P. 1
Als Je Luistert Naar de Wolken... (Master thesis Maurice Dumont) (in dutch)

Als Je Luistert Naar de Wolken... (Master thesis Maurice Dumont) (in dutch)

|Views: 57|Likes:
Published by Maurice Dumont
“als je luistert naar de wolken...”
Een pleidooi voor literair-wetenschappelijke aandacht voor Nederlandse liedteksten.

Masterscriptie Maurice Dumont - #3421406
Nederlandse Taal- en Letterkunde
Begeleider: prof. dr. Geert Buelens
Universiteit van Utrecht
Januari 2012

Abstract
It does not go without saying that literary scholars examine contemporary lyrics, especially in the Dutch language. This is remarkable, considering the attention literary scholars pay to medieval songbooks, for example.
If modern literature research is limited to traditional highbrow literature, it will lose its relevance and eventually be no more than the archivist of former literary ideas. Moreover, it is not the role of literary research to perpetuate literary views, but to investigate them. Since it has turned out that modern song lyrics play referential, emotive and poetic roles in society, literary scholars should consider it their task to investigate these texts, preferably in cooperation with sociologists and musicologists.
At the heart of this thesis lies the interpretation of lyrics based on a textual analysis. The analysis should clearly show the possible meaning(s) in the text, and how these meaning(s) are brought about by the text. For this reason, a number of textual and contextual aspects are mapped.
The result of this thesis is a general model for the analysis of lyrics, which other researchers, and also music critics can elaborate on. By means of a corpus of Dutch lyrics (by Doe Maar, Spinvis, De Jeugd van Tegenwoordig and De Kift) it is shown that the analysis of lyrics can yield (possible) meanings that remain unnoticed when casually listening to the songs.

“als je luistert naar de wolken...”
Een pleidooi voor literair-wetenschappelijke aandacht voor Nederlandse liedteksten.

Masterscriptie Maurice Dumont - #3421406
Nederlandse Taal- en Letterkunde
Begeleider: prof. dr. Geert Buelens
Universiteit van Utrecht
Januari 2012

Abstract
It does not go without saying that literary scholars examine contemporary lyrics, especially in the Dutch language. This is remarkable, considering the attention literary scholars pay to medieval songbooks, for example.
If modern literature research is limited to traditional highbrow literature, it will lose its relevance and eventually be no more than the archivist of former literary ideas. Moreover, it is not the role of literary research to perpetuate literary views, but to investigate them. Since it has turned out that modern song lyrics play referential, emotive and poetic roles in society, literary scholars should consider it their task to investigate these texts, preferably in cooperation with sociologists and musicologists.
At the heart of this thesis lies the interpretation of lyrics based on a textual analysis. The analysis should clearly show the possible meaning(s) in the text, and how these meaning(s) are brought about by the text. For this reason, a number of textual and contextual aspects are mapped.
The result of this thesis is a general model for the analysis of lyrics, which other researchers, and also music critics can elaborate on. By means of a corpus of Dutch lyrics (by Doe Maar, Spinvis, De Jeugd van Tegenwoordig and De Kift) it is shown that the analysis of lyrics can yield (possible) meanings that remain unnoticed when casually listening to the songs.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Maurice Dumont on Jul 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

Sections

 • Dankwoord
 • 1. Inleiding
 • 1.1 Liedteksten als onderzoeksobject
 • 1.2 Inspiratie
 • 1.3 Werkwijze
 • 2. Aspecten van liedteksten: tekst en context
 • 2.1 De context: het album
 • 2.1.1 Concept of rode draad?
 • 2.2 De tekst: communicatieve situatie
 • 2.2.1 Epiek, lyriek, dramatiek
 • 2.2.2 Perspectief
 • 2.2.3 Aanspreking
 • 2.3 De tekst: inhoud en vorm
 • 2.3.1 De opbouw van de tekst: betoog- en presentatiestrategieën
 • 2.3.2 De samenhang binnen de tekst: motieven en isotopie
 • 2.3.3 De vorm van de tekst: poëtische aspecten
 • 2.4 De context: Tekst en muziek
 • 2.5 Model en corpus
 • 3. Een literaire analyse van enkele Nederlandstalige popalbums
 • 3.1 Doe Maar - Skunk (1981)
 • 3.2 Spinvis - Spinvis (2002)
 • 3.3 De Jeugd van Tegenwoordig - De Lachende Derde (2010)
 • 3.4 De Kift - Brik (2011)
 • 4. Evaluatie
 • 4.1 De context: het album
 • 4.2 De tekst: perspectief en hoofdgenre
 • 4.3 De tekst: inhoud en vorm
 • 4.3.1 De opbouw van de tekst: betoog- en presentatiestrategieën
 • 4.3.2 De samenhang binnen de tekst: motieven en isotopie
 • 4.3.3 De vorm van de tekst: poëtische aspecten
 • 4.3.4 Externe motieven
 • 4.4 De context: Tekst en muziek
 • 4.5 Besluit
 • Bijlage 1: Analyse per nummer
 • Doe Maar - Skunk (1981)
 • Spinvis - Spinvis (2002)
 • De Jeugd van Tegenwoordig - De Lachende Derde (2010)
 • De Kift - Brik (2011)
 • Bijlage 2: ‘Typologie van rocklyrische betoog- en presentatiestrategieën’
 • Literatuur
 • Discografie
 • Samenvatting
 • Abstract

wat wil die man in hemelsnaam hoe kom je hier hoe kom je hier vandaan en als je wegkomt waarheen

wou je dan wel gaan hij praat maar door maar jij dwaalt af dus je weet niet wie de wedstrijd wint als je luistert naar de wolken als je luistert naar de wind je agenda en je zonnebril wat doen die hier nou maar je ligt weer in je eigen bed in je eigen lot en opeens staat alles stil

“als je luistert naar de wolken...”
Een pleidooi voor literair-wetenschappelijke aandacht voor Nederlandse liedteksten.

Masterscriptie Maurice Dumont - #3421406 Nederlandse Taal- en Letterkunde Begeleider: prof. dr. Geert Buelens Universiteit van Utrecht Januari 2012

2

“En het bleek inderdaad te zijn zoals de opzichter gezegd had: in zijn werk overtreft ieder mens zichzelf – hij maakt produkten die beter en duurzamer zijn dan de betekenis van zijn eigen leven van alledag.” Andrej Platonov, Een meester in wording.

Voor mijn vader en mijn vrouw

3

4 .

Dank ook aan alle anderen die geluisterd. Bart Haverkort en vooral mijn vader.’ 5 . Geert Buelens. Uiteraard ook dank aan mijn begeleider. gelezen en commentaar gegeven hebben. die me met zijn soms cryptische feedback en vooral zijn enthousiasme geïnspireerd heeft. En natuurlijk ben ik heel veel dank verschuldigd aan – om met Bill Hicks te spreken – ‘the musicians that made all that great music that's enhanced my life throughout the years.Dankwoord Deze scriptie was nooit geworden wat zij is geworden zonder het geduld van mijn vrouw en kinderen en de kritische vragen en opmerkingen van Edwin van Essen.

6 .

.......... 18 2.....en presentatiestrategieën .............................2 Perspectief ................................................................................. 15 1........................... 23 2......3 De vorm van de tekst: poëtische aspecten ........1 De opbouw van de tekst: betoog..................3........................................................................................................................................................... 50 4.................. 18 2.................Brik (2011) .1 Liedteksten als onderzoeksobject ..........3 De tekst: inhoud en vorm ..................................................1 Doe Maar ........................................................2.....2 De tekst: communicatieve situatie ..... 9 1................... 22 2................................ 58 7 ........................................................................................... 29 3.................. 52 4.......................................... 49 4..............2 De samenhang binnen de tekst: motieven en isotopie....................De Lachende Derde (2010) ..................3............................ 9 1..........................................................3 De vorm van de tekst: poëtische aspecten .......................... 49 4.............3..4 De Kift ..........................4 Externe motieven .en presentatiestrategieën .................................... 18 2......... 5 1.......................................3...........2....................................... 37 3................... Een literaire analyse van enkele Nederlandstalige popalbums ..1 Epiek.............. 23 2................................................................................................................................................................... 22 2.............................................3 Aanspreking .......2 Inspiratie ........................... dramatiek ............................................................ Inleiding ....................... 27 3.................................................1 Concept of rode draad? ........................... 29 3.........................................................................3 De Jeugd van Tegenwoordig .............. Aspecten van liedteksten: tekst en context ...................................................................................1 De context: het album .................................................5 Model en corpus.....3 De tekst: inhoud en vorm ..2 De samenhang binnen de tekst: motieven en isotopie........................................................................................................................................................ 19 2...............................................4 De context: Tekst en muziek ..................Skunk (1981) ................ 26 2.................................................3 Werkwijze ..................... 32 3.......4 De context: Tekst en muziek ..............3.............. 17 2..................... 42 4........................................ 21 2..............................................................................3..............Spinvis (2002) ..........2 De tekst: perspectief en hoofdgenre.. 53 4................. 19 2..........................................................................................1..................................................................................................................................................................................................................................... Evaluatie .................................................................................................................2...........3.......................................................... 50 4............................................ 52 4..............................2 Spinvis .................... lyriek.............................................................Inhoud Dankwoord ......................................................................................................................................... 24 2............................................................. 49 4.......................................................................................................1 De opbouw van de tekst: betoog........................................1 De context: het album ...........................

............................................................................................................De Lachende Derde (2010) ................................................................................................................. 100 Bijlage 2: ‘Typologie van rocklyrische betoog........................................................................................................................................ 118 Literatuur ..........Brik (2011) ................................................................. 79 De Kift .......................................................................................en presentatiestrategieën’ .............................................. 66 De Jeugd van Tegenwoordig .......................................................... 60 Doe Maar ................. 121 Abstract ............................................................................................................................5 Besluit .......... 59 Bijlage 1: Analyse per nummer .......................................... 119 Discografie .......................................................................................................................................... 120 Samenvatting........ 60 Spinvis .....................................................................Skunk (1981) ........Spinvis (2002) ..................................4............................................................................................................................................................... 121 8 .....................................

maar om de productie van teksten met beperkte levensduur binnen de journalistiek.en bovenklasse – een toename van de sociale mobiliteit –. pers. lof en steun dan andere cultuuruitingen die als minder waardevol gelden. De profilering ten opzichte van de journalistiek in de jaren zeventig is ook een profilering ten opzichte 1 Janssen (2006) p. zo stelt ook Susanne Janssen vast in haar studie naar het verschil in aandacht voor verschillende kunstvormen in diverse dagbladen in 1965 en 1990: Nog steeds bestaan er zichtbare verschillen in het prestige en de erkenning die diverse vormen van kunst en cultuur binnen onze samenleving genieten. Nederlandstalige liedjes bevinden zich dus enigszins in de marge. Inleiding 1. kritiek.en liefdesromans of scheepvaartverhalen (dat is in eerdere decennia aan de orde geweest). In die zin kan nog altijd gesproken worden van ‘hogere’ en ‘lagere’ cultuur.1 Liedteksten als onderzoeksobject Deze scriptie gaat over liedteksten van popliedjes oftewel songteksten.1. wat zich onder meer manifesteert in de voorkeursbehandeling die ze krijgen in het cultuurbeleid. 9 . popmuziek. 199. die literaire en journalistieke activiteiten combineerden) zien. Deze grens is echter op zijn minst problematisch: met het vervagen van de grenzen tussen de maatschappelijke onder-. Een andere veelgehoorde verklaring is dat popliedjes zich aan de verkeerde kant van de grens tussen hoge en lage cultuur bevinden. Wouter de Nooy laat in zijn studie naar de positie van de ‘zeventigers’ (schrijvers als Peter Andriesse. Literatuuronderzoek in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek leverde althans slechts een handvol titels op. Popliedjes zijn er in overvloed en hun historisch belang moet nog maar blijken. De profilering ten opzichte van de journalistiek beschermt de elitaire status van de literatuur. waarbij het nu niet gaat om de grootschalige productie van lectuur zoals streek. onderwijs en wetenschap. Bepaalde disciplines en genres worden hoger aangeslagen dan andere. Wellicht dat zeldzaamheid en historisch belang daarbij een rol spelen. Het is niet toevallig dat de auteurs die om hun journalistieke instelling gehekeld werden en het literaire veld verlieten. midden. uit ongebruikelijk eenvoudige sociale milieus afkomstig waren. Ze ontvangen aanzienlijk meer aandacht. en dus ook op de Nederlandse popcultuur. Dat neemt niet weg dat de hiërarchische scheidslijnen tussen cultuurvormen in de afgelopen vijfendertig jaar veel van hun scherpte verloren lijken te hebben. zeker niet in het Nederlandse taalgebied. gezien bijvoorbeeld de aandacht die middeleeuwse liedboeken van literatuurwetenschappers krijgen. De sociale mobiliteit heeft echter ook tot een tegenbeweging geleid: sociale afbakening. Het is geen vanzelfsprekendheid dat literatuurwetenschappers zich over hedendaagse liedteksten buigen. fotografie en een leesgenre als de thriller aan erkenning gewonnen en lijkt de afstand tussen traditioneel prestigieuze 1 cultuurvormen en voorheen lager aangeschreven genres kleiner geworden. ook wel aangeduid als lyrics. is ook de grens tussen hoge en lage cultuur onder druk komen te staan. hoe deze groep door polarisering buiten de ‘hoge’ literatuur werd gehouden: Geheel volgens het schema van Bourdieu wordt de literatuur als domein van ‘beperkte productie’ afgegrensd ten opzichte van het domein van de ‘massaproductie’. Guus Luijters en Hans Plomp. Daarbij komt dat de overgrote meerderheid van de liedjes die dagelijks op de radio worden gedraaid een Engelse tekst heeft. Dat is opmerkelijk. De Engelse en Amerikaanse popcultuur hebben een overheersende invloed op de mondiale popcultuur. Sinds de jaren zestig hebben onder meer film.

waarbij zij zich steeds meer omringd zien door de inertie van hun literatuurkritiek (wij lezen Eliot over Dante. Weliswaar kan men volgens Marx niet spreken over literatuur zonder een tijd. 5 Marx (2008) p. Inzet van het boek is te verklaren waarom ‘de literatuur’ van het voetstuk gevallen is waarop zij jarenlang heeft gestaan. Het ‘afscheid van de literatuur’ is bij Marx dan ook een afscheid van de op de literatuur van de klassieke oudheid gebaseerde literatuuropvattingen. sport en chanson dezelfde rang bekleden als Dante. Dit laat onverlet dat het grensgebied tussen de hogere en lagere cultuur tegenwoordig eerder een grijs gebied is dan een scherpe scheidslijn en dat dit grijze gebied waarschijnlijk zal blijven groeien ten opzichte van de gebieden waar respectievelijk de unaniem als ‘hoog’ beschouwde werken en de unaniem als ‘laag’ beschouwde werken zich bevinden. anders gezegd: een bevestiging van het grote belang dat aan cultureel kapitaal gehecht wordt binnen het literaire veld. Daar leiden deze kultuuruitingen een bizar soort pseudobestaan.”5 Marx verraadt zichzelf met deze wat cynische en ook wat vreemde juxtapositie aan het eind van zijn boek (m. Het einde van de literatuur is ook door George Steiner beschreven in Een seizoen in de hel uit 1971. die eeuwenlang dominant waren. “De literatuur lost er op in de departementen voor culturele studies waar het stripverhaal. en is gaan behoren tot het terrein van de specialist. ‘themaparken’ en ‘sport’ verdienen een nadere verklaring) alsnog als wetenschapper van de oude stempel die de literatuur nog steeds unieke eigenschappen toedicht.en plaatsbepaling toe te voegen. Geschiedenis van een ontwaarding 1700-2000 dubbelhartig tegenover deze vervagende grenzen tussen hoge en lage cultuur. de themaparken. 10 . 4 Marx (2008) p. het religieus denken en de kunst maakt al geen deel meer uit van de direkte persoonlijke intuïtie. Shakespeare en Proust. met name in de Verenigde Staten.van de auteurs met weinig cultureel kapitaal of. William Marx staat in zijn boek Het afscheid van de literatuur. Steiner wees er juist op hoe literatuur en literatuurwetenschap vervreemden van de maatschappelijke opvattingen van literatuur. Het literaire veld handhaaft zo haar 2 relatie met de culturele elite. niet Dante zelf). die haar boven andere kunstvormen als film of muziek zouden verheffen. het literaire corpus is zo weinig homogeen en de literatuur beantwoordt aan zo verscheiden verwachtingen dat je haar onmogelijk 3 onder één noemer kunt vatten. steeds meer opgaat in de overkoepelende cultural studies: literatuur niet meer als “autonoom corpus dat geregeld wordt door eigen wetten en georganiseerd is volgens een onderscheidende hiërarchie”4. 6 Steiner (1984) p. maar als object van bredere cultuurstudie en vooral als sociologisch onderzoeksobject. Er is geen ‘ultieme waarheid’ wanneer het literatuur betreft: Wat het moment ook is waarop men aan literatuuronderzoek doet. hun redaktionele en tekstuele exegese en hun narcistische polemiek. *…+ Een archivarische pseudovitaliteit die datgene 6 omringt wat vroeger als levend werd ervaren. 208. 2 3 De Nooy (2006) p. 110. Het merendeel van de poëzie. Daarnaast beschrijft Marx hoe de literatuurwetenschap.n. film. 202. 196-197. 20. Marx (2008 ) p.

*…+ Misschien is de muziek op dit punt het meest verwant met de eens religieuze behoeften van het gevoel. 111/95. De geconcentreerde blik zal niet geheel verdwijnen. Boomkens (1994) resp. De trend van snelheid en verstrooidheid is onmiskenbaar. 10 Verstrooide aandacht is wat mensen opbrengen voor hun alledaagse omgeving. René Boomkens parafraseert Benjamin als volgt: Moderne. sentimenteel maken en bronnen van wreedheid aanboren. Maar zij liegt nooit. 10 Boomkens (1994) p. al zal Steiner. zij is direct te begrijpen. Ook geciteerd in Boomkens (1994) p. of de kalme en eerbiedige aandacht waarmee het mondeling overgedragen verhaal werden genoten. is er minder waardering voor de ‘klassieke’ cultuur. 11 . Wat populaire muziek vermag. 246. Popmuziek is voor hen in dit opzicht uniek. omdat het hen die ervaring laat ondergaan en beleven op een manier waartoe andere culturele 9 uitingsvormen niet of nauwelijks in staat zijn. 104. tekst en actualiteit voldoet perfect aan Steiners beeld van een dergelijke vitale kunst. ontvouwt zich langzaam de ‘betekenis’ van het werk. De mens zal altijd 7 8 Steiner (1984) p. “overtuigd elitist en tegenstander van massacultuur”8 dat niet zo bedoeld hebben. 9 Tillekens (1998) p. Hij ziet daarom het belang van literatuur afnemen en het belang van muziek toenemen. Doordat men het werk herhaaldelijk ‘ondergaat’ en er steeds vertrouwder mee wordt. Doordat de mens een op het hier en nu gericht bestaan leidt. maar zij is niet absoluut. verstrooide waarneming ten opzichte van de geconcentreerde blik waarmee het traditionele kunstwerk. worden werken op een haast onbewuste. hoe meer diepgang men kan bereiken. De voor popliedjes kenmerkende combinatie van muziek. Een dergelijke ‘verstrooide’ vorm van cultuurconsumptie staat ook centraal in het werk van Walter Benjamin. *…+ De letterkunde van de populaire en klassieke muziek beïnvloedt en vormt ons leven op talrijke niveaus. Door het horen van of het luisteren naar muziek doet men – ook zonder bewuste inspanning – steeds meer kennis op over muziek. Hoe beter men de ‘taal’ leert verstaan. materiële leefomgeving van mensen. p. beschrijft Ger Tillekens in zijn studie Het geluid van de Beatles: Nog steeds schuilt voor veel popliefhebbers de aantrekkingskracht van hun favoriete muziek in het vermogen van de songs om bij hen nieuwe gevoelens te ontsluiten en hen met een blik van verwondering te laten kijken naar de alledaagse werkelijkheid. Dit maakt dat het luisteren naar popmuziek toch niet per se oppervlakkig is. via nieuwe reproduktietechnieken die zeker even belangrijk zijn als de massale 7 verspreiding van goedkope gedrukte literatuur destijds. Die nieuwe media vestigden zo onbedoeld de aandacht op de manier waarop de verstrooide aandacht al sinds mensenheugenis is verbonden met de bouwkunst. Muziek kan bluffen. waardoor men de muzikale ‘taalen letterkunde’ steeds beter leert kennen.Het verdwijnen van de literatuur uit het collectieve maatschappelijke bewustzijn koppelt hij aan het dalende belang van enerzijds het geheugen en anderzijds het geloof in de eeuwigheid. 90-91. vergt amper kennis of inspanning. De kracht van muziek is dat zij de mens direct en op emotioneel vlak raakt. In plaats van door geconcentreerde bestudering. en de literatuur evenmin. die door Boomkens wordt omschreven als “verklaarde tegenstander van de popmuziek”. snelle media privilegiëren een snelle. In de woordkeus van Steiner valt een pleidooi voor vitale kunst te lezen. en daarmee met de directe. zoals literatuur in de regel vergt. gefragmenteerde wijze opgenomen. 126/127.

behoefte hebben aan rust, introspectie en intellectuele verdieping. De literatuur zal weliswaar meer naar de marge worden verdrongen en van gedaante veranderen, maar niet verdwijnen. Een voorbeeld van literatuur in een nieuwe gedaante is de moderne liedtekst, die volgens sommigen een marginale functie binnen het lied heeft. Tillekens:
Voor de meeste luisteraars is de tekst van de liedjes overigens van ondergeschikt belang. Het beperkte belang van de tekst blijkt *…+ uit het gebrekkig vermogen van het publiek om de teksten goed te 11 reproduceren. Zelfs Engelstalige lezers lukt dat niet altijd even goed.

Simon Frith wijst op het directe, momentane effect van de muziek, en ziet liedteksten op grond daarvan ook als marginaal:
[A] word-based approach is not helpful at getting at the meaning of rock. The fans know, in Greil Marcus’s words, that ‘words are sounds we can feel before they are statements to understand.’ Most rock sounds make their impact musically rather than lyrically. The words, if they are noticed at all, are 12 absorbed after the music has made its mark. The crucial variables are sound and rhythm.

Zijn antwoord op de vraag of we popmuziek als kunst c.q. hoge cultuur kunnen beschouwen, is ontkennend. Immers, popmuziek 1) is gericht op de massa, 2) wordt geproduceerd en gereproduceerd binnen een commercieel marktmechanisme en 3) functioneert vooral als makkelijk entertainment. “Most rock musicians aren’t in fact, different from any other group of entertainers: their objective is to give a particular market what they think it wants, and if that market wants artists then that’s what it gets.”13 Wanneer we Friths argumenten echter doortrekken naar de moderne literatuur, blijkt dat deze niet houdbaar zijn. De productieomstandigheden van liedteksten verschillen – in ieder geval anno nu – immers niet structureel van de productieomstandigheden van andere literaire vormen. Boeken en cd’s zijn allebei reproduceerbaar en worden in de regel uitgegeven door uitgevers die werken met een winstoogmerk, gericht zijn op consumentenbehoeften en gebruik maken van public relations- en marketingstrategieën. In beide gevallen is er het alternatief van publicatie in eigen beheer of in eigen kring. Zowel muzikanten als schrijvers kunnen er daarnaast voor kiezen om optredens te doen. Deze optredens kunnen in het teken staan van zelfpromotie of de promotie van boek en cd. Kortom: beide maken deel uit van de massacultuur (zelfs het werk van Dante, Shakespeare en Proust vormt op dit laatste geen uitzondering). Frith maakt weliswaar een onderscheid tussen rock en pop: rockartiesten hebben volgens hem meer artistieke pretenties dan de louter op de top 40 gerichte popmuziek. “From the start, rock’s claim to a superior pop status rested on the argument that rock songwriters (unlike New York’s Brill Building hacks and folk and blues circuit ‘primitives’) were, indeed poets.”14 Rocktekstschrijvers zijn ondanks hun pretenties wat hem betreft evenmin als poëten te beschouwen: “Rock ‘poetry’ opened up possibilities of lyrical banality of which Tin Pan Alley had never even dreamt.”15 Op grond van hun tekstuele en thematische ‘banaliteit’ verwerpt Frith rockteksten als kunst.

11 12

Tillekens (1998) p. 253. Frith (1983) p. 14. 13 Frith (1983) p. 52-55, citaat p. 54. 14 Frith (1988) p. 117. 15 Frith (1988) p. 118.

12

We moeten bij al deze conclusies niet uit het oog verliezen dat Frith een socioloog is, die weliswaar van essentieel belang is geweest voor het wetenschappelijk onderzoek naar popmuziek, maar popmuziek vooral als massaproduct en/of massacultuur heeft onderzocht, hetgeen nu eenmaal de invalshoek van een socioloog is.16 Zijn aanpak heeft hierdoor echter een belangrijke beperking: zij concentreert zich rond de consumptie of perceptie van popliedjes door het grote, gemiddelde, algemene publiek, en derhalve ook alleen op de productie van liedjes die bij dit publiek succes hebben. Een liedje of album dat amper verkocht wordt, weet niet door te dringen tot de massacultuur en telt voor de socioloog derhalve niet mee. Frith: “a record’s ideological influence is determined by what happens to it in the marketplace *…+ records which don’t sell, which don’t become popular, don’t enter mass consciousness.”17 En hoewel voor dit grootste gemene publiek inderdaad kan gelden dat het amper naar de teksten luistert, en voor veel muzikanten en producenten commercieel succes de belangrijke inspiratiebron is, laat dat niet onverlet dat er ook individuele artiesten kunnen zijn die wel degelijk literaire pretenties hebben met hun teksten en dat er ook individuele luisteraars kunnen zijn die grote waarde hechten aan bepaalde liedteksten. Ook René Boomkens komt in zijn boek Kritische massa tot een dergelijke conclusie:
Wat we inmiddels echter wel kunnen vaststellen is dat de ‘massacultuur’ in werkelijkheid uit een complexe verzameling verschillende massa’s en submassa’s bestaat én dat de interessantste popmuziek niet bestaat uit de liedjes die de grootste gemene deler weten te vinden, maar uit de muziek die de intelligentste of verrassendste onderlinge vertalingen tot stand weet te brengen, vertalingen waarin de eigen (persoonlijke, regionale, etnische, nationale) stijl of identiteit een vruchtbare fusie tot stand brengt met een meer algemeen vocabulaire of met andere specifieke 18 muzikale ‘talen’.

We kunnen het duiden van de betekenis van popmuziek en popteksten dus niet alleen aan sociologen over laten. De ‘grootste gemene deler’ is hun domein, maar het onderzoeken van de door Boomkens genoemde ‘vertalingen’ en ‘muzikale talen’ is een taak voor musicologen en, wanneer het liedteksten betreft, taal- en letterkundigen. Boomkens wijst op het algemene culturele belang van de ‘popsong’:
De popsong [is] uitgegroeid tot een van de meest veelzeggende en invloedrijke culturele uitingen in de naoorlogse westerse cultuur. Popsongs zijn gedramatiseerde vertellingen, verzuchtingen, ontboezemingen, zedenschetsen, emotionele uitbarstingen, waarin een individuele uitdrukking wordt gegeven aan alledaagse, doorgaans banale, collectief gedeelde emoties en ervaringen. De taal van de popsongs put vooral uit de spreektaal, zij is een stilering van alledaagse clichés, zegswijzen, zogeheten ‘universele waarheden’ over leven, liefde en lijden, zogeheten ‘eeuwige menselijke tekorten’ als 19 schuld, schaamte, boete en straf, zogeheten ‘oerkrachten’ als hartstocht, woede en haat, etc. .

Zo beschouwd is de popsong een waardige opvolger van de stervende literatuur. De door Frith verguisde oppervlakkigheid en banaliteit maakt de popsong nu juist tot de literatuur voor de moderne mens: waar de vroegmoderne mens vooral worstelde met de traditie en het hiernamaals, concentreren de levensvragen van de moderne mens zich rond het alledaagse, het hier en nu:
16

Ironisch genoeg verwijt Frith de popcritici dat zij in hun recensies vooral aandacht besteden aan sociologische effecten van popmuziek zonder te verklaren hoe deze effecten door de muziek tot stand worden gebracht. Vgl. Frith (1983) p. 12, 176. 17 Frith (1983), p. 61. 18 Boomkens (1994) p. 132/133. 19 Boomkens (1994) p. 135.

13

Songschrijvers werken met wervingssymbolen, korte en fragmentarische statements in een vaak niet ter zake doende tekstuele context die vaak uit niet meer dan een collage van clichés bestaat. Zulke wervingssymbolen worden *…+ vaak geput uit de alledaagse taal. Banaliteiten, allerlei zegswijzen, ‘kleine waarheden’, aforismen uit de omgangstaal, e.d., vormen de bronnen voor de tekstschrijver. Een goede songschrijver zou je misschien kunnen omschrijven als degene die erin slaagt zijn materiaal zodanig te bewerken, dat daarmee iets ontstaat dat het publiek de mogelijkheid biedt de alledaagsheid en haar vanzelfsprekendheid op zijn minst te problematiseren, en zo nodig af te wijzen, maar dat alles binnen de grenzen van het besef zelf een onafscheidelijk onderdeel van datzelfde alledaagse bestaan te zijn. Meer nog: binnen de grenzen van het besef dat het er uiteindelijk om gaat 20 die alledaagsheid juist te ‘vieren’, er op een joyeuze en genietende wijze in op te gaan.

Net als bij de ‘klassieke’ literatuur is de literatuurwetenschapper de aangewezen persoon om (het geheel aan mogelijke) betekenissen en de manier waarop deze tot stand komen in liedteksten in kaart te brengen. Zijn enige handicap is wellicht een gebrek aan muziektheoretische kennis, waardoor de wijze waarop de muziek de betekenis van een lied mede tot stand brengt, onderbelicht blijft. En dát zou een andere verklaring voor het gebrek aan aandacht voor liedteksten onder literatuurwetenschappers kunnen zijn. Calvin S. Brown, een Amerikaanse professor Vergelijkende Literatuurwetenschap die diverse werken over de overeenkomsten tussen literatuur en muziek publiceerde, kwam echter tot de conclusie dat “the future lies with the combiners rather than the fragmenters.”21 Overigens wijst ook Boomkens op de grens tussen hoge en lage cultuur. Hij stelt dat er niet alleen vanuit de elite een belang is om deze in stand te houden, maar ook vanuit de – zelfverklaarde – lagere echelons:
Alles wijst erop dat popmuziek en popmusici de nodige weerstand bieden tegen pogingen hen intellectueel te verwerken, kritiseren of begrijpen. Zulke pogingen worden vaak als pogingen tot inlijving beschouwd, inlijving door een ‘them’ van iets dat van ‘us’ is. Veel popmusici vertolkten daarbij 22 de rol van een ‘working class hero’ die zich manhaftig verdedigt en afzet tegen een culturele elite.

De Amerikaanse letterkundige Adam Bradley stelt in Book of rhymes. The poetics of hiphop dat er tekstschrijvers zijn wier raps wel degelijk poëtische kwaliteiten hebben. Juist deze poëtische kwaliteiten zorgen er zijns inziens voor dat luisteraars bewuster naar de tekst gaan luisteren:
The pleasure derived from poetically sophisticated rhymes is not necessarily greater than that which can be gained from a commercially successful but less literary track. The difference is that poetically minded MCs demand their audience’s participation to make meaning out of their words. Unlike a hot 23 beat, a great poetic line is not always readily apparent. Most often, [rap] expresses its meaning quite plainly. No expertise is required to listen. You don’t need to take an introductory course or read a handbook *…+ But, as with most things in life, the pleasure to 24 be gained from rap increases exponentially with just a little studied attention.

20 21

Boomkens (1994) p. 151-152. Brown (2000b), p. 256. 22 Boomkens (1994) p. 109. 23 Bradley (2009) p. 207. 24 Bradley (2009) p. xiii.

14

Door een toename van de sociale mobiliteit is een institutioneel onderscheid niet meer vol te houden. rap bears a stronger affinity to some of poetry’s o ldest forms. we play it in our cars. van een zo bedenkelijk niveau is. After all. theoretisch leesvoer voorhanden is en dat de popjournalistiek.2 Inspiratie Hoewel er veel over popmuziek wordt geschreven. Dit verklaart hij doordat rap in een totaal andere context functioneert dan reguliere poëzie: Rap is poetry. 15 . rap is for the good times. but its popularity relies in part on people not recognizing it as such. Binnen het kader van deze scriptie is de formele benadering de meest werkbare. most people associate poetry with hard work. Bradley beschouwt rap in zijn algemeenheid als een vorm van poëzie. it is something to be studied in school or puzzled over for hidden insights. De paradox valt op te lossen door te kiezen voor een formele benadering (iets is literatuur als het aan bepaalde formele criteria voldoet) óf een institutionele benadering (iets is literatuur als het binnen een bepaalde context wordt geproduceerd). de levensvragen van de moderne mens gaan over het heden en de nabije toekomst. Zij is dan op den duur nog slechts archivaris van gewezen literatuuropvattingen. Bradley (2009) p. hoewel er in de praktijk voorbeelden zijn aan te wijzen van sociale afbakening om de traditie veilig te stellen. maar stelt dat deze niet als zodanig herkend wordt. xii. Rather than resembling the dominant contemporary form of free verse – or even the freeform structure of its hiphop cousin. Dit levert een interessante paradox op: de vraag is nu immers wie we als ouderwets moeten beschouwen: de rappers die klassieke dichttechnieken hanteren of de wetenschappers en critici die rap en popmuziek niet tot de literatuur willen rekenen. Niet alleen waar het een blad als OOR betreft. By contrast. 26 or slam poetry. Poetry stands at an almost unfathomable distance from our daily lives. maar ook de recensies en beschouwingen in kwaliteitskranten als Volkskrant en NRC zijn kwalitatief nauwelijks te vergelijken met stukken over 25 26 Bradley (2009) p. spoken word. it is old-school poetry. de waardering voor en de opvattingen over kunst en cultuur. mag de literatuurwetenschap het tot haar taak rekenen deze teksten te onderzoeken: welke betekenissen dragen liedteksten en hoe komen deze tot stand? 1. emotieve en poëtische functies vervullen.Sterker nog. Het is bovendien niet de taak van de literatuurwetenschap om literatuuropvattingen te bestendigen. Wanneer de literatuurwetenschap zich beperkt tot de traditionele ‘hoge’ literatuur zal ook zij haar relevantie verliezen. Religie en traditie verliezen in de huidige maatschappij aan belang. Aangezien blijkt dat liedteksten breed in de maatschappij referentiële. De miskenning van rap als poëzie is echter ook een kwestie van veranderende literatuuropvattingen: While rap may be new-school music. systematisch. Kort samengevat: Het onderscheid tussen ‘hoge’ en ‘lage’ literatuur staat onder druk. maar om deze te onderzoeken. xv. in ieder geval de Nederlandse. Dit heeft uiteraard invloed op de productie en de consumptie van. Uit de laatste zin blijkt dat ook Bradley poëzie naar een marginale positie ziet verschuiven. or at least so it seems 25 given how infrequently we seek it out. moet het voor de serieuze liefhebber van popmuziek frustrerend zijn dat er zo weinig kritisch. hear it at parties and at clubs.

Writers are interested in the meaning of rock not as music but as a more vaguely defined ‘cultural phenomenon. 29 Een zeer positieve uitzondering hierop vormt Ben Watsons Frank Zappa. eventueel met behulp van autobiografische gegevens en poëticale uitspraken van de auteur. zijn een zeldzaamheid.’ Rock’s critical terms are impressionistic. 16 . 30 Behrendt hanteert hier de term ‘Lyrik’. 33 Behrendt (1991) p. en zo lijkt het nog steeds: recensies of achtergrondartikelen waarin popjournalisten er blijk van geven gedetailleerd geluisterd te hebben. zijn er in de loop der tijd steeds meer liedjes aan te wijzen die een eenvoudige muzikale structuur en een ingewikkelde tekstuele structuur combineren.1 zijn werken besproken waarin weliswaar werd gefilosofeerd over de werking. The Negative Dialectics of Poodle Play (London. but their effects and 27 functions are treated in subjective terms. zijn tekstschrijvers niet meer per se gehouden aan een eenvoudig en direct te begrijpen boodschap in hun liedjes. Sounds are described. 31 Anno 2012 zijn liedteksten ook uiteraard via allerlei sites eenvoudig op internet te vinden. maar waarin de liedteksten zelf niet of slechts ter illustratie voorkwamen. Englische und amerikanische Rocklyrik. Daarnaast wil hij de geanalyseerde liedjes als reactie op de tijdgeest begrijpen. Ik kom daar hieronder nog op terug. Hoewel het gemiddelde popliedje nog steeds een eenvoudige muzikale en tekstuele structuur combineert. maar dat zijn veelal weinig kritische biografieën van popsterren. of een ingewikkelde muzikale structuur én een ingewikkelde tekstuele structuur. Aandacht voor popmuziek in kranten betekent blijkbaar nog niet meteen dat er sprake is van goed functionerende kritiek.31 Doordat liedteksten ook gelezen worden. Ästhetische und historische Strukturen uit 1991. laat staan tot een interpretatie van de liedjes of het album als geheel proberen te komen. ook als leesteksten functioneren.32 Behrendt wil in zijn studie ten eerste aan de hand van een analyse van de tekstuele en niet-tekstuele elementen in een liedje een betekenis formuleren en beschrijven hoe het tot stand komen van deze betekenis bij de luisteraar door de tekst gestuurd wordt. systematische analyse van een gevarieerd corpus aan liedteksten die het literatuuronderzoek dat aan deze scriptie vooraf ging heeft opgeleverd. maar die acht ik problematisch. 32 Behrendt (1991) p. een onafhankelijke.literatuur. Hieruit probeert hij tenslotte esthetische en historische structuren af te leiden. Een literair muziektijdschrift als Payola. de functie en het belang van liedteksten. 10-11. die vooral als merchandise beschouwd kunnen worden. 1994). Ook Behrendt beschouwt liedteksten als onderdeel van de hedendaagse poëzie30 en wijst erop dat zij. vormt wellicht de uitzondering op de regel. is het proefschrift van de Duitse literatuurwetenschapper Michael Behrendt. wanneer zij op de hoes van de lp of cd worden afgedrukt. 19501975. een ingewikkelde muzikale structuur en een eenvoudige tekstuele structuur. 12.28 Er verschijnen wel regelmatig boeken over popmuziek. De enige wetenschappelijke.29 In §1. 306. uitermate doorwrochte en gewaagde analyse van de zogenaamde conceptual continuity in Zappa’s werk. waarvan eind jaren ’90 enkele afleveringen verschenen. p.33 Deze aanpak heeft een uitermate interessant proefschrift opgeleverd en het 27 28 Frith (1983). Bovendien worden van bepaalde artiesten ook boeken met de verzamelde liedteksten uitgegeven. Zo stelde Frith het in 1983.

Als uitgangspunt dient hierbij het literair mechaniek van Van Boven en Dorleijn (2008). oppervlakkige beluistering onopgemerkt blijven. De analyses van de individuele liedjes zijn als bijlage 1 toegevoegd. maar hopelijk wordt tevens gedemonstreerd wat het analyseren van liedteksten op kan leveren: inzicht in (mogelijke) betekenissen die bij dagelijkse. geanalyseerd. Autobiografische en poëticale uitspraken worden ook zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten. Deze scriptie is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 wordt op basis van gelezen literatuur een analysemodel opgesteld. 1.is verbazingwekkend dat het geen weerklank heeft gevonden. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste bevindingen per album gepresenteerd.34 In deze scriptie worden naast het gebruikelijke literaire mechaniek35 ook Behrendts esthetische structuren betrokken. tenzij deze in de liedteksten of binnen hun directe omgeving (zoals op de platenhoes of in het begeleidende boekje) als zodanig voorkomen. maar ook hoe de tekst deze betekenis(sen) tot stand brengt. Uit de analyse moet blijken welke betekenis(sen) de tekst bevat. bestaande uit vier albums van uiteenlopende artiesten.3 Werkwijze Centraal in deze scriptie staat het interpreteren van een aantal liedteksten aan de hand van een tekstuele analyse. Muzikale aspecten worden alleen globaal besproken. aangezien een literatuurwetenschapper nu eenmaal niet is toegerust om alle muzikale aspecten van een lied te herkennen en te benoemen. Daarna wordt aan de hand van dit model een corpus aan Nederlandstalige liedteksten. 17 . Het resultaat van deze scriptie dient een algemeen bruikbaar model voor de analyse van songteksten te zijn. Door dit model toe te passen op een corpus van Nederlandstalige liedteksten wordt het model getest. De onderzochte liedteksten zijn in bijlage 3 toegevoegd. waarop andere onderzoekers en muziekcritici kunnen voortborduren. 34 35 Dit werd desgevraagd door Behrendt bevestigd in een recente e-mail. Ten behoeve daarvan worden een aantal tekstuele en contextuele aspecten in kaart gebracht. In hoofdstuk 4 wordt het model geëvalueerd en worden enkele suggesties voor vervolgonderzoek gedaan.

Op deze manier kan het gros van de popalbums als conceptalbum worden beschouwd. Deze boodschap wordt gedecodeerd aan de hand van bestudering van de context en de code. Ook in albums die niet door de makers of uitgevers als conceptalbum geafficheerd zijn. elke mogelijke luisteraar. In principe komt dat erop neer dat de focalisator als zender geldt en de in de tekst aangesprokene(n) als ontvanger. De boodschap moet een context hebben waarnaar verwezen kan worden en die begrijpelijk is voor de ontvanger. Ze komt tot de volgende definitie: ‘a concept album in popular music is an album by either one artist or a group which contains a unifying thread throughout the songs – be it musical.36 Het hanteren van dit model is bij liedteksten echter niet geheel zonder problemen. Wie beschouwen we bijvoorbeeld als zender? Is dat de schrijver van de tekst. Singles worden vrijwel alleen nog uitgebracht als promotiemateriaal voor een album. In de regel zijn op de (binnen)hoes van de lp of in het begeleidende boekje bij de cd diverse parateksten te vinden. 229. 2. tenzij bijvoorbeeld de inhoud van de tekst aan de wereld buiten de tekst refereert door bijvoorbeeld nietfictionele personen te noemen. Het goede van de definitie is evenwel dat niet per se wordt uitgegaan van auteursintenties. maar doeltreffend en soms vernieuwend liedje een nieuwe hype proberen te veroorzaken. Deze dienen ook meegenomen te worden in de analyse. Aspecten van liedteksten: tekst en context In dit hoofdstuk worden de aspecten besproken die van belang zijn voor een literaire analyse van liedteksten.wikipedia.2. dankzeggingen. steeds meer de standaard geworden. degene die het lied uitvoert of juist de focalisator in de tekst? En wie is de ontvanger? Is dat de luisteraar. or both’38 Deze definitie is nogal ruim. het woord krijgt er zelfs iets pleonastisch van.1 De context: het album Sinds eind jaren 60 is het album. Dit model luidt als volgt: Een zender codeert een boodschap in een code.1 Concept of rode draad? Martina Elicker beschrijft een aantal benaderingen van het fenomeen conceptalbum en probeert dit specifiek voor popmuziek af te bakenen.1. thematic.37 Wellicht dat door een toename van downloaden de nadruk weer meer op losse liedjes zal komen te liggen. kan immers door de luisteraar een unifying thread. 18 . maar vooralsnog presenteert elke zichzelf respecterende artiest zijn liedjes in de context van een album. 38 Elicker (2001) p. 2. Hij stuurt die intentioneel via een medium naar een ontvanger die de boodschap decodeert. voor fans en verzamelaars of door beginnende of zogenaamde novelty acts. Het communicatiemodel van Roman Jakobson zal hierbij als uitgangspunt dienen.org/wiki/Roman_Jakobson (laatst geraadpleegd 17-12-2011) Hiermee worden in de regel artiesten aangeduid die met een simpel. een als één set gepresenteerde verzameling liedjes van een artiest. 36 37 Zie bijvoorbeeld http://nl. veelal het colofon met de credits. vaak de liedteksten en in sommige gevallen een poëticaal of filosofisch essay. In de volgende paragrafen worden deze aspecten nader besproken. De boodschap van de tekst is dus het centrale aandachtspunt. of alleen de aangesprokene in de tekst? In deze scriptie geldt de tekst als het primaire uitgangspunt en zullen zender en ontvanger aan de hand van de tekst worden bepaald.

parallellisme. Het opstellen van een parafrase en een interpretatie van een liedtekst legt niet alleen de (mogelijke) boodschap(pen) bloot.2 De tekst: communicatieve situatie Bij de analyse van de afzonderlijke liedteksten is steeds het uitgangspunt dat er sprake is van communicatie tussen een zender en een ontvanger. maar deze behoren in de regel eerder tot de experimentele muziek dan de popmuziek. akkoordprogressie. lyriek. zogeheten ‘eeuwige menselijke tekorten’ als 39 Elicker (2001) p. Deze rode draad hoeft niet altijd bewust in het werk te zijn gebracht. de setting in plaats en tijd. zij het in de vorm van herhaalde woorden. De eerste stap in de analyse zal daarom het bepalen van de communicatieve situatie oftewel de zender en ontvanger zijn.2.40 Niettemin kan het feit dat liedjes bij elkaar op een album worden geplaatst meehelpen bij het tot stand komen van betekenissen. Hij stelt bovendien dat “songs are more like plays than poems”41. Ze noemt daarbij alleen de criteria ‘well-crafted’ en ‘succesfull’ (dat laatste moet blijken uit het feit dat er in de meeste gevallen een hitsingle op het album staat). blijft onduidelijk. ontboezemingen. Of en hoe van deze albums de ‘unifying thread’ is vastgesteld. maar ook de wijze waarop deze boodschap tot stand komt. 19 . Muzikale aspecten als toonsoort. verwerpt liedteksten op grond van hun banaliteit als poëzie. Terugkerende motieven.1 Epiek. Daarnaast zijn popsongs geen verdichtingen. Hoe probeert de filosoof Boomkens nu – in het kielzog van de socioloog Frith – de stelling dat “popsongs *…+ geen gedichten *zijn+” te onderbouwen? Ten eerste door te wijzen op de “fysieke presentatie”. Jammer. p. waarbij de tekst een boodschap uitdraagt. overgangen tussen nummers en de verhoudingen tussen coupletten en refreinen. 236. 2. 40 Uiteraard zijn er ook instrumentale conceptalbums mogelijk. kunnen betekenissen van het ene nummer naar het andere transporteren. 41 Frith (1983). emotionele uitbarstingen”. maar “extreme ‘verkortingen’” en “gedramatiseerde vertellingen. Om die reden worden in deze scriptie vier albums als uitgangspunt genomen. de thematische ontwikkeling. Niettemin kan de term conceptalbum beter gereserveerd worden voor albums waarbij sprake is van meer dan alleen een rode draad. 2. herkend worden. dramatiek In hoofdstuk 1 bleek al dat liedteksten niet door iedereen als poëzie of literatuur beschouwd worden. metrum. 35. Om van een conceptalbum te spreken. Frith. Elicker heeft een lijst met conceptalbums bijgevoegd. waarin hij de bijbehorende passage uit Friths Sound Effects parafraseert. Boomkens neemt deze redenering over in Kritische Massa. associaties of verwante beeldspraak. verwijzingen. Bovendien zijn die voor de literatuurwetenschapper niet interessant. metrum.een rode draad. bijvoorbeeld. zedenschetsen. maar zijn op zichzelf niet voldoende om een concept te vormen. instrumentale en vocale arrangementen. waarin “zogeheten ‘universele waarheden’ over leven. arrangementen en akkoordprogressie kunnen de thematische ontwikkeling wel versterken of benadrukken. liefde en lijden. Elicker werkt als voorbeeld Paul Simons Graceland uit aan de hand van de vraag “What are the elements that provide the record with coherence and unity?”39 Ze brengt daartoe de volgende elementen in kaart: toonsoort. is toch eigenlijk een thematische ontwikkeling of een doorlopende verhaallijn en terugkerende motieven vereist. verzuchtingen. net als de kwestie of het succes van deze albums iets te maken had met het feit dat het een conceptalbum betreft.

boete en straf.45 Anders gezegd: lyriek is 42 Boomkens (1994) p. 44 Afbeelding ontleend aan http://nl. zogeheten ‘oerkrachten’ als hartstocht. Begripsverwarring wordt zo enigszins vermeden. 2) een spreker in de eerste persoon. waarin een toestand wordt uitgebeeld. Scott Brewster beschrijft in Lyric de geschiedenis van de term ‘lyric’ en ziet de volgende vrij constante kenmerken: 1) bondigheid. de performance. In het geval van poëzie. Met andere woorden: lyriek is bedoeld om uitgevoerd te worden. 135. veranderen de opvattingen hierover – de zogenaamde institutionele kenmerken – door de jaren heen. beschouwt Brewster de uitvoering. lyriek en dramatiek en hun onderlinge samenhang zijn door de Duitse literatuurtheoreticus Julius Petersen in nevenstaand schema44 verwerkt. Tegenwoordig wordt de term ‘lyric’ in het Engels in de eerste plaats gebruikt voor liedteksten en hoewel poëzie en muziek sinds de Renaissance ieder hun eigen weg zijn gegaan.wikipedia. zo vindt ook Boomkens (zie Boomkens (1994) noot 59). woede en haat. Zoals óók reeds in hoofdstuk 1 bleek. 1-2. liefde en lijden. schaamte.” centraal staan. 20 . Werden ‘gedichten’ niet juist van oudsher gezongen en voorgedragen? En zijn er niet talloze gedichten die juist als verzuchtingen. Lyriek valt bijvoorbeeld te definiëren als een monologische taalsituatie. nog steeds als essentieel kenmerk van lyriek. etc. dichten? Kortom: welke definitie van ‘gedichten’ hanteert Boomkens hier? (En welke definitie van ‘poems’ hanteert Frith?) Begrippen als ‘poëzie’ en ‘literatuur’ zijn moeilijk te definiëren. Er bestaat overigens een Nederlandse vertaling van Sound Effects. al moet daarbij de spreker – in de termen van Van Boven en Dorleijn: het lyrisch subject – niet verward worden met de dichter. lyriek en dramatiek. ontboezemingen of emotionele uitbarstingen zijn te beschouwen? Zijn er ook dichters die níet over universele waarheden over leven. Ik neem Boomkens parafrase hier als uitgangspunt omdat we deze Nederlandse tekst beter naar de letter kunnen lezen dan de Engelse tekst van Frith. Uiteraard zijn ook de definities die ten grondslag liggen aan dit schema niet tijdloos en onbetwist. De gangbare definities van epiek.”42 Bij de literatuurwetenschapper roept deze redenering allerlei vragen op. p. Deze hoofdgenres beschrijven in de eerste plaats de communicatieve situatie of taalsituatie.org/wiki/Driehoek_van_Petersen (laatst geraadpleegd 09-122011) 45 Brewster (2009). p. zo stellen Van Boven en Dorleijn. er is geen sprake van handeling of tijdsverloop. De formele kenmerken ervan zijn vrij eenduidig te definiëren en beduidend minder modegevoelig. 27.schuld. 3) gericht op uitvoering en 4) een uitlaatklep voor persoonlijke gevoelens. 43 Van Boven en Dorleijn (2008). maar deze is erbarmelijk.43 blijft dan alleen de versregel nog als criterium voor poëzie over. waarbij ook allerlei sociale aspecten een rol spelen. Er ligt een nadruk op oprechtheid en authenticiteit. Wanneer we meer te weten willen komen over popsongs en liedteksten verdient het aanbeveling om de institutionele discussie te laten voor wat zij is en naar de formele aspecten te kijken. etc. Het verdient daarom aanbeveling om in plaats van het hanteren van termen als ‘poëzie’ en ‘literatuur’ uit te gaan van de literaire hoofdgenres epiek.

51 Lyrische of epische subjecten. dat een situatie of ontwikkeling beschrijft. Müller. Dat Behrendt deze nuanceringen aanbrengt. aangezien de popauteur in de regel veel zichtbaarder is dan de ‘klassieke’ auteur. de termen überindividuelles Ich.46 Brewster spreekt dan ook van “the dramatic nature of lyric utterance. 49 Deze korte theoretische verhandeling neemt Van Boven en Dorleijn (2008). waarbij het soms duidelijk. Brewster (2009). dat een afspiegeling is van het doelpubliek van de tekst. hangt nauw samen met de hoofdgenres. 135. al is het maar vanwege formele overeenkomsten.een partituur met instructies voor de productie van geluid.49 De vertelsituatie beschrijft wie er spreekt in een tekst. Dat ligt voor de hand. immers: de kijker of lezer wordt zonder tussenkomst van een verteller met verschillende visies geconfronteerd en zal zelf moeten objectiveren. 186-233 als uitgangspunt.48 Wel is de conclusie dat liedteksten zich in ieder geval ergens in het literaire spectrum bevinden. 50 Behrendt (1991). is logisch. Het betreft een citaat van Neil Corcoran. Een bovenindividuele ik is een min of meer fictief subject. zijn ‘perspectief’ en ‘aanspreking’. Vandaar dat hier nu eerst enige aandacht aan deze aspecten wordt besteed. ofwel een getuige-verteller. inmiddels gerechtvaardigd.”47 Lyriek wordt beschouwd als dramatische monoloog. zo stelt Behrendt. krijgen in de tekst amper gestalte en zouden dus geassocieerd kunnen worden met de auteur of een ander levend persoon. p. omdat hiermee in de praktijk zowel ‘vertelsituatie’ als ‘focalisatie’ wordt aangeduid. De door Frith en Boomkens gecreëerde tegenstelling tussen ‘poems’ en ‘plays’ wordt hiermee in feite opgeheven. of een epische/vertellende ik.50 Een subjectief perspectief kan vorm krijgen in de vorm van een lyrisch ik. Wanneer verteller en focalisator niet samenvallen. p. p. Van Boven en Dorleijn zijn geen voorstanders van de term ‘perspectief’. p. In een wij-monoloog drukt een groep zich gezamenlijk en eenduidig uit. 21 . het personage en de persona. focalisatie beschrijft wiens visie of gevoelens er uitgesproken worden. Twee literaire aspecten die veelal ook in liedteksten te herkennen zijn. Er is in dat geval sprake van een auctoriale verteller: ofwel een verteller die geheel buiten de werkelijkheid van de tekst staat. Als voorbeeld noemt Behrendt Surfin’ USA van the Beach Boys. 35. Een personage krijgt vorm door impliciete of expliciete informatie en heeft een duidelijker fictief karakter. waarbij ik enkele nuances bewust negeer omwille van de praktische bruikbaarheid. 84/153. Veel popmuzikanten voeren op het podium of in de media dan ook een act op. is er sprake van een mediapersona. Behrendt beschouwt de dramatische enscenering (dus met meer dan één spreker) ook als objectief perspectief. Van een persona is sprake wanneer de auteur zichzelf of zijn eigen naam opvoert in zijn werk. Behrendt baseert dit op werk van Wolfgang G. Nu is het niet het doel van deze uiteenzetting om liedteksten als poëzie of als lyriek geaccepteerd te krijgen. 48 Behrendts studie is getiteld Englische und amerikanische Rocklyrik. Behrendt onderscheidt daarnaast nog het bovenindividuele ik. spreken we van een objectief perspectief. waaruit blijkt dat hij liedteksten voornamelijk als lyrisch beschouwt. kunnen we spreken van een subjectief perspectief. Wanneer dit in de tekst samenvalt. al dan niet in fictieve vermomming. De manier waarop deze in een tekst vorm krijgen. tenzij er sprake is van een wij-monoloog. p. Wanneer de auteur deze rol voortzet buiten zijn werk.2 Perspectief De term ‘perspectief’ valt uiteen in twee deelaspecten: ‘vertelsituatie’ en ‘focalisatie’. 2.2. dat momentane gevoelens uitdrukt. maar vaak ook onduidelijk is wat bij de act hoort en wat niet. bedoeld om herkenning te veroorzaken bij dat publiek. Mijns inziens maakt dit de term juist daardoor geschikt als overkoepelende term. Hij gebruikt resp. Aangezien 46 47 Brewster (2009). 51 Behrendt (1991). Rollen-Ich en Persona. 22-27/153.

54 Tillekens (1998) p. zal worden getracht een parafrase van de boodschap te geven. waarbij uiteraard de onderlinge verhoudingen een belangrijke rol spelen binnen het vorm krijgen van de boodschap. 253.q.3 Aanspreking Naast de vraag wie er spreekt. bijvoorbeeld wanneer het subject of de personages in de tekst in een duidelijke verhouding tot hun schepper staan. In een lyrische taalsituatie is echter veelal sprake van een innerlijke monoloog.52 De spreker kan zich uiteraard ook richten tot een algemeen of specifiek publiek. Het is uiteindelijk immers de lezer c. De lezer of luisteraar is per saldo steeds de ontvanger van de tekst. p.2. Het is echter alleen in die hoedanigheid dat hij binnen dit model vorm krijgt. Liedteksten hebben in de regel een beperkte omvang en zijn daardoor over het algemeen schetsmatig en fragmentarisch. zij het direct of indirect. anderszins maatschappelijk betrokken liederen (‘heal the world!’) of dansmuziek (‘get up and dance!’) waarin de luisteraar direct wordt aangesproken. de muzikale 52 Een tussenvorm is de apostrophe. Beide doelen sluiten elkaar evenwel niet uit. uit diens woorden moet dan de aanwezigheid van deze ander blijken. argumentatie en overtuiging. De verhouding tussen de spreker en de aangesprokene en mogelijk de verhouding tussen de lezer of luisteraar en de aangesprokene. In dat geval is het doel van de spreker veelal zelfexpressie. Dit blijkt des te duidelijker wanneer er in de liedtekst geen sprake is van een monoloog. De New Critics wezen erop dat zelfexpressie ook een vorm van overtuiging is. maar tot voorwerpen of doden. namelijk het overtuigen van echtheid en oprechtheid. waarbij de spreker zich niet richt op een ander of op een publiek. maken dan deel uit van de boodschap. komt alleen het lyrisch subject aan het woord. waarvan de lezer getuige is. 53 Brewster (2009). De tekst krijgt zo een ‘dramatischer’ karakter.53 Ger Tillekens komt wat de (vroege) liedjes van de Beatles betreft tot een soortgelijke conclusie: De songteksten dragen in de regel het karakter van persoonlijke gesprekken waarin de deelnemers zichzelf en elkaar proberen te overtuigen van de oprechtheid en de wederkerigheid van hun 54 gevoelens.in het model biografische aspecten in principe buiten beschouwing blijven. maar van een dialoog tussen personages.3 De tekst: inhoud en vorm Wanneer de communicatiesituatie is vastgesteld. Dit is gebruikelijk bij een episch subject of een bovenindividueel subject. Naast het expressieve doel is er in deze situaties veelal ook sprake van retoriek. 22 . Met ‘indirect’ wordt de situatie aangeduid waarin binnen de tekst een aangesprokene aanwezig is. 36-37. net als bijvoorbeeld protestliederen (‘fight the power!’). Hoe dan ook speelt de schrijver van de tekst op de achtergrond een rol: hij is immers de vormgever van de presentatiestrategie. Ook het gebruik van beeldspraak en dubbelzinnigheden bemoeilijkt het destilleren van een boodschap. Goden en andere abstracte fenomenen. Daarnaast kunnen ook de uitvoering van het lied. De aangesprokene kan een specifieke andere persoon of personage zijn. wordt er steeds uitgegaan van een fictieve zender. 2. Als er al sprake is van een aanwezige aangesprokene. De boodschap van een liedtekst is echter niet altijd makkelijk te bepalen. luisteraar die de boodschap decodeert. 2. dienen we om een beeld te krijgen van de communicatieve situatie ook stil te staan bij de vraag tot wie deze spreker spreekt en waarom.

Dit geldt nog sterker wanneer we de teksten binnen de albumcontext bekijken: veelal vertonen de verschillende nummers een variëteit aan perspectieven en presentatievormen. Binnen een liedtekst kunnen echter meerdere boodschappen en strategieën. Eerst zal de tekst zelf als uitgangspunt worden genomen. maar ook op dat vlak kan de tekst – bijvoorbeeld poëticale – boodschappen bevatten. 5. Het poëtische en metatalige niveau hebben betrekking op de vorm.omlijsting en de visuele presentatie de boodschap of betekenis beïnvloeden. 2. 6. De verschillende niveaus waarop taal kan werken. maar is uiteraard niet definitief. zijn door Jakobson op een rij gezet:55 1. op verschillende niveaus. dan zullen de elementen van de tekst een zekere samenhang vertonen: de zender maakt als het ware gebruik van een strategie om zijn boodschap te presenteren.wikipedia.het veroorzaken van handelingen bij de luisteraar fatisch niveau .3. Liedteksten bevatten in de regel boodschappen op referentieel. Het fatische niveau is vooral bij spontane communicatie aan de orde. Boodschappen op conatief niveau vindt men bijvoorbeeld in protest. Een deel van deze niettekstuele factoren komt verderop nog aan bod. Bij het interpreteren van de boodschap kan het herkennen van dergelijke strategieën een eerste aanknopingspunt vormen.en betoogstrategieën de samenhang in de tekst te duiden.en betoogstrategieën. naast elkaar voorkomen. De betekenis van een tekst komt namelijk primair tot stand door middel van identificatie (het herkennen van gelijkenissen) en differentiatie (het herkennen van verschillen) van de betekenisdragende eenheden. Daarom wordt de samenhang tussen verschillende nummers op woordniveau in kaart gebracht. krijgen fatische taaluitingen al gauw iets gespeelds.2 De samenhang binnen de tekst: motieven en isotopie Liedteksten hebben vaak een fragmentarisch of schetsmatig karakter. 4.het uitdrukken van (de gevoelens van) de spreker conatief niveau . De samenhang tussen deze 55 Zie bijvoorbeeld http://nl. Behrendt komt na bestudering van een groot en gevarieerd corpus aan liedteksten tot een flinke inventaris van presentatie. al zijn die vaak moeilijk uit de tekst te destilleren: poëtisch of metatalig taalspel kan een coherent perspectief of een coherente boodschap immers verdringen. In een zogezegd ‘gestolde’ tekst.en actieliederen. emotief en conatief niveau. Deze eenheden (woorden of woordgroepen) worden motieven genoemd. Behrendts lijst dient als eerste uitgangspunt bij het analyseren van de liedteksten.het overdragen van informatie over de wereld om ons heen poëtisch niveau . 2. Soms heeft het taalspel de overhand. en daardoor iets metataligs. die op papier of op een geluidsdrager een vaste vorm heeft gekregen.het spreken over de taal zelf Op al deze vlakken kan de zender met behulp van strategieën een boodschap verzenden.het uitdrukken van de schoonheid van de taal zelf emotief niveau .het controleren van het spraakkanaal zelf metatalig niveau . maar ook in bijvoorbeeld liederen waarin de luisteraar wordt opgeroepen om te dansen. referentieel niveau .en presentatiestrategieën Wanneer we ervan uitgaan dat de zender een boodschap wil overbrengen.1 De opbouw van de tekst: betoog. 2. Het is dan niet altijd goed mogelijk om op basis van presentatie.org/wiki/Roman_Jakobson (laatst geraadpleegd 17-12-2011) 23 . Deze zijn in bijlage 2 opgenomen. ook wanneer er sprake is van een conceptalbum.3. 3.

Frith lijkt in de betreffende paragraaf poëzie tot het gebruik van lange woorden en archaïsmen te vernauwen: “This was the point missed in the poetry-of-rock discussions. puur functionele taalgebruik. 37.” In een eerdere passage lijkt dit eerder te verwijzen naar de kennelijke beperkingen van rockauteurs die zich een poëtisch imago wilden aanmeten: “One way in which rock differentiated itself from pop in the 1960s was in its lyrics *…+ Rock verse was poetry. aspecten van de popcultuur of motieven die overgenomen zijn uit andere kunstvormen. Deze strategie wordt ook toegepast bij individuele nummers. namelijk op het niveau van 1) de boodschap of betekenis van het album.58 wat voor hem een belangrijk argument is om liedteksten als poëzie te diskwalificeren: “Pop songs 56 57 Gebaseerd op Van Boven en Dorleijn (2008) p. Het in kaart brengen van de foregrounding biedt een ingang tot de interpretatie van de tekst. Van Boven en Dorleijn (2008). al dan niet intentioneel. 24 . neologismen enzovoorts.56 Het in kaart brengen van motieven en isotopie kan helpen de boodschap bloot te leggen.3. 2) de boodschap of betekenis van de afzonderlijke liedtekst. die bijdragen aan de zingbaarheid en onthoudbaarheid van de tekst. Niet alle foregrounding bevat per se een boodschap: ook omwille van metrum en rijm. in the rhyming simplicities of moon and June.57 Foregrounding omvat in principe alle afwijkingen van het alledaagse. Uiteraard kan het voor een tekstschrijver juist een uitdaging zijn om de geleding die door metrum en rijm in de tekst wordt aangebracht te gebruiken om inhoud en uitvoering van de tekst verder met elkaar te vervlechten. But the resulting distinctions were conventional: ‘poetic’ lyrics (which developed out of the folk movement) were poetic because they used certain forms of language – archaisms. kan een liedtekst ook op poëtisch of metatalig niveau boodschappen bevatten. which took for granted that poetic language (long words. Daarnaast beïnvloedt de vorm ook de wijze waarop boodschappen op andere niveaus tot stand komen. foregrounding en dienen dus in de literaire analyse meegenomen te worden. "the ordinariness of language”. zoals stijlfiguren als herhaling.of betoogstrategieën geen coherente boodschap valt te achterhalen of waarin dergelijke strategieën niet te herkennen zijn. functionele taalgebruik. Metrum en vooral rijm veroorzaken dus. muziek of teksten van andere muzikanten. 58 Frith (1983). archaic constructions) was more meaningful than the commonplaces of dayto-day pop. barbarismen. pop verse was mired in the limited language of the sentiment. Als extern worden beschouwd motieven die verwijzen naar andere albums van de artiest. p.” Frith (1983). Niettemin is onderzoek naar externe motieven zeer de moeite waard. 44. Van Boven en Dorleijn spreken in dit kader van foregrounding: door equivalentie (overeenkomst) en deviatie (afwijking) trekt bepaald taalgebruik aandacht. 2. 3) metaforen of allegorieën en andere meerduidige elementen binnen de liedtekst. Aan de hand hiervan kan op verschillende niveaus de interpretatie steviger onderbouwd worden. p. Motieven binnen de context van het album worden binnen dit model beschouwd als interne motieven.3 De vorm van de tekst: poëtische aspecten Zoals hierboven reeds werd gesteld. p. Binnen het model worden eventuele externe motieven alleen besproken wanneer op basis van interne motieven geen bevredigende interpretatie geformuleerd kan worden. versierende klankwoorden. waarin aan de hand van presentatie. In hoofdstuk 4 worden ten aanzien hiervan enkele suggesties gedaan. 271-272. Volgens Frith draait het in popmuziek nu juist om alledaagse taal. dubbelzinnigheid. waaronder terugkerende thema’s. mystical/pastoral/historical references. kan worden afgeweken van het alledaagse. beeldspraak. rode draden of doorlopende verhaallijnen. 34-35. clumsy constructions.motieven wordt isotopie genoemd.

Hoewel zuchten. stelt Frith. in general. is the imperfect rhythm. De vorm kan daarbij de inhoud verdringen. Hoezeer het alledaagse dus ook het uitgangspunt moge zijn van de popauteur. *…+ *Smokey Robinson+ used unexpected juxtapositions of image and phrase. er is altijd een spanningsveld tussen echtheid en gemaaktheid. not illuminating but encouraging.’ either in the reader’s head or in the speaker’s voice reciting the poem. maar ook dat is een kenmerk van poëzie. *…+ In its simplest terms *…+ a poem is a reproduction of the living tones of speech. aarzelingen en non-verbale stemklanken zijn overigens veelal niet in de geschreven versie van de liedtekst opgenomen. waardoor het taalgebruik per saldo weinig alledaags en ‘natuurlijk’ is. echtheid en authenticiteit. Yeats observed that ‘poetry is ‘an elaboration of the rhythms of common speech and their asso ciation with profound 63 feeling. vallen ze in liedteksten juist wel op en ze zijn dan ook te beschouwen als een vorm van foregrounding op emotief niveau. bij popmuziek zondermeer aan.” Tillekens (1998) p.’ Fussell en Yeats beschouwen het dus als uitermate poëtisch om alledaags taalgebruik na te bootsen. p. 25 . hoe intiemer en oprechter de zanger zijn boodschap bedoelt. not the perfect meter. Frith noemt als verschil tussen poëzie en popteksten ook: “The pop song banalities people pick up on are. p. 5.B. ‘Poetic forms are like that.” Vrij vertaald zou dit erop neerkomen dat het conatieve aspect volgens Frith bij popliedjes belangrijker is dan het referentiële aspect. In de popmuziek wordt bijvoorbeeld door mannelijke zangers veel de falset-stem gebruikt. dat hoe hoger de stem klinkt. doet voor de ander onecht aan.’ Poetry was born in rhythm rather than in words. Daar heerst een positieve associatie met intimiteit en jeugdigheid en we nemen tegenwoordig. 37. A literary poet creates variety by working 59 Frith (1983). public words *…+ and gave them romantic fervor. De kwaliteit van het alledaagse zit volgens Frith in de suggestie van directheid. illustreert Bradley aan de hand van het metrum en het ritme: In poetry the only rhythm that is ‘audible. 61 Dergelijke zuchten. die echter andere technieken omvat dan de traditionele of moderne poëzie en meer nadruk legt op de verklanking.62 Bradley beschouwt rap wel degelijk als een vorm van poëzie.’ literary critic Paul Fussell explains.61 Op woordniveau kan het gebruik van alledaagse woorden en uitdrukkingen gecombineerd worden met rijm en metrum. 63 Bradley (2009) p. Hoe dat nabootsen in z’n werk gaat. 60 Frith (1983). aarzelingen en non-verbale stemklanken in alledaagse gesprekken nauwelijks opvallen. regardless of meaning.work precisely insofar as ther are not poems. self -conscious 60 puns and metaphors *…+ He took dull. Hoewel dit stemregister ook in de popmuziek in eerste instantie een imitatie is van een meisjesstem. die bijdraagt aan de overtuigingskracht van de tekst.”59 Ondanks zijn strenge oordeel over liedteksten en zijn vrij cynische analyse van de popindustrie is Frith een groot liefhebber van popmuziek en erkent hij ook de kwaliteiten van grote popauteurs: The most exhilarating pop writers can create for us unexpected twists out of the expected set of words. 62 In navolging van Frith wijst Tillekens op een vergelijkbaar spanningsveld op een ander niveau binnen het poplied: “Wat voor de een authentiek klinkt. blijft het geluid in dit genre mannelijk klinken. die in de eerdere populaire muziek als ‘gemaakt’ en ‘verwijfd’ gold. *…+ W. Ook de prosodie van popzangers sluit nauw aan bij de alledaagse manier van spreken. Rap’s poetic language also finds meaning in pure rhythmic expression. 284. ‘They tend to say things even if words are not at the moment fitted to their patterns. 38. De vermeende alledaagsheid is zijns inziens juist de kwaliteit van popliedjes.

hoewel er ongetwijfeld songwriters zijn die zich voor het één meer inspannen dan voor het ander. neigt Frith ernaar het belang van liedteksten te relativeren en juist te wijzen op de muzikale aspecten die betekenis creëren: Pop songs celebrate not the articulate but the inarticulate.”65 Doordat de muziek zorgt voor een constant aanwezig metrum. Op dit punt vertonen rap en traditionele poëzie wel een belangrijk verschil. Een volledige negatie van de muzikale aspecten zou dit onderzoek te zeer beperken.4 De context: Tekst en muziek Het is een feit dat veel popliedjes hun populariteit eerder aan de muziek dan aan de tekst te danken hebben.66 Over de wisselwerking tussen tekst en muziek gaat de volgende paragraaf.with and against a silent and implicit metrical perfection. stellt eine der zentrale Probleme der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 67 Song. Bij het interpreteren van liederen is het zinloos om de muziek dan wel de tekst als belangrijker te beschouwen. stay too close and it begins to sound like a singsong parody of itself. trapt in de sociologische valkuil: dat veel luisteraars niet of weinig aandacht besteden aan de teksten. diese Aspekte der Wirkung von Songs begrifflich zu fassen. 26 . and the evaluation of pop singers depends not on words but on sounds – on the noises around the words. 12.und insbesondere Rock-lyrics dar. 66 Vgl. Zoals hierboven al is besproken. Dit hoeft echter geen invloed te hebben op de boodschap van de tekst. betekent uiteraard dat de vorm van het lied invloed heeft op de vorm van de tekst. 40. *…+ Die Schwierigkeit. die sich sowohl der Wiedergabe auf Textund Notenblättern als auch der verbalen Beschreibung entziehen und nur über akustische Medien adäquat übermittelt werden können. Vor allem aber wirken Songs häufig auf der Basis rational kaum faßbarer Elemente. Het combineren van expertise op literair en musicologisch vlak is dus wenselijk. is een gebrek aan muzikale kennis om te bepalen hoe de muziek de betekenis van de tekst mede tot stand brengt. Dat een liedtekst in de context van een lied geschreven en uitgevoerd wordt. the most directly intense 64 65 Bradley (2009) p. 2. Bij het in kaart brengen van de betekenis(sen) van een liedtekst staat sowieso het product centraal en niet het proces of de maker. en vice versa. and rap pretty much is subservient to the beat. 8/9. Nicht selten überlassen Song-lyrics wesentliche Teile der Botschaft musikalischer Aktion. krijgt de rapper of zanger de ruimte om kortere en langere pauzes in te lassen en zodoende met het ritme van de tekst te spelen. Stray too far from the meter and the poem 64 can lose all rhythmic order. (van de baanbrekende rapformatie Public Enemy): “Poetry makes the beat come to it. Wie dit echter als reden beschouwt om geen aandacht te besteden aan liedteksten. In daily life. is alleen vanuit sociologisch oogpunt interessant. 67 Behrendt (1991). Bradley (2009) p. Ook Behrendt wijst daarop: Der isolierte Text [ist] nicht immer die verläßlichste Quelle zur ‘Deutung’ eines Songs *…+. 19-20. Deze komt hooguit op een andere manier tot stand. Een mogelijke beperking voor de literatuurwetenschapper die een liedtekst bestudeert. In de woorden van de rapper Chuck D. Bradley (2009) p. p.

arrangement en compositie.” Behrendt (1991) p. perhaps above all. dus zonder noemenswaardige bemoeienis van een platenmaatschappij of hitproducer. Tontechniker. Dit model wordt toegepast op een corpus van liedteksten. 27 . De Kift) of vernieuwend (Doe Maar. 2. dus. Gastmusiker und die Gestalter der Plattenhülle (Fotografen. Grafiker) *beeinflussen+ mit ihren individuellen Ideen und Leistungen das Endprodukt. 71 Immers: “Aufnahme-Produzenten. lyrische en dramatische elementen. rijm en metrum. 3. tenzij de componist bijvoorbeeld een ingewikkeld spel met motieven of akkoorden speelt. Arrangeure. Bovendien zorgen bij beide kunsten dezelfde processen voor structuur. namelijk de afwisseling van equivalentie en deviatie en de afwisseling van balans en contrast – foregrounding. the sense of personality at play. het perspectief en elementen die wijzen op presentatie. Skunk (1981) van Doe Maar Spinvis (2002) van Spinvis De Lachende Derde (2010) van De Jeugd van Tegenwoordig Brik (2011) van De Kift Deze artiesten worden in de regel als eigenzinnig (Spinvis.en betoogstrategieën. p.71 Daarnaast is getracht 68 69 Frith (1983). 4. 2. timbre en volume een rol.70 Het vergt niet altijd gespecialiseerde musicologische kennis om dergelijke afwisselingen waar te nemen en het effect ervan te benoemen. Een analyse van de totstandkoming van dergelijke effecten kan echter beter aan musicologen overgelaten worden. 240. 2) een parafrase en/of een interpretatie van de tekst aan de hand van thema’s en motieven. instrumental sounds don’t have fixed connotations. laugh. Voor alle vier de albums geldt bovendien dat deze redelijk autonoom geproduceerd zijn. and so on. 4) een beschrijving van de verhouding tussen tekst en muzikale aspecten als zang. cry. bestaande uit vier popalbums: 1. 3) een beschrijving van opvallende formele aspecten als (al dan niet poëtisch) taalgebruik. They measure 68 the depth and the originality of their emotions by reference to their inability to find words for them. Frith (1983) p. Brown wijst er bijvoorbeeld op dat muziek en literatuur deels uit dezelfde elementen zijn opgebouwd: ritme en metrum. *…+ In sexual terms our musical response is. 35. to the grain of a 69 voice.5 Model en corpus De hierboven beschreven overwegingen leiden tot het volgende model: een literaire analyse van een liedtekst bestaat uit 1) een beschrijving van epische. the ‘touch’ someone has on an instrument. p. De literatuurwetenschapper staat evenwel niet helemaal met lege handen. Verderop geeft hij het volgende concrete voorbeeld: The sexual content of rock can’t be read off its texts unambiguously – lyrics are the sign of a voice. 37. moan. maar indien literatuur wordt voorgedragen spelen ook toonhoogte. The sexuality of music is usually referred to in terms of its rhythm – it is the beat that commands a directly physical response – but rock sexuality has other components too.statements of feeling involve just such noises: people gasp. 70 Brown (2000b). 255. althans in de periode dat het betreffende album verscheen. De Jeugd van Tegenwoordig) beschouwd.

28 .om diverse muzikale en vocale stijlen in het onderzoek te betrekken. maar enige actuele urgentie wordt ook van belang geacht. Ook qua tijd is enige spreiding nagestreefd. Tot slot speelt ook de persoonlijke voorkeur van de onderzoeker een rol.

Het instrumentale Bella Donna (geschreven door gitarist Jan Hendriks) wordt buiten beschouwing gelaten.en reggae-invloeden voeren de boventoon. Wel lijkt het merendeel van de liedjes vanuit een adolescentenperspectief geschreven te zijn en in dat kader er zijn ook wel duidelijk terugkerende thema’s en motieven aan te wijzen. 75 Op de hoes: Hennie Vrienten en Jan Hendrikx (mogelijk een verwijzing naar Jimi Hendrix?).nl/deteksten. 143/144. 76 Al vermoed ik dat Belinfante alleen bij de muziek was betrokken – de blazersarrangementen – en niet bij de tekst.Skunk (1981) Verantwoording Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de teksten zoals die staan afgedrukt in Dit is alles. De leadzangers zijn tevens de respectievelijke componisten en tekstschrijvers van elk nummer. maar deze zijn in een new wavejasje gestopt dat sterk aan de Engelse band The Police doet denken.ska en punk . De leadzang wordt in Sinds 1 dag of 2. zoals hieronder zal blijken. die als rode draad door het album lopen.doemaardeband.73 Deze teksten zijn aangepast aan de spellingsprincipes van Jansz en Vrienten. De liedjes staan zodanig op zichzelf dat er moeilijk gesproken kan worden van een conceptalbum. Ernst Jansz. Henny Vrienten. Uit het colofon blijkt dat de zang door de vier toenmalige leden van Doe Maar – Carel Copier.1 Doe Maar . Jan Hendriks75 – en Joost Belinfante wordt verzorgd. 72 73 Jansz/Vrienten (2000) Zie http://www. Ska. De titel van de lp is Skunk. Mijn eigen exemplaar van Skunk (aangeschaft begin jaren ’80) heeft helaas een blanco binnenhoes.doemaardeband. In die laatste betekenis kan de albumtitel direct met het nummer Nederwiet worden verbonden. Waarschijnlijk zijn de teksten zoals ze op de site staan. Er is geen sprake van een doorlopende verhaallijn. decor of een consistent perspectief. in Mis en (Dansen met) Alice door Ernst Jansz.76 Algemeen Het album bevat tien nummers. in Te laat en Nix voor jou door Carel Copier en in Nederwiet door Joost Belinfante. ontwikkeling van een thema. maar stilistisch en muzikaal een eenheid vormt. Smoorverliefd en De laatste x verzorgd door Henny Vrienten. De teksten van Carel Copier en/of Joost Belinfante ontbreken daar dus.3. wat als samentrekking van de twee dominante stijlen op de plaat . Een literaire analyse van enkele Nederlandstalige popalbums 3. 74 Zie Jansz/Vrienten (2000). p. dat Carel Copier samen met Joost Belinfante schreef. met uitzondering van Nix voor jou. maar ook kan slaan op een ‘marihuanavariëteit die in Nederland wordt gekweekt’. ontleend aan de binnenhoezen van de lp’s.html (laatst geraadpleegd 18-11-2011). de teksten van Doe Maar en andere stukken.nl. Productie en arrangementen zorgen ervoor dat het album afwisselend is.kan worden beschouwd. 29 .72 In dit boekje staan alleen de teksten van Ernst Jansz en Henny Vrienten afgedrukt. Hun teksten zijn ontleend aan de fansite www. Er is een afwisseling in toonsoort en tempo.74 Deze principes houden onder andere in dat er geen hoofdletters en leestekens worden gebruikt en dat het woordje ‘keer’ wordt geschreven als ‘x’. maar indirect ook met de andere nummers. dan wel een duidelijke rolverdeling tussen de leadzangers.

Mis. Mis. Nederwiet.Perspectief en hoofdgenre In de teksten komen we zowel lyrische. Nix voor jou. Sinds 1 dag of 2. en Ruma Saja. De laatste x (=2) Eenzaamheidsisotopie: alleen => Sinds 1 dag of 2. Nix voor jou. zijn de nummers Te laat. (Dansen met) Alice (=4) Droom-/fantasie-isotopie: vlinders / roze bril / high / droom => Sinds 1 dag of 2. Ruma Saja. Nederwiet. waarin een personage zich tot een ander personage richt. maar hier lijkt toch vooral sprake van een innerlijke monoloog waarin gevoelens tot uitdrukking worden gebracht: het lyrische heeft hier dan ook de overhand. (Dansen met) Alice (=6) Levenswegisotopie: vrij zijn / vrijheid / afhankelijkheid / je eigen leven leiden / verder zonder jou / waar ik geboren ben / zekerheid / ik red het wel / sterker dan voorheen => Smoorverliefd. (Dansen met) Alice (=6) Status-/machismo-isotopie: ze is van mij / schaamte / kous op me kop / ik lijk wel zot / laconiek / one night stand / rivaliteit => Sinds 1 dag of 2. De laatste x. Deze isotopieën zijn vervolgens op frequentie geordend. De epische aspecten zijn het duidelijkst aanwezig in Nederwiet en (Dansen met) Alice. Ruma Saja (=4) Lichaamsisotopie: pijn / ga kapot / liefde is een ziekte / voel mijn hart / hete tranen / dansen / vrijen => Smoorverliefd. De laatste x. Smoorverliefd. dat hij probeert te overtuigen. De laatste x (=5) Vervreemdingsisotopie: wereldje was zo klein / verward / bewustzijnsvernauwing / wiet / high / een vreemde => Sinds 1 dag of 2. Ruma Saja. Smoorverliefd. In Smoorverliefd en De laatste x lijkt de tekst ook gericht op een ‘jou’. De laatste x (=2) 30 . Ook Nix voor jou begint vanuit het perspectief van een verteller. waardoor de tekst dramatische elementen krijgt. Onmachtisotopie: gevangen / onzekerheid / machteloosheid / afhankelijkheid / tot over mijn oren smoorverliefd / ivoren torens / bezwijken => Sinds 1 dag of 2. Thema’s en motieven Er zijn in de liedjes duidelijk terugkerende motieven aan te wijzen. Nix voor jou. (Dansen met) Alice (=3) Natuurisotopie: lied over een plant / geen berg aan de horizon / regen / hemel => Nederwiet. Mis. Duidelijk lyrisch. Smoorverliefd. Te laat. epische als dramatische aspecten tegen. maar deze verteller richt zich in het tweede couplet tot een meisje. vinden we ook in Mis. Smoorverliefd. Nix voor jou. De laatste x (=3) Aftakelingsisotopie: pijn / neerstorten / ziekte => Smoorverliefd. De laatste x. Hieronder zijn deze in isotopieën geordend. (Dansen met) Alice (=4) Moderniteits-/alledaagsheidisotopie: tanden poetsen / pap / koffie drinken / keer op keer / grijze buitenwijken => Te laat. maar waarbij dit andere personage niet aan het woord komt en ook niet zichtbaar wordt voor de luisteraar. waarbij geteld is in hoeveel nummers motieven uit de betreffende isotopie zijn aan te wijzen. Een dergelijke monoloog. De laatste x. (Dansen met) Alice (=6) Liefdesisotopie: ze is van mij / iemand nodig hebben / afscheid / je houdt van mij / los van jou / zekerheid / wij / vrijen => Sinds 1 dag of 2. Mis. want gericht op reflectie en een directe uiting van de momentane beleving. Te laat. Ruma Saja.

De albumtitel Skunk kan als samentrekking tussen de twee dominante stijlen op het album. Poëtisch taalgebruik Voor alle teksten. 31 . In De laatste x staat juist centraal hoe de protagonist na een tijdje ‘aan het lijntje te zijn gehouden’ het heft weer zelf in handen neemt en de relatie verbreekt. Relaties en de reflectie hierop staan centraal. De informatiedichtheid per nummer is in de regel ook vrij laag: twee tot vier korte coupletten. In Ruma Saja staat de lyrische expressie centraal. waardoor het moeilijk is om van alledaags taalgebruik te spreken. waardoor deze songtekst moeilijk thematisch met de andere teksten is te verbinden. verdovend roeseffect geven. ook een groot deel van de nummers met elkaar: letterlijk in het geval van het nummer Nederwiet. gelijkblijvende refreinen en veel herhaling. onmacht en het dilemma van vrij of gebonden zijn (onderdeel van het levenswegmotief) vormen de belangrijkste motieven. Dat kan het tempo betreffen – zoals in het nerveuze Te laat of het slome Nederwiet –. Nix voor jou. De ik-figuur in Te laat voelt zich ook onmachtig in het sociale verkeer. In Sinds 1 dag of 2. eenvoudige woorden en beelden zijn de liedjes zo makkelijk toegankelijk. liefde.Sinds 1 dag of 2. geïnterpreteerd worden. Smoorverliefd. Smoorverliefd en (Dansen met) Alice zijn de protagonisten door hun hevige verliefde gevoelens niet in staat om verstandig te handelen. is die van het lied Nederwiet. maar verbindt. al ligt er in dit geval geen hevige verliefdheid aan ten grondslag. Nederwiet en Ruma Saja zijn qua genre en perspectief buitenbeentjes op de plaat: Nederwiet is beduidend prozaïscher dan de andere nummers en is in de vorm van een handleiding gegoten. de afwisseling tussen mineur en majeur en de afwisseling tussen basisakkoorden en nevenakkoorden – het duidelijkst in Sinds 1 dag of 2 en (Dansen met) Alice. De enige tekst die intensievere beluistering vergt. Niet alleen door het gebruik van alledaagse. Al deze aspecten komen in de diverse nummers van het album terug. Tekst en muziek In vrijwel alle liedjes zijn muzikale elementen aan te wijzen die de tekst ondersteunen. De laatste x en (Dansen met) Alice zijn thematisch sterk aan elkaar verwant. status. Ze lijken slachtoffers van hun eigen gevoelens. In Nederwiet draait het om een maatschappelijk thema: het telen en het gebruik van wiet. geldt dat de woordkeuze alledaags en dus makkelijk toegankelijk is. behalve Ruma Saja. In Nix voor jou en Mis hebben de protagonisten juist de touwtjes in handen en lijken de aangesprokenen de meer afhankelijke partij. ska en punk. De beeldspraak is ook eenvoudig. soms zelfs clichématig te noemen. Niettemin worden deze alledaagse woorden en uitdrukkingen in vrijwel alle nummers in een strak keurslijf van metrum en rijm gepast. de achtergrondzang – zoals het ironische koortje in Sinds 1 dag of 2 –. Zodoende krijgt het de trekken van een non-fictietekst. geïnterpreteerd als softdrug. Mis. Ogenschijnlijk zijn deze twee nummers ook thematische buitenbeentjes. maar in het geval van de andere nummers ook als metafoor voor verliefdheid: net als het gebruik van softdrug kan verliefdheid een prettig. Via het vervreemdingsmotief en het levenswegmotief is het nummer echter met de rest van het album te verbinden. men kan er afhankelijk en zelfs verslaafd aan raken en het kan een flinke kater opleveren. soms een brug. aangezien het puur momentaan en introspectief is. Ruma Saja is juist beduidend lyrischer dan de overige nummers. Te laat.

De instrumentale nummers Mare frigoris en Leo’s definitieve aquarium blijven buiten beschouwing. Opmerkelijk is ook dat enkele woorden gemarkeerd zijn. alsof we kladversies van de teksten bekijken. Daarbij zal veelal het metrum als richtlijn gelden.Spinvis (2002) Verantwoording Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de teksten zoals die op de hoes van de lp-versie van het album staan. dat een zeer fragmentarische. Perspectief en hoofdgenre De teksten zijn allemaal hoofdzakelijk lyrisch van karakter.78 Algemeen Het album Spinvis bevat veertien nummers. De plaat is opgedragen aan Maz Vink (1964-1994). “vader” en enkele letters van woorden. Mare Frigoris. volstaat het te zeggen dat de smalende wijze waarop over ‘handige tantes’ en ‘jongens met geld’ wordt gesproken. Tibor. als “mijn Petri (leven en liefde)”. gespeeld en geproduceerd zijn door Spinvis. Mogelijk gaven typografische argumenten de doorslag of maakt het onderdeel uit van het kladeffect. “Mike Clark”. grotendeels gelijk. dat enigszins aan composities van Ennio Morricone doet denken. al zijn vaak ook epische en dramatische aspecten aanwezig. De liedjes staan te zeer op zichzelf om te spreken van een conceptalbum.77 Wél met hoofdletter geschreven zijn namen (“Ronnie”. De teksten zijn afgedrukt in verschillende letterbreedtes van het lettertype Courier. Er is geen sprake van een doorlopende verhaallijn of een ontwikkeling van thema of decor. Tot slot is opmerkelijk dat er enkele keren gezondigd wordt tegen de spellingregels. Engelstalige tekst heeft. Chris. Ook is in enkele nummers sprake van personages in plaats van – 77 Wanneer ik hieronder teksten citeer. ondanks een variatie aan uiterlijke verschijningsvormen. 32 . “vogel”. bijvoorbeeld “De wind verzameld stemmen en papier”. “ik”.2 Spinvis . De titels zijn onderstreept. Het koortje in Ronnie gaat naar huis is ingezongen door Ilona. en Mike Clark zijn ook in muzikaal opzicht buitenbeentjes op dit album. “en als je soms verdwaald”. Opmerkelijk is dat de teksten staan afgedrukt zonder regeleindes en zonder interpunctie. waarin de tekst bestaat uit het herhalen van de titel. dat voorts door productie en arrangementen stilistisch en muzikaal een zekere eenheid vormt. 78 Mogelijk de overleden vriend die als inspiratie voor Limonadeglazen wodka diende. Over het nummer Handige tante. Ook dit draagt bij aan het kladeffect. “Arafat”) en de tekst “U Bevindt Zich Hier”. te plaatsen valt binnen de levenswegisotopie (zie hieronder). “s’nachts in Nieuwegein”. In bijvoorbeeld Bagagedrager en Limonadeglazen Wodka worden situaties en gebeurtenissen beschreven. Petri en Gideon.3. Uit het colofon blijkt dat alle nummers geschreven. De teksten staan niet afgedrukt in de volgorde waarin ze op de plaat staan. “publiek”. Het lijkt erop dat hiermee bewust een wat rommelig effect wordt nagestreefd. te weten: “wonder”. plaats ik naar eigen inzicht regeleindes. evenals het nummer Mike Clark. Petri wordt ook in de dankbetuigingen genoemd. “God”. jongen met geld. Er is ook geen andere logica in de volgorde te herkennen. Wel zijn de liedjes door allerlei thema’s en motieven met elkaar verbonden. “spookt”. een lettertype dat associaties met typemachines oproept. “Power Rangers”. “morgen”. en is het perspectief. “aarde”.

Astronaut. Er zijn in de liedjes duidelijk terugkerende motieven aan te wijzen. Herfst en Nieuwegein (=4) 33 . Astronaut. Te zien is dat geen enkel van de besproken liederen zich volledig aan dit thematische onttrekt. Voor ik vergeet. in Smalfilm spelen de personages rollen om zich binnen hun omgeving te kunnen handhaven. Deze isotopieën zijn vervolgens op frequentie geordend. Limonadeglazen wodka (=5) Liefdesisotopie: intimiteit / liefde / bescherming / samen zijn / vertrouwdheid / vriendschap / vertrouwen => Voor ik vergeet. In de staat van narcose. of naast – Herfst en Nieuwegein – een lyrisch ik. Astronaut. De verhouding tussen personage en omgeving is niet. waarbij geteld is in hoeveel nummers motieven uit het betreffende isotopie zijn aan te wijzen. Herfst en Nieuwegein. Limonadeglazen wodka. In de staat van narcose (=4) Magie-isotopie: magie / wonder / mystiek / metafysica / eeuwigheid (+) => Bagagedrager. In diverse nummers komt ‘eenzaamheid’ als thema voor. Astronaut. Deze beschrijvingen en personages zijn echter steeds schetsmatig van karakter en staan ten dienste van de lyrische reflectie. Voor ik vergeet. in Voor ik vergeet komt de ik-figuur er pas na veel overdenkingen toe om tegen zijn geliefde te zeggen “ik hou zoveel van jou”. Thema’s en motieven In de lyrische reflectie staat de verhouding van het lyrisch ik tot zijn omgeving vrijwel steeds centraal. Limonadeglazen wodka. Herfst en Nieuwegein. Smalfilm. Ronnie gaat naar huis. Droomisotopie: droom / droom en werkelijkheid (tegenstelling en grens) / dagdromen / slaap / ontwaken / narcose / drugs (+) / roes (+) => Bagagedrager.Smalfilm – . Regen en patchoulli (=5) Alledaagsheidisotopie: informeel / dagelijkse algemeenheden / banaliteiten / trivialiteiten / oppervlakkigheid => Bagagedrager. In Herfst en Nieuwegein is het perspectief niet eenduidig vast te stellen: diverse passages zijn zowel auctoriaal als personaal op te vatten. Astronaut. Niettemin staat de worsteling met de omgeving ook hier centraal. in In de staat van narcose probeert iemand zich staande te houden in een door narcose vervormde werkelijkheid. of in ieder geval niet op de voorgrond aanwezig in de nummers Astronaut en De talen van mijn tong. Hieronder zijn deze in isotopieën geordend. waarin het bewuste en onderbewuste door elkaar lopen. In de staat van narcose. Voor ik vergeet. In de staat van narcose. Astronaut. Deze verhouding wordt regelmatig geproblematiseerd. Smalfilm. Voor ik vergeet. jongen met geld (=5) Vervreemdingsisotopie: duisternis / desoriëntatie / het onbekende (-) / vervreemding / verwarring / bewustzijnsvernauwing / hallucinatie / drugs (-) / roes (-) => Bagagedrager. Herfst en Nieuwegein. Limonadeglazen wodka (=5) Eenzaamheidsisotopie: afscheid / eenzaamheid / angst / melancholie / afwezigheid / nostalgie => Smalfilm. Voor ik vergeet. Herfst en Nieuwegein. In Bagagedrager wordt het leven voorgesteld als een lang fietspad met tegenwind. Deze twee nummers staan thematisch iets meer op zichzelf. Limonadeglazen wodka (=7) Onmachtisotopie: overgeleverd zijn / geen grip hebben / krachteloosheid / passiviteit / uitzichtloos / eeuwigheid (-) / verveling / lafheid / noodlot / schuld => Bagagedrager. Limonadeglazen wodka (=5) Levenswegisotopie: ervaringen / levensweg / levenslessen / diepere betekenis / afgunst / dood => Bagagedrager. Handige tante. Herfst en Nieuwegein.

duidt dat op verwarring bij het lyrisch ik: in Voor ik vergeet79 dwaalt de ik-figuur af van wat hij wilde zeggen. De uitzondering bevestigt hierbij de regel: wanneer van dit metrum afgeweken wordt. Smalfilm en Voor ik vergeet blijft het akkoordenschema gedurende het hele nummer 79 Hanco Kolk maakte een strip van het nummer Voor ik vergeet voor de bundel Strips in Stereo. eenzaamheid. De talen van mijn tong (=3) Deze analyse ondersteunt de stelling dat de worsteling van het individu met zijn omgeving een centraal thema van de plaat is: thema’s als onmacht. Zie de illustratie op deze pagina. In nummers als Bagagedrager. waarin dit levenswegthema centraal staat. aangezien liefde een uitweg uit deze worsteling biedt. drukt de muziek veelal een sfeer uit die past bij de gehele tekst. in In de staat van narcose buitelen de gedachten van de ik-figuur als het ware over elkaar heen. Op een nog algemener niveau is te stellen dat al deze thema’s weer op kunnen gaan in het levenswegthema. Wat betreft de inhoud van de tekst. 2006. In Voor ik vergeet en Herfst en Nieuwegein is sprake van ongebruikelijke akkoordenschema’s: in het eerste geval zeven in plaats van acht maten. in het tweede geval worden vierkwartsmaten met tweekwartsmaten afgewisseld. als een programmatische albumopener te beschouwen. Ronnie gaat naar huis. Wat betreft de vorm van de tekst: het muzikale metrum bepaalt ook het poëtische metrum.Aftakelingsisotopie: dementie / dood (-) / aftakeling => Smalfilm. Amsterdam. vervreemding en de verhouding tussen droom en werkelijkheid komen in meerdere nummers terug. 34 . Deze illustratie is aan genoemde bundel ontleend. Herfst en Nieuwegein (=3) Kindisotopie: relatie tussen ouder en kind / vertedering / bewondering / kind / kinderlijk / naïef / de toekomst / het onbekende (+) / fantasie / ontdekken / zelfstandigheid => Smalfilm. Ook hiermee wordt een zekere desoriëntatie uitgedrukt. hooguit bij een nummer als Astronaut. Herfst en Nieuwegein (=3) Werkelijkheidsisotopie: film / fictie en werkelijkheid / in scène gezet / leugens / verzinsels / onbetrouwbaarheid / een rol spelen / twijfel / onzekerheid / argwaan / scepsis / wetenschap / geloof / religie / bijgeloof => Smalfilm. waarin rustige en stevigere passages elkaar afwisselen. Ronnie gaat naar huis (=3) Natuurisotopie: seizoenen / weer => Bagagedrager. In de staat van narcose. een vraag waar wij als mensen alleen door vallen en opstaan een antwoord op kunnen vinden. Astronaut. Er is geen sprake van grote veranderingen binnen een nummer. Tekst en muziek Er is in alle nummers sprake van samenhang tussen tekst en muziek. In Limonadeglazen wodka valt de afwisseling tussen een dromerig begin en einde en een luchtiger middenstuk op. In dit licht is het lied Bagagedrager. en wel rondom de levensvraag hoe je je leven moet leiden. Voor ik vergeet. Het thema ‘liefde’ is hier ook mee te verbinden.

door de leadzanger zelf (Bagagedrager. Ook de zang In de staat van narcose duidt erop dat er sprake is van een personage. Ook de teksten van Herfst en Nieuwegein en Astronaut zijn moeilijk letterlijk op te vatten. Ronnie gaat naar huis en Astronaut zijn als snel te beschouwen (meer dan 120 slagen per minuut).koninginnedag en wie toen mijn vrienden zijn geweest… (uit Voor ik vergeet) man rot toch op. Veelal vormen alledaagse scènes of (flarden van) gesprekken het uitgangspunt van de teksten. In Ronnie gaat naar huis valt de tegenstelling tussen de geëxalteerde stem in de coupletten (over de thuiskomst van Ronnie) en het gemompel in de brug (over zijn verblijf in het tehuis) op. je shaked en je kooi is te klein (uit In de staat van narcose) De door een tweede stem geaccentueerde woorden zijn hier gecursiveerd. omdat deze dan inconsistent 35 . Wat betreft de zang valt bijvoorbeeld in Smalfilm het wat theatrale stemgebruik op. waar bij oppervlakkige beluistering geen aanwijzingen te horen zijn dat de tekst allegorisch opgevat kan worden – hooguit de zin “als je luistert naar de wolken” wekt dan verbazing. zoals telefoon. dag in dag uit. De achtergrondzang versterkt in de meeste gevallen de emoties die bij de tekst passen. Wel bevatten al deze nummers ook passages met instrumentale solo’s of klankpoëtische zang. met name wanneer deze subtiel slechts enkele woorden of regels van een accent voorziet. maar is veelal matig langzaam tot matig snel. in enkele nummers. Het komt nauwelijks voor dat de muziek kleinere tekstelementen benadrukt of aanwijzingen geeft hoe de tekst geïnterpreteerd zou moeten of kunnen worden. Er is dus in ieder geval qua akkoorden geen onderscheid tussen couplet en refrein. Deze effecten zijn te beschouwen als dramatische aspecten van de tekst. Deze creëert een zekere intimiteit. dat lijkt te benadrukken dat er verschillende personages aan het woord zijn. Soms is het moeilijk te duiden of de achtergrondzang extra betekenis wil toevoegen. maar vooral ook non-muzikale samples. veelal aan het begin of einde van een nummer. In de staat van narcose. prominent gebruik van synthesizers en (vertraagde) drumsamples. Het tempo wisselt. er is geen bewijs kijk wat er staat. Dit alledaagse taalgebruik verhult nogal eens dat er sprake is van een diepere thematische laag.en omgevingsgeluiden (bijvoorbeeld de ruisende zee aan het einde van Ronnie gaat naar huis). Poëtisch taalgebruik Het taalgebruik is ogenschijnlijk eerder alledaags dan poëtisch. bijvoorbeeld de desoriëntatie in Voor ik vergeet en In de staat van narcose. pijn en verlangen in Limonadeglazen wodka of uitbundigheid in Ronnie gaat naar huis. met verwijzingen naar muziek uit de jaren ’60 en.gelijk. zoals in Bagagedrager. In nummers als In de staat van narcose en Herfst en Nieuwegein is wél sprake van een muzikaal afwijkend refrein. Limonadeglazen wodka) of door anderen (het ‘kinderkoor’ in Ronnie gaat naar huis). In contrast hiermee valt bij Voor ik vergeet juist de fluisterstem op. Voor ik vergeet) of verdubbeld (Limonadeglazen wodka) of is sprake van achtergrondzang. Opvallend is het gebruik van muzikale. In enkele nummers wordt de zang vervormd (Astronaut. Het theatrale wijst er mogelijk ook op dat deze personages zichzelf niet bloot willen geven. De arrangementen kunnen in het algemeen als dromerig en licht psychedelisch worden beschreven. zoals bijvoorbeeld in: ik ben al heel erg oud en ik mis mijn vrouw en mijn oude handen trillen heel de dag (uit Smalfilm) voor ik vergeet . Handige tante/Jongen met geld.

maar de plaats van het rijm verschilt sterk per nummer. 36 . waardoor er zowel van equivalentie als van deviatie sprake is. en daarom wellicht niet direct helemaal duidelijk. Het gebruik van rijm is onregelmatig. In alle nummers is sprake van een wisselende mate van alliteratie en assonantie. Bij Smalfilm wordt de luisteraar door de verschillende raadsels actief op het spoor van de thematische laag gezet. maar slechts zelden volgens een consistent patroon: alleen in Smalfilm. Vaak staan de rijmwoorden op een onverwachte plek. Voor ik vergeet en Ronnie gaat naar huis zijn weliswaar schetsmatig van karakter.zijn. Limonadeglazen wodka. maar evenmin erg verhullend wat hun thematiek betreft. Eindrijm is vaak aanwezig. deze teksten vergen geconcentreerde beluistering. waardoor de regels in lengte verschillen. en grotendeels in In de staat van narcose. In Voor ik vergeet en Herfst en Nieuwegein wordt dit nog versterkt door het licht afwijkende metrum.

De Neger Des Heils en Seymour Bits.82 Freddy Tratlehner de naam Vjèze Fur. In Hengel at the bitch heeft Vjèze Fur evenmin een couplet en hij wordt niet als tekstschrijver genoemd. De teksten worden in de meeste gevallen gepresenteerd als groepsproduct. Willie Wartaal. Helaas staat dit niet bij de refreinen vermeld. maar van variatie.83 Olivier Locadia de naam Willie Wartaal. bruggen) te onderscheiden. Het verschil is dat een persona niet beperkt 80 81 De Jeugd van Tegenwoordig (2011) p. Tratlehner wordt als enige tekstschrijver genoemd.org/wiki/Pepijn_Lanen (laatst geraadpleegd 05-11-2011) 83 Zie: http://nl. In de meeste nummers hebben de drie vocalisten ook een eigen couplet. In Party:15 is alleen Faberyayo aan het woord. xviii-xx 82 Zie: http://nl. in het refrein wordt dan een conclusie of een andere. Volgens het Handboek is Bron verantwoordelijk voor de muziek.wikipedia. Het refrein kan in dat geval bepaald worden doordat een reeks akkoorden terugkeert. 37 .wikipedia. Dit is ook veelal de best leesbare manier om songteksten op te schrijven.3. algemenere kijk op de zaak gegeven. maar wordt de term refrein alleen gebruikt om een bepaald gedeelte van een lied van de andere delen (coupletten. De teksten staan in het Handboek genoteerd op de voor songteksten algemeen gebruikelijke manier: met ofwel het eindrijm als uitgangspunt ofwel de eenheid van zin. Zie Bijlage 3 of Bradley (2009) p. Bij deze CD zijn geen songteksten meegeleverd. De term refrein moet men hier breed opvatten: van oudsher wordt hiermee het gedeelte van het lied bedoeld dat letterlijk herhaald wordt. Helaas blijven bij deze notatie aspecten als metrum . Algemeen De vocalisten gebruiken op het album pseudoniemen: Pepijn Lanen hanteert de naam Faberyayo.De Lachende Derde (2010) Verantwoording Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de CD-versie van het album. Elektrotechnique en Zilt heeft Vjèze Fur geen eigen couplet. soms de Bradleynotatie gehanteerd. een gebeurtenis of een uiteenzetting. Bij nummers waarin meerdere vocalisten optreden wordt het refrein steeds als een gezamenlijke uiting opgevat. Soms is er in het geheel geen sprake van herhaling. soms de Handboek-notatie.84 Een enkele keer neemt ook producent Bas Bron – zonder pseudoniem85 – een couplet voor zijn rekening. ritme en tempo buiten beschouwing. Faberyayo en Vjèze Fur kunnen worden opgevat als personages.3 De Jeugd van Tegenwoordig . In de nummers Sterrenstof.org/wiki/Willie_Wartaal (laatst geraadpleegd 05-11-2011) 85 Als producer gebruikt Bron wel regelmatig de pseudoniemen Majoor Vlosshart.81 In de besprekingen per nummer wordt. Men zou ook kunnen stellen dat zij personae van de vocalisten zijn. Deze teksten staan wel afgedrukt in het los verschenen Handboek der jeugd. Hierin staat ook per couplet genoteerd wie de betreffende vocalist is. Vaak is er echter geen sprake van letterlijke herhaling.80 De teksten in dit boekje zijn als uitgangspunt genomen bij de analyses. Lanen wordt als enige tekstschrijver genoemd.wikipedia. maar Tratlehner wordt wel als tekstschrijver genoemd.org/wiki/Vieze_Fur (laatst geraadpleegd 05-11-2011) 84 Zie: http://nl. afhankelijk van het aspect dat besproken wordt. De teksten zijn derhalve omgezet naar de ‘Bradleynotatie’. In Vijf sterren abbo en Stay Black is alleen Vjèze Fur aan het woord. 138-178. Vaak is het zo dat er tussen couplet en refrein ook een inhoudelijke tegenstelling bestaat: het couplet draait dan om een voorbeeld. als producent en componist.

Er is dus geen noemenswaardige dramatische spanning tussen de personages onderling. De verhouding tussen de verschillende coupletten is in de regel zo dat in elk couplet een episode van een verhaal wordt ‘verteld’. zou dan ook in de titel weerklinken. Slechts een enkele keer is er sprake van een externe. De opzet van deze scriptie is zodanig dat de mediapresentatie en biografische feiten in principe buiten beschouwing worden gelaten.”86 Een dergelijke persoon symboliseert ironische distantie. Deze episodes bevestigen elkaar of vullen elkaar aan. De meeste liedjes hebben aspecten van twee of drie van deze hoofdgenres. Dit maakt 86 Zie: http://nl. maar ook een sociale rol is. Elektrotechnique en Vijf sterren abbo. Een dergelijke dramatische spanning ontstaat wel in de gevallen waar er sprake is van een aangesprokene – te herkennen door het gebruik van ‘je’ en het beschrijven van het gedrag of de reactie van deze aangesprokene. maar profiteert van de uitkomst.wikipedia. Waarschijnlijk zal de titel ook verwijzen naar het feit dat dit het derde album van De Jeugd is. karikaturen van de leden van De Jeugd van Tegenwoordig. maar zijn vrijwel nooit tegenstrijdig. Perspectief en hoofdgenre De plaats van de liedjes van dit album binnen de ‘driehoek van Petersen’ .org/wiki/Lijst_van_uitdrukkingen_en_gezegden_K-O (laatst geraadpleegd 28-122011) 38 . Dat balanceren op de grens van fictie en werkelijkheid – veelal met behulp van ironie en karikaturale uitvergroting – is nu juist als een belangrijk thema van dit album te beschouwen. De ‘lachende derde’ is immers een “persoon die buiten een conflict staat. bijvoorbeeld in Sexy beesten. De opzet van de literatuurwetenschapper moet echter zijn om de verhouding tussen het fictieve en de algemene werkelijkheid te beschrijven en niet de persoonlijke werkelijkheid van de leden van De Jeugd van Tegenwoordig. hetgeen bij nogal wat populaire artiesten het geval is. Daar staat tegenover dat de coupletten vooral zijn te beschouwen als monologen. zo beleefd. Binnen de context van het album lijken personages als ‘de broer van Edwin’ en ‘tante Lien’ belichamingen hiervan. gezien de karikaturale en ironische wijze waarop Willie Wartaal. In twaalf van de vijftien nummers is er sprake van meerdere personages die elkaar afwisselen. zijn ze vooral op te vatten als personages. Het onderscheid is dus voor deze scriptie niet zo relevant. objectieve verteller – in het nummer Huilend naar de club – en opvallend genoeg wordt deze tekst gezongen door producent Bas Bron. fictieve kant blijven. Dit zijn dramatische aspecten. De verschillende personages gaan nergens in dialoog met elkaar. Alle teksten zijn geschreven in de directe rede en worden door personages verklankt. hetgeen in drie nummers versterkt wordt door het gebruik van de we-vorm.epiek – lyriek – dramatiek is niet eenvoudig te bepalen. De refreinen kunnen we als collectieve uitspraak beschouwen. terwijl personages aan de veilige.blijft tot het fictieve werk. Het thema van ‘gearriveerd zijn’ na twee albums waarmee zij zich als artiesten moesten bewijzen. Echter. Evenwel blijft hier het perspectief eenzijdig bij het betreffende personage. De titel van het album zou ook in deze richting kunnen wijzen. Dit zijn epische aspecten. Faberyayo en Vjèze Fur in de liedjes gepresenteerd worden. Er is evenmin echt te spreken van een meervoudig perspectief. Interessant in deze kwestie is hoe deze zich verhoudt tot de grens tussen fictie en werkelijkheid. In Zo volwassen. Het tweede couplet van Zilt wordt vanuit een auctoriaal perspectief verteld. Immers: personae balanceren op deze grens. Sterrenstof en Stay Black zitten verhalende fragmenten waarin vanuit een ik-perspectief over het verleden en het heden wordt verhaald.

het levenswegthema en het droom. Party:15. Sterrenstof. Aldiedingen. Zilt. Stay black (=5) Alledaagsheidisotopie: burgerlijkheid / zuinigheid / gezin / vrienden => Zo Volwassen. De personages houden er inderdaad een nogal hedonistische levensstijl op na.of fantasie-isotopie: seksuele fantasieën / onsterfelijkheid / sterrenstatus / roem / glamour / denkbeeldige vrienden / luchtkastelen => Sterrenstof. kindertijd. zo beleefd. Het monologische en momentane heeft immers de overhand. Zilt.of machismo-isotopie: benadrukken en overdrijven van seksuele prestaties / meerdere seksuele partners / vrouwen als lustobject / vrouwen als inwisselbaar / vrouwen als passief. Aldiedingen. Huilend naar de club. zo beleefd. De broer van Edwin. Hengel at a bitch. Status. Sterrenstof. Zilt. waarbij geteld is in hoeveel nummers gerelateerde motieven voorkomen. Stay black (=7) Droom. Sterrenstof. zo beleefd. Huilend naar de club. De broer van Edwin (=3) Liefdesisotopie: nemen en geven / verliefdheid / de vrouw als redder => Zo Volwassen. Pappa is thuis (=4) Kindisotopie: jeugdherinneringen / kind dat voor zichzelf moet zorgen / verhouding tussen vader en zoon / zorgzame moederfiguur => Sterrenstof. Hengel at a bitch. De broer van Edwin. in zichzelf gekeerde drugsgebruikers => Zo volwassen. Get Spanish. Stay black (=6) Vervreemdingsisotopie: alcoholisme / drugs / het wilde leven / nerveuze. Thema’s en motieven Er zijn duidelijk terugkerende thema’s en motieven aan te wijzen. Aldiedingen. Pappa is thuis.of fantasiethema. Elektrotechnique. levert dat als overkoepelend thema ‘hedonisme’ op. Sterrenstof. 2) de relativering van het hedonisme door tegenovergestelde thema’s als vervreemding. Party:15. Party:15. Pappa is thuis. onnozel / afwijzen / beledigen / spot / moeder hoer / zelfverheerlijking / luxeproducten / chique / hebzucht / criminaliteit / de eigen uitverkorenheid / dominant gedrag / prostitutie => Zo Volwassen. zo beleefd. Huilend naar de club. Hoe moeten we de nadruk op dit thema interpreteren? Belangrijke aanwijzingen zijn hierbij 1) de karikaturale. Zilt. Sexy beesten.waarvan een deel ook een overlap met het levenswegthema vertoont en 3) de vele 39 . Hieronder zijn deze in isotopieën geordend. Sexy Beesten. Tante Lien (=4) Eenzaamheidsisotopie: alleen zijn (-) / uitgaan als vlucht voor de eenzaamheid / egocentrisme / vrienden kwijt raken => Zo Volwassen. Vijf sterren abbo. zo beleefd. spottend-heroïsche zelfpresentatie. Tante Lien (=3) Uit deze analyse blijkt dat het status. Tante Lien (=14) Levenswegisotopie: tegenstelling tussen vroeger en nu / volwassen worden / burgerlijk / rolmodel / geld / bewondering / succes / roem / ongewenste zwangerschap / verantwoordelijkheid / sociale druk / familie / zuinigheid / financiële afhankelijkheid / hebzucht / trouw blijven aan jezelf => Zo Volwassen.dat de teksten toch overwegend als lyrisch zijn te beschouwen. Stay black. Stay black (=4) Onmachtisotopie: passiviteit / bedrogen worden / ontevreden partner / financiële afhankelijkheid => Huilend naar de club. eenzaamheid en onmacht . De broer van Edwin.of machismo-isotopie een zeer duidelijke overhand heeft op dit album en derhalve als centraal thema beschouwd dient te worden. Aldiedingen. zo beleefd. Elektrotechnique. Deze isotopieën zijn vervolgens op frequentie geordend. Wanneer we dit koppelen aan de andere twee prominente thema’s. Vijf sterren abbo.

Overigens komt ook een term als eindrijm onder druk te staan. In bijvoorbeeld Huilend naar de club: is te zien c. Engelse leenwoorden. Ook assonantie en alliteratie worden regelmatig ingezet. Qua beeldspraak valt het gebruik van namen als ‘Buma’. In Aldiedingen is de titel het uitgangspunt van een reeks woordspelingen. neologismen (veelal eigen vondsten) en het gebruik van Surinaamse en Antilliaanse uitdrukkingen (Olivier Locadia heeft een Antilliaanse achtergrond). ‘GoogleMaps’ en ‘TomTom’ op. De electronica-allegorie in Elektrotechnique en de hengelsportallegorie in Hengel at the bitch zijn van dit laatste duidelijke voorbeelden. Dat het relativeren minder nadruk krijgt dan het spotten hangt wellicht samen met de grotere amusementswaarde van spot. twee thema’s die kennelijk diep verankerd zijn in de jeugdcultuur en de populaire cultuur.q. enerzijds door er een karikatuur van te maken en anderzijds door het te relativeren. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het belangrijkste doel van De Jeugd van Tegenwoordig is om haar publiek te amuseren door spot te drijven met glamour en machismo. Vergelijkingen en metaforen worden nogal eens gebruikt om iemand te beledigen of te ‘dissen’. Er wordt veel gerijmd. horen hoe in het eerste couplet en in de brug het ‘eindrijm’ steeds op de eerste tel valt en in de rest van het lied op of rond de vierde tel. (Poëtisch) Taalgebruik Het taalgebruik bevat zowel alledaagse als creatieve. ‘Puch’. soms volrijm. indien we de Bradleynotatie hanteren. de populaire cultuur. waaronder ook Nederlandse woorden die een Engels meervoud krijgen. waaronder aan het Engels ontleende straattaal en platte taal. ‘Appie’ (=Albert Heijn). Het rijm vormt in de regel geen al te strak keurslijf. In Sterrenstof wordt een ruimtevaartallegorie gebruikt om het effect van respectievelijk drugs. De tekst van het nummer Get Spanish is een mix van lukraak gekozen Spaanse. waaronder een keur aan erotisch geladen synoniemen. Mannelijk en vrouwelijk rijm wisselen elkaar onregelmatig af.verwijzingen naar de actuele populaire cultuur en jeugdcultuur (zie onder Tekst en muziek). anglicismen. Dit is een logisch gevolg van het feit dat een klank meer nadruk krijgt op de eerste tel dan op de vierde. afwijkende elementen. Incidenteel wordt het eindrijm aangevuld met binnenrijm. maar ook om seksuele dubbelzinnigheden te creëren. die het lied een actueel tintje geven en bovendien een duidelijke verbinding leggen naar de dagelijkse werkelijkheid. Engelse en Nederlandse woorden en frasen. In het nummer Zilt wordt de traditionele terminologie voor het beschrijven van rijm behoorlijk op de proef gesteld: bepaalde rijmwoorden zou men kunnen omschrijven als ‘driedubbelhalfrijm’. archaïsmen en oubollig aandoende woordspelingen. ‘Blokker’ ‘Sloggi’ (een merk damesondergoed). Het metrum valt in alle nummers te omschrijven als een heffingsvers. soms lijken zinnen eerder de Engelse grammatica dan de Nederlandse te gehoorzamen. hetgeen we zouden kunnen opvatten als anglicisme. succes en verliefdheid te illustreren. Eindrijm is soms halfrijm. maar veelal niet volgens een dwingende regelmaat. Op woordniveau vallen de volgende taalvariaties op: gebruik van straattaal (sociolect van met name jongeren) en platte taal (geen sociolect). waarbij sprake is van een constant aantal heffingen (benadrukte lettergrepen) met daartussen een onregelmatig aantal 40 . Op zinsniveau is er nogal eens sprake van samentrekkingen en ellipsen.

41 . 8-12. terwijl de ‘Griekse tragedie’ Huilend naar de club en Party:15 door trage. het laatste couplet van Sexy beesten). Tekst en muziek vertonen dus duidelijke formele overeenkomsten. Ook de pauzes tussen woorden hebben een vaststaande lengte en kunnen zelfs beklemtoond worden. In algemenere zin kan de muziek ook de sfeer van de tekst ondersteunen. De wijze van zingen ondersteunt in de regel de spottend-heroïsche presentatie in de tekst. Inhoudelijk gezien zijn tekst en muziek minder hecht verbonden. Aardige voorbeelden hiervan zijn de kortsluitingsgeluiden in Elektrotechnique en de tekstuele Beatles-verwijzing “loesoe in de sky met diamonds”. maar uitbundige solo’s. Het komt bijvoorbeeld maar enkele keren voor dat de muziek specifieke tekstelementen benadrukt of illustreert. Vijf sterren abbo is in qua metrum interessant: rijm en metrum zorgen hier tezamen voor een opmerkelijk spel van accenten. Het is ook in deze twee nummers dat de wijze van zingen het duidelijkste is aangepast aan de inhoud: in Huilend naar de club klinken de zangers klagend en jammerend. Dergelijke stemvervormingen komen vaker voor (het eerste couplet van Pappa is thuis. Door het gebruik van syncope en triolen zijn er versregels waarin het aantal beklemtoonde lettergrepen afwijkt. Tekst en muziek Met het beschrijven van de verhouding tussen de vierkwartsmaat en het metrum is al een belangrijk verband tussen tekst en muziek beschreven: de tekst wordt in hoge mate beïnvloed doordat zij binnen het metrum moet passen. 87 Dit inzicht is ontleend aan Bradley (2009) p. dat muzikaal lijkt te verwijzen naar de muziek van de Amerikaanse rapper Snoop Dogg. in Party:15 klinkt Faberyayo’s stem onheilspellend. In Sexy Beesten en Sterrenstof bijvoorbeeld bevatten de refreinen een muzikale climax door stijgende akkoorden en korte. In Hengel at the bitch. lijkt ook de vocale voordracht op die van Snoop Dogg. De horror-achtige sample “What time is it?” draagt ook bij aan dit effect. dat ook de inhoud van de woorden ondersteunt. maar deze lijken daar geen betekenis toe te voegen. die vergezeld gaat van een trompetmotiefje dat aan de Beatles-hit Penny lane doet denken. De beklemtoonde lettergrepen lopen in de regel parallel met de tellen van de vierkwartsmaat en alle versregels worden binnen dit metrum ingepast. Vakantienummers als Zilt en Get Spanish hebben een luchtig arrangement. Over het algemeen bestaat de muziek uit herhalende akkoordenschema’s onder de coupletten.87 Uiteraard komt het incidenteel voor dat het aantal onbeklemde lettergrepen regelmatig is. dit wordt nog versterkt doordat zijn stem in het tweede gedeelte elektronisch vervormd (verlaagd) wordt. de refreinen worden gemarkeerd door een afwijkend arrangement of akkoordenschema. donkere akkoorden worden begeleid.onbeklemtoonde lettergrepen.

3. Hoewel fragmentarisch van karakter. De muzikale arrangementen zijn gevarieerd. Filet de perche en Brik zijn (deels) gebaseerd op de roman van Boelgakov. In het uitgebreide colofon is over de composities het volgende te lezen: De muziek van dit album is voor het merendeel van de hand van Ferry Heyne [sic]. Deze terugkerende personages maken een ontwikkeling door en er is tevens sprake van een zich ontwikkelende boodschap. Kweade tongen. De laatste vakman als een epiloog. De nummers Giele blommen. Wanneer bekend is ook aangegeven welke passages geciteerd of gebruikt zijn.nl/artikelen/artikel/43058876 (laatst geraadpleegd op 12-11-2011) 42 .nl/ (laatst geraadpleegd op 19-11-2011) 89 Zie: http://dagdieven. Het album is te beschouwen als een conceptalbum. Ook hier geldt dat dit voor dit onderzoek feitelijk niet van belang is.88 In dit boekje staan op pagina 86 t/m 89 de bronnen vermeld die zijn geciteerd of die als inspiratie voor de teksten hebben gediend. Aangezien de verhouding tussen bron en liedtekst in dit kader een studie op zich vergt.” Deze bronvermeldingen zijn als voetnoten overgenomen.Brik (2011) Verantwoording Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de teksten zoals die staan afgedrukt in het boekje bij de cd. maar de uniforme productie en basisbezetting zorgen niettemin voor een duidelijke eenheid.dekift.dekift. Algemeen Het album Brik bevat vijftien nummers. aangezien het onderzoek zich beperkt tot de liedjes en de context van het album. ook hun betekenis binnen de context van het album. wordt deze hier in principe buiten beschouwing gelaten. De muziek van Carburateur is van Vincent van Warmerdam. die van Kweade tongen betreft het nummer Beda van Vladimir Vysotsky. Een deel van de nummers werd geschreven voor de toneelvoorstelling De master en Margarita. en Tryater-actrice Tamara Schoppert zingt in Giele blommen. In het boekje staan twee aanvullende teksten: Bougie is te beschouwen als een proloog.vpro. In het kader van deze studie staat evenwel de analyse van liedteksten centraal en. Het is niet uit het boekje of andere bronnen af te leiden welke nummers van dit album het precies betreft. Beide zijn in de analyse meegenomen.4 De Kift . In de woorden van De Kift: “De voor dit album gebruikte teksten zijn bewerkt door Ferry Heijne. Derhalve leze men vóór de hieronder genoemde titels steeds ‘vrij naar…’. samen met Pim Heijne. (Zie hieronder in de paragraaf Thema’s en motieven). De samenwerking heeft dus in ieder geval zijn weerslag gehad op dit album.nl/?p=132 en http://3voor12. bevat het album een doorlopende verhaallijn en personages en motieven die in verschillende nummers terugkomen. 88 Een pdf-bestand van het boekje is te downloaden via http://heldendaden. Herfst en tuberoazen. waar relevant. een samenwerking met toneelgroep Tryater in het kader van het festival Oerol 2010 en gebaseerd op de roman De meester en Margarita van Michail Boelgakov.89 In deze voorstelling spelen de leden van De Kift het gevolg van de duivel.

Herfst en tuberoazen. Het belangrijkste epische element is de aanwezigheid van een auctoriale verteller of getuige-verteller. Berenice. Kweade tongen. Herfst en tuberoazen.. Berenice. Herfst en tuberoazen. poëtische en prozaïsche fragmenten gecombineerd. Hieronder zijn deze in isotopieën geordend. Admiraal B. De laatste vakman (=10) Waarnemings-/werkelijkheidsisotopie: sprookjesweg / kijken met mijn ogen.. Deze monologen zijn op zichzelf als episch te beschouwen. dat het refrein zingt.of wij-verteller. Filet de perche. Noorderzon. De laatste vakman (=9) 43 .. Carburateur. De laatste vakman (=12) Lichaamsisotopie: ons binnenste / voedsel / adem / levenloos lichaam / lichaam zonder ziel / nagel / lippen / bloed / melk / hooi / buik / vleugels / doodvermoeide mond / gescheurd / roofdier / klauwen / littekens / gezicht / ogen / mank / verblindende / honger / in jouw huid kerven / ziek / botten / tanden / mond / glimlach / armen / hartepijn / drinken / handen => Bougie. proeven met mijn lippen / valse voorwendselen / verhaal vertellen / herinnering / onwerkelijke / raadselachtig / de wereld / iets en niets / snel en langzaam / duivels en hemels / leugen / God die ons vergeet / schrijvers / regisseurs / spiegels / troebel / einde van de wereld => Drie wegen. Thema’s en motieven Het album kent duidelijk terugkerende thema’s en motieven. Carburateur. Admiraal B. Natuurisotopie: sneeuw / noorderzon / lentetijden / koude avond / hitte / woestenij / stenen / verdampen / vervliegen / roofdier / zand / bloemen / rozen / winterkou / het land / zon / maan / donker / herfst / grauw veld / lucht / nevel / schemering / landschappelijke woestijn / zandstorm / (mot)regen / miezer / wolken / sterre(n)nacht / diepe duisternis / struikgewas / golven / wind / getij / zee / ijs / lente / plateau / vallei / krater / tuberozen => Noorderzon. Melk en hooi. In bijvoorbeeld Claxon is eerder sprake van een belevende ik. waardoor we ze kunnen beschouwen als ondergeschikt aan en/of ten dienste van de lyrische reflectie. Brik. Tevens wordt weergegeven in welke en hoeveel nummers de isotopie is aan te wijzen. Brik. Giele blommen. maar de wisselwerking tussen de teksten zorgt voor een dramatische dynamiek. De laatste vakman (=10) Onmachtisotopie: achterlijk / doodvermoeid / valse voorwendselen / hoop / verbijstering / angst / vloek / ogen dichtmetselen / afgedroogde cactus / dweil zonder dorst / wereld koud en wreed / van ketenen losgebroken / afgrond / einde van de wereld => Drie wegen..Perspectief en hoofdgenre De teksten zijn allemaal en in hoofdzaak lyrisch van karakter. Brik. zoals in het titelnummer of in de coupletten van Woestijnnachten. Filet de perche. Carburateur. Dat is niet in de laatste plaats het gevolg van het vele gebruik van intertekst: het hoofdgenre en perspectief uit de geciteerde of gebruikte teksten worden veelal gehandhaafd. Kweade tongen. Claxon. die we ook als personage kunnen aanmerken. In deze lyrische reflectie is een argumentatie verwerkt die tot de boodschap van het album leidt. Het land. Deze isotopieën zijn vervolgens op frequentie geordend. Woestijnnachten. al zijn er allerlei epische en dramatische aspecten aan te wijzen. Deze boodschap staat het duidelijkst geformuleerd in de proloog en de epiloog en wordt hieronder nader besproken. In Claxon is bovendien sprake van een dramatische dynamiek tussen de verteller en het koor. Admiraal B. In bijvoorbeeld Giele blommen is sprake van twee monologen door verschillende personages. Filet de perche. Luchtgeest. De situaties zijn echter steeds schetsmatig van karakter en de verhaallijnen zijn zeer gefragmenteerd. Giele blommen. In diverse teksten worden epische en lyrische. Admiraal B. Giele blommen. Het land. die een verhaal over hun liefdesrelatie vertellen. Woestijnnachten. Berenice. Carburateur.

Carburateur. Berenice. Noorderzon. Carburateur. Het land. Filet de perche. Herfst en tuberoazen. Kweade tongen. Filet de perche.. Carburateur. De laatste vakman (=7) Magie-isotopie: brandende vuurvogel / de Dolende / jezusmeters hoog / heks / onwerkelijke / luchtgeest / betoverd struikgewas / tot leven gekomen / klokke twaalf / spookverschijning => Drie wegen. Kweade tongen. Noorderzon. Claxon. Admiraal B. Berenice. Luchtgeest. Drie wegen. Melk en hooi. Berenice. Filet de perche. terwijl het lichaam levenloos achterblijft / sprookjesweg / idylle / jezusmeters hoog / dromen / wel duizend verwarde beelden / deinen op dromen in een golvende sprei / ‘paradijslijk’ => Bougie. Melk en hooi. Kweade tongen. Kweade tongen. Drie wegen. Carburateur. Admiraal B.. Noorderzon. Giele blommen. Woestijnnachten. Het land. Giele blommen. De laatste vakman (=9) Ambacht-/arbeidsisotopie: chauffeur / monteur / stenen / minaretten / piramides / meester / gietijzeren sierhek / schrijvers / regisseurs / vakman / kennershanden => Melk en hooi. Woestijnnachten. Admiraal B. Giele blommen. Claxon.klinkerweg . Giele blommen. Giele blommen. Claxon. Giele blommen. Brik (=9) Levenswegisotopie: hartstocht / gelukzoekers / geld / vreugde / lijden / waarheen? / bestaan ideeën / geluk / straatarm / hoop / ongelukkig / de goot / schaduwen over haar pad / ontmoeten / zwarte dag / lot / het leven boos en grauw / ons beider kruis / troosteloos / onbaatzuchtig / financiële behoefte => Bougie. Drie wegen. Berenice. Woestijnnachten. Kweade tongen.. Carburateur.landweg / op weg / waarheen? / een vreemd land / vliegen / zwerven / vertrekken / thuisblijven / bedoeïenen / zoektocht / Caraïbische wateren => Drie wegen. Filet de perche. Melk en hooi. Admiraal B. Brik (=9) Dierenisotopie: vuurvogel / veren / vleugels / roofdier / klauwen / vliegen / ravenwieken / beesten / hand / kamelen / grutto / paard / vogels / stierenogen => Admiraal B. Filet de perche (=8) Doodsisotopie: verblindende tunnel die de ziel terugroept naar de plek waar hij vandaan komt. Noorderzon. Claxon (= 8 ) Moderniteits-/alledaagsheidisotopie: asfalt / klinkers / ruïnes / hoofdstraat / straat vol mensen / vuile baksteen / de wereld / vuile baksteen / wereldtroep / blinde muren / betonnen wolken / bittere stemmen / grauwe gebouwen / stadsrook / avondlichten / drukke cafés / krottige vaudevilletheaters / massa / elektrische lamp => Drie wegen. Het land. De laatste vakman (=9) Droomisotopie: verblindende tunnel die de ziel terugroept naar de plek waar hij vandaan komt.. Berenice. Het land.. Brik (=7) Liefdesisotopie: geliefde / hartstocht / vonk / ziel / warmte / overweldigende emotie / geen liefde / rozen / liefde als paraplu / vol vertrouwen / hemels / in de armen nemen / hartepijn / jouw mond die mij beloog / argeloos en onbaatzuchtig => Bougie. Woestijnnachten. Claxon.. Brik (=7) Strijd-/oorlogisotopie: admiraal / sabels / bruten / bloed / marsmuziek / officier / woestenij / as / regiment / littekens / vliegen / vliegwiel / valse voorwendselen / mes / verwoest / pistolen / kanonnen / kruitdamp / zwarte vlag => Drie wegen. Luchtgeest. Het land. Het land. Carburateur. De laatste vakman (=7) Motor-/machine-isotopie: mengselmotor / vonk / zuurstof / brandstof / bougie / brik / mankement / mechaniek / monteur / benzine / chauffeur / automobiel / rinkelend / remmen / messen / vliegwiel / claxon / steeksleutels => Bougie. Claxon (=6) 44 .Reisisotopie: asfaltweg . Kweade tongen. Herfst en tuberoazen. terwijl het lichaam levenloos achterblijft / eruit stappan / bloemen sterven / rouwend / het leven bedekken / afgeknaagde botten / verdrinkingsdood / afgrond / einde van de wereld => Bougie. Woestijnnachten. Claxon. Woestijnnachten. Admiraal B. Herfst en tuberoazen.

maar de schrijvers en regisseurs storten zich in het feestgedruis. Hierin wordt het verhaal verteld van het creatieve. Noorderzon. Admiraal B. Herfst en tuberoazen (=5) Schoonheid-/expressie-isotopie: muziek / woord / geluid / schoonheid / zingen / dansen / uitzinnig orkest => Bougie. De betekenis van deze motieven wordt vaak pas duidelijk wanneer zij in de context van een allegorie of tegenstelling worden herkend. Evenwel hebben ze om op reis te gaan een auto. speelt de combinatie lichaam en machine ook een belangrijke rol: het geschetste tafereel roept associaties op met oorlog en lichamen die verminkt worden door machines. In de proloog. inspiratie ontvangen (door liefde of schoonheid) om goed te kunnen leven. De duidelijkste rode draad van het album loopt door de nummers Drie wegen. Carburateur. Alle nummers op het album grijpen in zekere zin terug op dit thema. ‘grauw beton’ en ‘stadsrook’.q. Voor de chauffeurs en monteurs is er genoeg emplooi. De natuurisotopie is ruim vertegenwoordigd en kent diverse uitwerkingen. Carburateur. Als het geluk hen gouden bergen heeft gebracht. Luchtgeest. Na het feest komt echter de kater: de spookverschijning zorgt voor het angstaanjagende inzicht dat ijdele dromers zonder 45 . Zo wordt in Drie wegen de sprookjesachtige landweg geprefereerd boven de comfortabele asfaltweg. Na een lange reis komen ze aan bij het paradijselijk dal. en ze gaan op weg.. In Admiraal B. over de landweg op reis gaat naar het paradijselijk dal. Een belangrijke terugkerende allegorie is bijvoorbeeld die waarbij het leven als een reis wordt beschouwd. Melk en hooi. dat naïeve kind / geen kind / wiegen => Noorderzon. De laatste vakman (=4) Vervreemdingsisotopie: lichaam zonder ziel dwaalt door dichte nevelen / waanzin / wel duizend verwarde beelden / raadselachtig / dronkelappen / spiegels / troebel => Bougie. Dit wordt het meest expliciet verwoord in Drie wegen en Melk en hooi. Giele blommen. Admiraal B. In Carburateur wordt deze vergelijking uitgebouwd tot allegorie. Herfst en tuberoazen (=4) Kindisotopie: jongen / Het geluk. de levenswegisotopie en de schoonheid-/expressie-isotopie spelen hierbij een rol: een mens moet regelmatig vonken c. Soms staat de natuur in tegenstelling tot de moderniteit. Melk en hooi. Het land. Berenice (=4) Statusisotopie: geld / goud / banden en linten / straatarm / vuiligheid spugen / mijn kostbaarste bezit / mijn parel / mijn juweel / hertogin / vorstin / schoften => Drie wegen. Berenice. Filet de perche (=3) Zoals in bovenstaande inventaris is te zien.q. worden de lichaamsisotopie en de motor-/machine-isotopie bij elkaar gebracht: het lichaam wordt met een mengselmotor vergeleken en men moet goed voor zijn motor c. Filet de perche (=5) Aftakelingsisotopie: waanzin / doodvermoeid / as / littekens / mank / zwaar ziek / troosteloos => Noorderzon. Giele blommen. Melk en hooi. waar zij als schrijvers en regisseurs geld kunnen verdienen. Die vinden ze.. Claxon . zijn de teksten van dit album zeer rijk aan motieven. Bougie. Hier worden de levenswegisotopie en de reisisotopie bij elkaar gebracht. De moderne wereld wordt omschreven in termen als ‘vuile baksteen’. Zij hebben genoeg ideeën. Berenice. maar bekommeren zich niet over hun fysieke welzijn. lichaam zorgen. romantisch en nostalgisch ingestelde gezelschap dat. Filet de perche en Brik. Claxon. Ook de liefdesisotopie.Eenzaamheidsisotopie: ze had niets / geen liefde / alleen / geen kind / verlaten / zwerven / eenzame gestaltes => Giele blommen. zullen ze melk en hooi genoeg hebben. Berenice. Carburateur. een chauffeur en een monteur nodig. gedreven door de armoede.

Admiraal B. Brik) solist: zang + parlando + koor: zang (Woestijnnachten. Een andere rode draad loopt door de nummers Giele blommen. maar de nummers hebben wel met elkaar gemeen dat de worsteling van ‘gewone’ mensen met het lot centraal staat. Carburateur. Kweade tongen en Herfst en tuberoazen. In tien nummers is bovendien sprake van een wisselwerking tussen solist en koor of achtergrondzang. werd met ‘brik’ gerefereerd naar de muur van uit allerlei mechanische onderdelen (waaronder bijvoorbeeld fietsonderdelen) gebouwde instrumenten. Deze ‘brik’ functioneert ongeveer als een handaangedreven draaiorgel.org/wiki/Parlando (laatst geraadpleegd 13-11-2011).: http://hetgeingroep6awilly. Luchtgeest. Tekst en muziek De voordracht van de teksten is wisselend parlando91 of gezongen. lijdende vrouw en de actieve. Herfst en tuberoazen.com/2012/02/13/de-brik-een-muziekmachine-van-de-kift/ 91 De term parlando wordt in de muziek en in de poëzie verschillend gebruikt. hetgeen bitterheid als gevolg heeft. 46 . Zie http://nl. De titel van het album. De proloog Bougie verbindt deze teksten met elkaar. Het land. In ruimere zin slaat de ‘brik’ op de combinatie lichaam en machine. maar degelijk. Kweade tongen) solist: parlando (Giele Blommen. Hierbij komen vijf verschillende combinaties voor: 1) 2) 3) 4) 5) 90 solist: parlando + koor: zang (Drie wegen.daadkracht de wereld te gronde zullen richten zodra de echte vaklui het onderspit hebben gedolven. De epiloog De laatste vakman verbindt deze teksten met elkaar en verwoordt de boodschap kernachtig. Zie bijv. zorgeloze man onderstreept. worden ook beide rode draden hier bij elkaar gebracht. De albumtitel vat in deze interpretatie de boodschap van het album uiterst kort samen.wikipedia. Melk en hooi. Opmerkelijk daarbij is dat de mannen actieve avonturiers zijn en dat de vrouwen passieve lijders zijn (al is dat in Het land en Herfst en tuberoazen niet met zekerheid te zeggen). De door een draaiorgel gedomineerde muziek lijkt de ‘brik’90 te verklanken: een nogal krakkemikkig mechanisme in verhouding tot de moderne techniek. Brik. en dus ook waar een gebrek aan de juiste ‘brandstoffen’ toe kan leiden. Het verschil is dat in de eerste rode draad een groep avonturiers hun lot gaat beproeven en dat in de andere rode draad de personages vooral getroffen worden door het lot. In Woestijnnachten wordt deze tegenstelling tussen de passieve. Filet de perche) Bij de optredens die De Kift naar aanleiding van dit album gaf.wordpress. lijkt specifiek te slaan op de gammele oldtimer waarmee een moeizame levensreis wordt afgelegd. Claxon) solist: zang + parlando (Noorderzon) solist: zang + koor: zang (Berenice. Woestijnnachten. Oud. Deze rode draad vertegenwoordigt niet een duidelijke verhaallijn. Het land. Dit illustreert de hang naar nostalgie die ook door de keuze voor de landweg wordt onderstreept. Luchtgeest. De overeenkomst is dat alle teksten uiteindelijk blijken te gaan over ‘het lot’ en ‘het leven’. Zij kan alleen maar wachten tot het weer vloed wordt. De vrouw wordt als woestijn omschreven en de man als zee: door het getij is hij soms wel bij haar en soms niet. Alleen in Luchtgeest lijkt sprake van een min of meer gelukkige liefde. aangezien hier wordt geïllustreerd wat een mens zoal nodig heeft om gelukkig te worden.. mits met liefde behandeld. In de andere nummers zijn de geliefden door het lot van elkaar gescheiden. Berenice. Doordat in de proloog het lichaam met een mengselmotor wordt vergeleken. Hier wordt de muzikale betekenis bedoeld.

De muzikale begeleiding werkt onder deze regels ook naar een climax toe. In Woestijnnachten vormt de feestelijke dansmuziek een contrast met de tragiek van de vrouwelijke ik-figuur. Poëtisch taalgebruik Het gros van de teksten laat zich niet direct doorgronden. In nummers als Berenice. Giele blommen. Het land of Kweade tongen heeft het koor de functie van achtergrondzang. In bijvoorbeeld Admiraal B worden delen van het (bewerkte) gedicht van Lucebert voorgedragen. Het gammele mechanisme in Carburateur verklankt de ‘zwaar zieke auto’ uit de tekst. In de regel wordt het metrum van de poëtische stukken ondersteund door de drie. De muziek drukt veelal een sfeer uit die past bij de inhoud van de tekst. hetgeen begrijpelijk is. die het gros van alle zangpartijen voor zijn rekening neemt. Drie wegen. De Nederlandse versie van Herfst en tuberoazen is vrijwel volledig jambisch. Het vele gebruik van intertekst versterkt dit. Melk en hooi en Admiraal B. Hoewel de gebruikte teksten in de meeste gevallen enigszins bewerkt zijn. De geluidssamples in Admiraal B. want het is een vrij vers. Het koor kan een groep personages vertegenwoordigen: er is dan sprake van een dramatische dynamiek tussen solist en koor. De solist probeert het koor te overtuigen (bijv. Enkele voorbeelden: in Drie wegen.of vierkwartsmaat van de muziek. Melk en hooi) of het koor illustreert wat de solist vertelt (bijv.Het album kent drie solisten: 1) Ferry Heijne. Claxon). In Het land. Bij de prozaïsche stukken speelt het metrum over het algemeen een bescheiden rol. Toch wordt hier enkele keren van afgeweken. hetgeen – indien gezongen – gemakkelijk tot een wat ‘dreunende’ voordracht zou kunnen leiden. onder andere door de vele beeldspraak. Echter: sommige regels worden door het koor gezongen (herhaaldelijk) en krijgen daardoor de functie van een refrein. maar wordt de zorgeloosheid van de afwezige man juist onderstreept. soms in de rol van verteller. De tekst wordt hier evenwel parlando voorgedragen. 2) Tamara Schoppert. Kweade tongen en Herfst en tuberoazen worden tragiek en introspectie ondersteund door een laag tempo en een sober arrangement. en Filet de perche ondersteunen de geheimzinnige sfeer. valt te veronderstellen dat niet altijd alle woorden evenveel betekenis 47 . Het schema zou nog verfijnd kunnen worden door ook nog een onderscheid te maken tussen prozaïsche en poëtische teksten. Het nummer Berenice illustreert evenwel hoe de regelmaat van het metrum ondergeschikt kan zijn aan het dramatische effect van de voordracht: twaalf versregels worden hier verdeeld over 22 maten. met als effect een verhoogde muzikale of retorische spanning. In het nummer Noorderzon vormt het stevige ritme een tegenstelling tot de introspectieve tekst. met een ‘natuurlijk’ klinkende prosodie. worden avontuur. Het spookachtige van Brik weerklinkt in de aangehouden akkoorden. In Drie wegen bijvoorbeeld worden de eerste drie coupletten (die qua aantal lettergrepen duidelijk in lengte verschillen) elk steeds in acht maten voorgedragen. soms in de rol van een personage. die in drie nummers vrouwelijke personages speelt en 3) Wim ter Weele. al wordt hier wellicht het verlangen van de ik-figuur extra door benadrukt. ongeduld en kracht geïllustreerd door een vlot tempo en een rijk arrangement. Het meest voor de hand liggend is dat de poëtische teksten gezongen worden en de prozaïsche teksten parlando worden voorgedragen. die een personage speelt: de chauffeur in Melk en hooi en Carburateur. De voordracht is veelal metrisch gekaderd: een bepaalde tekst wordt binnen een regelmatig of voorspelbaar aantal maten uitgesproken.

48 . Het land biedt hiervan het duidelijkste voorbeeld: in de aan Neeltje Maria Min ontleende regels wordt de aanspreking ‘jou’ gebruikt. De keerzijde van deze verplaatsing is echter dat de regel “die avond kouder en kouder” nu haaks staat op het “in de hitte” en de “rijpe vlammen” die daarna volgen. Opvallend is dat de Friese versie van Kweade tongen een regelmatig eindrijm volgt en de Nederlandse versie amper eindrijm kent. Het gebruik van rijm lijkt niet zo zeer een bewuste keuze als wel een bijproduct van het gebruik van intertekst.bijdragen aan de context. wordt de laatste strofe van het gedicht van Lucebert naar het begin verplaatst. met name wanneer het eindrijm betreft. In met name de nummers Drie wegen en Brik valt de rijke alliteratie op. Het rijm van de gebruikte (vertalingen van) poëziefragmenten wordt in stand gehouden. gekruist eindrijm. De laatste regel “vleugels sloegen daarop rinkelende marsmuziek” krijgen nu de functie van aankondiging: daarna barst immers muziek los die wel als rinkelende marsmuziek omschreven kan worden. In Admiraal B. Woorden kunnen ook gehandhaafd zijn om andere dan inhoudelijke redenen. Bij Herfst en tuberoazen is in de Nederlandse tekst sprake van regelmatig. Het lijkt erop dat hier de logica van de tekst – die in de originele tekst van Lucebert toch al enigszins onder druk stond – wordt geofferd aan het dramatische effect. in de Friese tekst is sprake van gebroken rijm. In de aan Goethe ontleende regels staat de aanspreking ‘gij’. terwijl de Nederlandse vertaling (van het Russische origineel) toch als basis voor de Friese vertaling heeft gediend.

4. enkele teksten combineren lyrische en dramatische aspecten (bijvoorbeeld Drie wegen van De Kift of In de staat van narcose van Spinvis) of epische en dramatische aspecten (bijvoorbeeld Nix voor jou van Doe Maar of Melk en hooi van De Kift). Nader onderzoek en met name uitbreiding van het corpus kan deze conclusies onderbouwen of verfijnen. gevolgd. De bredere context helpt in dat geval om de ironie te duiden en de enigszins verborgen boodschappen duidelijker te krijgen.2 De tekst: perspectief en hoofdgenre Behrendt beschouwt liedteksten blijkens de titel van zijn studie als Rocklyrik. althans wanneer we het als titelloos beschouwen. maar op de andere drie albums staan nummers waarbij de boodschap zonder de bredere context van het album moeilijk vast te stellen is. We kunnen echter ook – zoals vaker gebeurt – de naam van de artiest als titel en overkoepelend thema beschouwen: de liedjes op dit debuutalbum vormen dan een kennismaking met verteller. Veel teksten zijn echter per saldo overwegend lyrisch (vooral lyrische monologen in de directe rede). Liedteksten worden in het Engels overwegend met de term lyrics aangeduid. Sporadisch komt een overwegend dramatische tekst voor (Mis van Doe Maar). Bij De Jeugd van Tegenwoordig geldt in het algemeen dat het voortdurende gebruik van ironie de teksten moeilijk eenduidig te interpreteren maakt. lyrisch ik of personage Spinvis. De titels van de albums lijken steeds naar een overkoepelend thematisch aspect te verwijzen.4. Evaluatie In dit hoofdstuk wordt het analysemodel geëvalueerd. Bij alle albums helpt het herkennen van de rode draad bij het interpreteren van de verschillende losse teksten.1 De context: het album Zoals uit de besprekingen in hoofdstuk 3 blijkt. waarin het model theoretisch wordt onderbouwd. Uiteraard is het onderzochte corpus geen representatieve afspiegeling. Bij veel teksten van De Jeugd van Tegenwoordig blijkt het moeilijk of zelfs onmogelijk om eenduidig het hoofdgenre te bepalen: het vaak ironische spel met perspectieven en woorden overschaduwt daar een eenduidige communicatieve situatie. Aangezien Erik de Jong kiest voor een pseudoniem. Het album Brik van De Kift is zelfs te beschouwen als een conceptalbum. De epische en dramatische ‘afwijkingen’ zitten de lyrische boodschap veelal niet in de weg of ondersteunen deze zelfs. is er bij alle besproken albums min of meer sprake van een thematische rode draad. 49 . zo beleefd van De Jeugd van Tegenwoordig of Noorderzon van De Kift). 4. anderzijds vormen deze teksten waarschijnlijk geen uitzonderlijke categorie. mogen we immers uitgaan van enige afstand tussen schepper en creatie. veel teksten combineren lyrische en epische aspecten (bijvoorbeeld Zo volwassen. Hierbij wordt de opbouw van hoofdstuk 2. bij De Kift met het nummer Admiraal B. Het album van Spinvis zou hierop een uitzondering zijn. Al met al voegt het beschouwen van de teksten in de albumcontext in de onderzochte gevallen dus zeker iets toe aan de interpretatie. terwijl Frith ze juist eerder als plays dan als poems zag. In diverse teksten komen zowel lyrische. De in dit onderzoek bestudeerde liedteksten bleken niet strikt gebonden aan een hoofdgenre. Bij Doe Maar is dat niet per se noodzakelijk. Bij Spinvis is dat bijvoorbeeld het geval met het nummer In de staat van narcose. epische als dramatische aspecten voor (bijvoorbeeld Ronnie gaat naar huis en Limonadeglazen wodka van Spinvis).

Stay black. fragmentarische of schetsmatige tekening van een situatie of omgeving.1 De opbouw van de tekst: betoog. (diversen) 10. Tante Lien. Kweade tongen) 6. zijn in een hele reeks nummers te herkennen en men dient zich af te vragen of zij niet beter op een andere manier in het overzicht verwerkt kunnen worden.en presentatiestrategieën Het overzicht van betoog. (De laatste x. (Alice) 4.3.vraag-en-antwoordspel.93 terwijl binnen het corpus van voorliggend onderzoek regelmatig combinaties van strategieën en tekstvormen binnen een liedtekst aan te wijzen zijn. Party time:15. ketting van losse episoden/gedachten. Nader onderzoek zou dit moeten uitwijzen. (Nix voor jou. Sterrenstof. het ontvouwen van een bedrieglijke situatie. In hoofdstuk 2 is 92 93 Zie bijlage 2.en presentatiestrategieën’ zijn vrijwel allemaal in het corpus Nederlandstalige liedteksten terug te vinden. maar ook de wijze waarop deze boodschap tot stand komt zichtbaar te maken. (Nederwiet. Mis. Bougie) 8. zullen immers grotendeels gelijk vallen met de teksten met een betoogstrategie. 4.oproep of aanmaning. De varianten 6. het doorlopen van een ordeningsprincipe of reeks. De varianten 2. Melk en hooi) 2. Vervolgens kan men dan een nadere omschrijving van de gebruikte strategie geven. (Drie wegen) . het beschrijven van een ‘parade’ van bijv. personages. De ‘conventionele betoog. Pappa is thuis. 1. de teksten waarin zich een retorische dynamiek ontvouwt. Narcose.retorische vragen & statements. het ontvouwen van een retorische dynamiek. en 9.en presentatiestrategieën van Behrendt92 is tijdens het onderzoek zeer bruikbaar gebleken. (Ruma Saja. 364-368. Aangezien Behrendt zich specifiek heeft gericht op liedteksten uit de periode 1950-1975 zou ook sprake kunnen zijn van een veranderende trend binnen de productie van liedteksten. Behrendt (1991) p. Het land ) 9. lineaire ontwikkeling met hoogtepunt. De broer van Edwin.betoog en oplossing(-svoorstel). (Ronnie. een fragmentarische of schetsmatige tekening van een situatie of omgeving. 50 . het ontvouwen van een retorische dynamiek. Brik) 5. Zo volwassen zo beleefd. conclusie en moraal. (diversen) 7. vermeld. geleidelijke onthulling van de stand van zaken. Dit roept de vraag op in hoeverre Behrendts lijst algemene geldigheid heeft of dat het met name een inventarisatie van zijn specifieke corpus aan teksten betreft. Zo volwassen zo beleefd. (Drie wegen) . Sterrenstof) . levensverhaal in de vorm van een terugblik.(De laatste vakman) .een verwijt formuleren. Opvallend is wel dat Behrendt in zijn studie steeds pure voorbeelden van elke variatie aandraagt. In onderstaand overzicht zijn de titels van nummers waarin een specifieke strategie te herkennen valt. (Zo volwassen zo beleefd. 10 en 11 komen niet voor.een tegenstelling presenteren. Mis. keerpunt. Kweade tongen) . Zo zou eerst een tweedeling gemaakt kunnen worden tussen betoog.4. 3.3 De tekst: inhoud en vorm Het opstellen van een parafrase en een interpretatie van een liedtekst is niet alleen bedoeld om (mogelijke) boodschap(pen) bloot te leggen.en presentatiestrategieën. (Drie wegen. Vooruitlopend hierop worden hieronder enige bevindingen geschetst. Inventarisatie: . Sterrenstof. 11. retoriek vermomd in de vorm van een andere tekstsoort.

spiegelmonoloog in de directe rede. 4. 3. maar tevens zijn vrijwel al deze teksten als spiegelmonoloog te interpreteren. en Woestijnnachten van De Kift. namelijk in de nummers Sterrenstof. Uit hun teksten valt veelal slechts moeizaam een coherente boodschap te destilleren 51 . Vijf sterren abbo. 5. die een ordeningsprincipe of reeks doorlopen. 4.of juist non-interpretabele syntactisch-semantische patronen. Naast deze conventionele strategieën benoemt Behrendt enkele specifieke combinaties van perspectief en presentatiestrategie. maar alleen in de refreinen van twee nummers. 3. het opzettelijk gebruiken van een veelvoud aan clichés. complexe. De kwalificatie ‘specifiek’ roept daarbij uiteraard meteen vragen op over de algemene geldigheid van de lijst. In nummers als Bagagedrager. In het onderzochte corpus kwamen enkele voorbeelden van de tweede variant voor. 1. narratieve spiegelmonoloog in ik-perspectief.al gesproken over het fragmentarische en schetsmatige karakter dat liedteksten eigen is. Door de geringe lengte is deze eigenschap haast inherent. Elektrotechnique. De alomtegenwoordige ironie in hun teksten zorgt ervoor dat de grens tussen de verschillende varianten niet scherp is te trekken. onzinnige of metatekstuele wendingen en/of het thematiseren van de eigen betekenisloosheid. patronen waarin klanken of ritmes centraal staan. meervoudig perspectief dat een situatie schetst of een intrige ontvouwt. De derde variant komt niet in pure vorm voor. en daardoor multi. Een tekst als Te laat van Doe Maar zou wel als voorbeeld van een narratieve spiegelmonoloog in ik-perspectief kunnen worden beschouwd. De eerste variant is van toepassing op een groot deel van de teksten van De Jeugd van Tegenwoordig. Taalspel aan de hand van een allegorie. Behrendts derde categorie omvat tekstvormen waarbij het taalspel het perspectief verdringt: 1. De Jeugd van Tegenwoordig maakt in vrijwel alle teksten van hun derde album gebruik van een meervoudig perspectief. Voor ik vergeet en Astronaut van Spinvis blijkt het perspectief moeilijk te omschrijven en zorgt het taalspel voor een meerduidigheid. Spiegelmonoloog in de vorm van een ironische zelfbeschrijving. 2. Overigens geldt dit in zekere zin ook voor bijvoorbeeld Smalfilm van Spinvis. Syntactisch-semantische patronen. het verwoorden van fantasieën of van een droomwereld. Deze categorie kan uitgebreid worden met een vierde variant. In een spiegelmonoloog wordt een bepaald menstype een – vaak karikaturale – spiegel voorgehouden. meervoudig perspectief dat contrasten of tegenstellingen presenteert. Zo krijgt de lijst meer algemene geldigheid. melodramatische of spottend-heroïsche presentatie. namelijk Aldiedingen van De Jeugd van Tegenwoordig en Filet de perche van De Kift. Hetzelfde geldt voor Admiraal B. die vooral bij De Jeugd van Tegenwoordig voorkomt. Hengel at the bitch en Zilt: 4. 3. De vierde categorie van Behrendts indeling omvat tekstvormen waarbij het (veelal ironische) spel met het perspectief en/of de presentatie centraal staat zonder coherente expliciete boodschap: 1. 2. 2. Niettemin lijkt het logischer om deze specifieke combinaties los te laten en de ironische (zelf)beschrijving als strategie in de categorie (al dan niet) conventionele strategieën op te nemen en het perspectief apart te behandelen. Een opzettelijk banale.

3. De beeldspraak is eenvoudig. De teksten bevatten echter heel wat assonantie. maken de vele herhalingen de boodschap wel makkelijker te begrijpen en de teksten makkelijk te onthouden. maar bevat wel allerlei elementen uit het alledaagse taalgebruik van diverse bevolkingsgroepen. Get Spanish van De Jeugd van Tegenwoordig en De talen van mijn tong van Spinvis zijn voorbeelden van de derde variant. of juist van een nostalgisch tintje kunnen voorzien. Voor de meeste teksten van Doe Maar geldt dat ze in wezen uit alledaagse woorden en frasen bestaan en dus makkelijk toegankelijk zijn. De Kift en De Jeugd van Tegenwoordig. Admiraal B.en presentatiestrategieën is zeer bruikbaar gebleken bij het parafraseren en interpreteren van veel liedteksten uit het onderzochte corpus: in principe komt de boodschap in alle teksten (mede) hierdoor tot stand. Ironie is een wezenlijk kenmerk van de teksten van De Jeugd gebleken. die in veel gevallen de boodschap mede tot stand brengen. maar ook uit de alledaagse werkelijkheid. In de teksten van De Jeugd van Tegenwoordig zijn talloze taalvariaties te herkennen. Het is dan ook moeilijk om van alledaags taalgebruik te spreken.3 De vorm van de tekst: poëtische aspecten Het bestuderen van foregrounding heeft bij alle teksten in meerdere of mindere mate bijgedragen aan de interpretatie van de teksten. het tweede nummer bevat allerlei metatekstuele wendingen. Veel taalvariaties hangen samen met de actualiteit. Hoewel er bijvoorbeeld in enkele teksten van Doe Maar (het duidelijkst in De laatste x) clichés worden gebruikt. maar de patronen zijn vaak grillig. Het taalgebruik van De Jeugd is zeer kunstmatig te noemen. Hierdoor krijgt perspectief en ironie in de tekst meer vorm. Twee zeer verschillende nummers. In het bijzonder bleek dit nuttig bij het interpreteren van de complexe ironie in de teksten van De Jeugd van Tegenwoordig. Ook het gebruik van de wat clichématige beeldspraak werkt daaraan mee. alliteratie en eindrijm. hetgeen foregrounding veroorzaakt.2 De samenhang binnen de tekst: motieven en isotopie De tweede pijler in het tot stand komen van de boodschap is de isotopie.3. 4. De woordkeuze lijkt in een aantal gevallen specifiek aangepast aan het rijm of metrum. De teksten bevatten soms ironie. Het maken van een overzicht van motieven en isotopieën bleek dan ook een noodzakelijk tweede hulpmiddel bij de interpretatie. De boodschap van dit nummer is bepaald niet expliciet. Bovendien is er steeds in mindere of meerdere mate sprake van een expliciete boodschap. met name bij de vaak metaforische en daardoor minder eenduidige teksten van Spinvis.als gevolg van de voortdurende ironie en de dunne scheidslijnen tussen zowel spot en zelfspot als personae en personages. bijvoorbeeld doordat zij personages karakteriseren. maar binnen de samenhang met de rest van het album is er een redelijk coherente boodschap te formuleren. 4. te beschouwen. In het eerste nummer wordt de eigen betekenisloosheid gethematiseerd. De tweede variant kwam in het corpus dus niet voor. Behrendts overzicht van betoog. soms zelfs clichématig te noemen. die echter niet door 52 . Door verder onderzoek kan de lijst waarschijnlijk uitgebreid en/of verfijnd worden. Dit zou de teksten in de toekomst minder toegankelijk kunnen maken. is het niet duidelijk vast te stellen of deze opzettelijk worden gebruikt. Zo werden terugkerende thema’s en motieven duidelijk zichtbaar. van De Kift is als voorbeeld van de laatste variant. Er wordt veel gerijmd in de teksten. Bij alle vier de onderzochte albums bleek het bovendien nuttig om motieven en isotopieën op albumniveau te vergelijken. het verwoorden van fantasieën of van een droomwereld. Hoewel de vorm de boodschap niet direct beïnvloedt. waaronder sociolecten.

bijvoorbeeld. met name wanneer het eindrijm betreft. namelijk 94 95 Frith (1983) p. 36. waaraan popteksten ook altijd ten dele refereren (de referentiële functie van taal volgens Jakobson). De foregrounding die ontstaat door een niet letterlijk op te vatten zin als “als je luistert naar de wolken” (in Bagagedrager) activeert de luisteraar om in de op het eerste gehoor vooral fatische tekst ook op poëtische aspecten te gaan letten. Als voorbeelden noemt hij onder andere het oproepen tot dansen in discomuziek en het beschrijven van ongeluk en pijn in countrymuziek. Dit maakt de ironie ook makkelijker te begrijpen. lijkt niet zo zeer een bewuste keuze als wel een bijproduct van het gebruik van intertekst. Vanwege de noodzakelijk beperkte omvang van dit onderzoek is de context van de liedteksten beperkt tot het album waarvan zij deel uitmaakten.3. De voor dit onderzoek gebruikte literatuur geeft ook geen volledig. Niettemin zou het verbinden van de inzichten op beide gebieden een goede volgende stap zijn. representatief en actueel beeld van popmuziek en popcultuur. 2) binnen onze algemene werkelijkheid. 4. sterker nog: een concept. party music – are packed with social significance.het taalgebruik wordt veroorzaakt. Ook bij Spinvis is het alledaagse taalgebruik schijn: het verhult nogal eens dat er sprake is van een diepere thematische laag. Het gebruik van rijm. 53 . Er wordt dan uiteraard pas van externe motieven gesproken als meerdere liedteksten van meerdere artiesten naar dezelfde aspecten van de algemene werkelijkheid verwijzen. Er is bewust gekozen om de bredere context. Dergelijke algemene popmotieven worden in het kader van dit onderzoek ‘externe’ motieven genoemd. wordt de luisteraar niettemin geactiveerd om verbanden tussen de diverse liedteksten te leggen.4 Externe motieven Even the simplest of rock categories – dance music. Deze externe motieven verhouden zich op twee niveaus tot elkaar: 1) binnen het discours van de popmuziek of popcultuur.95 kan dit geïllustreerd worden door isotopieën en paradigma’s binnen bepaalde genres op te stellen. De liedjes van Doe Maar vergen hierdoor minder intensieve beluistering dan de teksten van de andere artiesten. Het lijkt in eerste instantie niet waarschijnlijk dat aan deze potpourri van uiterst diverse schrijvers geleende teksten een rode draad. stijlen en arrangementen –. noemt men dat topicaliteit. maar door de geschetste situaties. Bij de teksten van De Kift kan het gebruik van intertekst voor verwarring zorgen. Frith (1983) p. Wanneer Frith beweert dat in rockmuziek dromen tot uitdrukking komen en dat de kracht van deze dromen ligt in de relatie tot het alledaagse. 265. sterker nog: dat door middel van een bepaald taalgebruik popgenres worden afgebakend. waaronder popmuziek en popcultuur in het algemeen in de analyses buiten beschouwing te laten. met name omdat dit een studie op zich vergt. In deze paragraaf wordt daarop schetsmatig vooruitgelopen door enkele in de geanalyseerde liedteksten gevonden motieven te vergelijken met enkele in de literatuur gevonden algemene popmotieven. 94 *…+ The ideology of rock is determined not just by its texts but also by its contexts. Wanneer naar concrete gebeurtenissen of nieuwsfeiten wordt verwezen. Enkele voorbeelden: Wanneer Frith stelt dat het taalgebruik in liedteksten samenhangt met het muzikale genre. ten grondslag ligt. Dit zijn externe motieven van het eerste niveau. Door de herhaling van woorden en beelden – en op andere niveaus: motieven.

werk en vrije tijd. eveneens een aspect dat in dit onderzoek zo veel mogelijk buiten beschouwing is gelaten. Die 96 97 Frith (1983) p. maar eerder een uitdrukking van de (ware) gevoelens van de protagonist. ofwel door ze in een zelfbewust 97 spel met bestaande identiteiten af te wijzen.a. Hieronder zullen enkele door hun genoemde thema’s en motieven naast de thema’s en motieven uit de in dit onderzoek geanalyseerde teksten worden gelegd. 133. waarin de mogelijkheid wordt geboden de geldende culturele codes op het spel te zetten. Tillekens en Behrendt zijn diverse externe motieven af te leiden. hun waarden. gaan auteursintenties automatisch een rol spelen. Boomkens (1994) p. emotionele behoeften en hun onderling taalgebruik. Behrendt beschrijft naast ‘esthetische structuren’ ook ‘historische structuren’ uit de Amerikaanse rocklyriek van 1950 tot 1975. Denk bijvoorbeeld aan de vele popmuziek waarin de Viëtnam-oorlog als thema geldt.en achtergrondzang vertoont overeenkomsten: in Brill Building-pop geeft een achtergrondkoor commentaar bij de uitspraken van het centrale personage. Tillekens beschrijft hoe de typische spanning rond gevoelens en handelingen in popsongs functioneert voor jongeren: Popsongs zijn *…+ een middel om anticiperend op situaties en argumentaties. Dit levert terugkerende thema’s en motieven op. Boomkens brengt de denkbeelden van Frith en Benjamin tot een synthese en stelt: *Popmuziek+ wordt ‘kritisch’ op het moment dat zij in staat is vrijetijdsdromen voort te brengen.96 betreft dit externe motieven van het tweede niveau. Ook de verhouding tussen lead. Frith ziet hierin andermaal het bewijs dat rockmuziek in essentie kapitalistisch is. maar op het expressief mobiliseren van gevoelens over de verschillende contexten van de conversatie. ofwel door ze in een ver doorgevoerd spel op roesmatige wijze te overschrijden. controle en macht. Uit de studies van Frith. dat jongeren popsongs ook doelbewust voor dat doel gebruiken. Wanneer men spreekt over ‘kritische’ popmuziek. interesses. niet gebaseerd op het onderdrukken van gevoelens. 98 Buelens (2010). 100 Behrendt (1991) p. Uit onderzoek valt af te leiden. Doe Maar De motieven in de teksten van Doe Maar lijken op de motieven uit de Brill Building-pop: aansluitend bij de belevingswereld van tieners. Hierdoor ontstaat regelmatig een ironisch effect dat te vergelijken is met het effect in Brill Building-pop. waarbij Behrendt feitelijk teksten uit de opeenvolgende dominante popgenres in de besproken periode analyseert. Bradley en Tillekens doen min of meer hetzelfde met respectievelijk rapmuziek en het oeuvre van The Beatles. Deze historische structuren beschrijven de aard van de popmuziek door de jaren heen. Frith heeft het dan over motieven als vrijheid. 80. 272. 54 . vertolkt door de leadzanger(es).99 Frith heeft het over “songs as love comics”: bewust triviaal en met een spanningsboog waarin emoties of handelingen tot een hoogtepunt komen.. 79. 100 Bij Doe Maar geeft de achtergrondzang niet zo zeer commentaar.98 Ook dit kan (lied)teksten met elkaar verbinden en externe motieven opleveren. e. (Gantz. Dergelijke kritische popmuziek verwijst naar de actualiteit en/of wil hierin ‘interveniëren. 1978).’ Geert Buelens pleit voor meer onderzoek naar dergelijke topicaliteit. 99 Behrendt (1991) p. Bradley. een vorm van emotionele zelfcontrole te verwerven.

and music can be the key symbol of an individual’s tastes and style. onafhankelijkheid en eenzaamheid. komen ook in de teksten van Spinvis terug. Students’ tastes and their ability to argue their tastes are significant. bieden de jeugd identificatiemogelijkheden en helpen bij het maken van keuzes op voor hen nog onbekend terrein.104 Uit de rock ‘n’ roll afkomstig zijn motieven als hedonisme en datgene wat de ‘rockmythe’ wordt genoemd: idealisering van seksuele. in other words. music is 103 used as a source of value. 260-261. 81-89. 223.emotionele zelfbeheersing staat echter niet in dienst van zichzelf. *…+ young people share an experience of 102 powerlessness. al komt in enkele nummers ook de keerzijde van deze mythe aan bod. rock may be dragged into the argument to be given intellectual and aesthetic justification and not just casually enjoyed. De leveswegdilemma’s vernauwen zich als het ware niet tot de partnerkeuze. is bekend uit de bluesmuziek (denk bijvoorbeeld aan Howlin’ Wolf). hoewel in andere situaties. maar eerder om de wat abstractere relatie tussen individu en omgeving. Martin L. Ook het gebruik van pseudoniemen. "Gratifications and expectations associated with pop music among adolescents. Het onderzoek waarnaar verwezen wordt." In: Popular Music and Society. bij Doe Maar vooral het dilemma tussen vrijheid en gebondenheid. Het verderliggende doel lijkt het maken 101 van de juiste keuzes te zijn. 55 . Maar ook andere bluesmotieven zijn in de teksten van De Jeugd te herkennen. Howard M. Schiller (1978). Ook Frith ziet afhankelijkheid en daarnaast onmacht als centrale thema’s van de adolescentie: All young people occupy a similar transitional position as they make their move from the family in which they were brought up to the economic and social system into which they must eventually fit: all young people have. 102 Frith (1983) p. 1978. De Jeugd van Tegenwoordig Het machismo van De Jeugd van Tegenwoordig blijkt in een lange poptraditie te passen. in combinatie met drugs en avontuur. 41. 28-31.] Student life is bound by the years of the degree course. Spinvis: De dilemma’s en de onmacht die in de teksten van Doe Maar zijn te herkennen. after it is over students are unlikely to live in the same place or even to have the same friends. Pearson and Seth O.’ Met andere woorden: de dilemma’s in popsongs. 195. waarmee de grens tussen artiest. waaronder de sociale slachtofferrol.105 Deze thema’s zijn ook bij De Jeugd alomtegenwoordig. Behrendt concludeert dat de vroege bluesmuziek al bol staat van het mannelijk chauvinisme. expliciete vrouwelijke seksualiteit. 104 Behrendt (1991) p. vriendschap. 288. *…+ Leisure means art as well as entertainment and insofar as students learn the conventions of traditional high culture. drugs & rock ‘n’ roll. persoonlijke en geestelijke vrijheid. is: Gantz. Bij Spinvis draait het niet om liefdesrelaties. 6. 105 Behrendt (1991) p. [. het gebruik van slang en in-code als sociale afbakening. 103 Frith (1983) p. waarmee onder andere de Rolling Stones in 101 Tillekens (1998) p. kort gezegd: sex. Walter.. a marginal social status. persona en personage vervaagt. maar omvatten ook aspecten als werk en vrije tijd. Preserving their independence and identity is important not just for the immediate needs of study but also for the long-term expectations of a different life. Frith zou de muziek van Spinvis waarschijnlijk als typische studentenmuziek of middenklassemuziek omschrijven: Students are also distinct from young workers in that the line between their work and their leisure is blurred. Gartenberg. In de R&B-pop.

56 . verrassing  routine. De rockmythe pakt in zijn ogen slecht uit voor vrouwen. In en door de spottende belediging wordt het groepslidmaatschap bevestigd en kan eerlijk de waarheid worden verteld. aan huis gebonden vrouwen. creatie  consumptie. 180. De beledigingen zijn zo grof en overtrokken. Onbetwist zit er het nodige ressentiment in [liedjes als Under My Thumb van de Rolling Stones]. risico  zekerheid. Marcus (1975) noemt dat gevoel zelfs de drijvende kracht achter de rock ‘n’ roll van Elvis Presley. creatieve. De rancune wordt echter gecompenseerd en afgeremd door een evenredige hoeveelheid 107 zelfspot. beweging  stabiliteit. 100. 272. activiteit  passiviteit. bij wie de rebel zonder verdere verplichtingen. Seks en chauvinisme spelen ook een belangrijke rol in de rapmuziek. die een eenduidige interpretatie zoveel mogelijk lijkt te willen frustreren. This seemingly impoverished range of subjects. Dit zelfvertrouwen wordt traditioneel 106 107 Behrendt (1991) p. is sterk in de teksten van De Jeugd te herkennen. however. altijd een man. 189. is dat dit slechts een ideologie betreft.en aanmerkingen wel altijd even serieus moeten nemen. in de vorm van wat Behrendt zo mooi “anstößige Potenzprahlerei” noemt. aan de hand van de term banter: Toch is het de vraag of we al die seksistische op. In zelfspot [in het Engels banter] wordt de ironie op de eigen persoon en groep betrokken.111 Swagger omschrijft Bradley als het zelfvertrouwen waarmee iemand zich verbaal uitdrukt. 110 Bradley (2009) p. The theme of a story is also an occasion for expression. wordt het chauvinisme uit de blues nieuw leven ingeblazen. Goede rockmuziek. De vrije rebel.” 111 Bradley (2009) p. ongebonden mannen en indolente. draait om deze tegenstellingen en de bijbehorende spanningen. 108 Tillekens (1998) p. Ook Frith wijst op het typisch masculiene van rockmuziek. meer genuanceerde uitleg aan kan worden gegeven. dissing en braggadocio. maar op den duur ook voor een zekere rolverdeling zorgen die niet per se seksebepaald is: onafhankelijkheid  afhankelijkheid. wordt in deze mythe verheerlijkt en zijn ideale seksuele partner is de ‘onschuldige prostituee’. De enige relativering die Frith hierbij aanbrengt. 269. De belediging wordt onderdeel van de acceptatie door de ‘in-group’. 109 Frith (1983) p. Het andere veel voorkomende thema in rap. dat er een verdere. en niet de praktijk. Tillekens (1998) p. is echter zo goed als afwezig in de teksten van De Jeugd.109 Los van het werkelijkheidsgehalte van deze theorie – Frith geeft amper concrete voorbeelden – . has produced stories of exquisite complexity and nuance.110 Bradley wijst in deze context op de termen swagger. 169: “Undoubtedly the themes of sex and violence are disproportionately represented in rap. zo stelt Frith. Frith voert een aantal tegenstellingen aan die binnen seksuele relaties voor spanningen. a way of making new meanings out of familiar circumstances.106 Ook deze dubbelzinnigheid. Seksualiteit en seksisme zijn in deze teksten karikaturaal en dubbelzinnig: ze zijn er tegelijk een uitdrukking en een bekritisering van. levert Frith met zijn tegenstellingen een aantal motieven waarop rockteksten onderzocht kunnen worden. is daarvoor een voldoende basis van vertrouwen gelegd. maar helaas is het gros van de rockmuziek gemodelleerd naar de rockmythe met de voorspelbare verdeling tussen avontuurlijke. 108 Door de acceptatie die erin besloten ligt. geweld.het begin van de jaren zestig furore maken. maar ook zonder argwaan of zelftwijfel zijn eigen seksuele vrijheid kan botvieren. Tillekens relativeert het seksisme in de popmuziek van de jaren zestig. 241-242.

maar voor zover ze handelen over de tegenstelling tussen massa en individu en over creativiteit. for the development of creative relations with other people. *…+ In hip hop. it will scare the shit out of you. cars. onbaatzuchtig bezig zijn tot niets dan een financiële behoefte wordt. in fact. en zichzelf op te hemelen: braggadocio.uitgedragen en op de proef gesteld door elkaar onderling met woorden te beledigen. and show-biz succes 114 has always been based. But rap has never been just about this. Bradley citeert Ice-T. From the beginning what made rap different from other forms of braggadocio is that it extolled excellence not simply in the stereotypically masculine pursuits – wealth. te ‘dissen’. Bradley wijst op de lange Afro-Amerikaanse traditie waaruit dit woordenspel voortkomt – signifying –. die hierover zei: “Rap is really funny. and above all. *…+ This paradox – leisure as an experience of freedom so intense that it became. Hoewel signifying op buitenstaanders een agressieve indruk kan maken. and 112 artistry. 189. Leisure has become the only setting for the experience of the self. for the exploration of one’s own skills and 115 capacities. De regels “wanneer het werk van een argeloos. simultaneously. physical strength. in alienation. money. 57 . and respect. a sense of rootlessness and estrangement. but if you don’t see that it’s funny. 65. on the Protestant ethic of hard work and dedication. Skill and invention are the result of training and practice. zijn er niettemin lijnen te trekken naar de literatuur waarin popmuziek als typisch product van de massasamenleving wordt beschouwd. man. De schoften uit de regels “na de dood van de laatste vakman komen de laatste schoften tot leven om de planten van de zon te verslinden en dat wat er ooit door kennershanden vervaardigd is te vernietigen” uit dezelfde tekst doen vervolgens sterk denken aan ‘de nieuwe barbaren’ van Walter Benjamin: “al diegenen die door de wereldoorlog ervaringsloos en zonder herinnering in het heden 112 113 Bradley (2009) p. power. 262. 199. the effect of its success in intensifying feeling. sexual prowess – but in something new: in poetry. artistry is a commodity right alongside money. their own place in society. It is music about those things generally on the minds of young men: sex. Bradley (2009) p. eloquence.” 113 De Kift De liedteksten van De Kift verwijzen niet direct naar andere popmuziek of popcultuur. was that it offered a sense of freedom that was. 186. Zie ook p. simultaneously. 115 Frith (1983) p. dan is het einde van de wereld nabij” uit de programmatische epiloog De laatste vakman draaien om dezelfde paradox die Frith het ‘traditionele thema van de Amerikaanse populaire muziek’ noemt: The paradox of rock ‘n’ roll leisure. an experience of loneliness – is rooted in the working-class experience of work. zijn humor en spitsvondigheid essentieel. 114 Frith (1983) p. but ‘creative input’ isn’t really plucked from the sky. maar herkent er ook een algemeen mannelijk trekje in: Rap is a musical form made by young men and largely consumed by young men. Hun pleidooi voor vakmanschap is te herkennen in Friths stelling dat: The show-biz myth equates pop success with genius *…+ or luck *…+.

in contrast met de intiemere fluister. al komt er niet heel veel muzikale foregrounding voor. Een dergelijk contrast zorgt voor ironie.of een contrast vormen. Inhoudelijk gezien zijn tekst en muziek minder hecht verbonden. zoals telefoon.en omgevingsgeluiden lijken de alledaagsheid van de geschetste scènes te onderstrepen. 43. Ook in de teksten van Spinvis is in alle nummers sprake van samenhang tussen tekst en muziek. van de mode ook – en 117 anderzijds de shock. Over het algemeen wekken de composities en arrangementen van Doe Maar een uiterst doordachte indruk. 116 117 Boomkens (1994) p. Wat betreft de zang valt in Smalfilm en In de staat van narcose het wat theatrale stemgebruik op. 58 . De muziek drukt door het gebruik van bepaalde geluiden en arrangementen veelal een sfeer uit die past bij de gehele tekst. De wijze van zingen ondersteunt in de regel de spottend-heroïsche presentatie in de tekst. zonder dat dit in de tekst zelf tot uitdrukking hoeft te komen en werkt dus mee aan het tot stand komen van betekenis. Tekst en muziek kunnen in balans zijn – de snelle muziek versterkt de nerveuze sfeer in de tekst van Te laat .4 De context: Tekst en muziek De literatuurwetenschapper is beperkt in zijn mogelijkheden om te verklaren hoe muzikale aspecten de boodschap van een lied mede tot stand brengen.”116 Deze massa heeft weinig waardering voor wat ooit door kennershanden vervaardigd is en Benjamin wijst dan ook op *…+ de teloorgang van de traditionele ervaring (gebaseerd op de autoriteit van verte) en de opkomst van de moderne ervaring als uiteenvallend in enerzijds een oneindige reeks ononderscheidbare belevenissen (Erlebnisse) – de herhaling van de technologische reproductie. 4. Er is op dit vlak weinig foregrounding. Dit lijkt te moeten benadrukken dat er verschillende personages aan het woord zijn. dus de onzekerheid van de hoofdpersoon. stedelijke massa. als gevolg van de radicale versnelling en massificatie van het leven.achterbleven. maar het is niet vastgesteld dat dergelijke afwijkingen de boodschap van de tekst beïnvloeden of mede tot stand brengen. in de hoop dat op dit gebied beter geoutilleerde onderzoekers zoals musicologen deze draad oppikken. Nader onderzoek zou hier een duidelijker licht op moeten werpen. In de voorgaande paragrafen is de boodschap van een lied daarom in principe gereduceerd tot de boodschap van de tekst. Boomkens (1994) p. zoals het smalende koortje en de zichzelf serieus nemende hoofdpersoon in Sinds 1 dag of 2. 86. Het komt echter maar enkele keren voor dat de muziek specifieke tekstelementen benadrukt of illustreert.en praatzang in de meeste andere nummers. In alle liedjes van Doe Maar zijn muzikale elementen aan te wijzen die de tekst ondersteunen. Het ritme is in rapmuziek in het algemeen en ook in de muziek van De Jeugd een zeer bepalende factor. Dit accentueert de sterk wisselende emoties. Non-muzikale samples. bijvoorbeeld voor het metrum van de tekst. In deze paragraaf worden niettemin enkele globale waarnemingen ten aanzien van de verhouding tussen tekst en muziek uiteengezet. kortom: de moderne. Dit geldt ook voor de afwisseling tussen mineur en majeur en de afwisseling tussen basisakkoorden en nevenakkoorden – het duidelijkst in Sinds 1 dag of 2 en (Dansen met) Alice. Er is soms sprake van vervorming van de stem of van een accentuerend achtergrondkoor.

De verhoogde muzikale spanning versterkt ook de retorische spanning. 4. 59 . De toekomst ligt dus ook wat mij betreft bij de ‘combiners’. waardoor het dramatische effect van de tekst stijgt. De muziek drukt veelal een sfeer uit die past bij de inhoud van de tekst. die zichzelf weer eens wat serieuzer mag nemen en hopelijk het niveau van veredelde promotiepraatjes ooit weer gaat overstijgen. In Woestijnnachten vormt de feestelijke dansmuziek een contrast met de tragiek van de vrouwelijke ik-figuur.Bij De Kift is regelmatig sprake van een wisselwerking tussen een solist en een koor. Ik hoop dan ook dat musicologen en literatuurwetenschappers samen het domein van de popmuziek gaan ontginnen. Daarnaast hoop ik te hebben aangetoond dat er liedteksten zijn die wel degelijk een grondige analyse waard zijn.5 Besluit Al met al kan worden gesteld dat het gebruikte model een goed aanknopingspunt is voor een literaire analyse van liedteksten en dat de verschillende elementen elkaar aanvullen bij het blootleggen van de boodschap van een liedtekst en de wijze waarop deze tot stand komt. maar wordt de zorgeloosheid van de afwezige man juist onderstreept. In het nummer Noorderzon vormt het stevige ritme een contrast met de introspectieve tekst. De belangrijkste omissie is dat de manier waarop de muziek bijdraagt aan de totstandkoming van de boodschap onderbelicht blijft. Moge deze scriptie behalve voor andere wetenschappers vooral ook een inspiratie zijn voor de kwakkelende popjournalistiek.

Hij verwondert zich des te meer over deze gevoelens. Deze bewustzijnsvernauwing bevestigt hij door te beamen dat hij de wereld nu anders ziet. ondanks dat ze pas sinds een dag of twee de kop opsteken. respectievelijk de z-klank en de m-klank. De ik-figuur beschrijft hoe hij enerzijds onzekerheid voelt vanwege onverwachte verliefde gevoelens. Hij heeft zich al lang niet meer zo gevoeld.1 Sinds 1 dag of 2 De tekst van dit lied. Daarbij wordt er veel geallitereerd. Deze alledaagse woorden zijn echter wel in een strak rijmschema geplaatst: de coupletten volgen het schema [a a b. 118 Zie bijv. De rijmende woorden “slik” en“blik” in het tweede voorbeeld zou men kunnen beschouwen als middenrijm. c c b]. Hij wijst op zijn desoriëntatie – hij kan zich niet meer precies herinneren wanneer deze gevoelens begonnen zijn. De ik-figuur lijkt zijn emoties te willen bedwingen. gezongen door Henny Vrienten. Naast de zang ondersteunt ook de muziek de bezongen emoties. sinds 1 dag of 2. In de coupletten worden basisakkoorden gespeeld. in het refrein wordt steeds dezelfde regel herhaald.wikipedia. Er is geen tijdsverloop. een puber. door een roze bril en niet meer “zo klein”. slik ik voor zoete koek en m'n scherpe blik. die de eerste tel overslaat en daarmee de suggestie van onbalans wekt. nerveus. De achtergrondzang bestaat uit hoge stemmen die de ‘echte’ emoties van de leadzang lijken te benadrukken (“aaah”) of deze enigszins lijken te bespotten (“oelala”). De zang maakt een wat melodramatische indruk. “alles wat ze zegt slik ik voor zoete koek”. “ik kijk om me heen door een roze bril”. Er is dus sprake van enige desoriëntatie.Bijlage 1: Analyse per nummer Doe Maar . Het refrein past hier tussen: het gebruik van basisakkoorden en de licht springende baslijn. licht kreunend. onderstrepen dat de ik-figuur zichzelf probeert te overtuigen: “ze is van mij”. De ik-figuur (of het lyrisch subject) beschrijft zijn gevoelens en op deze manier krijgt de luisteraar een fragmentarisch beeld van de situatie. die het beschouwende karakter onderstrepen. is ook al dagen zoek ‘t kan me niet schelen zolang ze maar met me vrijt De muzikale omlijsting hangt nauw samen met de tekst: de zang is licht geknepen. in onderstaande voorbeelden rondom de f/v-klank en de d-klank.org/wiki/Harmonieleer (laatst geraadpleegd 18-12-2011) 60 . is te beschouwen als een lyrische monoloog in de directe rede. aangenaam verdoofd 'k was haast vergeten hoe 't voelt om verliefd te zijn alles wat ze zegt. In de brug (“’t is wel een beetje raar…”) onderstrepen het gebruik van zgn. Het taalgebruik lijkt alledaags en de woordkeuze is dat ook. omdat hij al 32 jaar is. vlinders in m'n hoofd sinds 1 dag of 2. ‘nevenakkoorden’118 en de springende baslijn de onrust en de twijfel van de ik-figuur. De gebruikte beeldspraak is daarbij niet origineel: “vlinders in m’n hoofd” (al fladderen deze gewoonlijk in de buik). maar anderzijds zeker weet dat hij haar wil (“ze is van mij”). http://nl.Skunk (1981) D. in de brug is sprake van gepaard rijm. Hij voelt zich weer een jonge man. Dit zijn in deze context veelgebruikte beelden. die de hele wereld aankan.

ik voel me rot. Dit is in deze context een veelgebruikt beeld. Deze verliefdheid wordt als iets negatiefs afgeschilderd: hij zit gevangen in deze gevoelens. In het derde couplet valt alliteratie te bespeuren: “als ik denk aan al die anderen” en “maar kijk ik op de klok” Muzikaal wordt de onrust benadrukt door het hoge tempo. De achtergrondzang legt alleen wat subtiele accenten in het refrein. en hij lijkt zijn verstand verloren te hebben en uit uitroepen als “ik lijk wel zot” spreekt schaamte. “’k wás haast vergéten hoe ’t vóelt om verlíefd te zíjn”) D.). de gejaagde ritmegitaar en het dissonante gitaarriffje op de achtergrond in het couplet. is te beschouwen als een lyrische monoloog in de directe rede. de gebruikte beeldspraak is niet origineel: “tot over mijn oren smoorverliefd op jou”. ik heb pijn”. gezongen door Carel Copier. gezongen door Henny Vrienten.3 Smoorverliefd De tekst van dit lied. liefde is een vreemde ziekte”) volgt vervolgens een totale ontsporing van de emoties. De coupletten volgen alle het schema [a a a b]. Mede door de onrustige schreeuwzang en de gehaaste ademhaling (“fok ik me weer op”) lijkt de term exclamatio: emotionele uitroep. Schaamte. machteloosheid voeren de boventoon. als in een roes. Zij daarentegen is “veel te vrij”. evenals de beschreven situaties (tanden poetsen etc. wel van toepassing. is te beschouwen als een lyrische monoloog in de directe rede. “mijn hart gaat veel te hard”).Het metrum is in dit lied regelmatig: meestal jambisch. Er is echter wel sprake van een strak rijm. In het refrein vallen naast het eindrijm alliteratie en assonantie op: veel te vrij (te vrij te vrij) wat moet ik met een meisje zoals jij veel te vrij (te vrij te vrij) je hebt niemand nodig tot over z'n oren smoorverliefd op jou De coupletten staan in mineur. De wanhoop van de ik-figuur is voelbaar. hetgeen de tegenstelling met zijn afhankelijkheid nog extra benadrukt.2 Te laat De tekst van dit lied. “ik ga kapot”. hetgeen past bij de pijn en de verwarring. De heftige verliefdheid van de ik-figuur zorgt voor pijn en verwarring (“oeh. Het taalgebruik is alledaags. Het rijm is gepaard. doch de laatste regel van elk couplet bestaat grotendeels uit dactyli (bijv. Hij lijkt gevangen te zitten in een patroon. hij wil zichzelf best veranderen. De woordkeuze is alledaags. In het refrein (“veel te vrij”…) slaat dit om naar majeur: de ik-figuur krijgt een moment van inzicht: de relatie kan niet slagen. de springerige baslijn. D. 61 . maar dit lijkt niet te helpen. onzekerheid. In de brug en met name in de coda (het steeds herhalende “ik lijk wel zot. De ik-figuur bespreekt een probleem: hij komt altijd te laat.

de licht kreunende.5 Nix voor jou De tekst van dit lied. maar ook kan slaan op een ‘marihuanavariëteit die in Nederland wordt gekweekt’. liefde is een vreemde ziekte”). De titel van de lp is ‘Skunk’. gezongen door Joost Belinfante. maar sluit daarmee goed aan bij de tekst. noch de reden voor het afscheid – de 119 120 Zie bijv. ik voel me rot. is te beschouwen als een op overtuiging gerichte monoloog van een episch personage. Dat het een korte relatie moet zijn geweest. gezongen door Carel Copier. de voor dat genre typische blazerspartijen. puur natuur en dus heel gewoon. 'k Richt de wereld in 119 Wiedewiede naar mijn eigen zin Het reggae-ritme.) en de ongecontroleerde uithaal aan het eind (“ziekté”). is te beschouwen als een monoloog in de directe rede met zowel epische en dramatische aspecten. duidelijk geacteerd) te noemen. D. http://www. maar ook door humoristische muzikale aspecten: het zuchtende geluid dat het uitademen van rook nabootst. De zang is onrustig.wikipedia. het tremolo-effect op de gitaar en de achtergrondzang (“jah jah”) roepen associaties op met Jamaica en de traditie van (soft)drugsgebruik bij veel reggae-artiesten. Softdrugsgebruik en een (enigszins gecontroleerde) roes worden als iets positiefs gepresenteerd. het fluiten van vogeltjes. Muzikaal vallen het hoge tempo. ik lijk” etc.ska en punk . D. de springerige baslijn en de gejaagde ritmegitaar op. nerveus trillende stem (“smoorverliefd op jou”) slaat soms over.4 Nederwiet De tekst van dit lied. De boodschap luidt: ‘nederwiet’ is heel natuurlijk.com/watch?v=EHFhpldzMhg (laatst geraadpleegd 19-11-2011) Zie bijv.120 Dit alles biedt weinig ruimte om de tekst ironisch op te vatten. met name in de variaties van de leadzang tegenover de achtergrondzang: het staccato hakkelen (“ik lijk. ik lijk. Wiedewiedewiet en twee is negen.De uitvoering is melodramatisch (in de zin van: zwaar aangezet. http://nl. Het “Nederwiedewiedewiet” uit het refrein verwijst wellicht bewust naar het liedje over Pippi Langkous: Twee maal drie is vier. licht komische taalgebruik. niet crimineel en een goed alternatief voor exotische drugs uit verre landen. In de vorm van een handleiding voor het kweken van wietplanten wordt hier de productie en consumptie van nederwiet aangemoedigd. wordt ondersteund door de laconieke en weinig betrokken houding die uit de woorden van de ik-figuur spreekt (“jij moet nu maar je eigen leven leiden”).org/wiki/Skunk (laatst geraadpleegd op 24-10-2011) 62 . de zwaar aangezette glissando’s van de trombones en de toenemende echo-effecten die een roes suggereren. heel Nederlands. Aangezien noch de aanleiding voor het samenzijn. Dit komt tot een climax in de coda (het steeds herhale nde “ik lijk wel zot. Er is sprake van een geleidelijke onthulling van de situatie: de ik-figuur probeert zich uit een one night stand of anderszins kortstondige relatie te praten.youtube. wat als samentrekking van de twee dominante stijlen op de plaat . De retoriek wordt ondersteund door het opzettelijk banale. bijvoorbeeld juist als waarschuwing of als parodie op het reggae-genre.kan worden beschouwd.

Het metrum is overwegend jambisch. in het refrein geldt het schema [a b b]. In de laatste regel komt hij tot de conclusie dat het “nu echt de hoogste tijd om maar te gaan” is. is dat ze niet met ‘m naar bed wil. maar de vrij paradoxale opmerking “we hebben alle tijd van de wereld totdat het lichter wordt” geeft te denken. wordt de suggestie gewekt dat het hem alleen om de seks ging. bijvoorbeeld: liefje liefje liefje wat is er mis met ons de nacht is nog zo lang en ons leven is zo kort maar we hebben alle tijd van de wereld voordat het lichter wordt 63 . met flinke uithalen. In het (dramatische) tweede couplet richt hij zich tot het meisje en probeert hij haar te overtuigen (“geloof me dat gaat beter zonder mij”). De opvallende intro – een motief dat in een ander nummer als climax zou kunnen dienen – gaat over in een kabbelend ritme zonder opvallende afwijkingen of variaties. Dat wordt hier niet expliciet gezegd. is te beschouwen als een op overtuiging gerichte dramatische monoloog in de directe rede. De tekst bevat allerlei retorische elementen (retorische vragen en statements) waarmee de ik-figuur het meisje probeert over te halen om ‘bij hem te komen’. D.6 Mis De tekst van dit lied. De zang is onrustig. is hun samenzijn blijkbaar ook voorbij. De intro zou kunnen worden beschouwd als een echo van een wilde nacht. In de coupletten is sprake van gekruist rijm. dus zonder aangesprokene: de ik-figuur spreekt als het ware in zichzelf en somt op wat hij zoal doet. Ook is er hier en daar sprake van alliteratie.reden waarom hij ‘nix’ voor haar is – wordt toegelicht. gezongen door Ernst Jansz. een situatie die doet denken aan middeleeuwse dageraadsliederen. Ook in dergelijke liederen lijkt het vooral om een one night stand te gaan. De muzikale omlijsting is vrij neutraal. Zijn standpunt zet de ik-figuur kracht bij met het verwijtende “je hebt gezegd: je houdt van mij” en het enigszins chanterende “laat me hier niet staan zonder jou *of+ moet ik alleen verder gaan zonder jou?” Het enige wat er dus mis lijkt. al vallen twee antitheses op: ‘koud’ ‘heet’ en ‘kort’  ‘lang’. Het (epische) eerste couplet kan opgevat worden als een monoloog. Het taalgebruik is alledaags en de alledaagsheid van de situatie wordt benadrukt door triviale zaken als het zoeken naar sokken en tanden poetsen. zeker tegen het einde van het nummer. Het taalgebruik is vrij alledaags. In het refrein wordt deze overtuiging met stijgende nadruk – op het schreeuwerige af – herhaald: er valt voor het meisje dus geen speld tussen te krijgen. waarna de dag weer aanbreekt en de ik-figuur weer terug in de nuchtere werkelijkheid komt. de nacht is nog zo lang en ons leven is zo kort *…+ hoe kun jij zo koud onder mijn hete tranen zijn Het eindrijm is in brug en coupletten gekruist. want wanneer de nacht voorbij is. er is haast bij.

Deze onzekerheid kwetste hem. “een vreemde zijn”. “van m’n droom beroofd”. De ikfiguur overdenkt de betekenis van afkomst voor je identiteit. hetgeen het uitgesproken verlangen accentueert. gezongen door Henny Vrienten.8 De laatste x De tekst van dit lied. In het Indonesische refrein is ook sprake van eindrijm: “praja”-“saja”. De “ivoren torens” zijn metaforisch en lijken te wijzen op een – in verhouding tot Indonesië – afstandelijke. De nadruk op de ‘(áller)laatste keer’ wijst erop dat hij al vaker op het punt van vertrekken heeft gestaan. waar is mijn huis?’ De Nederlandse tekst van het eerste couplet (“geen berg aan de horizon” etc. Deze cultuur doet de ik-figuur verlangen “naar een ander huis in het land van mijn vader”. dimana rumah saya” betekent ‘mijn huis. De tekst is deels in een Indonesische taal: “Rumah saya.7 Ruma saja De tekst van dit lied. Er is sprake van deels gepaard.en de intonatie in het couplet verraden dat de ‘ik’ niet echt droevig is. maar een spel speelt: zijn “hete tranen” zijn nep. die onderstreept wordt door de opsomming van clichématige beeldspraak: “de hemel huilt voor mij”. overheerst een zekere cynische gelatenheid. bureaucratische cultuur in Nederland. gezongen door Ernst Jansz. Naast het eindrijm – “geboren”-“torens” – valt ook de assonantie bij de woorden “horizon”. blijkbaar na lang twijfelen tot de beslissing deze te beëindigen. maar de Nederlandstalige coupletten hebben een melodie en ritmische begeleiding die past bij de rest van het album. Hoewel er een aangesprokene wordt gesuggereerd en de tekst retorische elementen bevat (hetgeen de tekst eerder dramatisch zou maken). gelet op de speelse variaties op het refrein aan het einde van het nummer. D. Na de beslissing genomen te hebben. De ik-figuur kijkt terug op zijn relatie en komt. is te beschouwen als een lyrische monoloog. maar hield hem blijkbaar aan het lijntje. Dit zorgt voor verwarring. D. 64 . Hij zit tussen twee culturen en lijkt zich in geen van beide thuis lijkt te voelen. niet wij”.) is een vertaling van het refrein (“bukan bukit di tepi-langit” etc. lijkt het er sterk op dat de aangesprokene niet aanwezig is en dat de ik-figuur vooral zichzelf probeert te overtuigen. In de brug onderstreept een mineur nevenakkoord dat de ik ook van toon verandert: hij voert de druk een beetje op met enige chantage “je hebt gezegd: je houdt van mij” De eindriff van de brug zet dit nog eens extra kracht bij. De leadzang is hoog en emotioneel.De muzikale omlijsting ondersteunt de tekst: het tempo is snel en haastig. “ivoren” en “torens” op. roept eerder associaties op met seksuele opwinding dan met verdriet.). Zij wilde vrij zijn. Het feit dat deze tranen heet zijn. basisakkoord . “het is nu ik. De woordkeuze is alledaags en opzettelijk clichématig. Uiteindelijk lijkt een gevoel van opluchting het te winnen. De muzikale omlijsting past bij de tekst: steel drums en marimba zorgen voor een exotisch tintje. deels gekruist eindrijm. De melodie van het refrein doet Indonesisch aan. is te beschouwen als een lyrische monoloog. Het “land waar ik geboren ben” is duidelijk Nederland: “geen berg aan de horizon”. maar ook daar zal hij niet kunnen aarden. De toonzetting – majeur. Hij lijkt enigszins gevangen gezeten te hebben in een teleurstellende relatie.

Ook in de zang worden de in de tekst voorkomende emoties uitgedrukt: eerst vrolijk. Het hoge.geaccentueerd door het “ahaaa” van de achtergrondzang – en tenslotte. 65 . gezongen door Ernst Jansz. “Alice vindt zichzelf gemeen”). c c b+. in de brug. Door zijn verliefdheid kan hij zich hier niet tegen verzetten./ men” met “dansen / wil ze / wel met / mij”). Deze opluchting wordt nog duidelijker wanneer in de coda de achtergrondzang de zanglijn van het refrein overneemt en de leadzang vrije variaties hierop zingt. Ook de muziek onder streept deze emoties: de coupletten staan in majeur en bevatten alleen basisakkoorden. de brug staat in mineur. De coupletten staan in mineur en duiden op neerslachtigheid van de hoofdpersoon. Voor Alice lijkt het een wat gemeen spelletje. en in het refrein wordt er weer gedanst in majeur en op basisakkoorden.9 (Dansen met) Alice Dit lied. De refreinen staan juist in majeur en accentueren de opluchting. gepikeerd: het aantal lettergrepen verdubbelt dan ook (vergelijk “zie / dan / dat / hij / toch / nog / is / ge . kan beschouwd worden als een epische monoloog: een vertellende ik-figuur onthult geleidelijk de situatie waarin hij zich bevindt. De woordkeuze is alledaags. zelfs een beetje kinderlijk (“ik ben ontzettend blij”. wat huilerige motiefje in de achtergrondzang (“oe didi oe oe”) lijkt zijn ware emoties te verraden.De muzikale omlijsting onderstreept de tekst. met nevenakkoorden. maar in de coupletten is sprake van een strak rijmschema: *a a b. maar ze houdt hem aan het lijntje./ ko. De zang is aanvankelijk licht geknepen en suggereert dat de ik-figuur zijn emoties probeert te bedwingen. D. De ik-figuur voelt zich afhankelijk en zit gevangen in de roes van de verliefdheid. dan zwijmelend . Centraal staat de ongelijkheid in een eenzijdige liefdesrelatie: Alice heeft een relatie met een ander.

Dat je “in je eigen lot” ontwaakt. die als sleur kunnen aanvoelen. duidt op een zekere machteloosheid om het leven een eigen draai te geven. vormgegeven als een schetsmatige vertelling en verteld vanuit een personaal perspectief. Opmerkelijk is het gebruik van ‘je’.1 Bagagedrager De tekst van dit lied is te beschouwen als een lyrische monoloog in de directe rede. Bijvoorbeeld: wordt in de eerste coupletten een droom beschreven? (“je droomt wel vaker van een feest. ‘de versteende vingers door de kou’ en de titel van het lied wel wordt gesuggereerd – goed bij aan. magisch moment (als verwijzing naar de sprookjesachtige wereld van de oude jeugdserie Ti-Ta-Tovenaar?). wanneer men de eigen uitspraken wil objectiveren. maar na verloop van tijd besef je steeds beter dat je het toch bij het verkeerde eind had. lijken hier centraal te staan. maar ook op een tegenstelling tussen deze droom en eerdere dromen. Op de fiets kun je ook goed ‘luisteren naar de wind’. “de snelweg suist”) dringen op dat moment in het bewustzijn van de ‘je-persoon’ door. maar hier ben je nog nooit geweest”) Het woord ‘maar’ kan zowel duiden op een tegenstelling tussen droom en werkelijkheid. deze doet vermoeden dat de ‘je-persoon’ hier in ieder geval weer wakker is: enerzijds kan “opeens staat alles stil” opgevat worden als een droomachtig. Dromen kunnen evenwel ook heel realistisch zijn. Het vijfde couplet is te beschouwen als een overdenking van dagelijkse algemeenheden (“’t is altijd wat”) naast het waarschijnlijk figuurlijke “de onverharde wegen die je naar hier hebben geleid”: dit lijkt een metafoor voor de moeite die is gedaan om te zijn waar je nu bent. maar door ‘het stuur vasthouden’. Hier sluit het moeizame fietsen door de kou uit het zesde couplet – waarbij ‘moeizaam fietsen’ niet letterlijk in de tekst staat. Het bevestigt de dromerige sfeer. Ook het refrein duidt op ontwaken (“de dag begint”).Spinvis (2002) S. maar in het geval van een ‘luistertekst’ de mogelijk wat passieve luisteraar activeert. (In De talen van mijn tong gaat het heel illustratief over “een wolk die op Arafat leek”. zeker ook omdat kijken naar de wolken veelal met dagdromen wordt geassocieerd. De in het refrein beschreven geluiden (“de baby huilt”.Spinvis . tenzij hiermee ‘luisteren naar de stilte’ wordt bedoeld. Daarbij wordt “je” in gesprekken vaak gebruikt in de algemene betekenis van “men” of in de betekenis van “ik”. De grens tussen droom en werkelijkheid en gevoelens van desoriëntatie en overgeleverd zijn. Opvallend is de passage “lig je weer in je eigen bed” in de vierde strofe.” 66 . ‘Luisteren naar de wolken’ is moeilijk letterlijk op te vatten. wat gaat er dan door je heen? Je denkt in eerste instantie: ‘het zal wel niet waar zijn’. kan duiden op de dagelijks terugkerende elementen van het leven. hetgeen bij een leestekst waarschijnlijk vervreemdend zou werken. anderzijds is het moment van ontwaken na een heftige droom ook een moment waarop de omgeving weer stil staat.121 Het schetsmatige van de vertelling zorgt voor open plekken. zeker wanneer men het gevoel heeft deze sleur niet te kunnen doorbreken. Dat het refrein enkele keren wordt herhaald.) 121 Bijvoorbeeld: “Tja. Zinnen als “hoe kom je hier vandaan” en “waarheen wou je dan wel gaan” doen juist weer wel aan een droom denken. De beschreven situatie op het feest (“iedereen kijkt voetbal en een vent zeurt aan je kop”) is an sich realistisch en hoeft dus niet per se op een droom te duiden.

“Ik weet niet wat je er nu van vindt” kan duiden op een afstand tussen de ‘jij’ en de verteller. en cryptisch. In het tweede couplet is het eindrijm nog uitgebreider: “hemelsnaam” “vandaan”-“gaan” en ook de alliteratie is geïntensiveerd: “wat wil”-“wegkomt waarheen wou”. Het langzame tempo en de synthesizersolo’s tussen de coupletten versterken het dromerige effect van de muziek. nu gekoppeld aan een roesmotief. De afsluitdijk in het achtste couplet is weliswaar geen onverharde weg. bijvoorbeeld. gesprek) aan het eind. zowel in droom als werkelijkheid. 67 .) Als we de titel op mogen vatten als een aanwijzing richting het thema of de boodschap. “kom”-“kom”-“wegkomt”. Het taalgebruik is voornamelijk alledaags: de tekst wekt de suggestie van een informeel gesprek. als iemand die veel ervaringen heeft opgedaan (op “de onverharde wegen die je naar hier hebben geleid. zoals die ook in het refrein wordt gesuggereerd. De titel ‘Bagagedrager’ kan letterlijk opgevat worden. Een dergelijke lezing wordt ondersteund doordat beelden als ‘fietsen op de afsluitdijk” en ‘fietsen tegen de wind’ binnen deze ‘bagagedrager’allegorie te plaatsen zijn. waarin even geen gevoel meer zit. De vertelling dient dan allegorisch opgevat te worden. Om deze reden is de tekst in de eerste plaats te beschouwen als een lyrische monoloog. De muziek bestaat uit een steeds herhalend akkoordenschema. maar ook bij de wiet en de drank en het ‘spoken door je hoofd’. Deze cadans komt overeen met de herhaling uit het dagelijkse leven. Opvallend is tenslotte de sample van telefoongeluiden (kiestoon. op de fiets tegen de wind – de balans van zijn leven opmaakt: enerzijds kijkt hij terug op het verleden (“de onverharde wegen…”). dan zouden we kunnen concluderen dat het zwaartepunt van het lied ligt bij een hoofdpersoon. hier komt het droommotief weer terug. die op diverse momenten – na het ontwaken. anderzijds op de toekomst: dromen en dagdromen bieden inspiratie voor die toekomst. Ten aanzien van de samenhang tussen tekst en muziek valt het volgende op: de vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum. De scheiding tussen droom en werkelijkheid is sowieso niet geheel duidelijk. De vertelling staat dus ten dienste van de momentane overwegingen. De hyperbool “een eeuwigheid” zou kunnen duiden op het feit dat men in het leven soms (te) lang moet wachten op andere. Deze verbindt het nummer met Voor ik vergeet. “hemelsnaam hoe”. enigszins gedesoriënteerd of vervreemd. dat begint met een soortgelijke sample. Kortom: in dit lied wordt geen consistent verhaal verteld. centraal staat de manier waarop de ‘je’ zich verhoudt tot z’n omgeving. Het ‘luisteren naar de wolken’ is de enige uitdrukking die enige vervreemding oproept. de muziek werkt sfeerverhogend. waarin opnieuw het machteloosheidsmotief te herkennen valt. Bovendien zijn versteende vingers niet in staat om te handelen. Niettemin is de tekst – soms niet direct merkbaar – met rijm gelardeerd. maar wel een heel eind fietsen. als onderdeel van een fiets. maar versterkt evengoed de suggestie van een informeel gesprek tussen verteller en luisteraar. betere tijden. levensbeschouwingen van een lyrisch ik.“Iets wat je verlamd [sic]” uit het zevende couplet sluit aan bij de versteende vingers. naast het eindrijm “feest”-“geweest” ook sprake van assonantie – “droomt”-“nooit” – en alliteratie: “vaker”-“vent”-voetbal”. In het eerste couplet is er.

org/wiki/M%26M's#Promotie (laatst geraadpleegd 04-11-2011) 68 . ‘eenzaamheid’. In het refrein blijkt dit vertrouwen toch scheurtjes te vertonen: “soms vanuit een hoek kijken mij dingen aan”. Het betreft hier dus een personage met ogenschijnlijk weinig zelftwijfel. in de zin van een puzzel. zelfpresentaties in de directe rede door verschillende personages. ‘de wetenschap’. 122 Zie: http://nl.2 Smalfilm De tekst van dit lied is op te vatten als een reeks schetsmatige. ‘het noodlot’. “je maakt mij echt niks wijs” wekken niet echt sympathie voor dit personage.wikipedia. met wellicht de radio hard aan. deels ironische. Een Golf GTI is vooral populair onder niet al te hoog opgeleide jonge jongens die nog niet zo lang een rijbewijs hebben. “Je kunt het zien als je de letters van hun naam omdraait” wijst op een raadsel. Deze personages zijn types die menselijke trekken en aspecten van het leven illustreren. Dit vierde couplet lijkt dan ook vooral over de spanning tussen deze twee te gaan. Daarbij: hij verzwijgt de waarheid en is dus onbetrouwbaar. Omdat de nadruk ligt op de reflectie op deze trekken en aspecten. Het raadsel dat door Spinvis aan het begrip waarheid wordt gekoppeld is “een goede vriend.S.’ In het tweede couplet. “ik ben de wetenschap” (zelve). symbool van het geloof. Hij lijkt daarmee de dagelijkse werkelijkheid te ontkennen of te vermijden en ook dit personage is derhalve niet helemaal betrouwbaar. Het lied bestaat uit korte schetsjes van personages. Het begint met beeldspraak: “ik ben een monoliet” (op eenzame hoogte?). waarmee tevens de postmodernistische kijk op fictie en werkelijkheid valt samen te vatten. wordt niets verteld over geslacht of leeftijd van het personage: hij/zij beschrijft zichzelf primair aan de hand van de eigen flat en de Golf GTI. de waarheid achterhaalt hem wel. Uitspraken “’t is alweer woensdag”. Deze abstracte begrippen vergen kennis van het leven om ze te begrijpen en te doorgronden. “gelukkig heeft geen mens me gezien”. nota bene “vanuit de schaduw van de kathedraal”. maar doet feitelijk niks behalve zo nu en dan poseren voor de spiegel. De “vrouw van veertig met een sigaret” uit het eerste couplet vertelt allesbehalve de waarheid: ze is bijgelovig en heeft waanideeën “ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip”. tart het noodlot. Wie in een dergelijk model auto rijdt. niet in je hand”122. noch twijfel aan de wetenschap. De conclusie dat dromen ‘in je hoofd smelten en niet in je hand’ is een toespeling op de vroegere M&M’s-reclameslogan “smelt in de mond. ‘dromen’. die elk gekoppeld worden aan een abstract begrip dat in een variërend refrein nader omschreven wordt aan de hand van een cryptisch raadsel: ‘de waarheid’. is de tekst in de eerste plaats lyrisch. Het personage uit het derde couplet is iemand die blijkbaar graag in dromen leeft: hij doet zich voor als fotograaf en schrijver – allebei beroepen waarbij dromen goede inspiratiebronnen kunnen zijn – . maar altijd te laat” een toespeling op het spreekwoord ‘Al is de leugen nog zo snel. Voor deze vrouw geldt: “de waarheid is een raadsel”. De conclusie “alles is een raadsel en ik weet nog niet in wat voor vorm en in welke taal” zou zowel op de wetenschap als op het geloof kunnen slaan. De wetenschap kan blijkbaar het geloof nooit helemaal verdringen of vervangen. met z’n handen – in daden om heeft kunnen zetten. Deze zelfschets roept de vraag op of het doodrijden van de fietser wel echt een kwestie van noodlot is. De dromen van de hoofdpersoon in dit couplet lijken inderdaad al gesmolten voordat hij ze – door te werken. waarin ‘het noodlot’ centraal staat – “het kost je niks en toch altijd prijs” – .

De muziek bestaat uit een steeds herhalend akkoordenschema. ik hou zoveel van jou”. Niettemin is de tekst – soms niet direct merkbaar – met rijm gelardeerd. In onderstaand voorbeeld staan alle klanken die door middel van rijm aan elkaar verbonden zijn. In de stem is – ten opzichte van de andere nummers – een lichte spot te bespeuren. De ik-figuur lijkt steeds af te dwalen van zijn intentie om iets te zeggen ‘voor hij (het) vergeet’. Uiteraard toont men in deze filmpjes alleen leuke gebeurtenissen en worden pijnlijke momenten niet gefilmd of eruit geknipt. uiteindelijk zegt hij toch wat hij wil zeggen: “ik hou van jou. als nostalgie. onechte lijkt te willen benadrukken. ik weet wel waar ze wonen want je kunt het zien als je de letters van hun naam omdraait. Het terugkerende “voor ik vergeet” is te omschrijven als keerrijm aan het begin van een reeks ellipsen. Het eindrijm is gepaard. Er lijkt geen inhoudelijke betekenis van deze dynamiek uit te gaan. 69 . ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed.Het personage uit het laatste couplet. ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip en sindsdien gaat het met mij niet zo goed. ik ben een vrouw van veertig met een sigaret. de muziek werkt sfeerverhogend. Zijn paradoxale opmerking over eenzaamheid – “wat doet pijn en telt voor twee” – komt daarentegen wel echt en oprecht over: het sluit aan bij het feit dat hij zijn vrouw mist. Bij het vierde couplet en in het laatste deel (de coda) komt de muziek tot een climax. Al deze personages lijken dus min of meer een rol te spelen tegenover hun omgeving. In combinatie met het fragmentarische en schetsmatige123 karakter van de tekst maakt dat verschillende interpretaties mogelijk: 123 Ter verduidelijking: met fragmentarisch wordt ‘van de hak op de tak’ bedoeld. maar de muziek lijkt niet direct invloed te hebben op de betekenis. Deze korte schetsjes kunnen beschouwd worden als smalfilms.3 Voor ik vergeet De tekst van dit lied is te beschouwen als een lyrische monoloog in de directe rede. en dat hij niet alles aan zijn directe omgeving wil tonen. Dit zou de titel kunnen verklaren: smalfilms werden meestal gebruikt voor huiselijke opnames. met schetsmatig ‘vol verwijzingen naar plaatsen en gebeurtenissen die voor een buitenstaander onbekend of niet te begrijpen zijn’. Als coda volgt nog een klankpoëtische versie van het couplet (“na na na…”). de waarheid is een raadsel en dat gaat als volgt: het is een goeie vriend maar altijd te laat S. is ook niet helemaal betrouwbaar: hij doet ‘dingen die hij van zijn dochter niet mag’ en laat mensen in de waan (“en dan lach ik elke keer maar weer mee”). die het gespeelde. Filmpjes dus over familieleden en kennissen. maar vanwege de lange versregels ligt daar weinig nadruk op. Ten aanzien van de samenhang tussen tekst en muziek valt het volgende op: de vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum. Pas bij deze regels blijkt dat er sprake is van een aangesprokene. Ook de vele alliteratie en assonantie valt niet direct op. een weduwnaar in een bejaardenhuis. Het taalgebruik doet alledaags aan en past zodoende ook bij de alledaagse situaties. dikgedrukt.

1) er is sprake van een monologue intérieur; onze gedachten gaan immers ook van de hak op de tak en zijn moeilijk in volzinnen te formuleren; “ik hou van jou, ik hou zoveel van jou” is in dat geval eerder een besef dan een liefdesverklaring; 2) er is sprake van een zekere intimiteit tussen de spreker en de aangesprokene; de tekst is dan te verklaren als een serie introspectieve verzuchtingen waarbij de aangesprokene aan een half woord genoeg heeft om te weten waarop de spreker doelt; 3) er is sprake van een monoloog van een spreker die verward is of concentratieproblemen heeft; de tekst zou dan eventueel aansluiten bij het laatste couplet van het vorige nummer, Smalfilm, waar een weduwnaar in een bejaardenhuis verzucht hoe hij zijn vrouw mist. In de rest van de tekst zijn geen aanwijzingen te vinden die eenduidig op een van deze mogelijkheden wijst. De haast fluisterende zang kan bijvoorbeeld zowel op introspectie (in zichzelf spreken), op intimiteit, of op krachteloosheid duiden. De conclusie “voor ik vergeet en alleen maar lijk te dromen” roept associaties op met (angst voor) dementie, dood, desoriëntatie, vervreemding, hetgeen in alle drie de interpretaties een plaats kan hebben. De kracht van de tekst zit wellicht juist in deze dubbelzinnigheid. Opmerkelijk is de zinswending “dat ik iemand was die van alles wou en niets begreep van de film waarin hij speelde en de lafbek die hij was”. Het lijkt een verwijzing naar het idee dat op het eind van je leven dit leven als een film aan je voorbij trekt: de ik-figuur maakt de balans op en beoordeelt zichzelf als passief, als iemand die veel wilde, maar niks voor elkaar kreeg; als een figurant in zijn eigen leven. Kortom als iemand die geen grip heeft (gehad) op zijn eigen leven. Tekst en muziek versterken elkaar op enkele punten. De vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum. De muziek bestaat uit een steeds herhalend akkoordenschema van zeven maten, terwijl acht de norm is. Door deze onregelmatigheid wordt de luisteraar op het verkeerde been gezet. Dit wordt versterkt doordat de versregels vaak lang zijn en het rijm niet altijd op de verwachte plekken staat. Zie onderstaand voorbeeld:
voor ik vergeet - dat hier een kerk heeft gestaan… voor ik vergeet - dat ik jarig was en een tic-tac in mijn neusgat had toen we naar zeeland zijn gegaan… voor ik vergeet - koninginnedag en wie toen mijn vrienden zijn geweest… en niets meer weet - van straten en examens en vakanties en ruzie op een feest ergens in de Biltstraat waar ik toch niemand kende…

In het laatste couplet is van eindrijm helemaal geen sprake:
voor ik vergeet - vergeten ben van die hersenscan en van die toestand met dat huis voor ik vergeet - en dat ik iemand was die van alles wou en niets begreep van de film waarin hij speelde en de lafbek die hij was, ik hou van jou, ik hou zoveel van jou tot ik vergeet, jou vergeet, jou vergeet, jou vergeet, en nog alleen maar lijk te dromen

Niettemin zorgen hier andere vormen van klankherhaling voor structuur: binnenrijm (“ben”, “scan”), alliteratie (“was” - “wou” - “waarin” - “was”), assonantie (“van” - “dat” - “was” - “alles” - “van” “lafbek” - “was”, “die” - “die” - “iemand” - “niets”). De herhaling van “voor ik vergeet”, “ik hou van jou”, “jou vergeet” versterkt dit effect. De muziek is als dromerig te omschrijven, mede door de neuriënde vrouwenstem (“pa pa pa…”). De productie bevat elementen die aan popmuziek uit de jaren zestig doet denken: met name de galm op

70

de slaggitaar en de strijkers. De accordeon doet denken aan chansons uit die tijd. Dit roept een bepaalde nostalgie op, hetgeen past bij het thema van de tekst. De aanzwellende strijkers verhogen het emotionele effect. In het tweede en derde couplet wordt het begin van elke regel (“voor ik vergeet” en varianten) extra benadrukt door een vervormde tweede stem of een licht geëxalteerd aandoende achtergrondzang. Wanneer we aan deze afwijkingen een thematische betekenis zouden willen toekennen, dan zouden we de vervormde stem kunnen interpreteren als een stem uit het onderbewuste (waar de vergeten herinneringen steeds verder wegzakken) en de achtergrondzang als de stem van de hartstocht, die steeds meer de overhand neemt. In de intro van het nummer horen we een telefoonsignaal dat op een verbroken verbinding duidt, hetgeen past bij het vervreemdings- of desoriëntatiemotief.

S.4 Astronaut De tekst van dit lied is te beschouwen als een lyrische monoloog in de directe rede. Het fragmentarische en schetsmatige karakter van de tekst biedt weinig houvast voor een eenduidige interpretatie. Het eerste deel lijkt het meeste op een monologue intérieur; er is geen concrete aangesprokene: een gesprek met een astronaut heeft immers – zeker wanneer deze in de ruimte vertoeft – veelal niet een dergelijke strekking. De tekst is dan te beschouwen als een reeks overdenkingen of fantasieën van een lyrisch ik. De beeldspraak van dit deel is binnen de ruimtevaartisotopie te plaatsen. Het tweede deel is realistischer van karakter. Er lijkt sprake van een afscheid. De aangesprokene gaat lange tijd weg – een parallel met de astronaut – en krijgt enkele levenslessen toevertrouwd. Evenwel, vooral de regel “geef de liefde wat ze vraagt” doet in de context van ruimtevaart vreem d aan en dit doet vermoeden dat de astronaut een metafoor is voor bijvoorbeeld een kind dat 'het nest verlaat', de wijde wereld in trekt. De duisternis is in deze context een metafoor voor het onbekende dat voor ons ligt. In deze interpretatie ligt het perspectief bij de ouder van een kind dat uit huis gaat of een andere grote stap in het zelfstandig worden zet. Deze ouder reflecteert op het loslaten van controle, de angst dat er definitief iets verloren gaat of dat er iets mis kan gaan – “als je soms verdwaald [sic]”, “hou je haaks en kijk goed uit” –, maar er ook vertrouwen in heeft dat de toekomst liefde en een “wonder” in petto heeft. De beeldspraak rondom de astronaut versterkt dit: science fiction, dromen over ruimtevaart, het verkennen van de wereld en het heelal zijn onderdeel van veel jongensdromen, of algemener: kinderfantasieën. Binnen deze allegorie past ook nog de metafoor “astraal verzilverd kind”, wat wellicht duidt op een ‘ster’, maar ook betekent: iemand die het ver schopt. Zilver doet daarnaast ook denken aan de kleur van een astronautenpak, waarmee iemand goed beschermd wordt ingepakt. Ten aanzien van de samenhang tussen tekst en muziek valt het volgende op: de vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum, de naar een climax toe werkende muziek werkt sfeerverhogend, maar de muziek lijkt niet direct invloed te hebben op de betekenis. De echoënde herhaling van bepaalde regels en de deels vervormde zangstem geven evenwel een dromerig tintje. Deze computerachtige stem roept mogelijk wel associaties met technologie en ruimtevaart op. Er is sprake van gepaard eindrijm, dat alleen doorbroken wordt in de regels “en als je soms verdwaald [sic], ga rechtdoor en wees niet bang”. Dit valt niet erg op omdat deze regels worden

71

herhaald door de achtergrondzang. Niettemin zou de achterliggende gedachte kunnen zijn dat het ‘verdwalen’ kracht wordt bijgezet door ook even in het eindrijm te verdwalen. Naast het eindrijm valt ook de alliteratie op: “geen gewicht”, “zingen zacht”, “wonder dat je wacht”.

S.5 Ronnie gaat naar huis De tekst van dit lied is te beschouwen als een monoloog in de directe rede met lyrische, epische en dramatische elementen. Dramatisch zijn bijvoorbeeld regels als “kijk maar in zijn tas”, “heb je het al gehoord” en “ik zei toch dat het kon”. Lyrisch zijn bijvoorbeeld regels als “en als de bus dan stopt, zal de maan van zilver zijn, wordt het zomer voor altijd, in het huis waar Ronnie woont”. Het fragmentarische en schetsmatige karakter van de tekst veroorzaakt open plekken. De belangrijkste daarvan zijn: wie is Ronnie en wat was er met Ronnie aan de hand? Ronnie komt wat kinderlijk over door “de schelpen” en “de poster”. Niettemin wordt naar hem verwezen als “een andere man”. Hij heeft een tijdje in een inrichting of tehuis gezeten – “het ging een tijdje slecht maar dat is nou voorbij”, “het spook is uit zijn hoofd”. De situatie leek heel lang uitzichtloos (Ronnie was ‘met tellen gestopt’), maar nu hij naar huis mag lijkt het “zomer voor altijd”. Hoe realistisch dit is, staat verder niet ter discussie, maar het komt over als een naïeve gedachte die past bij de belevingswereld van Ronnie. Uit de tekst spreekt een vertedering of bewondering voor deze naïviteit: “zijn glimlach maakt het zomer voor altijd”. Ten aanzien van de samenhang tussen tekst en muziek valt het volgende op: de vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum; de muziek werkt sfeerverhogend, maar lijkt niet direct invloed te hebben op de betekenis. Dat een kinderkoor de achtergrond verzorgt, versterkt de suggestie dat Ronnies belevingswereld wat kinderlijk is. In de coda is ook een sample van een kind te horen dat “Ronnie! Ronnie!” roept. Opmerkelijk is voorts dat de tekst in de brug, met name de regel “als je met tellen bent gestopt”, mompelend, in ieder geval moeilijker verstaanbaar wordt gearticuleerd. Dit staat in contrast tot de bijna juichende voordracht in de coupletten, hetgeen lijkt te benadrukken dat er over de feiten rondom de opname van Ronnie alleen in verdekte termen wordt gesproken. Opmerkelijk is dat er in deze tekst weinig sprake is van rijm. Het aanwezige rijm (“uur” – “muur”, “strand” – “man”) lijkt eerder toeval dan regel.

S.6 In de staat van narcose De tekst van dit lied is te beschouwen als een monoloog in de directe rede met lyrische en dramatische elementen. Dramatisch (een situatie of dialoog zo realistisch mogelijk uitdrukkend of nabootsend) zijn bijvoorbeeld regels als “dokter, ik zie vlekken op de zon” en “man rot toch op, er is geen bewijs, kijk wat er staat”. Lyrisch (reflectief, momentaan) zijn bijvoorbeeld regels als “alles is zo mooi, alleen wat verder weg, ik zie nog wel wat wazig en ik weet niet wat ik zeg”. Het fragmentarische en schetsmatige karakter van de tekst biedt weinig houvast voor een eenduidige interpretatie. De tekst heeft kenmerken van een monologue intérieur, bijvoorbeeld in regels als “ik ben nog steeds verdoofd, ik heb nog steeds de tune van de Power Rangers in mijn hoofd”. De titel In de staat van narcose ondersteunt een dergelijke lezing: het perspectief ligt dan bij

72

dag uit bewijs dat God niet bestaat. Kinderen leggen beslag op een groot deel van de levensruimte van hun ouders. een jeugdanimatieserie op televisie. De laatste regels van het eerste couplet en de eerste regels van het refrein doen denken aan een kijkje achter de schermen bij een televisieprogramma en duiden dan op een indirecte. er is geen bewijs. Gebeurtenissen trekken als het ware als een film aan zijn ogen voorbij. in scène gezette ‘werkelijkheid’. “man rot toch op. “ik ben nog steeds verdoofd”). hetgeen hier de aanleiding vormt tot metafysische bespiegelingen aan de hand van de flarden ‘werkelijkheid’ die door weten te dringen. het wachten op het laatste oordeel? Hier worden door associatie de woorden ‘narcose’. Letterlijk. waar de dode meeuwen zingen…” waar de ik “morgen of wat later” naar toe gaat vooruitwijzingen naar de dood? En is het “blijven wachten”. Hij heeft evenwel een ander adres – een ander adres dan voor de operatie? Wellicht betekent dit dat hij is veranderd door de narcose. maar ook door het beeld “ik zweefde over steden maar nu lig ik hier neergesmakt op het beton”.iemand die door een bewustzijnsvernauwing of roes geen. om niet-rationeel verklaarbare zaken te kunnen begrijpen. kijk wat er staat dan” lijkt op een flard uit een gesprek over het geloof en vertegenwoordigt het tegenovergestelde standpunt: gelovigen zijn blind voor de werkelijkheid. De fakkel en het kruis uit het tweede couplet zijn religieuze symbolen. Zijn “de dode zee. waarin wordt beschreven hoe het water uit de tempel via de Jordaan de Dode Zee instroomt. de grens tussen droom en werkelijkheid niet meer kan trekken en geen grip op zijn gedachten. waardoor ‘de kooi’ al gauw ‘te klein wordt’. “je shaked [sic] en je kooi is te klein” zou kunnen duiden op de motivatie voor een zoektocht naar iets hogers als geloof. Anders geformuleerd: het gebruikelijke denkraam is ‘te klein’ om mystieke ervaringen – “je shaked” – te verklaren. De laatste regels van het refrein verwijzen weer meer letterlijk naar het ontwaken uit een narcose of droom. Moeilijk te interpreteren zijn de woorden “dag in dag uit”: wellicht ziet de scepticus dag in. ‘droom’ ‘slaap’ en ‘dood’ met elkaar in verband gebracht. waarmee twijfel aan de grip op de werkelijkheid wordt uitgedrukt. het lopen over straat lijkt te duiden op het uitdragen van dit geloof. de droom. De eerste regel van het derde couplet valt te interpreteren als een flard werkelijkheid: een taxi brengt de patiënt na zijn opname naar huis. gedesoriënteerd is. Het tweede refrein verwijst opnieuw naar het ontwaken uit de narcose. hetgeen een terugkeer in de werkelijkheid uitbeeldt. dit valt wel in relatie te brengen tot het zoeken naar iets hogers als geloof. In de ‘staat van narcose’ komen duidelijk allerlei zekerheden onder druk te staan. geen concentratievermogen heeft. De verwijzing naar de tune van de “Power Rangers”. of nog steeds in 73 . of een vervormd contact heeft met de buitenwereld. hoop en liefde. het water zoet maakt en leven brengt. suggereert het opduiken van jeugdherinneringen. waarop de scepticus wellicht zal verzuchten “neem dan godverdomme geen kind… dan”. Deze tegenstelling wordt extra benadrukt door de vloek “godverdomme”. doordat de ‘patiënt’ de dokter roept. Wat is de betekenis van het vissen op dode vissen? De eerdere verwijzingen naar het geloof doen vermoeden dat dit een verwijzing betreft naar het bijbelverhaal Ezekiël 37:8-12. Een gedetailleerde bestudering van de tekst levert de volgende inventarisatie op: De eerste regels zijn op te vatten als droom of hallucinatie en lijken te verwijzen naar het ontwaken uit een narcose of een droom. de verwarring (“ik weet even niet meer zo gauw… wat ik zeggen wou”.

De reiger staat in het Christelijke geloof symbool voor de goede gelovige. Verder lijkt de muziek niet direct invloed te hebben op de betekenis. dit twijfelen of we dood gaan moet haast wel het standpunt van een gelovige zijn. De lengte van de betreffende regels (in aantal lettergrepen) is eveneens onregelmatig. In het derde. In de tweede regel vinden we opnieuw een verwijzing naar de bijbel “biddend in de schaduw staat een reiger met een bijbel en een mes”. de muziek werkt sfeerverhogend. press play!” zegt. wat was de grap? en toch blijft er altijd iemand liggen in de cirkel (in de cirkel) *…+ man rot toch op.com/Symbolenboek/r/symbool.verwarring is. Kortom: ‘de staat van narcose’ wordt hier in verband gebracht met begrippen als ‘religie’. de verwarring... De achtergrondzang in de refreinen en de coda is klankpoëtisch te noemen: deze kan geïnterpreteerd worden als het onrustig zuchten en steunen van iemand die in een heftige droom verkeert. je shaked [sic] en je kooi is te klein je wordt door de lampen verblind man neem dan godverdomme geen kind. een zwart paard kan symbool staan voor de dood. Frasen als “nog wat beperkt” en ”nog steeds van glas” lijken opnieuw te verwijzen naar het ontwaken uit de narcose. De tekst is grotendeels van gepaard eindrijm voorzien. De regel “ik zweer dat ik een pony zag. verlengde refrein lezen we: “weten doe je ’t nooit.. te weten ‘de gelovige’  ‘de analyserende scepticus’. Aan het begin van het lied is een sample te horen waarin een computerstem (uit een computerspelletje?) “Hello. In het eerste fragment is het afwijken van het rijm op te vatten als een illustratie van het missen van de grap (even niet opgelet).com/Symbolenboek/m/symbool.htm (laatst geraadpleegd 22-10-2011). ‘droom’. 74 . Daarna volgt opnieuw een weergave van het ontwaken uit de narcose. maar deze betekenis is in deze tekst moeilijk te plaatsen.%20Reiger. ‘desoriëntatie’ en ‘drugs’. maar in principe gaan we dood”.124 Het mes wordt bij het duiden van dromen gezien als symbool voor analyseren en differentiëren. omdat de reiger op dezelfde plaats slaapt en eet. dag in dag uit. In het tweede geval kan het ontsporen van rijm en metrum worden opgevat als het ontsporen van een heftige discussie.psychowerk. Aan het einde van de eerste drie coupletten wordt dit rijm steeds doorbroken. iedereen lacht.125 Uitgaande van deze betekenissen komt in de tegenstelling ‘reiger’  ‘mes’ de tegenstelling uit het tweede couplet terug.). de droom. Hier is dan opnieuw een verband te zien tussen ‘narcotica’ en ‘dood’. Ten aanzien van de samenhang tussen tekst en muziek valt het volgende op: de vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum. dode vissen in mijn net daar zal ik blijven wachten. de droom.psychowerk. camera drie is overbelicht. de verwarring (“een beetje instabiel” etc.htm (laatst geraadpleegd 22-10-2011) http://www.%20Mes.. Weliswaar is er sprake van rijm: “verblind man” 124 125 http://www. Het ‘bidden in de schaduw’ doet daarbij denken aan de twijfelende wetenschapper uit Smalfilm: “soms vanuit een hoek kijken mij dingen aan vanuit de schaduw van de kathedraal”. misschien ben ik wel dood” lijkt ook weer symbolisch: ‘white horse’/’white pony’ is slang voor bepaalde drugs (met name cocaïne).. De syncopische baslijn lijkt het zwalkende lopen van de ik-persoon te benadrukken.. ‘dood’. Het mes wordt daar ook besproken als fallussymbool. er is geen bewijs kijk wat er staat. dan *…+ trage dode golven. vaak in de context van overspel.

of op iemand die de herfst koestert en graag zwelgt in de melancholie die verbonden is aan de herfst? Slaat het op de auctoriale verteller door wiens ogen we mogelijk in het couplet de scène zagen? Of is het de – blijkbaar eenzame – man. S. je vraagt je af wie morgen in z’n auto rijdt”. “De man is doodgegaan”: is dit de man uit het eerste couplet? De dood van de man wordt als iets banaals voorgesteld: “daar ligt ie nou.7 Herfst en Nieuwegein De tekst van dit lied is te beschouwen als een lyrische monoloog met epische elementen. Slaat het ‘samen zijn’ op twee mensen. mineur. is dan een periode waarin de liefde meer en meer afwezig is. verenigd met datgene. maar ook op de dood (“de eeuwigheid” is voor mensen alleen te bereiken in de dood). met zijn langer wordende nachten. Ten aanzien van de samenhang tussen tekst en muziek valt het volgende op: de muziek bevestigt de sfeer: melancholisch. langzaam. zoekt de weg. Het eerste couplet schetst een scène: een man met een auto bij een rivier zoekt de weg op een informatiebord (“U bevindt zich hier”) in Nieuwegein. In cellofaan verpak je evenwel iets om het langer te kunnen bewaren. s’nachts [sic] in Nieuwegein”. Het fragmentarische en schetsmatige karakter van de tekst biedt weinig houvast voor een eenduidige interpretatie. 75 . is het refrein introspectief. maar ook op het perspectief van de man die op de kaart kijkt. Waar het couplet nog enigszins beschrijvend is. In het laatste geval is de pauze die na ‘wachten’ ontstaat natuurlijk op te vatten als een uitbeelding van het wachten. De vraag is hoe refrein en couplet met elkaar in verhouding staan. zoals in het eerste couplet bijvoorbeeld “lig” – “overbelicht” – “lacht” – “liggen”. Anderzijds heeft de man nu juist al dit banale achter zich gelaten en is hij opgegaan in de eeuwigheid. Het vrij ongebruikelijke akkoordenschema. maar niet volgens een strak patroon. De regel “vanaf hier is alles wat het lijkt” – en dus geen droom of vervormde werkelijkheid? – lijkt te slaan op het perspectief van een auctoriale verteller. Rijm speelt geen nadrukkelijke rol in deze tekst. Er is geen opvallende alliteratie of assonantie. Er is sprake van eindrijm. maar deze rijmwoorden staan op een onverwachte plek.– “kind dan”. die de weg kwijt is? Het tweede couplet lijkt terug te keren naar de scène uit het eerste couplet: “De liefde slaapt in donker cellofaan. dat slechts zelden en evenmin op regelmatige momenten op het basisakkoord (tonica) uitkomt (doordat vierkwartsmaten worden afgewisseld met tweekwartsmaten). is zij blijkbaar niet aanwezig. Wanneer de liefde slaapt. veroorzaakt samen met de eentonige stem.en gitaarloops (steeds herhaalde samples) op de achtergrond voor een zekere onrust of onbehaaglijkheid bij de luisteraar. De herfst. De man is dus gedesoriënteerd. Verder is er op onregelmatige plekken nog allerlei alliteratie en assonantie te vinden. wanneer je het tijdelijk niet nodig hebt. wat “zweeft tussen de snelweg en de maan”. Vanuit welk perspectief moeten we “altijd samen zijn” interpreteren? De frase kan slaan op liefde.

het verschijnsel waarbij men betekenisloze klanken uitbrengt. zoals in het eerste couplet. vanuit de grond van zijn hart gaat zeggen. en een liedtekst in het bijzonder. ze had de juiste huid. zoals in het tweede couplet. maar wel met een herkenbare prosodie. ook jij zag er fantastisch uit” zouden vanwege de herhaling als refrein beschouwd kunnen worden. ze had een hele leuke baan”? De lengte van de overige coupletten varieert bovendien. Er kan immers sprake zijn van een diepere betekenis of boodschap. Tekst en muziek zijn vrij autonoom. maar de muziek lijkt niet direct invloed te hebben op de betekenis. Merk op dat de prosodie van het zinnetje “Hee. 76 . Hoewel de tekst elementen van een vertelling heeft en door het gebruik van ‘je’ de suggestie van een dialoog wekt. dat is grappig zeg” die van een gesprek nabootst. de muziek werkt sfeerverhogend. De regels “Ze had de juiste naam. en zich dus aan de prosodie van het lied onttrekt. bijvoorbeeld bij een psychose. althans wanneer we een onderbreking in de zang van minimaal een versregellengte als afbakening beschouwen.S. Dit verschijnsel komt men in religieuze context tegen als onderdeel van rituelen. op drie niveaus betekenisloos kan zijn om op een dieper vlak toch weer een betekenis uit te dragen. Het lied lijkt zijn eigen betekenis te relativeren.9 Limonadeglazen wodka De tekst van dit lied is te beschouwen als een lyrische monoloog. ze had iets prachtigs aan. volksmond kondigt deze zinswending veelal aan dat de spreker iets gemeends. is de tekst evenwel primair als lyrisch te beschouwen. “in alle talen van mijn tong” lijkt te verwijzen naar de dubbelzinnige betekenis van ‘tongue’ in het Engels (waar het zowel ‘taal’ als ‘tong’ betekent). 2) leugens of verzinsels vertellen.8 De talen van mijn tong De tekst van dit lied is te beschouwen als een lyrische monoloog. De vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum. hoewel de tekst elementen van een vertelling heeft en door het gebruik van ‘je’ de suggestie van een dialoog wekt. In dit geval benadrukt de frase juist het fictieve aspect: een dichter kan van alles zeggen. is de tekst als geheel te beschouwen als een metatalig spel aan de hand van losse gedachten. hoewel deze herhaling slechts in de achtergrond hoorbaar is. Bovendien: wat dan gedaan met “Ze woonde in Madrid. Er is geen duidelijk patroon van coupletten en refreinen. maar de meest voor de hand liggende interpretatie is toch dat het hier slaat op 1) het zingen van betekenisloze woorden. Aangezien de vertelling fragmentarisch is en ten dienste staat van de reflectie van een lyrisch ik en de aangesprokene schittert door afwezigheid. of 3) een reeks zinnen zonder onderlinge samenhang uitspreken. maar in het refrein blijkt dat “het *…+ nooit gebeurd *is+ maar *…+ evengoed een soort van waar”. Het eerste couplet omvat dan vier regels. maar vooral naar ‘tongentaal’ (in het Engels: ‘speaking in tongues’). In het eerste couplet beweert de ik-figuur van alles. maar dat hoeft geen betrekking te hebben op de werkelijkheid om “evengoed een soort van waar”te zijn. klankpoëzie – “na na na na” – zoals in het refrein. Het “ik zal je zeggen…” is dus dubbelzinnig: in de spreektaal c.q. Beide contexten zijn te verbinden aan thema’s op deze plaat. maar ook in medische context. maar demonstreert niettemin hoe fictie in het algemeen. S.

het tweede en het derde drie regels.10 Regen en patchoulli De tekst van dit lied is te beschouwen als een reprise of coda bij Herfst en Nieuwegein. Ook de tijd samen wordt wellicht mooier voorgesteld dan het was. waarvan de ik-persoon in de loop der tijd vervreemd is geraakt – zoals ook blijkt uit het “ouwe hoofd”. Deze jaren werden kennelijk in een roes beleefd. ‘tranen’ en ‘cake’: een crematie dus. Het verlengde laatste couplet leest aanvankelijk als een opsomming van trivialiteiten uit het leven van de ik-figuur (“ik had een film gezien”. zonder dat hij er enige grip op krijgt. De woorden in dit couplet lijken op gemengde gevoelens te duiden: zijn traan is eerder het gevolg van de as in zijn oog dan van zijn verdriet. Deze berustte op een tegenstelling: de vriend was blijkbaar een knappe. Dit (muzikale) motief komt aan het eind weer terug en vormt een contrast met de luchtigere stijl (zowel qua zang als qua muziek) van het tussenliggende gedeelte. als ik me niet vergis” in het tweede couplet. de ceremonie beschrijft hij als lachwekkend: “Wat zou je lachen om die vent. De regels “ik zou je vragen hoe het is en ik had je niet gelooft [sic]” verwijzen naar het verschijnsel dat tussenliggende jaren vaak rooskleuriger voorgesteld worden. Hij lijkt op de ‘lafbek’ uit Voor ik vergeet wiens leven als een film aan hem voorbij trekt. S. Het lijkt alsof een gevoel van nostalgie en een gevoel van afgunst om voorrang strijden. met zijn cake en die foute tune”. stoere vent (“je zag er goed uit”). 77 . “toen ging de telefoon”). In het derde couplet wordt de relatie tussen de twee vrienden nader beschreven. ze had een hele leuke baan”. terwijl de ikfiguur “veel te bang” was. De eeuwigheid lijkt hier niet op de dood te slaan. het quasirefrein omvat eveneens drie regels en het laatste couplet acht regels. Het quasirefrein lijkt te verwijzen naar de bruiloft van de vriend (“ze had iets prachtigs aan. zoals in Herfst en Nieuwegein. Het betreft een afwezige vriend. Dit suggereert dat de opgewektheid in de stem van het personage slechts schijn is. blijkens de regels “het was een mooie tijd. Deze romantisering hangt waarschijnlijk samen met de “limonadeglazen wodka” die ze destijds samen dronken. hetgeen de suggestie wekt dat hij passief is en een saai leven leidt. een paradox aangezien een zekere vertrouwdheid immers inherent is aan een vriend. begeleid door strijkers. Deze dubbele gevoelens worden geaccentueerd in het muzikale arrangement: in de intro horen we achtergrondstemmen (“ooooh”. die mij op dit spoor zette naar aanleiding van opmerkingen die Erik de Jong (alias Spinvis) tijdens een concert over deze tekst maakte. maar juist op het steeds 126 Met dank aan Bart Haverkort. Bij nadere beschouwing126 blijkt er echter meer aan de hand. Het telefoontje zorgt er immers voor dat hij ergens naar toe gaat waar sprake is van ‘as’. ook jij zag er fantastisch uit”) en verklaart waarom de vriend uit het zicht is geraakt: “ze woonde in Madrid. Het eerste couplet begint met een aanroep aan een “vreemde vriend”. “aaaah”) die verlangen en pijn lijken uit te drukken. wanneer men elkaar na lange tijd weer tegenkomt.

org/wiki/Patchouli (laatst geraadpleegd 04-11-2011) 78 . Het wordt geassocieerd met het roken van cannabis. Het begin – “Regen” – sluit aan bij de herfst uit Herfst en Nieuwegein.”127 Het nummer eindigt in een zeer langgerekte fade out. De titel lijkt te duiden op deze deling in het lied. volgt een instrumentale uitbarsting. aangezien het gebruikt wordt “om de geur van canabis [sic] te verdoezelen. 127 Zie: http://nl. ook qua stemming. bijvoorbeeld als wierook.herhalende leven van alledag op aarde “de aarde draait en door de straten rijdt het laatste sluipverkeer.wikipedia. gevolgd door een rustiger derde gedeelte. en morgen weer…” Na het korte stuk waarin deze tekst gezongen wordt.en smaakstof wordt gebruikt. De luchtigere stemming in het laatste gedeelte valt te verbinden aan “Patchoulli”: patchouli is een kruid dat als geur. waarin slechts klankpoëtisch (“pa pa pa”) wordt gezongen. en morgen weer.

waarmee het centrifugeren van de was wordt bedoeld. Opmerkelijk is ook de vergelijking “mijn 128 De vereniging die in de muziekbranche de afdracht van auteursrechten door gebruikers en verdeling onder de rechthebbenden regelt en dus deels verantwoordelijk is voor het inkomen van de betrokken artiesten. ‘nigger’. leven). Met name in de eerste twee coupletten – van respectievelijk Willy Wartaal en Faberyayo – staat het volwassen worden centraal. Het taalgebruik bevat zowel alledaagse als creatieve. Op zinsniveau is er nogal eens sprake van samentrekkingen en ellipsen als “Deurwaarder wist precies. ze feestten en dronken veel. In het derde couplet – van Vjèze Fur – wordt een té burgerlijke levensstijl (“meubelboulevard”. maar het is op grond van alleen dit eerste nummer niet eenduidig of de draak wordt gestoken met de feestbeesten of juist met de ‘beleefde volwassenen’. ‘Appie’ en Blokker roepen zekere burgerlijke associaties op. hoewel de verschillen tussen de verschillende personages klein zijn. Aanvankelijk lijkt het alsof ‘De Jeugd’ zich hier als rolmodel voor de Nederlandse jeugd presenteert. in de vorm van ironische zelfbeschrijvingen met epische en lyrische elementen. “manicure”. Qua beeldspraak valt het gebruik van namen als ‘Buma’128.q. Er is sprake van een meervoudig perspectief. maar die tijd. Ondanks enkele verschillen versterken de uitspraken van de verschillende personages elkaar. waarmee een contrast met het sterrenbestaan wordt bewerkstelligd. mezelf thuis uit te schrijven”. maar lijkt niet van invloed op de betekenis.1 Zo volwassen. “ik wou alleen maar nemen. daar deze ‘voornemens’ in de rest van de teksten op het album regelmatig onder druk komen te staan. en de coda. In deze zelfbeschrijvingen staat steeds de tegenstelling tussen verleden en heden centraal. 79 . hoewel ze nog wel graag naar ‘meisjes met korte rokken kijken’. ‘party time’ en het archaïsme ‘slingeren’.De Lachende Derde (2010) J. De muziek bestaat uit een steeds herhalend akkoordenschema. altijd feest. Op woordniveau vallen de volgende taalvariaties op: Engelse leenwoorden als ‘gesnitched’. is nu geweest”. moeten met een korreltje zout worden genomen. afwijkende elementen.De Jeugd van Tegenwoordig . party time is voorbij”. burgerlijk leven (“mijn geduld is nu lang als vloei”) en ze hebben hun zaken op een rijtje. in de vorm van een tegenstelling tussen vroeger en nu. met onder andere de regels “Vroeger was het. “espressootje”) evenwel geridiculiseerd. ik werd gesnitched door de buren” en “Om die nigger vooruit te blijven. Er is dus waarschijnlijk sprake van ironie. Het refrein. Deze tegenstelling wordt karikaturaal uitvergroot: vroeger konden ze niet met geld omgaan en waren ze onrustig. Het refrein wordt gemarkeerd door een licht afwijkend arrangement en een door een vocoder vervormde stem. Tekst en muziek zijn grotendeels autonoom: de vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum. Deze zijn als metonymiae te beschouwen: met Buma wordt gedoeld op de inkomsten die verdiend werden met de muziek. nu is het tijd om te geven (c. Bovendien wordt het gezongen met een wat verdraaide stem en een ongewone prosodie. ‘boy’. zo beleefd De tekst van dit lied is te beschouwen als een reeks monologen in de directe rede. In het refrein komen zij steeds samen tot dezelfde conclusie. nu leiden ze een rustig. ‘Appie’ (=Albert Heijn) en ‘Blokker’ op. ‘face’.

met daartussen een onregelmatig aantal onbeklemtoonde lettergrepen. [1] rekeningen [1] lijp. De beklemtoonde lettergrepen in dit lied lopen parallel met de tellen van de vierkwartsmaat en alle versregels worden binnen dit metrum ingepast. waarbij sprake is van een constant aantal heffingen (benadrukte lettergrepen).129 Vergelijk onderstaande fragmenten. Ook de pauzes tussen woorden kunnen een vaste lengte hebben en beklemtoond worden.geduld is nu lang als vloei”. Het metrum vertoont overeenkomsten met het heffingsvers. maar ook versregels waarin het aantal onbeklemtoonde lettergrepen regelmatig is. [1] tijd ging m’n [1] [2] never op [2] je boy was [2] Buma op aan [2] [2] [3] ik had schijt [3] tijd [3] laks [3] paks. maar dit lijkt een verwijzing naar lange vloei. Er zijn weliswaar versregels waarin het aantal beklemtoonde lettergrepen afwijkt. maar die [2] [3] tijden zijn ge[3] eigenlijk het [3] Nuchter zijn miste ik [1] [2] 129 Dit inzicht is ontleend aan Bradley (2009) p. 80 . [3] [4] [4] [4] Al[4] Ik was [4] Betaalde *…+ Ik [1] kijk in de [1] eindeloos ge[1] [2] [3] [4] face Door het [4] weest [4] meest [4] spiegel naar de lijnen in me [2] feest. waarvan de notatie is aangepast aan het metrum: Vroeger was ik [1] lijp. die wordt gebruikt bij het roken van hasj en wiet. Vloeitjes zijn immers niet bepaald lang. 8-12.

ik had schijt”) en alliteratie (bijv. admired. dan strijk ik mijn sokken”). in a way. maar op de bewondering voor de aangesproken dame: hij probeert te overtuigen door te vleien en stelt zich dus kwetsbaar op. verandert echter zijn toon direct: het vleien slaat om in beledigen (“piggy”. maar lijkt niet van invloed op de betekenis.132 Tekst en muziek zijn grotendeels autonoom: de vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum. “eerst even slingeren. Sex as self-expression remains the prerogative of the man. Dit duidt op een met machismo samenhangende denkwijze die vrouwen ofwel als heilige maagden op een voetstuk plaatst dan wel als minderwaardige prostituees beschouwt. wordt nog benadrukt doordat Vjèze Fur zichzelf benoemt tot ‘Koningscock’ (dat zoiets betekent als: de heerser onder alle penissen). met name door het verwoorden van seksuele fantasieën. Faberyayo en Vjèze Fur proberen in resp. Elk couplet kan worden beschouwd als een zelfpresentatie die als doel heeft de mogelijke seksuele partner te overtuigen om het bed te delen. Het refrein wordt gemarkeerd door een afwijkend arrangement dat elke keer een 130 131 Zie ook: http://nl. “kippy”). 81 . Uit een frase als “never dat ze klagen” spreekt de suggestie dat hij meerdere seksuele partners nastreeft en vrouwen als inwisselbaar beschouwt. het eerste en tweede couplet te overtuigen door hun buitengewone seksuele prestaties te benadrukken: Faberyayo beweert een vrouw negen keer klaar te kunnen laten komen. for her lack of romantic hypocrisy but despised for her anonimity. Opvallend is dat Vjèze Fur in het tweede couplet droomt van “tieten zonder hoofden”. The prostitute can be treated (as rock stars treat groupies) with a mixture of condescension and contempt. Dat wordt hier het ‘moeder-hoermotief’131 genoemd. as someone without an autonomous sexuality.org/wiki/Virgin-whore_dichotomy (laatst geraadpleegd 24-10-2011) 132 Frith schrijft hierover: “Traditionally.org/wiki/Machismo (laatst geraadpleegd 24-10-2011) Zie ook: http://en. In het derde couplet is Willie Wartaal aan het woord: hij legt de nadruk niet zo zeer op zijn seksuele prestaties.Al dat ged'r[1] aan wat be[2] reikte ik daar[3] mee [4] Het rijm vormt geen al te strak keurslijf. 241-242. Vjèze Fur benadrukt vooral zijn talent om het zowel ‘smooth’ als hard aan te kunnen pakken.wikipedia. “vroeger was ik lijp. Het machismo130 dat hieruit spreekt. soms volrijm. Het – steeds gepaarde – eindrijm is soms halfrijm. Het refrein voegt inhoudelijk niets toe en is eerder als een bevestiging of conclusie te beschouwen. Incidenteel wordt het eindrijm aangevuld met binnenrijm in de vorm van assonantie (bijv. Onder de coupletten zit een steeds herhalend akkoordenschema. Mannelijk en vrouwelijk rijm wisselen elkaar onregelmatig af.2 Sexy beesten De tekst van dit lied is te beschouwen als een reeks op overtuiging gerichte monologen in de vorm van spottend-heroïsche zelfbeschrijvingen. Opvallend zijn het schrikkelrijm “avonturen-avonduren” en de manier waarop de volgende woorden een halfrijmende keten vormen: “mee-eterstrip” – “mee-eters heb” – “tevreden met m’n bek” – “tweemeterrap”. the woman is the object of his needs and fantasies.” Frith (1983) p.wikipedia. the ideal bohemian woman is the ‘innocent’ prostitute – anti-domestic and a symbol of sex as transitory pleasure. Wanneer hij afgewezen dreigt te worden. J.

133 “Faffie” blijkt straattaal te zijn voor ‘Hoe gaat het?’ De betekenis van het woord “doezen” bleek niet te achterhalen. Naast opnieuw diverse Engelse leenwoorden (o. vallen ook “foefje” (en mogelijk ook “bloesem”) als synoniem voor ‘vagina’ en de diverse synoniemen voor ‘borsten’ op: “jopen”. maar ook als een verwijzing naar de homoseksualiteit van Wham!-zanger George Michael. 82 . dineetje voor tweetje. Ook het sterke voltooid deelwoord “gepepen” – waar je “gepijpt” zou verwachten – valt op. straattaal en een keur aan erotisch geladen synoniemen en metaforen ondersteunt het machismo en daarmee de heroïsche zelfpresentatie. “shit on lock”). het eerste en derde couplet: Noem me een boefje. Het – steeds gepaarde – eindrijm is meestal volrijm. noem me een vlegel Ik proef je foefje.a. Er wordt nogal wat beeldspraak gebruikt. *…+ Nou faffie bloesem? Ik droom van je boezem. vandaar dat hier wordt volstaan met de meest opvallende. Het metrum is opnieuw te omschrijven als heffingsvers. Wij tweetjes de hele ochtend snoozen. met tussen deze klemtonen een onregelmatig aantal onbeklemtoonde lettergrepen. De verwijzingen naar Winnie the Pooh (een figuur uit een kinderstrip) en wat oubollig aandoende woordspelingen als “jeetje/mineetje” en “gepepen” relativeren dit weer enigszins. een Nederlands woord van een Engelse meervoudsvorm voorzien. Je zit in mijn kop.“noem me Winnie Dam Pooh als ik met m’n snoet van je honingpot proef”. Willie Wartaal en Vjèze Fur zijn in deze opvatting eerder te beschouwen als karikaturale personages dan als pseudoniemen of personae van de leden van De Jeugd van Tegenwoordig. afwijkende elementen. deels assonantie). “cruisen”. zo hard als Bam. Twee voorbeelden uit resp. Het gebruik van Engelse leenwoorden. waarbij de vierkwartsmaat het raster voor de klemtonen legt. Willie Wartaal zingt door een vocoder. “ik heb je flapjes in mi jn portemonneetje”. het Vlaamse “titten” en met name “tiets”. Mannelijk en vrouwelijk rijm wisselen elkaar onregelmatig af. prik je als een egel. dat in zekere zin beschouwd kan worden als een anglicisme. “snoozen”. . vosje kom cruisen. als een doezen. “zo smooth als Oe. Dit maakt de tekst moeilijker te verstaan. Wellicht is er hier dus sprake van intertekstualiteit. bijvoorbeeld vergelijkingen als: “prik je als een egel”. Vandaar dat we de zelfpresentatie als ‘spottend-heroïsch’ kunnen omschrijven. “wil spelen met je jopen als lego”. waarbij in dat laatste geval ‘Wham!’ niet alleen als onomatopee valt op te vatten. “boy”. Diverse uitdrukkingen zijn dubbelzinnig bedoeld en op te vatten als seksueel geladen metaforen: “neem je mee uit eten. Daar staat tegenover dat de muzikale begeleiding onder dit couplet iets ingetogener is dan onder de andere coupletten. Opvallend is dat in de eerste regels van elk couplet ook binnenrijm voorkomt (deels volrijm. Het taalgebruik bevat zowel alledaagse als creatieve. bij restaurant Het Spleetje”. Je moet die nigger loesen. Dit trucje. 133 Kees van Kooten en Wim de Bie introduceerden deze afwijkende vorm al in de sketch ‘De Klisjeemannetjes’ op hun lp Hengstenbal uit 1977. soms halfrijm. Faberyayo. Het gaat te ver om hier alle taalvariaties te benoemen. hanteert ‘De Jeugd’ vaker.grotere climax kent. in je kont als Wham!”. “je bent goedkoop alsof je ‘m chillt in de bonus”. waardoor zijn stem enigszins vervormd wordt.

Maar hoe dient het dan de eerste keer gelezen te worden? Heel subtiel zit ook in dit nummer weer het ‘moeder-hoermotief’ verwerkt: termen als “de slettennek” en “bitch” getuigen niet van veel waardering voor vrouwen. Het “mokkaprinsesje” (de vrouw als redder) op z’n “bankje” en het “brood op ’t plankje” duiden erop dat zijn leven zich genormaliseerd heeft. de aanvang van het drugsgebruik. duidt de context toch vooral op een daadwerkelijke vrouw). drugs. m’n pupillen worden groot” lijken te verwijzen naar het gedrag van iemand die net drugs heeft ingenomen. Tekst en muziek zijn vrij autonoom: de vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum en in het refrein komen tekst. hetgeen de suggestie van drugsgebruik versterkt. Hoewel vrienden hem aanspraken op zijn exorbitante gedrag. Opvallend is dat in de brug op de stem met een geluidseffect vervormd komt. kon hij zijn gedrag pas veranderen toen hij de vrouw van zijn leven tegenkwam: hij werd zo verliefd dat hij geen drugs meer nodig had om zich goed te voelen. zang en muziek gezamenlijk tot een climax. Het couplet van Willie Wartaal eindigt bij het aanbreken van het succes en. De dubbelzinnigheid van het refrein is daarmee een belangrijk aspect van dit nummer. Willie Wartaal en Faberyayo bezingen het ‘verhaal van hun succes’ (een veel voorkomend thema in rap en hiphop). De tweede keer kan het gelezen worden alsof de hoofdpersoon weer met beide benen op de grond kan staan. zo beleefd) te herkennen. J. In het tweede couplet vertelt Faberyayo hoe hij vanuit het niets een ster werd. In de brug doen de drugs hun intrede: de regels “ik kijk omhoog. althans zo wordt gesuggereerd. Zo volwassen. Opmerkelijk is verder nog de plotse alliteratie in het laatste couplet: “op-piggie-peens kippykapsones”. onsterfelijkheid en verliefdheid. in het eerste couplet beschrijft Willie Wartaal dat hij door hard werken (“ik deed alles zelf”) succes heeft bereikt en nu een rolmodel is (“alle dikzakken willen op me lijken”). het succes. Het refrein is hierdoor te lezen als een lofzang op de verliefdheid en het geluk. Een probleem bij deze dubbelzinnige lezing is echter de betekenis van “de wereld is weer plat”. Er is sprake van een meervoudig perspectief: de coupletten vullen elkaar aan. ‘de enige ware’ (‘moeder’).3 Sterrenstof De tekst van dit lied is te beschouwen als een reeks op overtuiging gerichte monologen in de directe rede in de vorm van (ironische) zelfbeschrijvingen. de sterrenstatus. Het couplet van Faberyayo beschrijft de excessen en het keerpunt naar aanleiding van zijn ontmoeting met ‘lady luck’ (hoewel ‘lady luck’ en ‘mokkaprinsesje’ met enige fantasie ook als referenties naar drugs kunnen worden beschouwd – denk aan een klassieke metafoor als ‘brown sugar’ en de dubbele betekenis van het woord ‘heroïne’ (= heldin) –. De titel “Sterrenstof” wordt in dit lied gekoppeld aan succes. maar het is wel een vrouw die het leven van Faberyayo weer enige betekenis geeft: tussen alle sletten (‘hoeren’) bevindt zich blijkbaar toch ook “lady luck”. maar ‘noem me’ wordt door assonantie ook met deze woorden verbonden. Opmerkelijk is 83 . ‘proef je’ en ‘foefje’ vol binnenrijm. Het refrein kan worden beschouwd als een fantasiewereld waar alles in superlatieven wordt beschreven: de vrouw van zijn dromen.In het eerste voorbeeld vormen ‘boefje’. en van het wilde leven dat daarop volgde. Hierin valt opnieuw het wordingsmotief (vgl. Het tweede voorbeeld spreekt voor zich. In deze zelfbeschrijvingen staat steeds de tegenstelling tussen verleden en heden centraal.

“je hemellichaam” . “onaardse krachten losgebarsten”. Een enkele keer wordt het eindrijm aangevuld met binnenrijm. “stroomstoot”. “changede”. Elk couplet kan worden beschouwd als een zelfpresentatie die als doel heeft de mogelijke seksuele partner te overtuigen om het bed te delen. Ook in dit lied is het eindrijm een mix van volrijm en halfrijm. “je kijkt terug in de tijd als je naar d’r kijkt”. “intermegalaktisch” (dit laatste is vermoedelijk een opzettelijke contaminatie). waar we kunnen spreken van een ruimtevaartallegorie: “golflengte afstand”. J. “ze is van spectrale klasse”. Faberyayo diskwalificeert daarbij ook andere mannen: “je kan niet eens bij het knopje gast”. zinnen als “men probeerde hem te zeggen. Woorden als “stang” en “wappie” lijken aan de straattaal ontleend (ik heb geen betekenis of herkomst kunnen vinden). vanwege het benadrukken en overdrijven van de eigen seksuele prestaties. “hoogspanning”. ik deed alles zelf. Het taalgebruik bevat zowel alledaagse als creatieve. bijvoorbeeld: Wiwalean was elf. met tussen deze klemtonen een onregelmatig aantal onbeklemtoonde lettergrepen. “overload”. in de vorm van spottend-heroïsche zelfbeschrijvingen. waarbij de vierkwartsmaat het raster voor de klemtonen legt. afwijkende elementen. 84 . hij was telkens zo lam” en “ze werd zijn baby en hij was haar baby terug” lijken ook meer de Engelse dan de Nederlandse grammatica te gehoorzamen. Beeldspraak komt voornamelijk in het refrein voor. “zwartgeblakerd”. “gappie” is een woord uit het Jiddisch dat in de straattaal is opgenomen. De twee metaforen “de slettennek breekt” en “de wereld is weer plat ja” zijn moeilijk te ontleden. het als lustobject beschouwen van vrouwen en het tot hoer reduceren van vrouwen die door de ander als moeder (lees: deugdzaam.4 Elektrotechnique De tekst van dit lied. En ik lach in mezelf. maar in het tweede couplet kan men ook gekruist rijm zien (“bank” -“dan”“drank”-“lam”).voorts dat de tekstuele Beatles-verwijzing “loesoe in de sky met diamonds” (uiteraard een verwijzing naar het lied Lucy in the sky with diamonds) vergezeld gaat van een trompetmotiefje dat zo uit de Beatles-hit Penny Lane gestolen zou kunnen zijn. want de sletten-nek breekt Opmerkelijk is tenslotte ook het schrikkelrijm: “ding – handtekening”. nu kom ik zelf op tv. “lady luck”) en opnieuw woorden die een Engels meervoud krijgen (“oogs” en “sters”). Ik ging zelf naar school. De gepresenteerde houding kan worden omschreven als machismo. Het metrum is opnieuw te omschrijven als heffingsvers. “crazy”. In de regel is het rijm gepaard. mannelijk en vrouwelijk rijm. waarvan de coupletten worden verzorgd door respectievelijk Willie Wartaal en Faberyayo is te beschouwen als een reeks op overtuiging gerichte monologen in de directe rede. De meest opvallende taalvariaties zijn de diverse Engelse leenwoorden (bijv. Het hele lied bevat elementen van een allegorie waarin de geslachtsdaad als ‘elektrotechniek’ wordt voorgesteld: “ik ben een dondergod”. met name door het verwoorden van seksuele fantasieën. die voor de gelegenheid in een creatieve elektro-allegorie zijn gegoten. op een voetstuk) worden beschouwd. al zou men deze regels ook als deel van een langere reeks halfrijm kunnen beschouwen.

Hier en daar is er ook sprake van binnenrijm (“teef”-“weet”. Opvallend zijn verder nog het voorrijm in het eerste couplet: “stroomstoot”“hoogspanning” en de alliteratie in het refrein “schokken”-“stoppen”-“spanning”-“schrok”. zal de tekst bij dit deel van het publiek van ‘De Jeugd’ zeker tot de verbeelding spreken. Op papier zou men dit zeker mannelijk rijm noemen. Duidelijk glijdend is evenwel “piemeltje”-“friemelen”.youtube.com/watch?v=N5XkKceOvwY (beiden laatst geraadpleegd 04-11-2011) 85 . hetgeen beter gepast zou hebben. “je kan niet eens bij het knopje gast”. met tussen deze klemtonen een onregelmatig aantal onbeklemtoonde lettergrepen. bijvoorbeeld hun nummer Musique Non Stop (1986)134. De vrolijke toon en een overdrijving als “moedertjes zwartgeblakerd” relativeren dat weer enigszins. maar soms glijdend wordt aangezet (“elektero”). “stopcontact”. Het metrum is opnieuw te omschrijven als heffingsvers. Deze in een creatieve allegorie gegoten zelfpresentatie heeft als doel de mogelijke seksuele partner te overtuigen om het bed te delen. dat associaties oproept met kortsluiting. aangezien het zenuwstelsel ook ‘stroompjes’ doorgeeft. Aangezien ‘elektrotechniek’ ook een richting is binnen het vmbo. in de vorm van een spottend-heroïsche zelfbeschrijving. maar ook een archaïsme als “moer” en platte woorden als “gast” en “teef”. “stoppenkast”“poppenkast”. in combinatie met “stopcontact” en “knopje gast” ook als dubbelrijm of als slagrijm te beschouwen). “crush”. waarbij de vierkwartsmaat het raster voor de klemtonen legt. Het eindrijm is .onregelmatig afwisselend . halfrijm of rijk rijm (bijv.volrijm. afwijkende elementen: opnieuw Engelse leenwoorden (bijv. zang en muziek gezamenlijk tot een climax. is te beschouwen als een op overtuiging gerichte monoloog in de directe rede. Het rijm is voornamelijk mannelijk. “spanning”. 134 Zie bijv. “chillen”). hoewel de belangrijkste refreinregel (“elektro”) vrouwelijk is. Vreemde eend in de bijt lijkt de “neutronenbom”. met name door het verwoorden van seksuele fantasieën. “stekkerdoos”.5 Vijf sterren abbo De tekst van dit lied. “stoppenkast”. Tekst en muziek versterken elkaar: de vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum en in het refrein komen tekst. om te rijmen op “stekkerdoos” en “lekker zo”.“schokken”. “overload”. en ook bij seks een belangrijke rol speelt. dat wordt gezongen door Vjèze Fur. Ook “neutronenbom”-“overload” zweeft tussen mannelijk en glijdend rijm.com/watch?v=XaxSOv0NSxw en http://www. maar gezongen is dit veel minder duidelijk. Vandaar dat we de zelfpresentatie als ‘spottend-heroïsch’ kunnen omschrijven. http://www. J.youtube. “schokken”-“stoppen”). Het taalgebruik bevat zowel alledaagse als creatieve. De overgang van refrein naar brug wordt gemarkeerd door een vervormend geluidseffect. Gezongen klinkt dit woord eerder als “neuronenbom”. De stijl. de opbouw van de muziek en de titel “elektrotechnique” verwijzen duidelijk naar de muziek van Kraftwerk. Het gebruik van Engelse leenwoorden en straattaal evenals een keur aan erotisch geladen metaforen ondersteunt het machismo en daarmee de heroïsche zelfpresentatie.

Alleen het rijmpaar “moet met me”-“doet met me” doet glijdend aan. Tekst en muziek versterken elkaar: de vierkwartsmaat speelt een belangrijke rol voor het metrum en aan het eind zou de instrumentale uitbarsting geïnterpreteerd kunnen worden als een teken dat de versierpoging geslaagd is. meah. middenrijm of ander rijm? Ik weet niet wat ze moet met me Maar meisje je doet met me Doet dingen. maar toch aannemelijk. “verkeersdrempel. d’r in. Het begeren. Bovendien is dit verschijnsel ook met het moeder-hoermotief te rijmen. De beat vormt. en dus Ga je met me mee baksen in de bus In onderstaande notatie zijn de versregels volgens het metrum genoteerd en duiden [1] en [2] op de door beats gemarkeerde klemtonen. In het refrein lijkt “op me” te moeten rijmen met “abbo” en “pont” rijmt vervolgens nergens op. De seksuele geladenheid wordt nog explicieter gemaakt door de kreunende klanken in de regels “Oh. De alliteratie en het eindrijm van de eerste en laatste regels vallen duidelijk op. geen stempel”. zijn gemarkeerd. terwijl de muziek een 2/2-maat volgt. Beeldspraak is er dus in de vorm van de openbaarvervoerallegorie. drempel. verkeersdrempel . http://en. Dat hij hiervoor reclameslogans gebruikt (het betreft allusies op bestaande deodorantreclames). 135 Zie bijv. Opmerkelijk is bovendien dat in de laatste regels van het lied wordt benadrukt dat het predikaat Vjèze niet slaat op lichaamshygiëne (“ik heb die oksel fris. waarbij het verkeer als geslachtsverkeer is op te vatten. Dat valt – al luisterend – eigenlijk niet op. Alle klanken die door rijm aan andere klanken verbonden zijn. to impress”). met zowel mannelijk als vrouwelijk rijm. de basis voor het metrum: elke beat markeert een beklemtoonde lettergreep. Een dergelijke invulling van dit thema is ook in het nummer Tante Lien te herkennen. past goed bij deze vorm van self-fashioning. zo fresh. het rijm lijkt echter onregelmatiger. uh. waarbij moeders als heiligen op een voetstuk worden geplaatst. net als in de eerder besproken nummers. maar het overige rijm is moeilijker te benoemen: is er sprake van binnenrijm. Hierdoor ontstaat een syncopisch effect. d’r in. veelal aangeduid met de term ‘milf’135. bless.org/wiki/MILF_(slang) (laatst geraadpleegd 25-10-2011) 86 . dat kan in deze context slaan op buslijn 37. voorrijm. Een [x] duidt op een beklemtoonde lettergreep zonder beat. tussen twee beats zit in de tekst veelal ook nog een beklemtoonde lettergreep: de tekst volgt als het ware een 4/4-maat. Echter. “je hebt een abbonement [sic] op me” en “als ik over.wikipedia.” Volrijm en halfrijm wisselen elkaar onregelmatig af. die ik niet kon voorzien Je bent een tien plus. maar ook op de leeftijd van de aangesprokene.Dubbelzinnig is hierin het getal zevenendertig. over je heen scheur”. dan wel als lustobject beschouwen van vrouwen van middelbare leeftijd is de laatste jaren namelijk uitgegroeid tot een erotisch subgenre. Dat laatste is opmerkelijk. geen stempel. met metaforen als: “als ik lekker ga”. maar blijkbaar vooral op zijn seksuele fantasieën. dan lijken de versregels regelmatiger dan ze zijn. Wanneer we de eerste regels van dit lied bekijken in het Handboek der Jeugd.

baksen in de bus” lijkt jambisch. 87 . in muzikale termen gesproken: extra swingt. waarbij “tien” rijmt op “voorzien” (en assoneert met “niet”) uit de vorige regel. Vervolgens hervat de ik-figuur zichzelf en spreekt zeer gedragen zijn bewondering uit (“je bent een … tien … plus”). [2] zien. Zij vormen één versregel. en het wat ongebruikelijk aandoende rijm – “doet met me” . je [4] dingen. [4] Je moet met me [x] doet [x] die ik [x] bent een. maar wordt gezongen in triolen (normaal gesproken corresponderend met dactyli). [x] plus. Zijn erotische fantasie “ga je met me mee. dat ook de inhoud van de woorden ondersteunt: de verwarring van de eerste twee regels wordt uitgedrukt door de concentratie van lettergrepen op de derde en vierde tel. die aarzeling suggereert. Rijm en metrum zorgen hier in samenhang voor een opmerkelijk spel van accenten.Ik [1] [x] Maar [3] [x] Doet [1] niet kon [3] [x] voor [x] tien [1] [x] en [3] [x] Ga je [1] baksen [3] [x] in de [x] weet niet wat ze [2] meisje. hetgeen een extra syncopisch effect veroorzaakt en dus. “plus” op “dus” uit de volgende regel en op “bus” drie versregels verder. met me [2] [x] dus [4] met me [2] bus [4] [x] mee [x] [x] De woorden “tien plus” krijgen zo meer nadruk dan we op grond van het lezen van de gedrukte versie zouden vermoeden.“moet met me”.

“vanavond wordt er vis gegeten”. “hou je aan ’t lijntje”. Deze in een creatieve allegorie gegoten zelfpresentatie heeft als doel de mogelijke seksuele partner te overtuigen om het bed te delen. met name door het verwoorden van seksuele fantasieën. “slibtong in je slip”. Enerzijds lijkt deze nadruk op cunnilingus het machismo weer enigszins te relativeren. 136 Illustratief is zijn hit Drop it like it’s hot. In het tweede couplet valt op dat. “teruggooien? nee. Er ligt in dit nummer een grote nadruk op orale seks. Het taalgebruik bevat zowel alledaagse als creatieve. Het refrein wordt gemarkeerd door een licht afwijkend arrangement. die het genot immers slechts hoeft te ondergaan.com/watch?v=GtUVQei3nX4&ob=av2n (laatste geraadpleegd 28-12-2011) 88 . waardoor er haast van slagrijm kan worden gesproken. ik doe dit vaker”). “er zwemmen heel veel visjes in de zee”. mogelijk om een slurpend geluid te suggereren). “lijntje”-“vrijdag”). “ben bekend met zout en zoet water” (vgl.J. tot slot. waarvan de coupletten worden verzorgd door respectievelijk Willie Wartaal en Faberyayo. In dit lied heeft de vrouw geen actieve rol in de seks. “ik hou van vrijdag.6 Hengel at a bitch De tekst van dit lied. De muziek bestaat uit een steeds herhalend akkoordenschema.“nee”-“mee”. Deze afwijkende elementen – een neologisme als “ezelsvis” en aan het Engels ontleende straattaal als “bitch” of “chick” – lijken vooral tot doel te hebben om de heroïsche zelfpresentatie te ondersteunen. zijn te beschouwen als klankpoëtisch. aangezien de man bij cunnilingus (voornamelijk) genot verschaft aan de vrouw. Anderzijds wordt zo indirect weer de passieve rol bevestigd van de vrouw. “weet ‘t”-“gegeten”“beetje”-“gegeten”). het nummer Zilt op deze cd). De vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum. “slibtong in je slip” (daarbij slibtong uitgesproken als ‘shlibtong’. naar huis en neem die visjes mee”. zie http://www. Verder zijn tekst en muziek grotendeels autonoom. Verder is er sprake van onregelmatig afwisselend volrijm en halfrijm. Faberyayo verleidt vrouwen met het expliciete doel om het bed met ze te delen (“teruggooien? nee”) en beweert een expert op het gebied van cunnilingus te zijn (“maak je geen zorgen. “ik wil je leren kennen” lijkt alleen op “’t smaakje” (van de vagina) te slaan. want dan eten we vis”. evenals de met de hengelsportallegorie samenhangende metaforen: “hengel at the bitch”. Ook dit lied is weer doordrenkt met machismo: Willie Wartaal is alleen maar uit op seks en de vrouw wordt als passief. “dat haakje is gevaarlijk. met nadruk op ritme en slechts minimale uitwerking van melodieën en harmonieën. afwijkende elementen. inwisselbaar lustobject voorgesteld (“ezelsvis aan het lijntje”). meer specifiek: cunnilingus (“vis eten”). is te beschouwen als een reeks op overtuiging gerichte monologen in de vorm van spottend-heroïsche zelfbeschrijvingen. (bijv. Refrein en coda. kijk uit voor je wang”.youtube. onnozel. “ezelsvis”-“ eten vis”). De muzikale stijl. In het eerste couplet is daarnaast ook nog sprake van middenrijm in de vorm van assonantie (“links”-“niks”. lijkt hier sterk te verwijzen naar het recente werk van de Amerikaanse rapper Snoop Dogg. Wanneer we alleen letten op het eindrijm beginnen beide coupletten met mannelijk rijm en eindigen ze met vrouwelijk rijm. op twee na (“vaker”-“water”). “gebruik de krant om je in te pakken”. alle eindrijm assoneert (“zee”-“discotheek”. Alliteratie komen we tegen in zinnen als “ben bekend met zoet en zout water”.136 Ook hij heeft een voorkeur voor seksueel getinte teksten met veel machismo.

J.7 Huilend naar de club De tekst van dit lied is te beschouwen als een reeks op overtuiging gerichte monologen in de vorm van spottend-heroïsche zelfbeschrijvingen. De coupletten worden verzorgd door respectievelijk Vjèze Fur, Bas Bron, Faberyayo en Willie Wartaal. Het couplet van Bas Bron is episch; er wordt als het ware verslag gedaan van een gebeurtenis. Zijn rol als verteller past bij zijn rol als relatieve buitenstaander. Hij verzorgt de muziek en vertegenwoordigt geen personage, zoals de anderen. De overige coupletten zijn in de eerste plaats lyrisch van karakter, al bevat het eerste couplet ook dramatische elementen. Hier richt Vjèze Fur zich in enkele regels namelijk rechtstreeks tot de vrouw in kwestie. Wanneer we de personages Vjèze Fur, Faberyayo en Willie Wartaal in dit nummer nader beschouwen, kunnen we hen als volgt typeren: Vjèze Fur: hij vlucht in het nachtleven nadat hij gemeen behandeld is door een vrouw; hij pretendeert niks meer om haar te geven (“stiekem wil je er misschien wel terug”), maar heeft nog wel veel verdriet en probeert zich sterk te houden. Faberyayo: hij vlucht in drank en het nachtleven na een enorme scène (“een Griekse tragedie”), die zijn vader heeft beschaamd (“zijn beschaamde hoofd, ja dat houdt je vader hoog”). Er is geen directe verwijzing naar een vrouw, al zal er bij deze scène waarschijnlijk wel een vrouw betrokken zijn (het woord “bitch” lijkt in deze context niet te slaan op een vrouw, maar op de vervelende situatie.) Wille Wartaal: het nachtleven, drank, drugsgebruik en normoverschrijdend seksueel gedrag zijn voor hem een vlucht, immers “als het goed met me gaat zit ik thuis”; nu voelt hij zich echter eenzaam en gemeen behandeld door de wereld (iedereen doet “alsof de neuzen bloeden”). Hij verwijst naar vrouwen als ‘sletten’ en ‘ho’s’. Anders dan in de eerder besproken nummers wordt de man hier, het meest expliciet in het couplet van Vjèze Fur, voorgesteld als passief slachtoffer van een vrouw. Moeder, nota bene, waarschuwde al dat er altijd sletten zijn: ook hier ligt de nadruk op inwisselbaarheid van vrouwen (“voor haar tien anderen, dertien in een dozijn”). Dit nummer kan dus amper als relativering van het machismo uit de eerder besproken nummers en het daarbij horende ‘moeder-hoermotief’ worden beschouwd aangezien het machismo via een omweg opnieuw bevestigd wordt en de tegenstelling binnen het ‘moeder-hoermotief’ extra opgeladen wordt: de eigen moeder wordt hier immers op een voetstuk geplaatst als wijze vrouw. De regel “als het goed met me gaat zit ik thuis” sluit aan bij het eerder besproken wordingsmotief. Het taalgebruik bevat zowel alledaagse als creatieve en/of afwijkende elementen. Het gaat te ver om hier alle taalvariaties te benoemen, vandaar dat wordt volstaan met de meest opvallende. Alledaags zijn clichés als “dertien in een dozijn”, “doen alsof de neuzen bloeden” en “tranen *…+ zilter dan de zee”, al is in deze laatste uitdrukking het gebruik van het woord ‘zilt’ opmerkelijk aangezien het woord in de nummers Hengel at a bitch en Zilt juist in een seksueel geladen betekenis wordt gebruikt. Ook de regen, die “met bakken naar beneden” komt, is als een cliché te beschouwen, zowel in de letterlijke als in de figuurlijke betekenis (een regen van tranen). Deze clichés, in combinatie met de hyperbool “Het is 'n goddamn Griekse tragedie” geeft het nummer een melodramatisch tintje, dat waarschijnlijk met een korreltje (excusez le mot) zout genomen mag worden, gelet op bijvoorbeeld

89

de creatieve, doch vooral nogal komische vergelijking: “Wiwaleantje lijkt wel op een pandabeer, de mascara zit niet meer”. Opmerkelijk is verder de zin “ladders maken de panty skeer”, omdat we deze grammaticaal gezien als een anglicisme kunnen beschouwen, maar ook vanwege het gebruik van het woord “skeer”, dat in de straattaal ‘blut’ betekent (en in het nummer De broer van Edwin ook als zodanig gebruikt wordt), maar hier als een fonetische variatie op het woord ‘scheur’ lijkt te worden gebruikt. Het gebruik van – deels Engelse – straattaal (“banga’s” (=hoer) “swagger” (=zelfverzekerd), “blacka” (=zwart), “goddamn”, “bitch”, “ho’s”) versterkt het machismo en daarmee de heroïsche zelfpresentatie. De overdrijving en het gebruik van clichés relativeert dat weer enigszins. Vandaar dat we de zelfpresentatie als ‘spottend-heroïsch’ kunnen omschrijven. Tekst en muziek zijn redelijk autonoom: de vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum en aan het eind komen tekst, zang en muziek gezamenlijk tot een climax: in het laatste couplet worden rijm en metrum losser gehanteerd om grotere emotie te suggereren. Er is sprake van onregelmatig afwisselend mannelijk en vrouwelijk rijm. In de laatste regels van het laatste couplet (vanaf “Iedereen…”) krijgt het rijm door de intonatie iets glijdends (“tegen mij” “vergeten mij”-“boos worden”-“getroost worden”). In de brug, verzorgd door Faberyayo en voorafgaand aan diens couplet, valt vooral de alliteratie (“goddamn Griekse tragedie”) en het binnenrijm (“Euripides, Sophokles”) op. In het daaropvolgende couplet is ook nog sprake van diverse soorten middenrijm (volrijm: “brok” -“sok”, “in oren”“tevoren”, halfrijm: “nodig”-“hoofd”, alliteratie: “gemaakt”-“gezet”). In het refrein valt vooral het schrikkelrijm op: “insteek”-“discotheek”. In het laatste, verlengde couplet van Willie Wartaal is soms sprake van eindrijm (bijv. “wang”-“gang”), soms van binnenrijm (“haar”-“elkaar”, ook in combinatie met halfrijm: “coke”-“ho’s”-“rood”-“ook”) en kettingrijm (“thuis”-“thuis”). Het rijm is in dit couplet niet steeds gepaard, wat in de eerdere coupletten wel het geval is. Deze onregelmatigheden passen bij het vrijere metrum, de toenemende expressie in de zang en de climax in de muziek. Zie ook onderstaande voorbeelden: in het eerste fragment is het metrum jambisch, in het tweede zouden we eerder van heffingsvers spreken. In deze voorbeelden is ook te zien hoe in het eerste couplet en in de brug het ‘eindrijm’ steeds op de eerste tel valt (de term ‘eindrijm’ komt daardoor enigszins onder druk te staan) en in de rest van het lied op of rond de vierde tel. Vergelijk onderstaande voorbeelden:
Ik trek m'n [1] club. [1] trut. [1] handtas. Waarom Ik duurste kleren [2] geef geen ene [2] Waarom ben je zo, [2] doe je zo, [3] je vrienaan, al gaan ik [3] moer meer om die [3] met je huilend naar de [4] arrogante [4] praatjes en je [4] dinnen vieze

90

[1] banga's. [1]

[2]

[3]

[4]

*…+
Iedereen [1] Iedereen [1] thuis heb je geen [1] wodka spa [1] groet me, [2] weet, als het [2] coke, [2] rood, [2] geen geen doen alsof de [3] goed met me gaat zit ik [3] neuzen [4] thuis. Want [4] geen, bloeden

hoeren, geen sletten, geen ho's, [3] MDMA [3] [4] ook [4]

J.8 Zilt De tekst van dit lied valt uiteen in twee delen. Het couplet van Faberyayo is te beschouwen als een op overtuiging gerichte monoloog in de directe rede in de vorm van een spottend-heroïsche zelfbeschrijving. Het couplet van Willie Wartaal is te beschouwen als een op overtuiging gerichte vertelling met een auctoriaal perspectief. Faberyayo is in het eerste couplet alleen maar uit op seks en de vrouw is het te veroveren lustobject. Hij overweldigt haast zijn sekspartner (“je kronkelt en gilt van dit baasje, alsof de cock is teveel voor dat gaatje”), maar blijkbaar lijdt zij daar niet onder, want na afloop valt er heel wat te giechelen. Aangezien deze scène zich op een strand afspeelt, hetgeen in de regel een openbare ruimte is, valt te vermoeden dat het hier een fantasie betreft. Ook in dit nummer is dus weer volop machismo aanwezig. In het tweede couplet waarschuwt Willie Wartaal waar een beetje “voelen” en “kroelen” toe kan leiden: ongewenste zwangerschap. Aangezien je moeder en zus achter je rug om roddelen, kun je een meisje niet ongemerkt in de steek laten als je haar per ongeluk zwanger hebt gemaakt. Hoewel deze boodschap zeker wel een pedagogisch gehalte heeft (‘vrij veilig!’, ‘laat een meisje niet in de steek als je haar ongewild zwanger maakt!’) is er op de argumentatie wel het een en ander aan te merken: de nadruk ligt niet op een intrinsieke motivatie om de verantwoordelijkheid te nemen voor dergelijke daden – deze lijkt als niet aanwezig te worden beschouwd – maar op de extrinsieke motivatie: de sociale druk die kan ontstaan. De belangrijkste betrokkenen bij deze sociale druk zijn moeder en zus (“twee chicks, makkelijk en vlug”), wier uit verantwoordelijkheidsgevoel ontsproten gedrag hier als negatief wordt voorgesteld: “ze snitchen achter je rug”. Zij worden hier dus voorgesteld als vrouwen die de man hinderen en in zijn handelingsvrijheid onderdrukken, iets wat

91

De achterliggende betekenis is dan dat hij meer ogen heeft voor de badkleding dan voor de dames zelf. waarbij het badpak dan waarschijnlijk een metonymia is en doelt op de draagster van het badpak. bijvoorbeeld het dubbelzinnige “cock-a-me-tail”. Zilt. waarmee verwezen wordt naar een drankje. hetgeen ‘gesimuleerd verdrinken’ betekent. maar ook naar ‘cock’ als penis en ‘tail’ als achterwerk (nog versterkt door het woord te scheiden met “-a-me-”). De zorgeloze seks van couplet een en de ‘seks-met-gevolgen’ van het tweede couplet vormen een tegenstelling.youtube. hetgeen straattaal is voor ‘hoe gaat het?’ In de context van dit lied zou Faberyayo dan aa n een badpak vragen hoe het gaat. Opvallend is daarbij het woord ‘boarden’ in de zin “laat m’n sloppie je bil boarden”. maar in het geval van “het zakje zilt” kan het haast niet anders dan verwijzen naar bepaalde lichaamssappen.een extra lading aan het ‘moeder-hoermotief’ geeft: de man wordt door de moeder onderdrukt. Jamaica. maar wel binnen de context waarbinnen het lied waarschijnlijk bij voorkeur beluisterd dient te worden: op de dansvloer. Er lijkt geen duidelijk verband tussen het eerste en tweede couplet. interessant” – is dan op eenzelfde wijze te interpreteren. is dubbelzinnig: binnen de context van het lied past uiteraard de betekenis: zout zeewater. De muziek ondersteunt op bepaalde punten de tekst: de vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum. maar dat het nummer zou draaien om deze tegenstelling wordt niet bevestigd of benadrukt door de overige elementen. Het taalgebruik bevat zowel alledaagse als creatieve en/of afwijkende elementen. Ook de titel. In deze betekenis doet het denken aan het ‘schuren’ of ‘slijpen’ op de dansvloer. Verder zijn er nog diverse merknamen- 137 138 Zie: http://www. het geluid van golven en de zomerse sfeer in de muziek onderstrepen de zomerse thematiek van het eerste couplet en het refrein.138 Dit past weliswaar niet echt binnen de strandcontext van het nummer. en aangepast aan deze context op ‘onderdompelen in water (of ander vocht)’ neer zou komen. maar niet bij het tweede. de hoer wordt door de man onderdrukt. Deze lezing is echter niet helemaal (excusez le mot) bevredigend. Een andere interpretatie zou zijn dat “Fa’ka” een fonetische variant is op ‘fuck her’. hetgeen in deze context wellicht op anale seks zou kunnen duiden (voor het gemak wordt ervan uitgegaan dat het woord ‘sloppie’ penis betekent). hetgeen overeenkomt met het “met m’n sloppie je bil boarden”.com/watch?v=9_5_AD9wXuY (laatst geraadpleegd 04-11-2011) Zie bijvoorbeeld http://weblogs. In dit refrein zit een uitgebreid citaat van de Beach Boys-hit “Kokomo”137. aangezien de bil als metonymia voor de anus niet echt overtuigend is. Het refrein “Bermuda. Uiteraard bevat ook de tekst van dit lied weer de nodige Engelse leenwoorden. Een derde mogelijkheid zou zijn dat het een afkorting van waterboarden is. waarbij het zoiets zou betekenen als: over een oppervlak heen rijden of glijden. De voorgaande regel – “Die en die bikini. Ook opmerkelijk is het gebruik van “Fa’ka”.nrc. Waarschijnlijker is wellicht dat boarden gelezen moet worden als afkorting van skateboarden of snowboarden. …” sluit inhoudelijk wel aan bij het eerste couplet. waarvan hier de meest vermeldenswaardige worden genoemd. een zomerhit uit de jaren ’80 van een band die al sinds de vroege jaren ’60 met zon en zee wordt geassocieerd. Opvallend zijn voorts diverse woordspelingen. De gebruikelijke betekenis van dit woord is aan boord gaan.nl/woordhoek/2009/05/11/slijpen-schuifelen-schuren-slowenzwemmen/ (laatst geraadpleegd 28-12-2011) 92 .

Puch.metonymiae: Sloggi (een merk damesondergoed). Vjèze Fur lijkt op zoek naar een gezellige plek. De combinatie met de zomerse muziek suggereert een scène waarbij Nederlandse toeristen in Spanje vakantie vieren en zich met een zeer geringe woordenschat. ontleend aan een goedkoop taalgidsje. maar Die klitten en plekken blijven zichtbaar Je giechelt en zegt dat is echt raar. waarschijnlijk dubbelzinnig op te vatten). vallen de volgende woorden op: “yo no tengo” (=ik heb niks). Willie Wartaal lijkt te zingen dat men (opdringerige verkopers of prostituees?) hem probeert te verleiden geld uit te geven. “los gezellegitos. “voor die ho’s chorizo” (= voor die hoeren een Spaanse worst. De laatste regels van het eerste couplet neigen naar schrikkelrijm : Zet je haar naar links en naar rechts. De tekst bestaat uit alledaagse Spaanse woorden gemengd met losse Engelse en Nederlandse woorden en frasen. ik wil ham eten). GoogleMaps en TomTom. dit is het plan Ik zeg dingen. “el anus del diablo. interessant Fa’ka zwempak. ik wil overgeven. “Yo quiero esnifar. De zelfpresentatie is spottend-heroïsch. Voor zover er enige betekenis aan de tekst toe te schrijven is. je draait je bil voor me En ik hou het zaakje zilt voor je Je bent lekker als Sloggiebillboarden Dus laat m’n sloppie je bil boarden. In het eerste coupletten wordt de traditionele terminologie voor het beschrijven van rijm behoorlijk op de proef gesteld: in de eerste acht regels kan met enige goede wil gesproken worden van (drie)dubbel(half)rijm: Dertig graden zon.9 Get Spanish De tekst van dit lied lijkt voornamelijk klankpoëtisch. die het lied (tijdelijk) een actueel tintje geven. verstaanbaar proberen te maken. met opnieuw een onregelmatige afwisseling van volrijm en halfrijm. zit in het zand. maar Je weet zee en pik geven sekshaar In het tweede couplet is het rijm conventioneler. In het refrein is sprake van vrouwelijk rijm in de “Bermuda-Jamaica”-zanglijn en mannelijk rijm in de zinnen die tussendoor gerapt worden “misschien ben ik niet articulate…” J. dat is de Costa del Sol” (= de Costa del Sol is de aars van de duivel). mas chulo del pueblo” (= De Jeugd (van Tegenwoordig) is het aantrekkelijkst van iedereen). yo quiero comer ham” (= ik hou van snuiven. Die en die bikini. “Los Jovenos. Het eindrijm is in de coupletten onregelmatig afwisselend mannelijk en vrouwelijk. yo quiero vomitar. pik in m’n hand. 93 . waar hij kan genieten. Centraal staat de bespotting van mensen en situaties. donde esta genietos?. Dit laatste zou je bijna rijk driedubbelrijm kunnen noemen. Soms wordt dit aangevuld met middenrijm (“tail”-“teveel”-“steel”) en binnenrijm (“voelen”-“kroelen”). Looking for a bad bitch. “donde esta mi dinero” (=waar is mijn geld).

Hier wordt het moeder-hoermotief opnieuw opgeladen: Faberyayo pretendeert seksueel contact te onderhouden met “je moeder”. “Alles gaat over mij”). “bijt z’n tanden” en “bekken” (wijzen op de bijwerkingen van drugsgebruik). “priks” (injecties). De tekst wil waarschuwen tegen (excessief) drugsgebruik door het geleidelijk ontvouwen van een bedrieglijke situatie. afgewisseld met een refrein. in zichzelf gekeerde drugsgebruikers. Centraal staat de bespotting van allerlei mensen en gedrag. een manier om drugs te inhaleren en met “pony” wordt verwezen naar het orgastische gevoel als gevolg van drugs. “checken”. gekruist) en tot slot vier regels mannelijk (vol rijm. Na gebruik moet men uiteraard de “restjes weg priechelen” *sic+. De tekst bevat wederom allerlei Engelse leenwoorden (“chillen”. De verschillende betekenissen van de titel ‘Aldiedingen’ dienen hierbij als uitgangspunt. die zodoende 94 . “olie” en “folie” verwijzen naar ‘Chinezen’. dreigend klinkende muziek sluit aan bij de tekst. Het ‘refrein’ gaat hier nog op door (“voorbij”-“met mij”). De vervormde stem in het refrein illustreert de vervormde waarneming van iemand onder invloed van drugs.Faberyayo verklaart dat “De Jeugd” het beste is (self-fashioning). maar geleidelijk aan wordt steeds duidelijker dat hij wordt omringd door nerveuze. in de vorm van ironische (zelf)beschrijvingen. “sneeuwstorm”-“schreeuw ik dom”.10 Party:15 De tekst van dit lied is te beschouwen als een op overtuiging gerichte monoloog in de directe rede. De donkere. “chickies”) en anglicismen (een woord als “haters”. eerst gekruist. De vierkwartsmaat is bovendien bepalend voor het metrum. Het drugsgebruik wordt aanvankelijk alleen in indirecte termen beschreven: “sneeuw” is een andere benaming voor ‘coke’. In het couplet is ook nog sprake van middenrijm (“chillen” “billen”. maar dan tegen mij”. hij besteedt zijn avond liever aan drugs (snuiven) en orale seks (ham eten). waarin de nadruk op klanken en ritmes de betekenis verdringt. dan gepaard). De tekst laat zo de keerzijde zien van succes. De intro lijkt los te staan van de rest van het nummer. Faberyayo wil backstage van zijn roem genieten. J. J. eerst acht regels vrouwelijk (vol rijm en half rijm. slagrijm). (vol rijm. de hoeren gunt hij een Spaanse worst. “checken”-“bekken”) en binnenrijm (“hoofden”-“toon”“pony”). dan vier regels glijdend. De tekst heeft dus een pedagogisch karakter. “Peppie” verwijst waarschijnlijk naar ‘pep’ oftewel ‘speed’. maar ook zinsneden als “als ik toon de pony” en “hongerig voor aandacht”). de roes voorbij en na de roes komt de kater: het feestje is voorbij en je bent je vrienden kwijt (“DOAG”). Vroe g of laat is het feestje c. In het couplet is sprake van eindrijm.q. het daarmee (vaak) samenhangende drugsgebruik en het daaruit volgende egocentrische gedrag (“Praat met jezelf. De herhaalde regels “Kwart over party time” lijken er los van te staan.11 Aldiedingen De tekst is te beschouwen als een reeks monologen in de directe rede.

Hiermee snijdt hij het thema van het lied aan: zuinigheid en alles zo goedkoop mogelijk willen hebben (“hou ’t minder dan een tientje”). In de tweede helft verschuift het perspectief naar de man. Het scheldwoord “trut” lijkt te wijzen op een mannelijk perspectief. Hij drinkt bovendien champagne. In zekere zin wordt hier een stukje ‘met dubbele snelheid’ gerijmd: niet om de vier tellen.of eindrijm te spreken. De tekst draait om enkele woordspelingen. in de tweede helft (vanaf “voetbalvrouwen”) is er wel weer sprake van eindrijm. Inhoudelijk zijn er geen parallellen. waarmee hij lijkt te suggereren dat hij als enige van de vier (naast de drie vocalisten is er ook nog Bas Bron) geen alcoholist is. “double Goose” is een type jas. maar steekt ook de draak met de klanten van de Aldi Tekst en muziek zijn relatief autonoom: de vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum. In de eerste regels van het derde couplet kruipt Vjèze Fur in de rol van een ontevreden echtgenote. “wijf” en “kloffie”. yo” haast alleen in de betekenis van ‘klaarkomen’ op te vatten.wordt ontmaskerd als hoer. . die juist alles zo goedkoop mogelijk probeert te kopen (“huismerk”.veelal beschouwd als echte vrouwenzaken – ondersteunen op hun beurt weer een vrouwelijk perspectief. midden. Niettemin is er sprake van een contrast met het eerste couplet. die sigaretten per slof kopen en graag naar Lotti’s muziek luisteren. maar ook voor allerlei seksuele standjes. “never”). die steeds meer luxeproducten van haar partner eist. alsmede de vermelding van “uitverkoop” en “Oprah Winfrey”. daarna presenteert hij de groep als “drie alcoholisten en een dikzak”. anderzijds naar Aldi-klanten. tenzij men de muziek of de geluiden ‘goedkoop’ vindt. “jakka” is straattaal voor jas en “patta’s” is straattaal voor schoenen). maar ook veel ‘plat’ taalgebruik als“lullen”. maar om de twee tellen. maar af en toe overschaduwt het binnenrijm (volrijm) het eindrijm (halfrijm) (“koffie”-“kloffie”-“roti”-“Lotti”“sloffies”-“schoffies”-“lovely”). Het noemen van “Helmut Lotti” in deze reeks lijkt twee kanten op te werken: enerzijds als diss aan Lotti’s adres. terwijl in de eerste helft van het derde couplet het rijm te onregelmatig is om van voor-. hoewel zijn keuze voor een maaltijd rösti en broccoli daar niet direct blijk van geeft. waarbij ‘dingen’ kan staan voor producten. “trut”. Faberyayo hecht waarde aan dure kleding en chique eten en drinken en Vjèze Fur veroordeelt de hebzucht en het materialisme van voetbalvrouwen. De vergelijking “we komen met z’n vieren als een Kitkat” verwijst daarbij naar de verpakte snack bestaande uit vier reepjes chocolade aan elkaar. maar het ‘uit eten’ mag niet meer dan een tientje kosten. In het eerste couplet presenteert Willie Wartaal de groep als eenheid (“we komen met z’n vieren als een Kitkat”). daarmee suggererend dat ze hun seksuele partners delen (“dat is heel veel smaak in je scheurtje”). Kortom: Willie Wartaal wil wel enige moeite doen om een vrouw te versieren. In het eerste en tweede couplet is merendeels sprake van gepaard eindrijm. “Sterrenstof”) en houdt van “chique”. In de eerste regels van het tweede couplet beschrijft Faberyayo zijn dure merkkleding (“APC” is een type jeans. maar de vermelding van “voetbalvrouwen” – die in de media over het algemeen als verwende dames worden afgeschilderd – . “brakka” is straattaal voor broek. De tekst bevat wederom allerlei Engelse leenwoorden (“impeccable”. Het ‘uit eten gaan’ in de laatste regels is te interpreteren als hoffelijkheid tegenover een vrouw waarmee hij het wil aanleggen. te beginnen met de titel: deze wordt gebruikt in de betekenissen “al die dingen” en “aldidingen”. heeft “diamonds on my neck” (vgl. 95 . De zin “we komen met z’n vieren” is bijvoorbeeld in combinatie met “dat is heel veel smaak in je scheur. “Aldi”).

96 . waarom lach je?’. De personages vertellen opeenvolgende episodes van een verhaal. maar uiteindelijk zal hij een keer teruggepakt worden (“maar dat is goed. waarbij Ovi ook als een informele aanspreking van een officier wordt gebruikt. waardoor het wellicht een betekenis draagt als ‘verrotte’of ‘kapotte’. Ovi wordt beschreven als een “ge oliede machine” met een “hart van plastic” en “ogen van koper”. Opmerkelijk is dat in het tweede couplet door de montage van twee afwisselende stemsporen de suggestie van een dialoog wordt gewekt. platte taal en straattaal valt het gebruik van enkele Surinaamse woorden op: “fa’ka. Willy Wartaal noemt Ovi een crimineel. In de tweede helft van het tweede couplet wordt Ovi voorgesteld als een woekerende manager. als zelfstandig naamwoord. sa ye lafoe” schijnt fonetisch gespeld Surinaams te zijn voor ‘Hoe gaat het met je. Het rijmwoord “afoe” is straattaal – mogelijk van Surinaamse origine – voor een peuk of sigaret. deels halfrijm.12 De broer van Edwin De tekst is te beschouwen als een reeks op overtuiging gerichte monologen. die letterlijk ‘aars’ betekent. die mensen om de tuin leidt en er niet voor terug deinst om de zwakkeren in de samenleving een poot uit te draaien. Vjèze Fur klaagt in het derde couplet over de hebzucht van Ovi. In het eerste couplet komt tevens nog incidenteel alliteratie voor (“vijf”-“veel”-“Ovi”-“veel”). deels volrijm. Ovi.J. In het eerste couplet klaagt Willie Wartaal over de hebzucht van de broer van Edwin c. In de eerste helft van het tweede couplet is naast het eindrijm ook nog sprake van binnenrijm op dezelfde klank (‘oe’): ook hier is sprake van volrijm en halfrijm door elkaar. met als voorbeeld de oma van Vjèze Fur. Hier wordt het echter als bijvoeglijk naamwoord gebruikt bij de ‘wandelstok’. Ovi. Zo volwassen. De tekst bevat metaforen als “onder je duim”. Het refrein blijft gelijk en vormt zo een steeds opnieuw bevestigde conclusie. Het hebberige gedrag wordt geplaatst in een context van familie of vrienden die van elkaar een sigaret roken of elkaar een lift geven. “Placca” is Antilliaans voor geld. zo beleefd): hij eet het liefst eerst het bordje van een ander leeg (“hij blijft maar tjappen”). “Koulo” is normaal gesproken een Surinaamse krachtterm. onregelmatig afwisselend mannelijk en vrouwelijk. 139 Conflicten tussen artiesten en managers zijn overigens een bekend hiphopmotief. dan wijst ie content naar zijn wettelijke recht op vijftig procent”). is iemand zoals we die allemaal wel kennen (“ik durf letterlijk te wedden dat jij hem ook kent”). met wie Faberyayo een wurgcontract heeft afgesloten139 (“doe ik stoer. In het derde couplet valt het eindrijm op de eerste tel. Ovi is echter zo onsportief dat hij alleen maar neemt en niet geeft (vgl. waardoor het eerder voorrijm lijkt. Inhoudelijk zijn er geen parallellen. dus met weinig menselijk trekjes. Het type Ovi. die door Ovi van de helft van haar wandelstok is beroofd.q. hetgeen aanvankelijk wat overdreven lijkt. Tekst en muziek zijn relatief autonoom: de vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum. Naast de gebruikelijke Engelse leenwoorden. die overal een voordeeltje uit wil halen. In het hele lied is sprake van gepaard eindrijm. ik pak hem nog wel. ik heb een halve appel voor ‘m in de hel”). Er is sprake van een meervoudig perspectief: de coupletten vullen elkaar aan. Ovi. “we schillen appels in de hel” / “ik heb een halve appel voor ‘m straks in de hel” (variaties op ‘een appeltje met iemand te schillen hebben’) en “hij eet de helft van je bord” / “een extra bordje voer”. koel berekenend op zoek naar persoonlijk gewin.

afgeleid van een oude SIREreclamespotje. zorgzame. maar symbool staan voor nette. onwrikbare vrouwen. De beschrijvingen van ‘pappa’ werken daarmee twee kanten op: als beschrijving van een bepaald type macho. “pappa gaat door tot aan het gaatje”. maar ook gelezen kan worden als ‘(klaar)gekomen’. platte taal en straattaal. evenals “pappa is gearriveerd” hetgeen betekent dat hij het ‘gemaakt’ heeft.org/wiki/Stichting_Ide%C3%ABle_Reclame (laatst geraadpleegd 09-01-2012) 97 . Verschillende betekenissen van het begrip ‘Pappa’ dienen hierbij als uitgangspunt. Dat deze beschrijvingen wat karikaturaal aandoen.13 Pappa is thuis De tekst is te beschouwen als een reeks monologen in de directe rede. maar vooral op een macho. die idealiter ook de liefde van zijn leven is. zou erop kunnen wijzen dat dit lied juist dergelijk machogedrag op de korrel wil nemen. Zijn dominante gedrag wordt benadrukt doordat hij “een haantje” wordt genoemd en met “Sarkozy” wordt vergeleken (de vader van het Franse volk die in de media ook regelmatig als macho wordt bestempeld). Vjèze Fur beschrijft zijn ‘pappa’ in het derde couplet vanuit een jeugdig perspectief (“het is me met de paplepel ingegoten”): pappa is de baas in huis en iedereen heeft zich te schikken naar zijn wensen (“breng me mijn slipper”). “breng pappa z’n glaasje”. Deze kritiek is dan evenwel niet echt overtuigend.140 die uiteraard een seksuele bijbetekenis heeft. De avond zal eindigen in bed. die moeite doet om ergens een slaatje uit te slaan (“money *…+ is precies pappa z’n straatje”) en die bovendien graag de boventoon voert als er iets te vieren valt (“voorzitter van het partyteam”). In het eerste couplet van dit lied heeft Willie Wartaal vijf vrouwen tot zijn beschikking. In het refrein wordt benadrukt dat “pappa” zich de dame in kwestie toe-eigent en graag op z’n wenken bediend wordt (“pappa is thuis”. “dat is pappa z’n straatje”. waaronder clichés als “m’n zakken zijn gevuld”. De 140 “Wie is toch die man die elke zondag het vlees snijdt?” Zie: http://nl. waar de uitverkoren dame wordt ‘gestampt als andijvie’. De enige vrouwen die in de ogen van een macho voor de titel ‘moeder’ in aanmerking komen. De tekst bevat allerlei metaforen. “ze is van pappa”. waarvan er ééntje wordt uitverkoren om vandaag de bloemetjes met hem buiten te zetten (“spenden tot de nul”). zijn z’n eigen moeder en de moeder van zijn kinderen.J. in het algemeen is hij niet uit op een warme band (“geen amicale grappen. “met de paplepel ingegoten” en “ik heb niet met je geknikkerd”.wikipedia. in de vorm van ironische zelfbeschrijvingen. “Pappa” duidt in dit lied niet per se op een vader. ik heb niet met je geknikkerd”). Er is sprake van een meervoudig perspectief: de coupletten vullen elkaar aan. Elke rechtgeaarde macho wil deze vrouwen de baas kunnen en aantonen dat ook zij eigenlijk hoeren zijn. evenals anglicistische zinswendingen als “beter heb je dorst” en “pappa doet weer dingen kopen”. die zijn dominante gedrag in een vaderlijke vermomming hult. net zoals de moeders bij ‘De Jeugd’ niet per se moeders zijn. De tekst bevat de gebruikelijke Engelse leenwoorden. In het tweede couplet beschrijft Faberyayo ‘pappa’ ook als een man die zich graag laat bedienen. “beter breng je snel een biertje”). Centraal staat hierbij de eigen uitverkorenheid en de speciale identiteit. aangezien de andere liederen ook door dergelijke macho’s worden bevolkt. die de macho boven alle anderen verheft. en als beschrijving van het type macho-vader als rolmodel binnen het gezin. Origineler zijn “spenden tot de nul” en “stampen als andijvie”. Dubbelzinnig is de metafoor “het vlees wordt gesneden”.

De regels “denkbeeldige vrienden komen niet meer op visite. Tekst en muziek zijn relatief autonoom: de vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum. Duidt dit op een mishandelde vrouw met blauwe plekken of een ‘afgerichte’ vrouw die alleen maar mooi hoeft te zijn’? Ook de betekenis van het “Woodgrain” is niet echt duidelijk. die wellicht de stemmen in z’n hoofd verklankt. Het rijm is overwegend gepaard eindrijm en voornamelijk halfrijm: in de eerste regel staat het rijm echter in het midden (“day yo”-“playdough”-“lego”-“deo”). in de context van dit lied lijkt het de meer universele betekenis “blijf trouw aan jezelf” weer te geven. Opvallend is de titel “stay black” (Vjèze Fur heeft immers een blanke huidskleur). De vrolijke melodie en het swingende tempo passen bij het gefeest van ‘pappa’. een frase die van oorsprong een oproep is aan Afro-Amerikanen. waarbij indirect de suggestie wordt gewekt dat er eigenlijk niets is veranderd. in zichzelf teruggetrokken jongetje was met alleen denkbeeldige vrienden. De plaats van het rijm binnen het metrum verschuift in de tweede helft van de vierde naar de eerste tel. Er is sprake van een meervoudig perspectief: de coupletten vullen elkaar aan. Vjèze Fur beschrijft hoe hij als kind een eenzaam. “anders droogt die”) en assonantie: “vlees wordt gesneden. Het betreft een levensverhaal in de vorm van een terugblik. “gastje”-“pasje”).betekenis van “de kip is gemarineerd met corrigerende tikken” blijft wat vaag.15 Tante Lien De tekst is te beschouwen als een reeks op overtuiging gerichte monologen met epische elementen. de geestelijke verwarring van de ik-persoon wordt geïllustreerd door gekke geluidjes na de “kasteeltjes in de lucht” en een onverstaanbare tweede stem op de achtergrond. De personages vertellen opeenvolgende episodes van een verhaal in de vorm van ironische beschrijvingen. waar the fok is de liefde?” geven echter aanleiding om dit dubbelzinnig op te vatten: zijn z’n huidige vrienden wel echte vrienden? De verwijzing naar het eten in sterrenrestaurants (“Michelin sters”) duidt op een glamourwereld waarin onduidelijk is wie je vrienden zijn. beter… “ J. ik vraag me af waarom. zowel volrijm als halfrijm – en daarnaast twee keer binnenrijm: (“wijffie”-“lijffie. in het tweede couplet valt juist de ‘aa’-klank op. In het refrein valt het rijm niet op vaste plaatsen binnen het metrum (“thuis”-“uit”-“uit”). In de coupletten is sprake van eindrijm – zowel mannelijk als vrouwelijk.14 Stay black De tekst van dit lied is te beschouwen als een lyrische monoloog in de directe rede. 98 . Ook is er sprake van alliteratie (“beter breng”-“biertje”. Opvallend is dat in het eerste couplet veel wordt gerijmd op de ‘ij’-klank (“vijf”-“lijst”-“blijft”-“mij”-“lijffie”-“andijvie”). om zich niet te conformeren aan de ‘blanken’. In dat couplet zit het rijm (dat daar op de eerste tel valt en dus eigenlijk voorrijm is) vooral in de tweede stem. en wordt dan voorrijm. De tekst bevat haast gebruikelijke taalvariaties als Engelse leenwoorden en platte taal. Tekst en muziek zijn relatief autonoom: de vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum. J.

maar is toch “de schrik van het Leidseplein”. Whisky. De tekst bevat de haast gebruikelijke taalvariaties als Engelse leenwoorden en platte taal (“Jopen”). Ook Willy Wartaal is in de ban van tante Lien. Inhoudelijk zijn er geen parallellen. maar duidt er wel op dat tante Lien machomannen de baas kan. Tekst en muziek zijn relatief autonoom: de vierkwartsmaat is bepalend voor het metrum. een “heerlijk feestbeest” en ze is “chiquer dan een hele doos champagne”. Ze is dominant. doet wat ze wil en heeft – ook in haar seksuele contacten – de touwtjes strak in handen.” ‘Le Le’ is een ander muzikaal project van Faberyayo (self-fashioning). dan wel wereldwijze vrouw die achterover leunt en zich niet druk maakt? Hoe dan ook lijkt zij het perfecte midden te houden tussen de ongenaakbare ‘moeder’ en de bedrieglijke ‘hoer’. maar nog steeds aantrekkelijke vrouw (‘milf’) (“ik word helemaal warm van je”). iets wat eerder op deze plaat alleen aan mannen was voorbehouden. soms mannelijk. Ze zit wel niet “achter de ramen”. In het tweede couplet is het rijm onregelmatig binnen het metrum verdeeld en veelal halfrijm/assonantie (“dame”-“raden”-“haren”“praten”-“ramen”-“straten”-“dame”) aangevuld met alliteratie (“ze leeft d’r eigen leven. India. “Whiskey. wees lief voor pappa” hoeft niet per se op Faberyoyo te slaan. Tante Lien is “Fan van De Jeugd en stiekem ook van Le Le. alias Willie Wartaal. tante Lien…”. “geen geschreeuw geen niks”). Er wordt allerlei beeldspraak gebruikt om Tante Lien te beschrijven: ze heeft een “killer smile”.De vraag is hoe het “lean back” uit het refrein van dit lied geïnterpreteerd dient te worden: is tante Lien letterlijk een hoer (of een ‘madam’?) die op haar rug gaat om geld te verdienen? Of een stoïcijnse. Het rijm is in het eerste couplet gepaard eindrijm. “faffie” (hoe gaat het?). het is lekker tot het eind”. “Chiquer”“champagne” kan evenwel genoegzaam gelden als alliteratie. Vjèze Fur beschrijft haar in het tweede couplet als de schrik van de straat en als iemand die een ruig en crimineel leven leidt. soms vrouwelijk. Faberyayo bezingt in het eerste couplet zijn bewondering voor tante Lien als oudere. Amper rijm te noemen is de combinatie “amazing” en “feestbeest”. maar ook als minnares: “ze heeft een slechte invloed op me. ofwel Wiwalean. De frase “Lord have mercy. hetgeen associaties oproept met prostitutie. zoals we deze eerder op dit album tegen kwamen. meestal halfrijm. die hij in het derde couplet beschrijft als vervangende (wellicht onderdrukkende) moederfiguur: “soms kookt ze voor me”. ze is een “prachtig dier”. Opvallend is opnieuw het gebruik van de op Surinaams gebaseerde straattaal : “meane bakka” (betekent zoiets als gemeen gezicht). Alfa” in het laatste couplet duidt op ‘WIWA’ en ‘Lien’. “Je moet investeren. zegt ze”. 99 .

326-327. Admiraal B(alaganov) is een personage uit deze roman.1 Bougie Deze tekst staat in het begeleidende boekje als een proloog voorafgaand aan de liedteksten en wordt dus niet op de cd uitgevoerd.2 Drie wegen De tekst van dit lied is te beschouwen als een op overtuiging gericht vraag-en-antwoordspel. nl. Door middel van vergelijkingen en metaforen wordt een parallel getrokken tussen de mengselmotor en de hartstocht van de mens. zuurstof (adem van een geliefde) en een vonk (muziek. “Daar is nog de ware geest. Zie bijv. die op de juiste manier aangewakkerd dient te worden. Ogenschijnlijk lijken de asfalt. 100 . die geleidelijk aan teniet wordt gedaan. K. kunnen we uit de keuze voor de landweg. De tekst is te beschouwen als een op overtuiging gerichte tekst in de vorm van een handleiding en is opgebouwd als een instructie over de werking van een mengselmotor.141 Hiertoe heeft een mens nodig: brandstof (voedsel).” Hoewel onduidelijk is welk beroep de protagonisten uitoefenen.De Kift . 98-100. Tussendoor zingen de koorleden steeds een refrein. 142 Bij Esquivel betreft het een personage. waarop “de 141 De tekst is een variant op een fragment uit Laura Esquivels Rode Rozen en Tortilla’s.” Het derde couplet eindigt met een vooruitwijzing: “Als de brik het houdt. 143 De tekst is een variant op een fragment uit Het gouden kalf van Ilja Ilf en Jevgeni Petrov. een personage of een lyrisch ik aan het woord?142 Aangezien de monteur in de intro van Melk en hooi spreekt over een motor met mankementen.” 143 De tekst dient als een allegorie te worden beschouwd: Welke levensweg moeten we nemen? Welke manier van leven is de juiste? De asfaltweg is modern en comfortabel en ook de klinkerweg leidt naar een beschaafde bestemming. mogen we veronderstellen dat deze monteur ook hier deze uitleg voor zijn rekening neemt. maar de solist weet het koor uiteindelijk te overtuigen dat de landweg de beste is. sabels en linten decoreren. Ilf & Petrov (2006) p. woord of geluid). waarin zij aangeven welke weg zij willen nemen. Het blijkt evenwel een instructie over ‘de motor in ons binnenste’. een liefkozing. Er wordt echter gekozen voor de landweg.Brik (2011) K. dokter Brown. De tekst bestaat uit een inleidend couplet en drie coupletten die handelen over de drie wegen: de asfaltweg. Er is dus sprake van een meervoudig perspectief waarin aanvankelijk een tegenstelling wordt gepresenteerd. Door middel van een dramatisch vormgegeven retoriek in de vorm van een wisselwerking tussen solist (Ferry Heijne) en koor wordt een statement gemaakt. Het perspectief is onduidelijk: is hier een auctoriale verteller. Ook de gevaren van een onjuiste verhouding tussen deze factoren worden uiteengezet. Alhoewel: gekozen? “Voor mensen met ons beroep *…+ is er geen andere”. de klinkerweg en de landweg. Esquivel (2004) p.en de klinkerweg aantrekkelijker. Zie bijv. Hiervoor geeft hij echter geen duidelijke argumenten: “Ik heb een broertje dood aan asfalt” en “Mijn gevoel fluistert mij onwelgevallige ontmoetingen in. zullen we haar met gouden banden.

ondanks hun lyrische inhoud.wordpress. Dit illustreert de hang naar nostalgie die ook door de keuze voor de landweg wordt onderstreept. K. worden zij wel in het akkoordenschema ingepast.brandende vuurvogel *…+ zijn gouden veren laat vallen”. deze zijn eerder prozaïsch te noemen. wel wordt er volop geallitereerd. bijvoorbeeld: welke weg moeten we nemen? *…+ Ik weet het wel. 305. Van eindrijm is dan ook geen sprake.3 Noorderzon De tekst van dit lied valt uiteen in drie delen. Op de illustratie is deze ‘brik’ op de achtergrond te zien. Het eerste couplet wordt eenstemmig gezongen. afleiden dat zij geen materieel. Bovendien verhouden de akkoorden onder de twee coupletten zich als ontspanning  spanning. De door een draaiorgel gedomineerde muziek lijkt de ‘brik’144 te verklanken: een nogal krakkemikkig mechanisme in verhouding tot de moderne techniek. Het eerste deel is een gezongen monoloog in de directe rede. het tweede couplet tweestemmig. Het tweede deel is een gesproken. In de coupletten is geen sprake van versregels. uitgesproken door een lyrisch ik. vert. De naar een climax toewerkende muziek ondersteunt de stijgende opwinding in de tekst.com/2012/02/13/de-brik-eenmuziekmachine-van-de-kift/ 145 Het eerste deel is een variatie op het gedicht Zilveren weg (1918) van Sergej Jesenin. fragmentarische tekening van een situatie: vanuit een auctoriaal perspectief wordt de monoloog die een ‘dolende’ richt tot de ‘jongen’. p. Hoewel de coupletten niet aan een metrum gehoorzamen. maar symbolisch kapitaal nastreven. weergegeven. De refreinen volgen wel een aan de vierkwartsmaat verbonden metrum. werd met ‘brik’ gerefereerd naar de muur van uit allerlei mechanische onderdelen (waaronder bijvoorbeeld fietsonderdelen) gebouwde instrumenten. Zie ook: http://hetgeingroep6awilly. doordat het akkoordenschema uit het eerste deel hier wordt herhaald. Het derde deel is een herhaling van het eerste deel. Tekst en muziek zijn met elkaar verbonden. Wat overblijft is de landweg. Het eerste deel145 is poëtisch van aard en valt uiteen in twee vierregelige coupletten. Zie: Wiebes en Berg (1997). Mijn gevoel fluistert me onwelgevallige ontmoetingen in. Deze ‘brik’ functioneert ongeveer als een handaangedreven draaiorgel. admiraal” duidt erop dat de landweg een moeilijk begaanbare is. Het “Hou vol. Het tweede deel146 is prozaïsch van aard en valt. 101 . uit het Russisch door Marja Wiebes en Margriet Berg. ook uiteen in twee delen: “Ja jongen *…+ de bruten…” en “Je zult *…+ kunnen bestaan…” 144 Bij de optredens die De Kift naar aanleiding van dit album gaf.

evenwel zijn zij geen bruten. Zie Praz (1992). De weg leidt wel degelijk naar het land van de waanzinnigen. zei de Dolende zo zacht” De zilveren weg en de noorderzon worden tot leven gewekt door middel van personificaties. bijvoorbeeld: “Ja jongen. vert. “waanzin?”). worden vertegenwoordigd door het koor.” In het prozaïsche tweede deel is geen sprake van eindrijm. in sneeuw verzinkend”. bijvoorbeeld “ Zilveren weg. 147 Gebaseerd op een fragment uit Een meester in wording (1928). Zie Platonov (1987) p. uit het Russisch door Kees Verheul. Doordat de presentatievorm identiek is aan de presentatievorm in Drie wegen. Het lyrisch ik uit het eerste deel wordt verleid. maar hoopt dat de zon ook in de lente nog de sneeuw zal beschijnen en voor zilveren pracht zal zorgen. p. maar dromers. maar door de inspiratie. p. Aanvankelijk is de retoriek gericht op de chauffeur. waarvan de strekking onduidelijk blijft. De monteur uit de intro betoogt met welke passie hij “het mechaniek” onderhoudt: “En als het moet vind ik het mankement met m’n lippen. 278. Uit het begin van het tweede couplet “Chauffeur. maar wel van alliteratie. “In dat land wordt gedroomd. Het woord ‘planeet’ betekent letterlijk: ‘dolende ster’. oftewel mensen die zich niet door de ratio laten leiden. 102 .4 Melk en hooi De tekst van dit lied valt uiteen in twee delen. geroepen. is een op overtuiging gerichte monoloog van een personage (gespeeld door Wim ter Weele). Het zilver is dubbelzinnig op te vatten: als kleur of als een materiaal dat rijkdom vertegenwoordigt. en we kunnen het tweede deel dan ook opvatten als het antwoord van de “Dolende” noorderzon op de vragen van de ik-figuur. K. Deze twee vloeien samen wanneer men het genot van deze natuurpracht als rijkdom beschouwt.” De verbinding tussen motor en lichaam uit de tekst Bougie wordt hier dus voortgezet. Zie ook Ilf & Petrov (2006). wij 146 Het tweede deel is een variatie op een fragment uit Meneer Venus (1884) van Rachilde. in sneeuw verzinkend. en dat is genoeg om te kunnen bestaan.” De betekenis van “je zult kijken met mijn ogen en proeven met mijn lippen” blijft wat raadselachtig. 26. De weg kleurt zilver door het schijnsel van de noorderzon op de sneeuw. u hebt een goed karakter” valt af te leiden dat de chauffeur heeft ingestemd. In het tweede deel148 wordt door middel van een dramatisch vormgegeven monoloog (voorgedragen door Ferry Heijne) een retoriek ontvouwd. door de “Zilveren weg. daarna op de ‘jongens’. Het is niet duidelijk of de monteur deel uitmaakt van de groep reizigers die in het tweede deel een chauffeur probeert te overtuigen hen mee te nemen. wordt gesuggereerd dat de ‘jongens’ tegen wie de solist zich richt. 50-51. “Je zult kijken met mijn ogen en proeven met mijn lippen” is een metafoor. 148 Gebaseerd op een fragment uit Het gouden kalf van Ilja Ilf en Jevgeni Petrov. Het eerste deel147. De ik-figuur overweegt de zilveren weg en de noorderzon te volgen. In het eerste couplet richt de solist zich namens de ‘jongens’ tot de chauffeur en probeert hem te overtuigen de groep mee te nemen in “de kunstleren schoot van uw automobiel”. In het eerste deel is er sprake van gekruist eindrijm en subtiele alliteratie. ik lik het schoon. vert. blaas het uit en smeer de boel dicht met m’n bloed. uit het Russisch door Frans Stapert. vert. De opmerking “u de benzine. uit het Frans door Anton Haakman. de intro.Opnieuw staat een onbekende levensweg centraal (“vreugde”? “lijden?”. oftewel dat het hem dan nog steeds goed zal gaan.

“messen als veren”. “een trommel vol bloed” duiden. “ik rinkel”. Drie muzikale motieven wisselen elkaar af. De boodschap die in deze beeldspraak verborgen zit. Zie Ilf & Petrov (2006). maar drijft hier de spot mee en waarschuwt: “Het geluk wacht niemand op. En dat hebben jullie niet eens gemerkt!”. maar ook in de schijnbaar terloopse metafoor “kunstleren schoot van uw automobiel”. bijvoorbeeld de combinatie machine en lichaam. Admiraal B(alaganov) is geen personage uit het gedicht van Lucebert. “valse voorwendselen” en “marsmuziek” roepen associaties met oorlog op.5 Admiraal B.” De centrale vraag lijkt: komt het geluk vanzelf of moet je het afdwingen of verleiden? Maar ook: wat is geluk? Is geluk “Melk en hooi”? Melk en hooi zijn hier op te vatten als voedsel en een woonplaats. geeft zich niet makkelijk prijs. maar door hard te werken. dat naïeve kind. p. 149 Een bewerking van het gedicht In de hitte (1952) van Lucebert. De tekst verwoordt een droomwereld of fantasie. *…+ Met jullie wordt het nooit een idylle. nog aan het begin van je levensweg staat en anderen nog voor je zorgen. niet wetend dat alleen het lichaam dat hij levenloos en koud heeft achtergelaten hem dat kan geven. *…+ Het geluk. gekoppeld aan melk en hooi. het hof maken. De boodschap lijkt dat het geluk niet komt door passief af te wachten. De chauffeur en de monteur hebben dus beide een rol in deze beeldspraak. Door het fragmentarische en schetsmatige karakter is deze complex en multi-interpretabel. heb je de luxe dat melk en hooi vanzelf tot je komen. De verhouding tussen origineel en bewerking verdient een studie op zich. In de volgende coupletten richt de solist zich op zijn medereizigers. je moet het behagen. Wanneer de ziel uit ons lichaam vlucht. Hij verklankt hun verwachtingen of verlangens: “misschien wacht ons wel het geluk”. In de tekst komen evenwel woorden en motieven voor die we herkennen uit andere nummers van de plaat. In plaats van een liefde voor de machine spreekt hieruit eerder een angst om erdoor vermalen te worden. De motor-lichaamvergelijking wordt verder uitgewerkt in de intro en het tweede couplet. “dwaalt *hij+ door dichte nevelen in een vruchteloze poging zelf warmte te vinden. Lucebert (1978).” Hoewel de tekst van de solist niet aan het metrum of versregels gekoppeld is. waarin eveneens wordt betoogd dat de ziel (die naar geluk verlangt) niet zonder het lichaam (dat naar melk en hooi verlangt) kan. 103 . De tekst van dit lied149 is te beschouwen als een schetsmatige tekening van een situatie in de vorm van een fragmentarische vertelling vanuit een ik-perspectief. “woestenij”. Alleen als je jong bent. K. maar uit Het gouden kalf (1930) van Ilja Ilf en Jevgeni Petrov. arme vrienden: dit was de mooiste nacht van ons leven. Daarnaast is er de personificatie van het geluk. “vlammen”. 55-56. zoals ook blijkt uit het verschijnen van een “gescheurde officier” met “een regiment van littekens”.de ideeën” is opnieuw een bevestiging van de motor-lichaamvergelijking: zowel benzine als ideeën zijn nodig om verder te komen. Woorden als “officier”. evenals soldaten en hun wapentuig. “Knoop dus in je oren. Deze boodschap vindt een parallel in de tekst Bougie. moet wo rden gevangen. Vogels en vliegtuigen lopen in elkaar over. waarop passages als “mank vliegwiel”. “roofdier”. ondersteunt de dynamiek en sfeer van muziek deze tekst. De beeldspraak is complex. In plaats van een vergelijking tussen machine en lichaam lijkt hier eerder sprake van een fusie.

nl/2010-06-02/master-en-margarita-blog-door-tamara-schoppert (laatst 6 geraadpleegd 11-11-2011). K. “nu is het winter…”en “nu kan ik vliegen…”. De lang aangehouden. Gezien de eerdergenoemde oorlogsassociaties wordt hier mogelijk gedoeld op de valse voorwendselen waaronder machthebbers hun volk in een oorlog manoeuvreren. Is de gescheurde officier tevens de ‘hij’ die ‘als een roofdier jezusmeters hoog vliegt’? Dat lijkt onlogisch. dissonante koperblazers roepen associaties met overvliegende bommenwerpers of vallende bommen op. een oorlog waaraan in de regel door het gewone volk niet te ontsnappen valt. Wanneer de winter aanbreekt kan hij weer ‘rinkelen’ en ‘vliegen met messen als veren’: hij lijkt zijn kracht hervonden te hebben.6 Giele blommen De tekst van dit lied150 is te beschouwen als een schetsmatige vertelling (episch. prozaïsch) vanuit een meervoudig ik-perspectief. Aan het eind is er een sample van een haperende of moeizaam bewegende machine te horen. Zie: http://cultuurpodiumonline. Hoewel het in de eerste regels “kouder en kouder” wordt. ‘hij’ en ‘een gescheurde officier’. die het kraaien uit de tekst illustreert. Als personages worden genoemd: ‘ik’. en ik zei…” suggereert toenemende onrust of paniek. Op dat moment vraagt de ik-persoon hem namens de groep “waar de valse voorwendselen vandaan komen”. maar ook aan een doodskreet doet denken. hoewel de herhaling van “rinkel” en “rinkelde” (“en rimpelde”) een vergelijkbare werking heeft. In het lied Claxon lijken het “vliegen met messen als veren” en het “rinkelen” te duiden op een roesachtige ontsnapping uit de dagelijkse realiteit. die ‘stenen doen verdampen’ en ‘lippen doen vervliegen’. 150 Gebaseerd op de toneelbewerking door Ira Judkovskaja van De meester en Margarita van Michail Boelgakov. Hoewel de tekst van de solist (Ferry Heijne) niet aan het metrum of versregels gekoppeld is. uitgesproken door twee verschillende personages. terwijl de overige delen eenstemmig sprekend voorgedragen worden. respectievelijk een vrouw en een man. De voordracht van de regels “een woestenij vol slechte remmen en rijpe vlammen met een oorvol as. Tamara Schoppert speelde in de uitvoering van deze bewerking door Tryater de rol van Margarita. Zie ook Boelgakov (2011 ) p. De tekst is verdeeld in twee monologen. Deze lijken hierdoor de functie van refrein te vervullen.De ruimte wordt omschreven als een woestenij. In de eerste monoloog (voorgedragen door Tamara Schoppert) richt het personage zich tot de verteller uit de tweede monoloog. De “gescheurde officier” ontsnapt uit de dagelijkse realiteit: de oorlog. In de tweede monoloog (voorgedragen door Ferry Heijne) richt de verteller zich tot de lezer/luisteraar en spreekt hij over de vrouw uit de eerste monoloog. Evenwel is het opeens winter en het lijkt erop dat de officier dit veroorzaakt heeft door ‘zijn klauwen te stapelen’ en ‘jezusmeters hoog te gaan’. 104 . Er is een aantal keer een sample van een dierlijke schreeuw te horen. aangezien hij enkele regels daarvoor nog doodvermoeid op zoek naar water was. die bovendien meerstemmig gezongen worden. Deze duiding is ook binnen de context van dit lied te plaatsen. “nu verdampen de stenen…”. 151-152. In deze tekst is amper sprake van rijm. is er sprake van “rijpe vlammen met een oorvol as”. ‘wij’. ondersteunt de dynamiek en sfeer van de muziek deze tekst: de muziek klinkt inderdaad als “rinkelende marsmuziek” en kent climaxen bij de passages “in de hitte…”.

raapt hij ze op en reikt ze haar aan. K. een heks te worden.” Evenwel roept de verteller Berenice aan. Het tweede deel wordt voorgedragen in het Nederlands. Zij heeft hem toen gevonden. 189. De vraag waarom hij niet meer bij haar is. Nu vertelt ze deze persoon in zijn droom een verhaal. Beiden vinden zij deze bloemen lelijk. waarna hij getroffen wordt door haar schoonheid en de eenzaamheid in haar ogen. Deze tekst wijkt af van de verhaallijn die in de eerdere nummers werd ingezet. Een man vertelt over zijn ontmoeting met haar: ze valt hem op vanwege de gele bloemen. 105 .Het eerste deel wordt voorgedragen in het Fries. wat eerder past bij een getuige-verteller. op wellicht de “gele vlek midden in de drukte” na. Er lijkt sprake van een auctoriaal perspectief: de gedachten van Berenice worden weergegeven. wordt helaas niet beantwoord. Doordat de tekst prozaïsch is. In het tweede deel wordt het arrangement iets rijker. kunnen we afleiden dat het hier de vrouw uit de eerste monoloog betreft. wanneer zij over straat loopt. terwijl uit het verhaal van de man blijkt dat ze elkaar niet kenden.152 151 152 Een bewerking van een fragment uit het korte verhaal Berenice (1835) van Edgar Allen Poe. Het eerste deel151 is een epische vertelling met lyrische elementen. en de verteller waarschuwt zijn publiek dat dit verhaal “niet verteld zou moeten worden. Dit wijst erop dat de vrouw en de man nu niet daadwerkelijk samen zijn en dat deze monoloog mogelijk opgevat dient te worden als de inhoud van een brief die zij tot hem richt. Evenwel is het motief dat men zonder liefde verbittert (een heks wordt) te koppelen aan de boodschap van Bougie: door het ontbreken van vonken is de bougie vet geworden. De beeldspraak is in deze tekst niet opvallend. die hier als uitgangspunt zal dienen. bijna wanhopig (“mijn laatste dag van hoop”) de straat op gaat om ‘jou’ te vinden. De sfeer in de muziek en sfeer in de tekst versterken elkaar: enigszins somber en emotioneel. Ze zijn toen een jaar samen geweest. waardoor de motor niet meer aanslaat. die één jaar van de liefde heeft mogen proeven en het daarna kwijtraakte om vervolgens. Zie Van Boven en Dorleijn (2008) p. In het boekje staat evenwel een vertaling in het Nederlands.7 Berenice De tekst van dit lied valt uiteen in twee delen. Door de gele bloemen en de opmerking dat zij hem vertelde dat ze de straat op was gegaan om hem te vinden. Het sobere arrangement past bij de intimiteit van het eerste deel. verteerd door het verdriet. Wanneer zij de bloemen in de goot gooit. Alles duidt erop dat de vrouw het hier over zichzelf heeft. De vrouw kijkt terug op de dag waarop zij. Dit is des te opmerkelijker. Daarnaast bevat de tekst alleen de alledaagse metaforen “eruit stappen” en “van de liefde proeven”. Ze vertelt hem een verhaal over een eenzame vrouw. en haar volgt. Opmerkelijk is ook de rol van de gele bloemen. maar toch brengen juist deze bloemen hen bij elkaar: zij trekken immers zijn aandacht. worden tekst en muziek niet verbonden door metrum of rijm. omdat uit het relaas van de vrouw een beeld van voorbestemde liefde naar boven komt: in ieder geval in haar ogen was hun liefde voorbestemd: ze ging de straat op om hem te vinden.

Als [1] tegen[1] afge[1] ziet. althans voor zover deze twee nummers niet een en dezelfde vrouw beschrijven. Beiden.Voorafgaand aan het eerste deel. oftewel zich te prostitueren. tussen het eerste en tweede gedeelte en na het tweede gedeelte wordt – meerstemmig – de naam van Berenice gezongen en dus de aanroep van de verteller uit het eerste deel verklankt. In de terminologie van Bougie wil de motor door gebrek aan vonken niet meer aanslaan. Wanneer de honger naar liefde iemand zover brengt dat zij de prostitutie opzoekt. 55 106 . zijn door een ongelukkige levensweg min of meer tot de waanzin gedreven. een deel in vierkwartsmaat en een deel in driekwartsmaat. vert. Deze monoloog valt uiteen in een eenstemmig en een tweestemmig deel. De rol van godin Honger is interessant: betreft het hier letterlijke honger of honger naar liefde? In dat laatste geval zouden de twee vrouwen nog meer parallellen vertonen. gelardeerd met een gelamenteerd ‘oohh’. De muziek bestaat uit twee afwisselende delen. waarmee het droeve lot van Berenice onderstreept lijkt te worden. uit het Frans door Anton Haakman. Deze delen vormen een tegenstelling: in het eenstemmige deel wordt Berenice afgeschilderd als een vrouw die dwaalt over afgelegen straathoeken en door honger wordt gedwongen om haar rokken op te tillen. Bij het tweede tekstgedeelte doet een strijkorkest zijn intrede. In het tweestemmige deel wordt Berenice voorgesteld als het kostbaarste bezit van de ik-figuur. Hieronder is te zien hoe deze versregels aan het metrum verbonden zijn. Het tweede gedeelte153 is een lyrische monoloog in ik-perspectief. [1] vuilig[1] [2] komt. Zie Praz (1992) p. is dat des te tragischer. Er is sprake van een parallel met de vrouw uit Giele Blommen. [2] legen [2] [2] heid of [2] [3] [3] straathoek [3] [3] vloek [3] Spuug En u [4] langs een [4] sluipen [4] dan geen [4] [4] In het gehaar 153 Een bewerking van een fragment uit het gedicht Ik heb niet als geliefde een beroemde leeuwin van Charles Baudelaire. Opmerkelijk is dat de twaalf regels poëzie van het tweede tekstgedeelte verdeeld over 22 maten worden gezongen. Zij heeft hem gewiegd en zijn hart verwarmd. Dit driekwartsmaatgedeelte eindigt steeds in een climax waarin meerstemmig de naam ‘Berenice’ wordt geroepen. maar een heks geworden is en dus ook min of meer aan lager wal is geraakt. die ook veel liefde heeft gegeven.

[3] is [3] zit.zicht van [1] Honger [1] dwongen [1] rokken [1] [1] kost[1] pa[1] her[1] stin [1] wiegd [1] vorste[1] [1] [1] beide [1] warmd lijke heeft toWant op heeft deze [2] [2] [2] te [2] zij [2] baarste [2] rel. [3] weel. [2] [2] [2] [2] [2] [2] handen [2] heeft mijn jubein de vrouw [3] winter[3] [3] tillen. [2] gin. [3] [3] [3] [3] schoot [3] [3] [3] [3] En -oot Die kou [4] [4] [4] [4] mijn [4] [4] mijn [4] [4] mij [4] in [4] [4] [4] Die godin Ge haar mijn vor- ge- haar die met [4] ver[4] mijn 107 .

K. de complexe melodie en het ontbreken van eindrijm toch nog poëtisch overkomt. Een rode draad wordt gevormd door de woorden: “smerig van vuile baksteen”. Wat de handeling betreft. “Langzaam. van *…+ donkere stof. En langs een afgelegen straathoek sluipen ziet. [1] [2] [2] [3] [3] [4] [4] Het eindrijm “vrouw”-“kou”154 verdwijnt naar de achtergrond. maar in dit geval betreft het vrij korte fragmenten uit vijf teksten.S. vert. vormen de volgende woorden een rode draad: “kwaad is 154 155 Het gedicht van Baudelaire heeft gepaard eindrijm. mijn hertogin.155 Evenals bij de andere nummers wordt getracht binnen de collage en de context van het album aanknopingspunten te vinden.” uit: Herfst van Albert Samain. “het donkert al”. maar dat is in de vertaling grotendeels gesneuveld. De omgeving wordt beschreven als neerslachtig. “bloemen sterven”. Mijn parel. Spuug dan geen vuiligheid of vloek In het gezicht van deze vrouw Die godin Honger in de winterkou Gedwongen heeft haar rokken op te tillen. “een zwarte dag”. grauw. Slauerhoff en “Al grauwer *…+ zo ontstelde?” uit: Faust van Johann Wolfgang Goethe. Bij een collage van een dergelijk groot aantal fragmenten mag men veronderstellen dat niet alle details in de tekst even relevant zijn. weinig vruchtbaar. Want zij is mijn kostbaarste bezit. “Smerig van *…+ de beesten. is wellicht te danken aan de alliteratie in het eenstemmige gedeelte en de opsomming van vergelijkingen in het tweestemmige gedeelte: Als u haar tegenkomt. vorstin. “schemering”. “nu moet *…+ handen lag” uit: nu moet ik gaan van Neeltje Maria Min. vert.[1] hart. uit het Frans door J. “grauwer wordt het veld”. Perspectief. Dat de tekst ondanks het onregelmatige metrum. tijd en ruimte hoeven niet eenduidig te zijn. Die mij gewiegd heeft in haar vorstelijke schoot En die met beide handen heeft verwarmd mijn hart. Naast deze vergelijkingen valt ook de verfraaiende beeldspraak in de tekst van Poe op: “uren die geluidloos vlieden als op ravenwieken”.8 Het land De tekst van dit lied is een collage van literaire fragmenten. Adama van Scheltema.” uit: Er drijven kleine witte stippen en En dat van die zon en die maan van Jan Arends. maar de assonantie “Honger” “gedwongen” krijgt juist extra nadruk. uit het Duits door C. 108 . donker. “een bleke herfst verbloedt achter zwarte hagen”. mijn juweel. De eerdere nummers waren steeds (deels) gebaseerd op een of twee literaire teksten.

“wat is het dat u zo ontstelde?” Wordt hier beschreven dat er een moord is gepleegd? Het kwaad. Beeldspraak komt bijvoorbeeld in de eerste regels voor: “is het huis vanmorgen precies op tijd ontwaakt” en “het land weet dat er kwaad is gedaan” zijn waarschijnlijk als metonymiae op te vatten. “De vloek die sprong in onze kelen” is een personificatie. waarover op gezette tijden gitaarmotieven worden gespeeld. waarvoor zij beiden wegvluchten. K. waardoor er een tegenstelling tussen ‘mens’ en ‘natuur’ ontstaat. De ik-figuur klaagt over een jachtige wereld.org/wiki/Carburateur laatst geraadpleegd 06-11-2011 109 . Een andere mogelijkheid is dat zij samen een moord (een crime passionel) op hun geweten hebben. uit het Duits door Tom Kleijn. 157 Zie: http://nl. In het eerste gedeelte vertelt de ik-figuur dat zijn auto ‘zwaar ziek’ is geworden. De kalme muziek past wel bij het introspectieve van de tekst. De muziek voegt dus weinig structuur of inhoud toe aan de tekst. “een zwarte dag”. De titel lijkt de beschrijvingen van de omgeving (het land) met de overheersende stemming te verbinden: ‘het land hebben’ is een uitdrukking die zoiets betekent als ‘ontstemd zijn’ of ‘ontevreden zijn’. rouwend”. het mes en de rouwende vrouwen duiden hier wel op.9 Carburateur De tekst van dit lied156 is te beschrijven als een lyrische monoloog in de directe rede. vert. onbelangrijk: vormeloos en Mijn hondemond van Werner Schwab. De motor-lichaamvergelijking wordt hiermee weer geactiveerd. In een deel van de tekst is sprake van eindrijm. De tekst “dan zal ik *…+ jouw handen lag” wordt tweestemmig gezongen en aan het eind nog eens herhaald en waardoor ze de functie van refrein krijgt. “het mes dat in jouw handen lag”. het woord kelen is daarbinnen nog als metonymia te beschouwen. Twee paradoxen – “overal is iets en het is niets” en “omdat alles veel te snel gaat. kunnen we in ieder geval vaststellen dat de levensweg van deze personages niet over rozen gaat en de waanzin op de loer ligt. maar hij zelf duidelijk ook niet. waardoor hij niet verder kan. We kunnen de auto daarom beschouwen als zijn lichaam.”157 en dus essentieel voor een juiste werking van de motor. Is het dan alleen de dreiging van geweld die de ikfiguur doet besluiten om te vertrekken? Welke onverkwikkelijke gebeurtenis wordt bedoeld met “de schaduw die wij moesten delen”? En waarom zal hij/zij bij een volgende ontmoeting zijn/haar naam in de huid van de ander kerven? Hieruit blijkt in ieder geval dat ook de ik-figuur met messen weet om te gaan. De carburateur is het deel van een verbrandingsmotor “dat ervoor zorgt dat de brandstof wordt verneveld en met lucht vermengd. die zijn carburateur niet meer kon volhouden. De ik-figuur (gespeeld door Wim ter Weele) beschrijft weliswaar een gebeurtenis. maar doet dat in metaforische bewoordingen. ziet het er zo langzaam uit” – drukken uit dat de mens door iets te zeer na te streven juist het tegenovergestelde 156 Gebaseerd op fragmenten uit Overgewicht. De rouwende vrouwen zijn echter ver van de ik-figuur en de aangesprokene en ondanks de vloek en het mes.wikipedia. De muziek bestaat uit een zich herhalende ritmesample. Bovendien nemen allerlei persoonlijke overwegingen al gauw de overhand. gelet op de context van het album. leven beiden nog.gedaan”. Hoe dan ook. “verbijstering *…+ angst van de beesten” . “vrouwen gaan einderlangs.

Hier is de luchtgeest de liefde van ‘hem’. Het vol overgave dansen in de regen met een (denkbeeldige?) oranje paraplu van een volwassen vrouw heeft ook wel iets geks. wat haperende wals in mineur. waar het verlangen naar geluk ervoor zorgt dat de mens zijn voertuig. die in Melk en hooi nog een gepassioneerd vakman was. nu al zijn levenslust heeft verloren. en dus onbruikbaar. Een contrast met de verbitterde heks uit Giele blommen en Berenice. “om haar mond…”. De muzikale begeleiding valt te omschrijven als een trage. energie en inspiratie. K.11 Woestijnnachten De tekst van dit lied159 is te beschouwen als een lyrische. In de woestijn zou hij “een lor van een afgedroogde cactus” zijn. een vleugje waanzin. en “helemaal alleen. uit het Fries door de auteur. het refrein aan Deinende verten van Jacques Prévert. en dus onvruchtbaar. zou ik helemaal vanzelf in een echte woestijn aankomen”. K. waarvan niemand weet. Zijn liefde geeft haar vertrouwen. een poetslap. die op de loer liggen met al die blinde muren. zijn lichaam. betonnen wolken en grauwe gebouwen om haar heen. uit het Frans door Ruben van Gogh. vert. vert. Metrum of rijm komen niet voor in de tekst. “een zandstorm die het leven bedekt”). verwaarloost. oftewel verdriet en eenzaamheid. “in haar 158 159 Gebaseerd op Vrouw met paraplu van Tiny Mulder. De muziek – een rommelig swingend Latijns-Amerikaans dansritme – illustreert het dansen van de vrouw.10 Luchtgeest De tekst van dit lied158 is op te vatten als een lyrische. 110 . In de coupletten (“haar tanden…”. die haar beschermt als een vrolijke. oranje paraplu – hangend boven haar in de lucht. In het tweede gedeelte verlangt de ik-figuur ernaar om in een woestijn te zijn (“Als ik weg zou kunnen gaan. Zijn liefde beschermt tegen miezer (in de huizen!) en motregen. maar dat lijkt niets te maken te hebben met de luchtgeest in dit lied. schetsmatige tekening van een personage vanuit een auctoriaal perspectief. Zijn we dan al aanbeland in het land van de waanzinnigen (maar niet van de bruten) uit Noorderzon? De tekst volgt losjes het metrum van de vierkwartsmaat. met minder voor de hand liggende akkoordwendingen. maar ook “een dweil zonder dorst”. hetgeen aansluit bij Melk en hooi. Naast de al besproken vergelijkingen is er nog een personificatie aan te wijzen: “botten.” Het moge duidelijk zijn dat deze monteur. Wie of wat is de luchtgeest? In Berenice was er sprake van een “luchtgeest tussen het struikgewas in Arnhem”. De coupletten zijn ontleend aan Een vrouw van Jotie ’t Hooft. schetsmatige tekening van een situatie met een wisselend perspectief. Dit past wel bij de tekst en de wat lusteloze voordracht (inclusief authentieke rochel).bereikt. die de woestijn zou hebben afgeknaagd”. Zij lacht nu om bittere stemmen. dat het een lap is om mee af te nemen.

Het is niet uitgesloten dat het hier vrije associaties betreft die een woestijnsfeer dienen op te roepen zonder dat er een coherente symboliek of beeldspraak achter verscholen gaat. De vrouwelijke figuur bevindt zich in de woestijn. Zij voelt zich gevangen. Het lijkt hier te gaan om een ongelijkwaardige liefdesrelatie. althans in de beleving van de vrouw. De zee trekt zich bij eb terug en laat een droge woestijn achter. Ook deze tegenstelling wordt door de ‘duivels en hemels’ nog duidelijker. In de coupletten staat een vrouwelijke figuur centraal.en ‘a’-klanken opvallen. al is deze moeilijk te doorgronden. In het refrein (“duivels en hemels”) is sprake van een lyrisch ik. Zij kan niet anders dan in de woestijnnachten wachten tot het weer vloed wordt. De eerste keer wordt de solist (Ferry Heijne) alleen tijdens de laatste twee regels van het refrein door het koor begeleid. en jij… en jij” Opvallend is de tegenstelling ‘zee’ en ‘woestijn’. de tweede keer gedurende het hele refrein. De coupletten wekken de indruk dat er sprake is van een woestijnallegorie. Haar minnaar deint nog steeds “als door wind gestreelde algenstromen” in de zee. Daarna wordt het couplet voorgedragen en het refrein weer gezongen. We zien haar tanden en mond en haar glimlach die verdween. waarin vooral de vele ‘aa’. De mannelijke figuur heeft daar geen last van: hij deint op dromen in een golvende sprei. maar wel van rijke alliteratie en assonantie. Zij worden van elkaar gescheiden door de wind en het getij. De eerste woorden van elk couplet worden steeds door het koor gezongen. hetgeen past bij de inhoud van de tekst. In het refrein volgt de tekst dus het metrum dat door de vierkwartsmaat gedicteerd wordt. De duivels en hemels lijken deze tegenstelling nog te versterken. De “bestofragde rozenruikers” duiden erop dat er alleen nog een verre herinnering is aan hun liefde. Haar tanden waren minaretten in Turkse sterrenacht.voorhoofd…”) is sprake van een auctoriale verteller. In het refrein lezen we haar gedachten: “de zee in de verte is al bijna verdwenen. bijvoorbeeld in het eerste couplet. hij lijkt vrij en zorgeloos een comfortabel leven te leiden. wind en getij Wat beeldspraak betreft is de woestijn-zeetegenstelling vrij duidelijk. De muziek wordt voorts gekenmerkt door Mediterrane invloeden. In de coupletten is geen sprake van eindrijm. hetgeen tot een climax leidt. Ook in het refrein is sprake van lichte assonantie. alliteratie en eindrijm: Duivels en hemels. Zonder liefde is de vrouwelijke figuur eenzaam en passief en kan ze niet functioneren. golven overspoelden haar wangen waarachter in diepe duisternis piramides wachtten op voorbijschuivende kamelen. 111 . wind en getij De zee in de verte is al bijna verdwenen En jij… en jij Deint als door wind gestreelde algenstromen Zachtjes op dromen in een golvende sprei Duivels en hemels.

Dat haar meester haar weet te vinden. waar sprake is van een ongelijke relatie en de vrouw veel afhankelijker is van de man dan andersom. Hebben de lente en de grutto nog een symbolische of metonymische betekenis? Kondigen zij het smelten van het ijs aan? Evenwel wordt in de laatste regels duidelijk dat het onbetrouwbare ijs voorgoed bleef. De situatie is ook te vergelijken met die in Woestijnnachten. krijgt zo eerder iets van het noodlot. Een ongelukkige levensweg . Een vrouw (vertolkt door Tamara Schoppert) vertelt hier over het zware lot dat ze over onbetrouwbaar ijs droeg en waardoor ze door het ijs zakte. Voor wat de inhoud betreft. Dat het hier een uit het Russisch vertaald gedicht betreft. Haar zware lot lijkt op het eerste gezicht te bestaan uit eenzaamheid. Carburateur en De laatste vakman beschouwen. Onbeantwoord blijft waarom de vrouw niet mag sterven en waarom de man. is sprake van een man en een vrouw die door het lot gescheiden zijn van elkaar. die immers door de honger werd gedwongen haar rokken op te tillen. daar zijn mond voorbij praat. zoals de vrouw stelt. Gecombineerd zou dit zelfs nog een souteneur-prostitueerelatie kunnen opleveren. het bleef hangen aan een schots. We kunnen dit lied echter ook in het licht van Melk en hooi. lijkt bovendien het werk van “kwade tongen”: hoewel deze ‘kwade tongen’ weten dat zij niet gered wil worden. Hieruit blijkt dat de vrouw niet gered wilde worden en dat haar daad geheim moest blijven. Sinds die dag laat mijn zware lot niet meer los. Betreft dit lied wel een amoureuze relatie die ten einde is. waardoor ze niet kan functioneren. ‘Over een nacht ijs gaan’ en ‘door het ijs zakken’ kunnen ook als uitdrukking 160 Een cover van het lied Beda (Onheil) van Vladimir Vysotskij. wordt niet duidelijk. De versie van Vysotskij is te beluisteren via http://muzofon. Ze wordt gered doordat “de lente” of “de grutto” naar haar meester is gegaan en. bijvoorbeeld van een werkster die een affaire met haar werkgever had? Wanneer we de context van het hele album erbij betrekken om een betekenis vast te stellen. niet kan blijven. uit het Nederlands in het Fries door Peter Sijbenga. Een lyrisch ik vertelt een levensverhaal in de vorm van een terugblik. sturen ze haar meester naar haar toe. In het andere (deels) Friese lied.” ) Interessant is waarom deze redder met ‘meester’ wordt aangeduid. De tekst is moeilijk eenduidig te interpreteren. Giele Blommen. In dat geval zou ‘meester’ duiden op een werkrelatie: het zou dan kunnen gaan over een vakman (of waarom ook geen vakvrouw?) die werkloos en/of nutteloos is geworden en daardoor het leven niet meer ziet zitten. In het tweede couplet blijkt dat de vrouw met opzet over een nacht ijs ging: een wanhoopsdaad.K. In dat geval is de tekst te verbinden met Berenice. De tekst wordt in het Fries gezongen. vert. maakt het aannemelijk dat het ijs mogelijk ook in de lente niet smelt. levert dat verschillende mogelijkheden op. heeft mij op z’n paard getild”). (“Maar hoe zwaar mijn lot ook was. maar waarom de man vervolgens niet kan blijven. wanneer hij haar eenmaal vindt. wordt hieronder gebruik gemaakt van de Nederlandse versie. De vrouw mag niet eens sterven als ze dat wil. maar in het boekje staat ook een Nederlandse versie. In het derde couplet komen man en vrouw weer bij elkaar en het korte samenzijn wordt nogal romantisch voorgesteld (“heeft mij in z’n armen genomen. Wat lijkt op een redding.com/search/Vladimir%20Vysotsky (laatst geraadpleegd 11-11-2011) 112 .12 Kweade tongen De tekst van dit lied160 is te beschouwen als een monoloog vanuit een ik-perspectief. afwezigheid van liefde. uit het Russisch door Ira Judkovskaja en vert.

Het lied is geschreven door Vladimir Vysotskij en klinkt ook typisch Russisch. Het metrum is te omschrijven als heffingsvers. Dit past bij de klaagzang in de tekst. Voor de verhouding tussen tekst en muziek nemen we uiteraard de Friese versie als uitgangspunt. De zang wordt tijdens de laatste regel van het eerste couplet en het tweede couplet ondersteund door een achtergrondkoor161 dat vrij zacht invalt en daarna langzaam iets in volume toeneemt. De personages die in de ‘Brik’ op reis gingen. werden gezongen. krijgt aldus wel een dubbele lading. it bleau hingjen oan in skos. aangezien het immers die versie is. een roes. die “zwierven als in een droom door de stad. Wanneer wij ervan uit gaan dat de vrouw zelfmoord wilde plegen. Verder is in de eerste strofe sprake van alliteratie: Sa droech ik myn swiere lot oer tin iis. Melk en hooi en Admiraal B. Sûnt dy dei lit myn swiere lot net mear los. lijken in deze context een soort hemelse feestvreugde uit te drukken. omdat haar ballast aan de schots blijft hangen.q. is dat uiteraard een nogal gratuite constatering. waarbij B ook nog valt op te vatten als A’. 55-56. Hier lijken deze zinsneden echter eerder symbolisch dan metaforisch bedoeld. klinkerrijm (“iis”-“stien”. hetgeen een extra emotionele lading geeft aan deze versregels. Het paradijselijk dal is niet meer dan een droom. Opmerkelijk is dat in de Nederlandse versie vrijwel geen sprake is van eindrijm (alleen “gezocht” -“tocht”). een ontsnapping uit het dagelijkse leven. 113 . Dat ze vervolgens door het ijs zakt. Dat besef dringt niet meteen door tot de personages.13 Claxon De tekst van dit lied163 is een combinatie van coupletten waarin een epische verteller fragmentarisch op een situatie reflecteert en een refrein waarin personages zich lyrisch uitdrukken. Zie bijv.” 161 162 Het betreft het Tryaterkoor. Het eindrijm is in de Friese versie schematisch weer te geven als ABCC/ABDD/EFGG. myn hert sonk as in stien. werd ingezet. p. wat haperende treurwals in mineur. oer ien nacht iis. Lucebert (1978). maar niet sterft. waarbij de heffingen de driekwartsmaat volgen. K. In het tweede couplet rijden de reizigers de stad binnen. Mar hoe swier myn lot ek wie. het refrein citeert In de hitte (1952) van Lucebert.(beeldspraak) voorkomen in de betekenis van respectievelijk ‘onverantwoorde risico’s nemen’ en ‘falen’. alwaar men “jezusmeters hoog *kan+ vliegen met messen als veren. die gezongen wordt. terwijl ze de tweede keer daalt. Mei in krak! sakk’ ik dertroch. aangezien er sprake is van halfrijm c. “skriis”-“gien”)162. 163 De coupletten zijn gebaseerd op fragmenten uit On the road (Onderweg) (1957) van Jack Kerouac. De verhaallijn is te beschouwen als een vervolg op de verhaallijn die in de liederen Drie wegen. monteurs en verkeer lijkt de eindbestemming echter veel op de weg zelf. ik rinkel. komen nader tot hun bestemming en verwachten een ‘paradijselijk dal’ aan te treffen. die ook in Admiraal B. Hoor maar. De muzikale begeleiding valt te omschrijven als een trage. Dit wordt nog versterkt doordat de laatste regel van elk couplet herhaald wordt met een subtiele variatie in de akkoorden: de eerste keer stijgt de melodie halverwege de versregel.” Deze woorden. al is het lopen over onbetrouwbaar ijs met een zware last wel onverantwoord te noemen. waar een desillusie volgt: door de nadrukkelijke aanwezigheid van chauffeurs.

naar een wereld zonder argeloosheid en onbaatzuchtigheid.” (zie De laatste 164 Het couplet is ontleend aan De laatste toast (1934) van Anna Achmatova. die eerst door Ferry Heijne in het Nederlands en daarna door Tamara Schoppert in het Fries wordt voorgedragen. met wellicht een “verwoest huis”. het is immers “ons beider kruis”. vert. Het refrein is gebaseerd op Feesten van Boris Pasternak. eenmaal in de stad aangekomen. illusies. zagen we de stad beneden ons uitgestrekt liggen in zijn krater vol stadsrook en vroege avondlichten”. maar dit huis kan ook een metafoor zijn voor een droom. Hoewel de tekst gewag maakt van de herfst. dialoog wordt uitgesproken. waar de “schoften *…+ de planten van de zon *…+ verslinden en dat wat er ooit door kennershanden vervaardigd is *…+ vernietigen. tijd en sfeer waarin deze monoloog c. “de wereld koud en wreed” en “God die ons vergeet.q.14 Herfst en tuberoazen De tekst van dit lied164. immers: in het leven draait het om de weg en niet om de eindbestemming. die uiteindelijk leidt naar de vallei waarin de stad ligt en die de eindbestemming van de reis vormt: “vanaf een hoog punt. In de tekst komt geen eindrijm of andere opmerkelijke klankherhaling voor. maar toch verbindt dat hen. vinden hier immers wel degelijk hun walhalla. Doordat de monoloog eerst door een man en daarna door een vrouw wordt uitgesproken. datgene waartoe zij veroordeeld zijn. uiteindelijk belandt men steeds weer in de realiteit van het dagelijkse leven. 246. waarin de man en de vrouw elkaar hetzelfde verwijten. dat is immers de dood. moet men voort op de levensweg. die hun dagelijkse werk blijkbaar met veel genoegen uitoefenen. Hoewel men het gevoel kan hebben gearriveerd te zijn. Dit exotische geluid ondersteunt de suggestie van een lange rit door de woestenij of woestijn. wordt de suggestie van een dialoog gewekt. De koude en wrede wereld kan hierbij verwijzen naar een oorlogssituatie (vergelijk Admiraal B. Er is sprake van eenzaamheid en bitterheid. die het dopplereffect van de claxon van een langsrazende auto nabootsen. Wanneer we de tekst vooral zien in het licht van de liederen Carburateur en De laatste vakman kunnen we de stad echter wel degelijk als paradijselijk beschouwen: monteurs met steeksleutels en dotten poetskatoen (een directe verwijzing naar Carburateur) en grijnzende chauffeurs. tot de dood. is te beschouwen als een monoloog. Dit slaat aanvankelijk op de personages die in hun ‘Brik’ de laatste kilometers naar de stad afleggen en later op het drukke verkeer waardoor zij. een verleden. Zie: Wiebes & Berg (1997). Friese vertalingen door Peter Sijbenga.” waarbij deze afwezige God verbeeld wordt als “het doodlijk kille oog”. Deze nadruk op de lage ligging van de stad staat in contrast tot het “jezusmeters hoog”. uit het Russisch door Nina Targan Mouravi. K. uit het Russisch door Nina Targan Mouravi. p. vert. Het lied begint met trompetten.Moet de conclusie dan zijn dat de weg en de bestemming samenvallen? Wanneer we de weg als metafoor voor een levensweg beschouwen. De muziek roept door de flamencoachtige ritmegitaarpartij en de nadrukkelijke rol van de koperblazers Spaanse of Mexicaanse associaties op. blijven exacte ruimte. Er is sprake van een ongelukkige levensweg.). onduidelijk. Ontsnappen kan slechts tijdelijk. omringd worden. 114 . uitgesproken door één personage. zit daar wel een kern van waarheid in. waarbij het kruis als metafoor voor het lot kan worden gezien. De bitterheid is een gevolg van de “mond die mij beloog” (eenzelfde metonymia als ‘kweade tongen’).

De muzikale begeleiding valt te omschrijven als een trage treurwals in mineur. In de Friese tekst is sprake van gebroken rijm (ABCB etc. fragmenten uit De meester en Margarita van Michail Boelgakov. De nectar van tuberozen (die ook in parfum en aromatherapie wordt gebruikt) werkt net als brandewijn narcotiserend. “De mond die mij beloog” zou dan in plaats van op een ontrouwe geliefde ook k unnen slaan op machthebbers (“schoften”) die hun volk onder “valse voorwendselen” de oorlog insturen: het verwoeste huis. uit het Russisch door 6 Marko Fondse en Aai Prins (Zie: Boelgakov (20011 ). Van binnen blijkt het restaurant evenwel een toneel van waanzin. Het “paarsachtig kil licht” van de elektrische lamp lijkt te staan voo r een modernisering. 165 De tekst is gebaseerd op Kazimir Stanslavovitsj van Ivan Boenin. die veel van de oude romantiek verloren heeft doen gaan. Het refrein heeft een klankpoëtisch karakter: personage en koor voeren een vraag-en-antwoordspel op. volgt het laatste deel. Na een brug. vertellende aspect wordt benadrukt door het gebruik van de verleden tijd. “viermaal” Filet de perche en Oeuf en coccote besteld. vert. In de Nederlandse tekst is sprake van regelmatig. vert. volledig jambisch. 62-67 ) en een fragment uit Almanach des gourmands van Alexandre Balthazar Laurent Grimod de la Reynière. “de afgebladderde veranda”). vrijheid. De Nederlandse tekst is.15 Filet de perche De – gesproken – coupletten van dit lied165 zijn op te vatten als monologen van een vertellend personage. Deze nectar is vast niet voor niks gloeiend heet: de personages slikken met veel pijn hun lot.). “tweemaal”. waaronder waarschijnlijk wordt verstaan: 1) de herfst 2) (de nectar van) tuberozen. die normaal gebruikt wordt om een Caribisch tintje toe te voegen. waarin het koor uit het refrein nog doorechoot. een instrument dat vaker in dergelijke muziek te horen is. op de laatste regel na (“Dat drink ik. gekruist eindrijm. 3) de schemering. de nacht en 4) het troosteloze.vakman). waarmee de hectiek in (de keuken van) een restaurant nagebootst lijkt te worden: er wordt “éénmaal”. dat bittere kwatrijn”). roes en uitbundig leven (“als van ketenen losgebroken”. Waarschijnlijk omwille van het eindrijm is het woord “kwatrijn” in deze versie vervangen door “rau”. Opmerkelijk is het gebruik van een steeldrum. De driekwartsmaat is wel bepalend voor het tempo. bestaande uit de voordracht van een recept. Herinneringen en nostalgie lijken in het eerste couplet de belangrijkste motieven (“van het restaurant dat wij vroeger gekend hadden. Gezien de voorts wat Oost-Europese ‘folk’-stijl van de muziek lijkt het gebruik van een steeldrum hier wat vreemd. K. In het refrein drinken de personages “dat bittere kwatrijn”. Dit past bij de klaagzang in de tekst. 115 . Het epische. maar wordt zonder nadruk op het metrum voorgedragen. “driemaal”. passen hier prima bij. maar de klank vertoont veel overeenkomst met die van de zither. het boze en grauwe leven en geliefden die van elkaar gescheiden raken. gloeiend heet. maar niet voor het metrum van de voordracht. als brandewijn. In de refreinen stapt het personage uit zijn rol als verteller en richt zich tot het koor en tot zijn publiek. uit het Russisch door Marja Wiebes en Margriet Berg. was alleen de naam nog over”. De bittere poëzie – in het geval van dit couplet in de vorm van een kwatrijn – werkt daarbij ook narcotiserend. p.

dat losbarst wanneer de deur van het restaurant opendraait. het tafeltje) wijzen erop dat dit lied een direct vervolg is op Filet de Perche. en daarmee de rust. dat valt te omschrijven als een salsaritme en wordt gespeeld in een Balkan-arrangement. waar vakmensen argeloos en onbaatzuchtig de handen uit de mouwen steken (zie De laatste vakman). Is deze piraat met zijn boot een voorbeeld.16 Brik De tekst van dit lied is te beschouwen als een fragmentarische tekening van een situatie door een auctoriale verteller. Zijn de reizigers uit eerdere liederen als Claxon na hun omzwervingen teruggekeerd? Of hebben ze alsnog het paradijselijke dal gevonden? Moeten we uit de aanwezigheid van schrijvers en regisseurs afleiden dat dit restaurant ligt aan ‘de landweg. dat op zijn beurt weer associaties met polonaises oproept. Is deze verschijning een personificatie van het noodlot? Hij was voorheen heerser over een ‘brik’ met een zwarte vlag in top.q. De afgebladderde veranda kan bijvoorbeeld wel wat onderhoud gebruiken. er bestaan helemaal geen Caraïbische wateren *…+ Er is niets en niets is er ooit geweest!” Er is niet zoiets als het noodlot dat ons leven verpest. versterkt de opgewonden voordracht en de feestelijke. Het feestlied. de lampen leken meer licht uit te stralen Drijvend in het zweet torsten de kelners beslagen bierpullen over de hoofden en schreeuwden hees. Centraal staat de angstwekkende spookverschijning met duistere blik. bourgondische sfeer van de tekst. weer terug. K. de melk en het hooi te vinden (zie Melk en hooi). die het feest uit het vorige lied verpest. Er zijn slechts onze dromen en illusies. of sterker nog: het schrikbeeld van een ‘voertuig’ c. Immers. maar de ‘schoften’ in het restaurant willen alleen feesten en verlangen naar iets wat er 116 . Wel komt hier en daar alliteratie voor: De met zweet bedekte gezichten glansden in het schemerlicht en het was alsof de geschilderde paarden op de plafonds tot leven waren gekomen. bourgondische gerechten als “filet de perche” en “oeuf en cocotte”). maar het geluk is alleen daar te vinden.’ waar “de brandende vuurvogel *…+ voor mensen met ons beroep zijn gouden veren laat vallen” (uit Drie wegen)? Of zien we hier juist “de laatste schoften *die+ de planten van de zon *…+ verslinden en dat wat er ooit door kennershanden vervaardigd is *…+ vernietigen”? (zie De laatste vakman). pistolen en kanonnen. ‘lichaam’ waaruit de ziel is gevlucht? (zie Bougie) Een verwoestend mechanisme dat voor verkeerde doelen werd aangewend? (zie Admiraal B.“bierpullen”. “in de spiegels. “dronkelappen”. Dit opendraaien wordt geïllustreerd door een sample. Na het recept verandert het salsaritme in een marsritme. Dronkelappen vroegen om sigaren en in de spiegels. Er is geen sprake van eindrijm. In de refreinen loopt het metrum in de tekst gelijk met de muziek. waarin immers ook gesproken wordt van een uitzinnig orkest. Dit wordt benadrukt doordat de muziek vloeiend overloopt. De verwijzingen naar de setting uit het vorige lied (de veranda. Elders lijkt altijd het geluk.) “Maar nee. het hek. in de troebele waterige afgronden weerkaatste iets onheilspellends. Aan het eind ebt het feestlied langzaam weg en komt het strijkersmotief. nee! Ze liegen de mensen. ons verlangen naar de gouden veren van de brandende vuurvogel (zie Drie wegen). in de troebele waterige afgronden weerkaatste iets onheilspellends”! Betekent dit dat het einde nabij is? Het kalme strijkersmotief onder het eerste couplet vormt een groot contrast met het feestlied.

17 De Laatste Vakman Na de liedteksten staat in het begeleidende boekje – bij wijze van epiloog – nog deze tekst166. “Argeloos. die te beschouwen is als een op overtuiging gerichte tekst. Maar nee. 63. die alles met hun handen hebben opgebouwd. vergeleken met planten in de natuur. gerokt. toegang tot de liefde en het geluk. dat de melancholie in de tekst versterkt. Na de dood van de vakmannen (de producenten). K. de mensen. maar omgord met brede leren gordel waaruit de kolven van pistolen staken en dat zijn ravenzwart haar samengebonden was met laaiend rode zijde en dat hij de Caraïbische wateren had bevaren als heerser over een brik. vanwege de argeloosheid en onbaatzuchtigheid waarmee zij gemaakt zijn.niet is. noch worden zij bevaren door zeeschuimers. angst…”). Op het metrum van de tekst heeft de muziek verder geen invloed. dan is het einde van de wereld nabij”. Na de feestvreugde uit het vorige lied komt de muziek tot stilstand: de suggestie wordt haast gewekt dat “om klokke twaalf” alles bevroren is. 117 . p. onbaatzuchtig bezig zijn” is het hoogste. uit het Russisch door Kees Verheul. Wanneer iets “een financiële behoefte wordt. zomin als kruitdamp van kanonnen zich over de golven legt. *…+ er is een tijd geweest dat deze gestalte niet gerokt is gegaan. maar wel veel alliteratie en lichte assonantie: een man. Zie Platonov (1987). Omdat zij het leven op z’n beloop laten. met zwarte ogen en een dolkvormige baard. De muziek bestaat uit lang aangehouden akkoorden. 166 Gebaseerd op een fragment uit Een meester in wording (1928). nee! Ze liegen.” De producten van de vaklui worden hier. komen de schoften (de consumenten) tot leven “om de planten van de zon te verslinden en dat wat er ooit door kennershanden vervaardigd is te vernietigen. er bestaan helemaal geen Caraïbische wateren. Tussen de twee delen van de vertelling klinkt een melancholisch motief op een akoestische gitaar. De tekst bevat geen eindrijm. kan het noodlot hen zo de stuipen op het lijf jagen (“aan het naburige tafeltje zit iemand met bloeddoorlopen stierenogen en er waart angst rond. omdat ook deze groeien dankzij het argeloze en onbaatzuchtige schijnen van de zon. die zijn duistere blik over zijn domein liet dwalen. een zwarte vlag in top. vert.

Bijlage 2: ‘Typologie van rocklyrische betoog. die een ordeningsprincipe of reeks doorlopen 2. 4) Tekstvormen waarbij het (veelal ironische) spel met het perspectief en/of de presentatie centraal staat zonder coherente expliciete boodschap: 1. . . onzinnige of metatekstuele wendingen en/of het thematiseren van de eigen betekenisloosheid. keerpunt. 10. het doorlopen van een ordeningsprincipe of reeks (bijv.en presentatiestrategieën’ naar Michael Behrendt.of juist non-interpretabele syntactisch-semantische patronen. 7. 8. en daardoor multi. 3. 4. In een spiegelmonoloog wordt een bepaald menstype een – vaak karikaturale – spiegel voorgehouden.en presentatiestrategieën: 1. 2. fragmentarische of schetsmatige tekening van een situatie of omgeving. 2. conclusie en moraal 3. een opzettelijk banale. retoriek vermomd in de vorm van een andere tekstsoort (bijv. meervoudig perspectief dat contrasten of tegenstellingen presenteert.betoog en oplossing(-svoorstel). . 11. Vertaald uit het Duits door mij. 9. 6. 3. syntactisch-semantische patronen.een verwijt formuleren. 5.een tegenstelling presenteren.oproep of aanmaning. personages) 2) Specifieke combinaties van perspectief en presentatiestrategie: 1.vraag-en-antwoordspel. het verwoorden van fantasieën of van een droomwereld. levensverhaal in de vorm van een terugblik. het ontvouwen van een retorische dynamiek (op overtuiging gericht). 4. lineaire ontwikkeling met hoogtepunt. een recept). patronen waarin klanken of ritmes centraal staan. 2. geleidelijke onthulling van de stand van zaken. . ketting van losse episoden/gedachten. 4. 3. het opzettelijk gebruiken van een veelvoud aan clichés. narratieve spiegelmonoloog in ik-perspectief. 364-368. melodramatische of spottend-heroïsche presentatie (bathos). 167 1) Conventionele betoog. de uren van de klok). spiegelmonoloog in de directe rede. 168 3) Tekstvormen waarbij het taalspel het perspectief verdringt: 1. spiegelmonoloog in de vorm van een ironische zelfbeschrijving. MD. het beschrijven van een ‘parade’ (van bijv. 167 168 Zie Behrendt (1991) p. complexe. inventarisatie: . 118 .retorische vragen & statements. meervoudig perspectief dat een situatie schetst of een intrige ontvouwt. 5. . het ontvouwen van een bedrieglijke situatie.

2. 127-150. Amsterdam. Kritische Massa. Nijmegen. Ästhetische und historische Strukturen. 2009. 2000. Brewster. Frankfurt am Main.Youth. Bronson. Erica van & Gilles Dorleijn. 134-149. Esquivel. 20082. In: Jean-Louis Cupers & Ulrich Weisstein. New York. Kiene & Ann Rigney. Book of rhymes. Musico-Poetics in Perspective.a. 2010. Bussum. Maarten. Bertrand H. and the politics of rock. De meester en Margarita. 3. Calvin S. Dl. 1950-1975. Brown in Memoriam. Adam. Song cycles in Popular Music’. Simon. Scott.. ‘Literature and Music. Word and Music Studies. Word and Music Studies: Essays on the Song Cycle and on Defining the Field. uit het Spaans door Francine Mendelaar en Harriët Peteri. 119 . Oneigenlijk gebruik. (2000a) Brown. Over de betekenis van poëzie. Dl. Laura. A Developing Field of Study (1980)’. Lyric. 20093. Vert. Keynote speech. 1994. 2001. 201-234. 227-248. Handboek der Jeugd. Relations of Literary Study. 2004.a. moderne ervaring en popcultuur. 20116. Boelgakov. ‘Musico-Literary Research in the Last Two Decades [1950-1970+ (1970)’.. ‘Concept Albums. p. ‘Introduction’. p. Boomkens. Elicker. 1-14 & ‘Lyric. London/New York. Boven. Michael. p. Geert. 1983. Geert. Bradley. The poetics of hiphop. Calvin S. 2000. ‘Literature and Music’.a. New York. René. Amsterdam. Musico-Poetics in Perspective. Amsterdam/Atlanta. 1967. p. Word and Music Studies.). Martina. Achter de vehalen 3: Poëzie die ernaar streeft oud nieuws te worden. Englische und amerikanische Rocklyrik. De romantische orde. In: James Thorpe. Amsterdam. Amsterdam. Calvin S. In: JeanLouis Cupers & Ulrich Weisstein. Michail. Sound effects . 200430. Amsterdam. In: Walter Bernhart & Werner Wolf (red.Literatuur Behrendt. Topicale gedichten en liederen in de moderne Nederlandse literatuur . De Jeugd van Tegenwoordig. Brillenburg Wurth. over massa.een positiebepaling. Dl. 2. Het leven van teksten. 1991. Onder redactie van Walter Bernhart e. p. Amsterdam/Atlanta. 253-258. Een inleiding in de literatuurwetenschap. Rode Rozen en Tortilla’s. Literair Mechaniek. 2009. 2008 Buelens. Onder redactie van Walter Bernhart e. Calvin S.. Word and Music Studies. Onder redactie van Walter Bernhart e. Music and Performance’. Amsterdam/Atlanta. Brown. p. Brown in Memoriam. 2011. London. Amsterdam. Doorman. leisure. Frith. (2000b) Buelens. Essays on interdisciplinary contributions.

Wouter de. Andrej. Vert. Ilja & Jevgeni Petrov. Onder redactie van Walter Bernhart e. 1978. Lucebert.’ In: Gilles J. Simon. Marx. Janssen. Het afscheid van de literatuur. Praz. Het geluid van de Beatles. 120 . Een meester in wording. 2006. Nooy. De productie van literatuur. Dit is Alles. Discografie De Jeugd van Tegenwoordig. Leiden. dood en duivel in de literatuur van de Romantiek. Marja & Margriet Berg. Hertz. Reflections on Song Writing. 2. Skunk. Stichting Moer-Staal. Ilf. 1987. Amsterdam/Atlanta. Nijmegen. Amsterdam. p.’ In: Gilles J. Essays in the Sociology of Pop. De Kift. 199-216. Het gouden kalf. Apocrief. George.). uit het Russisch door Arie van der Ent. Geschiedenis van een ontwaarding 1700-2000. Het Nederlandse literaire veld tussen 1970 en 1980. 2006. Word and Music Studies. Dl. Dorleijn en Kees van Rees (red. Lust. Brik. Amsterdam. Calvin S. 2010. Vertaald door Peter Bergsma. De Lachende Derde. 185-198. Vertaald door Kees Verheul. Brown in Memoriam. Amsterdam. David Michael. Het literair veld in Nederland 1800-2000. Het literair veld in Nederland 1800-2000. Excelsior Recordings. 2008. Bloemlezing van de Russische poëzie. ‘Why Do Songs Have Words?’ In: Music for Pleasure. Ernst & Henny Vrienten. Wiebes. Susanne. ‘The composer’s Musico-Literary Experience. 17-24. 2011. Nijmegen. Over de toekomst van het Westen. Amsterdam. 2000. Cambridge. Magnetron Music/Universal Music TN Publishing/Universal Music Publishing. Weesp. Dorleijn en Kees van Rees (red.’ In: Jean-Louis Cupers & Ulrich Weisstein. p. Killroy. 1988.Frith. Tillekens. Spinvis. 1981. 1997. Vertaald door Katelijne de Vuyst. Musico-Poetics in Perspective. p. ‘De status van de kunsten in de Nederlandse pers 1965-1990. De teksten van Doe Maar en andere stukken. Doe Maar. Een seizoen in de hel. Mario. Sony ATV Publishing/Trekvogel. Amsterdam. 105-128. 2000. De analphabetische naam. Spinvis. Platonov. Amsterdam.). Steiner. Amsterdam. 2002. 1998. Ger. De productie van literatuur. Vertaald door Antoon Haakman. William. p.a. 2006. ‘Eenheid door polarisering. Jansz. 1984. 19922.

waarop andere onderzoekers. Het is bovendien niet de taak van de literatuurwetenschap om literatuuropvattingen te bestendigen. maar ook muziekcritici kunnen voortborduren. maar ook hoe de tekst deze betekenis(sen) tot stand brengt. Ten behoeve daarvan worden een aantal tekstuele en contextuele aspecten in kaart gebracht. it will lose its relevance and eventually be no more than the archivist of former literary ideas. Wanneer de moderne literatuurwetenschap zich beperkt tot de traditionele ‘hoge’ literatuur zal zij haar relevantie verliezen. This is remarkable. Abstract It does not go without saying that literary scholars examine contemporary lyrics. it is not the role of literary research to perpetuate literary views.Samenvatting Het is geen vanzelfsprekendheid dat literatuurwetenschappers zich over hedendaagse liedteksten buigen. If modern literature research is limited to traditional highbrow literature. At the heart of this thesis lies the interpretation of lyrics based on a textual analysis. Dat is opmerkelijk. and also music critics can elaborate on. zeker niet in het Nederlandse taalgebied. maar om deze te onderzoeken. Spinvis. emotieve en poëtische functies vervullen. considering the attention literary scholars pay to medieval songbooks. mag de literatuurwetenschap het tot haar taak rekenen deze teksten te onderzoeken. For this reason. Moreover. Since it has turned out that modern song lyrics play referential. Aangezien blijkt dat liedteksten breed in de maatschappij referentiële. literary scholars should consider it their task to investigate these texts. The analysis should clearly show the possible meaning(s) in the text. 121 . especially in the Dutch language. for example. Spinvis. Uit de analyse moet blijken welke betekenis(sen) de tekst bevat. Het resultaat van deze scriptie is een algemeen bruikbaar model voor de analyse van songteksten. De Jeugd van Tegenwoordig en De Kift) wordt gedemonstreerd wat het analyseren van liedteksten op kan leveren: inzicht in (mogelijke) betekenissen die bij oppervlakkige beluistering onopgemerkt blijven. but to investigate them. Centraal in deze scriptie staat het interpreteren van een aantal liedteksten aan de hand van een tekstuele analyse. a number of textual and contextual aspects are mapped. emotive and poetic roles in society. preferably in cooperation with sociologists and musicologists. Zij is dan op den duur nog slechts archivaris van gewezen literatuuropvattingen. which other researchers. gezien bijvoorbeeld de aandacht die middeleeuwse liedboeken van literatuurwetenschappers krijgen. Aan de hand van een corpus van Nederlandstalige liedteksten (van Doe Maar. De Jeugd van Tegenwoordig and De Kift) it is shown that the analysis of lyrics can yield (possible) meanings that remain unnoticed when casually listening to the songs. bij voorkeur in samenwerking met sociologen en musicologen. and how these meaning(s) are brought about by the text. By means of a corpus of Dutch lyrics (by Doe Maar. The result of this thesis is a general model for the analysis of lyrics.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->