Groepjes maken

Doel: Spelletjes met telbare hoeveelheden: aantallen tellen tot en met 12 Nodig: Eventueel getalkaarten (turf- of dominonotatie) De kinderen zetten hun stoelen aan de kant of schuiven deze aan de tafels. De kinderen mogen nu door elkaar lopen door het lokaal. Ze mogen elkaar niet hinderen. Dan noemt u een getal. Bijvoorbeeld drie. De kinderen vormen dat groepjes van het genoemde aantal. Als iedereen in een groepje staat, mogen ze weer vrij rondlopen en begint het spelletje weer opnieuw. Iemand te weinig om een groepje te maken? Val dan zelf in of maak gebruik van knuffeldier/handpop etc. Laat de kinderen groepjes maken van verschillende aantallen. Extra moeilijk: Noem geen getal maar laat even een kaart met de turf- of dominonotatie zien.