P. 1
Summary 'Organizational Behaviour' (Robbins & Judge)

Summary 'Organizational Behaviour' (Robbins & Judge)

|Views: 24|Likes:
Published by Stuvia.com

More info:

Published by: Stuvia.com on Jul 20, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $6.55 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/03/2014

$6.55

USD

pdf

Summary 'Organizational Behaviour' (Robbins & Judge

)
door

lvanderhelm

De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal
Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten, en nog veel meer..

www.stuvia.com

Stuvia.com - De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal

Vrije Universiteit Amsterdam

Organizational Behaviour
Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge

Laurens van der Helm 13-2-2008

Transmits information received from outsiders or from other employees to members of the organization. het toewijzen van resources en andere directe activiteiten. hoe de verschillende takenpakketten per functie samengesteld worden en aan wie deze gerapporteerd moeten worden en waar beslissingen genomen moeten worden. coördineren en controleren. Figurehead Leader Liaison Monitor Disseminator Spokesperson Entrepreneur Disturbance handler Resource allocator Negotiator Management skills – Managers moeten bepaalde vaardigheden hebben om doelstellingen met hun team na te kunnen streven. zijn er mensen nodig die de doelstellingen vaststellen: het management. Responsible for the motivation and direction of employees. Informational Receives wide variety of information. dan valt het ingrijpen ook onder deze functie. » Controlling: deze functie houdt het bekijken en controleren van activiteiten in om na te gaan of de activiteiten voltooid worden zoals de bedoeling was. organiseren. Management roles – Uit onderzoek is gebleken dat managers tien verschillende rollen vervullen die vervolgens weer onder te verdelen zijn in drie categorieën. De planning functie houdt daarnaast in dat een strategie aangenomen moet worden waarmee de doelstelling behaald kan worden. Management functions – Volgens de fransman Henri Fayol hadden managers vroeger vijf functies. Transmits information to outsiders on organization’s plans. het kiezen van de meest effectieve communicatiekanalen en het oplossen van problemen tussen werknemers. Makes or approves significant organizational decisions. » Organizing: managers zijn ook verantwoordelijk voor het vormgeven van de organisatiestructuur. Is dit niet het geval. Robert Katz heeft drie categorieën opgesteld: » Technical skills: houdt de toegevoegde waarde in die de manager toevoegt door zijn of haar kennis en/of ervaringen toe te passen in het werk. plannen. Decisional Searches organization and its environment for opportunities and initiates projects to bring about change.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Chapter 1 ‘What is organizational behaviour?’ Managers zorgen dat vastgestelde doelen gehaald worden door middel van het nemen van beslissingen. Dat houdt in dat een manager vaststelt welke taken uitgevoerd worden en door wie. .Stuvia. Maintains a network of outside contacts who provide favors and information. unexpected disturbances. Tegenwoordig zijn dat er nog vier: » Planning: omdat organisaties bestaan om doelstellingen te halen. commanderen. Responsible for representing the organization at major negotiations. required to perform a number of routine duties of a Legal or social nature. policies. and results.com . Interpersonal Symbolic head. actions. serves as nerve center of internal and external information of the organization. serves as expert on organization’s industry. » Leading: deze functie betekend dat een manager zijn personeel moet motiveren en aansturen. Een manager is iemand die verantwoordelijk is het halen van de doelstellingen door activiteiten van de werknemers. Responsible for corrective action when organization faces important.

» Anthropology: is de wetenschap die zich richt op de activiteiten van de mens. lobbyen en communiceren met buitenstaanders. oplossen van conflicten. uit te leggen en in sommige gevallen te veranderen. » Social psychology: hierbij ligt de focus op de invloed die personen hebben op anderen. Responding to globalization – Veel bedrijven gaan de grenzen over om hun bedrijfsactiviteiten te vergroten. Dit heeft als voornaamste doel het verhogen van de effectiviteit van organisaties. Vervolgens wordt gekeken welke gevolgen het gedrag heeft op de prestaties van een organisatie. » Overseeing movement of jobs to countries with lower-cost labor: voor veel bedrijven is het aantrekkelijk om producten te maken in lagelonenlanden. Contributing disciplines – Organizational behaviour is een toegepaste gedragswetenschap die hoofdzakelijk onderbouwd wordt door vier disciplines in de gedragswetenschappen. » Working with people from different cultures: zelfs binnen een vestiging van een bedrijf op een bepaalde locatie kunnen verschillende culturen voorkomen. disciplineren. Op basis hiervan kan een manager als succesvol. Organizational behaviour is het onderzoeken van de impact die individuen. » Psychology: dit is de wetenschap die manieren zoekt om het gedrag van mensen te meten. » Communication: het uitwisselen van informatie en het verwerken van papierwerk. Effective vs. Deze anderen kunnen zowel individuen als groepen zijn. Conceptual skills: de mentale mogelijkheid om moeilijke situaties te analyseren.Stuvia. Intuïtie is het maken van beslissingen die niet gesteund worden door resultaten uit (wetenschappelijk) onderzoek. De uitdagingen en mogelijkheden voor organizational behaviour zijn erg uiteenlopend. » Coping with anticapitalism backlash: in sommige landen of regio’s van de wereld worden kapitalistische waarden minder gewaardeerd dan in andere delen. groepen en structuren hebben op het gedrag binnen organisaties. aspiraties en houdingen.com . om anderen te begrijpen en om anderen te motiveren. Systematic study betekend het bekijken van relaties om oorzaken en effecten te onderzoeken die door deze relaties veroorzaakt worden. Managers moeten hierbij een afweging maken tussen de belangen van het bedrijf en de verantwoordelijkheden die het heeft ten aanzien van de samenleving waarin het opereert. mede door de veelzijdigheid van het hedendaagse bedrijfsleven. Dit kan echter op weerstand (en negatieve publiciteit) stuiten van maatschappelijke organisaties. De conclusies worden gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen. » Networking: het socializen. Het is aan de manager de veranderingen die dit proces met zich meebrengt te managen: » Increased foreign assignments: wanneer een manager naar een andere afdeling in een andere regio of ander land overgeplaatst wordt. » Sociology: is gericht op mensen in relatie met hun omgeving of cultuur. Successful managerial activities – De werkzaamheden van een manager zijn onder te verdelen in vier verschillende categorieën. Om effectief te kunnen blijven werken is het belangrijk voor een manager te begrijpen waarom in deze culturen aan verschillende normen en waarden vastgehouden wordt en hoe deze tot stand gekomen zijn. Het is de taak van een manager om met deze verschillen rekening te houden. moet de manager rekening houden met andere behoeften. » Human resource management: het motiveren. .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal » » Human skills: de mogelijkheden om met anderen te werken. trainen van het personeel en het zorgen dat de werkgelegenheid bezet is. effectief of gemiddeld beschouwd worden. planningen en het controleren. De categorieën zijn: » Traditional management: het maken van beslissingen.

is het voor organisaties belangrijk te innoveren en zich constant aan te passen aan veranderingen in de omgeving waarin zij actief zijn. Dat kan op basis van ras. » Embracing diversity: voor bedrijven is het de uitdaging de werkomgeving dusdanig vorm te geven dat zo veel mogelijk groepen mensen zich er thuis voelen. de samenstelling wordt steeds meer divers. Working in networked organizations . Improving customer services – Tegenwoordig is het merendeel van de beroepsbevolking vertegenwoordigd in de dienstverlenende sector. kunnen er conflicten en stress ontstaan. Stimulating innovation and change – Om te overleven. seksuele geaardheid. Voor managers is het de taak om de creativiteit en tolerantie voor veranderingen te stimuleren. » Implications: managers moeten niet meer iedereen hetzelfde behandelen. moet een manager op een andere manier mensen leiding geven. Managing workforce diversity – Een van de meest belangrijke uitdagingen voor een manager is het aannemen van mensen die ‘anders’ zijn.Stuvia. de druk vanuit organisaties om meer uren te werken en tot slot de toename van tweeverdieners per huishouden. geslacht. Om deze diensten te verbeteren is het de taak van de manager ervoor te zorgen dat zijn personeel bepaalde vaardigheden ontwikkeld. moeten managers hun werkklimaat beschouwen als tijdelijk. communicatie technieken die het mogelijk maken vanuit huis te werken. Improving quality and productivity – Door de enorme groei van de vraag eind vorige eeuw hebben veel bedrijven hun fabrieken vergroot. Voor managers is het taak om een ethisch gezonde werkomgeving te scheppen. Tegenwoordig is het voor managers verstandig om de werknemers te betrekken bij het verbeteren van de kwaliteit en productiviteit van een organisatie.com . enzovoort. Het vervagen van deze scheiding is veroorzaakt door de globalisatie (denk bijvoorbeeld aan tijdsverschillen).De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal » Managing people during the war on terror: een manager moet de veiligheid van zijn werknemers kunnen waarborgen. Improving ethical behaviour – Werknemers staan vaak onder grote druk om te presteren. Hiervoor moeten managers wel een deel van hun controle mogelijkheden inleveren. Helping employees balance work-life conflicts – Doordat de scheiding tussen privé en werk steeds vager wordt. Ethische dilemma’s zijn situaties waarin individuen het verschil moeten weten tussen goed en fout. Dit komt tot uiting in het regelmatig overnieuw vormgeven van de taken en verantwoordelijkheden per baan. .Door de mogelijkheden die het internet te bieden heeft. maar de verschillen juist herkennen en daarop reageren. ‘Workforce diversity’ betekend dat organisaties steeds heterogener worden. spontaniteit en onvoorspelbaarheid. Een van de kenmerken van deze sector is de hoge mate van interactie tussen klant en dienstverlener. motiveren en beslissingen nemen. hierdoor kunnen enkelen de verleiding niet weerstaan om de kantjes er af te lopen of nog erger regels en wetten te overtreden. etniciteit. leeftijd. Coping with ‘Temporariness’ – Door de continue veranderingen in de omgeving waarin bedrijven opereren. Empowering people – In sommige sectoren is het geven van meer verantwoordelijkheden aan lagere werknemers noodzakelijk om een dienst beter uit te kunnen voeren. Managers moeten leren leven met flexibiliteit. Hierdoor is er tegenwoordig een enorm aanbodoverschot.

Deductief beredeneren: capaciteit om de gevolgen van een argument logisch in te schatten. Verbaal bevattingsvermogen: capaciteit om te begrijpen van wat gelezen of gezegd wordt en van de relatie van woorden onder elkaar. De ‘dependent variable’ is de factor die uitgelegd of voorspeld en beïnvloed wordt door een andere factor. » Turnover: de (on)vrijwillige terugtrekking uit een organisatie. Snelheid van waarneming: capaciteit om visuele gelijkenissen en verschillen snel en accuraat te identificeren. versimpelde weergave van de realiteit of een verschijnsel.Stuvia.Een model is een abstracte. Van een ‘independent variable’ wordt aangenomen dat deze een afhankelijke variabele beïnvloedt. » Organizational Citizenship Behaviour (OCB): discreet gedrag dat niet opgenomen is in de formele vereisten. Binnen organizational behaviour zijn er een aantal primaire afhankelijke variabelen die voor elke organisatie belangrijk zijn. » Absenteeism: afwezigheid is een grote kostenpost voor bedrijven. » ‘Intellectual abilities’: deze zijn nodig om mentale activiteiten uit te voeren zoals nadenken. Hierdoor gaat veel productiviteit verloren en kan het voorkomen dat belangrijke beslissingen uitgesteld moeten worden. » Productivity: dit is een meetinstrument voor de prestaties van een organisatie. Inductief beredeneren: capaciteit om logische volgordes te identificeren bij problemen en deze vervolgens op te lossen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Developing an organizational behaviour model . » Individual-level variables » Group-level variables » Organization systems level variables Chapter 2 ‘Foundations of individual behaviour’ Ability – Dit is de individuele capaciteit om verschillende taken te vervullen in een baan. De algemene capaciteiten bestaan uit twee categorieën: intellectueel en fysiek. . maar toch een positief effect heeft voor een organisatie. Een ‘OB Model’ ziet er in de basis als volgt uit.com . » Job satisfaction: geeft de houding weer ten opzichte van een baan vanuit een evaluatie van de kenmerken van die baan. beredeneren en problemen oplossen. » Deviant workplace behaviour: door het vertonen van bepaald gedrag worden de normen en waarden binnen een organisatie geschaad. Een hoge turnover leidt tot hogere opleidingskosten en ‘braindrain’ (wegtrekkende kennis). de uitkomst kan betekenen dat een bedrijf effectief (bereiken van doelstellingen) of efficiënt (de ratio van de effectieve output en de input die daarvoor nodig is geweest) is. Er zijn zeven intelligentie dimensies: Dimension ‘Number aptitude’ ‘Verbal comprehension’ ‘Perceptual speed’ ‘Inductive reasoning’ ‘Deductive reasoning’ Description Cijfertalent: capaciteit om handig en accuraat te rekenen.

Individuen zullen gemotiveerd raken om het model te volgen wanneer hier een beloning tegenover staat. . Capaciteit om snel en herhalende bewegingen uit te voeren. is opgebouwd uit verschillende componenten. Ten derde is er emotionele intelligentie. 8. 3.Stuvia. Daarnaast is er sociale intelligentie.of emotionele deel van de houding.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal ‘Spatial visualization’ ‘Memory’ Ruimtelijk inzicht: de capaciteit om ruimtelijke veranderingen in te beelden. Capaciteit tot uithoudingsvermogen. Capaciteit om kracht uit te oefenen op externe objecten. gewenst gedrag beloond wordt of een straf voorkomt. 4. Learning – ‘Leren’ is een relatief permanenten verandering in het gedrag van een individu als gevolg van ervaringen die zijn opgedaan. De invloed van een model is afhankelijk van hoe goed een individu een model blijft herinneren. zoals in het schema is te zien. de zogenaamde ‘multiple intelligences’. Geheugen: de capaciteit om ervaringen uit het verleden te onthouden. » ‘Operant condition’: de conditie waarbij vrijwillig. » ‘Classical condition’: de conditie waarin individuen reageren op een stimulans die normaal gesproken niet tot een dergelijke reactie leiden. » ‘Cognitive component’: het mening of opvatting gedeelte van de houding. Tot slot is er culturele intelligentie: bewust zijn van verschillen tussen culturen en hier succesvol mee om te gaan. Voor deze ‘fysieke banen’ zijn negen criteria opgesteld: Strenght factors Dynamic strength Trunk strength Static strength Explosive strength Flexibility factors Extent flexibility Dynamic flexibility Other factors Body coordination Balance Stamina Description Capaciteit om continu of herhaaldelijk spierkracht te gebruiken. » ‘Social learning theory’: mensen leren door observatie en door directe ervaringen. 5. ‘Physical abilities’: de capaciteiten om lager geschoold werk uit te voeren dat gestandaardiseerde taken kent. Attention processes: Retention processes: Motor reproduction processes: Reinforcement processes: Mensen leren alleen vanuit een model als ze het herkennen en er aandacht aan besteden. Chapter 3 ‘Attitudes and job satisfaction’ Attitudes – Dit zijn evaluerende statements die betrekking hebben op objecten. de capaciteit om effectieve relaties te onderhouden met anderen. 9. Capaciteit om maximaal te kunnen presteren. 6. 1. Er zijn drie theorieën die uitleggen hoe gedrag aangeleerd wordt. Capaciteit om de spierkracht van het lichaam te gebruiken. de capaciteit om emoties te identificeren. mensen of gebeurtenissen. Description Capaciteit om meerdere activiteiten tegelijk uit te voeren. De houding die men heeft. 2. » ‘Affective component’: het gevoels. Ten eerste is er cognitieve intelligentie: de capaciteiten die naar voren komen in de traditionele intelligentie testen. Description Capaciteit van een groot bereik hebben. Hierbij zijn vier processen van belang. » Intelligentie kan ook opgedeeld worden in vier subdelen. Na het zien van een nieuwe methode. begrijpen en te managen.com . 7. Capaciteit om evenwicht te houden. moet zien geconverteerd worden naar doen.

tevredenheid en enthousiasme voor het werk dat zij uitvoeren. » Other job attitudes: de ‘percieved organizational support’ (POS) geeft aan in hoeverre een werknemer gelooft in de waarden van een bedrijf en de bijdrage en zorg die het draagt voor het welzijn van zijn werknemers. het opvolgen van de regels en beleidsplannen van een organisatie. » ‘Organizational commitment’: de mate waarin een werknemer zich identificeert met een organisatie en zijn doelen en de bereidheid hier deel van uit te maken. de toegankelijkheid. voldoen aan prestatienormen en het omgaan met werkomstandigheden als deze niet optimaal zijn. Daarnaast kan gekozen worden voor de ‘summation of job facets’. Over het algemeen wordt aangenomen dat gedrag volgt uit houdingen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal » ‘Behavioral component’: de intentie om zich op een bepaalde manier te gedragen naar aanleiding van bovenstaande twee componenten. alleen bij houdingen die voor langere tijd vastgehouden worden zal dit invloed hebben op het gedrag. daarnaast speelt het geven van training. Dit is de verantwoordelijkheid die een werknemer ervaart. Er bestaan drie dimensies met betrekking tot de toewijding tot een organisatie. Het meten van de tevredenheid is echter moeilijk omdat hier sprake is van discrete elementen. Er zijn een aantal categorieën waarmee de houding ten opzichte van een baan duidelijk gemaakt kan worden. onafhankelijkheid en controle ook een grote rol.  ‘Affective commitment’: een emotionele aantrekking tot een organisatie en het geloof in de normen en waarden. partici patie en prestatie met of op het werk. De invloed van de houding op toekomstige gedragingen wordt bepaald door een aantal ‘moderating variables’: het belang van de houd ing. het belang van de baan en de verkregen autonomie. De relatie tussen houding en gedrag wordt hier echter niet sterk door beïnvloed. waarbij belangrijke elementen van een baan opgesomd worden en de werknemer per geval zijn of haar houding kenbaar maakt. mensen geven de voorkeur aan uitdagend en stimulerend werk in plaats van routine en voorspelbaarheid. Job satisfaction – Zoals hierboven beschreven is.Stuvia. Naast het uitvoeren van bepaalde taken.  ‘Normative commitment’: de verplichting voelen om verbonden te blijven met een organisatie om morele en ethische redenen. variëteit. Salaris heeft tot een . of er sociale druk aanwezig is en of de houding een gevolg is van een directe ervaring. is de ‘job satisfaction’ het gevolg van een evaluatie van de eigenschappen. die simpelweg inhoudt dat werknemers ondervraagd worden over hun tevredenheid. bijvoorbeeld bij familieomstandigheden. Een belangrijk onderdeel hiervan is ‘psychological empowerment’.com . De ‘cognitive dissonance theory’ legt de link uit tussen houdingen en gedrag. Daarnaast is het een relatief nieuw concept: ‘employee engagement’: de betrokkenheid. bijvoorbeeld de bereidheid om nieuwe vaardigheden aan te leren. » ‘Job satisfaction’: de tevredenheid die men heeft over een baan als gevolg van een evaluatie van de kenmerken ervan. hoe specifiek de houding is. gebaseerd op de invloed op de omgeving. hoort de interactie met anderen.  ‘Continuance commitment’: de verkregen economische waarde die de verbondenheid met een bedrijf oplevert. Tevredenheid over het werk wordt met name veroorzaakt door plezier hebben in het werk. De ‘self-perception theory’ geeft aan dat een houding gebaseerd wordt op ervaringen met gebeurtenissen uit het nabije verleden. Kortom. » ‘Job involvement’: de betrokkenheid van een werknemer gebaseerd op identificatie. C ognitieve inconsistentie is de tegenstrijd die kan ontstaan tussen twee of meer houdingen of tussen gedrag en houdingen. De eerste manier waarmee dit gemeten kan worden is de ‘single global rating method’.

» ‘Environment’ (omgeving): dit zijn factoren die beïnvloed zijn door de culturele omge ving waarin iemand is opgegroeid of leeft.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal bepaalde inkomensgrens een positieve invloed op de tevredenheid. . heeft dat consequenties . voorspiegelende eigenschappen die de persoonlijkheid van een individu beschrijft. » ‘Hereditary’ (erfelijk): hieronder vallen erfelijk bepaalde factoren als aantrekkel ijkheid. temperament. Constructive Neglect Passive Loyalty De tevredenheid of ontevredenheid over een baan heeft consequenties op het gedrag zoals dat hier boven beschreven is. Het is echter moeilijk om op basis van de ‘personality traits’ generaliserende standaarden te ontwikkelen. maar de organisatie extern wel verdedigen. De manier waarop is moeilijk te voorspellen. zal de bereidheid om meer te doen dan geëist wordt. Hierdoor worden de normen en waarden gevormd. Dat neemt niet weg dat geld een motivatie is voor werknemers. etc. » ‘Job satisfaction and job performance’: er bestaat een sterke relatie tussen de tevredenheid en de prestaties. » ‘Job satisfaction and turnover’: ondanks dat er een kleine relatie bestaat. geslacht. Destructive Bovenstaande informatie vormt in combinatie met twee andere dimensies (constructive/destructive en active/passive) het schema dat hiernaast staat. vastgelegd in de chromosomen.com . maar optimistisch wachten tot de omstandigheden verbeteren. enzovoort. De consequenties zijn als volgt: » ‘Exit’: het verlaten van een organisatie bij ontevredenheid. maar voorbeelden zijn: ontslag. Er zijn een twee relevantie manieren om te bepalen hoe de personaliteit van iemand in elkaar steekt. » ‘Job satisfaction and customer satisfaction’: tussen deze factoren bestaat een redelijk sterke relatie. » ‘Loyalty’: passief. het mee naar huis nemen van kantoorbenodigdheden. Er zijn echter twee modellen waarmee dat mogelijk is. » ‘Job satisfaction and organizational citizen behavior (OCB)’: wanneer een werknemer tevreden is en de werkgever vertrouwd. De bepalende factoren bij de vorming van een personaliteit zijn erfelijke en omgevingsfactoren. Personaliteit vat samen hoe een individu reageert en communiceert met anderen. Dit gebeurt aan de hand van de ‘personality traits’. met name bij het verlenen van diensten is het belangrijk dat het front-office personeel tevreden is. Chapter 4 ‘Personality and values’ Personality – Hieronder wordt het dynamische concept verstaan dat de groei en ontwikkeling van het hele persoonlijke psychologische systeem beschrijft. » ‘Job satisfaction and absenteeism’: hiertussen bestaat nauwelijks een relatie. Het ‘exit-voice-loyaltyneglect framework’ helpt deze consequenties te begrijpen. » ‘Job satisfaction and workplace deviance’: wanneer werknemers ontevreden zijn. Als werknemers tevreden of ontevreden zijn met hun werk. » ‘Voice’: actief proberen de omstandigheden te verbeteren bij ontevredenheid. Vanuit dit oogpunt wordt een persoonlijkheid gevormd door de moleculaire structuur van de genen. Active » ‘Neglect’: passief toestaan dat de omstandigheden Exit Voice verslechteren.Stuvia. maar ook op organisatorisch niveau. bestaat er toch een negatieve relatie tussen de tevredenheid en de turnover. uiten zij dit op een bepaalde manier. andere factoren hebben hier meer invloed op. Concreet zijn de zes hoofdzakelijke consequenties als volgt. Deze grens wordt bepaald door de welvaart die bereikt wordt. het vasthouden van werknemers. niet alleen op individueel niveau.

Introverte individuen zijn behoudend. Introverted’: extraverte individuen zijn zelfbewust en sociaal vaardig. Hierbij worden 100 vragen gesteld waarbij gevraagd wordt hoe individuen zich voelen of reageren in bepaalde situaties. tegen de tegenstrijdige moeite van andere mensen. het nodig hebben van grote bewondering.  ‘Judging vs. Extraverte individuen zijn zelfbewust. » ‘Machiavellianism’: de mate waarin een individu pragmatisch is. » ‘Observation-ratings surveys’: onafhankelijke bepaling van de personaliteit door een collega de scores te laten geven.com .  ‘Conscientiousness’: de meetbaarheid van betrouwbaarheid.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal » » ‘Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®)’: dit is het meest gangbare systeem om personaliteit te beoordelen. emotionele afstand houdt en gelooft dat voorspellingen uitkomen. Elk gegeven antwoord wordt geclassificeerd als zijnde:  ‘Extravert vs. georganiseerd. tonen van initiatief. . sociaal en houden van gezelschap. De ‘Big Five’ factoren zijn als volgt:  ‘Extraversion’: de vertrouwdheid met relaties.Stuvia. Een betrouwbaar individu is verantwoordelijk. ‘The big five model’: dit zijn de dimensies die ten grondslag liggen aan de variatie in de persoonlijkheid van individuen. » ‘Narcism’: de neiging om arrogant en egoïstisch te zijn. Een onbetrouwbaar individu is makkelijk afgeleid.  ‘Thinking vs. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen creatieve en behoudende (conservatieve) mensen. afhankelijk en harmonieus. Perceiving’: beoordelende types willen controle en geven de voorkeur aan orde en structuur. » ‘Projective measures’: worden nauwelijks meer gebruikt vanwege de ineffecti viteit. actie ondernemen en volhouden tot de gewenste veranderingen plaats hebben gevonden. » ‘Type A personality’: agressieve betrokkenheid in een oneindig ‘gevecht’ om meer te bereiken in minder tijd en. » ‘Risk taking’: om grotere groeicijfers te behalen. » ‘Self-report surveys’: worden door de individu zelf ingevuld. warm en te vertrouwen. of zij zichzelf als geschikt en effectief en of zij zich gecontroleerd voelen door hun omgeving of juist niet.  ‘Sensing vs. Bij het aannemen van nieuwe werknemers is het belangrijk dat werkgevers weten wat voor type mensen er aangenomen worden. ‘Lowly agreeable’ individuen zijn koud. Feeling’: denkende types gebruiken rationaliteit en logischheid om problemen te verhelpen. Door te testen wat de persoonlijkheid van nieuwe werknemers is. » ‘Proactive personality’: het herkennen van mogelijkheden. en focussen op details. ongeorganiseerd en onbetrouwbaar. ‘Highly agreeable’ individuen zijn coöperatief.  ‘Openness to experience’: de interesse en fascinatie van vernieuwing. gevoelstypen vertrouwen op hun persoonlijke waarden en emoties. Dit betekend dat managers (verantwoorde) risico’s moeten durven nemen. verlegen en stil. Er zijn drie manieren waarmee personaliteit getest worden. terwijl introverte individuen stil en verlegen zijn. kan bepaald worden wie de beste kandidaat is. zullen grotere risico’s genomen moeten worden.  ‘Emotional stability’: de capaciteit om om te gaan met stress. Dit is echter een manier waarbij toekomstig succes eventueel voorspeld wordt. Intuïtieve typen vertrouwen op onbewuste processen en bekijken het totaalplaatje. » ‘Self-monitoring’: een persoonlijkheidseigenschap die aangeeft of een individu de capaciteit bezit om het gedrag af te stemmen op externe factoren.  ‘Agreeableness’: de neiging om onzeker te zijn ten opzichte van anderen. De voornaamste beïnvloedende factoren bij organizational behavior zijn: » ‘Core self-evaluation’: de mate waarin individuen zichzelf mogen of niet. wanneer nodig. storend en tegenwerkend. Intuitive’: gevoelstypen zijn praktisch ingesteld en geven de voorkeur aan routine en orde. terwijl observerende types flexibel en spontaan zijn.

 ‘Power distance’: de mate waarin mensen in een land accepteren dat macht in organisaties niet gelijk verdeeld is.  ‘Assertiveness’: de mate waarin een maatschappij mensen aanmoedigt con fronterend. zelfbewust en competitief te zijn.  ‘Long-term vs. Mensen uit een cultuur die meer gericht is op de korte termijn kijken meer naar de huidige situatie en accepteren veranderingen makkelijker. Bepaalde waarden ‘vertroebelen’ de objectiviteit en de rationaliteit. daarvoor zijn twee geschikte benaderingen. team-oriented. » ‘GLOBE framework for assessing cultures’: GLOBE staat voor Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness en is een cross-cultural onderzoek naar leiderschap en nationale culturen. om gedrag van werknemers uit verschillende landen te kunnen verklaren. Dit heeft onder andere betrekking op de regelgeving: waar structuur gewenst is. Cohort Veterans Boomers Xers Nexters Entered the workforce 1950’s or early 1960’s 1965-1985 1985-2000 2000 to present Approximate current age 65+ Early 40’s to mid 60’s Late 20’s to early 40’s Under 30 Dominant work values Hard working.Stuvia. Femininity’: de mate waarin de cultuur onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen aangelegenheden en in hoeverre zij gelijk behandeld worden. Omdat waarden de basis vormen voor het begrijpen van de houdingen en motivaties van werknemers en omdat het onze opvattingen beïnvloed. conservative. dislike of authority. Success. Op basis van dit onderzoek zijn er negen dimensies opgesteld waarop nationale culturen verschillen. Een goede manager moet tenslotte in staat zijn om met mensen uit diverse culturen om te gaan. ‘terminal values’ (de doelstellingen die een individu in zijn leven wil halen) en ‘instrumental values’ (gewenst gedrag of gewenste hulpmiddelen om de doelstellingen van de terminal values te behalen). achievement. Deze theorie legt de verschillen tussen managers en werknemers uit aan de hand van vijf dimensies van nationale cultuuraspecten.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Values – Waarden geven de basis conventies weer dat specifieke handelswijzen of eind statussen persoonlijk en in sommige gevallen sociaal gewenst zijn.  ‘Individualism vs. zal dit gebeuren door middel van regelgeving.  ‘Uncertainty avoidance’: de mate waarin werknemers in een land de voorkeur geven aan gestructureerde of ongestructureerde situaties. Het is mogelijk waarden te classificeren. » ‘Rokeach value survey (RVS)’: deze bestaat uit twee waarden. moeten deze verschillen begrepen worden. self reliant but team oriented. » ‘Hofstede’s framework for assessing cultures’: dit is een van de meest gebruikte benaderingen voor het analyseren van verschillen tussen culturen. in plaats van als een collectief (collectivisme). Confident. conforming. Short-term orientation’: mensen uit een cultuur gericht op de lange termijn kijken naar de toekomst en geven waarde aan zuinigheid.com . loyalty to relationships. waar dit niet gewenst is geeft de lage hoeveelheid regelgeving ruimte tot een variëteit aan opinie. loyalty to the organization. is het belangrijk om een goed beeld hiervan te hebben. loyalty to both self and relationships Waarden verschillen per cultuur. duurzaamheid en traditie. Collectivism’: individualisme is de mate waarin mens en zelfstandig willen opereren. .  ‘Masculinity vs. » ‘Contemporary work cohorts’: per generatie in de beroepsbevolking (gebaseerd op periode van toetreding hiertoe) hecht men aan verschillende beroepswaarden. loyalty to career. Work-life balance. financial success. dislike of rules. ambition.

‘Power distance’: de mate waarin macht verdeeld is. oprecht. energiek en dominant. veiligheids-. ‘Person-organization fit’: het is tegenwoordig van groter belang dat een individu ook past in de cultuur van een organisatie. Sociaal. ongeordend. directie (richting) van de hele organisatie en vastberadenheid van een individu in het nastreven van een bepaald doel. Analytisch. ‘Social’: geeft de voorkeur aan activiteiten waarbij anderen geholpen of ontwikkeld worden.Stuvia. enzovoort. georganiseerd. sociale. ‘Individualism/collectivism’: de mate waarin individuen zich aangetrokken en geïntegreerd voelen in groepen binnen de organisaties en de samenleving. ‘Performance orientation’: de mate waarin een maatschappij prestatie verbeteringen en uitmuntendheid aanmoedigt en beloond. ‘Uncertainty avoidance’: het vertrouwen van de maatschappij op sociale normen en procedures om de onvoorspelbaarheid van toekomstige gebeurtenissen te verzachten. ‘Conventional’: geeft de voorkeur aan activiteiten die aan regels gebonden en geordend zijn. kan overgegaan worden aan de volgende.com . en vriendenkringen en de organisatie waar zij werken. » Personality characteristics Verlegen. Type ‘Realistic’: geeft de voorkeur aan fysieke activiteiten die vaardigheid. samenwerkend en begrijpend. vriendelijk. ‘Investigative’: geeft de voorkeur aan activiteiten waarbij nadenken. . tegenwoordig niet geheel actueel meer. idealistisch. ‘Humane orientation’: de mate waarin een maatschappij eerlijkheid. Linking an indivudual’s personality and values to the workplace – Tegenwoordig zijn managers minder geïnteresseerd in de capaciteit van een solicitant in het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden dan in de flexibiliteit om om te gaan met veranderende omstandigheden en toewijding tot een organisatie. Creatief. emotioneel en onpraktisch. ‘Enterprising’: geeft de voorkeur aan verbale activiteiten waarbij er mogelijkheden zijn om anderen te beïnvloeden. » ‘ Person-job fit’: het matchen van functie eisen en persoonlijke karaktereigenschappen wordt beschreven in de ‘Holland’s personality-job fir theory’ en bestaat uit zes personaliteit typen. De intensiteit wordt bepaald door hoe hard een individu zijn best doet en de vastberadenheid geeft aan hoe lang een individu zijn best blijft doen om een doel te behalen. ‘Artistic’: geeft de voorkeur aan niet systematische activiteiten waarbij creatieve expressie mogelijk is. zoals plannen en investeren in de toekomst aanmoedigt en beloond. kracht en coördinatie vereisen. ruimhartigheid. Zelfverzekerd. eerbied en zelfontplooiing behoeften. ambitieus.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal         ‘Future orientation’: de mate waarin een maatschappij toekomst gericht gedrag. ‘Gender differentation’: de mate waarin de maatschappij verschil len in geslacht vergroot. Bevestigend. Hiërarchisch opgesteld zijn dat: fysieke. Early theories of motivation – Er zijn drie theorieën. harmonieus en praktisch. ‘In-group collectivism’: de mate waarin leden van de samenleving trots zijn op hun deelname in kleine groepen zoals familie. organiseren en begrijpen nodig zijn. onbaat zuchtigheid. Chapter 6 ‘Motivation concepts’ Defining motivation – Motivatie is het proces die samengesteld wordt door de intensiteit. behulpzaamheid en vriendelijkheid aanmoedigt en beloond. » ‘Hierarchy of needs theory’: elk persoon heeft vijf behoeften. praktisch en niet flexibel. Pas als aan de eerste voldaan is. die de motivatie van werknemers op een goede manier uitleggen. nieuwsgierig en onafhankelijk. efficiënt. Dit is sterk afhankelijk van de dynamiek van een organisatie.

.  ‘Vicarious modeling’: zelfverzekerder worden door iemand anders hetzelfde zien doen. » ‘Equity theory’: deze theorie stelt dat individuen hun job inputs en outputs met die van anderen vergelijken en daarop reageren door ongelijkheden te elimineren. een negatieve (theorie X) en een positieve (theorie Y).) bepalend zijn voor de tevredenheid van werknemers. de beste managers hebben een grote behoefte aan macht. salaris. Werknemers zullen verantwoordelijkheden vermijden en formeel richting zoeken wanneer mogelijk.Stuvia. het motivatie niveau verlaagd.  ‘Arousal’: doordat het uitvoeren van taken goed gaat. » ‘Cognitive evaluation theory’: deze theorie stelt dat het toewijzen van extrinsieke beloningen (bijvoorbeeld geld) voor bepaald gedrag dat eerder met intrinsieke beloningen (bijvoorbeeld plezier) beloond is. » ‘Mc Clelland’s theory of needs’: motivatie kan uitgelegd worden door middel van prestaties. » ‘Goal-setting theory’: door middel van het geven van feedback. macht en affiliatie (de behoefte aan vriendelijke en interpersoonlijke relaties). Werknemers die de voorkeur geven aan de behoefte hebben om te presteren geven de voorkeur aan verantwoordelijkheid. » ‘Self-efficacy theory’: het geloof van een individu dat hij of zij in staat is om bepaalde taken uit te voeren. in combin atie met specifieke en moeilijke doelstellingen. De gemiddelde persoon kan leren om verantwoordelijkheid te accepteren en eventueel op te zoeken. ‘Self-concordance’ is de mate dat persoonlijke redenen ten grondslag liggen aan het streven naar bepaalde doelen. Theory Y (positief) Werknemers zien werk als iets natuurlijks.  ‘Verbal persuasion’: zelfverzekerder worden door overtuigd te worden door derden dat e en individu de vaardigheden heeft om succesvol te worden.com . Omdat werknemers werk hekelen. Theory X (negatief) Werknemers hekelen werk en proberen het zoveel mogelijk te vermijden. kunnen hogere prestaties geleverd worden. Deze theorie wordt ook wel eens de ‘motivation-hygiene theory’ genoemd omdat bepaalde factoren (supervisie. Er zijn vier vergelijkingen die gemaakt kunnen worden:  ‘Self-inside’: vergelijking van ervaring die de werknemer op een andere positie in de organisatie heeft opgedaan. weinig ambitie. leidt dit tot een positieve spiraal. die zijn gebaseerd op de aannames die managers maken met betrekking tot het natuurlijke gedrag van mensen. beleid. Contemporary theories of motivation – Bovenstaande theorieën zijn door hun verminderde actualiteit minder toepasbaar. De behoefte aan macht en affiliatie is relatief sterk aan elkaar gerelateerd. mede doordat zij als het ware zijn ingehaald door de komende theorieën. » ‘Reinforcement theory’: deze theorie stelt dat gedrag een functie is van de gevolgen ervan. feedback en een middelbaar risico niveau. Er zijn vier manieren waarop dit verbeterd kan worden:  ‘Enactive mastery’: het krijgen van relevante ervaring met de taken van een baan.  ‘Self-outside’: met de ervaring vanuit een externe positie/situatie met de huidige organisatie. moeten zij gecontroleerd worden en moet dreigen met straffen helpen de doelen te halen.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal » ‘Theory X and theory Y’: hierbij zijn twee theorieën ontwikkeld. etc. De capaciteit om innovatieve beslissingen te nemen is wijd verspreidt door de samenleving en niet alleen op management posities. Mensen zullen zichzelf richting geven en controleren wanneer zij begaan zijn met de doelstellingen. In het schema zijn deze aannames opgenomen. Meeste werknemers kiezen veiligheid boven andere factoren die met werk te maken hebben. maar hebben weinig behoefte aan affiliatie. » Two-factor theory (Herzberg) – Hierbij worden intrinsieke factoren gerelateerd aan job satisfaction en worden extrinsieke factoren geassocieerd met job dissatisfaction.

‘Job design’ is de manier waarop elementen in een baan georganiseerd zijn.  Veranderen van eigen opvatting (over eigen prestaties). » ‘Task significance’: de mate waarin het werk impact heeft op het leven of werk van andere mensen.Stuvia. » ‘Task identity’: de mate waarin een werknemer een product completeert. bijvoorbeeld behalve prestaties bijvoorbeeld ook het ‘zoete broodjes bakken’ bij de baas belonen. Deze theorie helpt te onderzoeken waarom werknemers niet gemotiveerd zijn en marginaal presteren.  Veranderen van de outputs. » ‘Autonomy’: de mate waarin een baan de werknemer vrijheid.  Prestatie-beloning relatie (leiden goede prestaties daadwerkelijk tot gewenste beloningen?): dit wordt veroorzaakt omdat veel dingen beloond worden. wordt de ‘motivating potential score (MPS)’ bepaald. Door de beloningen te diffentiëren kan de motivatie toenemen. Expectancy theory – De expectancy theorie beweert dat de motivatie die het personeel op kan brengen in het werk afhankelijk is van de kracht van de verwachting dat het werk gevolgd wordt door een bepaalde uitkomst (een prestatie) en aan de aantrekkelijkheid om voor een dergelijke prestatie te werken.  Veranderen van opvatting over anderen. Daarnaast hebben veel managers de misopvatting dat iedere werknemer hetzelfde wil. zien zij het nut hiervan ook niet in.  Beloning-persoonlijke doelstellingen relatie (hebben beloningen voldoende potentie voor individuen?): een beloning moet voldoen aan de behoeften van de werknemer. Het ‘job characteristics model’ stelt dat elke baan aan de hand van vijf dimensies beschreven kan worden. Er zijn drie belangrijke relaties waar op gefocust moet worden bij deze theorie:  Inspanning-prestatie relatie (leidt een bepaalde instelling tot een redelijk te voorspellen prestatie?): voor veel werknemers voelt het alsof het niet uit maakt of zij hard of helemaal niet hard werken. ‘Other-outside’: met een andere individu of een groep individuen van buiten de organisatie.  Het ‘veld’ verlaten (ontslag).  Veranderen van referentie (vergelijkingsmateriaal). onafhankelijkheid en discretie biedt.com . » ‘Skill variety’: de mate waarin een baan verschillende activiteiten biedt zodat de werknemer meerdere vaardigheden en talenten kan benutten. doordat daar niets tegen over staat. Chapter 7 ‘Motivation: from concepts to applications’ Motivation by changing the nature of the work environment – Onderzoek naar motivatie focust zich op benaderingen die motivatie concepten linken met de manier waarop werk gestructureerd is. Hierdoor zien werknemers het krijgen van beloningen als zwak en demotiverend. Om deze dimensies te indexeren. Deze wordt als volgt berekend: Skill variety + Task identy + Task significance MPS = 3 × Autonomy × Feedback .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal   ‘Other-inside’: vergelijking met een andere individu of groep individuen vanuit de organisatie. » Wanneer werknemers vinden dat zij tekort schieten kunnen zij zes beslissingen nemen:  Veranderen van de inputs. Hoe hard zij ook willen werken. » ‘Feedback’: de mate waarin er direct en duidelijk feedback gegeven wordt over de effectiviteit van zijn of haar prestaties. Dit kan echter lastig zijn omdat managers vaak beperkt zijn in hun vrijheid om werknemers te belonen.

Naast herontwerp van functies. . Er zijn een aantal manieren om werknemers te betrekken bij een organisatie: » ‘Participative management’: betrekken van werknemers bij besluitvorming. dit zal sterk demotiverend werken. Of dit daadwerkelijk tot stress zal gaan leiden.Stuvia. er moet echter opgelet worden dat niet te veel ‘saaie’ taken op een werknemer geschoven gaan worden. » ‘Merit-based pay plan’: een betalingsplan gebaseerd op prestatiebeoordelingen. Dat wil zeggen dat een werknemer verantwoordelijk is voor meerdere activiteiten in het productieproces. is afhankelijk van individuele verschillen zoals werkervaring en personaliteit. » ‘Job enlargement’: werknemers krijgen meer taken waardoor de diversiteit van het werk toeneemt. Er zijn verschillende manieren om goed gedrag binnen een organisatie te belonen. vraag en hulpmiddelen gerelateerd worden aan individuele wensen waarvan de uitkomst onzeker maar wel belangrijk is. Dit komt vooral voor bij simpele productie werkzaamheden. met als doel het verhogen van de motivatie. Potential sources of stress – Er zijn drie categorieën potentiële stressfactoren. » ‘Flextime’: het geeft werknemers de mogelijkheid om met enige vrijheid zelf in te delen hoe laat zij hun werkdag beginnen en eindigen. » ‘Bonuses’: betalingsplan die werknemers beloont voor huidige prestaties. is job rotation ook nuttig bij het wegvallen van arbeidskrachten: omdat op deze manier meerdere mensen ervaring hebben met meerdere banen zijn er sneller ervaren vervangers voorhanden. kan ook de basis van de functie aangepast worden om werkomstandigheden motiverender te maken. » ‘Telecommuting’: de mogelijkheid bieden aan werknemers om minimaal twee dagen in de week vanuit huis te werken (wel met een directe verbinding met het kantoor). » ‘Job enrichment’: het verticaal uitbreiden van een baan. » ‘Representative participation’: werknemers vertegenwoordigen elkaar in medenzeggenschapsraden.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Er zijn een aantal manieren om banen te herontwerpen. » ‘Profit-sharing plans’: een betalingsplan voor de hele organisatie. » ‘Job rotation’: om te voorkomen dat ‘overroutinization’ de motivatie van een werknemer verlaagd. is het belangrijk dat werknemers periodiek wisselen van taak. hoewel het vaak negatief gediscussieerd wordt. waarbij de winst over het afgelopen jaar verdeeld wordt over alle werknemers. Chapter 19 ‘Work stress and its management’ What is stress – Stress is een dynamische toestand waarmee individuen geconfronteerd worden wanneer mogelijkheden. verplichtingen en onzekerheden waar individuen mee te maken hebben op de werkvloer) en resources (de zaken die binnen de controle van een individu vallen die gebruikt kunnen worden om te voldoen aan de vraag). zolang zij maar een bepaald aantal uur per week halen. » ‘Quality circles’: een groep werknemers die elkaar regelmatig treffen om kwaliteitsproblemen te bespreken en oplossingen voor te dragen. Employee involvement – Dit is het proces waarbij werknemers actief betrokken worden om de toewijding tot een organisatie te vergroten. het verdelen van een volledige arbeidsplaats over twee of meer arbeidskrachten. druk. » ‘Piece-rate pay’: een betalingsplan waarbij werknemers een vast bedrag verdienen voor elke unit die zij geproduceerd hebben. Stress is niet per definitie slecht.com . Naast de stimulatie van motivatie. » ‘Job sharing’: dit is het alom bekende ‘parttime’ werken. Stress wordt geassocieerd met vraag (verantwoordelijkheden.

waar onderling interactie plaatsvindt. » Psychologische symptomen: stress kan leiden tot ontevredenheid. Dit is voor de ontwikkelde landen minder van toepassing dan voor ontwikkelingslanden. » ‘Task groups’ zijn groepen die samenwerken aan het uitvoeren van een of meerdere taken. sporten. hart.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Category Environmental factors Factors Economische onzekerheid Politieke onzekerheid Technologische veranderingen Description Wanneer een bedrijf het moeilijk heeft. Druk die ontstaat door andere werknemers. gaan werknemers vrezen voor hun baan en inkomen. Stress kan ook veroorzaakt worden door omstandigheden thuis. werkomstandigheden. waardoor de productivite it achteruit kan gaan. Chapter 9 ‘Foundations of Group behavior’ Defining and classifying groups – Een groep is een samenstelling die bestaat uit twee of meerdere individuen. Relateert de druk die op een individu wordt uitgeoefend met de rol die deze individu uitoefenend binnen de organisatie. » ‘Formal groups’ zijn groepen die gevormd worden door de structuur van een organisatie. het meest simpele effect dat stress kan hebben op een werknemer.en vaatziekten.com . etc.Stuvia. en diverse andere psychische aandoeningen. ontspanningstrainingen en het uitbreiden van het sociale netwerk. werknemers meer betrekken. Strategieën die het management toe kan passen om stress te voorkomen zijn: verbeterde personeelsselectie. Door financiële problemen kan er grote druk ontstaan op een werknemer om veel te werken. de absentie toe kan nemen en zelfs de turnover (werknemers zullen sneller op zoek gaan naar ander werk en blijven niet lang gebonden aan een organisatie). » ‘Behavioral symptoms’: stress kan leiden tot verandering van gedrag. » ‘Command groups’ zijn groepen individuen die direct aan een bepaalde manager rapporteren. verhoogde bloeddruk. » ‘Interest groups’ zijn groepen die samenkomen in het belang van een bepaald doel. Deze benadering is bewezen effectief en bevat timemanagement technieken. Daarbij zijn een aantal symptomen. Stress kan ook afkomstig zijn uit de origine van een individu. gebrek aan steun of slechte onderlinge relaties kunnen bijvoorbeeld leiden tot stress. Door technologische ontwikkelingen kunnen vaardigheden van werknemers achterblijven of zelfs overgenomen worden door techniek. . Task demands Organizational factors Role demands Interpersonel demands Familieproblemen Personal factors Economische problemen Personaliteit Consequences of stress – Stress kan zich in een aantal vormen voordoen. » ‘Informal groups’ zijn groepen die gevormd worden door de behoefte aan sociale contacten. die samengekomen zijn in het belang van een bepaald doel. plaatsing van werknemers. ‘Organizational approaches’ komen uit initiatieven vanuit het management. interne communicatie verbeteren en het aanbieden van sabbaticals. Factoren met betrekking tot het functieontwerp. ‘Individual approaches’ kunnen zelf maatregelen nemen om stress te voorkomen. » Psysiologische symptomen: stress kan lichamelijke ‘mankementen’ veroorzaken door bijvoorbeeld de stofwisseling aan te tasten.

» ‘Role conflict’: situatie waarin iemand geconfronteerd wordt met uiteenlopende role ex pectations. » ‘Goal achievement’: in sommige gevallen kan een bepaald doel niet alleen nagestreefd worden. » Er vindt vervolgens nog een periode plaats zonder daadwerkelijke activiteiten. » ‘Appearance norms’: normen met betrekking tot het voorkomen en uitstraling van groepsleden. » ‘Self-esteem’: deelnemen aan een groep kan zijn leden zelfwaarde geven. » Deze fase wordt beëindigd wanneer de groep op de helft van de toegewezen tijd zit. Als leden zichzelf als onderdeel van deze groep beschouwen. » ‘Power’: wat een individu alleen niet kan bereiken. » ‘Status’: horen bij een groep die als belangrijk gezien wordt geeft erkenning en status voor zijn leden. Deze fase is compleet wanneer de leden weten welk gedrag gepast is en verwacht wordt. » ‘Performing’: de structuur is volledig geaccepteerd en functionerend. Daarnaast spelen er conflicten over het leiderschap in de groep. » ‘Role perception’: het inzicht van een individu hoe verwacht wordt dat hij of zij zich gedraagt in verschillende situaties of omstandigheden. » ‘Role identity’: bepaalde houdingen en gedragingen hangen samen met de rol die uitgeoefend wordt. and all the men and women merely players”) en houdt een aantal gedragspatronen in die horen bij de positie in een sociale unit die iemand vervuld. is deze fase doorlopen. » Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de richting bepaald van de groep. » Vervolgens komt er een periode zonder daadwerkelijke activiteiten. » ‘Storming’: de leden erkennen de groep. » ‘Social arrangemnt norms’: komen voort uit informele aangelegenheden en bestaat uit de sociale interactie binnen een groep.com . Punctuated-equilibrium model – Tijdelijke groepen volgen dit model. . Normen zijn onder te verdelen in een aantal categorieën. » Tot slot worden rondom de laatste bijeenkomst de activiteiten geaccelereerd uitgevoerd. is er een duidelijke hiërarchie van leiderschap binnen de groep. » ‘Role expectations’: hoe anderen denken dat een individu zich zou moeten gedragen in een situatie. » In deze transitieperiode vinden grote veranderingen plaats. Roles – Leden van een groep spelen elk een andere rol (“all the world’s a stage. Wanneer deze fase klaar is. » ‘Security’: mensen voelen zich sterker. The five-stage model – Groepen ontstaan niet spontaan maar ontwikkelen zich als zodanig. » ‘Norming’: er is nu een sterk groepsgevoel en er ontstaan nauwe banden onderling. » ‘Adjourning’: dit is de laatste fase van de ontwikkeling waarbij de groep ontmanteld wordt. » ‘Performance norms’: normen die vooral gelden voor werkgroepen die moeten presteren. Normen geven aan wat groepsleden wel en niet kunnen doen onder bepaalde omstandigheden. Dit model gaat uit van een vijf stappen durende ontwikkeling. De leden verkennen welk gedrag geaccepteerd wordt. Uit studies is gebleken dan deze groepen een unieke volgorde van acties hebben. Why do people join groups? – Er zijn verschillende redenen voor mensen om deel te nemen in groepen.Stuvia. hebben minder twijfels over zichzelf en zijn beter bestand tegen bedreigingen wanneer zij een groep achter zich hebben staan. kan het als groep misschien wel. De energie wordt verlegd van elkaar leren kennen naar het uitvoeren van de taak. de structuur en het leiderschap van een groep. Er zijn vier categorieën met betrekking tot rollen die belangrijk zijn. » ‘Affiliation’: groepen kunnen sociale behoeften vervullen. maar verzetten zich tegen de beperkingen die ieder individu opgedrongen krijgt.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal » ‘Friendship groups’ komen tot stand doordat zij een bepaalde eigenschap delen met elkaar. Norms – Dit zijn geaccepteerde standaarden van gedrag die gedeeld worden door leden van een groep. » ‘Forming’ wordt gekenmerkt door een grote mate van onzekerheid met betrekking tot het doel.

Size – De grootte van een groep is zeker van belang. maar uit verschillende werkgebieden en moeten samen een taak volbrengen. Chapter 10 ‘Understanding work teams’ Why have teams become so popular? – Management heeft ontdekt dat teams flexibeler en sneller reageren op veranderende gebeurtenissen dan de traditionele departementen. » Tijd die met elkaar doorgebracht wordt » Collectieve beloningen. Cohesiveness – De mate waarin groepsleden aangetrokken zijn tot elkaar en gemotiveerd zijn om in de groep te blijven. Types of teams – Teams kunnen gevormd worden om meerdere redenen: produceren. Teams hebben de vaardigheid om snel samengevoegd of ontmanteld te worden en zich opnieuw ergens op richten. maar de effecten zijn afhank elijk van de variabele. zonder dat zij hier de autoriteit voor hebben. politieke en persoonlijke agressie. Dit zijn autonome teams die naast problemen oplossen ook oplossingen implementeren en zijn ook verantwoordelijk voor de uitkomsten. » ‘Cross-functional teams’: teams die gevormd worden uit mensen op vergelijkbare niveaus in de organisatie. Er zijn vier type teams in organisaties: » ‘Problem-solving teams’: leden van deze teams delen ideeën of suggesties hoe werkprocessen en methodes verbeterd kunnen worden. adviseren en besluiten nemen.Stuvia. Om dit in een groep te verbeteren kunnen zeven maatregelen genomen worden. » Groepsstatus verhogen. » ‘Virtual teams’: teams vormen door middel van technologische inpassingen omdat fysiek samenkomen niet mogelijk is voor bijvoorbeeld de tussengelegen afstand. Een ‘work team’ is een groep waarbij de individuele moeite resulteert in een prestatie die groter is dan de som van alle individuele inputs. diensten verlenen. » Doelstellingen overeenkomen. Mensen die hoog in de rangorde staan hebben vaak meer vrijheid om af te wijken van normen. » Groep verkleinen. verhogen. » Groep isoleren. eigendommen. ‘Social loafing’ is de tendens die veel individuen hebben om in een groep minder moeite te doen dan wanneer zij individueel aan het werk zijn.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal » ‘Allocation of resources norms’: ongeschreven bepaling ter verdeling van middelen binnen de groep. zoals in het schema te zien is.com . Creating effective teams – De sleutel tot het opzetten van effectief opererende teams kan gecategoriseerd worden in vier soorten. Differences between groups and teams – Een ‘work group’ is een groep die uitsluitend communiceert om informatie te delen en om beslissingen te nemen zodat ieder groepslid kan presteren binnen zijn verantwoordelijke ‘gebied’. Status – Dit is een sociaal bepaalde positie of aanzien die toebedeeld wordt aan groepen of groepsleden door derden. ‘Deviant workplace behavior’ is het schade toebrengen aan de normen van een organisatie door vrijwillig gedrag waardoor het welzijn van de organisatie of zijn leden in het gedrang komt. » ‘Self-managed work teams’: teams die gevormd worden om verantwoordelijkheden uit handen te nemen van supervisors. Status zorgt volgens de ‘status characteristics theory’ voor hiërarchieën tussen en binnen groepen en wordt gebaseerd op een van de drie bronnen: de natuurlijke macht die iemand bezit. » Concurreren met andere groepen. Er zijn vier verschillende soorten van dit gedrag: productie. . onderhandelen. de capaciteit om bij te dragen aan de doelstellingen van de groep en individuele persoonlijk kenmerken. coördineren.

er kunnen over het algemeen negen rollen onderscheiden worden.). Size of teams: effectieve teams zijn meestel niet groter dan tien leden. Task significance: het werken aan een taak die direct invloed heeft op andere teamleden. realistische prestatie doelen. equipment. de individuele input is niet te meten waardoor de effectiviteit achteruit gaat. Team efficacy: teams moeten vertrouwen hebben in het eigen presteren. Allocating roles: in een team zijn verschillende rollen die vervuld moeten worden. geld.com . ► Team effectiveness » Context: » » » » » » Composition: » » » » » Work design: » » » » Process: » » » Chapter 11 ‘Communication’ Communicatie is het overdragen en begrijpen van betekenissen. etc. Member flexibility: teamleden moeten elkaars taken kunnen volbrengen wanneer nodig. Specific goals: de gemeenschappelijke doelstelling wordt opgesplitst in meerdere specifieke. meetbare.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal » Adequate resources: de belangrijkste eigenschap van een team wordt bepaald door de ondersteuning die het krijgt vanuit de organisatie (beschikbare tijd. Conflict levels: een gepast niveau van conflicten helpt een team beter te presteren. Social loafing: individuen kunnen zich verstoppen achter andere teamleden. Leadership and structure: alle groepsleden moeten het eens zijn met de rolverdeling binnen het team. Climate of trust: teamleden moeten elkaar en de leiders kunnen vertrouwen. Autonomy: vrijheid voor eigen verantwoordelijkheid. . Member preferences: er moet rekening gehouden worden met voorkeuren van individuele teamleden. Personality: beïnvloed het individuele gedrag. Skill variety: de mogelijkheid om meerdere vaardigheden en talenten toe te passen. Task identity: de mogelijkheid om een taak zelfstandig helemaal uit te mogen voeren. Common purpose: effectieve teams hebben een gemeenschappelijke en betekenisvolle doelstelling. Diversity: een divers aanbod van kwaliteiten wordt alleen bereikt door een heterogeen team te vormen. Performance evaluation and reward system: ter motivatie van de groepsleden moet de beloning goed aansluiten bij de werkzaamheden. Ideeën zijn namelijk onbruikbaar tot ze over gedragen en begrepen worden door anderen. Abilities of members: de capaciteiten per teamlid.Stuvia.

Organizational communication – Formele communicatienetwerken binnen organisaties kunnen erg complex zijn. De ontvanger ontvangt het bericht en decodeert het. The communication process – Het model van het communicatieproces kent acht elementen. » ‘Communication apprehension’: sommige mensen vrezen orale of geschreven communicatie om diverse persoonlijke redenen. » ‘Upward’: communicatie naar hogere niveaus in een organisatie. Allereerst wordt er een bericht opgesteld door de verzender die vervolgens dit bericht codeert. » ‘Emotions’: het gevoel dat een ontvanger heeft op het moment dat een bericht binnen komt heeft invloed op de manier waarop het bericht geïnterpreteerd wordt.) verstuurd naar de ontvanger. emotionele expressie en informeren. Vervolgens wordt het gecodeerde bericht via een kanaal (post. bijvoorbeeld voor rapportage. » ‘Downward’: communicatie van een bepaald niveau naar een lager gelegen niveau. Direction of communication – Communicatie kan verticaal (opwaarts of neerwaarts) of lateraal plaatsvinden.com . » ‘Filtering’: manipulatie door de verzender die ervoor zorgt dat de ontvanger de informatie positiever ontvangen zal worden dan het eigenlijk is. Tot slot geeft het feedback naar de verzender. » ‘Selective perception’: ontvangers selecteren op basis van hun behoeften. motivaties. motiveren. .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Functions of communication – Communicatie heeft binnen een groep vier hoofdzakelijke functies: controleren. » ‘Language’: het kan voorkomen dat men qua taal(gebruik) niet op een golflengte zit waardoor miscommunicatie op kan treden. etc. Er zijn drie soorten. » ‘Lateral’: communicatie tussen leden van dezelfde werkgroep of op hetzelfde niveau (horizontaal). e-mail.Stuvia. » ‘Information overload’: er stroomt meer informatie binnen dan een individu kan verwer ken. Barriers to effective communication – Er zijn een aantal barrières die communicatie kunnen belemmeren. ook hier is ruis mogelijk. telefoon. gangbare netwerktypen zoals in het schema is te zien. Chain Wheel All channel Knowledge management – Het proces van een organisatie waarbij collectieve kennis georganiseerd en gedistribueerd wordt door de organisatie zodat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste personen aan zal komen. bij deze stap kan echter ‘ruis’ optreden waardoor de ontvanger het bericht anders dan bedoeld zal begrijpen. ervaringen. achtergronden en andere eigenschappen of zij een bericht willen ontvangen.

4. 3. » ‘University of Michigan studies’: uit dit onderzoek kwamen twee andere dimensies voort. autoriteit en unity of command. Behavioral theories – Hierdoor worden leiders en niet-leiders gedifferentieerd door te focussen op specifieke gedragspatronen. Consideration beschrijft de mate waarin een individu werkrelaties heeft die gekenmerkt worden door vertrouwen. . product (waar aan gewerkt wordt) of geografisch (een gebied dat opgedeeld is in regio’s). ‘Departmentalization’: de basis waarop banen gegroepeerd zijn. waarbij leiderschap als een aangeboren eigenschap wordt beschouwd. bijvoorbeeld ter verbetering van de efficiëntie. Dit kan op basis van functie. Employee oriented leiders vinden de interpersoonlijke relaties belangrijk en accepteren verschillen tussen werknemers.com .De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Chapter 12 ‘Basic approaches to leadership’ What is leadership? – Leiderschap en management zijn twee begrippen die regelmatig voor verwarring zorgen omdat ze op elkaar lijken. zie schema. die elk vertegenwoordigd worden door een vraag. » ‘Ohio state studies’: volgens dit onderzoek zijn alle dimensies terug te brengen tot twee alles omvattende dimensies: ‘initiating structure’ en ‘consideration’. ‘Span of control’: het aantal werknemers die een manager effectief en efficiënt kan aansturen. Trait theories – Hierdoor worden leiders en niet-leiders gedifferentieerd door te focussen op persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen. Dit bepaald hoeveel niveaus een organisatie zal moeten tellen. Dit element bestaat uit twee factoren. 6. Hierbij wordt leiderschap niet gezien als iets aangeborens. To what degree are activities subdivided into separate jobs? On what basis will jobs be grouped together? To whom do individuals and groups report? How many individuals can a manager efficiently and effectively direct? Where does decision-making authority lie? To what degree will there be riles and regulations to direct employees and managers? Answer by element of structure Work specialization Departmentalization Chain of command Span of control Centralization and decentralization Formalization » » » » ‘Work specialization’: de mate waarin taken binnen een organisatie opgedeeld zijn in meerdere banen. Production oriented leiders zetten de technische of taakgerichte aspecten voorop. Management is echter het implementeren (uitvoeren) van de visie en strategie die opgesteld worden door de leiders van een organisatie. ‘Chain of command’: dit is een niet doorbroken lijn van autoriteit die een manager heeft (verticaal door een organisatie). zodat gemeenscha ppelijke taken goed gecoördineerd kunnen worden. 5. Bij het opzetten van een structuur moet de manager rekening houden met zes hoofdelementen. maar als iets dat te leren is. respect voor werknemers en rekening houden met hun gevoelens. namelijk ‘employee-oriented’ en ‘production-oriented’.Stuvia. Key question 1. kan weergegeven worden in de ‘managers grid’. 2. Chapter 16 ‘Foundations of organization structure’ What is organizational structure? – Een organisatie structuur geeft weer hoe taken verdeeld. gecoördineerd en gegroepeerd zijn over de functies binnen een organisatie. Initiating structure is mate waarin een leider zijn of haar rol en die van de werknemers structureert om een bepaald doel te halen. uitgaande van de hoeveelheid werknemers in het laagste niveau. Leiderschap is de capaciteit om een groep te beïnvloeden om op deze manier te voldoen aan de visie of aan vastgestelde doelen. De mate waarin een leider op zijn personeel of op de productie gericht is.

What is an organizational culture? – Een organisatiecultuur refereert aan een systeem van gedeelde betekenissen die het volgens zijn leden heeft en waarmee het van andere organisaties verschilt. Dit wordt bepaald door vier factoren.). los van de sturing door zijn leden of leiders. centrale autoriteit (een persoon) en weinig formaliteit. » ‘Matrix structure’: dit ontwerptype combineert functionele en product departmentalisatie. Dit vindt plaats op basis van zeven basiskenmerken. » ‘Stability’: de mate waarin organisatie streeft naar groei. hoe meer specialisatie. » ‘Attention to detail’: de mate waarin van werknemers verwacht wordt precies. Kenmerken van dit ontwerp zijn: specialisatie. departmentalisatie en regulering er over het algemeen is binnen functies.Stuvia. » ‘Technology’: op welke manier een input tot een output gevormd wordt door de organisatie. Er zijn drie dimensies waarop strategieën gebaseerd worden:  Innovatie: gericht op het ontwikkelen en introduceren van nieuwe producten of diensten. Het merendeel van de taken is gestandaardiseerd waardoor deze routinematig uitgevoerd kunnen worden. » ‘People orientation’: mate waarin het management beslissing neemt in het belang van werknemers. analytisch en attent te zijn op de details.com . decentralisatie betekend het omgekeerde hiervan. Why do structures differ? – De structuur van een organisatie kan neigen naar twee extremen: ‘mechanic’ en ‘organic’. » ‘Team orientation’: de mate waarin werkactiviteiten georganiseerd worden in teamverband. oftewel. » ‘Simple structure’: deze structuur wordt gekenmerkt door de geringe mate van departmentalisatie. Chapter 17 ‘Organizational culture’ ‘Institutionalization’ treedt op wanneer een organisatie een eigen leven gaat leiden.  Kosten minimalisatie: gericht op het zoveel mogelijk beperken van (onnodige) kosten. » ‘Environment’: de potentie van de omgeving van een organisatie die invloed uit kan oefenen op de prestaties van deze organisatie (bijvoorbeeld vakbonden. ‘Formalization’: de mate waarin banen binnen een bedrijf gestandaardiseerd zijn. Common organizational designs – Er bestaan drie gangbare organisatieontwerpen die gebruikt kunnen worden. Deze structuur wordt vooral toegepast in kleine ondernemingen. .  Imitatie: gericht op het kopiëren van succesvolle producten. hoge departmentalisatie. de werknemer weet precies wat er toegevoegd moet worden aan een input om te voldoen aan de verwachtingen. toezichtorganen. » ‘Aggressiveness’: de mate waarin mensen agressief en competitief handen in plaats van gemoedelijk.De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal » » ‘Centralization and decentralization’: centralisatie is de mate waarin de besluitvorming geconcentreerd is op een punt in de organisatie. Wanneer een baan een hoge formaliteit graad heeft. etc. centrale autoriteit en een laag aantal werknemers per manager. » ‘Innovation and risk taking’: de mate waarin werknemers aangemoedigd worden om innovatief te zijn en risico’s durven nemen. hoog aantal werknemers per manager. » ‘Outcome orientation’: de mate waarin het management focust op resultaten of uitkomsten dan op het proces waarmee de resultaten tot stand komen. » ‘Strategy’: de strategie die een organisatie toepast om de doelstellingen te behal en. » ‘Bureaucracy’: het sleutelconcept achter dit ontwerp is standaardisatie. hoge mate van formaliteiten. » ‘Organization size’: hoe groter een organisatie is.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->