P. 1
De kleine Prince 2

De kleine Prince 2

|Views: 20|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 15, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $1.70 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/23/2014

$1.70

USD

pdf

De kleine Prince 2

door

StudentsOnly

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

De Kleine Prince 2

Bronvermelding
Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : De Kleine Prince 2 6e druk, 2010 M. van Onna, A. Koning Sdu Uitgevers 9789012581271

Aantal hoofdstukken (boek) : 10 Aantal pagina’s (boek) : 201

De inhoud van dit uittreksel is met de grootste zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die Students Only B.V. biedt foutloos is, hoewel Students Only B.V. dat wel nastreeft. Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek. Wij raden aan altijd het bijbehorende studieboek te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden. In dit uittreksel staan diverse verwijzingen naar het studieboek op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt. Dit uittreksel is een uitgave van Students Only B.V. Copyright © 2011 StudentsOnly B.V. Alle rechten voorbehouden. De uitgever van het studieboek is op generlei wijze betrokken bij het vervaardigen van dit uittreksel. Voor vragen kun je je per email wenden tot info@studentsonly.nl.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Inhoudsopgave Hoofdstuk 1  Hoofdstuk 2  Hoofdstuk 3  Hoofdstuk 4  Hoofdstuk 5  Hoofdstuk 6  Hoofdstuk 7  Hoofdstuk 8  Hoofdstuk 9  Hoofdstuk 10  Inleiding Projectmanagement De PRINCE2-methodiek De projectaanloop Product-based planning De projectinitiatie De projectuitvoering en -beheersing Managen fasenovergangen De projectafsluiting De PRINCE2-thema's 3  4  5  7  8  11  15  17  18  19  www.studentsonly.Stuvia.nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 .com .M. van Onna en A. Koning 2 .

van Onna en A.4 Leeswijzer In het tweede hoofdstuk wordt projectmanagement in het algemeen beschreven. 1. Het doel van dit boek is het geven van een richtsnoer voor het gebruik van PRINCE2 bij kleine en middelgrote projecten. Dit zijn programmamanagement.3 Het bereik van dit handboek De International Project Management Association (IPMA) is een instituut dat zich heeft toegelegd op het certificeren van projectmanagers en de professionalisering van projectmanagement.com .2 Voor wie is De kleine Prince 2? De methode PRINCE2 is geschikt voor allerlei soorten projecten. planning. Het tiende hoofdstuk geeft een overzicht van de zeven PRINCE2-thema's: organisatie. Een complex project heeft de volgende kenmerken: verschillende disciplines. initiatie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 1 Inleiding Steeds vaker werken mensen in tijdelijke flexibele samenwerkingsvormen samen. plannen en verandering. 1. Koning 3 . Vervolgens wordt in het derde hoofdstuk ingegaan op de PRINCE2-methodiek. bedrijfscasus. projectmanagementtechnieken en management.1 Introductie PRINCE2 is een gestructureerde projectmanagementmethode als antwoord op de vraag naar een methode voor integraal projectmanagement en het omgaan met veranderingen uit de projectomgeving. In de hoofdstukken vier tot en met negen worden de PRINCE2-processen beschreven: projectaanloop. PRINCE staat voor PRojects IN Controlled Environments. 1. managen van een faseovergang en tot de projectafsluiting. PRINCE2 is ontwikkeld door het Office of Government Commerce en is breed inzetbaar bij allerlei typen projecten en gebaseerd op praktijkervaringen. • IPMA level B: grote en complexe projecten zelfstandig leiden. uitvoering en beheersing. Daarnaast biedt dit handboek een kijkje in de keuken van de PRINCE2-methode. voortgang. kwaliteit.Stuvia. • IPMA level A: leidinggeven aan het totale projectportfolio. verschillende projectfasen.M. Projectgeoriënteerd werken is dan ook zeer belangrijk geworden.en sociale vaardigheden. Projectmanagers kunnen op vier niveaus worden geclassificeerd: • IPMA level D: assisteren van de projectmanager op verschillende deelgebieden.studentsonly. meerdere betrokken organisatie(s)(onderdelen).nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 . www. veel onderlinge subsystemen en het toepassen van meerdere projectmanagementmethoden. 1. risico. specialistisch werk. • IPMA level C: eenvoudige projecten zelfstandig leiden en ondersteuning bieden bij complexe projecten. Enkele aspecten uit het vakgebied projectmanagement vallen buiten het bereik van PRINCE2.

studentsonly. delegeren. Management products worden gemaakt met het doel om het project te coördineren en specialist products worden specifiek voor het project gemaakt als projectresultaat. PRINCE2 is een hulpmiddel voor de projectmanager om projecten met succes af te ronden. bereik en kwaliteit. Bij projectmanagement worden vier stappen doorlopen: plannen. waarbij routinematig werken en improviserend werken de twee uitersten zijn. www. het ontbreken van een definitie van het resultaat. geld.com . monitoren en beheersen. Men onderscheidt zes projectperformancevariabelen: tijd. van Onna en A.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 2 Projectmanagement Binnen de bedrijfskundeliteratuur worden verschillende werkvormen onderscheiden. Het bestaansrecht van een project staat omschreven in de business case. baten.nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 .Stuvia.M. Binnen PRINCE2 is een project gedefinieerd als 'een tijdelijke organisatie die is gecreëerd met het doel een of meer businessproducten op te leveren volgens een overeengekomen business case'.1 Wat is een project? Het is belangrijk om een project en de werkzaamheden binnen het project duidelijk te definiëren. De werkzaamheden die hier tussen in vallen kunnen goed projectmatig worden uitgevoerd. De hier gebruikt definitie van projectmanagement is 'het plannen. monitoren en beheersen van alle projectaspecten en het motiveren van betrokkenen met het doel de projectdoelstelling te verwezenlijken binnen de verwachtingen'. 2. Voorbeelden van faalfactoren zijn het ontbreken van een goed projectplan. Hierdoor kan onderscheid worden gemaakt tussen projectwerkzaamheden en routinematige werkzaamheden.2 Waarom projectmanagement? Verschillende faalfactoren kunnen ten grondslag liggen aan het mislukken van projecten. Een project heeft de volgende kenmerken: • een project is uniek • een project is eindig en heeft een begin en eind • een project is een manier om veranderingen tot stand te brengen • projecten zijn risicovoller dan routinematige werkzaamheden • er is een tijdelijke organisatie opgezet Een project wordt opgestart om een bepaald eindresultaat te leveren en daarmee bij te dragen aan de doelstelling van de organisatie. organiseren. 2. risico. Koning 4 . gebrek aan inzicht en beheersing en slechte planning.

• Progress: de beheersingsmechanismen van PRINCE2. van Onna en A. Koning. PRINCE2 is gebaseerd op zowel praktijkervaringen als bestaande projectmanagementmethoden.3 De structuur van de PRINCE2-methodiek De PRINCE2-benadering kent vier perspectieven: • processen • thema's • principes • afstemming op projectomgeving PRINCE2 wordt gekenmerkt door de procesmatige benadering van projectmanagement. 3.Stuvia. • Plans: plannen op twee niveaus: globaal projectplan en gedetailleerd stageplan. Sinds 1997 worden er internationaal examens afgenomen waarbij de kennis en methodiek van PRINCE2 wordt getoetst. • Closing a project (CP): verzorgen van een gestructureerd einde van het project. • Managing product delivery (MP): beschrijving van de teamactiviteiten. • Change: het praktisch beheren van wijzigingen. PRINCE2 is een generieke methode en biedt een gemeenschappelijke taal. Door het toevoegen van een procesmodel en volledige onafhankelijkheid van het toepassingsgebied te creëren is PRINCE2 ontstaan. Koning 5 . 31. • Controlling a stage (CS): de dagelijkse activiteiten van de projectmanager.1 De achtergrond van PRINCE2 PRINCE is gebaseerd op PROMPT van Simpact Systems Ltd. De kleine Prince 2. • Managing a stage boundary (SB): overgang naar een volgende projectfase. 3.com . van Onna en A. 3.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 3 De PRINCE2-methodiek 3.M. www. Andere voordelen zijn de focus op de levensvatbaarheid en het eindresultaat en het principe van management by exception. p. • Quality: omzetten van kwaliteitseisen in projectproducten. M. 3. • Organization: organisatie van de projectrollen. • Risk: richtlijnen om risico's te beheren en te anticiperen op onzekerheid. • Initiating a project (IP): opstellen van Project Initiation Documentation (PID) • Directing a project (DP): de activiteiten van het Project Board. zodat verschillende partijen makkelijker kunnen samenwerken in projectverband.4 PRINCE2-thema's PRINCE2 beschrijft zeven thema's of bouwstenen voor de processen: • Business Case: rechtvaardiging van het project in termen van kosten en baten. De methode is daarna verder doorontwikkeld.studentsonly. De volgende figuur geeft een schematische weergave van de zeven processen.nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 . Zie : hfst. Inmiddels heeft PRINCE2 zich ontwikkeld als de facto standaard op het gebied van projectmanagement en wordt de methode ook buiten Groot-Brittannië gebruikt.2 Toegankelijke praktijkervaringen Het gebruik van de PRINCE2-methode is vrij en mag door iedere organisatie worden toegepast zonder dat daarvoor een licentie nodig is. De zeven processen zijn: • Starting up (SU): de werkzaamheden voor de start van het project.

nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3.5 PRINCE2-principes Voor ieder PRINCE2-project gelden de volgende zeven principes als uitgangspunt: • de zakelijke rechtvaardiging is een voortdurend proces • continu leren van ervaringen • de rollen en verantwoordelijkheden binnen het projectmanagementteam definiëren • elke fase apart managen • toleranties managen • focus op het product • de methode afstemmen op het project 3. Documenten en vergaderen zijn hierbij geen doel op zich. van Onna en A.com .M.6 De noodzaak van afstemming Tijdens de eerste twee processen (SU en IP) vindt de afstemming van het project plaats.Stuvia.studentsonly. Vaak worden documenten blindelings ingevuld en wordt de methode gedeeltelijk toegepast. De volgende drie aspecten zijn van belang bij het afstemmen van PRINCE2 op het project: • complexiteit • risico's • grootte www. Koning 6 .

• SU6 Plan the initiation stage: Opstellen van het Stage Plan met daarin de resultaten van alle voorgaande activiteiten. acceptatiemethode en de verantwoordelijkheden voor de acceptatie. acceptatiecriteria. Een schematische weergave van de projectorganisatie staat in de volgende figuur. 50. 4. Koning 7 . Koning. waarin de wat-vraag van het project wordt beantwoord. doel. 4. rolbeschrijvingen en referenties. van Onna en A. • SU2 Capture previous lessons: In een PRINCE2-project worden leerpunten genoteerd in een Lessons Log.Stuvia.1 Projectmandaat Elk project begint met een idee. Team Manager.2 Activiteiten van 'Starting up a Project’ (SU) De hieronder beschreven zes activiteiten vinden plaats binnen het proces van 'Starting up a Project'. 47-49. Daarnaast kan een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd. De projectproductbeschrijving bevat: naam. Business Case. Senior Supplier. 4. van Onna en A. Andere rollen zijn Executive. Deze rollen en hun verantwoordelijkheden staan beschreven in het volgende overzicht. Change Authority. Project Assurance. Vervolgens wordt in samenwerking met de Senior User en de projectmanager een Project Product Description gemaakt. M. Bekijk Lesson Reports van voorgaande projecten. verzoek of initiatief. • SU3 Design an appoint the projectmanagementteam: De Project Board stuurt een project en is eindverantwoordelijk. Deze informatie wordt ook wel het projectmandaat genoemd en bevat tenminste de bestaansreden van het project en het beoogde resultaat. projectaanpak.3 Directing a Project (DP) Het proces 'Directing a Project' bevat de volgende subprocessen: • DP1 Authorize initiation • DP2 Authorize the project • DP3 Authorize a Stage or Exception Plan • DP4 Give ad hoc Direction • DP5 Authorize project closure www.nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 . organisatiestructuur van het projectmanagementteam. p.studentsonly. De kleine Prince 2. kwaliteitsverwachtingen. De kleine Prince 2. 4. Project Support. Project Product Description. bronnen. deze worden aangeduid met SU1 tot en met SU6. M.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 4 De projectaanloop 4. Zie : hfst. Ook wordt een globale schatting van kosten en baten gemaakt.M. Zie : hfst. benodigde disciplines en vaardigheden. samenstelling. Projectmanager. • SU5 Select the project approach and assemble the Project Brief: De Project Brief (projectvoorstel) wordt opgesteld met daarin de projectaanpak en de resultaten van de voorgaande activiteiten. • SU1 Appoint the Executive and the projectmanager: De eerste beslisser (executive) verdeelt verantwoordelijkheden en bevoegdheden en benoemt een projectmanager. Koning. • SU4 Prepare the outline Business Case: De Executive beschrijft in de Business Case het bestaansrecht van het project. Opstarten van een dagelijks logboek. van Onna en A. Het projectvoorstel bevat: projectdefinitie.com . Senior User. p. Project Office en Teamleden.

wanneer. Voorbeelden zijn de ontwerpfase of de implementatiefase.1 Stages en fasering Een PRINCE2-project wordt op basis van belangrijke beslismomenten onderverdeeld in fasen. Een managementfase is een periode waarvoor de projectmanager is gemachtigd om werkzaamheden uit te voeren.2 Plannen in een PRINCE2-project Binnen PRINCE2 zijn de plannen de ruggengraat van een project.3 Planningsprocedure De planningsprocedure kent de volgende zeven stappen: 1. uitwerking van het Stage Plan per team Daarnaast bestaat er een Exception Plan dat bij overschrijding van de toleranties één van bovenstaande plannen kan vervangen. basis voor de dagelijkse aansturing • Team Plan: optioneel. planningsprogrammatuur en budgettering. Koning 8 . gekoppeld aan vaardigheden en technieken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 5 Product-based planning Het opstellen van een planning heeft meerdere doeleinden. De PRINCE2-methode maakt onderscheid tussen technische en managementfasen. 5. ook wel stages genoemd.studentsonly. Bij technische fasen gaat het om de oplevering van een type product. hoe. 5.com .M.nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 . door wie en met welke middelen. 5. noodzakelijk onderdeel • Stage Plan: plan per fase. De Project Board bepaalt het aantal stages van een project en neemt de voortgangsbeslissingen.Stuvia. In dit boek wordt met een fase een managementfase bedoeld. Zo is duidelijk voor alle betrokkenen wat er moet gebeuren. sturing en beheersing. www. Daarnaast moeten er keuzes worden gemaakt over planningstechnieken. van Onna en A. Daarnaast is het de basis voor een effectieve uitvoering en beheersing van een project. Plan ontwerpen Er moet worden vastgesteld op welk niveau een plan wordt gemaakt. Managementfasen worden ingepland door de Project Board en vallen vaak samen met technische fasen. Plannen bevatten in elk geval de volgende elementen: • producten (resultaten) • benodigde activiteiten om de producten te maken • interne en externe afhankelijkheden • planning van activiteiten • vastgestelde toleranties • punten van voortgangsmeting en beoordeling • benodigde tijd en middelen • activiteiten voor kwaliteitsbeoordeling PRINCE2 kent plannen op drie niveaus: • Project Plan: projectfasen gedurende het hele project.

van Onna en A. 4. Een voorbeeld. M. De gedetailleerdheid hangt af van het niveau van het plan. van Onna en A. Schattingen maken Per product wordt een schatting gemaakt van de (hoeveelheid) benodigde middelen. p. Het boek geeft een voorbeeld van een product breakdown structure. Een controle van alle afzonderlijke onderdelen vindt plaats en de toleranties van het plan worden vastgesteld. De kleine Prince 2. M. p. De kleine Prince 2. van Onna en A.M. 6. Management products zijn producten die worden gebruikt bij de uitvoering van het projectmanagement. Zie : hfst. van Onna en A. Bij top-down wordt het totaal verdeeld over de verschillende activiteiten en bij bottom-up wordt eerst een berekening per activiteit gemaakt. Koning. Koning. 7. van Onna en A. 5. Plan documenteren Een plan is een compleet overzicht van alle producten en activiteiten. Koning. Een goedgekeurd Project Plan fungeert als baseline voor het project. 5. Een product breakdown structure geeft duidelijk aan wat de eindproducten zijn en hoe deze zijn opgebouwd. Zie : hfst. Ook de (onderlinge) afhankelijkheden van de activiteiten worden bepaald. 3. De kleine Prince 2.studentsonly. Koning 9 . • Product flow diagram: een product flow diagram geeft een logische volgorde van de oplevering en onderlinge afhankelijkheden van producten uit de product breakdown structure. Een overzicht van de onderdelen van de product description staat hieronder. Koning.com . Het boek geeft een voorbeeld van een balkenplanning. 75. M. Zie : hfst. 73-74. Binnen PRINCE2 worden projectresultaten verdeeld in management products en specialist products. 5. Zie : hfst. Producten definiëren en analyseren Door het nauwkeurig definiëren van producten kan de voortgang en kwaliteit van het project beter worden bewaakt. Daarvoor zijn verschillende planningstechnieken beschikbaar. Tijdschema maken De volgende stap is opstellen van een tijdschema.nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 . Er kunnen risicomaatregelen worden genomen om een plan te verbeteren. p. De kleine Prince 2. p. Hiervoor worden de vier stappen van product-based planning doorlopen: • Project Product Description: productbeschrijving van het eindproduct. M. • Product breakdown structure: de product breakdown structure is een hiërarchisch overzicht van de op te leveren producten. Risico’s analyseren Parallel aan de overige stappen worden risico’s geïnventariseerd en toegevoegd aan het Risk Register. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enkelvoudige. 5.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 2. www.Stuvia. 76. Allereerst wordt een stroomdiagram opgesteld met daarin de activiteiten van een plan. intermediaire en externe producten. 5. 79. Er zijn drie soorten managementproducten: baseline management products. Specialist products zijn (tussen)producten die het project oplevert voor de organisatie. records en reports. • Product Descriptions: product descriptions worden voor alle enkelvoudige producten gemaakt. Activiteiten en afhankelijkheden identificeren Het bepalen van de benodigde activiteiten om de (tussen)producten te realiseren. Schattingen kunnen op twee manier plaatsvinden: bottom-up en top-down.

M. toleranties.Stuvia. product breakdown structure.com . activiteitennetwerk en een financieel budget.4 Toepassing van de planningsprocedure Toepassing van de planningsprocedure vindt plaats binnen de volgende PRINCE2-processen: • SU6 plan the initiation stage • IP6 create the project plan • SB1 plan the next stage • SB2 update the project plan • MP1 accept a work package • SB5 produce an exception plan De onderdelen van het Project Plan zijn als volgt: • Planbeschrijving • Randvoorwaarden • Externe afhankelijkheden • Leerpunten • Bewaking en beheersing • Planningsaannamen • Plan: balkendiagram. product description.nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 .studentsonly. product flow diagam. www. Koning 10 . benodigde en toegewezen resources.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 5. van Onna en A.

delen o Kansen: vergroten. zoals in het volgende overzicht. M. beoordelen. verificatie • Wijzigingsprocedure: vastleggen. Zie : hfst. 93. uitvoeren • Gereedschappen en hulpmiddelen • Bestanden • Rapportage • Planning • Verantwoordelijkheden en rollen • Prioriteitsschaal en ernst wijzigingsverzoeken www. communicatie • Gereedschap en hulpmiddelen • Bestanden • Rapportage • Planning • Rollen • Risicoschaalverdeling: kans en impact van een risico • Nabijheid • Risicocategorieën • Categorieën maatregelen: o Bedreigingen: vermijden. p.studentsonly. van Onna en A.nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 . implementatie. beoordeling.en operationele risico’s. Een Risk Management Strategy bestaat uit: • Introductie • Risicomanagementprocedure: identificatie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 6 De projectinitiatie 6. benutten. identificatie.Stuvia. IP2 Prepare the Configuration Management Strategy Configuratiemanagement heeft als doel de producten van een project te beheren. Risicomanagement kan de kans op succes van het project verhogen door in een vroeg stadium aandacht te besteden aan mogelijke bedreigingen en mogelijkheden. statusrapportage.1 Initiating a Project (IP) Om tot een Project Initiation Documentation te komen worden de volgende acht activiteiten uitgevoerd: IP1 Prepare the Risk Management Strategy Een risico is een onzekere gebeurtenis. Van de lange naar de korte termijn kan het gaan om strategische.M. plannen van maatregelen. De kleine Prince 2. beheersing. beslissen. project. Risico’s kunnen altijd optreden en dat kan bedreigingen of mogelijkheden voor het project met zich meebrengen. voorstellen. overdragen. Deze bevat de volgende onderdelen: • Introductie • Configuratiemanagementprocedure: planning.com . delen. Koning 11 . accepteren. reduceren. afwijzen • Triggers • Toleranties • Budget met betrekking tot risico’s Alle informatie wordt vastgelegd in het Risk Register. Hoe en door wie dit gebeurt. wordt vastgelegd in de Configuration Management Strategy. Koning. 6. van Onna en A. noodvoorziening.

Project closure • voortgangsinformatie • exceptions en wijzigingen Autorisaties. van Onna en A. Koning 12 . De Quality Management Strategy kent de volgende onderdelen: • Introductie • Kwaliteitsmanagementprocedure: planning.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Configuratiemanagement is een verplicht onderdeel in projectmanagement en speelt een belangrijke rol. wijzigingen en exceptions zijn event-driven beheersinstrumenten en voorgangsinformatie is een time-driven beheersinstrument. IP4 Prepare the Communication Management Strategy In de Communication Management Strategy wordt omschreven hoe de communicatie tussen de belanghebbende partijen zal plaatsvinden. M.M.nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 .studentsonly. IP3 Prepare the Quality Management Strategy De Quality Management Strategy geeft aan wat de kwaliteitsverantwoordelijkheden zijn en aan welke kwaliteitscriteria de producten moeten voldoen. the project. De kleine Prince 2. Een voorbeeld. 6. een wijzigingsverzoek betreffende een verandering in de specificatie of acceptatiecriteria. Een baseline is een bevroren status van een product of meerdere producten na een succesvolle kwaliteitscontrole. Deze status blijft bestaan en wordt bewaard. beheer en borging • Gereedschappen en hulpmiddelen • Bestanden • Rapportage • Planning • Verantwoordelijkheden en rollen Alle gegevens worden bijgehouden in het Quality Register. p. Potentiële wijzigingen zijn onder te verdelen in twee categorieën: request for change. Koning. en off-specification.com . Voor administratieve doeleinden wordt de standaardbeschrijving van een product opgenomen in een Configuration Item Record. www. 93. een gemaakte fout die moet worden hersteld. De issue en change control-procedure gaat over het beheer en doorvoeren van wijzigingen en issues. Het is belangrijk om de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot wijzigingsverzoeken al in de initiatiefase vast te leggen. van Onna en A. Het niveau van projectbeheersing moet passen bij het project. Zie : hfst. In de Project Initiation Documentation wordt onder het kopje 'project controls' beschreven hoe de beheersing van het project wordt uitgeoefend. Stage or Exception Plan. De Project Board heeft een aantal instrumenten beschikbaar die kunnen worden gebruikt voor de beheersing: • autorisatie van: initiation. De Communication Management Strategy bestaat uit de volgende onderdelen: • introductie • communicatiemanagementprocedure • gereedschappen en hulpmiddelen • bestanden • rapportage • planning • verantwoordelijkheden en rollen • stakeholderanalyse • informatiebehoefte IP5 Set up the project controls Dit aspect gaat over de beheersing en het bewaken van de voortgang van het project.

Een tolerantie is een toegestane afwijking van een plan. Dit is de definitie van het project. kwaliteit en opbrengsten. moet deze afwijking worden gerapporteerd aan de Project Board middels een Exception Report. De Project Board beslist vervolgens of er een Exception Plan wordt gemaakt. risico. zonder dat daarvan melding hoeft te worden gemaakt aan een hogere laag in de projectorganisatie. Koning 13 . IP7 Refine the Business Case De Business Case bevat de volgende onderdelen: • samenvatting • redenen voor het project • verwachte (negatieve) baten • kosten • tijdsplanning • risico's • investeringsbeoordeling In deze stap wordt de Business Case verder uitgewerkt met de informatie uit het Project Plan. De projectmanager kan daarbij gebruikmaken van: • autorisatie van Work Packages • voortgangsinformatie • exceptions en wijzigingen Een ander belangrijk beheersingsmechanisme is het gebruik van toleranties. IP6 Create the Project Plan Eén van de belangrijkste elementen van de Project Initiation Documentation is het Project Plan.com .studentsonly. Het Benefits Review Plan bevat: • bereik van de baten • meetaanpak • middelen • productprestatiebeoordeling • nulmeeting • verantwoordelijke voor de baten Als laatste worden de risico's verder geanalyseerd en zo nodig worden er wijzigingen aangebracht. Dit bevat de vier te volgen strategieën. Daarnaast wordt een Benefits Review Plan opgesteld waarin wordt beschreven hoe de baten worden gemeten en wie ervoor verantwoordelijk is. Voorbeelden zijn bereik.Stuvia. IP8 Assemble the Project Initiation Documentation Alle voorgaande tussenproducten worden samengevoegd in de Project Initiation Documentation. Gedurende het project is het mogelijk om onderdelen uit dit document aan te passen. van Onna en A. Als de voortgang meer afwijkt dan de tolerantie toelaat.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Tijdens de initiatiefase bepaalt de Project Board of de beheersing voor een groot deel in eigen handen blijft of een taak van de projectmanager wordt.M. Tolerantiegrenzen worden vastgesteld tussen elk van de lagen in een projectorganisatie en bevatten twee standaardelementen: tijd en geld.nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 . dat het huidige Stage Plan zal vervangen. De projectmanager is verantwoordelijk voor de bewaking en beheersing van de dagelijkse voortgang van het project. dit is bedoeld om de voortgang te bevorderen. Toleranties kunnen ook voor andere elementen worden vastgesteld. www.

2 Plannen van de volgende fase Het verloop van de afgelopen fase wordt gerapporteerd en er wordt een Stage Plan voor de volgende fase opgesteld.com . van Onna en A.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De volgende aspecten zijn onderdeel van de Project Initiation Documentation: • projectdefinitie • kwaliteitsmanagementstrategie • communicationmanagementstrategie • risicomanagementstrategie • configuratiemanagementstrategie • projectaanpak • initiële Business Case • initieel Project Plan • project controls 6. Daarbij wordt voornamelijk gelet op de haalbaarheid van de Business Case.3 Authorize a Project (DP2) Op basis van de Project Initiation Documentation neemt de Project Board een beslissing over de uitvoering van het project. www. Koning 14 . 6.Stuvia.nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 .M.studentsonly.

7. Work Packages • CS1 Authorize a Work Package: de projectmanager draagt een hoeveelheid werk over aan een projectmedewerker of teammanager of -lid. Deze bevat een samenvatting van de status van zowel de huidige als de komende periode. maar ook door de teammanager. Koning. p. M. • CS3 Receive completed Work Package: de status van het product in het configuratiemanagement veranderd en wordt 'gebaselined'. een impactbepaling en aanbevelingen en leerpunten. een status van de fase. Zie : hfst. een status van de wijzigingsverzoeken en problemen en leerpunten. Wijzigingsverzoeken worden altijd via de Project Board gespeeld.en projecttoleranties. 7. Monitoring • CS4 Review the stage status: naast de huidige projectfase wordt de voortgang van het gehele project bijgehouden. www. • CS5 report highlights: een samenvatting van de Project Status. 122-123. In de Product Status Account worden alle belangrijke stappen verwerkt. mogelijke te ondernemen acties. Een Exception Report kan worden opgesteld door de projectmanager. De kleine Prince 2. • CS8 Escalate issues and risks: een Exception Report is noodzakelijk als afwijkingen buiten de gestelde toleranties vallen. 3. oorzaak en gevolg. Het Issue Report en het Issue Register zien er als volgt uit.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 7 De projectuitvoering en -beheersing Voor de uitvoering zijn binnen PRINCE2 twee processen gedefinieerd: 'Controlling a Stage' en 'Managing Product Delivery'.studentsonly. Issues • CS6 Capture and examine issues and risks: kwesties worden formeel afgehandeld met een Issue Report. • CS7 Take corrective action: door geconstateerde afwijkingen kunnen veranderingen in het Stage Plan noodzakelijk zijn.M. Dit kan er verder toe leiden dat nieuwe Work Packages worden uitgegeven. van Onna en A. Koning 15 .nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 . • CS2 Review Work Package Status: checkpoint reports geven de voortgang van de Work Packages aan. Binnen dit proces is de projectmanager verantwoordelijk voor activiteiten verdeeld over drie onderwerpen: 1.Stuvia. Een Exception Report bevat de volgende aspecten: beschrijving van de afwijking.1 Controlling a Stage (CS) Het proces 'Controlling a Stage' wordt gebruikt om producten uit de huidige projectfase op te leveren.com . Vervolgens wordt het Stage Plan aangepast. Ook worden hierin de toleranties bewaakt. van Onna en A. 2.

M. van Onna en A.M. In het volgende overzicht wordt aangegeven hoe een Work Package er uit moet komen te zien. Zie : hfst. Daarin staan de status van de actiepunten van de huidige en komende rapportageperiode. Een kwaliteitsbeoordeling heeft als doel om fouten te identificeren en mogelijkheden tot verbetering te signaleren. Koning. Het is belangrijk dat de omvang van een Work Package goed is gekozen. is het Work Package afgerond.com . De volgende vier rollen zijn van belang: • productvertegenwoordiger: de persoon die optreedt namens de makers van het product • voorzitter: persoon die verantwoordelijk is voor het reviewproces • reviewer: de persoon die het product beoordeelt • secretaris: verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning 7. 7. Binnen dit proces worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • MP1 Accept a Work Package: wanneer er overeenstemming is over de inhoud. Binnen PRINCE2 is de quality review vooral bedoeld voor de kwaliteitsbeoordeling van documenten. de status van de tolerantie en de issues en risico's.3 Kwaliteitsbeoordeling met de quality review Na de oplevering van een product kan door een kwaliteitsbeoordeling worden bepaald of het product voldoet aan de Product Description.2 Managing Product Delivery (MP) In het proces 'Managing Product Delivery' zijn de activiteiten van de teammanager opgenomen.4 Give ad hoc direction (DP4) Naast de afgesproken contactmomenten voor de documenten dienen de Project Board en de projectmanager beide een proactieve houding te hebben in de beoordeling en sturing van het project.studentsonly. Koning 16 . 7. p.nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 . kan de uitvoerende partij een Work Package aannemen. De kleine Prince 2.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 7. • MP2 Execute a Work Package: de voortgang van het uit te voeren werk wordt gerapporteerd in het Checkpoint Report. van Onna en A. 127-128. • MP3 Deliver a Work Package: als het werk is geaccepteerd.Stuvia. Naar aanleiding van een Exception Report kan de Project Board de volgende acties ondernemen: • niets doen • meer tijd geven • extra geld beschikbaar stellen • kwaliteitseisen aanpassen • bereik aanpassen • risico's veranderen • baten verlagen • het project stoppen www.

com .1 Managing a Stage Boundary (SB) Het proces 'Managing a Stage Boundary' gaat over de activiteiten tussen de huidige en komende fase.nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 . Als de gestelde toleranties worden overschreven wordt een Exception Plan opgesteld volgens de bovenstaande stappen. 8. www. 8. • SB2 Update the Project Plan: na elke Stage moet het Project Plan worden geüpdated.Stuvia. • SB3 Update the Business Case: de Business Case moet gedurende het project worden geactualiseerd om een reëel beeld van de kosten en baten te blijven houden.studentsonly. Het gaat om de volgende activiteiten: • SB1 Plan the next stage: het Project Plan geeft een overzicht van de belangrijkste producten. Evalueer het beheersinstrumentarium.2 Authorize a Stage or Exception Plan (DP3) Tijdens een end stage assessment worden het End Stage Report en het Stage Plan voor de volgende fase besproken met de Project Board.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 8 Managen fasenovergangen Om het overzicht te bevorderen wordt een project in managementfasen verdeeld. • SB4 Report stage end: het End Stage Report bevat de volgende onderdelen: o samenvatting o review Business Case o Issues en risico's o review fasedoelstellingen o review projectdoelstellingen o lessons report o vooruitblik In plaats van SB1 kan het proces ook worden gestart met SB5: Produce an Exception Plan. Koning 17 . Daarbij wordt continu gekeken naar de uitvoerbaarheid van de Business Case.M. het Stage Plan is voor het dagelijks projectmanagement. van Onna en A.

2 Authorize project closure (DP5) Als de eindproducten zijn geaccepteerd. www.1 Closing a Project (CP) Ter afsluiting van het project voert de projectmanager de volgende activiteiten uit: • CP1 Prepare planned closure of CP2 Prepare premature closure: in het eerste geval is de projectdoelstelling gerealiseerd en in het tweede geval is (meestal) de Business Case niet meer geldig.studentsonly. beëindigt de Project Board het project en wordt de projectorganisatie formeel opgeheven. Een standaardvervolgactie is het checken van het Benefits Review Plan. van Onna en A. • CP5 Recommend project closure 9.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 9 De projectafsluiting Een project komt ten einde als de projectdoelstelling is gerealiseerd of als het project voortijdig wordt beëindigd. Koning 18 . • CP3 Hand over products: de projectmanager draagt formeel de projectproducten over aan de gebruikers en eventuele vervolgacties worden uitgevoerd.nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 .Stuvia. Een projectafsluiting heeft als doel om afscheid te nemen en het projectverloop te evalueren. • CP4 Evaluate the project: tijdens de projectevaluatie worden twee documenten opgesteld: het Lessons Report en het End Project Report.com . Deze kunnen in toekomstige projecten worden gebruikt. 9.M.

166-168. Zie : hfst. 10. 160-161. 10. p. 10. van Onna en A. 152-154. Koning. De kleine Prince 2. M.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 10 De PRINCE2-thema's In dit laatste hoofdstuk worden de verschillende thema's binnen PRINCE2 op een rij gezet en de bijbehorende activiteiten opgesomd. van Onna en A. 10. 10. 169-171. p. De kleine Prince 2. M. De kleine Prince 2. 162-165. van Onna en A. Koning. M. 10. www.Stuvia. Koning. M.6 Plans De activiteiten en producten van het thema Plans zijn beschreven in het volgende overzicht.2 Progress De activiteiten en producten van het thema Progress zijn beschreven in het volgende overzicht.nl Voor de beste uittreksels! Bron : De kleine Prince 2 . van Onna en A.7 Change De activiteiten en producten van het thema Change zijn beschreven in het volgende overzicht.studentsonly. Koning 19 . van Onna en A. 10. p.com . Zie : hfst. p. van Onna en A. Koning. M. De kleine Prince 2. p. 10. p. Zie : hfst. 10. 172-175. Tevens zijn bij elke activiteit de producten beschreven en wordt een toelichting gegeven.4 Risk De activiteiten en producten van het thema Risk zijn beschreven in het volgende overzicht. 10. De kleine Prince 2. Koning.3 Business Case De activiteiten en producten van het thema Business Case zijn beschreven in het volgende overzicht. Zie : hfst. M. Koning. Zie : hfst.5 Quality De activiteiten en producten van het thema Quality zijn beschreven in het volgende overzicht. De kleine Prince 2. 10. Zie : hfst. M.M. Zie : hfst. p. 155-159. 10.1 Organization De activiteiten en producten van het thema Organization zijn beschreven in het volgende overzicht. 10. Koning. De kleine Prince 2. van Onna en A. 10. van Onna en A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->