Vox Novo Office

Programmeerhandleiding (Release 2.0)

®

Programmeerhandleiding Vox Novo Office
(Release 2.0)

Overzicht gebruiksaanwijzingen.
Bij uw Vox Novo Office-communicatiecentrale worden de volgende gebruiksaanwijzingen meegeleverd: - Vox Novo Office-programmeerhandleiding. - Gebruikershandleiding bedieningstoestel. - Cd-rom met gebruikershandleidingen in het Nederlands en Engels voor alle systeem- en standaardtoestellen. Bij ieder syteemtoestel d35x of d4xx is meeverpakt een gebruikershandleiding “Snel aan de slag”

1

Inleiding
De Vox Novo Office-communicatiecentrales bieden u maximale flexibiliteit in samenstelling, uitbreidingsmogelijkheden en faciliteiten. Door het gebruik van zogenaamde racks met uitbreidingssloten kan de Vox Novo Office eenvoudig worden uitgebreid tot 120 communicatiekanalen en tweehonderd toestellen. De Vox Novo Office kan zowel softwarematig als hardwarematig worden uitgebreid tot een volwaardige server voor spraak, internet en e-mail. In hoofdstuk 1 staan alle programmeermogelijkheden beschreven waar u als operator van het systeem zelf wijzigingen in kunt aanbrengen. Bij het programmeren wordt ervan uitgegaan dat uw d354-toestel in het operatormenu staat (zie pagina 5, toegang tot het operatormenu). Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van alle programmeermogelijkheden voor de administrator. Ook in dit hoofdstuk wordt ervan uitgegaan dat uw d354-toestel in het administratormenu staat (zie pagina 27, toegang tot het administratorrmenu). De beschreven programmeermogelijkheden betreffen uitsluitend de telefoniefaciliteiten die met het d354-toestel worden uitgevoerd. Het programmeren en beheren van de datamogelijkheden is alleen mogelijk via een pc. De centrale moet geplaatst worden in een omgeving die voldoet aan de volgende eisen: - temperatuur tussen de 15oC en 35oC, maximale temperatuurschommeling: 5oC per uur. - vochtigheid tussen 20 en 80%, maximale verandering: 10% per uur.

Het product voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijnen: Elektromagnetische Compatibiliteit richtlijn (89/336/EEG) (radiostoring). Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) (Elektrische veiligheid). R&TTE (1995/5/EG)

2

. . . . . . . . . . . . . . . . . GebPro.6 1. . Servic.8 Teller (kosten. . . . . . . . .4 Tsl. . . . . . . . . . . . . . . . . .45 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kpn. . . . . . . . . . . . . . Telemutatie Support . . . . . . . . . . . .9 Alg. . . .70 Bijlage A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 2. . . .VK) .86 Bijlage D.27 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nummerplannen .80 Bijlage C. . . . . . Paging) . . . . . . . . .90 3 . . . . .28 2. . . . . . . . . achtergrondinformatie over ISDN .27 2. . . . . . . . . . . TslTyp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 1.63 2. . . . . . . . . . . . .29 2. .2 Datum en tijd instellen (Klok) .51 2. . . . . . . . . . . . .4 Hoofdstuk 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Extra mogelijkheden (Expert) . . .46 2. .52 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (algemene instellingen) . .1 Toegang tot het operatormenu (Operat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 2. . .2. . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . .5 SprPfx (kiesbeperking) . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 DECT (mobiel toestel aanmelden) . storingsmeldingen .4 Op. . . .9 1. . . . . . . .37 2. . .50 2. . . . . . . . . . . .3 Omroep (omroepgroep) . . . . . . . . . . . . .57 2. . . .4 Toestelgegevens wijzigen (Tsl. . . .2 Overzicht programmering operator . . . Draadl.12 Vrplts (toestellen verwisselen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 DISA (van buitenaf via de centrale bellen) . . . . .89 Trefwoordenlijst . . . . . Operator . . . .88 Bijlage E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ARSKal (automatisch gebruikmaken van providers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Algemene Verkorte Kiescodes (Alg. Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toets) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . .47 2. . . . . . . . . . . . . . (functies per toestel programmeren) .49 2. . . . . . .39 2. . . . . . . . . . . . .1 Tsl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Hoofdstuk 2. . . . . . . . . . . . . . . . .2 TslGrp (toestelgroep) . . . . . . . . . .54 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PwdRes) . . . scherm 2 (SprTyp. . . . . . .11 VMU (voiceresponse-applicatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 2. . . . . .13 Overzicht programmering administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Hoofdstuk 3. . . . . . . . . . .VK (algemene verkorte kiescodes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoorn) . . . . . .com . . . . . . . . . . . scherm 4 (DynRou.3 Tsl. . . . . .48 2. . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Groepn (toestellen opnemen in een groep) . . . . . . . . . . . . . overzicht mogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. .79 Bijlage B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . AutOpr. .2 Tsl. . . . . . . . . . .43 2. . muziek in wachtstand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scherm 3 (V24Tsl. . . . . Taal. . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . scherm 1 (InUitD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 1. . . . . . . . . . . . www. . . . . . . HfdTel. . . . . . . . . .2. . . . . .1 Pickup (call pick-up-groep) .10 Alg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Spraak (berichten afspelen. . . . . .64 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grp (operatorgroep) . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . .1 Toegang tot het administratormenu (Admin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 1. . . . . .INHOUD Inleiding . .2 Tsl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .en eenhedentellers) . .3 Kotel (kostentelling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expert 9 13 KstPL PubNum Spraak DECT 13 15 15 17 Naam Tsltyp PwdRes Taal 9 10 10 11 ? Ind.VK 5 6 Wissen Wijzigen 7 7 ? 2. Uw password (standaard HELP1954): Nieuw HELP1954 Tsl.Overzicht programmering operator. Vox Novo Office® Toegang tot het operatormenu (d354-toestel): 1.VK 11 12 ? Passwd SystRst VMU Swkeys 18 18 19 25 Sper 4 . ? Klok Alg. Operat Ga naar 8 6 3.

$ Druk op het pijltje naar rechts om in het tweede scherm te komen.1 Toegang tot het operatormenu (Operat) 1. Toets uw password in (standaard: HELP1954) HELP1954 1. Datum: Terug 20/02/1999 Tijd: <-> Wis 11:39 OK 3. Druk op: OK Geaccepteerd Terug <-> Wis OK Operator configuratie sessie: Terug Klok Alg. Druk op: ? Druk op: Operat 2. 3.1 hieronder). # Geef het toestelnummer in. Voorbeeld: Operatormenu   Tsl. Toets de nieuwe datum en/of tijd in.’  ?  # $ Ind.   ‘toestelnr. @ Druk op de toets bij Tsl.2 Datum en tijd instellen (Klok) Operatormenu 1. Druk op: Klok Datum: Terug 19/02/1999 Tijd: <-> Wis 11:46 OK 2. % Druk ten slotte op de toets bij Ind. Onder elk kopje vindt u een kort ‘stappenplan’.VK Tsl. operator Vooraf Bij de beschrijving van de onderdelen van het operatormenu. U kunt op elk gewenst moment het operatormenu verlaten door te drukken op: 1.VK. wordt ervan uitgegaan dat u toegang hebt tot dat menu (zie paragraaf 1. Hiermee wordt aangegeven op welke toetsen u moet drukken om bij een bepaalde functie te komen.Hoofdstuk 1. ! Zorg ervoor dat u toegang hebt tot het operatormenu. Expert 5 .VK ! @ % In dit geval geeft het ‘stappenplan’ aan hoe u de functie individuele verkorte kiescodes activeert.

..... Druk op: > Naam: v. 4. gevolgd door de achternaam.. Druk op: ? Naam: v... bijvoorbeeld: v..... Burg|Frans > An|Vn 8.... 2.... Toets de achternaam in. dan verschijnt de eerste verkorte kiescode in het display...d.. Deze nummers worden in een algemene kieslijst opgenomen die voor meer toestellen toegankelijk is... Burg.d.. Burg Naam: v....en voornaam...3 Algemene Verkorte Kiescodes (Alg.d... Dit is handig als u namen invoert waarbij u begint met de achternaam.. Druk op: An|Vn Naam: v. Druk op: ? 4001 Vrije plaats: GaNaar Nieuw? >Terug 3.VK 4001 Terug Vrije plaats: Wissen Vorig Volgnd Wijzig? Hebt u al verkorte kiescodes geprogrammeerd. Terug <-> Wis OK 6 ..... bijvoorbeeld: Frans Naam: v.. > An|Vn : geef een scheidingsteken in tussen achter....... Burg. Via Telemutatie Support (zie pagina 86) kunt u het aantal verkorte kiescodes uitbreiden tot 2.......VK) Operatormenu In de Vox Novo Office kunt u direct 999 verkorte kiescodes opslaan... Toets de voornaam in. Het scheidingsteken zorgt ervoor dat straks in het display de voornaam verschijnt... Burg. > An|Vn 6.d. 1...d....... <-> Wis OK ? Druk op ? voor het tweede scherm: An|Vn (Achternaam|Voornaam) Naam: . Druk op: Nieuw Naam: Terug .. Tevens zorgt het scheidingsteken ervoor dat bij lange namen de voornaam als initiaal verschijnt. Burg|Frans Terug <-> Wis OK ? 9. Terug <-> Wis OK? 5... > An|Vn 7.d. Verkorte kiescode invoeren Druk op: Alg..1......200.... Druk op: OK Nr vanuit openb: .....

.VK 4023 Kalan Terug 0707654321 Vorig Volgnd Wijzig? 1.. Verkorte kiescode wijzigen Operatormenu   Alg...... Burg Frans 0701234567 Terug Wissen Vorig Volgnd Wijzig? Wilt u meer algemene verkorte kiescodes invoeren.. Terug <-> Wis OK 4... Terug <-> Wis OK 11.. herhaal dan het bovenstaande vanaf stap 2.het nummer en druk op: OK 4005 van der Boer J. Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd Vorig of of ga direct naar de naam of verkorte kiescode met: GaNaar (Zie pagina 8 voor uitleg over de functie ‘GaNaar’) 2. . Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd Wissen of of ga direct naar de naam of verkorte kiescode met: GaNaar (Zie pagina 8 voor uitleg over de functie ‘GaNaar’) 2..10.de naam en druk op: OK Nr vanuit openb: 0707654321. Terug <-> Wis OK? 3.. bijvoorbeeld: 0701 .. Druk op: OK 4001 v. Wijzig -desgewenst.d..VK 4005 de Boer Jan Terug Wissen 0707654321 Volgnd Wijzig? 1.. . Druk op: Wissen 4023 Terug Wissen Vrije plaats: Vorig Volgnd Wijzig? 7 ..... Druk op: Wijzig Naam: de Boer|Jan... Toets het telefoonnummer in. Nr vanuit openb: 0701234567. Terug Wissen Vorig 0707654321 Volgnd Wijzig? Verkorte kiescode wissen Operatormenu   Alg.. Wijzig -desgewenst.

... Druk op GaNaar Achternaam : _. Blader -desgewenst. Hebt u één letter ingetoetst.... dan kunt u met ‘GaNaar’ snel naar de verkorte kiescode door het nummer in te toetsen.. bijvoorbeeld B. zoeken op naam (GaNaar) Operatormenu   Alg.. zoeken op code (GaNaar) Operatormenu   Alg. bijvoorbeeld O. Hebt u de juiste naam gevonden... dan bladert u door alle verkorte kiescodes die beginnen met 42.. 8 ... 1. druk dan op: Tonen 4001 De Boer Terug Wissen Vorig 701234567 Volgnd Wijzig? U kunt de verkorte kiescode wijzigen of wissen.Verkorte kiescode.. dan bladert u door alle achternamen die beginnen met BO..VK  ? Als u een verkorte kiescode wilt wijzigen of wissen. Toets zoveel cijfers van de verkorte kiescode in.. dan bladert u door alle verkorte kiescodes (+ naam) die beginnen met 4...door de lijst met: Vorig Volgnd of 3.VK  ? Als u een verkorte kiescode wilt wijzigen of wissen en u weet om welke code het gaat. kunt u met ‘GaNaar’ snel naar een verkorte kiescode door de achternaam in te toetsen. Nummer Einde 2.. Hebt u ook de tweede letter ingetoetst. Nummer Einde 2. Toets de verkorte kiescode in.. Hebt u één cijfer ingetoetst.. Blader -desgewenst. Toets de achternaam in. bijvoorbeeld 4. Hebt u ook het tweede cijfer ingetoetst... Hebt u de juiste verkorte kiescode gevonden.. Druk op: GaNaar Achternaam : _.. dan bladert u door alle namen die met een B beginnen. bijvoorbeeld 2... druk dan op: Tonen U kunt de verkorte kiescode wijzigen of wissen Verkorte kiescode. Toets zoveel letters van de achternaam in tot de gewenste naam in het display staat. 1..... tot het gewenste nummer (+ naam) in het display staat... Druk op: Nummer Voer nummer in : . Naam Einde 3.door de lijst met: Vorig Volgnd of 4.

2.. Terug <-> Wis OK? 3..d. Desgewenst kunt u de taal in het display per toestel laten verschillen.VK Toestelnaam wijzigen Operatormenu   Tsl. NB: Alle wijzigingen die u maakt met de optie Tsl... de individuele verkorte kiescodes invoeren. Sper 202 >Terug Ind. Toets de achternaam in.4 Toestelgegevens wijzigen (Tsl. Druk op: ? Naam: de Boer. Burg|Frans. Terug <-> Wis OK? Druk op ? voor het tweede scherm: Naam: v.. gevolgd door de achternaam. Zo kunt u bijvoorbeeld voor een toestel dat niet over een display beschikt. >An|Vn An|Vn (Achternaam|Voornaam) : geef een scheidingsteken in tussen achter.   ‘toestelnr. Burg Frans Terug Naam Nederl... Terug <-> Wis OK? 4. Dit is handig als u namen invoert waarbij u begint met de achternaam. Druk op: Tsl. Het scheidingsteken zorgt ervoor dat straks in het display de voornaam verschijnt.. gelden voor het toestel waarvoor u die wijzigingen maakt en hebben geen invloed op andere toestellen! 1.. Bestemming : _ Terug Wissen 2. Druk op: Naam Naam: v.1. Burg|Frans.d... bijvoorbeeld: de Boer Naam: de Boer... bijvoorbeeld: 202 Bestemming : 202 Terug Wissen v..) Operatormenu U kunt per toestel gegevens invoeren.en voornaam.. Wilt u een nieuwe naam invoeren.. Burg Frans Nederl...’ 1. wis dan eerst de oude met: Wis Naam: v..d. TslTyp PwdRes 202 Taal ? Druk op ? voor het tweede scherm: v.d. >An|Vn 9 ..d. wissen of wijzigen.... Geef het toestelnummer in waarvoor u gegevens wilt invoeren. Burg|Frans.. Tevens zorgt het scheidingsteken ervoor dat bij lange namen de voornaam als initiaal verschijnt..

Druk op: OK Geaccepteerd De Boer Terug Naam Nederl..   ‘toestelnr.. TslTyp PwdRes Taal ? Taal instellen Operatormenu   Tsl... 1... bijvoorbeeld: Job Naam: de Boer|Job....   ‘toestelnr. Frans en Duits. U hebt de keuze uit: Nederlands. TslTyp PwdRes 202 Taal ? Toesteltype uitlezen Operatormenu   Tsl.’ Iedere gebruiker kan het standaardpassword wijzigen in een eigen combinatie van vier cijfers....32 Nummer : het type aangesloten toestel : de gebruikte softwareversie (alleen bij de d35x-toestellen) : het toestelnummer Toestelpassword resetten Operatormenu   Tsl.. Druk op: PwdRes Reset gebruikerspassword ? Terug OK 2.. >An|Vn 6. 10 . Druk op: An|Vn Naam: de Boer... Als een gebruiker zijn wachtwoord is vergeten.’ Per toestel kunt u de taal in het display wijzigen.. 1..’ U kunt van elk toestelnummer nagaan welk type toestel is aangesloten.. Toets de voorrnaam in... Druk op: TslTyp Tsl d352 Terug 3....32 Nummer : 202 Tsl d352 3..5. kunt u met PwdRes het toestelpassword resetten naar het standaardpassword (= 1515). Engels.. >An|Vn 7. Druk op: OK de Boer Job Terug Naam Nederl.   ‘toestelnr.. Terug <-> Wis OK? 8. Druk op: > Naam: de Boer|Job..

’  ?  Ind.’ Elk systeemtoestel heeft de mogelijkheid om individuele verkorte kiescodes in te voeren. Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd of 2. TslTyp PwdRes 202 Taal ? de Boer Job Terug Naam English TslTyp PwdRes 202 Taal ? Individuele verkorte kiescodes Operatormenu   Tsl. U wijzigt de taal in het display door -herhaald.   ‘toestelnr. Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd of 2. Druk op: ? de Boer Job Nederl. Druk op: Wijzig Naam: Terug <- J. Voor alle overige systeemtoestellen tien. Voor d354-toestellen zijn dit dertig verkorte kiescodes.   ‘toestelnr.Doe -> wis OK 11 . Druk op: Wissen Geaccepteerd Terug Wissen Vorig Volgnd Wijzig 01/30 Terug Wissen Vorig Volgnd Wijzig Individuele verkorte kiescode wijzigen Operatormenu   Tsl.   ‘toestelnr. Sper 202 >Terug Ind.te drukken op: Taal de Boer Job Terug Naam Nederl.’  ?  Ind. Druk op: Ind.’ 1.VK 1. Dit is handig als een gebruiker geen tijd heeft om het zelf te doen of als het toestel niet beschikt over een display (wat het wissen/wijzigen bemoeilijkt).VK 01/30 J.1.VK 1. Toegang tot de individuele verkorte kiescodes Operatormenu   Tsl.   ‘toestelnr.VK 2.Doe Terug Wissen 0-0707654321 Vorig Volgnd Wijzig Individuele verkorte kiescode wissen Operatormenu   Tsl. U kunt op uw d354-toestel verkorte kiescodes van andere gebruikers wissen of wijzigen.

..... 5. wis OK 6.... . Wilt u een of enkele cijfers wijzigen...... bijvoorbeeld: Kars Naam: Terug <- Kars -> wis OK NB: De naam van een individuele verkorte kiescode bestaat uit maximaal zes karakters. wordt bepaald in het administratormenu en in overleg met servicepersoneel van KPN...’  ?  Sper 12 . neem dan contact op met servicepersoneel van KPN. wis dan eerst het oude met: Wis Nummer: Terug <-> ....   ‘toestelnr. wis dan eerst de oude naam met: Naam: ... lees dan verder bij stap 5.3. Sperniveau instellen: Operatormenu   Tsl.. Zo kunt u met het sperniveau bijvoorbeeld een toestel uitsluiten van internationaal telefoonverkeer.... zet dan de cursor op het cijfer dat u wilt wijzigen met: <-> of Toets vervolgens het nieuwe cijfer in.. Wis Terug <-> wis OK 4. lees dan verder bij stap 8... Geef eerst het cijfer voor de buitenlijn in! (Meestal: 0) Bijvoorbeeld: Nummer: 00707654321.’  ?  Sper Per toestel kunt u het sperniveau aangeven. wis OK 8. Wilt u een nieuw nummer invoeren..... laag..   ‘toestelnr.. Terug <-> wis OK 9... Wilt u het nummer niet wijzigen.. Druk op: OK Nummer: Terug <-> 0701234567. Indien wijzigingen moeten worden doorgevoerd. U wordt aangeraden hier geen wijzigingen in aan te brengen.. ... Druk op: OK Geaccepteerd Terug Wissen Vorig Volgnd Wijzig 01/30 Kars Terug Wissen 0-0707654321 Vorig Volgnd Wijzig Spertype Operatormenu   Tsl.. Er zijn vier sperniveaus: zeer laag. Wilt u de naam niet wijzigen maar alleen het telefoonnummer aanpassen.. Met het sperniveau bepaalt u of een toestel toegang heeft tot bepaalde telefoonnummers. Wilt u een nieuwe naam invoeren.. Wat de betreffende sperniveaus inhouden. Toets de naam in. 7. midden en hoog. 0070 . Toets het nieuwe nummer in.

1. 1. Druk op: Wijzig Terug 1000 Code Naam SUBSTITUTION Param1 OK ? 4. bijvoorbeeld gemaakt voor derden. Bijvoorbeeld: 98755 Kostenplaats : 98755 Terug <-Wis <-> OK ? 13 . Druk op: Code Kostenplaats : 1000 Terug <-Wis <-> OK ? 5.1. Druk op: ? 001/001 1000 SUBSTITUTION Wissen Schrm> >Terug Wijzig 3. Wijzig het sperniveau door -herhaaldte drukken op: Wijzig Nieuw sperren: Midden >Terug Wijzig OK 2. GaNaar? 2. 16 cijfers).5 Extra mogelijkheden (Expert) Operatormenu Met de functie Expert kunt u onder andere mobiele toestellen aanmelden en welkomstberichten wijzigen. Geef de code voor de kostenplaats in (max. Druk op: Expert Operator advanced configuratie Terug KstPl PubNum Spraak DECT ? Druk op ? voor het tweede scherm: Operator advanced configuratie >Terug Passwd SysRst VMU SwKeys KstPl (Kostenplaatsen) Operatormenu   Expert Deze faciliteit maakt het mogelijk om een kostenplaats toe te wijzen aan een inkomend of uitgaand extern gesprek.VK 1. Druk op: OK de Boer Job Nederl. op de juiste wijze worden verrekend. Sper 202 >Terug Ind. Druk op: KstPl 001/001 1000 Terug Vorig Volgnd SUBSTITUTION Toev. Hierdoor kunnen telefoonkosten.

Het password mag niet gelijk zijn aan het standaardtoestelpassword (1515)! GebrId Passwd : zet gebruikeridentiteit aan (JA) of uit (NEE).een naam. Druk. : Kies de verkeersklasse: Geen: aan de kostenplaats wordt geen verkeersklasse toegekend. Geef de naam in (max. Geef de kostenplaats -desgewenst. Druk op: ? 98755 JANSEN >Terug Param2 13. Druk op: OK Terug 98755 Code Naam SUBSTITUTION Param1 OK ? 7. Klasse 14 . : bescherm de kostenplaats met een password. GAST: de verkeersklasse van het toestel dat wordt ingegeven (zie Param1.Ident: JA Terug GebrId Gebr. Als u kiest voor JA. 98755 Terug Code Naam JANSEN Param1 OK ? 10. : het aantal cijfers van het gekozen telefoonnummer dat blijft verborgen (op het beeldscherm van uw pc of op de printer verschijnen sterretjes [*] in plaats van de cijfers). 11. Druk op: Param2 Verk. Gebr.6.Ident) geldt voor de kostenplaats. JA: de gebruiker moet een password intoetsen alvorens de kostenplaats wordt geactiveerd. dan kan een gebruiker op een ander toestel onder zijn eigen nummer van de kostenplaats gebruikmaken.Pwd : bepaal of de gebruiker van een kostenplaats eerst het eigen toestelnummer moet ingeven. geldt ook voor de kostenplaats. Druk op: Param1 Gebr. Druk op: Naam KostPlaats naam: Terug <-Wis <- SUBSTITUTION -> OK ? 8. TSL: de verkeersklasse van het toestel waarvan gebruik wordt gemaakt.klasse Terug Klasse GAST Mask Mask: norm Verk. als u de instellingen hebt gemaakt op: Terug Terug 98755 Code Jansen Naam Param1 OK ? 12. : zet passwoordbescherming aan (JA) of uit (NEE).klasse Mask : onder welke verkeersklasse valt de gebruiker van een kostenplaats. Bijvoorbeeld: Jansen Druk op: OK KostPlaats naam: Jansen Terug <-Wis <-> OK ? 9.Ident Gebr.pwd: Passwd JA Gebr. 16 karakters).

muziek in wachtstand) Afhankelijk van uw licentie. Druk. druk op: MOH Bericht 1: Terug Vorig Standaard Volgnd Opname? Terug Vorig Volgnd Opname Syst (volgende scherm) : : : : : terug naar het vorige menu terug naar het vorige bericht naar het volgende bericht bericht opnemen herstel de standaardinstellingen (default. bericht wissen) 15 . U bepaalt zelf hoeveel seconden elk bericht duurt. Druk op: OK 001/001 98755 Terug Vorig Volgnd JANSEN Toev. kunt u maximaal acht berichten opnemen. Een teller houdt per bericht zowel de ingesproken tijd als de resterende totaaltijd bij. Om berichten op te nemen. Spraak (berichten afspelen. GaNaar? 16. Druk op: Spraak Berichten opnemen (MOH) Operatormenu   Expert   Spraak 1. neem dan contact op met servicepersoneel van KPN. U wordt aangeraden hier geen wijzigingen in aan te brengen. Toegang tot berichtenbeheer Operatormenu   Expert Maak uw keuze: Terug MOH MuzBrn hh:mm 1. Mask : bepaal hoeveel cijfers van het gekozen telefoonnummer verborgen blijven: norm: de eerste vier cijfers worden weergegeven door * (standaardinstelling) alle: alle cijfers worden weergegeven door * geen: alle cijfers zijn normaal zichtbaar 1-9: kies het aantal cijfers dat wordt weergegeven door * 14. Druk op: Terug Operator advanced configuratie Terug KstPl PubNum Muziek DECT ? PubNum Geeft in de dagstand toegang tot het publieke nummerplan. bijvoorbeeld als algemene begroeting. als u de instellingen hebt gemaakt op: Terug Terug 98755 Code Naam JANSEN Param1 OK ? 15. bij automatische beantwoording of als een gesprek in de wachtstand is geplaatst.1-6: kies een verkeersklasse NB: De verkeersklassen 7 tot en met 16 dient u niet toe te kennen aan een kostenplaats. Indien wijzigingen moeten worden doorgevoerd.

U wordt zo spoedig mogelijk te woord gestaan.de wachtstandmelding mag maximaal twee minuten duren. Druk.8” Syst >Terug Luistr 3.8” Vorig Volgnd Opname? 2. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. Als een oproep in de wachtstand is geplaatst.4” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . speelt de Vox Novo Office de welkomstmelding zonder interval af.8” 13:54 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). Voorbeeld wachtstandmelding: “Een ogenblik geduld alstublieft. hiermee neemt u het bericht op dat in de wachtstand wordt afgespeeld. Als in het display een tijd verschijnt -bijvoorbeeld: 6.” 3. 4..7” / 16” Stop 13:53 Spreek uw welkomstmelding in. Druk op: ? Bericht 1: 12. Druk op: Opname Gereed voor opn.4”.praat rustig en duidelijk .bepaal vantevoren hoelang elk bericht duurt en houd tijdens het inspreken de tellers (hoelang is al ingesproken / hoeveel tijd resteert) in de gaten . u keert terug naar Bericht opnemen (pagina 15) Berichten wissen Operatormenu   Expert   Spraak 1.Vorig Volgnd Met en bladert u door Bericht 1 tot en met Bericht 4 (of 8). Druk op: Syst Default Waarde? Nee Ja Nee Ja : terug naar het vorige menu (bericht wordt niet gewist) : opgenomen bericht wissen 16 . 2.u. na het inspreken van het bericht. Als laatste verschijnt Muziek in het display.dan is er een bericht ingesproken van 6. Terug 6.4 seconden. op: Stop Bevestig a.. Opname Pauze 4.b Opname Luistr 8. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. Druk op: MOH Bericht 1: Terug Luistr 12.

Wachtstandmelding kiezen (MuzBrn) Operatormenu   Expert   Spraak 1. Kies uit: Chip : de interne muziekbron (digitaal opgenomen muziek) Kaart : in het display verschijnt KLANT. Druk op: MuzBrn Muziekbron: Terug Chip Kaart DEFAULT ExtBrn 14:07 OK U bepaalt welke wachtstandmelding wordt afgespeeld als een oproep in de wacht wordt geplaatst.. Draadloos tsl: 251 Terug Wissen nnnnnnnnn 3. DECT-toestel: wissen Operatormenu   Expert   DECT Draadloos tsl: _ Terug Wissen 1. Geef het toestelnummer in. 1. 1. het door uzelf ingesproken bericht wordt afgespeeld ExtBrn : in het display verschijnt EXTERN.. Druk op: DECT DECT toestellen beheer: Terug Wissen Wijzig Toev. DECT-toestel: vervangen Operatormenu   Expert   DECT Met wijzig hebt u de mogelijkheid om een ander of nieuw DECT-toestel aan te melden als een DECT-toestel defect is. Druk op: Wissen Geaccepteerd Terug Wissen Wijzig Toev. bijvoorbeeld: 251 *n.n is de code van het DECT-toestel. Druk op: Wissen 2. u kiest voor een extern aangesloten muziekbron (bijvoorbeeld een cd-speler) DECT (informatie draadloze toestellen uitlezen/wijzigen) Operatormenu   Expert Met deze optie kunt u draadloze telefoontoestellen (DECT) aan uw Vox Novo Office toevoegen. wissen. wijzigen en/of vervangen. Druk op: Wijzig Draadloos tsl: _ Terug Wissen 17 .

In het administratiemenu treft u een uitgebreidere selectie toesteltypen.. bijvoorbeeld: 12344321 Oud passwd : Terug Wissen ******** 13:53 3... 4. en wacht tot het wordt gedetecteerd. Meld het toestel aan (zie handleiding toestel). Geef het toestelnummer in. Druk op: OK Draadloos tsl: 252 Terug 00000351400760 OK 5. NB: Het is raadzaam om bij problemen contact op te nemen met servicepersoneel van KPN. 1.2. gebruik van de optie uit het Admin-menu (zie pagina 46). Druk op: Passwd 2. Nieuw passwd : Terug Wissen ******** 13:53 4. Een eventuele ‘reset’ maakt het moeilijker om de oorzaak van de problemen met uw centrale te achterhalen... DECT-toestel: toevoegen Maak. Dit houdt in dat alle gemaakte instellingen en ingevoerde kiescodes gehandhaafd blijven.. De hier beschreven procedure betreft een zogenaamde ‘warme’ herstart.u. voor het toevoegen van DECT-toestellen.. Druk op: SysRst Systeem herstart beheer Terug Warm 18 . bijvoorbeeld: 252 Draadloos tsl: 252 Terug Wissen Draadloos tsl: 252 Terug 00000351400760 Wijzig 3. Druk op: Wijzig Moment a.b. 13:53 1. 12344321 Bevestig passwd : ******** Terug Wissen 13:53 Het systeem herstarten Operatormenu   Expert  ? In de praktijk zal het zelden voorkomen dat de centrale moet worden herstart (system reset). Toets het huidige password in (standaard: HELP1954) HELP1954 Toets het nieuwe password in. Geaccepteerd Terug Wissen Wijzig Toev. Toets nogmaals het nieuwe password in. Password wijzigen Operatormenu   Expert  ? Oud passwd : Terug Wissen .

1.de submenu’s tijdens de dagstand. 1. Druk op: Warm Systeem herstarten? Nee Ja 3. In dit voorbeeld het inspreken van de hoofdmenutekst voor de dagstand.u. Druk op: AutoAt Autom. Na ongeveer vijf minuten verdwijnt 1-0 uit het display en is het systeem herstart. LET OP: Bij een Professional-uitvoering verschijnt na het terugtellen 1-0 in het display. Het inspreken van de verschillende teksten gaat op dezelfde wijze. Telefoniste type Terug Dag Nacht Totzns Dag Nacht Totzns : het inspreken van teksten voor het hoofdmenu en -eventueel. De teller telt terug van 2-6 tot 2-1.2. : idem voor de nachtstand. 2.b. Druk op: Dag Begroeting Terug Luistr Vorig Standaard Volgnd Opname? Terug Luistr Vorig Volgnd Opname : : : : : terug naar het vorige menu opgenomen bericht beluisteren terug naar het vorige bericht naar het volgende bericht bericht opnemen 19 . De Voice Response-applicatie (VMU) Operatormenu   Expert  ? VMU geeft toegang tot het inspreken van teksten voor het voice response-systeem. Druk op: VMU VMU Administratie menu Terug AutoAt AudTkt Lijst AlgPb ? AutoAt AudTkt Lijst AlgPb ? InfBer Notif : : : : automatische telefoniste audioteksten distributielijsten algemene postbus : informatieteksten : notificatie Automatische telefoniste (Automated Attendant) Operatormenu   Expert  ?  VMU De automatische telefoniste beantwoordt oproepen automatisch en leidt de beller via een menustructuur naar de gewenste informatie of het gewenste toestel (bijvoorbeeld de bediening). : het inspreken van een afsluitmeldtekst. Druk op: Ja Moment a. Het systeem is herstart. Na enige tijd verschijnt de tekst “Starten is bezig” en een teller in het display van uw d354-toestel.

” 4. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. 5.3”. de nachtstand en de afsluitmeldtekst verschillende teksten opnemen. u keert terug naar VMU (pagina 19) Opnemen van audioteksten Operatormenu   Expert  ?  VMU Met AudTkt kunt u voor de dagstand. 20 .een bericht mag maximaal twee minuten duren (standaardinstelling). is afhankelijk van de programmering van de centrale. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig.praat rustig en duidelijk . Als in het display een tijdsaanduiding verschijnt. 1. Druk op: AutoTkt Audiotekst begr & totziens Terug Dag Nacht Totzns Dag Nacht Totzns : het inspreken van de audiotekst voor de dagstand. Voorbeeld: “Kies 1 voor de afdeling verkoop. Opname Pauze 13” / 120” Stop 13:53 Spreek de teksten voor het hoofdmenu in. Druk. Als laatste verschijnt Submenu 0.u. Hoofdmenu en Submenu 1 tot en met Submenu 9. Terug 0” / 120” 13:53 Opname Vorig Volgnd Houdt u bij het inspreken aan het volgende: .b Opname Luistr 14” 13:51 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). : het inspreken van een afsluitmeldtekst. In dit voorbeeld wordt het inspreken van de audiotekst voor de dagstand uitgelegd. dan is er een bericht ingesproken. na het inspreken van het bericht. bijvoorbeeld 12..? Syst : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) NB: Deze optie is alleen zichtbaar als er een tekst is ingesproken! Met en bladert u door Begroeting. Welke actie wordt ondernomen. kies 2 voor de klantenservice en kies 9 om te worden doorgeschakeld naar de bediening. op: Stop Bevestig a. kan een toestelnummer worden gekozen of wordt de oproep doorgeschakeld naar de bediening. Na het afspelen van de meldtekst kan de oproep bijvoorbeeld worden doorgeschakeld naar een algemene postbus. Deze wordt bij de installatie ingesteld door servicepersoneel van KPN. De berichten kunt u Luistr beluisteren door te drukken op: 3. : idem voor de nachtstand.. Druk op: Opname Gereed voor opn.

Druk op: Opname Gereed voor opn. 1. na het inspreken op: Stop Bevestig a.. Er kunnen maximaal vijftig lijsten worden opgenomen. Deze nummers kunt u opgeven in plaats van het postbusnummer als het voicerespons-systeem om een postbusnummer vraagt (000-050).u.. 5. Opname Pauze 18” / 120” 13:53 Stop Spreek uw begroeting in. Distributielijsten Een distributielijst is een gemakkelijke methode voor het verzenden van boodschappen naar een aantal personen.2. u keert terug naar VMU Het inspreken van de overige teksten gaat op dezelfde wijze. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. nummer 00. Druk op: Dag Audiotekst begr: Terug Luistr Standaard Opname Terug Luistr Opname Syst : : : : terug naar het vorige menu opgenomen begroeting beluisteren begroeting opnemen herstel de standaardinstellingen (begroeting wordt gewist) NB: Deze optie is alleen zichtbaar als er al een begroeting is ingesproken! 3. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. Druk op: Lijst Lijst: Terug Wissen Vorig Volgnd 00/50 Wijzig? Wissen Vorig Volgnd Wijzig ? Luistr Opname : : : : naam en inhoud van de lijst wissen vorige lijst volgende lijst lijst bewerken : teksten beluisteren : tekst opnemen 21 . als een oproep binnenkomt.. worden door de beheerder gedefinieerd. genummerd van 01 tot en met 50. Druk.praat rustig en duidelijk . De eerste lijst. eenmalig afgespeeld. 4. Aan elke lijst kan een naam worden toegekend. Terug 0” / 120” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . is gereserveerd voor de algemene distributielijst waarin automatisch alle postbussen worden opgenomen.een begroeting mag maximaal twee minuten duren en wordt.b Opname Luistr 18” 13:53 OK Opname : begroeting opnieuw opnemen Luistr : opgenomen begroeting beluisteren OK : opname bevestigen (opslaan). De personen die op de lijst(en) voorkomen.

. bijvoorbeeld: 205 Bestemming: 205 Terug Wissen Direct na het ingeven van het postbusnummer.meer postbusnummers in. Distributielijst een naam geven 1.. Druk op: Toev.Postbusnummer aan distributielijst toevoegen 1.. Voer een bestaand postbusnummer in. Druk op: Toev.... 1. Druk op: Wijzig Lijst: Terug Toev. Luistr Opname Syst : opgenomen begroeting beluisteren : begroetingstekst opnemen : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) NB: Deze optie is alleen zichtbaar als er al een tekst is ingesproken! 22 . keert de Vox Novo Office terug naar het vorige menu (stap 2). Voeg -desgewenst... Druk vanuit het ‘Lijst’-menu op: ? Lijst: 00/00 Naam OK ? >Terug Wissen 2.. Naam : .. dan staat in het display ‘Aangepast”. : postbusnummer aan een lijst toevoegen : vorige postbusnummer in de lijst : volgende postbusnummer in de lijst : postbusnummer uit de lijst verwijderen : naam van de distributielijst invoeren Bestemming: Terug Wissen 3.... Terug <-Wis <-> OK <-Wis <-> ? An|Vn Wis OK : wis karakter links van de cursor (backspace) : verplaats cursor een positie naar links : verplaats cursor een positie naar rechts : scheidingsteken aanbrengen als een naam uit twee delen bestaat : wis de naam van de distributielijst : bevestig gemaakte instellingen Algemene postbus U kunt een begroetingstekst inspreken die een beller hoort als hij toegang krijgt tot de algemene postbus.. Vorig Volgnd 00/00 OK ? Toev.. Vorig Volgnd ? Wissen Naam 2. Druk vanuit het ‘VMU’-menu op: AlgPb Begroetin Terug Luistr Standaard Opname Hebt u al een tekst ingesproken.

Een informatiebericht is een opgenomen tekst waartoe een oproeper toegang heeft en waaraan een vervolgactie kan worden gekoppeld. als een oproep binnenkomt. Terug 0” / 30” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. 3.praat rustig en duidelijk .. u keert terug naar VMU Informatieberichten Een informatiebericht kan worden gebruikt voor interne/externe informatieservice en voor audiotex.een begroetingstekst mag maximaal dertig seconden duren en wordt. afhankelijk van de actie die u aan het informatiebericht hebt gekoppeld. wordt de verbinding verbroken of doorgezet naar de algemene postbus. Druk vanuit het ‘VMU’-menu op: InfBer Terug Leeg Vorig Ongebrkt Volgnd 01/50 Opname Hebt u al een tekst ingesproken. dan staat in het display bijvoorbeeld: 15” Terug Luistr Vorig Ongebrkt Volgnd 01/50 Opname Luistr Vorig Volgnd Opname : : : : opgenomen tekst beluisteren vorige informatiebericht uit de lijst van vijftig volgende informatiebericht uit de lijst van vijftig tekst opnemen 23 . Druk. eenmalig afgespeeld. 4. na het inspreken op: Stop Bevestig a.b Opname Luistr 6.2. Opname Pauze 5” / 30” 13:53 Stop Spreek uw begroetingstekst in.u. Na afloop van deze tekst wordt de oproeper doorverbonden naar de telefoniste. Maximaal kunt u vijftig informatieberichten inspreken. Druk op: Opname Gereed voor opn. 1.. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij.2” 13:53 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). Audiotex is een aaneenschakeling van informatieberichten waardoor oproepers een hoogwaardig informatiesysteem kan worden geboden. Voorbeeld: Een oproeper belt een speciaal doorkiesnummer en hoort vervolgens een informatiebericht..

Druk op: Opname Gereed voor opn.. 4. na het inspreken van het bericht. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. 1. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij.... u keert terug naar VMU Notificatie Met notificatie kunt u een gesproken bericht ontvangen als er post is afgeleverd in uw postbus.4” 13:51 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). Druk op: Opname Notificatie Terug Luistr Syst 2. 4. Opname Pauze 5” / 120” 13:53 Stop Spreek uw tekst in. op: Stop Bevestig a. na het inspreken op: Stop Bevestig a. praat rustig en duidelijk.b Opname Luistr 10. Druk. praat rustig en duidelijk. Terug 0” / 120” 13:53 Opname 3. Neem de hoorn op en druk nogmaals op: Opname Opname bezig. Opname Pauze 10” / 110” 13:53 Stop Spreek uw begroetingstekst in. Druk. u keert terug naar VMU 24 .5” 13:51 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). Neem de hoorn op en druk nogmaals op: Opname Opname bezig..0” Opname : opgenomen tekst beluisteren : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) : notificatietekst opnemen Gereed voor opn. dan staat in het display: Luistr Syst Opname 2. Druk vanuit het ‘VMU’-menu op: Notif Notificatie Terug Luistr Standaard Opname Hebt u al een tekst ingesproken. Terug 0” / 120” 13:53 Opname 3.b Opname Luistr 15.u..u.2.

kan deze programmering de werking van uw systeem ernstig verstoren. Als er wijzigingen moeten worden doorgevoerd. 25 . Bij verkeerd gebruik. U wordt dringend verzocht hier geen wijzigingen in aan te brengen. neem dan contact op met servicepersoneel van KPN.Licenties uitlezen (SwKeys) Operatormenu   Expert  ? Met de optie SwKeys kunt u de licenties van uw systeem uitlezen.

Admin 3.o. Kotel Spraak SprPfx DECT Groepn Teller Alg.Overzicht programmering Administrator.Grp 63 63 Onderh 64 L1Alar 65 Conf Passwd SwKeys 48 49 50 51 Paging ? V24Tsl AutOpr Servic Toets ? DynRou 53 Hfdtel i. i. Vox Novo Office® De getallen achter de functies verwijzen naar pagina’s in de handleiding. = in overleg met servicepersoneel van KPN Toegang tot het administratormenu (d354-toestel): 1.VK ? VMU NetLn Vrplts DISA ARSKal 27 39 43 45 46 47 52 Toestelnummer Param1 Param2 Param3 Afdrukopties Afspr 39 40 41 41 42 InUitd TslTyp GebPro PwdRes ? SprTyp Taal Draadl 28 28 28 28 29 30 30 31 31 32 33 33 37 38 39 Pickup 52 TslGrp 54 Omroep 57 Op.o. Uw password (standaard KILO1987): KILO1987 Tsl. Alg. 53 53 54 Hoorn 26 . 4. ? System 2.

Toets uw password in (standaard: KILO1987) KILO1987 Druk op ? voor het tweede scherm.Hoofdstuk 2. Druk op: System 3.2 Tsl. bijvoorbeeld: 202 Bestemming : 202 Terug Wissen In het display verschijnt: Maak uw keuze : Terug InUitD TslTyp GebPro 202 PwdRes? Druk op ? voor het tweede scherm. Maak uw keuze : 202 HfdTel Hoorn >Terug DynRou ? 27 . (functies per toestel programmeren) Hoofdmenu U kunt van elk op de centrale aangesloten toestel informatie opvragen en wijzigen. 1. Administrator 2. Druk op: Tsl Bestemming : Terug Wissen 2.1 Toegang tot het administratormenu (Admin) 1. Druk op: ? 2. Maak uw keuze : 202 AutOpr Servic Toets? >Terug V24Tsl Druk op ? voor het vierde scherm. Toets het toestelnummer in waar u informatie over wilt hebben. 2. Druk op: Admin 4. Maak uw keuze : 202 Taal Draadl Paging? >Terug SprTyp Druk op ? voor het derde scherm.

Bij standaardtoestellen: : het toestel is aangemeld op de centrale : het toestel is niet aangemeld op de centrale In Dienst Uit Dienst NB: Bij standaardtoestellen kan niet worden gecontroleerd of het toestel daadwerkelijk is aangesloten. wordt u aangeraden hier geen wijzigingen in aan te brengen.InD Bij systeemtoestellen: : het toestel is aangesloten en operationeel : het toestel is niet aangesloten. 1.’ InUitD (toestelstatus uitlezen) Met deze functie kunt u controleren of een toestel is aangesloten en werkt. UitD/Log.32 Nummer : het type aangesloten toestel : de gebruikte softwareversie van het toestel (geldt niet voor alle toesteltypen) : het toestelnummer GebPro (toestelprofiel) Gezien de complexiteit van toestelprofielen. Druk op: InUitD Status: Terug In Dienst Status : geeft de huidige status van het toestel weer. zal toch de melding In Dienst in het display verschijnen. scherm 1 (InUitD. Door het toestel aan te sluiten. InD/Log. Wordt een password vergeten. 1. werkt het direct. Phys.1 Tsl. Druk op: PwdRes Reset gebruikerspassword ? Terug OK 28 . U kunt de volgende meldingen in het display krijgen: In Dienst Phys. PwdRes (password herstellen) Om te voorkomen dat er ongewenst externe telefoongesprekken op een toestel worden gevoerd. Als bijvoorbeeld de telefoonstekker uit het wandcontact is gehaald. Neem bij voorkeur contact op met servicepersoneel van KPN.UitD : het toestel is aangesloten. UitD/Log.   ‘toestelnr. dan kunt u het resetten naar de standaardwaarde (1515). Druk op: TslTyp Tsl d352 Terug 3. GebPro. 1.2. lijkt het voor de opbeller of het toestel normaal overgaat. TslTyp (toesteltype uitlezen) U kunt van elk toestelnummer nagaan welk type toestel het betreft. maar niet aangemeld op de centrale.2. TslTyp. In gevallen waarbij u toch een toestelprofiel moet wijzigen. wordt uitgelegd hoe u dit doet. maar wel aangemeld op de centrale. Het aanmelden gaat automatisch zodra het toestel wordt aangesloten. kan elke gebruiker zijn telefoon op slot zetten (beveiligen met een password). Indien het toestel wordt gebeld. Mogelijk is er een ander type toestel aangesloten geweest.UitD : het toestel is niet aangesloten en niet aangemeld op de centrale. PwdRes) Hoofdmenu   Tsl. Phys.32 Nummer : 202 Tsl d352 3.

1. Druk op: ? 202 Terug NNV06 RNV01 NV06 RV01 N12 R16 Wis <-> OK ? U kunt de volgende parameters wijzigen: NNV : Normal Non Voice. 29 . Verplaats de cursor met (softkeys): <- of -> 5. wist u alle in het display getoonde waarden. Het ingeven van de verschillende verkeersklassen staat beschreven op pagina 45 (kiesbeperking. Druk op: OK 2.en verkeersdistributiecategorieën invoeren Druk op: 202 SprTyp Terug NNV06 RNV01 NV06 RV01 N12 R16 Categ. scherm 2 (SprTyp.2.   ‘toestelnr. datacommunicatie in restricted mode (nachtstand) NV* : Normal Voice.2 Tsl. Kies het gewenste spertype. 112 en 06x toegestaan spertype 6: alle gesprekken toegestaan Druk op: OK 6. Sper. datacommunicatie in normale mode (dagstand) RNV : Restricted Non Voice. SprPfx). Taal.’  ? SprTyp (sper. telefoneren in normale mode (dagstand) RV* : Restricted Voice. Paging) Hoofdmenu   Tsl.2. NB: Door te drukken op Wis. bij installatie door servicepersoneel van KPN. door in te geven in welke verkeersklasse het toestel moet worden geplaatst (per verkeerstype). Terug NNV06 RNV01 NV06 RV01 N12 R16 <-Wis <-> OK ? 3. Draadl. telefoneren in restricted mode (nachtstand) *De parameters N en R niet wijzigen! 4. Druk op: 202 Categ. De verschillende typen kunt u.en verkeersdistributiecategorieën) Per toestel kunt u aangeven welk type verkeer vanaf de aansluiting mogelijk is. zelf bepalen. 2. Een voorbeeld: spertype 1: interne gesprekken en 112 toegestaan spertype 2: lokale gesprekken en 112 toegestaan spertype 3: nationale gesprekken en 112 toegestaan spertype 4: gesprekken binnen Europa. 112 en 06x toegestaan spertype 5: internationale gesprekken.

1. Druk op: Draadl 225 Perm Terug Perm 00000034162370 Gast IPUI OK WUA ? 225 Perm 00000034162370 WUA Perm Gast IPUI ? Displ : : : : toestelnummer het betreft een permanente aanmelding het IPUI-nummer (uniek identificatienummer van het DECT-toestel) het betreft een d405/d415 GAP-toestel : wijzig de gastaanmelding van het toestel in een permanente : wijzig de permanente aanmelding van een toestel in een gastaanmelding (geef datum einde bezoek in en druk op ‘OK’) : deze instelling dient u niet zelf te wijzigen : geef aan of het toestel over een display beschikt (druk op keuze. Zo kunt u bijvoorbeeld het gastgebruik van een toestel verlengen.Taal (Taal instellen) U kunt de taal die in de displays verschijnt instellen per toestel. 3. Bij een als Gast aangemeld GAP-toestel verschijnt in het display: 225 Terug Gast 01/05/03 Perm Gast IPUI 1 Enh OK ? 225 Gast 01/05/03 Enh 2. Geldt alleen voor GAPtoestellen NB: Bij een gasttoestel verschijnt geen IPUI-nummer in het display. U kunt met deze functie geen DECT-toestel aanmelden. Frans en Duits. Druk op: Taal Nederl. bevestig met ‘OK’). Engels. Druk op: OK Draadl (informatie draadloze toestellen uitlezen/wijzigen) U kunt de gegevens van op de Vox Novo Office aangesloten draadloze toestellen (DECT) uitlezen en desgewenst wijzigen. Terug Vorig Volgnd 202 OK 2. Gebruik hiervoor de functie DECT uit het hoofdmenu (beschrijving op pagina 46) 1. Kies de taal met: Vorig Volgnd of Afhankelijk van uw licentie kunt u kiezen tussen Nederlands en Engels of tussen Nederlands. : toestelnummer : het betreft een gastaanmelding tot de hier vermelde datum : GAP-toestel in enhanced mode Registratie nieuw Dect-toestel Terug GAP WUA Na het verstijken van de bezoekdatum verschijnt in het display: 30 .

4. AutOpr. dan kan het pagernummer aan het toestel worden gekoppeld.) 1. Druk vanuit het hoofdmenu (rustsituatie) tweemaal op: ? 201 (245) Terug Het nummer tussen haakjes is het nummer van de betreffende module. Terug Zet het GAP-toestel in subscriptionmode (= aanmelden. Om van paging gebruik te maken moet deze mogelijkheid zijn geactiveerd door servicepersoneel van KPN. wordt automatisch het aan het toestel gekoppelde pagernummer gebeld*. Meld het toestel opnieuw aan door te drukken op: GAP Moment a. Terug <-Wis <-> OK ? 2. scherm 3 (V24Tsl..u. Basic (alleen bellen en gebeld worden) of Enhanced (bellen en gebeld worden. gaat als volgt: *Afhankelijk van de bij installatie ingestelde pagingmode. Het koppelen van een pagernummer aan een toestel. conferentie en wisselgesprek).. bijvoorbeeld: 4321 Paging code : Terug <-Wis 4321 <-> OK ? 3.b.   ‘toestelnr. vier cijfers) in. Dit leest u op het desbetreffende toestel als volgt uit: (In dit voorbeeld een d354-toestel.3 Tsl. Bevestig met: OK Paging Beschikt de gebruiker over een inhouse paging-installatie (piepers). voor toestellen met een kleiner display moet u op de “volgend scherm”-toets drukken.. ruggespraak. Druk op: OK 2. doorverbinden. Servic. Druk op: Paging Paging code : . 1. poortnummer Met deze optie kunt u de instellingen van de V24-poort wijzigen. Toets de pagingcode (max. 31 .’  ? ? V24Tsl. Toets) Hoofdmenu   Tsl. U dient daartoe het nummer van de poort te weten.3. Als een toestel in de volgstand naar een inhouse paginginstallatie staat.2. zie handleiding toestel) en wacht tot u het volgende display ziet: 225 Terug Gast 01/05/03 Perm Gast Mode 1 Enh OK ? Kies de juiste mode.

Druk op: AutOpr Best. 1. 4800. Als binnen de acht seconden geen (toestel)nummer wordt ingetoetst. op: Aktief Bestemming : 205 Act:JA Vrtr :NEE 202 Terug Bestem Aktief Vertr. Druk op: Bestem : hier staat de bestemming voor de automatische oproep (in dit voorbeeld wordt dat: 205) : is de optie ingeschakeld (actief: JA) of uitgeschakeld (actief: NEE) : is de vertraging (8 sec.Gegevens V24-poort uitlezen/wijzigen 1. 2400. Toets de bestemming in. NONE) : kies de zendsnelheid (1200. U kunt hiermee een toestel zo programmeren dat bij het opnemen van de hoorn direct een door u ingesteld(e) toestel(groep) wordt gebeld of een algemeen verkort kiesnummer (waardoor dus een extern nummer wordt gebeld). Indien gewenst kunt u een vertraging van acht seconden ’inbouwen’. wordt alsnog de automatische oproep gestart. 19200. in dit voorbeeld: 205 Bestemming : Terug Wissen 205 4. Odd. DEC-AUTO.: Terug Bestem Act:NEE Vrtr:NEE Aktief Vertr 202 OK Best. 57600) HAYES XON-XOFF Parity 9600_Bd Stpbit 8 1 OK >Terug Datbit : geef het aantal databits in (7 of 8) : geef de pariteit in (Sign. In dit voorbeeld wordt de automatische oproep voor toestel 202 naar toestel 205 geprogrammeerd met vertraging. Act:NEE Vrtr :NEE 202 Bestem Aktief Vertr 2. om de automatische oproep te activeren. RTS/CTS. Mark.) ingeschakeld (JA) of uitgeschakeld (NEE) : het toestel waarop de programmering van toepassing is : bepaal het bestemmingstoestel : schakel automatische oproep in of uit : stel de vertraging in of uit Bestemming : Terug Wissen 3. Even of niets) : geef het aantal stopbits in (1 of 2) AutOpr (automatische oproep/hotline) De functie ‘automatische oproep’ wordt ook wel hotline genoemd. 9600. 108/2) : flow-control (XON-XOFF. Druk. 108/1. Druk op: V24Tsl HAYES Terug XON-XOFF Prot Flow 9600_Bd BdRate 8 1 OK ? Prot Flow BdRate 2. OK (Act:NEE wordt Act:JA) 32 . U programmeert bijvoorbeeld dat toestel 202 na het opnemen van de hoorn direct toestel 205 belt. Druk op: ? Datbit Parity Stpbit : selecteer het juiste protocol (HAYES.

Kies de te wijzigen toets met: Vorig Volgnd of bijvoorbeeld: 20 3. Druk op: Vertr Bestemming : 205 Act:JA Vrtr :JA Terug Bestem Aktief Vertr. kan niet worden gewijzigd. U wordt dringend verzocht hier geen wijzigingen in aan te brengen. 202 OK (Vertr:NEE wordt Vertr:JA) 6. In dit voorbeeld wordt aan toets 20 de functie NrHerh (nummerherhaling) toegekend 1. Druk op: Toets 1/92 Terug RSB Bundl: 0 Vorig Volgnd GaNaar 202 Wijzig 2. Druk op: 20/92 NrHerh Terug Geb Nr. Als er wijzigingen moeten worden doorgevoerd.herhaling Autor 202 OK 6.5. neem dan contact op met servicepersoneel van KPN. barrier capability instellen)) Met services kunnen de barrier capabilities per toestel worden ingesteld.herhaling Vorig Volgnd GaNaar 202 Wijzig Op de volgende pagina’s zijn overzichten opgenomen van alle functies die u aan de functietoetsen kunt toekennen. Druk op: 20/98 OK Terug Geb Nr. Druk op: Kiezen Telgid Makro1 Terug NrHerh Makro2 NrOpsl Makro3 IndVK PrCall DirOpr 5. Een toets die geprogrammeerd is voor het kiezen van een buitenlijn. van alle overige toetsen kunt u de functie wijzigen. Druk op: OK Servic (Services: dragerdiensten. Toets Met deze functie kunt u vanaf uw d354-toestel functietoetsen van andere op de Vox Novo Office aangesloten systeemtoestellen programmeren. 33 . Wijziging van deze programmering kan tot gevolg hebben dat het betreffende toestel niet meer kan bellen of gebeld kan worden. Druk op: Wijzig 20/92 Terug Vrije plaats Vorig Volgnd GaNaar 202 Wijzig Opties lijnen Terug Oproep Kiezen Beantw Volgst 4.

nr.Kostenplaats (max 16 cijfers) Makro3 Makro-03 RR-signaal + time out + nummer Prioriteitsoproep GEB/INS Te zenden nummer na het geven van het RR-signaal .v.Opslaan Ind VK-lijst Directe Opr.oproep INS 34 .Gegevens voor dyn.Extern nummer (max. 4 cijfers NrHerh NrOpsl Ind.restriction Blokmode kiezen bij ISDN Toevoegen van een subadres Automatisch terugbellen Opheffen autom.VK DirOpr Nr.Intern toestelnr . (max 22 cijfers) . VK Directe int/ext oproep GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS .routering . tel.Subadres (max.op d350 Opheffen ruggespraak op d350 Beëindigen gesprek op d350 Doorbreken van Niet Storen Kenmerk GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS Subadres max 4 cijfers* Parameters Intern nummer van de pager* Kiezen Softkey Telgid Makro1 Tekst Tel.Subadres (max 4 cijfers) . voor Nederland Calling Line ident.Physisch adres/circuit nr. Laatstenummerherhaling Nummer tijdelijk opslaan Toegang tot ind.Netlijnnummer .Herhaling Nr.Oproep Softkey PgPfix PgSfix CLIR ISDN SubAdr s ATB s ATB DBesch s Opsch LS LS+ LSOphRug Einde NstInb Oph Ruggespr Einde NietSt inbrk Tekst Paging Pref Paging Suff Geheim ISDN-menu Subadres Auto terugb. terugbellen Bescherming tegen opschakelen Opschakelen Luidsprekertoets op d350 LS-volume + op d350 LS-volume .t.gids Makro-01 Betekenis Telefoongids Intern + opschakelen bij vrij toestel Extern + kostenplaats + kostenplaatsinhoud Kenmerk GEB/INS GEB/INS .Netlijnnummer .Extern nummer (max 22 cijfers) . 22 cijfers) . .ATB Databescherm Opschakelen Betekenis Paginaoproep dmv Prefix N.Ext.Subadres (max 4 cijfers) Parameters Makro2 Makro-02 GEB/INS PrCall Prio. Oph.

Dir  .Type oproep (int/ext/beide) Groepsnummer GrpSup GroepSuperv Supervisietoets voor groepssignalering en beantwoording GEB/INS Volgst.Bez  .Bericht . Softkey PBX  M Vlg .Bezet Niet storen .tsl GEB/INS GEB/INS Toestelnr. chef Directe volgst (vast best.opr Beantw algemene pag.Direct . beantw (intercommode) (niet op d350/d351) Bel PgaSel PgaAlg AlgMon IndPic GrpPic BNDN Monit 2e Opr Audio Superv Antw Sel Pag Antw Alg Pag AlgMon Ind pick-up Grp pick-up Antw Alg Opr Sel Monitor 2e oproep Supervised call ringing Beantw selectieve pag.M Grp DrsChf DrsSec Ind  .Type oproep (int/ext/beide) GEB/INS Toestelnummer Kenmerk GEB/INS Parameters TslMon Tsl Monitor GEB/INS . v.d. op Cheftsl Activeren doorschak.Radiopaging FollowMe Grp tsl Directe volgstand voor groepsoproepen Uit de groep schakelen Volstand op basis van CLIP Opheffen alle volgstanden GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS Intern nummer * Groepsnummer Betekenis Call Forwarding Unconditional Master volgstand (met signalering) Kenmerk GEB/INS GEB/INS Parameters Extern telefoonnummer Extern/intern telefoonnummer Activeren doorschak.Follo  Grp  .Dir  .Dir  Bez  DND Ber  Pag  Tekst PBX  Master volgst Direct Bezet Groep Doorsch/Chef Doorsch/Sec Individ.Tslnr van het vaste toestel . secretaresse Toestelnr.Max 8 toestel/doorkiesnummers .) Volgstand bij bezet (vast best. op Sec. v. Softkey AutAnt Tekst Autom Beantw Betekenis Autom. volgst .opr Monitoren van oproep op op.Beantw.grp Call pick-up (toestel) Call pick-up (groep) BNDN Selectieve call monitoring Beantwoorden 2e oproep op d406 Toestelmonitoring voor DECT GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS .d.) Niet storen Volgstand naar berichtenservice Volgstand naar radio-pager Volgstand (FollowMe) GEB/INS Int/Ext telefoonnummer * Int/Ext telefoonnummer * .uitGrp SelVlg WisAll GEB/INS .Uit grp schak Selectiev Volgst Alle oph 35 .

bericht (master) Kostenplaats gebruiken Kostenplaats nieuw gebruiken Gesprek parkeren met code Operatorvolgstand activeren Achtergrondmuziek via ext.Bdl Programmeren Conferentie HGKst Ber. Kostenplaats (max 16 cijfers) Tel nr van max. drie tegelijk per systeem Bestemming Inh. ontv. 22 cijfers Kenmerk GEB/INS GEB/INS GEB/INS Parameters Bestemming ResBdl Progr. Kostenplaats (max 16 cijfers) Inh. sConf HGKst Ber Schrm  sTDK IntCom Slot BemidN BemidK Gereserv.muz Deur Wissel VMUopn Scherm Wachtstand Transfer Extern telnr Bericht led KostPlaats Nw KstPlts Parkeren Oper volgst Bkg Muziek Deur Openen Wissel Opname gespr VMU Afscherm 36 .Opties Softkey VMU sR/RR NrMode Tekst Voicemail Ruggespr PBX N/R Mode Betekenis Toegang tot voicemail Ruggespraak op PBX Normal/resricted mode voor de bediening Gereserveerde bundel voor bed. LS Deuropenercontact activeren Wisselgesprek op d406 Opnemen van gesprek Postbus monitoren GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS Max. Toegang tot programmeermode Conferentie Geen functie Toegang tot tekstmail Toon volgend scherm Omschakelen naar TDK Intercom bij niet bezet Toestel op slot/van slot Netlijnbemiddeling Lijnbemiddeling met heropr en kostenregistratie Wachtstand Doorverbinden van een gesprek Telnummer opslaan Sign. Service Vlgnd Scherm TDK-reeks Intercom Slot Lijnbemid LnBemHGKst GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS GEB/INS Verkeersklasse (1-6) Verkeersklasse (1-6) TDK-string van max 22 cijfers * Wacht Transf Cijfrs BerLed KPIAct KPINw Park VlgOpe Ex.

Toestelnummer (max 22 cijfers) . : instellen time out 1 : instellen time out 2 Ext. geeft dynamisch routeren de oproep automatisch door naar een ander telefoontoestel of toestelgroep. Best: Terug TP1 TP2 OPER VOLG TP1 TP2 OK bel > ? Timer1 Timer2 2..Soort verkeer. HfdTel.Subadres (max 4 cijfers) . int/ext/beide .   ‘toestelnr.Tsl/groepsnummer (al dan niet privé) . INS INS .Gegevens voor dynamisch routeren . verkeer Ink/uitg verkeer op een specifiek extern lijncircuit Kenmerk INS Parameters . Druk op: DynRou Maak uw keuze: Terug Extern Intern VMUbeh OK 202 ? Extern Intern VMUbeh : doorschakelen instellen van externe oproepen : doorschakelen instellen van interne oproepen : hiermee bepaalt u of.Bundelnummer .4 Tsl.Gegevens voor dynamisch routeren RGO RGM RGO RGM Uitgaand intern verkeer Inkomend en uitgaand verkeer.. 1. Uw bedrijf is hierdoor optimaal bereikbaar. de oproep wordt doorgeschakeld naar een keuzemenu (druk 1 om . scherm 4 (DynRou.Soort verkeer. int/ext/beide . toetstype .Soort verkeer.Bundelnummer (optioneel) . Hoorn) Hoofdmenu   Tsl.Gegevens voor dynamisch routeren RSL RSL Intern oproep naar specifiek toestel INS 2. int/ext/beide .’  ? ? ? DynRou (dynamisch routeren) Als er niet binnen een bepaalde tijd wordt gereageerd op een oproep. verkeer op specifiek bundel en beantw. toetsnr.Toestelnr. Druk (bijvoorbeeld) op: Extern Nummer Ext Best : het type oproep. van ink.2. na een ingestelde time-out-periode.Lijnen Softkey RSD Tekst RSD Gebnr: Betekenis Beantwoorden van inkomend intern/extern verkeer Uitgaand verkeer op specifieke bundel Uitg. U bepaalt zelf hoelang het duurt voordat een interne of externe oproep wordt doorgeschakeld.Gegevens voor dynamisch routeren .Gegevens voor dynamisch routeren RSB RSB Bundl: INS RSP RSP Lijn: INS SUP RGI Sup Orig: RGI Toesteltoetsmonitoring Inkomend intern verkeer INS INS .Bundelnummer . Extern of Intern : de bestemming waar de groepsoproep aan wordt doorgeschakeld 37 .) of dat er een voicemailbericht kan worden ingesproken.Gegevens voor dynamisch routeren .

kunt u een hoofdtelefoon met geïntegreerde microfoon aansluiten. Druk op: OK 38 . Druk op: Hfdtel Hoofdtel:UIT Terug Keuze OK 2. Meld de hoofdtelefoon aan door te drukken op: Keuze Hoofdtel:AAN Terug Keuze OK 3. Timers instellen (DynRou) 1. Druk op: Timer1 Timer 1 Terug <-Wis 120. moet u deze activeren.en/of d352-toestel. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt. 1. <-> OK ? (of Timer2) <-Wis <-> ? Wis OK : wis karakter links van de cursor (backspace) : verplaats cursor een positie naar links : verplaats cursor een positie naar rechts : wis de ingevoerde waarde (alles wissen) : bevestig gemaakte instellingen HfdTel (aansluiting hoofdtelefoon) In plaats van gebruik te maken van de telefoonhoorn van het d354.TP1 TP2 OPER VOLG bel : geen-gehoor time-out 1 (na hoeveel seconden wordt de oproep doorgeschakeld) : geen-gehoor time-out 2 (na hoeveel seconden wordt de oproep doorgeschakeld naar de bediengroep of centrale bel) : doorgeschakelde oproepen signaleren op de bediengroep : de op het toestel ingeschakelde volgstand wordt wel of niet uitgevoerd : doorgeschakelde oproepen worden gesignaleerd op de centrale bel Nummer : geef het (groeps)nummer in (=Best) TP1 : activeer timer1 TP2 : activeer timer2 OK : bevestig ingevoerde gegevens ? Operat : activeer ‘oper’ Volgst : activeer ‘volg’ BNDN : activeer ‘bel’ ? Wissen : wis alle ingevoerde gegevens De ingestelde optie verschijnt in hoofdletters..

kunnen tijdens een gesprek de gespreksduur en het aantal eenheden of gesprekskosten worden afgelezen.2 ? Param1 .PulsDr .Kost. Telt een telefoongesprek meer pulsen.Hoorn (volumeregeling telefoonhoorn) Als het geluid van de telefoonhoorn te zacht is. Param 1 1. Druk op: OK 2. de prijs berekend die u opgeeft onder Kost. Zet de geluidsversterking aan door te drukken op: Keuze Verst : AAN Terug Keuze OK 3.1 Kost.99) bijgehouden (uiteraard geldt dit alleen voor uitgaande gesprekken). Voor elke buitenlijn worden apart de eenheden. Blijft het aantal pulsen bij een telefoongesprek onder de drempel.Kost. dan wordt voor het aantal impulsen dat boven de pulsdrempel ligt. Als de capaciteit wordt overschreden.999 eenheden) en de gesprekskosten op een kostenteller (capaciteit: Û 99.999. 1.Kost/P : deze parameter is opgebouwd uit vier variabelen (de vierde.1 .1.en een totaalteller bijgehouden. vindt u op het tweede scherm) : hiermee geeft u een pulsdrempel in. Druk op: Hoorn Verst : UIT Terug Keuze OK 2.00 Dremp:0 PulsDr OK Kost. Met Kotel geeft u aan hoe de kostentelling werkt. Kotel. Kost/P. Druk op: Param1 K1: 0. kunt u het versterken.2 ? . Op systeemtoestellen die zijn voorzien van een display. springen de tellers automatisch op nul.3 Kotel (kostentelling) Hoofdmenu   v Per toestel worden de geprekseenheden op een eenhedenteller (capaciteit: 99. dan wordt voor dit gesprek het pulstarief berekend dat u opgeeft onder Kost.2. : geef het pulstarief in dat gehanteerd wordt zolang de pulsdrempel niet wordt overschreden : geef het pulstarief in dat gehanteerd wordt zodra de pulsdrempel wel wordt overschreden : heeft geen functie 39 .00 Terug K2: 0. Druk op: Kotel Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Param3 13:51 Firma? 2.

1 de prijs Û 0. 7.1 voert u dan 000.DuurDr . Druk op: Kost.25 <-> OK 25 5.Intnat : met Param2 bepaalt u de criteria voor het wel of niet afdrukken van gegevens op een aangesloten printer : hiermee geeft u een drempelwaarde in (in minuten).2 ? 6. dan worden de gegevens niet afgedrukt. Voer de kostprijs in.15 en bij PulsDr: 10. Herhaal de stappen drie tot en met vijf voor alle in te voeren gegevens. Druk op: Param2 DurD:0 Terug KstD: 0. Bij Kost. Voer de drempelwaarde in.00 <-> OK 3. : geef een drempelwaarde in (euro’s en eurocenten).KostDr . Druk.2: 000. als u alle gegevens hebt ingevoerd op: OK Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Param3 13:51 Firma? Kotel. Als voorbeeld wordt aan Kost.1 Kost.) Tijdsdrempel : 0000 Terug <-Wis <-> OK 2. Druk op: OK DurD:0 Terug KstD: 0. In dit voorbeeld: <- Prijs : Terug <-Wis 000. dan worden de gespreksgegevens niet afgedrukt. Blijft een gesprek onder de drempel.00 DuurDr KostDr Int: Intnat OK ? Param2 . Het ingeven van de kosten gaat bij alle variabelen op dezelfde wijze.00 Terug K2: 0. : geef de internationale toeganscode (00) in. Blijft een gevoerd gesprek onder de drempel. Druk op: DuurD ? 3.25 toegekend. bij Kost.25 in. Param2 1.Voorbeeld : U wilt voor de eerste tien impulsen Û 0.00 Dremp:0 PulsDr OK Kost.25 berekenen en voor alle volgende impulsen Û 0.15. Prijs : Terug <-Wis 000. bijvoorbeeld: 5 Tijdsdrempel : 0005 Terug <-Wis <-> OK ? 4.1 ? 4. (Alleen internationale gesprekken worden geregistreerd.00 DuurDr KostDr Int: Intnat OK ? 40 . Druk op: OK ? K1: 0.

als u alle gegevens hebt ingevoerd op: OK Kotel. Druk op: Param3 AantEh:0 AantDec:0 Ala:000 GnAntw:NEE Terug ExtrEh ADec AlrmDr OK ExtrEh ADec AlrmDr : hiermee kunt u het aantal eenheden dat per gesprek wordt geregistreerd. : kostenindicatie op huurlijnen (deze functie wordt niet gebruikt) Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Param3 13:51 Firma Druk. : druk op ComPrt om de printerpoort aan (COM) of uit (com) te schakelen.. NB: AOC-E en AOC-D zijn toekomstige programmeringen voor ISDN-toestellen (functioneel protocol). : bepaal hoeveel cijfers (1 t/m 3) achter de komma van bedragen komen : als de printer niet functioneert. afdrukopties 1. Druk voor het derde menu op: -> eind tijd com huur OK >Terug ComPrt HuurLn ? ComPrt HuurLn 6. Herhaal de stappen drie tot en met vijf voor alle in te voeren gegevens..00 AOC-E Int: AOC-D OK >Terug Schrm> ? Druk op Schrm> eind tijd com huur AOC-D OK >Terug Schrm> AOC-E ? AOC-E AOC-D : bepaal of de kosten wel (EIND) of niet (eind) na afloop van een communicatie worden getoond. 41 . Door het ingeven van een alarmdrempel. Druk... U kunt op het overzicht de naam van uw bedrijf af laten drukken. <-> OK <-Wis ? NB: De naam van het bedrijf mag uit maximaal zestien karakters bestaan... Druk voor het tweede menu op: -> DurD:0 KstD:0.. worden alle gegevens opgeslagen in het geheugen van de centrale.. Druk op: Firma Firma-naam Terug . : bepaal of de kosten wel (TIJD) of niet (tijd) tijdens een communicatie worden getoond.. : bepaal of onbeantwoorde inkomende oproepen wel (JA) of niet (NEE) worden geregistreerd Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Param3 13:51 Firma ? InkOpr 2. Param3 1. verhogen met 0 tot en met 9...5... Het geheugen kan maximaal honderd records bevatten. licht het waarschuwingslampje op uw d354-toestel rood op als de drempel is bereikt... als u alle gegevens hebt ingevoerd op: OK Kotel.

Alvorens u een afdruk maakt. Hebt u een printer aangesloten. Voor telefoontoestellen die over een display beschikken. De geprogrammeerde tijd blijft 24 uur bewaard. dan kunt u een afdruk maken van de weksignaalstatus. : bepaal of op de afdruk een kopregel wordt afgedrukt. Door het ‘beantwoorden’ (hoorn van de haak. Druk op: OK Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Param3 13:51 Firma? 3. als u alle gegevens hebt ingevoerd op: OK Kotel. 1. U hoort bij beantwoorden de bron die voor de wachtstand is ingesteld (bijvoorbeeld een muziekje). Wekoproep uitschakelen U schakelt de geprogrammeerde wektijd uit door alleen de wekcode in te geven. wekoproep/afspraak Hiermee is het mogelijk om voor toestellen die niet over een display beschikken een wektijd te programmeren. Druk op: Afspr act Terug oph Vorig misl Volgnd antw Autor. staat de ‘afspraak’-functie beschreven in de toestelhandleidingen.2. Druk op: ? Maak uw keuze : >Terug Koprgl Afspr 4. pagina 80). dus zonder tijdstip. dient u aan te geven welke gegevens u wilt afdrukken. Beantwoordt u het weksignaal niet. dan zal met een tussenpoze van een minuut dit signaal tweemaal worden herhaald. Druk vanuit het ‘Kotel’-menu: ? Maak uw keuze : 13:51 Afspr >Terug Koprgl 2. Als er na het derde belsignaal nog niet wordt gereageerd. Op het geprogrammeerde tijdstip zal gedurende vijftien seconden een belsignaal klinken. OK 42 . gevolgd door het tijdstip waarop het weksignaal moet klinken. Wekoproep inschakelen U programmeert deze functie door voor het betreffende toestel de wekcode (standaard: 10) in te geven. De wekcode vindt u in het nummerplan (zie bijlage B. hands-free) wordt het weksignaal uitgeschakeld en daarmee gewist. Hieraan kunt u zien of er een weksignaal is geprogammeerd en of er op het weksignaal is gereageerd. Druk op Koprgl Kop : Ap Terug Aant : 50 ARegel OK Koprgl Koprgl ARegel 5. U hebt de volgende opties: GN = druk GeeN kopregel af AP = druk de kopregel op Alle Pagina’s af EP = druk alleen een kopregel af op de Eerste Pagina : bepaal het aantal regels dat per pagina wordt afgedrukt Druk. wordt de wektijd gewist. Deze functie is nagenoeg gelijk aan de functie ‘afspraak’.

Druk. bijvoorbeeld: 6. Als in het display een tijd verschijnt. dan is er een bericht ingesproken van 6. Spraak. ACT Terug oph Vorig MISL Volgnd antw Autor.bepaal vantevoren hoelang elk bericht duurt en houd tijdens het inspreken de tellers (hoelang is al ingesproken / hoeveel tijd resteert) in de gaten . kunt u maximaal acht berichten opnemen. Terug 0” / 6. 5. Druk op: MOH Bericht 1: Terug Vorig Standaard Volgnd Opname? Terug Vorig Volgnd Opname Syst (volgende scherm) Vorig Volgnd : : : : : terug naar het vorige menu terug naar het vorige bericht naar het volgende bericht bericht opnemen herstel de standaardinstellingen (default. als u uw instellingen hebt gemaakt op: OK Maak uw keuze : Terug Param1 Param2 Za 22 Mrt 13:51 Terug? Firma 2.4 seconden. Druk vervolgens op: Autor. bericht opnemen 1. wektijd is gewist mislukt. muziek in wachtstand) Hoofdmenu   v   Spraak Afhankelijk van uw licentie. 43 .de wachtstandmelding mag maximaal twee minuten duren.4 Spraak (berichten afspelen.4”. Een teller houdt per bericht zowel de ingesproken tijd als de resterende totaaltijd bij. Als laatste verschijnt Muziek in het display. speelt de Vox Novo Office de welkomstmelding zonder interval af. 2.praat rustig en duidelijk . bijvoorbeeld als algemene begroeting.act oph misl antw 3. OK De ingestelde optie verschijnt in hoofdletters. bericht wissen) Met en bladert u door Bericht 1 tot en met Bericht 4 (of 8). bij automatische beantwoording of als een gesprek in de wachtstand is geplaatst. er is niet gereageerd op het weksignaal antwoord. er is een wektijd geprogrammeerd opheffen. het weksignaal is beantwoord Selecteer de opties waarvan u de gegevens wilt afdrukken met: Vorig Volgnd en/of 4. Als een oproep in de wachtstand is geplaatst.4” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . hiermee neemt u het bericht op dat in de wachtstand wordt afgespeeld. U bepaalt zelf hoeveel seconden elk bericht duurt. Druk op: Opname Gereed voor opn. : : : : actief.

u keert terug naar Bericht opnemen (pagina 43) Spraak. bericht wissen 1. wachtstandmelding kiezen 1. Druk op: MOH Bericht 1: Terug Luistr 12. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. 4.8” Vorig Volgnd Opname? 2.Voorbeeld wachtstandmelding: “Een ogenblik geduld alstublieft. op: Stop Bevestig a..8” Syst >Terug Luistr 3.8” 13:51 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). na het inspreken van het bericht.u. Opname Pauze 4. U wordt zo spoedig mogelijk te woord gestaan.. Kies uit: Chip : de interne muziekbron (digitaal opgenomen muziek) Kaart : in het display verschijnt KLANT.” 3. het door uzelf ingesproken bericht wordt afgespeeld ExtBrn : in het display verschijnt EXTERN.7” / 16” Stop 13:53 Spreek uw welkomstmelding in. u kiest voor een extern aangesloten muziekbron (bijvoorbeeld een cd-speler) 44 . Druk op: ? Bericht 1: 12. Druk. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. Druk op: Syst Default Waarde? Nee Ja Nee Ja : terug naar het vorige menu (bericht wordt niet gewist) : opgenomen bericht wissen Spraak. Druk op: MuzBrn Muziekbron: Terug Chip Kaart DEFAULT ExtBrn 14:07 OK U bepaalt welke wachtstandmelding wordt afgespeeld als een oproep in de wacht wordt geplaatst.b Opname Luistr 8.

Druk op: OK Kies sper-nivo Terug Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 13:54 Nivo 4? 5. Druk op: Wijzig : : : : : terug naar het vorige menu ga naar het vorige nummer in de lijst ga naar het volgende nummer in de lijst om direct naar een nummer in de lijst te gaan gegevens invoeren/wijzigen : wis de sperprefix : wijzig het sperniveau : autorisatie: verbieden/toestaan van wijzigingen Prefix : Terug <-Wis <-> OK ? 3. Druk om een prefix toe te staan op: Ja 7. Geef de prefix in. bijvoorbeeld: 0900 Prefix : Terug <-Wis 0900_ <-> OK ? 4. 1. Een voorbeeld: niveau 1: interne gesprekken en 112 toegestaan niveau 2: lokale gesprekken en 112 toegestaan niveau 3: nationale gesprekken en 112 toegestaan niveau 4: gesprekken binnen Europa. bijvoorbeeld telefoonnummers die beginnen met 0900. 112 en 06x toegestaan niveau 5: internationale gesprekken. De verschillende niveaus kunt u. zelf bepalen.5 SprPfx (kiesbeperking) Hoofdmenu   v Met zogenaamde sperprefixen kunt u voorkomen dat bepaalde telefoonnummers gebeld worden. bij installatie door servicepersoneel van KPN. U kunt maximaal honderd sperprefixen invoeren.2. Druk op: SprPfx 001/100 Nivo1 Terug Vorig 112 Volgnd Toegestaan GaNaar Wijzig? Terug Vorig Volgend GaNaar Wijzig ? Wissen Nivo Autor 2. Druk op: Terug 45 . en 06x toegestaan niveau 6: alle gesprekken zijn toegestaan Druk om een prefix te verbieden op: Nee Toegestaan Nee Ja 13:54 6. 112. Kies het gewenste sperniveau.

b. De code wordt in overleg afgesproken en genoteerd in bijlage B (pagina 80). moeten deze eerst worden aangemeld op het systeem (in de regel wordt dit gedaan door servicepersoneel van KPN). Met GaNaar kunt u direct het toestelnummer van een DECT-toestel ingeven. Hierbij worden de IPUI en ARInummers automatisch uitgewisseld. Druk op: OK Maak uw keuze : Terug ARI NwTsl LsTsl 14:30 BaseSt? 4. neem dan contact op met servicepersoneel van KPN. Moment a. Druk op: NwTsl Registratie nieuw DECT-toestel? Terug Gap GAP : voor het aanmelden van toestellen die gebruikmaken van het zogenaamde Global Office Profile. Zet het GAP-toestel in subscriptionmode (= aanmelden) en wacht tot in het display verschijnt: 222 Terug Perm Perm Gast 00045 001279 1 Bas Mode OK 46 . Dit moet worden ingegeven in de mobiele telefoons van het oude type d405/d410 (NON GAP). Terug 5.6 DECT (mobiel toestel aanmelden) Hoofdmenu   v Voor deze functie moet uw centrale zijn uitgerust met een DECT-uitbreiding! Op de telefooncentrale kunnen mobiele telefoons van typen d4xx. 2. Druk op: ARI ARI: Terug <-Wis 10000436074 <-> OK ? Access Right Identifier: deze code wordt gebruikt in het protocol tussen het DECT-toestel en de centrale. : om een nieuw toestel aan te melden.2. uitlezen. Druk op: DECT Maak uw keuze : Terug ARI NwTsl LsTsl 14:30 BaseSt? ARI NwTsl LsTsl BaseSt ? Regist GapReg RegCod : het zogenaamde ARI-nummer. Als er wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Druk op: GAP 6.u. NB: U wordt aangeraden hier geen wijzigingen in aan te brengen. : deze instelling dient u niet zelf te wijzigen : heeft geen functie : Authentication Aan/Uit : Authenticationcode invoeren De authenticationcode is een extra veiligheidscode bij het gebruik van GAP-toestellen. Bij installatie moet deze functie worden geactiveerd door servicepersoneel van KPN. 3. : hiermee kunt u de gegevens van alle DECT-toestellen aangesloten op uw centrale.en zogenaamde GAPtoestellen worden gebruikt. Om gebruik te kunnen maken van mobiele telefoons. 1.

desgewenst. conferentie en wisselgesprek). Druk op: OK 2. worden telefoonoproepen aangeboden aan de hele groep. Basic (alleen bellen en gebeld worden) of Enhanced (bellen en gebeld worden. Voorbeeld: 50/32 betekent dat er. Betreft het een gastaanmelding. 47 . In totaal kunt u vijftig omroepgroepen programmeren waarin per groep maximaal 32 toestellen kunnen worden opgenomen.7. : naar toestellen binnen een omroepgroep kunnen berichten omgeroepen worden. door te drukken op: Mode 8. met andere woorden: u kunt bij een omroep niet de hoorn opnemen om terug te praten. Zo kunt u bijvoorbeeld alle toestellen in één ruimte in een call pick-up-groep opnemen of alle toestellen van één afdeling. Omroepen zijn eenrichtingverkeer. Bij elke groep staat tussen haakjes vermeld hoeveel groepen er kunnen worden aangemaakt en hoeveel toestellen in een groep kunnen worden opgenomen. Call pick-up-groep 50/32 Toestelgroepen 50/32 Omroepgroepen 50/32 : toestellen binnen een call pick-up-groep kunnen door het intoetsen van een code. Elk toestel kan deel uitmaken van een of meer groepen. Druk vervolgens op: OK 11. doorverbinden. Afhankelijk van de instelling van uw systeem kunnen vijftig toestelgroepen geprogrammeerd worden waarin per groep maximaal 32 toestellen kunnen worden opgenomen. Kies de juiste mode. behalve via hun individuele nummer (het toestelnummer) ook opgeroepen worden door het intoetsen van een groepsnummer. In elke call pick-up-groep kunnen maximaal 32 toestellen opgenomen worden. : toestellen die opgenomen zijn in een toestelgroep kunnen. telefoonoproepen aannemen van een toestel binnen de groep dat niet wordt beantwoord. Afhankelijk van de programmering van de groep. Wijzig . neemt de een niet aan. dan gaat de oproep door naar het volgende toestel binnen de groep. Hieronder staan de verschillende typen groepen beschreven. dan verschijnt in het display: Einde bezoek : Terug <-Wis <17/05/03 -> OK ? 10.de einddatum van de aanmelding. Bepaal of het gaat om een permanente of een gastaanmelding door te drukken op: Perm Gast of 9. ruggespraak. U kunt maximaal vijftig call pick-upgroepen programmeren. Uiteraard moet elk toestel wel over een luidspreker beschikken.7 Groepn (toestellen opnemen in een groep) Hoofdmenu  ? U kunt binnen het systeem de toestellen indelen in vier verschillende soorten groepen. op de Vox Novo Office vijftig groepen kunnen worden aangemaakt met maximaal 32 toestellen per groep.

Er kunnen acht operatorgroepen worden geprogrammeerd waarin per groep maximaal acht toestellen kunnen worden opgenomen. Druk op: OK Nr: 1 Pick-up Terug Vorig Volgnd Wissen 00/00 OK ? 5. Druk op: OK Maak uw keuze Terug Pickup TslGrp Omroep 14:10 Op. NB: Houd er rekening mee dat direct doorschakelen geen invloed heeft op groepsoproepen.Grp 2.1 Pickup (call pick-up-groep) 1. 9.50). Uw toestel wordt niet rechtstreeks gekozen (eigen toestelnummer) maar via een groepsnummer. Druk op: Groepn Maak uw keuze Terug Pickup TslGrp Omroep 14:10 Op. 2. Druk op: Pickup Groepindex : Terug <-Wis <- _ -> OK ? 3.Grp 48 . Geef een groepsnummer in (1 . bijvoorbeeld: 202 Bestemming : Terug Wissen 202 Nr: 1 Pick-up Terug Vorig Volgnd 202 Wissen 01/01 OK 8. Druk op: ? Nr: 1 Pick-up 00/00 OK >Terug Toev.7. Geef het toestelnummer in dat opgenomen moet worden in deze groep. Schakel -desgewenst. 6. Een operatorgroep hebt u bijvoorbeeld nodig als u overschakelt naar nachtstand en oproepen niet door een centrale persoon (telefoniste/receptioniste) worden beantwoord. Bestemming : Terug Wissen 7. Druk op: Toev. bijvoorbeeld: 1 Groepindex : Terug <-Wis <- 1_ -> OK ? 4.ook groepsoproepen door. Herhaal stap 5 tot en met 7 voor alle toestellen die u wilt invoeren.Operatorgroepen 8/8 : bij een operatorgroep komen oproepen binnen op elk in de groep opgenomen toestel (alle toestellen gaan over).

Bestemming : Terug Wissen 6. dan hebt u de keuze uit de groepsnummers 84 tot en met 89. In dit voorbeeld wordt een driecijferig groepsnummer gebruikt. Druk op: TslGrp Groepsnummmer : Terug Wissen U moet een groepsnummer ingeven waaronder de toestellen bereikbaar zijn. Druk op: Groepn Maak uw keuze Terug Pickup TslGrp Omroep 14:10 Op. bijvoorbeeld: 502 502 Terug Parallel Vorig Volgnd Wissen 00/00 OK ? 4. dan hebt u de keuze uit de groepsnummers 501 tot en met 550. 49 . Welk groepsnummer u kunt kiezen. .Toetst u vier cijfers in om een intern toestel te bellen. . Herhaal stap 4 tot en met 6 voor alle toestellen die u wilt invoeren. Als dit toestel bezet is.Grp 2. 9.7. : bij een groepsoproep gaat steeds het eerst ingevoerde toestel over. 3. Met de toets GrpTyp kunt u kiezen uit drie instellingen die voor deze groep gelden: Parallel : bij een groepsoproep gaan alle toestellen gelijktijdig over tot de oproep op een van de toestellen wordt beantwoord. Druk op: Toev. NB: de eerste twee groepsnummers worden gebruikt voor Voice Response en RAS (Remote Access Server).Toetst u drie cijfers in om een intern toestel te bellen. Sequent. .2 TslGrp (toestelgroep) 1.Toetst u slechts twee cijfers in om een intern toestel te bellen.2. 8. bijvoorbeeld: 202 Bestemming : Terug Wissen 202 502 Terug Parallel Vorig Volgnd 202 Wissen 01/01 OK ? 7. wordt de oproep doorgegeven aan het eerstvolgende vrije toestel. dan hebt u de keuze uit de groepsnummers 5001 tot en met 5050. Druk op: ? 502 Parallel GrpTyp DynRou 00/00 OK >Terug Toev. hangt af van het nummerplan dat binnen uw bedrijf wordt gehanteerd. Geef het toestelnummer in dat opgenomen moet worden in deze groep. 5. Druk na het laatste toestel op: ? 502 Parallel GrpTyp DynRou 205 04/04 OK >Terug Toev. Geef het groepsnummer in.

kunnen omroepberichten worden ontvangen. Druk op: Zend *01 Omroep ZEN Zend ONT Ontv. Bepaal vervolgens of het ingevoerde toestel zelf berichten kan omroepen (Zenden) binnen de groep (staan de letters ZEN in het display. Geef het toestelnummer in dat opgenomen moet worden in deze groep. 01/01 OK >Terug Toev. Geef een groepsnummer in (*01 . 00/00 OK >Terug Toev. Bestemming : Terug Wissen Divers 5. Druk op: ? *01 Omroep Zend ONT Ontv.bij de overige toestellen in de groep geldt het omgekeerde. Druk op: ? *01 Omroep Zend ONT Ontv. 4. Druk op: Omroep Groepsnummer : Terug Wissen 2.) 50 .zenden NIET is toegestaan (er staat geen ZEN in het display) . Druk op: Toev. 00/00 OK >Terug Toev. bijvoorbeeld: 202 Bestemming : Terug Wissen 202 Divers *01 Terug Omroep Vorig ONT Volgend Wissen 01/01 OK ? NB: Met Divers voegt u een aangesloten luidspreker toe aan de groep 6.Cyclisch : oproepen worden steeds om de beurt aan vrije toestellen in een groep doorgegeven.ontvangen WEL is toegestaan (er staat ONT in het display) . dan geldt voor de instelling van de parameters ZEN en ONT dat: . dan is omroepen toegestaan). 7. bijvoorbeeld: ?01 Groepsnummer : *01 Terug Wissen *01 Terug Omroep Vorig ONT Volgend Wissen 00/00 OK ? 3. GrpTyp DynRou 205 04/04 OK Kies een groepstype met: GrpTyp >Terug Toev.3 Omroep (omroepgroep) 1. (Als ONT in het display staat. 502 Sequent. Bepaal of het ingevoerde toestel omroepberichten kan ontvangen. NB: Zie voor DynRou (= Dynamisch Routeren) pagina 37. NB: Als u een luidspreker hebt toegevoegd aan de groep.*50). 2.7.

8. Als u een welkomsttekst opneemt. bijvoorbeeld: 202 Bestemming : Terug Wissen 202 Divers Nr: 1 Operator 202 Terug Vorig Volgnd Wissen 02/02 OK ? 7.Grp (operatorgroep) 1. Zie voor een beschrijving pagina 37. 51 . 8. Druk op: Op. 00/00 OK >Terug Toev. Druk op: OK NB: Voor operatorgroepen geldt ook de mogelijkheid van dynamisch routeren. 9. *01 Omroep ZEN Zend ONT Ontv. Druk op: Ontv.7. zal na het afspelen ervan de verbinding worden verbroken 6. Geef het toestelnummer in dat opgenomen moet worden in deze groep.Grp Groepindex : Terug <-Wis <_ -> OK ? 2. Geef een groepsnummer (index). Druk op: Toev. Druk op: OK 2.4 Op. Herhaal stap 4 tot en met 6 voor alle toestellen die u wilt invoeren. bijvoorbeeld: 1 Druk op: OK Groepindex : Terug <-Wis <- 1_ -> OK ? 3. 5. Nr: 1 Operator Terug Vorig Volgnd 201 Wissen 01/01 OK ? 4. 10. Bestemming : Terug Wissen Divers NB: Met Divers voegt u een centrale bel en/of een welkomsttekst toe aan de groep. Druk op: ? Nr: 1 Operator 201 DynRou 01/01 OK >Terug Toev. Herhaal stap 4 tot en met 8 voor alle toestellen die u wilt invoeren.

Deze mogelijkheden zult u in de regel niet gebruiken. Druk op: Tslnr : terug naar het vorige menu : de gegevens van alle tellers en toestellen worden afgedrukt via een aangesloten printer : kies een toestel waarvan u de gegevens wilt zien : om alle tellers te wissen (van alle toestellen) Maak uw keuze : Terug Wissen 3.9 Alg. is afhankelijk van de door u ingevoerde gegevens bij de optie Kotel in het hoofdmenu (zie pag.00 00147. (algemene instellingen) Hoofdmenu In het submenu Alg. 52 . bijvoorbeeld: 202 Terug Kotel Kosten Totaal Maak uw keuze Terug Kotel Kosten Totaal 202 : terug naar het vorige menu : geeft een overzicht van de vier eenhedentellers. Toets een toestelnummer in. Voor elk toestel zijn er vier eenhedentellers (telt het aantal impulsen).als de kostentellers (deze kunt u niet wissen) Als voorbeeld worden de werkelijke kosten bekeken. Elke eenheden. Druk. 39). Per teller hebt u de mogelijkheid deze te wissen (Reset1 t/m Reset4) : geeft een overzicht van de vier kostentellers. Druk op: Kosten 00037. vindt u onder andere de mogelijkheden Onderh en L1Alar. in overleg met servicepersoneel van KPN. met behulp van deze toetsen systeem(fout)meldingen nalezen.80 00000.00 2. Onder beide toetsen kunt u systeemmeldingen aflezen.00 Terug Reset1 Reset2 Reset3 Reset4 5. Of de tellers en de berekende kosten worden bijgehouden. Als zich een probleem voordoet met uw centrale kunt u. Druk op: Teller Maak uw keuze : Terug Print Tslnr WisAll 13:45 Terug Print Tslnr WisAll 2. 4.8 Teller (kosten. om de totaaltellers te bekijken op: Totaal 202 Terug 00000000 0000000000. 1. één eenhedentotaalteller en één kostentotaalteller.en kostenteller is gekoppeld aan een van de vier services. Per teller hebt u de mogelijkheid deze te wissen (Reset1 t/m Reset4) : geeft de totaalstand van zowel de eenheden.25 00012.en eenhedentellers) Hoofdmenu Met deze optie kunt u per toestel de tellerstanden aflezen van de uitgaande telefoongesprekken. vier kostentellers (houdt de kosten bij).2.

Beide passwords kunnen worden gewijzigd waarbij elke willekeurige combinatie van vier cijfers is toegestaan. 1. licht het driehoekige lampje op de d354 rood op. Druk op: OK Geaccepteerd Terug LsHist LsMeld ResTab NB: Blijft het lampje branden. Kies de conferentiemogelijkheid: Terug : terug naar het vorige menu GnConf : er is geen conferentie mogelijk waar buitenlijnen bij betrokken zijn 1 Netl : conferentie is mogelijk waar één buitenlijn bij betrokken is 2 Netl : conferentie is mogelijk waar twee buitenlijnen bij betrokken zijn OK : bevestig ingevoerde gegevens Druk op: OK 3. dit te resetten naar het standaardpassword (= HELP1954). Bij de optie Passwd hebt u de mogelijkheid het administratiepassword te wijzigen of. Druk op: Alg. neem dan contact op met KPN. Ga als volgt te werk.1. Met de optie Conf geeft u aan hoeveel buitenlijnen voor een conferentie kunnen worden ingeschakeld. Bij een conferentie kunnen ook een of twee externe lijnen betrokken worden.lijn Terug GnConf 1 Netl 2 Netl OK 2. Druk op: Conf Conferentie 1 ext. Druk op: Passwd Maak uw keuze : Terug ResOpe NwPswd 13:45 53 . Passwd (wachtwoordbeveiliging) Zowel het operator. Conf (conferentie) Met conferentie (ook wel: driegesprek) wordt bedoeld dat maximaal drie gebruikers gelijktijdig met elkaar verbinding kunnen hebben. Operatorwachtwoord resetten 1. SwKeys Terug Conf Passwd Onderh L1Alar Onderh (stroomuitval) Als er een stroomstoring optreedt. 1. Druk op: ResTab Systeemmeldingen wissen ? Terug OK 3.als het administratiemenu is beveiligd door een password (wachtwoord). Druk op: Onderh Maak uw keuze : Terug LsHist LsMeld ResTab 13:54 2. als de operator zijn/haar password is vergeten.

bijvoorbeeld: KILO1987 Oud passwd : Terug Wissen ******** 13:46 4.. 54 . Druk op: NwPswd Oud passwd : Terug Wissen . Druk op: ResOpe Reset Operator-password ? Terug OK 3. Bevestig passwd : ******** Terug Wissen 13:46 SwKeys (licenties uitlezen) Met de optie SwKeys kunt u de licenties van uw systeem uitlezen. Geef uw nieuwe wachtwoord in. Druk op: Passwd Maak uw keuze : Terug ResOpe NwPswd 13:45 2.VK 4001 Terug Vrije plaats: Wissen Vorig Volgnd Wijzig? Hebt u al verkorte kiescodes geprogrammeerd.VK (algemene verkorte kiescodes invoeren) Hoofdmenu In de Vox Novo Office kunt u 999 verkorte kiescodes opslaan.. Deze nummers worden in een algemene kieslijst opgenomen die voor meer toestellen toegankelijk is. Druk op: OK Administratiewachtwoord wijzigen 1. 1..2.10 Alg. 1.. bijvoorbeeld: GRAS9438 Toets nogmaals uw nieuwe wachtwoord in: GRAS9438 Nieuw passwd : ******** Terug Wissen 13:46 5.. Verkorte kiescode invoeren Druk op: Alg.. dan verschijnt de eerste verkorte kiescode in het display. 13:46 3.. Druk op: SwKeys Maak uw keuze : Terug Hoofd CTI 13:46 Hoofd CTI : uitlezen hoofdlicentie : uitlezen CTI-licentie 2. Geef uw oude wachtwoord in.

Dit is handig als u namen invoert waarbij u begint met de achternaam.....d....... ..d.... Terug <-> Wis OK 11... > An|Vn An|Vn (Achternaam|Voornaam) : geef een scheidingsteken in tussen achter. Druk op: OK Nr vanuit openb: . Druk op: Nieuw Naam: Terug .en voornaam.2... Druk op: An|Vn Naam: v... <-> Wis OK ? Druk op ? voor het tweede scherm: Naam: ... Toets de voornaam in.. herhaal dan het bovenstaande vanaf stap 2.... Druk op: > Naam: v. Burg.... Druk op: ? 4001 Vrije plaats: GaNaar Nieuw? >Terug 3.. bijvoorbeeld: 0701 .... Het scheidingsteken zorgt ervoor dat straks in het display de voornaam verschijnt..... . 55 .. Toets het telefoonnummer in.... Burg Naam: v.... bijvoorbeeld: Frans Naam: v.... Burg Frans 0701234567 Terug Wissen Vorig Volgnd Wijzig? Wilt u meer algemene verkorte kiescodes invoeren.d.. Burg|Frans > An|Vn 8..... Terug <-> Wis OK 10. Toets de achternaam in.... Tevens zorgt het scheidingsteken ervoor dat bij lange namen de voornaam als initiaal verschijnt. gevolgd door de achternaam.....d.. Druk op: ? Naam: v.... 4.d....... > An|Vn 7. Burg... Burg. Terug <-> Wis OK? 5. > An|Vn 6..... bijvoorbeeld: v..... Nr vanuit openb: 0701234567. Druk op: OK 4001 v...d....d... Burg|Frans Terug <-> Wis OK ? 9.

1. Nummer Einde 2.. Terug <-> Wis OK 4. dan bladert u door alle achternamen die beginnen met BO.. bijvoorbeeld O. 2.. Toets de achternaam in.... Hebt u ook de tweede letter ingetoetst. 1. Druk op: Wissen 4023 Terug Wissen Vrije plaats: Vorig Volgnd Wijzig? Verkorte kiescode. Hebt u de juiste naam gevonden.. Druk op GaNaar Achternaam : _.het nummer en druk op: OK 4005 van der Boer J.. Toets zoveel letters van de achternaam in tot de gewenste naam in het display staat... druk dan op: Tonen 4001 De Boer Terug Wissen Vorig 701234567 Volgnd Wijzig? U kunt de verkorte kiescode wijzigen of wissen 56 .. Verkorte kiescode wijzigen Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd 4005 de Boer Jan Terug Wissen 0707654321 Volgnd Wijzig? Vorig of Of ga direct naar de naam of verkorte kiescode met ‘GaNaar’ (zie hieronder)... bijvoorbeeld B.. zoeken op naam (GaNaar) Als u een verkorte kiescode wilt wijzigen of wissen. Druk op: Wijzig Naam: de Boer|Jan. Terug <-> Wis OK? 3... dan bladert u door alle namen die met een B beginnen... Wijzig -desgewenst...de naam en druk op: OK Nr vanuit openb: 0707654321...door de lijst met: Vorig Volgnd of 3..... Blader door de verkorte kiescodes met: Vorig Volgnd 4023 Kalan Terug 0707654321 Vorig Volgnd Wijzig? Wissen of Of ga direct naar de naam of verkorte kiescode met ‘GaNaar’ (zie hieronder). Hebt u één letter ingetoetst. 2. Terug Wissen Vorig 0707654321 Volgnd Wijzig? Verkorte kiescode wissen 1. Wijzig -desgewenst. Blader -desgewenst. kunt u met ‘GaNaar’ snel naar een verkorte kiescode door de achternaam in te toetsen....

. : idem voor de nachtstand.11 VMU (voice response-applicatie) Hoofdmenu   v 1.de submenu’s tijdens de dagstand.. Toets de verkorte kiescode in. dan bladert u door alle verkorte kiescodes (+ naam) die beginnen met 4. 1. Toets zoveel cijfers van de verkorte kiescode in.. Blader -desgewenst. Hebt u ook het tweede cijfer ingetoetst. zoeken op code (GaNaar) Als u een verkorte kiescode wilt wijzigen of wissen en u weet om welke code het gaat. 57 .Verkorte kiescode... Telefoniste type Terug Dag Nacht Totzns Dag Nacht : het inspreken van teksten voor het hoofdmenu en -eventueel.. druk dan op: Tonen 4001 De Boer Terug Wissen Vorig 701234567 Volgnd Wijzig? U kunt de verkorte kiescode wijzigen of wissen.. Druk op: AutoAt Autom... tot het gewenste nummer (+ naam) in het display staat. Nummer Einde 2. 1. bijvoorbeeld 2.. Druk op: VMU Administratie menu Terug AutoAt AudTkt VMU Lijst AlgPb ? AutoAt AudTkt Lijst AlgPb ? InfBer Notif : : : : automatische telefoniste audioteksten distributielijsten algemene postbus : informatieteksten : notificatie Automatische telefoniste (Automated Attendant) De automatische telefoniste beantwoordt oproepen automatisch en leidt de beller via een menustructuur naar de gewenste informatie of het gewenste toestel (bijvoorbeeld de bediening). Hebt u één cijfer ingetoetst. dan kunt u met ‘GaNaar’ snel naar de verkorte kiescode door het nummer in te toetsen. Druk op: GaNaar Achternaam : _..door de lijst met: Vorig Volgnd of 4.. VMU geeft toegang tot het inspreken van teksten voor het voice response-systeem..... Hebt u de juiste verkorte kiescode gevonden. Naam Einde 3. 2. dan bladert u door alle verkorte kiescodes die beginnen met 42.. Druk op: Nummer Voer nummer in : .. bijvoorbeeld 4.

bijvoorbeeld 12.b Opname Luistr 14” 13:51 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). Het inspreken van de verschillende teksten gaat op dezelfde wijze. Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. Opname Pauze 13” / 120” Stop 13:53 Spreek de teksten voor het hoofdmenu in. Als laatste verschijnt Submenu 0. In dit voorbeeld het inspreken van de hoofdmenutekst voor de dagstand. Druk op: Dag Begroeting Terug Luistr Vorig Standaard Volgnd Opname? Terug Luistr Vorig Volgnd Opname ? Syst : : : : : terug naar het vorige menu opgenomen bericht beluisteren terug naar het vorige bericht naar het volgende bericht bericht opnemen : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) NB: De optie ‘Syst’ is alleen zichtbaar als er een tekst is ingesproken! Met en bladert u door Begroeting. 5. Hoofdmenu en Submenu 1 tot en met Submenu 9. Voorbeeld: “Kies 1 voor de afdeling verkoop. 2.3”. op: Stop Bevestig a. na het inspreken van het bericht.u. Terug 0” / 120” 13:53 Opname Vorig Volgnd Houdt u bij het inspreken aan het volgende: .” 4.Totzns : het inspreken van een afsluitmeldtekst. Druk op: Opname Gereed voor opn.. u keert terug naar VMU (pagina 57) 58 . Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij.een bericht mag maximaal twee minuten duren (standaardinstelling).praat rustig en duidelijk . dan is er een bericht ingesproken. kies 2 voor de klantenservice en kies 9 om te worden doorgeschakeld naar de bediening. De berichten kunt u Luistr beluisteren door te drukken op: 3.. Als in het display een tijdsaanduiding verschijnt. Druk.

u. Opname Pauze 18” / 120” 13:53 Stop Spreek uw begroeting in. In dit voorbeeld het inspreken van de audiotekst voor de dagstand.praat rustig en duidelijk . Het inspreken van de verschillende teksten gaat op dezelfde wijze. u keert terug naar VMU 59 . Druk op: AutoTkt Audiotekst begr & totziens Terug Dag Nacht Totzns Dag Nacht Totzns : het inspreken van de audiotekst voor de dagstand.. 1.. de nachtstand en de afsluitmeldtekst verschillende teksten opnemen. Welke actie wordt ondernomen.een begroeting mag maximaal twee minuten duren en wordt. Deze wordt bij de installatie ingesteld door servicepersoneel van KPN. na het inspreken van uw begroeting op: Stop Bevestig a. : het inspreken van een afsluitmeldtekst. 2. Terug 0” / 120” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . kan een toestelnummer worden gekozen of wordt de oproep doorgeschakeld naar de bediening. Druk op: Dag Audiotekst begr: Terug Luistr Standaard Opname Terug Luistr Opname Syst : : : : terug naar het vorige menu opgenomen begroeting beluisteren begroeting opnemen herstel de standaardinstellingen (begroeting wordt gewist) NB: De optie ‘Syst’ is alleen zichtbaar als er een tekst is ingesproken! 3.b Opname Luistr 18” 13:53 OK Opname Luistr OK : begroeting opnieuw opnemen : opgenomen begroeting beluisteren : opname bevestigen (opslaan). Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. eenmalig afgespeeld. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. 4. als een oproep binnenkomt. Na het afspelen van de meldtekst kan de oproep bijvoorbeeld worden doorgeschakeld naar een algemene postbus. 5. Druk op: Opname Gereed voor opn. Druk. : idem voor de nachtstand.Opnemen van audioteksten Met AudTkt kunt u voor de dagstand. is afhankelijk van de programmering van de centrale..

bijvoorbeeld: 205 Bestemming: 205 Terug Wissen Direct na het ingeven van het postbusnummer. Er kunnen maximaal vijftig lijsten worden opgenomen.Distributielijsten Een distributielijst is een gemakkelijke methode voor het verzenden van boodschappen naar een aantal personen... 1.. Terug <-Wis <-> OK <-Wis <- : wis karakter links van de cursor (backspace) : verplaats cursor een positie naar links 60 . Druk op: Toev. Naam : .. Distributielijst een naam geven 1.. Druk op: Wijzig Lijst: Terug Toev.. Aan elke lijst kan een naam worden toegekend. Vorig Volgnd 00/00 OK ? Toev. is gereserveerd voor de algemene distributielijst waarin automatisch alle postbussen worden opgenomen.. Druk op: Lijst Lijst: Terug Wissen Vorig Volgnd 00/50 Wijzig? Wissen Vorig Volgnd Wijzig ? Luistr Opname : : : : naam wissen vorige lijst volgende lijst lijst bewerken : teksten beluisteren : tekst opnemen Postbusnummer aan distributielijst toevoegen 1. De personen die op de lijst(en) voorkomen... Druk op: Toev.meer postbusnummers in. keert de Vox Novo Office terug naar het vorige menu (stap 2). De eerste lijst.. Druk vanuit het ‘Lijst’-menu op: ? Lijst: 00/00 Naam OK ? >Terug Wissen 2.. Voeg -desgewenst. Deze nummers kunt u opgeven in plaats van het postbusnummer als het voice responssysteem om een postbusnummer vraagt (000-050). Voer een bestaand postbusnummer in. : postbusnummer aan een lijst toevoegen : vorige postbusnummer in de lijst : volgende postbusnummer in de lijst : postbusnummer uit de lijst verwijderen : naam van de distributielijst invoeren Bestemming: Terug Wissen 3.. Vorig Volgnd ? Wissen Naam 2.. genummerd van 01 tot en met 50... nummer 00. worden door de beheerder gedefinieerd.

Terug 0” / 30” 13:53 Opname Houdt u bij het inspreken aan het volgende: . Neem de hoorn op en druk op: Opname Opname bezig. Druk op: Opname Gereed voor opn. Luistr Opname Syst : opgenomen begroeting beluisteren : begroetingstekst opnemen : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) NB: De optie ‘Syst’ is alleen zichtbaar als er een tekst is ingesproken! 2.een begroetingstekst mag maximaal dertig seconden duren en wordt.. als een oproep binnenkomt. na het inspreken van het bericht. Een informatiebericht is een opgenomen tekst waartoe een oproeper toegang heeft en waaraan een vervolgactie kan worden gekoppeld. Druk. 3. 61 . Audiotex is een aaneenschakeling van informatieberichten waardoor oproepers een hoogwaardig informatiesysteem kan worden geboden. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij.b Opname Luistr 6.. Opname Pauze 5” / 30” 13:53 Stop Spreek uw begroetingstekst in.u. 1.praat rustig en duidelijk . Maximaal kunt u vijftig informatieberichten inspreken. op: Stop Bevestig a.. 4. dan staat in het display ‘Aangepast”. Druk vanuit het ‘VMU’-menu op: AlgPb Begroetin Terug Luistr Standaard Opname Hebt u al een tekst ingesproken.-> ? An|Vn Wis OK : verplaats cursor een positie naar rechts : scheidingsteken aanbrengen als een naam uit twee delen bestaat : wis de naam van de distributielijst : bevestig gemaakte instellingen Algemene postbus U kunt een begroetingstekst inspreken die een beller hoort als hij toegang krijgt tot de algemene postbus.2” 13:53 OK Opname Luistr OK : bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan). eenmalig afgespeeld. u keert terug naar VMU Informatieberichten Een informatiebericht kan worden gebruikt voor interne/externe informatieservice en voor audiotex.

Voorbeeld: Een oproeper belt een speciaal doorkiesnummer en hoort vervolgens een informatiebericht. Na afloop van deze tekst wordt de oproeper doorverbonden naar de telefoniste, wordt de verbinding verbroken of doorgezet naar de algemene postbus, afhankelijk van de actie die u aan het informatiebericht hebt gekoppeld. 1. Druk vanuit het ‘VMU’-menu op:
InfBer Terug Leeg Vorig Ongebrkt Volgnd 01/50 Opname

Hebt u al een tekst ingesproken, dan staat in het display: Luistr Vorig Volgnd Opname 2. Druk op:
Opname

15” Terug Luistr Vorig

Ongebrkt Volgnd

01/50 Opname

: : : :

opgenomen tekst beluisteren vorige informatiebericht uit de lijst van vijftig volgende informatiebericht uit de lijst van vijftig tekst opnemen
Gereed voor opn. Terug 0” / 120” 13:53 Opname

3.

Neem de hoorn op en druk nogmaals op:
Opname

Opname bezig.... Opname Pauze

5” / 120”

13:53

Stop

Spreek uw tekst in, praat rustig en duidelijk. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen / resterende seconden bij. 4. Druk, na het inspreken van het bericht, op:
Stop Bevestig a.u.b Opname Luistr 10.4” 13:51 OK

Opname Luistr OK

: bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan), u keert terug naar VMU

Notificatie Met notificatie kunt u een gesproken bericht ontvangen als er post is afgeleverd in uw postbus. 1. Druk vanuit het ‘VMU’-menu op:
Notif Notificatie Terug Luistr Standaard Opname

Hebt u al een tekst ingesproken, dan staat in het display: Luistr Syst Opname 2. Druk op:
Opname

Notificatie Terug Luistr Syst

2.0” Opname

: opgenomen tekst beluisteren : herstel de standaardinstellingen (default: bericht wissen) : notificatietekst opnemen
Gereed voor opn. Terug 0” / 120” 13:53 Opname

62

3.

Neem de hoorn op en druk nogmaals op:
Opname

Opname bezig.... Opname Pauze

10” / 120”

13:53

Stop

Spreek uw begroetingstekst in, praat rustig en duidelijk. Opname : hervat de opname nadat u op pauze hebt gedrukt Pauze : opname tijdelijk onderbreken Stop : opname beëindigen Een teller houdt het aantal opgenomen seconden bij. 4. Druk, na het inspreken van het bericht, op:
Stop Bevestig a.u.b Opname Luistr 15.5” 13:51 OK

Opname Luistr OK

: bericht opnieuw opnemen : opgenomen bericht beluisteren : opname bevestigen (opslaan), u keert terug naar VMU

Netln

: heeft geen functie

2.12 Vrplts (toestellen verwisselen)
Hoofdmenu  ?  v

Met de functie verplaats, kunt u twee toestellen onderling verwisselen. U doorloopt daartoe de stappen 1 tot en met 3 uit onderstaande procedure tweemaal. De eerste keer om de toestelgegevens op te slaan in de centrale. De tweede keer om de toestelgegevens te activeren voor de nieuwe aansluitpunten. 1. Druk op:
Verplts Bron : Terug Wissen

2.

Geef het te verwisselen toestelnummer in. Bijvoorbeeld: 202 Geef het toestelnummer in, waarmee wordt gewisseld. Bijvoorbeeld: 203

Bestemming : Terug Wissen

202

3.

Bron : Terug

202 opsln

Bestemming : Herstl

203

Doorloopt u de procedure voor de tweede keer, ga dan verder bij stap 7. 4. Druk op:
Opsln Opslaan Configuratie? Terug OK

5.

Druk op:
OK

6.

Verwissel de beide toestellen en herhaal de stappen 1 tot en met 3 uit bovenstaande procedure.

63

7.

Druk op:
Herstl

8.

Druk op:
OK

2.13 DISA (van buitenaf via de centrale bellen)
Hoofdmenu  ?  v

DISA staat voor: Direct Inward Station Office. Een gebruiker van een toestel kan vanaf een andere plaats (bijvoorbeeld thuis) het toestel op de werkplek bellen. Vervolgens kan hij/zij via de telefooncentrale een ander nummer bellen. Per toestel bepaalt u of de gebruiker toegang heeft tot DISA. De functie wordt bij installatie door servicepersoneel van KPN in het nummerplan vastgelegd. De functie DISA werkt via een toegangscode. Tevens moet een aantal instellingen worden vastgelegd. 1. Druk op:
DISA Maak uw keuze : Terug Analg Transi

NB: Analg heeft geen functie.

2.

Druk op:
Transi

code: Terug Code

WchtMF: JA GnBer Wt TDK Ber. OK

?

3.

Druk op:
Code

Oude toeg.code: Terug <-Wis <-> OK

?

4.

Geef, zo nodig, de oude toegangscode in.

Oude toeg.code: 54321 Terug <-Wis <-> OK

?

NB: Stelt u DISA voor de eerste keer in, dan bestaat er nog geen oude toegangscode!

5.

Druk op:
OK

Nwe toeg.code: Terug <-Wis <-> OK

?

6.

Geef een (nieuwe) toegangscode in. Deze mag uit maximaal zestien cijfers bestaan, bijvoorbeeld: Nwe toeg.code: 1234 1234 Terug <-Wis <-> OK

?

7.

Druk op:
OK

code: **** Terug Code

WchtMF: JA GnBer Wt TDK Ber. OK

?

NB: Stel Wt TDK altijd in op JA (standaardinstelling). Als alle lijnen die geschikt zijn voor DISA-oproepen in de centrale bezet zijn, wordt de DISA-oproep in de wacht gezet tot er een lijn vrijkomt. Stelt u Wt TDK in op NEE, dan wordt de oproep omgeleid naar de bediening.

64

U kunt maximaal zeven kenmerken (dag1 t/m dag7) programmeren. dient u een aantal kenmerken in te geven. geef dan tijdens het afspelen hiervan de code in!) 4) geef uw toestelnummer in (bijvoorbeeld: 202) 5) toets uw toestelpassword in (dit mag niet het standaardpassword [1515] zijn!) 6) kies een buitenlijn (meestal: 0) 7) kies het door u gewenste telefoonnummer 2.18:00 . U kunt hiermee aangeven dat de Vox Novo Office op bepaalde dagen of dagdelen automatisch het telefoonverkeer via een door u gekozen provider (=aanbieder van telecommunicatiediensten) laat lopen. code: **** Terug Code WchtMF: NEE GnBer Ber3 Wt TDK Ber.08:00 .00:00 . Als laatste worden door u ingevoerde gegevens opgeslagen onder een kenmerk. U doet dit met Dagdl.13 ARSKal (automatisch gebruikmaken van providers) Hoofdmenu  ?  v ARSKal staat voor Automatische Route Selectie Kalender. mag het toestelpassword niet het standaardpasword (1515) zijn. OK ? 9.08:00 NB: Deze indeling geldt vervolgens voor alle dagen! Per dagdeel wordt vervolgens bepaald van welke provider(s) gebruik wordt gemaakt. In dit voorbeeld wordt wachtstandmelding 3 afgespeeld. 1) bel naar de Vox Novo Office-centrale 2) wacht op de kiestoon of het welkomstbericht 3) geef de toegangscode in (hoort u een welkomstbericht. maak dan met behulp van Ber. 65 . Zie de toestelhandleiding voor het wijzigen van het password.00:00 . Kiest u voor het afspelen van een bericht. moeten de providers (maximaal vier) en de nummeranalysetabellen worden vastgelegd door servicepersoneel van KPN. In dit voorbeeld wordt de dag verdeeld in drie dagdelen: . een keuze uit een van de wachtstandmeldingen (zie voor het inspreken van een wachtstandmelding pagina 43). Alvorens u kunt bepalen wanneer van welke provider gebruik wordt gemaakt.18:00 .Bepaal of degene die opbelt een bericht te horen krijgt. Om van ARSKal gebruik te maken. 8. Druk op: OK ResCod (volgende scherm) : heeft geen functie : heeft geen functie ResTel (volgende scherm) DISA-procedure bij inbellen van buitenaf: Vooraf: om van DISA gebruik te maken. Druk driemaal op: Ber.

Druk op: ? 18:00-08:00 Terug UurDag1 Uur+ 1/4 kpn DagDag+? 66 . Druk op: OK 08:00-08:00 Terug Uur- Dag1 Uur+ 1/4 DagDag+? 7. (In dit voorbeeld 00:00 en 18:00. Voer het begintijdstip van het dagdeel in (dit is tevens het eindtijdstip van het vorig ingevoerde dagdeel). U kunt maximaal vier providers selecteren. Providers worden geselecteerd in volgorde van invoer. Druk op: NwDgdl Tijd Terug _: <-Wis <-> OK ? 5. >Wissen Wijzig ? 9. dan wordt de tweede provider geprobeerd. Lukt dit niet. Tijd 08:00 0800 Terug <-Wis <-> OK ? 6. ARSKal: invoeren nieuw dagdeel Druk op: ARSKal Maak uw keuze : Terug Dagdl Dagen FeestD 13:56 2. In dit voorbeeld wordt dus altijd eerst geprobeerd om uw oproep via KPN te laten verlopen. Desgewenst kiest u met ‘Op+’ een tweede provider (2/4). Herhaal vervolgens stap 9. Druk op: Wijzig 18:00-08:00 Dag1 Op- 1/4 kpn Op+ OK >Wissen Wijzig ? Met het voorgaande hebt u aangegeven dat voor het dagdeel lopende van 08:00 tot 18:00 uur KPN uw eerste provider is.1. Druk op: Dagdl Geen dagdeel Terug UurUur+ DagDag+? 3. Herhaal de stappen 3 tot en met 7 om het begintijdstip van volgende dagdelen in te voeren. Deze gegevens worden opgeslagen onder het kenmerk ‘Dag1’. Druk tweemaal op: ? Geen dagdeel >Terug NwDgdl WsDgdl WisAl OK 4. Wilt u van één provider gebruikmaken.) Druk op: ? 18:00-08:00 Dag1 Op1/4 Op+ OK 8. geef dan ook maar één provider in! 10. Met ‘wijzig’ geeft u aan van welke provider gebruik wordt gemaakt tijdens het door u ingevoerde dagdeel.

andere dagen. Druk op: OK 3. ARSKal: kenmerk aan dagen toewijzen Druk vanuit het ARSKal-menu op: Dagen Zo Terug Volgnd Keuze OK ? Volgnd Keuze : kies volgende dag in de week : wijs een kenmerk (Dag1 tot en met Dag7) toe aan de geselecteerde dag Maak uw keuze : Terug Dagdl Dagen FeestD 14:02 2. Als laatste moet u aangeven op welke dag welk kenmerk actief is. Herhaal bovenstaande stappen voor -eventueel. Druk op: FeestD 01/20 Terug Vorig Volgnd Keuze OK ? 2. Voorbeeld: Datum : 25/12/_ 2512 ? Terug <-Wis <-> OK 67 . 1. ARSKal: feestdagen Met de optie FeestD kunt u de kenmerken toekennen aan speciale data. 1. bijvoorbeeld Kerstmis op 25/12.11. Druk op: ? 08:00-18:00 Dag1 Op1/4 kpn Op+ OK >Wissen Wijzig ? 14. Geef een datum in (DD/MM/JJJJ). Druk op: Wijzig Datum : Terug <-Wis _ / <- / -> OK ? 4. Druk op: ? 01/20 >Terug Wijzig Wissen 3. Kies het volgende dagdeel met: Uur+ 08:00-18:00 Terug Uur- Dag1 Uur+ 1/4 DagDag+? 12. hoeft u geen jaartal in te geven. Bij feestdagen die jaarlijks op dezelfde datum vallen. 13. Herhaal het bovenstaande vanaf stap 9. bijvoorbeeld feestdagen. Druk op: OK Maak uw keuze : Terug Dagdl Dagen FeestD 13:59 Op dezelfde wijze kunt u de andere kenmerken (Dag2 tot en met Dag7) programmeren.

Wijs een kenmerk toe aan de geselecteerde datum.5. door te drukken op: Keuze Herhaal bovenstaande vanaf stap 2 om meer data in te geven. Druk op: OK 01/20 Terug Vorig 25/12/* Volgnd Keuze OK ? NB: Het sterretje geeft aan dat de datum onafhankelijk van het jaartal is. 68 . 6.

Ruimte voor aantekeningen 69 .

de lijn vrijmaken en opnieuw een nummer kiezen door op de toets te drukken van de interne lijn die werd gebruikt. Deze categorie is altijd voor alle toestellen toegankelijk. pagina 80).intern (u hoort kort achter elkaar twee belsignalen. Oproepsignalen Het systeem maakt gebruik van verschillende oproepsignalen.De code voor opschakelen staat in het nummerplan (zie bijlage B. Bundelselectie Netlijnen voor uitgaand verkeer worden in bundels geplaatst. Alarmnummers kiezen Vanaf elk toestel kan het internationale alarmnummer 112 worden gekozen. bijvoorbeeld om iemand op de hoogte te brengen van een dringend telefoontje.kunnen als een intern nummer wordt gekozen. Hij kan er ook voor kiezen geen enkele oproep te beantwoorden maar zelf een verbinding tot stand te brengen door op een vrije lijntoets te drukken of een toestelnummer te kiezen. Een gebruiker kan aan het oproepsignaal horen om welk type oproep het gaat: . Opschakelen Met deze functie kan worden ingebroken in een telefoongesprek. Welke toestellen toegang hebben tot welke bundels. overzicht mogelijkheden Dit hoofdstuk biedt u een overzicht van de mogelijkheden die de telefooncentrale biedt en die niet in de gebruikershandleidingen van de toestellen of in voorgaande hoofdstukken staan beschreven.extern (u hoort een lang belsignaal. Doorgaans kan alleen de bediening opschakelen. wordt bepaald via de bundeltoegangsmatrix. Selectieve beantwoording Als er een of meer oproepen op een toestel worden gesignaleerd. kan een toestelgebruiker met één druk op die functietoets direct toegang krijgen tot deze netlijn.Hoofdstuk 3. Voor uitgaand extern verkeer kunnen toestellen een bundel aankiezen met een bundelcode (meestal de 0). ongeacht de instellingen van een toestel of de centrale.terugbelopdracht (u hoort gedurende 25 seconden een lang repeterend belsignaal) Opnieuw interne lijn Digitale toestellen -met uitzondering van de d350. Het is aan te bevelen om alarmnummers die worden opgeslagen in de lijst met algemene verkorte kiescodes. Deze komt voor het toestel beschikbaar.afspraak (u hoort gedurende vijftien seconden een kort repeterend belsignaal) . kan de gebruiker zelf bepalen welke oproep wordt beantwoord door op een van de knipperende lijntoetsen te drukken. De (externe) gesprekspartner van het toestel waarnaar wordt opgeschakeld. Vanaf het toestel kan vervolgens een externe verbinding worden opgezet. gevolgd door een korte pauze) . gevolgd door een korte pauze) . kan de opschakelende partij niet horen. In de gekozen bundel wordt vervolgens gezocht naar een vrije lijn. Directe toegang tot een netlijn Door een specifieke netlijn toe te kennen aan een functietoets. 70 . in de categorie URG te plaatsen.

Per oproep wordt bewaard: . Oproeplijst (ISDN) Onbeantwoorde ISDN-oproepen worden opgeslagen in de oproeplijst (maximaal tien). Het geprogrammeerde nummer kan dan met één druk op de knop worden gekozen. geeft de status van het betreffende toestel weer: lampje LCD-schermpje vrij uit leeg oproep knippert (knipperend) bezet brandt Makro’s Er zijn drie makro’s (gecombineerde commando’s) die de toestelgebruikers onder een functietoets kunnen programmeren: 1: toestelnummer + intercom 2: extern telefoonnummer + accountcode 3: ruggespraak met PBX + toestelnummer Tweede oproep. Toestelverplaatsing (ISDN) Een toestel dat is aangesloten op de S0-bus. kan tijdens het gesprek worden verplaatst naar een ander aansluitpunt op dezelfde bus.datum en tijd . Het lampje of LCD-schermpje naast of boven toetsen waaronder toestelnummers staan geprogrammeerd. informatie opvragen Op een d354 kan informatie in het display worden getoond over een tweede oproep (direct of groeps).) Ruggespraak met PBX Als de Vox Novo Office is aangesloten op een PBX.(eventueel) bericht Het berichtenlampje geeft aan dat er oproepen zijn geweest. 71 . Het gesprek moet daarvoor eerst geparkeerd worden.Bestemmingstoetsen Onder de functietoetsen kunnen toestelnummers of externe nummers worden geprogrammeerd. PABX-volgstand Alle ISDN-oproepen kunnen met behulp van een daarvoor geprogrammeerde functietoets (PBXo) worden doorgeschakeld naar een externe bestemming. Overloopindicatie Worden de oproepen op de bedieningspost niet beantwoord binnen de daarvoor vastgelegde drempel. Onbeantwoorde oproepen naar een groep.voor de code.(eventuele) naam . worden op slechts één toestel gesignaleerd. Deze functie kan alleen worden geactiveerd door de bediening en geldt niet voor doorkieslijnen en lijnen in groepsverband. zonder dat deze wordt beantwoord.nummer . Als dit lampje snel rood knippert. dan gaat het berichtenlampje op de bedieningspost langzaam geel knipperen. dan moet voor ruggespraak een speciaal signaal worden gegeven. kan dit duiden op een ernstige fout in het systeem. Hiervoor moet een functietoets geprogrammeerd worden. (Zie nummerplan -bijlage B op pagina 80.

7 = geen).of operatorgroep. 72 . zie ook hieronder). De oproep kan op de normale wijze worden beantwoord. Of deze functie is geactiveerd. Dit moet door servicepersoneel van KPN (bij installatie) worden geprogrammeerd. bijvoorbeeld: internationaal. eventueel met kostenplaats.en operatorgroepen Uit de groep schakelen Gebruikers die zijn opgenomen in een toestel.7. Zodra de lijn wordt toegewezen. De toestelgebruiker hoort de kiestoon en kan het externe abonneenummer kiezen. Er kunnen dus lijnen met verschillende verkeersklassen worden gedefinieerd. Er zijn twee soorten bemiddelingslijnen te definiëren: 1) normale bemiddelingslijn 2) bemiddelingslijn in combinatie met heroproep met kostenindicatie (na afloop van het telefoongesprek wordt de operator teruggebeld en kan hij in het display de kosten aflezen.toestellen geven een code in (59 uit de groep. Aan de lijn wordt een verkeersklasse gekoppeld (1 . Overige -analoge. wordt de verbinding tussen toestelgebruiker en operator verbroken.Volumeregeling van de hoorn Met de volumeregeling kan de gebruiker van een d35x-toestel tijdens een gesprek de geluidssterkte van zijn/haar telefoonhoorn instellen. U regelt het volume met en handenvrij telefoneren telefoneren via de telefoonhoorn meeluisterluidspreker ingeschakeld Het effect is als volgt: : volume van de luidspreker wordt aangepast : volume van de hoorn wordt aangepast : volume van de luidspreker wordt aangepast Het geluidsniveau wordt op het display weergegeven door middel van blokjes. Toestel. De operator kiest de code voor de gewenste lijn. Behoort een toestel tot meer groepen. Voorbeeld Een toestelgebruiker belt de operator met het verzoek om een vrije buitenlijn. 58 in de groep). NB: Bij het programmeren van deze functie dient u te bepalen of het laatste toestel (als alle overige toestellen al uit de groep geschakeld zijn) wel of niet uit de groep geschakeld mag worden. kan een groepssupervisietoets worden geprogrammeerd (één per groep). Voor systeemtoestellen kan hiervoor een functietoets geprogrammeerd worden. De faciliteit Netlijnbemiddeling kan gekoppeld worden met het toewijzen van een kostenplaats. Het lampje of icoontje naast de toets licht op als een oproep voor de betreffende groep wordt gesignaleerd. is alleen zichtbaar aan het lampje of icoontje naast de betreffende functietoets. kunnen zelf hun toestel uit de groep schakelen en weer terugzetten (dit heeft geen invloed op directe oproepen naar het eigen toestel). De gemaakte instelling wordt opgeslagen en bij een volgend gebruik van het toestel staat deze ingesteld op het laatstingestelde geluidsniveau. Op elk toestel aangesloten bij een groep. die te kiezen zijn door het geautoriseerde toestel door middel van een aankiescode. dan moet voor elke groep een aparte functietoets geprogrammeerd worden. gevolgd door het groepsnummer. Tevens geeft hij de verkeersklasse aan. Netlijnbemiddeling Deze faciliteit maakt het mogelijk om een externe lijn aan te vragen bij de operator (telefonist[e]/ receptionist[e]) om vervolgens zelf het externe nummer te bellen.

. 73 . werkt netlijnbemiddeling niet .door hemzelf tot stand is gebracht voor een andere gebruiker .deze faciliteit kan niet gebruikt worden vanaf een toestel dat op slot staat. worden de nieuwe oproepen toegevoegd en de oudste heroproepen afgedrukt en gewist.als een van beide toestellen een ISDN-toestel is.netlijnbemiddeling en de heroproep met kostenindicatie kunnen gecombineerd worden. met dien verstande dat eerst netlijnbemiddeling wordt geactiveerd en daarna de heroproepfunctie Werking Individuele mode: Om de heroproep met kostenindicatie te activeren voor een telefoongesprek dat door de operator tot stand is gebracht voor een andere gebruiker van het systeem.er wordt geen rekening gehouden met eventueel geprogrammeerde volgstanden van het toestel dat de heroproep ontvangt . alvorens de verbinding tot stand wordt gebracht. Als het maximum bereikt is. maar dat u toch wilt “bewaken” In het eerste geval moet de faciliteit handmatig geactiveerd worden door het ingeven van een prefix of door te drukken op een daarvoor geprogrammeerde functietoets.Na afloop van het gesprek gaat het toestel van de operator over en verschijnen de kosten in het display.in totaal kunnen dertig heroproepen met kostenindicatie worden opgeslagen. moet als volgt worden gehandeld: 1) de operator en de gebruiker hebben een interne verbinding 2) de operator schakelt de functie in door het ingeven van de aankiescode (61) of door te drukken op een geprogrammeerde functietoets 3) automatisch wordt een buitenlijn gekozen die direct wordt doorgegeven aan de gebruiker (hiermee wordt de functie geactiveerd en wordt het operatortoestel weer vrijgegeven) 4) de gebruiker kiest het gewenste telefoonnummer 5) na afloop van het gesprek gaat het daartoe aangewezen toestel over. Opmerkingen: .de aanvrager kan slechts één gesprek opbouwen . Hierop kunnen de kosten worden afgelezen en -eventueel.via ISDN mag alleen gebruikgemaakt worden van “Overlap sending” (handmatig cijfer-voorcijfer kiezen) Heroproep met kostenindicatie Hiermee kan de operator (of een andere gebruiker van het systeem) de kosten (of het aantal ‘tikken’) aflezen/afdrukken van een telefoongesprek dat: .de faciliteit werkt alleen op lijnen die voorzien zijn van kostentelling .Opmerkingen . In het tweede geval worden de kosten automatisch bijgehouden.afgedrukt. Hierop kunnen de kosten worden afgelezen en -eventueel. of waaraan het kenmerk privé is toegekend .het toestel van de aanvrager moet ten minste één vrije lijntoets voor extern verkeer hebben .door een andere gebruiker tot stand is gebracht.de operator moet geautoriseerd zijn .afgedrukt.netlijnbemiddeling kan niet gebruikt worden op huurlijnen . Na afloop van een gesprek gaat het daartoe aangewezen toestel over.het operatortoestel moet beschikken over een display . Desgewenst kunnen deze gegevens worden afgedrukt. Automatische mode: Hierbij wordt van elk extern telefoongesprek de functie automatisch geactiveerd.alleen op toestellen die zijn uitgerust met een display kunnen de kosten worden afgelezen . bijvoorbeeld bij een toestel waar u geen zicht op hebt.

bijvoorbeeld telefoonkosten gemaakt door of voor derden. Hierdoor kunnen. Indien er geen bevestiging van de operator volgt. 2. maximaal zestien karakters) . Aan kostenplaatsen kan een aantal items gekoppeld worden: . op de juiste wijze worden verrekend. zullen deze na elkaar verschijnen.tijdens een gesprek met het doel een eerder ingevoerde kostenplaats te overschrijven door een andere (functietoets: Kpl).wachtwoord (standaard: geen wachtwoord) .voordat een verbinding tot stand gebracht wordt (functietoets: NwKpl) . Mogelijkheid 2: De operator drukt een bon af door te drukken op: Print 2 of Om het verschil te weten tussen de afdrukken van een standaardkostenoverzicht en de heroproep met kostenindicatie.verkeersklasse (standaard: gebruikersverkeersklasse) . vindt er opnieuw een heroproep plaats. heeft de operator (of gebruiker van het toestel) twee mogelijkheden (dit geldt zowel voor de individuele als voor de automatische mode): Mogelijkheid 1: De operator leest de gemaakte kosten (of ‘tikken’) en het nummer van het betreffende toestel af. De kostenplaatstabel Kostenplaatsen zijn opgebouwd uit maximaal zestien cijfers en moeten worden ingevoerd in een tabel. Het is mogelijk om gebruikers te verplichten van een kostenplaats gebruik te maken. zal het systeem de heroproep afbreken.Indien meer heroproepen op het operatortoestel binnenkomen. wordt bij de laatste een # afgedrukt voor het nummer. Zodra het toestel vrij is. Kostenplaatsen Deze faciliteit maakt het mogelijk om een kostenplaats toe te wijzen aan een inkomend of uitgaand extern gesprek. Systeemgebonden toestellen Een kostenplaats kan geactiveerd worden: .De kostenindicatie verschijnt ongeveer 25 seconden in het display. de oudste heroproep eerst. knippert gedurende vijf seconden het toestelnummer en de tijd in het display en klinkt een toon. .Als het operatortoestel in gesprek is. de meest recente als laatste. .aantal cijfers die niet geprint worden op een kostentelrecord* (standaard: laatste vier cijfers). 74 .Aflezen/afdrukken gemaakte kosten Als het toegewezen toestel overgaat. of als andere of onjuiste handelingen worden uitgevoerd. kent deze faciliteit een aantal mogelijkheden.tijdens een verbinding bij zowel een inkomend als een uitgaand gesprek (functietoets: Kpl) . vindt alsnog de heroproep plaats. Hij/zij bevestigt de heroproep door tweemaal te drukken op: MTR-OK 1.kostenplaatsnaam (optioneel. Afhankelijk van het type toestel. NB: . 1 of 1. Tijdens een gesprek kan de kostenplaats dus niet worden gewijzigd. Standaardtoestellen Bij standaardtoestellen kan alleen een kostenplaats worden geactiveerd voordat een verbinding tot stand komt. Dit kan alleen als een ongedefinieerde kostenplaats is gebruikt. Zodra het toestel vrij is.

gebruikers verk. 16 letters - ja of nee verk. Door het kiezen met kostenplaats.*123*4 . bijvoorbeeld de firmanaam of de naam van de gebruiker.klasse systeemwaarde standaard nee Kostenplaats. 75 .kl.32456 (vijfcijferige volledig gedefinieerde kostenplaats) . Na afloop van het gesprek geldt de oorspronkelijke verkeersklasse.**123 . notatie Een kostenplaats bestaat uit een reeks van maximaal zestien cijfers en/of sterretjes (*). wordt de voor het toestel geldende verkeersklasse vervangen door die van de kostenplaats.**** (viercijferige ongedefinieerde kostenplaats) De sterretjes mogen niet voor of binnen een cijferreeks opgenomen worden. . Verbergen van een aantal gekozen cijfers Standaard worden de laatste vier cijfers van een gekozen nummer niet weergegeven in een kostentelrecord. Op de plaats van de sterretjes (jokers).kl.999**** (zescijferige gedeeltelijk gedefinieerde kostenplaats) . kostenplaats naam van de kostenplaats nee gebruik van password ja verkeersklasse aantal te maskeren cijfers ja verplicht in te vullen waarde ja ja max 16 cijfers - max. Bij het afdrukken van een regel of nota. wordt het toestel voor dat gesprek in verkeersklasse op 3 ingedeeld. Voorbeelden van codes die niet zijn toegestaan: . Voorbeelden van codes: .123**99 Extra mogelijkheden . Voorbeeld: Verkeersklasse 1: alleen intern verkeer is toegestaan Verkeersklasse 3: nationaal verkeer is toegestaan Als aan een toestel verkeersklasse 1 is toegekend.Naam Aan een kostenplaats kan voor de duidelijkheid een naam gekoppeld worden. wordt deze naam vermeld op de plaats van het toestelnummer/gebruikersnaam. U kunt echter ook zelf bepalen hoeveel cijfers verborgen blijven. *een kostentelrecord bevat de kostenregistratiegegevens die naar een aangesloten printer of pc -met kostenregistratiepakketwordt gestuurd. mag deze dus niet ‘naar buiten bellen’ (extern telefoonverkeer).1**1 . Indien de kostenplaats wordt geactiveerd. 1-6 of geen verk.Er kunnen 250 kostenplaatsen ingevoerd worden. kan de gebruiker willekeurige cijfers ingeven.Verkeersklasse Aan een kostenplaats kan een verkeersklasse worden gekoppeld.

Als het bericht beëindigd is. Zodra een gebruiker een bericht omroept.na het doorverbinden van een gesprek Omroepen via externe luidspreker (omroepinstallatie) Hiermee kan een gebruiker die lid is van een omroepgroep. cassetterecorder.een kostenplaats kan geweigerd worden als na controle door het systeem blijkt dat: .u kan gevraagd worden een wachtwoord in te geven .de ingegeven code niet overeenkomt met een van de codes uit de lijst . cd-speler enzovoorts).na ‘terugvalverkeer’ (een doorverbonden oproep wordt niet beantwoord en teruggegeven aan uw toestel) .tijdens een omroep kan geen ruggespraak worden gehouden. speelt de muziek verder.spreek uw bericht in (maximaal twintig seconden) Beperkingen . stopt de muziek. Het is mogelijk om de muziek via een externe luidspreker te laten klinken. dan wordt de kostenplaats niet geactiveerd .de mogelijkheden van een toestel kunnen beperkt/uitgebreid worden wanneer een kostenplaats geactiveerd wordt (bijvoorbeeld de verkeersklasse) .Bij het kiezen met kostenplaats wordt deze waarde gebruikt in plaats van de standaardsysteemwaarde.kies het nummer van de omroepgroep (*01 . 76 .kostenplaatsen blijven niet bewaard. Elke gebruiker hoort de muziek zodra hij/zij drukt op: OK Het volumeniveau is te regelen met en .na volgstand . of druk op een hiervoor geprogrammeerde functietoets . Om de muziek uit te schakelen.de ingegeven code niet compleet is . wordt niet afgebeeld .na een pieperoproep (paging) . De functie gebruiken . wordt de achtergrondmuziek uitgeschakeld voor de duur van het telefoongesprek. druk nogmaals op: OK Wilt u deze faciliteit gebruiken.*50). maakt u gebruik van nummerherhaling of een tijdelijk opgeslagen telefoonnummer.een kostenplaats blijft actief in de volgende gevallen: .binnen een omroepgroep kan per keer één gebruiker een bericht omroepen .als u te lang wacht met het invoeren van een cijferreeks . Zodra een telefoonoproep binnenkomt of wordt gedaan. een bericht omroepen op een binnen de groep opgenomen externe omroepinstallatie.na het parkeren van een gesprek of bij een call pick-up . Kostenplaats gebruiken Bij het gebruik van kostenplaatsen kan zich het volgende voordoen: . Het maximale volumeniveau is afhankelijk van de volumeregeling op de externe muziekbron. dan is een externe muziekbron noodzakelijk (radio.het aantal cijfers of zelfs het hele gekozen nummer. Achtergrondmuziek Via de luidsprekers van systeemtoestellen of via de externe omroepinstallatie kan achtergrondmuziek worden beluisterd.

Nogmaals indrukken gevolgd door het wachtwoord schakelt de functie weer uit. uw oproep wordt doorgeschakeld. Ook is het mogelijk om. dan moet de beller wachten totdat de eerste is afgehandeld . Het is derhalve mogelijk om: .de deurtelefoon op te nemen in een driegesprek (conferentie) 77 . zijn voor rekening van de operator. zodat de gebruiker.Activeren De achtergrondmuziek via de externe omroepinstallatie wordt door de operator geactiveerd door op een voorgeprogrammeerde functietoets (Ex. door middel van een verkorte kiescode. Het is mogelijk om deze directe oproep te laten vertragen.de naam of het nummer van de deurtelefoon te tonen in het display van toestellen die daarmee zijn uitgerust . de deurtelefoon op een locatie buiten uw bedrijf (extern) te beantwoorden.de oproep van de deurtelefoon in de wacht te zetten . Vertraagde heroproep Als een gesprek in de wacht staat en de gebruiker verbreekt de verbinding door de hoorn neer te leggen.Muz) te drukken en zijn/haar wachtwoord in te toetsen (standaard: HELP1954). Deurtelefoon Met deze functie kunt u vanaf de centrale of een daarvoor bestemd ander toestel. De kosten van het doorschakelen naar een externe bestemming. U kunt een gesprek voeren en desgewenst vanaf uw toestel de deur openen. NB: Kan een externe volgstand niet gerealiseerd worden omdat bijvoorbeeld alle uitgaande lijnen bezet zijn.de volgstandtekst wordt door de operator ingesproken.de oproep van de deurtelefoon op te pikken als het toestel waarop de oproep binnenkomt niet wordt beantwoord en de oproepen niet zijn doorgeschakeld (call pick-up) .oproepen van de deurtelefoon door te schakelen (bijvoorbeeld bij ‘in gesprek’) naar elk ander toestel dat is aangesloten op dezelfde centrale . (Vertraagde heroproep werkt alleen op de d354. bijvoorbeeld.is externe volgstand niet mogelijk. hiervoor dient een van de welkomstmeldingen gebruikt te worden. dan wordt de externe oproep doorverbonden naar de (reserve) operatorgroep . Opmerkingen: . In dat geval kan de deur niet worden geopend. Externe volgstand Tekstmelding bij externe volgstand Als een externe oproeper een toestel belt dat de externe volgstand heeft ingeschakeld. zal de oproep automatisch door het systeem worden beantwoord. dan wordt de oproep naar de (reserve) operatorgroep geleid.) Na de ingestelde vertraging (standaard: dertig seconden) vindt een heroproep naar het toestel plaats. Bijvoorbeeld: “Een ogenblik geduld alstublieft. Een oproep van de deurtelefoon wordt behandeld als elke andere oproep. een nieuwe verbinding tot stand kan brengen alvorens het eerste gesprek uit de wachtstand te halen. na beëindiging van het gesprek. direct overgaan. in contact komen met een bezoeker die voor de (gesloten) deur van uw bedrijf staat en de deurtelefoon heeft geactiveerd. dan wordt het gesprek in de wachtstand direct opnieuw gesignaleerd en volgt een heroproep.komt er een tweede oproep binnen. Is het toestel in gesprek dan zal het.” Na afloop van de tekst wordt de uitgaande verbinding tot stand gebracht en worden beide lijnen gekoppeld. d352 en de d351.

het is niet toegestaan de deurtelefoon in het doorkiesnummerplan op te nemen . Als geen gebruik wordt gemaakt van de ontgrendelingsmogelijkheid.Beperkingen: .een oproep van de deurtelefoon moet beschermd zijn (er mag geen tweede oproep ‘tussendoor’ komen) . kan de deur worden geopend door het intoetsen van een code (10) of door het indrukken van een daarvoor geprogrammeerde functietoets.het is niet mogelijk om naar de deurtelefoon te bellen . 78 .er kan slechts één deurtelefoon met ontgrendelingsmogelijkheid (deur openen) aangesloten worden op de centrale. kunnen twee deurtelefoons worden opgenomen Deur openen Tijdens het gesprek met een bezoeker via de deurtelefoon.het is niet mogelijk om de oproep van de deurtelefoon door te schakelen naar een externe bestemming .

ISDN-2 wordt ook wel aangeduid met: ISDN 2B+D of BRA (Basic Rate Office) ISDN-2 is ontwikkeld om zoveel mogelijk data door de bestaande koperen kabels van het huidige telefoonnet te transporteren. achtergrondinformatie over ISDN Wat is ISDN? ISDN staat voor Integrated Services Digital Network. worden gebruikt om een snelle dataverbinding op te bouwen tussen grote computersystemen. data en beeld (denk aan video-conferencing) over één telefoonlijn probleemloos te verzenden. Het aantal kanalen geeft aan hoeveel randapparaten er tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. ISDN verhoogt de snelheid en biedt bovendien mogelijkheden voor andere toepassingen.Bijlage A. ISDN-15 wordt ook wel aangeduid met: ISDN 15B+D of PRA (Primary Rate Office) De vijftien communicatiekanalen die ISDN-15 biedt. -15. De D-kanalen maken onder andere de extra diensten mogelijk (AOC. Met andere woorden.CLIR (Calling Line Identification Restriction): de beller kan verbieden dat zijn/haar nummer zichtbaar wordt in het display van degene die hij/zij opbelt. tekst. ISDN-2. de zogenaamde D-kanalen. CLIP.COLP (COnnected Line identification Presentation): het nummer van de telefoon die de oproep aanneemt. verhinderen dat zijn nummer in het display verschijnt van degene die opbelt.000 nummers. ISDN-20 en ISDN-30 zijn gelijk aan ISDN-15 maar beschikken over twintig respectievelijk dertig communicatiekanalen. . 79 . bijvoorbeeld omdat de oproep is doorgeschakeld. .CLIP (Calling Line Identification Presentation): het nummer van de beller wordt zichtbaar bij degene die wordt opgebeld. snelle ISDN-verbinding. Dit kan een ander nummer zijn dan het nummer dat werd gebeld. Bij ISDN-2 hebt u de beschikking over twee communicatiekanalen en bij ISDN-30 over dertig communicatiekanalen. Daarnaast zijn er met ISDN een groot aantal extra diensten mogelijk.AOC (Advice Of Charge): de beller ziet de oplopende kosten van de verbinding in het display van zijn/haar telefoontoestel.COLR (COnnected Line identification Restriction): hiermee kan degene die de oproep beantwoordt. om bedrijfstelefooncentrales op het grote telefoonnetwerk aan te sluiten en om verbindingen te leggen tussen meerdere bedrijfstelefooncentrales. . en signaleringskanalen. . . waaronder: . ISDN maakt het mogelijk om spraak. 100 en 1. wordt in het display weergegeven. het is een digitaal netwerk dat geschikt is voor meer dan telefoongesprekken alleen. internet) optimaal gebruik te maken van een storingsvrije. nog voor de telefoon wordt opgenomen. S0-module De S0-bus is een uitbreiding op de centrale die het mogelijk maakt om bij datacommunicatie (e-mail. CLIR enzovoorts).DDI (doorkiezen) verkrijgbaar in blokken van 10. de zogenaamde B-kanalen. -20 en ISDN-30 Bij ISDN is er geen sprake meer van netlijnen (ook wel buitenlijnen genoemd). maar wordt gesproken van communicatiekanalen.

bij bezet) Opheffen autom. nummerplannen Hoofdnummerplan FUNCTIE 2-cijferig nummerplan CODE 3-cijferig nummerplan 4-cijferig nummerplan klant nummerplan Toegang tot hoofdbundel Interne oproep 0 21 tot 39 en 50 tot 57 80 tot 83 84 tot 89 10 11 12 13 14 0 201 tot 399 0 2001 tot 2199 Toegang tot overige bundels Groepsschakeling Wekoproep (Afspraak) Nieuwe kostenplaats Terugnemen geparkeerd gesprek Individuele call pick-up Inschakelen selectieve volgstand Inschakelen volgstand naar Radio-pager Beantwoorden algemene oproep (BNDN) Inschakelen groepsvolgstand Groeps call pick-up Uit de groep schakelen In de groep schakelen Uitschakelen volgstand Inschakelen Niet Storen Activeren volgstand (direct.terugbelopdracht Tekstmail of terugbelopdracht met boodschap 801 tot 835 501 tot 550 10 11 12 13 14 8001 tot 8035 5001 tot 5050 10 11 12 13 14 15 15 15 16 17 18 59 58 60 61 62 en 63 64 of # 16 17 18 59 58 60 61 62 en 63 64 of # 16 17 18 59 58 60 61 62 en 63 64 of # 65 65 65 80 .Bijlage B.

Radiopagingoproep Beantwoorden radiopagingoproep Follow me Uitschakelen follow me Gereserveerd voor voicemail Toegang tot programmeren Toestel op slot zetten/van slot halen Laatstenummerherhaling Bescherming tegen opschakelen Algemeen verkort kiezen 66 67 68 69 **6 en *#6 75 of B 66 67 68 69 **6 en *#6 75 of B 66 67 68 69 **6 en *#6 75 of B 76 77 78 4001 tot 4999 D001 tot D399 76 77 78 D001 tot D399 4001 tot 4999 76 77 78 4001 tot 4999 D001 tot D399 Kamerstatus Toestel vervangen Toestel verplaatsen Oproep naar bediening Omroepen naar toestelgroep DECT Authentication code : 79 197 198 9 *01 tot *50 88 197 198 9 *01 tot *50 88 197 198 9 *01 tot *50 81 .

Faciliteiten die gebruikt kunnen worden tijdens gesprekken FUNCTIE 2-cijferig nummerplan CODE 3-cijferig nummerplan 4-cijferig nummerplan klant nummerplan Parkeren extern gesprek Beantwoorden tweede oproep op eigen toestel Zenden van TDK-signalen Netlijnbemiddeling Netlijnbemiddeling met heroproep en kostenindicatie Ruggespraak op Host-PBX Automatische terugbelopdracht activeren Conferentie (driegesprek) Verbreken ruggespraakgesprek Wisselgesprek Opschakelen Deur openen MCID* 12 12 12 14 17 of C 60 14 17 of C 60 14 17 of C 60 61 69 61 69 61 69 5 of # 68 2 3 8 of A 10 74 5 of # 68 2 3 8 of A 10 74 5 of # 68 2 3 8 of A 10 74 *MCID = Malicious Call Identification Nummerherkenning van ongewenste oproepen (telefoonterreur). Deze functie werkt alleen als de faciliteit in de openbare centrale is ingeschakeld. 82 .

terugbelopdracht Tekstmail of terugbelopdracht met boodschap Radiopagingoproep Beantwoorden radiopagingoproep 0 10 tot 79 *50 tot *53 *54 tot *59 *72 0 100 tot 799 0 1000 tot 7999 *500 tot *534 *500 tot *534 *540 tot *565 *540 tot *565 *72 *72 *84 *81 *28 *84 *81 *28 *84 *81 *28 *24 *24 *24 *83 *25 *82 *26 #26 #21 *23 *21 en *22 #5 *83 *25 *82 *26 #26 #21 *23 *21 en *22 #5 *83 *25 *82 *26 #26 #21 *23 *21 en *22 #5 *88 *86 *85 *88 *86 *85 *88 *86 *85 83 . bij bezet) Opheffen autom.Sternummerplan FUNCTIE 2-cijferig nummerplan CODE 3-cijferig nummerplan 4-cijferig nummerplan klant nummerplan Toegang tot hoofdbundel Interne oproep Toegang tot overige bundels Groepsschakeling Wekoproep (Afspraak) Nieuwe kostenplaats Terugnemen geparkeerd gesprek Individuele call pick-up Inschakelen selectieve volgstand Inschakelen volgstand naar Radio-pager Beantwoorden algemene oproep (BNDN) Inschakelen groepsvolgstand Groeps call pick-up Uit de groep schakelen In de groep schakelen Uitschakelen volgstand Inschakelen Niet Storen Activeren volgstand (direct.

Follow me Uitschakelen follow me Gereserveerd voor voicemail Toegang tot programmeren Toestel op slot zetten/van slot halen Laatstenummerherhaling Bescherming tegen opschakelen Algemeen verkort kiezen Kamerstatus Toestel vervangen Toestel verplaatsen Oproep naar bediening Omroepen naar toestelgroep DECT Authentication code : *27 #27 **6 en *#6 *87 *27 #27 **6 en *#6 *87 *27 #27 **6 en *#6 *87 *71 **0 *73 8000 tot 8999 *71 **0 *73 8000 tot 8999 *71 **0 *73 8000 tot 8999 *70 *78 *79 9 *01 tot *08 *70 *78 *79 9 *01 tot *08 *70 *78 *79 9 *01 tot *08 84 .

Faciliteiten die gebruikt kunnen worden tijdens gesprekken

FUNCTIE
2-cijferig nummerplan

CODE
3-cijferig nummerplan 4-cijferig nummerplan klant nummerplan

Parkeren extern gesprek Beantwoorden tweede oproep op eigen toestel Zenden van TDK-signalen Netlijnbemiddeling Netlijnbemiddeling met heroproep en kostenindicatie Automatische terugbelopdracht activeren Conferentie (driegesprek) Verbreken ruggespraakgesprek Wisselgesprek Opschakelen Deur openen MCID*

*84

*84

*84

*9 *6 #11 t/m #17

*9 *6 #11 t/m #17

*9 *6 #11 t/m #17

#21 t/m #27

#21 t/m #27

#21 t/m #27

*5 *3 *1 *2 *4 #10 *89

*5 *3 *1 *2 *4 #10 *89

*5 *3 *1 *2 *4 #10 *89

*MCID = Malicious Call Identification Nummerherkenning van ongewenste oproepen (telefoonterreur). Deze functie werkt alleen als de faciliteit in de openbare centrale is ingeschakeld.

85

Bijlage C, Telemutatie Support
Telemutatie Support is een dienst van KPN die u de mogelijkheid biedt wijzigingen in de programmering (faciliteiten) van uw telefooncentrale snel en efficiënt op afstand uit te laten voeren. Voor mutaties zoals nummerwijzigingen, interne verhuizingen, het aanpassen van verkeersklassen of het programmeren van doorschakelingen is het niet nodig dat een monteur van KPN uw bedrijf bezoekt . Met Telemutatie Support worden dergelijke aanpassingen binnen 24 uur uitgevoerd. De eerste maand na installatie kunt u gratis van Telemutatie Support gebruik maken. Na deze maand betaalt u het inlogtarief en de prijs van de mutatie. De werkwijze is eenvoudig: maak een kopie van het mutatieformulier (zie pagina 87), vul de gegevens in en fax het formulier naar: (040) 299 85 99 Vervolgens wordt contact met u opgenomen en uw opdracht in overleg uitgevoerd. Telemutatietarieven U betaalt per opdracht -die meerdere mutaties kan omvatten- een inlogtarief en een tarief per module van tien minuten. Voor complexe mutaties, bijvoorbeeld het programmeren van de nummerplannen in een netwerk, wordt door de monteur vooraf een prijs berekend. Voor het aanbrengen of wijzigen van netwerkprovider (LCR) wordt een vast bedrag in rekening gebracht.

86

Telefax
Aanvraagformulier uit te voeren TeleMutaties
(Dit formulier alleen gebruiken voor mutaties. Voor storingen zie bijlage D.)

Aan: KPN BV telefax: (040) 299 85 99 Services Online-Voice Eindhoven Van: Vestiging: Naam Adres Postcode + plaats Telefoon Contactpersoon*: Naam Telefoon Fax Datum aanvraag : : : : : : : :

Datum uitv. gewenst :
* u wordt teruggebeld door een van onze medewerkers i.v.m. pincodevergelijking.

Omschrijving mutatie:

Extra informatie:

Handtekening contactpersoon:
gegevens in te vullen door medewerker KPN Mutatienummer : Mutaties totaal : Aantal spec. mutaties : Uitgevoerd door UItvoeringsdatum Fax verzonden Order verwerkt d.d. : : : Paraaf:

87

storingsmeldingen Telecommunicatieapparatuur van KPN is betrouwbaar en uitermate goed getest. Voor de Vox Novo Office-centrale kunt u rechtstreeks bellen met: 0800. waardoor uw storing sneller wordt verholpen. Hebt u nog geen serviceovereenkomst . neem dan contact op met uw verkoopadviseur of bel het gratis informatienummer: 0800-0403. dan kunt u terugvallen op de jarenlange ervaring van KPN op het gebied van service en support.576 28 22 Uw storingsmelding komt dan direct terecht bij de Vox Novo-specialisten. Mocht de techniek u onverhoopt toch in de steek laten. 88 .Bijlage D.

waardoor de gewenste uitbreiding zonder infrastructuur binnen een week wordt uitgevoerd. Na het indienen van uw wensen wordt binnen een werkdag telefonisch contact met u opgenomen.com Uitgebreide productinformatie en nieuwe ontwikkelingen over Vox Novo Office telefooncentrale vindt u op de internetsite van KPN. www.Bijlage E.kpn. de kosten en de installatiedatum. 89 . U krijgt informatie over de mogelijkheden. Bijzondere aandacht verdient de mogelijkheid om uitbreidingswensen te regelen via het Internet. De orderafhandeling vindt op deze wijze snel en efficiënt plaats.

. . . . . . . . . . . . . .38 E eenhedentellers . . .47 . . . . . . . 54 ARSKal . . . . .38 . . extra mogelijkheden F functies programmeren . . . . . . . . . . Groepn (groepen) call pick-up . . . . . . . . . . . . . . . 54 algemene instellingen . . .27 G GebPro . . .16 bestemmingstoetsen . .12 taal . . . . . 57 automatische oproep . . . .70 C call pick-up-groep .73 . . . . . . 61 verkorte kiescodes . .30 tweede oproep . . . 30 tijd . . . .70 Klok . . . . .49 H heroproep met kostenindicatie vertraagd .76 Admin (administratormenu) . . . . . . . . . . . 57 AutOpr . . . . volumeregeling . . . . . . . . . .17 toestel wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 . . . . . . . . . . . . . . . . .77 . . .13 90 . . . . . . . . . . .5 sperniveau . 54 luidspreker . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 alarmnummers kiezen . 60 Draadl . . . . . . .64 bericht(en) . . . . . . . . . . . . . . . 61 draadloze toestellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . operatorgroep . . .37 timers instellen . . . . . . . . . . . . . . . . .54 ISDN . . . . HfdTel (hoofdtelefoon) hoofdnummerplan . . . . . . . . . .52 Alg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 distributielijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toestelgroep . . .15 opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 . . . . .22. . . .5 DECT . . . . . . . . . . .76 . . . .15. . . 59 automated attendant . . . . . .27 afspraak (Kotel) . . . . . . .11 informatie berichten .70 Alg. . . . . . .52 postbus . . . . . . . .48 Conf (conferentie) . . . . . . .Trefwoordenlijst A aanmelden mobiel toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoorn . . . . .39 KstPl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Kotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 DynRou (dynamisch routeren) . . . . . . . . . . .52 InUitD .20. . . . . . . . . . . . . . . . herstellen password . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 instellen datum . . . . . . . . . . . . .71 bundelselectie .65 audioteksten opnemen .18 . . . . . . . . 46 toestel vervangen . . . . .46 achtergrondmuziek . . . . Expert . . . . .13 L licenties uitlezen . . . . . . .48 . . .51 . . . .6. . . . .25. .23. . . . herstarten systeem . . .13.17 deurtelefoon . . . . . . . . . . . .10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 D datum instellen . . . . . . . . . .79 K kiezen alarmnummers . . . 43 beheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 kosten -plaatsen . . . . . . . . . . .72 I individuele verkorte kiescodes . . 60 naam geven .50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 instellingen algemene . . . . . . . . . . . .19. . . .39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . externe volgstand .15 wissen . . . . . . . . . . . . . . . .17. . .32 B bellen via centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . .22. . . . . . . . . . . . . . . . . . .19. . . . . . . . . . omroepgroep .77 directe toegang netlijn . .70 DISA . .52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 telefoniste . . . . . . . . . 74 -tellers . . .80 . . . .28 . . . . .21. . . . . . . .VK . .28 invoeren verkorte kiescodes .28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. . . . . . . .48 . . . . . . . . .53 . . . . . . . . . . . . . . .29 sperniveau instellen . . . . . . . . . . . . . . . . .70 opschakelen . . .44 wachtstandmelding . . . . . . . . . . . .71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . password herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 . . . . . . . . . . . . . . . .25 toestelstatus .49 TslTyp . . . . . . . . .51 -menu . . . . poortnummer V24Tsl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 . . . . . . . . .15 N netlijnbemiddeling . . . 30 Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22. . . . . . . .50 Onderh . . .28 status uitlezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 SprPfx . . . . . . . .70 Servic . . . . . 43 bericht wissen . . . . . . . .12 spertype . .53 SwKeys . . . . . . . . . .27 . . . . . . . . . . . . . .53 Op. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 oproep automatisch . . . . .15. . . . . . .32 -lijst . . . . . . .33 sper. . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 systeem herstarten . . . . . . Passwd . . . . . . .27 TslGrp . . .30 Telemutatie Support . . . . . . . . .28 -type uitlezen . . . . . . . . 60 Tsl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 operator -groep . . PubNum . .10. . . . . . . . . . .72 toestel(len) -gegevens wijzigen . . . . . . . .71 verwisselen . . . . . . . . . . . . .15. . 28 V24-poort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 stroomuitval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . postbusnummer toevoegen programmeren functies . . . . . . . . . . . . . . . .49 naam wijzigen . . . . . .29 sternummerplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 profiel . . . . . . . . . . 62 nummerplan hoofd . . . . . . . .32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 .5 opnemen audioteksten . . . Paging . .33 toevoegen postbusnummer . . . . . . .Grp . . . . .10 ruggespraak met PBX . . . . . . . . . . . . . . . .63 Toets . .18 . . . .M makro’s . . . . . . .71 mobiel toestel aanmelden . .71 91 . . . . .71 P PABX-volgstand .28 U uitlezen licenties . . . .12 Spraak .9 -groep . . . . . . . . . . . .en operatorgroepen . .83 storingsmelding . . .86 Teller . . . . . . . . . . . . . . . . .en verkeersdistributiecategorieën . . . . . . . . . . . . . . .10. . . . . . . . . . . . . . . .9 password resetten .46 MOH . . . . . . . . . . . . . . . 28 -verplaatsing . . . .28 toesteltype . . . . . . . . . . . . .24. . . . . . .18 T taal instellen . . . . . . Pickup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PwdRes . . . . . . . .5 toestel. .51 Operat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 bericht . .83 O Omroep (omroepgroep) . . . . . .22. . .28 . . . . . . .28 R resetten toestelpassword . . . . . . . . . . . . .72 notificatie . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . .80 ster . . . . . . .70 overloopindicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 SprTyp . . . . . . . . . . . . . . . .20. . . .71 -signalen . S selectieve beantwoording .

. . . .18 toestelgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . .53 wijzigen . . . . . . 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 zoeken .6. . . . . . . . . . . . . . . . 56 wachtwoord . . . . . . . . 56 wissen .63 W wachtwoord -beveiliging . 18 wissen berichten . . . . . 72 Vrplts . . . . .8. . . . . . . . . .7. . . . . 56 vertraagde heroproep . . . 56 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. . . . . . .11 wijzigen . . . . . . . . . . . . . .77 vervangen DECT-toestel . . . . . . . .9 toestelnaam . .77 volumeregeling hoorn . . .7. . . . . . . . .42 wijzigen individuele verkorte kiescodes 11 password . . . . . . . . . . . . . 56 www.com . . . 57 volgstand extern . .31 verkorte kiescode(s) algemene . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 individuele verkorte kiescodes .V V24Tsl . . . . . . . . .16 DECT-toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Z zoeken verkorte kiescode . . 18 wekoproep (Kotel) . . . . . . .63 VMU (voice response-applicatie)19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kpn. . . . . . 54 individuele . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.32 verkorte kiescodes . . .17 verwisselen toestellen . . . . . . . . . .7. .9 V24-poort . . . . .8. . . . .7. . . . . . . . . . .39. . . . .

kpn.Verkoop Gebruikersvragen Storingen Telemutatie (telefax) Productinformatie :0800-0403 :0900-2020537 :0800-5762822 :(040) 299 85 99 :www.com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful