P. 1
Samenvatting HC'S periode 1

Samenvatting HC'S periode 1

|Views: 10|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 18, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $3.95 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/30/2014

$3.95

USD

pdf

Samenvatting HC'S periode 1

door

Linseyvdv

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Blok 1).

Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H.C.Stuvia.com van blok 1 -- De Fysiotherapie

Uitgebreide versie van HC 1.3: Fysiotherapeut is de specialist van het menselijk bewegen. Het doel v.d. fysiotherapeut is het bieden van hulp aan de patiënt bij ’t oplossen van zijn gezondheidsprobleem. - De fysiotherapeut houdt zich bezig met ’t bewegen v. mensen in hun dagelijkse omgeving + hun deelname aan de maatschappij. Om tot een doeltreffende oplossing van het probleem te komen, is er een methodische wijze van werken een voorwaarde: FMH – Fysiotherapeutisch methodisch handelen. Volgens het WHO is gezondheid = ”Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn (en niet slechts de afwezigheid v. ziekte)”. Gezondheid wordt als een toestand gezien. ICF ontwikkeld voor het vastleggen v.d. gezondheidstoestand
Functies/anatomische eigenschappen + Stoornissen:
- Pijn, Beweeglijkheid, Propriocepsis, Stem/Spraak

Het schema v.d. ICF: 1). Functies = fysiologische + mentale eigenschappen van het menselijk organisme 2). Activiteiten= onderdelen van iemands handelen 3). Participatie = iemands deelname aan het maatschappelijk leven 4). Externe factoren = fysieke + sociale omgeving waarin men leeft. Kan belemmerend werken met negatieve attitudes.

Activiteiten / Beperkingen:
- zitten, staan, lopen

Participatie:
Deelname aan maatschappelijk leven - werk/arbeid, sport, gezin, school

Externe factoren:
Fysieke + sociale omgeving:
- Persoonlijke omgeving, cultuur

Persoonlijke factoren: Individuele achtergrond:
- Geslacht, leeftijd, opleiding, ervaring, krakater

Met generalisatie wordt bedoeld: patiënt de geleerde handelingen ook in andere situaties kan gebruiken.

- Curatieve somatische zorg (genezend): kortdurende zorg huisartsenzorg - Preventieve zorg (voorkomend) : zorg gericht op het voorkomen of beperken van schade aan de gezondheid v.d. mens. Gezonde voeding voorkomt obesitas - Intramurale zorg (intern): zorg die dag -en nacht -begeleiding biedt voor personen die intern zijn verpleeghuizen, ziekenhuizen. - Extramurale zorg (extern): zorg die aan u verleend wordt buiten het ziekenhuis of zorginstelling. Deze zorg omvat bijvoorbeeld zorg van huisartsen, niet in een ziekenhuis werkende specialisten, verloskundigen, fysiotherapeuten, thuiszorg en ambulancevervoer
Het aanbod van zorg- en dienstverlening en begeleiding dat beschikbaar is voor mensen die zelfstandig in de thuissituatie wonen. Thuiszorg is een vorm van extramurale zorg.

Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H.d. patiënt geformuleerd. Diagnose / Indicatie: op basis van de verzamelde informatie wordt nu het gezondheidsprobleem v.C. 0).d. Aanmelding:  DTF = Screening*  Via verwijzing? Vroege hypothesen opstellen. patiënt. behandeling . factoren die klacht verergeren etc. Tijdgebonden.d. Pluis / niet pluis = screeningen op aanwezigheid v.freq. Meetbaar. .Verwacht resultaat = Ja? Verwacht eindresultaat = Ja? Stap 8: Afsluiting. Het screeningsproces bestaat uit de aanmelding. verschillende testjes worden de hypothese + anamnese getest met als doel: de ernst v. huisarts? 1). verrichtingen (duur.Stuvia. 4).Een verwijzing v. de gevolgen v.Blok 1).v. hypothese of terug naar huisarts.m. KNGF adviseert het gebruik van PSK + VAS.) + strategie v. Wat is de hulpvraag v. Realistisch. * Screening: Bij screenen wordt door middel van gerichte vragen.Is er fysiotherapie nodig ja of te nee? * Indicatie – Nee? Patiënt terug naar huisarts sturen.Verwacht resultaat = nee? Terug kijken naar behandelplan.d. Afsluiting = Behandeling geeft een verwacht en goed eindresultaat . 8.com van blok 1 -. . Behandelplan opstellen: individuele behandeldoelen. inventarisatie van de hulpvraag. Behandeling: het uitvoeren van het behandelplan 7).Zoekt een verband tussen stoornissen.Specifiek .De Fysiotherapie Fasen van methodisch handelen: Bij een DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie) wordt er is gebruikt gemaakt van: screening. screening op ‘pluis/niet-pluis' en informeren en adviseren. klacht voor ADL.d.d. Heb je te maken met een: . participatie en externe persoonlijke factoren. klacht onderzoeken. behandeling in overeenstemming met de patiënt vastgelegd. Evaluatie: beoordeling van het behandelplan door fysiotherapeut + patiënt . 6). Onderzoek: d. tests of andere diagnostische verrichtingen binnen een beperkte tijd (circa 10 minuten) vastgesteld of er al dan niet sprake is van bekend patroon en/of symptomen. De fysiotherapeut: . Dit gebeurd volgens: SMART . Acceptabel.DTF óf . 3).Maakt een inschatting van het gezondheidstoestand . voornaamste klacht. 5). Anamnese: gegevens onderzoeken rondom het gezondheidsprobleem. rode vlaggen 2).Behandeling wordt afgesloten . activiteiten.

voorlichtingen. Algoritme of beslisboom. Klinische expertise 2. personeelsbeleid.com van blok 1 -. Patroonherkenning. de fysiotherapeut komt door het volgen van een diagnostisch proces. (verantwoordelijkheid van de verbeteringen en borging van de kwaliteit van eigen hulp -en dienstverleningen) Manieren van probleemoplossing: Hypothetico-deductieve benadering. Patiënt waarde 3. Verzamelmethode. productieontwikkeling. hierbij ontstaan direct vanaf het begin hypothesen over de vraag wat het probleem is en welke factoren bij het probleem een rol spelen +over een oplossingen van het probleem. onderhandelen. 1. Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H. onderzoeken. waarbij het vragen moetbeantwoorden met Ja / Nee en zo een weg af legt tot een uiteindelijk antwoord: – beslisboom of algoritme genoemd – tot de juiste conclusie of diagnose. behandelen preventie.Beroepsontwikkelaar : scholing. stage begeleiden.Hulpverlener : Screenen. Het evidence-basedpracticemodel vindt als beoordelingsinstrument ingang bij overheden en verzekeraars die beroepsmatig handelen economisch willen toetsen. hetgeen uiteindelijk leidt tot een diagnose.De Fysiotherapie Taken van een fysiotherapeut: . training en coaching) . hierbij worden de totale ziektegeschiedenis en de huidige staat van functioneren onderzocht (zonder dat er direct aandacht wordt besteed aan de uitkomsten).C. EBP.Blok 1). (professionele hulp in de vorm van behandelen en begeleiden. Wetenschappelijke kennis Waarom via het EBP? Omdat je dan jou hypothese / diagnose gebaseerd heb op wetenschappelijke literatuur.Stuvia. Manager Hulp verlener Beroeps ontwikke laar - - Evidence-based practice (EBP):  Het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo'n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. (heeft betrekking op de organisatie van de eigen werkzaamheden binnen de praktijk) . Hoe maakt een fysiotherapeut een beslissing in zijn handelen naar een patiënt? EBP : KNGF . Ook verleent hij diensten in de vorm van informeren en adviseren .Manager : administratie. een probleem op basis van eerdere klinische (klachten) expertise(deskundigheid) worden herkend.

De Fysiotherapie HC 1. (evenwijdig aan de voorhoofd) 2. (Anteflexie. (Abductie + Adductie)  Anteflexie: In voorwaartse richting heffen  Retroflexie: In achterwaartse richting heffen  Adductie: Naar het lichaam toe brengen  Abductie: Van het lichaam af brengen   Exorotatie: Naar buiten draaien Endorotatie: Naar binnen draaien  Flexie: buigen  Extensie: strekken Supinatie = de hand draait naar binnen Pronatie = de hand draait naar buiten . Frontale of transversale as = een horizontale as die van links naar rechts loopt. Assen: 1.C. Een frontaal vlak deelt het lichaam in een voorste en achterste deel.Stuvia.Blok 1). Een sagittaal vlak deelt het lichaam in een linker en rechter deel. Sagittale as = een horizontale as die van voor naar achter loopt..4 Bewegen in vlakken rondom assen Vlakken: 1. Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H.com van blok 1 -. Een transversaal vlak deelt het lichaam in een bovenste en onderste deel. Retroflexie / Flexie. Extensie) 3. 3. Longitudinale as = de lengte as (Exorotatie + Endorotatie) 2.

Het uit stamcellen ontstaan steunweefsel van het lichaam.… . Samen met de weefselvloeitstof 4. collagene fibrillen.C. waarin zenuwen. Cellen Fibroblast / Fibrocyt > Bindweefsel vormende cellen 2). Productie 5. bestaande uit collageen . met als functie: binden en omhullen van organen. " Dikkere witte vezels. beperken of geleiden v. Steunweefsel met eiwitrijke vezels.com van blok 1 -. dus: collageen.De Fysiotherapie HC 1. lymfbanen en dergelijke verlopen en waardoor organen worden omgeven en gesteund. Tussenstof / Matrix Water (H²O) + Proteoglycanen (functie = waterbinding) = grondsubstantie + Vezels (Collageen of Elastine vezels) Functies fibroblast: 1. Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H. elastische vezels met sterk ontwikkelde tussenstof 2.5 Bindweefsel: Betekenis van bindweefsel: 1. Communicatie 4. huid. Stabiliteit 2. Parallel verloop. elasticiteit. elastine of proteoglycanen. het bestaat uit weinig cellen. fibroblasten. Bij ouder worden treed er verkalking op en is er een afname v. Bindweefsel: Fibreus Losmazig (Proteoglycanen +H²O) Functie van bindweefsel in: Pees = overbrengen trekkrachten Ligament = weerstaan van trekkrachten. Het basisceltype is de fibroblast.d. Elastine = 150 % rek. " Dunnere elastische gele vezels.Blok 1). vormherstellend (denk aan springkussen). hecht de spieren aan de beenderen (pezen). bedekt de bloedvaten. want worden van alle richtingen belast. Opruimwerkzaamheden Fibroblast = een bindweefselvormende cel Een fibroblast bepaalt de samenstelling bindweefsel naar ‘behoefte’. wat zenuwen en bloedvaten bevat. Mobiliteit 3. bloedvaten. 3. . bewegingen. Ondersteunend weefsel dat werkende cellen aan elkaar verbind en organen bij elkaar houdt. bestaande uit elastine . Bindweefsel verbindt de huid met eronder gelegen spieren. Bindweefsel bestaat en ontstaat uit: 1). oorschelp.   Collageen = liggen in de huid + ligamenten – fibrillen liggen in alle richtingen.Stuvia. die verschillende typen vezels kan vormen: .

De Fysiotherapie HC 2. huisarts of DTF? 1b inventarisatie op hulpvraag. testen etc binnen een beperkte tijd (circa 10 min) vastgesteld of er al dan niet sprake is van een bekend patroon / symptomen. patiëntwaarde en klinische expertise).Stuvia.v. puur om geld te besparen. .com van blok 1 -. (wetenschappelijk bewijs. Symptomen Rode Vlag:  Onbegrepen tekenen of symptomen na recent trauma  Belasten is niet mogelijk enige tijd na het trauma  Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )  Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie (constant = 24 uur per dag)  Kanker in voorgeschiedenis  Algemeen onwelbevinden (koorts)  Nachtelijke pijn (die aanhoudt als u van houding veranderd bent)  Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen 1d informeren en adviseren Behandeling: CVPB: Classificatie Verrichtingen Paramedisch Beroepen:  Begeleiden / Informeren  Sturen / Oefenen  Fysische therapie  Manuele therapie Alle beslissingen die fysiotherapeuten maken zijn gebaseerd op het Evidence Based Practise. 1c screening ‘pluis/niet-pluis’ Screenen wordt d.3: Screeningsproces: .m. Richtlijnen sluiten aan op andere zorgverleners als bijv. gerichte vragen.1a aanmelding: Verwijzing v. Eigenlijk is het een soort ‘tool’ die orthopeden gemaakt hebben om vast te stellen of je op het juiste adres ben.d.Blok 1). Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H.C. specialisten en huisartsen (NHG) De Ottawa ankle rules zijn enkele richtlijnen voor artsen om te beslissen of een bij patiënt met een verstuikte enkel een röntgenfoto nodig is (om eventuele fracturen op te sporen).

Z.C.Stuvia. Zenuwstelsel C.com van blok 1 -.Blok 1).5 Goed samenvattingen doorlezen over C. (Hersenen. Ruggenmerg) Perifeer (Uitlopende zenuwen) Zenuwstelsel Willeukeurig (Animaal) Onwillekeurig (Autonoom) Autonoom: Zenuwstelsel Orthosympatisch = Activiteit Parasympatisch= rust en herstel . Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H.De Fysiotherapie HC 2.Z.

aanwezigheid. geslacht. De ICF kan worden gebruikt in klinische situaties. De ICF karakteriseert iemands gezondheid in: Lichaamsfuncties. gezondheidstoestand. ervaringen.com van blok 1 -. Persoonlijke factoren: Iemand individuele achtergrond. vorm van continuïteit van onderdelen van het menselijk lichaam.C. Participatie: iemand deelnamen aan het maatschappelijke leven participatieproblemen: problemen die iemand heeft met zijn deelname aan het maatschappelijke leven Externe factoren: Iemands fysieke en sociale omgeving. Stoornissen: afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen Activiteiten: onderdelen van iemands handelen Beperkingen: moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten. leeftijd. Anatomische eigenschappen. Disability and Health’ ICF is ontwikkeld voor het vastleggen v. allerlei zorginstellingen + gezondheidsonderzoek van het individu. terwijl de ICF een classificatie is waarmee de gezondheidstoestand van ’n individu of groep in kaart kan worden gebracht (geklasseerd). Verschil tussen ICD + ICF: De ICD is een classificatie van ziekten.3 ICF: 'International Classification of Functioning. Tot de onderdelen van het menselijk organisme worden gerekend lichaamsdelen.Stuvia. . ICD: ‘International Classification of Diseases’ Met het ICD kunnen ziekten een aandoeningen worden ingedeeld / geklasseerd. De ICF vult de ICD aan. orgaanstelsel en onderdelen van organen. Functies: fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme Anatomische eigenschappen: positie. Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H. Activiteiten en Participatie.Blok 1).De Fysiotherapie HC 3.d.

verbind de hersenstam met het ruggenmerg verbindt.d. Grote hersenen: Cerebrum óf Telencephalon. Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H. Myeline veroorzaakt de witte kleur. 1. vindt hij het wel leuk? Basale kernen / Lymbisch systeem 3. Hersenstam bestaat van caudaal . Grijze stof bestaat vooral uit cellichamen van neuronen. Hersenstam: medulla spinialis.De Fysiotherapie HC 3. reflexen .4: Ruggenmerg: .Vormt de verbinding tussen de hersenen + periferie. Neoniveau: bewustzijn . . Mesencephalon: bevindt zich in het bovenste deel v.Blok 1). hersenstam.C.craniaal uit 3 delen: 1. 3. . Paleoniveau: automatische motoriek (lopen) + emotionele motoriek – Wil hij wel. Cerebellum= Kleine hersenen .voortzetter va n het ruggenmerg in craniale richting.v.Snapt hij wat de bedoeling is? (iets nieuws) 2.Ruggenmerg is het laagste niveau waar sensomotorische informatie wordt verwerkt. Medulla oblongata: of verlengde merg.Stuvia.Coördinatie . d. 2.com van blok 1 -. Pons: in de pons bevinden zich de ponskernen die ’n tussenstation vormen in de verbinding tussen de grote + kleine hersenen. Archiniveau: het handhaven van je lichaamshouding (lopen).m.Evenwicht Cerebellum geeft de informatie door aan het motorische gebied in de Cerebrum.

d. . Sociale 3.De Fysiotherapie HC 3. (3) type maatregel en (4) methode van uitvoering.Automatisme / Gewoonte Biopsychologische determinanten: .C. Eigen effectiviteitverwachtingen = verwachting die men heeft over eigen vermogen om een bepaald gedrag uit te voeren. Fysieke 2.com van blok 1 -. Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H. Persoonlijke determinanten: 1.Blok 1). Determinanten (factor die van invloed is op je gezondheid): Hoe kan gedragsverandering bereikt worden? . gedrag = mate waarin iemand van plan is ’n bepaald gedrag uit te voeren.5: Wat is preventie? Preventie is het voorkomen van ziekte en het bevorderen en beschermen v. (2) fase van de ziekte.Stuvia. Intentie v. Politiek omgeving. 2. bijvoorbeeld de aanleg voor overgewicht. Economische 4. Kennis en bewustzijn – vaardigheden Omgeving determinanten: 1. gezondheid Het doel van preventie is te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. 4.Genetisch bepaald. Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Deze zijn hieronder achtereenvolgens beschreven. Attitude 3. Ongezond gedrag is een oorzaak van gezondheidsproblemen. namelijk naar: (1) doelgroep. Er zijn grofweg vier indelingen van preventie in gebruik.

Frequentie (aantal trainingen per week – 3x verbeteren aeroob .Fmax / 1 RM . . Snelkracht: . Omvang (duur x frequentie ) 5).Sprinters Vermogen = (kracht x afstand) / tijd Snelheid = afstand / tijd Vermogen = kracht x snelheid 4. Explosieve kracht: .Weerstand met de hoogst mogelijke contractie snelheid te verplaatsen.Blok 1).Zo explosief mogelijk uitvoeren van een kracht tegen een weerstand in . . Training van spierkracht en spieruithoudingsvermogen: Waarom trainen?  Vergroten belastbaarheid  Bevorderen herstel  Verbeteren prestaties  Preventie Spierkracht: 1. participatie/activiteiten) 4). . Intensiteit (hoe hard wordt er gewerkt.Het vaker achtereen uitvoeren van een contractie tegen een submaximale weerstand.C.Marathonlopers 3.4.Spieruithoudingsvermogen wordt bepaald door het aantal herhalingen uit te voeren op 75 % van het 1 RM. hoe zwaar – persoonsgebonden) 2). Duur (afhankelijk van het doel. . Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H. 1x slecht) 3). Voordat we beginnen met trainen:  Participatie / Activiteiten niveau  VAS  Vaststellen van kracht  Borgschaal Trainingsvariabelen: 1).Stuvia. Dichtheid (aantal prikkels in een training).com van blok 1 -.Hoogspringers. 2x onderhouden. correct uitgevoerde beweging/contractie. Maximale Kracht: .Concentrische contractie 2.De grootste kracht die een spier/spiergroep kan ontwikkelen bij een eenmalig.De Fysiotherapie HC 4. . Duurkracht / Spieruithoudingsvermogen: .

In laag tempo = extensieve duurtraining  bedoeld voor de vetverbranding . onwel zijn .Stuvia.Blok 1).fracturen . .Over grote/lange afstanden .d.Ernstige deformiteiten . Intervaltraining . Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H.Pijn (zie VAS) .Train voor Fmax > dan kies je voor zware weerstand en weinig herhalingen (70-100%) Contra-indicaties mag je niet trainen.hart /long /vaat problemen .Activiteit afgewisseld door rust .Te gebruiken om de intensiteit v.De Fysiotherapie Duurtraining . zonder onderbreking .Gebruiken bij het trainen van alle energiesystemen Trainen van het Fsp:  Intensiteit 50 – 100 % Fmax  Trainingsfrequentie 2 – 3 x per week  Je traint zo specifiek mogelijk: .Langdurig.maligniteiten/tumoren (maligniteit = kwaadaardig) . training te verhogen .Train je op duur > kies je voor veel herhalingen (55%) .C.alg.In hoog tempo = intensieve duurtraining  verbetering max aeroob + koolhydratenverbranding.com van blok 1 -.Minder spiervermoeidheid dan bij duurtraining .

Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H.Persoonsniveau (activiteiten): zelfverzorging.4: Formuleren van leer. 5. Specifiek = kwalitatief + kwantitatief Meetbaar= evaluaties Acceptabel = tutor. hetgeen zal blijken uit een positieve tussen. meetinstrumenten? Is er nog indicatie? Zijn het wel haalbare verwachtingen? Maximale tijd Student: Lost het mijn “probleem” op? Hoe kan ik aantonen dat ik mijn doel bereikt heb? Is het wel een “goed” doel? Is het haalbaar? Eindige periode Voorbeeld: Aan het einde van deze periode is mijn inbreng in de OWG kwalitatief en kwantitatief goed*.en behandeldoelen. Bewust  ben ik op de goede weg? Behandelplan opstellen: Hulp vraag(1) + diagnostisch proces(2+3)  vormen het eindresultaat met subdoelen (SMART) Doelen worden geformuleerd op: . wat wil ik bereiken? 2.Stuvia. 4. medestudenten en ik kunnen zichzelf hierin vinden Realistisch = het doel is praktisch uitvoerbaar Tijdgebonden = einde van deze periode . huishouden . Systematisch  in etappes 3.Blok 1). pijnvermindering .com van blok 1 -.en eindevaluatie 1. 4. 2.Sociaal niveau (participatie): werkzaamheden weer kunnen oppakken.De Fysiotherapie HC. ben ik er al? 4. * Dit wil zeggen dat de andere groepsleden en tutor tevreden zijn met mijn inbreng in de OWG. Hoe kan ik SMART doen? Fysiotherapeutisch handelen: 1.C. 3. kracht verbeteren. Vragen die je jezelf als fysio moet afvragen bij een behandelplan: SMART: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Patiënt: Hulpvraag gerelateerd Levert ’t iets concreets op? Levert ’t voldoende op? Reële verwachtingen? Hoe lang duurt de behandeling? Fysiotherapeut: Concrete doelen Kan ik evalueren met bijv. zoals zal blijken uit evaluaties met mijn medestudenten en tutor. Doelgericht  waar ga ik naar toe. sport. Procesmatig  lig ik (nog) op koers.Orgaanniveau (stoornissen): mobiliseren.

 Door herhalingen neemt de beheersing over de vaardigheid toe > dus aantal herhalingen is belangrijk.  Motorisch leren is het geheel van processen als gevolg van oefenen en/of ervaring. Autonome fase 1). Vaardigheid = aangeleerde vaardigheid verloopt automatisch. Autonome fase:  Tijdens de fase is er geen sprake meer van het leren van een beweging. “Hoe leer je vaardigheden”? . die leiden tot een relatief permanente verandering in de gedragsmogelijkheden van een persoon Retentie = het aanleren en dan vasthouden van vaardigheden. er is al sprake van een eindtoestand . daarna plateau Omgeving Fases in het motorisch leren: 1. vaardigheden is een actief proces. Associatieve fase 3.Stuvia. Individu “Het motorisch leren”:  Power law of practice.Omgeving Taak Beweging.com van blok 1 -. Associatieve fase:  Interne feedback.Leercurve . Wat neemt toe bij motorisch leren? Nauwkeurigheid + Snelheid. Cognitieve fase:  Fase van voordoen en nadoen (leren door observatie)  Uitleg belangrijk > om oefening goed te begrijpen + na te kunnen doen  Feedback belangrijk  Veel trail and error (probeer en faal) 2). 4. Cognitieve fase 2.Taak .De Fysiotherapie H.Individu .5 Motorisch leren Wat is motorisch leren? Motorisch leren is het aanleren van bewegingsvaardigheden. Dit wordt vooral gedaan door voordoen en herhaling.  Oefenen v.C.  Chuncking = een geheel van deelhandelingen “Transfer van zit – naar – staand” Fysiotherapeut probeert vanaf fase 1 (flexion momentum) zo verder tot een succes te komen naar fase 2 (transfer momentum) naar fase 3( extension momentum) te komen/benadrukken Hoe ontstaat motoriek? .Snel resultaat in het begin .Blok 1).C.Vaak vast patroon . Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H. instaat om eigen fouten op te sporen  Power law of Practice (oefening baart kunst) 3).

Explicitiet: Je krijgt een taak…. dan pas onderzoek etc. oefenen Methodisch handelen heeft een aantal kenmerken: . > Eerst screening. feedback. > Fysio hanteert ook bewust de mogelijkheden + grenzen v. maar de uitslag dateert meer op instabiliteit..Extrinsieke feedback: kom van de fysiotherapeut…. is de fysiotherapeut zich steeds bewust v.. > hypothese . .maar nadruk ligt op de manier hoe je het uitvoert. doelen van hemzelf + patiënt.feedback vanuit het lichaam zelf….Procesmatigheid: fysio handelt volgens ’n bepaald ontwikkelingsgang: de volgende stap wordt bepaald door ontwikkeling die tot nu toe is gevonden.C. dan is de volgende stap: onderzoeken v.De Fysiotherapie   Aandacht voor andere processen Uitvoeren van dubbeltaken!! Vormen van leren: .  Knowlegde of Performance: Je geeft info over het resultaat Past bij impliciet leren Resultaat v.d. Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H.Intrinsieke feedback: komt vanuit jezelf…sensorische feedback…. verbaal of visueel feedback…. handeling = belangrijk .com van blok 1 -.Stuvia.Bewustheid: om doelgericht te werken.. Soorten feedback: . Extrinsieke feedback:  Knowlegde of Result: Je geeft info over de manier van bewegen. patiënt . . Sensorische info  Continue vergelijking  Beweging vanuit het geheugen .Blok 1).resultaat = belangrijk .dat maakt niet uit ….d.d.Systematiek: fysiotherapeut werkt volgens een bepaald plan met een logische volgorde.vanuit buiten het lichaam.d. > Fysio onderzoekt naar verminderde bewegingsuitslag. niet hoe de beweging eruit ziet – als je maar scoort!! Hoe stimuleer je motorisch leren: instructies.sensorische. dit plan bevat een strategie met een logische volgorde zodat er geen handelingen worden vergeten of overbodig worden verricht. stabiliteit. > Fysiotherapeut stelt behandeldoelen op samen met de patiënt. Past bij expliciet leren Je let hierbij op de nauwkeurigheid.. > Van te voren is nagedacht + plan gemaakt.Doelgerichtheid: kan de fysiotherapeut een zinvolle bijdrage leveren aan de oplossing van het gezondheidsprobleem.Impliciet: Je krijgt een taak zonder instructies.

C. collageen is beperkt ‘uitrekbaar’ 2. femur) 2).Stuvia. Bewegingen (rotaties) toelaten.Het Femur (distale epicondylen v. Stabiliteit waarborgen: kop en kom bij elkaar houden.AKB (lig.3 osteo-.De Fysiotherapie HC 5. Quadriceps . knie Lig. Bewegingen(rotaties) voorkomen. 3. en arthokinematica van het kniegewricht Het kniegewricht wordt gevormd door 3 botstukken: 1). popliteum arcuatum  versterkt het gewrichtskapsel aan de voorzijde v. Spieren: . het zorgt voor schokdemping en het vergroot het gewrichtsvlak. tractus iliotibialis (loopt van de bekkenrand naar de tibia) Kraakbeen-synovia:  Kraakbeen wordt gevoed vanuit synovia  Zorgt voor (minimale) wrijving  Kan vervormen zonder te beschadigen bij glijbeweging en druk (springkussen)  Leid drukbelasting  naar het onderliggende bot  Bursa suprapatellaris: verminderen van wrijving peesbot. Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H.VKB (lig. Beperking van flexie komt door de spieren. cruciatum posterius)  zorgt ervoor dat de tibia niet naar achter schiet ten opzicht van het femur Lig. Functies ligamenten: Algemeen: 1. Menisci:  Laterale meniscus en de mediale meniscus. maar wel in beperkte mate. cruciatum anterius)  zorgt ervoor dat de tibia niet naar voren schiet ten opzichte van het femur. patella) 3). popliteum obliquum  versterkt het gewrichtskapsel aan de achterkant v. Functie: het soepel laten verlopen van bewegingen.d.M. voorkomen van te grote glij. collaterale laterale  voorkomt abductie van de knie (varus) Lig.en schuifbewegingen.Blok 1).De Patella (dorsale zijde v.com van blok 1 -. . . Alle ligamenten laten flexie toe. patellae  brengt kracht over van het bovenbeen naar het onderbeen en zorgt voor het strekken van het been. knie Lig. collaterale mediale  voorkomt adductie van de knie (valgus) Lig.M.De Tibia (Tibiplateau)  kraakbeen op de condylen  kraakbeen aan de achterkant  Geen kraakbeen Ligamenten: . In bijna alle banden neem spanning toe.d.h.d.Hamstrings .

Stuvia.Blok 1). geen exo. dan slippen  Meniscus lateralis schuift naar achteren  over het tibiaplateau  Meniscus medialis rekt uit  Spanning in beide collaterale banden neemt af  Omvang contactoppervlak tussen kop en kom neemt af  Patella schuift caudaalwaarts over facies patellaris femoris.com van blok 1 -.De Fysiotherapie Wat er gebeurd tijdens flexie van het femur vanuit strekstand:  Femurcondylen: rollen naar achteren.Hetzelfde maar dan omgekeerd + slotrotatie = endorotatie van enkele graden. Wat gebeurd er tijdens extensie van het femur: .en endorotatie mogelijk.Close-packes position: meest stabiele stand. Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H. .C. .

12 4–8 2–4 1-2 0. die de poort juist sluiten.Stuvia.com van blok 1 -. Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H. Spier-peessensoren Tastzin huid Tastzin huid + gewrichtssensoren Tastzin huid + acute pijn+ temperatuur Chronische pijn + temperatuur Scherp + gelokaliseerd Primaire pijn = Aδ-vezels Secundaire pijn: C-vezels Poort neuron in de grijze stof: C-vezels houden de poort open A-vezels sluiten de poort juist.21-2 Sensorische func. sensoriek en motoriek: Vezels: Type: A Aβ Ay Aδ B C Diameter 16 – 20 8 . Dof + “vaag” .De Fysiotherapie HC 5.21 – 1 Gemyeliniseerd Ja Ja Ja Ja Ja Nee Geleidingsnelh 100-120 40-70 15-40 8-15 5-12 0. activeer je de A-vezels.4 Pijn.Blok 1). Wanneer je wrijft.C.

Modellen bij klinisch redeneren: ICF + ICD. meetinstrumenten = betrouwbaarheid!! (protocol afspraken) .2 FMH + Klinisch redeneren: DTF Aanmelding Inventariseren hulpvraag Screening pluis/niet pluis Informeren en adviseren Aanvullende anamnese Aanvullend onderzoek Analyse Verwijzing: Verwijzing en aanmelding Anamnese Onderzoek Analyse Klinimetrie:  Het meten van klinische verschijnselen  Soorten meetinstrumenten: Klinimetrische eigenschappen v. . starter van ontsteking HC 6.  Prostaglandines – veroorzaken pijn & koorts. Valide: mate waarin het meetinstrument meet wat het zou moeten meten .Bradykinine .De Fysiotherapie HC 5.Screening . observatielijsten.Blok 1). . Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H.Vragenlijsten.com van blok 1 -. de ontstekingsreactie: Macrofagen— groot-eters: witte bloedcellen die uit de bloedvaten kunnen kruipen (in bloed heten ze monocyten) en bacteriën in grote aantallen opvreten!”      Rubor = rood Calor = warmte Dolor = pijn Tumor = zwelling Functio lasea = functieverlies Oorzaak weefselschade: Fysische prikkels . Binnendringende micro-organismen en autoimmuunreactie De ontstekingsmediatoren en de effecten ervan:  Histamine (uit mestcellen) . lichamelijk onderzoek  Meten in verschillende ICF-domeinen (denk aan RPS)  In verschillende fasen van methodisch handelen: . Meetinstrument moet: 1.Substance P – uit zenuwcellen : pijn  TNF-alpha.Behandeling Klinimetrie houdt zich zowel met biometrische + psychometrische verschijnselen bezig.Diagnostiek . performancetesten.5 Weefselherstel.geeft pijn.C.Stuvia.vasodilatatie.

Behandeling/evaluatie: .  Interbeoordelaar = verschillende metingen tussen verschillende beoordelaars  Intrabeoordelaar = verschillende metingen van één beoordelaar Betrouwbaarheid: personen te onderscheiden.Stuvia.schaal = “overeenkomst”.De Fysiotherapie 2. maar ten minste > 0. . oftewel het percentage: zieken  Specificiteit = aantal ‘terecht negatieven’.d.Betrouwbaarheid = vermogen om personen van elkaar te onderscheiden op bepaalde kenmerken .Tussen -1 en +1 (+1 = ideale uitkomst) Kappa. gewogen Kappa wordt steeds lager naarmate de scores v. De scores van 2 metingen – test. . 1=maximale overeenstemming  Sensitiviteit = aantal ‘terecht positieven’ . .Pearson’s geeft alleen aan in hoeverre er een lineair verband is tussen de 2 variabelen. Meetinstrumenten voor enkelletsel volgens KNGF: 1. Sreening : . is ook niet valide.Ottawa ankle rules (letsel?) 2.Overeenkomst = bij herhaalde metingen dezelfde uitkomst wordt verkregen? Een goed reproduceerbaar meetinstrument is niet altijd valide.com van blok 1 -.daarom wordt de toevalsvariabele ingezet. Waarde v.C. herhaalde metingen verder uit elkaar liggen Waardes: tussen 0 – 1 . oftewel het percentage: niet-zieken. Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H. Pearson – correlatiecoëfficiënt = “samenhang”. Prognose: – Functiescore enkel (VAS) 4.PSK 3.PSK .d. Meetinstrument dat niet reproduceerbaar is. Er kan altijd toeval voorkomen dat de 2 gelijk zijn….d.  Van belang bij diagnostiek. Met de kappa-schaal kijkt men naar de overeenkomsten tussen 2 metingen of 2 beoordelaars. ondanks de meetfout. meting dezelfde uitkomst moet worden verkregen. hertest of metingen van twee verschillende beoordelaars – tegen elkaar worden uitgezet. Reproduceerbaar zijn: bij herhaling v.70 = betrouwbaar.Blok 1). Diagnostiek: .  Daarom is de kappa altijd lager dan de uitkomst tussen 2 metingen.

Botweefsel. Afname proteo glycanen Artrofie kraakbeen Gevolgen voor een spier: 1.Spierweefsel .Stuvia.Collageen past zich aan. bewegingsuitslag v. Afname matrix+ kwaliteit van gewrichts kraakbeen Immobilisatie Het effect op kraakbeen + botweefsel:  Gewrichtskraakbeen: Afname van: matrix . treksterkte door verlies van proteoglycanen  Na een paar weken is met de name de spier beperkt in bewegingsuitslag  Na een paar maanden is met name de kapsel + ligament beperkt in bewegingsuitslag. .Kraakbeen .Ligamenten worden door immobilisatie slapper en hebben zo dus minder sturing .3 Effect immobilisatie op een spier – en bindweefsel Immobilisatie leidt tot atrofie (zonder voeding) van: . door afname van proteoglycanen > door afname van synovia.d.  Vooral afname PEC (?): kleiner bewegingstraject + afname bescherming sacromeren. Krachtverlies fysiologische doorsneden/omvang neemt af. dus verkort  immobiliseren vervormbaarheid neemt af. door de afname v.Antagonist = dus verlengd (denk aan geïmmobiliseerde spier biceps. sacromeren is een gevolg van afname v. 4. afname van sacromeren (parallel + serie). 3.d. m. (bijv.Blok 1). immobilisatie (???) Afname synoiva Bindweefsel in de spier:  Atrofieert trager dan spierweefsel (duurt dus langer voordat het bindweefsel zonder voeding komt te ziiten). treksterkte neem hierdoor gigantisch af. In eerste week al spieratrofie (spier zonder voeding aanvoer) 2. aan de nieuwe lengte. .C. Lengte: . spier en gewricht.Collageen bindweefsel . eerdere kans op blessures of andere erger dingen.d. Immobilisatie van ligamenten:  Afname proteoglycanen!! Minder matrix kapsel minder soepe.d.Afbraak is groter dan aanmaak .d.  Botweefsel: Afbraak is groter dan aanmaak.  Ligamenten: .Herstel van kracht en omvang: 2x de duur v.quadriceps femoris komt overeen met 5% afname omvang bovenbeen).  Collageen: .De Fysiotherapie HC 6.25%afname v.com van blok 1 -. dan is de triceps dus verlengd vergeleken met de biceps).  Afname v. Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H.Geïmmobiliseerde spier > verkort .Ligamenten worden door immobilisatie alleen maar zwakker.

Stuvia.De Fysiotherapie Gewricht beperkt door immobilisatie: De functie van: ligamenten. Omdat:  Weefselvorming stuurt de fibroblasten: fibroblasten/ligamenten passen zich aan. schuif).  Spierpomp stimuleert de doorbloeding (Dus bewegen is dus noodzakelijk!)  Geleidelijke toename belasting. gewrichtskraakbeen en synovia neemt door immobilisatie af:  Rolbeweging neemt toe (i. Conclusie: Wanneer je dus in het gips komt.p.Blok 1). = Hierdoor Bewegingsbeperking  Alle structuren zijn gewoon zwakker. probeer de gewrichtsimmobilisatie zo kort mogelijk te houden.v. door de toename in de rolbeweging heeft de patiënt eerder zijn eindstand bereikt (veroorzaakt vaak pijn.C. om daarna weer volledig functioneel te bewegen. zeker bij herstel van letsel van ’n pees/ligament. omdat de patiënt nog helemaal niet zijn beweging heeft afgemaakt voor zijn gevoel).com van blok 1 -. aan de treksterkte. Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H. spieren. .

Kraakbeen = waar je niet zonder kan(onontbeerlijk) + wonderlijk type bindweefsel. doordat op de plaatsen waar het zich vormt > hoge eisen wordt gesteld aan de weerstand tegen rek.Aanhechtingen v. Door de complexe opbouw van het weefsel is reparatie zeer beperkt mogelijk. 3 typen kraakbeen: 1. Het heeft een homogene structuur. . Wat is het verschil met alle andere bindweefseltypen? Gewrichtskraakbeen kan zich niet meer herstellen na een trauma. maar is toch in staat grote krachten te dragen. . Perfect gewrichtsprofiel + optimale smering moeten slijtage voorkomen.C. gewrichtsbanden aan skelet Vezelig kraakbeen is gemaakt om: rek te weerstaan. Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H. Waarom een wonderlijk type bindweefsel? Het bevat namelijk. Synoviale vloeistof levert voeding + gewrichtssmering. een grote hoeveelheid interecellulair water. Hyalien kraakbeen: blauwachtig. Overbrengen van krachten zou leiden tot: erge puntbelasting + oorzaak worden van slijtage. Kraakbeen = veerkrachtig + vormherstellend weefsel. 2.Pees – botovergang . Vezelig kraakbeen: zitten meer vezels.Blok 1).com van blok 1 -. Dit is te danken aan: speciale manier waarop de grote hoeveelheid water gebonden is aan proteoglycanen in de matrix.Stuvia.Menisci . De dagelijkse belasting v. dat uitermate geschikt is om drukkrachten op te vangen.De Fysiotherapie HC 7. 3.d. gewrichten = dé prikkel = zorgt ervoor dat kraakbeencellen ’t gewrichtsoppervlak optimaal in stand houden.2 Kraakbeen: Zonder kraakbeenoppervlak zou er tijdens het bewegen direct contact komen tussen bot – bot. wit doorschijnend weesfel. Elastisch kraakbeen: kraakbeen = goed vervormbaar + veert snel terug in zijn oorspronkelijke vorm Kraakbeen is bedekt met een bindweefselvlies: perichondrium.

Vormt een eenheid met gewrichtskraakbeen. voeding. en dit is funest voor ’t functioneel bewegen. Slijtage is dus niet aan de orde. Kraakbeen moet dus:  Veerkrachtig  Schokdempend kussen  Glad glijvak. Kraakbeen dient een behoorlijke mate van vormvastheid te hebben. Wanneer een zuivere rolbeweging  moeten veel langere en sturende ligament om gewrichten aanwezig zijn.De Fysiotherapie Het kraakbeenoppervlak vlakt bij belasting enigszins af. dat zonder veel vervorming de gewrichtsoppervlakken over elkaar laat bewegen.Het is een heldere en stroperige vloeistof Er moet smeersel tussen gewrichtsuiteinden zitten .C. Synthese van collageen is in gezond kraakbeen zeeeeer laag. smering en schokbreker .Stuvia.“Stootkussen” > krachten voor een deel absorbeert + ander deel doorgeeft aan het onderliggende bot. Gewrichtskraakbeen beschermt het onderliggende bot.Smering .Blok 1).com van blok 1 -. Dit is functioneel om de contactdruk over ’n groter oppervlak te verspreiden. Voor ’t opvangen van grote krachten fungeert het kraakbeen: . Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H. Druk op botweefsel is een prikkel voor nieuw botaanmaak. Synovia: . Tijdens het glijden: is er weinig wrijving door de uitstekende smering in synoviale gewrichten.

patiënt 3.Einddoel  Altijd in relatie tot de hulpvraag v.De Fysiotherapie HC 7.t. Of de aandoening: opheffen. 4. sport. meetinstrumenten? Is er nog indicatie? Zijn het wel haalbare verwachtingen? Maximale tijd Student: Lost het mijn “probleem” op? Hoe kan ik aantonen dat ik mijn doel bereikt heb? Is het wel een “goed” doel? Is het haalbaar? Eindige periode Voor de evaluatie: SOEP: Subjectief: Wat geeft de patiënt aan? Ik kan mijn enkel beter bewegen Objectief: Wat meet je als fysiotherapeut? De dorsaalflexie is nu links en rechts gelijk Evaluatie: Wat is het resultaat geweest van de therapie? Het subdoel “Herstel beweeglijkheid” is bereikt. we gaan werken aan het aanpassen van het looppatroon. verminderen. het bewegend functioneren. transfers.b. Huishouden) • Sociaal niveau (participatie) (rolvervulling) bv. Hulpvraag v. Doelen worden geformuleerd op: • Orgaanniveau (stoornissen) (functies ) bv.d.Stuvia. beperken.com van blok 1 -. “wandelen zonder afwijkend looppatroon” wordt nu actueel. mobiliseren. werkzaamheden kunnen oppakken Beoogd eindresultaat (SMART) . Gezondheidsprobleem verhelpen m.3 Behandeldoelen opstellen: Doel van fysiotherapeutisch handelen? 1. Plan: Wat nu? Het nieuwe subdoel. kracht verbeteren. In samenspraak met de patiënt 2. Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H. .Blok 1). zelfverzorging.d. patiënt  Formuleren in termen van bereikt resultaat – op niveau van functies (stoornissen wegnemen of verminderen) – op niveau van activiteiten (beperkingen opheffen of verminderen) – op niveau van participatie (beperkingen opheffen of verminderen) – op gebied van persoonlijke factoren – op gebied van omgevingsfactoren  Subdoelen op verschillende niveaus onderbouwd met klinimetrie  Besproken met / akkoord patient SMART: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Patiënt: Hulpvraag gerelateerd Levert ’t iets concreets op? Levert ’t voldoende op? Reële verwachtingen? Hoe lang duurt de behandeling? Fysiotherapeut: Concrete doelen Kan ik evalueren met bijv.C. pijndemping • Persoonsniveau (activiteiten) (vaardigheden) bv.

Afleiden helpt! Als fysiotherapeut: mensen laten bewegen die toch pijn hebben. dit moet overgaan. “Het afleiden van de pijn”  heeft in het brein een aantoonbaar gedeelte. Denken bepaalt hoe erg je pijn is  je gedraagt je naar de pijn. ga je het dus op een gegeven moment ook gewoon voelen.v.m. Psychofysiologische reacties: spiertonus neemt toe. d. 3 – factoren model: 1. hebben ze dat ook (volgens definitie van pijn).Moetismen: het moet zo.com van blok 1 -. Biomodel = noiciceptie: ontstekingsmediatoren > nociceptie wordt verergerd > c. . Foute beliefs: . Cognitieve reacties: met je denken kan je pijn versterken . Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H. 2. dan kom je achter zijn eigen beliefs. hoe je collega’s erop reageren – aardige collega’s > meer pijn) Bio – psycho – sociaal model. er zit een gevoel achter – wat doet die pijn met je?) (gedragsmatig. poorttheorie verwerkt. je krijgt spanning. anders kan ik nooit meer…. S C E G S (somatisch.belangrijk is het bespreekbaar maken van de catastrofen Linkerhelft van de hersenen zitten pijnsensoren.C. – de kunst is om dit bij een patiënt eruit te halen. Sociaal = wat wordt er geaccepteerd. 1. wat voor pijn die heeft.Stuvia.3: Artrose & omgaan met pijn Definitie van pijn: Unpleasent sensory and emotional experience Het is geen biologisch iets: pijn is niet meetbaar patiënt moet het zelf aangeven. inhoud van je denken – wat denkt u zelf over de oorzaak van de pijn? ) (emotioneel.Catastrofen: ik wordt nooit meer beter. hoe ben je gevallen) (cognitief.De Fysiotherapie HC 8. wanneer je denkt iets te gaan voelen.Blok 1). Dit wordt steeds erger etc… . . Als mensen zeggen dat ze pijn hebben. op je werk.z. door je collega’s etc. vermoeide spieren 2. Als je patiënt zelf laat vertellen wat er aan de hand is. waar zit het precies. Psycho = 3. hoe zie je aan iemand dat die pijn heeft of niet?) (sociaal.

C.Stuvia.Blok 1).com van blok 1 -.De Fysiotherapie . Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Alle H.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->