P. 1
samenvatting Psychologie van de levensloop.

samenvatting Psychologie van de levensloop.

|Views: 20|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $2.65 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/14/2014

$2.65

USD

pdf

samenvatting Psychologie van de levensloop.

door

Llianne

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

 Cohort: Groep mensen die tot eenzelfde generatie behoren. Trapmodel: Iedere trap/ fase is onderdeel van een groter geheel (per 10 jaar). en de gevoelens en ervaringen die iemand daarbij heeft.  Nativisten: Wij als mens worden wat de natuur ons heeft meegegeven. Intuïtieve/ voorwetenschappelijke ontwikkelingspsychologie: Hoe het leven van iedere mens evolueert van de geboorte tot aan de dood.  Behaviorisme: Invloed van ervaringen bij het ontstaan van gedragsveranderingen.  Ontwikkeling: Levenslang veranderingsproces. van bij het prille ontstaan in de moederschoot. denken en fantaseren. Nadenken én observeren!  Pedagogische interesse: De nadruk op de rol van opvoeding in de ontwikkeling.  Cohorteffecten: Vertekeningen die te wijten zijn aan de generatie. Terreinverkenning. Levenslooppsychologie: Een psychologie waarin de mens bestudeerd wordt in heel zijn ontwikkelingsgang.  Concretisme en Privativisme: Een desinteresse voor de abstracte verre idealen van vroeger en een toenemende gerichtheid op de concrete alledaagse werkelijkheid en de eigen persoonlijke belangen.  Tijdseffecten: Vertekeningen die te wijten zijn aan gebeurtenissen die zich voordeden in de periode waarin de meting plaatsvond.  Bestimmung: Levensdoel. tot in de hoge ouderdom en de dood.  Discontinuïteit: Periodes met een vrij stabiele verschijningswijze worden afgewisseld door relatief korte overgangsfasen die soms zelfs het uitzicht hebben van een crisis waar men doorheen moet. . Ook wel crossectionele methode.  Empiristen: De rol van de ervaring en opvoeding heeft de nadruk.  Genese: Het ontstaan van de (volwassen) mens. over de verschillende fasen van kindsheid en volwassenheid. Er ligt nog maar weinig vast bij de geboorte en een kind kan in principe nog alle kanten uit.  Continuïteit: Voortdurende ontwikkeling/ verandering.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Psychologie van de levensloop H1.  Gestalt: Onderdeel van een groter geheel.  Babybiografieën: Aantekeningen over de zichtbare vorderingen in het gedrag van kinderen. De ontwikkeling wordt gestuurd door een reeks inwendige krachten die we meekrijgen van bij de geboorte en waar niet tegenin te gaan is.  Psychogerontologie: Wetenschap naar de ontwikkeling van ouderen. proefpersonen raken geoefend in het maken van de test en het aantal proefpersonen dat naar verloop van jaren nog komt opdagen dunt uit.  Nadelen: Reekseffecten. Erfelijk gestuurd rijpingsproces.com . Genetische psychologie: Theorievorming en een begin van systematische observaties. Dwarsdoorsnede van de ontwikkeling.  Transversale onderzoeksmethode: Onderzoek op 1 moment naar verschillende proefpersonen uit verschillende groeperingen die ieder een aparte steekproef zijn uit de verschillende jaren van het te bestuderen leeftijdsbereik. Levenslooppsychologie: De studie van het gedrag doorheen de verschillende levensfasen.  Nadelen: Zeer tijdsintensief. naar aanzien van de invloed van gebeurtenissen op de ontwikkeling.  Longitudinale onderzoeksmethode: Onderzoek naar het gedrag in de lengte van jaren.Stuvia. Gedrag: Het zichtbare handelen. vallen weg.

Depressiviteit.  Watson: Erfelijkheid bepaald niet wat.  Levensdrift: De drift om naar het leven toe te leven. Golfmodel: Zekere regelmaat in de wijze waarop bepaalde eigenschappen of gedragswijzen verdwijnen en weer terugkeren in de elkaar opeenvolgende fasen (zij het in een andere context/ niveau). Milieutheorieën: Ontwikkeling is exogeen.  Zowel --. Gedrag wordt gestuurd door de actueel inwerkende prikkels en de vroegere leerervaringen.  Adolf Busemann: Opwindingsfasen <-------------------------- Langere rustperiodes. oedipusproblematiek. 2.  Sublimatie: Het oppoetsen van de als negatief ervaren seksuele nieuwsgierigheid tot een meer positief gewaardeerde drang naar kennis. gevoelens uit de fallische fase in preutsheid en de wens om een net. Al zijn gewaarwordingen concentreren zich rond die erogene zone. Klassieke psychoanalyse: Het realiseren van een levensdoel. De mond staat centraal in de beleving van het kind.  Cultuurantropologie.  Endogeen: Van binnenuit gestuurd rijpingsproces. maar dat ontwikkeld.  Sociobiologie. etc. ego: Het ‘ik’. Poging tot synthese: Poging tot een oplossing/ begrip.  Reactievorming: Omzetten van de seksuele verlangens en de negatieve 5.  Leni Verhofstadt-Dèneve: ‘Het is door tegenstrijdigheden onmogelijk om op grond van enkel emprirische gegevens te kiezen tussen deze alternatieven. maar dat er ontwikkeld.  Destructiedrift: bijten. 3.  Behaviorisme.  Eigenlijke lustbeleving: zuigen. Fallische fase: Vanaf 3 jaar. Lijnmodel: Ontwikkeling is een proces van continue verandering. Orale fase: 1e levensjaar.  Herhaling.  Erogene zone: Ieder lichaamsdeel dat op een bepaald moment lust (levensdrift) kan verschaffen. De seksualiteit breekt los en manifesteerd zich tot haar volwassen vorm. 1. Psychoseksuele fase: Het individu komt door de erogene zone steeds in een nieuwe fase terecht. Latentiefase: Vanaf 5 jaar. Genitale fase: Vanaf de puberteit.  Driftfragmenten: Kussen en zachtjes bijten. Freudiaanse 4. .  Superego/ Oedipuscomplex: Het ‘ik’ dat is geperfectioneerd door zichzelf door tot het te behalen gestelde levensdoel te komen. De omgeving bepaald niet wat er ontwikkeld.com . als <.  Sigmund Freud.  Doodsdrift: De drift om naar de dood toe te leven. Het ontdekken van het verschil tussen de seksen. Openstelling voor schoolse kennis.’ Biologisch georiënteerde theorieën: Ontwikkeling is endogeen. maar nooit precies op dezelfde manier.Stuvia. als ~. ich. Het kind wordt gevoelig voor de aangename gewaarwordingen die gepaart gaan met de ontlasting. Optimisme.  Es.  Exogeen: Van buitenuit gestuurd rijpingsproces. lief kind te wezen. Anale fase: 1e tot 3e levensjaar.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Gelaagde model: De verschillende levensfasen zijn het resultaat van een reeks toevallige gebeurtenissen die elkaar in het verleden zijn opgevolgd.

Oraal-sensorisch stadium. tot daden aanzet of probeer te presenteren aan anderen. door bijvoorbeeld op het juiste moment een van de vele afweermechanismen te mobiliseren.  Zelf: Le moi-objet.com . kindertijd. Het oplossen van de vele conflicten waar het individu in de loop van zijn leven mee te maken krijgt. schuldgevoel. en dan is het de taak van het ego om die te verzoenen en de harmonie te herstellen. Het voorwerp van mijn ervaringen voor zover die betrekking hebben op mijn eigen persoon. Fundamenteel vertrouwen tegenover fundamenteel wantrouwen.  Psychosociaal. Gezagsvolle en oordeelkundige ouders. Geborgenheid vanwege de verzorgers. psychologische eenheid (het gevoel perfect samen te vallen met zichzelf). 8 ontwikkelingsfasen volgens Eriksson. zodat er geleidelijk een steeds sterker wordende eenheid ontstaat binnen de persoonlijkheid.  8 levensfases. als het gewaarworden van een harmonie tussen de eigen persoon en de sociale omgeving.  Alleen de concrete invulling wordt beïnvloed door de sociale en culturele context waarin het individu opgroeid. .  Voortdurend syntheses bewerken tussen tegenstellingen. Volgens Freud is het ego alleen defensief. Kernconflict.Stuvia. Dynamiek van het gedrag. Erikson: Interpsychisch: De veelzijdige spanningen tussen het individu en zijn sociale omgeving.  Psychoseksueel.  Kritische periode: Betreffende eigenschap ontwikkeld zich het best/ alleen in een specifieke rijpingsperiode.  Ik: Het bewust observerende deel van de persoonlijkheid. Volgens Erikson krijgt het ego voornamelijk een positieve taak toegewezen. Harmonieuze gezinssituatie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Interactietheorieën: De ontwikkeling wordt door omgeving en erfelijkheid. H2. denken en handelen. Psychosociale identiteitstheorie: Omhelzen van zowel het ervaren van een innerlijke.  Epigenetisch: Het leven ontvouwt zich volgens een vast basisschema.  Le moi-sujet: De instantie die aan de basis ligt van het bewuste waarnemen.  Slechts 5 bepalende ontwikkelingsfases. Autonomie tegenover schaamte en twijfel. die in een moeilijk ontwarrende strengeling zitten.  Het voorwerp hoe ik (subject) mezelf (object) waarneem. Het stelt zich teweer tegen de dreiging van het es (zijn) en het über-ich. Zelfbepaling als 3e factor: Een mens kan ook zelf mee richting geven aan zijn ontwikkeling. Anaal-musculair stadium. Enkele ontwikkelingsstrategieën. gestuurd. Freud: Intrapsychisch: Innerlijke eisen en behoeften staan tegenover elkaar.  Psychoscociale crisis: Het begin van een nieuwe fase. Egosterkte. Wilskracht. Hoop.  Levenslang ontwikkelingsproces. Zich goed voelen in zijn eigen huid en zich ook in zijn omgeving voelen als een vis in het water. Doelgerichtheid. Omgevingsaspect.  Ontwikkeling is epigenetisch. Levensfase. voel.  Erikson.  Ego: Zowel binnen het Zelf als tussen het Zelf en de sociale omgeving kunnen er geregeld tegenstellingen ontstaan.  Ego is de meest invloedrijke instantie binnen de persoonlijkheid. Locomotorisch-genitaal Initiatief tegenover stadium.

Periode van het preoperationele denken: tot 6-7 jaar. De prenatale ontwikkeling. wanhoop. samenleving.Stuvia. waardoor hij nu ook problemen op een hoger denkniveau kan oplossen. Functie: Het doel is steeds het bewerken van een betere adaptatie of aanpassing tussen het individu en zijn omgeving -> Universeel. Er zijn al voorstellingen (denkinhouden) 3. Het embryonale stadium: Het stadium waarin de grondstructuur van het organisme wordt ontwikkeld (structurele uitbouw van verschillende organen). Middenvolwassenheid. Vlijt tegenover minderwaardigheid. Generativiteit tegenover Een eigen gezin en Zorgzaamheid. De aangeboren tendens tot adaptatie doorheen de wisselwerking van de processen assimilatie en accommodatie. . Ouderdom. 1. veranderlijk. Periode van het formeel-operationele denken: tot 15-16 jaar. H3. Belangrijke dynamiek in de ontwikkeling volgens Piaget. Kernconflict: Conflict in iedere levensfase waar het individu zondermeer mee geconfronteerd wordt.  Embryonale knop: Apart gescheiden troepje cellen dat zich ophoopt in een holte.com . maar het kind kan er nog geen echte operaties (logische bewerkingen) op doorvoeren. Intimiteit tegenover Liefde.  Organogenese: De vorming van de verschillende organen. die is ontstaan doordat sommige cellen bij het scheiden naar de buitenkant worden geduwd (vormen uiteindelijk het trofablast dat zich vormt tot de moederkoek en navelstreng). Inhoud en functie van de intelligentie. Het germinale of kiemstadium: Het ontkiemen van de vrucht (Ook wel blastulastadium).  Entoderm: De binnenste huid. Assimilatie: Het afstemmen van de omgeving op de eigenschappen van het individu. waardoor het kind logisch leert omgaan met allerlei gedachte-inhouden. Het kind gaat steeds vaardiger motorisch om met een steeds nauwkeuriger waargenomen zintuiglijke omgeving. De adolescent krijgt geleidelijk de beschikking over abstracte denkschema’s. Cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget. tenminste wanneer het zich die concreet of aanschouwelijk kan voorstellen.  Morula/Moerbeistadium: Iedere cel (bevruchting) deelt zich telkens opnieuw op. en zich vervolgens ontwikkeld tot het eigenlijke embryo. waardoor een trosje aaneengeklitte cellen ontstaat die lijkt op een moerbes. Jongvolwassenheid.  Ectoderm: De buitenste huid. Ego-integriteit tegenover De bredere Wijsheid. zinvol werk. stagnatie. 2. Bekwaamheid. Identiteit tegenover Trouw. Periode van het concreet-operationele denken: tot 11-12 jaar. Sensomotorische periode: 0 – 2 jaar. onveranderlijk. rolverwarring. Geleidelijk worden aangepaste schema’s verworven. isolement. Een partner en een job. Jeugdperiode. Inhoud: De vele concrete inzichten en vaardigheden die iemand op een bepaald moment bezit (weten en kunnen) -> Niet universeel. aanwezig. 4. Belangstellende leraren en bereidwillige klasgenoten. Een leetijdsgroep en identificatiefiguren. Accomodatie: De aanpassing van het individu aan de omgeving.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Latentiestadium. Het uittekenen van een universeel kader betreffende de ontwikkeling van de cognitieve structuren waarmee we werken.

Ontsluitings-/arbeidsfase: Beginnen van de eerste echte weeën. 3 Fasen van geboorte: 1.Stuvia. maar wel hadden gewild. de ontsluitingsweeën (ritmische contracties van de baarmoeder). Voorweeën: Onregelmatige baarmoedercontracties die de voorbode zijn voor de echte weeën.en gewrichtsgroei. Prematuur/ Preterm-baby: Voortijdig geboren kind (eerder dan 35 weken). 2.  Ontstaan van. (Voor meer info hierover zie pagina 81. adem. Eindigt als ontsluiting van 10cm bereikt is.  Groeien van zenuwen vanuit lagere hersenregionen en ruggenmerg naar spieren. zintuigen en inwendige organen. Het foetale stadium: Functieontwikkeling. Nageboorte: Zwakkere weeën zorgen dat de placenta en de vruchtzak uit het lichaam van de moeder komen. Die hebben onder meer als functie de zenuwvezels waarlangs de neuronen met elkaar in contact staan. Terme-baby: Voldragen kind (binnen normaal tijdsbestek geboren).en grijpreflex is goed ontwikkeld.  Na 8 weken: Organogenese is voltooid en het embryo vormt zich tot een jongen of meisje (geslachtsdelen/organen). Het kind als afbeelding van het eigen zelf: Ouders proberen hun eigen identiteit te vinden aan de hand van het kind. nog zeer onregelmatige. Dismaturiteit: Baby weegt bij geboorte minder dan 2.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal  2-8 weken: Hartvorming en vorming van menselijke trekken zoals armen en benen en ontstaan van enkele motorische reacties op prikkelingen in de omgeving van de mond (afweringsreflex).of steuncellen. de persweeën.  5 maanden: Kind reageerd al op plotselinge geluiden en fel licht (lamp van gynaecoloog) en het zuig.en slikbewegingen. Het kind ervaart de geboorte volgens hem als een trauma.  8 maanden: Kind is in principe klaar voor buitenwereld. Otto Rank: Geboortetrauma. maar cortex is nog niet volledig uitgebouwd. deel achter de pijl). Fysische omgevingsfactoren: Zware belasting voor het kind. Invloeden op ontwikkeling: 2 belangrijke soorten invloeden: 1.  6 maanden: Flinke lengte. Overdragen/ Postterm-baby: Te laat geboren kind (later dan 40 weken).  In hoeverre kan er sprake zijn van psychische gewaarwordingen en gedragingen van de foetus in de moederschoot?: De belangrijkste toename van de hoeveelheid hersenweefsel tijdens de laatste maanden van de zwangerschap komt van de glia. Dismature prematuur: Prematuur met abnormaal laag gewicht (light for date). 3. Het kind als substituut: Het kind als plaatsvervanger of surrogaat voor de huwelijkspartner.). Uitdrijvings-/verlossingsfase: Krachtige weeën door het samentrekken van de buikspieren. arm en been strekking. vertoont regelmatige adembewegingen. Fontanellen: Zachte plekken in het schedeloppervlak die gedurende het eerste half jaar geleidelijk dicht zullen groeien. Eindigt met het afbinden en doorknippen van de navelstreng.  Ontstaan van toenaderingsreflex en voetzoolreflex. te voorzien van myeline. Psychologische factoren: Het kind kan zichzelf niet zijn. etc.com . en projecteren die daarom op het kind om ze daarop te bekritiseren.  4 maanden: Toenemende spontane activiteit (vuistvorming. Het kind als substituut voor het ideale zelf: Ouders rekenen erop dat het kind wel bereikt wat zij nooit hebben bereikt. dat is een isolerende vetlaag die ervoor zorgt dat de onderlinge communicatie tussen de neuronen snel en efficiënt kan verlopen.5 kilo (light for date). . Het kind als substituut voor de negatieve identiteit: Ouders erkennen bepaalde eigenschappen van zichzelf niet. 2. sommige organen beginnen al te functioneren.

Nabootsend leren: Een kind leert door het gedrag van de ouders/ omgeving na te bootsen/ over te nemen. Zoek. Blijvende reflexen: Niezen.com .  Er wordt basis gelegd voor taalontwikkeling. wordt gekoppeld en een signaal voor elkaar.en zuigreflex (vitale functies). kan het kind de gewrichten en ledematen bewegen naar een object toe. die het kind meer dan nodig bruuskeert en pijn doet. grijp.  Bezit over een aantal aanpassingsmechanismen die de nieuwe prikkels enigzins weten te ordenen en er zo doeltreffend op kan reageren. bijvoorbeeld de drang om dicht in de buurt van de moeder te blijven (nestvlieder). 2. maar een stroom van steeds wisselende impressies -> Piaget. Kijkstadium: 0-3 maanden. Proximo-distale ontwikkelingslijn: Van dichtbij de lichaamsas naar de extremiteiten toe. daarna van de romp en zo verder naar beneden tot aan de onderste ledematen.  Operante conditionering: Gedrag dat wordt gevolgd door beloning. Habituatie: Het geleidelijk wennen aan herhaaldelijk terugkerende prikkels. Neonantus: Pasgeborene. Het kind kan in het begin geen onderscheid maken tussen de eigen subjectieve gewaarwordingen en de dingen in de buitenwereld die daar aan de basis van liggen -> Piaget.  Handgreep: Grijpen met de volle hand. Theorie van de fysiologische vroeggeboorte: Volgens hem wordt de mens te vroeg geboren. Wanneer de gewrichten onder controle zijn van de cortex. Cefalo-caudale ontwikkelingslijn: Van boven naar onder.  De hersenen maken in het eerste levensjaar een geweldige ontwikkeling door. Subject-objectsplitsing: Het kind ervaard geen objecten. Grijpstadium: 3-6 maanden. de pols en de vingers. De voortschreidende myelinisering maakt eerst een doelgericht gebruik mogelijk van de spieren van het hoofd.  Tanggreep: Alle vingers omsluiten het object. Reflex: Een erfelijk voorgeprogrammeerde reactie die uitgelokt wordt door een specifieke prikkel. H4.  Het kind leert de mensen die voor hem zorgen kennen en gaat er een intense band mee aan. Archaïsche reflexen: Reflexen als restanten uit de verre voorgeschiedenis van de mens. Adualisme: Het ontbreken van een dubbelheid. Gerichte besturing van de oogspieren en de halsspieren maakt het mogelijk de blik steeds beter te richten op dingen en mensen in de omgeving.Stuvia.  Klassieke conditionering: Terugkerende prikkels aan elkaar koppelen. De babytijd.en kniepeesreflex (motorische reflexen).  Pincetgreep: Duim tegenover wijsvinger. Adolf Portmann. Motorische evolutiestadia: 1. braken. .  Drijfgreep: Naar binnen drijven van een object zonder vast te pakken. Eerst komt het schoudergewricht onder de controle van de cortex en vervolgens de ellbogen. Pas dan bereikt een mens het ontwikkelingsniveau dat analoog is met wat vergelijkbare zoogdieren al meteen na de geboorte aankunnen. zodat het signalen gaan vormen voor elkaar. Vanaf 3 maanden kunnen bewegende voorwerpen gevolgd worden over de gehele breedte van het gezichtsveld.en loopreflex (motorische reflexen). Voorbijgaande reflexen: Reactiepatronen die enkel gedurende de eerste weken of maanden na de geboorte zichtbaar zijn. slikken (vitale functies). en zou het eigenlijk pas een jaar later geboren moeten worden. hoesten. pupil. waardoor enkele belangrijke psychologische functies tot ontwikkeling komen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Frederik Leboyer: De overgang van de baarmoeder naar de buitenwereld ziet hij als een overweldigende gebeurtenis.

3. Controle over de romp en het heupgewricht zorgt dat het kind 4. 2.5 jaar.de zuig. Taalontwikkeling volgens Annemarie Schaerlaekens: Prelinguale periode: 1e levensjaar: 1. Monoglot/aangepast/sociaal brabbelen. . 5. dus ertegenaan trappelen). maar het opnieuw te voorschijn roepen van de afgeleide effecten die ermee gepaard gaan. 4 maanden. Ongecoördineerde reflexhandelingen: 0-1 maand. Herhalingsreacties waarbij de handeling zelf voldoende plezier verschaft (intrinsiek motiverend is) om ze opnieuw te doen stellen. praktische intelligentie en beginnende objectpermanentie. Vocaliseren.p. geen betekenisvolle woorden. het maken van geluiden in een toestand van welbehagen. Primaire circulaire reacties: 1-4 maanden.v. het samenvoegen van klanken tot klankgroepjes die nonsenswoordjes vormen. Scheidingsangst: Heftige reactie wanneer de volwassene waaraan het kind het meest gehecht is zich verwijdert.en de slikreflex tot een globaal voedingsgedrag die worden uitgelokt door een specifieke prikkel. 4. maar wel herkenbare klanken. door het gedrag op een gevarieerde manier te herhalen. het onderbreken van het brabbelen wanneer de volwassene zich tot hem richt. Het doelgericht uitproberen van nieuwe effecten. Vreemdenangst: Negatieve reacties als gevolg van het zien van een onbekend persoon/ een vreemde. Het samenvoegen van de zoek. via optrekken aan meubels.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 3. Sensomotorische ontwikkelingsperiode (Piaget): Het kind is enkel in staat om motorisch te reageren op de zintuiglijke indrukken van het moment.5 maand. 2. en vervolgens zelfstandig voortbewegen. 6 stadia: 1. 3. Het gedrag kan nu zelf door het kind worden opgeroepen zonder dat daar een prikkel voor nodig is. 5. Objectpermanentie: Het besef dat objecten niet zomaar in het niets verdwijnen. zelfstandig kan gaan zitten. -> Polygot/ universeel brabbelen. Er is eerst een doel beoogd en daarna wordt er een gedrag bijgehaald om dat doel te bereiken (bijvoorbeeld het laten bewegen van een object. Niet het herhalen van de handeling zelf is het doel. 8 maanden. Huilen. dan met behulp van vasthouden aan meubels vooruit bewegen.com . Eerst met behulp van volwassene leren van stappen zetten. Beurt-nemen. Het eerste echte woordje. Het. 6. een uitvoerder van schema’s. Sociale/contactglimlach: Glimlach die ontstaat door het zien van een expressief gelaat en versterkt door het beantwoorden van de volwassene met passende geluiden en gelaatsexpressies. Bowlby: Een mens krijgt van bij de geboorte een erfelijk programma mee. Tertiare circulaire reacties: 12-18 maanden. 4. 5. Vanaf 10 maanden tot 1. Het inwendig oproepen van diverse gedragsvarianten om vooraf aan de weet te komen wat hun mogelijke effecten kunnen zijn. Geïnterioriseerde tertiare circulaire reacties: 18-24 maanden. 6. Secundaire circulaire reacties: 4-8 maanden.  Verlaten van de sensomotorische periode en overgang op het pre-operationele denken. 6 maanden. 0-6 weken. 2. dat hem er als kind toe aanzet om zich te hechten aan een volwassen soortgenoot. Experimenteergedrag: Het systematisch variëren van een handeling om te ontdekken wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Het kind wordt hierdoor een objectverkenner i. Zitstadium: 6-9 maanden. een natuurlijke reactie op onlustprikkels. Intentioneel handelen: 8-12 maanden. om opnieuw van start te gaan zodra die ermee ophoudt. Rechtopstaand stadium: 9-12 maanden. Loopstadium: 12-15 maanden. rechtop gaan staan door het doelgericht gebruik van de onderste ledematen.Stuvia. Brabbelen. semiintentionaliteit.

H5. het terechtkomen in een totaal onbekende omgeving (de wereld na de baarmoeder) roept wantrouwen op en de uitdaging is deze. op een aangepaste manier te gebruiken in de situaties waarmee het te maken krijgt (evenwicht tussen assimilatie en accommodatie). Gedesorganiseerde en gedesoriënteerde gehechtheid: Het kind is verwaarloosd. Relatief disequilibrium: Het assimileren zonder te accommoderen. Feitelijke gehechtheid: 6 maanden tot eind van peutertijd.5 jaar. Piaget. De peuterjaren.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal 1.  Kind ervaart dingen niet zoals ze zijn. Grove motoriek: De bewegingen die betrekking hebben op de algemene lichaamshouding. Babytijd volgens Eriksson: Oraal-sensorische fase. Orthoscopisch waarnemen: De mogelijkheid om alles gewoon rechtop te zien. Copernicaanse revolutie: De peuter heeft tot ontdekking dat hijzelf niet het centrale gegeven is waaromheen mensen en dingen verschijnen en verdwijnen.  Kenmerkend voor peutertijd is het vlot leren lopen. Primaire hechtingsstrategieën. Vertrouwenscrisis. Het opnemen van nieuwe inhouden binnen de bestaande structuren zonder de structuren er zelf op aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid.com .  Kind neemt zijn fantasie soms aan voor de werkelijkheid. maar is snel getroost wanneer ze weer terug komt.  Leidt tot grootte.  Gevaren zijn dat het kind de gevaren van bepaalde situaties/ voorwerpen nog niet kan inschatten. Het kind gaat geleidelijk anders reageren op bekenden dan op vreemden en er begint zich een voorkeur af te tekenen voor een of enkele vertrouwde personen. maar vertekend door zijn eigen fantasie. ongeacht de positie van waaruit je de dingen bekijkt.  Gedecentraliseerde kijk op de werkelijkheid. Het kind ontwikkeld een zeer hechte band met een of een paar personen uit zijn omgeving. Beginnende gehechtheid: 2-6/8 maanden.  Ontstaan van logica van het handelen. Toenemende ooghandcoördinatie biedt nieuwe mogelijkheden tot exploratie en experimenteergedrag. rond 3-4 jaar s’nachts zindelijk. middels de zintuigen. Fijne motoriek: De kleinere bewegingen die je met je handen en vingers maakt.en vormconstantie. Vermijdende gehechtheid: Het kind vertoont nauwelijks emoties bij het verlaten en terugkomen van de moeder. Bezit wel al instinctieve gevoeligheden en reactiepatronen.Stuvia. Zindelijkheidstraining: Rond 2-3 jaar overdag zindelijk. In de hiërarchie staat degene die het meest blijk geeft van een sensitieve responsiviteit (degene die de signalen van het kind het best aanvoeld en er op een adequate manier op inspeeld) bovenaan. te leren kennen en accepteren. Veilige gehechtheid: Het kind is van slag wanneer moeder de kamer verlaat. 2. Gevestigde objectpermanentie: Het kind zoekt het object waar het het laatst gezien heeft. Het kind is vooral geïnterresseerd in de prikkels die rechtstreeks zijn lichaam beroeren en heeft maar weinig belangstelling voor de dingen en mensen om zich heen (asociaal wezen). Voorhechtingsfase: 2-3 maanden. Het individu is in staat om de schema’s waarover het op dat moment beschikt. 3. Egocentrisme: Beperking tot het toeschrijven van verkeerde betekenissen aan de werkelijkheid vanuit de eigen subjectieve wensen en voorstellingen. . Het gevoel van geborgenheid kan het wantrouwen omzetten naar vertrouwen. Afwerende gehechtheid: Het kind is van slag wanneer moeder de kamer verlaat en blijft dit ook wanneer ze alweer terug is. maar een bewegend individu in een stabiele omgeving. Relatief equilibrium: 1.

Separatie-/individuatiefase (Mahler): Het kind dient hoe dan ook los te komen uit de symbiotische relatie die het heeft na de geboorte met de vaste verzorger. Bodemloosheid: Een kind heeft niemand om zich aan te hechten.  Het komen tot 2 losse individuen (moeder en kind). Eenwoordzin: Met 1 woord wordt een hele zin/boodschap uitgedrukt.5 jaar. Artificialisme: Alles wat is. etc. Preconceptuele denken: 2-6/7 jaar. maar naar eigenschappen of combinaties van eigenschappen die gemeenschappelijk zijn aan een reeks uiteenlopende objecten of situaties. 4-6/7 jaar. lijkt door mensen gemaakt (kabouters hebben paddestoelen gebouwd. Fysiognomisch waarnemen: Levenloze objecten lijken gezichten te hebben.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Subject-objectsplitsing: Het kind heeft onderscheid leren maken tussen de subjectieve gewaarwordingen die de prikkels hem verschaffen en de feitelijke objecten in de werkelijkheid die daarvan aan de basis liggen. Mentale beelden: De mogelijkheid om gedurende een zekere tijd actief vast te houden aan een beeld of ze na verloop van tijd terug op te roepen in de voorstelling. Alleen dan is het in staat om te abstraheren en begrippen te vormen. Preconcepten: Een soort voorafschaduwingen van de echte begrippen. Symboolfunctie/semiotische functie: Het vermogen om door middel van eeen symbool of teken (woord. gebaar. i. Eriksson. Animisme: Levenloze objecten lijken bezield en behept met gevoelens en intenties (‘stoute deur’). Meerwoordenzin: Vanaf 2/2. vaak met een heel emotionele geladenheid.p. Tekenen: De krabbels roepen in de voorstelling een belevingsinhoud op die veel verder reikt dan dat wat er staat. Tweewoordenzin: Vanaf 1. Magisch denken: Het kind gaat ervan uit dat zij de loop der dingen kunnen veranderen door iets te doen wat er nochtans helemaal geen vat op heeft (Liedje goed zingen.  Om tot concepten te omen moet het kind tegelijk kunnen generaliseren en discrimineren.  Intuïtief stadium. Vormdiscriminatie: Het opmerken van de verschillen tussen zelfs eenvoudige geometrische figuren. Finalisme: Alles heeft een bedoeling. ook zonder dat ze onmiddelijk omgezet dienen te worden in nabootsingsgedrag. . Met een substantief en een werkwoord een zin/boodschap uitdrukken.). maar altijd voor iets of iemand. Taal: Een symboolsysteem waarmee afwezige objecten of situaties op ieder willekeurig moment opgeroepen kunnen worden in het bewustzijn en bovendien ook naar andere mensen gecommuniceerd kunnen worden. Parallelspel: Apart spelen. 1 (moeder en kind als onlosmakelijk geheel). maar wel in dezelfde ruimte met leeftijdsgenoten (territoriaal gedrag). Fenomenistische causaliteit: Het kind brengt een oorzakelijk/causaal verband aan tussen gebeurtenissen die alleen in hun uiterlijke verschijning (fenomenaal) samen voorkomen. 2-4 jaar.  Preconceptueel stadium.com . Meerdere woorden aan elkaar koppelen tot een zin/boodschap. Bij peuters is er in het denken nog geen sprake van concepten of begrippen. maar slechts van preconcepten.5 jaar. dan komt Sinterklaas). Consolidatie van de individualiteit: Het kind is in staat om bij het bepalen van zijn eigen doelstellingen rekening te houden met de prioriteiten van de volwassene (Doelgecorrigeerde partnerschap van Bowlby). Fantasiespel: Via de voorstelling is het kind in staat om zeer uiteenlopende betekenissen toe te kennen aan objecten die daar op zich niets mee te maken hebben.Stuvia. object of mentaal beeld) te verwijzen naar iets dat actueel niet aanwezig is. Intersensorische integratie: De manier waarop informatie uit de verschillende zintuigen op elkaar betrokken wordt. Dingen zijn er niet zomaar.v. Concepten: Denkinhouden die niet verwijzen naar specifieke dingen of gebeurtenissen.

Spelvormen van Kohnstamm. Gecentreerd denken: Bij het beoordelen van een situatie spitst het kind zich toe op één enkel aspect van de werkelijkheid. Onomkeerbaarheid: Kleuters kunnen een gebeurtenis niet terugdenken in de tijd. wat het gaat worden. Spelvormen van Mildred Parten. Vrij vormen: Vormloze objecten leren kennen (water). het verstand/ de herinnering. ‘Een hoofd van de zijkant getekend. Klasseninclusie: Het kind begrijpt nog niet dat een overkoepelende klasse elk van de deelverzamelingen insluit. Kenmerken van het intuïtieve denken. Schaerlaekens. . Conservatietaken: In hoeverre wordt beseft dat een verandering in de uiterlijke vorm van een object of van een reeks objecten helemaal geen invloed hoeft te hebben op het volume of de hoeveelheid ervan (Overgieten van een vloeistof van een klein naar een groot glas. Regelspel: Typisch voor de periode van het concreet-operationele denken. Differentiatiefase: 2. maar wel met wederzijdse uitwisseling van materiaal en commentaren. Associatief spel: Ieder zijn eigen ding. voorafgaand aan het tekenen van de krabbels. Toevallige realisme: Het kind zegt.com . etc. maar is evenveel). Spel met regels: Verstoppertje. Vloeistof lijkt minder. etc.Stuvia. Symbolisch spel: Fantasiespel dat kenmerkend is voor de preoperationele periode. Bewegingsspel: Leren bewegen. Oog voor toestand: Een kleuter ziet enkel de begin. maar concentreerd zich volledig op het papier.en eindtoestand van een gebeurtenis. H6. wat het is. Spelen met objecten: Objecten leren kennen.m. Mislukte realisme: Het kind zegt. Spelvormen van Piaget. de werkelijkheid op papier te zetten (kind kijkt nooit op of het goed zit met de tekening. Spelen met taal: Leren van taal middels brabbelen en liedjes/ versjes. pas na het tekenen van de krabbels.  Een van de belangrijkste kenmerken van het intuïtieve denken (Driebergentest: Pop aan de overkant ziet volgens het kind hetzelfde als hijzelf. d. Verstandelijk realisme: Het kind probeerd. Solitair spel (Parallelspel): Naast elkaar spelen met eenzelfde soort activiteit bezig zijn. Egocentrisme: Onvermogen om andermans standpunt te onderscheiden van de eigen kijk op de zaak. De kleuterjaren. Coöperatief spel: Samen naar een gemeenschappelijk doel toewerken. Geslachts-/Genderidentiteit: Jongens en meisjes gaan zich steeds duidelijker verschillend gedragen en er ontstaat geleidelijk aan het doorleefde gevoel een jongen of meisje te zijn. Oefenspel/Functiespel: Plezier beleven aan het gebruik van de sensomotorische functies. tikkertje.5-5 jaar. heeft nog steeds 2 ogen. Fantasiespel: Vader-moedertje.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Koppigheidsfase/ Protestfase: Ontluikende zelfbewustzijn in de vorm van een negatieve uitspatting (‘Ikke doen!’). etc.  Gevoelens als twijfel en schaamte spelen grote rol in deze fase. zonder zich het tussenliggende proces goed te kunnen voorstellen (statisch denken). ook al zijn de bergen niet allemaal even groot). dus met perspectieven en diepte. Visuele realisme: Het kind tekend dingen zoals ze er werkelijk uit zien. want een mens heeft 2 ogen). maar slaagt er niet in de afzonderlijke elementen tot een synthese te vormen. De primitieve zinnetjes van peuters worden geleidelijk uitgebouwd tot grammaticaal keurige constructies.v.

Concreet-operationeel denken (Piaget): Het schoolkind is steeds beter in staat tot logisch denken. wil hij deze hoe dan ook tot een goed einde brengen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Spiegelgeweten: De kleuter heeft nog geen eigen persoonlijke normen.of aflopende reeks. Perceptuele reorganisatie: De mogelijkheid om de zintuiglijke input in gedachten zodanig te herschikken.  Algemene schoolvoorwaarden: De vereisten waaraan het kind moet voldoen om het schoolse leven als zodanig aan te kunnen. Taakrijpheid/ Werkhouding: Wanneer de kleuter de taak heeft opgenomen. David Elkind. • Schrijfvoorwaarden: Het aannemen van een goede penhouding.  Seriatie: Een verzameling objecten moet volgens een bepaald criterium gerangschikt worden in een op. • Rekenvoorwaarden: Het begrijpen van hoeveelheids. Taakbewustzijn: Kleuters gaan zich doelen stellen en leven daarnaartoe. • Lichamelijke voorwaarden: Het kind is gezond en beschikt over een goede sensomotorische uitrusting.en weetgierigheid.  Specifieke schoolvoorwaarden: Afgeleid uit een nauwkeurige analyse van de manier waarop de verschillende vaardigheden verworven worden. . het snel kunnen inschatten van een verspreid aangeboden hoeveelheid elementen en de mogelijkheid om eenvoudige bewerkingen uit te voeren.  Conservatie: Gedecentraliseerd denken. het kunnen analyseren van een woord in zijn samengestellende vormen en de mogelijkheid om de aparte klanken om te zetten in de ermee overeenstemmende lettertekens.  Mentale operaties: Innerlijke bewerkingen. zolang het om concreet materiaal gaat. Perceptuele schematisering: Het vermogen om in een tekening die opgebouwd is uit diverse aparte figuurtjes. ongeacht het soort activiteiten die er aan bod komen. leergeschiktheid of schoolgereedheid).com .en verhoudingsbegrippen. voldoende taalkennis en voldoende mogelijkheid tot aandachtsconcentratie. Kernconflict van de kleuterperiode: Initiatief v. zowel het geheel als de afzonderlijke delen te herkennen. Hiermee bereiken van de klassen. Voorafgaand aan het uitspreken van een oordeel.  Classificatie: Verschillende objecten dienen gesorteerd te worden volgens één of meerdere ordeningsprincipes.en relatielogica. het visueel kunnen differentiëren van verschillende letters en het aan elkaar kunnen associëren van letters en klanken. dat er heel nieuwe structuren uit naaar voren komen (lauwb=blauw). Schoolrijpheid: Een veelheid van zeer uiteenlopende gedragsaspecten die de interactie met school op de een of andere manier kunnen vergemakkelijken of bemoeilijken (Ook wel: school-/ leerbekwaamheid. verschuiving van de aandacht van toestand naar transformatie en omkeerbaarheid/reversibilteit van het denken. schuldgevoelens. maar het spiegeld zich af naar de ouderlijke gedragsregels.Stuvia. • Sociale voorwaarden: Het kind moet in staat zijn zich open te stellen voor nieuwe contacten.s. De schoolperiode. het heeft een zekere werkhouding ontwikkeld en is in staat eventuele mislukkingen te boven te komen. • Dynamisch-affectieve voorwaarden: Het kind beschikt over een spontane leer.  Heterome moraal (Piaget): Het gaat om normen die integraal van anderen overgenomen zijn. H7. • Leesvoorwaarden: Het besef dat een geschreven tekst een boodschap weergeeft. • Cognitieve voorwaarden: Er is een minimaal intelligentieniveau aanwezig.

Het als goed beschouwen wat zichzelf uiteindelijk de meeste baten brengt. Postconventionele niveau: Je plicht doen en je houden aan de wetten van de samenleving. Perspectiefneming: De mogelijkheid om een situatie te beoordelen vanuit het standpunt van iemand anders en dus af te stappen van een louter egocentrische kijk op die dingen. Evolutie van het morele denken. Symbolen voor symbolen: Adolescenten zijn in toenemende mate in staat om woorden en symbolen te begrijpen en zelf ook te hanteren die niet meteen verwijzen naar concreet aanschouwelijke objecten of eigenschappen. Late adolescentie: Men begint verplichtingen aan te gaan met betrekking tot maatschappelijke positie en persoonlijke relaties. Het gedrag wordt niet meer louter afgestemd op het eigenbelang. De adolescentie.  4e stadium. 2. H8. 1.s.  Groeispurt. minderwaardigheid. Preconventionele niveau: Schoolperiode. Zelfconcept: Het geheel van eigenschappen die iemand zichzelf toekent.Stuvia. Puberteit: 12-16 jaar. maar een puur abstracte betekenis hebben. Wordt gekenmerkt door de lichamelijke kenmerken die samenhangen met de seksuele rijping (negatieve inkleuring). Androgynie: Het tot expressie laten komen van zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen.  1e en 2e stadium. waardoor jongens ook hun emoties kunnen tonen. Kernconflict van de schoolperiode: Vlijt v.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Perceptuele exploratie: Het vermogen om een ingewikkeld figuur. Piaget. Formeel-operationele denken: Er is een denken mogelijk dat geheel los staat van concrete inhouden (wetenschappelijk denken). Eerste menstruatie. Autisme: Gerichtheid op zichzelf.  Zelfwaardering. Vroege adolescentie: Periode waarin de lichamelijke rijping. Adolescentie: 16-22 jaar. Innerlijke problemen zijn min of meer achter de rug en de jongere is bezig met het zoeken naar een eigen positie binnen de samenleving. David Elkind. of een afbeelding die verschillende afzonderlijke figuurtjes bevat.com . systematisch te scannen en daarbij geen enkel detail over het hoofd te zien. 3. Middenadolescentie: Het experimenteren met diverse keuzemogelijkheden staat centraal.  3e stadium. Redeneringen: Afzonderlijke beweringen (proposities) zodanig op elkaar betrekken dat er nieuwe inzichten (conclusies) uit ontstaan. Hypothesen: Louter veronderstelde beweringen (kunnen totaal onwerkelijk of onzinnig zijn). strekkingsfase (lengtegroei) en vullingfase (breedtegroei). maar af en toe ook al rekening kunnen houden met het groepsbelang. .  Menarche. Conventionele niveau: Eind schoolperiode. de psychoseksuele ontwikkeling en het proces van losmaking van de ouders op gang komen. en vrouwen zich meer assertief en ondernemend kunnen opstellen.

com . Beginnende confrontatie tussen eigen interesses. Responsiviteit: De mate waarin ze gevoelig zijn voor zijn noden en behoeften en daar in hun verwachtingen en hun feitelijke omgang voldoende rekening mee te houden. Autoritair: De ouders stellen zich zeer eisend en controlerend op. • Continuïteit en erkenning: De adolescent moet er na verloop van tijd toe komen om. Empirisch-inductief: Het rechtstreeks vaststellen van de verklaring afgeleidt uit de vaststellingen zelf.  Volwassen identiteit: Het verwerven van een volwassen identiteit. Kernconflict van de adolescentie: Identiteitsverwarring v. doorheen de wisselende rollen en omstandigheden die het leven met zich mee brengt.  Identiteitsverwarring: Niet meer weten wie of wat men is na het opgeven van de kinderlijke status. geen enkele mogelijkheid over het hoofd wordt gezien. maar tonen weinig begrip voor de gevoeligheden of de noden van het kind. Terreinhypothese: Er hoeft niet gekozen te worden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Fantasieperiode: Tot 11 jaar. zonder af te vragen of dat de enig mogelijke uitleg is en of die ook nog klopt. om er zeker van te zijn dat nadien. Toegeeflijk: Het kind wordt alles toegelaten en het ontbreekt aan grenzen en controle. omdat de verwachtingen van beide partijen betrekking hebben op totaal verschillende levensdomeinen. De wensen en bevelen van de ouders worden zoveel mogelijk verantwoord en er wordt ook rekening gehouden met de gevoelens en de argumenten van het kind zelf. maar nu ook rekening houdend met de praktische mogelijkheden en hindernissen in de realiteit. De mogelijkheid om op basis van een genuanceerd afwegen van de verschillende subjectieve gegevens uit de vorige periode. Uniciteit: Een gevoel boven al het andere verheven te zijn. Combinatorische analyse: Er wordt vooraf nagegaan welke diverse combinaties van factoren er zoal in aanmerking komen. maar de onderlinge contacten zijn warm en hartelijk. 1. de verwachtingen die ze in hem stellen en de druk of de controle die ze daarbij soms uitoefenen om hem op het rechte pad te houden. en de oordelen die hij opvangt vanwege anderen. capaciteiten die het kind zichzelf toemeet. zo geheel anders te zijn dan de anderen dat niemand kan begrijpen of voelen wat zij meemaken. 6. Realistische periode: Vanaf 17 jaar. Gezaghebbend: De ouders stellen zich controlerend op en stellen hoge verwachtingen.Stuvia. 5. Kohnstamm: Conflict is basis voor groei. 3. volwassen identiteit. . bij het doorvoeren van de eigenlijke toetsingsarbeid. Hypothetisch-deductief: Hypothesen worden steeds meer logisch ingeschakeld bij het oplossen van problemen of het zoeken naar een verklaring voor bepaalde gebeurtenissen (wetenschappelijke benadering). Persoonlijke legende: Het gevoel zo uniek. Het kind laat de voorkeuren bepalen door identificaties met de volwassene of op basis van toevallige ervaringen. Opvoedingsstijlen. tot een evenwichtige keuze te komen. 2. Conflicthypothese: Jongeren moeten continu kiezen tussen 2 tegenovergestelde verwachtingspatronen. Demandingness: De mate waarin de ouders de jongere aanspreken op zijn competenties. Tentatieve periode: 11-17 jaar. die van de leeftijdsgenoten en die van de ouders. Metacognitie: De kennis die men heeft over de eigen kennis en over de manier waarop men ermee pleegt om te gaan.s. 4. Ongeïnteresseerd/ verwaarlozend: Er worden noch verwachtingen noch responsiviteit getoond en er is vrijwel geen sprake meer van opvoeding. of dat wat anderen gebeurd hen nooit kan overkomen.

Vroege ouderdom: 60/65-70/75 jaar.  Isolement: Distantie zonder communicatie. enige en geliefde kind was. De fase waarin met volledig geëngageerd is in de keuzes die men gemaakt heeft.  Generativiteit: Het scheppen of teweegbrengen van iets dat de eigen persoon overstijgt en dat er hopelijk nog zal zijn wanneer men er zelf niet meer is. Climacterium: Overgang. zijn leven helemaal opnieuw in te richten. Intimiteit. en zich als zodanig ook als erkend en herkend te weten door de mensen die voor hem belangrijk zijn. • Communicatie: Samensmelten.  Toenemende kans op Osteoporose: Brozer worden van de beenderen.  Vapeurs: Opvliegingen/ warmteaanvallen.com . De volwassenheid. Multifactorieel: Niet alleen biologische.nest syndroom: Sommige vrouwen voelen zich functieloos en overbodig wanneer de kinderen het huis uit zijn. Triangulaire/ driehoekstheorie van de liefde (Sternberg): Een complete liefdesrelatie bevat 3 belangrijke componenten.  Intimiteit: Het uitbouwen van een warme en duurzame relatie met een vaste partner. De fase waarin er wat meer routine komt in de engagementen en waarin de activiteiten in werk en gezin stilaan naar hun einde toe lopen.Stuvia. zowel relationeel als professioneel. Laatvolwassenheid: 50/55-60/65 jaar. Menopauze: Het moment van de laatste menstruatie. • Distantie: Tegenover elkaar stellen. passie en inzet. . Moratoriumfase/ laboratoriumfase: Wachtperiode/ uitstel voor het maken van belangrijke toekomstkeuzes. Middenouderdom: 70/75-80/85 jaar. De fase waarin jongeren er na enige tijd toe komen om. Premenopauze: Periode voorafgaand aan de menopauze met zeer onregelmatige bloedingen. Postformeel denken: Het denken wordt realistischer en efficiënter. De oudere volwassenheid. Deficitmodel: Model waarbij slechts gefocust wordt op de tekortkomingen van ouderen. Kernconflict van de jongvolwassenheid: Het verlangen naar intimiteit. Lege. H9. Hoge ouderdom: Vanaf 80/85 jaar tot de dood. Oudere volwassenheid: Tijd waarin men de mogelijkheid krijgt om.  Andropauze: Menopauze voor mannen. Jongvolwassenheid: 20/25-30/35 jaar. maar ook psychologische en sociale factoren spelen een actieve rol in de manier waarop ouderen evolueren. Kernconflict van de middenvolwassenheid: Generativiteit.  Penopauze: Stress bij mannen na de andropauze. vanuit een nieuw verworven vrijheid. H10.  Stagnatie: Negatieve pook waarbij het individu zichzelf gaat vertroetelen alsof het zijn eigen. Postmenopauze: Periode na afloop van de menopauze. Middenvolwassenheid: 30/35-50/55 jaar.  Leidt tot identiteitsvoltooiing. door het toepassen van nieuwe denkvormen in de complexe situaties waarin volwassenen terechtkomen en de toenemende deskundigheid die ze daarbij ontwikkelen. vaste bindingen aan te gaan.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal zich toch nog steeds als dezelfde persoon te ervaren.

 Antioxidanten bestrijden deze om zo uitschakeling van de organen tegen te gaan. 2. niet als (hulpbehoevende) patiënt maar als cliënt. Mechaniek: De manier waarop de hersenen in het algemeen met informatie omgaan. waarbij bejaarden met de nodige oefening en stimulans hun volle psychische mogelijkheden kunnen behouden tot in lengte van jaren (Use it or lose it). Ziekte van Huntington: Pas in de middenvolwassenheid worden de symptomen zichtbaar. Contextuele theorie van de intelligentie (Sternbergs): De relatie tussen de intelligentie en de context waarin iemand zich bevindt. zelfs wanneer op het moment zelf nog niets laat vermoeden dat ze niet lang meer te leven hebben.com . 3. Creatief-synthetische intelligentiestijl: Ontdekken van nieuwe samenhangen en nieuwe problemen. . Progeria: Zeldzame ziekte waarbij de drager een razendsnelle veroudering ondergaat. wordt naar andere mogelijkheden gezocht om het beoogde doel toch te bereiken. mede aan de hand van de mechaniek. Tijdsgerelateerde opdrachten: Men moet er helemaal zelf toe komen om een bepaalde herinnering op te roepen op het juiste moment. zoveel en zolang mogelijk zelfstandig hun eigen keuzes kunnen maken. waarna het slachtoffer op een wreedaardige manier aftakelt. Autonomiemodel: Aangeboden hulp beperkt zich voornamelijk tot het presenteren van een waaier van mogelijkheden waaruit de senioren zelf. Selecteren: Men beperkt zijn doelstellingen en streeft enkel nog na wat men echt belangrijk vindt. Senescentie: Veroudering. Pragmatiek: Het geheel van kennis en vaardigheden die we. Gebeurtenisgerelateerde opdrachten: Een externe prikkel dient als aanzet om een bepaalde herinnering op te roepen op het juiste moment. in de loop der jaren verworven hebben. Impliciete geheugen: Niet-bewuste/ automatische leerprocessen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Artrose: Pijnlijke vervormingen ter hoogte van de gewrichten. Optimaliseren: Het zo verstandig mogelijk inzetten van de mogelijkheden die men heeft. Retrospectief geheugen: Stelt ons in staat terug te kijken naar voorbije gebeurtenissen. Vrije radicalen: Chemische stoffen die vrijkomen bij de verbranding van suikers in de cellen. Verzorgingsmodel: Passend bij Deficitopvatting. Sinusknoop: Groepje cellen in de rechterboezem dat dienstdoet als gangmaker voor de harslag (Hiervoor wordt de hartspier minder gevoelig). Paul Baltes. Rust-roest-model: Optimistisch beeld over de ouderdom.  Fysiologisch geprogrammeerde Hardware. 1. Compenseren: Bij het tekortschieten op één termijn. Terminale daling: De vaststelling dat mensen de laatste jaren voor hun dood cognitief minder presteren. die ontstaan doordat de kraakbeenkussens dunner worden. Praktische intelligentiestijl: Het oordelen met gezond verstand. en oud en versleten sterft nog vóór hij 15 jaar is. Trainingsmodel: Passend bij Rust-roest-opvatting.  Cultureel bepaalde Software.Stuvia. Analytische intelligentiestijl: Zoals bij het maken van een snelheidsberekening. Prospectief geheugen: Stelt ons in staat vooruit te kijken naar komende gebeurtenissen.

Independence-ignore script: Onafhankelijk gedrag wordt systematisch genegeerd.  Aanvaarding. De ouderen hebben de neiging om het leven meer filosofisch te bekijken (minder materialistisch). het hoofd te bieden. Ze kunnen de blik beter naar binnen richten om zich zo in alle rust voor te bereiden op de dood. Ross):  Ontkenning.  Onderhandelen. Ouderen doen er goed aan om zich geleidelijk terug te trekken uit het actieve leven. Confrontatie met de dood in 5 Fasen (Kublerr.Stuvia.  Woede -> Marchanderen (Dingen toezeggen op te geven. Copingmechanismen: Strategieën die mensen gebruiken om problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Activiteitstheorie: Ouderen kunnen het best zo lang mogelijk actief blijven. Gerotranscendentietheorie: De tendens tot transcendentie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Dependence-support script: De verzorger reageerd telkens heel positief wanneer het individu zich afhankelijk opsteld. Op die manier kunnen ze hun alertheid en vitaliteit instandhouden en zich blijvend nuttig voelen.com . Kernconflict van de oudere volwassenheid: De zinvolle afsluiting van het leven. bijvoorbeeld nooit meer roken).  Depressiviteit. . Disengagementstheorie: Onthechtingstheorie.  Ego-integriteit: Geslaagde zinvolle afsluiting van het leven.  Wanhoop: Niet-geslaagde zinvolle afsluiting van het leven.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->