Hoe schrijf je een stageverslag?

ROC Utrecht
ICT-Lyceum

opleiding:servicemederwker-ICT, medewerker beheer-ICT en ICT-beheerder

For 7584

september ’02

ICT-Lyceum ROC Utrecht.1 De omslag 3.3 De inhoudsopgave 3.3 Wie kijkt het verslag na? 3 4 4 4 2 ALGEMEEN 2.3 Nawoord 5.2 Wanneer moet het verslag klaar zijn ? 1. versie 2/3/4.1 Conclusie 5.6 Het organisatieschema 3.4 De inleiding 3.5 Het bedrijf/de instelling 3.2 De vormgeving 3 HET BEGIN 3.Inhoudsopgave INLEIDING 1 HET VERSLAG 1.7 Mijn stage afdeling(en) 4 HET MIDDENSTUK 4.10-09-02 .2 De algemene gegevens 3.1 De structuur van het stageverslag 2.1 De beschrijving van de werkzaamheden 4.4 Bijlage 5 5 7 7 8 9 10 11 11 13 13 13 13 15 15 15 15 SAMENVATTING 16 FOR 7584 2 Hoe schrijf je een stageverslag.1 Introductie in het bedrijf 4.2 Indeling van de conclusie 5.2 Functioneren op de afdeling 5 HET SLOT 5.2 Het persoonlijk functioneren 4.2.1 Wat is nu precies een verslag? 1.2.

In de praktijk praten we toch meestal over stage.INLEIDING Dit boekje gaat over het schrijven van een stageverslag. Een groot deel van je opleiding vindt plaats in de praktijk. moet je in elk jaar een periode van negen weken stage lopen. tegenwoordig heet het officieel beroepspraktijkvorming (afgekort tot BPV). Gebruik ze bij het schrijven van het verslag. Dit verslag is niet alleen een weergave van je ervaringen en werkzaamheden maar geeft tevens een inzicht in de organisatie en afdeling waar jij hebt gewerkt. Dit deel werd vroeger stage genoemd. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Zoals je weet.10-09-02 3 . ICT-Lyceum ROC Utrecht. Van iedere periode moet een verslag geschreven worden. De instructies worden met voorbeelden aangevuld. versie 2/3/4.

Dit is een basis voor je eindverslag. stagedocent. Het maken van schriftelijke stukken is niet iets wat alleen op school van je wordt gevraagd. presenteren mensen hun ideeën aan anderen en worden belangrijke beslissingen genomen op basis van uitgebrachte rapporten. Een verslag en/of een werkstuk moet voldoen aan duidelijke eisen zoals een goede indeling. Het is gebaseerd op het verzamelen van gegevens. Wanneer je daarom nu leert om iets op schrift te stellen in de juiste vorm. moeten op aanwijzing van de docent die het heeft nagekeken worden aangevuld. zodat je aan het eind van de stage je hele verslag af hebt. Dit doe je door het verslag goed in te delen en helder te formuleren. maar ook voor je praktijkbegeleider en stagedocent. In je verslag kun je je ervaringen verwerken en vastleggen. Overal in bedrijven en instellingen worden problemen onderzocht. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Omdat het verslag niet alleen bedoeld is voor jezelf. gelezen of gedacht. een minimale lengte en uit alles moet blijken dat je een eigen mening over het onderwerp hebt. Probeer het concept van je verslag halverwege je stage af te hebben.1 Wat is nu precies een verslag? Een verslag is een schriftelijke weergave van dingen die je hebt gehoord. 1. een heldere schrijfstijl. moet je er voor zorgen dat het goed duidelijk leesbaar is voor anderen. neem je zo snel mogelijk contact op met deze docent.10-09-02 . TIPS • • • • • Begin tijdig met het maken van je stageverslag Maak elke dag aantekeningen en maak er aan het eind van de week een korte samenvatting van. versie 2/3/4. gezien . 1. Laat het concept eventueel corrigeren door de stagebegeleider.1 HET VERSLAG 1. Dit kan betekenen dat je aanvullingen moet maken.3 Wie kijkt het verslag na? Zoals al eerder is gezegd. lever je het stageverslag in bij de stagedocent die je op je stageadres heeft bezocht. Het is een manier om dingen te verwerken en vast te leggen. Hier staat een termijn voor van maximaal twee weken. docent Nederlands of door iemand anders. De beoordeling van je stageverslag levert samen met de beoordeling van je stageopdrachten én de beoordeling die je van je stagebegeleider op het stagebedrijf hebt gehad de eindbeoordeling van je stage op. dan zul je daar later ongetwijfeld je voordeel mee kunnen doen. De stagedocent gaat samen met jou het hele verslag bespreken en beoordelen. Stageverslagen die onvoldoende worden beoordeeld. Wanneer je het niet tijdig af kunt hebben.2 Wanneer moet het verslag klaar zijn? Je stageverslag moet uiterlijk twee weken nadat je stage is geëindigd worden ingeleverd bij je stagedocent. Geef een kopie van het stageverslag aan de stagebegeleider (sommige bedrijven willen je verslag vooraf inzien en nakijken op “geheime” informatie) FOR 7584 4 Hoe schrijf je een stageverslag. Zorg ook dat het niet langer is dan nodig.

We noemen dit de structuur van het verslag.2 De structuur van het stageverslag Een stageverslag bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Houd minimaal links en rechts een ruimte vrij van 2. Je mag dan ook best schrijven “Ik vind het een prima bedrijf”. 5. Vergeet vooral niet je tekst te controleren op typefouten met de elektronische spellingcorrector. DE WERKZAAMHEDEN 8. Gebruik een zakelijk lettertype.2 ALGEMEEN 2. DE STAGE-AFDELING 7. Het stageverslag is naast zakelijke informatie ook een persoonlijke verslag. maar ook kijken of het goed te begrijpen is. CONCLUSIE. Maak de bladzijde niet te vol.5 cm en boven en onder van 3 cm. versie 2/3/4. 6. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. ICT-Lyceum ROC Utrecht. DE OMSLAG. Zorg dat elke zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. 3. BIJLAGE. Beter korte dan lange zinnen. 2. Je mag een enkele illustratie in je verslag opnemen. In de volgende hoofdstukken worden deze onderdelen stuk voor stuk besproken. GESCHIEDENIS EN ORGANISATIE VAN HET BEDRIJF. ALGEMENE GEGEVENS. Deze structuur is weer onder te verdelen in BEGIN (1 t/m 6). HET PERSOONLIJK FUNCTIONEREN. bijvoorbeeld Times New Roman of Arial. Laat je verslag nalezen en controleren door iemand anders voordat je het inlevert. Laat de kopregels opvallen door ze bijvoorbeeld vet of cursief te maken. NAWOORD. Nummer de pagina's duidelijk en controleer of de inhoudsopgave de juiste nummers weergeeft. 10. Houd voldoende witregels tussen de paragrafen. Hij of zij kan niet alleen op spelling controleren. als dit goed bij de tekst past. 2.1 De vormgeving Een stageverslag dat er fraai uitziet. Let daarom op de volgende punten: • • • • • • • • • • • Natuurlijk ga je het verslag maken met een tekstverwerkingsprogramma. 4. Probeer zo goed mogelijk Nederlands te schrijven. 9. INHOUDSOPGAVE.10-09-02 5 . 11. INLEIDING. MIDDENSTUK (7 en 8) en SLOT (9 t/m 15). leest prettiger.

z het moet al iets van het bedrijf of afdeling zeggen waar het stageverslag over gaat (gebruik b. d. 3.w. VOORBEELD 1 ALGEMENE GEGEVENS: NAAM STAGIAIRE NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOONNUMMER : : : : : STAGEBEDRIJF NAAM ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOONNUMMER CONTACTPERSOON TELEFOONNUMMER STAGEBEGELEIDER STAGEPERIODE : : : : : : : : : SCHOOL NAAM ADRES POSTCODE TELEFOONNUMMER STAGECOORDINATOR STAGEDOCENT : : : : : ROC UTRECHT.1 De omslag De omslag is het visitekaartje van je stageverslag. Naast de titel en eventuele illustraties moet op de kaft staan: • je naam . • de naam van de opleiding waarmee je nu bezig bent. ICT-Lyceum Amerikalaan 109 3526 VD Utrecht 030-2809809 : FOR 7584 6 Hoe schrijf je een stageverslag. • de periode waarin je stage gelopen hebt. • je klas.v. het bedrijf en de school. Deze kaft moet functioneel zijn. Onderstaande gegevens moeten beslist verwerkt worden.10-09-02 . versie 2/3/4. ICT-Lyceum ROC Utrecht. We doen dit omdat bij het openslaan van het stageverslag je gelijk alle gegevens hebt van de leerling. een afbeelding van het bedrijfspand of het logo van het bedrijf).3 HET BEGIN 3. De lezer van het werkstuk krijgt hiermee de eerste indruk van de aandacht die je hebt bestaad aan je verslag. Een te drukke omslag kan de lezer afschrikken.2 De algemene gegevens De algemene gegevens komen op de eerste bladzijde.

Dit zijn kleine onderdelen van een hoofdstuk. een titel en een paginanummer Net als de andere onderdelen van je verslag (omslag. We zullen het wat betreft de inhoudsopgave hierbij laten. De lezer moet direct snappen waar het over gaat • De hoofdstukken worden weer onderverdeeld in paragrafen. Daarom alleen al moet je op de volgende punten letten: • Er moet een goed overzichtelijk raamwerk zijn. Ook een paginaverwijzing hoort bij de inhoudsopgave. Dit is niet de bedoeling. Helaas gebeurt dit erg vaak. Hierbij is het nodig dat er titels van hoofdstukken en paragrafen worden gebruikt.3. zul je er vast geen moeite mee hebben. BIJ EEN NIEUWE PARAGRAAF HOEF JE NIET OP EEN NIEUWE BLADZIJDE TE BEGINNEN.) beginnen alle hoofdstukken op een nieuwe pagina. Je hebt kans dat bij een niet overzichtelijke en slordige inhoudsopgave de lezer snel het verslag zal wegleggen. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Misschien kun je die wel gebruiken voor je eerste stageverslag FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag.10-09-02 7 . Op de volgende bladzijde vind je een voorbeeld van een inhoudsopgave. algemene gegevens. De enige uitzondering op deze algemene regel geldt bij paragrafen. Als je dit boekje goed hebt bestudeerd.3 De inhoudsopgave De inhoudsopgave is een wegwijzer om op een overzichtelijke manier de lezer wegwijs te maken in je stageverslag. versie 2/3/4. inhoudsopgave.inleiding enz. Je krijgt dan bijvoorbeeld 5 tegels op een bladzijde. • Elk hoofdstuk een paragraaf bevat: Een nummer.

blz. blz. 16.1 UITVOERING VANDE WERKZAAMHEDEN 2. blz. blz.5 MIJN STAGE-AFDELING WERKZAAMHEDEN 2. 17. 15. 10. blz.2 POST SORTEREN 2. blz.2 WAT HEB IK GELEERD 4. blz. 13.6 TYPEWERK 2.3 FUNCTIONEREN OP DE AFDELING 3.5 SLOTWOORD BIJLAGE blz. 15. blz. versie 2/3/4. FOR 7584 8 Hoe schrijf je een stageverslag.VOORBEELD 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING HOOFDSTUK 1 HET BEDRIJF 1. blz. blz. blz.1 DE GESCHIEDENIS VAN HET BEDRIJF 1. 12. 10. blz.5 DE BEGELEIDING CONCLUSIE 4.1 ALGEMENE INDRUK VAN DE STAGE 4. 5.4 GEGEVENS INVOEREN 2. blz. 8.10-09-02 .2 WAT IS HET VOOR EEN BEDRIJF 1. 3. 18 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 Uit deze inhoudsopgave blijkt duidelijk dat het verslag uit verschillende onderdelen bestaat. blz. blz.4 WAT WAREN MIJN SLCHTE PUNTEN 4. 15. 16. blz. 2.5 ARCHIVEREN 2. blz. blz.7 ANDERE WERKZAAMHEDEN MIJN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN 3. blz. ICT-Lyceum ROC Utrecht. 8 blz. 3. blz.3 HET ORGANISATIESCHEMA 1. 12. 7. blz.3 DE TELEFOON 2.1 DE INTRODUCTIE 3.3 WAT WAREN MIJN GOEDE PUNTEN 4. 9. 12.4 DE OMGANG MET DE COLLEGA’S 3. 14. 6. blz. 8. 8. 7. blz. blz.2 MIJN EERSTE DAG 3. blz. 11.4 WELKE AFDELINGEN ZIJN ER 1. 13. blz.

. Hierin beschrijf je: • • • • Over wat voor onderwerp het stageverslag gaat: Voor wie je het verslag schrijft / in het kader van welke opleiding.b. Ook suggesties m. versie 2/3/4. Tijdens deze stage heb ik als minder plezierig ervaren …………. zal ik in mijn conclusie vertellen en ook natuurlijk wat ik heb geleerd en wat ik verder van deze stage heb gevonden.10-09-02 9 . Ik volg daar de opleiding ICT-Lyceum niveau.t. UTRECHT dd.Ik wilde graag ervaringen opdoen met (in) …………. Tevens zal ik een beschrijving geven over het bedrijf en hoe het bedrijf is georganiseerd.. De opleiding heeft als verplicht onderdeel in elk schooljaar 9 weken stage lopen bij verschillende bedrijven. Deze stage heb ik gedaan in het kader van mijn opleiding aan het ROC UTRECHT. De inleiding zegt iets over jou en over het verslag dat jij hebt gemaakt. Hoe dit allemaal is gegaan.3. Je stelt jezelf voor. stage en ik heb deze gedaan bij ………………..Ik heb stage gelopen op de afdeling…………… In dit verslag zal ik uitgebreid ingaan op de werkzaamheden die ik heb verricht en ik zal iets schrijven over mijn persoonlijk functioneren op de afdeling waar ik heb gewerkt. Ik hoop dat de lezer met plezier dit verslag zal lezen. Mochten er vragen zijn of opmerkingen dan wil ik deze graag beantwoorden. Probeer je eigen inleiding te maken. Ik denk dat dit hoofdzakelijk kwam omdat mijn verwachtingen niet helemaal zijn uitgekomen.. welke hoofdstukken zijn er en wat bespreken ze? Een korte samenvatting van de inhoud. voor medewerker(ster) ICT-beheer. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je deze klakkeloos overneemt.4 De inleiding De inleiding is eigenlijk het beginpunt van je tekst. Je geeft informatie over de opbouw van het verslag. VOORBEELD 3 INLEIDING Dit verslag gaat over mijn stage-ervaringen over de periode van ……….omdat ik van mening ben dat ik door deze ervaring later mijn beroep beter kan uitoefenen.. Het geeft al een kijkje in de keuken.t/m…………. (naam) FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. Deze stage was mijn…. de vormgeving en inhoud van het verslag wil ik graag vernemen zodat ik deze in mijn volgende verslag kan verwerken. Tijdens deze stage was ik vooral van plan om te proberen te werken aan ……………. Wat mag de lezer verwachten? Op de volgende bladzijde staat een inleiding voor een stageverslag. ICT-Lyceum ROC Utrecht.

Wordt er een product gemaakt. Doel van de instelling/het bedrijf. De beschrijving van de afdeling waar je werkt. Is het een groot of klein bedrijf. Immers. De afdeling waar je werkt enz…. Welke beveiligingspakketten enz…. Het ontstaan van het bedrijf: wanneer is het opgericht. In welke branche is het bedrijf werkzaam. zo ja welke. versie 2/3/4. 5. 2. De doelstelling van het bedrijf: welke producten maakt het. De organisatie van het bedrijf: uit welke en hoeveel afdelingen bestaat het bedrijf. Welke administratieve softwarepakketten worden gebruikt.10-09-02 . heden en toekomst.3. Gebruik zoveel mogelijk je eigen woorden. of dienst geleverd. Natuurlijk mag je best wat schriftelijke informatie verwerken maar doe dit niet te veel. FOR 7584 10 Hoe schrijf je een stageverslag. Deze bijlage komt achterin het verslag. Ga met mensen in het bedrijf praten. vraag een gesprek aan met de personeelsvertegenwoordiger. 3. Welke software en hardware worden er in het bedrijf gebruikt en waarvoor. door wie en waarom. bewaar dit dan voor de BIJLAGE. De volgende punten kunnen dus in deze beschrijving komen te staan: • • • • • • • • • • Hoe is het bedrijf of instelling ontstaan. Welk besturingssysteem wordt er gebruikt op de werkstations/servers. welke diensten levert het. Dit kan weer belangrijk zijn voor je functioneren in het bedrijf. 4. Wat voor soort afdelingen zijn er. ICT-Lyceum ROC Utrecht.5 Het bedrijf/de instelling In het hoofdstuk “Het bedrijf” of ”De geschiedenis en organisatie van het bedrijf” moet in elk geval de volgende informatie komen te staan: 1. Bereid je op dit gesprek voor door van te voren vragen te bedenken en op papier te zetten. Als er een personeelsafdeling is. Inzicht krijgen in deze materie kan je een band met het bedrijf geven. Als er veel informatie over het bedrijf is. elk bedrijf heeft zijn verleden. Je vertelt dus iets over het ontstaan van het bedrijf (historie) en hoe de organisatie van het bedrijf eruit ziet.

is natuurlijk de afdeling waar jij stage loopt.10-09-02 11 . Dit kan een korte opsomming zijn waarbij je er verder niet al te uitgebreid over hoeft te vertellen. dan zul je er zelf één moeten maken. Van deze afdeling ga je een beschrijving geven: • wat is het doel van de afdeling. Wat echter wel erg belangrijk is. versie 2/3/4. • wat is de plaats van de afdeling in de organisatie.Bij dit schema geef je aan op welke afdeling jij hebt gewerkt en hoe jouw afdeling is georganiseerd. • welke handelingen worden verricht.6 Het organisatieschema De meeste bedrijven hebben wel een organisatieschema (vaak organigram genoemd). VOORBEELD 4 UNIT ECONOMIE DIRECTIE ADMINISTRATIE EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL DETAILHANDEL ICT-LYCEUM ADMINISTRATIE CONTRACTAFD. AFDELINGSMANAGER NIVEAU 2 COORDINATOR NIVEAU 3 COORDINATOR NIVEAU 4 COORDINATOR ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER DOCENTEN DOCENTEN DOCENTEN 3. Als het bedrijf of instelling geen eigen schema heeft. Ook het ICT-Lyceum kunnen we in een schema zetten. • enz FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag.3. ICT-Lyceum ROC Utrecht.7 Mijn stage-afdeling(en) Bij de beschrijving van de organisatie kun je natuurlijk iets vertellen over de verschillende afdelingen.

Ook de sfeer en collegialiteit spelen een rol. Tijdens deze gedachten ga je schrijven.2. 4. Ook voor de school is het belangrijk om te weten hoe jij jezelf hebt geïntroduceerd (onderdeel van je opleiding) en hoe je bent ontvangen. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Kortom: je zult moeten ontdekken in welke situatie.2 Het persoonlijk functioneren Natuurlijk gaat het bij het op stage gaan niet alleen om kennis te maken met het beroep en het aanleren van vaardigheden.2. Verzamel deze aantekeningen naar gekozen onderwerpen en zet ze ineen logische verband. Vraag ook anderen naar hun mening over jou functioneren en wees niet bang voor kritiek. Geef aan hoe je deze werkzaamheden hebt uitgevoerd en of je ook problemen bent tegengekomen bij de uitvoering van deze taken.1 Introductie in het bedrijf en op de afdeling De eerste kennismaking met je stageadres is erg belangrijk.1 De beschrijving van de werkzaamheden Het middenstuk is het hart van je verslag.10-09-02 . kan van elkaar verschillen. Er zijn nog vele andere kanten aan het beroep van ICT-er. 4. Een goede stagevoorbereiding is dan ook belangrijk. dan is het misschien voor jou gemakkelijker om alles op te schrijven zoals je het zou vertellen. Hoe heb je dat opgelost. 4. FOR 7584 12 Hoe schrijf je een stageverslag. versie 2/3/4. Bedenk dat jouw functioneren vaak samenhangt met de vraag of je duidelijk voor ogen hebt wat je nu precies wilt leren en welke mogelijkheden het bedrijf heeft. Schrijf niet alleen: Ik heb het probleem opgelost. Neem in gedachten een goede kennis en vertel hem/haar alles. Met de uitwerking van je dagverslagen beschik je over genoeg informatie om een duidelijk en overzichtelijk verslag te geven van de 9 weken stage. Wees ook kritisch naar jezelf en geef jezelf ook een compliment als je iets goeds gedaan hebt. Werk dit uit tot een goed lopend verhaal. omgeving en werkzaamheden jij het beste functioneert.2 Het functioneren op de afdeling Bij de beschrijving van de persoonlijk functioneren op de afdeling kun je gebruik maken van vragen die je van tevoren hebt opgesteld. Ook de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgeoefend. Neem geen genoegen met een kort antwoord maar vraag naar HOE en WAAROM. Wij als school kunnen jullie dan misschien nog beter voorbereiden op de stage.4 HET MIDDENSTUK 4. Het maakt veel verschil of je bij een groot of een klein bedrijf werkt. wanneer je je stage periode op een prettige manier begint. Als je moeite hebt om zinnen op papier te krijgen. is de kans op een fijne en leerzame stage groot. De mentaliteit van “ik zal wel zien” heeft meer teleurstellingen opgeleverd dan positieve reacties. Immers. Later kun je het altijd nog veranderen. Maar beschrijf wat het probleem was en hoe je het hebt opgelost.

. Was er wel eens kritiek en waarom. Hoe was de sfeer op de afdeling. Ben je veranderd door je stage. waarom. Hoe ging je met je collega’s om. Hoe vond je dat.10-09-02 13 . FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. pauze enz…. verlegen enz…. wat was de reden. hoe ging het. ICT-Lyceum ROC Utrecht. Waarom niet en waarom wel.. Zo niet. Was er genoeg begeleiding. wat zei die ervan. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Wat vond je van jezelf. Werd je snel opgenomen door je collega’s Was je stil. Heb je dit besproken met je stagebegeleider. Ging je met plezier naar je stage. Zo niet. Hoe was je contact met je stagebegeleider(ster). versie 2/3/4. hoe. was je het ermee eens. Op deze manier kun je zelf ook vragen bedenken. waar bestond die uit. Waar bestonden die uit. Hoe gingen je collega’s met jou om. Werd er ook naar je geluisterd. teruggetrokken.Hier volgt weer een aantal punten die je kunnen helpen om je functioneren duidelijk te krijgen. waarom niet en zo ja. Durfde je zelf ook initiatieven te nemen.

Het geeft eigenlijk een antwoord op de inleiding. Al deze dingen ga je in je conclusie of slot verwerken.2 Indeling van de conclusie In de conclusie komt te staan: • • Een terugkoppeling naar de inleiding. Je maakt als schrijver de balans op van je stageverslag en je gaat de vragen die je in de inleiding hebt gesteld beantwoorden. Misschien kom je wel tot een heel andere gedragshouding of ga je voortaan anders over dit onderwerp praten. Je gaat naar aanleiding hiervan een conclusie trekken en eventuele aanbevelingen doen. 5. Is de stageplaats geschikt. 5. en de daarin vermelde vragen en opdrachten die je jezelf hebt gegeven Hier direct op aansluitend de belangrijkste gevolgtrekking uit het verslag ten aanzien van:          5. Dit kunnen vragen zijn die nog niet beantwoord zijn of nuttige tips.5 HET SLOT 5. Was de stage zoals je verwacht had? Je leerervaringen en eventuele bijzondere dingen. Deze vormen immers het hart van je verslag. versie 2/3/4. De antwoorden zul je in de beschrijving van de werkzaamheden en persoonlijk functioneren kunnen vinden. Korte samenvatting van het belangrijkste uit je verslag. tekeningen of andere gegevens die te uitgebreid zijn om in je stageverslag op te nemen. Wat waren mijn goede en minder goede punten.3 Nawoord In het nawoord kun je alles kwijt wat nog niet is gezegd of geschreven. Is je idee over het beroep veranderd.10-09-02 .1 De conclusie De conclusie is een vervolg op de inleiding. In het kort herhaal je deze nog eens (ook al zijn ze niet allemaal aan de orde geweest). Meestal komen hier de bedankjes en opmerkingen die niet direct verband houden met het verslag. vastgelegd. Hier worden de resultaten van je onderzoek. hoe? Wat zijn je plannen voor de volgende stage? FOR 7584 14 Hoe schrijf je een stageverslag. Het stageverslag wordt daardoor te veel onderbroken met misschien voor jou wel belangrijke tekst of voorbeelden maar niet altijd voor het verhaal.4 Bijlage In de bijlage staan bepaalde stukken tekst. Zou je vast willen werken op de stageplaats? Waarom (niet)? De invloed van de stage op je beroepskeuze. ICT-Lyceum ROC Utrecht. En tot slot mag je nog eens in een slotwoord zeggen hoe je het hebt ervaren om aan je stage verslag te werken en wie je eventueel wilt bedanken. je vragen en de manier waarop je het allemaal gedaan hebt.

Deze stukken tekst geven dan een verduidelijking van de dingen die je beschreven hebt of hebt ondernomen. FOR 7584 Hoe schrijf je een stageverslag. versie 2/3/4.10-09-02 15 .Je kunt dan in je tekst verwijzen naar bepaalde stukken in de bijlage. ICT-Lyceum ROC Utrecht.

5.Algemene gegevens .SAMENVATTING Hieronder vind je een korte samenvatting van alles wat we in dit boekje hebben besproken. ICT-Lyceum ROC Utrecht. • Lopen de zinnen goed? • Staat er niet te veel “toen en toen”? • Staan er nog spelfouten in? • Zit het verslag logisch in elkaar? 4. grafieken of tabellen opnemen als deze de tekst verduidelijken. Gebruik korte zinnen in goed Nederlands.Inleiding . versie 2/3/4. VEEL SUCCES FOR 7584 16 Hoe schrijf je een stageverslag.Bijlage 3. Maak het verslag overzichtelijk. Het verslag moet duidelijk zijn voor iemand die niets van deze stage afweet. Gebruik de onderstaande verslagindeling: .Omslag .Het bedrijf . Houd bij het verslag rekening met de volgende punten: 1.Werkzaamheden .Inhoudsopgave . Je mag in je verslag tekeningen. Schrijf het verslag eerst in grote lijnen op papier en gebruik daarna de computer. 2.Conclusie .Persoonlijk functioneren .10-09-02 .Nawoord .