Hoe schrijf je een stageverslag?

ROC Utrecht
ICT-Lyceum

opleiding:servicemederwker-ICT, medewerker beheer-ICT en ICT-beheerder

For 7584

september ’02

2.3 Nawoord 5.1 Wat is nu precies een verslag? 1.4 De inleiding 3.4 Bijlage 5 5 7 7 8 9 10 11 11 13 13 13 13 15 15 15 15 SAMENVATTING 16 FOR 7584 2 Hoe schrijf je een stageverslag.5 Het bedrijf/de instelling 3.2 Wanneer moet het verslag klaar zijn ? 1.2 De vormgeving 3 HET BEGIN 3.1 Conclusie 5.2.1 De beschrijving van de werkzaamheden 4.3 De inhoudsopgave 3.6 Het organisatieschema 3. ICT-Lyceum ROC Utrecht.Inhoudsopgave INLEIDING 1 HET VERSLAG 1.2 De algemene gegevens 3.1 De omslag 3.10-09-02 .2 Het persoonlijk functioneren 4.2 Indeling van de conclusie 5.2 Functioneren op de afdeling 5 HET SLOT 5.7 Mijn stage afdeling(en) 4 HET MIDDENSTUK 4. versie 2/3/4.1 De structuur van het stageverslag 2.3 Wie kijkt het verslag na? 3 4 4 4 2 ALGEMEEN 2.1 Introductie in het bedrijf 4.

De instructies worden met voorbeelden aangevuld. tegenwoordig heet het officieel beroepspraktijkvorming (afgekort tot BPV).INLEIDING Dit boekje gaat over het schrijven van een stageverslag. Zoals je weet. ICT-Lyceum ROC Utrecht. versie 2/3/4. Dit verslag is niet alleen een weergave van je ervaringen en werkzaamheden maar geeft tevens een inzicht in de organisatie en afdeling waar jij hebt gewerkt. Dit deel werd vroeger stage genoemd.10-09-02 3 . Gebruik ze bij het schrijven van het verslag. In de praktijk praten we toch meestal over stage. Van iedere periode moet een verslag geschreven worden. Een groot deel van je opleiding vindt plaats in de praktijk. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. moet je in elk jaar een periode van negen weken stage lopen.

dan zul je daar later ongetwijfeld je voordeel mee kunnen doen. presenteren mensen hun ideeën aan anderen en worden belangrijke beslissingen genomen op basis van uitgebrachte rapporten. Overal in bedrijven en instellingen worden problemen onderzocht. Het maken van schriftelijke stukken is niet iets wat alleen op school van je wordt gevraagd. Wanneer je het niet tijdig af kunt hebben. In je verslag kun je je ervaringen verwerken en vastleggen. Omdat het verslag niet alleen bedoeld is voor jezelf. 1. maar ook voor je praktijkbegeleider en stagedocent.2 Wanneer moet het verslag klaar zijn? Je stageverslag moet uiterlijk twee weken nadat je stage is geëindigd worden ingeleverd bij je stagedocent. docent Nederlands of door iemand anders. Een verslag en/of een werkstuk moet voldoen aan duidelijke eisen zoals een goede indeling. Hier staat een termijn voor van maximaal twee weken. Stageverslagen die onvoldoende worden beoordeeld. ICT-Lyceum ROC Utrecht. De beoordeling van je stageverslag levert samen met de beoordeling van je stageopdrachten én de beoordeling die je van je stagebegeleider op het stagebedrijf hebt gehad de eindbeoordeling van je stage op.10-09-02 . moeten op aanwijzing van de docent die het heeft nagekeken worden aangevuld. een heldere schrijfstijl. gelezen of gedacht. gezien . Dit is een basis voor je eindverslag. Wanneer je daarom nu leert om iets op schrift te stellen in de juiste vorm. 1.1 Wat is nu precies een verslag? Een verslag is een schriftelijke weergave van dingen die je hebt gehoord.1 HET VERSLAG 1. Laat het concept eventueel corrigeren door de stagebegeleider. neem je zo snel mogelijk contact op met deze docent. Het is gebaseerd op het verzamelen van gegevens. zodat je aan het eind van de stage je hele verslag af hebt. Dit kan betekenen dat je aanvullingen moet maken. TIPS • • • • • Begin tijdig met het maken van je stageverslag Maak elke dag aantekeningen en maak er aan het eind van de week een korte samenvatting van. moet je er voor zorgen dat het goed duidelijk leesbaar is voor anderen. stagedocent. Dit doe je door het verslag goed in te delen en helder te formuleren. Het is een manier om dingen te verwerken en vast te leggen. een minimale lengte en uit alles moet blijken dat je een eigen mening over het onderwerp hebt.3 Wie kijkt het verslag na? Zoals al eerder is gezegd. lever je het stageverslag in bij de stagedocent die je op je stageadres heeft bezocht. Zorg ook dat het niet langer is dan nodig. versie 2/3/4. De stagedocent gaat samen met jou het hele verslag bespreken en beoordelen. Geef een kopie van het stageverslag aan de stagebegeleider (sommige bedrijven willen je verslag vooraf inzien en nakijken op “geheime” informatie) FOR 7584 4 Hoe schrijf je een stageverslag. Probeer het concept van je verslag halverwege je stage af te hebben.

2.10-09-02 5 . 9. Houd voldoende witregels tussen de paragrafen.5 cm en boven en onder van 3 cm. als dit goed bij de tekst past. 10. Hij of zij kan niet alleen op spelling controleren. HET PERSOONLIJK FUNCTIONEREN. We noemen dit de structuur van het verslag. Maak de bladzijde niet te vol. Laat je verslag nalezen en controleren door iemand anders voordat je het inlevert. Je mag een enkele illustratie in je verslag opnemen. DE WERKZAAMHEDEN 8. Deze structuur is weer onder te verdelen in BEGIN (1 t/m 6). Gebruik een zakelijk lettertype. Nummer de pagina's duidelijk en controleer of de inhoudsopgave de juiste nummers weergeeft. CONCLUSIE. maar ook kijken of het goed te begrijpen is. BIJLAGE. 3. INHOUDSOPGAVE. 6. versie 2/3/4. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Het stageverslag is naast zakelijke informatie ook een persoonlijke verslag.2 ALGEMEEN 2. INLEIDING. 2.2 De structuur van het stageverslag Een stageverslag bestaat uit de volgende onderdelen: 1. In de volgende hoofdstukken worden deze onderdelen stuk voor stuk besproken. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Let daarom op de volgende punten: • • • • • • • • • • • Natuurlijk ga je het verslag maken met een tekstverwerkingsprogramma. Je mag dan ook best schrijven “Ik vind het een prima bedrijf”. ALGEMENE GEGEVENS.1 De vormgeving Een stageverslag dat er fraai uitziet. 4. leest prettiger. Houd minimaal links en rechts een ruimte vrij van 2. 5. Probeer zo goed mogelijk Nederlands te schrijven. DE STAGE-AFDELING 7. MIDDENSTUK (7 en 8) en SLOT (9 t/m 15). bijvoorbeeld Times New Roman of Arial. Zorg dat elke zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. Vergeet vooral niet je tekst te controleren op typefouten met de elektronische spellingcorrector. DE OMSLAG. NAWOORD. GESCHIEDENIS EN ORGANISATIE VAN HET BEDRIJF. Beter korte dan lange zinnen. 11. Laat de kopregels opvallen door ze bijvoorbeeld vet of cursief te maken.

• de periode waarin je stage gelopen hebt. De lezer van het werkstuk krijgt hiermee de eerste indruk van de aandacht die je hebt bestaad aan je verslag. Naast de titel en eventuele illustraties moet op de kaft staan: • je naam . ICT-Lyceum Amerikalaan 109 3526 VD Utrecht 030-2809809 : FOR 7584 6 Hoe schrijf je een stageverslag.3 HET BEGIN 3. ICT-Lyceum ROC Utrecht. • de naam van de opleiding waarmee je nu bezig bent. d.z het moet al iets van het bedrijf of afdeling zeggen waar het stageverslag over gaat (gebruik b. een afbeelding van het bedrijfspand of het logo van het bedrijf). Deze kaft moet functioneel zijn.2 De algemene gegevens De algemene gegevens komen op de eerste bladzijde. • je klas. 3. VOORBEELD 1 ALGEMENE GEGEVENS: NAAM STAGIAIRE NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOONNUMMER : : : : : STAGEBEDRIJF NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOONNUMMER CONTACTPERSOON TELEFOONNUMMER STAGEBEGELEIDER STAGEPERIODE : : : : : : : : : SCHOOL NAAM ADRES POSTCODE TELEFOONNUMMER STAGECOORDINATOR STAGEDOCENT : : : : : ROC UTRECHT.10-09-02 . het bedrijf en de school.v. versie 2/3/4.w.1 De omslag De omslag is het visitekaartje van je stageverslag. We doen dit omdat bij het openslaan van het stageverslag je gelijk alle gegevens hebt van de leerling. Een te drukke omslag kan de lezer afschrikken. Onderstaande gegevens moeten beslist verwerkt worden.

We zullen het wat betreft de inhoudsopgave hierbij laten. zul je er vast geen moeite mee hebben. Helaas gebeurt dit erg vaak. een titel en een paginanummer Net als de andere onderdelen van je verslag (omslag. ICT-Lyceum ROC Utrecht. algemene gegevens. Als je dit boekje goed hebt bestudeerd. Op de volgende bladzijde vind je een voorbeeld van een inhoudsopgave. versie 2/3/4. Daarom alleen al moet je op de volgende punten letten: • Er moet een goed overzichtelijk raamwerk zijn. • Elk hoofdstuk een paragraaf bevat: Een nummer.3. Dit is niet de bedoeling. Dit zijn kleine onderdelen van een hoofdstuk. inhoudsopgave.3 De inhoudsopgave De inhoudsopgave is een wegwijzer om op een overzichtelijke manier de lezer wegwijs te maken in je stageverslag. Je hebt kans dat bij een niet overzichtelijke en slordige inhoudsopgave de lezer snel het verslag zal wegleggen.inleiding enz.10-09-02 7 . De lezer moet direct snappen waar het over gaat • De hoofdstukken worden weer onderverdeeld in paragrafen. BIJ EEN NIEUWE PARAGRAAF HOEF JE NIET OP EEN NIEUWE BLADZIJDE TE BEGINNEN.) beginnen alle hoofdstukken op een nieuwe pagina. Ook een paginaverwijzing hoort bij de inhoudsopgave. Hierbij is het nodig dat er titels van hoofdstukken en paragrafen worden gebruikt. Je krijgt dan bijvoorbeeld 5 tegels op een bladzijde. Misschien kun je die wel gebruiken voor je eerste stageverslag FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. De enige uitzondering op deze algemene regel geldt bij paragrafen.

blz.5 ARCHIVEREN 2. 15.3 FUNCTIONEREN OP DE AFDELING 3. blz.4 WELKE AFDELINGEN ZIJN ER 1. 13. blz. 11.4 GEGEVENS INVOEREN 2.5 SLOTWOORD BIJLAGE blz. blz. blz. blz. 10. versie 2/3/4. 7.4 WAT WAREN MIJN SLCHTE PUNTEN 4. blz. 18 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 Uit deze inhoudsopgave blijkt duidelijk dat het verslag uit verschillende onderdelen bestaat. 15. blz. 12. blz. blz. blz.3 WAT WAREN MIJN GOEDE PUNTEN 4.7 ANDERE WERKZAAMHEDEN MIJN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN 3.1 DE GESCHIEDENIS VAN HET BEDRIJF 1. blz.1 ALGEMENE INDRUK VAN DE STAGE 4. blz.VOORBEELD 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING HOOFDSTUK 1 HET BEDRIJF 1.1 DE INTRODUCTIE 3. 13. 8. blz. blz.4 DE OMGANG MET DE COLLEGA’S 3. blz.2 MIJN EERSTE DAG 3.3 HET ORGANISATIESCHEMA 1. 3. blz. 17.2 WAT HEB IK GELEERD 4. 6. FOR 7584 8 Hoe schrijf je een stageverslag.6 TYPEWERK 2. blz. 16. 16. blz. blz.10-09-02 . 9. 8. blz. blz. 14. 2. 15. 8 blz. 10.1 UITVOERING VANDE WERKZAAMHEDEN 2. 3. 12. 5. blz.5 DE BEGELEIDING CONCLUSIE 4.5 MIJN STAGE-AFDELING WERKZAAMHEDEN 2. ICT-Lyceum ROC Utrecht. 8.2 POST SORTEREN 2. blz. 12.3 DE TELEFOON 2.2 WAT IS HET VOOR EEN BEDRIJF 1. 7. blz. blz.

omdat ik van mening ben dat ik door deze ervaring later mijn beroep beter kan uitoefenen. UTRECHT dd. Hierin beschrijf je: • • • • Over wat voor onderwerp het stageverslag gaat: Voor wie je het verslag schrijft / in het kader van welke opleiding. Ik hoop dat de lezer met plezier dit verslag zal lezen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je deze klakkeloos overneemt.Ik wilde graag ervaringen opdoen met (in) …………. Tijdens deze stage heb ik als minder plezierig ervaren …………. Tevens zal ik een beschrijving geven over het bedrijf en hoe het bedrijf is georganiseerd. De inleiding zegt iets over jou en over het verslag dat jij hebt gemaakt. stage en ik heb deze gedaan bij ………………. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Mochten er vragen zijn of opmerkingen dan wil ik deze graag beantwoorden.. VOORBEELD 3 INLEIDING Dit verslag gaat over mijn stage-ervaringen over de periode van ………. Wat mag de lezer verwachten? Op de volgende bladzijde staat een inleiding voor een stageverslag.. Deze stage heb ik gedaan in het kader van mijn opleiding aan het ROC UTRECHT.t/m………….3. Je stelt jezelf voor. voor medewerker(ster) ICT-beheer. welke hoofdstukken zijn er en wat bespreken ze? Een korte samenvatting van de inhoud...Ik heb stage gelopen op de afdeling…………… In dit verslag zal ik uitgebreid ingaan op de werkzaamheden die ik heb verricht en ik zal iets schrijven over mijn persoonlijk functioneren op de afdeling waar ik heb gewerkt.4 De inleiding De inleiding is eigenlijk het beginpunt van je tekst. Ook suggesties m. Tijdens deze stage was ik vooral van plan om te proberen te werken aan …………….b. Ik denk dat dit hoofdzakelijk kwam omdat mijn verwachtingen niet helemaal zijn uitgekomen. versie 2/3/4. de vormgeving en inhoud van het verslag wil ik graag vernemen zodat ik deze in mijn volgende verslag kan verwerken.. Probeer je eigen inleiding te maken. (naam) FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Je geeft informatie over de opbouw van het verslag. zal ik in mijn conclusie vertellen en ook natuurlijk wat ik heb geleerd en wat ik verder van deze stage heb gevonden. Hoe dit allemaal is gegaan. Ik volg daar de opleiding ICT-Lyceum niveau.10-09-02 9 . Het geeft al een kijkje in de keuken. De opleiding heeft als verplicht onderdeel in elk schooljaar 9 weken stage lopen bij verschillende bedrijven. Deze stage was mijn….t.

heden en toekomst. zo ja welke. Natuurlijk mag je best wat schriftelijke informatie verwerken maar doe dit niet te veel. Welke software en hardware worden er in het bedrijf gebruikt en waarvoor. De afdeling waar je werkt enz…. Welk besturingssysteem wordt er gebruikt op de werkstations/servers. Als er een personeelsafdeling is. Als er veel informatie over het bedrijf is. ICT-Lyceum ROC Utrecht. elk bedrijf heeft zijn verleden. Het ontstaan van het bedrijf: wanneer is het opgericht.3. 4. bewaar dit dan voor de BIJLAGE. FOR 7584 10 Hoe schrijf je een stageverslag. Welke administratieve softwarepakketten worden gebruikt. 3.10-09-02 . welke diensten levert het. Gebruik zoveel mogelijk je eigen woorden. 2. De organisatie van het bedrijf: uit welke en hoeveel afdelingen bestaat het bedrijf. door wie en waarom. Je vertelt dus iets over het ontstaan van het bedrijf (historie) en hoe de organisatie van het bedrijf eruit ziet. Dit kan weer belangrijk zijn voor je functioneren in het bedrijf. Doel van de instelling/het bedrijf. 5. Deze bijlage komt achterin het verslag.5 Het bedrijf/de instelling In het hoofdstuk “Het bedrijf” of ”De geschiedenis en organisatie van het bedrijf” moet in elk geval de volgende informatie komen te staan: 1. vraag een gesprek aan met de personeelsvertegenwoordiger. Bereid je op dit gesprek voor door van te voren vragen te bedenken en op papier te zetten. Is het een groot of klein bedrijf. Wat voor soort afdelingen zijn er. Ga met mensen in het bedrijf praten. Immers. Welke beveiligingspakketten enz…. Inzicht krijgen in deze materie kan je een band met het bedrijf geven. of dienst geleverd. versie 2/3/4. Wordt er een product gemaakt. De beschrijving van de afdeling waar je werkt. In welke branche is het bedrijf werkzaam. De volgende punten kunnen dus in deze beschrijving komen te staan: • • • • • • • • • • Hoe is het bedrijf of instelling ontstaan. De doelstelling van het bedrijf: welke producten maakt het.

AFDELINGSMANAGER NIVEAU 2 COORDINATOR NIVEAU 3 COORDINATOR NIVEAU 4 COORDINATOR ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER DOCENTEN DOCENTEN DOCENTEN 3. versie 2/3/4. Ook het ICT-Lyceum kunnen we in een schema zetten.10-09-02 11 . is natuurlijk de afdeling waar jij stage loopt. Als het bedrijf of instelling geen eigen schema heeft. ICT-Lyceum ROC Utrecht. dan zul je er zelf één moeten maken. Wat echter wel erg belangrijk is.3. Dit kan een korte opsomming zijn waarbij je er verder niet al te uitgebreid over hoeft te vertellen.Bij dit schema geef je aan op welke afdeling jij hebt gewerkt en hoe jouw afdeling is georganiseerd. • wat is de plaats van de afdeling in de organisatie. • enz FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. • welke handelingen worden verricht.6 Het organisatieschema De meeste bedrijven hebben wel een organisatieschema (vaak organigram genoemd). VOORBEELD 4 UNIT ECONOMIE DIRECTIE ADMINISTRATIE EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL DETAILHANDEL ICT-LYCEUM ADMINISTRATIE CONTRACTAFD.7 Mijn stage-afdeling(en) Bij de beschrijving van de organisatie kun je natuurlijk iets vertellen over de verschillende afdelingen. Van deze afdeling ga je een beschrijving geven: • wat is het doel van de afdeling.

2 Het functioneren op de afdeling Bij de beschrijving van de persoonlijk functioneren op de afdeling kun je gebruik maken van vragen die je van tevoren hebt opgesteld. Schrijf niet alleen: Ik heb het probleem opgelost. ICT-Lyceum ROC Utrecht.1 De beschrijving van de werkzaamheden Het middenstuk is het hart van je verslag. Wees ook kritisch naar jezelf en geef jezelf ook een compliment als je iets goeds gedaan hebt. 4. Werk dit uit tot een goed lopend verhaal. omgeving en werkzaamheden jij het beste functioneert.10-09-02 . Later kun je het altijd nog veranderen.1 Introductie in het bedrijf en op de afdeling De eerste kennismaking met je stageadres is erg belangrijk. Tijdens deze gedachten ga je schrijven. Wij als school kunnen jullie dan misschien nog beter voorbereiden op de stage. Immers. Ook de sfeer en collegialiteit spelen een rol. is de kans op een fijne en leerzame stage groot. Een goede stagevoorbereiding is dan ook belangrijk. Hoe heb je dat opgelost. Geef aan hoe je deze werkzaamheden hebt uitgevoerd en of je ook problemen bent tegengekomen bij de uitvoering van deze taken. dan is het misschien voor jou gemakkelijker om alles op te schrijven zoals je het zou vertellen.2 Het persoonlijk functioneren Natuurlijk gaat het bij het op stage gaan niet alleen om kennis te maken met het beroep en het aanleren van vaardigheden. Als je moeite hebt om zinnen op papier te krijgen. Met de uitwerking van je dagverslagen beschik je over genoeg informatie om een duidelijk en overzichtelijk verslag te geven van de 9 weken stage. kan van elkaar verschillen.2. Neem in gedachten een goede kennis en vertel hem/haar alles. Vraag ook anderen naar hun mening over jou functioneren en wees niet bang voor kritiek. De mentaliteit van “ik zal wel zien” heeft meer teleurstellingen opgeleverd dan positieve reacties. Maar beschrijf wat het probleem was en hoe je het hebt opgelost. Bedenk dat jouw functioneren vaak samenhangt met de vraag of je duidelijk voor ogen hebt wat je nu precies wilt leren en welke mogelijkheden het bedrijf heeft. Ook voor de school is het belangrijk om te weten hoe jij jezelf hebt geïntroduceerd (onderdeel van je opleiding) en hoe je bent ontvangen. Er zijn nog vele andere kanten aan het beroep van ICT-er. Neem geen genoegen met een kort antwoord maar vraag naar HOE en WAAROM. FOR 7584 12 Hoe schrijf je een stageverslag. Ook de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgeoefend. Kortom: je zult moeten ontdekken in welke situatie. Verzamel deze aantekeningen naar gekozen onderwerpen en zet ze ineen logische verband.2. Het maakt veel verschil of je bij een groot of een klein bedrijf werkt.4 HET MIDDENSTUK 4. wanneer je je stage periode op een prettige manier begint. 4. 4. versie 2/3/4.

10-09-02 13 .. waarom niet en zo ja. Zo niet. Ben je veranderd door je stage. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Wat vond je van jezelf. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Heb je dit besproken met je stagebegeleider. Op deze manier kun je zelf ook vragen bedenken. Hoe gingen je collega’s met jou om. hoe ging het. verlegen enz…. waarom. pauze enz…. Waarom niet en waarom wel. Hoe ging je met je collega’s om. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Hoe vond je dat. Waar bestonden die uit. versie 2/3/4. waar bestond die uit. Was er wel eens kritiek en waarom. Werd er ook naar je geluisterd. was je het ermee eens. wat was de reden. Hoe was de sfeer op de afdeling. Durfde je zelf ook initiatieven te nemen. Werd je snel opgenomen door je collega’s Was je stil. Ging je met plezier naar je stage. Was er genoeg begeleiding. hoe. teruggetrokken..Hier volgt weer een aantal punten die je kunnen helpen om je functioneren duidelijk te krijgen. Hoe was je contact met je stagebegeleider(ster). wat zei die ervan. Zo niet.

hoe? Wat zijn je plannen voor de volgende stage? FOR 7584 14 Hoe schrijf je een stageverslag. Het geeft eigenlijk een antwoord op de inleiding. 5. Is je idee over het beroep veranderd. Je maakt als schrijver de balans op van je stageverslag en je gaat de vragen die je in de inleiding hebt gesteld beantwoorden. Was de stage zoals je verwacht had? Je leerervaringen en eventuele bijzondere dingen.2 Indeling van de conclusie In de conclusie komt te staan: • • Een terugkoppeling naar de inleiding. De antwoorden zul je in de beschrijving van de werkzaamheden en persoonlijk functioneren kunnen vinden.1 De conclusie De conclusie is een vervolg op de inleiding. je vragen en de manier waarop je het allemaal gedaan hebt. en de daarin vermelde vragen en opdrachten die je jezelf hebt gegeven Hier direct op aansluitend de belangrijkste gevolgtrekking uit het verslag ten aanzien van:          5. versie 2/3/4. Is de stageplaats geschikt. En tot slot mag je nog eens in een slotwoord zeggen hoe je het hebt ervaren om aan je stage verslag te werken en wie je eventueel wilt bedanken. Zou je vast willen werken op de stageplaats? Waarom (niet)? De invloed van de stage op je beroepskeuze. vastgelegd. Meestal komen hier de bedankjes en opmerkingen die niet direct verband houden met het verslag. Hier worden de resultaten van je onderzoek. Misschien kom je wel tot een heel andere gedragshouding of ga je voortaan anders over dit onderwerp praten. In het kort herhaal je deze nog eens (ook al zijn ze niet allemaal aan de orde geweest).10-09-02 .4 Bijlage In de bijlage staan bepaalde stukken tekst. Het stageverslag wordt daardoor te veel onderbroken met misschien voor jou wel belangrijke tekst of voorbeelden maar niet altijd voor het verhaal. 5. Wat waren mijn goede en minder goede punten. Deze vormen immers het hart van je verslag. ICT-Lyceum ROC Utrecht.3 Nawoord In het nawoord kun je alles kwijt wat nog niet is gezegd of geschreven. Korte samenvatting van het belangrijkste uit je verslag. Je gaat naar aanleiding hiervan een conclusie trekken en eventuele aanbevelingen doen. Al deze dingen ga je in je conclusie of slot verwerken. tekeningen of andere gegevens die te uitgebreid zijn om in je stageverslag op te nemen.5 HET SLOT 5. Dit kunnen vragen zijn die nog niet beantwoord zijn of nuttige tips.

Deze stukken tekst geven dan een verduidelijking van de dingen die je beschreven hebt of hebt ondernomen. ICT-Lyceum ROC Utrecht.10-09-02 15 .Je kunt dan in je tekst verwijzen naar bepaalde stukken in de bijlage. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. versie 2/3/4.

Conclusie . 5.Nawoord .Inleiding . Maak het verslag overzichtelijk.Persoonlijk functioneren . Gebruik korte zinnen in goed Nederlands. Je mag in je verslag tekeningen.Omslag .Inhoudsopgave .Het bedrijf . Schrijf het verslag eerst in grote lijnen op papier en gebruik daarna de computer.Werkzaamheden . VEEL SUCCES FOR 7584 16 Hoe schrijf je een stageverslag.Bijlage 3. Gebruik de onderstaande verslagindeling: . • Lopen de zinnen goed? • Staat er niet te veel “toen en toen”? • Staan er nog spelfouten in? • Zit het verslag logisch in elkaar? 4.Algemene gegevens . 2. grafieken of tabellen opnemen als deze de tekst verduidelijken.SAMENVATTING Hieronder vind je een korte samenvatting van alles wat we in dit boekje hebben besproken. versie 2/3/4. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Houd bij het verslag rekening met de volgende punten: 1.10-09-02 . Het verslag moet duidelijk zijn voor iemand die niets van deze stage afweet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful