voorbeeld stageverslag

Hoe schrijf je een stageverslag?

ROC Utrecht
ICT-Lyceum

opleiding:servicemederwker-ICT, medewerker beheer-ICT en ICT-beheerder

For 7584

september ’02

10-09-02 .2 Het persoonlijk functioneren 4.2 Functioneren op de afdeling 5 HET SLOT 5.2.7 Mijn stage afdeling(en) 4 HET MIDDENSTUK 4. versie 2/3/4.4 De inleiding 3.3 De inhoudsopgave 3.4 Bijlage 5 5 7 7 8 9 10 11 11 13 13 13 13 15 15 15 15 SAMENVATTING 16 FOR 7584 2 Hoe schrijf je een stageverslag.6 Het organisatieschema 3.2 Wanneer moet het verslag klaar zijn ? 1.Inhoudsopgave INLEIDING 1 HET VERSLAG 1.5 Het bedrijf/de instelling 3.2 Indeling van de conclusie 5.1 Wat is nu precies een verslag? 1.1 Introductie in het bedrijf 4.2.1 De beschrijving van de werkzaamheden 4.1 Conclusie 5.3 Wie kijkt het verslag na? 3 4 4 4 2 ALGEMEEN 2.2 De algemene gegevens 3.1 De structuur van het stageverslag 2.1 De omslag 3.2 De vormgeving 3 HET BEGIN 3.3 Nawoord 5. ICT-Lyceum ROC Utrecht.

Een groot deel van je opleiding vindt plaats in de praktijk. versie 2/3/4. moet je in elk jaar een periode van negen weken stage lopen. Dit deel werd vroeger stage genoemd. De instructies worden met voorbeelden aangevuld. ICT-Lyceum ROC Utrecht.10-09-02 3 . Dit verslag is niet alleen een weergave van je ervaringen en werkzaamheden maar geeft tevens een inzicht in de organisatie en afdeling waar jij hebt gewerkt. Zoals je weet. In de praktijk praten we toch meestal over stage. Gebruik ze bij het schrijven van het verslag.INLEIDING Dit boekje gaat over het schrijven van een stageverslag. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Van iedere periode moet een verslag geschreven worden. tegenwoordig heet het officieel beroepspraktijkvorming (afgekort tot BPV).

versie 2/3/4. Het is gebaseerd op het verzamelen van gegevens.1 HET VERSLAG 1. Dit kan betekenen dat je aanvullingen moet maken. neem je zo snel mogelijk contact op met deze docent. De stagedocent gaat samen met jou het hele verslag bespreken en beoordelen. Het is een manier om dingen te verwerken en vast te leggen. maar ook voor je praktijkbegeleider en stagedocent.2 Wanneer moet het verslag klaar zijn? Je stageverslag moet uiterlijk twee weken nadat je stage is geëindigd worden ingeleverd bij je stagedocent. Omdat het verslag niet alleen bedoeld is voor jezelf. moeten op aanwijzing van de docent die het heeft nagekeken worden aangevuld. Stageverslagen die onvoldoende worden beoordeeld. een minimale lengte en uit alles moet blijken dat je een eigen mening over het onderwerp hebt. De beoordeling van je stageverslag levert samen met de beoordeling van je stageopdrachten én de beoordeling die je van je stagebegeleider op het stagebedrijf hebt gehad de eindbeoordeling van je stage op. gezien . ICT-Lyceum ROC Utrecht.10-09-02 . lever je het stageverslag in bij de stagedocent die je op je stageadres heeft bezocht. dan zul je daar later ongetwijfeld je voordeel mee kunnen doen. Overal in bedrijven en instellingen worden problemen onderzocht.3 Wie kijkt het verslag na? Zoals al eerder is gezegd. 1. Dit doe je door het verslag goed in te delen en helder te formuleren. Zorg ook dat het niet langer is dan nodig. Laat het concept eventueel corrigeren door de stagebegeleider. Een verslag en/of een werkstuk moet voldoen aan duidelijke eisen zoals een goede indeling. 1. docent Nederlands of door iemand anders. moet je er voor zorgen dat het goed duidelijk leesbaar is voor anderen. Dit is een basis voor je eindverslag. In je verslag kun je je ervaringen verwerken en vastleggen. gelezen of gedacht. Wanneer je daarom nu leert om iets op schrift te stellen in de juiste vorm. Hier staat een termijn voor van maximaal twee weken. stagedocent.1 Wat is nu precies een verslag? Een verslag is een schriftelijke weergave van dingen die je hebt gehoord. een heldere schrijfstijl. Geef een kopie van het stageverslag aan de stagebegeleider (sommige bedrijven willen je verslag vooraf inzien en nakijken op “geheime” informatie) FOR 7584 4 Hoe schrijf je een stageverslag. Probeer het concept van je verslag halverwege je stage af te hebben. Het maken van schriftelijke stukken is niet iets wat alleen op school van je wordt gevraagd. presenteren mensen hun ideeën aan anderen en worden belangrijke beslissingen genomen op basis van uitgebrachte rapporten. Wanneer je het niet tijdig af kunt hebben. TIPS • • • • • Begin tijdig met het maken van je stageverslag Maak elke dag aantekeningen en maak er aan het eind van de week een korte samenvatting van. zodat je aan het eind van de stage je hele verslag af hebt.

INHOUDSOPGAVE. Deze structuur is weer onder te verdelen in BEGIN (1 t/m 6). MIDDENSTUK (7 en 8) en SLOT (9 t/m 15). 2. CONCLUSIE. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Zorg dat elke zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt.5 cm en boven en onder van 3 cm. We noemen dit de structuur van het verslag. Maak de bladzijde niet te vol. versie 2/3/4.2 ALGEMEEN 2.10-09-02 5 . Gebruik een zakelijk lettertype. 9. 6. Je mag een enkele illustratie in je verslag opnemen. HET PERSOONLIJK FUNCTIONEREN. maar ook kijken of het goed te begrijpen is. DE WERKZAAMHEDEN 8. Laat de kopregels opvallen door ze bijvoorbeeld vet of cursief te maken. INLEIDING. 5. Beter korte dan lange zinnen.1 De vormgeving Een stageverslag dat er fraai uitziet. Laat je verslag nalezen en controleren door iemand anders voordat je het inlevert. leest prettiger. GESCHIEDENIS EN ORGANISATIE VAN HET BEDRIJF. Houd voldoende witregels tussen de paragrafen. Houd minimaal links en rechts een ruimte vrij van 2. Nummer de pagina's duidelijk en controleer of de inhoudsopgave de juiste nummers weergeeft. Vergeet vooral niet je tekst te controleren op typefouten met de elektronische spellingcorrector. 10. 11. NAWOORD. 2. bijvoorbeeld Times New Roman of Arial. In de volgende hoofdstukken worden deze onderdelen stuk voor stuk besproken.2 De structuur van het stageverslag Een stageverslag bestaat uit de volgende onderdelen: 1. ICT-Lyceum ROC Utrecht. 4. Het stageverslag is naast zakelijke informatie ook een persoonlijke verslag. DE STAGE-AFDELING 7. DE OMSLAG. ALGEMENE GEGEVENS. BIJLAGE. als dit goed bij de tekst past. Let daarom op de volgende punten: • • • • • • • • • • • Natuurlijk ga je het verslag maken met een tekstverwerkingsprogramma. Hij of zij kan niet alleen op spelling controleren. Je mag dan ook best schrijven “Ik vind het een prima bedrijf”. 3. Probeer zo goed mogelijk Nederlands te schrijven.

een afbeelding van het bedrijfspand of het logo van het bedrijf). ICT-Lyceum Amerikalaan 109 3526 VD Utrecht 030-2809809 : FOR 7584 6 Hoe schrijf je een stageverslag. • de naam van de opleiding waarmee je nu bezig bent. Een te drukke omslag kan de lezer afschrikken. VOORBEELD 1 ALGEMENE GEGEVENS: NAAM STAGIAIRE NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOONNUMMER : : : : : STAGEBEDRIJF NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOONNUMMER CONTACTPERSOON TELEFOONNUMMER STAGEBEGELEIDER STAGEPERIODE : : : : : : : : : SCHOOL NAAM ADRES POSTCODE TELEFOONNUMMER STAGECOORDINATOR STAGEDOCENT : : : : : ROC UTRECHT. versie 2/3/4.10-09-02 . Naast de titel en eventuele illustraties moet op de kaft staan: • je naam . • de periode waarin je stage gelopen hebt.2 De algemene gegevens De algemene gegevens komen op de eerste bladzijde.w.z het moet al iets van het bedrijf of afdeling zeggen waar het stageverslag over gaat (gebruik b.3 HET BEGIN 3. Deze kaft moet functioneel zijn. het bedrijf en de school. 3. • je klas.1 De omslag De omslag is het visitekaartje van je stageverslag. d. Onderstaande gegevens moeten beslist verwerkt worden. We doen dit omdat bij het openslaan van het stageverslag je gelijk alle gegevens hebt van de leerling. ICT-Lyceum ROC Utrecht. De lezer van het werkstuk krijgt hiermee de eerste indruk van de aandacht die je hebt bestaad aan je verslag.v.

een titel en een paginanummer Net als de andere onderdelen van je verslag (omslag. Hierbij is het nodig dat er titels van hoofdstukken en paragrafen worden gebruikt. Dit is niet de bedoeling. Je krijgt dan bijvoorbeeld 5 tegels op een bladzijde.10-09-02 7 . Dit zijn kleine onderdelen van een hoofdstuk. algemene gegevens. Ook een paginaverwijzing hoort bij de inhoudsopgave. Je hebt kans dat bij een niet overzichtelijke en slordige inhoudsopgave de lezer snel het verslag zal wegleggen.inleiding enz. De enige uitzondering op deze algemene regel geldt bij paragrafen. Als je dit boekje goed hebt bestudeerd. • Elk hoofdstuk een paragraaf bevat: Een nummer. Misschien kun je die wel gebruiken voor je eerste stageverslag FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Op de volgende bladzijde vind je een voorbeeld van een inhoudsopgave.3 De inhoudsopgave De inhoudsopgave is een wegwijzer om op een overzichtelijke manier de lezer wegwijs te maken in je stageverslag. zul je er vast geen moeite mee hebben. versie 2/3/4.) beginnen alle hoofdstukken op een nieuwe pagina. BIJ EEN NIEUWE PARAGRAAF HOEF JE NIET OP EEN NIEUWE BLADZIJDE TE BEGINNEN. We zullen het wat betreft de inhoudsopgave hierbij laten. Daarom alleen al moet je op de volgende punten letten: • Er moet een goed overzichtelijk raamwerk zijn. inhoudsopgave.3. Helaas gebeurt dit erg vaak. ICT-Lyceum ROC Utrecht. De lezer moet direct snappen waar het over gaat • De hoofdstukken worden weer onderverdeeld in paragrafen.

blz. FOR 7584 8 Hoe schrijf je een stageverslag. 3. 12.5 SLOTWOORD BIJLAGE blz.3 FUNCTIONEREN OP DE AFDELING 3. 13. blz. 11. 9.5 ARCHIVEREN 2.3 WAT WAREN MIJN GOEDE PUNTEN 4.4 GEGEVENS INVOEREN 2. blz. 12. 7. blz. 7.1 DE GESCHIEDENIS VAN HET BEDRIJF 1.2 POST SORTEREN 2. 3. 16.4 DE OMGANG MET DE COLLEGA’S 3. 5.3 DE TELEFOON 2. blz. 17. blz. 8.2 MIJN EERSTE DAG 3.2 WAT HEB IK GELEERD 4. blz.1 ALGEMENE INDRUK VAN DE STAGE 4. 12. blz. 6.4 WAT WAREN MIJN SLCHTE PUNTEN 4.4 WELKE AFDELINGEN ZIJN ER 1. 15.10-09-02 . 16. blz. 18 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 Uit deze inhoudsopgave blijkt duidelijk dat het verslag uit verschillende onderdelen bestaat. blz.7 ANDERE WERKZAAMHEDEN MIJN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN 3. blz. blz. blz. blz. 8. ICT-Lyceum ROC Utrecht. 8. blz.6 TYPEWERK 2. 2. blz. blz. 14.5 DE BEGELEIDING CONCLUSIE 4. 10. 13. blz. blz. 15.1 DE INTRODUCTIE 3. blz. 8 blz. 15. blz.2 WAT IS HET VOOR EEN BEDRIJF 1. blz.3 HET ORGANISATIESCHEMA 1.VOORBEELD 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING HOOFDSTUK 1 HET BEDRIJF 1. blz. 10.5 MIJN STAGE-AFDELING WERKZAAMHEDEN 2.1 UITVOERING VANDE WERKZAAMHEDEN 2. versie 2/3/4. blz. blz. blz.

Je stelt jezelf voor. Je geeft informatie over de opbouw van het verslag.... ICT-Lyceum ROC Utrecht.3.omdat ik van mening ben dat ik door deze ervaring later mijn beroep beter kan uitoefenen. Ik volg daar de opleiding ICT-Lyceum niveau. de vormgeving en inhoud van het verslag wil ik graag vernemen zodat ik deze in mijn volgende verslag kan verwerken. Tevens zal ik een beschrijving geven over het bedrijf en hoe het bedrijf is georganiseerd. VOORBEELD 3 INLEIDING Dit verslag gaat over mijn stage-ervaringen over de periode van ………. UTRECHT dd. Ik hoop dat de lezer met plezier dit verslag zal lezen. zal ik in mijn conclusie vertellen en ook natuurlijk wat ik heb geleerd en wat ik verder van deze stage heb gevonden.. voor medewerker(ster) ICT-beheer.t/m…………. Ook suggesties m. De opleiding heeft als verplicht onderdeel in elk schooljaar 9 weken stage lopen bij verschillende bedrijven.Ik heb stage gelopen op de afdeling…………… In dit verslag zal ik uitgebreid ingaan op de werkzaamheden die ik heb verricht en ik zal iets schrijven over mijn persoonlijk functioneren op de afdeling waar ik heb gewerkt. Hierin beschrijf je: • • • • Over wat voor onderwerp het stageverslag gaat: Voor wie je het verslag schrijft / in het kader van welke opleiding.Ik wilde graag ervaringen opdoen met (in) …………. Wat mag de lezer verwachten? Op de volgende bladzijde staat een inleiding voor een stageverslag. De inleiding zegt iets over jou en over het verslag dat jij hebt gemaakt.t. Deze stage was mijn…. Hoe dit allemaal is gegaan.4 De inleiding De inleiding is eigenlijk het beginpunt van je tekst. Ik denk dat dit hoofdzakelijk kwam omdat mijn verwachtingen niet helemaal zijn uitgekomen. Mochten er vragen zijn of opmerkingen dan wil ik deze graag beantwoorden. welke hoofdstukken zijn er en wat bespreken ze? Een korte samenvatting van de inhoud. Tijdens deze stage heb ik als minder plezierig ervaren …………. stage en ik heb deze gedaan bij ……………….. Het geeft al een kijkje in de keuken. Probeer je eigen inleiding te maken.b.10-09-02 9 . Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je deze klakkeloos overneemt. Tijdens deze stage was ik vooral van plan om te proberen te werken aan ……………. (naam) FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Deze stage heb ik gedaan in het kader van mijn opleiding aan het ROC UTRECHT. versie 2/3/4.

Natuurlijk mag je best wat schriftelijke informatie verwerken maar doe dit niet te veel. Welke administratieve softwarepakketten worden gebruikt. Wordt er een product gemaakt. De beschrijving van de afdeling waar je werkt. 3. bewaar dit dan voor de BIJLAGE. In welke branche is het bedrijf werkzaam. FOR 7584 10 Hoe schrijf je een stageverslag. 4. ICT-Lyceum ROC Utrecht. De volgende punten kunnen dus in deze beschrijving komen te staan: • • • • • • • • • • Hoe is het bedrijf of instelling ontstaan. vraag een gesprek aan met de personeelsvertegenwoordiger. welke diensten levert het. Welk besturingssysteem wordt er gebruikt op de werkstations/servers. 2.10-09-02 . Welke software en hardware worden er in het bedrijf gebruikt en waarvoor. Welke beveiligingspakketten enz…. Immers. zo ja welke. versie 2/3/4. Ga met mensen in het bedrijf praten. Wat voor soort afdelingen zijn er. Gebruik zoveel mogelijk je eigen woorden. Het ontstaan van het bedrijf: wanneer is het opgericht. Als er veel informatie over het bedrijf is. Als er een personeelsafdeling is. of dienst geleverd. Dit kan weer belangrijk zijn voor je functioneren in het bedrijf. De organisatie van het bedrijf: uit welke en hoeveel afdelingen bestaat het bedrijf. 5.5 Het bedrijf/de instelling In het hoofdstuk “Het bedrijf” of ”De geschiedenis en organisatie van het bedrijf” moet in elk geval de volgende informatie komen te staan: 1. De doelstelling van het bedrijf: welke producten maakt het. door wie en waarom. Inzicht krijgen in deze materie kan je een band met het bedrijf geven. Is het een groot of klein bedrijf. De afdeling waar je werkt enz…. Bereid je op dit gesprek voor door van te voren vragen te bedenken en op papier te zetten. Je vertelt dus iets over het ontstaan van het bedrijf (historie) en hoe de organisatie van het bedrijf eruit ziet. heden en toekomst. Deze bijlage komt achterin het verslag. elk bedrijf heeft zijn verleden.3. Doel van de instelling/het bedrijf.

is natuurlijk de afdeling waar jij stage loopt.7 Mijn stage-afdeling(en) Bij de beschrijving van de organisatie kun je natuurlijk iets vertellen over de verschillende afdelingen. Als het bedrijf of instelling geen eigen schema heeft. Van deze afdeling ga je een beschrijving geven: • wat is het doel van de afdeling.Bij dit schema geef je aan op welke afdeling jij hebt gewerkt en hoe jouw afdeling is georganiseerd. dan zul je er zelf één moeten maken.10-09-02 11 . • wat is de plaats van de afdeling in de organisatie. versie 2/3/4. ICT-Lyceum ROC Utrecht. • welke handelingen worden verricht. Ook het ICT-Lyceum kunnen we in een schema zetten. Dit kan een korte opsomming zijn waarbij je er verder niet al te uitgebreid over hoeft te vertellen.3. AFDELINGSMANAGER NIVEAU 2 COORDINATOR NIVEAU 3 COORDINATOR NIVEAU 4 COORDINATOR ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER DOCENTEN DOCENTEN DOCENTEN 3. VOORBEELD 4 UNIT ECONOMIE DIRECTIE ADMINISTRATIE EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL DETAILHANDEL ICT-LYCEUM ADMINISTRATIE CONTRACTAFD. • enz FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Wat echter wel erg belangrijk is.6 Het organisatieschema De meeste bedrijven hebben wel een organisatieschema (vaak organigram genoemd).

4. Met de uitwerking van je dagverslagen beschik je over genoeg informatie om een duidelijk en overzichtelijk verslag te geven van de 9 weken stage. De mentaliteit van “ik zal wel zien” heeft meer teleurstellingen opgeleverd dan positieve reacties. 4. Neem in gedachten een goede kennis en vertel hem/haar alles. Neem geen genoegen met een kort antwoord maar vraag naar HOE en WAAROM. Als je moeite hebt om zinnen op papier te krijgen. Hoe heb je dat opgelost. Wij als school kunnen jullie dan misschien nog beter voorbereiden op de stage.2 Het persoonlijk functioneren Natuurlijk gaat het bij het op stage gaan niet alleen om kennis te maken met het beroep en het aanleren van vaardigheden.10-09-02 . Schrijf niet alleen: Ik heb het probleem opgelost.2. dan is het misschien voor jou gemakkelijker om alles op te schrijven zoals je het zou vertellen. Kortom: je zult moeten ontdekken in welke situatie. Immers. Verzamel deze aantekeningen naar gekozen onderwerpen en zet ze ineen logische verband. Wees ook kritisch naar jezelf en geef jezelf ook een compliment als je iets goeds gedaan hebt. Tijdens deze gedachten ga je schrijven.2. wanneer je je stage periode op een prettige manier begint. Geef aan hoe je deze werkzaamheden hebt uitgevoerd en of je ook problemen bent tegengekomen bij de uitvoering van deze taken. Er zijn nog vele andere kanten aan het beroep van ICT-er. 4. Ook voor de school is het belangrijk om te weten hoe jij jezelf hebt geïntroduceerd (onderdeel van je opleiding) en hoe je bent ontvangen. Maar beschrijf wat het probleem was en hoe je het hebt opgelost.4 HET MIDDENSTUK 4. FOR 7584 12 Hoe schrijf je een stageverslag. Ook de sfeer en collegialiteit spelen een rol. versie 2/3/4. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Bedenk dat jouw functioneren vaak samenhangt met de vraag of je duidelijk voor ogen hebt wat je nu precies wilt leren en welke mogelijkheden het bedrijf heeft. Ook de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgeoefend. Vraag ook anderen naar hun mening over jou functioneren en wees niet bang voor kritiek. Werk dit uit tot een goed lopend verhaal.2 Het functioneren op de afdeling Bij de beschrijving van de persoonlijk functioneren op de afdeling kun je gebruik maken van vragen die je van tevoren hebt opgesteld. Een goede stagevoorbereiding is dan ook belangrijk. Het maakt veel verschil of je bij een groot of een klein bedrijf werkt. omgeving en werkzaamheden jij het beste functioneert. is de kans op een fijne en leerzame stage groot. Later kun je het altijd nog veranderen.1 De beschrijving van de werkzaamheden Het middenstuk is het hart van je verslag.1 Introductie in het bedrijf en op de afdeling De eerste kennismaking met je stageadres is erg belangrijk. kan van elkaar verschillen.

teruggetrokken. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Wat vond je van jezelf. Werd er ook naar je geluisterd. wat zei die ervan. Was er wel eens kritiek en waarom. Heb je dit besproken met je stagebegeleider. waar bestond die uit. wat was de reden. Waar bestonden die uit. Was er genoeg begeleiding. waarom niet en zo ja. hoe ging het. Durfde je zelf ook initiatieven te nemen.. Zo niet.10-09-02 13 . verlegen enz…. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. waarom. was je het ermee eens.Hier volgt weer een aantal punten die je kunnen helpen om je functioneren duidelijk te krijgen. Ben je veranderd door je stage. Hoe was je contact met je stagebegeleider(ster). Hoe ging je met je collega’s om.. Hoe was de sfeer op de afdeling. versie 2/3/4. Op deze manier kun je zelf ook vragen bedenken. Hoe vond je dat. pauze enz…. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Hoe gingen je collega’s met jou om. Werd je snel opgenomen door je collega’s Was je stil. Ging je met plezier naar je stage. Zo niet. hoe. Waarom niet en waarom wel.

vastgelegd.1 De conclusie De conclusie is een vervolg op de inleiding.10-09-02 . Is je idee over het beroep veranderd. Het stageverslag wordt daardoor te veel onderbroken met misschien voor jou wel belangrijke tekst of voorbeelden maar niet altijd voor het verhaal.2 Indeling van de conclusie In de conclusie komt te staan: • • Een terugkoppeling naar de inleiding. Misschien kom je wel tot een heel andere gedragshouding of ga je voortaan anders over dit onderwerp praten.3 Nawoord In het nawoord kun je alles kwijt wat nog niet is gezegd of geschreven. tekeningen of andere gegevens die te uitgebreid zijn om in je stageverslag op te nemen. Hier worden de resultaten van je onderzoek. Je gaat naar aanleiding hiervan een conclusie trekken en eventuele aanbevelingen doen. 5. Wat waren mijn goede en minder goede punten. ICT-Lyceum ROC Utrecht. je vragen en de manier waarop je het allemaal gedaan hebt. Meestal komen hier de bedankjes en opmerkingen die niet direct verband houden met het verslag. Was de stage zoals je verwacht had? Je leerervaringen en eventuele bijzondere dingen. Dit kunnen vragen zijn die nog niet beantwoord zijn of nuttige tips. En tot slot mag je nog eens in een slotwoord zeggen hoe je het hebt ervaren om aan je stage verslag te werken en wie je eventueel wilt bedanken. Al deze dingen ga je in je conclusie of slot verwerken. In het kort herhaal je deze nog eens (ook al zijn ze niet allemaal aan de orde geweest). hoe? Wat zijn je plannen voor de volgende stage? FOR 7584 14 Hoe schrijf je een stageverslag. Korte samenvatting van het belangrijkste uit je verslag. 5. Zou je vast willen werken op de stageplaats? Waarom (niet)? De invloed van de stage op je beroepskeuze. Is de stageplaats geschikt. Je maakt als schrijver de balans op van je stageverslag en je gaat de vragen die je in de inleiding hebt gesteld beantwoorden. en de daarin vermelde vragen en opdrachten die je jezelf hebt gegeven Hier direct op aansluitend de belangrijkste gevolgtrekking uit het verslag ten aanzien van:          5. Deze vormen immers het hart van je verslag.5 HET SLOT 5. Het geeft eigenlijk een antwoord op de inleiding. versie 2/3/4.4 Bijlage In de bijlage staan bepaalde stukken tekst. De antwoorden zul je in de beschrijving van de werkzaamheden en persoonlijk functioneren kunnen vinden.

Je kunt dan in je tekst verwijzen naar bepaalde stukken in de bijlage.10-09-02 15 . ICT-Lyceum ROC Utrecht. versie 2/3/4. Deze stukken tekst geven dan een verduidelijking van de dingen die je beschreven hebt of hebt ondernomen. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag.

Gebruik korte zinnen in goed Nederlands.Persoonlijk functioneren . ICT-Lyceum ROC Utrecht.Inleiding . grafieken of tabellen opnemen als deze de tekst verduidelijken. 5.Inhoudsopgave .Omslag .SAMENVATTING Hieronder vind je een korte samenvatting van alles wat we in dit boekje hebben besproken. Houd bij het verslag rekening met de volgende punten: 1.Het bedrijf . Maak het verslag overzichtelijk. versie 2/3/4. • Lopen de zinnen goed? • Staat er niet te veel “toen en toen”? • Staan er nog spelfouten in? • Zit het verslag logisch in elkaar? 4. Gebruik de onderstaande verslagindeling: .Bijlage 3.Werkzaamheden . VEEL SUCCES FOR 7584 16 Hoe schrijf je een stageverslag.Conclusie . Het verslag moet duidelijk zijn voor iemand die niets van deze stage afweet. 2. Je mag in je verslag tekeningen.Nawoord .Algemene gegevens .10-09-02 . Schrijf het verslag eerst in grote lijnen op papier en gebruik daarna de computer.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful