Opzet bijeenkomst

• Opening Jan Classens • Terugblik Frans Verdonschot • Plan • Inzage tekeningen (allen) • Vragen plenair • Sluiting Jan Classens

Groote Molenbeek
Sevenum – 28 augustus 2013

Terugblik
• Meldingen wateroverlast • Bijeenkomst oktober 2012 • Analyse • Bijeenkomst februari 2013

Terugblik
• Oplossingen
• Direct opheffen blokkades • Aanpassen onderhoudsplan • In 2013

• aanpak tracé Venloseweg-spoorlijn • evalueren beekherstel WPM

Terugblik Voorstel inrichting
• Zomerbed oostzijde breder en minder meandering • Winterbed westzijde opgaande beplanting • Onderhoud - Oostzijde zomerbed - Westzijde 5m plus talud • Verbinden zaksloot met beek

Stand van zake natschadeclaims
• 16 aansprakelijkheidsstellingen • naar verzekering, dekking ivm onrechtmatig handelen? • Negatief dan verordening nadeelcompensatie
• Onderzoek extern adviescommissie • Hoorzitting • Uitspraak bestuur

• Volgende maand meer duidelijk

Uitvoeringsplan

Uitvoeringsplan

Onderhoud

Vervolg

•Informatieavond 28/8 •Leggerprocedure
• Onderhoudspaden 2x per jaar maaien • Talud en greppel 1x per jaar maaien • Beplanting, bij te grote uitgroei snoeien • Zomer/winterbed oost, 2x per jaar maaien
• Ter inzage van … tot … (6 weken) • Gelegenheid tot inbrengen zienswijze • Zienswijze binnen 6 maanden uitspraak

• Planning uitvoering
• Najaar/winter 2013, echter afhankelijk van zienswijze

Inzage tekeningen

Vragen en discussie
http://molenbeeksevenum.blogspot.nl/ Google: Blog molenbeek op peil