Elektrisch tekenen

Vakinhoud: Deel I: residentieel
Elektrische schema’s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken we gebruik van het programma EPLAN:

Deel II: industrieel

Labo EPLAN

Voor het labo EPLAN brengt IEDEREEN een extern opslagmedium (USB stick/USB HD) mee!!! Zonder stick/HD is het niet mogelijk een project binnen EPLAN op te slaan/openen! Om problemen te vermijden zorg je er vooraf voor dat de driveletter van je USB opslagmedium op “U” staat. Indien de driveletter samenvalt met een gebruikte driveletter in het labo wordt de hardware niet herkend. Het wijzigen van driveletters is in het labo vergrendeld!

Wijzigen van Driveletter

Deze computer, rechtsklikken. In het snelmenu kies je voor beheren Kies schijfbeheer Klik rechts op je verwisselbare schijf Stationsletter en paden wijzigen Kies voor de letter U aangezien deze binnen school niet gebruikt is.
Screenshots zie website
http://193.190.56.244/~rmeerman/login/Login_1BA/Elektrisch%20tekenen/Theorie%20PPS%20be standen/Wijzigen%20stationsletter.pdf

Studiebegeleiding Oefeningen maken en voorbereiden Verbeteren en nazien van opgegeven opdrachten (Permanente evaluatie) Controle afwezigheden .

LES1 Tekenen van elektrische schema’s Lichtschakelaars Elektriciteitsgebruik residentieel Opdracht (moet afgegeven worden bij aanvang 2e oefenzitting) .

.1 Afspraken Om ervoor te zorgen dat elektrische tekeningen universeel zijn en dus door iedereen leesbaar. Deze regels zijn vastgelegd in Normen. moeten we ons houden aan een aantal regels.

Teken afspraken 1. Geen bolletje op kruising: draden kruisen zonder verbinding. . Bij kruisen van leidingen: Bolletje op kruising: geeft een verbinding weer.

dit is dus spanningsloos en onbediend. Het contact wordt steeds zo getekend dat bij bediening een beweging van links naar rechts of van onder naar boven plaatsvindt. 1 S1 2 S2 1 2 S1 . Weergave van schakelaars en contacten Schakelaars en contacten worden steeds in ruststand getekend.Teken afspraken 2.

. Geen diagonale verbindingen.Teken afspraken 3. Oriëntatie van stroombanen Stroombanen worden steeds van boven naar beneden of van links naar rechts getekend.

1 S1 2 S2 1 2 .Teken afspraken 4. Oriëntatie van schakelaars en contacten Schakelaars worden steeds verticaal van boven naar beneden of horizontaal van links naar rechts getekend.

Teken afspraken 5. 2 4 1 3 . Meerpolige contacten Meerpolige contacten die mechanisch met elkaar verbonden zijn worden weergegeven met een stippellijn.

Een opbouwdoos heeft standaard 7 ingangen . Er worden NOOIT aftakkingen gemaakt buiten deze dozen. Aftakkingen Aftakkingen worden steeds gemaakt in aftakdozen (opbouw) of inbouwdozen. Dozen waar aftakkingen worden gemaakt duiden we steeds aan met een stippellijn.Teken afspraken 6. In deze laatste worden ook de schakelaars en stopcontacten geplaatst.

2 Indeling van de schema’s .

Elektrische schema’s beoogd doel verklarende schema's uitvoerende schema's éénlijnig meerlijnig tekenwijze Vaste losse grondschema stroombaanschema bedradingsschema leidingschema aansluitschema .

Grondschema of ééndraadschema .

Stroombaanschema L1 1 S14 2 4 E3 N E4 .

Bedradingsschema .

Leidingschema 4 3 5 3 E1 3 3 E2 S2 S1 .

Aansluitschema .

v. . Hierbij wordt aangegeven: .aantal geleiders .m. symbolen Meerlijninge tekenwijze Elke geleider wordt voorgesteld door 1 lijn.Tekenwijze Eenlijnige tekenwijze Twee of meer geleiders worden voorgesteld door 1 lijn.L / N / PE d.

De contacten moeten niet noodzakelijk op dezelfde pagina worden getekend) . (Bij de dubbelpolige schakelaar staan de contacten niet naast elkaar maar krijgen dezelfde naamgeving.Tekenwijze Vaste tekenwijze Alle onderedelen van een component worden bij elkaar getekend. (bv bij een dubbelpolige schakelaar worden de 2 contacten steeds naast elkaar getekend) Losse tekenwijze onderdelen van een component worden los van elkaar getekend om stroomkringen zoveel mogelijk als rechte lijnen te tekenen.

3 Bediening van schakelaars Bediening drukken handbediend rol/stoot Bistabiel en monostabiel .

4 Soorten schakelaars Schakelaars voor residentiële toepassingen. .

dus plaatsbesparend. . nu aanbeveling voor vochtige ruimten. Bediening kan slechts van op 1 plaats Dubbelpolige schakelaar gebruik: vroeger verplicht gebruik schakelen van verlichting in vochtige ruimten. Serieschakelaar of dubbele aansteking gebruik: bediening van 2 lichtpunten met 1 schakelaar: 2 “halve” knopjes.Soorten lichtschakelaars Enkelpolige schakelaar gebruik: schakelen van verlichting in huis.

. Bediening op 3 of meer plaatsen. Hiervoor wordt in de kring tussen de 2 wisselschakelaars 1 of meerdere kruisschakelaars geplaatst.Soorten lichtschakelaars Wisselschakelaar Kruisschakelaar gebruik: schakelen van verlichting in huis. Bediening op 2 plaatsen door gebruik te maken van 2 wisselschakelaars gebruik: schakelen van verlichting in huis.

de “schakkelaar” zit in de zekeringkast. … om de verlichting te schakelen.v. Na indrukken zal het contact terug openen m. . een veer (indien NO contact).Soorten lichtschakelaars Drukknop Deze knop zal de verlichting niet direct schakelen zoals een schakelaar.b. Met een drukknop geven we een signaal aan een teleruptor. Teleruptor/trappenhuisschakelaar Bediening gebeurt door drukknoppen die allen in parallel staan. trappenhuisschakelaar.

4.1 Enkelpolige schakelaar Stroombaanschema L1 1 bedradingschema L1 N PE leidingschema 3 2 S1 2 3 E1 E1 1 E1 N 2 S1 S1 .

Enkelpolige schakelaar Installatieschema Het situatieschema bekomen we door in bovenstaand schema de bedrading te verwijderen .

21 .4.20 fig.2 Dubbelpolige schakelaar Stroombaanschema bedradingschema L1 N PE leidingschema L1 1 S13 E2 3 4 2 3 E2 4 E2 2 4 3 N 1 3 S13 S13 fig.

Dubbelpolige schakelaar Installatieschema Het situatieschema bekomen we door in bovenstaand schema de bedrading te verwijderen .

4.3 Serieschakelaar Stroombaanschema L1 L N PE 1 bedradingschema leidingschema 3 3 4 S14 2 4 1 2 1 2 E 1 2 1 2 1 E3 N E4 1 2 1 2 2 4 S S E .

Serieschakelaar Installatieschema Het situatieschema bekomen we door in bovenstaand schema de bedrading te verwijderen .