Hoe schrijf je een stageverslag?

ROC Utrecht
ICT-Lyceum

opleiding:servicemederwker-ICT, medewerker beheer-ICT en ICT-beheerder

For 7584

september ’02

Inhoudsopgave INLEIDING 1 HET VERSLAG 1.2 De vormgeving 3 HET BEGIN 3.2 De algemene gegevens 3.5 Het bedrijf/de instelling 3.6 Het organisatieschema 3.1 De omslag 3.1 Wat is nu precies een verslag? 1.2.4 De inleiding 3.3 De inhoudsopgave 3.2 Indeling van de conclusie 5.1 Introductie in het bedrijf 4.3 Nawoord 5.2.2 Wanneer moet het verslag klaar zijn ? 1.2 Functioneren op de afdeling 5 HET SLOT 5. ICT-Lyceum ROC Utrecht.4 Bijlage 5 5 7 7 8 9 10 11 11 13 13 13 13 15 15 15 15 SAMENVATTING 16 FOR 7584 2 Hoe schrijf je een stageverslag.3 Wie kijkt het verslag na? 3 4 4 4 2 ALGEMEEN 2.1 De beschrijving van de werkzaamheden 4.1 De structuur van het stageverslag 2.10-09-02 .1 Conclusie 5.7 Mijn stage afdeling(en) 4 HET MIDDENSTUK 4.2 Het persoonlijk functioneren 4. versie 2/3/4.

FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Een groot deel van je opleiding vindt plaats in de praktijk. Van iedere periode moet een verslag geschreven worden. tegenwoordig heet het officieel beroepspraktijkvorming (afgekort tot BPV). versie 2/3/4. De instructies worden met voorbeelden aangevuld. Gebruik ze bij het schrijven van het verslag. In de praktijk praten we toch meestal over stage.10-09-02 3 . Dit verslag is niet alleen een weergave van je ervaringen en werkzaamheden maar geeft tevens een inzicht in de organisatie en afdeling waar jij hebt gewerkt. ICT-Lyceum ROC Utrecht. moet je in elk jaar een periode van negen weken stage lopen. Dit deel werd vroeger stage genoemd. Zoals je weet.INLEIDING Dit boekje gaat over het schrijven van een stageverslag.

Omdat het verslag niet alleen bedoeld is voor jezelf. docent Nederlands of door iemand anders. zodat je aan het eind van de stage je hele verslag af hebt. Het is gebaseerd op het verzamelen van gegevens. moeten op aanwijzing van de docent die het heeft nagekeken worden aangevuld. gezien . Geef een kopie van het stageverslag aan de stagebegeleider (sommige bedrijven willen je verslag vooraf inzien en nakijken op “geheime” informatie) FOR 7584 4 Hoe schrijf je een stageverslag.10-09-02 . TIPS • • • • • Begin tijdig met het maken van je stageverslag Maak elke dag aantekeningen en maak er aan het eind van de week een korte samenvatting van. Wanneer je daarom nu leert om iets op schrift te stellen in de juiste vorm. Hier staat een termijn voor van maximaal twee weken. moet je er voor zorgen dat het goed duidelijk leesbaar is voor anderen. een heldere schrijfstijl. een minimale lengte en uit alles moet blijken dat je een eigen mening over het onderwerp hebt. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Dit is een basis voor je eindverslag. Een verslag en/of een werkstuk moet voldoen aan duidelijke eisen zoals een goede indeling. 1. presenteren mensen hun ideeën aan anderen en worden belangrijke beslissingen genomen op basis van uitgebrachte rapporten. Dit kan betekenen dat je aanvullingen moet maken. Laat het concept eventueel corrigeren door de stagebegeleider.1 Wat is nu precies een verslag? Een verslag is een schriftelijke weergave van dingen die je hebt gehoord.2 Wanneer moet het verslag klaar zijn? Je stageverslag moet uiterlijk twee weken nadat je stage is geëindigd worden ingeleverd bij je stagedocent. Het maken van schriftelijke stukken is niet iets wat alleen op school van je wordt gevraagd. Wanneer je het niet tijdig af kunt hebben. In je verslag kun je je ervaringen verwerken en vastleggen. 1. Stageverslagen die onvoldoende worden beoordeeld. De stagedocent gaat samen met jou het hele verslag bespreken en beoordelen. Overal in bedrijven en instellingen worden problemen onderzocht. Zorg ook dat het niet langer is dan nodig. lever je het stageverslag in bij de stagedocent die je op je stageadres heeft bezocht.1 HET VERSLAG 1. stagedocent. neem je zo snel mogelijk contact op met deze docent.3 Wie kijkt het verslag na? Zoals al eerder is gezegd. versie 2/3/4. Probeer het concept van je verslag halverwege je stage af te hebben. Het is een manier om dingen te verwerken en vast te leggen. Dit doe je door het verslag goed in te delen en helder te formuleren. maar ook voor je praktijkbegeleider en stagedocent. gelezen of gedacht. dan zul je daar later ongetwijfeld je voordeel mee kunnen doen. De beoordeling van je stageverslag levert samen met de beoordeling van je stageopdrachten én de beoordeling die je van je stagebegeleider op het stagebedrijf hebt gehad de eindbeoordeling van je stage op.

INLEIDING. ALGEMENE GEGEVENS. 10. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag.2 ALGEMEEN 2. maar ook kijken of het goed te begrijpen is.2 De structuur van het stageverslag Een stageverslag bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Houd voldoende witregels tussen de paragrafen. HET PERSOONLIJK FUNCTIONEREN. Houd minimaal links en rechts een ruimte vrij van 2. Laat je verslag nalezen en controleren door iemand anders voordat je het inlevert. 9.5 cm en boven en onder van 3 cm. 6. Hij of zij kan niet alleen op spelling controleren.10-09-02 5 . Maak de bladzijde niet te vol. DE WERKZAAMHEDEN 8. 4. Nummer de pagina's duidelijk en controleer of de inhoudsopgave de juiste nummers weergeeft. 11. Beter korte dan lange zinnen. Deze structuur is weer onder te verdelen in BEGIN (1 t/m 6). 5. als dit goed bij de tekst past. Je mag dan ook best schrijven “Ik vind het een prima bedrijf”. DE OMSLAG. bijvoorbeeld Times New Roman of Arial. leest prettiger. BIJLAGE.1 De vormgeving Een stageverslag dat er fraai uitziet. 3. INHOUDSOPGAVE. Gebruik een zakelijk lettertype. We noemen dit de structuur van het verslag. CONCLUSIE. Probeer zo goed mogelijk Nederlands te schrijven. Je mag een enkele illustratie in je verslag opnemen. Zorg dat elke zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. 2. Het stageverslag is naast zakelijke informatie ook een persoonlijke verslag. ICT-Lyceum ROC Utrecht. 2. MIDDENSTUK (7 en 8) en SLOT (9 t/m 15). Let daarom op de volgende punten: • • • • • • • • • • • Natuurlijk ga je het verslag maken met een tekstverwerkingsprogramma. In de volgende hoofdstukken worden deze onderdelen stuk voor stuk besproken. GESCHIEDENIS EN ORGANISATIE VAN HET BEDRIJF. Vergeet vooral niet je tekst te controleren op typefouten met de elektronische spellingcorrector. versie 2/3/4. DE STAGE-AFDELING 7. Laat de kopregels opvallen door ze bijvoorbeeld vet of cursief te maken. NAWOORD.

VOORBEELD 1 ALGEMENE GEGEVENS: NAAM STAGIAIRE NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOONNUMMER : : : : : STAGEBEDRIJF NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOONNUMMER CONTACTPERSOON TELEFOONNUMMER STAGEBEGELEIDER STAGEPERIODE : : : : : : : : : SCHOOL NAAM ADRES POSTCODE TELEFOONNUMMER STAGECOORDINATOR STAGEDOCENT : : : : : ROC UTRECHT.v. • de naam van de opleiding waarmee je nu bezig bent. 3. Deze kaft moet functioneel zijn. Onderstaande gegevens moeten beslist verwerkt worden.1 De omslag De omslag is het visitekaartje van je stageverslag.10-09-02 .2 De algemene gegevens De algemene gegevens komen op de eerste bladzijde. Naast de titel en eventuele illustraties moet op de kaft staan: • je naam . d.3 HET BEGIN 3.w. • de periode waarin je stage gelopen hebt. • je klas. een afbeelding van het bedrijfspand of het logo van het bedrijf).z het moet al iets van het bedrijf of afdeling zeggen waar het stageverslag over gaat (gebruik b. ICT-Lyceum ROC Utrecht. De lezer van het werkstuk krijgt hiermee de eerste indruk van de aandacht die je hebt bestaad aan je verslag. Een te drukke omslag kan de lezer afschrikken. ICT-Lyceum Amerikalaan 109 3526 VD Utrecht 030-2809809 : FOR 7584 6 Hoe schrijf je een stageverslag. We doen dit omdat bij het openslaan van het stageverslag je gelijk alle gegevens hebt van de leerling. versie 2/3/4. het bedrijf en de school.

De enige uitzondering op deze algemene regel geldt bij paragrafen. een titel en een paginanummer Net als de andere onderdelen van je verslag (omslag. Hierbij is het nodig dat er titels van hoofdstukken en paragrafen worden gebruikt. algemene gegevens. Ook een paginaverwijzing hoort bij de inhoudsopgave. Dit zijn kleine onderdelen van een hoofdstuk. versie 2/3/4. Als je dit boekje goed hebt bestudeerd. Dit is niet de bedoeling. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Misschien kun je die wel gebruiken voor je eerste stageverslag FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Op de volgende bladzijde vind je een voorbeeld van een inhoudsopgave. Daarom alleen al moet je op de volgende punten letten: • Er moet een goed overzichtelijk raamwerk zijn. BIJ EEN NIEUWE PARAGRAAF HOEF JE NIET OP EEN NIEUWE BLADZIJDE TE BEGINNEN. zul je er vast geen moeite mee hebben.3.inleiding enz.10-09-02 7 . • Elk hoofdstuk een paragraaf bevat: Een nummer. We zullen het wat betreft de inhoudsopgave hierbij laten. Je krijgt dan bijvoorbeeld 5 tegels op een bladzijde. inhoudsopgave. Je hebt kans dat bij een niet overzichtelijke en slordige inhoudsopgave de lezer snel het verslag zal wegleggen. Helaas gebeurt dit erg vaak.3 De inhoudsopgave De inhoudsopgave is een wegwijzer om op een overzichtelijke manier de lezer wegwijs te maken in je stageverslag.) beginnen alle hoofdstukken op een nieuwe pagina. De lezer moet direct snappen waar het over gaat • De hoofdstukken worden weer onderverdeeld in paragrafen.

2 POST SORTEREN 2. blz.4 WAT WAREN MIJN SLCHTE PUNTEN 4. 7.3 FUNCTIONEREN OP DE AFDELING 3.10-09-02 . 13. blz. blz. 13.7 ANDERE WERKZAAMHEDEN MIJN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN 3. 11. 12. 7.4 DE OMGANG MET DE COLLEGA’S 3. 16. 15.5 SLOTWOORD BIJLAGE blz. 17.5 ARCHIVEREN 2. 8. blz. blz. blz. blz.VOORBEELD 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING HOOFDSTUK 1 HET BEDRIJF 1.6 TYPEWERK 2.1 DE INTRODUCTIE 3. 8. blz. ICT-Lyceum ROC Utrecht. blz. blz.4 WELKE AFDELINGEN ZIJN ER 1. blz.5 MIJN STAGE-AFDELING WERKZAAMHEDEN 2. blz.5 DE BEGELEIDING CONCLUSIE 4. 10. 3. 5. blz.3 HET ORGANISATIESCHEMA 1. versie 2/3/4. blz. 15.2 WAT HEB IK GELEERD 4. blz. 14. 18 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 Uit deze inhoudsopgave blijkt duidelijk dat het verslag uit verschillende onderdelen bestaat. 2. blz.2 WAT IS HET VOOR EEN BEDRIJF 1. blz.1 UITVOERING VANDE WERKZAAMHEDEN 2.4 GEGEVENS INVOEREN 2. 9. 3. 8 blz. 16. blz. FOR 7584 8 Hoe schrijf je een stageverslag.1 DE GESCHIEDENIS VAN HET BEDRIJF 1.3 WAT WAREN MIJN GOEDE PUNTEN 4. blz. 12. blz.2 MIJN EERSTE DAG 3.3 DE TELEFOON 2. blz. 8. 10. blz. 6. blz. blz. blz. 12.1 ALGEMENE INDRUK VAN DE STAGE 4. 15. blz.

De inleiding zegt iets over jou en over het verslag dat jij hebt gemaakt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je deze klakkeloos overneemt. Het geeft al een kijkje in de keuken.b.omdat ik van mening ben dat ik door deze ervaring later mijn beroep beter kan uitoefenen. Deze stage heb ik gedaan in het kader van mijn opleiding aan het ROC UTRECHT.t. Je geeft informatie over de opbouw van het verslag. versie 2/3/4.4 De inleiding De inleiding is eigenlijk het beginpunt van je tekst. Hoe dit allemaal is gegaan. Tevens zal ik een beschrijving geven over het bedrijf en hoe het bedrijf is georganiseerd. voor medewerker(ster) ICT-beheer.. ICT-Lyceum ROC Utrecht. stage en ik heb deze gedaan bij ……………….. Tijdens deze stage heb ik als minder plezierig ervaren ………….Ik heb stage gelopen op de afdeling…………… In dit verslag zal ik uitgebreid ingaan op de werkzaamheden die ik heb verricht en ik zal iets schrijven over mijn persoonlijk functioneren op de afdeling waar ik heb gewerkt. Ik denk dat dit hoofdzakelijk kwam omdat mijn verwachtingen niet helemaal zijn uitgekomen. Tijdens deze stage was ik vooral van plan om te proberen te werken aan ……………. Probeer je eigen inleiding te maken. zal ik in mijn conclusie vertellen en ook natuurlijk wat ik heb geleerd en wat ik verder van deze stage heb gevonden.Ik wilde graag ervaringen opdoen met (in) …………..10-09-02 9 . welke hoofdstukken zijn er en wat bespreken ze? Een korte samenvatting van de inhoud. de vormgeving en inhoud van het verslag wil ik graag vernemen zodat ik deze in mijn volgende verslag kan verwerken. Wat mag de lezer verwachten? Op de volgende bladzijde staat een inleiding voor een stageverslag. Deze stage was mijn…. Mochten er vragen zijn of opmerkingen dan wil ik deze graag beantwoorden. (naam) FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag.3. VOORBEELD 3 INLEIDING Dit verslag gaat over mijn stage-ervaringen over de periode van ………. De opleiding heeft als verplicht onderdeel in elk schooljaar 9 weken stage lopen bij verschillende bedrijven. Ook suggesties m. Je stelt jezelf voor. Ik volg daar de opleiding ICT-Lyceum niveau.. UTRECHT dd..t/m…………. Hierin beschrijf je: • • • • Over wat voor onderwerp het stageverslag gaat: Voor wie je het verslag schrijft / in het kader van welke opleiding. Ik hoop dat de lezer met plezier dit verslag zal lezen.

10-09-02 . De organisatie van het bedrijf: uit welke en hoeveel afdelingen bestaat het bedrijf. De afdeling waar je werkt enz…. Deze bijlage komt achterin het verslag. zo ja welke.5 Het bedrijf/de instelling In het hoofdstuk “Het bedrijf” of ”De geschiedenis en organisatie van het bedrijf” moet in elk geval de volgende informatie komen te staan: 1. 5. versie 2/3/4. ICT-Lyceum ROC Utrecht. 3. welke diensten levert het. Dit kan weer belangrijk zijn voor je functioneren in het bedrijf. elk bedrijf heeft zijn verleden. Wordt er een product gemaakt. Is het een groot of klein bedrijf. De volgende punten kunnen dus in deze beschrijving komen te staan: • • • • • • • • • • Hoe is het bedrijf of instelling ontstaan. Doel van de instelling/het bedrijf. Immers. Wat voor soort afdelingen zijn er. Gebruik zoveel mogelijk je eigen woorden. vraag een gesprek aan met de personeelsvertegenwoordiger. Als er veel informatie over het bedrijf is. door wie en waarom. Welke software en hardware worden er in het bedrijf gebruikt en waarvoor. bewaar dit dan voor de BIJLAGE. Inzicht krijgen in deze materie kan je een band met het bedrijf geven.3. Welk besturingssysteem wordt er gebruikt op de werkstations/servers. 2. Ga met mensen in het bedrijf praten. Natuurlijk mag je best wat schriftelijke informatie verwerken maar doe dit niet te veel. Welke administratieve softwarepakketten worden gebruikt. FOR 7584 10 Hoe schrijf je een stageverslag. In welke branche is het bedrijf werkzaam. Bereid je op dit gesprek voor door van te voren vragen te bedenken en op papier te zetten. Je vertelt dus iets over het ontstaan van het bedrijf (historie) en hoe de organisatie van het bedrijf eruit ziet. of dienst geleverd. De doelstelling van het bedrijf: welke producten maakt het. Het ontstaan van het bedrijf: wanneer is het opgericht. De beschrijving van de afdeling waar je werkt. 4. Als er een personeelsafdeling is. Welke beveiligingspakketten enz…. heden en toekomst.

VOORBEELD 4 UNIT ECONOMIE DIRECTIE ADMINISTRATIE EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL DETAILHANDEL ICT-LYCEUM ADMINISTRATIE CONTRACTAFD. Wat echter wel erg belangrijk is. ICT-Lyceum ROC Utrecht. dan zul je er zelf één moeten maken.10-09-02 11 . Ook het ICT-Lyceum kunnen we in een schema zetten. • wat is de plaats van de afdeling in de organisatie. Van deze afdeling ga je een beschrijving geven: • wat is het doel van de afdeling. AFDELINGSMANAGER NIVEAU 2 COORDINATOR NIVEAU 3 COORDINATOR NIVEAU 4 COORDINATOR ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER DOCENTEN DOCENTEN DOCENTEN 3. is natuurlijk de afdeling waar jij stage loopt.6 Het organisatieschema De meeste bedrijven hebben wel een organisatieschema (vaak organigram genoemd). versie 2/3/4. • welke handelingen worden verricht.3.7 Mijn stage-afdeling(en) Bij de beschrijving van de organisatie kun je natuurlijk iets vertellen over de verschillende afdelingen.Bij dit schema geef je aan op welke afdeling jij hebt gewerkt en hoe jouw afdeling is georganiseerd. Dit kan een korte opsomming zijn waarbij je er verder niet al te uitgebreid over hoeft te vertellen. Als het bedrijf of instelling geen eigen schema heeft. • enz FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag.

Wees ook kritisch naar jezelf en geef jezelf ook een compliment als je iets goeds gedaan hebt.1 Introductie in het bedrijf en op de afdeling De eerste kennismaking met je stageadres is erg belangrijk. Hoe heb je dat opgelost. 4.2 Het functioneren op de afdeling Bij de beschrijving van de persoonlijk functioneren op de afdeling kun je gebruik maken van vragen die je van tevoren hebt opgesteld. Ook de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgeoefend. wanneer je je stage periode op een prettige manier begint. Schrijf niet alleen: Ik heb het probleem opgelost. omgeving en werkzaamheden jij het beste functioneert. Ook de sfeer en collegialiteit spelen een rol. Immers. Het maakt veel verschil of je bij een groot of een klein bedrijf werkt.10-09-02 . Kortom: je zult moeten ontdekken in welke situatie.2. dan is het misschien voor jou gemakkelijker om alles op te schrijven zoals je het zou vertellen. Neem geen genoegen met een kort antwoord maar vraag naar HOE en WAAROM. De mentaliteit van “ik zal wel zien” heeft meer teleurstellingen opgeleverd dan positieve reacties. Als je moeite hebt om zinnen op papier te krijgen. Later kun je het altijd nog veranderen.2.2 Het persoonlijk functioneren Natuurlijk gaat het bij het op stage gaan niet alleen om kennis te maken met het beroep en het aanleren van vaardigheden. Ook voor de school is het belangrijk om te weten hoe jij jezelf hebt geïntroduceerd (onderdeel van je opleiding) en hoe je bent ontvangen. FOR 7584 12 Hoe schrijf je een stageverslag. 4. Met de uitwerking van je dagverslagen beschik je over genoeg informatie om een duidelijk en overzichtelijk verslag te geven van de 9 weken stage. Een goede stagevoorbereiding is dan ook belangrijk. Er zijn nog vele andere kanten aan het beroep van ICT-er. Vraag ook anderen naar hun mening over jou functioneren en wees niet bang voor kritiek. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Werk dit uit tot een goed lopend verhaal.4 HET MIDDENSTUK 4.1 De beschrijving van de werkzaamheden Het middenstuk is het hart van je verslag. Wij als school kunnen jullie dan misschien nog beter voorbereiden op de stage. Verzamel deze aantekeningen naar gekozen onderwerpen en zet ze ineen logische verband. Geef aan hoe je deze werkzaamheden hebt uitgevoerd en of je ook problemen bent tegengekomen bij de uitvoering van deze taken. Maar beschrijf wat het probleem was en hoe je het hebt opgelost. Tijdens deze gedachten ga je schrijven. is de kans op een fijne en leerzame stage groot. 4. Neem in gedachten een goede kennis en vertel hem/haar alles. versie 2/3/4. kan van elkaar verschillen. Bedenk dat jouw functioneren vaak samenhangt met de vraag of je duidelijk voor ogen hebt wat je nu precies wilt leren en welke mogelijkheden het bedrijf heeft.

verlegen enz….. pauze enz…. Op deze manier kun je zelf ook vragen bedenken. Hoe ging je met je collega’s om. waarom. Werd er ook naar je geluisterd. hoe. wat zei die ervan. Werd je snel opgenomen door je collega’s Was je stil. Was er wel eens kritiek en waarom. teruggetrokken. Hoe vond je dat. Waar bestonden die uit. hoe ging het. Waarom niet en waarom wel. Zo niet. Ging je met plezier naar je stage. Hoe was je contact met je stagebegeleider(ster). Ben je veranderd door je stage. waar bestond die uit. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Wat vond je van jezelf.Hier volgt weer een aantal punten die je kunnen helpen om je functioneren duidelijk te krijgen. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag.10-09-02 13 . Hoe was de sfeer op de afdeling. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Durfde je zelf ook initiatieven te nemen. Hoe gingen je collega’s met jou om. was je het ermee eens. versie 2/3/4. waarom niet en zo ja. Was er genoeg begeleiding.. Heb je dit besproken met je stagebegeleider. Zo niet. wat was de reden.

Deze vormen immers het hart van je verslag. Het geeft eigenlijk een antwoord op de inleiding. hoe? Wat zijn je plannen voor de volgende stage? FOR 7584 14 Hoe schrijf je een stageverslag.5 HET SLOT 5. Meestal komen hier de bedankjes en opmerkingen die niet direct verband houden met het verslag. Was de stage zoals je verwacht had? Je leerervaringen en eventuele bijzondere dingen. Zou je vast willen werken op de stageplaats? Waarom (niet)? De invloed van de stage op je beroepskeuze. je vragen en de manier waarop je het allemaal gedaan hebt. 5.1 De conclusie De conclusie is een vervolg op de inleiding. Korte samenvatting van het belangrijkste uit je verslag.2 Indeling van de conclusie In de conclusie komt te staan: • • Een terugkoppeling naar de inleiding. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Het stageverslag wordt daardoor te veel onderbroken met misschien voor jou wel belangrijke tekst of voorbeelden maar niet altijd voor het verhaal. tekeningen of andere gegevens die te uitgebreid zijn om in je stageverslag op te nemen.4 Bijlage In de bijlage staan bepaalde stukken tekst. 5. en de daarin vermelde vragen en opdrachten die je jezelf hebt gegeven Hier direct op aansluitend de belangrijkste gevolgtrekking uit het verslag ten aanzien van:          5. Al deze dingen ga je in je conclusie of slot verwerken. Dit kunnen vragen zijn die nog niet beantwoord zijn of nuttige tips. Je maakt als schrijver de balans op van je stageverslag en je gaat de vragen die je in de inleiding hebt gesteld beantwoorden.3 Nawoord In het nawoord kun je alles kwijt wat nog niet is gezegd of geschreven. Je gaat naar aanleiding hiervan een conclusie trekken en eventuele aanbevelingen doen. De antwoorden zul je in de beschrijving van de werkzaamheden en persoonlijk functioneren kunnen vinden. En tot slot mag je nog eens in een slotwoord zeggen hoe je het hebt ervaren om aan je stage verslag te werken en wie je eventueel wilt bedanken. In het kort herhaal je deze nog eens (ook al zijn ze niet allemaal aan de orde geweest). Is je idee over het beroep veranderd. versie 2/3/4. Wat waren mijn goede en minder goede punten.10-09-02 . Is de stageplaats geschikt. Misschien kom je wel tot een heel andere gedragshouding of ga je voortaan anders over dit onderwerp praten. vastgelegd. Hier worden de resultaten van je onderzoek.

Je kunt dan in je tekst verwijzen naar bepaalde stukken in de bijlage.10-09-02 15 . ICT-Lyceum ROC Utrecht. Deze stukken tekst geven dan een verduidelijking van de dingen die je beschreven hebt of hebt ondernomen. versie 2/3/4. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag.

10-09-02 . Het verslag moet duidelijk zijn voor iemand die niets van deze stage afweet. ICT-Lyceum ROC Utrecht.Inhoudsopgave . Houd bij het verslag rekening met de volgende punten: 1. • Lopen de zinnen goed? • Staat er niet te veel “toen en toen”? • Staan er nog spelfouten in? • Zit het verslag logisch in elkaar? 4.Omslag .Het bedrijf .Conclusie . VEEL SUCCES FOR 7584 16 Hoe schrijf je een stageverslag.Algemene gegevens . versie 2/3/4.Bijlage 3. grafieken of tabellen opnemen als deze de tekst verduidelijken. Gebruik korte zinnen in goed Nederlands. Gebruik de onderstaande verslagindeling: . Je mag in je verslag tekeningen.Persoonlijk functioneren . Schrijf het verslag eerst in grote lijnen op papier en gebruik daarna de computer.Nawoord .Werkzaamheden .Inleiding .SAMENVATTING Hieronder vind je een korte samenvatting van alles wat we in dit boekje hebben besproken. 2. Maak het verslag overzichtelijk. 5.