P. 1
Stoc DKW7

Stoc DKW7

|Views: 21|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 18, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $6.55 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/24/2014

$6.55

USD

pdf

Stoc DKW7

door

Yassira

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Samenvatting

Yassira Ahaddour Schooljaar 2013-2014

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

1 Werken in de thuiszorg
Zelfzorg: Alle activiteiten die iemand dagelijks onderneemt om in leven te blijven, en zich goed te voelen Mantelzorg: Onbetaalde zorg die mensen elkaar gevraagd en ongevraagd gegeven vanwege de band die zij met elkaar hebben. Vrijwilligerszorg: Onbetaalde zorg die middels een vrijwilligersorganisatie gegeven wordt als aanvulling op de proffessionele zorg. Professionele zorg: Betaalde zorg die door deskundigen gegeven wordt op basis van een zakelijke overeenkomst Extramuralezorg: Zorg die buiten de muren van een instelling gegeven wordt in de thuissituatie van de zorgvrager. Intramuralezorg: Zorg die verleend wordt binnen de muren van een instelling. Semi-muralezorg: Zorg waar de zorgvrager die thuis woont, gebruik van maakt binnen de muren van een instelling. Transmurale zorg: Specialistische zorg uit een instelling die aan de zorgvragers thuis wordt gegeven. Organisatiestructuur: De manier waarop de organisatie is opgebouwd. Organisatiesysteem: De manier waarop taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden per functie in een organisatie verdeeld zijn. Welke vormen van zorg zijn er? Zelfzorg Mantelzorg Vrijwilligerszorg Professionele zorg

Synoniem voor professionele zorg: Formele zorg Synoniem voor Mantel – vrijwilligerszorg: Informele zorg Zelfzorg: Activiteiten die je onderneemt om in leven te blijven; Wassen, eten, toiletteren. Belang van zelfzorg is voor elk mens groot: Er is geen tussenkomst van andere mensen Het geeft voldoening Het geeft vrijheid en onafhankelijkheid

Yassira Ahaddour

Samenvatting DKW7

Deze zorg of zorgverlening gebeurt op basis van een emotionele band. . Vrijwilligerszorg: .Wederkerigheid. doet die anderen keer iets terug voor jou. geen salaris of vergoeding.Instelling voor thuiszorg . .Geestelijke gezondheidszorg Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . direct toegankelijk voor de zorgvrager en schikt haar in de directe woonomgeving van de zorgvrager.Huisartsen . De mantelzorgrelatie komt direct tot stand: er zijn geen tussen personen er is geen administratie. Deze zorg vindt buiten de muren van een instelling plaats en heet extramurale zorg.com . Extramurale zorg: . . .Jeugdgezondheidszorg Eerstelijnszorg: Deze is algemeen van aard.Schoolartsdienst .Hygiënische controlediensten . Professionele zorg: .Hier voor moet betaald worden of je betaald zelf of via het ziekenfonds of via een particuliere verzekeringsmaatschappij Indeling van de gezondheidszorg Professionele zorg: De basiszorg of nullijn zorg: Voorziening ter bevordering van de gezondheid en het voorkomen van ziekte. Het komt vaker voor dat men voor mantelzorg ook een vergoeding krijgt. Door vrienden familieleden.Wanneer zelfzorg.Niet – incidenteel . De zorgvrager wordt niet in een instelling opgenomen om de zorg te krijgen die hij nodig heeft.Bieden onbetaalde ondersteuning als aanvulling op de professionele zorg.Persoonlijke betrokkenheid. vrienden.Maatschappelijk werk . mantelzorg en vrijwilligerszorg niet meer voldoen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Mantelzorg: Bij tekort schieting van zelfzorg kan men gebruik maken van mantelzorg.Wanneer jij iets voor een ander doet. .Directe zorg. mantelzorg is betrokken bij de persoon die hij helpt.Zorgverleners zijn deskundig. Deze zorg wordt gratis aangeboden en ondersteunt de zelfzorg van mensen.Er is geen sprake van wederkerigheid. kennis. buren . bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op de professionele zorg. . .Stuvia. Kenmerken van mantelzorg: .

Zorgcentra die thuiszorg bieden . Het wil zeggen dat de huisarts bepaalt wie er verwezen wordt en wie toegang krijgt tot de tweedelijnsvoorzieningen.com . .Dagbehandelingscentra voor psychiatrische patiënten en ouderen.Stuvia. Hier vervult de huisarts de zogenoemde poortwachtersfunctie.Dagverblijven voor ouderen (DVO) voor verstandelijk gehandicapten vanaf vijftien jaar. .Wooncentra voor verstandelijk gehandicapten of mensen met psychosociale problemen.Logeeropvang . Verschillende instellingen werken samen. Tweedelijnszorg: Deze zorg is specialistisch van aard. tandarts en logopedist.Dag verzorging zorgcentra .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Extramurale zorg geboden door medewerkers van woon. fysiotherapeut.Verpleeghuiszorg in het verzorgingshuis .De zogenoemde wachtafdeling in het ziekenhuis bestemd voor zorgvragers die wachten op een plaats in het verpleeghuis. Intramurale zorg: Geheel binnen de muren van een instelling verzorgd wordt spreek je over intramurale zorg.Dagbehandeling in verpleeghuizen Transmurale zorg: Specialistische zorg vanuit een instelling aan een zorgvrager thuis of in een vervangende woonomgeving wordt gegeven. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .en zorgcentra Poliklinische instellingen Zelfstandigen zoals de apotheker.Ziekenhuisverpleging in de thuissituatie . Ziekenhuis Verpleeghuis Woon en zorgcentrum Verzorgingshuis Begeleide woonvorm Instelling voor gehandicaptenzorg Instelling voor de geestelijke gezondheidszorg Semi-murale zorg: De zorgvrager krijgt zowel thuis als binnen in een instelling zorg Voorbeelden van semi-murale zorgvoorzieningen zijn: . Hij stuurt door. Voorbeelden van transmurale zorg: .Ziekenhuizen die voor de nazorg samenwerken met verpleeghuizen . opgenomen in een instelling. Bij intramurale zorg wordt de zorgvrager de dag en de nacht. verloskundige. dus 24 uur of meer. .Instelling voor thuiszorg verleent zorg aan zorgvragers die een aanleunwoning van een woonen zorgcentrum wonen .

toiletteren (ADL= Algemene dagelijkse levensverrichting) 2 Geef vier kenmerken van mantelzorg. Semi-murale: De helft in de opvang de helft thuis.murale zorg? Zorg buiten huis / thuis zorg 7 Geef drie voorbeelden van intra-murale zorg. 2de lijns zorg. vrienden of naasten Wordt niet betaald Niet incidenteel. Dat jezelf kunt verzorgen: Wassen. 6 Wat word verstaan onder extra.com . Betalend/opleiding vereist 5 In welke lijnen ken de gezondheidszorg in Nederland worden ingedeeld? Extramurale zorg Intramurale zorg Semi-murale zorg Transmurale zorg Nullijn zorg. Controle vragen: 1 Leg uit wat het begrip zelfzorg inhoudt. Zorg binnen huis Ziekenhuis Verpleeghuis 8 Leg het verschil uit tussen semi-murale en transmurale zorg. aan en uitkleden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Wat is een organisatiestructuur: Dit is de manier waarop de organisatie is opgebouwd waardoor ej weet welke functies je kunt aantreffen. Als je iemand langer dan drie maanden verzorgd Binnen de familie.Stuvia. Trans-murale: Ze brengen de zorg naar huis de behandeling. meer dan een x 3 Wat zijn twee kenmerken van vrijwilligerszorg? Onbetaald Niet vrijblijvend/ ook in weekends Je kunt je elk moment opofferen of stoppen 4 Wanneer is er spraken van professionele zorg? Als het afgesproken is om welke zorg het gaat. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Aanvullende zorg op de zelfzorg.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 1. Wat is de reden van de toename van het aantal zorgaanvragen bij de thuiszorg: De toenemende vergrijzing De ontwikkeling dat mensen langer thuis blijven wonen De langer wordende wachtlijsten als gevolg van een beperkte doorstroming in de intramurale zorg. Verpleeghuizen De betaling is een zaak tussen de zorgverzekeraar en de thuiszorginstelling. verpleging.Stuvia. Wat valt er onder basis zorg? Huishoudelijke ondersteuning Verzorging Verpleging Begeleiding bij herstel (revalidatie) Begeleiding bij invaliditeit Begeleiding bij psychosociale problemen Begeleiding bij gezinsproblemen Begeleiding bij psychogeriatrische aandoening Thuiszorg word vergoed door de zorgverzekeraar AWBZ/ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: Is een verzekering tegen bepaalde ziektekosten. Onderscheid in de thuis zorg: Basis zorg/ intensieve thuiszorg Basiszorg: Ondersteuning en verzorging van professionele kracht. De zorgvragen moet wel een eigen bijdrage inleveren. Kleinschalige projecten onder de parplu van woon en zorgcentra. dagverblijven en andere woonvormen. Hierbij gaat de enkelvoudige zorg over naar de gemeenten en uit de AWBZ.en zorgcentra. WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Sinds 2006 in werking. zodat de zorgvrager zelfstandig en onafhankelijk kan wonen en leven. Voor wie? Mensen met een lichamelijke en of verstandelijke handicap.com . Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Deze geeft recht op verschillende vormen van hulp.2 Kenmerken van de thuiszorg Begrippen: Indicatie: beoordeling welke zorg en hoeveel zorg er nodig is. Psychiatrische hulpverlening. en verzorging in verpleeghuizen en in woon. Gezinsvervangende tehuizen.

Je kunt je aanmelden bij plaatselijke of regionale instelling voor thuiszorg. De zorgvrager draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de juiste besteding van het budget.v. Voor wie is een persoonsgebonden budget? Voor mensen die langdurig aangewezen zijn op verpleging en verzorging/ of mensen die begeleiding nodig hebben vanwege hun verstandelijke beperking. En eigen financiën regelen. Intensieve thuiszorg: Start na drie uur basiszorg en is bedoel voor ernstige ziekte en terminale zorgvragers.Stuvia. Hij bepaalt zelf welke hulp hij inkoopt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Indicatie instelling: De zorgvrager kan thuiszorg zelf aanvragen zonder tussenkomst van een arts of andere hulpverlener. Dit wordt beoordeeld door een CIZ: Centraal Indicatieorgaan Zorg. Geen beperking in hoeveelheidzorg en word gegeven voor onbepaalde tijd. Hoe kan iemand een persoonsgebonden budget aanvragen? Via het zorgkantoor in de regio.p. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Vanaf 1 augustus 2000 kunnen budgethouders ook intensieve thuiszorg in budgetvorm ontvangen. Controle vragen: Voor wie is intensieve thuiszorg bedoeld? Ernstige zieken en terminale zorg vragers Welke zorg valt onder intensieve thuiszorg? Schoolartsdiensten Jeugdgezondheidszorg Bevolkingsonderzoeken Hygiënische controle diensten Voor wie is het persoonsgebonden budget bedoeld? PGB: Voor degenen die alles zelf willen doen eigen hulp willen kiezen. De zorgvragen moet wel geïndiceerd zijn voor intensieve zorg. Hij kan meteen contact opnemen met de thuiszorginstelling of het CIZ PGB: Persoonsgebonden budget Dit is sinds 1995 ingevoerd.com . de basis thuiszorg. De geïndiceerde persoon krijgt een budget i. Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig. De beoordeling heet de Indicatie.

de lichamelijke zorgverlening die de verzorgende biedt. Verantwoordelijkheid: Datgene waarop een medewerker aangesproken kan worden. Maaltijd verzorgen. Voorwaardelijk taken: taken die noodzakelijk zijn om het werk goed uit te kunnen blijven voeren. 1 Persoonlijke zorg verlenen: De persoonlijke zorg is de somatische. Je stimuleert zo zijn zelfredzaamheid. Taak: De werkzaamheden die je verricht/uitvoert. Functie verzorgende binnen de thuiszorg: hierbij heb je verschillende taken. bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Kerntaken: De werkzaamheden die de kern van het beroep zijn..3 De kerntaken van het beroep van verzorgende Begrippen: Functie: De uitoefening van het beroep. Bevoegdheden: Het recht om een beslissing te nemen die nodig is om een taak uit te voeren.com . Het bed opmaakt/verschoont. Huishoudelijke taken zijn een aanvulling op lichamelijke verzorging en begeleidende taken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 1.Stuvia. Ondersteunde begeleiding geven: Begeleidende gesprekken voeren Communicatie steunen en sturen Stimuleren van zelfredzaamheid Structuur in de dagelijkse activiteiten Goede sfeer scheppen Opvang en begeleiding van de andere gezinsleden Samenvatting DKW7 Yassira Ahaddour . Ondersteund bij: Zelfzorg Helpen bij het aan en uitkleden Wassen Toiletgang Hulp bij eten en drinken Verpleegtechnische handelingen Wondverzorging Medicijncontrole Weinig bewegen te voorkomen Preventief werken Soms ook leren om hulp middelen te gebruiken Aanvullende huishoudelijke zorg verlenen: Voor verzorgende zijn huishoudelijke taken niet de hoofdtaak.

Verantwoordelijkheid: Datgene waarop een medewerker aangesproken kan worden. de uren worden uit betaald je moet ze kunnen verantwoorden. medicijn gebruik.3 Leg uit met een voorbeeld: Functie: De uitoefening van het beroep. Verhuizing woon/zorgcentrum. Zelfzorgtekort: een tekort waardoor iemand niet voor zichzelf kan zorgen. advies en instructies. 1. Je voorkomt daarmee dat gezondheidsproblemen erger worden. advies en instructie geven: Op allerlei gebieden voorlichting geven.4 De zorgvragersgroepen in de thuiszorg Zorgvragersgroep: een groep zorg vragers die ingedeeld is naar de aard van de zorgvraag en de soort zorg die geïndiceerd is.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Ondersteuning bij ziekte. Advies kun je geven over het huishouden. nieuwe hulpmiddelen. Controlevragen 1. Bevoegdheid: Het recht om een beslissing te nemen die nodig is om een taak uit te voeren. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Adviezen zoals opvoedingsproblemen kun je alleen als je een vertrouwens band hebt. Taken uitvoeren die bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening: Taken die verbonden zijn met het beroep en de organisatie Voorwaarden die nodig zijn om kwaliteit te bieden Kwaliteitszorg bevorderen Overleg bijwonen Werkbegeleiding geven en ontvangen Samenwerken Bijscholen waardoor je deskundig wordt en blijft Uitvoeren van zorg activiteiten Taken evalueren Afstemmen Samenwerken Overleggen zijn onderdeel van het zorgproces en kosten tijd Deze uren moeten worden ingepland en gerekend Inzichtelijk met je tijd omgaan met de tijd. Functie verzorgende binnen de thuiszorg: hierbij heb je verschillende taken. bevoegdheden en verantwoordelijkheden. verlies en rouwverwerking Voorlichting.Stuvia.com .

Sociaal gebied vereenzaming. De zorgvrager heeft een tekort of beperking bij het zorgen voor zichzelf. Psychisch (verstandelijk en emotioneel) gebied depressiviteit. syndroom van Down. familie. stress. Zelfzorgtekort heeft altijd een oorzaak: dit is een beperking waardoor zorgvrager niet meer onafhankelijk is.Stuvia. Er kan een zelfzorgtekort ontstaan: Bij de persoonlijke verzorging Bij eten en drinken Bij de uitscheiding Bij de mobiliteit Bij medicatie-inname Bij het functioneren als ouder Bij financiële situatie Bij zorg voor de leefomgeving Bij de zorg voor het huishouden Bij het onderhouden van contacten buren. Het tekort of de beperking kan liggen op: Lichamelijk gebied: blindheid. verstandelijke handicap. Hoeveelheid zorg die je geeft is afhankelijk van: Oorzaak van het zelfzorgtekort Wensen van de zorgvrager Afspraken in het zorgplan Zorgvrager te stimuleren tot zelfzorg: Rekening houden met de grenzen en mogelijkheden van de zorgvrager Rekening houden met wensen en gewoonten van de zorgvrager Rekening houden privacy van de zorgvrager Samen werken met de zorgvragen en eventuele mantelzorg Duidelijke afspraken Ondersteun de eerste poging toon begrip meteen lukt Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . slechthorendheid of doofheid.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Zelfzorgtekorten Zelfzorgtekort: Elke zorgvragersgroep is sprake van een zelfzorgtekort. vrienden De zorgvragers krijgen professionele ondersteuning bij al hun zelfzorg tekorten als mantel zorg en vrijwilligerszorg niet meer voldoende is. beperkt bewegingsmogelijkheden.com . verwaarlozing. contactstoornissen.

waaronder psychogeriatrische zorgvrager: Oudere zorgvragers met problemen of gedragsstoornissen op geestelijk gebied. Deze groep wordt steeds groter de wachtlijsten van verpleeghuizen toenemen. *Minder contact met de buitenwereld. Chronische reumatische aandoeningen. geen kruiswoordpuzzels meer oplossen. Zware dingen meer kunnen tillen . *Gehoor en gezichtsvermogen gaat achteruit. Geen zware dingen meer kunnen tillen. Beperkingen zoals niet kunnen bukken. Reuma is een aandoen waardoor de zorgvrager zich steeds moeilijker kan (voort) bewegen. De zorgvrager kan de ondersteunde begeleiding van de verzorgende hard nodig hebben. Zolang de dementerende zorgvrager geen gevaar is voor zichzelf en omgeving blijft hij thuis wonen.com . Sommige ouderen van deze groep krijgen ondersteuning of opvang. Hebben effect op het welbevinden van de zorgvrager. Als de dementie zich ontwikkelt kan de zorgvrager steeds minder voor zichzelf zorgen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Zorgvragersgroepen: Oudere zorgvragers met beperkte zelfzorgmogelijkheden. Mogelijkheden nemen af en de verzorging. bukken angst om te vallen. Somatische chronische zieke zorgvragers: Groep zorgvragers met chronische ziekte of aandoening op lichamelijk gebied. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Groep ten gevolge van het ouder worden vermindering van lichamelijke mogelijkheden. Geriatrische zorgvragers bied je in elk geval begeleidende ondersteuning. Thuiszorg biedt dan ondersteuning. Geldt ook voor zorgvragers met Multiples sclerose. niet meer genieten van muziek luisteren. *De zorgvrager kan bepaalde hobby`s niet meer doen: niet meer lezen . angst om te vallen. angst om te vallen. Geriatrische zorgvragers. De psychogeriatrische zorgvragers zijn de zorgvragers die dement worden. *Lichamelijke beperkingen hebben vaak effect op psychische en sociale functioneren. Hierbij kun je denken aan depressieve zorgvragers zorgvragers die een verliessituaties zoals de dood van de levenspartner niet kunnen verwerken of zorgvragers die niet verder wil leven. *Door beperking in bewegingsmogelijkheden kan de zorgvrager niet meer autorijden. De ziekte van de zorgvrager wordt steeds afhankelijker van zorgverleners. De mogelijkheden tot zelfzorg nemen af. Geen ware dingen meer kunnen tillen niet kunnen bukken.Stuvia. Bij chronische ziekte speelt psychosociale problematiek vaak een rol.

Zorgvragers met een psychiatrische problematiek Deze groep heeft problemen geestelijk en emotioneel of met gedragsproblemen.4 Wat kun je in het algemeen over de zelfzorg van elke zorgvrager stellen? Er is sprake van een zelfzorgtekort. Gezinnen met een psychosociale problematiek: De verzorgende wordt in gezinnen met een psychosociale problematiek geplaats omdat er naast de problematiek ook een stuk lichaamsverzorging moet gegeven worden. Revaliderende zorgvragers: Zorg te verlenen aan zorgvragers die ontslagen zijn uit het revalidatiecentrum verder moeten revalideren in de thuissituatie. drank misbruik of financiële problemen. Er kan sprake zijn van verwaarlozing van het huishouden of verwaarlozing van een van de kinderen mishandeling. De verzorgende alleen ondersteunen bij persoonlijke verzorging. Een tekort of beperking bij het zorgen voor zichzelf Op grond van welke twee criteria worden de zorgvragers in de thuiszorg ingedeeld in de zo te noemen zorgvragersgroepen? Naar de aard van de zorgvraag en de soort Wat betekent het als iemand een zelfzorgtekort heeft? Dit is een tekort waardoor iemand niet instaat is om voor zichzelf te zorgen. Zij wonen met drie of vier zorgvragers samen. Vanwege de lichamelijke handicaps. Ze krijgen een mentor toegewezen die aantal keren etmaal of per week langs komt. Vaak bestaat de zorgverlening uit de persoonlijke verzorging van de zorgvrager en een stuk begeleiding. Zij vormen geen gevaar voor zichzelf en de omgeving. Taak van de thuiszorg hierin? Bieden van structuur in het dagelijks leven. Deze hebben een woonvorm buiten de intramurale zorgverlening. Helpen bij dagelijkse activiteiten waardoor de zorgvrager min of meer mindere mate een normaal leven kan leiden. slikken soms medicijnen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Zorgvragers met een lichamelijke en verstandelijke handicap. ontspanning. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .com . De verzorgende krijgt steeds te maken met lichamelijke/verstandelijke handicap. Het kan zijn dat een of beide ouders de opvoeding en de zorg niet aankunnen. Ook krijgen zij een stukje individuele begeleiding bij geldzaken . krijgen begeleiding. Er kan ook sprake zijn van mishandeling van de partner. Ze wonen nu zelfstandig thuis. werk. De mentor begeleidt hun wonen en samenleven. Controlevragen 1. Vaak gaat het om zorgvragers met een psychiatrisch verleden.Stuvia.

huishoudelijke vaardigheden .sociale vaardigheden .beleving Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .verstandelijke vermogen 2. Motivatietekort: Er is tekort aan motivatie om een vaardigheid uit te voeren als gevolg van problemen. . syndroom van Down. contactstoornissen. .lichamelijke conditie. verstandelijk handicap.gezondheidstoestand . verwaarlozing. beperkte bewegingsmogelijkheden. slechthorend.tempo . Sociaal gebied: vereenzaming.com . Psychische gebied/verstandelijke/emotioneel: depressiviteit.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Op welke drie gebieden kunnen zelfzorgtekorten voorkomen? Lichamelijk gebied: Blindheid.levensfase .5 1. Controlevragen 1. doofheid. stress.geestelijke en emotionele conditie . Vaardigheidstekort: Het uitvoeren van de gehele vaardigheid is nog niet mogelijk Kennistekort: Er is onvoldoende kennis over hoe de vaardigheid uitgevoerd kan worden: er is uitleg nodig. Noem vier zorgvragersgroepen waar de verzorgende zorg aan verleent? Revaliderende zorgvragers Somatisch chronisch zieke zorgvragers Oudere zorgvragers met beperkte zelfzorgmogelijkheden Zorgvragers met een psychiatrische problematiek Zelfzorgmogelijkheden: De mogelijkheden die de zorgvrager heeft om voor zichzelf te zorgen Zelfredzaamheid: Het vermogen van een persoon om voor zichzelf te zorgen zonder de hulp van anderen.Stuvia. Over welke punten verzamelt de verzorgende informatie uit het zorgdossier om te weten welke mogelijkheden voor zelfzorg een zorgvrager heeft? . Noem vier factoren die van invloed zijn op het stimuleren van de zelfredzaamheid van zorgvragers.

Zorgvisie: Visie of kijk op zorg: het zijn de opvattingen over wat je met elkaar onder goede zorg verstaat en waaraan je met elkaar wil werken. een raamwerk Doelstelling: De doelstelling die voortkomt uit de zorgvisie van de instelling waarin je aangeeft wat je met de zorg wilt bereiken. Neem samen de vaardigheid door. Richtlijnen vanuit de thuiszorg: . Deel hem op in kleine stukjes als het voor de zorgvrager een grote vaardigheid is. 2 Zorgverlener binnen de kaders Begrippenlijst: Kaders: Geheel van richtlijnen die een begrenzing aangeven.Regels van de eigen instelling . Zorgafspraken: Afspraken over de zorgverlening aan een zorgvrager die afgeleid zijn van de indicatiestelling en in het zorgdossier staan opgeschreven.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3. 2. Benoem steeds per deel van de vaardigheid wat jij denkt dat de zorgvrager zelfstandig kan. Als de zorgvrager klaar is. Wat zijn naar jouw mening de twee belangrijkste stappen die de verzorgende zet bij het stimuleren van de zelfredzaamheid wanner de zorgvrager niet gemotiveerd is? 1. Motivatietekort: Er is tekort aan motivatie om een vaardigheid uit te voeren als gevolg van problemen. vraag je hoe de zorgvrager het ervaart om deze vaardigheid te kunnen.Zorgvisie van een instelling . een vaardigheidstkort en een motivatietekort? Vaardigheidstekort: Het uitvoeren van de gehele vaardigheid is nog niet mogelijk Kennistekort: Er is onvoldoende kennis over hoe de vaardigheid uitgevoerd kan worden: er is uitleg nodig.Zorgafspraken in het zorgdossier van de zorgvrager Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .Leg uit wat een kennistekort is.Stuvia. 4.com .Doelstelling .

vaardigheden en beroepshouding. Zo blijven mensen zelfstandig.com . omdat het een doel is van de zorg die ik u geef: Zelf doen wat u zelf kan Ik neem alleen zorg over die u zelf niet kan> Begrippenlijst: Bekwaamheid: De eigen kwaliteiten en zorgervaringen. Thuiszorg Hulp bieden zodat de zorgvragers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen Bv: Ik leer u dit weer zelf doen. kennis en beroepshouding toepassen in verschillende zorgsituaties en waarbij je de dilemma`s die je tegenkomt kunt oplossen. Beroepsprofiel: Beschrijving van de kern van een beroep. Beroepsgeheim: De plicht tot geheimhouding van wat de zorgverlener bij de uitoefening van haar beroep hoort en ziet.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Doelstelling: BV: Organisatie Instelling verstandelijk gehandicapten Doestelling Bewoners kunnen wonen in een veilige omgeving visie Verstandelijk gehandicapten doen op hun eigen manier zoveel mogelijk mee in de maatschappij Zorg op maat geven hulp geven die de klant nodig heeft. Deskundig: Handelen vanuit vakkennis. die tot de uitdrukking komen in de uitvoering van het werk van de verzorgende. Beroepscode: Een leidraad om in de praktijk respectvol te kunnen handelen. niet te veel en niet te weinig.Stuvia. Competent: De juiste persoonlijke vaardigheden. Voorbehouden handeling voor de verzorgende: Een handeling die aan die ene verzorgend die daarvoor scholing heeft gekregen is voorbehouden om onder gestelde voorwaarden uit te voeren. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Voorbehouden handeling: Handeling die een zodanig risico met zich meebrengt dat alleen de in de Wet BIG genoemde beroepsbeoefenaren de handeling mogen uitvoeren.

De verzorgende in relatie tot de zorgvrager .De uitgangpunten voor de beroepsuitoefening . Alles wat haar is toevertrouwd of haar ter kennis is gekomen geheim houden. Controlevragen 2. Wat wordt verstaan onder de meldingsplicht? Als de zorgvrager in een situaties zit die levensbedreigend is moet je dit bespreken met je leidinggevende. Dat kan de arts zijn. De verzorgende in relatie tot de zorgvrager. In welke vier onderdelen in de `Beroepscode voor de verzorging `Onderverdeeld? 1. 2. Uitgangspunten voor de beroepsuitoefening. De verzorgende in relatie tot collega`s en anderen.com . Wat betekent de geheimhoudingsplicht voor de verzorgende? De plicht tot geheimhouding van wat de zorgverlener bij de uitoefening van haar beroep hoort en ziet. Indien je deze opzettelijk schendt kan hij/zij strafrechtelijk of tuchtrechtelijk vervolgd worden. Leg het verband uit tussen de opleiding Verzorgende en de kwalificatiestructuur.2 Wat staat beschreven in het `Beroepsprofiel voor helpende en verzorgenden? Beschrijving van de kern van een beroep. De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wet GBO) Een behandelovereenkomst is de afspraak tot zorgverlening tussen zorgvrager en zorgverlener.De verzorgende in relatie tot de samenleving De Wet op de Beroepen in de Individuele gezondheidszorg wet (BIG) In de Wet BIG is Geregeld welke Handeling een beroepsoefenaar in de zorg op grond van zijn opleiding mag doen en welke niet. De verzorgende in relatie tot de samenleving. verpleegkundige of verzorgende. maar ook de fysiotherapeut. De zorgverlener mag pas gaan behandelen als de zorgvrager daar toestemming voor heeft gegeven. 4. De zorgvrager heeft dus recht op informatie.Stuvia. Het geeft de kern en kenmerken van een beroep weer. 3.De verzorgende in relatie tot collega`s en anderen . Het is verdeeld in verschillende deelkwalificaties Wanneer je je diploma hebt gehaald ben je deskundig om de beroepshandelingen uit het beroepsprofiel uit te voeren. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Beroepscode: . Voorbehouden handelingen Deze wet beschermt tegelijkertijd de zogenoemde voorbehouden handelingen.

gezondheid en het welzijn van de werkers in werksituaties.Recht op informatie .Arbo-beleid voor de bouw Leg uit hoe het zit met het dragen van de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Arbobeleid.3 Op welke drie aspecten in de Arbo-wet gericht? . Primair: Als eerste Arbo-dienst: Dienst die werkgevers en werknemers ondersteunt bij de opzet en uitvoering van een verantwoord Arbobeleid. Arbo-Beleid voor de zorg: Het beleid voor omstandigheden in de zorg. .Te werken volgens de regels van de organisatie. . gezondheid en welzijn vanuit de organisatie gegeven wordt. Van welke dienst maakt een organisatie gebruik om tot een goed Arbo-beleid te komen? ARBO-DIENST Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Arbo-wet: Arbeidsomstandighedenwet.Toestemming geven Begrippenlijst: Arbeidsomstandigheden: Alle situaties in het werk en de werkomgeving die van invloed zijn op de veiligheid.Arbo-beleid voor de zorg .Stuvia. Als werknemer heb je de plicht om: . . Zien of je goed behandeld word volgens de CAO.Deel te nemen aan de voorlichting over veiligheid. .Onveilige situaties te melden bij je leidinggevende.Je te houden aan de milieuwetgeving Controlevragen 2. Noem drie rechten van de zorgvrager die worden genoemd in de Geneeskundige behandelingsovereenkomst. .Je werk verantwoord uit te voeren: Je moet onveilige situaties vermijden en anderen niet in gevaar brengen.De werkgever .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Wat is in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg geregeld over een voorbehouden handeling? Is een handeling die een zodanig risico met zich meebrengt dat alleen de in de wet genoemde beroepsbeoefenaren de handelingen mogen uitvoeren.com .

Systematisch . . Wat betekent de zorgverlening is een cyclisch proces? Samenhangend geheel Noem de vier kernbegrippen van methodisch werken binnen het zorgproces. de uitkomst aan het eind. Beschermt de werknemer. Wat levert methodisch werken op? . Plannen van de zorg Begrippenlijst: Standaardformulier: Voorgedrukt invulformulier met voor iedereen dezelfde vragen. Continuïteit: Een zekere voortgang.com . Methodisch werken: Werken volgens een vast en doordacht plan om een van te voren vastgesteld doel te bereiken.Doel gericht . .Procesmatig Anamnesegesprek: Gesprek aan het begin van de zorgverlening met als doel het verzamelen van gegeven om de zorgvrager zo optimaal te verzorgen.Bewust. Proces: Een opeenvolging van activiteiten waarbij er een samenhang tussen de verschillend activiteiten is.3 Leg in eigen woorden uit wat in de zorgverlening methodisch werken betekent? Werken volgens een doordacht plan om van te voren een vastgesteld doel te bereiken.Stuvia.De ontwikkeling van het beroep Het zes stappen als volgt noemen: Gegevens verzamelen Zorgproblemen vaststellen Zorgdoelen bepalen Zorgactiviteiten plannen Zorgactiviteiten uitvoeren Zorg evalueren Controlevragen 1. Bevorderd de werk omstandigheden. Cyclisch: Een samenhangend geheel dat van begin tot einde doorlopen.De verzorgende en voor de zorgvrager .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Geef twee voordelen van de invoering van de Arbo-Wet. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .

Zorgactiviteiten: Zorghandeling Evalueren: Terugkijken en aangeven wat er goed en wat er minder goed aan was. concreet Attainable: haalbaar Verantwoordelijkheid van de verzorgende: Ze checkt of het zorgdoel voldoet aan de RUMBA-EISEN. . Gezondheidsprobleem 2. Zorgprobleem: Een probleem van de zorgvrager op het gebied van zijn zelfzorg als gevolg van een gezondheidsverstoring. tussentijds of aan het eind van het zorgcontact RUMBA-Eisen: Relevanop t: Ter zake doend Understandeable: in begrijpelijke taal geschreven Measurable: meetbaar Behavioral: waarneembaar gedrag. Bestaand probleem 3.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Permanent: Constant. Uit welke zes stappen bestaat het zorgproces? 1) Gegevens verzamelen 2) Zorgproblemen vaststellen 3) Zorg doelen bepalen 4) Zorgactiviteiten plannen 5) Zorg evalueren Noem drie punten die de verzorgende in de gaten houdt als zij een zorgprobleem onder woorden brengt. Zorgdoel: Is de gewenste situatie of het gewenste gedrag van de zorgvrager waar je naartoe werkt met daarbij een tussentijdse planning. Evaluatiegesprek: Gesprek waarin het zorgproces geëvalueerd wordt.Product van de zorgverlening Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .De taal van het zorgdoel moet duidelijk zijn.com . D Wat zijn vier belangrijke aandachtspunten bij het formuleren van de zorgdoelen? . voortdurend. Zelfzorgtekort: Het tekort om zelfstandig zonderen hulp van anderen voor jezelf te zorgen. Op welke drie aspecten valt de zorgverlening te evalueren? . Potentieel: Wat in aanleg aanwezig is.Het moet direct samenhangen met het zorgprobleem .In het zorgdoel staat beschreven langs welke weg het zorgdoel bereikt moeten worden. de omschrijving eenduidig zodat iedereen er hetzelfde onder verstaat.Stuvia. Actueel: Van dit moment. 1.

Informatie van de huisarts . Gegevens uit het zorgdossier: . Elke stap is bewust gekozen en leidt naar een doel.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal - Proces van de zorgverlening Structuur van de zorgverlening Leg uit hoe me bij de laatste stap van de cyclus van het zorgproces weer bij de eerste stap van de cyclus terechtkomt als de zorgverlening doorgaat. Het is een samenhangend geheel.Medische achtergrond .Indicatiestelling .Checklist werkmaterialen .Persoonsgegevens . Zorgplan: Is het plan waarin alle activiteiten van het zorgproces rond een zorgvrager zijn opgeschreven. De uitkomsten van de laatste activiteit in de cyclus.Zorgplan .Relevantie medische gegeven . Gebruiken van zorgdossier en zorgplan Begrippenlijst: Zorgdossier: Verzamelmap van de zorgvrager met al zijn gegevens die van belang zijn om goede zorg te kunnen geven.Levensgeschiedenis .Samenvatting van rapportages *Elk onderdeel staat vermeld in het standaardformulier Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Daarin komt de methodiek maar voren.Zorgovereenkomst . worden gebruikt bij het begin van een nieuwe ronde. Het zorgdossier bevat alle gegevens over een bepaalde zorgvrager die van belang zijn om zorg te bieden.com . wat inhoudt dat mensen. Zorgdossier: Het zorgdossier bevat alle gegevens over een bepaalde zorgvrager die van belang zijn om zorg te bieden.Stuvia.Familiegegevens en contactpersonen . Coördineren: Structureren en organiseren. tijd en middelen op elkaar worden afgestemd.

Het geeft een overzicht van de zorgproblemen. bestaande uit feiten.Checklist werkmaterialen . doelgericht en systematisch waarnemen om informatie over het gedrag en de situatie van de zorgvrager te verzamelen en vast te leggen. Observeren en signaleren Begrippenlijst: Waarnemen: Opmerken door te zien.De afstemming van het zorgaanbod op de vraag van de individuele zorgvrager .3 Wat wordt veelal verstaan onder een zorgdossier? Het zorgdossier bevat alle gegevens over een bepaalde zorgvrager die van belang zijn om zorg te bieden. Observeren: Bewust.Familiegegevens en contactpersonen .Zorgplan .De planning van de zorg . Wat is het doel van het zorgplan? Een zorgplan heeft meerdere doelen: . te proeven of te voelen via de huid. Systematiek: Methodiek.Indicatiestelling .Zorgovereenkomst .Medische achtergrond . omdat je te zeer van je eigen zelfbeeld uitgaat.De evaluatie van de zorg.Persoonsgegevens .Relevantie medische gegeven .Levensgeschiedenis .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Controlevragen 3. Objectief: Feitelijk. Selectieve waarneming: De keuzes die de waarnemer bewust of onbewust bij het waarnemen. zorgdoelen. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . mening of gedachte. te ruiken te hoeren .Stuvia.com . Welke gegevens vind je doorgaans in het zorgdossier? . Observatie: Een waarneming. Subjectief: Persoonlijk ingekleurd door gevoel. gevoelens en eigenschappen toeschrijven aan de ander. de zorgactiviteiten en de evaluaties rond de individuele zorgvrager. Interpreteren: Uitleg of betekenis geven aan wat je hebt waargenomen Projectie: Je eigen gedachten. de planning.Samenvatting van rapportages Wat wordt beschreven in het zorgplan? Het zorgplan legt alle activiteiten van het zorgproces rond een zorgvrager vast.Informatie van de huisarts .

1 Geef een omschrijving van de begrippen waarnemen en observeren.Stuvia. maar wel methodisch is van aard. bestaande uit feiten. doelgericht en systematisch waarnemen om informatie over het gedrag en de situatie van de zorgvrager te verzamelen en vast te leggen. Vb2: Ik vind Sofie haar trui maar niks.2 Hulpmiddelen gebruiken bij observeren Begrippenlijst: Gestandaardiseerde observatielijst : Voorgedrukte lijsten over een bepaald aspect met betrekking tot de gezondheid of het gedrag van de zorgvrager waarmee over een vaste periode systematisch gegevens verzameld worden. Objectief: Feitelijk.Je staat nooit neutraal tegenover een ander. . maar nee niet getreurd mevrouw haar dochter wilde perse door haar moeder gewassen worden. ben je eerder geneigd vooral het positieve in hem te zien.com . gedachten.Als je de zorgvrager sympathiek vindt.Je laat je in je waarneming leiden door je eigen mening. te proeven of te voelen via de huid. 4. Ik vroeg mevrouw of dit werkelijk zo was. Noem vier valkuilen die bij het observeren een rol kunnen spelen. . te ruiken te hoeren . Ik dacht dat mevrouw vandaag zelf haar dochter waste om dat zij mij niet goed genoeg vind. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . idealen en visies. Geef een voorbeeld van een interpretatie uit de praktijk van het werk. Je sluit je af voor minderen positieven eigenschappen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Controlevragen 4. mening of gedachtes.Als de zorgvrager je niet mag. Vb1: Voor het tentamen hebben we veel stof te leren. Vb1: Ik ben 23 jaar/ Vb2: 9 en 23 april heb ik tentamen. Observeren: Bewust. Waarnemen: Opmerken door te zien. is het moeilijker om positieve eigenschappen te zien. Leg het verschil uit tussen een objectieve en een subjectieve waarnemen en geef twee voorbeelden. . Observatie opdracht: Een beschrijvende observatie die niet gestandaardiseerd. . Subject: Persoonlijk ingekleurd door gevoel.

. b. Veranderingen in gezondheid en zorgsituatie vast te stellen. Wat houdt signaleren voor de verzorgende in? Dat je veranderingen opmerkt.3 1 a. Controle vragen 4.3 Veranderingen signaleren Signaleren: Een bijzonderheid of verandering opmerken. Nadeel: Het kan zijn dat je belangrijke aspecten bij de observatie vergeet. Wat zie jij als voordeel en wat als nadeel van een vrije observatie? Voordeel: je mag zelf je observatiepunt kiezen.Onvoldoende ruimte voor bijzonderheden te noteren. . Gestandaardiseerd: Het staat al voor je voorgeschreven. Wat versta je onder signaleren? Een bijzonderheid of verandering opmerken.Het combineren van verschillende observatielijsten is niet altijd eenvoudig Waarin onderscheidt een observatieopdracht zich van een gestandaardiseerde observatie? Observatieopdracht : Specifiek/methodisch is van aard. waardoor dat wordt nagelaten.De registratie van de gegevens maakt vaak in één oogopslag een interpretatie mogelijk. zorger vrager past niet in het standaard. signaleren op het 5gebied van lichamelijk. 3 Noem twee oorzaken die de zorgbehoefte van de zorgvrager veranderen. 2 Wat is het doel van signalerende taak van de verzorgende? Toenemen van problemen voorkomen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Controlevragen 4. psychisch en sociaal functioneren.Registeren van gegevens kost relatief weinig tijd. 4.com .2 Wat is een gestandaardiseerde observatielijst? Voorgedrukte lijsten over een bepaald aspect met betrekking tot de gezondheid of het gedrag van de Zorgvrager waarmee over een vaste periode systematisch gegevens verzameld worden. . . Op het juist moment de juiste zorg te bieden aan de zorgvrager. Nadelen: .Het stuurt je denken in bepaalde richtingen.Je kan het snel en eenvoudig invullen. Gezondheidstoestand De zorgsituatie van de zorgvrager Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .Specifieke gegevens voor mensen met een aandoening of situatie er niet in kwijt.Stuvia.en nadelen zitten er voor jou aan gestandaardiseerde lijsten? Voordelen: .Het werkt inzichtelijker. . Welke voor. .

com . Verandering in de zorgbehoefte Verandering in de zorgsituatie 5 Noem drie kwaliteiten waarover de verzorgende moet beschikken om goed te kunnen observeren. B = Behavioral. dus in begrijpelijke taal geschreven. U = Understandable. M = Measurable: dat is meetbaar. dus om begrijpelijk. dat betekent: concreet waarneembaar gedrag. R = Relevant.Stuvia. Formuleringsvoorwaarden:      Onderwerp – degene die het doel moet bereiken dus de zorgvrager Werkwoord – wat er gedaan moet worden Criteria – Hoe waarmee. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . A = Attainable: dat betekend haalbaar. En zorgplan opstellen Formuleringscriteria: eisen waaraan de formulering moet voldoen. dus het moet terzake zijn. hoe vaak? Criteria met betrekking tot de inhoud van een zorgdoel: 1 Zorgdoelen zijn geformuleerd op basis van de zorgproblemen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 4 Benoem de stappen van het proces van de juiste manier van signaleren. Kennis hebben van het ziektebeeld Leest rapportages goed en houdt ze goed bij De verzorgende weet welke observatie zij uitvoert. dat betekend begrijpelijk. daarmee dus toetsbaar. hoe goed? Tijd – wanneer. onder welke omstandigheden. 2 De zorgdoelen sluiten aan bij de wensen en de mogelijkheden van de zorgvrager 3 De zorgdoelen voldoen aan de RUMBA – eisen.

com . Juist/onjuist In het zorgplan schrijft de verzorgende alleen het eindresultaat waar naartoe gewerkt moet worden. Een activiteit met opbouw: Leren omgaan met hulpmiddelen kan misschien wel weken of maanden duren. psychische en sociale zelfzorgtekorten van de zorgvrager aan de orde komen. 1 Nadeel: Geef een voorbeeld van eenmalige activiteiten. Juist/onjuist De relatie tussen zorgprobleem en zorgactie moet duidelijk zijn.Stuvia.2 Wat is een standaardzorgplan? Is een algemeen plan waarin lichamelijke psychische en sociale zelfzorgterkort aan de orde komen. Een voorwaardelijke activiteit: gedragsobservatie in verband met emotionele problemen. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Ook een zorgprobleem van de partner van de zorgvrager neemt de verzorgende in het zorgplan. Controlevragen 5. Eenmalige activiteit: Bezoek aan de zorgwinkel activiteit met een opbouw. een activiteit met opbouw en voorwaardelijk activiteit. Juist/onjuist Begrippenlijst: Standaardzorgplan: Algemeen plan. Noem een voordeel en een nadeel van standaardzorgplannen. 1 Voordeel: Je hebt al voorgeschreven. in de zin van redelijk haalbaar. Voorwaardelijke activiteit: Activiteit die je eerst moet ondernemen om te kunnen beginnen aan een volgende activiteit. Eenmalige activiteit: Activiteiten die maar één keer nodig is.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Controlevragen 5. waarin lichamelijk . Activiteiten met opbouw: Activiteit die systematisch in stappen opgebouwd wordt.1 1 Wat zijn de formuleringscriteria voor het onder woorden brengen van een zorgdoel? 2 Geef aan of de bewering juist of onjuist is. Juist/onjuist De R van de RUMBA-eisen staat voor redelijkheid. Juist/onjuist Een zorgdoel beschrijft de gewenste situatie voor de verzorgende.

Controlevragen 6. Geef vijf aandachtspunten bij het maken van een werkplan. 5. 3. Wie zijn betrokken bij het opstellen van het zorgplan en wat houdt het in? Naasten van de verzorgende. Oog voor de levensstijl. Wilsonbekwaam: Niet in staat zijn om je eigen belangen te behartigen. Waar krijg je inzicht in als je een werkplan maakt? Het doel dat je wilt bereiken.Stuvia. Wat is het primaire doel van het maken van een werkplan? Om het plannen van zorgactiviteiten goed te laten verlopen. Houd rekening met het dagritme van de zorg vrager Wissel inspanning en ontspanning voor de zorgvrager Houd rekening met vaardigheidstekort Wissel lichte en zwaardere werkzaamheden voor de verzorgende Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Wat betekent het voor het vaststellen van het zorgplan wanneer je te maken hebt met een wilsonbekwame zorgvrager? Niet in staat is op redelijke wijze zijn belangen te behartigen. Zij kunnen meedenken en kan rekening gehouden worden met wens en gewoontes.com . Waar vindt het vaststellen van het zorgplan plaats? Multidisciplinair zorgoverleg. Wat betekent het als een zorgvrager handel onbekwaam is? Als iemand niet in staat is om zijn financiële zaken te regelen Begrippenlijst: Schematisch planning van de zorgactiviteiten één zorgsituatie voor een bepaalde periode.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Begrippenlijst: Multidisciplinair zorgvragersoverleg: Overleg waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn om het zorgplan van individuele zorgvragers te bespreken. Schematische planning van de zorgactiviteiten in een zorgsituatie voor een bepaalde periode.1 Wat is een werkplan? Geef twee reden waarom het maken van een werkplan belangrijk is. 4. 2. 1. Handelingsonbekwaam: Niet in staat om je eigen financiële situatie te behartigen. Wie zijn betrokken bij het vaststellen van het zorgplan? Dit gebeurd in het team tijdens het zorgvrager overleg.

Schat in hoeveel tijd de zorgactiviteit in beslag gaan nemen. Haal uit het zorgplan alle zorgactiviteiten die bij een zorgvrager gedaan moet worden. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Wat is het doel van rapporteren? Doel is dat iedereen te maken heeft met de zorgvrager op de hoogte is van alle gegevens die belangrijk zijn voor de zorgverlening. Aangeven hoe vaak de zorgactiviteit moeten plaatsvinden binnen de geïndiceerde tijd. Selecteren: Een keuze maken uit gegevens die je belangrijk vindt.Stuvia. 1. Stel prioriteiten. die je verzameld hebt uit subjectieve en objectieve observaties. Begrippenlijst: Overdracht: Overdragen van de zorgactiviteiten waardoor collega`s weten welke werkzaamheden wel en welke niet zijn uitgevoerd. Geef aan wie bij de zorg activiteiten betrokken zijn en wie wat doet. Controlevrage 6. bv: Psychiatrische aandoening: Rekening met motivatie tekort houden. Waarom is het van belang om het werkplan met de zorgvrager en naasten door te nemen. 4.2: Volgens welke stappen stel je methodisch een werkplan op? 1. bv: Chronische ziekte: Vaardigheidstekort Begrippenlijst: Tijdsplanning: Schematisch overzicht van de indeling van de tijd. 3.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Noem twee punten die specifiek zijn voor bepaalde zorgvragersgroepen.1 Wat is rapporteren? Het systematisch vastleggen of overdragen van gegevens. 6. Prioriteiten stellen: Kiezen wat het belangrijkste is om mee te beginnen.com . Controlevragen 7. Maak een tijdsindeling voor alle zorgactiviteiten. 2. Om alle informatie zo correct mogelijk te noteren. Rapportage: De belangrijke observatiegegevens die verzameld zijn om door te geven. die je verzameld hebt uit subjectieve en objectieve observaties. Stel het werkplan op en stel vast met de zorgvrager. 7. 2. 7 Rapporteren Begrippenlijst: Systematisch vastleggen of overdragen van gegevens. 5.

Nadeel: De ander kan niet alles onthouden wat er verteld is.com . Je kunt niet nalezen. Wat voor soort gegevens meld je in een rapportage? Selectie uit gegevens die je verzameld hebt. omdat het is vastgesteld. Urgente zaken die om een snelle reactie vragen. Ongeplande situaties waarin je mondelinge rapportage zijn: Levensbedreigende situaties waarin acuut handelen noodzakelijk is. Je maakte en onderscheid in soort gegevens. SOAP: S = Subjectieve gegevens O = Objectieve gegevens A = Analyse van de problemen P = Probleemoplossing Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . 1. Beschermde gegevens: Gegevens waarvoor de zorgvrager toestemming geeft aan wie ze doorgegeven mogen worden. zodat je weet waarover je het hebt. Welke twee voordelen en welke twee nadelen zijn er aan het mondeling rapporteren. Je moet daarvoor goed geïnformeerd zijn. 4. Vertel je verhaal zo volledig mogelijk. Je kunt dan mogelijke vragen beantwoorden. Bedenk van te voren wat je gaat vertellen in welke volgorde. 2. Mondeling of schriftelijk. 2. Noem vier richtlijnen voor een mondelinge rapportage.2 Wanneer maakt de verzorgende gebruik van een mondelinge rapportage? Meestal is het een aanvulling op het schriftelijke. Breng in je verhaal een logische opbouw. 1. 2.Stuvia. Voordeel: Je kunt meer informatie kwijt. Je kunt direct een reactie geven op vragen. Zet punten op papier. Controleer regelmatig of ander jouw verhaal begrijpt. 3. Controlevragen 7.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Wat draag een goede rapportage bij aan de kwaliteit van de zorgverlening? Op deze manier worden een aantal fasen van het methodisch handelen inzichtelijk. 1. Geeft zoveel mogelijk feiten weer en maak duidelijk wat jouw interpretatie.

1. Begrippenlijst: W. 1. Wat je opschrijft moet duidelijk zijn en geen vragen oproepen. Wet die gaat over verzamelen van persoonsgegevens. Het speelt een rol bij het de evaluatie van het zorgproces. 3.com . THT: Ten minste houdbaar tot. Controlevragen 7. TGT: Ten minste gebruiken tot kan niet meer. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . 2. Mededeling te ontvangen dat de gegevens zijn opgeschreven en mag weten welke gegevens dit zijn. Je rapporteert zaken die relevant zijn voor de zorgverlening. Nadeel: Opschrijven kost meer tijd dan vertellen 2. Vlees is na drie maanden niet meer goed in de diepvries. Voordeel: je kunt rustig nadenken over wat je wilt opschrijven.4 Wat regelt de wet voor de persoonsregistratie? Wet die gaat over verzamelen van persoonsgegevens. Geregistreerde heeft het recht op mededelingen over het doorgeven van de gegevens aan derden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Controlevragen 7. Om een correctie of een aanvulling op de gegevens te verlangen. 2. Noem drie rechten waar degene waarover geregistreerd word recht op heeft volgens de W. dit gaat om niet bedorven producten je kunt ze nog minstens een jaar eten.Stuvia. 1. je kunt het niet verduidelijken. Wat zijn twee valkuilen bij het mondeling en schriftelijk rapporteren? Noem twee voordelen en twee nadelen van schriftelijk rapporteren.R.P. De kwaliteit verminderd wel.R.P.3 Waar staan de letters SOAP voor? S = Subjectieve gegevens O = Objectieve gegevens A = Analyse van de problemen P = Probleemoplossing Wat wordt voor de zorg als sterke kant gezien van de SOAP-methode? Volledig mogelijk beeld geven over de situatie van de zorgvrager. Wet op de persoonsregistratie.

Advies: Informatie die je geeft aan. ervaring of vaardigheden ontbreken. Wat betekent coördinatie van de zorg? Coördinatie van de zorg: Afstemming van mensen en middelen in de zorgverlening. Integrerende verzorging en verpleging: De door één persoon gecoördineerde totale zorgverlening aan een zorgvrager. Wat biedt een goede coördinatie naast overzicht en structuur nog meer.V. E.2 Welke vormen van overleg gaan over de inhoudt van de zorgverlening? Werkoverleg Welke vormen van overleg gaan over organisatie van de zorgverlening? Teamoverleg A wanneer vraag je consult? Als je inhoudelijke kennis. Toewijzing zorgvragers Zet op een rij met wie een zorgvrager te maken kan hebben als hij zorg krijgt. Continuïteit in de zorgverlening logisch en ononderbroken laten doorgaan.Stuvia.V. Continuïteit in de zorgverlening: Het logisch en ononderbroken doorgaan van de zorgverlening. of krijgt van collega`s met wie je samenwerkt over een probleem bij een zorgvrager aan wie jullie beiden zorgverlener Controlevragen 8. Wat is het doel van het coördineren van de zorg? Het doel om Continuïteit in de zorgverlening te bereiken.com .. Consult vragen en krijgen: Informatie inwinnen bij collega`s van andere disciplines om mee te denken over een oplossing voor een probleem bij een zorgvrager aan wie jullie beiden zorg verlenen wat buiten jouw kennis inzicht en ervaring ligt. B Aan wie kun je onder andere consult vragen? Je consulteert de logopedist om handvatten te krijgen voor een betere communicatie met de zorgvrager die een CVA heeft Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Coördineren van de zorg Begrippenlijst: Coördinatie van de zorg: Afstemming van mensen en middelen in de zorgverlening.er : Eerst Verantwoordelijk Verzorgende Contactverzorgende: Lening aan een zorgvrager afstemt en de contactpersoon is voor die zorgvrager. inzicht.

Materieel knelpunt: Een belemmering die veroorzaakt wordt door aanwijsbare feiten. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . of problemen met zaken die immaterieel zijn. .zorgverlening verschilt .Zorgbehoefte is niet afgestemd op de zorgbehoefte . redenen of zaken. Controlevragen 8.Stuvia. Noem drie oorzaken van knelpunten.1 Leg uit in eigen woorden wat een knelpunt is. waarin besluiten en actiepunten staan vermeld. Notulen: Verslag van het overleg in grote lijnen. Immaterieel knelpunt: Een belemmering waar je geen grip op hebt. Deze wordt ruim vóór aanvang van het overleg uitgereikt. Geef twee voorbeelden van immateriële knelpunten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Noem twee adviezen die je aan collega`s hebt gevraagd. Agenda: lijst van onderwerpen die op het overleg besproken wordt.Problemen in communicatie over de zorgverlening Geef twee voorbeelden van materiële knelpunten Vb 1: Geldtekort voor de aanschaf van een tillift. Controlevragen 9.4 Welke overleggen kunnen tot gevolg hebben dat het zorgplan van de zorgvrager bijgesteld moet worden? Wat moet de contactverzorgende doen als het zorgplan bijgesteld moet worden? Omgaan met knelpunten en klachten Begrippenlijst: Knelpunt: De omstandigheid die moeilijkheden veroorzaakt. dat wil zeggen zaken die niet uit de drukken zijn in geld.com . Vb1: De rapportage is slecht leesbaar Vb2: De zorgvrager die zicht niet houdt aan afspraken in het zorgplan. De omstandigheid die moeilijkheden veroorzaakt. Vb 2: Te weinig budget voor haar rolstoeltaxi.

Stuvia. Doelgroep: De groep die je wilt bereiken. uitzoeken. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .Neem er tijd voor .com .Geef de zorgvrager ruimte om zijn verhaal te doen .2 Tussen welke betrokkenen kan een knelpunt zich afspelen? Zorgverlener en zorgvrager Zorgverlener en collega Leg uit waarom het van belang is om te onderzoeken tussen wie zich het knelpunt afspeelt Zodat je weet bij wie je moet zijn om professioneel aan te pakken Wat hebben verantwoordelijkheden en bevoegdheden te maken met de aanpak van knelpunten Je kunt niet alle knelpunten oplossen als verzorgende en dan moet je overgaan naar een leidinggevende. Evalueer: hoe is het verlopen wat heeft het opgeleverd. openvragen stellen. Erkennen dat er een knelpunt is. Controlevragen 9. Welke twee soorten klachten kun je onderscheiden? Klacht over de Inhoudt van de zorg Klacht over de manier waarop de zorg verleend wordt Wat zijn belangrijke voorwaarden om met een klacht om te gaan?’ . stel prioriteiten. Communicatieve vaardigheden zoals luisteren. maak een planning. samenvatten. orden de factoren. feedback geven. Begrippenlijst: Klachtencommissie: onafhankelijke personen die aangesteld zijn om klachten van zorgvragers te behandelen. Beschrijf je in grote lijnen de probleemoplossende methodiek voor de aanpak van knelpunten. benoemen. *Bejegening: Hoe je met iemand omgaat. voor de acties volgens planning .3 Hoe kun je een klacht van de zorgvrager in woorden omschrijven. Een klacht wilt zeggen dat de zorgvrager eigen ontevreden is. advies en instructies geven Begrippenlijst: Preventieve aanpak: Aanpak waarmee je iets probeert te voorkomen. reflecteren.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Controlevragen 9. Voorlichting.Neem een klacht serieus Beschrijf wat jij een professionele manier van omgaan met klachten vindt.

kosten besparen en het bevordert zelfstandigheid. Ziektes voorkomen. Multiculturele samenleving: Samenleving waarin mensen met elkaar samenleven die uit verschillende culturen afkomstig zijn. Leg met een voorbeeld uit wat dat beteken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Controlevragen 10. Welke twee factoren maken het voor de verzorgende mogelijk gemakkelijker om de zorgvrager met gezondheidsvoorlichting te bereiken? Op welke manier kan gezondheidsvoorlichting een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening? De voorlichting en opvoedende taken op het gebied van het de gezondheid heeft ook effect op de kwaliteit van de zorgverlening. In welke vier fasen is het voorlichtingsproces op te delen? Opstaan voor informatie Informatie kunnen begrijpen en onthouden acties die de verzorgende kan nemen.2 Gezondheidsvoorlichting heeft als doel gedragsverandering. Leg uit wat het verschil is tussen gezondheidsvoorlichting door de overheid via GVO en gezondheidsvoorlichting zoals de verzorgende die geeft aan een zorgvrager. begrijpen. Hulpvraag: De vraag om hulp. Voorbeeldfunctie: De verantwoordelijkheid nemen om het goede voorbeeld te geven. Leg uit wat het inhoudt dat de verzorgende een preventie taak heeft bij de zorgvrager. Het gezondheidsprobleem met betrekking tot aanpassing in de leefwijze die het gevolg zijn van de stoornis. Je gaat je richten op de specifieke vragen van die ene zorgvrager. Gebruik in je antwoord de termen die ervoor gebruikt worden. de beperking of handicap. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 . Bv: Het bevorderd het herstel van zorgvragers.1 Waarvoor staan de letters GVO? Gezondheidsvoorlichting en opvoeding. Noem drie doelen die de overheid met preventie wil bereiken. Motivatie om met de informatie iets te willen In staat zijn met de informatie iets te doen Wat zijn drie belangrijke aandachtspunten bij voorlichting geven aan een zorgvrager. bevordert therapietrouw. willen en daarna doen dat zich bij de zorgvrager moet voltrekken. Begrippenlijst: Patiëntvoorlichting: Oftewel zorgvragersvoorlichting is de gezondheidsvoorlichting afgestemd op de wensen en vragen van één specifieke zorgvrager. Advies: Raadgeving Instructie: Stapsgewijze. advies en instructies.com . Licht toe waarin je je voorlichting kan aanpassen aan de zorgvrager. Controlevragen 10.Stuvia. Het geven van voorlichting. Voorlichtingsproces: Het proces van openstaan.

Omgaan met hulpmiddelen Wat wil je bereiken wanneer je een voorbeeldfunctie vervult naar de zorgvrager? Om te laten zien wat de goede manier van werken inhoudt. soms met de naasten erbij. Setting: De situatie waarin de zorg geboden wordt. Ontslaggesprek: Gesprek waarin de feitelijke gegevens met betrekking tot het ontslag worden vastgesteld en ondertekend. Maakt duidelijk hoe zij het interpreteert en geeft ik-boodschappen. waarin wordt teruggekeken op de zorgverlening.De verzorgende komt op ooghoogte met de kinderen als ze praat. overdracht en afscheid Begrippenlijst: Ontslag: Beëindiging van de zorgverlening.3 Waarin verschilt het geven van gezondheidszorgvoorlichting van het geven van advies? Advies is niet gericht op gedragsverandering. Ontslagprocedure: Stapsgewijze opzet van het ontslag van een zorgvrager. Advies is een raadgeving van de verzorgende aan de zorgvrager. Eindevaltuatiegesprek : Gesprek tussen contactverzorgende en zorgvrager of zijn wettelijke vertegenwoordiger. ook als ze een standje geeft. . Controlevragen 11. En op welke manier van werken inhoudt.Bij houden van kasboekje . De reden is vaak aangrijpend. Zorgdragen voor ontslag. De zorgvrager heeft geen professionele hulp meer nodig De zorgvrager heeft professionele hulp nodig die in een andere setting wordt gegeven.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Controlevragen 10.De verzorgende benoemt het gedrag dat zij waarneemt.Stuvia. . Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .Omgaan met medische apparaten . . Noem drie redenen waardoor de zorg van de thuiszorg aan een zorgvrager beëindigd kan worden.com .1 Leg uit waarom de beëindiging van de zorgrelatie voor veel zorgvragers vaak betekenisvol is.De verzorgende was altijd haar handen als zij babyvoeding maakt. . De zorgvrager gaat zonder hulp verder. Geef drie voorbeelden waarin de voorbeeldfunctie vervult naar de zorgvrager. Je laat zien hoe je iemand benadert (houding). Noem 4 aandachtspunten uit de stapsgewijze manier van instructie geven die jij belangrijk vindt.

Controlevragen 11.Er los van komen . Van wie en wat neemt de zorgvrager en of zijn wettelijke vertegenwoordiger afscheid? B.3 Licht toe waarom het voor de zorgvrager en of zijn wettelijk vertegenwoordiger en de verzorgende van belang is om op de deskundige wijze afscheid van elkaar te nemen. A. .Een periode afronden. Wat moet er plaatsvinden tijdens het ontslaggesprek? Vaststellen van de laatste zorgdag.Overleg met de naasten. . . Begrippenlijst: Continuïteit van de zorgverlening: het logisch en ononderbroken doorgaan van de zorgverlening Representeren: Laten zien waar je voor staat.com .Stuvia. Ontslag gesprek plannen. Wat is het doel van het evaluatie gesprek? Samen terug kijken op de zorgverlening vanaf begin tot heden gewaardeerd.Ondersteun de zorgvrager bij zijn emoties . kan dat nog aan de orde kunnen . Proces tijdens het gesprek: De wijze waarop het gesprek tussen de gesprekpartners verloopt.Informeer de naasten en wettelijke vertegenwoordiger .Als er iets is blijven liggen.2 Wat is het doel van de overdracht naar een ander team binnen de thuiszorg of naar een andere zorginstelling? Zorg die de zorgvrager heeft gehad 2 wensen en behoeven van de zorgvrager Waarover geeft een overdrachtsformulier informatie? Noem drie problemen die bij de overdracht kunnen ontstaan. Controlevragen 11.Benoemen wat de zorgrelatie betekent heeft.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Noem vier taken van de verzorgende met betrekking tot het afronden van de zorg. het visitekaartje zijn. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .Plan het afscheidsgesprek. Van wie en wat neemt de verzorgende afscheid? Wat zie jij als de essentie van op methodische wijze afscheid nemen van de zorgvrager en of zijn wettelijk vertegenwoordiger? Benoemen wat de zorg relatie heeft betekent: . Inhoud van het gesprek: de onderwerpen die aan bod komen.

Bedenken nog twee valkuilen die jij uit de praktijk kent of je je voor kan stellen. .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Welke vier valkuilen kunnen voorkomen bij het afscheid nemen van de zorgvrager.Je bent er onvoldoende van bewust dat je aan de zorgvrager persoonlijk gehecht bent geraakt. Yassira Ahaddour Samenvatting DKW7 .Je verleent zorg aan een grote hoeveelheid zorgvragers waardoor je je niet meer bewust bent wat de zorgrelatie werkelijk voor je betekent.Je besteedt onvoldoende tijd aan het afscheid omdat je het er zelf moeilijk mee hebt.Je werkt pas kort bij een zorgvrager en onderschat daardoor de band die je hebt opgebouwd.Stuvia. . . .com .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->