P. 1
CIDEE02-2010

CIDEE02-2010

|Views: 280|Likes:
Published by Robert S Henouda

More info:

Published by: Robert S Henouda on Jul 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

Haal meer uit uw pc

NIEUWSGROEPEN:

Meerdan aileen downloaden
Eigen weblog metWordpress
• D1Il:.

ONLINE

25 sites over huisdieren

a)

0..

m

5

EN VERDER:

Tipsvoor • Miniworkshop: • FAQman . hergebruikvan Google-zoekfunctie lost 15FAQ's uwoudepc opuwhomepage vooruop

1111111111
Toeval
Afgelopen najaar stelde het programmaPauwenWitternan een kleine videocamera ter beschikking aan politici in de Tweede Kamer. Het doel: via video te reagefen op actuels ontwikkelingen. Ret was een Flip camcorder voor de flippende poJitici. De videoblogs zijn te vinden op een weblogvan Pauw en Witteman. ToevaJ of niet, wij hebben in dit nummer de Flip getest - naast enkele andere pocketcamera's. Hoe presterenze? HoeHD zijn ze?Hoe staan ze kwal itatieften opzichte van de standaard videocarnsi En waaromzou je zo'n camera eigenlijk aanschaffenals je ook al.een mediaspeler, een telefoon en een fotocamera hebt waarmee je kun t filmen. Kortom: waarorn weer een ding? Als politici een weblogkunnen rnaken, kunnen wij dat natuurlijk oak. De web log waarop de poll tiei flippen, is gebouwd in WordPress. een zeer populair programma waarmee [e ill korte tiJd een heel aardlge blogsitekunt opbouwen Eris heel veel rnee rnogelijk, niet in her minst door her enorme aanbod aan sjablonen. En toeval ofniet, wij laten u erditzelfde nummer mee kennismaken in een eenvoudige workshop. Daarnaastis een van onze redacteuren het internet
ingedoken om de wereld van h uisdieren eens in hall

I

Koopwijzer Pocketcamera's Videocamera's in zakformaat kunnen inmlddels probleemloos opnemen in hd-formaat. De prijzen lopen nogal uiteen. maar geldt dat oak voor de kwaliteit en de mogelijkheden? Lekker lezen op internet Digitale boeken veroveren in hoog tempo de wereld. Naar de kiosk? Welnee: downloaden!

Nieuwsgroepen Meerdan aileen maar downloaden Dat ufilms en rnuziek kunt downloaden uit nieuwsgroepen wist u natuurlijk, maar het oorspronkelijkedoelervan was berichtenverkeer. U kunter nogsteeds terechtvoordiscussies overvan alles en nogwat. Wateen beestenboel ishethier! Vanvoer tot hulsvesting, alles wat u wilt weten over uw dier staat online.

38

Workshops:
• • • • • Schrijf een leuk boek 19 Organiseer uw harde schijven 22 Uw eigen blDg met Wordpress 42 Backup metWindows 7 46 Ubuntu op uwnetbook 48

I
4 MAILBUS 6 NIEUWS

52

Excel Functie SOM ALS Daze nogal onbekende. maar praktische functie maaktin een oagopslag veel duidelijk.

62
7

Uw mening in woord en beeld

3& VOORNOP NIEUWS PUZZEL

Gratis handige programma's
UIT GROEPEN

Nieuwe onrwikkelingen, trends en producten

Behalve eruit downloaden En win een meter software

kunt u ze lezen

12

LEZEN OP INTERNET

Het aantal beschikbare e-books en e- magazines groeit als kool, dus waarom de deur nog uit?
VERS BESPROKEN

Verse producten,

zo van de markt

BOUW EEN EIGEN WEB LOG MetWordPress is het opzetten van een eigen webJog als het installeren van een programma

te brengen, Hetleidde tot een bescheidenselectle van een interessantaantaJ websites. DatollzeFAQrnan ook af en toe overzijn honden schrijft ... [a dat is toeval,

19 SCHRUF

Hoe u begint en waaraan u moet denken bij het schrijven van uwrneersterwerk

EENS EEN BOEK

Met Windows 7 hebt u geen externe software meer nodig voor ditnoodzakelijke klusj e
48 ZET UBUNTU OP UW NETBOOK

MAAK EEN BACKUP MET WINDOWS

21 SHOP

Jaargang cd-rom Computer Idee 2009 Verdeel uw harde schijf in meerdere partities et Partition Master
Hd-pocketcamera's
WORD ABONNEE UW HARDE SCHI.JF IN STUKKEN

Her is snel, compact en granst

52 DIERENOPHETWEB Online dierenweetjes

ill

55

6 KOOPWUZER

Vragen? Oplossingen! Handige slirnmigheden

FAQMAN

26x Computer

en gratis

Idee 2009

de

zijn betaalbaar geworden,

59 TIPS&TRUCS 6 FUNCTIE SOM.ALS

1",,,,,"""',"17 cd-rom

reden om ertien te onderwerpen aan een test
En krijg 26x Computer Idee en gratis de

Uiterst handig in Exce1 Adressen en co lofon

laargang cd-rom 2009
34 WELKOM

65 SERVICE 66 UITSMlJTER

Rob Sijpesteijn Adjunct-hooJdredacteur

Wij wagen ens deze keer niet aan koffledikkij-

IN 2010

ken. maar vragen enkele lezers dat te doen

Marco Scholten www.computeridee.nl•

02 I 2010

3

I IIII II
leuwJaar
Bij het begin van een nieuw jaar hoort een kraakverse jaarindex. Gratis te downloaden als service van Computer Idee •••met de beste wensen. • anda
Er he eft pas een artikel over Panda Cloud in de Computertdee ge taan.lkhadAVGFreedat heel goedwerkte, maar versie 9 rnaakte de computer wei erg traag. Ik heb Panda Cloud geinstalleerd en inderdaad is de computer merkbaar sneller, Maar nuheb ik een vraag: scant Panda Cloud ook de e- mail? Ik kan dit nergens op de site van Panda of elders op internet terugvinden. Ook in de diverse forums heeftniemand er een antwoord op, zo ook niet op hetforum van de Computer Idee.
up. Het is geschikt vaor FireFox, ThunderBird, Sunbird, Flock, SeaMonkey. Nerscape en nog meer! Als ik mag citeren: "It allows you to backup and restore bookmarks, mail, contacts, history, extensions, cache etc." Lijkt mij een zeer nuttig programma dat er dus voor zorgt datje niet opnieuw aile addons moet downloaden en installereno Maar vergeet js favorieten en opgeslagen wachtwoorden niet! CasperSmit

.GPS
Op pagina 20 van Computer Idee 26 staat een bespreking van de Garrnin Dakota 20 GPS vcorwandelaars en fietsers, De Onroute fietskaart is wellicht niet ideaal, Als altern atief verwijs ik naar de bijna identieke Satmap Active 10, leverbaar via deANWB-winkel. Verkrijgbare kaarten hiervoor zijn zogenoemde Kadasterkaarten die zeer gedetailleerd zijn. Ik gebruik er bij mi jn fietstochten een met de kaart van 2uid Nederland en weet dus al tijd de juiste weg e vinden.

Iohn Iansseti
We hebben het nagevraagd bij Panda Security. Indirect scant Panda Cloud ook s-malls, maar niet meteen Outlook-plugin. Ais u een bestand probeert te openen dat aan een e-mail is gehangen, wordt een tijdelijk bestand aangemaakt dat wordt gescand door

Ik heb met veel belangstelling jullie artikeL over online betalen gelezen en ik was het volledlg eens met de voor- en nadelen die genoemd werden. Hetvoordeel van iDeal (vertrouwd betalen) werkt inderdaad niet in het buitenland. Met PayPal of een ereditcard kun je weI overal hetalen, maar ben je erg kwershaar. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een alternatief, namelljk een virtuele credltcard, AI snel kwam Ik uit bij vele louche ogende sites met vage voorwaarden, Tot ik bij Neteller.com uit kwam, Een duidelljke site met duidelijke voorwaarden. Op deze site maak je een account aan, dat vervolgens geveri6eerd moet worden. Hlertoe moet je €len kopte van een legitimatiebewijs sturen. Vervolgens warder contact met je op genomen via de telefoon om te bevestigen (indien je wilt zelfs met een tolk!). Daarna kun je een vlrruele creditcard aanrnaken, en die opladen via iDeal. Het voordeel van deze creditcard is dat je hem oplaadt en je nooit over [e Iimiet heen gaat. Maar ook dat je voor elke betaling een uniek creditcardnummer gebruikt! Zodra [e [e browser sluit is het creditcardnummer ongeldig, dus er kan nooit misbruik van gemaakt worden. Het is even werk om het opgezet te krijgen, maar ik gebruik het nu een jaar naar voUe tevredenheid! Gerard Buitenhuis

peA.

lox- ae
Ik las in Computer Idee 26 dat Dees op zoek was naar een programma dar een volledige backup maakt van Pirel'ox, De FAQman antwoordt echter dar dlr niet nodig is. Maar ikheb een programma gevonden dat dlt kan met de naam MozBack-

gro te belang dat telecomproviders in deze maffiahebben! Zij sluiten deals met deze malafide aanbleders en incasseren to't60 pet van de inkomsten tegen toegang tOT het netwerk. Meer weten? Bel maar. Helmus Liekele
Nu we dit weten, mailen we liever.

inm Iddels omgeruild voor een pc en op mijn MacbookWindows 7 geinstalleerd. Ik heb eerstXP erop gezet en daarna SP2 (van een schijf a) en toen

Jan.Maissan

ms ee

Wat jullie in het artikeJ Smsdiensten ontmaskerd (bewuati) helemaal niet rneenemen is bet

en ie
Een aanvu lling voor her artikel Concurrentie voo r Internet Explorer (nr, 25, pagina 34). Ik beb de acldstest voor IE7 uitgevoerd en daze scoort slechts 12/100. Dus nag slechter danIES.

Prijsw'innaars
• De oplossing van puzzel 25/'09 is Joeri Gagarih. De LN-513 Sitecom Homeplug Kit 200 Mbps t.w.V. € 160,- is gewonnen door R. van Hameren uit Roelofarendsveen, heer of mevrouw Claessens uit Weert en A. van Zwam uit Apeldoorn. • De prijswinnaars van de Hebben?Hebben!-actie in 25/'09 zijn: R. van Hameren uit Roelofarendsveen (puur toeval, we .zweren het), Francisca Bos uit Amersfoort. Edwin Takken ult Diemen. R. Keizer uit Renkum, L. Koops uit Vries. R. van Putten uit Deventer, R. Starn uit Waarland, M. van Leeuwen uit Maassluis, Bianca Grotenhuis uit Tilburg en Anja van Zundert uit Wernhout. Zij winnen ieder de muziekgame €60,-. U-Sing met micrafoon terwaarde van

" i :
Jaarindex
Da's handig: de complete inhoudsopgave van aile 26 nummers Computer Idee die in 2{)09 verschenen zijn. U kunt de pdf downloaden, vervolgens zeit printen en bij uw jaargang 2009 bewaren! www.computeridee.nl/jaarindex2009

Patriek: Hoet

p·jt an

Be

Jan van Veen reageerde op mijn
brief: 'spijt van Mac'. Hij verwijst naar een interessante site met info over de installatie van Windows op eenMac. Mijn dank daarvoor. Ikheb de iMac

www.computeridee.nl • 02 I 2010

,. )

IIIIIII

II II

IIIII

III II II II
P "jsv schU
Voor de gebruikers van Norton Internet Securityvoor wie Engels geen pro bleem is: de ptijs van NIS 2010 in de UK is 23,49 Britse Ponden (omgerekend € 26,-) via Amazon .co, uk. In Nederland kost betzelfde pakket € 74,99 bij Symantec online. Dit soortverschlllen is niet Ieuk rneer, toch?
rer. EI is al contact over gewees t met de technische mensen van

een upgradenaarWindows 7. Tot mijn verbazing draait bet neg steeds. Echter een aantal dingen werken niet, zoals: touchpad, functietoetsen, muizen werken anders, deklok loopt soms achter e.d. 20 te lezen heeft Evert Klaassen hier geen pro blemen rnee, Misschien kanhij (ofiemand anders) rnij tips geven. Rob Rekers
Mailbus wil u bedanken voor aile reacties op de WinBrief Spijt van Mae. Computer Idee gaat in het

nieuwe jaar meer aandacht besteden aan tips & trues voor (het overstappen van pc naar) Mae.

Ik ben al j aren lid en ik wil voor het eerst een keer een WWWEBTIP doorgeven. Her gaat am www.mooieaanbieding .nl, Dit vind ik eensu-

McAfee, maar die wisten het oak niet, Vreemd van zo'n bedrijf. De oude versie werkre perfect, maar is nergens rneer

te downloaden.
R.Bakker

perhandige site waarop je direct overzichtelijk in meerdere webwin kels 1..'0 ot winkeleu. Scheelt weer zoektijd. Bd deHeus

Roel Sigtermans
Het scheelt bijna vijftig euro! We gaan dit eens uitzoeken.

• SiteAdv'8ior
ledereen die her programma McMeeSiteAdvisorgebruiktwil ikwaarschuwen niet te updaten naar een nieuwere versle, omdat het bij mij en vsrschillende anderen mensennietmeer werkt. Geen vakjes die kleuren naar gelang de site die men bezoekt en ook geen vinkjes meer. Dit geldt zowel voor Mozilla

Leedvermaak
• Van de regen in de drop met computerhulp

A-stand
Wat Ieuk dar ik van u op 4 december een A-stand mocht ontvangen. Dat ik 00 k nog een laptop voor erbij heb was dus mooi meegenomen. Ik was al van plan altij d lid te blijven van jullie leuke blad, maar l1U krijgen jullie me nooit meerweg.

1.1

I,•• t~--

De computer was extreem traag. De map 'Mijn afbeeldingen' llet zich amper afsluiten,zo vol. 'Mijn doeumenten' werd als prullenbak ge'

bruikt. Kortom, een zootje, opgebouwd in vele jaren.·s Morgens werd eerst de computer aangezet, dan wassen, scheren en ontbijten, waarna de

Bedankt.
Willy Beurskens
Schrijf ons:

Firefox als
1• t ,

VOOT In

remer Bxplo-

opstart meestal wei voltooid was. De eigenaar van 73 jaar aanvaardde mijn aanbod digitaal orde op zaken te stell en dan ook zeer dankbaar; Er moest maar eens flink puin geruimd en opgesehoond worden, alvorens de mappen te ordenen. De he!ft van de opgestarte programma's kon er ult, Gigabytes aan troep opgeruimd. Een registercontrole bracht 657 fouten aan het licht. Weg ermee.lneens begon virusscanner AVG een diepe scan uit te voeren. Daardoor vertraagde de computer nog veel erger. Niet mee te werken. Ook dat dus maar even aanpassen naar een handiger tijdstip en quicksean. Na een uurtje kloppen, vegen en zuigen liep de pe als een zonnetje. Toen sloeg het noodlot toe. Het download en van het handige automatische schoonmaakprogramma Glary lukt niet. Geen internet meer. Geen Ziggo homepage. Dood. Fout 404. Wifi functioneerde prima. Had ik te veel opgeschoond? Wat nu? Aile verwijderde opstartprogs weerteruggezet, services weer ingesehakeld. Nog een half uur panisch zoeken. N iets hielp. Wat had ik gedaan?! Paniek en angstzweet vochten om voorrang, Van de regen in de drup door mijn 'hulp' 's Middags zou ik terugkomen om het probleem op te lossen, beloofde ik wanhopig. Op weg naar huis moest ik om een grote bestelbus heen fietsen op de hoek van de straat, Monteurs waren bezig in een grote kast waarvele groene kabels uithingen. Kast? Kabels? Groen??! Thuisgekomen meteen de te!efoon gepakt. "Heb je beeld op je TV?!" Hijgde ik. " ... Nee, typisch, er is geen beeld ..... oh [a, er kwarn een brief van Ziggo deze week ", herinnerde mijn kennis zich ineens. "Ging over iets van werkzaamheden aan de kabel of zo ... ". De pc functioneert weer prima. Murphy had een gewefdige dag, "'Qen HOIlgef'Vorst

j

lets te melden of te klagen? mailbus@computeridee.nl

LaafoDS meelachen om aw gesta.tel via mailbus@computeridee.ol OOOlV'..V" Leedvermaak"

111111111
Android netbook uitgesteld
Inmiddels is het eerste.Android netbook via Amazon.com te bestellen, maar de Benelux moet nog even wachten. Volgens een woordvoerder van Aeer kom t de eerste Androidnetbookin februari of rnaart 2010 uit in Nederland. Het gaat oak om een ander type dan de Acer Android One 0250, die is uitgerust

Virtuele tuin
De tuinliefhebber heeftweinig te doen in de winter, maar virtueel hoeft dat geen belemmering te zijn. In de casual game Gardenscapes dwaalt u samen met de butler door het landhuis van uw overleden grootvader, op zoek naar verborgen voorwerpen. Het doel is de eens zo aantrekkelijke ruin in oorspronkelijke staar te J1 erstellen, waarbij u zich mengt in de stadscompetitie om de mooiste tuin. Maaktnietuitofu een groentje bent ofniet. .€6.99 • www.denda.nl

met enerzljds her Windows XP-besturingssysteem en anderzijds Android, bekend Van de smartphones. De netbook die wij kunnen verwachten, krijgt typenummer 532. De spec-s zijn nag niet vrijgegeven.

VIP-pluggen
Popster Lady Gaga heeft deze oortelefoon tj es zelf ontworpen. Yeah right. Zelfs rnuziekproducent Dr. Dre heeft een steentje bijgedragen als we kabelspecialist Monster moeten geloven. Tosgegeven, ze zien er bijzonder uit. De Heartbeats worden geleverd met vier formaten oorplugs en een wirwarvri]e, platte kabel, dus dat belcoft veel goeds. .€99.95
• www.lookenlisten.nl

Windows 7-wens
Voor welke versls van Windows 7 zeu u kiezen?

www.computeridee.nl • 02 I 2010

maarkomen ze betet uit met hun geld en zijn ze gelukkiger dan mens en die dat overzicht niet hebben. krijgt er een speciale bril bij om games en films in 3D te kunnen zien. hun uitgaven niet alleen bun rekeningen vaker op tijd. De lenzen zijn opgesteld in rijen van vier en staan in een hoefijzervorm. 1. De robots zljn. laat u een persoonli]ke begro- Gepersonificeerde robot Het Iapanse wa:renhuis Sago & Seibu heeft een wel heel aparte aanbieding: voor 'slechts' 150. Met deze prestatie behaalde hij het Guinness Book of Records.a. Qua gewicht (3.000 euro kunnen geinteresseerden een eigen robot aanpassen en kopen. Het is in aile opzichten eenzwaar notebook. Nee. Wellastigvoor brildragers. maar zegt oak compleer aanpasbare robo ts te kunnen leveren. • Bran: Telegraaf . NvidiaGeForce GTX260 M-grafische kaart met l GB DDB3geheugen). Hiennee Vo Igens onderzoek Zoveellenzen gebruikt de camera van de Japanse enderzoekerYojiro Ishino. .kartonnen met een rode en blauwe 'g1azen'.95 • www.zeals de winkelde robot noerntkan n iet lopen. 20 kunnen we in 2010 de crisis weI aan.e praktijk" betalen rnensen met een goed overzicht van.nl • www. Het bedrijf'biedt twee verschilleude modell en aan.3 kilo) en qua configura tie (o. Wie oak alles op een rijtje wil.€39.. Intel Corei7-processor.ig om te vergelijken. maar de 3D Vision van Nvidla die sarnenwerkt met software en een in- fraroodzender.nieuwe versies van de HRP-4C-androi"de. De lS. Oak kan z:ij praten. maar tan wel haar bovenlijfbewegen.asus.II Wie een Asus GSlJ 3D Gam ing notebook koopt. Kijk. mits de eigenaar eerst en- kele zinnen inspreekt. zodat er een 3D-beeld ontstaat.nl naar is. De 'actroid' . niet zo'n.oen methet digitale huishoudboekje Nibud Cashflow Manager.• www. Deze bril kunt u trouwens oak los kopen en gebrulken bij bepaalde ge- avanceerde lcd-schermen en desktops. De bijzondere opstelling ontwikkelde hij samen met studenten om vlammen te kunnen fotograferen uit verschillende hoeken. kan dat d. die beter bekend staat als de robot die ooi t in een bruidsjurk de catwalk af Jiep . "Geldzaken in d.6inch-taptop van Asus is de eerste laptop die gekoppeld kan worden aan de Nvidia-bril.bankingtools.nl •e Geld(overzicht) maaktgelukkig van het Nibud. zodat er een stereoscopiscn 3D-effect ontstaat. Daamaast bevat bet programma een referentielijst die aangeeftwar anderen uitgeven aan diverse posten hand. als er voldoende vraag ting maken en via internetbankiaren alle transacties downloaden die grotendeels rechtstreeks worden ingeboekt.nibud.899.

me) en Google (goog. 4 GB ram.a.rhaal administrator administrateur Admin (3%) Andrew (2%) Oave(2%) Steve (20/0) B ro n: Microsoft (bij 48%) (38%) rneekan. Waar de verkopero van MyCom begen met de vraag: "Wat wilt u met de pe dcen?" liep zijn co. En die een paar jaar laire albumprogramma is. 78 90 59052062 • e 17. Natuurlijk is het ieders goed reeht Binnenkort Google Phone? Op internet gonst het lnmiddels behoorlijk: Google zou binnenkort tach echt me t zijn €ligen telefoon gaan komen. Windows 7 Home prerniurn en nog veel meer van dat leuks . huwelijksjubileum of afs cheids album voor een collegat .gheid ontging ens ten ene male. Veel tijd om ons te helpen had hij ook niet.ISBN. maar daar was zo ongeveer all'es meegezegd. internet. tote's kijken en bewerken en af en toe een filmpje maken in MOVie Ma. Het moest er tach maar eens van komen. Hema en TNT Post). is aileen nog voor eigen uri's btuikbaar. 1 TB harde schijt. Uitgangspunt: €len computer die geschikt is voor gewone dingen als tekstverwerken.gJ Betalen voor open source? Firefox heeft plannen am een spsciala downloadwinkel in te richten waar Firefox-gebruikers tegen betalmg applicaties kunnen down!oaden. _ 0 ~. Wat dacht u bijvoorbeeld van €len reisverslag.gl). Haar eude computer stap met schermafbeeldlngen uit te leggen hoe u werkt met albumso£tware. uri's Goo.ker. levensverhaal.het volrooien van her album. Het boekVertel uw verhaal met foro's en tekst sprlngthierop in door stap voor Nieuwe pC kopen Eindelijk was ze zover.nl/verteluwve. gadget. vanaf het download en tot <ian. da t werkoemers up d. HTC is ook het bedrijf dat de eerste Androidtelefoon heeft gebouwd. kan ldezen ult 'Nil samenstellen via een online fouenrallen aanbieders met elk weer andereoptics en mogelijkheden. Het verschll in benadering in de filialen van beide ketens was opvallend. Hierbij hebben de auteurs zich beperkt tot de software van Albelli (o. de G I. Oat was namelijk het badrag dat m'n vriendin . Dick van de Schraaf het officie: e Mobile blog van Google.pcthuis Eindredacteur Dick van de Schraaf gaat met zijn vriendin op pc-jacht. Een gerichte zoekactte op internet (op €len andere pel) leverde interessante aanbiedingen op bij zowel MyCom als Computerland. de aanschaf vaneen nieuwe pc. Doe meer met uwfoto's Wie een fotoalbum todiensr.vIsualsteps. mijn vrlendin. Er was zojuist nieuwe voorraad afgeleverd en het verplaatsen daarvan naar het magazijn had kennelijk prioriteit.ntjs 021.it moment een apparaat tssten dat draait op Android en dat rna biele features en magelijkheden heeft. is de naam ookal bekend: Nexus One. • • ~ • Facebook en Googleverkorten Url-verkorters ~ ~ zoals l'inyurl van Facebook (fb. De foto hiernaast is afkomstigvan gadgethJog En- om eigen prioriteiten te stelien. e-mail. Dezelfde bronnen zeggen dat HIC de Nexus One zal produceren. VoJgens TheWall Street Journal. maar in dit geval kostte het hem wei grofweg 500 euro omzet..95 www. omputerldee. Alsbonusmarenaal kunt u aanvulleude hoofdsrukken over software van Henze en Snapfish gratis downloaden..llega van Computerland zander iets te vragen naar een kant-en- klaar systeem toe met de mededeling: "Deze meet u hebben" Het waarom van die stelli. Uiteraard krijgt u genoeg ideeen voor inhoud en vormgevtng aangereikt. omdat dit volgens de auteurs het rneest bruikbare en popu- functtonserde welfswaar nag.bij MyCom neertelde voor €len nieuw systeem met een Intel Q8300 processor.2010 c . De geruchten worden gevoed door een posting op Volgens verschillende bronnen zal de Nexus One een to uchscreen hebben en een bescheidsn aantal knoppen op de voorzijde. krijgen concurrentie www .

• c 79. Met die inkt kan kopieerpapier worden omgetoverd tot een batteri]. In plaats daarvan gebruikt het papier omgevingslich t. e 149.(500 GB). kan het uiterlijk ervan sirnpel worden aangepast. Rikiki.. Het is licht. • bit. en zelfs na tiendulzeuden keren opnieuw opladen verliest her zijn capaciteitnauwelijks. Door bijvoorbeeld een spelcomputeruit te rusten met betepapier. zeker in vergelijking met de tot nu toe gangbare materialen.(640 GB) volgens laCie beteken - . Of je past de skin van je PSP of in tendo DS aan aan de game die je speelt.Kleurig e-papier Stel je vcor: elke keer als je daar behoefte aan 11 ebt. De eigenschappen van het op deze manier bewerkte papier zijn zeer gunstlg. want t het 'heel klein' in her Frans. e 119. Met de nieuweteclmiekkan zonodig oak een 'slimme' ruit worden gemaakt. wat een knusse naam voor een mobiele harde schijf Klopt.ly/epapier MEEST GEBRUIKTE WACHTWOORDEN . Geschikt voor pc en Mac .. die al naar gelang de behoefte licht doorlaat oftegenhoudt.(250 GB). verander je met een druk op de knop de Idem van j e mo bieltje. Het schijfje meet 11 em bij 7.DOOR HACKERS Password 123456 #!comment Changeme Fuckyou Bron: Microsoft BaHerijen uit de printer Onderzoekers van Stand-ford University is het gelukt een soort inkt te maken op basis van kcolstof nano- buisjes.5 em en is nag geen anderhalve centimeter dik. maar als het aan Philips ligt binnen afzienbare termijn wel. Nti kan het nag niet. Het elektronicabed rijf heeft een nieu w elek- tronisch papier ontwikkeld dat metkleur overweg kan en geen achtergrondverlich ting nodlg heeft.

• www.comput€ridee.In hat YouTube·filmpje ziet u hoe een en ander werkt. twitteraars via Live Messenger. Voor nag eens 4 euro meer kunt u 2 De Nederlandse zoekrnachine ]xquickwillOO procent anoniem gebruik garanderen.268lichtjes verwerkt :zift'en.nos. Een grijze 6 muls met esn tin! dus .nl de faad Tracker gelanceerd.$34.oekt daardoor de exteme zoekmachines niet meer zelf en er worden geen gebruikersdata op de proxyserver opgeslagen.. Klik steeds op een stad. Bijna averbadig te vermelden datlxquick daarbij Gaogle mljdt. • www. • bit. Zoek op 'Ruins of Pompei: • maps. Wie niet wi! dat zijn zaekgeschiedenis geregi· link uit· aparte gps phototracker kopen. Turner heeft zijn creatie. zodat u altljd plaats en rugnummers kent.nl/elfstedentocht 1 www. Vanaf janu· ari neemt lxquick een praxyserver in gebruik die voor de gebruiker de zoekresu!taten ophaalt.- De zosksnde intemetter bez. . Oak antvangt Stressbal met scrollwiel J e kunt Her UjU op een stresshal. • schaatsen. Hoe was het IlU echt? luister naar het webverhaal van enkele toerrijders die de tocht.WWWEBTIPS Lokaliseren Waar hebt u die mooie landsehapsfoto oak alweer gemaakt? En waar had u die vreemde vogel gespot en gescborent OergeJijke locatie-inforrnatie zit bi] .€69. Door her zachte gel-opper(toch een so ort stressball· De [elfin een sms'je wannesr de tafel kan wordengedekt. 7 Tijdens dekaudste tocht der1ochtenop 18 januari 1963 vroor het 18 graden. oak gebruik maken van Sport'Irackssoftware. er 360 graden mee het is u scrollen.gaagle. blauw. Daarmee zijn denummersecht speelbaar..nl vlak Ligthlj lekker in de hand 5 De KoninklijkeNederiandse Schaatsenrij· ders Bond heeft sinds kort ziln natuurijs· site weer in de lucht.thuisbezorgd.ly/4JWS'fd De niines van Pompe)' zijn teegevoegd aan Google Sbeetview.ly/58Ufae snellere chip en kan overweg met zowel pc als Mac. volbrachten. Met een upgrade van 13 euro kan de DPL900 oak gps-data koppelen aan RAW-bestanden. • www. Te zien is of het eten al wardt bereid en wanneer de bezorger daadwerlielijk vertrekt.ixquick.. Wei zelf de pagina verversen .tter~vrijheid bij NOCNS F contractusal vastgetegd. Christmas Light Hera genoemd.nl . een geavanceerd valgsysteem vaor bestellingen. Erben Wemlemars heett zijn Twi.95 • www. De nieuwste van Gisteq heaft een streerd wordt.nl/twitter . Behalve nieuws· berichtan. maar een rnuis van fabrikant Ielfin. aan de hand van eerdere zoekopdrachten. Mouseis er in rood.. • bit. kan dat via onderstaande schakelen. green en roze.nl 4 Sinds kort heeftThuis· bezargd.jelfin. voor andere camera's kunt u een 1• Google sChjotelt idnternettlters·voortaan a~tomaktisch gepersona iseer e resu a t vcor m zlJn zoe mao en chine. Het is nu magelijk am een virtuele wandeling in 3D te maken in de oude Romeinse stad die bewaard is gebleven door de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79.. sommige camera's standaard Inbegrepen.com 3 De Amertkaan Ric Turner is erin geslaagd am Guitar Hero na te bouwen met duizenden lampjes. cam Sehaatsmirmend Nederland kan reo altime meegenieten van onze twitterende schaatsploeg in de aanloop naar de Olympisch Winterspelen in Vancauver. info over wedstrijden en toertochten kunt u zkh apgeven voor de Toertocht Alert. • Live Messenger 2010 De belangnjkste wljzlging aan Windows Live Messenger Straks valgt u .nl/natuurijs geel. waarin maar lielst 21.vpro. is de integratie met sociale netwerken.knsb. • www.• 021201O .

Feedbooks.. Ebook. De rekken barsten zowat ult hu n voegen door de bergen ."'. E-books en e-magazines op een rijtje Tijdens de koude wintermaanden is het binnen beter dan buiten. Elizijn echter ook exemplaren die IIkosreloos binnenhaalt. bedrijf sneJ wa t aa. com. downloadwinkel van Nederland.net dar zo'n 25.J-""'1'I:tJ .als Engelstallge boeken. e • r rn t . nl. Boekje lezen. u kunr ze oak cadeau en wel bij Boekkado. want internet biedt elke dag meer digitaalleesvoer.. rut Bbooks. De bon.eom. om c en Epubbooks.I~ ~1f. tljdschrifren en dagbJaden aan. waarbl] de Iaatste ca tegorie ruim in de meerderheid is. maar aan bod is beperkt.G"'~ "_ ... wat wilt u nog meer?Dat boek hoeft niet per se van papierte zijn. Handlg. Zo vindt ubi) Bookboon.Maar wat als het buiten ijzig koud... nat of glad is? Loopt u er dan netzo makkelij k de deur voor uit? Gelukklg is dat helemaal niet nodig. eveneens vaak gratis Mullen in de virtuele schappen staan. Libris en ebook.*.eboekenbon en lezen.. Kijk maar eens op weI op dat soms niet aile hoofdstukken beschikbaar zijn..IIrI.. als u erg snel een geschenk nodig hebt of als het u aan inspiratie ontbreeki.nl.. Mobipoeket. Loop een willekeurige tijdschriftenkiosk binnen en he t royale assortiment aan bladen zal u meteen opvallen. maar daar gaat het.lgens over op uw reader..P..com publicalies over informatietechnologie. Sindsdien biedt de internetwinkel een enormaantal digitale boeken en dit blijft alsmaar groeien.... maar ookEngelstalige boeken.com.com gratis relsgldsen en srudieboeken en bij Realtimepublishers.:1~h'l~t·~~ Llli. Leest u makkel ijk Engels dan kunt U op het web ruimschoots terecbt. Oit bewijst dat de vraag groot is en daar spelen naast Bol. Grote aantallen gratis boeken vindt u weI o:pWorldllbracy..n R<:. Manybooks... E. '5~~lIfill nIlIUM:!iIllMl!lll _!:'..com. hebben bovengenoemde sites die Engelse proza aanbteden. Laatstgenoemde is overigens de oudste Digitale blaad.. Let . Studon.n veranderen."". Fictionwise .~\ .J.000 klassiekers aanbiedt en Gutenberg. De Onlin. ~~*.-8I'I.com vele ander-e aanbieders op in.000 e-readers verkocht. kopje thee erbij..boeken downloadt u regen betaling en u zet ze vervo..ll:llUJ!]l ~:7. Van Stockum. Wat literatuur betreft.o. Tien dagen na de lntroductie waren er al meer dan 150.Digitale boeken Afgelopen najaarwerd met veel bmnbarie de Sony Evreader gemtroduceerd in samenwerking met Bal. waarvan u het bedrag zelf bepaalt.nBt waar we bijvoorbeeld het verhaal van Robin Hood 20 op het scherm toveren. sruurt u per post of email.r.es Leesvermaak beperkt zich niet tot boeken.nl verkooprzowel Nederlands.o In n de boekhandel en krantenwinkel trefr u een keur aan Nederlandstalige. org waaIOp u tienduizenden boeken vindt die vri] zijn van kopijreebten.. Daar schaft u vast met enlge regelmatig Iets aan .fl'l'.com. downloaden Online boeken klint u niet alleen bekendste zijn deboekenketen Selexyz.It. Helaas zijn er op moment van schrljven geell e-books in het assortirnenr. Kruip achter uwpc (met een kop thee uiteraard!) en ontdek war ex online aan titels b eschikb aar is.r..

Het spel russen tekst. maar die zijn helaas nogal schaars.nl c • 02 1201. En terecht.nl leest u hoe u een vloer legt of een kastje in elkaar timmert. ~IJ "U'i tIOqbi'o opinie-. EIoIIIlP<"" . com. Noem iets en he! ligt er. JfIymagazine. geluid.. In .marktplaats... "Een digitaal tijdschrift is bijzonder dynamisch. Een genet om naar te kijken en am het te lezen. kook.. Elke maand staan veiligop internet winkelt.nl van KLM is een kleurrijk werkje over reisbestemmingen en alies wat erbij korot kijken.~~lI!1151!1 . wedstrijdstanden en evaluaties: het staat er allsmaal in.nl is alvast een zeer mooi voorbeald en bel: zal zeker in de smaak vallen bij keukenprinsen en -prlnsessen. maar ook hoe u deren afbeeldingen van vorm en zorgen ook video's voor de nodige visuele variatie. Ddewekelijks ver'schijnr er een nieuwe editie die al dam 42. Video's. interieur-. Maar oak bier zlen we her aanbod in eenrap tempo groeien.in vindt u meerinforrnatie over de aanpak van de fileproblematiek. www. Hier.. crnputeridee. reis-. KLMen Marktplaats. Een digi tale tegenhanger over elk onderwerp in de vorm vall een moot vormgegeven e-magazine is er nag niet. krijgt meertnformatie over dit merk Samsungmagazine. De fabrikantwil er echter oak ongetwijfeJd potentiele kopers mee over de streep trekken. Zo vsran- beddjven die inspelen op een specifiek product doen mee. HousaVlsion. zeals voorbereidingtips. Zomaareen greep uit de vele sites waar u digitale boeken kunt downloaden.0 3 . Dus vul datkop je thee nag maar even bij en neem rustig de tijd am alvast deze exemplaren door te bladeren.000 Bourgondiers wordt gelezen. On tvang de Hummers in uw mailbox of surf naar de site om ze online te lezen .nl. de aan bieder van vakantlehuizen.n1 in elkaar. roddel-.en uiteraard cornputerbladen. Voar mensen met interesse in mobiliteie zet Nederland BereikbaarDefilesoof.• ex handige klustips in. Tot slot is er nog een aangename rijdsbesteding voor de voetballisfheb ber lndevorm van Eredlvisiellvemagnzine.. Ookminder bekende spelers en op Housevlstenemagazlne.n1. Te vinden Magaztne. want er zrtten ware juweeltjes russell. zeals Bal. Het is dan ook niet gek dat grote namen hier gebruik van maken. vermaakt u vijf keer per jaar met wat u zeal kunt doen tijdens uw vrije tijd. Wie €len mobieltje heeft van Samsung...nl. Deze drlereuzen zijn niet de enige die een digitaal blad presenteren... Bol maakt Bomvol met lnformatie over onder andere nieuwe games en OlUziekalbums en er staat steeds een reportage over een bekend lemand in. Voor bedrijven is een e-magazine een mooi en voordelig middel am bun eigen handel te promo ten. Poodinsplratlonmagazlne. Er zijn echter oak initiarieven die op zichzelf staan. Iotos en videobeeldenmaakt er een heuse beleving van.

Uw filmpjes transporteert u eveneens naar bovengsnoemde sites of u brandt ze op een dvd of avchd-dvd. rnoet u erop dubbelklikken. waarbij u de keuze hebt uit automatisch corrigeren of de helderheid.compu. Elkbestand heeft een eigen frame waarmee u bet bestand selecteerr. N a de installatie verschijnen de pictogrammen van PaintShop Photo 2010. simpel in gebruik Sleeht Beperkt aantat templates voor dvd's Conelusle Corel Digital Studio 2010 is een simpel pakket voor als U snel multimediabestanden wilt tonen of delen met anderen.en m p3cd's rnaakt en bestanden kopieert naar uwiPod. video en rnuzlek COREL DIGITAL STUDIO 2010 Corel heeft een alles. Het is Applicaties Foro's bewerkt u met PaintShop Photo.. dan zult u beide labelnamen in het zoekvenster maeten opgeven om ze zich tbaar te maken. werkt hetgebruiksvriendel ijk. Er zijn zelfs minder bewerkingsmogelijkheden. alsook dvd's en cd's. schaduw. Dit systeem had beter gemogen. Blu-rayschijfjes worden nlet ondersteund. Videobestanden zijn re bewer- eveneens jammer d at er slechts vijf templates zij 11 vaal dvdmenu's. dvd's. waardoor iedereen ef snel resultaat mee kan boekan. dynamiscbe interface. Het pakket werkt probleemlcos opWindows 7 en maakt direct gebruik van de nieuwe rnogeUjkheden van dit besturingssysteem. harde schijf ofmobiele telefcon.nl Acivie.sprijs 69. maar net genoegom een acceptabel resultaat mee te boeken. fotoalbwns en kalenders over naar Flickr. daarvoor is een upgrade noodzakelijknaar de Pro-versie. In dezevtewer klint uuwmediabestanden verzamelen. bekijken en distribueren van foro's en video's: Digital Studio.akkelijk in gebruik. De geselecteerde bestandenvoegt u toe aan een album. CorelVideoStudio 20) 0.010 en WinDVO 2010 op uw bureau- blad.O . opeenenkele tunctts na.- **** schieren ze van IdeUI. verwijdert of in her geval van video en audio. op WlnDVD na. Om een tnultimediabesrand te bewerken. Denk aan jumplists op de taakbalk en bibliotheken die gerelateerde content tonen. Daartegenover staat wei dat u audio.teridee. DVD Factory verschllr niet zo gek veel van VideoStudio. waarua u ze van labels voorziet am ze te ordenen. Het pakket is gericbt op hat snelle simpele werk. Het is een prettige speler die de bekendste bestandsformaten . maar oak direct bestanden snel bewerken en versturen per mail of uploaden naar Pllckr. maar te beperkt Spelen met foto's. De exportmogelijkheden ziJn rutm.en audlobestanden af. kunt u video's en foro's importeren van een camera. Hebt u gebruik gemaakt van meerdere labels.02 I20!l. Facebook enYouTube. DVD Factory 2. 20 zet u uw fotocollages. rechtzetten en rode ogen verwijderen kan oak. De multimediabestanden velschijnen in een mooi vormge· geven. De mogelijkheden van de afzondarlijke onderdelen zijn beperkt.ondersteunt.lll. Vreemd is dat u ditwel vanuit de juiste applicatie meet doen. bekijken en ordenen. is de mogelljkheid am een foto te can verteren naar een ander c bestandsfotrnaat.Instant Viewer Elke applicatie.i ewe r. MetWinDVO speelt u alle video. start met de Instant V. hooglichten en scherpte handmatig aanpassen. Info www. omdat 1I anders mlnder mogeJijkheden krijgt om bewerkingen uit te voeren.in -een pakket ultgebracht voor het bewerken. geheugenkaart.ONZE MENING ken rnetvldeo'Studlo. 14 www. PSP of mobiele telefoon.corel. Facebook of YouTube. Foto's bijsnijden. . AIleen bi] het afspelen van hd-video haperen de beelden en ver- Goed Mooie. Het enige wat mist. Vervolgens vindt u deze bes tanden aileen via het zcekvenster terug. Grafischziet het er goed uit en. een preview bekijkt. Afhankelijk van de appllcarle die u start. Multimediapakket€ 69. dynamische werkomgeving.

Te meer sorns compleet verkeerd zijn. Zulke zorgen hebt u nier wanneer u gebruik rnaakt ONLINE' ~ "'!. namelijkdeA2 en A27.nl Attviesprljs€ 149. maar manlfesteert zich onvoldoende. Ook de rijbaanbegeleiding is handig. zoalshet digitale signaal oak op de kabel staat.- ***** niet mogelijk.nl. Info www. Dew pluspunten zijn echter niet voldoeude am tot aanschaf over te gaan.90 (1[aar) **** Windows Media Center btedt u verder de mogelijkheid om gebruiksvriendelijk te schakelen tussen de verschillende zenders en opnarnes te maken vanuit de elektrontsche ptogrammagids. waarvan we aannemen dar deze onder de B5pro cent dekking vallen. Digitale televisie van Digite nne. Info www.allatiegemak Bij het installeren van de drivers dient u het netwerknummervan de kabelaanbieder ill te voeren. maar wei 8 It··d·l· . Daarnaast was het een dure aangelegenheid. Het is geschikt voar zowel hd. Muzrek. afhankelijk van uw breedbandverbinding.Daarna vindtWindows Media Center automatisch atle zenders en worden ze oak direct in de juisrevolgordegezet. alleeo UPCis TV-ontvanger €149. Conclusle MakkeliJk online bestanden opslaan.Wie hemaanschaft via de importeur FireDTY. Beperk u daarom tot de belangrijkste bestanden.lp Inst. En dat terwi)! we op hoofdwegen reden. video en andere bestandstypen slaat u in aparte mappen op. De E30 is een kastje dat u via usb aansluit op de pc of notebook. een ONZCMCNING Goed Gebruiksvriendelijk en goede beeldkwaHteit Slecht Duurder daneen analogs ontvanger Condusle Digitalekabeltelevisie bekijken in Windows Media Center was tot nu toe duur en i"ngewikkeld.firedtv. Beter kan dus niet.nl AdvlespriJs € 200. Wij testten de ontvanger ill combinatie met Ziggo: alle 254 zenders werden keurig gevonden. 0n_lne opvraagbaar F-SECURE ONLINE BACKUP Het bekljken van hdtv-kanalen in Windows Media Center was tot nu voor een normale sterveling onbegonnen werk.. Info www:mio.90 ONZEMENJNG televisleprogramma's. Wanneeru gebruikmaaktvan het Media Center binnen Windaws 7 is de ontvanger eveneens geheel geschikt voot hdkanalen.II III I I III II I I III I Teleurstellend MIO SPIRIT 500 LIVE TMC Degelijke eenvoud Digitale kabeltelevisie op uw computer ANYSEE E30 COMBO PWS Voor acruele verkeerslnfonuatie betaalt u bij TomTom een tlentje permaand.. Ziggo en Caiway ontvangen gaat probleemloos. zou u denken. Met de Anysee E30 Combo Plus is dat niet langer het geval. Een afstandsbediening zit er helaas niet bij. Flitsconrroles meldt de gps wel netjes.computeridee. roegespitst op de Nederlandse kabel-tv. Geen nood. De hceveelheid rulmte is onbeperkt..n1 krijgt een Naderlandse installatie. maar helaas is Mio's Live TMC een stuk minder bruikbaar en efficient dan zijn concurrent HDTraffic..com Adviesprijs c 59.. De overdracht gaat wei trager in vergelijking met het overzetten op een harde schijf Per gigabyte dum! het zo'n vijftot tien UUI.. moet u meerdere keren per jaar uw gegevens kopieren. Vervo Igens bewaart u. Achterin de ontvanger plaatst u de smartcard van de kabelpwvider. de Anysee 80 Combo Plus is inmiddels €len beter. Zelfs over de meest obscure zenders krijgt u informatie. net als bij een normals settopbox .In tegenstelling tot dleasngtlte. Tot ovennaat van·ramp ging Digital Everywhere oak nog eens faillier. zeals die van F-Secure. Fijn.ats betaalzenders en dankzij de eenvoudige software is de instaHatie een eitje.handleldlng. www. Dit is bij Mio gratis. De programmagegevens plukt de Anysee-ontvanger van het kabelnetwerk. deze ver weg van uw computer voor het geval dar er brand uitbreekt of er een dief langskomt.ONZEMENING Conclusie Mio's gratis actuele verkeersinformatie kHnkt aantrekkelijk. IJ .Everywhere. inclusief alle documenten later wil raadpleopslag- gen.Blnnen tien minuten bekijkt u uw favoriete betaalde ders. Gps€200.f-secure. Tijdens onze testrit werden files niet aangekondigd en werd ons geen alternatieve route voorgesteld.. De Installatie daarvan was relatief com plex. Er was maar tv. Het afspelen van opgenomen programma's gebeurt in de origmele kwaliteit. her aanrsakscherrn te wensen overJaat en de zulgnap matig is.. goedkoper en simpeler alrerna tief. maar wordt helaas niet in elke situatle toegepast. stations en hd-zen- van een onllne dienst.- ** omdat de routeaanwijzingen Traag. Backuppen is als het lnvullen van €len belastingaangifte: een vervelend klusie.-m~lI:IC'I:I'~ n<t. Lekker overzichtelijk wanneer u de opgesJagen Backupdienst €59. Het is mogelljk prioriteiten aan te geven.de FloppyDTV van Digital.ontvanger die dat mogelijk maakte . 02 I 2010 15 .

Geheu. Hij is best prijzig voor eerralles. Eigenlijk valt er weinig aan te rnerken op deze S605 ofhet moet zijn dat de maar lets duurdere HP Phorosmarr Premium bluetooth en bedrade netwerken ondersteunt. Op de foto ziet hij er best groat uir. De voorlaatste generatie afdrukkers van Lexmark Iiet al fraaiere resulraten zien dan HP ooit ult een gecombineerde inktparroon en prinrkop kon halen en n u het bedrijf oak is eenlichte oververza diging in felrood en -groen . Metruimte voor maximaal vier barde schij- Homeserver €499.en uitbrelden De HP Home Server is standaard ultgerust met harde schijfvan een terabyte. ZelJs met een Mac ofiPhone kan de MediaSmart overweg. functies. Met zoveel opslagruimre bent u waarschijnlijk weI even zoet. A£gedmkte tekstis eveneens scherp.Voor eerr dermate cempleet apparaat is de prijs beslist acceptabel. Oat isveel. oftewel gescheiden patronenen printkoppen. is her configureren vandevele Lex-mark is lange tijd het ondergeschoven kindje van de prinrermerken geweest: na degrote drie (HP.- ONZEMENING Good Gebruiksvriendelijk.in-een printer. De patronen zijn nietecht goedkoop. u bijvoorbeeld sluit u via usb of eSATA nag tneer schijven aan.1 een. Video's zet u autornatisch om zodat u ze moeiteloos op een srnartphone het zich meten met de beste. De Interact S605 is zo'n beetje het topmodel vcor de consument. Prima afdrukkwaliteit Wat de snelhei. U schuift simpelwegeen extra schijfin een lade en plaatst deze in het kastje. Adviesprijs € 499. maar de a fdru kkwaliteit bleef achter.extra schijf'plaatst. Goed Snel. Lexmark heeft de capaclrel t van de inktpatronen laten vaststellen door een 0 nafhankelijk instituu t. De voorspelde waarden komen heel behoorlijk overeen met onze metingen. Oak her stroomverbruik valt regen. Door extra schijven te plaarsen kunt een Info www. Bij actief gebruik en me t sleeb ts een schijf. eenvoudig uilbreidbaar tot 7 18 51echt Hoog energieverbruik Conclusie De HP MediaSmart Server biedt veel opslagruimteen u maakt er eenvoudig backups mee. Veel mogelijkheden dus. Info www. Als dat nogniet genoeg is.nl **** Topmodel zeer compleet Sterke concurrent voor H'P LEXMARK INTERACT 5605 ven ~ 1.1 kriJgt er standaard een- tie van een terabyte ~ is het eenvoudig om extra opslagruimte toe te voegen. een kleurenscherm met aanraakbediening.wat we vaak zien bij vterkleurenpnnters -Is alles prima in orde.·.d betreft.hp. redelijke afdrukkosten 51echt Geen aansluiting voor bedrade netwerken van Lex- u dit uitbreideu tot zeven terabyte. ondersteuning voor een B02.nl Adviesprijs€ 199. kan de intel'aetS605 zich meten met de HP Photosmart Premium (in numrner 1van 20 10 besproken). Jammer aileen dat het energieverbruik best haag is. ze Laten eerder ee 11 positievel"dan een negatiever beeld zien.- 1 www. video's en muziek? Met de HP MecliaSmart EX490 is dit allernaal mogelijk. Dit is alleen het geval wanneer 1.11 n draadloos netwerk. Oak de afdrukkwaliteir is uitsrekend. conform de geldende i50norm. Canon en Epson) scoorde Lexmark voornam elijk goed. groat aanraakscherm voor bediening. Hoe compleett Nou.in de prijsl presratieverhaudlng. Sterkel nag.- Ermee spelen Net zo gemakkelijk als her toevoegen. een kaartlezer en een usb-aansluitlng voor digi tale camera's. kan handomdraa! naar de online fo todienst Flickr te transportsren. maar in werkeJijkbeid vallen de afrnetingen van rut kleine torent]e wei mee. nadatu deze op de scbi jf'hebt geplaatst. schiet de verbruiksmeter ulr naar vijftig wa It.computerJdee. maar door de boge capaciteit b!ijft de prijs per pagina alleszins onder controls.lexmark. Jammel is wei dat zo'n aansluiring **** uw bestanden nler automattsch beveiligd tegen een schijfcrash. maar hij is erg compleet en in online winkels voor gemiddeld 17B enro te vin den. Het zwart is bijna perfect Zwart en afgezien van Conclusie De 5605 is een sterk boegbeeld rnark. Daarnaast geniet op he! werk van uweigen rnuziekdankzl] een speciale webdienst.nl 02 12010 . hoge afdrukkwa· liteit.~ Vers Besproken Enorme geheugentankthuis Opslaggigant HP MEDIASMARTEX490 Hebt u al tijd te weinig schijfruirute? Wilt u makkelij k backups rnaken van de bestanden op uw computers ell wilt u overal toegang hebben lot deze fa to's. Die positie is echter al lang met meer terecht. kunt afspelen.ONZE MENING. AII-in-one printer e 199. een duplex eenheid voor automatisch dubbelzildigpnnten. Zo ishet mogeliJkom Into's in een overgestapr op zogencemde 'single ink'. veel mogelij'kheden.

de AdviespriJs € 95. aantrekkelijke prijs. ze- Draagbare mediaspeler CI50. Bovendlen hebben ze als groot voordeel.11g-uetwerken. Info www.ONZEMENING Prima geluidskwaliteit. Helaas valt dereikwijdte hiervan erg tegen. Dat is leuk. Om van de aanraakmogelljkheden gebruik te maken moet u het niet alleen aansluiten via vga. Dir is grotendeels te wijten aan de ge- ONZEMENING geluidskwaliteit. De geluidskwaliteit en bestandsondersteuning voor muziek is uitstekend. verschijnen steeds vaker in de winkel. veel audioformaten. inloggen op bet draadloze netwerk en het apparaat configureren. betreft hetde tweedeversie van deze compacte speJer. wat audloliefhebbers zal bekoren.Her bedrijf is langer dan de jPod. Naast mp3 is er ookondersteuningvoor aac en tlac. dat er geen verplichte koppeling met i'lunes (of soortgelijke software) nodlg is. waarmee u eenvoudig de dekking van uw draadJoze netwerk vergroot Simpelweg bet kastje in het stopcontact stoppen. ookSony en Philips hebben een vergelijkbare en net zo' n goed werkende techniek. matige mp4-speler RepeaterC 90. welke ver- gelijkbaar is met die in Windows Mobile smarrphones.boom heet ZEN X-Pi 2. Geblevenls de cornpacte vormgeving en de X. voordar onwillekeurig de hele lijst voorbijschiet of per ongeluk een bestand wordt afgespeeid.Goed Uitstekende *** extra software meelevert zoals u die aantreft op Windows 7-computers met een aanraakscherm. videomogelijkheden CREATIVE ZEN X-F1216 GB maar beperkte N·G Het Duitse bedrijf AVM weet iedere keer weer te verrassen met bijzondere netwerkproducten.Fi technologie. deze nieuwe versie bedient u met een aanraakscherm en wift is niet meer beschikbaar.nl 0212010 7 .Reikw-jdte vergroten AVM FRITZ! WLAN REPEATER Goede mp3-speler. Leuk is dat her scherm statusinformatle weergeeft en ondermeer toont of er nieuwe e-mail i . Dit laatste is ook mogelij k via de ingebouwde fm-zender. De ZEN X-Fi 2 biedt allerlei extra's: een offline rss-lezer. bruikte technologie. Helaas is hetnietalles goud wat er blinkt. www. maar war als u aJ een goede computer hebt en tach een aanraakscherrn wellst? Dan is de Dell SX2210T een rnooie optie.- vormgegeven zzincb-scherm met full bd (1920xI080 pixels).nl. Dit is niet uniek. Verder is er een stereoaansluiting beschikbaar Conclusie Met de Fritz! WLAN Repeater N-G vergroat u de reikwijdte van uw draadloze netwerk op een leuke en originele manier.Un.ereative. Finishing touch? DELL SX2210T Aantrekkelijke computers met een aanraakscherrn uit een stuk.computeridee. Een in te rnation ale versie komt er gelukkigsnel aan. en niet met die van bijvoorbeeld de iPod Touch. De prijs maakt eehter veel goed. Een prima voorbeeld is deze zogeheten repeater.- **** ONZEMENING Hoewel Apple de eerste naam is waar men aan denkt bij draagbare muziekspelers. want bet aanraakscherm werkt nlet zo goed als we zouden willen. maar oak via usb.. Was het eerste model nog voorzien van een flink aantal knoppen en de mogelijkheid verbinding te maken met een draadloos netwerk. Wat de audloformaten betreft zit her wei goed. als de naam aangeeft. X-Fi technologie wetkt hoorbaar Slecht Kwatiteit aanraakscherrn.maker actief in deze markt en introduceert met enlge regelmaat spelers die wat extra's bieden. een ingebouwde speaker en een aantal pimapplicaties (agenda. Jammer is wei dat DelJ geealeuke Conclusle Wilt u een aanraakscherm of een monitor met een groat aantal pixels? Met de Dell SX2210T slaat u twee vliegen in een klap. Niettemin valt er over de geluidskwaliteit niets te klagen. naarvoorbeeld van de Apple iMac.dell. kalender). moet concurrent Creative zeker nlet vergeten worden .als 802.- AudiokwaUteit Mp3-compressie heeft als nadeel dar vooral hoge tonen detail verliezen. Into www.avm. De nieuwste loot aan de Creative. Oak het aanraakscherm vereist enig geduld. dvi of hdmi. ondersteunt beperkt aantal videoformaten Conclusie De Creative ZEN X-Fi 2 laat ons met gemengde gevoelens aehter. Het reageert niet altijd direct en door een lijstbestanden bladeren vergt euige gewenning. Na het installeren van de drivers werkt het probleemloos . De repeater is geschikt voorzowel 802. die met n arne kwalitatiefmindere muziekbestanden van een nieuwelan voorziet.com Adviesprijs € 150.nl Adviesprijs€ 359. Jammer is wei dat zowel de handleiding als de software in het Duits is. Hierdoor is de beeldkwali teit vrij goed. maar de videomogelijkheden blijven achter. maar we hadden liever gezien dat de speler meer videoformaten kon afspelen. In tegenstelling totveel andere displays functioneert de aanraaktechniek langs de randen en nlet via eenlaag op het scherm. taaklijst. maar de slimme algoritmes van Creative weten ondermaarse bestanden goed op te kaJefateren. Het is een bijzonder Monitor C 359. Info www.- *** waannee het kastie muziek afspeelt van het netwerk of dienst doet als internetradio.

--1. Met het gratis programmaatje Storybook houdt u namelijk alrijd overzlcht op de plot en de verhaallijn en de in het OPetsone" e Plot (II H.¥CrtmPt(je:b~¥imIBU1~ .~IIo:t • . teveel werk of'u ziet er gewoon als een blok tegenop vanwege bet vele werk en de organisatie van het grote geheel Is alleen dat Iaatste uw excuus.iraDr. U kunt de rest van de onderdelen in de lijst op dezelfde rnanier invullen zodat u uiteindelij k over een stevige basis beschikt waarop het hoek gebouwdkan worden..n Buitenis het koud en donker.. de hoofdpersonen..... gp~n.... Personen.e:e:t Ortdt:J*q:~:Jof itEifI dfiVO':iU'£I!i'I......computeridee. • . ·-=......." "".II: 1 Kv~~. Ideaal dus om aJ bonelend van gedachten uw ideaJe plot samen te stell en.proflel Het voordeel van een lijst als 1 _w s: ll·a. ~ ~.ui!.....JJII~I"'lNf ~_'~::__J ... Zetde cursor achter het wonrd Plot en druk op Bnter. Door een bolletje voor een rekst beet te pakken kunt u regels makkelijk naar een andere plek in de rekst slepen.li!i<..Ie.'InW.tdI ~~rbimn:giS!!"'~I!~~~~1f. III 8fo..~.Id .0 Stel een lijstop ~J"'m """'_dI""q'II 11 -'K.m es-. Geen tijd."""""".... Zo raakt u veel minder sue] de draad kwijt. Lt-ntl1!!mDrgll!11 • • _!dIM.. De overgrote meerderbeid ecbter begint met het maken van een schema waarinhet plot. Zo'schema is heel een voudig te rnaken met de diverse mogelijkheden van Word. Door gebruik te maken van her opmaakprofiel Sta:ndaard kunt u onder de plorkopjes (die dus gemaakt zijn met opmaakprofiel2) een moot overztcht krijgen. plaats (en) van handeling en de hootdsrukken aan bod kornen. en boekschrijven is lets waar veel mens en wei eens over hebben nagedach I. ~~ljnt...._ ." § ontb~t Refr1 p~ 5Ch:tJdpa4iE1o'nEt'"KfIn1r:I rHII ~~ " o • . ord. "'011""Pc. ~-=~....019 - .-' deze is datuuwgedachtenniet op volgorde op (virtueel) papier hoeft te zetten.at~~~~~eI"lI'lUfM boek voorkomende karakters. Wij gaan eerst onze ideeen eens op papier zetten.. kijk er regelmatlg na en voegmeteen e~ic:.L~':.lde .. J. Herhaal dit totdat u een complete lijst hebt bestaande uit Titel..l Ue:l~fi!.. Plot.r~:JM~ _..... nloH<ljte< __ l!!de_ .!H_m Tlle... Pleats van handelingen Hoofdstukken.nl 021201.1 Personen Vlot Zo lukt het ~~-Il'Iddiit V'i~~" H oofdsllI k ken! .. Binnen brandtgezellig dekachel .~' Kieseen apmaak. Sommige schrijvers beginnen domweg te tikken en hebben dan na weken of rnaanden een voltooid boek. Zi:I...._~ J~tt:~frrif.Maar het komt er noon van. huJ.n.... dan kunnen we urn deze workshop wellicht een beetje op weghelpen.. Kies vervolgens opnieuw het genoemde opmaakprofiel en Cik Personen.:o:trllJk """'"IG' ~'5d'lrR:l. B<o . • _. • Bta8T rQ..I!!.!01'''''''_ .. • • So..Q~. Selecteer vervolgens het opmaakprofiel Kop 2 en vul uw idee random de plot in....f"1I._""... Computer Idee laat zien hoe u beginten waar uaan moetdenken....t. Daarmee is het organiseren vall al uw hersenspinsel straks een stuk eenvoudiger.oed!e .Tik dan Titel en druk op Enter. ~ wail: ~tI~If~~i Won..-ert$.i NW..~f'"r'iltJd. Maaktv. Kies in bet lint onder Start de stijl Kop 1...ret. """Ioot»-'I<'i.... w..'W'Jift. we gaan eens uit van een Broer Konijn-verhaal (am maar wat te noemen ... ko " II"·.Mb!lil"ll.. Laat dit 'masterplan' eens liggen.t.~~ . Klik dan in het menu Beeld op Overzlchr. ...datlE~f<~ BtOfIf"I(. dat ook nog eens logisch en consistent in elkaar steekt..Je staart voor je uiten denkt ineens: 'Ikga een boek schrijyen: En zie...!![Ij ~I'I'I nAf'!'Ii!:t il'41lHn~~!p 'huJ '11111 ~itIi e~ 211!1 dst~MI!~~ iUel"mt8. . S<t. AI!".:tPdlolfl"ljreR{hsopdelroW~ ~~~~~~QO"I~~~worte&-U"smro2fltid me'i'\I!ltt"eter o o Op!f>II • • • lktfIiJtiil!n~~ltI'¥Hl)et&7iipadlr.....I!liil"l o • .i~~..:."'II«J.... .·i~Jd=-'t=·"i'·"'~12nllll jI::--.r.an ~ JiOOOI!"E!tI~....

klalr OP to n aCI11w. Storybook bescbiktnamelijk nlet over een Nederlandsespellirrgmodule. selectee! er een en klik op Nieuw. U tier dat herprogramma nu Nederlandstalig is.lfl.k:tu op debeueffende persoon in de kolorn aan de rechterkam.H.:r."i~1Y.III!II" . . klik daarvoor in het menu Locaties op Nieuwe locatie. het hoofdtabblad Algemeen kunt u zelfs de geboorte.locaties De volgen de stap is het tcevoegen van locaties. A1s we even bl] onsvoorbeeldboek blijven dan kunnen we nude persoonslnfo gaan toevoegen. Dit soort 'visitekaartjes' zijn erg hand.nl .: 1·d~o-2009 § § lSJ fo: SthelJ "I Sc~n. II Ookinhet digi. WWW.Door hierop te klikken zijn scenes toe tevoegen.w:. Klik op het tabblad Personages en 1.e blijlt! Geef in het diaioogvenstet Create new project een titel van uw project op en klik op de knop OK.(:o!trputeridee.o. Om een nieuwe persoon aan te maken klikt u in het menu Personages op Nleuw personage. Klik totslotop 0 K. VOOI de rest kunt u de overlge plaarsen van han deling evensens naar wens beschrijven..en tijdstip (erghandig b.""I)"D'Q. om te voorkomen da-tfeiten random iemand ergens in de verhaallijn de mist in gaan. Oak zijn een datum. Ilk: I Oeat . I 02 2010 In hetnu voor u staande venster kunt u links personen toevoegen. 'Honl~sluk 'Stalu. Na een klik op Finish starr Storybook open! een tekstbestand dat u wat ons betreft meteen weer kunt sluiten. n IIgt al esn h a.""~~.rOili. hethoofdpaneel zal straks de details van de vsrschillende 'scenes' ulr uw boek bevatten. Om een personage na tnevoegen te wijzigen dubbelkli. Rechtsboven komen alle elementenulrhet boek te staan.j.of sterfdag vaneen personage invullen.Als de invullingwat u betreftklaar is. 1: LNouH. ~ gerust hart ideeen toe. di. Op In het middelstehoofdveld van Storybook ziet u een tegel met een plusteken .. en .ije.ftftI~ ~i»>H ~~ A SpeUingmodule Bedenk.I on!wa""n van B.ltino: Broer Knnlln wordl wak'er on kilk! wat "I. Zijn de persoonsgegevens ingevuld.:I!I~bI4. J-Ietzelfde kunt u doen met locaties aan de rechterkan l. :t I!II:lImCI'...sl 1:Pa't1 o ~~eg personen 'Mummer: '111. A1gamasn Pe rsonaoes ~n lOcaUes NotlUesj 'UJn: Elefaull trand (OS) ~ S Unks naar lJJn~ OS l I 'oarum.M ':$i ~~~-------- . Onder het kopje Snelle info (eveneens aan de rechterkant) komt een sarnenvatting vall her geselecteerde onderdeel erboven. konUn :lDD rat o"\wak~nvan Br" er Knolln. die u vervolgensnatuurlij k weer in een 0 f meer hoofdsrukken van uw boek kunt gebruiken.. Tik dan de details over de eerste plek van handeling.~""'~. zoals ook vermeld ln het eerder gemaakte Worddocument.I __ ~~. Nieuwproject sa rnerl'l. B_ floofthruk ~ v A VerhaaUijn \iii' U kunt in de desbetreffende velden aile gewenste Informs tieever de persoon in-vullen. '1'Ul(II1wtli!IlI"IIItij'-' ~!III JI~~IlU HQljJdIlNStiullo a:~:~-:){f~ . Om te voorkornen dat u al schrijvende de wegmrijtraakt v:mwege de vele personen en verhaallljnen zetu het gra tis Storybook in.g~IX139t. Op het tabblad Algemeen in her venster dar o pent na op de pl. rna ar d~"" ochl.. &."".. acti. varierend van (hoofd) personen tot scenes.~dlrtdHII!lill!!Iw:III'fiIi'll...ybnuk en doorloop de installatlewizard. • .een uitgebreide ornschrljving (Omschrijving) in re voeren.s t!!"!l~~:5i ''''_=·.0eatles 0 m personages in de scene te p laatsen. Klik in het venster storyboo k op de knop Create new project. Voeg scenes toe Alge rna on '0 . A1s alles naar wens is k.w.us geklikt te hebben geeftu een umschrijving van de scene.Vergeet ook niet am gebrulkte maken van de tabbladen omevenruele opmerkingen (Notitiesj of..likt U op OK.]''--_1 it.oal "lot net 9""aL lljd dus voo.nd I..~Lr·=~~·~~-W~--~----------~ ~~H -"""" ~~ -~ ~~. is bet tijd om tegaan sohrijven.l'.. dan klikt U op OK."pong om liM he en.tale tijd .ijgecompliceerde boeken) aan de scene koppelen.ig om achter de hand te hebbentijdens het sehrljvenvan eea boek.nljke OlanjO rakke. kies in het volgende venster achter Language voor Nederlands (Dutch) en kies achter Spell check vcor no spell check. No rrnaal gas ~ro k.1: OmsoMMng: r1 ~o oki"tuk 1. Downloadhet programma van hltJylcid5to .. Klik in het menu File up Preferences."DIi~""'rhtlA Q'I~~dl~... WiI<t"'IIiD ~lMI..1 r= I' r- _03'_~ p.I~fI.. Ook nu geldt weer dat eeri dubbelklik op sen al toegevoegde plaats In het bovenste pan eel aan de rechterkant betekent dat u de zaak achterafprobleemloos kunt aanpassen....Het hoofdvenstervan Storybook is verdeeld in drie delen.I!2 . perkgeldt: wie schrijft..

fh .. .. In hetdaarop geopende venster kunt op het tabbladAIgemeen een hoofdstuktitel opgeven en een omschrijving van bet betreffende hoofdstuk.n'lillllitlV!I!ISC:aj2 ~"~D· T •• Tlllw~II!:T1iti~... I ~1f1.~::rj:t:kken We kunnen de afzorrderlijke scenes nu aan een hoofdstuk toevoegen.. klik dan in het menu Beeld op Boekvorm.a..... (l\'e1'1fj31aod'eJ'Weg ~ KfI$a.b her type verslag en kies een stukje lager voor PDE Het bestand wordt bewaard in de map Mij n documenten \storybook..L----.Storybook gehee! zelfstan dig gebruiken am een boek te schrijven.........."""T"" .. Kiss in het geopende venster voor Samenvatting boek onder Kies a. Op dezelfde rnanier kunt u ook het forma a t RTF kiezen.ndt 1I een pictogram met een pennetje..in her menu Gereedschap op Exporteer te kJikken.~~ I Gee! hooldtukken een tite) ~ We gaan nu een hoofdstukken indeling maken. . Herhaal dlt vcor de overige scenes.s. Klik in het menu Hoofdstukken op Nieuw hoofdstuk... Dat exporteren doet u door . Wilt u her boek Iiever in Word schrijven....:. Rechtsboven aan een scenetegel vi.r- ......t~"Ii:. U hoeft dan na afloop de zaak aileen even near een pdf-bestand om te zetten en naar de dichtstbijzijnde drukker of uitgever te lopen.._.iQ "f~~.t sii"li!de J....lfl cidlibpl(j~ voor een (Engeistalige) uitleg.iJlt.". dan ontvangen wij uiteraard graag een gesigneerd exemplaart a .Tm!I' I 2: H60r.. dan kopieert II simpelweg de scenereksten..::=z::':' (RjaJ 'J 1ill FQI'TDElilj ''''_'' .plots ontsprui reno dan kunt u nog vee] d leper gaan met Storybook.~_ csv~e:l.=.31:: ... Feitelijkkunt u -als 1I de scenes maar uitgebreid genoeg beschrijft.naar de desbeU kunt Publiceer uw boek Mocbten er tijdsns bet werken allerlei sub.~. .i!o~~:r:I~lilfII) RlF ~-===:=. dat is bewerkbaar in Word.d$ru~ :1...."t!'!'t'.~.. Hoo'rostu~3" Oe._. ons voorbeeld niet no dig...:. Neem daarvoor een kijkje op btl.-~_ "1!i"l!n~_!]II" br:t!:n!!!C~ilgJi'H .._~ --Io. Wilt u zien hoe een en ander er inmiddels uitziet. II_LII!.. Voeg op deze rnanier aIle hoofdstukken toe... met Storybook dus acht alle NB Macht u een bestseller produceren naar aanleiding van deze workshop. . VooraJsnog hebben wij dat voor treffen de hoofdstukken in bet helemaal in den beginne ge- maakte Worddocument.u. ClOT ~Ollfln['J(JaJin'I!nI T'1!:..--..... 1'".rmlTla... kanten op.I~n 3. achteraf bewerken van haofdstukken kanrniddels een klik op Beheer hoofdstukken in het menu Hoofdstukken.d ~ Ilo. klik hierop en selecteer in het seensvenster achter Hoofdstuk her gewenste hoofdstuk.1-Je. fIt ..:.

dubbelklikt u op het hijbehorende bureaubladpictogram.s Oat handige software lang niet altijd onbetaalbaar hoeft te zijn bewijst het gratis programma Partition Master. t.... Hetis belangrijk om altijd eerst een veiligheidskopie te maken van alle aanwezige bestanden. P-l'. -.1iIII IS uwpc of notebook een grote harde schijf heeft. . maar voUedig wissen en opnieuw beginnen is een onvermijdelijk gevolg van een dergelijk probleern..IIII~ tb!III~I. Partition Master A . ga dan door naar Stap STAPI Klik op www. ~~'IIM::tt_ a-~_ CWooIIIIII.w ..~..~~1 ..-s.om maar watte noemen.. klik nog een paar keer op Next en tot slot op Install. gevulde schijf in partities opdelenzonder dataverlies...exe... In her hoofdvenster dar daarop verschijnt ziet u alle op uw pc aanwezige harde schij- yen. -__ STAP2 Pak de zip uit en dubbelklik op EPMSetup..htm onder het 2 www..~' . Verdeel uw schijven snel in hapklare brokken zonder ingewikkeld gedoe..chijf is een externe harde schijf die we tel"leering ende vermaeck gaan opdelen in partities.. accepteer de licentieovereenkomst (I accept the agreement)..nl 02 I 2010 ....~~ "'-1-.. Daarnaast neg een opmerking: Easeus Partition Master is in de gratis versle alleen verkrijgbaar voor 32bits. De C. Partitione- ren van schijven kan een griezelige gedachte zijn.parritinn-tuol. -:__ ~~ -4InI~J. STAPola Nadat we onze documenten van drive G hebben veillggesteld.".....u . wij gaan namelijk in eerste instanrie destructiefpartitloneren.:-.. is hethandig om deze in twee ofzelfs meer kleinere delen te hakken. is het tijd am aan de slag te gaan. U snapt het al: op deze manier kunt u bijvoorbeeld software en STAP3 documenten keurig netjes gescbeideuhouden..c.. Om Easeus Partition Master te starten. rw e kopje Home Edition op de eerste downlcadlink en volg de instructies.en D-schijf bevatten respectieveUjk ons besturingssysteern plus overige software en documenten.. De G.. oo1IlI.""'Ii'_"'~T>( ""''''_'''I~ ~.tijdens (her)partitioneren van een harde schijf.. In Windows Vista geeftu na deze dubbelklik nag even toestemming omhet setup-programma daadwerkelijk uit te voeren.... --. Wilt u een bestaande.u:tI. comrdewnlead.kan redelijk fataal zijn. Onderweg kunt u eventueel uw naam en e-mailadres nog in vullen.j~ .. Zo'n deel heet een partitie en elke partitie wordt voorzien van een eigen stationsletter. maar met de handige gratis versie van Baseus Partition Master is het een vrij simpele procedure. maar dat is met verplicht.~ TOIfoMMl!I:i:liil!l r •.. Klik op Next om door te gaan met de tnstallatiewizard. Niet cia t de harde schijf er kapot van gaat. Toch i bet heel verstandig om aI uw gegevens te backuppen alvorens uaan deze workshop begint! Een stroomstoring .cornputerldee. Dat is het makkeIijkst en werkt het snelst. Bewaar het zip -bestand voorlopig even op het bureaublad.besturingssystem en.l1C...

. ~"-7 t..IU"! "'~~ . Om de formauering daadwerkelijk uit te voeren klikt u op de knop Apply en daarna op Yes om te beginnen. .-~. t=oLIo 4: . .a .. Klik dan op de knop Format (1) en geef in het nieuw geopende venster een schijfnaam in hetveld achter Partition abel (2)....:J... partitiein twee srukken te verdelen.omputl:' idter chenqes i5re. . .. ""<ldr"g J "" DLolc...nl . " U. Beweegdemuispijlnaar de reehterkant van de balk in het venster Resize/Move Partition._ 3 0p"toUon.!IIn . Nu is het tijd am deze oefen- kenner zal verschijnen. ~ ~ ~ :..-I~.rl. Klik dan in het menu Partitions op Label en vul een andere naarn voor de eerste partitie in enklil<. In ons voorbeeld hebben we een grootte van circa 100 GB gekozen.. (G '" 1 2"C. Praktiseh is gewoon de volgende letter in het alfabet. """ ."" . l1:1_./M 011..2 J Sol L'bel runG) I:".eIH~~ )"00 .2 .Uy Apply <h. Geef in het veld achter Partition Label (3) weer een naam voor de te maken partitie open selecteer een Jetter voor bet schijfstation zoals dat in deVer- mee gaan doen.d dus G. am er twee van temakenkliktu na het selectsren van de schijf op de knop Resize/Move (1).lf1oo! I~ ~~ . "'" bil1i.. .lItlon i$ CUi'r!tI..op OK. . "."" .. . dan een tweede partitie oreeren In de ontstane vrije ruimte en tot slot STAPS a even wachten is de schijf geformatteerd en maagdelijk leeg (lnderdaad: Easeus Partition Master maakt gebruik van snelforrnatteren)..!nding._!gGl !.~7 GI' hilt. .0212010 23 . 1 ~IIICIIC'In'. zodza de muispijl verandert in twee regengestelde pijltjes sleept u de eerste partitie met de linkermuisknop ingedrukt naar links (2).... es 1 opel". Klik allereerst op het betreffende station (in oris voorbeeld dus nog altijd G) om hette selecteren. De overige instellingen bat u voor wat ze zljn.3 Apply Chang IIII II I I p. . te zien in het veld achter STAP6 STAP8 Om even te laten zien hoe het samenstellen van een opdrachtlijstwerkt klikt u nag een keer op de G -schijf. ••• IIDe:C(Im) _. software kan daar moeilijk STAP7 Oak nu wordter nog niets daadwerkelijk urtgevoerd.:J .. De opdracht wordt nog niet uitgevoerd.. in oris voorbeel.'n_. op OK....._ ...."pplu~od. . _...nn: 10. i"J. '-"~ ' __ ~"qOI~ It- lac..~ .u: ~ iIJ::I: 1:t::l~A "" ~" ltl.... Kies geen A ofB.- .. Onze schijfbestaat nag ui teen enkele partitie._ .. . Selecteer nu de partitie die u wilt wissen.computeridee. klik dan oak alleen nag opOK. maar u krijgtwel alvasr te zien hoe het geheel er uit komt te zien.. ~.. Klik ills u tevreden bent op de knop OK..III ".~ Gl*L~I~~ ~_~. uu..... .."-' . compu j Res I.. t~""p.OS" now! ? LI Shut dO'Wn the (.d:t ---". . Laat alle overige instellingen voor wat ze zijn en klik..L ~ Si 2...._jl". Partition Size (3)..- ilMtl:!ltlll'''' l .'I~ . maar ln het paneellinks geplaatst in de lijst met uit te voeren opdrachten.Im ~'~~='--==~~==~I"~'-~'~--.. U ziet nu in het paneellinks onder hetkopje 3 Operations Pending dat er drie aedes zijn voorgeprogrammeerd: het aanpassen van grootte van de oorspronkelijke schijf. H d us in ons geva1.. deze zijn 'officieel' gereserveerd voor d lskettestanons en sommige Deel uw harde schijf netjes in partities int dat werkt een stuk overzichtelijker www...Ii) te- ..."'II1II iKlJ6A .. Klik nu op het niet gepartitioneerde deel van schijf G (1) en klik dan op de knop Create (2).bDll. Mo Ell . Na een kliJc op OK zietu datde nieuw geformatteerde schijf G van een nieuwe naam is voorzien en geheelleeg is.

r L. Werken met een program.. Dan HOgeven op Apply en. • schijf willen geven.[..':tMId ij..=.. We zien daar ou een schijfstation extra. ~(L6TGB" (iB SP~fIII ." 6a. -~ .o1Ilm T~ Tobie QIO(ltte· BCidli~biUe ruirnte --- V. .] GB"''"MI25: ~ {j~ h~thl OJ .f.!1u~~ [---'" - STAPlO Het mooie van Easeus Partition Master is dat u oak parddes aan kunt passen van bestaande schijftstations..~ l.IIi:~I_~ 2S.16 \0.. Het kopieren kan wat langer duren.. Sleep de lillkerkant van de balk.~t-p~Hdup.-.~i!!ilyou tw.0 the Par ti t ion t jon..11 (ill 983..~ UruilJlX'4!'C1d SIl~C"Aft~ IJ002-0. Easeus Partition Master Selecteert au tomatisch de vrije. Pakhet einde van deze balk.. Dat is vnje schtlfruimte die we gewounen heb ben in de vo- Disi: 1 . 1'F1uF7 " 330."r: 2 • • • 'lip'S lim lim 51'.\ ..:ltl'lll .oW<l!ijf. We slepen van links naar rechts orndat we de vrijgemaakte schijfruirn te straks aan de G- !!Iel eet nest in:r.4I. een &Wlt.."" I!I ~40~' ilO. klikt u in het menu Start op Computer (laatEaseus Partition Master overigens gewoon geopend)..dUH: 5ltc:o!!ndP~1Qn bevestiging op Yes klik. aan de reeh terkan t beet en sleep de balk helernaal naar rschts...I Tcure gfOGtte BeKhikb. U zietnu dat er aan de rechterkan t van de balk. Selecteer de e kopieren partitie (in ons geval dus partitie H:) en klik op de knop Copy.<iL STAP14 We kunnen weer even op de knop Start en daarna op Compu ter klikken om te zien wat we zojulst hebben gedaan...3J. ~ --- ~EtJ!.. rige stap.. J_III!.ma als Easeus Partitinn Masteris dus duidelijk een stuk gebrulksvriendelijker dan de Windows-methode.!I!& [ - vi ~.• Welcome P'l e:~ 1. C.pel1 o N.1I«I.zi]n in orde).3.1iB 25.S1 1 t:hep.. &Wi!:.ttt. IfI'o"'P . U kuut dan een beetje van de tweede partitie afsnoepen en deze gewonnen ruimte teruggeven aan de eersee partitie....Hlm-~d F. I lhlllb:iII~:I5pK@lfl!far~~ plJti:K._.··eLI ..ken en het geheel wordt netjes doorgevoerd. 11~. Selecteer daarvoor eerst de tweeds.{j.~SI~~ n••• l •• UY SIU f.J:Ollfd. Windows ziet de partilies dus echt als losse schijfstations. Klik dan utteraard op Apply en Yes en de ingeplande opdrachten worden uitgevoerd..a~n.:ng.i~s.~ ~ ~ ~ ~ thillot". Klik dan op OK.II!'9adiUO" nN"F.f[. ~ 12. Om al deze wijziglngen echt door te voeren k...wPrX. ""I!:r. De partitle (I-I:) is gekopieerd naar schijfstation G: waarmee onze missie is geslaagd.Jre I\limte een naamswijziging voor de eerste partide. ~"'''''''7 f~I~ .il'liLmn.~ T~I." orlhc. I'z'. kleinere partitie (H:..nl 024" 2010 . In ODS voorbeeld verwijderen we Partitie G: even zodat er een flinke ruimte aan ongepartltioneerde schijfruimte beschikbaar komt. l'utr:llOA STAPll Selecteer nu de andere partitie (in ons geval G:) en klik wederam op de knop Resize/Move.computeridee. www. '101ll 7I~ ":101ll lOOl9..1 r 1 STAP13 Kl ik ~ na even wachten . I~'~·w II I Siu..Ln.JOIJ £l"Itc:r ~hc MW pIIrtlr. Dat is rnakkelijk am de zaken georganiseerd te houden. Klik weer op Next en na het kiezen van de j uiste letter achter Drive Letter op Finish (de overige standaardinstellingen.: '..Ut:ln. ~"(.-. Bovendi en zijn daar deze soort geavaneeerde trues al heJemaal niet mee mogelijk . die de schijfruimte op deze partitie voorstel t een grijs stukje zichtbaar is..nIl 0: DX:s Di. weer. Sluit het net geopende venster Computer 1_3> ~a___ STAP12 U kunt met Easeus Panition I - -:-MB ~'MEI ~1I1_~~§paa::B/~ ClI. Ill.(1.bw}-our. ter C. UA "Il-- . naast station G: is er nu ook een station H:..iiu'b!1or~mo.d spc~ of the: scl«ttd .Q~ j__ : ~ MS STAP9 Om te kijken watwe nu precies hebben gedaan en wat onze aedes voor Windows betekenen.ot)on.il:J!i I U!1I~mI~~lldlnc.1. Master oak partities kopieren. I fTj. terwijl ze tach op een fysiek apparaat aanwezig zijn. • C! .. . dan selecteert D zelf het gewenste doel. tri.au b~ 1TI"'1IfI9 \lit' rHH'jl\lJ ~ ~ III . in ons voorbeeld) en klik op de knop Resize/ Move.1.0 GB Wac.lm P~:I~~s.14) ~''''. Ttl!!:" L.'Il'I9(1'f~tht:p. Copy Wi za rd l $.I! IZf:tIGl ~. zekerals de partities groot zijn. ~MO'I. .rO:rj: :i~lflllp.c.. Hierbij gaan geen data verloren! Ste! dat de grotere partirie uiteindelijk tach wat te bescheiden is gekozen terwijl er op de tweede kleinere partitie van onze externe harde scb ijf nogiliuk veal plaats over is.likt u allereerst op de knop Apply en dan ter bevestigi ng in het geopende dialoogvenster op Yes. ongepartitioneerde schijfruimteoZijn er meervan zulke plekken (bljvoorbeeld op andere stations) beschikbaar.44.f'>rti~.:'i ti 01) p~ti l·.~ "" 1. stuknaar rechts en klik op OK.8r1it1QJ'i ~i:t~ 4!14 i"~lh~JQoml:. Even wachren en dan bLijkt aIles naar wens te zijn ultgevoerd.p~rotltJn.op Next in de Partition CopyWizard.s& G 13 Sf &.

dat beduidend duurder is dan sd. zeker een exemplaar dat hd kan 0 pnemen. Het idee ach ter dlt type camera is even eenvoudig. De vraag is naruurlijk: levert dat nog enige kwalitelt op. Kodak Zi8 en de Flip Min a UltraHD is de usb-stekker in het apparaatverwerkt.. Die worden nietmeegeleverd. want de prijzen 10- pen sterk ulteen.UIOR en Kodak een Zi8. De ove- Video Dpnemen In gebruik zijn alle camcorders tamelijk tot zeer eenvoudlg te bedienen . een lens aan de voorkant. die rond de 200 euro kosten. 640x480 beeldpunten) ell zijn heel wat andere spelers aan bedlenlngselementen. De Kodak Zi8 rige pocketcameras maksn gebruik van Secure Digital (sd) ge- 2 www. Vee! simpeler kan een digitale videocamera niet worden. sen videofragment opnemen en online publiceren. en zijn. of bent u wellicht beter nit met een alles-In-een oplossing'? ? O nlangs deelde tv-programma Pauw en Witte- Misschien hebt u hetaleens gezien: iemand die met een klein.ze echt zo gemakkelljkin hergebruikt Daarnaast zien we op steeds meer andere digitale apparaten de mogelijkheid video op te nernen. Om de vergeJijking compleet te rnaken. dat niet ultbreldbaar is: beide modellen hebben geen geheugenkaartslot. is er nu een groeiend aanbodaan hd-capabele pocketcamcorders..nl 021. Is het dan nag wei nuttlg om een apart ap paraataan 'te schaffen.. nl) .De Creative Vado HD en Flip UltraHD vallen op door een absolnut rninimuum Modellen Samen met de Creative Vado was de Flip Mino de eerste dlgitale pocketcamcorder. Computer Idee onderzocht zeven verschiUende exemplaren.Digitale hd-pocketcamcorders zijn de nieuwe hype. !nmiddels hebben beide merken ook een.hd-model beschikbaar (de eerste modellen namen op in vga-resclurie. HD .ca. een sdkaartje van 8 gigabyte is op moment van schrijven met wat zceken voor ongeveer 20 euro te vinden.. Het loont overlgens de moeite rond te kijken. de overigemodellenmoetenmeteenaparte kabel worden aangesloten " een geheugenkaartlezer is dan a1snel handiger. die sindsdien af en toe een videoboodschap tonen op een speciaal web log (www. Daarnaast Ieverde Toshiba een Camileo P30 aan en Sanyo een Xacti vPC-CG 10. reken op 25 tot 50% meerprljs voor dezelfde capaciteit. De populariteit van YouTube en vergelijkbare video websites laat zien dar heel war mensen her leukvinden om video op te nernen en te bekijken. flip UltraHD Opslag De Creative Vado HD en de Flip UltraHD maken beide gebntik van intern flashgeheugen. een Sony DSC. Wij vroegen testexemplaren aan bi] de diverse fabrikanten en on tvingen van Creative een Vado hd-camera en vall FLIphet nieuwste model. namen we een Samsung i8910 HD mobiele teleMan. Beide me:rkenhebben al langer compacts pockstcarneras: ze onderscheiden zich met een wat grotere len s met de mage lijkb eid optisch te zcomen. en vergeleekze met eenaantal alternatieven. Door alle extra fun ctl 0 nali teit weg te laten en gebruik te maken van goedkope componenten. De Samsung i8910 maakt gebruikvan micro-sd-kaartjes.·· eenFlip. Ben 'echte' digitalevideocamera. Apple's iPod heeft 16 GB intern geheugen en de Sony camera werkt met Memory Stick geheu. flashgeheugen eo een lngebouwde usbaansluiting.2010 . mC. voorzien van een beeldscherm aan de achterzijde. ook in deze markt gestapt.OIder an uit aan een aantal polttici. Bij de Creative Vado RD. de Mino illt:raHD. maar vee! ontLopen de twee I'llbar niet.computeridee. net zo snel als II met een dlgrtale compactcamera een foto maakt.. Zo hebben veelrnobiele relefoons een video-cpnamefunctie en zijn de meeste digitate fotocameras in staat video te schleren. De Flip is een compact apparaatje. heugenkaarten.pauwen wi ttem anblog. NC stuurde een Piesio GC-FMl. welke niet veel duurder zijn dan 'gewone' sd-opslag. Creative Vado gen. en een uitklappend \cd -schetrn. turend naar een klein schermpje op de achterzijde .I s -en • tsvoo rn. Deze drie volgen alle de forrnule van Creative en Flip: een verticaal model met een vaste brandpuntsaf__ IIIIIIIIIiii stand en een beeldscherrn op de achterzijde. het apparaatje van Creative is net wat innutiever te bedienen. is nog aItij d behoorlijk aan de prijs.WXl digitate fotocameraen een Apple iPod Nano van de laatse genera tie erbij. Samsung een HMX. Alle camera's zijn voorzien van een usb-aansluiting en worden herkendals massa-opslag medlum. rechthoekig doosje in de hand over straatwandelt.

snoppen. zoals ik. De fotokwaliteit is daarentegen helaas iets minder goed. hij verkleurt oak bij snalle bewegingen: de pixels houden het niet bij. zal u niet snel vermoeid raken tij dens het film en. Et zjjn eveneens opvallende verschillen in de groothoek van de gebruikte lenzen. enerzijds prettigvoor demeer ervaren gebruiker.drukken lukt het om het toes tel zonder nadenken te bedienen: jammer. maar de schermen van Crearive en Flip zijn beduidend belderder dan die vanJVC enSamsung. De beelden zijn van prima kwatiteit voor het huis-.dezebiedr met afstand de meeste mogelijkheden. Het is een erg simpel dingen dat is zeker prettig als je het apparaat met meerdere mensen deelt. dan is het snel hersteld en dat vind ik nou eenmaal belallgrijk wanneer ik produeten keop.iJeo P30 van Toshiba heeft een weinlglogische bediening. tuinen keukengebruik. De Xacti CGIO heeft een erghelder eo greet scherm. Met uitzondering vall de Toshiba ell de Sanyo Prima allrounder NIELS LEIJSSENAAR (27). het beste van de deelnemers. De Cam. Daarnaast schafte ik eveneens een tas aan zodat ik de camera makkelijk en veilig avera I mee naartoe kan www. maar heeft een beperkte kijkhoek. De kwaliteit van die schermen varieert nogaI. De enige nadelen zijn de beperkte zoom en dat sommige knopjes iets moeilijker bereikbaar zijn wat afleidt tijdens het filman. dat van de Vado I--ID komt daar in de buurt. Desondanks heb lk toch een geheugenkaartje gekocht om afbeetdingen weg te schrijven. die immers een handgreep met een haaks daaropstaand led hebben. het scbennpje van Kodak zit er een beetje tussenin. de Samsung HMX-UIOR heeft een ingebouwd menu met behooilijk wat instalrnogelijkheden. dat is het rnakkelijkst bi] de Sanyo en de Toshiba. maar aangezien de zwaarste deelnemer noggeen 190 gram weegt. Het is leuk dat de functie er ep zit. anderzijds is hetwat mindel' 'point & shoot' dan de concurrentie.computeridee. Een zeer compact en handzaarn cameraatje dat ik meeneem tijdens vakantiesen uitstapjes . pas na heel veel keren op deverkeerde. Daar is de ingebouwde beeldstabillsator zeker voor medeverantwaordelijk. AlIe apparaten worden rechtstandig in de hand gehouden.lUI III III II III IIII amco der en JVC Picsio Iaten ztch goed vergelljkenmetdeze twee. Hetlcd-scherm van de Carnileo P30 is redeJijk. . Oat van JVC tenslotte is ondermaats. maar ik maak er vanwege het tegenvallende resultaat nauwelijks gebruik van. De Sanyo Xacti VPC-CG 10 doet daar nog een schep]e bovenop. niet alleen is de helderheid gebrekkig. Er is er niet een slecht.nl 02 I 2010 27 .lk heb eveneens VOGrdeze camera gekozen omdat Sony er garantie bijlevert. Het scherrn van de FI iP is opvallend scherp. Mocht er iets mee gebeuren.AUTOMA:TISERING "Sinds een naif jaar hebik regelmatig miin Handycam • KodakZi8 van Sony bij me. voor het geval dat. De rest van het testveld moetletterlijktussen de vingers worden vastgehouden: even wennen. Alle camera's hebben een ledscherm dat fungeert als zoeker.

Beeldkwalileit Hoewel alle camera's hd-modellen zijn. wil dat niet zeggen dat ze alle gelljkekwalitelt produceren. Verre Vall dat zelfs.heeft geen van de lenzen een zoommogelijkheid. In de eerste plaats zijn er modellen die alleen in hd-ready kunnen opnemen. want bij stilstaan beeld is de kwallteit wel heel behoorlijk. Het verschil met opnames in nop is aanzienlijk. Kodak en Samsung. kiest dan ook beter voor deze stand. is het natuurlijk welleuk als het resultaat direct op tv bewonderd kan worden. )VC beef! met een bitrate Vall ruim 12 Mbpsnog een acceptabele vethouding tussen cornpressie en beeldkwaliteit. zo'n 20 Mbps (megabit per seconde). Dit helpt bij het uit de hand opnames rnaken. Ook de Samsung HMX-UlOR kanTedeIijk compenseren vcor het gebrek aan zan.eigenlijk zo u de verzadlging in nabewerking een stapje moetenworden gereducserd.. datis prettig. De Flip UJ traHD heeft bet moeilijker met de lich tornstandlgheden en de NC is op dit vlak hekkensluiter. Dat is jammer. Samsungi8910 HD tro uw en niet te donker. maar . de opnarnes zijn aan de donkere kant en bij beweging ontstaan te snel beeldfouten. Dat redt Toshiba net niet. Apple jPod Nano 28 www. Flip UltraI-ID eli de Sanyo \fPC. wie geen vaste hand heeft of lopend opnames wil malum. er wordtrelatie£weinig cornpressie toegepast. )VC en Toshiba bieden dit. wordt duidelijk als u de voorbeeldafbeeldlngen bij dit artikel bekijkt. Flip en Sanyo die op la____ lIIIiiii_ gere rssolutie opnemen. De Samsung HMX-UJOR en de Sanyo vPC-CG 10 hebben geen digitale video-uirgang. De modellen Vall Creative. het beeld wordt vervolgens horizontaal opgerekt tot de breedte van full" hd. Toch zouden we de beelden Vall beide camera's nag zeker als goed kwalificeren. Deze zijn dan voorzien van een zogenoemde 'rnlni-hdmi' -aansluiting: een kabel met aan het andere uitelnde een hdmistekker wordt msestal meegeleverd. natuurge- meegeleverde compostet videokabel.computsndee. Een aantal rnodellen is uitgerust met beeldstabillsatle: San yo. met meer detail maar ietsminder helderheid dan de Vado HD. Toshiba verliestteveel gegevens met noggeen 9 Mbps. maar in bet geval van de Toshiba CamileoP30en de JVC Piesio betreft het zogenoemde anamorfe opnames: de be el dli j nen bevatten slechts 1440 pixels. De Samsung is een goede tweede.. De andere camera's claimen alle 1080p opname·te bieden. Aileen de KodakZi8 en de SamsungHMXUlORnemen daadwerkelijk de volledige hoogste hdA Sanyo standaard van 1920x1080 beeldXactiVPCpurrten op. te weren de modellen Vall lVC. met als gevolg dat er minder detail verloren gaat dan bij een lagere bttrate.hebben alls een vergelijkbare compressie.CG 10. Alleen bi] de Flip UltraHD moet deze apart worden aangeschaft. . waarbij Creative de rninste informatie van de drie wsgschrijft. De Sanyo overtuigt eveneens. Met name Creative valt op meteen forss groothoek. De llchtsterkte van de lenzen verschilt ook flink..ken Naast de mogelijkheid de video's op de computer te bekijken. wat resulteert in blokartefacten en wazige details.tv's zijn voorzien van een hdmi -aansluiting en die rreffen we ook aan op een aantal van de hier besproken apparaten. Nog een voordeel van apnemenin nop is dar een aantal camera's 60 beelden per seconde kan wegsch rijven bij di e stand. De KodakZi8 produceert . Moderne hd. Video kij. ofwel 1280x720 beeldpunten. De Creative Vado I-ll val top met relatief heldere beelden. Bij de klelnste bewegingwordt echterduidelijk dat de rekenkracht belaas een maatje te klein is voor de sensor en de lens.. al beef! T Sony DSG-WXl de autornatische witbalans her wat lasttg met als gevolg een Iichte roodverkleuring vandeopnames. waarvan de kleuren iets te overdreven zijn . maar bl] jVC en Toshibamoeten we constateren dat deze fu notional itei t nlet goed werktbij dehoogste opnameresolutie. maar wei een maoie test voor de camara's. Bij andere modellen moet meer afstand gehouden worden. Dat zijn de Crea tive Vado HD. maar dat de ene lens de andere niet is. Dezs twee hebben ook CGIO de haogste bltrate. Voor opnames van snel bewegende objecten Ievert dat een beter resul taat op dan 30 beslden per seconde in de hoogste resolurie. wanthet betekent dat oak opnames dichtbij een persoon of object goed Iukken. waardoor bij aansluiten op de te Ievisi e aileen standaard definltie beeld kan worden getoond via de de moolste beelden: scherp. We deden onze testopuames op een halfbewoIkte dag: niet de tdeale oms tandigheden voor perfecte beelden. Ofwel.nl js 02 I 2011) .

gedetailleerd en haarscherp.12 Sd (Secure Digital) 155 gram Ja 5megapixel 6. in plaats van Nahewerken en pubUceren Aile camera's nemen Natuurlijk is zo'n 200 euro niet heel veel geld. maar waarorn zou u een aparte videocarnera kopen.92 Intern flashgeheugen Gewieht High Definition Sensor aantal megapixels Lcd-scherm tcd-seherrn di .nI02 I 2010 . Uthium-ion mov 12. Kodaklevert een pakketvan Arcsoft mee. Sony DSC-WX1. maar kan nietop tegen 'echte' hd-pocketcamera's. maar blijven zichtbaar achter bij die van de pocketcamera's.g4avcl Mpeg4avc/ mov 19.9 rnegaplxel 5.7 inch grote oled-scherm is helderder dan aile lcd's van de pocketcamera's: oak het aantal pixels is met 403. 30 www. want er zijn allerlei verschillen in hat gebruikte bestandstype. is dus zaak dit te controleren voor aanschaf van bewerklngsaoftware.6 mega pixel 6. zijn de beelden kleurecht.5 Mbit/s 7min_ Lithium-ion Ja Mpeg4avc/ Mpeg4avcl mp4 9. de Sony DSCCWXl digitale fotocamera en de Apple'siPed gatest.OBcm US200 Ja ZiB Pocket Video CarneraBlaclt €195.computeridee.. Opnames in 720p-formaat l.Digital) €214. Maar hoe zit het met vidao-opnarnes? Heel goed. Lithium-ion Mpe.1 Mbit/s 15mln.0xl080p Opnameformaat video Ja Ja J'a J'a Mpeg4avcl mp4 19. Eigenlijk is deze camera een goed alternatief veer een pocket camcorder: voor 110nderd euro extra doet hij twee dingen goed./Ja /~ Ja (12X) Ja I· I Ja Ja Ja Ja (4x) Ja/-/Ja Ja Ja Focus: auto/fixed/manual 'Macrostand Vga (640x480) 720p 1440xlO80p 192. Het is echter bepaald geen hd en daardoor kan de Nano zlch niet meten met de overige hier besproken apparaten .264 afwe! mpeg4 ave.lke van Samsung kost gemiddeld rulm 550euro in de losse verkoep.2 megapixel 5.e hoogste kwaliteit Tijd / GB in hoogste kwaliteit Batterij type Batterl] vervangbaar Oplaadbaar Oplaadbaarvia via usb adapter Ja Ja 8. is de opnamemogelijkheid een heelleuke gratis 'extra: bieden volledrge. de frame rate (beelden perseeondelen de maximale bitra te (hoeveel data per seeonde wordt weggeschreven). De kleine lens speelt natuurlijk ook een rol. die de vereiste programmatuurop de speler zelf plaatsen. Samsung i8910 HD Oit paradepaardje uit de srnartphone-stal op met bebutp van dezelfde cndec. al geldtvoor alles dat de genoemde codec ondersteund moet worden.35cm 230400 Ja Ja (5x) 112 gram J'a 10 megapixel 5. De camera maakt dan ook gsbruik van dezelfde geavanceerde algoritmes als de in het hoofdartikel besproken videocamera's. heta!goritme datde beeldencomprimeert: H.Aan de andere kant. Toshiba een eigen paleket en JVC en Sanyo geheeJ ruets.9 min.5 Mbitis 15 min.gonaal 100 gram 1'a 0. Lithium-ion Ja Ja 9. zo blijkt: hoewel beperkt tot 1280x720 pixels. verbazingwekkend goed. HMX-UIOR Black OGIOWhite CamileoP30 €165.igital) 1l5gram Ja 1.BMbitis 6.6 megapixel 7. Het 3.ijn mogelijk. De kleuren zijn realistlschen het detail is heel behoorlijk. Het handigste zi]n Creative. videobewerkingsprogramma's de besranden geopend kunnen worden.16 Sd (Secure . De opnames zijn.Dit topmodel van Sony's compactcamera assortiment kost ruirn 300 een.5min. Flip en Samsung.35cm ~--~.kwali· teit hebben.90 Sd (Secure Drgital) €1B1. vooreen uitstekende muzlekspeler met 16 GB die zo'n 150 euro kost. Lithium·ion Ja J'a Mpeg4avc/ mp4 Mpeg4avc/ mov 8. oudere programma's kunnen niet overweg met H . Oat is zeker niet zander meer het geval. Het bestandstype bepaalt mede door we.staand toestel gebruik kunt maken? Vanuit die gedachte hebben we ook de videomogelijkheden van de Samsung i8910 hd-srnartphone. Daarrnee houden de overeenkomsterrop.264 en oak lang niet alle rnodeme edities Apple iPod Nano Qua gebruiksgemak is de Nanoin ieder geval niet de ideale video camera: door de plaatslng van de lens is het lastig niet de vingers ervoor te houden.53 Sd(Seeure O.2 Mbitis 1l..1'Mbit/s 15 min.08cm 153600 €203.OBcm 230400 Opslag Picslo GC·FMl Black €215.62cm 230400 Ja Ja (5x) aantal pixels Beeldstabilisatie Optische zoom (bereik) (bereik) Ja (2x) -/Ja/Ja Ja Ja Ja (2x) -/Ja/- Digitale. Het Niet alle merken 1eve ren lets van software mee.08cm 153600 188 gram J'a 10. gezien cle plepkleine lens en hat feit dOltze slechts vga.75 Mbitls 15.200 twee keerzo hoog ats van de beste van het testveld.Kodak Productnaam Gemiddelde VadoHD UltraHDBGB Black/Silver priJs €176.03 Intern flashgehellgen 170 gram Ja 2. Oat komt door de gebruikte codec.16 Sd (Secure Digital) 95 gram Ja 8.7 megapixel 5. die minder goed in staat is ruls te onderdrukken en details scherp te behouden. als u ook van deaxtra functls van een be. Lithium-ion Ja Ja avi Bitrat. BionZ-processor en ExmorR-sen· sor.5 rnln. Lithium-ion Ja 1'a Ja Ja Ja Ja Ja Ja J'a Statief schroefdraad Alternatieven: telefoon~mediaspeler of fotocamera? euro en maakt uitstekende toto's dankzij de Sony G·lens.rnogalljkheden.~oom Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Ja Ja(4x) -/Ja/- Ja (4x) . Conclusie: erg leuk als extra.

De NC Picsio is een aardig product. met rnini-hdrnl voor dlrecte weergave in hoge kwalitei top tv als een bonus.Sony DSC-WXl €300. klthlurn-icn Ja Ja Ja Ja Ja Ja De opnames zijn wei. Wie zijn opnarnes op dvd of zelfs blu.4 gram 0.es ULRIC ROLDANUS (45). dus full -hd. Denk aan fllmpjes van vrienden en familie. vooreen lagers "Het mooie van de poeketvfdeocamera's Is dat je ze overal mee naartoe kunt nemen en met een paar drukken 01' de knop· jes bestanden op internet plaatst.86 em 230400 Ja Ja(5x) Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Samsung . Gaal u dus in de weer met het produceren van een dvd ofBlu-ray.39clTI 230400 Apple iPodNano €183." beeldkwaliteh stelrteleur. 720p of lOSOp. maar dan kosten ze oak vtijwel evenveel: zo' n 200 euro . moet opletten: alle cameras nemen op met29. maar het zal voorkornen dat dil niet het geval is: hoedt u dus voor teleursrelllngen. dan is de Sarnsung HMX-UIOR veer u. Gelukkig kunnen vrijwel alJe moderne spelers en televisies deze weergeven. voou. hebben een videocamera. VERKOPERRAF Mpeg4avcl mp4 8. Er kan maar her pred lkaat Computer Idee Aanrader krijgen. Wilt II 00 k full. aile in een formaar dat zonder problarnen naar YouTube kan worden geupload. biedt de tweede over het algerneen betere beeldkwaliteit.hd-opnames maken eneen zo klein mogelijk apparaat. want die vereisen materiaal van 25 beelden per seconde. te beperkt.nykrijgt u een ba.of mp4 -bestanden zljn. maar hl] is ook tors groter . Wilt u een optische zoornlens. Of het nu avi-. WatoverbllJ.5 Mbit/s 15 min.6 MbiVs 52. bee de beste keuze aan de Creative Vado HD. wij preferen de laarste. Oat zie je terug in het beeld del welnig contrast toont. Ja(4x) Jal . Daarvoor zJjn ze ..computeridee.3 megapixel 5. Zo zijn de lenzente klein om voldoende . dan kunt u beter een ntsc-schijf maken. voor welke de beeldfrequentie julst weI weer heel geschikt is.ft zijn de camcorders voor de semiprofessloneel en de vakantieganger die tijd heeft voor montage achteraf en ulteraerd.O1 Intern flash· geheugen 36.namalijk.jd op YouTube scherm is beter. Daarom verwacht ik daf de pocketvideocamera's op termijn zullen verdwljnen. De Flip tntraRD is in veel opzichten gewaagd Ban de Creative Vade 1'ID. Het verschil is duidelijk t-e zien in verge· Jijking met de professlonele tegenhangers.26 Memory Stick Duo 149 gram Ja 10 megapixel 6. dan is de Kodak ZiS een goed alternatief.het beeld- gemiddelde prijs.lieht op te vangen. Dat is met narneveor het maken van paldvd's (dus volgens de Nederlandse uitzendnorm) een probleem.5 min. l o 02 2010 1 .i8910HD €554. Deze levert goede beeldkwaliteit. en nu zelts oak. dan is de strijd tussen Toshiba Camileo P30 en Sanyo Xacti VPC·CGlO snel besl ist: ondanks de nornlnael hogere resolutie van de eerste. Welke ideaal voor u is. Overlgens is het oak mogelij k am 1080p -video.I· Ja Ja Ja ·!Ja/· Ja Kleine dingetjes voor klelne prijaj.ien vanalle nodig aansluitingen en uitsrekende opnamekwalirelt . een grater led en veel meer instelmogelijkheden. hangt erg afvan uw wensen.. deden dit dan oak vooral voor de prijs. Mag her wat grater zij n. rnov. LIthium-ion 10 Mbitls 13.tterijlader.970 of 30 beelden per seconde. In de wereld vanvideotoepassingen zie je det het naar elkaar toesehulft. en dat is Kodak's Zi8: een voudlg in het gebruik. naar YouTu be te sturen en in dezelfde kwalitei t terug te zlen. gebruiksgemaken een mini-hdm iaansluiting in de kleinste verpakklng. de zwaargewichten veer de professional.ray wil zetten..et voor het serieuze werk. Bij die laatste moet een sd-kaart rt worden gekocht.05 mieroSD 144 gram J8 8 mega pixel 9. YouTube slikt het allernaal en converteert indian nodig. maar relatief dum met ruim 235 euro gerniddeld en de Uw falmpjes ineen mum van ti. de nieuwe iPod nano.59cnn 90240 <IiIIBijdeFlip Wordt ats enige een draagtas meegeleverd. Wie een zo compact mogelij k model wtl. bij de camcorders vanSanyo en So. Mensen die hier zo'n kleintje habben gekocht.• een www. Mobieltjes. lithium·ion Ja Mpeg4avcl mp4 Mpeg4avcI mp4 2. Conclusie Er valt aI heel war te kiezen vcor wie in de markt is voor een pocketcarncorder. Gebruik deze apparaten eohter ni. maar ook met de eamoorders diein een hager segment zitten.5 min. die geschikt zi]n voorYouTube ·of om er een sociale netwerkpagina mee te versleren.

Filmmaatschappijen sturen straks hun hoogkwalitatieve data online door waardoor een bezoek aan de bios overbodig is." TOM ERISMAN (54).000 naar meer dan 200. Ze willen in een beschermde omgeving gelijkgezinden opzoeken. Zo zal een monteur zijn ts repareren auto aan een computer hangen die hem vervol· gens preci. Daarnaast zet de d igitalise· ringtrend door.lk koop nu al zowat alles via het net.els. Door ons te richten op zowel jongeren als ouderen . mensen zullen hun intellectuele vaardigheden nog vaker mogen overlaten aan een apparaat. 20 kan ik het beste de opties en prijzen ver· gelijken en ben ik het goedkoopste uit. Steeds meer mensen gaan alsmaar meer online kopen. Een tweede gevolg van die onzekerheid is dat de consument veel meer veorflchting vraagt voordat hij een computer aanschaft Daarom blijft hij prijzen vergeliJken op internet en vragen naar de mening van een ander. maar desondanks verandert de techniek razendsnel. Daarnaast wll de computergebruiker meer kwaliteit zodat hij er jaren mee zoet is en hij wil dat al zijn apparaten met alkaar cornrnunlceren om er zo nag meer uit ts halen. De economische crisis haalt de vaart uit de mogelijkheden. Daar spelen wij als cornputervereniging op in door onze besta. Er zullen veel handeltjes hun deuren moeten sluiten. vroeger draaide ik 35millimeter·banden.willen we dat ons ledenaantal van 135. Vooral witgoed. Daarmee slaan we een brugtussen de markt en onze leden. terwijl ik nu alles op de computer heb staan.es vertelt wat er stuk is:' .000 groeit."Door de economische crisis zien we dat mensen onzeker zijn. zeker op 8-locaties. is het groeiende gat tussen de digibeet en de digivaardigen. Tot slot. Wat helaas ook in 2010 doorzet. De leden van de HCC willen de oudere generatie uit haar isolement halen door ouderen te informeren over computergebruik. CAMERAMAN "Er gaat veel veranderen op het gebied van winkelen.ongeacht het kennisniveau en interesse . Neem de film.ande community uit te breiden. Dit verklaart de toenemende populariteitvan sociale netwerken. Met mij beseft een toenemend aantal consumenten dit en als gevolg ontvolken de fysieke wink.

Sterker nag. Bovendien is zo'n stickJe vaal makkelijker in gebruik. Touch pc's gaan het helemaal maken zodra de reactiesnelheid van het display is opgeschroefd en de verkooppri)s zakt. Mensen vinden het fljner om een scherm aan te raken in plaats van een toetsenbord en mu is te gebrulken. Deze versie is in tegenstelling tot het geflopte Vista bijna perfect. Ik ben er meer dan tevraden over. Het systeem reageert veel sneller en de toepassingen vloeien allemaal naadloos in elkaar. maar wat mij betreft zo mag blijven in de hoop dat het niet gewild wordt. Het aanbod van zulke zogenoemde nettops breidt zich uit dankzij HP en Acer. Spelers worden steeds goedkoper . geen games bijvoorbeeld.Je kunt zo'n ding immers aan de muur hangen en gebrulken alsfotolijstje en tv. Of we een merkbare verschuiving gaan zien naar online backup betwijfel ik daarentegen.ik zag er laatst eentje voor 89 euro . die ik recent heb aangeschaft. Het is zeergeschikt om steeds online te zijn." . Onderweg even mijn mail checken of foto's overzetten is bijzonder eenvoudig met zc'n ding.." • a voorzien van die snelle en solide opslagrulmte. dat van mij oak gerust mag flop pen. kan ik jammer genoeg niet voorspellen. die steeds meer ruimte biedt.e notebookjes hebben een forse accu en zijn makkelijk mee te nemen . het neemt zowat de taak van de maildlenst over. Daarnaast is het grote gedetaHleerde beeld prettiger voor de ogen. Ais dat het geval zou zijn . Ook lk zal dan zskar aanschafoverwegen.1 k gebruik de mijne zelfs meer dan mijn desktop. Maar blu-ray in combinatie met de televisie gaat wei doorbreken." "Wat ons te wachten staat. is het ook mogelijk om een paarfilms in goede kwaliteit fe bewaren.lk vind het een onzinnig opslagmedium. We gaan Facebook en Hyves vaker raadplegen dan onze mall.en dat verwacht ik eigenlljk . Nu kost een schijf van veertig zestig gigabyte 10'n 200 euro. Die behoefte aan internet overal en altijd groeit overigens eveneens fors. Touch-bediening zlen we nu ook at op printers en zal in de toekomst in nog meer producten ge"lmplementeerd worden. maar ook andere fabrlkanten spelen in op dezetrend. Op een usbstick. Alles komt op flash te staan. Daarom is mijn computer. Wat eveneens erg duur is. Ik ben eveneens niet zeker of het gebruik van blu-ray op de pc een succes wordt. Oat gaan we terugzien in het nog explosievere gebruik van sodale netwerken. Handig! Verder verwacht ik dat de evolutie van steeds meer opslagruimte in een alsmaar kleinerformaat doorzet. helaas niet JEF DE VRIES (20). Wei lOU ik willen dat de ssd-schljf goedkoper wordt.en het ziet er gewoon veel gelikter ult."Monitoren worden groter en zullen steeds vaker voorzien zijn van aanraakbediening. is de blu-rayschijf. Dez. WINKELVERKOPER EN FOTOGRAAF "Veel computergebruikers zullen overstappen op Windows 7. Op dit moment zijn er namelijk nog aileen films in die kwaliteit beschikbaar.breekt dit product in 2010 door. Oat is veel te duur. Daarnaast zal de vraag naar netbooks in 2010 blljven groeten. De consument heeft liever zijn bestanden bij zich.

boeken Steeds meer mensen beginnen een bestaan als zelfstandig ondernemer.com:lNXEU. meneer Tump en juffrouw KLater- www.i:~::-~ ~ Gezonde apparaten steeds meer apparaten en pc-onderdelen wordr de gezondhetd en functionalltei l geregeld door midde! van stuurpro- W WHBr: www. nl 02 I 2010 .III""""~ ..I~'" e:. aquarellen en war al rue! meer en alle penselen en pigmenten gecLragen zlch bijnaals echt.antipodemap. Om er achter te komen oluwstuurprogramma's up-to-date zijn kunt u naruurlijk de sites van atle leveranciers bezoeken. -kB gramm a's. inkorusten en uitgaven. de long kennen we nu een leuk. t "=:~-o. Gehlkkig kan de tach al niet aJ te njke starter gratis boekhouden dankzij Mill7 Basis. Schmidt belandt Jiftboy AbeJtje na de nodige avonruren met zijn vliegende lift uiteindelijk in Nieuw-Zeeland 'bi] onze tegenvoeters' om vervolgens dwars door het middelpuntvan de aarde cndersteboven weer precies In vertrekpunt warenhuis Knots ui 1 te komen. :879MB een verscheidenheld aan arena's. "I· .c. .nexonel. Laura. 8209kB Was getekend Er hestaan (zeer prijzige) programma's die het complete instrumentarium van tekenaars en schilders nabootsen. maar u kunt ookDevice Doctor draaien.l.-~Van :!I~v~"='.devicedoctor. en program _ setup. spat her helernaal gratis. video.en Modem Warfare 2 zorgde onlangs voor volop commotie: zoveel geweld. In deze tamelijk realistische 3D-shooter schiet U op allerlei onl ine.. lets mlnder geavanceerd maar each nog zeer uitgebreid is QueekyPaint. t:Combatarms_cu_ aspx?PART=/Main I" OS2494.'IIi. een tip van Jenny Roozeboom.com zodat Queeky ook fungeert als rekenleraer. Metzlllke programma's rnaaktu pentekeni.. Vervolgens gaat de dokrer op zoek maar eventueLe nieuwere versies die u daarna snel kuru downloaden. leerzaam en verdervolkomen nurteloos online programma dar u precies vertelt wie wier tegenvoeters zijn ende onze wonen Ilietin Nieuw-Zeeland. Op de site kunt u bovendien be t werk van anderen bewonderen.op gratis software. moest d at IlU allemaal zornaar kunnen? Laat ons u dan vertellen dat U voor rondspatteud sold atenbloed rue teens de portemonnee hoeft te trekken.zip :'nl. Ho -kB Opschiet.lJI.f I II I I I I I loonstrookje waaraan ze kunnen zien wat ze verdiend hebben: ze zullen zelf een admlnistratie moeten voeren om zieht te krijgen op de. li1U9Glc. Niet dus! Da. want die wil ook graagweten hoeveel er blnnenkomr. zelfs in de VOHn van onrstaansf Impjes.com www. Met by. een tip van Ives van Hoome.miI17. Voor Nop wenst u economisch herstel en helpt met vol.exe www.computeridee.ngen. want die werkt hier niet.II Inde. In Combat Arms. olleverfjes.queeky.G.. php U-L rna voert U een standaard- boekhoudingvoor Lees eenrnanszaak of klelne weI deuitgebrelde documentalie. Sterker nog: de Belasdngdlenst verpllcht ze daartoe.. Uw wa- www.exe Tegen~oeters In het beroemde kinderboek Abeitje van Annie M. Zelfstandigen on tvangen nietelke maand eec keurig . DeviceDoctor _Setup..en schllderprograrnma waarin u -flefst met een tekenpen ~ uw eigen creaties kunt maken.om _4676kB hoen zijn verzopen in de Golf van Biskaje..tegenstanders in pens en verdere uirrusring zijn beperkt maar die kunt u uitbreiden door middel van virtueel geld dat u in de game kunt verdienen.nkzij Erik.en geluidskaart. We hebben het dan lang niet meer aUeen over printer. Annie had het mis: Abeitje. Deze tip van Jeroen Quist scant uw pc om er ech tsr te komen welkeapparaten er in en aan hangen en welke prograrnmaversies u daarvoor heb t.IIi ~_lIi!!'pMIII':.t. waarover Llnda de Waal ons tipte: een online reken.Let op dar u nietde Amerikaanse versie downloadt.nl/producten/mill7basis.

.. onaangename geurtJes en verpeste kleding (Ujrn doet aile drie tegelijk!) en u bent Opgevoel"d paard Ie mag een gegeven paard niet in de bek kijken. De AH'321 worclt geleverd met de ace-software die de capaciteit ervan tot 5 x vergroot.".0""'~ &<n f.. met maar.e.com :-:k8 '\pacc.nl.compu. -_Ho . dan IncrediBots 2..computeridee... ICco&~2lOfIa1o-> -rtellung : tho~ . houdbaar zijn..image. Leuk. Wal"e Meester Nag niet zo lang geledea (CLD19/2009) hadden we in deze kolommen muzleknoratleprogramma Finale Notepad.d"""~ to the".. De verdere levels ziin dan ook vaak uitda.9. in. Soms kun je zo'n programma foppen door de systeemklok steeds terug te zetten.. In deze online-knutseigame bouwt u wat u maar wilt uit vierkanten en clrkals en dat reageert vervolgens min of meer correct op de omgeving.Het mmlrnaltsttsche ontwerp maakt de stick een perfect passende accessolre. ----_.. teen eenelgen biedt gsbrulkars niet almodeme s.. Wilt u uw fantasie helemaal de vrije loop laten..'!.n'irsoft... maar [e moet er spullen voor kopen. U kunt zelfs specifieke snelkoppeling met datum maken. maar ook Ho Snel downloaden? Surfnaar www. £~I.>- --'1 _ kan clingen die Finale Notepad nlet doet._ .w..De verkleinde toto's ZOU u vervolgens directvanulr Enter Image mosten kunnen mailen maar dat werkt waarschhnlljk aileen als u de standaardmailsoftware van Microsoft gebrulkt. setup.enter. maar het is bestjammer dat sorn.CCim De volgende Voor Nop In de volgende Voor Nap spelen we met kleuren. Volgens Paul Maas kan het echter nag beier en we ku nnen hem geen ongeliJk geven.de Vries OIlS weten. maken we een diashow en leggen we nogmaals een puzzel.V. Qua notatie doet het Nederlandstalige programma ook al nier onder voor de concurintegendeeJ. Nee. misschien levert uw tip u een p. zijn tip MuseScore is een ware meester als her op het schrijvenvan noten aankornt. Mel RunAsDate kunt u elk program rna paaldetijd -11-.". Vergeet 'niet uw " . 22kB moet U opdrachten uitvoeren. zeals hetwerkeo Apacer AH521 (IS GIl)' t.' 1.5.._..teridee. gebondenaan de natuurwetten die be- MW . www.nl t U82. lncre{UBois beglnt met een aantal tuto- voor elk programma W html • fUnasdate. xe e www. MuseScore B rlde r emer AWlS . he~ zorgt vaak voor romrnel.maar dat llgt minder voor de hand) .een tip van Sijmen Schoon..:tip ..ore_org/nl a 20M rent. Alhoewel nag niet toe aan versle 1..nl· 0212010 7· .0 is het nu al een topper.rij50p! draagbaarheid .. Oat kanechter een sruk handlger.ijk te veranderen.tijl.n? Stuur een mailtJe met de naam van hat programma en hat internetadres waar we het kunnen downloaden naarredactle@computerlde. U moet een klus klaren en daarvoor zeit het voorwerp bedenken en maken.kB .Knutselvreu. >to! 1-- wijsmaken da L de systeemklok op een been datum staat zonder deze daadwerkel....a.gingen van dit scort...incredibots2.P)lcllr. www. Met dit eenvoudig te gebru:iken programma selecteert u losse foto's of een complete map am vervolgens aUe afbeeldingen naar een gewenst forrnaar te laten verkleinen (of vergroten ..nI/2010-02 Gezocht Kent II gratis software die we beslist moeten noeme.. met handige houder voor de dop.. www.gd H'eel wat mensen knutselen als hobby . Uiteraard trapt lang niet elke probeerversle hier eeneigen rial-levels waarin u leert hoe u allertei voorwerpen creeert.. dus we geven geen succesgaranue. am en a. Met deze voerwerpen _ bijvoorbeeld een vcrkhaftruck « palen wat u weI en nietkunt make".d2Ol0\<m0'C><I&O<@! :IN !·1009 software maar be- O~ a:oocoo perkt.. Kijk voor meer info opWWW. <Jioro9o the. Do« /.. I<\~"''''\o.99 Deze usb-stlek MuseScore-O. zo lie! H . zeals het transporteren van een object van A naar 8. Daarem tlpte John Oostergo ons over zijn geesteskind Enter 1mage Basic...musesc. hij ondersteuntzelfs (beperkte) ritmenotatie..~_ """".dres.. dan is er de zandbak waarin u alles kunt maken wat II maar kunt bedenken.en toonsoortwisseLingen of het gebruik van €len opmaat.netJutils/run_as_date.m:ige probeerversles van I>micl!b>n to.exe www..IIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I TOPT Kleintje loto Windows bevarwellswaarde mogelijkheid foro's teverkleloen alvorens ze te mailen maar deze is volgens velen mer ultgebreid en veeJzijdig genoeg.

De groepen worden op onder- werp gesorteerd in eeuhierarclue. humanities."()Ig.-~. Het is inmtddels uitgegroeid tot een glgantlsche database waar u onrzenend veel interessante onderwerpen vindt. Over het a1gemeen kunnen gebruikers daar volledig hun gang gaan.1 Tegenwoordigworden nieuwsgroepen hoofdzakelijkgebruikt voor het downloaden van films en muziek. waaronder diverse subcaregorieen en groepen vallen. Toegang Om te beginoen moer u natuurlijk eerst weten hoe u toegang krijgt. 'Ienslotte heeft Nederland zijn eigen hierarchiestructuur. waar ledereen eenvoudig aan kan deelnemen. Hier vailen duizenden discussieplaatsen onder en er is nauwelijks controle.' :. Om chaos te vootkornen zorgen twee nl-admins voor controle en beslissen ze over de aanmaak van nieuwe Nederlandstalige groepen. nl. J in 1979 werd het nleuws- grnepensysteem uirgevon- den door srudenten van.de rnerikaanse Duke univeriteit. U herkent ze aan de oevoegingnl.-. Deze worden wel netjes hijgehouden. Diverse nieuwsgroepenservers synchroniseren de berichten. Zeker alsu een specifieke interesse hebt. die contactmaakt met of een . U hebt daarvoor een nieuwslezer 110dig. Oit communicatienetwerk is echter ooit gestart om gemakkelijk berichten uit te wisselen.•.sport.Op dit moment bsstaat de Nederlandse hierarchicstructuur uit 208 groepen. corrupte bsstanden ofspam tegen._. zodat er een logische indelingbestaat.html. ~ • ~ <_ ~_. -_-. De bekendste is de alt-hierarchie. soc en talk. tenties.org/info/ nl-charters.. waarmee de bedoellng wa dat gebruikers rekstberichten konden lezen en posten viaeen zelfstandig netwerk. Dit in tegenstelling tot de.hierarchlesn die LO de 'Big Eight' behoren. Sarnengevat kunt u het nieuwsgroepensysteem min ofrneer verge Iij ken met een gtganrisch elektronisch prikbord. news. En nog altijd kunt u eenvoudig meedoen aan interessante discussies over aile denkbare onderwerpen.newsadmin. Ze vragen hierbf wei advies aan de gemeenschap via dernocratische stemmlngen.. _.. ·discLIssies!.__-_ -:_.vcetbal. rec. U kom t daar nlet zo snel valse adver- . U bekijkt de volledige !ljst op www. mise. die aLieteksten keurt vootdat ze open baar worden. namelijk: cornp. Sommige groepen worden gemodereerd door een moderator.--.auto. zodat iedereen dezelfde Informatie onrvangt. sci. Later werden de meeste activtteiten verplaarst naar het huidige lnternet.krant en nl. Bovendian controleert de moderator zorgvuldig 0 [gebruikers de Nettiquette naleven.medla. is her leuk am de berichrgeving daarover Le volgen.:iij:ter~$'$ ~'~':''·:1 __ . Voorbeelden van bekende Nededandse discussieplaarsen ziJn: nl. Oit staat voor een verzarne ling van gedragsregels die voor iedere gebrulker geJdt..nl._~.

. U klikt erop met de rechtermulsknop en kiest Subscribe.blnaries4all.. Dat is lets wa1 U op diverse internetfora ook vaak tegenkomt. e-matladrss U configureert Outlook Express.. "' _ U...ao.._ .. ..... Vul achtereenvolgens uw naam. """"1IId perlcter ve~eleken met Xnews.. Ook andere gebrulkere zien dar namelijk en u zit vast niel te waohten keur .....dSollo'O>\).. 0 leest de berichten in het ondersle gedeelte van www.::q.... I. . U navigeert In het programma naar Extra en Accounts.IIIIIIIII IIIII Serveradressen van providers I I I I I I II E-nudlcliint ~'tim~ O ~!... Typ uw inloggegellens en voltooi de Instal1atie.... Jete plaatsen voor Aanmelden biJ mijh nieuwsserver vereist.AJs.~ II"lII!lItlr~".. zoo en nieuwsserver in... wat enige tijd kan duren.. Een andere geschikte e-mailcli~nt voor het lezen van nieuwsgroepen Is Thunderbird. aangezien daar alle n ieuwsgroepen staan opgeslagen. U downloadt hetzip-besrand vanaf Ook met sommige e-maltcuents D~ D~~t. Het bevat oak lntormane over her onderwerp. . Een [opbQnlIj header is min of meer hetzelfde als ~_C~ l~l.. r-~ ~.w~ .""_ .".'_ ... reageren op berich ten. waarmee u wilt op spam ... Pas op weIk adres u bij Public Email aangeeft..I'" .. "" een toplcwaru kentvan internetfora.1'11vlndt u sen overzieht van nleuwsserveradressen die internetprovjders aanbleden. den vraagt de software eerst welke headers het moet binnenbalen. N ..N l'~MtIll'IMftIIIIIIpJ~ b.b!D< _~I f_d =---- kli... Iht . U kun t de gegevens by uw aanbiedsr opvragen or een kijkje nemen op de website... . ...eenvoudig. Hetis mogelljk am onder elk geplaatst berichr autotnatisch een standaard tekst toe te voegen.. U bevestigt metJa..tt -j IDl~r~p4I'lII<U'Iil. U vult het wachtwoord en de gebruikersnaarn van uwtnternetabonnement in. Zo ziet iedereen dat u met viae-mail bereikbaar bent. De meeste tnternerproviders ondersteunen het gebruik van nieuwsgroepen. Ga naar tabblad Geavanceerd en selecteer de optie Indeting voor verzenden van nieuws negeren en posten alsTekst zander opmaak..II-'o.. indlen de tntemetprovider meerders nieuwsservers ondersteunt. I- "-'I !:8l. Dubbel- • Moi«I E.MoIgoIo I ~rs51\""" ::'~'~~:n.E:!!J ~ "'W... Ais u berichtjes wilt sturen naar andere gebruikers geeft u ook een smtp-servsr voor ultgaande e-mail aan..-_ kriJgt u toegang tot de nieuwsgroepen.... ...!!_ t.k opeen nieuwsgroep.. Evennreel plaatsr u de toegevoegde greepen in mappen..._~I 1~~eI..1~~ftI . Ga daarna naar tabblad Display en haal voor een beter overztcht het vinkje weg voor Expand all threads by default. Als u iets hebt gevonden.cJ ~ .Vervolgens pakt u her uit mel een wlllekeurlgaechi verlngsprogramma. Maak eventueel een tweede profiel via de knop New..t. de auteur en de datum dat herls gepost. Klik rechtsboven op de knop Toevoegenen daarna Nleuws.. VuJ bij Email een adres in... AI uw geabonneerde groepen beldjkt u llnksonder via de knop All. U creeertop die rnanier een duidelijker overzlcht. [naarnvanu wprovlder] _ nl..... Duorloop de overige instellingen en wijzig deze aan de hand van uw persoonlljke voor- N"ieuwsgroepen zaeken Zoals u merkt staan aile duizenden greepen door elkaar.. Is her een grate groep. ""!!M!!.1!m'I. zoals Outlook Expre. U selecteert de zojuist aangemaakte nieuw5server en klikt op Eigenschappen. l:an.. Hetptogramma haalt vervolgens in een nieuw venster alIe zogeheten headers van de groep binnen.In het volgende scherm typl u een gem akke Lfi k herkeabare naam._ . want u start bet direct metXnews.. Wijzig in het tabblad Identities eventueel uw persoonlijke gegevens. __ maar de basis is in principe hetzalfde. In her eersre scherm wordter gevraagd naar eennieuwsserveradres.. abonneert u zich..ss.exe.. iJ . foO.:I. Xnews is geschikt voor het tezen en plaatsen van berichten. vult u bier een fictiefe-malladresln met de toevoeging'inva1id' of'no mail'. meerdere nieuwsgroepenservers. Bovend len bevat d it programma ontzettend veel opties die handlg zijn voor gevorderde gebruikers. Wells· DD.!'L~tnl ~r~~t"""I~.Xnewshaalt nu een lijst met alle nieuwsgroepen van de server. Handig is dat de berichten op datum staan gesorteerd. I 0-:::1 .II'II~~ 1 ""-... waar zijn de mogelijkheden be0~_~.""' Jc. 1~~ot'I'''~~IMIlId~''I''''''lhrI . Is het onmcgelljk om her te achterhalent Prnbeer dan het volgende adres eens: news. Vergeet niet dat hetgemakkelijk nieuwsgroepen am In het laatste scherm een vinkverwerkt....'''' ..010 9 ..._ 4..L. Her is noodzake!Jjk dar uhet juiste adres invult. ..ri1l1' '1:-' r.... U komt vervolgens in her Setup menu terecht... zodat u direct aan de slag kunt. U sluit vervolgens af met Toepassen en OK. :t. u nletwilt dat andere gebruikers 11 henaderen..nl 02 2. Deze mededeling begeert u door te klikken op Okay.. wanneer u de berichten wtltlezen.!L 01.U slutr af met Okay en bevestigi de volgende vraag . zeals WlnRAR ofWj:n" Zip.... ~ - --~ ~ Op de website www._. Deze tekst slaat II op In een Kladblok-bestand... waardoorugemakkelijk acruele discussies vindt..\O_... Gebruik om l'Vul aile aecountgegevens van uw intern et provider juistin. Ck>\iI»~lobw~. a!vorens u het selecteert bij Signature file. Outlook Express geeft vervolgens een melding of het nieuwsgroepen moet downloaden.. Verder vereist de so ftware geen installarie. Het dialoogvenster Internet-accounts verschijnt opnieuw... (NHI'" .computeridee... Zie nu maar eens interessante informarle te vinden en opwelkepJek staan de Nederlandse discussles ... die red en onderaan het venster de zoekfunctie mel de juiste trefwoorden van uw interesse.. OHTr. .."~_~"~I"""...

~Woliil!l!'o -" .J~ n~ III"IIibl.. __ I\...t!i... == Q.In dat geval is diegene Diet bereikbaar en zult u alsnog in het openbare venster de discussie moeten aangaan._ r.. Nege..=-=_"'.. ~-~ . :. ...... Het is een aanrader om fl..... i'liiJ!l'l'~Itt. In Xnews is uw zojuist aangemaakte bericht dlrectte lezen. 0 vult hier eec nul ill als u nooit meer met d.--=.. maakt u een gcede kans op een nieuwe groep.D. .... waaronder uhet berieht wilt plaatsen (als u rneerdere servers gebruikt).sporlYu.. " " ..-1 dIII"'I wnf.tdLtllirlbwMtt. 1Ioi.. Mocht iemand het bleed onder uw nagels vandaan halen.lll!UJ '...II.. ijp(JltnI&IlI:II. U regelr dat door een wiUekeurig berichr van die irritante gebruiker Ie setecteren.-~ ..nl 02.:jii M_:il i: I"" .. I~ ~ zorgt een speciaal filter ervoor dat u de berlchien van d...." .computeridee. Een van de grootste verschilfen tussen bei- de platformen Is dat Google Dist:ussiegroepen strenger worden gecontroleerd op mlsdragingen met behulp van een groepseigenaar.~~============= ~ ~~@ Gelukk:ig verwijdert u eenvoudig reksten van tlZelfbijArticle enCancel Message.& Haal alle onderwerpen =..."'-~. ~c rna vraagt hoeveel dagen tt de ge- zelfteksten toe zonder een nleuwsserver.de interface.... " . Zorg dar het [ulsre berieht is gaselecteerd. Sowieso is dat in de Nederlandse groepen verboden. Soms is daze namelf] k fietief en bevar het een toevceging 'invalid' of iets dergelijks. .~ ~~I .wer ViewPlonk fiLe bekljkt u een overziehl van alle gebrtti.. _~ rOI. 6.. U U ook zelf typL een tekst en geeft blj Subject een beknopte omschrljvtng van de inhoud ...jI"'IIL R-~~ >. .. ~~ fI... ... .I-iwI. Missch len kr~gt u blad Attachments nog een hestand toe. _!rnI'i'Il! De zoekglg.J --"..I'c~" . ..mall naar de afzender vall een berieht.k~rs die u hebt besllssingen ongedaan .'~_~ ""R"~I'II8RII'"'II'dt"" van andere gebruikers verwiidert of laat staan. _' ~ " .... maakt..Bvenrueel voegt U op bet tab- in de betreffende nleuwsgrcep... Veel groepen ."*"" ..:P::C:!.... Ga.. Wilt u llevsr nlet in het opeubaar reagerent Dan stuurt u gewoon een persool"llijice e....... ~ ~ .."'-:::.J.:::--.. die via u browser vcltedig berelkbaar is.. " wat aan doen! Zeker als u weet dat er veel meer gel"nteresseerden in het onderwerp zijn.. waarna u k1ikl op Article en Killfile Ihis poster....1DIIIK"I'l!u-L " groep.!.• 4 www.. .Nmii-II II . . ~111"1 '" "!IT'rlI!rFI$V 1. . _lit ... " ... aij Spedal en geblokkeerd. .. dan --"-". waarvan u dagelijks een e-mail met de nieuwste berlchten ontvangt...iiil_.-I'Iil'<_ ••• __ . ---......-'NII . eIwet...bo-I.. zodat uw reactie ztchtbaar word!.... waaraan discussies.!· ~1"!1!1&1~~:s....J ~IIT r-3sJl' :::i:::iliiiil:.or.. in he! menu naar en kies Post co Newsgroup. _ ~ 71 l! .2010 . Het is zelfs moge.. .... I.. " • . -II! _Ill "" _'" _!I:it "........ brujker wiltnegeren... ~'tf~+~ ."IIIiIl.1IiII~ .... Nieuwsgroepenposts verschijnen in vertraging. k1ikmet de I-:"":.._.DiC:IiiD.iegene niet meer ziet..mt heeft namelijk berlchten ult de nieuwsgroepen vanaf 1981 gelntegreerd In een gigantische database._t-... .lk. . ~~4.:II.~ ..lbal ~£:~. Rechtsonder selecteert u de juiste server.. Eventueelmaakt u. .i<. hoewel . Het program- ~L>-oro.....:tIrIIi!IIT'i!II!iI"r~ d. . -" . "....p (.. ~ r... Berichten plaatsen Ui teraard doet u mee aan discussies door rsacties acbter te laten.......-~ ...-~ M*o" 1_ "~IIIiIII~ Eilen nieuwsgroep aanmaken Hebt u een bijzQndere hobby of interesse.. :: '"' ~ "'" "'" en enlge tiJd te raadplegen am te zien of anderen het oak zien zitten. i:lj~ ~ .........".I.. 11 nieuw via Group en Refresh Headers. Natuur- )O.. binnen! rechterniutsknop inhet tekstvenster en Ides Reply bij EmaiL Her Is belangrijk om even her e-rnailadres te ·~I!... Bepaal zelf of u de quotes I -.. Overigens maakt U ook blnnen een gJ'oep gebruik van de zoekfunctle.. Bi} een positJeve sternultslagzQrgt de nl-adrnln dat de nieuWe discussieplaats wordt aange- .....l1jk om u te abonneren op een nieuwsgroep........ het verstandlg is om eerst een groep enige tijd te voLgen.I'fWI'"Imb!!lIfiljilfi~ } 'ZIidiGn1Wl~lnq'!. waar nag geen nieuwsgroep hebben in zekere mate een eigen stijl waar u eerst even aanrnoetweanen.M6'.. U klikt tenslotte op Send Now! en de nieuwe dlscussie verschljrn in de nieuwslater spljt van een verzonden bericht ofu wilt een herziene versie plaarsen.~w~' " . t))J~ ~~~"~l..-l...er irrita nb) gebruikers.........dill ~) W ... . ... ..bltlloI:IIII.. ~-~ -"" . Zorg In ieder geval vear goede argumenten.1... Meer dan 240 duizend groepen gevonden! Gebruik om die reden de zoektunctle .! ... Is de tijd fijp om een bericht]e te posten?Klik dan rnetde rechtermuisknop in bet tekstvensteren kies Follow-Up to Newsgmup..~]r-Gl. .rrI!II!~ conrroleren..iegene Ie maken wilt krijgen.. . ...HII~_"". ". waarin U Bell tekst typt.l_~"''f1:. U voegt ook gebrulk te maken van door u volop meedoet Google wei met enige t~. 6. Uverstuurt met Xnews tege))~lII{II'I"~""-oj HJkertijd een e-mail en een openbaar bericht. Er opent een nieuw venster..V'Ilnhmll} c:'b'l-w ~!)". Bi] voldoende be· langsfelling vindt er een stemming plaats..... _ ..... U keert daarna terug in het hoofdvenster van de groep....gl~""IIIIi~ nl.r'.... Als u klaar bent dan verzendt u het bencht middels de Send Nowl knop.!lIIi~ .l .. O! _Ill "" "" 1m over be staat? Daar kunt u _to .ail:! ." "'" "'" "'" "'" "'" .... "'~~' RII"UI~ Alt:II-.iitii~I""~~ rd.... .'LII~ '1Mo~'~ ~ =~-:.tIl+JItD !. VeT- • R..._~ JlIIII.I~ " " " " " ~ " " "'" " " ""' " .'ii"f'SlIt ..~ ... ats dat tenmtnsre is tcegestean GoosJediscuasiegroepen Vindt u het gebruik van nieuwsgroepen Ingewikkeld? Kijk dan eens bij Google Discussiegroep~n op dewebsite '~r . !\JII CttI'lWr!rlI ~"""Th'NIdI C..':~" lijle start Article een dtscussie aver esn onderwerp..

•• xkansop a van as Acronis True Image Home 2010 «(:49. maar die tijd komt niet weer . Uw eplossing moet binnen zijn voor 19 januari 2010. Meer informatie: www. Met de drooglegging brak een nieuw tijdperk aan en waren de zeeverhalen herinneringen. ~ Welke club uitAlmere speelt in deJupiler League? Wie is vanaf 18 augustus 2003 burgemeester van A.95) Super Architect 3D Zilver NexGen (o€ 29.easycomputing. Waarde €180.95) 16000 Lettertypen (€: 19. LEVOLAN ZDdoet umee! De punel: zet de gevraagde woorden of namen zander spaties ot leestekens in hat brj' behorende balkje in het diagram.III IIII IIII IIII 'Eens ging de zee hier tekeer.: Een fragment u it de beroemde Zuiderz. Onder de 'f boven het puzzeldiagram moet het oplossingswoord komen. ..95) Videomontage NexGen (€ 39. System Mechanic repareert en versnelt uw pc automatisch en biedt alles om hem weer als nieuw te laten draaien. het grootste Nederlandse museum.95) System Mechanic (€ 39. Dan epent een nieuw venster waarin u hetjuiste antwoord Kunt inveeren. VaKjes met eenzelfde cijfer Krijgen dezelfde Jetter.. _--. De oplosstng: L Stuur uw oplossing in via www.. De prijswinnaarsvan de puzzel uit nummer25staan oppagina4.95)._.cIllN sinds 1957 via een dijk met het vasteland verbonden is? Wat is de naam van de basculebrug die een verbinding vormt tussen de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland? Hoe heet het kunstmatig aangelegde eiland in het Eemmeer? Wie ontwierp in 1891 een plan voor de afsluiting van de Zuiderzee? In welke pleats staat de Christelijke Agrarische Hoge. Na correct lnvullen verschljnt In de gele vakjes van boven naar beneden het oplossingswoord.com -.==~:.. 2. Stuur uw oplossing op een voldoende gefranKeerde briefkaart naar Computer Idee Prljspuzzel 02/10.nl 02 2010 I' ..computeridee.j..----_.lmere? Nabij welke stad in Revoland is een vliegveld? Van welk zeventiende-eeuws _LJ:Z:Z~D... met het programma 16000 Lettertypen vindt u voor elke gelegenheid het juiste lettertype. De instelling als provincie Flevoland werd biJ wet besloten op '17 [uni 1985 en uitgevoerd op 1[anuarl negentienhonderd . Postbus 1931.-::-::::.eeballade over de jongste provincie van het land.van Flevoland hoorde eerst bij Overijssel? zeilschlp ligt een replica in Lelystad? Wat is de naam van het Nationaalluchtvaart-Themapark..nll prijspuzzel. Hoe heet het eiland in de voormaligeZuiderzee dat computing easy •.-::"". met Super Architect 3D Zilver NexGen genereert u een velledig woningplan met een ongekende fotorealistische weergave en met Videomontage NexGen maakt u op eenvoudige wijze de mooiste videofilms van al uw belevenissen. in lelystad? lucht.en ruimtevaart- 2003 BA Haarlem.school? Welk deel... Acronis True Image Home 2010 is een programma waarmee u snel en makkeUjk pc-backups kunt maken en terugzetten. computeridee.- Opgelost? uteridee n I rijspuzzel www.

A-..anac'U: d"". waarbi] de nieuwsre bijdrage altijd bovenaan staat.Word Press we A berichren 0. Hierbij is her overlgens wel handig als u enigszlns een idee hebthoe u de interface wilt verzorgen..'llo'Il'TW! bltt_..~ .MIl'1 8 . BiJ Privacy beslist u of de weblog direct openbaar wordr.com. .!i'ft.I <JI! Do nntmldoill"s""" d. Snelontwerpen Wie binnen een middag een leuk weblog wll publlceren. Met Wordpress kunt u zelfs complete websites maken in een eigen webruimte.. Bij de reglstratleproced ure vult ualle persoonlljke gegevens in. 1 ~ .i~~ru.d.tHdJ..I: ~M.:lft wereldl I!.."': J .Wilt u meer invloed face. Selecteer het juiste gedeelte van de afbeelding hebben op de interface en er geavanceerde functles in verwerken.dPtI!!. zijn . dan ontwerpt u een weblog in een etgen webruimte met behulp van speciale software.com.(IIJl.' ~ .Ii:f"rjl I!:!!~it 6_efld-it UpIoa.lllte' ft . Coo. Zodraueen web!og hebt aangemaakt.elf eenvoudig een weblog publiceren? 'Dan is Word~ Press het hulpmiddel dat u nodig hebt.t.. bijvoorbeeld Movable Type ofDrupaLWoniPre-ss been: als voordeel dat beide opties mogelijk zijn.> .sHrd 'lm. Bedenk goed wei k domeinnaam u kiest. Halle W~ ~. Bekende diensten waarbiju direct aan de slag kunt.hUle.i~ bloggJngl "our 6rsl I'OB[ S1it or de.m1'l'L 1'h.-e'_'~~_ VOOf- ~l'IOftllI:'1" 'il1I. .l 4 beta ~ 1oI:II1I.. Orndat u het laat hosten door Word· Press.et iJ nal ..&Jl 'biuverri." . De website is grotendeels 'V~1 in A: i. bJid!\ijUITJ g.BIl"nclJ.~~I. waarbij u het programma gebruikt als cms-systeem. :.!l... q "·Ql)'r ~el:!li d.iI: !lU If ..c!:'_brprw..nm~til~ .. Vaak gaat de inboud over een specifiek onderwerp of actualiteit.. gebrulkmakend van standaardsjablonen. en plaats het aan de bovenkant van uwweblog. III en Punt.t.. brO" II< Wto \I... Op dergelijke websites worden dagelijks eenofmeerdere geplaarst.w ru'ltt".Zonder kennis van programmeertalen. Creijer in dlt venster een blog ~ Betuerk.COlIl • Verderop in bet artikel leest u hoe u een zelfgehoste versie maakt. t ruirn tien jaar zi]n weblogs een bekend verscbijnsel.d..~!.c= I:Il~1V1 durvan .!ill n:n:l~ vier ij nu p.nl 0-21201.ublie.nn!n wotdm.. . H.I'CNiellws .dwij~$ 'ri~dIl!<Coo&l. U kunt er op heel veel manieren een maken.computer:idee."'ffzf:. Web·log. is bijWordPress aan het goede adres.ilop 'r-.lkb'Ur~He'tiood. • -_ -'JI . ill.l!.iJIIg eee to WIIIf. .iI:l1l Il'. Ter lnspiratie hebt u .= M:C(I~IIL rh:t vt'e. waardoor her bijzonder geschikt is voorzowel begtanende als gevorderde bloggers..lJ. "" het Nederlands beschlkbaar. op de beginpagina een aantal u.\l.. is dit de standaard inter- onder andere Blogger. Eigenlijk bestaan er dus twee versies van deze applicatie nit de open source-gemeenschap. 0""".~tnjgll1ll'1o bee!den.cl/1.and "'Ch[~' DO.oIItdiglim~onM_ Wil ECzli:ldClnli~ b: d1! bW!.. krijgt het blogdomein a1tijd de toevoeging 'wordpress. maakt u evengoed prachtige ontwerpen...udll!!~mplJ.be5cll. Allereerst leest u alles over hoe u een web-log start via III \ (Jni!lfl:~<.ra:ni..:Iln aDMit sf£! .<>ca!.&lll! I !S)""Jldu"on.'.0 . w n Z.. bericht Chrome p. I'yp daarna een logische titel en selecteert de juiste taal. helaas komt u sorns onvertaalde onderdelen regen.r"k&f~II'Iu ~ kttj. ]=.[fItJ t\'IUW 1!!11 pu~a!!Ulltcfe. Het is 4 www.

Bedenkean pagtnarltel en typ de inhoud. U beslist bijvoorbeeld dar een goede tekstschrijver ook content mag publicersn. Wiltu nier in uw eentje aan de web Logwerken.. Uiteraard zi] n er ook mogelijk. Als eerste moet er wat aan de interface worden gedaan. Gebruik varvotgens de sneltoetsAlt-Shift-T.Header en selecteer daarnaeen bestand op de computer. Verwijder eerst de staodaard boodscbap dle WordPress bij elks nieuwe aanmelcling plaatst. is dar mogeUjk via de opue Paglna's In bet navigatiernenu.. Om uwtekst extra kracht bij te zetren. geef dan rechten aan personen die willen meewerken. N""rn~ . tI.... zoals een kalender. zeals: Llvelournal. tees meer » veeJgesteLde vragen of een blografie. Oat bekijkt u bij Blog sradsueken. Sommige theme's hebben een plaatje aan de rechterkant van de pagina. """tIl""L wll . D. zonder ____ ~ ~ __'rfunnen worden.. Hnl".d .. Koppel trefwoorden en caregorteen aan het berichr... Wanneer u een thema aanklikt.. Bij richt bovenaan de pagina plaatsen? Selecteer de optie Make this post sticky.JiIs ..iJ. KLik rectus op de knop Publlceer. verstandig om her vinkje in eerste instantle weg te halen. Als u extra informatie wilt toevoegen. vind t u op de beginpagi. Dat scheelt L1 een heleboel rypwerkl U bepaalt zelf ofbezoekers mogen reageren op uw blogs door de betreffende functie in ofuit te schakeleo..m b!~. bevar de applicarte diverse opmaaktools....1 ook welke beriebten en pagina's hetpopulairst zijn. Dlt zorgt op uw weblog voor een 'Lees meer' -1.2010 _ . maar u kunt ook slmpelweg een url van een film pje of afbeelding aangeven.enquetes en PowerPoint-bestanden toe. Wilt u een be- dat niet. nu d. Blogrollen Blogger. die sorns goed verborgen zijn.computeridee. mrd """"" - H" 6 nOQ "' '.. Op deze rnanier voorzlet u uw weblog gemakkeJijk van nieuwe barichten. Dit is zeer han dig om statische informatis te publiceren. GODiI~111.. 0.:ill 5 OIIJ' ...i rT-r--~-r~e~ta-\-~-n-V-e-r~Sr~e nisatie. Klik hiervcor aan de llnkerkanrop Uiterlijk.. klikt u aan de Iinkerkant in her navigatiemen U op Berichten..""@ ne ol~ d. Zo voegt u met behulp van de knoppen bijvoorbeel d afbeeldingen. zoekveld of uw tweets uit cell Twitteraccoum.... Hiervoor gaar u met de cursor staan op de plaats waar u de teksr wil t afbreken. WordPress is een bijzonder veelzijdige tool met onrzertend veel opties. Om een teksr te typen.ulilokb_ ."'n~r . Deze bestandee uploadt u vanaf de computer.. Leef u Oink uit.. Op die marrier integreert u bijvoorbeeJd gemakkelijkYouTube Eilmpjes. allneas en 1. bekijkt u eersr een voorbeeldweergave. Voeg met de optie Widgers allerlei roepassingen toe. .nl '02. Het is nag ~_~ ~ www. " Plaats bij lange berichten op de beginpagina atleen een irrtro met een 'Lees meer'link.... Nuttig is de mogell] kheid am bench Lenen comrnentaren Ie lrnporteren van concurrerende bJogdiensten. . zodar niemand uw probeersels ziet. U controleert bovendlen welke websites naar uw web log Iinkenen met welke zoektermen uw bezoekers binnenkomen..... >ltn .1k..boo""'" ~ . want de beschlkbare 3 GB webruimte krijgt u nietzomaar vol. ~m . In bel volgende scherm kiest u ult ongeveer tachtig therna's..beden om de rekst voor uw bezoekers gemakkeLijk Ieesbaar te maken met opsommingstekens. U hebt helaas geen invloed op het le ttertype.na van de blogsite een Link(afhankel ijk van bet door u gekozen thema). filrnpjes. Nadal u een pagina bebtgepubliceerd. dan zult u weinig bezoekers Berichten posten Bij web logs is her essen tieel dat u re- gelmatig berichtjes plaatsi. wauna geinteresseerda bezoekers doorklikken naar het volleclige bericht.!<l'fI<Il""'". Venmder deze afbeeld iog door te klikken op Custom.. • I~- ... Bent u tevreden over bet resultaatt Bevesrig dan aan de rechterbovenkanr van het scherrn. wanneer uklaar bent met her bericht. Deze worden inomgekeerde chronologische volgordeweergegevcn.. Hierbij ziet 1. De tekstwordt in tweeen gespl ltst door een stippellijn met aan de rechrerksnr een 'More' -pictogram.. 1oOi. _.1 itlijnopties.~WI'ti''''''"'""-'' .. Doet u trekken. Het verschijnt dan boven de andere posts en blijft daar gedurende een door u bepaalde perlode staan.. Verder is her leuk om te zlen of uw webJog vrachrwagens vol bewekers trekt.".II lange teksten is her verstandig om een Intro op de beginpagina te plaatsen. -_ Andere mogelijkheden '_" ::. 10m. zodat bezoekers informatie over een bepaald onderwerp snel vinden. aa ngezlen het er nogal basaal uitziet. borl". U kuntar oak voor kiezen om een berieht als 'Sticky' aan te duiden. . Via My Dasbboard komt u tsrecht in be! bedleningspaneel. Pas zonodlg de afmeringen van het plaatje aan.. ~ d. zeals contactgegevens..

.· .als hobbywebsites geschikt.__IIIIIRI~t~ +'IIIt~~lt\jqlllttl"Vl'i"<""Mt. waarmes u het weblog aantrekkelljker maakt.n. ~ .''"'' .. Hlerrnea creeen u relatief eenvoudig een nieuwe database mel een nleuws databasegebrulker voor WordPre.. Daarnaast hebe u de beschikking over meerdan zevenduizend plugins.ot I 'Soem 'J{en I S~._ ¥ r=.heden bied tom met behu.lp van uitbreldlngen nagenoeg elke functie op bet web te veevulien .... Kopieervervolgens rneteen ftp-programrna de inhou d van de Wo rd Press. Sia daarna bet bestand op onder dezelfde naarn.. ~"... U bent ruet afhanke!ijk van sen beperkt aan taJ theme's.XmI'Io"d~ V~~lrIIt~ ~"~lIII"tRi"l'iit e~n. Er zij 0 honderden theme's bsschik- als Plesk of cPane!..**~M1.• www.. 't'Meteengeschikte FTP·client plaatst u WordPressop een web" baar.-d ~. 18I1!iII.. aj"'Ih"'lIJfih.tI!IIiI~~. tIa..I--~""'_ tnq) .o cl~ o GooHl:. Daar staan weI wat voordelen tegenover. "~~. soclale netwerksites.n Aut. Wanneer u met deze gegevens inlogt.....'" Door de opmaaksjablunen te bewerken.iIII...o.rlll"bI~ ~!III~=-~fIIIi"""II:HIIII_ I rid downloadtu leve- ~"''''''''''~!lotIi ~fIi~ reneenonline bedienlngspaneel.. Uw webhostprovider dient mlnlrnaal PH P 4.. EIoi:tlil'rj.. Een voorbeeld van een gescbikr programma is pileZma. Als uiets moois bebt gevo 0den.r.."tc~"""~t"'Jjo server..QImIdurI1bni-rr. Zet het vervolgens op de webserver.n oft. Wijzig allereerst de au to rna tisch gegenereerde iuloggegevens in ters war u gernakkelljker onthoudt.ss. dan downloadt u de WordPress sofrware vanaf . U hebt dan echrer weI ...-.iI!Itd mt'l: Jit Idll'llhrlchbgd ~n. ~~~. Op die rnanier graeit uw web log zelfs ult tot een zeer complete website..CQmplJteridee.0 .i8CnllllUdldN. ( .na \ \\ . ~-"~H"~IM"""'dJ. hernoernt u eerst de WordPress map I" ' '.) ~ecl"i 'lJ'OCe Of'D:enu:I 134" I T~ I ~""i! ~lIIbbg.. omdat het 17l_ nier een webJog aan wtlr roevoegen..Houd er weI rekerung mae dat bet lets Ingewtkkelder is dan met de eerder besproken methoden... Dat is bijvoorbeeld een goede oplossing wanneer u al een volledige website behaert en daar op een simpele rna- a· mlb-.. Het is op een zelfgehost we blog ook toegestaan am advertenties re plaatsen. ill HI:Ib jI fIoikt.. ~t1.. .r1Q"~'PtI~~ . gebruikersnaam en het script te lnstalleren.IIII':' ~~"'~"~~I~III.t.-nllk"""'~ ~ allerlei thema's en plugins.. Dat co n troleert u op de website van de betreffende aanbieder. Zo past u zeJf de interface van uw weblog volledig aan naar uw eigen smaak.~~t.o':nri!ll~U·. pakt u bet zip-bestand ult. De uri wordt dan .. nieuwsbrie- naar een door u gewenste naam. wachtwoord in. ~~UlI"-=. Zarg ervoor dat u alle rechten geeftaan de zo] uist aangernaakte gebrniker. ~~~.3 en MySQL 4..~..I. rrsr l~~...ttI .dat diegene beheerderrech krijgr.1t ~c:' nia. server.. U kunt Wo rdPress eventueel in een subdireclory op de server plaatsen.. Surf daarna naar de [ulste webpagina.. . U pakt het zip-bestand vervolgens uit en uploadt via ftp de hele map naar' Iwp-contentl themes' op uwwebserver..II"ILI:a~1:I! ~M. DB_USER ell DB-PASSWORD respectieve\ijk uw databasenaam.. WordPress is zuwel voor commerciele.od~~~.iU..ndien u een weblog wilt maken op eeneigen domei nnaarn..~~ Ho!. Als II een ander webadres in gedachte had.... In dar geval plaarst u de volledlge map inclusief alle bestanden op de ~~""IrI.. Wijzigvervolgells de naam van her bestandwp-conflg-sampre. ~~=::"'-. ten ZeUgehoste weblog l. .":.~ ~ ~~ ~ iFf!iCII'~ . ven en een contacrformuller toe.:::-.iII\lr Camma.._...:...~ . Verder hebt u een frp-prugrarnma nodlg. zo'P~ ~lt~DAlDlr!L . . antl-spamfilters. " .. waa:rWardPress u verder helpt om Vulachter DB_NAlvlE.*". Nadat u de nieuwste versie van WordPress hebt gedownload.. komt u terecht in het inrnlddals bekende bedlenlngspaneel van WordPress. downloadt u her bestand naar uwcomputer.-.tl!un...I~IQ @I Q_ 13 IE R "'""!.. ~ ~- --~.nM~ a. Op soo rtge lljke wijze installeert U ook pl ugins mel het versehi:l dai u deze plaatst in de directory ·Iwp-contentl pi ugins' Met de iuiste uitbreidingen voegt u bijvoorbeeld GoogleAnaiytics.map (dus niet de map zelf) naar de hornepagemap op de webserver.. alb =---1 specifieke hrrnl-kennis nodlg. In het bed lenlngspaneel navigeert u naar Weergave en Thema's om de door u gekozen lay-out rs activeren..:..php naar wp-config. • voldoende mogeJijk.nl 02 1201.. AIle hekende webhostproviders u U bent nu klaar om te bloggen op uw eigen dornelnnaaml Na afloop van de Korte installatleprncedure krij'gt u een gebnrikersnaam en wachtwaord.=":l·:::-c·. P~ru'le~'kI n2:C(rljl'Ll1D'§grn~·!111fn nt n~llIIlnhl Idtt'll" G..php en open bet bestand met het programma Kladblok.DllIi. zet u de interface volledlg naar uw hand.1 Ja .. hoewel u ze natuurLijk evengoed kunr gebruiken.~ __ ._. . ..:1. Binnen een middag hebt u een moot weblog gemaakt..0-databases te ondersreunen voor een succesvolle installane.* •• 'I.. waarmee toegang krijgt tot uw webserver..!IIIt:l~"-'!!"'oIJidII ~. Op de webpagi..~ ... ...M~ "'~ <.::r.. ~ wcrlr'. . adverrenties.!I-.!I_ ''4..~I'II~1t waarmee u allerlei handige kant-enklare functies bi nnen handbereik hebt.

met een systeemkopie kunt u niet iodividuele bestanden of programma's rerugzetten. Het is versrandlg om aile software die u wilt gebruiken alvast te installeren. rnaakt u een kopie van de hale partitie waarop het Hendl prlv'• # mlebouwd taembebse rl 4 www.h•• dl! Silk.-"1' "" >I.4 "'.of Ultimate versie bewaart u eventueel de data op een netwerklocatie. stuurprogramma's en aile getnstalleerde software. wtlfdtf'l opgt:n_. hebt u de mogelijkheid om een systeernherstelschljf'te maken.. zodat u na een vervelende crash aHes weer in goede orde kunt herstellen. Intimate. O Voorbereiden Het meest ideale moment om een backup re rnaken. maken. Een goede oplossing voor het geval Windows niet meer wi! opstarten. HO!" hers1il!llk dt'! camGtutcr u:. of IB5. klikt u op Backup startan.kelijk van de totale bestandsgroorre. Dir bespaart u veel tijd. U kunt echtcr gt:aT lIf:z:ont±t1{ljkmitHn!o 1'H=n1:t!lIen. U kun1 i!!l!!n etS'Jlbpu: ~ 9~~k:el'l em 1.. InstaUeer eerst all'esoftware. want u zet er gemakkelijk backupsrnee terug.2S GB ~u ~J 00£. aar eigen inzichtselec eert u inhet volgende scherm extra partities.S."lIvcl'. De nieuwe Windows-versie heeft namelijk een ingebouwde voorziening hiervoor. Zodra u een keuze hebt gemaakt.l9-. U hebt liiervoor een herschrtjtbare dvd nodig.omtn. Om die reden is her ook aan te mden de meest recente drivers voor uw hardware te gebruiken... vcordat u een backup maakt. voordat u een systeemkopie maakt. Systeemkopie gmaken Nadat u het systeern goed hebt voorbereid.. bent u alsnog alles kwijt. Wa"r wil! u de bade-up opslaan? [en syRlteTI'::opiif iI feD ~plt! van dlt JtatloM die nmfigliJi't em W'md~ uit re Wl!!l'm. Klik op Een backup van uwcomputer maken eo kies vervolgens aan de linkerkant van het venster voor Een ysteemkopie maken.. Daarvoor bewandelt u in Windows 7 een lets ander pad. Metdeze chijf kunt u Windows herstellen na een ernstige fou t of vastloper.en Enterprise versies een functie om Ins te maken. op een externe datadrager. Windows is nag amper gebruikt eo het register is nag niet vervuild. omdat u met eeu systeemkopie alles in een keer weer terugzer en u dus niet afzonderlijke programma's apart opnleuw hoeft te installeren. Handigin Windows 7 een systeernkople Hiermee is het moge.'If'I.e ou b ckup-functie ij Vista za aileen in de duurdere Business-.computerldee.ln Ht'l JY1{eCmtopie kunntn oat andeft ltIiJom..".I'W' mm~Llttttll httlldlil!n III 1ft. Het proces neem t enlge tijdin beslag." of computet nlel meer ~b.. Als u de wizard helemaal hebt doorlopen. Overigens. Windows gaat op zoek naar opslagapparaten. afhan. IF1J IMI. Er verscbijnt dan wei een waarschuwing in beeJd.lijk een exacte kopie van de Windows partitie te maken.. Open het Configuratiescherm en navigeer naar Systeem en Beveillging. wsardoor iedereen die het n ieuwe besrurlngssysteem aanschaft gernakkelijk een betmuwbare backup kan Het is belangrijk om regelmatig een reservekopie van uw systeem te maken. waarna er een venster met verschillende opties verschijnt. klikt U op Volgeude. lndien u in bet bezit bent van een Professional-.bo". Wanneer de systeemkopie is vcltoold.. zeals in dit A..f H'n M!rrmltpes? besturingssysteem is gemstalIeerd. U kunt de backup bijvoorbeeld opslaan op een (externe) harde schijf usb-stick of op of meerdere beschrijfbare dvd's. [g·U·2OC/i 16-. Bij de meeste computers is dither Cvstation. j pal nadat u uw computer van Will- dows 7 hebt voorzien of net nadat u een nieuwe pc hebt gekocht met bet besrurings systeem voorgelnsralleerd. Inclusief'persoonlijke instellingen. Het is ook mogelijk am een kopie te maken op dezelfde fysieke scb ijf als waar de partitie van het besturingssysteem is gemstalleerd. Enterprise. Desgewenst kunt u ook aileen specifieke bestanden of mappen backuppen. ~en waarvan u een kopie wil opslaan. I~a_1M) M_ Op I •.->bb •• Zet uw hele Windowspartitie geval een harde schijf. waaroververderop meer. want als die harde schijfkapot gaat. Windows 7 heeft deze functie srandaard in elke editie. Met de komstvan Windows 7 is het maken van zo'n kopie een fluitjevan een cent.nl 02 I 2010 .

11·L·"""~1S v-'.Misschien vindr u dateen on handige djd. Oi~DctwrrwptQl r. mochr er iets met de origineJe gegevens gebeureno Klik in het lnmlddels bekende backup-venster van het Configurariescherm op de mop Mijo bestanden terugzetten.tkk:dctt~ kill'll Ii nn ~IO:·LJ.tjc.l~~ -"""9< "".mt-cld 'hIkl~cptiel~'UlWiAOOvnC!prul!i..... ~. Bovendlen heefr het als voordeel dat u in regenstelling tot de systeemkople bestanden individueel herstelt.. 0111niet decontrole te verliezen... Uw systeem wordr namelijk lets rrager tijdens bet proces..• Bellt Hier selecteert u aile bestanden die u wilt terugzetten..d4..PmU::m 4bldcfrng:tn m IiImlu.u.dc·Mtdt KhIjI Un zijn dd ell! mlp n.liguratleschenn A Bestanden V terugzetten U zet simpeJ de orrginele bestanden en mappen terugriaar uw computer.I'l'ItDpie l~rII~~ I de mogel ljkheid te klezen. dvd ofusb-stick. bij- ulrvoeren. Jl ~..tUJ_ 'WIn W~ ~~Ff. ~~ d:!l\JiYcn om i...1""". ~ ma ~"YI:p Y. standen die u will terugzetten via de beschlkhare knoppen.. L..lok1 cp. Hoe \laok will u een bad-up mil)aon' voorbeeld uw vakaarleforo's of adminlstratle.I .If! '"'.. dan baalr II het vlnkje weg voor Backup uirvoeren volgans schema.) W'C'I'CLEJlIN r- ~tmi.1!!m hKt . In het volgende scherm kiest u voor Geavanceerde herstelmethoden en Uw com puter herstellen met een systeemkopie die u eerder hebt gemaakt.u.l-I-]lOIOlll ~rNM~ "'·_lO~l DI.ii" ~ OGtfP-iO~C niil.up ~etI~l1I.compllteridee.lhrlksClJiJvm tit ~bmtltlidi!n.. WelLE !rpt.dl~ nog 1IK!dt.e documenten :JtAtfJlna: ._o""'.. waar u de gegevens wilt bewaren.liI!-avo~d...'.rnf . ttfl ~~mhp-~. ndbi. is het verstandiger am voor de twee- gende locade. .~ i!'l:lblt.. Klik op Schema Vlrijzigen en bepaal hoe vaak u de gegevens veilig wiltbewaren.. Tenslotte klikt U op de knop Opnieuw opstarten en daarna seleeteert u de geweuste backup..en4sr! . bewaart het besruringssysteem au tornatisch oak een systeemkopie.p 1iI(11)..L\J(vn1"'f'1'I11'11""'.t..=rlc-gqm M'u Uw comptiler lIer.tb1f die noG"9 ti)-n. Vervolgens Iciest u de juiste map. dl ib:rm dh: u ntniUrd no dEbp(bp 1ljft!s*rtmI If! de: :tYId.~uuw~ifTI. Ga naar het Co n..~ D:~~I. im I!1dtrl dnWl'O ttl:fCttr~n . Slu!! lenslotte af met de knop Terugz-erten . steern zelf te laren bepaJen van welke gegevens het een kopie beeld die ene waardevolle vakantiefoto te vinden.. wat u aangeeft in het aanvi nkveld voor Systeemkopie maken van stations.rdgJ maken op een externe harde schijf cd.ll'V11~~1t. Alles dat u wiJ therstsllen verschijnt in het hoofdvensrer. vaG van dit II kI www. Oak bladen u eenvoudig door bestanden of map pen am bijvoorvervolgens zoekt u naar de be- . Klik daarna op Voigende en beslis of 11 de gegevens naaz de oorspronkelijke Iocatie wilt terugzetten of dar u een andere 0 pslagplaats prefereen.._. Als de locarie waar u de to pie opslaat voldoende ruimte bevat.PUtIT(i~W~ 1IlcI uw m'loM' bclUndm)~ docl :Pf09~I'1 ~'~fitIi. ~..1)cf1Cn.!l~ D:~~Ia''''''''' C::\DQwm. U Lint Clc_c We1licht hebt u er geen beh oefte aan om een volledige systeemkople te maken.:~"~wan:I.~ tl'~ar'I'I'rII"". Cip da:....I) Irt1'l. wilt u wei uw persoonlijke gegevens veil ig opbergen.rlorf rnaakt u oak direct een systeernkopie.wb. maar U bepaalt precies van welKe gegevens u een kopie bewaart.SdeaRr lUd'1I eon gwv. tIItI . ke mappen en bestanden u een backup will opslaaa.dt!~.!!"~n... U regelt dar gemakkelijk in Windows 7.l ru:crrde ""rslelmmhode . Systeem Bog .O~..1 H·_'.!! n:lri m!!tr ".. ~b ~ en beveiliging en Een backup van uw computer rnaken. U hebt nu twee mogelijkbeden.Im~ I Systeem herstellen Op dezelfde locarie in he! Configuradescherm herstel t u eenvoudig de computer met bebulp van de systeemkopie. jimdJl f.\D.11:19' [-19 ~ r.cCl'fl.! Hym"....tJ'l'l. Windows bledt een opde aan om voor de zekerheid een nieuwe kopie te in dll~~f..tI.. - Bureaublad en de standaardrnappen van Wllldows voor aile gebruikers.. Hiermee beslisr uzelf van wel- \I een I"It'lhadt ~ . Kunt u iets niet vlndenr Gebruik dan de snelle zoekfunctie.dM...(Q.lJlh diXl. U If. i. Werkt uwcomputer niet meer goed? Gebruik daneen systeemk. Eventueel Windows apn ieuw il15m n"ren (Wi MOWS -lnst:alJ~tie..g.. Klik op de blauwe Iink Backup in- . U ku nt ervoor kiezen am het besturingssy- U klest zelf de regelrnaat.M! tJ'. 'Q1T\ W"liI"idC'WIY4 f!j~!1II d!i d.1:t ~~~~I"'~IM gcm... "Irlp wqn hml£Wl1ha4E If . Windows maakt autornatisch elke zondag om [9:00 uur een nieuwe backup van de gegevens .reUen mel een :. dag en tijd van de backups.Js dat taatste het geval dan selecteerr u de optie In de vol- opslaat.:. Erverschljnteen nleuw scherm .r'Io U'ii' b~_dl!l\. itl~ .!o.ysteI!m kopie die u _der hebt gema.~ra. ) H·l(l9I!ll'<l! ~-- . Kl ik tensloue op de knop Instellingen opslaan en backup uitvoeren. r...!'ap~'!i"I'WIn (GJ) lili 1. Ais u slechts ee nmalig de actie wilt _..nl 02 2010 • ...IOCtiillc prog'~'1 dlc~1t1'I ~RI.Kles vervolgens de juiste Iocatie.1Dj301I!m1Ulr.lw. ·1 =:I srellen. VervoJgens neemt u voor de zeksrheid een samenvattlng van alle besranden en mappen door. Klik onderaan op de blauwe linkSysteeminstellingen of de computer herstellen. Persaonlijk. Pob..m (Of'I'IopUh!1t_1I!! . Verstandig is om een tijd in te stellen wanneer u niet actief bentop de computer. . het 4l'I'....1fl.~ndm:baoA f vereinJ 'opnJC.t"lhl ~ . TI\ :r'.op.oNl"f'I"'r r:--J.llIIIO~ 1. Dat zi]n onder meer bestanden ul t blbllotheken. Klik op de knop Volgende.el bdrufpv.ie! 'SdQ:k~ tid.

. maar u kunt het lnsrallatteprogram- rum rna ook op een usb-sdckzetten. moet ~ daarvoor eelSt geconfilrtJreerd wo"". Maar wil u echt efficient op uw netbook werken. dan hull u beterUbuntu Netbook Remix installeren. Maar zelf zonder ervartngzou Ubuntu Netbook Remix U oietvoorgrore preble- ra • et o opsta. We verondersteUen dat u al een cornpurer met de norrnale versie van Ubuntu hebt om dit te doen. en in prlncipe kunt u ergewoon de desktop-versie van Ubun tu op installeren.. zU I.opu W e gaan er in deze workshop van nil datu Ubunru al eens geYnstalleerd hebt op een desktop ofl ap top en dat u er aJ wat mee kunrwerken. 4 www. De installatie van LJbun tu Netbook Remix gaat op dezelfde manier als die van U bun ru Desktop.1"' . wat herlnstallatteprogramrna met zes SI appen start. zal het besturingssysteem misschien ook wei op zijn netbook willen draaien.. waarna u een lso-besrand onrvangt dat bedoeld is am op cd-rorn re branden..Voor kleinere afmetingen bestaat er een speciaal aangepaste versie: Ubuntu Netbook Remix... 1Ge de use-stick en druk op enter. 7-. Im. waarna u op 'Opstartmedium maken' klikt. selecteer het lso. om Ubun(u ult te pi!>befen' ofb! 1115!J!lIerenVOMI een op<l!Irt<dlqr.1 0 installeren'. Ga op die pc of notebook onder Ubuntu naar de downloadpagina van Ubuntu Netbook Remlx... Oat kan perfect. Hebtu war. dan verwijzen we u graag naar onze workshop in Computer ldee 14 van vorigjaar... de vertaJing is van goede kwaliteill en daama 'Ubuntu etbook Remix uitproberen zonder te lnstalleren. De interface van Ubuntu is echter Diet optlrnaal VOOTeen scherrnpje met een diagonaa\ van 9 of 10 inch.. "P9e<ll1rt vl& dot mtldlllftl... Ga via Systeem. \!II!""" . dan krijgt u de keuze van welk op- Schrijf een lsobestand naar een usb-stick.". a De rneeste netbooks heb ben geen cd-rornspeler ingebouwd.150' 01 aI: <d-spel"'~n1lIQe-besland OVert!!••• capadll:it vnle Ililmle • men mogen stell en."" ' g!:lUTP Op5lli1mnedlum m.. Kunt u daarrnee leven. Even later klint u de netbook vanaf deze stick starten.Netbook -Remix 9. Klik daarna op 'Ubun tu. Beheer naar us b-opstartschijf aanmaken: Steek een usb-stick met rninimaal 1 GB vrije ruimte in de computer. U dat oplossenmet een exteme speier. Netbooks als de ASUS Eee PC en de Acer Aspire One zijn healhandig.opfrisslng nodig. dus we bepetken ODS bier tot de grate lljnen.computeridee.ken slagmedium u wiJr opstarten. zcdar u bel besturingssysteem al eens kunt ultproberen. gebruik dan gerust de gewone versie van Ubuntu. rlDcurnl!rlton en iTI5te1ll nql'tl: o Bewaard wonlen In gereseNee<tie extra ruimh! 128.rbnedlum rnnknn _ u )It t Remix-ve sie Wie onze Ubuntu-workshop gevolgd heeft op zijn desktop of laptop.. tenminste als het scherm groot genoeg is.' Na een tijdje krijgr uhet bureaublad van UNR te zien. kies uw Ioca tie en klik op Begin Download.0MB Hoell. Bij nethooks van Acer gaat dat bijvoorbeeld vrij eenvoudig: drukt u tijdens bet opstarten op F12. U kiest eerst lIW taal (kies geruste- Snelt licht en gratis! derlands.nl 02 I 2010 .hestand en selecreer de usb-stick.ge-besumd 1.

op Voorui... Klikop Vooruit.o. De eerste op tle is meestal vo ldoende. staat de roetsenbordindellng e Netbonk Bernix dh en stelt u als eerste optie vcor om de graotte van de besraande Windows.. VODr optie. dan keert u terug mel de knop Terug.l 'lelfl5til lleerde syst . 0- Nu stelt u de indel ing van uw harda schijf (ofssdl in.n worden..nl ZD<tr.E. of de partltles hand matig specfficeren.. Klik passen en de vrijgekornen standaard op USA -International. Hrv.no ~umi lIIt...ntw<>illlIltee!t. Deze taal wordt in de rest van hat lnstallatieprogramma gebruikten wordt oak de standaardtaal va n het getnstalleerde systeem.l veor MII""Il!II. KLik.*I~fl.n a""..lsIc.'l1eid .II~I:Ia.l r. klikt 1I op lnstalleren.llll"'~ Waar bevindt u zich? Partitioneer lIW schijf.. Kiest u voor de laatste voor Nederlandshebtgekozen. ltall. Hetinstallatie- :u.partitle aan te ruimte te gebruiken voor Ubuntu. Klik op Voo mit Belgiumals j ndeling. o e A1s u h elern aal in bet begin Gebruikr u daarenregen een azertytoetsenbord dat in Belgie nog al tijd goed ingeburgerd is. Hebt u aJ Windows op uw netbook geinstalteerd...." te lJ1Stall@".nl 02 • 201.. Wol1lt oo~ d•• 1iI. I Ides de ta.WJ!a Ol'OCIm'e'.. !<lin de Intmd ven de Ill'e-Cd up uw <DT11 PUUl' ~nlt.computeridee. staat de taal hier al op Nedetlands.l"l10 I(l~! 0.ll""t>.ufIillCl(uLJI~"I~Po!.. g.ontol ~"''J'!'1 r \1e.ldat IJW Sl'5\eem OJ) velie ".t.I~ M r1tiiP""' • .0 9 . krijgt u een melding .II1'I"'l. fmno.Kliki II op Nu www.. aangezlen we in Nederland normaal de Arnerlkaanse indeling gebruiken. cd gobrul~ k.. na uw keuze opvoorun. programma begint dan de partldes ta formatteren en de programma's te installeren.. war heel wat sneller gaar dan van een server uit Amerika. -.:...1J1l~' o ~~iJ\III" 5Q. o Geef nu de gegavens voor een gebrulker san: volledige naam.. dan versleutel I U buntu uw In de laatste s!p kuru u de instellingen nog eens rustig nakljken.chilr ~11111'1 lo.~J II4IiI a..~"prKn.I IIII III II I II Start Ubuntu Netbook Remi~ op van een usbstick.". t ". Door bet kiezen van uw locatie kan Ubuntu de klok juist lnstellen en ook zorgen dar het zijn updates binnenhaalt van een server in de b uurt. Ondertussen kunr u spelleqes spelen ofwat op internet surfen: klik daarvoor op het icoontje van Ubuntuhelemaalbovenaan links en kies een programma om uit te voeren... m. maar u kunl rut nog wijzlgen. o.. wa t we aanraden een netbook rue we! eeas gestolen of verge ten lean worden..t~Ia<rI"''"'IIrI'u~.. Onderaan her scherm kiest u of Ubuntu u au tomatisch aanmeldt of am uwwachtwoord vraagt.. staat de !ocatie normaal aJ correct cp Nederland. Ides dan voor . tl.ij fers) en een wachtwoord. A!s u eerder Nederlands als taal hebt ingesteld. -_ o persoonlijke map. Als alles in orde lijkt. ~ Welkom Ell'!k.. loginnaam (met aileen kleine letters en c.ko' . Ziet 1I een foul. krijgt u twee op- ties: de schijf leegmaken en de gehele schijf gebrulken voor UNR. maar 00 leBelgie staat bij de suggesties. Geef ook uw computer een naam..j~kl !-Ig be:d11[Wo!>(den van de v' ~~ mtnuto'n In beslag 'ieI!m\ sle<ht> elikel~ UWM! .ln her tekstveld onderaan kuru u controleren of de indeling correct is door allerlei tekens in te geven.s1lU"& p. AJs er nag geen ander besruringssysteem op de harde schijf staat.I WQnJ<:n.l U """ . dan harken L bel Installadeprogramma van Ubunru Als u Nederland all' locatie hebt gekozen. Met de schuifbalk onderaan leu nt u dan aangeven welk deel van de parrltie nag meet overblijven voorWlndows.do. K1ik daama op Vooruit.'" Goell'l'O Go. . rdtiIalvoor ~.'"'' PiJ'tltlKn. Wannear de j nstallatie voltooid is.--~j """---'" :--~~ Kies uwtaal.

.. Verwijder de uso-stick en hersrart u:wnetbook. Evolution... maar ook nota's voor het programma Tomboy. -• . bestanden synchrnniseren tussen uw U buntu -compurers.com Ubuntu One Tutorials httpsl/wlkl. Met lJbuntu One kuru u nietalleen .II1n'II. Elk bestand dar LI II in het paneel bovenaan een applet van Ubuntu One. het netwerk.mlJlaUi!' (.·_"'(T""_I""1 Bent u eenmaal ingelogd in UNR.ItAen_~""''''l<Iij. met ieoontjes voor e-mail en instant messaging. Als u een programma in UNR start.computeridee." .ubuntu.. barterijstaIus. op een terras]e of in uw tuln zit met de netbook en die wilt synchroniseren met uw U buntu-desktop thuts.w ti:Jj"lJ1f:. J~bber:. waarin u zelfde toepasslngen die u vaak nodig hebt kunt plaatsan .nl. OpenOffice.ubuntu.. ~ Klaar om te installeren.lI-.II~dl~scsa ~..!1I!1.II¥i"e klein icoontje rechts van het Ubuatu-ptctogram getoond... dan ziet u dar de in terface heel wat verschilt 'lao de normals Ubuntu..Qm 1>&1111 atl ~ '1".hsrstarten of drukt U op enter..geteasypeasy... enzovoorr.com Moblin moblin...~ ..org. lD. Na de Links Ubuntu NetbookRemi)( www.h&J1Y ... hebt u in U NR de beschikking over allerlei vertrouwde programma's zeals Firefcx.. wordtu doorverwezen naar een webpagina van Launchpad. en andersom... Nl'P... n -IOO'k.I\fO!t"'"""""'P_~""""""1 . Rhytbmbox. Ziedaar Ubuntu Netbook Remix! 1UI:~ I{~ -~kooo lu>!-~ ~w. ~I 'I. mdol!ltl:l.ol 1>:101 rIo""9O>lO __ D<-~poIO!i<>_~d... . waar u een gratis account kuru aanmaken.. mm.'!n II""c:n b ~I"I~"'" kUnl7tI!I"I w.o...S(9II~_QOIloOolols .. contacten voor het pIO gramm a Evolution en zelfs bookmarks voor Firefox. Met een klik op her Ubuntu-plcrogram helemaal bovenaan links krijgt u weer de categorie Favorieten te zlen..Bl dIl-=anilli de In. ~1:ItJ:f1I 'Nl1!l~n'Ip. de. deze map sleept. wordt hiervan een ... 'u . II ~g. Empathy..10 een handige fu nctie toegevoegd am be- standen te synchroniseren tussen verschillende computers met Ubuntu.com/UbuntuOno/Tutorials Easy Peasy www.. dan wordt het Installatteprogramma afgesloten."'...ubuntu.':" . verdwijnt die balk uit het zicht en wordt het programma gemaximaliseerd om de beperkte scherrnruim te zoveel m ogelijk te benutten.mik!n.Uiteraard ""t.com/ptubuntu/download-ndbook Ubuntu One https:/lone. Her GNOjl.blDlTl'IJIDCt!!f1!:A IJN!! 1. vindt u in Netbook Remix in een ztjbalk links.fMliIlI'Ob<~ -"'·~'" . In de caregone Bestanden& mappen versch ijnt nu ook een map Ubuntu One.0212010 .~." -sen Do~ IC!Q _ ~'l6cpr~lIif'""'''I'~.... registratie vindt en titels van gestarte programma's getoond worden.._ ". enzoveorr. Alles staat tach wat op een andere plaats. de datum en tijd.~r. ."' .. _<1 vorieten van UN R. Als u eehter een programma start.a!f"*h ildspell!!liL Installeren.~"'T.'_IOII. Het programma waarmee dl t gebeurt heet Ubuntu One en is standaard ahe vinden in de categorle Fa- .tffi-p!lneei ziet er bovenaan rechts hetzelfde ult als in de normale Ubunru-edlrie. De caregoneen die in Ubuntu in her menu Toepassingen staan... Ideaa! dus als u regelmatig De gratis account geeft u 2 GB opslagruim te op de servers van Ubuntu One.tr lll'lbi q. bet geluid. F-Spot.rI#".org 5 www... Voor 10 dollar per maand koopt u 50 GB online opslagrulrnte. wordt automatisch geiipioad naar de servers van Ubuntu One en ku nt u op andere computers inlezen.. In tegensteHing tot de normale Ubuntu is er in UNR echter geen balk beneden waarin icoon tjes -"""""""""".. Klikt u erop en kiest u Verbinden.-....J . De eerste keer dat u dit opstart.. Daarna wordt u gevraagd om uw co mputer toe te voegen aan uw Ubunru One account.l'UI)' CNtPr'IJIiIf .. . de ..• Canonlcalheeft in Ubuntu 9.erl'i'I:'~ . waar eli Istap voor stap staat uitgelegd . & Synchroniseer uwbestanden met Ubuntu One. dan verandert het icoontje in een wolk.. ~~ . ~'~ ~1k1 mt!~ 1!Il!! naar "'. Voor het configureren van deze mogelijkheden verwijzen we u naar de wikj van Ubumu.". 1n:~'t.

hamsters en muizen krijgen oak aandacht op de website. kattenlief- hebber in het zon netje bij bepaalde gelegenheden. U vind l er uitgebrelde beschrijvingen van de meeste hondenrassen en inform atieve artikelen. Voor e. Vaoral bezitters van konijnen komen rulrnschoots aan hun trekken. Gebruikers van dit forum zijn niet te beroerd om u te heJpen. Op dewebsite www.nl leest u er alIes over. Sommige rnensen 5 www. U leert wear u op moer letten ats u zelf'een konij" Aan werkelijk alles is gedacht! U kunt zelfsleuke online kattengames spelen op De Kattensite. waardoor ualles te weten komt. Nag een aanrader is www.nl. Onder andere cavia's.dogblog. Op de website staat een database met rui III zestienduizend roepnamen. U zeals: oorsprong. voorzien van een persoon- lijke boodschap.nl leest u algernene artikelen over uiteenlopende onderwerpen. bekenden en famllie. ziektes en butpdieosten. Wanneer uw hond war mankeert.nl. nenhok bouwt en komt te weten weJkspeeJgoed (on)geschiktis. Hier vindt u nuttige arrlkelen over gedrag. weetjesoverkauen. zoekt u naar het ziektebeeld.raadv an beheer.computerldee.ee e Nuttige websites vooruw huisdier Wil uw hond niet meer naar buiten? Heeft uw katwormen? Ofeet uw konij" al twee dagen "iet? Internet helpt u ui:t deze p. aangezien we gezamenlijk ruim twee miljoen honden uitlaten. verzorging en huisvesting. Leukis de website www. Katten Naruurlij k is ex voor uw 'kleine tijger' genoeg lnformatle op in ternet te vinden.. Honden Voor uw trouwe viervoeter bestaan er alleen in Nederland al honderden websltes. lezersverhalen. Logisch. U lees! bijvoorbeeJd inwelke gevallen ze bijlen eo wac er allemaal kom t kijken bij veortplanting. waardoor u zelfeen digitaaJ dagboek bijhoudt orntrent uw hulsdier.'__'" manter gemakkelijkeen lende honden. verstuurt 1I bier e-cards naar vrienden. degrotecavla.dekatten slte.1l1 02120. Deze inforrnatie is echter niet zo uitgebreid. Oak tips am verzekerlngen af te sluiten ontbreken niet en u vindt er uitgebrelde boekbesprekingen over uw huisdler.kauenkaartje. U versruurt dezeLfde kaart naar maximaal drie e.roblemen. U voigt verder het laatste nieuws waarin katten zijn betrokken via het'Iwtrteraccount van De Katteasite. Als startpunt gebruikt 1I bijvoorbeeld Ivww. anatomie. ind len u een persoonllj k antwoord wenst. Overweegt u am uzich aan te malden bij een hondenrasverenigi ng? Op de website www. ziektes. Op dlt veelgebrulkte platform kunt u terecht met a I uwvragen.nl. De wallpapers. weblog. . kattenfilmpjes en het forum vlndt er alles over voeding. komi u we! bruikbars artlkelen regen over cavia's.hon den [orum. zodat u in noodgevallen weel hoe u rnoet handelen..10 . zoals de naam al doerverrnoeden. u leest aile benodigde infermarie op deze website. een huwelijk of verjaardag.lk huisdier bestaan goede websites om uwtrouwe maatje zogoed mogelijk van dienst te zijn. gezondheid en ontwikkeling.hondenpla1l3. rassoorren. Verder wordt de m-IBO-doos vo or katten uirgebreid omschreven. Maar ook website. gedragsproblemenen kunt u zich er abonneren op de nieuwsbrief. U zet op die '--. waardoor u beter klint mlnder vervelende onderwerpen kornen aan bod. Op www.hamsterland. Ook voor puppy's hoeft u geen duur beginnersboek te kopen. Wut u antwoord opeen specifieke vraag'<'Surf dan naar www. opvoeding. Als u het baasje van een hamster bent. surft u naar www. columns. III waar uw vraag waarschijnlijk al is beantwcord ineen van de ruim zeventigduizend (!) onderwerpen. U maakt hier eenvoudig een weblog. HoeweJ de website W\VW. VaJentijnsdag.nl Ieest It handige informatie over klelae zoogdieren die u thuis klint houden. Verder krijgt u koopadv:ies en zoekt u gemakkelijk contact met andere liefhebbers. Knaasdieren Op www.nl er niet sprankelend unzter en een beroerde navigatiestruetuur kent. Zo wordt u zelfs geholpen bij het bedenken van een handennaam.mailadressen. Colt we!eens gehoord van doggydance? Kijk dan op de veelzijdige website van Hondenplaza. Tenslotte vindt u er gnede tips over cursussen.nl.nlleeslu alles over belevenissen van verschil- zijn leuke extra's op deze veelzijdige uitwijken naareen speclfiekewebsite over uw huisdler. Hiar komen aile bekende soorten aan bod. bijvoorbeeld Kerstmis. U weet dan III ereen of u het nog even kunt aankijken of direct naar de dieren arts m oet.bu n nybunch .

mulzenpagtna. Zoo Easy is zeer uitgebreide softWare en is voornamelijk bedoeld voor (hobby)fokkers. Vissen. dan surftu naar www..op het actieve forum.1I.. .nl. zodai U magverwachren dat ergoede kennts aanwezig is. Vooreen licentie betaalt u 49 auro.. bijzondere vissensoorten en zeltbouwprojecten worden hier besproken.... I II! -.1 het beesqe opamaal verzorgt.. U kunt gratis een demoversie proberen.vogelma. lnforma tie over papegaaien 'lind t u op W\\1'\. H ier staan ruim zes- tienduizend hobbyisten geregtstreerd die zonder problemen alle kennis met elkaar delen.. Hier houdt u de status van het aquarium gemakkelljk bij. terrarlumdJcren. slsngen en leguanen.l1IleeSl u een beschrljvlng van vele soorten die u in een terrarium kuru houden.ijt. Hen populair onderdeel is het Fotnalbum.m~~ !1JIo1. waar zelfs een groep parkieren via.~ ~. Toch is een aantal webskes absoiuut de moei te waard.bljvoorbeeld hoe u aen papegaai adopteert en welke voedlng he! beste geschiktis.legt msdlsche informatie vast en slaat gedragseigenschappen van uw huisdier op... lijl::: lles over hoe II exousche d ieren a bet beste kunt houden. Op www.nl zijn..informetie op het gebled van terrariums. reptielen en amflbieen. Als u goed zoekt zljn er de nOdige programma'S voor uw huisdlerte vinden. tamheid.ni. Hier heLpen forumgenoten elkaar om de hobby zo goed mogelijk uit te voe- ren. ren hebben ze juist als hulsdler. kweken en ziekren . Stel uw vraag in het uitgebreide forum van 8unnyBunch.parkletenfreak.ot.'II~~~ ~n. . Kijk ook eens op www.. maar ge. Naast reptielen en arnfibieen is er oak aandacht voor vogelspinneu eo schorpioenen . Onderwerpen die rutmschcots aan bod komen. Halaas is er geen forum aanwezig.m.oom goede administrati'esoftware voor zo'n bectje elke diersoort . want voor het houden van sommige dieren bebt u een vergunnmg nodig.aquaiorum. Het volledige pakket kocptu voor 59 euro..__ lri. Een geed alternatiefvirrdt 11 op www..orum.II:11nilI~ G:lU\"'~~ -- .com.:G. ceo webeam is te volgen. iJq. naar www.lacerta.ni zlet u hoe andere aquarianen het er vanaf brengen....animalsta~ker5. .nl.vogelpreble... ..... zijn voeding.De software mag u dertig dagen proberen. Lacerta is de Landelijke Nederlandse Verenigiogvoo[ Herpetologie en Terrartumkunde.parldeteu-onllne. Verder bevat het een bib'liotheek van waterplanten en vlssen..)J!lll'Hmllll..'I5. zijn erg bang voor muizen en ande- .25 euro..ijkt u.reptie. Daar bek.--'--.. Op deze mooi vonngegeven website leesr u werke- .rklplaals. U vind [bier vele tips over hoe u daze vogels het beste verzorgt. Op IVWW..lenf..voor al uwvragen kunr u terecht. Vogels bars hun trots laten zien.de/en kunnen aquarianen hun ei kw.U houdt bijvoorbeeld gemakkeliJk stambomen bij. waar Iiefheb- o pvaUend is dar er over tam me vogelsoorten weinlg informatle on" line besch ikbaar is.l(iUG .lukkig word t er verwezen .~ --.'lti~~ IJIII..aquarix. Soortgelijke software downloadt u vanaf www.zooeasy.Il. moat u bij www.nl.uaforum. Dent u het gekwette. broeden. Zo heeftwww..nl bekljkr u de nodige. U leest h jer op welke manieren 1. zeals waterstanden en anderhoudschema's.·iital~~ tt. Macht 11 een specifiek pro bleern hebben.dem edernepapegaai.. -.r van liW vogels spuugzat? Zet ze dan te koop op www..I I I I I II I mcn. Oak op www. Op www. U kom took alles re weten over hoe de wetgeving in elkaar sreekt. waarna u het eventueel aanschaft voor . Oak van dit programma gebruikt u eersteen proefversie van dertlg dagen.Leuk is bet artikel da ( gaat over pratende parkieten.._ - .. Laarsrgencemde groep kan terecht op www. '1 .nt Aquarlumhouders gsbruiken de massaal bezoch te website \'I'W\Y. 1IJ'.v. Vraag en aanbod van vogels komen bij elkaar.. • Software voor dieren. zeals schildpadden. exetlcanlmels. A1su parkieten houdt.nL 1.. Nieuwe technieken.

.-. ._ 0-..computeridee. Met een zui n ig energiebebeer en zonder wiI5 en bluetooth kan de batterij enorm lang meegaan...Zl8 byles) ........ _j~1Ii _w dtoio' !.i..... FAQrnan... Oat werkt met meer en nu netbook minder is.oWIII_y..._. want daarmee gooit u alle Panda-prograrnrnaruur van uw systeem af(aibeelding 1).... de Panda Uninstall Tool in notime gevondenl ben.. Kan dit worden "..BROWSERS Afbeelding opslaan werkt niet meer Normaal gesproken kon ik in Internet Explorer een atbeelding opsloan met behulp van her contextmenu. II.. zie ik hoe groat de bestanden zijn.bnlt·J)·-tlntine.. ....~ aHIMIUl~ . Pamil ie Kirdas Oplosslng: De batterij duur van een netbonk is afhankelijk van enorrn veel faetoren.511lU" zijn! Andere testresultaten geven aan dat de batterfjduur van deze 247101B [M8J4......__ -. Microsoftl Windows\ CurrentVersion \ Pol icies I Explorerl NoViewCo n textMen Ll.. .....'I. De rechtermulsknop werkt du met! Genii de V. c.nl 0212010 5 .. r~ _ ~-...__ " ..com).....• AL Met behulp van Google hebt u Vakter men. Locotio· GrooOle: G'O<Mt.... - ~l"""""iDL~III. _ .. Echter! Check oak even de speciale batterij-websites (onder andere www..014 720 ~I 2. did 'FrIi!...'ee Oplossing: Neem de Register-editor erbij en go op zoek naar de DWORDpararnater HKEY_CURRENT_USERI Software'.' l .. Ik krijg mijn PandaIntemet Securltynietuit de lijst met software...L!II Bo+:MII:Ilo1J . want het zit nametijk iller direct ln het bestands ysteern.o\'linstaJ Tao! ona! deb.<II' ~ )nl!ct.. ~ '" .nl/faqtaal. Merk op dat Gob"""..bijna _ altijd als beste uit de bus rolt. -" C.-~.......~ .289~12_ I -.. Dat werkt prima.... Jl-w.. want soms zi]n er extra zware accu 's 'Y 2. "....<L e.... U zult dan ookeen om trekkende bewegi ng moetenrnaken" bijvoorbeeld door de Eigenscbappen vall een (subjrnap op re vragen (afbeclding 2).... .l. still remaineO 01'1 Items....aansluitend werkt de dvd-speler niet rneer.. help! FAQ I.-"" -. De waarde van deze DWORD-parameter moet op 0 worden gezet en daarna werkr her contextmenu van Internet Explorer weer als vanouds....-~.: ..d !hat the ~ 'IIJU are ready to remove ~ program tracet._.:: 253101B [2S6.... oftewel rAQto:J1 vindt lJ duidotijk lJltgelegd op www. .D - ~ ._.clQ)::I!IiIIIt nlll!l-. Batterijduur nethook We lazen in Computer Idee over een nieuwe netbook.. ~rotlol --~ -.BEVEILlG1NG ....ie Oplossing: Ga 01' lnternet maar eens op zoek naar de Panda Uninstall Tool. .. moet Ikhetdoen met Prlnrscreen en Palnt..•.. aangepastt Peter Oplossing: Die optie wordt niet ODd rsteund door Windows Vista. T... w. De netbook die..\ .. Gewoon even de Eigenschappen van een (sub) map opvragen. ..jg eehter Diet tezien hoe grootde sohmappen zljn.._.. ""- )U"ll!IImlil" =U14... Daar zit hem dan oak het verschil in de tests die worden uitgevoerd. iI~"'O .. HARDWARE _ OVERIGE voor een bepaald rnerk en type netbook te koop._~...**. Hoe meermAh (miJli ampere hour)..ctt.. yoIJ" CDmIJUW.1J..De compatibiliteitstest geeft aan dat het verstandig is enkele programma's te wissen. "'... Please revieW ti1em careruly and Panda Internet Security wordt aangegeven SOFTWARE .--. ".J... boeJanger de batterij meegaat. We twijfelen nu...... moei u hebla. WINDOWS VISTA ..h'...... besluit je overte stapen van Vista naar Windows 7.o"_....~ .. De batterijduur van die netbook zou wei 5..o"""u._.r.I W 7 over V stawi maar niet kken Aangemoedigd door aile lovende verhalen. .~c.computerldee. INTERNET .lk kri...EXE met weeki. Grootte van de map pen Als ik inWindos Vista een map open in de Windows Verkenner... Maar .. ... L. ~PtQJI2U!·UII kMid Some 1dbtYetttacr... . II ~L-l- www.. Wat Is de oplossingt Roel...:t ~ ~ .. Er dat SETUP..'11.

SaicS . De vraag is of deze netwerkdrive toch(ondanks her 00 threken van een poortinstelling) berelkbaar is te maken via het in ternett En werkt het. het s treamen van dezelfde videobeeldeni lk heb een downloadlimiet per maand.. Steeds krijg ik een meldingdatikgeen toegang HARDWARE .4.u-.com) dat u met-heel belangrijk= alle opUes aan de gang zet. v. Dick Lens iT unes-software van Apple Nefo.. 20 niet. want dat gebeurt maar keer... want daar vindt u een prima._Flo ~ [J . Formatteren van de Windows-schijf of -partide kan alleen met behulp van de in tallatieprocedure van Windows.. van een videobestand van bijvoorbeeld OIt· SOFTWARE ...klng over deze Microsoft FIX it Noda"_MbotdtFI"'_ul_d.I-secure. een Antivirus en ftrewall voorSmartPhone Wat is een.ook naast mljn bestaande nas.. ziet Windows Vista de cd-rornspeler en de dvd-rewriter niet rneer.E325-] I CE.. In gevaJ van bijvoorbeeld Itp en http kunt u de poorten van de gebruikte client laten rnee-veranderen.~p. dan de Register-editor erbij nemen... moetu de tcp-poorten toch echt kunnen aanpassen.. maar geen tcp-poorten. Oplossing: Begin eens met het opschonen van de peen van-heel belangrijk .e u/hfrlesen voor het leuke DirSize. Kijk ook even bij \~ .... Best mogelijk dat meteen daarna de cd-rornspeler en de dvd-rewrlter weer zichtbaar zijn. A1su namelijk de albeeldingen laat cornprlmeren...goede en betrouwbare bron voor het vinden van antivirussoftware en een firewall voor een Smru:tPhone¥Welke oftware zou de FAQman daarvoor aanbeveleo 1 Patrick NETWERK.....OPSLAG 4. CIIqI N c:. Enzonder kan ik Windows 7 Diet vanuit WIndows Vis ta installeren .I'CS"1<>I ..·.csc. Wei even opgelet hij bet aanpa sen van rcp-poorten.""'""al-d~"' _ .calpnly.. Api:IIo .. Kuru u daarvan de poorten wel veranderen? AJs dat gaar. zij het comrnerciele. Job Rood Oplosslng: Als u Cell keer naar het videolragmeru lcijkt.. boi. met dien verLande dat U ook aan de slag "trr-me de knop Bxtra (un) >elulng 41..met norrnale middelen .opnieuw . Als lkeehter eea vcorstelltag opsla all> PowerPoint 97 -2003-presentatie.L_MACHINE\SYSTEM\ Cur· rentControlSet\ Control\ Class \140 36E965. Anders gaat het . dan is downloaden voordeliger..-softwarevan Nero Inc ROlOO Creator·soitwarevan Sonic Solutions Zune·soItware van M icrosolt Interne harde schijf met geformatteerd Ik krijg mij n in terne harde sch i] f niet geformatteerd.. pal voordat u her besrurlngssy teem . Ad Suykerbuyk Op ossing: Binnen PowerPoin t 2007 gaat u aan de slag met de optie Oplaan a1s.. Windows 7 over Windows Vista BESTURINGSSYSTEMEN -OVERIGE V.Ftxit . via de web browser en via de Windows Verkenner. De wei heel speciale tool Microsoft Fix it 50027 lost dit specifieke probleemop. maar dat geldtniervoor alle protocols.het Windows-register.. want die is aJ geforwardt Michael Goers Oplosslng: Om via de netwerkrou tel' 011 derscheid tussen het ene en her andere nerwerkapparaar te kunnen maken..com. Als u echter meerdere keren naar het videofragrnent kijkt. U zegt datu een nas hebt..! door _ z.installeert.computeridee.Ik wiJ graag weten of bet voordeliger is om te downloaden of om te streamen.or __ rlOn~_~"' __ go~ .formarteten als ze niet aetief doorWlndow worden gebruikt. Surf naarwww. Wat oak werkt.microsuft. . 'J <iorJ<ri.. cnmn"Unkid=9 45377. Frits van UfJelen Oplossing: Bent u wei ingelogd als Administrator? En is die interne harde schijf niet tevens de C-partitie? U kunt namelijk alIeen interne harde schijven =vanuit het besturingssysteern . 5 www. Netwerkschijf zonder poorten lk heb een netwerkschijfwaarop ik ceo stall ch ip-adres kan configureren. is er geen vecschil tussen down load en ell streamen.. Ik probeer Windows 7 te tnstalleren overWind ow Vista. die u vmdt op go.. virusscanner.~"""N. " ."" R. is de tool Microsoft Fix it 50027 (albcelding3) . bentu er namelljk ook.n! 02 I 2010 .TELEFONIE heb. Hier moet u zijn! Via de knop Extra kunt u de voorstelling geweidig laten comprimeren. NETWERK . wordt die voorstelllng dusdanig groot dat deze nauwelijks nog is te versturen naar vriendenen SOFTWARE ..... Intern werkt deze netwerkddve prtmain hethele netwerk. Gebruik daarvoor het bekende Cleaner (www. Bl] decompatibillteitstest tijden de installatie geert het lnstallatieprogranuna aan dat er enkele programma's moe teo worden verwijderd...3.. Ga naar de sleu tel HKEY_ LOCA. Ga eventueel naar users.SERVER PowerPointpresentatie te groot Ik ben in her bezit van Power Point 2007..." Mit r.~.-ho """__ iTI.OFFICE kennlssen.helaas niet werken.Ii] zending Gemist meer bandbreedte dan.A1s Ik die programma's heb weggegooid.. dan scheelt dat enorm! .BFC1-08002BE 10318)..cnm: daar vindt u een virusscanner inclusief een firewall.bullguard..OVERIGE .eeleaner.... Downloaden met eenlimiet Kost het downlo ad en... Daar aangekomen moe ten de onderdelen UpperFilters en LowerFilter worden weggehaald._""" __ " ". 11 f fx II 50071 Windows Vista dan steevast even moet werken en rekenen.".n.y.Ao. U kiest natuurlljk voor het bestand type PowerPolnt 97 -2003-presenta tie..-. Opmer.

Kijkgoed. Ondanks noadweer en file was ik ruirn op tijd .computerldee. Men wilde.OVER1GE Bijna-doodervaring Bent u nog in Utrecht geweest 01' de computerbeurs HME 20091 Zo niet. Eerlijk is eerlijk.e quiz ... A1s u dat hebtgedaan.te laatvan huis athalen. Mijn complimenten gaan overigens ult naar aile deelnemers aan deze quiz die op aUe drle de HM E 2009-dagen is gehouden.: "Ik ben helemaal 2010!" Het hele HME 2009 zat Ik aan het strakke Ii. 0: uit e beeJd imewirewerktgewoon. moet Ik draal rnijn pcopWmdowsVista ingelogd als Administrator. eigen risico! Maar uiteraard ap ADSLTime INTERNET .bleven tot respectieveliJk 52..eef? Om 10:30 had ik name1ijk mijn eerste prese ntati e.. als u de Window Verkenner gebrulkt. Makkelijk beginnen..5. want het was weer eens ouderwets genieten. Bij een vraag over de Zip-drive voar 100 MB Zip-diskettes kregen we wat onenigheid.FAQman prive r. dat het net een Isolattekussentje uit de fabriek kan lijken. maar vaoral genieten van de bezoekers. Tevens maak ik een automatische backup van mijn bestanden en I.voor een oranje stoplicht met flitspaal .ii~il~~~~~r ~ Men "b.tij d- Oplosslng: meet II surfappllcade verwljderen die kennelijk nag op de pc staat. dan hebt u toch echt wat gemist. De hoofdredacteur witde per sa dat ik op tijd zou beginnen en dus kwam hij me zeit .Ik moet deze steeds opnieuw weer aanklikken. Dit is door eenmonteur van KPN ge'installeerd..lU krijgik naeen geslaagde backup steeds de popup dat lk onvoldoende scbijfruimte beb op de D-sclrljf . want gelooftu mi. Mijn vrouw en dochter maken weleens grapjes over de inhoud van mijn kledingplankje.de winnaars dus . De lezer vraagt. Oat dan weer wel op bet verhaal over de te warm geworden laptop. Ikzelf had de vragen verzorgd die vooraf natuurlijk moesten worden gecontroleerd en gesorteerd. de FAQman draait..voornl te danken aan een slagboom die per ongeluk voor mij automatisch werd geopend. Genieten van de nieuwtjes. dan wat moeilijker met tot slot een paar klappers. dus zo gezegd zo gedaan. nee. Rob: "Was dat geen Zap-drive? En werd dat niet vooral ap de Macintosh gebruikt?" Mooi niet dus. En als u vraagt naar mijn meest indrukwekkende HME 2009-moment? Oat moet de bijna·doodervaringzijn geweest op de derde dag. dan is dat alleen maar mooi meegenomen. Mochten de tips van . WINDOWS VISTA IPCONFIGIFLUSHDNS .ntje van hoofdredacteur en control-freak Rob Coenraads die me vrijdagochtend al om 08:12 mobiel belde waar ik bl. eens wat er gebeurt als U op de knop Or- FAQmanmet belpen. om her elndre ultaat en als de hier genoemde tip daarbij bel pt. men etste Windows 7 en niets anders. Dan is her gewoon een kwestie van voorzlchtigscboonmaken en uw laptop draait weer perfect. WINDOWS VISTA Werkbalk kwijt Ik werk met Windows Vista en sind kort ben ik de WerkbaIk kwijt waarmee Ikknip en plak. zoveel kluizenaars zle je zelden bij elkaar.•: De verbinding is gewoon aanwezig.U kent dat wei. Kljk.. Wim Hooymans Om te beginnen de ADSL Time. soms een beetje geholpen door mij en door de omstanders.werden uitgegooid vloog ik nog net njet door de voerrult heen. gaat u binnen Internet Explorer naar Extra.Ook is het Diet mogelijk e-mallherichten te versturen voordat ik ook weer aangeef dat ik online wil werken. Vaal< gebeurt het dat stofzlch gaat ophopen in het ventilatiekanaal van de laptop. want bijvoor- voorbeeld de Prullenbakop schakelen. De meeste deelnemers hielden het ruim 30 vragen vol en de uitschieters .nt 02 2010 . probeer dan de laptop (wanneer deze ult staat natuurlijk) even open te schroeeen. dingen Gooialleverbin- weg die u dan ziet staan (af- be Idlng s). 6. maar dar is een keuze. Graag had lk ze meegenomen naar HME 2009. genieten van de koopjes. maar wanneer ikonline ben kan ik regelmatig geen intemetpagina's bezoeken.dus hij was al wat zenuwachtlg geworden. waarna we gezamenlijk constateerden dat het door ons beoogde programma op de schop moest. Dar tweede betekent niets meet en minder dan dat u wat opslagruimte moet vrijmaken. petje-oppetje-af. De presentatie ging. A1sik de opdracht IPCONFIG/FLUSUDNS wil geven om het cacbegeheugen www.fk Hitte van laptop Bij deze wil lk graag even reageren HARDWARE . want het SlOnS na verloop van tljd zo compact aangedrukt. Op deze manier blijft de menu balk van de Windows Verkenner altijd staan. genieten van de workshops.altfjd volgeladen met troep. maar dat maakt de prestatie er niet minder om. Aile bestaande verbindingen u weggooien. Bas Mensink: Oplosslng: porteerd Uw FAQman is met gevan her openschroeven van een laptop.56 en 62 vragen staan! Toegegeven. precies op tljd van start.: Ter plekke aangekomen moest ik eerst Rob kalmeren.. Graag dlt venster even schoonmaken. Oat eerste is een kwestie van de Alt-toets ofeen optievan het programma vall dienst. Bij deze dan Her gaat renslotte ook genoteerd. Intemetopties en dan het tabbladVerbindingen.BROWSERS ganiseren klikL Ga dan naar lndeling en plaats een vinkje voor de optie Menuhalktafheeldlng 5). Als toegift aan het einde van de middag had de genoemde Coenraads handerden FAQman-petjes geregeld voor een ludiek. Toen de ankers .lk krijg dan iedere keer het inbelvenster van adsl Time te zlen en de meidlng •. Oat kan zijn door minder op de O-schijfte zetten of door bij- lkben een tijdjegeleden avergestapt van ADSL Time van Planet Internet naar JnternetBasicvan KPN.dus daar kijkt zo'n Jaarbeurs-parkeerwacht niet van op: 'Weer zo'n marktkramer met al z'n computermeuk . ik nog natrlliend.U werkt offline . De daarop volgende race tegen de klok van Haarlem naar Utrecht wasgoed voor 22 minuten Blik op de Weg. Theo Bruin Oplosslng:. Ik rij overigens in een dicht busje .

uit veiligheidsoverwegingen -wordt geblokkeerd. Op de pc wordt de film.nt 02 2010 .. Ik hen nu van plan am deze pc's te upgraden naarWindows 7 Family Pack. De tool die u eigenlijk nodig hebt om te doen wat u will doen.. De juiste opdracht is IPCONFfG I FLUSHDNS.8. Onder Windows XP werkt deze netwerkcamera goed.E-MAIL IPCONFIGopdracht worden u itgevoe rd. Netwerk en Netwerkverbindingan. a het Iezen van de workshop in Computer Idee kom lk er nlet uic bet werkt nietl lk heb precies ged aan wat ik moest doen.oftewel FAQtaal vindt u duidelijk uitgelegd op www. en het bestand kan nlet worden geimporteerd CD Vaktermen.leeg te maken. waarnau een keurig n tte nieuwe dvd-video laat renderen en branden . Even am te laten zien. MP'I wordt slikt zich in een mp4-bestand! Oat is het dus ... maar onder Windows Vlsta kan ik Diets ontvaogen. Later onderlingproductsleutels uitwisselen kan dan Geen bijlage versturen Sind enige tijdkan ik geen e-mailbijlage meerversturen via de laptop. Hoewel? In depraktijk zult u rnerken da t u Windows 7 ook halemaal schcon kunr installeren door van de Windows 7 lnstallatie. want uw FAQman heeft het betreffende artikel geseh revenl Uw probleeru.hdvideocamera heb gekocbt. maar dat is een detail (atbeclding 7). In Windows Movie Maker. wan t zeer waarschijnlijk communiceert u via een tcp-ponrt die op dir momenr. Richard PlLtgge Oplosslng: Oat is typisch iets dat u moet zoeken op het niveau van de virusscanner die aJ uwuitgaande e-mailberichten controleerr. oak gratis! . is Nero Recede. nietrneer.OVERIGE Gebruikersconfiguratie.'>1AH00616. lk heb de andere bestandjes verwijderd. wan Ihet is typisch iets voor een virus.heeftniet te rnaken met bet wei of niet full -hd-cornparibel zijnvan Wmdows Movie Maker. Verder ook even kijken naar de velligheidsin leUingen van de browser.MSC. Windows Oplosslng: Begiru u maar met het uitschakelen van de firewall van Windows Vista. Met de re hten waar u over spreekt.0091fc Bbergen All.' Ikheb !luin rechten aJ bekeken voor C: en ik heh effectief alle maebtigingen. de Btuijn Oplossing: Geen enkel probleeml De installatieprocedure van Windows 7 kijkt slechts ofu iets aan her upgraden bent en niet wat 1I aan her upgraden bent. Daarvcor zijn vele goede programma's te vinden. Cebeuri er af en toe lets geks met her surfen op internet? Zo ja.estand L:\Sony HXl Olgifoto's\VJdeo's\2. Alldl'eWassink Oplo. aangezien hierbij drie llcendes worden verstrekt.computer)dee.• Movie Maker varHetbestandstype met ondersteund van b. Kan ik dit nu zomaar utrvceren. 5 www. want tijdens het activeren van de productsleutels wordt een hardwarebandtekening gemaakt van de pc waarop Windows is geuistalleerd. Welke rechten moet ik nog hebben 1 Youssef Oplossing: Even checken. Bebeersj ablonen. .CD/DVD BRAN DEN Halla. dan is bet vermaeden van uw FAQmrul bevesagd! Dus? Meteen even een goede virusscanner laten draaienl mallserver. Nu wilde ik de eerste film 0P een aparte sehljfbranden. De virusscanner maakt namelljk onderscheid tussen e-mailberlcbten zonder bijlagen en e-meilberichten met bijlagen! Opllllis Windows Movie Maker FullHD lk ben erg getnteresseerd in de l1Pgradenaar Windows Movie Maker Full HO..zo getuige demeegeleverde schermdump (afbeeldlng 8) . lk heb bet hestand van de website van Compu ter Idee gedownload en bet in de juiste map gezet. De ongewenste films gooit u dan binnen Nero Recede weg (laat u achterwege). dan krijg ik de melding' . ohvilWindows 7 dan eerst drie verschlllende oude llcenties zien1 G. Deze drie pc's gebrulken dezelfde software license key..nl/faqtaal. spyware of een trojan am ervoar te zorgen dat u het dna-cache niet kuoLleegrnaken.ssing: Oat treft. ik heb een dvd-video mel vijf films gekopleerd naar de harde sehijf.).computeridee. waarvan ikdacbtdatze Diet bij deze eerste film hoorden. Tijdens de installatle dient u dan een van de drie nieuwe Windows 7-prodllctsleutels door te selnen. Bl] het verzenden geeft Outlook Express aan dat er 60 seeonden geen contact is gemaakt met de NTERNET . omdat ik net een full.) Dat precies de Dos-achtlge opdracht IPCONFIG niet werkt lijkt op een be metring. maar ik kan de film nlet naar een andere dvd-video koplereno luanne Hanssen Oplosslng: Tot op zekere hoogte gaat het goed wat 11 doet maar dart het lukt is slechrs te danken aan bet fcit dar de mediaspeler van dlenst zo allround is.VIDEOBEWER KING Drie keel" Windows XP naal" Windows 7 BESTURINGSSYSTEMEN . Weet de FAQman hier een oplossing voort TIleD NETWERK . meteen goed afgespeeld. Netwerkcamera nietontvangen lkheb eeu netwerkcamera met een eigen ip-adres. Film vandvd-video kopieren SOFTWARE .7..U bebt niet de nodige bevoegdhedeo voor deze bewerJdng . u moetdat mps-bestand eerst SOFTWARE . want mogelijk kunt u een benodigde Activex-component niet dcwnloaden en installeren. (Kijk maar eens bij onveneren naar een avi-bestand. is ook wat ts rommelen met behulp van GPEDlT. Nee. want daar gaat het slechts am. Wei even opgelet.Z6 precies moet de dvd re booten.OVERIGE Ik heb thuls drle pc's die op Win· dowsXP draaien.

~~tflOl I.~rduQH ~tm~~ .. Zet deze weer In elkaar en sluit de tijdpoort veer het te laat Is! www.. ~".).. I~ ~ .com) gratis demo. T IJ ~ I Windows Mediaplayer File E.ortlmer Beckett and the Secrets of Spooky Manor_ Mortimer Beck.• Plet Pijlenboog heeft eehter meer vertrouwen in Recovery Toolbox for Outlook Express (www. I..IF Gr:.~ I ~i:r~IIIJ-O... ~ .r .'§itillJl. objects.. klik uw gebrulkersnaam met de rechtermuisknop aan en kies Op bureaubJad weergeven..aca!lI'IIIl!MIIIIlb. [lash local... on] uiste of corru pte codec af te codecs.. AJs u dat wensr.o- WIt: """"-.recoverytoolbox.ett and the Time Paradox is een uitdagend zoek en vlnd-spal met meer voorwerpen en puzzels dan oclt...(. Ben hureaubladicoontje dat naar die map verwijst zou dus praktlsch zijn.denda. Eenfantastisch spektakel voor aile leeHijden. ~ t. U kunt er eventueel oak een tnforma tieve tool bljhalen als Sherlock ~ The Codec Detective! (www. Even simpel als handlg dus.~i(.met uw naam en adres en l·iefstook met een verduidelijkende schermafdruk near tiptruc@co. hij hecH per abuis malls verwijderd uit de map Verwijderde items van Outlook Express .vervelender nog .. ~~~I-1I' ~ ~~~~ =~~"'~~~~_nl""'cdv'" 0 _ 1IQ':iII~'~~Cdtillltl~b~..nl etaferen lezers hun computerkennis . terwijl Wanderer een uitweg zlet in een tool die het complete bestand 'verwijderde lterns. webbugs.II II I I II I I I I I I Uit het forum Op forum. openwhh.ir4 oI.. __ . Of die nog op een of andere manier terugte halen zijn? Sjouwer geett hem nog een klelne kans met een undeletetoo! als het gratis Recuva (www~plriform..frl maeallan) . kunt u over elke item meer informa tie opvragen en die desgewenst blijvend laten blokkeren._.. Voor de niet-bezoekers plukken we er wat pareltjes uit..fD..ap/lt:1 Jl1.Ds heer Burgers wis t 111 at behulpvan www.nl.l"IrurillAClOi'lllt!ml1:_ """""' . 'II fI~ n&!i 01.h"ry 1I]I[ull 1111" loH~!WJfnl -.. ..updalcxp. Reis door de tijdmet Mortimer Beckett en zoek de sttlkken van de tijdbom. Lezer Iaap Veemstra tipre ons over de site www. mel submappen voor aIlerlei persoonJijke bestanden (denk aan Contact- Wetlidu botsr u af en toe op een extensle die u niet kent en .u·ce- .~ 1l'rW'r.. enz.waarvoor u geen geschikte toepasslng (gemstalleerd) hebt.hn ./!. heeft WMP ongetwijfeld met een nnrbrekende.1a. PavorieLen.et onzehulp geeft uw pe zijn gehelmen prijs Va stre _in! c -! tot! Ll~ A ae DE. 1"i1'q:II:'..ll"lJU.. Maak kal1s op de game M.II(:I.hlm I).nl 02 2010 9 .Ii!III.I~P1" ~'--~IIIIIIMII geluldsproblemen bi] de hdmiweergave...a!ll EJGI!ii!IIiiIII~iIIl'r:titJ: ~ Find out how web Sites ar 0~. L ~ . versle).com zijn geluldsprcblernen op te lassen. - www. 'I. alieen weet Dutch Duck niet hoe hij zo'n dbx-bestand operrt.JI" J. Misschien levert uw tip u een prijs op.ADTfFl..91~. ..de hesr Burgers zel f ondervond rekenen..u Ii I . t.: L M NOli Q~ S.G.mpute.'I..-1 b~ . Uw tip of true is een cadeau waard Stuur uw veelbelovende pc-tipof computertrue . Open._ ~1I'IIIIIeIIIIiI~ I. Downloads. ~Ml • Hetkan gebeuren datWindows Media Player plots geen geluid of goed beeld meer geeft .).. enz.lIi"'-.-4! s... Na installatie waarschuwt de tool u welke trackers op de hezochte webpagina te vinden zijn.dbx' kan Inlezen (misschlen met Outlook Express Extraction: pagesperso-onlnge. Dutch Duck is blijkbaar lets te voortvarend geweest.videlan..l)I.r~Qi. ~.L. M. Wanderer verwlJst daarvoor naar een lets oudere.'t !!I~Wll!'lJI!'It~~'tJ.com). extensles. .org waar tientallen en waarbij telkens een of'meer gratis app licai ies staan verm eLd waarrnee u zulke bestanden kuru openen.tlnyurl.. com/dbrtract). • :.i1'!IC"1'II1!1iIiIir1.com/sherlock-codec-detectlve. Installeer bijvoorbeeld VLC Player (www... Oat blijkt inderdaad iets opte leveren. ~~]IUIilI"''''a~fiiII'' r-....~~.tiJ'IDf~ Goo ~ .ti)'o: 1'\IA. De Firefox plug-in Ghostery kan privacy-gevceligeztelen welIicht war geruster stellen.II:""'~~ .computeridee. Vette browser Webmarketeersweten gtaag wat u lnreresseert en daarom proberen ze met allerlei technische trucjes uw surfpatroon vast te leggen (cookies. maar gratis vers!e van DBXtract (www... In zo'n geval kuntu geLukkig wei een beroep doen op een paar gratis tools.ridee..computeridee..ltiUIII.com S~IIitM!~tD. hiervoo r her starrmenu.org{vlc): als die bet weI doer..:f'I\I'III!I. Voortaan geen gehannes meer met nukkige extensles staan opgesomd personen.»vIi!1rI'ol"'~ ~Freeware iih) WindowsVistal7 WlndowsVista en 7voorzien voor elk gebruikersaccount een horne directory..xtension.I"IIii""'..t:I_..

n ~~~.. mers bevatten. Dat geldt oak voor de extensie m3u. ~DIIII~ - ". !IIK. ~-. Mic rosoft Office Online kiest..~ ..~~· ~r....::::..I"CIf1I!II....mlcrcscft.~ IItr~ ..c-omputeridee....)- r:. O ~"'''''~.. m lcrooft.. is Playlist Creator I 1-- _ .. Het volstaat op her derde icoontje bij het gewenste plaatje te klikken am het naar hetWindows klembord te verhulzen..))f)ftii'H&ibSa.st met ie door:zoeken sites ofwebpagina's aanpassen.r verschijnt een webformulier waar u een naarn en beschrijving voor uw zoekmachine invult.. ....~~ ~·~SIII.t:~ ~t .IGIoh~~_~"1I'II!tuzn...n.. .IDmr .... Winamp en VlC Media Player detecteren alltomatisch pis-bestanden.. Er zijn O ..~:. ~ MicrosoftOfilce jes. Een gratis tool waarmee u sne! pls/m3u-afspeelfijsten creeert.. evenals de gewenste taal.. _~ " UQp:IC . . . Surf naar account ..... ·lr.... Bevestig met Voltooien.. Bij deze laatste kunt u ervoor kiezen de resultatenpagina in een extra pagina op uw eigen website (via een iframe of in een overlay) of op Google te hosten. Gelukk:ig vindt u in het toetsenbord een handig altematief: Alt+ pijltje naar boven...nl 02 12010 .. Ten slotte stipt u Standaardversie aan...i1Wo~ti4:I '_'~~II........ . 1.... duizendentypen bestanden. U hoeft de code maar te selecteren en via Ctrl+C naar het Windows klembord te plakken en met Ctrl+ V in de <body>-tags van uw webpagina te plakken.. l. tel en lengte van de num- zoekvak of van de resultatenpagina op smaa'k brengen.. maar u kunt ook net beeld: ill MS Office-pakketten als Word....... Med iaspelers als ITunes..r u naar office.::::~._'''''''''W!lFhIIt:aillial*. __ ilI:'"......I.. Andere nuttige toetseo rnbinaties zi j 0: Alr+pijltje naar links! rechts (keer terug! ga voorwaarts). '.. Excel en PowerPoint kunt u bandiggebrulkrnaken van clip art ook in invoegen andere toepassingen (in Wri tel' van OpenOffice......weI even een Engelstalige zoekterm intikken dan. Bij Een aantal sites selecteren vult u dan een of meer webadressen In ..t. Om een gehele site te laten doorzoeken voert u een uri in als ..-'~ 'I":ll..1nI . zodat niet het ganse Web wordt afgespeurd...V in uw document plakr...o! < -"..com/ea-us/cllpart surft. een afspeellijst dus met een reeks verwijzingen naar audlobastanden. u kunt onder meer oak het uitzicht van uw meestal naar een audio playlist. Het heeft echter zijn voordelen bijvoorbeeld). Hierin vindt u de nodige links terug om uw zoekmachine te beheren evenals een link naar de code die op uw webpagma's of blog kunt plaatU • rechtstreeks naar deze pagina te surfen U krijgt niet alieen een beter overzicht van dethematisch geordende -plaat- collectie aan u w vingertoppen ........- .. maar een pls-bestand kan standaard ook informatle over de ti- _.lIIIiII.. meld u aan met uw Googleen druk op de knop Aangepaste z.:':~:. ~qrthll8 '.....NtlI'iIIJIM"""..bij Zoeken in Webcollecties..._. 6 www.I~ ~. i n Windows Vi ta en ....:!LI .__ .~!.hiIIII'_~ II~ . Goed om weten: via de hierboven vermelde beheermodule kunt u njet aileen de !ij..!H'" .. Alt»D (selecteer bet pad in de ad resbalk).ln dit onclerdeelleggen we uit wat ze zijn en doen... kornt u eigenlijk rerecht in d verzarneling van office... Wanneer u.....=...nII~ • .....~~-ba~ '.:.. Even later ontvangt u een bevestigingsmail...O'~~~IIi... ~ ..nu.. waama u bet via Ctrl.... Metjokertekens hetpaneel IIIustraties am clipart op te sporen. Wellicht wilt u hier de optie Aileen sites die ik selecteer aanstippen.. tt...:. Een pls-bestand verwijst I IU·(JII.._ .. .oekmachine maken. En .'I'_....En ter (vraag de ei genschap pen op van her geselecteerde hestand) en F 11 (volledige schermmodus). u kunt deze E....'" .iIoc~M_ .r ... f'ICII -ell .. wannee. ~"'''''''''''*''..J~~ -_ .Jw.. j "'~. De Verkenner...org zo goed specifieke webpagina's invullen (bijvoor).....Miniworkshop GoogTeAangepast aar U hebt een eigen website en u wilt uw bezoek graag een zoekzoeken hoeft u dat functie aanbieden? Met Google Aangepast niet veel moeite te kosten..w -*... u a'" ....MIl Ct~... ...-li~*"i'I_ sen. tenzij u wilt betalen voor een advertentievi]e oplossing... RM 1C1'P'Ii . gewoonlijk te herkennen aan hun drieletterige extensie.com/ul-nl/cllpart.."..zIJ '~~Nn~~ai) ~.m~ =. Oitmaal het pls-bestand. Alt..~~ . hebt u een nog grotere kunt u de speurtocht ook beperken tot specifieke delen van de site (zoals ). ..een perregel.!m Cl~""~~~ 1·_ iiIiI WindowsVistal7 Windows 7 ontbeert een knop om meteen naar de bovenliggende map te gaan.''''''''''''''''.

. nog exotischer besturingssysteem installeren? Zo kunt 0 vellig aile rnogellikheden verkennen •. Online kunt u alvast terecht voor degelijke documentatie en een behulpzaarn forum. Even later verschijnen dan de eoordlnaten en kunt U op slap. zodat anderen die met behulp van een gps-cntvangsr kunnen lokaliseren.!~~~1) -~~~ ~ ~'llqJIIu. kunt u nagaan wat er met de pagina gebeort als u specifieke items (tijdelijk) wijzigt. nodige software. maar opnleuw gebruiken iseen dat de IIIH JUJE .fIB.. :I'I:~ :J_~ . surf naar de webpagina die u wll onderzoeken of die u zeIt ontwikkelt. Ret doe-alfahet: G 1 U kunt de pc met de gratis tool Vibe Streamer (www... Start de browser.ip geocaching. Een gebruikersvriendelijkeftp·server ls Home Ftp server \.. ""'" !!J::=I. Hoe? Een prima startplaats om zelf aan zo'n speurtocht deel te nemen is www_geoeachlng.v1best._J1'd'DZ-~ U~~·IiNI~ L1~1dIbUQ Utlllt~lII~'UILIf'~ :..).. Vindt u in deze wirwarvan codes niet meteen het nukkige programma terug. Meld u bij de service aan.·-~ ~ 7. Het gebeurt echter dat u 'verwijderde' software item in het Configuratiescherm niet uit de lijst met ge'[nstalleerde software krijgt. Start in dat geval Reged!t cp en navlgeer 5 En voor wi€! graag experimenteert: waaromop ow oude pc geen Lirtux-distributte (zeals Ubuntu) of een ander. Een nadeet is natuurlijk wei pc niet zender stroom kan . met het begr. enz. zander handen! Wist u dat .C . I hfS.CHlll~~"'" . DoneTen iseen 'optie. kan die prima dienst doenals netwerkschijf (nas). .uaN~..I voorspelling vindt kunnen verbeteren. V0 Igen d numme r.J~1~ .. www. Wat? Een avontourlijk spel waarbij lsrnand op een publiek toegankelijke plasts een "sehat" (cache) verbergt en deexactecoordinaten noteert.t met deoude aan te vangen... toevoegt of uitschakelt. JI:lII.. tal • .met Abyss Web Server Xl tor Windows j -<-v /... B~:'~... ttltl~_ ffJIItr. . Op 1 u de .o: gratis versie voor nietgebroik) . Kijk. g::. ook via het internet..aarom uw pc dan niet omturnen tot web. Het komt erop neer dat uw cpu dan wordt gebruikt voorallerlei berekeningen die bijvoorbeeld de geneZingvan Alzheimer kunnen versnellen of de klimaat- 3 He isterti ~~ ...- Maak vei1igheidshalve Ge'lnstalleerde altijd eerst een back-up van uw register! naar HKEY _LOCAl_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall en verwijder het gewraakts item.. Een zinvolhergebruik van uw oude pc. •• In de volgende Tips& Trues creeren we de fraais!e mezaiekfcto's. Wespeuren het alfabet. Verder bevat de tab Script enkel. Zegt het 'goede doel' u lets? Neem dan deelaan een menslievend of wetenschappelijk distdbutedcomputing-project.Il---~ ::r1).. zodat aile gezinsleden opeen centrale locatie bij hun gegevenskunnen.:J1)'IIuIfII :.T.. ) of in Cerberus FTP Server ( commercieel dersteunt. ... Hat gratis Freenas ( .' lPo ..STIPSVOOR ••• -.. andere..eamer. ~~ 1II . of .. w.com) omtoverenin een handlge audtostreamer. angeschaft a en wee! niet goed wa. krijgt u nog een aantal handige Windows-tips en verdiepen we onze relatie met onze computermuis. 2 Als u de pc van €len ruime harde schljf voorzlet.I is hfervoor een uitgelezen tool. niet vanuit het Windows Configuratiescherm. al dan...~ I!Jr 'trF iI2I~ ~ ~ .gramma's' bevat die u kan herpen wanneer u zeit een website maakt? Dat doet u zo . Wanneer u nu de tab HTMl of Script opent....1 r.~..eenvoudiger nog .J .. 13-' ~ ~np tiJt tl!1 ~ ~. U he'bt een nieuwe pc .nl.c..die ook versleuteldetransfers 00. open dan de subsleutels en ga tel kens M wat er bil DisplayName staat ingevuld.computeridee.. Tlk hiereen plaatsnaam in en klik vervolgenseen van de cache-locaties aan (een blauwe stip iseen traditionelecache: een groene stip verwijst naar een rnulticacha waarbij u verschllIende plaatsen moeten aandoen alvorens bij de schat utt te komen.J~~~ .ot..zonder risico voor uw huidige systeem.. .:J~~ r. 4 :J~~ "" Hebt u een eigen website draaien of deelt u af en toe bestanden met kennissen..en ftp-server?Eenwebserver hebt u zo in de lucht met gratis software als WAMP t .e handlgheden om foutenin een javascript op te sporen: door in de code op de rechtermuisknop te klikken kunt u bijvoorbeeld 'onderbrekingspunten' toevoegen...'en eenkrachtiger exemplaar vindt u in FileZilla Server" II .nl 02 I l010 1 ... l~ ~. af naar computerbegrippen waar U' zelf ook watmee kunt! 'Deze keer de letter G. ". open het menu Extra enkies Ontwikkelhulpprcgramrna's. Internet :Expl0 rer 8 een heuse suite van 'ontwikkelhulppro. zodat u het script slap voor stap kunt uitvoeren. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface stelt u inrnlnder dan' geen tijd in wie er naar welke songs mag loisteren. programma's horen zich normaliter ook neties te laten verwijderen.

.ill is pas echt interessanu deze zoekt in de erie kolom naar een bepaalde waarde. Houdt u van een spel de scores bii. dan doet u dar !a~'!!1 in groepen verdelen.tl!li:llrli:l 1~foIImt 'IIUI ...ALS(A:A.computeridee. Deze form u le zoekt in kolom A. u laatde optelformule naar die eel verwijzen: typ esom. Of tel aileen getallen op die groter zijn dan 50 ofverkoopcijfers vanaf een bepaalde datum. Kopieer iedere naarn een keer naar kolom D. Dezelfde getaUen optellen De Iunctie OM.nl 0212010 ..."Petra". Wilt u heel kolorn D ultvlooien.alst dat is met her haakjeopenen: zet deze formula wei in een eel buiten kolom O. 101110.)11'1 A Zo zietu meteen hoeveel ding 'U uitgaf aan de auto.S B. maar dan moet de naam russen de dubbele aanhaIi ngstekens exact zo vnorkornan in de lange lijst..ALS heeft een korte en ceo lange versie..1J. ••• '-lS<A. dan selecteert u nlet 0 I tot en mel D 100. dan telt SOM. ryp 50 en druk op Enter. VOOT de andere spelers kuru u deze formule aanpassen.D3. maar k1ikt U op datmomentop kolomletter D. Om vergissen te voorkomen zet u de namen in een apart lijstje en laatu de formule daarnaar verwijzen. ALS(D:D.ALS(D:D.. druk op Enter en 11 hebt =SOM . 7 _~_ .. Iedereen betaalt centrlburic die afhangt van de leeftijd en staat in kolorn D. Hebt u uitgaven die in allerlei rubrieken vallen. Hierin geeft u aan dat de jurk en de jas in de rubriek 'kleding' vallen. ~ -W<.a B. en de grote beurt in de groep 'auto' enzovoort. Typ in HZ de formule 6 www.ALS de bedragen per rubriek op. 9 .">=50") krijgtu hertotaal van alle bedragen van 50 en hager. Kopi eer deze formula omlaag en u ziet nu bij iedereen de eigen totaalscore (afbeeldlng 2). het tanken 1 UA _ U. 81 C aile keren dat dit getal in deze cellen voorkomt.50)... I .. tl'l'l f. 1. Persoonlijke optellen De lange versie scores Selectief optellen E3 A 1 een formule aile contribu ties opteJ- 2 Alfons 3 Bernard Desiree Erik 18 3D 17 21 30 30 sleep tot in DlOObijvoorbeeld.B:B). dan telt u met deze functie de getallen op waardezelfde naam bij staat. met hun puruen rnaast. u hebt een ledealijst. U relt dan de punten op die bij een persoon horen met =SOM. Typ esnm. A 1 IM• .FAQ Excel Werke DIet de funct·e Hebt u een lijst met scores waarin namen door elkaar staan. Stel.06. Hierin kunt u met len van iedereen die 50 euro betaalt. Pe~a =50. Vervolgens laat u Excel deze groepen aurornatisch optellen in kolom H. BedragenopteUen die bi. en telt de scores op die in kolorn 8 naast haar naarn staan. geeft u tussen de haakjes twee dingen op: eerst het gebied waarin Excel moet zoeken en na de puntkommawat er opgeteld moet worden. Uw formule word! dan ~SOM . elkaar huren U kuru in uw kasboekje uw uitgaven J: i • . ~rmrl! 0 E 51 75 '0 &-> e .. U magna de puntkomma inplaats van een getal ook een celverwijzing opgeven. a _'". zoalsin het voorbeeld (afbeelding 3).~ 21_ 3 !H.ALS(A:A.1If'I I 14.. zoekt naar Petra (in dit voorbeeld). Met =SOM.. Uw formuJe=SOMAlS(Dl: D 100:50) vist lIi[ eel D 1 tot en met DI 00 aile getallrmgeUjk aan 50 en relr die bij eikaarop. klik op kolomletter A klik op eelD3. De ver- enzovoort.12 6 (Odr. B:B).. Nu staat Petra bijvoorbeeld in D3.<_B 51 =50" AU(AA os. dan kornen de namen van de spelers regelrnatig terug.ALS(D:D..alst in E3. kijkt welke gerallen daamaast staan in een andere kolom en telt die op.• Wilt u uit kolom Balle bedragen 0 ptellen boven de 50. "~._ Anes optellen groterdan •. typ een puntkornma. aan k1e- met=SOM. ALS vertelt het. bijvoorbeeld =SOM..~ 14)m l' 1. Het haakje-sluiten krijgt u kado. U krijgt het totaal van 22 18 35 30 A Wat is hettotaal van degenen die 50 euro betalen? SOM. A Met SOM.".">50"). s ..G I) ell geeft in G1 op weLkgetal WI kolom 0 u wilt eptellen (afbecldllng J)..ALS vist u van ieder persoonlijk hettotaal eruit.. Klik op cel D1 en gelijking moet dus tu sen dubbele aanhalmgstekens."~ 45<1_ B _1'\101". kUk op kolomleuer H. 11 li<nl< 18 lO lUI van SOM. Al5(AA03B ~rl!!: . Zoals IImerkt.' 1 ." AUI"J. _1li_ '1S 19 l'l 11 -..ALS(D: D.._ .

• Bedragen met dezelfd. Nu steli u de Iormule samen in bet venster. De rneest recente datum verandsrt steeds... U hebt een lijsl met de verkoopcijfers per dag (alle datums sraan in kolom A) en wilt weten hoeveel er op een bepaalde dag in totaal is verkoch t. ">-= 1-6-2009". Als u nieuwe datumsen bedragen aan de Hjs! toevoegt.!"".: SCM. Typ hiervoor de betreffende datum in bijvoorbeeld D6 en Bedragen van de laatst.A).. ziet u Iller automatlsch het totaal van de laarste dag lafbeeldlng 5). en de bedragen in kolom B worden opgeteld. zoals u in de formulebaIk kunt zien.ALS horizontaal Tot nu toe hebben we steeds gezocht b innen een kolom en de getallen uit een andere (of dezelfde) koLom opgeteld. als ze naast slkear staan... Met bijvoorbeeld =SOM.aantal rondes verzamelen.Vervolgens telt II de bedragen op die bi] deze datum staan met =SOM. 12.. gebruiken SOM.. of in een bepaalde peri ode. . www.. naam daar al staat.i.G2:F:P}.ALS werkt ook horizoruaal. Wil t II weten voor hoeveel et in to taal is verkochr sinds een bepaalde datum. O'II"n mlb~~~~OO=~~ 71>11 12]' S1> vindt u met =MAX. dan gebruikt u Functie invoegen. klik op kolomlerrer B en klik op OK (aib eel din g 6)... de meest recente datum. Eij her yak Bereik geeft u bet zoekgebied op: klik hiervoor op ko loml erter A.Ats ook zoeken naar datums. ~ selectee. ~ 2 3 H ~ Ut='itl'hud ~ 0 . Kies in her venster dat open gaat.tste datum.e datum opteUen U kunt met SOM .Deze telt aIle bedragen op waarbij in kolorn A deze darumstaat. O:~."..... 5f1lIJl'lJNT SOM 5OM. ( )(.lvan wal Zoellsn wilt deen e Criterium "PO't. lilies ~Iecteer """ fUllCb.. (of druk 01' de sneltoets Shift +P31.lJurgllm~nt~n 1::=========. ziet u autornatisch het nieuwe totaal van die groep. nd"II<'" wk~r vomkDT'lit:: 3: 4 6. De functie SOM./ Punlen: 3.B:BJ worden alle bedragen vanaf 1 juni 2009 opgeteld.8:B) D Patra Hank Sandra r f ABC 1 Nsam: 2 IPetra 3 Hsnk 4 iSandra E ToI". dan plaatst II die datum russen dubbele aanhalingstekens in de formule..B:B). .. 5 . En met =SOMALS(A.Kllk in hetvak blj =SOM.. AU.Al. a[beeldlng 4).. die SOM. Klik in het tweede vak en typ bi] cri terium: Petra (hier mag dat zonder aanhallngstekens): ofklik in 03 al.nl 0212010 3 . ALS ook invoeren met Functie invoegen.MAGHTREEKS Voorwaardelijke sommen • •• InnJenen kololDmen o E F G Claud1o!t. of klik in Al en sleep met ingedrukre llnkermulsknop tot in A40 om een deel van de kolom re selecreren (sleep desgewenst het grijze venster opzi] ofkl.-----.ALS meteeo venster lnvoeren.ALS invoeren methulp WiJ tude functie SOM.5:5] de opdracht: zoek in beel regel2 naarde naam die in B2 staat en tel alle punten op die daaronder op rege15 staan. Staan op rege12 bijvoorbeeld enkele spelers naast elkaar en vult u de punten die zi] in een. We nemen als voorbeeld de scores. Met deze twee'in-een formule vlndt Uhet totaal van de laa. in de keuzelijst bij categorie voor Alles en. ~1=SOM. en celt de bedragan op die daar in kolom F bij staan.. maar is altijd de hoogste van kolom A..ALS(D:D.rl!ik [II: II OJ Typ een ".ill 9 fo 11 ~~~~ .2009 op [of eigenlijk alle bsdragan vanaf 1 j uni minus alles na B [unl..rtmmillil 'Y1IIn I I II d~ n cit: UJ~t EI e oj le b<'d D E a~ .ALS(A:A. _ 1'3 14 15 .. B t'I.. Deze zoakt in kelorn D. U hebt zo dezelfde tormule samengesteld.._llde met d"twn ol"ell . zoekt naar de rubriek van G2.A.B:Bl .S (dit gaat sneller als II daarin een s rypt) en klik op OK.B: B) teltExcel alle bedragen van 1 juni tOI en met 8 juni . MAX(A:A) geeft de waarde waarop u zoekt. dan cornbineert u plaars in E6 de formule =SOM.ALS(A:A.ALS(B2:R2.computeridee.ALS (A:A... ALS(A:A. ~ 1'~I:Iii:s~dliUJm I)!Jun met MAX. B2. Zo telt u aile bedragen op die op dezelfde datum vallen..kies in de ondersre Lijstde tunctie SOM.e datllm-opteUen WLII u weten hoevee! er op de laatsre dag is verkoch t. dus btnnen regels.s haar 5 Karel 6 Petra 7 Hank 4 9 7 Karel 14 Funr. Kopieer deze formula ornlaag en u laijgthet rotaal van elke rubrlek. SCM . eon categorle.:tvlAX (A:A). Klik in eel £3 in de formulebalk op de knop met de letters Ix....1 van: 21 24 SOM. Ofneem =SOM.:.=------1 Punctie Ir'IW~gtn Zoels aen funo:.. dan geeft u met =SOM..te besctlrllYino. in op regel5. ">B-6-2009".AlS (2:2..B2. Zodra u een bedrag noteerti n kolorn F en ill kolorn D opgseft in welke rubriek die uitgave valr.(A.">=l -6-2009".ik op her bovenste rode pijltje om dit te verkleinen)."Petl'3". "'UkuntSOM. 6 9 .D6.BS: RS) als het om slechts een klein gebied gaat [afbeelding 7) .. B:B) -SaM .IIIIIIIIIIIII IIII A 1 Z I II A.. U kuntookgetallen Van dezelfde persoon optellen. Optelbereik.l.ALSlA:A._~~~-. Hierin is kolorn A de zoekkolom.

Art director: Hans van Reemst Vormgevlng: Erlk Kwant. Fax: 023-5359627. D€ gegevsns worden gebrulkt voor de ultvoenng van me! u gesloten overeenkomsten.nl AbonnementenAbonnerenanvIa cewebsite k computerld~. HWI.023·543 0021 Advertenties: HU8 U. Daarnaast kunnen wlj uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van Interessante intorrnatle en/af aanbiedmgen. ad res ell telefoonnummer op in een gegevens~estilnd.tgevers BV Licensing: Computer Idee IS availa bre for Intemabonal licensing. Xander Hoose.kkIOg worden gesleld De gegevens kunnen. Judith Slurk. Rocky Wll50n Te19100n: 023·543 0000. United Photos. 023-543 0000 .. Wim de Groot. Tel.50 Een los nurnrner kosi In dewlnkel€2. Hank van Ess.k· baarheidstellmgven uwgegevens aan cerden. Maar .nl Gezochte boeven Opsporingsinstan ties doen via internet een beroep op u en ons om te helpen ge- zcchte criminelen te vangen.nl onder Service. Sruu r mertoe e-e n ka a rt Jeaa n de Abonnem entenadm I ru51ratie.ck van de Schmal . Oak kuntu uweigen gegevens opvragen en verzoeken l. Cees Visser Ultgever: Martin Smelt Specials: Vtlronlquede Groot Marketin~ Joha n van Olik (ma ~ager). Postbus 3389. Ronald Smit.hunstore.nl Commercieel manager: Danny Francken f<ccountmanagers: Besrna Jabrl. Pieter Dhael6. de verantwoordslhke voor uw gegevens.computeridee. Jeroen Nleuwolt.50. Chrome OS Google is druk bezig met een eigen besturingssysteem. Aaolevereo bq: MJreila van der Wlilik.nl [·mail: sales@hub. De verwerkmg van uw gegevens is aangemeld bElhet College Beschermlflg Persoonsgegevens In Den Haag door HUB Ultgevers bv. Een lilarabonnement kost € 55. Kees Krick. Haarlem. Ap de Smits. Janet Robben (senior).nl 02 2010 5 .536 4401 Per:sOOn5gt'glM! ns Wi I nern e n uw gegeven s. Marco den Teuhng. IStockphoto. Auteursrechten: @ 2010 by HU B Ultgevers. Tav A bonnementen. Ontwerpers overWin7 Wat vinden aankomendeontwerpers van het ontwerpvan Windows7? www.. worden geanalyseerd om de aanoiedmgen en/of Informalie zoveel mogehjk op LlW mteresses at te stemmen U kunt bll het opgeven van uw gegevens bezwaar maken tegen besch. 2001 OJ Haarlern.nl GSMpprikbord Snel contact houden met een selectgroepje? Datkan per mobiel met een daarop toegesneden website. Sylvie van Nieu'Mlrburgh Online: Annamarla Korevaar.ratie Ingnd vander Aar. U kunt tevens rnailen naar abonneme nten@l1ub.nllabonneren of www.· tingstlld.nl M>onnementenadminist.nllor more infor· mation. Art den Boer. op de UITG"Vt::R~ Hli P R I NT abonnementen@computeridee. Manager of\llne: Frank van d€f Pluijm Elndrl!dactie: Martij" Overman. bezorgklachten en vragen kunt LI doorgeven V1a www.21l01OJ Haarlem Reserveringen: Tel. Gehele of gadeeltellJke overname van artlkelen rs aileen toegestaa n na voorafgaa nde schnflelijke toestemming van de ultgever. Blijf ze voor! De nieuwe versie van Office komt eraan.nllcid Computer Idee verschunt 26 x per laar. lets voor u? Wij onderzochten het.edacti e Computer Idee Postbus 1912. tenzil u urterlijk twee rnaandeo voorvervaldaturn schnftelijk opzegt Een abonnernent rs aileen mogelijk in Nederland en Seigle. John Van· derasr Jaap Veenstra.rtentle--aanl everi "If. of tussen 10 en 14 uur op we rkdagen bellen met 023 . m.I I II I IIIII III De nieuwe Computer Idee is vana! 19 januari te koap Hoold~edacteu r: ROb Coonraads f<dJuTlct·hoofdredacteur: Rob Sljpesteijn Rl!dactle: Mariekevan Kullelen.hubstore. Aile In Computer Idee genoernde prljzen zlJn onder voortlehoud (van wllzlgingen en typfouten). [·mail:saleS®hub. Toonvan Oaele. Please contact Danny Francken at d. G Sf Elska rn p. D.2003 Bf< Haarlem E· mail: redactie@Computerldee. Raymond Ullers. jannemieke Duyzer Redactleassistentle: lvanlla Bushnell Ml!dewerkecrs: Rene van Asselt.wllllk@hub. Postbus3389.nl Pers: persberlch!en@tompuler Idee. Mira nda M ettes.!rancken@llub.. Postbus 3389. www. Uw gegevens kunnen aan door ons zQrgvLlld. Horhngs. Wij tikten een beta-versie kop en bespre· kendemeest interessante vernieuwingen. Marja Haakmeester OrukkeriJ: Rolo Smeets Weert Ortle rm anager: Jan Mer nen R. Michie! Heernske rk. Erwin Suvaal. Aanleveren IIOOrprint conform aanlell€rspeelficaHes voor slu. Nieuwe Office Blljf hetgevaar voor Oak in 2010 loeren makers van virussen op uw pc en geld.computeridee. tft-monitoren in. Laurens lam- mers. Verhuizlng.Peter Keizer.Jeremy Noya (online).vd. 2001 DJ Haarl em. schrilven aa n HUB Ultgevers. Jeroen Adve.ol www. TanjaEkel. E.€ te corngeren of te verwllderen.nl.nl Computer Idee is een uitgalle van HUB Ultgevers i.loon. de ene fabrikant beloott nog betere prestaties dan de andere. Web: "Up:! ladverteten.hub.en een halflaarabonnement € 28. Ma rtl n G'lzemliter.. Malkel Diikl1uizen. Koopwijzer: monitortest Crt's zijn uit. samen mel hun mtormaue over u.tgevers.m.g geselecleerde parllien ler besch. Sonoma U. zeals de abonnementenadrnmrstrahs.s.mail: markehng@hub. Een abonnement wordt automalisch verlengd met eenzelfde termijn. In Seigle leveren wll via Partner Press. Wat daarvan waar is? Onze test vertelt het. Sanders Puzzelboeken. zoa I5 n aa m.

lk probeer natuurlijk zo hoog mogeJijk in de Google ranking te ko men door mijn uri in fora te noemen . maar de serie werd teen vri] snel uitgezonden.Jk weet zeker dat als je de eerste dvd -box koopt je meteen verslaafd bent. Het klopt allernaal. De groep kijkers wordt natuurlijk steeds klelner. Maar lk heb wei eens 800 bezoekers per dag gehad." En door jou kwam Lost weer op tv? "Nou. com. steeds wordt weer teruggegrepen op eerdere gebeurtenissen." tv-serie over een groep m ensen die neerstort op een elland na een vliegtulgcrash. lk krijg n u persberich ten van ze doorge- Sites • www. Per aflevering sraat een personage centraal.nl 6 www. Daar Ilnkten vee Iimematlonale Lost-sites naartoe.computerldee. In Amerika wordt de serie begin 2010 uitgezonden.nl Egmond Wordt betlaatste se. Mjjn doer was om geen geld uit te geven aan de site." Even voor de leek: watisLost? "Een heel po pulaire Aruerikaan e stuurd en mag weI eens dvd. Ret begon als een dramatisch avontuur en nu is het meer een thriller met science fiction-Invloeden.lnmiddels er t OPROEP Doet u lets bijzonders softwareoplossing voor uw hobby bedacht? met uw pc? Of hebt u een handige Scholier Marco Scholten is groat fan van de Amerikaanse tv-serie Lost. Ali B enEliZe heb ik al gestrikt.zonder te pammen natuurlijk. "Op bermomenrnletzo veel. Ofhetaan mijn petitie lag weet ik niet. maar iruruddels neb ik Disney werkt samen met jouw site? "Een paar rnaanden terug kreeg ik een e-mail van Wall Disney Studios Benel ux waarin ze sch reven gemteresseerd te zijn in ml Jo site.nl 02 I 2010 . dat aanZee yond dat hi.yourinterviews. een nl-dornein gekocht. Daarnaast zijn er achr mensen die veel in beeld ko men.boxen verloten 0 nder de bezoekers van DutchLost.dt? "Dan ga lk meer tijd steken in mijn andere site Yourinterviews." Lost-fansite Wat doe it. Voor zijn site DutchLost houdt hij dagelijks al het nieuws bij over deze hitserie. het wachten op Lost-uitzendingen bij Net5 duurde zo lang. Oat kwam omdat ik aeteurs en actrlces illr de serie had geinterviewd en de Engelse tekstvan bet in erview op de site bad gezet. Het lijkt me mooi am met een website geld te ku nnen verdienen!" • Waarmee heb je je site gebouwd? "Met Blogger. Het is een doorlopend verhaaJ met mysteries. Wie weet komt in Computer Idee. zodat het niet meer op een Bloggerpagina Iijkr.zoen. Maar de brancode heb lk zelf helemaal veranderd." Hoeveelbezoekera trekje? a 50 per dag." Marco Scholten (16) beheert Dutch Lost. omdat het een doorlopend verhaal is. Als je ervan houdt natuurlijk. Stuur dan een iii-mail met als onderwerp 'Creatief met de pc' naar 1I ermee redactie@computeridee. Heel snel had ik veel medestanders verzameld en toen heb ik NetS gemalld. Ook laat ik de nieuw berichten automatisch doorsruren naar witter.nl •• Nww.o sten in de VS. waarvan het zesde en laatste seizoen gaat losbarwerkt hij samen met Walt Disney Studios. zo'040 omdat de serie 11U nler wordt u itgezonden in Nederland. maar toch iets persoonlijks wordt. \'. hiernog uitgezonden? "Dat is de vraag.e als de serie ophou.DutchLost.nl. lk pre beer klelne dingen te bedenken die grootkunnen worden op internet. De lelijke Bloggar-url lier ik doorlinken naar een gratis tt-domein [ . waar bezoekers vragen kunnen tellen aan beroemclheden. Ie kunt nlet zomaar insrappen. I .nl. via Twitterfeed.com. I!. Er zijn ill drie seizoenen mel23 afleveringen geweest en twee met dertien. het beter kon dan 'n andere ik een petitie ben gestart op ruijn site.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->