Vox Novo Office

Programmeerhandleiding (Release 2.0)

®

Programmeerhandleiding Vox Novo Office
(Release 2.0)

Overzicht gebruiksaanwijzingen.
Bij uw Vox Novo Office-communicatiecentrale worden de volgende gebruiksaanwijzingen meegeleverd: - Vox Novo Office-programmeerhandleiding. - Gebruikershandleiding bedieningstoestel. - Cd-rom met gebruikershandleidingen in het Nederlands en Engels voor alle systeem- en standaardtoestellen. Bij ieder syteemtoestel d35x of d4xx is meeverpakt een gebruikershandleiding “Snel aan de slag”

1

Inleiding
De Vox Novo Office-communicatiecentrales bieden u maximale flexibiliteit in samenstelling, uitbreidingsmogelijkheden en faciliteiten. Door het gebruik van zogenaamde racks met uitbreidingssloten kan de Vox Novo Office eenvoudig worden uitgebreid tot 120 communicatiekanalen en tweehonderd toestellen. De Vox Novo Office kan zowel softwarematig als hardwarematig worden uitgebreid tot een volwaardige server voor spraak, internet en e-mail. In hoofdstuk 1 staan alle programmeermogelijkheden beschreven waar u als operator van het systeem zelf wijzigingen in kunt aanbrengen. Bij het programmeren wordt ervan uitgegaan dat uw d354-toestel in het operatormenu staat (zie pagina 5, toegang tot het operatormenu). Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van alle programmeermogelijkheden voor de administrator. Ook in dit hoofdstuk wordt ervan uitgegaan dat uw d354-toestel in het administratormenu staat (zie pagina 27, toegang tot het administratorrmenu). De beschreven programmeermogelijkheden betreffen uitsluitend de telefoniefaciliteiten die met het d354-toestel worden uitgevoerd. Het programmeren en beheren van de datamogelijkheden is alleen mogelijk via een pc. De centrale moet geplaatst worden in een omgeving die voldoet aan de volgende eisen: - temperatuur tussen de 15oC en 35oC, maximale temperatuurschommeling: 5oC per uur. - vochtigheid tussen 20 en 80%, maximale verandering: 10% per uur.

Het product voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijnen: Elektromagnetische Compatibiliteit richtlijn (89/336/EEG) (radiostoring). Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) (Elektrische veiligheid). R&TTE (1995/5/EG)

2

. . . . . . . . . . . . . . . . muziek in wachtstand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 2. . . . . . .46 2.2. . . . . . (functies per toestel programmeren) . . . . .1 Toegang tot het administratormenu (Admin) . . . .70 Bijlage A. . . . .VK) . . . . . . Telemutatie Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Hoofdstuk 1. . . . . . . . .13 Overzicht programmering administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 2. . . . . Operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Draadl. .28 2. . . . . . . . . .48 2. . . . . . . . . . .7. .2 Tsl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Bijlage B. . . nummerplannen . Hoorn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . Servic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PwdRes) . . . . . . . . . . . scherm 3 (V24Tsl. . . . . . . .2 Tsl. . . . . . .31 2. . . . .) . . . . .63 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 2. . . . . . .29 2.8 Teller (kosten. . . . . . . . . . . . .7 Groepn (toestellen opnemen in een groep) . . . . . . . . . . . . Toets) . . . . . . . . . . . . .5 Extra mogelijkheden (Expert) . . . . . . . . . . . . . . . . . Taal. . . . . . .88 Bijlage E. . . .89 Trefwoordenlijst . . . . . .3 Kotel (kostentelling) . . . . . . . . . . .VK (algemene verkorte kiescodes) . .3 Tsl. . . . . achtergrondinformatie over ISDN . . . . .5 1. . scherm 1 (InUitD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . storingsmeldingen . . . . . . . . . .1 Toegang tot het operatormenu (Operat) . . . . . . . .3 Algemene Verkorte Kiescodes (Alg. . . .13 DISA (van buitenaf via de centrale bellen) . . .27 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Spraak (berichten afspelen. . . . . .2 TslGrp (toestelgroep) . .57 2. . . .51 2. . . . . . . . . . . .5 1. . . .52 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .INHOUD Inleiding .com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AutOpr. . . . . . . .9 Alg. . . .6 DECT (mobiel toestel aanmelden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paging) . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scherm 2 (SprTyp. . . . . . . . . . . Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 2. . . . . . . . . . . . . . . .3 Omroep (omroepgroep) . . . . . . . . . . . . overzicht mogelijkheden . . . . . . .2. . . . . . . .4 Toestelgegevens wijzigen (Tsl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 2. .54 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 2. . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TslTyp. .4 Op. . .86 Bijlage D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Alg. . . . . . .5 1.14 ARSKal (automatisch gebruikmaken van providers) . . . . . . . . . . . . .12 Vrplts (toestellen verwisselen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . .65 Hoofdstuk 3. .11 VMU (voiceresponse-applicatie) . . . . . . . . . . . .Grp (operatorgroep) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 2. . . . . . . . . .kpn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Pickup (call pick-up-groep) . . . . . . . . . . . . . .4 Tsl. . . . . . . . . . . . . . . .2 Overzicht programmering operator . . . . . . . . . . .9 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 2. . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . .en eenhedentellers) . . . . . .49 2. scherm 4 (DynRou. . . . . . . . . .5 SprPfx (kiesbeperking) . . . . . . . . . . . . .1 Tsl. .2 Datum en tijd instellen (Klok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (algemene instellingen) .6 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . GebPro. .80 Bijlage C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 2. . . . . . . . . . . . . . HfdTel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Hoofdstuk 2. . . . . . . . . . . . www. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

? Klok Alg.VK 11 12 ? Passwd SystRst VMU Swkeys 18 18 19 25 Sper 4 . Operat Ga naar 8 6 3.VK 5 6 Wissen Wijzigen 7 7 ? 2. Uw password (standaard HELP1954): Nieuw HELP1954 Tsl. Expert 9 13 KstPL PubNum Spraak DECT 13 15 15 17 Naam Tsltyp PwdRes Taal 9 10 10 11 ? Ind. Vox Novo Office® Toegang tot het operatormenu (d354-toestel): 1.Overzicht programmering operator.

VK Tsl. Hiermee wordt aangegeven op welke toetsen u moet drukken om bij een bepaalde functie te komen.   ‘toestelnr. $ Druk op het pijltje naar rechts om in het tweede scherm te komen. @ Druk op de toets bij Tsl.Hoofdstuk 1. operator Vooraf Bij de beschrijving van de onderdelen van het operatormenu. Toets de nieuwe datum en/of tijd in. ! Zorg ervoor dat u toegang hebt tot het operatormenu. Druk op: OK Geaccepteerd Terug <-> Wis OK Operator configuratie sessie: Terug Klok Alg. Toets uw password in (standaard: HELP1954) HELP1954 1. Datum: Terug 20/02/1999 Tijd: <-> Wis 11:39 OK 3.1 hieronder).VK. Druk op: Klok Datum: Terug 19/02/1999 Tijd: <-> Wis 11:46 OK 2.VK ! @ % In dit geval geeft het ‘stappenplan’ aan hoe u de functie individuele verkorte kiescodes activeert. 3. wordt ervan uitgegaan dat u toegang hebt tot dat menu (zie paragraaf 1. Druk op: ? Druk op: Operat 2. # Geef het toestelnummer in.’  ?  # $ Ind. Voorbeeld: Operatormenu   Tsl. % Druk ten slotte op de toets bij Ind. U kunt op elk gewenst moment het operatormenu verlaten door te drukken op: 1.2 Datum en tijd instellen (Klok) Operatormenu 1. Onder elk kopje vindt u een kort ‘stappenplan’. Expert 5 .1 Toegang tot het operatormenu (Operat) 1.

. Deze nummers worden in een algemene kieslijst opgenomen die voor meer toestellen toegankelijk is. Burg|Frans > An|Vn 8.VK) Operatormenu In de Vox Novo Office kunt u direct 999 verkorte kiescodes opslaan......d.. 2... Burg|Frans Terug <-> Wis OK ? 9.d.....d.. Druk op: Nieuw Naam: Terug .... Druk op: ? 4001 Vrije plaats: GaNaar Nieuw? >Terug 3. Verkorte kiescode invoeren Druk op: Alg...... 4..... bijvoorbeeld: Frans Naam: v.3 Algemene Verkorte Kiescodes (Alg. > An|Vn 6.en voornaam...... Druk op: An|Vn Naam: v. Burg... Terug <-> Wis OK? 5. Terug <-> Wis OK 6 ... Toets de achternaam in. Toets de voornaam in. dan verschijnt de eerste verkorte kiescode in het display.... Druk op: ? Naam: v... Druk op: > Naam: v. Tevens zorgt het scheidingsteken ervoor dat bij lange namen de voornaam als initiaal verschijnt. gevolgd door de achternaam.200.. Het scheidingsteken zorgt ervoor dat straks in het display de voornaam verschijnt.... 1...VK 4001 Terug Vrije plaats: Wissen Vorig Volgnd Wijzig? Hebt u al verkorte kiescodes geprogrammeerd... Via Telemutatie Support (zie pagina 86) kunt u het aantal verkorte kiescodes uitbreiden tot 2... <-> Wis OK ? Druk op ? voor het tweede scherm: An|Vn (Achternaam|Voornaam) Naam: ..d.d.. Burg. Dit is handig als u namen invoert waarbij u begint met de achternaam.. > An|Vn 7.. Burg.. bijvoorbeeld: v.... Druk op: OK Nr vanuit openb: ...d.....1.............. > An|Vn : geef een scheidingsteken in tussen achter. Burg Naam: v.

.... Terug <-> Wis OK 4.. Nr vanuit openb: 0701234567. Druk op: Wissen 4023 Terug Wissen Vrije plaats: Vorig Volgnd Wijzig? 7 . Wijzig -desgewenst. Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd Wissen of of ga direct naar de naam of verkorte kiescode met: GaNaar (Zie pagina 8 voor uitleg over de functie ‘GaNaar’) 2. bijvoorbeeld: 0701 ..d.. Terug <-> Wis OK 11. Toets het telefoonnummer in.. Druk op: Wijzig Naam: de Boer|Jan.. Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd Vorig of of ga direct naar de naam of verkorte kiescode met: GaNaar (Zie pagina 8 voor uitleg over de functie ‘GaNaar’) 2....VK 4005 de Boer Jan Terug Wissen 0707654321 Volgnd Wijzig? 1.de naam en druk op: OK Nr vanuit openb: 0707654321...het nummer en druk op: OK 4005 van der Boer J. Wijzig -desgewenst. .VK 4023 Kalan Terug 0707654321 Vorig Volgnd Wijzig? 1..10... Terug <-> Wis OK? 3. Terug Wissen Vorig 0707654321 Volgnd Wijzig? Verkorte kiescode wissen Operatormenu   Alg.. Burg Frans 0701234567 Terug Wissen Vorig Volgnd Wijzig? Wilt u meer algemene verkorte kiescodes invoeren.. Verkorte kiescode wijzigen Operatormenu   Alg... herhaal dan het bovenstaande vanaf stap 2... . Druk op: OK 4001 v.

VK  ? Als u een verkorte kiescode wilt wijzigen of wissen en u weet om welke code het gaat... Hebt u ook de tweede letter ingetoetst... dan kunt u met ‘GaNaar’ snel naar de verkorte kiescode door het nummer in te toetsen.... bijvoorbeeld O.. dan bladert u door alle namen die met een B beginnen...door de lijst met: Vorig Volgnd of 3. Hebt u ook het tweede cijfer ingetoetst. Toets de achternaam in. dan bladert u door alle verkorte kiescodes (+ naam) die beginnen met 4. Blader -desgewenst.... Druk op: Nummer Voer nummer in : . Toets zoveel cijfers van de verkorte kiescode in.. Naam Einde 3.. bijvoorbeeld B.... Blader -desgewenst. 1.. dan bladert u door alle verkorte kiescodes die beginnen met 42. dan bladert u door alle achternamen die beginnen met BO..VK  ? Als u een verkorte kiescode wilt wijzigen of wissen. zoeken op naam (GaNaar) Operatormenu   Alg... tot het gewenste nummer (+ naam) in het display staat. kunt u met ‘GaNaar’ snel naar een verkorte kiescode door de achternaam in te toetsen. 8 . Nummer Einde 2.... druk dan op: Tonen U kunt de verkorte kiescode wijzigen of wissen Verkorte kiescode. zoeken op code (GaNaar) Operatormenu   Alg. Nummer Einde 2.. Hebt u één letter ingetoetst. druk dan op: Tonen 4001 De Boer Terug Wissen Vorig 701234567 Volgnd Wijzig? U kunt de verkorte kiescode wijzigen of wissen. bijvoorbeeld 4.. bijvoorbeeld 2.. 1. Toets de verkorte kiescode in. Druk op GaNaar Achternaam : _... Hebt u de juiste naam gevonden.. Hebt u de juiste verkorte kiescode gevonden. Toets zoveel letters van de achternaam in tot de gewenste naam in het display staat..Verkorte kiescode.. Druk op: GaNaar Achternaam : _.door de lijst met: Vorig Volgnd of 4. Hebt u één cijfer ingetoetst.

>An|Vn An|Vn (Achternaam|Voornaam) : geef een scheidingsteken in tussen achter..d.. Bestemming : _ Terug Wissen 2. Burg Frans Terug Naam Nederl. Dit is handig als u namen invoert waarbij u begint met de achternaam. TslTyp PwdRes 202 Taal ? Druk op ? voor het tweede scherm: v. Terug <-> Wis OK? Druk op ? voor het tweede scherm: Naam: v.. gevolgd door de achternaam. de individuele verkorte kiescodes invoeren..en voornaam.. Burg|Frans.d.. >An|Vn 9 . Wilt u een nieuwe naam invoeren.d.. Terug <-> Wis OK? 3.1. Het scheidingsteken zorgt ervoor dat straks in het display de voornaam verschijnt.d. bijvoorbeeld: de Boer Naam: de Boer. Desgewenst kunt u de taal in het display per toestel laten verschillen.. Burg|Frans... wissen of wijzigen. gelden voor het toestel waarvoor u die wijzigingen maakt en hebben geen invloed op andere toestellen! 1..) Operatormenu U kunt per toestel gegevens invoeren.. bijvoorbeeld: 202 Bestemming : 202 Terug Wissen v....’ 1.. Druk op: ? Naam: de Boer. Terug <-> Wis OK? 4..d. Zo kunt u bijvoorbeeld voor een toestel dat niet over een display beschikt. wis dan eerst de oude met: Wis Naam: v.   ‘toestelnr. Burg|Frans.. Burg Frans Nederl. Toets de achternaam in..... 2.VK Toestelnaam wijzigen Operatormenu   Tsl. NB: Alle wijzigingen die u maakt met de optie Tsl. Tevens zorgt het scheidingsteken ervoor dat bij lange namen de voornaam als initiaal verschijnt... Sper 202 >Terug Ind. Druk op: Tsl.. Geef het toestelnummer in waarvoor u gegevens wilt invoeren.4 Toestelgegevens wijzigen (Tsl. Druk op: Naam Naam: v.

. bijvoorbeeld: Job Naam: de Boer|Job.’ U kunt van elk toestelnummer nagaan welk type toestel is aangesloten..’ Iedere gebruiker kan het standaardpassword wijzigen in een eigen combinatie van vier cijfers. Toets de voorrnaam in.... TslTyp PwdRes 202 Taal ? Toesteltype uitlezen Operatormenu   Tsl.. >An|Vn 6. Druk op: PwdRes Reset gebruikerspassword ? Terug OK 2.. U hebt de keuze uit: Nederlands. Terug <-> Wis OK? 8.. 10 ......5. Frans en Duits. >An|Vn 7.... 1..   ‘toestelnr... Druk op: OK de Boer Job Terug Naam Nederl.. Druk op: > Naam: de Boer|Job. kunt u met PwdRes het toestelpassword resetten naar het standaardpassword (= 1515)... 1.’ Per toestel kunt u de taal in het display wijzigen. TslTyp PwdRes Taal ? Taal instellen Operatormenu   Tsl.32 Nummer : 202 Tsl d352 3.. Als een gebruiker zijn wachtwoord is vergeten..   ‘toestelnr... Engels. Druk op: An|Vn Naam: de Boer.. Druk op: TslTyp Tsl d352 Terug 3.32 Nummer : het type aangesloten toestel : de gebruikte softwareversie (alleen bij de d35x-toestellen) : het toestelnummer Toestelpassword resetten Operatormenu   Tsl.   ‘toestelnr. Druk op: OK Geaccepteerd De Boer Terug Naam Nederl..

VK 01/30 J.VK 1.   ‘toestelnr. Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd of 2.Doe -> wis OK 11 . Druk op: Ind. Druk op: Wissen Geaccepteerd Terug Wissen Vorig Volgnd Wijzig 01/30 Terug Wissen Vorig Volgnd Wijzig Individuele verkorte kiescode wijzigen Operatormenu   Tsl. Druk op: Wijzig Naam: Terug <- J. Sper 202 >Terug Ind.’ 1.1.VK 1.’  ?  Ind. Druk op: ? de Boer Job Nederl. Toegang tot de individuele verkorte kiescodes Operatormenu   Tsl.Doe Terug Wissen 0-0707654321 Vorig Volgnd Wijzig Individuele verkorte kiescode wissen Operatormenu   Tsl. Dit is handig als een gebruiker geen tijd heeft om het zelf te doen of als het toestel niet beschikt over een display (wat het wissen/wijzigen bemoeilijkt).VK 2. U wijzigt de taal in het display door -herhaald. Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd of 2. U kunt op uw d354-toestel verkorte kiescodes van andere gebruikers wissen of wijzigen.’  ?  Ind.te drukken op: Taal de Boer Job Terug Naam Nederl.   ‘toestelnr. Voor d354-toestellen zijn dit dertig verkorte kiescodes. TslTyp PwdRes 202 Taal ? de Boer Job Terug Naam English TslTyp PwdRes 202 Taal ? Individuele verkorte kiescodes Operatormenu   Tsl.   ‘toestelnr. Voor alle overige systeemtoestellen tien.   ‘toestelnr.’ Elk systeemtoestel heeft de mogelijkheid om individuele verkorte kiescodes in te voeren.

Indien wijzigingen moeten worden doorgevoerd.. 0070 ... Wis Terug <-> wis OK 4.. lees dan verder bij stap 8.. Zo kunt u met het sperniveau bijvoorbeeld een toestel uitsluiten van internationaal telefoonverkeer... Toets het nieuwe nummer in.....3. Wilt u de naam niet wijzigen maar alleen het telefoonnummer aanpassen. . Terug <-> wis OK 9. Wilt u een nieuw nummer invoeren. midden en hoog. neem dan contact op met servicepersoneel van KPN.... Wilt u een of enkele cijfers wijzigen. Er zijn vier sperniveaus: zeer laag... wis dan eerst de oude naam met: Naam: . zet dan de cursor op het cijfer dat u wilt wijzigen met: <-> of Toets vervolgens het nieuwe cijfer in..... bijvoorbeeld: Kars Naam: Terug <- Kars -> wis OK NB: De naam van een individuele verkorte kiescode bestaat uit maximaal zes karakters.. Wilt u een nieuwe naam invoeren. Geef eerst het cijfer voor de buitenlijn in! (Meestal: 0) Bijvoorbeeld: Nummer: 00707654321. wordt bepaald in het administratormenu en in overleg met servicepersoneel van KPN. wis OK 8. wis dan eerst het oude met: Wis Nummer: Terug <-> . Toets de naam in. Druk op: OK Nummer: Terug <-> 0701234567.. 5.. lees dan verder bij stap 5... Wilt u het nummer niet wijzigen.   ‘toestelnr....   ‘toestelnr. Sperniveau instellen: Operatormenu   Tsl. Met het sperniveau bepaalt u of een toestel toegang heeft tot bepaalde telefoonnummers..... U wordt aangeraden hier geen wijzigingen in aan te brengen.’  ?  Sper 12 . Wat de betreffende sperniveaus inhouden.... 7. Druk op: OK Geaccepteerd Terug Wissen Vorig Volgnd Wijzig 01/30 Kars Terug Wissen 0-0707654321 Vorig Volgnd Wijzig Spertype Operatormenu   Tsl..’  ?  Sper Per toestel kunt u het sperniveau aangeven....... . wis OK 6. laag.

1. Sper 202 >Terug Ind. Bijvoorbeeld: 98755 Kostenplaats : 98755 Terug <-Wis <-> OK ? 13 . 16 cijfers). 1. Druk op: ? 001/001 1000 SUBSTITUTION Wissen Schrm> >Terug Wijzig 3. Wijzig het sperniveau door -herhaaldte drukken op: Wijzig Nieuw sperren: Midden >Terug Wijzig OK 2. Druk op: Wijzig Terug 1000 Code Naam SUBSTITUTION Param1 OK ? 4. op de juiste wijze worden verrekend. Geef de code voor de kostenplaats in (max. GaNaar? 2. Hierdoor kunnen telefoonkosten. Druk op: Code Kostenplaats : 1000 Terug <-Wis <-> OK ? 5. Druk op: Expert Operator advanced configuratie Terug KstPl PubNum Spraak DECT ? Druk op ? voor het tweede scherm: Operator advanced configuratie >Terug Passwd SysRst VMU SwKeys KstPl (Kostenplaatsen) Operatormenu   Expert Deze faciliteit maakt het mogelijk om een kostenplaats toe te wijzen aan een inkomend of uitgaand extern gesprek. Druk op: OK de Boer Job Nederl. Druk op: KstPl 001/001 1000 Terug Vorig Volgnd SUBSTITUTION Toev. 1.5 Extra mogelijkheden (Expert) Operatormenu Met de functie Expert kunt u onder andere mobiele toestellen aanmelden en welkomstberichten wijzigen. bijvoorbeeld gemaakt voor derden.VK 1.

Pwd : bepaal of de gebruiker van een kostenplaats eerst het eigen toestelnummer moet ingeven. 11.klasse Mask : onder welke verkeersklasse valt de gebruiker van een kostenplaats.klasse Terug Klasse GAST Mask Mask: norm Verk.Ident: JA Terug GebrId Gebr. TSL: de verkeersklasse van het toestel waarvan gebruik wordt gemaakt. dan kan een gebruiker op een ander toestel onder zijn eigen nummer van de kostenplaats gebruikmaken. Gebr. GAST: de verkeersklasse van het toestel dat wordt ingegeven (zie Param1. Druk op: Naam KostPlaats naam: Terug <-Wis <- SUBSTITUTION -> OK ? 8. : Kies de verkeersklasse: Geen: aan de kostenplaats wordt geen verkeersklasse toegekend. Bijvoorbeeld: Jansen Druk op: OK KostPlaats naam: Jansen Terug <-Wis <-> OK ? 9.Ident) geldt voor de kostenplaats. : zet passwoordbescherming aan (JA) of uit (NEE).pwd: Passwd JA Gebr. als u de instellingen hebt gemaakt op: Terug Terug 98755 Code Jansen Naam Param1 OK ? 12. Druk op: Param2 Verk. geldt ook voor de kostenplaats. Als u kiest voor JA. Geef de kostenplaats -desgewenst. Het password mag niet gelijk zijn aan het standaardtoestelpassword (1515)! GebrId Passwd : zet gebruikeridentiteit aan (JA) of uit (NEE). 98755 Terug Code Naam JANSEN Param1 OK ? 10.een naam.Ident Gebr. Druk. Druk op: ? 98755 JANSEN >Terug Param2 13. JA: de gebruiker moet een password intoetsen alvorens de kostenplaats wordt geactiveerd. : bescherm de kostenplaats met een password.6. : het aantal cijfers van het gekozen telefoonnummer dat blijft verborgen (op het beeldscherm van uw pc of op de printer verschijnen sterretjes [*] in plaats van de cijfers). Druk op: OK Terug 98755 Code Naam SUBSTITUTION Param1 OK ? 7. Geef de naam in (max. 16 karakters). Druk op: Param1 Gebr. Klasse 14 .

Mask : bepaal hoeveel cijfers van het gekozen telefoonnummer verborgen blijven: norm: de eerste vier cijfers worden weergegeven door * (standaardinstelling) alle: alle cijfers worden weergegeven door * geen: alle cijfers zijn normaal zichtbaar 1-9: kies het aantal cijfers dat wordt weergegeven door * 14. neem dan contact op met servicepersoneel van KPN. U bepaalt zelf hoeveel seconden elk bericht duurt. U wordt aangeraden hier geen wijzigingen in aan te brengen. kunt u maximaal acht berichten opnemen. bij automatische beantwoording of als een gesprek in de wachtstand is geplaatst. druk op: MOH Bericht 1: Terug Vorig Standaard Volgnd Opname? Terug Vorig Volgnd Opname Syst (volgende scherm) : : : : : terug naar het vorige menu terug naar het vorige bericht naar het volgende bericht bericht opnemen herstel de standaardinstellingen (default. GaNaar? 16. Druk op: Terug Operator advanced configuratie Terug KstPl PubNum Muziek DECT ? PubNum Geeft in de dagstand toegang tot het publieke nummerplan. Druk op: Spraak Berichten opnemen (MOH) Operatormenu   Expert   Spraak 1.1-6: kies een verkeersklasse NB: De verkeersklassen 7 tot en met 16 dient u niet toe te kennen aan een kostenplaats. Toegang tot berichtenbeheer Operatormenu   Expert Maak uw keuze: Terug MOH MuzBrn hh:mm 1. als u de instellingen hebt gemaakt op: Terug Terug 98755 Code Naam JANSEN Param1 OK ? 15. bijvoorbeeld als algemene begroeting. Om berichten op te nemen. Druk. bericht wissen) 15 . Een teller houdt per bericht zowel de ingesproken tijd als de resterende totaaltijd bij. Druk op: OK 001/001 98755 Terug Vorig Volgnd JANSEN Toev. Spraak (berichten afspelen. muziek in wachtstand) Afhankelijk van uw licentie. Indien wijzigingen moeten worden doorgevoerd.

Voorbeeld wachtstandmelding: “Een ogenblik geduld alstublieft. Druk op: MOH Bericht 1: Terug Luistr 12.praat rustig en duidelijk . Terug 6. Druk op: Syst Default Waarde? Nee Ja Nee Ja : terug naar het vorige menu (bericht wordt niet gewist) : opgenomen bericht wissen 16 . Als laatste verschijnt Muziek in het display.. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig.b Opname Luistr 8. hiermee neemt u het bericht op dat in de wachtstand wordt afgespeeld.u.8” 13:54 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). u keert terug naar Bericht opnemen (pagina 15) Berichten wissen Operatormenu   Expert   Spraak 1.4 seconden.8” Syst >Terug Luistr 3. 4.7” / 16” Stop 13:53 Spreek uw welkomstmelding in. Druk op: Opname Gereed voor opn. Druk op: ? Bericht 1: 12. U wordt zo spoedig mogelijk te woord gestaan.bepaal vantevoren hoelang elk bericht duurt en houd tijdens het inspreken de tellers (hoelang is al ingesproken / hoeveel tijd resteert) in de gaten . 2. Opname Pauze 4.. Als een oproep in de wachtstand is geplaatst.” 3.4” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: .8” Vorig Volgnd Opname? 2. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. Als in het display een tijd verschijnt -bijvoorbeeld: 6.4”.de wachtstandmelding mag maximaal twee minuten duren. Druk. na het inspreken van het bericht. speelt de Vox Novo Office de welkomstmelding zonder interval af.dan is er een bericht ingesproken van 6.Vorig Volgnd Met en bladert u door Bericht 1 tot en met Bericht 4 (of 8). op: Stop Bevestig a.

Druk op: MuzBrn Muziekbron: Terug Chip Kaart DEFAULT ExtBrn 14:07 OK U bepaalt welke wachtstandmelding wordt afgespeeld als een oproep in de wacht wordt geplaatst. Kies uit: Chip : de interne muziekbron (digitaal opgenomen muziek) Kaart : in het display verschijnt KLANT. bijvoorbeeld: 251 *n. wijzigen en/of vervangen.n is de code van het DECT-toestel. Druk op: Wissen Geaccepteerd Terug Wissen Wijzig Toev. DECT-toestel: vervangen Operatormenu   Expert   DECT Met wijzig hebt u de mogelijkheid om een ander of nieuw DECT-toestel aan te melden als een DECT-toestel defect is. Geef het toestelnummer in. het door uzelf ingesproken bericht wordt afgespeeld ExtBrn : in het display verschijnt EXTERN. Druk op: DECT DECT toestellen beheer: Terug Wissen Wijzig Toev. 1. wissen. 1. Draadloos tsl: 251 Terug Wissen nnnnnnnnn 3. DECT-toestel: wissen Operatormenu   Expert   DECT Draadloos tsl: _ Terug Wissen 1.Wachtstandmelding kiezen (MuzBrn) Operatormenu   Expert   Spraak 1.. Druk op: Wijzig Draadloos tsl: _ Terug Wissen 17 . u kiest voor een extern aangesloten muziekbron (bijvoorbeeld een cd-speler) DECT (informatie draadloze toestellen uitlezen/wijzigen) Operatormenu   Expert Met deze optie kunt u draadloze telefoontoestellen (DECT) aan uw Vox Novo Office toevoegen.. Druk op: Wissen 2.

Geaccepteerd Terug Wissen Wijzig Toev. gebruik van de optie uit het Admin-menu (zie pagina 46).. Geef het toestelnummer in. bijvoorbeeld: 252 Draadloos tsl: 252 Terug Wissen Draadloos tsl: 252 Terug 00000351400760 Wijzig 3. en wacht tot het wordt gedetecteerd. 4. voor het toevoegen van DECT-toestellen...2.. Meld het toestel aan (zie handleiding toestel)... Een eventuele ‘reset’ maakt het moeilijker om de oorzaak van de problemen met uw centrale te achterhalen.b. De hier beschreven procedure betreft een zogenaamde ‘warme’ herstart. NB: Het is raadzaam om bij problemen contact op te nemen met servicepersoneel van KPN. 1. Nieuw passwd : Terug Wissen ******** 13:53 4. Dit houdt in dat alle gemaakte instellingen en ingevoerde kiescodes gehandhaafd blijven. bijvoorbeeld: 12344321 Oud passwd : Terug Wissen ******** 13:53 3. Druk op: Passwd 2.. Password wijzigen Operatormenu   Expert  ? Oud passwd : Terug Wissen . Toets het huidige password in (standaard: HELP1954) HELP1954 Toets het nieuwe password in.u. 13:53 1. 12344321 Bevestig passwd : ******** Terug Wissen 13:53 Het systeem herstarten Operatormenu   Expert  ? In de praktijk zal het zelden voorkomen dat de centrale moet worden herstart (system reset). Toets nogmaals het nieuwe password in. Druk op: OK Draadloos tsl: 252 Terug 00000351400760 OK 5. DECT-toestel: toevoegen Maak. Druk op: SysRst Systeem herstart beheer Terug Warm 18 . In het administratiemenu treft u een uitgebreidere selectie toesteltypen. Druk op: Wijzig Moment a.

Na ongeveer vijf minuten verdwijnt 1-0 uit het display en is het systeem herstart. Druk op: VMU VMU Administratie menu Terug AutoAt AudTkt Lijst AlgPb ? AutoAt AudTkt Lijst AlgPb ? InfBer Notif : : : : automatische telefoniste audioteksten distributielijsten algemene postbus : informatieteksten : notificatie Automatische telefoniste (Automated Attendant) Operatormenu   Expert  ?  VMU De automatische telefoniste beantwoordt oproepen automatisch en leidt de beller via een menustructuur naar de gewenste informatie of het gewenste toestel (bijvoorbeeld de bediening). De Voice Response-applicatie (VMU) Operatormenu   Expert  ? VMU geeft toegang tot het inspreken van teksten voor het voice response-systeem.2. Druk op: Ja Moment a. Druk op: AutoAt Autom. : het inspreken van een afsluitmeldtekst. Het inspreken van de verschillende teksten gaat op dezelfde wijze.de submenu’s tijdens de dagstand.b. De teller telt terug van 2-6 tot 2-1. 2. : idem voor de nachtstand. Druk op: Warm Systeem herstarten? Nee Ja 3. Telefoniste type Terug Dag Nacht Totzns Dag Nacht Totzns : het inspreken van teksten voor het hoofdmenu en -eventueel. In dit voorbeeld het inspreken van de hoofdmenutekst voor de dagstand. Het systeem is herstart. LET OP: Bij een Professional-uitvoering verschijnt na het terugtellen 1-0 in het display. 1. Na enige tijd verschijnt de tekst “Starten is bezig” en een teller in het display van uw d354-toestel. Druk op: Dag Begroeting Terug Luistr Vorig Standaard Volgnd Opname? Terug Luistr Vorig Volgnd Opname : : : : : terug naar het vorige menu opgenomen bericht beluisteren terug naar het vorige bericht naar het volgende bericht bericht opnemen 19 . 1.u.

Hoofdmenu en Submenu 1 tot en met Submenu 9.3”.. 5. na het inspreken van het bericht. de nachtstand en de afsluitmeldtekst verschillende teksten opnemen. : idem voor de nachtstand. kies 2 voor de klantenservice en kies 9 om te worden doorgeschakeld naar de bediening. De berichten kunt u Luistr beluisteren door te drukken op: 3. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. bijvoorbeeld 12. Als laatste verschijnt Submenu 0.. Terug 0” / 120” 13:53 Opname Vorig Volgnd Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . u keert terug naar VMU (pagina 19) Opnemen van audioteksten Operatormenu   Expert  ?  VMU Met AudTkt kunt u voor de dagstand.b Opname Luistr 14” 13:51 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). Na het afspelen van de meldtekst kan de oproep bijvoorbeeld worden doorgeschakeld naar een algemene postbus. In dit voorbeeld wordt het inspreken van de audiotekst voor de dagstand uitgelegd. 1. : het inspreken van een afsluitmeldtekst. kan een toestelnummer worden gekozen of wordt de oproep doorgeschakeld naar de bediening. Druk op: AutoTkt Audiotekst begr & totziens Terug Dag Nacht Totzns Dag Nacht Totzns : het inspreken van de audiotekst voor de dagstand.? Syst : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) NB: Deze optie is alleen zichtbaar als er een tekst is ingesproken! Met en bladert u door Begroeting. Als in het display een tijdsaanduiding verschijnt. Deze wordt bij de installatie ingesteld door servicepersoneel van KPN.” 4. Druk. is afhankelijk van de programmering van de centrale. Druk op: Opname Gereed voor opn. Voorbeeld: “Kies 1 voor de afdeling verkoop. op: Stop Bevestig a.u. Opname Pauze 13” / 120” Stop 13:53 Spreek de teksten voor het hoofdmenu in. dan is er een bericht ingesproken.praat rustig en duidelijk . 20 . Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. Welke actie wordt ondernomen.een bericht mag maximaal twee minuten duren (standaardinstelling).

. nummer 00.. De eerste lijst. Opname Pauze 18” / 120” 13:53 Stop Spreek uw begroeting in. Aan elke lijst kan een naam worden toegekend. 5. Druk. u keert terug naar VMU Het inspreken van de overige teksten gaat op dezelfde wijze.praat rustig en duidelijk . als een oproep binnenkomt. genummerd van 01 tot en met 50.. Deze nummers kunt u opgeven in plaats van het postbusnummer als het voicerespons-systeem om een postbusnummer vraagt (000-050). 4. worden door de beheerder gedefinieerd. Er kunnen maximaal vijftig lijsten worden opgenomen. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. eenmalig afgespeeld. Druk op: Dag Audiotekst begr: Terug Luistr Standaard Opname Terug Luistr Opname Syst : : : : terug naar het vorige menu opgenomen begroeting beluisteren begroeting opnemen herstel de standaardinstellingen (begroeting wordt gewist) NB: Deze optie is alleen zichtbaar als er al een begroeting is ingesproken! 3.b Opname Luistr 18” 13:53 OK Opname : begroeting opnieuw opnemen Luistr : opgenomen begroeting beluisteren OK : opname bevestigen (opslaan).u.een begroeting mag maximaal twee minuten duren en wordt. Druk op: Lijst Lijst: Terug Wissen Vorig Volgnd 00/50 Wijzig? Wissen Vorig Volgnd Wijzig ? Luistr Opname : : : : naam en inhoud van de lijst wissen vorige lijst volgende lijst lijst bewerken : teksten beluisteren : tekst opnemen 21 . na het inspreken op: Stop Bevestig a. is gereserveerd voor de algemene distributielijst waarin automatisch alle postbussen worden opgenomen. 1. Distributielijsten Een distributielijst is een gemakkelijke methode voor het verzenden van boodschappen naar een aantal personen. Terug 0” / 120” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. Druk op: Opname Gereed voor opn.2. De personen die op de lijst(en) voorkomen.

Luistr Opname Syst : opgenomen begroeting beluisteren : begroetingstekst opnemen : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) NB: Deze optie is alleen zichtbaar als er al een tekst is ingesproken! 22 . Terug <-Wis <-> OK <-Wis <-> ? An|Vn Wis OK : wis karakter links van de cursor (backspace) : verplaats cursor een positie naar links : verplaats cursor een positie naar rechts : scheidingsteken aanbrengen als een naam uit twee delen bestaat : wis de naam van de distributielijst : bevestig gemaakte instellingen Algemene postbus U kunt een begroetingstekst inspreken die een beller hoort als hij toegang krijgt tot de algemene postbus. Druk vanuit het ‘VMU’-menu op: AlgPb Begroetin Terug Luistr Standaard Opname Hebt u al een tekst ingesproken. Vorig Volgnd ? Wissen Naam 2.. keert de Vox Novo Office terug naar het vorige menu (stap 2).. Vorig Volgnd 00/00 OK ? Toev. Voeg -desgewenst... bijvoorbeeld: 205 Bestemming: 205 Terug Wissen Direct na het ingeven van het postbusnummer. Druk op: Wijzig Lijst: Terug Toev...Postbusnummer aan distributielijst toevoegen 1.. dan staat in het display ‘Aangepast”. Druk op: Toev. 1.meer postbusnummers in. Distributielijst een naam geven 1. Naam : .. Voer een bestaand postbusnummer in.. Druk op: Toev... Druk vanuit het ‘Lijst’-menu op: ? Lijst: 00/00 Naam OK ? >Terug Wissen 2. : postbusnummer aan een lijst toevoegen : vorige postbusnummer in de lijst : volgende postbusnummer in de lijst : postbusnummer uit de lijst verwijderen : naam van de distributielijst invoeren Bestemming: Terug Wissen 3.....

u. eenmalig afgespeeld.2” 13:53 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). Opname Pauze 5” / 30” 13:53 Stop Spreek uw begroetingstekst in. Voorbeeld: Een oproeper belt een speciaal doorkiesnummer en hoort vervolgens een informatiebericht. Druk vanuit het ‘VMU’-menu op: InfBer Terug Leeg Vorig Ongebrkt Volgnd 01/50 Opname Hebt u al een tekst ingesproken. Een informatiebericht is een opgenomen tekst waartoe een oproeper toegang heeft en waaraan een vervolgactie kan worden gekoppeld. Audiotex is een aaneenschakeling van informatieberichten waardoor oproepers een hoogwaardig informatiesysteem kan worden geboden. wordt de verbinding verbroken of doorgezet naar de algemene postbus.2.een begroetingstekst mag maximaal dertig seconden duren en wordt. Terug 0” / 30” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . afhankelijk van de actie die u aan het informatiebericht hebt gekoppeld...praat rustig en duidelijk . als een oproep binnenkomt.b Opname Luistr 6. dan staat in het display bijvoorbeeld: 15” Terug Luistr Vorig Ongebrkt Volgnd 01/50 Opname Luistr Vorig Volgnd Opname : : : : opgenomen tekst beluisteren vorige informatiebericht uit de lijst van vijftig volgende informatiebericht uit de lijst van vijftig tekst opnemen 23 . Druk op: Opname Gereed voor opn. u keert terug naar VMU Informatieberichten Een informatiebericht kan worden gebruikt voor interne/externe informatieservice en voor audiotex. Druk. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. Na afloop van deze tekst wordt de oproeper doorverbonden naar de telefoniste. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. 1. Maximaal kunt u vijftig informatieberichten inspreken. 3. 4. na het inspreken op: Stop Bevestig a..

.. 4. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij.. na het inspreken van het bericht.u. Neem de hoorn op en druk nogmaals op: Opname Opname bezig. u keert terug naar VMU 24 . na het inspreken op: Stop Bevestig a.2. dan staat in het display: Luistr Syst Opname 2. Druk vanuit het ‘VMU’-menu op: Notif Notificatie Terug Luistr Standaard Opname Hebt u al een tekst ingesproken. Druk op: Opname Notificatie Terug Luistr Syst 2. Terug 0” / 120” 13:53 Opname 3. 1. Neem de hoorn op en druk nogmaals op: Opname Opname bezig.u.5” 13:51 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan).0” Opname : opgenomen tekst beluisteren : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) : notificatietekst opnemen Gereed voor opn. Opname Pauze 5” / 120” 13:53 Stop Spreek uw tekst in... Druk.4” 13:51 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). Druk op: Opname Gereed voor opn.b Opname Luistr 10. u keert terug naar VMU Notificatie Met notificatie kunt u een gesproken bericht ontvangen als er post is afgeleverd in uw postbus. op: Stop Bevestig a. Opname Pauze 10” / 110” 13:53 Stop Spreek uw begroetingstekst in.b Opname Luistr 15.. praat rustig en duidelijk. 4. Terug 0” / 120” 13:53 Opname 3. praat rustig en duidelijk. Druk. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij.

Bij verkeerd gebruik. neem dan contact op met servicepersoneel van KPN.Licenties uitlezen (SwKeys) Operatormenu   Expert  ? Met de optie SwKeys kunt u de licenties van uw systeem uitlezen. 25 . kan deze programmering de werking van uw systeem ernstig verstoren. U wordt dringend verzocht hier geen wijzigingen in aan te brengen. Als er wijzigingen moeten worden doorgevoerd.

53 53 54 Hoorn 26 . i. Kotel Spraak SprPfx DECT Groepn Teller Alg.Grp 63 63 Onderh 64 L1Alar 65 Conf Passwd SwKeys 48 49 50 51 Paging ? V24Tsl AutOpr Servic Toets ? DynRou 53 Hfdtel i.o. 4. Alg. Vox Novo Office® De getallen achter de functies verwijzen naar pagina’s in de handleiding.Overzicht programmering Administrator.VK ? VMU NetLn Vrplts DISA ARSKal 27 39 43 45 46 47 52 Toestelnummer Param1 Param2 Param3 Afdrukopties Afspr 39 40 41 41 42 InUitd TslTyp GebPro PwdRes ? SprTyp Taal Draadl 28 28 28 28 29 30 30 31 31 32 33 33 37 38 39 Pickup 52 TslGrp 54 Omroep 57 Op. = in overleg met servicepersoneel van KPN Toegang tot het administratormenu (d354-toestel): 1.o. Admin 3. Uw password (standaard KILO1987): KILO1987 Tsl. ? System 2.

Toets uw password in (standaard: KILO1987) KILO1987 Druk op ? voor het tweede scherm.2 Tsl. Druk op: Tsl Bestemming : Terug Wissen 2. Toets het toestelnummer in waar u informatie over wilt hebben. Maak uw keuze : 202 HfdTel Hoorn >Terug DynRou ? 27 . Druk op: System 3. Maak uw keuze : 202 AutOpr Servic Toets? >Terug V24Tsl Druk op ? voor het vierde scherm. bijvoorbeeld: 202 Bestemming : 202 Terug Wissen In het display verschijnt: Maak uw keuze : Terug InUitD TslTyp GebPro 202 PwdRes? Druk op ? voor het tweede scherm.1 Toegang tot het administratormenu (Admin) 1. 2. (functies per toestel programmeren) Hoofdmenu U kunt van elk op de centrale aangesloten toestel informatie opvragen en wijzigen. 1. Druk op: Admin 4. Maak uw keuze : 202 Taal Draadl Paging? >Terug SprTyp Druk op ? voor het derde scherm.Hoofdstuk 2. Druk op: ? 2. Administrator 2.

Door het toestel aan te sluiten. Bij standaardtoestellen: : het toestel is aangemeld op de centrale : het toestel is niet aangemeld op de centrale In Dienst Uit Dienst NB: Bij standaardtoestellen kan niet worden gecontroleerd of het toestel daadwerkelijk is aangesloten. Druk op: InUitD Status: Terug In Dienst Status : geeft de huidige status van het toestel weer. Phys. maar niet aangemeld op de centrale. Wordt een password vergeten. PwdRes) Hoofdmenu   Tsl.UitD : het toestel is aangesloten. wordt uitgelegd hoe u dit doet. 1.InD Bij systeemtoestellen: : het toestel is aangesloten en operationeel : het toestel is niet aangesloten.2. In gevallen waarbij u toch een toestelprofiel moet wijzigen. 1. UitD/Log. lijkt het voor de opbeller of het toestel normaal overgaat. TslTyp. dan kunt u het resetten naar de standaardwaarde (1515). Phys. Neem bij voorkeur contact op met servicepersoneel van KPN. InD/Log. PwdRes (password herstellen) Om te voorkomen dat er ongewenst externe telefoongesprekken op een toestel worden gevoerd. Indien het toestel wordt gebeld. Druk op: PwdRes Reset gebruikerspassword ? Terug OK 28 .’ InUitD (toestelstatus uitlezen) Met deze functie kunt u controleren of een toestel is aangesloten en werkt. Het aanmelden gaat automatisch zodra het toestel wordt aangesloten.UitD : het toestel is niet aangesloten en niet aangemeld op de centrale.32 Nummer : het type aangesloten toestel : de gebruikte softwareversie van het toestel (geldt niet voor alle toesteltypen) : het toestelnummer GebPro (toestelprofiel) Gezien de complexiteit van toestelprofielen.   ‘toestelnr. U kunt de volgende meldingen in het display krijgen: In Dienst Phys. zal toch de melding In Dienst in het display verschijnen.32 Nummer : 202 Tsl d352 3. Druk op: TslTyp Tsl d352 Terug 3. 1. maar wel aangemeld op de centrale.1 Tsl. wordt u aangeraden hier geen wijzigingen in aan te brengen. Als bijvoorbeeld de telefoonstekker uit het wandcontact is gehaald. UitD/Log. kan elke gebruiker zijn telefoon op slot zetten (beveiligen met een password). Mogelijk is er een ander type toestel aangesloten geweest. GebPro. TslTyp (toesteltype uitlezen) U kunt van elk toestelnummer nagaan welk type toestel het betreft. scherm 1 (InUitD.2. werkt het direct.

2 Tsl. bij installatie door servicepersoneel van KPN.   ‘toestelnr. datacommunicatie in normale mode (dagstand) RNV : Restricted Non Voice. telefoneren in restricted mode (nachtstand) *De parameters N en R niet wijzigen! 4. wist u alle in het display getoonde waarden. 2.2.2.’  ? SprTyp (sper. scherm 2 (SprTyp. Druk op: 202 Categ. Sper. Druk op: ? 202 Terug NNV06 RNV01 NV06 RV01 N12 R16 Wis <-> OK ? U kunt de volgende parameters wijzigen: NNV : Normal Non Voice. SprPfx). De verschillende typen kunt u. 112 en 06x toegestaan spertype 5: internationale gesprekken. Druk op: OK 2. Draadl.en verkeersdistributiecategorieën) Per toestel kunt u aangeven welk type verkeer vanaf de aansluiting mogelijk is. datacommunicatie in restricted mode (nachtstand) NV* : Normal Voice. telefoneren in normale mode (dagstand) RV* : Restricted Voice. Verplaats de cursor met (softkeys): <- of -> 5. NB: Door te drukken op Wis. Taal. Een voorbeeld: spertype 1: interne gesprekken en 112 toegestaan spertype 2: lokale gesprekken en 112 toegestaan spertype 3: nationale gesprekken en 112 toegestaan spertype 4: gesprekken binnen Europa. Paging) Hoofdmenu   Tsl. door in te geven in welke verkeersklasse het toestel moet worden geplaatst (per verkeerstype). zelf bepalen. Terug NNV06 RNV01 NV06 RV01 N12 R16 <-Wis <-> OK ? 3. 1. 112 en 06x toegestaan spertype 6: alle gesprekken toegestaan Druk op: OK 6. 29 . Kies het gewenste spertype. Het ingeven van de verschillende verkeersklassen staat beschreven op pagina 45 (kiesbeperking.en verkeersdistributiecategorieën invoeren Druk op: 202 SprTyp Terug NNV06 RNV01 NV06 RV01 N12 R16 Categ.

bevestig met ‘OK’). Bij een als Gast aangemeld GAP-toestel verschijnt in het display: 225 Terug Gast 01/05/03 Perm Gast IPUI 1 Enh OK ? 225 Gast 01/05/03 Enh 2. Kies de taal met: Vorig Volgnd of Afhankelijk van uw licentie kunt u kiezen tussen Nederlands en Engels of tussen Nederlands. Terug Vorig Volgnd 202 OK 2. 1. Gebruik hiervoor de functie DECT uit het hoofdmenu (beschrijving op pagina 46) 1. U kunt met deze functie geen DECT-toestel aanmelden. Druk op: Draadl 225 Perm Terug Perm 00000034162370 Gast IPUI OK WUA ? 225 Perm 00000034162370 WUA Perm Gast IPUI ? Displ : : : : toestelnummer het betreft een permanente aanmelding het IPUI-nummer (uniek identificatienummer van het DECT-toestel) het betreft een d405/d415 GAP-toestel : wijzig de gastaanmelding van het toestel in een permanente : wijzig de permanente aanmelding van een toestel in een gastaanmelding (geef datum einde bezoek in en druk op ‘OK’) : deze instelling dient u niet zelf te wijzigen : geef aan of het toestel over een display beschikt (druk op keuze. Engels.Taal (Taal instellen) U kunt de taal die in de displays verschijnt instellen per toestel. Druk op: Taal Nederl. 3. Druk op: OK Draadl (informatie draadloze toestellen uitlezen/wijzigen) U kunt de gegevens van op de Vox Novo Office aangesloten draadloze toestellen (DECT) uitlezen en desgewenst wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld het gastgebruik van een toestel verlengen. : toestelnummer : het betreft een gastaanmelding tot de hier vermelde datum : GAP-toestel in enhanced mode Registratie nieuw Dect-toestel Terug GAP WUA Na het verstijken van de bezoekdatum verschijnt in het display: 30 . Frans en Duits. Geldt alleen voor GAPtoestellen NB: Bij een gasttoestel verschijnt geen IPUI-nummer in het display.

’  ? ? V24Tsl. Bevestig met: OK Paging Beschikt de gebruiker over een inhouse paging-installatie (piepers).2. doorverbinden. Om van paging gebruik te maken moet deze mogelijkheid zijn geactiveerd door servicepersoneel van KPN. Terug Zet het GAP-toestel in subscriptionmode (= aanmelden.. dan kan het pagernummer aan het toestel worden gekoppeld.u.   ‘toestelnr. Druk op: OK 2. Druk vanuit het hoofdmenu (rustsituatie) tweemaal op: ? 201 (245) Terug Het nummer tussen haakjes is het nummer van de betreffende module.. zie handleiding toestel) en wacht tot u het volgende display ziet: 225 Terug Gast 01/05/03 Perm Gast Mode 1 Enh OK ? Kies de juiste mode. vier cijfers) in.) 1. U dient daartoe het nummer van de poort te weten. voor toestellen met een kleiner display moet u op de “volgend scherm”-toets drukken.b. Het koppelen van een pagernummer aan een toestel. Druk op: Paging Paging code : . conferentie en wisselgesprek). ruggespraak. 1.3 Tsl. bijvoorbeeld: 4321 Paging code : Terug <-Wis 4321 <-> OK ? 3. wordt automatisch het aan het toestel gekoppelde pagernummer gebeld*. Meld het toestel opnieuw aan door te drukken op: GAP Moment a. Als een toestel in de volgstand naar een inhouse paginginstallatie staat.. Dit leest u op het desbetreffende toestel als volgt uit: (In dit voorbeeld een d354-toestel. Terug <-Wis <-> OK ? 2. Toets de pagingcode (max. AutOpr. poortnummer Met deze optie kunt u de instellingen van de V24-poort wijzigen. scherm 3 (V24Tsl. gaat als volgt: *Afhankelijk van de bij installatie ingestelde pagingmode. Toets) Hoofdmenu   Tsl. 31 . Basic (alleen bellen en gebeld worden) of Enhanced (bellen en gebeld worden. Servic.3. 4.

Druk op: AutOpr Best. Druk op: V24Tsl HAYES Terug XON-XOFF Prot Flow 9600_Bd BdRate 8 1 OK ? Prot Flow BdRate 2. Als binnen de acht seconden geen (toestel)nummer wordt ingetoetst. in dit voorbeeld: 205 Bestemming : Terug Wissen 205 4. NONE) : kies de zendsnelheid (1200. Toets de bestemming in. U programmeert bijvoorbeeld dat toestel 202 na het opnemen van de hoorn direct toestel 205 belt.Gegevens V24-poort uitlezen/wijzigen 1. Odd. Druk. Mark. 108/2) : flow-control (XON-XOFF. RTS/CTS. wordt alsnog de automatische oproep gestart. 2400. om de automatische oproep te activeren. 9600. OK (Act:NEE wordt Act:JA) 32 . Druk op: ? Datbit Parity Stpbit : selecteer het juiste protocol (HAYES. 57600) HAYES XON-XOFF Parity 9600_Bd Stpbit 8 1 OK >Terug Datbit : geef het aantal databits in (7 of 8) : geef de pariteit in (Sign. Act:NEE Vrtr :NEE 202 Bestem Aktief Vertr 2. Indien gewenst kunt u een vertraging van acht seconden ’inbouwen’.: Terug Bestem Act:NEE Vrtr:NEE Aktief Vertr 202 OK Best.) ingeschakeld (JA) of uitgeschakeld (NEE) : het toestel waarop de programmering van toepassing is : bepaal het bestemmingstoestel : schakel automatische oproep in of uit : stel de vertraging in of uit Bestemming : Terug Wissen 3. 108/1. In dit voorbeeld wordt de automatische oproep voor toestel 202 naar toestel 205 geprogrammeerd met vertraging. DEC-AUTO. 1. 4800. 19200. Druk op: Bestem : hier staat de bestemming voor de automatische oproep (in dit voorbeeld wordt dat: 205) : is de optie ingeschakeld (actief: JA) of uitgeschakeld (actief: NEE) : is de vertraging (8 sec. U kunt hiermee een toestel zo programmeren dat bij het opnemen van de hoorn direct een door u ingesteld(e) toestel(groep) wordt gebeld of een algemeen verkort kiesnummer (waardoor dus een extern nummer wordt gebeld). Even of niets) : geef het aantal stopbits in (1 of 2) AutOpr (automatische oproep/hotline) De functie ‘automatische oproep’ wordt ook wel hotline genoemd. op: Aktief Bestemming : 205 Act:JA Vrtr :NEE 202 Terug Bestem Aktief Vertr.

herhaling Vorig Volgnd GaNaar 202 Wijzig Op de volgende pagina’s zijn overzichten opgenomen van alle functies die u aan de functietoetsen kunt toekennen. van alle overige toetsen kunt u de functie wijzigen. neem dan contact op met servicepersoneel van KPN.5. Een toets die geprogrammeerd is voor het kiezen van een buitenlijn. Druk op: Kiezen Telgid Makro1 Terug NrHerh Makro2 NrOpsl Makro3 IndVK PrCall DirOpr 5. Druk op: Vertr Bestemming : 205 Act:JA Vrtr :JA Terug Bestem Aktief Vertr. Druk op: 20/98 OK Terug Geb Nr. Druk op: Toets 1/92 Terug RSB Bundl: 0 Vorig Volgnd GaNaar 202 Wijzig 2. Druk op: Wijzig 20/92 Terug Vrije plaats Vorig Volgnd GaNaar 202 Wijzig Opties lijnen Terug Oproep Kiezen Beantw Volgst 4. U wordt dringend verzocht hier geen wijzigingen in aan te brengen. 202 OK (Vertr:NEE wordt Vertr:JA) 6. barrier capability instellen)) Met services kunnen de barrier capabilities per toestel worden ingesteld. Toets Met deze functie kunt u vanaf uw d354-toestel functietoetsen van andere op de Vox Novo Office aangesloten systeemtoestellen programmeren. Als er wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Wijziging van deze programmering kan tot gevolg hebben dat het betreffende toestel niet meer kan bellen of gebeld kan worden. Druk op: OK Servic (Services: dragerdiensten. In dit voorbeeld wordt aan toets 20 de functie NrHerh (nummerherhaling) toegekend 1. 33 . kan niet worden gewijzigd.herhaling Autor 202 OK 6. Kies de te wijzigen toets met: Vorig Volgnd of bijvoorbeeld: 20 3. Druk op: 20/92 NrHerh Terug Geb Nr.

Subadres (max 4 cijfers) .Herhaling Nr.Subadres (max 4 cijfers) Parameters Makro2 Makro-02 GEB/INS PrCall Prio.Opslaan Ind VK-lijst Directe Opr.Extern nummer (max 22 cijfers) .op d350 Opheffen ruggespraak op d350 Beëindigen gesprek op d350 Doorbreken van Niet Storen Kenmerk GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS Subadres max 4 cijfers* Parameters Intern nummer van de pager* Kiezen Softkey Telgid Makro1 Tekst Tel.gids Makro-01 Betekenis Telefoongids Intern + opschakelen bij vrij toestel Extern + kostenplaats + kostenplaatsinhoud Kenmerk GEB/INS GEB/INS . voor Nederland Calling Line ident. (max 22 cijfers) .Extern nummer (max.Kostenplaats (max 16 cijfers) Makro3 Makro-03 RR-signaal + time out + nummer Prioriteitsoproep GEB/INS Te zenden nummer na het geven van het RR-signaal . 4 cijfers NrHerh NrOpsl Ind.Physisch adres/circuit nr.Ext. 22 cijfers) .ATB Databescherm Opschakelen Betekenis Paginaoproep dmv Prefix N.VK DirOpr Nr. Oph.nr.Gegevens voor dyn.oproep INS 34 . terugbellen Bescherming tegen opschakelen Opschakelen Luidsprekertoets op d350 LS-volume + op d350 LS-volume . tel.v.Oproep Softkey PgPfix PgSfix CLIR ISDN SubAdr s ATB s ATB DBesch s Opsch LS LS+ LSOphRug Einde NstInb Oph Ruggespr Einde NietSt inbrk Tekst Paging Pref Paging Suff Geheim ISDN-menu Subadres Auto terugb. . VK Directe int/ext oproep GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS .Intern toestelnr .Netlijnnummer .t.Subadres (max. Laatstenummerherhaling Nummer tijdelijk opslaan Toegang tot ind.routering .Netlijnnummer .restriction Blokmode kiezen bij ISDN Toevoegen van een subadres Automatisch terugbellen Opheffen autom.

) Niet storen Volgstand naar berichtenservice Volgstand naar radio-pager Volgstand (FollowMe) GEB/INS Int/Ext telefoonnummer * Int/Ext telefoonnummer * .Type oproep (int/ext/beide) Groepsnummer GrpSup GroepSuperv Supervisietoets voor groepssignalering en beantwoording GEB/INS Volgst.Dir  . beantw (intercommode) (niet op d350/d351) Bel PgaSel PgaAlg AlgMon IndPic GrpPic BNDN Monit 2e Opr Audio Superv Antw Sel Pag Antw Alg Pag AlgMon Ind pick-up Grp pick-up Antw Alg Opr Sel Monitor 2e oproep Supervised call ringing Beantw selectieve pag.grp Call pick-up (toestel) Call pick-up (groep) BNDN Selectieve call monitoring Beantwoorden 2e oproep op d406 Toestelmonitoring voor DECT GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS . Softkey AutAnt Tekst Autom Beantw Betekenis Autom. Softkey PBX  M Vlg .Radiopaging FollowMe Grp tsl Directe volgstand voor groepsoproepen Uit de groep schakelen Volstand op basis van CLIP Opheffen alle volgstanden GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS Intern nummer * Groepsnummer Betekenis Call Forwarding Unconditional Master volgstand (met signalering) Kenmerk GEB/INS GEB/INS Parameters Extern telefoonnummer Extern/intern telefoonnummer Activeren doorschak. v.Dir  Bez  DND Ber  Pag  Tekst PBX  Master volgst Direct Bezet Groep Doorsch/Chef Doorsch/Sec Individ. op Sec.opr Monitoren van oproep op op. secretaresse Toestelnr.Direct .Bez  .Tslnr van het vaste toestel . v.uitGrp SelVlg WisAll GEB/INS .tsl GEB/INS GEB/INS Toestelnr.M Grp DrsChf DrsSec Ind  .opr Beantw algemene pag.) Volgstand bij bezet (vast best.Bericht .Type oproep (int/ext/beide) GEB/INS Toestelnummer Kenmerk GEB/INS Parameters TslMon Tsl Monitor GEB/INS .d.Follo  Grp  .Uit grp schak Selectiev Volgst Alle oph 35 .Dir  .Bezet Niet storen .Beantw.d. chef Directe volgst (vast best.Max 8 toestel/doorkiesnummers . volgst . op Cheftsl Activeren doorschak.

Kostenplaats (max 16 cijfers) Tel nr van max.Bdl Programmeren Conferentie HGKst Ber. LS Deuropenercontact activeren Wisselgesprek op d406 Opnemen van gesprek Postbus monitoren GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS Max.muz Deur Wissel VMUopn Scherm Wachtstand Transfer Extern telnr Bericht led KostPlaats Nw KstPlts Parkeren Oper volgst Bkg Muziek Deur Openen Wissel Opname gespr VMU Afscherm 36 . Toegang tot programmeermode Conferentie Geen functie Toegang tot tekstmail Toon volgend scherm Omschakelen naar TDK Intercom bij niet bezet Toestel op slot/van slot Netlijnbemiddeling Lijnbemiddeling met heropr en kostenregistratie Wachtstand Doorverbinden van een gesprek Telnummer opslaan Sign. drie tegelijk per systeem Bestemming Inh. bericht (master) Kostenplaats gebruiken Kostenplaats nieuw gebruiken Gesprek parkeren met code Operatorvolgstand activeren Achtergrondmuziek via ext. Service Vlgnd Scherm TDK-reeks Intercom Slot Lijnbemid LnBemHGKst GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS Verkeersklasse (1-6) Verkeersklasse (1-6) TDK-string van max 22 cijfers * Wacht Transf Cijfrs BerLed KPIAct KPINw Park VlgOpe Ex. Kostenplaats (max 16 cijfers) Inh.Opties Softkey VMU sR/RR NrMode Tekst Voicemail Ruggespr PBX N/R Mode Betekenis Toegang tot voicemail Ruggespraak op PBX Normal/resricted mode voor de bediening Gereserveerde bundel voor bed. sConf HGKst Ber Schrm  sTDK IntCom Slot BemidN BemidK Gereserv. 22 cijfers Kenmerk GEB/INS GEB/INS GEB/INS Parameters Bestemming ResBdl Progr. ontv.

verkeer op specifiek bundel en beantw. HfdTel. Hoorn) Hoofdmenu   Tsl. toetsnr. geeft dynamisch routeren de oproep automatisch door naar een ander telefoontoestel of toestelgroep.Lijnen Softkey RSD Tekst RSD Gebnr: Betekenis Beantwoorden van inkomend intern/extern verkeer Uitgaand verkeer op specifieke bundel Uitg.Soort verkeer. de oproep wordt doorgeschakeld naar een keuzemenu (druk 1 om . U bepaalt zelf hoelang het duurt voordat een interne of externe oproep wordt doorgeschakeld. int/ext/beide .2.) of dat er een voicemailbericht kan worden ingesproken... INS INS . 1.Bundelnummer . : instellen time out 1 : instellen time out 2 Ext. Druk op: DynRou Maak uw keuze: Terug Extern Intern VMUbeh OK 202 ? Extern Intern VMUbeh : doorschakelen instellen van externe oproepen : doorschakelen instellen van interne oproepen : hiermee bepaalt u of.Toestelnummer (max 22 cijfers) . int/ext/beide . scherm 4 (DynRou.   ‘toestelnr. Uw bedrijf is hierdoor optimaal bereikbaar.Gegevens voor dynamisch routeren RGO RGM RGO RGM Uitgaand intern verkeer Inkomend en uitgaand verkeer. Extern of Intern : de bestemming waar de groepsoproep aan wordt doorgeschakeld 37 .Soort verkeer.Bundelnummer (optioneel) . na een ingestelde time-out-periode. toetstype .Soort verkeer.Gegevens voor dynamisch routeren . int/ext/beide .Gegevens voor dynamisch routeren .Bundelnummer .’  ? ? ? DynRou (dynamisch routeren) Als er niet binnen een bepaalde tijd wordt gereageerd op een oproep.4 Tsl. verkeer Ink/uitg verkeer op een specifiek extern lijncircuit Kenmerk INS Parameters .Toestelnr.Gegevens voor dynamisch routeren RSL RSL Intern oproep naar specifiek toestel INS 2. Best: Terug TP1 TP2 OPER VOLG TP1 TP2 OK bel > ? Timer1 Timer2 2. van ink. Druk (bijvoorbeeld) op: Extern Nummer Ext Best : het type oproep.Gegevens voor dynamisch routeren RSB RSB Bundl: INS RSP RSP Lijn: INS SUP RGI Sup Orig: RGI Toesteltoetsmonitoring Inkomend intern verkeer INS INS .Gegevens voor dynamisch routeren .Tsl/groepsnummer (al dan niet privé) .Subadres (max 4 cijfers) .

. <-> OK ? (of Timer2) <-Wis <-> ? Wis OK : wis karakter links van de cursor (backspace) : verplaats cursor een positie naar links : verplaats cursor een positie naar rechts : wis de ingevoerde waarde (alles wissen) : bevestig gemaakte instellingen HfdTel (aansluiting hoofdtelefoon) In plaats van gebruik te maken van de telefoonhoorn van het d354. Druk op: OK 38 .TP1 TP2 OPER VOLG bel : geen-gehoor time-out 1 (na hoeveel seconden wordt de oproep doorgeschakeld) : geen-gehoor time-out 2 (na hoeveel seconden wordt de oproep doorgeschakeld naar de bediengroep of centrale bel) : doorgeschakelde oproepen signaleren op de bediengroep : de op het toestel ingeschakelde volgstand wordt wel of niet uitgevoerd : doorgeschakelde oproepen worden gesignaleerd op de centrale bel Nummer : geef het (groeps)nummer in (=Best) TP1 : activeer timer1 TP2 : activeer timer2 OK : bevestig ingevoerde gegevens ? Operat : activeer ‘oper’ Volgst : activeer ‘volg’ BNDN : activeer ‘bel’ ? Wissen : wis alle ingevoerde gegevens De ingestelde optie verschijnt in hoofdletters. moet u deze activeren. Druk op: Timer1 Timer 1 Terug <-Wis 120. 1. Druk op: Hfdtel Hoofdtel:UIT Terug Keuze OK 2. Meld de hoofdtelefoon aan door te drukken op: Keuze Hoofdtel:AAN Terug Keuze OK 3. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt. Timers instellen (DynRou) 1.en/of d352-toestel. kunt u een hoofdtelefoon met geïntegreerde microfoon aansluiten.

00 Dremp:0 PulsDr OK Kost. Druk op: Hoorn Verst : UIT Terug Keuze OK 2.en een totaalteller bijgehouden.Kost/P : deze parameter is opgebouwd uit vier variabelen (de vierde. vindt u op het tweede scherm) : hiermee geeft u een pulsdrempel in. : geef het pulstarief in dat gehanteerd wordt zolang de pulsdrempel niet wordt overschreden : geef het pulstarief in dat gehanteerd wordt zodra de pulsdrempel wel wordt overschreden : heeft geen functie 39 . Druk op: Param1 K1: 0.Hoorn (volumeregeling telefoonhoorn) Als het geluid van de telefoonhoorn te zacht is. Kotel. 1. Met Kotel geeft u aan hoe de kostentelling werkt. Zet de geluidsversterking aan door te drukken op: Keuze Verst : AAN Terug Keuze OK 3.1 .Kost. Kost/P.999.00 Terug K2: 0. Voor elke buitenlijn worden apart de eenheden.2 ? . kunnen tijdens een gesprek de gespreksduur en het aantal eenheden of gesprekskosten worden afgelezen. dan wordt voor het aantal impulsen dat boven de pulsdrempel ligt. Druk op: OK 2.2 ? Param1 . Als de capaciteit wordt overschreden.1. dan wordt voor dit gesprek het pulstarief berekend dat u opgeeft onder Kost.999 eenheden) en de gesprekskosten op een kostenteller (capaciteit: Û 99. Param 1 1. Op systeemtoestellen die zijn voorzien van een display.99) bijgehouden (uiteraard geldt dit alleen voor uitgaande gesprekken).PulsDr . Telt een telefoongesprek meer pulsen.Kost.3 Kotel (kostentelling) Hoofdmenu   v Per toestel worden de geprekseenheden op een eenhedenteller (capaciteit: 99. Druk op: Kotel Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Param3 13:51 Firma? 2. springen de tellers automatisch op nul.2. Blijft het aantal pulsen bij een telefoongesprek onder de drempel.1 Kost. kunt u het versterken. de prijs berekend die u opgeeft onder Kost.

) Tijdsdrempel : 0000 Terug <-Wis <-> OK 2.00 DuurDr KostDr Int: Intnat OK ? Param2 .1 Kost.00 DuurDr KostDr Int: Intnat OK ? 40 .15 en bij PulsDr: 10. Voer de kostprijs in. Als voorbeeld wordt aan Kost. In dit voorbeeld: <- Prijs : Terug <-Wis 000.2 ? 6. Bij Kost. Voer de drempelwaarde in.25 toegekend. Druk. dan worden de gespreksgegevens niet afgedrukt.DuurDr . als u alle gegevens hebt ingevoerd op: OK Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Param3 13:51 Firma? Kotel.00 Terug K2: 0.15.1 voert u dan 000. Prijs : Terug <-Wis 000. Blijft een gevoerd gesprek onder de drempel. Druk op: OK ? K1: 0.00 Dremp:0 PulsDr OK Kost.25 berekenen en voor alle volgende impulsen Û 0.25 <-> OK 25 5. Druk op: OK DurD:0 Terug KstD: 0. dan worden de gegevens niet afgedrukt.00 <-> OK 3.KostDr . bij Kost. Druk op: Kost. Druk op: Param2 DurD:0 Terug KstD: 0. : geef de internationale toeganscode (00) in. (Alleen internationale gesprekken worden geregistreerd. Herhaal de stappen drie tot en met vijf voor alle in te voeren gegevens.Voorbeeld : U wilt voor de eerste tien impulsen Û 0.2: 000. Blijft een gesprek onder de drempel.25 in. Param2 1.1 ? 4. Het ingeven van de kosten gaat bij alle variabelen op dezelfde wijze. bijvoorbeeld: 5 Tijdsdrempel : 0005 Terug <-Wis <-> OK ? 4.1 de prijs Û 0. 7. Druk op: DuurD ? 3.Intnat : met Param2 bepaalt u de criteria voor het wel of niet afdrukken van gegevens op een aangesloten printer : hiermee geeft u een drempelwaarde in (in minuten). : geef een drempelwaarde in (euro’s en eurocenten).

. : bepaal of onbeantwoorde inkomende oproepen wel (JA) of niet (NEE) worden geregistreerd Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Param3 13:51 Firma ? InkOpr 2. Param3 1. licht het waarschuwingslampje op uw d354-toestel rood op als de drempel is bereikt.. Druk op: Firma Firma-naam Terug ... : kostenindicatie op huurlijnen (deze functie wordt niet gebruikt) Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Param3 13:51 Firma Druk. verhogen met 0 tot en met 9. Herhaal de stappen drie tot en met vijf voor alle in te voeren gegevens.. U kunt op het overzicht de naam van uw bedrijf af laten drukken. : bepaal hoeveel cijfers (1 t/m 3) achter de komma van bedragen komen : als de printer niet functioneert. Druk op: Param3 AantEh:0 AantDec:0 Ala:000 GnAntw:NEE Terug ExtrEh ADec AlrmDr OK ExtrEh ADec AlrmDr : hiermee kunt u het aantal eenheden dat per gesprek wordt geregistreerd. als u alle gegevens hebt ingevoerd op: OK Kotel... : druk op ComPrt om de printerpoort aan (COM) of uit (com) te schakelen.5. Druk voor het tweede menu op: -> DurD:0 KstD:0.. worden alle gegevens opgeslagen in het geheugen van de centrale. afdrukopties 1.. NB: AOC-E en AOC-D zijn toekomstige programmeringen voor ISDN-toestellen (functioneel protocol). : bepaal of de kosten wel (TIJD) of niet (tijd) tijdens een communicatie worden getoond. Door het ingeven van een alarmdrempel. Druk voor het derde menu op: -> eind tijd com huur OK >Terug ComPrt HuurLn ? ComPrt HuurLn 6... Het geheugen kan maximaal honderd records bevatten. 41 ... als u alle gegevens hebt ingevoerd op: OK Kotel. Druk.. <-> OK <-Wis ? NB: De naam van het bedrijf mag uit maximaal zestien karakters bestaan.00 AOC-E Int: AOC-D OK >Terug Schrm> ? Druk op Schrm> eind tijd com huur AOC-D OK >Terug Schrm> AOC-E ? AOC-E AOC-D : bepaal of de kosten wel (EIND) of niet (eind) na afloop van een communicatie worden getoond..

Druk op: ? Maak uw keuze : >Terug Koprgl Afspr 4. als u alle gegevens hebt ingevoerd op: OK Kotel. gevolgd door het tijdstip waarop het weksignaal moet klinken. De wekcode vindt u in het nummerplan (zie bijlage B.2. pagina 80). Voor telefoontoestellen die over een display beschikken. Op het geprogrammeerde tijdstip zal gedurende vijftien seconden een belsignaal klinken. wekoproep/afspraak Hiermee is het mogelijk om voor toestellen die niet over een display beschikken een wektijd te programmeren. OK 42 . Hieraan kunt u zien of er een weksignaal is geprogammeerd en of er op het weksignaal is gereageerd. 1. Druk vanuit het ‘Kotel’-menu: ? Maak uw keuze : 13:51 Afspr >Terug Koprgl 2. Wekoproep inschakelen U programmeert deze functie door voor het betreffende toestel de wekcode (standaard: 10) in te geven. staat de ‘afspraak’-functie beschreven in de toestelhandleidingen. dan kunt u een afdruk maken van de weksignaalstatus. wordt de wektijd gewist. U hebt de volgende opties: GN = druk GeeN kopregel af AP = druk de kopregel op Alle Pagina’s af EP = druk alleen een kopregel af op de Eerste Pagina : bepaal het aantal regels dat per pagina wordt afgedrukt Druk. Als er na het derde belsignaal nog niet wordt gereageerd. De geprogrammeerde tijd blijft 24 uur bewaard. Alvorens u een afdruk maakt. : bepaal of op de afdruk een kopregel wordt afgedrukt. Druk op: Afspr act Terug oph Vorig misl Volgnd antw Autor. Wekoproep uitschakelen U schakelt de geprogrammeerde wektijd uit door alleen de wekcode in te geven. dan zal met een tussenpoze van een minuut dit signaal tweemaal worden herhaald. Door het ‘beantwoorden’ (hoorn van de haak. dient u aan te geven welke gegevens u wilt afdrukken. Hebt u een printer aangesloten. Deze functie is nagenoeg gelijk aan de functie ‘afspraak’. Beantwoordt u het weksignaal niet. U hoort bij beantwoorden de bron die voor de wachtstand is ingesteld (bijvoorbeeld een muziekje). Druk op Koprgl Kop : Ap Terug Aant : 50 ARegel OK Koprgl Koprgl ARegel 5. dus zonder tijdstip. Druk op: OK Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Param3 13:51 Firma? 3. hands-free) wordt het weksignaal uitgeschakeld en daarmee gewist.

43 . er is niet gereageerd op het weksignaal antwoord.4 Spraak (berichten afspelen. wektijd is gewist mislukt. ACT Terug oph Vorig MISL Volgnd antw Autor. 2. 5.act oph misl antw 3. als u uw instellingen hebt gemaakt op: OK Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Za 22 Mrt 13:51 Terug? Firma 2. Een teller houdt per bericht zowel de ingesproken tijd als de resterende totaaltijd bij. Als in het display een tijd verschijnt. kunt u maximaal acht berichten opnemen.praat rustig en duidelijk . OK De ingestelde optie verschijnt in hoofdletters. bericht opnemen 1. er is een wektijd geprogrammeerd opheffen. Terug 0” / 6. U bepaalt zelf hoeveel seconden elk bericht duurt. Druk op: MOH Bericht 1: Terug Vorig Standaard Volgnd Opname? Terug Vorig Volgnd Opname Syst (volgende scherm) Vorig Volgnd : : : : : terug naar het vorige menu terug naar het vorige bericht naar het volgende bericht bericht opnemen herstel de standaardinstellingen (default. speelt de Vox Novo Office de welkomstmelding zonder interval af.bepaal vantevoren hoelang elk bericht duurt en houd tijdens het inspreken de tellers (hoelang is al ingesproken / hoeveel tijd resteert) in de gaten . bericht wissen) Met en bladert u door Bericht 1 tot en met Bericht 4 (of 8). bijvoorbeeld: 6. Als laatste verschijnt Muziek in het display.de wachtstandmelding mag maximaal twee minuten duren. bij automatische beantwoording of als een gesprek in de wachtstand is geplaatst. het weksignaal is beantwoord Selecteer de opties waarvan u de gegevens wilt afdrukken met: Vorig Volgnd en/of 4. muziek in wachtstand) Hoofdmenu   v   Spraak Afhankelijk van uw licentie. hiermee neemt u het bericht op dat in de wachtstand wordt afgespeeld. bijvoorbeeld als algemene begroeting. Druk op: Opname Gereed voor opn. Druk.4 seconden.4” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . Spraak. : : : : actief.4”. Als een oproep in de wachtstand is geplaatst. Druk vervolgens op: Autor. dan is er een bericht ingesproken van 6.

Druk. wachtstandmelding kiezen 1. u keert terug naar Bericht opnemen (pagina 43) Spraak. na het inspreken van het bericht. het door uzelf ingesproken bericht wordt afgespeeld ExtBrn : in het display verschijnt EXTERN.u.” 3. bericht wissen 1..b Opname Luistr 8. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig.Voorbeeld wachtstandmelding: “Een ogenblik geduld alstublieft.8” Syst >Terug Luistr 3. Druk op: MuzBrn Muziekbron: Terug Chip Kaart DEFAULT ExtBrn 14:07 OK U bepaalt welke wachtstandmelding wordt afgespeeld als een oproep in de wacht wordt geplaatst. Druk op: MOH Bericht 1: Terug Luistr 12. op: Stop Bevestig a.8” Vorig Volgnd Opname? 2.. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. 4. Opname Pauze 4. Druk op: ? Bericht 1: 12. Kies uit: Chip : de interne muziekbron (digitaal opgenomen muziek) Kaart : in het display verschijnt KLANT.8” 13:51 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). U wordt zo spoedig mogelijk te woord gestaan. u kiest voor een extern aangesloten muziekbron (bijvoorbeeld een cd-speler) 44 .7” / 16” Stop 13:53 Spreek uw welkomstmelding in. Druk op: Syst Default Waarde? Nee Ja Nee Ja : terug naar het vorige menu (bericht wordt niet gewist) : opgenomen bericht wissen Spraak.

Druk om een prefix toe te staan op: Ja 7. Geef de prefix in. zelf bepalen. en 06x toegestaan niveau 6: alle gesprekken zijn toegestaan Druk om een prefix te verbieden op: Nee Toegestaan Nee Ja 13:54 6. Kies het gewenste sperniveau. U kunt maximaal honderd sperprefixen invoeren.5 SprPfx (kiesbeperking) Hoofdmenu   v Met zogenaamde sperprefixen kunt u voorkomen dat bepaalde telefoonnummers gebeld worden. Druk op: Terug 45 . De verschillende niveaus kunt u. Druk op: SprPfx 001/100 Nivo1 Terug Vorig 112 Volgnd Toegestaan GaNaar Wijzig? Terug Vorig Volgend GaNaar Wijzig ? Wissen Nivo Autor 2. Druk op: OK Kies sper-nivo Terug Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 13:54 Nivo 4? 5. bij installatie door servicepersoneel van KPN. 112 en 06x toegestaan niveau 5: internationale gesprekken. Een voorbeeld: niveau 1: interne gesprekken en 112 toegestaan niveau 2: lokale gesprekken en 112 toegestaan niveau 3: nationale gesprekken en 112 toegestaan niveau 4: gesprekken binnen Europa. 112.2. bijvoorbeeld: 0900 Prefix : Terug <-Wis 0900_ <-> OK ? 4. Druk op: Wijzig : : : : : terug naar het vorige menu ga naar het vorige nummer in de lijst ga naar het volgende nummer in de lijst om direct naar een nummer in de lijst te gaan gegevens invoeren/wijzigen : wis de sperprefix : wijzig het sperniveau : autorisatie: verbieden/toestaan van wijzigingen Prefix : Terug <-Wis <-> OK ? 3. bijvoorbeeld telefoonnummers die beginnen met 0900. 1.

u.2. : om een nieuw toestel aan te melden. De code wordt in overleg afgesproken en genoteerd in bijlage B (pagina 80). Om gebruik te kunnen maken van mobiele telefoons. Terug 5. Druk op: OK Maak uw keuze : Terug ARI NwTsl LsTsl 14:30 BaseSt? 4. : hiermee kunt u de gegevens van alle DECT-toestellen aangesloten op uw centrale.b. moeten deze eerst worden aangemeld op het systeem (in de regel wordt dit gedaan door servicepersoneel van KPN). Druk op: DECT Maak uw keuze : Terug ARI NwTsl LsTsl 14:30 BaseSt? ARI NwTsl LsTsl BaseSt ? Regist GapReg RegCod : het zogenaamde ARI-nummer. 1.en zogenaamde GAPtoestellen worden gebruikt. neem dan contact op met servicepersoneel van KPN. Dit moet worden ingegeven in de mobiele telefoons van het oude type d405/d410 (NON GAP). Druk op: ARI ARI: Terug <-Wis 10000436074 <-> OK ? Access Right Identifier: deze code wordt gebruikt in het protocol tussen het DECT-toestel en de centrale. Met GaNaar kunt u direct het toestelnummer van een DECT-toestel ingeven. Druk op: NwTsl Registratie nieuw DECT-toestel? Terug Gap GAP : voor het aanmelden van toestellen die gebruikmaken van het zogenaamde Global Office Profile. 3. NB: U wordt aangeraden hier geen wijzigingen in aan te brengen. Moment a. 2. uitlezen. Als er wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Druk op: GAP 6. Hierbij worden de IPUI en ARInummers automatisch uitgewisseld. Zet het GAP-toestel in subscriptionmode (= aanmelden) en wacht tot in het display verschijnt: 222 Terug Perm Perm Gast 00045 001279 1 Bas Mode OK 46 . Bij installatie moet deze functie worden geactiveerd door servicepersoneel van KPN.6 DECT (mobiel toestel aanmelden) Hoofdmenu   v Voor deze functie moet uw centrale zijn uitgerust met een DECT-uitbreiding! Op de telefooncentrale kunnen mobiele telefoons van typen d4xx. : deze instelling dient u niet zelf te wijzigen : heeft geen functie : Authentication Aan/Uit : Authenticationcode invoeren De authenticationcode is een extra veiligheidscode bij het gebruik van GAP-toestellen.

: toestellen die opgenomen zijn in een toestelgroep kunnen. : naar toestellen binnen een omroepgroep kunnen berichten omgeroepen worden. behalve via hun individuele nummer (het toestelnummer) ook opgeroepen worden door het intoetsen van een groepsnummer. Druk op: OK 2. Call pick-up-groep 50/32 Toestelgroepen 50/32 Omroepgroepen 50/32 : toestellen binnen een call pick-up-groep kunnen door het intoetsen van een code. dan verschijnt in het display: Einde bezoek : Terug <-Wis <17/05/03 -> OK ? 10. op de Vox Novo Office vijftig groepen kunnen worden aangemaakt met maximaal 32 toestellen per groep.7 Groepn (toestellen opnemen in een groep) Hoofdmenu  ? U kunt binnen het systeem de toestellen indelen in vier verschillende soorten groepen. met andere woorden: u kunt bij een omroep niet de hoorn opnemen om terug te praten. Druk vervolgens op: OK 11. U kunt maximaal vijftig call pick-upgroepen programmeren. Voorbeeld: 50/32 betekent dat er. door te drukken op: Mode 8. Kies de juiste mode. Elk toestel kan deel uitmaken van een of meer groepen. Omroepen zijn eenrichtingverkeer. Bij elke groep staat tussen haakjes vermeld hoeveel groepen er kunnen worden aangemaakt en hoeveel toestellen in een groep kunnen worden opgenomen.de einddatum van de aanmelding. Afhankelijk van de programmering van de groep. worden telefoonoproepen aangeboden aan de hele groep. 47 . Betreft het een gastaanmelding.desgewenst. conferentie en wisselgesprek). neemt de een niet aan. Basic (alleen bellen en gebeld worden) of Enhanced (bellen en gebeld worden. doorverbinden. dan gaat de oproep door naar het volgende toestel binnen de groep. telefoonoproepen aannemen van een toestel binnen de groep dat niet wordt beantwoord. Uiteraard moet elk toestel wel over een luidspreker beschikken. In totaal kunt u vijftig omroepgroepen programmeren waarin per groep maximaal 32 toestellen kunnen worden opgenomen. Afhankelijk van de instelling van uw systeem kunnen vijftig toestelgroepen geprogrammeerd worden waarin per groep maximaal 32 toestellen kunnen worden opgenomen. Wijzig . Bepaal of het gaat om een permanente of een gastaanmelding door te drukken op: Perm Gast of 9. In elke call pick-up-groep kunnen maximaal 32 toestellen opgenomen worden. Hieronder staan de verschillende typen groepen beschreven. ruggespraak.7. Zo kunt u bijvoorbeeld alle toestellen in één ruimte in een call pick-up-groep opnemen of alle toestellen van één afdeling.

Druk op: Toev. Herhaal stap 5 tot en met 7 voor alle toestellen die u wilt invoeren. 6. Bestemming : Terug Wissen 7. NB: Houd er rekening mee dat direct doorschakelen geen invloed heeft op groepsoproepen.Operatorgroepen 8/8 : bij een operatorgroep komen oproepen binnen op elk in de groep opgenomen toestel (alle toestellen gaan over). 9. Een operatorgroep hebt u bijvoorbeeld nodig als u overschakelt naar nachtstand en oproepen niet door een centrale persoon (telefoniste/receptioniste) worden beantwoord. 2. Geef het toestelnummer in dat opgenomen moet worden in deze groep. Druk op: OK Nr: 1 Pick-up Terug Vorig Volgnd Wissen 00/00 OK ? 5. bijvoorbeeld: 1 Groepindex : Terug <-Wis <- 1_ -> OK ? 4.ook groepsoproepen door. Geef een groepsnummer in (1 .Grp 2.50). Druk op: OK Maak uw keuze Terug Pickup TslGrp Omroep 14:10 Op. Er kunnen acht operatorgroepen worden geprogrammeerd waarin per groep maximaal acht toestellen kunnen worden opgenomen. Schakel -desgewenst.7.Grp 48 .1 Pickup (call pick-up-groep) 1. Druk op: ? Nr: 1 Pick-up 00/00 OK >Terug Toev. bijvoorbeeld: 202 Bestemming : Terug Wissen 202 Nr: 1 Pick-up Terug Vorig Volgnd 202 Wissen 01/01 OK 8. Druk op: Groepn Maak uw keuze Terug Pickup TslGrp Omroep 14:10 Op. Uw toestel wordt niet rechtstreeks gekozen (eigen toestelnummer) maar via een groepsnummer. Druk op: Pickup Groepindex : Terug <-Wis <- _ -> OK ? 3.

In dit voorbeeld wordt een driecijferig groepsnummer gebruikt.Toetst u slechts twee cijfers in om een intern toestel te bellen. Herhaal stap 4 tot en met 6 voor alle toestellen die u wilt invoeren. Druk op: TslGrp Groepsnummmer : Terug Wissen U moet een groepsnummer ingeven waaronder de toestellen bereikbaar zijn. 49 . Druk na het laatste toestel op: ? 502 Parallel GrpTyp DynRou 205 04/04 OK >Terug Toev. Druk op: Toev. Welk groepsnummer u kunt kiezen. Druk op: ? 502 Parallel GrpTyp DynRou 00/00 OK >Terug Toev. Druk op: Groepn Maak uw keuze Terug Pickup TslGrp Omroep 14:10 Op.Toetst u drie cijfers in om een intern toestel te bellen. Bestemming : Terug Wissen 6. dan hebt u de keuze uit de groepsnummers 84 tot en met 89. dan hebt u de keuze uit de groepsnummers 501 tot en met 550. 9.2. 8. bijvoorbeeld: 202 Bestemming : Terug Wissen 202 502 Terug Parallel Vorig Volgnd 202 Wissen 01/01 OK ? 7. 3. hangt af van het nummerplan dat binnen uw bedrijf wordt gehanteerd. 5. dan hebt u de keuze uit de groepsnummers 5001 tot en met 5050. .2 TslGrp (toestelgroep) 1. Geef het groepsnummer in. : bij een groepsoproep gaat steeds het eerst ingevoerde toestel over. . Met de toets GrpTyp kunt u kiezen uit drie instellingen die voor deze groep gelden: Parallel : bij een groepsoproep gaan alle toestellen gelijktijdig over tot de oproep op een van de toestellen wordt beantwoord.7. Als dit toestel bezet is.Grp 2. Sequent. NB: de eerste twee groepsnummers worden gebruikt voor Voice Response en RAS (Remote Access Server). wordt de oproep doorgegeven aan het eerstvolgende vrije toestel. bijvoorbeeld: 502 502 Terug Parallel Vorig Volgnd Wissen 00/00 OK ? 4.Toetst u vier cijfers in om een intern toestel te bellen. . Geef het toestelnummer in dat opgenomen moet worden in deze groep.

7. 00/00 OK >Terug Toev. bijvoorbeeld: 202 Bestemming : Terug Wissen 202 Divers *01 Terug Omroep Vorig ONT Volgend Wissen 01/01 OK ? NB: Met Divers voegt u een aangesloten luidspreker toe aan de groep 6. kunnen omroepberichten worden ontvangen. 502 Sequent. bijvoorbeeld: ?01 Groepsnummer : *01 Terug Wissen *01 Terug Omroep Vorig ONT Volgend Wissen 00/00 OK ? 3.3 Omroep (omroepgroep) 1. Geef een groepsnummer in (*01 . GrpTyp DynRou 205 04/04 OK Kies een groepstype met: GrpTyp >Terug Toev.bij de overige toestellen in de groep geldt het omgekeerde. Bepaal of het ingevoerde toestel omroepberichten kan ontvangen. Druk op: Omroep Groepsnummer : Terug Wissen 2. dan is omroepen toegestaan). Druk op: ? *01 Omroep Zend ONT Ontv. 00/00 OK >Terug Toev. 7. dan geldt voor de instelling van de parameters ZEN en ONT dat: .*50). Geef het toestelnummer in dat opgenomen moet worden in deze groep. Druk op: Toev. 01/01 OK >Terug Toev.Cyclisch : oproepen worden steeds om de beurt aan vrije toestellen in een groep doorgegeven.zenden NIET is toegestaan (er staat geen ZEN in het display) . Bepaal vervolgens of het ingevoerde toestel zelf berichten kan omroepen (Zenden) binnen de groep (staan de letters ZEN in het display. Druk op: Zend *01 Omroep ZEN Zend ONT Ontv. Bestemming : Terug Wissen Divers 5. 2. (Als ONT in het display staat. NB: Zie voor DynRou (= Dynamisch Routeren) pagina 37. 4.) 50 . NB: Als u een luidspreker hebt toegevoegd aan de groep. Druk op: ? *01 Omroep Zend ONT Ontv.ontvangen WEL is toegestaan (er staat ONT in het display) .

51 . 00/00 OK >Terug Toev. Druk op: Op. Herhaal stap 4 tot en met 6 voor alle toestellen die u wilt invoeren. Als u een welkomsttekst opneemt. Druk op: OK 2. Nr: 1 Operator Terug Vorig Volgnd 201 Wissen 01/01 OK ? 4. *01 Omroep ZEN Zend ONT Ontv. bijvoorbeeld: 202 Bestemming : Terug Wissen 202 Divers Nr: 1 Operator 202 Terug Vorig Volgnd Wissen 02/02 OK ? 7. Geef het toestelnummer in dat opgenomen moet worden in deze groep. 10. zal na het afspelen ervan de verbinding worden verbroken 6. Druk op: OK NB: Voor operatorgroepen geldt ook de mogelijkheid van dynamisch routeren. Herhaal stap 4 tot en met 8 voor alle toestellen die u wilt invoeren. Zie voor een beschrijving pagina 37.Grp Groepindex : Terug <-Wis <_ -> OK ? 2. 9. Geef een groepsnummer (index).8. Bestemming : Terug Wissen Divers NB: Met Divers voegt u een centrale bel en/of een welkomsttekst toe aan de groep.7.Grp (operatorgroep) 1. 5. 8. Druk op: Ontv. bijvoorbeeld: 1 Druk op: OK Groepindex : Terug <-Wis <- 1_ -> OK ? 3.4 Op. Druk op: Toev. Druk op: ? Nr: 1 Operator 201 DynRou 01/01 OK >Terug Toev.

4. Druk op: Kosten 00037. om de totaaltellers te bekijken op: Totaal 202 Terug 00000000 0000000000. Als zich een probleem voordoet met uw centrale kunt u. in overleg met servicepersoneel van KPN.2.8 Teller (kosten. 39). Druk op: Tslnr : terug naar het vorige menu : de gegevens van alle tellers en toestellen worden afgedrukt via een aangesloten printer : kies een toestel waarvan u de gegevens wilt zien : om alle tellers te wissen (van alle toestellen) Maak uw keuze : Terug Wissen 3. Toets een toestelnummer in. (algemene instellingen) Hoofdmenu In het submenu Alg. Druk. Druk op: Teller Maak uw keuze : Terug Print Tslnr WisAll 13:45 Terug Print Tslnr WisAll 2.00 Terug Reset1 Reset2 Reset3 Reset4 5.als de kostentellers (deze kunt u niet wissen) Als voorbeeld worden de werkelijke kosten bekeken. Elke eenheden. Per teller hebt u de mogelijkheid deze te wissen (Reset1 t/m Reset4) : geeft de totaalstand van zowel de eenheden. Deze mogelijkheden zult u in de regel niet gebruiken.en kostenteller is gekoppeld aan een van de vier services.en eenhedentellers) Hoofdmenu Met deze optie kunt u per toestel de tellerstanden aflezen van de uitgaande telefoongesprekken. met behulp van deze toetsen systeem(fout)meldingen nalezen.9 Alg. één eenhedentotaalteller en één kostentotaalteller. Of de tellers en de berekende kosten worden bijgehouden.00 2.25 00012. bijvoorbeeld: 202 Terug Kotel Kosten Totaal Maak uw keuze Terug Kotel Kosten Totaal 202 : terug naar het vorige menu : geeft een overzicht van de vier eenhedentellers.80 00000.00 00147. Per teller hebt u de mogelijkheid deze te wissen (Reset1 t/m Reset4) : geeft een overzicht van de vier kostentellers. Onder beide toetsen kunt u systeemmeldingen aflezen. Voor elk toestel zijn er vier eenhedentellers (telt het aantal impulsen). is afhankelijk van de door u ingevoerde gegevens bij de optie Kotel in het hoofdmenu (zie pag. vindt u onder andere de mogelijkheden Onderh en L1Alar. vier kostentellers (houdt de kosten bij). 1. 52 .

als het administratiemenu is beveiligd door een password (wachtwoord).lijn Terug GnConf 1 Netl 2 Netl OK 2. SwKeys Terug Conf Passwd Onderh L1Alar Onderh (stroomuitval) Als er een stroomstoring optreedt.1. Conf (conferentie) Met conferentie (ook wel: driegesprek) wordt bedoeld dat maximaal drie gebruikers gelijktijdig met elkaar verbinding kunnen hebben. Druk op: Alg. Bij de optie Passwd hebt u de mogelijkheid het administratiepassword te wijzigen of. Druk op: ResTab Systeemmeldingen wissen ? Terug OK 3. Operatorwachtwoord resetten 1. licht het driehoekige lampje op de d354 rood op. Ga als volgt te werk. Druk op: Onderh Maak uw keuze : Terug LsHist LsMeld ResTab 13:54 2. Passwd (wachtwoordbeveiliging) Zowel het operator. Kies de conferentiemogelijkheid: Terug : terug naar het vorige menu GnConf : er is geen conferentie mogelijk waar buitenlijnen bij betrokken zijn 1 Netl : conferentie is mogelijk waar één buitenlijn bij betrokken is 2 Netl : conferentie is mogelijk waar twee buitenlijnen bij betrokken zijn OK : bevestig ingevoerde gegevens Druk op: OK 3. Bij een conferentie kunnen ook een of twee externe lijnen betrokken worden. neem dan contact op met KPN. dit te resetten naar het standaardpassword (= HELP1954). 1. Druk op: OK Geaccepteerd Terug LsHist LsMeld ResTab NB: Blijft het lampje branden. Met de optie Conf geeft u aan hoeveel buitenlijnen voor een conferentie kunnen worden ingeschakeld. Druk op: Passwd Maak uw keuze : Terug ResOpe NwPswd 13:45 53 . 1. Druk op: Conf Conferentie 1 ext. als de operator zijn/haar password is vergeten. Beide passwords kunnen worden gewijzigd waarbij elke willekeurige combinatie van vier cijfers is toegestaan.

.2.. 54 . bijvoorbeeld: KILO1987 Oud passwd : Terug Wissen ******** 13:46 4. 1. Verkorte kiescode invoeren Druk op: Alg...VK (algemene verkorte kiescodes invoeren) Hoofdmenu In de Vox Novo Office kunt u 999 verkorte kiescodes opslaan... 13:46 3.10 Alg. Deze nummers worden in een algemene kieslijst opgenomen die voor meer toestellen toegankelijk is.VK 4001 Terug Vrije plaats: Wissen Vorig Volgnd Wijzig? Hebt u al verkorte kiescodes geprogrammeerd. dan verschijnt de eerste verkorte kiescode in het display. Druk op: OK Administratiewachtwoord wijzigen 1. Druk op: ResOpe Reset Operator-password ? Terug OK 3. Druk op: NwPswd Oud passwd : Terug Wissen . Geef uw nieuwe wachtwoord in.. Druk op: Passwd Maak uw keuze : Terug ResOpe NwPswd 13:45 2. bijvoorbeeld: GRAS9438 Toets nogmaals uw nieuwe wachtwoord in: GRAS9438 Nieuw passwd : ******** Terug Wissen 13:46 5. 1. Druk op: SwKeys Maak uw keuze : Terug Hoofd CTI 13:46 Hoofd CTI : uitlezen hoofdlicentie : uitlezen CTI-licentie 2. Bevestig passwd : ******** Terug Wissen 13:46 SwKeys (licenties uitlezen) Met de optie SwKeys kunt u de licenties van uw systeem uitlezen. Geef uw oude wachtwoord in.

4... Druk op: ? 4001 Vrije plaats: GaNaar Nieuw? >Terug 3. Druk op: ? Naam: v..... > An|Vn An|Vn (Achternaam|Voornaam) : geef een scheidingsteken in tussen achter...... bijvoorbeeld: v. Druk op: OK Nr vanuit openb: . Tevens zorgt het scheidingsteken ervoor dat bij lange namen de voornaam als initiaal verschijnt.. Burg... Het scheidingsteken zorgt ervoor dat straks in het display de voornaam verschijnt.... Toets de voornaam in.... Burg...d.. gevolgd door de achternaam..... Druk op: > Naam: v. Burg|Frans > An|Vn 8. Dit is handig als u namen invoert waarbij u begint met de achternaam.......d. Burg Naam: v.. Druk op: Nieuw Naam: Terug ...d.d. ... Terug <-> Wis OK 10. Toets de achternaam in... Terug <-> Wis OK 11..... > An|Vn 6... Burg...en voornaam...... Burg|Frans Terug <-> Wis OK ? 9... Terug <-> Wis OK? 5..... bijvoorbeeld: Frans Naam: v..... .. herhaal dan het bovenstaande vanaf stap 2........d.d... Burg Frans 0701234567 Terug Wissen Vorig Volgnd Wijzig? Wilt u meer algemene verkorte kiescodes invoeren.. Nr vanuit openb: 0701234567.......2.. Druk op: OK 4001 v... <-> Wis OK ? Druk op ? voor het tweede scherm: Naam: .d. > An|Vn 7. 55 .. Toets het telefoonnummer in. Druk op: An|Vn Naam: v. bijvoorbeeld: 0701 ...

Druk op: Wissen 4023 Terug Wissen Vrije plaats: Vorig Volgnd Wijzig? Verkorte kiescode. kunt u met ‘GaNaar’ snel naar een verkorte kiescode door de achternaam in te toetsen... Toets zoveel letters van de achternaam in tot de gewenste naam in het display staat. Toets de achternaam in.door de lijst met: Vorig Volgnd of 3.. bijvoorbeeld O. zoeken op naam (GaNaar) Als u een verkorte kiescode wilt wijzigen of wissen.. Hebt u de juiste naam gevonden.. Hebt u één letter ingetoetst.. dan bladert u door alle namen die met een B beginnen. Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd 4023 Kalan Terug 0707654321 Vorig Volgnd Wijzig? Wissen of Of ga direct naar de naam of verkorte kiescode met ‘GaNaar’ (zie hieronder). Hebt u ook de tweede letter ingetoetst.. Wijzig -desgewenst... Druk op GaNaar Achternaam : _. dan bladert u door alle achternamen die beginnen met BO.. Nummer Einde 2. 2.. 2. 1...het nummer en druk op: OK 4005 van der Boer J.... Terug <-> Wis OK 4... druk dan op: Tonen 4001 De Boer Terug Wissen Vorig 701234567 Volgnd Wijzig? U kunt de verkorte kiescode wijzigen of wissen 56 ... Terug Wissen Vorig 0707654321 Volgnd Wijzig? Verkorte kiescode wissen 1. bijvoorbeeld B.. Wijzig -desgewenst. Druk op: Wijzig Naam: de Boer|Jan...... Blader -desgewenst.. Verkorte kiescode wijzigen Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd 4005 de Boer Jan Terug Wissen 0707654321 Volgnd Wijzig? Vorig of Of ga direct naar de naam of verkorte kiescode met ‘GaNaar’ (zie hieronder)..de naam en druk op: OK Nr vanuit openb: 0707654321..1. Terug <-> Wis OK? 3.

. bijvoorbeeld 2.. dan bladert u door alle verkorte kiescodes (+ naam) die beginnen met 4.. bijvoorbeeld 4. Naam Einde 3. 57 . : idem voor de nachtstand... Hebt u ook het tweede cijfer ingetoetst. Nummer Einde 2.door de lijst met: Vorig Volgnd of 4.. 1. Blader -desgewenst. 1. VMU geeft toegang tot het inspreken van teksten voor het voice response-systeem..Verkorte kiescode.... 2. Toets de verkorte kiescode in... tot het gewenste nummer (+ naam) in het display staat. Hebt u de juiste verkorte kiescode gevonden.. Druk op: AutoAt Autom.. zoeken op code (GaNaar) Als u een verkorte kiescode wilt wijzigen of wissen en u weet om welke code het gaat.. Telefoniste type Terug Dag Nacht Totzns Dag Nacht : het inspreken van teksten voor het hoofdmenu en -eventueel.de submenu’s tijdens de dagstand. Toets zoveel cijfers van de verkorte kiescode in.. druk dan op: Tonen 4001 De Boer Terug Wissen Vorig 701234567 Volgnd Wijzig? U kunt de verkorte kiescode wijzigen of wissen.. Druk op: GaNaar Achternaam : _.11 VMU (voice response-applicatie) Hoofdmenu   v 1. Druk op: VMU Administratie menu Terug AutoAt AudTkt VMU Lijst AlgPb ? AutoAt AudTkt Lijst AlgPb ? InfBer Notif : : : : automatische telefoniste audioteksten distributielijsten algemene postbus : informatieteksten : notificatie Automatische telefoniste (Automated Attendant) De automatische telefoniste beantwoordt oproepen automatisch en leidt de beller via een menustructuur naar de gewenste informatie of het gewenste toestel (bijvoorbeeld de bediening). dan bladert u door alle verkorte kiescodes die beginnen met 42. dan kunt u met ‘GaNaar’ snel naar de verkorte kiescode door het nummer in te toetsen. Hebt u één cijfer ingetoetst.. Druk op: Nummer Voer nummer in : .

dan is er een bericht ingesproken.praat rustig en duidelijk .b Opname Luistr 14” 13:51 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). Het inspreken van de verschillende teksten gaat op dezelfde wijze..een bericht mag maximaal twee minuten duren (standaardinstelling). Als in het display een tijdsaanduiding verschijnt.u. 2. De berichten kunt u Luistr beluisteren door te drukken op: 3. Druk op: Dag Begroeting Terug Luistr Vorig Standaard Volgnd Opname? Terug Luistr Vorig Volgnd Opname ? Syst : : : : : terug naar het vorige menu opgenomen bericht beluisteren terug naar het vorige bericht naar het volgende bericht bericht opnemen : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) NB: De optie ‘Syst’ is alleen zichtbaar als er een tekst is ingesproken! Met en bladert u door Begroeting.. Druk. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. Terug 0” / 120” 13:53 Opname Vorig Volgnd Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . u keert terug naar VMU (pagina 57) 58 .3”. Druk op: Opname Gereed voor opn. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. op: Stop Bevestig a. In dit voorbeeld het inspreken van de hoofdmenutekst voor de dagstand. Als laatste verschijnt Submenu 0. kies 2 voor de klantenservice en kies 9 om te worden doorgeschakeld naar de bediening. Hoofdmenu en Submenu 1 tot en met Submenu 9. Voorbeeld: “Kies 1 voor de afdeling verkoop.” 4.Totzns : het inspreken van een afsluitmeldtekst. 5. Opname Pauze 13” / 120” Stop 13:53 Spreek de teksten voor het hoofdmenu in. na het inspreken van het bericht. bijvoorbeeld 12.

Opnemen van audioteksten Met AudTkt kunt u voor de dagstand.b Opname Luistr 18” 13:53 OK Opname Luistr OK : begroeting opnieuw opnemen : opgenomen begroeting beluisteren : opname bevestigen (opslaan). u keert terug naar VMU 59 . 5. Deze wordt bij de installatie ingesteld door servicepersoneel van KPN. Druk op: Dag Audiotekst begr: Terug Luistr Standaard Opname Terug Luistr Opname Syst : : : : terug naar het vorige menu opgenomen begroeting beluisteren begroeting opnemen herstel de standaardinstellingen (begroeting wordt gewist) NB: De optie ‘Syst’ is alleen zichtbaar als er een tekst is ingesproken! 3. Druk op: Opname Gereed voor opn. na het inspreken van uw begroeting op: Stop Bevestig a. de nachtstand en de afsluitmeldtekst verschillende teksten opnemen.u.een begroeting mag maximaal twee minuten duren en wordt. als een oproep binnenkomt... Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. : het inspreken van een afsluitmeldtekst. Het inspreken van de verschillende teksten gaat op dezelfde wijze. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. Druk. 4. kan een toestelnummer worden gekozen of wordt de oproep doorgeschakeld naar de bediening. 2. In dit voorbeeld het inspreken van de audiotekst voor de dagstand. Terug 0” / 120” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . Na het afspelen van de meldtekst kan de oproep bijvoorbeeld worden doorgeschakeld naar een algemene postbus. eenmalig afgespeeld. Opname Pauze 18” / 120” 13:53 Stop Spreek uw begroeting in.praat rustig en duidelijk . : idem voor de nachtstand. Druk op: AutoTkt Audiotekst begr & totziens Terug Dag Nacht Totzns Dag Nacht Totzns : het inspreken van de audiotekst voor de dagstand.. Welke actie wordt ondernomen. 1. is afhankelijk van de programmering van de centrale.

De personen die op de lijst(en) voorkomen... nummer 00.. worden door de beheerder gedefinieerd. genummerd van 01 tot en met 50.. Er kunnen maximaal vijftig lijsten worden opgenomen. Druk op: Toev.. 1.. Deze nummers kunt u opgeven in plaats van het postbusnummer als het voice responssysteem om een postbusnummer vraagt (000-050).Distributielijsten Een distributielijst is een gemakkelijke methode voor het verzenden van boodschappen naar een aantal personen. keert de Vox Novo Office terug naar het vorige menu (stap 2). Druk op: Lijst Lijst: Terug Wissen Vorig Volgnd 00/50 Wijzig? Wissen Vorig Volgnd Wijzig ? Luistr Opname : : : : naam wissen vorige lijst volgende lijst lijst bewerken : teksten beluisteren : tekst opnemen Postbusnummer aan distributielijst toevoegen 1... Vorig Volgnd ? Wissen Naam 2. Distributielijst een naam geven 1. is gereserveerd voor de algemene distributielijst waarin automatisch alle postbussen worden opgenomen.. Druk vanuit het ‘Lijst’-menu op: ? Lijst: 00/00 Naam OK ? >Terug Wissen 2. De eerste lijst. Voeg -desgewenst. Druk op: Wijzig Lijst: Terug Toev. Vorig Volgnd 00/00 OK ? Toev... bijvoorbeeld: 205 Bestemming: 205 Terug Wissen Direct na het ingeven van het postbusnummer.. : postbusnummer aan een lijst toevoegen : vorige postbusnummer in de lijst : volgende postbusnummer in de lijst : postbusnummer uit de lijst verwijderen : naam van de distributielijst invoeren Bestemming: Terug Wissen 3..meer postbusnummers in. Druk op: Toev.. Voer een bestaand postbusnummer in. Aan elke lijst kan een naam worden toegekend. Naam : . Terug <-Wis <-> OK <-Wis <- : wis karakter links van de cursor (backspace) : verplaats cursor een positie naar links 60 ..

. op: Stop Bevestig a. na het inspreken van het bericht. dan staat in het display ‘Aangepast”.. Een informatiebericht is een opgenomen tekst waartoe een oproeper toegang heeft en waaraan een vervolgactie kan worden gekoppeld. Maximaal kunt u vijftig informatieberichten inspreken.2” 13:53 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). 61 . Audiotex is een aaneenschakeling van informatieberichten waardoor oproepers een hoogwaardig informatiesysteem kan worden geboden.praat rustig en duidelijk . als een oproep binnenkomt. 3. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. Druk vanuit het ‘VMU’-menu op: AlgPb Begroetin Terug Luistr Standaard Opname Hebt u al een tekst ingesproken.. Druk. Terug 0” / 30” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: .-> ? An|Vn Wis OK : verplaats cursor een positie naar rechts : scheidingsteken aanbrengen als een naam uit twee delen bestaat : wis de naam van de distributielijst : bevestig gemaakte instellingen Algemene postbus U kunt een begroetingstekst inspreken die een beller hoort als hij toegang krijgt tot de algemene postbus. u keert terug naar VMU Informatieberichten Een informatiebericht kan worden gebruikt voor interne/externe informatieservice en voor audiotex. Luistr Opname Syst : opgenomen begroeting beluisteren : begroetingstekst opnemen : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) NB: De optie ‘Syst’ is alleen zichtbaar als er een tekst is ingesproken! 2. Opname Pauze 5” / 30” 13:53 Stop Spreek uw begroetingstekst in.u.b Opname Luistr 6. 1.een begroetingstekst mag maximaal dertig seconden duren en wordt. 4. eenmalig afgespeeld. Druk op: Opname Gereed voor opn. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij.

Voorbeeld: Een oproeper belt een speciaal doorkiesnummer en hoort vervolgens een informatiebericht. Na afloop van deze tekst wordt de oproeper doorverbonden naar de telefoniste, wordt de verbinding verbroken of doorgezet naar de algemene postbus, afhankelijk van de actie die u aan het informatiebericht hebt gekoppeld. 1. Druk vanuit het ‘VMU’-menu op:
InfBer Terug Leeg Vorig Ongebrkt Volgnd 01/50 Opname

Hebt u al een tekst ingesproken, dan staat in het display: Luistr Vorig Volgnd Opname 2. Druk op:
Opname

15” Terug Luistr Vorig

Ongebrkt Volgnd

01/50 Opname

: : : :

opgenomen tekst beluisteren vorige informatiebericht uit de lijst van vijftig volgende informatiebericht uit de lijst van vijftig tekst opnemen
Gereed voor opn. Terug 0” / 120” 13:53 Opname

3.

Neem de hoorn op en druk nogmaals op:
Opname

Opname bezig.... Opname Pauze

5” / 120”

13:53

Stop

Spreek uw tekst in, praat rustig en duidelijk. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. 4. Druk, na het inspreken van het bericht, op:
Stop Bevestig a.u.b Opname Luistr 10.4” 13:51 OK

Opname Luistr OK

: bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan), u keert terug naar VMU

Notificatie Met notificatie kunt u een gesproken bericht ontvangen als er post is afgeleverd in uw postbus. 1. Druk vanuit het ‘VMU’-menu op:
Notif Notificatie Terug Luistr Standaard Opname

Hebt u al een tekst ingesproken, dan staat in het display: Luistr Syst Opname 2. Druk op:
Opname

Notificatie Terug Luistr Syst

2.0” Opname

: opgenomen tekst beluisteren : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) : notificatietekst opnemen
Gereed voor opn. Terug 0” / 120” 13:53 Opname

62

3.

Neem de hoorn op en druk nogmaals op:
Opname

Opname bezig.... Opname Pauze

10” / 120”

13:53

Stop

Spreek uw begroetingstekst in, praat rustig en duidelijk. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen seconden bij. 4. Druk, na het inspreken van het bericht, op:
Stop Bevestig a.u.b Opname Luistr 15.5” 13:51 OK

Opname Luistr OK

: bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan), u keert terug naar VMU

Netln

: heeft geen functie

2.12 Vrplts (toestellen verwisselen)
Hoofdmenu  ?  v

Met de functie verplaats, kunt u twee toestellen onderling verwisselen. U doorloopt daartoe de stappen 1 tot en met 3 uit onderstaande procedure tweemaal. De eerste keer om de toestelgegevens op te slaan in de centrale. De tweede keer om de toestelgegevens te activeren voor de nieuwe aansluitpunten. 1. Druk op:
Verplts Bron : Terug Wissen

2.

Geef het te verwisselen toestelnummer in. Bijvoorbeeld: 202 Geef het toestelnummer in, waarmee wordt gewisseld. Bijvoorbeeld: 203

Bestemming : Terug Wissen

202

3.

Bron : Terug

202 opsln

Bestemming : Herstl

203

Doorloopt u de procedure voor de tweede keer, ga dan verder bij stap 7. 4. Druk op:
Opsln Opslaan Configuratie? Terug OK

5.

Druk op:
OK

6.

Verwissel de beide toestellen en herhaal de stappen 1 tot en met 3 uit bovenstaande procedure.

63

7.

Druk op:
Herstl

8.

Druk op:
OK

2.13 DISA (van buitenaf via de centrale bellen)
Hoofdmenu  ?  v

DISA staat voor: Direct Inward Station Office. Een gebruiker van een toestel kan vanaf een andere plaats (bijvoorbeeld thuis) het toestel op de werkplek bellen. Vervolgens kan hij/zij via de telefooncentrale een ander nummer bellen. Per toestel bepaalt u of de gebruiker toegang heeft tot DISA. De functie wordt bij installatie door servicepersoneel van KPN in het nummerplan vastgelegd. De functie DISA werkt via een toegangscode. Tevens moet een aantal instellingen worden vastgelegd. 1. Druk op:
DISA Maak uw keuze : Terug Analg Transi

NB: Analg heeft geen functie.

2.

Druk op:
Transi

code: Terug Code

WchtMF: JA GnBer Wt TDK Ber. OK

?

3.

Druk op:
Code

Oude toeg.code: Terug <-Wis <-> OK

?

4.

Geef, zo nodig, de oude toegangscode in.

Oude toeg.code: 54321 Terug <-Wis <-> OK

?

NB: Stelt u DISA voor de eerste keer in, dan bestaat er nog geen oude toegangscode!

5.

Druk op:
OK

Nwe toeg.code: Terug <-Wis <-> OK

?

6.

Geef een (nieuwe) toegangscode in. Deze mag uit maximaal zestien cijfers bestaan, bijvoorbeeld: Nwe toeg.code: 1234 1234 Terug <-Wis <-> OK

?

7.

Druk op:
OK

code: **** Terug Code

WchtMF: JA GnBer Wt TDK Ber. OK

?

NB: Stel Wt TDK altijd in op JA (standaardinstelling). Als alle lijnen die geschikt zijn voor DISA-oproepen in de centrale bezet zijn, wordt de DISA-oproep in de wacht gezet tot er een lijn vrijkomt. Stelt u Wt TDK in op NEE, dan wordt de oproep omgeleid naar de bediening.

64

moeten de providers (maximaal vier) en de nummeranalysetabellen worden vastgelegd door servicepersoneel van KPN. geef dan tijdens het afspelen hiervan de code in!) 4) geef uw toestelnummer in (bijvoorbeeld: 202) 5) toets uw toestelpassword in (dit mag niet het standaardpassword [1515] zijn!) 6) kies een buitenlijn (meestal: 0) 7) kies het door u gewenste telefoonnummer 2. U doet dit met Dagdl.00:00 . In dit voorbeeld wordt wachtstandmelding 3 afgespeeld. U kunt maximaal zeven kenmerken (dag1 t/m dag7) programmeren.00:00 . Druk op: OK ResCod (volgende scherm) : heeft geen functie : heeft geen functie ResTel (volgende scherm) DISA-procedure bij inbellen van buitenaf: Vooraf: om van DISA gebruik te maken. In dit voorbeeld wordt de dag verdeeld in drie dagdelen: .18:00 . 1) bel naar de Vox Novo Office-centrale 2) wacht op de kiestoon of het welkomstbericht 3) geef de toegangscode in (hoort u een welkomstbericht. maak dan met behulp van Ber.08:00 . een keuze uit een van de wachtstandmeldingen (zie voor het inspreken van een wachtstandmelding pagina 43). code: **** Terug Code WchtMF: NEE GnBer Ber3 Wt TDK Ber. Kiest u voor het afspelen van een bericht. Druk driemaal op: Ber. dient u een aantal kenmerken in te geven. 65 . Zie de toestelhandleiding voor het wijzigen van het password. Als laatste worden door u ingevoerde gegevens opgeslagen onder een kenmerk. Alvorens u kunt bepalen wanneer van welke provider gebruik wordt gemaakt.18:00 .Bepaal of degene die opbelt een bericht te horen krijgt. Om van ARSKal gebruik te maken. 8.08:00 NB: Deze indeling geldt vervolgens voor alle dagen! Per dagdeel wordt vervolgens bepaald van welke provider(s) gebruik wordt gemaakt. U kunt hiermee aangeven dat de Vox Novo Office op bepaalde dagen of dagdelen automatisch het telefoonverkeer via een door u gekozen provider (=aanbieder van telecommunicatiediensten) laat lopen. mag het toestelpassword niet het standaardpasword (1515) zijn.13 ARSKal (automatisch gebruikmaken van providers) Hoofdmenu  ?  v ARSKal staat voor Automatische Route Selectie Kalender. OK ? 9.

Providers worden geselecteerd in volgorde van invoer. Lukt dit niet. Wilt u van één provider gebruikmaken. Herhaal vervolgens stap 9. ARSKal: invoeren nieuw dagdeel Druk op: ARSKal Maak uw keuze : Terug Dagdl Dagen FeestD 13:56 2. Druk op: OK 08:00-08:00 Terug Uur- Dag1 Uur+ 1/4 DagDag+? 7. >Wissen Wijzig ? 9. Deze gegevens worden opgeslagen onder het kenmerk ‘Dag1’. Tijd 08:00 0800 Terug <-Wis <-> OK ? 6. Druk op: Wijzig 18:00-08:00 Dag1 Op- 1/4 kpn Op+ OK >Wissen Wijzig ? Met het voorgaande hebt u aangegeven dat voor het dagdeel lopende van 08:00 tot 18:00 uur KPN uw eerste provider is. Druk tweemaal op: ? Geen dagdeel >Terug NwDgdl WsDgdl WisAl OK 4. (In dit voorbeeld 00:00 en 18:00.1. Desgewenst kiest u met ‘Op+’ een tweede provider (2/4). U kunt maximaal vier providers selecteren. dan wordt de tweede provider geprobeerd. Druk op: ? 18:00-08:00 Terug UurDag1 Uur+ 1/4 kpn DagDag+? 66 . Herhaal de stappen 3 tot en met 7 om het begintijdstip van volgende dagdelen in te voeren. Voer het begintijdstip van het dagdeel in (dit is tevens het eindtijdstip van het vorig ingevoerde dagdeel). Druk op: NwDgdl Tijd Terug _: <-Wis <-> OK ? 5. Met ‘wijzig’ geeft u aan van welke provider gebruik wordt gemaakt tijdens het door u ingevoerde dagdeel. Druk op: Dagdl Geen dagdeel Terug UurUur+ DagDag+? 3.) Druk op: ? 18:00-08:00 Dag1 Op1/4 Op+ OK 8. In dit voorbeeld wordt dus altijd eerst geprobeerd om uw oproep via KPN te laten verlopen. geef dan ook maar één provider in! 10.

Druk op: FeestD 01/20 Terug Vorig Volgnd Keuze OK ? 2.11. Kies het volgende dagdeel met: Uur+ 08:00-18:00 Terug Uur- Dag1 Uur+ 1/4 DagDag+? 12. 1. 1. bijvoorbeeld feestdagen. hoeft u geen jaartal in te geven.andere dagen. Geef een datum in (DD/MM/JJJJ). Herhaal bovenstaande stappen voor -eventueel. Druk op: Wijzig Datum : Terug <-Wis _ / <- / -> OK ? 4. Druk op: OK Maak uw keuze : Terug Dagdl Dagen FeestD 13:59 Op dezelfde wijze kunt u de andere kenmerken (Dag2 tot en met Dag7) programmeren. ARSKal: feestdagen Met de optie FeestD kunt u de kenmerken toekennen aan speciale data. bijvoorbeeld Kerstmis op 25/12. Bij feestdagen die jaarlijks op dezelfde datum vallen. Herhaal het bovenstaande vanaf stap 9. 13. ARSKal: kenmerk aan dagen toewijzen Druk vanuit het ARSKal-menu op: Dagen Zo Terug Volgnd Keuze OK ? Volgnd Keuze : kies volgende dag in de week : wijs een kenmerk (Dag1 tot en met Dag7) toe aan de geselecteerde dag Maak uw keuze : Terug Dagdl Dagen FeestD 14:02 2. Druk op: ? 01/20 >Terug Wijzig Wissen 3. Druk op: ? 08:00-18:00 Dag1 Op1/4 kpn Op+ OK >Wissen Wijzig ? 14. Als laatste moet u aangeven op welke dag welk kenmerk actief is. Druk op: OK 3. Voorbeeld: Datum : 25/12/_ 2512 ? Terug <-Wis <-> OK 67 .

68 . Druk op: OK 01/20 Terug Vorig 25/12/* Volgnd Keuze OK ? NB: Het sterretje geeft aan dat de datum onafhankelijk van het jaartal is.5. Wijs een kenmerk toe aan de geselecteerde datum. 6. door te drukken op: Keuze Herhaal bovenstaande vanaf stap 2 om meer data in te geven.

Ruimte voor aantekeningen 69 .

pagina 80). Opschakelen Met deze functie kan worden ingebroken in een telefoongesprek. ongeacht de instellingen van een toestel of de centrale. Directe toegang tot een netlijn Door een specifieke netlijn toe te kennen aan een functietoets. de lijn vrijmaken en opnieuw een nummer kiezen door op de toets te drukken van de interne lijn die werd gebruikt. Alarmnummers kiezen Vanaf elk toestel kan het internationale alarmnummer 112 worden gekozen.afspraak (u hoort gedurende vijftien seconden een kort repeterend belsignaal) . Het is aan te bevelen om alarmnummers die worden opgeslagen in de lijst met algemene verkorte kiescodes. kan een toestelgebruiker met één druk op die functietoets direct toegang krijgen tot deze netlijn.Hoofdstuk 3.kunnen als een intern nummer wordt gekozen. Voor uitgaand extern verkeer kunnen toestellen een bundel aankiezen met een bundelcode (meestal de 0). Vanaf het toestel kan vervolgens een externe verbinding worden opgezet. wordt bepaald via de bundeltoegangsmatrix. Doorgaans kan alleen de bediening opschakelen. 70 . bijvoorbeeld om iemand op de hoogte te brengen van een dringend telefoontje. Bundelselectie Netlijnen voor uitgaand verkeer worden in bundels geplaatst.De code voor opschakelen staat in het nummerplan (zie bijlage B. Deze komt voor het toestel beschikbaar. In de gekozen bundel wordt vervolgens gezocht naar een vrije lijn. Hij kan er ook voor kiezen geen enkele oproep te beantwoorden maar zelf een verbinding tot stand te brengen door op een vrije lijntoets te drukken of een toestelnummer te kiezen. Selectieve beantwoording Als er een of meer oproepen op een toestel worden gesignaleerd. Welke toestellen toegang hebben tot welke bundels.terugbelopdracht (u hoort gedurende 25 seconden een lang repeterend belsignaal) Opnieuw interne lijn Digitale toestellen -met uitzondering van de d350. De (externe) gesprekspartner van het toestel waarnaar wordt opgeschakeld. gevolgd door een korte pauze) . kan de opschakelende partij niet horen. Deze categorie is altijd voor alle toestellen toegankelijk. Een gebruiker kan aan het oproepsignaal horen om welk type oproep het gaat: .intern (u hoort kort achter elkaar twee belsignalen. overzicht mogelijkheden Dit hoofdstuk biedt u een overzicht van de mogelijkheden die de telefooncentrale biedt en die niet in de gebruikershandleidingen van de toestellen of in voorgaande hoofdstukken staan beschreven. gevolgd door een korte pauze) . kan de gebruiker zelf bepalen welke oproep wordt beantwoord door op een van de knipperende lijntoetsen te drukken. Oproepsignalen Het systeem maakt gebruik van verschillende oproepsignalen.extern (u hoort een lang belsignaal. in de categorie URG te plaatsen.

(eventueel) bericht Het berichtenlampje geeft aan dat er oproepen zijn geweest. Als dit lampje snel rood knippert. geeft de status van het betreffende toestel weer: lampje LCD-schermpje vrij uit leeg oproep knippert (knipperend) bezet brandt Makro’s Er zijn drie makro’s (gecombineerde commando’s) die de toestelgebruikers onder een functietoets kunnen programmeren: 1: toestelnummer + intercom 2: extern telefoonnummer + accountcode 3: ruggespraak met PBX + toestelnummer Tweede oproep.nummer . Het geprogrammeerde nummer kan dan met één druk op de knop worden gekozen. Onbeantwoorde oproepen naar een groep.voor de code. Oproeplijst (ISDN) Onbeantwoorde ISDN-oproepen worden opgeslagen in de oproeplijst (maximaal tien). zonder dat deze wordt beantwoord.datum en tijd . worden op slechts één toestel gesignaleerd. (Zie nummerplan -bijlage B op pagina 80. Hiervoor moet een functietoets geprogrammeerd worden. Het gesprek moet daarvoor eerst geparkeerd worden. kan tijdens het gesprek worden verplaatst naar een ander aansluitpunt op dezelfde bus. Toestelverplaatsing (ISDN) Een toestel dat is aangesloten op de S0-bus.Bestemmingstoetsen Onder de functietoetsen kunnen toestelnummers of externe nummers worden geprogrammeerd. dan gaat het berichtenlampje op de bedieningspost langzaam geel knipperen. dan moet voor ruggespraak een speciaal signaal worden gegeven. Per oproep wordt bewaard: . 71 . Overloopindicatie Worden de oproepen op de bedieningspost niet beantwoord binnen de daarvoor vastgelegde drempel. Het lampje of LCD-schermpje naast of boven toetsen waaronder toestelnummers staan geprogrammeerd. kan dit duiden op een ernstige fout in het systeem.(eventuele) naam . informatie opvragen Op een d354 kan informatie in het display worden getoond over een tweede oproep (direct of groeps).) Ruggespraak met PBX Als de Vox Novo Office is aangesloten op een PBX. Deze functie kan alleen worden geactiveerd door de bediening en geldt niet voor doorkieslijnen en lijnen in groepsverband. PABX-volgstand Alle ISDN-oproepen kunnen met behulp van een daarvoor geprogrammeerde functietoets (PBXo) worden doorgeschakeld naar een externe bestemming.

Zodra de lijn wordt toegewezen. Of deze functie is geactiveerd. Toestel. Dit moet door servicepersoneel van KPN (bij installatie) worden geprogrammeerd. Aan de lijn wordt een verkeersklasse gekoppeld (1 . Voor systeemtoestellen kan hiervoor een functietoets geprogrammeerd worden. wordt de verbinding tussen toestelgebruiker en operator verbroken. Netlijnbemiddeling Deze faciliteit maakt het mogelijk om een externe lijn aan te vragen bij de operator (telefonist[e]/ receptionist[e]) om vervolgens zelf het externe nummer te bellen. kunnen zelf hun toestel uit de groep schakelen en weer terugzetten (dit heeft geen invloed op directe oproepen naar het eigen toestel). Het lampje of icoontje naast de toets licht op als een oproep voor de betreffende groep wordt gesignaleerd. Er kunnen dus lijnen met verschillende verkeersklassen worden gedefinieerd.7. Voorbeeld Een toestelgebruiker belt de operator met het verzoek om een vrije buitenlijn.of operatorgroep. eventueel met kostenplaats. De operator kiest de code voor de gewenste lijn. dan moet voor elke groep een aparte functietoets geprogrammeerd worden. bijvoorbeeld: internationaal.en operatorgroepen Uit de groep schakelen Gebruikers die zijn opgenomen in een toestel. Tevens geeft hij de verkeersklasse aan. U regelt het volume met en handenvrij telefoneren telefoneren via de telefoonhoorn meeluisterluidspreker ingeschakeld Het effect is als volgt: : volume van de luidspreker wordt aangepast : volume van de hoorn wordt aangepast : volume van de luidspreker wordt aangepast Het geluidsniveau wordt op het display weergegeven door middel van blokjes. NB: Bij het programmeren van deze functie dient u te bepalen of het laatste toestel (als alle overige toestellen al uit de groep geschakeld zijn) wel of niet uit de groep geschakeld mag worden. De oproep kan op de normale wijze worden beantwoord. Op elk toestel aangesloten bij een groep. 58 in de groep). De toestelgebruiker hoort de kiestoon en kan het externe abonneenummer kiezen. 72 . Behoort een toestel tot meer groepen. kan een groepssupervisietoets worden geprogrammeerd (één per groep). 7 = geen). zie ook hieronder). Overige -analoge. die te kiezen zijn door het geautoriseerde toestel door middel van een aankiescode.Volumeregeling van de hoorn Met de volumeregeling kan de gebruiker van een d35x-toestel tijdens een gesprek de geluidssterkte van zijn/haar telefoonhoorn instellen. is alleen zichtbaar aan het lampje of icoontje naast de betreffende functietoets. De gemaakte instelling wordt opgeslagen en bij een volgend gebruik van het toestel staat deze ingesteld op het laatstingestelde geluidsniveau. De faciliteit Netlijnbemiddeling kan gekoppeld worden met het toewijzen van een kostenplaats. Er zijn twee soorten bemiddelingslijnen te definiëren: 1) normale bemiddelingslijn 2) bemiddelingslijn in combinatie met heroproep met kostenindicatie (na afloop van het telefoongesprek wordt de operator teruggebeld en kan hij in het display de kosten aflezen.toestellen geven een code in (59 uit de groep. gevolgd door het groepsnummer.

het operatortoestel moet beschikken over een display . alvorens de verbinding tot stand wordt gebracht. bijvoorbeeld bij een toestel waar u geen zicht op hebt.alleen op toestellen die zijn uitgerust met een display kunnen de kosten worden afgelezen .als een van beide toestellen een ISDN-toestel is. Na afloop van een gesprek gaat het daartoe aangewezen toestel over. met dien verstande dat eerst netlijnbemiddeling wordt geactiveerd en daarna de heroproepfunctie Werking Individuele mode: Om de heroproep met kostenindicatie te activeren voor een telefoongesprek dat door de operator tot stand is gebracht voor een andere gebruiker van het systeem. Automatische mode: Hierbij wordt van elk extern telefoongesprek de functie automatisch geactiveerd. Hierop kunnen de kosten worden afgelezen en -eventueel. Als het maximum bereikt is.de operator moet geautoriseerd zijn .door een andere gebruiker tot stand is gebracht. 73 .de aanvrager kan slechts één gesprek opbouwen . Hierop kunnen de kosten worden afgelezen en -eventueel. Opmerkingen: .de faciliteit werkt alleen op lijnen die voorzien zijn van kostentelling .via ISDN mag alleen gebruikgemaakt worden van “Overlap sending” (handmatig cijfer-voorcijfer kiezen) Heroproep met kostenindicatie Hiermee kan de operator (of een andere gebruiker van het systeem) de kosten (of het aantal ‘tikken’) aflezen/afdrukken van een telefoongesprek dat: . werkt netlijnbemiddeling niet .Opmerkingen .afgedrukt.afgedrukt.deze faciliteit kan niet gebruikt worden vanaf een toestel dat op slot staat. of waaraan het kenmerk privé is toegekend . worden de nieuwe oproepen toegevoegd en de oudste heroproepen afgedrukt en gewist. Desgewenst kunnen deze gegevens worden afgedrukt.Na afloop van het gesprek gaat het toestel van de operator over en verschijnen de kosten in het display. In het tweede geval worden de kosten automatisch bijgehouden.het toestel van de aanvrager moet ten minste één vrije lijntoets voor extern verkeer hebben .er wordt geen rekening gehouden met eventueel geprogrammeerde volgstanden van het toestel dat de heroproep ontvangt .in totaal kunnen dertig heroproepen met kostenindicatie worden opgeslagen. maar dat u toch wilt “bewaken” In het eerste geval moet de faciliteit handmatig geactiveerd worden door het ingeven van een prefix of door te drukken op een daarvoor geprogrammeerde functietoets. . moet als volgt worden gehandeld: 1) de operator en de gebruiker hebben een interne verbinding 2) de operator schakelt de functie in door het ingeven van de aankiescode (61) of door te drukken op een geprogrammeerde functietoets 3) automatisch wordt een buitenlijn gekozen die direct wordt doorgegeven aan de gebruiker (hiermee wordt de functie geactiveerd en wordt het operatortoestel weer vrijgegeven) 4) de gebruiker kiest het gewenste telefoonnummer 5) na afloop van het gesprek gaat het daartoe aangewezen toestel over.door hemzelf tot stand is gebracht voor een andere gebruiker .netlijnbemiddeling en de heroproep met kostenindicatie kunnen gecombineerd worden.netlijnbemiddeling kan niet gebruikt worden op huurlijnen .

Indien er geen bevestiging van de operator volgt. knippert gedurende vijf seconden het toestelnummer en de tijd in het display en klinkt een toon. Zodra het toestel vrij is.Indien meer heroproepen op het operatortoestel binnenkomen. Hij/zij bevestigt de heroproep door tweemaal te drukken op: MTR-OK 1. 1 of 1. vindt alsnog de heroproep plaats. Hierdoor kunnen. Het is mogelijk om gebruikers te verplichten van een kostenplaats gebruik te maken.kostenplaatsnaam (optioneel. Mogelijkheid 2: De operator drukt een bon af door te drukken op: Print 2 of Om het verschil te weten tussen de afdrukken van een standaardkostenoverzicht en de heroproep met kostenindicatie. maximaal zestien karakters) . zullen deze na elkaar verschijnen. bijvoorbeeld telefoonkosten gemaakt door of voor derden. Kostenplaatsen Deze faciliteit maakt het mogelijk om een kostenplaats toe te wijzen aan een inkomend of uitgaand extern gesprek. Aan kostenplaatsen kan een aantal items gekoppeld worden: . of als andere of onjuiste handelingen worden uitgevoerd. 74 . zal het systeem de heroproep afbreken. Systeemgebonden toestellen Een kostenplaats kan geactiveerd worden: . 2. vindt er opnieuw een heroproep plaats. de meest recente als laatste. de oudste heroproep eerst.verkeersklasse (standaard: gebruikersverkeersklasse) . wordt bij de laatste een # afgedrukt voor het nummer. Tijdens een gesprek kan de kostenplaats dus niet worden gewijzigd.tijdens een gesprek met het doel een eerder ingevoerde kostenplaats te overschrijven door een andere (functietoets: Kpl). Standaardtoestellen Bij standaardtoestellen kan alleen een kostenplaats worden geactiveerd voordat een verbinding tot stand komt.aantal cijfers die niet geprint worden op een kostentelrecord* (standaard: laatste vier cijfers). .wachtwoord (standaard: geen wachtwoord) . Afhankelijk van het type toestel. op de juiste wijze worden verrekend.De kostenindicatie verschijnt ongeveer 25 seconden in het display. heeft de operator (of gebruiker van het toestel) twee mogelijkheden (dit geldt zowel voor de individuele als voor de automatische mode): Mogelijkheid 1: De operator leest de gemaakte kosten (of ‘tikken’) en het nummer van het betreffende toestel af. De kostenplaatstabel Kostenplaatsen zijn opgebouwd uit maximaal zestien cijfers en moeten worden ingevoerd in een tabel.tijdens een verbinding bij zowel een inkomend als een uitgaand gesprek (functietoets: Kpl) . NB: . Dit kan alleen als een ongedefinieerde kostenplaats is gebruikt.Als het operatortoestel in gesprek is.voordat een verbinding tot stand gebracht wordt (functietoets: NwKpl) . . Zodra het toestel vrij is.Aflezen/afdrukken gemaakte kosten Als het toegewezen toestel overgaat. kent deze faciliteit een aantal mogelijkheden.

Bij het afdrukken van een regel of nota. Door het kiezen met kostenplaats. *een kostentelrecord bevat de kostenregistratiegegevens die naar een aangesloten printer of pc -met kostenregistratiepakketwordt gestuurd. . notatie Een kostenplaats bestaat uit een reeks van maximaal zestien cijfers en/of sterretjes (*).Naam Aan een kostenplaats kan voor de duidelijkheid een naam gekoppeld worden. bijvoorbeeld de firmanaam of de naam van de gebruiker. Na afloop van het gesprek geldt de oorspronkelijke verkeersklasse.Er kunnen 250 kostenplaatsen ingevoerd worden.kl. wordt de voor het toestel geldende verkeersklasse vervangen door die van de kostenplaats. wordt deze naam vermeld op de plaats van het toestelnummer/gebruikersnaam. gebruikers verk. kostenplaats naam van de kostenplaats nee gebruik van password ja verkeersklasse aantal te maskeren cijfers ja verplicht in te vullen waarde ja ja max 16 cijfers - max. wordt het toestel voor dat gesprek in verkeersklasse op 3 ingedeeld.999**** (zescijferige gedeeltelijk gedefinieerde kostenplaats) . kan de gebruiker willekeurige cijfers ingeven. 1-6 of geen verk. Voorbeelden van codes die niet zijn toegestaan: .123**99 Extra mogelijkheden . Voorbeelden van codes: . Indien de kostenplaats wordt geactiveerd. 16 letters - ja of nee verk. Verbergen van een aantal gekozen cijfers Standaard worden de laatste vier cijfers van een gekozen nummer niet weergegeven in een kostentelrecord. mag deze dus niet ‘naar buiten bellen’ (extern telefoonverkeer).1**1 . U kunt echter ook zelf bepalen hoeveel cijfers verborgen blijven.kl.*123*4 .32456 (vijfcijferige volledig gedefinieerde kostenplaats) . Voorbeeld: Verkeersklasse 1: alleen intern verkeer is toegestaan Verkeersklasse 3: nationaal verkeer is toegestaan Als aan een toestel verkeersklasse 1 is toegekend.Verkeersklasse Aan een kostenplaats kan een verkeersklasse worden gekoppeld. 75 .**** (viercijferige ongedefinieerde kostenplaats) De sterretjes mogen niet voor of binnen een cijferreeks opgenomen worden.klasse systeemwaarde standaard nee Kostenplaats.**123 . Op de plaats van de sterretjes (jokers).

na een pieperoproep (paging) .tijdens een omroep kan geen ruggespraak worden gehouden. Elke gebruiker hoort de muziek zodra hij/zij drukt op: OK Het volumeniveau is te regelen met en .kies het nummer van de omroepgroep (*01 . maakt u gebruik van nummerherhaling of een tijdelijk opgeslagen telefoonnummer. Het maximale volumeniveau is afhankelijk van de volumeregeling op de externe muziekbron.een kostenplaats blijft actief in de volgende gevallen: .kostenplaatsen blijven niet bewaard.als u te lang wacht met het invoeren van een cijferreeks . wordt de achtergrondmuziek uitgeschakeld voor de duur van het telefoongesprek. speelt de muziek verder.*50). De functie gebruiken . Zodra een gebruiker een bericht omroept. dan wordt de kostenplaats niet geactiveerd .een kostenplaats kan geweigerd worden als na controle door het systeem blijkt dat: . Om de muziek uit te schakelen. cassetterecorder. stopt de muziek. of druk op een hiervoor geprogrammeerde functietoets .u kan gevraagd worden een wachtwoord in te geven . wordt niet afgebeeld .na ‘terugvalverkeer’ (een doorverbonden oproep wordt niet beantwoord en teruggegeven aan uw toestel) . Achtergrondmuziek Via de luidsprekers van systeemtoestellen of via de externe omroepinstallatie kan achtergrondmuziek worden beluisterd.na het parkeren van een gesprek of bij een call pick-up .na het doorverbinden van een gesprek Omroepen via externe luidspreker (omroepinstallatie) Hiermee kan een gebruiker die lid is van een omroepgroep.de ingegeven code niet compleet is . Het is mogelijk om de muziek via een externe luidspreker te laten klinken. een bericht omroepen op een binnen de groep opgenomen externe omroepinstallatie.binnen een omroepgroep kan per keer één gebruiker een bericht omroepen . Als het bericht beëindigd is.de ingegeven code niet overeenkomt met een van de codes uit de lijst . cd-speler enzovoorts). Kostenplaats gebruiken Bij het gebruik van kostenplaatsen kan zich het volgende voordoen: .de mogelijkheden van een toestel kunnen beperkt/uitgebreid worden wanneer een kostenplaats geactiveerd wordt (bijvoorbeeld de verkeersklasse) .het aantal cijfers of zelfs het hele gekozen nummer. 76 .spreek uw bericht in (maximaal twintig seconden) Beperkingen .na volgstand .Bij het kiezen met kostenplaats wordt deze waarde gebruikt in plaats van de standaardsysteemwaarde. dan is een externe muziekbron noodzakelijk (radio. druk nogmaals op: OK Wilt u deze faciliteit gebruiken. Zodra een telefoonoproep binnenkomt of wordt gedaan.

Muz) te drukken en zijn/haar wachtwoord in te toetsen (standaard: HELP1954).de naam of het nummer van de deurtelefoon te tonen in het display van toestellen die daarmee zijn uitgerust . na beëindiging van het gesprek.) Na de ingestelde vertraging (standaard: dertig seconden) vindt een heroproep naar het toestel plaats.de oproep van de deurtelefoon op te pikken als het toestel waarop de oproep binnenkomt niet wordt beantwoord en de oproepen niet zijn doorgeschakeld (call pick-up) .de deurtelefoon op te nemen in een driegesprek (conferentie) 77 . Een oproep van de deurtelefoon wordt behandeld als elke andere oproep. NB: Kan een externe volgstand niet gerealiseerd worden omdat bijvoorbeeld alle uitgaande lijnen bezet zijn. hiervoor dient een van de welkomstmeldingen gebruikt te worden. dan wordt het gesprek in de wachtstand direct opnieuw gesignaleerd en volgt een heroproep. Het is mogelijk om deze directe oproep te laten vertragen. Deurtelefoon Met deze functie kunt u vanaf de centrale of een daarvoor bestemd ander toestel. Het is derhalve mogelijk om: .oproepen van de deurtelefoon door te schakelen (bijvoorbeeld bij ‘in gesprek’) naar elk ander toestel dat is aangesloten op dezelfde centrale . dan moet de beller wachten totdat de eerste is afgehandeld .de oproep van de deurtelefoon in de wacht te zetten . In dat geval kan de deur niet worden geopend. zal de oproep automatisch door het systeem worden beantwoord. De kosten van het doorschakelen naar een externe bestemming. in contact komen met een bezoeker die voor de (gesloten) deur van uw bedrijf staat en de deurtelefoon heeft geactiveerd. zodat de gebruiker. Is het toestel in gesprek dan zal het. dan wordt de oproep naar de (reserve) operatorgroep geleid. bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld: “Een ogenblik geduld alstublieft. Ook is het mogelijk om. Opmerkingen: . zijn voor rekening van de operator. Externe volgstand Tekstmelding bij externe volgstand Als een externe oproeper een toestel belt dat de externe volgstand heeft ingeschakeld. d352 en de d351. dan wordt de externe oproep doorverbonden naar de (reserve) operatorgroep .is externe volgstand niet mogelijk. door middel van een verkorte kiescode. uw oproep wordt doorgeschakeld. (Vertraagde heroproep werkt alleen op de d354.” Na afloop van de tekst wordt de uitgaande verbinding tot stand gebracht en worden beide lijnen gekoppeld.Activeren De achtergrondmuziek via de externe omroepinstallatie wordt door de operator geactiveerd door op een voorgeprogrammeerde functietoets (Ex. U kunt een gesprek voeren en desgewenst vanaf uw toestel de deur openen.de volgstandtekst wordt door de operator ingesproken.Nogmaals indrukken gevolgd door het wachtwoord schakelt de functie weer uit.komt er een tweede oproep binnen. een nieuwe verbinding tot stand kan brengen alvorens het eerste gesprek uit de wachtstand te halen. Vertraagde heroproep Als een gesprek in de wacht staat en de gebruiker verbreekt de verbinding door de hoorn neer te leggen. de deurtelefoon op een locatie buiten uw bedrijf (extern) te beantwoorden. direct overgaan.

het is niet mogelijk om naar de deurtelefoon te bellen .het is niet toegestaan de deurtelefoon in het doorkiesnummerplan op te nemen . Als geen gebruik wordt gemaakt van de ontgrendelingsmogelijkheid.het is niet mogelijk om de oproep van de deurtelefoon door te schakelen naar een externe bestemming .er kan slechts één deurtelefoon met ontgrendelingsmogelijkheid (deur openen) aangesloten worden op de centrale. 78 .een oproep van de deurtelefoon moet beschermd zijn (er mag geen tweede oproep ‘tussendoor’ komen) . kunnen twee deurtelefoons worden opgenomen Deur openen Tijdens het gesprek met een bezoeker via de deurtelefoon. kan de deur worden geopend door het intoetsen van een code (10) of door het indrukken van een daarvoor geprogrammeerde functietoets.Beperkingen: .

-15.COLR (COnnected Line identification Restriction): hiermee kan degene die de oproep beantwoordt. ISDN-20 en ISDN-30 zijn gelijk aan ISDN-15 maar beschikken over twintig respectievelijk dertig communicatiekanalen.DDI (doorkiezen) verkrijgbaar in blokken van 10.CLIP (Calling Line Identification Presentation): het nummer van de beller wordt zichtbaar bij degene die wordt opgebeld. . CLIP. het is een digitaal netwerk dat geschikt is voor meer dan telefoongesprekken alleen. ISDN-15 wordt ook wel aangeduid met: ISDN 15B+D of PRA (Primary Rate Office) De vijftien communicatiekanalen die ISDN-15 biedt. . Het aantal kanalen geeft aan hoeveel randapparaten er tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. 100 en 1. tekst. Met andere woorden. data en beeld (denk aan video-conferencing) over één telefoonlijn probleemloos te verzenden. 79 .AOC (Advice Of Charge): de beller ziet de oplopende kosten van de verbinding in het display van zijn/haar telefoontoestel. snelle ISDN-verbinding. ISDN maakt het mogelijk om spraak. Dit kan een ander nummer zijn dan het nummer dat werd gebeld. verhinderen dat zijn nummer in het display verschijnt van degene die opbelt. de zogenaamde B-kanalen. om bedrijfstelefooncentrales op het grote telefoonnetwerk aan te sluiten en om verbindingen te leggen tussen meerdere bedrijfstelefooncentrales. ISDN-2. Daarnaast zijn er met ISDN een groot aantal extra diensten mogelijk. bijvoorbeeld omdat de oproep is doorgeschakeld. ISDN verhoogt de snelheid en biedt bovendien mogelijkheden voor andere toepassingen.CLIR (Calling Line Identification Restriction): de beller kan verbieden dat zijn/haar nummer zichtbaar wordt in het display van degene die hij/zij opbelt. de zogenaamde D-kanalen. . en signaleringskanalen. . internet) optimaal gebruik te maken van een storingsvrije. S0-module De S0-bus is een uitbreiding op de centrale die het mogelijk maakt om bij datacommunicatie (e-mail. waaronder: . Bij ISDN-2 hebt u de beschikking over twee communicatiekanalen en bij ISDN-30 over dertig communicatiekanalen. . achtergrondinformatie over ISDN Wat is ISDN? ISDN staat voor Integrated Services Digital Network.Bijlage A. nog voor de telefoon wordt opgenomen. CLIR enzovoorts). -20 en ISDN-30 Bij ISDN is er geen sprake meer van netlijnen (ook wel buitenlijnen genoemd).COLP (COnnected Line identification Presentation): het nummer van de telefoon die de oproep aanneemt. ISDN-2 wordt ook wel aangeduid met: ISDN 2B+D of BRA (Basic Rate Office) ISDN-2 is ontwikkeld om zoveel mogelijk data door de bestaande koperen kabels van het huidige telefoonnet te transporteren. maar wordt gesproken van communicatiekanalen. wordt in het display weergegeven. worden gebruikt om een snelle dataverbinding op te bouwen tussen grote computersystemen.000 nummers. De D-kanalen maken onder andere de extra diensten mogelijk (AOC.

nummerplannen Hoofdnummerplan FUNCTIE 2-cijferig nummerplan CODE 3-cijferig nummerplan 4-cijferig nummerplan klant nummerplan Toegang tot hoofdbundel Interne oproep 0 21 tot 39 en 50 tot 57 80 tot 83 84 tot 89 10 11 12 13 14 0 201 tot 399 0 2001 tot 2199 Toegang tot overige bundels Groepsschakeling Wekoproep (Afspraak) Nieuwe kostenplaats Terugnemen geparkeerd gesprek Individuele call pick-up Inschakelen selectieve volgstand Inschakelen volgstand naar Radio-pager Beantwoorden algemene oproep (BNDN) Inschakelen groepsvolgstand Groeps call pick-up Uit de groep schakelen In de groep schakelen Uitschakelen volgstand Inschakelen Niet Storen Activeren volgstand (direct.Bijlage B. bij bezet) Opheffen autom.terugbelopdracht Tekstmail of terugbelopdracht met boodschap 801 tot 835 501 tot 550 10 11 12 13 14 8001 tot 8035 5001 tot 5050 10 11 12 13 14 15 15 15 16 17 18 59 58 60 61 62 en 63 64 of # 16 17 18 59 58 60 61 62 en 63 64 of # 16 17 18 59 58 60 61 62 en 63 64 of # 65 65 65 80 .

Radiopagingoproep Beantwoorden radiopagingoproep Follow me Uitschakelen follow me Gereserveerd voor voicemail Toegang tot programmeren Toestel op slot zetten/van slot halen Laatstenummerherhaling Bescherming tegen opschakelen Algemeen verkort kiezen 66 67 68 69 **6 en *#6 75 of B 66 67 68 69 **6 en *#6 75 of B 66 67 68 69 **6 en *#6 75 of B 76 77 78 4001 tot 4999 D001 tot D399 76 77 78 D001 tot D399 4001 tot 4999 76 77 78 4001 tot 4999 D001 tot D399 Kamerstatus Toestel vervangen Toestel verplaatsen Oproep naar bediening Omroepen naar toestelgroep DECT Authentication code : 79 197 198 9 *01 tot *50 88 197 198 9 *01 tot *50 88 197 198 9 *01 tot *50 81 .

Faciliteiten die gebruikt kunnen worden tijdens gesprekken FUNCTIE 2-cijferig nummerplan CODE 3-cijferig nummerplan 4-cijferig nummerplan klant nummerplan Parkeren extern gesprek Beantwoorden tweede oproep op eigen toestel Zenden van TDK-signalen Netlijnbemiddeling Netlijnbemiddeling met heroproep en kostenindicatie Ruggespraak op Host-PBX Automatische terugbelopdracht activeren Conferentie (driegesprek) Verbreken ruggespraakgesprek Wisselgesprek Opschakelen Deur openen MCID* 12 12 12 14 17 of C 60 14 17 of C 60 14 17 of C 60 61 69 61 69 61 69 5 of # 68 2 3 8 of A 10 74 5 of # 68 2 3 8 of A 10 74 5 of # 68 2 3 8 of A 10 74 *MCID = Malicious Call Identification Nummerherkenning van ongewenste oproepen (telefoonterreur). Deze functie werkt alleen als de faciliteit in de openbare centrale is ingeschakeld. 82 .

Sternummerplan FUNCTIE 2-cijferig nummerplan CODE 3-cijferig nummerplan 4-cijferig nummerplan klant nummerplan Toegang tot hoofdbundel Interne oproep Toegang tot overige bundels Groepsschakeling Wekoproep (Afspraak) Nieuwe kostenplaats Terugnemen geparkeerd gesprek Individuele call pick-up Inschakelen selectieve volgstand Inschakelen volgstand naar Radio-pager Beantwoorden algemene oproep (BNDN) Inschakelen groepsvolgstand Groeps call pick-up Uit de groep schakelen In de groep schakelen Uitschakelen volgstand Inschakelen Niet Storen Activeren volgstand (direct. bij bezet) Opheffen autom.terugbelopdracht Tekstmail of terugbelopdracht met boodschap Radiopagingoproep Beantwoorden radiopagingoproep 0 10 tot 79 *50 tot *53 *54 tot *59 *72 0 100 tot 799 0 1000 tot 7999 *500 tot *534 *500 tot *534 *540 tot *565 *540 tot *565 *72 *72 *84 *81 *28 *84 *81 *28 *84 *81 *28 *24 *24 *24 *83 *25 *82 *26 #26 #21 *23 *21 en *22 #5 *83 *25 *82 *26 #26 #21 *23 *21 en *22 #5 *83 *25 *82 *26 #26 #21 *23 *21 en *22 #5 *88 *86 *85 *88 *86 *85 *88 *86 *85 83 .

Follow me Uitschakelen follow me Gereserveerd voor voicemail Toegang tot programmeren Toestel op slot zetten/van slot halen Laatstenummerherhaling Bescherming tegen opschakelen Algemeen verkort kiezen Kamerstatus Toestel vervangen Toestel verplaatsen Oproep naar bediening Omroepen naar toestelgroep DECT Authentication code : *27 #27 **6 en *#6 *87 *27 #27 **6 en *#6 *87 *27 #27 **6 en *#6 *87 *71 **0 *73 8000 tot 8999 *71 **0 *73 8000 tot 8999 *71 **0 *73 8000 tot 8999 *70 *78 *79 9 *01 tot *08 *70 *78 *79 9 *01 tot *08 *70 *78 *79 9 *01 tot *08 84 .

Faciliteiten die gebruikt kunnen worden tijdens gesprekken

FUNCTIE
2-cijferig nummerplan

CODE
3-cijferig nummerplan 4-cijferig nummerplan klant nummerplan

Parkeren extern gesprek Beantwoorden tweede oproep op eigen toestel Zenden van TDK-signalen Netlijnbemiddeling Netlijnbemiddeling met heroproep en kostenindicatie Automatische terugbelopdracht activeren Conferentie (driegesprek) Verbreken ruggespraakgesprek Wisselgesprek Opschakelen Deur openen MCID*

*84

*84

*84

*9 *6 #11 t/m #17

*9 *6 #11 t/m #17

*9 *6 #11 t/m #17

#21 t/m #27

#21 t/m #27

#21 t/m #27

*5 *3 *1 *2 *4 #10 *89

*5 *3 *1 *2 *4 #10 *89

*5 *3 *1 *2 *4 #10 *89

*MCID = Malicious Call Identification Nummerherkenning van ongewenste oproepen (telefoonterreur). Deze functie werkt alleen als de faciliteit in de openbare centrale is ingeschakeld.

85

Bijlage C, Telemutatie Support
Telemutatie Support is een dienst van KPN die u de mogelijkheid biedt wijzigingen in de programmering (faciliteiten) van uw telefooncentrale snel en efficiënt op afstand uit te laten voeren. Voor mutaties zoals nummerwijzigingen, interne verhuizingen, het aanpassen van verkeersklassen of het programmeren van doorschakelingen is het niet nodig dat een monteur van KPN uw bedrijf bezoekt . Met Telemutatie Support worden dergelijke aanpassingen binnen 24 uur uitgevoerd. De eerste maand na installatie kunt u gratis van Telemutatie Support gebruik maken. Na deze maand betaalt u het inlogtarief en de prijs van de mutatie. De werkwijze is eenvoudig: maak een kopie van het mutatieformulier (zie pagina 87), vul de gegevens in en fax het formulier naar: (040) 299 85 99 Vervolgens wordt contact met u opgenomen en uw opdracht in overleg uitgevoerd. Telemutatietarieven U betaalt per opdracht -die meerdere mutaties kan omvatten- een inlogtarief en een tarief per module van tien minuten. Voor complexe mutaties, bijvoorbeeld het programmeren van de nummerplannen in een netwerk, wordt door de monteur vooraf een prijs berekend. Voor het aanbrengen of wijzigen van netwerkprovider (LCR) wordt een vast bedrag in rekening gebracht.

86

Telefax
Aanvraagformulier uit te voeren TeleMutaties
(Dit formulier alleen gebruiken voor mutaties. Voor storingen zie bijlage D.)

Aan: KPN BV telefax: (040) 299 85 99 Services Online-Voice Eindhoven Van: Vestiging: Naam Adres Postcode + plaats Telefoon Contactpersoon*: Naam Telefoon Fax Datum aanvraag : : : : : : : :

Datum uitv. gewenst :
* u wordt teruggebeld door een van onze medewerkers i.v.m. pincodevergelijking.

Omschrijving mutatie:

Extra informatie:

Handtekening contactpersoon:
gegevens in te vullen door medewerker KPN Mutatienummer : Mutaties totaal : Aantal spec. mutaties : Uitgevoerd door UItvoeringsdatum Fax verzonden Order verwerkt d.d. : : : Paraaf:

87

Bijlage D. Mocht de techniek u onverhoopt toch in de steek laten. dan kunt u terugvallen op de jarenlange ervaring van KPN op het gebied van service en support. 88 . storingsmeldingen Telecommunicatieapparatuur van KPN is betrouwbaar en uitermate goed getest. Voor de Vox Novo Office-centrale kunt u rechtstreeks bellen met: 0800. neem dan contact op met uw verkoopadviseur of bel het gratis informatienummer: 0800-0403. waardoor uw storing sneller wordt verholpen.576 28 22 Uw storingsmelding komt dan direct terecht bij de Vox Novo-specialisten. Hebt u nog geen serviceovereenkomst .

kpn. De orderafhandeling vindt op deze wijze snel en efficiënt plaats. de kosten en de installatiedatum. www. Na het indienen van uw wensen wordt binnen een werkdag telefonisch contact met u opgenomen.com Uitgebreide productinformatie en nieuwe ontwikkelingen over Vox Novo Office telefooncentrale vindt u op de internetsite van KPN.Bijlage E. Bijzondere aandacht verdient de mogelijkheid om uitbreidingswensen te regelen via het Internet. U krijgt informatie over de mogelijkheden. waardoor de gewenste uitbreiding zonder infrastructuur binnen een week wordt uitgevoerd. 89 .

. . . . . .52 Alg. .71 instellen datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.52 InUitD . . . . . . . . .17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groepn (groepen) call pick-up . .15 wissen . . . . . . . . . . . externe volgstand . . . . . . . . . . . . . .39 KstPl . . . . . . . . . . . . . . . 54 luidspreker . . . . . . . . . . . . 57 automatische oproep . . . . . . .6. . . . . .48 . . . . . . . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 H heroproep met kostenindicatie vertraagd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 . . . . .27 G GebPro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 K kiezen alarmnummers . . . . . .5 sperniveau .6. . . . . . . . . . . .52 postbus . . .27 afspraak (Kotel) . . omroepgroep . . . . . . . . . .64 bericht(en) . . . . . . . . .76 . .39 . . . . . .65 audioteksten opnemen .23. . .71 bundelselectie .16 bestemmingstoetsen . . .48 Conf (conferentie) . . . . 43 beheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 . . . . . . . .54 ISDN . . .13 . . . .46 achtergrondmuziek . .Trefwoordenlijst A aanmelden mobiel toestel . . . . . . . .52 Kotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 informatie berichten . . . . . . . . . . . . . . . .VK . 60 Draadl . . . . . 46 toestel vervangen . . . . .77 . . . . . . . . . . . . . .42 alarmnummers kiezen . . . . . . . . . 54 ARSKal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 algemene instellingen . . .72 I individuele verkorte kiescodes . . . . . . . herstellen password . . . . . . . . . . . . . . . . . HfdTel (hoofdtelefoon) hoofdnummerplan . .30 tweede oproep . . volumeregeling . 30 tijd . . . . . . . . . 74 -tellers . . . . .70 C call pick-up-groep . . . . . .5 DECT . . . . . . . . .37 timers instellen . . . .21. . . . . . . . . . .77 directe toegang netlijn . . . . . . . . . . . . . . .19. . . . . herstarten systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 .70 DISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . operatorgroep . . . . . 59 automated attendant . . . .64 distributielijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 instellingen algemene . .22. .20. . . . .70 Klok . .32 telefoniste . .13 L licenties uitlezen . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 D datum instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 B bellen via centrale . . . . . . . . .28 . . . . . . . . . . . . . Hoorn . . . . 61 draadloze toestellen .17 deurtelefoon . .80 . . . . . . . . . . . . . . .76 Admin (administratormenu) . .18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19. .13 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 taal . . . . . . . . . . . . . . . 61 verkorte kiescodes . . .15 opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 . . . . . . .77 . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 . 60 naam geven .28 .30 DynRou (dynamisch routeren) . .5 kosten -plaatsen . . . . . . .38 E eenhedentellers .13. . . . .70 Alg. . . . . . . . .17 toestel wissen . . .15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 AutOpr . . . . . . . . . . . extra mogelijkheden F functies programmeren . . . . . . . . . . . . . .28 invoeren verkorte kiescodes . . . . . . . . Expert . toestelgroep . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .20. . .32 -lijst . . . . . .83 storingsmelding . . . . . . . .28 status uitlezen . . . .15. . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. . . .10.44 wachtstandmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passwd . . .en verkeersdistributiecategorieën . . . . . . . . . . . . . . . .10 profiel . . .18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 SprPfx . . . . . . . . .71 91 . . . . . . . . . . .32 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 toestelstatus . . poortnummer V24Tsl . . .5 operator -groep . . . . .24. . . . . . . . .70 opschakelen .12 spertype . . . . . . . .5 toestel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 .27 . . .28 -type uitlezen . . .46 MOH . . . . . .29 sperniveau instellen . . . . . . . . . . . . . . Paging . . . . . . . PwdRes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 O Omroep (omroepgroep) . .71 -signalen . . . . . . postbusnummer toevoegen programmeren functies . .28 toesteltype . . . .70 overloopindicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 sternummerplan . . . . . . . wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grp . . . . . . . . .9 password resetten . . . . . . . . . . . . . . . .51 Operat . . . . . . . .33 toevoegen postbusnummer . . . . . . . . . . . . . .en operatorgroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . .53 Op. . . .70 Servic . . . . . . . . . . . . 43 bericht wissen . . . . . . .71 . . . .28 R resetten toestelpassword . . . . .49 naam wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 . . . . . . .15 . . . . . . . . . . . . . . . . .28 U uitlezen licenties . . . . . . . . . . . . . . .22. . . . . . .28 . . .71 P PABX-volgstand . . . . . . . . . . . . . . . . .54 systeem herstarten . . . . . . . .22. . . . . . . . . . . 28 V24-poort . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. . . . . . . . . . . . . . .53 SwKeys . . . . . . . .M makro’s . . . . . . . . . . . . .72 notificatie . . . . . . . . . . . . . . . . .18 T taal instellen . .45 SprTyp . . . 28 -verplaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . .15 N netlijnbemiddeling . . . . . . . . . . . . . .33 sper. . . . . .10 ruggespraak met PBX . .5 opnemen audioteksten . . . . . . . . . . . . . password herstellen . . . . . . . . . . PubNum . .27 TslGrp . Pickup . . . . . . . . . . . . . . . . S selectieve beantwoording . . . . . . . . . . . . . . . . .88 stroomuitval . .72 toestel(len) -gegevens wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 TslTyp . .12 Spraak .71 mobiel toestel aanmelden . . . . . . . . . . . . . . 62 nummerplan hoofd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 -menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Teller . . . . . . . . .63 Toets . . . . . . . . . . . . . . .71 verwisselen . . . . . . . . . . .80 ster . 30 Taal . . . . . . . . . . . . . 60 Tsl. . . .10. . . . . . 43 oproep automatisch . . . . . . . . .9 -groep . . . . . . . . .50 Onderh . . . .30 Telemutatie Support . . . . . . . . . . . 59 bericht . . . . . . . . .31 . . . . .

.V V24Tsl . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Z zoeken verkorte kiescode . . 56 zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . 56 www. .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 volgstand extern . . .9 toestelnaam . .18 toestelgegevens . . . . . . . . . . .kpn. . . . . . . . . . . . . . .63 VMU (voice response-applicatie)19. . . . . . . . .16 DECT-toestel . .11 wijzigen . . . . . 56 wissen . 11. . . . . . . . .53 wijzigen . . . 72 Vrplts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .com .77 vervangen DECT-toestel . .10. . . . . . . . .17 individuele verkorte kiescodes . .8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 wissen berichten . . . . 54 individuele . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . 56 wachtwoord . . . 56 92 . . . . . . . .63 W wachtwoord -beveiliging .77 volumeregeling hoorn . . . . . . . . .31 verkorte kiescode(s) algemene . . . . . . 18 wekoproep (Kotel) . . . . . . . . . . . .9 V24-poort . 56 vertraagde heroproep . .7. . . . . . . . . .7. .8. . . . . . . . . . . . . . . . . .32 verkorte kiescodes . . . .42 wijzigen individuele verkorte kiescodes 11 password . . . . . . . . . . . . . . .17 verwisselen toestellen .39. . . . . . . . . .10. . . . . . . . . . . . .

com .Verkoop Gebruikersvragen Storingen Telemutatie (telefax) Productinformatie :0800-0403 :0900-2020537 :0800-5762822 :(040) 299 85 99 :www.kpn.