P. 1
Scheikunde samenvatting (atoombouw, ionen, organische verbindingen, rekenen aan reacties/atomen

Scheikunde samenvatting (atoombouw, ionen, organische verbindingen, rekenen aan reacties/atomen

|Views: 28|Likes:
Published by Stuvia.com
Makkelijk om te gebruiken voor schoolexamens of eindexamens.
Makkelijk om te gebruiken voor schoolexamens of eindexamens.

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 16, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $6.55 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/01/2014

$6.55

USD

pdf

Scheikunde samenvatting (atoombouw, ionen, organische verbindingen, rekenen aan reacties/atomen

door

Kaike122

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

etc. edel gassen. Periodes: Zie link onder plaatje (verder niet erg belangrijk) . Het aantal protonen wat aanwezig is binnen het Spreekt voor zich massagetal x U) Elk atoom is neutraal qua lading! (ionen niet zie H2) In het PS zijn de elementen/atomen gerangschikt op het atoomnummer.001 U NB: eenheid van lading is in Coulomb (C) 1. Alle tot nu toe bekende elementen zijn er in verwerkt vernoemd met: symbool.Stuvia. In het PS geld { Groepen bijvoorbeeld: Alkalimetalen (zeer onedel).6*10-19 C= 1e 1. atoomnummer en volledige naamgeving.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Samenvatting: SET Scheikunde Hoofdstuk 1 t/m5 (aant. massagetal. BKK) Hoofdstuk 1: Atoombouw Soort Lading Massa Plaats in het atoom Kern Kern Elektronenschil Proton +e 1U Neutron 0 1U Elektron -e 0. Op deze manier krijg je kolommen met elk hun eigen eigenschappen.67*10-27 kg= 1U Atoomopbouw Periodieke Systeem(PS): Tabel 99 van de Binas is het periodieke systeem. Symbool: Massagetal: Atoomnummer: Uitleg over PS (Periodieke Systeem) Volledige naam: (Atoommassa: De afkorting die het vaakst wordt gebruikt aantal protonen en neutronen samen.

ptable. Dit verschijnsel zie je bij metalen & gesmolten of opgeloste zouten. Hoe groter het molecuul des te sterker de vandewaalskracht.com/?lang=nl Roosters: Rooster van een stof: De regelmatige opeen stapeling van deeltjes(moleculen) Stof is sterk Stof is Zwak → mooie opstapeling (stof met kristalrooster) → lelijke opstapeling (amorfe stoffen) Moleculerooster Metaalrooster Ionenrooster Atoomrooster Moleculaire stoffen: Metalen: Zouten: Niet – metalen (zonder molecuul eraan vast): Mooie opstapeling van deeltjes De bindingen tussen moleculen noem je moleculebinding of vandewaalskracht. .Stuvia.com . verplaatsen ze niet echt waardoor het proces geleiding wordt genoemd.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Het PS: http://www. Stroomgeleiding: Wat is stroom? De verplaatsing van vrije ELEKtronen. (denk aan ELEKtriciteit) Dit kan gebeuren doordat een atoom een elektron afstaat een en een ander deze weer opneemt. Wanneer dit dus bij meerdere b u k s k “s ”.

Stuvia. In een structuur formule wordt een atoombinding aangegeven met een streepje Alleen niet-metaal atomen vormen atoombindingen. van N = 3 bindingen. hier staat het goed aangegeven wat. ook komen ze voor in de moleculen. Atoombinding: Atoombindingen worden gevormd door gemeenschappelijke elektronenparen (d. 2 elektronen) Deze zoeken elkaar op en houden daarna de positieve atoomresten bij elkaar.z.B.w. wat is). Deze andere verschijningsvormen heten isotopen. Covalentie: Het aantal elektronenparen dat een atoom kan verbinden met een andere (ook wel het aantal streepjes bij een structuurformule) TIP: Als je wilt weten wat de covalentie is van een bepaalde stof kijk dan in het PS bij de nietmetalen. kolom van F = 1 binding.com . Dan krijg je zoiets als in dit plaatje hiernaast waar H2O staat afgebeeld (neutronen zijn weggelaten aangezien deze geen lading hebben en dus niet meespelen). BV. Zoals dit plaatje hier al uitlegt betekend het woord isotoop gelijke plaats. Structuur formules: Hier is een voorbeeld verder spreekt dit denk ik voor zich (Zie voor extra verduidelijking en structuurformules bij de koolstoffen H3) .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Isotopen: Soms zie je in het PS een massagetal staan met één of meerdere kommagetallen dan bestaan er meerdere vormen van deze stof (meer of minder neutronen). Het atoomnummer kan nooit verschillen anders heb je het namelijk over een ander atoom. kolom van O = 2 bindingen. N. (kijk weer even terug naar het plaatje op bladzijde 2. Elke kolom geeft aan hoeveel bindingen er kunnen zijn. Hiermee wordt bedoeld dat je alle isotopen van bijvoorbeeld de stof Chloor (Cl) allemaal op de zelfde plaats vind in het PS maar dan wel als één gemiddelde.

NaCl (s) wordt Na+ (aq) + Cl.com .(Ion) 17 18 18 Er geld dus (meestal) de regel metaal=positief geladen & niet-metaal= negatief geladen. NH4+ en NO3. de meest belangrijke kun je vinden op bladzijde 55 van je boek. De enige uitzondering op deze regel is H deze kan namelijk beide kanten op. Er zijn heel wat ionen.zijn altijd goed oplosbaar! . Een ander belangrijk eigenschap van zouten is dat ze altijd bestaan uit tenminste 1 metaal en tenminste 1 niet-metaal. en deze zijn qua lading in evenwicht. Hieronder zie je het verschil tussen een atoom en een ion bij het metaal Natrium Na (Atoom) 11 11 12 Na+ (Ion) 11 10 12 Protonen Elektronen Neutronen Er kunnen nooit veranderingen zijn binnen de kern (anders krijg je namelijk het gevaarlijke kernsplitsing/-fusie verschijnsel)!!! Bij Chloor (niet-metaal) is het een ander geval Cl (Atoom) Protonen 17 Elektronen 17 Neutronen 18 Cl. Wanneer je een zout oplost vallen de ionen uit elkaar bv. dit komt doordat de ionen zich dan vrij kunnen bewegen. Oplosbaarheid en stroomgeleiding: Hoe beter een zout oplost hoe beter deze stroom geleid.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 2: Zouten Een belangrijk eigenschap van een zout is dat deze in vaste vorm geen stroom geleid maar in vloeibare of opgeloste vorm wel. dit zijn geladen atomen/deeltjes. Zouten bestaan uit ionen.Stuvia.(aq) De ionen: Na+. K+. Kijk maar eens naar het voorbeeld: Stof Calciumchloride Calciumsulfide Calciumcarbonaat (krijt) Oplosbaarheid Goed Matig slecht Stroomgeleiding Goed Redelijk Slecht Als je moet weten hoe goed een stof oplost moet je kijken in tabel 45A van de binas. Anders zijn ze te vinden in tabel 66B of 45A van de Binas.

jodide. Bij een neerslag reactie kan het nooit zo zijn dat twee ionen van de ene opgeloste stof samen kunnen neerslaan (anders kan het ook geen oplossing zijn).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Reactieformules bij Ionen: Wanneer je bij een reactievergelijking nog een vast zout hebt hoef je hierbij geen lading te zetten. Dat komt dan doordat een positieve groep en een negatieve groep atomen elkaar aantrekken en vaste vorm aannemen.Stuvia.com . DUS: Zie hier een voorbeeld van een neerslag reactie: Voorbeeld Rood = kan niet / groen = kan wel Zwart wit? Donker = rood. Ook stoten de + en – elkaar af dus ook deze kunnen niet neerslaan.b. Bijvoorbeeld lood m. Als het opgelost is moet dat wel. Licht = groen .v. Neerslagreacties: Soms is het zo dat twee oplossingen niet goed mixen en je een troebel of neerslag krijgt. Als je na de reactie dan het zooitje filtreert houd je in het filter de loodjodide over die je dan weer op kunt slaan. Een neerslagreactie kun je heel goed gebruiken om bijvoorbeeld zware metalen uit afvalwater te halen.

want natrium is een alkalimetaal) Maken van een (vast) zout: 1. Hoofdstuk 3: Organische verbindingen (let op moeilijk om samen te vatten dus soms wat vaag) Een van de bekendste organische verbindingen is de groep koolwaterstoffen. A. Koolwaterstoffen zijn moleculen die uit alleen maar koolstof (C) en waterstof (H) bestaan Het koolwaterstof Ethaan Meestal vindt je de koolwaterstoffen in een fossiele brandstoffen (aardolie. Petrochemische industrie (Kunststoffen maken): In de petrochemische industrie maakt men kunststoffen door stoffen. natrium en zuurstof gaan niet samen. Hierbij ontstaan ook nieuwe bindingen. Filtreer het geheel en vang het filtraat meteen op in een hitte bestendige erlenmeyer of reageerbuis.Stuvia. 2. Wanneer dit is gebeurt houdt je een vast.). Deze voorraad raakt dus stukje bij beetje op! Verbranding van koolwaterstoffen (brandstoffen): Wanneer we een koolwaterstof volledig (dat wil zeggen er is genoeg zuurstof aanwezig) verbranden ontstaan altijd de stoffen H2O en CO2. aardgas. Staat er een G dan gebeurt er niks. Grote moleculen splitsen in kleinere. Gooi de 2 oplossingen bij elkaar en wacht tot de neerslag compleet is 3. Polymeriseren: Kraken: Van kleine moleculen grote macromoleculen (hele grote moleculen) maken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Wanneer je moet weten of twee oplossingen met elkaar neerslaan moet je kijken in tabel 45A van de Binas. Is er een onvolledige verbranding (dus te weinig zuurstof aanwezig) dan ontstaan de stoffen CO.com . Damp het filtraat in (je houdt een goed oplosbaar zout over) 5. Je houdt de soorten verbrandingen uit elkaar door te kijken naar de kleur van de vlam. S is wel neerslag en R geeft aan dat er een reactie plaatsvindt (bv. 4. Om een vast zout te maken van 2 andere zouten moet eerst zorgen dat ze zijn opgelost en zelf of de andere ionen kunnen neerslaan. . Volledige verbranding: Onvolledige verbranding: Blauwe of groene vlam (soms ook ruisend) Gele vlam Wanneer je koolwaterstoffen verbrand komen er broeikasgassen in de lucht wat erg slecht is voor het milieu. Doe het filter met het natte residu in de stoof en laat het indrogen (je houdt een slecht oplosbaar zout over) B. waaronder voornamelijk koolwaterstoffen. H2 en C. M geeft geen echte neerslag maar wel troebel. kleiner of groter te maken met behulp van Polymeriseren en Kraken. etc. steenkool. nieuw zout over.

Je kunt dit dus ook andersom doen als je wilt weten hoeveel keer er een C in het molecuul voorkomt. Ook gaat het op alfabetische volgorde. En tussen meerdere nummers komt een komma Ook schrijf je eerst de zijgroepen op en dan schrijf je pas de stamnaam op. De naam van dit alkaan is: 3. Kijk maar eens volgens de stappen.com . pro-. 1. Wanneer er bij een alkaan een zijtak voorkomt noem je dit een vertakt molecuul.) 3. Zijketen met de uitgang –yl (naam begint ook weer met het begin van een alkaan: Meth-. dus ethyl gaat voor hexyl.4-methylhexaan. Als het moet krijgt een zijketen een nummer. Stamnaam 6xC dus hexaan 2. eth-. Deze vindt je vaak terug in b s ff . (Dit bevorderd de uitstoot alleen niet) Alkanen hebben een algemene formule: CnH2+2n Dus stel: n=1 C1H2+2x1  CH4 (methaan) n=2 C2H2+2x2  C2H6 (ethaan) Om de namen van alkanen te weten te komen moet je weten hoeveel keer er een C voorkomt in het molecuul en er mogen alleen maar enkele bindingen zijn. Naamgeving van alkanen: 1. Anders noem je het simpelweg onvertakt. Als je dit weet ga je kijken in tabel 66D van binas. ect. Wanneer er meerdere zijketens zijn gebruik je mono. Als eerste tel de stamnaam (dat is de naam van de hoofd/grootste keten) 2. Rechts is links en links is rechts dus op plaats 3 en 4 komen met 1xC is dus methyl-groepen . b s ff kw s u ’s beschadigd kunnen worden. Vergeet niet dat een molecuul een 4D ding is en dat het in principe alle kanten op kunt en links op het 2D plaatje zowel links als rechts kan zijn in werkelijkheid Hieronder een aantal voorbeelden. di.Stuvia. maar butyl gaat weer voor ethyl. (Tabel 66C van binas) 4.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alkanen: Alkanen zijn de meest eenvoudige koolwaterstoffen die we kennen. etc.

Het zijn dus wel verschillende stoffen. Kijk maar eens terug naar Tabel 66D daar staat het ook. Dit kun je doen door een stof om te zetten in gas en dit gas dan aan te steken. Als je naar de naamgeving kijkt wordt gekeken vanuit de dubbele binding. dan bij een verzadigde stof. Isomeren: Soms zijn er bij alkanen ook andere erop lijkende moleculen. dat komt dan doordat je een verbinding verbreekt en daardoor een H-atoom vrij komt. Als het zo is dat de vandewaalsbinding minder is (en dus kleinere moleculen) zal er een grotere vlam zijn. Wanneer dit het geval is. aantal H-atomen Onverzadigde stoffen aantonen: Je kunt moleculen met dubbele bindingen dus onverzadigde stoffen aantonen met het reagens Broomwater (Br2 (aq)). Alkenen en Alkynen: Soms komt het voor dat een alkaan een dubbele of zelfs drievoudige binding heeft. . twee bindingen dan uitgang (alk)-een en drie bindingen is uitgang (alk)-yn.Stuvia. Hieronder staat een van de mogelijke reacties in structuurformule weergegeven: Reactie in het geval van etheen Een andere manier om aan te tonen dat gekraakt hebt is door aan te tonen dat de moleculen kleiner zijn dan hun verzadigde vorm. Verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen: Verzadigd: Het molecuul bevat het max. Dus de kant van de binding begint met het laagst mogelijke nummer. Ga naar de ELO>vaksites>algemene vaksite SK>leermiddelen>bovenbouw en dan staat het onder de documenten. één binding is uitgang (alk)-aan. Het heet organische naamgeving en je kunt er haast alles mee oefenen. Zie voor een voorbeeld pagina 103 van je boek. is het geen alkaan meer! Het wordt dat een alkeen of alkyn.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Je kunt het naamgeven heel goed oefenen met een programma op de ELO. Je kunt het verschil alleen zien in de structuurformule en niet in de moleculeformule. aantal H-atomen Onverzadigd: Het molecuul bevat niet het max. deze noem je isomeren.com . Wanneer de reactie namelijk verloopt veranderd dan de gele kleur in kleurloos. Alkenen ontstaan voornamelijk bij het kraken.

verwarming (moeilijk stuurbaar) Kraken m. Is geen leerstof en slaan we dus over (zie evt. De moleculeformules van cyclische alkanen is gelijk aan die van de alkenen.: http://nl.b. cyclopropaan. Hierboven is dat bijvoorbeeld staalwol. Echter zijn er dan wel een aantal speciale dingen aan de hand. De moleculeformules van cyclische alkanen zijn echter anders dan die van de alyfatische (gewone) alkanen. Waarom? De 2 Htjes aan de buitenkant zijn nu vervangen door de binding tussen de twee buitenste Ctjes.v.Stuvia. alkeen of alkyn te maken hebt. Door deze formule kun je al zien of je met een alkaan.org/wiki/Kraken_(scheikunde)) Moleculeformules van koolwaterstoffen: Koolwaterstoffen gaan altijd uit van een vaste formule.wikipedia. Alkaan = Alkeen = Alkyn = CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 Cyclische koolwaterstoffen: Cyclische koolwaterstoffen zijn stoffen die cirkelvormig zijn qua structuurformule.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Zie op de volgende bladzijde een voorbeeld van hoe je kunt zien dat een gekraakte (dus onverzadigde) stof beter brand dan een ongekraakte (dus verzadigde) stof. Deze vorm vindt je ook vaak terug in hun volledige naam BV. Wat ik uitleg aan de hand van de onderstaande structuurformules: . Kraken kun je verdelen in drie soorten: Thermisch kraken: Katalytisch kraken: Stoomkraken: Kraken m. Eigenlijk zijn cyclische alkanen en alkenen dus isomeren! cyclobutaan Alkenen kunnen soms ook cyclisch zijn en soms is dan het aantal Htjes dan gelijk aan het aantal Ctjes.v.b. etc. een katalysator (goed stuurbaar).com . Ook is het omleiden in broomwater nog eens weergegeven. cyclobutaan.

Als je een foto zou maken van deze stof en benzeen zou je pas goed het verschil zien. Dit figuur wordt de benzeenring genoemd en vindt je altijd terug in aromatische stoffen. De derde is goed.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Benzeen De eerste van de drie kan überhaupt nooit goed zijn het bovenste Ctje zou namelijk 5 bindingen hebben terwijl hij er maximaal 4 kan maken. Bij benzeen blijven de atomen door een verspringende binding op een overal gelijke afstand. Aangezien beide stoffen (benzeen en 1. Alkenen kunnen ook gewoon cyclisch zijn alleen staat dan de dubbele binding aangegeven in de naam en kan deze ook niet verspringen. Deze geeft namelijk aan dat er 2 bindingen zijn (zeshoek en de ronde) 1tje is er altijd anders zou het molecuul uit elkaar vallen deze geeft de zeshoek aan.4-hexeen. De dubbele bindingen zitten veel dichter op elkaar en aangezien ze niet veranderen zijn de bindingen dus per plaats verschillend. Wanneer er wel sprake is van een meervoudige binding maar niet van een benzeenring dan spreek je van een niet aromatische stof.2. In eerste instantie is dit wel de essentie maar de bindingen moeten zich over de cirkel kunnen verplaatsen en dus kan zich weer iets gelijks voordoen als bij de eerste. Als bijvoorbeeld bij de eerste bovenaan de H weg was dan was dit een cyclisch alkeen. (deze stof kan haast niet bestaan aangezien hij vrij instabiel is). Deze heet 1. binnen deze stof kunnen de bindingen niet van plaats veranderen.Stuvia.5-cyclohexatrieen) een gelijke moleculeformule hebben zijn het isomeren van elkaar. De tweede kan.5-cyclohexatrieen. Ook zijn er 3 bindingen die continu van plaats verspringen (de cirkel). namelijk 1. De tweede kan ook.3.com . .3.

Door er namelijk stoffen aan toe te voegen (Engels: to add) verander je de stoffen in verzadigde stoffen een goed voorbeeld is de reactie die je gebruikt om kraken aan te tonen. Dichtheid: . machten van 10 en significante cijfers.com . Je leidt een onverzadigd gas door broomwater en de kleur veranderd.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Overzicht: Koolwaterstoffen Alyfatisch (1 keten) Cyclisch verzadigd onverzadigd verzadigd onverzadigd alkanen Alkenen en Alkynen cycloalkanen aromatisch niet-aromatisch benzeen zonder benzeenring Additiereacties: Dit soort reacties kunnen plaatsvinden bij onverzadigde stoffen. Voorbeeld van een additiereactie Hoofdstuk 4: Rekenen In dit hoofdstuk wordt vooral basiskennis herhaald en geef ik alleen een samenvatting over dingen die hier niet toe behoren! Ik ga niet in op: schatten.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Soms krijg je in een opgave een volume te weten van een stof. 11 (l) en 12 (g) allerlei dichtheden van stoffen. Hiervoor kent men een formule: In de binas vindt je in tabel 10 (s). wat is het volume in ml? Eerst zoek je de dichtheid deze is in dit geval 0. je moet namelijk de massa weten.v. Hoofdstuk 5: Rekenen met atomen: Atoommassa: Alle atomen hebben ook een gewicht wat de atoommassa heet. Tabel Eenheden van de dichtheid Tabel 10 (vaste stoffen) g/ml of kg/dm3 Tabel 11 (vloeibare stoffen) g/ml of kg/dm3 Tabel 12 (gassen) g/l. de neutronen en protonen valt hun gewicht te verwaarlozen.o. g/dm3 of mg/ml Als je hiermee wilt gaan rekenen is dat het makkelijkste op de volgende manier: Je hebt 100 g alcohol.Stuvia. alleen heb je hier helemaal niks aan. Aangezien de elektronen ontzettend licht zijn t. . Deze kun je berekenen met behulp van de dichtheid (ρ). De atoommassa wordt bepaald door voornamelijk het aantal neutronen en protonen (massagetal).com .80 g/ml Dus je krijgt deze som: Soms is het ook zo dat je het antwoord gevraagd krijgt kilogram en het antwoord van de som is dan in grammen. Vergeet het dan dus niet om te rekenen!!!  x10 :10 kg kl x10 :10 hg hl x10 :10 dag dal x10 :10 g l x10 :10 dm dl x10 :10 cg cl x10 :10 Mg ml Gewicht Inhoud (liters) Bij inhoud in meters ligt het iets anders:  x1000 x1000 x1000 :1000 :1000 :1000 Inhoud km3 hm3 dam3 (meters) x1000 :1000 m3 x1000 :1000 dm3 x1000 :1000 cm3 x1000 :1000 mm3 Denk verder nog aan de wetenschappelijke notaties bij de uitkomsten en dan ken je dit hoofdstuk. Let op want er zijn grote verschillen tussen 10 & 11 en 12.

Deze kun je zelf berekenen door te kijken hoeveel van elk atoom voorkomen in het molecuul. . “k ” Isotopen kunnen wel verschillen aangezien deze altijd meer of minder neutronen bevatten. Wanneer je wilt weten hoeveel mol een molecuul weegt dan moet je het aantal U omzetten in gram.Stuvia.8 % Mol en molmassa : De Mol: de chemische hoeveelheid Wanneer je gaat beginnen om de mol moet je je houden aan de constante van Avogadro (Na) welke staat vermeld in tabel 7 van binas.042 (12.66… x 10-24 g.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal E bb us k f ss een atoomkern! Daar zitten namelijk de protonen en neutronen.66… x 10-27 k 1.042) x 100% = 74. massa – massa isotoop gevraagd)= verschil van ander isotoop) 1.5:2 0. Doe dit bij alle atomen en tel de antwoorden bij elkaar op. daar staat hoeveel procent van de stof als isotoop voorkomt in de natuur. Als je moet berekenen wat dit gemiddelde is moet je kijken naar Tabel 25 van binas. Ook andersom is het mogelijk dit te berekenen: 35 Cl en 37Cl hebben samen een gemiddelde atoommassa van 35.5.5-35)= 1. Moleculemassa en massapercentage: Moleculemassa is de totale massa van alle atomen die behoren tot een molecuul. Bereken de atoommassa van CO2 C = C x 1 = 12. Wat is het massapercentage van C in CH4? Atoommassa = 16. Doordat er ook isotopen zijn bestaat er ook een gemiddelde atoommassa. BV.00 + 44.75 x100% 75% s s : s 0.00 x 2= 32.01 O2 = O x 2 = 16.01 : 16. I b 7 1U 1. Hoeveel procent van alle Cl in de natuur is 35Cl? Antwoord: 37-35 2 ss ’s k f 2-(35. Bv. Dit doe je dan keer de atoommassa.com . Het massapercentage zegt iets over hoeveel U van een molecuul een atoom inneemt.01 U Ook kun je voor de meeste moleculen kijken in tabel 98 van binas.5 (verschil – (gem.01 x 1 = 12.… x 100% antwoord).

66 x 10-24 g 18.4 dm3 De wet van Avogadro: Meet je 2 willekeurige gassen met het zelfde aantal deeltjes bij dezelfde temperatuur en druk dan is het volume gelijk! .02 = 18.0214x1023) x (1.02 g. Het makkelijkste is om dit meteen in grammen om te zetten.02 U = 18.66x10-24) 6. Volume van gassen meten we bij de standaard omstandigheden. Vraag: Hoeveel mol komt overeen met 100 g H2O 5.0214 x 1.02 1 x 18. In dit geval gaat dit over H2O waarvan de molmassa = 18.Stuvia. 18. Dus P=1 bar en T= 273 K. 1 molecuul H2O = 1 mol H2O = Eigenlijk is dus heel bovenstaand verhaal overbodig want 1U in molecuul is in dit geval 1g in mol! Aantal mol in een vast of vloeibare stof bereken: Dit doe je zoals in onderstaand voorbeeld.02 x (6. Molair volume: Het molaire volume (Vm) is het volume van 1 mol.66 x 1023 x 10-24 x 18. Door dit te doen kun je namelijk verderop chemische vergelijkingen gaan oplossen.com .02 g BV.02 10 x 10-1 x 18. Welke factoren bepalen het volume:  Hoe groter de druk hoe kleiner het volume  Hoe hoger de temperatuur hoe groter het volume  Het aantal moleculen.55 mol (3 significante) want het gegeven is ook in 3 significanten! Soms komt het ook voor dat je het begin van de som iets in liter of iets dergelijks.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Wanneer je weet wat de molmassa is geld dit altijd als 1 mol. Onder deze omstandigheden is het volume 22.02 x 1.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Dit geldt dus voor elk gas. • 46. dus als we kijken in de binas in tabel 98 zien we dat Alcohol hier aardig dicht bij in de buurt komt. Dit komt doordat in een gas de moleculen zo ver van elkaar afzitten dat de grote van de moleculen niet uitmaakt. Ook is het nog altijd het beste om bij deze samenvatting eigen aantekeningen en de samenvatting over het boek erbij te houden. Stel er zijn geen standaard omstandigheden dan moet je het volume herberekenen dit doe je als volgt: We spreken in dit geval over 373 K: Nadat je het nieuwe volume weet kun je dus i. Bakker De Set is aankomende donderdag de eerste 2 uur.w us w k b b uk Oefen vooral Hoofdstuk 3 deze is namelijk het meest ingewikkeld.0 dm3 nieuwe Vm •ontstaan volume (75.15 g De mol massa is dus rond de 46.com .Stuvia. Dus kunnen we aannemen dat het gas alcohol is. Het kan dus soms zijn dat er dingen missen.v.p. Wat is de molmassa? En welke stof is het? 75.4 dm3 1mol = 30. Bepalen van de molmassa van een onbekende stof (proef 2 H5): Het kookpunt van de stof ligt hoger dan 80◦C en de massa is 0. 1 mol = 22.120 gram. Deze samenvatting is alleen gebaseerd op de aantekeningen van vorig jaar. Gebruik hiervoor het programma wat ik erbij heb staan. .5 ml) •0. Verdere informatie:      O b 172 / 175 s k ’s f onderwerpen! Deze zouden dus goed kunnen helpen bij het leren. We hebben dus het Vm nodig.6 dm3 gaan gebruiken.0026 mol Aantal mol aanwezig • 1 mol = . Standaard Vm •353 K •29.15 gram. In totaal is er 75.. Ga er niet vanuit dat je je eigen binas krijgt us “ b b s” u ..5 ml gas in de gasspuit. Deze samenvatting is wel nagekeken door dhr.5 ml  ? mol.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Succes met leren! .Stuvia.com .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->