P. 1
Hervormingen Europees Landbouwbeleid, De gevolgen voor de Nederlandse landbouw

Hervormingen Europees Landbouwbeleid, De gevolgen voor de Nederlandse landbouw

|Views: 2|Likes:
Published by Stuvia.com
Voor het vak Europese Economische Betrekkingen van Dhr. Frensel. Dit Essay was goed voor een 7,2.
Voor het vak Europese Economische Betrekkingen van Dhr. Frensel. Dit Essay was goed voor een 7,2.

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 20, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $5.25 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/25/2014

$5.25

USD

pdf

Hervormingen Europees Landbouwbeleid, De gevolgen voor de Nederlandse landbouw

door

Jacob

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid de gevolgen voor de Nederlandse landbouw Jacob Cloo Januari 2012 .Stuvia.com .

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw Geschreven door: Plaats: School: Opleiding: Vak: Datum: De gevolgen voor de Nederlandse landbouw Jacob Cloo Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden European Studies Europese economische betrekkingen 13 januari 2012 Jacob Cloo European Studies 2 .Stuvia.com .

Ook wil de EU ecologisch produceren belangrijk maken en de werkgelegenheid stimuleren. Als de hervormingen komen zal dit grote gevolgen hebben voor vooral de kleine landbouwbedrijven. is het feit dat de EU behoorlijk groter is dan 20 jaar geleden. Voor elk land heeft dit gevolgen. is er nog altijd toekomst voor de Nederlandse landbouw. Landbouw en Innovatie) noemt de hervormingen dan ook :’’Gekozen weg is een weg van gisteren’’. Zij verdwijnen en er komt steeds meer massa productie. blijkt uit de vakbladen. schaalvergroting. alleen de invulling hiervan zal veranderen. Het enige waar geen rekening mee is gehouden. De EU wil boeren voorzien van extra geld en mogelijkheden om bedreigingen te overwinnen. zo ook voor de Nederlandse landbouw. Nederland blijkt hard gekort te worden op financiële steun en de landbouw sector is dan ook boos. Ondanks dat de kleine bedrijven zullen verdwijnen. Jacob Cloo European Studies 3 . Staatsecretaris Bleker (Economische zaken.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw Samenvatting Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse landbouw na de hervormingen? De Europese Unie gaat hervormingen doorvoeren voor de landbouw.com . Je kunt dan ook stellen dat voor de Nederlandse landbouw deze hervormingen niet gewenst zijn. de EU heeft het goed gezien. Het blijkt dat de hervormingen op financieel gebied noodzakelijk zijn. er blijft altijd vraag naar landbouwproducten.

5.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw Inhoudsopgave 1.Stuvia. 3. 4. Samenvatting Inhoudsopgave Inleiding Zijn de hervormingen noodzakelijk voor de Nederlandse landbouw? Verdient de Nederlandse landbouw nog genoeg na de hervormingen? Heeft de Nederlandse landbouw nog bestaansrecht in de verdere toekomst? Conclusie Bronnen 3 4 5 6 9 10 11 12 Jacob Cloo European Studies 4 . 2.

historie vanaf 1851 (bezocht op 2 november 2011) Bron: www.000 landbouwbedrijven. De conclusies worden nog een keer op een rijtje gezet in het laatste hoofdstuk waarbij een antwoord zal worden gegeven op de hoofdvraag. Inleiding Op de voorkant van dit artikel staat een kenmerkende afbeelding van het Nederlandse platteland.nl (bezocht op 30 oktober 2011) Jacob Cloo European Studies 5 . Ten opzichte van 1950 is dit zelfs een daling van 82%. Deze hoofdpunten zijn ruim 20 jaar geleden bedacht en zijn inmiddels op een aantal punten achterhaald.000 landbouwbedrijven verdwenen zijn1. • • • 1 2 Bron: CBS. garanderen van een hoge kwaliteit. Het huidige Europese landbouwbeleid bestaat uit 5 hoofdpunten2: Het regelen van de markt van agrarische producten. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat er in 2008 grondig naar het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de EU is gekeken. krijgen de hervormingen ook steeds meer invloeden zoals duurzaamheid. bewaken van de voedselveiligheid. Ook de uitbreiding van de EU van 12 lidstaten (1990) naar de huidige 27 lidstaten bracht problemen / vraagstukken met zich mee. De neerwaartse spiraal hier geld niet alleen voor bedrijven met koeien. Dit heeft de EU er tot doen besluiten om in de jaren ’90 ernstige hervormingen door te voeren en tot een beleid te komen dat nog steeds wordt uitgevoerd.europa-nu.Stuvia. Waar in 2008 vooral sprake was van hervormingen met vooral een financieel karakter. Dit heeft geleid tot enorme overschotten waardoor de productprijzen ernstig daalden. De hoofdvraag van dit artikel luidt: Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse landbouw na de hervormingen? Deze vraag is onderverdeeld in drie deelvragen. Dat veel bedrijven zijn verdwenen heeft voornamelijk te maken met schaalvergroting. dit betekent dat er in 60 jaar rond de 338. plattelandsontwikkeling / zorg voor het milieu en een bedrijfstoeslag voor boeren. de bedrijven worden steeds groter en de kleine boerenbedrijven hebben geen kans om zich te meten met deze grote bedrijven.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw 1.com . Dit heeft er toe geleid dat in 2010 een ontwerpverslag kwam voor de hervormingen. maar voor alle sectoren binnen de landbouw. Daarnaast zijn er nieuwe problemen opgedoken voor de landbouw. groen en milieubescherming met zich mee. landbouw. Ten opzichte van 1990 is het aantal landbouwbedrijven in 2010 gedaald met ruim 42% tot een aantal van 72. De Europese unie heeft in het verleden een landbouwbeleid opgezet om te zorgen dat de landbouwbedrijven kunnen blijven bestaan. de koeien in de wei. Dit beeld verdwijnt steeds meer naar de achtergrond door regels en economische motieven. namelijk: Zijn de hervormingen noodzakelijk voor de Nederlandse landbouw? Verdient de Nederlandse landbouw nog genoeg na de hervormingen? Heeft de Nederlandse landbouw nog bestaansrecht in de verdere toekomst? Op elke vraag zal een antwoord gegeven worden in de vorm van één of meerdere conclusies. gebaseerd op de informatie die in de tekst word gegeven.

’’ Prijsschommelingen zijn sterk verbonden met de landbouw. Eurocommissaris Ciolos stapt hiermee af van straffen en verplichtingen en gaat over op positieve financiële prikkels om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren. Zogeheten 'groene' betalingen voor productiviteit op de lange termijn en behoud van ecosystemen ‘’De Commissie wil dat de agrarische sector naast economisch ook 'ecologisch concurrerend' wordt. vooral voor de boeren die slechte periodes financieel niet kunnen overleven. Het is noodzakelijk. Bijkomend voordeel is dat er ook extra werkgelegenheid gecreëerd wordt. Wel wordt als voorwaarde voor deze steun onder meer de verplichte 3 4 Bron: www. Melkprijs zeer volatiel Jacob Cloo European Studies 6 . werkloosheid en gerelateerde uitkeringen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat steun alleen gekoppeld zou worden aan kwaliteitseisen. Meer gerichte inkomenssteun voor boeren ‘’De inkomens in de agrarische sector in Europa liggen lager dan in andere sectoren. De steun wordt wel meer gericht en gemaximeerd. maar gaan fors achteruit als het mis gaat. De verwachting voor de melkveehouderij6 is dat er na 2015 nog sterkere schommelingen zullen zijn.nl (bezocht op 30 oktober 2011) Bron: Eindhovens dagblad. Protest boeren tegen landbouwbeleid 5 Bron: CBS. Om te kunnen bepalen of de hervormingen noodzakelijk zijn voor de Nederlandse landbouw. waardoor de verschillen onoverbrugbaar zullen worden. Zijn de hervormingen noodzakelijk voor de Nederlandse landbouw? De nieuwe hervormingsplannen bestaan uit 10 punten3. wat boeren meer dan eens tot protest dwingt4. Met het behoud van de directe steun wil de Commissie groei en werkgelegenheid stimuleren. Boeren beschermen doormiddel van fondsen en verzekeringen is een noodzaak als de prijsschommelingen steeds sterker worden. De prijzen zijn dusdanig laag. Daarom wil de Commissie vasthouden aan het systeem van directe inkomenssteun.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw 2. Door een mislukte oogst.com . schaarste etc.en diervriendelijke productiemethoden en verantwoord landschapsbeheer. milieu. dalen en stijgen de prijzen ieder jaar.’’ Gebleken is de laatste jaren dat de opbrengsten van de landbouw structureel te laag zijn. een overschot aan grondstoffen. Vele boerenbedrijven zijn reeds verdwenen en velen zullen volgen.Europa-nu. dat steun noodzakelijk is. dit vanwege de stijgende werkloosheid. Veel boeren krijgen meer als het goed gaat. Tegelijkertijd moeten boeren voldoen aan allerlei eisen op het gebied van voedselveiligheid. dierenwelzijn en milieu. zal aan de hand van elk de 10 punten het probleem/vraagstuk worden beschreven en een antwoord op de eventuele noodzakelijkheid of andere gevolgen die dit met zich mee brengt. Daarom wil zij 30 procent van de directe steun geven aan boeren die zijn overgegaan op milieuvriendelijke bedrijfsvoering.5 Meer directe en adequate middelen om nieuwe economische uitdagingen het hoofd te kunnen bieden ‘’Europa wil boeren gaan helpen bij het opzetten van collectieve fondsen en verzekeringssystemen om de gevolgen van grote prijsschommelingen in de sector te kunnen opvangen. Meer bijstandsuitkeringen (bezocht op 9 november 2011) 6 Bron: Melkveemagazine. Door de landbouw te steunen met gericht inkomen zullen meer landbouwbedrijven zich kunnen redden.Stuvia.

’’ Er is voor de Nederlandse landbouw geen noodzaak om ecologisch te gaan concurreren. Ook zal het verkleinen van afstanden tussen grondstof en verwerking.v. De toegang tot kennis voor de boeren is dan ook van een noodzakelijk belang. nadat de Commissie hier in 2008 van af was gestapt. Aanmoedigen van initiatieven die zowel landbouw als milieu aangaan ´´Het gezamenlijke land. De Commissie wil boeren helpen beide tekortkomingen aan te pakken. bijv. Ook zullen bedrijven er rekening mee moeten houden dat ecologisch steeds meer in trek is en steeds belangrijker zal worden.5 miljard euro. de nieuwe lidstaten. i.skal.nl (bezocht op 2 november 2011) 11 Bron: www. Hoe groter de organisatie.8 Volgens staatssecretaris Bleker (Economische Zaken. als de Nederlandse landbouw stil blijft staan zal het misschien in de toekomst de concurrentieslag verliezen. Landbouw en Innovatie) is de vergroening een gegeven en daar tegen in gaan is een verloren strijd.nl (bezocht op 4 november 2011) Jacob Cloo European Studies 7 .nl (bezocht op 4 november 2011) Bron: Volkskrant. Stilstand is achteruitgang.Stuvia. Ruim 13% meer biologische voeding verkocht in 2010 (bezocht op 5 november 2011) 9 Bron: Nieuwe oogst. een positieve draai geven aan de inkomsten. Het is wel aantrekkelijk voor een bedrijf als deze kan meedelen in de 30% directe steun van de commissie.m.en bosbouw bepalen dus voor een groot gedeelte hoe de ruimte waarin wij leven eruit ziet. Daarnaast wil zij ervoor zorgen dat boeren gemakkelijker toegang krijgen tot nieuwe kennis. Vanuit deze twee standpunten gezien is het een noodzaak voor de Nederlandse landbouw om de sector sterker te organiseren zodat de boeren een grotere invloed kunnen uitoefenen op de afnemers. hoe sterker de concurrentiepositie is. land.10 Een meer concurrerende en gebalanceerde voedselketen ‘’De agrarische sector is volgens Ciolos niet concurrerend genoeg omdat boeren niet goed georganiseerd zijn en daardoor geen vuist kunnen maken tegen de multinationals die hun producten afnemen. een financiële ondergrens. Als de Nederlandse landbouw wil blijven bestaan zal er aan die problemen iets gedaan moeten worden. Er zijn een hoop regels en wettelijke voorschriften waar een bedrijf aan moet voldoen. rekening houdend met de verschillende regionale karakteristieken.distrifood.´´ 7 8 Bron: www. simpelweg omdat dit meestal meer kost dan opbrengt7. Om van niet-ecologisch naar ecologisch te gaan is niet gemakkelijk. Ook zijn afstanden vaak lang. waardoor de kosten toenemen.9 Meer investeren in onderzoek en innovatie ‘’De Europese Commissie wil het budget voor onderzoek en innovatie in de agrarische sector verdubbelen tot meer dan 4. Om een moderne en rendabele bedrijfsvoering te kunnen uitvoeren is kennis van groot belang.’’ De opbrengsten voor landbouwproducten dalen steeds forser en één van de redenen daarvoor is de prijs die wordt betaald door de multinationals11.lto.en bosbouwareaal in Europa beslaat twee derde van het gehele Europese landoppervlak.com . De Commissie wil initiatieven ondersteunen die ervoor zorgen dat economie en milieu hand in hand gaan.’’ De Nederlandse landbouw moet steeds sterker concurreren met opkomende markten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw braaklegging van delen van de landbouwgrond geherintroduceerd. Grote drukte op lto noord dag 10 Bron: www.

mede vanwege de sociale gevolgen die verloedering met zich mee zou brengen. Dit geld zeker voor de landbouw waar dure machines en vee vele tienduizenden euro´s kosten. Daarom wil de Commissie de administratieve lasten voor kleine boerenbedrijven verminderen. Daarom is er geen noodzaak voor de Nederlandse landbouw deze hervorming door te voeren.12 Om de Nederlandse landbouw ook in de toekomst te kunnen laten bestaan zal het noodzakelijk zijn om de startende boeren te voorzien van financiële steun. Om dit in de toekomst tegen te gaan.´´ In elke sector is het lastig voor startende ondernemers om een bedrijf op te richten. Kleine bedrijven zijn daardoor procentueel meer tijd en geld kwijt aan dergelijke bezigheden.´´ Nederland heeft geen gebieden die extra kwetsbaar zijn en van de landbouw afhankelijk zijn. Voor landbouwers die de ecologische weg inslaan kan dit wel een interessante optie zijn. 12 13 Bron: www. Bedrijven kunnen een goede start maken en de economie zal ervan profiteren. als de EU de initiatieven steunt met financiële inbreng. Toch is de agrarische sector vaak de enige vorm van economie die in deze gebieden kan bestaan. Stimulering van werkgelegenheid en ondernemerschap in plattelandsgebieden ´´De Commissie wil de economie in plattelandsgebieden extra ondersteunen door jonge en kleine dynamische bedrijven een 'Start Up Kit' van maximaal 70 duizend euro te bieden om hun bedrijf zonder al te veel bureaucratie te kunnen opstarten. Om de kleinere bedrijven te behoeden voor financieel verlies is het noodzakelijk om een efficiënt gemeenschappelijk landbouwbeleid op te richten die ook vooral eenvoudig is.com . Om de toekomst van de sector zeker te stellen wil de Commissie jonge boeren gedurende de eerste vijf jaar van het bestaan van hun bedrijf extra financiële ondersteuning bieden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw Voor de Nederlandse landbouw is er geen noodzaak om de landbouw te combineren met een beter milieu. De Commissie wil daarom extra geld uittrekken voor ondersteuning aan deze gebieden. steeds grotere verschillen tussen grote en kleine landbouwbedrijven (bezocht op 5 november 2011) Jacob Cloo European Studies 8 .´´ De verschillen tussen grote en kleine landbouwbedrijven wordt steeds groter13.nl (bezocht op 9 november 2011) Bron: CBS. moet voor hun geld door dezelfde bureaucratische molen als de grotere bedrijven. de schaalvergroting verdwijnen steeds meer landbouwbedrijven. ´´De 30 procent van de subsidie-ontvangers die slechts 3 procent van het landbouwoppervlak beheert. Een eenvoudiger en efficiënter gemeenschappelijk landbouwbeleid. de bodem minder vruchtbaar is.´´ Door o. Financiële steun voor beginnende jonge boeren ´´Meer dan twee derde van de Europese boeren is ouder dan 55 jaar. is het stimuleren van ondernemerschap en daarbij de werkgelegenheid een noodzakelijk goed. Meer aandacht besteden aan kwetsbare gebieden ´´Sommige agrarische gebieden zijn extra kwetsbaar omdat zij bergachtig zijn. of omdat zij meer dan andere gebieden onderhevig zijn aan de gevolgen van klimaatverandering.a.heeleuropa. zodat kleine bedrijven niet door een molen van formulieren hoeven en de administratieve last verlicht wordt.Stuvia.

com .000 euro per bedrijf wordt ernstig rekening mee gehouden. maar ook vooral dat alle noodzakelijke verbeteringen. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft een rapport geschreven. Vakbladen waarschuwen de Nederlandse landbouw. denk aan het stimuleren van ondernemerschap en extra steun voor jonge boeren. Meer directe en adequate middelen om nieuwe economische uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Staatsecretaris Bleker eist dan ook een nieuwe calculatie van de verdeling van de financiële steun. Boeren hebben hierdoor 2 keuzes. Ondanks de goede vooruitzichten rijst de vraag hoeveel invloed deze hervormingen voor Nederland gaan betekenen. Een goede reden om het landbouwbeleid te vernieuwen. Een meer concurrerende en gebalanceerde voedselketen. Dat de plannen op dit punt op barsten staan is voor een ieder duidelijk. maar zijn de hervormingen ook daadwerkelijk goed genoeg voor de Nederlandse landbouw? In het voorgaande hoofdstuk werd al aangegeven dat een aantal punten van het hervormingsplan noodzakelijk zijn voor de Nederlandse landbouw. Resultaat. Elk land heeft steun nodig en Nederland ook. ‘’bedrijfstoeslagen na 2013’’. Het is dan ook een logische verwachting dat Nederland straks flink gekort wordt op elk hervormingspunt omdat de OostEuropese landen meer steun zullen krijgen. Hierin komt naar voren wat door velen gevreesd wordt. Inkomens dalen fors na 2013 Bron: Boerderij. Een eenvoudiger en efficiënter gemeenschappelijk landbouwbeleid. maar vooral ook in het nieuwe beleid veel minder financiële steun dan de West-Europese landen. De nieuwe oogst opent in november op de voorpagina met ‘’inkomens dalen fors na 2013’’14 en ook de boerderij opent fors met ‘’Oost-Europa trekt hard aan EU-geld’’15. wil de landbouw verder kunnen. De Oost-Europese landen hebben forse kritiek op het verdelen van de landbouwgelden. Schaalvergroting is juist één van de dingen die de EU wou voorkomen. Voor Nederland lijkt • • • • • • • het dan ook dat de hervormingen een achteruitgang zijn. Financiële steun voor beginnende jonge boeren. ze kunnen het bedrijf al dan niet vrijwillig beëindigen of er moet fors geïnvesteerd worden. Oost-Europa trekt hard aan EU-geld Jacob Cloo European Studies 9 . Zij krijgen in het oude. Hij zegt 14 15 Bron: Nieuwe Oogst.000 euro tot 78. Verdient de Nederlandse landbouw nog genoeg na de hervormingen? Landbouwbedrijven kunnen zich steeds minder staande houden tegenover alle kosten. terwijl zij in landbouwoppervlak vrijwel gelijk zijn. in plaats van vooruitgang. schaalvergroting.Stuvia. Meer investeren in onderzoek en innovatie.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw 3. Stimulering van werkgelegenheid en ondernemerschap in plattelandsgebieden. verbeteringen op financieel gebied zijn. De Nederlandse boeren ontvangen veel minder geld voor hun producten en dalingen van de inkomens van 18. verplichtingen en regelgeving die de hedendaagse bedrijfsvoering met zich mee brengt. de sector vreest het ergste. Maar is het wel zo dat Nederlandse landbouw genoeg financiële steun krijgt van de EU? Of krijgen de andere lidstaten een beter perspectief en blijft het voor Nederland bij het oude? Tien heldere hervormingspunten en toch nog een behoorlijk aantal vragen voor de Nederlandse landbouw! De volgende punten van het hervormingsplan worden noodzakelijk geacht voor de Nederlandse landbouw: Meer gerichte inkomenssteun voor boeren. Erg opvallend is het feit dat het allemaal economische punten zijn.

de werkgelegenheid binnen de sector zal verder afnemen etc. Dit is een korting van maar liefst van 8%. Er waren nog steeds boeren. totdat de technologie steeds verder toenam en er zelfs overschotten ontstonden. De landbouw zoals wij die nu in Nederland kennen met kleine en grote bedrijven heeft geen draagvlak meer in de verdere toekomst.a. Niet iedereen hoefde nog boer te zijn en dit leidde tot o. Nederland wordt dan ook voor 70 miljoen euro gekort op landbouwgelden. Hat kan dan ook gesteld worden dat de plannen in de hoofdlijnen erg sterk zijn. een heldere conclusie. sociale ongelijkheden. Zoals al wordt gezegd is ontwikkeling in de landbouw een proces wat al tienduizend jaar bezig is. De toenmalige technologie werd steeds uitgebreider en ze wisten zich te beschermen tegen de natuur. maar de bedachte uitvoering desastreus is voor de Nederlandse landbouw. inleiding in de sociologie 18 Bron: Boerderij. Dit betekent dat de bedrijven steeds groter zullen worden. Allemaal negatieve gevolgen die het financiële plaatje van de hervormingen met zich mee brengt. als de hervormingen in deze vorm gehandhaafd zullen worden. zullen dan het landbouwbeeld van Nederland gaan vormen. de vooruitgang inzetten en hier veel financiële steun voor uit trekken. Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk zal de schaalvergroting toenemen. zoals die nu is.Stuvia. Konden melkveehouders 50 jaar geleden nog met 15 koeien gemakkelijk het gezin onderhouden. Schaalvergroting zal nog sterker toenemen. tienduizend varkens. maar bestaat al eeuwen lang en heeft altijd een belangrijke positie bekleed. tegenwoordig is het al moeilijk genoeg met 100 koeien. Iedereen in die samenleving was agrariër. zoals in Rusland. hij vindt dus klaarblijkelijk dat er bij de herverdeling van de gelden niet naar de actuele situatie is gekeken. zal er eerst terug moeten worden gekeken naar het verleden. Bedrijven van bijv. Dit wordt de agrarische revolutie genoemd. Heeft de Nederlandse landbouw nog bestaansrecht in de verdere toekomst? Om een idee te krijgen van wat de landbouw in de toekomst voor Nederland kan betekenen en of er nog wel plaats is voor landbouw. De eerste mensen op aarde waren zich al druk aan het ontwikkelen en waren in staat om bijvoorbeeld vuur te maken en te gebruiken. maar gestaag daalde het aantal door schaalvergroting en nieuwe uitvindingen. In de 18e eeuw ontstond dan ook de industriële revolutie. verdient niet genoeg na de hervormingen. Landbouw is niet iets van de laatste 50 jaar. getuigend uit de noodzakelijkheid.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw dan ook ‘’Gekozen weg is een weg van gisteren’’. beginnende boeren kunnen financieel niks beginnen. mega varkensbedrijven in Wit-Rusland Jacob Cloo European Studies 10 . Deze mensen werden de jagers-verzamelaars genoemd. Maar blijkbaar heeft de EU hier de middelen niet voor en worden de gelden herverdeeld. Tegenwoordig kunnen we niet meer zonder de nieuwste landbouwmachines en goede producten17. De Nederlandse landbouw. terwijl extra financiële steun juist dringend gewenst is. Korting moet rap van tafel Bron: Samenlevingen. 16 De Europese Unie wil de landbouw verbeteren. in plaats van het extra geven.18 16 17 Bron: Boerderij. 4. Omstreeks tienduizend jaar geleden ondergingen de mensen een verandering toen zij leerden om gewassen te verbouwen en dieren te temmen.com .

omdat kleine bedrijven geen kans meer hebben. 40 aardappelbedrijven enzovoorts. maar landbouw zal er blijven. Jacob Cloo European Studies 11 . Als de hervormingen op deze manier worden ingevoerd.com . De EU kort Nederland flink op financieel gebied in dit zal grote (negatieve) gevolgen hebben voor de kleinere landbouwbedrijven.000 landbouwbedrijven. het worden steeds meer trends. de conclusies die ik heb getrokken uit deze informatie zijn de volgende: • • • • • • • De hervormingen op financieel gebied zijn noodzakelijk om de landbouw in zijn huidige staat te kunnen behouden. Voor het produceren van eten. Als deze hervormingen doorzetten zal Nederland bekend worden om zijn massa productie. Willen jullie massaproductie bevorderen. Uit het oogpunt van de Nederlandse landbouw. 10 megagraanvelden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw Landbouw zal altijd nodig zijn. Toekomst is er zeker voor de Nederlandse landbouw. De hervormingen op ecologisch.Stuvia. Conclusie Het doel van dit essay is een antwoord te vinden op de volgende vraag: ´´ Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse landbouw na de hervormingen?’’. Het maakt alleen niet uit voor deze producten of ze op een grote of kleine boerderij worden verzorgd. kleding enz. 200 schapenhouders. verdienen de landbouwers niet genoeg om te kunnen bestaan. dan zal er op een andere manier hervormd moeten worden. maar het kan over 30 jaar zo maar eens zijn dat er binnen de landbouw nog maar 50 melkveeboerderijen zijn. 5. Alles wordt steeds groter. Willen jullie kleine boerenbedrijven behouden. Er zal meer geld door de EU moeten worden geïnvesteerd in de Nederlandse landbouw. Mijn advies aan de EU zou luiden: Denk goed na wat de bedoeling is. dan is dit de juiste manier. Er is absoluut nog toekomst voor de Nederlandse landbouw. is landbouw noodzakelijk en daarom zal het nooit ophouden te bestaan. De vraag is onderverdeeld in een aantal subvragen. zijn deze hervormingen niet gewenst. 25 bloemenkassen. of de legkippen vrij kunnen bewegen en of bloembollen op een groot of klein veld bloeien. 100 varkenshouders. De bovenstaande punten geven een helder beeld op de vraag. ook in de toekomst. maar zijn zeker ontwikkelingen die op de voet moeten worden gevolgd. groen en milieu gebied zijn niet noodzakelijk voor de Nederlandse landbouw. tegenover de huidige 78.

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw Bronnen Internet http://www. Inkomens dalen fors na 2013.dhtml Krant / vakblad Boerderij.heeleuropa. Nico Wilterdink en Bart van Heerikhuizen.cbs.com .nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71904ned&LA=NL www. editie noord. Protest boeren tegen landbouwbeleid. 15 november 2011 Boerderij. 26 november 2011 Trouw. Melkprijs zeer volatiel.htm?RefererType=RSSItem http://www.volkskrant.europa-nu.nl/web/Evenementen/Supermarkt-van-het-Jaar-2012/Supermarkt-van-hetJaar-artikel-pagina-1/133389/Mogelijk-acties-tegen-vleesstunt-supers. 26 november 2011 Nieuwe oogst.html www.nl http://statline. Annemarie Gerbrandy. Oost-Europa trekt hard aan EU-geld.htm www. inleiding in de sociologie.distrifood. 18 januari 2011 Melkvee magazine. Grote drukte op lto noord dag.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/arbeidsmarktvogelvlucht/korte-termijn-ontw/2006-arbeidsmarkt-vv-werkloosheidart.nl/nl/25222766-Kennis_en_innovatie. zesde druk Jacob Cloo European Studies 12 .cbs.lto.htm www. Arno de Snoo.Stuvia.nl/id/vg9pir5eze8o/landbouwbeleid www. Korting moet rap van tafel. 23 juli 2011 Nieuwe oogst.Gezondheid/article/detail/2421398/2011/05/ 10/Ruim-13-meer-biologische-voeding-verkocht-in-2010.nl/id/vhfvjp7v8jja/hervorming_europees_landbouwbeleid www. De koe verdwijnt uit de wei. 28 april 2000 Literatuur Samenlevingen. Tomasz Kodlubanski.nl/nl-NL/menu/themas/landbouw/publicaties/artikelen/archief/2001/20010821-wm.nl/9353000/1/j9vvhtln60suxr8/vhvkak5u8bf7?ctx=vh7zbu35kazc http://www.nl/vk/nl/2672/Wetenschap. Wim van Gruisen. Henk van Halm.skal.cbs.europa-nu. 25 oktober 2011 Boerderij. Mega varkensbedrijven in Wit-Rusland Eindhovens dagblad. editie noord.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->