P. 1
Dit is onderzoek & Verslaglegging van Psychologisch onderzoek.

Dit is onderzoek & Verslaglegging van Psychologisch onderzoek.

|Views: 20|Likes:
Published by Stuvia.com
Samenvatting van de twee boeken, kort en concreet. Belangrijkste punten zijn vet gedrukt, erg handig!!
Samenvatting van de twee boeken, kort en concreet. Belangrijkste punten zijn vet gedrukt, erg handig!!

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 18, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $3.30 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/27/2014

$3.30

USD

pdf

Dit is onderzoek & Verslaglegging van Psychologisch onderzoek.

door

Rojda

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

5 Literatuurlijst. De vier elementen die het meest voorkomen zijn:  Tijdschriftartikelen  Boeken  Hoofdstukken uit geregideerde boeken (waarbij elk hoofdstuk door een andere auteur of groep auteurs geschreven is)  Verwijzingen naar publicaties die van het internet zijn gehaald.  Vermeld de volledige titel van het tijdschrift en schrijf de hoofdwoorden met een hoofdletter.  Vermeld de nummers van de eerste en laatste pagina van het artikel. Om de overige auteurs van het artikel aan te geven.  Wanneer er meer dan zes auteurs zijn dan komt na de naam en initialen van de zesde auteur ‘et al’.  Zijn er twee of meerdere initialen.  Plaats na de titel een komma. 2. Titel van het artikel.  Eigennamen in de titel en/of ondertitel worden met een hoofdletter geschreven.5.  Wanneer er meer dan een auteur is.  Gebruik komma’s om auteursvermeldingen ven elkaar te scheiden. Regels voor het refereren naar een tijdschriftartikel: Auteursnamen.  Vermeld de achternamen en initialen van de auteurs in de volgorde die je aantreft boven het artikel.  Sluit het geheel af met een punt.  Schrijf alleen het eerste woord van de titel (en van de ondertitel) met een hoofdletter. Twee aspecten zijn van belang bij het samenstellen van een literatuurlijst: . Alle info die een ander nodig heeft om de bron te achterhalen.  Geef het nummer van het jaargang: het volume-nummer.  Plaats na het volume-nummer een komma.de volgorde van de vermeldingen. Zet het jaartal tussen haakjes en sluit af met een punt. dan worden deze door een spatie gescheiden.  Na een dubbele punt wordt een hoofdletter geschreven.  Cursiveer het volume-nummer.1 De elementen van een literatuurlijst.com . de meeste tijdschriften nummeren door.  Zet de initialen na de achternaam en zet na iedere initiaal een punt.Stuvia. een issue-nummer wordt dan niet vermeld. .de vermelding van de bronnen afzonderlijk. Publicatiedatum. komt er voor de naam van de laatste een &. . 120 2.  Cursiveer de titel.  Sluit de titel af met een punt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Week 1 Starreveld: Blz. Gegevens over het tijdschrift waar het artikel uit komt.  Vermeld het issue-nummer alleen bij tijdschriften waarvan de paginanummering niet doorloopt over de afzonderlijke nummers van een jaargang.

hangt iemands maatschappelijke status samen met zijn attributiestijl? 3. Bij correlatief onderzoek zijn X en Y gewoonlijk beide aspecten van het menselijk gedrag. Mogelijke vraagstelling. paginanummers. of binnen de persoon. vermeld je het internetadres van de home page van het betreffende tijdschrift. X staat voor mogelijke variabel die dat gedrag determineren (uitlokken) of ermee in verband staan. Werken vanuit een geschikte basispublicatie.com .  De meeste artikelen hebben een digitale identificatiereeks. Titel van het tijdschrift.xxxxxxx 3. je geeft aan hoe je het probleem zult benaderen. D. & Auteur.14 Verwijzing naar een boek of een bijdrage aan een geredigeerd boek. hierin zijn alle artikelen en boeken van enig belang uit de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur op het gebied van de psychologie opgenomen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Digitale identificatiereeks. Vraagstellingen kun je op twee manieren formuleren. De afkorting Ed. Dan noem je de plaats van uitgave en de naam van de uitgever. (1992).3 Literatuur zoeken. een verbindingsteken (-) of een slash (/). Voorbeeld: Spetch. N..1.. A. doi: 10.org. A. . of Eds. C. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes. Een probleemstelling kan gezien worden als een eerste verduidelijking van de vraag die je over je onderwerp wilt beantwoorden. vanuit welke hoek. 9. bijvoorbeeld door de doi in het zoekvenster van google te typen of met de doi resolver op de website van crossref. San Diego. CA: Academic Press.Stuvia. Voorbeeld: Auteur.9. Social discourse and moral judgment. gescheiden door een dubbele punt. D. Variabele in de buurt van de persoon. jaargangnummer. Subjective shortening: A model of pigeons’ memory for event duration. Opgehaald van http://www. maar na http://. een digital object identifier(doi). Titel van het artikel. Voorbeeld: Robinson. Er staat geen punt achter de identificatiereeks. L. Verwijzing naar een bijdrage uit een geredigeerd boek. Verwijzing naar een boek. C. (jaartal).2. gevolgd door een dubbele punt. Beginnen met zoeken in studieboeken. De boektitel staat nu cursief en wordt gevolgd door een punt. Hierdoor kun je gericht naar literatuur zoeken. internetadressen en doi’s breek je zo nodig af voor een punt. Deze moet je vervolgens nader uitwerken in een voorlopige vraagstelling. PSYCINFO. (1983). Mogelijke vraagstelling: wordt het type attributie dat iemand maakt beïnvloedt door de mogelijkheid om controle uit te oefenen op de omgeving? (wanneer je probleemstelling over attributie gaat). Verwijzen naar elektronische bronnen.1037/0097-7403. zoals reactiesnelheid en geheugenpresentatie of persoonlijke kenmerken zoals intelligentie en extraversie. 14-30. een probleemstelling en voorlopige vraagstelling formuleren. M. gevolgd door een identificatiereeks. Er staat geen punt na het internetadres. & Wilkie. verwijst naar de redacteur(en) van het boek.  In alle andere gevallen stopt de verwijzing na de vermelding van de paginanummers.  Met een doi kun je een artikel heel gemakkelijk terugvinden. extraversie.  Als een artikel geen doi heft en je hebt het wel met de computer opgehaald.  Vermeld het woordje doi in kleine letters. Voor experimenteel onderzoek is dat: ‘wat is de invloed van X op Y? voor correlatief onderzoek is dat: ‘wat is de relatie tussen X en Y?’ Bij experimenteel onderzoek staat Y voor een aspect van het menselijke gedrag bijv. M. depressie of een attributie.

Daarnaast bevat deze paragraaf ook gegevens over de statistische toetsingen die zijn uitgevoerd. Hierbij wordt vermeld hoe de verschillen tussen de gemiddelde van de verschillende condities (of gevonden correlaties) statistisch getoetst zijn.2 Gevonden literatuur beoordelen. Het is pas van belang wanneer veel mensen het lezen en er iets mee doen in hun eigen onderzoek. Alles sluit bij elkaar aan.  Als je geen enkele publicatie gevonden hebt moet je je vraagstelling verbreden of verschuiven en opnieuw gaan zoeken. kritiek op het onderzoek en suggesties voor vervolg onderzoek. Of uitgaan van een publicatie die je erg interessant vind.3.1 de structuur van een onderzoeksartikel.3. AND dan zoekt hij naar beide onderwerpen. Er wordt weergegeven wat uit eerder onderzoek al aan theorie en resultaten bekend is. methode. Gebruik hiervoor de titel en ondertitels. deze bevat een hiërarchisch systeem van trefwoorden die elke publicatie beschrijven. welke theorieën erover bestaan en wat al bekend is uit voorafgaand onderzoek. Als je één artikel hebt gevonden dat wel aansluit bij he onderwerp. Verder zoeken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3. Overzicht van het zoekproces. Ze bestaan altijd uit (minstens) vier paragraven: inleiding.  Je hebt te weinig titels. Dat zijn in experimenteel onderzoek gewoonlijk de gemiddelde scores (of percentages) die behaald werden door deelnemers in de verschillende condities. maar dat is niet waarschijnlijk.  Resultatenparagraaf: worden de uitkomsten van het onderzoek vermeld. Bij het formuleren van een zoekterm is het handig om gebruik te maken van de thesaurusfunctie. wat de procedure van het onderzoek was en hoe de date gescoord zijn. en of de verschillen significant zijn. Misschien vind je er precies genoeg. Eerst controleren of de inhoud aansluit bij de voorlopige probleemstelling of vraagstelling. kun je termen uit dat artikel gebruiken om verder te zoeken. 3. In het eerste deel van een onderzoeksartikel wordt beschreven welke vraag onderzoekt werd.  Discussie: begint met een antwoord op de vraagstelling op basis van de onderzoeksresultaten. En door het theoretische kader en deelnemers te bestuderen controleren of het aansluit. Je moet je vraag inperken en zoeken verfijnen. Er zijn dan verschillende mogelijkheden:  Je hebt te veel geschikte titels. In correlationeel onderzoek zijn het de correlaties tussen de verschillende gemeten variabelen. Je kunt extra zoektermen toevoegen. Daarna wordt het uitgevoerde onderzoek beschreven: eerst de opzet van het onderzoek en vervolgens de resultaten ervan.Stuvia. welke materialen gebruikt werden. daarna de samenvatting.  Methodeparagraaf: wordt beschreven hoe het onderzoek is opgezet: wie deelnamen aan het onderzoek welke taken uit gevoerd moesten worden. Aan het slot koppelt de onderzoeker de resultaten terug naar de onderzoekvraag. Zoektermen kun je combineren met Boolean operators. bijv. OR zoekt hij naar een van beide in ieder geval en bij NOT gaat hij een onderwerp uitsluiten. Welk antwoord kan op basis van de resultaten gegeven worden op de onderzoeksvraag? Onderzoeksartikel hebben een vaste structuur die direct aansluit bij de inhoud. Je kunt andere zoektermen gebruiken. Daarnaast kunnen in de discussie nog andere dingen aan de ordekomen. zoals alternatieve verklaringen van de resultaten. welke metingen verricht werden. . Kenmerkende voor een onderzoeksartikel is dat de verschillende paragrafen onderling sterk samenhangen. resultaten en discussie.  Inleiding: begint met een schets van het probleemgebied en werkt naar de vraagstelling van het onderzoek toe.com . Ook impactfactoren van ee tijdschrift kunnen je een idee geven van het belang van een artikel. 4.1.

hoe de onderzoeken op elkaar aansluiten en waar ze elkaar tegen spreken. je kondigt de lijn van het hele betoog aan. onderdelen van een literatuuroverzicht. correct taalgebruik.3. let hierbij allee op de inhoud. trekt de aandacht en vertelt de lezer precies wat zij kunnen verwachten. Ter voorbereiding op het maken van je opzet heb je voor jezelf een korte samenvatting gemaakt van het onderzoek dat je nu gaat beschrijven. zo wordt de onderzoeksbeschrijving coherent en begrijpelijker door een buitenstaander. Ten slotte trek je conclusies en evalueer je deze. 5. de voor jou relevante onderzoeksvraag. 5. welke informatie moet op welke plek? Besteed weinig of geen aandacht aan de formulering. soepele overgang en samenhang tussen onderdelen onderling en met de inleidende en uitleidende context. Werkwijze bij het schrijven van een onderzoeksbeschrijving. o De conclusies met een bijbehorende discussie o De literatuurlijst (of referentielijst).1 De structuur van een literatuuroverzicht. Schrijf in (ten minste) twee rondes.Stuvia. derde en of vierde ronde werk je deze ruwe versie verder uit tot eindversie. De Kern van een verslag bestaat uit een inleidende paragraaf. . Goedlopende zinnen.  Schrijf de inleidende context. Samenvatting bevat. 5.  Schrijf dn de daadwerkelijke onderzoeksbeschrijving. In de tweede. De inleiding van een literatuuronderzoek begint breed. Geven van inzicht in de structuur van het verslag. generaliseer je naar een breder terrein of doe je aanbevelingen voor de praktijk of voor verder onderzoek (het onderste gedeelte van de zandloper).1 titelblad.  Schrijf de uiteindelijke context. Vervolgens spits je deze toe op een specifieke vraag (bovenste deel van de zandloper). het daadwerkelijke literatuuroverzicht en een conclusie. waarin je het daadwerkelijke literatuuroverzicht presenteert. resultaten en de interpretatie van de resultaten door de auteurs plus jouw evaluatie van dat alles.2. De titel is het meest gelezen onderdeel van het literatuuroverzicht. o Titelblad o Inhoudsopgave o Korte samenvatting o Een inleidende paragraaf o Het middendeel van het stuk.2. Deze samenhang haal je uit de opzet. Een goede werkwijze bij het maken van een onderzoeksbeschrijving in contact is de volgende:  Bestudeer het relevante gedeelte van je opzet.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 4. Daar is duidelijk gemaakt welk antwoord je op de vraagstelling kunt geven op basis van de resultaten van de besproken onderzoeken. De inhoud hiervan ontleed je weer aan je opzet. Ook met goede kopjes en titels geef je aan wat komen gaat. De algemene structuur van een literatuuroverzicht kun je vergelijken met een zandloper.com . een korte samenvatting en een literatuurlijst. Volg voor het schrijven de structuur uit paragraaf 4.in het opzet is duidelijk hoe elk onderzoek dat je bespreekt samenhangt met de gemeenschappelijke raagstelling. Doe dit aan de hand van je korte samenvatting. Daarna bespreek je de betreffende literatuur (het smalle middendeel van de zandloper). Compleet literatuuroverzicht (literature review) bevat de volgende onderdelen. onderzoeksmethode. Dit doe je door het betreffende deel uit je opzet netjes uit te werken naar een goed lopend stukje. Alle onderdelen moeten onderling duidelijk met elkaar samenhangen. In het complete verslag komen daar nog bij.2. Details zoek je in het artikel op. tot duidelijk is hoe het onderzoek in elkaar zit. inhoudsopgave. titelblad. In de inleiding maak je dit duidelijk. In de eerste ronde de ruwe versie. Lees net zo vaak. Goede titel is expliciet en helder.

Een inleidende paragraaf eindigt met een inhoudelijk overzicht van de opbouw van de tekst. Korte samenvatting. Beschrijf hierin alleen info die noodzakelijk is om een antwoord op je vraagstelling te geven. Deze verbindingen of overgangen zijn zeer belangrijk. Bij lange paragrafen eindigen met korte beschrijving inhoudelijke paragraafopbouw. Doel: lezer verleiden de tekst verder te lezen. je beschrijft ook alle onderzoeken die iets zeggen over die paragraaf. Volgens APA normen begint een wetenschappelijk artikel door de titel van het artikel te herhalen en direct daaronder met de tekst te beginnen. Bevat 3 soorten argumenten. 5. Door te combineren wordt de onderzoeksbeschrijving in de context van jou betoog geplaatst. o inleiding. Je bespreekt er een selectie van de beschrijvingen en evaluaties van de verschillende onderzoeken die je hebt bestudeerd. tijdschrift is geen inhoudsopgave relevant. Middendeel is het grootste deel van het verslag. Korte samenvatting ook wel abstract genoemd. 5. . o onderzoeksbeschrijving. De titel van deze paragraaf is meestal de titel van het verslag. in de inleidende tekst gebruik je meestal geen vragende vorm van de vraagstelling. Argumenten die bestaan uit interpretaties van besproken onderzoek door anderen.4.3.2.2. die uiteindelijk leid tot het beantwoorden van de specifieke vraagstelling uit de inleiding. Een abstract staat op zichzelf. In dit deel wordt alle inhoudelijke informatie vermeld. 5. Eerst in 1zin het onderwerp noemen. Uiteindelijk kom je tot de formulering van een specifieke vraagstelling. Daarna geef je expliciet en helder aan hoe het verslag is opgebouwd en wat de belangrijkste bevindingen en conclusies waren. paginanummering zonder stippenlijn en in teksten voor publicatie bijv. Beargumenteren waarom betreffende onderzoek bespreekt.2. Elk deel onderwerp behandel je in een aparte paragraaf.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 5. Max 120 woorden. Subparagraven laten inspringen. Elke paragraaf behandeld een deelonderwerp van de vraagstelling. Inhoudsopgave. vervolgens perk je het onderwerp stap voor stap in. vertelt wat er in het kopje wordt besproken. Je gebruikt de structuur die je voor de opzet hebt gebruikt. Bevat verschillende onderdelen van de tekst en biedt de lezer en overzicht van de inhoudelijke opbouw van het verslag. deze paragraaf bevat het deel dat betrekking heeft po de deelvraag waaraan de paragraaf is gewijd. Ook de verantwoording voor deze vraagstelling geven. Argumenten die ontleed zijn aan jou eigen weging van de twee eerste soorten argumenten. De abstract moet los van het verslag te begrijpen zijn. Empirische argumenten vorm van onderzoeksbeschrijving van besproken studies. Begint de introductie breed. Inleidende paragraaf is bedoelt voor de introductie van de probleemstelling: waar gaat het verslag over? De inleidende paragraaf komt overeen met het bovenste deel van het zandlopermodel. En het smalste deel van het zandlopermodel. aangeven waarom dit onderwerp belangrijk is voor de vraagstelling. Het is geen opsomming van de resultaten. een inleidende paragraaf. Vervolgens deelvraag formuleren. Paragraaf bestaat uit de volgende structuur: o titel.com . Verbindingszinnen zorgen ervoor dat de argumentatie duidelijk is en dat je de deelonderwerpen afbakkend. Deze paragraaf bevat altijd een introductie van het onderwerp. Je eindigt met een zin waarin de implicaties van je conclusie aan de orde komen. 3. Daarom is het belangrijk paragraaftitels te kiezen die iets zeggen over het stukje. 2. Indien nodig. een onderzoeksbeschrijving maakt altijd deel uit van een betoog. 1.5 Middendeel inhoudelijke informatie. belangrijke begrippen uitleggen en beschrijf je eerder onderzoek. De lezer krijgt beeld van hoe het verslag verder uit zal zien en waarom deze opbouw is gekozen.2.2. Deze komt na de inhoudsopgave. dan weet de lezer ook wat jij in die paragraaf gaat beschrijven. Bij de beschrijving van de opbouw moet je inhoudelijk blijven. Door de gekozen structuur van het middeldeel laat je zien dat je da manier waarover je je schrijft echt beheerst. betekenis van de resultaten voor beantwoording van de deelvraag.Stuvia.

Kennisvermeerdering zichtbaar en meta analyses mogelijk. Je beantwoord hier de specifieke vraagstelling uit de inleiding. Daarna bediscussieer je de getrokken conclusie. Kritiek op. . geeft antwoord op deelvraag. Verbindingszinnen en overgangen. . het besproken onderzoek of bij het onderwerp. belangrijkste resultaten en conclusies op theoretisch niveaus samen te vatten. tegenstelling en conclusie.Voorkomt het beschuldigingen van plagiaat. vraagstellingen die niet beantwoord zijn en doe suggesties voor verder onderzoek (concreet en specifiek). manier waarop onderzoekers gemeenschappelijke vraagstellingen benaderen. 5. Afsluiten van een paragraaf met paragraafconclusie. Conslusie: Je interpreteert de resultaten die interpretatie zorgt voor de cruciale argumenten in de redenering die tot de beantwoording van de onderzoeksvraagstelling leid. In de inleiding presenteer je een specifieke vraagstelling. Dit doe je door. Goede verwijzing belangrijk om 4 redenen: . in het middendeel bespreek je de literatuur die de argumenten voor je redenering geven. geven ze oorzaak en gevolg aan. Niet knippen en plakken maar op elkaar laten aansluiten. Daarna maak je een overgang naar de volgende paragraaf. beschrijven alternatieve verklaringen.6 Conclusies en discussie. Deze onderbouw je door conclusies weer te geven van paragraafconclusies. Bespreekt hier ook. Bij een paragraafconclusie geef je een expliciet en uitgebreid antwoord op de deelvraag die je in deze paragraaf aan de orde liet komen. Tot slot aangeven of het onderzoek ook een bredere betekenis heeft voor de theorie of de praktijk (maatschappelijke relevantie) van het in de inleiding geschetste probleem.2. voor zover dat mogelijk is. Kunt ook algemene kritiek kwijt die je hebt op besproken onderzoek. Ook wel signaalwoorden genoemd. Bijv. en wordt het verslag een samenhangend geheel.2. maken duidelijk hoe argumenten met elkaar worden gecombineerd bijv. 5. conclusie of paragraafconclusies. Paragraaf conclusies kun je ook samenbrengen. en in de concluderende paragraaf presenteer je dan het antwoord op jouw specifieke vraagstelling. . . Voorbeelden: kritiek.ook in de wetenschap: ere wie ere toekomt. 6.7 Literatuurlijst. paragraafconclusie. Hierdoor zorg je voor een inhoudelijke integratie van de gepresenteerde informatie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal o Verbindingswoorden: deze gebruik je om argumenten met elkaar in verband te brengen. Je evalueert hier expliciet je eigen conclusies door in te gaan op mogelijke kanttekeningen bij de conclusies. Hier eindig je je literatuuroverzicht mee.Stuvia. Beschrijving van onderzoek en kritiek daarop gescheiden houden. aan te geven wat de verklaringen zijn voor de resultaten en te beschrijven welke conclusie jij uiteindelijk trekt uit de zojuist besproken informatie.com . Eindig niet soft maar met een stevige uitspraak. voorbehoud aangeven. Onderzoeksverslag ook volgens zandlopermodel: Inleiding: geef je de onderzoeksvraagstelling. leiden tot dezelfde conclusie.De werking van zoekmachines afhankelijk van correcte verwijzingen.0 Het schrijven van een onderzoeksverslag.het is een van de grondslagen van de wetenschap: het maakt redeneringen controleerbaar. Midden: je vertelt over de manier waarop het onderzoek is opgezet en uitgevoerd en deelt de manier waarop het onderzoek is opgezet en uitgevoerd en welke resultaten het heeft opgeleverd. In een literatuuroverzicht houd je een betoog volgens het zandlopermodel. aspecten van de vraagstelling die te weinig aan bod zijn geweest of tot slotte om alternatieve zienswijzen op het besproken onderzoek.

Er staat net als bij een literatuuroverzicht helemaal in het begin een abstract (samenvatting). 6. maar vaak is je onderzoek explorerend. de gebruikte materialen en de procedure zó gedetailleerd dat alle resultaten goed te interpreteren zijn en een andere onderzoeker met die beschrijving precies zo kan uitvoeren. bij literatuuroverzicht is dat niet zo. beschrijf verschillen in behandeling tussen condities (als van toepassing is). Korte betekenis geven van resultaten. 6. paragrafen voor de beschrijving van de gehanteerde methode. hoeveel tijd etc. Zeer kernachting.d. Geeft overzicht van relevante theorieën van eerder onderzoek. Bij experimenten beschrijven hoe condities van elkaar verschillen. welke taken achterelkaar uitgevoerd werden.1. Beschrijf precies hoe je dat hebt gedaan. Deze verwerk je in de lopende tekst.1 Abstract Hier beschrijf je de essentie van het onderzoek. En verdere relevante informatie melden. resultaten. apparatuur waarmee stimuli aangeboden zijn. vragen uit interview. het aanbieden van een bepaalde soort stimuli hebt gegroepeerd.3. Mogelijke uitkomsten moeten dan blijken uit de beschrijving van de opzet (design) van het onderzoek. Na de vraagstelling.3. het aantal items van een vragenlijst of test. vraagstelling van het onderzoek. max 120 woorden. Bij onafhankelijke variabele duidelijk maken hoe niveaus van elkaar verschillen. opzet. Aan het einde bespreek je de opzet van je eigen onderzoek en wat je als resultaten van je onderzoek verwacht. korte literatuuroverzicht waaruit moet blijken dat jou vraagstelling belangrijk is. . discussie) in een of 2 zinnen. materialen en procedure. beschrijf je hoe je op basis van bepaalde eigenschappen de onderzoek condities of groepen hebt opgebouwd. welke). Geef details over opbouw van materialen. teksten die gelezen moesten worden. stimuli die deelnemers kregen. Verloop hele onderzoek beschrijven. Beschrijf elk onderdeel van het verslag (inleiding. Beschrijf. vragenlijsten waarmee kenmerken gemeten zijn.3. Je levert bij bespreking eerder onderzoek en relevante theorieën expliciet kritiek als motivatie voor het onderzoek waarover je in je verslag rapporteert. of ze beloning kregen (zo ja. midden is bij een onderzoeksverslag alleen specifieker. Methodeparagraaf verdeel je in subparagrafen: meestal. Deelnemers. Materialen. welke instructies deelnemers kregen. Bij experimentele onderzoek.3.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Beide de zelfde globale structuur.2. werving etc. Bij afhankelijke variabele is gebruikelijk om voorbeelditems op te nemen. onderzoek.com .h. Dus bijv. 6. bijv. wijze van scoren antwoorden. Gelijk ingaan op onderwerp v. tests om prestatie te meten. 6.Stuvia. Verantwoording van je onderzoek. Beschrijf gebruikte materialen.2 Inleiding Begin met aanduiding van het probleemgebied.3 Methode Beschrijft hier de steekproef. hoeveel deelnemers er waren. 6. Bij methode alleen steekproef beschrijven (soort en aantal deelnemers) meetinstrumenten en procedure. 6. de resultaten en een discussie. Indien van toepassing. verhouding mannen/vrouwen. uit welke populatie afkomstig. Van resultaten alleen de allerbelangrijkste beschrijven. Zo gedetailleerd beschrijven dat een andere onderzoeker het na kan doen. of waarom jou onderzoek iets zal toevoegen aan de kennis van dat onderzoeksgebied. Je kunt zo duidelijk maken op welke vraag nog geen antwoord is gegeven. item uit een vragenlijst die je hebt gebruikt. Dit doe je in korte hypotheses beschrijven. Onderzoeksverslag bestaat uit vier paragraven: inleidende paragraaf. Procedure. daarna beschrijving v. Je kunt verwachtingen aangeven. voorbeelden van het aanbieden van een complete stimuli en bijbehorende responsregistratie beschrijven. gemiddelde leeftijd. Als bestaand meetinstrument gebruikt is vermeld je enkele gegevens en verwijs naar gepubliceerde informatie over het instrument. deelnemers. Schrijf abstract in verleden tijd.

com . 6. de waarden van de toetsingsgrootheid met de bijbehorende overschrijdingskans. z. Als een onderzoeksresultaat niet significant is betekent dat niet dat de nulhypothese waar is. Van significante resultaten vermeld je altijd de toetsingsgegevens. Onderzoeksresultaten: gemiddelde scores en de standaarddeviaties op de afhankelijke variabele(n) of de correlaties tussen variabelen. databehandeling. Bij reactietijd metingen. zonder uitvoerig in te gaan op de betekenis daarvan.4.) en de bijbehorende overschrijdingskansen. De effectiviteit van de presentatie is belangrijk bij de keuze. Je meld dan ook de exacte p-waarde. Het gaat om de waarden van de gebruikte toetsingsgrootheden (F. Zodat duidelijk is in welke mate de voorspelling niet uit komt. manipulatiecontroles en de betrouwbaarheid van de meetinstrumenten).1. Betekent dat je de nulhypothese niet mag verwerpen. Toetsingsresultaten: de statistische toetsing. Eventuele uitval deelnemers vermelden en reden daarvan. (fout ingevulde vragenlijst). etc. . t. 6. Toetsingsresultaten: voor de belangrijkste toetsingsresultaten vermeld je in de tekst vier dingen: de gebruikte toetsingsmethode. Deze is nuttig als je onderzoeksresultaat gebruikt in een meta-analyse. Eventuele verlies aan data van deelnemers en reden daarvan melden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 6. onderzoeksresultaten en testresultaten. melden of er uitbijters verwijderd zijn en volgens welke criteria. Bij beschrijving van significante uitkomsten moet uit de omschrijving blijken in welke richting (groter of kleiner) deze waarden van elkaar verschillen. Dit zijn de gemiddelden en standaarddeviaties van de afhankelijke variabele(n) of correlaties die gevonden zijn. Begin altijd met de resultaten die van invloed zouden kunnen zijn op de beantwoording van de onderzoeksvraag (zoals verdeling van deelnemers over de groepen.4. Dit is de kern van de resultaten paragraaf. ingaan op het wel of niet geslaagd zijn van experimentele manipulaties. en het betrouwbaarheidsinterval van een analyse vermelden. Gebruikt hier meestal geen subparagraaf maar bij grote onderzoeken wel. Vuistregel is: drie of minder gegevens gewoon in de lopende tekst opnemen. Onderzoeksresultaten: geef je weer in een of meerdere tabellen of figuren. Bij experimenteel onderzoek vaak tabellen gebruikt. als het meer zijn is een figuur handig. Je kunt naast het vermelden van een onderzoeks0en toetsingsresultaten de effect Groote van de power. Daarna indien van toepassing.4. 6.4 verdere aanwijzingen.3. duidelijk laten worden aan welke deelnemers de uiteindelijke resultaten zijn ontleed. Kunt kiezen tussen gebruik van exacte overschrijdingskansen en de ‘kleiner dan’-notatie.2 manipulatiecheck en achtergrondinformatie. Vervolgens presenteren van enkele beschrijvende statistieken (betrouwbaarheid van gebruikte test of factoor structuur test). Bij minder dan 3 meer dan 20 neem je een tabel.4 Resultaten Beschrijf de onderzoeksgegevens en de daarop uitgevoerde statistische bewerkingen. Wanneer een p-waarde van ooo voorkomt in spss vermeld je dat in het verslag. Onderzoeksresultaten en toetsingsresultaten van elkaar onderscheiden. vermeld je deze. 6. een verbale omschrijving van het onderzoeksresultaat en of het resultaat in overeenstemming is met je hypothese of voorspelling. Ook bij correlatiefonderzoek in tabellen weer geven.4.Stuvia. Ook beschrijven hoe je met fouten en ontbrekende gegevens bent omgegaan. De gegevens die antwoord geven op de onderzoeksvragen. Resultatenparagraaf begin je met het vermeden van wat er precies is gedaan om tot de uiteindelijke data voor de analyse te komen. Wanneer een toetsingsresultaat tegen de onderzoeksvoorstellen ingaat.

aanvullende.3 bredere betekenis van de resultaten en afsluiting. hoe toets je nieuwe theorie en welke suggesties vor toekomstig onderzoek kun je hieraan verbinden? Je mag de lezer overtuigen van de dor jou getrokken conclusies. hoe kan het beter. 6.je bediscussieert de belangrijkste bevindingen eerst.5.Stuvia. Noemt praktische gevolgen van het onderzoek. Hier kun je ook praktische betekenis van de resultaten bespreken en aanbevelingen doen. eindig sterk met beknopte samenvatting van vraagstelling en de belangrijkste conclusie.5. 6. Was onderzoeksopzet optimaal. Discussie paragraaf begint met een weergave in een of enkele zinnen van de belangrijkste onderzoeksresultaten op het niveau van de hypothesen. moeten de theorieën bijgesteld worden door de resultaten. gaan ze er tegen in. wat is de reden hier voor.5. Eindig met afsluitende alinea waarmee je heldere boodschap afgeeft. 6. Je kunt zelf niet overtuigd zijn van de waarde van je resultaten of bepaald aspect daarvan.com . Vervolgens ga je in op de theoretische betekenis van de resultaten. Bijv. Duidelijk terug koppelen naar de onderzoeksvraag die in de introductie besproken is. En je betoog afronden. Alleen relevante exploratieve onderzoeksresultaten bespreken. Noemt geen getallen maar geeft in woorden aan of je onderzoeksresultaten de hypothese ondersteunen of niet. Allereerst vat je de onderzoeksresultaten beknopt samen in het licht van de hypothese uit de introductie. Besteed ook aandacht aan generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten. tegenstrijdige resultaten uit het onderzoek bediscussieer je hier. 3. Ook de beperkingen van het onderzoek bespreken. Waarom zouden die belangrijk zijn. Bij resultaten van twee uitgevoerde experimenten elkaar tegenspreken. Sluiten ze aan bij de resultaten uit de inleiding. kun je hier behandelen hoe dat verklaard zou kunnen worden. 4 en Blz.148. Schets je volgende stappen. 6. . Aan het ende van de discussie wijs je op de onderzoeksvraag in breder perspectief door bijvoorbeeld op het theoretische belang van het onderzoek te wijzen. 2.5 Discussie. onderscheid resultaten die betrekking hebben op vooraf geformuleerde verwachtingen en de resultaten van exploratieve analyses. Geef ook betekenis waarom dergelijke analyses een antwoord moeten geven. Eventuele tegenstrijdigheden bespreek je. zonder expliciet naar de intro te verwijzen. Geef ook suggesties voor oplossingen van de geconstateerde problemen bij toekomstig onderzoek. of algemenere ideeën voor toekomstig onderzoek op dit terrein.2 terugkoppeling naar de onderzoeksvraag. Appendix B. Ben baarda: Hoofdstuk 1. niet op die van voorspellingen. exploratieve analyses te doen die van tevoren niet gepland waren. In de discussie pak je de argumenten uit de inleiding weer op en gebruik je de interpretatie van de resultaten als nieuwe argumenten. en deze ook weer verwerpen. welke variabele heb je niet meegenomen in onderzoeksopzet. door goede alternatieve interpretaties.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De resultaten kunne ook een aanleiding geven om . Hier kun je interpretaties van resultaten geven.1 korte weergave van de belangrijkste resultaten. In dat geval hebben resultaten minder theoretische betekenis en zal je je twijfels over de theoretische waarde van de resultaten kunnen bespreken door het opperen van alternatieve verklaringen van de resultaten.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->