P. 1
Dit is onderzoek & Verslaglegging van Psychologisch onderzoek.

Dit is onderzoek & Verslaglegging van Psychologisch onderzoek.

|Views: 20|Likes:
Published by Stuvia.com
Samenvatting van de twee boeken, kort en concreet. Belangrijkste punten zijn vet gedrukt, erg handig!!
Samenvatting van de twee boeken, kort en concreet. Belangrijkste punten zijn vet gedrukt, erg handig!!

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 18, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $3.30 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/27/2014

$3.30

USD

pdf

Dit is onderzoek & Verslaglegging van Psychologisch onderzoek.

door

Rojda

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

 Vermeld de volledige titel van het tijdschrift en schrijf de hoofdwoorden met een hoofdletter. Alle info die een ander nodig heeft om de bron te achterhalen. De vier elementen die het meest voorkomen zijn:  Tijdschriftartikelen  Boeken  Hoofdstukken uit geregideerde boeken (waarbij elk hoofdstuk door een andere auteur of groep auteurs geschreven is)  Verwijzingen naar publicaties die van het internet zijn gehaald. komt er voor de naam van de laatste een &. een issue-nummer wordt dan niet vermeld.  Wanneer er meer dan een auteur is.com .  Schrijf alleen het eerste woord van de titel (en van de ondertitel) met een hoofdletter.5 Literatuurlijst. .Stuvia. Regels voor het refereren naar een tijdschriftartikel: Auteursnamen. 2.  Wanneer er meer dan zes auteurs zijn dan komt na de naam en initialen van de zesde auteur ‘et al’.  Plaats na de titel een komma.  Gebruik komma’s om auteursvermeldingen ven elkaar te scheiden.  Zijn er twee of meerdere initialen.  Sluit het geheel af met een punt.  Vermeld de achternamen en initialen van de auteurs in de volgorde die je aantreft boven het artikel.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Week 1 Starreveld: Blz. 120 2.  Eigennamen in de titel en/of ondertitel worden met een hoofdletter geschreven.1 De elementen van een literatuurlijst.  Cursiveer het volume-nummer.de vermelding van de bronnen afzonderlijk. Om de overige auteurs van het artikel aan te geven. Titel van het artikel.  Plaats na het volume-nummer een komma. Publicatiedatum. .  Zet de initialen na de achternaam en zet na iedere initiaal een punt.  Vermeld de nummers van de eerste en laatste pagina van het artikel. Twee aspecten zijn van belang bij het samenstellen van een literatuurlijst: .  Cursiveer de titel. de meeste tijdschriften nummeren door. Gegevens over het tijdschrift waar het artikel uit komt.5. dan worden deze door een spatie gescheiden. Zet het jaartal tussen haakjes en sluit af met een punt.  Sluit de titel af met een punt.de volgorde van de vermeldingen.  Vermeld het issue-nummer alleen bij tijdschriften waarvan de paginanummering niet doorloopt over de afzonderlijke nummers van een jaargang.  Na een dubbele punt wordt een hoofdletter geschreven.  Geef het nummer van het jaargang: het volume-nummer.

D.. & Wilkie. A. vermeld je het internetadres van de home page van het betreffende tijdschrift. Opgehaald van http://www. paginanummers. Werken vanuit een geschikte basispublicatie. N. Bij correlatief onderzoek zijn X en Y gewoonlijk beide aspecten van het menselijk gedrag. een probleemstelling en voorlopige vraagstelling formuleren. Beginnen met zoeken in studieboeken.  In alle andere gevallen stopt de verwijzing na de vermelding van de paginanummers.. L. Mogelijke vraagstelling: wordt het type attributie dat iemand maakt beïnvloedt door de mogelijkheid om controle uit te oefenen op de omgeving? (wanneer je probleemstelling over attributie gaat).9. CA: Academic Press. extraversie. Voorbeeld: Spetch.  Met een doi kun je een artikel heel gemakkelijk terugvinden. Voor experimenteel onderzoek is dat: ‘wat is de invloed van X op Y? voor correlatief onderzoek is dat: ‘wat is de relatie tussen X en Y?’ Bij experimenteel onderzoek staat Y voor een aspect van het menselijke gedrag bijv. M. een digital object identifier(doi). Titel van het artikel. Dan noem je de plaats van uitgave en de naam van de uitgever.14 Verwijzing naar een boek of een bijdrage aan een geredigeerd boek. maar na http://. je geeft aan hoe je het probleem zult benaderen.xxxxxxx 3. gevolgd door een identificatiereeks. (jaartal). Social discourse and moral judgment. of Eds. C.2. X staat voor mogelijke variabel die dat gedrag determineren (uitlokken) of ermee in verband staan. Vraagstellingen kun je op twee manieren formuleren. een verbindingsteken (-) of een slash (/). vanuit welke hoek.  Als een artikel geen doi heft en je hebt het wel met de computer opgehaald.  Vermeld het woordje doi in kleine letters. Mogelijke vraagstelling. 9. doi: 10. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes. C. PSYCINFO. De afkorting Ed. Er staat geen punt achter de identificatiereeks. Voorbeeld: Auteur. Er staat geen punt na het internetadres. Variabele in de buurt van de persoon. Subjective shortening: A model of pigeons’ memory for event duration. Hierdoor kun je gericht naar literatuur zoeken.1. San Diego. Deze moet je vervolgens nader uitwerken in een voorlopige vraagstelling. Verwijzing naar een boek.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Digitale identificatiereeks.Stuvia. of binnen de persoon. hierin zijn alle artikelen en boeken van enig belang uit de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur op het gebied van de psychologie opgenomen. verwijst naar de redacteur(en) van het boek.1037/0097-7403.  De meeste artikelen hebben een digitale identificatiereeks. Verwijzing naar een bijdrage uit een geredigeerd boek. hangt iemands maatschappelijke status samen met zijn attributiestijl? 3. internetadressen en doi’s breek je zo nodig af voor een punt. (1983). Titel van het tijdschrift.com . & Auteur. zoals reactiesnelheid en geheugenpresentatie of persoonlijke kenmerken zoals intelligentie en extraversie. De boektitel staat nu cursief en wordt gevolgd door een punt.3 Literatuur zoeken. 14-30. M. Een probleemstelling kan gezien worden als een eerste verduidelijking van de vraag die je over je onderwerp wilt beantwoorden. depressie of een attributie. Verwijzen naar elektronische bronnen. Voorbeeld: Robinson. A. bijvoorbeeld door de doi in het zoekvenster van google te typen of met de doi resolver op de website van crossref. gevolgd door een dubbele punt. gescheiden door een dubbele punt. D.org. . jaargangnummer. (1992).

maar dat is niet waarschijnlijk. Daarnaast bevat deze paragraaf ook gegevens over de statistische toetsingen die zijn uitgevoerd.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3. Je kunt andere zoektermen gebruiken. bijv. Overzicht van het zoekproces. Welk antwoord kan op basis van de resultaten gegeven worden op de onderzoeksvraag? Onderzoeksartikel hebben een vaste structuur die direct aansluit bij de inhoud. Ze bestaan altijd uit (minstens) vier paragraven: inleiding. resultaten en discussie. Zoektermen kun je combineren met Boolean operators. Verder zoeken. kritiek op het onderzoek en suggesties voor vervolg onderzoek. Dat zijn in experimenteel onderzoek gewoonlijk de gemiddelde scores (of percentages) die behaald werden door deelnemers in de verschillende condities. wat de procedure van het onderzoek was en hoe de date gescoord zijn. Ook impactfactoren van ee tijdschrift kunnen je een idee geven van het belang van een artikel. Gebruik hiervoor de titel en ondertitels. Je kunt extra zoektermen toevoegen.com .1 de structuur van een onderzoeksartikel. Er wordt weergegeven wat uit eerder onderzoek al aan theorie en resultaten bekend is. Eerst controleren of de inhoud aansluit bij de voorlopige probleemstelling of vraagstelling. deze bevat een hiërarchisch systeem van trefwoorden die elke publicatie beschrijven. Hierbij wordt vermeld hoe de verschillen tussen de gemiddelde van de verschillende condities (of gevonden correlaties) statistisch getoetst zijn. . methode. Misschien vind je er precies genoeg. AND dan zoekt hij naar beide onderwerpen.  Als je geen enkele publicatie gevonden hebt moet je je vraagstelling verbreden of verschuiven en opnieuw gaan zoeken.  Discussie: begint met een antwoord op de vraagstelling op basis van de onderzoeksresultaten. Kenmerkende voor een onderzoeksartikel is dat de verschillende paragrafen onderling sterk samenhangen.1. welke materialen gebruikt werden. zoals alternatieve verklaringen van de resultaten. In het eerste deel van een onderzoeksartikel wordt beschreven welke vraag onderzoekt werd.3.  Methodeparagraaf: wordt beschreven hoe het onderzoek is opgezet: wie deelnamen aan het onderzoek welke taken uit gevoerd moesten worden. In correlationeel onderzoek zijn het de correlaties tussen de verschillende gemeten variabelen. Als je één artikel hebt gevonden dat wel aansluit bij he onderwerp. Het is pas van belang wanneer veel mensen het lezen en er iets mee doen in hun eigen onderzoek. Daarnaast kunnen in de discussie nog andere dingen aan de ordekomen. OR zoekt hij naar een van beide in ieder geval en bij NOT gaat hij een onderwerp uitsluiten.  Resultatenparagraaf: worden de uitkomsten van het onderzoek vermeld. Bij het formuleren van een zoekterm is het handig om gebruik te maken van de thesaurusfunctie. 4. Aan het slot koppelt de onderzoeker de resultaten terug naar de onderzoekvraag. En door het theoretische kader en deelnemers te bestuderen controleren of het aansluit.  Inleiding: begint met een schets van het probleemgebied en werkt naar de vraagstelling van het onderzoek toe. Daarna wordt het uitgevoerde onderzoek beschreven: eerst de opzet van het onderzoek en vervolgens de resultaten ervan.  Je hebt te weinig titels. welke theorieën erover bestaan en wat al bekend is uit voorafgaand onderzoek. daarna de samenvatting. kun je termen uit dat artikel gebruiken om verder te zoeken. 3.Stuvia.2 Gevonden literatuur beoordelen. welke metingen verricht werden. Er zijn dan verschillende mogelijkheden:  Je hebt te veel geschikte titels. Je moet je vraag inperken en zoeken verfijnen. Of uitgaan van een publicatie die je erg interessant vind.3. Alles sluit bij elkaar aan. en of de verschillen significant zijn.

De Kern van een verslag bestaat uit een inleidende paragraaf. In de eerste ronde de ruwe versie. . 5. waarin je het daadwerkelijke literatuuroverzicht presenteert. In de tweede.2. generaliseer je naar een breder terrein of doe je aanbevelingen voor de praktijk of voor verder onderzoek (het onderste gedeelte van de zandloper). Daar is duidelijk gemaakt welk antwoord je op de vraagstelling kunt geven op basis van de resultaten van de besproken onderzoeken. Geven van inzicht in de structuur van het verslag. zo wordt de onderzoeksbeschrijving coherent en begrijpelijker door een buitenstaander. Dit doe je door het betreffende deel uit je opzet netjes uit te werken naar een goed lopend stukje. derde en of vierde ronde werk je deze ruwe versie verder uit tot eindversie. inhoudsopgave. Goede titel is expliciet en helder. onderzoeksmethode. Deze samenhang haal je uit de opzet. tot duidelijk is hoe het onderzoek in elkaar zit. Ten slotte trek je conclusies en evalueer je deze. De inhoud hiervan ontleed je weer aan je opzet. Volg voor het schrijven de structuur uit paragraaf 4. onderdelen van een literatuuroverzicht. De inleiding van een literatuuronderzoek begint breed. correct taalgebruik. 5. In de inleiding maak je dit duidelijk. De algemene structuur van een literatuuroverzicht kun je vergelijken met een zandloper. Samenvatting bevat. Ter voorbereiding op het maken van je opzet heb je voor jezelf een korte samenvatting gemaakt van het onderzoek dat je nu gaat beschrijven.  Schrijf dn de daadwerkelijke onderzoeksbeschrijving. Details zoek je in het artikel op.in het opzet is duidelijk hoe elk onderzoek dat je bespreekt samenhangt met de gemeenschappelijke raagstelling. Ook met goede kopjes en titels geef je aan wat komen gaat. het daadwerkelijke literatuuroverzicht en een conclusie. Vervolgens spits je deze toe op een specifieke vraag (bovenste deel van de zandloper).Stuvia. trekt de aandacht en vertelt de lezer precies wat zij kunnen verwachten. Alle onderdelen moeten onderling duidelijk met elkaar samenhangen. Werkwijze bij het schrijven van een onderzoeksbeschrijving. Schrijf in (ten minste) twee rondes. een korte samenvatting en een literatuurlijst. de voor jou relevante onderzoeksvraag.2.2.3. resultaten en de interpretatie van de resultaten door de auteurs plus jouw evaluatie van dat alles. hoe de onderzoeken op elkaar aansluiten en waar ze elkaar tegen spreken. Daarna bespreek je de betreffende literatuur (het smalle middendeel van de zandloper). let hierbij allee op de inhoud.  Schrijf de inleidende context. In het complete verslag komen daar nog bij.  Schrijf de uiteindelijke context. titelblad. je kondigt de lijn van het hele betoog aan. o Titelblad o Inhoudsopgave o Korte samenvatting o Een inleidende paragraaf o Het middendeel van het stuk. De titel is het meest gelezen onderdeel van het literatuuroverzicht. soepele overgang en samenhang tussen onderdelen onderling en met de inleidende en uitleidende context. o De conclusies met een bijbehorende discussie o De literatuurlijst (of referentielijst).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 4. Lees net zo vaak.1 titelblad. Een goede werkwijze bij het maken van een onderzoeksbeschrijving in contact is de volgende:  Bestudeer het relevante gedeelte van je opzet.1 De structuur van een literatuuroverzicht. Compleet literatuuroverzicht (literature review) bevat de volgende onderdelen. Goedlopende zinnen. welke informatie moet op welke plek? Besteed weinig of geen aandacht aan de formulering. 5. Doe dit aan de hand van je korte samenvatting.com .

2. Bij de beschrijving van de opbouw moet je inhoudelijk blijven. De abstract moet los van het verslag te begrijpen zijn. Begint de introductie breed. Middendeel is het grootste deel van het verslag. Bij lange paragrafen eindigen met korte beschrijving inhoudelijke paragraafopbouw. Door te combineren wordt de onderzoeksbeschrijving in de context van jou betoog geplaatst. paginanummering zonder stippenlijn en in teksten voor publicatie bijv. Een abstract staat op zichzelf. Ook de verantwoording voor deze vraagstelling geven. vervolgens perk je het onderwerp stap voor stap in. Subparagraven laten inspringen. Je eindigt met een zin waarin de implicaties van je conclusie aan de orde komen. 5.com . o onderzoeksbeschrijving. De lezer krijgt beeld van hoe het verslag verder uit zal zien en waarom deze opbouw is gekozen.Stuvia. Elke paragraaf behandeld een deelonderwerp van de vraagstelling. belangrijke begrippen uitleggen en beschrijf je eerder onderzoek.2. je beschrijft ook alle onderzoeken die iets zeggen over die paragraaf. Beargumenteren waarom betreffende onderzoek bespreekt. vertelt wat er in het kopje wordt besproken. betekenis van de resultaten voor beantwoording van de deelvraag. Beschrijf hierin alleen info die noodzakelijk is om een antwoord op je vraagstelling te geven. Verbindingszinnen zorgen ervoor dat de argumentatie duidelijk is en dat je de deelonderwerpen afbakkend. Argumenten die bestaan uit interpretaties van besproken onderzoek door anderen. Door de gekozen structuur van het middeldeel laat je zien dat je da manier waarover je je schrijft echt beheerst.2. Bevat 3 soorten argumenten.3. dan weet de lezer ook wat jij in die paragraaf gaat beschrijven. deze paragraaf bevat het deel dat betrekking heeft po de deelvraag waaraan de paragraaf is gewijd. o inleiding. een onderzoeksbeschrijving maakt altijd deel uit van een betoog. . Deze paragraaf bevat altijd een introductie van het onderwerp. 3. Daarna geef je expliciet en helder aan hoe het verslag is opgebouwd en wat de belangrijkste bevindingen en conclusies waren. Volgens APA normen begint een wetenschappelijk artikel door de titel van het artikel te herhalen en direct daaronder met de tekst te beginnen. tijdschrift is geen inhoudsopgave relevant. Max 120 woorden. Korte samenvatting. Vervolgens deelvraag formuleren. Korte samenvatting ook wel abstract genoemd. Deze komt na de inhoudsopgave.5 Middendeel inhoudelijke informatie. 5. 1. Inleidende paragraaf is bedoelt voor de introductie van de probleemstelling: waar gaat het verslag over? De inleidende paragraaf komt overeen met het bovenste deel van het zandlopermodel. Het is geen opsomming van de resultaten. in de inleidende tekst gebruik je meestal geen vragende vorm van de vraagstelling. In dit deel wordt alle inhoudelijke informatie vermeld. 5. Doel: lezer verleiden de tekst verder te lezen. Eerst in 1zin het onderwerp noemen. een inleidende paragraaf. Een inleidende paragraaf eindigt met een inhoudelijk overzicht van de opbouw van de tekst. Indien nodig. Deze verbindingen of overgangen zijn zeer belangrijk. die uiteindelijk leid tot het beantwoorden van de specifieke vraagstelling uit de inleiding. En het smalste deel van het zandlopermodel. Je gebruikt de structuur die je voor de opzet hebt gebruikt. Argumenten die ontleed zijn aan jou eigen weging van de twee eerste soorten argumenten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 5. Je bespreekt er een selectie van de beschrijvingen en evaluaties van de verschillende onderzoeken die je hebt bestudeerd. Empirische argumenten vorm van onderzoeksbeschrijving van besproken studies.2. Paragraaf bestaat uit de volgende structuur: o titel. Inhoudsopgave. 2.2. Daarom is het belangrijk paragraaftitels te kiezen die iets zeggen over het stukje. De titel van deze paragraaf is meestal de titel van het verslag. Bevat verschillende onderdelen van de tekst en biedt de lezer en overzicht van de inhoudelijke opbouw van het verslag. aangeven waarom dit onderwerp belangrijk is voor de vraagstelling. Uiteindelijk kom je tot de formulering van een specifieke vraagstelling.4. Elk deel onderwerp behandel je in een aparte paragraaf.

en in de concluderende paragraaf presenteer je dan het antwoord op jouw specifieke vraagstelling. Kritiek op. Hier eindig je je literatuuroverzicht mee. Daarna maak je een overgang naar de volgende paragraaf. Bespreekt hier ook. aspecten van de vraagstelling die te weinig aan bod zijn geweest of tot slotte om alternatieve zienswijzen op het besproken onderzoek. . In een literatuuroverzicht houd je een betoog volgens het zandlopermodel. conclusie of paragraafconclusies. Conslusie: Je interpreteert de resultaten die interpretatie zorgt voor de cruciale argumenten in de redenering die tot de beantwoording van de onderzoeksvraagstelling leid. Midden: je vertelt over de manier waarop het onderzoek is opgezet en uitgevoerd en deelt de manier waarop het onderzoek is opgezet en uitgevoerd en welke resultaten het heeft opgeleverd. beschrijven alternatieve verklaringen. Bijv. Beschrijving van onderzoek en kritiek daarop gescheiden houden. en wordt het verslag een samenhangend geheel. . Kennisvermeerdering zichtbaar en meta analyses mogelijk.2.2. Deze onderbouw je door conclusies weer te geven van paragraafconclusies. voor zover dat mogelijk is.ook in de wetenschap: ere wie ere toekomt. Ook wel signaalwoorden genoemd. Goede verwijzing belangrijk om 4 redenen: .com . Voorbeelden: kritiek. Verbindingszinnen en overgangen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal o Verbindingswoorden: deze gebruik je om argumenten met elkaar in verband te brengen. 5. Dit doe je door. leiden tot dezelfde conclusie. tegenstelling en conclusie. In de inleiding presenteer je een specifieke vraagstelling. belangrijkste resultaten en conclusies op theoretisch niveaus samen te vatten. Afsluiten van een paragraaf met paragraafconclusie.De werking van zoekmachines afhankelijk van correcte verwijzingen. Onderzoeksverslag ook volgens zandlopermodel: Inleiding: geef je de onderzoeksvraagstelling. Eindig niet soft maar met een stevige uitspraak. Hierdoor zorg je voor een inhoudelijke integratie van de gepresenteerde informatie. manier waarop onderzoekers gemeenschappelijke vraagstellingen benaderen.Voorkomt het beschuldigingen van plagiaat.Stuvia.0 Het schrijven van een onderzoeksverslag. . . maken duidelijk hoe argumenten met elkaar worden gecombineerd bijv. Je beantwoord hier de specifieke vraagstelling uit de inleiding. 6. geeft antwoord op deelvraag. 5. Tot slot aangeven of het onderzoek ook een bredere betekenis heeft voor de theorie of de praktijk (maatschappelijke relevantie) van het in de inleiding geschetste probleem. Niet knippen en plakken maar op elkaar laten aansluiten.het is een van de grondslagen van de wetenschap: het maakt redeneringen controleerbaar. geven ze oorzaak en gevolg aan.6 Conclusies en discussie. Kunt ook algemene kritiek kwijt die je hebt op besproken onderzoek. vraagstellingen die niet beantwoord zijn en doe suggesties voor verder onderzoek (concreet en specifiek). aan te geven wat de verklaringen zijn voor de resultaten en te beschrijven welke conclusie jij uiteindelijk trekt uit de zojuist besproken informatie. in het middendeel bespreek je de literatuur die de argumenten voor je redenering geven.7 Literatuurlijst. voorbehoud aangeven. Bij een paragraafconclusie geef je een expliciet en uitgebreid antwoord op de deelvraag die je in deze paragraaf aan de orde liet komen. het besproken onderzoek of bij het onderwerp. Daarna bediscussieer je de getrokken conclusie. Je evalueert hier expliciet je eigen conclusies door in te gaan op mogelijke kanttekeningen bij de conclusies. paragraafconclusie. Paragraaf conclusies kun je ook samenbrengen.

opzet. Materialen. Je kunt zo duidelijk maken op welke vraag nog geen antwoord is gegeven.Stuvia. wijze van scoren antwoorden. 6. korte literatuuroverzicht waaruit moet blijken dat jou vraagstelling belangrijk is. Korte betekenis geven van resultaten.h. gemiddelde leeftijd. welke). vragenlijsten waarmee kenmerken gemeten zijn. Van resultaten alleen de allerbelangrijkste beschrijven. Zo gedetailleerd beschrijven dat een andere onderzoeker het na kan doen.1 Abstract Hier beschrijf je de essentie van het onderzoek.1. Deelnemers.3. Zeer kernachting. 6. bijv. paragrafen voor de beschrijving van de gehanteerde methode. Methodeparagraaf verdeel je in subparagrafen: meestal. hoeveel tijd etc.3. discussie) in een of 2 zinnen. of ze beloning kregen (zo ja. 6. midden is bij een onderzoeksverslag alleen specifieker. beschrijf verschillen in behandeling tussen condities (als van toepassing is). Je levert bij bespreking eerder onderzoek en relevante theorieën expliciet kritiek als motivatie voor het onderzoek waarover je in je verslag rapporteert. max 120 woorden. hoeveel deelnemers er waren.2.d.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Beide de zelfde globale structuur. Bij experimenten beschrijven hoe condities van elkaar verschillen. Beschrijf elk onderdeel van het verslag (inleiding. deelnemers. welke taken achterelkaar uitgevoerd werden. bij literatuuroverzicht is dat niet zo. welke instructies deelnemers kregen. Dit doe je in korte hypotheses beschrijven. Bij onafhankelijke variabele duidelijk maken hoe niveaus van elkaar verschillen. Aan het einde bespreek je de opzet van je eigen onderzoek en wat je als resultaten van je onderzoek verwacht. Beschrijf gebruikte materialen. En verdere relevante informatie melden.3 Methode Beschrijft hier de steekproef. Dus bijv. of waarom jou onderzoek iets zal toevoegen aan de kennis van dat onderzoeksgebied. maar vaak is je onderzoek explorerend. Bij experimentele onderzoek. onderzoek. teksten die gelezen moesten worden. tests om prestatie te meten. Bij methode alleen steekproef beschrijven (soort en aantal deelnemers) meetinstrumenten en procedure.3.2 Inleiding Begin met aanduiding van het probleemgebied. Gelijk ingaan op onderwerp v. Beschrijf. Er staat net als bij een literatuuroverzicht helemaal in het begin een abstract (samenvatting). de resultaten en een discussie. het aanbieden van een bepaalde soort stimuli hebt gegroepeerd. vraagstelling van het onderzoek. apparatuur waarmee stimuli aangeboden zijn. Onderzoeksverslag bestaat uit vier paragraven: inleidende paragraaf. Schrijf abstract in verleden tijd. Beschrijf precies hoe je dat hebt gedaan. Verantwoording van je onderzoek. verhouding mannen/vrouwen.3. Verloop hele onderzoek beschrijven. . Geef details over opbouw van materialen. daarna beschrijving v. vragen uit interview. het aantal items van een vragenlijst of test. werving etc. Mogelijke uitkomsten moeten dan blijken uit de beschrijving van de opzet (design) van het onderzoek. Bij afhankelijke variabele is gebruikelijk om voorbeelditems op te nemen. de gebruikte materialen en de procedure zó gedetailleerd dat alle resultaten goed te interpreteren zijn en een andere onderzoeker met die beschrijving precies zo kan uitvoeren. item uit een vragenlijst die je hebt gebruikt. voorbeelden van het aanbieden van een complete stimuli en bijbehorende responsregistratie beschrijven. materialen en procedure. Procedure. beschrijf je hoe je op basis van bepaalde eigenschappen de onderzoek condities of groepen hebt opgebouwd. Als bestaand meetinstrument gebruikt is vermeld je enkele gegevens en verwijs naar gepubliceerde informatie over het instrument. Geeft overzicht van relevante theorieën van eerder onderzoek. Je kunt verwachtingen aangeven.com . 6. Na de vraagstelling. stimuli die deelnemers kregen. 6. Deze verwerk je in de lopende tekst. Indien van toepassing. uit welke populatie afkomstig. 6. resultaten.

Je kunt naast het vermelden van een onderzoeks0en toetsingsresultaten de effect Groote van de power. databehandeling. Dit is de kern van de resultaten paragraaf.4.1. Ook bij correlatiefonderzoek in tabellen weer geven.4. de waarden van de toetsingsgrootheid met de bijbehorende overschrijdingskans.Stuvia. De gegevens die antwoord geven op de onderzoeksvragen. Eventuele uitval deelnemers vermelden en reden daarvan. Van significante resultaten vermeld je altijd de toetsingsgegevens. vermeld je deze.2 manipulatiecheck en achtergrondinformatie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 6. Resultatenparagraaf begin je met het vermeden van wat er precies is gedaan om tot de uiteindelijke data voor de analyse te komen. melden of er uitbijters verwijderd zijn en volgens welke criteria. Gebruikt hier meestal geen subparagraaf maar bij grote onderzoeken wel. De effectiviteit van de presentatie is belangrijk bij de keuze. Deze is nuttig als je onderzoeksresultaat gebruikt in een meta-analyse. Onderzoeksresultaten: geef je weer in een of meerdere tabellen of figuren. Onderzoeksresultaten en toetsingsresultaten van elkaar onderscheiden. Het gaat om de waarden van de gebruikte toetsingsgrootheden (F. Bij experimenteel onderzoek vaak tabellen gebruikt. Betekent dat je de nulhypothese niet mag verwerpen. Bij beschrijving van significante uitkomsten moet uit de omschrijving blijken in welke richting (groter of kleiner) deze waarden van elkaar verschillen. Bij minder dan 3 meer dan 20 neem je een tabel. Ook beschrijven hoe je met fouten en ontbrekende gegevens bent omgegaan. Vervolgens presenteren van enkele beschrijvende statistieken (betrouwbaarheid van gebruikte test of factoor structuur test). Onderzoeksresultaten: gemiddelde scores en de standaarddeviaties op de afhankelijke variabele(n) of de correlaties tussen variabelen. Wanneer een toetsingsresultaat tegen de onderzoeksvoorstellen ingaat. etc. Zodat duidelijk is in welke mate de voorspelling niet uit komt. Wanneer een p-waarde van ooo voorkomt in spss vermeld je dat in het verslag.4. 6.4. 6. . Vuistregel is: drie of minder gegevens gewoon in de lopende tekst opnemen. duidelijk laten worden aan welke deelnemers de uiteindelijke resultaten zijn ontleed. manipulatiecontroles en de betrouwbaarheid van de meetinstrumenten). 6. 6. Dit zijn de gemiddelden en standaarddeviaties van de afhankelijke variabele(n) of correlaties die gevonden zijn. en het betrouwbaarheidsinterval van een analyse vermelden. Eventuele verlies aan data van deelnemers en reden daarvan melden. Begin altijd met de resultaten die van invloed zouden kunnen zijn op de beantwoording van de onderzoeksvraag (zoals verdeling van deelnemers over de groepen. Bij reactietijd metingen. z. Daarna indien van toepassing. een verbale omschrijving van het onderzoeksresultaat en of het resultaat in overeenstemming is met je hypothese of voorspelling. zonder uitvoerig in te gaan op de betekenis daarvan. Kunt kiezen tussen gebruik van exacte overschrijdingskansen en de ‘kleiner dan’-notatie.) en de bijbehorende overschrijdingskansen. als het meer zijn is een figuur handig.4 Resultaten Beschrijf de onderzoeksgegevens en de daarop uitgevoerde statistische bewerkingen. Als een onderzoeksresultaat niet significant is betekent dat niet dat de nulhypothese waar is.4 verdere aanwijzingen. Toetsingsresultaten: voor de belangrijkste toetsingsresultaten vermeld je in de tekst vier dingen: de gebruikte toetsingsmethode. ingaan op het wel of niet geslaagd zijn van experimentele manipulaties. onderzoeksresultaten en testresultaten. (fout ingevulde vragenlijst). Je meld dan ook de exacte p-waarde.com . t.3. Toetsingsresultaten: de statistische toetsing.

In de discussie pak je de argumenten uit de inleiding weer op en gebruik je de interpretatie van de resultaten als nieuwe argumenten. Appendix B. 6. 6.2 terugkoppeling naar de onderzoeksvraag. of algemenere ideeën voor toekomstig onderzoek op dit terrein. moeten de theorieën bijgesteld worden door de resultaten. niet op die van voorspellingen. Hier kun je interpretaties van resultaten geven. Bij resultaten van twee uitgevoerde experimenten elkaar tegenspreken. Besteed ook aandacht aan generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten.1 korte weergave van de belangrijkste resultaten. Noemt praktische gevolgen van het onderzoek. hoe kan het beter. gaan ze er tegen in. Duidelijk terug koppelen naar de onderzoeksvraag die in de introductie besproken is. Noemt geen getallen maar geeft in woorden aan of je onderzoeksresultaten de hypothese ondersteunen of niet. Hier kun je ook praktische betekenis van de resultaten bespreken en aanbevelingen doen. Was onderzoeksopzet optimaal. eindig sterk met beknopte samenvatting van vraagstelling en de belangrijkste conclusie. zonder expliciet naar de intro te verwijzen. Discussie paragraaf begint met een weergave in een of enkele zinnen van de belangrijkste onderzoeksresultaten op het niveau van de hypothesen. onderscheid resultaten die betrekking hebben op vooraf geformuleerde verwachtingen en de resultaten van exploratieve analyses.5. Eindig met afsluitende alinea waarmee je heldere boodschap afgeeft. 4 en Blz. wat is de reden hier voor. In dat geval hebben resultaten minder theoretische betekenis en zal je je twijfels over de theoretische waarde van de resultaten kunnen bespreken door het opperen van alternatieve verklaringen van de resultaten.3 bredere betekenis van de resultaten en afsluiting. En je betoog afronden. Geef ook betekenis waarom dergelijke analyses een antwoord moeten geven.5 Discussie. tegenstrijdige resultaten uit het onderzoek bediscussieer je hier. aanvullende. Allereerst vat je de onderzoeksresultaten beknopt samen in het licht van de hypothese uit de introductie.Stuvia. Ook de beperkingen van het onderzoek bespreken.com . exploratieve analyses te doen die van tevoren niet gepland waren. 6. Aan het ende van de discussie wijs je op de onderzoeksvraag in breder perspectief door bijvoorbeeld op het theoretische belang van het onderzoek te wijzen. hoe toets je nieuwe theorie en welke suggesties vor toekomstig onderzoek kun je hieraan verbinden? Je mag de lezer overtuigen van de dor jou getrokken conclusies. Geef ook suggesties voor oplossingen van de geconstateerde problemen bij toekomstig onderzoek. Schets je volgende stappen.148. kun je hier behandelen hoe dat verklaard zou kunnen worden.5. Bijv. 3.5. Alleen relevante exploratieve onderzoeksresultaten bespreken. Ben baarda: Hoofdstuk 1. Waarom zouden die belangrijk zijn. 2. Vervolgens ga je in op de theoretische betekenis van de resultaten. welke variabele heb je niet meegenomen in onderzoeksopzet. en deze ook weer verwerpen. door goede alternatieve interpretaties. . Sluiten ze aan bij de resultaten uit de inleiding.je bediscussieert de belangrijkste bevindingen eerst. Je kunt zelf niet overtuigd zijn van de waarde van je resultaten of bepaald aspect daarvan. 6. Eventuele tegenstrijdigheden bespreek je.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De resultaten kunne ook een aanleiding geven om .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->