R

ene Rosalia werd 62 jaar geleden geboren op ons eiland. Hij groeide op in Dominguito en volgde verschillende studies op Curaçao. Voor zijn promotieonderzoek maakte hij uitstapjes naar Nederland Venezuela, Bonaire, Aruba en Senegal, en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam in repressie van afro-Curaçaose uitingsvormen. Zijn onderzoek zette hem ook aan tot het schrijven van een boek over zijn studie naar de koloniale onderdrukking van Caribische volksexpressies.
Door Esther Schalkwijk en Elisa Koek

‘Het keerpunt was op 30 mei’
“ k groeide als tiener op in de periode vóór 30 mei 1969 en was altijd al geïnteresseerd in cultuur. Ik was lid van studentenorganisaties, was zelf jazzballetinstructeur en organiseerde activiteiten op het gebied van dans. Mijn belangstelling voor de slaventijd groeide en ik verdiepte me in boeken over de geschiedenis van het Caribisch gebied. Toen kwam 30 mei. Hierna ben ik actie gaan ondernemen en heb in 1973 mijn eerste Tambugroep opgericht. Daarna heb ik ook theater en radiostukken geschreven over onze geschiedenis.”

I

Leeftijd: 62 jaar Studie: Rechten aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen, rechtsantropologie en etno muzikologie aan de Universiteit van Amsterdam Getrouwd: Ja, 21 oktober, 38 jaar met dezelfde vrouw Kinderen: Drie: Urni en Reni (tweeling, 32 jaar) en Ento (34 jaar) Wat eet hij: Cornbeef met funchi Waar luistert hij naar: Alles, ligt aan mijn stemming. Als ik moe ben luister ik bijvoorbeeld naar draaiorgelmuziek Waar kijkt hij naar: Documentaires over politiek, historie en sociale verschijnselen Wat wilde hij vroeger worden: Politieagent te motor

Tambu:

“Ik ben gepromoveerd op de repressie van culturele expressies. Volksuitingen dus die onderdrukt worden door de Katholieke kerk en de koloniale overheid. Tambu bleek de meest onderdrukte vorm van expressie te zijn om verschillende redenen, maar vooral omdat de dans veel mensen trok en het volk in opstand kon brengen. Tambu was een ritueel om geluk en regen te brengen en je lichaam te reinigen. In eerste instantie was het niet bedoeld als verzetsdans, maar het verzetselement kwam erin, omdat de dans werd onderdrukt. Men ging liederen zingen tegen de ondrukking, het werd een uitlaatklep. Er zijn nu verschillende groepen die het hele jaar Tambu spelen op het eiland. Ik speel zelf ook Tambu. Ik ben ooit begonnen met de trom en nu bespeel ik meestal de hak.”

‘Weense wals is

“Curaçao heeft altijd bestaan. De eerste bewoners waren de indianen, toen kwamen de Spanjaarden en in de 17e eeuw de Afrikanen als slaven. Er ontstond een grote slavenmarkt en vanaf deze tijd ontwikkelde onze cultuur zich verder in de 18e eeuw, 19e, 20e en nu in de 21e eeuw. Onze cultuur is voornamelijk gebaseerd op Afrikaanse elementen, maar ook zeker op anderen. De Afrikaanse elementen voeren de boventoon. De Weense Wals, de Mazurka en muziek van de Curaçaosche musicus Palm behoren ook tot de Curaçaose cultuur. Dit is Europese muziek met een vette rtmische lijn van Afrikaanse invloeden.”

Curaçaose cultuur’

‘Nederlanders zijn mooi,
maar Curaçaoënaars ook’

“Ik wil op Curaçao een sterke cultuur zien met mensen die bewust zijn van hun eigen cultuur en waarde. Wij hebben te kampen met een ernstige identiteitscrisis, maar we moeten trots zijn op onze cultuur en deze uitdragen. Een bewuste Curaçaoenaar is zich bewust van meer mensen op de wereld en dat men met andere culturen moet kunnen omgaan. Een bewuste Curaçaoënaar voelt zich niet minder vanwege zijn huidskleur. In schoolboeken werd mij geleerd dat als je mooi wilt zijn, je eruit moet zien als bijvoorbeeld een Amerikaan of Nederlander. Nederlanders zijn mooi, maar Curaçaoënaars zeker ook.”

“Als je als Nederlander naar Curaçao komt, ben je zeker welkom, maar je moet je aanpassen aan onze cultuur. Ik eis van mijn zonen die in Nederland wonen dat zij integreren in de Nederlandse cultuur. Ze moeten nederlands leren en de cultuur leren kennen en dat doen zij. Ditzelfde eis ik van Nederlanders die zich op Curaçao vestigen, maar ook van Colombianen, Chinezen en Afrikanen. Iedereen moet meedoen met ons, de taal leren, Tambu dansen en ons eten proeven. Cultuur is de manier waarop mensen met elkaar omgaan, hoe de mens woont, zijn familie is georganiseerd, hoe men samenwerkt, omgaat met de omgeving en de interactie tussen hen onderling. Deze interactie geschiedt binnen een bepaald kader van normen en waarden. Het volk beredeneert, denkt en neemt beslissingen binnen dit kader. Dat is cultuur. Daar is een Curaçaose manier voor en dat moeten immigranten die zich hier vestigen leren. Maar ze kunnen natuurlijk hun eigen roots nooit vergeten. Je moet inburgeren, maar je blijft een Hollander met je eigen cultuur.”

‘Als Nederlander ben je welkom op Curaçao’

‘Ik vind het erg dat jongeren mij aanspreken en vragen: ‘ Wie
ben ik eigenlijk, wat zijn we? Wat is een Curaçaoënaar?’

Hoeveel Curaçaoënaars kennen de cultuur nog?

“Ik vind het erg dat jongeren mij aanspreken en vragen: ‘wie ben ik eigenlijk, wat zijn we eigenlijk. Wat is een Curaçaoënaar? Het is een ernstige zaak dat een volk zich nu, in de 21e eeuw, nog moet afvragen wie zij werkelijk zijn. Deze jongeren moet je onderwijzen. “

“De inhoud van de lessen op school is niet gebaseerd op de Curaçaose geschiedenis en cultuur . Je hebt de Nederlandse leerstof en examens en heel weinig over ons eiland. De scholieren zouden meer over hun eigen achtergrond moeten leren. Als zij in Nederland gaan studeren op hun 18e hebben ze onvoldoende bagage om hun eigen cultuur te behouden. Ze nemen elementen van Nederland over en vervreemden van hun eigen cultuur. Het gevolg is dat sommigen, wanneer ze terug zijn de Nederlandse cultuur uitdragen in plaats van de eigen cultuur.

‘Onvoldoende bagage om hun eigen cultuur te behouden’

‘Wij zijn nazaten van slaven,
maar geen slachtoffers’

“De eerste les voor scholieren is de historie en dan moet je beginnen bij de slavenperiode. Als wij hierover willen praten, horen we vaak dat we gefrustreerd zijn en teveel naar het verleden kijken. Maar we moeten het volk laten weten wat de geschiedenis is. e gaat bewuster om met We moet weten hoe wij hier op Curaçao je omgeving en anderen als terecht zijn gekomen en dan kom je terecht bij de slavernij. Het grootste je eigenwaarde hoog is’ “Degene die onder de boom zit, de probleem is juist dat we hier niet over zijn blijven praten. We moeten achteruit tienermoeder en de drop-out, het kijken als middel om bewust te worden zijn voornamelijk Afro-Curaçaovan onze geschiedenis. We zijn geen ënaars. Daar moet iets aan worden gedaan. Ik geloof dat we door voor- slachtoffers van slavernij, maar nazaten. We hebben het overleefd en strijden nu lichting en educatie deze mensen kunnen helpen met hun gevoel van voor vooruitgang. We gaan verder.” eigenwaarde en zelfvertrouwen. Als zij zichzelf als gelijke kunnen zien in plaats van als een mindere, krijgen zij meer vertrouwen in zichzelf en zullen zij zeker voor een betere toekomst strijden. Ook sta je dan meer open voor het vreemde en dit maakt het makkelijker voor Nederlanders, Venezolanen, Afrikanen en wie dan ook om te integreren.”

‘J

‘De mensen met het geld doen niet
mee met het volk’
“Mensen die met hun jachten op het Spaanse Water rondvaren, willen niets te maken hebben met Tambu. Dat is de realiteit. Je kunt vinden dat zij geld in het laatje brengen, maar daar is heel wat over te zeggen. Als er huizen worden gebouwd, zijn het vaak ingevoerde buitenlandse arbeiders. Het wordt gedaan door de mensen met geld. De Curaçaoënaar die bijvoorbeeld metselaar is, betaalt ook belasting en betaalt procentueel veel meer. De grote en offshore bedrijven betalen ook, maar tegen bedongen belastingtarieven.”

‘Maar het bedrag dat zij betalen is
toch veel hoger?’

“Iemand die miljonair is, kan contacten hebben binnen de overheid, en kan door belastingadviseurs geholpen worden om zodoende minder belasting te betalen en zelfs belasting te ontduiken. Dat kan de kleine man niet. De kleine groep rijken wordt bevoordeeld als je naar de scholen gaat kijken, hoe de verdeling tusen rijke en arme scholen is. Verder zijn er veel privéscholen. Dat is een verdeeldheid binnen de maatschappij en dat zie je bij de cultuur ook. “

‘Als je bij het Spaanse Water gaat

wonen en alleen maar omgaat met de Nederlanders die daar wonen, behoor je dan tot de maatschappij?’
“Moet ik dan rekening met je houden? Je mag niet gaan klagen als een Curaçaoënaar op zaterdagavond een feestje in zijn knoekhuisje houdt en tot laat muziek draait. Dan moet je niet de politie gaan bellen met ‘Ik kan niet tegen het lawaai’. Dan geef je geen klap om de Curaçaoënaars.”

‘Mensen denken meteen ‘die vent is tegen Nederlanders’,
maar nee: ik ben pro- mijn eigen cultuur’
“Als mensen vastberaden zijn om Papiaments te leren, vind ik dat fantastisch. Dan praat ik de hele dag Hollands met je en vraag ik wel elke dag hoe het gaat met je Papiaments. Er is dan goodwill en respect. Ik zou een integratiecursus willen voor alle immigranten. Niet alleen voor de Nederlanders, maar ook voor Afrikanen, Zuid-Amerikanen of andere immigranten. Een cursus die je leert over de taal, historie en cultuur van het eiland. Het is een stap richting betere integratie. Het wordt vaak gezegd dat ik, als voorstander van de Curaçaose taal en cultuur, tegenstander van rekolonisatie en racistisch ben. Mensen denken meteen ‘die vent is tegen Nederlanders’ maar nee: ik ben pro- mijn eigen cultuur.”

‘Ik vind het belangrijk dat toeristen lokale mensen

ontmoeten en zij, wanneer ze een hotel binnenlopen, kunstwerken van lokale artiesten zien. Dat kunnen we van de hoteleigenaren eisen. Zo krijgen de lokale artiesten ook een kans.’
Afbeelding: Antepasado di Futuro

‘Niet alleen de zwarte Curaçaoënaar is een Curaçaoënaar’
“Curaçao is een multiculturele samenleving, maar het is wel een erg gesegmenteerde samenleving. Er zijn Curaçaoënaars van Joodse, Libanese, Zuid-Amerikaanse, Chinese en Indische afkomst. Maar de cultuur is voornamelijk gebaseerd op Afrikaanse elementen: dus niet alleen Afro-Curaçaos. De Nederlanders zijn ook een deel van Curaçao.”

‘Eiland met zelfbewuste Curaçaoënaars met honger
naar vooruitgang’
“Mijn ideale eiland over tien jaar is een eiland met zelfbewuste Curaçaoënaars van verschillende etnische groeperingen. Mensen die trots zijn en vooruitstreven. Mensen die mondig zijn, met eigen initiatieven komen op sociaal en economisch gebied en de onafhankelijkheid ondersteunen. Curaçao is Papiamentstalig en als tweede taal wordt het Engels geleerd. We integreren voornamelijk met hetCaribisch gebied. Ik streef naar een Caribisch eiland met trotse bewoners en solidariteit voor alle groeperingen.”