PERSOONLIJK GEBRUIK DOOR CONSUMENTEN OP WELKE WIJZE DAN OOK DIE OVEREENSTEMT MET DE MPEG-2-STANDAARD VOOR HET CODEREN VAN VIDEO-INFORMATIE VOOR MEDIAPAKKETTEN IS UITDRUKKELIJK VERBODEN ZONDER LICENTIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE PATENTEN IN DE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO. is het volgende van toepassing: MPEG-2 TUSSENPRODUCT. 2. Alle rechten voorbehouden 6. Vertrouwelijke informatie – Beperkte distributie uitsluitend naar bevoegde personen. MPEG-2: Als het door u gekochte product is geleverd als 'MPEG-2 Royalty Product'. WORDT DE INGEBOUWDE SOFTWARE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DE AUTEURSGERECHTIGDEN EN DEGENEN DIE ER EEN BIJDRAGE AAN HEBBEN GELEVERD EN WORDEN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES. VERENIGDE STATEN. DE STICHTING OF DEGENEN DIE EEN BIJDRAGE HEBBEN GELEVERD. De Dolby Software is vertrouwelijk en eigendom van Dolby Laboratories.content af te spelen. SUITE 300.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag de naam van de houder van het copyright niet worden gebruikt om producten te promoten die zijn ontwikkeld met behulp van de AESsoftware. Bij herdistributie in binaire vorm moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright. Andreas Schultz. 5.plus.openssl. OpenSSL-licentie: OpenSSL wordt beschermd door copyright (c). samen te voegen. UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. Alle rechten voorbehouden. Malcolm Smith. PuTTY: Nero BackItUp maakt gebruik van PuTTY om gegevens via SSH over te dragen. De AES-broncode kan worden gedownload van http://fp. Markus Kuhn en CORE SDI S. 3. Delian Delchev. Bij herdistributie van OpenSSL-broncode moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright. OpenSSL TOOLKIT WORDT DOOR HET OpenSSL PROJECT ZONDER ENIGE WIJZIGINGEN BESCHIKBAAR GESTELD EN ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN.gladman. VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE. 3. 2. 3.Neem voor schriftelijke toestemming contact op met openssl-core@openssl. VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE ASPECTEN VAN DE SOFTWARE. Joris van Rantwijk.com. 2002. mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. Bij herdistributie van de AES-broncode moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright. het recht om de Software te gebruiken. moet de volgende erkentelijkheid bevatten: 'Dit product bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. HET NIET MEER KUNNEN GEBRUIKEN.org/)'. De gratis distributie en het gebruik van AES-software in zowel de vorm van broncode als in binaire vorm zijn toegestaan (met of zonder wijzigingen) mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. U kunt deze herdistribueren en/of wijzigen in overeenstemming met de voorwaarden van de GNU Lesser General Public License zoals deze is gepubliceerd door de Free Software Foundation. Al het reclamemateriaal waarin functies of het gebruik van de OpenSSLsoftware worden vermeld. Bij herdistributie van OpenSSL in binaire vorm moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright. in sublicentie uit te geven en/of er exemplaren van te verkopen en hetzelfde toe te staan aan personen aan wie de Software is verstrekt in overeenstemming met de volgende voorwaarden: PuTTY WORDT ZONDER ENIGE WIJZIGINGEN. INDIRECTE. deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer in de documentatie en/of andere bijbehorende materialen aanwezig zijn. deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden gehandhaafd. 1997-2005. (http://www. deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden gehandhaafd. wordt beschermd door copyright (c). De namen 'OpenSSL Toolkit' en 'OpenSSL Project' mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid onder de aandacht te brengen of te promoten. Herdistributie en gebruik van OpenSSL in de vorm van broncode en in binaire vorm. Worcester. Justin Bradford. Simon Tatham. ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE. HETZIJ DOOR EEN HANDELING OP BASIS VAN EEN CONTRACT. 1998-2005. NALATIGHEID OF ANDERSZINS. Zie de GNU . 2. zonder beperking. Nicolas Barry. BUITENGEWONE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN.openssl. maar ZONDER ENIGE GARANTIE. ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U kunt hierbij kiezen voor versie 2. met of zonder wijzigingen. BESCHIKBAAR GESTELD MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKBAARHEID. te distribueren. AES: AES-software die in Nero BackItUp wordt gebruikt. 4. Wez Furlong. HETZIJ DOOR EEN HANDELING OP BASIS VAN EEN CONTRACT.1 van de Licentie of een hogere versie Deze library wordt gedistribueerd in de hoop dat deze van nut zal zijn. Producten die van deze software zijn afgeleid. SPECIALE. AES-software wordt geleverd zonder wijzigingen en zonder expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de eigenschappen ervan. deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die onderdeel uitmaken van de distributie aanwezig zijn.org. Jeroen Massar. VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST OF BEDRIJFSONDERBREKING) ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE VEROORZAAKT ZIJN EN VOLGENS ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID. te wijzigen. Dr Brian Gladman. INCIDENTELE. 6. Herdistributie in welke vorm dan ook moet de volgende erkentelijkheid bevatten: 'Dit product bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www. PuTTY wordt beschermd door copyright. Ahmad Khalifa. te publiceren. SIMON TATHAM IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR EEN CLAIM. met inbegrip van maar niet beperkt tot de juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. 2. Het OpenSSL Project. ZELFS INDIEN ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. dat wil zeggen zelfs zonder impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.A.org/)' 4. 7zip: Deze library is gratis software.NALATIGHEID EN OVERIGE). mogen niet 'OpenSSL' worden genoemd en 'OpenSSL' mag niet in hun naam worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het OpenSSL Project. te kopiëren. VK. SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING. zijn toegestaan. Alle rechten voorbehouden. Ben Harris. STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID EN OVERIGE) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE. Delen van PuTTY zijn copyright van Robert de Bath. ZONDER ENIGE GARANTIE. HET OpenSSL PROJECT OF DEGENEN DIE HIER EEN BIJDRAGE AAN HEBBEN GELEVERD. 1. Hierbij wordt toestemming verleend aan elke persoon die een exemplaar van PuTTY en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') in zijn bezit krijgt de Software gratis onbeperkt te bewerken met inbegrip van.

Inc. stemt u ermee in op geen enkele wijze meer gebruik te maken van de Gracenote-gegevens. 5. GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES. U stemt ermee in de Gracenote-software of welke Gracenote-gegevens dan ook niet aan derden toe te wijzen. Inc. #6. Gracenote en CDDB zijn geregistreerde handelsmerken van Gracenote. de Gracenotesoftware en de Gracenote-servers.hu) Voor NeVP6DecLib wordt een licentie verstrekt onder Lesser GNU Lesser General Public License. Gracenote mag haar services op elk moment beëindigen. UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND. Ga voor meer informatie naar de webpagina over het Privacybeleid van Gracenote voor de Gracenote-service.132.523. http://www. U stemt ermee in dat Gracenote. #6. Een handtekening in golfvorm bevat geen informatie over u of uw computer en de verwerking van de handtekening in golfvorm mag geen merkbaar effect hebben op de prestaties van uw computer. met betrekking tot de nauwkeurigheid van de Gracenote-gegevens op de Gracenote-servers..230. Door de software te gebruiken. http://ffmpeg. Cd. MA 02110-1301 VS en u kunt deze software herdistribueren en/of wijzigen in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie. INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID.mplayerhq. Gracenote behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Gracenote-gegevens.773. het nummer en de titelinformatie ('Gracenote-gegevens') ophalen van online servers ('Gracenote-servers') en andere functies uitvoeren. 51 Franklin Street. VAN DE HAND. de Gracenote-software en de Gracenote-servers. In geen geval is Gracenote aansprakelijk voor betaling aan u voor informatie die u verschaft. U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie om de Gracenote-gegevens. U stemt ermee in de Gracenote-gegevens. verbeterde of extra gegevenstypen of -categorieën die Gracenote mogelijk in de toekomst verschaft.161. FFmpeg is een handelsmerk van Fabrice Bellard (grondlegger van het FFmpeg-project . NeVP6DecLib: NeVP6DecLib is afgeleid van FFmpeg-bronnen.com/link.com/link. U mag de Gracenote-gegevens alleen gebruiken door middel van de bedoelde eindgebruikersfuncties van deze toepassingssoftware. Gracenote ® -muziekherkenningsservice: Deze toepassing bevat software van Gracenote.061. #6. zal worden beëindigd als u inbreuk maakt op deze beperkingen. uitdrukkelijk of impliciet. de artiest. Fifth Floor.459.192..en muziekverwante gegevens van Gracenote. Inc. Als uw licentie wordt beëindigd. GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Er wordt geen garantie verstrekt dat de Gracenote-software of Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten of dat het functioneren van de Gracenote-software of Gracenote-servers ononderbroken zal zijn.nero.en titelinformatie voor digitale muziekbestanden te identificeren. DE GRACENOTE-SOFTWARE OF DE GRACENOTE-SERVERS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP DE MANIER DIE HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN.154. copyright © 2000-2008 Gracenote. Inc. U STEMT ERMEE IN DE GRACENOTEGEGEVENS.php?topic_id=7106 om te voldoen aan de voorwaarden van bepaalde Ingebouwde software. met muziek verwante informatie. Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens te verwijderen van de Gracenote-servers of om gegevenscategorieën te wijzigen als Gracenote hiertoe voldoende reden ziet.330. stemt u ermee in dat Gracenote-software een handtekening in golfvorm verzendt naar Gracenote.Lesser General Public License voor meer informatie. de Gracenote-software en de Gracenoteservers te gebruiken.304. volgens deze overeenkomst in haar eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving van haar rechten jegens u. Dit product en deze service kunnen een of meer van de volgende Amerikaanse patenten toepassen: #5. Free Software Foundation. Boston. Gracenote aanvaardt geen aansprakelijkheden of garanties.240. California ('Gracenote'). 6. Gracenotesoftware.txt U kunt de broncode van de 7zip-library downloaden van http://www. nietcommercieel privégebruik te gebruiken.207. Inc. GNU Lesser General Public. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE. Met de software van Gracenote (de 'Gracenote Client') kan deze toepassing de schijfidentificatie online uitvoeren.FFmpeg-project. Raadpleeg de pagina FAQ (Veelgestelde vragen) en het privacybeleid van de Gracenote-service voor meer informatie. Gracenote is niet verplicht u te voorzien van nieuwe. inclusief alle eigendomsrechten. #6.525. Het logo en logotype van Gracenote en het logo . Het doel van deze willekeurig toegewezen numerieke code is om de Gracenote-service query’s te laten tellen zonder te weten wie u bent. te kopiëren. EIGENDOMSRECHT EN HET GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN. van Emeryville.593 en andere patenten voor de Verenigde Staten en andere landen. De Gracenote-service gebruikt een unieke identificatiecode om query’s na te sporen voor statistische doeleinden.nero. Een handtekening in golfvorm is een distillatie van de geluidsgolfgegevens in de muziek zelf en helpt de Gracenote-service de artiest. U kunt de broncode van de NeVP6DecLib-library downloaden van http://www. over te dragen of door te zenden. #6.680. #6. copyright © 2000-2008 Gracenote. zoals de naam. De Gracenote-client en elk item van de Gracenote-gegevens worden u in licentie verleend 'ZOALS ZE ZIJN'. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN VOOR UW GEBRUIK VAN GRACENOTE-SOFTWARE OF WELKE GRACENOTE-SERVER DAN OOK. GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN INKOMSTEN.7-zip. voor het Amerikaanse patent: #6.230.987.php?topic_id=7107 om te voldoen aan de voorwaarden van bepaalde Ingebouwde software. Sommige services zijn geleverd onder de licentie van Open Globe. de Gracenote-software en Gracenote-servers uitsluitend voor uw eigen.org/license. #6.

6. Nero Simply Enjoy. Inc. en DTS en het symbool samen. het SecurDisc-logo. Visual C++. Internet Explorer. 5. Tampa. Nero Kwik DVD. Superresolution en UltraBuffer zijn gewone handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Nero AG. AVCHD en het AVCHD-logo. Facebook is een geregistreerd handelsmerk van Facebook. MediaVOCS. Windows Media. Windows Mobile. Windows Server. Nero CoverDesigner. Apple. Nero StartSmart. Het USB-logo is een handelsmerk van Universal Serial Bus Implementers Corporation.. en het dubbel-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories. het Gracenote-logo en -logotype. 5. Copyright 2011 Dolby Laboratories. Nero Kwik Faces. iTunes. Xbox 360. FL. Windows6. DTS 2. Nero Kwik Backup. iPod touch. Door deze onderdelen te installeren bevestigt u dat u een geldig gelicentieerde versie van het gelicentieerd product bezit waarop het herdistribueerbare softwareonderdeel van toepassing is. dient te worden gewijzigd in de wettelijke bepaling. beperkte. DirectX. AVCREC en de logo's zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association. Japan en andere landen.S. Alle rechten voorbehouden. Nero Kwik Sync.com.. Alle rechten voorbehouden. Nero Kwik Photobook.0KB843524-ia64. Nero Video Express. iPhone. BD-Live. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG. iPad.974. Yahoo! en Flickr zijn geregistreerde handelsmerken van Yahoo! Inc. Ga voor meer informatie naar www. Deze updatepaketten zijn bijvoorbeeld. Windows XP. Nero Recode. Nero Express. Nero SmartDetect. Pro Logic. Copyright (c) 1996-2011 Nero AG en haar licentiegevers. Nero Kwik Tuner. Inc. royaltyvrije. het Silverlight-logo. Nero Digital. AVCHD Lite en het AVCHD Lite-logo zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation. My Space is een handelsmerk van MySpace. Nero Burning ROM.0-KB843524-x64. Authenticode. Nero SmoothPlay. Microsoft Corporation.-patentnrs. geregistreerd in de VS en andere landen. Inc. Alle rechten voorbehouden. Microsoft. Dit product bevat delen van beeldcode die eigendom is van Pegasus Software LLC. Dolby. Nero RescueAgent.0+Digital Out en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS. ActiveX. niet-toewijsbare. Nero Kwik Blu-ray. iPod. Nero WaveEditor Burn-At-Once. Silverlight. Inc. De licentie die hieronder aan u wordt verleend is een niet-exclusieve. Nero SoundTrax. Windows6. Microsoft Corporation. CDDB. TOEPASSELIJK RECHT Indien zich geschillen voordoen die voortvloeien uit een van de bepalingen van deze Overeenkomst.535 & andere patenten voor de Verenigde Staten en andere landen. niet-overdraagbare. Nero Video.487. Copyright © 2008. PowerPoint.gracenote. ActiveSync.0-KB843524-x86. Nero MediaStreaming. DVD Logo is een handelsmerk van Format/Logo Licensing Corp. Nero Kwik Places. BONUSVIEW. . Google. Nero Kwik Themes. Windows Vista. Liquid Media. Inc.380. maar niet beperkt tot.msu en Windows6. Als een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst als ongeldig wordt verklaard door een arbitrage of door een rechtbank van het bevoegde rechtsgebied. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Android en YouTube zijn handelsmerken van Google. volledig betaalde licentie voor gebruik en reproductie van het herdistibueerbare softwareonderdeel. geregistreerd in de Verenigde Staten. Bing. Windows 7. en het logo 'Powered by Gracenote' zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Gracenote in de Verenigde Staten en/of andere landen. alleen voor uw persoonlijke en interne bedrijfshandelingen. BDXL. Alle andere bepalingen van deze overeenkomst zijn ook van toepassing op herdistribueerbare softwareonderdelen van Microsoft. Windows. de Windows Vistastartknop en het Windows-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de . Inc. Apple TV.'Powered by Gracenote' zijn handelsmerken van Gracenote. Delen van de Software maken gebruik van Microsoft Windows Media Technologies. Nero Kwik Play. © DTS. Vervaardigd onder licentie onder U.msu. Windows Media Player. iTunes Store. Gracenote. SecurDisc. 7. Blu-ray. het symbool. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Windows. III. Alle rechten voorbehouden.956. Nero Kwik Media. zal uitsluitend worden beperkt tot de specifieke voorwaarde of bepaling die ongeldig is verklaart en de rest van deze Overeenkomst blijft volledig van kracht volgens de voorwaarden. Inc. Nero. intrekbare. Nero Kwik Move it. H erdistribueerbare softwareonderdelen van Microsoft: Bepaalde softwareproducten die onderwerp zijn van deze overeenkomst kunnen herdistibueerbare updatepaketten bevatten van Microsoft Corporation. Nero Kwik Burn.msu. Mac en QuickTime zijn handelsmerken van Apple Inc. DirectShow. Copyright © 1999-2002. LayerMagic.674. Outlook. moet de eiser de uitvoeringsplaats of woonplaats van de gedaagde als rechtsgebied kiezen. Nero Surround. Elke bepaling die ongeldig is verklaard. Blu-ray 3D. Xbox. Windows Mail. DTS. Product bevat software.NET. Nero BackItUp. MSN. Nero Burn. MusicID. Alle rechten voorbehouden. Aero. zijn geregistreerde handelsmerken & DTS Digital Surround. Blu-ray Disc.

ATI. AIR en Flash zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems. ATI Catalyst. Inc. AMD Opteron. Remote Wonder. Dit product wordt geleverd onder Amerikaanse en buitenlandse patenten die eigendom zijn van en in licentie gegeven zijn aan AT&T Corp. www. Limited (JVC).V. AMD Athlon. DivX en DivX Certified zijn gedeponeerde handelsmerken van DivX. Sony. Memory Stick. Ask en Ask.A. Premiere. en PSP zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation. AMD Turion. IEEE is een geregistreerd handelsmerk van The Institute of Electrical and Electronics Engineers. MP3 SURROUND. ATI Radeon. Intel XScale en Pentium zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation in de VS en/of andere landen. en TV Wonder zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken Advanced Micro Devices. MP3PRO en hun logo's zijn handelsmerken van Thomson S. Inc.nero. kunt u contact met ons opnemen via legal@nero. Inc. sponsoring van of ondersteuning door deze eigenaars. L. CompactFlash is een geregistreerd handelsmerk van SanDisk Corporation UPnP is een geregistreerd handelsmerk van UPnP Implementers Corporation. Inc. Alle rechten voorbehouden. FaceVACS en Cognitec zijn ofwel geregistreerde handelsmerken ofwel handelsmerken van Cognitec Systems GmbH. PlayStation. Intel. Acrobat. 3GPP is een handelsmerk van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI) Adobe. Incorporated.com Als u vragen hebt over deze overeenkomst. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. GeForce. Intel Media SDK. Philips is een geregistreerd handelsmerk van Koninklijke Philips Electronics. AMD Sempron.com. Labelflash is een handelsmerk van Yamaha Corporation LightScribe is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Development Company. Check Point is een geregistreerd handelsmerk van Check Point Software Technologies Ltd. Unicode is een geregistreerd handelsmerk van Unicode. HDV is een handelsmerk van Sony Corporation en Victor Company of Japan. en CUDA zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA.com zijn geregistreerde handelsmerken van IAC Search & Media. Reader. DVB is een gedeponeerd handelsmerk van het DVB Project.P. ForceWare. © 2011 Nero AG.Verenigde Staten en andere landen.N. Overige product. .en merknamen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaren ervan en impliceren geen affiliatie met. Intel Core. NVIDIA. InstallShield is een geregistreerd handelsmerk van Macrovision Corporation.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->