P. 1
Embryologie

Embryologie

|Views: 79|Likes:
Published by Stuvia.com
Een samenvatting van de embryologie colleges gegeven in blok 1.5. Dit is een samenvatting zonder afbeeldingen. Illustrerende afbeeldingen zijn in het blokboek te vinden.
Een samenvatting van de embryologie colleges gegeven in blok 1.5. Dit is een samenvatting zonder afbeeldingen. Illustrerende afbeeldingen zijn in het blokboek te vinden.

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 19, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $1.25 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/28/2014

$1.25

USD

pdf

Embryologie

by

RutgerLensing

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material
Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and many more..

www.stuvia.com

Een kip heeft geen contact meer met het embryo. zorgt voor de bekleding van het maagdarmkanaal. Die staat in contact met het extra-embryonaal coeloom. Dat komt doordat cellen van opzij daarnaar toe gaan. De dooierzak en amnionholte bestaan nu uit twee lagen (extra-embryonaal mesoderm). Uit het coeloom moeten alle holtes van ons lichaam ontstaan. Er is dan een holte ontstaan in het mesoderm: het extra-embryonaal coeloom. En worden dan ertussen geduwd (een nieuwe laag ertussen gevormd). Het deel van de dooierzak dat in de embryo komt. Nu begint het echt voor blok 1. het is dus ‘de vuilniszak’. Er zijn nu dus drie lagen. De allantoïs heeft bij de mens geen enkele functie (is iets wat in de evolutie heel lang is blijven bestaan). De middendarm is het stukje dat in verbinding staat met de dooierzak (die zit vast met een steel). Dit is een asymmetrische bol van cellen. Uit de embryoblast zal de embryo ontstaan. Er ontstaat dan een 3D vorm van het embryo. maar het groeit eroverheen. bindweefsel. het mesoderm en het endoderm. Als ze zich gaan rangschikking ontstaan er lagen van mesoderm. Wij kunnen al onze afvalstoffen aan de moeder geven. Uit het endoderm ontstaat het epitheel van het maag-darmkanaal en de luchtwegen. Dit blijft binnen. Het mesoderm de rest (skelet. In de kiemschijf ontstaat een tunnel: het intra-embryonaal coeloom. De kiemschijf gaat veel harder groeien dan extra-embryonaal. Er ontstaat een ophoping. Deze twee onderdelen worden alleen maar van bloed voorzien vanuit de omgeving. Het punt waar de dooierzak en de amnionholte elkaar raken is de kiemschijf. Bij eierleggers is de allantoïs wel van belang. De hypoblast wordt op een gegeven moment vervangen door cellen die naar binnen gaan. Het is dus geen vouwing. Dit wordt ook wel de primitieve groeve gevormd. en die aan de staart-kant terecht is gekomen de achterdarm.3D mens Blok 1. dit wordt het endoderm genoemd. Er zijn twee membranen gevormd: helemaal craniaal: stomato-pharyngeale membraan en caduaal: cloacale membraan. Bestaat uit de embryoblast en de trofoblast (dit laatste is de voedingslaag). Als je vanuit de amnionholte er van bovenaf op kijken is de primitieve streep zichtbaar. hart en vaatstelsel. Er is nog steeds sprake van een epiblast en hypoblast. Mesoderm cellen hebben geen regelmatige vorm. Uit het ectoderm ontstaat de huid en het zenuwstelsel. De primitieve streep zit alleen maar aan de caudale kant van het embryo.com . Dit proces heet gastrulatie. Als er niet meer naar binnen getransporteerd wordt ontstaat het ectoderm. Als je wat later gaat kijken zal er zichtbaar worden dat de embryoblast (= kiemschijf) bestaat uit twee lagen: epiblast (bovenste laag) en de hypoblast (onderste laag). Deze cellen vormen het mesoderm.5 Stuvia. Dit proces wordt ook wel plooi-vorming genoemd. urogenitaal stelsel).5 Zie blokboek voor de rest. Op vrij late leeftijd is het nog steeds bij de mens aanwezig. . waardoor ze niet mooi op elkaar gestapeld kunnen liggen. Vanuit de achterdarm is de allantoïs (met allantoïssteel) gegroeid. Als dit verder groeit ontstaat er een dooierzak en een nieuwe holte: de amnionholte. Het deel aan de kopkant dat endodermaal terecht is gekomen heet de voordarm. spieren.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Embryologie Aan het eind van de klievingsdelingen ontstaat er een blastocyste.

dan is het de voordarm). Er zijn ook (in het paars aangegeven) takjes. Door de draai komt de vena vitellina tussen de twee delen van de pancreas in te liggen. De blaasjes zijn betrokken bij het exocriene deelt. als een ‘sandwich’) . Dan ‘zakt het onderuit’. ook wel de eilandjes van Langerhans.Pancreas ontwikkelt uit de ventrale en dorsale pancreas . Dorsale groeit in de eerste instantie sneller dan de ventrale. De middendarm en achterdarm hebben geen verbinding met ventraal (als dat wel zo is.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Pancreasontwikkeling De ventrale en dorsale pancreas liggen net niet op hetzelfde niveau. Bij 1% van de mensen blijft deze uitgang bestaan. De pylorus staat dan naar rechts. De ventrale pancreas wordt dan een rechter pancreas. De maag moet daarna ook nog draaien. is er een anastomose ontstaan (dubbele uitgang gekregen). Er ontstaat ook een andere vertakking naar de ductus choledochus.Ventrale pancreas fuseert met de dorsale pancreas. Als je nog wat later gaat kijken zijn ze samengevloeid. Er ontstaan allemaal gaatjes in de rechterkant van het dorsale mesenterium. Bij 99% van de mensen is het bovenste deel van de afvoerbuis verdwenen.3D mens Blok 1. Samenvatting . hier worden hormonen gemaakt (insuline en glucagon). twee openingen te vinden in het duodenum. De kanteling van de maag wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het deel van de curvatura major sneller groeit dan de curvatura minor. Aan het uiteinde van de ductus pancreaticus zitten blaasjes waar de sappen van de pancreas geproduceerd worden (om het zuur van de maag te neutraliseren).com . waardoor er een rotatie optreedt.De papil van Vater: gemeenschappelijke uitmonding van ductus pancreaticus en choledochus in duodenum Maagontwikkeling Ontwikkeling heeft invloed op de positie van de pancreas etc. Er is ook een versterkte groei van de dorsale kant van de maag.Let op de positie van de vena vitellina (ligt tussen de ventrale en dorsale pancreas in. Dit gebeurt tegelijk met de kanteling. Hierdoor zal er langzaam maar zeker een kromming ontstaan. Er ontstaat een anastomose van de ventrale en dorsale ductus pancreaticus (ductus van de dorsale pancreas in regressie) . Uiteindelijk ben je de rechterhelft van je dorsale mesenterium kwijt. de paarse deeltjes zijn betrokken bij het endocriene deel. Steeds later versmelten deze gaatjes. De sterkere groei aan de linkerkant zet door en dan wordt de ventrale pancreas nog verder naar de dorsale pancreas gedrukt. Op de plaatsen waar ze samengevloeid zijn. De ventrale ligt net wat meer caudaal. Eerst gaat de lever enorm groeien. op een gegeven moment niet meer van elkaar te onderscheiden. Bij het duodenum heb je een versterkte groei aan de linkerkant en aan de rechterkant een achterblijvende groei. De linkerkant groeit harder. . in plaats van naar beneden (zoals eerst).5 Stuvia.De ventrale pancreas groeit naar dorsale pancreas toe .

Nu bestaat de middendarm uit een proximale lis en een distale lis (bovenste is de proximale). Het deel van het DM vergroeit met de dorsale lichaamswand. Dit darmlumen ontstaat dus door zuurstoftekort in het darmcentrum.com .Versterkte groei van de dorsale zijde van de maag Dit leid tot het ontstaan van de bursa omentalis (Lesser sac) In het DM ontstaat de milt. Hier kan een stukje overlappen en dan kan er een afsluiting ontstaan. de middendarm heeft ook een eigen: a. Deze groeien samen uiteindelijk en dan vormen ze de definitieve milt. Bij het uitgroeien naar ventraal trekt de darm het . Middendarmontwikkeling Dooierzak en dooierzaksteel: hypoblast. ongeveer de 4e week. dankzij een te goede bloedvoorziening. Na verloop van tijd. De middendarm komt buiten het embryo. Op dit moment kan de middendarm ook nog de thorax in gaan. Dat betekent dat het dorsale deel twee keer zo lang wordt (dit moet dus gaan uitbochten).5 Stuvia.holte vorming in het dorsaal mesenterium . dit bestaat uit het ligamentum hepatoduodenale en het ligamentum hepatogastricum. Daardoor wordt de voorkant richting de navel uitgeduwd.Versterkte groei van het DM . De voordarm heeft een eigen vasculariserende arterie: a.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Door de holte vorming is de maag een klein beetje naar rechts aan het draaien. Als er een zeer goede vascularisatie zit in het mesoderm kan er massief endoderm blijven zitten (krijg je een darmafsluiting). In de middendarm gaat het dorsale deel (tegenover de dooierzak) heel hard groeien. Er beginnen een aantal milten in het dorsale mesenterium. mesenterica superior. Zie pagina voor grens duodenum en jejunum. Samenvatting maagontwikkeling Maag = fusiforme vergroting van de voordarm Maag 90° roteren + kantelen . tot ontwikkeling. de arteria hepatica propria en de vena portae liggen alle drie in het ommentum minus. Er ontstaat een lus (trombone-pijp vorming). Dan is op een gegeven moment de holte helemaal afgesloten (afgesloten darmlumen). Naarmate de tijd verder vordert wordt de curvatura minor groter (en major ook) en wordt de bursa omentalis ook groter (door de verdere draaiing). Er ontstaat een bursa omentalis. De middendarm heeft alleen een aangrenzing aan de dorsale buikwand.3D mens Blok 1. Het endoderm wordt vanuit het mesoderm voorzien van zuurstof. in de navelstreng. gaat het endoderm prolifereren. Het fenomeen staat bekend als de ‘dubble bubble’. terwijl er in de middendarm epitheel ligt. Deze gaatjes vervloeien met elkaar en dit vormt het darmlumen. De ductus choledochus. coelicus. de afstand wordt te groot en er ontstaan gaatjes in. Bij de Papil van Vater gaat de voordarm over in de middendarm.

In de distale lis gebeurt nauwelijks wat. Bij 38 dagen zit er een enorme hoeveelheid darm in de navelstreng. De groeiversnelling van de proximale lis is nu nog verder uitgebreid. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de veel snellere groei van de darmen ten opzichte van de embryo. dit wordt de blinde darm (het caecum).Caecum groeit vervolgens uit naar caudaal Fysiologische navelbreuk: darmlissen bevinden zich tijdelijk in de navelstreng. Er vindt ook een groeiversnelling van de proximale lis – deze zal gaan kronkelen. Bij 52 dagen zijn er ook al teentjes en is de fysiologische navelbreuk nog steeds aanwezig. De ductus vitellines wordt kleiner. Die zit aan de andere kant van het mesenterium. De as van de draaiing is de arteria mesenterica superior.De twee darmlissen groeien uit in de navelstreng o Proximale lis: groeiversnelling o Distale lis  Caecum . De navelstreng gaat verder uitgroeien en er vindt ook een draaiing van de blinde darm plaats. dit wordt een malrotatie genoemd (de draaiing is niet afgemaakt). Dan kan er op basis van vascularisatie gekeken worden wat achterdarm en middendarm is.com . . de distale lis naar links. Hier is ook een plaats waar een afsluiting kan voorkomen (komt in de praktijk minder vaak voor). Hier nog wel vlies van de navel. hier zal later nog de appendix aan komen te hangen. De coeloomholte is niet geopend. draait alleen.5 Stuvia. Het caecum is een stuk naar beneden uitgegroeid – naar caudaal – en hierdoor wordt het colon ascendens gevormd. Het ileum ontstaat uit beide lissen. De darmen draaien nog 90% namelijk als ze naar dorsaal gaan. Er is in het totaal een draaiing van 270° opgetreden. kan de draaiing niet verder plaatsvinden. De dooierzaksteel = ductus vitellines. Het hangt als een zakje aan de rest van de darm. Navelbreuk: hernia umbilicalis. om alles te vasculariseren. vingertjes en is er de fysiologische navelbreuk. Navelbreuk = darm in de navelstreng. Bij de mens gaat het caecum nog een stukje naar beneden toe. Er hangt een ‘bobbeltje’ aan de distale lis.Beide darmlissen draaien in totaal 270 graden . Op een gegeven moment verdwijnt de ductus vitellinus. Het caecum ligt rechtsboven in de buik.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material mesenterium (en dus ook het bloedvat) mee en die hoeft alleen maar takjes uit te laten groeien. Uiteindelijk is de fysiologische navelbreuk opgeheven.3D mens Blok 1. Samenvatting ontwikkeling middendarm . De overgang van de distale en proximale lis is ter hoogte van de navel. Er is dan sprake van een fysiologische navelbreuk (als de proximale lis sneller groei en gaat kronkelen en er een draaiing plaatsvindt). Er is later ongeveer 180° draaiing opgetreden van de darmlissen.In het gebied van de middendarm treedt versnelde groei op . In de middendarm treedt een draaiing van ongeveer 90° op. De proximale lis draait naar rechts. Bij 44 dagen zijn er handjes. Het hele maagdarm-pakket ligt aan de dorsale zijde. Als de darm in de navelstreng blijft zitten. Als er geen huid meer omheen zitten: omphalocele. De overgang tussen de middendarm en de achterdarm is te zien door wat het vasculariseert.

zodat het de parietalis ook aantast  kan het heel precies aanwijzen. Met achterste lichaamswand  Deel van het DM van de maag  Deel van het DM van het duodenum  DM van het colon ascendens  DM van het colon descendens o 2.Dorsale mesenteria over de hele lengte van de darm (voor. Uiteindelijk ligt het colon ascendens retroperitoneaal.Deel van het DM van het duodenum . Hieraan zit het colon transversum vast. Deze is een heel stuk kleiner geworden na de vergroeiing.Mesenteria kunnen vergroeien o 1.3D mens Blok 1. maar het peritoneum visceralis kan het alleen vaag voelen. Grote kans op buikvliesontsteking. kan het het duodenum af gaan sluiten. Dit kan meestal niet primair gesloten worden. Ontwikkeling mesenteria Het dorsaal mesenterium vergroeit nog met de twee helften (van zichzelf). Het mesenterium van een ander orgaan  Mesocolon transversum met een deel van het DM van de maag Mesenteria die niet vergroeien . Pancreascarcinomen zijn uitermate moeilijk te bereiken. Bij de gastrochizis moet er acuut geopereerd worden.com . Het is dus secundair retroperitoneaal. doordat het een band vormt met de dorsale lichaamswand. Samenvatting: . vandaar dat de prognose een stuk slechter is. Met zichzelf  Deel van het DM met omentum majus o 3. Bij een appendicitis en je laat het langer bestaan.DM van het jejunum en ileum . maar het lag eerst intraperitoneaal. .DM van het sigmoïd Peritoneum parietalis is zeer pijngevoelig. Boven dit deel van het colon en achter de maag ligt de bursa omentalis. Er wordt dan iets met kunststof in de buitenwand gedaan.5 Stuvia. Deze kinderen hebben een veel slechtere prognose. Het mesocolom transversum vergroeit met de achterste lichaamswand en dorsaal mesenterium van de maag. Na vergroeiing is het omentum majus veel meer vergroeid. Hiervoor kon het niet precies aangewezen worden. Deze laatste is de meest ernstige vorm.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Als een heel stuk darm buiten de navel zit (+ maag) gastroschizis. Ligt vrij op de buik van het kindje. Als de darm niet goed is gedraaid. Hetzelfde geldt voor het colon descendens. midden en achter) .

De cloacale membraan lopen door tot in het ‘staartje’ van de embryo. de cloaca. De cloaca wordt in een achterste en voorste deel geselecteerd. Net boven de cloacale membraan is een bobbel ontstaan: tuberculum genitale = het geslachtsknobbeltje. Hierin zit een verwijd stuk. Het schot tussen het voorste en achterste deel (het voorste onderdeel is de blaas en achterste het rectum) = het septum vesico-rectale. moet je altijd denken aan een intraperitoneaal orgaan. Dan wordt er gesproken van een rectum. Intraperitoneaal orgaan kan zich ‘verplaatsen’. dit is een verzamelnaam.com . De twee richels aan de zijkant komen steeds dichter bij elkaar. Altijd doorvragen naar hoe de pijn beleefd wordt. Het septum groeit langzaam uit in de richting van de membraan  komt normaal gesproken in het midden uit (het wordt dan verdeeld.Hepatocyten . Als de pijn constant ergens zit.Epitheel van o Luchtwegen o Oesophagus o Maag o Eerste deel duodenum (tot aan de Papil van Vater) o Galwegen o Exocriene pancreas . Bij de anale membraan breekt die eigenlijk meteen door.3D mens Blok 1. ook aan de linker en rechterkant een buisje op uit. als het septum daar aan komt. Het tuberculum genitale is dan sterk uitgegroeid. Daar komt behalve de achterdarm. Aan de bovenkant is het septum meer in de richting van de membraan gegroeid. Samenvattend Uit de voordarm ontstaan: .5 Stuvia. Aan de buitenkant heb je de cloacale membraan. die groeit alleen maar mee met de draaiing van de middendarm. Het laatste stuk van de rectum is de anus. Achterdarm Met de achterdarm gebeurt bijna niks. Bij de mens wordt hier echter een scheiding in aangebracht. Het staartje is wat later verdwenen (grotendeels).The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Duodenum ligt voor het grootste deel retroperitoneaal. Dit zijn de afvoerbuizen van het primitieve niersysteem. Aan de urethrale membraan/kant is de cloacale membraan nog wel aanwezig.Epitheel van o Tweede deel van het duodenum o Jejunum o Ileum o Caecum en appendix . met rectum aan de achterkant). een pijn die wisselend geprojecteerd wordt. Het enige interessante is het laatste stuk van de darm. De cloaca heeft ook een uitgang naar de allantoissteel (= urachus). De cloaca is een algemene uitgang voor ontlasting (van de nieren en feces). zal het retroperitoneaal liggen. Uit het voorste deel heet nu de sinus urogenitalis. Als we vogels waren geweest dan was het zo gebleven. Op een gegeven moment komt het septum aan. en is de membraan in tweeën gedeeld. Er wordt een linker en rechter ‘rand’ in de cloaca gevormd.Endocriene pancreas Uit de middendarm ontstaan: .

Indifferent. Rond de opening van de cloaca zit een tweetal welvingen. Binnen is een scherper afgegrensde zwelling. Deze laatste zal harder groeien  werving/welving in de coeloomholte ontstaan. Uit de achterdarm ontstaan: . Het bestaat uit uitwendige aspecten en inwendige aspecten. Dit zijn de labioscrotale zwellingen. worden ze bij mannen: scrotum en bij vrouwen: labia majus (grote schaamlippen). Bij de jongen wordt dit een deel van de schacht van de penis. inwendige aspecten urogenitaal systeem Dan praten we bijna helemaal over een ontwikkeling van het mesoderm. Voedende arteriën: Duodenum heeft een dubbele vascularisatie (voor en middendarm). .com . dit is pas vrij laat in de ontwikkeling. Ontwikkeling tractus uro-genitalis Indifferente ontwikkeling = voor jongens en meisjes gelijk. Ze lopen in een V-vorm. Hier moet ook weer wat gebeuren. Bij 7 weken ontwikkeling zijn de eerste verschillen zichtbaar.3D mens Blok 1. De somieten beginnen uit elkaar te vallen. Voordarm: truncus coeliacus Middendarm: arteria mesenterica superior Achterdarm: arteria mesenterica inferior Cloaca: arteria umbilicalis  wordt omgebouwd: arteria iliaca interna. de cellen migreren overal heen. De vrouwelijke ontwikkeling is een stuk minder gecompliceerd.5 Stuvia. Bij een jongen moet de linker en rechter scrotumhelft met elkaar fuseren. Boven de cloacale membraan ligt het tuberculum genitale. namelijk de fusie van deze plooi. De cloacale membraan is een spleetvormige opening. hier omheen liggen somieten. Bij het meisje wordt dit het labium minus. De plica ontwikkeling begint erg hoog.Epitheel van o Tweede deel colon transversum o Colon descendens o Colon sigmoïdeum o Rectum o Deel urinewegen De rest is mesoderm (ontstaat hieruit).The Marketplace to Buy and Sell your Study Material o Colon ascendens o Eerste helft van het colon transversum De voordarm. Tussen de somiet en de coeloom holte ligt de nefrogene streng. Dit wordt ook wel de plica urogenitalis genoemd. Als je deze in de tijd gaat vervolgen. Dit is de urogenitale plooi. middendarm en achterdarm hebben allemaal een eigen voedende arterie. Op een gegeven moment wordt duidelijk van welk geslacht het zal worden. Tussen de somieten en het zijplaat mesoderm ligt het intermediair mesoderm = nefrogene streng. afgedekt met een membraan. wat bij een meisje niet moet gebeuren. De chorda ligt centraal.

Er ontstaat een lumen.Begin week 5: de nieren bevinden zich dicht bij elkaar in de bekkenregio. (3) pronefros blaasjes draineren op een gezamenlijke afvoergang. Er komen steeds meer holle segmenten bij. (10) uitgroei van de buis van Wolff naar opzij tot in de metanefros: ureterknop. Dit zijn allemaal verdere uitgroeisels van de ureterknop. (9) Uitgroei van de buis van Wolff tot in het sinus uro-genitalisdeel van de cloaca. (7) Mesonefrosblaasjes platten af. TC1. II. Wordt de ductus mesonefricus genoemd = buis van Wolff. en moet dus omgebouwd worden. Van craniaal naar caudaal: (1) pronefros segmenteert. Het eerste segment groeit naar buiten uit. De mesonefros zal worden tot een deel van de geslachtsorganen. (5) pronefros gaat in regressie. .3D mens Blok 1. Hoe langer zo’n heel buizensysteem is. Het eerste segmentje komt naast het tweede segment te liggen.Ureterknop (verzamelbuisjes. . Door relatieve groeiverschillen “opstijgen” van de metanofros. De metanefros wordt de daadwerkelijk nier. mesonefrossegmenten vormen blaasjes. Het buisje waarop ze uitkomen. daarna een heel groot stuk: mesonefros (middennier). In het afgeplatte deel groeien de bloedvatvormende cellen in. (8) Vaatjes vormen kluwentjes. De delen van het metanefrosbuisje groeien sterk uit.5 Stuvia.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Wordt klassiek altijd in drie onderdelen verdeeld: pronefros (voornier). . De metanefrosbuisjes groeien uit en platten iets af. (4) mesonefros segmenteert. De metanefroscellen ronden zich af en vormen buisvormige structuren. Als die langer is kun je dit dus heel goed controleren. 500. Deze buisjes zullen echt de functionele nierelementen worden. verzamelt het product van die buisjes. (2) pronefros segmenten worden hol. De lis moet voldoende lengte hebben. nierkelken. Kunnen er tientallen op één zo’n buisje uitkomen. Aan het voorkant van het septum vesico-rectale.com . Aldus de tubulus contortus I. Het heeft al urine geproduceerd.Week 9: nieren hebben hun ‘volwassen’ positie ingenomen. De metanefroscellen groeperen zich rond een takje van de ureterknop. anders kunnen er onderweg niet genoeg processen in plaatsvinden. De mesonefros behoort na de ombouwing bij het genitaal systeem. Het brede deel wordt het nierbekken. nierbekken en ureter) Ontstaat ook nog het vatenstelsel uit? De ligging van de definitieve nier: . des te groter is de kans dat de urine nauwkeurig te controleren is. en ingroei van vaatjes.000 units per nier. en de lis van Henle vormend. bij de embryo als nier gediend. De metanefrosbuisjes zoeken en vinden contact met de ureterknoptakken. Dit zijn calices minor.Metanefrogeen mesoderm (glomerulus.Week 6 – 9: relatieve opstijging van de nieren door relatieve groeiverschillen. TC2) . De grote kelken vertakken zich ook weer. lis van Henle. meestal in vier of vijf takjes. De ureterknop groeit de metanefros binnen en vertakt zich. bij elkaar heb je gemiddeld vier takjes per calix major. Hieruit zullen de primitieve bloedvaten zich ontwikkelen. De metanefros oftewel de definitieve nier ontstaat uit twee bronnen: . metanefros (klein bolletje).

5 Stuvia. In de praktijk is dus wel belangrijk. komt die op een gegeven moment de bijnier tegen. voor de oergeslachtscellen. Hoeft zich niet in de metanefros te splitsen. Aan de bovenkant blijft een verbinding met de peritoneaalholte. heet daarom ook wel de ductus paramesonephricus. . zullen de eerdere versies in regressie gaan. Het trigonum blijft min of meer op de dezelfde plek zitten. Deze zit dus ook altijd een stuk lager dan de normale nier. En fuseert vlak voor de sinus urogenitalis met de buis van Müller van de andere zijde. moet je ook naar de rest kijken. Uiteindelijk is het trigonum vesicae ontstaan uit de buis van Wolff en ureterknop. Er vindt aan de buitenkant een instulping van het coeloomepitheel plaats. renalis aan. De ontwikkeling van de bijnier heeft niks met de nier te maken. Vormt uiteindelijk een buisje. als je de ene af hebt gebonden. Hij ligt vlak naast de ductus mesonephricus. Dan krijg je een hoefijzer nier. Hier kan het dus ook nog misgaan. Verdergaande opname van de buis van Wolff en van de distale ureterknoop. Buiten het embryo. Rotatie: voorkant naar mediaal De ureter groeit ook mee. mesenterica inferior. en ze met elkaar zullen gaan vergroeien. Deze komt dan ook nooit verder dan de a. Je hebt daarnaast ook nog de hoefijzernier.3D mens Blok 1. Als de nier blijft liggen. Er steken drie arteriën uit vanuit de aorta. Verder zie je dat het verdikte kiemepitheel schotten vormt: dit zijn de primaire geslachtsstrengen. dit is heel belangrijk voor de afvoer van de urine uit de blaas. Komt bij 1/20 mensen voor. 2.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Tijdens de ascensus (opstijgen): 1. zal deze blijven hangen. zie je dat de metanefros groeit. kan ook al ervoor. Groeit naar caudaal uit richting de sinus urogenitalis. De instulping snoert af. Uiteindelijk zullen de oer-geslachtscellen langs de wand van de urachus en achterdarm richting de mesonefros migreren. renales hebben. aan de laterale zijde van de plica urogenitalis. Er vindt een opname van het distale deel van de buis van Wolff in de achterwand van de sinus urogenitalis (dit was mesoderm). Als de nier omhoog gaat. Het trigonum rekt niet mee. dit vormt de buis van Müller. Er kan een complete en/of partiële verdubbeling van de ureter plaatsvinden. Maakt een aantal nieuwe a. als die verder naar boven gaat. dit proces vindt plaats rondstreeks de 4e week. Uit elkaar groeien naar lateraal a. Vorming van de achter/onderwand van de sinus urogenitalis Met name het laatste deel van de buis van Wolff gaat heel hard groeien.com . Verdikking van het coeloomepitheel aan de mediale zijde van de plica urogenitalis: vorming van de gonade. Een nier kan ook heel gemakkelijk aa. De buis van Müller blijft aan de bovenkant in open verbinding met de coeloomholte. heet dit een bekkennier. Is dus een eilandje van mesoderm. Als dit niet op tijd begint. denken ze.

wordt er gesproken van het rectum. Het risico neemt op naarmate de moeder later zwanger wordt.00/300. De anus is omringd door weefsel van de urogenitale plooi. kan het aantal oergeslachtscellen niet meer toenemen. als een zaadcel begint met binnendringen. dit is een ‘verdwaalde’ ganglia. Er heeft dan ook nog een fusie van de labioscrotale zwellingen over het bestaande perineum plaatsgevonden.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material De gefuseerde buizen van Müller houdt net voor het sinus urogenitalis op. Dan begint de reductie deling. Het kan ook door een normale mutatie optreden. Hier kunnen dus ook de problemen die met de huid samengaan ontstaan. De fusie van de uro-genitale plooien over de top van het septum vesico-rectale. Er is dan een achterblijvende groei van de clitoris. meiose delingen. De buis van Wolff en mesonefrosbuisjes gaan in regressie. Dat is precies de scheiding tussen de anus en rectum. Ontwikkeling van de bijnier Je hebt bijniermerg en bijnierschors. als er dekweefsels is = het anus. Op het moment dat het follikel zich gaat vormen. Het duwt er eigenlijk tegen aan. door het septum vesico-rectale. Het laatste deel van de anus is bekleed met ectoderm. . Er is nu nog wel maar één uitgang.5 Stuvia. Bij andere dieren liggen ze naast elkaar. Ook van het sensibele deel van het perifere zenuwstelsel. bijvoorbeeld trisomie (trisomie 21). Dan maken ze even snel die meiose af. Daarnaast heeft er een uitgroei van het tuberculum genitale plaatsgevonden. De secundaire geslachtsstrengen groeien uit. huid. Ze treken zich terug.000 geslachtscellen aanwezig aan het begin. En een verder achtergebleven clitoris (in groei). Als je endoderm tegenkomt. die zijn zeer belangrijk voor corticosteroïden.com . en dragen bij aan het pigment dat in onze huid gevormd zal worden en zal bijdragen aan de vorming van het aangezicht. De primaire geslachtsstrengen verdwijnen op een gegeven moment. Bijniermerg is eigenlijk een stuk verdwaald zenuwstelsel. voordat het bevrucht wordt. Hebben zeer grote bijnieren gehad. Ontwikkeling in vrouwelijke richting uitwendige aspecten De cloaca wordt in tweeën gedeeld. Nog wat later in de tijd: ventraal gefuseerde labioscrotale zwellingen = mons pubis.3D mens Blok 1. Die zijn nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen en om hem stress-resistent te maken. schors uit het coeloom … De neurale lijstcellen migreren om de somieten en het CZS heen. Er kunnen dan complicaties opstaan. Er vindt uitgroei naar ventraal van de labioscrotale zwellingen. Deze cellen zullen gaan bijdragen tot de vorming van bijnier. Het anale kanaal bevat ectoderm. Merg omhult het. wanneer deze bevrucht wordt. Ze maken dit alleen af na de ovulatie. Daarna wordt de eicel iets minder. Er zijn er dan 200. Het kan zijn dat een eicel 30jaar in de ‘slaapstand’ heeft gestaan. Weer later is er nog een verdere uitgroei van het tuberculum genitale = clitoris. maar er hoeft dus nog maar 1 uitgang bij te komen. in de richting van de ‘hilus’ van het ovarium. Ze vormen de zenuwcellen van het perifere zenuwstelsel. Tussen deze momenten kunnen de oergeslachtscellen zich nog wel vermenigvuldigen. Merg ontstaat uit het ectoderm. De cellen van de secundaire geslachtsstrengen omhullen de oergeslachtscellen: follikelvorming. voornamelijk bij knaagdieren. Ze maken hem nog niet af.

Zo wordt het een kanaal door de top van de penis. De heuvel in de sinus urogenitalis = tuberculum Mülleri. In volwassen toestand (bij de vrouw) zit dit in de wand van de uterus. De cloaca moet nog gescheiden worden. Dit verschilt van persoon tot persoon (bij de ene groter dan de ander). Voor een deel uit mesoderm en een deel uit endoderm. Er treedt dan regressie van de buizen van Wolff op. Dit tuberculum wordt steeds groter. Onderaf zie je de buizen van Müller naar elkaar toekomen en zullen ze gaan fuseren. Ook vindt er verdere fusie van de cloacale membraan plaats. De gefuseerde buizen van Müller drukken tegen de sinus urogenitalis. Dan komen de buizen van Müller uit in het urogenitalis. latum even opzoeken. ovarii proprium en lig. uiteindelijk geluminiseerd uiteinde van het tuberculum genitale.5 Stuvia. Dan kunnen ze helemaal vol zitten met menstruatieproduct. In het centrum zal er dan necrose optreden. dan is er geen doorgang naar buiten. Dit zal luminiseren. daardoor lijken het twee losse structuren. dit kan uiteindelijk in de buikholte komen. De buizen van Müller komen op een gegeven moment bijna horizontaal te staan. Op een gegeven moment kan het gubernaculum in twee delen verdeeld worden: een deel van de buizen van Müller dat naar de … loopt. Er vindt plaatvormige uitgroei van het endoderm van de sinus urogenitalis plaats.3D mens Blok 1. De ectoderm en endoderme platen worden dikker.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Gubernaculum: verbindt onderzijde mesonefros/gonade met de labioscrotale zwelling. zie boekje voor stuk. Er vindt ook de fusie van de urogenitale plooien over de top van het septum vesico-rectale plaats. De labioscrotale zwelling wordt de linker en rechter scrotum. Deze personen hebben blaas en ontlastingsklachten (vaak naar de wc en moeite met de ontlasting eruit krijgen). . Er vindt over de volledige lengte fusie van de urogenitale plooien plaats en van de labioscrotale zwellingen. Het kan ook voorkomen dat het hymen helemaal niet verdwijnt. Luminisatie van de endodermale plaats en ectodermale streng. Het maagdenvlies is een deel endoderm dat niet helemaal is verdwenen. het wordt dan weggeduwd. het water wordt hieruit geresorbeerd (de vaste bestanddelen blijven over). Hematocolpos heet dit ook wel. Dit wordt langzaam maar zeker steeds meer. Over lig. Er vindt een ectodermale ingroei in het tuberculum genitale plaats. Het bloed blijft staan. Een deel van de vagina blijft achter in de groei. Het kan ook voorkomen dat het bloed in de tuba uterina terecht komt. maar menstrueren niet. Endoderm van de sinus urogenitalis draagt … Zie dia voor aanvulling!! Het onderste deel van de vagina ontstaat uit het endoderm van sinus urogenitalis. De urogenitale plooi wordt een deel van de schacht. teres uteri het onderste deel (onder de buis van Müller). en verdere fusie van de buizen van Müller. Er vindt dan ook weer een uitgroei van het tuberculum genitale plaats. Het eerste deel wordt lig.com . Deze personen hebben wel de klachten van de menstruatie. Deze bult gaat terugdrukken.

dit wordt hypospadie genoemd. In de ampulla vind je dit zaad wel. Een soort aanhangsel aan de gonade. Er ontstaat ook een lumen in. activatoren etc). Aan het uiteinde van de buis van Wolff ontstaat een uitgroeisel. Er vindt ingroei van de ectoderm plaats. De buis van Wolff is later nog prominent aanwezig. Het testikel zal krimpen/in groei achterblijven. De primaire geslachtsstrengen groeien uit naar de mesonefrosbuisjes en komen los van de buitenkant van de gonade.com . Een testikel ligt intraperitoneaal. . Dit eindigt in de scrotale zwelling. arteria testicularis. Het lumen van de ampulla kan detecteren hoe oud de zaadcellen zijn. waardoor het testikel naar beneden getrokken lijkt te worden – de descensus van het testikel. Het laatste deel blijft wel bestaan.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Bij een fusie defect. maar een klein deel uit een overblijfsel van Müller: utriculus van de prostaat. Op geleide van het gubernaculum vormt zich een uitstulping van de peritoneaalholte: processus vaginalis. dit eindigt blind  vesicula seminalis. Dan komt die langs het processus vaginalis in het scrotum terecht. Dit gebeurt zeer laat in de embryonale ontwikkeling. tot in het gebied van de scrotale zwelling. Meisjes hebben ook een tijdlang een processus vaginalis (in de richting van het labioscrotale zwelling?). Er ontstaat een conglomeraat. De buis van Wolff gaat enorm uitgroeien en zeer sterk kronkelen. de buis van Müller wordt kleiner. Op het moment dat het in het scrotum wordt getrokken worden de hieraan verbonden structuren meegetrokken: ductus deferens. begint in regressie te gaan.5 Stuvia. Dit duurt tot het einde van het derde levensjaar. De uitgroeisels van de Wolff: vesicula seminalis. De Wolff wordt nu de ductus deferens. Mochten deze zaadcellen te oud zijn. Het geheel wordt de zaadstreng genoemd. De buizen van Müller gaat in regressie bij de man. Aan de onderkant van het testikel zit het gubernaculum. dit ligt hoog lumbaal. vena testicularis etc. Bij jongens wordt het testikel door de buikwand naar beneden getrokken in de richting van dit processus vaginalis. Een man loopt dus rond met vers zaad (als alles goed gaat). Er ontstaat de preputium (voorhuid) is dan losgekomen van de glans penis. heb je een extra opening aan de urethra. dan worden ze geëlimineerd. Door luminisatie van de ectodermale ingroei vindt er centrale necrose plaats (hierdoor treedt de luminisatie op). daar maakt het ductus deferens deel van uit. De buik krijgt een vingervormig uitsteeksel. totdat het preputium los komt. Prostaat ontstaat voornamelijk uit mesoderm. Weer wat later zijn er schotje tussen de primaire geslachtscellen ingegroeid. Ferniculus spermatis (is het geheel). De vascularisatie van het testikel komt uit de aorta. primaire geslachtsstrengen worden tot: tubili semeniferi en rete testis. De buis van Wolff is gewoon nog blijven bestaan. Tijdens de ontwikkeling zie je dat het gubernaculum niet/nauwelijks meegroeit met het embryo. In de wand van de buisjes zitten de primaire geslachtscellen. In dit vesicula vind je geen zaad!! Hier wordt van alles gereguleerd voor het zaad (indikken van de vloeistof. in de achterkant van de buikholte. heel vaak blijft er aan de bovenkant ook nog wat bestaan.3D mens Blok 1.

als er alleen vocht in zit. Verschil tussen liesbreuk en hydrokele? Heel sterk lampje. hou je achter het scrotum. epigastrica. dat er nooit een darmlis in terecht komt. Het volgt het hele lieskanaal.3D mens Blok 1. Net lateraal van de a. Een ‘liesbreuk’. Het tweede deel blijft open dit wordt de tunica vaginalis genoemd. Het kan echter ook zo zijn. & v.The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Later in de ontwikkeling sluit het eerste deel: het processus vaginalis (deels). . en dan kunnen er darmen in uitpuilen. is het geen liesbreuk.5 Stuvia.com . Het kan zijn dat dit processus vaginalis niet sluit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->