P. 1
Francyclopedie

Francyclopedie

|Views: 664|Likes:
Published by Stefan de Vries

More info:

Published by: Stefan de Vries on Jan 10, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2013

Sections

De Francyclopedie

STEFAN DE VRIES

De Francyclopedie

De Francyclopedie

STEFAN DE VRIES

Bluebeard Publications 2009

De Francyclopedie is een uitgave van
Bluebeard Publications Utrecht.
© Stefan de Vries, Parijs 2009.

Eerste druk: maart 2009.
Tweede druk: juni 2009.

ISBN 9789080888098 (gebonden)
NUR 633 & 530 Dewey 944

Idee, tekst en vormgeving

Stefan de Vries

Illustraties

Chris Lyon

Correcties

Dolf Weverink

Drukwerk

Wilco, Amersfoort

Lettertypen: Dolly; Anivers; Adobe Woodtype.

De auteur stelt aanvullingen en opmerkingen voor een
volgende editie zeer op prijs. Hoewel bij de samenstelling
van De Francyclopedie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is
betracht, aanvaardt de uitgever, geheel in strijd met de etiquet-
te, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot mogelijke
gevolgen die het gebruik van dit boek, of de inhoud ervan, of
juist het niet gebruiken van De Francyclopedie, kan hebben.
Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie,
microfilm, rooksignalen, cd-rom, dvd, blu-ray, i-mode, MP3,
MPEG-4, podcasts, vodcasts, Twitter, internet, gebarentaal of
welke andere analoge of digitale wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Published and printed in the European Union -
All rights reserved. Tous droits réservés.

www.francyclopedie.nl

5

inhoud

Inleiding .....................................................................................7

Trefwoorden A.A.A.A.A.-Zola ...................................................9

Merci .......................................................................................216

Noten ......................................................................................216

Francybibliografe ..................................................................218

Index .......................................................................................220

6

7

Voorwoord

Frankrijk is een land vol contrasten. Een groot land met een
grootse geschiedenis, een rijke cultuur en met soms een
vleugje zelfgenoegzaamheid. Een land waar de tijd wordt
genomen om te eten en te flosoferen, maar tegelijkertijd de
treinen razendsnel door het land fitsen. Een land waarvan de
inwoners al sinds den beginne uit alle windstreken komen en
waarin die verschillende culturen wonderwel één hele duide-
lijke identiteit hebben weten te creëren. En waar tegelijker-
tijd spanningen bestaan tussen sociale en culturele klassen.
De Francyclopedie tracht een klein deel van die boeiende veel-
zijdigheid te belichten.

In Frankrijk zou De Francyclopedie waarschijnlijk een diction-
naire amoureux heten. Maar al is de verzameling feiten, anek-
dotes en wetenswaardigheden in dit boek deels het resultaat
van bewondering, liefde en tien jaar joie de vivre, het is niet
uitsluitend rozengeur en maneschijn. De laatste dertig jaar
kampt Frankrijk met een lastige economische situatie, die
door de recente internationale crisis is verergerd. Iedere po-
ging tot verandering stuit op hardnekkige weerstand. De jon-
geren zijn bang en behoren tot de meest behoudende klasse
van Europa. Ondanks dat sociale leed is er aan het einde van
een routineuze stakingsdag toch altijd weer een goed glas
wijn en een heerlijk diner. Een cliché wellicht, maar clichés
zijn vaak te mooi om niet waar te zijn. In De Francyclopedie
worden ze daarom niet geschuwd, soms juist versterkt en
hier en daar weerlegd.

Volledigheid was helaas een onmogelijk doel. Een aantal on-
derwerpen in De Francylopedie lag erg voor de hand, zoals de
Revolutie, baguette of wijn; andere onderwerpen zijn juist
willekeurig gekozen, al naar het gelang de ervaring, de voor-
keur of de gemoedstoestand van de schrijver.

8

Hoewel bij de samenstelling van dit boek, zoals immer, de
grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, zijn er onge-
twijfeld toch nog onjuistheden of omissies. Misschien staan
bepaalde onderwerpen er niet in die u ook had willen lezen.
In al die gevallen zijn uw vlijmscherpe correcties en sugges-
ties welkom op info@francyclopedie.nl, die dan wellicht in
een volgende editie zullen worden opgenomen.

Bien à vous.

Gebruikte afkortingen

m.

mannelijk

v.

vrouwelijk

mv.

meervoud

gr.

Grieks

lat.

Latijn

ned.

Nederlands

prov.

Provençaals

9

A.A.A.A.A.

A.A.A.A.A.

De afkorting ‘A.A.A.A.A.’ of ‘5A’ zult u op de kaart van veel
traditionele Franse restaurants vinden. De vijf A’s staan voor
Association amicale des amateurs d’andouillette authentique,
oftewel de Vriendschappelijke Vereniging van Liefhebbers
van de Authentieke Ingewandenworst. De Vereniging werd
eind jaren zestig opgericht door een groepje culinaire jour-
nalisten, allen liefhebbers van vleeswaren in het algemeen
en van de andouillette in het bijzonder. De juryleden van de
A.A.A.A.A. worden gekozen door coöptatie en komen twee
keer paar jaar bijeen om te proeven en te keuren. Na de keu-
ringen krijgen de slagers die de beste andouillettes maken
een diploma dat twee jaar geldig is en bij constante kwaliteit
verlengd kan worden. Voor fjnproevers is een A.A.A.A.A.-
diploma een kwaliteitsindicatie, voor slagers en restaurants
een belangrijk marketinginstrument.

andouillette

Abbé Pierre

[*5 augustus 1912, lyon-†22 januari 2007, parijs; geboren als marie joseph

henri grouès]

Priester Abbé Pierre was lange tijd de populairste Fransman,
omdat hij zich zijn hele leven ingezet heeft voor de zwakke-
ren in de samenleving. In de Tweede Wereldoorlog staat hij
aan de basis van de maquis, de Franse verzetsstrijders. Van
1945 tot 1951 zit hij in het parlement en in 1949 richt hij de
liefdadigheidsorganisatie Emmaüs op. De strenge winter van
1954, waarin een moeder en haar baby op straat doodvriezen,
is voor Abbé Pierre de aanleiding een nationale collecte te or-

10

ABBÉ PIERRE

ganiseren voor de daklozen. Hij haalt het voor die tijd enorme
bedrag van een half miljard francs op en zorgt ervoor dat de
regering nog eens tien miljard francs beschikbaar stelt voor
de armoedebestrijding. Abbé Pierre is daarmee een van de
eersten die de media gebruiken om aandacht te vragen voor
goede doelen. Tot aan zijn dood strijdt hij tegen armoede,
voor betere huisvesting en voor verblijfsvergunningen voor
illegalen. De Emmaüs-beweging zet Abbé Pierres inspannin-
gen voort, en is inmiddels in vijftig landen actief.

béret

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->