P. 1
Levensbeschouwing

Levensbeschouwing

|Views: 18|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 20, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $2.65 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/06/2014

$2.65

USD

pdf

Levensbeschouwing

door

Nickygro

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

daarbij hoort in ieder geval een bepaalde vorm van geloof in God. Levensbeschouwing is: aandacht besteden aan de zin van dingen en gebeurtenissen met gevoel.Stuvia. maar ook de fascinatie. jij bepaalt mede de maatschappij. Godsdienst = de persoonlijke beleving van een concrete religieuze traditie met bepaalde beelden. eenmalig of herhaling. gebed. volwassenheid. De andere mensen Hoe kijk je aan tegen andere mensen? We zijn allemaal verschillend. voor meditatie. Jodendom. Hoe raakt ook je eigen leven. maar op elkaar aangewezen. verstand en verbeelding. didactiek voor godsdienst / levensbeschouwing in het primair onderwijs Schepper. de (2007) . Nieuwe problemen doemen op voor onze wereld. 4. 2.9 Nicky de Groot (2011/2012) Hoofdstuk 1 Wereldoriëntatie = verrijking van kennis van de wereld buiten jezelf. maar tegelijk.6 + H8 .” Emanuel Levinas: “In het gelaat van de ander ontdek ik wie ik zelf ben. Natuuren oosterse godsdiensten. De geschiedenis Lineaire ontwikkeling: beginpunt met voortdurende ontwikkeling naar het eindpunt toe. stilte en poëzie. onder andere de reflectie daarop (ethiek). dood. Spiritualiteit = levensbeschouwing met speciale aandacht voor het geestelijke in mensen. dat is de andere mens. Religie = levensbeschouwing waarin verbodenheid met mensen en dingen en het mysteriekarakter van de werkelijkheid (‘er is meer dan wat je ziet en hoort’) een grote rol spelen.com . kun je je er positief mee verbonden voelen. Aspecten van levensbeschouwing:  Ervaring/gevoelsmatige overtuigingen  Beelden in/buiten je hoofd  Sociale verbanden (relaties en groepen)  Opvattingen of ideeën  Rituelen en gebruiken  Moraal (morele denken/handelen) Hoofdstuk 2 Domeinen van levensbeschouwing: 1. veroudering. Uniek en eenmalig.” 3. Cyclische opvatting: alles verloopt als de kringloop van de seizoenen: geboorte. toekomst staat centraal. waarden en normen. Zie je de ander in wezen als concurrent of als medemens? Jean-Paul Sartre: “De hel. De wereld van de dingen Hoe kijk je aan tegen de wereld om je heen? De wetenschap heeft de angst ervoor doen verdwijnen. groei. Sociaal-emotionele vorming = leren omgaan met sociale en emotionele ervaringen en situaties. goden of het goddelijke. christendom.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Levensbeschouwing H1 . Je levensbeschouwing is het (voorlopige) resultaat daarvan: de betekenis die het leven voor je heeft. Hoe zie je de geschiedenis van mens en wereld? Voortgang of verval. samenhang van feiten of verzameling ideeën. Levensbeschouwing ontwikkelen. ook op het terrein van godsdienst. Morele vorming = vorming met betrekking op waarden en normen. De maatschappij Hoe zie je de maatschappij? Wat is je plaats in de maatschappij? Wat te doen met de verschillen? Met ieders vrijheid? De maatschappij beïnvloedt jou. Filosofie = kritisch-rationele reflectie op dingen en gebeurtenissen. J.

Idool » zoeken wordt zekerheid. didactiek voor godsdienst / levensbeschouwing in het primair onderwijs Schepper.Opvattingen Filosofische opvattingen:  Ieder mens is uniek  Alles is bij toeval ontstaan uit de dode materie  Elke waarheid is subjectief  Alle mensen zijn gelijk. J. Fortman: 1. toeval of ongeluk. geeft geen zekerheid. 3.com . Ik kan iets willen.ervaring Je kunt het leven ervaren als de volgende dingen:  Taak  Wonder  Last  Strijd  Mysterie  Lijden  Avontuur  Spel  Lot  Lust  Probleem Ervaring. leven door liefhebbende god of spel van bewegende atomen. wonder. Ik Hoe kijk je aan tegen jezelf? Wie ben je eigenlijk? Je hebt vele rollen en toch blijf je steeds jezelf. Het geheel Vroman: “Een onderdeel van iets kan immers nooit genoeg bevatten om het geheel te begrijpen. Aspect 2 . Levensbeschouwelijke systemen Soort levensbeschouwing Godsdienstig Niet-godsdienstig Systeem Theologie Ideologie Voorbeeld Christendom Marxisme Levensbeschouwing ontwikkelen. hoe je het leven aanvoelt. toch ben je vrij. ongeacht ras.9 Nicky de Groot (2011/2012) 5. Ik ben morgen en overmorgen dezelfde. 6. denken en beslissen. binnen levensbeschouwingen van persoon tot persoon. Je wordt door van alles beïnvloed. 2. de (2007) . Hoe zie je het geheel van al wat bestaat? Je kunt er verschillende beelden van hebben. Hoofdstuk 3 Aspect 1 . Binnen je eigen leven kan dat variëren van moment tot moment. Ik ben iemand anders dan de anderen. is het meest fundamentele aspect van levensbeschouwing. systeem. aarde ontstaan door geestelijke kracht (brahman) die zich uitdrukt in materiële wereld.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Levensbeschouwing H1 .” Heidegger: Waarom is er ‘iets’ en niet ‘niets’? Beelden aan grote geheel: wereld is strijd van goede en kwade geesten. Is ‘ik’ meer dan een woord? H. Met elk beeld geef je jezelf een plaats. kleur of sekse  Mensen zijn verantwoordelijk voor elkaar Symbolische uitspraken:  God kent ieder mens  God heeft de wereld geschapen  Na de dood » (re)incarnatie in ander levend wezen  Koran is het letterlijke woord voor Allah  Zeven chakra’s in het menselijk lichaam  Eén Kracht waaruit alles ontstaan in Icoon » richt tot zoeken.6 + H8 .

Rituelen Aantal soorten levensbeschouwelijke rituelen en zaken:  Houdingen  Samen eten en drinken  Gebaren en handelingen  Bloemen  Woorden  Geuren  Muziek  Lichaamsdecoratie Rituelen zijn het lichamelijke aspect van levensbeschouwing.Stuvia.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Levensbeschouwing H1 . Ze is wel verbonden met andere aspecten. deze tekenen de mens voor het leven. Het is een vrij autonoom aspect van levensbeschouwing: normen vragen om zelfstandig ethisch denken en toepassen van opvattingen en waarden. Er zijn meer rituelen dan je denkt.Moraal Moraal: (een geheel van) normen Ethiek: (systematisch) nadenken over normen levensbeschouwing waarden (voor)beelden moraal normen feitelijk handelen Moraal is het geheel van gedragsnormen.9 Nicky de Groot (2011/2012) Opvattingen vormen het meest duidelijke aspect van levensbeschouwing. In theologie of ideologie worden opvattingen een samenhangend systeem. Ervaringen in de eerste jaren blijven bij. schilderingen. maar ook nu ontstaan allerlei nieuwe vormen van levensbeschouwelijke groepen. in concrete omstandigheden. Aspect 5 . J.com . afzonderlijk en in samenhangende vieringen. vogel. Ze worden sterk door traditie bepaald. Aspect 4 .6 + H8 . Symbolische opvattingen zijn subjectiever. kritisch denken. weg. de (2007) . maar moeten steeds weer tot leven worden gebracht. beeldhouwwerken  Beelden uit het leven: herder. ze geven beelden voor het meer-dan-rationele. visioenen of utopieën uitdrukken  Beeldende verhalen  Personen als voorbeelden Beelden zijn voertuigen van symbolisch bewustzijn en religie. didactiek voor godsdienst / levensbeschouwing in het primair onderwijs Schepper. Hoofdstuk 4 Rituelen spelen de eerste jaren een grote rol  blijvende herinneringen.Sociale verbanden Sociale verbanden (groepen) spelen een grote rol in je levensbeschouwing. Aspect 6 . wiel. Vanaf puberteit: reflectie. Levensbeschouwing ontwikkelen. blijvende invloed op levensbeschouwing. Aspect 3 . huis  Beelden die idealen. koning. Sociale verbanden spelen een grote rol bij grotere kinderen  nieuwe ervaringen die de wereld verder openen. Dat kan leiden tot verstarring en totalitair denken. ze funtioneren als iconen (richtingwijzers) of idolen (zekerheden). Filosofische opvattingen zijn rationeel en voor discussie vatbaar. In traditionele culturen was dat sterker dan in de moderne.Beelden Soorten beelden:  Tekeningen.

Daarbij vinden mensen vooral zin in relaties.6 + H8 . de (2007) .a. Rationeel denken (opvattingen) is onmisbaar. Samen met anderen een basis leggen voor samenleving Levensbeschouwing is als een geestelijke ruggengraat: ze geeft een veerkrachtige structuur aan je leven. stevige achtergrond  Voor eenvoudige en toch correcte uitleg veel kennis nodig Voor leerkrachten is levensbeschouwing onmisbaar. Onthand door stuiten op grenzen van het bestaan 3. media. Opkomst en populariteit van Nieuwe-Tijdsdenken: veel diversiteit. Levensbeschouwing is nodig om drie redenen: 1.Stuvia. maar de andere aspecten zijn even belangrijk. secularisatie. filosofie en nieuwe spirituele bewegingen. Veel opvattingen nemen we onbewust over uit onze samenleving. Door ontzuiling. een verzamelnaam voor veel religieuze en levensbeschouwelijke groepen en richtingen. De kunst is daarbij open te staan voor verrijking door anderen (differentiatie). J. Volledige integratie blijft onbereikbaar: in verschillende rollen hanteren we dikwijls andere visies. didactiek voor godsdienst / levensbeschouwing in het primair onderwijs Schepper. kinderen met afwijkende meningen  Klassengesprek over levensbeschouwing vraag om leraar met goede. Nu is levensbeschouwing meer een persoonlijke opgave. Positie in maatschappij bepalen 3. Zo worden fundamentalisme en relativisme vermeden. eigen individuele ruggengraat onder druk. activiteiten. Ze vormt mede je visie op onderwijs en helpt je om keuzes te maken. dan zie je dat voelen en doen eerder komen dan denken. zuil en nationaliteit (Nederlander-zijn).v. maar deze rijkdom in je eigen identiteit te verwerken (integratie). Levensbeschouwing ontwikkelen. Hoofdstuk 5 Levensbeschouwing als ruggengraat: houdt de mens recht maar geeft hem tegelijk buigzaamheid en veerkracht. Drietal aanwijzingen: 1. Structuur in leven brengen 2.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Levensbeschouwing H1 . Hoofdstuk 6 Vroeger persoonlijke levensbeschouwing door: gezin. vrije opvoeding en globalisering is de invloed van deze verbanden sterk verminderd. De angst niet aan de ‘norm’ de voldoen. buiten de groep te vallen 2. Je levensbeschouwing is voortdurend in verandering.com . Leerkrachten moeten goed doordachte levensbeschouwing hebben:  Geen motivatie voor kinderen wanneer je dat zelf ook niet hebt  Vermindert vooroordelen t. Ze maakt je tot een boeiende persoon en helpt je om kinderen zelf tot doordachte keuzes te brengen. Kenmerken van de ‘Nederlandse levensbeschouwing’:  Emancipatie van het individu  Gelijkheidsdenken  Rationalisering  pessimisme en cynisme  Fragmentarisering  geen samenhangende levensbeschouwing/visie  Verzakelijking (economisering) van het leven o Benadering vanuit nut o Leidt tot verlies aan verbondenheid en solidariteit  Gerichtheid op presteren  Genieten  hedonistische samenleving Tekenen van onvrede zichtbaar en hoorbaar: maatschappelijke ruggengraat niet (volledig) bevredigend.9 Nicky de Groot (2011/2012) Als je aandachtig je eigen levensbeschouwelijke ontwikkeling bekijkt.

De grote druk van de samenleving leidt bij veel (jonge) mensen tot onvrede: angst om uit de boot te vallen en behoefte aan nieuwe antwoorden op aloude vragen. Actief en systematisch werken aan ontwikkeling van vaardigheden 7. . maar ook vak met specifieke doelstellingen Godsdienst/levensbeschouwing Levensbeschouwing = activiteit. de (2007) . Met de hele klas 3. rationalisering. Leerlingen vertrouwd maken met levensbeschouwelijke optiek en hen informeren over aantal Levensbeschouwing ontwikkelen. Traditie: zijn heel veel van en beïnvloeden elkaar meer dan ooit. Evenwicht tussen denken (hoofd). Het bestaan is een mysterie waarin wij mogen delen  Mensen moeten vrij en zelfstandig levensbeschouwelijke keuzes kunnen maken  Mensen zijn aangewezen op elkaar en verantwoordelijk voor elkaar  Ondanks alle negativiteit is de wereld een wonder en het leven een goede gave. Relatie godsdienst/levensbeschouwing om volgende drie punten:  Godsdienst verdiept en kleurt levensbeschouwing  Te onderscheiden.com . Wel bestaat daarbij de spanning tussen het publieke leven en privé. niet te scheiden. didactiek voor godsdienst / levensbeschouwing in het primair onderwijs Schepper. verzakelijking en de gerichtheid op genieten én presteren. Open houden  betrokkenheid op levensbeschouwing 4. Godsdienst is een vorm van levensbeschouwing.Stuvia.9 Nicky de Groot (2011/2012) Er is meer eenheid van levensbeschouwing in Nederland dan je zou denken.6 + H8 . Hoofdstuk 8 Ontwikkelend levensbeschouwelijk onderwijs: 1. Integratie met andere vakken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Levensbeschouwing H1 . Belangrijke zaken zijn algemeen: emancipatie. Christelijke en andere levensbeschouwelijke tradities als bronnen van denken en ervaren 5.zelfde als 4 6. Gericht op ontwikkeling van kinderen 2. voelen (hart) en doen (handen) 8. Communicatie als belangrijk middel in ontwikkeling en ook als doel 9. theoretisch onderscheid  Specifieke vaardigheden zijn niet exclusief Christelijke traditie Christelijk geloof houdt prominente plats in godsdienst/levensbeschouwing op twee manieren: 1. De betrokkenheid van de leerkracht Persoonlijke betrokkenheid van leerkracht bij levensbeschouwing:  Onderwijs is steeds cultuuroverdracht  Levensbeschouwing kan niet vrijblijvend beschreven worden » ervaringen  Vrijblijvende informatie is niet de goede weg naar persoonlijke keuze en dialoog De autonomie van de leerlingen Spanning oplossen door onderscheid maken tussen levensbeschouwelijke optiek en levensbeschouwelijke visies. J. Onderscheid tussen religie en traditie. Keuze van onderwerpen: christelijke traditie moet speciale aandacht krijgen Belangrijkste levensbeschouwelijke uitgangspunten:  Levensbeschouwing is goed en belangrijk voor mensen en voor de samenleving  Er is meer dan wat grijpbaar en begrijpbaar is. Algemene invloed van christelijke uitgangspunten in het vak 2. Religie: met mysteriekader van de werkelijkheid.

De eigenheid van godsdienst/levensbeschouwing Geestelijke stromingen: informatief vak zonder bepaalde levensbeschouwing of godsdienst: eerlijke informatie en onderlinge communicatie. rituelen en gebruiken.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Levensbeschouwing H1 . J. Vier niveaus van handelen: materieel. perceptief. maar concrete mogelijkheden. ook reflectie op goed en kwaad (euthanasie). Beschouwende filosofie: fundamentele vragen van werkelijkheid en leven » beelden om onzegbare uit te drukken Vooral analytische stroming in publicaties voor kinderen. didactiek voor godsdienst / levensbeschouwing in het primair onderwijs Schepper. Toch verschillende redenen voor onderscheid:  Ethiek: normen worden getoetst in actuele omstandigheden  Levensbeschouwing vaak herleid tot moraal of ethiek. onderwijs is een actief proces van de ene generatie op de volgende: cultuuroverdracht. rit/feesten/symbolen en normen/gebruiken). verbeelden en fundamenteel vertrouwen).Stuvia. voelen en doen Denken. Tussen deze twee kunnen leerlingen hun autonome persoonlijkheid ontwikkelen.com . handelen is niet alleen presteren. Levensbeschouwing: dieperliggende overtuigingen en motiverende beelden.9 Nicky de Groot (2011/2012) levensbeschouwelijke visies. de (2007) . Ethiek: gedrag van mensen op rationele en concrete manier. Sociaal-emotionele vorming. toetsbaar. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende aspecten. zonder sprekende beelden  Levensbeschouwing en ethiek horen bij elkaar maar zijn niet tot elkaar te herleiden. voelen en doen = hoofd.6 + H8 . Doeloriëntaties = nastreefbare doelen die met het vak niet volledig te bereiken zijn (waarnemen. ‘de moraal’  Morele vorming of vorming in waarden en normen  Reflectie op criteria voor goed en kwaad en op morele oordeel Verbanden: moraal » één van de zes aspecten. verbaal en mentaal. symbolen. geen diepzinnige reflectie. Kinderen leren van wat hen wordt voorgedaan. Onderwijs moet zich richten op datgene waar een kind op dat moment van zijn ontwikkeling aan toe is (zone van naaste ontwikkeling). Gevoel » eigen beleving zorgt voor vorm in eigen levensbeschouwing (ook inspirerende figuren). Ethiek: verschillende betekenissen:  Feitelijk gedrag van mensen. verband: zelfervaring in omgeving bepaalt in aanzienlijke mate het aspect ‘ervaring’ van hun levensbeschouwing. Traditie » levensbeschouwelijke beleving in verhalen. Twee soorten filosofie: 1. Levensbeschouwing ontwikkelen. Denken. hart en handen. Onderscheid: sociaal-emotionele vorming is sterk pragmatisch. Doelstellingen = concrete doelen die we met lessen willen bereiken. Raamleerplan: basisideeën (opvatten) en communicatie vormen (verhalen. Van Parreren: denken is een handeling. Ook oplossingen door onderscheid maken tussen doelstellingen en doeloriëntaties. Doel van het vak: de participatie aan godsdienstig/levensbeschouwelijke en morele communicatie. zonder motivatie in een visie op de mens en wereld. Ontwikkelend onderwijs: gericht op vaardigheden Ontwikkelend onderwijs » onderwijs als ontwikkeling van ‘funderende handelingen’  actief proces in zone van de naaste ontwikkeling. Analytische filosofie: precieze denken en spreken » logica en taalfilosofie 2. Filosofie: traditie en gevoel.

Waarnemen is niet passief. communiceren en handelen.de kleren maken de mens Verkennen is nodig voor een brede ervaring. Voor de ontwikkeling ervan zijn wereldoriëntatie en verhalen belangrijk.6 + H8 . verkennen. Ontwikkelen van verwondering: openstellen voor onverwachte. opvattingen en beelden  Zin en betekenis geven aan levenservaringen  Leven ordenen en richten vanuit zingeving  Communicatie met anderen daarover Zes basisvaardigheden: waarnemen. Het draagt bij tot levensbeschouwing die concreet en rijk is en die recht doet aan de complexiteit van de werkelijkheid.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Levensbeschouwing H1 . verbanden leggen. uit de buitenwereld en de binnenwereld. Verwondering  vragen  levensvragen. genieten en voelen (emoties). redeneren. Plato: verwondering is het begin van filosofie. de (2007) . J.9 Nicky de Groot (2011/2012) Hoofdstuk 9 Ontwikkelde levenbeschouwelijke identiteit:  Samenhangend geheel van overtuigingen. 2. je concentreren en tot rust komen. Belang van verkennen en brede ervaring ligt in:  Concretisering van levensbeschouwing  praktische hanteerbaarheid  Rijkdom van denken  rijkdom aan vragen en wijze inzichten  Recht doen aan de complexiteit van de werkelijkheid en de levensvragen Levensbeschouwing ontwikkelen.een stilleven tekenen/verhaal van Janneke van Zomeren De bron van levensbeschouwing: het levert de ervaringen op die je levensbeschouwing voeden. Aspecten Ervaring Basisvaardigheden Waarnemen Verkennen Deelvaardigheden Zintuiglijk waarnemen Verwonderen Voelen Genieten Benoemen Argumenteren Waarderen Kiezen Uitvoeren Doorzetten Opvattingen Redeneren Verbeelden Verbeelden Redeneren Verbeelden Communiceren Communiceren Handelen Handelen Waarnemen Redeneren Beelden Rituelen Sociale verbanden Moraal 1.com . het wordt mede bepaald door de cultuur waarin kinderen opgroeien. vanzelfsprekendheden loslaten. verwonderen. vragen stellen bij dagelijkse dingen en ervaringen. Esthetische ontwikkeling: ontwikkeling van gevoel voor schoonheid van wat mensen maken.Stuvia. Verkennen . verbeelden. met name in alle vormen van kunst. didactiek voor godsdienst / levensbeschouwing in het primair onderwijs Schepper. Het vormt een tweespan met waarnemen. Het omvat zintuiglijk waarnemen. Waarnemen .

de lente klinkt als … Verbeelding is een zeer belangrijke vaardigheid voor levensbeschouwing: ze levert beelden om samenhang te brengen in ervaringen en ze laat mogelijkheden zien die verder gaan dan wat er nu is.zijn alle mensen hetzelfde? De vaardigheid om te redeneren houdt in:  Benoemen van ervaringen en het kennen van een aantal basisbegrippen van levensbeschouwing  Argumenteren over levensbeschouwelijke overtuigingen en kritisch reflecteren op opvattingen en beelden  Waarderen wat het leven biedt. daarin onderscheid maken en een eigen waardepatroon opbouwen Deze vaardigheid wordt vooral ontwikkeld door te filosoferen. Deelvaardigheden zijn: kiezen. uitvoeren en doorzetten.9 Nicky de Groot (2011/2012) 3. inleven in anderen 6. Levensbeschouwing ontwikkelen. Bij kinderen moet veel aandacht besteed worden aan de affectieve communicatie. maar ook kunst en creatieve expressie. J. zowel voor de samenleving als voor de eigen geestelijke gezondheid.Stuvia.6 + H8 . Voor de ontwikkeling van het verbeelden is de taal van groot belang. Voorbeelden .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Levensbeschouwing H1 . Het moet zo zijn dat wat geweten wordt. 4. Perspectiefwisseling:  Cognitieve aspect » kennismaken met alle aspecten van andere levensbeschouwingen  Affectieve aspect » empathie en sympathie.gesprek met foto’s of muziek Communiceren over levensbeschouwing is in onze pluriforme cultuur onmisbaar. Lea Dasberg: “Het gaat om meer dan ‘weten dat’ (iets goed of slecht is) en ‘weten hoe’ (goed of slecht gehandeld wordt). Communiceren . de (2007) . 5.actie voor groen De vaardigheid om te handelen is vooral belangrijk voor de morele en de sociale aspecten van levensbeschouwing. ook door de wetende als ‘relevant’ wordt beleefd en door hem ‘gewild’ wordt. Verder kan hieraan een bijdrage geleverd worden door acties op school en door voorbeeldfiguren. Argumenteren is belangrijk om de verbeelden te onderscheiden van fantasie. Voor de ontwikkeling daarvan moeten kinderen ruimte krijgen tot experimenteren met actieve autonomie en tegelijk geconfronteerd worden met beoordeling en sancties.com . Handelen . Ze is verboden met fantasie maar moet er wel van onderscheiden worden. didactiek voor godsdienst / levensbeschouwing in het primair onderwijs Schepper. Redeneren . Ze heeft ook invloed op overtuigingen en opvattingen. helden. Alleen is dat kader komt levensbeschouwelijke informatie tot zijn recht en kan betrokkenheid samengaan met openheid. Bij de ontwikkeling van communicatie kunnen we niet voorbijgaan aan de rol van de groep.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->