De werking van een GSM lader.

Inleiding: Een GSM lader is een toestel dat de netspanning omzet naar een spanning om je gsm batterij op te laden. De netspanning is namelijk een wisselspanning en je batterij heeft een gelijkspanning. De netspanning is ±230V en moet worden omgezet naar ±5V (het voltage nodig om je batterij op te laden). Werking: Eerst zetten we de wisselspanning om van 230V wisselspanning naar 230V gelijkspanning. Dit gebeurt met een diodebrug (zie figuur1). Deze zorgt ervoor dat alles gelijk word gericht. De condensator zorgt ervoor dat de spanning wordt afgevlakt. De verschillende signalen worden in figuur2 weergegeven. Nadien wordt De rimpelfrequentie =2x50HZ=100HZ. De afvlakking komt door de condensator die oplaad tijdens het toenemen van de spanning en ontlaad bij de spanningsval.

voor

na

Figuur 1

figuur2

Ten tweede wordt de spanning van 120V naar 5V gebracht. Dit gebeurd door een puls breedte sturing. Het principe is om de spanning in stukjes te knippen en de stukjes gecontroleerd door een ic verzenden. De gemiddelde spanning is dan lager zoals op figuur3. Dit wordt geschakeld met een mosfet die door een ic worden gestuurd. In de bijlage staat een foto van de printplaat en van de elektrische schakeling.

¦     ¥  © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¤ ¡ ¢   . Zo krijgen we een constante uitgangsspanning van 5V DC.Fi uu 3 Filt rs Op he e e sche sche (zie bij e2 vind je tal van c ndensators en één trans ormator terug (alle onderdelen van op het schema staan in bijlage3 Deze componenten dienen om de be omen spanning die nog storing bevat te filteren. De filters filteren ten eerste de netspanning en ten tweede de uitgangsspanning.

Bijl   Bijl #"! 1 .

Bijl 2 $ % & .

Bijl )(' 3 .