Hoe schrijf je een stageverslag?

ROC Utrecht
ICT-Lyceum

opleiding:servicemederwker-ICT, medewerker beheer-ICT en ICT-beheerder

For 7584

september ’02

2.Inhoudsopgave INLEIDING 1 HET VERSLAG 1.1 Wat is nu precies een verslag? 1.6 Het organisatieschema 3.10-09-02 .4 Bijlage 5 5 7 7 8 9 10 11 11 13 13 13 13 15 15 15 15 SAMENVATTING 16 FOR 7584 2 Hoe schrijf je een stageverslag.2 Indeling van de conclusie 5.4 De inleiding 3.2 Functioneren op de afdeling 5 HET SLOT 5.2. versie 2/3/4.1 De structuur van het stageverslag 2.3 Nawoord 5. ICT-Lyceum ROC Utrecht.5 Het bedrijf/de instelling 3.1 Conclusie 5.1 De omslag 3.3 De inhoudsopgave 3.7 Mijn stage afdeling(en) 4 HET MIDDENSTUK 4.3 Wie kijkt het verslag na? 3 4 4 4 2 ALGEMEEN 2.2 De algemene gegevens 3.2 Het persoonlijk functioneren 4.2 Wanneer moet het verslag klaar zijn ? 1.1 Introductie in het bedrijf 4.1 De beschrijving van de werkzaamheden 4.2 De vormgeving 3 HET BEGIN 3.

Gebruik ze bij het schrijven van het verslag. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. De instructies worden met voorbeelden aangevuld.INLEIDING Dit boekje gaat over het schrijven van een stageverslag. Van iedere periode moet een verslag geschreven worden. Dit verslag is niet alleen een weergave van je ervaringen en werkzaamheden maar geeft tevens een inzicht in de organisatie en afdeling waar jij hebt gewerkt.10-09-02 3 . Dit deel werd vroeger stage genoemd. In de praktijk praten we toch meestal over stage. moet je in elk jaar een periode van negen weken stage lopen. Zoals je weet. ICT-Lyceum ROC Utrecht. tegenwoordig heet het officieel beroepspraktijkvorming (afgekort tot BPV). Een groot deel van je opleiding vindt plaats in de praktijk. versie 2/3/4.

Overal in bedrijven en instellingen worden problemen onderzocht. Probeer het concept van je verslag halverwege je stage af te hebben. Het is gebaseerd op het verzamelen van gegevens.2 Wanneer moet het verslag klaar zijn? Je stageverslag moet uiterlijk twee weken nadat je stage is geëindigd worden ingeleverd bij je stagedocent.10-09-02 . neem je zo snel mogelijk contact op met deze docent. dan zul je daar later ongetwijfeld je voordeel mee kunnen doen. Wanneer je het niet tijdig af kunt hebben. versie 2/3/4. 1. Stageverslagen die onvoldoende worden beoordeeld. Dit kan betekenen dat je aanvullingen moet maken.1 Wat is nu precies een verslag? Een verslag is een schriftelijke weergave van dingen die je hebt gehoord. presenteren mensen hun ideeën aan anderen en worden belangrijke beslissingen genomen op basis van uitgebrachte rapporten. stagedocent. een heldere schrijfstijl. gelezen of gedacht.3 Wie kijkt het verslag na? Zoals al eerder is gezegd. Zorg ook dat het niet langer is dan nodig. Het is een manier om dingen te verwerken en vast te leggen. Geef een kopie van het stageverslag aan de stagebegeleider (sommige bedrijven willen je verslag vooraf inzien en nakijken op “geheime” informatie) FOR 7584 4 Hoe schrijf je een stageverslag. zodat je aan het eind van de stage je hele verslag af hebt. gezien . Dit is een basis voor je eindverslag. ICT-Lyceum ROC Utrecht. lever je het stageverslag in bij de stagedocent die je op je stageadres heeft bezocht.1 HET VERSLAG 1. maar ook voor je praktijkbegeleider en stagedocent. In je verslag kun je je ervaringen verwerken en vastleggen. De stagedocent gaat samen met jou het hele verslag bespreken en beoordelen. TIPS • • • • • Begin tijdig met het maken van je stageverslag Maak elke dag aantekeningen en maak er aan het eind van de week een korte samenvatting van. moeten op aanwijzing van de docent die het heeft nagekeken worden aangevuld. De beoordeling van je stageverslag levert samen met de beoordeling van je stageopdrachten én de beoordeling die je van je stagebegeleider op het stagebedrijf hebt gehad de eindbeoordeling van je stage op. een minimale lengte en uit alles moet blijken dat je een eigen mening over het onderwerp hebt. Het maken van schriftelijke stukken is niet iets wat alleen op school van je wordt gevraagd. Laat het concept eventueel corrigeren door de stagebegeleider. Wanneer je daarom nu leert om iets op schrift te stellen in de juiste vorm. Een verslag en/of een werkstuk moet voldoen aan duidelijke eisen zoals een goede indeling. 1. Dit doe je door het verslag goed in te delen en helder te formuleren. Hier staat een termijn voor van maximaal twee weken. Omdat het verslag niet alleen bedoeld is voor jezelf. docent Nederlands of door iemand anders. moet je er voor zorgen dat het goed duidelijk leesbaar is voor anderen.

In de volgende hoofdstukken worden deze onderdelen stuk voor stuk besproken. 10. maar ook kijken of het goed te begrijpen is. DE OMSLAG. CONCLUSIE. Deze structuur is weer onder te verdelen in BEGIN (1 t/m 6). Hij of zij kan niet alleen op spelling controleren. ICT-Lyceum ROC Utrecht. 2. NAWOORD. leest prettiger.5 cm en boven en onder van 3 cm. Nummer de pagina's duidelijk en controleer of de inhoudsopgave de juiste nummers weergeeft. Laat je verslag nalezen en controleren door iemand anders voordat je het inlevert. Vergeet vooral niet je tekst te controleren op typefouten met de elektronische spellingcorrector.2 De structuur van het stageverslag Een stageverslag bestaat uit de volgende onderdelen: 1. 9. 5. ALGEMENE GEGEVENS. MIDDENSTUK (7 en 8) en SLOT (9 t/m 15).1 De vormgeving Een stageverslag dat er fraai uitziet. Je mag een enkele illustratie in je verslag opnemen. DE WERKZAAMHEDEN 8. BIJLAGE. versie 2/3/4. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Maak de bladzijde niet te vol. Je mag dan ook best schrijven “Ik vind het een prima bedrijf”.10-09-02 5 .2 ALGEMEEN 2. Houd minimaal links en rechts een ruimte vrij van 2. INLEIDING. 11. INHOUDSOPGAVE. 4. 3. Gebruik een zakelijk lettertype. Houd voldoende witregels tussen de paragrafen. Het stageverslag is naast zakelijke informatie ook een persoonlijke verslag. 2. Probeer zo goed mogelijk Nederlands te schrijven. We noemen dit de structuur van het verslag. bijvoorbeeld Times New Roman of Arial. GESCHIEDENIS EN ORGANISATIE VAN HET BEDRIJF. 6. Let daarom op de volgende punten: • • • • • • • • • • • Natuurlijk ga je het verslag maken met een tekstverwerkingsprogramma. DE STAGE-AFDELING 7. HET PERSOONLIJK FUNCTIONEREN. Laat de kopregels opvallen door ze bijvoorbeeld vet of cursief te maken. Zorg dat elke zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. Beter korte dan lange zinnen. als dit goed bij de tekst past.

versie 2/3/4.10-09-02 . Onderstaande gegevens moeten beslist verwerkt worden. 3. We doen dit omdat bij het openslaan van het stageverslag je gelijk alle gegevens hebt van de leerling. • de naam van de opleiding waarmee je nu bezig bent.z het moet al iets van het bedrijf of afdeling zeggen waar het stageverslag over gaat (gebruik b. Een te drukke omslag kan de lezer afschrikken. ICT-Lyceum Amerikalaan 109 3526 VD Utrecht 030-2809809 : FOR 7584 6 Hoe schrijf je een stageverslag. ICT-Lyceum ROC Utrecht. • de periode waarin je stage gelopen hebt. Deze kaft moet functioneel zijn. Naast de titel en eventuele illustraties moet op de kaft staan: • je naam .v. VOORBEELD 1 ALGEMENE GEGEVENS: NAAM STAGIAIRE NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOONNUMMER : : : : : STAGEBEDRIJF NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOONNUMMER CONTACTPERSOON TELEFOONNUMMER STAGEBEGELEIDER STAGEPERIODE : : : : : : : : : SCHOOL NAAM ADRES POSTCODE TELEFOONNUMMER STAGECOORDINATOR STAGEDOCENT : : : : : ROC UTRECHT.1 De omslag De omslag is het visitekaartje van je stageverslag.w. d.3 HET BEGIN 3.2 De algemene gegevens De algemene gegevens komen op de eerste bladzijde. een afbeelding van het bedrijfspand of het logo van het bedrijf). De lezer van het werkstuk krijgt hiermee de eerste indruk van de aandacht die je hebt bestaad aan je verslag. het bedrijf en de school. • je klas.

een titel en een paginanummer Net als de andere onderdelen van je verslag (omslag. De enige uitzondering op deze algemene regel geldt bij paragrafen. Hierbij is het nodig dat er titels van hoofdstukken en paragrafen worden gebruikt.3 De inhoudsopgave De inhoudsopgave is een wegwijzer om op een overzichtelijke manier de lezer wegwijs te maken in je stageverslag.) beginnen alle hoofdstukken op een nieuwe pagina.10-09-02 7 . We zullen het wat betreft de inhoudsopgave hierbij laten. Daarom alleen al moet je op de volgende punten letten: • Er moet een goed overzichtelijk raamwerk zijn.3. inhoudsopgave. De lezer moet direct snappen waar het over gaat • De hoofdstukken worden weer onderverdeeld in paragrafen. Als je dit boekje goed hebt bestudeerd. Op de volgende bladzijde vind je een voorbeeld van een inhoudsopgave. Misschien kun je die wel gebruiken voor je eerste stageverslag FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. algemene gegevens. Je hebt kans dat bij een niet overzichtelijke en slordige inhoudsopgave de lezer snel het verslag zal wegleggen. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Dit is niet de bedoeling. Ook een paginaverwijzing hoort bij de inhoudsopgave. Dit zijn kleine onderdelen van een hoofdstuk. Helaas gebeurt dit erg vaak. versie 2/3/4. BIJ EEN NIEUWE PARAGRAAF HOEF JE NIET OP EEN NIEUWE BLADZIJDE TE BEGINNEN. zul je er vast geen moeite mee hebben. Je krijgt dan bijvoorbeeld 5 tegels op een bladzijde.inleiding enz. • Elk hoofdstuk een paragraaf bevat: Een nummer.

5 DE BEGELEIDING CONCLUSIE 4. 8. 16. 17. 11. blz. 16. blz. 2. blz.1 DE GESCHIEDENIS VAN HET BEDRIJF 1. 3. blz.5 MIJN STAGE-AFDELING WERKZAAMHEDEN 2. blz.4 GEGEVENS INVOEREN 2.5 SLOTWOORD BIJLAGE blz. 13. blz.3 HET ORGANISATIESCHEMA 1.2 POST SORTEREN 2. versie 2/3/4. 8 blz.3 DE TELEFOON 2. 5. 10. 14. 3. 6. blz. blz.3 WAT WAREN MIJN GOEDE PUNTEN 4. FOR 7584 8 Hoe schrijf je een stageverslag.2 WAT IS HET VOOR EEN BEDRIJF 1. blz. blz. 15.7 ANDERE WERKZAAMHEDEN MIJN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN 3.5 ARCHIVEREN 2. blz.4 WAT WAREN MIJN SLCHTE PUNTEN 4. 10.6 TYPEWERK 2. blz. blz. 9.4 WELKE AFDELINGEN ZIJN ER 1. blz.1 DE INTRODUCTIE 3.VOORBEELD 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING HOOFDSTUK 1 HET BEDRIJF 1. 7.2 WAT HEB IK GELEERD 4. blz. blz. blz.1 ALGEMENE INDRUK VAN DE STAGE 4. blz. blz.1 UITVOERING VANDE WERKZAAMHEDEN 2. 7. 12. blz. 13. ICT-Lyceum ROC Utrecht.4 DE OMGANG MET DE COLLEGA’S 3. 15. 15. blz. blz. 8.3 FUNCTIONEREN OP DE AFDELING 3. 12.2 MIJN EERSTE DAG 3. 8. blz. 12. blz. blz. 18 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 Uit deze inhoudsopgave blijkt duidelijk dat het verslag uit verschillende onderdelen bestaat.10-09-02 . blz.

Deze stage heb ik gedaan in het kader van mijn opleiding aan het ROC UTRECHT. stage en ik heb deze gedaan bij ……………….10-09-02 9 . Deze stage was mijn…. Hoe dit allemaal is gegaan. De opleiding heeft als verplicht onderdeel in elk schooljaar 9 weken stage lopen bij verschillende bedrijven. Tevens zal ik een beschrijving geven over het bedrijf en hoe het bedrijf is georganiseerd.t. Ik denk dat dit hoofdzakelijk kwam omdat mijn verwachtingen niet helemaal zijn uitgekomen. welke hoofdstukken zijn er en wat bespreken ze? Een korte samenvatting van de inhoud. Tijdens deze stage heb ik als minder plezierig ervaren ………….Ik heb stage gelopen op de afdeling…………… In dit verslag zal ik uitgebreid ingaan op de werkzaamheden die ik heb verricht en ik zal iets schrijven over mijn persoonlijk functioneren op de afdeling waar ik heb gewerkt. VOORBEELD 3 INLEIDING Dit verslag gaat over mijn stage-ervaringen over de periode van ………. Hierin beschrijf je: • • • • Over wat voor onderwerp het stageverslag gaat: Voor wie je het verslag schrijft / in het kader van welke opleiding.omdat ik van mening ben dat ik door deze ervaring later mijn beroep beter kan uitoefenen.Ik wilde graag ervaringen opdoen met (in) ………….4 De inleiding De inleiding is eigenlijk het beginpunt van je tekst. Ik volg daar de opleiding ICT-Lyceum niveau. Mochten er vragen zijn of opmerkingen dan wil ik deze graag beantwoorden.t/m………….. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je deze klakkeloos overneemt.. (naam) FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag.. Je geeft informatie over de opbouw van het verslag. De inleiding zegt iets over jou en over het verslag dat jij hebt gemaakt. Probeer je eigen inleiding te maken. Tijdens deze stage was ik vooral van plan om te proberen te werken aan …………….3. Ik hoop dat de lezer met plezier dit verslag zal lezen. de vormgeving en inhoud van het verslag wil ik graag vernemen zodat ik deze in mijn volgende verslag kan verwerken.. UTRECHT dd.. versie 2/3/4. zal ik in mijn conclusie vertellen en ook natuurlijk wat ik heb geleerd en wat ik verder van deze stage heb gevonden. Het geeft al een kijkje in de keuken. Ook suggesties m. Wat mag de lezer verwachten? Op de volgende bladzijde staat een inleiding voor een stageverslag. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Je stelt jezelf voor.b. voor medewerker(ster) ICT-beheer.

Wat voor soort afdelingen zijn er. 2. Ga met mensen in het bedrijf praten. ICT-Lyceum ROC Utrecht. De organisatie van het bedrijf: uit welke en hoeveel afdelingen bestaat het bedrijf. 4. Welke software en hardware worden er in het bedrijf gebruikt en waarvoor. heden en toekomst.5 Het bedrijf/de instelling In het hoofdstuk “Het bedrijf” of ”De geschiedenis en organisatie van het bedrijf” moet in elk geval de volgende informatie komen te staan: 1. Inzicht krijgen in deze materie kan je een band met het bedrijf geven. Welk besturingssysteem wordt er gebruikt op de werkstations/servers. FOR 7584 10 Hoe schrijf je een stageverslag. zo ja welke. De beschrijving van de afdeling waar je werkt. Bereid je op dit gesprek voor door van te voren vragen te bedenken en op papier te zetten. De volgende punten kunnen dus in deze beschrijving komen te staan: • • • • • • • • • • Hoe is het bedrijf of instelling ontstaan. door wie en waarom. 5. Is het een groot of klein bedrijf.10-09-02 . Natuurlijk mag je best wat schriftelijke informatie verwerken maar doe dit niet te veel. 3. Het ontstaan van het bedrijf: wanneer is het opgericht. versie 2/3/4. Doel van de instelling/het bedrijf. Immers. Als er een personeelsafdeling is. Gebruik zoveel mogelijk je eigen woorden. elk bedrijf heeft zijn verleden. Dit kan weer belangrijk zijn voor je functioneren in het bedrijf. Deze bijlage komt achterin het verslag.3. In welke branche is het bedrijf werkzaam. Welke beveiligingspakketten enz…. Welke administratieve softwarepakketten worden gebruikt. Als er veel informatie over het bedrijf is. of dienst geleverd. Wordt er een product gemaakt. bewaar dit dan voor de BIJLAGE. vraag een gesprek aan met de personeelsvertegenwoordiger. De afdeling waar je werkt enz…. welke diensten levert het. De doelstelling van het bedrijf: welke producten maakt het. Je vertelt dus iets over het ontstaan van het bedrijf (historie) en hoe de organisatie van het bedrijf eruit ziet.

• wat is de plaats van de afdeling in de organisatie. • enz FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. • welke handelingen worden verricht.7 Mijn stage-afdeling(en) Bij de beschrijving van de organisatie kun je natuurlijk iets vertellen over de verschillende afdelingen. Ook het ICT-Lyceum kunnen we in een schema zetten. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Als het bedrijf of instelling geen eigen schema heeft.6 Het organisatieschema De meeste bedrijven hebben wel een organisatieschema (vaak organigram genoemd). VOORBEELD 4 UNIT ECONOMIE DIRECTIE ADMINISTRATIE EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL DETAILHANDEL ICT-LYCEUM ADMINISTRATIE CONTRACTAFD.Bij dit schema geef je aan op welke afdeling jij hebt gewerkt en hoe jouw afdeling is georganiseerd. is natuurlijk de afdeling waar jij stage loopt. AFDELINGSMANAGER NIVEAU 2 COORDINATOR NIVEAU 3 COORDINATOR NIVEAU 4 COORDINATOR ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER DOCENTEN DOCENTEN DOCENTEN 3.10-09-02 11 . Van deze afdeling ga je een beschrijving geven: • wat is het doel van de afdeling. Wat echter wel erg belangrijk is. dan zul je er zelf één moeten maken. Dit kan een korte opsomming zijn waarbij je er verder niet al te uitgebreid over hoeft te vertellen. versie 2/3/4.3.

De mentaliteit van “ik zal wel zien” heeft meer teleurstellingen opgeleverd dan positieve reacties. Schrijf niet alleen: Ik heb het probleem opgelost. versie 2/3/4. Vraag ook anderen naar hun mening over jou functioneren en wees niet bang voor kritiek. Maar beschrijf wat het probleem was en hoe je het hebt opgelost. ICT-Lyceum ROC Utrecht.2 Het functioneren op de afdeling Bij de beschrijving van de persoonlijk functioneren op de afdeling kun je gebruik maken van vragen die je van tevoren hebt opgesteld. Kortom: je zult moeten ontdekken in welke situatie.4 HET MIDDENSTUK 4. Verzamel deze aantekeningen naar gekozen onderwerpen en zet ze ineen logische verband. Een goede stagevoorbereiding is dan ook belangrijk. Immers. Als je moeite hebt om zinnen op papier te krijgen. is de kans op een fijne en leerzame stage groot.10-09-02 . 4. kan van elkaar verschillen. Later kun je het altijd nog veranderen.2 Het persoonlijk functioneren Natuurlijk gaat het bij het op stage gaan niet alleen om kennis te maken met het beroep en het aanleren van vaardigheden. wanneer je je stage periode op een prettige manier begint. Tijdens deze gedachten ga je schrijven. 4. omgeving en werkzaamheden jij het beste functioneert. Wees ook kritisch naar jezelf en geef jezelf ook een compliment als je iets goeds gedaan hebt. FOR 7584 12 Hoe schrijf je een stageverslag.1 Introductie in het bedrijf en op de afdeling De eerste kennismaking met je stageadres is erg belangrijk. 4. Werk dit uit tot een goed lopend verhaal. Hoe heb je dat opgelost. Met de uitwerking van je dagverslagen beschik je over genoeg informatie om een duidelijk en overzichtelijk verslag te geven van de 9 weken stage. Het maakt veel verschil of je bij een groot of een klein bedrijf werkt. Neem geen genoegen met een kort antwoord maar vraag naar HOE en WAAROM. Er zijn nog vele andere kanten aan het beroep van ICT-er. dan is het misschien voor jou gemakkelijker om alles op te schrijven zoals je het zou vertellen. Geef aan hoe je deze werkzaamheden hebt uitgevoerd en of je ook problemen bent tegengekomen bij de uitvoering van deze taken. Wij als school kunnen jullie dan misschien nog beter voorbereiden op de stage. Ook de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgeoefend. Ook de sfeer en collegialiteit spelen een rol. Bedenk dat jouw functioneren vaak samenhangt met de vraag of je duidelijk voor ogen hebt wat je nu precies wilt leren en welke mogelijkheden het bedrijf heeft. Neem in gedachten een goede kennis en vertel hem/haar alles.2.2.1 De beschrijving van de werkzaamheden Het middenstuk is het hart van je verslag. Ook voor de school is het belangrijk om te weten hoe jij jezelf hebt geïntroduceerd (onderdeel van je opleiding) en hoe je bent ontvangen.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Wat vond je van jezelf. Waarom niet en waarom wel. Hoe was je contact met je stagebegeleider(ster). Durfde je zelf ook initiatieven te nemen.. Werd er ook naar je geluisterd.. waar bestond die uit.10-09-02 13 . Op deze manier kun je zelf ook vragen bedenken. Hoe ging je met je collega’s om. Was er genoeg begeleiding. Waar bestonden die uit. wat was de reden. Was er wel eens kritiek en waarom. hoe. Werd je snel opgenomen door je collega’s Was je stil. verlegen enz…. Ging je met plezier naar je stage. Hoe vond je dat. Hoe gingen je collega’s met jou om. teruggetrokken. waarom niet en zo ja. pauze enz….Hier volgt weer een aantal punten die je kunnen helpen om je functioneren duidelijk te krijgen. Zo niet. versie 2/3/4. was je het ermee eens. hoe ging het. ICT-Lyceum ROC Utrecht. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Heb je dit besproken met je stagebegeleider. wat zei die ervan. waarom. Hoe was de sfeer op de afdeling. Ben je veranderd door je stage. Zo niet.

5. ICT-Lyceum ROC Utrecht. En tot slot mag je nog eens in een slotwoord zeggen hoe je het hebt ervaren om aan je stage verslag te werken en wie je eventueel wilt bedanken. Het stageverslag wordt daardoor te veel onderbroken met misschien voor jou wel belangrijke tekst of voorbeelden maar niet altijd voor het verhaal. Is de stageplaats geschikt. vastgelegd.5 HET SLOT 5.1 De conclusie De conclusie is een vervolg op de inleiding. Het geeft eigenlijk een antwoord op de inleiding. Misschien kom je wel tot een heel andere gedragshouding of ga je voortaan anders over dit onderwerp praten. Dit kunnen vragen zijn die nog niet beantwoord zijn of nuttige tips. Je maakt als schrijver de balans op van je stageverslag en je gaat de vragen die je in de inleiding hebt gesteld beantwoorden.4 Bijlage In de bijlage staan bepaalde stukken tekst. 5. Je gaat naar aanleiding hiervan een conclusie trekken en eventuele aanbevelingen doen. tekeningen of andere gegevens die te uitgebreid zijn om in je stageverslag op te nemen. In het kort herhaal je deze nog eens (ook al zijn ze niet allemaal aan de orde geweest).2 Indeling van de conclusie In de conclusie komt te staan: • • Een terugkoppeling naar de inleiding. en de daarin vermelde vragen en opdrachten die je jezelf hebt gegeven Hier direct op aansluitend de belangrijkste gevolgtrekking uit het verslag ten aanzien van:          5. De antwoorden zul je in de beschrijving van de werkzaamheden en persoonlijk functioneren kunnen vinden. je vragen en de manier waarop je het allemaal gedaan hebt. Zou je vast willen werken op de stageplaats? Waarom (niet)? De invloed van de stage op je beroepskeuze. Al deze dingen ga je in je conclusie of slot verwerken. hoe? Wat zijn je plannen voor de volgende stage? FOR 7584 14 Hoe schrijf je een stageverslag. Korte samenvatting van het belangrijkste uit je verslag. versie 2/3/4. Is je idee over het beroep veranderd. Wat waren mijn goede en minder goede punten. Hier worden de resultaten van je onderzoek. Deze vormen immers het hart van je verslag.3 Nawoord In het nawoord kun je alles kwijt wat nog niet is gezegd of geschreven. Was de stage zoals je verwacht had? Je leerervaringen en eventuele bijzondere dingen. Meestal komen hier de bedankjes en opmerkingen die niet direct verband houden met het verslag.10-09-02 .

Deze stukken tekst geven dan een verduidelijking van de dingen die je beschreven hebt of hebt ondernomen. ICT-Lyceum ROC Utrecht. versie 2/3/4. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag.Je kunt dan in je tekst verwijzen naar bepaalde stukken in de bijlage.10-09-02 15 .

grafieken of tabellen opnemen als deze de tekst verduidelijken. Het verslag moet duidelijk zijn voor iemand die niets van deze stage afweet.Inhoudsopgave .Het bedrijf . Gebruik korte zinnen in goed Nederlands.Omslag . ICT-Lyceum ROC Utrecht. Schrijf het verslag eerst in grote lijnen op papier en gebruik daarna de computer.Nawoord .Algemene gegevens . Gebruik de onderstaande verslagindeling: . Je mag in je verslag tekeningen. Houd bij het verslag rekening met de volgende punten: 1. • Lopen de zinnen goed? • Staat er niet te veel “toen en toen”? • Staan er nog spelfouten in? • Zit het verslag logisch in elkaar? 4. VEEL SUCCES FOR 7584 16 Hoe schrijf je een stageverslag. 5.Werkzaamheden .Inleiding .Bijlage 3. versie 2/3/4. Maak het verslag overzichtelijk.SAMENVATTING Hieronder vind je een korte samenvatting van alles wat we in dit boekje hebben besproken. 2.Persoonlijk functioneren .10-09-02 .Conclusie .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful