P. 1
Geneeskundige methodiek coloncarcinoom

Geneeskundige methodiek coloncarcinoom

|Views: 8|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 18, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $2.60 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/05/2014

$2.60

USD

pdf

Geneeskundige methodiek coloncarcinoom

door

Yvonn92

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Ook kunnen er kankercellen in de dichtstbijzijnde lymfeklieren zitten. HNPCC = Hereditary non-polyposis colon cancer -> geen poliepen. Epidemiologie Dikkedarmkanker staat bij zowel mannen en vrouwen op de derde plaats. botten etc. voeding. Het coloncarcinoom komt vaker voor bij vrouwen en het rectumcarcinoom komt vaker voor bij mannen. aantal/plaats van lymfeklieruitzaaiingen (N0-2) M = Metastasen op afstand van de tumor in bv andere organen. tot in de regionale lymfeklieren D TxNxM1 door de darmwand heen en uitgezaaid naar andere organen T = Tumorgrootte. Een carcinoom houdt in dat het een tumor is die uit het epitheel is ontstaan. bij families met deze afwijkingen vormen zich poliepen in de darm die al op jonge leeftijd in kanker veranderen. Leefwijze. Etiologie De oorzaak is een combinatie van omgevingsfactoren en aanleg (dus endogeen en exogeen). wel andere genetische afwijkingen. in dit geval de dikke darm). waarvan 2000 rectumcarcinoom. de diameter of mate van ingroei (T1-4) N = Node(lymfeklier). Stadiumindeling TNM en Dukes classificatiesystemen Dukes TNM Uitgebreidheid tumor en meta’s A T1-2N0M0 beperkt tot darmwand B T3-4N0M0 door de darmwand heen. Bij een rectumcarcinoom is er ook vaak metastasering naar de longen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Geneeskundige methodiek Coloncarcinoom Inleiding Een coloncarcinoom is een kwaadaardige tumor in de dikke darm. Het carcinoom kan worden geclassificeerd aan de hand van TNM-classificatie en Dukes. Om als adenocarcinoom gekenmerkt te worden hoeven de cellen niet strikt noodzakelijk deel uit te maken van een klier zolang de cellen maar een excretiefunctie hebben. Andere oorzaken kunnen zijn het lang aanwezig zijn van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa en erfelijkheid (is het eerder in de familie voorgekomen). Dit mede door snellere detectie en een verbetering van chirurgische en adjuvante behandeling.com . de vijfjaarsoverleving is 50%. Coloncarcinomen zijn adenocarcinomen. niet in de lymfeklieren C T1-4N+M0 door de darmwand heen. beweging en alcoholconsumptie hebben een grote invloed op het ontstaan van darmkanker.Stuvia. Aanleg = erfelijkheid FAP = Familiaire Adenomateuze polyposis. Zeer strenge controle en soms verwijderen colon. Bij een coloncarcinoom is het een adenocarcinoom. wel zijn bij beide de levensverwachtingen omhoog gegaan. dit heet lymfogene metastasering. oftewel een tumor die is ontstaan in het klierweefsel (de bekleding van de binnenkant van de darm. Veranderde slijmvliezen Pathofysiologie ¾ van de coloncarcinomen komen voor in het laatste deel van de dikke darm. De incidentie is 8000.(M0-1) . Het coloncarcinoom heeft een betere prognose dan het rectumcarcinoom. Metastasering van het coloncarcinoom is met name naar de lever en de buikwand dit vindt plaats door hematogene metasasering. Een Adenocarcinoom is een carcinoom dat ontstaat in klierweefsel. hieraan kan worden gezien in welk stadium de kanker is.

Therapie Chirurgische behandeling Curatieve chirurgie wordt toegepast als er geen aantoonbare metastasen op afstand zijn. kan gevoeld worden als een grote massa aan de rechterzijde van de buik. Aan de hand van echo en thoraxfoto’s kunnen vervolgens metastasen worden gezien. die uitgelegd staat bij pathofysiologie. het bijbehorende lymfekliergebied meenemen. bloedarmoede (door chronisch bloedverlies uit de tumor). obstipatie en diarree kunnen optreden. Adjuvante behandeling Radiotherapie Patiënten met mobiele tumoren worden kortdurend voorbestraald en ondergaan resectie binnen vijf dagen na de laatste bestraling. cytoscopie en colposcopie kunnen eventuele doorgroei in blaas of vagina aantonen. Een CT of MRI scan kan een beeld geven van eventuele metastasering. Vrijwel alle tumoren zijn adenocarcinomen. In de rechterhelft van de colon is meer ruimte dan in de linkerhelft. Andere symptomen zijn een krampende buikpijn. Ook kan een operatieve behandeling een optie zijn bij oudere patiënten met comorbiditeit. een gevoel van loze aandrang dat soms gepaard gaat met pijn. Aan de linkerhelft heeft de tumor een circulaire groeiwijze. Als er verdenking op maligniteit is volgt er een volledige colonscopie waarbij biopten kunnen worden afgenomen en/of poliepen verwijderd. Elke resectie is erop gericht macroscopisch alle tumor te verwijderen. een tumor wordt hier dus veel later opgemerkt. Met radiotherapie en TME kan het ontstaan van lokale recidieven worden voorkomen. Tot 1990 waren de resultaten van systematische therapie erg teleurstellend. een operatietechniek voor kwaadaardige tumoren van de endeldarm waarbij niet alleen de endeldarm met de tumor maar ook het omliggende steunweefsel (lymfebanen en lymfeklieren) worden verwijderd Chemotherapie Het behoort nog niet tot de standaardbehandeling en zal alleen in onderzoeksverband worden toegepast. ¾ van de tumoren ligt in de laatste 40 cm van de dikke darm.com . indien twijfel kan nabestraling worden overwogen. later kwam uit een onderzoek dat er een overlevingsvoordeel is van 10% . Als de tumor niet makkelijk kan worden weggehaald.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Symptomatologie De locatie van de tumor heeft invloed op de klachten. De uitgebreidheid van de resectie wordt bepaald door de regionale lymfedrainage. De diagnose wordt vervolgens geclassificeerd aan de hand van de TNM classificatie. Bij een rectumtumor wordt met een endorectale echo gekeken wat de mate van darmwandinfiltratie is. TME is totale mesorectale excisie. er vindt een rectaal en bij vrouwen ook een vaginaal toucher plaats om de tumor te voelen. Diagnostiek Lichamelijk onderzoek kan aanwijzingen geven door detectie van massa in de buik. Tumoren in de endeldarm hebben als symptomen bloedverlies bij de ontlasting. De klachten hierbij zijn buikpijn. hierdoor treedt een verandering op in het ontlastingpatroon.Stuvia. kan worden begonnen met een voorbehandeling van chemotherapie of radiotherapie.

incontinentie en ledigingstoornis.Aanleg ileostoma of colostoma zodat passage mogelijk blijft . dit komt tegenwoordig minder voor en kan verbeteren door een suprapubische katheter.Palliatieve chemotherapie voor verlenging en verbeteren van de kwaliteit van leven. Complicaties Postoperatieve complicaties Naadlekkage.Palliatieve radiotherapie bij bloedende tumoren of ernstige pijnklachten . Bij een gemetastaseerde ziekte is de overlevingskans 5% De na controle is in eerste instantie de fysieke en psychische gevolgen van de ingreep.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Palliatieve behandeling Wanneer resectie niet mogelijk is door uitgebreidheid van de tumor. Bij een intensieve nacontrole wordt gekeken naar eventuele recidieven of metastasen.Stuvia. Blaasledigingsproblemen: door beschadigingen van zenuwen tijdens de operatie. Prognose De prognose wordt bepaald door mate van ingroei van de tumor. door gemetastaseerde ziekte of dat de patiënt in een dermate slechte conditie is dat een grote operatie niet mogelijk is. .Endoscopische laser of elektrocoagulatie bij obstructie of bloeding . Infectie Rectovaginale fistel: de kan als bij de staplertechniek een deel van de vagina wordt meegenomen Functionele problemen met de defecatie: hoge frequentie. het grootste gevaar hierop is is bij een sfinctersparende operatie bij een rectumcarcinoom.com . de aanwezigheid van lymfekliermetastasen en eventuele metastasen op afstand. Dan zal er worden overgegaan op palliatieve behandeling . Er wordt maar 1-2% van de patiënten een tweede keer curatief behandeld.Plaatsen van een stent bij obstructie . Recidief tumor: eventueel hernieuwde ingreep en controle of de tumor geïsoleerd is.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->