Met de mens als “Centrum van het Universum”

Sinds mensenheugenis meet de mens zijn omgeving naar zijn eigen maatstaven. GOTIK in relatie tot LEAN • GOTIK staat voor “Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit” • GOTIK zijn de waarden waar de mens zijn geluk aan meet. • GOTIK is als het ware het “DNA van het menselijk geluk”. • In elk Proces is er een moment waar Projectelementen worden gemeten in termen van GOTIK LEAN is de optimalisatiefunctie van Projectelementen met GOTIK als “gelukselement”.
“Elk project kent de onderdelen: Werkomgeving, Mensen, Materiaal, en Materieel.” “LEAN in projectmanagement is de optimalisatie deze onderdelen in relatie tot GOTIK elementen.”
© Huib Salomons, 23- 10-2010

Lean: Evenwichtige produktiemethoden
Evenwichtige investering van energie met het doel om “waarde” te creëren voor de eindgebruiker.
• Waarde: Elke actie of proces waar een gebruiker voor wil betalen.
“The square root of two Quarter Pounders (w/) Cheese.”
http://www.resourcesystemsconsulting.com/blog/archives/13

EOQ=√(2QP/C)
where Q = Quantity in annual units P = Placing an order cost C = Carry costs

• Implementeren van lean-werkwijze: Focus op … - het realiseren van de juiste dingen - op de juiste plaats - op het juiste moment - in de juiste hoeveelheid.
Bereid tot minimaliseren van afval en flexibel aanpassen.

“Juiste“ sleutelwoorden: Kwaliteit, Hoeveelheid, Tijd, Plaats, Energieinvestering Andere sleutelwoorden: Minimaliseren, Flexibel aanpassen
“Elk project kent de onderdelen: Werkomgeving, Mensen, Materiaal, en Materieel.” “LEAN in projectmanagement is de optimalisatie deze onderdelen in relatie tot GOTIK elementen.”
© Huib Salomons, 23- 10-2010

LEAN, de optimalisatiefunctie dat projectmanagement doet slagen
Projecten overschreiden maar al te vaak het budget waarvoor ze zijn gegund. De hoofdoorzaak van deze overschrijding is de minimale aandacht voor het LEAN uitvoeren van het project. Verkeerde invulling, danwel minimale of geen optimalisatie van projectelementen kan leiden tot kostenverhogende uitvoering van een project. In je achterhoofd “weet je” dat deze elementen spelen. Natuurlijk zijn er bij projectmanagement kosten van onvoorziene aard, maar een groot deel wordt veroorzaakt door een verkeerde balans tussen de verschillende projectelementen en GOTIK.
Projectelementen M M M A R Procesfasering Projectfase-aandacht G Geld O Organisatie T Tijd I Informatie K Kwaliteit Proces-fasering I Initiatie D Definitie O Ontwerp V Voorbereiding U Uitvoering N Nazorg

G
O T

I
K Projectfaseaandacht

Het wordt tijd om de optimalisatieslag te maken en het project met LEAN attitude te betrachten.

Project-elementen M Mens M Materiaal M Middelen A Accomodatie R Regelgeving

“Elk project kent de onderdelen: Werkomgeving, Mensen, Materiaal, en Materieel.” “LEAN in projectmanagement is de optimalisatie deze onderdelen in relatie tot GOTIK elementen.”
© Huib Salomons, 23- 10-2010

LEAN: Optimalisatie van projectelementen op basis van GOTIK
PROCES Extern  Leveranciers  Regelgeving (brandweer, politie ..)  Transport Value Stream/Planning  Eenheden  Tijd  Prioriteit/volgorde PROJECT Mens  Kennis  Vaardigheden/skills  Psychologie Materiaal  Soort  Kleur  Vorm Middelen  Apparatuur  Programmatuur  Gereedschap  Machines Accomodatie  Huisvesting  Werkomgeving  Opslag Regelgeving  Arbo  Security/ Safety  Randvoorwaarden

Projectfase-aandacht Projectelementen

G O T I K

M Mens
M Materiaal M Middelen

A Accomodatie
R Regelgeving
G O T I K Geld Organisatie/Inzetbaarheid Tijd Informatie/documentatie Kwaliteit

Uitvoering  Strategie  Tactiek  Operatie
Checking  Mijlpalen  Audit  Oplevering ITIL  Security/Safety  Probleem/risico  Voortgang/contingency  Availablity  Service desk

TIP Invulling van de matrix zal inzicht geven over de kosten waarmee de uitvoerder zich verplicht het project te realiseren.

LEAN: geoptimaliseerd en kostenbesparend.

“Elk project kent de onderdelen: Werkomgeving, Mensen, Materiaal, en Materieel.” “LEAN in projectmanagement is de optimalisatie deze onderdelen in relatie tot GOTIK elementen.”
© Huib Salomons, 23- 10-2010

GOTIK: Evenwicht tussen Content and Context > De genen van dit DNA
GOTIK is als Tai Chi, het evenwicht tussen Zwart en Wit. Beide groeien en krimpen naar verhouding en zullen elkaar nooit vernietigen. CONTENT en CONTEXT zijn als Zwart en Wit. CONTENT staat voor • Hoe en Wanneer • “Project” • Praktisch
Projectfase-aandacht G Geld O Organisatie T Tijd I Informatie K Kwaliteit
Projectfaseaandacht C

HOE, WANNEER
C O N T E N T

HOE, WANNEER
Beantwoord de vragen die relateren aan de praktische kant van de relatie.

CONTEXT staat voor • Wat, Waar en het “Niet” • “Proces” • Theoretisch, hypothetisch

O N T

E X

WAT, WAAR, NIET
T WAT, WAAR, NIET

Beantwoord de vragen die relateren aan de theoretische en hypothetische kant van de relatie.

Wanneer het tijd is om te je GOTIK te optimaliseren, beschouw dan je onderwerp vanuit de gezichtshoeken CONTENT en CONTEXT.
“Elk project kent de onderdelen: Werkomgeving, Mensen, Materiaal, en Materieel.” “LEAN in projectmanagement is de optimalisatie deze onderdelen in relatie tot GOTIK elementen.”
© Huib Salomons, 23- 10-2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful