Concrete Projecten: Smart metering & Smartgrids

Luk De Bruyker, Ondervoorzitter Eandis Prof. Ronnie Belmans, KU Leuven

CH

+ SM + SG

= 2020

CH : Clearing house SM : Smart metering SG : Smart grids

Energiebeleid Europa 2020
- 20 % broeikasgassen (tov 1990)
Richtlijnen
Energie Efficiëntie
* art. 13, meteropneming en informatieve facturering

Doelstelling
- 20 % verbruik totale energie
- voldoende frequentie - Daadwerkelijk verbruik

Middel
SM / CH

Hernieuwbare energiebronnen Actieplan

+ 20 % totale productie Garantie aansluitbaarheid Verbeterde marktwerking

SM / SG

* art. 14, toegang NET

SM / CH

Clearing House : federaal platform

Klanten

Meters

DNB

CH

Leveranciers

DNB
Realisatie 2012

DNB : distributienetbeheerder

Smart meters
Real time communication

Klanten

SM

PLC Internet GPRS

DNB

CH

Leveranciers

DNB
Realisatie: Proof of Concept Piloot Start uitrol 2010 2012 2014

Smart Meters : E + G + (W ?) + (H ?) PLC : Power Line Communication GPRS : General Packet Radio Service (GSM met data)

Smart grids
Real time communication

Klanten

SM

DNB

CH

Leveranciers

OMS

SGMS

SGLS

DNB

DSM
Realisatie: OMS 2009-2014 SGMS 2009-2014 SGLS 2014-…

OMS : Outage management system DSM : Demand side management SGMS : Smart grids middenspanning SGLS : Smart grids laagspanning

Van Smart meters naar Smartgrids
Regulering van Monopolies Innovatie en Competitiviteit
g

Primaire Energie Bronnen Betrouwbaarheid Kwaliteit
of

Ma rk tw er ki n

Lissabon Agenda

y rit cu Se

Capaciteit

l pp Su

Lage Prijzen Hoge Efficiency

y

Milieu

Natuurbescherming

Klimaatverandering

Kyoto en Post-Kyoto

Smartgrids onderzoek
Themathisch definitie sterk onderbouwd Europees:
• Smartgrids FP7 technology platform • ERA net • SET plan • EII

Vlaanderen
• Generaties en AREC • Voka VRWB • Via Doorbraakplatform

Een Top-Onderzoeksteam

Met sterke industriële schouders
Eandis Infrax Alcatel – Lucent Belgacom Telenet Laborelec Niko

Generaties
Innovatieplatform rond technologie voor opwekking hernieuwbare energie + enabling technologies
Stuurcomité
Stuurcomité 50% industrie – 50% kennisinstelling + overheid: SG innovatie Strategische besluitvorming, Monitoring, IP, link EU… rond O&O Start voorjaar 2009

Vlaams Smart Grids Platform (VSGP)

Bepalen van de strategische prioriteiten inzake de implementatie in Vlaanderen

•Doel is uitrol tegen 2020 in Vlaanderen •Uitwerken businessmodel SG in Vlaanderen •Financiële, regulatoire, technische … voorwaarden •Communicatie rond implementatie •Gebruik resultaten innovatieprojecten •via haalbaarheidsstudie

Internationale markten

Wind

PV

Biofuel

Industriële cofinanciering

Smart Grids technologie

SBO
IBBT ICON

A CO2 free future enabled by Smartgrids