Hoe schrijf je een stageverslag?

ROC Utrecht
ICT-Lyceum

opleiding:servicemederwker-ICT, medewerker beheer-ICT en ICT-beheerder

For 7584

september ’02

1 De omslag 3.2.1 De structuur van het stageverslag 2.1 Conclusie 5.2 De vormgeving 3 HET BEGIN 3.2 Indeling van de conclusie 5.1 Introductie in het bedrijf 4.6 Het organisatieschema 3.2 Wanneer moet het verslag klaar zijn ? 1.1 Wat is nu precies een verslag? 1. ICT-Lyceum ROC Utrecht.1 De beschrijving van de werkzaamheden 4.3 Wie kijkt het verslag na? 3 4 4 4 2 ALGEMEEN 2.Inhoudsopgave INLEIDING 1 HET VERSLAG 1.3 De inhoudsopgave 3.5 Het bedrijf/de instelling 3.10-09-02 .2.2 Functioneren op de afdeling 5 HET SLOT 5.3 Nawoord 5.2 Het persoonlijk functioneren 4.2 De algemene gegevens 3.4 De inleiding 3. versie 2/3/4.4 Bijlage 5 5 7 7 8 9 10 11 11 13 13 13 13 15 15 15 15 SAMENVATTING 16 FOR 7584 2 Hoe schrijf je een stageverslag.7 Mijn stage afdeling(en) 4 HET MIDDENSTUK 4.

FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Een groot deel van je opleiding vindt plaats in de praktijk. versie 2/3/4. ICT-Lyceum ROC Utrecht. moet je in elk jaar een periode van negen weken stage lopen. Dit verslag is niet alleen een weergave van je ervaringen en werkzaamheden maar geeft tevens een inzicht in de organisatie en afdeling waar jij hebt gewerkt. De instructies worden met voorbeelden aangevuld. Dit deel werd vroeger stage genoemd. Zoals je weet. Gebruik ze bij het schrijven van het verslag. tegenwoordig heet het officieel beroepspraktijkvorming (afgekort tot BPV). In de praktijk praten we toch meestal over stage.10-09-02 3 .INLEIDING Dit boekje gaat over het schrijven van een stageverslag. Van iedere periode moet een verslag geschreven worden.

1. Zorg ook dat het niet langer is dan nodig. 1. gelezen of gedacht. Het is gebaseerd op het verzamelen van gegevens. een heldere schrijfstijl. neem je zo snel mogelijk contact op met deze docent. Dit is een basis voor je eindverslag. moeten op aanwijzing van de docent die het heeft nagekeken worden aangevuld. Het maken van schriftelijke stukken is niet iets wat alleen op school van je wordt gevraagd. In je verslag kun je je ervaringen verwerken en vastleggen. een minimale lengte en uit alles moet blijken dat je een eigen mening over het onderwerp hebt. zodat je aan het eind van de stage je hele verslag af hebt. Omdat het verslag niet alleen bedoeld is voor jezelf.2 Wanneer moet het verslag klaar zijn? Je stageverslag moet uiterlijk twee weken nadat je stage is geëindigd worden ingeleverd bij je stagedocent. De beoordeling van je stageverslag levert samen met de beoordeling van je stageopdrachten én de beoordeling die je van je stagebegeleider op het stagebedrijf hebt gehad de eindbeoordeling van je stage op. stagedocent. Een verslag en/of een werkstuk moet voldoen aan duidelijke eisen zoals een goede indeling. lever je het stageverslag in bij de stagedocent die je op je stageadres heeft bezocht. Overal in bedrijven en instellingen worden problemen onderzocht.1 Wat is nu precies een verslag? Een verslag is een schriftelijke weergave van dingen die je hebt gehoord. Dit doe je door het verslag goed in te delen en helder te formuleren. Laat het concept eventueel corrigeren door de stagebegeleider. De stagedocent gaat samen met jou het hele verslag bespreken en beoordelen. moet je er voor zorgen dat het goed duidelijk leesbaar is voor anderen. maar ook voor je praktijkbegeleider en stagedocent. Probeer het concept van je verslag halverwege je stage af te hebben. docent Nederlands of door iemand anders. TIPS • • • • • Begin tijdig met het maken van je stageverslag Maak elke dag aantekeningen en maak er aan het eind van de week een korte samenvatting van. dan zul je daar later ongetwijfeld je voordeel mee kunnen doen. Dit kan betekenen dat je aanvullingen moet maken. gezien . Stageverslagen die onvoldoende worden beoordeeld. Wanneer je daarom nu leert om iets op schrift te stellen in de juiste vorm.10-09-02 . Geef een kopie van het stageverslag aan de stagebegeleider (sommige bedrijven willen je verslag vooraf inzien en nakijken op “geheime” informatie) FOR 7584 4 Hoe schrijf je een stageverslag. ICT-Lyceum ROC Utrecht. versie 2/3/4.3 Wie kijkt het verslag na? Zoals al eerder is gezegd.1 HET VERSLAG 1. Het is een manier om dingen te verwerken en vast te leggen. presenteren mensen hun ideeën aan anderen en worden belangrijke beslissingen genomen op basis van uitgebrachte rapporten. Hier staat een termijn voor van maximaal twee weken. Wanneer je het niet tijdig af kunt hebben.

9. Het stageverslag is naast zakelijke informatie ook een persoonlijke verslag. Gebruik een zakelijk lettertype. bijvoorbeeld Times New Roman of Arial. Probeer zo goed mogelijk Nederlands te schrijven. ICT-Lyceum ROC Utrecht. HET PERSOONLIJK FUNCTIONEREN. Houd voldoende witregels tussen de paragrafen. Laat je verslag nalezen en controleren door iemand anders voordat je het inlevert. leest prettiger. 5. Je mag dan ook best schrijven “Ik vind het een prima bedrijf”. Houd minimaal links en rechts een ruimte vrij van 2. 6. DE WERKZAAMHEDEN 8. GESCHIEDENIS EN ORGANISATIE VAN HET BEDRIJF. ALGEMENE GEGEVENS. 3.2 ALGEMEEN 2. 11. BIJLAGE. MIDDENSTUK (7 en 8) en SLOT (9 t/m 15).1 De vormgeving Een stageverslag dat er fraai uitziet. We noemen dit de structuur van het verslag. Je mag een enkele illustratie in je verslag opnemen. 2.10-09-02 5 . FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. maar ook kijken of het goed te begrijpen is. Maak de bladzijde niet te vol. Vergeet vooral niet je tekst te controleren op typefouten met de elektronische spellingcorrector. Laat de kopregels opvallen door ze bijvoorbeeld vet of cursief te maken. In de volgende hoofdstukken worden deze onderdelen stuk voor stuk besproken. 10. INHOUDSOPGAVE. als dit goed bij de tekst past. Hij of zij kan niet alleen op spelling controleren. Nummer de pagina's duidelijk en controleer of de inhoudsopgave de juiste nummers weergeeft. INLEIDING. DE STAGE-AFDELING 7. NAWOORD. Let daarom op de volgende punten: • • • • • • • • • • • Natuurlijk ga je het verslag maken met een tekstverwerkingsprogramma. DE OMSLAG. Zorg dat elke zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. Beter korte dan lange zinnen. versie 2/3/4.2 De structuur van het stageverslag Een stageverslag bestaat uit de volgende onderdelen: 1. CONCLUSIE. 4. 2.5 cm en boven en onder van 3 cm. Deze structuur is weer onder te verdelen in BEGIN (1 t/m 6).

• de naam van de opleiding waarmee je nu bezig bent. versie 2/3/4. De lezer van het werkstuk krijgt hiermee de eerste indruk van de aandacht die je hebt bestaad aan je verslag. We doen dit omdat bij het openslaan van het stageverslag je gelijk alle gegevens hebt van de leerling.2 De algemene gegevens De algemene gegevens komen op de eerste bladzijde. • de periode waarin je stage gelopen hebt. • je klas. het bedrijf en de school. Een te drukke omslag kan de lezer afschrikken.z het moet al iets van het bedrijf of afdeling zeggen waar het stageverslag over gaat (gebruik b. 3. Deze kaft moet functioneel zijn. VOORBEELD 1 ALGEMENE GEGEVENS: NAAM STAGIAIRE NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOONNUMMER : : : : : STAGEBEDRIJF NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOONNUMMER CONTACTPERSOON TELEFOONNUMMER STAGEBEGELEIDER STAGEPERIODE : : : : : : : : : SCHOOL NAAM ADRES POSTCODE TELEFOONNUMMER STAGECOORDINATOR STAGEDOCENT : : : : : ROC UTRECHT.1 De omslag De omslag is het visitekaartje van je stageverslag.3 HET BEGIN 3.10-09-02 . Onderstaande gegevens moeten beslist verwerkt worden. d. ICT-Lyceum Amerikalaan 109 3526 VD Utrecht 030-2809809 : FOR 7584 6 Hoe schrijf je een stageverslag. een afbeelding van het bedrijfspand of het logo van het bedrijf).w. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Naast de titel en eventuele illustraties moet op de kaft staan: • je naam .v.

algemene gegevens. versie 2/3/4. We zullen het wat betreft de inhoudsopgave hierbij laten. Daarom alleen al moet je op de volgende punten letten: • Er moet een goed overzichtelijk raamwerk zijn. De lezer moet direct snappen waar het over gaat • De hoofdstukken worden weer onderverdeeld in paragrafen. • Elk hoofdstuk een paragraaf bevat: Een nummer. Misschien kun je die wel gebruiken voor je eerste stageverslag FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag.inleiding enz. Dit zijn kleine onderdelen van een hoofdstuk. De enige uitzondering op deze algemene regel geldt bij paragrafen. Dit is niet de bedoeling.10-09-02 7 . een titel en een paginanummer Net als de andere onderdelen van je verslag (omslag.3. Ook een paginaverwijzing hoort bij de inhoudsopgave.3 De inhoudsopgave De inhoudsopgave is een wegwijzer om op een overzichtelijke manier de lezer wegwijs te maken in je stageverslag. inhoudsopgave. Je krijgt dan bijvoorbeeld 5 tegels op een bladzijde. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Als je dit boekje goed hebt bestudeerd. Je hebt kans dat bij een niet overzichtelijke en slordige inhoudsopgave de lezer snel het verslag zal wegleggen. Op de volgende bladzijde vind je een voorbeeld van een inhoudsopgave.) beginnen alle hoofdstukken op een nieuwe pagina. Hierbij is het nodig dat er titels van hoofdstukken en paragrafen worden gebruikt. Helaas gebeurt dit erg vaak. BIJ EEN NIEUWE PARAGRAAF HOEF JE NIET OP EEN NIEUWE BLADZIJDE TE BEGINNEN. zul je er vast geen moeite mee hebben.

2 WAT IS HET VOOR EEN BEDRIJF 1. blz.2 POST SORTEREN 2.2 MIJN EERSTE DAG 3. 15. 7. 13. 3.5 ARCHIVEREN 2. 10. 12. 15. 16. 16. blz. 6.1 DE GESCHIEDENIS VAN HET BEDRIJF 1. 15. 12. blz.3 FUNCTIONEREN OP DE AFDELING 3.3 WAT WAREN MIJN GOEDE PUNTEN 4. 8. 11. blz. blz. 18 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 Uit deze inhoudsopgave blijkt duidelijk dat het verslag uit verschillende onderdelen bestaat. blz. 2.4 WELKE AFDELINGEN ZIJN ER 1.4 GEGEVENS INVOEREN 2.5 MIJN STAGE-AFDELING WERKZAAMHEDEN 2. blz. blz. blz.1 DE INTRODUCTIE 3.4 DE OMGANG MET DE COLLEGA’S 3. 9.5 DE BEGELEIDING CONCLUSIE 4. blz. 13.2 WAT HEB IK GELEERD 4.VOORBEELD 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING HOOFDSTUK 1 HET BEDRIJF 1.10-09-02 . 8. 5. blz. blz. blz. blz. blz. 3. 12.7 ANDERE WERKZAAMHEDEN MIJN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN 3. blz. 8 blz. blz. blz. versie 2/3/4. ICT-Lyceum ROC Utrecht. 14.4 WAT WAREN MIJN SLCHTE PUNTEN 4.1 UITVOERING VANDE WERKZAAMHEDEN 2. FOR 7584 8 Hoe schrijf je een stageverslag. blz. blz. 17.3 DE TELEFOON 2.6 TYPEWERK 2.1 ALGEMENE INDRUK VAN DE STAGE 4.5 SLOTWOORD BIJLAGE blz. 10. 7. blz. 8. blz. blz. blz. blz.3 HET ORGANISATIESCHEMA 1. blz.

Ik volg daar de opleiding ICT-Lyceum niveau.omdat ik van mening ben dat ik door deze ervaring later mijn beroep beter kan uitoefenen. Hoe dit allemaal is gegaan...t/m…………. ICT-Lyceum ROC Utrecht.10-09-02 9 . VOORBEELD 3 INLEIDING Dit verslag gaat over mijn stage-ervaringen over de periode van ……….. Wat mag de lezer verwachten? Op de volgende bladzijde staat een inleiding voor een stageverslag. Tijdens deze stage was ik vooral van plan om te proberen te werken aan ……………. UTRECHT dd.3. Ik hoop dat de lezer met plezier dit verslag zal lezen. Het geeft al een kijkje in de keuken..t. De inleiding zegt iets over jou en over het verslag dat jij hebt gemaakt. Tijdens deze stage heb ik als minder plezierig ervaren ………….b. Probeer je eigen inleiding te maken.Ik heb stage gelopen op de afdeling…………… In dit verslag zal ik uitgebreid ingaan op de werkzaamheden die ik heb verricht en ik zal iets schrijven over mijn persoonlijk functioneren op de afdeling waar ik heb gewerkt. de vormgeving en inhoud van het verslag wil ik graag vernemen zodat ik deze in mijn volgende verslag kan verwerken. Hierin beschrijf je: • • • • Over wat voor onderwerp het stageverslag gaat: Voor wie je het verslag schrijft / in het kader van welke opleiding. versie 2/3/4. Deze stage was mijn…. Deze stage heb ik gedaan in het kader van mijn opleiding aan het ROC UTRECHT. zal ik in mijn conclusie vertellen en ook natuurlijk wat ik heb geleerd en wat ik verder van deze stage heb gevonden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je deze klakkeloos overneemt.4 De inleiding De inleiding is eigenlijk het beginpunt van je tekst. welke hoofdstukken zijn er en wat bespreken ze? Een korte samenvatting van de inhoud. Ook suggesties m. Je geeft informatie over de opbouw van het verslag. stage en ik heb deze gedaan bij ………………. De opleiding heeft als verplicht onderdeel in elk schooljaar 9 weken stage lopen bij verschillende bedrijven. Tevens zal ik een beschrijving geven over het bedrijf en hoe het bedrijf is georganiseerd. Je stelt jezelf voor.Ik wilde graag ervaringen opdoen met (in) …………. (naam) FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag.. Ik denk dat dit hoofdzakelijk kwam omdat mijn verwachtingen niet helemaal zijn uitgekomen. Mochten er vragen zijn of opmerkingen dan wil ik deze graag beantwoorden. voor medewerker(ster) ICT-beheer.

Welk besturingssysteem wordt er gebruikt op de werkstations/servers. Als er veel informatie over het bedrijf is. heden en toekomst.5 Het bedrijf/de instelling In het hoofdstuk “Het bedrijf” of ”De geschiedenis en organisatie van het bedrijf” moet in elk geval de volgende informatie komen te staan: 1. 4. Immers. De beschrijving van de afdeling waar je werkt. FOR 7584 10 Hoe schrijf je een stageverslag. elk bedrijf heeft zijn verleden. De volgende punten kunnen dus in deze beschrijving komen te staan: • • • • • • • • • • Hoe is het bedrijf of instelling ontstaan. Het ontstaan van het bedrijf: wanneer is het opgericht. vraag een gesprek aan met de personeelsvertegenwoordiger. De doelstelling van het bedrijf: welke producten maakt het. Als er een personeelsafdeling is. Bereid je op dit gesprek voor door van te voren vragen te bedenken en op papier te zetten. Gebruik zoveel mogelijk je eigen woorden. 2. Doel van de instelling/het bedrijf. Welke administratieve softwarepakketten worden gebruikt. 5.3. Je vertelt dus iets over het ontstaan van het bedrijf (historie) en hoe de organisatie van het bedrijf eruit ziet. Wordt er een product gemaakt. Inzicht krijgen in deze materie kan je een band met het bedrijf geven. 3. In welke branche is het bedrijf werkzaam. Welke software en hardware worden er in het bedrijf gebruikt en waarvoor. welke diensten levert het. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Deze bijlage komt achterin het verslag. De afdeling waar je werkt enz…. Is het een groot of klein bedrijf. door wie en waarom. zo ja welke. bewaar dit dan voor de BIJLAGE. of dienst geleverd. De organisatie van het bedrijf: uit welke en hoeveel afdelingen bestaat het bedrijf. Dit kan weer belangrijk zijn voor je functioneren in het bedrijf. Wat voor soort afdelingen zijn er. Natuurlijk mag je best wat schriftelijke informatie verwerken maar doe dit niet te veel.10-09-02 . Ga met mensen in het bedrijf praten. versie 2/3/4. Welke beveiligingspakketten enz….

• welke handelingen worden verricht.3. • enz FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. • wat is de plaats van de afdeling in de organisatie. is natuurlijk de afdeling waar jij stage loopt. versie 2/3/4. Als het bedrijf of instelling geen eigen schema heeft. Wat echter wel erg belangrijk is.6 Het organisatieschema De meeste bedrijven hebben wel een organisatieschema (vaak organigram genoemd). Dit kan een korte opsomming zijn waarbij je er verder niet al te uitgebreid over hoeft te vertellen. AFDELINGSMANAGER NIVEAU 2 COORDINATOR NIVEAU 3 COORDINATOR NIVEAU 4 COORDINATOR ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER DOCENTEN DOCENTEN DOCENTEN 3. dan zul je er zelf één moeten maken. VOORBEELD 4 UNIT ECONOMIE DIRECTIE ADMINISTRATIE EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL DETAILHANDEL ICT-LYCEUM ADMINISTRATIE CONTRACTAFD. Van deze afdeling ga je een beschrijving geven: • wat is het doel van de afdeling.7 Mijn stage-afdeling(en) Bij de beschrijving van de organisatie kun je natuurlijk iets vertellen over de verschillende afdelingen.Bij dit schema geef je aan op welke afdeling jij hebt gewerkt en hoe jouw afdeling is georganiseerd. ICT-Lyceum ROC Utrecht.10-09-02 11 . Ook het ICT-Lyceum kunnen we in een schema zetten.

Maar beschrijf wat het probleem was en hoe je het hebt opgelost. Hoe heb je dat opgelost. Neem in gedachten een goede kennis en vertel hem/haar alles. Immers. 4. omgeving en werkzaamheden jij het beste functioneert.1 De beschrijving van de werkzaamheden Het middenstuk is het hart van je verslag. Geef aan hoe je deze werkzaamheden hebt uitgevoerd en of je ook problemen bent tegengekomen bij de uitvoering van deze taken. 4. De mentaliteit van “ik zal wel zien” heeft meer teleurstellingen opgeleverd dan positieve reacties. Er zijn nog vele andere kanten aan het beroep van ICT-er. dan is het misschien voor jou gemakkelijker om alles op te schrijven zoals je het zou vertellen. Ook de sfeer en collegialiteit spelen een rol. Kortom: je zult moeten ontdekken in welke situatie. versie 2/3/4. wanneer je je stage periode op een prettige manier begint. Vraag ook anderen naar hun mening over jou functioneren en wees niet bang voor kritiek.2.1 Introductie in het bedrijf en op de afdeling De eerste kennismaking met je stageadres is erg belangrijk. Het maakt veel verschil of je bij een groot of een klein bedrijf werkt.2. Een goede stagevoorbereiding is dan ook belangrijk.4 HET MIDDENSTUK 4. is de kans op een fijne en leerzame stage groot. 4. Met de uitwerking van je dagverslagen beschik je over genoeg informatie om een duidelijk en overzichtelijk verslag te geven van de 9 weken stage.10-09-02 .2 Het functioneren op de afdeling Bij de beschrijving van de persoonlijk functioneren op de afdeling kun je gebruik maken van vragen die je van tevoren hebt opgesteld. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Tijdens deze gedachten ga je schrijven. Verzamel deze aantekeningen naar gekozen onderwerpen en zet ze ineen logische verband. Als je moeite hebt om zinnen op papier te krijgen. Bedenk dat jouw functioneren vaak samenhangt met de vraag of je duidelijk voor ogen hebt wat je nu precies wilt leren en welke mogelijkheden het bedrijf heeft. Wij als school kunnen jullie dan misschien nog beter voorbereiden op de stage. Later kun je het altijd nog veranderen. FOR 7584 12 Hoe schrijf je een stageverslag. Ook voor de school is het belangrijk om te weten hoe jij jezelf hebt geïntroduceerd (onderdeel van je opleiding) en hoe je bent ontvangen.2 Het persoonlijk functioneren Natuurlijk gaat het bij het op stage gaan niet alleen om kennis te maken met het beroep en het aanleren van vaardigheden. Ook de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgeoefend. Wees ook kritisch naar jezelf en geef jezelf ook een compliment als je iets goeds gedaan hebt. Schrijf niet alleen: Ik heb het probleem opgelost. kan van elkaar verschillen. Neem geen genoegen met een kort antwoord maar vraag naar HOE en WAAROM. Werk dit uit tot een goed lopend verhaal.

pauze enz…. Hoe was je contact met je stagebegeleider(ster). Hoe was de sfeer op de afdeling.10-09-02 13 . Waarom niet en waarom wel. verlegen enz…. Ben je veranderd door je stage. Werd je snel opgenomen door je collega’s Was je stil. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. waarom niet en zo ja.Hier volgt weer een aantal punten die je kunnen helpen om je functioneren duidelijk te krijgen. Hoe vond je dat. Hoe ging je met je collega’s om. was je het ermee eens. Heb je dit besproken met je stagebegeleider. Waar bestonden die uit. waar bestond die uit. hoe ging het. versie 2/3/4.. Ging je met plezier naar je stage. Was er wel eens kritiek en waarom. wat zei die ervan. hoe. Zo niet. Werd er ook naar je geluisterd. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Zo niet. Was er genoeg begeleiding. teruggetrokken. waarom. Op deze manier kun je zelf ook vragen bedenken.. wat was de reden. Hoe gingen je collega’s met jou om. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Wat vond je van jezelf. Durfde je zelf ook initiatieven te nemen.

5 HET SLOT 5. Deze vormen immers het hart van je verslag. Je gaat naar aanleiding hiervan een conclusie trekken en eventuele aanbevelingen doen. Zou je vast willen werken op de stageplaats? Waarom (niet)? De invloed van de stage op je beroepskeuze. Hier worden de resultaten van je onderzoek. hoe? Wat zijn je plannen voor de volgende stage? FOR 7584 14 Hoe schrijf je een stageverslag. tekeningen of andere gegevens die te uitgebreid zijn om in je stageverslag op te nemen.1 De conclusie De conclusie is een vervolg op de inleiding. Is je idee over het beroep veranderd. Misschien kom je wel tot een heel andere gedragshouding of ga je voortaan anders over dit onderwerp praten. En tot slot mag je nog eens in een slotwoord zeggen hoe je het hebt ervaren om aan je stage verslag te werken en wie je eventueel wilt bedanken. en de daarin vermelde vragen en opdrachten die je jezelf hebt gegeven Hier direct op aansluitend de belangrijkste gevolgtrekking uit het verslag ten aanzien van:          5. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Dit kunnen vragen zijn die nog niet beantwoord zijn of nuttige tips. Al deze dingen ga je in je conclusie of slot verwerken. Korte samenvatting van het belangrijkste uit je verslag. Het geeft eigenlijk een antwoord op de inleiding.10-09-02 . je vragen en de manier waarop je het allemaal gedaan hebt. Wat waren mijn goede en minder goede punten. De antwoorden zul je in de beschrijving van de werkzaamheden en persoonlijk functioneren kunnen vinden. versie 2/3/4. 5. 5. vastgelegd. Het stageverslag wordt daardoor te veel onderbroken met misschien voor jou wel belangrijke tekst of voorbeelden maar niet altijd voor het verhaal. Meestal komen hier de bedankjes en opmerkingen die niet direct verband houden met het verslag. Is de stageplaats geschikt.2 Indeling van de conclusie In de conclusie komt te staan: • • Een terugkoppeling naar de inleiding.4 Bijlage In de bijlage staan bepaalde stukken tekst. In het kort herhaal je deze nog eens (ook al zijn ze niet allemaal aan de orde geweest). Was de stage zoals je verwacht had? Je leerervaringen en eventuele bijzondere dingen. Je maakt als schrijver de balans op van je stageverslag en je gaat de vragen die je in de inleiding hebt gesteld beantwoorden.3 Nawoord In het nawoord kun je alles kwijt wat nog niet is gezegd of geschreven.

10-09-02 15 .Je kunt dan in je tekst verwijzen naar bepaalde stukken in de bijlage. ICT-Lyceum ROC Utrecht. versie 2/3/4. Deze stukken tekst geven dan een verduidelijking van de dingen die je beschreven hebt of hebt ondernomen. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag.

5.Werkzaamheden .Nawoord . Houd bij het verslag rekening met de volgende punten: 1. Schrijf het verslag eerst in grote lijnen op papier en gebruik daarna de computer. ICT-Lyceum ROC Utrecht.Algemene gegevens . VEEL SUCCES FOR 7584 16 Hoe schrijf je een stageverslag.Inleiding . Gebruik korte zinnen in goed Nederlands. grafieken of tabellen opnemen als deze de tekst verduidelijken.Omslag .Inhoudsopgave . Maak het verslag overzichtelijk. Je mag in je verslag tekeningen. • Lopen de zinnen goed? • Staat er niet te veel “toen en toen”? • Staan er nog spelfouten in? • Zit het verslag logisch in elkaar? 4. Het verslag moet duidelijk zijn voor iemand die niets van deze stage afweet. Gebruik de onderstaande verslagindeling: .10-09-02 .Conclusie . versie 2/3/4.Bijlage 3.SAMENVATTING Hieronder vind je een korte samenvatting van alles wat we in dit boekje hebben besproken.Het bedrijf .Persoonlijk functioneren . 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful