Samenvatting ‘Bint’

Auteur Titel Ondertitel Opdracht F. Bordewijk Bint Roman van een zender Aan mijn rector en zijn staf

Hoofdpersonen De Bree Dit is de vervangende leraar. Hij is niet erg groot en heeft geen atletisch lijf, maar bezit wel een macht van kracht en deze oefent hij vooral uit op één van zijn klassen die hij „de hel‟ noemt. Hij is een man die weinig eisen stelt. Hij leeft van de lessen die hij geeft op school en is eigenlijk bij de school gegaan uit nieuwsgierigheid en voor afleiding. Hij vindt zichzelf een a-seksueel persoon, hij begrijpt heel weinig van de vrouw in het algemeen en ook niet van wat een vrouw in een man kan zien. Hij is een verlegen persoon en durft bepaalde dingen niet te zeggen of hij zegt ze gewoon niet. Verder heeft hij een hekel aan afscheid nemen en handjes geven.

Verandering De Bree verandert van een romantisch en fantastisch persoon in de persoon die de tucht volgt. Eerst dacht hij bijvoorbeeld dat Van Beek beschermd moest worden, maar hij stemt toch in met Bint om hem van school af te sturen. De Bree neemt het systeem van Bint helemaal over en verandert in een krachtig en hard figuur. Het probleem van De Bree is het regeren over 'de hel'. Hij doet dit met harde hand en is niet mis met strafwerk. Het is niet belangrijk wie er strafwerk krijgt, als er maar straf uitgedeeld wordt. In 'de hel' mag je niet verslappen. In het begin heeft hij het er moeilijk mee, maar hij groeit in zijn rol en gaat er zelfs van genieten. Hij waardeert „de hel' later zelfs. Voor 'de bloemenklas', een klas met orde, heeft hij daarentegen volledige minachting. Na de vakantie blijkt dat de spanning tussen 'de hel' en De Bree voor hem onmisbaar is geworden.

Bint Dit is de directeur van de school waar De Bree als vervangende leraar les geeft. Het is een magere man met een gezicht zonder uitdrukking. Hij is redelijk oud en hij heeft ook een sik. Bint heeft een systeem van stalen tucht bedacht. Hij gedraagt zich in school als een soort van dictator, zonder dat met veel woorden te laten blijken. Hij praat alleen als het nodig is, en als hij praat blijkt wel hoe hij erover denkt. Hij interesseert zich niet veel voor de leerlingen op school en denkt alleen aan de reputatie van de school of aan zichzelf.

Verandering Rector Bint kreeg het idee een heel ander regime in de school in te voeren. Hierdoor werd hij steeds onmenselijker en zakelijker. De opstelling van Bint tegenover zijn systeem verandert niet, hij blijft veel eisen stellen aan zijn leerlingen en zijn staf. Maar hij op een gegeven moment houdt hij dit niet meer vol en gaat hij uiteindelijk zelf aan zijn stalen tucht systeem ten onder.

De leerlingen uit klas 1 Deze klas wordt door De Bree „de hel‟ genoemd. Het is een Opstandige klas en bevat vreemde personen die door hem als dieren worden uitgebeeld, met hele vreemde achternamen. Deze klas heeft de vorige Nederlandse leraar weggepest. Schattenkeinder De enige vrouw uit de hel. Ze is een verschrikkelijke sloddervos; altijd zitten haar vingers dik onder de inkt en ze kauwde aanhoudend op haar pen. De Bree kon in haar geen meisje zien. Zij leek er volgens hem niets op. Whimpysinger en De Moraatz Whimpysinger was groot en bleek, hij had hardgroen tandschimmel en rossige ogen. De Moraatz was klein en bleker, zijn tanden waren groot en bruin. Deze twee zijn een onafscheidelijk duo. De Bree benoemt ze meteen tot tweeeenheid. Voorzanger Hij was volgens De Bree de meest menselijke van allen. Hij was een bleke jood met een bril. De Bree zag hem als een jong geleerde.

De leerlingen uit klas 2 Deze klas noemt De Bree „de bruine‟. In de bruine klas had hij plezier. Er was doodstille aandacht. Vijftig ogen weken niet van zijn mond, vingers gingen omhoog, zo hoog mogelijk. Wanneer er werd geschreven vielen ze als roofdieren over hun schriften.

De leerlingen uit klas 3 „De grauwen‟. Dit was een klas van leerlingen die wel willen, maar niet even hard kunnen. De grauwe was volgens De Bree goedaardig, arbeidzaam, kleurloos, slecht. Ze wilde zo graag mee. Onder het schrijven kwamen tongpunten te voorschijn, klonk gesteun en glinsterden voorhoofden van inspanning. Van Beek Hij pleegde zelfmoord nadat hij het advies kreeg van school te gaan.

De leerlingen uit klas 4 „De bloemenklas‟. Deze klas is het tegenovergestelde van „de hel‟. De klas is volgens De Bree: vredig, lief en slaperig. Dit is volgens hem een klas waar nooit echte mannen uit zullen komen. Jérôme Fléau Een knappe, haast vrouwelijke jongen, aan wie De Bree meteen een hekel krijgt. Hij stookte de leerlingen op tegen de school, wat uitliep op een chaos met door stenen kapot gegooide ruiten, waardoor hij werd geschorst.

Relaties Bint – De Bree De Bree neemt op de school van Bint zijn eerste betrekking als leraar en is ook niet van plan meer dan een jaar te blijven. Maar onder invloed van zijn contact met Bint en door de gebeurtenissen die zich door toedoen van Bint in de loop van het beschreven schooljaar voordoen, verandert De Bree‟s kijk op de werkelijkheid en op zichzelf en wil hij aan zijn leven een wending geven. Hij raakt gefascineerd door het systeem van Bint en besluit om een jaar langer te blijven. In het begin van het boek zijn De Bree en Bint contrasterend. In de loop van het boek gaat De Bree de ideeën en theorieën van Bint steeds meer waarderen. Aan het eind zou je ze bijna parallel kunnen noemen.

Vertelstandpunt Het verhaal wordt verteld vanuit de auctoriale verteller; er wordt namelijk meer informatie verteld dan de hij-persoon, namelijk De Bree, in feite weet. De verteller kan de personages van buitenaf en van binnenuit beschrijven. Zo krijg je van de persoonlijkheid van De Bree een tamelijk compleet beeld. Voortdurend word je geconfronteerd met de wijze waarop Bint de school, het beleid van Bint en de gebeurtenissen ziet. Voor de rest wordt iedereen alleen van buitenaf bekeken.

Tijd Er wordt in het boek niet verteld in welke tijd het verhaal speelt. Ik denk dat het verhaal speelt in het begin van de 19e eeuw. Dus voor de oorlog. De vertelde tijd van het verhaal is ongeveer 10 maanden: het begint namelijk op een dag in november en eindigt bij het begin van een nieuw schooljaar, dus in september. Het tempo waarin het verhaal wordt verteld ligt vrij hoog: er verstrijkt veel vertelde tijd in weinig tekst. Er zit ook veel tijdsverdichting in. Het verhaal is chronologisch verteld, hoewel er een zeer klein aantal flashbacks en flashforwards in zitten.

Plaats Het verhaal speelt zich af op een school die gedoemd is te sluiten, een naam wordt niet genoemd. Er zijn nog slechts twee lichtingen zijn aanwezig, nieuwe leerlingen worden niet meer aangenomen. Volgens het boek door het regime wat er heerst. De school wordt van binnen en van buiten beschreven. Dit geeft een goed idee van hoe het gebouw er een beetje uitziet. Het verhaal speelt zich voornamelijk af in de lokalen waar de Bree les geeft, zoals de klas die als een hel wordt beschreven. De school van directeur Bint bevindt zich in een niet nader genoemde stad, die 'de werkstad' wordt genoemd. Dit kan in verband staan met Rotterdam, de stad waar de auteur enkele jaren als leraar aan de handelsschool les gaf.

Het Thema “Hoe iemand een deel van de samenleving naar zijn hand probeert te vormen, door middel van stalen tucht.”

Motieven Dictatuur Omdat er op deze school een systeem van stalen tucht is ingebracht door de directeur Bint en deze vindt dat de leerlingen moeten gehoorzamen en naar de leraar moeten luisteren. Hij geeft weinig aandacht aan de leerlingen en het interesseert hem allemaal heel erg weinig. Dit blijkt vooral uit de dood van een van zijn leerlingen: Bint heeft dus liever een dooie leerling dan dat er aan zijn systeem getwijfeld wordt. Als je het niet eens bent met de manier van lesgeven op de school, loop je de kans om van school getrapt te worden. (zoals dat gebeurde met een van de jongens uit de bloemenklas) Tucht Bint is de personificatie van zijn allesoverheersende tucht. Hij denkt dat alleen met het straffen van de leerlingen echte kerels kunnen worden gemaakt, zodat ze het kunnen redden in de maatschappij. Deze maatschappij is namelijk hard en je hebt discipline nodig, wil je iets bereiken. Chaos Dit motief komt heel vaak voor in het boek: de klas 4D is een chaos en het leven van De Bree was een chaos voordat hij op de school kwam. Bint wil met zijn systeem orde scheppen in de chaotische wereld.

Taalgebruik Het taalgebruik van Bordewijk is kort en zakelijk, hij gebruikt geen woord teveel en daardoor wordt het nogal eens onduidelijk wie er aan het woord is.