P. 1
Bijzondere Farmacologie

Bijzondere Farmacologie

|Views: 152|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 18, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $3.95 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/21/2013

$3.95

USD

pdf

Bijzondere Farmacologie

door

lvdsteen

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Bijzondere Farmacologie

Hoofdstuk 1: Farmaca ivm autonoom zenuwstelsel
Gm ivm cholinerge transmissie a) Muscarine-agonisten (parasympaticomimethica): Selectieve stimulatie van muscarinereceptoren 1. Acetylcholine → Niet bruikbaar door snelle afbraak door acetylcholine-esterase 2. Carbachol, Metacholine, Betanechol → blaasatonie 3. Pilocarpine → Glaucoom b) Muscarine-antagonisten (parasympaticolytica): competitief antagonisme thv muscarinereceptoren. 1. Atropine → hart, GI-kanaal, bronchiaalspieren 2. Scopolamine → oog en klieren 3. Glycopyrrolaat → Minder tachycardie dan atropine, in lage dosis effectiever en langere werkingsduur dan atropine en minder neveneffecten thv CZS 4. Butylscopolamine samen met Dipyrone → tegen GI-, galweg-, en tractus urogenitalisspasmen c) Cholinesterase-inhibitoren: doen endogene AcCh concentratie stijgen door vertraagde afbraak → bezetten acetyl- en butyryl-choninesterase. Myestenia gravis. 1. Neostigmine → Glaucoom, wel kans op lensvertroebeling 2. Pyridostigmine 3. Fysostigmine → kan door BHB d) Neuromusculaire blokkers: competitief antagonisme met AcCh voor nicotinereceptoren thv neuromusculaire eindplaat 1. Niet-depolariserende blokkers (antagonisten): stabilisatie van porien waardoor geen Na uitvloei en geen depolarisatie – Gallamine – Pancuronium – Tubocurarine – Antracurium 2. Depolariserende blokkers: eerst spiercontractie, gevolgd door verslapping en paralyse – Succinylcholine – Decamethonium 3. Klinische interacties neuromusculaire blokkers – Niet-depolariserende en depolariserende NOOIT samen gebruiken – Met cholinesterase inhibitoren: * Niet-depolariserend → antagonisme * Fase I depolariserend → Synergisme * Fase II depolariserend → antagonisme – Met algemene anesthetica → lagere dosis blokker nodig – Met antibiotica → lagere dosis blokker nodig – Met lokale anesthetica → synergisme – Adrenaline en efedrine → AcCh werking versterkt. Meer blokker nodig Agonisten van de adrenoreceptoren a) Niet selectieve a en B agonisten: stimulatie van beide types receptoren maar in verschillende mate – Noradrenaline → vnl a-receptor → VC – Adrenaline → vnl B-receptor → lage dosis (B) geeft VD, hoge dosis (a) geeft VC behalve in

com . hartinsufficientie of geleidingsblok. Voornaamste rol = coordinatie (houding. Hypotensie: etylferine → BD stijgt 3. Hoofdstuk 2: GM met invloed op CZS a) Noradrenerg systeem: a2 = belangrijkste receptor in CZS b) Dopaminerg systeem – Apomorfine = agonist – Wekamines = indirecte agonist – Neuroleptica = antagonist – Dopamine = PRIF c) Serotoninerg systeem – Buspirone = agonist – Fluoxetine = anti-depressiva – Paroxetine = anti-depressiva d) Cholinerg systeem → ontwaken. Urinaire incontinentie: fenylpropanolamine en efedrine 5. bij hypertensie. Neus-decongestivum en mydriaticum → fenylefrine. hartaritmieen. Nu niet meer gebruikt. motorische functies en autonome functies. na myocard infarct. Shock: uitsluitend nor → a1 en a2 → VC 2. angsttoestanden en essentiele tremor. Ook voor relaxatie myometrium rund en schaap. d) Indicaties sympaticomimetica: 1. b) Niet-selectieve B-agonisten: stimulatie B1 en B2 receptoren – Isoprenaline → + inotroop en + chronotroop met daling van perifere weerstand. beweging). – Dobutamine → + inotroop en + chronotroop met geringe daling van perifere weerstand (minder op B2) c) B2-selectieve agonisten: selectieve stimulatie B2-receptoren – Clenbuterol = illegaal vetmestproduct. korte termijn geheugen e) inhiberende aminozuren – Glycine → Dominant inhiberend effect gestreepte spier.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal coronairen.Stuvia. Bronchiaal bij paard. – Propanolol – Atenolol – Oxprenolol – Pindolol – Carazolol → preventie tachycardie varken maar uit de handel nu. angina pectoris. leerprocessen. NIET bij spastische bronchitis en astma. Aangrijpingsplaats voor strychnine – GABA → grote verspreiding in CZS: inhiberende functie centrale coordinatie van de prikkelbaarheid. Bij paard met laminitis en hoefkatrol. Lokaalanesthesie: anestheticum + ADR + NOR als VC e) B-antagonisten (B-blokkers): negatief op hartritme. efedrine 4. niet meer toegelaten bij rund. – Isoxsuprine → zowel agonist als antagonist. Benzodiazepines → sedatief Barbituraten → versterken GABA systeem . AH.

Dopamine agonisten → bij hyperprolactinemie * Bromocriptine → schijndracht en hypofyse afhankelijke hyperadrenocorticisme * Cabergoline → verlengde activiteit * Metergoline → stimuleert secretie dopamine door serotonine inhibitie b) a2-adrenerge sedativa of agonisten → sedatief en analgetisch 1. Tolazoline → bij Xylazine-sedatie d) a1-selectieve antagonisten → niet in DGK 1. – Fenothiazines → Sedatief. * Haloperidol → anti-emeticum bij hond en bij verwardheid.Stuvia. Minor tranquilizers of ataractica of anxiolytica → potentialisatie van het effect van GABA thv GABA-receptor. Verhoogt vrijstelling NOR. Antidoot = atipamezol 5. Terazosine e) a2-selectieve antagonisten → krachtige antidoot. emeticum kat. Sedatief. Dexmedetomidine → zeer hoge affiniteit a2-receptor en minder neveneffecten c) Niet-selectieve a-agonisten → om cardiovasculaire gevolgen van agonisten tegen te gaan. Bij varken sedatief. Uitsluitend KHD. – Benzodiazepines * Chloordiazepine * Diazepam → sedatie. bradycardie. Atipamezole 3. anti-pruritisch.com . Prazosine 2. * Droperidol → samen met fentanyl in neuroleptanalgesie * Fluanisone → neuroleptanalgesie (met fentanyl) * Azoperone → sedativum met sterke psycho-motorische onderdrukking. Detomidine → sedatie. Antidoot = Yohimbine en tolazoline 2. Xylazine → sedatie en analgesie. goede viscerale analgesie 3.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Psychrotrope farmaca Psycholeptica a) Neuroleptica 1. Major Tranquilizers → Sedatie. Romifidine → zie detomidine maar minder analgesie en ataxie 4. anti-tussief en antihistamine activiteit. angsttoestanden * Midazolam → Inductie anesthesie * Zolazepam → Anestheticum varken * Clonazepam → langdurige behandeling epileptie 3. verminderde GI-motiliteit. Rund zeer gevoelig. anti-dopaminergisch. Meer actief dan chloorpromazine. Fentolamine 2. Verboden bij landbouwhuisdieren * Promazine → minder neveneffecten dan chloorpromazine * Acetylpromazine → enige nog beschikbaar bij KHD. anti-noradrenergisch * Chloorpromazine → sedatie en anti-emetisch. Paard: gevaar voor ataxie en penisrelaxatie * Trimeprazine → Licht sedatief. 1. 2. Medetomidine → zeer selectieve a2-agonist. analgesie. spierrelaxerend. Yohimbine 2. Idazoxan . 1. onverschillig makend – Buterofenonen → antipsychotisch. braken. spierrelaxerend. analgesie. Geen deprimerende invloed op ademhalingscentrum en hart.

Benzodiazepines → Diazepam + Clonazepam: bij status epilepticus en petit mal. Thiopental: 0-1 uur 2. Voor inductie. Tetrazepam → Spiercontracties. lichte BD daling. matig diuretisch – Theobromide b) Anti-depressiva . Hepatotoxische metaboliet 3. N2O → NOOIT als enig anestheticum! Korte inductietijd. Betere werking icm kaliumbromide 2. e) Lokale anesthetica → membraanstabilisatie waardoor permeabiliteit daalt. Snellere recovery. Pentobarbital: 4-7 uur 3. Gajacolglycerine-ether → sedatie. Als onderhoudsanesthesie 3.com . Tetracaine → oog f) Inhalatie anesthetica 1.Stuvia. snelle eliminatie en hepatotoxisch 4. geen sedatief effect 3. Diazepam → Via GABA-systeem. Lidocaine 3. analgetisch en anti-pyrretisch Stimulerende middelen a) Centrale analeptica → functies AHS en circulatie verbeteren. 1. Centraal werkzame spierrelaxantia → werken op post-synaptische banen. Paard en KHD. – Caffeine: + chronotroop en + inotroop. matige analgesie Anti-epileptica 1. 1. Premedicatie: atropine/glycopyrrolaat. Mepivacaine → minder necrose → geleidingsanesthesie 4. Primidone → niet aan te raden. Lichte BD stijging – Theofylline: enige in DGK. Oxybuprocaine → oog 7. Bij spierspasmen 2. Tiletamine → werkt langer en krachtiger dan ketamine. Antidoot = Dantrolene 2. Fenytoine → blokkade Na-kanalen. Nadeel: weinig selectief 1. Verhogen gehalte vrij Ca in spier → spiercontractie. Spierrelaxans. Bupivacaine → langere werkingsduur dan lidocaine 6.en korte anesthesie 2. leverbeschadiging en maligne hyperthermie! Voor onderhoudsanesthesie. geen AH-depressie. Strychnine → antagonist van glycine 2. + chronotroop en + inotroop. Ketamine → Blokkering excitatorische aminozuur-receptor. Procaine: 1 uur 2. Niet als long-term bij de hond! Wel bij kat. hypnose. Ravocaine 5. anesthesie 1. Interactie met GABAreceptoren. Tegenaangewezen om met andere IV anesthetica toe te dienen. Fenobarbital → potentialisatie van het effect van GABA ( → hyperpolarisatie). Fenobarbital: 8-12 uur b) Dissociatieve anesthetica 1. Na kan niet meer naar binnen en AP wordt stopgezet. Verminderen spiertonus en relaxatie. Catecholamine potentialisatie. Isofluraan → NIET bij konijn. Halothaan → zeer lipofiel.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Anesthetica a) Barbituraten → sedatie. Icm zolazepam c) Propofol → inductie-anesthesie d) Neuro-actieve stoffen: Alfaxalone → inductie en bij korte ingrepen. Methylxantines → inhibitie fosfo-diesterase + stimulatie glycogenolyse.

Vertragen ook heropname dopamine en NOR. –rheumatisch. Ook viscerale pijn onderdrukt.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 1. Postoperatieve pijnbestrijding hond. antipyrretisch bij varken. Altijd icm anti-ulcertherapie. 2. -flogistisch. -flogistisch. analgetisch * Antipyrretische-analgetische pyrazolonen: Noramidopyrine of Metamizol → vnl analgetisch. lange termijn therapie – Oxicams * Piroxicam → sterk analgetisch en antiflogistisch. NOOIT bij hond. staartbijten. * Meloxicam → minder neveneffecten – Cox-2 remmers * Firocoxib → osteo-arthritis * Mavacoxib → continue behandeling >1 mnd hond * Robenacoxib → kat: musculo-skeletale aandoening. Hond: chronische osteo-arthritis * Cimicoxib → Pijn weke delen en orthopedische chirurgie + osteoarthrose. Hond maximaal 6 mnd b) Narcotische analgetica of morfine-analgetica 1. Dopamine-antagonisten: vertragen afbraak dopamine. Tricyclische antidepressiva: verhinderen NOR en serotonine uptake – Clomipramide → hond: abnormaal gedrag.com . * Ibuprofen → Bij hond enge therapeutische breedte * Naproxen * Carprofen → hond. * Tolfenamzuur → antipyrretisch bij kat * Meclofenaminezuur → Paard in VS – Indolazijnzuurderivaten * Indomethacine → paard antiflogisticum. ook visceraal * Antiflogistische pyrazolonen: monofenylbutazone + difenylbutazone – Fenamaten * Flunixine meglumine → analgeticum en antiflogisticum. analgesie * Salicylzuur → te irriterend voor inwendig gebruik * Methylsalicylaat → alleen uitwendig gebruik * Natriumsalicylaat * Acetylsalicylzuur NIET icm andere NSAID's voor gebaar voor interacties! – Pyrazolonderivaten → antipyrretisch. likgranuloma. – Selegiline → Hond: gedragsstoornissen Andere centraal werkzame farmaca a) Ontstekingsremmers: NSAID's – Para-aminofenolderivaten → enkel centrale remming cox → louter antipyrretisch * Paracetamol → NOOIT bij kat * Fenacetine – Salicylaten → anti-pyrretisch. – Propionzuurderivaten * Ketoprofen → zwak antiflogistisch. Volle agonisten → hoge affiniteit m-receptor – Morfine – Heroine – Methadone – Pethidine – Fentanyl .

NT 1. bloedplaatjes. Antagonist – Ketanserin → bij paard voor wondeheling. Vnl in premedicatie 3.com . Agonisten – Sumatripan → migraine – Metoclopramide 2. Buprenorfine → langdurig.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 2. hydrocodon. Morfine en half-synthetische – Hydromorfine. Antidoot = Diprenorfine (altijd bij hebben) 7. Meperidine → sedativum en analgeticum – Loperaminde → Derivaat van meperidine. c) Prostaglandines 1. Etofine → zeer krachtig. Dextromethorfan en Noscapine → geen analgesie Hoofdstuk 3: Autacoiden a) Farmaca die ingrijpen op de Histamine-receptoren 1. 3. heroine → niet meer als geneesmiddel 2. anti-diarree 4. partiele agonist op d en k. H1-antihistaminica: beletten niet de uitstorting noch synthese – Hydroxyzine – Chloorfenaminemaleaat 2. Wanneer samen met morfine. minder granulatieweefsel door remming fibroblasten. Tegen dieren uit dierentuin + wilde dieren. – Pentazocine → dysforie. Antagonisten → geen intrinsieke activiteit – Naloxon c) Opioide-agonisten 1. Fentanyl → zeer krachtig maar kortwerkend. oxycodon. Partiele agonisten → antagonist op m-receptor. wel goede analgesie d) Morfine-antagonisten 1. – Nalofine – Diprenorfine → enkel bij etorfine intoxicatie 2. Partiele agonisten → werking morfine voorkomen of af te breken. Echte antagonisten – Naloxone e) Anti-tussiva 1. Uitgesproken ADH-depressie.Stuvia. vermindert het analgetisch effect van morfine. Pentazocine → permedicatie en koliek 6. Methadone → substituut morfine want minder verslavend – L-methadone → analgesie – D-methadone → anti-tussivum 5. respiratoire depressie 8. Codeine → zwakke AH-depressie 2. Butorfanol → geen ADH-depressie. H2-antihistaminica: competitief antagonisme thv maag → inhibitie maagzuursecretie – Cimetidine → enzyminhibitie lever → verminderde afbraak andere geneesmiddelen b) Serotonine/5-hydroxytryptamine: GI. Oestrusindicatie → varken ongevoelig .

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 2.en eiwit-metabolisme → daling perifere glucoseverbranding. eiwit en vetmetabolisme. Thyreostatica – Thioureumderivaten . Geslachtshormonen – Oestrogenen – Gestagenen → progesteron – Anti-prostageen → Aglepriston → verhinderen nidatie en onderbreking dracht teef. Suboestrusbehandeling 3. 2. Verlengde werking door koppeling aan zinkfosfaat en door de viscositeit van het oplosmiddel te verhogen dmv carboxymethylcellulose. – Androgenen en anabole steroiden * Androgenen: Testosteron → niet als geneesmiddel 17-a-methyltestosteron * Anabolica: Nortestosteron – Anti-androgenen * Osateron → prostaathypertrofie en -kanker 4.Stuvia. stijging leverenzymes en spierzwakte – lipidenmetabolisme → lipolytisch – Hematopoeiese – Vasculair → BD stijging – CZS → euforie – Ontstekingsremmend → inhibitie synthese PG. Releasinghormoon – GnRH → Busereline + Gonadoreline 2. Groeihormoon en stomatostatine – Somatostatine – Somatotropine → groeihormoondeficientie hond 5. Mineralocorticoiden → Na en waterhuishouding – 11-desoxycorticosteron – Aldosteron 2. Dracht en partus: schaap + paard → oxytocinewerking rund + varken + geit → luteolytisch effect 4. Glucocorticoiden → ontstekingsremmer en beinvloeden KHD. – Bijwerkingen: onderdrukken afweer en endogene corticoidsynthese c) Hormonen met invloed op geslachtsorganen 1. – Electrolietenevenwicht → oedeem + hypertensie – KHD. Gonadotropinen – FSH – LH – PMSG – HCG 3. Maagerosies en ulcera Hoofdstuk 4: Hormonen a) ACTH of corticotropine 1. Schildklierhormoon → hypotheroidie – Levothyroxine – Levothyroxine natrium 6. stijging productie antiontstekingsmediatoren en inhibitie van inductie cox. Cortico's best toedienen in voormiddag om interferentie met ACTH secretie in nacht te vermijden b) Corticosteroiden 1.com .

en tricuspidalisklepstenose. Pimobendan → chronische congestieve HI. Heparine 2.com . Protamine → antidoot heparine b) Lokale hemostatica 1. tekort aan prothrombine. 2. Thrombine 2. Vitamine K → antidoot bij coumarinevergiftiging en sulfonamidetherapie (kip). thrombopenie Hoofdstuk 7: GM met invloed op renaal systeem Diuretica a) Koolzuuranhydraseremmers → blokkeren CA thv proximale tubulus . leveraantasting. Microcristallijn collageen → lever + milt 3. ACE-inhibitoren → hypertensie en HI – Captopril – Enalapril → enalaprilaat – Benazepril → benazeprilaat – Ramipril → ramiprilaat – Imidapril → imidaprilaat 5. Oxytocine Hoofdstuk 5: Cardiovasculaire geneesmiddelen Farmaca tegen hartinsufficientie 1. Koper → ceruloplasmine = depot bloed 3.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal * Methylthiouracil * Propylthiouracil * Tapazol – Methimazole → hyperthyroidie kat 7. Coumarinederivaten d) Hemoglobinevorming 1. Foliumzuur 4. Vit B12: bij deficientie → anemie. Ijzer → bij hypochrome anemie – Oraal → Fe2+-ascorbinezuurcomplex – Parenteraal → ijzerdextraan 2. Gelatine spons 4. Anti-aritmica → bij ernstige ritmestoornissen – Procainamide. cardiomyopathie 3. Digitalisglycosiden – Digoxine → enkel KHD 2. Geoxideerde cellulose c) Anti-coagulantia 1. mitralis. Calcium-antagonisten → inhibitie Ca-influx – Verapamil – Diltiazem → geen invloed op CO – Nifedipine → geen invloed op AV-geleiding – Amlodipine 4. leucopenie.Stuvia. kinidine → ventriculaire aritmien – Lidocaine → ventriculaire en atriale ritmestoornissen – Amiodarone → atriumfibrillatie en ventrikelaritmien Hoofdstuk 6: GM die bloed en -elementen beinvloeden a) Algemene Hemostatica 1.

Mannitol → acute NI met oligurie en anurie + hersenoedeem Hoofdstuk 8: GM met invloed op ADH a) Analeptica 1. Expectorantie bv Eucalyptus Hoofdstuk 9: GM met invloed op het oog Miotica a) Parasympaticomimetica 1. Fenylefrine 3. . Thv stijgende buis lis van Henle 1. 2Cl cotransportsysteem. Spironolactone → blok intracellulaire cytoplasmatische aldosteron-receptor → Na resorptie tegengaan. Homatropine 4. niet-steroidale antiflogistica. Scopolamine 3. Doxapam b) Mucolytica → taaisecreet verminderen en verdunnen 1. rifampicine. ab. Bij HI door klepinsufficientie en hypokaliemie door andere diuretica.Stuvia. aminoglycosiden 2. acetazolamide → glaucoom b) Thiaziden 1. K. antiseptica. longoedeem. ADR 2. fluoroquinolones. Tropicamide b) a-sympaticomimetica 1. macroliden. Osmotische diuretica: Mannitol + Glycerine d) Diversen 1. Carbachol en metacholine b) Cholinesterase-remmers 1. HI. Fluostigmine Mydriatica a) Parasympaticolytica 1. Bromhexine → sputumvervloeier 3. Cyclopentolaat 5. Ecthiopaat 5. Amiloride 3. Neostigmine 3. Atropine 2. e) Osmotische diuretica 1. Antiflogistica → Glucocortico's.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 1. intoxicaties d) K-sparende diuretica 1. chloramfenicol. Efedrine c) Anti-glaucoom middelen 1. Acetylcholine 2. Hydrochlorothiazide → blok Na/Cl cotransporter c) Lisdiuretica → blok Na. Furosemide → hypertensie. Demecarine 4.com . sulfonamiden → Tetracyclines. Koolzuuranhydraseremmers: Acetazolamide 2. Fysostigmine 2. Triamterene 2. anti-allergica (Ciclosporine. Pilocarpine 3. Acetylcysteine en 5-carboxymethylcysteine → sputum verweken 2.

com . virostatica Hoofdstuk 11: GM met invloed op maag-darmkanaal a) Antacida 1. Mg. Bismuthverbindingen → Niet icm inhibitoren van zuursecretie of antacida 2.en chemotherapie – H/K-ATP-ase inhibitoren → refluxoesophagitis en GI-ulcera * Omeprazole * Lansoprazole 6.Stuvia. H1-antihistaminica – Dimenhydrinaat – Cinnarizine 3. Neuroleptica – Fenothiazines – Buterofenonen 4. Neurokinine-1 antagonisten – Maropitant → niet bij hartaandoeningen 5. Sucralfaat → maag. Varia → vit A-D oogzalf. Bij nausea en braken + vertraagde maaglediging – Cisapride → Refluxoesophagitis + constipatie door subobstructie – 5-HT3-antagisten * Ondansetron → braken door radio. Na-chromoglicaat) 3. Tapides → obesitas hond – Mitratapide – Dirlotapide 7.en aluminiumverbindingen → refluxoesofagitis en gastritis b) Mucosabeschermers 1. Anti-cholinergica – Scopolamine → reisziekte 2. polyacrylzuur 4. Gastroprokinetica – Betanechol – Metoclopramide.en duodenumulcus c) Anti-emetica 1. Purgetiva → bevorderen darmlediging – Osmotisch actieve stoffen → obstipatie. Kunsttranen → methylcellulose. Domperidone → Blokkade dopamine receptoren in receptor-trigger zone + stimulatie GI-motiliteit door verhoogde vrijstelling ACTH + blokkade GI dopaminereceptoren. carbomeren. hepatische encephalopathie * Natirumsulfaat * Magnesiumsulfaat * Lactulose – Zwelmiddelen * Lijnzaad * Psylliumzaden * Methylcellulose * Zemelen – Glijmiddelen * Vloeibare paraffine * Minerale olien – Contactlaxativa * Ricinusolie * Anthrachinonderivaten – Laxativa voor rectaal gebruik → KHD .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal levocabastine.

Niet tegen virussen 3. Glucosamineglycaan 3.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 8. antiseptica en desinfectantia Factoren die de werking beinvloeden: – T – Concentratie en contacttijd – pH milieu – aanwezigheid van organisch materiaal – waterhardheid – aard micro-organisme – te ontsmetten oppervlak a) Alcoholen → lossen lipide celmembraan op en denatureren cellulaire proteinen – Spectrum: Gr-. niet infectieuze peesletsels + osteo-articulaire aandoeningen 2. Vormen HOCl en vrij Cl* Tosylchloramide – Chloorhexidine → Inactivering precipitatie van eiwitten + verstoring permeabiliteit membranen. Gr-. protozoa. multocida: Sulfamethoxazole > sulfadimethoxine > sulfadimidine 1. Gr+ en Gr-.com . coccidia. Potentie tegenover E. Gr+. ontvlambaar en corrosief b) Halogenen → antibacterieel. lost necrotisch weefsel op 2. fungicied. Organische chloorverbindingen – Chlooramines → Minder irriterend en minder toxisch. Jodium en derivaten → diffusie in cel en openbreken proteinestructuren. – Spectrum: Gr+. nodig voor DNA. Werkt tegen Gr+. Gr-. virusdodend. Niet-resorbeerbare sulfa's → als darmantiseptica – Sulfaguanidine . Darmantiseptica – Sulfasalazine → colitis ulcera. – Joodtinctuur – Jodoforen: povidone-jood Hoofdstuk 14: Anti-infectieuze chemotherapeutica a) Sulfonamiden → Interferentie met foliumzuursynthese. coli en P. Werkt tegen fungi. Chloor en anorganische verbindingen: – Calciumhypochloriet – Natriumhypochloriet → = javelwater. Anti0diarretica – Absorbantia – Adstringentia → tannine – Opioidderivaten * Defenoxylaat * Loperamide 9. ziekte van Crohn Hoofstuk 12: GM met invloed op locomotorisch stelsel 1. fungi en virussen – Niet tegen bacteriele sporen – soms lichte irritatie. Hyaluronzuur → acute.Stuvia. tuberkelbacil. Topicaal gebruik – Sulfanilamide – Sulfathiazol 2. tegen protozoa 1. sporen. Penosan polysulfaat → niet-infectieuze osteoarthritis hond Hoofdstuk 13: Detergenten. schimmels en virussen.

Hydroxymethylnitrofunatoine → minder toxisch. Salmonella. hoge mate resistentie. snelle eliminatie 2. Uitsluitend bij urineweginfecties 1. Middellangwerkende sulfa's → urineweg. Gr. Fluoroquinolones → interferentie met nucleinezuursynthese. Gr + en Gr1. Gr+. parenteraal – Breedspectrum * Ampicilline → zuurstabiel * Amoxicilline → Hogere orale absorptie * Pivampicilline → Pro-drug – Uitgebreid breedspectrum → Proteus en Pseudomonas * Carbenicilline . Nitrofunatoine → goede resorptie. Gr.> Gr+. Trimethoprim → hoge bio beschikbaarheid. Staphylococcen. Ormethoprim → anti-coccidiose. Resistentie bij E. bacteriostatisch. Anti-coccidiale sulfa's – Sulfadimethoxine – Sulfadimidine en sulfamerzine – Sulfachlorpyrazine – Sulfaclozine b) Pyrimidinen → Interferentie foliumzuursynthese.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal – Sulfathiazol – Sulfasalazine 3. Niet tegen anaeroben.en systemische infecties – Pyrimidinesulfonamide – Sulfachlorpyrazine – Sulfamethoxazole – Sulfadimethoxine 4. Baquiloprim en Aditoprim → langzame resorptie bij ruminerende dieren 3. Haemophilus Hoofdstuk 15: Antibiotica Ab met vnl Gr+ spectrum a) B-lactam ab → interferentie met synthese peptidoglycaan 1. – Nalidixinezuur – Norfloxacine – Ciprofloxacine 2. Penicillines – Natuurlijke penicillines * Peni G → zuur labiel. Kan icm middellangwerkende sulfa's 2. GI en CZS bijwerkingen. Nalidixinezuur en oxolinezuur → Gr-.com . Vaak icm sulfadimethoxine c) Nitrofuranen → Splitsing DNA-ketens.Stuvia.coli. Pseudomonas.> Gr+. B-lactamase gevoelig * Peni V → Oraal – B-lactamase resistente * Cloxacilline → oraal * Oxacilline → Oraal * Nafcilline → Oraal/IV * Methicilline → zuurlabiel. NIET bij voedselproducerende dieren d) Quinolones 1. Niet tegen Pseudomonas en Proteus. mycoplasmen. Uitzondering: Hk.

Tulathromycine → enkel bij jongvee door lange wachttijden. luchtweginfecties. Voor luchtweginfecties. Erythromycine → bacteriostatisch + -cied. hyopneumoniae 7. multocida en H. Werkt 2 weken na SC injectie. NOOIT bij paard. pleuropneumoniae. Tylosine → Vnl tegen mycoplasma. – Rund: M. campylobacter. P. Cephalosporines → niet met aminoglycosiden want nierbeschadiging. Kruisresistentie met andere macroliden. – Acetylisovaleryltylosine → varkensdysenterie. Meropenem → humaan. Minder B-lactamase stabiel dan groep 2 * Cefoperazone * Cefpirone – Groep 4 → Stabiel voor B-lactamasen en anaeroben * Moxalactam – Uitsluitend in mastitispreparaten * Cefalorine * Cefaperazone * Cefacetril * Cefuroxine b) B-lactamase-inhibitoren 1. Gamithromycine → actie vnl in fagolysosomen. H. Tilmicosin → Pasteurella. P. Spiramycine → remming ew-synthese. Aan vrij lage dosis 6.aeroben. multocida. P. soms khd d) Macroliden → Inhibitie bacteriele proteinesynthese thv 50S subunit → remming translocatie 1. Imipenem icm Cilastatine 2. Haemolytica. somni 8. varkensdysenterie.com . B-lactamase gevoelig * Cephalotin * Cefazolin – Groep 2 → Gr+. → toxoplasma. 3. Bactericied – Groep 1 → Gr+. Ook hond en paard → Mycoplasmen. stomatitis. Gr-. pleuropneumonie.Stuvia. Gr+ – Rundvee → propyleenglycoloplossing – NOOIT IV en parenteraal bij paard en varken wegens hoge kans op toxiciteit 5. M. mastitis. Clarithromycine + Azithromycine → vnl humaan. Zou minder resistent zijn. Clavulaanzuur → zelf geen ab activiteit dus toedienen met B-lactam ab. → M. . Renale excretie kan geinhibeerd worden door probenicid c) Carbapenems → Gr. chlamydia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal * Piperacilline * Ticarcilline 2. Haemolytica. mastitis. anaeroben en Pseudomonas 1. mycoplasma. Tildipirosin → zie 7. somnus – Varken: A. niet gevoelig sommige B-lactamasen * Cefovecin * Cefthiofur * Cefquinome * Cefalexine * Cefachlor – Groep 3 → Ook tegen Pseudomonas. Zeer langdurige en hoge weefselspiegels. multocida. – Adipaat → oraal – bij khd icm metronidazole tegen stomatitis en gingivitis – NIET bij paard 4. Spectrum zoals penicillines + mycoplasma + chlamydia + pasteurella – Lactobionaat IV 2. Wachttijd 64 dg.

→ Mycoplasma. Pirlimycine → Gr+. aureus meestal ook gevoelig. eliminatie vnl via gal. vnl kat gevoelig – Vaak resistentie 2. wonde en huidinfecties 6. kat en paard – Paard: intra-uterien bij Pseudomonas 5. R. Pseudomonas en S. mastitis. Interferentie met Ca-uitstorting. hyodyseneriae. chlamydia. Zoals 1. B-lactam ab. M hyopneumoniae. Uitsluitend intramammair → subclinische mastitis lacterend rund g) Rifampicine → inhibitie DNA/RNA polymerase. hyopneumoniae. hogere activiteit tegen anaeroben. Amikacine – Pseudomonas en Klebsiella – Weinig resistentie – Hond.en orotoxisch. Tegen enterocolitis bij het konijn – Geen resistentie Ab met vnl Gr. Tegen Gr+ coccen. Gr+. M. Neomycine – Oraal. mycoplasmen. – Icm andere om resistentievorming tegen te gaan.coccen.com . oor. leptospiren. Bij va en pa maar NOOIT IV – Tiamulinbase – Tiamulinhydrofumaat – Brachyspira hyodysenteriae. anaeroben. – Nefrotoxisch vnl bij veulen en kalf 3. 1. parenteraal. Gedeeltelijke kruisresistentie met tylosine. enkel parenteraal – Neurotoxisch. Gentamycine – Zeer goed tegen Gr. Geen orale absorptie. Lincomycine → synergisme met spectinomycine. GI – Gr+ en Gr.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal e) Pleuromutilins 1. equi en pyodermitis bij de hond h) Bacitracine → blokkering peptidoglycaansynthese.→ bactericied . M. Apramycine – Varken en rund: B. gentamycine.→ bactericied. anaeroben. Bacteriostatisch. lokaal – Hoge kans op toxiciteit – GI infecties.spectrum a) Aminoglycosiden → binden op ribosomen waardoor codon verandert → vorming defect eiwit. oog. Streptomycine-dihydrostreptomycine – Meestal icm peniG. → Gr+. – Topicaal: huid. 3. Blactamase producerende staphylococcen maar vnl voor Mycobacterium tuberculosis. Nefro. Kanamycine – Ook tegen Gr+ coccen – Ook hoge synoviale concentraties – Vaak in oor en mastitispreparaten → icm B-lactam – Resistentie door enzymatische afbraak 4. – synergisme met macroliden. Goede penetratie in lever. f) Lincosamides → kruisresistentie met macroliden 1. gallisepticum 2. Uitstekende penetratie in neutrofiel en macrofaag. – Mastitis. Valnemulin → zie 1 maar actiever tegen mycoplasmata. Hogere toxiciteit bij varken. 2. Clindamycin → enkel khd. niet parenteraal want toxisch. Gr. Tiamulin → remming ew-synthese. Niet tegen Gr-. nier en skelet.Stuvia.

Ook capteren en inactiveren van vrijgekomen endotoxinen. aureus. bacteriele infecties GI-kanaal – Parenteraal: enkel colistine – Mastitis – Synergisme met sulfonamide/trimethoprim combinatie. Onveranderd via gal uitgescheiden. Enkel tegen intestinale . brucella (khd).en oorpreparaten. B-lactam. Listeria. Biologische beschikbaarheid afhankelijk van aanwezigheid ijzer in voeding. – Tegen Mycoplasmen. Proteus en Pseudomonas.en neurotoxisch. Ronidazole → enkel trichomonas sportduif b) Coccidiostatica 1. Chlamydia. kalf. Streptococcus. rickettsia. sommige protozoa. – Spectrum uitgebreider dan bij 1. Paramomycine – Parenteraal kans op nefrotoxiciteit – Streptococcen. oog. lincosamiden en B-lactam. Florfenicol → soms bactericied. Pseudomonas – Oraal: Bowelsterilisatie voor ingreep. interactie met andere farmaca. varken. – Synergisme met Tylosine – NOOIT oraal aan herkauwer en paard → Bacteriele luchtweginfecties. GI. Rickettsia. huidaandoeningen * Chloortetracycline → varken. pluimvee – vnl icm Lincomycine – ADH: M. Grey-syndroom.en renaal weefsel → Corynebacterium equi. Pseudomonas. hyodysenteriae b) Polymyxines → aantasting fosfolipide bacteriele celwand → lyse. Metronidazole → Trichomonas duif en Bacteroides paard. chlamydia. VERBODEN bij voedselproducerende dieren! Bacterostatisch 2. coli.Stuvia. Nefro. Sulfonamiden → schizonten 2e cyclus → mgl immuniteitsopbouw. E. Actinobacillus. 2. Salmonella. – Niet tegen Mycobacterium. Mutageen en cancerogeen. E. Vaak resistentie tegen S. * Doxycycline → Hoog distributievolume. Pasteurella – B. Toxiciteit thv beenmerg. Tetracyclines → weinig stabiel. Neomycine en bacitracine Ab met breedspectrumactiviteit 1.com . Redelijk tegen Gr+. – Minder resistentie bij enterobacteriaceae – Erytheem in peri-anaalstreek varken 3. Kan bij langdurig gebruik kalveren cardiale myopathie geven → sterfte. Carnidazole → enkel trichomonas sportduif 3. Coli → bacteriostatisch. Inhibitie ew-synthese.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal – Oraal lage biologische beschikbaarheid – NOOIT aan kat of katachtigen 7. Tobramycine – Enkel hond en kat 8. pasteurella. bacteriostatisch. pluimvee * Oxytetracycline → hoge concentratie in long. Antagonisme met macroliden. Spectinomycine – Rund. – Lokaal: huidzalven. coli. E. Necrose na IM bij papegaai en siervogels. gallisepticum.gevoeliger dan Gr+. Chloramfenicol → Gr. Hoofdstuk 16: Anti-protozoaire middelen a) Nitro-imidazolverbindingen → VERBODEN bij voedselproducerende dieren. 1. Hoge concentraties: bactericied – Ook protozoair tegen trichomonas en Histomonas 9.

Kruisresistentie met toltrazuril Toltrazuril → breedspectrum. neoformans en Aspergillus. Enkel therapeutisch. Griseofulvine → Uitsluitend dermatomycosis. coccidia. Tegen extracellulaire sporo-. enkel curatief.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 2. – NIET bij paard. Ook Gr+ coccen 3. b) Antimycotica voor lokaal gebruik 1. Ook tegen Cryptosporidium bij het kalf Polyether ionofore ab → lipofiele complexen met alkali-ionen → dringen in parasiet → trekt water aan → barst. NIET bij kat → oplikken → toxisch 3. krachtiger en minder resistentie Benzeen-acetronitriles → veilig. Tegen Candida. Enilconazole → blokkering ergosterolsynthese. Enkel profylactisch. 4. trichofyton.com . Sporotrichose en Aspergillose. Monosulfiram → enkel lokaal tegen Malassezia en Otodectes cynotis. Enkel oraal en lokaal. Halofuginone → asexuele cyclus. Goede weefseldiffusie → Histoplasmose.Stuvia. Maakt kerndeling onmogelijk. paardachtigen en konijn. Ecotoxisch → max 6x/jr Hoofdstuk 17: Antimycotica a) Systemische antimycotica 1. blastomycose. merozoieten en gametocyten. Vnl pluimvee en varken. Niet tegen C. Azolderivaten → zorgt voor defecte opbouw cytoplasmatische membraan. * weinig neveneffecten. – Miconazole → Enkel topicaal en parenteraal. Hepatotoxisch en beenmergdepressie. Fungicied. mallesezia. matig tegen dermatofyten. Clotrimazol → candida en aspergillus. histoplasmata. Residuvorming in eieren. candida. . Remt synthese ergosterol. – Ketoconazole → Candida + dermatofyten. Hoge weefseldistributie en goede huidpenetratie → nasale cryptococcosis en gegeneraliseerde dermatofytosis. 2. cryptococcosus. enkel lokaal. * Tegen Microsporum. NOOIT aan volwassen schapen. 4. Ook bij nasale aspergillose hond. Enkel khd – Fluconazole → Blastomycose. – Weinig resistentie. Enkel oraal. Candidiose. Nystatine → Fungistatisch en -cied. 5. Cryptomycose. aspergillus. meningeale cryptococcosis * niet tegen nasale aspergillosis. Enkel dermatofyten. – Sulfamethazine → intermitterend – Sulfadimethoxine – Sulfachlorpyrazine – Sulfaclozine Nicarbazine → NIET aan leghennen. Enkel profylactisch bij pluimvee. 2E generatie schizonten. Verhindert opbouw chitine in celwand. 3. Vnl IV → oraal zeer lage biologische beschikbaarheid. – Clazuril → coccidiose duif. Tegen schizonten 2e cyclus. Tegen 2e generatie schizonten – Diclazuril → profylactisch. toxisch voor vissen. Enkel startperiode vetmesting. coccidiomycosis. Tegen Candida en dermatofyten. deels aspergillus. snelle resistentie → max 6 mnd gebruiken. Weinig resistentie. candida. 6. wel varken en pluimvee * Lasalocid → minder toxisch. – Itraconazole → 50-100x actiever dan Ketoconazole. Tegen beide asexuele stadia. Enkel lokaal khd. Geen interferentie met immuniteitsopbouw. Fungistatisch bij langdurige orale toediening. – Kans op interactie met oa Tyamulin * Monensin → NIET bij leghen en kalf. 2. Amfotericine B → extreme toxiciteit → enkel bij levensbedreigende systemische mycosen.

Tetrahydropyrimidinen → blijvende depolarisatie. Ook larvicied en ovicied. Ook invloed op reproductieproces. Tegen volwassen en larvaire stadia. Niet tegen Dipylidium en Echinococcus. * Albendazole → nematoden. – Tegen volwassen stadia en sommige larven van maagdarm en longnematoden.Stuvia. Embryotoxisch bij schaap. Niclosamide → zorgt voor ATP-tekort en lactaatopstapeling. Raillietina. tekort ATP → biocied. Benzimidazolen → Oraal. – tegen volwassen maagdarmnematoden. Ook larvicied en ovicied. Pro-benzimidazolen * Febantel → maagdarm en longworm. Pluimvee: maagdarm-. Praziquantel → Interactie tegument. – Teratogene werking bij herkauwer → NOOIT bij 1e maand dracht schaap. Slow release: 150 dg * Oxfenbendazole → Rund en schaap. gaap-. Enkel tegen Ascariden en Oxyuren.com . – Bij schaap resistentie bij Haemonchus en Trichostrongylus * Levamisole 3. – Vederbeschadiging duif bij fenbendazole * Flubendazole → va: maagdarm en longworm.en lintworm * Fenbendazole → maagdarm en longworm. Wachttijd = 6 mnd. Soms kruisresistentie met levamisole. – ± tegen Capillaria en Trichuris. binding aan tubuline. Niet ovicied. Imidazolthiazolen → Verlamming parasiet + daling ATP productie door parasiet. – Niet tegen longworm en larvale stadia * Pyrantel 4. Rund en paard. Orale preparaten 28 dg wachttijd. * Moxidectine → NIET bij lacterend dier. zweep. Voor Taenia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hoofdstuk 18: Anthelmintica Anthelmintica met werking tegen nematoden 1. 6. Enkel tegen volwassenen 2. Monieza. Khd: spoel-. mag bij lacterend dier. WT = 35 dagen * Doramectine → enkel rund parenteraal. hartworm * Milbemycine oxime → khd. vacuolisatie en verhoogt aantal eosino's en neutro's in worm. haak-. Piperazine → Anticholinerge werking → paralyse parasiet. Dipylidium en Echinococcus 3. Volwassen + L4 + ovicied. Hymenolepis. Actieve metaboliet = fenbendalzole-sulfoxide. 2. Werkt tegen Taenia. 2e/3e lijns Anthelmintica met werking tegen cestoden 1. Emodepside → vnl kat topicaal icm praziquantel 8. NOOIT bij schapen in dracht. Endectociden of Macrocyclische lactonen → stimuleren presynaptische uitstorting GABA en glutamaat → verlamming parasiet. Contactovergevoeligheid bij gebruiker. spoel-. Vaak multipele resistentie + partiele kruisresistentie * Ivermectine → NIET parenteraal bij paard. Benzimidazolen met (gedeeltelijke) activiteit tegen cestoden * Febendazole: monieza schaap * Oxfendazole: monieza schaap . lintworm. schurft. cestoden en trematoden. Monepantel → schaap tegen resistente nematoden. Deels tegen cestoden * Netobimine → enige wateroplosbaar. Veilig. icm praziquantel/imidacloprid 7. trematoden en cestoden. Lange werking * Eprinomectine → veilig. * Selamectine → spot-on khd → vlooien. Anoplocephala. Rund en schaap: nematoden. haak-. 5. WT 45 dg. Minder kans op resistentie.

Amitraz → insecticide. Kan icm andere benzimidazolen. enkel oraal. Wtvv 14 dg.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal * Albendazole: Taenia saginata schaap en rund * Pyrantel: paard Anthelmintica met werking tegen trematoden 1. Ook bij distomatose schaap en geit. Enkel icm ivermectine Hoofdstuk 19: Anti-ectoparasitica a) Cholinesterase-remmers 1. Pyrethroiden → stabieler. Minder tegen jongere wormen. Geen bijwerkingen . Vaak icm adulticiden * Cyromazine → myasis schaap en vliegenlarven rund 8. * Closantel → trematoden. – ook repellent effect. Antidoot = Atropine b) Ionkanaalbeinvloeders 1. demodex en oorschurft 5. Snelle absorptie en eliminatie. Veilig. schaap. rund.com . Interferentie glycolyse. Pyrethrines → zeer instabiel – Als contactgift. Groei-inhibitoren → Lufenuron → remming chitine synthese en remt bij vlo onwikkeling van eieren. * Methopreen * Fenoxycarb → ook ovicied. Oraal werkingsduur 6 mnd. Fenylpyrazolen → enkel hond en kat. Imidaclopride → nicotinereceptoren insecten. Rund. Benzylbenzoaat → NIET bij kat. 2. Spectrumverbreding met levamisole * Netobimine → volwassen leverbot 4. WT 28 dg voor schaap. acaricide en repellent effect. Benzimidazolen * Albendazole + Luxabendazole → volwassen worm * Triclabendazole → volwassen en larven. Insect Growth Regulator → verhinderen verpopping en ontwikkeling tot volwassen parasiet. Volwassen stadia. Enkel tegen volwassen worm. Kan icm metaflumizon 4. nematoden en arthropoden. Fosfaatesters remmen cholinesterase op irreversiebele manier → blijvende depolarisatie → paralyse. NIET aan lacterend dier. Benzeensulfonamiden * Clorsulon → parenteraal. kan icm methopreen * Pyriprole 3. 11 wk voor rund 2. WT 30 dg. TOXISCH voor kat en paard. Wtmv 60 uur. Spot-on en spray * Fipronyl. Sarcoptes. geit. spot-on 7. Ook tegen demodex hond. Dinitrofenolen * Nitroxynil → rund en schaap.Stuvia. Kan icm benzimidazolen. 3. Salicylanilides → zorgen voor daling ATP vorming * Oxyclozanide → schaap. Metaflumizon → vlooien hond en kat. – blokkeert prikkelgeleiding → paralyse – Knock-down effect: kortdurende snelle acute paralyse – verlengde werking mbv piperonyl-butoxide 2. Parenteraal. Endectociden → ook actief tegen arthropoden 2. Enkel hond en kat 6. minder toxisch en niet schadelijk voor het milieu c) Diversen 1. Carbamaten → eerder reversiebel 3. langere werking. SC. NIET tegen Dicrocoelium dendriticum.

Bacitracine (+ topicaal) 2. B-lactam en gentamycine Streptomycine icm PeniG Spectinomycine icm Lincomycine Polymyxines synergistisch met: Amoxi. anti-aritmica en ACE-inhibitoren Procaine kan in competitie gaan met sulfa's Antacida's remmen sulfaresorptie oraal Vaak combinatietherapie sulfa's en pyrimidinen Fluoroquinolones vertonen synergisme met: aminoglycosiden. sulfo/thrimethoprim combi. lincosamiden en B-lactam Tetracycline synergisme met tylosine Milbemycine oxime icm praziquantel Emodepside icm praziquantel B-mimetica icm glucocortico's → asthma Oestrogenen icm prostagenen bij rund Droperidol icm Fentanyl in neuroleptanalgesie Xylazine icm lokaal anesthetica/narcotica/ketamine voor korte operatieve ingreep Tiletamine icm zolazepam Enkel oraal 1. Oxyclozanide Enkel parenteraal 1. Closantel SC 9. Cefovecin (enkel SC) 4. Nystatine (+ topicaal) 4. Cefalosporines NIET icm aminoglycosiden → nierbeschadiging Spiramicine kan icm metronidazole bij stomatitis en gingivitis Clarithromycine vaak icm rifampicine Lincomycine synergistisch met spectinomycine Rifampicine synergistisch met: Macroliden. Sulfonamiden . Nitroxynil 10. Clorsulon 11. PeniG 2. B-lactam en novobiocine. neomycine en bacitracine Detomidine icm ketamine voor anesthesie Chloramfenicol ANTAgonisme met: macroliden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Combinaties – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Pimobendan kan icm: diuretica.com . Griseofulvine 3. ACTH 12.Stuvia. Nortestosteron Bacteriostatisch 1. Methicilline 3. Tilmicosin enkel SC 5. Streptomycine 8. Tulathromycine SC/IM 6. Gamithromycine SC 7. Benzimidazolen 5.

Erythromycine Lincomycine Aminoglycosiden Chloramfenicol Tetracyclines Bacteriocied 1. – Amitraz: toxisch paard en kat – Benzylbenzoaat: NIET bij kat. Gentamycine 7. Apramycine Let op! – Clenbuterol: VERBODEN bij rund – Neuroleptica: NOOIT bij dieren met hypovolemische shock.Stuvia. – Alfaxalone: NIET icm andere IV anesthetica – N2O: NOOIT als enig anestheticum – Para-aminofenolderivaten: NOOIT bij kat – Salicylaten: NIET bij kat en niet icm andere NSAID's – Stimulatie H1 receptor → bronchoconstrictie UITGEZONDERD bij kat. Vnl bij chloorpromazine. 4. Aminoglycosiden (3x MIC) 6. – Tiamulin: NOOIT IV – Bacitracine: parenteraal zeer toxisch – Apramycine: NOOIT aan kat of katachtigen – Chloramfenicol: NIET bij VPD – Tetracyclines: NOOIT oraal herkauwer en paard – Nitro-imidazolverbindingen: NIET bij VPD – Nicarbazine: NIET bij leghennen – Polyether ionofore ab: toxisch voor paard. .com . Cefalosporines 4. 3. Fluoroquinolones 2. Erythromycine 5. 6. – Fluoroquinolones: niet bij opgroeiende dieren. paardachtigen en konijn – Monensin: NOOIT bij leghennen en kalveren – Toltrazuril: NOOIT bij volwassen schaap – Enilconazole: NOOIT bij kat – Oxfendazole: NIET bij drachtig schaap – Netobimine: embryotoxisch schaap – Ivermectine: NIET parenteraal bij paard – Moxidectine: NIET bij lacterend dier – Nitroxynil: NIET bij lacterend dier.en nierbeschadiging – Nitrofuranen en furazolidone: geen MRL → NIET bij VPD – Tylosine: NOOIT bij paard – Tilmicosin: NOOIT IV en NOOIT parenteraal bij varken en paard. Penicillines 3. – Fenothiazines: geen MRL → VERBOD voedselproducerende dieren (VPD). 5.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 2. – Bij glaucoom NOOIT thiaziden gebruiken – Trimethoprim: NIET bij leverparenchym.

onderdrukken viscerale pijn → koliek. a-lytisch. – Nuteffect daalt door ADR. geen anesthesie.Stuvia. * ADR versterkt het a-lytisch effect via B2 effect – Acetylpromazine soms met etorfine in neuroleptanalgesie – Haloperidol: anti-emeticum en neurolepticum hond – Benzodiazepines faciliteren GABA werking – a2-agonisten: sedatie. anesthesie. Partiele agonist enkel sedatie. * Kleinste dosis: anti-dopaminergisch * Middelmatig: anti-noradrenerg → sedatie + slaperig/kataleptische immobiliteit * hoger: anti-noradrenerg → hypothermie. – Xylazine: spierrelaxerend en emeticum kat . stijgt door B-blokkers – ADR zorgt normaal voor VC behalve in coronairen: VD – Neuroleptica antagonist van D2 receptor → sedatief en verminderen centraal braken. In fase II juist antagonisme – Neuromusculaire blokkers vertonen synergisme met lokale anesthetica – Nor heeft vnl a-effect → VC → BD stijgt → vagus stimulatie → bradycardie en vertraagde AV-geleiding. analgesie.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Fluoroquinolones: – Enrofloxacine – Cipro– Nor– O– Per– Marbo– Dano– Di– Spar– ThemaGlucocorticoiden: – Cortisone – Hydrocortisone – Prednisone – Prednisolone – Fluoroprednisolone – Dexamethasone – Betamethasone – Triamcinolone – Methylprednisolone Specificaties Hoofdstuk 1 – Antagonisten niet-depolariserende blokkers: * Acetylcholine * Cholinesterase remmers * Depolariserende blokkers – Depolariserende blokkers synergisme in Fase I met AcCh en cholinesteraseremmers.

Progesteron daalt. Bij kip en varken alleen na perifere prikkels Pentazocine als premedicatie anesthesie en kolieken Hoofdstuk 2 – Bezetting H1 receptor → stimulatie IP3 en DAG systeem → bronchoconstrictie behalve bij kat! Wordt geantagoniseerd met B-mimetica en methylxantines – H1 antihistaminica: Bronchodilatatie. Methylxantines potentialiseren catecholamines. anti-cholinerg – H2 antihistaminica: tegen gastro-duodenale ulcera door inhibitie maagzuursecretie – Cimetidine is inhibitor van CytP450 – PGF2a is luteolytisch → regressie CL → follikelgroei → ovulatie. Diazepam + clonazepam vnl bij status epilepticus en petit mal. + fenytoine beinvloeden elkaars biotransformatie.com .en korte anesthesie Alfaxalone NIET icm andere anesthetica Lokale anesthetica: korte inductietijd en herstelperiode * Oppervlakte anesthesie * infiltratie* Geleidingsanesthesie → mepivacaine * IV regionale anesthesie Halothaan na IV barbituraten of ketamine. Potentialiseert werking barbituraten. Mag niet bij kat! Flunixine meglumine wordt vnl bij rund gebruikt → anti-flogistisch. analgetische en antipyrrethische eigenschappen. Hond: chronische osteoarthritis. oestrogenen stijgen → oestrus en ovulatie – Misoprastol (PGE derivaat) tegen maagerosies en ulcera – ACTH: stimuleert afgifte cortisol en synthese pregnenolon. Verlengde werking door zinkfosfaat of carboxymethylcellulose – Cortisone is lokaal niet werkzaam → niet omgezet tot actieve cortisol – Cortico's * Remming fosfolipase A2 → geen PG en LT * verhoogde productie anti-ontstekingsmediatoren → lipocortine * inhibitie cyclo-oxygenase * stabilisatie lysosomenmembraan * niet op oog bij beschadiging of infectie hoornvlies . Robenacoxib: kat: pijn en ontsteking musculo-skeletale aandoening.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Detomidine zorgt bij paard voor cardio-vasculaire collaps Ketamine: toename intracraniale druk. Piroxicam bij hond voor postoperatieve pijnbestrijding Mavacoxib: pijn en ontsteking tgv degeneratieve gewrichtsaandoening → > 1mnd gebruiken. Verhogen gehalte vrij Ca → spiercontractie Door salicyllaten kan respiratoire alkalose ontstaan bij therapeutische dosis. Kan zorgen voor leverbeschadiging of maligne hyperthermie Fenobarbital potentialiseert het effect van GABA. Voor inductie. daling viscerale pijn. Bij hond maagirritatie. Vaak icm ab Tolfenamzuur vnl bij kat → antipyrretisch Naproxen → remmend op leucocytenmigratie. analgetisch. Cimicoxib → pijn bij osteoarthrose of weke delen. Gajacolglycine-ether heeft sedatieve. anti-emetisch. Bij toxische dosis ontstaat metabole acidose.Stuvia.en orthopedische chrirurgie Opioiden zorgen bij hond en kat voor braken na centrale of perifere prikkel.

Ca blokkers: tegen hypertensie. hypercalcemie * mindere werking: hyperkaliemie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal – – – – – – * anti-astmatisch → synergisme met B2 agonist * partusinductie → cortisonreactie foetus nabootsen → PG dalen Altrenogest = androgeen met progesteronactiviteit. hypocalcemie Pimobendan: toename bindingsaffiniteit Ca voor troponine C → CO stijgt zonder verhoogde E behoefte en inhibitie fosfodiesterase III. Paard en varken uit anoestrus halen. Kan icm diuretica. atriale ritmestoornissen . anti-aritmica.Stuvia. ACEinhibitoren.com . angina pectoris. Bij prostaathypertrofie hond Methimazole → hyperthyroidie kat Digitalisglycosiden → hogere spiegels vrij Ca bekomen * Remming ATP-ase → Na stijgt IC → Na-Ca uitwisseling stijgt → Ca stijgt IC * bevorderen elektrogene Ca-influx * Prikkeling sarcoplasmatisch reticulum * Nuteffect stijgt * betere werking: hypokaliemie. Osateron = anti-androgeen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->