Draaiboek schoolreisje

Voorbereiding: O doel - Lol hebben is het doel voor de leerlingen. O Gebeuren - Groep naar de bus, Bus naar het park, Gezamenlijke pauze, Op het eind verzamelen naar huis rond ... uur O Datum O Groepen Hoeveelheid leerlingen - ... leerlingen. O Contact school Contact ouderraad O Eindverantwoordelijkheid O Brief naar ouders - we geven een brief aan de kinderen mee, waarin we ... hulpouders zoeken. Voorbeeldbrief - die hebben we bij het draaiboek gestopt. O Voorbereidingsactiviteit O Contact park O Medicijnen O Allergieën - Er zijn .. kinderen allergisch, we waarschuwen die kinderen van te voren, dat ze dingen niet mogen kopen en niet mogen eten, meestal geven de ouders wel eten mee voor hun kinderen, zodat ze geen trek krijgen in iets anders. O Bang - We laten de kinderen een briefje invullen waarop ze schrijven wat ze eng vinden, zodat wij het weten, en er rekening mee kunnen houden. O Gevaarlijke attracties Vervoer: O - We hebben ... bus(sen) gehuurd, en .. auto's van een ouder, voor de zekerheid. O Hoeveel - Er mogen zoveel passagiers in de bussen als er stoelen zijn, NIEMAND MAG STAAN! Dus dat is zo rond de 60 personen in een bus. O Papieren O Gordels - In de auto worden er wel gordels gedragen in de bus niet. O Route - Iedere begeleider heeft een routebeschrijving. O Bussen voorop, auto rijdt erachteraan. Uiterlijk ..... vertrekken. Groepssamenstelling: O Samengesteld Groep .. - .. leerlingen Groep .. - .. leerlingen Groep .. - .. leerlingen

O Kinderen gaan zelf hun eigen gang. Elke groep .. leiders. O De drukke/moeilijke kinderen mogen niet bij elkaar meelopen. Er staat wel een straf op vervelend gedrag. O Jongens/Meisjes .. Meisjes .. Jongens Informatie voor Groepen. O Rond ... uur op school Uiterlijk ... vertrekken. O We verzamelen in de klas, ze lopen achter de leerkracht aan naar de bussen. O Kinderen die wagenziek zijn, mogen voorin de bus zitten, of in de auto. O Verzamelen bij hun eigen leerkracht. Kinderen hebben een herkenbaar bordje aan hun kleding gespeld, daarop staat, naam leerling, naar docent, welke groep en de basisschool waar ze op zitten. Informatie voor Begeleiders. O De leraar geeft van hun eigen klas aan de begeleiders de namenlijst mee, zonder pasfoto's een dag van te voren wordt die lijst meegegeven. O Er wordt voor gezorgd dat iedereen een GSM heeft. Anders moet een begeleider bij een andere begeleider blijven. O De route wordt ook een dag van te voren gegeven. We hebben geen opdrachten. O Alle begeleiders hebben voor de zekerheid hun rijbewijs mee. Leraren zorgen dat er een verbanddoos mee is. In het Park O Verzamelpunt is .... O Kinderen melden zich sowieso ... keer op de dag. Om .. uur en om .. uur De namen worden aangevinkt op de lijst. O Elke begeleider heeft een GSM en er is een EHBO-er aanwezig op het verzamelpunt. O De directeur is op die dag aanwezig in de school. O Via de verzamelpunt gaan we naar het eetgedeelte. O Kinderen hebben een eigen maaltijd mee. Voor in de bus nemen de leraren zakken snoep mee. Ieder kind mag maximaal 5 euro meenemen. O Verzamelen om ... uur want we willen uiterlijk .... uur vertrekken. O We laten het omroepen. O Nog een keertje omroepen, geen reactie, gaan twee begeleiders het kind in het gebouw zoeken. Herkennen: O Je ziet aan het kaartje welke klas de kinderen zitten, en hoe de kinderen heten. O We hebben gekozen voor een gesealed kaartje, dat is waterdicht, stevig. We maken het vast met een veiligheidsspeld, is veilig en laat niet snel los. O Op dat kaartje staat hun, naam, naam groepsleerkracht, naam school en de groep waar ze in zitten.

Onderwerp Brief mee geven aan de ouders waarin hulpouders worden gevraagd. Contact op nemen met het park voor afspraken. Welke kinderen hebben last van een allergie of hebben medicijnen nodig

Wie

Hoeveelheden

Gereed

Opmerkingen

1

De groepsleerkrachten

Voor elke lln 1 brief

1 maand van te voren

De brief moet 2 weken van te voren weer bij de docent zijn ingeleverd

2

n.v.t

2 mnd van te voren

3

.. kinderen medicijnen en.. hebben allergie

1 maand van te voren

De namen moeten op een lijst bij de docent worden ingeleverd en brengt het naar

4

Welke kinderen zijn ergens bang voor

2 weken van te voren

Kinderen vullen op een papiertje hun naam in en waar ze bang voor zijn die komen dan via de docent bij Een ouder of docent rijdt de auto voor de kinderen die wagenziek zijn.

5

Vervoer richting park

.. bussen en .. auto's

1 mnd van te vor en

6

Routeplanning

Elke begeleider 1 routekaart

1 week van te voren De docent zorgt ervoor dat ouders de tij goed doorkrijgen. De docent zorgt er voor dat iedere begeleider een namenlijst krijgt. Er wordt gezorgd dat iedere begeleider een mobiel heeft zo niet dan wordt er een tweetal gevormd met minimaal 1 mobiel. 1 verbanddoos voor bij het verzamelpunt Voor ieder kind een kaartje en voor de begeleiders.

7

Vertrek

Groepsleerkracht

n.v.t

Om…

8

Namenlijst

Groepsleerkracht

3 lijsten

1 dag te voren

9

Lijst mobiele nummers

Elke begeleider 1

2 dagen van te voren

10

Verbanddoos

1 doos

1 week van te voren 1 week van te voren

11

Naamkaartjes

110 stuks

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful