P. 1
CIDEE02-2010

CIDEE02-2010

|Views: 280|Likes:
Published by Robert S Henouda

More info:

Published by: Robert S Henouda on Jul 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

Haal meer uit uw pc

NIEUWSGROEPEN:

Meerdan aileen downloaden
Eigen weblog metWordpress
• D1Il:.

ONLINE

25 sites over huisdieren

a)

0..

m

5

EN VERDER:

Tipsvoor • Miniworkshop: • FAQman . hergebruikvan Google-zoekfunctie lost 15FAQ's uwoudepc opuwhomepage vooruop

1111111111
Toeval
Afgelopen najaar stelde het programmaPauwenWitternan een kleine videocamera ter beschikking aan politici in de Tweede Kamer. Het doel: via video te reagefen op actuels ontwikkelingen. Ret was een Flip camcorder voor de flippende poJitici. De videoblogs zijn te vinden op een weblogvan Pauw en Witteman. ToevaJ of niet, wij hebben in dit nummer de Flip getest - naast enkele andere pocketcamera's. Hoe presterenze? HoeHD zijn ze?Hoe staan ze kwal itatieften opzichte van de standaard videocarnsi En waaromzou je zo'n camera eigenlijk aanschaffenals je ook al.een mediaspeler, een telefoon en een fotocamera hebt waarmee je kun t filmen. Kortom: waarorn weer een ding? Als politici een weblogkunnen rnaken, kunnen wij dat natuurlijk oak. De web log waarop de poll tiei flippen, is gebouwd in WordPress. een zeer populair programma waarmee [e ill korte tiJd een heel aardlge blogsitekunt opbouwen Eris heel veel rnee rnogelijk, niet in her minst door her enorme aanbod aan sjablonen. En toeval ofniet, wij laten u erditzelfde nummer mee kennismaken in een eenvoudige workshop. Daarnaastis een van onze redacteuren het internet
ingedoken om de wereld van h uisdieren eens in hall

I

Koopwijzer Pocketcamera's Videocamera's in zakformaat kunnen inmlddels probleemloos opnemen in hd-formaat. De prijzen lopen nogal uiteen. maar geldt dat oak voor de kwaliteit en de mogelijkheden? Lekker lezen op internet Digitale boeken veroveren in hoog tempo de wereld. Naar de kiosk? Welnee: downloaden!

Nieuwsgroepen Meerdan aileen maar downloaden Dat ufilms en rnuziek kunt downloaden uit nieuwsgroepen wist u natuurlijk, maar het oorspronkelijkedoelervan was berichtenverkeer. U kunter nogsteeds terechtvoordiscussies overvan alles en nogwat. Wateen beestenboel ishethier! Vanvoer tot hulsvesting, alles wat u wilt weten over uw dier staat online.

38

Workshops:
• • • • • Schrijf een leuk boek 19 Organiseer uw harde schijven 22 Uw eigen blDg met Wordpress 42 Backup metWindows 7 46 Ubuntu op uwnetbook 48

I
4 MAILBUS 6 NIEUWS

52

Excel Functie SOM ALS Daze nogal onbekende. maar praktische functie maaktin een oagopslag veel duidelijk.

62
7

Uw mening in woord en beeld

3& VOORNOP NIEUWS PUZZEL

Gratis handige programma's
UIT GROEPEN

Nieuwe onrwikkelingen, trends en producten

Behalve eruit downloaden En win een meter software

kunt u ze lezen

12

LEZEN OP INTERNET

Het aantal beschikbare e-books en e- magazines groeit als kool, dus waarom de deur nog uit?
VERS BESPROKEN

Verse producten,

zo van de markt

BOUW EEN EIGEN WEB LOG MetWordPress is het opzetten van een eigen webJog als het installeren van een programma

te brengen, Hetleidde tot een bescheidenselectle van een interessantaantaJ websites. DatollzeFAQrnan ook af en toe overzijn honden schrijft ... [a dat is toeval,

19 SCHRUF

Hoe u begint en waaraan u moet denken bij het schrijven van uwrneersterwerk

EENS EEN BOEK

Met Windows 7 hebt u geen externe software meer nodig voor ditnoodzakelijke klusj e
48 ZET UBUNTU OP UW NETBOOK

MAAK EEN BACKUP MET WINDOWS

21 SHOP

Jaargang cd-rom Computer Idee 2009 Verdeel uw harde schijf in meerdere partities et Partition Master
Hd-pocketcamera's
WORD ABONNEE UW HARDE SCHI.JF IN STUKKEN

Her is snel, compact en granst

52 DIERENOPHETWEB Online dierenweetjes

ill

55

6 KOOPWUZER

Vragen? Oplossingen! Handige slirnmigheden

FAQMAN

26x Computer

en gratis

Idee 2009

de

zijn betaalbaar geworden,

59 TIPS&TRUCS 6 FUNCTIE SOM.ALS

1",,,,,"""',"17 cd-rom

reden om ertien te onderwerpen aan een test
En krijg 26x Computer Idee en gratis de

Uiterst handig in Exce1 Adressen en co lofon

laargang cd-rom 2009
34 WELKOM

65 SERVICE 66 UITSMlJTER

Rob Sijpesteijn Adjunct-hooJdredacteur

Wij wagen ens deze keer niet aan koffledikkij-

IN 2010

ken. maar vragen enkele lezers dat te doen

Marco Scholten www.computeridee.nl•

02 I 2010

3

I IIII II
leuwJaar
Bij het begin van een nieuw jaar hoort een kraakverse jaarindex. Gratis te downloaden als service van Computer Idee •••met de beste wensen. • anda
Er he eft pas een artikel over Panda Cloud in de Computertdee ge taan.lkhadAVGFreedat heel goedwerkte, maar versie 9 rnaakte de computer wei erg traag. Ik heb Panda Cloud geinstalleerd en inderdaad is de computer merkbaar sneller, Maar nuheb ik een vraag: scant Panda Cloud ook de e- mail? Ik kan dit nergens op de site van Panda of elders op internet terugvinden. Ook in de diverse forums heeftniemand er een antwoord op, zo ook niet op hetforum van de Computer Idee.
up. Het is geschikt vaor FireFox, ThunderBird, Sunbird, Flock, SeaMonkey. Nerscape en nog meer! Als ik mag citeren: "It allows you to backup and restore bookmarks, mail, contacts, history, extensions, cache etc." Lijkt mij een zeer nuttig programma dat er dus voor zorgt datje niet opnieuw aile addons moet downloaden en installereno Maar vergeet js favorieten en opgeslagen wachtwoorden niet! CasperSmit

.GPS
Op pagina 20 van Computer Idee 26 staat een bespreking van de Garrnin Dakota 20 GPS vcorwandelaars en fietsers, De Onroute fietskaart is wellicht niet ideaal, Als altern atief verwijs ik naar de bijna identieke Satmap Active 10, leverbaar via deANWB-winkel. Verkrijgbare kaarten hiervoor zijn zogenoemde Kadasterkaarten die zeer gedetailleerd zijn. Ik gebruik er bij mi jn fietstochten een met de kaart van 2uid Nederland en weet dus al tijd de juiste weg e vinden.

Iohn Iansseti
We hebben het nagevraagd bij Panda Security. Indirect scant Panda Cloud ook s-malls, maar niet meteen Outlook-plugin. Ais u een bestand probeert te openen dat aan een e-mail is gehangen, wordt een tijdelijk bestand aangemaakt dat wordt gescand door

Ik heb met veel belangstelling jullie artikeL over online betalen gelezen en ik was het volledlg eens met de voor- en nadelen die genoemd werden. Hetvoordeel van iDeal (vertrouwd betalen) werkt inderdaad niet in het buitenland. Met PayPal of een ereditcard kun je weI overal hetalen, maar ben je erg kwershaar. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een alternatief, namelljk een virtuele credltcard, AI snel kwam Ik uit bij vele louche ogende sites met vage voorwaarden, Tot ik bij Neteller.com uit kwam, Een duidelljke site met duidelijke voorwaarden. Op deze site maak je een account aan, dat vervolgens geveri6eerd moet worden. Hlertoe moet je €len kopte van een legitimatiebewijs sturen. Vervolgens warder contact met je op genomen via de telefoon om te bevestigen (indien je wilt zelfs met een tolk!). Daarna kun je een vlrruele creditcard aanrnaken, en die opladen via iDeal. Het voordeel van deze creditcard is dat je hem oplaadt en je nooit over [e Iimiet heen gaat. Maar ook dat je voor elke betaling een uniek creditcardnummer gebruikt! Zodra [e [e browser sluit is het creditcardnummer ongeldig, dus er kan nooit misbruik van gemaakt worden. Het is even werk om het opgezet te krijgen, maar ik gebruik het nu een jaar naar voUe tevredenheid! Gerard Buitenhuis

peA.

lox- ae
Ik las in Computer Idee 26 dat Dees op zoek was naar een programma dar een volledige backup maakt van Pirel'ox, De FAQman antwoordt echter dar dlr niet nodig is. Maar ikheb een programma gevonden dat dlt kan met de naam MozBack-

gro te belang dat telecomproviders in deze maffiahebben! Zij sluiten deals met deze malafide aanbleders en incasseren to't60 pet van de inkomsten tegen toegang tOT het netwerk. Meer weten? Bel maar. Helmus Liekele
Nu we dit weten, mailen we liever.

inm Iddels omgeruild voor een pc en op mijn MacbookWindows 7 geinstalleerd. Ik heb eerstXP erop gezet en daarna SP2 (van een schijf a) en toen

Jan.Maissan

ms ee

Wat jullie in het artikeJ Smsdiensten ontmaskerd (bewuati) helemaal niet rneenemen is bet

en ie
Een aanvu lling voor her artikel Concurrentie voo r Internet Explorer (nr, 25, pagina 34). Ik beb de acldstest voor IE7 uitgevoerd en daze scoort slechts 12/100. Dus nag slechter danIES.

Prijsw'innaars
• De oplossing van puzzel 25/'09 is Joeri Gagarih. De LN-513 Sitecom Homeplug Kit 200 Mbps t.w.V. € 160,- is gewonnen door R. van Hameren uit Roelofarendsveen, heer of mevrouw Claessens uit Weert en A. van Zwam uit Apeldoorn. • De prijswinnaars van de Hebben?Hebben!-actie in 25/'09 zijn: R. van Hameren uit Roelofarendsveen (puur toeval, we .zweren het), Francisca Bos uit Amersfoort. Edwin Takken ult Diemen. R. Keizer uit Renkum, L. Koops uit Vries. R. van Putten uit Deventer, R. Starn uit Waarland, M. van Leeuwen uit Maassluis, Bianca Grotenhuis uit Tilburg en Anja van Zundert uit Wernhout. Zij winnen ieder de muziekgame €60,-. U-Sing met micrafoon terwaarde van

" i :
Jaarindex
Da's handig: de complete inhoudsopgave van aile 26 nummers Computer Idee die in 2{)09 verschenen zijn. U kunt de pdf downloaden, vervolgens zeit printen en bij uw jaargang 2009 bewaren! www.computeridee.nl/jaarindex2009

Patriek: Hoet

p·jt an

Be

Jan van Veen reageerde op mijn
brief: 'spijt van Mac'. Hij verwijst naar een interessante site met info over de installatie van Windows op eenMac. Mijn dank daarvoor. Ikheb de iMac

www.computeridee.nl • 02 I 2010

,. )

IIIIIII

II II

IIIII

III II II II
P "jsv schU
Voor de gebruikers van Norton Internet Securityvoor wie Engels geen pro bleem is: de ptijs van NIS 2010 in de UK is 23,49 Britse Ponden (omgerekend € 26,-) via Amazon .co, uk. In Nederland kost betzelfde pakket € 74,99 bij Symantec online. Dit soortverschlllen is niet Ieuk rneer, toch?
rer. EI is al contact over gewees t met de technische mensen van

een upgradenaarWindows 7. Tot mijn verbazing draait bet neg steeds. Echter een aantal dingen werken niet, zoals: touchpad, functietoetsen, muizen werken anders, deklok loopt soms achter e.d. 20 te lezen heeft Evert Klaassen hier geen pro blemen rnee, Misschien kanhij (ofiemand anders) rnij tips geven. Rob Rekers
Mailbus wil u bedanken voor aile reacties op de WinBrief Spijt van Mae. Computer Idee gaat in het

nieuwe jaar meer aandacht besteden aan tips & trues voor (het overstappen van pc naar) Mae.

Ik ben al j aren lid en ik wil voor het eerst een keer een WWWEBTIP doorgeven. Her gaat am www.mooieaanbieding .nl, Dit vind ik eensu-

McAfee, maar die wisten het oak niet, Vreemd van zo'n bedrijf. De oude versie werkre perfect, maar is nergens rneer

te downloaden.
R.Bakker

perhandige site waarop je direct overzichtelijk in meerdere webwin kels 1..'0 ot winkeleu. Scheelt weer zoektijd. Bd deHeus

Roel Sigtermans
Het scheelt bijna vijftig euro! We gaan dit eens uitzoeken.

• SiteAdv'8ior
ledereen die her programma McMeeSiteAdvisorgebruiktwil ikwaarschuwen niet te updaten naar een nieuwere versle, omdat het bij mij en vsrschillende anderen mensennietmeer werkt. Geen vakjes die kleuren naar gelang de site die men bezoekt en ook geen vinkjes meer. Dit geldt zowel voor Mozilla

Leedvermaak
• Van de regen in de drop met computerhulp

A-stand
Wat Ieuk dar ik van u op 4 december een A-stand mocht ontvangen. Dat ik 00 k nog een laptop voor erbij heb was dus mooi meegenomen. Ik was al van plan altij d lid te blijven van jullie leuke blad, maar l1U krijgen jullie me nooit meerweg.

1.1

I,•• t~--

De computer was extreem traag. De map 'Mijn afbeeldingen' llet zich amper afsluiten,zo vol. 'Mijn doeumenten' werd als prullenbak ge'

bruikt. Kortom, een zootje, opgebouwd in vele jaren.·s Morgens werd eerst de computer aangezet, dan wassen, scheren en ontbijten, waarna de

Bedankt.
Willy Beurskens
Schrijf ons:

Firefox als
1• t ,

VOOT In

remer Bxplo-

opstart meestal wei voltooid was. De eigenaar van 73 jaar aanvaardde mijn aanbod digitaal orde op zaken te stell en dan ook zeer dankbaar; Er moest maar eens flink puin geruimd en opgesehoond worden, alvorens de mappen te ordenen. De he!ft van de opgestarte programma's kon er ult, Gigabytes aan troep opgeruimd. Een registercontrole bracht 657 fouten aan het licht. Weg ermee.lneens begon virusscanner AVG een diepe scan uit te voeren. Daardoor vertraagde de computer nog veel erger. Niet mee te werken. Ook dat dus maar even aanpassen naar een handiger tijdstip en quicksean. Na een uurtje kloppen, vegen en zuigen liep de pe als een zonnetje. Toen sloeg het noodlot toe. Het download en van het handige automatische schoonmaakprogramma Glary lukt niet. Geen internet meer. Geen Ziggo homepage. Dood. Fout 404. Wifi functioneerde prima. Had ik te veel opgeschoond? Wat nu? Aile verwijderde opstartprogs weerteruggezet, services weer ingesehakeld. Nog een half uur panisch zoeken. N iets hielp. Wat had ik gedaan?! Paniek en angstzweet vochten om voorrang, Van de regen in de drup door mijn 'hulp' 's Middags zou ik terugkomen om het probleem op te lossen, beloofde ik wanhopig. Op weg naar huis moest ik om een grote bestelbus heen fietsen op de hoek van de straat, Monteurs waren bezig in een grote kast waarvele groene kabels uithingen. Kast? Kabels? Groen??! Thuisgekomen meteen de te!efoon gepakt. "Heb je beeld op je TV?!" Hijgde ik. " ... Nee, typisch, er is geen beeld ..... oh [a, er kwarn een brief van Ziggo deze week ", herinnerde mijn kennis zich ineens. "Ging over iets van werkzaamheden aan de kabel of zo ... ". De pc functioneert weer prima. Murphy had een gewefdige dag, "'Qen HOIlgef'Vorst

j

lets te melden of te klagen? mailbus@computeridee.nl

LaafoDS meelachen om aw gesta.tel via mailbus@computeridee.ol OOOlV'..V" Leedvermaak"

111111111
Android netbook uitgesteld
Inmiddels is het eerste.Android netbook via Amazon.com te bestellen, maar de Benelux moet nog even wachten. Volgens een woordvoerder van Aeer kom t de eerste Androidnetbookin februari of rnaart 2010 uit in Nederland. Het gaat oak om een ander type dan de Acer Android One 0250, die is uitgerust

Virtuele tuin
De tuinliefhebber heeftweinig te doen in de winter, maar virtueel hoeft dat geen belemmering te zijn. In de casual game Gardenscapes dwaalt u samen met de butler door het landhuis van uw overleden grootvader, op zoek naar verborgen voorwerpen. Het doel is de eens zo aantrekkelijke ruin in oorspronkelijke staar te J1 erstellen, waarbij u zich mengt in de stadscompetitie om de mooiste tuin. Maaktnietuitofu een groentje bent ofniet. .€6.99 • www.denda.nl

met enerzljds her Windows XP-besturingssysteem en anderzijds Android, bekend Van de smartphones. De netbook die wij kunnen verwachten, krijgt typenummer 532. De spec-s zijn nag niet vrijgegeven.

VIP-pluggen
Popster Lady Gaga heeft deze oortelefoon tj es zelf ontworpen. Yeah right. Zelfs rnuziekproducent Dr. Dre heeft een steentje bijgedragen als we kabelspecialist Monster moeten geloven. Tosgegeven, ze zien er bijzonder uit. De Heartbeats worden geleverd met vier formaten oorplugs en een wirwarvri]e, platte kabel, dus dat belcoft veel goeds. .€99.95
• www.lookenlisten.nl

Windows 7-wens
Voor welke versls van Windows 7 zeu u kiezen?

www.computeridee.nl • 02 I 2010

De lenzen zijn opgesteld in rijen van vier en staan in een hoefijzervorm.nl •e Geld(overzicht) maaktgelukkig van het Nibud. maar tan wel haar bovenlijfbewegen. 1.nl naar is. De 'actroid' . Het is in aile opzichten eenzwaar notebook.bankingtools.3 kilo) en qua configura tie (o. • Bran: Telegraaf . .• www. Oak kan z:ij praten. Qua gewicht (3. De bijzondere opstelling ontwikkelde hij samen met studenten om vlammen te kunnen fotograferen uit verschillende hoeken. mits de eigenaar eerst en- kele zinnen inspreekt. maar zegt oak compleer aanpasbare robo ts te kunnen leveren. Kijk. De lS. die beter bekend staat als de robot die ooi t in een bruidsjurk de catwalk af Jiep . maarkomen ze betet uit met hun geld en zijn ze gelukkiger dan mens en die dat overzicht niet hebben. "Geldzaken in d. Wellastigvoor brildragers. Deze bril kunt u trouwens oak los kopen en gebrulken bij bepaalde ge- avanceerde lcd-schermen en desktops.asus.oen methet digitale huishoudboekje Nibud Cashflow Manager. NvidiaGeForce GTX260 M-grafische kaart met l GB DDB3geheugen).a. maar de 3D Vision van Nvidla die sarnenwerkt met software en een in- fraroodzender. Met deze prestatie behaalde hij het Guinness Book of Records. 20 kunnen we in 2010 de crisis weI aan. Intel Corei7-processor. niet zo'n. Daamaast bevat bet programma een referentielijst die aangeeftwar anderen uitgeven aan diverse posten hand.899. De robots zljn. zodat er een 3D-beeld ontstaat.II Wie een Asus GSlJ 3D Gam ing notebook koopt.e praktijk" betalen rnensen met een goed overzicht van..ig om te vergelijken.000 euro kunnen geinteresseerden een eigen robot aanpassen en kopen. laat u een persoonli]ke begro- Gepersonificeerde robot Het Iapanse wa:renhuis Sago & Seibu heeft een wel heel aparte aanbieding: voor 'slechts' 150.zeals de winkelde robot noerntkan n iet lopen. Nee.€39. hun uitgaven niet alleen bun rekeningen vaker op tijd. Wie oak alles op een rijtje wil.kartonnen met een rode en blauwe 'g1azen'. krijgt er een speciale bril bij om games en films in 3D te kunnen zien. kan dat d.95 • www.nieuwe versies van de HRP-4C-androi"de. Hiennee Vo Igens onderzoek Zoveellenzen gebruikt de camera van de Japanse enderzoekerYojiro Ishino. zodat er een stereoscopiscn 3D-effect ontstaat.6inch-taptop van Asus is de eerste laptop die gekoppeld kan worden aan de Nvidia-bril. Het bedrijf'biedt twee verschilleude modell en aan. als er voldoende vraag ting maken en via internetbankiaren alle transacties downloaden die grotendeels rechtstreeks worden ingeboekt.nl • www.nibud.

Een gerichte zoekactte op internet (op €len andere pel) leverde interessante aanbiedingen op bij zowel MyCom als Computerland.het volrooien van her album..pcthuis Eindredacteur Dick van de Schraaf gaat met zijn vriendin op pc-jacht. Het boekVertel uw verhaal met foro's en tekst sprlngthierop in door stap voor Nieuwe pC kopen Eindelijk was ze zover.95 www. En die een paar jaar laire albumprogramma is. huwelijksjubileum of afs cheids album voor een collegat . HTC is ook het bedrijf dat de eerste Androidtelefoon heeft gebouwd. _ 0 ~.it moment een apparaat tssten dat draait op Android en dat rna biele features en magelijkheden heeft.ker. Uitgangspunt: €len computer die geschikt is voor gewone dingen als tekstverwerken. de aanschaf vaneen nieuwe pc. Haar eude computer stap met schermafbeeldlngen uit te leggen hoe u werkt met albumso£tware. omdat dit volgens de auteurs het rneest bruikbare en popu- functtonserde welfswaar nag.gJ Betalen voor open source? Firefox heeft plannen am een spsciala downloadwinkel in te richten waar Firefox-gebruikers tegen betalmg applicaties kunnen down!oaden. mijn vrlendin. Het verschll in benadering in de filialen van beide ketens was opvallend. vanaf het download en tot <ian. e-mail. Natuurlijk is het ieders goed reeht Binnenkort Google Phone? Op internet gonst het lnmiddels behoorlijk: Google zou binnenkort tach echt me t zijn €ligen telefoon gaan komen. krijgen concurrentie www . gadget. Veel tijd om ons te helpen had hij ook niet. Dezelfde bronnen zeggen dat HIC de Nexus One zal produceren. VoJgens TheWall Street Journal. uri's Goo. Uiteraard krijgt u genoeg ideeen voor inhoud en vormgevtng aangereikt.bij MyCom neertelde voor €len nieuw systeem met een Intel Q8300 processor. Er was zojuist nieuwe voorraad afgeleverd en het verplaatsen daarvan naar het magazijn had kennelijk prioriteit. da t werkoemers up d.me) en Google (goog. is aileen nog voor eigen uri's btuikbaar.2010 c .gl). levensverhaal. Hema en TNT Post). Windows 7 Home prerniurn en nog veel meer van dat leuks . internet. Dick van de Schraaf het officie: e Mobile blog van Google. De foto hiernaast is afkomstigvan gadgethJog En- om eigen prioriteiten te stelien. maar daar was zo ongeveer all'es meegezegd. omputerldee. maar in dit geval kostte het hem wei grofweg 500 euro omzet. • • ~ • Facebook en Googleverkorten Url-verkorters ~ ~ zoals l'inyurl van Facebook (fb.a.. 78 90 59052062 • e 17.gheid ontging ens ten ene male. 4 GB ram. De geruchten worden gevoed door een posting op Volgens verschillende bronnen zal de Nexus One een to uchscreen hebben en een bescheidsn aantal knoppen op de voorzijde.llega van Computerland zander iets te vragen naar een kant-en- klaar systeem toe met de mededeling: "Deze meet u hebben" Het waarom van die stelli. kan ldezen ult 'Nil samenstellen via een online fouenrallen aanbieders met elk weer andereoptics en mogelijkheden.ntjs 021. Oat was namelijk het badrag dat m'n vriendin .nl/verteluwve. tote's kijken en bewerken en af en toe een filmpje maken in MOVie Ma. de G I. Het moest er tach maar eens van komen. Waar de verkopero van MyCom begen met de vraag: "Wat wilt u met de pe dcen?" liep zijn co.rhaal administrator administrateur Admin (3%) Andrew (2%) Oave(2%) Steve (20/0) B ro n: Microsoft (bij 48%) (38%) rneekan.ISBN. Doe meer met uwfoto's Wie een fotoalbum todiensr.vIsualsteps. Hierbij hebben de auteurs zich beperkt tot de software van Albelli (o. is de naam ookal bekend: Nexus One. Alsbonusmarenaal kunt u aanvulleude hoofdsrukken over software van Henze en Snapfish gratis downloaden. 1 TB harde schijt. Wat dacht u bijvoorbeeld van €len reisverslag.

Het elektronicabed rijf heeft een nieu w elek- tronisch papier ontwikkeld dat metkleur overweg kan en geen achtergrondverlich ting nodlg heeft.. • bit. Het is licht. Rikiki. Geschikt voor pc en Mac . Met die inkt kan kopieerpapier worden omgetoverd tot een batteri]. De eigenschappen van het op deze manier bewerkte papier zijn zeer gunstlg. Het schijfje meet 11 em bij 7. en zelfs na tiendulzeuden keren opnieuw opladen verliest her zijn capaciteitnauwelijks. Nti kan het nag niet. e 119. Door bijvoorbeeld een spelcomputeruit te rusten met betepapier.(500 GB). Of je past de skin van je PSP of in tendo DS aan aan de game die je speelt. want t het 'heel klein' in her Frans.. • c 79.DOOR HACKERS Password 123456 #!comment Changeme Fuckyou Bron: Microsoft BaHerijen uit de printer Onderzoekers van Stand-ford University is het gelukt een soort inkt te maken op basis van kcolstof nano- buisjes. kan het uiterlijk ervan sirnpel worden aangepast.(640 GB) volgens laCie beteken - . verander je met een druk op de knop de Idem van j e mo bieltje. Met de nieuweteclmiekkan zonodig oak een 'slimme' ruit worden gemaakt. zeker in vergelijking met de tot nu toe gangbare materialen. die al naar gelang de behoefte licht doorlaat oftegenhoudt. In plaats daarvan gebruikt het papier omgevingslich t. e 149.ly/epapier MEEST GEBRUIKTE WACHTWOORDEN . maar als het aan Philips ligt binnen afzienbare termijn wel. wat een knusse naam voor een mobiele harde schijf Klopt.5 em en is nag geen anderhalve centimeter dik.Kleurig e-papier Stel je vcor: elke keer als je daar behoefte aan 11 ebt.(250 GB).

tter~vrijheid bij NOCNS F contractusal vastgetegd. aan de hand van eerdere zoekopdrachten. volbrachten. Het is nu magelijk am een virtuele wandeling in 3D te maken in de oude Romeinse stad die bewaard is gebleven door de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79.vpro. is de integratie met sociale netwerken. Wie niet wi! dat zijn zaekgeschiedenis geregi· link uit· aparte gps phototracker kopen. Klik steeds op een stad. twitteraars via Live Messenger. een geavanceerd valgsysteem vaor bestellingen.nl 4 Sinds kort heeftThuis· bezargd. Een grijze 6 muls met esn tin! dus . voor andere camera's kunt u een 1• Google sChjotelt idnternettlters·voortaan a~tomaktisch gepersona iseer e resu a t vcor m zlJn zoe mao en chine.268lichtjes verwerkt :zift'en. • www.nl de faad Tracker gelanceerd. • bit.€69. er 360 graden mee het is u scrollen.nl vlak Ligthlj lekker in de hand 5 De KoninklijkeNederiandse Schaatsenrij· ders Bond heeft sinds kort ziln natuurijs· site weer in de lucht.nos.. • bit. • www. Hoe was het IlU echt? luister naar het webverhaal van enkele toerrijders die de tocht. Vanaf janu· ari neemt lxquick een praxyserver in gebruik die voor de gebruiker de zoekresu!taten ophaalt. • Live Messenger 2010 De belangnjkste wljzlging aan Windows Live Messenger Straks valgt u . De nieuwste van Gisteq heaft een streerd wordt..com 3 De Amertkaan Ric Turner is erin geslaagd am Guitar Hero na te bouwen met duizenden lampjes. kan dat via onderstaande schakelen. Turner heeft zijn creatie. oak gebruik maken van Sport'Irackssoftware.nl .• 021201O .jelfin.knsb. maar een rnuis van fabrikant Ielfin.. waarin maar lielst 21.ixquick.thuisbezorgd. info over wedstrijden en toertochten kunt u zkh apgeven voor de Toertocht Alert.WWWEBTIPS Lokaliseren Waar hebt u die mooie landsehapsfoto oak alweer gemaakt? En waar had u die vreemde vogel gespot en gescborent OergeJijke locatie-inforrnatie zit bi] .- De zosksnde intemetter bez.ly/58Ufae snellere chip en kan overweg met zowel pc als Mac.nl/twitter .nl/natuurijs geel. Wei zelf de pagina verversen . • www. Bijna averbadig te vermelden datlxquick daarbij Gaogle mljdt. Christmas Light Hera genoemd. 7 Tijdens dekaudste tocht der1ochtenop 18 januari 1963 vroor het 18 graden.comput€ridee. . Door her zachte gel-opper(toch een so ort stressball· De [elfin een sms'je wannesr de tafel kan wordengedekt. Te zien is of het eten al wardt bereid en wanneer de bezorger daadwerlielijk vertrekt. Behalve nieuws· berichtan..$34. blauw.gaagle. Oak antvangt Stressbal met scrollwiel J e kunt Her UjU op een stresshal.oekt daardoor de exteme zoekmachines niet meer zelf en er worden geen gebruikersdata op de proxyserver opgeslagen.nl/elfstedentocht 1 www. Voor nag eens 4 euro meer kunt u 2 De Nederlandse zoekrnachine ]xquickwillOO procent anoniem gebruik garanderen.95 • www. Met een upgrade van 13 euro kan de DPL900 oak gps-data koppelen aan RAW-bestanden. cam Sehaatsmirmend Nederland kan reo altime meegenieten van onze twitterende schaatsploeg in de aanloop naar de Olympisch Winterspelen in Vancauver.. green en roze. • www.In hat YouTube·filmpje ziet u hoe een en ander werkt. zodat u altljd plaats en rugnummers kent. Mouseis er in rood. Daarmee zijn denummersecht speelbaar. sommige camera's standaard Inbegrepen. • schaatsen.ly/4JWS'fd De niines van Pompe)' zijn teegevoegd aan Google Sbeetview. Erben Wemlemars heett zijn Twi. Zoek op 'Ruins of Pompei: • maps.

bedrijf sneJ wa t aa..J-""'1'I:tJ .~\ .r. Studon. Feedbooks. Daar schaft u vast met enlge regelmatig Iets aan .000 e-readers verkocht.o In n de boekhandel en krantenwinkel trefr u een keur aan Nederlandstalige. Let . waarvan u het bedrag zelf bepaalt. Boekje lezen.com. als u erg snel een geschenk nodig hebt of als het u aan inspiratie ontbreeki.ll:llUJ!]l ~:7.G"'~ "_ ..eom. sruurt u per post of email. com. nat of glad is? Loopt u er dan netzo makkelij k de deur voor uit? Gelukklg is dat helemaal niet nodig.. tljdschrifren en dagbJaden aan. Loop een willekeurige tijdschriftenkiosk binnen en he t royale assortiment aan bladen zal u meteen opvallen. Kruip achter uwpc (met een kop thee uiteraard!) en ontdek war ex online aan titels b eschikb aar is. org waaIOp u tienduizenden boeken vindt die vri] zijn van kopijreebten.als Engelstallge boeken. Fictionwise .. hebben bovengenoemde sites die Engelse proza aanbteden. Wat literatuur betreft. downloaden Online boeken klint u niet alleen bekendste zijn deboekenketen Selexyz.lgens over op uw reader.. wat wilt u nog meer?Dat boek hoeft niet per se van papierte zijn.. Sindsdien biedt de internetwinkel een enormaantal digitale boeken en dit blijft alsmaar groeien. waarbl] de Iaatste ca tegorie ruim in de meerderheid is. Van Stockum. nl. maar daar gaat het..It..I~ ~1f.IIrI.es Leesvermaak beperkt zich niet tot boeken.. Laatstgenoemde is overigens de oudste Digitale blaad.. om c en Epubbooks.net dar zo'n 25. Leest u makkel ijk Engels dan kunt U op het web ruimschoots terecbt..o. Mobipoeket. kopje thee erbij. Libris en ebook. Zo vindt ubi) Bookboon. Oit bewijst dat de vraag groot is en daar spelen naast Bol.nl.. eveneens vaak gratis Mullen in de virtuele schappen staan.P.n R<:.000 klassiekers aanbiedt en Gutenberg.boeken downloadt u regen betaling en u zet ze vervo. Elizijn echter ook exemplaren die IIkosreloos binnenhaalt. want internet biedt elke dag meer digitaalleesvoer. Grote aantallen gratis boeken vindt u weI o:pWorldllbracy.*. E.com publicalies over informatietechnologie.. De bon.nl verkooprzowel Nederlands. Handlg.Maar wat als het buiten ijzig koud.. Kijk maar eens op weI op dat soms niet aile hoofdstukken beschikbaar zijn. downloadwinkel van Nederland... De Onlin. rut Bbooks. Ebook. De rekken barsten zowat ult hu n voegen door de bergen .com. u kunr ze oak cadeau en wel bij Boekkado.Digitale boeken Afgelopen najaarwerd met veel bmnbarie de Sony Evreader gemtroduceerd in samenwerking met Bal. '5~~lIfill nIlIUM:!iIllMl!lll _!:'.."'.:1~h'l~t·~~ Llli. e • r rn t .com. Manybooks.r.. Tien dagen na de lntroductie waren er al meer dan 150.n veranderen....com gratis relsgldsen en srudieboeken en bij Realtimepublishers.-8I'I. Helaas zijn er op moment van schrljven geell e-books in het assortirnenr. E-books en e-magazines op een rijtje Tijdens de koude wintermaanden is het binnen beter dan buiten..nBt waar we bijvoorbeeld het verhaal van Robin Hood 20 op het scherm toveren. maar ookEngelstalige boeken.J..""..fl'l'.com vele ander-e aanbieders op in.eboekenbon en lezen. maar aan bod is beperkt. ~~*.

nl c • 02 1201. Er zijn echter oak initiarieven die op zichzelf staan.. vermaakt u vijf keer per jaar met wat u zeal kunt doen tijdens uw vrije tijd. roddel-.in vindt u meerinforrnatie over de aanpak van de fileproblematiek. Dus vul datkop je thee nag maar even bij en neem rustig de tijd am alvast deze exemplaren door te bladeren. JfIymagazine. KLMen Marktplaats.. Voor bedrijven is een e-magazine een mooi en voordelig middel am bun eigen handel te promo ten.• ex handige klustips in. want er zrtten ware juweeltjes russell. geluid.n1 in elkaar. Tot slot is er nog een aangename rijdsbesteding voor de voetballisfheb ber lndevorm van Eredlvisiellvemagnzine. Het is dan ook niet gek dat grote namen hier gebruik van maken..nl. Voar mensen met interesse in mobiliteie zet Nederland BereikbaarDefilesoof. Te vinden Magaztne. Deze drlereuzen zijn niet de enige die een digitaal blad presenteren. Hier. "Een digitaal tijdschrift is bijzonder dynamisch. Iotos en videobeeldenmaakt er een heuse beleving van. En terecht.nl is alvast een zeer mooi voorbeald en bel: zal zeker in de smaak vallen bij keukenprinsen en -prlnsessen. On tvang de Hummers in uw mailbox of surf naar de site om ze online te lezen . www. interieur-. maar ook hoe u deren afbeeldingen van vorm en zorgen ook video's voor de nodige visuele variatie. Zomaareen greep uit de vele sites waar u digitale boeken kunt downloaden.nl van KLM is een kleurrijk werkje over reisbestemmingen en alies wat erbij korot kijken. Ddewekelijks ver'schijnr er een nieuwe editie die al dam 42. zeals voorbereidingtips. Een genet om naar te kijken en am het te lezen. In . Wie €len mobieltje heeft van Samsung.~~lI!1151!1 . Zo vsran- beddjven die inspelen op een specifiek product doen mee. Video's. Maar oak bier zlen we her aanbod in eenrap tempo groeien.nl. de aan bieder van vakantlehuizen. Ookminder bekende spelers en op Housevlstenemagazlne. Het spel russen tekst. zeals Bal. maar die zijn helaas nogal schaars.. Noem iets en he! ligt er. reis-.0 3 . Poodinsplratlonmagazlne. EIoIIIlP<"" .. kook. Bol maakt Bomvol met lnformatie over onder andere nieuwe games en OlUziekalbums en er staat steeds een reportage over een bekend lemand in..marktplaats.. wedstrijdstanden en evaluaties: het staat er allsmaal in..n1. De fabrikantwil er echter oak ongetwijfeJd potentiele kopers mee over de streep trekken.en uiteraard cornputerbladen.nl leest u hoe u een vloer legt of een kastje in elkaar timmert. ~IJ "U'i tIOqbi'o opinie-. com... Elke maand staan veiligop internet winkelt. Een digi tale tegenhanger over elk onderwerp in de vorm vall een moot vormgegeven e-magazine is er nag niet. HousaVlsion.000 Bourgondiers wordt gelezen. krijgt meertnformatie over dit merk Samsungmagazine. crnputeridee.

Het is Applicaties Foro's bewerkt u met PaintShop Photo. geheugenkaart. Het enige wat mist. verwijdert of in her geval van video en audio. Het pakket werkt probleemlcos opWindows 7 en maakt direct gebruik van de nieuwe rnogeUjkheden van dit besturingssysteem. dan zult u beide labelnamen in het zoekvenster maeten opgeven om ze zich tbaar te maken. CorelVideoStudio 20) 0. Dit systeem had beter gemogen. DVD Factory 2.en audlobestanden af. hooglichten en scherpte handmatig aanpassen. Facebook of YouTube.corel. 20 zet u uw fotocollages.teridee.- **** schieren ze van IdeUI.O . werkt hetgebruiksvriendel ijk. Elkbestand heeft een eigen frame waarmee u bet bestand selecteerr. De multimediabestanden velschijnen in een mooi vormge· geven. Het is een prettige speler die de bekendste bestandsformaten . alsook dvd's en cd's. DVD Factory verschllr niet zo gek veel van VideoStudio. Uw filmpjes transporteert u eveneens naar bovengsnoemde sites of u brandt ze op een dvd of avchd-dvd.Instant Viewer Elke applicatie. schaduw. 14 www.compu. start met de Instant V.en m p3cd's rnaakt en bestanden kopieert naar uwiPod. video en rnuzlek COREL DIGITAL STUDIO 2010 Corel heeft een alles. dynamiscbe interface. N a de installatie verschijnen de pictogrammen van PaintShop Photo 2010. kunt u video's en foro's importeren van een camera. Hebt u gebruik gemaakt van meerdere labels. Denk aan jumplists op de taakbalk en bibliotheken die gerelateerde content tonen.lll. Om een tnultimediabesrand te bewerken. waarbij u de keuze hebt uit automatisch corrigeren of de helderheid. In dezevtewer klint uuwmediabestanden verzamelen. maar oak direct bestanden snel bewerken en versturen per mail of uploaden naar Pllckr. Afhankelijk van de appllcarle die u start. maar te beperkt Spelen met foto's. Blu-rayschijfjes worden nlet ondersteund. Daartegenover staat wei dat u audio. bekijken en distribueren van foro's en video's: Digital Studio. is de mogelljkheid am een foto te can verteren naar een ander c bestandsfotrnaat.nl Acivie. Facebook enYouTube. Info www. Het pakket is gericbt op hat snelle simpele werk.sprijs 69. rnoet u erop dubbelklikken. AIleen bi] het afspelen van hd-video haperen de beelden en ver- Goed Mooie. PSP of mobiele telefoon. Foto's bijsnijden. dynamische werkomgeving. Multimediapakket€ 69. rechtzetten en rode ogen verwijderen kan oak. fotoalbwns en kalenders over naar Flickr.02 I20!l.akkelijk in gebruik. maar net genoegom een acceptabel resultaat mee te boeken. omdat 1I anders mlnder mogeJijkheden krijgt om bewerkingen uit te voeren. bekijken en ordenen.. MetWinDVO speelt u alle video. harde schijf ofmobiele telefcon. De mogelijkheden van de afzondarlijke onderdelen zijn beperkt.ONZE MENING ken rnetvldeo'Studlo. Vervolgens vindt u deze bes tanden aileen via het zcekvenster terug.ondersteunt. Grafischziet het er goed uit en. dvd's. . een preview bekijkt. Videobestanden zijn re bewer- eveneens jammer d at er slechts vijf templates zij 11 vaal dvdmenu's. De exportmogelijkheden ziJn rutm. daarvoor is een upgrade noodzakelijknaar de Pro-versie. Er zijn zelfs minder bewerkingsmogelijkheden.i ewe r. opeenenkele tunctts na. De geselecteerde bestandenvoegt u toe aan een album. waarua u ze van labels voorziet am ze te ordenen.010 en WinDVO 2010 op uw bureau- blad.in -een pakket ultgebracht voor het bewerken. op WlnDVD na. waardoor iedereen ef snel resultaat mee kan boekan. Vreemd is dat u ditwel vanuit de juiste applicatie meet doen. simpel in gebruik Sleeht Beperkt aantat templates voor dvd's Conelusle Corel Digital Studio 2010 is een simpel pakket voor als U snel multimediabestanden wilt tonen of delen met anderen.

Achterin de ontvanger plaatst u de smartcard van de kabelpwvider. afhankelijk van uw breedbandverbinding. 02 I 2010 15 . Wij testten de ontvanger ill combinatie met Ziggo: alle 254 zenders werden keurig gevonden. maar wordt helaas niet in elke situatle toegepast. Beter kan dus niet.Blnnen tien minuten bekijkt u uw favoriete betaalde ders.. Info www:mio.com Adviesprijs c 59. Digitale televisie van Digite nne.Daarna vindtWindows Media Center automatisch atle zenders en worden ze oak direct in de juisrevolgordegezet.. Er was maar tv.nl Attviesprljs€ 149.f-secure. Zulke zorgen hebt u nier wanneer u gebruik rnaakt ONLINE' ~ "'!. Gps€200. Zelfs over de meest obscure zenders krijgt u informatie. maar manlfesteert zich onvoldoende.- ** omdat de routeaanwijzingen Traag..- ***** niet mogelijk.allatiegemak Bij het installeren van de drivers dient u het netwerknummervan de kabelaanbieder ill te voeren..-m~lI:IC'I:I'~ n<t. Wanneeru gebruikmaaktvan het Media Center binnen Windaws 7 is de ontvanger eveneens geheel geschikt voot hdkanalen. Ziggo en Caiway ontvangen gaat probleemloos. De E30 is een kastje dat u via usb aansluit op de pc of notebook. Geen nood. Het is mogelljk prioriteiten aan te geven. Dew pluspunten zijn echter niet voldoeude am tot aanschaf over te gaan. De hceveelheid rulmte is onbeperkt.In tegenstelling tot dleasngtlte. Ook de rijbaanbegeleiding is handig. Muzrek.ontvanger die dat mogelijk maakte . her aanrsakscherrn te wensen overJaat en de zulgnap matig is. Het afspelen van opgenomen programma's gebeurt in de origmele kwaliteit. zeals die van F-Secure. zoalshet digitale signaal oak op de kabel staat.. www.firedtv.lp Inst. inclusief alle documenten later wil raadpleopslag- gen. 0n_lne opvraagbaar F-SECURE ONLINE BACKUP Het bekljken van hdtv-kanalen in Windows Media Center was tot nu voor een normale sterveling onbegonnen werk. roegespitst op de Nederlandse kabel-tv. Dit is bij Mio gratis. Info www. Backuppen is als het lnvullen van €len belastingaangifte: een vervelend klusie. Een afstandsbediening zit er helaas niet bij. De programmagegevens plukt de Anysee-ontvanger van het kabelnetwerk.90 (1[aar) **** Windows Media Center btedt u verder de mogelijkheid om gebruiksvriendelijk te schakelen tussen de verschillende zenders en opnarnes te maken vanuit de elektrontsche ptogrammagids. video en andere bestandstypen slaat u in aparte mappen op. waarvan we aannemen dar deze onder de B5pro cent dekking vallen. goedkoper en simpeler alrerna tief. moet u meerdere keren per jaar uw gegevens kopieren. Conclusle MakkeliJk online bestanden opslaan. deze ver weg van uw computer voor het geval dar er brand uitbreekt of er een dief langskomt.nl AdvlespriJs € 200. namelijkdeA2 en A27. Fijn. maar wei 8 It··d·l· . een ONZCMCNING Goed Gebruiksvriendelijk en goede beeldkwaHteit Slecht Duurder daneen analogs ontvanger Condusle Digitalekabeltelevisie bekijken in Windows Media Center was tot nu toe duur en i"ngewikkeld. De Installatie daarvan was relatief com plex. Tot ovennaat van·ramp ging Digital Everywhere oak nog eens faillier. maar helaas is Mio's Live TMC een stuk minder bruikbaar en efficient dan zijn concurrent HDTraffic..ONZEMENING Conclusie Mio's gratis actuele verkeersinformatie kHnkt aantrekkelijk.n1 krijgt een Naderlandse installatie.Wie hemaanschaft via de importeur FireDTY.de FloppyDTV van Digital.ats betaalzenders en dankzij de eenvoudige software is de instaHatie een eitje. net als bij een normals settopbox . zou u denken.. Met de Anysee E30 Combo Plus is dat niet langer het geval.. Beperk u daarom tot de belangrijkste bestanden. Te meer sorns compleet verkeerd zijn.nl. Tijdens onze testrit werden files niet aangekondigd en werd ons geen alternatieve route voorgesteld. Lekker overzichtelijk wanneer u de opgesJagen Backupdienst €59.II III I I III II I I III I Teleurstellend MIO SPIRIT 500 LIVE TMC Degelijke eenvoud Digitale kabeltelevisie op uw computer ANYSEE E30 COMBO PWS Voor acruele verkeerslnfonuatie betaalt u bij TomTom een tlentje permaand. Flitsconrroles meldt de gps wel netjes. de Anysee 80 Combo Plus is inmiddels €len beter. IJ .handleldlng. Info www. alleeo UPCis TV-ontvanger €149. Vervo Igens bewaart u.computeridee. Daarnaast was het een dure aangelegenheid. En dat terwi)! we op hoofdwegen reden. Het is geschikt voar zowel hd.Everywhere. stations en hd-zen- van een onllne dienst. De overdracht gaat wei trager in vergelijking met het overzetten op een harde schijf Per gigabyte dum! het zo'n vijftot tien UUI.90 ONZEMENJNG televisleprogramma's.

is her configureren vandevele Lex-mark is lange tijd het ondergeschoven kindje van de prinrermerken geweest: na degrote drie (HP. De voorlaatste generatie afdrukkers van Lexmark Iiet al fraaiere resulraten zien dan HP ooit ult een gecombineerde inktparroon en prinrkop kon halen en n u het bedrijf oak is eenlichte oververza diging in felrood en -groen .11 n draadloos netwerk. ondersteuning voor een B02.wat we vaak zien bij vterkleurenpnnters -Is alles prima in orde.en uitbrelden De HP Home Server is standaard ultgerust met harde schijfvan een terabyte. u bijvoorbeeld sluit u via usb of eSATA nag tneer schijven aan. Canon en Epson) scoorde Lexmark voornam elijk goed. Door extra schijven te plaarsen kunt een Info www.Voor eerr dermate cempleet apparaat is de prijs beslist acceptabel. schiet de verbruiksmeter ulr naar vijftig wa It. Prima afdrukkwaliteit Wat de snelhei. Oak de afdrukkwaliteir is uitsrekend. nadatu deze op de scbi jf'hebt geplaatst. Jammel is wei dat zo'n aansluiring **** uw bestanden nler automattsch beveiligd tegen een schijfcrash. Oat isveel. eenvoudig uilbreidbaar tot 7 18 51echt Hoog energieverbruik Conclusie De HP MediaSmart Server biedt veel opslagruimteen u maakt er eenvoudig backups mee.extra schijf'plaatst. Hoe compleett Nou.in-een printer. Het zwart is bijna perfect Zwart en afgezien van Conclusie De 5605 is een sterk boegbeeld rnark. kan de intel'aetS605 zich meten met de HP Photosmart Premium (in numrner 1van 20 10 besproken). De voorspelde waarden komen heel behoorlijk overeen met onze metingen.~ Vers Besproken Enorme geheugentankthuis Opslaggigant HP MEDIASMARTEX490 Hebt u al tijd te weinig schijfruirute? Wilt u makkelij k backups rnaken van de bestanden op uw computers ell wilt u overal toegang hebben lot deze fa to's.nl **** Topmodel zeer compleet Sterke concurrent voor H'P LEXMARK INTERACT 5605 ven ~ 1.- Ermee spelen Net zo gemakkelijk als her toevoegen.hp. Lexmark heeft de capaclrel t van de inktpatronen laten vaststellen door een 0 nafhankelijk instituu t. A£gedmkte tekstis eveneens scherp. Die positie is echter al lang met meer terecht.in de prijsl presratieverhaudlng. Metruimte voor maximaal vier barde schij- Homeserver €499. functies. Hij is best prijzig voor eerralles. U schuift simpelwegeen extra schijfin een lade en plaatst deze in het kastje. Goed Snel. Met zoveel opslagruimre bent u waarschijnlijk weI even zoet.- ONZEMENING Good Gebruiksvriendelijk.d betreft. kan handomdraa! naar de online fo todienst Flickr te transportsren. Als dat nogniet genoeg is. een kleurenscherm met aanraakbediening. Video's zet u autornatisch om zodat u ze moeiteloos op een srnartphone het zich meten met de beste. Dit is alleen het geval wanneer 1.1 een. Info www.nl 02 12010 . Jammer aileen dat het energieverbruik best haag is.- 1 www.1 kriJgt er standaard een- tie van een terabyte ~ is het eenvoudig om extra opslagruimte toe te voegen. oftewel gescheiden patronenen printkoppen. maar de a fdru kkwaliteit bleef achter. redelijke afdrukkosten 51echt Geen aansluiting voor bedrade netwerken van Lex- u dit uitbreideu tot zeven terabyte. een duplex eenheid voor automatisch dubbelzildigpnnten. veel mogelij'kheden. maar door de boge capaciteit b!ijft de prijs per pagina alleszins onder controls. video's en muziek? Met de HP MecliaSmart EX490 is dit allernaal mogelijk. maar hij is erg compleet en in online winkels voor gemiddeld 17B enro te vin den. Zo ishet mogeliJkom Into's in een overgestapr op zogencemde 'single ink'.nl Adviesprijs€ 199. ZelJs met een Mac ofiPhone kan de MediaSmart overweg.·. Daarnaast geniet op he! werk van uweigen rnuziekdankzl] een speciale webdienst. De patronen zijn nietecht goedkoop.ONZE MENING. kunt afspelen. De Interact S605 is zo'n beetje het topmodel vcor de consument. conform de geldende i50norm. Bij actief gebruik en me t sleeb ts een schijf.lexmark. Geheu. Sterkel nag. Veel mogelijkheden dus. Eigenlijk valt er weinig aan te rnerken op deze S605 ofhet moet zijn dat de maar lets duurdere HP Phorosmarr Premium bluetooth en bedrade netwerken ondersteunt. maar in werkeJijkbeid vallen de afrnetingen van rut kleine torent]e wei mee. Op de foto ziet hij er best groat uir. hoge afdrukkwa· liteit. ze Laten eerder ee 11 positievel"dan een negatiever beeld zien. Oak her stroomverbruik valt regen. AII-in-one printer e 199.computerJdee. Adviesprijs € 499. groat aanraakscherm voor bediening. een kaartlezer en een usb-aansluitlng voor digi tale camera's.

.Her bedrijf is langer dan de jPod. De prijs maakt eehter veel goed.nl. Helaas valt dereikwijdte hiervan erg tegen.ereative. www.com Adviesprijs € 150. Naast mp3 is er ookondersteuningvoor aac en tlac. Een in te rnation ale versie komt er gelukkigsnel aan. waarmee u eenvoudig de dekking van uw draadJoze netwerk vergroot Simpelweg bet kastje in het stopcontact stoppen.dell. De ZEN X-Fi 2 biedt allerlei extra's: een offline rss-lezer. kalender). Jammer is wei dat zowel de handleiding als de software in het Duits is. ookSony en Philips hebben een vergelijkbare en net zo' n goed werkende techniek. wat audloliefhebbers zal bekoren.boom heet ZEN X-Pi 2. De repeater is geschikt voorzowel 802.als 802. inloggen op bet draadloze netwerk en het apparaat configureren. maar oak via usb. Was het eerste model nog voorzien van een flink aantal knoppen en de mogelijkheid verbinding te maken met een draadloos netwerk. Het is een bijzonder Monitor C 359. Bovendlen hebben ze als groot voordeel.computeridee.- vormgegeven zzincb-scherm met full bd (1920xI080 pixels). naarvoorbeeld van de Apple iMac.maker actief in deze markt en introduceert met enlge regelmaat spelers die wat extra's bieden. als de naam aangeeft.Fi technologie.Un. Helaas is hetnietalles goud wat er blinkt. Oak het aanraakscherm vereist enig geduld. videomogelijkheden CREATIVE ZEN X-F1216 GB maar beperkte N·G Het Duitse bedrijf AVM weet iedere keer weer te verrassen met bijzondere netwerkproducten.- **** ONZEMENING Hoewel Apple de eerste naam is waar men aan denkt bij draagbare muziekspelers. In tegenstelling totveel andere displays functioneert de aanraaktechniek langs de randen en nlet via eenlaag op het scherm. Jammer is wei dat DelJ geealeuke Conclusle Wilt u een aanraakscherm of een monitor met een groat aantal pixels? Met de Dell SX2210T slaat u twee vliegen in een klap.Reikw-jdte vergroten AVM FRITZ! WLAN REPEATER Goede mp3-speler. Dit laatste is ook mogelij k via de ingebouwde fm-zender.ONZEMENING Prima geluidskwaliteit. De nieuwste loot aan de Creative. een ingebouwde speaker en een aantal pimapplicaties (agenda. matige mp4-speler RepeaterC 90. moet concurrent Creative zeker nlet vergeten worden . en niet met die van bijvoorbeeld de iPod Touch. bruikte technologie. Dir is grotendeels te wijten aan de ge- ONZEMENING geluidskwaliteit. maar de slimme algoritmes van Creative weten ondermaarse bestanden goed op te kaJefateren.nl Adviesprijs€ 359.- *** waannee het kastie muziek afspeelt van het netwerk of dienst doet als internetradio.Goed Uitstekende *** extra software meelevert zoals u die aantreft op Windows 7-computers met een aanraakscherm. Verder is er een stereoaansluiting beschikbaar Conclusie Met de Fritz! WLAN Repeater N-G vergroat u de reikwijdte van uw draadloze netwerk op een leuke en originele manier. Into www. Een prima voorbeeld is deze zogeheten repeater. Hierdoor is de beeldkwali teit vrij goed. betreft hetde tweedeversie van deze compacte speJer. X-Fi technologie wetkt hoorbaar Slecht Kwatiteit aanraakscherrn. Dat is leuk. welke ver- gelijkbaar is met die in Windows Mobile smarrphones. dvi of hdmi.de AdviespriJs € 95. die met n arne kwalitatiefmindere muziekbestanden van een nieuwelan voorziet.11g-uetwerken. Niettemin valt er over de geluidskwaliteit niets te klagen. Info www. Het reageert niet altijd direct en door een lijstbestanden bladeren vergt euige gewenning. Finishing touch? DELL SX2210T Aantrekkelijke computers met een aanraakscherrn uit een stuk. taaklijst. maar war als u aJ een goede computer hebt en tach een aanraakscherrn wellst? Dan is de Dell SX2210T een rnooie optie. veel audioformaten. maar de videomogelijkheden blijven achter.- AudiokwaUteit Mp3-compressie heeft als nadeel dar vooral hoge tonen detail verliezen. Dit is niet uniek. Om van de aanraakmogelljkheden gebruik te maken moet u het niet alleen aansluiten via vga. Na het installeren van de drivers werkt het probleemloos . dat er geen verplichte koppeling met i'lunes (of soortgelijke software) nodlg is. De geluidskwaliteit en bestandsondersteuning voor muziek is uitstekend. aantrekkelijke prijs. maar we hadden liever gezien dat de speler meer videoformaten kon afspelen. voordar onwillekeurig de hele lijst voorbijschiet of per ongeluk een bestand wordt afgespeeid. ze- Draagbare mediaspeler CI50.avm. ondersteunt beperkt aantal videoformaten Conclusie De Creative ZEN X-Fi 2 laat ons met gemengde gevoelens aehter. want bet aanraakscherm werkt nlet zo goed als we zouden willen. Leuk is dat her scherm statusinformatle weergeeft en ondermeer toont of er nieuwe e-mail i . Info www. Geblevenls de cornpacte vormgeving en de X.nl 0212010 7 . verschijnen steeds vaker in de winkel. deze nieuwe versie bedient u met een aanraakscherm en wift is niet meer beschikbaar. Wat de audloformaten betreft zit her wei goed.

0 Stel een lijstop ~J"'m """'_dI""q'II 11 -'K." § ontb~t Refr1 p~ 5Ch:tJdpa4iE1o'nEt'"KfIn1r:I rHII ~~ " o • . Zi:I... de hoofdpersonen.L~':.._ . III 8fo.l Ue:l~fi!... """Ioot»-'I<'i......at~~~~~eI"lI'lUfM boek voorkomende karakters. Zo'schema is heel een voudig te rnaken met de diverse mogelijkheden van Word.lde .. ~~ljnt.. "'011""Pc.~f'"r'iltJd. Kies vervolgens opnieuw het genoemde opmaakprofiel en Cik Personen...~IIo:t • ..JJII~I"'lNf ~_'~::__J .. Sommige schrijvers beginnen domweg te tikken en hebben dan na weken of rnaanden een voltooid boek.. Door gebruik te maken van her opmaakprofiel Sta:ndaard kunt u onder de plorkopjes (die dus gemaakt zijn met opmaakprofiel2) een moot overztcht krijgen...proflel Het voordeel van een lijst als 1 _w s: ll·a..nl 021201. Maaktv. w... plaats (en) van handeling en de hootdsrukken aan bod kornen.1 Personen Vlot Zo lukt het ~~-Il'Iddiit V'i~~" H oofdsllI k ken! . B<o ..tdI ~~rbimn:giS!!"'~I!~~~~1f....i~~.. Personen. nloH<ljte< __ l!!de_ .. Wij gaan eerst onze ideeen eens op papier zetten._~ J~tt:~frrif.. • • So. . ·-=."""""".f"1I.-' deze is datuuwgedachtenniet op volgorde op (virtueel) papier hoeft te zetten.. Door een bolletje voor een rekst beet te pakken kunt u regels makkelijk naar een andere plek in de rekst slepen.Je staart voor je uiten denkt ineens: 'Ikga een boek schrijyen: En zie.computeridee. Selecteer vervolgens het opmaakprofiel Kop 2 en vul uw idee random de plot in.datlE~f<~ BtOfIf"I(." "". .:.m es-.!H_m Tlle..~~ .an ~ JiOOOI!"E!tI~.!01'''''''_ . kijk er regelmatlg na en voegmeteen e~ic:..~. ~ wail: ~tI~If~~i Won.'W'Jift. Kies in bet lint onder Start de stijl Kop 1..._"". ~ ~.."'II«J.. Herhaal dit totdat u een complete lijst hebt bestaande uit Titel.... --1. Ideaal dus om aJ bonelend van gedachten uw ideaJe plot samen te stell en.019 - . Binnen brandtgezellig dekachel ......n Buitenis het koud en donker.... De overgrote meerderbeid ecbter begint met het maken van een schema waarinhet plot...I!!.ret. dan kunnen we urn deze workshop wellicht een beetje op weghelpen... • . S<t. en boekschrijven is lets waar veel mens en wei eens over hebben nagedach I.'InW. we gaan eens uit van een Broer Konijn-verhaal (am maar wat te noemen . Lt-ntl1!!mDrgll!11 • • _!dIM.. Zo raakt u veel minder sue] de draad kwijt.. Met het gratis programmaatje Storybook houdt u namelijk alrijd overzlcht op de plot en de verhaallijn en de in het OPetsone" e Plot (II H.Q~. gp~n..... ...ui!.-ert$...e:e:t Ortdt:J*q:~:Jof itEifI dfiVO':iU'£I!i'I. • Bta8T rQ. ~-=~.:tPdlolfl"ljreR{hsopdelroW~ ~~~~~~QO"I~~~worte&-U"smro2fltid me'i'\I!ltt"eter o o Op!f>II • • • lktfIiJtiil!n~~ltI'¥Hl)et&7iipadlr... AI!"..Tik dan Titel en druk op Enter.Maar het komt er noon van. • _.r~:JM~ _. teveel werk of'u ziet er gewoon als een blok tegenop vanwege bet vele werk en de organisatie van het grote geheel Is alleen dat Iaatste uw excuus.i NW...¥CrtmPt(je:b~¥imIBU1~ . J.. ord. huJ.. Klik dan in het menu Beeld op Overzlchr.....:o:trllJk """'"IG' ~'5d'lrR:l..... Computer Idee laat zien hoe u beginten waar uaan moetdenken.I!liil"l o • ..~' Kieseen apmaak...... Geen tijd..r.·i~Jd=-'t=·"i'·"'~12nllll jI::--.iraDr. dat ook nog eens logisch en consistent in elkaar steekt.n. Zetde cursor achter het wonrd Plot en druk op Bnter... Laat dit 'masterplan' eens liggen. ko " II"·.II: 1 Kv~~. Daarmee is het organiseren vall al uw hersenspinsel straks een stuk eenvoudiger.. Pleats van handelingen Hoofdstukken...!![Ij ~I'I'I nAf'!'Ii!:t il'41lHn~~!p 'huJ '11111 ~itIi e~ 211!1 dst~MI!~~ iUel"mt8.li!i<..Mb!lil"ll.t.. U kunt de rest van de onderdelen in de lijst op dezelfde rnanier invullen zodat u uiteindelij k over een stevige basis beschikt waarop het hoek gebouwdkan worden.Ie.oed!e . Plot...t.Id ...

I __ ~~. Tik dan de details over de eerste plek van handeling. VOOI de rest kunt u de overlge plaarsen van han deling evensens naar wens beschrijven. klalr OP to n aCI11w.sl 1:Pa't1 o ~~eg personen 'Mummer: '111. Na een klik op Finish starr Storybook open! een tekstbestand dat u wat ons betreft meteen weer kunt sluiten.. Ilk: I Oeat .Vergeet ook niet am gebrulkte maken van de tabbladen omevenruele opmerkingen (Notitiesj of.lfl. WiI<t"'IIiD ~lMI.s t!!"!l~~:5i ''''_=·. WWW. dan klikt U op OK.."DIi~""'rhtlA Q'I~~dl~. Oak zijn een datum. I 02 2010 In hetnu voor u staande venster kunt u links personen toevoegen. J-Ietzelfde kunt u doen met locaties aan de rechterkan l.(:o!trputeridee. hethoofdpaneel zal straks de details van de vsrschillende 'scenes' ulr uw boek bevatten.. is bet tijd om tegaan sohrijven.. . Nieuwproject sa rnerl'l... konUn :lDD rat o"\wak~nvan Br" er Knolln..1 r= I' r- _03'_~ p. zoals ook vermeld ln het eerder gemaakte Worddocument.ybnuk en doorloop de installatlewizard.~Lr·=~~·~~-W~--~----------~ ~~H -"""" ~~ -~ ~~.g~IX139t. Klik totslotop 0 K. Om te voorkornen dat u al schrijvende de wegmrijtraakt v:mwege de vele personen en verhaallljnen zetu het gra tis Storybook in. Onder het kopje Snelle info (eveneens aan de rechterkant) komt een sarnenvatting vall her geselecteerde onderdeel erboven.. Klik in het menu File up Preferences. U tier dat herprogramma nu Nederlandstalig is. Op het tabblad Algemeen in her venster dar o pent na op de pl. Ook nu geldt weer dat eeri dubbelklik op sen al toegevoegde plaats In het bovenste pan eel aan de rechterkant betekent dat u de zaak achterafprobleemloos kunt aanpassen. A1gamasn Pe rsonaoes ~n lOcaUes NotlUesj 'UJn: Elefaull trand (OS) ~ S Unks naar lJJn~ OS l I 'oarum...likt U op OK.w:.ig om achter de hand te hebbentijdens het sehrljvenvan eea boek. Op In het middelstehoofdveld van Storybook ziet u een tegel met een plusteken . perkgeldt: wie schrijft. B_ floofthruk ~ v A VerhaaUijn \iii' U kunt in de desbetreffende velden aile gewenste Informs tieever de persoon in-vullen..~""'~. Klik in het venster storyboo k op de knop Create new project."i~1Y.""~~.een uitgebreide ornschrljving (Omschrijving) in re voeren..I!2 ..Het hoofdvenstervan Storybook is verdeeld in drie delen. Om een nieuwe persoon aan te maken klikt u in het menu Personages op Nleuw personage. ~ gerust hart ideeen toe.of sterfdag vaneen personage invullen. II Ookinhet digi.nd I.1: OmsoMMng: r1 ~o oki"tuk 1.Als de invullingwat u betreftklaar is. No rrnaal gas ~ro k."".en tijdstip (erghandig b. n IIgt al esn h a. varierend van (hoofd) personen tot scenes.ijgecompliceerde boeken) aan de scene koppelen. het hoofdtabblad Algemeen kunt u zelfs de geboorte.nljke OlanjO rakke.: 1·d~o-2009 § § lSJ fo: SthelJ "I Sc~n.Door hierop te klikken zijn scenes toe tevoegen..I on!wa""n van B."pong om liM he en...~dlrtdHII!lill!!Iw:III'fiIi'll.M ':$i ~~~-------- . 'Honl~sluk 'Stalu. om te voorkomen da-tfeiten random iemand ergens in de verhaallijn de mist in gaan. A1s alles naar wens is k.locaties De volgen de stap is het tcevoegen van locaties.nl .tale tijd .ije. di.l'. Rechtsboven komen alle elementenulrhet boek te staan. Zijn de persoonsgegevens ingevuld..ftftI~ ~i»>H ~~ A SpeUingmodule Bedenk.k:tu op debeueffende persoon in de kolorn aan de rechterkam. '1'Ul(II1wtli!IlI"IIItij'-' ~!III JI~~IlU HQljJdIlNStiullo a:~:~-:){f~ . • .w. Klik op het tabblad Personages en 1. rna ar d~"" ochl. Om een personage na tnevoegen te wijzigen dubbelkli.j. en ..us geklikt te hebben geeftu een umschrijving van de scene.I~fI. die u vervolgensnatuurlij k weer in een 0 f meer hoofdsrukken van uw boek kunt gebruiken.. klik daarvoor in het menu Locaties op Nieuwe locatie. Voeg scenes toe Alge rna on '0 . Downloadhet programma van hltJylcid5to .:I!I~bI4. :t I!II:lImCI'.ltino: Broer Knnlln wordl wak'er on kilk! wat "I. Dit soort 'visitekaartjes' zijn erg hand.. acti.""I)"D'Q.III!II" .H. 1: LNouH.e blijlt! Geef in het diaioogvenstet Create new project een titel van uw project op en klik op de knop OK.]''--_1 it. selectee! er een en klik op Nieuw..:r.oal "lot net 9""aL lljd dus voo. Storybook bescbiktnamelijk nlet over een Nederlandsespellirrgmodule. A1s we even bl] onsvoorbeeldboek blijven dan kunnen we nude persoonslnfo gaan toevoegen. kies in het volgende venster achter Language voor Nederlands (Dutch) en kies achter Spell check vcor no spell check. &.rOili.0eatles 0 m personages in de scene te p laatsen.o.

VooraJsnog hebben wij dat voor treffen de hoofdstukken in bet helemaal in den beginne ge- maakte Worddocument... 1'"... klik hierop en selecteer in het seensvenster achter Hoofdstuk her gewenste hoofdstuk.._.~~ I Gee! hooldtukken een tite) ~ We gaan nu een hoofdstukken indeling maken. achteraf bewerken van haofdstukken kanrniddels een klik op Beheer hoofdstukken in het menu Hoofdstukken. Wilt u zien hoe een en ander er inmiddels uitziet. Hoo'rostu~3" Oe..d$ru~ :1. II_LII!...s...n'lillllitlV!I!ISC:aj2 ~"~D· T •• Tlllw~II!:T1iti~."t!'!'t'.=. fIt .b her type verslag en kies een stukje lager voor PDE Het bestand wordt bewaard in de map Mij n documenten \storybook..fh ..".L----..:. klik dan in het menu Beeld op Boekvorm.~...--.1-Je. dan kopieert II simpelweg de scenereksten.. met Storybook dus acht alle NB Macht u een bestseller produceren naar aanleiding van deze workshop..d ~ Ilo.u..-~_ "1!i"l!n~_!]II" br:t!:n!!!C~ilgJi'H ._.Tm!I' I 2: H60r..iQ "f~~. kanten op.~_ csv~e:l.. In hetdaarop geopende venster kunt op het tabbladAIgemeen een hoofdstuktitel opgeven en een omschrijving van bet betreffende hoofdstuk.i!o~~:r:I~lilfII) RlF ~-===:=.....t~"Ii:. Wilt u her boek Iiever in Word schrijven. .31:: .in her menu Gereedschap op Exporteer te kJikken. Klik in het menu Hoofdstukken op Nieuw hoofdstuk.:... Op dezelfde rnanier kunt u ook het forma a t RTF kiezen.a. ."""T"" .ndt 1I een pictogram met een pennetje.r- .. ..rmlTla...... Neem daarvoor een kijkje op btl.... (l\'e1'1fj31aod'eJ'Weg ~ KfI$a.. Voeg op deze rnanier aIle hoofdstukken toe....::=z::':' (RjaJ 'J 1ill FQI'TDElilj ''''_'' . Dat exporteren doet u door .:.plots ontsprui reno dan kunt u nog vee] d leper gaan met Storybook. ons voorbeeld niet no dig..iJlt. dan ontvangen wij uiteraard graag een gesigneerd exemplaart a .. dat is bewerkbaar in Word.~. Rechtsboven aan een scenetegel vi. Feitelijkkunt u -als 1I de scenes maar uitgebreid genoeg beschrijft..lfl cidlibpl(j~ voor een (Engeistalige) uitleg.. ... I ~1f1. U hoeft dan na afloop de zaak aileen even near een pdf-bestand om te zetten en naar de dichtstbijzijnde drukker of uitgever te lopen..naar de desbeU kunt Publiceer uw boek Mocbten er tijdsns bet werken allerlei sub. Kiss in het geopende venster voor Samenvatting boek onder Kies a... Herhaal dlt vcor de overige scenes.. ClOT ~Ollfln['J(JaJin'I!nI T'1!:....Storybook gehee! zelfstan dig gebruiken am een boek te schrijven....I~n 3.t sii"li!de J.~::rj:t:kken We kunnen de afzorrderlijke scenes nu aan een hoofdstuk toevoegen._~ --Io..

ga dan door naar Stap STAPI Klik op www. Hetis belangrijk om altijd eerst een veiligheidskopie te maken van alle aanwezige bestanden. rw e kopje Home Edition op de eerste downlcadlink en volg de instructies. Toch i bet heel verstandig om aI uw gegevens te backuppen alvorens uaan deze workshop begint! Een stroomstoring . Niet cia t de harde schijf er kapot van gaat. -.htm onder het 2 www..~~1 .. ~~'IIM::tt_ a-~_ CWooIIIIII.~' .. -__ STAP2 Pak de zip uit en dubbelklik op EPMSetup.... oo1IlI. In her hoofdvenster dar daarop verschijnt ziet u alle op uw pc aanwezige harde schij- yen.tijdens (her)partitioneren van een harde schijf.1iIII IS uwpc of notebook een grote harde schijf heeft. STAPola Nadat we onze documenten van drive G hebben veillggesteld. maar dat is met verplicht..... Bewaar het zip -bestand voorlopig even op het bureaublad.j~ ... In Windows Vista geeftu na deze dubbelklik nag even toestemming omhet setup-programma daadwerkelijk uit te voeren.. Partition Master A . gevulde schijf in partities opdelenzonder dataverlies.cornputerldee.... --.l1C. Onderweg kunt u eventueel uw naam en e-mailadres nog in vullen.. Daarnaast neg een opmerking: Easeus Partition Master is in de gratis versle alleen verkrijgbaar voor 32bits. -:__ ~~ -4InI~J.... De G.om maar watte noemen.parritinn-tuol.kan redelijk fataal zijn.-s.. De C. t. P-l'.. Zo'n deel heet een partitie en elke partitie wordt voorzien van een eigen stationsletter...besturingssystem en..~~ "'-1-..""'Ii'_"'~T>( ""''''_'''I~ ~..:-.nl 02 I 2010 .w .~."..u . .exe. is hethandig om deze in twee ofzelfs meer kleinere delen te hakken. U snapt het al: op deze manier kunt u bijvoorbeeld software en STAP3 documenten keurig netjes gescbeideuhouden.u:tI. klik nog een paar keer op Next en tot slot op Install.c.. Partitione- ren van schijven kan een griezelige gedachte zijn.en D-schijf bevatten respectieveUjk ons besturingssysteern plus overige software en documenten. wij gaan namelijk in eerste instanrie destructiefpartitloneren. Klik op Next om door te gaan met de tnstallatiewizard.. maar voUedig wissen en opnieuw beginnen is een onvermijdelijk gevolg van een dergelijk probleern..s Oat handige software lang niet altijd onbetaalbaar hoeft te zijn bewijst het gratis programma Partition Master.. accepteer de licentieovereenkomst (I accept the agreement). comrdewnlead. Wilt u een bestaande. is het tijd am aan de slag te gaan. dubbelklikt u op het hijbehorende bureaubladpictogram. maar met de handige gratis versie van Baseus Partition Master is het een vrij simpele procedure. Dat is het makkeIijkst en werkt het snelst.. Om Easeus Partition Master te starten..~ TOIfoMMl!I:i:liil!l r •..IIII~ tb!III~I.chijf is een externe harde schijf die we tel"leering ende vermaeck gaan opdelen in partities. Verdeel uw schijven snel in hapklare brokken zonder ingewikkeld gedoe....

lItlon i$ CUi'r!tI. uu._jl".. i"J...bDll.. .... " U.3 Apply Chang IIII II I I p.Uy Apply <h.._ .. Om de formauering daadwerkelijk uit te voeren klikt u op de knop Apply en daarna op Yes om te beginnen. Klik nu op het niet gepartitioneerde deel van schijf G (1) en klik dan op de knop Create (2)."" .IU"! "'~~ ..."-' . ~"-7 t.nn: 10. .. t~""p.. ..:J.'n_.-I~.d:t ---".-~.... Klik dan in het menu Partitions op Label en vul een andere naarn voor de eerste partitie in enklil<. dan een tweede partitie oreeren In de ontstane vrije ruimte en tot slot STAPS a even wachten is de schijf geformatteerd en maagdelijk leeg (lnderdaad: Easeus Partition Master maakt gebruik van snelforrnatteren).. klik dan oak alleen nag opOK.op OK. . software kan daar moeilijk STAP7 Oak nu wordter nog niets daadwerkelijk urtgevoerd. Onze schijfbestaat nag ui teen enkele partitie._ ..eIH~~ )"00 . Klik allereerst op het betreffende station (in oris voorbeeld dus nog altijd G) om hette selecteren. deze zijn 'officieel' gereserveerd voor d lskettestanons en sommige Deel uw harde schijf netjes in partities int dat werkt een stuk overzichtelijker www. Praktiseh is gewoon de volgende letter in het alfabet.Ii) te- ..nl ... . ••• IIDe:C(Im) _. . am er twee van temakenkliktu na het selectsren van de schijf op de knop Resize/Move (1).u: ~ iIJ::I: 1:t::l~A "" ~" ltl.. Klik dan op de knop Format (1) en geef in het nieuw geopende venster een schijfnaam in hetveld achter Partition abel (2)...0212010 23 . De opdracht wordt nog niet uitgevoerd.. ". De overige instellingen bat u voor wat ze zljn. Beweegdemuispijlnaar de reehterkant van de balk in het venster Resize/Move Partition... maar ln het paneellinks geplaatst in de lijst met uit te voeren opdrachten. Mo Ell ..... Kies geen A ofB. (G '" 1 2"C. ~ ~ ~ :..._ 3 0p"toUon.- ilMtl:!ltlll'''' l . compu j Res I... Partition Size (3). H d us in ons geva1.. zodza de muispijl verandert in twee regengestelde pijltjes sleept u de eerste partitie met de linkermuisknop ingedrukt naar links (2). 1 ~IIICIIC'In'... partitiein twee srukken te verdelen.. op OK.... es 1 opel".a . In ons voorbeeld hebben we een grootte van circa 100 GB gekozen.- . '-"~ ' __ ~"qOI~ It- lac.!IIn . """ ...Im ~'~~='--==~~==~I"~'-~'~--.!nding. te zien in het veld achter STAP6 STAP8 Om even te laten zien hoe het samenstellen van een opdrachtlijstwerkt klikt u nag een keer op de G -schijf. Na een kliJc op OK zietu datde nieuw geformatteerde schijf G van een nieuwe naam is voorzien en geheelleeg is.2 .lf1oo! I~ ~~ .."'II1II iKlJ6A . Selecteer nu de partitie die u wilt wissen.'I~ .~ Gl*L~I~~ ~_~. Geef in het veld achter Partition Label (3) weer een naam voor de te maken partitie open selecteer een Jetter voor bet schijfstation zoals dat in deVer- mee gaan doen. ~. ""<ldr"g J "" DLolc. U ziet nu in het paneellinks onder hetkopje 3 Operations Pending dat er drie aedes zijn voorgeprogrammeerd: het aanpassen van grootte van de oorspronkelijke schijf...III "./M 011. t=oLIo 4: ...omputl:' idter chenqes i5re. Laat alle overige instellingen voor wat ze zijn en klik.2 J Sol L'bel runG) I:". _..computeridee._!gGl !.L ~ Si 2.rl.~ ..~7 GI' hilt. maar u krijgtwel alvasr te zien hoe het geheel er uit komt te zien."" ..d dus G... in oris voorbeel.. . . "'" bil1i.. Klik ills u tevreden bent op de knop OK.. . ."pplu~od.OS" now! ? LI Shut dO'Wn the (. Nu is het tijd am deze oefen- kenner zal verschijnen. .:J . . l1:1_.. .

een &Wlt..a~n.1.{j. Ill. ..likt u allereerst op de knop Apply en dan ter bevestigi ng in het geopende dialoogvenster op Yes." 6a.dUH: 5ltc:o!!ndP~1Qn bevestiging op Yes klik.. Klik dan op OK.44. dan selecteert D zelf het gewenste doel.. ongepartitioneerde schijfruimteoZijn er meervan zulke plekken (bljvoorbeeld op andere stations) beschikbaar. We slepen van links naar rechts orndat we de vrijgemaakte schijfruirn te straks aan de G- !!Iel eet nest in:r.0 the Par ti t ion t jon..J:Ollfd. Even wachren en dan bLijkt aIles naar wens te zijn ultgevoerd. '101ll 7I~ ":101ll lOOl9. aan de reeh terkan t beet en sleep de balk helernaal naar rschts.] GB"''"MI25: ~ {j~ h~thl OJ . www. l'utr:llOA STAPll Selecteer nu de andere partitie (in ons geval G:) en klik wederam op de knop Resize/Move.Ut:ln. Sluit het net geopende venster Computer 1_3> ~a___ STAP12 U kunt met Easeus Panition I - -:-MB ~'MEI ~1I1_~~§paa::B/~ ClI. Ttl!!:" L.~ T~I...4I.. 11~.il:J!i I U!1I~mI~~lldlnc...-.o1Ilm T~ Tobie QIO(ltte· BCidli~biUe ruirnte --- V..• Welcome P'l e:~ 1....bw}-our.r L.3J.(1. Dan HOgeven op Apply en. weer.il'liLmn.~i!!ilyou tw.pel1 o N..[..!I!& [ - vi ~.!1u~~ [---'" - STAPlO Het mooie van Easeus Partition Master is dat u oak parddes aan kunt passen van bestaande schijftstations. in ons voorbeeld) en klik op de knop Resize/ Move. • schijf willen geven..wPrX.16 \0.S1 1 t:hep.I! IZf:tIGl ~.iiu'b!1or~mo.. Dat is vnje schtlfruimte die we gewounen heb ben in de vo- Disi: 1 .JOIJ £l"Itc:r ~hc MW pIIrtlr. tri..i~s. ~ 12.0 GB Wac."r: 2 • • • 'lip'S lim lim 51'.ma als Easeus Partitinn Masteris dus duidelijk een stuk gebrulksvriendelijker dan de Windows-methode. Easeus Partition Master Selecteert au tomatisch de vrije. UA "Il-- . ~"'''''''7 f~I~ .. ~MO'I.. &Wi!:. Windows ziet de partilies dus echt als losse schijfstations. Hierbij gaan geen data verloren! Ste! dat de grotere partirie uiteindelijk tach wat te bescheiden is gekozen terwijl er op de tweede kleinere partitie van onze externe harde scb ijf nogiliuk veal plaats over is. Dat is rnakkelijk am de zaken georganiseerd te houden.1 r 1 STAP13 Kl ik ~ na even wachten ._.~ l. . Bovendi en zijn daar deze soort geavaneeerde trues al heJemaal niet mee mogelijk .. Selecteer de e kopieren partitie (in ons geval dus partitie H:) en klik op de knop Copy.IIi:~I_~ 2S. I'z'.au b~ 1TI"'1IfI9 \lit' rHH'jl\lJ ~ ~ III . stuknaar rechts en klik op OK. In ODS voorbeeld verwijderen we Partitie G: even zodat er een flinke ruimte aan ongepartltioneerde schijfruimte beschikbaar komt.1I«I.Hlm-~d F. J_III!.1.d spc~ of the: scl«ttd ."" I!I ~40~' ilO. .-.f. Om al deze wijziglngen echt door te voeren k. Werken met een program.. die de schijfruimte op deze partitie voorstel t een grijs stukje zichtbaar is..nIl 0: DX:s Di. U zietnu dat er aan de rechterkan t van de balk.s& G 13 Sf &.ken en het geheel wordt netjes doorgevoerd.11 (ill 983.. • C! .p~rotltJn..f[.oW<l!ijf.computeridee.lm P~:I~~s. Klik dan utteraard op Apply en Yes en de ingeplande opdrachten worden uitgevoerd. rige stap.f'>rti~.14) ~''''.. Klik weer op Next en na het kiezen van de j uiste letter achter Drive Letter op Finish (de overige standaardinstellingen. Sleep de lillkerkant van de balk..3..:ltl'lll . Het kopieren kan wat langer duren.~t-p~Hdup.. Selecteer daarvoor eerst de tweeds. ~ --- ~EtJ!. 1'F1uF7 " 330. -~ ..8r1it1QJ'i ~i:t~ 4!14 i"~lh~JQoml:.··eLI . naast station G: is er nu ook een station H:.\ .Ln. ""I!:r. Pakhet einde van deze balk.'Il'I9(1'f~tht:p.op Next in de Partition CopyWizard.I Tcure gfOGtte BeKhikb.II!'9adiUO" nN"F.1iB 25. C. klikt u in het menu Start op Computer (laatEaseus Partition Master overigens gewoon geopend).ot)on. I fTj.rO:rj: :i~lflllp. Copy Wi za rd l $.c.: '.':tMId ij. I~'~·w II I Siu.Jre I\limte een naamswijziging voor de eerste partide. ~(L6TGB" (iB SP~fIII . U kuut dan een beetje van de tweede partitie afsnoepen en deze gewonnen ruimte teruggeven aan de eersee partitie.Q~ j__ : ~ MS STAP9 Om te kijken watwe nu precies hebben gedaan en wat onze aedes voor Windows betekenen. terwijl ze tach op een fysiek apparaat aanwezig zijn.nl 024" 2010 . Master oak partities kopieren. IfI'o"'P .. ~"(.:ng. zekerals de partities groot zijn.~ "" 1.ttt..zi]n in orde). De partitle (I-I:) is gekopieerd naar schijfstation G: waarmee onze missie is geslaagd.:'i ti 01) p~ti l·.~SI~~ n••• l •• UY SIU f. kleinere partitie (H:.=.." orlhc.<iL STAP14 We kunnen weer even op de knop Start en daarna op Compu ter klikken om te zien wat we zojulst hebben gedaan.~ UruilJlX'4!'C1d SIl~C"Aft~ IJ002-0.. We zien daar ou een schijfstation extra. ter C.~ ~ ~ ~ ~ thillot". I lhlllb:iII~:I5pK@lfl!far~~ plJti:K.

is er nu een groeiend aanbodaan hd-capabele pocketcamcorders. heugenkaarten. De ove- Video Dpnemen In gebruik zijn alle camcorders tamelijk tot zeer eenvoudlg te bedienen . Computer Idee onderzocht zeven verschiUende exemplaren. Daarnaast Ieverde Toshiba een Camileo P30 aan en Sanyo een Xacti vPC-CG 10. Kodak Zi8 en de Flip Min a UltraHD is de usb-stekker in het apparaatverwerkt.. die rond de 200 euro kosten. en een uitklappend \cd -schetrn. NC stuurde een Piesio GC-FMl. Samsung een HMX. Het idee ach ter dlt type camera is even eenvoudig.·· eenFlip. mC.OIder an uit aan een aantal polttici. ook in deze markt gestapt.. Het loont overlgens de moeite rond te kijken. De Kodak Zi8 rige pocketcameras maksn gebruik van Secure Digital (sd) ge- 2 www. flashgeheugen eo een lngebouwde usbaansluiting. Deze drie volgen alle de forrnule van Creative en Flip: een verticaal model met een vaste brandpuntsaf__ IIIIIIIIIiii stand en een beeldscherrn op de achterzijde. Vee! simpeler kan een digitale videocamera niet worden. Apple's iPod heeft 16 GB intern geheugen en de Sony camera werkt met Memory Stick geheu. De Samsung i8910 maakt gebruikvan micro-sd-kaartjes. de Mino illt:raHD. flip UltraHD Opslag De Creative Vado HD en de Flip UltraHD maken beide gebntik van intern flashgeheugen. Ben 'echte' digitalevideocamera.ze echt zo gemakkelljkin hergebruikt Daarnaast zien we op steeds meer andere digitale apparaten de mogelijkheid video op te nernen. want de prijzen 10- pen sterk ulteen.WXl digitate fotocameraen een Apple iPod Nano van de laatse genera tie erbij. Creative Vado gen. welke niet veel duurder zijn dan 'gewone' sd-opslag.2010 . De populariteit van YouTube en vergelijkbare video websites laat zien dar heel war mensen her leukvinden om video op te nernen en te bekijken. voorzien van een beeldscherm aan de achterzijde.pauwen wi ttem anblog. of bent u wellicht beter nit met een alles-In-een oplossing'? ? O nlangs deelde tv-programma Pauw en Witte- Misschien hebt u hetaleens gezien: iemand die met een klein. een lens aan de voorkant. 640x480 beeldpunten) ell zijn heel wat andere spelers aan bedlenlngselementen. Alle camera's zijn voorzien van een usb-aansluiting en worden herkendals massa-opslag medlum. de overigemodellenmoetenmeteenaparte kabel worden aangesloten " een geheugenkaartlezer is dan a1snel handiger. !nmiddels hebben beide merken ook een. reken op 25 tot 50% meerprljs voor dezelfde capaciteit.De Creative Vado HD en Flip UltraHD vallen op door een absolnut rninimuum Modellen Samen met de Creative Vado was de Flip Mino de eerste dlgitale pocketcamcorder. een Sony DSC.computeridee. Door alle extra fun ctl 0 nali teit weg te laten en gebruik te maken van goedkope componenten.I s -en • tsvoo rn. zeker een exemplaar dat hd kan 0 pnemen. De vraag is naruurlijk: levert dat nog enige kwalitelt op. dat beduidend duurder is dan sd.Digitale hd-pocketcamcorders zijn de nieuwe hype.. die sindsdien af en toe een videoboodschap tonen op een speciaal web log (www. HD . een sdkaartje van 8 gigabyte is op moment van schrijven met wat zceken voor ongeveer 20 euro te vinden. namen we een Samsung i8910 HD mobiele teleMan. is nog aItij d behoorlijk aan de prijs.ca. Is het dan nag wei nuttlg om een apart ap paraataan 'te schaffen. rechthoekig doosje in de hand over straatwandelt. maar vee! ontLopen de twee I'llbar niet.UIOR en Kodak een Zi8. nl) .. dat niet ultbreldbaar is: beide modellen hebben geen geheugenkaartslot.hd-model beschikbaar (de eerste modellen namen op in vga-resclurie. Beide me:rkenhebben al langer compacts pockstcarneras: ze onderscheiden zich met een wat grotere len s met de mage lijkb eid optisch te zcomen.nl 021. en zijn. Om de vergeJijking compleet te rnaken. en vergeleekze met eenaantal alternatieven. het apparaatje van Creative is net wat innutiever te bedienen. turend naar een klein schermpje op de achterzijde . Bij de Creative Vado RD. Die worden nietmeegeleverd. sen videofragment opnemen en online publiceren. Wij vroegen testexemplaren aan bi] de diverse fabrikanten en on tvingen van Creative een Vado hd-camera en vall FLIphet nieuwste model. De Flip is een compact apparaatje. net zo snel als II met een dlgrtale compactcamera een foto maakt. Zo hebben veelrnobiele relefoons een video-cpnamefunctie en zijn de meeste digitate fotocameras in staat video te schleren..

Desondanks heb lk toch een geheugenkaartje gekocht om afbeetdingen weg te schrijven.lUI III III II III IIII amco der en JVC Picsio Iaten ztch goed vergelljkenmetdeze twee. De kwaliteit van die schermen varieert nogaI. dan is het snel hersteld en dat vind ik nou eenmaal belallgrijk wanneer ik produeten keop. enerzijds prettigvoor demeer ervaren gebruiker. het scbennpje van Kodak zit er een beetje tussenin. voor het geval dat. maar heeft een beperkte kijkhoek. het beste van de deelnemers. Mocht er iets mee gebeuren. pas na heel veel keren op deverkeerde. Daarnaast schafte ik eveneens een tas aan zodat ik de camera makkelijk en veilig avera I mee naartoe kan www. zal u niet snel vermoeid raken tij dens het film en. De Xacti CGIO heeft een erghelder eo greet scherm. . Een zeer compact en handzaarn cameraatje dat ik meeneem tijdens vakantiesen uitstapjes . De rest van het testveld moetletterlijktussen de vingers worden vastgehouden: even wennen. anderzijds is hetwat mindel' 'point & shoot' dan de concurrentie. hij verkleurt oak bij snalle bewegingen: de pixels houden het niet bij. maar aangezien de zwaarste deelnemer noggeen 190 gram weegt. tuinen keukengebruik. maar de schermen van Crearive en Flip zijn beduidend belderder dan die vanJVC enSamsung. De fotokwaliteit is daarentegen helaas iets minder goed. die immers een handgreep met een haaks daaropstaand led hebben. zoals ik. Et zjjn eveneens opvallende verschillen in de groothoek van de gebruikte lenzen. Er is er niet een slecht. Het is leuk dat de functie er ep zit.dezebiedr met afstand de meeste mogelijkheden. de Samsung HMX-UIOR heeft een ingebouwd menu met behooilijk wat instalrnogelijkheden. De enige nadelen zijn de beperkte zoom en dat sommige knopjes iets moeilijker bereikbaar zijn wat afleidt tijdens het filman. dat is het rnakkelijkst bi] de Sanyo en de Toshiba. niet alleen is de helderheid gebrekkig.AUTOMA:TISERING "Sinds een naif jaar hebik regelmatig miin Handycam • KodakZi8 van Sony bij me. dat van de Vado I--ID komt daar in de buurt. De Cam. Het scherrn van de FI iP is opvallend scherp. Alle camera's hebben een ledscherm dat fungeert als zoeker. Het is een erg simpel dingen dat is zeker prettig als je het apparaat met meerdere mensen deelt. maar ik maak er vanwege het tegenvallende resultaat nauwelijks gebruik van.lk heb eveneens VOGrdeze camera gekozen omdat Sony er garantie bijlevert.drukken lukt het om het toes tel zonder nadenken te bedienen: jammer. AlIe apparaten worden rechtstandig in de hand gehouden. Daar is de ingebouwde beeldstabillsator zeker voor medeverantwaordelijk.nl 02 I 2010 27 .computeridee. Hetlcd-scherm van de Carnileo P30 is redeJijk. Oat van JVC tenslotte is ondermaats. Met uitzondering vall de Toshiba ell de Sanyo Prima allrounder NIELS LEIJSSENAAR (27).iJeo P30 van Toshiba heeft een weinlglogische bediening. De beelden zijn van prima kwatiteit voor het huis-. De Sanyo Xacti VPC-CG 10 doet daar nog een schep]e bovenop.snoppen.

De Creative Vado I-ll val top met relatief heldere beelden. Flip en Sanyo die op la____ lIIIiiii_ gere rssolutie opnemen. Samsungi8910 HD tro uw en niet te donker. Bij de klelnste bewegingwordt echterduidelijk dat de rekenkracht belaas een maatje te klein is voor de sensor en de lens.. datis prettig. De llchtsterkte van de lenzen verschilt ook flink. er wordtrelatie£weinig cornpressie toegepast. De andere camera's claimen alle 1080p opname·te bieden. maar dat de ene lens de andere niet is. natuurge- meegeleverde compostet videokabel. De Sanyo overtuigt eveneens. Toshiba verliestteveel gegevens met noggeen 9 Mbps. Het verschil met opnames in nop is aanzienlijk. Video kij. wie geen vaste hand heeft of lopend opnames wil malum. De Samsung HMX-UJOR en de Sanyo vPC-CG 10 hebben geen digitale video-uirgang. met als gevolg dat er minder detail verloren gaat dan bij een lagere bttrate.. want bij stilstaan beeld is de kwallteit wel heel behoorlijk. . Deze zijn dan voorzien van een zogenoemde 'rnlni-hdmi' -aansluiting: een kabel met aan het andere uitelnde een hdmistekker wordt msestal meegeleverd.CG 10. Beeldkwalileit Hoewel alle camera's hd-modellen zijn. Dat redt Toshiba net niet. waarvan de kleuren iets te overdreven zijn . wanthet betekent dat oak opnames dichtbij een persoon of object goed Iukken. Een aantal rnodellen is uitgerust met beeldstabillsatle: San yo.tv's zijn voorzien van een hdmi -aansluiting en die rreffen we ook aan op een aantal van de hier besproken apparaten. met meer detail maar ietsminder helderheid dan de Vado HD. waardoor bij aansluiten op de te Ievisi e aileen standaard definltie beeld kan worden getoond via de de moolste beelden: scherp.. Ofwel. Dat is jammer. waarbij Creative de rninste informatie van de drie wsgschrijft. Apple jPod Nano 28 www.eigenlijk zo u de verzadlging in nabewerking een stapje moetenworden gereducserd. De Samsung is een goede tweede. maar wei een maoie test voor de camara's. maar bl] jVC en Toshibamoeten we constateren dat deze fu notional itei t nlet goed werktbij dehoogste opnameresolutie. Voor opnames van snel bewegende objecten Ievert dat een beter resul taat op dan 30 beslden per seconde in de hoogste resolurie. In de eerste plaats zijn er modellen die alleen in hd-ready kunnen opnemen. )VC en Toshiba bieden dit. Met name Creative valt op meteen forss groothoek. )VC beef! met een bitrate Vall ruim 12 Mbpsnog een acceptabele vethouding tussen cornpressie en beeldkwaliteit. Moderne hd. Nog een voordeel van apnemenin nop is dar een aantal camera's 60 beelden per seconde kan wegsch rijven bij di e stand. wil dat niet zeggen dat ze alle gelljkekwalitelt produceren. Kodak en Samsung. Aileen de KodakZi8 en de SamsungHMXUlORnemen daadwerkelijk de volledige hoogste hdA Sanyo standaard van 1920x1080 beeldXactiVPCpurrten op. te weren de modellen Vall lVC. Verre Vall dat zelfs. We deden onze testopuames op een halfbewoIkte dag: niet de tdeale oms tandigheden voor perfecte beelden. wordt duidelijk als u de voorbeeldafbeeldlngen bij dit artikel bekijkt. Dit helpt bij het uit de hand opnames rnaken. Flip UltraI-ID eli de Sanyo \fPC. Alleen bi] de Flip UltraHD moet deze apart worden aangeschaft. zo'n 20 Mbps (megabit per seconde). De modellen Vall Creative. maar . wat resulteert in blokartefacten en wazige details.. De KodakZi8 produceert .ken Naast de mogelijkheid de video's op de computer te bekijken.heeft geen van de lenzen een zoommogelijkheid. al beef! T Sony DSG-WXl de autornatische witbalans her wat lasttg met als gevolg een Iichte roodverkleuring vandeopnames. het beeld wordt vervolgens horizontaal opgerekt tot de breedte van full" hd. is het natuurlijk welleuk als het resultaat direct op tv bewonderd kan worden.hebben alls een vergelijkbare compressie. Dezs twee hebben ook CGIO de haogste bltrate. ofwel 1280x720 beeldpunten. Toch zouden we de beelden Vall beide camera's nag zeker als goed kwalificeren. kiest dan ook beter voor deze stand. Dat zijn de Crea tive Vado HD. maar in bet geval van de Toshiba CamileoP30en de JVC Piesio betreft het zogenoemde anamorfe opnames: de be el dli j nen bevatten slechts 1440 pixels. Bij andere modellen moet meer afstand gehouden worden.computsndee.nl js 02 I 2011) . De Flip UJ traHD heeft bet moeilijker met de lich tornstandlgheden en de NC is op dit vlak hekkensluiter. de opnarnes zijn aan de donkere kant en bij beweging ontstaan te snel beeldfouten. Ook de Samsung HMX-UlOR kanTedeIijk compenseren vcor het gebrek aan zan.

e hoogste kwaliteit Tijd / GB in hoogste kwaliteit Batterij type Batterl] vervangbaar Oplaadbaar Oplaadbaarvia via usb adapter Ja Ja 8. de Sony DSCCWXl digitale fotocamera en de Apple'siPed gatest. De kleuren zijn realistlschen het detail is heel behoorlijk. oudere programma's kunnen niet overweg met H . Lithium-ion Mpe.35cm ~--~.OBcm 230400 Opslag Picslo GC·FMl Black €215. Daarrnee houden de overeenkomsterrop. 30 www.. BionZ-processor en ExmorR-sen· sor..35cm 230400 Ja Ja (5x) 112 gram J'a 10 megapixel 5.ijn mogelijk.5 rnln.lke van Samsung kost gemiddeld rulm 550euro in de losse verkoep.08cm 153600 €203. videobewerkingsprogramma's de besranden geopend kunnen worden. maar waarorn zou u een aparte videocarnera kopen. Toshiba een eigen paleket en JVC en Sanyo geheeJ ruets. Het Niet alle merken 1eve ren lets van software mee. Conclusie: erg leuk als extra. al geldtvoor alles dat de genoemde codec ondersteund moet worden.6 mega pixel 6.kwali· teit hebben.16 Sd (Secure Digital) 95 gram Ja 8. als u ook van deaxtra functls van een be.2 Mbitis 1l.nI02 I 2010 ./Ja /~ Ja (12X) Ja I· I Ja Ja Ja Ja (4x) Ja/-/Ja Ja Ja Focus: auto/fixed/manual 'Macrostand Vga (640x480) 720p 1440xlO80p 192.5 Mbitis 15 min.5 Mbit/s 7min_ Lithium-ion Ja Mpeg4avc/ Mpeg4avcl mp4 9.62cm 230400 Ja Ja (5x) aantal pixels Beeldstabilisatie Optische zoom (bereik) (bereik) Ja (2x) -/Ja/Ja Ja Ja Ja (2x) -/Ja/- Digitale. Opnames in 720p-formaat l. Het bestandstype bepaalt mede door we. verbazingwekkend goed.~oom Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Ja Ja(4x) -/Ja/- Ja (4x) . Lithium·ion Ja J'a Mpeg4avc/ mp4 Mpeg4avc/ mov 8.rnogalljkheden.5min.08cm 153600 188 gram J'a 10. Oat komt door de gebruikte codec. HMX-UIOR Black OGIOWhite CamileoP30 €165. De opnames zijn.75 Mbitls 15.2 megapixel 5.92 Intern flashgeheugen Gewieht High Definition Sensor aantal megapixels Lcd-scherm tcd-seherrn di . De camera maakt dan ook gsbruik van dezelfde geavanceerde algoritmes als de in het hoofdartikel besproken videocamera's. vooreen uitstekende muzlekspeler met 16 GB die zo'n 150 euro kost. zijn de beelden kleurecht. Sony DSC-WX1. Lithium-ion Ja Ja avi Bitrat. die de vereiste programmatuurop de speler zelf plaatsen. is dus zaak dit te controleren voor aanschaf van bewerklngsaoftware.53 Sd(Seeure O.16 Sd (Secure .9 min.Digital) €214. is de opnamemogelijkheid een heelleuke gratis 'extra: bieden volledrge.gonaal 100 gram 1'a 0. zo blijkt: hoewel beperkt tot 1280x720 pixels.Dit topmodel van Sony's compactcamera assortiment kost ruirn 300 een. Eigenlijk is deze camera een goed alternatief veer een pocket camcorder: voor 110nderd euro extra doet hij twee dingen goed.200 twee keerzo hoog ats van de beste van het testveld.7 inch grote oled-scherm is helderder dan aile lcd's van de pocketcamera's: oak het aantal pixels is met 403.computeridee. heta!goritme datde beeldencomprimeert: H. want er zijn allerlei verschillen in hat gebruikte bestandstype.1 Mbit/s 15mln.264 en oak lang niet alle rnodeme edities Apple iPod Nano Qua gebruiksgemak is de Nanoin ieder geval niet de ideale video camera: door de plaatslng van de lens is het lastig niet de vingers ervoor te houden.Aan de andere kant. maar kan nietop tegen 'echte' hd-pocketcamera's.1'Mbit/s 15 min.7 megapixel 5. Het is echter bepaald geen hd en daardoor kan de Nano zlch niet meten met de overige hier besproken apparaten . Samsung i8910 HD Oit paradepaardje uit de srnartphone-stal op met bebutp van dezelfde cndec.g4avcl Mpeg4avc/ mov 19.0xl080p Opnameformaat video Ja Ja J'a J'a Mpeg4avcl mp4 19. Het handigste zi]n Creative. Maar hoe zit het met vidao-opnarnes? Heel goed. gezien cle plepkleine lens en hat feit dOltze slechts vga.90 Sd (Secure Drgital) €1B1.6 megapixel 7. maar blijven zichtbaar achter bij die van de pocketcamera's. Lithium-ion Ja Ja 9. Lithium-ion Ja 1'a Ja Ja Ja Ja Ja Ja J'a Statief schroefdraad Alternatieven: telefoon~mediaspeler of fotocamera? euro en maakt uitstekende toto's dankzij de Sony G·lens.igital) 1l5gram Ja 1. Oat is zeker niet zander meer het geval. in plaats van Nahewerken en pubUceren Aile camera's nemen Natuurlijk is zo'n 200 euro niet heel veel geld. De kleine lens speelt natuurlijk ook een rol. Het 3. Uthium-ion mov 12.OBcm US200 Ja ZiB Pocket Video CarneraBlaclt €195.staand toestel gebruik kunt maken? Vanuit die gedachte hebben we ook de videomogelijkheden van de Samsung i8910 hd-srnartphone.264 afwe! mpeg4 ave.12 Sd (Secure Digital) 155 gram Ja 5megapixel 6. Kodaklevert een pakketvan Arcsoft mee.Kodak Productnaam Gemiddelde VadoHD UltraHDBGB Black/Silver priJs €176.03 Intern flashgehellgen 170 gram Ja 2. Flip en Samsung. die minder goed in staat is ruls te onderdrukken en details scherp te behouden.BMbitis 6.9 rnegaplxel 5. gedetailleerd en haarscherp. de frame rate (beelden perseeondelen de maximale bitra te (hoeveel data per seeonde wordt weggeschreven).

of mp4 -bestanden zljn.5 min. l o 02 2010 1 . LIthium-ion 10 Mbitls 13.O1 Intern flash· geheugen 36. dus full -hd. die geschikt zi]n voorYouTube ·of om er een sociale netwerkpagina mee te versleren. Wilt II 00 k full. Gelukkig kunnen vrijwel alJe moderne spelers en televisies deze weergeven.ray wil zetten. Ja(4x) Jal .. Deze levert goede beeldkwaliteit. maar relatief dum met ruim 235 euro gerniddeld en de Uw falmpjes ineen mum van ti. Zo zijn de lenzente klein om voldoende .26 Memory Stick Duo 149 gram Ja 10 megapixel 6. Dat is met narneveor het maken van paldvd's (dus volgens de Nederlandse uitzendnorm) een probleem. voou.Sony DSC-WXl €300.5 Mbit/s 15 min. hangt erg afvan uw wensen. deden dit dan oak vooral voor de prijs. VERKOPERRAF Mpeg4avcl mp4 8. Wilt u een optische zoornlens. Oat zie je terug in het beeld del welnig contrast toont. vooreen lagers "Het mooie van de poeketvfdeocamera's Is dat je ze overal mee naartoe kunt nemen en met een paar drukken 01' de knop· jes bestanden op internet plaatst. bee de beste keuze aan de Creative Vado HD. een grater led en veel meer instelmogelijkheden.hd-opnames maken eneen zo klein mogelijk apparaat. In de wereld vanvideotoepassingen zie je det het naar elkaar toesehulft.970 of 30 beelden per seconde. biedt de tweede over het algerneen betere beeldkwaliteit. De Flip tntraRD is in veel opzichten gewaagd Ban de Creative Vade 1'ID. naar YouTu be te sturen en in dezelfde kwalitei t terug te zlen.namalijk.nykrijgt u een ba..3 megapixel 5. Welke ideaal voor u is. en dat is Kodak's Zi8: een voudlg in het gebruik. Gebruik deze apparaten eohter ni. maar hl] is ook tors groter .I· Ja Ja Ja ·!Ja/· Ja Kleine dingetjes voor klelne prijaj. Denk aan fllmpjes van vrienden en familie. dan is de Sarnsung HMX-UIOR veer u. Conclusie Er valt aI heel war te kiezen vcor wie in de markt is voor een pocketcarncorder. 720p of lOSOp. Het verschil is duidelijk t-e zien in verge· Jijking met de professlonele tegenhangers. Gaal u dus in de weer met het produceren van een dvd ofBlu-ray. lithium·ion Ja Mpeg4avcl mp4 Mpeg4avcI mp4 2. wij preferen de laarste. de nieuwe iPod nano. WatoverbllJ.lieht op te vangen. en nu zelts oak." beeldkwaliteh stelrteleur. Wie een zo compact mogelij k model wtl. dan kunt u beter een ntsc-schijf maken.tterijlader. bij de camcorders vanSanyo en So.5 min. Mag her wat grater zij n.05 mieroSD 144 gram J8 8 mega pixel 9.39clTI 230400 Apple iPodNano €183.het beeld- gemiddelde prijs. klthlurn-icn Ja Ja Ja Ja Ja Ja De opnames zijn wei. Daarvoor zJjn ze .• een www.ft zijn de camcorders voor de semiprofessloneel en de vakantieganger die tijd heeft voor montage achteraf en ulteraerd. hebben een videocamera.. dan is de strijd tussen Toshiba Camileo P30 en Sanyo Xacti VPC·CGlO snel besl ist: ondanks de nornlnael hogere resolutie van de eerste. Wie zijn opnarnes op dvd of zelfs blu.86 em 230400 Ja Ja(5x) Ja (4x) Ja /-/Ja Ja Ja Samsung . Bij die laatste moet een sd-kaart rt worden gekocht. gebruiksgemaken een mini-hdm iaansluiting in de kleinste verpakklng. maar ook met de eamoorders diein een hager segment zitten. de zwaargewichten veer de professional.et voor het serieuze werk.es ULRIC ROLDANUS (45).i8910HD €554.computeridee. Overlgens is het oak mogelij k am 1080p -video.4 gram 0. aile in een formaar dat zonder problarnen naar YouTube kan worden geupload.jd op YouTube scherm is beter. De NC Picsio is een aardig product. voor welke de beeldfrequentie julst weI weer heel geschikt is.59cnn 90240 <IiIIBijdeFlip Wordt ats enige een draagtas meegeleverd. Mensen die hier zo'n kleintje habben gekocht. maar het zal voorkornen dat dil niet het geval is: hoedt u dus voor teleursrelllngen. te beperkt. Er kan maar her pred lkaat Computer Idee Aanrader krijgen. met rnini-hdrnl voor dlrecte weergave in hoge kwalitei top tv als een bonus. YouTube slikt het allernaal en converteert indian nodig. dan is de Kodak ZiS een goed alternatief. maar dan kosten ze oak vtijwel evenveel: zo' n 200 euro . Mobieltjes. Of het nu avi-. moet opletten: alle cameras nemen op met29.6 MbiVs 52. Daarom verwacht ik daf de pocketvideocamera's op termijn zullen verdwljnen. rnov. want die vereisen materiaal van 25 beelden per seconde.ien vanalle nodig aansluitingen en uitsrekende opnamekwalirelt .

ande community uit te breiden. De leden van de HCC willen de oudere generatie uit haar isolement halen door ouderen te informeren over computergebruik. Daarmee slaan we een brugtussen de markt en onze leden.000 groeit. Daarnaast wll de computergebruiker meer kwaliteit zodat hij er jaren mee zoet is en hij wil dat al zijn apparaten met alkaar cornrnunlceren om er zo nag meer uit ts halen. Ze willen in een beschermde omgeving gelijkgezinden opzoeken.els. vroeger draaide ik 35millimeter·banden. is het groeiende gat tussen de digibeet en de digivaardigen. Neem de film. Filmmaatschappijen sturen straks hun hoogkwalitatieve data online door waardoor een bezoek aan de bios overbodig is. maar desondanks verandert de techniek razendsnel. mensen zullen hun intellectuele vaardigheden nog vaker mogen overlaten aan een apparaat. Tot slot. Door ons te richten op zowel jongeren als ouderen ."Door de economische crisis zien we dat mensen onzeker zijn.willen we dat ons ledenaantal van 135. Zo zal een monteur zijn ts repareren auto aan een computer hangen die hem vervol· gens preci. Wat helaas ook in 2010 doorzet. Daar spelen wij als cornputervereniging op in door onze besta. Steeds meer mensen gaan alsmaar meer online kopen. 20 kan ik het beste de opties en prijzen ver· gelijken en ben ik het goedkoopste uit." TOM ERISMAN (54). De economische crisis haalt de vaart uit de mogelijkheden. Daarnaast zet de d igitalise· ringtrend door. Een tweede gevolg van die onzekerheid is dat de consument veel meer veorflchting vraagt voordat hij een computer aanschaft Daarom blijft hij prijzen vergeliJken op internet en vragen naar de mening van een ander.lk koop nu al zowat alles via het net. zeker op 8-locaties.ongeacht het kennisniveau en interesse . Dit verklaart de toenemende populariteitvan sociale netwerken.000 naar meer dan 200. Vooral witgoed.es vertelt wat er stuk is:' . terwijl ik nu alles op de computer heb staan. CAMERAMAN "Er gaat veel veranderen op het gebied van winkelen. Met mij beseft een toenemend aantal consumenten dit en als gevolg ontvolken de fysieke wink. Er zullen veel handeltjes hun deuren moeten sluiten.

Of we een merkbare verschuiving gaan zien naar online backup betwijfel ik daarentegen. Deze versie is in tegenstelling tot het geflopte Vista bijna perfect. Op een usbstick. die steeds meer ruimte biedt. Het aanbod van zulke zogenoemde nettops breidt zich uit dankzij HP en Acer.e notebookjes hebben een forse accu en zijn makkelijk mee te nemen . is de blu-rayschijf. Maar blu-ray in combinatie met de televisie gaat wei doorbreken. geen games bijvoorbeeld." "Wat ons te wachten staat.ik zag er laatst eentje voor 89 euro . Bovendien is zo'n stickJe vaal makkelijker in gebruik. Nu kost een schijf van veertig zestig gigabyte 10'n 200 euro. Dez. Ik ben eveneens niet zeker of het gebruik van blu-ray op de pc een succes wordt.. Daarnaast zal de vraag naar netbooks in 2010 blljven groeten. Ook lk zal dan zskar aanschafoverwegen. helaas niet JEF DE VRIES (20). Spelers worden steeds goedkoper . het neemt zowat de taak van de maildlenst over. Het is zeergeschikt om steeds online te zijn. Alles komt op flash te staan. Daarnaast is het grote gedetaHleerde beeld prettiger voor de ogen. De consument heeft liever zijn bestanden bij zich." . Daarom is mijn computer. Sterker nag. Mensen vinden het fljner om een scherm aan te raken in plaats van een toetsenbord en mu is te gebrulken. Wat eveneens erg duur is. Onderweg even mijn mail checken of foto's overzetten is bijzonder eenvoudig met zc'n ding.lk vind het een onzinnig opslagmedium.en het ziet er gewoon veel gelikter ult. Touch pc's gaan het helemaal maken zodra de reactiesnelheid van het display is opgeschroefd en de verkooppri)s zakt. is het ook mogelijk om een paarfilms in goede kwaliteit fe bewaren. Ik ben er meer dan tevraden over. Ais dat het geval zou zijn . Handig! Verder verwacht ik dat de evolutie van steeds meer opslagruimte in een alsmaar kleinerformaat doorzet. Die behoefte aan internet overal en altijd groeit overigens eveneens fors. Touch-bediening zlen we nu ook at op printers en zal in de toekomst in nog meer producten ge"lmplementeerd worden.1 k gebruik de mijne zelfs meer dan mijn desktop. WINKELVERKOPER EN FOTOGRAAF "Veel computergebruikers zullen overstappen op Windows 7. dat van mij oak gerust mag flop pen. Op dit moment zijn er namelijk nog aileen films in die kwaliteit beschikbaar. maar wat mij betreft zo mag blijven in de hoop dat het niet gewild wordt."Monitoren worden groter en zullen steeds vaker voorzien zijn van aanraakbediening. Wei lOU ik willen dat de ssd-schljf goedkoper wordt." • a voorzien van die snelle en solide opslagrulmte. Oat gaan we terugzien in het nog explosievere gebruik van sodale netwerken. die ik recent heb aangeschaft.en dat verwacht ik eigenlljk .breekt dit product in 2010 door. Het systeem reageert veel sneller en de toepassingen vloeien allemaal naadloos in elkaar. maar ook andere fabrlkanten spelen in op dezetrend. We gaan Facebook en Hyves vaker raadplegen dan onze mall.Je kunt zo'n ding immers aan de muur hangen en gebrulken alsfotolijstje en tv. kan ik jammer genoeg niet voorspellen. Oat is veel te duur.

leerzaam en verdervolkomen nurteloos online programma dar u precies vertelt wie wier tegenvoeters zijn ende onze wonen Ilietin Nieuw-Zeeland. een tip van Ives van Hoome. meneer Tump en juffrouw KLater- www.l.f I II I I I I I loonstrookje waaraan ze kunnen zien wat ze verdiend hebben: ze zullen zelf een admlnistratie moeten voeren om zieht te krijgen op de. de long kennen we nu een leuk. Ho -kB Opschiet.com:lNXEU.computeridee. :879MB een verscheidenheld aan arena's. We hebben het dan lang niet meer aUeen over printer. Met by. "I· .queeky. want die wil ook graagweten hoeveel er blnnenkomr. Schmidt belandt Jiftboy AbeJtje na de nodige avonruren met zijn vliegende lift uiteindelijk in Nieuw-Zeeland 'bi] onze tegenvoeters' om vervolgens dwars door het middelpuntvan de aarde cndersteboven weer precies In vertrekpunt warenhuis Knots ui 1 te komen.t.. lets mlnder geavanceerd maar each nog zeer uitgebreid is QueekyPaint. Gehlkkig kan de tach al niet aJ te njke starter gratis boekhouden dankzij Mill7 Basis. aquarellen en war al rue! meer en alle penselen en pigmenten gecLragen zlch bijnaals echt... zelfs in de VOHn van onrstaansf Impjes.-~Van :!I~v~"='. Sterker nog: de Belasdngdlenst verpllcht ze daartoe. Zelfstandigen on tvangen nietelke maand eec keurig .c.exe www.IIi ~_lIi!!'pMIII':.en geluidskaart. Laura. Annie had het mis: Abeitje.op gratis software. In Combat Arms. een tip van Jenny Roozeboom.en Modem Warfare 2 zorgde onlangs voor volop commotie: zoveel geweld.boeken Steeds meer mensen beginnen een bestaan als zelfstandig ondernemer. -kB gramm a's.'IIi.i:~::-~ ~ Gezonde apparaten steeds meer apparaten en pc-onderdelen wordr de gezondhetd en functionalltei l geregeld door midde! van stuurpro- W WHBr: www.devicedoctor. t:Combatarms_cu_ aspx?PART=/Main I" OS2494.tegenstanders in pens en verdere uirrusring zijn beperkt maar die kunt u uitbreiden door middel van virtueel geld dat u in de game kunt verdienen.antipodemap. maar u kunt ookDevice Doctor draaien.II Inde.com zodat Queeky ook fungeert als rekenleraer. moest d at IlU allemaal zornaar kunnen? Laat ons u dan vertellen dat U voor rondspatteud sold atenbloed rue teens de portemonnee hoeft te trekken. want die werkt hier niet. Om er achter te komen oluwstuurprogramma's up-to-date zijn kunt u naruurlijk de sites van atle leveranciers bezoeken.G.nkzij Erik. Voor Nop wenst u economisch herstel en helpt met vol.en schllderprograrnma waarin u -flefst met een tekenpen ~ uw eigen creaties kunt maken. php U-L rna voert U een standaard- boekhoudingvoor Lees eenrnanszaak of klelne weI deuitgebrelde documentalie.Let op dar u nietde Amerikaanse versie downloadt.com www. li1U9Glc. Deze tip van Jeroen Quist scant uw pc om er ech tsr te komen welkeapparaten er in en aan hangen en welke prograrnmaversies u daarvoor heb t. inkorusten en uitgaven. Op de site kunt u bovendien be t werk van anderen bewonderen. nl 02 I 2010 .. Niet dus! Da.ngen. Metzlllke programma's rnaaktu pentekeni.lJI.zip :'nl.III""""~ .om _4676kB hoen zijn verzopen in de Golf van Biskaje.nexonel. .miI17.I~'" e:...exe Tegen~oeters In het beroemde kinderboek Abeitje van Annie M. video. waarover Llnda de Waal ons tipte: een online reken. 8209kB Was getekend Er hestaan (zeer prijzige) programma's die het complete instrumentarium van tekenaars en schilders nabootsen. Uw wa- www. t "=:~-o. olleverfjes. DeviceDoctor _Setup. spat her helernaal gratis. In deze tamelijk realistische 3D-shooter schiet U op allerlei onl ine. Vervolgens gaat de dokrer op zoek maar eventueLe nieuwere versies die u daarna snel kuru downloaden..nl/producten/mill7basis. en program _ setup.

am en a. maar [e moet er spullen voor kopen. Mel RunAsDate kunt u elk program rna paaldetijd -11-.. Soms kun je zo'n programma foppen door de systeemklok steeds terug te zetten. misschien levert uw tip u een p.a...gd H'eel wat mensen knutselen als hobby . MuseScore B rlde r emer AWlS .. zo lie! H . in..' 1. zijn tip MuseScore is een ware meester als her op het schrijvenvan noten aankornt. onaangename geurtJes en verpeste kleding (Ujrn doet aile drie tegelijk!) en u bent Opgevoel"d paard Ie mag een gegeven paard niet in de bek kijken. ..5. <Jioro9o the.computeridee.99 Deze usb-stlek MuseScore-O.n? Stuur een mailtJe met de naam van hat programma en hat internetadres waar we het kunnen downloaden naarredactle@computerlde. gebondenaan de natuurwetten die be- MW .incredibots2. £~I.tijl.. www. xe e www.w. Wilt u uw fantasie helemaal de vrije loop laten... hij ondersteuntzelfs (beperkte) ritmenotatie. 22kB moet U opdrachten uitvoeren. dan is er de zandbak waarin u alles kunt maken wat II maar kunt bedenken..nl.De verkleinde toto's ZOU u vervolgens directvanulr Enter Image mosten kunnen mailen maar dat werkt waarschhnlljk aileen als u de standaardmailsoftware van Microsoft gebrulkt.. maar het is bestjammer dat sorn.dres. Volgens Paul Maas kan het echter nag beier en we ku nnen hem geen ongeliJk geven. U kunt zelfs specifieke snelkoppeling met datum maken.d2Ol0\<m0'C><I&O<@! :IN !·1009 software maar be- O~ a:oocoo perkt.P)lcllr. ICco&~2lOfIa1o-> -rtellung : tho~ . teen eenelgen biedt gsbrulkars niet almodeme s.een tip van Sijmen Schoon.musesc.'!. Do« /.kB ..9. ----_...enter. Met deze voerwerpen _ bijvoorbeeld een vcrkhaftruck « palen wat u weI en nietkunt make".image.ijk te veranderen. dan IncrediBots 2.. Qua notatie doet het Nederlandstalige programma ook al nier onder voor de concurintegendeeJ. maar ook Ho Snel downloaden? Surfnaar www.V.:tip . houdbaar zijn...".maar dat llgt minder voor de hand) ..compu. In deze online-knutseigame bouwt u wat u maar wilt uit vierkanten en clrkals en dat reageert vervolgens min of meer correct op de omgeving. zeals het transporteren van een object van A naar 8. www.teridee.gingen van dit scort. maken we een diashow en leggen we nogmaals een puzzel.0 is het nu al een topper.. Met dit eenvoudig te gebru:iken programma selecteert u losse foto's of een complete map am vervolgens aUe afbeeldingen naar een gewenst forrnaar te laten verkleinen (of vergroten . met handige houder voor de dop... Wal"e Meester Nag niet zo lang geledea (CLD19/2009) hadden we in deze kolommen muzleknoratleprogramma Finale Notepad. U moet een klus klaren en daarvoor zeit het voorwerp bedenken en maken. zeals hetwerkeo Apacer AH521 (IS GIl)' t._ .Het mmlrnaltsttsche ontwerp maakt de stick een perfect passende accessolre.IIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I TOPT Kleintje loto Windows bevarwellswaarde mogelijkheid foro's teverkleloen alvorens ze te mailen maar deze is volgens velen mer ultgebreid en veeJzijdig genoeg.e. Daarem tlpte John Oostergo ons over zijn geesteskind Enter 1mage Basic.n'irsoft.exe www. I<\~"''''\o. setup. lncre{UBois beglnt met een aantal tuto- voor elk programma W html • fUnasdate.".en toonsoortwisseLingen of het gebruik van €len opmaat.rij50p! draagbaarheid ....netJutils/run_as_date. Nee.>- --'1 _ kan clingen die Finale Notepad nlet doet.nI/2010-02 Gezocht Kent II gratis software die we beslist moeten noeme.nl t U82. Vergeet 'niet uw " .. he~ zorgt vaak voor romrnel.nl· 0212010 7· .. Alhoewel nag niet toe aan versle 1. De verdere levels ziin dan ook vaak uitda...~_ """".Knutselvreu.com :-:k8 '\pacc. Kijk voor meer info opWWW. De AH'321 worclt geleverd met de ace-software die de capaciteit ervan tot 5 x vergroot....ore_org/nl a 20M rent. dus we geven geen succesgaranue. www.m:ige probeerversles van I>micl!b>n to.0""'~ &<n f.CCim De volgende Voor Nop In de volgende Voor Nap spelen we met kleuren.d"""~ to the". Oat kanechter een sruk handlger.de Vries OIlS weten... -_Ho . >to! 1-- wijsmaken da L de systeemklok op een been datum staat zonder deze daadwerkel. Leuk. Uiteraard trapt lang niet elke probeerversle hier eeneigen rial-levels waarin u leert hoe u allertei voorwerpen creeert... met maar.._.

die aLieteksten keurt vootdat ze open baar worden.:iij:ter~$'$ ~'~':''·:1 __ . waaronder diverse subcaregorieen en groepen vallen. Zeker alsu een specifieke interesse hebt.de rnerikaanse Duke univeriteit..-.hierarchlesn die LO de 'Big Eight' behoren. zodat er een logische indelingbestaat.1 Tegenwoordigworden nieuwsgroepen hoofdzakelijkgebruikt voor het downloaden van films en muziek. waarmee de bedoellng wa dat gebruikers rekstberichten konden lezen en posten viaeen zelfstandig netwerk. die contactmaakt met of een .auto. _. rec._. waar ledereen eenvoudig aan kan deelnemen. soc en talk. De bekendste is de alt-hierarchie. is her leuk am de berichrgeving daarover Le volgen. Oit communicatienetwerk is echter ooit gestart om gemakkelijk berichten uit te wisselen. U herkent ze aan de oevoegingnl. ~ • ~ <_ ~_.' :. news.-~. sci. Bovendian controleert de moderator zorgvuldig 0 [gebruikers de Nettiquette naleven.html. zodat iedereen dezelfde Informatie onrvangt. Dit in tegenstelling tot de.__-_ -:_. Over het a1gemeen kunnen gebruikers daar volledig hun gang gaan..nl. De groepen worden op onder- werp gesorteerd in eeuhierarclue. tenties.medla. Toegang Om te beginoen moer u natuurlijk eerst weten hoe u toegang krijgt. humanities. U hebt daarvoor een nieuwslezer 110dig. Het is inmtddels uitgegroeid tot een glgantlsche database waar u onrzenend veel interessante onderwerpen vindt. Oit staat voor een verzarne ling van gedragsregels die voor iedere gebrulker geJdt. U kom t daar nlet zo snel valse adver- ._~. Deze worden wel netjes hijgehouden. Voorbeelden van bekende Nededandse discussieplaarsen ziJn: nl. Om chaos te vootkornen zorgen twee nl-admins voor controle en beslissen ze over de aanmaak van nieuwe Nederlandstalige groepen. En nog altijd kunt u eenvoudig meedoen aan interessante discussies over aile denkbare onderwerpen. Hier vailen duizenden discussieplaatsen onder en er is nauwelijks controle.vcetbal.krant en nl. J in 1979 werd het nleuws- grnepensysteem uirgevon- den door srudenten van.--.newsadmin. 'Ienslotte heeft Nederland zijn eigen hierarchiestructuur.. -_-. U bekijkt de volledige !ljst op www.org/info/ nl-charters. Later werden de meeste activtteiten verplaarst naar het huidige lnternet. mise. nl.. corrupte bsstanden ofspam tegen. Diverse nieuwsgroepenservers synchroniseren de berichten. Ze vragen hierbf wei advies aan de gemeenschap via dernocratische stemmlngen. Sommige groepen worden gemodereerd door een moderator.sport. namelijk: cornp. Sarnengevat kunt u het nieuwsgroepensysteem min ofrneer verge Iij ken met een gtganrisch elektronisch prikbord.Op dit moment bsstaat de Nederlandse hierarchicstructuur uit 208 groepen."()Ig. ·discLIssies!.•.

waar zijn de mogelijkheden be0~_~.U slutr af met Okay en bevestigi de volgende vraag . Ck>\iI»~lobw~..computeridee.Xnewshaalt nu een lijst met alle nieuwsgroepen van de server._~I 1~~eI..E:!!J ~ "'W.. indlen de tntemetprovider meerders nieuwsservers ondersteunt.... den vraagt de software eerst welke headers het moet binnenbalen.... . Bovend len bevat d it programma ontzettend veel opties die handlg zijn voor gevorderde gebruikers. want u start bet direct metXnews.. de auteur en de datum dat herls gepost.. .N l'~MtIll'IMftIIIIIIpJ~ b. U selecteert de zojuist aangemaakte nieuw5server en klikt op Eigenschappen.w~ .. Iht ..-_ kriJgt u toegang tot de nieuwsgroepen. Zie nu maar eens interessante informarle te vinden en opwelkepJek staan de Nederlandse discussles . U sluit vervolgens af met Toepassen en OK.. ""!!M!!. l:an. waardoorugemakkelijk acruele discussies vindt.... zoals Outlook Expre... I- "-'I !:8l..nl 02 2. In her eersre scherm wordter gevraagd naar eennieuwsserveradres... Deze tekst slaat II op In een Kladblok-bestand... Hetptogramma haalt vervolgens in een nieuw venster alIe zogeheten headers van de groep binnen.. zoo en nieuwsserver in. a!vorens u het selecteert bij Signature file.""' Jc.IIIIIIIII IIIII Serveradressen van providers I I I I I I II E-nudlcliint ~'tim~ O ~!.!L 01.Vervolgens pakt u her uit mel een wlllekeurlgaechi verlngsprogramma.. 0 leest de berichten in het ondersle gedeelte van www. I 0-:::1 .. Ook andere gebrulkere zien dar namelijk en u zit vast niel te waohten keur . Dat is lets wa1 U op diverse internetfora ook vaak tegenkomt. Verder vereist de so ftware geen installarie. u nletwilt dat andere gebruikers 11 henaderen.. zodat u direct aan de slag kunt.t. waarmee u wilt op spam . U bevestigt metJa.dSollo'O>\). De meeste tnternerproviders ondersteunen het gebruik van nieuwsgroepen... Een [opbQnlIj header is min of meer hetzelfde als ~_C~ l~l. . 1~~ot'I'''~~IMIlId~''I''''''lhrI ._.. Hetis mogelljk am onder elk geplaatst berichr autotnatisch een standaard tekst toe te voegen.cJ ~ .... U komt vervolgens in her Setup menu terecht. Dubbel- • Moi«I E. __ maar de basis is in principe hetzalfde. Typ uw inloggegellens en voltooi de Instal1atie.. Ais u berichtjes wilt sturen naar andere gebruikers geeft u ook een smtp-servsr voor ultgaande e-mail aan...~ II"lII!lItlr~".. e-matladrss U configureert Outlook Express. Vergeet niet dat hetgemakkelijk nieuwsgroepen am In het laatste scherm een vinkverwerkt.ss. U navigeert In het programma naar Extra en Accounts. aangezien daar alle n ieuwsgroepen staan opgeslagen.. Deze mededeling begeert u door te klikken op Okay. Het dialoogvenster Internet-accounts verschijnt opnieuw... "' _ U. Vul achtereenvolgens uw naam.L..:I. [naarnvanu wprovlder] _ nl."~_~"~I""".. Her is noodzake!Jjk dar uhet juiste adres invult... Als u iets hebt gevonden... U kun t de gegevens by uw aanbiedsr opvragen or een kijkje nemen op de website.". Is het onmcgelljk om her te achterhalent Prnbeer dan het volgende adres eens: news..'''' ..._ ... """"1IId perlcter ve~eleken met Xnews.. Handig is dat de berichten op datum staan gesorteerd. . . Zo ziet iedereen dat u met viae-mail bereikbaar bent.... OHTr. (NHI'" . wanneer u de berichten wtltlezen.. . vult u bier een fictiefe-malladresln met de toevoeging'inva1id' of'no mail'. reageren op berich ten..blnaries4all.II'II~~ 1 ""-... U creeertop die rnanier een duidelijker overzlcht. wat enige tijd kan duren.eenvoudig.tt -j IDl~r~p4I'lII<U'Iil.I'" . abonneert u zich. N .._ 4.. U vult het wachtwoord en de gebruikersnaarn van uwtnternetabonnement in...... Duorloop de overige instellingen en wijzig deze aan de hand van uw persoonlljke voor- N"ieuwsgroepen zaeken Zoals u merkt staan aile duizenden greepen door elkaar.!'L~tnl ~r~~t"""I~.. AI uw geabonneerde groepen beldjkt u llnksonder via de knop All. "" een toplcwaru kentvan internetfora.. Ga naar tabblad Geavanceerd en selecteer de optie Indeting voor verzenden van nieuws negeren en posten alsTekst zander opmaak.1!m'I.ri1l1' '1:-' r. Wells· DD. foO. Ga daarna naar tabblad Display en haal voor een beter overztcht het vinkje weg voor Expand all threads by default.1'11vlndt u sen overzieht van nleuwsserveradressen die internetprovjders aanbleden.::q.. Gebruik om l'Vul aile aecountgegevens van uw intern et provider juistin..\O_... Pas op weIk adres u bij Public Email aangeeft.. Xnews is geschikt voor het tezen en plaatsen van berichten.. VuJ bij Email een adres in..MoIgoIo I ~rs51\""" ::'~'~~:n.exe...AJs. ~ - --~ ~ Op de website www. Wijzig in het tabblad Identities eventueel uw persoonlijke gegevens. Een andere geschikte e-mailcli~nt voor het lezen van nieuwsgroepen Is Thunderbird._ .II-'o..010 9 . meerdere nieuwsgroepenservers.... zeals WlnRAR ofWj:n" Zip..!!_ t. Jete plaatsen voor Aanmelden biJ mijh nieuwsserver vereist...... Outlook Express geeft vervolgens een melding of het nieuwsgroepen moet downloaden.k opeen nieuwsgroep. iJ . U downloadt hetzip-besrand vanaf Ook met sommige e-maltcuents D~ D~~t.. Klik rechtsboven op de knop Toevoegenen daarna Nleuws.... U klikt erop met de rechtermulsknop en kiest Subscribe.......... Is her een grate groep. Evennreel plaatsr u de toegevoegde greepen in mappen..ao.""_ .1~~ftI .. Het bevat oak lntormane over her onderwerp. Maak eventueel een tweede profiel via de knop New. I. die red en onderaan het venster de zoekfunctie mel de juiste trefwoorden van uw interesse. .'_ ..b!D< _~I f_d =---- kli..In het volgende scherm typl u een gem akke Lfi k herkeabare naam. :t.... r-~ ~.. .

.J --". Het is zelfs moge...p (.....lk...II... " wat aan doen! Zeker als u weet dat er veel meer gel"nteresseerden in het onderwerp zijn.-~ .. . . t))J~ ~~~"~l. ~'tf~+~ ..computeridee....mall naar de afzender vall een berieht....=-=_"'..... . . 0 vult hier eec nul ill als u nooit meer met d..." "'" "'" "'" "'" "'" .or. . " • . U regelr dat door een wiUekeurig berichr van die irritante gebruiker Ie setecteren.. Als u klaar bent dan verzendt u het bencht middels de Send Nowl knop. 1Ioi. ats dat tenmtnsre is tcegestean GoosJediscuasiegroepen Vindt u het gebruik van nieuwsgroepen Ingewikkeld? Kijk dan eens bij Google Discussiegroep~n op dewebsite '~r ..! ."IIIiIl. ~-~ -"" ..I...lbal ~£:~. U voegt ook gebrulk te maken van door u volop meedoet Google wei met enige t~. ..iitii~I""~~ rd...'~_~ ""R"~I'II8RII'"'II'dt"" van andere gebruikers verwiidert of laat staan. Een van de grootste verschilfen tussen bei- de platformen Is dat Google Dist:ussiegroepen strenger worden gecontroleerd op mlsdragingen met behulp van een groepseigenaar..._ r. Meer dan 240 duizend groepen gevonden! Gebruik om die reden de zoektunctle .!. ....iiil_.V'Ilnhmll} c:'b'l-w ~!)"........ dan --"-". Bi} een positJeve sternultslagzQrgt de nl-adrnln dat de nieuWe discussieplaats wordt aange- . Nieuwsgroepenposts verschijnen in vertraging. __ I\. .~ ~~I .~w~' " .i<..-~ M*o" 1_ "~IIIiIII~ Eilen nieuwsgroep aanmaken Hebt u een bijzQndere hobby of interesse. O! _Ill "" "" 1m over be staat? Daar kunt u _to .l .... _~ rOI..J ~IIT r-3sJl' :::i:::iliiiil:......:II.. eIwet.I~ " " " " " ~ " " "'" " " ""' " .In dat geval is diegene Diet bereikbaar en zult u alsnog in het openbare venster de discussie moeten aangaan.. aij Spedal en geblokkeerd. ~111"1 '" "!IT'rlI!rFI$V 1.~]r-Gl._t-.. Overigens maakt U ook blnnen een gJ'oep gebruik van de zoekfunctle.lll!UJ '.jI"'IIL R-~~ >.. Er opent een nieuw venster. ..t!i. ~~4. ijp(JltnI&IlI:II. ~Woliil!l!'o -" . .bltlloI:IIII. Ga.. 6._~ JlIIII.. . hoewel .. die via u browser vcltedig berelkbaar is.. 6. Natuur- )O.• 4 www." . Bi] voldoende be· langsfelling vindt er een stemming plaats.. -" . U keert daarna terug in het hoofdvenster van de groep. " ... ---.... == Q. Wilt u llevsr nlet in het opeubaar reagerent Dan stuurt u gewoon een persool"llijice e. _lit .1.. .iegene niet meer ziet...~~============= ~ ~~@ Gelukk:ig verwijdert u eenvoudig reksten van tlZelfbijArticle enCancel Message.. ..... Het is een aanrader om fl.1DIIIK"I'l!u-L " groep.. ~-~ ..!· ~1"!1!1&1~~:s. I~ ~ zorgt een speciaal filter ervoor dat u de berlchien van d.rrI!II!~ conrroleren..'ii"f'SlIt ..& Haal alle onderwerpen =........ :. . !\JII CttI'lWr!rlI ~"""Th'NIdI C. Mocht iemand het bleed onder uw nagels vandaan halen...... Bepaal zelf of u de quotes I -. Sowieso is dat in de Nederlandse groepen verboden... ..1IiII~ .-~ . ~ r.. waaronder uhet berieht wilt plaatsen (als u rneerdere servers gebruikt).....!lIIi~ ... . waarna u k1ikl op Article en Killfile Ihis poster.. 11 nieuw via Group en Refresh Headers.~ .tdLtllirlbwMtt.:tIrIIi!IIT'i!II!iI"r~ d... zodat uw reactie ztchtbaar word!. _ ...2010 .... .wer ViewPlonk fiLe bekljkt u een overziehl van alle gebrtti.-l.':~" lijle start Article een dtscussie aver esn onderwerp...tIl+JItD !. Nege...-1 dIII"'I wnf..de interface.... maakt.. Het program- ~L>-oro. . maakt u een gcede kans op een nieuwe groep. .I'c~" ... brujker wiltnegeren.k~rs die u hebt besllssingen ongedaan ..ail:! .. k1ikmet de I-:"":... U klikt tenslotte op Send Now! en de nieuwe dlscussie verschljrn in de nieuwslater spljt van een verzonden bericht ofu wilt een herziene versie plaarsen. Rechtsonder selecteert u de juiste server. _' ~ " .. waarin U Bell tekst typt.. in he! menu naar en kies Post co Newsgroup.. waarvan u dagelijks een e-mail met de nieuwste berlchten ontvangt..l1jk om u te abonneren op een nieuwsgroep... "..M6'..D. Is de tijd fijp om een bericht]e te posten?Klik dan rnetde rechtermuisknop in bet tekstvensteren kies Follow-Up to Newsgmup...... i'liiJ!l'l'~Itt... het verstandlg is om eerst een groep enige tijd te voLgen.bo-I.Nmii-II II ."'-~....."..... U U ook zelf typL een tekst en geeft blj Subject een beknopte omschrljvtng van de inhoud .J. ".. VeT- • R...... .... _!rnI'i'Il! De zoekglg...:P::C:!.nl 02. i:lj~ ~ . I.. Soms is daze namelf] k fietief en bevar het een toevceging 'invalid' of iets dergelijks.. In Xnews is uw zojuist aangemaakte bericht dlrectte lezen. Veel groepen ..mt heeft namelijk berlchten ult de nieuwsgroepen vanaf 1981 gelntegreerd In een gigantische database..l_~"''f1:.-I'Iil'<_ ••• __ ...HII~_"". ....-'NII . Eventueelmaakt u."'-:::.. .Bvenrueel voegt U op bet tab- in de betreffende nleuwsgrcep.. Uverstuurt met Xnews tege))~lII{II'I"~""-oj HJkertijd een e-mail en een openbaar bericht.....--=. ~c rna vraagt hoeveel dagen tt de ge- zelfteksten toe zonder een nleuwsserver....:::--.sporlYu...."*"" ..:jii M_:il i: I"" .'LII~ '1Mo~'~ ~ =~-:.. :: '"' ~ "'" "'" en enlge tiJd te raadplegen am te zien of anderen het oak zien zitten... ....er irrita nb) gebruikers. "'~~' RII"UI~ Alt:II-.. Zorg In ieder geval vear goede argumenten... -II! _Ill "" _'" _!I:it ".dill ~) W ...iegene Ie maken wilt krijgen.. _ ~ 71 l! .. ~ ~ .. waaraan discussies... ~~ fI... Missch len kr~gt u blad Attachments nog een hestand toe.r'.DiC:IiiD.. Zorg dar het [ulsre berieht is gaselecteerd.~ ...... " .I'fWI'"Imb!!lIfiljilfi~ } 'ZIidiGn1Wl~lnq'!....J~ n~ III"IIibl.I-iwI.. " " ..._.. Berichten plaatsen Ui teraard doet u mee aan discussies door rsacties acbter te laten... waar nag geen nieuwsgroep hebben in zekere mate een eigen stijl waar u eerst even aanrnoetweanen.gl~""IIIIi~ nl.. binnen! rechterniutsknop inhet tekstvenster en Ides Reply bij EmaiL Her Is belangrijk om even her e-rnailadres te ·~I!..

.nll prijspuzzel. De oplosstng: L Stuur uw oplossing in via www.school? Welk deel.-::-::::. Meer informatie: www.----_. Acronis True Image Home 2010 is een programma waarmee u snel en makkeUjk pc-backups kunt maken en terugzetten.j.- Opgelost? uteridee n I rijspuzzel www. Waarde €180. Stuur uw oplossing op een voldoende gefranKeerde briefkaart naar Computer Idee Prljspuzzel 02/10.van Flevoland hoorde eerst bij Overijssel? zeilschlp ligt een replica in Lelystad? Wat is de naam van het Nationaalluchtvaart-Themapark..computeridee. Met de drooglegging brak een nieuw tijdperk aan en waren de zeeverhalen herinneringen..95) Videomontage NexGen (€ 39.95) Super Architect 3D Zilver NexGen (o€ 29. . _--. het grootste Nederlandse museum.com -..95) System Mechanic (€ 39. ~ Welke club uitAlmere speelt in deJupiler League? Wie is vanaf 18 augustus 2003 burgemeester van A. Uw eplossing moet binnen zijn voor 19 januari 2010. VaKjes met eenzelfde cijfer Krijgen dezelfde Jetter. maar die tijd komt niet weer ...en ruimtevaart- 2003 BA Haarlem.==~:.•• xkansop a van as Acronis True Image Home 2010 «(:49. Postbus 1931.. computeridee.95) 16000 Lettertypen (€: 19.nl 02 2010 I' .: Een fragment u it de beroemde Zuiderz. LEVOLAN ZDdoet umee! De punel: zet de gevraagde woorden of namen zander spaties ot leestekens in hat brj' behorende balkje in het diagram. Onder de 'f boven het puzzeldiagram moet het oplossingswoord komen... 2. System Mechanic repareert en versnelt uw pc automatisch en biedt alles om hem weer als nieuw te laten draaien.-::"". De instelling als provincie Flevoland werd biJ wet besloten op '17 [uni 1985 en uitgevoerd op 1[anuarl negentienhonderd .cIllN sinds 1957 via een dijk met het vasteland verbonden is? Wat is de naam van de basculebrug die een verbinding vormt tussen de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland? Hoe heet het kunstmatig aangelegde eiland in het Eemmeer? Wie ontwierp in 1891 een plan voor de afsluiting van de Zuiderzee? In welke pleats staat de Christelijke Agrarische Hoge..III IIII IIII IIII 'Eens ging de zee hier tekeer.. De prijswinnaarsvan de puzzel uit nummer25staan oppagina4._.easycomputing.eeballade over de jongste provincie van het land. Hoe heet het eiland in de voormaligeZuiderzee dat computing easy •. Dan epent een nieuw venster waarin u hetjuiste antwoord Kunt inveeren. met Super Architect 3D Zilver NexGen genereert u een velledig woningplan met een ongekende fotorealistische weergave en met Videomontage NexGen maakt u op eenvoudige wijze de mooiste videofilms van al uw belevenissen. met het programma 16000 Lettertypen vindt u voor elke gelegenheid het juiste lettertype.95). in lelystad? lucht. Na correct lnvullen verschljnt In de gele vakjes van boven naar beneden het oplossingswoord.lmere? Nabij welke stad in Revoland is een vliegveld? Van welk zeventiende-eeuws _LJ:Z:Z~D.

Zonder kennis van programmeertalen.BIl"nclJ. is dit de standaard inter- onder andere Blogger."'ffzf:.r"k&f~II'Iu ~ kttj. Vaak gaat de inboud over een specifiek onderwerp of actualiteit..dwij~$ 'ri~dIl!<Coo&l...udll!!~mplJ. ]=.I: ~M.elf eenvoudig een weblog publiceren? 'Dan is Word~ Press het hulpmiddel dat u nodig hebt..l 4 beta ~ 1oI:II1I.. op de beginpagina een aantal u.(IIJl.com.. Het is 4 www. bJid!\ijUITJ g." . Web·log. .m1'l'L 1'h. . III en Punt.t.-e'_'~~_ VOOf- ~l'IOftllI:'1" 'il1I. waarbi] de nieuwsre bijdrage altijd bovenaan staat.et iJ nal .com.A-.~ .!l. bericht Chrome p.!i'ft. is bijWordPress aan het goede adres.d..<>ca!.lllte' ft .c= I:Il~1V1 durvan ..d.[fItJ t\'IUW 1!!11 pu~a!!Ulltcfe. De website is grotendeels 'V~1 in A: i. Coo.iJIIg eee to WIIIf.MIl'1 8 . zijn ..' ~ . Met Wordpress kunt u zelfs complete websites maken in een eigen webruimte.dPtI!!.Word Press we A berichren 0.cl/1.~~I. gebrulkmakend van standaardsjablonen..COlIl • Verderop in bet artikel leest u hoe u een zelfgehoste versie maakt. Hierbij is her overlgens wel handig als u enigszlns een idee hebthoe u de interface wilt verzorgen.:lft wereldl I!.w ru'ltt".. helaas komt u sorns onvertaalde onderdelen regen. krijgt het blogdomein a1tijd de toevoeging 'wordpress..&lll! I !S)""Jldu"on. . 0""".= M:C(I~IIL rh:t vt'e. "" het Nederlands beschlkbaar.sHrd 'lm.~tnjgll1ll'1o bee!den..I'CNiellws . Bedenk goed wei k domeinnaam u kiest.ilop 'r-. maakt u evengoed prachtige ontwerpen.. :. . Zodraueen web!og hebt aangemaakt. w n Z.0 . 1 ~ . waarbij u het programma gebruikt als cms-systeem.iI: !lU If . I'yp daarna een logische titel en selecteert de juiste taal.nm~til~ .. Halle W~ ~.'. en plaats het aan de bovenkant van uwweblog. Snelontwerpen Wie binnen een middag een leuk weblog wll publlceren.. • -_ -'JI ....c!:'_brprw.and "'Ch[~' DO. Bij de reglstratleproced ure vult ualle persoonlljke gegevens in.. Op dergelijke websites worden dagelijks eenofmeerdere geplaarst.tHdJ. ill.ublie. t ruirn tien jaar zi]n weblogs een bekend verscbijnsel.lJ. dan ontwerpt u een weblog in een etgen webruimte met behulp van speciale software. Creijer in dlt venster een blog ~ Betuerk. Bekende diensten waarbiju direct aan de slag kunt..\l. H.!ill n:n:l~ vier ij nu p. BiJ Privacy beslist u of de weblog direct openbaar wordr.i~~ru.. waardoor her bijzonder geschikt is voorzowel begtanende als gevorderde bloggers.&Jl 'biuverri."': J .Wilt u meer invloed face. brO" II< Wto \I. Allereerst leest u alles over hoe u een web-log start via III \ (Jni!lfl:~<.t.'llo'Il'TW! bltt_.ra:ni..iI:l1l Il'.~!.. Selecteer het juiste gedeelte van de afbeelding hebben op de interface en er geavanceerde functles in verwerken. q "·Ql)'r ~el:!li d. Eigenlijk bestaan er dus twee versies van deze applicatie nit de open source-gemeenschap.I <JI! Do nntmldoill"s""" d. U kunt er op heel veel manieren een maken.i~ bloggJngl "our 6rsl I'OB[ S1it or de.Ii:f"rjl I!:!!~it 6_efld-it UpIoa.oIItdiglim~onM_ Wil ECzli:ldClnli~ b: d1! bW!.> . Orndat u het laat hosten door Word· Press.l!..computer:idee. Ter lnspiratie hebt u .nn!n wotdm. bijvoorbeeld Movable Type ofDrupaLWoniPre-ss been: als voordeel dat beide opties mogelijk zijn..lkb'Ur~He'tiood.:Iln aDMit sf£! ..nl 0-21201.hUle.anac'U: d"".be5cll.

Nadal u een pagina bebtgepubliceerd... aa ngezlen het er nogal basaal uitziet.. " Plaats bij lange berichten op de beginpagina atleen een irrtro met een 'Lees meer'link.. Klik hiervcor aan de llnkerkanrop Uiterlijk. zoals een kalender. zonder ____ ~ ~ __'rfunnen worden. is dar mogeUjk via de opue Paglna's In bet navigatiernenu. U beslist bijvoorbeeld dar een goede tekstschrijver ook content mag publicersn.. 10m.1 ook welke beriebten en pagina's hetpopulairst zijn.iJ.. Dlt zorgt op uw weblog voor een 'Lees meer' -1.. >ltn . Zo voegt u met behulp van de knoppen bijvoorbeel d afbeeldingen.beden om de rekst voor uw bezoekers gemakkeLijk Ieesbaar te maken met opsommingstekens.m b!~.~WI'ti''''''"'""-'' .JiIs ..ulilokb_ . U kuntar oak voor kiezen om een berieht als 'Sticky' aan te duiden. geef dan rechten aan personen die willen meewerken.. allneas en 1. • I~- . bevar de applicarte diverse opmaaktools.. maar u kunt ook slmpelweg een url van een film pje of afbeelding aangeven.. Gebruik varvotgens de sneltoetsAlt-Shift-T. zoekveld of uw tweets uit cell Twitteraccoum. Op deze rnanier voorzlet u uw weblog gemakkeJijk van nieuwe barichten. Venmder deze afbeeld iog door te klikken op Custom.. GODiI~111.Header en selecteer daarnaeen bestand op de computer. """tIl""L wll .... vind t u op de beginpagi. Verder is her leuk om te zlen of uw webJog vrachrwagens vol bewekers trekt.. die sorns goed verborgen zijn. verstandig om her vinkje in eerste instantle weg te halen. Wanneer u een thema aanklikt... borl".. dan zult u weinig bezoekers Berichten posten Bij web logs is her essen tieel dat u re- gelmatig berichtjes plaatsi..1 itlijnopties. Om een teksr te typen.:ill 5 OIIJ' .". Het is nag ~_~ ~ www.enquetes en PowerPoint-bestanden toe. -_ Andere mogelijkheden '_" ::. D... wauna geinteresseerda bezoekers doorklikken naar het volleclige bericht. _. Als eerste moet er wat aan de interface worden gedaan.. zodar niemand uw probeersels ziet.. Verwijder eerst de staodaard boodscbap dle WordPress bij elks nieuwe aanmelcling plaatst. Bent u tevreden over bet resultaatt Bevesrig dan aan de rechterbovenkanr van het scherrn."'n~r .nl '02.boo""'" ~ . U hebt helaas geen invloed op het le ttertype. ~m . WordPress is een bijzonder veelzijdige tool met onrzertend veel opties. Hiervoor gaar u met de cursor staan op de plaats waar u de teksr wil t afbreken. Hierbij ziet 1. ..""@ ne ol~ d. Koppel trefwoorden en caregorteen aan het berichr. .. Wilt u een be- dat niet.. Leef u Oink uit. 0. Uiteraard zi] n er ook mogelijk...i rT-r--~-r~e~ta-\-~-n-V-e-r~Sr~e nisatie. zeals contactgegevens. Blogrollen Blogger. Bedenkean pagtnarltel en typ de inhoud. filrnpjes.2010 _ .. .d . Pas zonodlg de afmeringen van het plaatje aan.. wanneer uklaar bent met her bericht. tI... Deze bestandee uploadt u vanaf de computer. N""rn~ .. mrd """"" - H" 6 nOQ "' '.na van de blogsite een Link(afhankel ijk van bet door u gekozen thema).. Hnl".computeridee. nu d. Nuttig is de mogell] kheid am bench Lenen comrnentaren Ie lrnporteren van concurrerende bJogdiensten. Oat bekijkt u bij Blog sradsueken. Deze worden inomgekeerde chronologische volgordeweergegevcn.. bekijkt u eersr een voorbeeldweergave. Dit is zeer han dig om statische informatis te publiceren.. Voeg met de optie Widgers allerlei roepassingen toe. zodat bezoekers informatie over een bepaald onderwerp snel vinden. Om uwtekst extra kracht bij te zetren. Via My Dasbboard komt u tsrecht in be! bedleningspaneel.. Wiltu nier in uw eentje aan de web Logwerken..1k. Dat scheelt L1 een heleboel rypwerkl U bepaalt zelf ofbezoekers mogen reageren op uw blogs door de betreffende functie in ofuit te schakeleo... want de beschlkbare 3 GB webruimte krijgt u nietzomaar vol. U controleert bovendlen welke websites naar uw web log Iinkenen met welke zoektermen uw bezoekers binnenkomen.!<l'fI<Il""'". Doet u trekken. Bij richt bovenaan de pagina plaatsen? Selecteer de optie Make this post sticky. De tekstwordt in tweeen gespl ltst door een stippellijn met aan de rechrerksnr een 'More' -pictogram. Als u extra informatie wilt toevoegen. In bel volgende scherm kiest u ult ongeveer tachtig therna's. Op die marrier integreert u bijvoorbeeJd gemakkelijkYouTube Eilmpjes. zeals: Llvelournal. Het verschijnt dan boven de andere posts en blijft daar gedurende een door u bepaalde perlode staan. ~ d. KLik rectus op de knop Publlceer. klikt u aan de Iinkerkant in her navigatiemen U op Berichten. Sommige theme's hebben een plaatje aan de rechterkant van de pagina. tees meer » veeJgesteLde vragen of een blografie... 1oOi.II lange teksten is her verstandig om een Intro op de beginpagina te plaatsen..

) ~ecl"i 'lJ'OCe Of'D:enu:I 134" I T~ I ~""i! ~lIIbbg.tl!un. Kopieervervolgens rneteen ftp-programrna de inhou d van de Wo rd Press. U hebt dan echrer weI .ss.. server.. Wijzig allereerst de au to rna tisch gegenereerde iuloggegevens in ters war u gernakkelljker onthoudt..n..dat diegene beheerderrech krijgr. hoewel u ze natuurLijk evengoed kunr gebruiken.'" Door de opmaaksjablunen te bewerken.M~ "'~ <.I--~""'_ tnq) .. De uri wordt dan .:.":. Binnen een middag hebt u een moot weblog gemaakt.n oft.~I'II~1t waarmee u allerlei handige kant-enklare functies bi nnen handbereik hebt. ( . adverrenties.......r. .. Daarnaast hebe u de beschikking over meerdan zevenduizend plugins.. alb =---1 specifieke hrrnl-kennis nodlg..:::-... zo'P~ ~lt~DAlDlr!L ..* •• 'I.!IIIt:l~"-'!!"'oIJidII ~.ndien u een weblog wilt maken op eeneigen domei nnaarn.I~IQ @I Q_ 13 IE R "'""!.map (dus niet de map zelf) naar de hornepagemap op de webserver.. ~t1.DllIi.:. ~ . Als II een ander webadres in gedachte had..· .php en open bet bestand met het programma Kladblok. ~-"~H"~IM"""'dJ. .i8CnllllUdldN.. Het is op een zelfgehost we blog ook toegestaan am advertenties re plaatsen. aj"'Ih"'lIJfih.:1...lp van uitbreldlngen nagenoeg elke functie op bet web te veevulien .. ill HI:Ib jI fIoikt. rrsr l~~.=":l·:::-c·...n Aut. Als uiets moois bebt gevo 0den. Dat is bijvoorbeeld een goede oplossing wanneer u al een volledige website behaert en daar op een simpele rna- a· mlb-.. ~~=::"'-..!I_ ''4.QImIdurI1bni-rr. Nadat u de nieuwste versie van WordPress hebt gedownload._.nl 02 1201. wachtwoord in.iII\lr Camma. pakt u bet zip-bestand ult. AIle hekende webhostproviders u U bent nu klaar om te bloggen op uw eigen dornelnnaaml Na afloop van de Korte installatleprncedure krij'gt u een gebnrikersnaam en wachtwaord."tc~"""~t"'Jjo server.. U pakt het zip-bestand vervolgens uit en uploadt via ftp de hele map naar' Iwp-contentl themes' op uwwebserver. ~ wcrlr'. U kunt Wo rdPress eventueel in een subdireclory op de server plaatsen.~.I.. DB_USER ell DB-PASSWORD respectieve\ijk uw databasenaam.ot I 'Soem 'J{en I S~.*"...iIII... 18I1!iII.~~ Ho!.0-databases te ondersreunen voor een succesvolle installane....r1Q"~'PtI~~ ...iU. .... Zo past u zeJf de interface van uw weblog volledig aan naar uw eigen smaak. ven en een contacrformuller toe.. Zarg ervoor dat u alle rechten geeftaan de zo] uist aangernaakte gebrniker. waarmes u het weblog aantrekkelljker maakt. hernoernt u eerst de WordPress map I" ' '. ~ ~- --~. ~~~. U bent ruet afhanke!ijk van sen beperkt aan taJ theme's. In dar geval plaarst u de volledlge map inclusief alle bestanden op de ~~""IrI.. soclale netwerksites.::r. Wijzigvervolgells de naam van her bestandwp-conflg-sampre. waa:rWardPress u verder helpt om Vulachter DB_NAlvlE.. komt u terecht in het inrnlddals bekende bedlenlngspaneel van WordPress.... zet u de interface volledlg naar uw hand.Houd er weI rekerung mae dat bet lets Ingewtkkelder is dan met de eerder besproken methoden..• www.._ ¥ r=.0 . gebruikersnaam en het script te lnstalleren. EIoi:tlil'rj. Surf daarna naar de [ulste webpagina.nM~ a. In het bed lenlngspaneel navigeert u naar Weergave en Thema's om de door u gekozen lay-out rs activeren. ~~UlI"-=. . Wanneer u met deze gegevens inlogt. Op soo rtge lljke wijze installeert U ook pl ugins mel het versehi:l dai u deze plaatst in de directory ·Iwp-contentl pi ugins' Met de iuiste uitbreidingen voegt u bijvoorbeeld GoogleAnaiytics. P~ru'le~'kI n2:C(rljl'Ll1D'§grn~·!111fn nt n~llIIlnhl Idtt'll" G. Hlerrnea creeen u relatief eenvoudig een nieuwe database mel een nleuws databasegebrulker voor WordPre. ~~~._.**~M1..!I-...-d ~. 't'Meteengeschikte FTP·client plaatst u WordPressop een web" baar.__IIIIIRI~t~ +'IIIt~~lt\jqlllttl"Vl'i"<""Mt. Op de webpagi...II"ILI:a~1:I! ~M..o. .IIII':' ~~"'~"~~I~III.o cl~ o GooHl:.~ ...na \ \\ . ~".iI!Itd mt'l: Jit Idll'llhrlchbgd ~n..ttI ..php naar wp-config. . omdat het 17l_ nier een webJog aan wtlr roevoegen....t.. ten ZeUgehoste weblog l.1 Ja . nieuwsbrie- naar een door u gewenste naam. Zet het vervolgens op de webserver...XmI'Io"d~ V~~lrIIt~ ~"~lIII"tRi"l'iit e~n.od~~~.. waarmee toegang krijgt tot uw webserver..~ .. Op die rnanier graeit uw web log zelfs ult tot een zeer complete website..~ __ ... " .. Daar staan weI wat voordelen tegenover. Een voorbeeld van een gescbikr programma is pileZma..rlll"bI~ ~!III~=-~fIIIi"""II:HIIII_ I rid downloadtu leve- ~"''''''''''~!lotIi ~fIi~ reneenonline bedienlngspaneel.. tIa. WordPress is zuwel voor commerciele. Sia daarna bet bestand op onder dezelfde naarn. • voldoende mogeJijk.heden bied tom met behu.3 en MySQL 4..-. downloadt u her bestand naar uwcomputer.~~t.~ ~ ~~ ~ iFf!iCII'~ . Er zij 0 honderden theme's bsschik- als Plesk of cPane!.. Dat co n troleert u op de website van de betreffende aanbieder. antl-spamfilters. Uw webhostprovider dient mlnlrnaal PH P 4.-nllk"""'~ ~ allerlei thema's en plugins. Verder hebt u een frp-prugrarnma nodlg.o':nri!ll~U·.''"'' . .CQmplJteridee.-. .. dan downloadt u de WordPress sofrware vanaf . "~~.als hobbywebsites geschikt..1t ~c:' nia.tI!IIiI~~.

Het is versrandlg om aile software die u wilt gebruiken alvast te installeren. Het is ook mogelijk am een kopie te maken op dezelfde fysieke scb ijf als waar de partitie van het besturingssysteem is gemstalleerd. klikt U op Volgeude.". of IB5. U hebt liiervoor een herschrtjtbare dvd nodig.h•• dl! Silk.. Windows 7 heeft deze functie srandaard in elke editie. Met de komstvan Windows 7 is het maken van zo'n kopie een fluitjevan een cent."lIvcl'.bo". Dir bespaart u veel tijd.ln Ht'l JY1{eCmtopie kunntn oat andeft ltIiJom. [g·U·2OC/i 16-. met een systeemkopie kunt u niet iodividuele bestanden of programma's rerugzetten. voordat u een systeemkopie maakt. Wa"r wil! u de bade-up opslaan? [en syRlteTI'::opiif iI feD ~plt! van dlt JtatloM die nmfigliJi't em W'md~ uit re Wl!!l'm.4 "'. want u zet er gemakkelijk backupsrnee terug. lndien u in bet bezit bent van een Professional-. wsardoor iedereen die het n ieuwe besrurlngssysteem aanschaft gernakkelijk een betmuwbare backup kan Het is belangrijk om regelmatig een reservekopie van uw systeem te maken. U kun1 i!!l!!n etS'Jlbpu: ~ 9~~k:el'l em 1. rnaakt u een kopie van de hale partitie waarop het Hendl prlv'• # mlebouwd taembebse rl 4 www. bent u alsnog alles kwijt.computerldee. Het proces neem t enlge tijdin beslag. Open het Configuratiescherm en navigeer naar Systeem en Beveillging. waarna er een venster met verschillende opties verschijnt. Om die reden is her ook aan te mden de meest recente drivers voor uw hardware te gebruiken.2S GB ~u ~J 00£.l9-.... O Voorbereiden Het meest ideale moment om een backup re rnaken.. want als die harde schijfkapot gaat.->bb •• Zet uw hele Windowspartitie geval een harde schijf. IF1J IMI.. Inclusief'persoonlijke instellingen.nl 02 I 2010 . Daarvoor bewandelt u in Windows 7 een lets ander pad. Enterprise. afhan. omdat u met eeu systeemkopie alles in een keer weer terugzer en u dus niet afzonderlijke programma's apart opnleuw hoeft te installeren. Systeemkopie gmaken Nadat u het systeern goed hebt voorbereid.lijk een exacte kopie van de Windows partitie te maken... Windows is nag amper gebruikt eo het register is nag niet vervuild. Wanneer de systeemkopie is vcltoold. U kunt echtcr gt:aT lIf:z:ont±t1{ljkmitHn!o 1'H=n1:t!lIen. op een externe datadrager..omtn.S. hebt u de mogelijkheid om een systeernherstelschljf'te maken. zeals in dit A. I~a_1M) M_ Op I •. Metdeze chijf kunt u Windows herstellen na een ernstige fou t of vastloper. HO!" hers1il!llk dt'! camGtutcr u:.kelijk van de totale bestandsgroorre. aar eigen inzichtselec eert u inhet volgende scherm extra partities. Handigin Windows 7 een systeernkople Hiermee is het moge. wtlfdtf'l opgt:n_.f H'n M!rrmltpes? besturingssysteem is gemstalIeerd. ~en waarvan u een kopie wil opslaan. Er verscbijnt dan wei een waarschuwing in beeJd.e ou b ckup-functie ij Vista za aileen in de duurdere Business-. waaroververderop meer. Zodra u een keuze hebt gemaakt.-"1' "" >I. zodat u na een vervelende crash aHes weer in goede orde kunt herstellen.of Ultimate versie bewaart u eventueel de data op een netwerklocatie. Overigens. Als u de wizard helemaal hebt doorlopen. stuurprogramma's en aile getnstalleerde software. Bij de meeste computers is dither Cvstation. InstaUeer eerst all'esoftware.'If'I. vcordat u een backup maakt. De nieuwe Windows-versie heeft namelijk een ingebouwde voorziening hiervoor." of computet nlel meer ~b.. j pal nadat u uw computer van Will- dows 7 hebt voorzien of net nadat u een nieuwe pc hebt gekocht met bet besrurings systeem voorgelnsralleerd.en Enterprise versies een functie om Ins te maken. U kunt de backup bijvoorbeeld opslaan op een (externe) harde schijf usb-stick of op of meerdere beschrijfbare dvd's. maken.I'W' mm~Llttttll httlldlil!n III 1ft. Een goede oplossing voor het geval Windows niet meer wi! opstarten. Desgewenst kunt u ook aileen specifieke bestanden of mappen backuppen.. Windows gaat op zoek naar opslagapparaten. klikt u op Backup startan. Intimate. Klik op Een backup van uwcomputer maken eo kies vervolgens aan de linkerkant van het venster voor Een ysteemkopie maken.

bij- ulrvoeren. Vervolgens Iciest u de juiste map. im I!1dtrl dnWl'O ttl:fCttr~n .~ndm:baoA f vereinJ 'opnJC. is het verstandiger am voor de twee- gende locade.compllteridee. TI\ :r'. - Bureaublad en de standaardrnappen van Wllldows voor aile gebruikers..• Bellt Hier selecteert u aile bestanden die u wilt terugzetten.oNl"f'I"'r r:--J.u.. mochr er iets met de origineJe gegevens gebeureno Klik in het lnmlddels bekende backup-venster van het Configurariescherm op de mop Mijo bestanden terugzetten. VervoJgens neemt u voor de zeksrheid een samenvattlng van alle besranden en mappen door.up ~etI~l1I. i.. maar U bepaalt precies van welKe gegevens u een kopie bewaart.~ra. Als de locarie waar u de to pie opslaat voldoende ruimte bevat.!'ap~'!i"I'WIn (GJ) lili 1.IOCtiillc prog'~'1 dlc~1t1'I ~RI.:~"~wan:I. U Lint Clc_c We1licht hebt u er geen beh oefte aan om een volledige systeemkople te maken.. ~._o""'. Oi~DctwrrwptQl r.g.~uuw~ifTI....t... Cip da:. ·1 =:I srellen... Klik op de blauwe Iink Backup in- . dvd ofusb-stick.(Q. Hiermee beslisr uzelf van wel- \I een I"It'lhadt ~ . Ga naar het Co n. 'Q1T\ W"liI"idC'WIY4 f!j~!1II d!i d. Windows maakt autornatisch elke zondag om [9:00 uur een nieuwe backup van de gegevens .rdgJ maken op een externe harde schijf cd.liI!-avo~d. ~ ma ~"YI:p Y.p 1iI(11).ie! 'SdQ:k~ tid.I) Irt1'l.. Persaonlijk....el bdrufpv.. "Irlp wqn hml£Wl1ha4E If .... U If.. . . U hebt nu twee mogelijkbeden.l~~ -"""9< ""..\D.u.liguratleschenn A Bestanden V terugzetten U zet simpeJ de orrginele bestanden en mappen terugriaar uw computer. dan baalr II het vlnkje weg voor Backup uirvoeren volgans schema. Jl ~..lok1 cp.op.nl 02 2010 • .~ D:~~I. ndbi. itl~ .. U ku nt ervoor kiezen am het besturingssy- U klest zelf de regelrnaat. het 4l'I'. wat u aangeeft in het aanvi nkveld voor Systeemkopie maken van stations.tkk:dctt~ kill'll Ii nn ~IO:·LJ. L.tI.If! '"'. Kl ik tensloue op de knop Instellingen opslaan en backup uitvoeren..) W'C'I'CLEJlIN r- ~tmi..reUen mel een :..PUtIT(i~W~ 1IlcI uw m'loM' bclUndm)~ docl :Pf09~I'1 ~'~fitIi.rnf .1""". r. wilt u wei uw persoonlijke gegevens veil ig opbergen..lJlh diXl.en4sr! .ysteI!m kopie die u _der hebt gema..!l~ D:~~Ia''''''''' C::\DQwm.Js dat taatste het geval dan selecteerr u de optie In de vol- opslaat. Hoe \laok will u een bad-up mil)aon' voorbeeld uw vakaarleforo's of adminlstratle. dag en tijd van de backups.I'l'ItDpie l~rII~~ I de mogel ljkheid te klezen. steern zelf te laren bepaJen van welke gegevens het een kopie beeld die ene waardevolle vakantiefoto te vinden..dt!~.cCl'fl.'._..1fl. ke mappen en bestanden u een backup will opslaaa.SdeaRr lUd'1I eon gwv. Alles dat u wiJ therstsllen verschijnt in het hoofdvensrer.. Eventueel Windows apn ieuw il15m n"ren (Wi MOWS -lnst:alJ~tie.Kles vervolgens de juiste Iocatie.l ru:crrde ""rslelmmhode .. Klik op de knop Volgende. jimdJl f..rlorf rnaakt u oak direct een systeernkopie. Klik op Schema Vlrijzigen en bepaal hoe vaak u de gegevens veilig wiltbewaren.1 H·_'.I .1:t ~~~~I"'~IM gcm.m (Of'I'IopUh!1t_1I!! . Werkt uwcomputer niet meer goed? Gebruik daneen systeemk..11:19' [-19 ~ r.!!"~n. ~b ~ en beveiliging en Een backup van uw computer rnaken... waar u de gegevens wilt bewaren..! Hym".!! n:lri m!!tr "..dM. Erverschljnteen nleuw scherm . Uw systeem wordr namelijk lets rrager tijdens bet proces. ~...M! tJ'.. Klik daarna op Voigende en beslis of 11 de gegevens naaz de oorspronkelijke Iocatie wilt terugzetten of dar u een andere 0 pslagplaats prefereen.tjc. 11·L·"""~1S v-'.l-I-]lOIOlll ~rNM~ "'·_lO~l DI.!o. WelLE !rpt.tUJ_ 'WIn W~ ~~Ff. vaG van dit II kI www..tb1f die noG"9 ti)-n. Oak bladen u eenvoudig door bestanden of map pen am bijvoorvervolgens zoekt u naar de be- . ) H·l(l9I!ll'<l! ~-- .. tIItI . standen die u will terugzetten via de beschlkhare knoppen..lw. Systeem Bog ..Im~ I Systeem herstellen Op dezelfde locarie in he! Configuradescherm herstel t u eenvoudig de computer met bebulp van de systeemkopie.lhrlksClJiJvm tit ~bmtltlidi!n. Tenslotte klikt U op de knop Opnieuw opstarten en daarna seleeteert u de geweuste backup...e documenten :JtAtfJlna: .:.1!!m hKt .dc·Mtdt KhIjI Un zijn dd ell! mlp n. In het volgende scherm kiest u voor Geavanceerde herstelmethoden en Uw com puter herstellen met een systeemkopie die u eerder hebt gemaakt.L\J(vn1"'f'1'I11'11""'. U regelt dar gemakkelijk in Windows 7. bewaart het besruringssysteem au tornatisch oak een systeemkopie.PmU::m 4bldcfrng:tn m IiImlu. dl ib:rm dh: u ntniUrd no dEbp(bp 1ljft!s*rtmI If! de: :tYId... Dat zi]n onder meer bestanden ul t blbllotheken.ll'V11~~1t.1)cf1Cn.r'Io U'ii' b~_dl!l\.... Kunt u iets niet vlndenr Gebruik dan de snelle zoekfunctie.. Windows bledt een opde aan om voor de zekerheid een nieuwe kopie te in dll~~f.dl~ nog 1IK!dt...d4..=rlc-gqm M'u Uw comptiler lIer.t"lhl ~ . Slu!! lenslotte af met de knop Terugz-erten .wb.tJ'l'l. ~~ d:!l\JiYcn om i.~ i!'l:lblt.~ tl'~ar'I'I'rII"". Klik onderaan op de blauwe linkSysteeminstellingen of de computer herstellen.1Dj301I!m1Ulr. Pob.ii" ~ OGtfP-iO~C niil. Bovendlen heefr het als voordeel dat u in regenstelling tot de systeemkople bestanden individueel herstelt. 0111niet decontrole te verliezen.O~.mt-cld 'hIkl~cptiel~'UlWiAOOvnC!prul!i. Ais u slechts ee nmalig de actie wilt _..llIIIO~ 1. Verstandig is om een tijd in te stellen wanneer u niet actief bentop de computer. ttfl ~~mhp-~.Misschien vindr u dateen on handige djd.

Klik daarna op 'Ubun tu.rbnedlum rnnknn _ u )It t Remix-ve sie Wie onze Ubuntu-workshop gevolgd heeft op zijn desktop of laptop. Ga via Systeem. moet ~ daarvoor eelSt geconfilrtJreerd wo"". Netbooks als de ASUS Eee PC en de Acer Aspire One zijn healhandig. Im.1"' . Even later klint u de netbook vanaf deze stick starten. gebruik dan gerust de gewone versie van Ubuntu. dan krijgt u de keuze van welk op- Schrijf een lsobestand naar een usb-stick. Kunt u daarrnee leven.opfrisslng nodig. zcdar u bel besturingssysteem al eens kunt ultproberen. tenminste als het scherm groot genoeg is. Maar wil u echt efficient op uw netbook werken. kies uw Ioca tie en klik op Begin Download.0MB Hoell.. De interface van Ubuntu is echter Diet optlrnaal VOOTeen scherrnpje met een diagonaa\ van 9 of 10 inch. 4 www. Bij nethooks van Acer gaat dat bijvoorbeeld vrij eenvoudig: drukt u tijdens bet opstarten op F12..150' 01 aI: <d-spel"'~n1lIQe-besland OVert!!••• capadll:it vnle Ililmle • men mogen stell en. dan hull u beterUbuntu Netbook Remix installeren. zal het besturingssysteem misschien ook wei op zijn netbook willen draaien.".. Hebtu war. \!II!""" .' Na een tijdje krijgr uhet bureaublad van UNR te zien."" ' g!:lUTP Op5lli1mnedlum m. We verondersteUen dat u al een cornpurer met de norrnale versie van Ubuntu hebt om dit te doen.Netbook -Remix 9.. De installatie van LJbun tu Netbook Remix gaat op dezelfde manier als die van U bun ru Desktop. Ga op die pc of notebook onder Ubuntu naar de downloadpagina van Ubuntu Netbook Remlx. U dat oplossenmet een exteme speier.. rlDcurnl!rlton en iTI5te1ll nql'tl: o Bewaard wonlen In gereseNee<tie extra ruimh! 128. selecteer het lso.nl 02 I 2010 ...Voor kleinere afmetingen bestaat er een speciaal aangepaste versie: Ubuntu Netbook Remix. Oat kan perfect. maar u kunt het lnsrallatteprogram- rum rna ook op een usb-sdckzetten. Beheer naar us b-opstartschijf aanmaken: Steek een usb-stick met rninimaal 1 GB vrije ruimte in de computer.1 0 installeren'. 1Ge de use-stick en druk op enter.opu W e gaan er in deze workshop van nil datu Ubunru al eens geYnstalleerd hebt op een desktop ofl ap top en dat u er aJ wat mee kunrwerken. en in prlncipe kunt u ergewoon de desktop-versie van Ubun tu op installeren. "P9e<ll1rt vl& dot mtldlllftl.computeridee. de vertaJing is van goede kwaliteill en daama 'Ubuntu etbook Remix uitproberen zonder te lnstalleren.ken slagmedium u wiJr opstarten. dan verwijzen we u graag naar onze workshop in Computer ldee 14 van vorigjaar. waarna u een lso-besrand onrvangt dat bedoeld is am op cd-rorn re branden.. om Ubun(u ult te pi!>befen' ofb! 1115!J!lIerenVOMI een op<l!Irt<dlqr. zU I....ge-besumd 1. waarna u op 'Opstartmedium maken' klikt. wat herlnstallatteprogramrna met zes SI appen start.. dus we bepetken ODS bier tot de grate lljnen. U kiest eerst lIW taal (kies geruste- Snelt licht en gratis! derlands.. Maar zelf zonder ervartngzou Ubuntu Netbook Remix U oietvoorgrore preble- ra • et o opsta.. a De rneeste netbooks heb ben geen cd-rornspeler ingebouwd. 7-..hestand en selecreer de usb-stick.

.~J II4IiI a..". ltall. programma begint dan de partldes ta formatteren en de programma's te installeren. !<lin de Intmd ven de Ill'e-Cd up uw <DT11 PUUl' ~nlt.l 'lelfl5til lleerde syst .l r.n a"". o.l"l10 I(l~! 0.. krijgt u twee op- ties: de schijf leegmaken en de gehele schijf gebrulken voor UNR. Geef ook uw computer een naam.n worden. KLik. De eerste op tle is meestal vo ldoende..'"'' PiJ'tltlKn. dan keert u terug mel de knop Terug.E. cd gobrul~ k. Door bet kiezen van uw locatie kan Ubuntu de klok juist lnstellen en ook zorgen dar het zijn updates binnenhaalt van een server in de b uurt.lsIc. rdtiIalvoor ~.:.t.l veor MII""Il!II. Klik op Voo mit Belgiumals j ndeling. maar u kunl rut nog wijzlgen." te lJ1Stall@".llll"'~ Waar bevindt u zich? Partitioneer lIW schijf. I Ides de ta. ~ Welkom Ell'!k..Kliki II op Nu www. loginnaam (met aileen kleine letters en c..j~kl !-Ig be:d11[Wo!>(den van de v' ~~ mtnuto'n In beslag 'ieI!m\ sle<ht> elikel~ UWM! .ko' . tl.. dan versleutel I U buntu uw In de laatste s!p kuru u de instellingen nog eens rustig nakljken.II1'I"'l. op Voorui. A!s u eerder Nederlands als taal hebt ingesteld. staat de !ocatie normaal aJ correct cp Nederland.. m..'l1eid .'" Goell'l'O Go.. staat de taal hier al op Nedetlands. AJs er nag geen ander besruringssysteem op de harde schijf staat..I~ M r1tiiP""' • .0 9 . Hebt u aJ Windows op uw netbook geinstalteerd. wa t we aanraden een netbook rue we! eeas gestolen of verge ten lean worden.. fmno.ntw<>illlIltee!t. 0- Nu stelt u de indel ing van uw harda schijf (ofssdl in.ontol ~"''J'!'1 r \1e. -.chilr ~11111'1 lo.. Wol1lt oo~ d•• 1iI.. Ondertussen kunr u spelleqes spelen ofwat op internet surfen: klik daarvoor op het icoontje van Ubuntuhelemaalbovenaan links en kies een programma om uit te voeren. VODr optie..t~Ia<rI"''"'IIrI'u~. o Geef nu de gegavens voor een gebrulker san: volledige naam.. Ziet 1I een foul.--~j """---'" :--~~ Kies uwtaal.. maar 00 leBelgie staat bij de suggesties..do..l U """ .~"prKn.nl ZD<tr..ln her tekstveld onderaan kuru u controleren of de indeling correct is door allerlei tekens in te geven.computeridee. Als alles in orde lijkt.. na uw keuze opvoorun. Hrv. war heel wat sneller gaar dan van een server uit Amerika... Hetinstallatie- :u.I IIII III II I II Start Ubuntu Netbook Remi~ op van een usbstick. klikt 1I op lnstalleren.*I~fl. staat de roetsenbordindellng e Netbonk Bernix dh en stelt u als eerste optie vcor om de graotte van de besraande Windows.ufIillCl(uLJI~"I~Po!.1J1l~' o ~~iJ\III" 5Q..nl 02 • 201. aangezlen we in Nederland normaal de Arnerlkaanse indeling gebruiken. Klikop Vooruit. Wannear de j nstallatie voltooid is. Onderaan her scherm kiest u of Ubuntu u au tomatisch aanmeldt of am uwwachtwoord vraagt.partitle aan te ruimte te gebruiken voor Ubuntu.. K1ik daama op Vooruit.ldat IJW Sl'5\eem OJ) velie ". g.ij fers) en een wachtwoord.ll""t>.no ~umi lIIt. Kiest u voor de laatste voor Nederlandshebtgekozen.. Ides dan voor .. krijgt u een melding . o e A1s u h elern aal in bet begin Gebruikr u daarenregen een azertytoetsenbord dat in Belgie nog al tijd goed ingeburgerd is.. -_ o persoonlijke map. t ". ...I WQnJ<:n. Met de schuifbalk onderaan leu nt u dan aangeven welk deel van de parrltie nag meet overblijven voorWlndows.WJ!a Ol'OCIm'e'. Deze taal wordt in de rest van hat lnstallatieprogramma gebruikten wordt oak de standaardtaal va n het getnstalleerde systeem.II~I:Ia.s1lU"& p. Klik passen en de vrijgekornen standaard op USA -International. dan harken L bel Installadeprogramma van Ubunru Als u Nederland all' locatie hebt gekozen. of de partltles hand matig specfficeren.o.

J~bber:.ubuntu.':" .tr lll'lbi q. Als u een programma in UNR start. ~~ . registratie vindt en titels van gestarte programma's getoond worden. Alles staat tach wat op een andere plaats.. op een terras]e of in uw tuln zit met de netbook en die wilt synchroniseren met uw U buntu-desktop thuts....I\fO!t"'"""""'P_~""""""1 . dan wordt het Installatteprogramma afgesloten. vindt u in Netbook Remix in een ztjbalk links.. Empathy.II~dl~scsa ~.fMliIlI'Ob<~ -"'·~'" .hsrstarten of drukt U op enter.blDlTl'IJIDCt!!f1!:A IJN!! 1. .mlJlaUi!' (. enzoveorr.. Klikt u erop en kiest u Verbinden. Voor het configureren van deze mogelijkheden verwijzen we u naar de wikj van Ubumu.'!n II""c:n b ~I"I~"'" kUnl7tI!I"I w. Daarna wordt u gevraagd om uw co mputer toe te voegen aan uw Ubunru One account.0212010 ...·_"'(T""_I""1 Bent u eenmaal ingelogd in UNR....ol 1>:101 rIo""9O>lO __ D<-~poIO!i<>_~d.mik!n. ..com/UbuntuOno/Tutorials Easy Peasy www.~"'T. Her GNOjl..~ .. dan verandert het icoontje in een wolk. contacten voor het pIO gramm a Evolution en zelfs bookmarks voor Firefox. barterijstaIus._ ". en andersom.... ~I 'I.. wordt hiervan een ."' . _<1 vorieten van UN R.II¥i"e klein icoontje rechts van het Ubuatu-ptctogram getoond. ~ Klaar om te installeren. verdwijnt die balk uit het zicht en wordt het programma gemaximaliseerd om de beperkte scherrnruim te zoveel m ogelijk te benutten. Het programma waarmee dl t gebeurt heet Ubuntu One en is standaard ahe vinden in de categorle Fa- . & Synchroniseer uwbestanden met Ubuntu One. wordt automatisch geiipioad naar de servers van Ubuntu One en ku nt u op andere computers inlezen... dan ziet u dar de in terface heel wat verschilt 'lao de normals Ubuntu.Qm 1>&1111 atl ~ '1". wordtu doorverwezen naar een webpagina van Launchpad..w ti:Jj"lJ1f:. bet geluid. Met een klik op her Ubuntu-plcrogram helemaal bovenaan links krijgt u weer de categorie Favorieten te zlen.. F-Spot. de datum en tijd." -sen Do~ IC!Q _ ~'l6cpr~lIif'""'''I'~...S(9II~_QOIloOolols .a!f"*h ildspell!!liL Installeren.. Evolution. Rhytbmbox. bestanden synchrnniseren tussen uw U buntu -compurers. Met lJbuntu One kuru u nietalleen ..rI#".Bl dIl-=anilli de In..h&J1Y .org. ~'~ ~1k1 mt!~ 1!Il!! naar "'. waar u een gratis account kuru aanmaken.o.geteasypeasy..10 een handige fu nctie toegevoegd am be- standen te synchroniseren tussen verschillende computers met Ubuntu. Ideaa! dus als u regelmatig De gratis account geeft u 2 GB opslagruim te op de servers van Ubuntu One.. . 1n:~'t.l'UI)' CNtPr'IJIiIf .ubuntu.~r.!1I!1. met ieoontjes voor e-mail en instant messaging.... Nl'P.erl'i'I:'~ ..com/ptubuntu/download-ndbook Ubuntu One https:/lone.• Canonlcalheeft in Ubuntu 9. 'u . Als u eehter een programma start. OpenOffice." . Elk bestand dar LI II in het paneel bovenaan een applet van Ubuntu One..org 5 www.. -• . enzovoorr...II1n'II... waar eli Istap voor stap staat uitgelegd .nl."'.computeridee.tffi-p!lneei ziet er bovenaan rechts hetzelfde ult als in de normale Ubunru-edlrie. Ziedaar Ubuntu Netbook Remix! 1UI:~ I{~ -~kooo lu>!-~ ~w. Verwijder de uso-stick en hersrart u:wnetbook.Uiteraard ""t.. de. het netwerk. hebt u in U NR de beschikking over allerlei vertrouwde programma's zeals Firefcx. de . In tegensteHing tot de normale Ubuntu is er in UNR echter geen balk beneden waarin icoon tjes -"""""""""".com Ubuntu One Tutorials httpsl/wlkl... maar ook nota's voor het programma Tomboy.-..~.ubuntu...J . De eerste keer dat u dit opstart.. ~1:ItJ:f1I 'Nl1!l~n'Ip.. waarin u zelfde toepasslngen die u vaak nodig hebt kunt plaatsan .". II ~g.. mm. deze map sleept... Voor 10 dollar per maand koopt u 50 GB online opslagrulrnte. mdol!ltl:l.'_IOII.com Moblin moblin.... Na de Links Ubuntu NetbookRemi)( www.ItAen_~""''''l<Iij. n -IOO'k.lI-. De caregoneen die in Ubuntu in her menu Toepassingen staan.. lD. In de caregone Bestanden& mappen versch ijnt nu ook een map Ubuntu One.

degrotecavla. Oak tips am verzekerlngen af te sluiten ontbreken niet en u vindt er uitgebrelde boekbesprekingen over uw huisdler.nl leest u algernene artikelen over uiteenlopende onderwerpen.10 . gedragsproblemenen kunt u zich er abonneren op de nieuwsbrief. HoeweJ de website W\VW. Wanneer uw hond war mankeert. Op dlt veelgebrulkte platform kunt u terecht met a I uwvragen. U voigt verder het laatste nieuws waarin katten zijn betrokken via het'Iwtrteraccount van De Katteasite.dekatten slte. Deze inforrnatie is echter niet zo uitgebreid. columns. Wut u antwoord opeen specifieke vraag'<'Surf dan naar www. U zeals: oorsprong.hondenpla1l3. U maakt hier eenvoudig een weblog. opvoeding. Als startpunt gebruikt 1I bijvoorbeeld Ivww. Hier vindt u nuttige arrlkelen over gedrag. Vaoral bezitters van konijnen komen rulrnschoots aan hun trekken.nl leest u er alIes over. U vind l er uitgebrelde beschrijvingen van de meeste hondenrassen en inform atieve artikelen. Verder wordt de m-IBO-doos vo or katten uirgebreid omschreven. Gebruikers van dit forum zijn niet te beroerd om u te heJpen. VaJentijnsdag. Katten Naruurlij k is ex voor uw 'kleine tijger' genoeg lnformatle op in ternet te vinden.nl Ieest It handige informatie over klelae zoogdieren die u thuis klint houden. Op de website staat een database met rui III zestienduizend roepnamen. U zet op die '--. U versruurt dezeLfde kaart naar maximaal drie e. kattenfilmpjes en het forum vlndt er alles over voeding. een huwelijk of verjaardag. verstuurt 1I bier e-cards naar vrienden. Sommige rnensen 5 www. Op dewebsite www. . De wallpapers. Op www.kauenkaartje. Leukis de website www. Maar ook website. aangezien we gezamenlijk ruim twee miljoen honden uitlaten.ee e Nuttige websites vooruw huisdier Wil uw hond niet meer naar buiten? Heeft uw katwormen? Ofeet uw konij" al twee dagen "iet? Internet helpt u ui:t deze p.nl er niet sprankelend unzter en een beroerde navigatiestruetuur kent. lezersverhalen. Nag een aanrader is www. bekenden en famllie.computerldee. Onder andere cavia's. Logisch. ziektes en butpdieosten.hamsterland. weblog.raadv an beheer. zoals de naam al doerverrnoeden. waardoor u beter klint mlnder vervelende onderwerpen kornen aan bod. rassoorren. voorzien van een persoon- lijke boodschap.dogblog.. surft u naar www. Ook voor puppy's hoeft u geen duur beginnersboek te kopen.nl. ziektes. u leest aile benodigde infermarie op deze website. Overweegt u am uzich aan te malden bij een hondenrasverenigi ng? Op de website www. ind len u een persoonllj k antwoord wenst. nenhok bouwt en komt te weten weJkspeeJgoed (on)geschiktis. weetjesoverkauen. Verder krijgt u koopadv:ies en zoekt u gemakkelijk contact met andere liefhebbers.1l1 02120.nl. Tenslotte vindt u er gnede tips over cursussen.nl. Colt we!eens gehoord van doggydance? Kijk dan op de veelzijdige website van Hondenplaza. zodat u in noodgevallen weel hoe u rnoet handelen. Honden Voor uw trouwe viervoeter bestaan er alleen in Nederland al honderden websltes. U weet dan III ereen of u het nog even kunt aankijken of direct naar de dieren arts m oet. gezondheid en ontwikkeling..nl.roblemen.hon den [orum. Voor e. verzorging en huisvesting. zoekt u naar het ziektebeeld. Als u het baasje van een hamster bent. Knaasdieren Op www.'__'" manter gemakkelijkeen lende honden.mailadressen. U leert wear u op moer letten ats u zelf'een konij" Aan werkelijk alles is gedacht! U kunt zelfsleuke online kattengames spelen op De Kattensite. U lees! bijvoorbeeJd inwelke gevallen ze bijlen eo wac er allemaal kom t kijken bij veortplanting. waardoor u zelfeen digitaaJ dagboek bijhoudt orntrent uw hulsdier. hamsters en muizen krijgen oak aandacht op de website. Zo wordt u zelfs geholpen bij het bedenken van een handennaam. anatomie.lk huisdier bestaan goede websites om uwtrouwe maatje zogoed mogelijk van dienst te zijn.nlleeslu alles over belevenissen van verschil- zijn leuke extra's op deze veelzijdige uitwijken naareen speclfiekewebsite over uw huisdler. Hiar komen aile bekende soorten aan bod. III waar uw vraag waarschijnlijk al is beantwcord ineen van de ruim zeventigduizend (!) onderwerpen.bu n nybunch . waardoor ualles te weten komt. komi u we! bruikbars artlkelen regen over cavia's. kattenlief- hebber in het zon netje bij bepaalde gelegenheden. bijvoorbeeld Kerstmis.

Stel uw vraag in het uitgebreide forum van 8unnyBunch. zeals waterstanden en anderhoudschema's. zijn voeding. 1IJ'.l1IleeSl u een beschrljvlng van vele soorten die u in een terrarium kuru houden. Vissen.uaforum. .l(iUG ..m.'II~~~ ~n.. Verder bevat het een bib'liotheek van waterplanten en vlssen. Op www.v.Il.ijt.. Halaas is er geen forum aanwezig.nl. U kom took alles re weten over hoe de wetgeving in elkaar sreekt..dem edernepapegaai.. Laarsrgencemde groep kan terecht op www.. terrarlumdJcren. zeals schildpadden.nl. lijl::: lles over hoe II exousche d ieren a bet beste kunt houden.lukkig word t er verwezen ...vogelma.De software mag u dertig dagen proberen. Lacerta is de Landelijke Nederlandse Verenigiogvoo[ Herpetologie en Terrartumkunde._ - . bijzondere vissensoorten en zeltbouwprojecten worden hier besproken.nL 1.. exetlcanlmels. Macht 11 een specifiek pro bleern hebben. Hier houdt u de status van het aquarium gemakkelljk bij.legt msdlsche informatie vast en slaat gedragseigenschappen van uw huisdier op.. A1su parkieten houdt. naar www. ren hebben ze juist als hulsdler.:G.de/en kunnen aquarianen hun ei kw.... U vind [bier vele tips over hoe u daze vogels het beste verzorgt.'I5. slsngen en leguanen. Op IVWW..orum. Op deze mooi vonngegeven website leesr u werke- ..zooeasy. ..)J!lll'Hmllll.nt Aquarlumhouders gsbruiken de massaal bezoch te website \'I'W\Y.bljvoorbeeld hoe u aen papegaai adopteert en welke voedlng he! beste geschiktis. Hier heLpen forumgenoten elkaar om de hobby zo goed mogelijk uit te voe- ren.. Vraag en aanbod van vogels komen bij elkaar..U houdt bijvoorbeeld gemakkeliJk stambomen bij... Vooreen licentie betaalt u 49 auro.lenf. Zo heeftwww. . U kunt gratis een demoversie proberen.. Oak op www. reptielen en amflbieen. Als u goed zoekt zljn er de nOdige programma'S voor uw huisdlerte vinden.vogelpreble.m~~ !1JIo1. waar Iiefheb- o pvaUend is dar er over tam me vogelsoorten weinlg informatle on" line besch ikbaar is. Een geed alternatiefvirrdt 11 op www.ot. moat u bij www. Zoo Easy is zeer uitgebreide softWare en is voornamelijk bedoeld voor (hobby)fokkers. Vogels bars hun trots laten zien...I I I I I II I mcn. Op www.--'--.~ --. -.op het actieve forum. lnforma tie over papegaaien 'lind t u op W\\1'\. H ier staan ruim zes- tienduizend hobbyisten geregtstreerd die zonder problemen alle kennis met elkaar delen.com..25 euro..ni zlet u hoe andere aquarianen het er vanaf brengen.lacerta. tamheid.. Daar bek. Nieuwe technieken.II:11nilI~ G:lU\"'~~ -- .. • Software voor dieren.nl bekljkr u de nodige. Hen populair onderdeel is het Fotnalbum.ni.r van liW vogels spuugzat? Zet ze dan te koop op www.aquaiorum.mulzenpagtna.. zijn erg bang voor muizen en ande- .1I.__ lri. Het volledige pakket kocptu voor 59 euro. waar zelfs een groep parkieren via.rklplaals.aquarix. iJq. maar ge.parldeteu-onllne.reptie. kweken en ziekren ...informetie op het gebled van terrariums.~ ~. zodai U magverwachren dat ergoede kennts aanwezig is. .voor al uwvragen kunr u terecht.. I II! -.oom goede administrati'esoftware voor zo'n bectje elke diersoort . U leest h jer op welke manieren 1.... broeden. Kijk ook eens op www. Naast reptielen en arnfibieen is er oak aandacht voor vogelspinneu eo schorpioenen .ijkt u. ceo webeam is te volgen.1 het beesqe opamaal verzorgt. Onderwerpen die rutmschcots aan bod komen.nl. '1 . Oak van dit programma gebruikt u eersteen proefversie van dertlg dagen.Leuk is bet artikel da ( gaat over pratende parkieten.'lti~~ IJIII.nl zijn..parkletenfreak...animalsta~ker5. Soortgelijke software downloadt u vanaf www. dan surftu naar www. Toch is een aantal webskes absoiuut de moei te waard. waarna u het eventueel aanschaft voor . want voor het houden van sommige dieren bebt u een vergunnmg nodig.·iital~~ tt. Dent u het gekwette.

_.._.De compatibiliteitstest geeft aan dat het verstandig is enkele programma's te wissen.lk kri... ..nl 0212010 5 . Pamil ie Kirdas Oplosslng: De batterij duur van een netbonk is afhankelijk van enorrn veel faetoren.1J..computeridee.<L e. Please revieW ti1em careruly and Panda Internet Security wordt aangegeven SOFTWARE .:t ~ ~ .'ee Oplossing: Neem de Register-editor erbij en go op zoek naar de DWORDpararnater HKEY_CURRENT_USERI Software'. r~ _ ~-....EXE met weeki.. Grootte van de map pen Als ik inWindos Vista een map open in de Windows Verkenner. oftewel rAQto:J1 vindt lJ duidotijk lJltgelegd op www. HARDWARE _ OVERIGE voor een bepaald rnerk en type netbook te koop. II. "'..d !hat the ~ 'IIJU are ready to remove ~ program tracet.. boeJanger de batterij meegaat. Met een zui n ig energiebebeer en zonder wiI5 en bluetooth kan de batterij enorm lang meegaan. iI~"'O . De netbook die..__ " .I W 7 over V stawi maar niet kken Aangemoedigd door aile lovende verhalen. Microsoftl Windows\ CurrentVersion \ Pol icies I Explorerl NoViewCo n textMen Ll... Maar ..\ .. Kan dit worden ".. De batterijduur van die netbook zou wei 5. ""- )U"ll!IImlil" =U14...i.. want soms zi]n er extra zware accu 's 'Y 2... Daar zit hem dan oak het verschil in de tests die worden uitgevoerd. aangepastt Peter Oplossing: Die optie wordt niet ODd rsteund door Windows Vista.... want het zit nametijk iller direct ln het bestands ysteern..J.ie Oplossing: Ga 01' lnternet maar eens op zoek naar de Panda Uninstall Tool.... Oat werkt met meer en nu netbook minder is.oWIII_y. ..Zl8 byles) ..•._~.-~..r.....l.. Merk op dat Gob""".bijna _ altijd als beste uit de bus rolt...jg eehter Diet tezien hoe grootde sohmappen zljn.. ". Jl-w.h'.:: 253101B [2S6.. Echter! Check oak even de speciale batterij-websites (onder andere www.. L.... yoIJ" CDmIJUW..~ . . still remaineO 01'1 Items...<II' ~ )nl!ct. We twijfelen nu.. _ ...-"" -..__ -.: .. -" C..nl/faqtaal. moei u hebla.BROWSERS Afbeelding opslaan werkt niet meer Normaal gesproken kon ik in Internet Explorer een atbeelding opsloan met behulp van her contextmenu.. de Panda Uninstall Tool in notime gevondenl ben... II ~L-l- www. Ik krijg mijn PandaIntemet Securltynietuit de lijst met software. c.**.. .. WINDOWS VISTA . Dat werkt prima......~ . Locotio· GrooOle: G'O<Mt.. De waarde van deze DWORD-parameter moet op 0 worden gezet en daarna werkr her contextmenu van Internet Explorer weer als vanouds.~c....... Wat Is de oplossingt Roel...D - ~ .. moet Ikhetdoen met Prlnrscreen en Palnt. want daarmee gooit u alle Panda-prograrnrnaruur van uw systeem af(aibeelding 1).'I.BEVEILlG1NG .... ".. INTERNET .. .. Gewoon even de Eigenschappen van een (sub) map opvragen.. De rechtermulsknop werkt du met! Genii de V.L!II Bo+:MII:Ilo1J ........o"_....-~.. ~ '" .... Batterijduur nethook We lazen in Computer Idee over een nieuwe netbook..._ 0-.' l ..• AL Met behulp van Google hebt u Vakter men... ..com)... .........computerldee... besluit je overte stapen van Vista naar Windows 7.'11... _j~1Ii _w dtoio' !. did 'FrIi!.. help! FAQ I._..o\'linstaJ Tao! ona! deb.... Hoe meermAh (miJli ampere hour).. w.. ~rotlol --~ -. T..--. ~PtQJI2U!·UII kMid Some 1dbtYetttacr.clQ)::I!IiIIIt nlll!l-. zie ik hoe groat de bestanden zijn. Er dat SETUP. FAQrnan.._.... . ..... .-.aansluitend werkt de dvd-speler niet rneer..014 720 ~I 2...289~12_ I -. U zult dan ookeen om trekkende bewegi ng moetenrnaken" bijvoorbeeld door de Eigenscbappen vall een (subjrnap op re vragen (afbeclding 2)....o"""u.bnlt·J)·-tlntine.. - ~l"""""iDL~III.511lU" zijn! Andere testresultaten geven aan dat de batterfjduur van deze 247101B [M8J4......._..~ aHIMIUl~ ..ctt.

opnieuw ... Surf naarwww. zij het comrnerciele. De wei heel speciale tool Microsoft Fix it 50027 lost dit specifieke probleemop. is er geen vecschil tussen down load en ell streamen. Dick Lens iT unes-software van Apple Nefo..bullguard..-softwarevan Nero Inc ROlOO Creator·soitwarevan Sonic Solutions Zune·soItware van M icrosolt Interne harde schijf met geformatteerd Ik krijg mij n in terne harde sch i] f niet geformatteerd. Enzonder kan ik Windows 7 Diet vanuit WIndows Vis ta installeren .csc.e u/hfrlesen voor het leuke DirSize.. die u vmdt op go.. cnmn"Unkid=9 45377. Wei even opgelet hij bet aanpa sen van rcp-poorten.. Ga naar de sleu tel HKEY_ LOCA._Flo ~ [J .L_MACHINE\SYSTEM\ Cur· rentControlSet\ Control\ Class \140 36E965.OVERIGE .met norrnale middelen ... pal voordat u her besrurlngssy teem . 'J <iorJ<ri. Als lkeehter eea vcorstelltag opsla all> PowerPoint 97 -2003-presentatie..OFFICE kennlssen...SERVER PowerPointpresentatie te groot Ik ben in her bezit van Power Point 2007. Windows 7 over Windows Vista BESTURINGSSYSTEMEN -OVERIGE V. een Antivirus en ftrewall voorSmartPhone Wat is een.com. Wat oak werkt. dan scheelt dat enorm! .. Netwerkschijf zonder poorten lk heb een netwerkschijfwaarop ik ceo stall ch ip-adres kan configureren. 11 f fx II 50071 Windows Vista dan steevast even moet werken en rekenen. dan is downloaden voordeliger. " ....-ho """__ iTI.~p. het s treamen van dezelfde videobeeldeni lk heb een downloadlimiet per maand. bentu er namelljk ook. virusscanner.cnm: daar vindt u een virusscanner inclusief een firewall.calpnly.n.-...E325-] I CE. Hier moet u zijn! Via de knop Extra kunt u de voorstelling geweidig laten comprimeren. Steeds krijg ik een meldingdatikgeen toegang HARDWARE .computeridee.~"""N.3..."" R. In gevaJ van bijvoorbeeld Itp en http kunt u de poorten van de gebruikte client laten rnee-veranderen. U zegt datu een nas hebt... Ad Suykerbuyk Op ossing: Binnen PowerPoin t 2007 gaat u aan de slag met de optie Oplaan a1s.Ik wiJ graag weten of bet voordeliger is om te downloaden of om te streamen. 20 niet.TELEFONIE heb.. Kuru u daarvan de poorten wel veranderen? AJs dat gaar. 5 www.OPSLAG 4. Downloaden met eenlimiet Kost het downlo ad en.n! 02 I 2010 .microsuft.. Frits van UfJelen Oplossing: Bent u wei ingelogd als Administrator? En is die interne harde schijf niet tevens de C-partitie? U kunt namelijk alIeen interne harde schijven =vanuit het besturingssysteern . is de tool Microsoft Fix it 50027 (albcelding3) .ook naast mljn bestaande nas.A1s Ik die programma's heb weggegooid.~.. Als u echter meerdere keren naar het videofragrnent kijkt.BFC1-08002BE 10318). Intern werkt deze netwerkddve prtmain hethele netwerk. CIIqI N c:. Gebruik daarvoor het bekende Cleaner (www.I'CS"1<>I . Daar aangekomen moe ten de onderdelen UpperFilters en LowerFilter worden weggehaald..or __ rlOn~_~"' __ go~ .""'""al-d~"' _ .. A1su namelijk de albeeldingen laat cornprlmeren....SaicS . Anders gaat het . Formatteren van de Windows-schijf of -partide kan alleen met behulp van de in tallatieprocedure van Windows. wordt die voorstelllng dusdanig groot dat deze nauwelijks nog is te versturen naar vriendenen SOFTWARE . maar geen tcp-poorten..Ao.helaas niet werken. want die is aJ geforwardt Michael Goers Oplosslng: Om via de netwerkrou tel' 011 derscheid tussen het ene en her andere nerwerkapparaar te kunnen maken. Job Rood Oplosslng: Als u Cell keer naar het videolragmeru lcijkt.. Ga eventueel naar users. Api:IIo ._""" __ " ".eeleaner. ziet Windows Vista de cd-rornspeler en de dvd-rewriter niet rneer... dan de Register-editor erbij nemen.goede en betrouwbare bron voor het vinden van antivirussoftware en een firewall voor een Smru:tPhone¥Welke oftware zou de FAQman daarvoor aanbeveleo 1 Patrick NETWERK.". NETWERK .. Oplossing: Begin eens met het opschonen van de peen van-heel belangrijk . U kiest natuurlljk voor het bestand type PowerPolnt 97 -2003-presenta tie. v..formarteten als ze niet aetief doorWlndow worden gebruikt.y. .. Ik probeer Windows 7 te tnstalleren overWind ow Vista.4. Bl] decompatibillteitstest tijden de installatie geert het lnstallatieprogranuna aan dat er enkele programma's moe teo worden verwijderd... Best mogelijk dat meteen daarna de cd-rornspeler en de dvd-rewrlter weer zichtbaar zijn. want daar vindt u een prima.. want dat gebeurt maar keer.com) dat u met-heel belangrijk= alle opUes aan de gang zet.! door _ z.. via de web browser en via de Windows Verkenner. moetu de tcp-poorten toch echt kunnen aanpassen. met dien verLande dat U ook aan de slag "trr-me de knop Bxtra (un) >elulng 41... boi...." Mit r. van een videobestand van bijvoorbeeld OIt· SOFTWARE ..het Windows-register. De vraag is of deze netwerkdrive toch(ondanks her 00 threken van een poortinstelling) berelkbaar is te maken via het in ternett En werkt het. maar dat geldtniervoor alle protocols.u-..·...Ii] zending Gemist meer bandbreedte dan. Opmer.installeert..I-secure.klng over deze Microsoft FIX it Noda"_MbotdtFI"'_ul_d.. Kijk ook even bij \~ ..Ftxit .

Tevens maak ik een automatische backup van mijn bestanden en I. want bijvoor- voorbeeld de Prullenbakop schakelen. eigen risico! Maar uiteraard ap ADSLTime INTERNET . Intemetopties en dan het tabbladVerbindingen. genieten van de koopjes. petje-oppetje-af.voornl te danken aan een slagboom die per ongeluk voor mij automatisch werd geopend. Men wilde. 0: uit e beeJd imewirewerktgewoon. Bij deze dan Her gaat renslotte ook genoteerd. De hoofdredacteur witde per sa dat ik op tijd zou beginnen en dus kwam hij me zeit . Theo Bruin Oplosslng:. om her elndre ultaat en als de hier genoemde tip daarbij bel pt.: "Ik ben helemaal 2010!" Het hele HME 2009 zat Ik aan het strakke Ii. soms een beetje geholpen door mij en door de omstanders.U werkt offline . Ik rij overigens in een dicht busje . Oat eerste is een kwestie van de Alt-toets ofeen optievan het programma vall dienst.. Dit is door eenmonteur van KPN ge'installeerd.ii~il~~~~~r ~ Men "b.Ook is het Diet mogelijk e-mallherichten te versturen voordat ik ook weer aangeef dat ik online wil werken. eens wat er gebeurt als U op de knop Or- FAQmanmet belpen. Mochten de tips van . waarna we gezamenlijk constateerden dat het door ons beoogde programma op de schop moest.. Kijkgoed. Als toegift aan het einde van de middag had de genoemde Coenraads handerden FAQman-petjes geregeld voor een ludiek. Dan is her gewoon een kwestie van voorzlchtigscboonmaken en uw laptop draait weer perfect. als u de Window Verkenner gebrulkt.dus daar kijkt zo'n Jaarbeurs-parkeerwacht niet van op: 'Weer zo'n marktkramer met al z'n computermeuk . Wim Hooymans Om te beginnen de ADSL Time. precies op tljd van start.OVER1GE Bijna-doodervaring Bent u nog in Utrecht geweest 01' de computerbeurs HME 20091 Zo niet.eef? Om 10:30 had ik name1ijk mijn eerste prese ntati e. maar dat maakt de prestatie er niet minder om. Kljk. Eerlijk is eerlijk.. Bas Mensink: Oplosslng: porteerd Uw FAQman is met gevan her openschroeven van een laptop.werden uitgegooid vloog ik nog net njet door de voerrult heen.. men etste Windows 7 en niets anders. Dar tweede betekent niets meet en minder dan dat u wat opslagruimte moet vrijmaken. WINDOWS VISTA Werkbalk kwijt Ik werk met Windows Vista en sind kort ben ik de WerkbaIk kwijt waarmee Ikknip en plak..lk krijg dan iedere keer het inbelvenster van adsl Time te zlen en de meidlng •. Vaal< gebeurt het dat stofzlch gaat ophopen in het ventilatiekanaal van de laptop.: Ter plekke aangekomen moest ik eerst Rob kalmeren. probeer dan de laptop (wanneer deze ult staat natuurlijk) even open te schroeeen.. want gelooftu mi. De lezer vraagt. ik nog natrlliend. genieten van de workshops.tij d- Oplosslng: meet II surfappllcade verwljderen die kennelijk nag op de pc staat. dingen Gooialleverbin- weg die u dan ziet staan (af- be Idlng s). want het was weer eens ouderwets genieten.lU krijgik naeen geslaagde backup steeds de popup dat lk onvoldoende scbijfruimte beb op de D-sclrljf . Mijn vrouw en dochter maken weleens grapjes over de inhoud van mijn kledingplankje.computerldee.fk Hitte van laptop Bij deze wil lk graag even reageren HARDWARE . gaat u binnen Internet Explorer naar Extra. WINDOWS VISTA IPCONFIGIFLUSHDNS . moet Ik draal rnijn pcopWmdowsVista ingelogd als Administrator.U kent dat wei.FAQman prive r.Ik moet deze steeds opnieuw weer aanklikken.voor een oranje stoplicht met flitspaal .. maar wanneer ikonline ben kan ik regelmatig geen intemetpagina's bezoeken. dan hebt u toch echt wat gemist. Rob: "Was dat geen Zap-drive? En werd dat niet vooral ap de Macintosh gebruikt?" Mooi niet dus. Bij een vraag over de Zip-drive voar 100 MB Zip-diskettes kregen we wat onenigheid.e quiz . zoveel kluizenaars zle je zelden bij elkaar.altfjd volgeladen met troep.ntje van hoofdredacteur en control-freak Rob Coenraads die me vrijdagochtend al om 08:12 mobiel belde waar ik bl. want het SlOnS na verloop van tljd zo compact aangedrukt. Oat dan weer wel op bet verhaal over de te warm geworden laptop. A1s u dat hebtgedaan. Oat kan zijn door minder op de O-schijfte zetten of door bij- lkben een tijdjegeleden avergestapt van ADSL Time van Planet Internet naar JnternetBasicvan KPN. dus zo gezegd zo gedaan.te laatvan huis athalen.bleven tot respectieveliJk 52. nee. A1sik de opdracht IPCONFIG/FLUSUDNS wil geven om het cacbegeheugen www.56 en 62 vragen staan! Toegegeven. Ikzelf had de vragen verzorgd die vooraf natuurlijk moesten worden gecontroleerd en gesorteerd. Graag dlt venster even schoonmaken. Aile bestaande verbindingen u weggooien. Toen de ankers . Ondanks noadweer en file was ik ruirn op tijd .de winnaars dus .. Graag had lk ze meegenomen naar HME 2009.BROWSERS ganiseren klikL Ga dan naar lndeling en plaats een vinkje voor de optie Menuhalktafheeldlng 5)..5. De presentatie ging. Mijn complimenten gaan overigens ult naar aile deelnemers aan deze quiz die op aUe drle de HM E 2009-dagen is gehouden. maar dar is een keuze. Op deze manier blijft de menu balk van de Windows Verkenner altijd staan. Makkelijk beginnen.dus hij was al wat zenuwachtlg geworden.•: De verbinding is gewoon aanwezig. En als u vraagt naar mijn meest indrukwekkende HME 2009-moment? Oat moet de bijna·doodervaringzijn geweest op de derde dag. dan is dat alleen maar mooi meegenomen. dan wat moeilijker met tot slot een paar klappers. De meeste deelnemers hielden het ruim 30 vragen vol en de uitschieters . dat het net een Isolattekussentje uit de fabriek kan lijken. maar vaoral genieten van de bezoekers. de FAQman draait.nt 02 2010 . 6. De daarop volgende race tegen de klok van Haarlem naar Utrecht wasgoed voor 22 minuten Blik op de Weg. Genieten van de nieuwtjes.

In Windows Movie Maker. Cebeuri er af en toe lets geks met her surfen op internet? Zo ja. . Kan ik dit nu zomaar utrvceren. Windows Oplosslng: Begiru u maar met het uitschakelen van de firewall van Windows Vista. Ik hen nu van plan am deze pc's te upgraden naarWindows 7 Family Pack.zo getuige demeegeleverde schermdump (afbeeldlng 8) . De virusscanner maakt namelljk onderscheid tussen e-mailberlcbten zonder bijlagen en e-meilberichten met bijlagen! Opllllis Windows Movie Maker FullHD lk ben erg getnteresseerd in de l1Pgradenaar Windows Movie Maker Full HO. Weet de FAQman hier een oplossing voort TIleD NETWERK .. Netwerk en Netwerkverbindingan. Richard PlLtgge Oplosslng: Oat is typisch iets dat u moet zoeken op het niveau van de virusscanner die aJ uwuitgaande e-mailberichten controleerr. Wei even opgelet.) Dat precies de Dos-achtlge opdracht IPCONFIG niet werkt lijkt op een be metring.estand L:\Sony HXl Olgifoto's\VJdeo's\2.. Alldl'eWassink Oplo. a het Iezen van de workshop in Computer Idee kom lk er nlet uic bet werkt nietl lk heb precies ged aan wat ik moest doen.hdvideocamera heb gekocbt. MP'I wordt slikt zich in een mp4-bestand! Oat is het dus . aangezien hierbij drie llcendes worden verstrekt. Nee. Welke rechten moet ik nog hebben 1 Youssef Oplossing: Even checken. lk heb bet hestand van de website van Compu ter Idee gedownload en bet in de juiste map gezet. oak gratis! . maar ik kan de film nlet naar een andere dvd-video koplereno luanne Hanssen Oplosslng: Tot op zekere hoogte gaat het goed wat 11 doet maar dart het lukt is slechrs te danken aan bet fcit dar de mediaspeler van dlenst zo allround is. ohvilWindows 7 dan eerst drie verschlllende oude llcenties zien1 G. ik heb een dvd-video mel vijf films gekopleerd naar de harde sehijf. Later onderlingproductsleutels uitwisselen kan dan Geen bijlage versturen Sind enige tijdkan ik geen e-mailbijlage meerversturen via de laptop. want tijdens het activeren van de productsleutels wordt een hardwarebandtekening gemaakt van de pc waarop Windows is geuistalleerd. omdat ik net een full.7.).U bebt niet de nodige bevoegdhedeo voor deze bewerJdng . maar onder Windows Vlsta kan ik Diets ontvaogen. Op de pc wordt de film. 5 www. en het bestand kan nlet worden geimporteerd CD Vaktermen.. De juiste opdracht is IPCONFfG I FLUSHDNS. meteen goed afgespeeld. dan krijg ik de melding' . De ongewenste films gooit u dan binnen Nero Recede weg (laat u achterwege). Film vandvd-video kopieren SOFTWARE . want daar gaat het slechts am.Z6 precies moet de dvd re booten. waarvan ikdacbtdatze Diet bij deze eerste film hoorden. Deze drie pc's gebrulken dezelfde software license key. waarnau een keurig n tte nieuwe dvd-video laat renderen en branden . want uw FAQman heeft het betreffende artikel geseh revenl Uw probleeru. maar dat is een detail (atbeclding 7). Met de re hten waar u over spreekt. Nu wilde ik de eerste film 0P een aparte sehljfbranden... lk heb de andere bestandjes verwijderd. dan is bet vermaeden van uw FAQmrul bevesagd! Dus? Meteen even een goede virusscanner laten draaienl mallserver. wan t zeer waarschijnlijk communiceert u via een tcp-ponrt die op dir momenr.. Daarvcor zijn vele goede programma's te vinden.leeg te maken. want mogelijk kunt u een benodigde Activex-component niet dcwnloaden en installeren.E-MAIL IPCONFIGopdracht worden u itgevoe rd. Bebeersj ablonen.nt 02 2010 .VIDEOBEWER KING Drie keel" Windows XP naal" Windows 7 BESTURINGSSYSTEMEN . Verder ook even kijken naar de velligheidsin leUingen van de browser.ssing: Oat treft.computer)dee. wan Ihet is typisch iets voor een virus.' Ikheb !luin rechten aJ bekeken voor C: en ik heh effectief alle maebtigingen.nl/faqtaal.oftewel FAQtaal vindt u duidelijk uitgelegd op www.. Even am te laten zien.8.computeridee. de Btuijn Oplossing: Geen enkel probleeml De installatieprocedure van Windows 7 kijkt slechts ofu iets aan her upgraden bent en niet wat 1I aan her upgraden bent. Netwerkcamera nietontvangen lkheb eeu netwerkcamera met een eigen ip-adres.• Movie Maker varHetbestandstype met ondersteund van b. (Kijk maar eens bij onveneren naar een avi-bestand. Onder Windows XP werkt deze netwerkcamera goed.uit veiligheidsoverwegingen -wordt geblokkeerd.0091fc Bbergen All. Tijdens de installatle dient u dan een van de drie nieuwe Windows 7-prodllctsleutels door te selnen. is ook wat ts rommelen met behulp van GPEDlT. spyware of een trojan am ervoar te zorgen dat u het dna-cache niet kuoLleegrnaken.CD/DVD BRAN DEN Halla. u moetdat mps-bestand eerst SOFTWARE . De tool die u eigenlijk nodig hebt om te doen wat u will doen. Hoewel? In depraktijk zult u rnerken da t u Windows 7 ook halemaal schcon kunr installeren door van de Windows 7 lnstallatie.MSC. is Nero Recede. nietrneer.OVERIGE Gebruikersconfiguratie.OVERIGE Ik heb thuls drle pc's die op Win· dowsXP draaien.heeftniet te rnaken met bet wei of niet full -hd-cornparibel zijnvan Wmdows Movie Maker.'>1AH00616. Bl] het verzenden geeft Outlook Express aan dat er 60 seeonden geen contact is gemaakt met de NTERNET .

I. Oat blijkt inderdaad iets opte leveren.denda..'t !!I~Wll!'lJI!'It~~'tJ..u·ce- .com zijn geluldsprcblernen op te lassen.r~Qi.l"IrurillAClOi'lllt!ml1:_ """""' ...ll"lJU..ett and the Time Paradox is een uitdagend zoek en vlnd-spal met meer voorwerpen en puzzels dan oclt. t. on] uiste of corru pte codec af te codecs.computeridee. .II(:I. ~. PavorieLen.~ I ~i:r~IIIJ-O... Installeer bijvoorbeeld VLC Player (www.. L ~ .»vIi!1rI'ol"'~ ~Freeware iih) WindowsVistal7 WlndowsVista en 7voorzien voor elk gebruikersaccount een horne directory._.L... U kunt er eventueel oak een tnforma tieve tool bljhalen als Sherlock ~ The Codec Detective! (www. In zo'n geval kuntu geLukkig wei een beroep doen op een paar gratis tools.org{vlc): als die bet weI doer. ~".o- WIt: """"-.'§itillJl.~ 1l'rW'r. Reis door de tijdmet Mortimer Beckett en zoek de sttlkken van de tijdbom.).nl etaferen lezers hun computerkennis . T IJ ~ I Windows Mediaplayer File E.waarvoor u geen geschikte toepasslng (gemstalleerd) hebt.. enz. kunt u over elke item meer informa tie opvragen en die desgewenst blijvend laten blokkeren.tiJ'IDf~ Goo ~ . ~ t. openwhh.II II I I II I I I I I I Uit het forum Op forum.. De Firefox plug-in Ghostery kan privacy-gevceligeztelen welIicht war geruster stellen. hiervoo r her starrmenu. Ben hureaubladicoontje dat naar die map verwijst zou dus praktlsch zijn.(.recoverytoolbox.. ~~~I-1I' ~ ~~~~ =~~"'~~~~_nl""'cdv'" 0 _ 1IQ':iII~'~~Cdtillltl~b~. Misschien levert uw tip u een prijs op. Voortaan geen gehannes meer met nukkige extensles staan opgesomd personen.-4! s.t:I_. Eenfantastisch spektakel voor aile leeHijden. AJs u dat wensr. hij hecH per abuis malls verwijderd uit de map Verwijderde items van Outlook Express .. - www. __ .Ds heer Burgers wis t 111 at behulpvan www. maar gratis vers!e van DBXtract (www.1a.dbx' kan Inlezen (misschlen met Outlook Express Extraction: pagesperso-onlnge. 'I.mpute..ti)'o: 1'\IA..JI" J._ ~1I'IIIIIeIIIIiI~ I... ~ ..91~. Of die nog op een of andere manier terugte halen zijn? Sjouwer geett hem nog een klelne kans met een undeletetoo! als het gratis Recuva (www~plriform.frl maeallan) .:f'I\I'III!I.).. ~Ml • Hetkan gebeuren datWindows Media Player plots geen geluid of goed beeld meer geeft .... Maak kal1s op de game M.aca!lI'IIIl!MIIIIlb. Zet deze weer In elkaar en sluit de tijdpoort veer het te laat Is! www.computeridee. alieen weet Dutch Duck niet hoe hij zo'n dbx-bestand operrt. Dutch Duck is blijkbaar lets te voortvarend geweest.G.ir4 oI.. com/dbrtract). ~~]IUIilI"''''a~fiiII'' r-. 1"i1'q:II:'...r .. klik uw gebrulkersnaam met de rechtermuisknop aan en kies Op bureaubJad weergeven. extensles.~i(.com) gratis demo. heeft WMP ongetwijfeld met een nnrbrekende.ADTfFl. ./!. versle).nl..de hesr Burgers zel f ondervond rekenen. I~ ~ . enz.I~P1" ~'--~IIIIIIMII geluldsproblemen bi] de hdmiweergave. terwijl Wanderer een uitweg zlet in een tool die het complete bestand 'verwijderde lterns.. 'II fI~ n&!i 01. • :.fD. Na installatie waarschuwt de tool u welke trackers op de hezochte webpagina te vinden zijn.com/sherlock-codec-detectlve..xtension. objects.updalcxp.ap/lt:1 Jl1. Wanderer verwlJst daarvoor naar een lets oudere. Downloads.nl 02 2010 9 .ortlmer Beckett and the Secrets of Spooky Manor_ Mortimer Beck.• Plet Pijlenboog heeft eehter meer vertrouwen in Recovery Toolbox for Outlook Express (www... Uw tip of true is een cadeau waard Stuur uw veelbelovende pc-tipof computertrue .IF Gr:.lIi"'-..u Ii I .tlnyurl.-1 b~ .vervelender nog .com S~IIitM!~tD..... M.hn ..com).org waar tientallen en waarbij telkens een of'meer gratis app licai ies staan verm eLd waarrnee u zulke bestanden kuru openen.met uw naam en adres en l·iefstook met een verduidelijkende schermafdruk near tiptruc@co.Ii!III. webbugs.II:""'~~ ...ridee. . mel submappen voor aIlerlei persoonJijke bestanden (denk aan Contact- Wetlidu botsr u af en toe op een extensle die u niet kent en . ~~tflOl I. Vette browser Webmarketeersweten gtaag wat u lnreresseert en daarom proberen ze met allerlei technische trucjes uw surfpatroon vast te leggen (cookies.h"ry 1I]I[ull 1111" loH~!WJfnl -.ltiUIII.hlm I).l)I. Even simpel als handlg dus.i1'!IC"1'II1!1iIiIir1... Lezer Iaap Veemstra tipre ons over de site www..I"IIii""'.: L M NOli Q~ S..~rduQH ~tm~~ ...~~.a!ll EJGI!ii!IIiiIII~iIIl'r:titJ: ~ Find out how web Sites ar 0~. Voor de niet-bezoekers plukken we er wat pareltjes uit.videlan.et onzehulp geeft uw pe zijn gehelmen prijs Va stre _in! c -! tot! Ll~ A ae DE... [lash local.'I.. Open.

I~ ~. ~qrthll8 '.. Bij deze laatste kunt u ervoor kiezen de resultatenpagina in een extra pagina op uw eigen website (via een iframe of in een overlay) of op Google te hosten..V in uw document plakr....zIJ '~~Nn~~ai) ~..._'''''''''W!lFhIIt:aillial*.. Excel en PowerPoint kunt u bandiggebrulkrnaken van clip art ook in invoegen andere toepassingen (in Wri tel' van OpenOffice... Mic rosoft Office Online kiest.. ...-li~*"i'I_ sen. .. u kunt deze E..::::.. . .t:~ ~t ... ~ . j "'~. kornt u eigenlijk rerecht in d verzarneling van office..com/ul-nl/cllpart..com/ea-us/cllpart surft. Hierin vindt u de nodige links terug om uw zoekmachine te beheren evenals een link naar de code die op uw webpagma's of blog kunt plaatU • rechtstreeks naar deze pagina te surfen U krijgt niet alieen een beter overzicht van dethematisch geordende -plaat- collectie aan u w vingertoppen . Bij Een aantal sites selecteren vult u dan een of meer webadressen In . ..Jw.. Een gratis tool waarmee u sne! pls/m3u-afspeelfijsten creeert.... tel en lengte van de num- zoekvak of van de resultatenpagina op smaa'k brengen..... Een pls-bestand verwijst I IU·(JII.r u naar office..nl 02 12010 .n ~~~.''''''''''''''''.nu.:.... Wellicht wilt u hier de optie Aileen sites die ik selecteer aanstippen...En ter (vraag de ei genschap pen op van her geselecteerde hestand) en F 11 (volledige schermmodus). RM 1C1'P'Ii . zodat niet het ganse Web wordt afgespeurd.- ...... . Winamp en VlC Media Player detecteren alltomatisch pis-bestanden.~!. evenals de gewenste taal.~:....o! < -"....)- r:..bij Zoeken in Webcollecties.. tenzij u wilt betalen voor een advertentievi]e oplossing.org zo goed specifieke webpagina's invullen (bijvoor).c-omputeridee..I"CIf1I!II..MIl Ct~.. duizendentypen bestanden....st met ie door:zoeken sites ofwebpagina's aanpassen..oekmachine maken. u a'" .... En . tt. Dat geldt oak voor de extensie m3u.lIIIiII.~ IItr~ . maar een pls-bestand kan standaard ook informatle over de ti- _.!H'" .".. _~ " UQp:IC ..Miniworkshop GoogTeAangepast aar U hebt een eigen website en u wilt uw bezoek graag een zoekzoeken hoeft u dat functie aanbieden? Met Google Aangepast niet veel moeite te kosten... __ ilI:'". gewoonlijk te herkennen aan hun drieletterige extensie..r verschijnt een webformulier waar u een naarn en beschrijving voor uw zoekmachine invult.IDmr ......!m Cl~""~~~ 1·_ iiIiI WindowsVistal7 Windows 7 ontbeert een knop om meteen naar de bovenliggende map te gaan. O ~"'''''~... U hoeft de code maar te selecteren en via Ctrl+C naar het Windows klembord te plakken en met Ctrl+ V in de <body>-tags van uw webpagina te plakken.m~ =. meld u aan met uw Googleen druk op de knop Aangepaste z.... m lcrooft.:':~:...J~~ -_ .iIoc~M_ .~ ...i1Wo~ti4:I '_'~~II.~~· ~r. Wanneer u..O'~~~IIi. Gelukk:ig vindt u in het toetsenbord een handig altematief: Alt+ pijltje naar boven.hiIIII'_~ II~ . ..I.... ·lr.w -*.een perregel. ~-. 6 www..))f)ftii'H&ibSa.ln dit onclerdeelleggen we uit wat ze zijn en doen.... Med iaspelers als ITunes. . Metjokertekens hetpaneel IIIustraties am clipart op te sporen. is Playlist Creator I 1-- _ .1nI ................ Er zijn O .. ~DIIII~ - ".~~ .. De Verkenner.-'~ 'I":ll.. Surf naar account ...... Oitmaal het pls-bestand.::::~........_ ......nII~ • .. Bevestig met Voltooien.. Even later ontvangt u een bevestigingsmail..mlcrcscft. f'ICII -ell . i n Windows Vi ta en .... wannee. Ten slotte stipt u Standaardversie aan.~~ ~·~SIII... hebt u een nog grotere kunt u de speurtocht ook beperken tot specifieke delen van de site (zoals ). waama u bet via Ctrl. 1. Om een gehele site te laten doorzoeken voert u een uri in als .r ...__ ..~~-ba~ '...._.:......... Alt»D (selecteer bet pad in de ad resbalk).. !IIK.weI even een Engelstalige zoekterm intikken dan..IGIoh~~_~"1I'II!tuzn.. Alt..'I'_. Het heeft echter zijn voordelen bijvoorbeeld).. mers bevatten.=.NtlI'iIIJIM"""... u kunt onder meer oak het uitzicht van uw meestal naar een audio playlist.t...n... Het volstaat op her derde icoontje bij het gewenste plaatje te klikken am het naar hetWindows klembord te verhulzen.'" .. maar u kunt ook net beeld: ill MS Office-pakketten als Word... Goed om weten: via de hierboven vermelde beheermodule kunt u njet aileen de !ij. l... Andere nuttige toetseo rnbinaties zi j 0: Alr+pijltje naar links! rechts (keer terug! ga voorwaarts).... '.:!LI .. ~ MicrosoftOfilce jes. een afspeellijst dus met een reeks verwijzingen naar audlobastanden. ~"'''''''''''*''.....

computeridee. Zegt het 'goede doel' u lets? Neem dan deelaan een menslievend of wetenschappelijk distdbutedcomputing-project. DoneTen iseen 'optie. w. l~ ~.. Een gebruikersvriendelijkeftp·server ls Home Ftp server \.c. ""'" !!J::=I. kunt u nagaan wat er met de pagina gebeort als u specifieke items (tijdelijk) wijzigt. surf naar de webpagina die u wll onderzoeken of die u zeIt ontwikkelt.).- Maak vei1igheidshalve Ge'lnstalleerde altijd eerst een back-up van uw register! naar HKEY _LOCAl_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall en verwijder het gewraakts item.en ftp-server?Eenwebserver hebt u zo in de lucht met gratis software als WAMP t ... Dankzij de gebruiksvriendelijke interface stelt u inrnlnder dan' geen tijd in wie er naar welke songs mag loisteren. . Start de browser. .. V0 Igen d numme r. Vindt u in deze wirwarvan codes niet meteen het nukkige programma terug. I hfS... Ret doe-alfahet: G 1 U kunt de pc met de gratis tool Vibe Streamer (www. 4 :J~~ "" Hebt u een eigen website draaien of deelt u af en toe bestanden met kennissen. nog exotischer besturingssysteem installeren? Zo kunt 0 vellig aile rnogellikheden verkennen •.met Abyss Web Server Xl tor Windows j -<-v /.eenvoudiger nog .eamer. af naar computerbegrippen waar U' zelf ook watmee kunt! 'Deze keer de letter G. Meld u bij de service aan. kan die prima dienst doenals netwerkschijf (nas). niet vanuit het Windows Configuratiescherm.:J~~ r._J1'd'DZ-~ U~~·IiNI~ L1~1dIbUQ Utlllt~lII~'UILIf'~ :....I is hfervoor een uitgelezen tool. Het komt erop neer dat uw cpu dan wordt gebruikt voorallerlei berekeningen die bijvoorbeeld de geneZingvan Alzheimer kunnen versnellen of de klimaat- 3 He isterti ~~ ..STIPSVOOR ••• -.v1best... ". Een nadeet is natuurlijk wei pc niet zender stroom kan . al dan.. zodat anderen die met behulp van een gps-cntvangsr kunnen lokaliseren.aarom uw pc dan niet omturnen tot web.Il---~ ::r1)..C .com) omtoverenin een handlge audtostreamer...ip geocaching. ttltl~_ ffJIItr.. :I'I:~ :J_~ . g::.. 2 Als u de pc van €len ruime harde schljf voorzlet. ~~ 1II .. Een zinvolhergebruik van uw oude pc. open dan de subsleutels en ga tel kens M wat er bil DisplayName staat ingevuld.CHlll~~"'" .. tal • .T...!~~~1) -~~~ ~ ~'llqJIIu. U he'bt een nieuwe pc . zodat aile gezinsleden opeen centrale locatie bij hun gegevenskunnen... open het menu Extra enkies Ontwikkelhulpprcgramrna's.·-~ ~ 7. Hat gratis Freenas ( . Tlk hiereen plaatsnaam in en klik vervolgenseen van de cache-locaties aan (een blauwe stip iseen traditionelecache: een groene stip verwijst naar een rnulticacha waarbij u verschllIende plaatsen moeten aandoen alvorens bij de schat utt te komen.1 r. ook via het internet.gramma's' bevat die u kan herpen wanneer u zeit een website maakt? Dat doet u zo . Online kunt u alvast terecht voor degelijke documentatie en een behulpzaarn forum. of . Verder bevat de tab Script enkel.. zodat u het script slap voor stap kunt uitvoeren. enz.J . B~:'~. Start in dat geval Reged!t cp en navlgeer 5 En voor wi€! graag experimenteert: waaromop ow oude pc geen Lirtux-distributte (zeals Ubuntu) of een ander.. krijgt u nog een aantal handige Windows-tips en verdiepen we onze relatie met onze computermuis.ot. andere.. Even later verschijnen dan de eoordlnaten en kunt U op slap.. Hoe? Een prima startplaats om zelf aan zo'n speurtocht deel te nemen is www_geoeachlng... Op 1 u de ..:J1)'IIuIfII :. Wespeuren het alfabet.o: gratis versie voor nietgebroik) .e handlgheden om foutenin een javascript op te sporen: door in de code op de rechtermuisknop te klikken kunt u bijvoorbeeld 'onderbrekingspunten' toevoegen..I voorspelling vindt kunnen verbeteren.. Wanneer u nu de tab HTMl of Script opent. Het gebeurt echter dat u 'verwijderde' software item in het Configuratiescherm niet uit de lijst met ge'[nstalleerde software krijgt.die ook versleuteldetransfers 00.' lPo . nodige software. JI:lII.~ I!Jr 'trF iI2I~ ~ ~ .. angeschaft a en wee! niet goed wa.J~1~ . •• In de volgende Tips& Trues creeren we de fraais!e mezaiekfcto's. .J~~~ ..nl 02 I l010 1 . 13-' ~ ~np tiJt tl!1 ~ ~.~. maar opnleuw gebruiken iseen dat de IIIH JUJE . Wat? Een avontourlijk spel waarbij lsrnand op een publiek toegankelijke plasts een "sehat" (cache) verbergt en deexactecoordinaten noteert.nl.zonder risico voor uw huidige systeem. Internet :Expl0 rer 8 een heuse suite van 'ontwikkelhulppro.'en eenkrachtiger exemplaar vindt u in FileZilla Server" II ...t met deoude aan te vangen.fIB.. zander handen! Wist u dat .. Kijk. ) of in Cerberus FTP Server ( commercieel dersteunt. toevoegt of uitschakelt...uaN~... .. met het begr. www. programma's horen zich normaliter ook neties te laten verwijderen.

Om vergissen te voorkomen zet u de namen in een apart lijstje en laatu de formule daarnaar verwijzen..alst in E3. dan telt SOM. Uw formuJe=SOMAlS(Dl: D 100:50) vist lIi[ eel D 1 tot en met DI 00 aile getallrmgeUjk aan 50 en relr die bij eikaarop.." AUI"J. tl'l'l f.ALS(D:D. ~ -W<. het tanken 1 UA _ U. kUk op kolomleuer H.S B..<_B 51 =50" AU(AA os. Hebt u uitgaven die in allerlei rubrieken vallen. B:B). Het haakje-sluiten krijgt u kado.06. dan doet u dar !a~'!!1 in groepen verdelen. bijvoorbeeld =SOM. U relt dan de punten op die bij een persoon horen met =SOM. aan k1e- met=SOM. U krijgt het totaal van 22 18 35 30 A Wat is hettotaal van degenen die 50 euro betalen? SOM. Al5(AA03B ~rl!!: .ill is pas echt interessanu deze zoekt in de erie kolom naar een bepaalde waarde. Kopieer iedere naarn een keer naar kolom D. 9 . 81 C aile keren dat dit getal in deze cellen voorkomt. Vervolgens laat u Excel deze groepen aurornatisch optellen in kolom H. ~rmrl! 0 E 51 75 '0 &-> e . en de grote beurt in de groep 'auto' enzovoort.alst dat is met her haakjeopenen: zet deze formula wei in een eel buiten kolom O.. 7 _~_ . Typ in HZ de formule 6 www. u hebt een ledealijst.. Pe~a =50.. a _'".1If'I I 14. u laatde optelformule naar die eel verwijzen: typ esom.D3. ryp 50 en druk op Enter. Persoonlijke optellen De lange versie scores Selectief optellen E3 A 1 een formule aile contribu ties opteJ- 2 Alfons 3 Bernard Desiree Erik 18 3D 17 21 30 30 sleep tot in DlOObijvoorbeeld.1J. Typ esnm. VOOT de andere spelers kuru u deze formule aanpassen.._ Anes optellen groterdan •. 101110. I . _1li_ '1S 19 l'l 11 -.G I) ell geeft in G1 op weLkgetal WI kolom 0 u wilt eptellen (afbecldllng J).FAQ Excel Werke DIet de funct·e Hebt u een lijst met scores waarin namen door elkaar staan.ALS de bedragen per rubriek op.B:B). elkaar huren U kuru in uw kasboekje uw uitgaven J: i • .. Nu staat Petra bijvoorbeeld in D3..computeridee. 1. Uw formule word! dan ~SOM . Dezelfde getaUen optellen De Iunctie OM..50).12 6 (Odr. Houdt u van een spel de scores bii. Hierin kunt u met len van iedereen die 50 euro betaalt. maar dan moet de naam russen de dubbele aanhaIi ngstekens exact zo vnorkornan in de lange lijst..)11'1 A Zo zietu meteen hoeveel ding 'U uitgaf aan de auto.~ 21_ 3 !H. Met =SOM.ALS(D: D. Zoals IImerkt.ALS(A:A. A 1 IM• ..". De ver- enzovoort. zoalsin het voorbeeld (afbeelding 3). geeft u tussen de haakjes twee dingen op: eerst het gebied waarin Excel moet zoeken en na de puntkommawat er opgeteld moet worden. ••• '-lS<A.. Klik op cel D1 en gelijking moet dus tu sen dubbele aanhalmgstekens..~ 14)m l' 1.• Wilt u uit kolom Balle bedragen 0 ptellen boven de 50. Deze form u le zoekt in kolom A. 11 li<nl< 18 lO lUI van SOM.. BedragenopteUen die bi. "~. kijkt welke gerallen daamaast staan in een andere kolom en telt die op.tl!li:llrli:l 1~foIImt 'IIUI .."Petra".. maar k1ikt U op datmomentop kolomletter D. U magna de puntkomma inplaats van een getal ook een celverwijzing opgeven.' 1 .a B.. typ een puntkornma.ALS(D:D.. en telt de scores op die in kolorn 8 naast haar naarn staan.ALS(A:A.">50").nl 0212010 .. s . Wilt u heel kolorn D ultvlooien.ALS heeft een korte en ceo lange versie."~ 45<1_ B _1'\101". met hun puruen rnaast.. dan selecteert u nlet 0 I tot en mel D 100.">=50") krijgtu hertotaal van alle bedragen van 50 en hager. klik op kolomletter A klik op eelD3. Of tel aileen getallen op die groter zijn dan 50 ofverkoopcijfers vanaf een bepaalde datum. druk op Enter en 11 hebt =SOM . Stel. Iedereen betaalt centrlburic die afhangt van de leeftijd en staat in kolorn D. dan telt u met deze functie de getallen op waardezelfde naam bij staat. A Met SOM. dan kornen de namen van de spelers regelrnatig terug.ALS vist u van ieder persoonlijk hettotaal eruit. zoekt naar Petra (in dit voorbeeld)._ .. ALS(D:D. Hierin geeft u aan dat de jurk en de jas in de rubriek 'kleding' vallen. ALS vertelt het. Kopi eer deze formula omlaag en u ziet nu bij iedereen de eigen totaalscore (afbeeldlng 2)..

.. Staan op rege12 bijvoorbeeld enkele spelers naast elkaar en vult u de punten die zi] in een. Deze zoakt in kelorn D.:tvlAX (A:A)... Klik in eel £3 in de formulebalk op de knop met de letters Ix. in op regel5. zoekt naar de rubriek van G2. B t'I...ALS (A:A. ALS(A:A.B:BJ worden alle bedragen vanaf 1 juni 2009 opgeteld. de meest recente datum.D6.l. als ze naast slkear staan.B:B).. Optelbereik.ik op her bovenste rode pijltje om dit te verkleinen).: SCM. en de bedragen in kolom B worden opgeteld.MAGHTREEKS Voorwaardelijke sommen • •• InnJenen kololDmen o E F G Claud1o!t. B2._~~~-.AlS (2:2. O'II"n mlb~~~~OO=~~ 71>11 12]' S1> vindt u met =MAX. dan gebruikt u Functie invoegen. dan cornbineert u plaars in E6 de formule =SOM. Wil t II weten voor hoeveel et in to taal is verkochr sinds een bepaalde datum. "'UkuntSOM. lilies ~Iecteer """ fUllCb.IIIIIIIIIIIII IIII A 1 Z I II A. Kies in her venster dat open gaat. De rneest recente datum verandsrt steeds.=------1 Punctie Ir'IW~gtn Zoels aen funo:.. eon categorle. B:B) -SaM . dan geeft u met =SOM. Klik in het tweede vak en typ bi] cri terium: Petra (hier mag dat zonder aanhallngstekens): ofklik in 03 al.G2:F:P}. ~ selectee.e datllm-opteUen WLII u weten hoevee! er op de laatsre dag is verkoch t. 12..lvan wal Zoellsn wilt deen e Criterium "PO't. SCM . Zodra u een bedrag noteerti n kolorn F en ill kolorn D opgseft in welke rubriek die uitgave valr..5:5] de opdracht: zoek in beel regel2 naarde naam die in B2 staat en tel alle punten op die daaronder op rege15 staan.B:Bl ... (of druk 01' de sneltoets Shift +P31.computeridee. in de keuzelijst bij categorie voor Alles en. De functie SOM. die SOM.ALS werkt ook horizoruaal.ALSlA:A.ALS(B2:R2.A. ~ 2 3 H ~ Ut='itl'hud ~ 0 .. ">-= 1-6-2009".. dan plaatst II die datum russen dubbele aanhalingstekens in de formule.BS: RS) als het om slechts een klein gebied gaat [afbeelding 7) .". 5 . klik op kolomlerrer B en klik op OK (aib eel din g 6).te besctlrllYino. ziet u Iller automatlsch het totaal van de laarste dag lafbeeldlng 5).">=l -6-2009"..Ats ook zoeken naar datums.. U kuntookgetallen Van dezelfde persoon optellen. ziet u autornatisch het nieuwe totaal van die groep.aantal rondes verzamelen. Als u nieuwe datumsen bedragen aan de Hjs! toevoegt. www. AU.2009 op [of eigenlijk alle bsdragan vanaf 1 j uni minus alles na B [unl.ALS(A:A. a[beeldlng 4)..ALS invoeren methulp WiJ tude functie SOM..i..ALS(D:D...8:B) D Patra Hank Sandra r f ABC 1 Nsam: 2 IPetra 3 Hsnk 4 iSandra E ToI".rtmmillil 'Y1IIn I I II d~ n cit: UJ~t EI e oj le b<'d D E a~ . ~1=SOM..kies in de ondersre Lijstde tunctie SOM. MAX(A:A) geeft de waarde waarop u zoekt.nl 0212010 3 . Typ hiervoor de betreffende datum in bijvoorbeeld D6 en Bedragen van de laatst. Ofneem =SOM.(A.Deze telt aIle bedragen op waarbij in kolorn A deze darumstaat. O:~.. . nd"II<'" wk~r vomkDT'lit:: 3: 4 6. 5f1lIJl'lJNT SOM 5OM..ill 9 fo 11 ~~~~ .!""..• Bedragen met dezelfd. ALS ook invoeren met Functie invoegen.rl!ik [II: II OJ Typ een ".lJurgllm~nt~n 1::=========.-----.. ~ 1'~I:Iii:s~dliUJm I)!Jun met MAX.ALS(A:A. ">B-6-2009". Kopieer deze formula ornlaag en u laijgthet rotaal van elke rubrlek.tste datum. Zo telt u aile bedragen op die op dezelfde datum vallen. of in een bepaalde peri ode.ALS meteeo venster lnvoeren. ( )(. naam daar al staat. En met =SOMALS(A. We nemen als voorbeeld de scores.s haar 5 Karel 6 Petra 7 Hank 4 9 7 Karel 14 Funr. Nu steli u de Iormule samen in bet venster..A). Met bijvoorbeeld =SOM..:. U hebt een lijsl met de verkoopcijfers per dag (alle datums sraan in kolom A) en wilt weten hoeveel er op een bepaalde dag in totaal is verkoch t. zoals u in de formulebaIk kunt zien.. U hebt zo dezelfde tormule samengesteld.. 6 9 ... maar is altijd de hoogste van kolom A.._llde met d"twn ol"ell .B: B) teltExcel alle bedragen van 1 juni tOI en met 8 juni . gebruiken SOM. _ 1'3 14 15 .S (dit gaat sneller als II daarin een s rypt) en klik op OK. dus btnnen regels. of klik in Al en sleep met ingedrukre llnkermulsknop tot in A40 om een deel van de kolom re selecreren (sleep desgewenst het grijze venster opzi] ofkl.Kllk in hetvak blj =SOM./ Punlen: 3..ALS horizontaal Tot nu toe hebben we steeds gezocht b innen een kolom en de getallen uit een andere (of dezelfde) koLom opgeteld.e datum opteUen U kunt met SOM . Eij her yak Bereik geeft u bet zoekgebied op: klik hiervoor op ko loml erter A. en celt de bedragan op die daar in kolom F bij staan.B2. Met deze twee'in-een formule vlndt Uhet totaal van de laa. Hierin is kolorn A de zoekkolom.1 van: 21 24 SOM.. .Al."Petl'3".Vervolgens telt II de bedragen op die bi] deze datum staan met =SOM..

Een abonnement wordt automalisch verlengd met eenzelfde termijn.nl Gezochte boeven Opsporingsinstan ties doen via internet een beroep op u en ons om te helpen ge- zcchte criminelen te vangen. Janet Robben (senior).nl Pers: persberlch!en@tompuler Idee. Postbus3389. TanjaEkel. Sruu r mertoe e-e n ka a rt Jeaa n de Abonnem entenadm I ru51ratie. bezorgklachten en vragen kunt LI doorgeven V1a www. schrilven aa n HUB Ultgevers. Please contact Danny Francken at d. Horhngs. Fax: 023-5359627. Toonvan Oaele.023·543 0021 Advertenties: HU8 U. United Photos.en een halflaarabonnement € 28.nl onder Service. op de UITG"Vt::R~ Hli P R I NT abonnementen@computeridee. Sanders Puzzelboeken. Cees Visser Ultgever: Martin Smelt Specials: Vtlronlquede Groot Marketin~ Joha n van Olik (ma ~ager). Een lilarabonnement kost € 55. E.nl [·mail: sales@hub.50.loon..nl AbonnementenAbonnerenanvIa cewebsite k computerld~.computeridee. Tel. Sonoma U. Art den Boer. HWI.mail: markehng@hub.hub.ratie Ingnd vander Aar.computeridee. jannemieke Duyzer Redactleassistentle: lvanlla Bushnell Ml!dewerkecrs: Rene van Asselt. Web: "Up:! ladverteten.m. Ontwerpers overWin7 Wat vinden aankomendeontwerpers van het ontwerpvan Windows7? www. Auteursrechten: @ 2010 by HU B Ultgevers.€ te corngeren of te verwllderen.I I II I IIIII III De nieuwe Computer Idee is vana! 19 januari te koap Hoold~edacteu r: ROb Coonraads f<dJuTlct·hoofdredacteur: Rob Sljpesteijn Rl!dactle: Mariekevan Kullelen. Rocky Wll50n Te19100n: 023·543 0000.Jeremy Noya (online). Postbus 3389.nl Commercieel manager: Danny Francken f<ccountmanagers: Besrna Jabrl. Sylvie van Nieu'Mlrburgh Online: Annamarla Korevaar.Art director: Hans van Reemst Vormgevlng: Erlk Kwant. D€ gegevsns worden gebrulkt voor de ultvoenng van me! u gesloten overeenkomsten.nl GSMpprikbord Snel contact houden met een selectgroepje? Datkan per mobiel met een daarop toegesneden website. Judith Slurk.k· baarheidstellmgven uwgegevens aan cerden. Blijf ze voor! De nieuwe versie van Office komt eraan. Marco den Teuhng. Ronald Smit.nl M>onnementenadminist. De verwerkmg van uw gegevens is aangemeld bElhet College Beschermlflg Persoonsgegevens In Den Haag door HUB Ultgevers bv.nllor more infor· mation. Malkel Diikl1uizen. Xander Hoose.rtentle--aanl everi "If. Wim de Groot.tgevers BV Licensing: Computer Idee IS availa bre for Intemabonal licensing. Ap de Smits. G Sf Elska rn p.536 4401 Per:sOOn5gt'glM! ns Wi I nern e n uw gegeven s. Daarnaast kunnen wlj uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van Interessante intorrnatle en/af aanbiedmgen. www. Wat daarvan waar is? Onze test vertelt het. lets voor u? Wij onderzochten het. Aaolevereo bq: MJreila van der Wlilik.. Aanleveren IIOOrprint conform aanlell€rspeelficaHes voor slu. de ene fabrikant beloott nog betere prestaties dan de andere. Mira nda M ettes. Wij tikten een beta-versie kop en bespre· kendemeest interessante vernieuwingen.edacti e Computer Idee Postbus 1912.nl Computer Idee is een uitgalle van HUB Ultgevers i. Nieuwe Office Blljf hetgevaar voor Oak in 2010 loeren makers van virussen op uw pc en geld. John Van· derasr Jaap Veenstra.nl. tft-monitoren in.ck van de Schmal .. Haarlem.kkIOg worden gesleld De gegevens kunnen.wllllk@hub. zoa I5 n aa m. Postbus 3389.!rancken@llub.21l01OJ Haarlem Reserveringen: Tel. 2001 OJ Haarlern. Raymond Ullers. m.nllabonneren of www.Peter Keizer. Gehele of gadeeltellJke overname van artlkelen rs aileen toegestaa n na voorafgaa nde schnflelijke toestemming van de ultgever. Michie! Heernske rk. samen mel hun mtormaue over u. In Seigle leveren wll via Partner Press. of tussen 10 en 14 uur op we rkdagen bellen met 023 .nllcid Computer Idee verschunt 26 x per laar. Koopwijzer: monitortest Crt's zijn uit. 023-543 0000 . 2001 DJ Haarl em. Hank van Ess.nl 02 2010 5 . Manager of\llne: Frank van d€f Pluijm Elndrl!dactie: Martij" Overman.s. Laurens lam- mers.· tingstlld.50 Een los nurnrner kosi In dewlnkel€2.hubstore. zeals de abonnementenadrnmrstrahs. worden geanalyseerd om de aanoiedmgen en/of Informalie zoveel mogehjk op LlW mteresses at te stemmen U kunt bll het opgeven van uw gegevens bezwaar maken tegen besch. Jeroen Nleuwolt.2003 Bf< Haarlem E· mail: redactie@Computerldee. Kees Krick. Aile In Computer Idee genoernde prljzen zlJn onder voortlehoud (van wllzlgingen en typfouten). Oak kuntu uweigen gegevens opvragen en verzoeken l. [·mail:saleS®hub.tgevers.g geselecleerde parllien ler besch. IStockphoto. Erwin Suvaal. U kunt tevens rnailen naar abonneme nten@l1ub. Tav A bonnementen. Ma rtl n G'lzemliter. Jeroen Adve. Chrome OS Google is druk bezig met een eigen besturingssysteem. ad res ell telefoonnummer op in een gegevens~estilnd. de verantwoordslhke voor uw gegevens. Marja Haakmeester OrukkeriJ: Rolo Smeets Weert Ortle rm anager: Jan Mer nen R.hunstore.. Maar . Uw gegevens kunnen aan door ons zQrgvLlld. tenzil u urterlijk twee rnaandeo voorvervaldaturn schnftelijk opzegt Een abonnernent rs aileen mogelijk in Nederland en Seigle. Pieter Dhael6. Verhuizlng.ol www. D.vd.

lk pre beer klelne dingen te bedenken die grootkunnen worden op internet. het beter kon dan 'n andere ik een petitie ben gestart op ruijn site. Het klopt allernaal. Per aflevering sraat een personage centraal.lnmiddels er t OPROEP Doet u lets bijzonders softwareoplossing voor uw hobby bedacht? met uw pc? Of hebt u een handige Scholier Marco Scholten is groat fan van de Amerikaanse tv-serie Lost.computerldee. Ie kunt nlet zomaar insrappen. maar iruruddels neb ik Disney werkt samen met jouw site? "Een paar rnaanden terug kreeg ik een e-mail van Wall Disney Studios Benel ux waarin ze sch reven gemteresseerd te zijn in ml Jo site. \'. maar toch iets persoonlijks wordt. waar bezoekers vragen kunnen tellen aan beroemclheden. Mjjn doer was om geen geld uit te geven aan de site. omdat het een doorlopend verhaal is. zodat het niet meer op een Bloggerpagina Iijkr. I!. De lelijke Bloggar-url lier ik doorlinken naar een gratis tt-domein [ . Daar Ilnkten vee Iimematlonale Lost-sites naartoe.zonder te pammen natuurlijk. Voor zijn site DutchLost houdt hij dagelijks al het nieuws bij over deze hitserie.nl. dat aanZee yond dat hi." Lost-fansite Wat doe it. Ali B enEliZe heb ik al gestrikt. Heel snel had ik veel medestanders verzameld en toen heb ik NetS gemalld." Marco Scholten (16) beheert Dutch Lost. een nl-dornein gekocht. Er zijn ill drie seizoenen mel23 afleveringen geweest en twee met dertien.o sten in de VS.nl Egmond Wordt betlaatste se. Ook laat ik de nieuw berichten automatisch doorsruren naar witter. Het lijkt me mooi am met een website geld te ku nnen verdienen!" • Waarmee heb je je site gebouwd? "Met Blogger. hiernog uitgezonden? "Dat is de vraag.nl. zo'040 omdat de serie 11U nler wordt u itgezonden in Nederland. steeds wordt weer teruggegrepen op eerdere gebeurtenissen. lk krijg n u persberich ten van ze doorge- Sites • www. via Twitterfeed. Daarnaast zijn er achr mensen die veel in beeld ko men. Maar lk heb wei eens 800 bezoekers per dag gehad. Het is een doorlopend verhaaJ met mysteries.dt? "Dan ga lk meer tijd steken in mijn andere site Yourinterviews.DutchLost. In Amerika wordt de serie begin 2010 uitgezonden.nl •• Nww.yourinterviews." Even voor de leek: watisLost? "Een heel po pulaire Aruerikaan e stuurd en mag weI eens dvd.e als de serie ophou. Ofhetaan mijn petitie lag weet ik niet." tv-serie over een groep m ensen die neerstort op een elland na een vliegtulgcrash. Stuur dan een iii-mail met als onderwerp 'Creatief met de pc' naar 1I ermee redactie@computeridee.lk probeer natuurlijk zo hoog mogeJijk in de Google ranking te ko men door mijn uri in fora te noemen . "Op bermomenrnletzo veel. Ret begon als een dramatisch avontuur en nu is het meer een thriller met science fiction-Invloeden. Als je ervan houdt natuurlijk. De groep kijkers wordt natuurlijk steeds klelner. Maar de brancode heb lk zelf helemaal veranderd. com. maar de serie werd teen vri] snel uitgezonden. Oat kwam omdat ik aeteurs en actrlces illr de serie had geinterviewd en de Engelse tekstvan bet in erview op de site bad gezet.nl 6 www. het wachten op Lost-uitzendingen bij Net5 duurde zo lang. waarvan het zesde en laatste seizoen gaat losbarwerkt hij samen met Walt Disney Studios.boxen verloten 0 nder de bezoekers van DutchLost. Wie weet komt in Computer Idee.zoen." Hoeveelbezoekera trekje? a 50 per dag.com. I ." En door jou kwam Lost weer op tv? "Nou.nl 02 I 2010 .Jk weet zeker dat als je de eerste dvd -box koopt je meteen verslaafd bent.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->