Hoe schrijf je een stageverslag?

ROC Utrecht
ICT-Lyceum

opleiding:servicemederwker-ICT, medewerker beheer-ICT en ICT-beheerder

For 7584

september ’02

2 Functioneren op de afdeling 5 HET SLOT 5.1 Introductie in het bedrijf 4.2 Indeling van de conclusie 5.1 Wat is nu precies een verslag? 1.7 Mijn stage afdeling(en) 4 HET MIDDENSTUK 4.4 De inleiding 3.10-09-02 .2 De vormgeving 3 HET BEGIN 3.Inhoudsopgave INLEIDING 1 HET VERSLAG 1.2 Wanneer moet het verslag klaar zijn ? 1.3 Wie kijkt het verslag na? 3 4 4 4 2 ALGEMEEN 2. versie 2/3/4.1 De beschrijving van de werkzaamheden 4.2.1 De omslag 3.3 Nawoord 5.5 Het bedrijf/de instelling 3.1 De structuur van het stageverslag 2.6 Het organisatieschema 3.2.4 Bijlage 5 5 7 7 8 9 10 11 11 13 13 13 13 15 15 15 15 SAMENVATTING 16 FOR 7584 2 Hoe schrijf je een stageverslag.3 De inhoudsopgave 3.2 Het persoonlijk functioneren 4.1 Conclusie 5.2 De algemene gegevens 3. ICT-Lyceum ROC Utrecht.

FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. moet je in elk jaar een periode van negen weken stage lopen. De instructies worden met voorbeelden aangevuld. In de praktijk praten we toch meestal over stage.10-09-02 3 . versie 2/3/4. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Gebruik ze bij het schrijven van het verslag. Zoals je weet. tegenwoordig heet het officieel beroepspraktijkvorming (afgekort tot BPV). Dit deel werd vroeger stage genoemd. Dit verslag is niet alleen een weergave van je ervaringen en werkzaamheden maar geeft tevens een inzicht in de organisatie en afdeling waar jij hebt gewerkt.INLEIDING Dit boekje gaat over het schrijven van een stageverslag. Van iedere periode moet een verslag geschreven worden. Een groot deel van je opleiding vindt plaats in de praktijk.

zodat je aan het eind van de stage je hele verslag af hebt. docent Nederlands of door iemand anders. gezien . Dit kan betekenen dat je aanvullingen moet maken. versie 2/3/4.1 Wat is nu precies een verslag? Een verslag is een schriftelijke weergave van dingen die je hebt gehoord. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Probeer het concept van je verslag halverwege je stage af te hebben. moeten op aanwijzing van de docent die het heeft nagekeken worden aangevuld. lever je het stageverslag in bij de stagedocent die je op je stageadres heeft bezocht. dan zul je daar later ongetwijfeld je voordeel mee kunnen doen. Geef een kopie van het stageverslag aan de stagebegeleider (sommige bedrijven willen je verslag vooraf inzien en nakijken op “geheime” informatie) FOR 7584 4 Hoe schrijf je een stageverslag. De stagedocent gaat samen met jou het hele verslag bespreken en beoordelen. een minimale lengte en uit alles moet blijken dat je een eigen mening over het onderwerp hebt. Een verslag en/of een werkstuk moet voldoen aan duidelijke eisen zoals een goede indeling. In je verslag kun je je ervaringen verwerken en vastleggen. De beoordeling van je stageverslag levert samen met de beoordeling van je stageopdrachten én de beoordeling die je van je stagebegeleider op het stagebedrijf hebt gehad de eindbeoordeling van je stage op. Wanneer je daarom nu leert om iets op schrift te stellen in de juiste vorm. Het is gebaseerd op het verzamelen van gegevens. presenteren mensen hun ideeën aan anderen en worden belangrijke beslissingen genomen op basis van uitgebrachte rapporten. TIPS • • • • • Begin tijdig met het maken van je stageverslag Maak elke dag aantekeningen en maak er aan het eind van de week een korte samenvatting van.3 Wie kijkt het verslag na? Zoals al eerder is gezegd. neem je zo snel mogelijk contact op met deze docent. moet je er voor zorgen dat het goed duidelijk leesbaar is voor anderen. Wanneer je het niet tijdig af kunt hebben. Het maken van schriftelijke stukken is niet iets wat alleen op school van je wordt gevraagd. Omdat het verslag niet alleen bedoeld is voor jezelf.2 Wanneer moet het verslag klaar zijn? Je stageverslag moet uiterlijk twee weken nadat je stage is geëindigd worden ingeleverd bij je stagedocent. maar ook voor je praktijkbegeleider en stagedocent. stagedocent. gelezen of gedacht. Het is een manier om dingen te verwerken en vast te leggen. Stageverslagen die onvoldoende worden beoordeeld. Hier staat een termijn voor van maximaal twee weken. Dit doe je door het verslag goed in te delen en helder te formuleren. Overal in bedrijven en instellingen worden problemen onderzocht.1 HET VERSLAG 1. 1. Dit is een basis voor je eindverslag. Laat het concept eventueel corrigeren door de stagebegeleider. 1. Zorg ook dat het niet langer is dan nodig. een heldere schrijfstijl.10-09-02 .

DE OMSLAG. Let daarom op de volgende punten: • • • • • • • • • • • Natuurlijk ga je het verslag maken met een tekstverwerkingsprogramma. 11. CONCLUSIE. als dit goed bij de tekst past.1 De vormgeving Een stageverslag dat er fraai uitziet. NAWOORD. maar ook kijken of het goed te begrijpen is. BIJLAGE. 6. In de volgende hoofdstukken worden deze onderdelen stuk voor stuk besproken. Houd voldoende witregels tussen de paragrafen. DE WERKZAAMHEDEN 8. INHOUDSOPGAVE. 4. 2. GESCHIEDENIS EN ORGANISATIE VAN HET BEDRIJF. Deze structuur is weer onder te verdelen in BEGIN (1 t/m 6). Laat de kopregels opvallen door ze bijvoorbeeld vet of cursief te maken. Je mag een enkele illustratie in je verslag opnemen. HET PERSOONLIJK FUNCTIONEREN.2 ALGEMEEN 2. leest prettiger. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Zorg dat elke zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. 9. 2. Hij of zij kan niet alleen op spelling controleren. 10. ALGEMENE GEGEVENS. Nummer de pagina's duidelijk en controleer of de inhoudsopgave de juiste nummers weergeeft. versie 2/3/4. Gebruik een zakelijk lettertype. INLEIDING. Probeer zo goed mogelijk Nederlands te schrijven. 5.5 cm en boven en onder van 3 cm. Het stageverslag is naast zakelijke informatie ook een persoonlijke verslag. Je mag dan ook best schrijven “Ik vind het een prima bedrijf”. Maak de bladzijde niet te vol. Beter korte dan lange zinnen. Houd minimaal links en rechts een ruimte vrij van 2. bijvoorbeeld Times New Roman of Arial. Laat je verslag nalezen en controleren door iemand anders voordat je het inlevert. Vergeet vooral niet je tekst te controleren op typefouten met de elektronische spellingcorrector. MIDDENSTUK (7 en 8) en SLOT (9 t/m 15). We noemen dit de structuur van het verslag.10-09-02 5 . 3. DE STAGE-AFDELING 7. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag.2 De structuur van het stageverslag Een stageverslag bestaat uit de volgende onderdelen: 1.

ICT-Lyceum ROC Utrecht.2 De algemene gegevens De algemene gegevens komen op de eerste bladzijde. • de naam van de opleiding waarmee je nu bezig bent. • je klas. Naast de titel en eventuele illustraties moet op de kaft staan: • je naam . ICT-Lyceum Amerikalaan 109 3526 VD Utrecht 030-2809809 : FOR 7584 6 Hoe schrijf je een stageverslag. 3.v. d.z het moet al iets van het bedrijf of afdeling zeggen waar het stageverslag over gaat (gebruik b. versie 2/3/4. VOORBEELD 1 ALGEMENE GEGEVENS: NAAM STAGIAIRE NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOONNUMMER : : : : : STAGEBEDRIJF NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOONNUMMER CONTACTPERSOON TELEFOONNUMMER STAGEBEGELEIDER STAGEPERIODE : : : : : : : : : SCHOOL NAAM ADRES POSTCODE TELEFOONNUMMER STAGECOORDINATOR STAGEDOCENT : : : : : ROC UTRECHT. Deze kaft moet functioneel zijn. Onderstaande gegevens moeten beslist verwerkt worden. een afbeelding van het bedrijfspand of het logo van het bedrijf).w.10-09-02 .3 HET BEGIN 3. Een te drukke omslag kan de lezer afschrikken. het bedrijf en de school. We doen dit omdat bij het openslaan van het stageverslag je gelijk alle gegevens hebt van de leerling. • de periode waarin je stage gelopen hebt.1 De omslag De omslag is het visitekaartje van je stageverslag. De lezer van het werkstuk krijgt hiermee de eerste indruk van de aandacht die je hebt bestaad aan je verslag.

Daarom alleen al moet je op de volgende punten letten: • Er moet een goed overzichtelijk raamwerk zijn. BIJ EEN NIEUWE PARAGRAAF HOEF JE NIET OP EEN NIEUWE BLADZIJDE TE BEGINNEN. een titel en een paginanummer Net als de andere onderdelen van je verslag (omslag.) beginnen alle hoofdstukken op een nieuwe pagina. Dit is niet de bedoeling. De lezer moet direct snappen waar het over gaat • De hoofdstukken worden weer onderverdeeld in paragrafen. We zullen het wat betreft de inhoudsopgave hierbij laten. zul je er vast geen moeite mee hebben. inhoudsopgave.10-09-02 7 . Je krijgt dan bijvoorbeeld 5 tegels op een bladzijde. Misschien kun je die wel gebruiken voor je eerste stageverslag FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. versie 2/3/4.inleiding enz. Je hebt kans dat bij een niet overzichtelijke en slordige inhoudsopgave de lezer snel het verslag zal wegleggen. Helaas gebeurt dit erg vaak. Dit zijn kleine onderdelen van een hoofdstuk.3 De inhoudsopgave De inhoudsopgave is een wegwijzer om op een overzichtelijke manier de lezer wegwijs te maken in je stageverslag. De enige uitzondering op deze algemene regel geldt bij paragrafen. Ook een paginaverwijzing hoort bij de inhoudsopgave. • Elk hoofdstuk een paragraaf bevat: Een nummer.3. algemene gegevens. Hierbij is het nodig dat er titels van hoofdstukken en paragrafen worden gebruikt. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Als je dit boekje goed hebt bestudeerd. Op de volgende bladzijde vind je een voorbeeld van een inhoudsopgave.

6.4 GEGEVENS INVOEREN 2. blz. 8 blz.10-09-02 .2 WAT IS HET VOOR EEN BEDRIJF 1. blz. 11. blz.2 POST SORTEREN 2. 16. blz.4 WELKE AFDELINGEN ZIJN ER 1. 17.1 DE INTRODUCTIE 3.6 TYPEWERK 2. blz.5 SLOTWOORD BIJLAGE blz. blz. 3. 8.2 WAT HEB IK GELEERD 4. versie 2/3/4.3 HET ORGANISATIESCHEMA 1. blz. 9. blz. 12. blz. 12. blz. 15.2 MIJN EERSTE DAG 3. 8. ICT-Lyceum ROC Utrecht. blz. blz.1 ALGEMENE INDRUK VAN DE STAGE 4. 5.3 DE TELEFOON 2.7 ANDERE WERKZAAMHEDEN MIJN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN 3. 10.4 DE OMGANG MET DE COLLEGA’S 3. 7. 15. blz. 13. 8.1 DE GESCHIEDENIS VAN HET BEDRIJF 1. blz.5 ARCHIVEREN 2. blz. 15.VOORBEELD 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING HOOFDSTUK 1 HET BEDRIJF 1. 13. 12. FOR 7584 8 Hoe schrijf je een stageverslag.3 WAT WAREN MIJN GOEDE PUNTEN 4.5 DE BEGELEIDING CONCLUSIE 4.4 WAT WAREN MIJN SLCHTE PUNTEN 4. 14. blz. blz. blz. 7. blz. 10. blz. blz.1 UITVOERING VANDE WERKZAAMHEDEN 2. blz. 18 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 Uit deze inhoudsopgave blijkt duidelijk dat het verslag uit verschillende onderdelen bestaat. 16. blz.3 FUNCTIONEREN OP DE AFDELING 3. blz. 3. blz.5 MIJN STAGE-AFDELING WERKZAAMHEDEN 2. 2. blz.

omdat ik van mening ben dat ik door deze ervaring later mijn beroep beter kan uitoefenen. ICT-Lyceum ROC Utrecht.. Tevens zal ik een beschrijving geven over het bedrijf en hoe het bedrijf is georganiseerd..Ik wilde graag ervaringen opdoen met (in) …………..Ik heb stage gelopen op de afdeling…………… In dit verslag zal ik uitgebreid ingaan op de werkzaamheden die ik heb verricht en ik zal iets schrijven over mijn persoonlijk functioneren op de afdeling waar ik heb gewerkt. zal ik in mijn conclusie vertellen en ook natuurlijk wat ik heb geleerd en wat ik verder van deze stage heb gevonden. Ik hoop dat de lezer met plezier dit verslag zal lezen. (naam) FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Deze stage was mijn….3. Ik volg daar de opleiding ICT-Lyceum niveau. voor medewerker(ster) ICT-beheer. Mochten er vragen zijn of opmerkingen dan wil ik deze graag beantwoorden. Hierin beschrijf je: • • • • Over wat voor onderwerp het stageverslag gaat: Voor wie je het verslag schrijft / in het kader van welke opleiding. Je stelt jezelf voor. De inleiding zegt iets over jou en over het verslag dat jij hebt gemaakt. VOORBEELD 3 INLEIDING Dit verslag gaat over mijn stage-ervaringen over de periode van ………. Probeer je eigen inleiding te maken. Het geeft al een kijkje in de keuken. Tijdens deze stage heb ik als minder plezierig ervaren …………. Je geeft informatie over de opbouw van het verslag. Tijdens deze stage was ik vooral van plan om te proberen te werken aan ……………. Deze stage heb ik gedaan in het kader van mijn opleiding aan het ROC UTRECHT.t. Ik denk dat dit hoofdzakelijk kwam omdat mijn verwachtingen niet helemaal zijn uitgekomen. Ook suggesties m.b. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je deze klakkeloos overneemt. Hoe dit allemaal is gegaan.. stage en ik heb deze gedaan bij ………………. Wat mag de lezer verwachten? Op de volgende bladzijde staat een inleiding voor een stageverslag. De opleiding heeft als verplicht onderdeel in elk schooljaar 9 weken stage lopen bij verschillende bedrijven. UTRECHT dd. welke hoofdstukken zijn er en wat bespreken ze? Een korte samenvatting van de inhoud.10-09-02 9 . de vormgeving en inhoud van het verslag wil ik graag vernemen zodat ik deze in mijn volgende verslag kan verwerken.4 De inleiding De inleiding is eigenlijk het beginpunt van je tekst..t/m…………. versie 2/3/4.

Welke administratieve softwarepakketten worden gebruikt. vraag een gesprek aan met de personeelsvertegenwoordiger. De beschrijving van de afdeling waar je werkt.10-09-02 . Welke software en hardware worden er in het bedrijf gebruikt en waarvoor. In welke branche is het bedrijf werkzaam. De doelstelling van het bedrijf: welke producten maakt het. Welk besturingssysteem wordt er gebruikt op de werkstations/servers. 2. 5. Welke beveiligingspakketten enz…. Doel van de instelling/het bedrijf. door wie en waarom. De organisatie van het bedrijf: uit welke en hoeveel afdelingen bestaat het bedrijf. Inzicht krijgen in deze materie kan je een band met het bedrijf geven. Gebruik zoveel mogelijk je eigen woorden. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Immers. heden en toekomst. Wordt er een product gemaakt. Wat voor soort afdelingen zijn er. 3. elk bedrijf heeft zijn verleden. of dienst geleverd. versie 2/3/4. Het ontstaan van het bedrijf: wanneer is het opgericht. zo ja welke. Is het een groot of klein bedrijf.3. Als er een personeelsafdeling is. Als er veel informatie over het bedrijf is. De volgende punten kunnen dus in deze beschrijving komen te staan: • • • • • • • • • • Hoe is het bedrijf of instelling ontstaan. Ga met mensen in het bedrijf praten. Dit kan weer belangrijk zijn voor je functioneren in het bedrijf. welke diensten levert het. Bereid je op dit gesprek voor door van te voren vragen te bedenken en op papier te zetten. Je vertelt dus iets over het ontstaan van het bedrijf (historie) en hoe de organisatie van het bedrijf eruit ziet. FOR 7584 10 Hoe schrijf je een stageverslag.5 Het bedrijf/de instelling In het hoofdstuk “Het bedrijf” of ”De geschiedenis en organisatie van het bedrijf” moet in elk geval de volgende informatie komen te staan: 1. 4. Natuurlijk mag je best wat schriftelijke informatie verwerken maar doe dit niet te veel. bewaar dit dan voor de BIJLAGE. De afdeling waar je werkt enz…. Deze bijlage komt achterin het verslag.

• welke handelingen worden verricht.10-09-02 11 . • wat is de plaats van de afdeling in de organisatie.6 Het organisatieschema De meeste bedrijven hebben wel een organisatieschema (vaak organigram genoemd). dan zul je er zelf één moeten maken. Ook het ICT-Lyceum kunnen we in een schema zetten.7 Mijn stage-afdeling(en) Bij de beschrijving van de organisatie kun je natuurlijk iets vertellen over de verschillende afdelingen. Als het bedrijf of instelling geen eigen schema heeft. • enz FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. AFDELINGSMANAGER NIVEAU 2 COORDINATOR NIVEAU 3 COORDINATOR NIVEAU 4 COORDINATOR ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER DOCENTEN DOCENTEN DOCENTEN 3. Van deze afdeling ga je een beschrijving geven: • wat is het doel van de afdeling.3.Bij dit schema geef je aan op welke afdeling jij hebt gewerkt en hoe jouw afdeling is georganiseerd. Dit kan een korte opsomming zijn waarbij je er verder niet al te uitgebreid over hoeft te vertellen. versie 2/3/4. ICT-Lyceum ROC Utrecht. is natuurlijk de afdeling waar jij stage loopt. VOORBEELD 4 UNIT ECONOMIE DIRECTIE ADMINISTRATIE EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL DETAILHANDEL ICT-LYCEUM ADMINISTRATIE CONTRACTAFD. Wat echter wel erg belangrijk is.

Ook voor de school is het belangrijk om te weten hoe jij jezelf hebt geïntroduceerd (onderdeel van je opleiding) en hoe je bent ontvangen. Er zijn nog vele andere kanten aan het beroep van ICT-er. Later kun je het altijd nog veranderen.2. dan is het misschien voor jou gemakkelijker om alles op te schrijven zoals je het zou vertellen. Ook de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgeoefend. Vraag ook anderen naar hun mening over jou functioneren en wees niet bang voor kritiek.4 HET MIDDENSTUK 4. Ook de sfeer en collegialiteit spelen een rol. Met de uitwerking van je dagverslagen beschik je over genoeg informatie om een duidelijk en overzichtelijk verslag te geven van de 9 weken stage. is de kans op een fijne en leerzame stage groot. Geef aan hoe je deze werkzaamheden hebt uitgevoerd en of je ook problemen bent tegengekomen bij de uitvoering van deze taken.1 De beschrijving van de werkzaamheden Het middenstuk is het hart van je verslag. Verzamel deze aantekeningen naar gekozen onderwerpen en zet ze ineen logische verband. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Maar beschrijf wat het probleem was en hoe je het hebt opgelost.2 Het functioneren op de afdeling Bij de beschrijving van de persoonlijk functioneren op de afdeling kun je gebruik maken van vragen die je van tevoren hebt opgesteld. Immers. Het maakt veel verschil of je bij een groot of een klein bedrijf werkt. 4.10-09-02 . kan van elkaar verschillen. Kortom: je zult moeten ontdekken in welke situatie. Wij als school kunnen jullie dan misschien nog beter voorbereiden op de stage. Tijdens deze gedachten ga je schrijven. Neem geen genoegen met een kort antwoord maar vraag naar HOE en WAAROM.1 Introductie in het bedrijf en op de afdeling De eerste kennismaking met je stageadres is erg belangrijk. 4. Schrijf niet alleen: Ik heb het probleem opgelost. De mentaliteit van “ik zal wel zien” heeft meer teleurstellingen opgeleverd dan positieve reacties. Een goede stagevoorbereiding is dan ook belangrijk. Als je moeite hebt om zinnen op papier te krijgen. Werk dit uit tot een goed lopend verhaal. wanneer je je stage periode op een prettige manier begint. Hoe heb je dat opgelost.2. 4.2 Het persoonlijk functioneren Natuurlijk gaat het bij het op stage gaan niet alleen om kennis te maken met het beroep en het aanleren van vaardigheden. Bedenk dat jouw functioneren vaak samenhangt met de vraag of je duidelijk voor ogen hebt wat je nu precies wilt leren en welke mogelijkheden het bedrijf heeft. Wees ook kritisch naar jezelf en geef jezelf ook een compliment als je iets goeds gedaan hebt. omgeving en werkzaamheden jij het beste functioneert. versie 2/3/4. Neem in gedachten een goede kennis en vertel hem/haar alles. FOR 7584 12 Hoe schrijf je een stageverslag.

Hoe ging je met je collega’s om. Werd je snel opgenomen door je collega’s Was je stil. Hoe was de sfeer op de afdeling. Waar bestonden die uit. verlegen enz…. ICT-Lyceum ROC Utrecht. pauze enz…. Was er genoeg begeleiding..Hier volgt weer een aantal punten die je kunnen helpen om je functioneren duidelijk te krijgen. Zo niet. Werd er ook naar je geluisterd. Heb je dit besproken met je stagebegeleider. Durfde je zelf ook initiatieven te nemen. waarom. Hoe gingen je collega’s met jou om. Hoe was je contact met je stagebegeleider(ster). FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Ben je veranderd door je stage.. waar bestond die uit.10-09-02 13 . Op deze manier kun je zelf ook vragen bedenken. wat was de reden. waarom niet en zo ja. hoe. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Wat vond je van jezelf. wat zei die ervan. teruggetrokken. Was er wel eens kritiek en waarom. Zo niet. Waarom niet en waarom wel. hoe ging het. was je het ermee eens. Hoe vond je dat. Ging je met plezier naar je stage. versie 2/3/4.

versie 2/3/4. Deze vormen immers het hart van je verslag.5 HET SLOT 5. Dit kunnen vragen zijn die nog niet beantwoord zijn of nuttige tips. In het kort herhaal je deze nog eens (ook al zijn ze niet allemaal aan de orde geweest). Meestal komen hier de bedankjes en opmerkingen die niet direct verband houden met het verslag. Je gaat naar aanleiding hiervan een conclusie trekken en eventuele aanbevelingen doen. De antwoorden zul je in de beschrijving van de werkzaamheden en persoonlijk functioneren kunnen vinden. hoe? Wat zijn je plannen voor de volgende stage? FOR 7584 14 Hoe schrijf je een stageverslag. Is de stageplaats geschikt. Hier worden de resultaten van je onderzoek. Wat waren mijn goede en minder goede punten. Misschien kom je wel tot een heel andere gedragshouding of ga je voortaan anders over dit onderwerp praten. ICT-Lyceum ROC Utrecht. je vragen en de manier waarop je het allemaal gedaan hebt. Het geeft eigenlijk een antwoord op de inleiding.3 Nawoord In het nawoord kun je alles kwijt wat nog niet is gezegd of geschreven. Was de stage zoals je verwacht had? Je leerervaringen en eventuele bijzondere dingen. Korte samenvatting van het belangrijkste uit je verslag. 5. Je maakt als schrijver de balans op van je stageverslag en je gaat de vragen die je in de inleiding hebt gesteld beantwoorden.4 Bijlage In de bijlage staan bepaalde stukken tekst. En tot slot mag je nog eens in een slotwoord zeggen hoe je het hebt ervaren om aan je stage verslag te werken en wie je eventueel wilt bedanken. Het stageverslag wordt daardoor te veel onderbroken met misschien voor jou wel belangrijke tekst of voorbeelden maar niet altijd voor het verhaal. tekeningen of andere gegevens die te uitgebreid zijn om in je stageverslag op te nemen.2 Indeling van de conclusie In de conclusie komt te staan: • • Een terugkoppeling naar de inleiding. 5.1 De conclusie De conclusie is een vervolg op de inleiding. en de daarin vermelde vragen en opdrachten die je jezelf hebt gegeven Hier direct op aansluitend de belangrijkste gevolgtrekking uit het verslag ten aanzien van:          5.10-09-02 . vastgelegd. Al deze dingen ga je in je conclusie of slot verwerken. Is je idee over het beroep veranderd. Zou je vast willen werken op de stageplaats? Waarom (niet)? De invloed van de stage op je beroepskeuze.

10-09-02 15 .Je kunt dan in je tekst verwijzen naar bepaalde stukken in de bijlage. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Deze stukken tekst geven dan een verduidelijking van de dingen die je beschreven hebt of hebt ondernomen. ICT-Lyceum ROC Utrecht. versie 2/3/4.

Inhoudsopgave .SAMENVATTING Hieronder vind je een korte samenvatting van alles wat we in dit boekje hebben besproken. 2. versie 2/3/4.10-09-02 . grafieken of tabellen opnemen als deze de tekst verduidelijken.Inleiding . Het verslag moet duidelijk zijn voor iemand die niets van deze stage afweet. • Lopen de zinnen goed? • Staat er niet te veel “toen en toen”? • Staan er nog spelfouten in? • Zit het verslag logisch in elkaar? 4. Schrijf het verslag eerst in grote lijnen op papier en gebruik daarna de computer.Het bedrijf .Omslag . VEEL SUCCES FOR 7584 16 Hoe schrijf je een stageverslag.Conclusie . Je mag in je verslag tekeningen. ICT-Lyceum ROC Utrecht.Algemene gegevens .Werkzaamheden .Persoonlijk functioneren . 5.Bijlage 3. Gebruik korte zinnen in goed Nederlands. Gebruik de onderstaande verslagindeling: . Maak het verslag overzichtelijk. Houd bij het verslag rekening met de volgende punten: 1.Nawoord .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful