Uitgave: Maassluise Courant BV

Postbus 24, 3140 AA Maassluis • Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis
Telefoon 010 5912823 • Fax 010 5913335
www.thuisbladen.nl
Verschijnt elke donderdag
in Maassluis, Maasland, Maasdijk
en Hoek van Holland.
Uitgave: Maassluise Courant BV
Postbus 24 3140 AA Maassluis • Dr Kuyperkade 28 3142 GC Maassluis
D
e

S
c
h
a
k
e
l
76e JAARGANG No. 29
7 APRIL 2011
Oplage 26.000
In deze krant:
FIETS-BEL-BUS
010-5912175
REPARATIE-SERVICE
ophalen & brengen
fietsen, brommers en scooters
JOS LOCK 2-wielers
Haven 11 Maassluis 010-5912175
www.joslock.nl
'HNUDQW
QLHW
RQWYDQJHQ"
Bel dan uw klacht door naar:
Broos Verspreiding in Maasdijk
(0174) 514508
www.broosverspreidingen.nl
of kijk op: www.thuisbladen.nl >
Digitale kranten>
De kranten van deze week
Pagina 4
Echtpaar
Van Santvliet-Hürter
50 jaar getrouwd
b
i
n
n
e
n
k
a
n
t
Jos Lock
Tweewielers
blijft!
P
a
a
sbest
Op 21 april verschijnt:
Voorjaarsbloemen, bollen, paastak, paasversiering, heerlijke diners, culinair,
uitstapjes, fietstochten, wandelingen.... Het wordt weer Pasen.
Wilt u adverteren in deze Paasbeste Schakel neem dan contact op met één
van onze medewerkers: Tel. 010-5912823 en bereik meer dan 25.500 lezers!
Cornelis Houtmanplein 1-3
Maasdijk
Telefoon: 0174 515 356
Wok
en drinken
één prijs
Dinsdag t/m donderdag
Volwassenen € 19,50 p.p.
Kinderen € 11,00 p.p.
(tot 150 cm lengte)
Vrijdag t/m zondag
en feestdagen
Volwassenen € 21,50 p.p.
Kinderen € 12,00 p.p.
(tot 150 cm lengte)
Met een arrangement kunt u 3 uur
genieten van alle lekkers die we te
bieden hebben. Inclusief alle alco-
holvrije drankjes of koffie en thee.
Wanneer u een licht alcoholisch
drankje en gedistilleerd wenst
zoals bier, wijn, port, sherry, jene-
ver, vieux, bacardi, dan betaalt u
hiervoor slechts € 1,00 per glas.
Pagina 16
Van Kortenhof
bestaat 50 jaar!
Intratuin ‘s Gravenzande
Monsterseweg 129, 0174-445678. Donderdag en vrijdag koopavond.
Kijk ook op intratuin.nl
10 april
open van 12.00 tot 17.00 uur
Koopzondag
bij Intratuin ‘s G
ravenzande
Opbrengst Ladiesrun dit jaar voor Hospice Vlaardingen
MAASSLUIS – De opbrengst
van de Ladiesrun, die zondag 17
april voor het derde jaar op rij
georganiseerd wordt, komt deze
keer ten goede aan het Hospice in
Vlaardingen.

door Chrit Wilshaus

Drie jaar geleden nam Astrid
Wilmink van AV Waterweg het ini-
tiatief een Ladiesrun te organiseren.
“Ik wilde toen meedoen met de 60
km wandeltocht van Pink Ribbon in
de strijd tegen borstkanker. Dat was
een wandeling van Amersfoort naar
Amsterdam in twee dagen. Om aan
de start te mogen verschijnen, moest
ik 1500 euro inleggen. Ik moest dus
allerlei acties op touw zetten om geld
bij elkaar te krijgen. Dat is mij toen
aardig gelukt. Daardoor kwam ik op
het idee om hier in Maassluis ook een
Ladiesrun te organiseren voor het
goede doel”

“De tweede keer hadden wij over de
100 deelnemers. De opbrengst ging
toen naar het goede doel van Stich-
ting Sport en Spel in Maasland. Vorig
jaar liepen we onder andere voor een
kindertehuis in Kenia en een wees-
huis in Vietnam.
De opbrengst van de Ladiesrun gaat
dit jaar naar het nieuw te bouwen
Hospice in Vlaardingen. Zij krijgen
subsidie, maar het meeste geld moet
eigenlijk komen uit vrijwillige giften.
Veel mensen hebben te maken met fa-
milieleden die terminaal zijn en thuis
niet kunnen overlijden en dan is een
Hospice waarschijnlijk een uitkomst.
De organisatie van het Hospice is er
erg blij met particuliere giften. Maar
ook dat het weer in de belangstelling
komt. De meeste mensen hebben er
wel eens over gehoord maar kunnen
eigenlijk niet precies plaatsen wat het
is.”

Hoe kwam je op het idee voor het
Hospice in Vlaardingen? “Ik ken een
Astrid Wilmink organiseert op 17 april voor de vierde keer de Ladiesrun. Foto Roger van der Kraan
leidinggevende van Careyn die in het
bestuur zit van het Hospice. En wet-
houder Pieter Kromdijk zit in het aan-
bevelingscomité. Het is een uitermate
goed doel want het huis draait natuur-
lijk op een aantal vaste medewerkers
en verder op vrijwilligers. En er moet
natuurlijk ook geld komen voor de
inrichting.”

17 april
De Ladiesrun wordt gehouden op
zondag 17 april aanstaande. De start
is om 11:00 en het gaat weer om één,
vijf en tien kilometer. Astrid: “De vijf
en de tien kilometer starten als eer-
ste om 11:00 uur op de atletiekbaan
met een rondje, gaan dan de weg op
en komen op het einde weer terug op
de atletiekbaan. Tien minuten na de
start van die twee is de éénkilome-
terloop. Deze mensen lopen dan 2,5
maal over de baan. Ik doe niet aan
vooraf inschrijven. De inschrijving is
vanaf 9:30 uur in het clubgebouw van
de atletiekvereniging.”

“Vorig jaar deden er rondom de 100
mensen mee. Ik hoop dat aantal dit
jaar te overschrijden. Wat toch wel het
leuke is, is dat het een vast iets gaat
worden. Mensen laten mij weten het
ook leuk te vinden. Waar ik wel voor
gezorgd heb, is dat het een week na de
Rotterdam Marathon is. Dat heeft als
voordeel dat er geen wedstrijden in de
regio zijn. Het is trouwens absoluut
geen wedstrijd; er worden geen prij-
zen uitgereikt. Na afloop van de loop is
er een tombola met erg leuke prijzen.
Een heleboel winkeliers uit de binnen-
stad en van winkelcentrum Konings-
hoek hebben ook hun medewerking
verleend. Waarvoor alvast mijn dank.”

Twee dagen in een nog nader te bepa-
len weekend gaat Astrid in het Dran-
kenkabinet als toiletjuffrouw werken.
“Dat levert ook aardig wat geld op.
Dat bedrag wil ik bij de opbrengst van
de Ladiesrun doen. Ik moet nog even
nadenken hoe ik de opbrengst bekend
wil maken. Dat moet ik ook overleg-
gen met het bestuur van het Hospice.
In ieder geval laat ik het uiteraard niet
zomaar voorbij gaan, dat kan natuur-
lijk niet!”
Grote collectie houten
vloeren en vloerdelen
Nu tegen
superstuntprijzen bij:
Zie de advertentie elders in de krant
Salon der cursisten
Afsluiting van het
cursusjaar 2010/2011
voor alle cursisten,
toekomstige cursisten en
belangstellenden!
Op vrijdag 15 april a.s.
van 19.00 tot 21.30 uur.
IJsvogelstraat 2 te Maassluis.
Pagina 18
Kinderkunst bij brede
school Het Balkon
Ladies Night kleurt Koningshof roze!
In tegenstelling tot vorig jaar had
het weer vorige week woensdag al
iets lente-achtigs op deze dag van de
Maassluise Ladies Night. Dat zorgde
natuurlijk voor een extra lekker sfeer-
tje en dat was ’s middags al te merken
bij de High Wine in restaurant De
Ridderhof. Nico Mateovics met zijn
staf had er voor ge-
zorgd dat ook hier
het lente gevoel
werd doorgetrok-
ken. Zo’n honderd
dames hadden zich
voor deze High
Wine opgegeven
en gezien de voor-
zichtige prognoses
mag hier toch wel
gesproken wor-
den van een groot
succes. Na de ver-
welkoming en een
glaasje bubbels
werd in deze ge-
weldige ambiance
een mini vijfgan-
gen diner genut-
tigd, waarbij het
dessert een prima
afsluiter was van dit meer dan ge-
slaagde experiment.
Bij de Koningshof waren de eerste
vroegkomers al om half zeven pre-
sent en onder het genot van een heer-
lijk kopje koffie of thee (in)geschon-
ken door de Rabobank en wat lekkers
van Koos Holtkamp werden nog
even de laatste Maassluise nieuw-
tjes doorgenomen. Hier bleek ook
dat aan de vraag van de organisatie
om de Koningshof roze te kleuren in
hoge mate gehoor was gegeven. Dat
moest natuurlijk vereeuwigd worden
voor later. De meeste dames lieten
zich deze kans niet ontnemen om op
een prachtige troon gefotografeerd
te worden door Leo van Ruyven van
Westlandsfotootje. Wilt u de op deze
avond gemaakte foto’s nog eens be-
kijken? Dat kan op de internetsite
www.westlandsfotootje.nl . Daar
kunt u ook terecht voor bestellingen.
Film
Nadat alle aanwezige dames zich
in het pluche van de door het Stael-
duinsebos in lentesfeer gebrachte Ui-
verzaal hadden genesteld (met chips
en een flesje water geschonken door
Albert Heijn de Block) was het aan
presentatrice Corry Brandel om de
avond te openen. Dat gebeurde door
middel van een kort interview met de
initiatiefneemsters van deze 3e La-
dies Night, Erna Hendriksen en Elly
Wiegmann. Hierna was het tijd voor
de hoofdfilm Last Chance Harvey,
met in de hoofdrollen Dustin Hoff-
man en Emma Thompson.
Presentaties
Na afloop van de film stroomden de
dames het door P&A Artistics prach-
tig roze gedecoreerde Atrium binnen,
waar de Maassluise onderneemsters
inmiddels hun producten hadden uit-
gestald. Hier kon aan de hand van de
nieuw geïntroduceerde strippenkaart
bij een bezoek aan de stands de goo-
die-bag gevuld worden.
Ook werd men getrakteerd op een
feestelijk rosé biertje en werd er rond-
gegaan met overheerlijke hapjes. En
natuurlijk was er gelegenheid om zich
bij de diverse stands voor te laten lich-
ten of een demonstratie bij te wonen,
zoals epileren met draad, een zeer spe-
ciale techniek. Dat ook hier de lente
was doorgebroken bleek uit de diversi-
teit van de artikelen zoals het versieren
van cupcakes, jurkjes op maat, hippe
fietstassen, modieuze sieraden, kort-
om teveel om op te noemen.
Ook de pas geopende woonwinkel
L’eau Vive was met een uitgebreide
stand aanwezig. Daartussen heerlijke
proeverijen bij ‘t Kaaswinkeltje en
traiteur SmaakenMeer. Uiteraard
waren er de modeflitsen van Daan
mode, uitgevoerd door modellen van
Balletstudio WestSide uit Maassluis
en deskundig aan elkaar gepraat door
Corry Brandel van Cobra Presenta-
ties en Producties.
Optreden
Na de laatste modeflits was het tijd
voor entertainment. Kim Lievaart en
zangpartner Ed Mulders, beiden lid
van het Vlaar-
dings Musical
Gezelschap,
trakteerden de
aanwezigen op
een grandioos
optreden met
o.a. nummers
van Elvis Pre-
sley en Meat-
loaf. De finale
met A Brand
New Day, be-
kend van Diana
Ross, werd be-
geleid door vier
danseressen
van Balletstu-
dio WestSide.
Rode draad
Buiten alle roze
accessoires om liep er op deze Maas-
sluise Ladies Night een rode draad
door het programma. Sonja’s Mas-
kerade Kledingverhuur en Modevak-
school deed voor de eerste keer mee
aan deze avond en had voor een apar-
te aankleding gezorgd. Onder andere
de outfits van Elvis Presley, Marilyn
Monroe, de piccolo’s , opperstal-
meester , matrozen, etc. kwamen
uit de leukste winkel van Maassluis.
Themafeestje, ga naar de Fenacolius-
laan 23, en u bent een ander mens!
Goede doel
De opbrengst van deze avond gaat dit
jaar naar de Steenen Dijck, sportver-
eniging voor aangepast sporten. Zij
bieden mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking de
mogelijkheid om te rolstoelbasket-
ballen en te zwemmen.
De organiserende dames vertelden
dat dit bedrag speciaal zal worden
gebruikt voor de zwemuren in zwem-
bad DOL-FIJN. De temperatuur
van het water is op donderdagavond
rond de dertig graden, waardoor het
zwemmen voor sommigen makke-
lijker gaat. Daarbij is het zwemmen
voor mensen met een beperking niet
alleen goed voor het lijf, maar is het
ook een sociaal gebeuren. Het bedrag
werd deze avond symbolisch aange-
boden aan de voorzitter van de Stee-
nen Dijck, Ella Steehouwer-Schuller.
Met het terugdraaien van vele subsi-
diegelden toonde zij zich blij verrast
met deze spontane bijdrage.
Sponsors
In de goodie-bag bevond zich ook
een fraai ontworpen sponsors-en
deelnemersblad, zodat een ieder kon
zien, wie deze avond heeft mogelijk
gemaakt. Onze dank gaat dan ook uit
naar iedereen, die deze Ladies Night
2011 tot een succes heeft gemaakt.
Tot ziens
Terugkijkend kunnen we spreken van
een zeer geslaagde Ladies Night en
High Wine.
Wij zien u dan ook graag terug bij de
4e editie van de Maassluise Ladies
Night in 2012!
Foto’s Westlandsfootootje
AZ Zonwering
Buitenzonwering van A tot Z
Op de Hoek van de
Wip en de Hoogstraat,
Maassluis
010-5910716
KERKDIENSTEN
MAASDIJK
HOEK VAN HOLLAND
NAALDWIJK &
VLAARDINGEN
Kerken Weekenddiensten
7 APRIL 2011
PAGINA 2
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE MAASSLUIS
Grote Kerk, Hervormd
Zondag 10 april 5e Lijdenszondag
10.00 uur ds. J. van Belzen.
19.00 uur ds. J. van Belzen.
Zondag 10 april
5e zondag veertigdagentijd
Immanuëlkerk
10.00 uur ds. W. Barendrecht, Heilig
Avondmaal.
Koningshof
10.00 uur ds. M. van Leerdam.
Voor meer informatie kijk op onze
website: www.pknmaassluis.nl.
DrieMaasHave
Zondag 10 april
13.30 uur n.n.b.
CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE KERK
Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zondag 10 april
10.00 uur prof. dr. J. W. Maris.
16.30 uur prof. dr. J. W. Maris.
Er is kinderoppas tijdens de morgen-
dienst. Nadere inlichtingen: J. Beijl,
tel.: 010-5922225
(of via: www.cgkmaassluis.nl)
NEDERLANDS
GEREFORMEERDE KERK
De Kern, P.C. Hooftlaan 12
Zondag 10 april 2011 Doopdienst
9.30 uur – dominee Pieter Kleingeld,
Maassluis.
Bijbelklas: groep 1 t/m 6 van de ba-
sisschool.
In deze dienst wordt een kindje ge-
doopt. Door de doop worden kinde-
ren maar ook volwassenen betrokken
in de gemeenschap van God en zijn
gemeente. Deze dienst heeft een fees-
telijk karakter waarbij iedereen van
harte welkom is.
Voor kinderen tot 4 jaar is er crèche-
opvang.
Inlichtingen: dominee Pieter Kleingeld
010-5903911,
pieter.kleingeld@kabelfoon.nl. Of
via internet: www.ngkmaassluis.nl
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Ibisstraat 1
Zondag 10 april
09.30 uur ds. G. E. Messelink.
16.30 uur ds. H. D. Bondt.
Tijdens de morgendienst is er kinder-
oppas.
De diensten worden gehouden in Het
Kompas, Ibisstraat 1, Maassluis.
Voor meer informatie kijk op onze
website www.maassluis-gkv.nl.
HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Eredienst, elke zondag om 09.30 uur
in de plaats van samenkomst Linde-
ijerstraat 5 in Schiedam-Noord.
Inlichtingen bij de heer R. Olthof
plaatselijk contactadres tel. 010-
5911092.
JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217
Vergadertijden:
Zondag aanvang 10.30 uur.
Dinsdag aanvang 19.30 uur.
Iedereen is welkom.
Geen collectes.
BAPTISTEN GEMEENTE
MAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 10 april
10.00 uur: voorganger H. Niemeijer.
Iedereen van harte welkom!
MARANATHAKERK
EVANGELISCHE GEMEENTE
MARANATHA
G.A.Brederolaan 49, tel. 010-5923608
www.egma.nl
Maranathakerk is een kerk in bewe-
ging: ongedwongen, eigentijds, laag-
drempelig en enthousiast. Een plek
waar iedereen zich thuis mag voelen
en waar mensen vanuit Gods liefde
hoop en herstel ontvangen.
Elke zondag om 10.00 uur ben je van
harte welkom. Zondag 10 april zal
Jan Bakker (Alpha) spreken.
Voor de basisschoolkinderen is er een
eigentijds programma. Ook voor de
kleintjes onder de 4 jaar is er opvang.
Na afloop kun je altijd een kopje kof-
fie drinken met iets lekkers erbij!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-63
3142 CJ Maassluis
Zaterdag 9 april
13.30-15.00 uur Jeugdclub de Nieuwe
Brug
Zondag 10 april
09.15 uur Bidstond
10.00 uur samenkomst
o.l.v. Lt. Kol. J. Hulsman
Woensdag 13 april
19.30 – 21.30 uur Vrouwen ontmoe-
ting
Maandag
11.30–15.00 uur Open Huis
13:00-15:00 uur Kledingwinkel
Woensdag
11.30 – 15.00 uur Open Huis
Donderdag
14.00 – 16.00 uur Seniorenclub
Vrijdag
11.30–15.00 uur Open Huis
13.00 – 15.00 uur Kledingwinkel
Inl: 010 -5912715
U bent tijdens al deze activiteiten van
harte welkom.
PROTESTANTSE GEMEENTE
MAASLAND I.W.
Zondag 10 april
5e zondag veertigdagentijd
Nieuwe Kerk
10.00 uur ds. F. Bos, Waddinxveen.
Nieuwe Kerk
19.00 uur ds. K. Jonker, vesper.
PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE
ROTTERDAM
Hoek Boezemweg / Gerdesiaweg
Rotterdam
Zondag 10 april
10.30 uur Geen opgave ontvangen.
Eventueel aanvullende informatie
www.komenzie.nl, tel. 010-4115450.
R.K. PAROCHIE H.H. ANDREAS
PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Paulus-
kerk Andreasplein 1, 3144 PL Maas-
sluis
Parochiesecretariaat: Andreasplein
1, 3144 PL: tel. 5912080.
Bereikbaar: maandag, woensdag en
vrijdag 9.30-12.30 uur en 13.00-15.00
uur.
E-mail: secretariaat@appp.nl
Parochiesite: www.appp.nl
Giro kerkbestuur: 114641 en 697113.
Leesrooster in de H. Eucharistie
Vieringen
Vijfde zondag van de veertig dagen-
tijd: Ez. 37:12-14; uit Psalm 130:Rom.
8:8-11; Johannes 11:1-45.
Petrus en Pauluskerk
Zaterdag 9 april: 19.00 Woorddienst
met zang. Voorganger is mw. Meijer.
Voor de viering is er gelegenheid uw
persoonlijke intentie te noteren. In-
tentie: Anton Sanders; Barbara Aller.
Zondag 10 april: 9.30 uur Woord- en
Communiedienst m.m.v. het Jonge-
renkoor “To Be Continued”. Voor-
ganger is mw. Meijer. Tijdens deze
viering is er kindernevendienst en
kindercatechese(zie mededelingen).
Intenties: Anton Sanders; Barbara
Aller; Ans Valk; Gloria van Wijk-
Faneyte; Thijs Coenradie; Leo van
den Berg; Maria Salomé Tavares;
Piet van Eijck; Aartje van Eijck-van
der Maas; Harry Beeks.
Maandag: 9.00 uur Lauden
Donderdag 14 april: 9.00 uur H. Eu-
charistie. Voorganger is pastor Duyn-
stee.
Tweemaster
Dinsdag 12 april: 14.30 uur H. Eucha-
ristie. Voorganger is pastor Duynstee.
Misintentie: Louis Gram.
Kloosterkapel
Woensdag en vrijdag: 9.00 uur Lau-
den.
Basiliek St. Liduina en O.L. Vrouw
Rozenkrans Schiedam
Woensdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
Voorganger: pastor Duynstee.
Vrijdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
Voorganger: pastor Biesjot.
H. Hart van Jezuskerk
Woensdag: 9.30 uur H. Eucharistie.
Voorganger: pastor Biesjot.
MEDEDELINGEN
Kindercatechese
Deze zondag presenteert de kinder-
catechese, samen met het jongeren-
koor en de scholen, hun bijdrage aan
de vastenactie. Iedereen is weer van
harte welkom vanaf kwart over ne-
gen.
Werkgroep kindercatechese
Kindernevendienst
Zondag 10 april is het de 5e zondag
van het Vasten. Ken jij het verhaal
van Lazarus? Na vandaag ken jij het
verhaal zeker! Maar waar gaat het
verhaal dan over? Zondag gaan wij
dat met zijn allen bespreken. Tot zon-
dag.
Werkgroep Kindernevendienst
Soulnite
Zondag 10 april is er weer Soulnite in
de school aan het Reviusplein. Aan-
vang 19.30 uur. Jongeren van 12-22
jaar worden hier van harte voor uit-
genodigd.
Secretariaat gesloten
Op woensdag 13 april is het secretari-
aat ’s ochtends tot 12.00 uur gesloten.
Krantencontainer
Op woensdag staat de krantencon-
tainer weer op de bekende plek in de
Petrus Kockstraat. U kunt ’s avonds
tussen 18.00-20.00 uur uw oud pa-
pier inleveren. Bij voorbaat hartelijk
dank.
Overleden
Op zaterdag 26 maart is de heer An-
ton Sanders overleden en op woens-
dag 30 maart is mevrouw Barbara
Aller overleden. Wij bidden om troost
en sterkte voor beide families om dit
verlies te kunnen dragen.
Huispaaskaarsen
Tot en met zondag 10 april kunt u
huispaaskaarsen bestellen. Deze
worden tijdens de Paaswake geze-
gend. De kaarsen zijn te bezichtigen
in de vitrinekast in de Nartex. De prij-
zen liggen tussen de € 20,-- en € 40,--.
Ze zijn te bestellen bij het secretari-
aat. U wordt vriendelijk verzocht om
direct af te rekenen.
Kledinginzamelingsactie
Mensen in Nood
Dit jaar vindt “Sam’s Kledingactie”
plaats op 9 april 2011 tussen 10.30
en 13.00 uur. Inzamelpunten zijn
Koningshof (Uiverlaan), de Grote
Kerk (Kerkplein) en De Ark (Rem-
brandtlaan). U kunt alvast draagbare
kleding, schoeisel en huishoudtextiel
verzamelen en apart houden voor
deze actie. Sam’s Kledingactie steunt
ook in 2011 met de opbrengst van de
ingeleverde goederen een project in
Kenia, waarmee de mensen minder
kwetsbaar worden in perioden van
droogte.
Werkgroep Werelddiaconie
Parochiesecretariaat
WEEKENDDIENST
HUISARTSEN
Er is buiten kantooruren één centraal
telefoonnummer voor de spoedgeval-
lendienst van uw huisarts.
010-2493939
Dit is het nummer van de Centrale
Huisartsen Post Nieuwe Waterweg
Noord.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een dringende medische
klacht heeft, die niet tot de volgende
werkdag kan wachten.
Wanneer uw klacht wel kan wachten,
belt u op de eerstvolgende praktijk-
dag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENST
TANDARTSEN
In de avond en in het weekend is de
dienstdoende tandarts te bereiken
via één centraal nummer: 0900-
8212230.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een ernstige tandheelkun-
dige klacht heeft, die niet tot de vol-
gende werkdag kan wachten. Wan-
neer uw klacht wel kan wachten, belt
u op de eerstvolgende praktijkdag uw
eigen tandarts.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
Overdag: apotheken in Maassluis
open van 08.00-18.00 uur.
De Rijnmond Apotheek Schubertlaan
1, tel. 010-5912209) is op werkdagen
geopend van 08.00 tot 19.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Avonddienst- en Nachtdienst
Telefoon 010-4702645 (u wordt door-
geschakeld naar regionale dienst-
apotheek.
WEEKENDDIENST
VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst mevr.
Loura van Hees-Spijker of Iris
Lensveld, tel. 010-5922816; 06-
22245541, b.g.g. 010-2493000.
Verloskundige Praktijk Maassluis,
K. van Wijngaarden, K.T.M. Kou-
wenhoven en J.A. van Dalen, tel.
010-5914380; 06-54937040, b.g.g.
010-8939393 vervullen voor de eigen
praktijk weekenddiensten.
WEEKENDDIENSTEN
DIERENARTSEN
Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.30-19.30 uur voor dierenkliniek
Maassluis en dierenkliniek “De Pol-
der.
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur alleen
dierenkliniek “De Polder”.
Voor spoedgevallen ‘s avonds en in
het weekend kunt u bellen:
Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-
5914470 of Dierenkliniek de Polder,
tel.: 010-5921978.
DIERENKLINIEK DE DELTA
Dierenkliniek De Delta, Foppenpol-
der 1, 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-
5920696.
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
do 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ’s avonds/’s
nachts/ weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief)
Careyn is van maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 bereikbaar voor
vragen en informatie op het gebied
van zorg en welzijn. Voor spoedgeval-
len is Careyn Contact 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar. Tevens
is Careyn te bereiken via email: con-
tact@careyn.nl.
DIABETESLIJN 033-4630566, info@
dvn.nl, voor alle vragen over diabetes
(24 uur per dag, ‘s nachts alleen in
geval van nood) en over de producten
en diensten van de
Diabetesvereniging Nederland.
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
NIEUWE WATERWEG,
Buro algemeen maatschappelijk
werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel.
5914499.
Het AMW biedt hulp bij psycho-soci-
ale problemen o.a. relatie- en opvoe-
dingsproblemen, verwerkingsproble-
men (bijv. echtscheiding, overlijden,
sexueel misbruik, mishandeling),
angst- en spanningsklachten, asserti-
viteitsproblemen, problemen rondom
homosexualiteit, problemen op het
werk of op school, problemen met
maatschappelijke organisaties. Kort-
om het AMW is er voor personen die
problemen hebben met zichzelf en/of
met het functioneren in hun sociale
omgeving. Naast individuele-, (echt)
paar- en gezinsgesprekken, kan men
deelnemen aan groepen/cursussen.
Tevens biedt het AMW hulp bij het
geven van informatie en advies m.b.t.
sociale wetgeving en voorzieningen
(sociaal raadsliedenwerk alleen op
afspraak).
Het AMW is bereikbaar van maan-
dag tot en met vrijdag van 09.00-
17.00 uur. Cliënten kunnen de hele
dag binnenlopen.
Buiten kantooruren is in spoedei-
sende gevallen een maatschappelijk
werker bereikbaar via de Algemene
hulpcentrale, telefoonnummer 010-
4763944.
Arabisch/Berbers spreekuur: elke
vrijdagochtend van 9.00 – 12.00 uur
SENSOOR:
DAG EN NACHT ECHTE AANDACHT
Telefonisch bereikbaar: 010-4362323
of 0900-0900-0767.
Ook u kunt chatten of mailen
Info: www.sensoor.nl
PROTESTANTSE KERK
MAASDIJK
Zondag 10 april
Het Kruispunt
09:30 uur ds. H.M. Habekotté (Maas-
dijk), 5e lijdenszondag Traditionele
dienst.
De Hoeksteen
10:00 uur ds. G. van Doornik (Maas-
sluis), 5e Lijdenszondag Impuls-
dienst.
Het Kruispunt
19:00 uur ds. H.M. Habekotté (Maas-
dijk), 5e lijdenszondag, Zangdienst.
Kijk voor meer nieuws op www.pro-
testantsekerkenmaasdijk.nl.
VERENIGING VRIJZINNIG
PROTESTANTEN AFD. MAASDIJK
De diensten worden gehouden in ons
gebouw aan de Maasdijk 40, zondag-
morgen, aanvang 10.00 uur.
HOEK VAN HOLLAND
PAROCHIE ST. EGBERTUS
Zondag 10 april
11.00 uur Hoogmis m.m.v. Parochie-
koor. Pastoor J. Steenvoorden.
HEENWEG
PAROCHIE ST. LAMBERTUS
Zondag 10 april
09.30 uur Hoogmis m.m.v. Parochie-
koor. Pater B. ten Berge s.j.
HOEK VAN HOLLAND
EVANGELISCHE GEMEENTE
DE BAZUIN
De samenkomsten beginnen om
10.00 uur en worden gehouden in
wijkgebouw ,,de Hoekstee”, Merca-
torweg 50 te Hoek van Holland.
Zondag 10 april
Spreker: A. van Rijn.
EVANGELISCHE GEMEENTE
PAROUSIA NAALDWIJK
Aula ISW Hoogeland, Prof. Holwer-
dalaan 54-56, Naaldwijk. Aanvang
10.00 uur.
Inl. 0174-627392
Zondag 10 april
Geen opgave ontvangen.
VLAARDINGEN
KERK VAN DE NAZARENER
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.
010-4748419
Zondag 10 april
9.30 uur de heer A. de Ruiter, kinder-
opvang t/m groep 7, Rocksolid groep
8, 1e en 2e jaars.
11.30 uur de heer A. de Ruiter.
MARANATHAKERK
Prof. Mekelstraat 255, Vlaardingen
Iedere eerste zaterdag van de maand
Indonesische dienst om 17.00 uur.
Iedere zondag om 10.00 uur dienst.
Iedere vrijdag om 20.00 uur bidstond.
Site: www.maranathakerkvlaardin-
gen.nl. Iedereen welkom.
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance 1-1-2
Minder dringende meldingen voor Politie of
uwbuurt agent (lokaal tarief) 0900- 8844
Maassluis-West
S. Ramsaran, Koningshoek, Balkon fase 1 t/m 3, Compo-
nistenbuurt en verspreide huizen Noord, Vloot, Schutsluis
J.M. van Holstein, Componistenbuurt
B. Notenboom, Burgemeestersbuurt, Vogelbuurt
F. de Krom, Steendijkpolder Zuid en Noord
Maassluis-Oost
J.P. Voorham, Sluispolder Oost, Verspreide Huizen
G.W. van der Gugten, Sluispolder West, Binnenstad
H.M. Stoopman, Havenhof medio 2008, Taanschuurpolder,
Kapelpolder/Hoofd, Oranjebuurt
L. Borsboom, Verto, Bloemenbuurt, Bomendal
Politiebureaus in de regio:
Maassluis: Westlandseweg 1, tel. 0900-8844
Hoek van Holland: 3151 GC, Plancius 83 ,
tel. 0900-8844.
Maasland en Maasdijk: tel. 0174-621661.
COMPLETE ZORG THUIS
Het centrale meldpunt voor Zorg Thuis in het Westland en
Midden Delfland van Zorginstellingen Pieter van
Foreest en Zorgkring Westland is: 0900-7773536
ENECO
Postbus 1014, 3000 BA Rotterdam
Klantenservice: tel.: 0900-0201 (euro 0,10/min)
Klantendesk zakelijk: tel.: 0800-1555 (gratis)
www.eneco.nl. Storing dienen te worden doorgegeven
aan Stedin (een onderdeel van de Eneco Groep) via het
Nationaal storingsnummer gas en stroom tel.: 0800-9009
(gratis).
STEDIN
Netbeheerder voor gas en electriciteit.
Klantenservice tel. 0900-1426 (lokaal tarief).
Storingen in stroom- en gastoevoer dienen te worden door-
gegeven via het Nationaal storingsnummer gas en stroom,
tel. 0800-9009 (gratis).
CAIWAY televisie - internet - telefonie
Industriestraat 30, Postbus 45, 2670 AA Naaldwijk
I www.caiway.nl, E info@caiway.nl

Voor het aanvragen van informatie, technische vragen
of storingen kunt u contact opnemen met het servicenum-
mer. De klantenservice is 24 uur per dag bereikbaar via
088 2249 111 (lokaal tarief).
MAASDELTA MAASSLUIS
Algemeen telefoonnummer..................... ...010-5930430
Telefoonnummer voor klachten ..................010-5930410
GEMEENTEWERKEN
(afhalen grof huisvuil) 10.00-12.00 uur ....... 010-5916741
KLACHTEN LUCHTVERVUILING
EN GELUIDSHINDER (meldkamer DCMR 24 uur
per dag ........................................................010-4733333
PATIENTEN BELANGEN VERENIGING
MAASSLUIS (IKG)
Voor informatie of problemen met of over de
gezondheidszorg: tel: 010-4670522, Postbus 391,
3140 AJ Maassluis.
CAREYN
Careyn Contact tel. 088-1239988 (lokaal tarief)
voor àl uwvragen over onze diensten en het aanvragen van
thuiszorg kunt u bellen naar de Thuiszorgcentrale.
Servicepunt Maassluis/Maasland:
voor uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen en in-
formatie kunt u langs gaan bij het Servicepunt,
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, open op werkdagen van
9.00 tot 17.00 uur.
Consultatiebureaus:
Hellingkade 1, 3144 EJ Maassluis; Dr. J. Schoutenlaan 32,
3145 SZ Maassluis; Graaf Dirk Il laan 2,
3155 VS Maasland.
Thuiszorgwinkel:
Oosthavenkade 44, 3134 NW Vlaardingen, open van maan-
dag tot en met zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
THUISZORG BUURTZORG
Voor verpleging en verzorging. Waldeck Pyrmont-
straat 4, 2676 AR. Maasdijk, Maasland, Maassluis.
Informatie: tel. 06-53552626.
STICHTING GOUWE ZORG
Aanvullende thuiszorgorganisatie t.b.v. de reguliere thuis-
zorgorganisatie Stichting Thuiszorg Nieuwe Waterweg-
Noord (kruiswerk en gezinsverzorging) 24-uur per etmaal
inzet van (wijk)verpleegkundigen, (wijk) ziekenverzorg-
den, verpleeghulpen en gezinsverzorgenden/
-helpenden.
24-uur per etmaal bereikbaar via tel.: 010-4738090.
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENIGING
NIEUWE WATERWEG,
Buro algemeen maatschappelijk werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel.: 010-5914499.
Het AMW biedt hulp bij psycho-sociale problemen o.a.
relatie- en opvoe dings problemen, ver wer kings pro -
blemen (bijv. echtscheiding, overlijden, sexueel misbruik,
mishandeling), angst- en spanningsklachten, as ser ti-
viteitsproblemen, problemen rondom homosexualiteit,
problemen op het werk of op school, problemen met maat-
schappelijke organisaties. Kortom het AMW is er voor per-
sonen die problemen hebben met zichzelf en/of met het
functioneren in hun sociale omgeving. Naast individuele-,
(echt)paar- en gezinsgesprekken, kan men deelnemen aan
groepen/ cursussen.
Het AMW is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van
09.00-17.00 uur cliënten kunnen de hele dag binnenlopen.
Buiten kantooruren is in spoedeisende gevallen een maat-
schappelijk werker be reikbaar via de Algemene Hulpcen-
trale, tel.: 010-4763944.
Bureau Sociaal Raadslieden Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel: 010-5914499.
Spreekuur op afspraak: maandag enwoensdag tussen9.30
en 12.00 uur, Veerstraat 13. Bellen voor een afspraak: elke
werkdag van 9.00-17.00 uur. Telefonisch spreekuur: maan-
dag, dinsdag en woensdag van 12.00-13.00 uur.
Inloopspreekuren in de wijk:
Inwoners van de gemeente Maassluis kunnen bij het BSR
terecht voor hulp bij vragen over wetten, regelingen en
voorzieningen die betrekking hebben op leven, wonen en
werken, zoals regelingen bij ziekte, werkloosheid, huur en
woningzaken, personen- en familierecht, consumentenza-
ken enz. De hulp bestaat uit het geven van informatie en
advies, hulp bij het indienen van aanvragen, bemiddelen
naar instanties enz. De hulpverlening is vertrouwelijk, er
wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
KRAAMZORG
Careyn Kraamzorg zorgt voor deskundige zorg tijdens de
thuisbevalling en in de kraamtijd. U kunt u iedere werk-
dag tussen 8.30 uur en 17.00 uur aanmelden via Careyn
Kraamzorg Cliëntenservice, 088 - 123 99 99.
Wij adviseren u om dit tussen de tiende en zestiende week
van de zwangerschap te doen.
Voor assistentie tijdens de bevalling of bij thuiskomst
uit het ziekenhuis belt u Careyn Kraamzorg Bevalling en
Thuiskomst, 088 - 123 99 11.
‘MOEDERS VOOR MOEDERS’
Alle inlichtingen over de aktie ,,Moeders voor Moeders”
kunt u verkrijgen bij mevr Tineke Bijl, Aletta Jacobskade
112, 3137 TC Vlaardingen, tel.: 010-4746665.
STICHTING MANTELZORG NWN
De Stichting Mantelzorg NWN helpt mantelzorgers met:
- informatie en advies;
- emotionele en practische ondersteuning.
Elke 1e donderdag van de maand is er mantelzorg-inn.
Bezoekadres: Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis
Telefoon: 06-51694076
Email: maassluis@mantelzorgnwn.nl
ARGOS THUISZORG
Altijd in de buurt! Hulp in de huishouding, persoonlijke
verzorging, verpleging, individuele begeleiding, dagver-
zorging en dagbehandeling, aanpassingen in huis, perso-
nenalarmering en verpleeghuiszorg aan huis voor senioren
in Maassluis. Bel tijdens kantooruren naar 010 - 409 30 00,
mail naar dtz@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informa-
tie op www.argoszorggroep.nl.
ARGOS ZORGGROEP
Een warm onthaal in een professionele omgeving.
Zorgcentrum de Tweemaster: Vondelpark 2, 3141 CJ Maas-
sluis, tel. 010 - 591 00 11, mail: tweemaster@argoszorg-
groep.nl. Voor zorgcentrumzorg, aanvullende verpleeg-
huiszorg, kortdurende opname, palliatieve zorg, dagver-
zorging en dagbehandeling. Verpleeg- & reactiveringscen-
trum DrieMaasHave: Stadsmolen 101, 3146 CT Maassluis,
tel. 010 - 592 34 88, mail: dmh@argoszorggroep.nl.
Voor psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg,
somatische reactivering, ziekenhuisverplaatste zorg, cri-
sisopname, vakantieopname en psychogeriatrische dag-
behandeling. Zie ook www.argoszorggroep.nl.
ARGOS EROPUIT
Blijven meedoen en (her)ontdekken. Praktische, recrea-
tieve en culturele uitstapjes voor zelfstandig wonende se-
nioren in Maassluis en Maasland. Wie lid wordt, ontvangt
de Argos ErOpUit pas entweemaandelijks de Argos ErOpUit
krant. Bel tijdens kantooruren naar 010 - 409 13 31, mail
naar argoseropuit@argoszorggroep.nl of kijk voor meer
informatie op www.argoseropuit.nl.
OPROEPCENTRALE
Voor vrijwillige ondersteuning thuis. Bestemd voor lang-
durig zieken en gehandicapten, ouderen met behoefte aan
psychosociale ondersteuning, ouderen met geheugenpro-
blemen/dementie, kinderenen(jong)volwassenenmet een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen die
begeleiding nodig hebben bij bijvoorbeeld een ziekenhuis-
of tandartsbezoek uit Maassluis en Maasland. Bel tijdens
kantooruren naar 010 - 409 30 40, mail naar oproepcen-
trale@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informatie op
www.argoszorggroep.nl.
VOORLICHTING OVER BORSTKANKER
Werkgroep Omgaan met Borstkanker, tel. 010-5916634 en
010-5915731 (alléén overdag)
ZIEKEN- EN BEJAARDEN OMROEP VLAARDING EN
p/a Holy-Ziekenhuis Uitzendingen: maandag-, dinsdag- en
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Voor verzoek-
platen: donderdagavond tel 010-4742222, toestel 401
SCHULDHULPVERLENINGGEMEENTEMAASSLUIS
Voor inwoners van Maassluis bestaat de mogelijkheid om
bij ernstige problemen van financiële aard of schuldsitua-
ties hulp in te roepen van het Project Schuldhulpverlening
in het stadhuis. Voor meer informatie:
tel. 010-5931550, iedere werkdag van 11.30-12.30 uur.
Inloopspreekuur: dinsdag 9.30-11.30 uur.
Ingang: sociale dienst.
AFDELING SOCIALE ZAKEN EN WERK-
GELE GENHEID (VOORMALIGE SOCIALE DIENST)
Stadhuis Koningshoek, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
tel.: 010-5931935.
Telefonisch spreekuur van 11.30 tot 12.30 uur.
Spreekuur volgens afspraak. Het maken van een
afspraak dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur of via het
telefonisch spreekuur.
AA (ANONIEME ALCOHOLISTEN)
WERKGROEP ,,WESTLAND’’
Postbus 79, 2670 AB Naaldwijk,
Groepsavond elke maandagavond van 19.45 - 22.00 uur op
De Hunselaar 1 te Honselersdijk. Inlichtingen:
tel. 0174-628870 (Peter).
SENIORENWELZIJN, LOCATIE MAASSLUIS
Seniorenwelzijn helpt bij het zelfstandig (kunnen) blijven
wonen van ouderen. Door het bieden van ondersteuning,
ontmoetingsplekken en activiteiten.
Ontmoetingscentrum De Vloot
De Vloot 72, 3144 PC Maassluis. Tel.nr. 010-5911144.
Ontmoetingscentrum De Vliet
Arthur van Schendelstraat 25, 3141 AS Maassluis.
Tel.nr. 010-5915000
TELEFONISCHE HULPDIENST
Telefonische Hulpdienst voor geestelijke- en sociale nood:
tel.: 010-4731161
PRAAT-UIT-LIJN
Voor geestelijke hulp, tel.: 0174-416441 (dag en nacht) of
schrijf postbus 122, 2690 AC ‘s-Gravenzande.
V.B.O.K.
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.
Deze vereniging biedt hulp bij ongewenste zwangerschap
en na zwangerschapsverlies en geeft voorlichting op scho-
lenenverenigingen. Ervanuitgaande, dat de mens vanaf de
conceptie beschermwaardig is.
V.B.O.K.: Arnhemseweg 23, Postbus 559, 3800 AN Amers-
foort. Tel.: 033-4605070, hulplijn: 0900-2021088 (dag en
nacht bereikbaar). Postbank: 2585780.
MEE Zuid-Holland Noord
Hooikade 30, 2627 AB Delft, tel. 015- 2131151 - www.meebijdehand.nl
De consulenten van MEE geven informatie, advies,
ondersteuning en kortdurende begeleiding aan mensen
met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een ont-
wikkelingsachterstand of een chronische ziekte. MEE on-
dersteunt ook initiatieven van (groepen) ouders en
verzorgt een cursusaanbod op maat. Op verzoek
verzorgt MEE voorlichtingsbijeenkomsten.
De website www.meebijdehand.nl heeft uitgebreide infor-
matie over alles wat te maken heeft met (het leven met)
beperkingen.
VLIETLAND-ZIEKENHUIS
Maassluis, Buitenpolikliniek De Vloot 206
Algemeen ...................................................010-5921822
Schiedam, Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam
Algemeen .................................................010-893 93 93
Afspraken polikliniek ...............................010-893 00 00
Bezoektijden: dagelijks van 16.00 tot 19.30 uur
ZIEKENFONDS: ZORGVERZEKERAAR D.S.W.
Hoofdkantoor: ‘s-Gravelandseweg 555, Schiedam
Postbus 173, 3100 AD Schiedam, tel.: 010-2.466.466.
Dagelijks rijdend loket
Open: dinsdagmiddag van14.00-16.00 uur; donderdagoch-
tend van 08.30- 10.30 uur en vrijdag van 13.30-16.00 uur.
Op het parkeerterreinvanKoningshoek bij het postkantoor.
RODE KRUIS, afd. Welfare
Kontakt mevr. v. d. Hoek tel.: 010-5926117;
mevr.Nieuwboer; tel. 010 5919429
VPTZ, VOOR ZORG IN DE LAATSTE LEVENFASE
Voor menseninde laatste fase vanhunlevenbiedt de Stich-
ting Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg (VPTZ) hulp.
Vrijwilligers van de stichting ondersteunen cliënten en hun
familieleden. Informatie: 06 – 124 71 661.
AMIVEDI
Opsporingsdienst voor dieren, Westland,
tel.: 070-3251102.
GGD NIEUWE WATERWEG NOORD
Postadres: GGD Nieuwe Waterweg Noord,
Postbus 3051, 3130 CB Vlaardingen.
Tel.: 010-2488080. Fax: 010-2488088.
ASVZ Zuid West Nieuwe Waterweg Noord
Biedt wonen en dienstverlening op maat in Maassluis (De
Luit), Vlaardingen (Nooitgedacht) en Schiedam
(De Blijhof), zowel permanent (24 uurs opvang in
groepen) als kortdurend (ind. begeleiding of noodopvang
en logeren) aan mensen met een verstandelijke handicap.
Tel.: 010-5925784 of manager M.J. Simons, tel. en fax: 010-
4263765 of 06-53364298.
SOS Telefonische Hulpdienst: 0900-0767
Allochtone Vrouwen Telefoon: 010 4367171
Vraagwijzer Zorg en Welzijn: 010 4362244
STICHTING ONDER EEN DAK (STOED)
Stoed begeleidt mensen van 18 jaar en ouder met psychia-
trische en/of psychosociale problematiek, die zo zelfstan-
dig willen (blijven) wonen.
Door middel van begeleiding in de thuissituatie, be-
schermd wonen, dagactiviteiten, dak- en thuislozenpen-
sion, hulp bij financiële problemen (budgetbegeleiding en
budgetbeheer), begeleid werken en reïntegratie. Stoed is
werkzaam in de regio Nieuwe Waterweg Noord.
Bezoekadres: Zuidvliet 111 A te Maassluis.
Telefoon: 010-5991991 Fax: 010-5991999 .
Email: info@stoed.nl Website: www.stoed.nl
Postadres: Postbus 65 3140 AB Maassluis.
DIERENAMBULANCE
VLAARDINGEN-MAASSLUIS-MAASLAND
De dierenambulance is 24 uur per dag bereikbaar voor die-
ren die in nood zijn in het gebied Vlaardingen-Maassluis
en Maasland (Gem. Westland). De ambulance is bereikbaar
onder nummer 06-51166899.
De dierenambulance maakt onderdeel uit van het dierente-
huis (asiel) te Vlaardingen.
Gevonden huisdieren worden daar naar toegebracht en
verzorgd in afwachting van de eigenaar. In het wild le-
vende dieren worden opgevangen en doorgebracht naar
specialis tische opvangpunten. Voor het opvangen van de
dieren heeft de stichting een overeenkomst met de ge-
meenten Vlaardingen-Maassluis en Maasland.
noteren
Dorst!!
Zondagmorgen 10 april is er om
10.00 uur een Impulsdienst in De
Hoeksteen in Maasdijk.
Deze dienst begint om 10.00 uur en
ds. Geb Doornik uit Maassluis is deze
morgen de voorganger.
Samen met gospelgroep ‘Reveil’
die voor de muzikale ondersteuning
zorgt hopen we een goeie dienst met
elkaar te beleven.
Het thema is: ‘Dorst’.
Daar hebben we natuurlijk allemaal
wel eens last van, maar deze morgen
heeft het een diepere betekenis.
Kom luisteren en meebeleven wat
God ons te vertellen heeft.
Jong en oud zijn van harte welkom:
zondag 10 april om 10.00 uur in De
Hoeksteen aan de Prinsenlaan.
Na afloop is er natuurlijk gelegenheid
voor een praatje onder het genot van
een kopje koffie, thee of iets fris.
Kerkradio Maassluis
Voor de uitzending van woensdag
13 april is het volgende program-
ma samengesteld.
1. Opening: “Wanneer de schemer
valt”
2. “Psalm 101”
3. “Gedenk aan mij”
4. “Op het Godslam rust mijn
ziele”
5. Meditatie n.a.v. Mattheüs 27:
15-26
Thema: “De vrouw van Pilatus”
6. “Hallelujah lof zij het lam”
7. “Adoramus te Christe”
8. De jarigen
9. Bruidsparen
10. Sluiting:
Voor de volgende uitzendingen
kunt u verzoeknummers
aanvragen tot zaterdag 23 april
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel.
010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)
Vrouwen-
ontmoetingsochtend
U wordt van harte uitgenodigd op:
de vrouwenontmoetingsochtend van
woensdag 13 april a.s.
Thema: “Israël en de Palestijnen”
Vanaf 9.00 uur staat de koffie/ thee
voor u klaar + iets lekkers.
We beginnen om 9.15 uur en hopen
omstreeks 11.15 uur af te sluiten.
Voor de jonge kinderen is er oppas
aanwezig tot 4 jaar.
Plaats van samenkomst: het gebouw
van het Leger des Heils, Noordvliet
61/63 te Maassluis.
Spreekster Heleen Bénard
Zij zal met ons spreken over Israël en
de Palestijnen, want komt er ooit een
eind aan het conflict!
Nu als wij de Bijbel geloven en wat
de profetieën daarover verkondigen
en wat het Bijbelboek Openbaringen
zegt, dan komt het helemaal goed!
Momenteel gebeurt er in het Midden-
Oosten heel veel, zou dat allemaal te
maken kunnen hebben, met wat er
voorspeld staat in de Bijbel?
Wie zijn ogen hier niet voor wil slui-
ten, is uitgenodigd naar deze boei-
ende vrouwenontmoetings-ochtend
te komen en laat je niet afschrikken,
maar laat je bemoedigen en vertroos-
ten!
Georganiseerd door: Interkerkelijk
Vrouwenteam uit Maassluis
Info: 010-5919601 of 010-5920245 of
kijk op de website: www.digitalestad-
maassluis.nl/voo/
Op vrijdag 15 april a.s. geeft de be-
kende organist Martin Mans een
orgelconcert in de Oude Kerk van
Maasland. Het programma staat in
het teken van Passie en Pasen.
Het concert begint om 20.00 uur.
Martin Mans werd in 1965 geboren
te Melissant, op het Zuidhollandse
eiland Goeree-Overflakkee. Op ze-
venjarige leeftijd ontving hij zijn eer-
ste orgellessen, op elfjarige leeftijd
begeleidde hij voor het eerst koren en
op twaalfjarige leeftijd werd hij kerk-
organist in zijn geboorteplaats. In
zijn jeugdjaren schreef hij verschil-
lende concoursen op zijn naam. Naar
aanleiding hiervan gaf hij op veer-
tienjarige leeftijd zijn eerste orgelbe-
speling voor de NCRV-radio. Naast
zijn orgelstudie bekwaamde hij zich
in koordirectie.
Sinds 1995 is Martin Mans organist
in de Breepleinkerk te Rotterdam.
In de loop der jaren werkte Martin
mee aan meer dan 500 CD-opnamen.
Ook maakte hij inmiddels diverse
DVD’s. Wegens grootverkoopsucces
ontving hij een platina CD en 2 gou-
den CD’s.
Per jaar geeft Martin Mans zo’n 250
concerten. Buitenlandse concertrei-
zen voerden hem door geheel Europa,
Canada, Amerika, Australië en Zuid-
Afrika.
Regelmatig treedt hij op voor radio
en TV.
Hij is begeleider van diverse koren en
artiesten van naam en faam en vormt
een uniek klavierduo met pianist Jan
Vayne.
Ook is hij vaste dirigent van twee gro-
te mannenkoren: ‘De Gouwestem’ te
Waddinxveen en ‘Noord-West Ve-
luwe’ te Nijkerk.
Uniek is zijn gastdirigentschap van
het One Day Male Choir; één van de
grootste mannenkoren van Canada
en de USA. Daarnaast heeft hij de
leiding over The Martin Mans For-
mation.
Tenslotte schrijft hij muziek voor or-
gel, koor en orkest in diverse bezet-
tingen.
Programma
1. Improvisaties over geestelijke lie-
deren
a. De kracht van Uw liefde
b. Abba Vader
c. Daar juicht een toon
d. O hoofd bedekt met wonden
e. Wij hebben op de fluit gespeeld/
Eens als de bazuinen klinken
2. Klassiekers
a. Palladio (Karl Jenkins)
b. Air (J.S. Bach)
c. Toccata Suite Gotique (L. Boël-
mann)
3. Marsen
a. Ben Hur Chariot Race (E.T. Paull)
b. You raise me up (R. Lovland)
c. Colonel Bogey March (F.J. Ric-
ketts)
5. Improvisaties over geestelijke lie-
deren
a. Christus onze Heer verrees
b. Psalm 87
c. U zij de glorie
De toegangsprijs bedraagt € 8,- . De
kerk is vanaf 19.00 uur geopend.
Orgelconcert in Maasland
door Martin Mans
ZinInZondag bij de
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB Maassluis
Het Witte Kerkje aan de Constantijn
Huygensstraat 1 te Maassluis.
Iedere tweede zondag van de maand
om 10.15 uur. Afronding ongeveer
12.00 uur.
Aan de hand van eigen voorbeelden
wordt onderzocht wat antwoorden
kunnen zijn op levensvragen. Voorop
staan respect en ruimte voor elkaar.
Een ZinInZondag-Ontmoeting heeft
grotendeels het karakter van een fi-
losofisch café met ruimte voor spiri-
tualiteit.
Uitgangsvraag voor zondag 10 april
is ‘wat is het echte leven’. Deze vraag
staat tevens centraal in deze maand
van de filosofie.
Alle belangstellenden zijn van harte
welkom in onze Vrijplaats voor Zin-
geving.
Deelname: 5,-.
Informatie: npb-maassluis@kabel-
foon.net of 010 426 07 56 of 06 29
26 73 05
www.vrijzinnigmaassluis.nl
7 APRIL 2011
PAGINA 3
Familieberichten

BEGRAFENI SSEN EN CREMATI ES
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
010-592 30 78
www.uitvaartrijkeboer.nl
In droeve omstandigheden
tellen alleen
persoonlijke wensen.
Wanneer het onvermijdelijke zich in uw
omgeving voordoet, moet u erop kunnen
vertrouwen dat alles wat met het
sterfgeval te maken heeft perfect wordt
afgehandeld.
Voor Maassluis, Vlaardingen,
Schiedam, Hoek van Holland en
omstreken is er de uitvaartverzorging
van mevr. Rijkeboer. Zij beschikt over
een organisatie met ervaren,
vakkundige mensen die beseffen dat in
droeve omstandigheden alleen
persoonlijke wensen tellen.


voor particulier en bedrijf
aan huis of op kantoor
inrichten netwerken
instellen internet
verwijderen virussen
computers sneller maken
E. BONTE – MAASLAND 010-5938090 INFO@ESSALU.NL
ESSALU COMPUTERREPARATIE
I. Lenti is gespecialiseerd in het maken van
gebitsprotheses. Door nauw te overleggen
worden vorm, kleur en zetting van de tanden
afgestemd op úw wensen.
Vergoeding door alle zorgverzekeraars
Markt 7, Maassluis
Tel. 010 59 119 80
www.lentipraktijk.nl
KUNSTGEBITTEN & REPARATIES
Lange Boonestraat 22
3142 CC Maassluis
Tel. 010-5911980
Soms zoek je woorden om te spreken,
soms zoek je woorden voor een beetje troost.
Maar hoe je ook zoekt je vindt ze niet,
zijn er wel woorden voor intens verdriet?
Soms is een klein gebaar voldoende,
een blik, een hand, een arm om je heen.
Zo'n klein gebaar zegt meer dan woorden,
geeft het gevoel je bent niet alleen.
Dit hebben wij mogen ontvangen en ervaren
na het overlijden van onze vader, schoonva-
der, onze opa en "ouwe" opa
Henny Gadella
waarvoor onze oprechte dank.
Mary
Harriëtte en Peter
Stefan en Bianca
Petra en Danny
Thijn
Maassluis, maart 2011
Bedankt
Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele
kaarten en telefoontjes. Het is onmogelijk om
iedereen persoonlijk te bedanken na het over-
lijden van
Bertus Vijfvinkel
Wij hebben dit zeer op prijs gesteld om dit
grote verlies met ons te delen.
Nel Vijfvinkel
Kinderen en kleinkinderen
Maassluis, april 2011
Cees, Cees wat doe je ons aan …
Intens verdrietig, maar dankbaar voor alle
mooie jaren waarin wij van elkaar mochten
genieten, nemen wij met pijn in ons hart af-
scheid van mijn lieve maatje, onze lieve va-
der en opa
Cornelis de Vos
- Cees -
in de leeftijd van 77 jaar.
Mar de Vos-Vermaas
Cees en Angela, Quirien, Robin
Anneke
Ria en Marco, Noah
Maassluis, 1 april 2011
Jongkindstraat 5-d, 3141 JE Maassluis
De uitvaartplechtigheid heeft woensdag
6 april plaatsgevonden in de aula van de
Algemene Begraafplaats Maassluis, waarna
we Cees hebben begeleid naar zijn laatste
rustplaats aldaar.
Cees de Vos
Heel hoog in de lucht
zweeft een grote ballon.
Hij is rood en rond.
Soms blaast de wind heel hard.
Soms maakt de regen hem nat.
Maar toch blijft de ballon zweven.
Er onder hangt een touwtje met daaraan
een kaartje waarop staat geschreven:
Dag lieve Opa
Quirien en Robin de Vos
Noah van Achterberg
Langs deze weg willen wij u hartelijk
bedankenȱ voorȱ deȱ veIeȱ bIħkenȱ vanȱ medeȬ
Ievenȱ dieȱ vħȱ mochlenȱ onlvangenȱ naȱ helȱ
overIħdenȱ vanȱ onzeȱ Iieveȱ vaderǰȱ schoonȬ
vaderǰȱgroolvaderȱenȱovergroolvader
WiIIemȱvanȱderȱSleIl
Het is ons tot grote steun geweest.
NamensȱdeȱfamiIie
MaassIuisǰȱapriIȱŘŖŗŗ
Danllaar zijn wij voor dc vclc licvc
rcaciics, lricvcn cn laaricn na Ici
ovcrlijdcn van
Alc× Pcicr VcrplocgI
Hci doci ons gocd ic wcicn Ioczccr Iij
gcwaardccrd wcrd cn gclicfd was.
Tinc VcrplocgI-van Foon,
Kindcrcn
Klcinlindcrcn
AcIicrllcinlind
April 2011
QDDUKHW/LFKW
HE RI NNE RI NG
2 april 2008 2 april 2011
Josephina Pleijsant-van Oosten
Laatst waren wij allen bij een concert van één
van jouw geliefde zangers en jij, jij was er ook,
wij voelden dat en houden van jou.
Hans
Sil en Rachel
Nelleke en Ray
Henk en Jaqueline
Meuldijk
Ja, ja de tijd is daar.
Al 25 jaar staan zij onvoorwaardelijk
voor elkaar klaar.
Nu op naar het volgende jubileumjaar.
Lisette, Jessica
Pa en Ma
Koninginnedag
GAMBA’S
ONBEPERKT
(v.d. Grill) €13,- p.p.
Vanaf 22.00 uur Live Music
OPEN vanaf 09.00 uur.
Zaterdag / zondag vanaf 10.00 uur.
Kortebuurt 16e, 3155 EH Maasland,
afslag 7 (A20) bij busstation,
tel. 010-5924539
Ontbijt, lunch, dinnercafé

Vanaf 17.00 uur.
Daniella’s
DE VEERHEUVEL
(H)eerlijk uit eten!
MAANDMENU € 27,50
Seranoham met meloen
of
Zalmcarpaccio
***
Ossehaaspuntjes in stroganoffsaus
of
Zalmfile met verse asperges
***
Chocoladeijs met slagroom
Vrijdag 22 april gesloten
i.v.m. besloten party.
24 april 1e Paasdag, aanvang 11.30 uur.
Paasbrunch € 26,50 p.p.
roerei, bacon, div. soorten brood, beleg, eiersalade,
zalmsalade, kip-kerrie, holl. garnalen etc. dessert buffet.
Café - Restaurant
De Veerheuvel
Nieuweweg 1 / 3181 LJ
Rozenburg / Tel. 0181 212225
BIJ DE VEERPONT
• Reserveren gewenst.
• ’s Maandags gesloten.
• Tevens à la carte.
• Terras aan het water.
GEVRAAGD:
MEDEWERKER/
STER
Zuidvliet 6 - Maassluis - Tel. 010 - 5922851
SINDS KORTVERKOPENWIJ OOK MOOIE KWALITEITHERENSOKKEN,
PANTY’S ENPANTYKOUSJES.
50% KORTING
op uit voorraad
sportprijzen
(bekers, medailles etc.)
GESLOTEN VOOR PUBLIEK
op donderdag 14 april vanaf 15.00 uur i.v.m.
een informatiebijeenkomst voor het personeel.
Voor spoedeisende zaken kunt u
bellen naar tel. 010 - 5930410.
Maasdelta Maassluis
P.J. Troelstraweg 6 - 3144 CX Maassluis
Op zoek naar een nieuwe laptop?
Bestel nu direct via www.pcmaasland.com
of bel 010-5917305
Laptops
vanaf € 399,-
Verzamelbeurs van militaria
Zondag 10 april 2011
van 09.00 tot 14.00 uur.
LIJNBAANHAL
BAANSTRAAT 4,
(NABIJ DE WESTHAVENKADE)
Vlaardingen
Info 010-4358856 of 06-23250366
Evanos
Hobby & Nail-art shop
Wij gaan volgende week beginnen met
een workshop zeepketting/decoratie.
Interesse? Laat ons het even weten.
Wij zijn zaterdag 16 april ook te vinden in
Koningshoek op de creamarkt. Zondag 17 april
hebben we koopzondag in de Reigerstraat. Nog nooit
geweest? Kom eens gezellig langs.
06-40909023 Reigerstraat 14, 3145 CT Maassluis
www.evanos-online-handelshop.nl
Restaurant de Jonghe Burgemeester

Op 24 en 25 april is het weer Pasen wij hebben voor u alvast een mooi en smaakvol
menu samengesteld.

PAASMENU
Tartaar van verse zalm geserveerd met een mayonaise
van masalakerrie en afgemaakt met een kwartel eitje
******
Licht gebonden asperge soep geparfumeerd
met een vleugje tuinkruiden olie
*******
Krokant gebakken kippenborst vergezeld
met een saus van bospaddenstoeltjes en banaan sjalotjes
********
Huis gemaakte appeltaart geserveerd
met een bolletje karamelijs en geslagen room
Dit menu tijdens de paasdagen kost € 37.50 per persoon

RESERVEERNU.
U kunt natuurlijk ook gewoon a la carte eten.
Onze website www.dejongheburgemeester.com
Burg. De Jonghkade 35 in Maassluis.
Tel: 010-5904950
Hofsingel 33-39 • Maasland • Tel.: 010-5912475
www.vaneijmerenmaasland.
Feestelijke
opening
van de winkel op Koninginnedag
van 10-14 uur met diverse activiteiten
en een hapje en drankje!!
Graag tot ziens bij;


Erkend Gastechnisch Installatiebedrijf
voor Maassluis en omgeving

info@fransdeherder.nl 010-5925919
www.fransdeherder.nl 06-30562071
Onderhoudsbeurt cv ketel
Opname klantenbestand
Jaarlijkse belservice
Geen abonnement
Geen zorgen
Geen voorrijkosten
Gasveilige keuze
Informatie: bel of zie website
Massage
www.jelijfisjeleven.nl
010 - 78 57 18
06 - 13 60 34 84
Annelies Lapré
Commanderij 59
3155 AA Maasland
NIEUW bij je lijf is je leven:
Lomi Lomi
just go with the flow!
Kamerkoor Cantabile kijkt met vreugde terug op het
prachtige concert ‘Hollandse Meesters’ op 2 april jl.
Dit concert werd naast de muzikale inspanningen
van dirigent en koorleden mogelijk gemaakt door:
AKK Klussen
Bloemsierkunst Flora
Boekhandel ’t Keijzerrijk
Ed Schoenservice
Geur & Aroma
Guus Bloemen
Hoveniersbedrijf Van Leeuwen
Jacques, bureau voor grafische vormgeving
Kwekerij De Westhoek
Monsieur Paul
P& Ontwerp
Pieter Wierckx relaxed vision center
Van Hemert Wo/Man
Virgo Kappersteam
Cantabile dankt al deze sponsors voor hun steun!
Voor klokken en sieraden
naar De Lier
www.juwelier-nederlof.nl
WIJ ZIJN REEDS GESTART OP ONZE
NIEUWE LOCATIE OP “HET BALKON”
Door uitbreiding van ons team met zowel
een tandarts als een mondhygiëniste
nemen wij weer nieuwe patiënten aan.
Wegens ziekte met SPOED gevraagd
ervaren tandartsassistente
Telefonisch bereikbaar ma. t/m do.:
08.15 – 12.15 uur en 13.15 – 17.00 uur
vrij.: 08.15 – 12.00 uur.
Tel: 010 - 5914646
Email: info@tabrizi.nl
Huisartspraktijk Dr. A. A. Aziz
is gesloten van
07-04-2011 t/m 15-04-2011
Voor spoedgevallen is de waarnemend huisarts:
Dr. Blaauboer, Doelstraat 54A te Maasland
Tel.: 010-5926400
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl
Begrafenissen in Maassluis, Maasland
en omstreken.
Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst
uitvaartcentrum of thuis met koeling.
Geen crematies.
T. den Hollander
P.N. den Hollander
Mozartlaan 13
3131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 4600509
begrafenisverzorging
Den Hollander
...omdat het leven verder gaat. John Walter
06 128 222 22 (dag & nacht)
www.regenbooguitvaart.nl
GARAGE TE HUUR
IN NAALDWIJK
0174 - 624420
Tegelzetter nodig? Ik
ben op zoek naar men-
sen die hun keuken,
badkamer, toilet of vloer
willen laten betegelen.
Ook voor het stukadoren
kunt u bij mij terecht.
Aanbieding voor het voor-
jaar!! Speciale prijzen!
Bel Bas Anemaet, tel.
06-30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
De interkerkelijke ‘Hea-
ling Rooms’ Lieve men-
sen, wij geloven in gebed.
Daarom willen we graag
voor en met u bidden voor
herstel, genezing en alles
waar u bang voor bent of
voor wat u bezig houdt en
dat kan op elke dinsdag-
middag. Dan zijn we voor u
beschikbaar van 14.00 tot
16.00 in de Maranathakerk,
Brederolaan 49 in Maas-
sluis. Per tel. zijn we bereik-
baar op 010-5925.691! Ook
info op www.healingrooms.
nl.
GEZOCHT: model
voor manicure. Tel. 06-
16915421
De Schakel wordt niet ge-
lezen maar g-e-s-p-e-l-d!
Woning huren?
BP Verhuur
0174-615545
www.bpverhuur.nl
TE KOOP: Omafiets, heel
mooi i.z.g.st. €45,- Tel. 06-
28742828
7 APRIL 2011 MAASSLUISE COURANT 4
Kranslegging
Maritiem Monument
Op donderdag 7 april 2011 om
11.00 uur zal burgemeester J.A.
Karssen een krans leggen bij het
Maritiem Monument op de Govert
van Wijnkade. Het herdenkings-
monument stelt een scheepsbe-
manning voor bestaande uit drie
figuren; deze staan symbool voor
zowel de visserij, scheepsberging
als de zeesleepvaart. Door de
eeuwen heen hebben veel Maas-
sluizers hun leven verloren op zee
tijdens het uitvoeren van hun werk.
Het herdenkingsmonument, ge-
maakt door beeldend kunstenaar
Hans Blanken, werd op 7 april
2007 door burgemeester J.A.
Karssen onthuld. Nabestaanden
en belangstellenden zijn van harte
welkom bij de kranslegging.
Het is weer zo ver: Tweede Kamerlid
Boris van der Ham (D66) komt op
maandag 11 februari naar Maassluis
om met leerlingen van het Lentiz Re-
viuslyceum en het Kastanjecollege
te discussiëren. Daarnaast zal Boris
iets vertellen over zijn tweede kamer
werk.
Boris van der Ham (@borisham)
Boris van der Ham is van jongs af aan
politiek actief, onder meer als voor-
zitter van de Jonge Democraten. Hij
studeerde geschiedenis en doorliep
de toneelacademie te Maastricht. In
2002 kwam Boris in de Kamer en
schreef sindsdien een aantal initi-
atiefvoorstellen op zijn naam. Was
mede - verantwoordelijk voor het
referendum over de Europese ‘grond-
wet’ van 2005.
In 2010 werd hij met 42.296 voor-
keurstemmen herkozen. Zijn hoofd-
thema’s zijn nu onderwijs, media,
cultuur en drugsbeleid.
Boris verzorgt regelmatig vrijzinnige
lezingen en plaatst deze op youtube.
Op zijn persoonlijke website www.
borisvanderham.nl meer hierover.
Discussie met leerlingen
Nadat Boris over zijn tweede kamer
werk heeft verteld zal gediscussieerd
worden over de volgende stellingen
die de scholen hebben ingebracht.
Stelling 1: De leeftijdsgrens van al-
coholgebruik moet verhoogd worden
van 16 naar 18 jaar.
Stelling 2: Het is goed dat de maat-
schappelijke stage op middelbare
scholen verplicht wordt vanaf het
schooljaar 2011-2012.
Stelling 3: Als we toch moeten bezui-
nigen, dan het liefst op cultuur.
De jury bestaat uit Leo Eijskoot (@
eijskoot), Amar Ramadanovic (@
Amko_R) en Justin Doekhi (@Justin-
Doekhi) van de lokale D66 fractie.
De twee beste debaters krijgen een
prijs. Vorig jaar werd Tanja van de
Nadort (wat zou haar twitternaam
zijn?) uitgeroepen tot beste debater.

Internationalisering
Het Reviuslyceum is een school
met Europa als Leeromgeving
(ELOS). De school heeft diverse
uitwisselingsprogramma’s met
onder andere steden in Frank-
rijk, Noorwegen, Italië en Slo-
venië. Ook het Kastanjecollege
heeft ambities op dit terrein. De
lokale D66 fractie juicht dit toe.
Ook D66 denkt en handelt in-
ternationaal. De wens van D66
Maasluis is om samen te wer-
ken met een Duitse stad op het
gebied van economie, cultuur
en onderwijs. Bij deze samen-
werking dienen zoveel moge-
lijk burgers, sportverenigingen,
bedrijfsleven en uiteraard ook
scholieren bij te worden betrok-
ken. De democraten zijn verder
een groot voorstander van inter-
nationalisering van het onder-
wijs.
D66 Tweede Kamerlid Boris van der Ham discussieerde in februari 2010 ook al
met de leerlingen van het Reviuslyceum
D66 kamerlid Boris van der Ham discussieert met
leerlingen van het Reviuslyceum en het Kastanjecollege
Echtpaar Van Santvliet-Hürter 50 jaar getrouwd
Burgemeester J.A. Karssen be-
zocht op dinsdag 5 april 2011 de
heer J.J. van Santvliet en mevrouw
W.P. van Santvliet-Hürter.
Het echtpaar Van Santvliet-Hürter
was die dag 50 jaar getrouwd.
Burgemeester J.A. Karssen nam
bij zijn bezoek aan het bruidspaar
de gebruikelijke cadeaus van het
gemeentebestuur mee.
Foto Roger van der Kraan
CDA Maassluis
wil starterslening
behouden
in Maassluis
Afgelopen dinsdag werd in de ge-
meenteraad gestemd over de verorde-
ning startersleningen. De verordening
bestond al en was succesvol, maar het
college wilde de criteria voor de star-
tersleningen strakker zetten waar-
door een kleiner aantal mensen een
beroep op deze regeling zou kunnen
doen. De prijzen van woningen zijn
in de afgelopen periode gedaald, dus
een verlaging van de maximum ver-
wervingskosten naar 200.000 euro
was wat het CDA Maassluis betreft
dan ook niet het grootste probleem.
Echter het invoeren van een leeftijds-
grens was voor het CDA Maassluis
een brug te ver en nam het initiatief.
CDA Maassluis diende daarom met
succes een amendement dat bijval
kreeg van VVD, VSP, D66 en CU.
De belangrijkste reden om de leef-
tijdsgrens niet in te voeren is dat deze
belemmerend werkt voor de starters
net boven deze grens. Het college wil-
de de grens op 30 jaar zetten in zijn
raadsvoorstel, echter de juridische
haalbaarheid werd in het voortraject
al ter discussie gesteld. Daarnaast
bleek dat van de verstrekte startersle-
ningen in de afgelopen periode maar
liefst 20% een leeftijd had van 30 jaar
of ouder. Met 30 jaar ben je dus zeker
niet afgeschreven voor de als starter
op de koopwoning markt.
Bij een starterslening wordt er van uit
gegaan dat de kopers van een huis in
de eerste periode na aankoop een stij-
ging van hun inkomen zullen hebben
dat de starterslening op een later tijd-
stip kan worden terug betaald. Met
de starterslening worden mensen die
nieuw zijn op de koopwoning markt
geholpen bij het kopen van een huis
en de regeling heeft daardoor een sti-
mulerend effect op de woningmarkt.
Of u in aanmerking komt voor een
starterslening kunt u zien op de web-
site van de gemeente Maassluis.
Mocht u naar aanleiding van bo-
venstaande opmerkingen, vragen of
suggesties voor het CDA Maassluis
hebben, neemt u dan contact op via
c.m.p.hart@maassluis.nl.
De fractie van de PvdA is het perti-
nent oneens met de conclusie van het
College dat er geen geld meer is voor
brede school activiteiten door de fi-
nanciering van kunstgrasvelden. Het
besluit en de financiering daarvan is
in december 2009 door het vorige
College en de vorige raad genomen en
betrof slechts een bedrag van 20.000
euro dat niet nodig was voor brede
school activiteiten. Projecten kon-
den namelijk gefinancierd worden uit
de reserve jeugd en onderwijs, waar
ruim 320.000 euro beschikbaar was.
In het nieuwe coalitieakkoord is het
brede schoolconcept als speerpunt
opgenomen. Het brede schoolconcept
betekent vanuit de school activiteiten
organiseren voor zowel de leerlingen
als de jeugd en ouders uit de wijk. Bij-
voorbeeld door het inrichten van een
schoolplein als zoneparc voor meer
bewegen en educatie. Schoolpleinen
zijn dan na schooltijd beschikbaar
voor de wijk. Maar het kunnen ook
vanuit de school oudercursussen zijn,
waar ook de mensen uit de wijk aan
deel kunnen nemen. Of een jeugdbi-
bliotheek, waardoor kinderen gesti-
muleerd worden meer te gaan lezen.
Toch heeft het college voorgesteld
om de reserve jeugd en onderwijs,
waaruit brede school activiteiten ge-
financierd werden, in zijn geheel over
te boeken naar de algemene reserve.
In de behandeling van de nota reser-
ves en voorzieningen heeft de PvdA
fractie gewezen op het feit dat daar-
mee geen geld meer beschikbaar was
voor een belangrijk onderwerp uit het
coalitieakkoord. De PvdA heeft het
college gevraagd om met een voor-
stel te komen om alsnog geld vrij te
maken voor brede schoolactiviteiten.
Het College heeft toegezegd dat te
onderzoeken. De PvdA fractie heeft
daarbij opgemerkt, dat als het College
niet met een voorstel komt, zij met
een initiatiefvoorstel zal komen. Het
lijkt erop dat de laatste optie nu aan
de orde is. De raadsinformatiebrief
geeft slechts een opsomming van de
feiten, die tijdens de behandeling van
de nota reserves en voorzieningen in
de gemeenteraad op 14 december ook
al bekend waren.
En in de raadsinformatiebrief wordt
opnieuw de indruk gewekt dat geld
voor brede school activiteiten niet
beschikbaar is door de aanleg van
kunstgrasvelden. Een volkomen ver-
keerde voorstelling van zaken, die
ook overgenomen is in een artikel
in de Schakel van onlangs. De echte
oorzaak, het overhevelen van de re-
serve jeugd en onderwijs naar de al-
gemene reserve, wordt wel genoemd ,
maar blijft hierbij onderbelicht.
Namens de PvdA fractie,
Joop Luijendijk
j.luijendijk@maassluis.nl.
PvdA vindt dat er geld vrijgemaakt moet
worden voor Brede School activiteiten
Schrijvende lezer
Afgelopen zondag was het mooi weer
ondanks de nare berichtvoorspelling.
Dit was voor mij een reden om de
nieuwe wandelschoenen in te lopen
en dit te combineren met de bekende
stokken. Een rustige weg werd inge-
slagen. Langs de spoorbaan richting
Hoek van Holland. Het duurde even
voordat ik de slag met de stokken te
pakken had, ondanks dat genoot ik
van de vogels die goed van zich lie-
ten horen, de rust en de mooie om-
geving. Wat ik erg storend vond was
de troep die er lag. Lege bierblikjes,
lege pakjes limonade, lege wijnver-
pakkingen, lege sigarettenpakjes,
lege blikjes energydrank te veel om
op te noemen. Dan vraag je je af hoe
en wat. Lege bierblikjes…..zijn er dan
mensen die daar gaan zitten drinken?
Wanneer doe je dat dan? Het besef
dan niet meer hebben om het afval
mee te nemen? Fietsers of wande-
laars die hun energie op peil willen
houden, de van huis meegenomen
blikjes drank, onderweg bij de andere
blikjes deponeren omdat er toch al
andere troep ligt? Waarom kan het
niet bewaard worden totdat men een
afvalbak tegenkomt of het thuis in de
afvalbak werpen? Als men het “vol”
meeneemt, dan kan het toch ook
“leeg” meegenomen worden? Het
genieten van de natuur werd omge-
bogen tot ergernis. Ik had mij ook af
lopen vragen of het nu aan de streek
lag, omdat het in andere gedeeltes van
het land niet of minder vaak voor-
komt dat je zoveel afval op de grond
ziet. Waar is het dan fout gegaan met
de normen en waarden? Waar zijn de
toezichthouders dan? Het maakt dan
ook niet uit of het ouders of ambte-
naren zijn. Inmiddels was ik bij het
gemaal aangekomen en ging langs
de Waterweg terug met het idee dat
ik niet meer naar die troep hoefde te
kijken. Maar helaas het was daar nog
veel erger! Er wordt gezegd dat het
gras van de buurman altijd groener is.
Het is ook zo, want er waren gedeeltes
bij dat je het gras niet eens kon zien,
omdat er alleen maar troep lag! Het
valt ook niet meer op als je er troep
bij gooit, want er ligt toch al veel. Ach
joh, wat maakt het uit! Kan jouw het
schelen? Het is toch al een rommel
Nu is het wel zo dat dit pad leidt naar
onze stad. Het is een binnenkomer.
Een mooi ontvangst en een hartelijk
welkom voor de sportieve gasten en
inwoners. Wat een ervaring! Een grof
schandaal. Ook dat mensen zo om-
gaan met hun afval en van de instan-
ties die daar zicht op moeten uitoefe-
nen. Is het een idee om delinquenten
die een taakstraf moeten verrichten,
jongeren die bij Bureau Halt terecht
gekomen zijn en eventueel andere in-
stanties, dit gezamenlijk op kunnen
ruimen om aan hun uren te komen?
Geef een ieder een vuilniszak in de
hand en laat een vuilniswagen ervoor
rijden, zodat de gevulde zakken ge-
lijk opgeruimd kunnen worden. Ze
zijn lekker in de frisse lucht, mooie
natuur, lichaamsbeweging en op
deze manier wordt men ook nog aan
het denken gezet. Het is geen leuk
klusje om te doen, dus deze groep zal
wel nadenken voordat zij ook maar
iets op de grond zullen gooien. Wan-
neer alles dan weer schoon en netjes
is, een campagne naar de bevolking
en jeugd toe dat een ieder het verder
netjes moet houden en dat het ook
niet erg is wanneer je elkaar erop
aanspreekt wanneer er weer een rom-
mel van gemaakt wordt! Dat er weer
toezicht wordt gehouden. Zou het dan
toch nog eens een keer gebeuren dat
er geen troep langs de weg ligt? Maak
me blij !
H.Muchall
Asserdreef 2
Maassluis
Schrijvende Lezers
Alle inwoners van Maassluis moeten
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen en kunnen deelnemen
aan de samenleving. Zelfstandig of
geholpen door familie, vrienden of
bekenden, in hun eigen, vertrouwde
woonomgeving. Inwoners die dit niet
zelf kunnen regelen, krijgen onder-
steuning van de gemeente. Dit is de
rode draad die loopt door alle plannen
die te maken hebben met ‘samenle-
vingszaken’. Onder dit beleidsterrein
vallen onder meer het armoedebeleid,
maatschappelijke ondersteuning, ge-
handicaptenbeleid, gezondheidsbe-
leid, huiselijk geweld, inburgering,
inkomensvoorzieningen, jeugdbe-
leid, mantelzorg, vrijwilligers, parti-
cipatie, re-integratie, senioren, woon-
servicezones en zorg.
Meedoen, meepraten
Inwoners kunnen ook zelf meepra-
ten over de beleidsplannen die de
gemeente maakt over deze onder-
werpen. Want ‘meepraten’ en ‘mee-
doen’ horen bij elkaar. Om die reden
is de Adviesraad Samenlevingszaken
in het leven geroepen. Op maandag
11 april installeert wethouder Pieter
Kromdijk de eerste leden van deze
nieuwe gemeentelijke adviesraad.
De Adviesraad Samenlevingszaken
gaat het college van burgemeester
en wethouders adviseren over het ge-
meentelijk beleid op het brede terrein
van de samenlevingszaken. Omdat
het terrein waarop de adviesraad ad-
viseert zeer breed is, wordt de advies-
raad ondersteund door een deskundi-
genpool.
De Cliëntenraad WW/WW, Seni-
orenraad, Wmo Adviesraad, en de
adviesfunctie van de Jongerenraad,
Stichting MOG en de Vrouwenraad
gaan onderdeel uitmaken van deze
nieuwe adviesraad. Tijdens de bij-
eenkomst wordt ook stil gestaan bij
de inzet en betrokkenheid van deze
adviesorganen en andere organisaties
in de afgelopen jaren bij het gemeen-
telijk beleid en hoe zij in de toekomst
ook de nieuwe adviesraad kunnen
versterken.
Vacatures
Bent u geïnteresseerd in het werk van
de Adviesraad Samenlevingszaken
en wilt u ook meedoen en meepraten?
Momenteel heeft de adviesraad nog
een aantal vacatures. Heeft u kennis
of ervaring op één of meer van de
beleidsvelden op gebied van samen-
levingszaken en bent u serieus en en-
thousiast? Meldt u zich dan aan door
een brief of email te sturen aan de ge-
meente Maassluis, t.a.v. Karin Maas,
Postbus 55, 3140 AB Maassluis of via
wmo@maassluis.nl. U moet dan aan-
geven met welke beleidsvelden u af-
finiteit heeft en welke doelgroepen u
wilt vertegenwoordigen. Ook voor de
deskundigenpool kunt u zich aanmel-
den. Als u eerst meer wilt weten of
aanwezig wilt zijn bij de bijeenkomst
op 11 april (aanvang 19.30 uur in Ko-
ningshof), dan kunt u zich aanmelden
op dezelfde manier of telefonisch via
010-5931905. Op www.maassluis.
nl/meedoen vindt u meer informatie
over de Adviesraad Samenlevingsza-
ken en de deskundigenpool (via het
onderwerp Burgerparticipatie).
Wethouder Kromdijk installeert
Adviesraad Samenlevingszaken
Foto: Nelly van der Veen
Op woensdag 30 maart heeft burge-
meester Koos Karssen de Erespeld
der gemeente uitgereikt uit aan de
heer J. Mayer.
Het gemeentebestuur heeft gemeend
de heer Mayer de Erespeld der Ge-
meente toe te kennen wegens zijn
afscheid als vestigingsmanager van
Maasdelta Maassluis.
De heer Mayer heeft zich gedurende
de periode 1999 tot 2011 ingezet voor
Erespeld der Gemeente
voor de heer J. Mayer
diverse woningbouwprojecten en met
name voor projecten op het gebied
van de leefbaarheid in de gemeente
Maassluis.
De Erespeld der Gemeente wordt uit-
gereikt aan personen, al dan niet in-
gezetenen van de gemeente, die zich
gedurende enige tijd of naar aanlei-
ding van een bijzondere gebeurtenis
verdienstelijk hebben gedragen ten
opzichte van de gemeente.
Open CDA-
Bijeenkomst
‘Oranjetunnel JA!’
Op 13 april aanstaande organiseren
CDA fracties uit de regio voor CDA-
kiezers en andere belangstellenden
een bijeenkomst in het Deltahotel te
Vlaardingen met betrekking tot de
plannen van de Nieuwe Westelijke
Oeververbinding. De zes fracties uit
Maassluis, Vlaardingen, Schiedam,
Midden-Delfland, Hoek van Holland
en Delft maken zich grote zorgen
over de inpassing van de Blanken-
burgtunnel. Zij willen u graag infor-
meren over de gevolgen voor u en uw
omgeving. Wat gebeurt er met Mid-
den-Delfland gebied, de Zuidbuurt,
de Surfplas? Het geluid en de drukte
op de A20? Kan het Kethelplein nog
meer verkeer verwerken? Hét alter-
natief is de Oranjetunnel.
Verschillende sprekers zullen het
proces en de gevolgen van een Oe-
ververbinding toelichten. Cees Oos-
terom, wethouder Vlaardingen en El-
len Verkoelen, CDA -Statenlid Zuid
Holland zullen over het bestuurlijke
traject en de gevolgen voor natuur en
omgeving spreken. Ook zijn er toe-
lichtingen over het proces naar het
uiteindelijke besluit en zal een pre-
sentatie over tunneltechniek gegeven
worden.
Er zal ruimte zijn tot het stellen van
vragen over de Nieuwe Westelijke
Oeververbinding. Als afsluiting zul-
len de CDA-fracties hun standpunt
voor de Oranjetunnel uiteenzetten.
Wie kent de eerste regels van dit lied-
je niet? Het is lente, de vogels fluiten
en de voorjaarsbloemen geven weer
kleur aan de wereld. Alle reden om
naar buiten te gaan.
Helaas is dit niet voor iedereen weg-
gelegd. Er zijn mensen die in een rol-
stoel zitten en niet zomaar naar buiten
kunnen om van het voorjaar te genie-
ten. Of mensen die niet alleen naar
buiten durven omdat ze bang zijn om
te vallen.
Gelukkig heeft de Oproepcentrale
vrijwilligers die met mensen die niet
zelfstandig naar buiten kunnen een
wandelingetje gaan maken. En bij
slecht weer samen een kopje thee
“Een anonieme enquête toegestuurd
krijgen en vervolgens een herinne-
ring ontvangen als je die nog niet hebt
ingevuld?” Maassluizer Ronald Wa-
genaar plaatste met diverse anderen
vraagtekens bij de vragenlijst die hij
kreeg toegestuurd van de gemeente.
Volgens een woordvoerder kent de
computer een nummer toe aan een
Geen persbericht
over zedenzaak
De politie heeft geen persbericht
verstuurd over de zedenzaak in het
Wipperspark. Volgens wijkteamchef
René Schouten is dat geen zaak van
de wijkpolitie. “Inbraken, aanrijdin-
gen en andere zaken worden door de
afdeling communicatie aan de pers
doorgegeven.
Een zedenzaak wordt door een spe-
cialistische eenheid van de politie
onderzocht, hoe die communicatie is
geregeld weet ik niet,” aldus Schou-
ten. Bovendien geeft de politie aan
dat rekening gehouden moet worden
met de privacy van het slachtoffer.
Verontruste buurtbewoners bekriti-
seren die gang van zaken. “Waarom
niet een waarschuwing voor een on-
veilige situatie, daar hoeven de perso-
nalia van het slachtoffer toch niet bij
worden doorgegeven?”
Burgemeester Karssen kan zich daar
wel in vinden “Die vraag is inderdaad
bij mij ook gerezen.”
We gaan naar buiten
Waar de vogeltjes fluiten…
drinken of een spelletje doen. Met
z’n tweeën genieten is immers dub-
bel genieten!
De Oproepcentrale is een vrijwilli-
gersorganisatie in Schiedam, Vlaar-
dingen, Maassluis, Maasland en
Hoogvliet. Vrijwilligers van de Op-
roepcentrale bieden ondersteuning in
de thuissituatie en kunnen zelf aange-
ven wanneer ze beschikbaar zijn.
Wil je ook je medemens laten genie-
ten van het mooie voorjaar? Meld
je dan aan via telefoonnummer 010
- 409 30 40 of mail naar oproepcen-
trale@argoszorggroep.nl.
Karen van Zeijl en Wendy Donkers
nodigen je graag uit voor een (vrijblij-
vend) kennismakingsgesprek.
willekeurig adres en de computer
houdt in de gaten welke enquêtefor-
mulieren nog niet zijn ingevuld. De
computer zorgt vervolgens ook voor
een herinnering. Na afloop van de
enquête worden de adresgegevens
vernietigd. De nummers op de for-
mulieren worden gebruikt om de ver-
kregen informatie per wijk te kunnen
onderbrengen.
colofon
Maassluise Courant
De Schakel
Het best gelezen nieuws- en
advertentieblad in de regio.
Verschijnt iedere donderdag
in Maassluis, Maasdijk, Maasland
en Hoek van Holland.
(Oplage: 25.000)
Uitgave:
Maassluise Courant bv
Dr. Kuyperkade 28
3142 GC Maassluis
Postbus 24, 3140 AA Maassluis
T 010 5912823 F 010 5913335
Postbank: 4001781
ING bank: 68.89.47.751
ABN bank: 89.74.05.706
Emailcontact:
Advertenties:
mc.advertentie@thuisbladen.nl
Nieuws/redactie:
mc.nieuws@thuisbladen.nl
Sportnieuws:
mc.sport@thuisbladen.nl
Verkoop:
verkoop@thuisbladen.nl
Informatie:
info@thuisbladen.nl
Administratie:
admin@thuisbladen.nl
Aanleveren van advertenties
en nieuwsberichten:
voor woensdag 09.00 uur.
Mits gereserveerd
woensdag 12.00 uur.
Bezorging:
Broos Verspreiding Maasdijk
T 0174 514508
(De redactie behoudt zich het recht voor
advertenties en ingezonden copy te weigeren,
zonder opgave van redenen. Ook kan geen
aanspraken gemaakt worden op schadevergoe-
ding naar aanleiding van foutieve plaatsingen
van advertenties en berichten in deze krant.)
Maassluise Courant
Paal van de Wip
Vorige week was ik nogal
heftig over Eitjes.
Wellicht een beetje te!
Maar ach, in Oporto vrage
ze elkaar of ze al in de Paal
gestaan hebbe.
Dat geef status.
Na alle gemopper nou toch
es een goe bericht, altans,
as het allemaal doorgaat,
want dat weet je hier nooit.
Ik kreeg een fors boekwerk
in me hande dat ging over
het oprommele van de hele
Binnestad. Alle straatstene
gaan er uit en alle lantares
krijge een nieuw kappie.
De twee brugge over de
Zuidvliet (bij Voorberg)
gaan eruit en dan kompt er
één nieuwe ronde brug. De
Bloemhof wort opgeknapt
en die lelijke blokkedoos
gaat eindelijk weg. Alle
terasschotte moete weg
want dat worde alleen maar
opberghokke.
Nieuwe alleminaties op de
ouwe gebouwe moete het in
de avond gezellig make.
Beetje onzin natuurlijk want
iedereen blijft toch binne
zitte, maar goed:
‘t ken leuk zijn.
Wie het allemaal verzonne,
gemaakt en geschreve hebt
weet ik niet, maar het is
eindelijk es iemand die
verder kijkt dan die ambte-
nare en ontwerpers die tot
nu toe daar mee bezig zijn
gehouwe. Maar ja.. met drie
miljoen in je zak ken je wat.
Versobering en vernieuwing
en opruime die rommeltroep
wordt de nieuwe lijn. Hier
ken je mee binnekome met
je nieuwe Binneloper.
Enquête echt anoniem
7 APRIL 2011 MAASSLUISE COURANT 5
Bezichtig het grootste lokale aanbod van het MAKELAARSCOLLECTIEF op maeslanden.nl Woningmakelaardij • Bedrijfshuisvesting • Horeca, hospitality en leisure • Real estate advies
* aanbod in deze kleur zijn bij Vijverberg
* aanbod in deze kleur zijn bij Maeslanden
* *
Drijver 133, 3144 GD Maassluis • t. 010 - 5923300 e. info@maeslanden.nl
* onderdeel van B&E Vastgoed b.v.
*
* aanbod in deze kleur zijn bij Vlietlanden
TE KOOP: Maassluis
Een fraai 4 kamer appartement (voorheen 5 kamer) op de 7de verdieping.
Vraagprijs € 289.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Ruime 4-kamer dijkwoning met tuin (patio) op het westen.
Vraagprijs € 209.000,- k.k.
Steenendijck 100
TE KOOP: Maassluis
Willem de Zwijgerstraat 37
Fraaie 5-kamer eengezinswoning.
Vraagprijs € 209.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Cornelis van der Kolffstraat 153
Royale 4-kamermaisonnette met lift en balkon op het zuid-westen.
Vraagprijs € 222.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Korhoenstraat 4
Een heerlijke 3-kamer appartement met buitenruimte in het ”Uilenstaete’’.
Vraagprijs € 150.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Havenhof Parking
Overdekte parkeerplaats in Havenhof Maassluis.
€ 100,- p./mnd.
Merellaan 375
Taxatieportefeuille bij Vijverberg
Makelaars uitgebreidt.
Werden in het verleden alle taxatierapporten
van makelaars door de banken geaccepteerd.
Ten gevolge van de kredietcrisis gaan banken weer
over tot het aanstellen van eigen taxateurs.
Vijverberg Makelaars is onlangs aangesteld tot vaste
taxateur door 2 grote landelijk werkende banken voor
het waarderen van alle woningen en commercieel
onroerend goed.
Een goede opsteker voor dit regionaal werkend
kantoor met 27 jaar ervaring.
porten
t d
g
ortenn
Feeft u vraeen cver dlt cnderwerp: heemt u dan cp werkdaeen
tussen ¤.oo en 1;.oo uur ccntact cp met het Pedaecelsch Spreekuur:
telefccn: o1o-u6o u1 11. Meer lnfcrmatle cver vellle 0percelen ln
Maassluls kunt u lezen cp www.maassluls.nl cf cp www.c|emaassluls.nl.
VEILIG OPGROEIEN
kIhߣk£h
Ih h£1
v£kk££k
ve|||g meedeen aan het verkeer |eer je a|s k|nd n|et
zemaar. Ze'n preces van jaren kan uw k|nd maar ep
één man|er ender de kn|e kr|jgen: |n de prakt|jk! uw
k|nd |eert meer a|s h|j eI z|j |epend eI hetsend naar
schee| eI veren|g|ng werdt gebracht dan met de aute.
1|ps veer euders
Lepend eI hetsend naar schee| eI de veren|g|ng
º Leer uw klnd dat 'zlen' nlet eell|k ls aan 'eezlen'
wcrden. uccr cceccntact te maken met de andere
weeeebrulker weet u zeker dat u eezlen bent. ult
kan cck vla de spleeels.
º Kles kleurrl|ke kledlne (rccd, cran|e, eeel) zcdat uw
klnd cpvalt ln het verkeer. kefecterende strlps
werken heel eced.
º Leer uw klnd dubbel eced cp te letten bl| parkeer-
plaatsen vccr achterultrl|dende autc's cf pcrtleren
dle cpen klappen.
º Leer uw klnd vaardle te wcrden cm vellle zelf-
standle te lcpen cf ñetsen: dccr te dcen dus!
º 0efen samen de rcute dle uw klnd alleen eaat
vcleen. ue kcrtste rcute ls nlet altl|d de vellleste!
º Fen vaste rcute ls belanerl|k. Fet ls nlet alleen
vellleer, u weet cck welke rcute u mcet nemen als
u uw klnd teeemcet wllt ñetsen.
º Ceef het ecede vccrbeeld ln het verkeer.
º Fen ecede en eced cpeezette ñetshelm beschermt
klnderen teeen ernstlee verwcndlneen aan het
hccfd cf eezlcht.
Met de aute naar schee| eI de veren|ng|ng
º Laat uw klnd ultstappen cp de stcep waaraan de
schccl eeleeen ls. vccr de vellleheld ls het beter
als dlt cp enlee afstand van de lneane van de
schccl ls.
º Parkeer nlet dubbel.
º Leer uw klnd altl|d de vellleheldsecrdel cm te
dcen. Fet klnd zal dlt dan cck spcntaan dcen als
hl| cf zl| met anderen meerl|dt.
º Ceef het ecede vccrbeeld. uce zelf cck altl|d uw
ecrdel cm.
º Cebrulk het klnderslct.
º Maak eeen ccmplexe manceuvres, zcals keren cf
achterult rl|den nabl| een schccl cf plaatsen waar
veel klnderen kcmen.
www.fotografietheovanpelt.nl
Loopt je
rentevaste
periode
bijna af?
Laat ons de oferte
van je bank checken
(weet je zeker dat
je goed zit).
www.hypotheker.nl

Maassluis, Wagenstraat 33, (010) 590 00 83
VAN HEMERT HEEFT HET ANTWOORD OP AL
UW VRAGEN EN WENSEN OP HET GEBIED VAN:
Postbus 278
3140 AG Maassluis
tel. (010) 591 41 66
fax (010) 592 51 41
e-mail: info@van-hemert.nl
www.van-hemert.nl
„ Elektrotechnische installaties „ Datasystemen
„ Netwerkbekabeling „ Netwerkbekabelingssystemen
„ Toegangscontrolesystemen „ Airconditioning
„ Telefooninstallaties „ Inbraakbeveiliging
Administratiekantoor
Van der Heijdt-van Mil
Voor al uw administraties, aangiftes en fiscale aangelegenheden
Nancy van der Heijdt 06-14743342
www.roeststaalduinen.nl
Mesdaglaan 1
3141 HE Maassluis
Tel: 010 - 591 10 11
Fax: 010 - 590 31 97
E-mail: maassluis@roeststaalduinen.nl
VRIJWILLIGE INTERNETVEILING!!
Woning aan- en verkoop
Nieuwbouw
5BYBUJFt)ZQPUIFFL
Woning aan- en verkoop
Nieuwbouw
5BYBUJFt)ZQPUIFFL
In appartementencomplex ‘Uilenstaete’
(seniorenhuisvesting voor 50-plussers) ge-
legen 3-KMRAPPARTEMENT met parkeer-
plaats, binnen-/buitentuin, berging en
ontmoetingsruimte. De woning wordt
verkocht via internetverkoop bij opbod.
Deze verkoopmethode geeft potentiële
kopers de kans om op een transparante
manier op de woning te bieden.
VRIJWILLIGE VEILING VRIJDAG 27/5/11
OM 15:00UUR. Meer info: www.Openhuis.nl.
U kunt een afspraak maken voor een bezichti-
ging. Indien u de veiling niet wilt afwachten
bent u vrij om voor de veiling een bod uit te
brengen.
Oorspronkelijke vraagprijs: € 241.500,- k.k.
Inzetprijs: € 135.000,- k.k
.BBTTMVJTt,PSIPFOTUSBBU22
Dag en nacht bereikbaar voor al uw personenvervoer,
t/m 4 personen of 5/8 personenbus, lokaal, regionaal, airportservice,
rolstoelvervoer en contractvervoer.
Kijk ook op onze website: www.taxivonk.nl
Wij rijden ook speciaal vervoer voor:
Maassluis
010-59 00 228
Maassluis 06-428 123 20
b.g.g. 06-461 638 84
H
VAN DER HOEVEN
Verbouw- en onderhoudsbedrijf
• voor al uw timmer, metsel, tegel- en stucadoorswerk
• tevens levering en montage van houten-
en kunststof kozijnen
Tel.: 06-304 89 247 Fax: 0174-52 37 08 Tel.: 06-30489247 - E-mail: hoeven.verbouw@hetnet.nl
Pastoor Van Rooijplein 1 • De Lier
T 0174- 527152 • I www.drukkerijriezebos.nl
IN ALLE SOORTEN EN MATEN,
ÓÓK VOLGENS UW EIGEN ONTWERP
GEBOORTEKAARTJES
VERBOUWING?
DE KLUSSENIER
DOET HET!
Ook:
Tegelwerk
Reparatie
Beveiliging
Timmerwerk
Marcus van der Stel
Zuidererf 26
3181 JE Rozenburg
Tel: (0181) 75 14 64
Mobiel: (06) 14 67 04 60
m.vanderstel@klussenier.nl
www.klussenier.nl
Voor al uw sierbestrating,
herbestrating, schuttin-
gen plaatsen of verwij-
deren; vlonders leggen;
beschoeiingswerkzaam-
heden:
G. van der Wel, Maasdijk,
tel. 0174-516716 / 06-
49112113.
NIEUW: TIENERYOGA bij
YOGA CARIN Kan span-
ningen rondom proefwer-
ken / examens verminde-
ren. Neem eens een proef-
les! Cyprea, Noordvliet 48,
Maassluis. Info? Bel. 06-
36291089
VERZAMELAAR biedt
goede prijs voor oude
ansichtkaarten van voor
1960. Tel. 06-15451873
CURSUS ZWANGER-
SCHAPSYOGA:
Ontspanning, werken aan
je conditie, gezelligheid,
een goede voorbereiding
voor de bevalling:
yogapraktijk-maassluis.nl
Tel. 06-28.20.12.50
Te koop: ijsselsteentjes,
oude straatklinkers (vijf-
duimers) en veel soorten
dakpannen.
Tel. 0174-420959.
!Spoed! Te koop gevraagd:
TOYOTA’s, Honda, Nis-
san, Mazda, Mitsubishi,
met schade of defect
geen bezwaar. Ook an-
dere merken met of zonder
APK, met RDW vrijwaring.
U belt, wij komen langs.
Tel. 010-2762532 of 06-
25160439, ook ’s avonds.
Openingstijden Biercafé
Oporto: Zondag 15.00
tot 20.00 uur, maan-
dag gesloten di. 20.00
tot 01.00; wo., en do.
17.00 tot 01.00 uur, vrij.,
en za. 15.00 tot 03.00
Feestje of borreltje?
Zie www.oporto.nl voor
meer informatie.
BEGINNEN
MET RIJLESSEN?
AUTORIJSCHOOL ”PA■LET”
Tel. 010-5925570,
www.autorijschoolpalet.nl
VOETREFLEXMAS-
SAGE, ontspannend of
bij klachten, elke 3de
zaterdag introductiemas-
sage bij Cyprea, Noord-
vliet 48.
Vergoeding zorgverzeke-
raar, ook workshops.
WWW.DEVOETOMVAT.NL
RIET KOREN
015-2615511
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
7 APRIL 2011 MAASSLUISE COURANT 6
Wie jarig is trakteert
Deze maand bestaat topSlijter alweer
2 jaar. Inmiddels weten steeds meer
liefhebbers van een goed glas wijn of
gedistilleerd hun topSlijter te vinden.
Dit is mede te danken aan het feit dat
nieuwe slijters zich hebben aange-
sloten, maar vooral omdat het bij úw
topSlijter de klant is waar alles om
draait. Daarom laat úw topSlijter ook
de 2e verjaardag niet onopgemerkt
voorbij gaan.
Het is een goede gewoonte om op je
verjaardag te trakteren. Dat doet úw
topSlijter ook. Tot en met 23 april
mag u elke tweede fles Ruiterbosch
Cinsaut Pinotage of Chardonnay
meenemen zonder betalen. Gewoon,
omdat we jarig zijn.
Maar er is veel meer. Wat dacht u van
een fles Peachtree van De Kuyper
met een gratis Goody Bag? Of van
de beroemde Chivas Regal Premium
Whisky voor een speciale prijs? Of
de talloze wijnen die scherp geprijsd
zijn? U heeft het vast allemaal al ge-
zien in de Wijnkrant die úw topSlijter
deze week heeft verspreidt.
De winkeliers van úw topSlijter zijn
echte specialisten met liefde voor hun
vak. Daarom geven zij u in de Wijn-
krant graag achtergrondinformatie
over hun WijnTOPPERS.
Ga voor meer informatie naar úw top-
Slijter:
Zonneveld - Maassluis
Het Drankenkabinet - Maassluis
Inloopspreekuren
patiënten-
verenigingen in
Vlietland Ziekenhuis
Het Vlietland Ziekenhuis houdt
maandelijks inloopspreekuren van
verschillende patiëntenverenigingen.
Belangstellenden kunnen daar te-
recht met vragen over bepaalde ziek-
ten en aandoeningen.
Het programma voor de maand
april is als volgt:
Woensdag 6 april: 10.00-12.00 uur in
de Nolet Hal: Nederlandse Stomaver-
eniging
Dinsdag 12 april: 14.00-16.30 uur in
de Nolet Hal: Nationale Vereniging
voor Fibromyalgiepatiënten ‘Een-
drachtig Sterk’ (F.E.S.)
Woensdag 13 april: 13.30 – 15.30 uur
in de Nolet Hal: Diabetesvereniging
Nederland (DVN), afdeling Rotter-
dam
Donderdag 28 april: 10.00 – 11.30
uur bij de Borstkliniek (C-liften 1e
verdieping): Borstkankervereniging
Nederland.
Donderdag 28 april: 10.00 – 12.00
uur in de Nolet Hal: Nederlandse
Vereniging voor Rugpatiënten ’de
Wervelkolom’
Voor meer informatie over deze in-
loopspreekuren kunt u contact opne-
men met het Patiënten Service Bu-
reau, tel. 010-8930000.
Agenda Careyn
Keuzepakket
regio Maassluis - Maasland
Careyn Keuzepakket organiseert in
Maassluis vanaf 9 mei 2011 van 19:30
tot 22:00 uur de cursus Eerste hulp
en ziekte bij kinderen bestaande uit 4
bijeenkomsten.
Het is een hele geruststelling om te
weten wat er moet gebeuren wanneer
een kind van de trap valt, zich ver-
slikt of bijvoorbeeld iets giftigs heeft
ingenomen. De cursus geeft inzicht in
de risico’s die kinderen lopen en het
toepassen van preventieve maatrege-
len. Een belangrijk onderdeel is hoe
adequate eerste hulp verleend kan
worden bij ongevallen of ziekte bij
jonge kinderen. De cursus is bedoeld
voor iedereen die met kinderen van
0 tot 12 jaar te maken heeft: (gast)
ouders, verzorgers en bijvoorbeeld
grootouders. Na afloop ontvangt de
deelnemer een erkend certificaat.
Careyn Keuzepakket organiseert
in Maassluis vanaf 10 mei 2011 van
09:00 tot 11:00 uur de cursus Shan-
tala Babymassage bestaande uit 5
bijeenkomsten.
Heerlijk: ontspanning voor ouder en
baby en even afstand nemen van de
dagelijkse bezigheden. Dat kan tij-
dens de cursus Shantala Babymas-
sage. Ritmische massagetechnieken
worden gelijk door de ouder op het
kind geoefend, wat voor beiden zeer
ontspannend werkt. Babymassage
kan verlichting geven bij darmkram-
pjes en de spijsvertering soepeler la-
ten verlopen. Behalve het masseren,
komen er tijdens de cursus diverse on-
derwerpen aan bod, zoals het dragen
en tillen van de baby, rust, reinheid
en regelmaat, de veranderde thuis-
situatie en het bevorderen van een
optimaal herstel van het lichaam van
de vrouw. Veel Zorgverzekeraars ver-
goeden (een deel van) de kosten van
deze cursus. Informeer naar de voor-
waarden bij uw Zorgverzekeraar.
Voor meer informatie kunt u tijdens
werkdagen bellen met Careyn Keu-
zepakket, tel. (088) 123 99 88, of via
e-mail: keuzepakket@careyn.nl
Meer informatie
Careyn is een zorgorganisatie in
Zuidwest Nederland. Careyn is lo-
kaal georganiseerd en staat voor Per-
soonlijke Zorg. Met ongeveer 9.000
medewerkers wordt voor vele tien-
duizenden klanten gezorgd, waaron-
der 1.500 bewoners in verpleeg- en
verzorgingshuizen. Daarnaast telt de
organisatie ongeveer 132.000 leden
van het Careyn Keuzepakket. Ruim
52.000 (aanstaande) gezinnen krij-
gen kraam- en/of ouder- en kindzorg.
Wereldwinkel Maassluis wordt vol-
ledig in stand gehouden door vrijwil-
ligers. En zij doen dat met veel en-
thousiasme en grote betrokkenheid.
Dat bleek weer op de jaarvergadering
van de Wereldwinkel, vorige week
woensdag. De activiteiten en de re-
sultaten van vorig jaar werden door-
genomen. Daarbij werd duidelijk dat
voor alle medewerkers de klanten
centraal staan. Zo werd een sugges-
tie om de winkel op maandagmid-
dag te sluiten (een aantal winkels in
het Stadshart is dan jammer genoeg
gesloten) door een overgrote meer-
derheid afgewezen. “Dat kun je niet
maken tegenover de klanten,” was de
algemene reactie.
Het jaarverslag laat zien dat er naast
de dagelijkse verkoop in de winkel,
flink wat andere activiteiten zijn ont-
plooid. Desondanks is de jaaromzet
wat teruggelopen, vergeleken met
2010, maar volgens voorzitter Ada
Wijnhorst is dat in lijn met de ontwik-
kelingen bij andere winkeliers in het
Stadshart van Maassluis.
Desondanks willen alle medewerkers
zich er voor de volle 100 procent voor
inzetten om dit jaar op een hogere
omzet uit te komen. Daarom kwa-
men er diverse suggesties over tafel
om dat doel te bereiken. Een daarvan
is aandacht vragen bij bedrijven en
organisaties voor de mogelijkheid om
bij de Wereldwinkel mooie relatiege-
schenken te kopen en aan het einde
van het jaar medewerkers en relaties
te verrassen met een bijzonder Kerst-
pakket. Dat sluit goed aan bij de trend
om als bedrijf of organisatie duurza-
mer en meer maatschappijbewust te
opereren.
Wereldwinkel Maassluis zal ook ex-
tra aandacht besteden aan de lande-
lijke Wereldwinkeldag, die dit jaar
op 14 mei wordt gehouden. Van 27
oktober tot 6 november is er de jaar-
lijkse Fairtradeweek. Ook hiervoor
worden extra activiteiten voorbereid.
De Wereldwinkel zal opnieuw pre-
sent zijn op de Dag van de Cultuur op
10 september. Eind van het jaar zijn er
ongetwijfeld weer allerlei leuke acties
en evenementen, waaraan de Wereld-
winkel zeker meedoet.
Wereldwinkel Maassluis is gevestigd
aan de Jokweg 9 in Maassluis, in het
verlengde van de Nieuwstraat, onder-
aan de Zuiddijk. De openingstijden
zijn maandag van 13.30 tot 17.00 uur
en dinsdag tot en met zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnum-
mer is 010 – 5901646. De vrijwilligers
zorgen ervoor dat de klanten tijdens
de openingsuren gastvrij worden ont-
vangen en desgewenst advies krijgen
bij hun aankopen. Daarnaast zorgen
ze voor de inkoop en het zorgvuldig
afwikkelen van alle bestuurlijke za-
ken. Nieuwe vrijwilligers zijn uiter-
aard van harte welkom. Neem voor
meer informatie contact op met Ada
Wijnhorst, tel. 5912380.
Secretaris Dinie Broere en penningmeester Frans van der List
houden op eigentijdse wijze de vergadering bij.
Medewerkers Wereldwinkel
stellen hun klanten centraal
Na een voorspoedige reis en een korte
maar verkwikkende nacht popelde ik
alweer om op weg te gaan.
De communicatie tussen Kenia en
Nederland was, door het overlijden
van onze contactman, niet geweldig
geweest. Door gebrek aan duidelijk-
heid had ik ook voor sommige zaken
geen geld overgemaakt.
Ik had aardig wat onderwerpen op
mijn lijstje staan maar wist niet hoe
dit gesprek zou gaan ver lopen.
We hadden besloten om die dag bij
de school te overnachten. Dit was best
spannend. Eerst nog wat boodschap-
pen doen en daar gingen we.
De aankomst bij de school was weer
heel hartelijk.
Eerst een kleine rondleiding langs de
nieuwbouw( het office) Er was geluk-
kig weer hard gewerkt.
Het afbouwen moet gebeuren met
geld van Stichting Wenzi en daar
moet nog even over gepraat worden
aan de hand van de offerte, die ik
uiteindelijk twee weken voor vertrek
toch nog kreeg opgestuurd.
Het schoolkoor en al de nieuwe kleu-
ters hadden een mooi lied ingestu-
deerd. Dit blijft altijd een ontroerend
moment als al die mooie vrolijke kop-
pies je toezingen.
Nu is het tijd om te onderhandelen.
In oktober was me toegezegd dat
50% van de bouw van het office op
€ 5000,- zou komen. Dit leek me toen
wel wat veel en dus wilde ik de of-
ferte zien. Zolang ik die niet had heb
ik niets overgemaakt. Met de offerte
in handen was het beter praten. We
komen overeen dat Wenzi € 2.500,-
overmaakt.
Salarissen
In oktober kreeg ik het idee dat ze
niet helemaal eerlijk waren over de
hoogte van de salarissen. Dat gevoel
was juist. De nieuwe afspraak is dat
de kleuterleidsters, 3 in getal, nu voor
100% betaald worden. Een salaris
van € 50,- per maand. Verder zijn er
nog 3 leerkrachten die voor de helft
door de ouders betaald worden en de
andere helft door Wenzi, dit komt op
€ 25,- per maand.
En dan het studiefonds.
Het hoofddoel van de stichting - 60
kinderen
zijn vanaf
januari
2011 met
50% steun
van Wenzi
ingeschre-
ven op de
secundairy
school. We
hadden in
oktober met
ander spon-
sors afge-
sproken
dat we €
70,- per jaar
per student
zouden ge-
ven. Dit
blijkt echt niet genoeg. Onder de stu-
denten zijn veel meisjes, en daar ben
ik erg blij om, want vooral de meisjes
worden vaak thuis gehouden om te
werken of te trouwen. De secundairy
school is ver weg. Studenten kunnen
door de weeks niet naar huis. Dat be-
tekent dat vooral de meisjes naar een
kostschool moeten. Voor meisjes is
het niet veilig om ergens een kamer-
tje te huren en daar te overnachten.
Kostscholen zijn duurder en we be-
sluiten om de bijdrage van Wenzi te
verhogen naar € 90,- per student. Dit
heeft behoorlijk wat financiële conse-
quenties voor de komende jaren.
De financiële afspraken zijn naar te-
vredenheid van beide partijen verlo-
pen. Nu nog een lastig puntje. Ik wil
een algemeen financieel toezichthou-
der aanstellen. Tot mijn verbazing
stemt men er meteen mee in. Er wordt
afgesproken dat de toezichthouder
iedere drie maanden de boekhouding
zal controleren. Als alles goed gaat
wordt de boekhouding naar mij door-
gestuurd en aan de hand daarvan wor-
den de salarissen overgemaakt.
Alle zaken zijn gedaan. Met de af-
spraak dat ik de volgende dag graag
op school rond wil lopen zonder dat
de aandacht op mij gericht is nemen
we afscheid.
De auto hadden we die morgen weg-
gestuurd want twee dagen een auto
met chauffeur zonder daar mee te
rijden is wel wat duur. Tijd nu voor
een ander vervoermiddel. We bellen
een pikki piki. Dit is een jongen op
een motor.
Achterop de motor, door de rimboe,
op weg naar onze slaapplaats. Nu be-
gint het avontuur pas echt.
Geweldige motorrit. Met een wijntje
in de hand de zon zien verdwijnen,
de nacht valt over Kenia. Keniaanse
vrouwen zorgen voor de maaltijd, met
een olielamp voor je huisje de dag
doornemen, overal vuurtjes, terwijl je
niet wist dat er mensen woonden. Een
Keniaan komt met zelfgebrouwen
Afrikaans bier (best sterk spul) en we
hebben een goed gesprek. “Slapen”
onder een klamboe terwijl het zeker
30 graden is. Midden in de nacht ge-
stoord worden door een zeer luid bal-
kende ezel, waarom balkt hij zo vraag
ik me dan af. Fel gekleurde kikker in
je wasbak (is die giftig of niet)
Bij de eerste zonnestraal (6.00 uur)
wakker worden en de zon weer op
zien komen. Ontbijt met wentelteef-
jes en dan achter op de motor weer
terug naar de Mwamtsefu. Apél, alle
kinderen staan buiten, klaar om te
beginnen.
Eén spreekt het gebed uit voor de hele
school. Kinderen krijgen de bijzon-
derheden van die dag te horen en dan
start de schooldag.
Ik beleef een heerlijk dag op “mijn
school”.
Aan het einde van de dag is het weer
tijd om terug te gaan naar het hotel.
De rest van de week doe ik mee met
het project van T4T (Teachers for Tea-
chers) Hollandse collega’s gaan we
weer aan de slag met de Keniaanse.
Eenmaal thuis kijk ik weer terug op
een geweldige reis met goede resul-
taten.
Natuurlijk ben en blijf ik op zoek naar
mensen die willen helpen om al die
geweldige dingen mogelijk te maken.
Zou u ook wel eens een actie, een
rommelmarkt, of een sponsorloop
willen organiseren met uw sportclub,
school of vriendenkring, neem dan
contact op met Willie de Bruin. 010-
5918371.
Voor meer Info www.wenzi.nl
Voorjaarsreis Stichting Wenzi
Er is een oplossing voor iedere Hol-
landse kaasliefhebber die op zijn
gezondheid wil of moet letten. Die
oplossing is KEES; een kaas met een
volvette smaak, maar met 60 procent
minder verzadigd vet en 30 procent
minder zout. KEES past in een cho-
lesterolverlagend voedingspatroon en
komt steeds meer op de shortlist van
diëtisten te staan.
KEES bevat al het goede uit de natuur
en is uniek in de wereld. Zowel de
gerijpte als de extra gerijpte variant
bestaan uit magere koemelk en 100
procent plantaardige vetten. De dier-
lijke, veelal verzadigde vetten worden
in het begin van het bereidingsproces
direct uit de koemelk verwijderd en
volledig vervangen met plantaardige
vetten. Hierdoor bevat KEES 60 pro-
cent minder verzadigd vet dan an-
dere volvette kaas. En doordat KEES
minder lang in het pekelbad ligt is het
zoutgehalte van het zuivelproduct 30
procent lager.
Het is niet zo gek dat KEES zijn weg
steeds meer vindt naar de hedendaag-
se gezonde Hollandse keuken. Want
wie wil er nu niet gezond eten en toch
genieten van een heerlijke, vol sma-
kende kaas?
KEES leent zich uitstekend voor op
de boterham en doet het ook bijzon-
der goed in gerechten. Lekkere re-
cepten met KEES zijn te vinden op
de website www.keeskaas.nl. Elke
maand wordt een nieuwe KEES re-
ceptkaart uitgegeven.
KEES zit in hetzelfde prijssegment
als bijvoorbeeld magere kaas. KEES
is verkrijgbaar via internet en in
steeds meer speciaalzaken. Voor
verkoopadressen en bestellingen zie
www.keeskaas.nl.
Het Maassluisse Kaaswinkeltje in
Maassluis heeft sinds kort de KEES
in zijn assortiment. Hier vindt u de
maandelijkse KEES receptkaarten
en kunt u een stukje gerijpte of extra
gerijpte KEES proeven.
KEES is in lijn met het streven van
verschillende instanties, waaronder
de Hartstichting, om de consument te
stimuleren gebalanceerd en gezonder
te eten. KEES is een innovatief zui-
velproduct van Keesmakers. zij spe-
len in op de toenemende vraag naar
gezonde voeding. Meer informatie
www.keeskaas.nl
KEES is de oplossing voor kaasliefhebbers
die op hun gezondheid willen letten
Vaste klantendag
bij Daan Mode
Afgelopen zaterdag vond er een vaste
klanten dag in de winkel plaats bij
Daan Mode.
Dit was een heel gezellige dag met
aanbiedingen, modellen die show-
den, hapjes van Smaak en Meer voor
de klanten en een ijsje van de IJsma-
ker Jeroen. Er kon volop inspiratie
opgedaan worden voor de nieuwste
voorjaarscollectie.
Ook konden klanten kans maken op
een professionele fotoshoot d.m.v. het
invullen van een bon. Voorafgaand
aan de fotoshoot zal er een passen-
de kledinglook worden uitgekozen
bij Daan Mode en het kappersteam
Virgo maakt de look compleet met
kapsel en make up. De fotoshoot
wordt gedaan door Lianne Vlielan-
der fotografie. De gelukkige winnaar
van deze foto shoot is Rosalinde Bot,
hierbij op de foto. De foto shoot zal
zeer binnenkort plaatsvinden.
De collecte van ZOA in 2011 is
een succes geworden. Dankzij
de geweldige inzet van 25
collectanten is in Maasland een
bedrag van € 1.740,13 opgehaald
voor het werk van ZOA onder
de vluchtelingen in Afrika en
Azië. De plaatselijke werkgroep
van ZOA wil alle gevers en
collectanten hartelijk bedanken
voor hun inzet en bijdrage.
Eenmaal per jaar, in het voorjaar,
vindt de landelijke huis-aan-huis-
collecte plaats. ZOA ontvangt veel
financiële steun van particulieren.
Deze giften vormen de basis van de
activiteiten. Hierdoor komt ZOA ook
in aanmerking voor institutionele
fondsen om programma’s en projec-
ten in de landen te financieren.
Projecten in 2010
Dankzij de collecteopbrengst in 2010
van ruim 940.000 euro heeft ZOA
veel werk kunnen verzetten onder
meer in Cambodja. Hier hebben 6.500
ontheemde gezinnen een nieuwe start
gemaakt in het noorden van het land.
Drie jaar geleden was er veel honger.
Nu wordt er voldoende voedsel ver-
bouwd en geld verdiend om kinderen
weer naar school te sturen. Ook in
Liberia kon ZOA aan de slag door het
geven van avondonderwijs aan 200
meisjes die door de burgeroorlog niet
naar school konden. Deze meisjes kr-
jigen nu een betere toekomst. En in
Zuid-Sudan kan ZOA op 27 scholen
niet alleen pennen en werkboeken
uitdelen maar ook allerlei sport- en
spelfaciliteiten verspreiden. Sport is
voor kinderen een belangrijk middel
voor het verwerken van trauma’s en
het geeft een stuk ontspanning.
Steun
ZOA-Vluchtelingenzorg is een chris-
telijke hulpverleningsorganisatie
voor internationale vluchtelingen-
hulp. De organisatie biedt noodhulp
en ondersteunt tijdens de wederop-
bouw en werkt daarin samen met de
lokale bevoling. De organisatie voert
programma’s uit in elf landen in Afri-
ka en Azië. Het werk van ZOA en de
nationale collecteweek kan op diver-
se manieren worden ondersteund.
Voor meer informatie: www.zoa.nl.
Opbrengst plaatselijke collecte
ZOA-Vluchtelingenzorg
Beverbabbels
1 April, kikker in je bil! Ook al was
het geen 1 april meer, maar 2, hebben
we toch een 1-april-spel gespeeld,
een bever mocht proberen iedereen
aan het lachen te krijgen. Omdat het
buiten zulk lekker weer was zijn we
buiten flessenvoetbal, vlaggenroof en
niet te vergeten iemand is hem nie-
mand is hem gaan spelen. Na deze
heerlijke ochtend in de zon was het
alweer tijd om te sluiten. Volgende
week een normale opkomst van 10.00
tot 12.00.
Let op zaterdag (9 april) de Olie-
bollenActie boekjes inleveren! Voor
meer info: Bianca ‘Babbel’ van Adri-
chem (06-12714550) of mail: be-
vers@scoutingkd.nl.
Karel Doorman groep
De opening van onze nieuwe exposi-
tie “Helden tegen wil en dank” door
burgemeester J.A. Karssen en oud op-
varende A. van Katwijk is inmiddels
al weer 3 maanden geleden.
Ondanks het winterse weer in de
afgelopen maanden hebben vele en-
thousiaste bezoekers de moeite ge-
nomen om een bezoek aan het muse-
umschip Hudson te brengen.
De reacties over de nieuwe tentoon-
stelling zijn zeer positief.
Het bezoekersaantal in de eerste 2
maanden is ten opzichte van 2010 fors
toegenomen.
Ook het aantal verzoeken om met
groepen, buiten de openingstijden,
de Hudson te kunnen bezoeken of te
vergaderen etc. nam toe.
Wat echter niet toeneemt, zijn vrij-
willigers waarop de Hudson moet
draaien.
Begin dit jaar hebben wij afscheid ge-
nomen van onderhoudsman de heer
P. Toet en vicevoorzitter de heer A.
Olsthoorn.
Beide heren waren vele jaren actief
betrokken bij het reilen en zeilen van
het museumschip Hudson.
Het wordt steeds moeilijker vrijwil-
ligers te vinden om de opengevallen
plekken in te vullen.
Om dit maritieme industrieel erfgoed
de komende decennia te kunnen blij-
ven exploiteren, zijn we zeer afhanke-
lijk van vrijwilligers.
Op iedere woensdag- en zaterdagmid-
dag tussen 14.00 en 17.00 uur kunt u
het museumschip Hudson bezoeken.
Zodra u aan boord bent gekomen gaat
u terug in de tijd rond 1939-1963.
U krijgt een prima indruk hoe kapi-
tein Weltevreden en zijn bemanning
leefden en werkten tijdens hun ver-
blijf op zee.
Aansluitend kunt u de nieuwe ten-
toonstelling “Helden tegen wil en
dank” bewonderen in de stuur- en
bakboord bunkerruimtes en machi-
nekamer.
Wilt u meer informatie over de di-
verse mogelijkheden aan boord van
de Hudson of denkt u dat het vrij-
willigerswerk op het museumschip
Hudson misschien iets voor u is, dan
kunt u contact opnemen met het se-
cretariaat van de “Stichting Help de
Hudson” . Bezoek ook onze website
www.museumschiphudson.com
Museumschip Hudson op volle kracht vooruit
Bijbelstudie
‘Verklaring van
geloof en leer’
Komende zondag is er weer een bij-
belstudie op basis van de “Verklaring
van artikelen van geloof en leer” op-
gesteld door de gemeente “Het Le-
vende Woord” onder leiding van C.
de Jager. De bijeenkomst is in de Kar-
dinaal Alfrinkschool te Maassluis en
het onderwerp is “Het geschreven
woord van God.”. Om 09.45 uur is
de zaal open, waarna om 10.00 uur
de bijeenkomst begint. Na het zingen
van enkele opwekkingsliederen en
een korte studie voor de kinderen ne-
men we de bestudeerde bijbelteksten
met elkaar door om te ervaren wat
God ons wil leren. Wij nodigen u van
harte uit om de bijeenkomsten bij te
wonen.
Dolfijnen
Een paar weken geleden hebben de
Welpen 2 tochttechnieken bestu-
deerd, en kregen van de leiding ver-
schillende manieren te zien hoe je aan
een ander kan vertellen waar diegene
heen moet lopen. Kruispuntjes, bol-
letje-pijltje, en vele andere methodes
werden behandeld. Deze opkomst
mochten de welpen deze technie-
ken in praktijk brengen! De nesten
mochten zelf een tocht gaan lopen en
die opschrijven op papier. Een soort
speurtocht maken dus! De nesten
hebben beide hele andere routes ge-
lopen. Nest oranje heeft ook stiekem
een kijkje genomen in de oude Mo-
len. Moe maar voldaan van dit klusje
kwamen de Welpen half 11 weer aan
op de Scouthoeve, waar ze mochten
kleuren en spelen en nog even een
lekker ijsje mochten genieten.
Welpen
Zaterdag hebben de welpen Chickai’s
verjaardagsfeestje bij elkaar verdiend
in het casino. Bij verschillende spel-
len in het casino, wat overigens een
buiten casino was, konden de welpen
munten verdienen. Die munten kon-
den ze inruilen voor slingers, limo,
taart en cadeautjes. We hadden 4
verschillende spellen in het casino.
De welpen mochten zelf kiezen wan-
neer en welk spel ze deden in het
casino. Het casino was gezellig druk
en natuurlijk was er ook tijd voor een
drankje tussendoor! Na even gepau-
zeerd te hebben gingen we weer vro-
lijk verder met een potje ballonnetje
trap! Als allerlaatste konden de wel-
pen allemaal nog één casino spel spe-
len en daarna hun munten nog inleve-
ren voor nog meer cadeautjes. Hierna
was het alweer tijd om met papa en
mama mee te gaan. Voor aankomen-
de zaterdag hebben we weer een nor-
male opkomst van 10 uur tot 12 uur.
Voor de welpen: Denk aan jullie kamp-
brief en ola boekje, volgende week is de
laatste inlever datum voor alle twee de
activiteiten. Voor meer informatie mail
naar welpen@scoutingkd.nl.
7 APRIL 2011 MAASSLUISE COURANT 7
Mesdaglaan 1
3141 HE Maassluis
Tel: 010 - 591 10 11
Fax: 010 - 590 31 97
E-mail: maassluis@roeststaalduinen.nl
8POJOHBBOFOWFSLPPQt/JFVXCPVX
t5BYBUJFt)ZQPUIFFL
T uis in de regio!
Voor ons totaalaanbod: www.roeststaalduinen.nl
Maassluis º LiszIsIraaI 35
Vraagprijs: € 265.000,- k.k.
Aan de rand van woonwijk gelegen ruime DRIVE-IN WONING
met parkeerplaats en mogelijkhd voor GARAGE/PRAKTIJKRUIM-
TE. Ind: Entree met toilet. Tuin-/slpkmr (12m²) met wastafel en t.t. tuin.
Berging met w.m.a. en t.t. tuin van ca. 13mdiep (ZW) 1e et: Woonkmr
(26 m²) met massief eiken vloerdelen, zonwering en openslaande
deuren naar terras (ZW). Woon-/eetkeuken (ca16 m²) met t.t. 2e
balkon. 2e et: Overloop met bergkast en CV. 2 (voorheen 3) slaapkmrs
van 18m² en 14m². Badkmr met toilet en inloopdouche. ßijz. Bwjr ’76.
Perceelopp: 153 m². Deels v.v. dubbel glas. Nabij winkels en OV.
N
IEU
W
Maassluis º TaansIraaI 55
Vraagprijs: € 143.500,- k.k.
Aantrekkelijk gelegen APPARTEMENT op de BEGANE GROND
van een kleinschalig complex met eigen berging in de onder-
bouv. GeIegen in een rusIige sIraaI meI de gezeIIigheid van heI
centrumvan Maassluis. Ind. Ruime woonkamer v.v. laminaatvloer
en veel lichtinval. Keuken v.v. gasfornhuis, wasemkap, spoelbak en
koelkast. Deur naar een klein terras aan de achterzijde. Badkamer v.v.
douchecabine, badmeubel, toilet en aansluiting wasmachine. Slaapka-
mer. Ruime bergkast ßijz. Bouwjaar 1983. V.v.E bijdrage € 70,- p.m.
Woonopp. ca. 51m².Verwarming middels cv-combiketel ±2003.
Maassluis º TooropIaan 114
Vraagprijs: € 179.000,- k.k.
Prachtig gelegen 3 KAMER APPARTEMENT op de 10e etage,
meI !raai uiIzichI. MiddeIs a!gesIoIen haI meI Irappenhuis
en liften toegang tot de appartementen. Ind.: Entree met gar-
derobe/bergkast, meterkast. Toiletruimte met fonteintje. Betegelde
badkamer. 2 Slaapkamers. Geïntegreerde woonkamer en open keu-
ken deze is v.z.v. div. inb.app. en geeft toegang tot het aan 2 zijden
gesitueerde balkon. ßijz.. Automatische zonneschermen. De woon-
kamer en één slaapkamer zijn v.z.v. airco. Bijdrage VVE bedraagt
€ 216,- per maand incl. warm water en verwarming. Bouwjaar 1972.
Maasland º Werve 90
Vraagprijs: € 275.000,- k.k.
6-KMRHOEKWONING met tuin aan water. Ind: Voortuin met
schuur. Entree/hal met schuifwandenkast en toilet. Ruime woonkmr
met trapkast, open haard en schuifpui. Wasruimte met w.m.a. en t.t.
tuin. Open keuken v.v. inbwapp. De begane grond is v.v. plavuizen-
vloer met vloerverwarming. 1e et: Overloop. 3 Slpkmrs van resp 9m²,
7m² en 12m². Badkmr v.v douchecabine en toilet. 2e et: Overloop
met CV-instal. Door het plaatsen van twee dakkapellen aan voor- en
achterzijde zijn er twee slaapkamers van ca. 9 m². ßijz. De woning is
volledig geïsoleerd en v.v. h.h. kozijnen en dubbel glas.
Vraagprijs: € 250.000,- k.k.
UiIsIekend onderhouden ruime 5-kmr eengezinsvoning
gelegen in rustige, kindvriendelijke wijk nabij scholen, winkels,
recreaIiegebied en sporIverenigingen. Een voning om zo Ie
betrekken! Ind: Ruime woonkmr met schuifpui naar tuin(ZW). Luxe
riante open keuken. 1e et: 3 Slaapkmrs w.v. 1 met schuifwandkast en
1 met inloopkast, de kmrs aan de achterzijde zijn v.v. electr. rolluiken.
Badkmr met bad en toilet. 2e et: Overloop met bergruimte, CV(’96)
en w.m.a. Slaapkmr met bergruimte. ßijz. Perceelopp: 123m2. Woon-
opp: 140 m². Inh: 350 m³. V.v. kunststof kozijnen met dubbel glas.
Maassluis º Zeemandree! 31
IN
PR
IJS
V

LA
A
G
D
V
E
R
K
O
C
H
T
O
N
D
ER
V
O
O
R
B
EH
O
U
D
7 april 2011
Bekendmaking
Aanvragen om een omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aan-
vragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.
Locatie Betreft Soort
Lijnbaan Kappen 54 bomen Kappen
De la Reystraat 5 en 7 Vervangen 2 houten schuren door Bouwen
1 stenen schuur
Van Beethovenlaan 513 Verwijderen asbesthoudende tegels Slopen
Stadsmolen 141 Plaatsen tuinhuis en schutting Bouwen
Blommerslaan 9 Dakopbouw op de woning Bouwen
Blommerslaan 19 Dakopbouw op de woning Bouwen
Tooroplaan 47 Dakopbouw op de woning Bouwen
Tooroplaan 18 Kappen 3 bomen Kappen

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET
betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een
informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voorne-
mens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubli-
ceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en
eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.
Verleende omgevingsvergunningen:
Locatie (Bouw)plan Datum verleend Soort vergunning
Zwarte Zee 1 Wijzigen voorgevel 28-03-2011 Bouwen
pand
Hagedoorn 15 Uitbreiden voorzijde 28-03-2011 Bouwen, Afwijking
woning
Job van der Dakkapel voor- en 28-03-2011 Bouwen
Zeelaan 8 achtergeveldakvlak
Westeinde 98 Uitbreiden 29-03-2011 Bouwen, Afwijking
fysiotherapieruimte
Zwarte Zee 1 Wijzigen voorgevel 28-03-2011 Bouwen
pand
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit
bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevat-
ten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemo-
tiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 55, 3140 AB Maassluis.
Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist,
kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951,3007 BM
Rotterdam.
Verleende vergunningen:
Drank- en Horecawet
• Tapvergunning, Korfbalvereniging C.K.C. Maassluis, Wipperspark,
30-4 van 11.00-20.00 uur (31-3-2011)
Overige Bekendmakingen
• Organiseren van een ladiesrun, Dr. Albert Schweitzerdreef, 17-4
van 11.00 – 14.00 uur
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
De gemeenteraad heeft de volgende verordeningen vastgesteld:
Gemeenteblad 2011 - nr.9 Datum bekendmaking: 29 maart 2011
Vaststelling verordening Adviesraad Samenlevingszaken.
De Verordening Adviesraad Samenlevingszaken is vastgesteld
onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Cliëntenraad
Wwb/Wsw, de reglementen in van de Wmo Adviesraad en de
Seniorenraad,en ontbinding van de overlegovereenkomst met
de Stichting MOG. Deze adviesraad adviseert burgemeester en
wethouders over het gemeentelijk beleid op het terrein van de
samenlevingszaken.
Dit besluit treedt in werking op 1 april 2011. Dit besluit is opgeno-
men in het gemeenteblad. De verordening ligt kosteloos ter inzage
in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Een ieder kan
op verzoek tegen betaling een afschrift krijgen van het genoemde
besluit.
Gemeenteblad 2011 – nr. 10 Datum bekendmaking: 29 maart 2011
Vaststelling Reglement Culturele Raad Maassluis.
Door een wijziging in de adviesstructuur heeft het college van bur-
gemeester en wethouders besloten het Reglement Culturele Raad
Maassluis 2006 in te trekken en het Reglement Culturele Raad
Maassluis 2011 vast te stellen.
Dit reglement treedt in werking op 1 april 2011. Dit besluit is
opgenomen in het gemeenteblad. Het reglement ligt kosteloos ter
inzage in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Een
ieder kan op verzoek tegen betaling een afschrift krijgen van het
genoemde besluit.
Verkeersbesluiten
• Realiseren gehandicaptenparkeerplaats Richard Hollaan 89;
• Realiseren gehandicaptenparkeerplaats Richard Hollaan 209
In het kader van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen 6
weken na de datum van de bekendmaking een gemotiveerd be-
zwaarschrift tegen het verlenen van de hierboven genoemde ver-
gunningen worden ingediend bij het college van B en W, Postbus
55, 3140 AB Maassluis. LET OP! Bij elke vergunningverlening staat
de datum vermeld waarop de beschikking is bekend gemaakt.
Reacties op de bekendmakingen?
Gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
gemeente@maassluis.nl, telefoon 14 010
In het kader van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen
6 weken na de datum van de bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift tegen het verlenen van de hierboven genoemde
vergunningen worden ingediend bij het college van B en W,
Postbus 55, 3140 AB Maassluis. LET OP! Bij elke vergunningver-
lening staat de datum vermeld waarop de beschikking is bekend
gemaakt.


Hazelaar 8 en 10

HAZELAAR 2 - ROZENBURG

- TE KOOP MET 10% KORTING
EN TERUGKOOPGARANTIE.
- NOG 1 WEEK TE KOOP ZONDER 6%
OVERDRACHTSBELASTING.
KOOPSOM € 216.450 k.k. (4%)
NOG 1 TE KOOP
Kijk op: www.riekevastgoed.nl
Of bel: 0181-219339
NOG 1 WEEK 4% KK
Naar passend
vervoer
op zoek?
Dat wordt dan
een Ford van
Korpershoek!
(010) 5912344
WIJ LEVEREN HET U GRAAG!
Ophoogzand Witte grint
Metselzand Basalt
Straatzand Schelpen
Div. soorten voegzand Rode mijnsteen
Voor de klusser verkopen wij ook cement in balen van 25 kg.
Komt u gerust langs aan de Heldringstraat 37 in Maassluis. Bellen of mailen
voor vrijblijvende informatie kan natuurlijk ook. Wij zijn u graag van dienst.
Openingstijden afhalen en/of bezorgen :
maandag t/m vrijdag 7.00 - 16.00 uur
Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen
Heldringstraat 37, 3144 CE Maassluis
Tel.: 010 - 5914911
E-mail: maassluis@van-nieuwpoort.nl
Zand of grint nodig?
Ook voor particulieren
Lagere prijzen
door eigen productie
Lagere prijzen
door eigen productie
Eig
e
n
m
o
n
ta
g
e
-
te
a
m
KEUKENS - BADKAMERS - SCHUIFWANDKASTEN
ELEKTRAWEG 7, MAASSLUIS (BOVEN KARWEI), T. 010 - 5922411
OPENINGSTIJDEN: maandag - donderdag van 10.00 tot 18.00 uur
vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
www.multikeukenenbad.nl
o n t we r p a a n l e g o n d e r h o u d
Tuinaanleg
Snoeien
Onderhoud
Vijvers
Bestrating
Tuinonderhoud voor bedrijf of parƟculier

... wij doen het graag voor u!
Bel voor
vrijblijvend
advies
06-55308836
Asserdreef 68 Maassluis
Goed onderhouden ééngezinswoning met 20
meter diepe achtertuin en 12 meter diepe voor-
tuin met eigen parkeergelegenheid en berging
in een kindvriendelijke buurt. Indeling: entree
met berging, parking en riante voortuin. Hal
met meterkast, modern toilet. Trap toegang tot
riante living (30 m²) met Epoxy-grindvloer en
open keuken en toegang naar 20 meter diepe
tuin met Finse Kota, bergkast en achteruitgang.
Luxe L- vormige keuken voorzien van oven/mag-
netron, apothekerskast, 4 pits gaskookplaat,
koelkast en vriezer. 1e verd.: 2 (voorheen 3)
slaapkamers (17 en 16m²). Ruime badkamer met
douche, wastafel en 2e toilet (ligbad mogelijk-
heid). 2e verd.: overloop met CV-combi bouw-
jaar 2006, wasmachineaansluiting en de riante
zolderkamer 5.00 x 2,70 met Velux dakramen
maakt dit geheel compleet.Op loopafstand van
winkels, scholen, sportvelden en openbaar ver-
voer maken deze woning tot ideaal woongenot.
Bouwjaar ca. 1978. Perceeloppervlakte 230 m².
Inhoud ca. 350 m³
Vraagprijs € 230.000,- k.k.
WOON
C
O
N
S U L E
N
T
Maassluis/Maasland tel. (010) 460 33 33
Internet www.maeslanden.nl / www.vijverberg.nl
*Onderdeel van B&E Vastgoed B.V.
Ik vraag voor mijn langd.
invalide man gratis (hob-
by!) postz. verzam. ,postz.
alb., 1e dag enveloppen
etc. Ook (oude) munten
welkom. U maakt hem
er blij mee! Kan afgeh.
B.v.h.d.! Tel. 0174-243712
email: ariejacobstorm@
caiway.nl
AUTORIJSCHOOL
KEEREWEER
06-53834359
NIEUWE MENUKAART
Restaurant Camelot
Veerstraat 12, Maassluis
Tel. 010-5902510
UW HUIS SNELLER
VERKOPEN? Vraag pro-
fessioneel stylingadvies bij
u thuis! Al voor €35,-. Bel.
de verkoopstyliste Judith
Olsthoorn: 0174-521994
UW HUIS SNELLER
VERKOPEN? Vraag pro-
fessioneel stylingadvies bij
u thuis! Al voor €35,-. Bel.
de verkoopstyliste Judith
Olsthoorn: 0174-521994
Tip: Laat u uw huisdieren
gratis afhalen? Pas op
voor niet-bonafide hande-
laren (en handelaarsters).
Vraag om legitimatie en
na-controle.
VRAGEN OVER HOOG-
BEGAAFDHEID BIJ UW
KIND? Adviesbureau
Hoogbegaafdheid Plus-
punt: begaafdheidsonder-
zoek, plusklassen, faal-
angsttraining en e-con-
sulting. Tel.: 010-5912265
www.pluspunt.praktijkinfo.
nl
Bezemschoon opleveren
van u woning ? Bel de
Partij Markt 010-5929344
/ 06-54797325..
Autosleutel nodig? Kijk
op:
www.autosleutels.com
Voor (sier)bestrating en
herbestraten.
Jamaro Maasdijk, tel. 0174-
517550 of 06-22837038.
IETS OM IN UW AGENDA
TE ZETTEN! Ha-Ra milieu
vriendelijk schoonmaak-
systeem. Wegens het be-
eindigen als Ha-Ra consu-
lente: Dinsdag 12 april a.s.
laatste Ha-Ra inloopdag
bij Nienke Jekel, van 9.30
tot 16.00 uur, Specht-
straat 12, 3145 Maas-
sluis. Info: 010-5918797.
jekel@kabelfoon.nl
TE KOOP GEVRAAGD:
Scheepvaart Kommaliwant
- Memorabilia van voor-
malig Nederlandse Rede-
rijen zoals HAL - NIEVELT
GOUDRIAAN - KNSM
- KHL - RDAMLLOYD -
KPM - VNS - SMN, Graag
verneem ik uw reactie en
b.v.d. 010-7857318 of 06-
24630715
GEVRAAGD: lp’s, single
Ruimt u ze op? Ik kom ze
tegen een kl. vergoeding
ophalen. Tel 0174-620355
Parketvloer opknappen?
Specialist in schuren en
afwerken. Lak-olie-was.
Rotinka parket Maassluis,
tel. 010-5903530.
7 APRIL 2011 MAASSLUISE COURANT 8
En de
genomineerden
zijn…
Op donderdag 23 juni 2011 vindt
de uitreiking van de verkiezing
van de Maasssluise Vrijwilliger
van het Jaar plaats. Graag stellen
wij vanaf deze plek enkele van de
genomineerden aan u voor. Deze
week is dat Niels Saenen.
Niels is 15 jaar en doet vrijwilli-
gerswerk aan boord van de Elbe.
Niels vertelt: ‘Vorig jaar tijdens de
Furieade vroeg iemand uit het be-
stuur aan mijn vader of hij machi-
nist wilde zijn op de Elbe. Dat wil-
de mijn vader wel, als ik ook mee
mocht komen. Zo ben ik er inge-
rold. Elke zaterdag om half zeven
sta ik met plezier op om te gaan
helpen. Meestal ben ik als eerste
aanwezig. Ik doe alle voorkomen-
de werkzaamheden, onder toe-
ziend oog van een vaste begeleider
en werk met vrijwilligers van alle
leeftijden. Het is altijd heel gezel-
lig en relaxed. Niets moet, alles
mag. Dit maakt de sfeer zo prettig.’
‘De scheepvaart zit me in het
bloed’, gaat Niels verder. ‘Ik ben
alweer de vierde generatie. Ook
mijn ooms en neven zijn varensge-
zellen. Het is dus echt een familie-
trek. Ik zit nu op het Scheepvaart
en Transport College en dat is de
ideale combinatie met dit vrijwilli-
gerswerk! Op 28 mei aanstaande is
de ‘Dag van de sleepvaart’. Ik ben
nu al hard aan het duimen dat de
‘Elbe’ dan de haven uit kan varen.
Dat zou echt een kroon op het werk
van alle vrijwilligers zijn.’
Bent u na het lezen van dit artikel
nieuwsgierig geworden naar vrij-
willigerswerk, kom dan langs bij
het Vrijwilligerssteunpunt Maas-
sluis in het stadhuis en laat u infor-
meren. Meer informatie staat op
www.zoekvrijwilligerswerk.nu.
Is een ziektekosten
verzekering nog
wel een
echte verzekering?
In een nog niet eens zo’n lang grijs
verleden was er een geheel andere op-
zet voor het verzekeren van de kosten
van ziekenhuis, specialist en huisarts.
In grote lijnen. Werknemers met een
inkomen tot een bepaalde loongrens
waren verzekerd bij een ziekenfonds
(daar zat “alles” in) Zij die boven die
grens zaten moesten zelf voor een
ziektekosten verzekering zorg dragen
evenals zelfstandigen. Die dienden
een aanvraag in bij een verzekeraar
en werden al dan niet geaccepteerd
na beoordeling door een medisch ad-
viseur. Soms waren er uitsluitingen
of kreeg men hogere premie of eigen
risico’s opgelegd. De huisarts viel
veelal niet onder de dekking. Voor
hen, die niet voor een ziektekosten
verzekering werden geaccepteerd
was er een “vluchtweg” naar een ver-
zekering voor zware risico’s.
De ziekenfondsverzekering, die werd
bekostigd uit de te lage premie door
werkgevers en uit belastinginkom-
sten, moest worden omgevormd,
omdat volgens de Overheid de kosten
van het Fonds de pan uitrezen. Eerst
probeerde men nog via een premie-
opslag bij de particulier verzekerden
de kosten voor het Fonds te drukken
maar dat hielp onvoldoende. Vandaar
de stap naar ons huidige stelsel met
de gedachte de kosten voor ziekte
te kunnen stabiliseren. Dat loopt
allemaal nog niet zo lekker. Ieder
jaar hikt men weer aan tegen een
extra uitgave van 2 miljard. Er ko-
men steeds nieuwe maatregelen die
de zorgkosten moeten inperken. De
verzekeraars kunnen maar weinig.
Er is een acceptatieplicht voor het
basis pakket en daar zit bijna alles
in. Zelfs de huisarts. Het eigen risico
is feitelijk een gewone opslag op de
premie en heeft met “risico” niets
te maken. Lieden die de premie niet
betalen mogen verzekeraars niet zo-
maar royeren. (er schijnt een bedrag
van 80 miljoen open te staan van niet
betaalde premies). Door fusies is er
in principe nog maar een klein aantal
verzekeraars over, voornamelijk on-
derlingen en onderlinge verzekeraars
hoeven geen winst te maken dus door
een gewone commerciële verzeke-
raar valt qua prijs daartegen niet te
concurreren. Het Kabinet wil nu weer
een belangrijke stap zetten in de libe-
ralisering van de zorgmarkt. Wordt
vervolgd.
Rien van der Knaap (lid ANBO)
De Patiënten
Belangen Vereniging
Maassluis
Nodigt u uit voor een Thema-avond
op woensdag 13 april 2011
Je leven vergeten
De wereld van dementie
Spreker: mevrouw Irma Baijense
Mevrouw Baijense werkt als hoofd
verpleging & verzorging bij “Zorg-
breed” in Capelle aan den IJssel en
realiseert naast de zorg voor demente
cliënten ook zorg voor oudere cliën-
ten met een psychiatrische problema-
tiek.
Locatie: Koningshof - zaal De Lijster
Uiverlaan 20 te Maassluis
Aanvang 20.15 uur - de toegang is
gratis
Er is gelegenheid om vragen te stel-
len.
De plaatsing van het ankerspil op het
voordek van de Elbe is het begin van
een reeks activiteiten die moeten er
voor zorgen dat de Elbe dit voorjaar
een technische proefvaart kan gaan
maken. Met een mobiele kraan van
Boekestijn is het ankerspil na een in-
grijpende renovatie terug aan boord
geplaatst. Precies een jaar geleden
werd door een groot aantal vrijwil-
ligers tijdens NL Doet een begin ge-
maakt met het opknappen van met
name de fundatie van het ankergerei.
Na het vernieuwen van dekplaten en
een door IHC gesponsorde fundatie
was de basis op het schip al gelegd.

De ankerlier zelf is helemaal uit el-
kaar gehaald en door diverse sponso-
ren onder handen genomen. Na con-
troleren van lagers en gritstralen van
de complete lier zijn de rembanden
vernieuwd. Die moeten zorgen dat de
kettingen ook daadwerkelijk gestopt
worden als het anker is gezakt. Ook
de kettingbak, de bergplaats van de
ankerkettingen onderin het voorschip
is gebikt, geverfd en op diverse plaat-
sen gerepareerd zodat na uitgebreide
tests het geheel weer solide genoeg
bleek.

Uiteindelijk is ook de versleten as
met aandrijftandwielen vervangen.
Een kostbare operatie die dankzij
behulpzame sponsor MRC in Schie-
dam voor een fractie van de werke-
lijke prijs werd uitgevoerd. Onder
het motto “als je het doet, moet je het
goed doen” is het ankerspil dus hele-
maal weer in orde gemaakt.

Deze maand worden de systemen in
de machinekamer helemaal nagelo-
pen voordat er eindelijk gestart kan
worden. Stuursystemen zijn al getest
Voor de zomer nog een proefvaart
Ankerlier terug op de Elbe
en in orde bevonden en ook alle elek-
tronica wordt nu aangesloten. Zodra
de alarmeringen zijn getest en hulp-
systemen zoals lenspompen en bal-
lastleidingen in orde zijn bevonden
geven de verzekeraars groen licht
voor een proeftochtje op de Nieuwe
Waterweg. De Elbe gaat dit jaar weer
varen!
Foto: Roger van der Kraan.
Ieder voorjaar organiseert Floors for
You een speciale actie. Veel mensen
krijgen deze periode een nieuwe wo-
ning of gaan wat verbouwen en zijn
aan een nieuwe vloer toe, voor al die
mensen organiseren wij deze actie
met zeer speciale prijzen. We heb-
ben diverse mooie vloeren gemaakt
geheel afgewerkt in prachtige kleu-
ren. De voorraden zijn beperkt en
voor deze vloeren geld dan ook op
is op. Als extra service biedt Floors
for You een gratis reservering, u kunt
dus nu profiteren van het voordeel en
de vloer pas later afnemen of laten
plaatsen. Deze voorjaarsactie loopt
tot medio half mei.

Eigen productie
Bijna alle vloeren worden door Floors
for You zelf geproduceerd! We han-
teren een hoge kwaliteit welke zich
goed kan onderscheiden van de goed-
kopere Chinese importvloeren. Onze
vloeren leveren we geheel legklaar
in kleur, dat wil zeggen dat men de
vloer kan leggen en direct in gebruik
kan nemen. Er hoeft dus niet meer te
worden geschuurd of geolied alles is
klaar. Het voordeel hiervan is dat veel
mensen hierdoor ook ineens zelf de
vloer kunnen leggen, het moeilijkste
werk hebben wij immers al voor u
gedaan. Maar uiteraard kunt u ook
gebruik maken van onze erkende en
vakbekwame plaatsingsservice.

Vloeren voor de eerste etage
Een ware trend is een houten vloer in
de slaapkamers. Het geeft niet alleen
een zeer rijke uitstraling maar ook
een warmgevoel. Laminaat vloeren
voelen koud aan omdat deze geen
temperatuur aannemen, een houten
vloer neemt daar in tegen de omge-
vingstemperatuur aan en voelt hier-
door heerlijk aan. Voor de vloer in
de slaapkamers wil men vaak tot een
bepaald prijsniveau gaan, hier heb-
ben we een speciaal assortiment voor
gemaakt wat we al kunnen aanbieden
tegen een zeer aantrekkelijke prijs.


Vloerverwarming
Een andere trend is vloerverwar-
ming in combinatie met een houten
vloer. Floors for You is hierin gespe-
cialiseerd en kan het gehele plaatje
verzorgen. Van complete aanleg en
installatie van de vloerverwarming
tot en met het plaatsen van de juiste
vloer. Veel mensen denken nog steeds
dat het niet mogelijk is hout en vloer-
verwarming het tegendeel is waar. In
veel landen om ons heen wordt dit
al decennia lang toegepast waarom
zouden wij het dan niet kunnen? We
hebben er inmiddels al een jaar of 10
ervaring mee, wanneer je weet welke
producten je moet gebruiken en op
welke manier is het geen probleem.
Vloerverwarming is een heerlijke
comfortabele manier van verwarmen
en raden we dan ook iedereen aan!

Traprenovatie
Weer een trend, het bekleden van een
bestaande trap met hout! Floors for
You maakt geheel zelf eiken trap-
delen welke zo op de bestaande trap
gemaakt kunnen worden. Omdat we
deze zelf maken kunnen we ze de-
zelfde uitstraling als de vloer geven.
Mensen met bijvoorbeeld een mooie
robuuste vloer krijgen dan een trap in
dezelfde uitstraling. Of het nu gaat
om een oude trap in een bestaande
woning of een nieuwe trap in een
nieuwbouw woning u staat versteld
van het resultaat.
Er is veel te zien bij Floors for You,
een bezoek is meer dan de moeite
waard!
Gildestraat 225 Naaldwijk 0174-
630960
Maandag gesloten, dinsdag t/m za-
terdag geopend - zie ook onze adver-
tentie!
Voorjaars aktie bij Floors for You
Wekelijks informatiebulletin onder redactie van:
Seniorenwelzijn, Postbus 925, 3100 AX Schiedam, tel. 010 -248 68 88.
Website: www.seniorenwelzijn.nl
E-mail Adres: vloot@seniorenwelzijn.nl
Programma april 2011
Op www.seniorenwelzijn.nl vindt
u het totale aanbod van Senioren-
welzijn. Ook de ouderenwerkers
in de ontmoetingscentra geven u
graag alle informatie. Mits anders
vermeld zijn onderstaande activi-
teiten bestemd voor alle 55-plus-
sers uit Maassluis. U bent van
harte welkom!
Open zondag
Vanaf 14:00 uur kunt u in de gro-
te zaal gezellig met elkaar koffie/
theedrinken of een spelletje spe-
len. De toegang is gratis.
De Vloot: zondag 17 april
De Vliet: zondag 10 en 24 april

Prijsklaverjassen
De Vliet: donderdag 7 april om
13:30 uur
De Vloot: donderdag 14 april om
13:30 uur
Vrijdagmiddagactiviteiten “Het
Vlootje” Aanvang:14.00 uur.
Vrijdag 8 april: Modeshow Cecilia
(gratis)
Vrijdag 15 april: Kaarten maken 3,-
N.B. Inschrijven bij het buffet vóór
8 april.
Vrijdag 22 april: Paasstukjes ma-
ken € 3,50
N.B. Inschrijven bij het buffet vóór
20 april.
Vrijdag 29 april Oranjemiddag
(High Tea) € 3,00
Bingo
Dinsdagavond 19 april in ontmoe-
tingscentrum De Vliet.
Aanvang: 19:30 uur; zaal open
18:30 uur.
De prijs voor een setje kaarten is
€ 3,00
Kerkdienst PKN Kerk Maassluis
Goede Vrijdag 22 april in ontmoe-
tingscentrum “Het Vlootje”. Aan-
vang 18:30 uur.
Oecumenische Kring
“In De Vloot”
Woensdag 6 en 27 april in ontmoe-
tingscentrum “Het Vlootje”. Aan-
vang 19:30 uur; zaal open 19:00
uur.
4-gangen diner “Het Vlootje”
Dinsdag 19 april wordt er om
17:30 uur in ontmoetingscentrum
“Het Vlootje” een 4-gangen diner
geserveerd.
Kaartjes zijn vooraf verkrijgbaar bij
het buffet van “Het Vlootje”. Kosten
€ 15,50 per persoon.
Let op: aanvangstijd is gewijzigd in
17:30 uur.
Open maaltijd De Vliet
Donderdag 21 april is er in Ontmoe-
tingscentrum De Vliet weer een
open maaltijd.
Aanvang 12:00 uur; zaal open
11:30 uur.
Kosten € 4,00 per persoon.
Let op! Kaartverkoop start op 4
april vanaf 10:00 uur bij het buffet
van ontmoetingscentrum De Vliet.
De eettafel in prijs verlaagd
Op maandag, woensdag en vrijdag
bent u in ontmoetingscentrum De
Vliet van harte welkom om aan te
schuiven bij de eettafel. Doordat
er meerdere eettafels van Seni-
orenwelzijn gerealiseerd worden
kunnen wij groter inkopen en zo-
doende de prijs verlagen. U betaalt
€ 5,15 voor een maaltijd en € 7,20
voor een compleet 3-gangenmenu
inclusief een consumptie.
Reserveren kan iedere werkdag
via telefoonnummer: 010 – 591
50 00 of bij het buffet van ontmoe-
tingscentrum De Vliet. Bij reser-
vering kunt u ook gelijk uw menu-
keuze doorgeven. Reserveren kan
tot uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf;
dit geldt ook voor de afmeldingen.
Dansavond De Vloot
Vrijdagavond 15 april is er weer een
dansavond in ontmoetingscentrum
De Vloot.
DJ Gerard draait muziek voor ball-
room- en andere dansen.
Kosten € 4,00 inclusief een kopje
koffie en hapjes. Aanvang 20:00
uur; zaal open om 19:30 uur.
Seniorenwelzijn geeft informatie
en advies op het gebied van wo-
nen, zorg en welzijn. Daarnaast is
er een georganiseerd aanbod van
activiteiten in onze ontmoetings-
centra en kunt u gebruik maken
van de maaltijdservice.
Natuurlijk kunt u in de ontmoe-
tingscentra ook gewoon binnen-
lopen voor een praatje of een
kopje koffie.
Seniorenwelzijn is toegesneden
op de vraag van vooral kwetsbare
ouderen, zowel individueel via de
ouderenadviseurs als meer col-
lectief via de twaalf ontmoetings-
centra in Maassluis, Vlaardingen
en Schiedam. Ons doel is gericht
op het zelfstandig (kunnen) blij-
ven wonen van ouderen, zoals u
dat graag wilt!
Seniorenwelzijn
Burg. Honnerlage Gretelaan 57
Postbus 925, 3100 AX Schiedam
t: 010-248 68 88,
www.seniorenwelzijn.nl
e: info@seniorenwelzijn.nl

• Ontmoetingscentrum
“Het Vlootje”
De Vloot 72, 3144 PC Maassluis.
t: 010-591 11 44.
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 09:00-12:00 uur en
van 13:00-16:30 uur.
N.B “Het Vlootje” is de tijdelijke
huisvesting van Ontmoetingscen-
trum De Vloot. De ingang bevindt
zich recht tegenover de entree
van de huisnummers 145 t/m 205
van wooncomplex De Vloot.
• Woning De Vloot 82
Visiteclub en hobby/creaclub
t: 010-590 24 44
• Woning De Vloot 83
Teken- en schilderclub, biblio-
theek en pedicure.
t: 010-590 24 44
• Ontmoetingscentrum De Vliet
Arthur van Schendelstraat 25,
3141 AS Maassluis.
t: 010-591 50 00.
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 09:00-16:30 uur.
Servicepunt VraagRaak
Hier kunt u ook terecht met vra-
gen over Wonen, Zorg en Welzijn.
Adressen
De Vloot 76, Maassluis.
Telefoon: 010 – 591 41 58
Spreekuur: maandag, woensdag,
vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur en
donderdag van 13:30 tot 15:30
uur.
Wijkpost Oost
P.C. Hooftlaan 388, Maassluis
Spreekuur: 1e dinsdag van de
maand van 10:00-12:00 uur
De verkoop van nieuwbouwwijk
Parckzight is afgelopen weekend in-
geluid met een drukbezochte aftrap
van de twee weken durende inschrijf-
periode. Alexander Bouhuisen, alge-
meen directeur van projectontwikke-
laar Bouhuisen Groep: “Wij zijn zeer
tevreden met de opkomst. Al voor
de officiële openingstijd van 17.00
uur stonden er mensen voor de deur!
Op vrijdagavond begon daarmee de
stormloop op de brochures.” Naar
schatting hebben er zo’n 300 men-
sen de startverkoopdagen bezocht.
Afgelopen vrijdag en zaterdag heb-
ben mensen ter plekke het inschrijf-
formulier ingevuld en ingeleverd.
Alexander Bouhuisen: “Maandag-
ochtend lagen er ook bij binnenkomst
inschrijvingen op de deurmat. Deze
ontwikkeling stemt ons zeer optimis-
tisch. Het geeft aan dat de mensen
deze mooie kans in ieder geval niet
willen laten liggen.”
Er zullen in totaal 77 nieuwbouwwo-
ningen verrijzen, waarvan 24 twee-
onder-één-kapwoningen (Magma),
24 rijwoningen (Marina), 11 eenge-
zinswoningen (Steppe) en 18 appar-
tementen (Heide). Ieder woningtype
is onderverdeeld in subtypen om een
zo breed mogelijk aanbod te creëren,
met prijzen variërend van €185.000,-
- tot €413.000,--. Op deze manier
worden mensen die zich in verschil-
lende levensfasen bevinden, met el-
kaar verbonden. De verkoopperiode
heeft een duur van twee weken. Op
donderdag 14 april om 17.00 uur sluit
de inschrijving. Aan het Wilhelmin-
aplein 2 in Naaldwijk is de serre van
de Bouhuisen Groep volledig inge-
richt met informatie over Parckzight,
neemt u er gerust een kijkje. Ook op
Woonbeurs Westland aanstaande 8 &
9 april zal Parckzight vertegenwoor-
digd zijn. Verdere informatie en een
digitale versie van de brochures vindt
u op de website van de Bouhuisen
Groep: www.bouhuisen-groep.nl.
Wonen aan het water in Honselersdijk?
Parckzight is in de verkoop!
De Karperhoeve is een rijksmonu-
ment gelegen aan de Zuidbuurt 5 in
Maassluis.
In de boerderij is het jaartal 1711 op
verschillende plaatsen terug te vin-
den.
Dit jaar bestaat de boerderij 300 jaar
en dat samen met het einde van de
restauratie is wel een feestje waard.
Hoeveel koeien zouden er in die 300
jaar op stal gestaan hebben? Hoeveel
gezinnen hebben in het woonhuis
geslapen? Welke verhalen zouden er
zich allemaal afgespeeld hebben op
een boerderij van 300 jaar oud? Al-
lemaal vragen waar we niet alle ant-
woorden op hebben, maar veel is er
wel bekent van deze boerderij.
Een gezellig groep genodigde gasten
werden hartelijk verwelkomt door
boer Bertus. Deze was gestuurd door
Verba Producties, om alle mensen te
vertellen waar ze de auto’s konden
parkeren en waar de koffie met de
overheerlijke melktompouce klaar
stond. Rond half 3 was de officiële
opening door de heer P van Velzen
die de gehele restauratie, die in het
totaal 2 jaar heeft geduurd, begelei-
de. Tijdens deze restauratie is er een
voordeur te voorschijn gekomen met
een prachtig oud slot erop.
Na onderzoek is gebleken dat het slot
uit begin 1600 komt. Gelukkig was
het slot aan de binnenkant zo intact
dat er een sleutel bij gemaakt kon wor-
den. En deze sleutel werd overhandigt
om de officiële voordeur weer te ope-
nen. Er kwamen daarna 300 ballon-
nen naar buiten die allemaal de lucht
in zijn gegaan. Vervolgens konden de
gasten nog een kijkje nemen bij alle
gerestaureerde stukken van de Kar-
perhoeve. De architect liep daarbij
rond om de vragen te beantwoorden.
Nu was de Karperhoeve nog niet voor
zien van het Monumentenschildje van
Maassluis en deze werd overhandigt
door Wethouder de heer Kromdijk.
Nu hoort erbij een officiële opening
champagneglazen en natuurlijk hoort
daar op de boerderij geen champagne
in maar melk !
Aan het einde van deze speciale gele-
genheid was er voor iedereen nog een
lekker boeren hapje en een drankje.
Natuurlijk zal er het hele jaar door
feest gevierd worden op de boerderij
en zal er bij iedere aktiviteit aandacht
aanbesteed worden aan het 300 jarig
bestaan van de Karpehoeve. Voor
meer informatie over de Karpehoeve
en zijn 300 jarig bestaan kunt u kijken
op www.karperhoeve.nl
De Karperhoeve in het zonnetje gezet
Bewoners
Seringenflat
gaan Rotterdam vanaf
het water bekijken
Bewoners Vereniging Seringen en
Bewoners Commissie Seringenflat
De bewoners van de Seringenflat
met een gemiddelde leeftijd van
80 jaar worden in april en juni toch
maar weer lekker verwend. Op 23
april gaan de bewoners eerst in het
dienstencentrum De Vliet genieten
van een heerlijke Paas-Brunch en
een hele gezellige middag waarvoor
de animo van de kant van de bewo-
ners erg groot is, maar dat is begrij-
pelijk want het is een lang weekend
waar veel bejaarde bewoners toch
wel tegen op zien. Dus de bewoners
Vereniging is aan de slag gegaan om
dit weekend gezellig te maken voor
hun bewoners. Andere jaren kregen
de bewoners met de Pasen eieren of
bonbons aangeboden en nu dus een
gezellige middag met Brunch, de zaal
is deze middag dan ook geheel vol.
Dan op 26 juni gaan de bewoners
gezellig varen vanuit Spijkenisse. ‘s
Morgens om 10.30 uur vertrekken we
vanuit de Seringenflat met een luxe
touringcar naar de boot alwaar we om
11.30 opstappen. Om 12.00 uur varen
we uit en gaat het feest beginnen met
een lekkere kop soep en vervolgens
een warm en koud buffet dus al genie-
tend van het lekkere eten en van het
uitzicht vanaf het water hoe Rotter-
dam er uitziet. Ook zal er live muziek
aan boord zijn en vragen wij ons af
of onze bewoners ook nog een dansje
wagen. Er is wel gerepeteerd op mu-
ziek voor een rollator wals, maar of
het wat wordt is nog maar de vraag,
maar de wil is er nog wel bij de be-
woners. We hopen om 16.30 uur weer
aan te leggen om weer met de touring-
car naar Maassluis te gaan. Aan deze
activiteit zullen 50 bewoners deelne-
men, volle bus dus drukke dag.
J. v.d. Hoek activiteiten vereniging en
G. Davids bewoners commissie
Nieuw onderzoek
GGD: Jeugd Rijnmond
in Beeld
Op 11 april a.s. start een nieuw onder-
zoek van de GGD Rotterdam-Rijn-
mond om de gezondheid van de jeugd
van 4 tot 12 jaar in kaart te brengen.
Het onderzoek wordt gehouden in
Rotterdam en de regiogemeenten.
Ook ouders/verzorgers van kinderen
uit Maassluis worden door de GGD
benaderd met behulp van een steek-
proef uit het bevolkingsregister.
De ouders/verzorgers worden ver-
zocht een vragenlijst in te vullen.
Bij het verwerken van de antwoor-
den worden naam en adresgegevens
vernietigd zodat antwoorden niet
meer gekoppeld kunnen worden aan
persoonsgegevens. Onderwerpen die
aan de orde komen zijn de gezond-
heid en opvoeding van hun kind,
leefgewoonten en voorzieningen die
ouders missen voor hun kind. De
GGD is wettelijk verplicht gegevens
te verzamelen over de gezondheid
van kinderen en jongeren en doet
dit in opdracht van de gemeente. De
uitkomsten van het onderzoek ‘Jeugd
Rijnmond in Beeld’ dragen bij aan de
invulling van het gemeentelijk jeugd-
beleid. Zo kan het nodig blijken meer
hulp te bieden aan bepaalde groepen
kinderen of extra voorzieningen op
te zetten in een gemeente of wijk.
De GGD hoopt op veel reacties. Di-
recteur Onno de Zwart: “Hoe meer
ouders de vragenlijst invullen, des te
meer gegevens worden verzameld en
hoe betrouwbaarder het beeld is van
de gezondheid van de kinderen in
een gemeente. Meedoen is dus heel
belangrijk. Ook als het allemaal goed
gaat met een kind of als een kind in
zorg is”.
Meer informatie is te vinden op www.
ggd.rotterdam.nl
Bingo Maaslandse
Vogelvereniging
Vrijdag 15 april is weer de derde vrij-
dag van de maand en dan spelen we
altijd onze maandelijkse bingoavond.
U bent allen van harte welkom. We
Volgens èèn van onze plaatselijk en/
of regionale bladen beleefde Maas-
sluis een unicum tijdens de vorige
gemeenteraadvergadering. De stem-
men staakten bij een stemming over
twee amendementen, ingediend door
PvdA en CDA, op het voorstel van
het college van B&W over de voor-
waarden om een starterslening te
verkrijgen. Of dit daadwerkelijk een
unicum is en dat het fenomeen staken
van stemmen sinds 1614 nooit is voor-
gekomen, vermeldt de schrijver van
het artikel niet.
Doordat het huidige kabinet de bud-
getten -die de gemeenten ontvangen-
om 50% van de kosten te dekken
heeft teruggedraaid, moeten de ge-
meenten beslissen of men doorgaat
met deze regeling of niet. Maassluis
heeft besloten door te gaan maar dit
kan slechts in afgeslankte vorm. Van-
daar een nieuw voorstel van het col-
lege van B&W
Het verschil van mening is het ant-
woord op de vraag: “wat is een star-
ter” Over de algemene voorwaarden
waaraan een starter moet voldoen
zijn de partijen het eens. Het enige
pijnpunt is de leeftijdgebonden voor-
waarde in het voorstel van het col-
lege. 30 jaar wordt als maximum
leeftijd opgevoerd. Met deze leeftijd
blijven vele verstoken van de moge-
lijkheid om een starterslening aan te
vragen.
Vooral de VSP heeft bezwaar te-
gen de leeftijdsgrens en neemt zelfs
woorden als leeftijddiscriminatie in
de mond. Deze discriminatie t.o.v
groepen mensen horen wij overigens
nooit bij de roze strippenkaart en de
wens van de VSP voor gratis open-
baarvervoer voor ouderen.
Voor Maassluis Belang geldt dat de
regeling ooit in het leven is geroepen
om jongeren een kans te geven in de
tijd dat het inkomen pas in de toe-
komst naar een niveau groeit waar-
mee banken hun fiat kunnen geven tot
het nemen van een hypotheek.
Nu wil de helft van de raad, onder
aanvoering van het CDA, alle leeftij-
den in aanmerking laten komen voor
deze subsidie. De andere helft van de
raad wil een leeftijdgrens van 35 jaar
introduceren. Dit als inzet van het
PvdA amendement.
Maassluis Belang steunt het voorstel
om de grens van 35 jaar aan te houden
want de middelen die ter beschikking
staan zijn zeer gelimiteerd en daar-
door zijn keuzes onontbeerlijk. Wij
kiezen voor de jeugd. De jeugd die
aan het begin van een leven staat. Een
leven dat wij het liefst in Maassluis
zien. De “vlucht” naar buurgemeen-
ten kan op deze manier verminderen
of zelfs stoppen.
Het is aan het College van B&W om
de startersregeling opnieuw, al dan
niet aangepast, aan te bieden aan de
raad. Wordt vervolgd.
De fractie van Maassluis Belang
Maassluis Belang kiest voor de jeugd
Het nieuwe jaar zijn Anne & Anne
gestart met een wensboom in onze
etalageDe klanten konden hier hun
wens in hangen, wensen voor het
nieuwe jaar voor een ander, voor
zichzelf of wat breder voor iedereen.
Nou dat hebben we geweten heel veel
wensen van lieve klanten die vooral
voor de medemens alle goeds en
gezondheid wensen. Ook het Stad-
hart werd veel genoemd, nog meer
nieuwe ondernemers om het toch al
gevarieerde aanbod nog verder aan
Anne & Anne Wensboom
te vullen. Een keuze maken was erg
moeilijk , echter er sprongen er wel
een paar tussen uit welke heel ori-
gineel en apart waren. Uiteindelijk
hebben we geloot tussen een groot
aantal van deze unieke wensen. De
gelukkige winnaar van de eerste prijs
hebben wij een mooi espressoappa-
raat kunnen overhandigen en voor de
2e prijs een cadeaubon. Beide prijzen
vielen erg in de smaak en wij vonden
het leuk om 2011 te starten met deze
wensen parade.
spelen voor aantrekkelijke prijzen.
Ook hebben we leuke weggeef prijs-
jes. De zaal gaat open om 19.30 uur en
we beginnen om 20.00 uur. Uiteraard
staat de koffie klaar.
Ons adres is Doelpad 5 in Maasland.
Tot ziens op vrijdag 15 april.
7 APRIL 2011 MAASSLUISE COURANT 9
JUWELIER
Luyendijk
Noordvliet 7, 3142 CH Maassluis
Telefoon 010 5990112
Fax 010 5990113
Erkendlid vanNederlandse
Juweliers- en
Uurwerkenbranche
www.juwelier-luyendijk.nl
D
a
n
is
h
D
e
s
ig
n
is
a
re
g
is
te
re
d
tra
d
e
m
a
rk
.
www.danishdesignwatches.com
Pure Scandinavian Style
lv13Q842
Titanium £ 139,-
Pure Scandinavian Style
Voor een
Paasbest ontbijtje
Arzberg
eierdop set
Van € 22.75 NU € 9.95
In verschillende kleur-
combinaties
www.anne-anne.nl.
Anne de Vriesstraat 6 t/m 10 3141 AV Maassluis
Tel: 010 - 59 164 75
Tenniscollectie 2011 is binnen!
Kijk voor meer informatie op:
INTERSPORT-BIESHEUVEL.NL
Head Pro Pack
3 tubes met drie ballen
van 23,95
nu voor
15,95
Deze week
20% korting
op alle fietstassen
Ruim assortiment
in onze vernieuwde winkel
Allure Bijou is verbouwd!
En om dit te vieren krijgt u
t/m zaterdag 9 april
15% korting
op de gehele
GUESS COLLECTIE

Noordvliet 13,
3142 CH Maassluis
tel. 010-5914081
www.allurebijou.nl
info@allurebijou.nl
Tot ziens bij:
Op zaterdag 7 mei a.s. is het
feest in het Stadshart
van Maassluis!
Introductie nieuwe Binnenloperpas
Redenvoor eenfeestje
Stadshart Maassluis bruist vanenergie! Redendus voor eenfeestje! Zaterdag7mei a.s. introduceert Stadshart Maassluis de nieuwe
Binnenloperpas inhet Stadshart vanMaassluis. Met dezeBinnenloperpas zijner nogmeer mogelijkheden! Voor deBinnenloperpas heb-
benwij de overeenkomstenmet onze huidige sponsors verlengdenis er tevens eennieuwe sponsor bij gekomen. Eenmooie gelegen-
heidomde eerste nieuwe pas te overhandigenaanonze eerste burger vande stadonze burgemeester Koos Karssenenonze sponsors.
Optreden Adlicious op de markt
Omdeze introductie feestelijk opte luisteren, treedt zaterdagmiddag7mei a.s. vanaf 14.00uur Nederland’s grote publieksfavoriet op:
Adlicious vanhet vrijdagavondprogramma X-Factor. Zorgdat udit feestje niet mist!
ExtraBinnenloperpuntenopuwnieuwepas
De maandmei kunt uuwoude pas omwisselenbij elke deelnemer van
de Binnenloper. Vanaf juni kunt ualleenbij Punt Maassluis, Dr. Kuyper-
kade 25Maassluis uwoude pas omwisselenvoor eennieuwe pas. Inde
week van7mei tot enmet 14mei kunt ubij veel Binnenloper deelnemers
profiterenvanacties waarbij ubij eenaankoopextra binnenloperpunten
ontvangt opuwnieuwe pas.

Kom op zaterdag 7 mei naar het
Stadshart Maassluis om dit
feestje met ons mee te vieren!!!

Ter introductie !!
Gek op kaas en bewust van uw cholesterol?
Proef de volle smaak van Kees.
Kees gerijpt
500gram € 7,
25
Martijn & Carry Opbroek
Nieuwstraat 14, 010-5916892
BASIS SHIRTS
Singlet, lange of korte mouw
2e STUK
halve
prijs!
gratis entree - gratis entree - gratis entree
ZATERDAG 16 APRIL 2011
VANAF 14.00 UUR DELICATESSENWINKEL NIEUWSTRAAT 3
www.tovino.nl - info@tovino.nl - 010-7514797
KOM EN PROEF
DE HUISWIJNEN VAN TOVINO
EN VEEL MEER…..
ITALIË - PUGLIE -
CANTINE DEL COLLE
gratis entree - gratis entree - gratis entree
0 7514797
F
ti t
Verse
KABELJAUWFILET
Zonder vel en graat,
normaal 100 gram 2,20
Deze week
1,80
Noordvliet 3,
Maassluis
010 5912221
Lente bij Cyprea!
Cyprea start de lente
met een afwisselend programma.
9 en 16 april:
Kennismaking kleurenlicht therapie, op afspraak.
16 april:
Inloop voor massage, tussen 11-16 uur.
SMS naar 06-53957153 en u krijgt bericht hoe laat u terecht kunt.
17 april:
KOOPZONDAG. Gratis proeflessen Yoga Flow om 13u, 14u, 15u.
Cyprea vindt u aan de Noordvliet 48.
Aanmelden via info@cyprea.nl
of 010-59 03 173.
Cyprea breidt uit!
Er is extra praktijkruimte beschikbaar.
Ze zijn er weer!
KONINGINNEDAGSHIRTS
KING of QUEEN FOR ONE DAY
Verkrijgbaar van maat 74 tot en met
146/152 € 12,95
Twee shirts voor € 22,50
Wat een feest!
W W W. S L A A P G I L D E . N L
Wip 2-3 - 3142 GL Maassluis - Tel. 010-5912137
AL BIJNA HONDERD JAAR IS UWNACHTRUST ONS VAK WWW.SPIJKERSLAAPCOMFORT.NL
140 x 200 cm van 69,95 voor 39,95
140 x 220 cm van 79,95 voor 44,95
200 x 200 cm van 105,00 voor 59,95
240 x 200 cm van 125,00 voor 69,95
240 x 220 cm van 139,00 voor 79,95
Zomerdekbed
Cotton summer
Een echte aanrader voor de zomer! Gemaakt van
100% katoen met een goed vochtregulerend
vermogen en is erg soepel. Anti-allergisch en de
vulling kan niet verschuiven. Wasbaar op 60º
Nu vanaf
39,95

korting
op de gehele dames
Esprit de Corp collectie!

Vanaf donderdag 7 tot zaterdag 9 april
Casuals
Zuidvliet 8 - 3141 AA Maassluis - Tel. 010-5990688
2
5
%
Heb |s |enbe b|j F|ora
Kom gen|eben van de voorjaarsco||ecb|e
|n de gehee| n|euwe w|nke|presenbab|e
Nu ook besbe||en v|a de webs|be.
www.b|oems|erkunsb-f|ora.n|
Dr. Kugperkade 7-8 Maass|u|s
Dr. Kuyperkade 24 Maassluis • Tel. 010 - 5911479
Koffie, Thee, Bonbons enPraliné
Er is weer heerlijke Paasthee!
En nog steeds voor
700 Binnenloperpunten:
250 gram
Leonidas Pralines
7 APRIL 2011 MAASSLUISE COURANT 10
Klein Theater
Groot Plezier
Wij maken ons sterk voor het
behoud Theater Schuurkerk.
Mede door dit theater zijn al veel
kleine artiesten groot geworden.
Het zou dan ook zonde zijn als
dit monument zijn huidige func-
tie zou verliezen. Om de waarde
van de functie nog eens onder de
aandacht te brengen wordt er op
zondag 15 mei twee promotie-
voorstellingen georganiseerd, te
weten om 3 ‘s middag en om 7
uur ‘s avonds.
Het wordt een zeer gevarieerde
voorstelling voor jong en oud:
dans, muziek, poezie, Koos met
z’n Klico, een kwisje, toneel en
zang.
De kaarten hiervoor zijn verkrijg-
baar à 10 euro (inclusief pauze-
drankje) bij Maassluis Punt aan
de Dr. Kuyperkade of via website
www.theaterschuurkerk.nl
Lezing van
Frits van Ooststroom,
boerderijen
langs de Westgaag
Zaterdag 16 april, 12.00 en 14.00 uur.
Op boerderij Torenzicht, Westgaag 74
(gebouwd tussen de jaren 1550-1575)
wordt door Frits van Ooststroom op
zaterdag 16 april 2x een lezing gehou-
den. Dit tijdens de open dag van ANV
Vockestaert waar vier boerderijen en
de molen de Drie Lelies opgesteld
zijn voor de bezoekers.
De lezing gaat over de deelnemende
boerderijen, hun evt. zomerhuizen,
hun (vroegere) functie en laat heden
en verleden terugkomen in de West-
gaag. De hoeve Mary van familie
Staalduijnen en Zeeuw, de Barhoeve
van familie Barendregt en Blokdijk
en de Hoefwoning van de familie
Nell worden toegelicht. De korenmo-
len de Drie Lelies (1767) die onlangs
nog grondig gerestaureerd is komt ter
sprake.
Bent u benieuwd naar het verhaal van
de boerderijen dan kunt u dit niet mis-
sen. Kom op zaterdag 16 april naar
boerderij Torenzicht, Westgaag 74,
Maasland waar om 12.00 en 14.00
uur de lezing in het zomerhuis wordt
gegeven.
Voor meer informatie kijk op:
www.vockestaert.nl
Zaterdagavond
26 maart gaven
de Maassluise
Harmonie en
Randstad Brass
Adventure uit
Den Haag samen
een zeer afwisse-
lend concert in de
Immanuelkerk te
Maassluis.
De behoorlijk
volle zaal kreeg
volop de gelegen-
heid te genieten
van het afwisse-
lende program-
ma wat de 2
orkesten én het
B-orkest brach-
ten. Zowel het
harmonieorkest
als de brassband
speelden werken
waarin men goed
kon laten horen
wat men muzi-
kaal met elkaar
kan bereiken.
In de prachtige
akoestiek van de
Immanuelkerk
leverde dat hele
mooie momenten
op.
Voor de pauze
speelde het A-or-
kest onder leiding
van hun vakkun-
dige en muzikale
dirigent Martijn
Krijnen een aan-
tal stukken, na de pauze waren het
BOMH en Randstad Brass Adventure
onder leiding van de zeer enthousias-
te Sarif Tribou. Grote verschillen, en
dus lekker veel afwisseling!
Het concert werd voor het eerst ge-
presenteerd door Christine Smithuis,
maar waarschijnlijk niet voor het
laatst: tot aan het
laatste moment
hield zij de aan-
dacht meer dan
goed vast!
Nieuwsgierig
geworden naar
de Maassluise
Harmonie? Op
16 april spelen ze
‘uit’ bij Muziek-
vereniging Lek-
kerkerk, waar zij
te gast zijn in de
Ichtuskerk.
Op 29 oktober
geeft de vereni-
ging weer een
concert in de Ko-
ningshof, en tus-
sendoor zullen zij
te horen zijn op
de Nationale Do-
denherdenking
op 4 mei, de Dag
van de Cultuur
op 10 september
en zal er naar alle
waarschijnlijk-
heid op 8 oktober
een vervolg gege-
ven worden aan
het succesvolle
optreden van af-
gelopen jaar aan
het WFM festi-
val. En last but
not least: 16 de-
cember de vierde
editie van Zing
met ons mee, het
altijd weer uitver-
kochte Kerstconcert in de Immanu-
elkerk.
www.digitalestadmaassluis.nl/har-
monie
Geslaagd concert Maassluise Harmonie ‘meets Brass’
Het concert dat Gemengd koor “Cha-
peau” uit Rotterdam en het Shanty-
koor “Die Maeze Sanghers” met als
thuishaven Maassluis op zaterdag 2
april j.l. gaven mag met recht een bij-
zonder concert worden genoemd.
Het ruimschoots aanwezige publiek
kon in de Immanuelkerk genieten
van twee totaal verschillende koren
met een geheel eigen repertoire onder
leiding van één en dezelfde dirigent,
Eric van Dalum.
De repertoirekeus van Chapeau was
zeer gevarieerd. Naast mooie mu-
sicalnummers als “Wishing you
were somehow here again” uit ‘The
Phantom of the Opera’ ,“Any dream
will do” uit ‘Joseph and the amazing
Technicolor Dream coat’ en beken-
de liedjes als “Scarborough Fair”
en “Can’t you feel the love tonight”
bracht het koor ook klassiek getinte
nummers ten gehore. Voorts vertolk-
te de sopraan Annelies Prins onder
andere “Du solst der Kaiser meiner
Seele sein” van Robert Stolz en het
ietwat ondeugend gebrachte “Haba-
nera” van Georges Bizet.
Ook de Maeze Sanghers oogstten
succes met hun seasongs en shanties.
Het publiek stak haar waardering
voor dit inmiddels ruim 24 jaar be-
Inderdaad een bijzonder concert!
staande koor zeker niet onder stoelen
of banken. Er werd enthousiast mee-
gezongen en meegedeind op liedjes
als “Der allerbeste Koch” en “The
wild rover” terwijl er ook veel num-
mers van de nieuwste CD van dit koor
werden gezongen. Het concert werd
afgesloten met een tweetal gezamen-
lijk gezongen nummers waarbij An-
dré Greve als shantyman fungeerde.
Als u wilt weten wanneer en waar
Gemengd koor Chapeau de komende
tijd optreedt raadpleeg dan even de
site www.koorchapeau.nl
Hetzelfde geldt voor Die Maeze
Sanghers.
U kunt dit koor in elk geval zien en
horen in een kleurrijke entourage: op
13 mei verzorgen zij een tweetal op-
tredens in de Keukenhof!
Zie voor verdere informatie:
www.shanty.nl
’’Met een mooi programma heb je
nog geen mooi concert.” Daarvan
zijn de organisatoren van Christelijk
Kamerkoor Maassluis overtuigd. Om
te beginnen zien we dat aan de keuze
voor solozangeres en – zangers.
De sopraan Gonnie van Heugten is
in de wereld van Oratorium- en can-
tatemuziek een veelgevraagd zange-
res. Messiah, Matthäus-, Johannes
Passion, ze heeft ze gezongen met
dirigenten van naam. Maar ook als
operazangeres, klassiek en modern,
timmert zij stevig aan de weg. Deze
veelzijdige sopraan heeft zich gespe-
cialiseerd in de hedendaagse muziek.
Kortom, een vrouw met een geweldig
breed idioom, een zangeres naar wie
het aanstaande zaterdag met plezier
luisteren is.
Dat geldt zeker ook voor de man-
nen in het solistengezelschap. Tenor
Leon van Liere heeft een repertoire
dat uiteenloopt van oude muziek tot
romantisch en hedendaags. Dat vult
hij op zeer diverse manieren in. Deze
ervaren zanger heeft bijvoorbeeld in
een drietal concertante uitvoeringen
van de opera ‘Dido & Aeneas’ van
Henry Purcell de mannelijke titelrol
vertolkt. Hij treedt regelmatig op als
solist, maar is ook als koorzanger ac-
tief in onder andere de Rotterdamse
Laurenscantorij en het Laurens Col-
legium onder leiding van Wiecher
Mandemaker.
Peter Scheele, de bas solist aanstaan-
de zaterdag, is in Duitsland geboren
en was 9 jaar toen hij naar Nederland
verhuisde. Na een studie Chemische
Technologie is hij in Rotterdam aan
het Conservatorium Klassiek Zang
gaan studeren. En nadat hij in 2006
afstudeerde, wijdt hij zich volledig
aan de muziek. Hij vertolkt de bas-
partijen uit de grote Bachwerken als
Matthäuspassion en Weihnachtsora-
torium. Net als Leon zingt ook Peter
in het vocale ensemble Laurens Col-
legium.
Niet alleen deze solisten zullen het
bezoeken van het Passieconcert van
Kamerkoor Maassluis de moeite
waard maken. Aan deze avond werkt
ook een aantal gerenommeerde mu-
zikanten mee. Om te beginnen is dat
Arjen Leistra. Deze bekende vaste
organist van de Grote Kerk in Schie-
dam heeft gestudeerd bij een aantal
grote, internationale namen als Arie
Keijzer, Ben van Oosten, Johann Th.
Lemckert en Marie-Claire Alain.
Hij treedt op door heel Nederland en
heeft ook een aantal concerttournees
in Duitsland, Frankrijk, Engeland,
Italië en de Verenigde Staten ge-
maakt. Arjen is een veelzijdig man,
die naast organist en orgeldocent, di-
rigent is van het koor Vocalis St. Jan.
De pianist Seth Heeren is op zijn ze-
vende op de viool begonnen. Op zijn
elfde kwam daar de piano bij. Seth is
van jongs af een zeer actieve muzi-
kant. Hij speelde viool op concour-
sen, in een kamerorkest en zelfs in
een eigen strijkkwartet. Ook als pi-
anist heeft hij altijd graag samen ge-
speeld. Dat deed hij als repetitor bij
het West-Brabants Operakoor, maar
ook als begeleider aan een ballet-
school. Na zijn studie aan het Haags
Conservatorium is Seth betrokken bij
een groot aantal koren. Ook als diri-
gent is hij bij verschillende koren in
het hele land actief geweest.
Het vaststellen van het programma,
de voorbereiding van het koor, de
keuze van muzikanten en solisten
en ook nog eens de muzikale leiding
van het concert, liggen in handen van
dirigent Leo den Broeder. Al meer
dan 30 jaar de stabiele factor van dit
Maassluise koor. Deze zeer vaardige
vakman behoeft in onze woonplaats
geen nadere introductie meer. Met
veel genoegen kijken wij uit naar het
komende optreden.
“Met een mooi programma heb je nog
geen mooi concert.” Dat is een grote
waarheid. Maar als we kijken naar de
bezetting van het Passieconcert van
Chr. Kamerkoor Maassluis, kunnen
we haast niet anders concluderen:
in de Immanuëlkerk gaat dat mooie
concert zaterdag zeker lukken!
Wilt u dit concert bijwonen? 9 april,
20.00 uur. U kunt kaarten verkrijgen
bij Mastersound, Bijbel-In, Maas-
sluis Punt, Boekhandel Koningshoek
en Sigarenmagazijn Hartelust. Ook
op de website van het koor (www.ka-
merkoormaassluis.nl) kunt u kaarten
bestellen. De kosten zijn in de voor-
verkoop € 10,- (tot 18 jaar € 5,-). Aan
de kerk betaalt u resp. € 12,50 en € 5,-.
Sopraan Connie van Heugten.
Passiemuziek in de Immanuëlkerk
met Christelijk Kamerkoor Maassluis

RESERVEREN:
THEO VAN DEN OEVER
STROOIZOUT
VRIJDAG 8 APRIL, 20.30 UUR € 16
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
In de winter van 2009-2010 werd Nederland getroffen
door één van de grootste rampen ooit: het strooizout
was op! We konden niets doen. Machteloos waren we. In
zijn zesde cabaretprogramma verwondert Theo zich weer
over de mens. Kees Torn zei over hem: “De rijke traditie
van het hoogwaardige, onvervalste Nederlandse cabaret
wordt door weinig meer mensen in leven gehouden dan door Jeroen van Merwijk,
Maarten van Roozendaal en, gelukkig, Theo van den Oever.
RAPALJE
CELTIC KNIGHTS
ZATERDAG 9 APRIL, 20.30 UUR € 18
INCL. CONSUMPTIE IN KONINGSHOF
Adembenemende dansers met vurig voetenwerk op
opwindende en onstuimige Keltische melodieën. Celtic
kNights is een opzwepende show waar de vonken van
afspatten. Met hun ruige middeleeuwse kilts, mouwloze
shirts, spannende tatoeages en wilde haardossen maken
de heren van Rapalje al indruk voordat ze één noot
spelen. Dan breekt het spektakel los met Keltische muziek, die door de zaal heen
swingt, stampt en raast. Met dank aan Wasserij Smeele
NIET SCHIETEN!
MANNEN ZIJN ZEIKWIJVEN
DONDERDAG 14 APRIL, 20.30 UUR
IN THEATER SCHUURKERK UITVERKOCHT
De concentratie testosteron in de man-van-nu is tot een
bedenkelijk niveau gedaald. Hij staat met een schort om
vleesvervangers te braden. Hij is klassenmoeder op de
school van zijn kind. Hij gaat gewillig op koopzondag
sierkussens voelen bij de Ikea. Hij gebruikt dagcrème…
met natuurlijke bestanddelen. Plassen doet hij zittend.
En hij wacht met klaarkomen totdat zij zegt dat het mag. Mannen zijn zeikwijven.
Ze kunnen de onbevredigbare moderne totaalvrouw niet meer aan zich binden.
Arend, Erik en Maarten van Niet Schieten!
CINEMA SCHUURKERK
THE AMERICAN
WOENSDAG 13 APRIL, 20.30 UUR € 8
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Jack (George Clooney) is een huurmoordenaar die, nadat
een klus in Zweden uit de hand is gelopen, aan zijn werkgever Larry zweert dat zijn
volgende klus tevens zijn laatste zal zijn. Voor deze laatste klus, waar zijn opdracht
gespeci¿ceerd wordt door de Belgische Mathilde (Thekla Reuten), duikt hij onder op
het Italiaanse platteland, in een idyllisch klein stadje.
Op vrijdag 8 april a.s. hoopt ‘Ho-
sanna’ haar jaarconcert te geven, om
20.00 uur in de Nieuwe Kerk, Huis
te Veldelaan16, Maasland. Er staan
twee modern-klassieke werken op het
programma.
‘The Throne, a Symphony of Wor-
ship‘ van Hans Cok, de vaste bege-
leider van ‘Hosanna’. Van dit werk
had ‘Hosanna’ in 2006 de première.
Het gaat over het visioen van Johan-
nes in het bijbelboek Openbaring,
waarin hij in de hemel getuige is van
de aanbidding van het Lam door de
engelen en verlosten rondom de troon
van God. Het werk bestaat uit prach-
tige koordelen en boeiend solisten- en
orkestwerk. Toonsoort- en tempowis-
selingen geven het een verrassend en
spannend karakter, en de dynamische
opbouw leidt de vocale hoogtepunten
in. Klassieke en moderne harmoni-
saties, soms iets gospelachtigs, dan
weer romantisch zoals Mendelssohn,
maar het geheel steeds in de verras-
send eigen stijl van Hans Cok.
Het concert begint met (delen van)
’The Armed Man, a Mass for Peace’,
eveneens van een hedendaagse com-
ponist: Karl Jenkins. Deze mis, ge-
schreven ter gelegenheid van de
millennium-wisseling, blikt terug op
1000 jaar vol oorlogen en geweld en
hoopt op vrede in de nieuwe eeuw.
Door alleen de Latijnse delen uit te
voeren ontstaat een ‘gewone’ mis:
Kyrie, Sanctus, etc., die afgesloten
Jaarconcert ‘Hosanna’ Maasland
wordt met het Engelstalig gebed
om troost en vrede: ‘God shall wipe
away all tears…’, een tekst die ook in
‘The Throne’ voorkomt.
Er zijn twee solisten met een indruk-
wekkende c.v. gecontracteerd: de
Armeense sopraan Ruzanna Naha-
petjan en de bas-bariton Bas Kuij-
lenburg. Het orkest RBO Sinfonia
komt in maximale bezetting en Leo
Hans Koornneef bespeelt zijn ‘eigen’
orgel. Dirigent is Kees Schrijver.

Kaartverkoop: bij de leden en Bloem-
sierkunst Bloei, Huis te Veldelaan 2,
Maasland. In Maassluis bij Sigaren-
magazijn ‘Hartelust’, Rembrandt-
laan 1 (Palet). In de voorverkoop
zijn de toegangskaarten (incl. tekst-
boekje en een consumptie) slechts €
18,50. Aan de zaal: € 20,-.
Meer informatie: telefonisch (010)
5913764 en op website: covhosanna.nl
Postzegelruilbeurs
Aanstaande zaterdag 9 april 2011 is
er weer de maandelijkse postzegel-
ruilbeurs in de Koningshof, Uiver-
laan 20 te Maassluis. De ruilbeurs is
van 12:00 – 16:00 uur. . Het is een
van de beter bezochte ruilbeurzen in
deze omgeving. Wat uw thema van
de verzameling ook is, bijvoorbeeld
schepen, fauna, flora, treinen, trams,
vuurtorens of welk onderwerp dan
ook of een bepaald land, het is er al-
lemaal. Wanneer het u de vorige keer
niet lukte om dat ene zegeltje te be-
machtigen, u krijgt nu weer opnieuw
de kans om hier wel aan te komen.
Wij nodigen iedereen uit die nog
postzegels verzamelt of die er belang-
stelling voor heeft om deze beurs te
bezoeken. Kom eens langs om te zien
of dat er is wat u nog mist in uw verza-
meling. Ook kunt u uw verzameling
laten taxeren. Bushalte, NS-station
op loopafstand en een ruime (gratis)
parkeerplaats aanwezig. Toegang
voor leden gratis, voor niet leden is
de toegang € 1,-.
Voor verdere vragen over de ruilbeurs
(of over de vereniging) kunt u bellen
naar 010-5916747.
Zondag 3 april 2011 was het Mee-
zingkoor Maassluis te gast bij kom
in de kas in het tuingebied de Poel
in Poeldijk/Monster.Het optreden
vond plaats bij het bedrijf van Michel
Grootscholten.Het weer was het koor
zeker gegund. Met een heerlijk zon-
netje in het gezicht,begon het koor
aan twee optredens die middag. De
Nederlandse en Engels talige liedjes
werden dan ook door jong en oud
meegezongen. De publieke belang-
stelling was bij beide optredens druk
bezocht. De dirigent hoefde dan ook
weinig moeite te doen om de handen
op elkaar te krijgen van het publiek.
De organisatie van Kom in de Kas
bedankte dan ook het koor,en hoopte
dat we er volgend jaar weer bij kun-
nen zijn.
Plannen voor dit jaar
Dit jaar is het streven om onze mu-
zikanten uit te breiden met een
accordeonist(e). Momenteel is de
muzikale bezetting een saxofonist,
slagwerker, pianiste, accordeonist,
fluitist en een gitarist. Bent u geïnte-
resseerd of nieuwsgierig, neem dan
even contact op met onderstaand
adressen.
Wij geven dat steuntje om het wel te
doen, lekker ontspannen, spelen met
een groep gezellige zangers, zange-
ressen en muzikanten.
“Doelstelling” gezelligheid boven al-
les, blijft hoog in het vaandel staan
voor nu, maar ook voor de toekomst.
Vanzelfsprekend moet gezellig-
heid samen gaan met het presteren
en ervoor zorg dragen dat de optre-
dens tot in de puntjes worden ver-
zorgd. Voor alle informatie over ons
koor kunt u terecht bij: Cor van der
Maarel 0105910894 of Arie Rijps-
ma 0105910858. Of kijk op www.
meezingkoor-maassluis.nl Ook voor
informatie over eventuele optredens
van ons koor kunt u terecht bij de ge-
noemde telefoonnummers. Met ons
optreden wordt u feest een onvergete-
lijke gebeuren en in principe is alles
bespreekbaar.
Meezingkoor Maassluis bij Kom in de Kas
Aquariumvereniging
De Siervis Maassluis
Info-avond op maandag 11 april: De
praktijk van het houden en kweken
van discussen.
Bij Leon Griffijn thuis is er sprake
van een uit de hand gelopen hobby:
eerst stond Leon’s auto in de garage,
nu 19 kweekbakken en opgroeibak-
ken met discussen in diverse maten.
Leon kan smakelijk vertellen over
de vele aspecten van het houden van
discussen. Via een Powerpointpre-
sentatie komen ondermeer aan bod
aan welke voorwaarden het houden
en kweken van deze vissen allemaal
moet voldoen, zoals watersamenstel-
ling, voer, filteren, partnerkeuze (van
de vissen)
Veel meer willen we nog niet verklap-
pen, u moet wel nieuwsgierig blijven.
Nog een paar steekwoorden dan:
“van wildvang tot nakweek”, “het op-
kweken van ei tot volwassen discus.”
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt
u meer weten over dit onderwerp,
dan bent u van harte welkom op deze
avond in ons verenigingsgebouw. U
vindt ons op het Sparrendal 3. De
ingang van ons gebouw bevindt zich
langs de Weverskade. Komt u met de
auto, dan is er voldoende parkeerge-
legenheid bij het Sparrenflat. Voor
mensen die met de fiets komen, zet-
ten we alvast de fietsenrekken klaar.
Voor een routebeschrijving kunt u
kijken op onze website:
www.siervismaassluis.nl
Toegang: gratis
Zaal open:19.30 uur. Dan staat de
koffie al klaar.
We streven er naar om 20.00 uur te
beginnen.
Tot ziens op 11 april.
Nel de Zwart
exposeert
bij Monsieur Paul
Vanaf woensdag 30 maart tot en met
31 mei zijn de aquarellen en pastel-
schilderijen van de in 1940 geboren
Maassluise amateur kunstenares Nel
de Zwart bij Monsieur Paul te be-
wonderen. Ongeveer zeven jaar ge-
leden liet Nel zich op aanraden van
een oudere zus - “Je kon toch altijd
zo aardig tekenen” – inschrijven bij
de teken- en schilderclub “De Vloot”
van Marjan Huizer-Vlot. Vanaf dat
moment heeft de overwegend didacti-
sche kunstenares zelden verstek laten
gaan op haar teken- en schilderclub
en heeft ze haar herontdekte talenten
onder toeziend oog van Marian zorg-
vuldig verder ontwikkeld. Dit heeft
geresulteerd in een gestadige produk-
tie van een vrolijke reeks kleurrijke
aquarellen en acrylverf schilderijen.
Naast de opdrachten die Nel tijdens
de cursus krijgt aangereikt, begint
ze al zelf snel op zoek te gaan naar
geschikte onderwerpen. Deze vind
ze vooral in tijdschriften, reclamefol-
ders en reisbrochures. Afbeeldingen
van natuurtaferelen en exotische lo-
caties genieten daarbij duidelijk haar
voorkeur. Vaak dient zo’n plaatje
slechts als uitgangspunt of als achter-
grond vanwaaruit gezocht wordt naar
een geheel nieuwe compositie. Ont-
brekende details worden vervolgens
vanuit de eigen fantasie op originele
wijze aangevuld waardoor het onder-
werp in een geheel nieuw licht komt
te staan. Behalve dat deze onderwer-
pen – veelal vogels en bloemen – met
veel zorg en aandacht zijn uitgevoerd,
is het vooral het goed ontwikkelde ge-
voel voor kleur dat in haar schilde-
rijen sterk naar voren komt waardoor
de onderwerpen zich op een verras-
sende manier los kunnen maken van
het originele beeldmateriaal en een
autonoom stilleven gaan leiden.

Hoewel een relatieve laatbloeier heeft
Nel inmiddels al twee keer eerder ge-
exposeerd. In 2004 deed ze mee aan
de Schrikkeldraad Expositie in het
Stadhuis en in 2009 had Nel haar eer-
ste eigen expositie bij Bakkerij Vonk
op de Zuidvliet. Vooralsnog zijn de
getoonde werken helaas nog niet te
koop. – Jack Moerman .
Donderdag 14 april 18.30 uur – ca.
21.00 uur.
Het Witte Kerkje, Constantijn Huy-
gensstraat 1
Thema: ‘eten en drinken’ onder lei-
ding van Cobie in ‘t Veld.
Tijdens de broodmaaltijd worden ge-
dichten (over eten en drinken) voor-
gedragen.
Deelnemers worden uitgenodigd een
toepasselijk gedicht (al dan niet zelf
geschreven) mee te nemen.
Cobie in ’t Veld zal ook met een cre-
Sfeervolle avond met maaltijd, muziek en poëzie
atieve werkvorm met de liefhebbers
aan de slag gaan. Studio 72, Vocaal
ensemble o.l.v. Zuri Ramirez zingt
liederen van onder anderen Henry
Purcell, Schumann, Mendelssohn,
Brahms en Aaron Copland. Er is ook
Frans repertoire. Organisatie: Vrij-
plaats voor Zingeving NPB Maas-
sluis. Entree inclusief maaltijd € 7,50.
Graag van te voren aanmelden:
06 - 33 10 07 84 of
npb-maassluis@kabelfoon.net.
www.vrijzinnigmaassluis.nl
7 APRIL 2011 MAASSLUISE COURANT 11
BIEDINGEN VOOR 2 EURO - 200 AANBIEDINGEN VOOR 2 EURO - 200 AANBIEDINGEN VOOR 2 EURO - 200
AANBIEDINGEN VOOR 2 EURO - 200 AANBIEDINGEN VOOR 2 EURO - 200 AANBIEDINGEN VOOR 2 EURO
- 200 AANBIEDING URO - 200 AANBIEDINGEN VOOR 2 EURO - 200 AANBIEDINGEN VOOR
2 IEDINGEN VOOR 2 EURO - 200 AANBIEDINGEN VOOR 2 EURO - 200 AANBIEDINGEN
VVV GGGEEENNN VVVOOOOOORR 22 EEUURROO - 220000 AANBIEDINGEN VOOR 2 EURO - 200 AAN
BBBBIEEDD AAAANNNNBBBBIIIIEEEEDDDDIIIIINNNNNGGGGGEEEEENNNNN VVVVVOOOOOOOOOORRRRR 2222 EEEEUUUURRRROOOO -- 222200000000 AAAAAAAA VVVVOOOOOORRR 2222 EEEEUUUURRROOO - 222000000
AAAAAANNN 000000 AAAAAANNNBBBIIIEEEDDDIIINNNGGGEEENNNN VVVVOOOOOOORRR 222 EEEUUUURRRROOOO - 2222000 DINGGG R 2 EEUURROO
- 222200000000 AAAAAAAANNNN RRRRROOOOO - 222220000000000 AAAAAAAAANNNNBBBBIIIIEEEEDDDIIINNNGGGEEENNN VVVOOOOOORRR 222 EEEUUURR AANN RR
22222 EEEEEUUUUURRRRROOOOOO - 2200000 AAAANN OOOORRRR 2222 EEEEEUUUUURRRROOOO -- 222200000000 AAAAAAAANNNNBBBBIIIIEEEEDDDDIIIINNNNGGGGGEEEEENNNNN VVVVVOOOOOOOOOOR NNNN
VOOR 2 EURO - 200 AANBIEDINGEN VOOR 2 EURROOO - 22200000000 AAAAAAAANNNNBBBBIIIIEEEEDDDDIIIINNNNGGGGEEEENNNN NNNNN
Koningshoek 93.101 s Maassluis
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 9 april 2011. week 14
www.supercoop.nl
voor:
3 weken lang
200 aanbiedingen
2
.
00
kilo 6.67
2
.
00
2
.
00
kilo 2.22
2
doosjes:
Danio kwark
alle soorten
450 gram
Milka chocolade
alle soorten
100 gram
Eieren
buiten-, omega 3, maïs & granen-
of scharreleieren
doosje 6 stuks
3.
46
2.
37
2.
38
3.
78
2
.
00
3
hele broden:
Gildebrood
wit, bruin of
volkoren
3.
78
2
.
00
kilo 13.33
2
.
00
kilo 1.34
2
.
00
2 bekers:
Runder-
schnitzels
superieure kwaliteit
150 gram
Hollandse Kanzi
handappelen
zak 1,5 kilo
Witte en blauwe
druiven
kilo
los met pit
2.
25
2.
99
4.
98
2
.
00
4
zakjes:
Knorr sauzen
alle soorten
ca. 40 gram
2.
64
3.
16
2
.
00
liter 1.00
Friesche vlag
magere
fruityoghurt
alle soorten
1000 ml
2.
60
2.
78
2
pakken:
3
tabletten:
www.mtc-bequick.nl
Compleet vernieuwd,
gezellig clubhuis!
Bequick!
Maassluise
Tennis
Club
Dus waarom zou je
je niet direct even
aanmelden?
Wees er snel bij en meld je nu aan voor
het nieuwe seizoen bij Bequick. Als je
vóór 1 mei aanstaande lid wordt betaal
je geen inschrijfgeld. En dit is niet het
enige voordeel:

Tennisvereniging
MTC Bequick
vernieuwt!
10 gratis groepslessen ter
introductie
introductie
6 splinternieuw
e
Sm
ashcourt banen!
Jaarrond spelen voor
slechts 160 euro
Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons secretariaat,
Monique van der Rest: secretaris@mtc-bequick.nl of 06-10937581 of www.mtc-bequick.nl : lid worden.
marien van eijmeren
voor al uw uitvoerend werk
verf, glas- en behangspeciaalzaak
Reigerstraat 28 - 3145 CT Maassluis
Telefoon 010 - 592 80 49
ROUTE MAASSLUIS
MET HET OOG OP KUNST
K U N S T
16 & 17 APRIL 2011
Wip 2-3 - 3142 GL Maassluis - Telefoon 010 59 12 137 - www.spijkerslaapcomfort.nl
W W W. S L A A P G I L D E . N L
De nieuwste Auping AVS matrassen zijn gemaakt in de wetenschap
dat de matras exact afgestemd dient te zijn voor het herstel van uw
lichaam. Auping nights, better days.
Vertrouwde kwaliteit
Vlotlaan 578, Monster
Telefoon 0174 212 080 info@dekkervangeest.nl
www.dekkervangeest.nl
• CV-ketels • Onderhoudscontracten
• Warmwater installaties • Service contracten
• Airconditioning • All in contracten
• Water- en gasleiding
• Mechanische ventilatie • Servicedienst in
• Dakbedekking avond en weekend
BADKAMERS - SCHUIFWANDKASTEN - KEUKENS
Natuurlijk
ook voor al uw binnen-
verbouwingen en klein kluswerk
Natuurlijk
ook voor al uw binnen-
verbouwingen en klein kluswerk
ELEKTRAWEG 7, MAASSLUIS (BOVEN KARWEI), T. 010 - 5922411
OPENINGSTIJDEN: maandag - donderdag van 10.00 tot 18.00 uur
vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
www.multikeukenenbad.nl
BADKAMERS SC
Eigen
m
ontage-
team
Tandartsenpraktijk LIE aan de Lorentzdreef 40
is geheel gerenoveerd
en neemt door uitbreiding
weer NIEUWE PATIËNTEN aan.
De praktijk bestaat uit een echtpaar die beiden
tandartsen zijn.
Tevens is er ook
een MONDHYGIËNISTE werkzaam.
Inschrijven kan per mail of telefonisch.
Tandartsenpraktijk LIE
Lorentzdreef 40, 3146 BK Maassluis
Tel: 010-5916451
Email: tandartsenpraktijklie@gmail.com
Maandag t/m donderdag: 8.30-12.00 uur en
13.00-17.00 uur. Vrijdag: 8.30-12.00 uur.
Presentaties over:
Borstvoeding
Bevallen in het
ziekenhuis
Bevallen onder leiding
van de verloskundige
Kraamzorg
Deze presentaties worden
verzorgd door een gynaecoloog,
verloskundige en een kraamverpleegkundige. In een nagebootste verloskamer
vertellen we u alles over de zorg op de verloskamer. Een kinderverpleegkundige
geeft antwoord op vragen over de zorg voor uw kind.
Verder zijn er stands waar u informatie kunt krijgen over baby-
en kinderverzorging, kinderopvang en kraamzorg. U kunt ook baby- en
kinderkleding en kraamcadeautjes kopen.
NB De toegang is gratis.
Aankopen kunnen alleen contant worden afgerekend.
Vlietlandplein 2 • 3118 JH Schiedam
Kraambeurs
Zaterdag 16 april
van 10.30 tot 16.00 uur
Vlietland Ziekenhuis
Schiedam
Roze en
Blauw
Airco service
v.a. € 89,-
Haven 45 - 3143 BD Maassluis
Tel. (010) 591 28 35
info@autobedrijfkoree.nl
www.autobedrijfkoree.nl
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst
,,De Helpende Hand’’
Hulp nodig bij belasting-
zaken, het invullen van
formulieren of om onrecht
aan te pakken? Problemen
met de baas, verhuurder
of gemeente? Verdwaald
in het woud van regels en
procedures? Spreekuur:
iedere eerste donderdag
van de maand van 10.00
- 12.00 uur. Zijingang van
het Witte Kerkje, Constan-
tijn Huygensstraat 1 Maas-
sluis. Voor informatie: Eef
Grootveld, 06-20384844.
NIEUW: op dinsdag KIN-
DERYOGA bij YOGA CA-
RIN van 16.00 tot 17.00
uur. Neem eens een
proefles! Cyprea, Noord-
vliet 48, Maassluis. Info?
Bel. 06-36291089
TE KOOP: aangeboden:
fietsstoeltje voor ach-
terop, 15 euro. 3 glazen
siervazen, 76 hoog, lopen
naar boven smaller toe 15
euro.Tel. 06-43123453.
locatie
Sportcentrum Vreeloo
Veilingweg 16
ZOMERKINDERKLEDING
SPEELGOEDBEURS
DE LIER
Op deze beurs is te vinden:
- Zomerkleding tot maat 176
- Sportkleding en sportschoenen
- Speelgoed, fietsjes e.d.
- Kinderwagens, buggy’s,
auto- en fietsstoeltjes
- Meubeltjes en andere accessoires
- Zwangerschapskleding
ZATERDAG 9 APRIL
13.00 – 15.30 uur
www.kinderkledingbeursdelier.nl
De Schakel wordt niet ge-
lezen maar g-e-s-p-e-l-d!
GEVRAAGD: spulletjes
voor de rommelmarkt.
Gaat u verhuizen of aan
de grote schoonmaak en
heeft u spulletjes over, ik
kom ze graag bij u opha-
len potten, pannen, ser-
vies, stek, schilderijen,
beeldjes, dvd’s, singles,
lp’s, bloempotten, schaal-
tjes, cd’s, tuinmeubilair,
fietsen enz, enz. Tel. 06-
26781702
TE KOOP: Grote grenen
ronde tot ovale eettafel,
grenen hoek tv-kastje en
grenen vitrine salontafel.
T.e.a.b. Tel. 010-2265010
7 APRIL 2011 MAASSLUISE COURANT 12
Vroege Vogelexcursie
in het Staelduinse Bos
Op zondag 10 april kunt u in het Stael-
duinse Bos een wandeling maken
o.l.v. een natuurgids van de “Vrienden
van het Staelduinse Bos”. Het thema
van de tocht is: “Vogels”. In deze tijd
zijn de vogels druk bezig hun territo-
rium veilig te stellen. Ze roepen dus
voortdurend naar elkaar. Voor ons is
dit het prachtige voorjaarsgeluid van
de vele zingende vogels.
Aangezien vogels vooral ’s morgens
vroeg zingen, vertrekt onze natuur-
gids met u om 8.00 u vanaf bezoe-
kerscentrum d’ Oude Koestal. U bent
dan ca. 1½ uur onderweg.
Er zijn geen kosten aan deze excursie
verbonden, vooraf aanmelden is ge-
wenst.
Aanmelden bij fam. van Drongelen,
tel: 0174-631427 of aatendiek@cai-
way.nl
Openingstijden van d’ Oude Koestal:
(Peppellaan 4, ‘s-Gravenzande tel.
0174-417351): woensdag + zaterdag
van 13.00 tot 16.00 uur en zondag
van 11.00 tot 16.00 uur. Voor alge-
mene informatie: mevr. M.M. van
Waveren, tel. 0174-640007. Of kijk
op www.hetstaelduinsebos.nl
Frank Koen, voormalig wethouder in
Maassluis, maar nu burgemeester in
Capelle heeft op vrijdag 1 april een
overzichtstentoonstelling geopend
met werk van Maassluise Kunste-
naars. In het gemeentehuis van Ca-
pelle hangen momenteel een veertig-
tal werken verschillend in techniek,
materiaal en themabenadering, maar
allemaal van Maassluise makelij.
De voorzitter van de Stichting Maas-
sluise Kunstenaar (M.K.), de heer
P. Hoogenraad, bedankte de gastge-
meente voor de gelegenheid tot expo-
seren en voor de gastvrije ontvangst.
In dit dankwoord stond hij ook stil
bij het overlijden van Otto Zeegers.
In de tentoonstelling wordt postuum
een eerbetoon gebracht aan Otto Zee-
gers, erelid van M.K. met enkele van
zijn laatste gouaches.
De namen van exposanten zijn: Bas
Verkade, Lida van der Sar, Coby
Lammers, Hans van Overbeek, Frans
Vonk, Frits Veenland, Gonny van de
Nouwelant, Jan Ouwenbroek, Judith
Mokoginta, Dick Tulp, Gesina Bors-
boom en Carin Janson.
En speciaal vernoemd: Otto Zeegers
U bent van harte welkom bij deze
tentoonstelling, die nog duurt tot 16
juni, of als virtuele bezoeker aan
onze website www.maassluisekun-
stenaars.nl en voor de komende
kunstroute op 16 en 17 april: www.
kunstroutemaassluis.nl
Burgemeester Frank Koen in Capelle a.d. IJssel
opent tentoonstelling Maassluise kunstenaars Onder deskundige leiding van circus-
school Hannes en Co was er afgelopen
dinsdag een heus circus op de Prinses
Christinaschool, locatie Panta rhei.
Uiteraard waren de leerlingen van de
Panta rhei de hoofdattraktie die dag!
’s Morgens, na een uitgebreide in-
troductie door de circusdirecteur
Anne Kuipers, werden alle kinde-
ren ingedeeld in groepjes die onder
leiding van een leerkracht of ouders
de activiteiten langsgingen. De och-
tend stond in het teken van twaalf
workshops, ook wel stationnetjes ge-
noemd, die de kinderen moesten vol-
gen. Tijdens deze circusdag maakten
de kinderen kennis met verschillende
circusonderdelen, waaronder acroba-
tiek, koorddansen, balanceren op een
grote bal en jongleren met ringen, bal-
letjes en doekjes. Sommigen hadden
de perfecte balans op de grote bal en
met het koorddansen, anderen waren
weer veel beter in het jongleren. Het
draaien met een bordje op een stok
ging bijna iedereen na wat oefening
best goed af.
Het was een gezellige drukte door de
hele school en alle leerlingen van de
Panta rhei hadden het geweldig naar
hun zin. Verhitte gezichtjes als een
onderdeel nog niet helemaal onder de
knie was, straalden als het wel lukte!
Op het kleuterplein mocht iedereen
buiten even afkoelen. Daar waren
enorme hoepels en speciale circus-
fietsen klaargezet. Het fietsen op een
wiel of een piepklein fietsje bleek nog
best wel een beetje lastig te zijn!
Na de kennismaking mochten alle
groepjes kinderen hun favoriete on-
derdeel kiezen en leerden ze hun on-
derdeel te presenteren. Na de lunch-
pauze waren een heleboel ouders en
andere belangstellenden aanwezig,
want om half twee schalde de spreek-
stalmeester “Hooggeëerd publiek!”
door de aula van de school en werd
de gezellige circusdag afgesloten met
een voorstelling. Alle leerlingen de-
den hun uiterste best en de voorstel-
ling was een groot succes.
Op een kleurrijke piste, net als in
een echt circus, vertoonde iedereen
een kunstje. Het was een bonte ver-
zameling van kleurige linten, ballen,
doekjes en kinderen. Oefening baart
kunst, blijkbaar, want de voorstelling
verliep perfect. Dit onder leiding van
Anne Kuipers, die de voorstelling vol
animo aan elkaar praatte.
Nathalie de Jong en Theo Haars, or-
ganisatoren van deze circusdag, wa-
ren ook enthousiast. “Het is enig om
te zien wat de kinderen allemaal kun-
nen en wat ze ook durven te doen. We
danken circusschool Hannes en Co
voor een heel gezellige dag, we heb-
ben met z’n allen heel veel geleerd.
Ook danken we onze vaste sponsor
Supercoop wederom voor het leveren
van drinken en wat lekkere koekjes in
de pauze. Na al die activiteiten kon-
den de kinderen even rustig genieten.
De bijdrage die door veel ouders werd
geleverd, maakte het mogelijk deze
dag te organiseren. We zijn blij dat
we op zoveel hulp konden rekenen.”
Groot circus op de Panta rhei!
Met medewerking van het
KNA-jeugdorkesten ‘Kunst Na
School’ en de MusicKids’
Donderdag 5 mei zal Muziekvereni-
ging Kunst na Arbeid in samenwer-
king met zijn jeugdorkesten ‘Kunst
Na School’ en de Musickids een be-
vrijdingsconcert geven. De toegang is
gratis – iedereen is van harte welkom
bij dit tripartiete concert. We staan
hiermee even stil bij het hebben van
vrijheid en het behouden daarvan,
voor wat achter ons ligt, zoals het
thans is en zeker ook voor de toe-
komst. Hierbij natuurlijk ook over
onze grenzen heen kijkend.
Het jeugdorkest Kunst Na School
komt oorspronkelijk voort uit de
MusicKids. De jeugd was zo uit de
schoolbanken van de basisscholen in
de MusicKids gestapt. Inmiddels zijn
deze leerlingen, onder leiding van
onze jeugddirigente Cindy van der
Zee, zover ontwikkeld dat er gespro-
ken kan worden van een volwaardig
jeugdorkest. Hierdoor is de naam op
eigen verzoek gewijzigd van Music-
Kids naar Kunst Na School; de op-
maat naar het grootorkest.
Thans is er weer een groep Music-
Kids (2) die onze jongste leerlingen
zijn. Ook zij hopen deze avond hun
eerste concert te kunnen geven. Met
hun Bevrijdingsconcert zullen de
kinderen laten horen wat zij het af-
gelopen jaar hebben geleerd en hoe
zij gevorderd zijn in het samenspel.
De MusicKids staan onder leiding
van Kimberly van Rooij en Dennis te
Woerd. Met z’n allen muziek maken
is ontzettend leuk.
Op dit concert gaat u beleven dat sa-
men muziek maken niet makkelijk
maar inspirerend is voor zowel de
musicus als de luisteraar.
Inmiddels is Muziekvereniging
Kunst Na Arbeid, het grootorkest,
een prachtig programma aan het
voorbereiden. De verschillende pro-
gramma onderdelen zijn nog niet de-
finitief maar wij zullen u in de week
voorafgaand aan het optreden infor-
meren. Het orkest staat onder leiding
van Ellen van den Berg. In ieder geval
zullen vele bekende 5-mei werken de
revue passeren, maar ook zullen er
jong ingestudeerde werken ten geho-
re worden gebracht. Meezingen mag
deze avond, laat het maar een vrolijke
boel worden en hiermee hopen zij een
prachtige dag af te sluiten.
De concerten zullen in het Kerkge-
bouw ‘De Ark’, Rembrandtlaan 2
te Maassluis worden gegeven. Het
concert begint om 20:00 uur en de
zaal gaat open om 19:30 uur. Zoals
gebruikelijk voor de 5-mei-concerten
van Kunst Na Arbeid is de toegang
gratis.
Het 5 mei concert
van Muziekvereniging Kunst Na Arbeid
Everhard Zwart
in Maassluis
Maassluis; De bekende organist en
koordirigent Everhard Zwart bespeelt
donderdag 14 april het Seifert-orgel
in de Immanuëlkerk. Aanvang 20.00
uur.
De orgelconcerten in deze kerk ken-
merken zich door een uitstekende
akoestiek en met de zichtbaar opge-
stelde speeltafel beloofd dit een boei-
end concert te worden.
Everhard Zwart, 1958, kleinzoon van
de legendarische Jan Zwart wist al
vroeg zijn weg naar Maassluis te vin-
den. In de zeventiger jaren studeerde
hij bij zijn leermeester Feike Asma
in de Grote Kerk. Everhard verwierf
reeds grote bekendheid als organist,
enerzijds door zijn enthousiaste ijver
voor de “Hollandse Koraalkunst”
waarvoor de basis werd gelegd door
zijn grootvader, anderzijds door zijn
virtuoze vertolking van vele compo-
sities uit de orgelliteratuur.
Naast organist is Everhard Zwart ook
vaste dirigent van een aantal koren
in de regio Rotterdam. Hij begeleidt
regelmatig de zang tijdens de mid-
dagpauzediensten in de alledagkerk
aan het begijnenhof te Amsterdam.
Met het Rotterdamse Church Chorale
heeft hij een aantal concertreizen ge-
maakt door Amerika en Canada, met
als hoogtepunt een optreden in het
wereldberoemde Crystal Cathedral
van San Franisco waar hij het orgel
bespeelde.
Zelden zal een bewerking van zijn
grootvader Jan Zwart zijn vader Wil-
lem Hendrik Zwart of zijn leermees-
ter Feike Asma op zijn concertpro-
gramma ontbreken.
Het concert begint in deze vijfde lij-
densweek met psalm 66 en het Orgel-
koraal “Jezus leven van mijn leven”,
van respectievelijk Jan Zwart en
Feike Asma en het eindigt met Pasen,
“Daar juicht een toon”. eveneens van
Jan Zwart.
Hieronder het gehele programma.
1. a. Fantasie Psalm 66, Jan Zwart b.
Orgelkoraal “Jezus leven van mijn le-
ven”, Feike Asma.
2. Praeludium f-moll Choral “Ich ruf
zu Dir”,Johann Sebastian Bach. 3.
Andante met variatiesFélix Mendels-
sohn-Bartholdy.
4. Concertvariationen “Du Hirte
Israëls”,August Freyer.
5. Choral 3, César Franck.
Pauze.
6. Suite du premier ton, Choral - Dia-
logue - Recit - Grand Choeur , Denis
Bédard.
7. - Toccata pour la Flute, Pietro A.
Yon - Toccata , Aloys Claussman. 8.
Fantasie “Daar juicht een toon”, Jan
Zwart.
Entree 7,- euro inclusief koffie/thee in
de pauze.
De Immanuëlkerk vindt u in het cen-
trum van Maassluis
Op vrijdagavond 8 april, aanvang
21.00 uur komt de groep Chimera
weer een optreden verzorgen in de
Cultuurschuur aan de Zwartendijk
11 te Monster. Al eerder maakten zij
in de Cultuurschuur een hernieuwde
start, zeer veel fans vanuit het West-
land waren daar blij mee. Dat bleek
uit de volle zaal met mensen, die van-
uit alle hoeken van het land naar Chi-
mera kwamen luisteren. Chimera was
namelijk ooit een bekende band in de
Flaat. De groep Chimera is begonnen
in 1974 toen Bas en Marry Verkade
besloten om als folkduo op te gaan
treden. Er werd gekozen voor En-
gelstalig materiaal en een traditionele
aanpak. In de jaren 70 en 80 groeide
de band uit tot een zes-mans formatie.
In deze periode werden twee legenda-
rische LPs uitgebracht: Des Duivels
Oorkussen (1980) en Obstakel (1981).
De LPs werden lovend ontvangen en
zijn door de beperkte oplage en het
unieke geluid nog steeds zeer ge-
wild bij verzamelaars. Destijds was
Chimera een eigenzinnig gezelschap
dat opviel door de verrassende en
vindingrijke arrangementen. Mede
hierdoor en het karakteristieke stem-
geluid van Marry Verkade kreeg de
groep een unieke plaats binnen de
folkwereld. Inmiddels heeft het echt-
paar samen met hun zoon een nieuwe
cd gemaakt: ‘Uitgevlogen’. Volgens
de recensies is de cd een overtuigende
mix van luisterlied, folk en pro-rock.
Alles is van eigen hand en tijdens
het optreden in de Cultuurschuur zal
voornamelijk muziek te beluisteren
zijn van de nieuwe cd. Aanmelden
bij info@cultuurschuur.nl, tel: 0174-
244980, entree € 5,. Meer informatie
www.cultuurschuur.nl.
Nederlandstalige folkmuziek met Chimera
in Cultuurschuur
De interkerkelijke
‘Healing Rooms’
Lieve mensen, wij geloven in gebed.
Daarom willen we graag voor en met
u bidden voor herstel, genezing en
alles waar u bang voor bent of voor
wat u bezig houd en dat kan op elke
dinsdagmiddag. Dan zijn we voor u
beschikbaar van 14.00 tot 16.00 in de
Maranathakerk, Brederolaan 49 in
Maassluis. Per tel. zijn we bereikbaar
op 010-5925.691!
Ook info op www.healingrooms.nl
Oud Papier Actie
(OPA) bij De Ark voor
wijkgemeente ‘IONA’
in Immanuëlkerk
Inzamelingen in maart en april
voor het maatschappelijke doel
De maand april staat nog in het te-
ken van het inzamelen van oud papier
voor het goede doel.
Stichting Wenzi en de Voedselbank
zijn dit jaar de doelen waarvoor ge-
kozen is.
De afgelopen inzameling 26 maart is
er 3500 kg ingeleverd, samen met de
eerdere inzamelingen van de maand
maart is er 11.830 kg bijeengebracht.
Zoals het er nu naar uitziet brengt het
papier aardig wat op. We kunnen dus
uitzien naar een mooi bedrag voor
beide doelen.
Het komende weekend 8 en 9 april is
er weer een grote inzameling. Door
het mooie weer krijgen we weer zin
om ons huis schoon te maken en op
te ruimen. Wilt u aan ons denken
als u uw oude boeken, tijdschriften,
kranten of uw archief aan het oprui-
men bent . OPA is er heel blij mee. De
eestvolgende inzameling is vrijdag 8
april van 18.30 tot 21.00 uur en zater-
dag 9 april van 9.00 tot 12.00 uur. De
container staat op de parkeerplaats
achter de Ark, Rembrandtlaan 2. Te-
lefoon in de Ark tijdens de inzamelin-
gen 5918392. Mocht u bellen op de
vrijdag, wilt u dan zo vroeg mogelijk
in de avond bellen zodat de mede-
werkers hun ophaalrooster erop aan
kunnen passen .De medewerkers van
OPA ontvangen u met open armen en
nemen uw oud papier graag in ont-
vangst.
Met vriendelijke groeten
Het OPA Team.
Soos in Koningshof
Zin in een gezellig gesprek, of zo
maar met elkaar “kletsen”?
Kom dan naar de Koningshof. Op
donderdag 14 april 2011, hebben we
weer een bijeenkomst, voor iedereen
ouder dan 55 +; mannen/vrouwen,
echtparen, alleenstaanden. Alle in-
breng is welkom; o.a. leuke/intere-
sante onderwerpen, hobby’s, reizen,
spannende verhalen kortom keuze
genoeg.
U bent van harte welkom vanaf 14.30
uur, toegang gratis.
Ieder van ons ervaart de bijeenkomst
als een prettige onderbreking van de
week, bovendien maakt u met andere
leeftijdgenoten kennis en met elkaar
maken we er een leuke middag van.
Neem gerust iemand mee !
Afgelopen week had Maaike ’t Hart
prijs bij de ijssalon van Jeroen. Zij
was het “ijsje van de week”. Met 10
vriendjes of vriendinnetjes mocht zij
bij Jeroen een ijsje uitzoeken.
Het idee van Maaike was om deze
prijs met de hele
klas te delen. Na-
tuurlijk waren
haar klasgenoot-
jes daar erg blij
mee!
Na overleg met
de juffrouw is be-
sloten deze prijs
op dinsdag in te
wisselen. De hele
klas mocht bij Je-
roen een ijsje uit-
kiezen! De juf had
eerst een lekkere
groepsles rekenen
(natuurlijk over
ijsjes) voorbereid,
waar iedereen wel
trek van kreeg. In
het lentezonnetje
genoten alle kin-
deren van de prijs
van Maaike. Dit
was een lekker en
mooi uitje!
Jeroen bedankt
voor de lekkere
prijs.
Maaike, Montessorischool en Jeroen bedankt!
Open dag DSM Resins
Hoek van Holland
Op zaterdag 21 mei a.s. wordt in het
kader van het Internationaal Jaar van
de Chemie de Nationale Open Dag
georganiseerd.
Ter gelegenheid hiervan bent u tus-
sen 10:00 en 16:00 uur van harte
welkom bij DSM Resins in Hoek van
Holland. DSM Resins is gevestigd
aan de Slachthuisweg 30 (langs de
Waterweg)
Wat kunt u tijdens deze Open Dag al-
lemaal verwachten.
Vanaf de poort wordt u per bus naar
de ontvangstruimte gebracht. Daar
krijgt u een kopje koffie/ frisdrankje
aangeboden en kunt u de film “van
grondstof tot hars” bekijken. Deze
film is door en met eigen medewer-
kers op de locatie Hoek van Holland
gemaakt.
Ook zullen er diverse materialen en
eindproducten worden getoond, zo-
dat u een goede indruk krijgt waar de
huidige DSM producten in verwerkt
worden.
Daarna kunt u via een aangegeven
route een wandeling maken over de
lokatie en brengt u een bezoek aan
respectievelijk de Pilot Plant, de
Technische Dienst, de Neoresins pro-
ductiefaciliteiten en de productiefaci-
liteiten van DSM Desotech.
Ook de brandweer geeft “acte de pré-
sence”.
Langs de route staan medewerkers
die u het één en ander kunnen ver-
tellen over ons bedrijf en uw vragen
kunnen beantwoorden.
Om veiligheidsredenen mogen wij
kinderen tot 12 jaar geen toegang
verlenen tot onze fabrieken.
Als u de open dag wilt bezoeken dient
u zich voor 2 mei 2011 aan te mel-
den. Dit kunt u doen door een e-mail
te sturen naar: HvH.Opendag-2011@
dsm.com met vermelding van de vol-
gende gegevens:
Naam, adres, postcode, woonplaats,
nummer Legitimatiebewijs (Pas-
poort, rijbewijs of ID kaart)
Verder wijzen we erop dat legitimatie
verplicht is en dat in de fabrieken be-
dekkende kleding en dichte schoenen
gedragen moet worden.
Wij doen ons best om er een leuke en
informatieve dag van te maken en ho-
pen u op 21 mei a.s. op onze locatie te
mogen begroeten.
25 april 2011 - 20.15 uur
Het Paasconcert op maandag 25 april
2011 vormt het traditionele begin
van het jaarlijkse concertprogramma
van de Orgelcommissie van de Grote
Kerk Maassluis. En even traditiege-
trouw vormen koraalbewerkingen
van Jan Zwart (1877-1937) en van
Feike Asma (1912-1984) de omlijs-
ting van dit concert, waarin Jaap
Kroonenburg ook het magistrale
Grand Choeur Triomphale en La
majeur opus 47 no.2 van Alexandre
Guilmant *) ten gehore brengt.
Programma
1. Jan Zwart 1877-1937
Paashymne ‘Daar juicht een toon’
2. Wiliam Boyce 1710-1779
Symphonie in F
- Allegro
- Larghetto
- Gavotte
3. César Franck 1822-1890
Prelude, Fugue et Variation
4. Francois Couperin 1680-1733
Soeur Monique (Rondeau)
(arr. Alexandre Guilmant)
5. Alexandre Guilmant 1837-1911
Grand Choeur Triomphale en La ma-
jeur opus 47 no.2
- Oraison no.1 opus 94
- Sonate no.2 en Re Majeur opus 50
- Allegro moderato
- Larghetto
- Allegro vivace
6. Feike Asma 1912-1984
Bewerkingen over Paas-
melodieën
- Plechtig zwijgen
- Christus heeft over-
wonnen
- Halleluja lof gezongen
(met aansluitend samen-
zang van Gezang 166
vers 1)
*) Deze compositie is
ook te beluisteren op de
onlangs gepresenteerde
Cd-Guilmant-3. Deze
en andere cd’s van Jaap
Kroonenburg op het
Garrelsorgel zijn ver-
krijgbaar na afloop van
het concert in het koor
van de kerk. Een kopje
koffie of thee, aangebo-
den door de Orgelcom-
missie, is gratis.
Concertdatum: Tweede Paasdag
maandag 25 april 2011; aanvang
20.15 uur. De kerk is open vanaf 19.30
uur. De toegangsprijs is € 7,00. Kin-
deren tot 12 jaar gratis.
In de nabije omgeving van de kerk
is voldoende (gratis) parkeerruimte
aanwezig.
Paasconcert door Jaap Kroonenburg
BoekStart: Baby’s houdenvanboeken
Bibliotheken
Midden-Delfland en
Maassluis doen mee
aan BoekStart
Kinderen kunnen al vanaf heel jonge
leeftijd met hun ouders spelenderwijs
genieten van boekjes. Samen plaatjes
kijken en samen praten of zingen is
goed voor het contact met de baby,
en voor de taalontwikkeling van het
kind.
Boekstartpakket
In het BoekStartproject werken bibli-
otheek, gemeente en consultatiebu-
reau samen.
Wanneer de baby geboren is, ontvan-
gen de ouders een brief met waar-
debon van de gemeente of in het
welkomstpakket van het consultatie-
bureau.
Met deze bon kunnen ze een gratis
BoekStartpakket met onder meer ba-
byboekjes ophalen bij de bibliotheek
en krijgt de baby een lidmaatschap
van de bibliotheek.
Rond het 7-maandengesprek op het
consultatiebureau wordt nogmaals
aandacht gegeven aan het plezier en
het belang van lezen met baby’s. Ook
de medewerkers van het consultatie-
bureau kunnen ouders een waarde-
bon uitreiken.
Oud papier inzameling
Stichting De Schans
A.s. zaterdag 9 april van 09.30 –
12.00 Keucheniusstraat 4
Geef uw oud papier een goede be-
stemming.
U kunt uw steentje bijdragen aan het
beheer en onderhoud van gebouw de
Schans bij de Grote kerk, door uw oud
papier te brengen a.s. zaterdag in de
Keucheniusstraat naast nr. 4.
Ook op maandagmiddag en donder-
dagmiddag staan wij van 13.00 u.-
16.00 u. klaar om uw papier in ont-
vangst te nemen. ( m.u.v. feestdagen ).
Dank voor uw medewerking
Bestuur de Schans
7 MAART 2011 MAASSLUISE COURANT 13
OVERAL
OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag : 8.45 - 17.30 uur
Woensdag : 8.45 - 17.30 uur
Donderdag : 8.45 - 17.30 uur
Vrijdag : 8.45 - 20.00 uur*
Zaterdag : 8.45 - 17.00 uur
*Koopavond alleen
in Maassluis en
Vlaardingen Holy.
www.vankortenhof.nl | info@vankortenhof.nl
De grootste fietsspeciaalzaak van de regio met de meeste keus en ook nog eens voordelig geprijsd.
van Kortenhof
JUBILEUMKNALLER
VLAARDINGEN-HOLY
Louise de Colignylaan 1
Telefoon 010-249 00 74
SCHIEDAMKRONA
Malmô 84
Telefoon 010-470 45 37
MAASDIJK
Oranjeplein 36
Telefoon 0174-523 222
VLAARDINGEN-OOST
Van Hogendorplaan 11-13
Telefoon 010-449 02 30
MAASSLUIS
Heldringstraat 101
Telefoon 010-591 14 40
Agu Burban
Luxe ademende regenjas
100%water- winddicht,
Poray 5000,
S t/mXXL. Van 99,50

Nu 50,
-
Agu Quinster
Luxe ademende damesregenjas
100%water- en winddicht,
Poray 5000,
S t/mXL. Van 109,50
Nu

50,
-
Geen matsweken
maar een matsjaar!
Onze prijzen:
Bier van de tap (klein of fluit) € 1,25
Heineken fles € 1,50
Frisdranken € 1,50
Gedistilleerd € 3,50
Jonge Jenever/Vieux € 1,50
Koffie/thee € 1,25
Cappuccino € 1,50
De Moriaan
Haven 29 • Maassluis
GOEDKOPER
KUNNEN W
IJ NIET..
ROKEN IS
TOEGESTAAN!
U GAAT TOCH
OOK LIEVER
NAAR DE
SCHARREL-
SLAGER.
Als u van vlees houdt en
om dieren geeft kunt u niet
om scharrelvlees heen. Dan
kiest u natuurlijk voor een
diervriendelijk geprodu-
ceerd stukje scharrelvlees.
Eet smakelijk en bewust
Wij weten er aIIes van
UW $CHARREL$LAGER
TEL. J8242J
Prins Hendrikstraat 254
HDEK VAN HDLLAND
Quantum-Touch
en Reiki
bij ”Adelheid’’
www.reikipunt-adelheid.nl
www.quantumtouch.com
www.cyprea.nl
tel. 06 - 46323030
GEBOORTEKAARTJES
TROUWKAARTEN
Uw regiodrukker voor
Maasland, Maassluis, Maasdijk en het Westland
Aartsdijkweg 95 - 2676 LE Maasdijk
tel. 0174-510333 - fax 0174-510364
e-mail: info@jobbe.nl / www.jobbe.nl
IETS OM IN UW AGENDA
TE ZETTEN! Ha-Ra milieu
vriendelijk schoonmaak-
systeem. Wegens het be-
eindigen als Ha-Ra consu-
lente: Dinsdag 12 april a.s.
laatste Ha-Ra inloopdag
bij Nienke Jekel, van 9.30
tot 16.00 uur, Specht-
straat 12, 3145 Maas-
sluis. Info: 010-5918797.
jekel@kabelfoon.nl
Te koop: ijsselsteentjes,
oude straatklinkers (vijf-
duimers) en veel soorten
dakpannen.
Tel. 0174-420959.
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
FA. VREUGDENHIL EN ZN
LAND EN TUINBOUWMECHANISATIE
Hoogweg 12 2678 KW De Lier
tel. 0174-512355
www.vreugdenhil-mechanisatie.nl
Verkoop - onderhoud
Reparaties
- Gazonmaaiers
- Bladblazers
- Kettingzagen
Kom kijken, voelen
én rijden. Het beste
bewijs voor onze
kwaliteit.
ADVOCATENKANTOOR
W.C. DE JONGE
Hoofdvestiging te
Vlaardingen (C)
Tel. 010-2343220, Mr. W.C. de Jonge
Gespecialiseerd in:
Medische zaken, WW, WAO, Bijstand,
Wvg en Reïntegratie
Nevenvestiging
te Hoek van Holland
Tel: 0174-383115, Mr. I. Correljé
Gespecialiseerd in o.m.:
Familierecht, Ondernemingsrecht,
Arbeidsrecht, Incassozaken,
Huurrecht, Verbintenissenrecht
HAARMODE
MARGREET
Maassluis
tel. 010-5926022
Zuiddijk 7
Maandagmiddag
geopend.
Zaterdagmiddag
gesloten.
www.haarmode-margreet.
Bij
Sportmassage Maassluis
kunt u terecht voor:
• Een stevige sportmassage.
• Het tapen van spieren en/of gewrichten.
• Een heerlijke Hot Stone massage.
• NIEUW!! Hot & Cold Stone Massage!!!
Neem eens een kijkje
op de website:
www.sportmassagemaassluis.nl
Of bel: 06-53797193
ne Massage!!!
l
Ook voor pcdicurc cn protcïnc dicct (4-10 kiIo afvaIIcn p/mnd)
epilennium.nl
kllNlfk voor HUlD-
OfDffMTHfRAPlf
cn
vcrantwoord afvaIIcn
Lpííenníum Muussíuís
Medísch Centrum ºDocverk¨
De Víoot 206 c
teí. 0l0 24 67 660
Cevestígd ín Rotterdum, Schíedum ín het Vííetíund
zíekenhuís en per meí 20ll ín de Zorgbouíevurd Rotterdum.
S
i
n
d
s

1
9
9
9
TfN kOUSfN AANMfT
NC \CNDVLRZCRCl
P l f Of Df f MT Hf RA
ll L ACNL - 1HL RAl
( 1 2 1 7 + $ 5 (
7 ( 1 $9 ¥ 1( 3 5 2'8& 7
AllL Ll11LlLN1HLRA
S f C O U P f R O
llLS llCMLN1VLLl
l f fNDfRMOlOG
®
C L C A M C L l L A
YOGA
MAASSLUIS
Voor rust en
ontspanning.
Woensdagavond en
donderdagochtend
Yogastudio
“Beyond Silence”
José van Blerk
010-5925838
06-45397893
josevanblerk@
kabelfoon.net
Tijdelijk
vervoer nodig?
www.vemorent.nl
VERZAMELAAR biedt
goede prijs voor oude
ansichtkaarten van voor
1960. Tel. 06-15451873
BEGINNEN
MET RIJLESSEN?
AUTORIJSCHOOL ”PA■LET”
Tel. 010-5925570,
www.autorijschoolpalet.nl
Voor al uw sierbestrating,
herbestrating, schuttin-
gen plaatsen of verwijde-
ren; vlonders leggen; be-
schoeiingswerkzaamhe-
den: G. van der Wel, Maas-
dijk, tel. 0174-516716 /
06-49112113.
** OP MAAT **
MEUBELSTOFFEERDE-
RIJ
voor eetkamerstoelen,
fauteuils, bankstellen, enz.
Kvk. Vrijbl. prijsopgave.
Voor info: 06-30838520
Gevraagd:
2 vrachtwagen-
chauffeurs
Telefoon: 06-53127222
VOETREFLEXMAS-
SAGE, ontspannend of
bij klachten, elke 3de
zaterdag introductiemas-
sage bij Cyprea, Noord-
vliet 48.
Vergoeding zorgverzeke-
raar, ook workshops.
WWW.DEVOETOMVAT.NL
RIET KOREN
015-2615511
Straatcoaches
ontslagen
De gemeente Maassluis heeft de over-
eenkomst met twee straatcoaches die
in Maassluis actief waren per direct
beëindigd. Uit onderzoek was geble-
ken dat de twee politie-informatie
lekten naar jongeren met wie zij in
gesprek waren. Voor burgemeester
Karssen een onacceptabele gang van
zaken. Dienstverlener Trigion gaat
twee nieuwe straatcoaches aanstel-
len. Daarbij zal nog eens extra naar
de screeningsprocedure gekeken
worden.
Agenda voor de
Algemeen
Bestuursvergadering
van de Culturele Raad
Maassluis
Te houden op maandag 11 april 2011
om 20.00 uur in de Burgerzaal
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de Algemeen Bestuurs-
vergadering d.d. 15 maart 2011
4. Ingekomen post
5. Uitgaande post
6. Vorming stuur-/werkgroep toe-
komst Gemeentemuseum
7. Vaststelling Jaarverslag 2010
8. Werkgroepen
- Boekenmarkt
- Dag van de Cultuur
- Open Monumentendag
- Douanehuisje
- PR en Communicatie
- Kunstzinnige Vorming Schooljeugd
- Cultureel Beleid en Subsidies
- Culturele Prijs Maassluis
- Pop ‘Up
- Kunst op het Balkon
- Cultuursymposium
9. Verder voorkomende zaken
10. Rondvraag
11. Sluiting
Vragenhalfuur
Om 20.00 uur is er voor een ieder
gelegenheid aan de Culturele Raad
vragen te stellen of opmerkingen te
maken over onderwerpen die tot het
werkterrein van de raad behoren. De
belangrijkste onderwerpen zijn: cul-
tuur, kunst, creativiteitsvorming, dra-
matische expressie en activiteiten op
aangrenzende terreinen.
Inspreken
Inspreken kan alleen over een onder-
werp dat op de agenda van deze verga-
dering staat. Zij die willen inspreken,
dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn.
De agendapunten waarover wordt in-
gesproken worden zoveel mogelijk bij
voorrang aan de orde gesteld.
Op zaterdag 9 april tussen 10.30 en
13.00 uur nemen vrijwilligers van
de Protestantse Kerken in Maassluis
graag goede, nog draagbare kleding,
schoeisel en huishoudtextiel in ont-
vangst.
Inzamelplaatsen:
- de Grote Kerk, Kerkplein 2,
- Gebouw De Ark, Rembrandtlaan
2, en
- Koningshof Ontmoe-
tingscentrum, Uiverlaan
20.
De ingezamelde goede-
ren zijn bestemd voor de
stichting Cordaid/Mensen
in Nood, die deze actie or-
ganiseert onder de naam
“Sam’s Kledingactie”.
Dit jaar steunt Mensen in
Nood opnieuw het project
in Kenia waarin ‘droogte-
cyclus-management’ cen-
traal staat.
Droogte is al jaren één
van de meest serieuze
problemen in Kenia. Sa-
men met lokale hulporga-
nisaties creëert Cordaid/
Mensen in Nood nieuwe
inkomstenbronnen voor
de inwoners van dit gebied
en worden waterbronnen
gerealiseerd. Hierdoor hoeft droogte
niet altijd tot een ramp te leiden.
Wilt u helpen? Kijk dan eens in uw
kledingkast: jouw oude wintertrui,
zijn eigenlijk te dikke jas, haar broek
waar ze beslist niet meer inpast, die
blouse en het overhemd die hele-
maal “uit” zijn… Stop al die overtol-
lige stukken in een plastic zak voor
“Sam”. Ook schoenen die u niet meer
draagt, hand- en theedoeken in ver-
keerde kleur, de lakens en slopen die
niet meer passen bij het dekbed mo-
gen mee. En vraag meteen even bij de
buren of zij nog iets hebben om weg te
geven voor dit goede doel!
Wij hopen dat u zoveel plastic zak-
ken aandraagt, dat onze medewerkers
handen tekort komen. Alvast harte-
lijk dank!
Protestantse kerken
zamelen kleding in voor ‘Mensen in Nood’
Afgelopen raadsvergaderingen is
er gesproken en gestemd over de
voortzetting en de voorwaarden van
de startersregelingen. Voor de VVD
Maassluis is de startersregeling be-
doeld om starters op de koopwoning-
markt een zetje in de rug te geven om
de aankoop van een eerste koopwo-
ning mogelijk te maken.
Zeker met de huidige situatie op de
koopwoningmarkt en onzekerheid
voor en terughoudendheid van men-
sen om een woning aan te kopen is
deze regeling een goede stimulans.
De fractie van de VVD is verheugd
dat de regeling – in versoberde vorm
weliswaar – kan blijven bestaan.
De afgelopen jaren is er veelvuldig
gebruikt gemaakt van de regeling;
er is uitvoerig gesproken over welke
aanpassingen wel en niet gemaakt
zouden moeten worden. Een van
deze aanpassingen was het invoeren
van een leeftijdsgrens van 30 jaar.
Iemand die ouder is dan 30 jaar zou
niet meer in aanmerking komen voor
de startersregeling. De VVD vond
dit geen goed uitgangspunt. In de
voorgaande jaren bleek 20% van de
mensen die gebruik maakten van de
regeling boven de 30 jaar. Er is dus
duidelijk gebruik gemaakt van de
mogelijkheden. Het invoeren van een
leeftijdsgrens zou de regeling en wel-
licht een koopwoning voor deze men-
sen onmogelijk maken.
Een tweede praktisch bezwaar heeft
betrekking op de uitvoering van zo’n
leeftijdsgrens. Twee personen die een
aanvraag indienen worden als een
aanvraag beschouwd. Er zullen ze-
ker gevallen zijn waarbij een partner
boven en de andere partner onder de
leeftijdsgrens valt. Hier komt dan de
vraag welke leeftijd telt? De oudste,
de jongste, een gemiddelde leeftijd,
de leeftijd van de partner met het
hoogste inkomen of juist het laagste
inkomen?
Dit zijn vragen waar geen goed ant-
woord op is te geven en altijd voor
onduidelijke en oneerlijke criteria
zal zorgen, dit vervolgens met hogere
kosten om de regeling uit te voeren.
Ten slotte was er voor de VVD fractie
het algemene bezwaar dat de invoe-
ring mensen principieel uitsluit, im-
mers op grond van enkel een leeftijd
kunnen mensen dit zetje in de rug niet
meer krijgen, terwijl dit wel gewenst
zou kunnen zijn.
Mensen die ervoor gekozen hebben
om in Maassluis een huurwoning te
betrekken, met in het achterhoofd de
toekomstige aanschaf van een koop-
woning, kunnen enkel op grond van
hun leeftijd buiten de boot vallen.
De VVD fractie Maassluis vindt dit
niet juist en is mede daarom tegen het
invoeren van een grens en ondersteunt
daarmee het door het CDA, D’66 en
VSP ingediende amendement om
geen leeftijdsgrens te hanteren.
Peter van Velzen
VVD Gemeenteraadsfractie
Maassluis
VVD vindt voortzetting startersregeling
een goede zaak
Er is een oplossing voor iedere Hol-
landse kaasliefhebber die op zijn
gezondheid wil of moet letten. Die
oplossing is KEES; een kaas met een
volvette smaak, maar met 60 procent
minder verzadigd vet en 30 procent
minder zout. KEES past in een cho-
lesterolverlagend voedingspatroon en
komt steeds meer op de shortlist van
diëtisten te staan.
KEES bevat al het goede uit de natuur
en is uniek in de wereld. Zowel de
gerijpte als de extra gerijpte variant
bestaan uit magere koemelk en 100
procent plantaardige vetten. De dier-
lijke, veelal verzadigde vetten worden
in het begin van het bereidingsproces
direct uit de koemelk verwijderd en
volledig vervangen met plantaardige
vetten. Hierdoor bevat KEES 60 pro-
cent minder verzadigd vet dan an-
dere volvette kaas. En doordat KEES
minder lang in het pekelbad ligt is het
zoutgehalte van het zuivelproduct 30
procent lager.
Het is niet zo gek dat KEES zijn weg
steeds meer vindt naar de hedendaag-
se gezonde Hollandse keuken. Want
wie wil er nu niet gezond eten en toch
genieten van een heerlijke, vol sma-
kende kaas?
KEES leent zich uitstekend voor op
de boterham en doet het ook bijzon-
der goed in gerechten. Lekkere re-
cepten met KEES zijn te vinden op
de website www.keeskaas.nl. Elke
maand wordt een nieuwe KEES re-
ceptkaart uitgegeven.
KEES zit in hetzelfde prijssegment
als bijvoorbeeld magere kaas. KEES
is verkrijgbaar via internet en in
steeds meer speciaalzaken. Voor
verkoopadressen en bestellingen zie
www.keeskaas.nl.
Het Maassluisse Kaaswinkeltje in
Maassluis heeft sinds kort de KEES
in zijn assortiment. Hier vindt u de
maandelijkse KEES receptkaarten
en kunt u een stukje gerijpte of extra
gerijpte KEES proeven.
KEES is in lijn met het streven van
verschillende instanties, waaronder
de Hartstichting, om de consument te
stimuleren gebalanceerd en gezonder
te eten. KEES is een innovatief zui-
velproduct van Keesmakers. zij spe-
len in op de toenemende vraag naar
gezonde voeding. Meer informatie
www.keeskaas.nl
KEES is de oplossing voor kaasliefhebbers
die op hun gezondheid willen letten
Cursus
‘Zorgen
voor iemand’
Stichting Mantelzorg NWN biedt in
samenwerking met thuiszorgorgani-
satie Careyn een praktische cursus
aan voor mensen uit Vlaardingen,
Schiedam en Maassluis die thuis
zorgen voor iemand met een ziekte
of handicap.
Op woensdag 1 juni wordt gestart
met de cursus ‘Zorgen voor iemand’.
In 5 bijeenkomsten van 2 uur maken
de cursisten kennis met verschil-
lende hulpmiddelen & technieken
die het zorgen voor iemand verge-
makkelijken. Aan bod komen on-
der meer: lichamelijke verzorging,
tiltechnieken, voeding & medicatie,
ontspanningstechnieken en verwer-
king van een ziekte.
De cursus wordt gehouden op 5
woensdagmiddagen in juni in het ge-
bouw van Careyn aan de Veerstraat
13 in Maassluis.
Deelname is gratis.
Aanmeldingen en vragen kunnen
worden gesteld via de email:
kantoor@mantelzorgnwn.nl of tele-
fonisch: 06 - 51 69 41 30.
De St. Mantelzorg NWN biedt prak-
tische en emotionele ondersteuning
aan mantelzorgers uit Vlaardingen,
Schiedam en Maassluis.
Dagtocht naar de Keukenhof
Data: woensdag 13 en donderdag 28 april 2011
Opstapplaats: Koningshoek Maassluis, Maasland Viaduct,
IBIS Vlaardingen
Kosten: € 28,00 per persoon
Inclusief: Vervoer per luxe touringcar en entree Keukenhof
Informatie: 010-4341220 / www.nooteboomtours.nl
Op woensdagmiddag 13 april 2011
is er weer een contactmiddag van
de P.C.O.B. afd .Maassluis. Deze
keer is mevrouw Tuk - Tempelaar uit
Mijnsherenland onze bijzondere gast.
Zij zal voor ons een speciale Passie
- Paasbijeenkomst verzorgen. Er zal
uitleg worden gegeven over de manier
waarop in Joodse huizen op de eer-
ste avond van Pesach de uittocht uit
Egypte wordt herdacht.
Wij zullen ontdekken dat Jezus in dit
programma een bijzondere plaats in-
neemt, als een brug tussen het eerste
en tweede verbond.
Hij maakt dat duidelijk als hij,
staande in de eeuwenoude traditie,
de maaltijd zelf viert met zijn disci-
pelen, bij ons bekend als ‘ het laatste
avondmaal‘.
Contactmiddag P.C.O.B.
Het belooft een boeiende middag te
worden.
Onze contactmiddag wordt gehouden
in het Witte Kerkje, Constantyn Huy-
gensstraat 1 te Maassluis.
Vanaf 14.00 uur is de zaal open en
staat de koffie en thee gereed.
Om 14.30 uur begint het programma.
Iedere bijeenkomst bestaat uit twee
delen van drie kwartier met daar tus-
sen in een pauze van ongeveer een
half uur. In de pauze kan men elkaar
ontmoeten of in gesprek gaan met de
inleidster.
De contactmiddagen hebben een
open karakter. Iedereen is van harte
welkom op woensdagmiddag
13 april a.s..
7 APRIL 2011 MAASSLUISE COURANT 14
Gildestraat 225, 2671 BW Naaldwijk, Tel. 0174 630 960
MASSIEF EIKEN
VLOERDELEN
ONBEHANDELD
SUPERSTUNT
voor 25,= / m
2
ZEER EXCLUSIEVE
EIKEN VLOER
22 cm. BREEDTE
SUPERSTUNT
van € 69,95 voor
49,95 / m
2
EIGEN FABRIKAAT
DUOPLANK
GEHEEL IN KLEUR
AFGEWERKT
van € 59,95 voor
39,95 / m
2
www.floorsforyou.nl
Wij zijn 2e Paasdag
geopend van
13.00 - 17.00 uur !!
Molenvloer
in diverse kleuren
A selectie
in diverse kleuren
Molenvloer
in diverse kleuren
A selectie
in diverse kleuren
Eigen productie
Reserveren voor latere afname is kosteloos !!
Uitstekende Legservice Grote collectie houten vloeren en laminaat
VOORJAARSAKTIE !
OP = OP !! OP = OP !!
b
i
n
n
e
n
k
a
n
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
7 APRIL 2011
PAGINA 15
De fietsenshowroom en werkplaats
aan de Haven van Jos Lock is al tien-
tallen jaren een begrip. Het bedrijf is
origineel in Naaldwijk in 1959 ge-
start door de vader van Jos. In 1967
kwam het bedrijf in Maassluis erbij.
De vader van Jos vond dat hij eerst
een degelijke en ambachtelijke oplei-
ding moest volgen. Dat werd dus de
ambachtschool. Regelmatig moest
hij in die periode al de handen uit de
mouwen steken. Daarna ging Jos full-
time als achttienjarige aan het werk
in het bedrijf, van vader én zoon dus.
Allerlei dag- en avond beroepsop-
leidingen moesten toen nog volgen.
Daar hoorde ook de middenstands-
school bij. Daarnaast haalde Jos zijn
patroonsdiploma voor fietsen, maar
ook voor motorfietsen. In de loop
van de jaren heeft hij bovendien tal
van certificaten behaald om de tech-
nische ontwikkelingen bij te kunnen
houden. Vanaf het eerste begin werd:
“KWALITEIT” met hoofdletters ge-
schreven. Jos is nu 50 jaar oud en zit al
totaal zo’n 35 jaar in het bedrijf. Een
fietsenshowroom inclusief reparatie-
bedrijf vraagt dagelijks en wekelijks
een enorme inspanning. Jos wilde, na
zoveel jaar, graag van die spanning
af. Heel belangrijk achtte hij echter
zijn verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van het bedrijf en de voort-
zetting van alle garanties voor de fiet-
sen die ‘onderweg’ zijn. En dat zijn
er heel wat. Eigenlijk moest het be-
drijf Jos Lock gewoon op hetzelfde
HOGE NIVEAU worden voortge-
zet. Kortom, een goede ondernemer
vinden die aan dezelfde voorwaarden
voldoet als Jos zelf, maar ... waar vind
je die?
Nieuwe eigenaar sleutelt zelf ook
Jos is niet over één nacht ijs gegaan.
Hij is in contact gekomen met de he-
ren Yusuf Erkaya en Hakan Sever.
Beiden zijn deskundig en bekwaam
reparateur en tweewielerverkoper.
Yusuf en Hakan zijn zeer actieve
ondernemers. Samen zijn ze mede-
eigenaars van zo’n 10 zaken in de
fietsenbranche. Om een paar plaat-
sen te noemen waarin ze actief zijn:
Zuidplein, Spijkenisse, Leiden, Am-
sterdam, Rotterdam, Den Haag enz.
De kracht van zoveel zaken is dat je
flinke aantallen kunt inkopen én voor
scherpe prijzen kunt leveren. Regel-
matig zullen leuke aanbiedingen
worden gedaan. De zaak zal worden
voortgezet onder de vanouds bekende
bedrijfsnaam: Jos Lock. De kwaliteit
zal op hetzelfde hoge niveau blijven
en de garantie die Yusuf en Hakan ge-
ven is een voortzetting van de garan-
tie zoals Jos Lock die altijd gaf. Ook
de grote fietsmerken blijven. Yusuf
gaat de showroom en de werkplaats
aan de Haven beheren. Als het druk
is springt Hakan bij. Ook Marcel,
al 20 jaar een bekend gezicht bij Jos
Lock, zal aan de Haven blijven wer-
ken. Samen zullen Yusuf en Marcel
het nieuwe ‘koningskoppel’ worden.
Elektrische fietsen of, ‘stekkerfiet-
sen’, zoals Jos ze graag noemt, heb-
ben geen geheimen voor de nieuwe
eigenaars.
Als vanouds: Koninginnedag 2011
blijft Stap-op-dag
Op Koninginnedag is het al enkele
jaren gebruikelijk dat de elektrische
Jos Lock stopt met sleutelen…
Jos Lock Tweewielers blijft!
Succes namens Jos.
Marcel, Yusuf, Jos, Hakan.
Classical Night concept verder
in nieuw jasje
JOS LOCK 2-wielers
Haven 11 Maassluis 010-5912175 www.joslock.nl
af met: Met de groeten van
Jos. Deze week staat dat
bovenaan mijn laatste column.
Ik heb het bedrijf overgedaan
aan een andere ondernemer.
Voor mij heeft het belang
van u als klant altijd voorop
gestaan. Bij een nieuwe on-
dernemer moet u ook kunnen
rekenen op dezelfde kwaliteit
en deskundigheid als bij mij.
Zulke ondernemers heb ik ge-
vonden in de persoon van Yu-
suf Erkaya
en Hakan
Sever. Ik
ben blij dat
mijn vaste
medewer-
ker Marcel
een dienst-
verband is
aangegaan
met de
nieuwe
eigenaar.
Hij is een
vertrouwd
gezicht
voor alle
klanten.
IK wil alle
klanten
graag be-
danken die
ons bedrijf
al die jaren
hebben bezocht en ons hun
klandizie hebben gegund. Wat
ik ga doen? Ik heb wel zin
in een nieuwe uitdaging. In
ieder geval heb ik meer tijd
voor mijn hobby. Ik heb in de
afgelopen jaren al mijn duik-
brevetten behaald, ook als
instructeur. In de toekomst
heb ik nu wat meer tijd om
onder te duiken....! Misschien
kom ik vanuit het water langs
de Havenkade af en toe eens
even kijken of alles nog goed
gaat. Ik bedank u allen en voor
de laatste keer:
MET DE GROETEN
VAN JOS.
Hoeveel van deze
columns zou ik niet
hebben geschreven in
de loop der jaren? Altijd
met humor, boosheid, veront-
waardiging of met wel of geen
plezier om wat er speelde in
de wereld. Weet u het nog
toen Linda de Mol 25 lezeres-
sen van haar blad een blind
date met een gigolo aanbood?
Wij speelden er snel op in
met een Àetsaanbieding. Of
dat ik deed alsof aan mij een
plaats was aangeboden in het
kabinet? Als Àetsondernemer
was mijn handel immers geheel
CO2-vrij! Alleen maar lucht om
op te rijden. Of over Chinese
Àetsen van het merk Pjong-
Pjing, die alleen maar pingping
kosten en
niet te
repare-
ren zijn.
Of over
B-N-ers
die ‘pro-
fessioneel·
gingen
dansen,
schaatsen
of zingen.
Ik kan ook
heel goed
dansen
maar mij
vroegen
ze niet.
Zelfs niet
toen Bart
Chabot
helaas een
blessure
kreeg. Of
over de Haven en de Binnen-
stad. Zolang als ik onderne-
mer ben op de Haven, zolang
verschijnen er al ontwerpen,
conceptplannen en bestem-
mingsplannen voor de Bin-
nenstad en de Haven. Ik denk
dat wij al dat geld van die
peperdure ‘VanPlannen· beter
in concrete veranderingen van
Haven en Binnenstad hadden
kunnen stoppen. Steeds bleek
het gezegde van toepassing:
“Ze dronken een glas, deden
een plas en alles bleef zoals
het was”.
Elke column sloot ik altijd
2
9

m
a
a
r
t

2
0
1
1
:
M
e
t

d
e

g
r
o
e
t
e
n

v
a
n

J
o
s
Jos Lock bedankt met een glimlach
en mooie herinneringen alle klanten
voor het vertrouwen dat jarenlang
in hem gesteld is en wenst Yusuf en
Hakan vanaf deze plek:
VEEL SUCCES!
fietsen bij Jos Lock konden worden
uitgeprobeerd. Dat is dit jaar ook ge-
woon zo. Yusuf en Hakan blijven de
traditie trouw en ook dit jaar kunt u
langskomen tijdens de Stap-op-dag
voor een proefrit. De consument
gelooft het gemak pas als ze zelf de
extra ondersteunende kracht van zo’n
elektrische fiets in de benen voelen.
Jos loopt nog een paar maanden mee
om de nieuwe eigenaars wegwijs en
vertrouwd te maken. Op Koningin-
nedag zal Jos ongetwijfeld van de
partij zijn, al was het maar om de
overheerlijke Oranjesoesjes van Bak-
kerij Holtkamp niet te hoeven missen,
want ook deze traditie blijft!
Vuurwerk tijdens Furieade 2011
Het vuurwerk tijdens de Furieade dat
Jos Lock nu al een paar jaar op zijn
schouders neemt blijft ook! Alle ge-
sprekken en afspraken met de vuur-
werkleverancier en de Furieadeorga-
nisatie zijn positief verlopen. Ook dat
was zeer goed nieuws voor Jos Lock,
de nieuwe eigenaren en het Furieade-
bestuur.

Veel geluk
De Maassluise Courant wenst Jos
Lock voor de verdere toekomst veel
geluk en ontspanning en de nieuwe
eigenaren Yusuf Erkaya en Hakan
Sever: welkom en goede vaart aan de
Haven 11 in Maassluis.
De verhuisdozen van het Classical
Night Concert staan in organisatori-
sche zin klaar. Niet meer in de Bin-
nenstad, niet meer met de Stichting
Promotie Maassluis en niet meer met
dirigent Marco Bons. Het dirigeer-
stokje is overgedragen aan de Cultu-
rele Raad Maassluis. Wat er wel komt
is anders en zeker zo leuk.
“We zien het al helemaal voor ons,”
vertelt een enthousiaste Cees Brons,
voorzitter van de culturele raad. “On-
der de noemer ‘muziek in het park’ or-
ganiseren we een concert bij Konings-
hof op de vooravond van de Dag van
Cultuur. In het park achter Konings-
hof hebben we een uitstekende gele-
genheid om een concert te faciliteren.
Het podium dat we voor de Dag van
Cultuur bouwen kunnen we perfect
gebruiken. We hebben een horecage-
legenheid naast de deur, Koningshof
heeft bovendien een terrasvergunning
en we kunnen het geheel sfeervol aan-
kleden. Er komt bijvoorbeeld verlich-
ting in de bomen. En we hebben ook
weer een orkest gevonden dat het leuk
vindt om buiten te spelen, ze zijn niet
bang als het weer een beetje tegen
mocht zitten. In geval nood kunnen
we ook in de grote zaal van Konings-
hof nog terecht, maar daar gaan we
vooralsnog niet vanuit.”
Leo Leichtenberg blikt als binnen-
stad-ondernemer, centrummanager
en organisator van het eerste uur te-
vreden terug op de jarenlange con-
certserie in de binnenstad. “Piet de
Groot en ik zijn ooit samen begonnen
met een concert op de Veerstraat bo-
ven het water. Sjaak van Witzenburg
is bovendien een onmisbare factor ge-
weest als het ging om het binnenhalen
van sponsoren. Sponsoren die we niet
vaak genoeg kunnen bedanken trou-
wens. Dat mag nog wel even gezegd
worden.”
De bronnen voor de financiering van
het Classical Night Concert begon-
nen na al die jaren wel een beetje op
te drogen. Cees Brons zag wel nieuwe
mogelijkheden om dat op te vangen:
“Toen wij het verzoek kregen om als
Culturele Raad Maassluis het stokje
over te nemen hebben we wel gelijk
gezegd dat we het wilden combineren
met de Dag van Cultuur bij Konings-
hof. Daar hebben we immers al een
podium staan en dan hebben we een
heleboel werk al klaar. En door het te
combineren worden de kosten gelijk
een stuk lager. We hoeven niet twee
weken achter elkaar maar slechts een
weekend een podium te huren. Dat
scheelt natuurlijk aanzienlijk in de
kosten. We moeten immers allemaal
inleveren en op deze wijze wordt het
geld heel efficiënt ingezet.”
Populair klassiek
“We hopen met dit concert een gro-
ter publiek aan te spreken. Ik ben zelf
een groot liefhebber van klassieke
muziek, maar je hoorde ook wel eens
geluiden van mensen die het alle-
maal een beetje te zwaar vonden. Het
Delfts Symphonie Orkest dat we voor
dit concert hebben gevraagd heeft een
beetje populairder repertoire. Nee ze-
ker geen André Rieu, maar wel veel
herkenbare melodieën.”
Het optimisme van de CRM betekent
nog niet dat het allemaal al in kannen
en kruiken is. Brons: “Integendeel, er
moet nog wel geld gevonden worden
om de begroting rond te krijgen maar
we doen er alles aan om het te laten
gebeuren. We hebben ons als culturele
raad wel even afgevraagd of we het
allemaal wel wilden. Zijn we een ad-
viesorgaan of een organisatiebureau?
Natuurlijk zijn we in eerste instantie
een adviesorgaan van de gemeente,
maar in onze reglementen staat ook
dat we culturele activiteiten bevorde-
ren en initiëren. In het beste geval ne-
men we dus nu de organisatie op ons
en is er straks een club die deze aanzet
van ons overneemt.”
De combinatie met de Dag van Cul-
tuur op 10 september ziet er dus uit
als de meest vruchtbare combinatie.
“Op vrijdagavond reiken we ook de
Culturele Prijs van Maassluis uit. We
hebben dan met het concert in het
park een echt promenadeconcert, een
inloopconcert. En de zaterdag waarop
alle culturele deelnemers zich mogen
presenteren was al echt helemaal ons
feestje.”
Het Classical Night Concert in de Bin-
nenstad wordt dus afgesloten. “Maar
het fenomeen blijft bestaan. We ko-
men binnenkort naar buiten met een
aansprekende nieuwe naam. We had-
den een naam bedacht maar bleek al
in gebruik bij een organisatie elders.
Dat zou allerlei juridisch getouwtrek
opleveren en dat willen we helemaal
niet. We willen een leuk concert or-
ganiseren en dat gaat zeker lukken.”
M.S.V.’71 Megaweek vol kinderactiviteiten
Kaartverkoop
Nacht van M.S.V.’71 en
Oranjeparty goed van start!
Hoofdsponsor: MTS Europroducts
De maand april is alweer 6 dagen on-
derweg, en dat betekent dat we nog
maar een kleine drie weken hebben
voordat de Megatent weer op het ter-
rein van M.S.V.’71 aan de Dr Albert
Schweitzerdreef staat. Alle voorbe-
reidingen lopen nu ten einde en de
laatste puntjes moeten op de i wor-
den gezet, maar wij zijn er zeker van
dat ook dit jaar de Megaweek alle
ingrediënten heeft om succesvol te
worden. Reeds eerder hebben wij
de Nacht van M.S.V.’71 en de Oran-
jeparty belicht, en nu willen wij de
aandacht vestigen om de activiteiten
die wij voor de kinderen willen or-
ganiseren.
Wij beginnen al op 1e paasdag,
zondag 24 april met een spetteren-
de Mega Jeugdplaybackshow. De
Megaweek heeft altijd veel gedaan
omtrent playback acts en daarom
hopen wij ook dit jaar weer op een
groot aantal jeugdige deelnemers.
Nu al staat de teller op 8 deelne-
mers, een geweldig aantal zo vroeg
in de maand. Natuurlijk kunnen er
nog meer kinderen zich opgeven bij
Esther (06-29031621) of via kin-
derplaybackshow@gmail.com. De
voorgaande jaren was het een zeer
gezellige middag waar de diverse ar-
tiesten prima acts lieten zien. Wij da-
gen je uit om je talent op het podium
in de Megatent te laten zien! De tent
zal deze middag om 13:30 open zijn
voor bezoekers, en de aanvang van
de playbackshow is ’s middags om
14:00.
Na deze geweldige play-
backshow, staat de 2e paas-
dag geheel in het teken van
het 40-jarig jubileumfeest
van M.S.V.’71. De ochtend
staat in het teken van voet-
bal toernooien voor de F en
E jeugd teams, (aanvang
9:00), en de middag zal ge-
vuld zijn met wedstrijden
tussen twee (“oud”)-dames
teams (aanvang 14:00) en
tussen de twee oud-kampi-
oens 1e elftallen van Han
van Leeuwen en Aart Trees
(aanvang 15:00). Aanslui-
tend zal er een reünie en
receptie plaats vinden met
een gevarieerd programma.
De organisatie van deze dag
is geheel in handen van de
voetbalclub M.S.V.’71, en
meer informatie kunt u dan
ook vinden op www.msv71.
nl.
Op woensdagmiddag zal
weer een aantrekkelijke
kindermiddag plaats vinden. In de
voorgaande jaren trok deze middag
een zeer volle tent met meer dan 400
enthousiaste bezoekers. Zij waren
getuige van een zeer leuke show van
clown Jerry die met een nieuwe show
de kinderen dit jaar weer zal verma-
ken. Tevens kunnen de kinderen
voor € 2,50 mee spelen met de kin-
derbingo waarbij weer mooie prijzen
zijn te winnen. Voor alle deelnemers
aan deze bingo is op vertoon van hun
bingokaart een verrassing te krijgen.
De tent zal om 13:30 open zijn voor
bezoekers, en om 14:00 zal de kin-
dermiddag beginnen. De toegang is
gratis.
Als klap op de vuurpijl eindigen we
de Megaweek op zaterdag 30 april
met de traditionele viering van de
Koninginnedag waarbij wij er
weer naar streven om Jong en
Oud te vermaken. ’s Ochtends
vanaf 11:00 zijn de bezoekers
van harte welkom en kunnen
de kinderen tot 15:00 zich op
het terrein vermaken met de
vele spelletjes en activiteiten.
Zo is er een mogelijkheid om
je te laten schminken of een
tattoo te laten zetten en kun-
nen de allerkleinsten zich ver-
maken in de peuterhoek met
een luchtkussen, glijbaantje
en een zandbak. Voor de gro-
tere kinderen is er een levende
zeepsjoelbak en een heuse
Sorbobal, waarin je kan klim-
men om je vervolgens over het
veld te laten rollen. Wie heeft
er een sterke maag en wordt
niet misselijk? Verder zijn er
diverse opblaaskussens, een
voetbal flipperspel, een bun-
geebal en nog veel meer grote
attracties. Natuurlijk kan er
ook gevoetbald worden in
een veld omgeven door een
boarding onder begeleiding van een
scheidsrechter. Voor € 3,- kan een
spelkaart worden gekocht dat recht
geeft om aan de vele attracties deel
te nemen.
Naast deze vele spelletjes en attrac-
ties zal ook de brandweer van de
partij zijn met mooie demonstraties.
Ook is er gelegenheid om pony te
rijden of een rondje te rijden in de
huifkar van de Karperhoeve. Als
het weer het toelaat, zullen er net
als vorig jaar weer een drie-tal pa-
rachutisten landen op het terrein van
M.S.V.’71.
Ook willen wij de kinderen uitnodi-
gen om deel te nemen aan de rom-
melmarkt! Kijk eens op de zolder,
kelder of schuur en verzamel alle
“rommel” en neem het mee naar
M.S.V.’71. Er zal ruimte worden ge-
maakt waar je al je spullen op een
zelf meegenomen kleed mag uit-
stallen en verkopen. Inlichtingen
en opgeven kan via Shirley (shirley-
smit@hotmail.com). Wij hopen dat
er veel kinderen hun spullen aan de
man weten te brengen!
Natuurlijk eindigen we de Koningin-
nedag met een spetterende finale in
de tent!
Het volledige programma is te vin-
den op de website www.megaweek.
nl of www.msv71.nl.
Hopelijk zal ook dit jaar de zon weer volop schijnen
tijdens de Koninginnedag.
7 APRIL 2011 MAASSLUISE COURANT 16
www.giant-bicycles.nl
Een stevig stukje fetsen; kent u een
betere manier om uw batterijen op
te laden? Op een Giant Twist GO
kost dat minder moeite, want deze
trapt elke meter met u mee.
Wel 130 kilometer lang, dankzij een
dubbele accu. Kom de Giant Twist
ervaren bij Van Kortenhof.
Maak een proefrit en overtuig uzelf!
Er is al een Giant Twist GO
vanaf € 1799,-
Een prettige prijs, zeker als u bedenkt
hoeveel energie u ervan krijgt.
Ride Life Ride Giant
www
OVERAL
OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag : 8.45 - 17.30 uur
Woensdag : 8.45 - 17.30 uur
Donderdag : 8.45 - 17.30 uur
Vrijdag : 8.45 - 20.00 uur*
Zaterdag : 8.45 - 17.00 uur
*Koopavond alleen
in Maassluis en
Vlaardingen Holy.
www.vankortenhof.nl | info@vankortenhof.nl
De grootste fietsspeciaalzaak van de regio met de meeste keus en ook nog eens voordelig geprijsd.
VLAARDINGEN-HOLY
Louise de Colignylaan 1
Telefoon 010-249 00 74
SCHIEDAM KRONA
Malmô 84
Telefoon 010-470 45 37
MAASDIJK
Oranjeplein 36
Telefoon 0174-523 222
VLAARDINGEN-OOST
Van Hogendorplaan 11-13
Telefoon 010-449 02 30
MAASSLUIS
Heldringstraat 101
Telefoon 010-591 14 40
Korting
op alle
(elektrische) fietsen
1
0
%
Dag van de
Zeesleepvaart
Zaterdag 28 mei
Nieuwe Waterweg & Buitenhaven van Maassluis
Meer informatie op www.sleepboothaven.nl
FutureLand, het informatiecentrum
over de aanleg van Maasvlakte 2, is
vandaag de grens van 200.000 bezoe-
kers gepasseerd. Rond het middaguur
was het een groep passagiers van de
FutureLand Express die ervoor zorg-
den dat de teller op 200.000 kwam
te staan. Met een extra feestelijke rit
over het nieuwe land van Maasvlakte
2 werd de groep in het zonnetje gezet.
Informatiecentrum FutureLand is
open voor publiek sinds 1 mei 2009.
Koningin Beatrix was kort daarvoor
de eerste bezoeker.
Een van de gelukkigen in de Future-
Land Express, een medewerker van
de Binnenvaartkrant:
“Wij zijn scheepvaar-
tenthousiasten en waar
kun je dan beter naartoe
op een jaarlijks uitje dan
naar de haven van Rot-
terdam. Behalve dat daar
het geld wordt verdiend,
wordt er ook Maasvlak-
te 2 aangelegd. Dat is
prachtig om te zien en
daar zit voor de binnen-
vaart een stuk toekomst
in vanwege veel nieuwe
lading. Ik vind echt dat
iedereen dit met eigen
ogen moet komen zien.”
“We zijn bijna twee jaar
open en de mensen we-
ten ons duidelijk goed te
vinden. Dat we nu alweer
de 200.000ste bezoeker
hebben ontvangen, is
natuurlijk fantastisch,” zegt Ronald
Paul, directeur Projectorganisatie
Maasvlakte 2 van het Havenbedrijf
Rotterdam. “Kennelijk spreekt het
werken aan nieuw land tot de ver-
beelding.”
Zien, doen, ervaren
FutureLand staat op de rand van de
huidige Maasvlakte met prachtig
uitzicht op Maasvlakte 2 in ontwik-
keling. Zien, doen en ervaren is wat
in FutureLand centraal staat. Op
een oppervlakte van 1.800 vierkante
meter kunnen jong en oud zich laten
informeren over de uitbreiding van
de Rotterdamse haven en alle aspec-
FutureLand door 200.000 grens
ten die bij dit project komen kijken.
Sinds vorig jaar kunnen bezoekers
het nieuwste stukje Nederland van
dichtbij bekijken door in te stappen
in de FutureLand Express.
Zomerseizoen
Nu het mooier weer wordt, maakt Fu-
tureLand zich op voor een druk zo-
merseizoen vol met activiteiten voor
jong en oud. Zo is FutureLand elke
maand één zaterdag open en kan in
het hoogseizoen zelfs een avondbe-
zoek aan het informatiecentrum wor-
den gebracht. Daarnaast zijn er diver-
se themadagen en rijdt de FutureLand
Express meerdere keren per dag.
Zaterdag 23 april krijgt het nieuwe
strand van Maasvlakte 2 onder de titel
‘Strand in Zicht’ speciale aandacht.
In 2012 gaat naar verwachting het
eerste deel van het strand op Maas-
vlakte 2 open. In 2013 komt vervol-
gens het hele strand beschikbaar voor
strandgangers. Een voorproefje van
wat straks allemaal weer kan, krijgen
bezoekers tijdens de themadag.
FutureLand is open van dinsdag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 en
op zondag van 11.00 tot 17.00. Het
informatiecentrum is voor indivi-
duele bezoekers gratis toegankelijk.
Voor de FutureLand Express (kosten
€5,- p.p.) wordt reserveren sterk aan-
geraden. Kijk op www.futureland.nl
voor meer informatie en het actuele
programma.
Begin 1960 gingen opa en oma Van
Kortenhof op zoek naar een mooie lo-
catie voor hun droom: een eigen fiet-
senspeciaalzaak. Uiteindelijk was het
oog van Opa en Oma van Kortenhof
gevallen op een nieuwbouwproject in
Maassluis: winkelcentrum Palet. In
mei 1961 werd hun droom werkelijk-
heid en openden zij een moderne fiet-
senspeciaalzaak, en daarbij het eerste
Solex-servicestation in de regio.
Na enkele jaren kwam zoon Gerard
in het bedrijf, die in 1974 zijn eigen
vestiging opende in de Reigerstraat in
Maassluis.
De jaren die volgden hebben Gerard
en Plony het bedrijf met passie verder
uitgebouwd en kwam er uitbreiding
in de Reigerstraat en uiteindelijk in
2000 de verhuizing naar de Heldring-
straat 101.
Nu, 50 jaar later, staan de dochters
Miranda en Nicole (de derde gene-
ratie Van Kortenhof) aan het roer en
werken zij samen met pa en ma én een
team van enthousiaste medewerkers.
De Van Kortenhof Groep heeft in-
middels 5 vestigingen: in Maassluis,
Vlaardingen Holy, Vlaardingen Oost,
Schiedam Sveapark en Maasdijk.
Metamorfose
Het 50-jarige jubileum was een mooie
aanleiding voor een volledige meta-
morfose van Van Kortenhof Maas-
sluis. Het interieur en assortiment
zijn volledig vernieuwd naar de wen-
sen en de eisen van de fietser anno
2011. Alle grote fietsfabrikanten heb-
ben bij Van Kortenhof Maassluis hun
eigen afdeling ingericht, waar zij hun
complete fietscollecties overzichte-
lijk presenteren. Of u nu een stoere
designfiets zoekt, een snelle racefiets
of de allernieuwste elektrische fiets,
Van Kortenhof heeft het allemaal.
Wat in 50 jaar niet veranderd is: Van
Kortenhof is nog steeds een echt fa-
miliebedrijf, dat staat voor modern
fietsplezier, maar met “ouderwets”
vakmanschap én waar de klant nog
echt koning is.
10% jubileum korting
In dit feestjaar winkelt u bij Van
Kortenhof wel heel voordelig, want
er zijn wekelijkse spectaculaire aan-
biedingen in fietstassen, fietskleding
en onderdelen. Daarnaast krijgt u op
de complete collectie (elektrische)
fietsen 10% jubileum korting met be-
houd van onze vertrouwde service!
Nieuwsgierig geworden? Voor alle
fietsliefhebbers is het beslist de
moeite waard om eens een bezoek te
brengen aan Van Kortenhof. U bent
van harte welkom.
Het hele jaar staat bol van de festivi-
teiten en spectaculaire jubileum aan-
biedingen. Houd dan ook de website
en de Schakel goed in de gaten. Kijk
voor meer informatie en alle adres-
gegevens op: www.vankortenhof.nl. Van Kortenhof Palet 1961.
Van Kortenhof bestaat 50 jaar!
In samenwerking met de
SKVR Vrije academie
organiseert het Havenbe-
drijf Rotterdam een con-
cours voor amateurkun-
stenaars. Het teken- en
schilder concours ‘Nieu-
we grenzen, nieuwe im-
pressies’ zal plaatsvinden
op zaterdag 18 juni 2011.
Deelnemers krijgen de
bijzondere mogelijkheid
een dag lang te tekenen
en/of schilderen op de
Tweede Maasvlakte. Op
vier locaties kunnen zij
dit futuristische land-
schap van twintig vier-
kante kilometer nieuw
land in beeld brengen.
De werken die deze dag
gemaakt worden zijn in
het voorjaar 2012 te zien
in FutureLand, het in-
formatiecentrum over de
aanlegwerkzaamheden
van Maasvlakte 2. Een deskundige
jury zal alle werken jureren en vijf
prijswinnaars kiezen.
Inschrijven
Geïnteresseerden kunnen zich tot 1
juni 2011 aanmelden via de website:
www.skvr.nl/concours. Deelname
aan het concours kost € 10,-. Het
concours wordt ondersteund door
Gemeentearchief Rotterdam en Ma-
ritiem Museum Rotterdam.
Het landschap als thema
Met het concours wordt aangesloten
op één van de grote thema’s uit de
kunstgeschiedenis ‘Het landschap’.
Vele schilders hebben zich door het
landschap laten inspireren. De ama-
teurkunstenaars worden uitgedaagd
om hun impressie op de grens van
bestaand en gecultiveerd landschap
te verbeelden.
Bijzondere locatie
Nico Kervezee is als coördinator
vanuit SKVR verantwoordelijk voor
de organisatie. Hij heeft op uitno-
diging van het Havenbedrijf al een
bezoek gebracht aan de locatie en
is erg enthousiast: “Aan de ene kant
kijk je over de ongerepte natuur van
de Noordzee en aan de andere kant
zie je het industriegebied van de hui-
dige Maasvlakte. Op de plek waar
we gaan werken is ‘het nieuwe land’,
waar gebouwd wordt aan wegen en
havens. Normaal mag je hier niet ko-
men. Het Havenbedrijf biedt de ama-
teurkunstenaars dan ook een unieke
ervaring.”
Een nieuw stukje Nederland
Sinds 1 september 2008 wordt door
het Havenbedrijf Rotterdam gebouwd
aan een nieuw stukje Nederland. De
grens van de provincie Zuid-Holland
op de Noordzee is er bij Koninklijk
Besluit enkele jaren geleden speciaal
voor verlegd. Direct ten westen van
het huidige haven- en industriegebied
wordt onder de naam Maasvlakte 2
in de Noordzee een nieuwe Europese
toplocatie voor havenactiviteiten en
industrie gecreëerd.
Kunstprojecten van Maasvlakte 2
Ria Haagsma is vanuit het Havenbe-
drijf Rotterdam bij het project betrok-
ken. Zij geeft aan waarom er gekozen
is om het concours mede te organi-
seren: “Maasvlakte 2 is een project
van baggerschepen, heel veel zand,
stenen, staal en beton. Maar ook een
project waarin het draait om mensen,
natuur en milieu met een historische,
culturele dimensie.
Een project dat erom vraagt om op
de voet gevolgd te worden door kun-
stenaars. Zij observeren, analyseren
en interpreteren de ontwikkelingen
aan de nieuwe rand van Nederland.
Iedere kunstenaar doet dat op eigen
wijze, vanuit een andere invalshoek
en kan verbeelden wat de landaan-
winning bijvoorbeeld betekent voor
wie er werkt of in de buurt woont. Zo
komen mooie,
spannende en prikkelende beeld- en
woordverhalen tot stand, die Maas-
vlakte 2 laten zien door de ogen van
de kunstenaars. Alle kunstprojecten,
verhalen en reflecties samen geven
vorm aan de culturele dimensie van
de aanleg van Maasvlakte 2 en de
haven.”
Havenbedrijf Rotterdam en SKVR organiseren concours ‘Nieuwe grenzen, nieuwe impressies’
Tekenen en schilderen op nieuw land Maasvlakte 2
7 APRIL 2011 MAASSLUISE COURANT 17
VPTZ-NWN heeft
website over steun in
de laatste levensfase
De stichting Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg-Nieuwe Waterweg
Noord heeft sinds kort een eigen
website.
Via www.vptz-nwn.nl wordt infor-
matie gegeven over wie de VPTZ-
NWN is en wat zij doet.
De VPTZ-NWN is een organisatie
van vrijwilligers die mensen onder-
steuning bieden in de laatste fase van
hun leven. Inzetbaar in Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam.
Gemotiveerde en goed opgeleide
vrijwilligers zijn er om met tijd , aan-
dacht nabij te zijn voor steun aan de
zieke medemens en diens naasten.
Alle informatie over VPTZ-NWN
staat nu op onze website !!!
www.vptz-nwn.nl !!
Met het oog
op kunst
Het wordt weer een bijzondere
kunst - en atelierroute op 16 en
17 april a.s.
Daarom meteen maar een welge-
meend advies: hou die dagen vrij
in uw agenda, want er is weer van
alles te zien, te horen en te doen
in het Maassluise Stadshart! In
de mooi verzorgde flyer, uitge-
bracht door de Stichting Maas-
sluise Kunstenaars, kunt u alle
kunstenaars en locaties in één
oogopslag vinden.
De open ateliers vormen een
goed aan te lopen en overzichte-
lijke wandelroute waarlangs u op
14 verschillende plekken allerlei
artistieke verrassingen kunt te-
genkomen. Op sommige locaties
wordt de beeldende kunst ge-
combineerd met muziek of dans.
Neem bijvoorbeeld de Zure Vis-
steeg. Als u daar op zaterdag –
of zondagmiddag naar binnen
loopt om de prachtige foto’s van
Ronald Wagenaar te bewonde-
ren, kunt u zomaar een recital
meemaken van de operazangeres
Orsolya Kirkósa. Of, als u besluit
om zaterdagmiddag in Atelier de
Wasserij te gaan zien wat alle
kunstenaars en gastkunstenaars
daar voor u in petto hebben,
wordt u op het pleintje voor het
ateliergebouw tussen 3 en 5 uur
verwelkomd door de swingende
klanken van Muzz Jazz Sextet.
Nog een voorbeeld. In het Ge-
meentemuseum, waar de route
op zaterdagmorgen om 10 uur
officieel van start gaat – vinden
naast de workshops beeldhou-
wen doorlopend dansvoorstellin-
gen plaats die zijn geïnspireerd
door de beeldende kunst. En net
als vorig jaar is er ook deze keer
weer gezorgd voor veel kunst-
zinnige interactie voor de kin-
deren in Atelier Tierelantante .
Ook de unieke tentoonstelling
van Fotoworkshop Maassluis
in de Nieuwstraat is het bezoe-
ken meer dan waard. En de vele
Maassluise kunstenaars met
hun gasten vertellen graag over
hun werk en zijn veelal in actie
te bewonderen. Kortom, te veel
om op te noemen. De flyer is nu
al op te halen in de bibliotheek,
bij de VVV en op diverse andere
plaatsten in de stad.
Voor het volledige programma
en informatie over de deelne-
mende kunstenaars kunt u een
kijkje nemen op:
www.kunstroutemaassluis.nl
Dit weekend werd de nieuwe
tentoonstelling geopend bij
Gallery RitsArt. Deze duo-
tentoonstelling van vader en
dochter bestaat uit werken
van de Berlijnse kunstenaars
André Krigar en Corinna
Weiner. Speciaal voor deze
tentoonstelling heeft vader
Krigar een aantal olieverf
schilderijen gemaakt met
Maassluise tafereeltjes.
De opening van de ten-
toonstelling, verricht door
kunstkenners Joop Vaissier
en Eric Druppel middels het
voordragen van Duitse ge-
dichten over Berlijn, genoot
veel aandacht. Met deze ge-
dichten verwoordden zij de
veelzijdigheid, tweeslach-
tigheid en groei van Berlijn,
welke terug is te zien in de
tentoonstelling. Naast de im-
pressionistische stadstafe-
relen van André Krigar, die
je meeneemt op een stads-
wandeling door Berlijn, zijn
er impressies van Katwijk,
Leiden en Maassluis te zien.
Krigar toont zijn kunste-
naarschap door net weer andere hui-
zen, hoeken en straten te schilderen
dan we tot nu toe hebben gezien. Dit
levert verrassend nieuwe beelden van
Maassluis op onder andere van de
markt, de ijssalon en de Zuidvliet.
Verder is in deze tentoonstelling het
spraakmakende en veelzijdige werk
van Corinna Weiner te zien. Deze
talentvolle kunstenares schildert op
verschillende materialen en weet
hierop krachtige moderne beelden
neer te zetten van museale kwaliteit.
Zo heeft ze onder andere bijzondere
tweezijdige zelfportretten gemaakt.
Vader Krigar zegt over zijn dochter:
“Zij is misschien wel meer een ar-
tiest dan ik. Corinna MOET schil-
deren, het zit in haar bloed. Ze kan
niet zonder. Ik ben ook muzikant en
theatermaker geweest. Ik
kan me ook creatief in an-
dere disciplines uitdrukken,
hoewel schilderen beter bij
me past.” Als vader heeft hij
een dubbel gevoel over het
kunstenaarschap van zijn
dochter. Van de ene kant is
hij trots dat hij, of zijn werk,
haar heeft geïnspireerd. Van
de andere kant weet hij hoe
zwaar de weg is die zij is in-
geslagen. Het is moeilijk om
als kunstenaar door de jaren
heen constant te presteren en
telkens weer sterk werk neer
te zetten, jezelf te vernieu-
wen. Vooral als je je brood
er mee moet verdienen.
Voorlopig lijkt Corinna er
wel in te slagen zichzelf te
vernieuwen. Zij heeft al vele
kunstprijzen op haar naam
staan. Vader Krigar is vooral
trots op het olieschilderij van
Corinna gemaakt op fluweel
dat in deze tentoonstelling
getoond wordt. Het model is
met een paar trefzekere pen-
seelstreken neergezet en lijkt
zo van het doek af te stappen.
Het lijkt wel 3-dimensionaal, een ho-
logram.
Gallery RitsArt is gevestigd aan de
Veerstraat 3, Maassluis. Openings-
tijden zijn: donderdag van 12:00 –
18:00, vrijdag van 14:00 tot 21:00,
zaterdag van 11:00-17.30 en zondag
van 13:00 tot 17:00. Voor meer infor-
matie kijk op www.ritsart.com
Zuidvliet Maassluis, olieverf op canvas, André Krigar.
Sfeervolle Maassluise tafereeltjes
toegevoegd aan expositie bij Gallery RitsArt

1 2 3 4 5 6 7
8 9
10 11

12 13 14 15

16 17 18 19
20
21 22 23 24 25
26
27 28 29 30 31

32 33
34
35 36
PEJOVI
HORIZONTAAL:
1 Oude visvrouw (6); 4 's Werelds loon (6); 8 Drank is een stap
achterwaarts (3); 10 Zelfzuchtig uitstapje (7); 11 Nootje dat in
de keel blijft zitten (7); 12 Hierin kun je maar raak steken (5);
14 Felle kritiek leveren is funest voor een vliegtuig (9); 16 Door
de borrels zie ik vaatwerk terug in een boot (5); 18 Klein hapje
van een letter (6); 21 Schaalmodel (6); 23 Dat dier zit op het
toetsenbord (5); 27 Proef voor hert en heilige koe (9); 31 Hij
maakt vorderingen (5); 32 Die staat bijna overal buiten, maar
vangt wel van alles op (7); 33 Zo iemand is van geen belang (7);
34 Web waar ik doorheen jaag (3); 35 Organen voor ’n volk (6);
36 Leger voor 'n Aziaat (6).

VERTICAAL:
1 Als oplossing geeft men veel geld voor de opslag (6); 2 Door
schuren heenleiden (7); 3 Geld voor benzine (9); 5 Ouwe
bootvluchteling (5); 6 Betuwse plaats in een wandelstraat (7);
7 Tijdschema (8); 8 Webmaster (4); 9 Hofkapsel (4); 19 Dit
vliegtuig is een Fokker (9); 20 Spek voor een ouwe soldaat (8);
22 Als men het strijkt dan is het gedaan (7); 25 Het wezenlijke
van Franse benzine (7); 26 Prinsessenbonen (6); 28 Snelle
afgang van Stan Laurel (5); 29 In Engeland altijd een zwijn (4);
30 Oud gereedschap (4).

De oplossing van Schakelcross 218 luidt:

GRAFTOMBE8 13 21 34 17 15 32 24 30


Zie ook: http://mc.thuisbladen.net bij: Puzzel

De oplossing van deze Schakelcryptokronkel ziet u
volgende week in de Maassluise Courant De Schakeldoor Tonny Beek
Op weg naar het atelier op de boven-
ste verdieping van haar huis kom ik
verschillende werken van haar tegen.
Mooie aquarellen in verfijnde tinten,
zoals we die van haar kennen in de
Kunstuitleen.
Aangekomen in haar atelier zie ik een
andere Gonny. Robuustere schilde-
rijen in acryl- en olieverf met fellere
kleuren. Een verrassing!
Ik word aan haar werktafel gezet die
voor deze gelegenheid netjes is opge-
ruimd.
Geen verf, potloden of penselen om
me heen.
Wie is Gonny van den Nouwelant
eigenlijk?
Ze kijkt me wat ongelukkig aan en
wacht even met het antwoord. “Ik ben
niet zo’n prater, meer een luisteraar.
Vind het prettig om te luisteren wat
mensen je te zeggen hebben. Het is
ook niet zo belangrijk wie ik ben.”
Ik hoef echt niet alles van je te
weten maar bijvoorbeeld waar je
geboren bent of dat je een
bepaalde opleiding hebt genoten?
“Ik ben geboren en getogen in Til-
burg. Heb daar ook mijn opleiding
gevolgd aan de Academie voor Beel-
dende Vorming.
Na het afronden van deze opleiding
ben ik les gaan geven aan leerlingen
in het middelbaar onderwijs. Daar-
naast ben ik gaan schilderen. Vanaf
het begin heeft aquarelleren mijn
voorkeur gehad. Ik hou van het zicht-
bare, mooie plekken in de natuur,
landschappen maar ook gewoon din-
gen die ik in het dagelijks leven tegen-
kom. Laat me ook inspireren door het
werk van andere kunstenaars. Elke
tentoonstelling die ik bezoek levert
weer nieuwe inspiratie op.
Door het werk van mijn man ben ik in
Maassluis terecht gekomen. Genoeg
natuur en historie in deze omgeving.
Een mooie basis voor mijn werk.”
Heb je hier altijd je atelier gehad?
“Nee, samen met een paar andere
kunstenaars heb ik een aantal jaren
in een lege school gezeten. Voor een
klein prijsje mochten we van de ge-
meente, als een soort ‘antikraak’, het
pand in de Brouwerijstraat bevolken.
Op een gegeven moment moesten we
er uit omdat de gemeente huizen op
deze plek wilde bouwen.
Onze kinderen waren de deur uit en
toen dacht ik, waarom het atelier niet
op de bovenste etage van ons huis. En
eigenlijk vind ik het wel prima zo.
‘Aangenaam getroffen’, hoe kom
je aan die titel?
“Toen ik de uitnodiging kreeg van
de Kunstuitleen voor een expositie
moest ik hard aan de slag om nieuw
werk te maken. Ineens had ik zin om
eens een andere weg in te slaan. Het
is daarom, zoals jij het noemt, wat ro-
buuster geworden. Ik leg nu de laat-
ste hand aan een paar landschappen.
Strakker van vorm met als basis ul-
tramarijn, sepia en aardekleuren. Dat
zijn eigenlijk mijn lievelingskleuren.
Voor deze doeken gebruik ik acryl-
verf en olieverf. Ik schilder nog wel
steeds onderwerpen waardoor ik
‘aangenaam getroffen’ word. Van-
daar de titel van deze expositie”.
De werken die de Kunstuit-
leen van jou heeft zijn allemaal
aquarellen en zijn zeer geliefd
bij de abonnees, ik ben dus heel
benieuwd hoe men naar je nieuwe
werk zal kijken.
Met een glimlach, “Ik vind het leuk
om te horen dat mijn werk zo in de
smaak valt. Maar soms heb je als
beeldend kunstenaar de behoefte om
je te vernieuwen. Alhoewel, ik voel
me eigenlijk geen echte kunstenaar.
Een aantal dagen per weken geef ik
lessen ‘beeldende vorming’ aan het
Stedelijk Gymnasium in Schiedam.
Fijn om te doen. Niet alle leerlingen
zijn even geïnteresseerd maar over
het algemeen vinden de meeste het
toch wel leuk. Het levert ook wel eens
hilarische momenten op. Hopelijk
kan ik dit werk nog lang blijven doen.
Daarnaast schilder ik. Ik voel me dan
ook vooral een ‘deeltijdkunstenaar’.

Ik hoop dat er veel mensen komen
kijken. Net als jij ben ik heel nieuws-
gierig naar de reacties.
Jan Ouwenbroek droeg een gedicht
voor over de prachtige kleuren van
het schilderspalet.
Hiermee werd de expositie op 1 april
j.l. officieel geopend.
Hierna bleef het nog lang gezellig in
de Kunstuitleen.
De expositie zal doorlopen t/m 12
april 2011.
Gonny zal op beide dagen van de
Kunst- en Atelierroute, 16 en 17 april
aanwezig zijn in de Kunstuitleen van
13.00 tot 16.00 uur.
Laten we hopen dat het mooi weer
is want dan zal zij haar schildersezel
opzetten in onze gezellige tuin.
Kunstuitleen Maassluis
Noordvliet 24
Openingstijden wo. t/m vr. van 14.00
tot 17.00 uur en za. van 13.00 tot 16.00
uur.
‘Aangenaam getroffen’
Expositie Gonny van den Nouwelant
in de Kunstuitleen
Op vrijdag 15 april 2011 is er weer
“de Salon der Cursisten”, onze jaar-
lijkse bijeenkomst, waarin cursisten
hun werk laten zien, waar nog steeds
gewerkt wordt, maar waar bovenal
op een heel gezellige wijze nagepraat
wordt over het seizoen bij de Kunst
en Cultuur Academie, dat bijna ten
einde loopt.
Docenten zullen zo veel mogelijk
aanwezig zijn, wij rekenen op veel
cursisten, maar verder zijn alle fami-
lieleden, vrienden en belangstellen-
den van harte welkom!
Enige praktische zaken:
- vrijdag 15 april 2011,
- aanvang 19.00 uur tot circa 21.30
uur,
- locatie is uiteraard IJsvogelstraat 2
te Maassluis,
- koffie en thee is er zoals altijd, maar
nu met “er iets bij”,
- later op de avond heffen wij ook ge-
zamenlijk een glas.
De docenten is gevraagd om met hun
cursisten af te spreken welke werken
er die avond gepresenteerd zullen
worden en hoe en wie er zorg draagt
om deze tijdig op te hangen of te pre-
senteren.
Er wordt alweer gewerkt aan een
voorlopig programma voor het vol-
gende cursusjaar 2011/2012. De
contouren daarvan zijn tijdens de
Salon beschikbaar. In ieder geval is
inschrijving op ingeplande cursussen
mogelijk.
Medio juni 2011 zal het volledige
programma beschikbaar zijn, zowel
in een handzaam programmaboekje
(met inschrijvingsformulier) als op
www.kunstencultuuracademie.nl
(met digitale inschrijvingsmogelijk-
heid).
Het nieuwe seizoen start weer met
een “Open Avond” op vrijdag 2 sep-
tember 2011; de cursussen zullen
dan beginnen vanaf week 38, dat is
de week die begint met maandag 19
september 2011.
Kunst en Cultuur Academie, Salon der Cursisten
Na een leuke en verrassende voorstel-
ling van vorig jaar ging ik, benieuwd
naar het nieuwe stuk, naar theater
“De Schuurkerk” op 26 maart. Buiten
werd ik opgewacht door twee kran-
tenjongens die mij “Het Orgaan”, de
krant van Drakendam gaven. Hierin
staat het wel en wee van Drakendam,
het plaatsje waar het verhaal van “Sint
Joris tussen de Draken” zich afspeelt
en van de leden van Schater. Ik had
al begrepen dat dit niet een gewoon
toneelstuk was maar een stuk geba-
seerd op fantasie. Nou, dat bleek in-
derdaad waar te zijn. De fantasie van
Aris Bremer (de schrijver) vermengd
met die van Marleen Keller (de regis-
seur) leverde een komisch toneelstuk
op. Het decor, de kleding en de grime
waren heel goed op elkaar afgestemd
en leverde een vrolijk beeld op. De
teksten waren soms moeilijk, voor
zowel spelers als publiek, maar wer-
den zonder inbreng van souffleuse
Elly Voogt vlot uitgesproken. Het kan
ook zijn dat Elly haar werk zo goed
deed dat haar inbreng niet te merken
was en zo hoort het.
In het stuk maak je kennis met twee
“draken” van zussen, de tweeling
Grizella en Vampira den Draak (Anja
Noordman en Wilma Pons), die een
gedeelte van hun pand verhuren aan
Joris Jorissen (Pleun Snel) en zijn
dochter Klaartje (Rachel v.d. Berg).
In de eerste scene werd al duidelijk
dat de fraaie uitgedoste zussen elkaar
niet aardig vinden. Naarmate het stuk
vorderde leefden de zussen zich zo in
hun rol in dat ze bijna echt vuur spuw-
den, maar dan met hun bijzonder op-
gemaakte ogen. Het bleken al snel
twee secreten te zijn. Joris had een
huurachterstand bij de zussen maar
dacht door de verkoop van een won-
dermiddel, dat hij had gekocht van
wetenschapper Q. Q. Quartel (An-
neke Broekman), de huur te kunnen
betalen. Anneke stond voor het eerst
op het toneel, in plaats van ernaast. Ze
liep in een safari outfit over het toneel
alsof ze nooit anders had gedaan. Ze
wist ook het publiek bij het spel te be-
trekken. Het wondermiddel van Joris
zou je van al je kwalen afhelpen. (En
gaf je weer nieuwe maar dat wist je
toen nog niet.) Pleun kroop in de rol
van Joris op zijn eigen natuurlijke wij-
ze zodat je keek naar een marktkoop-
man inclusief dialect. Prachtig om te
horen en naar te kijken! Klaartje had
3 aanbidders. De bijzondere dichter
Simon Fontein (Frans Baars), Mees
Kaarsevet (Leo Poortman) en Tobbe
van Wasdom (Niek Namen). Rachel
bleef goed in haar rol van Klaartje als
dochter en als favoriet van 3 heel ver-
schillende mannen. Ze speelde een
sterke rol en zorgde voor een vloei-
end geheel in de gesprekken. Frans
speelde zijn rol vol verve. Als een
Schot droeg hij zijn gedichten voor in
verschillende vermommingen. Nou
ja, vermommingen, zijn witte kui-
ten herkende je meteen. Dan de twee
nieuwe mannelijke spelers: Niek en
Leo. Wat zagen ze eruit!! De één uit
het Anton Piektijdperk en de ander als
een mislukte Gooise Martin met een
veel te korte broek. Een fraai stel. Ze
speelden de sterren van de hemel van
Drakendam. Echt heel komisch. Heel
goed gedaan. Marianne Roodenburg
speelt al 25 jaar, vanaf de oprichting
van Schater. Vanavond was ze te zien
als Moeke Matglas. Zelf zag ze niet
zoveel behalve donkere wolken bo-
ven Drakendam. Vanwege haar goe-
de articulatie hoefde je geen moeite te
doen om haar te verstaan. Mina Lever
(Yolanda Broeder) is de verslaggeef-
ster van “Het Orgaan”. In een kran-
tenmantelpakje met knaloranje haar
en panty’s kon je haar niet missen op
het toneel. Het was ook voor Yolanda
de eerste toneelervaring en ze bracht
het er heel goed vanaf. Je kreeg bijna
medelijden met haar toen ze met die
grote oren opkwam. Wat een oorpijn!
Mandy Verhulst, de grimeuse, heeft
zich in dit stuk goed kunnen uitleven.
Van puist tot vuurspuwend oog, van
gewone make-up tot bloemetjes op
het voorhoofd, alles zag er even leuk
uit!
Marleen en cast van Schater PROFI-
CIAT met deze leuke en bijzondere
voorstelling. Ik heb weer genoten.
Corrie Booister
Sint Joris tussen de draken, geschreven door
Aris Bremer, uitgevoerd door Toneelgroep Schater
Seniorenwelzijn Maassluis organi-
seert bijeenkomsten waarin u kunt
kennismaken met de computer en in-
ternet. Twijfelt u of de computer wel
iets voor u is? En of u het wel kunt le-
ren? Heeft u totaal geen ervaring met
de computer? Seniorenwelzijn biedt
mensen van 55 jaar en ouder de ge-
legenheid om de mogelijkheden van
computer en internet te verkennen.
Deelnemers worden begeleid bij hun
eerste stappen op de computer met
onder andere de nieuwste software
Windows 7 en Windows Live Mail.
De bijeenkomsten ‘Kennismaken met
de Computer en Internet’ bestaat uit
2 delen. Elk deel bestaat uit 3 bijeen-
komsten van 2 uur. Bij deel 1 is vooral
het hanteren van de computermuis
een belangrijk onderdeel. Oefenen
met de computermuis doet u met be-
hulp van eenvoudige en vooral leuke
oefeningen. U maakt kennis met de
computer en internet. U ervaart wat u
er allemaal mee kunt doen en vooral
hoe leuk het is. Hierna kunt u eventu-
eel besluiten definitief aan deel 2 deel
te nemen. Bij deel 2 maakt u o.a. ken-
nis met het e-mailprogramma. U oe-
fent o.a. het verzenden en ontvangen
van een e-mailbericht. U oefent in
Kennismaken met de
computer en internet
het verzenden van een e-mailbericht
waaraan een foto is toegevoegd. Via
Internet maakt u uitgebreid kennis
met diverse websites. Deelnemers
hoeven niets van computers te weten
en het is zelfs niet noodzakelijk over
een computer te beschikken. De be-
doeling is de eerste ‘knoppenangst’
te overwinnen en de nieuwsgierig-
heid naar de computer te prikkelen
met behulp van voorbeelden en ge-
makkelijke oefeningen. Het plezier
dat computer en internet geeft, staat
daarbij voorop. Rond half april start
een nieuwe serie bijeenkomsten van
zowel deel 1 als deel 2. Deze vin-
den plaats op maandagochtend van
9.45-11.45 uur en maandagmiddag
van 13.00-15.00 uur. Plaats: “Het
Vlootje”, de tijdelijke huisvesting
van Ontmoetingscentrum De Vloot.
De ingang bevindt zich tegenover de
entree van huisnummers 148 t/m 205
van wooncomplex De Vloot. Voor
meer informatie en aanmelding kunt
u contact opnemen met Seniorenwel-
zijn, tel. nr. 010-2486888. De prijs
voor 3 bijeenkomsten is: 30,-. Indien
u in het bezit bent van een Rotterdam-
pas krijgt u 35% korting.
Live muziek in
‘De Moriaan’
Zaterdagavond 9 april wordt weer een
gezellig avond met Patrick! Zanger,
entertainer van het Nederlanse en
Engelse lied. Patrick is een artiest die
veel waardering heeft en krijg van het
publiek waar hij zijn optreden ver-
zorgt. Hij weet elk optreden altijd tot
een grote hoogte te brengen. Het is en
het blijf altijd een genoet om Patrick
te horen en te zien. Als U nu dit wil
meemaken zaterdavond vanaf 22.00
tot 02.00 wordt dus weer een Ouder-
wets gezellig avond Live Muziek in
ons Kleine cafe aan de Haven... En
wat echt zeker is... Het is betaalbaar
voor iederen! Dus komt op tijd van
vol is vol!
Rommelmarkt
in Parkhof
Op zaterdag 23 april organiseert
Dagcentrum Parkhof, onderdeel van
Argos Zorggroep, een gezellige rom-
melmarkt. Vanaf 10.00 tot 13.00 uur
bent u van harte welkom op de Schu-
bertlaan 2 in Maassluis (ingang ach-
ter de apotheek).
Op deze rommelmarkt worden al-
lerlei tweedehands spullen verkocht.
Wie nog kleine rommelmarktspullen
heeft liggen, kan deze vanaf maandag
18 april bij Parkhof inleveren. De op-
brengst komt ten goede aan de dag-
behandeling.
7 APRIL 2011 MAASSLUISE COURANT 18
Deze week is het alweer de laatste
keer van de activiteit Creabea op het
Lentiz Kastanjecollege/Mavo Maas-
sluis. Wat gaat het toch snel voorbij
als je iets leuk vindt. Vijf weken volg-
den allerlei kinderen van verschillen-
de scholen uit Maasluis de activiteit
Creabea. Ze maakten mooie kaarten,
gingen voor de make-up party, maar
het leukste vonden ze het materie-
schilderen. Ze moesten eerst allerlei
frutsels op een schildersdoek plak-
ken, om het vervolgens de week erop
te schilderen. Het werden zoals u kunt
zien de prachtigste schilderen. De
kinderen waren zo enthousiast over
de activiteit Creabea dat ze er nog
een periode van vijf weken aan vast
willen plakken. Dat is dan ook tevens
de laatste periode van School is Cool
op het Lentiz Kastanjecollege/Mavo
Maassluis van dit schooljaar. Lijkt het
jouw nu ook leuk om dit schooljaar
nog een activiteit te volgen op het Len-
tiz Kastanjecollege/ Mavo Maassluis,
geef je dan snel op. Er is nog plaats
voor diverse activiteiten. Deze star-
ten vanaf 11 april. Wil je weten wat er
zoal te doen is, kijk dan op onze site
www.lentiz.nl onder het kopje van het
Kastanjecollege, School is Cool.
Materieschilderen succes bij de activiteit Creabea
van het Lentiz Kastanjecollege/Mavo Maassluis
Op vrijdag 1 april 2011 hebben kin-
deren van brede school Het Balkon
samen met kunstenaar Dick Tulp een
kunstwerk gemaakt van de schutting
rondom de school. Deze schutting
is tijdens de bouw van nieuwbouw-
wijk Het Balkon van Maassluis rond
de school geplaatst om de kinderen
te beschermen tegen wind, zand en
bouwverkeer. In navolging van het
kunstproject en de kunstelementen
die in de wijk verwerkt zijn, is van
deze schutting nu een kunstwerk ge-
maakt.
Raket of slak
Onder leiding van kunstenaar Dick
Tulp hebben de schoolkinderen van
groepen 1 tot en met 4 de schuttin-
gen versierd. Dick Tulp vertelt dat
alle kinderen een eigen kunstwerk
konden maken. “Aan de linkerkant
van de schutting is een grote wolk
geschilderd die alle doeken van de
kinderen vooruit blaast. De keuze om
een wolk af te beelden, hangt samen
met het feit dat het altijd nogal waait
aan de Nieuwe Waterweg. Alle kin-
deren hebben een leeg schilderdoek
gekregen op de schutting, waarop ze
zelf een kunstwerk hebben geschil-
derd. Het onderwerp stond vrij, ze
hebben geschilderd over wat hen op
dit moment bezighoudt. Zoals een
vuurtoren, een raket of een slak.”
Het Balkon steeds gezelliger
Locatieleider Gisela van Gijn: “In
totaal hebben 54 kinderen een kunst-
werk gemaakt, onder begeleiding van
Dick Tulp, een aantal ouders en onze
leerkrachten. Het ziet er hartstikke
leuk uit, de kinderen hebben ont-
zettend hun best gedaan. Onder de
kunstwerken staan de namen van de
kinderen vermeld. Zolang er bouwac-
tiviteiten plaatsvinden in de directe
omgeving van de school, blijft de
schutting staan. De kleuren zijn afge-
stemd op de kleuren van de speeltoe-
stellen op het schoolplein. Het maakt
Het Balkon en ons schoolplein in ie-
der geval weer een stuk gezelliger!”
De kinderkunst bij CBS Het Balkon
is mede mogelijk gemaakt door BAM
Woningbouw Rotterdam en Maas-
delta Groep.
Kinderkunst bij brede school Het Balkon
De jaarlijks door de Maassluise Big
Band The Harmonymasters te or-
ganiseren “Amusementsavond met
gelegenheid tot dansen”, die afgelo-
pen zaterdagavond, 2 april 2011, in
Multicultureel Centrum Koningshof
plaatsvond, was voor ware danslief-
hebbers één groot feest. Onze plaat-
selijke bigband liet zich ook ditmaal
van zijn beste kant horen. De op de
dansvloer aanwezige dansparen sta-
len de show met de diverse, nagenoeg
perfect uitgevoerde variaties op de
tot de Ballroom en Latin behorende
dansvormen. Medewerkers van Mul-
tifunctioneel Centrum Koningshof
hadden de zalen Lijster en Lepelaar
aantrekkelijk en uitnodigend inge-
richt. De vele enthousiaste reacties
van de bezoekers droegen mede bij
aan het succesvolle verloop van deze
avond.
Nadat om 19.30 uur de zaaldeuren
waren geopend, stroomde het dans-
lustige publiek toe. Precies om 20.00
uur vingen The Harmonymasters
deze dansavond aan met hun her-
kenningsmelodie Music, maestro,
please! Reeds bij de eerste ten gehore
gebrachte maten vulde zich de dans-
vloer. De bandleden maakten dui-
delijk er zin in te hebben en raakten
snel op dreef. Hun manier van spelen
maakte een verzorgde indruk. De af-
gelopen jaren heeft de band gekozen
voor een zoveel mogelijk akoestische
wijze van musiceren. Dit komt zowel
de dynamiek, als de interpretatie ten
goede.
De bandleden, zoals bekend niet voor
een kleintje vervaard, toonden gedu-
rende een viertal uren hun uithou-
dingsvermogen. Opvallend was de
kwaliteit van de toonvorming aan het
eind van de avond. Ook de zuiverheid
leed nauwelijks onder het grote aantal
ten uitvoer gebrachte songs.
Qua opbouw maakte het program-
ma een evenwichtige indruk. In een
viertal blokken van negen nummers
kwamen alle danstypen aan bod. De
rustige pauzemuziek werd door de
aanwezigen zeer gewaardeerd.
Een ware verrassing was Ton Mole-
naar, de bastrombonist van de band.
Naast zijn instrumentale inbreng zong
hij een viertal songs. Zijn verfrissen-
de en van goed timing voorziene aan-
pak van All Of Me, Stompin´ At The
Savoy, But Not For Me en Cute waren
een lust voor het oor. Trombonist Al-
phons Alsemgeest, trompettist Cees
Trappenburg, altsaxofonist Jaap Cats
en tenorsaxofoniste Ingrid Sonneveld
brachten in verschillende stukken
prachtige solo´s ten gehore. Bariton-
saxofonist Peter Pronk soleerde in
enkele nummers op boeiende wijze
op sopraansax.
Naast de muzikanten maakten ook
de verschillende dansparen er geen
geheim van hun mannetje (vrouwtje)
te kunnen staan. Hun prestaties wa-
ren een lust voor het oog. Helaas voor
hen was de dansvloer ditmaal aan de
gladde kant, waardoor er niet altijd
voorkomen kon worden, dat danspa-
ren letterlijk uit de bocht vlogen!
Zoals te doen gebruikelijk sloten
The Harmonymasters deze “Amu-
sementsavond met gelegenheid tot
dansen” af met We’ll Meet Again.
Na afloop bedankte bandleider Ca-
rel van der Wissel de bezoekers voor
hun aanwezigheid. Enkele van hen
spraken hun waardering uit voor de
muzikale prestaties van de band en
het daaraan ten grondslag liggende
arrangeerwerk van de bandleider.
De Maassluise Big Band The Harmo-
nymasters kan op een zeer geslaagde
avond terugzien. Er werd voor een
goed gevulde zaal gespeeld. Het pu-
bliek was uitermate content met de
verrichtingen van de band. Op naar
het volgende evenement!
Dansavond The Harmonymasters één groot feest!
Op zaterdag 30 april gaat de vijfde
editie van de Koninginnerit van start.
Het is een tocht voor Oldtimers, klas-
sieke Mini’s en hedendaagse cabrio’s.
De route is ongeveer 60 km lang. De
Koninginnerit is inmiddels een vast
onderdeel van de Maassluise Konin-
ginnedagvieringen. Het is een toer-
puzzeltocht van klassieke auto’s en
cabriolets
Wij nodigen u dan ook van harte uit
om ook dit jaar weer deel te nemen
aan deze Koninginnerit.
De start vindt dit jaar plaats bij Au-
tobedrijf Noorddijk op de Elektraweg
1 te Maassluis. Daar hebben we alle
ruimte om de auto’s op te stellen, dit
kan vanaf 9.30 uur. Na een lekker
kopje koffie zal de start om ca. 10.45
zijn. Dit jaar is er een stop met lunch-
pauze ingelast. De finish blijft in het
centrum van Maassluis, waarbij de
auto’s door de Maassluise bevolking
met een rit over de markt onthaalt
worden. Finish en prijsuitreiking,
met o.a. een prijs voor de mooist/ ori-
gineelst versierde auto, om ca. 13.30
uur in Maassluis op parkeerterrein
P.C. Hooftlaan.
Bij voorinschrijving zijn de kosten
voor deelname € 10,-- Voorinschrij-
ving kan tot 26 april a.s. Betaling op
30 april.
Het betreft dus nadrukkelijk geen
wedstrijd maar een gezellige toer-
tocht op basis van een routebeschrij-
ving met onderweg een aantal (foto)
vragen.
De route loopt van Maassluis door
enkele aansluitende dorpen/ge-
meente en eindigt weer in Maassluis.
Maximaal aantal deelnemers is gezet
op 100 auto’s
Wij verwachten een leuke dag met
deze Koninklijke rit en zien dan ook
met enthousiasme uw inschrijving
tegemoet.
U kunt zich on-line inschrijven op
www.minicenterkoree.nl of door het
inschrijfformulier af geven bij een
van onderstaande autobedrijven.
Met vriendelijke groet, Organisatie
Koninginnerit 2011
Dit jaar wordt deze rit gesponsord
door de volgende bovagdealers in
Maassluis:
Autobedrijf Noorddijk - Autobedrijf
Koree – Ford Korpershoek – Opel
P.A. v/d Kooij - Autobedrijf Beukers
Met medewerking van Maassluise
Courant De Schakel
Zaterdag 30 april 2011
5de Koninginnerit
Zaterdag 30 april 2011: 5de Koninginnerit
Inschrijvingsformulier voor Oldtimers, Cabrio’s en klassieke Mini’s
1. Eigenaar auto:
Naam:.........................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................
Postcode: ............................................... Woonplaats:..............................................
Tel.:.............................................................................................................................
2. Gegevens van de auto:
Kenteken:.....................................................................................................................
Merk:...................................................... Type:.........................................................
Bouwjaar:....................................................................................................................
Cabriolet: Ja/Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
3. Betaling:
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-- bij voor inschrijving. Voor inschrijving is
mogelijk tot 26 april 2011
Contant af te rekenen op 30 april voor de start.
Indien het maximale aantal auto’s is gehaald, sluit de inschrijving eerder.
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- bij inschrijving op Koninginnedag.
Uw inschrijving wordt in behandeling genomen zodra wij het volledige in-
gevulde inschrijvingsformulier hebben ontvangen.
Datum: .................................................. Handtekening............................................
4. Niet vergeten:
Met de inschrijving verklaart de deelnemer tevens dat hij zorg draagt voor
een technisch goede auto welke, mits verplicht, voorzien is van een APK-
keuring en welke minimaal WA-verzekerd is.
Daarnaast zal de inschrijver zich houden aan alle regels conform de Wegen
Verkeer Wet.
Inschrijvingsformulieren kunnen ingeleverd worden bij alle deelnemende
bedrijven,
U kunt zich ook on-line inschrijven op www.minicenterkoree.nl
Alzheimer Café
nu ook in Maassluis
Op steeds meer plaatsen in het land
worden ze georganiseerd en vanaf
deze maand heeft ook Maassluis er
één: een Alzheimer Café. Het Alzhei-
mer Café Maassluis wordt feestelijk
geopend op dinsdag 19 april a.s. in
Zorgcentrum de Tweemaster, Von-
delpark 2 in Maassluis.
Het Alzheimer Café is een ontmoe-
tingsplek voor mensen met dementie,
partners, familieleden, hulpverleners
en andere belangstellenden. Na een
inleiding door een deskundige kun-
nen de bezoekers ideeën, informatie
en ervaringen uitwisselen. En dat al-
lemaal in een gemoedelijke sfeer, net
als in een gewoon café. Elke maand
staat er een ander thema op het pro-
gramma. De toegang is gratis en
u hoeft zich niet aan te melden. De
opzet en thema’s worden bepaald in
nauw overleg met het reeds succes-
volle Alzheimer Café in Vlaardingen.
U bent van harte uitgenodigd om op
dinsdag 19 april bij de opening van
het Alzheimer Café Maassluis aan-
wezig te zijn. Vanaf 19.00 uur kunt
u inlopen en om 19.30 uur start het
programma. Vervolgens is het Alz-
heimer Café Maassluis elke derde
dinsdag van de maand tussen 19.00
en 21.30 uur geopend in Zorgcentrum
de Tweemaster, onderdeel van Argos
Zorggroep.
Tot ziens in het Alzheimer Café
Maassluis!
LUB
SCHILDERWERKEN
GLAS - VERF
BEHANG
Tel. 010-5912073
Historische Avond
over kapers en
Maassluise vissers
in de 17e eeuw
Op dit moment is piraterij op zee
een heel actueel onderwerp door
de Somalische kapers, die schepen
aanvallen en hun bemanningen ge-
vangennemen voor het losgeld. De
Koninklijke Marine speelt een rol in
de bestrijding van deze piraterij door
schepen die langs de Somalische kust
moeten varen te escorteren en zo te
beveiligen tegen deze kaperij. Afge-
lopen zondag nog werd een Iraans
vissersschip bevrijd.
Ook in de 16e en 17e eeuw verruil-
den vissers, met name die uit Duin-
kerken, hun eerzaam beroep voor het
meer lucratieve kapen van schepen.
In Maassluis waren de verhalen over
de slachtoffers van Duinkerker ka-
pers jarenlang het gesprek van de dag.
De bouw van de Grote Kerk lag zelfs
5 jaar stil vanwege de schade aan de
Maassluise visserij. Het geld voor de
bouw van de nieuwe kerk kwam be-
schikbaar door een extra belasting die
op aangelande haring werd geheven.
Geen vis betekende in die jaren ook
geen geld voor bouwvakkers en ma-
terialen voor de kerk. Er waren veel
doden en gijzelaars te betreuren. Als
de gijzelaars ‘geluk’ hadden werden
ze in leven gelaten en tegen losgeld
vrijgelaten.
Op donderdag 14 april hoopt de His-
torische Vereniging Maassluis de
tweede Historische Avond van dit
jaar te organiseren en zal Dr. Adri
van Vliet een presentatie verzorgen
over ‘vissers, kapers en piraten’ in
de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).
Hij zal dan vooral ingaan op het grote
aantal Maassluise vissers dat in die
jaren het slachtoffer werd van geweld
op zee en op de sociale gevolgen die
dit meebracht voor de Maassluise sa-
menleving. De toegang is vrij voor
alle belangstellenden.
De Historische Avond zal gehouden
worden in het gebouw ‘De Ark’ aan
de Rembrandtlaan 2. We beginnen
om 20.00 uur en de zaal is open vanaf
19.30 uur. Tot ziens op 14 april.
Theatergroep Pop speelt op de kin-
dervoorstelling Knofje waar zit je? in
Koningshof op zondag 17 april. Deze
leuke musical voor peuters en kleu-
ters is gebaseerd op de gelijknamige
KRO televisieserie. Knofje is een bij-
zonder gewoon meisje van 4 die al-
ledaagse avonturen beleeft. Dit is de
opvolger van de succesvolle musical
Knofje in het circus die vorige sei-
zoen in de Koningshof was te zien.
Het is wederom een mooie eerste the-
aterervaring voor het hele gezin.Het
optredens begint om 14.00 uur en een
kaartje kost slechts € 9-. Reserveer al-
vast kaarten via www.theaterschuur-
kerk.nl of koop ze bij Mastersound op
de Noordvliet of Koningshof aan de
Uiverlaan.
Knofje waar zit je?
Knofje is een bijzonder meisje, een
beetje eigenwijs ook. Ze raakt vaak
zoek. Dan roept haar moeder zuch-
tend: “Waar zit dat kind nu toch
weer?”. In deze nieuwe muzikale
voorstelling beleeft Knofje kleine
avonturen die horen bij het groot
worden. Knofje verkent de wereld om
zich heen. Ze bezoekt de kapper, ver-
koopt koekjes in de straat en Knofje
mag zelfs alleen naar de bakker. Hele
gewone dingen. Maar bij Knofje
worden gewone dingen vaak veel
spannender. Dit jaar krijgt Knofje er
een broertje of een zusje bij. En dat is
pas echt spannend! Zo spannend dat
Knofje zich heel goed verstopt. Ko-
men jullie haar zoeken?
Knofje waar zit je? is een muzikale
voorstelling voor kinderen vanaf
3 jaar. De voorstelling sluit aan op
de beleving van de peuter en kleu-
ter. Theatergroep POP en regisseur
Dick Hauser hebben voor een heldere
beeldtaal en herkenbare thema’s voor
de jonge theaterbezoeker gekozen.
Knofje is simpel en eerlijk. Knofje
is lief en vrolijk. Knofje ontroert en
beurt op.
Theatergroep POP is een gezelschap
dat mooie, toegankelijke musicals
maakt voor het hele gezin. Eenvoud,
eerlijkheid, herkenbare thema’s voor
peuters en kleuters en heldere beeld-
taal staan daarbij voorop.
De verhalen over het vierjarige meisje
Knofje zijn geschreven door Burny
Bos, bekend geworden door de ge-
lijknamige KRO televisieserie.
De pers schreef over Knofje
waar zit je?:
Musicalworld “Knofje, waar zit je?”
is weer een charmante musical die
niets meer pretendeert dan het in-
houdt. Een uur goed geacteerd ver-
maak voor de kinderen, duidelijk
geregisseerd door Dick Hauser. Een
lieve, charmante onschuldige kinder-
musical.
Achteraf is er bij reguliere voorstellin-
gen ook nog eens de mogelijkheid om
met de karakters op de foto te gaan,
een mooie afsluiting van een theater-
bezoek. De kracht van de voorstelling
zit in de eenvoud van het verhaal dat
dicht ligt bij de belevingswereld van
de kinderen én bij het enorme enthou-
siasme en de geloofwaardigheid van
de spelers. Hart en ziel zit er in, en
dat voel je.’
Kaarten voor de voorstelling kunt u
reserveren via www.theaterschuur-
kerk.nl of kopen bij Mastersound aan
de Noordvliet of Koningshof op de
Uiverlaan.
Knofje waar zit je? in Koningshof
Aktiviteiten-kalender
Wijkvereniging de Flat
Maandag:
20.00 uur Schaakvereniging Maassluis
Bij voldoende aanmeldingen zal er
een yoga cursus gegeven worden op
maandag. U kunt zich aanmelden bij
de beheerder, M. Heesbeen, tel. 010-
5914392 of 06-44618500.
Dinsdag:
20.00 uur klaverjasvereniging Troef
Woensdag:
13.30 uur bridgen
19.00 Uur country-dansen
Donderdag
14.00 uur ouderen gymnastiek
13.30 uur schilder club
19.00 uur biljarten

Zaterdag
Iedere eerste zaterdag van de maand
bingo! Aanvang 20.00 uur precies.
Nieuw! Op donderdagochtend: van
09.30 Tot 11.30 Creaochtend. Kom er
gezellig bij.
Bovendien: elke eerste donderdag
van de maand vergadering commis-
sie leefbaarheid.
Zoals u ziet genoeg te beleven bij ons
in de wijkvereniging!
Er zijn nog enkele uurtjes vrij voor
andere activiteiten, hiervoor kunt u
contact opnemen met de beheerder,
M. Heesbeen, te bereiken op: 010-
5914392 of 06-44618500.
Ieder jaar organiseert basisschool Het
Spectrum een groot Kunstproject.
Een maand lang staat de hele school
(twee locaties) in het teken van een
thema uit de kunst. Dit jaar werd er
dieper ingegaan op het begrip ‘Ab-
stracte Kunst’ . Het project wordt al-
tijd afgesloten met een tentoonstelling
door de hele school. Dit jaar werd in
het kader van dit Kunstproject project
het Gemeentemuseum door de groe-
pen 1 t/m 6 bezocht. Museumdocent
Friedie Kloen had voor elke leerjaar
een programma gemaakt . Het mu-
seum heeft veel figuratieve kunst ,
maar ook enkele abstracte schilderij-
en. Aan de hand van de schilderijen
die te zijn werd het thema abstracte
kunst besproken. Ook leerden de
kinderen wat er allemaal komt kijken
om een tentoonstelling in te richten
en op hoeveel verschillende manie-
ren dat kan. Zowel de historische-als
kunsttentoonstelling werd bekeken.
Per slot moeten de leerlingen hun
werk ook gaan presenteren met een
tentoonstelling!!
Als afsluiting kregen de leerlingen een
opdracht op de Kunstzolder. Met de
verkregen informatie over figuratieve
en abstracte kunst gingen de leerlin-
gen zelf aan de slag. De groepen ½
maakten met geometrische vormen
(vierkant/driehoek/circels etc) alle-
maal prachtige dieren. De groepen 3
en 4 maakten van propjes crêpepapier
mooie geometrische composities en
de groepen 5 en 6 maakten echte ab-
stracte schilderijen van geometrische
vormen die gemaakt werden van luci-
ferstaafjes waarna vervolgens de ont-
stane vormen werden ingekleurd. Het
Gemeentemuseum en het Spectrum
kijken terug op een geslaagd project.
Donderdag 7 april kunnen ouders,
familie , vrienden en bekenden de
tentoonstellingen op school gaan be-
kijken. Voor informatie kunt u op de
website van Het Spectrum kijken.
www.spectrum-maassluis.nl
Gemeentemuseum en Het Spectrum
werken samen aan ‘Abstracte Kunst’
Een aantal jaar geleden zijn wij, Nel-
leke Meester en Sigrid Ros, begonnen
met het maken en verkopen van siera-
den. De opbrengst van onze verkoop
gaat Stichting AK, een Maassluise
stichting die transporten met hulp-
goederen organiseert naar Oekraïne
(www.stichtingak.org).
”Mooi voor een Ander!” kun je dus
op verschillende manieren uitleggen:
met onze kettingen ben je mooi en de
opbrengst is mooi voor een ander!
Uniek
We maken onze sieraden van nieuwe
én oude kralen. Dus geen enkele ket-
ting is hetzelfde en je weet dus dat je
een unieke ketting hebt! We verrich-
ten ook kleine reparaties waar we een
bijdrage voor vragen, ook bestemd
voor het goede doel.
Daarnaast hebben we ook tweede-
hands sieraden en een aantal sieraden
uit een winkel, die afgedankt zijn en
die wij weer opgeknapt hebben.
Zoek je een kadootje of heb je een
speciale wens? Wil je meer infor-
matie? Wil je een workshop sieraden
maken bij je thuis? Informeer naar de
mogelijkheden!
Zelf meedoen?
Heb je geen zin in een workshop,
maar lijkt het je wel leuk om gewoon
zelf mee te doen, of wil je een eigen
ketting repareren en heb je niet de
materialen? We zijn regelmatig aan
het “kralen”, je bent welkom om (een
keer) met ons mee te doen: zelf ket-
tingen maken, kralen uitzoeken of
repareren. Je kunt uit onze voorraad
gebruiken (tegen een kleine vergoe-
ding), of je kunt eigen kralen meene-
men.
Creamarkt
Op 16 april is er een kleine CreaMarkt
in het Maassluis Punt, dr Kuyperkade
25. U bent welkom tussen 10.00 en
16.00 uur. Wij zijn er ook met onze
sieraden. Daar kunt u dus een kijkje
komen nemen naar wat wij zoal ma-
ken.
Op onze website www.mooivoor-
eenander.nl vind je wat meer infor-
matie en de data waarop we onze acti-
viteiten hebben. Neem gerust contact
op voor meer informatie: bel met tel.
010- 5926171 of stuur een mailtje naar
mooivooreenander@gmail.com.
Tot ziens?
Nelleke en Sigrid
Mooi voor een Ander!
Sieraden voor een goed doel
7 APRIL 2011 MAASSLUISE COURANT 19
AGENDA THEMA-AVOND OP DINSDAG 12 APRIL 2011
Raadzaal
20.00 - 22.15 uur: 1. Presentatie stand van zaken bouwprojecten in Maassluis
De themabijeenkomst vindt plaats in het stadhuis aan de Koningshoek.
Nadere informatie over de thema-avond kan worden verkregen bij de raadsgriffie. De griffie is bereikbaar via
telefoonnummer 010-5931985/1831 of per email: griffier@maassluis.nl
TE HUUR
Bedrijfsruimte ± 550 m
2
Buitenopslag terrein ± 450 m
2
Keucheniusstraat 21 • Tel. 06 - 53172698
Fax: 010-5926544
06-38917602
s t u k a d o o r s
eilers
Sierpleisters
Restauratie
Renovatie
Gevelbepleistering
Gevelisolatie
(gecertificeerde systemen)
vraag het de specialisten!
SHOWROOM EN MAGAZIJN: HAVEN 30A, 3143 BC MAASSLUIS
TELEFOON (010) 5917489 – FAX (010) 5924456
E-mail: info@eilers-stukadoor.nl – Website: www.eilers-stukadoor.nl
VCA*
LANGE BOONESTRAAT
NOORDVLIET 31
MAASSLUIS
VAN
DER
M
M
A
A
A
A
R
R
E
E
L
L
TEL. 010-59130 04
Jeans - Workwear - Casuals
ToDay’s Man - shirts korte mouw 39,-
2 voor € 65,-
- Traffic pantalons - katoen en denim
- Wrangler jeans
- HaVeP werkkleding
- Hanes t-shirts enz.
Wij hebben
geen pin
OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag van 9.30 - 16.00 uur
Zaterdag van 9.30 - 16.00 uur
Therapeutisch Huis
Praktijk voor psycho-hypno- en regressietherapie
Training, advies en begeleiding bij o.a. angst en paniek-
klachten, stress, burnout, hooggevoeligheidsproblematiek,
partner- en familiebegeleiding.
Voor een kennismakingsgesprek of informatie kan geheel
vrijblijvend een afspraak worden gemaakt.
Ineke Groenewegen
Tel: 06-492 87 901
Email: arina@hetnet.nl
www.therapeutischhuis.nl
Al meer dan 100 jaar
is wassen onze specialiteit!
Tevens het adres
voor al uw stoomgoed.
Iedere dag geopend van
07.00 uur tot 18.00 uur.
Op zaterdag zijn wij gesloten.
Wagenstraat 19, 3142 CR Maassluis
ioo=osxn»»x ee - ze¬e cc os Lisn
!sis=oo× io|¬¤) ¤zo¤¬o - r»× io|¬¤) ¤zosoa
www.juwelier-nederlof.nl
1ƌŽƵǁƌŝŶŐĞŶ AC1IL͊
NU nĞƌĞŶƌŝŶŐ ŐƌĂƟƐďŝũ ĂĂŶƐĐŚĂĨ ǀĂŶ
ĚĂŵĞƐƌŝŶŐ ŵĞƚ ŵŝŶ͘ Ϭ͕ϬϰĐƚ ďƌŝůũĂŶƚ͘
ΎsƌĂĂŐ ŶĂĂƌĚĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ Ͳ ĐƟĞůŽŽƉƚ ƚŽƚ ϯϬĂƉƌŝů ϮϬϭϭ͘
Wij werken op
15 locaties (dus altijd
bij u in de buurt)
uitsluitend met
gediplomeerde en
gemotiveerde
medewerkers en
staan onder
voortdurende
controle van
de GGD, Brandweer
en Gemeente.
Zoekt u
professionele kinderopvang op
Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal
of buiten de basisschool uren,
bezoekt u dan vooral onze website:
www.kinderopvangmaassluis.nl
of bel 010-59 37 459 voor een
uitgebreid informatiepakket.
Stichting
Kinderopvang
Maassluis
Postbus 101
3140 AC Maassluis www.kinderopvangmaassluis.nl
Telefoon 010-59 37 459
Huis en Boedel ”Westland”
TE KOOP GEVRAAGD:
NETTE INBOEDEL
Wij kopen vooral eiken meubels.
Ook voor uw verhuizingen
of leeg opleveren van uw woning.
Telefoon: 06-55832654
Vereniging van Eigenaren, kantoren, Bedrijfsge-
bouwen, kerken enz. U wilt dat uw tuin rond uw
complex netjes en betrouwbaar wordt bijgehouden?
Vakbekwaam, hoveniersbedrijfje zorgt voor een eer-
lijke vaste prijs dat uw complex het hele jaar netjes
blijft. Vrijbl. info: 010-8851617 of 06-15575890
TERUG VAN WEGGE-
WEEST! Mijn vertrouwde
oproep voor inkoop van
oud Speelgoed en of taxa-
tie’s kunt u mij bellen op
tel.: 010-4225603. Graag
wel uit de jaren 1940 tot
‘68.
TE KOOP: Commode
met plankje en kast in
kersenkleur, voor baby-
kamer, voor €50,- Tel. 06-
30703117.
TE KOOP: 6 oude as-
bakken, vrachtautoband
erom. €30,- evt. ruilen
voor een Tekno vracht-
automodel. Tel. 0174-
387197
TE KOOP: Mooie eiken
Eehoek. 1 Ronde tafel
uitschuifbaar, 4 rieten
stoelen rond. Vaste prijs:
€100,- Tel. 06-21693400
Vakman biedt zich aan
voor alle voorkomende
werk zaamheden, zoals:
schilderen, behangen,
electra, bad kamers, to-
gen met selen, sierpleis-
ters aan bren gen, keukens,
plaatsen, enz. Tel. 010-
5916978.
AANGEBODEN: Tuinhuis-
je, 1,80 x 1,80 m. Blank
gelakt hout. Zelf demon-
teren en afvoeren. Prijs
€50,- Tel. 010-5914429
HOVENIERSBEDRIJFJE
maakt en/of houdt uw tuin
weer netjes, rommel op-
ruimen, heggen snoeien,
enz. Geen duur gedoe,
vakbekwaam, betrouw-
baar en voor een vaste
eerlijke prijs. Vrijblijvende
inl. 010-8851617 / 06-
15575890.
TE KOOP: eiken eethoek
met ronde tafel 1.15 m
doorsnede met kolompoot
stoelen met webben leu-
ning en stoffen zitting prijs
€75,- Tel. 010-5916263
door Gemma van Winden-Tetteroo
Midden-Delfland – “De mensen we-
ten veel te weinig hoe het eraan toe
gaat op een boerderij. Half Nederland
kijkt naar ‘Boer zoekt vrouw’, maar
hier om de hoek, gebeurt het ook,”
zeggen de boeren en de molenaar die
binnenkort, op 16 april om precies te
zijn, de staldeuren open zetten. “We
moeten Midden-Delfland goed in de
kijker plaatsen, met name zuinig zijn
op wat er nu nog is. Daar zijn ook dit
soort open dagen voor, het gebied
staat namelijk nogal onder druk. Het
is belangrijk dat we samen optrekken
om dit stukje groen te behouden.”
Midden-Delfland Open! heeft een
uitdagend programma.
Start bij de Barhoeve
Toen de reconstructie van Midden-
Delfland gerealiseerd werd, ontstond
er een ander landschap. De herin-
neringen aan de bijzondere cultuur-
historie bleven gelukkig hier en daar
bewaard. De Agrarische Natuurver-
eniging Vockestaert organiseert ter
gelegenheid van het recreatieseizoen
een streekproductenmarkt op een
boerderij in de regio. Ieder jaar komt
zo een ander gedeelte van Midden-
Delfland in de belangstelling. Dit
keer zijn de bezoekers welkom in de
Dijkpolder aan de rand van Midden-
Delfland met Maassluis. Op de Bar-
hoeve aan de Westgaag 102 opent de
familie Barendregt – Blokdijk haar
deuren en presenteren producenten
van streekproducten de bezoekers
een smakelijk voorproefje van wat
het land oplevert. Een van de herders
van de schaapskudde van Vockestaert
zal een demonstratie geven.
Over het kerkepad naar de Hoef-
woning
Behalve de gebruikelijke producten
zijn er ook enkele bedrijven te be-
wonderen. Bij de Barhoeve zelf lo-
pen trekpaarden en is de potstal te
bekijken waar de Belgisch Blauwe
dikbillen en het jongvee van Klaas
Barendregt vrij rondlopen op stro. De
kalveren worden allemaal met de kei-
zersnede geboren. Meestal is dat geen
probleem want op de Barhoeve is ook
de Paardenkliniek Midden-Delfland
gevestigd van dierenarts Hanneke
Blokdijk. Zij zal overigens een pre-
sentatie houden over verzorgen en
wellicht mag u daar een kijkje nemen.
Ook bij de boeren in de buurt is van
alles te zien en te doen. Via het Dijk-
polderpad komt men bij het biologisch
melkveebedrijf, de Hoefwoning van
Willem en Coby Nell aan de Parallel-
weg 3. De koeien op dit melkveebe-
drijf staan nog op een oude grupstal;
dit geeft weer een ander beeld van de
veehouderij. Hier kunnen de bezoe-
kers niet alleen biologische drankjes
proeven maar er zijn ook pony’s en
lammetjes, er is een presentatie van
de vogelwacht om te tonen wat er al-
lemaal nodig is om de nesten van de
weidevogels te beschermen en u mag
door de telescoop kijken om te speu-
ren naar deze gevleugelde vriendjes.
De Hoefwoning is trouwens ook het
bedrijf waar Sjaak Rasens onlangs
het eerste kievitsei gevonden heeft.
Hans van der Broek laat tijdens
Midden-Delfland Open! een gedeelte
zien van de oude schoolplaten van
Jetses en hij deelt graag zijn kennis
daarover met u. Voor de liefhebbers
worden hier ook pannenkoeken ge-
bakken. De Hoefwoning had vroeger
het uitpad via de Molenweg en door
de polder ligt hier nog de oude oprij-
laan. Via deze laan kunt u bij de Mo-
len de Drie Lelies komen. De laan is
begaanbaar voor fietsers, wandelaars
en de huifkar.
Een aanrader voor iedereen
Bij Piet en Ella Koornneef aan de
Westgaag 74, bij de monumentale
boerderij Torenzicht, staat de karak-
teristieke dorsmachine van Cock de
Vette opgesteld. Er zullen echte scho-
ven gebruikt worden om de belang-
stellenden te kunnen laten zien hoe
het graan gedorst werd. Vroeger was
Torenzicht een gemengd bedrijf met
akkerbouw en veeteelt. Het graan-
dorsen was een jaarlijks terugkerend
moment en een tijdrovende bezigheid.
In en rond de boerderij zijn nog res-
tanten te vinden van vele eeuwen ge-
leden. Houtsnijwerk van rond 1550.
Het voorhuis met de opkamer en de
daaronder gelegen melkkelder bevat-
ten het oudste metselwerk. Tal van
interessante details waar boerderij-
kenner Frits van Ooststroom tijdens
de rondleidingen van alles over kan
vertellen. “De meeste boerderijen
werden na de oorlog onderworpen
aan een verbouwingsslag. Dat was
op onze boerderij overgeslagen,”
zegt Piet Koornneef. Voordat hij met
zijn gezin in 2000 zijn intrek nam
in de boerderij, woonde de vrijgezel
Jaap van Woerden in de authentieke
hoeve. “Als we de originele takken-
bossenoven nog aan de praat krijgen,
dan wordt er bij ons brood gebakken,”
De boeren zijn er wel klaar voor: welkom op hun bedrijven.
Welkom bij Midden-Delfland Open!
meldt Piet. Verder is het heel interes-
sant om op een van de oudste boer-
derijen van ons gebied rond te mogen
kijken, dus van harte aanbevolen.
Vrouwelijke koeien!
Schuin daar tegenover heten Peter en
Corine Zeeuw op nummer 11 hun be-
zoekers welkom. Het melkveebedrijf
Hoeve Marij, is een maatschap met de
ouders van Corine Staalduijnen. Hier
zijn met name ook kinderactiviteiten
te vinden zoals de nepkoe die nodig
gemolken moet worden, een spring-
kussen, de traptractorbaan, de kalfjes
en ander jongvee, ponyrijden en meer
van dergelijke evenementen. De oud-
Hollandse stal met voorboes tegen-
over de ligboxenstal want de boeren
van Midden-Delfland gaan met hun
tijd mee. Bij de familie Zeeuw is een
quilttentoonstelling door quiltgroep
De Mussen en schilderijen van koeien,
vervaardigd door Jolanda Noordam,
beide zeer de moeite waard. “Het is
belangrijk dat de mensen eens rond-
kijken op een boerderij. Je houdt het
niet voor mogelijk maar ik had laatst
een vriendin op bezoek en die was
verbaasd dat alle koeien vrouwelijke
dieren zijn,” lacht Corine. Het zijn dus
niet alleen de kinderen die menen dat
de melk uit de fabriek komen. Hoog
tijd voor een ontdekkingstocht dus.
Daar bij die molen…
Vanaf diverse plekken aan de West-
gaag kunnen de echte liefhebbers een
wandeling maken door de polder naar
de molen De drie Lelies aan de Mo-
lenweg van Maasland. Molenaar Rob
van Zijll is de hele dag aanwezig om
alle vragen te beantwoorden en om te
tonen hoe het koren gemalen wordt.
“Ik ga aan de slag met consumptie-
tarwe en Jan Holtkamp heeft beloofd
daar broodjes van te bakken volgens
het oude Martinusbroodrecept. We
zijn voornemens om zo’n 100 tot 125
kg meel te malen tussen de rondlei-
dingen in de molen door.” Dit brood
en de tarwe met het recept zijn speci-
aal deze dag verkrijgbaar bij de molen
en op de boerenmarkt. Er zijn geen
parkeermogelijkheden voor de auto,
maar de molen is goed te bereiken
met de fiets of via het wandelpad van-
af het fietspad achter de molen. Rob
is een rasechte molenaar die op zijn
eigen enthousiaste wijze alles weet
te melden over het functioneren van
water- en korenmolens.
Kom en geniet!
Als u geluk heeft, kunt u in de huifkar
stappen om van de ene naar de andere
locatie te worden vervoerd. Overal
zijn wandelroutes verkrijgbaar. Au-
to’s alleen op de aangegeven parkeer-
terreinen bij Westgaag 104 en West-
gaag 56. Volg de aanwijzingen van
de parkeerwachters op voor uw eigen
veiligheid. Het beste is natuurlijk om
lekker op de fiets te komen. De offici-
ele opening van dit mooie initiatief is
om 11.00 uur bij de Barhoeve en ook
bij slecht weer gaat de streekmarkt
door in de voorschuur. Dus niets be-
let u om te komen genieten van deze
gezellige en leerzame dag.
7 APRIL 2011 MAASSLUISE COURANT 20
winkelcentrum koningshoek maassluis
aanbiedingen
Week 14 do/za.
Vèrse aanbiedingen ZE ZIJN ER WEER!!
HOLLANDSE HOLLANDSE
AA1 AA1
ASPERGES ASPERGES
UIT LIMBURG
HOLLANDSE HOLLANDSE
KOM- KOM-
KOMMERS KOMMERS
0,99
2 VOOR
1,50
heerlijke heerlijke
water- water-
meloen meloen
heel kilo
1,25
zomerse slasoorten
RUCOLA RUCOLA
EN/OF EN/OF
BABY LEAF BABY LEAF
GROTE DOOS
VAN 1.99
VOOR
PITLOZE PITLOZE
WITTE WITTE
DRUIVEN DRUIVEN
1,50
500 gram
3,99
400 GRAM
Holland Groep Westland is een Westlandse groep van bedrijven met een grote bekendheid
in de tuinbouwsector, zowel nationaal als internationaal. Met know-how op het gebied van
glastuinbouwtechniek lopen wij voorop en zien een groeiende markt wereldwijd.
Geen project is te groot of te klein, te moeilijk of te makkelijk.
De medewerkers die wij zoeken moeten energieke
doorzetters zijn om een belangrijke bijdrage te
kunnen leveren aan onze internationale groei
- een accurate persoonlijkheid die gewend is met deadlines en in teamverband te werken;
- HBO werk- en denkniveau en een no-nonsense, hands-on mentaliteit;
- tenminste 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie en affiniteit met schermtechniek;
- goede beheersing van AutoCad;
- ervaring met ERP systemen;
- goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift.
¬s¬(OLLAND¬3CHERMING
s¬(OLLAND¬'AAS
s¬(OLLAND¬3TALUCON
s¬(OLLAND¬$RAADVORM
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. R.M. van Hemert, tel. 0174 - 51 61 80.
Holland Groep Westland heeft niet voor niets een uitstekende reputatie en is klaar om de wereld
te veroveren. Wij gaan ervoor. U ook? Stuur ons uw motivatie - voorzien van CV - per e-mail naar
r.vanhemert@hollandgroepwestland.nl of per brief aan:
Holland Groep Westland, t.a.v. de heer R.M. van Hemert, Honderdland 30, 2676 LS Maasdijk.
www. hol l andgroepwestl and. nl
- een veelzijdige, uitdagende functie binnen een innovatieve, financieel sterke groep van ondernemingen met uitstekende
toekomstperspectieven;
- een informele bedrijfscultuur met korte lijnen, gericht op het leveren van kwalitatief hoogstaande producten en prestaties;
- een goede salariëring en een volwassen pakket aan arbeidsvoorwaarden passend bij de functie.
Ter ondersteuning van onze hoofd bedrijfsbureau zoeken wij een
Ter versterking van onze logistieke afdeling zoeken wij een
die als belangrijke taak heeft de juiste voorbereidingen te treffen en het overzicht weet te behouden
tijdens de opstart en voortgang van projecten. U zorgt voor materiaallijsten, bestellingen en bewaakt
de procedures waardoor projecten volgens de planningen kunnen worden opgeleverd.
Werkvoorbereider scherming m/v
- iemand met een hands-on mentaliteit die zeer nauwkeurig is bij het uitvoeren van de werkzaamheden;
- opleiding op MBO-niveau en relevante kennis van automatiseringssystemen en logistiek;
- ervaring met voorraadregistratie;
- enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie bij een bedrijf in de technische sector;
- het vermogen om te plannen en het houden van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden;
- bezit van rijbewijs, aangevuld met heftruckcertificaat;
- goede beheersing van de Nederlandse taal; bij voorkeur ook enige kennis van Engels of Duits.
Magazijnchef m/v
Voor beide
functies
bieden wij:
Wij vragen:
Wij vragen:
De bedrijven binnen
Holland Groep Westland
delen ervaring en kennis
maar blijven specialisten
op hun vakgebied.
Acqui si ti e n. a. v. van deze advertenti e wordt ni et op pri j s gestel d.
die als meewerkend voorman verantwoordelijk is voor het op accurate wijze beheren en leiden van
het magazijn, het laden en lossen van alle in- en uitgaande producten met daarbij het voeren van
de juiste administratie.
MEDEWERKER PLANTEN
Kijk voor meer informatie op
w w w . m e t z . c o m
ERVAREN
GEVRAAGD! (40 UUR - LOCATIE WESTLAND)
P
1
1
-0
5
®
Metz maakt deel uit van
de FleuraMetz groep.
FleuraMetz is actief in
de sierteeltketen met
bloemen, planten en ac-
cessoires via een netwerk
van ruim zestig vestigin-
gen wereldwijd. Dagelijks
combineren twaalfhon-
derd collega’s passie en
plezier met kwaliteit en
innovatie en werken zo
samen aan de groei van
onze onderneming.
Metz creëert de kortste
verbinding tussen kwe-
kers en bloemisten die
oog hebben voor kwa-
liteit en exclusiviteit.
Vanuit onze eigen dis-
tributiecentra bedienen
wij direct, zonder tus-
senschakels, duizenden
bloemisten in Europa,
de Verenigde Staten en
Canada. Onze hoofdves-
tiging bevindt zich op
het bedrijventerrein van
de bloemenveiling in het
Westland.
WIJ ZOEKEN:
U Een enthousiaste, gemotiveerde kandidaat die van
aanpakken houdt en geen 9 tot 5 mentaliteit heeft.
U Gezien het karakter van de functie is voldoende
plantenkennis evenals het werken met de computer
een vereiste.
FUNCTIE:
Als hoofdverdeler planten ben je verantwoordelijk voor het
verdelen van de aangevoerde planten, aan de hand van de
bestellingen van die dag. Een belangrijk onderdeel daarbij is
het beheren van onze voorraad. Je controleert en waarborgt
de kwaliteit.
AFDELING:
Onze plantenafdeling bestaat uit een klein en enthousiast
team van ongeveer 10 medewerkers. Voor deze afdeling zijn
wij op zoek naar ervaring en plantenkennis om ons team te
versterken. erk
oek naar ervaring e g n
kken.
Interesse?
Ineke de Jong (P&O)
vacature@metz.com
0174-747 503
Ineke is de hele week behalve op woensdag
tussen 8.30 uur en 15.00 uur te bereiken
WIJ BIEDEN:
U Een fulltime aanstelling in een dynamische en
snelgroeiende organisatie waar gewerkt wordt volgens
de richtlijnen van de CAO Bloemengroothandel.
U Het bruto maandsalaris is marktconform.
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging
in de scherming?
Dan is HS Installatietechniek
op zoek naar jou.
Vereisten:
Zelfstandige ploegbaas voor in de scherming.
Ervaring vereist met diverse scherminstallaties.
Rijbewijs B
Werken in het binnen en buitenland.
Het motiveren en aansturen van je ploeggenoten.
Vooruitstrevendheid en het zelf bedenken van oplossingen.
Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Wat bieden wij:
Indien aan alle vereisten wordt voldaan een vaste aanstelling.
Een goed salaris.
Cursussen m.b.t. tot je werkzaamheden.
Wie zijn wij / Wat doen wij:
HS Installatietechniek is al meer dan 10 jaar werkzaam in de
tuinbouw.
Wij werken in onder aanneming voor diverse grote schermbedrijven
en opdrachtgevers.
Wij zijn vooral gespecialiseerd in service werkzaamheden en
kleinschalige projecten.
We werken met 2 á 3 ploegen met ongeveer 8 medewerkers.
HS Installatietechniek
Honderdland 107 L
2676 LT Maasdijk
Tel: 0624522541
Mail: hsi@live.nl
H A A R M O D E
Koningshoek 92322 | 3144 BA Maassluis | tel.: 010 5919735
Wij zijn op zoek naar een part-time
kapster/hairstyliste
met werkervaring.
Wil jij graag in een klein team werken en vind je het leuk om alle
aspecten van ons vak als een uitdaging te beschouwen, reageer
dan schriftelijk of per telefoon.
Contactpersoon voor deze vacature is Pierre Nitsche.
Elektravon is een
elektrotechnisch
installatiebedrijf met
120 medewerkers,
dat vanuit Naaldwijk en Breda in diverse sectoren werkzaam is.
Opdrachtgevers uit de moderne glastuinbouw, de utiliteit- en
woningbouw en industrie behoren tot onze vaste klanten. Onze
kracht ligt in een hoge mate van kwaliteitsbesef, groot èn klein
“maatwerk” en een sterke flexibiliteit tijdens de uitvoering.
Elektravon Paneelbouw: een belangrijke en groeiende activiteit
binnen Elektravon, waarbij wij niet alleen projectmatig fabrice-
ren, maar waarbij renovatie plus service & onderhoud een steeds
belangrijkere plaats inneemt. Daarom willen wij op korte termijn
graag in contact komen met kandidaten voor de volgende functie:
Je werkzaamheden bestaan uit het opbouwen, bedraden en tes-
ten van schakelpanelen. Deze zijn bestemd voor regeltechnische
installaties in kantoor- en bedrijfsgebouwen en voor besturingsin-
stallaties in de tuinbouw en industrie. Deze werkzaamheden wor-
den zowel in onze werkplaats, alsook op locatie uitgevoerd
Naast je basisopleiding elektro heb je de opleiding MEP afgerond
en een aantal jaren ervaring met het bedraden en installeren van
schakelpanelen. In samenwerking met collega’s ben je bereid om
je kennis te delen en samen verder te ontwikkelen.
Wil je meer informatie over deze functie of ons bedrijf? Neem dan
contact op met Jan Steenvoort, P&O manager, telefoonnummer
0174 – 61 22 10 of kijk op onze website: www.elektravon.nl . Je
schriftelijke reactie kan je -bij voorkeur- mailen naar: hrm@elek-
travon.nl of sturen naar Postbus 179, 2670 AD Naaldwijk.
Ervaren Paneelbouwer
elektravon
GEZOCHT:

Charmante werkster
(tot 50 jaar)
2x ½ dag per week. Goed salaris.
R. Wigmor, tel. 010 - 5910992
Gevraagd kapster
Ben jij net klaar met je opleiding
of draai je al mee in een salon?
Dan kunnen wij jou een leuke baan aanbieden.
Wij draaien leuke aantrekkelijke uren.
Neem overdag contact op met:
tel. 010 - 5927576.
In het weekend en avonduren:
tel. 06 - 25306150 of 06 - 22590378
De Salon
Van der Horststraat 42 Maassluis
Q Airco service
Q APK
Q Onderhoud
Haven 45 - 3143 BD Maassluis
Tel. (010) 591 28 35
info@autobedrijfkoree.nl
www.autobedrijfkoree.nl
EXTRA GELD...
ÉN U WILT ER OOK NOG WAT VOOR DOEN!
Belangstelling?
Bel of schrijf naar:
L&L Schoonmaak & Strijkservice
Ankerstraat 10 - 3144 EA Maassluis
telefoon: 010-5900215 - mobiel: 06-46625404
Wegens meer dan voldoende werk, zijn wij
op zoek naar serieuze mensen, die ons als
Interieurverzorgster
voor circa 10 uur per week willen helpen.
Wij werken met een vast weekrooster, maar
aangepast aan uw beschikbaarheid. De mo-
gelijkheid dat u voor een aantal extra uurtjes,
in overleg, oproepbaar bent is aanwezig.
GOEDE SCHILDER
heeft op korte termijn nog tijd voor
binnen- en buitenschilderwerk,
stukadoor- en tegelwerk.
GOEDE KWALITEIT EN NIET DUUR
Bel: 06-52326216
Dé directe lijn naar een
financieel gezonde toekomst
www.danielsdekkers.nl
Ook bij schulden
Een Ford van
Korpershoek:
vertrouwd,
veilig,
voordelig,
vernieuwend,
verrassend,
very good!
(010) 5912344
AANBIEDING:
AUTORIJSCHOOL ”PA■LET”
PROEFLES/INTAKELES €10,-
aanbieding geldig t/m 9 april
Tel. 010-5925570
IETS OM IN UW AGENDA
TE ZETTEN! Ha-Ra milieu
vriendelijk schoonmaak-
systeem. Wegens het be-
eindigen als Ha-Ra con-
sulente: Dinsdag 12 april
a.s. laatste Ha-Ra inloop-
dag bij Nienke Jekel, van
9.30 tot 16.00 uur, Spech-
tstraat 12, 3145 Maas-
sluis. Info: 010-5918797.
jekel@kabelfoon.nl
BELASTINGAANGIFTE
2010 INVULLEN? Ook in
2011 komen wij weer bij
u thuis om de particuliere
aangifte 2010 voor u te
verzorgen. Heel veel inwo-
ners van Maassluis weten
ons al jaren te vinden en
stellen deze dienstverle-
ning bijzonder op prijs.
U kunt een afspraak ma-
ken met John Dolstra, tel.
06-51896605 of Marnix
Overwater 010-5920231
of 06-53135352 van Be-
lasting- en administratie-
kantoor Pro-Centen VOF,
Wegendoorn 7, 3142 KC
Maassluis. email john-dol-
stra@kpnplanet.nl Tevens
verzorgen wij bedrijfsad-
ministraties en alle fiscale
zaken voor ZZP’rs, een-
manszaken, BV holding en
verenigingen. Interesse?
Neem dan vrijblijvend
contact met ons op voor
een afspraak.
ONDERHOUD IN EN
OM UW WONING EN
VAKMAN NODIG?
www.vanhamburgvast
goedonderhoud.nl Bel.
Ron voor vrijblijvende in-
formatie op 06-45430099.
O.a. de specialist in aan-
leggen en renovatie van
badkamers
Nieuwe Cursus Intuïtieve
Ontwikkeling en ontdek-
ken van je paranormale
vermogens v/a vrijdag 15
april bij YOGASTUDIO
BLOEM www.yogastudio-
bloem.nl of 06-11881757
HCM HuiswerkCentrale
Maassluis. Studiebege-
leiding & training. Tel. 06-
54261139 - 010-4356969
Trap renoveren? Met la-
minaat of echt hout. Ro-
tinka Parket, Maassluis.
Tel. 010-5903530.
** OP MAAT **
MEUBELSTOFFEERDERIJ
voor eetkamerstoelen,
fauteuils, bankstellen, enz.
Kvk. Vrijbl. prijsopgave.
Voor info: 06-30838520
De Schakel wordt niet ge-
lezen maar g-e-s-p-e-l-d!
Woning huren?
BP Verhuur
0174-615545
www.bpverhuur.nl
AUTORIJSCHOOL
KEEREWEER
06-53834359
Auto- en Motorrijschool
L.Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
S
p
o
r
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
7 APRIL 2011
PAGINA 21 Afgelopen zaterdag vonden in Sport-
hal Oostgaarde in Capelle aan den
IJssel voor de 9e keer de Open Ca-
pelse Kampioenschappen plaats voor
jongens en meisjes onder 17 jaar.
Terwijl de temperatuur buiten ruim
boven de 20 graden aangaf zaten vele
jeugdjudoka’s van Mahorokan bin-
nen in de sporthal om hun partijen af
te werken.
Uiteindelijk zouden er veel Maho-
rokanjudoka’s het podium betreden,
maar waren er ook veel judoka’s bij,
die de strijd om het brons verloren.
Heel jammer, want het goede judo
van die dag wordt dan niet beloond
met een mooie beker. Het getoonde
judo en inzet/strijdlust daarentegen
was zeker zeer goed te noemen.
De meisjes onder 12 jaar was voor Ma-
horokan de meest succesvolle groep,
want met 6 prijzen en 4 finaleplaatsen
waren zij duidelijk aanwezig. Ook de
jongens onder 15 jaar wisten 6 prijzen
weg te pakken, alleen was hier slechts
één finaleplaats weggelegd en 5 bron-
zen plakken.
Hier volgen onze prijswinnaars
Eerste plaatsen voor: Jennifer Dad-
garporian, Christina Heck en Stanley
van der Stok.
Tweede werden: Caroline Kuijvenho-
ven, Stefanie Kuijvenhoven, Margit
de Voogd, Ian van Herk, Ruben van
der Maas en Thomas van der Maas.
Brons was er voor: Loura Noordam,
Michelle van Winden, Petra Heijboer,
Kevin Dadgarporian, Rogier van
Tienen, Daniel van der Maas, Coen
van Winden, Rick Verburg, Joey van
Leeuwen en Meran Shafik.
Met uiteindelijk 19 prijswinnaars
mogen de vele coaches/begeleiders
tevreden terugkijken op dit toernooi.
OBI-Competitie
In de dojo van Mahorokan Sports
Club is zondag 3 april is de laatste
OBI-competitie ronde van dit sei-
zoen gehouden. Georganiseerd door
de werkgroep OBI een onderdeel van
het Mahorokan Topjudo Instituut.
De OBI (judoband)-competitie is een
judocompetitie voor meisjes en jon-
gens van 6 t/m 14 jaar, hier maken de
jeugdige judoka’s op een ontspannen
wijze kennis met de wedstrijdsport.
Deze ronde hebben er bijna 200 jeug-
dige judoka’s van o.a. Judoclub Zuid-
land uit Zuidland, Arashi uit Alphen
a/d Rijn, Ichikan uit Rockanje en de
jeugdige judoka’s van Budosport Ma-
horokan, aan deze OBI-competitie
ronde deelgenomen. Iedere judoka
moet vier partijen afwerken en krijgt
voor een gewonnen partij twee pun-
ten en voor een verloren of gelijk spel
(onbeslist) één punt. Deze punten
zijn nodig om een speciaal voor deze
competitie ontworpen OBI-pop (ju-
doka) een hogere kleur band te laten
krijgen. Bij elke verdiende tien pun-
ten krijgt men weer een hogere kleur
band voor zijn OBI-pop.
Deze keer zijn er 6 zwarte banden uit-
gereikt aan judoka’s van Mahorokan
t.w Daan de Vogel, Lars Hartman,
Stef Doelman, Sem van Steenbergen,
Stefan de Bruijn en Ben van Donk
Zij zijn judoka’s die over alle ge-
speelde OBI-competitie rondes, 60 of
meer punten wisten te behalen. Deze
OBI-competitie wordt mede moge-
lijk gemaakt door, vele vrijwilligers
o.a. de werkgroep OBI, scheidsrech-
ters, tafelmedewerkers en de EHBO
afdeling Maassluis. Zonder al deze
medewerkers zou dit niet te organi-
seren zijn, medewerkers namens de
Stichting Mahorokan Topjudo Insti-
tuut bedankt.
Clubuitwisseling
Mahorokanjeugd in Lille
In het weekend van 13 en 14 maart
hebben 24 judoka’s van de Kweekbak
en de C-selectie van Mahorokan deel-
genomen aan een Judostage in Lille
bij sportclub Monsios. Deze stage
vormt een onderdeel van een com-
pleet uitwisselingsprogramma tussen
judoclubs uit Frankrijk, Engeland
(Walderslade) en Maassluis.
Zaterdagochtend 7 uur vertrokken 13
auto’s met de judoka’s met bijna even-
veel enthousiaste ouders naar Lille.
Na een voorspoedige reis met een
kleine koffiebreak onderweg, werden
we ontvangen in de dojo van Mons-
en-Baroeul. Direct na aankomst
werden de judopakken aangetrokken
voor een bijna 2 uur durende judotrai-
ning. Na de lunch mochten onze jonge
toppers wederom op de judomat voor
een 3 uur durende wedstrijd training.
Afgewisseld met technieken en aan-
wijzingen van de Engelse coach Eddy
en natuurlijk ons eigen trainers duo
Micha van Herk en Jean-Paul Bingen.
Voor de meereizende ouders was het
de mogelijkheid om op verkennings-
tocht te gaan en maakte onderleiding
van een moeder van de franse club het
culturele centrum van Lille onveilig...
Dat onze judoka’s zeer sportieve
kinderen zijn kan niet meer ontkent
worden. Na het eten bij restaurant
Cora werden de ijzers ondergebon-
den en konden de kinderen hun kun-
sten vertonen op het ijs. Door het TV
programma sterren dansen op het ijs,
werden de nodige pirouetten, achter-
uit schaatsen en bochtjes geprobeerd
en geoefend door de MTI-dames. Een
ander probeerde zich staande te hou-
den en op tijd te remmen en behulp
van de bordes aan de zijkanten. Om-
dat het voor vele judokas een inspan-
nende eerste dag was geweest, werd
er besloten om rond 22.00 uur weer
terug te gaan het ons mooie en zeer
functionele F1 hotel.
Op zondagochtend stonden onze ju-
De Lille-gangers
Zomerse temperaturen weerhouden
Mahorokan judojeugd niet uit Capelse Sporthal
dokas weer vroeg op, na een heerlijk
Frans ontbijt stonden ze om 09.00 uur
wederom op de Judomat om een spe-
ciale ne-waza (grondwerk) techniek
training mee te maken. De groep
werd wederom in 3 groepen verdeeld
en zorgde de judoleraren van de di-
verse clubs voor de training. Dat Ju-
do-ende kinderen een inspiratie bron
zijn voor ouders is wel gebleken en
door 2 moeders werd er dan ook met
een geleend pak meegetraind bij de
senioren. Het blijkt toch een moeilij-
kere sport te zijn dan verwacht.
Meteen na deze training werd er om-
gekleed en geluncht en nam bijna ie-
dereen rond 13.00 uur weer afscheid
van elkaar en beloofden elkaar in mei
weer te ontmoeten voor het jaarlijkse
Westlandtoernooi, welke Mahorokan
zal organiseren. Na een voorspoedige
terugreis was iedereen aan het eind
van de middag weer thuis en konden
de vermoeide kinderen weer lekker
slapen in hun eigen bed.
Een geslaagd weekend, waarbij het
culturele en sportieve aspect weer
volop in beeld waren. Helaas was
Dylan iets later thuis, hij moest langs
het Franse ziekenhuis om zijn arm na
te laten kijken en loopt nu met gips
om zijn elleboog. Namens alle Lille-
gangers wensen we je langs deze weg
van harte beterschap! Merci Micha et
Jean-Paul pour le soutien!
Na het geslaagde Galadiner in resNa
het geslaagde Galadiner in restaurant
de Ridderhof kijkt M.S.V.’71 alweer
volop uit naar de volgende activiteiten
in het kader van het 40 jarig bestaan
van de club.
Eerst verschijnt er binnenkort huis
aan huis in Maassluis en omstreken
een M.S.V.’71 jubileumkrant met veel
verhalen, columns en anekdotes uit
40 jaar M.S.V.’71.
Daarna houdt M.S.V.’71 op maandag
25 april a.s. een jubileumdag.Op die
2e paasdag zijn er in en rondom de
Megaweek tent op het sportpark van
M.S.V.’71 diverse jubileum activitei-
ten gepland.
In de ochtend is er een groot jeugd-
toernooi voor de E en F pupillen.
Naast het voetbal kunnen de kinde-
ren volop genieten van allerlei leuke
attracties. Het toernooi begint om
09:00 uur.
Daarna is het om 14:00 uur de beurt
aan de M.S.V.’71 Dames. Uit alle
winstreken van Nederland komen de
M.S.V.’71 ladies uit een roemrucht
verleden naar de Steendijkpolder om
daar samen met de huidige M.S.V.’71
dames een onderlinge wedstrijd te
spelen.
Aart Trees tegen
Han van Leeuwen
Na de dames betreden de Golden
Oldies de arena. Twee kampioenself-
tallen uit het verleden van M.S.V.’71
gaan de sportieve strijd met elkaar
aan. Het kampioenselftal uit het sei-
zoen 1988 / 1989 dat onder leiding van
Aart Trees tegen Hillesluis ongesla-
gen kampioen werd, neemt het op te-
gen een kampioenselftal van Han van
Leeuwen uit 1997 en/of 1998. Zijn de
“oudjes” van Trees opgewassen tegen
de “jonkies” van van Leeuwen ? Wilt
u het weten kom dan op 2e paasdag
naar het sportpark van M.S.V.’71. De
wedstrijd begint om 15:00 uur.
Er wordt gestreefd zoveel mogelijk
spelers en technische begeleiders uit
die tijd te benaderen. Maakte je deel
uit van een van deze teams en wil je
graag meedoen, stuur dan even een
email naar jubileum@msv71.nl
Reünie / Receptie
Aansluitend aan de wedstrijd tussen
de kampioenen is er in de Megatent
op het sportpark een reünie / receptie
voor alle leden, oud leden, oud kader-
leden, oud trainers en iedereen die
M.S.V.’71 een warm hart toedraagt.
In de tent zijn oude foto’s en bewegen-
de beelden te bewonderen uit 40 jaar
M.S.V.’71 historie. Naast een offici-
eel gedeelte is er volop gelegenheid
om met elkaar herinneringen uit het
verleden op te halen onder het genot
van een hapje en een drankje. Verder
kan een ieder zijn of haar kennis van
40 jaar M.S.V.’71 testen in een gele-
en rode kaarten spel quiz. En als de
voortekenen ons niet bedriegen gaat
Jan Poulus met “De Koster” de tent
nog een keer op zijn kop zetten. Het
nummer waarmee hij 16 jaar geleden
furore maakte tijdens de Play Back
Show van de eerste Megaweek. De
reünie / receptie begint om 16:00 uur.
Wij nodigen hierbij graag alle leden,
oud leden, oud bestuurs- en kaderle-
den, oud trainers, oud vrijwilligers en
iedereen die M.S.V.’71 een warm hart
toedraagt uit om op deze dag aanwe-
zig te zijn.
Er zullen geen uitnodigingen wor-
den verstuurd. We doen graag een
beroep op u om uw vrienden en be-
kenden via onze moderne sociale me-
dia of anderszins te informeren over
het M.S.V.’71 jubileumprogramma.
Hoort zegt het Voort !!
M.S.V.’71 viert 40-jarig
jubileum op 2e Paasdag
Midweekwandeltocht
w.s.v. V.T.M.
Komende woensdag 13 april kunnen
wandelaars overdag weer een wan-
deltocht gaan lopen bij wandelsport-
vereniging V.T.M. Deze keer rondje
Maassluis, eerst een stuk langs de
Waterweg, dan via de Koningshoek
richting de haven. Door het centrum
en vervolgens langs de Weverskade
wandelen via Gopherslaantje en de
Schenkelsdijk weer terug naar het
clubgebouw.
We vertrekken vanuit het blauwe
sportcomplex aan de Dr. Albert
Schweitzerdreef 475. U kunt starten
op woensdagochtend tussen 09.00 en
13.00 uur. De kantine van V.T.M. gaat
’s middags om 15.00 uur dicht. Bij de
start krijgen de wandelaars een route-
beschrijving mee. Men kan kiezen uit
3 afstanden nl.: 5-10-15 km.
De tocht is ook geschikt voor Nordic
Walkers en rolstoel. Voor de kosten
hoeft men het ook niet te laten want
de prijs voor de wandeltocht bedraagt
€ 2.00 voor niet leden en € 1.50 voor
leden van de wandelbond. Er is en
beloningssysteem als men meerdere
midweekwandeltochten heeft gelo-
pen.
Voor info: Dhr C. Reynart 0653751429
of Ria Hendriksen 010-5910055(na
18.00 uur).
U kunt ook info aanvragen via e-
mail: lorka@kabelfoon.nl.
Op zaterdag 2 april werden er in de
sporthal in De Lier de jaarlijkse re-
creatiewedstrijden gehouden. Ook
GV Maassluis was hier aanwezig.
In de eerste ronde was het de beurt
aan Amal Elgannour, Ashanti Gomes
en Renate van Wijk in de categorie
instap 14. Deze meisjes moesten al
erg vroeg aanwezig zijn, maar hadden
er duidelijk erg veel zin in. Ze deden
hard hun best en dat was ook terug te
zien in de mooie cijfers. Amal haalde
zelfs het 3e cijfer op de lange mat met
een prachtige oe-
fening! Helaas
geen medailles
voor onze meiden
in deze ronde,
maar ze hebben
wel heel goed
hun best gedaan.
In ronde 2 was
het de beurt aan
de meisjes niveau
12. In dit niveau
deden bij de pu-
pillen 1 Dani-
que van Vliet en
Myrthe Schouten
mee, en bij de in-
stap Laura Boers,
Kim van Geest
en Tamar vd
Berg. Danique en
Myrthe hadden
nog wat moeite
met de brugoefe-
ning, maar lieten
beiden een mooie oefening zien op
de mat en de balk en werden dan ook
beloond met hoge cijfers daar. Ze mo-
gen dan ook zeker tevreden zijn! Bij 1
jaar jongere instappers was het vooral
Kim die een beetje een pechdag had.
Haar sprong ging de mist in, en ook
brug ging niet helemaal als gehoopt.
Ondanks dat ze het 3e cijfer op de mat
en het 1e cijfer op de minitrampoline
scoorde was de schade niet meer in te
halen. Laura en Tamar draaiden bei-
den een stabiele wedstrijd en scoor-
den mooie cijfers. Tamar mocht naar
voren komen voor de 5e prijs en Lau-
ra, die nét 0,1 punt meer had voor de
4e prijs. Alledrie de meiden zijn erg
aan elkaar gewaagd en GV Maassluis
is dan ook trots op deze kanjers!
In ronde 3 lieten Denise Vijverberg,
Jasmijn vd Donk en Kim Kievit in de
categorie pupillen 1 niveau 13 hun
kunsten zien. In de andere baan zaten
de jeugdmeisjes Rianne Poldervaart
(niveau 12) en Serife Tarhan (niveau
14). Ook deze meiden hadden erg
hard geoefend de afgelopen tijd om
mooie oefeningen te kunnen laten
zien. De zenuwen waren hier en daar
nog wel aanwezig maar er werden
mooie oefeningen gedraaid. Door
de pupillen werd goed gescoord op
sprong, en Denise knalde er ook nog
een onwijs mooie balkoefening uit
en werd beloond met een hele mooie
score. Rianne liet zien zowel op de
minitrampoline als op het verhoogde
vlak goed te kunnen springen. Serife
draaide een hele constante wedstrijd;
elk cijfer top 4. In totaal werd haar
het zilver opgehangen. Een geweldige
prestatie!
Toen ronde 4 begon het al redelijk
warm te worden in de zaal door het
lekkere weer buiten, maar stonden er
toch weer zeven meisjes aan de start.
Demi van Hoven, Senna de Bruin en
Louise Beemsterboer kwamen uit in
de categorie instap niveau 13. Helaas
geen medailles maar wel allemaal
mooie cijfers. Niet zo gek want ook
deze meisjes deden onwijs hun best,
en mogen ook trots zijn op hun presta-
tie. Yentl Ram deed mee in de catego-
rie pupillen 2 niveau 13. Vooral haar
balk was erg netjes, en op de andere
toestellen liet Yentl ook zien wat ze
kon. Joyce Kievit draaide mee met
de junioren niveau 13. Brug is voor
haar nog een klein opstakel, maar op
de andere toestellen werkte ze netjes
en goed.
Sterre vd Burg en Bowien de Waal
deden mee met de meisjes jeugd ni-
veau 11. Bowien verrast zichzelf en
de leiding met een geweldige sprong
en kreeg daarvoor ook een prachtige
score. Sterre draaide vooral heel net-
jes en beheerst op alle toestellen en
wist het goud toe te eigenen in de to-
taaluitslag, was een superprestatie is!
In ronde 5 waren de hoogste niveaus
aan de beurt. Bij de pupillen 1 ni-
veau 11 deden Elaine Beekenkamp
en Sterre de Wijs mee. Beiden meis-
jes lieten zien wat ze konden. Sterre
turnde netjes en liet zien wat ze kon.
Elaine was nog wat bibberig op balk
door de zenuwen maar draaide verder
een prachtige wedstrijd. Met de 4e
plaats mocht zij dan ook een bronzen
medaille mee naar huis nemen. Dani-
elle Dijkman en Kelly van Wanrooij
deden mee met de senioren niveau
11. Vooral Kelly scoorde goed en zij
werd dan ook to-
taal 3e, een bron-
ze plak dus.Bij de
meisjes jeugd ni-
veau 10 vertelde
Kristina Beem-
sterboer dat ze
dit keer wel met
haar goede been
uit bed was ge-
stapt. Op de balk
bleek anders en
helaas viel ze er 3
keer vanaf. Kris-
tina nam revan-
che en scoorde
vervolgend het 1e
cijfer op zowel de
minitrampoline/
ringen als op de
lange mat en de
sprong! Helaas
viel ze bij de
prijsuitreiking
net buiten de prij-
zen. Voor Gabriëlle vd Sluis was er
een luid applaus na haar moeilijke
brugoefening. Fleur Hogenes turnde
een nette wedstrijd en haalde de kop-
rol op de balk. Haar werd het brons
op gehangen. Daniëlle van Oers deed
mee bij de junioren/senioren niveau
10. Zij eindigde netjes in de midden-
moot met mooie cijfers.
In de laatste ronde was het de beurt
aan Jody de Groene. Als enige deel-
nemer van GV Maassluis was het toch
wel extra spannend voor haar. Maar
Jody liet zich niet kennen en turnde
netjes. Ze zette een dijk van een balk-
en matoefening neer en werd hierbij
beloond met het 2e cijfer. Helaas ging
het bij het laatste toestel niet helemaal
zoals gehoopt en werd Jody in de to-
taaluitslag 4e. Haar puntentotaal was
wel zodanig hoog dat ze zeker niet
met een negatief gevoel terug moet
kijken op haar wedstrijd.
Tijdens deze wedstrijd zijn er ook een
paar foto’s genomen. Nieuwsgierig?
Kijk eens op onze site www.gvmaas-
sluis.nl want daar zullen ze binnen-
kort te bewonderen zijn.
GV Maassluis op recreatiewedstrijden
Afgelopen woensdag speelden wij
tegen de Bijenkorf, een vereniging
die totaal onbekend was voor ons en
wij voor hen, wat over het algemeen
leuke partijen te zien geeft, zo ook
deze middag. Sjaak Verhoef speelde
tegen Frans Gast die de speler is met
het hoogste gemiddelde van de Bij-
enkorf, zesenvijftig caramboles en
Sjaak de hoogste speler van de Vloot
met tachtig caramboles. Sjaak speel-
de niet erg geconcentreerd en moest
toezien dat Frans hem goed bijhield
in de score en kon pas in de laatste
beurten zijn benodigde punten sco-
ren en kwam niet verder dan 10,250
punten tegen Frans 12,727 punten.
Arie Westerlaken, de laatste maan-
den ernstig uit vorm, speelde deze
middag tegen T v/d Wijgaart die
twee en twintig caramboles minder
moest dan Arie, maar dat was deze
middag geen bezwaar. Arie speelde
een hele goede partij met een mooie
serie van elf in de zesde beurt maar
zijn tegenstander trok zich op aan
het goede spel van Arie en bleef hem
goed volgen de partij werd gewonnen
door Toon met 12,353 punten tegen
11,607 punten voor Arie. Wim Wein-
mann en Cor v/d Knaap behaalden
beiden ook een positieve score van
11,364 punten voor Wim en 10,789
punten voor Cor. Cees Lensveld en
Aad Bredeveld konden deze middag
niet aan de goede kant van de score
komen. Cees eindigde met 9,000 pun-
ten maar won zijn partij wel want zijn
tegenstander kwam niet verder dan
7,059 punten. Aad kwam niet verder
dan 9,250 punten maar zijn tegen-
stander scoorde 10,000 punten. Ben
Vogel speelde ook deze middag weer
eens een goede partij tegen een goede
tegenstander die twee partijen moest
spelen, omdat zij een paar zieken had-
den, maar dit was voor hem geen be-
zwaar want hij behaalde een mooie
score van 13,864 punten en Ben had
10,566 punten gescoord. Hans Pols
was deze middag weer eens ouder-
wets op dreef en scoorde een mooi
puntenaantal van 12,500 punten en
zijn tegenstander was duidelijk onder
de indruk van Hans zijn spel en kwam
niet verder dan 5,714 punten. De
hoogste score deze middag was voor
Alex Roodkerk en Bertus Houweling.
Alex liet zien dat hij de hele compe-
titie in een goede vorm is en kwam
tot het puntenaantal 13,125 punten,
maar zijn tegenstander speelde ook
sterk en kwam tot een mooi punten-
aantal van 12,00 punten. Vriend en
vijand werd deze middag verbaasd
door Bertus Houweling die voor zijn
doen tot een hele mooie score van
13,333 punten kwam, dat hij nog niet
zoveel gepresteerd heeft gedurende
zijn carrière, zijn tegenstander scoor-
de 10,476 punten. De eindstand deze
middag was 111,785 punten voor de
Vloot en 101,575 punten voor de Bij-
enkorf. Een hele leuke middag en een
fijne tegenstander om tegen te spelen
een goede kennismaking met de Bij-
enkorf wat volgend seizoen herhaald
zal worden. W.J.V.
Opnieuw winst voor Biljartclub De Vloot
Op zondag 10 april precies om 11.00
uur zullen op de Coolsingel bijna
10.000 marathonlopers op de tonen
van opzwepende muziek vertrekken
voor 42,195 kilometer hardlopen
door de Maasstad. Onder hen twin-
tig AVW’ers (zie fotocollage) die
zich terdege hebben voorbereid op de
31e editie van het grootste eendaagse
evenement van Nederland. Daarnaast
zal ook een groot aantal AVW-atleten
deelnemen aan de 10 Kilometer Rijn-
mondloop, die om 11.15 u van start
gaat. Voor de marathonlopers zijn het
zenuwachtige dagen zo vlak voor de
wedstrijd. Ze hebben de afgelopen
maanden in ieder geval geweldig ge-
traind wat hen zichtbaar sterker heeft
gemaakt en hun vertrouwen in een
goede afloop voor 10 april goed zal
hebben gedaan. Toch loopt de span-
ning op naarmate het kanonschot van
Aboutaleb dichterbij komt.
Het is een gezonde spanning die er
bij hoort. Je doet er verstandig aan
om het de laatste dagen rustig aan te
doen en de geest te trainen in positief
denken. De mentale aspecten worden
vaak onderschat, maar om succes in
de marathon te hebben zijn ze min-
stens zo belangrijk als alle geïnves-
teerde trainingsarbeid.
Alle AVW-lopers kunnen zich om-
kleden en douchen in kamers van het
Hilton hotel, welke direct naast de
startlocatie ligt. Er is dit jaar 1 de-
butante, te weten Dionne Jansen. De
andere deelneemsters zijn Esther van
Loenen, Lidy Warffemius en Mieke
Wellens.
De zestien Maassluise marathonman-
nen zijn Jaap van Berkel, Edwin van
der Knaap, Erik Klok, Paul Korstan-
je, Fred Lantinga, Ruurd van Os, Eite
Slootheer, Jacco Sprong, Marcel van
Veldhoven, Patrick van der Spek, Pe-
ter Fortuin, Lieuwe van Loon, Ruud
Wessels, Arie Vliegenthart, Gerard
de Lange en Peter Noordam.
Vrijdagavond 8 april zal er in het
clubgebouw van AVW een pasta-
party worden gehouden waar de
deelnemers elkaar nog wat nerveuzer
kunnen maken. Het (niet-lopende)
thuisfront zal ongetwijfeld van de
gelegenheid gebruik maken om eens
wat anders dan pasta op tafel te zet-
ten…
Ter ondersteuning van de twintig
blauwwitten het volgende:
Als je de laatste honderden meters op
de Coolsingel door die indrukwek-
kende en luidruchtige haag van toe-
schouwers loopt dan weet je waar je
het allemaal voor gedaan hebt.
Ga met opgeheven hoofd door de fi-
nish en geniet ervan. Heel veel suc-
ces!!
Twintig AVW’ers klaar voor Rotterdammarathon
Sport
7 APRIL 2011
PAGINA 22
Hoofdsponsor: Cuatro Madera
Zonder dat de Tricolores de afgelopen
week in competitieverband uitkwa-
men heeft het goede zaken gedaan.
Eerst werd bekend dat directe con-
currenten Young Boys en ODIN ’59
door de KNVB respectievelijk 3 en 2
punten moeten inleveren.
Afgelopen zaterdag verloor Scheve-
ningen geheel onverwacht van Vi-
tesse Delft.
Mooie ontwikkelingen dus die de
hoop op mogelijk nacompetitie aan
het eind van dit seizoen in leven hou-
den.
Young Boys werd door de KNVB
bestraf met 3 punten in mindering
wegens het onterecht afgelasten van
de wedstrijd tegen Huizen eerder dit
seizoen. ODIN’59 kreeg twee punten
in mindering omdat in de wedstrijd
tegen Vitesse Delft onreglementair
gedrag t.o.v. de scheidsrechter werd
geconstateerd. Beide clubs zijn nog
tegen de straf in beroep gegaan maar
het lijkt er niet op dat de KNVB beide
straffen terug zal draaien.
Dat Scheveningen verloor van directe
degradatiekandidaat Vitesse Delft
mag een sensatie worden genoemd.
Het verloor naar zeggen volkomen
terecht van de Delftenaren en zien
nu de mannen van Damien Hertog
langszij komen.
De stand op de ranglijst is nu bijzon-
der spannend. Noordwijk en Quick
Boys zijn waarschijnlijk niet meer
te achterhalen. ODIN ’59 staat derde
met slechts 1 punt voorsprong op de
Scheveningers en Excelsior Maas-
sluis. Young Boys volgt u op 5 punten.
De stand in de derde en laatste pe-
riode is bijzonder spannend. Noord-
wijk leidt met 12 punten maar heeft
al een periode te pakken. OSIN ’59
volgt wegens een minder doelgemid-
delde met eveneens 12 punten. Excel-
sior Maassluis volgt met 11 punten op
plek 3.
Eens te meer een reden om zaterdag
in Amsterdam tegen het plaatselijke
Swift de drie punten mee naar Maas-
sluis terug te nemen. De Amsterdam-
mers bezetten de laatste plaats op de
ranglijst maar wisten afgelopen zater-
dag wel Huizen met 4-1 te verslaan.
Het zal spannend worden in de hoofd-
stad maar gezien de vorm waarin de
Tricolores de laatste weken steken
moet een positief resultaat tot de mo-
gelijkheden behoren.
Excelsior M Dames 1 wint van
Lyra
Op deze stralende lentedag stroopt
Dames 1 de mouwen op.
Dat is tegen het fysiek spelende Lyra
wel noodzakelijk. Het Excelsior
Maassluis –voetbal, wat voorname-
lijk op techniek is gebaseerd en waar
veel op getraind wordt, zorgt voor
verzorgd spel en een snelle goal van
Marlon Leliveld in de 18e minuut na
een prachtige combinatie waardoor
ze oog in oog met de keeper komt
te staan. De 2-0 is een kwestie van
afwachten nadat kans na kans wordt
gecreëerd. Dames 1 verzuimt ruim
afstand te nemen maar scoort de 2-0
in de 32e minuut via Marsha Grauw-
meijer. Met deze speelster hebben
we meteen de speelster van de week
te pakken. Grauwmeijer is niet af te
stoppen, kapt en draait dat het een
lieve lust is en is een lust voor het oog
voor elke voetbal liefhebber.
Larissa Hoornweg valt dan uit met
verrekte enkelbanden en dat is een
tegenvaller.
De tweede helft start Dames 1 ner-
veus; wordt teruggedrongen op eigen
helft door een sterk startend Lyra. De
verdediging komt meer en meer on-
der druk te staan, Zeker als ook Britt
Jager het veld moet verlaten met een
enkel blessure. Meer smaken zijn er
niet en de dames van trainers Hans
Meeuwisse en Wim Donker moet met
z’n tienen verder.
Ondanks de numerieke meerderheid
komt Lyra niet tot scoringskansen.
De verdediging staat als een huis. Sa-
bine van der Ende, Lisette Smolders
en Marlous Smolders kunnen uitste-
kend 1:1 spelen en winnen nagenoeg
elk duel.
En dan is er ook nog de uitstekend op
dreef zijnde sluitpost Linda Riemslag.
In het laatste kwartier is het beste er
wel af bij Lyra. De hitte eist zijn tol.
Dames 1 zet aan, komt nog een aantal
keer in goede scoringspositie maar de
afwerking laat in deze slijtageslag te
wensen over.
Annelies Heinen schiet fantastisch
de 3-0 binnen maar de grensrechter
constateerde buitenspel daar waar
niemand dat zag. Als Lyra dan met
een frommelgoal de 2-1 scoort in de
laatste minuut kan het nog spannend
worden.
Dat werd het niet. Marsha Grauw-
meijer steelt de show door via een
geweldige combinatie alleen voor de
keeper te komen maar stort ter aarde
met kramp in beide benen.
Dames 1 laat zien dat het over een
uitstekende wedstrijd mentaliteit be-
schikt en met 10 man plus de hitte, tja,
ook nog hittebestendig blijkt te zijn.
Een knappe maar dik verdiende over-
winning die eens te meer duidelijk
maat welke vorderingen de dames in
het afgelopen jaar hebben gemaakt.
Programma zaterdag 9 april
14:30 Swift 1 - Excelsior M 1
11:00 Smitshoek 2 - Excelsior M 2
14:30 Excelsior M 3 - Victoria’04 2
MVV ‘27 4 - Excelsior M 5
14:30 LYRA 7 - Excelsior M 6
14:30 Excelsior M 7 - Polanen 5
12:30 Honselersdijk 8 - Excelsior M 8
13:00 LYRA 12 - Excelsior M 9
11:15 Excelsior M 10 - Vitesse Delft 7
12:30 Nat.Ned. DH VE1 - Excelsior
M VE1
13:00 Den Hoorn DA1 - Excelsior M
DA1
15:00 Excelsior M A1 - ASWH A1
14:30 Honselersdijk A1 - Excelsior
M A2
12:45 Excelsior M B1 - ASWH B1
13:45 Vlotbrug B1 - Excelsior M B2
14:30 Excelsior M B3 - SVS B2
15:45 Verburch B2 - Excelsior M B4
11:00 Excelsior M C1 - Nieuwen-
hoorn C1
12:45 Excelsior M C3 - Overmaas C2
11:00 Excelsior M C4 - Hoekpolder
C1
12:45 Excelsior M C5 - DVO ‘32 C1
11:30 Blijdorp MC1 - Excelsior M
MC1
09:45 Excelsior M D1 - UVS D1
11:15 SVH D1 - Excelsior M D2
09:45 Excelsior M D3 - s Gravenz.
D4
08:30 Excelsior M D4 - Victoria’04
D2
08:30 Excelsior M D5 - s Gravenz. D7
13:00 Wippolder D4 - Excelsior M
D6
08:30 Excelsior M D7 - SVH D4
08:45 DSVP E1 - Excelsior M E1
08:30 s Gravenz. E3 - Excelsior M E2
10:30 Excelsior M E3 - Schipluiden
E1
08:30 Excelsior M E4 - KMD E2
09:30 s Gravenz. E4 - Excelsior M E5
10:00 Naaldwijk E2 - Excelsior M E6
09:30 Excelsior M E7 - HVC’10 E6
10:30 Excelsior M E8 - KMD E5
08:30 Excelsior M F1 - VFC F1
09:30 s Gravenz. F4 - Excelsior M F2
09:30 KMD F2 - Excelsior M F3
09:00 Den Hoorn F5 - Excelsior M F4
09:30 Excelsior M F5 - MVV ‘27 F3
09:00 VELO F12 - Excelsior M F6
10:00 DHC F11 - Excelsior M F7
Excelsior M profiteert zonder zelf te spelen
Kelly Brugman in
halve finale Duits
kampioenschap
Basketbalster Kelly Brugman uit
Maassluis is met haar team “Saar-
louis Royals” doorgedrongen tot de
halve finale om het kampioenschap
van Duitsland.
In de 1e ronde van de play offs had de
ploeg van Brugman wel een 3e wed-
strijd nodig, in een best of three serie,
tegen de nummer 6 van de ranglijst
“Wolfenbuttel”. In de thuiswedstrijd
speelde Brugman sterk en mocht zo-
danig het langst op het veld staan in
de sterk doorwisselende ploeg van de
Nederlandse trainer Rene Spandauw.
Met 9 punten en goede statistieken
had Brugman een groot aandeel in de
71-60 overwinning.
Twee dagen later was het resultaat
omgekeerd. In een slechte wedstrijd
won de thuisploeg in Wolfenbuttel
met 58-53.
De 3e en alles beslissende wedstrijd
werd weer in Saarlouis gespeeld om-
dat de ploeg in de reguliere compe-
titie als 3e was geëindigd. Eindelijk
was er in deze wedstrijd weer sprake
van sprankelend en fanatiek basket-
bal. Door het hoge tempo slaagden
de bezoekers er niet in om wederom
voor een verrassing te zorgen. Ook nu
waren er goede stats voor Brugman.
Onder toezien oog van de Meindert
van Veen (coach van de nationale
ploeg) en 1100 overige toeschouwers
eindigde de wedstrijd in 66-50.
Twee dagen later, op zondag 3 april,
werd al direct gestart met de halve
finaleserie. Wederom in een best of
three serie moesten de Royals begin-
nen met een uitwedstrijd tegen de
nummer 2 van de competitie en aarts-
rivaal “Wasserburg”. Onder de rook
van Munchen stonden de Royals de
gehele wedstrijd voor maar gaven een
maximale voorsprong van 9 punten
in het laatste kwart weg. Eindstand
88-75. Brugman speelde een prima
1e helft, scoorde o.a. 6 punten tegen
100 % maar kwam in de 2e helft om
onduidelijke redenen nog maar 3 mi-
nuten in het veld.
Donderdag a.s. is de 2e wedstrijd in
Saarlouis. Wint de ploeg van Brug-
man dan zal er nog een 3e wedstrijd
volgen op zondag in Wasserburg an-
ders resten er nog slechts wedstrijden
op de bronzen medailles.
In de laatste zaalwedstrijd moesten
de dames het opnemen tegen DWS,
het enige team dat lager op de rang-
lijst terug te vinden is dan Unitas ’63.
Na een aantal zware wedstrijden was
een overwinning meer dan welkom.
Unitas ’63 startte overtuigend en nam
direct een kleine voorsprong op de
bezoekers. Keepster Sandra Warren
wist een aantal goede DWS-moge-
lijkheden onschadelijk te maken en
zo kon Unitas ’63 een klein gaatje
slaan. Het scoren ging best makke-
lijk en met het tempo zat het ook wel
goed. De ruststand was 16-12.
In een wedstrijd met veel doelpun-
ten biedt een gaatje van vier goals
natuurlijk nog geen zekerheid, dus
ook na rust moest er wel gewerkt
worden. Dat deed Unitas ’63. Het
net werd veelvuldig gevonden en er
werden maar weinig kansen wegge-
geven. Linda Dettingmeijer, die na
rust het doel verdedigde, verrichtte
enkele goede reddingen. DWS kwam
in de tweede helft maar zes keer tot
scoren. Deze prima wedstrijd leverde
een verdiende overwinning op. De
eindstand was 30-18.
De doelpunten zijn gemaakt door
Christel Poot (10), Fleur Groene-
wegen (5), Miranda van Straten (5),
Lonneke Jansen (4), Linda Hofstede
(3), Angela de Waal (2) en Maaike
van Straten (1). De dames zijn in de
regioklasse op de één na laatste plaats
geëindigd. Komende zondag staat de
eerste buitenwedstrijd op het pro-
gramma.
Jongens C ronde verder in de beker
Afgelopen zaterdag stond voor de
jeugd de eerste rond om de Ruud
Adema Bokaal op de agenda. De
winnaar van een toernooi met drie
tegenstanders zou doorgaan naar de
volgende ronde. Unitas ’63 moest het
als eerste opnemen tegen HWC, de
moeilijkste tegenstander bleek ach-
teraf. Het was erg spannend, maar
onze jongens wonnen met één punt
verschil. De andere twee wedstrijden
waren makkelijker en dus ging ook in
deze wedstrijden de winst naar Uni-
tas ’63. Zo werden onze jongens de
winnaar van de dag en hebben ze de
eerste ronde ‘overleefd’. De volgende
ronde van het bekertoernooi is in mei.
Ook Meisjes B nog in de race
Meisjes B moest zaterdag naar Ba-
rendrecht voor de bekerwedstrijden.
De meiden deden het goed: ze won-
nen van Wings, Savosa en Vires et
Cel. en werden dus winnaar van deze
toernooidag. Dat betekent dat zij
doorgaan naar de volgende ronde in
de strijd om de Ruud Adema Bokaal.
Ook de volgende ronde, waarschijn-
lijk op zaterdag 14 mei, is in toernooi-
vorm. Wanneer Unitas ’63 dan bij de
eerste twee eindigt, is de halve finale
bereikt.
Uitslagen
Meisjes C Saturnus – Unitas ’63 15-
10
Jongens C (bekerwedstrijden)
Unitas ’63 – HWC 10-9
Unitas ’63 – TOGB 16-3
Unitas ’63 – Vires et Cel. 14-5
Meisjes B (bekerwedstrijden)
Wings – Unitas ’63 9-12
Savosa – Unitas ’63 7-10
Unitas ’63 – Vires et Cel. 15-6
Dames 1 Unitas ’63 – DWS 30-18
Wedstrijdprogramma
Zaterdag 9 april 2011
E-jeugd 14.20 uur Atomium – Unitas
‘63
D-jeugd 11.00 uur Treffers – Unitas
‘63
Meisjes C 12.30 uur Vires et Cel. –
Unitas ‘63
Jongens C 10.40 uur Vires et Cel. –
Unitas ‘63
Meisjes B 11.30 uur Vires et Cel. –
Unitas ‘63
Zondag 10 april 2011
Dames 1 13.10 uur Velo - Unitas ’63
Dames 2 14.00 uur Concordia – Uni-
tas ‘63
Heren A 13.20 uur Gemini 3 – Unitas
‘63
Informatie
Voor meer informatie: raadpleeg
de website www.unitas63.nl of bel
of mail naar Robert Bransen: (010)
5900390 of robert@unitas63.nl.
H.V. Unitas ‘63
Dames 1 sluit zaalseizoen af met winst
Nationale Sport Week
Alle Maassluizers kunnen 21 ver-
schillende sporten ‘uitproberen’
tijdens de Nationale Sport Week
van 16 tot en met 23 april 2011. De
belangstelling onder de Maassluise
sportaanbieders om te willen laten
zien hoe leuk sport is, blijkt hiermee
groter dan vorig jaar. In 2010 waren
er slechts zeven sportmogelijkheden
tijdens dit landelijke sportevenement
in Maassluis. Met de tekst ‘Ik sport.
Jij ook?’ worden de inwoners uitge-
daagd ook zo enthousiast te reageren
en zich sportief in te zetten.
Het landelijke sportevenement Natio-
nale Sport Week heeft als voornaam-
ste doel: via het promoten van sport
en bewegen de sportparticipatie in
Nederland te verhogen.
Sportverenigingen, scholen, gemeen-
ten en andere sportaanbieders orga-
niseren daarom tijdens deze week in
het hele land allerlei sportieve activi-
teiten. In Maassluis staan van 16 tot
en met 23 april a.s. de deuren bij ruim
20 sportverenigingen en sportactivi-
teiten voor jong en oud open. Zo kan
kennis worden gemaakt met verschil-
lende sporten en ontdekt worden hoe
leuk, gezond en vooral gezellig het is
om met elkaar te sporten. Benieuwd
naar de deelnemende Maassluise
sportaanbieders van dit jaar?
Een overzicht van de activiteiten is te
bekijken via de website www.maas-
sluis.nl/sportservicepunt of in De
Schakel van 14 april.
Vragen over sporten en bewegen in
Maassluis kunnen worden gemaild
aan het Sportservicepunt van de ge-
meente Maassluis, via sportservice-
punt@maasluis.nl. Bellen kan ook
naar Els de Jong, via telefoonnummer
(010) 593 1797.
KJV De Pit
Week 12
Deze week weer eens een vrouw aan
de top, Corrie van Dongen werd eer-
ste met 5148 punten. Kees van Donk
sloot goed aan met 5060 punten werd
hij tweede. De derde plaats was voor
Barrie Pellegrom met 5040 punten.
De poedel ging naar Frans Wegman
met 4047 punten.
Week 13
Gijs Brinkman was deze week de
beste en won de eerste prijs met 5378
punten.
De vrouwen deden hun best, Gre van
der Sluijs pakte de tweede prijs met
4925 punten. Corrie van Dongen,
vorige week de eerste plaats, nu de
derde met 4889 punten.
De poedel was deze week weer voor
Roland Millenaar met slechts 3691
punten.
Vrijdag om 20.00 uur spelen we ver-
der bij VDL.
Hoofdsponsor: Biercafé OPORTO
MVC heeft een herenteam dat in de
wandelgangen ook wel het V(ery)
S(pecial)O(ld)P(als)** team wordt
genoemd. Het team bewijst dat ook op
hogere leeftijd nog gezellig een wed-
strijdje kan worden gevolleybald. De
gemiddelde leeftijd van dit team is 62
jaar, de jongste is 57 en de oudste is 68
jaar. De leden van dit team zijn al heel
lang lid van MVC, sommigen al ruim
40 jaar. Altijd hebben zij zich actief
ingezet voor de volleybalsport. De
VSOP**-ploeg bestaat onder andere
uit ex-scheidsrechter, ex-voozitters,
ex-bestuursleden en mannen die de
foefjes en de kneepjes van de volley-
balsport door hebben gegeven aan de
jeugd en andere enthousiastelingen,
de ex-trainers. Het team draait aardig
mee in de 4e klasse, zij staan nu op
een 4e plaats in hun poule. In die pou-
le is het wel heel spannend. De heren
kunnen nog in de top 3 eindigen. Dan
mogen ze de laatste 2 wedstrijden
zeker niet verliezen. Daarnaast is het
nog maar afwachten wat hun directe
concurrenten doen. Als de laatste te-
genstanders jonge teams zijn vinden
ze dat niet erg. Ze zeggen dat ze daar
het liefst tegen spelen. Het VSOP**-
team heeft natuurlijk een schat aan
ervaring en daar moeten jonge, soms
nog jonger dan hun eigen kinderen,
tegenstanders het vaak toch tegen
afleggen. Het is heel jammer maar
het team stopt met de volleybalsport.
Zaterdag 9 april spelen deze heren
hun laatste thuiswedstrijd. De kame-
raden, verdienen een mooi afscheid
en MVC wil hun dit geven. Als u dit
team een warm hart toedraagt bent u
van harte uitgenodigd om die dag om
17.00 uur met toeters, spandoeken,
fluitjes en ratelaars op de tribune van
de Wethouder Smithal plaats te ne-
men om hun nog eens extra hard toe
te juichen. De heren zullen dan nog
gemotiveerder zijn om de wedstrijd
te winnen waardoor de kans dat ze in
hun laatste competitieseizoen in de
top 3 eindigen nog groter wordt.
Dames 3 speelde deze week een uit-
wedstrijd in Oostvoorne. De tegen-
stander stond een aantal plaatsjes
hoger op de ranglijst. De dames van
de MVC ploeg laten zich daardoor
niet uit het veld slaan en willen dan
toch altijd nog met punten naar huis
komen. In de eerste twee sets zag het
daar niet naar uit. Volley Voorne kon
de eerste twee punten op haar conto
schrijven. De derde set was een op-
leving voor MVC en dat leverde ook
de setwinst op. Nu kon het nog gelijk
worden. MVC ging er voor. Het werd
een spannende laatste set waarin het
gelijk opging. Helaas moesten de
meiden in Volley Voorne hun meer-
dere erkennen. Met een stand van 3-1
kon toch nog een puntje mee naar
Maassluis worden genomen.
Overige uitslagen: Spirit - MVC H1:
4-0, Fusion - MVC H2: n-g, Spirit -
MVC H3: 2-2, Volley Zuid - MVC
D1: 0-4, Sna - MVC JB: 0-4, Volley
Z.- MVC JC: 0-4.
Aanstaande zaterdag speelt MVC
haar wedstrijden weer in de ver-
trouwde Wethouder Smithal. Vanaf
15.30 uur kunt u de verrichtingen
gratis gadeslaan. Vanaf 17.00 speelt
het VSOP** team haar laatste thuis-
wedstrijd en rekent MVC op een volle
tribune.
Informatie over MVC
Voor informatie bel je met Cynthia
Meerman (senioren en jeugd tel. 59
111 09) of Ron van Straaten (recrean-
ten tel. 59 198 62). E-mailinformatie
via: bestuur@mvcmaassluis.nl MVC
op internet: www.mvcmaassluis.nl.
Bijschrift foto: De Heren van het
VSOP**-team; boven: 42- Flip Was-
lander, 16- Peter Smit, 14-Leo van
Trigt, 12- Piet van ‘t Hof, 11-Mike
Feuerberg, onder: 13-Mees Hakken-
berg, 20-Hans Eeuwhorst, 15-Cees
van der Kaaden, 18-Bert Smit.
Dames 3 heeft een spannende uitwedstrijd
MVC bedankt heren VSOP**
Sponsor:
Boudesteijn Wonen & Slapen
Het 4e zaalvoetbalteam van M.S.V.
’71 heeft eind maart een geslaagde
oefencampagne in de Oostenrijkse
Alpen doorlopen. Hiervoor streken
spelers en speler-coach neer in May-
rhofen, een stadje gelegen in het Zil-
lertal, dat uitstekende trainingsfacili-
teiten biedt. Uitvalsbasis was pension
Rauchenwalderhof, vermaard om
zijn gastvrijheid en “gemütlichkeit”.
De campagne stond in het teken van
voorbereiding op een laatste serie van
competitiewedstrijden waarin M.S.V.
’71 4 een plaats in de subtop van poule
7 in de 5e klasse wil handhaven. Op
de agenda stond een interland tegen
het 2e veldvoetbalteam van de Sport-
vereinigung Mayrhofen, een team
dat bovenaan meedraait in de Oos-
tenrijke Reserve Landesliga Ost. Op
voorhand was al duidelijk dat winnen
van deze ploeg een zware opgave zou
zijn, maar bepaalde omstandighe-
den maakten de opgave nog zwaar-
der. Voorafgaand aan de wedstrijd
had een groot deel van M.S.V. ’71 4
doorgebracht op de inmiddels matig
besneeuwde pistes van het Zillertal.
Daarnaast had een tweetal spelers
een halve dag bergop mountainbiken
in de benen zitten en had de gehele
groep in ruime mate alcoholische ver-
snaperingen geconsumeerd en deel-
genomen aan de plaatselijke feesten
en partijen. Nadelige uitgangssituatie
was ook dat de wedstrijd gespeeld
werd op een half kunstgrasveld en
slechts één van de spelers beschikte
over het juiste schoeisel. Bovendien
moest vlak voor aanvang van de wed-
strijd ook nog een van de spelbepa-
lende spelers geblesseerd afhaken na
zijn eerste balcontact.
Het was dan ook niet verwonderlijk
dat het team uit Maassluis van meet
af aan achter de feiten en de iets fit-
tere Oostenrijke spelers aan liep.
Aangejaagd door speler-trainer en
sprintkanon Hermann Eberharter
liep Mayrhofen 2 gestaag uit naar een
3-0 voorsprong. M.S.V. ’71 4 mocht
de handen stijf dichtknijpen dat deze
stand tot aan de rust kon worden vast-
gehouden. Wat daarbij meehielp, was
dat de eerste helft op verzoek van de
Maassluizers iets werd ingekort.
De tweede helft kende een ander
spelbeeld. M.S.V. ’71 had in de rust
de tegenslagen verwerkt en de knop
omgedraaid. Mayrhofen werd vaker
op eigen helft teruggedrongen en de
gasten creëerden hun eerste kansen.
Met soms magistrale technische
hoogstandjes en fenomenale loop-
acties kon 5 keer worden gescoord.
Helaas konden de Oostenrijkers
door bliksemsnelle counters en door
enkele Hollandse eigen doelpunten
hun totaal opvijzelen tot 8 doelpun-
ten. Einduitslag Mayrhofen 2 veld –
M.S.V. ‘71 4 zaal: 8-5.
Na afloop werd het talrijk opgekomen
publiek bedankt en werden shirtjes
en bidons uitgewisseld.
Dat de oefencampagne geslaagd is,
bleek in de eerstvolgende competitie-
wedstrijd uit bij FCW/Event Plaza 8.
De nummer 2 van de ranglijst werd
door een fit en uitgekookt M.S.V. ‘71
met 2-4 weggecounterd.
M.S.V. ‘71 4 (zaal) op hoogtestage in Tirol
Competitie donderdag 31 maart
A-lijn
1 Cappendijk & Gorissen 56,97
63,33; 2 Boer & vd Stap 53,92 51,04;
3 v. Beek & v. Elst 53,57 48,26; 4
Boon & Boon 53,41 59,38; 5 Mul-
ler & v. Pelt 52,61 43,4; 6 Marrevee
& vd Sluijs 51,11 42,01; 7 Dolphijn
& de Ruijter 50,75 48,89; 8 v. Aken
& v. Duin 49,73 44,93; 9 Borsboom
& Huiskens 49,52 59,72; 10 Schef-
fers & Scheffers 49,26 50; 11 Bunt
& Denkers 49,09 52,43; 12 vh Hof &
Verboon 48,8 47,43; 13 Holleman &
Holleman 47,45 47,92; 14 Kinkel &
vd Weteringh 45,43 41,94; 15 Hans-
wijk & vd Heuvel 45,22 49,31; 16 vd
Sar & Weltevrede 42,12 39,45a
B-lijn
1 Koenen & Koenen 65,93 66,37; 2
Noordam & Verdoorn 57,11 65,77;
3 v. Dijk & vd Marel 55,76 52,98; 4
Lensveld & Westdorp 52,68 56,85; 5
dl Combé & Lips 52,41 49,75c; 6 vd
Kamp & v. Rijn 51,5 55,00i; 7 Beek
& v. Leeuwen 51,27 50; 8 Ouwersloot
& Ouwersloot 50,78 44,94; 9 Coolen
& v. Beek 47,91 52,98i; 10 vd Doel
& Jongh 47,75 45,08c; 11 v. Manen
& Ruijsbroek 47,57 36,61; 12 Ouwer-
kerk & Sijstermans 47,26 40,48; 13
v. Aken & Hartman 47,18 48,21; 14
de Ruiter & de Ruiter 46,39 45,83; 15
Baas & Dolphijn 46,11 46,73; 16 de
Klerk & Molenaar 45,5 41,07; 17 Dal-
linga & v. Leeuwen 38,98 44,35
C-lijn
1 Boer & Vleeskens 57,21 52,92; 2
Holtslag & Holtslag 56,95 54,28a;
3 Giessen & Leijendekkers 55,79
61,25; 4 Hoogenboom & v. Ringe-
lenstijn 55,74 59,58; 5 v. Dijk & Vis-
sers 52,76 50,10a; 6 v. Noort & Reijers
52,6 50,86i; 7 Satijn & Satijn 50,61
47,94c; 8 v. Rest & v. Rest 49,68
47,68a; 9 Schenk & Taapken 49,59
50; 10 Jochems & Weemering 47,69
40,83; 11 Boer & vd Put 47,34 52,5;
12 Munter & Munter 46,96 41,67;
13 v. Leeuwen & v. Leeuwen 46,26
49,58; 14 vd Meent & de Winter 46,22
56,25; 15 Maas & Voortmeijer 43,63
47,08; 16 Bouter & Veldhuizen 40,14
38,33c
D-lijn
1 Kweldam & Kweldam 58,33 60,76;
2 Huis & Polimeno 57,99 63,19; 3 v.
Rijn & Wesenhagen 56,88 55,69; -4
Feuerberg & Feuerberg 55,09 52,42a;
-4 Ruijs & Voortmeijer 55,09 48,96;
6 Laming & Reinders 50,81 54,17; 7
Voogd & v. Wieringen 50,23 53,13;
8 Stolk & Verboon 50,06 46,18; 9
Prins & vd Tas 49,72 51,94; 10 Boer
& Klink 49,38 42,57; 11 Hendriks
& Hendriks 48,73 50; 12 Koenen &
Roozendaal 47,43 37,85; 13 Vlendré
& Vlendré 46,3 45,14; 14 de Raad &
Tollenaar 45,28 53,19; 15 Gerritzen
& Roos 43,52 47,57; 16 v. Buuren &
Noordhoek 41,07 39,65; 17 Aarts & v.
Galen 27,21 25,21a
Algemene
Bridgevereniging Maassluis
Programma VDL
voor komend
weekend
Zaterdag 9 april 2011:
Thuis:
09.00 uur VDL D 1-Monster D 1,
09.00 uur VDL E 1-Wippolder E 3,
09.00 uur VDL F 4-FC ‘s- Graven-
zande F 12,
09.00 uur VDL D 2-AGE D2M,
09.00 uur VDL F 5-LYRA F 9,
10.15 uur VDL D 3-HWD D 2,
10.30 uur VDL C 1-Westlandia C 4,
10.30 uur VDL F 3-Westlandia F 6
11.45 uur VDL E 4-Zestienhoven E 5,
12.00 uur VDL B 2-VVK B 3,
12.00 uur VDL 3-Ariston ’80 4,
12.30 uur VDL C 3-VFC C 8,
14.30 uur VDL A 1-Westlandia A 2,
14.30 uur VDL DA2-Naaldwijk DA3,
16.15 uur VDL 6-VVK 5.
Uit:
09.00 uur den Hoorn F 2-VDL F 1,
09.00 uur Westlandia E 5-VDL E 2,
09.00 uur LYRA E 8-VDL E 3,
09.30 uur FC ’s-Gravenzande F
5-VDL F 2,
09.30 uur Zwaluwen E 9n- VDL E 5,
11.00 uur Victoria ’04 B 1-VDL B 1,
11.15 uur Verburch MC 1-VDL MC 1,
14.30 uur die Haghe 3-VDL 2,
14.30 uur Maasdijk 4-VDL 4,
14.30 uur Semper Altius 1-VDL 1,
16.15 uur Zwaluwen 8n-VDL 5,
16.30 uur MVV ’27 A 3-VDL A 2 .
Zondag 10 April 2011:
12.00 uur Hillegersberg 3-VDL 1
Sport
7 APRIL 2011
PAGINA 23
Afgelopen zaterdag 26 maart 2011
was het weer zover: de jaarlijkse on-
derlinge wedstrijd van GV Maassluis.
Verspreid over de dag kwamen in to-
taal bijna 200 GVM-leden in actie;
door deelname aan de wedstrijd of
aan één van de demonstraties.
Ronde 1
In ronde 1 kwamen alle meisjes in ac-
tie die nog te jong zijn om aan andere
wedstrijden mee te doen, de zoge-
naamde basis en pre-instappers. Voor
de meesten van hen was het dus de
eerste keer dat ze aan een wedstrijd
deelnamen. Erg spannend dus! Daar-
naast kwamen in deze ronde de mei-
den uit de leeftijdscategorieën instap,
pupil 1 en pupil 2 (ongeveer 8 t/m
11 jaar) niveau 14 en 13 in actie. Het
aantal medailles dat werd uitgereikt
is afhankelijk van het aantal deelne-
mers per categorie. De prijswinnaars
uit deze ronde zijn:
Basis/pre-instap niveau 15
1. Sanne v/d Woestijne
2. Simone van Toor
Basis/pre-instap niveau 14
1. Roos Hermans
2. Rosa Fassotte
3. Elysha Grauwmeijer
4. Iris Huitker
Basis/pre-instap niveau 13
1. Julie Hamersma
2. Merel Satijn
3. Marcella v/d Weem
4. Myrthe Dumay
Instap, pupil 1 en pupil 2 niveau
14
1. Isah Nieuwpoort
2. Renate van Wijk
Instap, pupil 1 en pupil 2 niveau
13
1. Yentl Ram
2. Kim Kievit
3. Louise Beemsterboer
4. Janna Boelrijk
Na de eerste ronde werd er een mooie
demonstratie gegeven door de deel-
nemers van de ouder- en-kindgym.
Helaas was juf Saskia ziek en kon er
dus niet bij zijn, maar gelukkig was
hier in de demonstratie niets van te
merken! Saskia, beterschap.
Ronde 2
In de tweede ronde was het de beurt
aan alle meiden uit de leeftijdscatego-
rieën instap t/m senior die nog niet in
de eerste ronde aan de beurt geweest
waren. Alleen de meiden jeugd, ju-
nior en senior van niveau 8 en hoger
moesten nog even geduld hebben; zij
zouden in ronde 3 in actie komen. Er
was goed te zien
dat alle deelne-
mers hard geoe-
fend hadden op
hun lessen, want
er werden mooie
oefeningen ge-
toond. Helaas kon
niet iedereen met
een medaille naar
huis gaan, maar
de volgende mei-
den hebben hun
medaille absoluut
verdiend:
(Pre-)instap,
pupil 1 en pupil
2 niveau 12
1. Laura Boers
2. Tamar v/d Berg
3. Marlene Smit
4. Kim van Geest
Pupil 1 niveau 11, pupil 2 en jeugd
niveau 10
1. Elaine Beekenkamp
2. Fleur Hogenes
Instap, pupil 1 en pupil 2 niveau 9
1. Jamie van Stralendorff
2. Selma v/d Plas
3. Prilissa Boer
4. Nila ter Beek
Jeugd, junior en senior niveau 14,
13 en 12
1. Joyce Vijverberg
2. Serife Tarhan
Jeugd, junior en senior niveau 11,
junior niveau 10
1. Sterre v/d Burg
2. Bowien de Waal
3. Daphne van Muijen
Na afloop van ronde 2 werd er weer
een spetterende demonstratie gege-
ven, ditmaal door de kleuters van
juf Marlon en juf Marloes. Zij lieten
zien dat ook zij al heel goed kunnen
gymmen en kregen dan ook, net als
de deelnemers van de andere demon-
straties, een prachtig bewijs van deel-
name.
Ronde 3
Tijdens de laatste ronde van de dag
was het de beurt aan de hoogste ni-
veaus bij de meiden: jeugd, junior en
senior niveau 8 t/m 5. Ook kwamen
alle jongens en heren tijdens deze
ronde in actie. Omdat de jongens
meer toestellen doen dan de meiden
(de jongens 6, de meiden 4), hadden
de jongens en heren vanaf niveau 11
hun ringenoefening op vrijdagavond
in de les al gedaan. De jongens die ni-
veau 12 en lager doen hoefden niet te
ringen. Ook
hadden zij
vrijstel-
ling van het
moeilijke on-
derdeel vol-
tige. De me-
dailles zijn
deze ronde
gewonnen
door:
Dames
jeugd, juni-
or en senior
niveau 8
1. Sanne Vel-
lekoop
Dames
jeugd en
junior
niveau 7
1. Femke
Mureau
2. Nathalie Bakker
3. Isabel Hoenselaar
Dames senior niveau 7
1. Ildi de Lange
Dames senior niveau 6 en 5
1. Lisanne Wietsma
Jongens pre-instap niveau 13 en
12
1. Olaf de Nie
2. Mink Eilers
Jongens instap, pupil 1 en pupil 2
niveau 13
1. Alex de Wette
Jongens instap, pupil 1 en pupil 2
niveau 11, 10 en 9
1. Thomas de Bruin
2. Nino Davids
Heren jeugd niveau 15 en 14
1. Tobias Kievit
Heren jeugd en junior 1 niveau 8
en 7
1. David Näring
2. Thomas van Tongeren
Heren senior niveau 5
1. Daniel Weeke
2. Kars den Oudsten
Na afloop van deze ronde werd de
laatste demonstratie gegeven, name-
lijk door de springgroepen. Op de
grote trampolines en de tumbingbaan
hebben de leden van deze lessen hun
kunsten vertoond.
Wisselbekers
Tot slot werden tijdens de prijsuitrei-
king van de 3e ronde de wisselbekers
uitgereikt. Elk jaar worden er 4 wis-
selbekers uitgereikt aan de deelne-
mers met de hoogste scores van de
dag. Er is een beker voor de meisjes
tot en met pupil 2, voor de dames in
de categorie jeugd en ouder, voor de
jongens tot en met pupil 2 en voor de
heren in de leeftijd jeugd en ouder. De
winnaars van vorig jaar mochten de
bekers overhandigen aan de winnaars
van dit jaar. De winnaars van de wis-
selbekers zijn:
• Meisjes: Elaine Beekenkamp
• Dames: Sterre van der Burg
• Jongens: Alex de Wette
• Heren: Tobias Kievit
Met de uitreiking van de wisselbekers
kwam er een einde aan de onderlinge
wedstrijd van GV Maassluis van sei-
zoen 2010-2011. Op de website www.
gvmaassluis.nl staat de gehele uit-
slagenlijst. Ook zijn er op de website
foto’s te bewonderen.
Aanstaande zaterdag 2 april is alweer
de volgende wedstrijd, namelijk de re-
creatiewedstrijd van Rayon Delfland
in De Lier. Ook hieraan zullen weer
leden van GV Maassluis meedoen.
Onderlinge wedstrijd GV Maassluis:
gezellig en druk
Al weken lang, koesterden de biljar-
ters van de seniorenbiljartclub ‘de
Vliet’ het gegeven, dat prolonga-
tie van het kampioenschap WWT-
competitie hen nauwelijks meer kon
ontgaan. Een enorme voorsprong in
wedstrijdpunten verdoezelde eigen-
lijk het feit, dat dit seizoen slechts
12 van de 22 wedstrijden gewon-
nen werd. De winstpartijen waren
echter vaak fors, terwijl regelmatig
met miniem verschil, op een hoog
moyenne niveau, verloren werd. Het
overall percentage (gemiddeld aan-
tal punten per wedstrijd), kwam uit
op 104,56%. Het kampioenschap van
de competitie 2004/5 werd behaald
met een percentage van 101,17%. In
2009/2010 wonnen wij op 101,64%.
Tussendoor, werd over het seizoen
2008/2009 beslag gelegd op ‘het
brons’ met 103,22%. Op basis van
de individuele resultaten van een
aantal ‘de Vliet’ spelers, zullen een
flink wat moyennes naar boven wor-
den bijgesteld. Biljarten is een rela-
tief eerlijke sport, waarbij een ieder
bij elke wedstrijd weer, eigenlijk
vooral tegen zichzelf speelt. Boven
het eigen moyenne spelen, betekent
winstpunten voor je club en falen bij
dat streven, betekent dat anderen nog
meer hun best moeten doen om jouw
verliespunten te compenseren of ac-
cepteren, dat de wedstrijd onder de
100% eindigt. ‘De Vliet’ zette in het
afgelopen seizoen 20 spelers in. He-
laas is één van hen (Willem Brasser)
intussen overleden. Van de andere 19,
zullen 10 spelers in moyenne (flink)
omhoog gaan. Langzamerhand is
‘de Vliet’ een biljartclub geworden,
met relatief hoog scorende spelers. In
bijna elke wedstrijd moet ‘de Vliet’
totaal meer caramboles maken, dan
de tegenstanders om op 100% uit te
komen.
De partijen van 30 maart, tegen ‘De
Driehoek’ uit Naaldwijk verliepen
als volgt: Geopend werd door Ab de
Groot tegen Gré Ruijgrok-Koot. Het
werd een leuke partij om naar te kij-
ken; beiden wensten niet voor de an-
der onder te doen. Trots kon Gré na
afloop bij haar teamgenoten melden,
dat de eerste Naaldwijk zege met 7,39
tegen 10,55 binnen was. Ook Jan v.d.
Koppel kon het niet bolwerken tegen
zijn tegenstander Henk Verton. Henk,
die een aanzienlijk lager moyenne
dan Jan genoteerd heeft staan, pakte
ook een ruime overwinning met 9,06
tegen 12,22. Nees Lodder, deed het
van het eerste trio ‘de Vliet’ spelers
nog het beste tegen Kees Ham. Nees
bereikte precies zijn moyenne, maar
moest accepteren dat Henk, die een
veel lager moyenne heeft, met de
winst ging strijken op 10,00 tegen
12,00 punten.
Ton Steenhagen en Lothar Pohle
maakten er een spannende match
van. Beiden bleven ver verwijderd
van hun aantal te maken carambo-
les (beiden 35) maar streden om wat
ze waard waren. Ze eindigden op 27
tegen 28, hetgeen op 7,71 tegen 8,00
punten werd becijferd. Vervelende
crimineeltjes hadden er voor ge-
zorgd, dat ‘de Vliet’ met een geleende
laptop moest werken. De twee exem-
plaren, die in een afgesloten kast wer-
den bewaard in de recreatiezaal van
Seniorenwelzijn, waren in de nacht
voor de wedstrijd ontvreemd. Mocht
u toevalligerwijs een laptop over heb-
ben en wilt u die wel afstaan, houden
wij ons aanbevolen. Rinus Sahli
werd de eerste ‘de Vliet’ speler, die
zijn partij tegen Albert Grootscholten
winnend wist af te sluiten. Ook hier
bleven beide spelers dik onder hun
moyenne; maar; ook dan kan gewon-
nen worden. Uitslag 8,69 tegen 7,55.
Cor Kramer, een week eerder ook al
zeer succesvol, barstte nu ook weer
van zelfvertrouwen. Met liefst 66 te-
gen 54 caramboles, wist hij van Jan
Razenberg te winnen. Uitslag 14,04
tegen 9,81. Een flinke winst voor ‘de
Vliet’ derhalve. Jan Post zag geen
kans ook winstpunten te pakken te-
gen Hans Huurman. Met 44 tegen
54 caramboles ging hij onderuit en
met de uitslag 8,97 tegen 9,64, werd
alweer winst genomen door ‘de Drie-
hoek’. Het kersverse eerste lid van ‘De
Club van Honderd’; Henk Passchier,
maakte zijn faam geheel waar tegen
Simon Aalbrecht. Net voor ‘de hon-
derd’ stopte de productie van Henk
op 97 caramboles. Simon presteerde
ook geweldig en eindigde op 83 ca-
ramboles. Met de eindscore van 15,15
tegen 13,60, werden beiden voor hun
club de ‘Man of the Match’. Wals Ver-
brugge en Willem Hillebrand (resp.
moyenne van 65 en 87), maakten er
een echte wedstrijd van. Nadat Wil-
lem een serie van 18 had gemaakt,
leek Wals even te zullen ‘breken’;
maar niets was minder waar. In de
laatste beurten spijkerde Wals prima
bij en eindigde op precies ‘zijn’ 65 ca-
ramboles. Willem leek goed op weg
om de 100 caramboles te gaan halen,
maar strandde eveneens in het zicht
van de haven op 97. Met de uitslag
van 10,00 tegen 11,03, waren beiden
best tevreden. Resteerde tenslotte de
strijd op de laatste tafel, tussen Alle
Visser en Joop v.d. Ende. Alle Vis-
ser kende een vliegende start met
een serie van 16 in zijn 2e stootbeurt.
Toen hij na 15 beurten op 48 caram-
boles stond, leek het niet ondenkbaar
dat Henk Passchier in zijn ‘Club van
Honderd’ gezelschap zou gaan krij-
gen. Dat ging deze middag echter
niet door. Alle Visser verzamelde
in zijn 30 beurten 80 caramboles en
Joop v.d. Ende overklaste dat nog net
in zijn laatste beurten en kwam uit op
82 caramboles. Met 12,30 tegen 13,01
won ‘De Driehoek’ ook deze partij en
kwam zo, deze middag, op 7x winst
en 3x verlies.
Met de wedstrijduitslag van 103,31
voor ‘de Vliet’ en 107,41 voor ‘de
Driehoek’, kan niet anders dan wor-
den aangenomen dat de voorsprong
die ‘de Vliet’ koesterde op Europoort
en Anker 83/5, ruimschoots groot
genoeg zal blijken om zich kampioen
WWT-competite 2010/2011 te mo-
gen noemen.
Alle spelers, en de hele club natuur-
lijk, van harte proficiat. Op woens-
dagmiddag 13 april zal ‘de Vliet’ het
team van ‘Krijt op Tijd’ aan de Are-
thur van Schendelstraat gaan ontvan-
gen. Deze wedstrijd kan mede wor-
den gezien als voorbereiding op de
confrontaties met ‘de Vloot’, die op
27 april een aanvang nemen met een
strijd in de nederlaagserie. Op 4 mei
d.a.v. wordt begonnen met de vierde
‘Best of Seven’, tussen ‘de Vloot’ en
‘de Vliet’ om het kampioenschap se-
niorenbiljart Maassluis.
Met dit team werd het kampioenschap veilig gesteld. V.l.n.r.: Cor Kramer,
Frans Albers, Wals Verbrugge, Henk Passchier, Alle Visser, Rinus Sahli,
Jan v.d. Koppel, Nees Lodder en Ab de Groot. Gehurkt: Jan Post.
Biljarters ‘De Vliet’ voor derde keer in zeven
jaar kampioen Westland-Waterweg-Trofee
VDL MB1 – Zoetermeer
MB1 een toppertje
De spanning was hoog en de meiden
wisten wat er op het spel stond. Als
deze gewonnen zou worden, dan een
mogelijkheid om 17/04 het kampi-
oenschap naar binnen te halen. Ze
gingen geconcentreerd van start en
dat resulteerde in een 1-0 stand met
de rust. Geweldig voetbal met leuke
driehoekjes waarbij we elkaar goed
vonden. De 2e helft begonnen we heel
afwachtend, maar door het volharden
en weer voor elkaar willen voetbal-
len kwamen we op een eindstand van
4-0 uit. Goed uitgangspunt voor de
uitwedstrijd bij Zoetermeer, waarbij
1 van de 2 kampioen zal gaan worden.

VDL MC1 – Polanen MC1,
1/8 ronde KNVB beker, ook een
toppertje
Nog nooit had een meiden elftal van
Polanen gewonnen. De meiden waren
zeer gebrand op een overwinning.
Helaas we kwamen heel lullig op een
0-1 stand, wat is dat doel toch groot
als je erin staat. Maar toen, de Blue en
White Army ging er tegenaan en de
1-1 stond al gauw op het bord, hierna
heel snel de 1-2. Toen gingen we nog
beter voetballen dan we al deden. In-
eens via een razendsnelle counter 2-2
en meteen de 3-2 er achteraan. Bloed-
stollend tot de laatste minuut en wij
maar hopen fluit af, maar nee hoor de
3-3 in de laatste minuut. Eindstand
gelijk, KNVB beker betekent straf-
schoppen. Er werden 5 meiden vrij-
willig verplicht aangewezen en daar
stonden ze. Wat een spanning voor
die meiden. Bij elke rake vlogen de
meiden op elkaar af en uiteraard ook
op onze voortreffelijke keepster Lani
Koudijzer, die er gewoon effe een pe-
nalty uithield. Door naar de ¼ finale
dames toppie.

VDL Da2 – Kocatepe Da1 nog zo’n
wedstrijd. Uit met 4-0 verloren en
nu weer er voor gaan. Lekker warm,
gemotiveerde meiden en gewoon
een lekkere pot voetbal. Spanning,
druk, doorzetten, helemaal geweldig.
We kwamen 1-0 voor en we bleven
voetballen en lekker veel aanmoedi-
gingen vanaf de kant. Het spel werd
iets harder maar bleef fair. Een kleine
aanpassing in het veld en toen konden
we het vrij simpel afmaken naar een
eindstand van 4-1.
Drie wedstrijden en 9 punten en nog
belangrijker, leuk voetbal met veel
plezier en hele blije coaches.
Dames, allemaal ontzettend bedankt,
want het was echt warm om te voet-
ballen.
Kennismaken hockey
bij MHV Evergreen
Nationale sportweek
Maak kennis met de hockeysport! Bij
MHV Evergreen staat plezier voorop!
Tijdens de Nationale Sportweek kun
je kennismaken met de hockeysport.
Een buitensport voor meisjes en jon-
gens, dames en heren! Op 18 en 20
april kun je gratis meetrainen. Wij
zorgen voor de hockeysticks en het
drankje na de training.
Maandagavond 18 april speciaal
voor de groep 30-plussers. Van 20.00
tot 21.00 uur kun je (opnieuw) ken-
nismaken met hockey. Zowel abso-
lute beginners als herintredende hoc-
keyers zijn van harte welkom. Voor
sticks wordt gezorgd.
Woensdagmiddag 20 april van 16.00
tot 17.00 uur voor kids tussen 5 en 12
jaar. Door middel van spelletjes kun
je kennismaken met hockey en na-
tuurlijk zorgen wij ook hier voor een
hockeystick en limonade.
Geniet van hockey, van elkaar en van
een fantastische vereniging. Maak
kennis met de sfeervolle Maassluise
Hockeyclub.
- super gezellige club!
- sfeervol clubhuis
- veel activiteiten, kampen en feesten
- geen wachtlijst
- na deelname aan de inlooptraining
in de Nationale Sportweek nog 3
keer gratis meetrainen.
Speciale aanbieding: nieuwe jeugd-
leden krijgen bij aanmelding voor het
komende seizoen 2010/2011 gratis
clubsokken en een hockeybal. Ieder-
een is welkom. Groepen vrienden
(oud en jong) die zich als één team
willen aanmelden zijn ook van harte
welkom.
Aanmelden hoeft niet, maar mag wel
via info@mhv-evergreen.nl.
Meer informatie over MHV Ever-
green op www.mhv-evergreen.nl of
info@mhv-evergreen.nl.
Hopelijk zien we je op maandag 18 of
woensdag 20 april!
K.J.V. Sport en Spel
Vrijdag 1 april was Harry Zentjens
de beste van alle 40 deelnemers met
maar liefst 5842 punten. Op de 2e
plaats eindigde Niek de Snor met
5470 punten, 3e werd Piet v. Geest
met 5404 punten, op de 4e plaats Arj-
en v. Noordt met 5228 punten en 5e
werd J.C. Lansbergen met 5111 pun-
ten. De poedelprijs ging naar Sjaak de
Bruine met 3702 punten.
Onze volgende klaverjasavond is op
vrijdag 15 april, we beginnen om
20.00 uur en u vindt ons in “de Link”
aan de Hammerdreef te Maasland.
Iedereen is welkom, graag tot ziens.
Mede mogelijk gemaakt door Maas-
delta Maassluis
Op 27 maart jongstleden zijn de club-
kampioenschappen gespeeld in de
Olympiahal Maassluis.
Voorgaande jaren zijn de wedstrij-
den voor de kampioenschappen over
meerdere dagen verspreid gespeeld.
Dit jaar zijn er enkele wedstrijden
voor de 27ste gespeeld en de rest
is allemaal gespeeld op zondag 27
maart. Jeugd en senioren allemaal op
dezelfde dag.
Zo hadden veel familieleden en
vrienden de mogelijkheid om te zien
hoe leuk en spannend de wedstrijden
waren. Er was ook een grote opkomst.
Vanaf 09.00 uur begonnen de wed-
strijden. Met de ingang van de zomer-
tijd was het voor sommigen een extra
opgave om vroeg fit en scherp te zijn.
Krentenbollen, ontbijtkoek, eierkoe-
ken en snoep werden klaargezet voor
iedereen. De turnmatten werden
opgesteld zodat de kinderen konden
spelen en de supporters rustig de
wedstrijden konden volgen.
Elk half uur begonnen er wedstrijden
onder strakke leiding van de toer-
nooicommissie Ilse, Sheila, Frank en
Barry. Er was geen uitloop. Bedankt
voor de goede organisatie.
Vanaf 15.00 begonnen de finales en
om 16.30 begon de laatste partij. Een
lange dag dus, echter was het nog niet
klaar. Na de wedstrijden was er tijd
om rustig te douchen en een drankje
te nemen voordat de prijs uitreiking
begon.
Als afsluiter mochten we aansluiten
aan het buffet in eetcafe “The Ollies”.
Voor de spelers en hun familieleden
en vrienden was het een zeer geslaag-
de dag.
De goede mix tussen fanatieke spor-
tiviteit en gezelligheid van de vereni-
ging.
Inzet van gemotiveerde vrijwilligers
is het bestaansrecht van een vereni-
ging. Bij deze dank voor de inzet van
de vrijwilligers die al zoveel hebben
gedaan en een oproep voor leden en
ouders van jeugdleden om zich te
melden bij de voorzitter als zij ook
iets willen doen voor onze leuke ver-
eniging. Het is hard nodig en neemt
maar weinig tijd in beslag.
De uitslagen van de
clubkampioenschappen 2011:
Heren Enkel A
1. Carl Pastijn [1/4]
2. Edwin Kats [3/4]
Heren Dubbel A
1. Hugo Kerklaan & Carl Pastijn
2. Peter de Groot & Barry Janssen
Dames Enkel A
1. Jolanda Everaarts
2. Nicole Paauwe
Gemengd Dubbel A
1. Fred Veldhoen & Jolanda Everaarts
2. Edwin Kats & Sandra van den
Heuvel
Heren Enkel B
1. Ronald Rozestraten
2. Theo Warmerdam
Heren Dubbel B
1. Theo Warmerdam & Ed Wijngaart
2. Ronald Rozestraten & Robert
Scheepe
Dames Enkel B
1. Mirjoh Oort
2. Ilse van der Kooij
Dames Dubbel B
1. Linda van der Graaf & Ilse van
Haaren
2. 2 Manon Eggens & Ilse van der
Kooij
Gemengd Dubbel B
1. Ronald Rozestraten & Ilse van der
Kooij
2. 2 Erwin van der Hoeven & Linda
van der Graaf
Jongens Enkel A
1. Dennis van Kester
1. 2 Thomas Grüdelbach
Jongens Dubbel A
2. Thomas Grüdelbach& Dennis van
Kester
3. 2 Julian de Bruijn & Jasper de Wit
Meisjes Enkel A
1. Simone Hoogendijk
2. Joyce Valkenburg
Meisjes Dubbel A
1. Melissa van der Eijk & Simone
Hoogendijk
2. Robin van Lier & Joyce Valken-
burg
Jeugd Dubbel B (jongens en
meisjes)
1. Martin Boers & Stefan Huitenga
2. 2 Luka Hage & Guus Koorevaar
Voor meer leuke foto’s en andere in-
formatie over onze leuke en sportieve
vereniging zie: http://bcmaassluis.nl/
(Klik rechtsboven op Clubkampioen-
schappen 2011)
Clubkamioenschappen
Badminton Club Maassluis 2011
Hoofdsponsor Bud Holland / Zespri
Kiwifruit
De Dijck was bij groep 6 de grote win-
naar van het schoolvoetbaltoernooi
van Maassluis. Zowel bij de meisjes
als bij de jongens behaalden zij de
1e prijs. Daarom mogen zij meedoen
aan de regio finales , die op 11 mei
a.s. in Oude Tonge worden gespeeld.
Op woensdag 30 maart jl. was groep
6 van de basisscholen aan de beurt om
deel te nemen aan het Schoolvoetbal
kampioenschap van Maassluis. De
wedstrijden werden georganiseerd
door M.S.V.’71.
Het weer viel niet tegen. De zon liet
het afweten, maar het was gelukkig
droog en de temperatuur was goed.
De kinderen hadden er dan ook veel
zin in. 22 teams hadden zich inge-
schreven om mee te doen. Helaas
viel een team van Het Spectrum op
het laatste moment af, omdat ze geen
begeleiding van het team konden vin-
den. De deelnemende teams in Poule
C hadden nu een wedstrijd minder om
te spelen.
Meisjes
Bij de meisjes werd er gestreden in 2
poules van 4 teams. De nummers 1 en
2 uit de beide poules moesten later in
kruisfinales en finales uitmaken wie
zich dit jaar kampioen van Maassluis
mag noemen. Het was erg spannend.
Er moesten zelfs strafschoppen aan te
pas komen om te bepalen wie uitein-
delijk de winnaar was.
1) De Dijck-2
2) De regenboog-1
3) De Dijck-4
4) Pr Christnaschool
Jongens
Bij de jongens waren er 3 poules. De
nummers 1 van deze poules en de
beste nummers 2 moesten na de poule
wedstrijden in kruisfinales uitmaken
uiteindelijk de sterkste was.
Het team van de Dijck-3 stak met kop
en schouders boven de rest uit. In hun
poule wonnen zij alle wedstrijden en
behaalden een doelsaldo van 30 voor
en 3 tegen.
Er was 1 team dat het de mannen van
De Dijck-3 nog lastig wist te maken.
Dat was het mixed team van Spec-
trum, dat in de kruisfinale een gelijk-
spel (1-1) wist te behalen. Uiteindelijk
verloren zij toch met strafschoppen.
In de finale won de Dijck-3 daarna
weer erg gemakkelijk (6-0) van Pr
Christinaschool.
Het eindresultaat bij de jongens was
als volgt :
1) De Dijck-3
2) Pr Christina school
3) Ichthus-a
4) Spectrum-mixed

De toernooi organisatie bedankt op-
nieuw de vele vrijwilligers, die het
mogelijk maken dat dit toernooi ge-
speeld kan worden..
Woensdag 06 april gaat het school-
voetbal van Maassluis weer ver-
der. Dan worden op de velden van
M.S.V.’71 de wedstrijden gespeeld
voor groep 7. Hierbij doen 18 teams
mee. De wedstrijden beginnen om
13:00 uur.
Een week later wordt het schoolvoetbal
in Maassluis afgesloten met groep 8.
Daar komen in totaal 27 teams in actie.
De Dijck met 2 teams naar regio finales schoolvoetbal
Sport
7 APRIL 2011
PAGINA 24
Sponsor Jumper Diersuper
Na 7 weken is er een einde gekomen
aan de positieve serie van M.S.V.’71.
In eigen huis verloor de ploeg van
Eric Tanis afgelopen zaterdag ver-
diend met 1-3 van Loosduinen.
Eric Tanis had veel personele proble-
men afgelopen zaterdag. Naast de ge-
blesseerden Assad Mohunlol en Marc
van Haaren kon de M.S.V.’71 coach
deze week ook niet beschikken over
Stefan Voogt en Bas Lankwarden, die
beiden geschorst waren. Lars Putter
was ook niet fit genoeg om aan de par-
tij te beginnen. Hij begon op de bank.
De opengevallen plaatsen werden
ingenomen door A-junior Jeffrey
Zwaard en Silvester Steentjes. De
openingsfase was er een van aftas-
ten. De punten wegen zwaar in deze
afdeling en verlies kunnen de meeste
ploegen zich niet permitteren.
Na een minuut of 10 kwam M.S.V.’71
onverwachts op 1-0. Kees Starmans
zag Ronald van Hasselt te ver voor
zijn doel staan en besloot van heel
ver een doelpoging te wagen. En het
paste allemaal precies. Want achter-
uitlopend slaagde van Hasselt er niet
meer in om het onheil te voorkomen.
(1-0).
Maar in het verdere verloop van de
eerste helft kon M.S.V.’71 geen ver-
volg geven aan deze positieve ope-
ning. Hoe verder het eerste bedrijf
vorderde des te meer aanspraak
mochten de gasten maken op een te-
gentreffer. En die kwam er ook. Na
een goed half uur trok Tom Vrieling
na een goed lopende aanval de stand
in evenwicht. (1-1).
Na de gelijkmaker ontspon zich een
gelijkwaardig duel waarin het alle
kanten op kon. Het kantelde richting
Loosduinen. Want nadat de thuisclub
enkele aardige kansen niet had we-
ten te benutten sloegen de bezoekers
vlak voor rust toe. Een aanval over de
rechterkant was de inleiding. In eer-
ste instantie kon Patrick Schilperoort
de inzet van van Poorten nog van de
doellijn halen, maar in de rebound
schoot van Poorten wel raak. (1-2).
Na de pauze keerden Jeffrey Zwaard
en Jonathan Bentura niet meer terug.
Youri van der Borg en Carlos Gomes
waren hun vervangers. De thuisploeg
was er alles aan gelegen om de op-
gelopen achterstand zo snel mogelijk
ongedaan te maken. Kees Starmans
stelde Silvester Steenjes daartoe na
52 minuten in staat. Maar Steen-
tjes schatte de heerlijke pass van de
M.S.V.’71 aanvoerder niet op waar-
de. Nadat Arjan van der Kaay aan
de andere kant een hard schot van
Sam van Poorten onschadelijk had
gemaakt was het weer de beurt aan
de gastheren. Een slimme kopbal van
Jorge Gomes werd door een van de
Loosduinse verdedigers uit het doel
gekopt.
M.S.V.’71 had het meeste gevaar te
duchten van de goed spelende van
Poorten. Zo raakte hij na een goed
half uur de paal. De wedstrijd werd
steeds meer open. De ploeg van Ta-
nis ging meer risico’s nemen. Kees
Starmans bood Youri van der Borg
een grote mogelijkheid om zich voor
even onsterfelijk te maken in Maas-
sluis, maar de invaller wachtte te
lang, waardoor de kans verloren ging.
Even daarna leek M.S.V.’71 toch nog
te gaan slagen in de missie om in elk
geval nog een punt uit het vuur te sle-
pen. Jorge Gomes maakte zich op de
achterlijn prachtig vrij en bood Adil
Amakran een niet te missen kans.
Maar dat deed hij wel. Want zijn kop-
bal vanaf 5 meter ging over het doel
van van Hasselt.
Vijf minuten voor tijd besliste Loos-
duinen de wedstrijd. Een foutieve
pass van Silvester Steentjes vormde
de inleiding. De bal kwam bij Sam
van Poorten die plotseling een vrije
doortocht richting Arjan van der
Kaay had. Hij profiteerde optimaal
van dit buitenkansje. Hiermee was
de wedstrijd gespeeld. De gasten uit
Loosduinen hadden in de laatste mi-
nuten zelfs nog verder uit kunnen lo-
pen , maar Robin Laming en Sam van
Poorten vonden de 1-3 wel genoeg.
Voor M.S.V.’71 kwamen de
volgende spelers in het veld :
Arjan van der Kaay, Herman Janson,
Patrick Schilperoort, Jeroen Wupkes,
Faissal Oulad Larbi, Jonathan Bentu-
ra (45 Carlos Gomes, Adil Amakran,
Kees Starmans, Jorge Gomes, Jeffrey
Zwaard (45 Youri van der Borg), Sil-
vester Steenjes
Nieuw programma :
Zaterdag a.s. staat er voor M.S.V.’71
opnieuw een thuiswedstrijd op het
programma. Deze keer komt Mon-
ster op bezoek in de Steendijkpolder.
Een ploeg uit de top van het klasse-
ment. De geel zwarten staan op de
2e plaats achter HVC’10 met 3 ver-
liespunten meer dan de Hoekenezen.
Monster is nog volop in de race voor
de 3e periode en/of de vervangende
periode. Ook het kampioensschap is
zeker nog niet beslist.
De ploeg van trainer Henk Bag-
german is bezig aan een hele goede
reeks. Uit de laatste 7 duels haalden
de westlanders bijna de volle mep.
Alleen tegen PGS/Vogel werd ge-
lijkgespeeld. De laatste nederlaag
dateert van 5 februari toen Monster
niet opgewassen was tegen HVC’10.
Maar ook M.S.V.’71 behaalde de
laatste weken erg veel punten. Alleen
afgelopen week tegen Loosduinen
werden de punten ingeleverd. Ook
M.S.V.’71 doet nog volop mee in de
strijd om de 3e periode. Maar daar is
de equipe van Eric Tanis op dit mo-
ment niet mee bezig. De eerste doel-
stelling is om zich in deze lastge 3e
klasse met versterkte degradatie vei-
lig te spelen. Dat kan zaterdag a.s. al
lukken als in eigen huis van Monster
wordt gewonnen. De uitwedstrijd ein-
digde destijds in een 2-2 gelijkspel.
De wedstrijd in Maassluis begint om
14:30 uur.
De wedstrijdbal wordt geschonken
door Herman Dekkers Automobiel-
bedrijf
Tommy de Blij pupil van de week
Wat een feestdag ! Ik moest vroeg
uit bed om samen met papa naar het
derde te kijken. Papa en zijn team
konden kampioen worden. Ik vond
dat erg spannend en met 2-3 hebben
ze gewonnen van Leonidas. We zijn
snel terug naar M.S.V.’71 gegaan om
het daar te vieren.
Marlon en de voorzitter feliciteerde
papa zijn team en toen kreeg iedereen
bloemen. Ik wilde gaan voetballen
met mijn vrienden maar toen kwam
Anneke Bakker naar mij toe of ik pu-
pil van de week wilde zijn. Nou dat
wilde ik natuurlijk wel , ik heb een bal
gekregen. Jammer dat het 1e verloren
heeft.
Ik vond het erg leuk en het was een
leuke verrassing. Iedereen bedankt.
Wedstrijdprogramma
Thuis
9 april
09:00 Zat MSV ‘71 D1 -VFC D4
09:00 Zat MSV ‘71 F2 -Westlandia
F9
10:00 Zat MSV ‘71 E1 -LYRA E2
10:00 Zat MSV’71 F3G -LYRA F10
12:00 Zat MSV ‘71 3 (zat) -Excelsior
P 3 (zat)
12:00 Zat MSV ‘71 B1 -Zwaluwen B2
12:15 Zat MSV ‘71 4 (zat) -Aris-
ton’80 7 (zat)
14:30 Zat MSV ‘71 1 (zat) -Monster
1 (zat)
14:30 Zat MSV ‘71 MB1 -Hekelingen
MB1
10 april
14:00 Zon MSV ‘71 1 (zon) -Den
Hoorn 5 (zon)
11 april
20:30 Maa MSV ‘71 1 (zaal) -FCW/
Event Pl. 5 (zaal)
21:30 Maa MSV ‘71 2 (zaal) -Honse-
lersdijk 3 (zaal)
Uit
7 april
22:00 Don CWO 2 (zaal) -MSV ‘71
2 (zaal)
9 april
09:00 Zat HVC’10 E7 -MSV ‘71 E3M
10:00 Zat SVH E4 -MSV ‘71 E2
10:15 Zat GDA F2 -MSV ‘71 F1
10:30 Zat Honselersdijk D4 -MSV
‘71 D2
10:30 Zat FC ‘s-Gravenzande D8
-MSV ‘71 D3M
12:00 Zat Naaldwijk 3 (zat) -MSV
‘71 2 (zat)
10 april
10:00 Zon WIK VE1 (zon) -MSV ‘71
VE1 (zon)
13:00 Zon Toofan 6 (zon) -MSV ‘71
2 (zon)
12 april
19:00 Din Sater 1 (zaal) -MSV ‘71 5
(zaal)
13 april
18:45 Woe Zwaluwen B2 -MSV ‘71
B1
22:00 Woe Wippolder 6 (zaal) -MSV
‘71 3 (zaal)
15 april
21:00 Vri Voorne 10 (zaal) -MSV ‘71
4 (zaal)
Loosduinen verstoort succesreeks M.S.V.’71
Hoofdsponsor: Unit4 en Argeweb.

De competitie in de derde klasse C
is een fase waarin wie dan ook moet
winnen. Circa de helft kan de strijd
aangaan voor een van de nacompeti-
tieplaatsen terwijl de ander helft zich
moet ontworstelen aan degradatie-
perikelen. Het is ook de fase waarin
onverwachte uitslagen zich voordoen
en zo ook is de 2-1 nederlaag van
VDL verrassend te noemen. Maar
wat heeft VDL het er bij laten zit-
ten om als veel beter spelende ploeg
uiteindelijk toch aan het kortste eind
te moeten trekken. Het is het gevolg
van 8 doelrijpe kansen- waarvan drie
100%- waaruit slechts eenmaal werd
gescoord terwijl de simpel spelende
Hagenaars uit slechts 3 kansen twee-
maal wisten te scoren.
VDL trainer Peter Broekman
moest nog steeds afzien van Kevin
v.d. Kraan( voor enkele maanden op
studiestage in het Midden Oosten)
en –belangrijker nog- de inzet van de
geschorste verdediger Mustafa Kaya.
Oorspronkelijk middenvelder Hakan
Copur verving laatstgenoemde en
deed dat als laatste man naar beho-
ren, sterker nog van hem kwamen met
regelmaat goed voor de aanval belof-
tevolle passes. Des te meer is het sneu
voor hem dat juist bij hem de twee te-
gentreffers hun oorzaak vonden.
VDL begon het duel uitstekend met
goed positiespel en combinaties
waarbij het gehele, overigens nogal
hobbelige- veld werd benut. Na 5
minuten had dat al resultaat als aan-
voerder Hakan Copur een zuivere
pass over 35 meter liet vertrekken op
John Bekker. De snelle en behendige
linkeraanvaller nam de bal in de loop
mee kon naar binnen trekken om
vanaf de punt van de zestien feilloos
binnen te schieten.(0-1). Dat was ui-
teraard een opsteker voor de blauw-
witten tegen een tegenstander die qua
voetbalcapaciteiten duidelijk de min-
dere was. Van de kant van de thuis-
club was er nauwelijks positiespel en
weinig geslaagde combinaties. De
thuisclub zocht het dan ook veelal
in de lange bal naar voren gericht op
de zeker wel talentvolle spits Rickey
ten Berge. In z’n eentje kon die het
ook niet bolwerken zodat tot de 32e
minuut duurde alvorens VDL goalie
Fabian Uyterlinden echt handelend
moest optreden waarbij assistentie
kreeg van Stefan Stad. Ondertussen
zette VDL aanval op aanval op. Een
schuiver vanuit de tweede lijn van
Hakan Copur bracht die Haghe goa-
lie Martin de Jong in grote problemen
waarbij geen VDLers in de buurt wa-
ren om van de rebound te profiteren.
GertWim Tuit herhaalde zulks maar
ook dan wist de die Haghe doelman
zij het ternauwernood te keren. Kees
Ketting kwam in schotpositie maar
zag zijn schot juist over vliegen. Op
slag van rust kreeg jong talent Rod-
ney Remmerswaal de beste kans
van de wedstrijd toen hij vrij werd
gecombineerd, hij zag zijn lob over
de uitlopende keeper net naast gaan.
Kortom, vriend en vijand waren het
erover eens dat op minstens een 3-0
voorsprong voor VDL bij rust niets
aan te merken zou zijn geweest.
Na rust- zo was de verwachting- zou
de thuisclub het nodige ondernemen
om aan de achterstand wat te doen.
Een echt offensief kwam er echter
niet uit, integendeel het was VDL
dat manifest de bovenliggende partij
bleef. Zo kwam Rodney Remmers-
waal in de 49e minuut vrij voor doel
in schotpositie waarbij hij de hoek
a.h.w. voor het uitzoeken had, niette-
min werd zijn schot geblockt door de
goed anticiperende die Haghe doel-
man. Juri van Es kwam ook in kans-
rijke positie maar ook zijn schot kon
net niet de goede richting vinden. In
de 75e minuut komt er een overtre-
ding die een smet wierp op het toch
wel sportieve duel tot dan toe. Rasit
Kurus soleerde zich van achter naar
voren, wist door te breken om vervol-
gens door Frank Teunissen op nogal
brute wijze te worden neergelegd.
Rood zou op zijn plaats zijn geweest
maar de nogal warrig leidende refe-
ree Kees Post uit den Haag gaf slechts
geel. De daaruit voortkomende free
kick vanaf de rand zestien bracht
geen succes waarop er twee dramati-
sche minuten voor Hakan Copur aan-
braken. Een simpele toekomende bal
sprong op het hobbelige veld omhoog
waardoor de anders zo trapvaste mid-
denvelder miste, erger nog de bal via
zijn standbeen naar spits Rickey ten
Berge zag rollen die daarop geheel
vrij weinig moeite had VDL goalie
Fabian Uyterlinden in de linkerhoek
te passeren(1-1). Wellicht daardoor
aangeslagen liet Hakan Copur een
minuut later toe dat Rickey ten Berg-
he zich van hem af kon draaien om
vervolgens –dat mag gezegd- fraai
en onhoudbaar te scoren. Met nog 12
minuten te gaan was de match volsla-
gen gekanteld want nu moest VDL
op jacht gaan naar de gelijkmaker.
Het kwam tot grote pressie op de die
Haghe veste dat overigens continue
10 man achter de bal hield, tijd ging
winnen door de bal nogal eens ver
over de zijlijn te jagen, kortom het
VDL zo lastig mogelijk te maken.
Toch kwam er nog een goede kans tot
scoren voor VDL als de naar voren
getrokken Hakan Copur in de 83emi-
nuut direct had geschoten i.p.v te aar-
zelen waardoor zijn inzet alsnog kon
worden geblockt. Invaller Tim Elfers
kwam namens VDL dicht bij een tref-
fer als in de 88e minuut zijn harde
schuiver niet nipt naast zou hebben
gegaan.
Als dan voor de laatste maal geflo-
ten wordt is de blijdschap aan Haagse
zijde uiteraard groot en evenzo de
teleurstelling bij VDL om deze toch
wel ongelukkige nederlaag.
Nieuw programma:
VDL Gaat a.s. Zaterdag op bezoek bij
Semper Altius dat ook al in degrada-
tiegevaar verkeert. VDL kan dan ook
op een warme ontvangst rekenen.
De Rijswijkers hebben een zekere
faam provocerend op te treden waar-
door zij al tweemaal door de KNVB
met puntenvermindering zijn be-
straft. Helaas geldt dat dan vaak ook
voor de tegenstander zodat het voor
VDL- voor zowel spelers als suppor-
ters- geboden is zich niet uit de tent te
laten lokken. VDL staat als promo-
vendus op een alleszins verdienste-
lijke plaats en kan daar alleen blijven
door een goed resultaat te behalen De
wedstrijd vangt te 14.30 uur aan.
In plaats van overtuigend te winnen lijdt VDL onnozele nederlaag!!
Ondanks een rugkwetsuur stond Kees Ketting weer in de basis om weer van
waarde te kunnen zijn, controlerend op het middenveld was er veel
combinatievoetbal mogelijk en konden er genoeg kansen worden gecreëerd,
alleen werden er niet genoeg afgemaakt om de winst naar Maassluis te
halen.De teleurstelling bij de gehele staf en het elftal van Peter Broekman en
Ger van Altena was groot, het zijn belangrijke punten die VDL misloopt in
de aanloop naar misschien wel een bijzonder seizoen in de derde klasse C.
Martin Bos is als rechterverdediger al vaak op proef gesteld en kreeg soms
tegen Die Haghe zelfs de mogelijkheid om als aanvaller mee op te komen, in
de eerste helft ging zijn afstandschot maar nipt naast het doel, ondanks het
harde werken kon ook hij de twee tegendoelpunten niet verhinderen.
Foto’s: Kees de Groot
Klaverjasclub
De Vloot
Op woensdag 30 maart jl. kon er
gestart worden met vijftien speelta-
fels en ‘twee slapers.’ De resultaten
waren deze keer aan de matige kant
met slechts 7 klaverjassers die meer
dan 5000 punten bij elkaar wisten te
spelen.
De hoogste score werd deze week
behaald door mevrouw Out met 5469
punten, op korte afstand gevolgd door
de heer Verbrugge met 5436 punten.
Ook mocht onze club een nieuw lid
verwelkomen, van harte welkom me-
vrouw Geertsema!
De uitslagen in de onderlinge
competitie van week 13 waren als
volgt:
1. mvr Out 5469;
2. hr Verbrugge 5436;
3. hr Westdijk 5432;
4. mvr Dekker 5134;
5. hr van Wijk 5084;
6. mvr Gerstel 5037;
7. hr Scheffers 5023;
8. mvr Wolters 4974;
9. mvr Speel 4927;
10. hr Millenaar 4915;
11. mvr Geertsema 4911;
12. hr Kop 4880 pnt.
Wij spelen wekelijks op woensdag-
middag in noodgebouw – Het Vlootje
– van Ontmoetingscentrum De Vloot
en beginnen om 13.30 uur.
Nieuwe leden, mits 55-plus, zijn zo-
als altijd welkom om eenmaal gratis
en vrijblijvend mee te spelen in onze
onderlinge competitie.
Sponsor: I-NetMedia.nl
Zondag 3 april 2011 moest er uit
gehockeyd worden tegen het lastige
Dopie. Wat we nog wisten van de
thuiswedstrijd was dat zij individueel
goed konden hockeyen, maar het was
nog geen team. Gezien de laatste uit-
slagen, winnen van de toen nog kop-
loper, lijkt het erop dat zij tijdens de
winterstop een stap voorwaarts heb-
ben gemaakt. Dit betekende voor ons
snel in ons spel komen en de tegen-
stander geen ruimte geven. Al snel
hadden we de weg naar de goal van
de tegenstander gevonden. Het was
Rosalie Barendregt die vanaf kopcir-
kel hard uithaalde. De keepster van
Dopie wist in eerste instantie de bal
nog te keren maar de goed oplettende
Saskia van Eekelen was er als de kip-
pen bij om het eitje te tikken 0 – 1.
Evergreen bleef de druk zetten en er
kwamen meer kansen. Zo speelde
Daphne Veringmeier zich op links
goed vrij en sloeg hoog in de korte
hoek, maar de stick van de keepster
van Dopie wist de bal te stoppen. Ook
Anita Verbaan kwam een keer goed
door, zij probeerde vanaf kop cirkel
haar goaltje mee te pakken maar weer
wist de keepster van Dopie deze mo-
gelijkheid te keren. De tegenstander
van Evergreen kwam langzaam on-
der de druk uit en verschafte zich wat
ruimte. Maar echt gevaarlijk voor het
doel kwamen zij niet. Kwam er een
schot dan stond onze keepster Tessa
van der Bie haar vrouwtje. Vijf mi-
nuten voor rust leek het dan toch te
lukken, met een vlammend schot
van Lisa Goedknegt werd de keep-
ster van Dopie gepasseerd maar de
bal ging op de lat. Tijdens de rust alle
positieve punten nog maar eens door-
genomen en met een goed gevoel de
tweede helft ingaan. Evergreen bleef
het beste van het spel houden en er
kwamen weer mogelijkheden. In de
7e minuut wisten wij de eerste straf-
corner te forceren. Maar weer was de
keepster van Dopie in staat de bal te-
gen te houden. Omdat de tweede tref-
fer maar uitbleef zorgden de snelle
counters van Dopie voor voldoende
gevaar. Maar dan staat daar de Ever-
green verdediging, onder leiding van
Mindy van Rijn, die vandaag ook van
plan waren niets weg te geven. Na 18
minuten in de tweede helft werd dan
uiteindelijk de tweede treffer een feit,
uit een strafcorner werd de ingesla-
gen bal van Rosalie Barendregt door
een stick van een Dopie verdedigster
van richting veranderd en de bal ver-
dween in de bovenhoek 0 – 2.
Dopie ging alles of niets spelen, dit
had tot gevolg dat er iets fysieker
gespeeld werd. Zodoende werden
Rosalie Barendregt en Daphne Ve-
ringmeier, bewust of onbewust, ge-
trakteerd op een stick tegen het hoofd.
Toch was het slotakkoord weer voor
Evergreen. Vanaf links wist Nikki
van Kampen de bal goed hard voor
het doel te spelen. Myrna Tanis wist
deze bal onder controle te brengen en
de 0 – 3 in te tikken. Wat direct de
eindstand betekende.
Moe maar voldaan en met drie punten
erbij verlieten we Dopie.
Evergreen Dames voegen weer
3 punten aan het totaal toe
door Martin Weeda
De competitiespe-
lers en –speelsters
van tennisvereniging
Bequick staan in de
startblokken. Ko-
mend weekend gaat
de voorjaarscompeti-
tie van start. Reikhal-
zend wordt uitgeke-
ken naar het debuut
van Dames 1 in de
Eredivisie. De sport-
ploeg van het jaar
2010 start met een
uitwedstrijd tegen
het Brabantse Mier-
lo. Deze provincie is
trouwens sterk ver-
tegenwoordigt in de
hoogste damesklasse.
Behalve Mierlo ko-
men ook De Raam
(Lieshout), Bastion
Baselaer (Den Bosch)
en Breda uit Noord-
Brabant. Dankzij een
gunstige loting hoeft
er geen lange reis te
worden gemaakt naar
het Limburgse Landgraaf. Bequick
ontvangt de Limburgse dames van
Nieuwenhagen op 15 mei thuis. Vol-
gende week zijn Rebecca van Balen,
Lisanne Thijssen, Mandy Kap, Sofie
Steenbergen en Felice van Veen in
een thuiswedstrijd te zien tegen De
Munnik uit Leiderdorp.
De week daarop volgt een uitwed-
strijd in Voorschoten tegen een oude
bekende uit de eerste klasse van vorig
jaar: Forescate. Dames 1 wordt ge-
sponsord door Embassy Freight.
Heren 1 komt uit in de eerste klasse
op zondag. Niels Berrevoets, Bob van
Aalst, Bart van der Laan en Steven
van Hoorn openen eveneens met een
uitwedstrijd. In Gouda wacht de ont-
moeting met Ad Astra. Heren 1 heeft
één verre uitwedstrijd geloot. Op de
voorlaatste speeldag wacht de ont-
moeting tegen Drive in Sas van Gent.
De andere tegenstanders komen uit
Zoetermeer, Delft, Scheveningen,
Nieuwerkerk en Spijkenisse en dus
redelijk uit de buurt.
Heren 2 speelt a.s. zondag wél een
thuiswedstrijd. Remy de Jong, Ruud
Thijssen, Ramon de Vries, Jeroen
Kromme en Clenn de Jong ontvangen
’s Gravenzande. Om 10.00 uur gaat de
eerste partij de baan op.
Op zaterdag staat er o.a. een thuis-
wedstrijd op het programma voor
Heren 1-50+. Het team van captain
Rob Kleijweg ontvangt Ter Steeghe
uit Zwijndrecht.
Ook tennissen?
Dit jaar is het extra aantrekkelijk om
lid te worden van onze vereniging.
Iedereen die zich vóór 1 mei als lid
aanmeldt hoeft geen inschrijfgeld te
betalen en krijgt bovendien maar
liefst tien gratis groepslessen, ver-
zorgd door Tennisschool Ruud Thijs-
sen, aangeboden. Voor nieuwelingen
is dit een unieke mogelijkheid om
het spelletje onder de knie te krijgen
en meteen kennis te maken met an-
dere nieuwe leden. Vanaf dit seizoen
spelen we op zes spiksplinternieuwe
smashcourt banen. Dit maakt het
mogelijk om ook de komende winter
buiten door te spelen.
De contributie voor een heel jaar
tennissen, zomer en winter door, be-
draagt slechts € 160,-.
Dames 1 toont de nieuwe sponsorkleding van
Embassy Freight.
Boven v.l.n.r. Mandy Kap, Sofie Steenbergen en
Lisanne Thijsen.
Gehurkt: Felice van Veen en Rebecca van Balen
Bequick Dames 1 klaar
voor de eredivisie
Uitslag maandag 4 april
5e comp. 5e zitting
A
1 Max v Beek & Ben Dolphijn 60,54
60,42
2 Jolly Ouwersloot & Jack Ouwersloot
53,71 50,51a
3 Riek v Aken & Maria Molenaar
51,58 59,17
4 Rebecca de Bruijn & Elly Cappen-
dijk 50,46 62,08
5 Riet vd Doel & Gijs Jongh 50,28
55,83
6 Rob v Elst & Hans Leijendekkers
50,26 55,83
7 Marja v Duin & Ineke Schenk 50,11
47,08
8 Connie v Manen & Janny v Manen
49,65 46,45a
9 Tinie v Dorth & Ank de Klerk 49,47
46,23c
10 Jo Giessen & Louwrens Giessen
48,75 43,33
11 Hannie Satijn & Koos v Aken
48,61 59,17
12 Toos Bakker & Henk Poort 47,65
26,25
13 Remi de Ruijter & Ed Sijstermans
46,72 45,42
14 Neels Kramer & Lijneke Sas 43,36
50,42

B
1 Jaap Denkers & Jacques v Eck
55,26 62,5
2 Gery v Beek & Theo Muller 54,02
54,69
3 Ina Dallinga & Albert Weemering
53,69 56,77
4 Wil v Elst & Ann Leijendekkers
51,05 53,65
5 Ingrid v Dijk & Roeli Kok 49,92
35,42
6 Henny de Jong & Arie de Jong 49,53
52,6
7 Johanna Bouman & Dirk Poot 49,42
48,96
8 José de Bont & Nel Rijnsburger
48,69 45,55ch
9 Henny Lenting & Tammo Lenting
48,14 45,00a
10 Nel vd Meent & Caroline Pijpers
47,93 52,08
11 Ria Lips & Ans Sijstermans 47,79
46,35c
12 Marianne Janssen & Jo Staal
46,81 36,98
13 Miep Reijers & Ben Reijers 44,83
41,63a
14 Rick de Groot & Toos Renzen
39,82 32,67a
C
1 Annemarie v Leeuwen & Henk v
Leeuwen 55,96 60,07
2 Hanny Hansen & Rudi Hansen
53,72 61,46
3 Jaco v Leeuwen & Peter v Leeuwen
52,72 54,17
4 Arie Elsenaar & Rinus Meijer 52,64
50,35
5 Jeanette Koning & Ingrid Knopper
52,18 50,35
6 Annie Fortuin & Ank Veldink
52,01 59,03
7 Gerrie de Blok & Riet Snijder 51,94
53,13i
8 Annet Jochems & Riet Mahieu
51,13 45,49
9 Irmgard v Ringelenstijn & Jan Vis-
sers 50,87 46,35ch
10 Trudy v Rijn & Ruud Ruijs 48,45
51,39
11 Auke v Leeuwen & Joop Munter
47,68 46,18
12 Heddy Laming & Riekje Reinders
45,55 32,29
13 Vera Raaff & An Tollenaar 45
48,96
14 Marianne de Blieck & Liesbeth
Posthumus 44,93 55,21
15 Stanny Vijverberg & Piet Vijver-
berg 44,09 31,94

D
1 Gé Hendriks & Wim de Snaijer
56,99 57,40im
2 Bep Gerritzen & Corine Roos 53,9
59,80m
3 Marianne de Baan & Thea Langel-
aan 53,73 43,42
4 Loes Voortmeijer & Jan Voortme-
ijer 53,43 40,25
5 Dick Mostert & Nils Persson 52,88
48,26m
6 Bep v Halteren & Bep Kosten 52,36
52,10m
7 Margot Persson & Susan Vranken
51,49 54,50m
8 Tiny de Grunt & Rien de Grunt
50,26 48,95m
9 Marietje Nelisse & Rob de Raad
48,71 58,25
10 Arie v Eik & Johanna v Eik 47,16
47,58
11 Ria Driessen & Maria d Ruiter
45,67 56,58
12 Janneke Los & Cees Los 43,38
40,24a
13 Mary Kruijt & Anneke Veenland
42,83 46,42
14 Hinke Lohmann & Carla vd Lubbe
40,01 38,20m
Algemene
Bridge Vereniging Maassluis
7 APRIL 2011 MAASSLUISE COURANT 25
500 nu v.a. 3 12.495,-
500C nu v.a. 3 15.295,-
Panda nu v.a. 3 7.250,-
Punto Evo nu v.a. 3 13.995,-
Grande Punto nu v.a. 3 12.795,-
MAASSLUIS: FIVAN • AUTO, ELEKTRAWEG 2E, TEL. 010 - 5911455
Alleen Fiat heeft 5 modellen die zo schoon zijn, dat je geen wegenbelasting of BPM betaalt. Of slechts 14% bijtelling. En
alleen tijdens onze Open Huis Dagen profiteer je van extra voordeel op alle Fiat-modellen tot wel € 2.000,-.
Gem. brandstofverbruik: 3,6 - 7,2 l/100 km (1 op 13,9 - 27,8). CO2: 92 - 166 gr/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.**
Deze acties gelden bij aanschaf van een nieuwe Fiat op 7 t/m 10 april 2011. Genoemde prijzen zijn incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderings bijdrage. De
Punto modellen zijn alleen leverbaar als BPM-vrij in de 1.3 MultiJet 85 uitvoeringen. Het aflopend krediet wordt verstrekt door Fiat Financial Solutions, handelsnaam
van FGA Capital Netherlands B.V. te Lijnden. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. FGA Capital Netherlands B.V. is kredietgever en werkt onder vergunningsnummer
12013694 als aanbieder van consumentenfinancieringen. De effectieve rente op jaarbasis is de prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten tot uitdrukking.
Max. krediet bedragen: Panda € 7.500,-. Overige modellen: € 10.000,-. Vraag naar de exacte voorwaarden. Afgebeelde auto’s kunnen afwijken van de daadwerkelijke
uitvoering. Belastingvoordelen zijn gebaseerd op de wetgeving zoals geldig op 1 mei 2010. **Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volume gerelateerde gemiddelde
CO2-uitstoot (gr/km) van de best verkochte Europese automerken in 2010. *Kijk op www.fiat.nl welke dealers zondag 10 april geopend zijn.
24 maanden voor maar
0%
rente

Kredietsom Maandtermijn Slottermijn Eff. rente per jaar Totaalprijs krediet Looptijd in maanden
3 7.500,- 3 312,50 0 0,0% 3 7.500,- 24
3 10.000,- 3 416,67 0 0,0% 3 10.000,- 24
nu al 5 modellen zonder bpm en wegenbelasting!
Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties.
Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: 13,9-27,0; liter/100 km: 3,7-7,2; CO
2
gr/km: 98-154.
Superaanbod én meteen rijden!
Met de nieuwe Ford Ka en Ford Fiesta bent u opvallend aanwezig en helemaal van nu. Nu is er nog een reden om voor
de Ka of Fiesta te kiezen: ze zijn uit voorraad leverbaar. Kortom, snel naar de Ford dealer, want weg is weg!
KA LIMITED V.A. 8.350,- FIESTA LIMITED V.A. 9.995,-
Opvallend aanwezig
en helemaal van nu.
Vanaf slechts
89,-
p.mnd. met Ford Options
FIESTA COMFORT PAKKET:
· AircOnCiIiOning · RaCiO/CO-speler · ElekIrisch UeCienUare
vOOrpOrIierramen · ElekIrisch versIelUare en vervarmUare
UuiIenspiegels · CenIrale pOrIiervergrenCeling meI
aIsIanCsUeCiening · FOrC Easy Fuel · I5 inch sIalen velgen
NCRMAAL 2.IOO,- NL VCCR 1.250,-
KA COMFORT PAKKET:
· AircOnCiIiOning · RaCiO/CO-speler · ElekIrisch UeCienUare
vOOrpOrIierramen · ElekIrisch versIelUare en vervarmUare
UuiIenspiegels · CenIrale pOrIiervergrenCeling meI
afstandsbediening
NCRMAAL 2.35O,- NL VCCR 1.000,-
Kenmerken Optionsaanbieding:
Ka: prijs € 8.350 - aanbetaling € 2.731 = kredietsom€ 5.619; slottermijn: € 4.372
Fiesta: prijs € 9.995 - aanbetaling € 3.267 = kredietsom€ 6.728; slottermijn: € 5.436
Kredietsom
Efectieve rente
Looptijd Maandlast
Totale prijs
op jaarbasis van het krediet
€ 5.619,- 8,9% 25 € 89,- € 6.509,-
€ 6.728,- 8,9% 25 € 99,- € 7.812,-
Rekenvoorbeeld betref een niet-doorlopend krediet. Gebaseerd op 20.000 kmper
jaar. Voor dit financieringsproduct is een prospectus beschikbaar op www.ford.nl
GRATIS AUTOVERZEKERING
Bij aankoop van een Ford Ka of Ford Fiesta met Ford Options
nu 1 jaar gratis All-risk Ford Autoverzekering.
Vraag naar de voorwaarden bij uwFord dealer.
Vink & Evag
Autobedrijven B.V.
Schiedam: 010 - 426 46 90.
www.ford-vinkevag.nl
Automobielbedrijf
A. Korpershoek
Maassluis: 010 - 591 23 44.
Jsjti!
dpggff.
tdiojuuf
! 6/.
Qbbttupm
! 4/.
Bbocjfejohfo hfmefo wbo epoefsebh!8!bqsjm u0n!xpfotebh!24!bqsjm 3122
Xjolfmdfousvn!Lpojohtipfl Nbbttmvjt!. 121 6:2!68!97
xxx/cbllfsbnnfsmbbo/om
Ljq.lfssjf
csppekf
! 2/.
Fjfslpflfo
5!tuvlt
! 2/.
Voor al uw buiten- en binnenzonweringen,
gordijnen, vloerbedekking en horren
Reigerstraat 26 - 3145 CT Maassluis - Tel. (010) 591 22 73
www. wakkerzon. nl
Opel Astra 1.4 16V 5-drs Edition 23000 km 2009
Citroen Grand C4 Picasso 1.8 16V Amb.7-pers. 61000 km 2007
Mitsubishi Colt 1.3 Heartbeat 35000 km 2007
Suzuki SX4 1.6 Shogun 38000 km 2007
Toyota Auris 1.6 5-drs Linea Sol 43000 km 2007
Toyota Yaris 1.3 Linea Luna 5-drs 42000 km 2007
Opel Astra 1.6 16 V Edition 45000 km 2006
Renault Master T 28 2.5 DCI Autom 78000 km 2006
Ford Fiesta 1.3 Futura 21000 km 2005
Toyota Corolla Verso 1.8 16V Sol Autom 77000 km 2005
Smart Forfour 1.1 Passion 52000 km 2005
Peugeot 307 1.6 16V 5-drs Autom 69000 km 2005
BMW316 Automaat 108000 km 2005
Nissan Almera 1.8 5-drs 72000 km 2005
Rover Streetwise 1.4 Seater 5-drs 58000 km 2004
Peugeot 307 1.6 XT 5-drs 83000 km 2004
Suzuki Wagon R 1.3 Autom. 36000 km 2004
Fiat Stilo 1.6 16V 5-drs 72000 km 2003
Renault Megane Scenic 1.8 16V 70000 km 2003
Ford Ka 1.3I 6th Edition 71000 km 2002
Opel Astra 2.2 16V Coupe 183000 km 2002
Seat Cordoba Vario 1.4 90000 km 2000
Toyota Hiace 2.4D 101000 km 1999
Opel Astra Stationwagon 1.4 167000 km 1996
Peugeot 306 1.4 Etoille 144000 km 1994
Kijk voor meer auto’s op:
www.vandervoortautos.nl
Het Ambacht 7, Maasland
Tel. 010-5911094.
Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
AUTOBEDRIJF
v.d. Voort B.V.
F
HCM HuiswerkCentrale
Maassluis. Studiebege-
leiding & training. Tel. 06-
54261139 - 010-4356969
Stoelen matten en rieten.
C. Boon, Mon nikenlaan,
19, Naald wijk, tel. 0174-
629460.
IETS OM IN UW AGENDA
TE ZETTEN! Ha-Ra milieu
vriendelijk schoonmaak-
systeem. Wegens het be-
eindigen als Ha-Ra con-
sulente: Dinsdag 12 april
a.s. laatste Ha-Ra inloop-
dag bij Nienke Jekel, van
9.30 tot 16.00 uur, Spech-
tstraat 12, 3145 Maas-
sluis. Info: 010-5918797.
jekel@kabelfoon.nl
Auto- en Motorrijschool
L.Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Lessen bij De Cirkel, daar
word je wijzer van!
Y O G A
www.decirkel.name
Tel. 010-5901530.
Korpershoek:
Ford service
dealer voor
Maassluis en
Maasland.
(010) 5912344
Sport
7 APRIL 2011
PAGINA 26
Ook dit jaar zal op de woensdagavond
de hele zomer weer gereden worden
voor het Cees Boer Klassement. Dit
populaire regelmatigheidklassement
draagt inmiddels al 9 jaar de naam
van Cees Boer Fietsen uit Maassluis.
Als clubsponsor van De Coureur
heeft Cees Boer Fietsen nu ook de
rugnummers gesponsord zodat de
naam van de sponsor duidelijk in de
wedstrijd aanwezig is. De start van de
eerste wedstrijd was dus een feestelijk
gelegenheid en daarom was Richard
Ruijsbroek uitgenodigd voor het ge-
ven van het startschot. De 90 deelne-
mers lieten daarna een geanimeerde
wedstrijd zien, want na korte tijd
reed er een kopgroep van zes renners
weg. Hoewel daartussen nog twee
renners probeerden
de sprong vanuit
het peloton naar de
kopgroep te ma-
ken, wisten de zes
vooruit te blijven.
De sprint was voor
Nicky Gieskens die
Christopher Tveter
voorbleef. Jaco Tet-
telaar, oud-winnaar
van het klassement,
verzamelde direct
weer punten door
derde te worden.
De hoge opkomst
bij de eerste wed-
strijd geeft aan dat
De Coureur met dit
Cees Boer Klasse-
ment de populairste
wedstrijdreeks in de
regio op de woens-
dagavond weet te
organiseren.
Ook bij de nieuwe-
lingen waren er weer
twintig inschrijvers
en daarmee zijn de
wedstrijden vol-
doende in trek bij
het aanstormend
talent.
Uitslag :
1. Nicky Gieskens, Rijswijk
2. Christopher Tveter, Oegstgeest
3. Jaco Tettelaar, Maassluis
4. Marijn Olsthoorn, Bleiswijk
5. Jochem Melis, Berkel en Rodenrijs
6. Peter Jordaan, Maassluis
7. Maxim Harteloh, De Lier
8. Ruben Mijnsbergen, Rotterdam
9. Sander Kreder, Zevenhuizen
10. Jesper van Doorne, Vlaardingen
Uitslag Nieuwelingen en Dames :
1. Wouter Peters, Heenvliet
2. Camiel Lok, Berkel en Rodenrijs
3. Jeroen Smits, Bergschenhoek
4. Thom Martens, Zoetermeer
5. Bas van de Berg, Berkel en Roden-
rijs
Uitslag Knakenkoers 28 maart :
1. Jaco Tettelaar, Maassluis
2. Rick van der Zanden, Poeldijk
3. Rune van der Meiden, Delfgauw
Uitslag Knakenkoers 4 april :
1. Ruben Mijnbergen, Rotterdam
2. Tom de Vreede, Berkel en Roden-
rijs
3. Gerben Vreugdenhil, Naaldwijk
Programma :
Zondag 10 april Zondagmorgencom-
petitie – De Spartaan (Rijswijk) – A-
Klasse 10:00 uur – B- en C-Klasse
11:15 uur
Maandag 11 april Knakenkoers :
19:00 uur.
Woensdag 13 april Cees Boer Klas-
sement : 19:00 uur
Deelname voor alle KNWU catego-
rieën dames en heren senioren, juni-
oren en nieuwelingen.
Richard Ruijsbroek geeft het startschot
voor de eerste wedstrijd van het
Cees Boer Klassement ter gelegenheid van de
ingebruikname van de nieuwe rugnummers
Wielrennen RCMD De Coureur:
Cees Boer Klassement weer van start
B diplomazwemmen
in Dol-fijn
Zaterdag 2 april 2011 was Dol-fijn
weer goed gevuld maar niet alleen
met recreatieve zwemmers. Om on-
geveer 12.45 uur stond een aantal kin-
deren klaar om af te zwemmen voor
hun 2e diploma van het zwem ABC:
het B diploma. Zij zijn allemaal al in
het bezit van het A diploma en hebben
de afgelopen maanden hard geoefend
om voor B te mogen afzwemmen. Zij
willen dan ook graag aan hun meege-
komen ouders, opa’s, oma’s en andere
belangstellenden laten zien wat ze al-
lemaal geleerd hebben.
Eerst met je kleding aan van het start-
blok af het water in en onder water
een halve draai om de lengte-as ma-
ken, dan 30 seconden watertrappen
en daarna 25 meter schoolslag naar
een vlot zwemmen er onderdoor en
op de rug naar de overkant. Op de
kant klimmen en in zwemkleding
weer klaar staan. Duiken, onder wa-
ter oriënteren en onder water zwem-
men door een gat in een verticaal in
het water hangend zeil dat zich op 6
meter van de kant bevindt en afstand-
zwemmen. Daarna diverse drijfvor-
men, gevolgd door borstcrawl en rug-
crawl, hierbij wordt vooral gelet op de
op en neer gaande beweging van de
benen en de armoverslag. Als laatste
2x 30 seconden watertrappen. En-
thousiast deden er ook vaders, moe-
ders, broertjes en zusjes mee met het
watertrappen. Zo werd het een leuke
afsluiting van het diplomazwemmen.
Het geheel stond onder deskundige lei-
ding van mevrouw C. Veerman en de
heer A. Brinkman, beiden werkzaam
bij Sport- en recreatiebad Dol-fijn.
Deze keer was er geen rapporteur na-
mens het Nationaal Platform Zwemba-
den/NRZ aanwezig. Na afloop konden
alle deelnemers ook deze keer weer ge-
feliciteerd worden, zij waren geslaagd!
Nora Ouali was niet aanwezig, zij zal
een andere keer afzwemmen.
De geslaagden zijn:
Femke van Rijthoven; Alec de Jong-
ste; Chantal Elaine Bosker; Arné van
der Schee; Irene Roeleven; Joshua
Bhoelai; Esma Öztürk; Sophie De-
drog; Noortje van Burik; Merel Satijn
Sterre Duin; Finn Abraham Gebuis;
Meike Kloppenburg; Joan Wever;
Merel Tombroek; Marit Babijn; Ma-
rije de Graaff; Arzjen Salam; Mart
van der Sar; Naoufal Aissa Mouhand;
Marcello Verbeek; Sam Ommering;
Wesley van Asperen; Linde Keijzer;
Naomi Christel Munnikes
Sponsor: MeerServices Automatise-
ring & Telecommunicatie BV
Het zat er al een paar weken aan te ko-
men maar nu is het realiteit: Joyce van
der Velde, Dennis Breevaart en Aad
van Lienden van het tweede team
van tafeltennisvereniging TOG zijn
kampioen. En dat al na acht van de
tien wedstrijden, en na een wedstrijd
waarin ‘slechts’ een gelijkspel werd
gehaald. 5-5 werd het tegen TOGB en
Aad van Lienden (tot vorige week in
de competitie nog zonder verliespar-
tij) moest zijn meerdere erkennen in
een van de tegenstanders en later in
nog eentje. Dankzij drie zeges van
Dennis en nog eentje van Joyce werd
het gelijkspel binnengehaald. En het
kampioenschap.
TOG1 is dicht bij de titel. Van Atlantic
werd met 8-2 gewonnen. René Jung-
schläger won al z’n partijen, Martijn
Kronemeijer en Rajender Soekhlal
klopten twee Rotterdammers. TOG
haalde het maximale bij Pitt’75: 5-5,
Sanjay Soekhlal 2, Hein Verweij 2,
Jos van Nierop 1.
Duo2 – Sorry werd 2-3. Marcel van
der Kerckhoff en Bob van Hoek wis-
ten elk een enkelpartij naar zich toe te
trekken. Kampioenskandidaat Duo 3
klopte de Repelaer met 3-2. Bas Bul-
der en Robert Kuiper zorgen voor
Dennis Breevaart (TOG 2):
hattrick en kampioenschap.
Tafeltennissers TOG 2 kampioen,
maar topscorer verliest 100%-score
ieder een enkelpartij. Het dubbelspel
gaf de doorslag.
Duo 5 is eveneens kampioenskandi-
daat maar verloor thuis wel van 21-up
met 2-3.
De dubbel werd verloren, Rudi Pet-
schl en invaller Dimitri Uyterlinden
zorgden elk voor één punt. 3-2 winst
was er voor Duo 6. Adrie de Raaf
klopte de twee tafeltennissers van
Tablo, invaller Hein Verweij klopte
er één.
Jeugd
De twee jeugdteams van TOG traden
aan in Schiedam, bij Scyedam. TOG
1 verloor met 9-1, het pupillenteam
met 8-2.
Nieuwe tafeltennissers welkom!
Bij TOG kun je recreatief tafeltennis-
sen maar ook in wedstrijdverband. Er
is plek voor nieuwe senior- en jeugd-
leden, vanaf 6 jaar.
Kom kijken op vrijdagavonden vanaf
19.00 uur in de Olympiahal aan de
Rozenlaan.
Of surf naar www.tog-maassluis.nl,
en/of neem contact op met Bart Dijk-
man (dijkman@tog-maassluis.nl en
na 17.00 uur: 06-1950 6678).
Voor de leerlingen van groep 7 en 8
uit Maassluis werd er 30 maart voor
de eerste keer een Cruyff Court 6 vs.
6 toernooi gehouden. Het toernooi
werd georganiseerd door Welzijn E25
en de gemeente Maassluis.
Het toernooi werd dit jaar kleinscha-
lig aangepakt met max. 6 jongens-
teams. De jongens konden zich in-
schrijven als buurtteam. Het hoefde
dus geen schoolteam te zijn.
Zo kregen we een team vanuit Maas-
sluis West van de Kardinaal Alfrink-
school, de Ichtus en de Westhoek
(Real Najib). De Regenboog was erg
goed vertegenwoordigd met maar
liefst 3 teams (Hoff FC, AC Regen-
boog en ‘l Elcuse). De Dijck had ook
een team geregeld en ook het Spec-
trum was vertegenwoordigd (respec-
tievelijk, FC De Dijck en Spec Uni-
ted).
Om 13.00 uur werd het toernooi door
Tommy (de speaker van SEE Marke-
ting) geopend.
De eerste wedstrijd ging tussen Hoff
FC en Spec United om uiteindelijk,
toevallig of niet, in de één na laatste
wedstrijd tussen Spec United en Real
Najib de beslissing te laten vallen.
Na een spannende strijd was het Real
Najib dat met 2-1 won en zich dus de
kampioen van Maassluis mocht noe-
men.
Real Najib mag zich een jaar lang de
nummer 1, kampioen Cruyff Court
6 vs. 6 van Maassluis noemen. Het
team gaat het land in om eerst regi-
onaal de kwart- en evt. halve finales
te spelen om uiteindelijk de landelijke
finale te spelen in Amsterdam. Moch-
ten zij het beste team van het land zijn
dan mogen zij interland spelen tegen
een team uit een ander land. Vorig
jaar is de winnaar van Nederland naar
Barcelona gegaan om daar te strijden
tegen een team uit Spanje, dus wie
weet…….
Ook viel er een fairplay prijs te
winnen. Deze werd beslist door de
scheidsrechters van SEE Marketing.
Het team wat het sportiefst gespeeld
heeft was ‘l Ecluse.
Naast het toernooi was er ook nog een
side event. Deze werd verzorgd door
SEE Marketing. Er was een 3D pan-
nakooi, waar 1 x 1 x 1 werd gespeeld,
en er waren artiesten die een show
gaven. De artiesten lieten trucs met
ballen zien. Vervolgens probeerden
zij het publiek uit te dagen om hun
beste truc te laten zien.
Dit was het tweede evenement wat
Welzijn E25 samen met SEE Marke-
ting heeft georganiseerd en wederom
met succes.
De organisaties zijn erg blij met het
geslaagde toernooi en de sportieve
teams en wensen Real Najib heel veel
succes met de volgende ronde!
Tot volgend jaar……..(dan mogen de
meiden zich ook vertegenwoordigen)
Cruyff Court kampioenen 6 vs. 6 Maassluis
Sponsor: Croes Vlaggen Service
Gaat het dan eindelijk gebeuren?
Nog een paar puntjes nodig met nog
twee wedstrijden te gaan. Vrijdag
spelen zij thuis in sporthal de Hofste-
de tegen de heren van Kratos uit Delft
en als de UFO-mannen gewoon hun
eigen spelletje spelen en de zenuwen
de baas blijven zijn zij de kampioen!
Natuurlijk verwachten wij veel sup-
porters voor dit hechte mannenteam.
De wedstrijd begint om 21.45 uur!
Hiervoor speelt het 1e damesteam
van UFO’87 ook een belangrijke
wedstrijd. Zij hebben door de winst
van jl. zaterdag de tweede plaats ze-
ker gesteld. Dit betekent in ieder geval
op 23 april a.s. promotiewedstrijden
om naar de 2e klasse te promoveren!
Maarrrrr er is nog een hele kleine
kans om eerste te worden, maar dan
moeten wij de laatste 2 wedstrijden
in ieder geval ruim winnen en moet
onze concurrent Dosko de komende
wedstrijden punten laten liggen.
In ieder geval moeten zij nog tegen
Vollier uit De Lier en zij kunnen ons
een hele grote dienst bewijzen door
met 4-0 te winnen van Dosko. We
wachten het met spanning af……….
Onze jeugdteams, A1 en B1 spelen
allebei eerste klasse en dat is best
bijzonder in onze regio. Ze hebben
het niet makkelijk maar spelen door
het hogere niveau zelf ook beter. A.s.
vrijdag hebben zij in ieder geval weer
kansen om punten te behalen.
Onze mini’s hebben zaterdag 2 april
meegedaan aan het laatste CMV
toernooi van het seizoen. Het was
vreselijk warm in deze sporthal en
erg hectisch door de vele teams die
zich ingeschreven hadden. Ons team
haalde een keurige 3e plaats.
Natuurlijk zijn wij ook al weer bezig
met volgend seizoen en zullen de ko-
mende weken onze trainingen open
stellen voor sportievelingen die ook
willen gaan volleyballen.
Met onze mini’s willen we in het vol-
gende seizoen naar de C-competitie.
Hiervoor hebben wij nieuwe leden
nodig in de leeftijd van 11-13 jaar.
Door emigratie en verhuizing van 2
leden van ons B-team hebben we ook
voor dit team nieuwe speelsters of
spelers nodig (15-16 jr).
De speelsters van Dames 1 zouden
graag hun krap bezette team uitge-
breid zien met ervaren en enthousias-
te speelsters. Is er interesse voor onze
teams laat het weten aan onze secre-
taris Hennie de Vreede (5910070) of
onze jeugdcoördinator Joke Rasens
(5921863) of kijk op onze site voor
informatie en trainingstijden www.
ufo87.nl
Heren 1
UFO ’87 Heren 1 kampioen ??
De spanning bij de heren van UFO
’87 neemt wekelijks toe. Elke wed-
strijd is een finale. Ook als je op een
woensdagavond uit moet spelen tegen
Pijlslag/Quintus. Met de wedstrijd
van het Nederlandse oranjevoetbal in
het achterhoofd was het motto: geen
onderschatting! Zeer geconcentreerd
begon UFO aan deze wedstrijd. De
aanmoedigingen onderling waren
niet van de lucht en noopten de aan-
voerder zelfs tot een wissel om rust in
het team te brengen bij een stand van
9-19 voorsprong voor UFO. Of het
de wissel was zullen we nooit weten
maar de eerste set werd uitgebouwd
naar een makkelijke 12-25. In de
tweede set mocht het basisteam van
de eerste set weer het veld in om deze
ook binnen te halen. Dit lukte, nu ech-
ter met de stand 15-25. Een enorme
druk lag er in de derde set op de 3
bankzitters. Zij mochten aantreden
om deze belangrijke set ook binnen
te slepen.
Ondanks steeds meer weerstand van
Pijlslag/Quintus werd ook deze ge-
wonnen, nu echter met de oplopende
setstand van 20-25. Bij 0-3 in sets
voorsprong was het zaak voor UFO
om deze wedstrijd af te ronden met
een extra wedstrijdpunt. Dit bonus-
punt werd in de vierde set iets teveel
van het goede voor UFO, of was het
zo dat Pijlslag/Quintus steeds beter
werd? Bij een 12-3 achterstand voor
UFO en 3 wissels en een time out
verder begon de wedstrijd pas te kan-
telen. Ongemeen spannend was het
tot het eind van deze vierde set. Dit
blijkt wel uit de time-outs van Pijl-
slag/Quintus met de standen 15-15 en
27-27 en tussendoor nog een tweede
time out van UFO met 18-25. Op mi-
raculeuze wijze en met onnavolgbare
ballen trok UFO’87 aan het langste
eind en won ook deze vierde set met
27-29. Weer 5 wedstrijdpunten en een
stap dichter bij het algemene kampi-
oenschap. Inmiddels weten we dat de
medekandidaat om het kampioen-
schap Leython wedstrijdpunten heeft
laten liggen. Vrijdag 08 april speelt
UFO ’87 om 21.45 uur de voorlaatste
wedstrijd in De Hofstede te Maas-
land. Bij winst is UFO’87 zo wie zo
kampioen seizoen 2010-2011. Vanaf
18.45 uur zijn er ook andere wedstrij-
den van UFO’87 te bewonderen.
UFO’87 D1 – Zovoc D 3-1
Met maar liefst 8 speelsters, een
coach én een supportertje togen we
zaterdagmiddag naar Zoetermeer om
te spelen tegen Zovoc.
Om 17.30 uur begon de wedstrijd.
Geen ideale tijd en het leek wel of
we daar de eerste set last van had-
den. Het was het ‘m allemaal net niet,
blocks die verkeerd vielen, passes die
niet aankwamen en ga zo maar door.
Deze set verloren we enigszins kans-
loos met 25-17. Dit hadden we totaal
niet verwacht!
Na een peptalk van de trainer be-
gonnen we een stuk scherper aan de
tweede set, de dames van ZOVOC
kregen gewoon geen kans meer om
in hun spelletje te komen. We wonnen
vrij gemakkelijk met 25-18. Ook in de
derde set ging het redelijk goed, we
wonnen met 25-22.
In de vierde set ging het een hele tijd
gelijk op, het was heel spannend. Aan
het einde van de set waren er zenuwen
aan beide kanten, de ene na de andere
fout werd er gemaakt. Gelukkig trok-
ken wij in deze set aan het langste
eind en we wonnen met 27-25.
Zodoende konden we weer 4 punten
aan ons totaal toevoegen. Met nog 2
wedstrijden te gaan we sowieso PD
wedstrijden spelen, want de nummer
3 kan ons niet meer inhalen. Wie had
dat nou gedacht aan het begin van het
seizoen?
Decos/NOVO MB1 – UFO’87
MB1 3 - 1
Afgelopen zaterdag moesten we tegen
Decos spelen. Het was een belangrij-
ke wedstrijd, omdat we wisten dat we
moesten winnen. Anders zouden we
geen kans meer maken op de derde
plaats. De eerste set moesten we echt
nog wakker worden, want we verlo-
ren met 25-14. De tweede set moest
dan beter gaan, maar het lukte ge-
woon niet. We verloren opnieuw met
een groot verschil: 25-13. Omdat we
er toch nog een gelijkspel uit wilden
halen, gingen we vol goede moed de
derde set in. We wonnen, ook al was
het met een minimum verschil: 24-
26. De laatste set kwamen we tekort
om er een gelijkspel uit te halen. We
verloren die set met 25-18. Daardoor
is onze vierde plaats in de competi-
tie een feit. De nummer drie heeft 5
punten voorsprong op ons en wij heb-
ben 5 punten voorsprong op de num-
mer vijf. Ondanks die vierde plaats
hebben we het dit seizoen lang niet
zo slecht gedaan, nadat we de vorige
keer gepromoveerd zijn.
Vrijdag spelen we onze laatste thuis-
wedstrijd. Dus jullie kunnen ons dit
seizoen voor de laatste keer aanmoe-
digen vanaf 18:45 in Sporthal De
Hofstede.
Heren 1 Volleybalvereniging UFO’87
a.s. vrijdag 8 april kampioen?
Schaakvereniging
Maassluis
promoveert!!
Na een spannend seizoen is de s.v.
“Maassluis” er in geslaagd te promo-
veren naar de 2e klasse van de R.S.B.
De laatste wedstrijd van de competi-
tie werd in een uitwedstrijd gewon-
nen van Sliedrecht 3 met 3½-4½.
Er moest gewonnen worden, want
ook Sliedrecht had bij winst nog kan-
sen om ten koste van Maassluis te
promoveren. Zo ver liet het team o.l.v.
Piet de Jong het niet komen. Winst
werd er behaald door Marcel Bergen,
Gert Dijkstra, Piet Hofstee en Jean
Paul Schriks. Mojtaba Sadeghnezjad
behaalde een remise en de winst was
binnen. Michael Kroes, Daan Bus en
Hans Quak moesten de eer aan de te-
genstander laten.
Kampioen in de afdeling werd SO
Rotterdam 4. Zij behaalde uit 7 par-
tijen 13 punten en Maassluis werd
tweede met 12 punten uit 7 wedstrij-
den. Het bestuur van de wijkvereni-
ging zorgde voor een leuke verrassing
door op de speelavond van 4 april kof-
fie met tompoes te trakteren en een
hartig hapje in de loop van de avond.
Corry Vreeken, die helaas verhinderd
was, belde op met de mededeling dat
van haar nog een versnapering kon
worden genomen.
Ook voorzitter Piet de Jong liet zich
niet onbetuigd en trakteerde. Met
dank aan de gulle gevers. Dit alles
maakte het een feestelijke avond.
Maar geschaakt werd er ook nog.
De uitslagen van 28 maart waren
alsvolgt:
Hans Quak- Marcel Bergen 0-1; Jan
Parre- Piet Hofstee ½-½; Mojtaba
Sadghnezjad- Piet de Jong 1-0; Karel
Parre- Paul Blok ½-½; Rien de Boer-
Daan Bus 0-1.
De uitslagen van 4 april waren:
Daan Bus- Karel Parre 1-0; Marcel
Bergen- Piet Hofstee ½-½; Jan Par-
re- Hans Quak 1-0-; Paul Blok- Piet
de Jong 1-0; Niek Beekhuis- Rien de
Boer 0-1.
Op 11 april wordt de vierde ronde ge-
speeld van het RAPID-schaken. Er
worden dan 4 partijen gespeeld met
een bedenktijd van 20 minuten per
persoon.
Op 18 april is er weer het traditio-
nele Paaseieren-snelschaaktoernooi.
Bedenktijd 10 minuten per persoon
per partij. Dat wordt weer spetterend.
Kortom genoeg activiteiten bij de ver-
eniging.
Op 25 april is het in verband met
2e paasdag geen schaken. Op 2 mei
wordt er weer “gewoon” geschaakt.
MVV ’27 is er zaterdag in Nieuw-
Beijerland niet in geslaagd om ‘defi-
nitief’ afstand te nemen van NBSVV.
Beide in degradatiestrijd verwik-
kelde ploegen kwamen op een moei-
lijk bespeelbaar veld niet verder dan
een 1-1 gelijkspel. Dat was gezien het
spelbeeld uiteindelijk een terechte
uitslag, al had er op bepaalde momen-
ten misschien wel iets meer ingezeten
voor de ploeg van Pim van der Hoorn.
MVV ’27 speelde een uitermate
zwakke eerste helft. Het slaagde er
niet in om ook maar voor enig doel-
gevaar te zorgen. Aan de andere kant
kwam het enkele malen goed weg.
Doelman Koen Herlaar was in de 5e
minuut gelukkig attent, toen de ver-
der sterk spelende Roel Nooteboom
iets te zacht terugspeelde. NBSVV
kreeg in de 17e minuut de grootste
kans van de wedstrijd. Marc Braven-
boer schoot vrij voor doelman Her-
laar naast. Weer acht minuten later
een nieuwe mogelijk-
heid voor de thuisploeg.
Lars Kloet bracht op
het laatste moment red-
ding door de bal corner
te tikken. Vijf minuten
voor rust dan eindelijk
enig ‘doelgevaar’ van
MVV ’27. Een scherp
ingesneden vrije trap van
Bram Jansen kon bij de
tweede paal net niet de
goede richting worden
meegegeven door de mee
opgekomen verdediger
Stanley Klop. Zijn kop-
bal verdween naast.
Na de thee, met Erik van
Geest voor Bram Jansen,
ging MVV verder op de
ingeslagen weg. De 1-0
in de 53e minuut kwam
dan ook niet echt als
een verrassing. Een af-
geslagen bal kwam voor
de voeten van wederom
Bravenboer. Deze mocht
zonder druk op de bal
vrij aanleggen. De bal
werd onderweg nog ongelukkig van
richting veranderd door Dion Dick-
hoff, die met zijn lichte touch Herlaar
volledig op het verkeerde been zette.
De treffer maakte de ploeg van Van
der Hoorn waarschijnlijk wakker,
want ineens veranderde het spel-
beeld. De bezoekers losten zowaar
hun eerste schot op de goal van doel-
man Lars van der Erve. Het was spits
Steven Olsthoorn die het de doelman
weliswaar moeilijk maakte, maar ook
niet meer dan dat. Een minuut later
was het wel raak. Olsthoorn gaf goed
mee op maatje Silvio Vermeer, die
handig zijn tegenstander uitspeelde
en met een droog schot in de verre
hoek Van der Erve kansloos liet: 1-1.
Nog geen tien minuten later wederom
Vermeer in de hoofdrol. De buiten-
speler kwam vanaf de rechterkant
naar binnen en liet een vlammend
afstandsschot los. De bal raakte de
onderkant van de lat en carambo-
leerde helaas voor MVV voor de
doellijn weer terug het veld in. Nog
was het gevaar niet geweken, want de
rebound belandde via-via bij de voor
Wouter Jansen ingevallen Mark Ak-
kerman. Akkerman schoot goed bin-
nen, maar werd volledig onterecht
teruggefloten voor buitenspel.
Twintig minuten voor tijd ontsnapten
de bezoekers, toen Erik van Geest de
bal in het strafschopgebied met de
hand beroerde. Gelukkig voor MVV
ontging het de verder goed leidende
arbiter De Winter en kreeg de thuis-
club geen strafschop. De daaropvol-
gende uitbraak leverde meteen een
grote kans op voor Akkerman, die
zelf zacht inschoot, daar waar breed-
leggen op Olsthoorn misschien wel
een betere optie was geweest.
Het was meteen het laatste interes-
sante wapenfeit van de toch zeer
spannende tweede helft, die uiteinde-
lijk beide ploegen slechts een puntje
opleverde. Een resultaat waar beide
ploegen eigenlijk niet heel veel mee
opschoten. Rozenburg werd de grote
winnaar van het inhaalweekend door
met 3-0 bij NSVV te winnen. En laat
datzelfde Rozenburg nu net de tegen-
stander van MVV ’27 voor komende
zaterdag zijn. Aanvang van het duel
is 14.30.
Dames MVV ’27 werken aan
doelsaldo: 7-0
Op de eerste prachtige zomerdag van
dit jaar traden de dames van MVV
’27 aan tegen FC ’s Gravenzande.
Dit duel zou voor de Maaslandse da-
mesploeg vooral in het teken staan
van het opkrikken van het doelsaldo,
dat in de titelstrijd misschien nog wel
eens beslissend zou kunnen zijn. Met
dit in het achterhoofd gingen de da-
mes voortvarend van start en werd
binnen één minuut het eerste schot
op doel gelost. Het spel voltrok zich
voornamelijk op de helft van FC ’s
Gravenzande en het was uiteindelijk
Mariëlle Alsemgeest die als eerste
doeltreffend was.
De Maaslandse dames stonden op
scherp en met de rust stond de teller al
op vijf doelpunten (Mariëlle Alsem-
geest 2x, Brenda Ham 2x, Suzanne
Koorneef 1x). Na de pauze konden
de dames deze doelgerichtheid echter
niet doorzetten. Beide ploegen speel-
den onrustig en onzuiver, wat over en
weer tot veel balverlies leidde. On-
danks dat het spel van de eerste helft
niet geëvenaard kon worden, troffen
beide Maaslandse spitsen allebei nog
eenmaal de netten en werden er drie
punten en zeven doelpunten mee naar
huis genomen. Volgende week staat
de wedstrijd tegen titelconcurrent
Honselersdijk dames 1 op het pro-
gramma; een belangrijke dag in de
strijd om het kampioenschap!

Gelijkspel voor MA1
MA1 speelde zaterdag met 2-2 gelijk.
Op een zonovergoten zaterdag moch-
ten de meiden op veld 1 aantreden.
MVV begon zeer gemotiveerd aan
de wedstrijd. Dat uitte zich in een
overwicht op Westlandia, dat geen
antwoord had op het goede spel. Met
een droge knal van Chantal (vanaf
eigen helft) en een blunder van de
keeper rolde bal het net binnen: 1-0.
Vlak voor rust kreeg Westlandia een
kans en die werd benut. In de rust de
peptalk: we hebben niets te verliezen,
hou je concentratie! Toch kwam de
thuisploeg iets te slap uit de kleedka-
mers en dat leverde zelfs de 1-2 op.
Door de enorme werklust en de wil
om kampioen te worden, ging MVV
alles of niets spelen. Dat resulteerde
in een mooi afstandsschot van Leonie
en dat leverde de bevrij-
dende 2-2 op. Met nog
twee wedstrijden te gaan
en twee punten los blijft
het een zeer spannende
competitie.

Feyenoord on Tour
Soccercamp naar
MVV ’27
Goed nieuws voor alle
jonge voetballiefheb-
bers: MVV ’27 is erin
geslaagd om het Fey-
enoord on Tour Soccer-
camp naar Sportpark
De Commandeur te ha-
len. Daar zijn we best
trots op, want de keuze
van Feyenoord heeft on-
der meer te maken met
onze goede contacten als
amateurpartner van de
club uit Rotterdam. Het
Feyenoord on Tour Soc-
cercamp vindt plaats op
donderdag 4 en vrijdag
5 augustus en duurt van
09.30 uur tot 16.30 uur.
We gaan nog niet alles verklappen,
maar MVV-spelertjes krijgen korting
en oud-topvoetballer Ben Wijnste-
kers is een van de trainers die namens
de organisator naar MVV ’27 komt.
Inschrijven kan binnenkort, maar via
onze website (www.mvv27.nl) vind je
alvast wat meer informatie.

Binnenkort sponsorbijeenkomst
bij MVV ’27
Net als elke voetbalvereniging kan
ook MVV ’27 niet zonder zijn spon-
soren. Gelukkig beschikt onze club
nog altijd over een groot aantal
sponsoren, die MVV een warm hart
toedragen. Om onze waardering uit
te dragen naar deze bedrijven, orga-
niseert de Stichting Ondernemend
MVV ’27 vrijdag 13 mei een spon-
soravond.
Tijdens de avond stelt het (voor veel
sponsoren nog nieuwe) bestuur zich
voor, wordt er een toelichting gegeven
omtrent het doel van sponsoring en is
er na de pauze een gastspreker. Deze
luistert naar de naam Sjoerd Mossou.
Met name de lezers van het AD kun-
nen tweemaal per week genieten van
zijn columns, die zeer scherpzinnig,
maar ook relativerend van aard kun-
nen zijn. Sjoerd werd in 2010 door VI
nog uitgeroepen tot een van de beste
sportcolumnisten van Nederland!
Wouter Jansen schermt de bal af voor een verdediger van
NBSVV. De aanvaller kwam zaterdag helaas niet tot scoren
en werd in de tweede helft gewisseld.
MVV ’27 en NBSVV delen de punten
Sport
7 APRIL 2011
PAGINA 27
Afgelopen weekend werd in Nieu-
wegein de landelijke halve finale ge-
houden voor de B lijn Ritmische
Gymnastiek. Het was een belang-
rijke dag want alleen de 10 beste
meisjes konden zich plaatsen voor
de Nederlandse Kampioenschap-
pen AB lijn op 25 en 26 juni in
Amsterdam.
Guusje Verbaarschot uit Maas-
sluis wist zich in de halve finale
te plaatsen met 2 individuele en
2 duo oefeningen in de categorie
3B. Guusje mocht eerst haar in-
dividuele oefening laten zien met
de hoepel. De oefening begon erg
goed maar helaas ging het aan het
eind even mis. Daarna liet Guusje een
mooie bal oefening zien. Gezien het
hoge niveau van tegenstanders wist
Guusje zich helaas niet te plaatsen
met haar individuele oefeningen.
Daarna ging de wedstrijd verder
met de duo oefeningen. Als eer-
ste liet Guusje samen met Claudia
een prachtige knotsoefening zien.
Daarna nog een duo lintoefening
samen met Sarah. Met de duo
knotsoefening haalde Guusje en
Claudia een mooie 5de plaats en
gaan met deze oefening dus naar
het NK. Het was daarna nog even
spannend want met de 10de plaats
met de lintoefening wist Guusje
met Sarah zich ook te plaatsen
voor het NK.
Guusje naar de Nederlandse
Kampioenschappen Ritmische Gymnastiek
Eindelijk was ’t dan zover….. Het be-
gin van een nieuw seizoen.
Blije gezichten, iedereen had er zin
in en kon niet wachten om er achter
te komen met wie en tegen wie te
spelen. En hoe zou het met de banen
zijn? Alles lag er keurig bij; mooie
maagdelijk witte lijnen en het gravel
leek ook super! Volgens de kenners
toch de ondergrond die het beste bij
je bovenbrengt.
Gemiddeld voor iedere deelnemer
3 a 4 potjes dubbelen van een strak
half uur (wat bruut werd aangegeven
door een schel fluitje) en tussendoor
verwend met allerlei lekkers (als van-
ouds). Het wolkendek brak zelfs open
en de zon bescheen alle nog wat wit
uitziende ledematen. De zweetdrup-
pels verschenen voorzichtig hier en
daar op een voorhoofd, er werd ge-
streden voor ieder punt en met en-
thousiasme werden de standen door-
gegeven aan de organisatie. De tijd
vloog voorbij, wedstrijd na wedstrijd,
de baan op en af, hup en weer vegen.
Daarna bijkomen met een heerlijke
versnapering, gevolgd door een prijs-
uitreiking voor winnaars en personen
die wel een aanmoediging konden ge-
bruiken.
Niet alle namen zullen worden ge-
noemd, maar wel het vermelden
waard is Max Melief. Een echte win-
naar die zich ieder jaar weer laat zien
(met herkenbaar tenue) en onver-
slaanbaar lijkt. Het is toch een uitda-
ging voor het komend seizoen om ’t
hem eens echt moeilijk te maken!
Alle mensen die betrokken zijn ge-
weest bij de organisatie bedankt voor
gedane inspanningen om dit toernooi
tot een succes te maken.
Het zou zo maar kunnen dat als u dit
leest, het u leuk lijkt om hier ook eens
bij te zijn. Dat kan, u bent van harte
welkom. Check eens op de website
wat voor toernooien en andere activi-
teiten er georganiseerd worden!
Allemaal een mooie en sportieve zo-
mer toegewenst en tot het volgende
evenement.
Namens TV Evergreen
www.evergreen-tennis.nl
Johan Molenaar
Openingstoernooi Evergreen Tennis Maassluis 3 april 2011
Zondag was de eerste speeldag van
de Ummah Wahidah competitie. In
totaal hebben zich acht teams aan-
gemeld en zij zullen vier zondagen
strijden voor het kampioenschap. Per
zondag speelt elk team twee partij-
tjes van 20 minuten. Joop Luijendijk
deed de aftrap waarna het eerste duel
gespeeld kon worden tussen Maas-
sluizers en The Pirates. Fanatiek
voetbal leidde tot een 4-3 stand voor
de Maassluizers. De andere ploegen
die meedoen zijn El Bom-
bastico, 010-Boys, Real
Maroc, FC Ballenbak, A-
Team en The Winners. Na
deze eerste speeldag gaat
The A- Team aan de lei-
ding met 6 punten en een
doelsaldo van 19 voor en
4 tegen.
Zondag 10 april aanstaan-
de is de tweede speeldag.
Ook dan zullen de teams
tussen 13.00 uur en 16.15
uur het tegen elkaar opne-
men. U komt toch ook!?
Voor meer informatie
Abdel Kechouh
06 29 28 00 56
Faissal Oulad Larbi
06 50 80 31 13
Er werd fanatiek maar sportief gevoetbald bij
de Stichting Ummah Wahida competitie op het
Cruyffcourt. Foto Roger van der Kraan
Joop Luijendijk trapt
Ummah Wahidah competitie af
Gezellig Bridgen bij
Bridgeclub De Flat
Iedere woensdagmiddag kunt u ge-
zellig bridgen bij ons!
U Kunt ook gewoon langs komen en
meespelen, wij starten om 13.30 en
zijn om ongeveer om 17.00 klaar.
Het is niet verplicht om iedere woens-
dagmiddag te komen.
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij
Max v. Beek tel. 010-5920180 of
0644576723
Iedere woensdagmiddag zijn er fles-
sen wijn te winnen op een nader te
bepalen plaats op de ranglijst!
Uitslag via bridge-mates!!
Wij spelen in ons splinternieuw
Wijkgebouw De Flat Burg.Wesse-
linkstraat 4 te Maassluis
Tot ziens!!
Tilburg – Maassluis 16-12 (9-6)
Zaterdag hervatte Maassluis de veld-
competitie direct met een topper
tegen koploper Tilburg. Maassluis
stond voorafgaand aan de wedstrijd
op de tweede plek, met twee punten
achterstand. Bij winst kon Maassluis
op gelijke hoogte komen met Tilburg,
bij verlies lijken de titelkansen ver-
speeld.
Maassluis begon, zonder de zieke
Malou Abbas, slecht aan de wedstrijd
in Tilburg. Na 27 minuten stond er al
een 7-2 stand op het scoreboard en
leek er al geen eer meer te behalen.
Wellicht was de rommelige voor-
bereiding, waarin twee wedstrijden
vroegtijdig afgefloten werden en bles-
sures de boventoon voerden, oorzaak
van het slappe spel van de Maassluise
hoofdmacht, maar twee doelpunten
(Marvin Soekra en Denise Kloot-
wijk) in een krap half uur tijd is wel
erg mager. Gelukkig herpakte de
ploeg van coach André Verbaas zich
in het restant van het eerste bedrijf en
verkleinde het gat bij rust door tref-
fers van Marvin Soekra (2), Jan-Cees
Andreae en wederom Denise Kloot-
wijk. Russtand 9-6.
Na rust kwam Maassluis een stuk
beter uit de startblokken. Soekra en
tweemaal Niek Seesink brachten de
ploegen nog binnen tien minuten in
evenwicht. In diezelfde periode kreeg
de directe tegenstander van Andreae
een rode kaart wegens een slaande
beweging. Geen vervelende ontwik-
keling voor de gasten, getuige de vier
doelpunten die deze heer al op zijn
naam had. Maassluis kon echter geen
voordeel uit de situatie pakken, want
hoewel de wedstrijd tot 12-11 gelijk
opging, was de eindsprint in Brabants
voordeel. Tilburg won de wedstrijd
met 16-12 en pakt daarmee toch een
voorschot op de titel in de eerste klas-
se D van het veldkorfbal.
DSC 5 – Maassluis 2 10-16 (4-9).
Het tweede team van Maassluis moet
in het tweede deel van de competitie
nog flink wat punten pakken om de-
finitief niet in degradatienood te ko-
men. De ploeg van trainer Jan Boog
besefte zich dat maar al te goed en
deed dus wat het moest doen, win-
nen. Maassluis liep in de eerste helft
al uit naar een 3-8 en 4-9 voorsprong
door een ontketende Henne Bloem
(5 treffers). In de tweede helft gaf de
ploeg de verkregen marge niet meer
uit handen en speelde Maassluis de
wedstrijd eenvoudig uit.
Maassluis A1-Kinderdijk A1 7-16
De youngsters van Maassluis had-
den andere verwachtingen van de
competitiehervatting. Op eigen veld
kreeg Maassluis een oorwassing van
directe concurrent Kinderdijk. Maas-
sluis A1 staat na acht wedstrijden op
de zevende plaats van de eerste klasse
G. Slechts één punt voor op hekken-
sluiter Fortis, maar ook slechts één
punt achter op Kinderdijk en Tjoba.
Maassluis C1 promoveert
naar 1e klasse!
Na 14 wedstrijden was er zaterdag
26 maart een driekamp nodig om te
bepalen wie de echte kampioen was
in de klasse C2J met promotie naar
de 1e klasse als gevolg. De driekamp
tussen ODO C1 (Maasland), Die
Haghe C1 (Den Haag) en Maassluis
werd gespeeld in een goed gevulde
WION-hal in Rotterdam. Maassluis
moest het doen zonder Sietse Spaan
(scheenbeenbreuk) en Romy Groen
(ziekte van Pfeiffer). Gelukkig waren
zij er wel bij als supporter. De wed-
strijd tegen ODO C1 werd met 3-4
gewonnen, waarna ODO vervolgens
de wedstrijd van Die Haghe met 1-2
won.
Maassluis C1 speelde daarna tegen
het lastige Die Haghe C1. Het werd
een 4-4 gelijkspel, wat voldoende
was voor het kampioenschap en de
daarbij behorende promotie naar de
1e klasse! Een hele mooie prestatie
van dit team.
CKC Maassluis feliciteert de spelers
Sietse, Kevin, Danny, Noah, Coen,
Luuk, Dennis, Maxime, Sanne,
Romy, Sanne, Elvira, Desi, Demi en
coaches Mariëlle en Tjerk.
Programma zaterdag 9 april
Maassluis 1-KVZ 1 15.30 uur Wip-
perspark (Maassluis)
Maassluis 2-Deetos 5 14.00 uur Wip-
perspark (Maassluis)
Tjoba-Maassluis A1 11.30 uur Sport-
park (’s-Heer Hendrikskinderen)
Informatie
Algemene info: Gwenda Tromp
(g.tromp@ckcmaassluis.nl). Info in-
ternet: www.ckcmaassluis.nl
Kampioen Maassluis C1 promoveert naar 1e klasse.
Maassluis ziet gat met koploper groeien na nederlaag
Maassluis 2 wint, A1 verliest en C1 kampioen!
KJV Troef
Nadat de reserves waren binnen ge-
roepen konden we van start gaan met
7 tafels in een rustige sfeer. Er werd
erg gevarieerd gespeeld, maar dat
was voor Rob geen reden om het rus-
tig aan te doen. Hij zette zich gewoon
aan de top. Proficiat Rob.
Top 10
1. hr v d Broecke 5706
2. hr A v Mil 5688
3. hr Ducaneaux 5676
4 mw Post 5334
5. mw Bruins 5190
6. mw Oomen 5039
7. mw v Dijk 5025
8. hr Vis 4877
9. hr Schrijnder 4724
10. mw Heesbeen 4702
Kom ook sporten bij
Sport-en recreatiebad
Dol-fijn
Van 16 tot en met 23 april vindt de
achtste Nationale Sport Week plaats.
Sportverenigingen, scholen, gemeen-
ten en andere aanbieders van sport en
bewegen organiseren in het hele land
sportieve activiteiten. Zo kan ieder-
een ontdekken hoe leuk, gezond en
vooral gezellig het is om te sporten.
Ook Sport-en recreatiebad Dol-fijn
doet op 18 en 19 april mee aan de Na-
tionale Sport Week.
Dat de organisatie van sportactivi-
teiten ook dit jaar weer volop aan de
gang is, bewijst de inmiddels alweer
lange lijst van aangemelde sportie-
ve activiteiten die te vinden zijn op
www.nationalesportweek.nl. En daar
komen er dagelijks meer bij! Zoekt u
een sportactiviteit bij u in de buurt?
Doe mee met de gratis proeflessen:
Trimzwemmen op maandag 18 april
van 13:30 -14:15 uur Aquajoggen op
dinsdag 19 april van 08:45 -09:30 uur
Iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen
aan de activiteiten en zo zelf ervaren
hoe leuk het is om (samen) te sporten!
Wilt u meer informatie? Bel 010-
5912876, onze receptionistes staan u
graag te woord!
Sponsor:
Aannemersbedrijf Groenewegen
De Maaslandse tafeltennisteams die
nog uitzicht op een kampioenschap
hebben, deden vorige week goede
zaken.
Smashing Maasland 1 boekte weer
een mooie ruime overwinning, 8-2
tegen AA/FVT 5, en blijft daardoor
in de race voor de titel. Maar het was
wel iets moeilijker dan de uitslag doet
vermoeden. Jos Bergenhenegouwen
en Jan Groenewegen scoorden maxi-
maal, maar Jos had wel een keer een
4e game nodig die hij met 13-11 maar
krap won. Jan maakte het nog span-
nender: in zijn eerste partij een 4e
game met 15-13, in zijn laatste partij
na een 3e game met 14-12 zelfs 19-
17 in de 4e game. Frank Vogels won
deze keer 1 partij, met 11-8 in de 5e
game. Het dubbel was in 4 games
voor Jan en Jos. Smashing en con-
current Centrum 2 delen nu de eerste
plaats met 54 punten en moeten nog
tegen elkaar, dus het blijft heel span-
nend hier.
DUO-1 won maandag in Alphen met
1-4 van ATTC 8. Een uitslag die net
zo goed andersom had kunnen uit-
vallen gezien het grote aantal 4- en
5-gamers. Inzet, concentratie, geluk?
In ieder geval vielen de punten voor
Anton Heine en René Bosman steeds
de goede kant op en leken de Alphe-
naren meer last van het kleine drukke
zaaltje te hebben dan de Maaslanders.
Alleen Anton liet een puntje liggen.
Hierdoor komen ze wel met 1 punt
voorsprong aan kop. Volgende week
wacht concurrent Bernisse 1.
DUO-2 verloor in Berkel met 4-1 van
TOGB 5 en duikelt daardoor in deze
waanzinnig spannende poule van de
3e naar de 6e plaats. Hier is niet te
voorspellen hoe dat af gaat lopen;
met nog twee wedstrijden te gaan kan
bijna iedereen nog kampioen worden
of degraderen.
DUO-3 speelde thuis tegen kampi-
oenskandidaat Taveba2 en ging, zo-
als al een beetje verwacht, met 0-5
ten onder. Ook de inzet van het ge-
heime wapen (René Verkade verving
Ton Heine) mocht niet baten, de Ba-
rendrechters waren gewoon te sterk.
Ook voor Sjaak van den Heuvel die
net als René geen enkele game wist
te pakken. Ook
het dubbel ging
in 3 games ver-
loren. Het gaat
er nu wel erg
somber uitzien
voor dit team.
DUO-4 ver-
loor in Schie-
dam met 3-2
van Scyedam
10. René Ver-
kade en Tom
Zwanenburg
sleepten alle-
bei een partij
uit het vuur,
maar konden
toch niet voor-
komen dat de
Schiedammers
er met de winst
vandoor gingen. Het dubbel ging na-
melijk, na vier spannende games, met
een onverwacht ruime 2-11 in de 5e
game verloren. Inmiddels staan zij 3
punten voor op de laatste, dus wordt
stiekem al een beetje gerekend op
handhaving.
Smashing Maasland speelt op don-
derdagavond om 20.00 uur in sport-
hal De Hofstede en kan wel een paar
nieuwe leden plaatsen. Komt u eens
een balletje slaan om te kijken of
het iets voor u is. Als het de eerste
keer bevalt, kunt u het via een voor-
delige strippenkaart ook wat langer
proberen op avonden dat het u goed
uitkomt.
Meer informatie: www/smashing-
maasland.nl
Jos Bergenhenegouwen in actie
Smashing Maasland houdt kampioenskansen
Meer dan 100 gasten genoten afgelo-
pen donderdag in restaurant de Rid-
derhof met volle teugen van het Gala-
diner ter gelegenheid van het 40-jarig
jubileum van M.S.V.’71.
Gerard Wolfs en Elly Middelburg
waren als eregasten aanwezig. Zij
stonden 40 jaar geleden aan de wieg
van onze jarige vereniging.
In zijn welkomstwoord dankte voor-
zitter Mr. Pieter Hoogenraad beiden
in het bijzonder voor hun aanwezig-
heid deze avond. Het gezelschap in
restaurant de Ridderhof bestond ver-
der uit M.S.V.’71 leden en sponsors,
Burgemeester Karssen, Wethouder
Keijzer, Aart Trees, het bestuur van
VDL, presentator Jan Dirk Stouten en
Hugo Borst.
Voorzitter Hoogenraad memoreerde
dat M.S.V.’71 40 jaar oud is, maar
nog geenszins in een midlife crisis
verkeert. “De club is springlevend en
wil meer zijn dan alleen een voetbal-
club. Wij hebben ook een duidelijke
maatschappelijke functie. Normen en
waarden vinden wij erg belangrijk en
we zijn trots op de vele vrijwilligers
binnen onze vereniging” aldus de
preses.
Burgemeester Karssen
Namens de Gemeente Maassluis
bood Burgemeester M.S.V.’71 een
prachtige glazen schaal aan. In zijn
toespraak ging de burgemeester even
40 jaar terug in de tijd, sprekend over
de oprichting van de club. “Het be-
gon allemaal aan de keukentafel bij
mevrouw Middelburg. Daar werd het
idee geboren om M.S.V.’71 op te rich-
ten. Ik ben heel blij dat de heer Wolfs
als (mede) oprichter en mevrouw
Middelburg (de vrouw van medeop-
richter Jan Middelburg) hier aanwe-
zig zijn”. Over het huidige M.S.V.’71
was de eerste burger van Maassluis
heel lovend. “M.S.V.’71 neemt een
prominente plek in in Maassluis
West. De Megaweek is heel bekend.
Het is een gezellige club. Sport is
fantastisch maar gemeenschapszin in
net zo belangrijk. En ik heb begrepen
dat het sportief ook goed gaat met de
club. Jullie staan in het linkerrijtje”.
Aart Trees
Na het heerlijke voorgerecht keerde
Jan Dirk Stouten samen met Aart
Trees terug naar 1988. In die tijd was
Trees trainer van M.S.V.’71 en or-
ganiseerde 2 keer een sponsorloop.
De eerste keer liep de selectie van
Parijs naar Maassluis en 2 jaar later
nog een keer van Berlijn naar Maas-
sluis. Doel was om geld op te halen
voor een lichtinstallatie en een tri-
bune. Aan de hand van filmbeelden
vertelde Aart Trees daar enthousiast
over. Ook haalde hij de nodige her-
inneringen op : “De 25000 gulden ,
die we bijeen hadden gelopen voor de
lichtinstallatie waren niet voldoende.
Er waren technische problemen. De
aansluiting lukte niet. We kwamen
25000 te kort. De Gemeente heeft dat
toen perfect geregeld. En de tribune
is er uiteindelijk ook gekomen”. Zo’n
sponsorloop is de beste vorm van
teambuilding en is heel goed voor
je vereniging. Ik heb nog steeds een
goed gevoel bij deze club. Hans Dries
is altijd een goede vriend gebleven. Ik
blijf M.S.V.’71 volgen ”.
Hugo Borst
Het voortreffelijke tussengerecht en
de vele drankjes zorgden voor een
opperbeste stemming in Restaurant
de Ridderhof. Tijd voor de hoofd-
gast van deze avond Hugo Borst.
De schrijver, columnist en voetbal
analyticus had meteen de lachers op
zijn hand., Op de vraag van Jan Dirk
Stouten “waarom ben je hier nu wel
en bij alle andere activiteiten niet”
antwoordde de schrijver / columnist
het volgende: “Dat is jeugdsenti-
ment. Ik speel zaalvoetbal zoals jul-
lie weten en heb daarbij 1 keer tegen
M.S.V.’71 gespeeld. Ik scoorde toen 3
maal. Daarom moest ik hier gewoon
zijn vanavond. Zoiets schept ver-
plichtingen”.
In het vlot lopende gesprek met Jan
Dirk Stouten kwamen de meest uit-
eenlopende onderwerpen aan de orde.
Zo vertelde Borst over zijn sabbatical
“Ik was het allemaal een beetje beu.
Vond het niet leuk meer. Ik zat tegen
een burnout aan. Het voelde als trek-
ken aan een dood paard”
Een vergelijking tussen de TV pro-
gramma’s Studio voetbal en VI viel
bij Hugo Borst verrassend genoeg in
het voordeel uit van VI. “Daar kijk
ik met enige jaloezie naar. Waarom
is daar wel spanning en chemie. Dat
is een programma zoals het moet
zijn. Borrelpraat aan de bar met heel
uitgesproken meningen”. En over
Hans Kraay Jr. “Die laat zich graag
afzeiken door Derksen en Genee. Hij
houdt denk ik van SM.
Zijn relatie met Jack van Gelder be-
koelde in 2004 bij het EK in Portugal
toen hij Jack in een live uitzending
confronteerde over zijn inconsequent
gedrag ten aanzien van bondscoach
Dick Advocaat. “Jack was woedend.
Nee ik ga niet meer bij hem op de kof-
fie”.
Met Sparta komt het volgens Hugo
Borst allemaal wel goed. “Dat weet
ik. Maar ik kan en mag er nog niet te-
veel over vertellen” zei de Sparta fan
geheimzinnig.
Over Aad de Mos had Borst wel een
duidelijke mening. “Hij moest Sparta
behoeden voor degradatie. Dat lukte
niet. Hij pakte het psychologisch zo
dom aan. Heeft het helemaal ver-
ziekt. De Mos heeft mensen afge-
brand, maar kon ze niet meer opbou-
Hugo Borst en Jan Dirk Stouten in gesprek over hun passie Voetbal
Gasten genieten volop
van M.S.V.’71 Galadiner in De Ridderhof
wen. Maar ja. Je verliest in het leven
nou eenmaal meer dan je wint”.
Nadat Lex Immers (domme actie),
Marco van Basten (Praat niet meer
met mij, vond mij te kritisch) en
Louis van Gaal (Begon te blaffen aan
de telefoon jij hebt mijn telefoonnum-
mer weggegeven Borst, einde vriend-
schap) de revue waren gepasseerd,
was het de beurt aan de aanwezigen
om vragen te stellen.
Rob Bosma
Na de hoofdmaaltijd feliciteerde VDL
voorzitter Rob Bosma M.S.V.’71 met
het 40-jarig bestaan en bood een
blauw witte VDL bal aan. De preses
weigerde ouwe koeien uit de sloot te
halen doelend op de manier waarop
M.S.V.’71 is ontstaan. Namens de
Selected Wine.nl bood Rob Bosma
samen met Nico Mateovics M.S.V.’71
een cheque aan ter waarde van €
1000,- welke is opgehaald met een
champagne rally.
Daarna zorgde Jan Dirk Stouten er-
voor dat M.S.V.’71 nog veel meer geld
in het laatje kreeg. De presentator van
Radio en TV Rijnmond wist de aan-
wezige gasten op te zwepen om elkaar
te overtreffen in het bieden op gesig-
neerde shirts van Excelsior’R, Spar-
ta, ADO, Feyenoord, Orcar Moens,
een parachutesprong met firma vlag,
gesigneerde boeken van Hugo Borst
en een meet & Greet met Jeroen van
den Boom tijdens de komende Mega-
week. Dit alles tot groot genoegen van
Hennie van Rees. De M.S.V.’71 pen-
ningmeester glom van oor tot oor.
Het slotakkoord van de avond was
voor Ad van Opstal. De Maaslandse
zanger zorgde ervoor dat de sfeer er
tot het laatst toe prima in bleef.
Rond middernacht kwam er een einde
aan een geweldig Galadiner in een
voortreffelijk restaurant.
7 APRIL 2011 MAASSLUISE COURANT 28
10 jaar garantie op het frame en 2 jaar op de onderdelen (uitgezonderd slijtage). Incl. service aan huis en servicelijn.
Aanbiedingen gelden zolang voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.
Badkamer voordeel!
Vanaf donderdag
7 april t/m
eind van de week
Groenten-, fruit- en vleesactie
geldig van do. 7 april t/m
eind van de week
Altijd de beste versaanbiedingen!
Aubergine
º Heerlijke vruchtgroente om eindeloos mee te variëren!
Sappige ananas
º Extra zoet, rijk aan belangrijke vitaminen
Wild zwijn medaillons
º Heerlijk mals en extra smaakvol door de
rode wijnmarinade
Vers vlees
P
l
a
n
t
e
n
a
c
t
i
e
- 47%
0.
99
1 .
89
Per stuk
- 25%
5.
99
7 .
99
400 g
ACTIE!
2.
49
Per 100 g
Altijd de beste versaanbiedingen!
Vers vlees
Cimarosa mixdoos
º Een collectie van
wereldwijnen
º Met steeds 2 flessen:
Australische Merlot,
Zuid-Afrikaanse
Chardonnay
Colombard en
Californische
Zinfandel rosé
º Inhoud: 6 x 750 ml
-27%!
ÆM[[MV
12.-
16 .
54
6 x 750 ml
Rosébier
º Zomers rosébier met een
fruitige smaak,
ijskoud het
lekkerst!
- 20%
3.
99 4 .
99
6 x 250 ml
Vrolijk Pasen!
Garnalen partymix
º Tapasschaal gevuld met partygarnalen in de varianten: naturel,
Piri Piri en Provençaals, met cocktailsaus
IN DE
KOELING
VERKRIJGBAAR
Gevulde brie
º Romige Franse brie gevuld met verse roomkaas
º In de varianten: verse bieslook,
tomaat-basilicum
en pesto-lente-ui
- 25%
1.
49 1 .
99
180 g
IN DE
KOELING
VERKRIJGBAAR
Desserttaartjes
º 4 luchtige taartjes met advocaat
of aardbei-kwark
º Een welkom en licht
nagerecht
DIEPVRIES
ACTIE!
2.
99
4 x 75 g
Kijk
voor m
eer
aanbiedingen
in de winkel!
Geranium
º Potmaat: 11,6 cm,
hoogte: 25 cm
º Kleuren: rood,
roze, wit, etc.
Zomer- en wilde
bloemen zadenmix
º Diverse soorten, o.a.
Chrysanten,
Zonnebloemen,
Afrikaantjes en
Viooltjes
Vaste planten
º Diverse soorten,
o.a. Astilbe,
Phlox en
Hosta
1.
99
Per stuk
1.
79
Per stuk
0.
99
Per stuk
29.
99
Wellness doucheset
º Wellness doucheset met 2 douchekoppen
º Hoogwaardige garnituur voor een
ontspannende douche
º Extra grote stortdouchekop met zacht
stromende waterdruppels
º Handdouche met 5 stralen, van zacht
druppelend tot een krachtige massage
º Eenvoudig schakelen tussen de
douchekoppen
69.
99
Badkamer
commode
º Met deur en schuiflade,
in modern design
º In kersenhoutoptiek
º Grepen van verchroomd metaal
º Deur kan zowel links als rechts
gemonteerd worden
º Afm.: ca. 37 x 74 x 35 cm
Wastafel-
onderkast
º Passend voor alle gangbare
wastafels
º In kersenhoutoptiek
º Zacht sluitende deuren
º 2 vakken met veel bergruimte
º Grepen van verchroomd metaal
º Afm.: ca. 70 x 58 x 38 cm
HIGHLIGHT VAN DE WEEK HIGHLIGHT VAN DE WEEK
Mardini racefiets met Shimano 16 speed-uitrusting
º Hoogwaardige racefiets met aluminium frame
º Framehoogte: 57 cm
º 16 versnelling Shimano derailleurs en verstellers
º Schakelen en remmen in een remgreep
º Calliper remmen
º Hi-ten voorvork
º Dubbelwandige aluminium velgen
º CST banden
º Incl. bidon en houder
399.-
€100.-
KORTING!
299.-
39.
99
49.
99
20 cm
Achter derailleur Remmen Stuur Voor derailleur
Zie show
m
odel
in de w
inkel
Dit artikel is
uitgesloten van de
Lidl-teruggaveregeling.
Teruggave binnen 1 maand
met kassabon is derhalve
niet van toepassing. De
aanspraak op wettelijke
garantie is niet beperkt.
OP=OP
Uitrusting
Fietsatlas Nederland
º Plan zelf uw ñetsrcute dccr heel Nederland
º Met ñetsknccppunten en 20 extra
uitgewerkte fietsroutes
º Keuze uit Nederland Nccrd en
Nederland Zuid
º Schaal. 1.75.000
Met de fiets op pad!
99
Per stuk
Dat is goedkoop!
Mini blini’s
º Heerlijk als amuse met crème fraîche,
kaviaar of zalm!
º Inhoud: 16 stuks / 135 g
IN DE
KOELING
VERKRIJGBAAR
ACTIE!
3.
29
175 g
De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs!
14A/G12345_LL
- 30%
0.
69 0 .
99
16 stuks
Fiets-
gereedschap
º Zeer ccmplete set vccr
alle gangbare reparatie-
werkzaamheden
º Kcffer bevat c.a. crank-
trekker, pedaal- en bal-
hoofdsleutel, kettingpons,
bandenlichters, trap-
assleutel en spakenspanner
Kijk voor
meer informatie
en aanbiedingen
op www.lidl.nl!
- 62%
0.
49
1 .
29
Per stuk
Kalfsoester
º 2 malse en zachte kalfsoesters
º Inhoud: ca. 2 x 125 g
www.lidl.nl
9.