P. 1
Inkoop in strategisch perspectief

Inkoop in strategisch perspectief

|Views: 31|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 15, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $3.40 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/02/2014

$3.40

USD

pdf

Inkoop in strategisch perspectief

door

StudentsOnly

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Inkoop in strategisch perspectief

Bronvermelding
Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina’s (boek) : Inkoop in strategisch perspectief 6 A.J. van Weele Kluwer 9789013056075 17 475

De inhoud van dit uittreksel is met de grootste zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die Students Only B.V. biedt foutloos is, hoewel Students Only B.V. dat wel nastreeft. Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek. Wij raden aan altijd het bijbehorende studieboek te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden. In dit uittreksel staan diverse verwijzingen naar het studieboek op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt. Dit uittreksel is een uitgave van Students Only B.V. Copyright © 2012 StudentsOnly B.V. Alle rechten voorbehouden. De uitgever van het studieboek is op generlei wijze betrokken bij het vervaardigen van dit uittreksel. Voor vragen kun je je per email wenden tot info@studentsonly.nl.

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Inkoop als schakel in de voortbrengingsketen Inkoopprocessen: structuur en besluitvorming Het inkoopmanagementproces Facility management en inkoop Inkoop van zakelijke dienstverlening Public procurement Marktvormen en inkoopmarktonderzoek Uitbesteding en risicomanagement Inkoopbeleid en ondernemingsstrategie Ontwikkelen van inkoop- en sourcingstrategieën Inkoop, ontwikkeling en kwaliteitszorg Inkoop, logistiek en supply chain management Structuur en organisatie van de inkoop Prestatiemeting in inkoop 4 6 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

© Students Only B.V. – Alle rechten voorbehouden. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A.J. van Weele

van Weele .Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 15 Leveranciersbeoordeling en -ontwikkeling: kostenbenadering en technieken Inkoop en supply chain management in retailorganisaties Duurzaam inkopen.J. integriteit en ethiek 33 35 37 Hoofdstuk 16 Hoofdstuk 17 © Students Only B. – Alle rechten voorbehouden.com . Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A.V.

• Ketenmanagement of ketenintegratie (‘supply chain management’). • Een variatie op supply chain management is ‘value chain management’. hieronder vallen ook de distributie en de after sales service. verkopen. Voor de totale waarde van de onderneming kijkt men naar alle verkoopopbrengsten bij elkaar opgeteld. die met de activiteiten ontwerpen. Secundaire activiteiten ondersteunen de primaire activiteiten. – Alle rechten voorbehouden. © Students Only B. • Inkoop en bevoorrading (procurement). • Uitgaande logistiek. 1.en kantoorartikelen).V. Deze activiteiten kunnen verdeeld worden in primaire en secundaire (ondersteunende) activiteiten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 1 Inkoop als schakel in de voortbrengingsketen 1.com . Porter onderscheidt vier basistypen: • Personeelsmanagement. 29. • Marketing en verkoop. Van Weele. • Diensten. • Technologie en ontwikkeling. in andere woorden. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen: • Routinematige aanschaffingen (schoonmaak. Inkoop in strategisch perspectief. De waardeketen van Porter bestaat uit zogenaamde waardes en een marge. • Service. produceren.Stuvia. De marge kan men zien als de beloning voor het ondernemersrisico. De inkoopfunctie heeft zelf weer primaire en secundaire activiteiten (verschillende karakters van de inkoopfunctie). ze maken de uitvoering van de primaire activiteiten mogelijk. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A.3 Definiëring en begripsafbakening Men onderscheidt verschillende termen binnen het inkoopdomein: • Bestellen (‘ordering’). • Infrastructuur organisatie (boekhouding en financiële administratie). dat de totale waarde groter is dan het totaal van de kosten.J. zie blz. Uiteindelijk gaat het erom dat alle activiteiten (primair en secundair) zo worden uitgevoerd. Porter onderscheidt vijf typen primaire activiteiten: • Operationeel management (‘operations). Primaire activiteiten zijn activiteiten die werkelijk waarde toevoegen aan het (eind)product. van Weele 4 . leveren en onderhouden (van een product) wordt behaald. • Bevoorrading (‘supply’). Er kan worden geconcludeerd dat de inkoopafdeling binnen een onderneming op verschillende manieren kan worden aangestuurd. • Sourcing (het identificeren en selecteren van de beste leveranciers).2 De plaats van de inkoopfunctie in de waardeketen Om de inkoopfunctie van een industriële onderneming te schetsen wordt de waardeketen van Porter (1985) gebruikt. • Projectmatige aanschaffingen (investeringsgoederen). • Kopen (‘buying)’. Volgens Porter behoort de inkoopfunctie onder de secundaire (ondersteunende) activiteiten. • Inkomende logistiek. • Inkoop (‘purchasing’)’ of inkopen (‘procurement’).

V. 5.5 Inkoopgoederenclassificatie Het inkoopproces kan op de volgende soorten goederen betrekking hebben: 1. Componenten. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. Investeringsgoederen of kapitaalgoederen. ziet men de volgende veranderingen in de internationale concurrentieomgeving van bedrijven: 1. Uitbesteding. van Weele 5 . van al datgene wat wordt geproduceerd.J. 4. Indirecte goederen of verbruiksgoederen. Integratie van inkoop binnen supply chain management. 7. Hulpstoffen. Coördinatie van inkoopbehoeften. volgens het CBS. 8. Total Quality Control en just in time-productie. In andere woorden. bestaat meer dan 60% uit ingekochte diensten en goederen. Gereed product. 2. 6. 5. Halffabricaten. Het inkoopaandeel ten opzichte van de productiewaarde ligt.Stuvia. – Alle rechten voorbehouden. 3.6 Nieuwe ontwikkelingen in inkoop Als er wordt gekeken naar nieuwe ontwikkelingen in de inkoop. 1. © Students Only B. rond de 60%. 2.com . Diensten. vormt de inkoopfunctie voor veel ondernemingen een belangrijke financiële hefboomfactor. global sourcing en offshoring. 4. 1.4 Het belang van de inkoopfunctie Als er wordt gekeken naar de kostenstructuur van industriële bedrijven. 3. Integratie van inkoop en leveranciers in productontwikkeling. Grondstoffen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 1. Doordat het grootste deel van de totale kosten gekoppeld is aan de ingekochte diensten en goederen. kan men concluderen dat het grootste deel van de productiewaarde bestaat uit ingekochte diensten en goederen.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 2 Inkoopprocessen: structuur en besluitvorming 2. 2. De mate waarin het aan te schaffen product ingrijpt op bestaande routines binnen de eigen onderneming. De gebruikers.4 Het inkoopproces Het inkoopproces bevat zes stappen: 1. De kopers. Wind en Webster (1972) definiëren dit als: al diegenen die participeren in de besluitvorming onder invloed van als gemeenschappelijk ervaren doelstellingen en die bereid zijn de risico’s verbonden aan de uitkomst van de beslissing te aanvaarden. Ook zijn er variabelen die het koopgedrag van ondernemingen beïnvloeden. Selecteren 3. 2. Bestellen 5. – Alle rechten voorbehouden.Stuvia. 3. Binnen de DMU zijn er enkele rollen: 1. Afgeleide vraag.2 Koopgedrag van consumenten en organisaties De belangrijkste kenmerken van een het koopgedrag van een bedrijf zijn: 1.J. Contracteren 4. Deze variabelen hebben te maken met de taken en verantwoordelijkheden die door de onderneming zijn opgelegd aan de mensen die over de inkoopbeslissing gaan.com . Beperkt aantal afnemers. De karakteristieken van het product. 2. 5. De mate van risico dat aan de verkoop is verbonden. 5. Grote hoeveelheden en grote bedragen. voordat men de directeur kan spreken). de Decision Making Unit. Deze groep noemt men ook wel de DMU. 6. 2. De beïnvloeders. van Weele 6 . 3. 2. Als men kijkt naar inkoopbesluitvorming.3 Besluitvormingsmodellen De volgende variabelen beïnvloeden het verloop en de uitkomsten van het koopproces: 1. Het strategisch belang van de aankoop. De ‘gatekeeper’ (een voorbeeld hiervan. 4.V. Inelastische. • Non-task-variabelen. Geografische concentratie. Bewaken 6. Professionele inkoop. 4. 3. Specificeren 2. is dat men eerst met een secretaresse moet spreken. Nazorg en evaluatie © Students Only B. 4. Deze variabelen hebben te maken met de persoon van de degene die over de inkoopbeslissing gaat. 5. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. fluctuerende vraag. hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: • Task-variabelen. De plaats van de inkoopafdeling. De beslissers. kan men stellen dat dit gelijk staat aan groepsbesluitvorming.

8 De fasen van bestellen en orderbewaking Men kan de volgende verschillende vormen onderscheiden wat betreft de inkooporderbewaking: 1. 2. Exception expediting 2. 2. In de garantietermijn wordt bepaald gedurende welke periode de leverancier aansprakelijk is voor de goede werking van de geleverde producten onder bepaalde omstandigheden.5 De specificatiefase Men kan de specificatie van een product onderverdelen in verschillende onderdelen: • Functionele specificatie. • De voorbereiding van de offerteaanvraag. • Programma van Eisen (hierin staan de prestatie-eisen en het budget). 3. – Alle rechten voorbehouden. nieuwe leverancier. Inkopen op basis van een eenheidsprijscontract • Prekwalificatie van leveranciers. van Weele 7 . 2.com . Met een resultaatsverbintenis bedoelt men dat de ene partij de andere partij belooft dat een bepaald resultaat bereikt zal worden. bekende leverancier. bekende leverancier. 2.Stuvia. bekende specificaties).V.6 De fase van leveranciersselectie en leveranciersbeoordeling Bij het selecteren van een leverancier worden de volgende activiteiten verricht: Vaststellen van de wijze van contracteren.9 De fase van nazorg en evaluatie De kerntaak van een inkoper is een leveranciersbeoordeling (vendor rating) verzorgen. • Het maken van de voorlopige leverancierskeuze. De rechtstreekse aankoop (bekend product. • Technische specificatie. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. “New-task”-situatie (nieuw product. • Het opstellen van de lijst van aan te vragen leveranciers.J. Alle eisen bij elkaar worden inkooporderspecificaties genoemd. 2. Inkopen op basis van verrekening 3.7 De fase van onderhandelen en contracteren Met een inspanningsverbintenis wordt bedoeld dat de ene partij zich zal inspannen om een bepaald resultaat te bereiken voor de andere partij. specificaties zijn niet bekend). Er zijn drie verschillende contactvormen: 1.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Er worden drie verschillende inkoopsituaties onderscheiden: 1. • Het vergelijken van de offertes. bekende specificaties). © Students Only B. De gewijzigde herhalingsaankoop (nieuw product. Inkopen op basis van een vaste prijs 2. De routine status check 3. De advanced status check 2.

10 E-procurement oplossingen: definities en begripsafbakening Men verstaat onder e-procurement: alle op webtechnologie gebaseerde oplossingen gericht op de ondersteuning van het inkoopproces.en betalingssystemen Een reversed auction houdt in dat de koper een prijs bepaalt die de leveranciers na (kunnen) moeten komen. 2. Elektronische veilingen • Order-to-pay.J. 3. Contracten zijn niet volledig of door de verkeerde partij opgesteld. Producten worden op de verkeerde tijden besproken. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in: • E-Auction. Elektronische marktplaatsen 2. bestel. 2. © Students Only B. 1. van Weele 8 .Stuvia.com . met daarbij de informatie-uitwisseling en de betalingen. – Alle rechten voorbehouden. Er doen zich problemen voor in het leveringsstadium en aan het product. 4.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 2. Elektronische catalogus-. Concurrentiestelling is niet mogelijk. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A.11 Inkoopprocesbeheersing in de praktijk: knelpunten Er zijn verschillende knelpunten die men terug ziet in het verkoopproces: 1.V. 1.

2. • De doelstellingen vaststellen van het inkoopbeleid. Verbeteren van de prestaties van de leveranciers. Er worden vier primaire gebieden onderscheiden waarop inkoopmarktonderzoek zich kan richten: 1.com . De inkoper moet een gezond commercieel tegenspel bieden ten opzichte van de klanten.3 Professionalisering van inkoop: enkele principes In deze paragraaf worden de volgende drie principes genoemd: 1. • Planning maken (uitwerken strategie).Stuvia. Het inkoopproces heeft een cross-functioneel en interdisciplinair (verschillende gebieden) karakter. van Weele 9 . • Evaluatie en controle. 4. Optimaliseren van bestellingen en bestelgroottes. De belangrijkste aandachtsgebieden binnen de operationele inkoop zijn: 1. Meso-economische factoren. maar hierbij ook vragen mag stellen. moet naar de volgende dingen worden gekeken: • Klantoriëntatie (contact met de klanten). 3. Bijdragen aan waarde creatie. 3. 4. Controle op de interne bestelaanvragen. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. 3. 3. Het inkoopmanagementproces bestaat uit de volgende elementen: • Inkoopmarktonderzoek.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 3 Het inkoopmanagementproces 3. Een belangrijke overeenkomst tussen marketing en inkoop is dat beide activiteiten primair gericht zijn op de uitwisseling van waarde tussen twee of meer ondernemingen. 2.4 Elementen van het inkoopmanagementproces De doelstellingen van het bedrijf zijn de uitgangspunten van het inkoopmanagementproces. Om deze taken te voltooien.V. • De strategie bepalen hoe deze doelstellingen moeten worden gerealiseerd. Macro-economische factoren. • Implementatie (uitvoeren strategie). 2. • Inkoopcompetenties. © Students Only B. Voor inkoop is klantoriëntatie nodig. Het reduceren van risico's in de toeleveringsketen. 3. Productfactoren. Dit tegenspel betekent dat de inkoper wel kijkt naar de wensen van de klant.J. 2. 3. Micro-economische factoren.2 Primaire taken en verantwoordelijkheden Er zijn vier primaire taken van de inkoopfunctie: 1. • Strijdigheid inkooptaken. Het verminderen van de inkoopuitgaven. – Alle rechten voorbehouden. Verzekeren van een foutloze en tijdige levering van producten en diensten.

Externe integratie. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. 5.Stuvia. – Alle rechten voorbehouden. © Students Only B. 4. Interne integratie. 3. Waardegerichte oriëntatie. zijn: 1. Gecoördineerde inkoop.J. van Weele 10 . Commerciële oriëntatie. De strategie van de onderneming.com . Belangrijke factoren die bepalend zijn voor de mate waarin en de snelheid waarmee inkoop. Systeemontwikkeling.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3. 6. 2.en leveranciersmanagement zich ontwikkelt.V. Transactieoriëntatie. Bedrijfscontext.5 Inkoopontwikkelingsmodel Het inkoopontwikkelingsmodel bestaat uit zes verschillende stadia: 1. 3. 2.

Leveringsbetrouwbaarheid. Klantgerichte opstelling. Eenvoudige bestelprocedures. 4. Bepaal de doelstellingen. Lage prijs. Bepaal de interne klanttevredenheid. waardoor de inkoopactiviteiten op verschillende manieren worden beïnvloed: 1. Snelle terugkoppeling in geval van onvoorziene veranderingen in orders. Snelle reactie op vragen en problemen. Goed contract. 3. 3. 5. 3. 4.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 4 Facility management en inkoop 4. Volgens de managers van de andere afdelingen zijn de succesfactoren voor hun inkoop: 1. Korte levertijden. 2. Integratie van ondersteunende diensten in een facilitaire organisatie. Gemakkelijk toegankelijke artikelcatalogi. 2. 5. Ontwikkel sourcingstrategieën. 4. zijn: 1. – Alle rechten voorbehouden. Objectieve leverancierskeuze.Stuvia. Leveranciersgerichte opstelling. Flexibiliteit en gemakkelijke bereikbaarheid. Toename van uitbesteding van ondersteunende activiteiten. 3.com . 4. Opstelling naar inkoopactiviteit.V. Offshoring. 6. 2. zijn: 1. 7. 3. Een inkoopafdeling kan kiezen uit vier invalshoeken om te functioneren: 1.3 Effectief inkopen in een facilitaire omgeving De kritieke succesfactoren voor inkoop uit het oogpunt van interne afdelingen.2 Inkoop en facility management Er zijn vier ontwikkelingen. Samenhangende kwaliteit van geleverde goederen. Analyseer de interne artikel-klantcombinaties.J. 8. Toegenomen schaalgrootte. zijn: 1. 3. De kritieke succesfactoren voor inkoop uit het oogpunt van de inkoopafdeling. van Weele 11 . 4. © Students Only B. 2. 4. Voer de sourcingstrategieën uit. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. Tijdige levering van bestelde goederen. Productgerichte opstelling.4 Inkoop van indirecte goederen en diensten Indirecte inkoop houdt in dat men goederen inkoopt die nodig voor de bedrijfsactiviteiten die niet onder het primaire proces vallen. Snelle reactie en terugkoppeling. 2. Juiste kwaliteit. Goede bereikbaarheid. 4. Eenduidige inkoopprocedures. De zes stappen van de procedure om de klantgerichtheid van de inkoopafdeling te verbeteren. 6. 4. 2. Zorg voor cross-functionele inkoopteams en organisatiestructuur.

Inkoop van handelsgoederen Een voorwaarde om de inkoop van indirecte goederen goed te beheersen is transparantie. van Weele 12 . Inkoop van investeringsgoederen 3. Facility management 6. Human resource management 5.V. Professionele diensten 4. Inkoop van algemene goederen 2.J. Marketing en communicatie 3.com . Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. Transport en logistiek 7.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Een afdeling kan worden benoemd naar wat hij inkoopt of wat de bestemming is van datgene wat hij inkoopt: • Aard van de goederen of diensten: 1. omdat er vaak transactiekosten verbonden zijn aan de handel van indirecte goederen. Technisch onderhoud • De bestemming van de in te kopen goederen: 1. Ook gaan bedrijven steeds meer over tot het invoeren van elektronische afhandeling. © Students Only B. Informatietechnologie (IT) 2. – Alle rechten voorbehouden.Stuvia.

3 Verschillen tussen diensten en goederen Doordat sommige fasen van het inkoopproces van diensten moeilijker. 3. Informatie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 5 Inkoop van zakelijke dienstverlening 5. Wel is het zo. dat inkopers het moeilijker vinden om diensten in te kopen dan goederen.en communicatietechnologiediensten. goederen wel. – Alle rechten voorbehouden. goederen zijn tastbaar. 8. 4. Grönroos (2000) definieert diensten als: een proces bestaande uit een serie meer of minder tastbare activiteiten. Er zijn vijf belangrijke verschillen tussen een dienstenaanbod en een productaanbod: 1.en distributiediensten. Diensten kunnen niet worden opgeslagen. Diensten zijn heterogeen en goederen zijn homogeen. © Students Only B. Bedrijfsorganisatiediensten. Diensten kunnen niet als eigendom worden overgedragen. Marketingdiensten. 7. Facilitaire diensten. 3.4 Classificaties van diensten De inkoopportfoliobenadering gebruikt men als referentiepunt voor de classificatie van diensten. Dienstenshops. Ontastbaarheid. 2. Professionele diensten. (1992) wordt er onderscheid gemaakt tussen drie diensten: 1. Human Resource Development-diensten. die aangeboden worden als oplossingen van de problemen van klanten. 2.V. 4. Research and development. Heterogeniteit. 2. Diensten zijn immaterieel. Massadiensten.J. die normaal gesproken plaatsvinden in interacties tussen de klant en servicemedewerkers. 5. 3. Axelsson en Wynstra (2002) maken onderscheid op de volgende manier: 1. goederen wel.Stuvia. 5. Bij de classificatie van Silvestro et al. 4. 5. en/of fysieke middelen en/of systemen van de dienstverlener. 5. 2. zijn er verschillen ontstaan tussen de inkoop van diensten en de inkoop van goederen.en technische diensten. van Weele 13 . Vergankelijkheid (het verliest zijn waarde nadat het gebruikt is). belangrijker of simpelweg anders verlopen dan die van goederen. De classificatie van Axelsson en Wynstra beschrijft in principe dus de functionele omgeving waarin de dienst gebruikt wordt. Gelijktijdigheid.2 Het toenemend belang van diensten Het gevolg van een toenemende aandacht voor het inkopen van zakelijke diensten is professionalisering van inkoop in de dienstensector. onderscheiden met vier verschillende kenmerken: 1. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. Diensten zijn een activiteit of een proces.com . vergeleken met goederen. Financiële diensten. 6. Transport. 3. goederen zijn artikelen. Diensten worden in de literatuur.

5. 4. Omschrijf de communicatiestructuur en maak werkafspraken.V. 5. Bij Jackson en Cooper (1988) wordt er onderscheid gemaakt in diensten die gebruikt worden in het productieproces voor klanten en in diensten die worden gebruikt binnen de eigen organisatie. Controleer de reputatie. Selecteren. © Students Only B.en kwaliteitsprocedures. Bespreek en bepaal procedures voor het oplossen van geschillen.7 Inkoopbetrokkenheid bij de contractering van diensten Interne klanten hebben in het algemeen een lage emotionele betrokkenheid. Contracteren.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Ze vinden dat elk type dienstproces een andere strategie. 5.6 De postcontractuele fase De postcontractuele fase houdt in dat er steeds klant-leverancierinteractie plaatsvindt. 3. Zorg voor gedetailleerde inspectie. 3. 6. Er zijn voorstellen die inkopers kunnen ondersteunen bij het contracteren voor diensten: 1. van Weele 14 . 2. prestatiemeetsysteem en aansturing nodig heeft. Specificeren.Stuvia. 5.J.com . – Alle rechten voorbehouden. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. Omschrijf wanneer en waar de dienst geleverd moet worden. Omschrijf wie voordeel heeft van de dienst en op welke wijze. 2.5 Het initiële inkoopproces voor diensten Het initiële inkoopproces voor diensten bestaat uit drie fasen: 1. expertise en kwalificaties van de leverancier.

4 Werkingssfeer Als men over werkingssfeer praat. Op welke (materiële werkingssfeer). Beginsel van fair-play. op de elektronische databank TED te publiceren. noemt men een raamovereenkomst.1 Inleiding Wanneer in een markt sprake is van vrij verkeer van goederen. De inkoopposities bij de overheid worden meestal gedomineerd door beleidsambtenaren.3 Het aanbestedingsrecht Het geheel van internationale. de organisaties die onder directe invloed staan van de overheid en de lagere overheden. – Alle rechten voorbehouden. Het handelen van de overheid is niet gebonden aan de regels van de markt.J.V. De belangrijkste grondprincipes van behoorlijk bestuur voor de aanbestedingspraktijk zijn: 1. spreekt men van een vrije markt. © Students Only B. Op wie (personele werkingssfeer) en. Het transparantiebeginsel houdt in dat overheden en nutsbedrijven verplicht zijn om opdrachten waarvan de waarde het drempelbedrag overstijgt. 2. 3. in belangrijke mate Europese. De reden waarom de oude aanbestedingsrichtlijnen zijn vervangen. de levering van producten of de verlening van diensten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 6 Public procurement 6. Deze klassieke overheid heeft drie kenmerken: 1. 2. De wijze waarop de financiën zijn ingericht. 3. is dat de oude richtlijnen niet uitblonken in consistentie en dat er flexibeler en praktischer aanbestedingsvoorschriften nodig waren. 6. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. 6. Rechtszekerheidsbeginsel. kapitaal en vrijheid van vestiging en dit onder handelsbelemmeringen waar het marktmechanisme ongestoord kan werken. Een contractvorm waarin een aantal voorwaarden is vastgelegd.2 Inkoopbeleid van de overheid Onder een klassieke overheid bestaat men het Rijk. nationale wet. Bao en Bass definiëren een overheidsopdracht als: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die tussen één of meer ondernemers en één of meer aanbestedende diensten is gesloten en betrekking heeft op de uitvoering van werken. juristen en technici. diensten. wordt daarbij onderscheid gemaakt in: 1. Openbare verantwoordingsplicht. Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat alle ondernemingen die naar de opdracht meedingen op dezelfde wijze moeten worden behandeld en over dezelfde informatie moeten kunnen beschikken.com .Stuvia. van Weele 15 .en regelgeving en jurisprudentie vormen de basis van het aanbestedingsrecht. 6. 2. Motiveringsbeginsel.

5 Aankondiging en aanbestedingsprocedures Een Europese aanbesteding begint met een aankondiging. De sociale premies en/of belastingen niet hebben afgedragen. 4. De voorlopige gunning. 3. © Students Only B. Prijsvraag. Een aankondiging is in feite een advertentie waarin de werkgever belangstellenden oproept om zich in te schrijven voor zijn opdracht. 6. Concurrentiegerichte dialoog.com . In staat van faillissement of surseance van betaling verkeren. – Alle rechten voorbehouden. 4.6 Het inkoopproces Een ondernemer kan worden uitgesloten in het geval van vier verschillende facultatieve uitsluitingsgronden: 1. 4. Er zijn zes verschillende aanbestedingsprocedures: 1. Niet-openbare procedure. 2. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Openbare procedure. 5. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. Het beoordelen van de ingediende offertes.V.Stuvia. 2.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 6.J. 2. van Weele 16 . 3. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Zich schuldig hebben gemaakt aan een delict dat in strijd is met de gedragsregels van het uitgeoefende beroep. Bij de uitoefening van het beroep een ernstige fout hebben begaan. 6. De laatste fasen van de aanbesteding zijn: 1. Het gemotiveerd afwijzen van de niet-geselecteerde inschrijvers. De definitieve gunning van de opdracht. 3.

3 Rol en betekenis van inkoopmarktonderzoek Volgens het boek kan men inkoopmarktonderzoek definiëren als het systematisch verzamelen. 3. van Weele 17 . Oligopolie 3. Enkele voorbeelden zijn: 1. 3.com . ook voegt elke onderneming waarde aan het product toe. 7. Convergerende goederenstromen treft men meestal aan het einde van een voortbrengingsketen aan. 2. Men kan meso-economisch en micro-economisch onderzoek verrichten. 1. Het aantal afnemers in een markt.V. – Alle rechten voorbehouden.1 Inleiding Het doel van inkoopmarktonderzoek is om een verantwoorde besluitvorming mogelijk te maken.2 Markten en marktvormen Een externe structuur is het patroon van onderlinge goederen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 7 Marktvormen en inkoopmarktonderzoek 7.Stuvia. Volledig vrije mededinging. analyseren en classificeren van gegevens betreffende alle relevante factoren die de verkrijgbaarheid en prijsvorming van diensten en goederen beïnvloeden. Er worden aan de aanbodzijde van de markt vier marktvormen onderscheiden: 1. Monopolistische concurrentie. 4. Divergerende goederenstromen. Aan de vraagzijde kan men drie marktvormen onderscheiden: 1. Het verschil tussen inkooponderzoek en inkoopmarktonderzoek is dat inkooponderzoek over onderwerpen gaat die met de interne organisatie te maken hebben en inkoopmarktonderzoek verwijst naar de externe leveranciersmarkt. 2. Oligopolie. 2. Monopolie 7. 3. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. De technologische ontwikkeling. Een markt bestaat uit vraag en aanbod. Externe factoren zijn relevant. of voortbrengingsketen. Monopolie. Meso-economisch onderzoek richt zich op specifieke bedrijfstakken en micro-economisch onderzoek richt zich op © Students Only B.en dienstenleveringen. Lineaire goederenstromen. Onder een bedrijfskolom. Volledig vrije mededinging 2. divergerende goederenstromen aan het begin. De volgende goederenstromen kunnen in een bedrijfskolom voorkomen:. Convergerende goederenstromen. Het aantal aanbieders.J. Onder een bedrijfstak verstaan men ondernemingen die in dezelfde branche zitten en soortelijke producten maken. omdat deze factoren de marktvorm bepalen. verstaat men een reeks van ondernemingen die ervoor zorgen dat een product bij de afnemer komt. Het patroon bestaat uit ondernemingen die door markten met elkaar verbonden zijn.

Kosten-batenanalyse.J. 4. Haalbaarheidsonderzoek. © Students Only B.4 Het opzetten van inkoopmarktonderzoek Voor de uitvoering van inkoopmarktonderzoek zijn er zes stappen: 1. Vaststellen van de doelstellingen. 7. 5. van Weele 18 . 3. Onderzoeksrapport en evaluatie voorbereiden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal het beoordelen van de zwakke en sterke kanten van leveranciers en producten.com . – Alle rechten voorbehouden. Opstellen van een onderzoeksplan. De Purchasing Managers' Index is de indicator voor de economische bedrijvigheid. 2.V. Uitvoering van de onderzoeksactiviteiten. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. 6.Stuvia.

2. 2. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. Er zijn twee voordelen en twee nadelen van integrale uitbesteding: Voordelen: 1. die voorheen binnen het bedrijf zelf uitgevoerd werden. Dat de inkoper bij het overdragen van de activiteit aan de externe partij te maken krijgt met zowel een risicoprofiel als een kostenprofiel. Dat er over langere tijd een intensieve relatie tussen de betrokken partijen zal ontstaan. van Weele 19 . Dat kennis. nu ingekocht worden bij een externe leverancier. © Students Only B. Wanneer enkel een deel van de integrale functie wordt uitbesteed. Reorganisatie.V. De inkoper heeft weinig invloed op technologie. 8. Business process re-engineering. Alliantiemanagement. De inkoper moet kennis hebben van de verschillende onderdelen van de uitbestede werkzaamheden/functie. 3. Nadelen: 1. bedrijfsmiddelen en soms ook personeel overgaan naar de externe partij. Er is sprake van turn-key (integrale) uitbesteding als de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de totale functie bij de leverancier ligt. kosten en prijzen. 2. Benchmarking. De belangrijkste kenmerken van uitbesteding zijn: 1. Informatietechnologie wordt als bedrijfsfunctie het meeste uitbesteed.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 8 Uitbesteding en risicomanagement 8. Nadelen: 1.3 Definities en concepten De definitie van uitbesteding volgens Axelsson en Wynstra (2002) is: de beslissing en het daaropvolgende proces van overdracht waarbij activiteiten die een functie vormen. De inkoper heeft meer invloed op technologie. De inkoper heeft meer invloed op tarieven. verplaatst worden naar een externe partij. 4. Er zijn twee voordelen en twee nadelen van partiële uitbesteding: Voordelen: 1. 2.2 Uitbesteding als bedrijfsconcept De volgende managementconcepten hebben bedrijven tot uitbesteding gestimuleerd: 1. 5. De inkoper hoeft geen ervaring te hebben met gelijksoortige projecten. Dat werkzaamheden die vroeger intern uitgevoerd werden. is er sprake van partiële (gedeeltelijke) uitbesteding. De inkoper dient te beschikken over de organisatorische kwaliteiten om de uitbestede werkzaamheden/functie te coördineren. – Alle rechten voorbehouden. Lean management. De inkoper heeft weinig verantwoordelijkheid voor de uitbestede processen.J. 4. 2. 3. 2.com . De inkoper is erg afhankelijk van de aanbieder.Stuvia. personeel en gebruikte materialen. personeel en gebruikte materialen.

Omvang van dienstverlening.V. 4. De juiste leverancier selecteren. wie?) 2. Strategische visie en strategisch plan. Open communicatie met de betrokken partijen. De overgangsfase (hoe?) 3. Op bladzijde 227 in het boek staat een afbeelding van de risicomatrix. De operationele fase (hoe beheren?) Het uitbestedingscontract bestaat uit de volgende elementen: 1. 3. Commerciële risico's. 8.6 Risicoanalyse Er zijn verschillende risico’s verbonden aan uitbestedingscontracten: 1. Op de x-as hiervan staat de kans van optreden en op de y-as staat de financiële impact. Continu beheer van de relatie. Een correct gestructureerd contract. 6. Inzicht in bedrijfsdoelen. 8.com . 3. Technische risico's. Ondersteuning en betrokkenheid van senior management. Prestatierisico's.J.5 Het uitbestedingsproces Men onderscheidt de volgende drie fases in het uitbestedingsproces: 1. 2.4 Uitbesteding: balanceren tussen plus en min Het Outsouring Institute (1998) vindt de volgende factoren voor een succesvolle uitbesteding belangrijk: 1. Zorgvuldige aandacht voor personeelskwesties. van Weele 20 . 7.Stuvia. 4. © Students Only B. Service level agreement (SLA). – Alle rechten voorbehouden. Contracttermijn. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. De strategische fase (waarom. Contractuele risico's. 8. 2. 2. 5.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 8. wat. 3.

De belangrijkste concurrenten. Hoge entreebarrières © Students Only B. 9. Opzetten van een 'world-class' leveranciersbestand. 6. 3.2 Drie generieke ondernemingsstrategieën De volgende drie generieke ondernemingsstrategieën worden genoemd: 1. Kenmerken zijn: a.5 Inkoopportfoliomanagement: vier basisstrategieën De zes ondersteunende processen van inkoop en leveranciersmanagement zijn: 1. 2. Integreren van leveranciers in het producten/dienstenontwikkelingsproces. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A.Stuvia. Kenmerken zijn: a. Globalisering. Ontwikkelen van een inkoop. Ontwikkelen van organisatie. 9. – Alle rechten voorbehouden. 6. 4. Op bladzijde 250. Er worden vier productcategorieën onderscheiden in een inkoopportfolio: 1.4 Op weg naar Purchasing Excellence De acht strategische processen voor inkoop. Inkoop in strategisch perspectief. 3.en leveranciersmanagement zijn: 1. 3. 8. 2. Personeelsontwikkeling en -training.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 9 Inkoopbeleid en ondernemingsstrategie 9. De primaire afnemersgroeperingen dan wel doelgroepen.en supply chain-meetsysteem. van Weele 21 . Hier zijn enkele factoren aan verbonden: 1. Strategisch kostenmanagement. Ontwikkelen van 'commodity'-artikelgroepsstrategieën. 9.en teamstrategieën.V. dit wordt ook wel de ‘Strategische Driehoek’ genoemd. 7. Knelpuntproducten. • De mate van toeleveringsrisico.J. Inrichten van wereldwijd geïntegreerde en afgestemde strategieën en plannen. Ontwikkelen en implementeren van ondersteunende IS/IT-systemen. Moeilijk om te wisselen van leverancier b. Schaalvergroting door fusies en overnames.3 De verandering van de inkoop in het ondernemingsbeleid In een onderneming moet men keuzes maken wat betreft de positie van de onderneming. 2. 5. Insourcing/outsourcing. Van Weele wordt een voorbeeld gegeven van een inkoopportfolio. Kritisch voor kostprijs en levering 2. 4. Monopolistische markt b. De belangrijkste leveranciers. 3. Optimalisatiestrategieën. Integreren van leveranciers in het orderrealisatieproces. In de portfolio (matrix) worden twee aspecten uiteengezet: • De invloed van een bepaald product op het financieel resultaat. 5.com . 2. Leveranciersontwikkeling en kwaliteitsmanagement. Strategische producten. Ontwikkelen en managen van leveranciersrelaties. Focusstrategieën.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3. Specifieke knowhow 3. Concurrentiestelling. 4. Hefboomleveranciers 2. Alternatieve leveranciers beschikbaar b.J. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. • De leverancier is dominant over de uitbesteder.Stuvia. • Er is een evenwichtige machtsrelatie (geen dominantie). – Alle rechten voorbehouden. © Students Only B. Marktleiders b. Groot aanbod b.V. Marginale leveranciers Kenmerken zijn: a. Groot aanbod b. Routineproducten. E-procurement oplossingen. van Weele 22 . Strategische leveranciers Kenmerken zijn: a. Grote diversiteit aan producten c. Kenmerken zijn: a. Veiligstellen toelevering. Kritieke leveranciers De vier specifieke basisstrategieën zijn: 1. Tevens zijn er verschillende soorten leveranciers in het leveranciersportfolio: 1. Hefboomproducten.com . Strategische samenwerking. 3. Veel leveranciers met geringe positie 4. Substitutie mogelijk Ook zijn er drie situaties mogelijk in het inkoopportfolio als er gekeken wordt naar de verhouding tussen opdrachtgever en leverancier: • De uitbesteder is dominant over de leveranciers. 2. Kenmerken zijn: a. Bewerkelijk 4.

De volgende criteria worden gebruikt voor het inschatten van het besparingspotentieel: 1.com . Commodity. 2. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. Overspecificatie. 5. 4. 7. 10. Kartelvorming in leveranciersmarkten. 6. – Alle rechten voorbehouden. Modulair versus op componentniveau inkopen. Mechanistische concurrentiestelling onder vaste kring van leveranciers. Category. zoals: 1. 10. Afwentelingsprincipes. 8. 2. De definitie van inkoopsegment is: een groep van diensten of producten die van derden worden gekocht en die in de onderneming worden gebruikt. 3.en sourcingstrategieën 10. Contractaankopen versus aankopen op 'spot'-basis. 4. Scope van de laatste tender. Aantal leveranciers dat betrokken was in de laatste tender. proberen door te berekenen aan hun klanten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 10 Ontwikkelen van inkoop. 5. noemt men dit mechanistische concurrentiestelling onder vaste kring van leveranciers. Single versus multiple sourcing. 2. 6. 5.Stuvia. Klantspecifieke versus standaardoplossing. Onder het afwentelingsprincipe verstaat men dat toeleveranciers hun kosten door tegenvallers.2 Inkoopbesparingspotentieel: oorzaken en achtergrond Er zijn verschillende de oorzaken/factoren die te veel ruimte in de prijsstelling van leveranciers veroorzaken: 1. Artikelgroep. 4. Type contract en ouderdom contract. Acquisitiebenadering leveranciers. Global versus local sourcing. Artikelcategorie. © Students Only B. Van het woord inkoopsegment zijn synoniemen. 3. 4. Traditionele inkoopbenadering.J.3 Vaststellen van inkoopbesparingspotentieel Het hulpmiddel dat men gebruikt om een inschatting te maken van het inkoopbesparingspotentieel van een inkoopsegment heet de Inkoop Prioritiserings Matrix.V. Leveranciersreductie. Als inkopers periodiek onder leveranciers concurrentiestelling plegen en als leveranciers tegen elkaar worden uitgespeeld. van Weele 23 . Verschillen tussen marktprijs en kostprijs. 6. 3. Partnership dan wel concurrentiestelling.4 Aspecten van een sourcingstrategie De volgende aspecten komen er in een sourcingstrategie aan de orde: 1. 2. Prijsovereenkomst versus prestatiecontract. 3. Mate van betrokkenheid inkopers. Afhankelijkheid inkoper versus leverancier.

com . Aanbiedingen ontvangen van leveranciers. Hieronder verstaat men dat per component wordt nagegaan wat de herkomst is van alle samenstellende onderdelen.6 Betere resultaten van leveranciers De drie stappen van de aanpak die de resultaten van de leveranciers verbetert. van Weele 24 .J. Ontwikkelingspartner. Contractreview. Met value chain mapping analyseer je de gehele toeleveringsketen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 10. 7. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A.V. zijn: 1. Een longlist opstellen van potentiële leveranciers. bestaan er de volgende soorten leveranciers: 1. 4. 10.Stuvia. 2. 4. 3. Het starten van een systematische analyse van alle aanbiedingen.7 De mythe van partnership Als er wordt gekeken naar de ontwikkeling van leveranciersrelaties. 2. Het voorbereiden van de tenderdocumentatie. 10. De stappen van het proces wanneer het bedrijf de sourcingstrategie ten uitvoer brengt. 2. 5. zijn: 1. De scores bepalen van de overgebleven leveranciers aan de hand van een offertevergelijkingsstaat. Voorkeursleverancier. 6. © Students Only B. Het starten van de onderhandelingen. Toeleveringspartner. 3. Vereenvoudigen specificaties en verbeteren leveranciersrelatie. 3. De longlist reduceren tot shortlist.5 Category-sourcingplan Het doel van een category-sourcingplan is dat dit plan een duidelijk verband moet leggen met de ondernemingsdoelstellingen en het ondernemingsbeleid. Leverancier. – Alle rechten voorbehouden. Brede concurrentiestelling onder bestaande en nieuwe leveranciers.

Ideegeneratie. Conceptstudiefase. 3. 2.com . 2. is dat men in het verleden goede ervaringen heeft opgedaan met de leverancier in kwestie. b.3 De rol van leveranciers in productontwikkeling: early supplier involvement Het blijkt dat de toeleverancier een belangrijke bron van innovatievermogen is. Productieaanloopfase. Er wordt aangegeven hoe aan de eisen wordt voldaan. 2. Grote producenten moeten aan drie typen processen inhoud geven: 1. © Students Only B. ontwikkeling en kwaliteitszorg 11.V. 3. Operationele managementprocessen. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. Bij residential engineering worden er technische specialisten aan het ontwerpteam toegevoegd.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 11 Inkoop. 11. 4. De hoofdreden dat men bepaalde componenten van één leverancier worden besteld. Definitiefase. In deze fase wordt het functioneel ontwerp vertaald naar een programma van eisen (PVE) of een technisch ontwerp. Processen gericht op technologische samenwerking. Er wordt getoetst of aan de eisen is voldaan. d. Ontwikkelingsfase. Bij purchasing engineering wordt een ervaren projectinkoper aan het ontwerpteam toegevoegd. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en beslissingen (procedures) die tot doel hebben het product van een organisatie op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Eisen worden overeengekomen.4 Inkoop en technische ontwikkeling In het algemeen zal een onderneming de volgende stadia doorlopen in het ontwikkelingsproces: 1. is er sprake van een kwaliteitsproduct of -dienst. terwijl constructeurs in hoge mate gespecialiseerd zijn. Inkopers zijn generalisten. 2. Lagere productkosten.5 Inkoop en kwaliteitszorg Volgens het IBM is de definitie van kwaliteit: de mate waarin aan de eisen wordt voldaan. 11. Als een leverancier en een afnemer eisen overeenkomen en aan deze eisen wordt voldaan. Er worden maatregelen genomen wanneer er niet aan de eisen/verwachtingen is voldaan. Early supplier involvement betekent: het betrekken van leveranciers bij de productontwikkeling in het beginstadium van dit proces. – Alle rechten voorbehouden. a. De volgende stappen vormen de vier basiselementen van de eis-verificatiecyclus: 1. Fabricagevoorbereiding. 3. van Weele 25 .J. c. Strategische managementprocessen. Productiefase. De voordelen van early supplier involvement op de korte termijn zijn: 1. Kortere ontwikkelingstijd. De verzameling van deze procedures heet het kwaliteitssysteem en deze ligt vast in de vorm van een kwaliteitshandboek.Stuvia. Betere productkwaliteit. 3.

– Alle rechten voorbehouden. • Monsterkeuringprocedure. • Aanmaak eerste productieseries.J. Preventiekosten. Systeemaudit. Het heeft de volgende elementen: • Opstellen Programma van Eisen. Beoordelingskosten.Stuvia.7 Werken aan leverancierskwaliteit: Supplier Quality Assurance Supplier Quality Assurance is een gebied waar vele programma’s op zijn gebaseerd. 11.6 Kosten van kwaliteit Men onderscheidt de volgende drie soorten kwaliteitskosten: 1. 11.8 Vaststellen van leverancierskwaliteit: diagnose-instrumentarium Een inkoper kan de kwaliteiten van een leverancier beoordelen met de volgende instrumenten: 1.com . 2. • Kwaliteitsovereenkomst en certificatie. • Periodieke verificatie. Productaudit. Supplier Quality Assurance is in feite het invoeren van integrale kwaliteitszorg in samenwerking met de leveranciers. van Weele 26 . • Prekwalificatie potentiële leveranciers. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. Procesaudit. 2.V. Correctiekosten. Deze programma’s zijn nodig wanneer men een goed inkoopbeleid wil voeren. die zijn gemaakt door uitbesteders. © Students Only B. 3. • Levering eerste en volgende proefserie. 3.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 11.

De invoering van supply chain management heeft op de volgende activiteiten invloed op: 1. 8.com . © Students Only B. Master Production Scheduling (MPS).en ontwikkelingsactiviteiten. 12. Assembleren op order (componenten liggen op voorraad). Het is ook de basis voor de berekening van de inkoop. Integrale goederenstroombesturing.5 Just in time-management (JIT) Just in time-management (JIT) houdt in dat alle producten en materialen op tijdstippen ter beschikking komen wanneer ze nodig zijn in het productieproces.3 Materiaalbehoefteplanning Onder Master Production Scheduling (MPS) verstaat men het plan dat het masterplan naar specifieke eindproducten vertaalt. Afwerken. Ontwerp. 3. Maken en zenden naar voorraad. 5. Masterplanning. Globale capaciteitsplanning. Maken op order (grondstoffen liggen op voorraad). 4. Ordervrijgave. 5.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 12 Inkoop. 6. 7.4 Logistieke grondvormen Het ontkoppelpunt geeft volgens Hoekstra en Romme (1985) aan hoe diep de klantorder de goederenstroom binnendringt.V. Voorbereiden. 3. 3.J. Instellen. Men gebruikt de formule van Camp om te berekenen hoeveel materialen men op welk moment moet bestellen.2 Inkoop. Capaciteitsbehoefteplanning. 2. Materiaalbehoefteplanning. 2. 4. – Alle rechten voorbehouden. 3. Capaciteitsbeheer. 12. logistiek en supply chain management: definities en begrippen Supply chain management (SCM) richt zich op het optimaliseren van alle ketenactiviteiten. De volgende elementen komen in een productieplan voor: 1. zodat de wensen van de eindklant het best worden gediend en er kosten worden bespaard (minder voorraden). De productieafdeling. 2. 4. De volgende soorten ontkoppelpunten worden besproken: 1. Inkopen en maken op order (geen voorraad). Prioriteitenbeheer. 12. 2. logistiek en supply chain management 12. De vier stappen voor het omstellen van een machine zijn: 1. Maken op voorraad (centrale voorraad). 9. van Weele 27 . Ombouwen. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A.Stuvia. Globale capaciteitstoetsing.

2. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. Systemen worden niet up-to-date gehouden. 4. De volgende problemen zijn er op het gebied van productie. – Alle rechten voorbehouden. Preventieve expediting. Field-expediting. 3. 5. Artikel. Factuurafhandeling. Onnodig complexe specificaties. Er zijn twee vormen van expediting (orderbewaking): 1. bij de JIT-inkoopbenadering liggen deze vast. van Weele 28 .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het verschil tussen de traditionele inkoopbenadering en de JIT-inkoopbenadering.en leveranciersbestand. © Students Only B.com .V. 3. Frequente wijzingen in de materiaalplanning.6 Elementen van een inkoopinformatiesysteem De belangrijkste elementen van een inkoopinformatiesysteem zijn: 1. De specificaties zijn vaak niet concreet omschreven.J. 12. Orderbewaking. Het grote probleem wat betreft de informatiesystemen is dat de systemen niet voorzien in het verschaffen van up-to-date informatie op het gebied van inkoop. wat betreft de orderwijze is: bij de traditionele inkoopbenadering worden de levertijd en de kwaliteit op het laatste moment veranderd. 5. 4. 2.en materiaalplanning: 1. Levering. Onvoldoende integratie van inkoop in de goederenstroombesturing. Er is sprake van een uitzonderingsfactuur wanneer de gegevens van de order en de pakbon niet overeenkomen.Stuvia. 2. Bestelaanvragen.

2 Structuur van de organisatie De vormen wat betreft het centraal inkopen van goederen zijn: 1. Op operationeel niveau. Hier richt men zich op beslissingen die te maken hebben met de uitvoering van de bestelfunctie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 13 Structuur en organisatie van de inkoop 13. Lead-design concept. 3. Alles wordt door één centrale inkoopafdeling ingekocht. 13. 2.5 Organisatievormen in inkoop Er zijn twee alternatieven als inkooporganisatie in een multi unit-bedrijf: 1. bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de inkoop De verantwoordelijkheden. Op tactisch niveau. Coördinatie kan op verschillende niveaus plaatsvinden. 2.V. Hier richt men zich op beslissingen die te maken hebben met de inbreng van de inkoopfunctie in activiteiten als product. 3. Er zijn verschillende soorten coördinatievormen: 1. 2. – Alle rechten voorbehouden. De afhankelijkheid van de leveranciersmarkt. Het aandeel van inkoop in de kostprijs van het eindproduct. Coördinatie. van Weele 29 . Op artikelniveau. bevoegdheden en taken binnen de inkoopfunctie kunnen op de volgende manieren worden onderscheiden: 1. Op leveranciersniveau. 3. De mate waarin de onderneming op kosten moet concurreren.J. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. 4. © Students Only B. Alleen strategische goederen (grondstoffen) worden centraal ingekocht.com . 13. zijn: 1. 2. Naar geografische inkoopmarkt. Op divisieniveau. Alleen omvangrijke aankopen (grondstoffen) worden door de centrale inkoopafdelingen ingekocht. 3.Stuvia. 13. 2.en procesontwikkeling en leveranciersontwikkeling. 4. Op bedrijfsinkoopgroepsniveau. Op strategisch niveau. Vrijwillige coördinatie. 3. 2.4 Taken. Penvoerderschap (lead buyership). De financiële positie van de onderneming.3 Factoren van invloed op de positionering van inkoop De factoren die het beeld over inkoop van het management bepalen. 5. Hier richt men zich op beslissingen die de concurrentiepositie van het bedrijf op lange termijn beïnvloeden. Centrale opstelling van de inkoop. deze niveaus zijn: 1.

6 Het profiel van de inkoper Corporate inkopers zijn inkopers die werken op concernniveau op een specialistisch gebied. De wijze waarop kwaliteits-. 4. 13. Politieke gevoeligheid. 7. 8. Mate van klanteninvloed. zoals inkoopmarktonderzoek. 5. zijn: 1.en prijsfactoren binnen de onderneming worden afgewogen. 3. zij onderhandelen met de leverancier. Kwetsbaarheid van de onderneming op haar inkopen. 2.com . 3. Initiële inkopers zijn in het algemeen inkopers op decentraal niveau. zijn: 1. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. zij verrichten meestal taken op tactisch gebied. De capaciteiten van degene die leiding geeft aan de logistieke organisatie. De mate waarin van automatisering binnen de onderneming gebruik wordt gemaakt. van Weele 30 .Stuvia. De vormen die men kan onderscheiden wat betreft de inkooporganisatie van eensingle unit-onderneming. – Alle rechten voorbehouden. De partieel geïntegreerde logistieke structuur. 2. Geografische afstand tussen de vestigingen. De volledig geïntegreerde logistieke structuur. 6. Benodigde inkoopexpertise. De volgende afwegingen spelen een rol bij de beslissing om de inkoopafdeling in een logistieke organisatie onder te brengen: 1. Kostenbesparingspotentieel. service. Mate van productverwantschap. Operationele inkopers hebben doen de uitvoering van de operationele inkooptaak.V.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De factoren waar men naar moet kijken als er moet worden gekozen of er centraal of decentraal moet worden ingekocht. © Students Only B. 2.J. Grootte van de leverancier.

Onder een budget in de inkoop wordt verstaan: de kwantitatieve neerslag van de kosten van materialen. – Alle rechten voorbehouden. Logistieke inkooporiëntatie. 2. diensten en mensen.J. De effectiviteit van de inkoopfunctie.2 Factoren van invloed op de inkoopprestatiemeting Eén van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de inkoopprestatiemeting. Het kan leiden tot een betere verstandhouding met andere afdelingen. Het vergroot de zichtbaarheid van de inkoopfunctie in een bedrijf.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 14 Prestatiemeting in inkoop 14. 2. Strategische inkooporiëntatie. is de wijze waarop het management naar de inkoopfunctie kijkt. Ook is de inkoopquote in bedrijven sterk toegenomen als gevolg van uitbesteding. 14.Stuvia. Het maakt het voeren van een gericht inkoopbeleid makkelijker. 14. zijn: 1. 3. Het gebied van inkooplogistiek.3 Waarom inkoopprestaties beoordelen? Inkoopmanagers beoordelen de inkoopactiviteiten om de volgende redenen: 1. © Students Only B.4 Hoe inkoopprestaties beoordelen? De volgende twee begrippen zijn bepalend voor het inkoopresultaat: 1. Investeringsbudget. De efficiency van de inkoopfunctie. Besteloriëntatie. 3.V.6 Inkoopbesparingen en andere inkoopkengetallen De volgende soorten budgetten worden genoemd: 1. 2. 14.5 Dimensies van het inkoopresultaat De volgende vier gebieden waarop de beoordeling en meting van inkoopactiviteiten in de vorm van prestatie-indicatoren kunnen worden gericht. Het kan bijdragen tot de motivering van het inkooppersoneel. 5. 2. 4. 4.com . Afdelingsbudget. 4. 5. Inkoopbudget indirecte materialen. Gereedschappenbudget. van Weele 31 . Het management kan verschillende visies hebben op inkoop: 1. 3. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. 2. Commerciële inkooporiëntatie. die nodig zijn voor de bedrijfsvoering in een bepaalde periode. Het gebied van inkooporganisatie. 3. Het gebied van materiaalkosten en -prijzen. 14. Het kan leiden tot betere inkoopbeslissingen. Inkoopmaterialenbudget. 4. Een andere factor die van invloed is op de inkoopprestatiemeting is de wijze waarop de inkoopplannen tot stand komen. Het gebied van kwaliteit van de ingekochte materialen en diensten.

Kostenvermijdingen. Toezicht op toeleveringsbetrouwbaarheid. zijn: 1. © Students Only B.J. 3. De drie meetcategorieën als men kijkt naar de beoordeling van de inkooplogistiek. Bestelbeleid. van Weele 32 . De drie meetpunten als men kijkt naar de beoordeling van de kwaliteit van de ingekochte producten.com . 2.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Met de volgende twee begrippen wordt onderscheid gemaakt wat betreft besparingen: 1. Dit zijn verschillen tussen de huidige inkoopprijs en de historische inkoopprijs. – Alle rechten voorbehouden. deze hebben geen duurzaam karakter. 3. Kostenreducties. Percentage afkeur ten opzichte van het totaal aantal leveringen. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A.V. Kosten van inspectie en kwaliteitsbeoordeling van de inkomende producten. zijn: 1.Stuvia. Toezicht op tijdige levering. 2. Kosten van herstel en reparatie ingekochte goederen. 2.

6. Op basis van concurrerende prijsstelling. De aanbiedingsprijs kan veranderen op de volgende manieren: 1. Korting op de transport. 2. 3. Hoe hoger het aandeel van de vaste kosten in de kostprijs van het eindproduct. De waarde van het product voor de afnemer. Kwantumkorting per bestelling. van Weele 33 . 6. Betalingskorting. 5. De inkoopprijs komt volgens Corey (1978) tot stand: 1. Op basis van de marktprijs. technologische). 2. De verwachte vraag naar het product. 4. 5. De verwachte ontwikkeling van de kostprijs per eenheid product. 2. organisatie). politieke. Prijsstelling op basis van de door de koper waargenomen waarde. (2006). Direct: de kostenstructuur verandert.2 Hoe komt de inkoopprijs tot stand? De inkoopprijs bestaat uit: 1. Op basis van de kostprijs. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. 1. technisch. 2. 2. 1. Prijsstelling op basis van open inschrijving. Componenten die op specificaties van de leveranciers worden vervaardigd. © Students Only B. sociale.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 15 Leveranciersbeoordeling en -ontwikkeling: kostenbenadering en technieken 15.Stuvia. – Alle rechten voorbehouden. Prijsstelling op basis van de prijzen van de concurrentie. 2. Externe invloeden (economische. Indirect: de verhoudingen in vraag en aanbod veranderen. Het belang van de afnemer voor de leverancier. Componenten die op specificaties van de afnemer worden vervaardigd. 5. Interne factoren (logistiek. De volgende methoden van prijsbepaling zijn er volgens Kotler et al. Men kent in de prijsstelling van industriële producten het kortingenbeleid. Het aantal aanbieders in de markt. 4. Bonusregeling. In de volgende twee groepen kunnen componenten in worden onderscheiden: 1. Mark-up pricing. 2. Seizoenkorting.en distributiekosten. 15. Promotionele korting. 4. 3.V. des te volumegevoeliger de prijsstelling.J. Men onderscheidt de volgende kortingen: 1. Externe factoren brengen verandering in de verkrijgbaarheid van het product. 3. Target-return pricing. 3. Het ordervolume van de afnemer.3 Methoden van prijsstelling Met de volgende factoren houdt een leverancier rekening bij het vaststellen van de verkoopprijs.

bedraagt het gemiddelde aantal uren die nodig zijn voor de productie van dat product. Vendorrating. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. Op procesniveau. 3. Leveranciersdoorlichting.Stuvia. Objectieve methoden. ongeveer x% van het oorspronkelijk benodigde aantal. Op productniveau. 4. Op het niveau van het bedrijfssysteem. 3. 15.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 15. 2. van Weele 34 .4 De leercurve De leercurve is een belangrijk hulpmiddel bij het ontwikkelen van inkoopstrategieën. Er zijn drie objectieve methoden van de leveranciersbeoordeling: 1. in: 1. © Students Only B. Op basis van de jaarrekening wordt de financiële analyse van leveranciers uitgevoerd. Subjectieve methoden (ervaringen).J. – Alle rechten voorbehouden. 2.5 Beoordeling van leveranciers Op de volgende vier niveaus kan men een leverancier beoordelen: 1. Men maakt onderscheid bij de methoden van de leveranciersbeoordeling. Op het niveau van het systeem van kwaliteitsborging. 2. Spreadsheets.com .V. Het principe van de leercurve is: iedere keer als het aantal te produceren producten verdubbelt.

Vaststellen van assortimentsbeleid en distributiestrategie. Inschatten van de vraag naar een bepaald artikel. Concentratie. Private labels. Toenemende inkomenskloof tussen bevolkingsgroepen. Risico dragen.5 Ontwikkelingen in handels. Marktinformatie. Hypermarkten.2 Begripsafbakening Het primaire proces van een handelsorganisatie zorgt ervoor dat goederen die verkocht worden. Inkoop en assortimentsopbouw.en retailondernemingen De volgende veranderingen of ontwikkelingen kennen retail. 16. 5. Supermarkten. 6. 3. Transport. 11. 6.Stuvia. De volgende typen winkels zijn te onderscheiden op het gebied van detailhandel: 1.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 16 Inkoop en supply chain management in retailorganisaties 16.en handelsondernemingen: 1. 8. © Students Only B. Selecteren van de meest geschikte leverancier. Groeiende zorg om het milieu. Toenemende integratie van allochtonen. 6. 5. Convenience stores. Bestellen. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. 2. 5.en retailbedrijven In de volgende activiteiten ligt de toegevoegde waarde voor handelsorganisaties: 1. 10. 9. Warenhuizen. 3. 4. Management. 16. – Alle rechten voorbehouden.V. 4. 16. Spacemanagement. 4. 2. Orderbewaking en nazorg. 3. 4. Speciaalzaken.3 De rol en betekenis van inkoop in handels. 7. Vergrijzing.4 Structuur en organisatie van het inkoopproces De volgende fases worden er onderscheiden in de inkoop-verkoopcyclus: 1. Toenemende aandacht voor gezonder leven. Veranderingen in consumentengedrag. Combination stores. 2.com . Opslag.J. 5. 7. Internationele samenwerking. Categorymanagement betekent dat de inkoop en verkoop zijn geïntegreerd in één functie. 3. 2. 6. 8. Bulk Breaking. Verkoop en promotie. Maken van contractafspraken.en marketingdiensten. de weg afleggen van fabrikant naar de consument. Toenemend aantal tweeverdieners. van Weele 35 .

Continuous replenishment program (CRP). 3. 7. 5. Collaborative Planning. Groene vraagstukken en duurzaamheidaspecten. waardoor de leverancier zijn producten op winkel.6 Trends in sourcing. van Weele 36 . Cross docking/direct store delivery. E-marktplaatsen zijn elektronische marktplaatsen. 4. Efficiënte productintroductie. Informatisering.V.en supply chain-strategieën Vendor Managed Inventory (VMI) is een programma dat gebruikmaakt van informatie-uitwisseling tussen de leverancier en retailer.Stuvia. 6. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. Categorymanagement. Ondernemingen moeten over de volgende programma's en technologieën beschikken: 1. Radio Frequency Identification Detection (RFID) is een term voor technologieën die gebruikmaken van radiosignalen om producten te identificeren. 2. – Alle rechten voorbehouden.com . © Students Only B. ECR probeert fouten binnen de supply chain van de levensmiddelenindustrie uit te bannen door middel van de volgende vier oplossingen: 1. Activity Based Costing (ABC). Forecasting and Replenishment (CPFR) is een concept waardoor men beter effectief kan plannen. Efficiënt winkelassortiment. Computer-Aided Ordering (CAO).of magazijnniveau kan beheren en aanvullen.J. Efficiënte productaanvulling.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 12. Barcodes/scanners. Efficiënte promotie. voorspellen en inspelen op de behoeften van consumenten door alle schakels in de supply chain te laten samenwerken. 4. 16. Efficient Consumer Response (ECR) is een supply chain managment-strategie die gericht is op het elimineren van ineffeciënties en kosten die niets bijdragen aan de waarde binnen de supply chain. 13. Electronic Data Interchange (EDI). 2. waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen open marktplaatsen (voor iedereen) en gesloten marktplaatsen (voor retailers). 3.

2. 17.com . Planet. maar begin bij uzelf.2 Businessprincipes en inkoop Het motto voor 'business integrity' is: "Verbeter de wereld. Institute for Supply Management. 17.3 Op weg naar een duurzame samenleving. wat betreft duurzaamheid: 1. Planet.J. zijn er allerlei belangrijke: • NEVI. Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. • NEVI-gedragscode. integriteit en ethiek 17. © Students Only B.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 17 Duurzaam inkopen. Profit’ De Engelse term voor duurzaamheid is Corporate Social Responsability (CSR)." Een voorwaarde voor duurzaam inkopen is dat er integriteit is. van Weele 37 .Stuvia.5 Integriteit en inkoopethiek Wat betreft dit onderwerp. – Alle rechten voorbehouden.V. Hier doelt men op de activiteiten die zich focussen op het bieden van goede arbeidsomstandigheden en een arbeidsklimaat waarin het personeel zich kan ontwikkelen. Bron : Inkoop in strategisch perspectief – A. • ISM. Het stelt dat aan het inkopen in het buitenland andere eisen kunnen worden gesteld. • IFPSM. Profit. De International Federation of Purchasing and Supply Management. De drie belangrijke stakeholders zijn. over ‘People. 3. People.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->