P. 1
GE Consensus 2006

GE Consensus 2006

|Views: 2,116|Likes:
Published by jarbandhan

More info:

Published by: jarbandhan on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2012

pdf

text

original

GE Consensus

Amsterdams Gastroenterologisch Genootschap

GE Consensus 2005

GE Consensus 2005

Inhoudsopgave GE Consensus 2005

Onder redactie van: Marco Bruno en Joep Bartelsman

GE Consensus 2005

GE Consensus 2005 .

..... VOEDINGSALLERGIE.................................... ACUTE BUIK .................................................................................................................................................................................... 24.................................................................................... GASTRO-OESOPHAGEALE REFLUX ZIEKTE (GORD) ....................................... 17............................... 7........ 4......... DYSFAGIE / ZENCKERS DIVERTIKEL / ACHALASIE ...................................................................................... LAGE TRACTUS DIGESTIVUS BLOEDING ..................... 8............................................................................... 3........ COELIAKIE ................................. 5..................................... MALABSORPTIE.... ACUTE DIARREE .................................................................... COLITIS ULCEROSA ......................................................................................................... DARMISCHEMIE ............................................................... 6......................... OESOPHAGUSCARCINOOM ....................... 16......................................................... HOGE TRACTUS DIGESTIVUS BLOEDING ............. ACUTE CHOLECYSTITIS ... 11.......................................................... RICHTLIJN ANTISTOLLING ..... 22.......................... RICHTLIJN ANTIBIOTISCHE PROFYLAXE .................. ZIEKTE VAN CROHN...................... GAL(WEG)STENEN ........................... AUTOIMMUUN HEPATITIS .............................................................................................................................................................................................................. 12.............................................................. 14.........1................ 18........................................... 10.... 15.................. PRIMAIRE BILIARE CIRROSE (PBC) ........................................................................................ 13........................ NON-CARDIAC CHEST PAIN (NCCP)........................ 20............................................................................................ 2........................................ 19.............. CHRONISCHE DIARREE .................................... PRIMAIRE SCLEROSERENDE CHOLANGITIS (PSC) ....................................................................................................................................................................... BARRETT SLOKDARM ................................................................................................ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 .......................... RICHTLIJN SEDATIE EN ANALGESIE ....... 21............................................. 23................................................................. 9...................................................................

GE Consensus 2005 .

............................................................................. 26.................. CHRONISCHE PANCREATITIS ................................. GALBLAASCARCINOOM ............... INCONTINENTIA ALVI .......................................................................................... MAAGCARCINOOM ............. 35................................ 33.......................................... HEPATORENAAL SYNDROOM ................................................................................................... 28................................... COLON POLIEPEN. DIVERTICULITIS .................................... ASCITES BIJ LEVERCIRROSE ......................................................... ANALE PATHOLOGIE........ 36........................................ PANCREASCARCINOOM ...... 27....................................................................................................................................................................... 30....................... 40............................................................................................ OBSTIPATIE ..................................................... ULCUS PEPTICUM .................................... ICTERUS .......... 42.................. 32......................................................................................25............................................. 37................................................................................................. PROXIMAAL GALWEGCARCINOOM (Klatskin tumor)............. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 GE Consensus 2005 ................................. 38............................ 31.................................. PRIKKELBAAR DARM SYNDROOM .............................. VIRALE HEPATITIS ........................................................ 34......................................................... 41........................................................................................... 29.................................................................................................................................................................................... 39.................................................. 43................................... HEPATOCELLULAIR CARCINOOM (HCC) .......................................... COLORECTAAL CARCINOOM ......................................................... ACUTE PANCREATITIS .....................................................

GE Consensus 2005 versie 0905 .

maar niet doorlopend van de ene naar de andere top van een mucosale plooi. maar niet circumferentieel Circumferentiële "mucosal break" C D BEHANDELING ❖ Bij reflux oesophagitis graad 0. ❖ Bij reflux oesophagitis graad C of D wordt een onderhoudsbehandeling PPI gegeven. Minstens één "mucosal break" van meer dan 5 mm.1 1. Eén of meerdere "mucosal breaks" kleiner of gelijk aan 5 mm. REFLUXZIEKTE SYMPTOMEN Symptomen kunnen zowel typisch (zuurbranden) als atypisch zijn (dyspeptische klachten). ❖ Objectieve evaluatie van effectiviteit van therapie kan geschieden middels 24 uurs pH meting tijdens gebruik van medicatie. DIAGNOSTIEK Diagnostiek geschiedt middels endoscopie waarbij de ernst van de ontsteking wordt gegradeerd volgens de LA classificatie. echter geen endoscopische mucosale letsels. Minstens één "mucosal break" die doorloopt over twee of meerdere mucosale plooien. GE Consensus 2005 versie 0905 . A of B wordt een proton pomp inhibitor (PPI) gegeven op geleide van de klachten (on demand). ❖ Indien onvoldoende behandel respons: PPI dosis spreiden en verhogen. Re-scopie vindt plaats op indicatie. LA classificatie 0 A B Endoscopische bevindingen Typische anamnese.

GE Consensus 2005 versie 0905 . of 2. een jonge patiënt die niet bereid is levenslang medicatie te gebruiken.❖ Overweeg chirurgie bij 1. onvoldoende resultaat op PPI’s. Pre-operatief dient in alle gevallen een oesofagus-manometrie en 24-uurs pH meting te worden verricht. ❖ Voor beleid zuurremming bij Barrett slokdarm zie desbetreffende hoofdstuk.

❖ endoscopie. bijv.n. waarvoor geen cardiale verklaring. DIAGNOSTIEK ❖ lokaal lichamelijk onderzoek (pijn in borstwand?) ❖ PPI test.2 2. BEHANDELING SLOKDARMSPASMEN ❖ isosorbide-5-mononitraat ❖ nitroglycerine sublinguaal ❖ calciumantagonist. indien negatief dan. nifedipine Oros (1 dd 30 mg) ❖ als met name pijn op de voorgrond staat overweeg antidepressivum (Imipramine 25-50 mg a. NON CARDIAC CHEST PAIN (NCCP) SYMPTOMEN Pijn op de borst. indien negatief dan.) ❖ botuline injecties in slokdarmwand GE Consensus 2005 versie 0905 . ❖ oesofagusmanometrie en 24 uurs pH meting BEHANDELING BEHANDELING REFLUX Zie onder therapie refluxziekte. zonder specifieke reflux klachten en zonder symptomen passende bij hyperventilatie.

GE Consensus 2005 versie 0905 .

morfinomimetica en keelanesthesie. ❖ Overweeg Propofol bij moeilijk te sederen patiënt in overleg met anesthesist. Indien mogelijk geen sedatie. Risico factoren: leeftijd > 70 jaar. onderliggende cardiopulmonale ziekten. RICHTLIJN SEDATIE EN ANALGESIE INLEIDING De sterfte t.g.000.v. 3 GE Consensus 2005 versie 0905 . ❖ De antagonisten Anexate en Naloxon dienen voorhanden te zijn. Bij therapeutische endoscopieën bestaat een hogere mortaliteit (1:100 bij ERCP). diagnostische endoscopieën is 1:2000 tot 1:20. acute bloeding. BEWAKING ❖ Standaard puls-oximetrie ter onderkenning vroegtijdige hypoxemie en tachycardie. ❖ Bloeddrukcontrole bij hogere doseringen Midazolam (≥10 mg). Als sedatie noodzakelijk is dient algehele anesthesie met intubatie plaats te vinden. ❖ Starten en noteren controles voor ingreep tot minstens 30 minuten na de ingreep of langer totdat patiënt helder is. hoog risico patiënten en combinaties met morfinomimetica. titreren tot gewenst sedatie niveau. ❖ Bij een manifeste bloeding dient een acute interventie scopie bij voorkeur plaats te vinden op een medium of intensive care. 50% wordt veroorzaakt door cardiopulmonale complicaties (sedatie gerelateerd). ❖ Bij eenvoudige procedures Midazolam 2. kwaliteit assistentie. Bij gecompliceerde procedures (ERCP) in combinatie met vooraf een morfinomimeticum (Fentanyl 25-50 µg). bij hoog risico patiënten beginnen met 1 mg. ❖ ECG wordt niet routinematig aanbevolen. dosering en combinaties van sedativa.5-5 mg (1mg/ml). ervaring endoscopist. MIDDELEN EN DOS E R I N G ❖ Intraveneuze toediening via venflon.3. soort ingreep.

Bij chronisch obstructief longlijden 1-2 l/min (cave hypercapnie).PREVE NTIEVE MAATRE G E L E N ❖ Bij patiënten met leeftijd >70 jaar of cardiopulmonale ziekte eventueel preventief zuurstof (2-3 l/min). GE Consensus 2005 versie 0905 .

pneumodilatatie.0 1. chronisch of paroxysmaal AF zonder kleplijden.4.5%). Hoog risico: AF bij kleplijden inclusief kunstklep. PEG plaatsing. bioprosthetische klep en mechanische aortaklep.5 en 2. Laag risico op bloedingen (<1%): gastroscopie. mechanische mitraalklep en mechanische klep bij eerdere complicaties.0 4 COUPEREN ANTIST O L L I N G B I J E N D O S C O P I S C H E I N G R E P E N Stolactiviteit van 30% is voldoende voor een veilige ingreep (INR 1. Risico inschatting van de kans op (na)bloeding wordt bepaald door het soort van endoscopische procedure en de kans op een tromboembolische complicatie na staken van orale antistolling. Hoog risico op bloedingen: poliepectomie (12. RICHTLIJN ANTISTOLLING COUPEREN ANTIST O L L I N G B I J A C T I E V E B L O E D I N G De beslissing de antistolling te couperen met een bijkomend risico op thromboembolische complicaties moet afgewogen worden tegen dat van een niet stoppende bloeding onder antistolling.5 is voldoende voor veilige diagnostiek en therapie van de acute bloeding. GE Consensus 2005 versie 0905 . Correctie van INR tussen de 1. coloscopie al dan niet met biopsie. endoscopische sfincterotomie(2. Ernst bloeding matig ernstig ernstig ernstig Trombose risico hoog matig laag Target INR 2. Een supratherapeutische INR kan met FFPs en 4-factorenconcentraat gecorrigeerd worden. sigmoidoscopie.5 1.5-5%). Laag risico: DVT (niet in acute fase). dilatatie van stricturen.7).

Laag Staak coumarine (kortwerkend 3 dg. Laag Coumarine niet staken. langwerkend 5 dg tevoren) voor ingreep. RICHTLIJNEN ASPIRIN E S E N A N D E R E N S A I D ' S : Bij afwezigheid van preëxistente bloedingsdiathese kunnen endoscopische procedures bij gebruik van aspirine of NSAID veilig worden verricht inclusief therapeutische ingrepen zoals poliepectomie en papillotomie. dipyridamol of combinaties zijn nog onvoldoende om gefundeerde adviezen te geven.actuele stolactiviteit in %) * lichaamsgewicht. Controleer INR. langwerkend 5 dg tevoren) voor ingreep. Hepariniseren. Na gift PT/INR controleren en zonodig corrigeren. Controleer INR. Aantal benodigde eenheden= (gewenste stolactiviteit in % .Richtlijne n c o u m a r i n e d e r i va t e n : Risico trombo-embolische complicatie Risico ingreep Hoog Hoog Staak coumarine (kortwerkend 3 dg. Electieve ingrepen uitstellen als INR>>> Voor eventuele (acute) stollingscorrectie bij gebruik van coumarine derivaten kan 4 stollingsfactoren (Cofact) worden gegeven. Gegevens over andere plaatjesaggregatieremmers zoals clopidogrel. GE Consensus 2005 versie 0905 .

RICHTLIJN ANTIBIOTICA PROFYLAXE Endocarditis profylaxe:1 Procedure: • ERCP • dilatatie strictuur Profylaxe indien: • eerder endocarditis • kunstklep • systemische pulmonale shunt • vasculaire graft < 1 jaar Overige indicaties antibiotica profylaxe:1 Procedure: • ERCP Profylaxe indien: • verdenking proximale galweg pathologie • verdenking pseudocyste met communicatie PD Commentaar: Bij biliaire obstructie is er in het algemeen geen indicatie voor AB profylaxe.5. AB starten indien onvoldoende drainage is bereikt met ERCP • acute varices bloeding • altijd • electieve varices behandeling • dilatatie strictuur • PEG • ascites • immuun gecompromitteerde patiënt • altijd Keuze AB mede afhankelijk van push of pull methode 1 Commentaar: 5 Keuze van specifieke middel(en) voor antibiotica profylaxe hangt af van adviezen lokale antibioticacommissie versie 0905 GE Consensus 2005 .

GE Consensus 2005 versie 0905 .

stabilisatie van de circulatie ❖ endoscopie binnen 12-24 uur ❖ Erytromycine 250 mg i. (short stay) of op een klinische afdeling kan worden verpleegd. gastroduodenalis) en bij patiënten met shock bij de initiële bloeding.. De endoscopische voorspelling op een recidief bloeding kan worden geschat middels de Forrest-classificatie (wel subjectief!). ulcera in bulbus achterwand (a.6.000 personen.C. 6 ULCERA Het risico op een recidief bloeding is het hoogst bij ulcera > 2 cm diameter. 20-30 min voor de gastroscopie (als prokineticum) Indicaties voor een spoed-gastroduodenoscopie: ❖ shock ❖ hematemesis ❖ leverlijden (< 50% bloeding uit varices!) Bij spoed-gastroscopie: eerst stabiliseren en pas endoscopie (zonder sedatie) bij goed lopend infuus en aanwezigheid van erytrocyten-concentraat en plasma. In 50% is er sprake van gebruik van aspirine (ook lage dosering!) of NSAIDs. eerst intuberen. stollingsonderzoek. Het grootste risico van een spoed-endoscopie is aspiratie. Ulcera duodeni en ventriculi zijn het bloedingsfocus in 50% van de presentaties. Combinatie van klinische en endoscopische bevindingen bepaalt of patiënt naar de I. GE Consensus 2005 versie 0905 . HOGE TRACTUS DIGESTIVUS BLOEDING ALGEMENE INLEIDI N G De incidentie bedraagt ± 45-70 per 100. Diagnostiek en behandeling ❖ goed lopend infuus ❖ bloedafname (Hb/Ht.v. kruisbloed) ❖ correctie stolling (zie ook elders) ❖ herstel c. Bij massale hematemesis. Mortaliteit bedraagt ± 10% en wordt vooral bepaald door co-morbiditeit.q.

000. Indicatie voor lokale therapie: Forrest Ia. De techniek van keuze is een combinatie van adrenaline injectie therapie en een thermische techniek (bipolaire electrocoagulatie). In deze gevallen wordt de kans op recidief bloeding verlaagd middels lokale endoscopische therapie. 5-20 ml subulcereus. Bij een ulcus met adherent stolsel (IIb). IIa en IIb ulcera. 25 Watt. Risicofactoren mortaliteit ❖ leeftijd boven 70 jaar ❖ co-morbiditeit ❖ hematemesis ❖ shock bij de initiele bloeding ❖ meer dan 6 units transfusie ❖ recidief bloeding METHODE Adrenaline 1:10. en stimuleert thrombocyten aggregatie gedurende 4-5 uur). met irrigatie het stolsel proberen te verwijderen. Sclerotherapie met bijv. Daarna bipolaire coagulatie. (coaptief = compressie en coagulatie). Ib. Na verwijderen van het stolsel kan meestal gericht en effectief een onderliggend vat worden gecoaguleerd. Verwijderen met een lis kan een arteriële bloeding veroorzaken! GE Consensus 2005 versie 0905 . na omspuiten met adrenaline. vasoconstrictie. en rond een eventueel zichtbaar visible vessel (tamponerend effect. ethoxysclerol (= ulcerogeen) heeft geen voordeel boven adrenaline alleen. 8-10 sec.Kans op rebleeding (zonder endoscopische therapie): Actieve bloeding Ib oozing 10-30% Niet-actieve bloeding 40-50% 40-50% 2-5% 1% IIb adherent stolsel IIc hematine beslag III schone ulcus bodem Ia arteriele bloeding 85-100% IIa visible vessel De indicatie voor het verrichten van endoscopische therapie bij een gevonden bloedingsfocus wordt bepaald door de kans op recidief bloeding en mortaliteit (Forrest classificatie).

Echter na hemostase van een ernstige arteriële bloeding.o. worden geëradiceerd. NSAIDs (ook COX-2 selectieve) indien mogelijk. hoog risico op recidief bloeding. De algemene maatregelen zijn gelijk voor beide lokalisaties.BELEID Na therapeutische endoscopie. In een dergelijke situatie en/of bij een ernstig recidief bloeding. Alle andere ulcera met proton pomp remmer oraal behandelen. Starten voor de endoscopie met Noroxin 2 dd 400 mg voor 7 dagen. Proton pomp remmer intraveneus (80mg bolus daarna 8 mg/uur. patiënt 12-24 uur op helder vloeibaar houden. alvorens hernieuwde endoscopische therapie te verrichten.v. en omzetten naar orale PPI. stoppen of continu een PPI (20 mg) bijgeven. 50 microgram bolus en onderhoud 50 microgram/ uur gedurende 5 dagen. bijsluiter) voor patiënten met een Ia-IIb ulcus voor 48-72 uur. Grote ulcera en ulcera in de bulbus achterwand zijn de belangrijkste factoren op grond waarvan endoscopische therapie faalt. Een 2e endoscopische therapeutische poging is zinvol en bij 50% definitief. De waarde van een electieve controle endoscopie bij iedere patiënt is niet zinvol.v. Bij sterke verdenking op varicesbloedingen starten met Octreotide i. Controle op succes van eradicatie middels ademtest of evt biopten. zeker te overwegen. valt transkatheter arteriële embolisatie of chirurgie te overwegen (bij voorkeur semielectief). Of een tweede recidief bloeding endoscopisch behandeld moet worden hangt af van de kliniek van de patiënt en de ervaring van de endoscopist/radioloog/chirurg. beperkte visualisatie focus of twijfel volledigheid van initiële endoscopische therapie. H. bij hervatten voeding. afwijkend advies t. pylori moet worden getest en indien positief. Alternatief Terlipressine 2mg/ 4 uur voor 48-72 uur. 8 en 3% de ron van een bloeding vanuit het bovenste deel van het maagdarmkanaal. Voeding daarna uitbreiden. VA R I C E S INLEIDING Bloedende oesofagusvarices of maagvarices zijn in resp. als SBP profylaxe. GE Consensus 2005 versie 0905 . RECIDIEFBLOEDING Bij klinische tekenen van een recidiefbloeding alle genoemde voorzorgen nalopen.

en paravasaal geïnjecteerd. daar deze bandjes de grote varices niet geheel kunnen stranguleren. Eventueel de laatste varices behandelen met ethoxysclerol injecties.0 ml strikt in de varix.O E S O FA G U S ( . alvorens de naald uit de varix wordt teruggetrokken. Herhaalde injecties zijn zo mogelijk. Uiteindelijk is verwijzing en evt. Geen rubberbandligatie.CARDIA) VARICES Bij tekenen van recente of actieve bloeding. zeker in combinatie met sclerotherapie. daarna om de 3-4 weken tot eradicatie van de varices. zonder dat de naald verstopt raakt. echter tenminste > 55/min). Indien dit niet mogelijk is. starten met rubberbandligatie. Maximaal 0. Starten met propanolol (streven naar reductie hartfrequentie van 25%.F U N D U S VARICES Endoscopische hemostase alleen te verkrijgen met Histoacryl.5 -1. Bij zeer massale bloedingen is de Linton ballon (evt. hetgeen na enkele dagen kan leiden tot ernstige recidief bloeding. TIPSS of zelfs levertransplantatie te overwegen. Sengstaken Blakemore ballon) gedurende enkele uren (nooit langer dan 24 uur!) vaak levensreddend. Cave necrose oesofagus. Bij massale bloeding eventueel Histoacryl (1ml vermengd met 1:1 Lipiodol). waarna de injectienaald direct wordt doorgespoten met tenminste 1 ml aqua dest. GE Consensus 2005 versie 0905 . M A A G . intra. Afhankelijk van de conditie van de patiënt met rubberbanding worden de resterende varices geligeerd na 1 week. of het niet wenselijk is om de endoscoop weer te verwijderen om banding apparatuur op de tip van scoop te plaatsen: sclerotherapie met ethoxysclerol 1% in 3-5 injecties.

De endoscopische methoden zijn dezelfde als gebruikt bij hoge tractus digestivus bloedingen.0 ml/min) en evt. clips of coagulatie. snaren van restpoliep en/of steel. Indien geen lokalisatie wordt gevonden of endoscopische behandeling niet mogelijk is. Bij persisteren of recidief: embolisatie of resectie overwegen (dan wel zeker zijn van diagnose cq bloedingslocalisatie!).adrenaline injectie therapie. Traumatisch ulcus in anus of distale rectum: lokale adrenaline injectie therapie. Diverticulose: diagnose vaak door uitsluiting andere oorzaak.7. arteriografie (positief bij bloeding van 0. eerst gastroscopie om hoge bloeding uit te sluiten (10%!). DIAGNOSTIEK Bij hemodynamische instabiliteit. APC. Radiatie laesies: APC. Electieve evaluatie.5-1. via maagsonde). Poliep of poliep-ectomie nabloeding: polypectomie resp. coagulatie of endoloop. LAGE TRACTUS DIGESTIVUS BLOEDINGEN INLEIDING De meeste bloedingen distaal van Treitz zijn self-limiting. Meckels divertikel: resectie 7 GE Consensus 2005 versie 0905 . super selectieve embolisatie. heeft de meeste diagnostische en therapeutische opbrengst. Hemodynamische instabiliteit komt voor. na voorbereiding middels lavage (event. Tumor: laser of APC (argonplasma coagulatie) en resectie. clips. maar is met transfusie veelal op te vangen. BEHANDELING De behandeling is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. colonoscopie. Angiodysplasie:. De mortaliteit wordt bijna geheel bepaald door de co-morbiditeit. Bij stigmata van recente bloeding: adrenaline injectie therapie (evt coagulatie). Bij immuundeficiëntie: denk aan CMV ulcera. fors verlies rood bloed danwel stolsels per anum. eventueel embolisatie (meestal in rechtzijdige colon). na colon voorbereiding. Daarna.

GE Consensus 2005 versie 0905 .

De genoemde auto-antistoffen kunnen niet aantoonbaar zijn: in dat geval kan er sprake zijn van een zogenaamde type 2 auto-immuun hepatitis. ANA etc) een zeker gewicht is toegekend. gamma globuline. ALAT.8. of toont histologisch onderzoek een beeld passend bij een acute hepatitis. virussen. Veel patiënten hebben een niet-klassieke auto-immuunhepatitis. ❖ het IgG minstens 20 gram/l bedraagt. ❖ er geen ander etiologisch moment aanwijsbaar is (geneesmiddelen. ❖ ANA (antinucleaire antistoffen). Een score >15 is een zekere diagnose en 10-15 waarschijnlijk auto-immuunhepatitis. Vrijwel alle patiënten krijgen tenslotte levercirrose: De mediane overleving zonder OLT is circa 12 jaar. waarbij alleen antistoffen tegen "liver kidney membrane antigen" (cytochroom P450. koper en dergelijke). Voor de niet-klassieke gevallen is er een scoringssysteem opgesteld waarbij aan diverse parameters (geslacht. AUTO-IMMUUNHEPATITIS INLEIDING Meestal betreft het vrouwelijke patiënten in de leeftijd van 15-25 jaar of rond de menopauze. Soms is er een uitgesproken cholestatische hepatitis. maar ze komen wel voor. ❖ de histologie past bij een chronische auto-immuunhepatitis. antiGE Consensus 2005 versie 0905 8 . Er is een associatie met schildklierziekten en auto-immuun-hemo-lytische anemie. Het is een chronische aandoening gekarakteriseerd door fluctuerende malaise en episodes van icterus. LMA (liver membraan antistoffen). arthralgieën. en/of SMA (anti smooth muscle antibodies) positief zijn. migrerende polyartritis DIAGNOSTIEK Van een "klassieke" auto-immuunhepatitis (type 1) spreekt men als: ❖ er > 6 maanden symptomen zijn van hepatitis (ASAT/SGOT > 3x bovengrens van de norm). SYMPTOMEN ❖ fluctuerende malaise en episodes van icterus ❖ soms is er een gegeneraliseerde lymfadenopathie en splenomegalie niet ten gevolge van portale hypertensie ❖ bij ernstige exacerbatie: hoge koorts. Hoewel er ook wel wordt gesproken over lupoïde hepatitis zijn er zelden andere verschijnselen van SLE. ijzer.

Met name in de wat oudere literatuur zijn aanvangsdoseringen van 60 mg echter niet ongebruikelijk. ❖ Bij respons: Na 1 maand de behandeling uitbreiden met azathioprine (1 mg per kg lichaamsgewicht) en de prednisolon verminderen in een tempo van 2.5 mg per maand tot een onderhoudsdosis van minimaal 5 mg per dag. ❖ Er zijn case-reports over een gunstig effect van ursodeoxycholzuur(UDCA) en ciclosporine in dergelijke gevallen. response of relapse. BEHANDELING Het doel van de behandeling is het vertragen van de ontwikkeling van levercirrose.LKM antistoffen) aantoonbaar zijn. Ook deze auto-antistoffen kunnen echter afwezig zijn. is hiermee in overeenstemming. ❖ Start met 0. doch gecontroleerde studies ontbreken.5 mg prednisolon per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 1 maand. Staat de diagnose echter vast en is er geen respons.3 mg per kg lichaamsgewicht per dag. Indien ook dit geen verbetering geeft moet de diagnose in twijfel getrokken worden. Goede studies hieromtrent ontbreken.5 mg per 2 weken tot een onderhoudsdosering van 0. Hogere doseringen zijn volgens sommigen "zelden" zinvol. Dit is dus een zeer ruime definitie. Van een respons spreekt men als de kliniek verbetert (minder geel. wellicht ook het verlagen van de kans op hepatocellulair carcinoom. de bijzondere bij het CLB bepaald worden. ❖ Pas als de ASAT onder een waarde van 3 maal de bovengrens van de norm is gedaald kan de prednisolon verder afgebouwd worden in een tempo van 2. daling ASAT/ALAT). bij uitblijven van een respons na 10 dagen behandeling ophogen tot 1 mg per kg lichaamsgewicht aanbevelenswaardig.De standaard auto-antistoffen kunnen in het AMC. Een recent onderzoek naar het nut van "pulse therapy" dat geen extra effect aantoonde. dan moet de patiënt aangemeld worden voor levertransplantatie. Van een complete remissie spreekt men doorgaans als de ASAT/ALAT genormaliseerd zijn en het leverbiopt geen noemenswaardige ontstekingsactiviteit vertoont. Wellicht is. GE Consensus 2005 versie 0905 . Er zijn geen algemeen aanvaarde criteria voor de definities van remissie. De azathioprine blijft gehandhaafd.

Als de hepatitis vele jaren in remissie is. omdat het risico voor de foetus minimaal wordt geacht. maar er zijn geen prospectieve data over het percentage patiënten dat dit krijgt. dient de patiënt in ieder geval twee jaar door te gaan met de huidige behandeling.5 à 2 mg per kg lichaamsgewicht. De behandeling met azathioprine en prednisolon wordt in principe gecontinueerd. In de meeste gevallen wordt de behandeling levenslang gecontinueerd. Als dit getolereerd wordt. Als verhogen van de azathioprine niet getolereerd wordt (verergering van leuco. GE Consensus 2005 versie 0905 .5 mg per twee weken. Met de azathioprine wordt levenslang doorgegaan. Er zijn vele case reports over zeer ernstige en zelfs fatale relapses door een dergelijk beleid. Vanaf het moment dat de remissie histologisch bevestigd wordt. Het wordt ontraden om UDCA tijdens de zwangerschap te gebruiken. kan de prednisolon afgebouwd worden tot 0 mg per dag in een tempo van 2. ❖ Na twee jaar wordt de azathioprine verhoogd tot 1.❖ Drie maanden na het bereiken van een biochemische remissie wordt een lever-biopsie herhaald. Er is een risico dat de hepatitis tijdens de graviditeit opflakkert. Ook de kans op abortus en vroeggeboorte is verhoogd. wordt niet zelden geprobeerd om de prednison toch af te bouwen zonder ophogen van de azathioprine.en thrombopenie) dan dient de patiënt levenslang met prednisolon en azathioprine door te gaan. Recurrence van AIH na geslaagde levertransplantatie is ook beschreven.

GE Consensus 2005 versie 0905 .

Toch is er geen sprake van detecteerbare overerving. Sjögren) ❖ buikklachten (aspecifiek) ❖ huidafwijkingen (xanthelasmata) ❖ hyperlipidemie (cholesterol. Kenmerkend is dat de intrahepatische galgangen immuun gemedieerd worden gedestrueerd. Extrahepatische (autoimmuun) ziekten geassocieerd met PBC: ❖ keratoconjunctivitis sicca 75% ❖ renale tubulaire acidose 50% ❖ galstenen 30% ❖ artritis 20% ❖ schildklierziekten 15% ❖ sclerodermie 15% ❖ Raynaud 10% ❖ CREST syndroom 5% SYMPTOMEN De ziekte begint vaak met jeuk en moeheidklachten. maar is ook vaak een toevalsbevinding bij een symptoomloze patiënte met een verhoogd alkalische fosfatase. Er is geen duidelijke associatie met een bepaald HLA of DR antigeen. Er zijn families waarbij PBC vaker dan te verwachten voorkomt: met name bij moeder en dochter.540 gevallen per 100. 90% van de patienten is vrouw met name in de leeftijd van 40-60 jaar. Het is van belang hypothyroïdie uit te sluiten. In Nederland wordt het totale aantal PBC patienten geschat op minstens 4000. In de USA wordt een prevalentie genoemd van 0.9. ❖ vermoeidheid (65-85%) ❖ jeuk (25-70%) ❖ gewrichtsklachten ❖ droge ogen/mond (M. Er is een verhoogde kans op HCC bij een gevorderde cirrose.000 inwoners. De progressie naar eindstadium cirrose is langzaam: gemiddeld 12 jaar na het stellen van de diagnose. triglyceriden) 9 GE Consensus 2005 versie 0905 . PRIMAIRE BILIAIRE CIRRHOSE (PBC) ALGEMENE INLEIDI N G PBC is een langzaam progressieve intrahepatische cholestatische ziekte met onbekende etiologie.

maar niet wat betreft fibrose. In het AMC worden een aantal patienten langdurig behandeld met mycophenolate mofetil als immunosuppressivum in combinatie met UDCA. ciclosporine en methotrexaat zijn niet effectief gebleken. Een meta-analyse van 8 placebo gecontroleerde studies met 1114 patienten liet geen significant effect zien van UDCA op survival en OLT incidentie. 13-15mg per Kg dd) wordt als standaard therapie gegeven: er is een significant effect wat betreft verlaging van de verhoogde leverenzymen.E. hemorragische diathese etc). DIAGNOSTIEK ❖ mitochondriale antistoffen (AMA) (95% sensitiviteit) ❖ verhoogd alkalische fosfatase ❖ vaak verhoogd IgM ❖ leverbiopt: is behulpzaam bij de diagnose maar heeft vooral prognostische waarde In het leverbiopt worden 4 stadia onderscheiden volgens Ludwig: ❖ stadium 1: ontsteking van de galwegen beperkt tot het portale driehoekje ❖ stadium 2: interface hepatitis ❖ stadium 3: beginnende fibrose ❖ stadium 4: cirrhose met regeneratieve noduli BEHANDELING ❖ Corticosteroïden. de ontstekingscomponent in het biopt.K) ❖ geelzucht ❖ klachten en symptomen van levercirrose en portale hypertensie (ascites. azathioprine. ❖ Nieuwe behandelingen zijn in onderzoek.Bij vergevorderde ziekte: ❖ osteoporose ❖ steatorroe ❖ deficientie van vetoplosbare vitaminen (A.D. ❖ Penicillamine en colchicine zijn in gecontroleerde studies niet geschikt gebleken wat therapeutische breedte betreft. GE Consensus 2005 versie 0905 . ❖ Ursodeoxycholzuur (UDCA.

maar geeft zelden een belangrijk probleem. ❖ Moeheidsklachten reageren soms goed op ondansetron (bijwerking obstipatie!) ❖ Bij gevorderde stadia van PBC is osteoporose profylaxe aangewezen: Vitamine D en Calcium suppletie. naloxone of nalmefene.❖ Jeukbehandeling bestaat uit vochtinbrengende crèmes. Recurrence is mogelijk. cholestyramine. ❖ PBC patienten met een eindstadium cirrose zijn goede kandidaten voor OLT. zo nodig difosfonaten. rifampicine. GE Consensus 2005 versie 0905 .

GE Consensus 2005 versie 0905 .

Er is een verhoogde kans op galgangcarcinoom: life-time risk 20%. Er wordt een onderverdeling gemaakt in large duct PSC. Er is een associatie met HLA haplotype A1.10. galgangproliferatie BEHANDELING ❖ UDCA (20-30 mg/kg): symptomatische verbetering met verlaging van bilirubine gehalte en alkalische fosfatase activiteit. DR2/Dw2. heeft geen invloed op de prognose ❖ Tijdelijke stent of ballondilatatie bij dominante strictuur (cave cholangio carcinoom) 10 GE Consensus 2005 versie 0905 . B8. die aanleiding geeft tot segmentele stenosen/dilataties van de intra/extrahepatische galwegen. De etiologie is onbekend. De mediane overleving na het stellen van de diagnose is ongeveer 12 jaar. de prevalentie onder IBD patienten is >5 %. mogelijk auto-immuun. PRIMAIRE SCLEROSERENDE CHOLANGITIS (PSC) INLEIDING PSC is een fibro-obliteratieve ontsteking van de galwegen. SYMPTOMEN ❖ moeheid ❖ icterus ❖ jeuk ❖ hepatomegalie ❖ cholangitis DIAGNOSTIEK ❖ verhoging alkalische fosfatase en gamma GT ❖ p-ANCA aantoonbaar: 60-80% der gevallen ❖ MRI ❖ ERCP (cave risico van cholangitis: antibiotica profylaxe!) ❖ leverbiopt bij verdenking small duct PSC (normale extrahepatische galwegen): uienschilachtige galgangfibrose. DR3/DRw52a. Het beloop kan langdurig asymptomatisch zijn. In 70 % is er een associatie met inflammatoire darm (IBD) ziekten. small duct PSC en juveniele PSC. maar uiteindelijk ontstaar er een secundaire biliaire cirrose. De ziekte komt twee keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen.

secundaire biliaire cirrose (Child B/C) .extreme moeheid en/of jeuk ❖ Contra indicatie: cholangiocarcinoom ❖ Aandachtspunten: .dysplasie bij cytologie van de gal of galgangbiopt .uitsluiten cholangiocarcinoom .❖ Levertransplantatie: ❖ Indicatie: .coloscopie met biopten ter evaluatie eventuele dysplasie .follow-up: coloncarcinoom surveillance GE Consensus 2005 versie 0905 .recidiverende cholangitis .

levercirrose. leukocyten. 11 GE Consensus 2005 versie 0905 . CRP. diabetes mellitus. Symptomatische galstenen Medicamenteus: ❖ Primaire preventie: de volgende factoren verhogen de kans op het ontwikkelen van galstenen: FFFF (Fat/Fertile/Forty/Female). ernstige cardiopulmonale comorbiditeit. Medicamenteuze behandeling kan overwogen worden. transaminasen. MRCP en/of EUS. langdurig octreotide gebruik. zo nodig stollingsparameters. BEHANDELING A-symptomatische galstenen Geen behandeling tenzij er sprake is van 1) een porselein galblaas. Beeldvormend onderzoek Echografie. GAL(WEG)STENEN SYMPTOMEN ❖ aanvalsgewijze bovenbuikspijn ❖ braken ❖ koorts ❖ donkere urine ❖ ontkleurde ontlasting ❖ icterus DIAGNOSTIEK Lichamelijk onderzoek ❖ icterus ❖ koorts ❖ infiltraat bovenbuik Laboratorium onderzoek BSE. bilirubine. gamma GT. 2) galblaas adenomatosis of 3) galblaas poliepen > 1 cm. amylase. snel afvallen. AF. immuun gecompromitteerde patiënten.11.

Chirurgie: ❖ Behandeling van keuze: laparoscopische cholecystectomie. ballon. GE Consensus 2005 versie 0905 .❖ Secundaire preventie: medicamenteuze behandeling van asymptomatisch galstenen is niet geïndiceerd. ❖ Er bestaat geen indicatie meer voor een diagnostische ERCP. ❖ Bij cholangitis start antibiotica en verricht binnen 24 uur ERCP. ❖ Tertiaire preventie: symptomatisch galsteenlijden en ernstige onderliggende morbiditeit en/of risico factoren (sterk verhoogd OK risico): desoxycholzuur therapie instellen ERCP: ❖ ERCP met papillotomie en steenverwijdering (basket. ❖ Bij ongecompliceerd galsteenlijden wordt timing OK bepaald door klachten van patiënt. ❖ In geval van passagère cholestase en verdenking microlithiasis overweeg bij galblaas in situ een cholecystectomie. crusher) in geval van galwegstenen. anders ERCP met papillotomie. ❖ Voor richtlijn indicatie ERCP bij verdenking biliaire pancreatitis zie hoofdstuk ´Acute pancreatitis´. Indien onbegrepen cholestase en galweg dilatatie en verdere diagnostiek is gewenst overweeg MRCP of EUS. ❖ Indicatie/timing cholecystectomie na endoscopische steenverwijdering: bij vitale patiënten < 75 jaar binnen 6 weken na ERCP.

Zo nodig bilirubine. laparoscopische cholecystectomie. CT. en/of MRI/MRCP. gamma GT.12. 12 GE Consensus 2005 versie 0905 . ❖ Langer bestaand infiltraat bij inoperabele patiënt. BEHANDELING Niet chirurgische behandeling: Medicamenteus: Antibiotica: Niet als monotherapie maar in combinatie met: PTC en galblaas drainage: ❖ Acute cholecystitis bij inoperabele patiënt. CRP en leukocyten. Chirurgische behandeling: Bij voorkeur laparoscopische chirurgie. ❖ Hydrops/empyeem van de galblaas bij inoperabele patiënt. ❖ > 5 dagen: conservatief beleid (zie niet-chirurgische behandeling) en te zijner tijd cholecystectomie à froid. AF. transaminasen. ACUTE CHOLECYSTITIS SYMPTOMEN ❖ pijn rechts in bovenbuik ❖ koorts DIAGNOSTIEK Lichamelijk onderzoek ❖ koorts ❖ palpabel infiltraat ❖ peritoneale prikkeling Laboratorium onderzoek BSE. Timing afhankelijk van duur van symptomen: ❖ < 5 dagen. Beeldvormend onderzoek Echografie. amylase en stollingsparameters.

GE Consensus 2005 versie 0905 .

DYSFAGIE / ZENKER´S DIVERTIKEL / ACHALASIA INTRODUCTIE Klachten van dysfagie kunnen worden veroorzaakt door: ❖ GERD ❖ achalasie ❖ web / ring ❖ motiliteit stoornis ❖ maligniteit oesofagus ❖ maligniteit pharynx ❖ neurologische aandoening Algemene diagnostiek ❖ endoscopie ❖ barium contrast foto oesofagus ❖ oesofagus manometrie ❖ nasopharyngeale laryngoscopie KNO arts ❖ slikvideo ❖ videofluoro / endoscopisch slikstudie 13 * stoornis initiële slik. nasopharyngeale regurgitatie GE Consensus 2005 versie 0905 .13.

meestal over jaren langzaam progressief ❖ regurgitatie van voeding ❖ thoracale pijn ❖ gewichtverlies DIAGNOSTIEK ❖ manometrie (verhoogde LES rustdruk.5-4.ZENKER´S DIVERTIKEL SYMPTOMEN ❖ dysfagie ❖ regurgitatie ❖ nachtelijke hoest / aspiratie ❖ zwelling in de hals DIAGNOSTIEK ❖ endoscopie ❖ X-passage oesofagus BEHANDELING ❖ (flexibele) endoscopische divertikulotomie / myotomie ❖ (open) chirurgische UES myotomie en divertikulectomie/pexie ❖ starre endoscopie (KNO arts) ACHALASIE SYMPTOMEN ❖ dysfagie eerst voor vast voedsel. fundoplicatie (tevens vervolgtherapie van keuze bij falen pneumodilatatie bij jongere patiënten) ❖ botuline injectie (tevens vervolgtherapie van keuze bij falen pneumodilatatie bij oudere patiënten) GE Consensus 2005 versie 0905 . onvoldoende LES relaxatie bij slikken.0 cm) ❖ (laparoscopische) myotomie + part. endo-echo bij snel progressieve klachten) BEHANDELING ❖ pneumodilatatie (multipele sessies met oplopende diameter ballon 3. gestoorde motiliteit) ❖ barium contrast foto ❖ endoscopie (uitsluiten pseudo-achalasie. later ook vloeibaar.0-3.

5% per jaar. Indien 2x geen dysplasie: controle à 3 jr. ❖ Mogelijk risico stratificatie in de toekomst met moleculaire markers. reviseer histologie (Barrett advies commissie) herhaal scopie na 1 jaar. Verhoog therapie bij symptomen of evidente GE Consensus 2005 versie 0905 14 . SURVEILLANCE AANNAMES ❖ Kans op maligne degeneratie: 0. BEHANDELING ❖ Barrett = ernstig refluxlijden: PPI’s meer effectief dan H2 blokkers.14. ENDOSCOPISCHE S U R V E I L L A N C E ❖ Optimaliseren zuurremmende therapie voorafgaand aan scopie. ❖ Biopten uit elke zichtbare afwijking. ❖ Interval surveillance: geen dysplasie: 3 jaarlijks (ws nog te conservatief). hoe subtiel ook. ❖ Hooggradige dysplasie: zie laaggradige dysplasie. ❖ Geen bewijs dat surveillance survival verlengt ❖ Observationele studies suggereren effectiviteit (vroege detectie tumoren). ❖ Random biopten: 4 quadranten per 2 cm start bij bovenrand maagplooien. ❖ Zover bekend geen schadelijke effecten surveillance. ❖ Behandeling op basis van symptomen conform patiënten met refluxlijden zonder Barrett slokdarm. ❖ Endoscopische behandeling ipv chirurgie voor vroege afwijkingen. ❖ Laaggradige dysplasie: verhoogd PPI en herhaal scopie na 2 maanden. Verwijs patiënt voor endoscopische imaging en behandeling naar centrum met speciale interesse en expertise. Uit praktische overwegingen is de grens van meer dan 1 cm te billijken. BARRETT SLOKDARM DIAGNOSE ENDOSCOPIE Cylindrisch ogend epitheel distale slokdarm boven bovengrens maagplooien. Lengte van het vermeende Barrett segment niet van belang. HISTOLOGIE Cylindrisch epitheel met intestinale metaplasie is voorwaarde voor diagnose.

Tweemaal daagse dosering waarschijnlijk beter dan éénmaal daags dosis equivalent.eosophagitis bij endoscopie. ❖ Chemopreventie: alleen in studieverband. GE Consensus 2005 versie 0905 . ❖ Endoscopische Tx Barrett neoplasie: alleen in centra met specifieke interesse en expertise. Toevoegen van een H2 blokker naast PPI: alleen tijdelijk effect. ❖ Persisterende symptomen onder optimale medicamenteuze Tx: Nissen fundoplicatie (continueer surveillance!).

❖ Work-up en Tx alleen in centra met ervaring en prospectieve registratie. OESOPHAGUS CARCINOOM SYMPTOMEN Passageklachten. RISICOFACTOREN Roken. alcoholintake. gewichtsverlies. ablatie therapie alleen als adjuvans. Stagering Na gastroscopie: CT thorax en abdomen (3 tot 5 mm coupes) en echo hals met eventueel FNA.v. ❖ Endoscopische resectie centraal. ❖ Significant minder sterfte in centra met high volume. hepatomegalie. Endoscopie Biopten van de gevonden afwijking. verlaagd Hb. Indien geen aanwijzingen voor metastasen op afstand: endosonografie (+FNA indien relevant voor klinische besluitvorming). 15 GE Consensus 2005 versie 0905 . ❖ Stringente endoscopische FU. Vooralsnog geen plaats voor PET-scan. ❖ Mapping door middel van chromoscopie en HR endoscopie. leverfuncti estoornissen. Voor tumoren t. bronchoscopie. de carina evt. co-mobiliteit. Laboratorium onderzoek Veelal aspecifieke bevindingen zoals verhoogde BSE.15. retrosternale pijn. Operabiliteit Leeftijd.h. ❖ Neoadjuvante chemo/radio-Tx alleen in studieverband. Chirugische Tx (T1b-T3N0-1M0(M1a)) ❖ Transhiatale/transthoracale OCR met cervicale anastomose. DIAGNOSTIEK Lichamelijk onderzoek Halsklieren. BEHANDELING Endoscopische Tx (T1mN0M0) ❖ Afhankelijk van grootte en endoscopische classificatie.

Palliatieve Tx (T4NxMx of TxMxN1) ❖ Bij de meeste patienten. uitbreiding maag > 2 cm. GE Consensus 2005 versie 0905 . ❖ Slechts beperkte plaats voor endoscopische ablatie therapie. ❖ Self-expandable endoprothese (SE): als palliatie bij dysfagie bij beperkte levensverwachting (<3 maanden). metastasen op afstand). ❖ Lokaal irresectable (T4) tumoren: bij goede performance status en uitdrukkelijke behandelingswens: chemoradiatie in studieverband danwel in opzet curatieve radiotherapie (exclusie criteria: tumor> 10 cm. diepe ulceratie of fisteling. bij fistels en bij recidief dysfagie na brachytherapie. Slechts op indicatie aanvullende diagnostiek. ❖ Palliatie van bloedingen: uitwendige radiotherapie. behandeling en respons. ❖ Palliatie van dysfagie: eenmalige brachytherapie lijkt effectiever dan stent plaatsing. (zeker bij metastasen op afstand) alleen best supportive care. FOLLOW-UP Individualiseren op basis van tumorstagering.

Yersinia) of een heftig beginnend chronisch inflammatoir darmlijden. beperkte diurese. pus. coli variant) en zijn self-limiting. en heftig verlopende Salmonella.en bloedbijmenging ❖ verhoogde defecatie frequentie (> 3 maal/dag). De meeste gevallen betreffen voedselinfecties en reizigersdiarree (vaak een enterotoxische E. pus. Patiënten bereiken zelden de 2e lijn. minder dan 14 dagen durend ❖ misselijkheid. Shigella en Campylobacter infecties. orthostatische hypotensie. van 6-14 uur: toxines B. de verschillende E. nopend tot ziekenhuisopname. droge slijmvliezen. aureus en B. perfringens. DIAGNOSTIEK Anamnese ❖ relatie tot gebruik van voedsel. Shigella. gewichtsafname van meer dan 5% in 48 uur. betreffen Clostridium difficile infecties na antibiotica gebruik. van 14-72 uur: genese viraal of bacterieel. GE Consensus 2005 versie 0905 16 . Bij kinderen. EaggEC). Salmonella. EPEC. SYMPTOMEN ❖ niet gevormde tot waterdunne feces (> 200 gram/d) eventueel met slijm-. snelle pols en bloeddrukverlaging) Temperatuur verhoging. braken ❖ buikkrampen ❖ koorts ❖ dehydratie (verminderde huidturgor. ACUTE DIARREE INLEIDING Ziekten met diarree vormen de 2e doodsoorzaak wereldwijd en de 1e doodsoorzaak bij kinderen en veroorzaken een aanzienlijke morbiditeit.16. cereus en C.coli O157:H7. shiga-toxine afscheidende E. cereus. EIEC. slijm-. coli varianten (ETEC. Heftig verlopende diarree.en bloedbijmenging wijzen op een invasief micro-organisme (Entamoeba histolytica. Campylobacter. drinkwater en antibiotica ❖ (verre) reizen ❖ huisdieren ❖ voorkomen in omgeving ❖ seksuele activiteiten Incubatietijd < 6 uur: toxines van S. ouderen en immuun gecompromitteerde mensen past extra waakzaamheid.

Cryptosporidium. ureum. of per os gedurende 5 dagen uit. bij verhoogde kans op complicaties. difficile • bij immuun gecompromitteerden: kweken op Microsporidium. dehydratie (heftige acute vormen. Cytomegalie. BSE of CRP. BEHANDELING Bij heftige dehydratie klinische observatie en i. HUS bij shiga-toxine afscheidende E. electrolieten. toxisch megacolon (C. ouderen). leuco’s en diff (eo’s). shock. suppletie van vocht en mineralen. Isospora belli. ORS. Ht. difficile). metronidazol (2 dd 500 mg). bij immuun gecompromitteerden.difficile). ischemische colitis en aantonen van opportunistische infecties (cytomegalie) bij immuun gecompromitteerde patiënten. K en kreatinine) ❖ feces (feceskweken bij ernstige diarree. Bij (vermoedelijke) bacteriële oorzaak komt men meestal met cotrimoxazol (2 dd 960 mg). Mycobacterium avium intracellulare. kleine frequente vochtrijke maaltijden.Lichamelijk onderzoek Zal niet veel kunnen bijdragen aan diagnose. Bij Clostridium difficile vancomycine 4 dd 125 mg gedurende 10 dagen. C. Parasitair onderzoek alleen bij risico groepen (TFT). 2e dag maximaal 6 capsules). evt. norfloxacin (2 dd 400 mg) of ciprofloxacin (2ddd 500 mg) i. kreatinine) ❖ urine (Na. kinderen. • na antibiotica gebruik: Toxines A en B en kweken op C.coli. Endoscopie Niet nodig tenzij atypisch beloop ter uitsluiting van IBD. bij IBD en bij mensen werkzaam in de voedselketen. Bij pus. Leefregels kunnen nuttig zijn. Cyclospora. daarna met minimaal interval van 2 uur tot 6-8 capsules.en gewrichtsafwijkingen) Laboratorium onderzoek ❖ bloed (Hb. huid. bloed of slijm in de feces is loperamide gecontraïndiceerd vanwege langdurigere koorts (Shigella). wel aan bepaling ernst van de gevolgen (koorts.v. Antibiotica geven langduriger fecale uitscheiding (Salmonella.v. GE Consensus 2005 versie 0905 . Loperamide bij vermoeden op infectie niet langer dan 48 uur (1e dag start 2 capsules. hogere recidiefkans en zijn mogelijk betrokken bij HUS bij E.coli O157:H7. pseudomembraneuze colitis. Vasten helpt niet.

peel it. boil it. GE Consensus 2005 versie 0905 . coli. Oorzaak van reizigersdiarree meestal enterotoxische E.PREVENTIE Bij reizigersdiarree geldt het gevleugelde gezegde: “cook it. profylactisch gebruik van antibioticum. bijv. ciprofloxacin 2 dd 500 mg gedurende 3 dagen kan het optreden hiervan in 50% voorkomen. or forget it”.

GE Consensus 2005 versie 0905 .

aanvang en duur en tijdstip van diarree (bij organische ziekten ook ’s nachts) ❖ medicatie ❖ intoxicaties ❖ voedselinname ❖ etnisch achtergronden. opgeblazen gevoel met toegenomen buikomvang en gasvorming (koolhydraatfermentatie. fistel en abcessen anorectale gebied. IBD. anemie. hartgeruis. IBS) ❖ dehydratie ❖ gewichtsverlies en malnutritie Cave: verwarring begrip diarree met fecale incontinentie DIAGNOSTIEK Anamnese ❖ frequentie. 17 GE Consensus 2005 versie 0905 . ulcera mond. ischemie). abdominale massa. gekenmerkt door een verminderde consistentie en eventueel ook verhoogde frequentie gedurende meer dan 4 weken komt voor bij 3-5% van de volwassenen. Volumineuze waterige ontlasting wijst meestal op dunne darm afwijkingen. flushes. wel soms bevindingen die de diagnose ondersteunen: schildklierpathologie. familie anamnese (coeliakie en IBD ❖ (verre) reizen ❖ sexuele anamnese ❖ gewichtsverlies Lichamelijk onderzoek levert zelden de diagnose. glossitis. hepatosplenomegalie of tekenen van deficiënties (stomatitis angularis. CHRONISCHE DIARREE INLEIDING Chronische diarree. SYMPTOMEN ❖ frequente dunne ontlasting (eventueel bloed. en/of slijm bijmenging of vettige consistentie) ❖ buikpijn (IBS. pus. koilonychia).17. frequente defecaties van kleine volumina en bloed bij ontlasting meetal in de richting van colon pathologie.

albumine. ureum.Laboratorium onderzoek ❖ bloed (BSE. inflammatoire diarree en infectieuze diarree. Feces op laxantia (Mg. amyloid. VIP. octreotide scan. laxantia) ❖ feces onderzoek (pH. elastase (chronische pancreatitis). electrolieten. THERAPIE Bepaald door oorzakelijke aandoening. ACTH stimulatietest. calcitonine. glucagon. kreatinine. a1 antitrypsine (protein-losing enteropathie)) Ademtesten ❖ H2 glucose en lactulose. lymfocyten. CT-angio. MCV. CT scan. Feceskweken op bacteriën en protozoa. totaal eiwit. somatostatine. leucodiff (eo’s). Correctie deficiënties. 14C glycocholademtesten (bacteriële overgroei) Endoscopisch onderzoek ❖ gastroscopie. Volgens etiologie aangevuld: 24 uurs urine (5 HIAA. GE Consensus 2005 versie 0905 . Na). antigliadine antistoffen. echo-doppler. Sudan III kleuring. behandeling symptomatisch van diarree (loperamide). steatorrhoe. anti-tissue transglutaminase (anti-tTG). 75SeHCAT. coloscopie met biopten (coeliakie. Radiologisch and radionucleair onderzoek ❖ enteroclyse. vetuitscheiding per 24 uur en fecale output bij carentie) moet kunnen differentiëren tussen osmotische diarree. collagene colitis. histamine. Metamucil (zonder extra glas water). galzure zouten diarree (cholestyramine). Ht. secretoire diarree. Volgens etiologie aangevuld met vrij T4 (eventueel T3). sigmoidoscopie. VMA of metanefrines. lymfangiectasiën). CRP. bacteriële overgroei (tetracycline afwisselend met cotrimoxazol). osmotische gap = 290-2{[Na] + [K]}. gastrine. Hb. anti-endomysium antistoffen.

anti-tTG. Zelden gewichtsverlies en volumineuze. osmotic gap (zie onder chronische diarree). osteoporose. ijzer. alkalische fosfatase. SYMPTOMEN Meestal asymptomatisch of milde buikklachten lijkend op IBS. leucodiff. osteomalacie. magnesium. tetanie. maar ook maldigestie: de verstoorde vertering intralumineel of ter hoogte van de borstelzoom. vetoplosbare vitamines op indicatie. antigliadine antistoffen. 18 GE Consensus 2005 versie 0905 . M. albumine. Daarnaast klachten van mineralen. met anorexia. bleke. chronische pancreatitis. Feces onderzoek Feces pH. hetzij primair als gevolg van een congenitaal defect of secundair als verworven fenomeen. vitamine B12. Urine Oxalaten. anti-endomysium antistoffen.en vitamine deficiënties: anemie.18. pseudo-obstructie (sclerodermie). gewichtsverlies. ferritine. buikopzetting en borborygmi. kalium. flatulentie. kwantitatieve vetuitscheiding. en vragen naar klachten zoals vermeld onder symptomen. α1 antitrypsine. Lichamelijk onderzoek Draagt niet bij tot de diagnose maar kan aanwijzingen geven voor deficiënties. Sudan III kleuring. botpijnen. blauwe plekken. Laboratorium onderzoek Hb. totaal eiwit. Buikpijnklachten alleen bij ischemie. foliumzuur. a1 antitrypsine. DIAGNOSTIEK Anamnese Voedingsanamnese. MCV. Crohn en lymfoom. PTT. MALABSORPTIE INLEIDING Malabsorptie omvat niet alleen de gestoorde absorptie van nutriënten. vettige en stinkende ontlasting. kramp. calcium. feces elastase. Ht.

kalium. vitamine D. calcium. lactose beperkt. vitamine K. ijzer. ❖ Correctie nutritionele deficiënties: suppletie vitamine A. vitamine B12. vetbeperkt < 40 g LCT. behandeling bacteriële overgroei. Cholestyramine proefbehandeling is diagnostisch voor galzure zouten diarree. galzuurmalabsorptie (75SeHCAT en 14C glycochol). 14C xylose. ❖ Behandeling klachten: loperamide. foliumzuur. Beeldvormend onderzoek Enteroclyse.Ademtesten Bacteriële overgroei (H2 glucose. echo/EUS/CT/MRCP (pancreaspathologie). pancreasenzym suppletie. MCT verrijkt). THERAPIE ❖ Behandeling onderliggend lijden (glutenvrij. GE Consensus 2005 versie 0905 . cholestyramine. magnesium. 14C glycochol).

contractie gladde spieren. angioedeem). 6-GPD deficiëntie) en pseudoallergie. angioedeem). Voedselovergevoeligheid is frequenter gepercipieerd (19%) dan aanwezig: in Nederland bij 2. farmacologische componenten (caffeine. braken. tyramine. noten. waaronder ook niet-immunologische reacties op voedsel vallen zoals voedselintolerantie en voedselaversie.19. asthma). tractus respiratorius (rhinitis. papaya. wortelen en selderij.en schelpdieren. kiwi.door degranulatie van mestcellen en basofielen . Bijzondere vorm is het oral allergy syndrome: bij allergie voor pollen treedt kruisreactiviteit met eiwitten in fruit en groenten op (berkenpollen met appels. VOEDSELALLERGIE INLEIDING Ongewenste immunologische reactie op eiwitten in voedsel maakt onderdeel uit van voedselovergevoeligheid. meestal ook klachten op afstand van de huid (urticaria. prostaglandines. of cardiovasculaire reacties (anafylactische shock). schaal. Deze degranulatie geschiedt niet door binding van (IgE) antilichamen aan receptoren maar door binding van complement aan de membraan of door histamine vrijmakers in voedingsmiddelen. met het vrijkomen van mediatoren (histamine. histamine). en influx van inflammatoire cellen veroorzaken. lippen. Voedselintolerantie omvat ongewenste reacties door toxines (voedselvergiftiging). tong. diarree. metabole oorzaken (lactase deficiëntie. 19 GE Consensus 2005 versie 0905 . SRS-A) . vis.4% van de volwassenen. buikpijn. leukotriënen. Pseudoallergie geeft hetzelfde beeld als allergie. zwelling mond. Sterk allergeen zijn pinda’s. SYMPTOMEN Verschijnselen kunnen acuut of subacuut optreden en zijn dan vaak IgE gemedieerd met zelden alleen gastrointestinale klachten. avocado. bradykinine. Bij kinderen komt in 2-5% koemelkallergie voor met in 50% maagdarmklachten.die vasodilatatie. Verschijnselen kunnen ook chronisch of persisterend zijn maar zijn dan meestal niet IgE gemedieerd maar via antigeen presenterende cellen of via T-cellen. slijmsecretie. walnoten. Geïsoleerde maagdarmklachten zijn oropharyngeale klachten (jeuk. bijvoetpollen met meloen) en bij latexallergie kruisreactiviteit met banaan. Belangrijk is dat deze eiwitten labiele eiwitten zijn en hun kruisreactiviteit door verhitten verloren gaan.

laatste test is gouden standaard). Eliminatie van voedsel. Tevens hierbij probleem van immunologische kruisreactiviteit: bij pinda allergie vaak positieve testen op andere peulvruchten. echter zonder klachten bij inname. Verder chromoglycaat. corticosteroïden. koken van groenten en fruit. Eliminatie/ provocatietesten (open. antihistaminica. THERAPIE Anafylaxie: epi-pen. double-blind placebo-controlled. Huidpriktesten en RAST-testen (IgE antilichamen ten aanzien van voedselcomponenten). GE Consensus 2005 versie 0905 .DIAGNOSTIEK Eosinofilie in bloed en in biopten. beide testen door lage specificiteit en veel fout-positieve uitkomsten hogere negatief voorspellende waarde (95%) dan positief voorspellende waarde (50%). single-blind.

Cave nietconclusief onderzoek door seroconversie door staken glutenbevattende voeding. spierkrampen. Wereldwijde prevalentie 1:266 met regionale verschillen. Geassocieerde klachten zijn vaak aspecifiek en omvatten vetdiarree. De aandoening komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (2:1). SYMPTOMEN Coeliakie is vaak asymptomatisch. Screening via serologisch onderzoek ❖ IgA anti-endomysium. botpijnen. DIAGNOSTIEK Bij typische klachten. vandaar noodzaak van bepaling van totaal IgA. moeheid. Abdominale pijn is niet typisch en is meestal een teken van ulceratieve jejunoileitis.20. gewichtsverlies. tetanie. zeker in combinatie met bekende coeliakie in de familie of dermatitis herpetiformis. Cave negatieve testen bij IgA deficiëntie (2-5%). 20 GE Consensus 2005 versie 0905 . aften. de vraag is of bij asymptomatische maar positieve personen een dunne darm biopsie en glutenvrije voeding gerechtvaardigd zijn. groeiachterstand. anti-tissue transglutaminase (anti-tTG). is de diagnose eenvoudig. Weinig voorkomend in Afrika en het Oosten. malaise. COELIAKIE INLEIDING Villusatrofie en toename van intra-epitheliale lymfocyten geïnduceerd door gluten expositie in genetisch gevoelige mensen. ❖ endoscopisch beeld met verminderde of afvlakking van de plooien. fissuring patroon of verkaveling of een glazig gladglimmend oppervlak kan soms gezien worden. bloeding. ❖ subtypering van IEL bij refractaire coeliakie of verdenking lymfoom. met mosaiek. Endoscopie met dunne darm biopsie ❖ gouden standaard onderzoek (3 jumbobiopten distale duodenum). obstructie of prodroom van enteropathy-associated T-cell lymphoma. granulair. met als complicatie perforatie. ongewenste infertiliteit. ❖ serologisch onderzoek kan nuttig zijn bij eerste graads familieleden.

gerst.❖ HLA DQ2 en HLA DQ8: bij familieleden. epilepsie). serologie en biopsie is het effect van de therapie goed te beoordelen. alkalische fosfatase. TSH. gezien verhoogde kans op adenocarcinoom van de dunne darm. plaveiselcel carcinoom van oropharynx en slokdarm en maligne lymfoom. vitamine D. rogge. neurologische afwijkingen (neuropathie. GE Consensus 2005 versie 0905 . ijzer. PBC. haver) in nauw overleg met de diëtist. Suppletietherapie in de regel niet noodzakelijk. vitamine E. ❖ ook screening bij met coeliakie geassocieerde afwijkingen (DM type I. Down syndroom. vitamine D suppletie of bisfosfonaten. PTT. Aan de hand van kliniek. vitamine A. Howell-Jolly bodies (hyposplenisme). autoimmuun hepatitis. Onbekend of pneumococcen vaccinatie noodzakelijk is. osteoporose. Aanvullende diagnostiek ❖ foliumzuur. of bij niet-conclusief onderzoek: indien negatief nooit coeliakie. Turner syndroom. Lid worden van de patiëntenvereniging wordt aanbevolen. glucose. bij osteopenie en osteoporose calcium. TSH. Beeldvormend onderzoek ❖ Radionucleair onderzoek: DEXA scan in verband met mogelijke osteopenie. transaminasen. In resistente gevallen kunnen steroïden of azathioprine uitkomst bieden. De meeste gevallen van refractaire coeliakie berusten echter op dieet fouten. verdenking refractaire coeliakie. ataxie. autoimmuunziekten van de schildklier (Hashimoto). BEHANDELING Strikt glutenvrij dieet (geen tarwe.

evt het gehele abdomen ❖ Huid: erythema nodosum (voorkeur scheenbenen). Op indicatie X-buikoverzicht (uitsluiten toxisch megacolon). pyoderma gangrenosum) in de gewrichten (artralgie/atritis. gekenmerkt door cryptitis. albumine. leukocyten (met diff). buikpijn. Beeldvormend onderzoek Ter inventarisatie een volledige ileocoloscopie met biopten. misselijkheid/braken. Hb. fecaal calprotectine (indien aanwezig). trombocyten. pyoderma gangrenosum ❖ Gewrichten: arthritis ❖ Ogen: uveitis. in de huid (bv erythema nodosum.21. (epi)-scleritis Laboratorium onderzoek CRP. afvallen. oedeem en bloeding. CT-abdomen (uitsluiten abcessen). Peri-anale fistelvorming is zeldzaam. rectaal bloedverlies. ankyloseende spondylitis) of in de lever (mn PSC). De oorzaak van colitis ulcerosa is waarschijnlijk een overmatige activatie van het immuunsysteem door de eigen bacteriële flora in genetisch ontvankelijke individuen. nierfunctie. (epi)-scleritis). koorts. Symptomen komen voort uit een vaak ulcererende darmwandontsteking. COLITIS ULCEROSA INLEIDING Colitis ulcerosa is een chronische ontstekingsziekte van het colon waarin perioden van remissie worden afgewisseld met exacerbaties. leverenzymen. Er zijn 2 sub-typen: 1) distale colitis ulcerosa (proctitis ulcerosa (tot 15cm) en linkszijdige colitis ulcerosa (tot flexura lienalis)) 2) pancolitis ulcerosa (incl “extended” colitis tot flexura hepatica). 21 GE Consensus 2005 versie 0905 . Faeceskweken. elektrolyten. vermoeidheid. erosies. DIAGNOSTIEK Lichamelijk onderzoek ❖ Abdomen: pijnlijke palpatie over het traject van het aangedane colon. Tevens kan er sprake zijn van extra-intestinale manifestatie in de ogen (bv uveitis. SYMPTOMEN Diarree. evt X-dunne darm ter uitsluiting Crohn.

MEDICAMENTEUZE BEH A N D E L I N G Traditioneel kent de behandeling voor colitis ulcerosa een zgn “Step-up” benadering, dwz indien een behandelingskeuze niet effectief is vervolgt men met een intensievere stap. De behandeling kent twee fasen: 1) de remissieinductie fase (duur van 0 tot maximaal 8-12 weken) en 2) de onderhoudsfase (periode tussen twee exacerbaties in). I Remissie-inductie therapie voor distale colitis ulcerosa IA Milde- tot matige ziekte-activiteit 1e Stap: Lokale behandeling met mesalazine tot 2 gram - proctitis: supp à 500mg of 1gr/dag; klysma tot max. 2gr in max 30 ml - linkszijdige colitis: klysma 2gr (volume 60-100cc) 2e Stap: Toevoegen orale mesalazine (3-4 gr/dag) 3e Stap: Toevoegen prednison 40-60mg prednison (of equivalent) IB Matige- tot ernstige ziekte-activiteit 1e Stap: mesalazine (oraal 3-4 gr/dag + lokaal klysma 2gr) in combinatie met prednison (40-60mg prednison p.o. of i.v.). 2e Stap: toevoegen ciclosporine i.v. 2 mg/kg (ciclo-spiegel 2x/week, streefspiegel tussen 200 en 300 ng/ml)
NB als tweede Stap is, naar aanleiding van recente studies (ACT1 en ACT2) het toevoegen van infliximab (5mg/kg; indien response op eerste gift dan schematisch: 0-2-6 weken daarna elke 8 weken) te overwegen.

II

Remissie-inductie therapie voor pancolitis ulcerosa IA Milde- tot matige ziekte-activiteit 1e Stap: mesalazine 3-4gr/dag + klysma 2gr (80-100cc) 2e Stap: Toevoegen prednison (40-60mg prednison p.o.) IB Matige- tot ernstige ziekte-activiteit 1e Stap: mesalazine (oraal 3-4 gr/dag + lokaal klysma 2gr) in combinatie met prednison (40-60mg prednison p.o. of i.v.). 2e Stap: toevoegen ciclosporine i.v. 2 mg/kg (ciclo-spiegel 2x/week, streefspiegel tussen 200 en 300 ng/ml)
NB als tweede Stap is, naar aanleiding van recente studies (ACT1 en ACT2) het toevoegen van infliximab (5mg/kg; indien response op eerste gift dan schematisch: 0-2-6 weken daarna elke 8 weken) te overwegen.

GE Consensus 2005

versie 0905

Toelichting 1: ❖ Olsalazine: geen extra meerwaarde van olsalazine tov mesalazine ❖ Mesalazine: tijdens remissie-inductie bestaat er een dosis-response relatie, optimaal is 4gr/dag. Lokale therapie is effectiever dan systemische therapie voor distale milde- tot matige colitis! ❖ Prednison: Veel gebruikt prednison afbouwschema: 2 weken 40mg, 2 weken 30mg, dan elke week 5mg eraf tot 0 (NB bij langdurig prednison gebruik vanaf 10mg elke week 2,5mg afbouwen). Bij prednisonafhankelijkheid of -resistentie switchen naar schema voor ernstige colitis ulcerosa. ❖ Lokale steroïden: topicale steroïden zijn minder effectief dan topicale mesalazine preparaten, daarom ook alleen te gebruiken bij intolerantie voor mesalazine. Eventueel wel in combinatie te gebruiken. ❖ Sulfasalazine: heeft vergelijkbare effectiviteit echter kunnen er veel meer bijwerkingen optreden, daarom slechts geïndiceerd bij colitis ulcerosa met begeleidende arthralgie/arthritis. ❖ Ciclosporine: indien er geen response is op het eerste infuus infliximab of indien na 3 dagen behandeling met i.v. prednison er geen verbetering optreedt (ontlastingspatroon > 8dd of CRP>45 mg/l) dan is er een hoge kans op colectomie (ongeveer 85%). Dit is het juiste moment om ciclosporine toe te voegen gedoseerd adhv dalspiegel (200-300 ng/L), hetzij iv, hetzij oraal. Voor aanvang controle van bloeddruk, nierfunctie, cholesterol en elektrolyten (incl Mg). Succespercentages vermelden. Er is geen effect meer te verwachten na 7 dagen i.v. steroïden, wel dienen de steroïden i.v. gecontinueerd te worden tijdens ciclosporine. Het grootste deel van de remissies worden binnen 1 week i.v. ciclosporinetherapie gezien. Indien er remissie is bereikt, dan prednison afbouwen in 6-8 weken, switchen naar Neoral® 5mg/kg (in totaal 3 maanden), opstarten azathioprine (2,5mg/kg) of 6-MP (1,5mg/kg). PCP-prophylaxe tijdens deze triple therapie kan worden overwogen. ❖ Infliximab: zeer recentelijk is gebleken dat infliximab effectief is als remissie-inductie therapie bij colitis ulcerosa. Succespercentages vermelden en tijd waarop effect verwacht mag worden. Bij matig- tot ernstige zieke patiënten is een proefbehandeling met infliximab te overwegen. 1) voor aanvang altijd TBC uitsluiten dmv Mantoux én X-thorax. 2) bij voorkeur schematisch infliximab toedienen ipv episodair ter voorkoming antistoffen 3) voor- of bij aanvang gelijktijdig starten met immuunsuppresivum (bv
GE Consensus 2005
versie 0905

Azathioprine of 6-MP) 4) slechts op strikte indicatie dosis verhogen naar 10mg/kg 5) bij infuusreactie voorbehandeling met 2mg i.v. clemastine + 25mg DAF. NB roken geeft een sterke reductie van infliximab effectiviteit! ❖ CMV reactivatie tijdens ernstige exacerbatie met immuunsuppressie: Indien er in de biopten of het perifere bloed aanwijzingen worden gevonden voor CMV reactivatie, dan kan CMV eradicatie worden overwogen (bv Valcyte oraal 3weken 2dd900mg, dan 1dd 900mg tot CMV niet meer aantoonbaar is). De rol van CMV in deze setting is vooralsnog niet geheel duidelijk. III Onderhoudstherapie voor colitis ulcerosa 1e Stap: mesalazine 2gr/dag eventueel hoger tot max 4g dd (voor distale ziekte kan ook gekozen worden voor onderhoudsklysma 2gr), bij voorkeur in laagfrequente dagdosering 2e Stap: toevoegen azathioprine (2,5mg/kg) of 6-MP (1,5mg/kg)
NB ook hier weer op basis van kan evt overwogen worden etc. indien infliximab remissie inductie effectief was (zie ernstige colitis ulcerosa) dan toevoegen schematisch infliximab elke 8 weken.

Toelichting 2: ❖ Levenslange onderhoudstherapie wordt aanbevolen bij patiënten met colitis ulcerosa muv beperkte proctitis ulcerosa. ❖ Azathioprine/6-Mercaptopurine: 1) adequaat informatie gesprek voor aanvang 2) controle lab na 2 weken en 3 maanden ivm vroege leukocytopenie (evt TPMT bepaling), daarna elke 6 maanden (Hb, leucocyten (+ diff), trombocyten, leverenzymen). ❖ Infliximab: (zie toelichting 1) ❖ Prednison: dit is GEEN onderhoudsmiddel, dient gestaakt te worden na remissie-inductie periode en vanzelfsprekend wanneer het niet effectief is tijdens remissie-inductie.

GE Consensus 2005

versie 0905

Bij patiënten waar ook PSC is vastgesteld dient deze controle direct na de diagnose plaats te vinden. evt. en in een tweede tempo rectum resectie met aanleggen van een intra-anale pouch danwel een eindstandig ileostoma. ❖ Bij patiënten met een fulminante beloop van de colitis wordt eerst een spoed-colectomie uitgevoerd met achterlaten van de rectumstomp.I N T E S T I N A L E C O M P L I CAT I E S Zie bij hoofdstuk “Ziekte van Crohn” ADVIES BIJ ZWANG E R S C H A P Zie bij hoofdstuk “Ziekte van Crohn” GE Consensus 2005 versie 0905 . wordt er elke 2 jaar een surveillance coloscopie met biopten uitgevoerd te worden. BEHANDELING EXTR A .CHIR URGISCHE BEH A N D E L I N G ❖ Indicaties voor proctocolectomie zijn 1) therapie-resistente colitis (incl toxisch megacolon) 2)colonperforatie 3) colorectale maligniteit 4) onbehandelbare ernstige bloeding (overweeg interventie radioloog te consulteren). SURVEILLANCE BIJ C O L I T I S U L C E R O S A Bij patiënten die 8 jaar bekend zijn met de diagnose pancolitis ulcerosa. jaarlijks. Onderhoudsbehandeling met mesalazine (2gr/dag) en ursodeoxycholzuur (13-15mg/kg) lijken effectief als chemopreventie tegen colorectale maligniteit.

GE Consensus 2005 versie 0905 .

cheilitis ❖ Abdomen: pijnlijke weerstand (rechter onder) buik ❖ (Peri-anale) inspectie: skin-tags of “Elephant ears” (NB dit zijn geen hemorroïden!). zowel perifeer als axiaal ❖ Ogen: uveitis. misselijkheid/braken. rectaal bloedverlies. Symptomen komen voort uit een transmurale ulcererende darmwandontsteking. Bij 5-15% van de patiënten zijn er Crohnse laesies aantoonbaar in de bovenste tractus digestivus. dyspepsie. De voorkeurslokalisatie is het terminaal ileum en/of het colon. koorts ❖ Fistel activiteit: pijn. infiltraat/abces. (epi)-scleritis). pyoderma gangrenosum) in de gewrichten (artralgie/atritis. afvallen. Een frequent voorkomende complicatie is botontkalking. SYMPTOMEN ❖ Luminale activiteit: Diarree. zwelling. (drainerende) fistelopeningen ❖ Huid: erythema nodosum (voorkeur scheenbenen). (epi)-scleritis 22 GE Consensus 2005 versie 0905 . ankyloserende spondylitis) of in de lever (bv PSC). welke gepaard kunnen gaan met (perianale) fistelvorming. minder frequent zijn nierstenen/galstenen en thromboembolien. De oorzaak van de ziekte van Crohn is een overmatige activatie van het immuunsysteem door de eigen bacteriële flora in genetisch ontvankelijke individuen. in de huid (bv erythema nodosum. cystitis/”luchtplassen” (NB een bartholinitis is vrijwel altijd een rectolabiale fistel!) DIAGNOSTIEK Lichamelijk onderzoek ❖ Hals/hoofd: Stomatitis aphtosa. buikpijn. koorts. vermoeidheid. ZIEKTE VAN CROHN INLEIDING De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte van het maagdarmkanaal waarin perioden van remissie worden afgewisseld met exacerbaties.22. extra-intestinale manifestaties in de ogen (bv uveitis. pyoderma gangrenosum ❖ Gewrichten: (non-deformatieve) arthritis.

leukocyten (met diff).Laboratorium onderzoek CRP. elektrolyten. urinekweek op indicatie. Hb. Medicamenteuze behandeling Traditioneel kent de behandeling voor de ziekte van Crohn een zgn “Stepup” benadering.). Tevens dient luminale ziekte te worden onderscheiden van fistelziekte. MRI-kleine bekken (inventarisatie fistels/uitsluiten abcessen). Op indicatie CT-abdomen (uitsluiten abcessen). 0-2-6 weken daarna elke 8 weken) GE Consensus 2005 versie 0905 . DEXA-scan. leverenzymen.v. nierfunctie. met lokale steroïden (bv budesonide 2. De behandeling kent twee fasen: 1) de remissie-inductie fase (duur van 0 tot maximaal 8-12 weken) en 2) de onderhoudsfase (periode tussen twee exacerbaties in). budesonide 9mg voor 12 weken) 2e Stap: infliximab (5mg/kg. foliumzuur/vit-B12. fecaal calprotectine (indien aanwezig). Video-capsule (VCE) alleen geïndiceerd bij hoge verdenking en negatieve ileocoloscopie en negatieve Xdunne darm. dwz indien een behandelingskeuze niet effectief is vervolgt men met een intensievere stap. Faeceskweken. X-TWK/-LWK/-SI-gewrichten alleen op indicatie.IA Luminale ziekte van Crohn IA-1 Bovenste tractus digestivus: 1e Stap: PPI 2e Stap: PPI in comb. albumine. I Remissie-inductie therapie: . trombocyten. bij ileocaecale lokalisatie evt. Beeldvormend onderzoek Ter inventarisatie een volledige ileocoloscopie met biopten aangevuld door X-dunne darm.3mg klysma po) 3e Stap: Volg remissie-inductie schema lokalisatie jejunum/ileum/colon IA-2 Lokalisatie jejunum/ileum/colon 1e Stap: corticosteroïden (40-60mg prednis(ol)on oraal of i.

Toelichting 1: ❖ Prednison: Veel gebruikt prednison afbouwschema: 2 weken 40mg.IB Crohnse fistelziekte IB-1 Crohnse enterocutane/peri-anale/recto-vaginale fistelziekte: 1e Stap: geen behandeling 2e Stap: antibiotica (metronidazol 750-1500mg/dag of ciprofloxacin 1000mg/dag) 3e Stap: toevoegen azathioprine (2. NB roken geeft een sterke reductie van infliximab effectiviteit! ❖ Mesalazine: geen klinisch relevante werking bij de ziekte van Crohn. slechts op strikte indicatie dosis verhogen naar 10mg/kg 5) bij infuusreactie voorbehandeling met 2mg i. 2 weken 30mg. clemastine + 25mg DAF of vergelijkbaar steroid. geïndiceerd bij sepsis en fistels. 0-2-6 weken daarna elke 8 weken) IB-2 Crohnse enterovesicale fistelziekte: Geen medicamenteuze opties. .of bij aanvang gelijktijdig starten met immuunsuppresivum (bv azathioprine/6-MP of methotrexaat) 4) indien infuusinterval verkleint switchen van immuunsuppresivum. dan elke week 5mg eraf tot 0 (NB bij langdurig prednison gebruik vanaf 10mg elke week 2. sulfasalazine effectief voor gewrichtsaandoeningen. Bij prednisonafhankelijkheid of -resistentie direct switchen naar Stap 2.5mg/kg) of 6-MP (1.5mg/kg) 4e Stap: toevoegen infliximab (5mg/kg. Voor distale Crohn evt. ❖ Antibiotica: geen klinisch relevante werking bij de luminale ziekte van Crohn. budesonide/prednisolon klysma/supp toevoegen. chirurgie geïndiceerd Toelichting 2: ❖ Bij Crohnse fistelziekte is een multidisciplinaire aanpak samen met de chirurg en radioloog noodzakelijk (VB combinatie van bv Seton-plaatsing met fistel remissie-inductie therapie is vaak effectief) GE Consensus 2005 versie 0905 . ❖ Infliximab: 1) voor aanvang altijd TBC uitsluiten dmv Mantoux én X-thorax.v. 2 weken 3mg dan stop. ❖ Budesonide: gebruik na 12 weken afbouwen met 2 weken 6mg. 2) bij voorkeur schematisch infliximab toedienen ipv episodair ter voorkoming antistoffen 3) voor.5mg afbouwen).

5mg/kg) 2e Stap: methotrexaat (3 maanden s. waarna er na 12 maanden in 65-90% van de gevallen endoscopisch Crohns recidief is aan te tonen wat geassocieerd is met een kans van 20-25% per jaar op exacerbatie. De enige uitzondering betreft de zgn “laag-risico” patiënten: geen familieanamnese. 0-2-6 weken daarna elke 8 weken) . 0-2-6 weken daarna elke 8 weken) Toelichting 3: ❖ Prednison: dit is GEEN onderhoudsmiddel. dan s. Vandaar dat in vrijwel alle gevallen direct na diagnose onderhoudstherapie moet worden overwogen.IIA Luminale ziekte van Crohn 1e Stap: azathioprine (2. niet-rokers en geen chirurgie in de voorgeschiedenis. ❖ Infliximab: (zie toelichting 1) II Onderhoudstherapie: Algemeen: ongeveer 80% van alle Crohn patiënten ondergaat ergens in het ziektebeloop een operatie. 25mg/week. 15mg/ week) 3e Stap: toevoegen infliximab (5mg/kg.5mg/kg) of 6-MP (1.c.5mg/kg) 4e Stap: toevoegen infliximab (5mg/kg.IIB Crohnse fistelziekte 1e Stap: geen onderhoudsbehandeling 2e Stap: antibiotica (metronidazol 750-1500mg/dag of ciprofloxacin 1000mg/dag) 3e Stap: toevoegen azathioprine (2. ❖ Azathioprine/6-Mercaptopurine: (zie toelichting 2) ❖ Methotrexaat: 1) adequaat informatie gesprek en prikinstructie voor aanvang 2) gelijktijdig opstarten foliumzuur 1dd5mg 3) controle lab elke GE Consensus 2005 versie 0905 .5mg/kg) of 6-MP (1. leverenzymen). daarna elke 4-6 maanden (Hb. . dient gestaakt te worden na remissie-inductie periode of wanneer het niet effectief is tijdens remissieinductie.❖ Azathioprine/6-Mercaptopurine: 1) adequaat informatie gesprek voor aanvang 2) controle lab na 2 weken en 3 maanden ivm vroege leukocytopenie (evt TPMT bepaling).c. leucocyten (+ diff). trombocyten.

topicaal tacrolimus (0. Chirurgische interventies zijn o. leucocyten (+ diff). Seton-plaatsing. colon (segment) resectie). ❖ Prednison (≥20mg/dag) is een risicofactor voor peri-operatieve complicaties. is resectie van het aangedane segment geïndiceerd (dunne darm segment resectie. steroïden/cyclosporine/infliximab of tacrolimus. III Gewrichten (bij voorkeur iom reumatoloog): NB vaak niet alleen arthritis maar ook arthralgie. indien bereikbaar. BEHANDELING EXTR A . enkels]. ellebogen.3 tot 6 maanden (Hb. IIB Pyoderma gangrenosum: geen specifieke therapie bekend. ❖ Het aanleggen van een ileo-anale pouch bij Crohn wordt niet aanbevolen. MDLarts. geassocieerd met ziekte-activiteit) 1e Stap: geen extra behandeling. Onderhoudsmedicatie kan peri-operatief worden gecontinueerd. 4) evt switchen naar per os (lagere biol. evenals thalidomide. knieën.1%) is soms effectief. meestal afhankelijk van ziekte-activiteit en reageert op remissie-inductie therapie. radioloog). ❖ Een symptomatische stenose (bv van de anastomose) of een strictuur kan. heupen. reageert op remissie-inductie therapie GE Consensus 2005 versie 0905 . en hoeft niet direct voor chirurgie te worden aangeboden. trombocyten. abces drainage. dmv endoscopische ballondilatatie worden opgerekt. reageert op i.a. enthesitis of enthesiopathie IIIA Type I pauciarticulair (grote gewrichten [schouders. ❖ Infliximab: (zie toelichting 1) ❖ Mesalazine: (zie toelichting 1) ❖ Antibiotica: (zie toelichting 1) CHIR URGISCHE BEH A N D E L I N G ❖ Voor luminale ziekte. beschikbaarheid) 5) leverbiopsie niet geïndiceerd. ❖ Crohnse fistelziekte vereist een multidisciplinaire aanpak (chirurg. Anders strictuurplastiek/resectie. die niet reageert op medicamenteuze therapie.I N T E S T I N A L E C O M P L I CAT I E S I Ogen (doorverwijzen naar oogarts) II Huid (bij voorkeur ism dermatoloog) IIA Erythema nodosum: geen extra behandeling. ileocaecaal resectie. polsen.v. leverenzymen). en de fistulectomie.

infliximab) IV PSC (zie hoofdstuk PSC) V Botontkalking (bij osteopenie/ -porose follow-up DEXA-scan. 60-90mg/6 maanden) NB bij normale botdichtheid/osteopenie kan er gekozen worden de 2e Stap te initiëren gedurende een prednison behandeling. bij orale intolerantie bv APD i. evt NSAIDs 3e stap: intra-articulaire steroiden 4e stap: evt DMARDs IIIB Type II polyarticulair (perifeer [vingergewrichten]. lichamelijke activiteit. evt NSAIDs. eventueel als eerste stap bij bijwerkingen of trage reactie op orale therapie GE Consensus 2005 versie 0905 . Actonel® 30mg/week. voldoende Ca-intake (1000-1500mg/dag). methotrexaat. VI Chronische ferriprieve anaemie 1e Stap: orale suppletie ijzer (bv ferrofumaraat 3dd 200mg) 2e Stap: kuur ijzerinfusen (bv Venofer 100-200mg (1-2 ampullen) 2x/week in de eerste 2 weken. infliximab) DMARs (Disease Modifying Anti-Rheumatoid Drugs zoals sulfasalazine.v. Cave vitamine D tekort.2e Stap: paracetamol. sacro-iliitis) 1e Stap: combinatie fysiotherapie met NSAIDs 2e stap: anti TNF therapie (etanercept. intra-articulaire corticosteroiden 3e Stap: infliximab (schema remissie-inductie) IIIC Axiaal (spondylitis. daarna wekelijks tot Hb normaliseert. bijv na 2 jaar): 1e Stap: algemene lifestyle adviezen zoals stoppen met roken. fysiotherapie 2e Stap: sulfasalazine (3-4 gr/dag). 2e Stap (alleen bij osteoporose): actieve behandeling: 1dd calcium (500mg)/vit-D (400IU) in combinatie met bifosfonaat (bv Fosamax® 70mg/week. additie van calcium en vitamine D lijkt altijd verstandig bij een prednisonkuur. stoppen overmatig alcoholgebruik. onafhankelijk van ziekte-activiteit) 1e Stap: paracetamol.

Bevalling: In het algemeen is een obstetrisch consult bij Crohn patiënten geïndiceerd. GE Consensus 2005 versie 0905 . Geneesmiddelen: Het grootste risico voor moeder en foetus tijdens de zwangerschap is ziekte-activiteit en niet de Crohnse medicatie! ❖ Sulfasalazine en mesalazine zijn veilig te gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Sulfasalazine kan een (reversibele) vermindering geven van sperma motiliteit en –aantal. ❖ Infliximab: kan veilig worden gehandhaafd tijdens zwangerschap en borstvoeding (volgens recente FDA guidelines). Mannen die een rectum extirpatie ondergaan hebben verhoogde kans op impotentie of ejaculatiestoornis. doch lange termijn follow-up ontbreekt.of ovarium dysfunctie. slechts lage titers bij de foetus). patiënten met een zwangerschapswens dienen deze medicijnen tenminste 3 maanden gestopt te hebben voor conceptie. Een stoma is geen contra-indicatie voor vaginale bevalling. hetgeen dient besproken te worden met de patiënt. Vrouwen die abdominale chirurgie ondergaan voor Crohn.VII Thromboembolische incidenten 1e stap: gebruikelijke antistollingtherapie (heparine. ❖ Azathioprine/6-MP: kunnen veilig worden gehandhaafd tijdens de zwangerschap. Bij actieve peri-anale fistelziekte is een sectio caesarea geïndiceerd. fraxiparine en instellen op orale anticoagulantia) 2e stap: inventariseer en excludeer bijkomende risico’s (fam anamnese. Schadelijke effecten voor de baby zijn niet bekend. Het handhaven van remissie is daarom het belangrijkste doel bij een zwangerschapswens. procoagulagene afwijkingen en pas eventueel therapie dienovereenkomstig aan) ADVIES BIJ ZWANG E R S C H A P Fertiliteit: Ziekte-activiteit reduceert de fertiliteit bij vrouwen en is geassocieerd met prematuriteit en immaturiteit. Er zijn minimale hoeveelheden in de borstvoeding gerapporteerd. ❖ Methotrexaat en thalidomide: absoluut gecontra-indiceerd ivm teratogeniciteit en embryotoxiciteit. ❖ Antibiotica: metronidazol en ciprofloxacin zijn veilig te gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding. ❖ Corticosteroiden (incl budesonide) zijn veilig te gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding (passeren de placenta maar worden snel afgebroken. hebben verhoogde kans op tuba.

GE Consensus 2005 versie 0905 .

darmen Ontsteking: Appendicitis. perforatie maag / duodenum. mediastinitis. longembolie. basale pneumonie. SYMPTOMEN Specifieke symptomen kunnen wijzen in richting van specifieke oorzaken. adnexitis. buitenbaarmoederlijke zwangersc hap. geruptureerde extra-uteriene graviditeit. Koliek: Obstructie. galwegen. hemorragische persisterende follikel Supradiafragmaal: Myocardinfarct. loodintoxicatie. getordeerd adnex. porfyrie. urinewegen. inflammatoire darmziekte. geslacht. die door de patiënt in de buik wordt gelokaliseerd en die binnen korte tijd optreedt en niet langer dan enkele dagen aanwezig is.23. De verschillende oorzaken zijn sterk gerelateerd aan de leeftijd van patiënt. presentatie (peritonitis / shock) en lokalisatie. polyarteriitis nodosa. Beoordeling en beleid dient zoveel mogelijk in overleg (gastro-enteroloog/ internist en chirurg) plaats te vinden. bloeding uit tumor Gynaecologische aandoeningen (PID): Gebarsten eifollikel ('middenpijn'). cholecystitis / cholangitis. crise bij sikkelcelanemie 23 GE Consensus 2005 versie 0905 . SLE. pleuritis. ulcus (bloeding + perforatie). slokdarmperforatie Diverse 'interne' oorzaken: Diabetes mellitus. Hemorragische shock: Geruptureerd aneurysma. ziekte van Henoch-Schonlein. familiaire middellandse zeekoorts. diverticulitis. ACUTE BUIK INLEIDING Een toestand van hevige pijn. pancreatitis.

v. amylase. urine. Na initiële anamnese en lichamelijk onderzoek is het aanvullend onderzoek deels afhankelijk van de indeling in de bovengenoemde patiënt categorieën. lactaat.DIAGNOSTIEK EN BEHA N D E L I N G Voor de behandeling is het van belang om patiënten in verschillende categorieën in te delen. Bij cholangitis of biliaire pancreatitis: ERCP ❖ X-BOZ: uitgezette lissen / perforatie? Indien perforatie en bij geen duidelijke oorzaak: (proef)laparotomie (evt. X-thorax ➞(proef)laparotomie • verdenking AAA. Hierbij zijn de volgende vragen van belang: ❖ Is de patiënt hemodynamisch stabiel? ❖ Heeft de patiënt een diffuus geprikkelde buik? ❖ Heeft de patiënt lokale prikkeling boven/onderbuik links/rechts? Eerste handelingen bij presentatie bestaan uit controle van de ademhaling en circulatie en het bestrijden van hypoventilatie en shock. amylase. X-BOZ ➞ (proef)laparotomie • verdenking perforatie. echografie) ➞(proef)laparotomie Patiënt heeft diffuus geprikkelde buik: ❖ lab: leukocyten. Patiënt is hemodynamisch instabiel: ❖ lab: Hb. glucose ❖ indien amylase (lipase) verhoogd: CT-scan met i. lactaat. Bij pancreatitis: conservatief ❖ indien leverfunctie gestoord: echografie. leverfuncties. (evt. leverfuncties. glucose ❖ beeldvormende diagnostiek: • verdenking obstructie. Deze indeling bepaalt of er acuut ingrijpen vereist is en welk aanvullend onderzoek gewenst is. contrast. leukocyten. laparoscopie) Patiënt met lokale prikkeling bovenbuik: ❖ X-BOZ / X-thorax (staand / zijdelings) ❖ echografie ❖ ECG GE Consensus 2005 versie 0905 .

corticosteroïden GE Consensus 2005 versie 0905 .Patiënt met lokale prikkeling onderbuik: ❖ X-BOZ (diverticulitis + perforatie) ❖ echografie (urine sediment afwijkingen) ❖ laparoscopie (vrouwen 15-50 jaar) Men dient rekening te houden met specifieke risicofactoren die het klinische beeld kunnen vertroebelen. Hierbij wordt men geadviseerd laagdrempelig te zijn met het vervaardigen van een aanvullende (spiraal) CT-scan: ❖ leeftijd ❖ immuun gecompromitteerde patiënten ❖ diabetes / medicatie bijv.

GE Consensus 2005 versie 0905 .

lactaat (LR+ 1. LR. katheterisaties) of trombus (atherosclerose. renaal). elektrolyten en nierfunctie.23. volvulus. cardioversies.0. aneurysma aortae. na trauma). DARMISCHAEMIE Acute mesenteriale ischemie (AMI) INLEIDING AMI kan worden onderverdeeld in: ❖ arteriële occlusie door embolie of thrombus ❖ niet-occlusieve mesenteriale ischemie (NOMI) door vasocontrictie.) ANAMNESE Voorgeschiedenis van arteriele embolie. bloedgas. Bürger etc. M. misselijkheid. Een hoog lactaat kan vele oorzaken (bv sepsis. disproportioneel. DVT. na ingrepen. ❖ X-onderzoek: • geen X-BOZ: pathognomonische afwijkingen (thumbprinting) alleen bij zeer ernstige AMI met darmnecrose. low flow states ❖ extravasculair (hernia. snelle acidose en algehele achteruitgang. braken.41) • met name ter uitsluiting van andere oorzaken daar lab voor AMI meestal niet conclusief is • een laag lactaat sluit ischemie niet. CRP. DIAGNOSTIEK ❖ lab onderzoek: • volledig bloedbeeld. GE Consensus 2005 versie 0905 24 . vasculitis. intussusceptie. bij spasme of low flowsituaties. hypercoagulabiliteit. aanvankelijk zonder verdere verschijnselen. streng) Ischemie treedt op door vernauwing of afsluiting. Risico is verhoogd bij combinatie met hypercoagulabiliteit en verhoogde viscositeit (hematologische syndromen) en specifieke vaataandoeningen (bijv. Vervolgens distensie. SYMPTOMEN Hevige buikpijn. Takayashu. Afsluiting is doorgaans het gevolg van een embolie (paroxysmaal boezemfibrilleren. peritoneale prikkelingsverschijnselen.24.

SYMPTOMEN Buikpijn met een minder heftig en snel beloop dan bij arteriële stoornis. mesenterica superior. polycytemie en sikkelcelanemie. proteone S of C deficiëntie. toegang voor seriële postoperatieve angiografie) BEHANDELING Na afnemen bloed voor stollingsfactoren moet altijd worden gestart met antistollingstherapie (heparine). maligniteiten. LR+ >10. mapping preoperatief bij acute buik/peritonitis en laparotomie-indicatie) • angiografie bij vroege AMI of verdenking op NOMI (gouden standaard onderzoek met sensitiviteit 74-100%. roadmap voor revascularisatie procedures. specificiteit 73%. post splenectomie) en hemostase afwijkingen (trombocytose. ❖ NOMI: angio + papaverine VENEUZE MESENTERIAAL THROMBOSE INLEIDING Veneuze mesenteriaal thrombose treedt overwegend op in het gebied van de v. trauma's en low flow-situaties.v.6.<0. Hypercoagulabiliteit en hyperviscositeit bij hematologische (myeloproliferatieve ziekten. 45-60 jaar. LR+ 3. Eventueel intra-arterieel papavarine na chirurgische embolectomie AMS. Bij centrale partiele of perifere occlusie eventueel thrombolyse. factor V Leiden mutatie. vasodilatators (papaverine) bij NOMI. vaak disproportionele pijn in het begin. bloedafname voor onderzoek stollingsfaktoren) ❖ X-onderzoek: CT abdomen met i. intra-abdominale sepsis. antitrombine. specificiteit 100%.26. LR0. alsmede portale hypertensie.• CT angio (sensitiviteit 100%. contrast of CT angio GE Consensus 2005 versie 0905 . ❖ thrombus: standaard behandeling is chirurgische revascularisatie.1. Specifieke behandeling: ❖ embolus: standaard behandeling is chirurgische embolectomie. anticardiolipine. DIAGNOSTIEK ❖ lab onderzoek: zie AMI (nb. pilgebruik) meest frequente oorzaak. LR. Patiënten zijn jonger dan in de groep van het arteriële mesenteriale vaatlijden.

BEHANDELING ❖ 7-10 dagen heparine, gevolgd door coumarine-derivaat (behandeling > 6 maanden indien hypercoagulabiliteit) ❖ laparotomie bij darmischemie op CT scan of peritonitis ❖ second look laparotomie evt selectief

INLEIDING Ischemische colitis is de meest geziene vorm van darmischemie in de gastroenterologie, meer dan 50% van alle mesenteriale vasculopathieën, vnl. in het stroomgebied van de a. mesenterica inferior. Ongeveer 1 op de 1000 opnamen, vrijwel uitsluitend boven het 60e levensjaar. Driekwart betreft het linker colon. Ontstaat doorgaans abrupt. Kliniek wisselt van subklinisch (later onbegrepen strictuur) tot dramatisch (transmurale necrose met perforatie). 15-20% van alle patiënten blijkt diabeet. Predisponerend zijn: vaatlijden, vaatonderzoek, vaatchirurgie (broekprothese), low flow-situaties, specifieke vasculitiden, hypercoagulatie en hyperviscositeit syndromen. SYMPTOMEN Acute krampende buikpijn, bloederige diarree. DIAGNOSTIEK ❖ geen X-BOZ: soms typisch oedeem in de dikdarmwand (thumbprinting) maar veelal geen afwijkingen noch bijdrage aan diagnose ❖ coloscopie ❖ linkszijdig met meestal niet aangedaan rectum ❖ rechtszijdig dan angio ivm verdenking AMI ❖ laagdrempelig bij AAAA > 24 uur na operatie (n.b. 42% ischemie; graad III colitis 19% (bij 60% van later overleden patienten!) ❖ CT angio of angiografie als rechtszijdige segmentale colitis bij coloscopie BEHANDELING ❖ geen bewijs voor nut antibiotica of corticosteroiden ❖ 90% volledig herstel met conservatief beleid (klinische observatie, vochttoediening, tijdelijk carentie) ❖ chirurgie alleen bij: peritonitis, bloeding, chronische symptomatische strictuur, recidiverende segmentale ischemische colitis
GE Consensus 2005
versie 0905

ISCHEMISCHE COLITIS

GE Consensus 2005

versie 0206

25

25. ULCUS PEPTICUM
ANAMNESE ❖ Pijn in epigastrio, hongerpijn, nachtelijke pijn. ❖ Dyspeptische klachten. LIC HAMELIJK ONDE R Z O E K ❖ Oriënterend, veelal niet afwijkend bij ongecompliceerd ulcus. LABORATORIUM ON D E R Z O E K ❖ Hb, Ht, MCV ❖ Ca ❖ Leverfuncties DIAGNOSE Ulcus ventriculi ❖ Gastroduodenoscopie met biopten; tenminste 10 biopten uit ulcus (cave maligniteit). Bij twijfel, nieuwe biopten. ❖ H. pylori diagnostiek geïndiceerd (PA, immunocytochemie) aangezien bij 20-25% geen H. pylori aantoonbaar is. ❖ Kweek en antibiogram niet noodzakelijk bij initiële therapie. Ulcus duodeni ❖ Gastroduodenoscopie met biopten, geen biopten van ulcus noodzakelijk. ❖ Geen specifieke H. pylori diagnostiek gezien het zeer hoge (>95%) infectiepercentage (sensitiviteit van de meeste testen is 90%). ❖ Testen is zinvol in geval van NSAID gebruik en als t.z.t. prevalentie van H. pylori bij ulcus duodeni < 90% bedraagt. BEHANDELING I. Geen NSAID gebruik en H. pylori positief ulcus pepticum A. Ulcus ventriculi ❖ H. pylori eradicatie; 1 week triple therapie gevolgd door 3 weken PPI. ❖ Controle scopie met biopten na 4-6 weken (cave maligniteit). ❖ Bij falen van initiële therapie; quadruple therapie, overweeg kweek en antibiogram.

GE Consensus 2005

versie 0206

Controle scopie indien klachten persisteren/recidiveren en bij gecompliceerd ulcuslijden. Ulcus duodeni 4 weken PPI controle scopie indien klachten persisteren/recidiveren en bij gecompliceerd ulcuslijden. Ongecompliceerd ulcus duodeni. Controle scopie met biopten na 4-6 weken.B. Ulcus duodeni Staken NSAID (anders start onderhoudsbehandeling met PPI). Indien relevant: eradicatie H. ❖ Ulcus pepticum in voorgeschiedenis (eradiceer H. pylori eradicatie. ❖ Combinatie van NSAIDs. ❖ ❖ ❖ Ulcus duodeni H. ❖ ❖ III. ❖ ❖ ❖ ❖ B. pylori negatief ulcus pepticum Ulcus ventriculi 4 weken PPI. Prophylaxe NSAID gerelateerde maagschade PPI in adequate dosering indien 2-3 factoren aanwezig: ❖ Leeftijd > 70 jaar. A. geen standaard controle op eradicatie. ❖ Gecompliceerd ulcus duodeni. ❖ Coumarine gebruik. GE Consensus 2005 versie 0206 . ❖ Corticosteroiden gebruik. pylori infectie 4 weken PPI. 1 week triple therapie. Indien relevant: eradicatie H. Bij recidief klachten of persisteren van klachten opnieuw onderzoek (13C ureum ademtest of endoscopie met biopten/kweek met antibiogram). A. pylori liefst voor aanvang NSAID gebruik). NSAIDs gebruik Ulcus ventriculi Staken NSAID (anders start onderhoudsbehandeling met PPI). pylori infectie 4-6 weken PPI. II. ❖ ❖ B. altijd controle op eradicatie. ❖ ❖ ❖ ❖ Geen NSAID gebruik en H. ❖ Comorbiditeit. Controle scopie met biopten na 4-6 weken.

❖ Rectaal toucher (Douglas metastasen). ❖ Abdomen: abnormaal palpabele weerstanden. na radicale resectie 30-35%. ascites. bij ulcus > 10 biopten. MAAGCARCINOOM Er worden 2500 nieuwe patiënten met een maagcarcinoom gediagnosticeerd per jaar. elektrolyten Ca. navel. zonodig herhalen.26. De overall survival bedraagt 15%. Hiervan is 60% van het mannelijke geslacht. MCV ❖ Albumine ❖ Kreatinine. pylori infectie ❖ Familiair maagcarcinoom ANAMNESE ❖ Dyspeptische klachten ❖ Gewichtsverlies ❖ Vroege verzadiging ❖ Pijn in epigastrio ❖ Algehele malaise en vermoeidheid LIC HAMELIJK ONDE R Z O E K ❖ Lichaamsgewicht. ❖ Klierstations (mn supraclaviculair links). P ❖ Leverfunctie BEELDVORMEND ON D E R Z O E K Diagnostisch onderzoek Gastroduodenoscopie met biopten. 26 GE Consensus 2005 versie 0206 . LABORATORIUM ON D E R Z O E K ❖ Hb. Ht. hepatomegalie. RISICOGROEPEN ❖ Atrofische gastritis ❖ BII maagresectie > 15-20 jaar geleden ❖ H.

Chirurgie • Resectie al dan niet i. gemcitabine/cisplatin.Stadiërings onderzoek ❖ X-thorax. leeftijd. ❖ PET scan: op indicatie.m. neo-adjuvante chemotherapie in trialverband.m. afhankelijk van lokale omstandigheden. ❖ Mammografie: bij linitis plastica (metastase lobulair mammaca). ❖ Botscan: op indicatie. • beoordeling mogelijkheid voor EMR.c. • Stent plaatsing. Endoscopie • EMR van T1m tumor bij geselecteerde patiënt (tumor type. pylori eradicatie indien aanwezig. • xeloda monotherapie. Karnofsky score.c. FAMTX. • wens patiënt. • beoordeling ingroei in distale oesophagus bij proximale maag c. lasercoagulatie. ECF. IV Endoscopie • stentplaatsing. GE Consensus 2005 versie 0206 . leeftijd. • eventueel gastrojejenostomie bij lokale irresectabiliteit met obstructie. ❖ ECHO abdomen of CT abdomen. comorbiditeit. In opzet palliatief I Chirurgie • palliatieve resectie bij patiënt met adequate Karnofsky-index en levensverwachting > 4-6 maanden. comorbiditeit) i. II.q. cardiacarcinomen. II Radiotherapie • bij bloedingen uit irresectabele tumor (2-3x 8Gy). ❖ EUS in geval van: • verdenking linitis plastica met (bij herhaling) negatieve histologie. APC. ELF. BEHANDELING In opzet curatief I. III Chemotherapie • vele schema’s in omloop. H.

• Met name na EMR voor T1m tumor interval controle gastroduodenoscopie in verband met (ontstaan) tumor elders in de maag. re-resectie. chemotherapie.Follow-up • Landelijke consensus stelt dat er geen winst te verwachten valt van regelmatige follow-up. Counseling • Bij erfelijk diffuus-type maagcarcinoom waarbij CDH1 mutatie (Ecadherine gen) is aangetoond: ✓ screenings-gastroduodenosocpie (interval 1/jaar(?)). endoscopische behandeling (palliatief). GE Consensus 2005 versie 0206 . • Afhankelijk van onderzoek. geïndividualiseerd follow-up schema zo nodig. • Lokaal . ✓ eventueel preventieve totale gastrectomie bij mutatiedragers (multi-disciplinair overleg tussen MDL ziekten/chirurgie/klinische genetica (en patiënt)). Lokaal recidief/metachrone metastasen • Beoordeling op resectabiliteit/ lokalisatie en aantal metastasen (tumor load).

GE Consensus 2005 versie 0206 .

P. hemorragische verkleuring in de flanken (Grey-Turner) of rond de navel (Cullen). stollingsparameters. LIC HAMELIJK ONDE R Z O E K Tachycardie. lactaat. eventueel met misselijkheid en braken. Aandachtspunten: alcohol.6 weken) ❖ CT-scan. • bij klinische verslechtering of geprotraheerd beloop. amylase (serum en urine). trombocyten. bij onzekerheid over de diagnose. (ALAT meest sensitief!). Hb. koorts. familie anamnese. aspect pancreas. ❖ ERCP (spoed) bij verdenking op biliaire pancreatitis: • cholangitis • ernstige pancreatitis en tekenen van biliaire obstructie: ✓ echografie: chole(cysto)lithiasis/dilatatie galwegen. perforatie. albumine. • ernstige gevallen. CT geleide punctie. leukocyten. LABORATORIUM ON D E R Z O E K CRP. indicaties: • acute fase. glucose. ❖ Echografie: chole(cysto)lithiasis.27. dilatatie galwegen. 27 GE Consensus 2005 versie 0206 . pleuravocht. hypotensie. arteriële bloedgas. AANVULLEND ONDE R Z O E K ❖ X-thorax/staande X-BOZ: ileus. peritoneale prikkeling. medicatie gebruik. (cholestatische) leverenzymen. Timing cholecystectomie na doorgemaakte biliaire pancreatitis: • bij voorkeur gedurende dezelfde opname • bij ernstige pancreatitis na compleet herstel (+/. K. eventueel lipase. nb: afwezigheid van stenen sluit biliaire genese niet uit! ✓ lab. Cl. pseudocysten. Na. ACUTE PANCREATITIS ANAMNESE Acute hevige bovenbuikpijn. kreatinine. Ca. cholestase. ✓ slechts zinvol > 72 uur na aanvang van symptomen! ✓ bij twijfel over geïnfecteerde necrose. lipide spectrum. ter beoordeling van necrose.

v. GE Consensus 2005 versie 0206 . maagsonde alleen bij ileus en/of braken. • abces / geïnfecteerde pseudocyste. ❖ Bij voorkeur enterale voeding via jejunum sonde continueren! ❖ Necrotiserende pancreatitis is indicatie voor overplaatsing naar een centrum met ‘level A’ intensive care. • in later stadium (> 1 week). ❖ Ruime i. 50 mg/kg/ dag). Beoordeling van ernst pancreatitis ❖ Herbeoordeling van situatie na 24 uur. observatie en intensieve controles. • scoring systemen: geen additieve waarde.BEHANDELING Algemene richtlijnen ❖ Bedrust. ❖ In later stadium. debridement ipv resectie bij: • sterke verdenking op / door punctie bewezen geïnfecteerde necrose. ❖ Jejunumsonde indien geen herstel < 48 uur. verslechtering van klinische toestand ondanks maximale support. Atlanta criteria 1993: • necrose > 30 %. vocht suppletie. Operatieve therapie ❖ Minimaal invasief. ❖ Acute pijnbestrijding met morfine (pethidine geen bewezen meerwaarde). abces. Vervolg behandeling bij mild beloop ❖ Continueren van bovenstaande maatregelen. correctie van elektrolyt stoornissen.g. ❖ Niets per os. ernstige pancreatitis o. Vervolg behandeling bij ernstig beloop ❖ Geen indicatie voor antibiotica profylaxe (niet ‘evidence based’) ❖ Indien desondanks overwogen. • 1e keus: imipenem (Tienam) 4 dd 500-1000 mg (max. • locale complicaties: pseudocystes. • orgaan falen. • CRP na 48 uur de beste marker voor ernst van ziekte (niet pancreas enzymen).v. • 2e keus: cefuroxim (Zinacef) 3 dd 1500 mg.

ANA. differentiaal diagnostiek m. ❖ Endocriene functie: • nuchter plasma glucose >/= 7.0 of niet nuchter >/= 11. IgG4 (autoimmuun pancreatitis). typische uitstraling naar rug. behandelbare complicaties.t. albumine. lipide spectrum. hoge negatief voorspellende waarde. matig positief voorspellende waarde. 3. Functie onderzoek ❖ Exocriene functie: • vetbalans (afwijkend indien > 7 gr vet / 24 uur). ONDERZOEK Laboratorium onderzoek Ca. alcohol gebruik. CHRONISCHE PANCREATITIS ANAMNESE EN DIAG N O S E ❖ Kliniek: pijn. gewichtsverlies. ❖ Morfologie: atrofie. medicatie gebruik. Beeldvormend onderzoek ❖ Gastroscopie. ❖ CT-scan of MRI / MRCP. calcificaties. acute component. Evaluatie van complicaties.1 mmol/L. Bij positieve familie anamnese: overweeg genetisch onderzoek . lipase. 2. Work-up: 1. diagnostiek morfologische afwijkingen passende bij chronische pancreatritis. PTH. ❖ EUS: detectie van “minimal disease”.28. amylase. tumor. Stellen diagnose. diabetes mellitus). GE Consensus 2005 versie 0206 28 . verwijde en irregulaire ductus pancreaticus Aandachtspunten: familie anamnese. Zoeken naar onderliggende oorzaak. ❖ Functie: pancreas insufficiëntie (steatorroe. • HbA1C.b. (cholestatische) leverenzymen. uitsluiten ulcera. vet uit portie is zinloos! • feces elastase in portie (enzym suppletie hoeft niet gestaakt): 60-70% sensitief.

• thoracoscopische splanchinectomie. ❖ Inflammatoire massa. • consult diëtiste. BEHANDELING Pijnstilling 1. • onvoldoende effect: 1. Behandeling van complicaties (endoscopisch / chirurgisch): ❖ Symptomatische ductus pancreaticus obstructie/strictuur. 2 dd 2) 3. preparaat met hoge dosis lipase (25.❖ ERCP is niet meer diagnostische onderzoek van keuze voor ductale pathologie (MRCP).000 E). overweeg. > 6 cm. (1e bij aanvang. effect duur 3-6 mnd). 2e halverwege). • verwijzing pijn team. • coeliacus blok (percutaan / EUS geleid): beperkt succes (50 %. Start: 2 caps per hoofdmaaltijd. Overweeg verwijzing naar tertiair centrum voor verdere behandeling GE Consensus 2005 versie 0206 . ❖ Ductus choledochus obstructie/strictuur. Tramal Retard 100 mg (max. • carentie met jejunum sonde. Uiteindelijk vrijwel altijd IDDM. ❖ Overweeg voeding via jejunum sonde. max. snel groeiend/geïnfecteerd). 1 caps bij tussendoortje. ❖ Pseudocyste (> 6 weken bestaand. Pancreas insufficiëntie ❖ Exocriene functie: • pancreas enzymen. PPI toevoegen. ❖ Endocrien: orale anti-diabetica vaak niet effectief. Bij onvoldoende effect. Paracetamol (6 dd) 2. 2. dosis verhogen. Aandacht voor voedingstoestand ❖ Consult diëtiste.

toxisch. Ongeconjugeerde hyperbilirubinemie ❖ Overproductie: • hemolyse • ineffectieve erythropoiese (thallasemie.29. opname door hepatocyten. GEELZUCHT/ICTERUS CLASSIFICATIE NAA R T Y P E VA N H Y P E R B I L I R U B I N E M I E Geelzucht is symptoom met een breed scala aan mogelijke oorzaken. Zie hiervoor onderstaand schema. conjugatie en excretie. auto-immuun) ✓ cirrose ✓ HCC Geconjugeerde hyperbilirubinemie ❖ Gestoorde excretie uit hepatocyten/intrahepatische defecten • familiaire/hereditaire oorzaak: ✓ Dubin-Johnson syndroom (chronische idiopatische icterus) ✓ BRIC (benigne recidiverende intra-hepatische cholestase) ✓ zwangerschapscholestase 29 GE Consensus 2005 versie 0206 . gebaseerd op de verschillende opeenvolgende stappen van het bilirubine-metabolisme: productie. perniciosa) • resorptie hematoom ❖ Verminderde opname door hepatocyten: • medicamenteus • langdurig vasten • sepsis ❖ Verminderde bilirubine-conjugatie: • Gilbert’s syndroom • Crigler-Najar type I en II • neonatale icterus • verworven transferase deficiëntie • medicamenteus zoals chlooramfenicol • sepsis • hepatocellulaire ziekte ✓ hepatitis (viraal.

delta. echinococcus. HCC • GE Consensus 2005 versie 0206 . CMV.verworven excretiestoornis: ✓ hepatocellulaire ziekte ✓ medicamenteus. orale anticonceptiva ✓ sepsis ❖ Extra-hepatische biliaire obstructie: • stenen • tumor • stenose HEPATO-CELLULAIRE Z I E K T E / C I R R O S E E N HYPERBILIR UBINEMIE Bij hepatocellulaire ziekte kunnen alle stappen van het bilirubine-metabolisme gestoord zijn. brucellosis ❖ Metabool: • alcohol • toxisch-medicamenteus • NASH • hemochromatose • M. Wilson • amyloïdose • alfa-1-antitrypsine deficiëntie ❖ Overig: • auto-immuun • PBC • PSC • maligne: metastasen. schistosomiasis. De excretie is echter meestal relatief het meest gestoord en derhalve hierbij vooral geconjugeerde hyperbilirubinemie. EBV • toxoplasmosis. ❖ Infectieus: • viraal: hepatitis A/B/C.

PTT. ferritine. gamma-GT. tatoeages etc. ALAT. familie. expositie infectieuze oorzaken (tropenbezoek. bloedbeeld met differentiatie • ziekte-gericht: reticulocyten. alfa-1-AT (deficiëntie). IgG. bloedtransfusie. LDH. ✓ Stap 2: Onderscheid geconjugeerde of ongeconjugeerde hyperbilirubinaemie: bilirubine in bloed en eventueel urine (ongeconjugeerd niet in urine). genmutatie (hemochromatose). Wilson). virusserologie of eventueel parasitaire antistoffen (infectieus). ✓ Stap 3: Bloedonderzoek: • algemeen: ASAT.). AF. MRCP. ijzerverzadiging. ceruloplasmine (M. alfa-foetoproteine (HCC). klachtenpatroon (pijn. ✓ Stap 5: Leverbiopsie bij vermoeden parenchymateuze oorzaak. drugsgebruik. eventueel CT.KLI NISCHE BENADE R I N G VA N D E G E L E PAT I Ë N T De zeer uitgebreide differentiaal diagnose vraagt om een systematische aanpak: ✓ Stap 1: Anamnese: medicamenten. koorts). alcohol. ANA. haptoglobine. ASMF (autoimmuun hepatitis). MRI. AMA (PBC). LKMA. GE Consensus 2005 versie 0206 . SOA. ✓ Stap 4: Beeldvorming: echo. Hb (hemolyse).v. i. ERCP of PTC bij vermoeden obstructie grote galwegen.

GE Consensus 2005 versie 0206 .

GGT. jeuk. malaise. hepatica. 30 NB: Bij klinische verdenking op hilustumor eventuele ERCP/PTC(D) altijd onder antibiotica-profylaxe gezien de hoge kans op cholangitis bij met name partiële drainage. tractus digestivus maligniteit. II en III en afhankelijk van galweganatomie. ❖ Endosonografie: bij twijfel. ❖ MRCP. ontkleurde ontlasting. hepatica. comorbiditeit. donkere urine. ❖ Spiraal CT-abdomen (met iv contrast en 3mm slices). krabeffecten). APTT. ASAT. bilirubine (direct en indirect). intrahepatische galwegstuwing. DIAGNOSTIEK Lichamelijk Icterus: sclerae.30. ❖ ERCP: gecombineerd met brush-cytologie en galcytologie. a. gewichtsverlies. leverfunctie en adequate drainage van resterende leversegmenten. geen afstandsmetastasen. Beeldvorming ❖ Echo (Doppler): Hypo-echogene lesie leverhilus. GE Consensus 2005 versie 0206 . SYMPTOMEN Pijnloze icterus. choledochuscyste. galblaascarcinoom. ❖ PTC(D): overwegen bij intrahepatische. PTT. soms ook type IV. Klatskin type I. AF. STAGERING Intraluminale tumoruitbreiding ter hoogte van leverhilus volgens Bismuth classificatie gevisualiseerd middels cholangiografie. huid (kleur. PROXIMAAL GALWEGCARCINOOM (Klatskin tumor) VOORGESCHIEDENI S Primair scleroserende cholangitis. ALAT. RESECTABILITEIT Leeftijd. ❖ Laparoscopie: ter uitsluiting metastasen . infiltratie vena porta systeem. geen uitgebreide ingroei vena porta en/of (resterende) art. segmentele uitbreiding. Laboratorium onderzoek BSE.

• voor een klinische effectieve behandeling (behandeling geelzucht) dient ten minste ongeveer 30% van de lever te worden gedraineerd. chemotherapie of radiotherapie. met name gericht op tekenen van stentverstopping. • het is niet zinnig om een atrofisch leversegment te stenten (behalve als er sprake is van een cholangitis in dat segment). • Eventueel in trialverband: photodynamische therapie. • afhankelijk van de Bismuth classificatie kan men bij voor chirurgie in aanmerking komende tumoren kiezen uit: ✓ type I en sommige II: lokale resectie met cholangiojejunostomie volgens Roux-Y principe.BEHANDELING (bij voorkeur na multidisciplinaire bespreking) Curatief ❖ Chirurgie • voorafgegaan door RT van 3x3. • bij persisterende hoge koorts na ERCP/PTCD met name denken aan geïnfecteerde niet gedraineerde galtakken. • bij ERCP/PTCD dient altijd antibiotica-profylaxe te worden gegeven gezien de hoge kans (tot 40%) op cholangitis. FOLLOW-UP Individueel. type IIIa/b en soms type IV: gecombineerde tumor. Palliatief ❖ Biliaire drainage middels ERCP of PTCD: • keuze tussen endoscopie of PTCD medebepaald door lokale expertise. GE Consensus 2005 versie 0206 .5 Gy (ter preventie van postoperatieve entmetastasen). leverabcessen of cholecystitis. ✓ type II. • het is niet zinnig om de linker of rechter leverhelft te stenten als er aan dezelfde kant sprake is van een porta trombose (behalve als er sprake is van een cholangitis aan die zijde).en partiële leverresectie (extended hemihepatectomie + segment 1).

RESECTABILITEIT Leeftijd. gele sclerae. gewicht. palpabele weerstand rechter bovenbuik (Courvoisier galblaas). STAGERING X-thorax. performance status. krabeffecten huid. bilirubine >250 en/of bij lange pre-operatieve wachttijd. jeuk. geen ingroei vena (>180˚ circumferentie) en/of art. PTT. ❖ Spiraal CT abdomen (met iv contrast en 3mm slices): bij verdenking op basis van kliniek en/of echo ter vaststelling van tumor grootte. mesenterica superior. ❖ ERCP: bij cholangitis. Spiraal-CT abdomen. AF. �GT. verspringende trombophlebitis. glucose.31. bij twijfel eventueel endosonografie en/of laparoscopie. Hierbij kan men kiezen voor GE Consensus 2005 versie 0206 31 . ❖ Endosonografie: geïndiceerd bij obstructie-icterus met negatieve echo en CT abdomen. de novo diabetes mellitus. ontkleurde ontlasting. Echo-Doppler. malaise. amylase. APTT. ASAT. LABORATORIUM ON D E R Z O E K Bilirubine (direct en indirect). dilatatie extrahepatische galwegen en ductus pancreaticus (double duct sign). comorbiditeit. doorgroei en vaatingroei. lever. PANCREASCARCINOOM SYMPTOMEN Pijnloze icterus.en lymfekliermetastasen. ALAT. ONDERZOEK/BEELD V O R M I N G ❖ Echo(-Doppler): hypo-echogene laesie pancreas. pijn in bovenbuik en/of rug. BEHANDELING Resectabele tumor In principe streven naar in opzet curatieve resectie. voor het plaatsen van een biliaire endoprothese (stent). LIC HAMELIJK ONDE R Z O E K Icterus. donkere urine. geen afstandsmetastasen. gewichtsverlies.

Lokaal irresectabele tumor en gemetastaseerde ziekte ❖ Endoscopie • biliaire endoprothese ter drainage. • endosonografisch geleide truncus coeliacus blokkade ter pijnbestrijding. ❖ Steatorroe: pancreasenzym suppletie. FOLLOW-UP Beeldvormende diagnostiek en behandeling uitsluitend in geval van klachten. bij voorkeur in trialverband). ❖ Diabetes mellitus: orale antidiabetica of insuline. ❖ Chirurgie • bilio-digestieve anastomose ter drainage van de galwegen.een klassieke Whipple (subtotale pancreatoduodenectomie) dan wel pylorussparende variant. Na R0 en R1 resectie: adjuvante chemotherapie (5FU of gemcitabine) overwegen (in trialverband). Bij recidiverende verstopping/cholangitis of verwachte overleving langer dan 3 maanden biliaire expandable gecoverde stent (langere patency). altijd in combinatie met (preventieve) gastroenterostomie. chirurgisch. • eventueel voor pijnbestrijding bij acceptabele performance status: chemo-radiatie (5FU of gemcitabine. truncus coeliacus blokkade (percutaan. ❖ Radiotherapie • geen routine behandelingsmodaliteit. Veelal in eerste instantie een polyethyleen stent. • peroperatieve truncus coeliacus blokkade. Overig aanvullende behandeling ❖ Pijn: medicamenteus. GE Consensus 2005 versie 0206 . • bij duodenum-obstructie: biliaire expandable gecoverde stent gevolgd door duodenum stent. endosonografisch) of thoracoscopische splanchnicectomie.

RESECTABILITEITS C R I T E R I A ❖ Leeftijd. ❖ Geen afstandsmetastasen. BEHANDELING Resectabele tumor: ❖ Indien de tumor beperkt is tot de galblaaswand (T1) is cholecystectomie de behandeling van keuze. STAGERING X-thorax. lever. Beeldvorming ❖ Echo(-Doppler): tumormassa galblaas(wand). spiraal CT abdomen. gewichtsverlies. 32 Laboratorium onderzoek AF. ❖ Spiraal CT abdomen (met iv contrast en 3 mm slices): ter vaststelling grootte. GALBLAASCARCINOOM SYMPTOMEN Algehele malaise. gamma-GT. en vaatingroei. hydrops van de galblaas. ❖ Geen ingroei vena portae of arteria hepatica propria. PTT. APTT. DIAGNOSTIEK Lichamelijk onderzoek Palpabele weerstand rechter bovenbuik bij uitgebreide tumor. icterus bij lokale doorgroei in het ligamentum hepatoduodenale.en lymfekliermetastasen.32. echo-Doppler. bij twijfel laparoscopie. pijn in bovenbuik. ❖ Diepte infiltratie lever < 2 cm (T3). GE Consensus 2005 versie 0206 . ❖ Profylactische cholecystectomie bij porseleingalblaas en bij “galblaaspoliepen” groter dan 1 cm. doorgroei in leverbed en ligamentum hepatoduodenale. comorbiditeit.

waarbij galblaas.❖ Voor tumoren in een verder gevorderd stadium (T2-T3) wordt geadviseerd een uitgebreidere resectie te verrichten. hepatoduodenale. evt aanvullende chirurgische behandeling volgens T-stadium. GE Consensus 2005 versie 0206 . ductus hepatocholedochus en een subsegment van de lever (segment 4) worden verwijderd. ❖ Bij incidenteel carcinoom na cholecystectomie. Irresectabele tumor: Alleen palliatieve behandeling zoals endoscopische drainage galwegen bij biliaire obstructie. in combinatie met een lymfeklierdissectie van het lig.

• Indien niet conclusief beeldvorming na 3 maanden vervolgen. ❖ Alfa-1-foetoproteine heeft een beperkte sensitiviteit. • Alfa-1-foetoproteine is minder sensitief. PT. AF.33. ❖ Markers virale hepatitiden. LIC HAMELIJK ONDE R Z O E K ❖ Fysisch-diagnostische kenmerken van levercirrose en/of tumoreuse lever. • EASL adviseert biopsie. albumine. trombo´s. hepatitis B. HEPATOCELLULAIR CARCINOOM (HCC) INL EIDING De incidentie van HCC neemt toe zowel in West Europa als de USA. bili. dat een extra factor is voor de teleurstellende therapie resultaten. ALAT. Meer dan 80% van de HCC patiënten hebben een levercirrose. HCC is gecorreleerd met chronische hepatitis C (meer dan 50% van de HCC populatie). ❖ Bij kleine tumoren kan een normale alfa-1-foetoproteine voorkomen. De prognose is slecht. alcoholisch leverlijden en hemochromatose. Gemiddelde 5-jaars overleving na diverse therapieën varieert van 7-20%. Meer dan 70% van de patiënten is ouder dan 60 jaar en het betreft vaker mannen dan vrouwen. 33 GE Consensus 2005 versie 0206 . ❖ Bij laesies van < 2 cm: • Geen duidelijke concensus. ❖ Alfa-1-foetoproteine > 400 mcg/L bij high risk populatie is diagnostisch voor HCC. LABORATORIUM ON D E R Z O E K ❖ ASAT. gamma-GT. ONDERZOEK/BEELD V O R M I N G ❖ Bij laesie van > 2 cm: • Middels 4 fase CT en/of MRI • Een biopsie onder echo of CT geleide wordt in meerdere centra niet geadviseerd zolang curatie tot de mogelijkheden behoort. • Beeldvormend onderzoek kan moeilijk differentiëren tussen dysplastische of regeneratie nodi.

verbetert de overleving maar leidt niet tot curatie. Succes van de therapie wordt meestal beperkt door aantal. alsmede door de co-morbiditeit van de levercirrose (Child Pugh classificatie). botscan). ❖ Contra-indicatie: levercirrose. • indien transplantatie en resectie niet mogelijk zijn. ❖ Geen metastasen op afstand (CT Thorax. GE Consensus 2005 versie 0206 . ❖ Prognose afhankelijk van: • onderliggende leverziekte • vasculaire invasie • grootte en aantal laesies • adjuvante therapie Levertransplantatie: ❖ Indien wordt voldaan aan de Milaan criteria (1 nodus < 5 cm of 3 nodi elk < 2 cm).v. ❖ Lokale therapie verlangzaamt de progressie. ❖ Keuze methode en resultaten mede afhankelijk locale expertise. grootte en localisatie van de HCC laesies. ❖ Tijdens wachttijd “tumormanagement” met b. ❖ Downstaging is controversieel. ablatietechnieken (chemoembolisatie of “radiofrequency” ablatie). • locale injectie met ethanol (PEI). ❖ De belangrijkste vormen van lokale therapie zijn: • chemoembolisatie (TACE). ❖ Trans-arteriële chemoembolisatie (TACE) geschikt voor grotere tumoren.THERAPIE: Er bestaan diverse prognostische classificaties van het HCC op basis van de grootte en het aantal laesies en de Child Pugh score. In Nederland blijkt op grond hiervan ruim 70% der HCC patiënten geen therapie te worden aangeboden. Locale therapie: ❖ Indicatie voor lokale therapie: • in wachttijd voor levertransplantatie. Resectie (partiele hepatectomie): ❖ Indicatie: haard < 5 cm. • bij recidieven na resectie. • ablatietechnieken met radiogolven (RFA) en “microwave” laser.

megestrol) is het effect ook niet bewezen. grote en multipele tumoren.Systemische medicamenteuze therapie: ❖ Is geen bewezen effectieve therapie. ❖ Resultaten beperkt door relatieve ongevoeligheid HCC voor chemotherapie. ❖ Er zijn geen standaard combinatieschema’s. ❖ Minder effect chemotherapie bij cirrose. ❖ Adequate behandeling van chronische hepatitis B en C. ❖ Intolerantie door onderliggend leverlijden. ❖ Vroeg detectie: bij high risk groepen middels regelmatige controle van alfa1-foetoproteine en echo van de lever is tot nu toe enige mogelijkheid. ❖ Van hormonale therapie (tamoxifen. ❖ Voorlichting aan alcoholici. ❖ Mogelijke indicatie bij metastasen op afstand. GE Consensus 2005 versie 0206 . Preventie ❖ HBV vaccinatie bij de geboorte.

GE Consensus 2005 versie 0206 .

VACCINATIE ❖ Reizigers naar endemische gebieden. In NW Europa. ❖ Griepachtige verschijnselen en myalgie staan op de voorgrond. ❖ Patiënten met chronische leverziekten. De GE Consensus 2005 versie 0206 34 . vooral door perinatale transmissie.000 overlijden elk jaar (50. Bij jonge kinderen verloopt de infectie meestal zeer mild. ❖ Zelden acuut leverfalen. De incubatietijd is 15-50 dagen. In de Middellandse Zee gebieden en Oost Europa is de prevalentie 1-8%. ❖ (semi)acuut ziektebeeld dat geen chronisch beloop kent. ❖ Doorgemaakte HAV infectie: aanwezigheid IgG antilichamen. Behandeling ❖ Geen specifieke behandeling. N Amerika en Australië is de prevalentie minder dan 1%.000 door cirrose of leverkanker). Een HAV infectie bij iemand met een chronische leverziekte ongeacht de etiologie kan ernstig verlopen. ❖ Bij fulminant beloop overplaatsen naar levertransplantatiecentrum. meer dan 520.000 als gevolg van acute HBV en 470. Diagnostiek ❖ Actieve HAV infectie: IgM anti-HAV antilichamen (3 maanden). In Afrika en Azië is de prevalentie meer dan 8%. HEPATITIS B Inleiding 400 miljoen mensen hebben chronische HBV. Symptomen ❖ Icterus bij 80% van volwassenen en bij minder dan de helft bij kinderen. vooral door seksueel contact of iv drugsgebruik. De transmissie route is feco-oraal. VIRALE HEPATITIS HEPATITIS A Inleiding Hepatitis A (HAV) kan een ernstige tot fulminante hepatitis veroorzaken.34. Het risico hierop neemt toe bij hoger wordende leeftijd. ❖ Jeuk.

laten betere respons op IFN zien. Het HBcAg kan in biopt als IgG fluorescentie in de kern van de hepatocyt worden gezien. Er zijn 7 genotypes van het HBV virus bekend (A-G) gebaseerd op de nucleotide sequentie. Genotype A komt vooral in NW Europa en N Amerika voor. vaak ernstige prodromen met gewrichtsklachten en urticaria. bloed(producten) of bij seksueel contact. Incubatietijd is 50-70 dagen. SYMPTOMEN ❖ Zeer wisselend. Lage virus replicatie en persisterend normale ALT correleren met betere overleving.000 copies/ml en normale ALT) elke 6 maanden ALT controleren omdat zelfs na vele jaren er actieve ziekte kan ontstaan.000 copies/ml en met (intermitterende) ALT verhoging verdere evaluatie dmv een leverbiopt sterk overwegen. Langzaam komt antistofvorming op gang. Het HBsAg kan in de window fase al verdwenen zijn. terwijl antiHBs nog niet aantoonbaar is. Ook is 1x per jaar een echo geïndiceerd. ❖ Patiënten met een inactieve HBsAg carrier status (HBV DNA < 100. Infectie via parenterale route. GE Consensus 2005 versie 0206 . eerst antiHBc (IgM) later van IgG antiHBc. KLINISCHE FOLLOW-UP ( S E R O L O G I E ) ❖ HBeAg positieve patiënten met verhoogde ALT en gecompenseerde ziekte moeten 3-6 maanden worden geobserveerd om spontane seroconversie van HBeAg naar antiHBe vast te stellen om voor therapie in aanmerking te komen. Langzaam antiHBe en als laatste antiHBs vorming. maar genotypering heeft vooralsnog geen klinische consequenties. Eerst HBsAg en enkele dagen later HBeAg aantoonbaar. ❖ Bij 1% fulminant beloop. ❖ 5-10% wordt chronisch (bij neonaten wordt 90% chronisch). soms veel langer (30-180 dagen). ❖ Check altijd co-infecties: HDV. Het HBsAg in serum is 7-40 dagen na besmetting aantoonbaar en 7-40 dagen voor transaminasen stijging. 14-20% met gecompenseerde cirrose en 70-86% na decompensatie. als dat niet gebeurt dan spreekt men van chronische HBV. ❖ Bij patiënten zonder seroconversie (van HBeAg naar antiHBe) en met een serum HBV DNA > 100.5 jaarsmortaliteit is 0-2% zonder cirrose. HCV en HIV.

Ook adefovir als er gedecompenseerde cirrose of recurrente HBV na transplantatie is of als er gelijktijdig immunosuppressive therapie nodig is ❖ Patiënten met gecompenseerde cirrose (dwz niet hoger dan 7 punten in de Child score) met lamivudine of adefovir behandelen vanwege risico op leverdecompensatie door IFN gerelateerde flares. ❖ Als er een breakthrough tijdens lamivudine ontstaat dan adefovir als de leverziekte verslechtert. ❖ HDV overweeg sterk antivirale therapie (IFN 9MU tid) tenminste 1 jaar. of lamivudine 1dd 100 mg of adefovir 1dd 10 mg.000 copies/ml dient behandeling overwogen te worden. alhoewel het niet als primaire therapie is geëvalueerd bij deze patiënten. Geen IFN bij gedecompenseerde cirrose. Therapie coördineren met transplantatie centrum. ❖ Indien geen respons na een jaar op PEG-IFN therapie dan lamivudine of adefovir als zij aan de bovengenoemde criteria voldoen. Als adefovir wordt gegeven nierfunctie elke 1 tot 3 maanden controleren. ❖ Geen duidelijke richtlijnen voor HBV in hemodialyse centra. Eerste keus starten met PEG-IFN gedurende een jaar. Als HAART niet nodig is geen lamivudine omdat bij HIV er snel resistentie voor ontstaat. Bij exacerbaties als gevolg van resistentie dan tenofovir toevoegen. biopt zeer nuttig.BEHANDELING ❖ Voor zowel patiënten die HBeAg positief als ook patiënten die HBeAg negatief zijn en antiHBe positief zijn: Als ALT >2x ULN of matig/ernstige hepatitis in het biopt en HBV DNA > 100. dan adefovir. Geen therapie als ALT normaal of minimaal verhoogd (< 2x ULN). GE Consensus 2005 versie 0206 . ❖ Patiënten met gedecompenseerde cirrose (Child B en C) lamivudine overwegen. bij ontstaan van breakthrough zie hieronder. van de laatste 2 middelen is de duur onbekend. Lamivudine (150 mg bid) erbij. ❖ HCV co-infectie: interferon met ribavirin. bij biochemische respons op eind therapie en relapsing hepatitis onderhoudsdosering IFN om de activiteit laag te houden). Adefovir kan als alternatief voor lamivudine. ❖ HIV en HBV: als goede immuunstatus of goed tijdens HAART: anti-HBV therapie zoals boven beschreven.

levercarcinoom bij 1-4% per jaar. normaal ALT HBeAg+.Vergelijking 3 medicamenteuze therapieën voor chronische HBV IFN-a Indicaties HBeAg+. Diagnostiek Eerst antistof bepaling (anti-HCV). alcohol abusus. ACUTE HCV INFECTIE Symptomen Acute infectie verloopt vaak symptoomloos. Bij 20% hiervan ontstaat cirrose na 10-20 jaar. dan PCR HCV bepalen. chronische hepatitis HbeAg-. Ongeveer 85% van de geïnfecteerde krijgt een chronische infectie. indien positief of doorgemaakte infectie of actieve infectie. oudere leeftijd bij acquisitie. Factoren die een snellere ziekteprogressie laten zien zijn het mannelijk geslacht. (ex) iv drugsverslaafden vormen de belangrijkste risicofactoren. chronische hepatitis Duur behandeling HBeAg+. er is zelden icterus. hemodialyse en hemofilie patiënten. GE Consensus 2005 versie 0206 . Bloedtransfusies voor 1991. chronische hepatitis Route Bijwerkingen Resistentie Kosten niet geïndiceerd geïndiceerd geïndiceerd Lamuvidine niet geïndiceerd geïndiceerd geïndiceerd Adefovir niet geïndiceerd geïndiceerd geïndiceerd 1 jaar 1 jaar subcutaan vele hoog > of = 1 jaar > 1 jaar Oraal verwaarloosbaar 20% in 1 jaar 70% in 5 jaar laag > of = 1 jaar > 1 jaar oraal soms nefrotoxisch geen. in eerste jaar 3% in tweede jaar middelmatig HEPATITIS C INLEIDING De prevalentie van HCV in Nederland is ongeveer 0. chronische hepatitis HBeAg-. kaukasische ras.4%. co-infecties (HBV of HIV).

CHRONISCHE HCV INFECTIE Symptomen Moeheidsklachten. • biopt niet perse nodig. haaruitval. GE Consensus 2005 versie 0206 . • stopping rule: als na 12 weken nog geen log 2 daling is de kans op SR uiterst klein. soms cryoglobulinemie.Behandeling 4 weken dagelijks 5 MU interferon. exacerbatie latente autoimmuunziekten (b. gevolgd door 3x pw 5 MU gedurende 20 weken met een sustained respons 98%. eetlust vermindering.en thrombopenie waardoor nogal eens dosisaanpassing nodig is. psychische bijwerkingen zoals depressie. sjögren).000 copies/ml. agressiviteit. • behandelingsduur 48 weken. gewichtsverlies. ❖ Bij depressiviteit is een psychiatrisch consult noodzakelijk. suicide. griepverschijnelen met koorts. Erythropoietine is in Nederland nog niet voor deze indicatie geregistreerd maar dient soms wel gegeven te worden.5mcg/kg 1x pw sc) met ribavirin (800-1200 mg/dg). ❖ Genotype 2 en 3: • altijd behandelen. beenmergremming met leuco. slapeloosheid. malaise. ❖ Genotype 1 en 4: • PCR HCV > 100. stemmingswisselingen. Bijwerkingen behandeling ❖ Bijwerkingen interferon zijn er zeer veel en komen frequent voor: moeheid. • behandelingsduur 24 weken. schildklier. Behandeling Gepegyleerde interferon (180mcg 1x pw sc ofwel 1. Alternatief: peginterferon (German Hepatitis C Network). Men spreekt van een sustained respons (SR) als een half jaar na stoppen therapie de PCR nog steeds negatief is. • succes 80-90%.v. hoofdpijn. Bij genotype 2 en 3 is 800 mg ribavirin voldoende. • sustained response 50-60%. spierpijn. gewrichtsklachten. minimale fibrose en activiteit in biopt. huidrash.

80% van de dosis ribavirin en tenminste 80% van de tijd).❖ Als bijwerking van ribavirin wordt vaak hemolyse gezien waardoor doseringsaanpassing nodig is. Richtlijnen prikaccident met HCV patiënt Na 2 weken en 4 weken elke 4 weken PCR HCV tot 6 maanden na prikaccident. Bij positief zijn behandelen als acute HCV. GE Consensus 2005 versie 0206 . Probeer wel de regel van 80% te handhaven om toch maximale effectiviteit te krijgen (80% van de dosis interferon.

• urine natrium < 10 mmol/l. ❖ Geen verbetering na stoppen diuretica en toedienen 1.5 l plasma vervangende vloeistof.5mg per 4 uur iv. ❖ Ischemische bijwerkingen leidt bij 13% tot staken therapie. maar is waarschijnlijk een gevolg van extreme ondervulling van de arteriële circulatie secundair aan arteriële splanchnicus vasodilatatie. ❖ Proteïnurie < 500 mg/dag. De pathogenese is niet volledig helder. Voor medicamenteuze behandeling was de prognose bij type 1 HRS slechts 1 tot 7 weken. ❖ Albumine eventueel bijgeven (1 gram/kg/dag). Zowel de niercirculatie als alle andere vaatsystemen buiten het splanchnicusgebied vertonen vasoconstrictie. BEHANDELING ❖ Terlipressine 0. • urine osmolaliteit > serum. Toediening van vasoconstrictoren samen met albumine heeft de overleving van type 1 verbeterd en de nierfunctie genormaliseerd bij 60-70%. renale of postrenale oorzaken. Ook TIPS is nu een goede brug gebleken naar transplantatie bij HRS type 1 als er geen contra-indicaties bestaan (bijvoorbeeld encephalopathie). zo nodig na 3 dagen verdubbelen tot maximaal 2 mg/4 uur. • serum natrium < 130 mmol/l. ❖ Minor criteria: • urineproductie < 500 ml/dag. DIAGNOSTISCHE CR I T E R I A ( A R R OYO ) ❖ Kreatinine klaring < 40 ml/min. Maximaal 15 dagen geven of eerder stoppen als serum kreatinine < 130 µmol/l. maar ook door veranderingen in de systemische hemodynamica en activatie van endogene vasoactieve systemen. HEPATORENAAL SYNDROOM INL EIDING Het hepatorenaal syndroom (HRS) is een complicatie van gevorderde cirrose niet alleen gekenmerkt door nierfalen. • urine erytrocyten < 50 phpf.35. serum kreatinine > 130 µmol/l. ❖ Afwezigheid van prerenale. 35 GE Consensus 2005 versie 0206 . Nierfalen is het gevolg van ernstige vasoconstrictie van de niercirculatie.

GE Consensus 2005 versie 0206 .

bij voorkeur in linker onder kwadrant van de buik. Echografie van het abdomen ❖ Standaard ter bevestiging van de ascites. Alleen contra-indicatie bij diffuse intravasale stolling. ❖ Letten op stigmata van chronisch leverlijden. ❖ Naast kenmerken van levercirrose met tekenen van portale hypertensie (milt grootte. aantal polymorphonucleaire leukocyten (PMN). maar ook op de centraal veneuze druk (CVD) ter detectie decompensatio cordis. vena hepatica trombose en hepatocellulair carcinoom of andere haarden in de lever. ❖ Serum-ascites albumine gradiënt (SAAG): indien > 11 g/l duidt dat op vrijwel zeker portale hypertensie als oorzaak van de ascites.36. 36 GE Consensus 2005 versie 0206 . ❖ Bij stollingsstoornissen geen correctie met trombocyten en FFP’s nodig. Zie ook SBP. Paracentese ❖ Altijd een diagnostische paracentese doen.25 x 109/L). veneuze collateralen) kijken naar eventuele vena portae trombose.5 liter ascites. Analyse ascitesvocht ❖ Totaal eiwit. Na 5 jaar ontwikkelt 35% en na 10 jaar 50% van de cirrose patiënten ascites. ❖ Asciteskweek: indien aantal PMN > 250/mm3 (0. DIAGNOSTIEK Lichamelijk onderzoek ❖ De buik toont demping in de flanken bij > 1. Ascites kweek afnemen in 2 bloedkweekflesjes (aëroob en anaëroob). Ascites is prognostisch een ongunstige complicatie van levercirrose met een mortaliteit van 50% binnen 2 jaar na de eerste manifestatie. ❖ Op indicatie ook LDH en glucose (differentiatie tussen spontane en secundaire bacteriële peritonitis) en cytologie. albumine. ASCITES BIJ LEVERCIRROSE INL EIDING De prevalentie van ascites bij levercirrose afhankelijk ernst en duur ziekte. ❖ Bij obesitas heeft abdominaal onderzoek maar een beperkte waarde.

Bij klinische patiënten reductie tot 40 mmol/dag. Budd Chiari. ❖ Bij onvoldoende resultaat dosering per 3-5 dagen ophogen in de ratio 100:40 tot maximaal 200 mg spironolacton en 160 mg furosemide. Komt voor in een percentage GE Consensus 2005 versie 0206 . Streven naar vermindering lichaamsgewicht van > 500 gram/dag. ❖ De Na excretie in de 24-uurs urine moet > 80 mmol bedragen. Controle nierfunctie en elektrolyten noodzakelijk. REFRACTAIRE ASCITES Betekent ascites welke niet met diuretica en dieet mobiliseerbaar is. Medicatie ❖ Starten met spironolacton 100 mg in combinatie met furosemide 40 mg. Bij ascites met perifeer oedeem kan een hogere gewichtsreductie worden nagestreefd van 1-1. ❖ Doel van de therapie is een negatieve natrium balans te bereiken. myxoedeem). Milde hyponatriëmie is gewoon. Bij serum Na < 120-125 mmol/l diuretica staken en vochtbeperking geven van 1-1. elektrolytstoornissen en encephalopathie. ❖ Amiloride (10-40 mg) is een minder actief alternatief voor spironolacton bij gynaecomastie. tuberculose. hetgeen correleert met een Na excretie van > 80 mmol/dag. dan wel snel recidief ondanks hoog volume paracenteses. nierlijden. NASH. waarbij naast de levercirrose nog een of meer etiologische factoren een rol spelen zoals hartfalen.5 kg/dag. Na < 120 mmol/l ondanks vochtbeperking en/of optreden van encephalopathie: staken diuretica. ❖ Ook een ad-random urinemonster is redelijk betrouwbaar waarbij de ratio tussen de concentraties van Na en K > 1 moet zijn. Bij een kreatinine stijging > 180 µmol/l. Geen hypertoon zout geven. vena portae trombose.5 liter/dag. maligniteit (ovariumcarcinoom). Complicaties van de diuretische therapie zijn verslechterende nierfunctie.❖ Rekening houden met “mixed ascites”. ACE-remmers zijn ongeschikt wegens nadelige invloed op de nierfunctie en de bloeddruk. THERAPIE Dieetmaatregelen ❖ Zoutbeperking is obligaat. Bij poliklinische patiënten is beperking tot 2 gram zout/dag (80 mmol) reëel.

❖ Bij extra drainage van meer dan 5 liter: • elke volgende liter ascites suppleren met 8-10 gram albumine. Diagnostische criteria ❖ Geen of onvoldoende gewichtsdaling. ❖ Diuretica resistentie: hiervan is sprake indien na éénmalig toediening van 80 mg furosemide iv het Na in de 8-uurs urine sample daarna < 50 mmol is. • noodzaak tot > 10 liter paracentese per 2 weken duidt op ernstige dieetfouten. ❖ Levertransplantatie: • altijd overwegen. elektrolyten en orthostatische symptomen en eventueel Na-excretie blijven controleren. serum Na < 120 en encephalopathie. • enige optie om bij refractaire ascites de overleving te verbeteren. ❖ Na excretie < 80 mmol/dag (minder dan orale zoutintake). spontane bacteriële peritonitis (SBP) en buiten de lever gelegen oorzaken. GE Consensus 2005 versie 0206 . Heeft een slechte prognose met een 1 jaarsoverleving van minder dan 50%. • zo nodig elke 2 weken herhalen. kreatinine. ❖ Bij elke nieuwe paracentese: • SBP uitsluiten middels PMN bepaling. ❖ TIPS: • als levertransplantatie niet mogelijk is dan wel te lang op zich laat wachten. Budd Chiari. Eenmalige ascites drainage tot 5 liter is zonder aanvullende plasma expander of albumine mogelijk. hepatocellulair carcinoom. Hierna instellen op diuretica en dieet. Altijd kijken naar andere oorzaken zoals therapieontrouw. • gewicht. vena portae trombose. ❖ Complicaties therapie zoals kreatinine > 180 µmol/l. Behandeling ❖ Hoog volume paracentese: bij eerste manifestatie van zeer veel ascites met mechanische bezwaren.van 10-20%.

5 mmol/L. geeft betere controle van de ascites. Indien onbehandeld is de mortaliteit 100%. ❖ Extra bepalingen ascitesvocht welke extra pleiten voor SBP: • LDH hoger dan de serumwaarde. (E. ❖ De gramkleuring is slechts bij 30% positief en de kweek bij 70% (kweek toont meestal meerdere microorganismen). De prevalentie bij opgenomen patiënten bedraagt 10-30%. maakt de patiënt van diuretica resistent tot sensitief. • CEA > 5 ng/ml en een AF > 240 U/L duiden op een darmperforatie. • totaal eiwit is vaak > 10 gram/L. In > 70% wordt SBP veroorzaakt door gram negatieve enterobacteriën en voor het overige door niet-enterale streptococcen spp. • glucose < 2. geeft in de meeste studies een betere overleving. • kan eventueel worden overwogen bij onmogelijkheid tot levertransplantatie of TIPS en recidiverende paracenteses. ❖ Peritoneoveneuze shunt (Leveen-Denver): • in principe verlaten wegens ernstige complicaties en het ontbreken van effect op de overleving. in geval van behandeling 30%. Extra risicofactor is een eiwitgehalte in de ascites van < 10 gram/l. selectie dient ook te geschieden middels een cardiale ejectiefractie die bij voorkeur > 60% moet zijn. ontstekingen of perforaties. leverfalen. sepsis. is preventief voor het ontwikkelen van een hepato-renaal syndroom. De klinische symptomen van SBP zijn weinig karakteristiek.Coli. varicesbloeding. Complicaties zijn nierfunctieverlies. pneumococcen). encephalopathie. wordt gecompliceerd door encephalopathie. klebsiella pneumonia.• • • • • • • indien sprake is van een refractaire ascites. Diagnostiek SBP ❖ Per definitie wordt de diagnose SBP gesteld bij een PMN in de ascites van > 250/mm3. SPONTANE BACTERIËLE P E R I T O N I T I S ( S B P ) SBP is een bacteriële ontsteking van peritoneum en ascitesvocht zonder aanwijsbare oorzaak zoals intra-abdominale abcessen. GE Consensus 2005 versie 0206 .

❖ Bij varicesbloeding: Ciproxin 2 x 400 mg iv gedurende 3-5 dagen. maar toch tekenen van infectie starten antbiotica in afwachting kweken. • orale behandeling: Ciproxin 2 x 500 mg bij klinisch goede patiënten zonder complicaties en/of slechte nierfunctie is goed alternatief. • Amoxicilline of aminoglycosiden hebben in principe geen plaats in de behandeling. Preventie SBP ❖ Na eerder doorgemaakte SBP start Norfloxacin of Bactrimel onderhoudsbehandeling (in principe levenslang). • intraveneuze behandeling: cephalosporinen van de 3de generatie zoals Cefotaxim 3 x 2 gram iv of Ceftriaxon 2 x 1 gram gedurende 5 dagen. ontstekingsprocessen en perforatie.5 gram/kg albumine te geven en op dag 3 nog eens 1 gram/kg ter preventie nierfalen en HSR.❖ Bij verdenking op SBP naast ascites analyse altijd ook bloed.en urinekweek doen. Behandeling SBP ❖ Start behandeling in afwachting van kweek uitslagen. Secundaire bacteriële peritonitis ❖ Klinisch niet te onderscheiden van SBP. ❖ Bij PMN > 250/mm3 en klinische symptomen wordt geadviseerd binnen 6 uur 1. ❖ Bij PMN in de ascites < 250/mm3. GE Consensus 2005 versie 0206 . ❖ Behandeling vereist doorgaans chirurgische interventie. ❖ Treedt op door intra-abdominale abcessen. ❖ Tijdens episode SBP staken diuretica en geen ontlastende paracentese wegens kans op HRS.

GE Consensus 2005 versie 0206 .

COLON POLIEPEN INL EIDING Meer dan 90% van alle colorectale carcinomen (CRC) ontstaat uit een adenoom: adenoom-carcinoom sequentie (10-15 jaar). Kaandorp CJ. ❖ Indien na 3 x endoscopische behandeling de poliep niet radicaal is GE Consensus 2005 versie 0206 . FOLLOW-UP Post poliepectomie (adenomen) Gezien consequentie van aantal en aard van de poliepen op het gekozen follow-up schema is het van belang dat een complete coloscopie wordt verricht met verwijdering en histologie van alle poliepen. Bron: Nagengast FM. Indien op 75 jaar cumulatief 2 adenomen: follow-up staken. Na poliepectomie worden binnen 5 jaar in 30-50% opnieuw (metachrone of additionele) poliepen vastgesteld. Indien cumulatief meer dan twee adenomen: geen vaste stopleeftijd. Ned Tijdschr Geneesk 2001. Grote sessiele poliepen (>2cm) ❖ Excisie met opspuiten (EMR) heeft voorkeur boven laser behandeling of APC. Het vaststellen van 1 adenoom vraagt daarom altijd om aanvullend volledig endoscopisch onderzoek. In 30-40% komen adenomen multipel voor (synchrone adenomen). Het ontstaan van metachrone poliepen maakt follow-up na poliepectomie noodzakelijk. Indien bij drie achteréénvolgende coloscopieën geen adenomen (dus gedurende 18 jaar): overwegen follow-up te staken. Dit percentage blijkt alleen afhankelijk van het oorspronkelijk aantal verwijderde (index) poliepen. Aantal adenomen Interval tot eerste controle Aantal adenomen bij controle coloscopie Interval tot volgende controle ❖ ❖ ❖ ❖ 1 of 2 6 jaar 0-2 6 jaar >3 _ 3 jaar 3 of meer 3 jaar 0-2 6 jaar >3 _ 3 jaar 37 Indien op 65 jaar cumulatief één adenoom: follow-up staken. 145:2022-2025.37. CBO-werkgroep: Herziene CBO-richtlijn.

GE Consensus 2005 versie 0206 . Lynch syndroom) Internationale criteria voor HNPCC (gereviseerde Amsterdam criteria) waarbij aan alle criteria moet worden voldaan: ❖ Er moeten binnen een familie ten minste drie personen zijn met dikkedarmkanker of met een HNPCC-geassocieerde kwaadaardige tumor (kwaadaardige tumor van het slijmvlies van de baarmoeder. nierbekken. n6:1453-1456. Watson P. ❖ Tenminste één carcinoom moet gediagnosticeerd zijn vóór de leeftijd van 50 jaar. ❖ Niet slecht gedifferentieerd. ❖ Indien laesie buiten het rectum is gelegen en chirurgie is noodzakelijk dan laesie/locatie markeren met Indian inkt. Familiair colorectaal carcinoom ❖ 1x eerstegraads verwant < 45 jaar. ❖ De tumoren moeten histologisch bevestigd zijn. urineleider of dunne darm). Lynch HT: New criteria for hereditary non polyposis colorectal cancer (HNPCC. Poliepen met invasief carcinoom Geen verdere behandeling als aan alle criteria wordt voldaan: ❖ Radicaal beoordeeld bij endoscopie en ingeleverd in toto voor histologie. lynch syndrome) proposed by the international Collaborative group on HNPCC. vanaf 40 jaar of 10 jaar jonger dan jongste geval van colorectaal carcinoom in de familie (in kleine families sneller verwijzen).verwijderd chirurgische resectie of bij een rectumpoliep TEM (Transanale Endoscopische Microchirurgie) overwegen. ❖ Tenminste twee opéénvolgende generaties moeten zijn aangedaan. Bron: Vasen HF. ❖ Overweeg verwijzing naar polikliniek erfelijke tumoren ❖ Coloscopie 1 x per 6 jaar. ❖ Marge van excisie vrij. Gastroenterology 1999. ❖ Familiaire adenomateuze polyposis (FAP) moet zijn uitgesloten. Hereditair Non-Polyposis Colorectaal Carcinoom (HNPCC. ❖ Eén persoon moet een eerstegraads familielid zijn van de andere twee. ❖ Nauwkeurig histologie mogelijk (oriëntatie coupes). ❖ Geen vasculaire of lymfatische betrokkenheid. ❖ 2x eerstegraads verwanten. Meddin JP.

et al. Terdiman JP. eierstokken. ❖ Een persoon met dikkedarmkanker en een met HNPCC geassocieerde tumor (tumor van baarmoeder. ❖ Gynaecologische overwegingen en beleid: • vanaf 30-35 jaar 1 x per jaar anamnese. Boland CR. ❖ Gastroscopie 1 x per 2 jaar. maag. dunne darm en hersenen en talgklieradenomen en keratocanthomen) ongeacht de leeftijd. • bij colorectale chirurgie is een preventieve uterusextirpatie te overwegen. urine cytologie 1 x per jaar. indien in de familie tenminste twee familieleden tumoren van deze orgaansystemen hebben. Nath Cancer Inst 2004. nierbekken. J. GE Consensus 2005 versie 0206 . ❖ Een persoon met dikkedarmkanker met een typisch microscopisch beeld behorende bij MSI vóór de leeftijd van 60 jaar. ❖ Een persoon met dikkedarmkanker met twee of meer eerste of tweede-graads familieleden met een HNPCC geassocieerde tumor ongeacht de leeftijd. vaginaal toucher en CA 125. Bron: Ulmar A. vaginale echoscopie. ❖ Bij mensen met een bewezen mutatie is een (sub)totale colectomie te overwegen. 96:261-268. ❖ Een persoon met dikkedarmkanker en een eerstegraads familielid met een HNPCC geassocieerde tumor. Revised Bethesda guidelines for hereditary nonpolyposis colorectal cancer (Lynch syndrome) and microsatellite instability. alvleesklier. eerstegraads familieleden van mutatiedragers (tenzij de familiaire mutatie uitgesloten is) en leden van Amsterdam criteria positieve families: ❖ Coloscopie 1 x per 2 jaar vanaf 20-25 jarige leeftijd.HNPCC surveillance Mutatiedragers. Indicaties voor verwijzing patiënt naar polikliniek erfelijke tumoren Internationale criteria voor families verdacht voor HNPCC (gereviseerde Bethesda criteria) waarbij de aanwezigheid van één van de criteria reeds voldoet: ❖ Een persoon met dikkedarmkanker vóór de leeftijd van 50 jaar. tenminste één carcinoom moet gediagnosticeerd zijn vóór de leeftijd van 50 jaar. urineleider. galwegen. • patiënte instrueren ten aanzien ´awareness´ van cyclusveranderingen dan wel postmenopauzaal bloedverlies.

GE Consensus 2005 versie 0206 .

CT abdomen ❖ MRI/endosonografie ter beoordeling op lokale resectabiliteit bij rectumcarcinomen. ❖ Bij rectumtumoren: TME protocol volgens richtlijnen.38. evt. BEHANDELING Chirurgie ❖ In principe resectie evt. COLORECTAAL CARCINOOM SYMPTOMEN ❖ Veranderd defecatiepatroon ❖ Bloedverlies ❖ Buikpijn ❖ Loze aandrang ❖ Algehele malaise en vermoeidheid LIC HAMELIJK ONDE R Z O E K ❖ Rectaal toucher ❖ Hepatomegalie ❖ Weerstand coecum regio DIAGNOSTIEK Laboratorium onderzoek ❖ Verhoogde BSE (aspecifiek) ❖ Verlaagd Hb (microcytair) ❖ Leverfunctie stoornissen ❖ Tumor markers alleen na PA diagnose Endoscopie ❖ Sigmo/coloscopie met PA biopten ❖ Uitsluiten dubbel tumoren Stagerings-onderzoek ❖ X-thorax ❖ Echo bovenbuik. met lever/long resectie (beoordeling operabiliteit afhankelijk van leeftijd en co-morbiditeit). GE Consensus 2005 versie 0206 38 . ❖ Eventueel eindstandig stoma bij lokale irresectabiliteit.

vervolgens 1x per 6 jaar tot 75 jarige leeftijd. ❖ Bloedbeeld/leverenzymen hebben geen toevoegende waarde. zie boven + lever beeldvorming en 6 maandelijks X-thorax gedurende 2-3 jaar. resectie van rectumtumoren ter voorkoming van plexusingroei en continue persdrang met bloed en slijmverlies. Denk hierbij bijv. Follow-up ❖ Baseline volledig coloscopie. ❖ Coloscopie na 3 jaar.❖ Ook in geval van gemetastaseerde ziekte kan chirurgie van grote betekenis zijn in de palliatieve behandeling. Radiotherapie Preoperatief voor rectum carcinoom afhankelijk van stagering. • in patiënten met normaal preoperatief CEA. Endoscopie ❖ Palliatie van bloedverlies: laser. Bij een tumor in het linker colon kan bij obstructieklachten een colorectale stent als alternatief voor een operatie worden overwogen. 3 maandelijks gedurende 2-3 jaar dan vervolgens jaarlijks. ❖ Stadium 2 of 3 bij patiënten die een eventuele hepatisch/pulmonaire metastasectomie kunnen ondergaan: • anamnese + lichamelijk onderzoek + CEA. Chemotherapie ❖ Adjuvant voor Stadium III (positieve klieren) colorectaal carcinoom (zie www. ❖ Stadium 1: alleen coloscopie. aan persisterende transfusiebehoefte bij bloedende coecumcarcinomen. 5FU/leucovorin. argon plasma coagulatie. ❖ Effectieve middelen. irinotecan. ❖ Palliatief bij gemetastaseerde ziekte. vooraf of binnen 6 maanden na chirurgie. oxaliplatin. capecitabin (oraal 5FU). GE Consensus 2005 versie 0206 .com).adjuvantonline. locaal alcohol injectie. ❖ Palliatie van obstructie: colon stent.

39. INCONTINENTIA ALVI
DEFINITIE Ongewild verlies van gas, vocht of feces. Incontinentia alvi moet worden onderscheiden van soiling (anale afscheiding van vocht of slijm met feces resten). Aan anale afscheiding ligt altijd anale pathologie ten grondslag. Chronische diarree is een aparte ziekte entiteit en wordt apart besproken. OORZAKEN ❖ Sfincterletsel ten gevolge van een partus, anorectale chirurgie (fistelectomie, dilatatie, hemorroïdectomie, sfincterotomie) of een trauma (motorongevallen, ongewenste seksuele penetratie). ❖ Pudendus neuropathie ('idiopatische incontinentie') als gevolg van rekbeschadiging door chronische obstipatie of langdurig persen tijdens de partus of rectumprolaps. ❖ Verminderde rectale capaciteit zoals bij proctitis of na aanleg van een pouch. ❖ Neurologische ziekten waarbij het centrale zenuwstelsel en/of de bekkenbodem betrokken zijn; diabetische neuropathie. ❖ Fecale impactie met als gevolg overloop-incontinentie. ❖ Chronische diarree, waarbij het gehele continentie-mechanisme op de proef wordt gesteld. ❖ Congenitale aandoeningen, al of niet behandeld (anusatresie, Hirschsprung, spina bifida). DIAGNOSTIEK Anamnese: ❖ Incontinent voor vaste of dunne ontlasting, of flatus? ❖ Frequentie? ❖ Afwisselend obstipatie of incontinentie? ❖ Urine incontinentie? ❖ Voorgeschiedenis: • diabetes mellitus. • neurologische aandoeningen. • obstetrische anamnese; aantal partussen en beloop (ruptuur, epi, lange uitdrijving). • anorectale chirurgie.
GE Consensus 2005
versie 0206

39

• •

trauma. bestraling.

Lichamelijk onderzoek (anorectaal onderzoek): ❖ Inspectie van perineum (littekens) in rust en bij persen (prolaps, mucosa, rectum of cèle). ❖ Rectaal toucher in rust, tijdens aanspannen en persen ter beoordeling sfincterspanning, defecten en relaxatie bekkenbodem. ❖ Vaginaal toucher ter beoordeling descensus uteri, cèles. Sigmoïdoscopie: Op indicatie ter beoordelen anus en distale rectum (proctitis, uitsluiten tumor). Anale endo-echografie: Ter beoordeling van sfincterdefecten en de uitbreiding hiervan. Met name bij patiënten met een suspecte anamnese waarbij geen defect kan worden gepalpeerd of uitgebreide verlittekening een adequate palpatie onmogelijk maakt, is endo-echografie van belang. Bij vrouwen kan soms een beter beeld met vaginale endo-echografie verkregen worden. Anaal functieonderzoek: Bij twijfel aan de diagnose en ter documentatie voor operatieve behandeling. BEHANDELING ❖ Regulering van het defecatiepatroon middels vezels eventueel aangevuld met bulkvormers voor alle vormen van incontinentie. ❖ Loperamide of cholestyramine bij dunne ontlasting. ❖ Behandeling van aanwezige proctitis. ❖ Fysiotherapie eventueel biofeedback bij alle vormen van incontinentie. ❖ Rectale irrigatie of clysmata. ❖ Anaal tampon. ❖ Bij sfincterdefect: sfincterplastiek of dynamische gracilisplastiek. ❖ Indien geen sfincterdefekt: sacrale neurostimulatie. ❖ Als uiterste maatregel kan een stoma een oplossing zijn.

GE Consensus 2005

versie 0206

40. ANALE PATHOLOGIE
FISSURA ANI Definitie ❖ Acute fissuur: scheurtje anoderm, meestal door harde scybala. ❖ Chronische fissuur: (ischemisch) ulcus in het distale anale kanaal (90% dorsaal gelokaliseerd). I.h.a. zijn de vezels van de interne sphincter in de bodem van het ulcus zichtbaar. Symptomen ❖ Zeer pijnlijk zowel spontaan als bij en vooral ook na de defecatie en bij RT. ❖ Rectaal bloedverlies. ❖ Chronische obstipatie door verhoogde sfincterspanning (ischemie leidt tot bemoeilijkte genezing). Differentiaal diagnose: proctalgia fugax, tenesmi bij IBS. Behandeling ❖ Acute fissuur: defecatie-regulatie (bulkvormers), lokaal anesthesie (lidocaine gel 2%). ❖ Bij chronische fissuur naast defecatieregulatie: isosorbide-dinitraat 2% zalf 5dd, eventueel botox injecties intersfincterisch; operatieve behandeling alleen indien refractair. HEMORROÏDEN Definitie Verhoogde mobiliteit van het anale slijmvlies met geprononceerde vaatkussentjes door langdurig persen bij obstipatie, in de zwangerschap, post partum. Ook wel inwendige hemorroïden genoemd. Symptomen ❖ Bloedverlies ❖ Soiling ❖ Pruritus ❖ Slijmvliesprolaps ❖ Hygiënische problematiek

40

GE Consensus 2005

versie 0206

Crohn geen excisie ivm grote kans op permanente schade. pijnstilling (paracetamol of voltaren). soms oplopend tot in het anale kanaal. sclerosering of coagulatie (infrarood). ❖ Zo nodig: rubberbandligatie. ❖ Chirurgie indien herhaalde behandeling geen resultaat of bij zeer grote prolaberende hemorroïden. Behandeling Excisie alleen bij hygiënische problemen. Hoge recidiefkans. vaak als restant van getromboseerde hemorroïden. MARISKEN (SKIN TAGS ) Definitie Fibroepitheliale vormsels rond de anus “flubbertjes”. als de patiënt sterk aandringt. De benaming “ skin tags” wordt vaak gebruikt bij gezwollen fibroepitheliale afwijkingen zoals bij M. Crohn. eventueel isosorbide dinitraat zalf.Diagnostiek Bij anaal bloedverlies éénmalig sigmoidoscopie of coloscopie om andere pathologie uit te sluiten.vocht .bulkvormer). GE Consensus 2005 versie 0206 . ❖ Warme zitbaden. GETROMBOSEERDE HEM O R R O Ï D E N Definitie Trombose in de perianale randvene. Behandeling ❖ Defecatie-regulatie (vezels . Behandeling ❖ Incisie en evacuatie van het stolsel onder lokaal anesthesie is alleen zinvol in de acute fase (<48 uur). lactulose. Bij (verdenking op) M.

Behandeling ❖ Uitleg ❖ Toilettraining ❖ Defecatie-regulatie ❖ Bekkenbodemfysiotherapie PERIANAAL ABCES Oorzaak Meestal verstopte anale klier. ❖ Vaak sexueel misbruik in de voorgeschiedenis. ❖ Soms rectocèle en/of intussusceptie. Behandeling ❖ Incisie en drainage ❖ Zitbaden GE Consensus 2005 versie 0206 . ❖ Vaak obstipatie (persers).ANISME Definitie Onvermogen tot relaxatie van de bekkenbodem bij persen. Symptomen ❖ Heftige pijn (waardoor patiënt niet kan zitten) ❖ Koorts Differentiaal diagnose: getromboseerde hemorrhoïden. Symptomen ❖ Heftige anale pijn door aanspanning bekkenbodem bij defecatie. vaak ook perianale hidradenitis. reflectoir geconditioneerd.

❖ Chirurgie: • bij T1 tumor: resectie indien sfincter kan worden gespaard. Differentiaal diagnose: hemorroïden. daarom zonodig (met name bij recidief) IBD uitsluiten. zeer pijnlijk) ❖ Echoendoscopie. In het laatste geval geen verbinding met het anale kanaal. Diagnose ❖ Inspectie (inclusief palpatie liesklieren) en rectaal toucher ❖ Endoscopie en biopsie (in anesthesie. • bij recidief na (chemo-)radiotherapie. MRI Behandeling ❖ Radiotherapie / chemotherapie. Diagnostiek ❖ Inspectie perianale gebied ❖ Rectaal en vaginaal toucher ❖ Anale endosonografie of MRI (overwegen bij recidief) ANUS CARCINOOM Symptomen ❖ Pijn ❖ Bemoeilijkte defecatie ❖ Bloedverlies ❖ Soiling. Soms echter het eerste verschijnsel van chronisch inflammatoir darmlijden.PERIANALE FISTEL Oorzaak Meestal verstopte anale klier. bij voorkeur in overleg met centrum. Wordt vaak voorafgegaan door abces. chronische fissuren. GE Consensus 2005 versie 0206 . soms ook hidradenitis. morbus Crohn.

palpabele weerstand. ❖ Laboratorium onderzoek: CRP. evt. abcesvorming. BEHANDELING Ten minste 2/3 geneest met een conservatieve behandeling met enige tijd carentie en (helder) vloeibaar. SYMPTOMEN Afhankelijk van gecompliceerde versus niet-gecompliceerde diverticulitis: ❖ Niet-gecompliceerd: laag abdominale pijn. diabetes of immunosuppressiva kunnen beloop dramatisch beïnvloeden. De kans op diverticulitis bedraagt 5-15% met een recidief kans van 10-15%. Conservatieve behandeling: Behandelingsstappen: ❖ Stap 1: vloeibaar indien getolereerd. leuko´s. lokale peritoneale prikkeling. ❖ Bij ernstig ziek zijn of progressie is aanvullende beeldvorming vereist. ❖ Lichamelijk onderzoek: pijn bij palpatie linker onderbuik. Eerste keus: CT-scan. Hoge leeftijd. Alleen in ervaren handen is een echo-onderbuik een redelijk alternatief.41. urinesediment. co-morbiditeit. koorts. Aantal ziekenhuis opnamen bedraagt ± 15 per 100.000 per jaar waarbij 20% van de patiënten wordt geopereerd (waarvan 5-10% acuut). perforatie. obstructie. goed te beoordelen. DIAGNOSTIEK ❖ “Typische” anamnese + kliniek. na het 75e meer dan de helft. peri-diverticulitis. ❖ Gecompliceerd: bloeding. DIVERTICULITIS INL EIDING Boven het 60e levensjaar heeft 30% van de bevolking diverticulose. onderzoeker onafhankelijk met optimale sensitiviteit en specificiteit ter demonstratie van divertikels. ± antibiotica oraal gedurende 7-10 dagen. 41 GE Consensus 2005 versie 0206 . fisteling en peritonitis. niet invasief. abces. perforatie (zelden). in overleg met chirurg en radioloog. fisteling. obstructie. veranderd ontlastingspatroon.

• 1 acute episode met bedekte perforatie. GE Consensus 2005 versie 0206 . ❖ Spoed: • peritoneale contaminatie. • immuun gecompromitteerde patiënten of belangrijke co-morbiditeit. Keuze antibiotica: ❖ Mono therapie: augmentin of tweede generatie cephalosporine.❖ Stap 2: hospitalisatie indien orale intake niet verdragen.. • vermoeden van coloncarcinoom dat niet kan worden uitgesloten. antibiotica i.v. ernstige pijn of persisterende symptomen ondanks adequate poliklinische behandeling. colon obstructie of fistel. eventueel “single stage” procedure met primaire anastomose en loop-ileostoma. NPO. ❖ Combinatie therapie: ciproxin + metronidazole gedurende 7-10 dagen. CHIRURGISCHE BEHANDELING: ❖ Electief of semi-electief: • meerdere acute episodes (conservatief behandeld). • in principe wordt gekozen voor een “single stage” procedure met primaire anastomose. • onbehandelbare sepsis. • in principe wordt gekozen voor een “two stage” procedure (resectie met Hartmann procedure met tijdelijk stoma). CT scan ter opsporing complicatie. ❖ Stap 3: Indien abces > 5 cm: CT geleide punctie/drainage. • significante darmobstructie.

In het verleden was diagnose een uitsluitingsdiagnose. ❖ Ondersteunende symptomen: • defecatie > 3 / dag of < 3 / week. • slijm bij de faeces. geassocieerd met 2 van de volgende 3: • verbetering van klachten na defecatie. meer bij eten. residu gevoel. PRIKKELBAAR DARM SYNDROOM (PDS) INL EIDING Meest frequente functionele aandoening in de GE en meest voorkomende reden voor verwijzing. DEFINITIE Rome II criteria: ❖ In 12 maanden tenminste 12 weken abdominale pijn of ongemak. • start symptomen boven het 50e. Nu is PDS geëvolueerd naar een positieve diagnose gesteld op basis van symptomen (Rome II criteria). • opgeblazen gevoel van de buik. GE Consensus 2005 versie 0206 42 .42. • abnormaal persen. loze aandrang. ❖ klachten chronisch. intermitterend maar variabel. • lossere of frekwentere ontlasting. niet ’s nachts. maar zelden tijdens. minder dan de helft (1/3) bezoekt hiervoor een arts. ❖ Tegen diagnose pleiten: • voor het eerst symptomen (geen chronisch verhaal). minder na defecatie. waarbij enkel verdere diagnostiek dient te gebeuren bij alarmsymptomen. • hardere of minder frekwente ontlasting. ❖ Frequent ook dyspepsie en anale klachten. • harde of zeer zachte faeces. ❖ Relatie met stress. Zeker 15% van de gemiddelde Nederlander heeft af en toe PDS bezwaren. SYMPTOMEN Positieve diagnose vs uitsluiten van organische problematiek bij afwezigheid van alarmsymptomen: ❖ Pijn meestal in de onderbuik.

voorschrijven. drink. • inflammatoire parameters. GE Consensus 2005 versie 0206 .• • • • • gewichtsverlies verhoging/koorts pijn ’s nachts defecatie ’s nachts rectaal bloedverlies DIAGNOSTIEK Afhankelijk van klinische presentatie (diarhee vs obstipatie dominant) ❖ Diarree dominant • lactose intolerantie (dieet). • lever en nierfunctie (iono). ❖ Endoscopie (coloscopie) • bij jongeren alleen bij alarmsymptomen en diarree dominante IBS. BEHANDELING ❖ Afhankelijk van type PDS (obstipatie vs diarree dominant).en beweeggewoonten en doorbreken van rituelen is niet eenvoudig. ❖ Informatie en geruststelling leiden het best tot acceptatie ( overigens zelden in één polibezoek te realiseren). ❖ Constipatie dominant • TSH. • TSH. • ontlastingsgewicht per 24 uur. • indien > 50 jaar. • coeliakie diagnostiek. ❖ Inschakeling diëtiste is van groot belang. • lever en nierfunctie (ionogram). ❖ De rol van spasmolytica. hoewel veel voorgeschreven. • inflammatoire parameters. Verandering van eet-. Zo nodig bulkvormers. met voldoende vocht. leef-. is onzeker. ❖ In hardnekkige situaties valt psychologische begeleiding of hypnotherapie te overwegen. evenals die van laaggedoseerde anxiolytica of antidepressiva. • feces (parasieten).

Hirschsprung ❖ Anus atresie ❖ Anale stenose (secundair) ❖ Zwakke bekkenbodem met grote rectocèle ❖ Anismus (onvermogen bekkenbodem te relaxeren tijdens defecatie) DIAGNOSTIEK Lichamelijk onderzoek ❖ Onderzoek van de buik (feces palpabel. ❖ Rectaal toucher in rust. defecten en relaxatie bekkenbodem. OORZAKEN Algemeen ❖ Levenswijze (vezelarm dieet) ❖ Medicatie ❖ Endocriene en metabole ziekten (hypothyreoïdie. cèles. GE Consensus 2005 versie 0206 43 . hypercalciëmie. tijdens aanspannen en persen ter beoordeling sfincterspanning. ❖ Inspectie van perineum (littekens) in rust en bij persen (prolaps mucosa. 25% gevoel van onvolledige ontlediging. 25% langdurig persen tijdens defecatie. rectum of cèle). anderszins afwijkingen). OBSTIPATIE DEFINITIE Defecatie van minder dan twee maal per week en één van de volgende drie criteria bij de defecatie: 25% harde ontlasting.43. porphyrine) ❖ Neurologische en psychiatrische ziekten Colon ❖ Myopathie ❖ Neuropathie ❖ Sclerodermie ❖ Ziekte van Chagas ❖ Idiopatische of slow transit-obstipatie Anorectaal ❖ M. ❖ Vaginaal toucher ter beoordeling descencus uteri.

❖ Laxantia. BEHANDELING Conservatief ❖ Levenswijze aanpassen. Hirschsprung). vezelrijk. GE Consensus 2005 versie 0206 . pijnklachten op basis van prikkelbare darm syndroom. ❖ Antegrade spoeling (appendostomie). ❖ Eventueel • anorectaal functie onderzoek (uitsluiten M. • X-colon. ❖ Colostoma. ileostoma. ❖ Sacrale zenuwstimulatie. • defecografie (bij vermoeden intussusceptie en/of rectocèle). reoperatie). Chirurgie ❖ Minder gunstige resultaten + postoperatieve complicaties (adhesies. • colontransittijd (ter exclusie van psychiatrische problematiek) . ❖ Colectomie: slechts in uitzonderlijke gevallen na uitvoerig onderzoek (uitsluiten van psychiatrische problematiek. ❖ Colokinetica. Hirschsprung). ruime vocht inname. chronische intestinale pseudoobstructie en M. ❖ Goede patiëntenselectie is van cruciaal belang.Laboratorium onderzoek ❖ Electrolyten ❖ TSH ❖ (Porphyrines) Aanvullend onderzoek ❖ Coloscopie (ter uitsluiting van pathologie bij patiënten ouder dan 50 jaar en bij alarmsymptomen). ❖ Fysiotherapie en biofeedback. ❖ Bulkvormers.

.............................................Nancy van Ooteghem en Henk van Heukelem 6 HOGE TRACTUS DIGESTIVUS BLOEDING.................................. Erik Rauws en Monique van Leerdam 8 AUTOIMMUUN HEPATITIS ................................................... Erik Rauws en Monique van Leerdam 7 LAGE TRACTUS DIGESTIVUS BLOEDING ..... Elly Klinkenberg en Clarisse Bohmer 3 RICHTLIJN SEDATIE EN ANALGESIE ..........................René van der Hulst en Laurens de Wit 12 ACUTE CHOLECYSTITIS ......................................................................................... Lisbeth Mathus en Mohammed Hadithi 17 VOEDINGSALLERGIE............................................ Jacques Bergman en Jan van Lanschot 21 COLITIS ULCEROSA.... Chris Mulder en Jaap van Kuivenhoven 14 ACUTE DIARREE........... Peter Jansen en Rob Chamuleau 11 GAL(WEG)STENEN. Lisbeth Mathus en Mohammed Hadithi 18 COELIAKIE .............................................................................. Lisbeth Mathus en Mohammed Hadithi 15 CHRONISCHE DIARREE .......................... Elly Klinkenberg en Clarisse Bohmer 2 NON-CARDIAC CHEST PAIN (NCCP) ..................Nancy van Ooteghem en Henk van Heukelem 4 RICHTLIJN ANTIBIOTISCHE PROFYLAXE ................ Lisbeth Mathus en Mohammed Hadithi 19 BARRETT SLOKDARM ............................................................................... Lisbeth Mathus en Mohammed Hadithi 16 MALABSORPTIE ...Nancy van Ooteghem en Henk van Heukelem 5 RICHTLIJN ANTISTOLLING ............................Daan Hommes en Ad van Bodegraven GE Consensus 2005 versie 0905 ..........................................................................René van der Hulst en Laurens de Wit 13 DYSFAGIE / ZENCKERS DIVERTIKEL / ACHALASIE ... Peter Jansen en Rob Chamuleau 9 PRIMAIRE BILIARE CIRROSE (PBC) ...OVERZICHT AUTEURS GE CONSENSUS 2005 1 GASTRO-OESOPHAGEALE REFLUX ZIEKTE (GORD) ............................. Peter Jansen en Rob Chamuleau 10 PRIMAIRE SCLEROSERENDE CHOLANGITIS (PSC) ......................................... Jacques Bergman en Jan van Lanschot 20 OESOPHAGUSCARCINOOM.....................

......................Djuna Cahen en Dirk Gouma 29 ICTERUS .. Karin van Nieuwkerk en Hans Tuynman 35 HEPATORENAAL SYDROOM ..... Marja Boermeester en Rosalie Mallant-Hent 24 DARMISCHEMIE ........................................................................ Thomas van Gulik en Pieter Scholten 34 VIRALE HEPATITIS ....................... Joost van der Sijp en James Hardwick 38 COLORECTAAL CARCINOOM ............... Joost van der Sijp en James Hardwick 39 INCONTINENTIA ALVI ....... Karin van Nieuwkerk en Hans Tuynman 36 ASCITES BIJ LEVERCIRROSE ..............................................................................................................Bart Bijnen en Richel Felt-Bersma 40 ANALE PATHOLOGIE ......................... Thomas van Gulik en Pieter Scholten 33 HEPATOCELLULAIR CARCINOOM ......................... Thomas van Gulik en Pieter Scholten 30 PROXIMAAL GALWEG CARCINOOM ................................................22 ZIEKTE VAN CROHN ............Daan Hommes en Ad van Bodegraven 23 ACUTE BUIK.................................................. Marja Boermeester en Rosalie Mallant-Hent 25 ULCUS PEPTICUM ...................................................................................................................................... Guy Boeckxstaens en Lex Houdijk 42 PRIKKELBAAR DARM SYNDROOM ...................................................... Thomas van Gulik en Pieter Scholten 31 PANCREASCARCINOOM ............................................................... Guy Boeckxstaens en Lex Houdijk GE Consensus 2005 versie 0206 ..... Karin van Nieuwkerk en Hans Tuynman 37 COLON POLIEPEN .... Guy Boeckxstaens en Lex Houdijk 43 OBSTIPATIE ......... Thomas van Gulik en Pieter Scholten 32 GALBLAASCARCINOOM .........................................................................................................................................................................................................................................................................................Djuna Cahen en Dirk Gouma 28 CHRONISCHE PANCREATITIS ........................ Mike Craanen en Arnoud van Oijen 27 ACUTE PANCREATITIS ......................................................... Mike Craanen en Arnoud van Oijen 26 MAAGCARCINOOM ........................Bart Bijnen en Richel Felt-Bersma 41 DIVERTICULITIS ................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->