Leerkracht zoekt visie

Leerkrach t zoekt visie

De Voorstelronde

Maria Montess ori

Lev Vygotstk i

Voorstelronde
Lev Vygotsky • 1896-1934 (38 jaar) overleden aan TBC • Russisch ontwikkelingspsycholoog en filosoof • Van Joodse afkomst • Vertegenwoordiger Cultuur-historische school Russische onderwijswetenschap

Helen Parkhurs t

Visie op onderwijs

Maria Montessori Grondprincipes 1.Spontane
activiteit

2. De gevoelige perioden

3. Opvolgenden fasen

0 tot 3 jaar
Geestelijk Embryo Motoriek & taalontwikkeling

3 tot 6 jaar
De bouwer Functies oefenen

6 tot 9 jaar
Onderzoeker Belangstelling voor de wereld om hem heen

9 tot 12 jaar
De wetenschapper Legt verbanden tussen feiten

Leerling
 Kiest zelf zijn activiteit  Pakt zelf materiaal en ruimt op  Bepaalt zelf wanneer het hulp nodig heeft , door leerkracht of groepsgenoot  Kiest zelf voor samenwerking  Leeftijdsheterogene groepen (46 jaar, 6-9 jaar, 9-12 jaar)

Leerkracht
 Observeren, kijken waar het kind ontvankelijk voor is (gevoelige perioden)  Voorbereiden, materialen en registratie van evaluatiegegevens  Interesses, in kaart brengen van interesses van het kind als uitgangspunt van onderwijsactiviteiten  Lesjes aanbieden, individueel, groepsniveau, klassikaal

Lev Vygotsky

1.Visie op cognitieve ontwikkeling

2. Invloed op onderwijs

3. Hoezo ouderwets?

Visie op cognitieve ontwikkeling Sociale dimensie:

kennis is gebaseerd op sociale interactie • Kennis in inter-individuele context verworven. Via internalisatieproces wordt kennis intra-individueel • Psychological tools: vertaling van culturele invloed op kennisopbouw (vb. spraak, taal, gebaren, notatiesystemen, symbolen) • ZDP (zone of proximal development) = zone van naaste ontwikkeling.

Invloed op onderwijs
Onderwijsinnovaties op visie van Vygotsky gebaseerd: • Ontwikkelingsgericht leren • Coöperatief leren • Rolwisselend leren

Laatste Ronde

Maria Montessori

Vygotsky: hoezo ouderwets?
• • • • • Ontwikkelingsmodel is zeer actueel. Uitdaging die nodig is om mensen te laten leren sluit aan bij: Een leven lang leren E-learning Onderzoekende, open hyperlessen Basisonderwijs (Frea-Janssen Vos)

Stemronde

Stemming