Vox Novo Office

Programmeerhandleiding (Release 2.0)

®

Programmeerhandleiding Vox Novo Office
(Release 2.0)

Overzicht gebruiksaanwijzingen.
Bij uw Vox Novo Office-communicatiecentrale worden de volgende gebruiksaanwijzingen meegeleverd: - Vox Novo Office-programmeerhandleiding. - Gebruikershandleiding bedieningstoestel. - Cd-rom met gebruikershandleidingen in het Nederlands en Engels voor alle systeem- en standaardtoestellen. Bij ieder syteemtoestel d35x of d4xx is meeverpakt een gebruikershandleiding “Snel aan de slag”

1

Inleiding
De Vox Novo Office-communicatiecentrales bieden u maximale flexibiliteit in samenstelling, uitbreidingsmogelijkheden en faciliteiten. Door het gebruik van zogenaamde racks met uitbreidingssloten kan de Vox Novo Office eenvoudig worden uitgebreid tot 120 communicatiekanalen en tweehonderd toestellen. De Vox Novo Office kan zowel softwarematig als hardwarematig worden uitgebreid tot een volwaardige server voor spraak, internet en e-mail. In hoofdstuk 1 staan alle programmeermogelijkheden beschreven waar u als operator van het systeem zelf wijzigingen in kunt aanbrengen. Bij het programmeren wordt ervan uitgegaan dat uw d354-toestel in het operatormenu staat (zie pagina 5, toegang tot het operatormenu). Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van alle programmeermogelijkheden voor de administrator. Ook in dit hoofdstuk wordt ervan uitgegaan dat uw d354-toestel in het administratormenu staat (zie pagina 27, toegang tot het administratorrmenu). De beschreven programmeermogelijkheden betreffen uitsluitend de telefoniefaciliteiten die met het d354-toestel worden uitgevoerd. Het programmeren en beheren van de datamogelijkheden is alleen mogelijk via een pc. De centrale moet geplaatst worden in een omgeving die voldoet aan de volgende eisen: - temperatuur tussen de 15oC en 35oC, maximale temperatuurschommeling: 5oC per uur. - vochtigheid tussen 20 en 80%, maximale verandering: 10% per uur.

Het product voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijnen: Elektromagnetische Compatibiliteit richtlijn (89/336/EEG) (radiostoring). Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) (Elektrische veiligheid). R&TTE (1995/5/EG)

2

. . . . . . .3 Tsl. . . . . HfdTel. .2 Datum en tijd instellen (Klok) . . . . . . . . . . .26 Hoofdstuk 2. . . . . . . . . . .12 Vrplts (toestellen verwisselen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 2. .2. . . .2. .4 Tsl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Toegang tot het administratormenu (Admin) . . . . . . . overzicht mogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . .Grp (operatorgroep) . . .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Extra mogelijkheden (Expert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . muziek in wachtstand) . . . . . . .13 DISA (van buitenaf via de centrale bellen) . . . . . . . . . . . . . nummerplannen . . . .VK (algemene verkorte kiescodes) . . .2. . . . . . . . . . (algemene instellingen) . . . . Hoorn) . . . . . .13 Overzicht programmering administrator . . . . . . . . . .48 2. . . . .5 SprPfx (kiesbeperking) . . . . .5 1. . . . . . . . . . . . . . . . . .en eenhedentellers) . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 2. . .7 Groepn (toestellen opnemen in een groep) . . . . . . . . . . .2 Tsl. .80 Bijlage C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 1. . .64 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Kotel (kostentelling) . . . . . .3 Algemene Verkorte Kiescodes (Alg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Spraak (berichten afspelen. . . .79 Bijlage B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 2. . . . . .90 3 . . . . . . . .2. . . . . . . . . . .88 Bijlage E. . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Tsl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Draadl. . . . . . . . . .kpn. . Taal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 1. . . . . scherm 3 (V24Tsl. . . . . . . . . . . . . .43 2. . . . . Servic. . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Pickup (call pick-up-groep) . . . . . . . . . . . . .49 2. . . . . . . . . . . . . . . . .3 Omroep (omroepgroep) . . . . . Telemutatie Support . . . . . . . achtergrondinformatie over ISDN .9 Alg. . . . . .45 2.10 Alg. . . scherm 1 (InUitD. . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Hoofdstuk 1. . . . . . . . .50 2. . . . . . . . . . . .65 Hoofdstuk 3. . . . scherm 4 (DynRou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AutOpr. . . . . . .31 2. . . . . . . .2 Overzicht programmering operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 2. . . . . . . . . . .52 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www. Toets) . . . . . . . . . . . . . .7. .7.4 Op. . . . . . . . . . . . . . . TslTyp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 DECT (mobiel toestel aanmelden) . . . . . . . . . . . . . . .46 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scherm 2 (SprTyp. . . . . . . . . . . .54 2. . . . .29 2. . . . . . . . . . .37 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Toestelgegevens wijzigen (Tsl. . . . . Administrator . . . . . storingsmeldingen . . . . . . . . GebPro. . . . . . . . . . .27 2.VK) . . .6 1. . . . . . . . . . . . . . .com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Bijlage D. . . . .89 Trefwoordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .INHOUD Inleiding . . . . . . . . . . . . . . Paging) . . .47 2. . .1 Tsl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Toegang tot het operatormenu (Operat) . . . . . . . . . .8 Teller (kosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 TslGrp (toestelgroep) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PwdRes) . . . . . . . . .39 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ARSKal (automatisch gebruikmaken van providers) . . . . . . . . . . . . . . .5 1. . . . . .11 VMU (voiceresponse-applicatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operator . . . . . . . . .27 2. . . . . . . . . . . . .70 Bijlage A. . . . . . . (functies per toestel programmeren) . . .

Overzicht programmering operator.VK 5 6 Wissen Wijzigen 7 7 ? 2. ? Klok Alg.VK 11 12 ? Passwd SystRst VMU Swkeys 18 18 19 25 Sper 4 . Vox Novo Office® Toegang tot het operatormenu (d354-toestel): 1. Expert 9 13 KstPL PubNum Spraak DECT 13 15 15 17 Naam Tsltyp PwdRes Taal 9 10 10 11 ? Ind. Uw password (standaard HELP1954): Nieuw HELP1954 Tsl. Operat Ga naar 8 6 3.

# Geef het toestelnummer in.   ‘toestelnr. operator Vooraf Bij de beschrijving van de onderdelen van het operatormenu. Datum: Terug 20/02/1999 Tijd: <-> Wis 11:39 OK 3. Hiermee wordt aangegeven op welke toetsen u moet drukken om bij een bepaalde functie te komen. Druk op: OK Geaccepteerd Terug <-> Wis OK Operator configuratie sessie: Terug Klok Alg.VK ! @ % In dit geval geeft het ‘stappenplan’ aan hoe u de functie individuele verkorte kiescodes activeert. Druk op: Klok Datum: Terug 19/02/1999 Tijd: <-> Wis 11:46 OK 2.’  ?  # $ Ind. Toets de nieuwe datum en/of tijd in. @ Druk op de toets bij Tsl. wordt ervan uitgegaan dat u toegang hebt tot dat menu (zie paragraaf 1. Druk op: ? Druk op: Operat 2.Hoofdstuk 1. U kunt op elk gewenst moment het operatormenu verlaten door te drukken op: 1. 3. Voorbeeld: Operatormenu   Tsl.VK.VK Tsl.1 Toegang tot het operatormenu (Operat) 1. Toets uw password in (standaard: HELP1954) HELP1954 1. % Druk ten slotte op de toets bij Ind. Expert 5 . Onder elk kopje vindt u een kort ‘stappenplan’. ! Zorg ervoor dat u toegang hebt tot het operatormenu. $ Druk op het pijltje naar rechts om in het tweede scherm te komen.1 hieronder).2 Datum en tijd instellen (Klok) Operatormenu 1.

.. Druk op: Nieuw Naam: Terug . dan verschijnt de eerste verkorte kiescode in het display..... Terug <-> Wis OK? 5.d.. Deze nummers worden in een algemene kieslijst opgenomen die voor meer toestellen toegankelijk is... Burg|Frans Terug <-> Wis OK ? 9.3 Algemene Verkorte Kiescodes (Alg... > An|Vn 7...1. <-> Wis OK ? Druk op ? voor het tweede scherm: An|Vn (Achternaam|Voornaam) Naam: . Toets de achternaam in...... Druk op: An|Vn Naam: v.d.. gevolgd door de achternaam..d...d.d.200....VK) Operatormenu In de Vox Novo Office kunt u direct 999 verkorte kiescodes opslaan.. Het scheidingsteken zorgt ervoor dat straks in het display de voornaam verschijnt. Via Telemutatie Support (zie pagina 86) kunt u het aantal verkorte kiescodes uitbreiden tot 2. Burg|Frans > An|Vn 8... > An|Vn : geef een scheidingsteken in tussen achter...... Verkorte kiescode invoeren Druk op: Alg. bijvoorbeeld: v. bijvoorbeeld: Frans Naam: v.....en voornaam........ 4.. Burg. 1. Toets de voornaam in. Druk op: ? 4001 Vrije plaats: GaNaar Nieuw? >Terug 3.... Terug <-> Wis OK 6 ........ Druk op: > Naam: v... Burg. Dit is handig als u namen invoert waarbij u begint met de achternaam..d...... > An|Vn 6.VK 4001 Terug Vrije plaats: Wissen Vorig Volgnd Wijzig? Hebt u al verkorte kiescodes geprogrammeerd.... 2. Tevens zorgt het scheidingsteken ervoor dat bij lange namen de voornaam als initiaal verschijnt. Burg Naam: v.. Druk op: ? Naam: v..... Druk op: OK Nr vanuit openb: .... Burg....

herhaal dan het bovenstaande vanaf stap 2. ..... Wijzig -desgewenst... Toets het telefoonnummer in.. Druk op: Wissen 4023 Terug Wissen Vrije plaats: Vorig Volgnd Wijzig? 7 . .. Terug Wissen Vorig 0707654321 Volgnd Wijzig? Verkorte kiescode wissen Operatormenu   Alg..VK 4023 Kalan Terug 0707654321 Vorig Volgnd Wijzig? 1.. Terug <-> Wis OK 11. Druk op: OK 4001 v. Wijzig -desgewenst.. Burg Frans 0701234567 Terug Wissen Vorig Volgnd Wijzig? Wilt u meer algemene verkorte kiescodes invoeren. Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd Wissen of of ga direct naar de naam of verkorte kiescode met: GaNaar (Zie pagina 8 voor uitleg over de functie ‘GaNaar’) 2.het nummer en druk op: OK 4005 van der Boer J.. Nr vanuit openb: 0701234567... Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd Vorig of of ga direct naar de naam of verkorte kiescode met: GaNaar (Zie pagina 8 voor uitleg over de functie ‘GaNaar’) 2..10.. Druk op: Wijzig Naam: de Boer|Jan... Verkorte kiescode wijzigen Operatormenu   Alg...de naam en druk op: OK Nr vanuit openb: 0707654321. bijvoorbeeld: 0701 . Terug <-> Wis OK 4.VK 4005 de Boer Jan Terug Wissen 0707654321 Volgnd Wijzig? 1..d... Terug <-> Wis OK? 3.

Druk op: Nummer Voer nummer in : . bijvoorbeeld O...... dan bladert u door alle verkorte kiescodes die beginnen met 42. Hebt u één letter ingetoetst.door de lijst met: Vorig Volgnd of 3.. Toets de achternaam in. tot het gewenste nummer (+ naam) in het display staat.. Druk op: GaNaar Achternaam : _.. 1. Nummer Einde 2.. Blader -desgewenst. Hebt u de juiste naam gevonden. dan bladert u door alle achternamen die beginnen met BO. Nummer Einde 2...VK  ? Als u een verkorte kiescode wilt wijzigen of wissen.VK  ? Als u een verkorte kiescode wilt wijzigen of wissen en u weet om welke code het gaat.. Hebt u ook de tweede letter ingetoetst.. bijvoorbeeld B..... dan kunt u met ‘GaNaar’ snel naar de verkorte kiescode door het nummer in te toetsen.. zoeken op naam (GaNaar) Operatormenu   Alg. Toets zoveel cijfers van de verkorte kiescode in..... druk dan op: Tonen U kunt de verkorte kiescode wijzigen of wissen Verkorte kiescode.. Druk op GaNaar Achternaam : _.. Blader -desgewenst. Hebt u de juiste verkorte kiescode gevonden. bijvoorbeeld 4.Verkorte kiescode..door de lijst met: Vorig Volgnd of 4. zoeken op code (GaNaar) Operatormenu   Alg... dan bladert u door alle namen die met een B beginnen. bijvoorbeeld 2. Naam Einde 3.. kunt u met ‘GaNaar’ snel naar een verkorte kiescode door de achternaam in te toetsen. Toets de verkorte kiescode in. druk dan op: Tonen 4001 De Boer Terug Wissen Vorig 701234567 Volgnd Wijzig? U kunt de verkorte kiescode wijzigen of wissen... 1. dan bladert u door alle verkorte kiescodes (+ naam) die beginnen met 4. Toets zoveel letters van de achternaam in tot de gewenste naam in het display staat. Hebt u één cijfer ingetoetst.... Hebt u ook het tweede cijfer ingetoetst. 8 .

. Toets de achternaam in. Wilt u een nieuwe naam invoeren..   ‘toestelnr. Terug <-> Wis OK? Druk op ? voor het tweede scherm: Naam: v..) Operatormenu U kunt per toestel gegevens invoeren.. wis dan eerst de oude met: Wis Naam: v. Burg Frans Terug Naam Nederl.d..d. Burg|Frans. Burg|Frans. Terug <-> Wis OK? 3. Burg Frans Nederl. Dit is handig als u namen invoert waarbij u begint met de achternaam.d.. Tevens zorgt het scheidingsteken ervoor dat bij lange namen de voornaam als initiaal verschijnt.. Zo kunt u bijvoorbeeld voor een toestel dat niet over een display beschikt. Geef het toestelnummer in waarvoor u gegevens wilt invoeren.d. gevolgd door de achternaam. Terug <-> Wis OK? 4. bijvoorbeeld: de Boer Naam: de Boer... Bestemming : _ Terug Wissen 2. Desgewenst kunt u de taal in het display per toestel laten verschillen. Burg|Frans. TslTyp PwdRes 202 Taal ? Druk op ? voor het tweede scherm: v..4 Toestelgegevens wijzigen (Tsl.. gelden voor het toestel waarvoor u die wijzigingen maakt en hebben geen invloed op andere toestellen! 1.. Het scheidingsteken zorgt ervoor dat straks in het display de voornaam verschijnt.. 2..... >An|Vn An|Vn (Achternaam|Voornaam) : geef een scheidingsteken in tussen achter.en voornaam. NB: Alle wijzigingen die u maakt met de optie Tsl. de individuele verkorte kiescodes invoeren..... bijvoorbeeld: 202 Bestemming : 202 Terug Wissen v. Sper 202 >Terug Ind. wissen of wijzigen.. >An|Vn 9 ... Druk op: ? Naam: de Boer. Druk op: Naam Naam: v.1. Druk op: Tsl.’ 1.d..VK Toestelnaam wijzigen Operatormenu   Tsl.

>An|Vn 7... bijvoorbeeld: Job Naam: de Boer|Job...’ U kunt van elk toestelnummer nagaan welk type toestel is aangesloten. 1.32 Nummer : 202 Tsl d352 3. Toets de voorrnaam in.. Als een gebruiker zijn wachtwoord is vergeten.   ‘toestelnr.. Frans en Duits.   ‘toestelnr. Druk op: TslTyp Tsl d352 Terug 3.5. Engels.’ Iedere gebruiker kan het standaardpassword wijzigen in een eigen combinatie van vier cijfers. >An|Vn 6.... 1.. kunt u met PwdRes het toestelpassword resetten naar het standaardpassword (= 1515)... TslTyp PwdRes Taal ? Taal instellen Operatormenu   Tsl... 10 ... U hebt de keuze uit: Nederlands.   ‘toestelnr...’ Per toestel kunt u de taal in het display wijzigen. Druk op: An|Vn Naam: de Boer.. Druk op: > Naam: de Boer|Job.. Terug <-> Wis OK? 8. Druk op: PwdRes Reset gebruikerspassword ? Terug OK 2.. TslTyp PwdRes 202 Taal ? Toesteltype uitlezen Operatormenu   Tsl..32 Nummer : het type aangesloten toestel : de gebruikte softwareversie (alleen bij de d35x-toestellen) : het toestelnummer Toestelpassword resetten Operatormenu   Tsl.. Druk op: OK Geaccepteerd De Boer Terug Naam Nederl.. Druk op: OK de Boer Job Terug Naam Nederl.....

’  ?  Ind. Druk op: Wissen Geaccepteerd Terug Wissen Vorig Volgnd Wijzig 01/30 Terug Wissen Vorig Volgnd Wijzig Individuele verkorte kiescode wijzigen Operatormenu   Tsl.Doe -> wis OK 11 . Voor d354-toestellen zijn dit dertig verkorte kiescodes. Dit is handig als een gebruiker geen tijd heeft om het zelf te doen of als het toestel niet beschikt over een display (wat het wissen/wijzigen bemoeilijkt).   ‘toestelnr.Doe Terug Wissen 0-0707654321 Vorig Volgnd Wijzig Individuele verkorte kiescode wissen Operatormenu   Tsl.’ Elk systeemtoestel heeft de mogelijkheid om individuele verkorte kiescodes in te voeren.VK 2. Druk op: ? de Boer Job Nederl.   ‘toestelnr.VK 1.1. Sper 202 >Terug Ind. Druk op: Ind. Voor alle overige systeemtoestellen tien.VK 1.   ‘toestelnr.’  ?  Ind.   ‘toestelnr. Druk op: Wijzig Naam: Terug <- J. U wijzigt de taal in het display door -herhaald.VK 01/30 J.te drukken op: Taal de Boer Job Terug Naam Nederl. Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd of 2. TslTyp PwdRes 202 Taal ? de Boer Job Terug Naam English TslTyp PwdRes 202 Taal ? Individuele verkorte kiescodes Operatormenu   Tsl. Toegang tot de individuele verkorte kiescodes Operatormenu   Tsl.’ 1. Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd of 2. U kunt op uw d354-toestel verkorte kiescodes van andere gebruikers wissen of wijzigen.

neem dan contact op met servicepersoneel van KPN.. U wordt aangeraden hier geen wijzigingen in aan te brengen.. Druk op: OK Nummer: Terug <-> 0701234567.. lees dan verder bij stap 5. midden en hoog... Zo kunt u met het sperniveau bijvoorbeeld een toestel uitsluiten van internationaal telefoonverkeer. zet dan de cursor op het cijfer dat u wilt wijzigen met: <-> of Toets vervolgens het nieuwe cijfer in....... Terug <-> wis OK 9. Druk op: OK Geaccepteerd Terug Wissen Vorig Volgnd Wijzig 01/30 Kars Terug Wissen 0-0707654321 Vorig Volgnd Wijzig Spertype Operatormenu   Tsl.... Wis Terug <-> wis OK 4... Toets het nieuwe nummer in.. Wat de betreffende sperniveaus inhouden.. Wilt u de naam niet wijzigen maar alleen het telefoonnummer aanpassen. 5.. . 0070 . . wis dan eerst het oude met: Wis Nummer: Terug <-> . wordt bepaald in het administratormenu en in overleg met servicepersoneel van KPN. laag.. Er zijn vier sperniveaus: zeer laag.. wis OK 8. Sperniveau instellen: Operatormenu   Tsl. wis OK 6..3. Indien wijzigingen moeten worden doorgevoerd.. 7. Met het sperniveau bepaalt u of een toestel toegang heeft tot bepaalde telefoonnummers. Wilt u een nieuw nummer invoeren... Toets de naam in.’  ?  Sper Per toestel kunt u het sperniveau aangeven... wis dan eerst de oude naam met: Naam: . Geef eerst het cijfer voor de buitenlijn in! (Meestal: 0) Bijvoorbeeld: Nummer: 00707654321...... lees dan verder bij stap 8.... Wilt u een nieuwe naam invoeren.   ‘toestelnr.’  ?  Sper 12 ..... Wilt u het nummer niet wijzigen.. bijvoorbeeld: Kars Naam: Terug <- Kars -> wis OK NB: De naam van een individuele verkorte kiescode bestaat uit maximaal zes karakters. Wilt u een of enkele cijfers wijzigen..   ‘toestelnr..

Druk op: KstPl 001/001 1000 Terug Vorig Volgnd SUBSTITUTION Toev. 1. op de juiste wijze worden verrekend.VK 1. Druk op: Expert Operator advanced configuratie Terug KstPl PubNum Spraak DECT ? Druk op ? voor het tweede scherm: Operator advanced configuratie >Terug Passwd SysRst VMU SwKeys KstPl (Kostenplaatsen) Operatormenu   Expert Deze faciliteit maakt het mogelijk om een kostenplaats toe te wijzen aan een inkomend of uitgaand extern gesprek. Druk op: Wijzig Terug 1000 Code Naam SUBSTITUTION Param1 OK ? 4. Druk op: ? 001/001 1000 SUBSTITUTION Wissen Schrm> >Terug Wijzig 3. Sper 202 >Terug Ind. Wijzig het sperniveau door -herhaaldte drukken op: Wijzig Nieuw sperren: Midden >Terug Wijzig OK 2. Druk op: Code Kostenplaats : 1000 Terug <-Wis <-> OK ? 5.5 Extra mogelijkheden (Expert) Operatormenu Met de functie Expert kunt u onder andere mobiele toestellen aanmelden en welkomstberichten wijzigen. Bijvoorbeeld: 98755 Kostenplaats : 98755 Terug <-Wis <-> OK ? 13 .1. Hierdoor kunnen telefoonkosten. 16 cijfers). 1. Druk op: OK de Boer Job Nederl. bijvoorbeeld gemaakt voor derden. Geef de code voor de kostenplaats in (max. GaNaar? 2.

dan kan een gebruiker op een ander toestel onder zijn eigen nummer van de kostenplaats gebruikmaken. als u de instellingen hebt gemaakt op: Terug Terug 98755 Code Jansen Naam Param1 OK ? 12. 98755 Terug Code Naam JANSEN Param1 OK ? 10. GAST: de verkeersklasse van het toestel dat wordt ingegeven (zie Param1. Druk op: OK Terug 98755 Code Naam SUBSTITUTION Param1 OK ? 7. Geef de kostenplaats -desgewenst. Bijvoorbeeld: Jansen Druk op: OK KostPlaats naam: Jansen Terug <-Wis <-> OK ? 9.klasse Mask : onder welke verkeersklasse valt de gebruiker van een kostenplaats.Ident: JA Terug GebrId Gebr. Druk. 11. : het aantal cijfers van het gekozen telefoonnummer dat blijft verborgen (op het beeldscherm van uw pc of op de printer verschijnen sterretjes [*] in plaats van de cijfers). : zet passwoordbescherming aan (JA) of uit (NEE). : Kies de verkeersklasse: Geen: aan de kostenplaats wordt geen verkeersklasse toegekend. : bescherm de kostenplaats met een password.Pwd : bepaal of de gebruiker van een kostenplaats eerst het eigen toestelnummer moet ingeven. Het password mag niet gelijk zijn aan het standaardtoestelpassword (1515)! GebrId Passwd : zet gebruikeridentiteit aan (JA) of uit (NEE). JA: de gebruiker moet een password intoetsen alvorens de kostenplaats wordt geactiveerd. Druk op: Naam KostPlaats naam: Terug <-Wis <- SUBSTITUTION -> OK ? 8. Geef de naam in (max.6. geldt ook voor de kostenplaats. Druk op: Param2 Verk.pwd: Passwd JA Gebr. Gebr. Klasse 14 . TSL: de verkeersklasse van het toestel waarvan gebruik wordt gemaakt. Druk op: Param1 Gebr. Als u kiest voor JA. Druk op: ? 98755 JANSEN >Terug Param2 13.Ident Gebr.Ident) geldt voor de kostenplaats.een naam. 16 karakters).klasse Terug Klasse GAST Mask Mask: norm Verk.

Druk op: OK 001/001 98755 Terug Vorig Volgnd JANSEN Toev. bericht wissen) 15 . Toegang tot berichtenbeheer Operatormenu   Expert Maak uw keuze: Terug MOH MuzBrn hh:mm 1. Druk. Mask : bepaal hoeveel cijfers van het gekozen telefoonnummer verborgen blijven: norm: de eerste vier cijfers worden weergegeven door * (standaardinstelling) alle: alle cijfers worden weergegeven door * geen: alle cijfers zijn normaal zichtbaar 1-9: kies het aantal cijfers dat wordt weergegeven door * 14. neem dan contact op met servicepersoneel van KPN. Druk op: Terug Operator advanced configuratie Terug KstPl PubNum Muziek DECT ? PubNum Geeft in de dagstand toegang tot het publieke nummerplan. druk op: MOH Bericht 1: Terug Vorig Standaard Volgnd Opname? Terug Vorig Volgnd Opname Syst (volgende scherm) : : : : : terug naar het vorige menu terug naar het vorige bericht naar het volgende bericht bericht opnemen herstel de standaardinstellingen (default. muziek in wachtstand) Afhankelijk van uw licentie. kunt u maximaal acht berichten opnemen. U bepaalt zelf hoeveel seconden elk bericht duurt. U wordt aangeraden hier geen wijzigingen in aan te brengen. Een teller houdt per bericht zowel de ingesproken tijd als de resterende totaaltijd bij.1-6: kies een verkeersklasse NB: De verkeersklassen 7 tot en met 16 dient u niet toe te kennen aan een kostenplaats. Druk op: Spraak Berichten opnemen (MOH) Operatormenu   Expert   Spraak 1. GaNaar? 16. Spraak (berichten afspelen. Om berichten op te nemen. bij automatische beantwoording of als een gesprek in de wachtstand is geplaatst. Indien wijzigingen moeten worden doorgevoerd. als u de instellingen hebt gemaakt op: Terug Terug 98755 Code Naam JANSEN Param1 OK ? 15. bijvoorbeeld als algemene begroeting.

speelt de Vox Novo Office de welkomstmelding zonder interval af. hiermee neemt u het bericht op dat in de wachtstand wordt afgespeeld. u keert terug naar Bericht opnemen (pagina 15) Berichten wissen Operatormenu   Expert   Spraak 1. Druk op: Opname Gereed voor opn.praat rustig en duidelijk .de wachtstandmelding mag maximaal twee minuten duren. Opname Pauze 4.Vorig Volgnd Met en bladert u door Bericht 1 tot en met Bericht 4 (of 8). na het inspreken van het bericht..8” Syst >Terug Luistr 3.8” 13:54 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). 4. Als laatste verschijnt Muziek in het display.b Opname Luistr 8.” 3.dan is er een bericht ingesproken van 6. Druk op: ? Bericht 1: 12. op: Stop Bevestig a.. Druk op: Syst Default Waarde? Nee Ja Nee Ja : terug naar het vorige menu (bericht wordt niet gewist) : opgenomen bericht wissen 16 .4”.4 seconden. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. U wordt zo spoedig mogelijk te woord gestaan.bepaal vantevoren hoelang elk bericht duurt en houd tijdens het inspreken de tellers (hoelang is al ingesproken / hoeveel tijd resteert) in de gaten . 2.u. Als een oproep in de wachtstand is geplaatst. Als in het display een tijd verschijnt -bijvoorbeeld: 6.4” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . Druk. Voorbeeld wachtstandmelding: “Een ogenblik geduld alstublieft. Terug 6.7” / 16” Stop 13:53 Spreek uw welkomstmelding in.8” Vorig Volgnd Opname? 2. Druk op: MOH Bericht 1: Terug Luistr 12.

u kiest voor een extern aangesloten muziekbron (bijvoorbeeld een cd-speler) DECT (informatie draadloze toestellen uitlezen/wijzigen) Operatormenu   Expert Met deze optie kunt u draadloze telefoontoestellen (DECT) aan uw Vox Novo Office toevoegen.Wachtstandmelding kiezen (MuzBrn) Operatormenu   Expert   Spraak 1. Druk op: Wissen Geaccepteerd Terug Wissen Wijzig Toev. wijzigen en/of vervangen. Druk op: Wissen 2. Geef het toestelnummer in.. Kies uit: Chip : de interne muziekbron (digitaal opgenomen muziek) Kaart : in het display verschijnt KLANT. het door uzelf ingesproken bericht wordt afgespeeld ExtBrn : in het display verschijnt EXTERN. Druk op: DECT DECT toestellen beheer: Terug Wissen Wijzig Toev. 1. Draadloos tsl: 251 Terug Wissen nnnnnnnnn 3. DECT-toestel: wissen Operatormenu   Expert   DECT Draadloos tsl: _ Terug Wissen 1. DECT-toestel: vervangen Operatormenu   Expert   DECT Met wijzig hebt u de mogelijkheid om een ander of nieuw DECT-toestel aan te melden als een DECT-toestel defect is.n is de code van het DECT-toestel. bijvoorbeeld: 251 *n.. Druk op: MuzBrn Muziekbron: Terug Chip Kaart DEFAULT ExtBrn 14:07 OK U bepaalt welke wachtstandmelding wordt afgespeeld als een oproep in de wacht wordt geplaatst. wissen. Druk op: Wijzig Draadloos tsl: _ Terug Wissen 17 . 1.

Toets het huidige password in (standaard: HELP1954) HELP1954 Toets het nieuwe password in.u.. 13:53 1... De hier beschreven procedure betreft een zogenaamde ‘warme’ herstart. bijvoorbeeld: 252 Draadloos tsl: 252 Terug Wissen Draadloos tsl: 252 Terug 00000351400760 Wijzig 3.2. Een eventuele ‘reset’ maakt het moeilijker om de oorzaak van de problemen met uw centrale te achterhalen. gebruik van de optie uit het Admin-menu (zie pagina 46). voor het toevoegen van DECT-toestellen. bijvoorbeeld: 12344321 Oud passwd : Terug Wissen ******** 13:53 3.. 12344321 Bevestig passwd : ******** Terug Wissen 13:53 Het systeem herstarten Operatormenu   Expert  ? In de praktijk zal het zelden voorkomen dat de centrale moet worden herstart (system reset). DECT-toestel: toevoegen Maak. Druk op: SysRst Systeem herstart beheer Terug Warm 18 . In het administratiemenu treft u een uitgebreidere selectie toesteltypen. Nieuw passwd : Terug Wissen ******** 13:53 4.. NB: Het is raadzaam om bij problemen contact op te nemen met servicepersoneel van KPN. Password wijzigen Operatormenu   Expert  ? Oud passwd : Terug Wissen . en wacht tot het wordt gedetecteerd. Toets nogmaals het nieuwe password in. Meld het toestel aan (zie handleiding toestel). 1.. Druk op: Wijzig Moment a. Druk op: Passwd 2.. 4. Geaccepteerd Terug Wissen Wijzig Toev. Geef het toestelnummer in.b. Druk op: OK Draadloos tsl: 252 Terug 00000351400760 OK 5. Dit houdt in dat alle gemaakte instellingen en ingevoerde kiescodes gehandhaafd blijven.

2. Druk op: Dag Begroeting Terug Luistr Vorig Standaard Volgnd Opname? Terug Luistr Vorig Volgnd Opname : : : : : terug naar het vorige menu opgenomen bericht beluisteren terug naar het vorige bericht naar het volgende bericht bericht opnemen 19 . 2. Druk op: AutoAt Autom. Druk op: Ja Moment a.de submenu’s tijdens de dagstand. Het systeem is herstart. 1. De Voice Response-applicatie (VMU) Operatormenu   Expert  ? VMU geeft toegang tot het inspreken van teksten voor het voice response-systeem. Na ongeveer vijf minuten verdwijnt 1-0 uit het display en is het systeem herstart. 1. In dit voorbeeld het inspreken van de hoofdmenutekst voor de dagstand. : idem voor de nachtstand. Druk op: VMU VMU Administratie menu Terug AutoAt AudTkt Lijst AlgPb ? AutoAt AudTkt Lijst AlgPb ? InfBer Notif : : : : automatische telefoniste audioteksten distributielijsten algemene postbus : informatieteksten : notificatie Automatische telefoniste (Automated Attendant) Operatormenu   Expert  ?  VMU De automatische telefoniste beantwoordt oproepen automatisch en leidt de beller via een menustructuur naar de gewenste informatie of het gewenste toestel (bijvoorbeeld de bediening). Telefoniste type Terug Dag Nacht Totzns Dag Nacht Totzns : het inspreken van teksten voor het hoofdmenu en -eventueel. Het inspreken van de verschillende teksten gaat op dezelfde wijze.b.u. LET OP: Bij een Professional-uitvoering verschijnt na het terugtellen 1-0 in het display. Druk op: Warm Systeem herstarten? Nee Ja 3. Na enige tijd verschijnt de tekst “Starten is bezig” en een teller in het display van uw d354-toestel. De teller telt terug van 2-6 tot 2-1. : het inspreken van een afsluitmeldtekst.

: idem voor de nachtstand.? Syst : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) NB: Deze optie is alleen zichtbaar als er een tekst is ingesproken! Met en bladert u door Begroeting. 20 . kies 2 voor de klantenservice en kies 9 om te worden doorgeschakeld naar de bediening. Voorbeeld: “Kies 1 voor de afdeling verkoop. Als laatste verschijnt Submenu 0. Druk. dan is er een bericht ingesproken. Opname Pauze 13” / 120” Stop 13:53 Spreek de teksten voor het hoofdmenu in. na het inspreken van het bericht.praat rustig en duidelijk . Na het afspelen van de meldtekst kan de oproep bijvoorbeeld worden doorgeschakeld naar een algemene postbus. In dit voorbeeld wordt het inspreken van de audiotekst voor de dagstand uitgelegd. bijvoorbeeld 12. Als in het display een tijdsaanduiding verschijnt.b Opname Luistr 14” 13:51 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). Terug 0” / 120” 13:53 Opname Vorig Volgnd Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . is afhankelijk van de programmering van de centrale.3”. op: Stop Bevestig a. De berichten kunt u Luistr beluisteren door te drukken op: 3. : het inspreken van een afsluitmeldtekst. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig.. 5. Deze wordt bij de installatie ingesteld door servicepersoneel van KPN. 1. Welke actie wordt ondernomen. de nachtstand en de afsluitmeldtekst verschillende teksten opnemen.een bericht mag maximaal twee minuten duren (standaardinstelling). u keert terug naar VMU (pagina 19) Opnemen van audioteksten Operatormenu   Expert  ?  VMU Met AudTkt kunt u voor de dagstand. Druk op: AutoTkt Audiotekst begr & totziens Terug Dag Nacht Totzns Dag Nacht Totzns : het inspreken van de audiotekst voor de dagstand. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij.” 4. kan een toestelnummer worden gekozen of wordt de oproep doorgeschakeld naar de bediening. Druk op: Opname Gereed voor opn.u.. Hoofdmenu en Submenu 1 tot en met Submenu 9.

. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. Er kunnen maximaal vijftig lijsten worden opgenomen. De eerste lijst. u keert terug naar VMU Het inspreken van de overige teksten gaat op dezelfde wijze. Druk op: Opname Gereed voor opn. Terug 0” / 120” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: .b Opname Luistr 18” 13:53 OK Opname : begroeting opnieuw opnemen Luistr : opgenomen begroeting beluisteren OK : opname bevestigen (opslaan). eenmalig afgespeeld. Opname Pauze 18” / 120” 13:53 Stop Spreek uw begroeting in. Distributielijsten Een distributielijst is een gemakkelijke methode voor het verzenden van boodschappen naar een aantal personen. Aan elke lijst kan een naam worden toegekend. als een oproep binnenkomt. is gereserveerd voor de algemene distributielijst waarin automatisch alle postbussen worden opgenomen. worden door de beheerder gedefinieerd.. nummer 00.u. 4..praat rustig en duidelijk . Druk op: Dag Audiotekst begr: Terug Luistr Standaard Opname Terug Luistr Opname Syst : : : : terug naar het vorige menu opgenomen begroeting beluisteren begroeting opnemen herstel de standaardinstellingen (begroeting wordt gewist) NB: Deze optie is alleen zichtbaar als er al een begroeting is ingesproken! 3.2.een begroeting mag maximaal twee minuten duren en wordt. 1. na het inspreken op: Stop Bevestig a. 5. De personen die op de lijst(en) voorkomen. genummerd van 01 tot en met 50. Deze nummers kunt u opgeven in plaats van het postbusnummer als het voicerespons-systeem om een postbusnummer vraagt (000-050). Druk op: Lijst Lijst: Terug Wissen Vorig Volgnd 00/50 Wijzig? Wissen Vorig Volgnd Wijzig ? Luistr Opname : : : : naam en inhoud van de lijst wissen vorige lijst volgende lijst lijst bewerken : teksten beluisteren : tekst opnemen 21 . Druk. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij.

.. Vorig Volgnd 00/00 OK ? Toev.meer postbusnummers in. dan staat in het display ‘Aangepast”. Druk vanuit het ‘Lijst’-menu op: ? Lijst: 00/00 Naam OK ? >Terug Wissen 2.... Vorig Volgnd ? Wissen Naam 2.. Naam : ... Luistr Opname Syst : opgenomen begroeting beluisteren : begroetingstekst opnemen : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) NB: Deze optie is alleen zichtbaar als er al een tekst is ingesproken! 22 . Distributielijst een naam geven 1.. Terug <-Wis <-> OK <-Wis <-> ? An|Vn Wis OK : wis karakter links van de cursor (backspace) : verplaats cursor een positie naar links : verplaats cursor een positie naar rechts : scheidingsteken aanbrengen als een naam uit twee delen bestaat : wis de naam van de distributielijst : bevestig gemaakte instellingen Algemene postbus U kunt een begroetingstekst inspreken die een beller hoort als hij toegang krijgt tot de algemene postbus...Postbusnummer aan distributielijst toevoegen 1. Druk op: Toev. Voer een bestaand postbusnummer in. Druk vanuit het ‘VMU’-menu op: AlgPb Begroetin Terug Luistr Standaard Opname Hebt u al een tekst ingesproken. Druk op: Toev.. 1. Druk op: Wijzig Lijst: Terug Toev.. bijvoorbeeld: 205 Bestemming: 205 Terug Wissen Direct na het ingeven van het postbusnummer. : postbusnummer aan een lijst toevoegen : vorige postbusnummer in de lijst : volgende postbusnummer in de lijst : postbusnummer uit de lijst verwijderen : naam van de distributielijst invoeren Bestemming: Terug Wissen 3. keert de Vox Novo Office terug naar het vorige menu (stap 2)... Voeg -desgewenst.

u keert terug naar VMU Informatieberichten Een informatiebericht kan worden gebruikt voor interne/externe informatieservice en voor audiotex. 3. wordt de verbinding verbroken of doorgezet naar de algemene postbus. Terug 0” / 30” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . eenmalig afgespeeld.u. Opname Pauze 5” / 30” 13:53 Stop Spreek uw begroetingstekst in.een begroetingstekst mag maximaal dertig seconden duren en wordt. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij.praat rustig en duidelijk .. als een oproep binnenkomt. Druk vanuit het ‘VMU’-menu op: InfBer Terug Leeg Vorig Ongebrkt Volgnd 01/50 Opname Hebt u al een tekst ingesproken. Audiotex is een aaneenschakeling van informatieberichten waardoor oproepers een hoogwaardig informatiesysteem kan worden geboden.2. Maximaal kunt u vijftig informatieberichten inspreken. Druk op: Opname Gereed voor opn. 4. na het inspreken op: Stop Bevestig a.. Na afloop van deze tekst wordt de oproeper doorverbonden naar de telefoniste. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. Druk. afhankelijk van de actie die u aan het informatiebericht hebt gekoppeld.2” 13:53 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). 1. Voorbeeld: Een oproeper belt een speciaal doorkiesnummer en hoort vervolgens een informatiebericht.b Opname Luistr 6. Een informatiebericht is een opgenomen tekst waartoe een oproeper toegang heeft en waaraan een vervolgactie kan worden gekoppeld. dan staat in het display bijvoorbeeld: 15” Terug Luistr Vorig Ongebrkt Volgnd 01/50 Opname Luistr Vorig Volgnd Opname : : : : opgenomen tekst beluisteren vorige informatiebericht uit de lijst van vijftig volgende informatiebericht uit de lijst van vijftig tekst opnemen 23 ..

4” 13:51 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). na het inspreken op: Stop Bevestig a..u. dan staat in het display: Luistr Syst Opname 2. 4. praat rustig en duidelijk.b Opname Luistr 15. Neem de hoorn op en druk nogmaals op: Opname Opname bezig. Druk vanuit het ‘VMU’-menu op: Notif Notificatie Terug Luistr Standaard Opname Hebt u al een tekst ingesproken. Neem de hoorn op en druk nogmaals op: Opname Opname bezig..0” Opname : opgenomen tekst beluisteren : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) : notificatietekst opnemen Gereed voor opn. Druk. u keert terug naar VMU Notificatie Met notificatie kunt u een gesproken bericht ontvangen als er post is afgeleverd in uw postbus. op: Stop Bevestig a..5” 13:51 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). Terug 0” / 120” 13:53 Opname 3. Terug 0” / 120” 13:53 Opname 3. 4. Druk op: Opname Gereed voor opn. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij.2. Opname Pauze 5” / 120” 13:53 Stop Spreek uw tekst in. praat rustig en duidelijk. na het inspreken van het bericht.u. Druk op: Opname Notificatie Terug Luistr Syst 2. u keert terug naar VMU 24 . Druk.. 1. Opname Pauze 10” / 110” 13:53 Stop Spreek uw begroetingstekst in. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij...b Opname Luistr 10.

kan deze programmering de werking van uw systeem ernstig verstoren. Als er wijzigingen moeten worden doorgevoerd. 25 . neem dan contact op met servicepersoneel van KPN. Bij verkeerd gebruik. U wordt dringend verzocht hier geen wijzigingen in aan te brengen.Licenties uitlezen (SwKeys) Operatormenu   Expert  ? Met de optie SwKeys kunt u de licenties van uw systeem uitlezen.

= in overleg met servicepersoneel van KPN Toegang tot het administratormenu (d354-toestel): 1. i. ? System 2. 4. Kotel Spraak SprPfx DECT Groepn Teller Alg.o.Overzicht programmering Administrator.o. Vox Novo Office® De getallen achter de functies verwijzen naar pagina’s in de handleiding.VK ? VMU NetLn Vrplts DISA ARSKal 27 39 43 45 46 47 52 Toestelnummer Param1 Param2 Param3 Afdrukopties Afspr 39 40 41 41 42 InUitd TslTyp GebPro PwdRes ? SprTyp Taal Draadl 28 28 28 28 29 30 30 31 31 32 33 33 37 38 39 Pickup 52 TslGrp 54 Omroep 57 Op. Uw password (standaard KILO1987): KILO1987 Tsl. Admin 3. 53 53 54 Hoorn 26 .Grp 63 63 Onderh 64 L1Alar 65 Conf Passwd SwKeys 48 49 50 51 Paging ? V24Tsl AutOpr Servic Toets ? DynRou 53 Hfdtel i. Alg.

Druk op: Admin 4. Maak uw keuze : 202 AutOpr Servic Toets? >Terug V24Tsl Druk op ? voor het vierde scherm. Maak uw keuze : 202 Taal Draadl Paging? >Terug SprTyp Druk op ? voor het derde scherm. 1. Maak uw keuze : 202 HfdTel Hoorn >Terug DynRou ? 27 .1 Toegang tot het administratormenu (Admin) 1. 2. (functies per toestel programmeren) Hoofdmenu U kunt van elk op de centrale aangesloten toestel informatie opvragen en wijzigen. Administrator 2. Toets het toestelnummer in waar u informatie over wilt hebben. Druk op: ? 2. bijvoorbeeld: 202 Bestemming : 202 Terug Wissen In het display verschijnt: Maak uw keuze : Terug InUitD TslTyp GebPro 202 PwdRes? Druk op ? voor het tweede scherm. Toets uw password in (standaard: KILO1987) KILO1987 Druk op ? voor het tweede scherm. Druk op: System 3.2 Tsl. Druk op: Tsl Bestemming : Terug Wissen 2.Hoofdstuk 2.

GebPro. InD/Log. Druk op: TslTyp Tsl d352 Terug 3. wordt u aangeraden hier geen wijzigingen in aan te brengen. U kunt de volgende meldingen in het display krijgen: In Dienst Phys.32 Nummer : het type aangesloten toestel : de gebruikte softwareversie van het toestel (geldt niet voor alle toesteltypen) : het toestelnummer GebPro (toestelprofiel) Gezien de complexiteit van toestelprofielen. wordt uitgelegd hoe u dit doet. Neem bij voorkeur contact op met servicepersoneel van KPN. Druk op: PwdRes Reset gebruikerspassword ? Terug OK 28 . maar wel aangemeld op de centrale. Phys. Mogelijk is er een ander type toestel aangesloten geweest. UitD/Log.InD Bij systeemtoestellen: : het toestel is aangesloten en operationeel : het toestel is niet aangesloten. Wordt een password vergeten.UitD : het toestel is aangesloten. Druk op: InUitD Status: Terug In Dienst Status : geeft de huidige status van het toestel weer. 1.UitD : het toestel is niet aangesloten en niet aangemeld op de centrale. zal toch de melding In Dienst in het display verschijnen.2. dan kunt u het resetten naar de standaardwaarde (1515). Door het toestel aan te sluiten. 1. PwdRes (password herstellen) Om te voorkomen dat er ongewenst externe telefoongesprekken op een toestel worden gevoerd. lijkt het voor de opbeller of het toestel normaal overgaat.2. In gevallen waarbij u toch een toestelprofiel moet wijzigen.   ‘toestelnr. scherm 1 (InUitD. Indien het toestel wordt gebeld. Bij standaardtoestellen: : het toestel is aangemeld op de centrale : het toestel is niet aangemeld op de centrale In Dienst Uit Dienst NB: Bij standaardtoestellen kan niet worden gecontroleerd of het toestel daadwerkelijk is aangesloten. kan elke gebruiker zijn telefoon op slot zetten (beveiligen met een password). TslTyp.1 Tsl.’ InUitD (toestelstatus uitlezen) Met deze functie kunt u controleren of een toestel is aangesloten en werkt. PwdRes) Hoofdmenu   Tsl. Het aanmelden gaat automatisch zodra het toestel wordt aangesloten. maar niet aangemeld op de centrale. Als bijvoorbeeld de telefoonstekker uit het wandcontact is gehaald. 1. UitD/Log. Phys.32 Nummer : 202 Tsl d352 3. werkt het direct. TslTyp (toesteltype uitlezen) U kunt van elk toestelnummer nagaan welk type toestel het betreft.

2 Tsl.’  ? SprTyp (sper. 112 en 06x toegestaan spertype 6: alle gesprekken toegestaan Druk op: OK 6. Terug NNV06 RNV01 NV06 RV01 N12 R16 <-Wis <-> OK ? 3. NB: Door te drukken op Wis. 2. door in te geven in welke verkeersklasse het toestel moet worden geplaatst (per verkeerstype).en verkeersdistributiecategorieën) Per toestel kunt u aangeven welk type verkeer vanaf de aansluiting mogelijk is. Het ingeven van de verschillende verkeersklassen staat beschreven op pagina 45 (kiesbeperking. Kies het gewenste spertype. 112 en 06x toegestaan spertype 5: internationale gesprekken. bij installatie door servicepersoneel van KPN. SprPfx). datacommunicatie in normale mode (dagstand) RNV : Restricted Non Voice.2. Verplaats de cursor met (softkeys): <- of -> 5. Paging) Hoofdmenu   Tsl. Druk op: OK 2. scherm 2 (SprTyp.   ‘toestelnr. Sper. 29 . De verschillende typen kunt u. datacommunicatie in restricted mode (nachtstand) NV* : Normal Voice. Een voorbeeld: spertype 1: interne gesprekken en 112 toegestaan spertype 2: lokale gesprekken en 112 toegestaan spertype 3: nationale gesprekken en 112 toegestaan spertype 4: gesprekken binnen Europa.en verkeersdistributiecategorieën invoeren Druk op: 202 SprTyp Terug NNV06 RNV01 NV06 RV01 N12 R16 Categ. wist u alle in het display getoonde waarden. Druk op: ? 202 Terug NNV06 RNV01 NV06 RV01 N12 R16 Wis <-> OK ? U kunt de volgende parameters wijzigen: NNV : Normal Non Voice. Taal. telefoneren in normale mode (dagstand) RV* : Restricted Voice. Druk op: 202 Categ. telefoneren in restricted mode (nachtstand) *De parameters N en R niet wijzigen! 4. zelf bepalen.2. Draadl. 1.

Kies de taal met: Vorig Volgnd of Afhankelijk van uw licentie kunt u kiezen tussen Nederlands en Engels of tussen Nederlands. Geldt alleen voor GAPtoestellen NB: Bij een gasttoestel verschijnt geen IPUI-nummer in het display. 3. U kunt met deze functie geen DECT-toestel aanmelden. Druk op: Draadl 225 Perm Terug Perm 00000034162370 Gast IPUI OK WUA ? 225 Perm 00000034162370 WUA Perm Gast IPUI ? Displ : : : : toestelnummer het betreft een permanente aanmelding het IPUI-nummer (uniek identificatienummer van het DECT-toestel) het betreft een d405/d415 GAP-toestel : wijzig de gastaanmelding van het toestel in een permanente : wijzig de permanente aanmelding van een toestel in een gastaanmelding (geef datum einde bezoek in en druk op ‘OK’) : deze instelling dient u niet zelf te wijzigen : geef aan of het toestel over een display beschikt (druk op keuze. 1. Frans en Duits.Taal (Taal instellen) U kunt de taal die in de displays verschijnt instellen per toestel. Zo kunt u bijvoorbeeld het gastgebruik van een toestel verlengen. Druk op: Taal Nederl. Gebruik hiervoor de functie DECT uit het hoofdmenu (beschrijving op pagina 46) 1. Bij een als Gast aangemeld GAP-toestel verschijnt in het display: 225 Terug Gast 01/05/03 Perm Gast IPUI 1 Enh OK ? 225 Gast 01/05/03 Enh 2. Engels. Druk op: OK Draadl (informatie draadloze toestellen uitlezen/wijzigen) U kunt de gegevens van op de Vox Novo Office aangesloten draadloze toestellen (DECT) uitlezen en desgewenst wijzigen. Terug Vorig Volgnd 202 OK 2. : toestelnummer : het betreft een gastaanmelding tot de hier vermelde datum : GAP-toestel in enhanced mode Registratie nieuw Dect-toestel Terug GAP WUA Na het verstijken van de bezoekdatum verschijnt in het display: 30 . bevestig met ‘OK’).

doorverbinden. Het koppelen van een pagernummer aan een toestel. ruggespraak.. Basic (alleen bellen en gebeld worden) of Enhanced (bellen en gebeld worden. Servic. gaat als volgt: *Afhankelijk van de bij installatie ingestelde pagingmode. bijvoorbeeld: 4321 Paging code : Terug <-Wis 4321 <-> OK ? 3. Toets de pagingcode (max. 4. Druk vanuit het hoofdmenu (rustsituatie) tweemaal op: ? 201 (245) Terug Het nummer tussen haakjes is het nummer van de betreffende module. Dit leest u op het desbetreffende toestel als volgt uit: (In dit voorbeeld een d354-toestel. zie handleiding toestel) en wacht tot u het volgende display ziet: 225 Terug Gast 01/05/03 Perm Gast Mode 1 Enh OK ? Kies de juiste mode. Druk op: OK 2. AutOpr.. vier cijfers) in. dan kan het pagernummer aan het toestel worden gekoppeld. Meld het toestel opnieuw aan door te drukken op: GAP Moment a. Terug <-Wis <-> OK ? 2. Om van paging gebruik te maken moet deze mogelijkheid zijn geactiveerd door servicepersoneel van KPN.’  ? ? V24Tsl.) 1. Als een toestel in de volgstand naar een inhouse paginginstallatie staat.. Bevestig met: OK Paging Beschikt de gebruiker over een inhouse paging-installatie (piepers). 31 . wordt automatisch het aan het toestel gekoppelde pagernummer gebeld*. scherm 3 (V24Tsl.3 Tsl.   ‘toestelnr.b. U dient daartoe het nummer van de poort te weten.3. Druk op: Paging Paging code : . poortnummer Met deze optie kunt u de instellingen van de V24-poort wijzigen.2. Terug Zet het GAP-toestel in subscriptionmode (= aanmelden. 1. voor toestellen met een kleiner display moet u op de “volgend scherm”-toets drukken. conferentie en wisselgesprek).u. Toets) Hoofdmenu   Tsl.

U programmeert bijvoorbeeld dat toestel 202 na het opnemen van de hoorn direct toestel 205 belt. Druk op: ? Datbit Parity Stpbit : selecteer het juiste protocol (HAYES. om de automatische oproep te activeren. Even of niets) : geef het aantal stopbits in (1 of 2) AutOpr (automatische oproep/hotline) De functie ‘automatische oproep’ wordt ook wel hotline genoemd. DEC-AUTO. In dit voorbeeld wordt de automatische oproep voor toestel 202 naar toestel 205 geprogrammeerd met vertraging. op: Aktief Bestemming : 205 Act:JA Vrtr :NEE 202 Terug Bestem Aktief Vertr. Druk op: V24Tsl HAYES Terug XON-XOFF Prot Flow 9600_Bd BdRate 8 1 OK ? Prot Flow BdRate 2. Indien gewenst kunt u een vertraging van acht seconden ’inbouwen’.) ingeschakeld (JA) of uitgeschakeld (NEE) : het toestel waarop de programmering van toepassing is : bepaal het bestemmingstoestel : schakel automatische oproep in of uit : stel de vertraging in of uit Bestemming : Terug Wissen 3. OK (Act:NEE wordt Act:JA) 32 . 1. 57600) HAYES XON-XOFF Parity 9600_Bd Stpbit 8 1 OK >Terug Datbit : geef het aantal databits in (7 of 8) : geef de pariteit in (Sign. RTS/CTS. 108/1.Gegevens V24-poort uitlezen/wijzigen 1. Act:NEE Vrtr :NEE 202 Bestem Aktief Vertr 2. 9600. Toets de bestemming in. Druk op: Bestem : hier staat de bestemming voor de automatische oproep (in dit voorbeeld wordt dat: 205) : is de optie ingeschakeld (actief: JA) of uitgeschakeld (actief: NEE) : is de vertraging (8 sec. 4800. U kunt hiermee een toestel zo programmeren dat bij het opnemen van de hoorn direct een door u ingesteld(e) toestel(groep) wordt gebeld of een algemeen verkort kiesnummer (waardoor dus een extern nummer wordt gebeld). wordt alsnog de automatische oproep gestart. 108/2) : flow-control (XON-XOFF. NONE) : kies de zendsnelheid (1200.: Terug Bestem Act:NEE Vrtr:NEE Aktief Vertr 202 OK Best. Druk. 19200. Odd. 2400. in dit voorbeeld: 205 Bestemming : Terug Wissen 205 4. Als binnen de acht seconden geen (toestel)nummer wordt ingetoetst. Mark. Druk op: AutOpr Best.

herhaling Autor 202 OK 6. Druk op: Toets 1/92 Terug RSB Bundl: 0 Vorig Volgnd GaNaar 202 Wijzig 2. 33 . Druk op: OK Servic (Services: dragerdiensten.5. Druk op: Kiezen Telgid Makro1 Terug NrHerh Makro2 NrOpsl Makro3 IndVK PrCall DirOpr 5. Druk op: 20/92 NrHerh Terug Geb Nr. 202 OK (Vertr:NEE wordt Vertr:JA) 6. In dit voorbeeld wordt aan toets 20 de functie NrHerh (nummerherhaling) toegekend 1.herhaling Vorig Volgnd GaNaar 202 Wijzig Op de volgende pagina’s zijn overzichten opgenomen van alle functies die u aan de functietoetsen kunt toekennen. Wijziging van deze programmering kan tot gevolg hebben dat het betreffende toestel niet meer kan bellen of gebeld kan worden. Druk op: Wijzig 20/92 Terug Vrije plaats Vorig Volgnd GaNaar 202 Wijzig Opties lijnen Terug Oproep Kiezen Beantw Volgst 4. Een toets die geprogrammeerd is voor het kiezen van een buitenlijn. van alle overige toetsen kunt u de functie wijzigen. Toets Met deze functie kunt u vanaf uw d354-toestel functietoetsen van andere op de Vox Novo Office aangesloten systeemtoestellen programmeren. Als er wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Druk op: 20/98 OK Terug Geb Nr. Druk op: Vertr Bestemming : 205 Act:JA Vrtr :JA Terug Bestem Aktief Vertr. U wordt dringend verzocht hier geen wijzigingen in aan te brengen. neem dan contact op met servicepersoneel van KPN. kan niet worden gewijzigd. Kies de te wijzigen toets met: Vorig Volgnd of bijvoorbeeld: 20 3. barrier capability instellen)) Met services kunnen de barrier capabilities per toestel worden ingesteld.

t.ATB Databescherm Opschakelen Betekenis Paginaoproep dmv Prefix N.v.gids Makro-01 Betekenis Telefoongids Intern + opschakelen bij vrij toestel Extern + kostenplaats + kostenplaatsinhoud Kenmerk GEB/INS GEB/INS . tel. 22 cijfers) . terugbellen Bescherming tegen opschakelen Opschakelen Luidsprekertoets op d350 LS-volume + op d350 LS-volume .oproep INS 34 .Subadres (max.Gegevens voor dyn.VK DirOpr Nr. (max 22 cijfers) .Ext. VK Directe int/ext oproep GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS .Extern nummer (max. Laatstenummerherhaling Nummer tijdelijk opslaan Toegang tot ind.Herhaling Nr.restriction Blokmode kiezen bij ISDN Toevoegen van een subadres Automatisch terugbellen Opheffen autom.Physisch adres/circuit nr.Oproep Softkey PgPfix PgSfix CLIR ISDN SubAdr s ATB s ATB DBesch s Opsch LS LS+ LSOphRug Einde NstInb Oph Ruggespr Einde NietSt inbrk Tekst Paging Pref Paging Suff Geheim ISDN-menu Subadres Auto terugb. voor Nederland Calling Line ident.Netlijnnummer .Netlijnnummer . 4 cijfers NrHerh NrOpsl Ind.nr.Intern toestelnr . .Extern nummer (max 22 cijfers) .routering .Opslaan Ind VK-lijst Directe Opr.Subadres (max 4 cijfers) Parameters Makro2 Makro-02 GEB/INS PrCall Prio.Subadres (max 4 cijfers) .op d350 Opheffen ruggespraak op d350 Beëindigen gesprek op d350 Doorbreken van Niet Storen Kenmerk GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS Subadres max 4 cijfers* Parameters Intern nummer van de pager* Kiezen Softkey Telgid Makro1 Tekst Tel. Oph.Kostenplaats (max 16 cijfers) Makro3 Makro-03 RR-signaal + time out + nummer Prioriteitsoproep GEB/INS Te zenden nummer na het geven van het RR-signaal .

Follo  Grp  . beantw (intercommode) (niet op d350/d351) Bel PgaSel PgaAlg AlgMon IndPic GrpPic BNDN Monit 2e Opr Audio Superv Antw Sel Pag Antw Alg Pag AlgMon Ind pick-up Grp pick-up Antw Alg Opr Sel Monitor 2e oproep Supervised call ringing Beantw selectieve pag.Radiopaging FollowMe Grp tsl Directe volgstand voor groepsoproepen Uit de groep schakelen Volstand op basis van CLIP Opheffen alle volgstanden GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS Intern nummer * Groepsnummer Betekenis Call Forwarding Unconditional Master volgstand (met signalering) Kenmerk GEB/INS GEB/INS Parameters Extern telefoonnummer Extern/intern telefoonnummer Activeren doorschak. secretaresse Toestelnr.Dir  .Tslnr van het vaste toestel .Beantw. v.Max 8 toestel/doorkiesnummers .Bez  .opr Monitoren van oproep op op. volgst .Uit grp schak Selectiev Volgst Alle oph 35 .Dir  .Bezet Niet storen .Direct .opr Beantw algemene pag.Bericht .) Niet storen Volgstand naar berichtenservice Volgstand naar radio-pager Volgstand (FollowMe) GEB/INS Int/Ext telefoonnummer * Int/Ext telefoonnummer * . Softkey PBX  M Vlg .d. v.M Grp DrsChf DrsSec Ind  . op Sec.Type oproep (int/ext/beide) Groepsnummer GrpSup GroepSuperv Supervisietoets voor groepssignalering en beantwoording GEB/INS Volgst.d.Type oproep (int/ext/beide) GEB/INS Toestelnummer Kenmerk GEB/INS Parameters TslMon Tsl Monitor GEB/INS . chef Directe volgst (vast best.grp Call pick-up (toestel) Call pick-up (groep) BNDN Selectieve call monitoring Beantwoorden 2e oproep op d406 Toestelmonitoring voor DECT GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS .Dir  Bez  DND Ber  Pag  Tekst PBX  Master volgst Direct Bezet Groep Doorsch/Chef Doorsch/Sec Individ.tsl GEB/INS GEB/INS Toestelnr. Softkey AutAnt Tekst Autom Beantw Betekenis Autom.) Volgstand bij bezet (vast best.uitGrp SelVlg WisAll GEB/INS . op Cheftsl Activeren doorschak.

sConf HGKst Ber Schrm  sTDK IntCom Slot BemidN BemidK Gereserv.Opties Softkey VMU sR/RR NrMode Tekst Voicemail Ruggespr PBX N/R Mode Betekenis Toegang tot voicemail Ruggespraak op PBX Normal/resricted mode voor de bediening Gereserveerde bundel voor bed. drie tegelijk per systeem Bestemming Inh. LS Deuropenercontact activeren Wisselgesprek op d406 Opnemen van gesprek Postbus monitoren GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS Max. Toegang tot programmeermode Conferentie Geen functie Toegang tot tekstmail Toon volgend scherm Omschakelen naar TDK Intercom bij niet bezet Toestel op slot/van slot Netlijnbemiddeling Lijnbemiddeling met heropr en kostenregistratie Wachtstand Doorverbinden van een gesprek Telnummer opslaan Sign. Kostenplaats (max 16 cijfers) Tel nr van max. 22 cijfers Kenmerk GEB/INS GEB/INS GEB/INS Parameters Bestemming ResBdl Progr. Service Vlgnd Scherm TDK-reeks Intercom Slot Lijnbemid LnBemHGKst GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS Verkeersklasse (1-6) Verkeersklasse (1-6) TDK-string van max 22 cijfers * Wacht Transf Cijfrs BerLed KPIAct KPINw Park VlgOpe Ex. ontv. Kostenplaats (max 16 cijfers) Inh.Bdl Programmeren Conferentie HGKst Ber.muz Deur Wissel VMUopn Scherm Wachtstand Transfer Extern telnr Bericht led KostPlaats Nw KstPlts Parkeren Oper volgst Bkg Muziek Deur Openen Wissel Opname gespr VMU Afscherm 36 . bericht (master) Kostenplaats gebruiken Kostenplaats nieuw gebruiken Gesprek parkeren met code Operatorvolgstand activeren Achtergrondmuziek via ext.

Soort verkeer.4 Tsl.Gegevens voor dynamisch routeren RGO RGM RGO RGM Uitgaand intern verkeer Inkomend en uitgaand verkeer.Gegevens voor dynamisch routeren .Gegevens voor dynamisch routeren . 1. de oproep wordt doorgeschakeld naar een keuzemenu (druk 1 om .Soort verkeer. Extern of Intern : de bestemming waar de groepsoproep aan wordt doorgeschakeld 37 . na een ingestelde time-out-periode.’  ? ? ? DynRou (dynamisch routeren) Als er niet binnen een bepaalde tijd wordt gereageerd op een oproep.Tsl/groepsnummer (al dan niet privé) . INS INS . Druk op: DynRou Maak uw keuze: Terug Extern Intern VMUbeh OK 202 ? Extern Intern VMUbeh : doorschakelen instellen van externe oproepen : doorschakelen instellen van interne oproepen : hiermee bepaalt u of.Bundelnummer .Bundelnummer . verkeer op specifiek bundel en beantw. toetsnr.Gegevens voor dynamisch routeren .. : instellen time out 1 : instellen time out 2 Ext.Toestelnummer (max 22 cijfers) .   ‘toestelnr.. geeft dynamisch routeren de oproep automatisch door naar een ander telefoontoestel of toestelgroep. verkeer Ink/uitg verkeer op een specifiek extern lijncircuit Kenmerk INS Parameters . U bepaalt zelf hoelang het duurt voordat een interne of externe oproep wordt doorgeschakeld. toetstype .Bundelnummer (optioneel) .Gegevens voor dynamisch routeren RSB RSB Bundl: INS RSP RSP Lijn: INS SUP RGI Sup Orig: RGI Toesteltoetsmonitoring Inkomend intern verkeer INS INS . scherm 4 (DynRou.Subadres (max 4 cijfers) . Druk (bijvoorbeeld) op: Extern Nummer Ext Best : het type oproep. int/ext/beide .Toestelnr.Soort verkeer.) of dat er een voicemailbericht kan worden ingesproken. Best: Terug TP1 TP2 OPER VOLG TP1 TP2 OK bel > ? Timer1 Timer2 2.2.Lijnen Softkey RSD Tekst RSD Gebnr: Betekenis Beantwoorden van inkomend intern/extern verkeer Uitgaand verkeer op specifieke bundel Uitg. int/ext/beide . int/ext/beide . van ink.Gegevens voor dynamisch routeren RSL RSL Intern oproep naar specifiek toestel INS 2. Uw bedrijf is hierdoor optimaal bereikbaar. HfdTel. Hoorn) Hoofdmenu   Tsl.

. moet u deze activeren. kunt u een hoofdtelefoon met geïntegreerde microfoon aansluiten.TP1 TP2 OPER VOLG bel : geen-gehoor time-out 1 (na hoeveel seconden wordt de oproep doorgeschakeld) : geen-gehoor time-out 2 (na hoeveel seconden wordt de oproep doorgeschakeld naar de bediengroep of centrale bel) : doorgeschakelde oproepen signaleren op de bediengroep : de op het toestel ingeschakelde volgstand wordt wel of niet uitgevoerd : doorgeschakelde oproepen worden gesignaleerd op de centrale bel Nummer : geef het (groeps)nummer in (=Best) TP1 : activeer timer1 TP2 : activeer timer2 OK : bevestig ingevoerde gegevens ? Operat : activeer ‘oper’ Volgst : activeer ‘volg’ BNDN : activeer ‘bel’ ? Wissen : wis alle ingevoerde gegevens De ingestelde optie verschijnt in hoofdletters. Druk op: Timer1 Timer 1 Terug <-Wis 120. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt. Meld de hoofdtelefoon aan door te drukken op: Keuze Hoofdtel:AAN Terug Keuze OK 3. <-> OK ? (of Timer2) <-Wis <-> ? Wis OK : wis karakter links van de cursor (backspace) : verplaats cursor een positie naar links : verplaats cursor een positie naar rechts : wis de ingevoerde waarde (alles wissen) : bevestig gemaakte instellingen HfdTel (aansluiting hoofdtelefoon) In plaats van gebruik te maken van de telefoonhoorn van het d354. 1.en/of d352-toestel. Druk op: Hfdtel Hoofdtel:UIT Terug Keuze OK 2. Druk op: OK 38 . Timers instellen (DynRou) 1.

Druk op: Hoorn Verst : UIT Terug Keuze OK 2. kunnen tijdens een gesprek de gespreksduur en het aantal eenheden of gesprekskosten worden afgelezen. vindt u op het tweede scherm) : hiermee geeft u een pulsdrempel in. Telt een telefoongesprek meer pulsen.Hoorn (volumeregeling telefoonhoorn) Als het geluid van de telefoonhoorn te zacht is.1 .00 Dremp:0 PulsDr OK Kost. Kost/P. kunt u het versterken.Kost. Zet de geluidsversterking aan door te drukken op: Keuze Verst : AAN Terug Keuze OK 3.Kost/P : deze parameter is opgebouwd uit vier variabelen (de vierde. 1. Param 1 1. Met Kotel geeft u aan hoe de kostentelling werkt. Blijft het aantal pulsen bij een telefoongesprek onder de drempel.1 Kost.2 ? .00 Terug K2: 0. : geef het pulstarief in dat gehanteerd wordt zolang de pulsdrempel niet wordt overschreden : geef het pulstarief in dat gehanteerd wordt zodra de pulsdrempel wel wordt overschreden : heeft geen functie 39 . dan wordt voor het aantal impulsen dat boven de pulsdrempel ligt. springen de tellers automatisch op nul. Voor elke buitenlijn worden apart de eenheden.1. Druk op: Kotel Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Param3 13:51 Firma? 2.999 eenheden) en de gesprekskosten op een kostenteller (capaciteit: Û 99.99) bijgehouden (uiteraard geldt dit alleen voor uitgaande gesprekken).2 ? Param1 .en een totaalteller bijgehouden. Op systeemtoestellen die zijn voorzien van een display.2. Druk op: Param1 K1: 0. Kotel.3 Kotel (kostentelling) Hoofdmenu   v Per toestel worden de geprekseenheden op een eenhedenteller (capaciteit: 99. de prijs berekend die u opgeeft onder Kost.999. dan wordt voor dit gesprek het pulstarief berekend dat u opgeeft onder Kost. Druk op: OK 2.PulsDr .Kost. Als de capaciteit wordt overschreden.

Druk op: Param2 DurD:0 Terug KstD: 0.2: 000.25 <-> OK 25 5. Als voorbeeld wordt aan Kost. Druk op: OK ? K1: 0.Intnat : met Param2 bepaalt u de criteria voor het wel of niet afdrukken van gegevens op een aangesloten printer : hiermee geeft u een drempelwaarde in (in minuten).KostDr . Voer de drempelwaarde in.Voorbeeld : U wilt voor de eerste tien impulsen Û 0.25 in.2 ? 6.25 toegekend. Druk op: OK DurD:0 Terug KstD: 0.) Tijdsdrempel : 0000 Terug <-Wis <-> OK 2.00 DuurDr KostDr Int: Intnat OK ? 40 .1 voert u dan 000. dan worden de gespreksgegevens niet afgedrukt.1 de prijs Û 0. : geef de internationale toeganscode (00) in. Bij Kost. Druk op: Kost.25 berekenen en voor alle volgende impulsen Û 0.15 en bij PulsDr: 10. dan worden de gegevens niet afgedrukt. Druk. bijvoorbeeld: 5 Tijdsdrempel : 0005 Terug <-Wis <-> OK ? 4. Herhaal de stappen drie tot en met vijf voor alle in te voeren gegevens. Het ingeven van de kosten gaat bij alle variabelen op dezelfde wijze.00 Terug K2: 0.DuurDr .15. Druk op: DuurD ? 3. In dit voorbeeld: <- Prijs : Terug <-Wis 000. Voer de kostprijs in. als u alle gegevens hebt ingevoerd op: OK Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Param3 13:51 Firma? Kotel. (Alleen internationale gesprekken worden geregistreerd. Blijft een gesprek onder de drempel.1 Kost. Prijs : Terug <-Wis 000.00 <-> OK 3. bij Kost.00 DuurDr KostDr Int: Intnat OK ? Param2 .1 ? 4. : geef een drempelwaarde in (euro’s en eurocenten). Blijft een gevoerd gesprek onder de drempel. Param2 1. 7.00 Dremp:0 PulsDr OK Kost.

.. afdrukopties 1.. : druk op ComPrt om de printerpoort aan (COM) of uit (com) te schakelen. 41 .. U kunt op het overzicht de naam van uw bedrijf af laten drukken. worden alle gegevens opgeslagen in het geheugen van de centrale. verhogen met 0 tot en met 9... : bepaal of onbeantwoorde inkomende oproepen wel (JA) of niet (NEE) worden geregistreerd Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Param3 13:51 Firma ? InkOpr 2.5. als u alle gegevens hebt ingevoerd op: OK Kotel.. Het geheugen kan maximaal honderd records bevatten. Druk voor het derde menu op: -> eind tijd com huur OK >Terug ComPrt HuurLn ? ComPrt HuurLn 6. als u alle gegevens hebt ingevoerd op: OK Kotel. Param3 1.00 AOC-E Int: AOC-D OK >Terug Schrm> ? Druk op Schrm> eind tijd com huur AOC-D OK >Terug Schrm> AOC-E ? AOC-E AOC-D : bepaal of de kosten wel (EIND) of niet (eind) na afloop van een communicatie worden getoond. Druk voor het tweede menu op: -> DurD:0 KstD:0. : kostenindicatie op huurlijnen (deze functie wordt niet gebruikt) Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Param3 13:51 Firma Druk. Herhaal de stappen drie tot en met vijf voor alle in te voeren gegevens.. Druk op: Param3 AantEh:0 AantDec:0 Ala:000 GnAntw:NEE Terug ExtrEh ADec AlrmDr OK ExtrEh ADec AlrmDr : hiermee kunt u het aantal eenheden dat per gesprek wordt geregistreerd. Druk. licht het waarschuwingslampje op uw d354-toestel rood op als de drempel is bereikt. Druk op: Firma Firma-naam Terug . : bepaal hoeveel cijfers (1 t/m 3) achter de komma van bedragen komen : als de printer niet functioneert... <-> OK <-Wis ? NB: De naam van het bedrijf mag uit maximaal zestien karakters bestaan.. : bepaal of de kosten wel (TIJD) of niet (tijd) tijdens een communicatie worden getoond.... NB: AOC-E en AOC-D zijn toekomstige programmeringen voor ISDN-toestellen (functioneel protocol).. Door het ingeven van een alarmdrempel.

Hieraan kunt u zien of er een weksignaal is geprogammeerd en of er op het weksignaal is gereageerd. Wekoproep inschakelen U programmeert deze functie door voor het betreffende toestel de wekcode (standaard: 10) in te geven. 1. Druk op: OK Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Param3 13:51 Firma? 3. dus zonder tijdstip. dan kunt u een afdruk maken van de weksignaalstatus. Druk op: ? Maak uw keuze : >Terug Koprgl Afspr 4.2. wordt de wektijd gewist. De wekcode vindt u in het nummerplan (zie bijlage B. dan zal met een tussenpoze van een minuut dit signaal tweemaal worden herhaald. Hebt u een printer aangesloten. Druk op: Afspr act Terug oph Vorig misl Volgnd antw Autor. Op het geprogrammeerde tijdstip zal gedurende vijftien seconden een belsignaal klinken. Door het ‘beantwoorden’ (hoorn van de haak. Voor telefoontoestellen die over een display beschikken. U hebt de volgende opties: GN = druk GeeN kopregel af AP = druk de kopregel op Alle Pagina’s af EP = druk alleen een kopregel af op de Eerste Pagina : bepaal het aantal regels dat per pagina wordt afgedrukt Druk. Als er na het derde belsignaal nog niet wordt gereageerd. dient u aan te geven welke gegevens u wilt afdrukken. Druk op Koprgl Kop : Ap Terug Aant : 50 ARegel OK Koprgl Koprgl ARegel 5. staat de ‘afspraak’-functie beschreven in de toestelhandleidingen. als u alle gegevens hebt ingevoerd op: OK Kotel. U hoort bij beantwoorden de bron die voor de wachtstand is ingesteld (bijvoorbeeld een muziekje). Druk vanuit het ‘Kotel’-menu: ? Maak uw keuze : 13:51 Afspr >Terug Koprgl 2. Alvorens u een afdruk maakt. OK 42 . pagina 80). : bepaal of op de afdruk een kopregel wordt afgedrukt. Beantwoordt u het weksignaal niet. Deze functie is nagenoeg gelijk aan de functie ‘afspraak’. Wekoproep uitschakelen U schakelt de geprogrammeerde wektijd uit door alleen de wekcode in te geven. hands-free) wordt het weksignaal uitgeschakeld en daarmee gewist. gevolgd door het tijdstip waarop het weksignaal moet klinken. wekoproep/afspraak Hiermee is het mogelijk om voor toestellen die niet over een display beschikken een wektijd te programmeren. De geprogrammeerde tijd blijft 24 uur bewaard.

hiermee neemt u het bericht op dat in de wachtstand wordt afgespeeld. Druk op: Opname Gereed voor opn.4”. Druk vervolgens op: Autor. : : : : actief. er is niet gereageerd op het weksignaal antwoord. Als in het display een tijd verschijnt.praat rustig en duidelijk . bijvoorbeeld: 6. Druk op: MOH Bericht 1: Terug Vorig Standaard Volgnd Opname? Terug Vorig Volgnd Opname Syst (volgende scherm) Vorig Volgnd : : : : : terug naar het vorige menu terug naar het vorige bericht naar het volgende bericht bericht opnemen herstel de standaardinstellingen (default. dan is er een bericht ingesproken van 6. ACT Terug oph Vorig MISL Volgnd antw Autor. Een teller houdt per bericht zowel de ingesproken tijd als de resterende totaaltijd bij.de wachtstandmelding mag maximaal twee minuten duren. Druk.4 seconden. er is een wektijd geprogrammeerd opheffen.4 Spraak (berichten afspelen. Als laatste verschijnt Muziek in het display. bijvoorbeeld als algemene begroeting. Spraak. kunt u maximaal acht berichten opnemen. speelt de Vox Novo Office de welkomstmelding zonder interval af. 43 . bericht wissen) Met en bladert u door Bericht 1 tot en met Bericht 4 (of 8). Als een oproep in de wachtstand is geplaatst. als u uw instellingen hebt gemaakt op: OK Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Za 22 Mrt 13:51 Terug? Firma 2. het weksignaal is beantwoord Selecteer de opties waarvan u de gegevens wilt afdrukken met: Vorig Volgnd en/of 4. muziek in wachtstand) Hoofdmenu   v   Spraak Afhankelijk van uw licentie. bericht opnemen 1.4” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . U bepaalt zelf hoeveel seconden elk bericht duurt. Terug 0” / 6. 2.bepaal vantevoren hoelang elk bericht duurt en houd tijdens het inspreken de tellers (hoelang is al ingesproken / hoeveel tijd resteert) in de gaten . wektijd is gewist mislukt.act oph misl antw 3. 5. bij automatische beantwoording of als een gesprek in de wachtstand is geplaatst. OK De ingestelde optie verschijnt in hoofdletters.

4. Druk.8” Syst >Terug Luistr 3.8” Vorig Volgnd Opname? 2. U wordt zo spoedig mogelijk te woord gestaan. wachtstandmelding kiezen 1. Druk op: Syst Default Waarde? Nee Ja Nee Ja : terug naar het vorige menu (bericht wordt niet gewist) : opgenomen bericht wissen Spraak.” 3. op: Stop Bevestig a.. u kiest voor een extern aangesloten muziekbron (bijvoorbeeld een cd-speler) 44 .. u keert terug naar Bericht opnemen (pagina 43) Spraak. Kies uit: Chip : de interne muziekbron (digitaal opgenomen muziek) Kaart : in het display verschijnt KLANT. na het inspreken van het bericht.7” / 16” Stop 13:53 Spreek uw welkomstmelding in. Druk op: MOH Bericht 1: Terug Luistr 12.u. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. Opname Pauze 4. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. bericht wissen 1. Druk op: ? Bericht 1: 12. het door uzelf ingesproken bericht wordt afgespeeld ExtBrn : in het display verschijnt EXTERN. Druk op: MuzBrn Muziekbron: Terug Chip Kaart DEFAULT ExtBrn 14:07 OK U bepaalt welke wachtstandmelding wordt afgespeeld als een oproep in de wacht wordt geplaatst.Voorbeeld wachtstandmelding: “Een ogenblik geduld alstublieft.b Opname Luistr 8.8” 13:51 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan).

Druk op: Terug 45 . De verschillende niveaus kunt u.5 SprPfx (kiesbeperking) Hoofdmenu   v Met zogenaamde sperprefixen kunt u voorkomen dat bepaalde telefoonnummers gebeld worden. bij installatie door servicepersoneel van KPN. 112. Een voorbeeld: niveau 1: interne gesprekken en 112 toegestaan niveau 2: lokale gesprekken en 112 toegestaan niveau 3: nationale gesprekken en 112 toegestaan niveau 4: gesprekken binnen Europa. zelf bepalen. Geef de prefix in. Kies het gewenste sperniveau. 1. bijvoorbeeld: 0900 Prefix : Terug <-Wis 0900_ <-> OK ? 4. bijvoorbeeld telefoonnummers die beginnen met 0900. en 06x toegestaan niveau 6: alle gesprekken zijn toegestaan Druk om een prefix te verbieden op: Nee Toegestaan Nee Ja 13:54 6.2. Druk op: Wijzig : : : : : terug naar het vorige menu ga naar het vorige nummer in de lijst ga naar het volgende nummer in de lijst om direct naar een nummer in de lijst te gaan gegevens invoeren/wijzigen : wis de sperprefix : wijzig het sperniveau : autorisatie: verbieden/toestaan van wijzigingen Prefix : Terug <-Wis <-> OK ? 3. Druk om een prefix toe te staan op: Ja 7. 112 en 06x toegestaan niveau 5: internationale gesprekken. Druk op: SprPfx 001/100 Nivo1 Terug Vorig 112 Volgnd Toegestaan GaNaar Wijzig? Terug Vorig Volgend GaNaar Wijzig ? Wissen Nivo Autor 2. U kunt maximaal honderd sperprefixen invoeren. Druk op: OK Kies sper-nivo Terug Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 13:54 Nivo 4? 5.

Als er wijzigingen moeten worden doorgevoerd.2. 1.en zogenaamde GAPtoestellen worden gebruikt. Zet het GAP-toestel in subscriptionmode (= aanmelden) en wacht tot in het display verschijnt: 222 Terug Perm Perm Gast 00045 001279 1 Bas Mode OK 46 . 3. neem dan contact op met servicepersoneel van KPN. : hiermee kunt u de gegevens van alle DECT-toestellen aangesloten op uw centrale. : om een nieuw toestel aan te melden. Bij installatie moet deze functie worden geactiveerd door servicepersoneel van KPN. : deze instelling dient u niet zelf te wijzigen : heeft geen functie : Authentication Aan/Uit : Authenticationcode invoeren De authenticationcode is een extra veiligheidscode bij het gebruik van GAP-toestellen. NB: U wordt aangeraden hier geen wijzigingen in aan te brengen. Druk op: GAP 6.u. Om gebruik te kunnen maken van mobiele telefoons. Druk op: ARI ARI: Terug <-Wis 10000436074 <-> OK ? Access Right Identifier: deze code wordt gebruikt in het protocol tussen het DECT-toestel en de centrale. 2. uitlezen. Dit moet worden ingegeven in de mobiele telefoons van het oude type d405/d410 (NON GAP). moeten deze eerst worden aangemeld op het systeem (in de regel wordt dit gedaan door servicepersoneel van KPN). De code wordt in overleg afgesproken en genoteerd in bijlage B (pagina 80). Hierbij worden de IPUI en ARInummers automatisch uitgewisseld.b.6 DECT (mobiel toestel aanmelden) Hoofdmenu   v Voor deze functie moet uw centrale zijn uitgerust met een DECT-uitbreiding! Op de telefooncentrale kunnen mobiele telefoons van typen d4xx. Terug 5. Met GaNaar kunt u direct het toestelnummer van een DECT-toestel ingeven. Druk op: OK Maak uw keuze : Terug ARI NwTsl LsTsl 14:30 BaseSt? 4. Druk op: DECT Maak uw keuze : Terug ARI NwTsl LsTsl 14:30 BaseSt? ARI NwTsl LsTsl BaseSt ? Regist GapReg RegCod : het zogenaamde ARI-nummer. Druk op: NwTsl Registratie nieuw DECT-toestel? Terug Gap GAP : voor het aanmelden van toestellen die gebruikmaken van het zogenaamde Global Office Profile. Moment a.

Call pick-up-groep 50/32 Toestelgroepen 50/32 Omroepgroepen 50/32 : toestellen binnen een call pick-up-groep kunnen door het intoetsen van een code. neemt de een niet aan. door te drukken op: Mode 8. ruggespraak. doorverbinden. Kies de juiste mode. : naar toestellen binnen een omroepgroep kunnen berichten omgeroepen worden. behalve via hun individuele nummer (het toestelnummer) ook opgeroepen worden door het intoetsen van een groepsnummer.desgewenst. dan gaat de oproep door naar het volgende toestel binnen de groep. Zo kunt u bijvoorbeeld alle toestellen in één ruimte in een call pick-up-groep opnemen of alle toestellen van één afdeling. met andere woorden: u kunt bij een omroep niet de hoorn opnemen om terug te praten. Betreft het een gastaanmelding. Bepaal of het gaat om een permanente of een gastaanmelding door te drukken op: Perm Gast of 9.de einddatum van de aanmelding. worden telefoonoproepen aangeboden aan de hele groep. Wijzig . Druk vervolgens op: OK 11. conferentie en wisselgesprek). Bij elke groep staat tussen haakjes vermeld hoeveel groepen er kunnen worden aangemaakt en hoeveel toestellen in een groep kunnen worden opgenomen. In elke call pick-up-groep kunnen maximaal 32 toestellen opgenomen worden. Afhankelijk van de programmering van de groep. op de Vox Novo Office vijftig groepen kunnen worden aangemaakt met maximaal 32 toestellen per groep. Voorbeeld: 50/32 betekent dat er. : toestellen die opgenomen zijn in een toestelgroep kunnen. U kunt maximaal vijftig call pick-upgroepen programmeren. 47 . Druk op: OK 2. Basic (alleen bellen en gebeld worden) of Enhanced (bellen en gebeld worden.7 Groepn (toestellen opnemen in een groep) Hoofdmenu  ? U kunt binnen het systeem de toestellen indelen in vier verschillende soorten groepen. Uiteraard moet elk toestel wel over een luidspreker beschikken. Elk toestel kan deel uitmaken van een of meer groepen. telefoonoproepen aannemen van een toestel binnen de groep dat niet wordt beantwoord. Afhankelijk van de instelling van uw systeem kunnen vijftig toestelgroepen geprogrammeerd worden waarin per groep maximaal 32 toestellen kunnen worden opgenomen. Omroepen zijn eenrichtingverkeer.7. Hieronder staan de verschillende typen groepen beschreven. dan verschijnt in het display: Einde bezoek : Terug <-Wis <17/05/03 -> OK ? 10. In totaal kunt u vijftig omroepgroepen programmeren waarin per groep maximaal 32 toestellen kunnen worden opgenomen.

2.7.Operatorgroepen 8/8 : bij een operatorgroep komen oproepen binnen op elk in de groep opgenomen toestel (alle toestellen gaan over). Uw toestel wordt niet rechtstreeks gekozen (eigen toestelnummer) maar via een groepsnummer. Bestemming : Terug Wissen 7. Geef een groepsnummer in (1 . 6. Schakel -desgewenst. Druk op: Toev. 9. Geef het toestelnummer in dat opgenomen moet worden in deze groep. bijvoorbeeld: 202 Bestemming : Terug Wissen 202 Nr: 1 Pick-up Terug Vorig Volgnd 202 Wissen 01/01 OK 8.50). NB: Houd er rekening mee dat direct doorschakelen geen invloed heeft op groepsoproepen. Druk op: Pickup Groepindex : Terug <-Wis <- _ -> OK ? 3. Een operatorgroep hebt u bijvoorbeeld nodig als u overschakelt naar nachtstand en oproepen niet door een centrale persoon (telefoniste/receptioniste) worden beantwoord. Druk op: ? Nr: 1 Pick-up 00/00 OK >Terug Toev. Er kunnen acht operatorgroepen worden geprogrammeerd waarin per groep maximaal acht toestellen kunnen worden opgenomen.Grp 2. Druk op: OK Nr: 1 Pick-up Terug Vorig Volgnd Wissen 00/00 OK ? 5. Druk op: OK Maak uw keuze Terug Pickup TslGrp Omroep 14:10 Op.ook groepsoproepen door.Grp 48 . Druk op: Groepn Maak uw keuze Terug Pickup TslGrp Omroep 14:10 Op.1 Pickup (call pick-up-groep) 1. Herhaal stap 5 tot en met 7 voor alle toestellen die u wilt invoeren. bijvoorbeeld: 1 Groepindex : Terug <-Wis <- 1_ -> OK ? 4.

In dit voorbeeld wordt een driecijferig groepsnummer gebruikt. Druk op: ? 502 Parallel GrpTyp DynRou 00/00 OK >Terug Toev. dan hebt u de keuze uit de groepsnummers 501 tot en met 550.Toetst u drie cijfers in om een intern toestel te bellen.7. NB: de eerste twee groepsnummers worden gebruikt voor Voice Response en RAS (Remote Access Server). Druk na het laatste toestel op: ? 502 Parallel GrpTyp DynRou 205 04/04 OK >Terug Toev. dan hebt u de keuze uit de groepsnummers 5001 tot en met 5050. 8.Grp 2. Met de toets GrpTyp kunt u kiezen uit drie instellingen die voor deze groep gelden: Parallel : bij een groepsoproep gaan alle toestellen gelijktijdig over tot de oproep op een van de toestellen wordt beantwoord. Druk op: Toev. wordt de oproep doorgegeven aan het eerstvolgende vrije toestel.Toetst u vier cijfers in om een intern toestel te bellen. 49 .Toetst u slechts twee cijfers in om een intern toestel te bellen. dan hebt u de keuze uit de groepsnummers 84 tot en met 89. hangt af van het nummerplan dat binnen uw bedrijf wordt gehanteerd. 5. .2 TslGrp (toestelgroep) 1. 9. : bij een groepsoproep gaat steeds het eerst ingevoerde toestel over. . Herhaal stap 4 tot en met 6 voor alle toestellen die u wilt invoeren. bijvoorbeeld: 202 Bestemming : Terug Wissen 202 502 Terug Parallel Vorig Volgnd 202 Wissen 01/01 OK ? 7. Geef het toestelnummer in dat opgenomen moet worden in deze groep. Geef het groepsnummer in. . Bestemming : Terug Wissen 6. 3. Als dit toestel bezet is.2. Sequent. bijvoorbeeld: 502 502 Terug Parallel Vorig Volgnd Wissen 00/00 OK ? 4. Druk op: TslGrp Groepsnummmer : Terug Wissen U moet een groepsnummer ingeven waaronder de toestellen bereikbaar zijn. Welk groepsnummer u kunt kiezen. Druk op: Groepn Maak uw keuze Terug Pickup TslGrp Omroep 14:10 Op.

ontvangen WEL is toegestaan (er staat ONT in het display) . Druk op: Toev. Druk op: Omroep Groepsnummer : Terug Wissen 2.bij de overige toestellen in de groep geldt het omgekeerde.zenden NIET is toegestaan (er staat geen ZEN in het display) . 4. dan geldt voor de instelling van de parameters ZEN en ONT dat: .*50).) 50 . bijvoorbeeld: ?01 Groepsnummer : *01 Terug Wissen *01 Terug Omroep Vorig ONT Volgend Wissen 00/00 OK ? 3. Bepaal of het ingevoerde toestel omroepberichten kan ontvangen. kunnen omroepberichten worden ontvangen. 2. 00/00 OK >Terug Toev. Geef het toestelnummer in dat opgenomen moet worden in deze groep. bijvoorbeeld: 202 Bestemming : Terug Wissen 202 Divers *01 Terug Omroep Vorig ONT Volgend Wissen 01/01 OK ? NB: Met Divers voegt u een aangesloten luidspreker toe aan de groep 6. dan is omroepen toegestaan). 7. 00/00 OK >Terug Toev. Druk op: Zend *01 Omroep ZEN Zend ONT Ontv. Bestemming : Terug Wissen Divers 5. 01/01 OK >Terug Toev. Geef een groepsnummer in (*01 . 502 Sequent. Druk op: ? *01 Omroep Zend ONT Ontv.Cyclisch : oproepen worden steeds om de beurt aan vrije toestellen in een groep doorgegeven. Druk op: ? *01 Omroep Zend ONT Ontv. (Als ONT in het display staat. NB: Zie voor DynRou (= Dynamisch Routeren) pagina 37.7.3 Omroep (omroepgroep) 1. Bepaal vervolgens of het ingevoerde toestel zelf berichten kan omroepen (Zenden) binnen de groep (staan de letters ZEN in het display. GrpTyp DynRou 205 04/04 OK Kies een groepstype met: GrpTyp >Terug Toev. NB: Als u een luidspreker hebt toegevoegd aan de groep.

Zie voor een beschrijving pagina 37. Herhaal stap 4 tot en met 8 voor alle toestellen die u wilt invoeren. 9. Druk op: OK 2. Druk op: Toev. bijvoorbeeld: 202 Bestemming : Terug Wissen 202 Divers Nr: 1 Operator 202 Terug Vorig Volgnd Wissen 02/02 OK ? 7. Druk op: Ontv. Druk op: Op. 5. *01 Omroep ZEN Zend ONT Ontv. Nr: 1 Operator Terug Vorig Volgnd 201 Wissen 01/01 OK ? 4. Herhaal stap 4 tot en met 6 voor alle toestellen die u wilt invoeren. 51 . 00/00 OK >Terug Toev. Geef een groepsnummer (index). Bestemming : Terug Wissen Divers NB: Met Divers voegt u een centrale bel en/of een welkomsttekst toe aan de groep. Druk op: OK NB: Voor operatorgroepen geldt ook de mogelijkheid van dynamisch routeren. 10. bijvoorbeeld: 1 Druk op: OK Groepindex : Terug <-Wis <- 1_ -> OK ? 3.Grp (operatorgroep) 1.4 Op. Druk op: ? Nr: 1 Operator 201 DynRou 01/01 OK >Terug Toev. Geef het toestelnummer in dat opgenomen moet worden in deze groep. zal na het afspelen ervan de verbinding worden verbroken 6.Grp Groepindex : Terug <-Wis <_ -> OK ? 2.7. 8.8. Als u een welkomsttekst opneemt.

Of de tellers en de berekende kosten worden bijgehouden. Als zich een probleem voordoet met uw centrale kunt u. Toets een toestelnummer in.9 Alg. Druk op: Tslnr : terug naar het vorige menu : de gegevens van alle tellers en toestellen worden afgedrukt via een aangesloten printer : kies een toestel waarvan u de gegevens wilt zien : om alle tellers te wissen (van alle toestellen) Maak uw keuze : Terug Wissen 3. Druk op: Kosten 00037. (algemene instellingen) Hoofdmenu In het submenu Alg. 4. vier kostentellers (houdt de kosten bij).00 Terug Reset1 Reset2 Reset3 Reset4 5.en kostenteller is gekoppeld aan een van de vier services. 39). Elke eenheden.2.en eenhedentellers) Hoofdmenu Met deze optie kunt u per toestel de tellerstanden aflezen van de uitgaande telefoongesprekken. Voor elk toestel zijn er vier eenhedentellers (telt het aantal impulsen).als de kostentellers (deze kunt u niet wissen) Als voorbeeld worden de werkelijke kosten bekeken. Druk op: Teller Maak uw keuze : Terug Print Tslnr WisAll 13:45 Terug Print Tslnr WisAll 2. 1.80 00000. om de totaaltellers te bekijken op: Totaal 202 Terug 00000000 0000000000. Onder beide toetsen kunt u systeemmeldingen aflezen. Per teller hebt u de mogelijkheid deze te wissen (Reset1 t/m Reset4) : geeft een overzicht van de vier kostentellers.00 2. vindt u onder andere de mogelijkheden Onderh en L1Alar. 52 . één eenhedentotaalteller en één kostentotaalteller. Druk. is afhankelijk van de door u ingevoerde gegevens bij de optie Kotel in het hoofdmenu (zie pag. in overleg met servicepersoneel van KPN.8 Teller (kosten. Per teller hebt u de mogelijkheid deze te wissen (Reset1 t/m Reset4) : geeft de totaalstand van zowel de eenheden. met behulp van deze toetsen systeem(fout)meldingen nalezen. bijvoorbeeld: 202 Terug Kotel Kosten Totaal Maak uw keuze Terug Kotel Kosten Totaal 202 : terug naar het vorige menu : geeft een overzicht van de vier eenhedentellers.25 00012. Deze mogelijkheden zult u in de regel niet gebruiken.00 00147.

Conf (conferentie) Met conferentie (ook wel: driegesprek) wordt bedoeld dat maximaal drie gebruikers gelijktijdig met elkaar verbinding kunnen hebben. 1. Beide passwords kunnen worden gewijzigd waarbij elke willekeurige combinatie van vier cijfers is toegestaan. Druk op: Onderh Maak uw keuze : Terug LsHist LsMeld ResTab 13:54 2. Operatorwachtwoord resetten 1. als de operator zijn/haar password is vergeten. dit te resetten naar het standaardpassword (= HELP1954). Kies de conferentiemogelijkheid: Terug : terug naar het vorige menu GnConf : er is geen conferentie mogelijk waar buitenlijnen bij betrokken zijn 1 Netl : conferentie is mogelijk waar één buitenlijn bij betrokken is 2 Netl : conferentie is mogelijk waar twee buitenlijnen bij betrokken zijn OK : bevestig ingevoerde gegevens Druk op: OK 3. Druk op: Passwd Maak uw keuze : Terug ResOpe NwPswd 13:45 53 . Druk op: OK Geaccepteerd Terug LsHist LsMeld ResTab NB: Blijft het lampje branden. Druk op: Alg. Druk op: ResTab Systeemmeldingen wissen ? Terug OK 3. 1. Ga als volgt te werk. Druk op: Conf Conferentie 1 ext. Met de optie Conf geeft u aan hoeveel buitenlijnen voor een conferentie kunnen worden ingeschakeld. Passwd (wachtwoordbeveiliging) Zowel het operator. Bij de optie Passwd hebt u de mogelijkheid het administratiepassword te wijzigen of.lijn Terug GnConf 1 Netl 2 Netl OK 2. SwKeys Terug Conf Passwd Onderh L1Alar Onderh (stroomuitval) Als er een stroomstoring optreedt. licht het driehoekige lampje op de d354 rood op.als het administratiemenu is beveiligd door een password (wachtwoord).1. Bij een conferentie kunnen ook een of twee externe lijnen betrokken worden. neem dan contact op met KPN.

10 Alg..VK (algemene verkorte kiescodes invoeren) Hoofdmenu In de Vox Novo Office kunt u 999 verkorte kiescodes opslaan. 54 . bijvoorbeeld: KILO1987 Oud passwd : Terug Wissen ******** 13:46 4.VK 4001 Terug Vrije plaats: Wissen Vorig Volgnd Wijzig? Hebt u al verkorte kiescodes geprogrammeerd. Bevestig passwd : ******** Terug Wissen 13:46 SwKeys (licenties uitlezen) Met de optie SwKeys kunt u de licenties van uw systeem uitlezen.. Geef uw oude wachtwoord in.. Druk op: ResOpe Reset Operator-password ? Terug OK 3.. Druk op: Passwd Maak uw keuze : Terug ResOpe NwPswd 13:45 2. Deze nummers worden in een algemene kieslijst opgenomen die voor meer toestellen toegankelijk is. Geef uw nieuwe wachtwoord in. Druk op: SwKeys Maak uw keuze : Terug Hoofd CTI 13:46 Hoofd CTI : uitlezen hoofdlicentie : uitlezen CTI-licentie 2.2. Druk op: OK Administratiewachtwoord wijzigen 1.. Druk op: NwPswd Oud passwd : Terug Wissen . dan verschijnt de eerste verkorte kiescode in het display. bijvoorbeeld: GRAS9438 Toets nogmaals uw nieuwe wachtwoord in: GRAS9438 Nieuw passwd : ******** Terug Wissen 13:46 5. 1.. Verkorte kiescode invoeren Druk op: Alg.. 13:46 3. 1.

Burg........d. > An|Vn 6...2. Dit is handig als u namen invoert waarbij u begint met de achternaam.. bijvoorbeeld: 0701 ....d... Terug <-> Wis OK 11... Druk op: ? Naam: v. Druk op: An|Vn Naam: v.. 55 .. > An|Vn An|Vn (Achternaam|Voornaam) : geef een scheidingsteken in tussen achter.....d... Toets de voornaam in. bijvoorbeeld: Frans Naam: v......... <-> Wis OK ? Druk op ? voor het tweede scherm: Naam: .d.. Burg Naam: v... Burg|Frans Terug <-> Wis OK ? 9. . Druk op: ? 4001 Vrije plaats: GaNaar Nieuw? >Terug 3. bijvoorbeeld: v... Burg Frans 0701234567 Terug Wissen Vorig Volgnd Wijzig? Wilt u meer algemene verkorte kiescodes invoeren.... Druk op: OK Nr vanuit openb: .....d.. 4... Nr vanuit openb: 0701234567.. Druk op: > Naam: v... gevolgd door de achternaam.. Toets de achternaam in... herhaal dan het bovenstaande vanaf stap 2.......... Toets het telefoonnummer in...d.... Burg.. Tevens zorgt het scheidingsteken ervoor dat bij lange namen de voornaam als initiaal verschijnt. Het scheidingsteken zorgt ervoor dat straks in het display de voornaam verschijnt.. .... Burg..... Terug <-> Wis OK? 5... Burg|Frans > An|Vn 8. Druk op: Nieuw Naam: Terug ...en voornaam. Druk op: OK 4001 v.. Terug <-> Wis OK 10.. > An|Vn 7..d...

Terug Wissen Vorig 0707654321 Volgnd Wijzig? Verkorte kiescode wissen 1.. Druk op: Wijzig Naam: de Boer|Jan. Toets zoveel letters van de achternaam in tot de gewenste naam in het display staat. Druk op: Wissen 4023 Terug Wissen Vrije plaats: Vorig Volgnd Wijzig? Verkorte kiescode... 2... Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd 4023 Kalan Terug 0707654321 Vorig Volgnd Wijzig? Wissen of Of ga direct naar de naam of verkorte kiescode met ‘GaNaar’ (zie hieronder). Toets de achternaam in..... Terug <-> Wis OK 4.. 1..het nummer en druk op: OK 4005 van der Boer J. Druk op GaNaar Achternaam : _.. dan bladert u door alle achternamen die beginnen met BO.. bijvoorbeeld O. Hebt u de juiste naam gevonden.door de lijst met: Vorig Volgnd of 3. Terug <-> Wis OK? 3.. bijvoorbeeld B..... Wijzig -desgewenst. druk dan op: Tonen 4001 De Boer Terug Wissen Vorig 701234567 Volgnd Wijzig? U kunt de verkorte kiescode wijzigen of wissen 56 .. kunt u met ‘GaNaar’ snel naar een verkorte kiescode door de achternaam in te toetsen. dan bladert u door alle namen die met een B beginnen. Wijzig -desgewenst. Hebt u één letter ingetoetst..1. 2. Verkorte kiescode wijzigen Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd 4005 de Boer Jan Terug Wissen 0707654321 Volgnd Wijzig? Vorig of Of ga direct naar de naam of verkorte kiescode met ‘GaNaar’ (zie hieronder).. Nummer Einde 2..de naam en druk op: OK Nr vanuit openb: 0707654321.. Hebt u ook de tweede letter ingetoetst... Blader -desgewenst... zoeken op naam (GaNaar) Als u een verkorte kiescode wilt wijzigen of wissen...

Hebt u één cijfer ingetoetst. bijvoorbeeld 2... 2... Nummer Einde 2. dan bladert u door alle verkorte kiescodes (+ naam) die beginnen met 4. Hebt u de juiste verkorte kiescode gevonden. 1...... tot het gewenste nummer (+ naam) in het display staat. dan bladert u door alle verkorte kiescodes die beginnen met 42. Toets zoveel cijfers van de verkorte kiescode in. bijvoorbeeld 4.door de lijst met: Vorig Volgnd of 4.. Druk op: GaNaar Achternaam : _.... Hebt u ook het tweede cijfer ingetoetst. 57 . zoeken op code (GaNaar) Als u een verkorte kiescode wilt wijzigen of wissen en u weet om welke code het gaat. dan kunt u met ‘GaNaar’ snel naar de verkorte kiescode door het nummer in te toetsen.de submenu’s tijdens de dagstand. druk dan op: Tonen 4001 De Boer Terug Wissen Vorig 701234567 Volgnd Wijzig? U kunt de verkorte kiescode wijzigen of wissen.11 VMU (voice response-applicatie) Hoofdmenu   v 1. Blader -desgewenst.Verkorte kiescode. Druk op: AutoAt Autom. : idem voor de nachtstand. Toets de verkorte kiescode in... VMU geeft toegang tot het inspreken van teksten voor het voice response-systeem.. Druk op: VMU Administratie menu Terug AutoAt AudTkt VMU Lijst AlgPb ? AutoAt AudTkt Lijst AlgPb ? InfBer Notif : : : : automatische telefoniste audioteksten distributielijsten algemene postbus : informatieteksten : notificatie Automatische telefoniste (Automated Attendant) De automatische telefoniste beantwoordt oproepen automatisch en leidt de beller via een menustructuur naar de gewenste informatie of het gewenste toestel (bijvoorbeeld de bediening).. Druk op: Nummer Voer nummer in : . Telefoniste type Terug Dag Nacht Totzns Dag Nacht : het inspreken van teksten voor het hoofdmenu en -eventueel. Naam Einde 3.. 1.

een bericht mag maximaal twee minuten duren (standaardinstelling). Druk. In dit voorbeeld het inspreken van de hoofdmenutekst voor de dagstand. 5. Het inspreken van de verschillende teksten gaat op dezelfde wijze. na het inspreken van het bericht. Druk op: Opname Gereed voor opn. Voorbeeld: “Kies 1 voor de afdeling verkoop. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. 2. dan is er een bericht ingesproken.” 4.Totzns : het inspreken van een afsluitmeldtekst. u keert terug naar VMU (pagina 57) 58 . De berichten kunt u Luistr beluisteren door te drukken op: 3.u. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. Hoofdmenu en Submenu 1 tot en met Submenu 9. Als laatste verschijnt Submenu 0..3”. Opname Pauze 13” / 120” Stop 13:53 Spreek de teksten voor het hoofdmenu in.praat rustig en duidelijk .. Druk op: Dag Begroeting Terug Luistr Vorig Standaard Volgnd Opname? Terug Luistr Vorig Volgnd Opname ? Syst : : : : : terug naar het vorige menu opgenomen bericht beluisteren terug naar het vorige bericht naar het volgende bericht bericht opnemen : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) NB: De optie ‘Syst’ is alleen zichtbaar als er een tekst is ingesproken! Met en bladert u door Begroeting. Terug 0” / 120” 13:53 Opname Vorig Volgnd Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . kies 2 voor de klantenservice en kies 9 om te worden doorgeschakeld naar de bediening. Als in het display een tijdsaanduiding verschijnt.b Opname Luistr 14” 13:51 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). op: Stop Bevestig a. bijvoorbeeld 12.

: idem voor de nachtstand. In dit voorbeeld het inspreken van de audiotekst voor de dagstand. Druk. : het inspreken van een afsluitmeldtekst. is afhankelijk van de programmering van de centrale. Druk op: Dag Audiotekst begr: Terug Luistr Standaard Opname Terug Luistr Opname Syst : : : : terug naar het vorige menu opgenomen begroeting beluisteren begroeting opnemen herstel de standaardinstellingen (begroeting wordt gewist) NB: De optie ‘Syst’ is alleen zichtbaar als er een tekst is ingesproken! 3. Na het afspelen van de meldtekst kan de oproep bijvoorbeeld worden doorgeschakeld naar een algemene postbus.. als een oproep binnenkomt. Welke actie wordt ondernomen. de nachtstand en de afsluitmeldtekst verschillende teksten opnemen.u.een begroeting mag maximaal twee minuten duren en wordt. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig.praat rustig en duidelijk . u keert terug naar VMU 59 .Opnemen van audioteksten Met AudTkt kunt u voor de dagstand.. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. kan een toestelnummer worden gekozen of wordt de oproep doorgeschakeld naar de bediening.. 2. Terug 0” / 120” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . Deze wordt bij de installatie ingesteld door servicepersoneel van KPN. 5. eenmalig afgespeeld. Druk op: Opname Gereed voor opn. Opname Pauze 18” / 120” 13:53 Stop Spreek uw begroeting in. 4.b Opname Luistr 18” 13:53 OK Opname Luistr OK : begroeting opnieuw opnemen : opgenomen begroeting beluisteren : opname bevestigen (opslaan). Druk op: AutoTkt Audiotekst begr & totziens Terug Dag Nacht Totzns Dag Nacht Totzns : het inspreken van de audiotekst voor de dagstand. na het inspreken van uw begroeting op: Stop Bevestig a. Het inspreken van de verschillende teksten gaat op dezelfde wijze. 1.

nummer 00.. De personen die op de lijst(en) voorkomen. Naam : . keert de Vox Novo Office terug naar het vorige menu (stap 2)... Druk op: Wijzig Lijst: Terug Toev. De eerste lijst. bijvoorbeeld: 205 Bestemming: 205 Terug Wissen Direct na het ingeven van het postbusnummer. genummerd van 01 tot en met 50.. 1. Druk op: Toev.. Distributielijst een naam geven 1. Vorig Volgnd ? Wissen Naam 2. Vorig Volgnd 00/00 OK ? Toev. worden door de beheerder gedefinieerd... Aan elke lijst kan een naam worden toegekend. Druk op: Lijst Lijst: Terug Wissen Vorig Volgnd 00/50 Wijzig? Wissen Vorig Volgnd Wijzig ? Luistr Opname : : : : naam wissen vorige lijst volgende lijst lijst bewerken : teksten beluisteren : tekst opnemen Postbusnummer aan distributielijst toevoegen 1... Deze nummers kunt u opgeven in plaats van het postbusnummer als het voice responssysteem om een postbusnummer vraagt (000-050). is gereserveerd voor de algemene distributielijst waarin automatisch alle postbussen worden opgenomen. Voer een bestaand postbusnummer in... Druk vanuit het ‘Lijst’-menu op: ? Lijst: 00/00 Naam OK ? >Terug Wissen 2. Druk op: Toev.Distributielijsten Een distributielijst is een gemakkelijke methode voor het verzenden van boodschappen naar een aantal personen. Terug <-Wis <-> OK <-Wis <- : wis karakter links van de cursor (backspace) : verplaats cursor een positie naar links 60 .meer postbusnummers in... : postbusnummer aan een lijst toevoegen : vorige postbusnummer in de lijst : volgende postbusnummer in de lijst : postbusnummer uit de lijst verwijderen : naam van de distributielijst invoeren Bestemming: Terug Wissen 3. Voeg -desgewenst... Er kunnen maximaal vijftig lijsten worden opgenomen.

als een oproep binnenkomt. Druk.een begroetingstekst mag maximaal dertig seconden duren en wordt. 61 . Een informatiebericht is een opgenomen tekst waartoe een oproeper toegang heeft en waaraan een vervolgactie kan worden gekoppeld. Druk op: Opname Gereed voor opn. op: Stop Bevestig a. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig.. Terug 0” / 30” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . Druk vanuit het ‘VMU’-menu op: AlgPb Begroetin Terug Luistr Standaard Opname Hebt u al een tekst ingesproken. Luistr Opname Syst : opgenomen begroeting beluisteren : begroetingstekst opnemen : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) NB: De optie ‘Syst’ is alleen zichtbaar als er een tekst is ingesproken! 2. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. Opname Pauze 5” / 30” 13:53 Stop Spreek uw begroetingstekst in.b Opname Luistr 6. Audiotex is een aaneenschakeling van informatieberichten waardoor oproepers een hoogwaardig informatiesysteem kan worden geboden. 4.. u keert terug naar VMU Informatieberichten Een informatiebericht kan worden gebruikt voor interne/externe informatieservice en voor audiotex.-> ? An|Vn Wis OK : verplaats cursor een positie naar rechts : scheidingsteken aanbrengen als een naam uit twee delen bestaat : wis de naam van de distributielijst : bevestig gemaakte instellingen Algemene postbus U kunt een begroetingstekst inspreken die een beller hoort als hij toegang krijgt tot de algemene postbus. 3. Maximaal kunt u vijftig informatieberichten inspreken. na het inspreken van het bericht.2” 13:53 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). eenmalig afgespeeld..u. 1.praat rustig en duidelijk . dan staat in het display ‘Aangepast”.

Voorbeeld: Een oproeper belt een speciaal doorkiesnummer en hoort vervolgens een informatiebericht. Na afloop van deze tekst wordt de oproeper doorverbonden naar de telefoniste, wordt de verbinding verbroken of doorgezet naar de algemene postbus, afhankelijk van de actie die u aan het informatiebericht hebt gekoppeld. 1. Druk vanuit het ‘VMU’-menu op:
InfBer Terug Leeg Vorig Ongebrkt Volgnd 01/50 Opname

Hebt u al een tekst ingesproken, dan staat in het display: Luistr Vorig Volgnd Opname 2. Druk op:
Opname

15” Terug Luistr Vorig

Ongebrkt Volgnd

01/50 Opname

: : : :

opgenomen tekst beluisteren vorige informatiebericht uit de lijst van vijftig volgende informatiebericht uit de lijst van vijftig tekst opnemen
Gereed voor opn. Terug 0” / 120” 13:53 Opname

3.

Neem de hoorn op en druk nogmaals op:
Opname

Opname bezig.... Opname Pauze

5” / 120”

13:53

Stop

Spreek uw tekst in, praat rustig en duidelijk. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. 4. Druk, na het inspreken van het bericht, op:
Stop Bevestig a.u.b Opname Luistr 10.4” 13:51 OK

Opname Luistr OK

: bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan), u keert terug naar VMU

Notificatie Met notificatie kunt u een gesproken bericht ontvangen als er post is afgeleverd in uw postbus. 1. Druk vanuit het ‘VMU’-menu op:
Notif Notificatie Terug Luistr Standaard Opname

Hebt u al een tekst ingesproken, dan staat in het display: Luistr Syst Opname 2. Druk op:
Opname

Notificatie Terug Luistr Syst

2.0” Opname

: opgenomen tekst beluisteren : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) : notificatietekst opnemen
Gereed voor opn. Terug 0” / 120” 13:53 Opname

62

3.

Neem de hoorn op en druk nogmaals op:
Opname

Opname bezig.... Opname Pauze

10” / 120”

13:53

Stop

Spreek uw begroetingstekst in, praat rustig en duidelijk. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen seconden bij. 4. Druk, na het inspreken van het bericht, op:
Stop Bevestig a.u.b Opname Luistr 15.5” 13:51 OK

Opname Luistr OK

: bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan), u keert terug naar VMU

Netln

: heeft geen functie

2.12 Vrplts (toestellen verwisselen)
Hoofdmenu  ?  v

Met de functie verplaats, kunt u twee toestellen onderling verwisselen. U doorloopt daartoe de stappen 1 tot en met 3 uit onderstaande procedure tweemaal. De eerste keer om de toestelgegevens op te slaan in de centrale. De tweede keer om de toestelgegevens te activeren voor de nieuwe aansluitpunten. 1. Druk op:
Verplts Bron : Terug Wissen

2.

Geef het te verwisselen toestelnummer in. Bijvoorbeeld: 202 Geef het toestelnummer in, waarmee wordt gewisseld. Bijvoorbeeld: 203

Bestemming : Terug Wissen

202

3.

Bron : Terug

202 opsln

Bestemming : Herstl

203

Doorloopt u de procedure voor de tweede keer, ga dan verder bij stap 7. 4. Druk op:
Opsln Opslaan Configuratie? Terug OK

5.

Druk op:
OK

6.

Verwissel de beide toestellen en herhaal de stappen 1 tot en met 3 uit bovenstaande procedure.

63

7.

Druk op:
Herstl

8.

Druk op:
OK

2.13 DISA (van buitenaf via de centrale bellen)
Hoofdmenu  ?  v

DISA staat voor: Direct Inward Station Office. Een gebruiker van een toestel kan vanaf een andere plaats (bijvoorbeeld thuis) het toestel op de werkplek bellen. Vervolgens kan hij/zij via de telefooncentrale een ander nummer bellen. Per toestel bepaalt u of de gebruiker toegang heeft tot DISA. De functie wordt bij installatie door servicepersoneel van KPN in het nummerplan vastgelegd. De functie DISA werkt via een toegangscode. Tevens moet een aantal instellingen worden vastgelegd. 1. Druk op:
DISA Maak uw keuze : Terug Analg Transi

NB: Analg heeft geen functie.

2.

Druk op:
Transi

code: Terug Code

WchtMF: JA GnBer Wt TDK Ber. OK

?

3.

Druk op:
Code

Oude toeg.code: Terug <-Wis <-> OK

?

4.

Geef, zo nodig, de oude toegangscode in.

Oude toeg.code: 54321 Terug <-Wis <-> OK

?

NB: Stelt u DISA voor de eerste keer in, dan bestaat er nog geen oude toegangscode!

5.

Druk op:
OK

Nwe toeg.code: Terug <-Wis <-> OK

?

6.

Geef een (nieuwe) toegangscode in. Deze mag uit maximaal zestien cijfers bestaan, bijvoorbeeld: Nwe toeg.code: 1234 1234 Terug <-Wis <-> OK

?

7.

Druk op:
OK

code: **** Terug Code

WchtMF: JA GnBer Wt TDK Ber. OK

?

NB: Stel Wt TDK altijd in op JA (standaardinstelling). Als alle lijnen die geschikt zijn voor DISA-oproepen in de centrale bezet zijn, wordt de DISA-oproep in de wacht gezet tot er een lijn vrijkomt. Stelt u Wt TDK in op NEE, dan wordt de oproep omgeleid naar de bediening.

64

Als laatste worden door u ingevoerde gegevens opgeslagen onder een kenmerk. Druk driemaal op: Ber. Om van ARSKal gebruik te maken. U kunt maximaal zeven kenmerken (dag1 t/m dag7) programmeren. U doet dit met Dagdl.08:00 NB: Deze indeling geldt vervolgens voor alle dagen! Per dagdeel wordt vervolgens bepaald van welke provider(s) gebruik wordt gemaakt.13 ARSKal (automatisch gebruikmaken van providers) Hoofdmenu  ?  v ARSKal staat voor Automatische Route Selectie Kalender.00:00 . maak dan met behulp van Ber. In dit voorbeeld wordt de dag verdeeld in drie dagdelen: .Bepaal of degene die opbelt een bericht te horen krijgt. Druk op: OK ResCod (volgende scherm) : heeft geen functie : heeft geen functie ResTel (volgende scherm) DISA-procedure bij inbellen van buitenaf: Vooraf: om van DISA gebruik te maken.18:00 . Alvorens u kunt bepalen wanneer van welke provider gebruik wordt gemaakt. code: **** Terug Code WchtMF: NEE GnBer Ber3 Wt TDK Ber. 65 . 8. In dit voorbeeld wordt wachtstandmelding 3 afgespeeld.00:00 .08:00 . Zie de toestelhandleiding voor het wijzigen van het password. 1) bel naar de Vox Novo Office-centrale 2) wacht op de kiestoon of het welkomstbericht 3) geef de toegangscode in (hoort u een welkomstbericht. Kiest u voor het afspelen van een bericht. dient u een aantal kenmerken in te geven. U kunt hiermee aangeven dat de Vox Novo Office op bepaalde dagen of dagdelen automatisch het telefoonverkeer via een door u gekozen provider (=aanbieder van telecommunicatiediensten) laat lopen.18:00 . moeten de providers (maximaal vier) en de nummeranalysetabellen worden vastgelegd door servicepersoneel van KPN. geef dan tijdens het afspelen hiervan de code in!) 4) geef uw toestelnummer in (bijvoorbeeld: 202) 5) toets uw toestelpassword in (dit mag niet het standaardpassword [1515] zijn!) 6) kies een buitenlijn (meestal: 0) 7) kies het door u gewenste telefoonnummer 2. een keuze uit een van de wachtstandmeldingen (zie voor het inspreken van een wachtstandmelding pagina 43). mag het toestelpassword niet het standaardpasword (1515) zijn. OK ? 9.

ARSKal: invoeren nieuw dagdeel Druk op: ARSKal Maak uw keuze : Terug Dagdl Dagen FeestD 13:56 2. dan wordt de tweede provider geprobeerd. Druk op: Wijzig 18:00-08:00 Dag1 Op- 1/4 kpn Op+ OK >Wissen Wijzig ? Met het voorgaande hebt u aangegeven dat voor het dagdeel lopende van 08:00 tot 18:00 uur KPN uw eerste provider is.1. Desgewenst kiest u met ‘Op+’ een tweede provider (2/4). Met ‘wijzig’ geeft u aan van welke provider gebruik wordt gemaakt tijdens het door u ingevoerde dagdeel. In dit voorbeeld wordt dus altijd eerst geprobeerd om uw oproep via KPN te laten verlopen. (In dit voorbeeld 00:00 en 18:00. Druk op: NwDgdl Tijd Terug _: <-Wis <-> OK ? 5. Herhaal vervolgens stap 9. Druk op: OK 08:00-08:00 Terug Uur- Dag1 Uur+ 1/4 DagDag+? 7. Tijd 08:00 0800 Terug <-Wis <-> OK ? 6. Druk op: Dagdl Geen dagdeel Terug UurUur+ DagDag+? 3. U kunt maximaal vier providers selecteren. Wilt u van één provider gebruikmaken. Druk tweemaal op: ? Geen dagdeel >Terug NwDgdl WsDgdl WisAl OK 4. Herhaal de stappen 3 tot en met 7 om het begintijdstip van volgende dagdelen in te voeren. Druk op: ? 18:00-08:00 Terug UurDag1 Uur+ 1/4 kpn DagDag+? 66 . geef dan ook maar één provider in! 10. Providers worden geselecteerd in volgorde van invoer.) Druk op: ? 18:00-08:00 Dag1 Op1/4 Op+ OK 8. >Wissen Wijzig ? 9. Deze gegevens worden opgeslagen onder het kenmerk ‘Dag1’. Lukt dit niet. Voer het begintijdstip van het dagdeel in (dit is tevens het eindtijdstip van het vorig ingevoerde dagdeel).

1. Druk op: ? 08:00-18:00 Dag1 Op1/4 kpn Op+ OK >Wissen Wijzig ? 14. ARSKal: feestdagen Met de optie FeestD kunt u de kenmerken toekennen aan speciale data. Druk op: ? 01/20 >Terug Wijzig Wissen 3.andere dagen. Druk op: OK 3. Druk op: FeestD 01/20 Terug Vorig Volgnd Keuze OK ? 2. ARSKal: kenmerk aan dagen toewijzen Druk vanuit het ARSKal-menu op: Dagen Zo Terug Volgnd Keuze OK ? Volgnd Keuze : kies volgende dag in de week : wijs een kenmerk (Dag1 tot en met Dag7) toe aan de geselecteerde dag Maak uw keuze : Terug Dagdl Dagen FeestD 14:02 2. Bij feestdagen die jaarlijks op dezelfde datum vallen. Voorbeeld: Datum : 25/12/_ 2512 ? Terug <-Wis <-> OK 67 . bijvoorbeeld Kerstmis op 25/12. Als laatste moet u aangeven op welke dag welk kenmerk actief is. 1. Geef een datum in (DD/MM/JJJJ). Druk op: Wijzig Datum : Terug <-Wis _ / <- / -> OK ? 4. bijvoorbeeld feestdagen. Druk op: OK Maak uw keuze : Terug Dagdl Dagen FeestD 13:59 Op dezelfde wijze kunt u de andere kenmerken (Dag2 tot en met Dag7) programmeren. Herhaal het bovenstaande vanaf stap 9.11. Herhaal bovenstaande stappen voor -eventueel. Kies het volgende dagdeel met: Uur+ 08:00-18:00 Terug Uur- Dag1 Uur+ 1/4 DagDag+? 12. hoeft u geen jaartal in te geven. 13.

Druk op: OK 01/20 Terug Vorig 25/12/* Volgnd Keuze OK ? NB: Het sterretje geeft aan dat de datum onafhankelijk van het jaartal is. door te drukken op: Keuze Herhaal bovenstaande vanaf stap 2 om meer data in te geven. Wijs een kenmerk toe aan de geselecteerde datum. 6. 68 .5.

Ruimte voor aantekeningen 69 .

kunnen als een intern nummer wordt gekozen. Welke toestellen toegang hebben tot welke bundels. Selectieve beantwoording Als er een of meer oproepen op een toestel worden gesignaleerd. Doorgaans kan alleen de bediening opschakelen. Vanaf het toestel kan vervolgens een externe verbinding worden opgezet. Bundelselectie Netlijnen voor uitgaand verkeer worden in bundels geplaatst. De (externe) gesprekspartner van het toestel waarnaar wordt opgeschakeld. overzicht mogelijkheden Dit hoofdstuk biedt u een overzicht van de mogelijkheden die de telefooncentrale biedt en die niet in de gebruikershandleidingen van de toestellen of in voorgaande hoofdstukken staan beschreven. Hij kan er ook voor kiezen geen enkele oproep te beantwoorden maar zelf een verbinding tot stand te brengen door op een vrije lijntoets te drukken of een toestelnummer te kiezen. In de gekozen bundel wordt vervolgens gezocht naar een vrije lijn.extern (u hoort een lang belsignaal. in de categorie URG te plaatsen. bijvoorbeeld om iemand op de hoogte te brengen van een dringend telefoontje. kan de opschakelende partij niet horen. Het is aan te bevelen om alarmnummers die worden opgeslagen in de lijst met algemene verkorte kiescodes. Voor uitgaand extern verkeer kunnen toestellen een bundel aankiezen met een bundelcode (meestal de 0). de lijn vrijmaken en opnieuw een nummer kiezen door op de toets te drukken van de interne lijn die werd gebruikt.afspraak (u hoort gedurende vijftien seconden een kort repeterend belsignaal) . Oproepsignalen Het systeem maakt gebruik van verschillende oproepsignalen. gevolgd door een korte pauze) . Opschakelen Met deze functie kan worden ingebroken in een telefoongesprek.intern (u hoort kort achter elkaar twee belsignalen. pagina 80). 70 . kan de gebruiker zelf bepalen welke oproep wordt beantwoord door op een van de knipperende lijntoetsen te drukken. Een gebruiker kan aan het oproepsignaal horen om welk type oproep het gaat: . Directe toegang tot een netlijn Door een specifieke netlijn toe te kennen aan een functietoets. Deze komt voor het toestel beschikbaar.terugbelopdracht (u hoort gedurende 25 seconden een lang repeterend belsignaal) Opnieuw interne lijn Digitale toestellen -met uitzondering van de d350. wordt bepaald via de bundeltoegangsmatrix. kan een toestelgebruiker met één druk op die functietoets direct toegang krijgen tot deze netlijn. ongeacht de instellingen van een toestel of de centrale.Hoofdstuk 3. gevolgd door een korte pauze) .De code voor opschakelen staat in het nummerplan (zie bijlage B. Deze categorie is altijd voor alle toestellen toegankelijk. Alarmnummers kiezen Vanaf elk toestel kan het internationale alarmnummer 112 worden gekozen.

PABX-volgstand Alle ISDN-oproepen kunnen met behulp van een daarvoor geprogrammeerde functietoets (PBXo) worden doorgeschakeld naar een externe bestemming. Hiervoor moet een functietoets geprogrammeerd worden. Deze functie kan alleen worden geactiveerd door de bediening en geldt niet voor doorkieslijnen en lijnen in groepsverband.voor de code.datum en tijd . dan moet voor ruggespraak een speciaal signaal worden gegeven. (Zie nummerplan -bijlage B op pagina 80. dan gaat het berichtenlampje op de bedieningspost langzaam geel knipperen.(eventuele) naam .(eventueel) bericht Het berichtenlampje geeft aan dat er oproepen zijn geweest. kan dit duiden op een ernstige fout in het systeem. Het lampje of LCD-schermpje naast of boven toetsen waaronder toestelnummers staan geprogrammeerd. Per oproep wordt bewaard: . Onbeantwoorde oproepen naar een groep.) Ruggespraak met PBX Als de Vox Novo Office is aangesloten op een PBX. Het geprogrammeerde nummer kan dan met één druk op de knop worden gekozen. Toestelverplaatsing (ISDN) Een toestel dat is aangesloten op de S0-bus. zonder dat deze wordt beantwoord.nummer . kan tijdens het gesprek worden verplaatst naar een ander aansluitpunt op dezelfde bus. Het gesprek moet daarvoor eerst geparkeerd worden. Overloopindicatie Worden de oproepen op de bedieningspost niet beantwoord binnen de daarvoor vastgelegde drempel. 71 . worden op slechts één toestel gesignaleerd. Als dit lampje snel rood knippert. geeft de status van het betreffende toestel weer: lampje LCD-schermpje vrij uit leeg oproep knippert (knipperend) bezet brandt Makro’s Er zijn drie makro’s (gecombineerde commando’s) die de toestelgebruikers onder een functietoets kunnen programmeren: 1: toestelnummer + intercom 2: extern telefoonnummer + accountcode 3: ruggespraak met PBX + toestelnummer Tweede oproep. informatie opvragen Op een d354 kan informatie in het display worden getoond over een tweede oproep (direct of groeps).Bestemmingstoetsen Onder de functietoetsen kunnen toestelnummers of externe nummers worden geprogrammeerd. Oproeplijst (ISDN) Onbeantwoorde ISDN-oproepen worden opgeslagen in de oproeplijst (maximaal tien).

U regelt het volume met en handenvrij telefoneren telefoneren via de telefoonhoorn meeluisterluidspreker ingeschakeld Het effect is als volgt: : volume van de luidspreker wordt aangepast : volume van de hoorn wordt aangepast : volume van de luidspreker wordt aangepast Het geluidsniveau wordt op het display weergegeven door middel van blokjes. Of deze functie is geactiveerd. kan een groepssupervisietoets worden geprogrammeerd (één per groep). 72 .toestellen geven een code in (59 uit de groep.7. De faciliteit Netlijnbemiddeling kan gekoppeld worden met het toewijzen van een kostenplaats. De oproep kan op de normale wijze worden beantwoord. 58 in de groep). dan moet voor elke groep een aparte functietoets geprogrammeerd worden. eventueel met kostenplaats. Zodra de lijn wordt toegewezen. gevolgd door het groepsnummer. NB: Bij het programmeren van deze functie dient u te bepalen of het laatste toestel (als alle overige toestellen al uit de groep geschakeld zijn) wel of niet uit de groep geschakeld mag worden. Dit moet door servicepersoneel van KPN (bij installatie) worden geprogrammeerd. Overige -analoge. wordt de verbinding tussen toestelgebruiker en operator verbroken. Er zijn twee soorten bemiddelingslijnen te definiëren: 1) normale bemiddelingslijn 2) bemiddelingslijn in combinatie met heroproep met kostenindicatie (na afloop van het telefoongesprek wordt de operator teruggebeld en kan hij in het display de kosten aflezen.en operatorgroepen Uit de groep schakelen Gebruikers die zijn opgenomen in een toestel. Netlijnbemiddeling Deze faciliteit maakt het mogelijk om een externe lijn aan te vragen bij de operator (telefonist[e]/ receptionist[e]) om vervolgens zelf het externe nummer te bellen. zie ook hieronder). Er kunnen dus lijnen met verschillende verkeersklassen worden gedefinieerd. Voor systeemtoestellen kan hiervoor een functietoets geprogrammeerd worden. Op elk toestel aangesloten bij een groep. De operator kiest de code voor de gewenste lijn. De gemaakte instelling wordt opgeslagen en bij een volgend gebruik van het toestel staat deze ingesteld op het laatstingestelde geluidsniveau. Toestel. Tevens geeft hij de verkeersklasse aan. Voorbeeld Een toestelgebruiker belt de operator met het verzoek om een vrije buitenlijn.Volumeregeling van de hoorn Met de volumeregeling kan de gebruiker van een d35x-toestel tijdens een gesprek de geluidssterkte van zijn/haar telefoonhoorn instellen. bijvoorbeeld: internationaal. 7 = geen). die te kiezen zijn door het geautoriseerde toestel door middel van een aankiescode. Behoort een toestel tot meer groepen. is alleen zichtbaar aan het lampje of icoontje naast de betreffende functietoets. Aan de lijn wordt een verkeersklasse gekoppeld (1 . De toestelgebruiker hoort de kiestoon en kan het externe abonneenummer kiezen. kunnen zelf hun toestel uit de groep schakelen en weer terugzetten (dit heeft geen invloed op directe oproepen naar het eigen toestel).of operatorgroep. Het lampje of icoontje naast de toets licht op als een oproep voor de betreffende groep wordt gesignaleerd.

door een andere gebruiker tot stand is gebracht. Hierop kunnen de kosten worden afgelezen en -eventueel.de operator moet geautoriseerd zijn .Opmerkingen . 73 .afgedrukt. Als het maximum bereikt is.afgedrukt. Na afloop van een gesprek gaat het daartoe aangewezen toestel over.netlijnbemiddeling kan niet gebruikt worden op huurlijnen . bijvoorbeeld bij een toestel waar u geen zicht op hebt.Na afloop van het gesprek gaat het toestel van de operator over en verschijnen de kosten in het display. met dien verstande dat eerst netlijnbemiddeling wordt geactiveerd en daarna de heroproepfunctie Werking Individuele mode: Om de heroproep met kostenindicatie te activeren voor een telefoongesprek dat door de operator tot stand is gebracht voor een andere gebruiker van het systeem.door hemzelf tot stand is gebracht voor een andere gebruiker .in totaal kunnen dertig heroproepen met kostenindicatie worden opgeslagen. alvorens de verbinding tot stand wordt gebracht.het toestel van de aanvrager moet ten minste één vrije lijntoets voor extern verkeer hebben .als een van beide toestellen een ISDN-toestel is.de faciliteit werkt alleen op lijnen die voorzien zijn van kostentelling . moet als volgt worden gehandeld: 1) de operator en de gebruiker hebben een interne verbinding 2) de operator schakelt de functie in door het ingeven van de aankiescode (61) of door te drukken op een geprogrammeerde functietoets 3) automatisch wordt een buitenlijn gekozen die direct wordt doorgegeven aan de gebruiker (hiermee wordt de functie geactiveerd en wordt het operatortoestel weer vrijgegeven) 4) de gebruiker kiest het gewenste telefoonnummer 5) na afloop van het gesprek gaat het daartoe aangewezen toestel over.deze faciliteit kan niet gebruikt worden vanaf een toestel dat op slot staat. werkt netlijnbemiddeling niet .er wordt geen rekening gehouden met eventueel geprogrammeerde volgstanden van het toestel dat de heroproep ontvangt .het operatortoestel moet beschikken over een display .via ISDN mag alleen gebruikgemaakt worden van “Overlap sending” (handmatig cijfer-voorcijfer kiezen) Heroproep met kostenindicatie Hiermee kan de operator (of een andere gebruiker van het systeem) de kosten (of het aantal ‘tikken’) aflezen/afdrukken van een telefoongesprek dat: . Opmerkingen: .alleen op toestellen die zijn uitgerust met een display kunnen de kosten worden afgelezen . Desgewenst kunnen deze gegevens worden afgedrukt. In het tweede geval worden de kosten automatisch bijgehouden. .netlijnbemiddeling en de heroproep met kostenindicatie kunnen gecombineerd worden. of waaraan het kenmerk privé is toegekend . Automatische mode: Hierbij wordt van elk extern telefoongesprek de functie automatisch geactiveerd. maar dat u toch wilt “bewaken” In het eerste geval moet de faciliteit handmatig geactiveerd worden door het ingeven van een prefix of door te drukken op een daarvoor geprogrammeerde functietoets. Hierop kunnen de kosten worden afgelezen en -eventueel. worden de nieuwe oproepen toegevoegd en de oudste heroproepen afgedrukt en gewist.de aanvrager kan slechts één gesprek opbouwen .

74 . vindt er opnieuw een heroproep plaats.kostenplaatsnaam (optioneel. Indien er geen bevestiging van de operator volgt. zal het systeem de heroproep afbreken. vindt alsnog de heroproep plaats. op de juiste wijze worden verrekend. . kent deze faciliteit een aantal mogelijkheden. Mogelijkheid 2: De operator drukt een bon af door te drukken op: Print 2 of Om het verschil te weten tussen de afdrukken van een standaardkostenoverzicht en de heroproep met kostenindicatie. 2.tijdens een gesprek met het doel een eerder ingevoerde kostenplaats te overschrijven door een andere (functietoets: Kpl).aantal cijfers die niet geprint worden op een kostentelrecord* (standaard: laatste vier cijfers). de meest recente als laatste. zullen deze na elkaar verschijnen.verkeersklasse (standaard: gebruikersverkeersklasse) . maximaal zestien karakters) . . Afhankelijk van het type toestel. Hierdoor kunnen. NB: .Indien meer heroproepen op het operatortoestel binnenkomen.Aflezen/afdrukken gemaakte kosten Als het toegewezen toestel overgaat. knippert gedurende vijf seconden het toestelnummer en de tijd in het display en klinkt een toon. de oudste heroproep eerst. Kostenplaatsen Deze faciliteit maakt het mogelijk om een kostenplaats toe te wijzen aan een inkomend of uitgaand extern gesprek. wordt bij de laatste een # afgedrukt voor het nummer.De kostenindicatie verschijnt ongeveer 25 seconden in het display. Tijdens een gesprek kan de kostenplaats dus niet worden gewijzigd.Als het operatortoestel in gesprek is. Hij/zij bevestigt de heroproep door tweemaal te drukken op: MTR-OK 1. Aan kostenplaatsen kan een aantal items gekoppeld worden: . 1 of 1. Systeemgebonden toestellen Een kostenplaats kan geactiveerd worden: . heeft de operator (of gebruiker van het toestel) twee mogelijkheden (dit geldt zowel voor de individuele als voor de automatische mode): Mogelijkheid 1: De operator leest de gemaakte kosten (of ‘tikken’) en het nummer van het betreffende toestel af. De kostenplaatstabel Kostenplaatsen zijn opgebouwd uit maximaal zestien cijfers en moeten worden ingevoerd in een tabel. Standaardtoestellen Bij standaardtoestellen kan alleen een kostenplaats worden geactiveerd voordat een verbinding tot stand komt. Zodra het toestel vrij is. Zodra het toestel vrij is. Het is mogelijk om gebruikers te verplichten van een kostenplaats gebruik te maken. Dit kan alleen als een ongedefinieerde kostenplaats is gebruikt.voordat een verbinding tot stand gebracht wordt (functietoets: NwKpl) . bijvoorbeeld telefoonkosten gemaakt door of voor derden.tijdens een verbinding bij zowel een inkomend als een uitgaand gesprek (functietoets: Kpl) .wachtwoord (standaard: geen wachtwoord) . of als andere of onjuiste handelingen worden uitgevoerd.

kl. wordt deze naam vermeld op de plaats van het toestelnummer/gebruikersnaam. notatie Een kostenplaats bestaat uit een reeks van maximaal zestien cijfers en/of sterretjes (*). wordt de voor het toestel geldende verkeersklasse vervangen door die van de kostenplaats. 1-6 of geen verk. Door het kiezen met kostenplaats.Verkeersklasse Aan een kostenplaats kan een verkeersklasse worden gekoppeld.999**** (zescijferige gedeeltelijk gedefinieerde kostenplaats) .**123 . U kunt echter ook zelf bepalen hoeveel cijfers verborgen blijven. bijvoorbeeld de firmanaam of de naam van de gebruiker. gebruikers verk. 16 letters - ja of nee verk. 75 . Indien de kostenplaats wordt geactiveerd. Voorbeeld: Verkeersklasse 1: alleen intern verkeer is toegestaan Verkeersklasse 3: nationaal verkeer is toegestaan Als aan een toestel verkeersklasse 1 is toegekend.123**99 Extra mogelijkheden . kan de gebruiker willekeurige cijfers ingeven. kostenplaats naam van de kostenplaats nee gebruik van password ja verkeersklasse aantal te maskeren cijfers ja verplicht in te vullen waarde ja ja max 16 cijfers - max.1**1 . Na afloop van het gesprek geldt de oorspronkelijke verkeersklasse.Naam Aan een kostenplaats kan voor de duidelijkheid een naam gekoppeld worden.Er kunnen 250 kostenplaatsen ingevoerd worden. Bij het afdrukken van een regel of nota. Op de plaats van de sterretjes (jokers). .*123*4 . wordt het toestel voor dat gesprek in verkeersklasse op 3 ingedeeld. Voorbeelden van codes: . *een kostentelrecord bevat de kostenregistratiegegevens die naar een aangesloten printer of pc -met kostenregistratiepakketwordt gestuurd. Verbergen van een aantal gekozen cijfers Standaard worden de laatste vier cijfers van een gekozen nummer niet weergegeven in een kostentelrecord. Voorbeelden van codes die niet zijn toegestaan: . mag deze dus niet ‘naar buiten bellen’ (extern telefoonverkeer).klasse systeemwaarde standaard nee Kostenplaats.**** (viercijferige ongedefinieerde kostenplaats) De sterretjes mogen niet voor of binnen een cijferreeks opgenomen worden.32456 (vijfcijferige volledig gedefinieerde kostenplaats) .kl.

*50). speelt de muziek verder. Het maximale volumeniveau is afhankelijk van de volumeregeling op de externe muziekbron.kies het nummer van de omroepgroep (*01 .na het parkeren van een gesprek of bij een call pick-up . Zodra een gebruiker een bericht omroept. Kostenplaats gebruiken Bij het gebruik van kostenplaatsen kan zich het volgende voordoen: .de ingegeven code niet compleet is .de ingegeven code niet overeenkomt met een van de codes uit de lijst . Als het bericht beëindigd is.het aantal cijfers of zelfs het hele gekozen nummer.binnen een omroepgroep kan per keer één gebruiker een bericht omroepen .Bij het kiezen met kostenplaats wordt deze waarde gebruikt in plaats van de standaardsysteemwaarde.een kostenplaats kan geweigerd worden als na controle door het systeem blijkt dat: . wordt niet afgebeeld .spreek uw bericht in (maximaal twintig seconden) Beperkingen . Om de muziek uit te schakelen. druk nogmaals op: OK Wilt u deze faciliteit gebruiken. of druk op een hiervoor geprogrammeerde functietoets .na een pieperoproep (paging) .tijdens een omroep kan geen ruggespraak worden gehouden.na ‘terugvalverkeer’ (een doorverbonden oproep wordt niet beantwoord en teruggegeven aan uw toestel) . een bericht omroepen op een binnen de groep opgenomen externe omroepinstallatie. 76 . Elke gebruiker hoort de muziek zodra hij/zij drukt op: OK Het volumeniveau is te regelen met en .de mogelijkheden van een toestel kunnen beperkt/uitgebreid worden wanneer een kostenplaats geactiveerd wordt (bijvoorbeeld de verkeersklasse) .als u te lang wacht met het invoeren van een cijferreeks . stopt de muziek. maakt u gebruik van nummerherhaling of een tijdelijk opgeslagen telefoonnummer.na volgstand . cd-speler enzovoorts). Het is mogelijk om de muziek via een externe luidspreker te laten klinken.een kostenplaats blijft actief in de volgende gevallen: .kostenplaatsen blijven niet bewaard.na het doorverbinden van een gesprek Omroepen via externe luidspreker (omroepinstallatie) Hiermee kan een gebruiker die lid is van een omroepgroep. De functie gebruiken . cassetterecorder. Achtergrondmuziek Via de luidsprekers van systeemtoestellen of via de externe omroepinstallatie kan achtergrondmuziek worden beluisterd. wordt de achtergrondmuziek uitgeschakeld voor de duur van het telefoongesprek. dan wordt de kostenplaats niet geactiveerd .u kan gevraagd worden een wachtwoord in te geven . dan is een externe muziekbron noodzakelijk (radio. Zodra een telefoonoproep binnenkomt of wordt gedaan.

een nieuwe verbinding tot stand kan brengen alvorens het eerste gesprek uit de wachtstand te halen. dan wordt het gesprek in de wachtstand direct opnieuw gesignaleerd en volgt een heroproep.oproepen van de deurtelefoon door te schakelen (bijvoorbeeld bij ‘in gesprek’) naar elk ander toestel dat is aangesloten op dezelfde centrale . direct overgaan. Opmerkingen: .de volgstandtekst wordt door de operator ingesproken. Bijvoorbeeld: “Een ogenblik geduld alstublieft. Is het toestel in gesprek dan zal het. dan wordt de externe oproep doorverbonden naar de (reserve) operatorgroep .is externe volgstand niet mogelijk. De kosten van het doorschakelen naar een externe bestemming.” Na afloop van de tekst wordt de uitgaande verbinding tot stand gebracht en worden beide lijnen gekoppeld.de oproep van de deurtelefoon op te pikken als het toestel waarop de oproep binnenkomt niet wordt beantwoord en de oproepen niet zijn doorgeschakeld (call pick-up) . (Vertraagde heroproep werkt alleen op de d354. zal de oproep automatisch door het systeem worden beantwoord. de deurtelefoon op een locatie buiten uw bedrijf (extern) te beantwoorden. Vertraagde heroproep Als een gesprek in de wacht staat en de gebruiker verbreekt de verbinding door de hoorn neer te leggen. na beëindiging van het gesprek. Externe volgstand Tekstmelding bij externe volgstand Als een externe oproeper een toestel belt dat de externe volgstand heeft ingeschakeld. dan wordt de oproep naar de (reserve) operatorgroep geleid.Muz) te drukken en zijn/haar wachtwoord in te toetsen (standaard: HELP1954).Activeren De achtergrondmuziek via de externe omroepinstallatie wordt door de operator geactiveerd door op een voorgeprogrammeerde functietoets (Ex.Nogmaals indrukken gevolgd door het wachtwoord schakelt de functie weer uit. NB: Kan een externe volgstand niet gerealiseerd worden omdat bijvoorbeeld alle uitgaande lijnen bezet zijn. dan moet de beller wachten totdat de eerste is afgehandeld . door middel van een verkorte kiescode.) Na de ingestelde vertraging (standaard: dertig seconden) vindt een heroproep naar het toestel plaats. Deurtelefoon Met deze functie kunt u vanaf de centrale of een daarvoor bestemd ander toestel. hiervoor dient een van de welkomstmeldingen gebruikt te worden. Het is derhalve mogelijk om: . d352 en de d351. zodat de gebruiker. zijn voor rekening van de operator. Het is mogelijk om deze directe oproep te laten vertragen.de deurtelefoon op te nemen in een driegesprek (conferentie) 77 . uw oproep wordt doorgeschakeld.de naam of het nummer van de deurtelefoon te tonen in het display van toestellen die daarmee zijn uitgerust . Ook is het mogelijk om.komt er een tweede oproep binnen. bijvoorbeeld. Een oproep van de deurtelefoon wordt behandeld als elke andere oproep. In dat geval kan de deur niet worden geopend. in contact komen met een bezoeker die voor de (gesloten) deur van uw bedrijf staat en de deurtelefoon heeft geactiveerd.de oproep van de deurtelefoon in de wacht te zetten . U kunt een gesprek voeren en desgewenst vanaf uw toestel de deur openen.

kan de deur worden geopend door het intoetsen van een code (10) of door het indrukken van een daarvoor geprogrammeerde functietoets.het is niet mogelijk om de oproep van de deurtelefoon door te schakelen naar een externe bestemming .Beperkingen: .het is niet toegestaan de deurtelefoon in het doorkiesnummerplan op te nemen . kunnen twee deurtelefoons worden opgenomen Deur openen Tijdens het gesprek met een bezoeker via de deurtelefoon.er kan slechts één deurtelefoon met ontgrendelingsmogelijkheid (deur openen) aangesloten worden op de centrale. 78 .het is niet mogelijk om naar de deurtelefoon te bellen . Als geen gebruik wordt gemaakt van de ontgrendelingsmogelijkheid.een oproep van de deurtelefoon moet beschermd zijn (er mag geen tweede oproep ‘tussendoor’ komen) .

internet) optimaal gebruik te maken van een storingsvrije. verhinderen dat zijn nummer in het display verschijnt van degene die opbelt. de zogenaamde B-kanalen. 79 . om bedrijfstelefooncentrales op het grote telefoonnetwerk aan te sluiten en om verbindingen te leggen tussen meerdere bedrijfstelefooncentrales. wordt in het display weergegeven. Dit kan een ander nummer zijn dan het nummer dat werd gebeld.Bijlage A. bijvoorbeeld omdat de oproep is doorgeschakeld. achtergrondinformatie over ISDN Wat is ISDN? ISDN staat voor Integrated Services Digital Network. CLIR enzovoorts). ISDN verhoogt de snelheid en biedt bovendien mogelijkheden voor andere toepassingen. het is een digitaal netwerk dat geschikt is voor meer dan telefoongesprekken alleen. tekst.AOC (Advice Of Charge): de beller ziet de oplopende kosten van de verbinding in het display van zijn/haar telefoontoestel. ISDN-2 wordt ook wel aangeduid met: ISDN 2B+D of BRA (Basic Rate Office) ISDN-2 is ontwikkeld om zoveel mogelijk data door de bestaande koperen kabels van het huidige telefoonnet te transporteren. Met andere woorden. .COLR (COnnected Line identification Restriction): hiermee kan degene die de oproep beantwoordt. 100 en 1. ISDN-2. . Het aantal kanalen geeft aan hoeveel randapparaten er tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. . . ISDN-20 en ISDN-30 zijn gelijk aan ISDN-15 maar beschikken over twintig respectievelijk dertig communicatiekanalen. ISDN maakt het mogelijk om spraak. nog voor de telefoon wordt opgenomen. S0-module De S0-bus is een uitbreiding op de centrale die het mogelijk maakt om bij datacommunicatie (e-mail.CLIP (Calling Line Identification Presentation): het nummer van de beller wordt zichtbaar bij degene die wordt opgebeld. de zogenaamde D-kanalen. waaronder: . ISDN-15 wordt ook wel aangeduid met: ISDN 15B+D of PRA (Primary Rate Office) De vijftien communicatiekanalen die ISDN-15 biedt. . Bij ISDN-2 hebt u de beschikking over twee communicatiekanalen en bij ISDN-30 over dertig communicatiekanalen.DDI (doorkiezen) verkrijgbaar in blokken van 10. data en beeld (denk aan video-conferencing) over één telefoonlijn probleemloos te verzenden. en signaleringskanalen. CLIP.000 nummers. worden gebruikt om een snelle dataverbinding op te bouwen tussen grote computersystemen. snelle ISDN-verbinding.CLIR (Calling Line Identification Restriction): de beller kan verbieden dat zijn/haar nummer zichtbaar wordt in het display van degene die hij/zij opbelt. -20 en ISDN-30 Bij ISDN is er geen sprake meer van netlijnen (ook wel buitenlijnen genoemd). -15. Daarnaast zijn er met ISDN een groot aantal extra diensten mogelijk. De D-kanalen maken onder andere de extra diensten mogelijk (AOC.COLP (COnnected Line identification Presentation): het nummer van de telefoon die de oproep aanneemt. maar wordt gesproken van communicatiekanalen.

terugbelopdracht Tekstmail of terugbelopdracht met boodschap 801 tot 835 501 tot 550 10 11 12 13 14 8001 tot 8035 5001 tot 5050 10 11 12 13 14 15 15 15 16 17 18 59 58 60 61 62 en 63 64 of # 16 17 18 59 58 60 61 62 en 63 64 of # 16 17 18 59 58 60 61 62 en 63 64 of # 65 65 65 80 .Bijlage B. nummerplannen Hoofdnummerplan FUNCTIE 2-cijferig nummerplan CODE 3-cijferig nummerplan 4-cijferig nummerplan klant nummerplan Toegang tot hoofdbundel Interne oproep 0 21 tot 39 en 50 tot 57 80 tot 83 84 tot 89 10 11 12 13 14 0 201 tot 399 0 2001 tot 2199 Toegang tot overige bundels Groepsschakeling Wekoproep (Afspraak) Nieuwe kostenplaats Terugnemen geparkeerd gesprek Individuele call pick-up Inschakelen selectieve volgstand Inschakelen volgstand naar Radio-pager Beantwoorden algemene oproep (BNDN) Inschakelen groepsvolgstand Groeps call pick-up Uit de groep schakelen In de groep schakelen Uitschakelen volgstand Inschakelen Niet Storen Activeren volgstand (direct. bij bezet) Opheffen autom.

Radiopagingoproep Beantwoorden radiopagingoproep Follow me Uitschakelen follow me Gereserveerd voor voicemail Toegang tot programmeren Toestel op slot zetten/van slot halen Laatstenummerherhaling Bescherming tegen opschakelen Algemeen verkort kiezen 66 67 68 69 **6 en *#6 75 of B 66 67 68 69 **6 en *#6 75 of B 66 67 68 69 **6 en *#6 75 of B 76 77 78 4001 tot 4999 D001 tot D399 76 77 78 D001 tot D399 4001 tot 4999 76 77 78 4001 tot 4999 D001 tot D399 Kamerstatus Toestel vervangen Toestel verplaatsen Oproep naar bediening Omroepen naar toestelgroep DECT Authentication code : 79 197 198 9 *01 tot *50 88 197 198 9 *01 tot *50 88 197 198 9 *01 tot *50 81 .

82 .Faciliteiten die gebruikt kunnen worden tijdens gesprekken FUNCTIE 2-cijferig nummerplan CODE 3-cijferig nummerplan 4-cijferig nummerplan klant nummerplan Parkeren extern gesprek Beantwoorden tweede oproep op eigen toestel Zenden van TDK-signalen Netlijnbemiddeling Netlijnbemiddeling met heroproep en kostenindicatie Ruggespraak op Host-PBX Automatische terugbelopdracht activeren Conferentie (driegesprek) Verbreken ruggespraakgesprek Wisselgesprek Opschakelen Deur openen MCID* 12 12 12 14 17 of C 60 14 17 of C 60 14 17 of C 60 61 69 61 69 61 69 5 of # 68 2 3 8 of A 10 74 5 of # 68 2 3 8 of A 10 74 5 of # 68 2 3 8 of A 10 74 *MCID = Malicious Call Identification Nummerherkenning van ongewenste oproepen (telefoonterreur). Deze functie werkt alleen als de faciliteit in de openbare centrale is ingeschakeld.

bij bezet) Opheffen autom.Sternummerplan FUNCTIE 2-cijferig nummerplan CODE 3-cijferig nummerplan 4-cijferig nummerplan klant nummerplan Toegang tot hoofdbundel Interne oproep Toegang tot overige bundels Groepsschakeling Wekoproep (Afspraak) Nieuwe kostenplaats Terugnemen geparkeerd gesprek Individuele call pick-up Inschakelen selectieve volgstand Inschakelen volgstand naar Radio-pager Beantwoorden algemene oproep (BNDN) Inschakelen groepsvolgstand Groeps call pick-up Uit de groep schakelen In de groep schakelen Uitschakelen volgstand Inschakelen Niet Storen Activeren volgstand (direct.terugbelopdracht Tekstmail of terugbelopdracht met boodschap Radiopagingoproep Beantwoorden radiopagingoproep 0 10 tot 79 *50 tot *53 *54 tot *59 *72 0 100 tot 799 0 1000 tot 7999 *500 tot *534 *500 tot *534 *540 tot *565 *540 tot *565 *72 *72 *84 *81 *28 *84 *81 *28 *84 *81 *28 *24 *24 *24 *83 *25 *82 *26 #26 #21 *23 *21 en *22 #5 *83 *25 *82 *26 #26 #21 *23 *21 en *22 #5 *83 *25 *82 *26 #26 #21 *23 *21 en *22 #5 *88 *86 *85 *88 *86 *85 *88 *86 *85 83 .

Follow me Uitschakelen follow me Gereserveerd voor voicemail Toegang tot programmeren Toestel op slot zetten/van slot halen Laatstenummerherhaling Bescherming tegen opschakelen Algemeen verkort kiezen Kamerstatus Toestel vervangen Toestel verplaatsen Oproep naar bediening Omroepen naar toestelgroep DECT Authentication code : *27 #27 **6 en *#6 *87 *27 #27 **6 en *#6 *87 *27 #27 **6 en *#6 *87 *71 **0 *73 8000 tot 8999 *71 **0 *73 8000 tot 8999 *71 **0 *73 8000 tot 8999 *70 *78 *79 9 *01 tot *08 *70 *78 *79 9 *01 tot *08 *70 *78 *79 9 *01 tot *08 84 .

Faciliteiten die gebruikt kunnen worden tijdens gesprekken

FUNCTIE
2-cijferig nummerplan

CODE
3-cijferig nummerplan 4-cijferig nummerplan klant nummerplan

Parkeren extern gesprek Beantwoorden tweede oproep op eigen toestel Zenden van TDK-signalen Netlijnbemiddeling Netlijnbemiddeling met heroproep en kostenindicatie Automatische terugbelopdracht activeren Conferentie (driegesprek) Verbreken ruggespraakgesprek Wisselgesprek Opschakelen Deur openen MCID*

*84

*84

*84

*9 *6 #11 t/m #17

*9 *6 #11 t/m #17

*9 *6 #11 t/m #17

#21 t/m #27

#21 t/m #27

#21 t/m #27

*5 *3 *1 *2 *4 #10 *89

*5 *3 *1 *2 *4 #10 *89

*5 *3 *1 *2 *4 #10 *89

*MCID = Malicious Call Identification Nummerherkenning van ongewenste oproepen (telefoonterreur). Deze functie werkt alleen als de faciliteit in de openbare centrale is ingeschakeld.

85

Bijlage C, Telemutatie Support
Telemutatie Support is een dienst van KPN die u de mogelijkheid biedt wijzigingen in de programmering (faciliteiten) van uw telefooncentrale snel en efficiënt op afstand uit te laten voeren. Voor mutaties zoals nummerwijzigingen, interne verhuizingen, het aanpassen van verkeersklassen of het programmeren van doorschakelingen is het niet nodig dat een monteur van KPN uw bedrijf bezoekt . Met Telemutatie Support worden dergelijke aanpassingen binnen 24 uur uitgevoerd. De eerste maand na installatie kunt u gratis van Telemutatie Support gebruik maken. Na deze maand betaalt u het inlogtarief en de prijs van de mutatie. De werkwijze is eenvoudig: maak een kopie van het mutatieformulier (zie pagina 87), vul de gegevens in en fax het formulier naar: (040) 299 85 99 Vervolgens wordt contact met u opgenomen en uw opdracht in overleg uitgevoerd. Telemutatietarieven U betaalt per opdracht -die meerdere mutaties kan omvatten- een inlogtarief en een tarief per module van tien minuten. Voor complexe mutaties, bijvoorbeeld het programmeren van de nummerplannen in een netwerk, wordt door de monteur vooraf een prijs berekend. Voor het aanbrengen of wijzigen van netwerkprovider (LCR) wordt een vast bedrag in rekening gebracht.

86

Telefax
Aanvraagformulier uit te voeren TeleMutaties
(Dit formulier alleen gebruiken voor mutaties. Voor storingen zie bijlage D.)

Aan: KPN BV telefax: (040) 299 85 99 Services Online-Voice Eindhoven Van: Vestiging: Naam Adres Postcode + plaats Telefoon Contactpersoon*: Naam Telefoon Fax Datum aanvraag : : : : : : : :

Datum uitv. gewenst :
* u wordt teruggebeld door een van onze medewerkers i.v.m. pincodevergelijking.

Omschrijving mutatie:

Extra informatie:

Handtekening contactpersoon:
gegevens in te vullen door medewerker KPN Mutatienummer : Mutaties totaal : Aantal spec. mutaties : Uitgevoerd door UItvoeringsdatum Fax verzonden Order verwerkt d.d. : : : Paraaf:

87

storingsmeldingen Telecommunicatieapparatuur van KPN is betrouwbaar en uitermate goed getest. 88 .576 28 22 Uw storingsmelding komt dan direct terecht bij de Vox Novo-specialisten. waardoor uw storing sneller wordt verholpen. Mocht de techniek u onverhoopt toch in de steek laten. Voor de Vox Novo Office-centrale kunt u rechtstreeks bellen met: 0800. neem dan contact op met uw verkoopadviseur of bel het gratis informatienummer: 0800-0403.Bijlage D. Hebt u nog geen serviceovereenkomst . dan kunt u terugvallen op de jarenlange ervaring van KPN op het gebied van service en support.

com Uitgebreide productinformatie en nieuwe ontwikkelingen over Vox Novo Office telefooncentrale vindt u op de internetsite van KPN. De orderafhandeling vindt op deze wijze snel en efficiënt plaats. waardoor de gewenste uitbreiding zonder infrastructuur binnen een week wordt uitgevoerd.kpn. Bijzondere aandacht verdient de mogelijkheid om uitbreidingswensen te regelen via het Internet. Na het indienen van uw wensen wordt binnen een werkdag telefonisch contact met u opgenomen. 89 .Bijlage E. de kosten en de installatiedatum. U krijgt informatie over de mogelijkheden. www.

Trefwoordenlijst A aanmelden mobiel toestel .77 . . .65 audioteksten opnemen . . . . . . . . . . . . . . . .17 deurtelefoon . . . . . . . . . . . . .22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 kosten -plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Alg. . . .13 90 . . . . . . .39 KstPl . . . . . . . herstellen password . . . . . . . . . . . . . .47 . . . . . . . . . . . . .5 sperniveau . . . . . . . . . . . . . . . .37 timers instellen . . . . . . .15 wissen . . . .30 DynRou (dynamisch routeren) . 59 automated attendant . . . . . . .15 opnemen . . . Hoorn . . . . . volumeregeling . . . . . extra mogelijkheden F functies programmeren . . . . 74 -tellers . . .11 informatie berichten . . .28 invoeren verkorte kiescodes . . . .72 I individuele verkorte kiescodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. . . 61 verkorte kiescodes . . . . . . . . . . . . . .73 . . . HfdTel (hoofdtelefoon) hoofdnummerplan . . . . . . . . .21. . . . . . . . . . . . . . . . .27 afspraak (Kotel) . . . . . . . . 54 ARSKal . . . . . . . .71 bundelselectie . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . 60 naam geven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . externe volgstand . 60 Draadl . . . . . . . . . .10. . .46 achtergrondmuziek . . . . . . . . . .22. . . . . .13. . . . . .52 Alg. . . . . . herstarten systeem . . . . . . . . . . . .17.12 taal . toestelgroep . . . . . . . . operatorgroep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Kotel . . . Expert .64 distributielijst . . . . . . . . . . . . .19. . . . . . . . . . . . . . .38 . . .39 . . . .53 D datum instellen . . . . . . 54 luidspreker . . . .13 . . . .51 . 61 draadloze toestellen . . . . . . . . . .52 postbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 E eenhedentellers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 telefoniste . . . . . . . . .18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 InUitD . . . . . . . .5 instellingen algemene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 . . .71 instellen datum . . . . . . . . . .70 Klok . . Groepn (groepen) call pick-up . . . . . . . .5 DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 . 54 algemene instellingen . . . . . .30 tweede oproep . . . .42 alarmnummers kiezen .79 K kiezen alarmnummers . . . . . . . . . 46 toestel vervangen . . . .20. . . . . .6. . . . . omroepgroep . . . .77 directe toegang netlijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 B bellen via centrale . . . . . . . . . . .52 . . . . . . . 57 automatische oproep . . . . . . . . . . . .76 Admin (administratormenu) . . . . . . . . . . . . . .77 . .VK .50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 . . . . . . .17 toestel wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 tijd . . . . . . .64 bericht(en) . . . . . . . . . . . . . .54 ISDN . . . . . . . . . 57 AutOpr . . . .23. . . . . . . . .27 G GebPro . . . . . . . . . .70 DISA . . . . . . . . . . . .80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 beheer . . .19.16 bestemmingstoetsen . . .49 H heroproep met kostenindicatie vertraagd . . . .48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 C call pick-up-groep . . . . .13 L licenties uitlezen . . . . .48 Conf (conferentie) . . . . . .

. .53 . . . . . . . . 62 nummerplan hoofd . . . . . . . .29 sternummerplan . . . . . . . . . . . . . .44 wachtstandmelding . . . S selectieve beantwoording . . . . . . . . . . .M makro’s .45 SprTyp . . . . Pickup . . . .18 . . . . . . . . . . . . . . .71 P PABX-volgstand . . .30 Telemutatie Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 TslTyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.53 SwKeys . . . .51 Operat . . . . . . . PwdRes . .18 T taal instellen . . . . . . .27 TslGrp . . .71 91 . .33 sper. . . . . Passwd .88 stroomuitval . password herstellen . . . . . . . . .15. . . . . . . . . .9 -groep . . .50 Onderh . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 oproep automatisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 storingsmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 . . . . . . . . . . .86 Teller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 R resetten toestelpassword . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 O Omroep (omroepgroep) . . postbusnummer toevoegen programmeren functies . . . . .10 ruggespraak met PBX . . . . . . . . . . .27 . . .32 . . . . . . . . .72 notificatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Op. . . . . . . . . . . 43 bericht wissen . . . . . . . . . . . . . . .24. . . . .63 Toets . . . . . . . . 28 -verplaatsing . . . . . . . . . . . . 59 bericht . . . .29 sperniveau instellen . . . . .51 -menu . . . . . . . .9 password resetten . . .32 -lijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PubNum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Servic . . . . . .54 systeem herstarten . . . . . . . . . . . . . . .52 tijd instellen . . . . . . . . . . .10.33 toevoegen postbusnummer . .28 -type uitlezen . . . . . . . . . . .25 toestelstatus . . .5 operator -groep . . . . . . . . . . . . . .10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 opschakelen . .Grp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22. . . .20. .49 naam wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 N netlijnbemiddeling . . . . .10.5 toestel. .70 overloopindicatie . . . . . . . . . . . . . wijzigen . . . . . . . . . .71 -signalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 spertype . .28 status uitlezen . . . . .10 profiel . . . . . . . . . . .31 . . . . . . . .72 toestel(len) -gegevens wijzigen . . . . . . . . . . . . .48 . . . . . .71 verwisselen . . . . 28 V24-poort . . . . . . .en verkeersdistributiecategorieën . . . . . . . . . . . . . . . .28 U uitlezen licenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poortnummer V24Tsl .31 . . . . . . . . . . . . . .en operatorgroepen . . . . . . . . . . . . . . 60 . . .28 toesteltype . . . 60 Tsl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 mobiel toestel aanmelden . . . . . . . 30 Taal . . . . . .5 opnemen audioteksten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Spraak . . .28 . . . . . . . . . . . .80 ster . . . . . . . . .22. . . . . . . . . . . . . . . . .46 MOH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 SprPfx . . .15 . . . . . . . . Paging . . . . .

.32 verkorte kiescodes . . . . . .7. . . . . . . 56 wachtwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 V24-poort . . 56 vertraagde heroproep . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . .V V24Tsl .42 wijzigen individuele verkorte kiescodes 11 password . . . . .53 wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. . . . . .39. . .77 vervangen DECT-toestel . . . . . . .9 toestelnaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 verkorte kiescode(s) algemene . . . . . . . .7. .17 individuele verkorte kiescodes . . . . . .10. . . .77 volumeregeling hoorn . . . . 56 zoeken . 56 www. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 92 .7.63 VMU (voice response-applicatie)19. . . . . . . . . . . .18 toestelgegevens . . . .63 W wachtwoord -beveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 wissen berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 DECT-toestel . . . . . . . . . . . . .6. . . .8. . . . . . . . .10. 56 wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 volgstand extern .17 verwisselen toestellen .com . 18 wekoproep (Kotel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Vrplts . . . . .8. .11 wijzigen . .89 Z zoeken verkorte kiescode . . . . 54 individuele . . . . . . . .kpn. . .

kpn.Verkoop Gebruikersvragen Storingen Telemutatie (telefax) Productinformatie :0800-0403 :0900-2020537 :0800-5762822 :(040) 299 85 99 :www.com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful