P. 1
Uitwerkingen Systematische Natuurkunde hoofdstuk 1- 5 havo

Uitwerkingen Systematische Natuurkunde hoofdstuk 1- 5 havo

|Views: 9|Likes:
Published by Stuvia.com
Uitwerkingen van Systematische Natuurkunde Hoofdstuk 1- 5 Havo
Uitwerkingen van Systematische Natuurkunde Hoofdstuk 1- 5 Havo

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $1.30 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/14/2014

$1.30

USD

pdf

Uitwerkingen Systematische Natuurkunde hoofdstuk 1- 5 havo

door

sandra126

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

dan ontstaat een hoog signaal. houd je een laag signaal en zal het voetgangerslicht niet reageren. Omdat de spanning een analoog signaal is. b De frequentie is hier een digitaal signaal. UITWERKINGEN OPGAVEN HAVO 5 HOOFDSTUK 1 1 van 16 .Stuvia. omdat door de traagheid in bijvoorbeeld het opwarmen en afkoelen van de gloeidraad de verandering in de lichtsterkte afgezwakt wordt. c De uitvoerelementen zijn: een zoemer of luidspreker en een LED of lamp. Opgave 4 a De elektrische spanning is een analoge grootheid. Druk je wel hard genoeg. Het vermogen hangt weer samen met de spanning. Zie figuur 1.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 1 1.1 Opgave 1 Automaten In een robot is de elektrische bedrading te vergelijken met de zenuwen. • een verwerker die bepaalt hoe lang de klok moet lopen. Als je niet hard genoeg drukt. • een verwerker die het signaal afgeeft waardoor de kleur van het licht verspringt en waardoor het tempo van het tikkend geluid verandert. meten en omzetten in elektrische spanning. De grootte van de spanning kan elke waarde aannemen tussen twee uiterste waarden.com .1. S2 is elektrische spanning. a De grootheid druk wordt omgezet in een spanningssignaal. Een robot kan met het geheugen op zijn printplaten slechts een aantal vaste programmaregels uitvoeren waar (nog) niet van afgeweken kan worden door zelf genomen beslissingen. Het zenuwstelsel kun je dan vergelijken met de printplaten. De frequentie heeft namelijk een vaste waarde.1 b Geluid waarnemen. is de lichtsterkte dat ook. b De drie verwerkers zijn: • een verwerker die na een kort signaal van de drukknop de klok inschakelt. De lichtsterkte hangt samen met het vermogen dat de lamp opneemt. Opgave 2 Opgave 3 Figuur 1. c De lichtsterkte is een analoge grootheid. a Signaal S1 is geluidsintensiteit. Opmerking De lichtsterkte is hier niet evenredig met de spanning.

Bij het meten van de temperatuur van het zwembadwater kun je zowel een grote als een kleine sensor gebruiken.2.2 Opgave 6 Sensoren a De grafiek is eenvoudig te tekenen en goed af te lezen. Als de massa wel zou veranderen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Opgave 5 a De massa is een digitale grootheid.com . Figuur 1. De zwaartekrachtversnelling g hangt af van de plaats op aarde. Δt °C (35. 0) c In het algemeen moet het meetinstrument de te meten waarde zo min mogelijk beïnvloeden. Je kunt gemakkelijk interpoleren en extrapoleren. Dus de waarde van de valversnelling is analoog en daarmee ook de zwaartekracht. De verandering van g is geleidelijk: alle waarden binnen een bepaald bereik zijn mogelijk. b Het volume is een analoge grootheid. b Zie figuur 1. ΔU (5.2 valt de raaklijn aan de grafiek samen met de grafieklijn zelf. De zwaartekracht kun je berekenen met Fzw = m · g. In figuur 1. De massa verandert niet.2 De gevoeligheid bepaal je met behulp van de steilheid van de raaklijn aan de grafiek.12 . c De zwaartekracht is een analoge grootheid. wordt het volume groter door uitzetten van het materiaal. Binnen een bepaald bereik zijn dus alle waarden mogelijk. maar de waarde van de valversnelling wel. Dus zijn niet alle waarden mogelijk binnen een bepaald bereik. 0 − 2. Als de temperatuur stijgt. De vloeistof zal dan afkoelen als de koude sensor in de vloeistof wordt gedaan. bijvoorbeeld door verdampen van een aantal moleculen.Stuvia. Dus bij het meten van de temperatuur van een druppel water moet je een kleine sensor gebruiken. Daardoor is het ook gemakkelijk om onbekende waarden te bepalen. Als de sensor klein is in vergelijking met de hoeveelheid vloeistof zal de temperatuurverandering van de vloeistof verwaarloosbaar zijn. dan verandert de massa met sprongetjes. Veronderstel dat de massa van de aarde en van het cilindertje constant zijn. 0) V De gevoeligheid bij 20 °C is dus gelijk aan = = 0. 0 − 10. De waarde van de massa verandert niet. UITWERKINGEN OPGAVEN HAVO 5 HOOFDSTUK 1 2 van 16 . Stel nu dat de temperatuur van een sensor lager is dan de temperatuur van de vloeistof. 1.

De steilheid van de raaklijn aan de ijkkromme is bij 95 dB ΔU (5.4 b Tussen de gele en de rode aansluitdraad van de temperatuursensor. 20 ΔL (105 − 78) dB Opgave 8 Een passend meetbereik voor de huiskamertemperatuur is –10 °C tot 50 °C. Dat geldt alleen voor de sensoren 1 en 2. neemt de stroomsterkte dus toe.0 V. neemt de weerstandswaarde van een NTC af. a Zie figuur 1. Dus hij moet sensor 2 kiezen.Stuvia. staat de spanning van 5.3. De steilheid neemt toe. dus over R1. b Zie figuur 1.3 De gevoeligheid kun je bepalen met behulp van de steilheid van de raaklijn aan de grafiek. De meest gevoelige sensor is de sensor met de grootste steilheid. Figuur 1. In figuur 1. 4 − 0) V = = 0. Opgave 9 Figuur 1.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Opgave 7 a Zie figuur 1. Als de temperatuur stijgt. Dus neemt de gevoeligheid toe.4.com . UITWERKINGEN OPGAVEN HAVO 5 HOOFDSTUK 1 3 van 16 . Omdat de spanning gelijk blijft.3 is de raaklijn aan de ijkkromme getekend.3.

Als R2 temperatuuronafhankelijk is.0 – UAB d Het gebruik van UAB is beter. De LED staat in de doorlaatrichting als de linkerzijde verbonden is met de pluspool en de rechterzijde met de minpool.455 4. b De variabele spanning kan een sensor nabootsen.Stuvia.55 0. De rode stekkerbus van het systeembord is verbonden met de 5. 0 5.0 V van de spanningsbron van het systeembord. Opgave 12 UITWERKINGEN OPGAVEN HAVO 5 HOOFDSTUK 1 4 van 16 . 1.55 a C3=1000*5.5). De zwarte stekkerbus is verbonden met de aarde van het systeembord. Bij een geopende drukschakelaar geeft de voltmeter 0.5 Opgave 10 1 2 3 4 5 A t RNTC Itotaal UAB UNTC B (°C) ( Ω) (mA) (V) (V) C 4. bij een gesloten drukschakelaar geeft de voltmeter 5. en hij verbindt de gele aansluiting van de sensor met de rode stekkerbus (figuur 1.3 Opgave 11 Invoer. groter wordt.0–C4.0 V van de spanningsbron. Als de drukschakelaar gesloten wordt. want UAB = 100 × Itotaal (weerstand in Ω. moet de rode LED gaan branden.0 1000 4.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal c Hij verbindt nu de zwarte aansluiting van de sensor met de stroommeter.en uitvoerelementen a De drukschakelaar en de pulsgenerator geven een digitaal signaal af. dus moet een gesloten drukschakelaar verbonden zijn met de 5.0/(100+C2).0 V aan. Figuur 1. 0 I totaal = = (A) = 1000 × (mA) Rtotaal 100 + RNTC 100 + RNTC b C4=100*C3/1000. zal de stroomsterkte door de stroommeter niet veranderen. want 5. stroomsterkte in A) c C5=C2*C3/1000 of C5=5.0 V aan.6. want UNTC = RNTC · Itotaal = 5. 0 5.com . a Zie figuur 1. De rechterzijde van de LED is geaard. omdat dan bij toename van de temperatuur ook de spanning die de sensor afgeeft. Vervolgens moet hij de gehele sensor weer verwarmen.

C.8.8 Met A. C.5 s Opgave 15 a De uitvoerelementen van het systeembord (LED’s en zoemer) zelf vragen een gering vermogen. dat gemakkelijk door het systeembord geleverd kan worden. Figuur 1.0 Hz → de tijdsduur per puls = 1 = 0. Figuur 1.com . Opgave 14 De pulsgenerator staat op 8.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal b/c Zie figuur 1.125 s 8. 0 → de tijd die is verlopen als er 20 pulsen zijn geteld = 20 × 0. F en G krijg je het getal 3. b Zie figuur 1.6.Stuvia.7 Voor het getal 5 branden de LED’s A. F en G. Er is geen andere bron nodig.7.6 Opgave 13 a Zie figuur 1. Figuur 1. UITWERKINGEN OPGAVEN HAVO 5 HOOFDSTUK 1 5 van 16 . B. D.125 = 2.

Stuvia.10 1. Figuur 1.1 en 1. c Zij moet een verbindingsdraad aanbrengen tussen de hoge stekkerbus linksonder en de rode stekkerbus bij ‘sensor’.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal b De schakelaar in het relais is nu wel gesloten. Een andere mogelijkheid is de hoge stekkerbus linksonder te verbinden met de stekkerbus bij de drukschakelaar of met de ingang van het relais. UITWERKINGEN OPGAVEN HAVO 5 HOOFDSTUK 1 6 van 16 . maar de LED is nog steeds niet opgenomen in een volledige stroomkring met een spanningsbron. Bijvoorbeeld ijzer. Zie figuur 1.9. Figuur 1.2.4 Opgave 17 Verwerkers Zie figuur 1.10.com . Zie tabellen 1.11a en b.9 Opgave 16 a De metalen delen bestaan uit materiaal dat door een magneet aangetrokken wordt. b Zie figuur 1.

Stuvia. Zie opgave 4.1 uitgang p 0 0 0 1 NEN-poort uitgang z 1 1 1 0 NOF-poort OF-poort ingang ingang x y 0 0 1 0 0 1 1 1 Tabel 1. S5 is een analoog signaal. Als de bureaulamp brandt. De lichtsterkte is dan een analoge grootheid.45 in het kernboek op bladzijde 31. Een bureaulamp moet aangesloten worden op de netspanning. Die kring kun je inschakelen met een relais. is evenredig met de lichtsterkte. is een hoog signaal nodig. is de spanning die de sensor afgeeft kleiner dan 1. Dus moet de referentiespanning op een hogere waarde ingesteld worden.11b NEN-poort EN-poort ingang ingang x y 0 0 1 0 0 1 1 1 Tabel 1. b Als het donker genoeg is.12. De uitgang van de comparator is dan laag.2 uitgang q 0 1 1 1 NOF-poort uitgang z 1 0 0 0 Opgave 18 a S1 is een analoog signaal: de lichtsterkte kan alle waarden hebben binnen een bepaald bereik. S2 is een analoog signaal: de spanning die de lichtsensor afgeeft. a Zie figuur 1. S3 is een digitaal signaal: het signaal is hoog of laag.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Figuur 1.11a Figuur 1. Opgave 19 Figuur 1.12 UITWERKINGEN OPGAVEN HAVO 5 HOOFDSTUK 1 7 van 16 . S4 is een digitaal signaal. c De comparator moet bij een hogere verlichtingssterkte schakelen. Om de LED te laten branden. Je hebt dus een externe stroomkring nodig.6 V. d Er is een relais nodig. Dus moet er een invertor tussen de comparator en de LED geplaatst worden. Zie ook figuur 1.com . is hij aangesloten op de netspanning.

Figuur 1.8 V ingesteld worden.13. 0 = = 0.0 m/s en 15 m/s.0 V Opgave 20 a Zie figuur 1. 011 V/lux. Aflezen in figuur 1.2 = 4. Figuur 1.14.12 bij 3. De gevoeligheid is gelijk aan Δv 15. c Comparator 1. De invertor zorgt ervoor dat het ingangssignaal van EN-poort E alleen hoog is bij windsnelheden lager dan 15 m/s. UITWERKINGEN OPGAVEN HAVO 5 HOOFDSTUK 1 8 van 16 .30 .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal De gevoeligheid bepaal je met behulp van de steilheid van de lijn in het lineaire gebied.45 V Comparator 2.0 m/s.14. 0 − 1. gelijk aan ΔE 275 − 0 b Zie figuur 1.12 bij 15 m/s → Uref.Stuvia.1 = 0. De beide ingangssignalen C en E van de EN-poort zijn dan hoog bij windsnelheden tussen 3. Comparator 2 geeft een hoog uitgangssignaal D bij windsnelheden groter dan 15.30 = 0.14 De gevoeligheid bepaal je met behulp van de steilheid van de lijn. De referentiespanning moet op 1.0 m/s → Uref. 0 V V ⋅s = = 0. 0 m/s m b Zie figuur 1. ΔU uit 4.com . Aflezen in figuur 1. 0 − 5.0 m/s. 0 − 1.13 De EN-poort geeft alleen een hoog uitgangssignaal B als de ingangssignalen C en E hoog zijn. Deze is ΔU 4. Comparator 1 geeft een hoog uitgangssignaal C bij windsnelheden groter dan 3.

Het binaire getal is dan 1111111. De andere cijfers in het binaire getal leveren altijd een even bijdrage. 16 enz. Als de laatste bit een 0 is.6 Opgave 24 Geheugencel en pulsenteller a Zie figuur 1.5 Opgave 21 Binaire getallen a Het aantal combinaties met vier bits is 24 = 16. omdat het machten van 2 zijn (0.16. Figuur 1. b 56 = 32 + 16 + 8 = 1 · 25 + 1 · 24 + 1 · 23 + 0 · 22 + 0 · 21 + 0 · 20 Dus het binaire getal is 11 1000. a Getal 1: 1010 = 1 · 23 + 0 · 22 + 1 · 21 + 0 · 20 = 8 + 2 = 10 Getal 2: 11001 = 1 · 24 + 1 · 23 + 0 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20 = 16 + 8 + 1 = 25 Getal 3: 100101 = 1 · 25 + 0 · 24 + 0 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20 = 32 + 4 + 1 = 37 Getal 4: 00101110 = 0 · 27 + 0 · 26 + 1 · 25 + 0 · 24 + 1 · 23 + 1 · 22 + 1 · 21 + 0 · 20 = 32 + 8 + 4 + 2 = 46 b Het laatste cijfer in een binair getal is 0 · 20 = 0 of 1 · 20 = 1.15. dan is het geval dus even. c Met zeven bits zijn er 27 = 128 combinaties mogelijk. Opgave 22 Opgave 23 1. b Het binaire getal 0000 is een van de zestien combinaties of het decimale getal 0 is een van de zestien getallen die van een binaire code worden voorzien.15 1.Stuvia. c 427 = 256 + 128 + 32 + 8 + 2 + 1 = 1 · 28 + 1 · 27 + 0 · 26 + 1 · 25 + 0 · 24 + 1 · 23 + 0 · 22 + 1 · 21 + 1 · 20 Dus het binaire getal is 1 1010 1011. Figuur 1. 8.). 4. a 13 = 8 + 4 + 1 = 23 + 22 + 20 = 1 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20 Dus het binaire getal is 1101.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal c Zie figuur 1. Als de laatste bit een 1 is. Dus het hoogste decimale getal dat je kunt maken is 127. 2.com .16 UITWERKINGEN OPGAVEN HAVO 5 HOOFDSTUK 1 9 van 16 . is het getal een even getal + 1 en dus oneven.

Tijdens het knipperen is de LED even lang aan als uit → tijdens één puls is de LED dus 0.50 s.16. Er is dus weer minstens één ingangssignaal van de OF-poort hoog. Figuur 1.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Als op A een hoog signaal staat. dus C blijft hoog.18 Als je drukschakelaar 1 even indrukt. c Zie figuur 1.0 Hz → de pulsgenerator geeft twee pulsen per seconde → één puls duurt dus 0. is de bovenste ingang van de OF-poort hoog. wordt het ingangssignaal (A) van de geheugencel even hoog → het uitgangssignaal van de geheugencel (C) wordt hoog en blijft hoog → het ingangssignaal van de EN-poort (C) is hoog en blijft hoog. b Zie figuur 1. b Zie figuur 1. dus de uitgang van de EN-poort in F is hoog.18.17.17 Opgave 25 a De pulsgenerator is ingesteld op 2.25 s uit. Figuur 1.com . Het ingangssignaal (D) van de EN-poort wordt door het uitgangssignaal UITWERKINGEN OPGAVEN HAVO 5 HOOFDSTUK 1 10 van 16 .Stuvia. Het lage signaal van B wordt na de invertor hoog in D. In dat geval is de uitgang C van de OF-poort altijd hoog. Op de EN-poort staan dan twee hoge signalen (van A en F).25 s aan en 0.

71 = 2.0 min 165 omwentelingen gemaakt s ⎫ stotaal. Opgave 26 diameter van het fietswiel: d = 71 cm = 0.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal van de pulsgenerator afwisselend hoog/laag → het uitgangssignaal van de ENpoort (E) is hoog als het ingangssignaal (D) hoog is en laag als het ingangssignaal (D) laag is: de LED knippert. 23 m ⎬ stotaal. 23 v= = 6.Stuvia.1 m/s 60 UITWERKINGEN OPGAVEN HAVO 5 HOOFDSTUK 1 11 van 16 . activeer je de reset van de geheugencel (B) en maak je het uitgangssignaal van de geheugencel laag → het ingangssignaal (C) van de EN-poort wordt laag → het uitgangssignaal van de EN-poort (E) wordt laag.23 m De teller staat op 10100101. binair getal macht van twee decimaal getal 1 27 128 0 26 64 1 25 32 0 24 16 0 23 8 1 22 4 0 21 2 1 20 1 10100101 = 1 × 27 + 0 × 26 + 1 × 25 + 0 × 24 + 0 × 23 + 1 × 22 + 0 × 21 + 1 × 20 = 128 + 32 + 4 + 1 = 165 → het fietswiel heeft in 1. dus de LED gaat uit.71 m omtrek van een cirkel = 2 · π · r = π · d → omtrek van het fietswiel = π · d = π × 0. Door even op drukschakelaar 2 te drukken.fiets = 165 × séén wielomwenteling ⎪ ⎪ t = 1.com . 0 min = 60 s ⎪ ⎭ 165 × 2.fiets = v ⋅ t → v = totaal ⎪ t ⎪ ⎪ s1 wielomwenteling = 2.

Stuvia. Figuur 1.19 Opgave 28 Zie figuur 1.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Opgave 27 Zie figuur 1.19. Figuur 1.20 UITWERKINGEN OPGAVEN HAVO 5 HOOFDSTUK 1 12 van 16 .20.com .

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Als je de drukschakelaar even indrukt. dit is een correctie.0 Hz → de pulsgenerator geeft twee pulsen per seconde. dan zijn de uitgangen 64 (B) en 16 (C) van de teller hoog (80 = 64 + 16). Na afkoeling vindt eventueel een correctie plaats.22. De gloeidraden moeten na 40 seconden worden uitgeschakeld. Er vindt dus een terugkoppeling plaats: een regelsysteem.com . Het is dus een meetsysteem. Het opwarmen van het water in de wasmachine gebeurt tot een bepaalde vastgestelde waarde.22 UITWERKINGEN OPGAVEN HAVO 5 HOOFDSTUK 1 13 van 16 . Dus moet de pulsgenerator op een kleinere frequentie worden ingesteld. er wordt niets mee gedaan. Het geheel staat nu klaar voor de volgende keer dat je de broodrooster wilt gebruiken. moet de tijd tussen twee pulsen groter zijn. d Zie figuur 1.7 Opgave 29 Meet-. De pulsgenerator is ingesteld op 2.Stuvia. Als de teller op 80 staat. b Zie figuur 1. c Een te hoge of een te lage waarde van de vochtigheid wordt gecorrigeerd. 1. Verbind de uitgang van de EN-poort (D) met de reset (E) van de teller en met de reset (F) van de geheugencel. b Om de gloeitijd langer te maken.en regelsystemen a Er wordt alleen alarm gegeven. en op hetzelfde moment wordt de teller op 0 gezet. stuur. Figuur 1.21. de vochtigheidsgraad wordt niet gecorrigeerd. De uitgang van de geheugencel (A) wordt laag. wordt het uitgangssignaal van de geheugencel (A) hoog en blijft hoog → de gloeidraden worden ingeschakeld en de teller begint te lopen. de teller moet bij 80 de geheugencel uitschakelen.21 Opgave 30 a Het is een regelsysteem. en de gloeistaven worden uitgeschakeld. b Alleen de waarde van de luchtvochtigheid wordt afgelezen. Je hebt een EN-poort nodig om deze twee signalen tegelijkertijd te schakelen. Het is dus een stuursysteem. De uitgang (D) van de EN-poort wordt hoog bij 80. Figuur 1.

(Ingang (D) is laag.com . De bovenste ingang (A) van de EN-poort wordt dan hoog. De onderste ingang (B) van de EN-poort is hoog zolang er van de kandidaten B en C een laag signaal komt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Opgave 31 Zie figuur 1. Opgave 32 a Zie figuur 1.23 Stel: kandidaat A drukt als eerste op zijn drukschakelaar SA.Stuvia. Het uitgangssignaal (E) van de geheugencel moet naar de systeemborden van de kandidaten B en C om de signalen van B en C te blokkeren. Deze LED blijft branden tot de quizmaster de geheugencel met drukschakelaar SQ reset.24. B of C.) De uitgang (C) van de EN-poort en de set van de geheugencel is dan hoog → de geheugencel wordt geactiveerd en levert een blijvend hoog signaal aan LED A. dus ingang (B) is hoog.24 UITWERKINGEN OPGAVEN HAVO 5 HOOFDSTUK 1 14 van 16 . dan was de uitgang (D) van de OF-poort hoog geworden en het onderste signaal (B) van de EN-poort vanwege de invertor laag. eerder dan kandidaat A op zijn drukknop gedrukt had.23. Figuur 1. Figuur 1. Als een van de andere twee kandidaten. De uitgang van de EN-poort kan dan niet hoog worden → LED A kan dan niet gaan branden.

Als de accu is opgeladen. Opgave 33 a Zie tabel 1.25 UITWERKINGEN OPGAVEN HAVO 5 HOOFDSTUK 1 15 van 16 . c Zie figuur 1.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Als de accuspanning kleiner wordt dan de referentiespanning van de comparator. De uitgang van de geheugencel is laag.3. dus de uitgang van de invertor wordt dan hoog.com . dan wordt de uitgang van de comparator (A) laag. 5. Als die pulsen hoog zijn. Wanneer de bedieningsknop wordt ingedrukt en ingedrukt blijft. Figuur 1. wordt de 32-uitgang van de teller en dus ook de set van de geheugencel hoog. waardoor ook de uitgang van de EN-poort laag wordt. De pulsgenerator levert voortdurend wisselende pulsen aan ingang (D) van de EN-poort. Het lampje knippert dus in dezelfde frequentie als de pulsgenerator. Dan stopt de lift. zijn beide ingangen van de EN-poort hoog en dus ook de uitgang. 7 b Zie figuur 1. dan is de uitgang van de EN-poort (E) hoog. De lift werkt dan weer normaal. invoer drukschakelaar rooksensor of variabele spanning pulsgenerator verwerking uitvoer nummer zin 5 1 7 3 zoemer Tabel 1. dan is de uitgang van de EN-poort (E) laag. 4. waardoor de teller en de geheugencel zijn gereset. Wanneer de teller op 32 is gekomen. b Zie figuur 1. Als die pulsen laag zijn.Stuvia.25.3 pulsenteller comparator invertor geheugencel 4 3. De ingang van de invertor (B) is dan laag. De invertor zorgt er dan voor dat de bovenste ingang van de EN-poort laag wordt.24. De invertor achter de geheugencel zorgt ervoor dat de bovenste ingang van de EN-poort dan hoog is.24. De bovenste ingang (C) van de EN-poort is dan hoog. is de uitgang van de comparator hoog.

com . Het uitgangssignaal van de invertor wordt laag en de teller blijft niet meer op 0 staan. dan geeft de rooksensor een hogere spanning af (ongeveer 5 V). dan heeft de comparator een laag uitgangssignaal. en dit hoge signaal zorgt ervoor dat de teller continu gereset wordt.) De comparator heeft als referentiespanning ongeveer 4 V. is de spanning die de rooksensor afgeeft ongeveer 5 V. c De pulsgenerator moet op 1 Hz staan.5 V). (Zie figuur 1. Deze wordt geactiveerd en geeft een blijvend hoog signaal aan de zoemer. Als de rook binnen vier seconden verdwenen is. de invertor maakt er een hoog signaal van. bijvoorbeeld 4. De teller telt tot 4 en geeft dan een hoog signaal af aan de geheugencel. Als er (veel) rook is. UITWERKINGEN OPGAVEN HAVO 5 HOOFDSTUK 1 16 van 16 . en als er veel rook is.5 V.6 V. Elke seconde wordt dan een puls gegeven.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Als er weinig of geen rook is. dan wordt het uitgangssignaal van de comparator laag. d Als er wel rook is. en het afgegeven signaal door de rooksensor beneden de ingestelde waarde van de comparator komt. Het uitgangssignaal van de comparator wordt dan hoog. Als er weinig of geen rook is. en de teller wordt gereset. Deze blijft dus op 0 staan. dan geeft de rooksensor een spanning af die hoger is dan de referentiespanning van de comparator.Stuvia.70 in het kernboek op bladzijde 52. Via de drukschakelaar kan de zoemer uitgezet worden. De referentiespanning moet ruim hoger zijn dan die 2. Dit lage signaal wordt door de invertor omgezet in een hoog signaal. dan geeft de rooksensor een laag signaal (ongeveer 2. maar begint te tellen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->