P. 1
Peter Starrenveld, Verslaglegging van Psychologisch onderzoek.

Peter Starrenveld, Verslaglegging van Psychologisch onderzoek.

|Views: 14|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 18, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $3.30 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/01/2014

$3.30

USD

pdf

Verslaglegging van Psychologisch onderzoek.

door

Rojda

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Regels voor het refereren naar een tijdschriftartikel: Auteursnamen.  Zet de initialen na de achternaam en zet na iedere initiaal een punt.  Gebruik komma’s om auteursvermeldingen ven elkaar te scheiden.5 Literatuurlijst.5.1 De elementen van een literatuurlijst.  Cursiveer het volume-nummer.  Vermeld het issue-nummer alleen bij tijdschriften waarvan de paginanummering niet doorloopt over de afzonderlijke nummers van een jaargang.com . Titel van het artikel. 2.  Schrijf alleen het eerste woord van de titel (en van de ondertitel) met een hoofdletter. dan worden deze door een spatie gescheiden. Twee aspecten zijn van belang bij het samenstellen van een literatuurlijst: . Alle info die een ander nodig heeft om de bron te achterhalen.  Wanneer er meer dan zes auteurs zijn dan komt na de naam en initialen van de zesde auteur ‘et al’.  Vermeld de nummers van de eerste en laatste pagina van het artikel.de volgorde van de vermeldingen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Week 1 Starreveld: Blz.  Plaats na het volume-nummer een komma. komt er voor de naam van de laatste een &. Publicatiedatum.de vermelding van de bronnen afzonderlijk.  Plaats na de titel een komma.Stuvia.  Sluit de titel af met een punt. Zet het jaartal tussen haakjes en sluit af met een punt.  Vermeld de achternamen en initialen van de auteurs in de volgorde die je aantreft boven het artikel. de meeste tijdschriften nummeren door. 120 2. Om de overige auteurs van het artikel aan te geven.  Na een dubbele punt wordt een hoofdletter geschreven.  Geef het nummer van het jaargang: het volume-nummer.  Wanneer er meer dan een auteur is. .  Vermeld de volledige titel van het tijdschrift en schrijf de hoofdwoorden met een hoofdletter.  Cursiveer de titel.  Eigennamen in de titel en/of ondertitel worden met een hoofdletter geschreven. een issue-nummer wordt dan niet vermeld. Gegevens over het tijdschrift waar het artikel uit komt.  Sluit het geheel af met een punt. . De vier elementen die het meest voorkomen zijn:  Tijdschriftartikelen  Boeken  Hoofdstukken uit geregideerde boeken (waarbij elk hoofdstuk door een andere auteur of groep auteurs geschreven is)  Verwijzingen naar publicaties die van het internet zijn gehaald.  Zijn er twee of meerdere initialen.

San Diego.com . paginanummers. of binnen de persoon. C.  Vermeld het woordje doi in kleine letters.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Digitale identificatiereeks. Beginnen met zoeken in studieboeken.3 Literatuur zoeken. extraversie. je geeft aan hoe je het probleem zult benaderen. Verwijzing naar een bijdrage uit een geredigeerd boek. A.  Met een doi kun je een artikel heel gemakkelijk terugvinden. & Wilkie. Titel van het artikel. Verwijzen naar elektronische bronnen. Voorbeeld: Robinson. Werken vanuit een geschikte basispublicatie. De afkorting Ed. Social discourse and moral judgment. Er staat geen punt na het internetadres. (1983). een probleemstelling en voorlopige vraagstelling formuleren. 14-30. M. maar na http://. Variabele in de buurt van de persoon. Een probleemstelling kan gezien worden als een eerste verduidelijking van de vraag die je over je onderwerp wilt beantwoorden. internetadressen en doi’s breek je zo nodig af voor een punt.xxxxxxx 3. jaargangnummer. bijvoorbeeld door de doi in het zoekvenster van google te typen of met de doi resolver op de website van crossref. gevolgd door een identificatiereeks.1. D. N. Mogelijke vraagstelling: wordt het type attributie dat iemand maakt beïnvloedt door de mogelijkheid om controle uit te oefenen op de omgeving? (wanneer je probleemstelling over attributie gaat). of Eds. M. vanuit welke hoek. verwijst naar de redacteur(en) van het boek. Dan noem je de plaats van uitgave en de naam van de uitgever. C.2. Subjective shortening: A model of pigeons’ memory for event duration. vermeld je het internetadres van de home page van het betreffende tijdschrift. hangt iemands maatschappelijke status samen met zijn attributiestijl? 3. (jaartal). Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes. Hierdoor kun je gericht naar literatuur zoeken. zoals reactiesnelheid en geheugenpresentatie of persoonlijke kenmerken zoals intelligentie en extraversie.Stuvia. een verbindingsteken (-) of een slash (/). Vraagstellingen kun je op twee manieren formuleren. doi: 10. X staat voor mogelijke variabel die dat gedrag determineren (uitlokken) of ermee in verband staan. L. Bij correlatief onderzoek zijn X en Y gewoonlijk beide aspecten van het menselijk gedrag. A. depressie of een attributie.  De meeste artikelen hebben een digitale identificatiereeks. Verwijzing naar een boek. een digital object identifier(doi). CA: Academic Press. Opgehaald van http://www. De boektitel staat nu cursief en wordt gevolgd door een punt. Voorbeeld: Auteur. & Auteur.. Voorbeeld: Spetch.9.14 Verwijzing naar een boek of een bijdrage aan een geredigeerd boek. D. Er staat geen punt achter de identificatiereeks. PSYCINFO. Voor experimenteel onderzoek is dat: ‘wat is de invloed van X op Y? voor correlatief onderzoek is dat: ‘wat is de relatie tussen X en Y?’ Bij experimenteel onderzoek staat Y voor een aspect van het menselijke gedrag bijv. gevolgd door een dubbele punt. Mogelijke vraagstelling. gescheiden door een dubbele punt. 9. hierin zijn alle artikelen en boeken van enig belang uit de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur op het gebied van de psychologie opgenomen. (1992). Titel van het tijdschrift..org.  In alle andere gevallen stopt de verwijzing na de vermelding van de paginanummers.  Als een artikel geen doi heft en je hebt het wel met de computer opgehaald. .1037/0097-7403. Deze moet je vervolgens nader uitwerken in een voorlopige vraagstelling.

 Als je geen enkele publicatie gevonden hebt moet je je vraagstelling verbreden of verschuiven en opnieuw gaan zoeken. Hierbij wordt vermeld hoe de verschillen tussen de gemiddelde van de verschillende condities (of gevonden correlaties) statistisch getoetst zijn. kritiek op het onderzoek en suggesties voor vervolg onderzoek. Daarnaast bevat deze paragraaf ook gegevens over de statistische toetsingen die zijn uitgevoerd.3. daarna de samenvatting.Stuvia. In correlationeel onderzoek zijn het de correlaties tussen de verschillende gemeten variabelen. zoals alternatieve verklaringen van de resultaten. Verder zoeken.com . Daarnaast kunnen in de discussie nog andere dingen aan de ordekomen.3. 3. Welk antwoord kan op basis van de resultaten gegeven worden op de onderzoeksvraag? Onderzoeksartikel hebben een vaste structuur die direct aansluit bij de inhoud.  Je hebt te weinig titels. 4. Alles sluit bij elkaar aan. Je moet je vraag inperken en zoeken verfijnen. Eerst controleren of de inhoud aansluit bij de voorlopige probleemstelling of vraagstelling. Gebruik hiervoor de titel en ondertitels. Er zijn dan verschillende mogelijkheden:  Je hebt te veel geschikte titels. Bij het formuleren van een zoekterm is het handig om gebruik te maken van de thesaurusfunctie.1. En door het theoretische kader en deelnemers te bestuderen controleren of het aansluit.1 de structuur van een onderzoeksartikel.2 Gevonden literatuur beoordelen. Overzicht van het zoekproces. Als je één artikel hebt gevonden dat wel aansluit bij he onderwerp. . Het is pas van belang wanneer veel mensen het lezen en er iets mee doen in hun eigen onderzoek. Zoektermen kun je combineren met Boolean operators. en of de verschillen significant zijn.  Resultatenparagraaf: worden de uitkomsten van het onderzoek vermeld. AND dan zoekt hij naar beide onderwerpen.  Discussie: begint met een antwoord op de vraagstelling op basis van de onderzoeksresultaten. welke metingen verricht werden. Daarna wordt het uitgevoerde onderzoek beschreven: eerst de opzet van het onderzoek en vervolgens de resultaten ervan. Of uitgaan van een publicatie die je erg interessant vind. Je kunt andere zoektermen gebruiken. welke theorieën erover bestaan en wat al bekend is uit voorafgaand onderzoek. In het eerste deel van een onderzoeksartikel wordt beschreven welke vraag onderzoekt werd. Er wordt weergegeven wat uit eerder onderzoek al aan theorie en resultaten bekend is.  Inleiding: begint met een schets van het probleemgebied en werkt naar de vraagstelling van het onderzoek toe. Kenmerkende voor een onderzoeksartikel is dat de verschillende paragrafen onderling sterk samenhangen. maar dat is niet waarschijnlijk. bijv. Aan het slot koppelt de onderzoeker de resultaten terug naar de onderzoekvraag.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3. methode. Dat zijn in experimenteel onderzoek gewoonlijk de gemiddelde scores (of percentages) die behaald werden door deelnemers in de verschillende condities. Ze bestaan altijd uit (minstens) vier paragraven: inleiding. OR zoekt hij naar een van beide in ieder geval en bij NOT gaat hij een onderwerp uitsluiten. resultaten en discussie. Je kunt extra zoektermen toevoegen. welke materialen gebruikt werden. Ook impactfactoren van ee tijdschrift kunnen je een idee geven van het belang van een artikel. wat de procedure van het onderzoek was en hoe de date gescoord zijn. deze bevat een hiërarchisch systeem van trefwoorden die elke publicatie beschrijven.  Methodeparagraaf: wordt beschreven hoe het onderzoek is opgezet: wie deelnamen aan het onderzoek welke taken uit gevoerd moesten worden. Misschien vind je er precies genoeg. kun je termen uit dat artikel gebruiken om verder te zoeken.

Alle onderdelen moeten onderling duidelijk met elkaar samenhangen. het daadwerkelijke literatuuroverzicht en een conclusie. derde en of vierde ronde werk je deze ruwe versie verder uit tot eindversie. Daarna bespreek je de betreffende literatuur (het smalle middendeel van de zandloper).1 De structuur van een literatuuroverzicht. De titel is het meest gelezen onderdeel van het literatuuroverzicht.Stuvia. Deze samenhang haal je uit de opzet. Lees net zo vaak. In de tweede. titelblad. In de eerste ronde de ruwe versie.  Schrijf de inleidende context. een korte samenvatting en een literatuurlijst. . Daar is duidelijk gemaakt welk antwoord je op de vraagstelling kunt geven op basis van de resultaten van de besproken onderzoeken. inhoudsopgave. Volg voor het schrijven de structuur uit paragraaf 4. Ten slotte trek je conclusies en evalueer je deze.2. Schrijf in (ten minste) twee rondes. De algemene structuur van een literatuuroverzicht kun je vergelijken met een zandloper. tot duidelijk is hoe het onderzoek in elkaar zit. Doe dit aan de hand van je korte samenvatting. Ook met goede kopjes en titels geef je aan wat komen gaat. correct taalgebruik. Ter voorbereiding op het maken van je opzet heb je voor jezelf een korte samenvatting gemaakt van het onderzoek dat je nu gaat beschrijven. resultaten en de interpretatie van de resultaten door de auteurs plus jouw evaluatie van dat alles. Werkwijze bij het schrijven van een onderzoeksbeschrijving. soepele overgang en samenhang tussen onderdelen onderling en met de inleidende en uitleidende context. onderdelen van een literatuuroverzicht. Dit doe je door het betreffende deel uit je opzet netjes uit te werken naar een goed lopend stukje. De Kern van een verslag bestaat uit een inleidende paragraaf. o De conclusies met een bijbehorende discussie o De literatuurlijst (of referentielijst). Details zoek je in het artikel op.  Schrijf de uiteindelijke context. de voor jou relevante onderzoeksvraag. Goede titel is expliciet en helder. Geven van inzicht in de structuur van het verslag.2. onderzoeksmethode. Een goede werkwijze bij het maken van een onderzoeksbeschrijving in contact is de volgende:  Bestudeer het relevante gedeelte van je opzet. trekt de aandacht en vertelt de lezer precies wat zij kunnen verwachten. Goedlopende zinnen.2. let hierbij allee op de inhoud.  Schrijf dn de daadwerkelijke onderzoeksbeschrijving. Compleet literatuuroverzicht (literature review) bevat de volgende onderdelen. De inleiding van een literatuuronderzoek begint breed. je kondigt de lijn van het hele betoog aan. In het complete verslag komen daar nog bij. waarin je het daadwerkelijke literatuuroverzicht presenteert.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 4. Vervolgens spits je deze toe op een specifieke vraag (bovenste deel van de zandloper).1 titelblad. 5. o Titelblad o Inhoudsopgave o Korte samenvatting o Een inleidende paragraaf o Het middendeel van het stuk. hoe de onderzoeken op elkaar aansluiten en waar ze elkaar tegen spreken. 5. Samenvatting bevat. zo wordt de onderzoeksbeschrijving coherent en begrijpelijker door een buitenstaander. 5.in het opzet is duidelijk hoe elk onderzoek dat je bespreekt samenhangt met de gemeenschappelijke raagstelling. De inhoud hiervan ontleed je weer aan je opzet.3. welke informatie moet op welke plek? Besteed weinig of geen aandacht aan de formulering. generaliseer je naar een breder terrein of doe je aanbevelingen voor de praktijk of voor verder onderzoek (het onderste gedeelte van de zandloper). In de inleiding maak je dit duidelijk.

Empirische argumenten vorm van onderzoeksbeschrijving van besproken studies. Daarna geef je expliciet en helder aan hoe het verslag is opgebouwd en wat de belangrijkste bevindingen en conclusies waren. Elk deel onderwerp behandel je in een aparte paragraaf. Een abstract staat op zichzelf. Bij de beschrijving van de opbouw moet je inhoudelijk blijven. Door te combineren wordt de onderzoeksbeschrijving in de context van jou betoog geplaatst. Bevat 3 soorten argumenten. paginanummering zonder stippenlijn en in teksten voor publicatie bijv. belangrijke begrippen uitleggen en beschrijf je eerder onderzoek. Inleidende paragraaf is bedoelt voor de introductie van de probleemstelling: waar gaat het verslag over? De inleidende paragraaf komt overeen met het bovenste deel van het zandlopermodel. Je bespreekt er een selectie van de beschrijvingen en evaluaties van de verschillende onderzoeken die je hebt bestudeerd. Inhoudsopgave.Stuvia. En het smalste deel van het zandlopermodel. 1.4. Eerst in 1zin het onderwerp noemen. 5. Begint de introductie breed. 5. 2. . De titel van deze paragraaf is meestal de titel van het verslag. 3. Het is geen opsomming van de resultaten. betekenis van de resultaten voor beantwoording van de deelvraag.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 5.2. Beargumenteren waarom betreffende onderzoek bespreekt. Subparagraven laten inspringen. In dit deel wordt alle inhoudelijke informatie vermeld. Elke paragraaf behandeld een deelonderwerp van de vraagstelling. Verbindingszinnen zorgen ervoor dat de argumentatie duidelijk is en dat je de deelonderwerpen afbakkend. Beschrijf hierin alleen info die noodzakelijk is om een antwoord op je vraagstelling te geven. Korte samenvatting. o inleiding. Ook de verantwoording voor deze vraagstelling geven. Daarom is het belangrijk paragraaftitels te kiezen die iets zeggen over het stukje. Je gebruikt de structuur die je voor de opzet hebt gebruikt. tijdschrift is geen inhoudsopgave relevant.2. Deze paragraaf bevat altijd een introductie van het onderwerp. Vervolgens deelvraag formuleren. Uiteindelijk kom je tot de formulering van een specifieke vraagstelling.2. Doel: lezer verleiden de tekst verder te lezen. Paragraaf bestaat uit de volgende structuur: o titel. Deze verbindingen of overgangen zijn zeer belangrijk. Argumenten die bestaan uit interpretaties van besproken onderzoek door anderen. Bevat verschillende onderdelen van de tekst en biedt de lezer en overzicht van de inhoudelijke opbouw van het verslag. De lezer krijgt beeld van hoe het verslag verder uit zal zien en waarom deze opbouw is gekozen. dan weet de lezer ook wat jij in die paragraaf gaat beschrijven. Middendeel is het grootste deel van het verslag.2. Indien nodig.2.3. Korte samenvatting ook wel abstract genoemd. Deze komt na de inhoudsopgave. vertelt wat er in het kopje wordt besproken. Argumenten die ontleed zijn aan jou eigen weging van de twee eerste soorten argumenten. 5. aangeven waarom dit onderwerp belangrijk is voor de vraagstelling. je beschrijft ook alle onderzoeken die iets zeggen over die paragraaf. een onderzoeksbeschrijving maakt altijd deel uit van een betoog. Max 120 woorden. Je eindigt met een zin waarin de implicaties van je conclusie aan de orde komen.5 Middendeel inhoudelijke informatie.com . o onderzoeksbeschrijving. deze paragraaf bevat het deel dat betrekking heeft po de deelvraag waaraan de paragraaf is gewijd. die uiteindelijk leid tot het beantwoorden van de specifieke vraagstelling uit de inleiding. vervolgens perk je het onderwerp stap voor stap in. Een inleidende paragraaf eindigt met een inhoudelijk overzicht van de opbouw van de tekst. Door de gekozen structuur van het middeldeel laat je zien dat je da manier waarover je je schrijft echt beheerst. in de inleidende tekst gebruik je meestal geen vragende vorm van de vraagstelling. een inleidende paragraaf. Volgens APA normen begint een wetenschappelijk artikel door de titel van het artikel te herhalen en direct daaronder met de tekst te beginnen. Bij lange paragrafen eindigen met korte beschrijving inhoudelijke paragraafopbouw. De abstract moet los van het verslag te begrijpen zijn.

aan te geven wat de verklaringen zijn voor de resultaten en te beschrijven welke conclusie jij uiteindelijk trekt uit de zojuist besproken informatie. In de inleiding presenteer je een specifieke vraagstelling. Tot slot aangeven of het onderzoek ook een bredere betekenis heeft voor de theorie of de praktijk (maatschappelijke relevantie) van het in de inleiding geschetste probleem. . Hierdoor zorg je voor een inhoudelijke integratie van de gepresenteerde informatie. het besproken onderzoek of bij het onderwerp.Voorkomt het beschuldigingen van plagiaat. . 5. maken duidelijk hoe argumenten met elkaar worden gecombineerd bijv. Voorbeelden: kritiek. Midden: je vertelt over de manier waarop het onderzoek is opgezet en uitgevoerd en deelt de manier waarop het onderzoek is opgezet en uitgevoerd en welke resultaten het heeft opgeleverd. In een literatuuroverzicht houd je een betoog volgens het zandlopermodel. . Ook wel signaalwoorden genoemd. voorbehoud aangeven. geeft antwoord op deelvraag. Eindig niet soft maar met een stevige uitspraak. Dit doe je door.Stuvia. Afsluiten van een paragraaf met paragraafconclusie. aspecten van de vraagstelling die te weinig aan bod zijn geweest of tot slotte om alternatieve zienswijzen op het besproken onderzoek. Niet knippen en plakken maar op elkaar laten aansluiten. 5. Bij een paragraafconclusie geef je een expliciet en uitgebreid antwoord op de deelvraag die je in deze paragraaf aan de orde liet komen. manier waarop onderzoekers gemeenschappelijke vraagstellingen benaderen. beschrijven alternatieve verklaringen.7 Literatuurlijst. Bijv. 6.0 Het schrijven van een onderzoeksverslag.com . Verbindingszinnen en overgangen. Goede verwijzing belangrijk om 4 redenen: .ook in de wetenschap: ere wie ere toekomt. leiden tot dezelfde conclusie. Kunt ook algemene kritiek kwijt die je hebt op besproken onderzoek. Kennisvermeerdering zichtbaar en meta analyses mogelijk. Deze onderbouw je door conclusies weer te geven van paragraafconclusies. en wordt het verslag een samenhangend geheel. Onderzoeksverslag ook volgens zandlopermodel: Inleiding: geef je de onderzoeksvraagstelling. en in de concluderende paragraaf presenteer je dan het antwoord op jouw specifieke vraagstelling. voor zover dat mogelijk is. . Bespreekt hier ook. conclusie of paragraafconclusies. in het middendeel bespreek je de literatuur die de argumenten voor je redenering geven. Je evalueert hier expliciet je eigen conclusies door in te gaan op mogelijke kanttekeningen bij de conclusies.De werking van zoekmachines afhankelijk van correcte verwijzingen. Hier eindig je je literatuuroverzicht mee. Kritiek op. Daarna bediscussieer je de getrokken conclusie.het is een van de grondslagen van de wetenschap: het maakt redeneringen controleerbaar.2. paragraafconclusie. geven ze oorzaak en gevolg aan.6 Conclusies en discussie. Conslusie: Je interpreteert de resultaten die interpretatie zorgt voor de cruciale argumenten in de redenering die tot de beantwoording van de onderzoeksvraagstelling leid. Daarna maak je een overgang naar de volgende paragraaf.2. belangrijkste resultaten en conclusies op theoretisch niveaus samen te vatten. vraagstellingen die niet beantwoord zijn en doe suggesties voor verder onderzoek (concreet en specifiek). Beschrijving van onderzoek en kritiek daarop gescheiden houden. tegenstelling en conclusie. Paragraaf conclusies kun je ook samenbrengen. Je beantwoord hier de specifieke vraagstelling uit de inleiding.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal o Verbindingswoorden: deze gebruik je om argumenten met elkaar in verband te brengen.

Bij methode alleen steekproef beschrijven (soort en aantal deelnemers) meetinstrumenten en procedure.d. verhouding mannen/vrouwen. hoeveel tijd etc. Beschrijf elk onderdeel van het verslag (inleiding. item uit een vragenlijst die je hebt gebruikt. het aantal items van een vragenlijst of test. Deze verwerk je in de lopende tekst. Deelnemers. Bij onafhankelijke variabele duidelijk maken hoe niveaus van elkaar verschillen. 6. daarna beschrijving v. deelnemers. Je levert bij bespreking eerder onderzoek en relevante theorieën expliciet kritiek als motivatie voor het onderzoek waarover je in je verslag rapporteert. Van resultaten alleen de allerbelangrijkste beschrijven. En verdere relevante informatie melden. Dit doe je in korte hypotheses beschrijven. Dus bijv. bijv. 6.2. Verantwoording van je onderzoek. welke taken achterelkaar uitgevoerd werden.3 Methode Beschrijft hier de steekproef. Methodeparagraaf verdeel je in subparagrafen: meestal. Na de vraagstelling. het aanbieden van een bepaalde soort stimuli hebt gegroepeerd. Indien van toepassing. 6. 6. Mogelijke uitkomsten moeten dan blijken uit de beschrijving van de opzet (design) van het onderzoek. opzet. gemiddelde leeftijd. tests om prestatie te meten. beschrijf je hoe je op basis van bepaalde eigenschappen de onderzoek condities of groepen hebt opgebouwd. apparatuur waarmee stimuli aangeboden zijn. onderzoek. 6. Geeft overzicht van relevante theorieën van eerder onderzoek. of ze beloning kregen (zo ja. maar vaak is je onderzoek explorerend.3. Gelijk ingaan op onderwerp v.1 Abstract Hier beschrijf je de essentie van het onderzoek. Beschrijf.Stuvia. korte literatuuroverzicht waaruit moet blijken dat jou vraagstelling belangrijk is.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Beide de zelfde globale structuur. vragen uit interview. wijze van scoren antwoorden. Beschrijf precies hoe je dat hebt gedaan. Bij experimentele onderzoek. Je kunt zo duidelijk maken op welke vraag nog geen antwoord is gegeven. Er staat net als bij een literatuuroverzicht helemaal in het begin een abstract (samenvatting). beschrijf verschillen in behandeling tussen condities (als van toepassing is). 6. teksten die gelezen moesten worden. Korte betekenis geven van resultaten. de resultaten en een discussie. stimuli die deelnemers kregen. Bij experimenten beschrijven hoe condities van elkaar verschillen.3. Procedure. bij literatuuroverzicht is dat niet zo. Je kunt verwachtingen aangeven. voorbeelden van het aanbieden van een complete stimuli en bijbehorende responsregistratie beschrijven. Aan het einde bespreek je de opzet van je eigen onderzoek en wat je als resultaten van je onderzoek verwacht. Geef details over opbouw van materialen.h.1. Schrijf abstract in verleden tijd.3. vragenlijsten waarmee kenmerken gemeten zijn. welke). materialen en procedure. vraagstelling van het onderzoek.com . resultaten.3. Als bestaand meetinstrument gebruikt is vermeld je enkele gegevens en verwijs naar gepubliceerde informatie over het instrument. Beschrijf gebruikte materialen. Materialen. paragrafen voor de beschrijving van de gehanteerde methode. de gebruikte materialen en de procedure zó gedetailleerd dat alle resultaten goed te interpreteren zijn en een andere onderzoeker met die beschrijving precies zo kan uitvoeren. discussie) in een of 2 zinnen. Verloop hele onderzoek beschrijven.2 Inleiding Begin met aanduiding van het probleemgebied. werving etc. Onderzoeksverslag bestaat uit vier paragraven: inleidende paragraaf. Zo gedetailleerd beschrijven dat een andere onderzoeker het na kan doen. of waarom jou onderzoek iets zal toevoegen aan de kennis van dat onderzoeksgebied. . Zeer kernachting. uit welke populatie afkomstig. max 120 woorden. Bij afhankelijke variabele is gebruikelijk om voorbeelditems op te nemen. welke instructies deelnemers kregen. hoeveel deelnemers er waren. midden is bij een onderzoeksverslag alleen specifieker.

t.4. als het meer zijn is een figuur handig. Ook bij correlatiefonderzoek in tabellen weer geven. Zodat duidelijk is in welke mate de voorspelling niet uit komt.) en de bijbehorende overschrijdingskansen. etc. Wanneer een p-waarde van ooo voorkomt in spss vermeld je dat in het verslag. De effectiviteit van de presentatie is belangrijk bij de keuze.Stuvia. 6. Begin altijd met de resultaten die van invloed zouden kunnen zijn op de beantwoording van de onderzoeksvraag (zoals verdeling van deelnemers over de groepen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 6. Bij experimenteel onderzoek vaak tabellen gebruikt. Wanneer een toetsingsresultaat tegen de onderzoeksvoorstellen ingaat. duidelijk laten worden aan welke deelnemers de uiteindelijke resultaten zijn ontleed. Kunt kiezen tussen gebruik van exacte overschrijdingskansen en de ‘kleiner dan’-notatie. 6. Onderzoeksresultaten: geef je weer in een of meerdere tabellen of figuren. vermeld je deze. Van significante resultaten vermeld je altijd de toetsingsgegevens. Daarna indien van toepassing.1. Eventuele verlies aan data van deelnemers en reden daarvan melden.4 verdere aanwijzingen. (fout ingevulde vragenlijst). Dit zijn de gemiddelden en standaarddeviaties van de afhankelijke variabele(n) of correlaties die gevonden zijn.4. Resultatenparagraaf begin je met het vermeden van wat er precies is gedaan om tot de uiteindelijke data voor de analyse te komen.4. ingaan op het wel of niet geslaagd zijn van experimentele manipulaties. en het betrouwbaarheidsinterval van een analyse vermelden. Ook beschrijven hoe je met fouten en ontbrekende gegevens bent omgegaan. Onderzoeksresultaten en toetsingsresultaten van elkaar onderscheiden. Vuistregel is: drie of minder gegevens gewoon in de lopende tekst opnemen.4 Resultaten Beschrijf de onderzoeksgegevens en de daarop uitgevoerde statistische bewerkingen. Je meld dan ook de exacte p-waarde. Bij minder dan 3 meer dan 20 neem je een tabel.com . de waarden van de toetsingsgrootheid met de bijbehorende overschrijdingskans. zonder uitvoerig in te gaan op de betekenis daarvan. Betekent dat je de nulhypothese niet mag verwerpen. . melden of er uitbijters verwijderd zijn en volgens welke criteria. Deze is nuttig als je onderzoeksresultaat gebruikt in een meta-analyse. Je kunt naast het vermelden van een onderzoeks0en toetsingsresultaten de effect Groote van de power. Eventuele uitval deelnemers vermelden en reden daarvan. De gegevens die antwoord geven op de onderzoeksvragen. een verbale omschrijving van het onderzoeksresultaat en of het resultaat in overeenstemming is met je hypothese of voorspelling. Dit is de kern van de resultaten paragraaf. databehandeling. Toetsingsresultaten: voor de belangrijkste toetsingsresultaten vermeld je in de tekst vier dingen: de gebruikte toetsingsmethode. Vervolgens presenteren van enkele beschrijvende statistieken (betrouwbaarheid van gebruikte test of factoor structuur test). 6. 6. Bij reactietijd metingen. Gebruikt hier meestal geen subparagraaf maar bij grote onderzoeken wel. Onderzoeksresultaten: gemiddelde scores en de standaarddeviaties op de afhankelijke variabele(n) of de correlaties tussen variabelen. onderzoeksresultaten en testresultaten. Het gaat om de waarden van de gebruikte toetsingsgrootheden (F. Als een onderzoeksresultaat niet significant is betekent dat niet dat de nulhypothese waar is.2 manipulatiecheck en achtergrondinformatie.3. manipulatiecontroles en de betrouwbaarheid van de meetinstrumenten). Toetsingsresultaten: de statistische toetsing. Bij beschrijving van significante uitkomsten moet uit de omschrijving blijken in welke richting (groter of kleiner) deze waarden van elkaar verschillen.4. z.

wat is de reden hier voor. Eindig met afsluitende alinea waarmee je heldere boodschap afgeeft. Hier kun je interpretaties van resultaten geven. In de discussie pak je de argumenten uit de inleiding weer op en gebruik je de interpretatie van de resultaten als nieuwe argumenten.148.je bediscussieert de belangrijkste bevindingen eerst. zonder expliciet naar de intro te verwijzen. eindig sterk met beknopte samenvatting van vraagstelling en de belangrijkste conclusie. Geef ook betekenis waarom dergelijke analyses een antwoord moeten geven. Sluiten ze aan bij de resultaten uit de inleiding.5. kun je hier behandelen hoe dat verklaard zou kunnen worden. Duidelijk terug koppelen naar de onderzoeksvraag die in de introductie besproken is. Was onderzoeksopzet optimaal. 6. of algemenere ideeën voor toekomstig onderzoek op dit terrein. aanvullende. Aan het ende van de discussie wijs je op de onderzoeksvraag in breder perspectief door bijvoorbeeld op het theoretische belang van het onderzoek te wijzen. 4 en Blz. Noemt praktische gevolgen van het onderzoek.3 bredere betekenis van de resultaten en afsluiting. Besteed ook aandacht aan generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten. En je betoog afronden. 6.com . Eventuele tegenstrijdigheden bespreek je. Alleen relevante exploratieve onderzoeksresultaten bespreken.Stuvia. Noemt geen getallen maar geeft in woorden aan of je onderzoeksresultaten de hypothese ondersteunen of niet.5.5 Discussie. Je kunt zelf niet overtuigd zijn van de waarde van je resultaten of bepaald aspect daarvan. hoe toets je nieuwe theorie en welke suggesties vor toekomstig onderzoek kun je hieraan verbinden? Je mag de lezer overtuigen van de dor jou getrokken conclusies. In dat geval hebben resultaten minder theoretische betekenis en zal je je twijfels over de theoretische waarde van de resultaten kunnen bespreken door het opperen van alternatieve verklaringen van de resultaten. Ben baarda: Hoofdstuk 1. 3. Ook de beperkingen van het onderzoek bespreken. Waarom zouden die belangrijk zijn. 2. Bij resultaten van twee uitgevoerde experimenten elkaar tegenspreken. Discussie paragraaf begint met een weergave in een of enkele zinnen van de belangrijkste onderzoeksresultaten op het niveau van de hypothesen. niet op die van voorspellingen.5. 6. Appendix B. Vervolgens ga je in op de theoretische betekenis van de resultaten. Geef ook suggesties voor oplossingen van de geconstateerde problemen bij toekomstig onderzoek. en deze ook weer verwerpen.2 terugkoppeling naar de onderzoeksvraag. . exploratieve analyses te doen die van tevoren niet gepland waren. moeten de theorieën bijgesteld worden door de resultaten. hoe kan het beter.1 korte weergave van de belangrijkste resultaten. welke variabele heb je niet meegenomen in onderzoeksopzet. Bijv. 6. Schets je volgende stappen. onderscheid resultaten die betrekking hebben op vooraf geformuleerde verwachtingen en de resultaten van exploratieve analyses. Hier kun je ook praktische betekenis van de resultaten bespreken en aanbevelingen doen. door goede alternatieve interpretaties. tegenstrijdige resultaten uit het onderzoek bediscussieer je hier.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De resultaten kunne ook een aanleiding geven om . gaan ze er tegen in. Allereerst vat je de onderzoeksresultaten beknopt samen in het licht van de hypothese uit de introductie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->