P. 1
Scheikunde samenvatting (atoombouw, ionen, organische verbindingen, rekenen aan reacties/atomen

Scheikunde samenvatting (atoombouw, ionen, organische verbindingen, rekenen aan reacties/atomen

|Views: 27|Likes:
Published by Stuvia.com
Makkelijk om te gebruiken voor schoolexamens of eindexamens.
Makkelijk om te gebruiken voor schoolexamens of eindexamens.

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 16, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $6.55 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/01/2014

$6.55

USD

pdf

Scheikunde samenvatting (atoombouw, ionen, organische verbindingen, rekenen aan reacties/atomen

door

Kaike122

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

com .67*10-27 kg= 1U Atoomopbouw Periodieke Systeem(PS): Tabel 99 van de Binas is het periodieke systeem. Op deze manier krijg je kolommen met elk hun eigen eigenschappen. BKK) Hoofdstuk 1: Atoombouw Soort Lading Massa Plaats in het atoom Kern Kern Elektronenschil Proton +e 1U Neutron 0 1U Elektron -e 0.6*10-19 C= 1e 1. edel gassen. atoomnummer en volledige naamgeving. Alle tot nu toe bekende elementen zijn er in verwerkt vernoemd met: symbool. massagetal. Periodes: Zie link onder plaatje (verder niet erg belangrijk) . Het aantal protonen wat aanwezig is binnen het Spreekt voor zich massagetal x U) Elk atoom is neutraal qua lading! (ionen niet zie H2) In het PS zijn de elementen/atomen gerangschikt op het atoomnummer.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Samenvatting: SET Scheikunde Hoofdstuk 1 t/m5 (aant.001 U NB: eenheid van lading is in Coulomb (C) 1. Symbool: Massagetal: Atoomnummer: Uitleg over PS (Periodieke Systeem) Volledige naam: (Atoommassa: De afkorting die het vaakst wordt gebruikt aantal protonen en neutronen samen.Stuvia. In het PS geld { Groepen bijvoorbeeld: Alkalimetalen (zeer onedel). etc.

Wanneer dit dus bij meerdere b u k s k “s ”. verplaatsen ze niet echt waardoor het proces geleiding wordt genoemd.com/?lang=nl Roosters: Rooster van een stof: De regelmatige opeen stapeling van deeltjes(moleculen) Stof is sterk Stof is Zwak → mooie opstapeling (stof met kristalrooster) → lelijke opstapeling (amorfe stoffen) Moleculerooster Metaalrooster Ionenrooster Atoomrooster Moleculaire stoffen: Metalen: Zouten: Niet – metalen (zonder molecuul eraan vast): Mooie opstapeling van deeltjes De bindingen tussen moleculen noem je moleculebinding of vandewaalskracht.com .ptable. . Hoe groter het molecuul des te sterker de vandewaalskracht.Stuvia. (denk aan ELEKtriciteit) Dit kan gebeuren doordat een atoom een elektron afstaat een en een ander deze weer opneemt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het PS: http://www. Dit verschijnsel zie je bij metalen & gesmolten of opgeloste zouten. Stroomgeleiding: Wat is stroom? De verplaatsing van vrije ELEKtronen.

Structuur formules: Hier is een voorbeeld verder spreekt dit denk ik voor zich (Zie voor extra verduidelijking en structuurformules bij de koolstoffen H3) . Dan krijg je zoiets als in dit plaatje hiernaast waar H2O staat afgebeeld (neutronen zijn weggelaten aangezien deze geen lading hebben en dus niet meespelen). 2 elektronen) Deze zoeken elkaar op en houden daarna de positieve atoomresten bij elkaar. ook komen ze voor in de moleculen. van N = 3 bindingen. BV.com . Hiermee wordt bedoeld dat je alle isotopen van bijvoorbeeld de stof Chloor (Cl) allemaal op de zelfde plaats vind in het PS maar dan wel als één gemiddelde. Atoombinding: Atoombindingen worden gevormd door gemeenschappelijke elektronenparen (d. kolom van F = 1 binding. Elke kolom geeft aan hoeveel bindingen er kunnen zijn. N.w. Zoals dit plaatje hier al uitlegt betekend het woord isotoop gelijke plaats. Het atoomnummer kan nooit verschillen anders heb je het namelijk over een ander atoom. Deze andere verschijningsvormen heten isotopen. (kijk weer even terug naar het plaatje op bladzijde 2.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Isotopen: Soms zie je in het PS een massagetal staan met één of meerdere kommagetallen dan bestaan er meerdere vormen van deze stof (meer of minder neutronen). wat is). kolom van O = 2 bindingen. In een structuur formule wordt een atoombinding aangegeven met een streepje Alleen niet-metaal atomen vormen atoombindingen. hier staat het goed aangegeven wat.Stuvia.z. Covalentie: Het aantal elektronenparen dat een atoom kan verbinden met een andere (ook wel het aantal streepjes bij een structuurformule) TIP: Als je wilt weten wat de covalentie is van een bepaalde stof kijk dan in het PS bij de nietmetalen.B.

Anders zijn ze te vinden in tabel 66B of 45A van de Binas.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 2: Zouten Een belangrijk eigenschap van een zout is dat deze in vaste vorm geen stroom geleid maar in vloeibare of opgeloste vorm wel.(aq) De ionen: Na+. de meest belangrijke kun je vinden op bladzijde 55 van je boek. Hieronder zie je het verschil tussen een atoom en een ion bij het metaal Natrium Na (Atoom) 11 11 12 Na+ (Ion) 11 10 12 Protonen Elektronen Neutronen Er kunnen nooit veranderingen zijn binnen de kern (anders krijg je namelijk het gevaarlijke kernsplitsing/-fusie verschijnsel)!!! Bij Chloor (niet-metaal) is het een ander geval Cl (Atoom) Protonen 17 Elektronen 17 Neutronen 18 Cl. en deze zijn qua lading in evenwicht. dit komt doordat de ionen zich dan vrij kunnen bewegen. De enige uitzondering op deze regel is H deze kan namelijk beide kanten op. Een ander belangrijk eigenschap van zouten is dat ze altijd bestaan uit tenminste 1 metaal en tenminste 1 niet-metaal. dit zijn geladen atomen/deeltjes.(Ion) 17 18 18 Er geld dus (meestal) de regel metaal=positief geladen & niet-metaal= negatief geladen. NH4+ en NO3. Kijk maar eens naar het voorbeeld: Stof Calciumchloride Calciumsulfide Calciumcarbonaat (krijt) Oplosbaarheid Goed Matig slecht Stroomgeleiding Goed Redelijk Slecht Als je moet weten hoe goed een stof oplost moet je kijken in tabel 45A van de binas. Zouten bestaan uit ionen. Oplosbaarheid en stroomgeleiding: Hoe beter een zout oplost hoe beter deze stroom geleid. K+.zijn altijd goed oplosbaar! . NaCl (s) wordt Na+ (aq) + Cl. Er zijn heel wat ionen. Wanneer je een zout oplost vallen de ionen uit elkaar bv.Stuvia.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Reactieformules bij Ionen: Wanneer je bij een reactievergelijking nog een vast zout hebt hoef je hierbij geen lading te zetten. jodide. Ook stoten de + en – elkaar af dus ook deze kunnen niet neerslaan. Neerslagreacties: Soms is het zo dat twee oplossingen niet goed mixen en je een troebel of neerslag krijgt. Bijvoorbeeld lood m. Als je na de reactie dan het zooitje filtreert houd je in het filter de loodjodide over die je dan weer op kunt slaan. Als het opgelost is moet dat wel. Een neerslagreactie kun je heel goed gebruiken om bijvoorbeeld zware metalen uit afvalwater te halen.com . Dat komt dan doordat een positieve groep en een negatieve groep atomen elkaar aantrekken en vaste vorm aannemen.v. Licht = groen .Stuvia. DUS: Zie hier een voorbeeld van een neerslag reactie: Voorbeeld Rood = kan niet / groen = kan wel Zwart wit? Donker = rood. Bij een neerslag reactie kan het nooit zo zijn dat twee ionen van de ene opgeloste stof samen kunnen neerslaan (anders kan het ook geen oplossing zijn).b.

Hierbij ontstaan ook nieuwe bindingen. A. Is er een onvolledige verbranding (dus te weinig zuurstof aanwezig) dan ontstaan de stoffen CO. Om een vast zout te maken van 2 andere zouten moet eerst zorgen dat ze zijn opgelost en zelf of de andere ionen kunnen neerslaan. Grote moleculen splitsen in kleinere. Filtreer het geheel en vang het filtraat meteen op in een hitte bestendige erlenmeyer of reageerbuis. . kleiner of groter te maken met behulp van Polymeriseren en Kraken. Je houdt de soorten verbrandingen uit elkaar door te kijken naar de kleur van de vlam. Damp het filtraat in (je houdt een goed oplosbaar zout over) 5. H2 en C. natrium en zuurstof gaan niet samen.com . 2. 4. waaronder voornamelijk koolwaterstoffen. Wanneer dit is gebeurt houdt je een vast. Polymeriseren: Kraken: Van kleine moleculen grote macromoleculen (hele grote moleculen) maken. M geeft geen echte neerslag maar wel troebel. Deze voorraad raakt dus stukje bij beetje op! Verbranding van koolwaterstoffen (brandstoffen): Wanneer we een koolwaterstof volledig (dat wil zeggen er is genoeg zuurstof aanwezig) verbranden ontstaan altijd de stoffen H2O en CO2. S is wel neerslag en R geeft aan dat er een reactie plaatsvindt (bv.).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Wanneer je moet weten of twee oplossingen met elkaar neerslaan moet je kijken in tabel 45A van de Binas. aardgas. Koolwaterstoffen zijn moleculen die uit alleen maar koolstof (C) en waterstof (H) bestaan Het koolwaterstof Ethaan Meestal vindt je de koolwaterstoffen in een fossiele brandstoffen (aardolie. Gooi de 2 oplossingen bij elkaar en wacht tot de neerslag compleet is 3. Petrochemische industrie (Kunststoffen maken): In de petrochemische industrie maakt men kunststoffen door stoffen. nieuw zout over. Hoofdstuk 3: Organische verbindingen (let op moeilijk om samen te vatten dus soms wat vaag) Een van de bekendste organische verbindingen is de groep koolwaterstoffen. etc. Staat er een G dan gebeurt er niks. steenkool.Stuvia. want natrium is een alkalimetaal) Maken van een (vast) zout: 1. Volledige verbranding: Onvolledige verbranding: Blauwe of groene vlam (soms ook ruisend) Gele vlam Wanneer je koolwaterstoffen verbrand komen er broeikasgassen in de lucht wat erg slecht is voor het milieu. Doe het filter met het natte residu in de stoof en laat het indrogen (je houdt een slecht oplosbaar zout over) B.

pro-.Stuvia. Naamgeving van alkanen: 1. eth-. (Dit bevorderd de uitstoot alleen niet) Alkanen hebben een algemene formule: CnH2+2n Dus stel: n=1 C1H2+2x1  CH4 (methaan) n=2 C2H2+2x2  C2H6 (ethaan) Om de namen van alkanen te weten te komen moet je weten hoeveel keer er een C voorkomt in het molecuul en er mogen alleen maar enkele bindingen zijn. Ook gaat het op alfabetische volgorde. Je kunt dit dus ook andersom doen als je wilt weten hoeveel keer er een C in het molecuul voorkomt. di. etc. Als het moet krijgt een zijketen een nummer. maar butyl gaat weer voor ethyl. ect.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alkanen: Alkanen zijn de meest eenvoudige koolwaterstoffen die we kennen. dus ethyl gaat voor hexyl.com . Deze vindt je vaak terug in b s ff . Als eerste tel de stamnaam (dat is de naam van de hoofd/grootste keten) 2. Als je dit weet ga je kijken in tabel 66D van binas. b s ff kw s u ’s beschadigd kunnen worden. Stamnaam 6xC dus hexaan 2.4-methylhexaan.) 3. Anders noem je het simpelweg onvertakt. Vergeet niet dat een molecuul een 4D ding is en dat het in principe alle kanten op kunt en links op het 2D plaatje zowel links als rechts kan zijn in werkelijkheid Hieronder een aantal voorbeelden. 1. Wanneer er bij een alkaan een zijtak voorkomt noem je dit een vertakt molecuul. En tussen meerdere nummers komt een komma Ook schrijf je eerst de zijgroepen op en dan schrijf je pas de stamnaam op. De naam van dit alkaan is: 3. Rechts is links en links is rechts dus op plaats 3 en 4 komen met 1xC is dus methyl-groepen . Wanneer er meerdere zijketens zijn gebruik je mono. Kijk maar eens volgens de stappen. Zijketen met de uitgang –yl (naam begint ook weer met het begin van een alkaan: Meth-. (Tabel 66C van binas) 4.

Wanneer dit het geval is. Hieronder staat een van de mogelijke reacties in structuurformule weergegeven: Reactie in het geval van etheen Een andere manier om aan te tonen dat gekraakt hebt is door aan te tonen dat de moleculen kleiner zijn dan hun verzadigde vorm. Alkenen en Alkynen: Soms komt het voor dat een alkaan een dubbele of zelfs drievoudige binding heeft. deze noem je isomeren. aantal H-atomen Onverzadigd: Het molecuul bevat niet het max. Dus de kant van de binding begint met het laagst mogelijke nummer.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Je kunt het naamgeven heel goed oefenen met een programma op de ELO.Stuvia. aantal H-atomen Onverzadigde stoffen aantonen: Je kunt moleculen met dubbele bindingen dus onverzadigde stoffen aantonen met het reagens Broomwater (Br2 (aq)). één binding is uitgang (alk)-aan. Als je naar de naamgeving kijkt wordt gekeken vanuit de dubbele binding. Isomeren: Soms zijn er bij alkanen ook andere erop lijkende moleculen. is het geen alkaan meer! Het wordt dat een alkeen of alkyn. Kijk maar eens terug naar Tabel 66D daar staat het ook. dat komt dan doordat je een verbinding verbreekt en daardoor een H-atoom vrij komt. Je kunt het verschil alleen zien in de structuurformule en niet in de moleculeformule. Verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen: Verzadigd: Het molecuul bevat het max.com . . dan bij een verzadigde stof. Als het zo is dat de vandewaalsbinding minder is (en dus kleinere moleculen) zal er een grotere vlam zijn. twee bindingen dan uitgang (alk)-een en drie bindingen is uitgang (alk)-yn. Het heet organische naamgeving en je kunt er haast alles mee oefenen. Wanneer de reactie namelijk verloopt veranderd dan de gele kleur in kleurloos. Dit kun je doen door een stof om te zetten in gas en dit gas dan aan te steken. Ga naar de ELO>vaksites>algemene vaksite SK>leermiddelen>bovenbouw en dan staat het onder de documenten. Zie voor een voorbeeld pagina 103 van je boek. Het zijn dus wel verschillende stoffen. Alkenen ontstaan voornamelijk bij het kraken.

Is geen leerstof en slaan we dus over (zie evt. een katalysator (goed stuurbaar). alkeen of alkyn te maken hebt. Eigenlijk zijn cyclische alkanen en alkenen dus isomeren! cyclobutaan Alkenen kunnen soms ook cyclisch zijn en soms is dan het aantal Htjes dan gelijk aan het aantal Ctjes.v. De moleculeformules van cyclische alkanen is gelijk aan die van de alkenen.Stuvia. Deze vorm vindt je ook vaak terug in hun volledige naam BV.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Zie op de volgende bladzijde een voorbeeld van hoe je kunt zien dat een gekraakte (dus onverzadigde) stof beter brand dan een ongekraakte (dus verzadigde) stof. Ook is het omleiden in broomwater nog eens weergegeven. Echter zijn er dan wel een aantal speciale dingen aan de hand. verwarming (moeilijk stuurbaar) Kraken m.b. Kraken kun je verdelen in drie soorten: Thermisch kraken: Katalytisch kraken: Stoomkraken: Kraken m. etc.: http://nl. De moleculeformules van cyclische alkanen zijn echter anders dan die van de alyfatische (gewone) alkanen. Waarom? De 2 Htjes aan de buitenkant zijn nu vervangen door de binding tussen de twee buitenste Ctjes.v.com .b. Wat ik uitleg aan de hand van de onderstaande structuurformules: . cyclobutaan. Door deze formule kun je al zien of je met een alkaan. Hierboven is dat bijvoorbeeld staalwol.org/wiki/Kraken_(scheikunde)) Moleculeformules van koolwaterstoffen: Koolwaterstoffen gaan altijd uit van een vaste formule. cyclopropaan.wikipedia. Alkaan = Alkeen = Alkyn = CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 Cyclische koolwaterstoffen: Cyclische koolwaterstoffen zijn stoffen die cirkelvormig zijn qua structuurformule.

binnen deze stof kunnen de bindingen niet van plaats veranderen. De dubbele bindingen zitten veel dichter op elkaar en aangezien ze niet veranderen zijn de bindingen dus per plaats verschillend. Deze geeft namelijk aan dat er 2 bindingen zijn (zeshoek en de ronde) 1tje is er altijd anders zou het molecuul uit elkaar vallen deze geeft de zeshoek aan. Wanneer er wel sprake is van een meervoudige binding maar niet van een benzeenring dan spreek je van een niet aromatische stof. Bij benzeen blijven de atomen door een verspringende binding op een overal gelijke afstand. Dit figuur wordt de benzeenring genoemd en vindt je altijd terug in aromatische stoffen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Benzeen De eerste van de drie kan überhaupt nooit goed zijn het bovenste Ctje zou namelijk 5 bindingen hebben terwijl hij er maximaal 4 kan maken. (deze stof kan haast niet bestaan aangezien hij vrij instabiel is). Als je een foto zou maken van deze stof en benzeen zou je pas goed het verschil zien. De tweede kan ook.3.5-cyclohexatrieen) een gelijke moleculeformule hebben zijn het isomeren van elkaar.4-hexeen. In eerste instantie is dit wel de essentie maar de bindingen moeten zich over de cirkel kunnen verplaatsen en dus kan zich weer iets gelijks voordoen als bij de eerste. Alkenen kunnen ook gewoon cyclisch zijn alleen staat dan de dubbele binding aangegeven in de naam en kan deze ook niet verspringen. .Stuvia.3. De derde is goed. Aangezien beide stoffen (benzeen en 1.5-cyclohexatrieen.2. Als bijvoorbeeld bij de eerste bovenaan de H weg was dan was dit een cyclisch alkeen. Deze heet 1. namelijk 1.com . De tweede kan. Ook zijn er 3 bindingen die continu van plaats verspringen (de cirkel).

machten van 10 en significante cijfers. Dichtheid: .com . Je leidt een onverzadigd gas door broomwater en de kleur veranderd. Door er namelijk stoffen aan toe te voegen (Engels: to add) verander je de stoffen in verzadigde stoffen een goed voorbeeld is de reactie die je gebruikt om kraken aan te tonen.Stuvia. Voorbeeld van een additiereactie Hoofdstuk 4: Rekenen In dit hoofdstuk wordt vooral basiskennis herhaald en geef ik alleen een samenvatting over dingen die hier niet toe behoren! Ik ga niet in op: schatten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Overzicht: Koolwaterstoffen Alyfatisch (1 keten) Cyclisch verzadigd onverzadigd verzadigd onverzadigd alkanen Alkenen en Alkynen cycloalkanen aromatisch niet-aromatisch benzeen zonder benzeenring Additiereacties: Dit soort reacties kunnen plaatsvinden bij onverzadigde stoffen.

. Hiervoor kent men een formule: In de binas vindt je in tabel 10 (s).o.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Soms krijg je in een opgave een volume te weten van een stof. g/dm3 of mg/ml Als je hiermee wilt gaan rekenen is dat het makkelijkste op de volgende manier: Je hebt 100 g alcohol. alleen heb je hier helemaal niks aan.Stuvia. Hoofdstuk 5: Rekenen met atomen: Atoommassa: Alle atomen hebben ook een gewicht wat de atoommassa heet. de neutronen en protonen valt hun gewicht te verwaarlozen.v. je moet namelijk de massa weten. De atoommassa wordt bepaald door voornamelijk het aantal neutronen en protonen (massagetal).80 g/ml Dus je krijgt deze som: Soms is het ook zo dat je het antwoord gevraagd krijgt kilogram en het antwoord van de som is dan in grammen. Tabel Eenheden van de dichtheid Tabel 10 (vaste stoffen) g/ml of kg/dm3 Tabel 11 (vloeibare stoffen) g/ml of kg/dm3 Tabel 12 (gassen) g/l. Deze kun je berekenen met behulp van de dichtheid (ρ).com . Aangezien de elektronen ontzettend licht zijn t. 11 (l) en 12 (g) allerlei dichtheden van stoffen. Let op want er zijn grote verschillen tussen 10 & 11 en 12. wat is het volume in ml? Eerst zoek je de dichtheid deze is in dit geval 0. Vergeet het dan dus niet om te rekenen!!!  x10 :10 kg kl x10 :10 hg hl x10 :10 dag dal x10 :10 g l x10 :10 dm dl x10 :10 cg cl x10 :10 Mg ml Gewicht Inhoud (liters) Bij inhoud in meters ligt het iets anders:  x1000 x1000 x1000 :1000 :1000 :1000 Inhoud km3 hm3 dam3 (meters) x1000 :1000 m3 x1000 :1000 dm3 x1000 :1000 cm3 x1000 :1000 mm3 Denk verder nog aan de wetenschappelijke notaties bij de uitkomsten en dan ken je dit hoofdstuk.

5:2 0. Hoeveel procent van alle Cl in de natuur is 35Cl? Antwoord: 37-35 2 ss ’s k f 2-(35. Het massapercentage zegt iets over hoeveel U van een molecuul een atoom inneemt. daar staat hoeveel procent van de stof als isotoop voorkomt in de natuur.66… x 10-27 k 1. Dit doe je dan keer de atoommassa.75 x100% 75% s s : s 0.042) x 100% = 74. Doe dit bij alle atomen en tel de antwoorden bij elkaar op. Als je moet berekenen wat dit gemiddelde is moet je kijken naar Tabel 25 van binas.… x 100% antwoord).01 : 16.5 (verschil – (gem.66… x 10-24 g. Wanneer je wilt weten hoeveel mol een molecuul weegt dan moet je het aantal U omzetten in gram.00 + 44. Deze kun je zelf berekenen door te kijken hoeveel van elk atoom voorkomen in het molecuul. .01 O2 = O x 2 = 16.01 x 1 = 12. Bv. Moleculemassa en massapercentage: Moleculemassa is de totale massa van alle atomen die behoren tot een molecuul. massa – massa isotoop gevraagd)= verschil van ander isotoop) 1.Stuvia.00 x 2= 32. “k ” Isotopen kunnen wel verschillen aangezien deze altijd meer of minder neutronen bevatten.5-35)= 1.042 (12.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal E bb us k f ss een atoomkern! Daar zitten namelijk de protonen en neutronen.8 % Mol en molmassa : De Mol: de chemische hoeveelheid Wanneer je gaat beginnen om de mol moet je je houden aan de constante van Avogadro (Na) welke staat vermeld in tabel 7 van binas. Doordat er ook isotopen zijn bestaat er ook een gemiddelde atoommassa. Wat is het massapercentage van C in CH4? Atoommassa = 16. BV. Bereken de atoommassa van CO2 C = C x 1 = 12. I b 7 1U 1. Ook andersom is het mogelijk dit te berekenen: 35 Cl en 37Cl hebben samen een gemiddelde atoommassa van 35.com .5.01 U Ook kun je voor de meeste moleculen kijken in tabel 98 van binas.

02 U = 18.55 mol (3 significante) want het gegeven is ook in 3 significanten! Soms komt het ook voor dat je het begin van de som iets in liter of iets dergelijks.Stuvia.4 dm3 De wet van Avogadro: Meet je 2 willekeurige gassen met het zelfde aantal deeltjes bij dezelfde temperatuur en druk dan is het volume gelijk! .02 = 18.02 10 x 10-1 x 18. Onder deze omstandigheden is het volume 22. 1 molecuul H2O = 1 mol H2O = Eigenlijk is dus heel bovenstaand verhaal overbodig want 1U in molecuul is in dit geval 1g in mol! Aantal mol in een vast of vloeibare stof bereken: Dit doe je zoals in onderstaand voorbeeld. Vraag: Hoeveel mol komt overeen met 100 g H2O 5. In dit geval gaat dit over H2O waarvan de molmassa = 18. Het makkelijkste is om dit meteen in grammen om te zetten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Wanneer je weet wat de molmassa is geld dit altijd als 1 mol.0214 x 1. Door dit te doen kun je namelijk verderop chemische vergelijkingen gaan oplossen.02 x 1.02 x (6.02 1 x 18.0214x1023) x (1.02 g BV.02 g. Welke factoren bepalen het volume:  Hoe groter de druk hoe kleiner het volume  Hoe hoger de temperatuur hoe groter het volume  Het aantal moleculen. 18. Dus P=1 bar en T= 273 K.66 x 10-24 g 18. Molair volume: Het molaire volume (Vm) is het volume van 1 mol. Volume van gassen meten we bij de standaard omstandigheden.66x10-24) 6.66 x 1023 x 10-24 x 18.com .

p. .6 dm3 gaan gebruiken. Ook is het nog altijd het beste om bij deze samenvatting eigen aantekeningen en de samenvatting over het boek erbij te houden. Wat is de molmassa? En welke stof is het? 75.0 dm3 nieuwe Vm •ontstaan volume (75. Stel er zijn geen standaard omstandigheden dan moet je het volume herberekenen dit doe je als volgt: We spreken in dit geval over 373 K: Nadat je het nieuwe volume weet kun je dus i.v.5 ml) •0. 1 mol = 22.. Verdere informatie:      O b 172 / 175 s k ’s f onderwerpen! Deze zouden dus goed kunnen helpen bij het leren.5 ml gas in de gasspuit.com . Het kan dus soms zijn dat er dingen missen. In totaal is er 75. Gebruik hiervoor het programma wat ik erbij heb staan.4 dm3 1mol = 30.15 gram. • 46.Stuvia. Bakker De Set is aankomende donderdag de eerste 2 uur. Standaard Vm •353 K •29.5 ml  ? mol. We hebben dus het Vm nodig. Deze samenvatting is alleen gebaseerd op de aantekeningen van vorig jaar. Dit komt doordat in een gas de moleculen zo ver van elkaar afzitten dat de grote van de moleculen niet uitmaakt.w us w k b b uk Oefen vooral Hoofdstuk 3 deze is namelijk het meest ingewikkeld. Ga er niet vanuit dat je je eigen binas krijgt us “ b b s” u .120 gram. dus als we kijken in de binas in tabel 98 zien we dat Alcohol hier aardig dicht bij in de buurt komt. Bepalen van de molmassa van een onbekende stof (proef 2 H5): Het kookpunt van de stof ligt hoger dan 80◦C en de massa is 0.0026 mol Aantal mol aanwezig • 1 mol = .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Dit geldt dus voor elk gas.15 g De mol massa is dus rond de 46. Dus kunnen we aannemen dat het gas alcohol is. Deze samenvatting is wel nagekeken door dhr..

com .Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Succes met leren! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->