HET GROTE

SUPER SNEL LEES SPEL

Level 1: Naam, lees, een, nee, neem, rik, ik, kees, in, kin, Level 2: naam, lees, een, nee, neem, rik, ik, kees, in, kin, rik, naam, lees, een, nee, neem, rik, ik, kees, in, kin, rik, pan, haan Level 3: naam, lees, een, nee, neem, rik, ik, kees, in, kin, rik, naam, lees, een, nee, neem, rik, ik, kees, in, kin, rik, pan, pap, pak, kan, lik. Level 4: naam, lees, een, nee, neem, rik, ik, kees, in, kin, rik, naam, lees, een, nee, neem, rik, ik, kees, in, kin, rik, kam, haan, lip, kip, lik, kan, pak, kus, pap, pan Level 5: naam, lees, een, nee, neem, rik, ik, kees, in, kin, rik, kam, haan, lip, kip, lik, kan, pak, kus, pap, pan, kam, haan, lip, kip, lik, kan, pak, kus, pap, pan Level 6: kam, haan, lip, kip, lik, kan, pak, kus, pap, pan, pin, pik, an, peen, uk, de, wit, kat, put, tak, naam, lees, een, nee, neem, rik, kan, pak, kus, pap, pan

Het supersnel leesspel van Kobus van der Slossen

2

Level 7: pin, pik, an, peen, uk, de, wit, kat, put, tak, eet, an, kap, puk, kun, teen, tik, pit, naam, in, pin, pik, an, peen, uk, de, wit, kat, put, tak, Level 8: eet, an, kap, puk, kun, teen, tik, pit, naam, in, een, kin, kees, ik, rik, de, lees, nee, naam, neem, eet, an, kap, puk, kun, teen, tik, pit, naam, in, Level 9: een, kin, kees, ik, rik, de, lees, nee, naam, neem, haas, is, kas, pas, sap, sik, tas, haan, kaas, kaashaas, kaaskat, kaaskip, paashaas, een, kin, kees, ik, rik, de, lees, nee, naam, neem Level 10: haas, is, kas, pas, sap, sik, tas, haan, kaas, kaashaas, kaaskat, kaaskip, paashaas, loop, koop, noot, ook, rook, room, toon, toos, leest, kamt, kust, loopt, mat, mak, haas, is, kas, pas, sap, sik, tas, haan, kaas, kaashaas, kaaskat, kaaskip, paashaas Level 11: loop, koop, noot, ook, rook, room, toon, toos, leest, kamt, kust, loopt, mat, mak, tim, paal, al, lap, las, lat, lus, mal, wil, loot, pal, til, kaal, wil, loop, koop, noot, ook, rook, room, toon, toos, leest, kamt, kust, loopt, mat, mak

Het supersnel leesspel van Kobus van der Slossen

3

Level 12: loop, koop, noot, ook, rook, room, toon, toos, leest, kamt, kust, loopt, mat, mak, man, mee, mees, meet, mik, mis, mus, neem, oom, tam, kim, mam, pim, loop, koop, noot, ook, rook, room, toon, toos, leest, kamt, kust, loopt, mat, mak Level 13: man, mee, mees, meet, mik, mis, mus, neem, oom, tam, kim, mam, pim, tim, paal, al, lap, las, lat, lus, mal, wil, loot, pal, til, kaal, wil, man, mee, mees, meet, mik, mis, mus, neem, oom, tam, kim, mam, pim Level 14: tim, paal, al, lap, las, lat, lus, mal, wil, dak, dal, dam, dan, das, dat, dik, dit, dus, deed, dook, dut, doop, dakpan, zoek, doe, doek, doel, doen, doet, koe, koek, tim, paal, al, lap, las, lat, lus, mal, wil Level 15: dak, dal, dam, dan, das, dat, dik, dit, dus, deed, dook, dut, doop, dakpan, zoek, doe, doek, doel, doen, doet, koe, koek, moe, moet, poes, soep, toe, toen, koen, loes,

Het supersnel leesspel van Kobus van der Slossen

4

Uitdaging (lees de woordjes in 30 seconden) toet, zoekt, deelt, koopt, tikt, neemt, pakt, pikt, roept, raam, aan, aap, daar, dak, dal, dam, dan, das, dat, dik, dit, dus, deed, dook, dut, doop, dakpan, zoek, doe, doek, doel, doen, doet, koe, koek Level 16: moe, moet, poes, soep, toe, toen, koen, loes, toet, zoekt, deelt, koopt, tikt, neemt, pakt, pikt, roept, raam, aan, aap, daar, door, keer, kar, leer, maak, maan, maar, meer, naar, neer, oor, raar, rat, ree, reep, roep, roos, rot, raad, rood, dag, moe, moet, poes, soep, toe, toen, koen, loes, toet, zoekt, deelt, koopt, tikt, neemt, pakt, pikt, roept, raam, aan, aap, daar Level 17: door, keer, kar, leer, maak, maan, maar, meer, naar, neer, oor, raar, rat, ree, reep, roep, roos, rot, raad, rood, dag, deeg, gaan, gaat, gas, geel, geen ,gum, laag, lag, leeg, leg, lig, loog, mag, mug, gaas, gum, goed, rook, room, ligt, door, keer, kar, leer, maak, maan, maar, meer, naar, neer, oor, raar, rat, ree, reep, roep, roos, rot, raad, rood, dag

Het supersnel leesspel van Kobus van der Slossen

5

Level 18: deeg, gaan, gaat, gas, geel, geen ,gum, laag, lag, leeg, leg, lig, loog, mag, mug, gaas, gum, goed, rook, room, ligt, wiel, waar, wal, was, wat, weeg, week, weer, weet, wie, wieg, wil, wip, woon, wiek, deeg, gaan, gaat, gas, geel, geen ,gum, laag, lag, leeg, leg, lig, loog, mag, mug, gaas, gum, goed, rook, room, ligt Level 19: wiel, waar, wal, was, wat, weeg, week, weer, weet, wie, wieg, wil, wip, woon, wiek, wier, wim, die, dier, gier, mier, niet, pier, riem, tien, wast, weegt, wipt, piept, Mario, wiel, waar, wal, was, wat, weeg, week, weer, weet, wie, wieg, wil, wip, woon, wiek, Level 20: wier, wim, die, dier, gier, mier, niet, pier, riem, tien, wast, weegt, wipt, piept, Mario, ren, en, er, gek, ken, lek, les, men, mes, met, net, pen, pet, rek, rem, wier, wim, die, dier, gier, mier, niet, pier, riem, tien, wast, weegt, wipt, piept, Mario Level 21: ren, en, er, gek, ken, lek, les, men, mes, met, net, pen, pet, rek, rem, ren, tel, weg, wel, rent, telt, erin, naam, lees, rik, kam, wit, loop, dak, zoek, ren, en, er, gek, ken, lek, les, men, mes, met, net, pen, pet, rek, rem

Het supersnel leesspel van Kobus van der Slossen

6

Level 22: tel, weg, wel, rent, telt, erin, naam, lees, rik, kam, wit, loop, dak, zoek, ren, zon, kom, kon, kop, los, mol, mop, mos, nog, om, op, os, pop, rok, sok, tel, weg, wel, rent, telt, erin, naam, lees, rik, kam, wit, loop, dak, zoek Level 23: zon, kom, kon, kop, los, mol, mop, mos, nog, om, op, os, pop, rok, sok, som, ton, tot, tor, wol, zaag, zag, zak, zal, zat, zee, zeg, zes, zet, zie, zon, kom, kon, kop, los, mol, mop, mos, nog, om, op, os, pop, rok, sok Level 24: som, ton, tot, tor, wol, zaag, zag, zak, zal, zat, zee, zeg, zes, zet, zie, zien, ziet, zin, zit, zoen, zoet, komt, kopt, zegt, bal, baan, baas, bak, beet, bel, som, ton, tot, tor, wol, zaag, zag, zak, zal, zat, zee, zeg, zes, zet, zie Level 25: zien, ziet, zin, zit, zoen, zoet, komt, kopt, zegt, bal, baan, baas, bak, beet, bel, ben, bier, boek, boer, bol, boog, boom, boor, boos, boot, bos, bot, bus, belt, bent, zien, ziet, zin, zit, zoen, zoet, komt, kopt, zegt, bal, baan, baas, bak, beet, bel

Het supersnel leesspel van Kobus van der Slossen

7

Level 26: ben, bier, boek, boer, bol, boog, boom, boor, boos, boot, bos, bot, bus, belt, bent, pijn, bij, bijl, bijt, dij, kijk, lijk, mij, mijn, pijl, pijp, tijd, wij, ijs, zij, ben, bier, boek, boer, bol, boog, boom, boor, boos, boot, bos, bot, bus, belt, bent Level 27: pijn, bij, bijl, bijt, dij, kijk, lijk, mij, mijn, pijl, pijp, tijd, wij, ijs, zij, zijn, kijkt, lijkt, wijst, martijn, duif, af, boef, doof, fee, fijn, geef, gaf, lief, of, pijn, bij, bijl, bijt, dij, kijk, lijk, mij, mijn, pijl, pijp, tijd, wij, ijs, zij Level 28: zijn, kijkt, lijkt, wijst, martijn, duif, af, boef, doof, fee, fijn, geef, gaf, lief, of, zeef, geeft, muis, buig, buik, buis, duim, kuil, puin, ruik, ruit, tuin, ui, uil, uit, zijn, kijkt, lijkt, wijst, martijn, duif, af, boef, doof, fee, fijn, geef, gaf, lief, of Level 29: zeef, geeft, muis, buig, buik, buis, duim, kuil, puin, ruik, ruit, tuin, ui, uil, uit, jaar, jaag, jan, juf, jaagt, pijn, duif, muis, jaar, pijl, lief, tuin, bijt, doof, juf, zeef, geeft, muis, buig, buik, buis, duim, kuil, puin, ruik, ruit, tuin, ui, uil, uit

Het supersnel leesspel van Kobus van der Slossen

8

Level 30: jaar, jaag, jan, juf, jaagt, pijn, duif, muis, jaar, pijl, lief, tuin, bijt, doof, juf, reis, ei, eik, geit, kei, mei, sein, teil, wei, zei, mama, papa, semra, reist, hoog, jaar, jaag, jan, juf, jaagt, pijn, duif, muis, jaar, pijl, lief, tuin, bijt, doof, juf Level 31: reis, ei, eik, geit, kei, mei, sein, teil, wei, zei, mama, papa, semra, reist, hoog, hak, heel, heen, heer, heet, heg, hek, hem, hier, hoe, hoed, hok, hol, hoor, huil, reis, ei, eik, geit, kei, mei, sein, teil, wei, zei, mama, papa, semra, reist, hoog Level 32: hak, heel, heen, heer, heet, heg, hek, hem, hier, hoe, hoed, hok, hol, hoor, huil, huis, hut, hij, haalt, hakt, hout, fout, goud, jou, koud, kous, nou, zou, zout, hoort, hak, heel, heen, heer, heet, heg, hek, hem, hier, hoe, hoed, hok, hol, hoor, huil Level 33: huis, hut, hij, haalt, hakt, hout, fout, goud, jou, koud, kous, nou, zou, zout, hoort, ver, vaas, van, veeg, vel, viel, vies, vis, voer, voet, vol, voor, vos, vijf, veegt, huis, hut, hij, haalt, hakt, hout, fout, goud, jou, koud, kous, nou, zou, zout, hoort

Het supersnel leesspel van Kobus van der Slossen

9

Level 34: ver, vaas, van, veeg, vel, viel, vies, vis, voer, voet, vol, voor, vos, vijf, veegt, uur, duur, muur, vuur, zuur, tuur, oma, opa, tuurt, keus, leun, toch, zacht, zing, tong, ver, vaas, van, veeg, vel, viel, vies, vis, voer, voet, vol, voor, vos, vijf, veegt Level 35: uur, duur, muur, vuur, zuur, tuur, oma, opa, tuurt, keus, leun, toch, zacht, zing, tong, zing, bang, ding, gang, lang, ring, tang, tong, vang, wang, pang, ping, zingt, muur, nacht, uur, duur, muur, vuur, zuur, tuur, oma, opa, tuurt, keus, leun, toch, zacht, zing, tong Level 36: zing, tong, zing, bang, ding, gang, lang, ring, tang, tong, vang, wang, pang, ping, zingt, muur, nacht, lach, pech, toch, acht, nacht, zacht, lacht, tuur, vuur, leunt, neus, deur, bang, oma, ding, zing, tong, zing, bang, ding, gang, lang, ring, tang, tong, vang, wang, pang, ping, zingt, muur, nacht Level 37: lach, pech, toch, acht, nacht, zacht, lacht, tuur, vuur, leunt, neus, deur, bang, oma, ding, neus, deur, keus, leuk, leun, reus, leunt, uur, zuur, lang, tong, pech, lach, opa, neus, lach, pech, toch, acht, nacht, zacht, lacht, tuur, vuur, leunt, neus, deur, bang, oma, ding
Het supersnel leesspel van Kobus van der Slossen 10

Level 38: neus, deur, keus, leuk, leun, reus, leunt, uur, zuur, lang, tong, pech, lach, opa, neus, de, me, je, te, we, ze, je, te, de, we, neus, deur, keus, leuk, leun, reus, leunt, uur, zuur, lang, tong, pech, lach, opa, neus Level 39: zing, tong, zing, bang, ding, gang, lang, ring, tang, tong, vang, wang, pang, ping, zingt, muur, nacht, lach, pech, toch, acht, nacht, zacht, lacht, tuur, vuur, leunt, neus, deur, bang, oma, ding, zing, tong, zing, bang, ding, gang, lang, ring, tang, tong, vang, wang, pang, ping, zingt, muur, nacht Level 40: hak, heel, heen, heer, heet, heg, hek, hem, hier, hoe, hoed, hok, hol, hoor, huil, huis, hut, hij, haalt, hakt, hout, fout, goud, jou, koud, kous, nou, zou, zout, hoort, hak, heel, heen, heer, heet, heg, hek, hem, hier, hoe, hoed, hok, hol, hoor, huil

Het supersnel leesspel van Kobus van der Slossen

11

Versier een ster als je je eigen record gebroken hebt.

Het supersnel leesspel van Kobus van der Slossen

12