P. 1
Aantekeningen corporate communicatie en huisstijl

Aantekeningen corporate communicatie en huisstijl

|Views: 1|Likes:
Published by Stuvia.com
Dit zijn de aantekeningen van de colleges corporate communicatie en het eerste college huisstijl.
Termen zijn dikgedrukt en waar mogelijk zijn voorbeelden gebruikt om de termen toe te lichten.
Voorbeeldpagina bevat 2 onderdelen uit de aantekeningen
Dit zijn de aantekeningen van de colleges corporate communicatie en het eerste college huisstijl.
Termen zijn dikgedrukt en waar mogelijk zijn voorbeelden gebruikt om de termen toe te lichten.
Voorbeeldpagina bevat 2 onderdelen uit de aantekeningen

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $1.95 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/16/2014

$1.95

USD

pdf

Aantekeningen corporate communicatie en huisstijl

by

Cloverdale

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material
Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and many more..

www.stuvia.com

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Aantekeningen corporate communicatie en huisstijl – college 1
Termen zijn dikgedrukt en waar mogelijk zijn voorbeelden gebruikt om de termen toe te lichten. Het college bestaat uit twee onderdelen namelijk corporate communicatie en huisstijl. De collegestof is daarom in twee onderwerpen opgesplitst. Een voorproefje uit beide uitgewerkte aantekeningen:

Corporate communicatie
De identiteit van een organisatie bestaat uit de karakteristieke eigenschappen van de organisatie zoals: kernwaarden, visie en missie. Of terwijl: -Wie ben je? - En wie wil je zijn?

Het vak corporate communicatie en huisstijl gaat met name in op de externe communicatie met betrekking tot de concern communicatie. Dit betreft communicatie over de organisatie zelf. Het wordt daarom ook wel organisatie communicatie genoemd.

Huisstijl
De visuele identiteit van een organisatie bestaat uit visuele en non-verbale uitingen. Om een sterke indeling in de design te verkrijgen is het belangrijk dat het coherent(samenhang) en consistent is. Design speelt drie verschillende rollen: – Identificatie: Wat is het voor soort bedrijf/instelling. – Differentiatie: Onderscheid ten opzichte van concurrentie. – Overdracht merkwaarden: Overdragen van de visie en waarden.

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Aantekeningen corporate communicatie – college 1 Introductie in corporate communicatie
De identiteit van een organisatie bestaat uit de karakteristieke eigenschappen van de organisatie zoals: kernwaarden, visie en missie. Of terwijl: -Wie ben je? - En wie wil je zijn?

Het vak corporate communicatie en huisstijl gaat met name in op de externe communicatie met betrekking tot de concern communicatie. Dit betreft communicatie over de organisatie zelf. Het wordt daarom ook wel organisatie communicatie genoemd.

Volgens het boek v. Riel zijn organisaties netwerken van mensen die met elkaar communiceren. Hierbij kun je denken aan klanten, potentiële klanten, overheid, media et cetera. Het gaat dan om communicatie dat zowel intern als extern, horizontaal als verticaal en formeel als informeel is. Dit betekent dat je met heel veel (in)directe doelgroepen te maken hebt. Wanneer er met heel veel doelgroepen gecommuniceerd moet worden kan er communicatie verplintering ontstaan(tegenstrijdige communicatie). Dit moet ten alle tijden voorkomen worden. Het kan namelijk lijden tot imagoschade. De aanleiding binnen organisaties heeft vaak te maken met verschillende afdelingen en personen die verantwoordelijk zijn voor communicatie op hun doelgroep met verschillende doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan interne en externe communicatie van de organisatie. Voorbeeld: TNT post had in dezelfde krant een persbericht over het ontslag van een aantal postbodes en tegelijkertijd een advertentie voor postbezorgers. De pijn zit in het verschil tussen een postbode en een postbezorger. Ze hebben namelijk een verschillende functie. Het probleem is ontstaan doordat 2 verschillende afdelingen binnen het bedrijf afzonderlijk van elkaar een communicatieuiting hebben gedaan zonder overleg. Hieruit kan je afleiden dat overleg/communicatie binnen afdelingen van een organisatie van groot belang is. Wanneer er gesproken wordt over: ‘van communicatie versplintering naar integratie’ hebben we het over corporate communicatie. Corporate communicatie gaat om het stroomlijnen en integreren van álle communicatie van de organisatieHierin stem je de communicatie middelen op elkaar af. Een belangrijk factor daarbij is consistentie dit helpt mee aan een sterker imago. Communiceren vanuit een merk en niet vanuit een product wordt corporate branding genoemd. Hierbij wordt aandacht besteed aan een merk promoten en niet zozeer een product. Het idee hierachter is dat consumenten een goed gevoel

Bepalen van de inhoudelijke rode draad en de centrale boodschap 5. De communicatie vanuit de organisatie als geheel met externe publieksgroepen gericht op het realiseren van een gunstig klimaat voor de organisatie. Organiseren van de totale communicatie van de organisatie 4. Lading geven aan de organisatie als merk 3. Voorbeeld: Biermerken proberen vooral een gevoel te creëeren bij hun merknaam met hun campagnes inplaats van dat ze de smaak (en andere eigenschappen) van het bierproduct zelf promoten. Want dat is een antwoord dat bij de doelgroep vandaan moet komen. Het gewenste imago is niet waar te nemen door buitenstaanders en is alleen bekent bij de organisatie zelf: Gewenst imago • door management gewenst imago . Bepalen van de visuele identiteit en zorgen voor een eenheid in vorm en uitstraling Tijdens het managen staan de vragen die eerder genoemd zijn: “Wie ben ik” en “Hoe word ik gezien” centraal. communicatie.com . De zelfpresentatie van een organisatie door middel van symboliek. Hieruit kan je concluderen dat corporate communicatie 5 kerntaken kent: 1. gedrag. omdat ze deze merknaam dan herkennen gaan ze er producten/diensten van kopen. Namelijk het feitelijke imago. Hoe ziet de doelgroep (bepaalde) onderdelen van de organisatie? Dit wordt ook imago genoemd. Dichten van de ‘kloof’ tussen identiteit en gewenst imago 2. Het totaal van visuele en niet-visuele middelen dat een onderneming hanteert om zich te profileren naar alle relevante doelgroepen.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material krijgen bij een merknaam. Het imago is dus zoals je door buitenstaanders gezien wordt.Stuvia. Toch is dit maar een klein onderdeel van het begrip imago. De antwoorden worden constant achterhaald met behulp van communicatie. Het gaat daarbij vooral om de 2e vraag. Definities: • • • • Corporate communicatie is een management instrument waarmee op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze álle bewust gehanteerde vormen van interne en externe communicatie zodanig op elkaar worden afgestemd dat een positieve uitgangspositie ontstaat met de doelgroepen waarmee men een afhankelijkheidsrelatie heeft.

Het ideaal natuurlijk is het moment waarop je identiteit strookt met het imago. interview met directeur in vakblad. sponsoring Organisatiecommunicatie . Voorbeeld : reclame.a. Het feitelijk imago is dus een antwoord op de vraag hoe de identiteit van het bedrijf uitpakt. M. lobby in Den Haag De taken die hierbij horen zijn : Gemeenschappelijke visie ontwikkelen. Veranderingen initiëren en begeleiden. Vertrouwen creëren in leiderschap.  Mensen verliezen vertrouwen! Hoofdvormen van communicatie: Managementcommunicatie De communicatie die plaatsvindt tussen het managementniveau in de organisatie (bestuur. direct mail. senior managers en alle andere managers) en het interne en externe publiek. ookwel het gewenste imago) daadwerkelijk zo overkomt als dat het bedoeld is.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material • • op weg naar… niet waar te nemen door buitenstaanders • • je bent wat je doet beeld van de organisatie bij buitenstaanders Feitelijk imago • objectief. Als je achterhaald wat het imago van je organisatie bij de doelgroep is kun je namelijk achterhalen of de identiteit (zoals de organisatie graag wil overkomen.com .Stuvia. Verbruikt bovendien het grootste deel van het communicatiebudget. alle communicatie door managers met interne en externe doelgroepen Voorbeeld : managementspeech. Identificatie van medewerkers vergroten Marketingcommunicatie Vormen van communicatie die de verkoop van producten en diensten ondersteunen.w. maar dit is niet in alle gevallen waar: • • Imago negatiever dan identiteit? = je lijkt minder goed dan je bent. Beeldvorming speelt hierbij een belangrijke rol. vastgesteld door onderzoekers De identiteit van een organisatie en het imago lijken veel op elkaar maar zijn niet altijd hetzelfde.  Organisatie ligt slecht in de markt! Imago positiever dan identiteit? = je lijkt beter dan je bent.

Het is minder wervend dan marketingcommunicatie. Kennis: Wat weet een doelgroep van de organisatie? Mening: Wat vindt een doelgroep van de organisatie? Intentie: Wat wil de doelgroep doen ten opzichte van de organisatie? Gedrag: Wat doet de doelgroep uiteindelijk: met de organisatie in zee gaan of toch niet? Vb: Persoon uit de doelgroep van het NHL weet: Het NHL biedt kwalitatief goed onderwijs(kennis). Dit lijkt op het .Dragen we onze identiteit uit in onze communicatie.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Alle communicatie van de organisatie met corporate doelgroepen (behalve de klant). concurrenten. klanten.Hoe weerspiegelt onze huisstijl wie wij willen zijn? -Wat is ons imago onder externe doelgroepen? . arbeidsmarkt. – over de bekwaamheden en verantwoordelijkheden van de organisatie i. ons gedrag en ons symboliek? Aantekeningen corporate communicatie – college 2 Reputatie management en reputatie/imago meten Het imago van een organisatie kent vier dimensies: kennis.Stuvia.m.v. kernwaarden) .Wat is onze identiteit? (missie. Persoon heeft positieve houding tegenover de organisatie en gaat zich inschrijven voor een opleiding(gedrag). Imago kent ook verschillende niveaus:  Productklasse: Imago van bv  Merk: imago van bv Heineken of Grolsch  Branche: imago van werken in bv de politiek  Bedrijfs imago: Imago van bv NHL koffiezet apparaten  Winkel: Imago van bv de  Land: imago van bv Nederland of Duitsland  Gebruikers imago: Zijn het bv nerds of barbies die merk x gebruiken of in bedrijf y werken? plaatselijke Albert Heijn Reputatie is een overall evaluatie of totaalindruk van alle stakeholders – medewerkers.com . omwonenden en wetgevers Belangrijke vragen voor een corporate communicatie manager zijn bijvoorbeeld: . Dat vindt persoon belangrijk(mening). Persoon wil wel studeren aan het NHL(intentie). milieucommunicatie. leveranciers etc.Wat is onze organisatiestructuur en – cultuur? . investor relations of: Aandeelhouders. intentie en gedrag. pers. financiële journalisten. Voorbeeld: interne communicatie. mening.Draagt onze corporate communicatie onze identiteit? . visie. toezichthouders.

beter in staat personeel te werven 2.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Imago. GVP’s en doelen) Gedrag: hoe gedraagt de organisatie zich naar buiten toe? Maatschappelijk betrokken? Stimuleren initiatieven? Goede voorbeeld? Sponsoring? . Beïnvloedingsladder: Corporate identity mix: Op basis van de 3 elementen gedrag. prijzen kunnen hoger 4. meer steun van pers en politiek Er zijn verschillende bronnen van beeldvorming(in dit geval het vormen van een imago). gemakkelijker om kapitaal aan te trekken 5. De persoonlijkheid van een organisatie bestaat uit: de gewenste identiteit en het gewenste imago van de organisatie opgedeeld in: kernwaarden. Deze kan je vaak herleiden naar een bepaald imago niveau. Een positieve reputatie of totaalindruk van de organisatie is belangrijk. actiegroepen gaan eerder dialoog aan 7. maar komt kwantitatief(gemeten in onderzoek) gezien minder voor dan informatieverweking op secundair. goede prijs) van de organisatie. secundair niveau door vrienden en kennisen en tertiair niveau door reclame en publiciteit. omdat het de aantrekkelijkheid van de organisatie versterkt. missie. Imago is een perceptie van een deelaspect (vb.en tertiairniveau. visie. Secundair niveau is daarom erg belangrijk. Daaruit komen nog 7 andere voordelen: • 1. gemotiveerder personeel 3. Primair niveau heeft het meeste invloed. overheden zijn tot meer bereid 6.Stuvia. maar er zit een verschil in. goed in veiligheid.com . communicatie en symboliek vormen buitenstaanders zich een imago van de organisatie. Primair niveau door persoonlijke ervaring.

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Communicatie: alle externe communicatie uitingen van de organisatie Symbolisch: logo. voelen. ruiken Concrete uitwerking: . huisstijl. alles was je kunt zien.Stuvia.com .

Welke kernwaarden & kenmerken heeft organisatie X? Nu heb je de persoonlijkheid van de organisatie X 3. Sorteren van Qoutes over de organisatie van helemaal oneens tot helemaal eens.Stuvia. Gedrag voor handelingen van de organisatie en Symboliek voor de design van de organisatie. waarom niet? (straalt organisatie X dus uit wat ze willen uitstralen?) 5. nauwkeurig bestuderen. Om dit te kunnen analyseren worden de uitspraken geforceerd in een normale verdeling. En deelnemers worden gedwongen beslissingen te nemen. Je kijkt dan naar de uitstraling. Zie je de kernwaarden terug in communicatie. trendy. Ze kunnen niet positief antwoorden op elke vraag. jong. Resultaat is: waardering van de toepasbaarheid van de verschillende uitspraken.) hanteert organisatie X? 2. Schaal van 0 tot 10. Het analyseren van de fysieke identiteit veronderstelt dat je analyseert of en hoe de kernwaarden in de communicatie terugkomen. Daaronder wordt verstaan: het systematisch ontleden van een complex probleem in zijn elementen. Zo nee. Dus…maar weinig uitspraken mogen heel extreem worden gewaardeerd. Welke identiteit (wie ben je en wie wil je zijn. Photo-sorting Card-sorting Attitudemethode: Vooral handige meetmethode om te • • • . Maak een mindmap bij die kernwaarden. afstemming op identiteit en doelgroepen en onderlinge consistentie Van start gaan: 1. Maak vervolgens een checklist voor jezelf: aan de hand van welke criteria ga je de fysieke identiteit analyseren. Communicatie voor externe middelen van de organisatie. symboliek en gedrag? Zo ja.3) : kan je voor alle soorten organisaties gebruiken en inzetten want je maakt gebruik van algemene kenmerken van een bedrijfsreputatie. Hiervoor kun je het model van de corporate identity mix gebruiken. hoe. Er zijn 2 soorten meetmethodes voor imago Generieke meetmethoden (boek paragraaf 5.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Analyse van de corporate communicatie Van weten naar meten begint met een analyse. helemaal oneens tot helemaal eens. objectief en kritisch beschrijven.com . modern? Zo krijgt de waarde lading voor jullie als onderzoekers en is het makkelijker te analyseren in communicatiemiddelen 4. Om een imago te analyseren moet je als aller eerste vast stellen wat je wilt analyseren en vervolgens bepalen hoe je dit wilt gaan doen.. • • • • Kelly Repertory Grid Natural Grouping Q-sorting: Voor een klein aantal deelnemers. We gaan de fysieke identiteit analyseren. bv ‘Hip’ wat versta je daar eigenlijk onder? Snel.

Deze methode is meestal duur. omdat het voor slechts een branche of bedrijf ontwikkeld wordt.Stuvia. Respondenten krijgen een aantal uitspraken over de organisatie voorgelegd. Dit is je conclusie die volgt uit de inleiding. Daarnaast over de zelfde uitspraken vragen of zij die belangrijk vinden. Hieronder volgt het stappenplan. Belangrijkheidscijfer.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material gebruiken bij groepen mensen die relatief weinig weten over een bedrijf of product. Vervolgens moeten ze aangeven op een 5puntsschaal (eens/neutraal/oneens). organisatiebeschrijving en analyse.4): Zoals toegepast onderzoek dit wordt vaak gedaan door speciale bedrijven. er wordt dus een gewicht toegekend aan de uitspraak (belangrijk/neutraal/niet belangrijk). Wanneer dit afgerond is kan je kijken of er inconsitenties(of GAP’s) zitten tussen de identiteit en het imago. . Dit doe je aan de hand van een GAPanalyse.com . Specifieke meetmethoden (boek paragraaf 5.

vaardigheden en competenties.a. Een merk is een herkenningsteken waarmee een aanbieder zijn producten/diensten kan identificeren.com . Corporate branding richt zich op de vraag of corporate bedrijfsnaam en logo als merk in alle communicatie moet worden gehanteerd en leidt tot een goede reputatie voor alle merken die onder de organisatie vallen. gebruiker of gebruiksmoment product (marketingcommunicatie) Ondernemingsassociaties: associaties met organisatiewaarden. Zij hebben als merken onder de organisatie naam o. Hierbij wordt aandacht besteed aan een merk promoten en niet zozeer een product. Gall&Gall. Marketingperspectief is het creëren van waarde voor de consument. gebruikmakend van de visuele presentatie van het corporate brand. Het inzetten van je bedrijfsnaam als merk in alle communicatie naar de stakeholders. Ofterwijl. Albert heijn. Etos. maar met de organisatie achter het merk en 2de associaties met de onderneming zijn en niet met direct met producten/diensten.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Aantekeningen corporate communicatie – college 3 Corporate branding In het eerste college werd corporate branding aangehaald op deze manier: “Communiceren vanuit een merk en niet vanuit een product wordt corporate branding genoemd. (Centraal beheer Achmea) • • Productassociaties: associaties met gebruik. omdat 1het merk niet direct geïndentificeerd wordt met producten/diensten.en organisatieperspectief samen. historie (corporate communicatie) In corporate branding komen marketing. omdat ze deze merknaam dan herkennen gaan ze er producten/diensten van kopen. winstgevendheid. succes.Stuvia. “ Nu definiëren we het begrip verder naar de activiteiten die een organisatie onderneemt om een positieve reputatie(C2) te bewerkstelligen bij interne en externe stakeholders. Achmea is een ander voorbeeld van ‘the company behind the brand’ die besloten heeft om een corporate merk actief te gebruiken. Een Corporate merk is herkenningsteken waarmee ondernemingen zichzelf identificeren en de perceptie van stakeholders proberen te beïnvloeden. Organisatieperspectief houdt in dat een corporate merk een belangrijke . Vb: Denk bijvoorbeeld aan Ahold. Het idee hierachter is dat consumenten een goed gevoel krijgen bij een merknaam. Een corporate merk is dus een bijzondere vorm van een merk.

com . Het Corporate merk is dus een extra impuls voor de waardering van producten en diensten door afnemers en ondersteund hiermee het marketingperspectief.Stuvia. .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material functie heeft in het creëren van samenhang tussen de interne cultuur en de externe beeldvorming.

Bovendien draagt het bij aan de 2 medewerkersbetrokkenheid. Gebruikmakend van visuele representatie om brand positieve reputatie te realiseren bij de stakeholders(2actie). Corporate merk heeft langere levensduur dan andere middelen binnen bedrijf. Een sterk corporate brand kan hieraan bijdragen. (vb: het merk Coca Cola is veel ouder dan de planten en de locaties die gebruikt worden om het te maken. Corporate branding heeft een aantal voordelen: 1. Corporate merk vertegenwoordigt een logo of een slogan deze zijn vaak beter beveiligd dan het product zelf 3. Hierbij heb je als 1taak om er voor te zorgen dat de identiteit en het imago op orde zijn. Het 1optimaliseert de klantbeleving: binnen beginnen is buiten winnen. Corporate merk is een immaterieel actief zodat het moeilijk is te kopiëren omdat het niet een product is van een productielijn.Stuvia. Er zijn twee centrale vragen als het gaat om corporate branding: • • Hoe kan organisatie op holistisch niveau een strategie ontwikkelen die ervoor zorgt dat interne doelgroepen zich identificeren met de organisaties? Hoe kan een organisatie ervoor zorgen dat externe doelgroepen een positieve indruk krijgen van bekwaamheden en sociale verantwoordelijkeheden van een bedrijf? Zoals eerder in het college gedefinieerd werd is corporate branding het inzetten van je bedrijfsnaam als merk in al je communicatie naar stakeholders. Corporate merk is belangrijk voor het globaliseren (vb: Nike heeft een slogan van "Just Do It" over de hele wereld en door de reclame van Nike kan het ter bevordering van de verschillende producten en diensten worden gebruikt) .com . Corporate merk helpt bij het bereiken van de economies of scope. ) 2.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Waarom corporate branding? • • • • • onderscheidend vermogen vergroten totaal is meer dan de som der delen (holisme) duidelijkheid bij / na overnames of fusies parenting advantage: verantwoording naar medewerkers • • • goedkoper betere acceptatie van nieuwe producten overheden en beleggers dwingen bedrijven tot steeds meer afleggen van rekening en verantwoording Bij internal branding gaan medewerkers het merk leven.

Dit lukte door innovatie. (vb: Samsung is een merk dat de consument kan vertrouwen en is al voor lange tijd bekend) .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 4. Corporate branding is ook zeer nuttig wanneer organisaties een nieuwe markt willen binnengaan.com .Stuvia. maar ook door merkwaarde.

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Het SIDOC model: Wat voor strategie kies je? Identiteitsstructuren8 Monolytisch één identiteit/stijl voor hele bedrijf. Moeder. moederbedrijf herkenbaar/zichtbaar op de achtergrond.com . moederconcern niet meer herkenbaar. (bv ook Achmea) Branded dochterbedrijf eigen identiteit/stijl en verzorgd ook zelfstandig eigen communicatie.Stuvia.en dochterbedrijf hanteren dezelfde naam en stijl Umbrella moederbedrijf domineert. dochterbedrijven herkenbaar op de achtergrond Endorsed dochterbedrijven eigen identiteit/stijl.behouden volledig eigen identiteit (branded identity) de organisatiegerichte corporate identity = concern neemt deels managementfuncties van divisies over .samenhang tussen dochter en moedermaatschappij intern de communicatie gerichte corporate identity = in reclame en symboliek wordt duidelijk dat dochterbedrijven tot één moederbedrijf behoren: samenhang ook extern zichtbaar • • .(bv ook Pepsico) Typologie van Kammerer • de financiële oriëntatie = dochterbedrijven worden gezien als puur financiële deelnemingen .

omdat de herkenning een sterke merkwaarde heeft.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material • de één-onderneming identiteit = alle daden.Stuvia.com . uitingen en symbolen van concern en dochter komen over als één consistent geheel Eenheid en herkenbaarheid van de organisatie vergroten door middel van symboliek (visuele presentatie) – – Huisstijl (interne binding & externe bekendheid) Keuze bedrijfsnaam (veel mogelijkheden) De evolutie van sterke corporate brand hebben over de jaren maar beperkte aanpassingen gekregen. .

In de corporate story vertelt de organisatie over haar verleden.o. responsief en duurzaam verhaal over de organisatie. onderscheidend.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Aantekeningen corporate communicatie – college 4 Corporate story Goed reputatiemanagement start met : • • • met duidelijk bepalen wie je bent (identiteit) waar je voor staat en waar je voor gaat (missie & visie) • • zodat je weet wat je moet uitstralen in woord.com . die in huisstijlhandboeken vastlegden welke afspraken er werden gemaakt over de vormgeving van uitingen van een organisatie. Ze is intern ontwikkeld en bruikbaar als leidraad voor de orkestratie van alle communicatie-uitingen van een organisatie. visie en ambities beschrijving strategische uitgangspunten organisatie in de vorm van een verhaal langs de lijn van de tijd (400-600 woorden) unieke kernwaarden en filosofie van de organisatie staan daarin steeds centraal • bron van inspiratie: stuurmechanisme voor coördinatie communicatie • om identificatie van medewerkers met eigen organisatie te vergroten • om organisatie succesvol te kunnen positioneren t. een corporate story is een realistisch. Aan de hand daarvan kunnen stakeholders bepalen of een organisatie: Modern of ouderwets? Hard of zacht?Heineken of Amstel? 3FM of Skyradio? Is. relevant. symboliek en gedrag (corporate communicatie) Een belangrijk middel hierbij is het ontwikkelen van een sustainable corporate story of anders gezegd het verhaal van de organisatie.Stakeholders kunnen pas bepalen wat ze van de organisatie vinden.Daarover moeten dus eerst onbewuste afspraken gemaakt worden.Stuvia. Reputatie bouw je van binnenuit . missie.v. . concurrenten Een corporate story zorgt ervoor dat alle stakeholders (intern en extern) dezelfde inzichten over de organisatie delen • • • De introductie van de corporate story is het antwoord op een jarenlange discussie over het vraagstuk van CONSISTENTE COMMUNICATIE dat in de jaren ’30 voor het eerst gezocht door vormgevers. mijlpalen. wat zij doet en wat daarin de toegevoegde waarde is. dat de persoonlijkheid van de organisatie een herkenbaar en onderscheidend gezicht geeft. als ze weten wie die organisatie is.

begrijpelijker en daardoor beter onthoudbaar • Verhalen hebben meer overtuigingskracht en zijn geloofwaardiger • Verhalen creëren een werkelijkheid waarmee de lezer zich kan identificeren Verschil met ‘gewone’ bedrijfsverhalen: watercooler stories Criteria corporate story: – – Relevant: voor alle stakeholders betekenisvol Realistisch: ‘waarachtig’ = typerend en authentiek – Responsive: in dialoog met doelgroepen ontwikkeld Sustainable: duurzaam houdbaar.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material • • • • Hoe geef je sturing aan alle communicatie van je organisatie? Wat is de basis voor het invullen en afstemmen van je communicatie? Waarop baseer je je communicatiekeuzes? Ontwikkeling: Story vs missie • • Beide verwoordingen van kerngedachte van de organisatie Beide middelen voor coördinatie handelen/commmunicatie Maar zeer duidelijk verschil! • Een mission statement is de bedrijfsfilosofie in een paar regels staat vaak vol wollige taal en gemeenplaatsen geeft slechts abstracte betekenis aan persoonlijkheid van de organisatie – is daardoor voor verschillende interpretaties vatbaar Een SCS is de kernboodschap van een bedrijf in verhaalvorm – is veel uitgebreider en concreter – geeft kerngedachte van organisatie een unieke context – – • De kracht van een verhaal • Verhalen zijn betekenisvoller.Stuvia. ook op lange termijn Er zijn daarin verschillende vormen om een scs te uiten: • • Intern document voor orkestratie communicatie • Bedrijfsverhaal op websites .com .

) 5. creëren van de SCS (zie KAR-model. organisatie-identiteit vaststellen (zie hoofdstuk 2) 3.v.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material • • • Boeken over de bedrijfsgeschiedenis Biografieën van de oprichters In managementspeeches en lezingen • • • • In interview met directeuren Relatiegeschenk Corporate advertisement Jaarverslag Stappenplan story creatie: 1. reputatieanalyse (zie fig. implementatie uiteindelijke versie (zie tabel 5.Stuvia. positioneren (zie PULL-analyse p.196 e. 5. p.201) KAR staat voor • Kritische succes factoren – hoe de organisatie opereert – wat de organisatie anders maakt – wat de organisatie blijvend maakt Activiteiten – wat zijn de belangrijkste product/marktcombinaties van de organisatie – wat is hoofdzaak en wat is bijzaak – in welke regio’s / landen is men actief Resultaten – tevredenheid van consumenten – grootte van het marktaandeel – wat zijn de financiële resultaten – waardering van interne en externe stakeholders • • . p.199) 6.193) 4. evaluatie (discussie en conclusies) (zie p.5.com . 189) 2.8. p.

Stuvia. pretest van het campagnemodel • • • • Lees de corporate story die je krijgt uitgereikt Onderscheid verleden.v. belofte vaststellen 5. mediakeuze bepalen 7. vaststellen communicatiedoelen (kennis. vaststellen van uitgangspunten 2.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Zeven stappenplan: van SCS naar corporate campagne 1. prioriteiten vaststellen à doelgroepen 3. heden en toekomst Stel o. creatief concept ontwikkelen 6. visie en kernwaarden vast Bepaal het gevoel dat aan het einde van het verhaal bij jou blijft hangen .com .b. houding en gedrag) 4. het verhaal missie.

komt al snel tot de conclusie dat vertrouwen en medewerking van de stakeholders de belangrijkste sleutels zijn tot het succes van een organisatie. Dat zegt hij in het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van het CDA. Onderzoek heeft uitgewezen dat organisaties met een goede reputatie: .een hogere prijs kunnen vragen voor hun producten en diensten . publiek en politiek Managen = 1. Een feitelijke afweging is daarom een onbegonnen zaak.sneller klanten aan zich binden . Dat is ook niet zo vreemd. PVV-leider Geert Wilders reageerde direct: 'Dat is een beetje dom. Wie zijn werk goed doet. En zoals we eerder omgaan met mensen die we waarderen. Bijsturen Reputatie managen = Beheren. Maar waardoor wordt de overtuiging en inzet van stakeholders voor een bepaalde organisatie dan bepaald? Uiteraard spelen de onderscheidende kwaliteiten en prestaties van een organisatie daarin een essentiële rol.aantrekkelijker zijn als werkgever . Gerd Leers. beleid maken en bijsturen op percepties van jouw organisatie Het managen van reputatie betekent het managen van percepties.beter gewaardeerd worden door hun financiële doelgroepen . De stakeholders zijn immers de mensen waarvan de organisatie voor haar bestaan afhankelijk is.Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Aantekeningen corporate communicatie – college 4 Social media: reputatiemanagement in de online omgeving Wie een boek openslaat over succesvol ondernemen. Vb. kan op meer vertrouwen rekenen van de stakeholders. Beheren 2. minister voor immigratie en asiel Oktober 2011 Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers noemt migratie 'een verrijking voor de samenleving'. 2001: 14). blijken we ook sneller in zee te gaan met en ons in te zetten voor organisaties waarvan we een positieve indruk hebben.com .gemotiveerdere medewerkers aantrekken . Stakeholders blijken daarom te vertrouwen op de reputatie van een organisatie. Zonder hun vertrouwen en medewerking kan een organisatie onmogelijk haar doelen realiseren en dus haar voortbestaan niet waarborgen. Beleid maken 3.bij incidenten op meer steun kunnen rekenen van pers.' . Tegenwoordig is het waarneembare kwaliteitsverschil tussen organisaties echter minimaal en lang niet altijd hebben stakeholders toegang tot verhelderende objectieve informatie over de capaciteiten van een organisatie (Van Riel.

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Gerd Leers. Reputatiemanagement is het management van het consistent uitdragen van je identiteit in gedrag. omdat je zelf de belangrijkste zender van boodschappen was. communicatie en symboliek “…Reputatiemanagement kunnen we daarom zien als het management van het consistent uitdragen van je identiteit. Evolutie van communicatie 1-to-1 communicatie (gesprek) 1-to-many communicatie (massamedia) many-to-many communicatie (social media) Het managen van vroeger gaat uit van gecontroleerd en strategisch uitgedacht communiceren. Dat zei Leers gisteren in tv-programma Pauw en Witteman. Je bepaalt je symboliek (huisstijl etc). Je kunt daarmee zelf grotendeels je beeldvorming bepalen en consistent houden. Je kunt daarmee zelf grotendeels je beeldvorming bepalen en consistent houden. Een organisatie moet systematisch en integraal werken aan haar naam en faam. In 2007 formuleerde hij nog een 'aanklacht tegen Wilders' en zei hij te hopen dat de ideeën van Wilders op het gebied van immigratie nooit zouden worden uitgevoerd. 2002: 36). zodat ze een sterke positie kan verwerven (Van der Jagt. Je kon de percepties van jouw organisatie en werkzaamheden voor een groot deel managen. De twee moesten nog wat plooien gladstrijken. omdat je zelf de belangrijkste zender van boodschappen was. 2004: 32). De oud-burgemeester van Maastricht had in het verleden forse kritiek op Wilders. Hoewel dat toen al niet eenvoudig was. is het sinds de komst van het internet en de sociale media alleen maar lastiger geworden. Premier Mark Rutte heeft daarop minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) gevraagd het misverstand op te helderen dat hij met PVV-leider Geert Wilders heeft over zijn beleid. MAAR… Het managen van vroeger gaat uit van gecontroleerd en strategisch uitgedacht communiceren. is het sinds de komst van het internet en de sociale media alleen maar lastiger geworden. Hoewel dat toen al niet eenvoudig was. . Jij bepaalt wat je hoe naar buiten brengt. controleert het gedrag van medewerkers aan de balie en de telefoon en stuurt goed uitgedachte boodschappen uit.com . Je bepaalt je symboliek (huisstijl etc). de nieuwe CDA-minister voor immigratie en asiel heeft vorige week donderdag ( 7 oktober 2011) een gesprek gehad met Geert Wilders. En nu is Leers verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedoogakkoord. Dit betekent dat alle communicatie gestuurd moet worden door dezelfde kerngedachte. Je kon de percepties van jouw organisatie en werkzaamheden voor een groot deel managen. Alleen dan kan het beeld van de organisatie bij de stakeholders overeenkomen met wie de organisatie werkelijk is (Van der Jagt. Jij bepaalt wat je hoe naar buiten brengt.Stuvia. controleert het gedrag van medewerkers aan de balie en de telefoon en stuurt goed uitgedachte boodschappen uit.

Social media is een verzamelnaam voor online communicatievormen en -technieken waarbij de geproduceerde media door en voor velen gemaakt worden.com . Macht ligt bij de doelgroep.Stuvia. waarop gebruikers content kunnen creëren en delen en die het mogelijk maken om online netwerken en samenwerken.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Die vorm van reputatiemanagement is gebaseerd op een communicatiedenken dat sinds de komst van social media niet meer als zodanig bestaat. Nieuwe visie op communicatie • Iedereen is zender en ontvanger • Iedereen heeft potentieel groot bereik • Communicatiemomenten zijn moeilijker te plannen • Tactische i. Wat kunnen organisaties met social media? • • Informeren • Betrekken • Motiveren • Participeren • Monitoren . met of zonder jou. of hooguit de gecontroleerde interactie heeft een heel ander karakter gekregen. Deze gaat de interactie aan. strategische communicatie • Binnen is heel snel buiten • Boodschappen verspreiden zich in een muisklik • Internet heeft oneindig geheugen • Dialoog vindt plaats op massamediale podia • Kennis van interactie en netwerken is essentieel • Gelijkgestemden krijgen soms meer krediet dan experts “Sociale media zijn op online applicaties. Vaarwel controle. Het gecontroleerde eenrichtingsverkeer.p.” Of eenvoudiger: Social media is people conversating with people.v.

Via sociale media kunnen we nu veel makkelijker van ervaringen van veeeel anderen proeven. dat een grote invloed heeft op de reputatie. moet dus door organisaties gemanaged worden. Met de komst van sociale media hebben klanten/doelgroepen een veel groter podium en potentieel heel groot bereik.com . .Stuvia. publiekelijk gedeeld.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material • • Dialoog aangaan Productontwikke ling • • Vragen/markton derzoek Customer service De hierarchische imago-beinvloedingsladder geeft aan welke zaken welke invloed hebben op onze beeldvorming van een organisatie. Deze positieve en negatieve ervaringen worden online. Dit kanaal. Op de tweede plaats staat de ervaringen van anderen.

com . Selfridges speelde in op grote online trend van vlogging (video blogging) door tijdens hun High Fashion week klanten de mogelijkheid te geven direct hun video van hun favoriete kleding te delen en hun fashion statement te maken. Rabobank luisterde goed naar kritiek op hun app voor bankieren. zichtbaar zijn in online conversatie. 2010) Dus ORM is heel belangrijk. Binnen 3 dagen was de app gratis. Door ze aan je te binden. dat ze je mogen doordat ze denken dat ze je kennen (wat dichtbij is.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Onderzoek topmanagers NL : Online buzz is de belangrijkste graadmeter voor de reputatie van de organisatie. Heeft een grote invloed op de reputatie Stappen van orm: 1.” (Weber Shandwick. zorgen dat ze je vriend worden. MONITOR kijken en luisteren naar wat er online gebeurt 2.per maand. Als je niet weet wat mensen over je zeggen. Deze app koste bij de lancering €1. Veel kritiek. 2010) Online reputatiemanagement Monitoren.. beinvloeden en beschermen van je reputatie in de digitale omgeving (Weber Shandwick. PROTECT actief de eigen reputatie beschermen Monitor: Het zien (en daarna benutten) van trends.Stuvia. doelgroep opzoeken en binden. wat we kennen waarmee we ons identificeren mogen we meer) . INFLUENCE zelf actief zijn en weten wie beïnvloeders ((b)advocates) zijn 3. complimenten en kritiek. kun je er ook niet op inspelen. Influence: Online eigen verhaal vertellen.

grote budgetoverschrijding Communicatieopdracht: . Wie valt er vooral over als medewerkers een misstap begaan? De doelgroep (klanten etc) of de organisatie en de pers. Dat registreert een camera van bovenaf. De KLM-mensen (zowel vliegend als grondpersoneel) houden steeds in volgorde letterborden omhoog. wordt klaar in 2017! Gevelscheuren. dat in het diepste geheim is voorbereid. Op internet zijn de KLM-opnames van een 20-koppig regieteam nu openbaar te volgen.Stuvia. zegt e-commerce baas Martijn van der Zee van Air France KLM. duurt tot 12 uur vanavond. Het experiment.youtube. Het filmpje wordt gelijk naar de vragensteller getweet of gepost. kun je je afvragen wat de daadwerkelijke invloed is. De lettercombinatie vormt het persoonlijke antwoord. http://www. Herpositioneren: • • • Draagvlak is erg dun: tijdens referendum stemt 67% tegen Klaar in 2008.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Door gecontroleerd en bewust zelf boodschappen naar buiten te brengen Door mee te doen en zichtbaar te zijn in de online gesprekken Live experiment KLM Honderden KLM-medewerkers in blauwe pakken deden op maandag 19 september vanaf 12 uur als vrijwilliger mee om passagiers in instant gemaakte filmpjes binnen een uur online antwoord te geven op urgente vragen via Twitter en Facebook. verzakkingen. Als het vooral die laatsten zijn. fouten toegeven en oplossen Hoe vind je die medewerker? Medewerkers spreken op twitter vaak vooral lovend over hun organisatie en werkzaamheden (self exposure). gesprongen waterleidingen. slechte bereikbaarheid. is onze ervaring'.com/klmroyaldutchairline ProtecT: Actief op zoek gaan naar positieve en negatieve word-of mouth. KLM verwacht dat deze nieuwe social media-actie van de vliegmaatschappij miljoenen keren in de wereld zal worden gezien.com . 'Dat virale effect zorgt voor meer naamsbekendheid en kan ook een online boekingshausse geven.

Het project herpositioneren 3.Stuvia. Het primaire proces onder controle krijgen en incidentloos bouwen 2.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material van pispaal naar vertrouwen en van vertrouwen naar trots Werken aan beeldvorming en reputatie: 1. Communicatieteam op sterkte brengen 5. Communicatie focussen adhv kernwaarden 4. Open mediastrategie .

Communicatie moet meerwaarde hebben 4.Stuvia. “Structure follows strategy” 2. communicatiedomeinen Feedback wordt benut voor innovatie van de communicatie De communicatiekwaliteit wordt gemeten en er wordt kostenbewust gewerkt Er zijn 4 principes in effectief communicatie organiseren: 1. Communicatie moet voldoen aan het holistische principe .com . Communicatiefunctie moet serieus worden genomen en strategische functie zijn 3. resp.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Aantekeningen corporate communicatie – college 6 Organisatie van de communicatie • • • • Hoe • • • Communicatie heeft voor organisaties in de afgelopen jaren enorm aan belang gewonnen In zo'n 25 jaar is het aantal communicatiefuncties verveelvoudigd Communicatie van organisaties is complex en veelomvattend Veel verschillende ‘soorten’ communicatieafdelingen ga je dat allemaal organiseren: (definitie) Inbedding communicatiefunctie binnen organisatie Samenhang in en coördinatie van de communicatie Organiseren en innoveren van het communicatieproces Goed georganiseerde communicatie: • • • • • • • • • De visie op communicatie is helder De communicatiefunctie is goed ingebed in de organisatie De plek in de structuur is werkbaar Managers denken actief mee Er zijn afspraken over communicatie op centraal niveau en op niveau domeinen De communicatie wordt gecoördineerd Er bestaan gemeenschappelijke vertrekpunten voor communicatie naast ruimte voor organisatieonderdelen.

receptionist) ADVIES . chef.Stuvia. ondersteunende of adviserende taken heeft en geen verantwoordelijkheid heeft voor het primaire proces van de organisatie (boekhouder. telefoniste .en staffuncties Lijnfunctie: iemand die in een gezagverhouding staat met één persoon boven zich waar hij/zij verantwoording aan aflegt (werkgever/directeur. monteurs) ORDERS Staffunctie: iemand die uitsluitend verwerkende. 9.com . het aansturen van medewerkers • mate van specialisatie: de verdeling van taken en het groeperen van medewerkers in samenhangende taakgroepen lijn.b. 9.2 Keuzes in organisatiestructuur • mate van centralisatie: vindt planning en controle centraal of decentraal plaats? • mate van formalisatie: regels.1 en fig.t.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Structure follows strategy: = Communicatiestructuur volgt uit en past bij organisatiestrategie en organisatiestructuur • • • • Centrale vraag: hoe is communicatie(afdeling) georganiseerd? Staffunctie of lijnfunctie? Welke verdeling van taken? Zie voorbeelden fig. procedures m.

com .Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Plaats van communicatie • Vaak is communicatie een staffunctie (adviserende rol) • Marketingcommunicatie is meestal een lijnfunctie (eigen verantwoordelijkheid voor uitvoering) .

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Taken van communicatie • • • Iedereen in de organisatie doet aan communicatie Niet iedereen heeft dit als specifieke functie Strategische en uitvoerende taken bepalen Strategie: lange termijn planning / meetbare normen opstellen. aanjager corporate communicatiebeleid 3. ondersteuner van topmanagement 4.2 Principe 2 communcatiefunctie moet serieus meetellen • • • Communicatie moet meer zijn dan alleen middelenmaker Directeur CC moet aanschuiven bij management Communicatie moet strategisch mogen meedenken Rollen v/d communicatie manager: Kitchen (1997) De communicatiemanager is: • • • (Technisch) uitvoerder (Externe) consultant. onderzoek. zie overzicht tabel 9.Stuvia. controller van de uitvoering manager en beheerder van middelen Van Ruler (2003) 1.com . enz. enz. 2. manager Probleemoplosser Andere onderscheiden: Knoers (2001) 1. intranet managen. klankbord • • Intermediar. Uitvoering: perscontacten. 5. presentaties. .

een oplossing oplossing handelen. communicatie beïnvloedt de prestaties en winstgevendheid 2.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material 2. winstgevendheid beïnvloedt perceptie in de markt en daarmee de marktwaarde 3. 4.com . sequencing : Vastleggen taken| verantwoordelijkheden| functieprofielen| budget probleemsignalering her. rules & directives : procedures | regels | standaarden | systemen 2. informator 3. oplossen beheren en controleren consolideren 3.Stuvia. activiteiten van de onderneming dragen zelf ook bij aan het ‘reputatiekapitaal’ Accoutability = verantwoording afleggen en verantwoordelijkheid nemen voor prestaties communicatie.v. Principe 4: invulling van communicatie moet holistisch zijn Holisme (Grieks: ‘holon’: het geheel): 4 mechanismen om communicatie te organiseren en integreren 1. overreder intermediair 5. group problem solving : met elkaar om tafel om af te stemmen . reflector Principe 3: accountable zijn Organisatie moet CC zien als functie écht waarde toevoegt Manager moet waarde communicatie ‘bewijzen’à lastig! Onderzoek wijst uit: 1.en erkennen van het probleem formulering beleidsvorming t. organisational routine : opleidingen| trainingen| protocollen| gedragscodes zo proberen routines te laten inslijpen 4.b.

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material .Stuvia.com .

De visuele identiteit van een organisatie bestaat uit visuele en non-verbale uitingen. Design speelt drie verschillende rollen: – Identificatie: Wat is het voor soort bedrijf/instelling. productemotie. – Begeerte en binding. – Differentiatie: Onderscheid ten opzichte van concurrentie. materiaal gebruik. – Communicatie. De typografie. Design kan opgedeeld worden in twee onderdelen: – Corporate design: De visuele identiteit van de organisatie. – Functioneel. – Eenheid in verscheidenheid. – Harde factoren: Functionaliteit. gebruiksgemak. Het heeft een heleboel verschillende functies: – Emotie. . – Aandacht voor details. technische eigenschappen. Visuele identiteit Hoofdstuk 2 Tiel en Michels zelfstudie en niet behandeld in het college: Het logo. – Onderscheidend. – Overdracht merkwaarden: Overdragen van de visie en waarden.com . Het beeld.Stuvia. – Omgevingsdesign: Werkelijk virtueel. – Positionering vertalen in beeld. De kleur. – Communicatiedesign: Voor dienstverleners cruciaal.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Aantekeningen huisstijl – college 1 Huisstijl / Designmanagement Design is alles wat door mensenhanden doelgericht is ontworpen en vormgegeven. Om een sterke indeling in de design te verkrijgen is het belangrijk dat het coherent(samenhang) en consistent is. – Vormgegeven identiteit. – Expressie van authenticiteit. – Product design: Het product als representatie van de organisatie. millieuvriendelijkheid. prijs en prijsstelling. – Zachte factoren: Onderscheidende productwaarden.

Stuvia.com .The Marketplace to Buy and Sell your Study Material .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->