P. 1
Stoc DKW7

Stoc DKW7

|Views: 21|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 18, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $6.55 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/24/2014

$6.55

USD

pdf

Stoc DKW7

door

Yassira

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Samenvatting

Yassira Ahaddour Schooljaar 2013-2014

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

1 Werken in de thuiszorg
Zelfzorg: Alle activiteiten die iemand dagelijks onderneemt om in leven te blijven, en zich goed te voelen Mantelzorg: Onbetaalde zorg die mensen elkaar gevraagd en ongevraagd gegeven vanwege de band die zij met elkaar hebben. Vrijwilligerszorg: Onbetaalde zorg die middels een vrijwilligersorganisatie gegeven wordt als aanvulling op de proffessionele zorg. Professionele zorg: Betaalde zorg die door deskundigen gegeven wordt op basis van een zakelijke overeenkomst Extramuralezorg: Zorg die buiten de muren van een instelling gegeven wordt in de thuissituatie van de zorgvrager. Intramuralezorg: Zorg die verleend wordt binnen de muren van een instelling. Semi-muralezorg: Zorg waar de zorgvrager die thuis woont, gebruik van maakt binnen de muren van een instelling. Transmurale zorg: Specialistische zorg uit een instelling die aan de zorgvragers thuis wordt gegeven. Organisatiestructuur: De manier waarop de organisatie is opgebouwd. Organisatiesysteem: De manier waarop taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden per functie in een organisatie verdeeld zijn. Welke vormen van zorg zijn er? Zelfzorg Mantelzorg Vrijwilligerszorg Professionele zorg

Synoniem voor professionele zorg: Formele zorg Synoniem voor Mantel – vrijwilligerszorg: Informele zorg Zelfzorg: Activiteiten die je onderneemt om in leven te blijven; Wassen, eten, toiletteren. Belang van zelfzorg is voor elk mens groot: Er is geen tussenkomst van andere mensen Het geeft voldoening Het geeft vrijheid en onafhankelijkheid

Yassira Ahaddour

Samenvatting DKW7

Instelling voor thuiszorg .Maatschappelijk werk . . bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op de professionele zorg. Deze zorg vindt buiten de muren van een instelling plaats en heet extramurale zorg.Geestelijke gezondheidszorg Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .Bieden onbetaalde ondersteuning als aanvulling op de professionele zorg. Het komt vaker voor dat men voor mantelzorg ook een vergoeding krijgt. mantelzorg en vrijwilligerszorg niet meer voldoen. vrienden.Wanneer zelfzorg. kennis.Er is geen sprake van wederkerigheid.com . mantelzorg is betrokken bij de persoon die hij helpt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Mantelzorg: Bij tekort schieting van zelfzorg kan men gebruik maken van mantelzorg. .Hier voor moet betaald worden of je betaald zelf of via het ziekenfonds of via een particuliere verzekeringsmaatschappij Indeling van de gezondheidszorg Professionele zorg: De basiszorg of nullijn zorg: Voorziening ter bevordering van de gezondheid en het voorkomen van ziekte.Directe zorg. Kenmerken van mantelzorg: . Vrijwilligerszorg: .Jeugdgezondheidszorg Eerstelijnszorg: Deze is algemeen van aard. Deze zorg of zorgverlening gebeurt op basis van een emotionele band. direct toegankelijk voor de zorgvrager en schikt haar in de directe woonomgeving van de zorgvrager. De zorgvrager wordt niet in een instelling opgenomen om de zorg te krijgen die hij nodig heeft. . Extramurale zorg: . Door vrienden familieleden. doet die anderen keer iets terug voor jou.Huisartsen . geen salaris of vergoeding.Niet – incidenteel . . De mantelzorgrelatie komt direct tot stand: er zijn geen tussen personen er is geen administratie.Hygiënische controlediensten . buren . Professionele zorg: . . .Schoolartsdienst .Wederkerigheid. Deze zorg wordt gratis aangeboden en ondersteunt de zelfzorg van mensen. .Wanneer jij iets voor een ander doet.Zorgverleners zijn deskundig.Persoonlijke betrokkenheid.Stuvia.

Dagverblijven voor ouderen (DVO) voor verstandelijk gehandicapten vanaf vijftien jaar. Verschillende instellingen werken samen.Ziekenhuizen die voor de nazorg samenwerken met verpleeghuizen . Bij intramurale zorg wordt de zorgvrager de dag en de nacht.Instelling voor thuiszorg verleent zorg aan zorgvragers die een aanleunwoning van een woonen zorgcentrum wonen . Hij stuurt door.Logeeropvang .Verpleeghuiszorg in het verzorgingshuis .Wooncentra voor verstandelijk gehandicapten of mensen met psychosociale problemen. . dus 24 uur of meer. opgenomen in een instelling.Dag verzorging zorgcentra . Hier vervult de huisarts de zogenoemde poortwachtersfunctie. Het wil zeggen dat de huisarts bepaalt wie er verwezen wordt en wie toegang krijgt tot de tweedelijnsvoorzieningen.Ziekenhuisverpleging in de thuissituatie .De zogenoemde wachtafdeling in het ziekenhuis bestemd voor zorgvragers die wachten op een plaats in het verpleeghuis. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . .Dagbehandelingscentra voor psychiatrische patiënten en ouderen.Stuvia.Zorgcentra die thuiszorg bieden . Intramurale zorg: Geheel binnen de muren van een instelling verzorgd wordt spreek je over intramurale zorg. verloskundige. fysiotherapeut. tandarts en logopedist.Dagbehandeling in verpleeghuizen Transmurale zorg: Specialistische zorg vanuit een instelling aan een zorgvrager thuis of in een vervangende woonomgeving wordt gegeven. . Tweedelijnszorg: Deze zorg is specialistisch van aard.com . Ziekenhuis Verpleeghuis Woon en zorgcentrum Verzorgingshuis Begeleide woonvorm Instelling voor gehandicaptenzorg Instelling voor de geestelijke gezondheidszorg Semi-murale zorg: De zorgvrager krijgt zowel thuis als binnen in een instelling zorg Voorbeelden van semi-murale zorgvoorzieningen zijn: .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Extramurale zorg geboden door medewerkers van woon.en zorgcentra Poliklinische instellingen Zelfstandigen zoals de apotheker. Voorbeelden van transmurale zorg: .

murale zorg? Zorg buiten huis / thuis zorg 7 Geef drie voorbeelden van intra-murale zorg.Stuvia. vrienden of naasten Wordt niet betaald Niet incidenteel. 6 Wat word verstaan onder extra. Als je iemand langer dan drie maanden verzorgd Binnen de familie. Aanvullende zorg op de zelfzorg. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Wat is een organisatiestructuur: Dit is de manier waarop de organisatie is opgebouwd waardoor ej weet welke functies je kunt aantreffen. Dat jezelf kunt verzorgen: Wassen. Zorg binnen huis Ziekenhuis Verpleeghuis 8 Leg het verschil uit tussen semi-murale en transmurale zorg. toiletteren (ADL= Algemene dagelijkse levensverrichting) 2 Geef vier kenmerken van mantelzorg. Semi-murale: De helft in de opvang de helft thuis. 2de lijns zorg. Controle vragen: 1 Leg uit wat het begrip zelfzorg inhoudt. aan en uitkleden.com . meer dan een x 3 Wat zijn twee kenmerken van vrijwilligerszorg? Onbetaald Niet vrijblijvend/ ook in weekends Je kunt je elk moment opofferen of stoppen 4 Wanneer is er spraken van professionele zorg? Als het afgesproken is om welke zorg het gaat. Betalend/opleiding vereist 5 In welke lijnen ken de gezondheidszorg in Nederland worden ingedeeld? Extramurale zorg Intramurale zorg Semi-murale zorg Transmurale zorg Nullijn zorg. Trans-murale: Ze brengen de zorg naar huis de behandeling.

Kleinschalige projecten onder de parplu van woon en zorgcentra.en zorgcentra.com . Verpleeghuizen De betaling is een zaak tussen de zorgverzekeraar en de thuiszorginstelling. Voor wie? Mensen met een lichamelijke en of verstandelijke handicap. WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Sinds 2006 in werking. en verzorging in verpleeghuizen en in woon. verpleging. De zorgvragen moet wel een eigen bijdrage inleveren. Gezinsvervangende tehuizen. Wat valt er onder basis zorg? Huishoudelijke ondersteuning Verzorging Verpleging Begeleiding bij herstel (revalidatie) Begeleiding bij invaliditeit Begeleiding bij psychosociale problemen Begeleiding bij gezinsproblemen Begeleiding bij psychogeriatrische aandoening Thuiszorg word vergoed door de zorgverzekeraar AWBZ/ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: Is een verzekering tegen bepaalde ziektekosten. Wat is de reden van de toename van het aantal zorgaanvragen bij de thuiszorg: De toenemende vergrijzing De ontwikkeling dat mensen langer thuis blijven wonen De langer wordende wachtlijsten als gevolg van een beperkte doorstroming in de intramurale zorg. zodat de zorgvrager zelfstandig en onafhankelijk kan wonen en leven. dagverblijven en andere woonvormen.2 Kenmerken van de thuiszorg Begrippen: Indicatie: beoordeling welke zorg en hoeveel zorg er nodig is. Onderscheid in de thuis zorg: Basis zorg/ intensieve thuiszorg Basiszorg: Ondersteuning en verzorging van professionele kracht. Deze geeft recht op verschillende vormen van hulp. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Hierbij gaat de enkelvoudige zorg over naar de gemeenten en uit de AWBZ.Stuvia. Psychiatrische hulpverlening.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 1.

Hij bepaalt zelf welke hulp hij inkoopt. De zorgvragen moet wel geïndiceerd zijn voor intensieve zorg. Vanaf 1 augustus 2000 kunnen budgethouders ook intensieve thuiszorg in budgetvorm ontvangen.p.com .Stuvia. Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Indicatie instelling: De zorgvrager kan thuiszorg zelf aanvragen zonder tussenkomst van een arts of andere hulpverlener. De geïndiceerde persoon krijgt een budget i. de basis thuiszorg. Hoe kan iemand een persoonsgebonden budget aanvragen? Via het zorgkantoor in de regio. Controle vragen: Voor wie is intensieve thuiszorg bedoeld? Ernstige zieken en terminale zorg vragers Welke zorg valt onder intensieve thuiszorg? Schoolartsdiensten Jeugdgezondheidszorg Bevolkingsonderzoeken Hygiënische controle diensten Voor wie is het persoonsgebonden budget bedoeld? PGB: Voor degenen die alles zelf willen doen eigen hulp willen kiezen. En eigen financiën regelen. Intensieve thuiszorg: Start na drie uur basiszorg en is bedoel voor ernstige ziekte en terminale zorgvragers. De zorgvrager draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de juiste besteding van het budget. De beoordeling heet de Indicatie.v. Geen beperking in hoeveelheidzorg en word gegeven voor onbepaalde tijd. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Voor wie is een persoonsgebonden budget? Voor mensen die langdurig aangewezen zijn op verpleging en verzorging/ of mensen die begeleiding nodig hebben vanwege hun verstandelijke beperking. Dit wordt beoordeeld door een CIZ: Centraal Indicatieorgaan Zorg. Je kunt je aanmelden bij plaatselijke of regionale instelling voor thuiszorg. Hij kan meteen contact opnemen met de thuiszorginstelling of het CIZ PGB: Persoonsgebonden budget Dit is sinds 1995 ingevoerd.

bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ondersteund bij: Zelfzorg Helpen bij het aan en uitkleden Wassen Toiletgang Hulp bij eten en drinken Verpleegtechnische handelingen Wondverzorging Medicijncontrole Weinig bewegen te voorkomen Preventief werken Soms ook leren om hulp middelen te gebruiken Aanvullende huishoudelijke zorg verlenen: Voor verzorgende zijn huishoudelijke taken niet de hoofdtaak. Maaltijd verzorgen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 1. Voorwaardelijk taken: taken die noodzakelijk zijn om het werk goed uit te kunnen blijven voeren. Bevoegdheden: Het recht om een beslissing te nemen die nodig is om een taak uit te voeren. Verantwoordelijkheid: Datgene waarop een medewerker aangesproken kan worden. Ondersteunde begeleiding geven: Begeleidende gesprekken voeren Communicatie steunen en sturen Stimuleren van zelfredzaamheid Structuur in de dagelijkse activiteiten Goede sfeer scheppen Opvang en begeleiding van de andere gezinsleden Samenvatting DKW7 Yassira Ahaddour .Stuvia. Je stimuleert zo zijn zelfredzaamheid. de lichamelijke zorgverlening die de verzorgende biedt. Taak: De werkzaamheden die je verricht/uitvoert. 1 Persoonlijke zorg verlenen: De persoonlijke zorg is de somatische. Functie verzorgende binnen de thuiszorg: hierbij heb je verschillende taken. Kerntaken: De werkzaamheden die de kern van het beroep zijn.com .3 De kerntaken van het beroep van verzorgende Begrippen: Functie: De uitoefening van het beroep.. Huishoudelijke taken zijn een aanvulling op lichamelijke verzorging en begeleidende taken. Het bed opmaakt/verschoont.

Adviezen zoals opvoedingsproblemen kun je alleen als je een vertrouwens band hebt. Verantwoordelijkheid: Datgene waarop een medewerker aangesproken kan worden. advies en instructies.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Ondersteuning bij ziekte. Functie verzorgende binnen de thuiszorg: hierbij heb je verschillende taken.3 Leg uit met een voorbeeld: Functie: De uitoefening van het beroep. de uren worden uit betaald je moet ze kunnen verantwoorden. verlies en rouwverwerking Voorlichting.4 De zorgvragersgroepen in de thuiszorg Zorgvragersgroep: een groep zorg vragers die ingedeeld is naar de aard van de zorgvraag en de soort zorg die geïndiceerd is. 1. Verhuizing woon/zorgcentrum. medicijn gebruik. Bevoegdheid: Het recht om een beslissing te nemen die nodig is om een taak uit te voeren. Zelfzorgtekort: een tekort waardoor iemand niet voor zichzelf kan zorgen. Taken uitvoeren die bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening: Taken die verbonden zijn met het beroep en de organisatie Voorwaarden die nodig zijn om kwaliteit te bieden Kwaliteitszorg bevorderen Overleg bijwonen Werkbegeleiding geven en ontvangen Samenwerken Bijscholen waardoor je deskundig wordt en blijft Uitvoeren van zorg activiteiten Taken evalueren Afstemmen Samenwerken Overleggen zijn onderdeel van het zorgproces en kosten tijd Deze uren moeten worden ingepland en gerekend Inzichtelijk met je tijd omgaan met de tijd. advies en instructie geven: Op allerlei gebieden voorlichting geven.Stuvia. Controlevragen 1. Advies kun je geven over het huishouden. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . bevoegdheden en verantwoordelijkheden. nieuwe hulpmiddelen.com . Je voorkomt daarmee dat gezondheidsproblemen erger worden.

Het tekort of de beperking kan liggen op: Lichamelijk gebied: blindheid. vrienden De zorgvragers krijgen professionele ondersteuning bij al hun zelfzorg tekorten als mantel zorg en vrijwilligerszorg niet meer voldoende is. verstandelijke handicap. Sociaal gebied vereenzaming. syndroom van Down. Psychisch (verstandelijk en emotioneel) gebied depressiviteit. Zelfzorgtekort heeft altijd een oorzaak: dit is een beperking waardoor zorgvrager niet meer onafhankelijk is. stress. verwaarlozing. Hoeveelheid zorg die je geeft is afhankelijk van: Oorzaak van het zelfzorgtekort Wensen van de zorgvrager Afspraken in het zorgplan Zorgvrager te stimuleren tot zelfzorg: Rekening houden met de grenzen en mogelijkheden van de zorgvrager Rekening houden met wensen en gewoonten van de zorgvrager Rekening houden privacy van de zorgvrager Samen werken met de zorgvragen en eventuele mantelzorg Duidelijke afspraken Ondersteun de eerste poging toon begrip meteen lukt Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Er kan een zelfzorgtekort ontstaan: Bij de persoonlijke verzorging Bij eten en drinken Bij de uitscheiding Bij de mobiliteit Bij medicatie-inname Bij het functioneren als ouder Bij financiële situatie Bij zorg voor de leefomgeving Bij de zorg voor het huishouden Bij het onderhouden van contacten buren.Stuvia. slechthorendheid of doofheid.com . De zorgvrager heeft een tekort of beperking bij het zorgen voor zichzelf. beperkt bewegingsmogelijkheden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Zelfzorgtekorten Zelfzorgtekort: Elke zorgvragersgroep is sprake van een zelfzorgtekort. familie. contactstoornissen.

De mogelijkheden tot zelfzorg nemen af. De psychogeriatrische zorgvragers zijn de zorgvragers die dement worden. Beperkingen zoals niet kunnen bukken. *Lichamelijke beperkingen hebben vaak effect op psychische en sociale functioneren. Mogelijkheden nemen af en de verzorging. De ziekte van de zorgvrager wordt steeds afhankelijker van zorgverleners. Sommige ouderen van deze groep krijgen ondersteuning of opvang. Bij chronische ziekte speelt psychosociale problematiek vaak een rol.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Zorgvragersgroepen: Oudere zorgvragers met beperkte zelfzorgmogelijkheden. Geen zware dingen meer kunnen tillen.Stuvia. angst om te vallen. Somatische chronische zieke zorgvragers: Groep zorgvragers met chronische ziekte of aandoening op lichamelijk gebied. angst om te vallen. *Door beperking in bewegingsmogelijkheden kan de zorgvrager niet meer autorijden. *Minder contact met de buitenwereld. De zorgvrager kan de ondersteunde begeleiding van de verzorgende hard nodig hebben. Hierbij kun je denken aan depressieve zorgvragers zorgvragers die een verliessituaties zoals de dood van de levenspartner niet kunnen verwerken of zorgvragers die niet verder wil leven. bukken angst om te vallen. Hebben effect op het welbevinden van de zorgvrager. *Gehoor en gezichtsvermogen gaat achteruit. Geriatrische zorgvragers. Als de dementie zich ontwikkelt kan de zorgvrager steeds minder voor zichzelf zorgen.com . Reuma is een aandoen waardoor de zorgvrager zich steeds moeilijker kan (voort) bewegen. Geriatrische zorgvragers bied je in elk geval begeleidende ondersteuning. niet meer genieten van muziek luisteren. Thuiszorg biedt dan ondersteuning. waaronder psychogeriatrische zorgvrager: Oudere zorgvragers met problemen of gedragsstoornissen op geestelijk gebied. geen kruiswoordpuzzels meer oplossen. Chronische reumatische aandoeningen. Deze groep wordt steeds groter de wachtlijsten van verpleeghuizen toenemen. *De zorgvrager kan bepaalde hobby`s niet meer doen: niet meer lezen . Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Zware dingen meer kunnen tillen . Groep ten gevolge van het ouder worden vermindering van lichamelijke mogelijkheden. Zolang de dementerende zorgvrager geen gevaar is voor zichzelf en omgeving blijft hij thuis wonen. Geen ware dingen meer kunnen tillen niet kunnen bukken. Geldt ook voor zorgvragers met Multiples sclerose.

slikken soms medicijnen. Zij wonen met drie of vier zorgvragers samen. Er kan ook sprake zijn van mishandeling van de partner. Het kan zijn dat een of beide ouders de opvoeding en de zorg niet aankunnen. Er kan sprake zijn van verwaarlozing van het huishouden of verwaarlozing van een van de kinderen mishandeling. Revaliderende zorgvragers: Zorg te verlenen aan zorgvragers die ontslagen zijn uit het revalidatiecentrum verder moeten revalideren in de thuissituatie. De verzorgende alleen ondersteunen bij persoonlijke verzorging. Controlevragen 1. De mentor begeleidt hun wonen en samenleven.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Zorgvragers met een lichamelijke en verstandelijke handicap. Taak van de thuiszorg hierin? Bieden van structuur in het dagelijks leven. Zij vormen geen gevaar voor zichzelf en de omgeving. Deze hebben een woonvorm buiten de intramurale zorgverlening. Ze wonen nu zelfstandig thuis. Gezinnen met een psychosociale problematiek: De verzorgende wordt in gezinnen met een psychosociale problematiek geplaats omdat er naast de problematiek ook een stuk lichaamsverzorging moet gegeven worden. drank misbruik of financiële problemen.Stuvia. Ook krijgen zij een stukje individuele begeleiding bij geldzaken . werk. Vaak bestaat de zorgverlening uit de persoonlijke verzorging van de zorgvrager en een stuk begeleiding. ontspanning. Helpen bij dagelijkse activiteiten waardoor de zorgvrager min of meer mindere mate een normaal leven kan leiden. Vanwege de lichamelijke handicaps. De verzorgende krijgt steeds te maken met lichamelijke/verstandelijke handicap. Vaak gaat het om zorgvragers met een psychiatrisch verleden. krijgen begeleiding. Zorgvragers met een psychiatrische problematiek Deze groep heeft problemen geestelijk en emotioneel of met gedragsproblemen.4 Wat kun je in het algemeen over de zelfzorg van elke zorgvrager stellen? Er is sprake van een zelfzorgtekort.com . Een tekort of beperking bij het zorgen voor zichzelf Op grond van welke twee criteria worden de zorgvragers in de thuiszorg ingedeeld in de zo te noemen zorgvragersgroepen? Naar de aard van de zorgvraag en de soort Wat betekent het als iemand een zelfzorgtekort heeft? Dit is een tekort waardoor iemand niet instaat is om voor zichzelf te zorgen. Ze krijgen een mentor toegewezen die aantal keren etmaal of per week langs komt. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .

Noem vier zorgvragersgroepen waar de verzorgende zorg aan verleent? Revaliderende zorgvragers Somatisch chronisch zieke zorgvragers Oudere zorgvragers met beperkte zelfzorgmogelijkheden Zorgvragers met een psychiatrische problematiek Zelfzorgmogelijkheden: De mogelijkheden die de zorgvrager heeft om voor zichzelf te zorgen Zelfredzaamheid: Het vermogen van een persoon om voor zichzelf te zorgen zonder de hulp van anderen.com . Motivatietekort: Er is tekort aan motivatie om een vaardigheid uit te voeren als gevolg van problemen.5 1. verstandelijk handicap. . beperkte bewegingsmogelijkheden.sociale vaardigheden .verstandelijke vermogen 2. Controlevragen 1. Vaardigheidstekort: Het uitvoeren van de gehele vaardigheid is nog niet mogelijk Kennistekort: Er is onvoldoende kennis over hoe de vaardigheid uitgevoerd kan worden: er is uitleg nodig. Psychische gebied/verstandelijke/emotioneel: depressiviteit. contactstoornissen.levensfase . syndroom van Down.beleving Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .huishoudelijke vaardigheden .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Op welke drie gebieden kunnen zelfzorgtekorten voorkomen? Lichamelijk gebied: Blindheid. Sociaal gebied: vereenzaming. stress.geestelijke en emotionele conditie . doofheid. slechthorend. . Over welke punten verzamelt de verzorgende informatie uit het zorgdossier om te weten welke mogelijkheden voor zelfzorg een zorgvrager heeft? . verwaarlozing.Stuvia.gezondheidstoestand .tempo . Noem vier factoren die van invloed zijn op het stimuleren van de zelfredzaamheid van zorgvragers.lichamelijke conditie.

com .Doelstelling . Benoem steeds per deel van de vaardigheid wat jij denkt dat de zorgvrager zelfstandig kan. Zorgvisie: Visie of kijk op zorg: het zijn de opvattingen over wat je met elkaar onder goede zorg verstaat en waaraan je met elkaar wil werken. vraag je hoe de zorgvrager het ervaart om deze vaardigheid te kunnen.Leg uit wat een kennistekort is.Stuvia. Richtlijnen vanuit de thuiszorg: . een vaardigheidstkort en een motivatietekort? Vaardigheidstekort: Het uitvoeren van de gehele vaardigheid is nog niet mogelijk Kennistekort: Er is onvoldoende kennis over hoe de vaardigheid uitgevoerd kan worden: er is uitleg nodig. Als de zorgvrager klaar is. Motivatietekort: Er is tekort aan motivatie om een vaardigheid uit te voeren als gevolg van problemen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3. Zorgafspraken: Afspraken over de zorgverlening aan een zorgvrager die afgeleid zijn van de indicatiestelling en in het zorgdossier staan opgeschreven. 2 Zorgverlener binnen de kaders Begrippenlijst: Kaders: Geheel van richtlijnen die een begrenzing aangeven.Zorgafspraken in het zorgdossier van de zorgvrager Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Neem samen de vaardigheid door. Wat zijn naar jouw mening de twee belangrijkste stappen die de verzorgende zet bij het stimuleren van de zelfredzaamheid wanner de zorgvrager niet gemotiveerd is? 1. 2. Deel hem op in kleine stukjes als het voor de zorgvrager een grote vaardigheid is.Regels van de eigen instelling .Zorgvisie van een instelling . een raamwerk Doelstelling: De doelstelling die voortkomt uit de zorgvisie van de instelling waarin je aangeeft wat je met de zorg wilt bereiken. 4.

Thuiszorg Hulp bieden zodat de zorgvragers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen Bv: Ik leer u dit weer zelf doen. omdat het een doel is van de zorg die ik u geef: Zelf doen wat u zelf kan Ik neem alleen zorg over die u zelf niet kan> Begrippenlijst: Bekwaamheid: De eigen kwaliteiten en zorgervaringen. kennis en beroepshouding toepassen in verschillende zorgsituaties en waarbij je de dilemma`s die je tegenkomt kunt oplossen. Deskundig: Handelen vanuit vakkennis. Beroepsprofiel: Beschrijving van de kern van een beroep.com . die tot de uitdrukking komen in de uitvoering van het werk van de verzorgende.Stuvia. Voorbehouden handeling: Handeling die een zodanig risico met zich meebrengt dat alleen de in de Wet BIG genoemde beroepsbeoefenaren de handeling mogen uitvoeren. vaardigheden en beroepshouding.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Doelstelling: BV: Organisatie Instelling verstandelijk gehandicapten Doestelling Bewoners kunnen wonen in een veilige omgeving visie Verstandelijk gehandicapten doen op hun eigen manier zoveel mogelijk mee in de maatschappij Zorg op maat geven hulp geven die de klant nodig heeft. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Voorbehouden handeling voor de verzorgende: Een handeling die aan die ene verzorgend die daarvoor scholing heeft gekregen is voorbehouden om onder gestelde voorwaarden uit te voeren. Zo blijven mensen zelfstandig. Competent: De juiste persoonlijke vaardigheden. Beroepsgeheim: De plicht tot geheimhouding van wat de zorgverlener bij de uitoefening van haar beroep hoort en ziet. niet te veel en niet te weinig. Beroepscode: Een leidraad om in de praktijk respectvol te kunnen handelen.

Wat betekent de geheimhoudingsplicht voor de verzorgende? De plicht tot geheimhouding van wat de zorgverlener bij de uitoefening van haar beroep hoort en ziet. Alles wat haar is toevertrouwd of haar ter kennis is gekomen geheim houden. Indien je deze opzettelijk schendt kan hij/zij strafrechtelijk of tuchtrechtelijk vervolgd worden. 4. maar ook de fysiotherapeut. Het geeft de kern en kenmerken van een beroep weer. De verzorgende in relatie tot de samenleving.2 Wat staat beschreven in het `Beroepsprofiel voor helpende en verzorgenden? Beschrijving van de kern van een beroep. Het is verdeeld in verschillende deelkwalificaties Wanneer je je diploma hebt gehaald ben je deskundig om de beroepshandelingen uit het beroepsprofiel uit te voeren. Leg het verband uit tussen de opleiding Verzorgende en de kwalificatiestructuur.De uitgangpunten voor de beroepsuitoefening . De zorgvrager heeft dus recht op informatie. Dat kan de arts zijn. De verzorgende in relatie tot de zorgvrager.Stuvia.De verzorgende in relatie tot collega`s en anderen . Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Controlevragen 2. Voorbehouden handelingen Deze wet beschermt tegelijkertijd de zogenoemde voorbehouden handelingen. De verzorgende in relatie tot collega`s en anderen.De verzorgende in relatie tot de zorgvrager . 2. 3. In welke vier onderdelen in de `Beroepscode voor de verzorging `Onderverdeeld? 1.De verzorgende in relatie tot de samenleving De Wet op de Beroepen in de Individuele gezondheidszorg wet (BIG) In de Wet BIG is Geregeld welke Handeling een beroepsoefenaar in de zorg op grond van zijn opleiding mag doen en welke niet.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Beroepscode: . Wat wordt verstaan onder de meldingsplicht? Als de zorgvrager in een situaties zit die levensbedreigend is moet je dit bespreken met je leidinggevende. Uitgangspunten voor de beroepsuitoefening. De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wet GBO) Een behandelovereenkomst is de afspraak tot zorgverlening tussen zorgvrager en zorgverlener.com . verpleegkundige of verzorgende. De zorgverlener mag pas gaan behandelen als de zorgvrager daar toestemming voor heeft gegeven.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Wat is in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg geregeld over een voorbehouden handeling? Is een handeling die een zodanig risico met zich meebrengt dat alleen de in de wet genoemde beroepsbeoefenaren de handelingen mogen uitvoeren.Te werken volgens de regels van de organisatie. Primair: Als eerste Arbo-dienst: Dienst die werkgevers en werknemers ondersteunt bij de opzet en uitvoering van een verantwoord Arbobeleid. Arbo-wet: Arbeidsomstandighedenwet. . . .Onveilige situaties te melden bij je leidinggevende.Stuvia. gezondheid en welzijn vanuit de organisatie gegeven wordt.Arbo-beleid voor de bouw Leg uit hoe het zit met het dragen van de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Arbobeleid. Zien of je goed behandeld word volgens de CAO.Toestemming geven Begrippenlijst: Arbeidsomstandigheden: Alle situaties in het werk en de werkomgeving die van invloed zijn op de veiligheid. .Deel te nemen aan de voorlichting over veiligheid.Je te houden aan de milieuwetgeving Controlevragen 2. Als werknemer heb je de plicht om: .com .Je werk verantwoord uit te voeren: Je moet onveilige situaties vermijden en anderen niet in gevaar brengen. Arbo-Beleid voor de zorg: Het beleid voor omstandigheden in de zorg. . Noem drie rechten van de zorgvrager die worden genoemd in de Geneeskundige behandelingsovereenkomst.Recht op informatie . gezondheid en het welzijn van de werkers in werksituaties.3 Op welke drie aspecten in de Arbo-wet gericht? . Van welke dienst maakt een organisatie gebruik om tot een goed Arbo-beleid te komen? ARBO-DIENST Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .Arbo-beleid voor de zorg .De werkgever .

Beschermt de werknemer.Procesmatig Anamnesegesprek: Gesprek aan het begin van de zorgverlening met als doel het verzamelen van gegeven om de zorgvrager zo optimaal te verzorgen.com . Proces: Een opeenvolging van activiteiten waarbij er een samenhang tussen de verschillend activiteiten is.Bewust.Stuvia. Cyclisch: Een samenhangend geheel dat van begin tot einde doorlopen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Geef twee voordelen van de invoering van de Arbo-Wet. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . . Methodisch werken: Werken volgens een vast en doordacht plan om een van te voren vastgesteld doel te bereiken. de uitkomst aan het eind.Systematisch .De verzorgende en voor de zorgvrager . Plannen van de zorg Begrippenlijst: Standaardformulier: Voorgedrukt invulformulier met voor iedereen dezelfde vragen. Wat levert methodisch werken op? .De ontwikkeling van het beroep Het zes stappen als volgt noemen: Gegevens verzamelen Zorgproblemen vaststellen Zorgdoelen bepalen Zorgactiviteiten plannen Zorgactiviteiten uitvoeren Zorg evalueren Controlevragen 1. . Continuïteit: Een zekere voortgang. Bevorderd de werk omstandigheden.3 Leg in eigen woorden uit wat in de zorgverlening methodisch werken betekent? Werken volgens een doordacht plan om van te voren een vastgesteld doel te bereiken.Doel gericht . Wat betekent de zorgverlening is een cyclisch proces? Samenhangend geheel Noem de vier kernbegrippen van methodisch werken binnen het zorgproces.

Actueel: Van dit moment.De taal van het zorgdoel moet duidelijk zijn. Potentieel: Wat in aanleg aanwezig is. 1. Op welke drie aspecten valt de zorgverlening te evalueren? . concreet Attainable: haalbaar Verantwoordelijkheid van de verzorgende: Ze checkt of het zorgdoel voldoet aan de RUMBA-EISEN. Zorgprobleem: Een probleem van de zorgvrager op het gebied van zijn zelfzorg als gevolg van een gezondheidsverstoring. Uit welke zes stappen bestaat het zorgproces? 1) Gegevens verzamelen 2) Zorgproblemen vaststellen 3) Zorg doelen bepalen 4) Zorgactiviteiten plannen 5) Zorg evalueren Noem drie punten die de verzorgende in de gaten houdt als zij een zorgprobleem onder woorden brengt.Het moet direct samenhangen met het zorgprobleem . Zelfzorgtekort: Het tekort om zelfstandig zonderen hulp van anderen voor jezelf te zorgen. Zorgactiviteiten: Zorghandeling Evalueren: Terugkijken en aangeven wat er goed en wat er minder goed aan was.Product van de zorgverlening Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .In het zorgdoel staat beschreven langs welke weg het zorgdoel bereikt moeten worden. Bestaand probleem 3. voortdurend. Evaluatiegesprek: Gesprek waarin het zorgproces geëvalueerd wordt. D Wat zijn vier belangrijke aandachtspunten bij het formuleren van de zorgdoelen? . .com . Gezondheidsprobleem 2.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Permanent: Constant. tussentijds of aan het eind van het zorgcontact RUMBA-Eisen: Relevanop t: Ter zake doend Understandeable: in begrijpelijke taal geschreven Measurable: meetbaar Behavioral: waarneembaar gedrag.Stuvia. de omschrijving eenduidig zodat iedereen er hetzelfde onder verstaat. Zorgdoel: Is de gewenste situatie of het gewenste gedrag van de zorgvrager waar je naartoe werkt met daarbij een tussentijdse planning.

Medische achtergrond . Elke stap is bewust gekozen en leidt naar een doel. tijd en middelen op elkaar worden afgestemd.Zorgplan . Gebruiken van zorgdossier en zorgplan Begrippenlijst: Zorgdossier: Verzamelmap van de zorgvrager met al zijn gegevens die van belang zijn om goede zorg te kunnen geven. De uitkomsten van de laatste activiteit in de cyclus.Familiegegevens en contactpersonen . wat inhoudt dat mensen. Daarin komt de methodiek maar voren. Zorgdossier: Het zorgdossier bevat alle gegevens over een bepaalde zorgvrager die van belang zijn om zorg te bieden. Zorgplan: Is het plan waarin alle activiteiten van het zorgproces rond een zorgvrager zijn opgeschreven. Gegevens uit het zorgdossier: . Coördineren: Structureren en organiseren.com .Persoonsgegevens .Levensgeschiedenis .Checklist werkmaterialen . Het is een samenhangend geheel.Stuvia.Zorgovereenkomst .Informatie van de huisarts . worden gebruikt bij het begin van een nieuwe ronde.Samenvatting van rapportages *Elk onderdeel staat vermeld in het standaardformulier Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Proces van de zorgverlening Structuur van de zorgverlening Leg uit hoe me bij de laatste stap van de cyclus van het zorgproces weer bij de eerste stap van de cyclus terechtkomt als de zorgverlening doorgaat.Relevantie medische gegeven . Het zorgdossier bevat alle gegevens over een bepaalde zorgvrager die van belang zijn om zorg te bieden.Indicatiestelling .

Welke gegevens vind je doorgaans in het zorgdossier? .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Controlevragen 3. Interpreteren: Uitleg of betekenis geven aan wat je hebt waargenomen Projectie: Je eigen gedachten. Het geeft een overzicht van de zorgproblemen.Medische achtergrond . Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . zorgdoelen. Subjectief: Persoonlijk ingekleurd door gevoel. Wat is het doel van het zorgplan? Een zorgplan heeft meerdere doelen: .Stuvia.Informatie van de huisarts . Objectief: Feitelijk.Familiegegevens en contactpersonen .Zorgovereenkomst .Levensgeschiedenis . doelgericht en systematisch waarnemen om informatie over het gedrag en de situatie van de zorgvrager te verzamelen en vast te leggen. bestaande uit feiten.De afstemming van het zorgaanbod op de vraag van de individuele zorgvrager .Zorgplan . de planning. Selectieve waarneming: De keuzes die de waarnemer bewust of onbewust bij het waarnemen. mening of gedachte. Observeren: Bewust.Relevantie medische gegeven .3 Wat wordt veelal verstaan onder een zorgdossier? Het zorgdossier bevat alle gegevens over een bepaalde zorgvrager die van belang zijn om zorg te bieden. gevoelens en eigenschappen toeschrijven aan de ander.De planning van de zorg . te proeven of te voelen via de huid.Checklist werkmaterialen .Indicatiestelling . te ruiken te hoeren .Persoonsgegevens .com . omdat je te zeer van je eigen zelfbeeld uitgaat. Observatie: Een waarneming. de zorgactiviteiten en de evaluaties rond de individuele zorgvrager.Samenvatting van rapportages Wat wordt beschreven in het zorgplan? Het zorgplan legt alle activiteiten van het zorgproces rond een zorgvrager vast.De evaluatie van de zorg. Systematiek: Methodiek. Observeren en signaleren Begrippenlijst: Waarnemen: Opmerken door te zien.

is het moeilijker om positieve eigenschappen te zien. maar wel methodisch is van aard.Je staat nooit neutraal tegenover een ander. idealen en visies. Ik vroeg mevrouw of dit werkelijk zo was. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Leg het verschil uit tussen een objectieve en een subjectieve waarnemen en geef twee voorbeelden.Als je de zorgvrager sympathiek vindt. . 4. Vb1: Voor het tentamen hebben we veel stof te leren.com . .Als de zorgvrager je niet mag.Stuvia. Observeren: Bewust. ben je eerder geneigd vooral het positieve in hem te zien. Vb1: Ik ben 23 jaar/ Vb2: 9 en 23 april heb ik tentamen.Je laat je in je waarneming leiden door je eigen mening. Waarnemen: Opmerken door te zien. mening of gedachtes. Objectief: Feitelijk. maar nee niet getreurd mevrouw haar dochter wilde perse door haar moeder gewassen worden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Controlevragen 4. Subject: Persoonlijk ingekleurd door gevoel. bestaande uit feiten. te ruiken te hoeren . te proeven of te voelen via de huid. gedachten. Observatie opdracht: Een beschrijvende observatie die niet gestandaardiseerd. . doelgericht en systematisch waarnemen om informatie over het gedrag en de situatie van de zorgvrager te verzamelen en vast te leggen. Noem vier valkuilen die bij het observeren een rol kunnen spelen.2 Hulpmiddelen gebruiken bij observeren Begrippenlijst: Gestandaardiseerde observatielijst : Voorgedrukte lijsten over een bepaald aspect met betrekking tot de gezondheid of het gedrag van de zorgvrager waarmee over een vaste periode systematisch gegevens verzameld worden. Ik dacht dat mevrouw vandaag zelf haar dochter waste om dat zij mij niet goed genoeg vind. Je sluit je af voor minderen positieven eigenschappen. Geef een voorbeeld van een interpretatie uit de praktijk van het werk. . Vb2: Ik vind Sofie haar trui maar niks.1 Geef een omschrijving van de begrippen waarnemen en observeren.

3 Noem twee oorzaken die de zorgbehoefte van de zorgvrager veranderen. .3 1 a. Gezondheidstoestand De zorgsituatie van de zorgvrager Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . . waardoor dat wordt nagelaten. Gestandaardiseerd: Het staat al voor je voorgeschreven.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Controlevragen 4. 4. zorger vrager past niet in het standaard.Stuvia. .Het werkt inzichtelijker.en nadelen zitten er voor jou aan gestandaardiseerde lijsten? Voordelen: . Wat zie jij als voordeel en wat als nadeel van een vrije observatie? Voordeel: je mag zelf je observatiepunt kiezen.Je kan het snel en eenvoudig invullen.Specifieke gegevens voor mensen met een aandoening of situatie er niet in kwijt.Het combineren van verschillende observatielijsten is niet altijd eenvoudig Waarin onderscheidt een observatieopdracht zich van een gestandaardiseerde observatie? Observatieopdracht : Specifiek/methodisch is van aard. . Welke voor. . Veranderingen in gezondheid en zorgsituatie vast te stellen. 2 Wat is het doel van signalerende taak van de verzorgende? Toenemen van problemen voorkomen. signaleren op het 5gebied van lichamelijk. . b. Wat versta je onder signaleren? Een bijzonderheid of verandering opmerken. Nadeel: Het kan zijn dat je belangrijke aspecten bij de observatie vergeet. Nadelen: .com . Op het juist moment de juiste zorg te bieden aan de zorgvrager. Wat houdt signaleren voor de verzorgende in? Dat je veranderingen opmerkt. Controle vragen 4. psychisch en sociaal functioneren.3 Veranderingen signaleren Signaleren: Een bijzonderheid of verandering opmerken.2 Wat is een gestandaardiseerde observatielijst? Voorgedrukte lijsten over een bepaald aspect met betrekking tot de gezondheid of het gedrag van de Zorgvrager waarmee over een vaste periode systematisch gegevens verzameld worden.Het stuurt je denken in bepaalde richtingen.Registeren van gegevens kost relatief weinig tijd.Onvoldoende ruimte voor bijzonderheden te noteren.De registratie van de gegevens maakt vaak in één oogopslag een interpretatie mogelijk.

onder welke omstandigheden. A = Attainable: dat betekend haalbaar. U = Understandable. dus om begrijpelijk. Kennis hebben van het ziektebeeld Leest rapportages goed en houdt ze goed bij De verzorgende weet welke observatie zij uitvoert. dat betekend begrijpelijk.com . dat betekent: concreet waarneembaar gedrag. dus het moet terzake zijn.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 4 Benoem de stappen van het proces van de juiste manier van signaleren. B = Behavioral. R = Relevant. hoe vaak? Criteria met betrekking tot de inhoud van een zorgdoel: 1 Zorgdoelen zijn geformuleerd op basis van de zorgproblemen. M = Measurable: dat is meetbaar. daarmee dus toetsbaar. Formuleringsvoorwaarden:      Onderwerp – degene die het doel moet bereiken dus de zorgvrager Werkwoord – wat er gedaan moet worden Criteria – Hoe waarmee. hoe goed? Tijd – wanneer. dus in begrijpelijke taal geschreven. Verandering in de zorgbehoefte Verandering in de zorgsituatie 5 Noem drie kwaliteiten waarover de verzorgende moet beschikken om goed te kunnen observeren. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . En zorgplan opstellen Formuleringscriteria: eisen waaraan de formulering moet voldoen.Stuvia. 2 De zorgdoelen sluiten aan bij de wensen en de mogelijkheden van de zorgvrager 3 De zorgdoelen voldoen aan de RUMBA – eisen.

Activiteiten met opbouw: Activiteit die systematisch in stappen opgebouwd wordt. Juist/onjuist Een zorgdoel beschrijft de gewenste situatie voor de verzorgende. Noem een voordeel en een nadeel van standaardzorgplannen.1 1 Wat zijn de formuleringscriteria voor het onder woorden brengen van een zorgdoel? 2 Geef aan of de bewering juist of onjuist is. Een voorwaardelijke activiteit: gedragsobservatie in verband met emotionele problemen. in de zin van redelijk haalbaar.com . Ook een zorgprobleem van de partner van de zorgvrager neemt de verzorgende in het zorgplan. waarin lichamelijk . Juist/onjuist De R van de RUMBA-eisen staat voor redelijkheid. een activiteit met opbouw en voorwaardelijk activiteit. Juist/onjuist De relatie tussen zorgprobleem en zorgactie moet duidelijk zijn. 1 Nadeel: Geef een voorbeeld van eenmalige activiteiten. Eenmalige activiteit: Bezoek aan de zorgwinkel activiteit met een opbouw. 1 Voordeel: Je hebt al voorgeschreven. Juist/onjuist In het zorgplan schrijft de verzorgende alleen het eindresultaat waar naartoe gewerkt moet worden. psychische en sociale zelfzorgtekorten van de zorgvrager aan de orde komen. Eenmalige activiteit: Activiteiten die maar één keer nodig is.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Controlevragen 5.Stuvia.2 Wat is een standaardzorgplan? Is een algemeen plan waarin lichamelijke psychische en sociale zelfzorgterkort aan de orde komen. Juist/onjuist Begrippenlijst: Standaardzorgplan: Algemeen plan. Een activiteit met opbouw: Leren omgaan met hulpmiddelen kan misschien wel weken of maanden duren. Controlevragen 5. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Voorwaardelijke activiteit: Activiteit die je eerst moet ondernemen om te kunnen beginnen aan een volgende activiteit.

Wat is het primaire doel van het maken van een werkplan? Om het plannen van zorgactiviteiten goed te laten verlopen. Oog voor de levensstijl. Waar vindt het vaststellen van het zorgplan plaats? Multidisciplinair zorgoverleg.com . Wie zijn betrokken bij het vaststellen van het zorgplan? Dit gebeurd in het team tijdens het zorgvrager overleg.Stuvia. Zij kunnen meedenken en kan rekening gehouden worden met wens en gewoontes. 3. Controlevragen 6. 2. Geef vijf aandachtspunten bij het maken van een werkplan. Schematische planning van de zorgactiviteiten in een zorgsituatie voor een bepaalde periode.1 Wat is een werkplan? Geef twee reden waarom het maken van een werkplan belangrijk is. Wat betekent het voor het vaststellen van het zorgplan wanneer je te maken hebt met een wilsonbekwame zorgvrager? Niet in staat is op redelijke wijze zijn belangen te behartigen. Houd rekening met het dagritme van de zorg vrager Wissel inspanning en ontspanning voor de zorgvrager Houd rekening met vaardigheidstekort Wissel lichte en zwaardere werkzaamheden voor de verzorgende Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . 5. Wie zijn betrokken bij het opstellen van het zorgplan en wat houdt het in? Naasten van de verzorgende.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Begrippenlijst: Multidisciplinair zorgvragersoverleg: Overleg waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn om het zorgplan van individuele zorgvragers te bespreken. 1. Waar krijg je inzicht in als je een werkplan maakt? Het doel dat je wilt bereiken. 4. Handelingsonbekwaam: Niet in staat om je eigen financiële situatie te behartigen. Wat betekent het als een zorgvrager handel onbekwaam is? Als iemand niet in staat is om zijn financiële zaken te regelen Begrippenlijst: Schematisch planning van de zorgactiviteiten één zorgsituatie voor een bepaalde periode. Wilsonbekwaam: Niet in staat zijn om je eigen belangen te behartigen.

Haal uit het zorgplan alle zorgactiviteiten die bij een zorgvrager gedaan moet worden. 5. Wat is het doel van rapporteren? Doel is dat iedereen te maken heeft met de zorgvrager op de hoogte is van alle gegevens die belangrijk zijn voor de zorgverlening. Waarom is het van belang om het werkplan met de zorgvrager en naasten door te nemen. 7 Rapporteren Begrippenlijst: Systematisch vastleggen of overdragen van gegevens. Aangeven hoe vaak de zorgactiviteit moeten plaatsvinden binnen de geïndiceerde tijd. Schat in hoeveel tijd de zorgactiviteit in beslag gaan nemen. bv: Chronische ziekte: Vaardigheidstekort Begrippenlijst: Tijdsplanning: Schematisch overzicht van de indeling van de tijd.1 Wat is rapporteren? Het systematisch vastleggen of overdragen van gegevens. Prioriteiten stellen: Kiezen wat het belangrijkste is om mee te beginnen. Controlevragen 7. 1. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . 2. Rapportage: De belangrijke observatiegegevens die verzameld zijn om door te geven. Stel prioriteiten. Begrippenlijst: Overdracht: Overdragen van de zorgactiviteiten waardoor collega`s weten welke werkzaamheden wel en welke niet zijn uitgevoerd. Geef aan wie bij de zorg activiteiten betrokken zijn en wie wat doet. Selecteren: Een keuze maken uit gegevens die je belangrijk vindt. bv: Psychiatrische aandoening: Rekening met motivatie tekort houden. Stel het werkplan op en stel vast met de zorgvrager. die je verzameld hebt uit subjectieve en objectieve observaties. 4. 7. Maak een tijdsindeling voor alle zorgactiviteiten.Stuvia. Controlevrage 6. 3. Om alle informatie zo correct mogelijk te noteren. die je verzameld hebt uit subjectieve en objectieve observaties.2: Volgens welke stappen stel je methodisch een werkplan op? 1. 2.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Noem twee punten die specifiek zijn voor bepaalde zorgvragersgroepen. 6.com .

Je kunt dan mogelijke vragen beantwoorden. Vertel je verhaal zo volledig mogelijk. 3. omdat het is vastgesteld. Voordeel: Je kunt meer informatie kwijt. Urgente zaken die om een snelle reactie vragen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Wat draag een goede rapportage bij aan de kwaliteit van de zorgverlening? Op deze manier worden een aantal fasen van het methodisch handelen inzichtelijk. Noem vier richtlijnen voor een mondelinge rapportage. 4. Je kunt direct een reactie geven op vragen. Wat voor soort gegevens meld je in een rapportage? Selectie uit gegevens die je verzameld hebt. SOAP: S = Subjectieve gegevens O = Objectieve gegevens A = Analyse van de problemen P = Probleemoplossing Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Je maakte en onderscheid in soort gegevens. 1. 1. Welke twee voordelen en welke twee nadelen zijn er aan het mondeling rapporteren. Bedenk van te voren wat je gaat vertellen in welke volgorde. Beschermde gegevens: Gegevens waarvoor de zorgvrager toestemming geeft aan wie ze doorgegeven mogen worden.2 Wanneer maakt de verzorgende gebruik van een mondelinge rapportage? Meestal is het een aanvulling op het schriftelijke. 2. Zet punten op papier.Stuvia. 2. Nadeel: De ander kan niet alles onthouden wat er verteld is. Je kunt niet nalezen. Controleer regelmatig of ander jouw verhaal begrijpt. Breng in je verhaal een logische opbouw. 1. Geeft zoveel mogelijk feiten weer en maak duidelijk wat jouw interpretatie. Je moet daarvoor goed geïnformeerd zijn. Ongeplande situaties waarin je mondelinge rapportage zijn: Levensbedreigende situaties waarin acuut handelen noodzakelijk is. zodat je weet waarover je het hebt. Controlevragen 7. 2. Mondeling of schriftelijk.com .

Geregistreerde heeft het recht op mededelingen over het doorgeven van de gegevens aan derden. Om een correctie of een aanvulling op de gegevens te verlangen. Mededeling te ontvangen dat de gegevens zijn opgeschreven en mag weten welke gegevens dit zijn.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Controlevragen 7. Controlevragen 7. Nadeel: Opschrijven kost meer tijd dan vertellen 2. Vlees is na drie maanden niet meer goed in de diepvries. Wat zijn twee valkuilen bij het mondeling en schriftelijk rapporteren? Noem twee voordelen en twee nadelen van schriftelijk rapporteren. De kwaliteit verminderd wel. Het speelt een rol bij het de evaluatie van het zorgproces. Je rapporteert zaken die relevant zijn voor de zorgverlening.4 Wat regelt de wet voor de persoonsregistratie? Wet die gaat over verzamelen van persoonsgegevens.R. Begrippenlijst: W. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Wat je opschrijft moet duidelijk zijn en geen vragen oproepen. 1.Stuvia. Noem drie rechten waar degene waarover geregistreerd word recht op heeft volgens de W.P.3 Waar staan de letters SOAP voor? S = Subjectieve gegevens O = Objectieve gegevens A = Analyse van de problemen P = Probleemoplossing Wat wordt voor de zorg als sterke kant gezien van de SOAP-methode? Volledig mogelijk beeld geven over de situatie van de zorgvrager. 3. THT: Ten minste houdbaar tot. 1. je kunt het niet verduidelijken. Wet op de persoonsregistratie. dit gaat om niet bedorven producten je kunt ze nog minstens een jaar eten. Voordeel: je kunt rustig nadenken over wat je wilt opschrijven. 1. 2. 2.P. TGT: Ten minste gebruiken tot kan niet meer.R.com . Wet die gaat over verzamelen van persoonsgegevens.

of krijgt van collega`s met wie je samenwerkt over een probleem bij een zorgvrager aan wie jullie beiden zorgverlener Controlevragen 8. Wat betekent coördinatie van de zorg? Coördinatie van de zorg: Afstemming van mensen en middelen in de zorgverlening.er : Eerst Verantwoordelijk Verzorgende Contactverzorgende: Lening aan een zorgvrager afstemt en de contactpersoon is voor die zorgvrager. B Aan wie kun je onder andere consult vragen? Je consulteert de logopedist om handvatten te krijgen voor een betere communicatie met de zorgvrager die een CVA heeft Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Integrerende verzorging en verpleging: De door één persoon gecoördineerde totale zorgverlening aan een zorgvrager.Stuvia. Advies: Informatie die je geeft aan.2 Welke vormen van overleg gaan over de inhoudt van de zorgverlening? Werkoverleg Welke vormen van overleg gaan over organisatie van de zorgverlening? Teamoverleg A wanneer vraag je consult? Als je inhoudelijke kennis. Toewijzing zorgvragers Zet op een rij met wie een zorgvrager te maken kan hebben als hij zorg krijgt. Wat is het doel van het coördineren van de zorg? Het doel om Continuïteit in de zorgverlening te bereiken. Wat biedt een goede coördinatie naast overzicht en structuur nog meer. Consult vragen en krijgen: Informatie inwinnen bij collega`s van andere disciplines om mee te denken over een oplossing voor een probleem bij een zorgvrager aan wie jullie beiden zorg verlenen wat buiten jouw kennis inzicht en ervaring ligt.com .. ervaring of vaardigheden ontbreken. inzicht.V. E.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Coördineren van de zorg Begrippenlijst: Coördinatie van de zorg: Afstemming van mensen en middelen in de zorgverlening.V. Continuïteit in de zorgverlening logisch en ononderbroken laten doorgaan. Continuïteit in de zorgverlening: Het logisch en ononderbroken doorgaan van de zorgverlening.

Noem drie oorzaken van knelpunten. waarin besluiten en actiepunten staan vermeld. Materieel knelpunt: Een belemmering die veroorzaakt wordt door aanwijsbare feiten.zorgverlening verschilt . Controlevragen 8. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . redenen of zaken.1 Leg uit in eigen woorden wat een knelpunt is. Immaterieel knelpunt: Een belemmering waar je geen grip op hebt. Deze wordt ruim vóór aanvang van het overleg uitgereikt.com . Geef twee voorbeelden van immateriële knelpunten. Vb1: De rapportage is slecht leesbaar Vb2: De zorgvrager die zicht niet houdt aan afspraken in het zorgplan. dat wil zeggen zaken die niet uit de drukken zijn in geld. . Controlevragen 9.Problemen in communicatie over de zorgverlening Geef twee voorbeelden van materiële knelpunten Vb 1: Geldtekort voor de aanschaf van een tillift.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Noem twee adviezen die je aan collega`s hebt gevraagd.Zorgbehoefte is niet afgestemd op de zorgbehoefte .4 Welke overleggen kunnen tot gevolg hebben dat het zorgplan van de zorgvrager bijgesteld moet worden? Wat moet de contactverzorgende doen als het zorgplan bijgesteld moet worden? Omgaan met knelpunten en klachten Begrippenlijst: Knelpunt: De omstandigheid die moeilijkheden veroorzaakt. Agenda: lijst van onderwerpen die op het overleg besproken wordt. De omstandigheid die moeilijkheden veroorzaakt.Stuvia. of problemen met zaken die immaterieel zijn. Notulen: Verslag van het overleg in grote lijnen. Vb 2: Te weinig budget voor haar rolstoeltaxi.

reflecteren. Evalueer: hoe is het verlopen wat heeft het opgeleverd. maak een planning. Beschrijf je in grote lijnen de probleemoplossende methodiek voor de aanpak van knelpunten. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . *Bejegening: Hoe je met iemand omgaat. feedback geven. orden de factoren.Neem een klacht serieus Beschrijf wat jij een professionele manier van omgaan met klachten vindt. Voorlichting. Begrippenlijst: Klachtencommissie: onafhankelijke personen die aangesteld zijn om klachten van zorgvragers te behandelen. voor de acties volgens planning . Communicatieve vaardigheden zoals luisteren. Welke twee soorten klachten kun je onderscheiden? Klacht over de Inhoudt van de zorg Klacht over de manier waarop de zorg verleend wordt Wat zijn belangrijke voorwaarden om met een klacht om te gaan?’ .Stuvia.2 Tussen welke betrokkenen kan een knelpunt zich afspelen? Zorgverlener en zorgvrager Zorgverlener en collega Leg uit waarom het van belang is om te onderzoeken tussen wie zich het knelpunt afspeelt Zodat je weet bij wie je moet zijn om professioneel aan te pakken Wat hebben verantwoordelijkheden en bevoegdheden te maken met de aanpak van knelpunten Je kunt niet alle knelpunten oplossen als verzorgende en dan moet je overgaan naar een leidinggevende. advies en instructies geven Begrippenlijst: Preventieve aanpak: Aanpak waarmee je iets probeert te voorkomen. stel prioriteiten. samenvatten. Erkennen dat er een knelpunt is.3 Hoe kun je een klacht van de zorgvrager in woorden omschrijven. openvragen stellen. uitzoeken. Controlevragen 9.Neem er tijd voor .com .Geef de zorgvrager ruimte om zijn verhaal te doen . Doelgroep: De groep die je wilt bereiken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Controlevragen 9. Een klacht wilt zeggen dat de zorgvrager eigen ontevreden is. benoemen.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Controlevragen 10. Het gezondheidsprobleem met betrekking tot aanpassing in de leefwijze die het gevolg zijn van de stoornis. Welke twee factoren maken het voor de verzorgende mogelijk gemakkelijker om de zorgvrager met gezondheidsvoorlichting te bereiken? Op welke manier kan gezondheidsvoorlichting een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening? De voorlichting en opvoedende taken op het gebied van het de gezondheid heeft ook effect op de kwaliteit van de zorgverlening. Begrippenlijst: Patiëntvoorlichting: Oftewel zorgvragersvoorlichting is de gezondheidsvoorlichting afgestemd op de wensen en vragen van één specifieke zorgvrager. Leg uit wat het verschil is tussen gezondheidsvoorlichting door de overheid via GVO en gezondheidsvoorlichting zoals de verzorgende die geeft aan een zorgvrager.com . willen en daarna doen dat zich bij de zorgvrager moet voltrekken. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Gebruik in je antwoord de termen die ervoor gebruikt worden. Licht toe waarin je je voorlichting kan aanpassen aan de zorgvrager. Motivatie om met de informatie iets te willen In staat zijn met de informatie iets te doen Wat zijn drie belangrijke aandachtspunten bij voorlichting geven aan een zorgvrager. Bv: Het bevorderd het herstel van zorgvragers. Advies: Raadgeving Instructie: Stapsgewijze.Stuvia. Leg uit wat het inhoudt dat de verzorgende een preventie taak heeft bij de zorgvrager. kosten besparen en het bevordert zelfstandigheid. Hulpvraag: De vraag om hulp. Voorbeeldfunctie: De verantwoordelijkheid nemen om het goede voorbeeld te geven. Voorlichtingsproces: Het proces van openstaan. Multiculturele samenleving: Samenleving waarin mensen met elkaar samenleven die uit verschillende culturen afkomstig zijn. In welke vier fasen is het voorlichtingsproces op te delen? Opstaan voor informatie Informatie kunnen begrijpen en onthouden acties die de verzorgende kan nemen. Ziektes voorkomen. Je gaat je richten op de specifieke vragen van die ene zorgvrager. advies en instructies. Leg met een voorbeeld uit wat dat beteken.1 Waarvoor staan de letters GVO? Gezondheidsvoorlichting en opvoeding. Controlevragen 10. bevordert therapietrouw. de beperking of handicap. begrijpen. Noem drie doelen die de overheid met preventie wil bereiken.2 Gezondheidsvoorlichting heeft als doel gedragsverandering. Het geven van voorlichting.

Geef drie voorbeelden waarin de voorbeeldfunctie vervult naar de zorgvrager.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Controlevragen 10.De verzorgende komt op ooghoogte met de kinderen als ze praat. Controlevragen 11. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Eindevaltuatiegesprek : Gesprek tussen contactverzorgende en zorgvrager of zijn wettelijke vertegenwoordiger. . Setting: De situatie waarin de zorg geboden wordt.Bij houden van kasboekje .3 Waarin verschilt het geven van gezondheidszorgvoorlichting van het geven van advies? Advies is niet gericht op gedragsverandering.Omgaan met medische apparaten . . . Ontslaggesprek: Gesprek waarin de feitelijke gegevens met betrekking tot het ontslag worden vastgesteld en ondertekend. soms met de naasten erbij.Omgaan met hulpmiddelen Wat wil je bereiken wanneer je een voorbeeldfunctie vervult naar de zorgvrager? Om te laten zien wat de goede manier van werken inhoudt.De verzorgende benoemt het gedrag dat zij waarneemt. overdracht en afscheid Begrippenlijst: Ontslag: Beëindiging van de zorgverlening. Noem drie redenen waardoor de zorg van de thuiszorg aan een zorgvrager beëindigd kan worden. Je laat zien hoe je iemand benadert (houding). De zorgvrager heeft geen professionele hulp meer nodig De zorgvrager heeft professionele hulp nodig die in een andere setting wordt gegeven.1 Leg uit waarom de beëindiging van de zorgrelatie voor veel zorgvragers vaak betekenisvol is.com . En op welke manier van werken inhoudt. Noem 4 aandachtspunten uit de stapsgewijze manier van instructie geven die jij belangrijk vindt. Ontslagprocedure: Stapsgewijze opzet van het ontslag van een zorgvrager. . ook als ze een standje geeft. De zorgvrager gaat zonder hulp verder.De verzorgende was altijd haar handen als zij babyvoeding maakt. Maakt duidelijk hoe zij het interpreteert en geeft ik-boodschappen. waarin wordt teruggekeken op de zorgverlening. Zorgdragen voor ontslag.Stuvia. Advies is een raadgeving van de verzorgende aan de zorgvrager. De reden is vaak aangrijpend.

Wat is het doel van het evaluatie gesprek? Samen terug kijken op de zorgverlening vanaf begin tot heden gewaardeerd.Ondersteun de zorgvrager bij zijn emoties . . Controlevragen 11. Van wie en wat neemt de zorgvrager en of zijn wettelijke vertegenwoordiger afscheid? B.2 Wat is het doel van de overdracht naar een ander team binnen de thuiszorg of naar een andere zorginstelling? Zorg die de zorgvrager heeft gehad 2 wensen en behoeven van de zorgvrager Waarover geeft een overdrachtsformulier informatie? Noem drie problemen die bij de overdracht kunnen ontstaan. Inhoud van het gesprek: de onderwerpen die aan bod komen. Wat moet er plaatsvinden tijdens het ontslaggesprek? Vaststellen van de laatste zorgdag. .Als er iets is blijven liggen.Er los van komen .Plan het afscheidsgesprek. A. Ontslag gesprek plannen. Controlevragen 11. kan dat nog aan de orde kunnen .3 Licht toe waarom het voor de zorgvrager en of zijn wettelijk vertegenwoordiger en de verzorgende van belang is om op de deskundige wijze afscheid van elkaar te nemen. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . het visitekaartje zijn.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Noem vier taken van de verzorgende met betrekking tot het afronden van de zorg. Begrippenlijst: Continuïteit van de zorgverlening: het logisch en ononderbroken doorgaan van de zorgverlening Representeren: Laten zien waar je voor staat.Stuvia.Overleg met de naasten. Proces tijdens het gesprek: De wijze waarop het gesprek tussen de gesprekpartners verloopt. Van wie en wat neemt de verzorgende afscheid? Wat zie jij als de essentie van op methodische wijze afscheid nemen van de zorgvrager en of zijn wettelijk vertegenwoordiger? Benoemen wat de zorg relatie heeft betekent: .Benoemen wat de zorgrelatie betekent heeft.com .Informeer de naasten en wettelijke vertegenwoordiger .Een periode afronden. .

Je werkt pas kort bij een zorgvrager en onderschat daardoor de band die je hebt opgebouwd.Je verleent zorg aan een grote hoeveelheid zorgvragers waardoor je je niet meer bewust bent wat de zorgrelatie werkelijk voor je betekent.com . . Bedenken nog twee valkuilen die jij uit de praktijk kent of je je voor kan stellen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Welke vier valkuilen kunnen voorkomen bij het afscheid nemen van de zorgvrager.Je besteedt onvoldoende tijd aan het afscheid omdat je het er zelf moeilijk mee hebt. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . . .Stuvia.Je bent er onvoldoende van bewust dat je aan de zorgvrager persoonlijk gehecht bent geraakt. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->