P. 1
Hervormingen Europees Landbouwbeleid, De gevolgen voor de Nederlandse landbouw

Hervormingen Europees Landbouwbeleid, De gevolgen voor de Nederlandse landbouw

|Views: 2|Likes:
Published by Stuvia.com
Voor het vak Europese Economische Betrekkingen van Dhr. Frensel. Dit Essay was goed voor een 7,2.
Voor het vak Europese Economische Betrekkingen van Dhr. Frensel. Dit Essay was goed voor een 7,2.

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 20, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $5.25 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/25/2014

$5.25

USD

pdf

Hervormingen Europees Landbouwbeleid, De gevolgen voor de Nederlandse landbouw

door

Jacob

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid de gevolgen voor de Nederlandse landbouw Jacob Cloo Januari 2012 .Stuvia.

Stuvia.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw Geschreven door: Plaats: School: Opleiding: Vak: Datum: De gevolgen voor de Nederlandse landbouw Jacob Cloo Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden European Studies Europese economische betrekkingen 13 januari 2012 Jacob Cloo European Studies 2 .

blijkt uit de vakbladen. er blijft altijd vraag naar landbouwproducten. Voor elk land heeft dit gevolgen. Nederland blijkt hard gekort te worden op financiële steun en de landbouw sector is dan ook boos. zo ook voor de Nederlandse landbouw. Jacob Cloo European Studies 3 . Het enige waar geen rekening mee is gehouden.Stuvia. schaalvergroting. Ook wil de EU ecologisch produceren belangrijk maken en de werkgelegenheid stimuleren. is er nog altijd toekomst voor de Nederlandse landbouw. Zij verdwijnen en er komt steeds meer massa productie. Het blijkt dat de hervormingen op financieel gebied noodzakelijk zijn. Landbouw en Innovatie) noemt de hervormingen dan ook :’’Gekozen weg is een weg van gisteren’’. Ondanks dat de kleine bedrijven zullen verdwijnen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw Samenvatting Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse landbouw na de hervormingen? De Europese Unie gaat hervormingen doorvoeren voor de landbouw. Je kunt dan ook stellen dat voor de Nederlandse landbouw deze hervormingen niet gewenst zijn. Staatsecretaris Bleker (Economische zaken. De EU wil boeren voorzien van extra geld en mogelijkheden om bedreigingen te overwinnen. de EU heeft het goed gezien. is het feit dat de EU behoorlijk groter is dan 20 jaar geleden. alleen de invulling hiervan zal veranderen.com . Als de hervormingen komen zal dit grote gevolgen hebben voor vooral de kleine landbouwbedrijven.

Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw Inhoudsopgave 1. 5. 2.com . Samenvatting Inhoudsopgave Inleiding Zijn de hervormingen noodzakelijk voor de Nederlandse landbouw? Verdient de Nederlandse landbouw nog genoeg na de hervormingen? Heeft de Nederlandse landbouw nog bestaansrecht in de verdere toekomst? Conclusie Bronnen 3 4 5 6 9 10 11 12 Jacob Cloo European Studies 4 . 4. 3.

Ook de uitbreiding van de EU van 12 lidstaten (1990) naar de huidige 27 lidstaten bracht problemen / vraagstukken met zich mee. bewaken van de voedselveiligheid.000 landbouwbedrijven verdwenen zijn1. De neerwaartse spiraal hier geld niet alleen voor bedrijven met koeien.europa-nu. maar voor alle sectoren binnen de landbouw. garanderen van een hoge kwaliteit.Stuvia.nl (bezocht op 30 oktober 2011) Jacob Cloo European Studies 5 . Inleiding Op de voorkant van dit artikel staat een kenmerkende afbeelding van het Nederlandse platteland. Dit heeft de EU er tot doen besluiten om in de jaren ’90 ernstige hervormingen door te voeren en tot een beleid te komen dat nog steeds wordt uitgevoerd.com . de koeien in de wei. De conclusies worden nog een keer op een rijtje gezet in het laatste hoofdstuk waarbij een antwoord zal worden gegeven op de hoofdvraag. gebaseerd op de informatie die in de tekst word gegeven. Het huidige Europese landbouwbeleid bestaat uit 5 hoofdpunten2: Het regelen van de markt van agrarische producten. groen en milieubescherming met zich mee. Ten opzichte van 1990 is het aantal landbouwbedrijven in 2010 gedaald met ruim 42% tot een aantal van 72. De Europese unie heeft in het verleden een landbouwbeleid opgezet om te zorgen dat de landbouwbedrijven kunnen blijven bestaan. Ten opzichte van 1950 is dit zelfs een daling van 82%. namelijk: Zijn de hervormingen noodzakelijk voor de Nederlandse landbouw? Verdient de Nederlandse landbouw nog genoeg na de hervormingen? Heeft de Nederlandse landbouw nog bestaansrecht in de verdere toekomst? Op elke vraag zal een antwoord gegeven worden in de vorm van één of meerdere conclusies. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat er in 2008 grondig naar het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de EU is gekeken. Dit beeld verdwijnt steeds meer naar de achtergrond door regels en economische motieven. Dat veel bedrijven zijn verdwenen heeft voornamelijk te maken met schaalvergroting.000 landbouwbedrijven.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw 1. historie vanaf 1851 (bezocht op 2 november 2011) Bron: www. • • • 1 2 Bron: CBS. krijgen de hervormingen ook steeds meer invloeden zoals duurzaamheid. Daarnaast zijn er nieuwe problemen opgedoken voor de landbouw. Waar in 2008 vooral sprake was van hervormingen met vooral een financieel karakter. Dit heeft geleid tot enorme overschotten waardoor de productprijzen ernstig daalden. de bedrijven worden steeds groter en de kleine boerenbedrijven hebben geen kans om zich te meten met deze grote bedrijven. De hoofdvraag van dit artikel luidt: Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse landbouw na de hervormingen? Deze vraag is onderverdeeld in drie deelvragen. Deze hoofdpunten zijn ruim 20 jaar geleden bedacht en zijn inmiddels op een aantal punten achterhaald. plattelandsontwikkeling / zorg voor het milieu en een bedrijfstoeslag voor boeren. dit betekent dat er in 60 jaar rond de 338. Dit heeft er toe geleid dat in 2010 een ontwerpverslag kwam voor de hervormingen. landbouw.

Wel wordt als voorwaarde voor deze steun onder meer de verplichte 3 4 Bron: www. Eurocommissaris Ciolos stapt hiermee af van straffen en verplichtingen en gaat over op positieve financiële prikkels om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren. Meer gerichte inkomenssteun voor boeren ‘’De inkomens in de agrarische sector in Europa liggen lager dan in andere sectoren. Melkprijs zeer volatiel Jacob Cloo European Studies 6 . dat steun noodzakelijk is. De steun wordt wel meer gericht en gemaximeerd. De prijzen zijn dusdanig laag. Boeren beschermen doormiddel van fondsen en verzekeringen is een noodzaak als de prijsschommelingen steeds sterker worden.’’ Prijsschommelingen zijn sterk verbonden met de landbouw.Stuvia. Meer bijstandsuitkeringen (bezocht op 9 november 2011) 6 Bron: Melkveemagazine. Door de landbouw te steunen met gericht inkomen zullen meer landbouwbedrijven zich kunnen redden. een overschot aan grondstoffen. Door een mislukte oogst. werkloosheid en gerelateerde uitkeringen. Bijkomend voordeel is dat er ook extra werkgelegenheid gecreëerd wordt. Zijn de hervormingen noodzakelijk voor de Nederlandse landbouw? De nieuwe hervormingsplannen bestaan uit 10 punten3.com . Het is noodzakelijk. Aanvankelijk was het de bedoeling dat steun alleen gekoppeld zou worden aan kwaliteitseisen. dalen en stijgen de prijzen ieder jaar. De verwachting voor de melkveehouderij6 is dat er na 2015 nog sterkere schommelingen zullen zijn. Vele boerenbedrijven zijn reeds verdwenen en velen zullen volgen. Zogeheten 'groene' betalingen voor productiviteit op de lange termijn en behoud van ecosystemen ‘’De Commissie wil dat de agrarische sector naast economisch ook 'ecologisch concurrerend' wordt. Tegelijkertijd moeten boeren voldoen aan allerlei eisen op het gebied van voedselveiligheid. vooral voor de boeren die slechte periodes financieel niet kunnen overleven. wat boeren meer dan eens tot protest dwingt4. milieu.’’ Gebleken is de laatste jaren dat de opbrengsten van de landbouw structureel te laag zijn. dit vanwege de stijgende werkloosheid. Met het behoud van de directe steun wil de Commissie groei en werkgelegenheid stimuleren. Protest boeren tegen landbouwbeleid 5 Bron: CBS. Daarom wil zij 30 procent van de directe steun geven aan boeren die zijn overgegaan op milieuvriendelijke bedrijfsvoering. dierenwelzijn en milieu.Europa-nu. waardoor de verschillen onoverbrugbaar zullen worden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw 2. schaarste etc. Veel boeren krijgen meer als het goed gaat.nl (bezocht op 30 oktober 2011) Bron: Eindhovens dagblad.5 Meer directe en adequate middelen om nieuwe economische uitdagingen het hoofd te kunnen bieden ‘’Europa wil boeren gaan helpen bij het opzetten van collectieve fondsen en verzekeringssystemen om de gevolgen van grote prijsschommelingen in de sector te kunnen opvangen. maar gaan fors achteruit als het mis gaat.en diervriendelijke productiemethoden en verantwoord landschapsbeheer. zal aan de hand van elk de 10 punten het probleem/vraagstuk worden beschreven en een antwoord op de eventuele noodzakelijkheid of andere gevolgen die dit met zich mee brengt. Om te kunnen bepalen of de hervormingen noodzakelijk zijn voor de Nederlandse landbouw. Daarom wil de Commissie vasthouden aan het systeem van directe inkomenssteun.

hoe sterker de concurrentiepositie is. Ruim 13% meer biologische voeding verkocht in 2010 (bezocht op 5 november 2011) 9 Bron: Nieuwe oogst.’’ De Nederlandse landbouw moet steeds sterker concurreren met opkomende markten. Aanmoedigen van initiatieven die zowel landbouw als milieu aangaan ´´Het gezamenlijke land. Ook zijn afstanden vaak lang.lto. Om een moderne en rendabele bedrijfsvoering te kunnen uitvoeren is kennis van groot belang.’’ De opbrengsten voor landbouwproducten dalen steeds forser en één van de redenen daarvoor is de prijs die wordt betaald door de multinationals11.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw braaklegging van delen van de landbouwgrond geherintroduceerd. een financiële ondergrens. Daarnaast wil zij ervoor zorgen dat boeren gemakkelijker toegang krijgen tot nieuwe kennis. als de Nederlandse landbouw stil blijft staan zal het misschien in de toekomst de concurrentieslag verliezen.’’ Er is voor de Nederlandse landbouw geen noodzaak om ecologisch te gaan concurreren. waardoor de kosten toenemen. Als de Nederlandse landbouw wil blijven bestaan zal er aan die problemen iets gedaan moeten worden. rekening houdend met de verschillende regionale karakteristieken. Stilstand is achteruitgang. De Commissie wil boeren helpen beide tekortkomingen aan te pakken. i.Stuvia.distrifood. simpelweg omdat dit meestal meer kost dan opbrengt7.en bosbouw bepalen dus voor een groot gedeelte hoe de ruimte waarin wij leven eruit ziet. land. De Commissie wil initiatieven ondersteunen die ervoor zorgen dat economie en milieu hand in hand gaan.com . Grote drukte op lto noord dag 10 Bron: www.nl (bezocht op 4 november 2011) Jacob Cloo European Studies 7 .m. Het is wel aantrekkelijk voor een bedrijf als deze kan meedelen in de 30% directe steun van de commissie. Landbouw en Innovatie) is de vergroening een gegeven en daar tegen in gaan is een verloren strijd. Ook zal het verkleinen van afstanden tussen grondstof en verwerking.v. Ook zullen bedrijven er rekening mee moeten houden dat ecologisch steeds meer in trek is en steeds belangrijker zal worden.nl (bezocht op 4 november 2011) Bron: Volkskrant. een positieve draai geven aan de inkomsten. Om van niet-ecologisch naar ecologisch te gaan is niet gemakkelijk.9 Meer investeren in onderzoek en innovatie ‘’De Europese Commissie wil het budget voor onderzoek en innovatie in de agrarische sector verdubbelen tot meer dan 4. bijv.10 Een meer concurrerende en gebalanceerde voedselketen ‘’De agrarische sector is volgens Ciolos niet concurrerend genoeg omdat boeren niet goed georganiseerd zijn en daardoor geen vuist kunnen maken tegen de multinationals die hun producten afnemen.´´ 7 8 Bron: www. de nieuwe lidstaten.5 miljard euro. Vanuit deze twee standpunten gezien is het een noodzaak voor de Nederlandse landbouw om de sector sterker te organiseren zodat de boeren een grotere invloed kunnen uitoefenen op de afnemers. nadat de Commissie hier in 2008 van af was gestapt. Er zijn een hoop regels en wettelijke voorschriften waar een bedrijf aan moet voldoen. Hoe groter de organisatie.nl (bezocht op 2 november 2011) 11 Bron: www.skal.8 Volgens staatssecretaris Bleker (Economische Zaken. De toegang tot kennis voor de boeren is dan ook van een noodzakelijk belang.en bosbouwareaal in Europa beslaat twee derde van het gehele Europese landoppervlak.

heeleuropa.´´ Nederland heeft geen gebieden die extra kwetsbaar zijn en van de landbouw afhankelijk zijn. De Commissie wil daarom extra geld uittrekken voor ondersteuning aan deze gebieden. zodat kleine bedrijven niet door een molen van formulieren hoeven en de administratieve last verlicht wordt. Meer aandacht besteden aan kwetsbare gebieden ´´Sommige agrarische gebieden zijn extra kwetsbaar omdat zij bergachtig zijn. de schaalvergroting verdwijnen steeds meer landbouwbedrijven. 12 13 Bron: www.´´ In elke sector is het lastig voor startende ondernemers om een bedrijf op te richten. Kleine bedrijven zijn daardoor procentueel meer tijd en geld kwijt aan dergelijke bezigheden. Dit geld zeker voor de landbouw waar dure machines en vee vele tienduizenden euro´s kosten.com . als de EU de initiatieven steunt met financiële inbreng. is het stimuleren van ondernemerschap en daarbij de werkgelegenheid een noodzakelijk goed. Daarom wil de Commissie de administratieve lasten voor kleine boerenbedrijven verminderen. Om dit in de toekomst tegen te gaan.Stuvia.´´ De verschillen tussen grote en kleine landbouwbedrijven wordt steeds groter13. Daarom is er geen noodzaak voor de Nederlandse landbouw deze hervorming door te voeren. moet voor hun geld door dezelfde bureaucratische molen als de grotere bedrijven.´´ Door o.12 Om de Nederlandse landbouw ook in de toekomst te kunnen laten bestaan zal het noodzakelijk zijn om de startende boeren te voorzien van financiële steun. Om de kleinere bedrijven te behoeden voor financieel verlies is het noodzakelijk om een efficiënt gemeenschappelijk landbouwbeleid op te richten die ook vooral eenvoudig is. de bodem minder vruchtbaar is. mede vanwege de sociale gevolgen die verloedering met zich mee zou brengen. ´´De 30 procent van de subsidie-ontvangers die slechts 3 procent van het landbouwoppervlak beheert.a. Financiële steun voor beginnende jonge boeren ´´Meer dan twee derde van de Europese boeren is ouder dan 55 jaar.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw Voor de Nederlandse landbouw is er geen noodzaak om de landbouw te combineren met een beter milieu. Voor landbouwers die de ecologische weg inslaan kan dit wel een interessante optie zijn. Een eenvoudiger en efficiënter gemeenschappelijk landbouwbeleid. of omdat zij meer dan andere gebieden onderhevig zijn aan de gevolgen van klimaatverandering. Om de toekomst van de sector zeker te stellen wil de Commissie jonge boeren gedurende de eerste vijf jaar van het bestaan van hun bedrijf extra financiële ondersteuning bieden. Toch is de agrarische sector vaak de enige vorm van economie die in deze gebieden kan bestaan.nl (bezocht op 9 november 2011) Bron: CBS. Stimulering van werkgelegenheid en ondernemerschap in plattelandsgebieden ´´De Commissie wil de economie in plattelandsgebieden extra ondersteunen door jonge en kleine dynamische bedrijven een 'Start Up Kit' van maximaal 70 duizend euro te bieden om hun bedrijf zonder al te veel bureaucratie te kunnen opstarten. Bedrijven kunnen een goede start maken en de economie zal ervan profiteren. steeds grotere verschillen tussen grote en kleine landbouwbedrijven (bezocht op 5 november 2011) Jacob Cloo European Studies 8 .

Oost-Europa trekt hard aan EU-geld Jacob Cloo European Studies 9 . verplichtingen en regelgeving die de hedendaagse bedrijfsvoering met zich mee brengt. Meer investeren in onderzoek en innovatie. Stimulering van werkgelegenheid en ondernemerschap in plattelandsgebieden. Elk land heeft steun nodig en Nederland ook. ze kunnen het bedrijf al dan niet vrijwillig beëindigen of er moet fors geïnvesteerd worden. ‘’bedrijfstoeslagen na 2013’’. Boeren hebben hierdoor 2 keuzes. wil de landbouw verder kunnen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw 3. denk aan het stimuleren van ondernemerschap en extra steun voor jonge boeren. Meer directe en adequate middelen om nieuwe economische uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. maar vooral ook in het nieuwe beleid veel minder financiële steun dan de West-Europese landen. Een meer concurrerende en gebalanceerde voedselketen. Vakbladen waarschuwen de Nederlandse landbouw. terwijl zij in landbouwoppervlak vrijwel gelijk zijn. Staatsecretaris Bleker eist dan ook een nieuwe calculatie van de verdeling van de financiële steun. Een goede reden om het landbouwbeleid te vernieuwen. Dat de plannen op dit punt op barsten staan is voor een ieder duidelijk. Inkomens dalen fors na 2013 Bron: Boerderij. De Oost-Europese landen hebben forse kritiek op het verdelen van de landbouwgelden.000 euro tot 78. De Nederlandse boeren ontvangen veel minder geld voor hun producten en dalingen van de inkomens van 18. maar ook vooral dat alle noodzakelijke verbeteringen. Hij zegt 14 15 Bron: Nieuwe Oogst. verbeteringen op financieel gebied zijn.000 euro per bedrijf wordt ernstig rekening mee gehouden. in plaats van vooruitgang. schaalvergroting. De nieuwe oogst opent in november op de voorpagina met ‘’inkomens dalen fors na 2013’’14 en ook de boerderij opent fors met ‘’Oost-Europa trekt hard aan EU-geld’’15.Stuvia. Hierin komt naar voren wat door velen gevreesd wordt. Zij krijgen in het oude. Resultaat. Maar is het wel zo dat Nederlandse landbouw genoeg financiële steun krijgt van de EU? Of krijgen de andere lidstaten een beter perspectief en blijft het voor Nederland bij het oude? Tien heldere hervormingspunten en toch nog een behoorlijk aantal vragen voor de Nederlandse landbouw! De volgende punten van het hervormingsplan worden noodzakelijk geacht voor de Nederlandse landbouw: Meer gerichte inkomenssteun voor boeren. Voor Nederland lijkt • • • • • • • het dan ook dat de hervormingen een achteruitgang zijn. de sector vreest het ergste. Verdient de Nederlandse landbouw nog genoeg na de hervormingen? Landbouwbedrijven kunnen zich steeds minder staande houden tegenover alle kosten. Financiële steun voor beginnende jonge boeren. Het is dan ook een logische verwachting dat Nederland straks flink gekort wordt op elk hervormingspunt omdat de OostEuropese landen meer steun zullen krijgen. Erg opvallend is het feit dat het allemaal economische punten zijn. Ondanks de goede vooruitzichten rijst de vraag hoeveel invloed deze hervormingen voor Nederland gaan betekenen. Een eenvoudiger en efficiënter gemeenschappelijk landbouwbeleid. maar zijn de hervormingen ook daadwerkelijk goed genoeg voor de Nederlandse landbouw? In het voorgaande hoofdstuk werd al aangegeven dat een aantal punten van het hervormingsplan noodzakelijk zijn voor de Nederlandse landbouw.com . Schaalvergroting is juist één van de dingen die de EU wou voorkomen. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft een rapport geschreven.

Zoals al wordt gezegd is ontwikkeling in de landbouw een proces wat al tienduizend jaar bezig is. Allemaal negatieve gevolgen die het financiële plaatje van de hervormingen met zich mee brengt. Tegenwoordig kunnen we niet meer zonder de nieuwste landbouwmachines en goede producten17. in plaats van het extra geven. maar gestaag daalde het aantal door schaalvergroting en nieuwe uitvindingen. als de hervormingen in deze vorm gehandhaafd zullen worden. Heeft de Nederlandse landbouw nog bestaansrecht in de verdere toekomst? Om een idee te krijgen van wat de landbouw in de toekomst voor Nederland kan betekenen en of er nog wel plaats is voor landbouw. een heldere conclusie. 16 De Europese Unie wil de landbouw verbeteren. Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk zal de schaalvergroting toenemen. Dit is een korting van maar liefst van 8%. De Nederlandse landbouw. beginnende boeren kunnen financieel niks beginnen. Niet iedereen hoefde nog boer te zijn en dit leidde tot o. Konden melkveehouders 50 jaar geleden nog met 15 koeien gemakkelijk het gezin onderhouden. Omstreeks tienduizend jaar geleden ondergingen de mensen een verandering toen zij leerden om gewassen te verbouwen en dieren te temmen.18 16 17 Bron: Boerderij. De eerste mensen op aarde waren zich al druk aan het ontwikkelen en waren in staat om bijvoorbeeld vuur te maken en te gebruiken. Nederland wordt dan ook voor 70 miljoen euro gekort op landbouwgelden. sociale ongelijkheden. maar bestaat al eeuwen lang en heeft altijd een belangrijke positie bekleed. Deze mensen werden de jagers-verzamelaars genoemd. maar de bedachte uitvoering desastreus is voor de Nederlandse landbouw. Iedereen in die samenleving was agrariër. tegenwoordig is het al moeilijk genoeg met 100 koeien. Er waren nog steeds boeren. Hat kan dan ook gesteld worden dat de plannen in de hoofdlijnen erg sterk zijn. de vooruitgang inzetten en hier veel financiële steun voor uit trekken. zoals in Rusland. Landbouw is niet iets van de laatste 50 jaar. Dit wordt de agrarische revolutie genoemd. Bedrijven van bijv.Stuvia. In de 18e eeuw ontstond dan ook de industriële revolutie. tienduizend varkens. mega varkensbedrijven in Wit-Rusland Jacob Cloo European Studies 10 . Korting moet rap van tafel Bron: Samenlevingen. terwijl extra financiële steun juist dringend gewenst is. Schaalvergroting zal nog sterker toenemen. zoals die nu is. inleiding in de sociologie 18 Bron: Boerderij.com . De toenmalige technologie werd steeds uitgebreider en ze wisten zich te beschermen tegen de natuur. zullen dan het landbouwbeeld van Nederland gaan vormen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw dan ook ‘’Gekozen weg is een weg van gisteren’’. De landbouw zoals wij die nu in Nederland kennen met kleine en grote bedrijven heeft geen draagvlak meer in de verdere toekomst. 4. hij vindt dus klaarblijkelijk dat er bij de herverdeling van de gelden niet naar de actuele situatie is gekeken. Maar blijkbaar heeft de EU hier de middelen niet voor en worden de gelden herverdeeld. Dit betekent dat de bedrijven steeds groter zullen worden.a. zal er eerst terug moeten worden gekeken naar het verleden. verdient niet genoeg na de hervormingen. getuigend uit de noodzakelijkheid. de werkgelegenheid binnen de sector zal verder afnemen etc. totdat de technologie steeds verder toenam en er zelfs overschotten ontstonden.

maar landbouw zal er blijven. 100 varkenshouders. dan is dit de juiste manier. Als deze hervormingen doorzetten zal Nederland bekend worden om zijn massa productie. De bovenstaande punten geven een helder beeld op de vraag.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw Landbouw zal altijd nodig zijn. 25 bloemenkassen. omdat kleine bedrijven geen kans meer hebben. Uit het oogpunt van de Nederlandse landbouw. Er zal meer geld door de EU moeten worden geïnvesteerd in de Nederlandse landbouw. Toekomst is er zeker voor de Nederlandse landbouw. kleding enz. Conclusie Het doel van dit essay is een antwoord te vinden op de volgende vraag: ´´ Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse landbouw na de hervormingen?’’. tegenover de huidige 78. verdienen de landbouwers niet genoeg om te kunnen bestaan. het worden steeds meer trends. 200 schapenhouders. Alles wordt steeds groter. Jacob Cloo European Studies 11 . Mijn advies aan de EU zou luiden: Denk goed na wat de bedoeling is. Er is absoluut nog toekomst voor de Nederlandse landbouw. of de legkippen vrij kunnen bewegen en of bloembollen op een groot of klein veld bloeien. ook in de toekomst. De EU kort Nederland flink op financieel gebied in dit zal grote (negatieve) gevolgen hebben voor de kleinere landbouwbedrijven. groen en milieu gebied zijn niet noodzakelijk voor de Nederlandse landbouw. 10 megagraanvelden.Stuvia. is landbouw noodzakelijk en daarom zal het nooit ophouden te bestaan. 5. Als de hervormingen op deze manier worden ingevoerd. maar zijn zeker ontwikkelingen die op de voet moeten worden gevolgd. de conclusies die ik heb getrokken uit deze informatie zijn de volgende: • • • • • • • De hervormingen op financieel gebied zijn noodzakelijk om de landbouw in zijn huidige staat te kunnen behouden. Willen jullie massaproductie bevorderen. 40 aardappelbedrijven enzovoorts. De hervormingen op ecologisch.000 landbouwbedrijven. De vraag is onderverdeeld in een aantal subvragen. Voor het produceren van eten. zijn deze hervormingen niet gewenst. Het maakt alleen niet uit voor deze producten of ze op een grote of kleine boerderij worden verzorgd. maar het kan over 30 jaar zo maar eens zijn dat er binnen de landbouw nog maar 50 melkveeboerderijen zijn. Willen jullie kleine boerenbedrijven behouden.com . dan zal er op een andere manier hervormd moeten worden.

europa-nu.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71904ned&LA=NL www.nl/9353000/1/j9vvhtln60suxr8/vhvkak5u8bf7?ctx=vh7zbu35kazc http://www.cbs.Stuvia.volkskrant.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/arbeidsmarktvogelvlucht/korte-termijn-ontw/2006-arbeidsmarkt-vv-werkloosheidart. Grote drukte op lto noord dag.skal.cbs. Protest boeren tegen landbouwbeleid.nl/nl-NL/menu/themas/landbouw/publicaties/artikelen/archief/2001/20010821-wm.heeleuropa. 26 november 2011 Nieuwe oogst. 26 november 2011 Trouw. 25 oktober 2011 Boerderij. 15 november 2011 Boerderij.europa-nu.cbs.dhtml Krant / vakblad Boerderij. 28 april 2000 Literatuur Samenlevingen. Oost-Europa trekt hard aan EU-geld.com . De koe verdwijnt uit de wei.htm www.nl/web/Evenementen/Supermarkt-van-het-Jaar-2012/Supermarkt-van-hetJaar-artikel-pagina-1/133389/Mogelijk-acties-tegen-vleesstunt-supers. Korting moet rap van tafel. Wim van Gruisen. editie noord. Henk van Halm. Tomasz Kodlubanski. Inkomens dalen fors na 2013. Arno de Snoo. inleiding in de sociologie.nl/id/vg9pir5eze8o/landbouwbeleid www. 18 januari 2011 Melkvee magazine.nl/vk/nl/2672/Wetenschap. Melkprijs zeer volatiel. Annemarie Gerbrandy. zesde druk Jacob Cloo European Studies 12 .nl/nl/25222766-Kennis_en_innovatie. 23 juli 2011 Nieuwe oogst.Gezondheid/article/detail/2421398/2011/05/ 10/Ruim-13-meer-biologische-voeding-verkocht-in-2010.lto.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Hervormingen Europees landbouwbeleid De gevolgen voor de Nederlandse landbouw Bronnen Internet http://www.htm www.nl http://statline.htm?RefererType=RSSItem http://www.distrifood. Nico Wilterdink en Bart van Heerikhuizen.nl/id/vhfvjp7v8jja/hervorming_europees_landbouwbeleid www.html www. Mega varkensbedrijven in Wit-Rusland Eindhovens dagblad. editie noord.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->