P. 1
samenvatting neuro

samenvatting neuro

|Views: 3,594|Likes:
Published by Annemarie Akkermans

More info:

Published by: Annemarie Akkermans on Aug 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2013

pdf

text

original

Hoofdpijn

Migraine
Epidemiologie: 3x zo vaak bij vrouwen Onset gem rond 13e, kan elke lft Lokatie: Kenmerken: 60-70% unilateraal 30% bifrontaal/globaal Pulserend Graduele onset, cresendo Matig tot hevige intensiteit Inspanningsafhankelijk

Spanningshoofdpijn
Vaker bij vrouwen Komt heel veel voor Bilateraal Suboccipitale drukpijn Druk of gespannenheid Bandgevoel Komt en gaat

Clusterhoofdpijn
Vnl mannen (7 : 1) Onset tussen 20 en 40 jr Altijd unilateraal, Begint vaak rond oog/ slaap. Extreme continue pijn Subacute onset, hoogtepunt binnen enige minuten. Clusters van enige wk/mnd met freq variërend van 1 per 2 dg tot 8x per dag, dan soms een jr geen symp, 15% wordt chronisch. Blijft actief. 30 minuten tot 3 uur. Gevoelig voor vasodilatoren (alcohol en nitrobaat), lage O2spanning (hooggebergte, intercontinentale vliegreis). Vaak ’s nachts tijdens de slaap.

Patiënt: Duur: Triggers:

Rust in een donkere stille kamer 4 tot 72 uur

Kan actief blijven of gaat rusten Variabel

Stress, vermoeidheid, hormonaal, Stress, vermoeidheid Genetische aanleg, bep voedsel. Moeite met ontspannen Menstruatie

Pathogenese:
Migraine: Stoornis calciumkanalen, ontregeling vh serotoninemetabolisme, steriele ontsteking in het trigeminovasculaire systeem. Erfelijke factoren. Spanningshfdp: Meestal onbekende oorzaak. Erfelijke factoren spelen mogelijk een rol. Een abnormale spanning van de nekspieren kan leiden tot een relatieve ischemie van deze spieren en van de scalp, voorts tot inklemming van de nn. occipitales, die door de fascie van de nekspieren heenlopen. Diagnose per exclusionem. Clusterhfdp: Vasodilatatie van de arteria carotis interna in het benige canalis caroticum  compressie van plexus pericaroticum (daar komen de vezels van de n trigeminus, sympaticus en parasympaticus bijeen).. Erfelijke factoren spelen een rol.

Overige symptomen:
Migraine: Misselijkheid, overgeven, fotofobie, fonofobie. Soms een aura = een depolarisatiegolf, corticaal verspreidende depressie  functieverlies (duurt max 1 uur)  pijn volgt binnen een uur (vnl visuele symptomen, maar kan ook motorische uitval zijn). De aura-verschijnselen zijn contralateraal van de hoofdpijn gelokaliseerd. Migraine met aura = klassieke migraine; migraine zonder aura = gewone (common) migraine. Premonitory signs = enkele uren/dagen voorafgaande aan de aanval hypo-/hyperactiviteit, depressief, hypomaan, geeuwen of vraatzucht voor bepaald voedsel. Bijzondere vorm = basilaris-migraine: vnl jonge vrouwen, bdz geleidelijk visusverlies, ataxie, dysartrie, bdz doof gevoel/paresthesieen, braken, occipitale hoofdpijn. Soms amnesie of zelfs syncope. Spanningshfdp: Geen misselijkheid, geen fonofobie en fotofobie (1 van beiden kan wel). Episodisch = < 15 dg per mnd vs chronisch = >15 dg per mnd. Clusterhfdp: Ipsilateraal tranen en roodheid van het oog, verstopte neus, rhinorrhoea, bleekheid, Horner syndroom, (zeldzaam: focale neurologische symptomen). Geen prodromen, geen misselijkheid/ braken. Patiënt is radeloos, soms zelfmoordgedachten.

Danger signs:
       Hevige aanhoudende hoofdpijn, die het maximum binnen enkele seconden bereikt. Kan een SAB zijn. Onderscheid met clusterhoofdpijn : deze is voorbijgaand en vaak typerende symptomen. Nooit eerder gehad  “first and worst” of my life. Infecties extra-cranieel (long, paranasaal, mastoid, binnenoor)  kunnen leiden tot meningitis of een intra-cranieel abces. Koorts komt niet voor bij migraine, wel bij een SAB maar dan pas na enkele dagen. Verandering in karakter, mentale gesteldheid, bewustzijn. Snelle onset van pijn bij extreme inspanning  denk aan een dissectie van een carotis of intra-craniele bloeding. Uitstraling naar de nek tussen de schouders kan duiden op meningeale prikkeling, zoals bij meningitis of een SAB. Voor het eerst hoofdpijn op 50 jarige leeftijd.

Therapie:
Migraine: Stappenplan: 1. Algemene analgetica. 2. Evt + anti-emetica (metoclopramine of domperidon). 3. NSAID 4. Anti-migraine medicatie: - Een triptan, bijvoorkeur sumatriptan (oraal, nasaal, s.c. iets effectiever). Dit zijn serotonine-receptor agonisten. Bijw: N, moe, vertigo, POB. - Ergotamine: langere werkingsduur. Niet langdurig gebruiken i.v.m. risico op ergotisme = Dove tintelende vingers en lippen. Cave: Bij beiden is coronairleiden een absolute contra-indicatie ivm risico op vasospasmen & chron gebruik kan hoofdpijn veroorzaken. Profylaxe: Slechts bij 50% een effectieve aanvalreductie. Overwegen bij frequentie van 1x per week, of als aanvallen enkele dagen aanhouden. - Beta-blokker. - Pizotifeen: Bijw sedatie, gew. - Depakine. - Flunarizine. - Methysergide: Bij langdurig gebruik kan het pulmonale en peritoneale fibrose en hypertensie veroorzaken. - Mogelijk effectief is B2 Let op: Bij migraine vaak gastro-intestinale resorptiestoornis  soms liever rectaal.

Spanningshfdp: Vermijden uitlokkende factoren en overmatig gebruik van pijnstillers. Amitriptyline of andere anti-depressiva (lage dosering), vnl bij de chronische vorm (40% succes). Niet effectief zijn: beta-blokkers, depakine, benzo’s, triptanen. Clusterhfdp: Snel profylaxe geven omdat de klachten zo hevig zijn. Alleen medicatie met een snelle krachtige werking hebben effect (paracetamol en sumatriptan zijn vaak te traag). Bij een aanval: - O2-inhalatie (100%): Meest effectief en veilig. Bij 70% binnen 15-30 min onderdrukking. - Sumatriptan s.c. - Ergotaminetartraat (sublinguaal). Preventief: - Verapamil. - Methylsergide: Niet langer dan 4 mnd achtereen gebruiken. Is anti-serotinerg  vasoconstrictie. - Prednison. - Lithium: Soms effectief bij de chronische vorm. Chirurgisch: Blokkade van het ganglion sphenopalatinum: Niet blijvend effectief en veel bijwerkingen.

Arteritis Temporalis (cranialis): Wie? Vnl ouderen. Locatie: Rond de slaap. Pijn: Continue hoofdpijn. Vaak onderdeel van een meer algemene arteritis die vooral ook in de arterieen van de retina voorkomt en plotselinge visusstoornissen kan veroorzaken. Vaak ook pijn in de gordelspieren (polymyalgia rheumatica). Claudicatio van de kaak is zeer specifiek (pijn na het kauwen). Onderzoek: De huid en de a. temporalis zijn verdikt en drukpijnlijk. De arteriele pulsaties van de a. temporalis zijn verminderd/ afwezig. Lab: Zeer hoog BSE. Diagnose: Biopt uit de a. temporalis. Behandeling: Prednison in hoge dosering  pijn verdwijnt dan binnen enkele dagen (soms uren). Minimaal 2 jaar in onderhoudsdosering geven. Trigeminusneuralgie: Wie? Vooral ouderen. Pijn: Zeer korte (1-2 sec) aanvallen van ‘elektrische’ pijnscheuten in 1 gezichtshelft. Locatie: In het verzorgingsgebied van 2e of 3e tak van de n. trigeminus (eenzijdig), zelden in gebied van 1e tak. Triggers: - Provocatie van de aanvallen door fysiologische bewegingen van het gelaat (spreken, eten). - Trigger-point: bij 50% van de patiënten = provocatie door het aanraken van een circumscript huidgebied. - Lokale afkoeling of luchtstroom. - Emotionele factoren kunnen aanval-perioden uitlokken. Tic douloureux: De pijnscheut gaat soms gepaard met een klein schokje in het gelaat. Oorzaak: Onbekend. Soms door MS. Onderzoek: Geen sensibele stoornissen. Soms wordt de aanraking wel als versterkt aangegeven. Therapie: - Carbamazepine (zeer effectief), soms in combi met chloordiazepoxide (Librium) of baclofen (Lioresal). - Coagulatie van het ganglion Gasseri (als medicatie niet helpt). - Chirurgische decompressie van trigeminuswortels aan de schedelbasis heeft goed resultaat. Trigeminusneuropathie: Differentiatie: Het verschil met trigeminusneuralgie is dat de pijn continu is, met verergering door aanraking, echter zonder trigger point. Tevens is de sensibiliteit gestoord. 1e tak: Dan is dit vnl de postherpetische neuropathie. Treedt op bij 10% van de patiënten (vooral ouderen) die een herpes-zoster infectie hebben doorgemaakt in dit gebied. Verdwijnt meestal na enkele maanden- 2 jr. 2e tak: Vaak agv trauma, spontaan of na een virusinfectie. Meestal pijnloos en herstelt spontaan na enkele wekenmaanden. Een chronische vorm veroorzaakt hyperpathie en gaat vaak gepaard met een maligniteit. Een behandeling met amitriptyline kan helpen. Glossopharyngeusneuralgie: Pijn: Gelijkend aan die bij trigeminusneuralgie. Locatie: Aan 1 zijde achter in de keel met uitstraling naar het oor. Trigger: Slikken of het uitsteken van de tong. Trigger point: In de tonsilnis of achterste pharyxwand. Let Op!! Door de anastomosen van de n. 9 en n. 10 kan tijdens een aanval een hartvertraging of zelfs een hartblock optreden  syncope. Therapie: Carbamazepine. Doorsnijden n. 9. D.D.:  Vasculaire abnormaliteiten, zoals een aneurysma of arterioveneuze malformatie.  Tumor, denk hieraan bij: Neurologische uitval. Erger bij HNP, inspanning. Epileptische verschijnselen (voor het eerst). Wazig zien bij voorover buigen, hoofdpijn bij het wakker worden, minder bij het rechtop gaan zitten, diplopie, coördinatiestoornis. Misselijkheid, braken, toename bij veranderingen in houding (vnl bukken).  Sinusitis: Kloppijn thv de sinussen, bijn bij bukken, temp.  Posttraumatische hoofdpijn: Kort na het ongeval, concentratiestoornis, depressie.  Aandoening van CWK.  Visus : Uit onderzoek blijkt dat dit zelden tot echte hoofdpijn leidt (als oorzaak), kan het wel verergeren. Kan ook duiden op glaucoom, hypofyse tumor of arteritis temporalis. Plotseling ernstige unilaterale visus duidt op neuritis opticus.  Intermitterende hoofdpijn bij hoge bloeddruk duidt mogelijk op een feochromocytoom.

Het hemisyndroom ontstaat pas enige tijd na de acute hoofdpijn. Let Op: In het acute stadium kan een LP gevaarlijk zijn als niet eerst een CT is gemaakt i. Symptomen zijn: Apathie. Een acute vorm (<72 uur) komt bij ¼ van de patiënten voor. Belangrijkste complicaties zijn longoedeem en hartfalen. Syndroom van Costen (chron pijn rood kaakgewricht met uitstraling naar temporaal. . persisterende ventriculaire tachycardie. incontinentie en loopstoornissen. verergerd door kauwen. Hypertensie verhoogt het risico op een ruptuur. maar ook VES. Dysfunctie van het kaakgewricht en de kauwspieren. Distaal vasospasme kan soms behandeld worden met intra-arterieel papaverine. de conditie en de leeftijd van de patiënt en aanwezigheid van een hydrocefalus op de CT. Behandeling vindt plaats dmv het plaatsen van een drain  50-80% verbeterd hierdoor. De hoofdpijn en het hemisyndroom ontstaan tegelijk. naar beneden gerichte blikdeviatie. Bovendien worden de liquor en het veneuze bloed uit de hersenen geperst. zeer kleine pupillen. maar er zijn weinig alternatieven. Is soms moeilijk van een MI te onderscheiden (minder schade. Een aanwijzing voor het bestaan van een vasospasme kan zijn: een daling van meer dan 2 punten op de GCS (als andere oorzaken zijn uitgesloten). geen cardiale VG). Soms ontstaat er ook een blok in de basale cisternen agv verklevingen van het plaatselijke beschadigde arachnoid  druk in het ventrikelsysteem   zijventrikels zetten uit  communicerende hydrocefalus. Diagnose: -CT: De eerste 24 uur is de bloeding bij 95% van de patiënten te zien (bij de rest is het bloed binnen 24 uur verdwenen). .LP: Bij een negatieve CT wordt een LP verricht  deoxyhemoglobine en bilirubine zijn aanwijzingen voor een SAB.v.CT-angio: Als de SAB nog niet aangetoond. Bij te veel bloed ontstaat er een verstopping van de granulaties. hypervolemia. maar wel sterke verdenking hierop bestaat of voor het bekijken van behandelingsmogelijkheden. MRA kan ook maar duurt vaak te lang. SAB Hersenbloeding: Acuut niet-traumatisch: Traumatisch: SAB: Intra-cerebraaal: Epiduraal. het risico op een infarct. braken en een verminderde arteriele doorstroming  anoxaemie cerebri  bewustzijn . Is 5-15% van de CVA’s. Deze parameters zijn echter pas na 6-12 uur na de SAB in het liquor aantoonbaar. Op dag 3 nog bij 90%. ‘flutter’ en ‘torsade des pointes’. hemodilution. . .Hartritmestoornissen: In de meeste gevallen reversibel. Ook macrofagen wijzen op een mogelijk SAB. Voer een LP daarom pas na 11 uur na de ictus uit. het risico op herniatie van de temporale kwab als de bloeding is doorgebroken naar het hersenparenchym. . dementie. De mortaliteit in de eerste maand is 45%. maar kunnen levensbedreigend zijn. kan optreden bij discopathie en artrose). Gevaren: . Bij diep comateuze patiënten soms ook VF. Gem lft bij ruptuur is 40-50 jr. Ook ischemische ECG-veranderingen en enzymafwijkingen agv diffuse subendocardiale puntbloedingen = ‘Stunned myocardium’(SM). Vnl sinusbrdaycardie en sinustachycardie. troponine T niet zo heel erg hoog. Andere mogelijkheden zijn TBA (transluminal balloon angioplasty) bij proximale vasospasme (succes 30-70%). Risico hierop wordt bepaald door de grootte van de bloeding.000 per jr. SAB: Epidemiologie: Incidentie 20 per 100. Oorzaak: Vnl ruptuur van een aneurysma in de cirkel van Willes (80%) of agv een arterioveneuze malformatie (10%) Gevolg: Snelle stijging van de intracraniele druk  dit leidt tot hoofdpijn. Dit zorgt voor een  van de druk  weer bij bewustzijn. De helft van de overlevenden heeft irreversibele hersenbeschadiging en slechts 20% van hen kan de oude werkzaamheden hervatten. mort 10 per 100.000 per jr. na een week nog maar bij 50%. De belangrijkste oorzaken van de slechte prognose zijn de bloeding zelf. Subduraal. Recidief: De kans op een recidiefbloeding is het grootst tijdens de eerste 24 uur na de ictus. Symptomen van een acute hydrocefalus zijn: progressieve daling van het bewustzijn. bradyaritmie en AV-blok. Het succes hiervan varieert.Hydrocefalus: Deze ontstaat doordat het bloed in het liquor in de 10-14 dg na de SAB via de granulaties van Pacchionie naar de bloedbaan wordt getransporteerd. 15% van de patiënten krijgt een (letale) recidiefbloeding in de eerste uren. Behandeling vindt plaats dmv de ‘triple-H-therapie’(3HT) = hypertension. De aneurysmata zijn wrsl al in de jeugd aanwezig.m.v.Vasospasmen: Deze treden vaak op en zijn zeer gevaarlijk i.m. recidieven en vasospasmen. Herstel: Meestal ontstaat tamponade van de bloeding agv omliggend bloed en een tijdelijk spasme van de arterie.

Daarom moet de bloeddruk niet te veel worden verlaagd i. bij verhoogde druk slechts kleine hoeveelheden aftappen. Hersenzwelling en breinretractie (belangrijkste redenen om chirurgie uit te stellen) zijn echter geen contra-indicatie voor een endovasculaire behandeling. Profylactisch anti-epileptica geven wordt niet aanbevolen.Een wijde aneurysmanek . Endovasculaire behandeling heeft de voorkeur.Noodzaak tot carotis externa-interna bypass .Let Op: Het plaatsen van een ventrikeldrain vergroot het risico op een recidiefbloeding. De kans op een recidiefbloeding is bij een systolische RR van meer dan 160 is groter.m. het risico op een infarct. zoals bij: . Dit is meestal het gevolg van ‘salt wasting’. Hyponatremie is de meest voorkomende elektrolytenstoornis bij een SAB. Gezien het grote risico op een recidief zien sommige auteurs een SAB als een ‘medical emergency’ waarbij gestreefd moet worden naar een occlusie van het aneurysma binnen 6-12 uur na de bloeding. Vochtbeperking leidt nl tot ischemie. Deze hyponatremie hoeft echter niet behandeld te worden. er mocht tevens geen MP zijn. Bloeddruk: De gestegen bloeddruk is een compensatiemechanisme om de cerebrale perfusiedruk op peil te houden bij een verhoogde intracraniele druk. Infuus: Epilepsie: Behandeling: Coiling: Chirurgie: . Vaak bestaat er een hypovolemie. In de meeste centra worden de patiënten nu vroeg behandeld (<72 uur) met als primaire doel de preventie van recidiefbloedingen. Komt bij 10% van de patiënten voor. Daarom in het begin slechts aansluiten en druk meten. De richtlijn is dan ook een systolische bloeddruk handhaven van 130 mm Hg. Waardoor vochtrestrictie niet wordt aanbevolen.Lokalisatie van het aneurysma op de dominante arteria communicans anterior .Belangrijke vaten die ontspringen aan het aneurysma zelf .Aanwezigheid van een temporaalkwabhematoom met dreigende herniatie De morbiditeit na 1 jaar bedroeg bij chirurgie 12% (6% cognitieve afwijkingen) en is sterk afhankelijk van de leeftijd van de patiënt.v. Als coiling niet mogelijk is. Vroeger werd eerst gewacht tot de patiënt stabiel en bij bewustzijn was.

Conclusie: 1. omdat de rechter hemisfeer niet meer verbonden is met de taalcentra links. en wordt niet veroorzaakt door mechanische stoornissen. Het taalbegrip of de centrale processen worden niet beïnvloed. De linker hemisfeer bevat de cognitieve eigenschap voor taal en deze capaciteit is onafhankelijk van de sensorische of motorische modalities voor het verwerken van taal. Patiënten: Laesie in het anterior gedeelte van de rechter hemisfeer: Eentonige stem. Oorzaak: Meestal een hoofdtrauma. Spraak en gehoor zijn niet onmisbaar voor het ontstaan van spraakmogelijkheden in de linker hemisfeer. 2. Gebarentaal: Ook al worden gebaren visueel (niet auditief) overgedragen. Rechter hemisfeer: De rechter hemisfeer is verantwoordelijk voor de affectieve componenten van de communicatie. . Ook kan de patiënt objecten in de linker hand niet benoemen. Voorbeeld: Dysarthria: Articulatie. Corpus callosum: • Splenium: Achterste deel van het corpus callosum. trauma of een tumor. 3. Bovendien: De beschadiging van de hersenen beïnvloedt vaak ook andere cognitieve en intellectuele vaardigheden tot op een zekere hoogte. meestal de cerebrale cortex. Een laesie zorgt er wel voor dat de persoon niet met de linker hand kan schrijven (geregeld door de rechter hemisfeer). Beschadiging: Vasculaire schade. • Anterior: Het voorste gedeelte geleidt geen visuele informatie. Andere spraakstoornissen: Oorzaak is zwakte of slechte coördinatie van de spieren die spraak regelen. waardoor beschadiging het lezen niet beïnvloedt. Dus zij zijn nog steeds taalvaardig. Schade rechter hemisfeer  geen afasie. Gevolgen: De plaats van de beschadiging beïnvloedt ook de symptomen en het soort verlies van taalvaardigheid. de grammatica of het maken van de gebaren. Organisatie: De organisatie in de rechter hemisfeer spiegelt die van de anatomische organisatie van de cognitieve aspecten van de taal in de linker hemisfeer. Voorbeeld: Muzikale intonatie = Prosodie. Emotionele handgebaren. Schade linker hemisfeer  afasie voor gebaren. dan hersenbloeding. Afasien  Een stoornis in taalvaardigheid van ofwel het begrip of de productie van taal. Verbindt de gebieden 18 van de occipitale cortex van beiden hemisferen met elkaar  visuele informatie uitwisseling tussen beide hemisferen. omdat de somatische sensibele informatie de taal gebieden in de linker hemisfeer niet bereikt. * Broca’s afasie: Moeite met het formuleren van gedachten in gesproken of geschreven taal. Kan ook specifiek zijn voor het begrip van gebaren. Gesproken taal is slechts een onderdeel van een groep cognitieve vaardigheden die geregeld worden door de linker hemisfeer. de hiervoor verantwoordelijke structuren liggen ook in de linker hemisfeer. Ziekten: Bijvoorbeeld Parkinson. Bijvoorbeeld: * Wernicke’s afasie: Moeite met het begrijpen van spraak en schrift. Dysphonia: Vocalisatie. Laesie in het posterior gedeelte van de rechter hemisfeer: Begrijpen de affectieve inhoud van de taal van een ander niet.Afasie: Afasie: = Een taalstoornis veroorzaakt door een beschadiging van specifieke gebieden van de hersenen.

Gesproken woord herhalen: Basilaire membraan van het oor  Auditory nerve  Nucleus geniculatum mediale  Primaire auditieve cortex: Gebied van Brodmann 41  Auditieve cortex van hogere orde: Gebied van Brodmann 42  Angulaire gyrus = een specifiek gebied van de parietale-temporale-occipitale associatie cortex: Gebied van Brodmann 39. Gebied van Brodmann 18.  Gebied van Wernicke  Via de Arcuate fasciculus  Gebied van Broca: Perceptie van taal vertaald in grammatica. hier ligt het geheugen voor articulatie woorden. Benoemen van een visueel herkend voorwerp: Visuele stimulus op retina  Nucleus geniculatum laterale  Primaire visuele cortex:  Visuele centra van hogere orde:  Gebied van Broca Gebied van Brodmann 17. .  Motortische cortex: Naar het gebied voor het gezicht  regelt articulatie  spraak. Zorgt voor de associatie van visuele. auditieve en sensibele informatie.

maar wel de spraak. Er zijn dus gescheiden wegen voor: * Geluiden. worden onafhankelijk van woorden met een betekenis verwerkt. Het is nu gebleken dat subcorticale gebieden. zoals een geschreven woord eerst naar het gebied van Wernicke gaat. Vaak zijn ook andere cognitieve gebieden aangetast. zijn niet alle symptomen aanwezig. Met behulp van dit model kunnen de gevolgen van bepaalde laesies voorspeld worden: * Laesie in het gebied van Wernicke : Woorden vanuit auditieve cortex kunnen het gebied van Wernicke niet bereiken  geen begrip. doordat de geluidspatronen en de structuren van de taal niet doorgegeven worden aan de motorische cortex. * Laesie in de arcuate fasciculus: : Stoort de verbale productie omdat de auditieve input niet doorgegeven wordt aan het hersendeel voor de productie van spraak. Dit is dus niet het geval. * Schade ook boven + onder ‘t gebied : Ook de visuele input voor taal kan niet verwerkt worden  kan gesproken en geschreven woorden niet begrijpen. via de de angulaire gyrus en dan via de arcuate fasciculus naar het gebied van Broca. Wernicke en Broca zijn dan gescheiden. Conclusie: Visuele en auditieve indrukken van een woord worden onafhankelijk van elkaar verwerkt en hebben een onafhankelijke toegang tot het gebied van Broca en gebieden van hogere orde voor de betekenis en expressie van taal. 4. . vooral in de linker thalamus en de linker caudate nucleus ook belangrijk zijn voor taal. Niet alle auditieve informatie wordt op dezelfde manier verwerkt: Onzin-geluiden. berust op onderzoeken bij patienten waarbij de laesie een veel groter gebied betrof dan een van beide gebieden. Omdat het gebied van Broca zowel de output is voor gesproken en geschreven woorden met betekenis. wat wil zeggen dat taalstoornissen nooit zo puur zijn als in dit model. * De betekenis van taal. Wanneer de laesies enkel tot de gebieden alleen beperkt zijn.Geschwind Model voor Taal: Functie: Een mogelijkheid om een klinisch onderscheid te maken tussen de twee belangrijke taalgebieden in de hersenen. woorden zonder betekenis. * Laesie in gebied van Broca : Het begrip van geschreven en gesproken taal is niet aangetast.Wernicke. Het model benadrukt het belang van de corticale gebieden en de verbindingen daartussen (in de witte stof). In het gebied van Wernicke zou een fonetische voorstelling van de informatie worden gemaakt die dan doorgegeven wordt aan het gebied van Broca. De nadruk van het model op het belang van de gebieden van Wernicke en Broca. het fonologische aspect van taal. 3. kan er ook een onafhankelijk gebied voor de output van onzin-woorden zijn. Redenen: 1. Simplistisch: Het is gebleken dat het Wernicke-Geschwind model te simplistisch is. 2. Er werd eerst gedacht dat visuele info.

* Neologismes: Maken van nieuwe woorden. heel soms een rechter gezichtsveld stoornis. Eigenschap: Zijn zich meestal niet bewust van hun stoornis omdat het taalbegrip is aangetast. Lagere delen: Gebied 37. ook de cortex is erbij betrokken. * Begrip van gesproken en geschreven taal is minder verstoord. * Parafasie: Gebruik van de verkeerde (combinatie van) woorden. * Herhalen van woorden gaat slecht. * Taalproductie is niet vloeiend. goed ritme en melodie. * Schrijven kan verslechterd zijn. Ook omliggende pre-motorische gebieden. Afasie van Broca: Symptomen: Niet goed: Gepaard met: Eigenschap: Wel goed: Structuren: Vooral: Vaak ook tot: Ernstig: 3. . * Van compleet stom tot vertraagde. * Hardop voorlezen is moeilijk. * Taalbegrip is goed. * Schrijven en lezen is ook verslechterd. * Empty speech: Kunnen hun gedachten niet convey. deliberate spraak opgebouwd uit simpele grammaticale structuren. Omdat het gebied van Broca in de buurt ligt van de motorische cortex en de onderliggende interne capsule  bijna altijd rechter hemiparesis en homonieme hemianopsie. en benoemen licht aangetast. Structuren: De arcuate fasciculus. Vooral: Het gebied van Wernicke = linker deel van de temporale lob. * ‘Stil’ lezen is normaal. * Benoemen is zeer slecht.Afasien: Er zijn zeven typen van afasie te onderscheiden. De patiënten zijn zich bewust van hun aandoening. die gerelateerd zijn aan de beschadiging van verschillende anatomische structuren. * Moeite met hardop voorlezen en met schrijven. * Herhaling is altijd verslechterd. Anomische afasie: 4. Geleidende Afasie: Symptomen: De symptomen zijn zoals die zijn te vinden bij patiënten lijdend aan de afasie van Wernicke. maar toch is het herhalen ook hier slecht. Gepaard met: Meestal geen andere neurologische aandoeningen. Wel goed: Spraak is vloeiend. Bij een beschadiging van de supramarginale gyrus van de parietale lob. Of: Het Brodmann gebied 22. * Gebruik van vooral sleutelwoorden. namelijk: 1. Afasie van Wernicke: Symptomen: Niet goed: Stoornis in begrip van zowel visuele als auditieve taal. De motorische associatie cortex van de frontale lob. * Taalbegrip (ten minste een deel). Verschillen: * Spreken minder vloeiend. De 3e frontale gyrus (gebieden 44 en 45) welke deel uitmaken van het frontale operculum (gebied van Broca). * Logorrhea: Excessieve taal = press of speech = gebruik van zeer veel woorden  weinig betekenisvol. Structuren: 2. Vaak ook tot: Hogere delen van de temporale lob: Gebieden 40 en 39. Dus de laesie is niet beperkt tot de witte massa.

Structuren: Niet de cerebrale cortex. herhalen of benoemen. Transcorticale Afasie: Kenmerken: 1. Maar de spraak en het taalbegrip is ongestoord.Symptomen: Gepaard met: Structuren: Moeite met het vinden van de juiste woorden. De linker caudate nucleus of putamen. Bijvoorbeeld: . 2. rechter hemisensorisch defect en rechter homonieme hemianopsie. Splenium: Verbindt de gebieden 18 van de occipitale cortex van beiden hemisferen met elkaar  visuele informatie uitwisseling tussen beide hemisferen.Achromatopsie: Geen kleur kunnen zien. als de arcuate fasciculus. Voornamelijk vasculaire laesies in de basale ganglia en de thalamus. Ook kunnen zij geen braille lezen. lezen.De temporale lob. Functie: * Associatie gebieden die belangrijk zijn voor het onthouden van de betekenis van woorden. Subcorticale Afasie: Kenmerk: De stoornissen zijn tijdelijk. Structuren: Het gehele perisylvian-gebied = zowel het gebied van Wernicke als dat van Broca. auditieve en sensibele info. Alexia met agraphia: Oorzaak: Laesie van de angular of supramarginale gyrus van de parietale-temporale-occipitale associatie cortex. .Kleur agnosie: Niet kunnen benoemen van kleuren. Alexie: = Acquired dyslexia. Achterste deel van de linker inferior temporale lob. . nabij de temporale-occipitale grens. Gepaard met: Stoornissen aan de visus. Kunnen wel gesproken taal herhalen. . Kunnen niet schrijven. 7. maar door de schade aan de splenium kan deze niet doorgegeven worden aan de angulaire gyrus en aan de taalgebieden van de linker hemisfeer. Reden: Deze associatie cortex is verantwoordelijk voor de integratie van visuele. Gevolg: Kunnen symbolen (= letters) niet koppelen aan de klanken waarvoor zij staan  kunnen niet lezen en spellen. 5. 6. bijvoorbeeld alexia met agraphia. Gevolg: De visuele informatie van het linker gezichtsveld kan nog steeds verwerkt worden door de rechter hemisfeer. Soms een defect in het rechter bovenste kwadrant van het gezichtsveld.De frontale lob. Alexia zonder agraphia: Oorzaak: Beschadiging van de linker occipitale (visuele) cortex en het splenium (= het achterste gedeelte van het corpus callosum). * Aanvullende motorische cortex voor skilled motor acts. Kunnen ook samen voorkomen. Globale afasie = totale afasie: Symptomen: Problemen met spraak en begrip. anterior en posterior cerebrale arterien = Dit gebied heet de ‘border zone’ ofwel het ‘watershed gebied’. Gepaard met: Complete rechter hemeplegia. de meest patiënten genezen volledig. Eenmaal geïntegreerd gaat de info naar: . Stoornissen in lezen/ schrijven: Dyslexie: = Congenitale (= aangeboren) leesstoornissen. Agraphie: = Stoornissen in het schrijven. Oorzaak: Vasculaire schade op de grens tussen de middelste. Hun laesies liggen buiten het perisylvian-gebied.

Ophthalmicus: Voedt de N. voor het caudale deel van het cerebellum en het laterale deel medulla en pons. Route: Langs de tractus Opticus  plexus choroideus in de zijventrikel.Spinale venen zijn een onderdeel van de algemene systeem circulatie. als onderdeel van de cirkel van Willis. Amygdala. Subclaviae  door het foramen magnum  komen samen  A. Hippocampus.De meeste cerebrale venen legen zich eerst in durale sinussen.Niet gevoed door de algemene systeem circulatie. ll en de retina. Vertebrales: Geeft de PICA af. . Verschillen: Ruggemerg: . Carotis internae (2x). . Pars Petrosa: Loopt in het canalis caroticus van het rotsbeen (= temporale bot). die door de cervicale wervels lopen. . . Cerebralis anterior en media. 2. . Vertebrales: Komen uit de 2 Aa. Basillaris = ongepaard. Posterior circulatie = Vertebrale-Basilaire circulatie: Instroom vanuit de Aa. 3.A.Gevoed door de systeem circulatie. Pars Cavernosa: In sinus cavernosus. Cauda nuclei. A. Aa. Let Op: De hersenstam wordt alleen gevoed door de posterior circulatie. Carotis interna zich splitst in de Aa. Pars Cerebralis: Tot waar de A. Basillaris  Aa. Basillaris: Geeft de AICA af. . Carotis Interna: Bestaat uit 4 segmenten: 1. Voedt: Tractus opticus  temporale knie radiatio opticus. Communicantes posterior. Pars Cervicalis: Loopt van de carotis bifurcatie (in intern en extern) naar de schedelbasis. Cerebri posteriores. voor het caudale deel van het cerebellum en de plexus choroidalis 4e ventrikel. 2.A. Op deze manier is dit weefsel minder gevoelig voor schade aan 1 van deze systemen = Back-up. Vertebralis. Anterior circulatie = Carotis circulatie: Instroom vanuit de Aa.Aa.A. Collaterale circulatie: = Als een bepaald weefsel ook bloed ontvangt van een 2e bron (van twee systemen dus).Vascularisatie CZS: Twee arteriële systemen voeden de hersenen: Deze systemen ontvangen het bloed van verschillende systeemarterien: 1.A. alvorens een afvloed naar de belangrijke systeem venen plaatsvindt. * Ventraal oppervlak mesencephalon. 4. Choroidalis anterior. Belangrijke takken zijn van caudaal naar rostraal: . * Ventraal oppervlak diencephalon.  Hersenen: . . Vertebralis (2x). Deze twee verenigen zich op de grens tussen medulla en pons tot de A. Verbonden: Deze twee systemen zijn met elkaar verbonden thv: * Corticaal oppervlak. minder door de aa.

Proximale takken hiervan: Voeden de basis en het tegmentum. Er zijn 3 paar cerebrale arterien: 1. Spinales: * Aa. * Lange circumferentiele tk (2x): Voeden de dorsolaterale delen van de pons. Basilaris: * PICA: Voeden het caudale deel van het cerebellum. over de insular cortex en het binnenoppervlak van de frontale. Vertebralis. }Deze twee zijn een onderdeel van de anterior circulatie. * A. Vertebralis voeden de mediale medulla. Cerebralis Media: Route: Loopt door de sulcus lateralis. de basale ganglia en het capsula interna. * A. Let Op: Dit gebied ontvangt geen bloed van een collateraal systeem. Voedt: Dorsale en mediale delen van de frontale en parietale kwabben.Kleine takken van de A. * Paramediane takken (2x): Voeden het ponsweefsel nabij de middelliijn. Vertebrales. • Medulla: Gevoed door de Aa. Cerebralis Media. A. want die voeden: Het diencephalon. Cerebralis posterior en de A. . * A. Basillaris: Voedt het caudale deel middenhersenen. ( voedt voorste crus capsula interna + aangrenzende basale ganglia). } Deze is een onderdeel van de posterior circulatie. Cerebralis Posterior: . Diencephalon en Cerebrale hemisferen: Ontvangen bloed van beide systemen  collaterale circulatie. Spinales : Voeden het mediale caudale deel van de medulla. . .AICA: Anterior Inferior Cerebellar Artery: Voedt caudale dorsolaterale deel. * Aa. A. Cerebellum: Gevoed door takken van de Aa.Distale takken hiervan: Voeden het tectum. * A. Cerebralis Anterior. de distale takken ervan en niet de diepe takken. Basillaris. Communicantes Anterior  afsplitsing van de teruglopende A.Superior Cerebellaire arterie: Voedt hogere dorsolaterale deel. . Vertebrales en de A. Communicantes Anterior. 3. A. Cortex: Gevoed dmv de cerebrale arterien. Kort na de afsplitsing van de A. cerebralis Anterior: Route: In fissura sagitalis en rond het corpus callosum (daarom C-vormig). Vertebrales en Aa. Cerebellaris superior. Basillaris. • Middenhersenen: Gevoed door de A. . Centralis longa (a. Basillaris. In volwassenen ontvangt hij vnl bloed van de A.PICA: Grote lateraal verschijnende tak van de A. Vertebrales: Voeden het laterale caudale deel van de medulla en de hogere gebieden. * Aa. * Lange circumferentiele takken: Hieruit ontstaan de AICA en de A. Deze twee arterien zijn onderling verbonden dmv de A. recurrens). • Pons: Wordt gevoed door de A. * Korte circumferentiele tk (2x): Voeden wigvormige laterale regio’s. temporale en parietale kwabben. Cerebralis posterior (2x): Voeden het rostrale deel. die thv de overgang tussen medulla en pons ontstaat uit de 2 Aa. Cerebralis Posterior. die het laterale gebied voedt. } 2. In embryo’s ontvangt deze arterie bloed van de carotiden. .Hersenstam: Ontvangt enkel bloed van het posterior systeem.

. De rest van het czs: Venen  durale sinussen  systeem circulatie. De cirkel wordt gevormd door de proximale delen van de cerebrale arterien: * Aa. Cerebralis Anterior + choroidale arterien.Sinus Cavernosus. Thv het ventrale oppervlak van het mesencephalon en het diencephalon. intercostale en lumbale  segmentale arterien . Choroidalis posterior. Legen in de V. Wanneer de systemische bloeddruk is afgenomen  zeer gevoelig voor een infarct. Cerebrales op het oppervlak van de cerebrale cortex.: Ontvangen bloed van takken van meer distale delen van de Aa. * Aa. Diepe Structuren: • • • • Capsula Interna: Basale Ganglia: Thalamus: Hypothalamus: Superior ½ : Vnl A.Sinus Petrosus superior. Ruggemerg: Ontvangt bloed van: • Spinale arterien: Anterior en posterior. Legen in de Sinus Dura Matris. Carotis internae en van proximale takken van de Aa.Oppervlakkige struct. * Diepe venen: Vv. Cerebri Profundi. . Communicantes Posterior (2x): Bloed van medialis  posterior. . • Radiculaire arterien: Takken van de segmentale vezels. Cerebralis Posterior. Occipitaalkwab en mediale en caudale delen van de temporaalkwab. Inferior ½: Vnl A. zoals cervicale. Functie: Maken collaterale circulatie mogelijk. en in drie sinussen: . A. Cerebri Magna (Galeni). A. A. Cerebralis Posterior en de A. Communicans posterior en de A. Cerebralis Media en de choroidale arterien. A. Zijn takken van de Aa. . Verbindingen tussen de anterior en posterior circulatie: • • Bij de uiteinden van de Aa. Cerebralis Media.Sinus Transversus.Lumbaal rm: Vnl gevoed door de radiculaire arterien. Cerebrales. Border Zone: Dit zijn de terminale uiteinden van de cerebrale arterien die met elkaar verbonden zijn op het corticale oppervlak = anastomose = collaterale circulatie. Vertebrales.   .Diepe structuren: Ontvangen bloed direct van takken van de Aa. Durale sinus: Lage druk kanaal tussen de periosteale en de meningeale laag van de dura. * Oppervlakkige venen: Vv. Hier vormen de twee circulaties een netwerk van verbindingen = anastomosis = Cirkel van Willis = Circulus Arteriosus Cerebri. . Communicans posterior.Cervicaal rm: Gevoed door spinale en radiculaire arterien = collaterale circulatie. Cerebrales. want dit zijn de terminale uiteinden. .Route: Voedt: Laterale deel van de middenhersenen. Venen: Het ruggemerg en de caudale medulla legen direct in de systeem circulatie. Communicantes Anterior (2x): Bloed tussen de beide anterior’s uitgewisseld = de enige ongepaarde. Cerebri Superficiales. Let Op: Veel mensen missen 1 vd arterien vd cirkel van Willis  geen goede collaterale circulatie. Border zone infarct: Op die plekken is de perfusiedruk het laagst.

. Afname ernst van stroke. Sterke daling. Verbeterde overlevingskans. Na 1 jaar: Verpleeghuis: 10%. 1. Afname incidentie van stroke. Meer dan 1/3 van de CVA-patiënten worden door de HA thuis behandeld. Door: Verbeterde antihypertensie therapie.CVA: Epidemiologie: De incidentie neemt exponentieel toe met het stijgen van de leeftijd.6 per 1000 patiënten per jaar. Door: Afname snelle verbetering van de controle op hypertensie. US: Mortaliteit: 1900 – 1970: 1960 – 1980: 1980 – nu: Nederland: Incidentie: Herstel: Stabiele afname van ongeveer 1% per jaar. met name bij de ouderen. Afname van de snelheid in daling mortaliteit. met een verdubbeling van de frequentie bij elk opeenvolgend decenium vanaf de middelbare leeftijd. 50% van het herstel vindt plaats in de eerste 3 weken na de CVA tot ongeveer 6 maanden daarna. Een kwart van de bewoners van een somatisch verpleeghuis verblijft daar agv een CVA. Voor vrouwen de 2e en voor mannen de 3e meest voorkomende doodsoorzaak.

Typen: * Subarachnoidale bloeding (SAH): Meestal agv een geruptureerd intracraniale aneurysma.a. Treedt meestal op bij een systemische ziekte die een stroke veroorzaakt via een secundair mechanisme. Meerdere lacunaire herseninfarcten zijn een belangrijke oorzaak van vasculaire dementie bij ouderen. . Agv vernauwing van ‘n belangrijke. * Intraparenchymale Hemorrhage (IH): Ontstaat in diepe (eind)arteriën die aangedaan zijn door lipohyalinose.a. De incidentie neemt toe met de leeftijd. . Oorzaken: .Microatheroma die de opening van een kleine arterie blokkert bij zijn oorsprong op een grotere arterie.Microembolie. door: Typen: * Atherothrombotic herseninfarct: 85%. communicantes posterior. Voorbeeld: Ziekten gepaard met cerebrale arteriopathie.bifurcatie van de a. Cardiomyopathie. Hypercoagulatie. * Een andere arterie: Artherosclerotische debris van de aorta of a. Cerebellum. Hartklepaandoeningen. . Pons. Agv verstopping van diepe eindtakken van de grotere cerebrale arteriën. Thalamus. De belangrijke cerebrale arteriën die door de met bloed gevulde arachnoidale ruimte lopen ontwikkelen een ‘vasospasme’ dat leidt tot een cerebraal infarct. carotis  embolie  cerebrale ischemie. zoals begin a. grote craniale/ systemische arterie. Voorbeeld: Atrium fibrileren (!!). cerebralis med. Vnl bij jongeren. Kan ontstaan vanuit twee bronnen: * Cardiogeen: Bepaalde hartaandoeningen kunnen stasis van het bloed veroorzaken  propvorming  verplaatsing naar systemische of cerebrale circulatie  ischemie. grens vertebrale en basilaire arteriën en de beginsegmenten van de middelste en posterior cerebrale arteriën. microaneurysma’s en artherosclerose. Het begin is abrupt en gaat gepaard met hoofdpijn  bloed in subarachnoidale ruimte of omliggend hersenweefsel  neurogene schade. Dus… de cirkel van Willis. Vnl de a. carotis thv: . . Voorkeursplaatsen komen overeen met die van de lacunaire infarcten: Putamen. Drugsgebruik. .Een bloedprop afkomstig van een arterie of het hart (embolus). Vasculitis. carotis interna.Een bloedprop in situ (trombus). . Kan wel 40% van de gevallen zijn. Myocard infarct. Is een zeer frequent voorkomende oorzaak van cerebrale ischemie.Lipohyalinose.Classificeren: • Ischemische stroke: Als een cerebrale arterie geblokkeerd wordt. . communicantes anterior. Artherosclerotische plaques hebben een voorkeur voor bifurcaties. * Lacunair herseninfarct: * Cerebraal embolisch herseninfarct: * Infarct of undetermined cause (IUC): * Nonatherosclerotisch herseninfarct: • Hemorrhagische stroke: (15%) Als een belangrijke cerebrale arterie scheurt en bloed in het hersen-/ omliggend weefsel lekt. maar vergeleken met de ischemische stroke komen SAH’s vaker voor bij vrouwen en jongeren.

Risicofactoren: • Non-modifiable: Ras: De incidentie is hoger bij negers. . De prevalentie van tia’s neemt toe met de leeftijd. Het 5-jaar risico op een stroke na een tia: Ongeveer 33%. echter niet zo sterk als de hypertensie. Symptomen: Kunnen zijn: Hemiparese (zwakte). Spraakstoornis. De prevalentie van hypertensie neemt toe met de leeftijd. Kan teruggedraaid worden na stoppen. De toename van het relatieve risico door atrium fibrilleren neemt ook toe met de leeftijd: Bij 80 – 90 jaar kan atrium fibrilleren het risico op een stroke 4. Na 3 maanden is dit opgelopen tot: 50%.Overmatige alcoholconsumptie: Sterke toename risico hersenbloeding. Ook hier neemt de prevalentie toe met de leeftijd. Atrium fibrileren. Diabetes mellitus: De toename van het risico agv diabetes is groter bij vrouwen en neemt niet af met de leeftijd. Sensibele stoornissen. • Modifiable: Hypertensie: Het relatieve risico bij hypertensie is ongeveer 3 tot 4 keer zo groot vergeleken met normotensieven.5x doen toenemen (24% van de strokes). De meeste strokes treden op in de 1e maand: 21%. TIA: Transient Ischemic Attact = Is een voorbijgaande focale neurologische stoornis die minder dan 24 uur duurt en te wijten is aan een verminderde perfusie van een bepaald gebied in de hersenen. Congestive hart failure (CHF).Matige alcoholconsumptie: Verlaagd het risico op een herseninfarct. maar kan een bloeding vaak niet detecteren tot ‘lang’ na het begin van de bloeding. Hypertrofie van de linker ventrikel.Alcoholonthouding en infrequent alcoholgebruik: Verhoogd het risico iets. Het effect van bloedlipiden op het risico op een stroke is waarschijnlijk minder groot bij ouderen.Vaak bij chronische hypertensie en cerebrale amyloid angiopathie. Hartaandoeningen: Coronair hartaandoeningen. Geslacht: De incidentie is hoger bij mannen. Taal dysfunctie. . maar het is niet bewezen dat het ook het risico op strokes verminderd. Roken: Na het stoppen met roken kan het risico teruggedraaid worden na 2 tot 5 jaar. Echter lagere serum cholesterolspiegels zijn gekoppeld aan een toegenomen risico op hersenbloedingen. Gevoeliger dan een CT. Rigoureuze behandeling van diabetes mellitus kan vasculaire complicaties verminderen. Asymptomatische Carotis Atherosclerose: Carotis endoarterectomie kan het risico op een stroke verminderen. Na en half jaar is dit opgelopen tot: 75%. Visusstoornissen. . Hyperlipidemie: Hypercholesterolemie is een belangrijke risicofactor voor coronaire hartaandoeningen. Diagnose: CT: MRI: Meestal bij spoed en is een goed hulpmiddel om een infarct te onderscheiden van een bloeding. Alcohol: . Strokes: Er wordt minder zuurstof en glucose aangevoerd naar het hersenweefsel. Leeftijd: Het risico stijgt met de leeftijd.

Vaak gaat een prop van a. carotis interna naar a. cerebri medialis  temporale en parietale cortex = motoriek en spraak.

Behandeling:
Drie fasen: 1. Hyperacute periode: Vanaf begin van de cerebrale ischemie of bloeding tot en met de eerste 7 dagen. Over de exacte therapeutische kans is veel discussie en kan wel minder dan 12 tot 24 uur zijn. De meesten geloven dat de behandeling zo snel mogelijk moet beginnen (time is brain) en zeker binnen 6 – 8 uur. De nadruk ligt op medicatie die er voor zorgt dat de neuronen voldoende zuurstof en glucose krijgen, zoals: Antithrombolitica Thrombolitica Hemorheologische behandeling Cell protectants De behandeling waarvan de effectiviteit van het verlagen van de mortaliteit bewezen is = tPA : Mits gegeven binnen 180 minuten na het begin van de ischemische stroke. Intensieve medische zorg ter voorkoming van: - aspiratie pneumonie - diepe veneuze trombose - pulmonair embolie - urineweginfectie - cardiale complicaties etc. 2. Secundaire preventie periode: Ter preventie van een volgende stroke en rehabilitatie. Ook hier voorkoming van secundaire aandoeningen. - Aspirine of ticlopidine: Bij TIA patiënten. - Warfarin (anticoagulant): Bij patiënten met atrium fibrilleren. - Carotis endarterectomie: Bij sterke, symptomatische stenose (>70%). 3. Primaire preventie fase: Ter voorkoming van een eerste stroke, dmv voeding, levensstijl en medicatie bij de gemeenschap in zijn geheel ofwel individueel.

Prognose:
Afhankelijk van: - Leeftijd: Vaak geassocieerd met korte overlevingsduur, meer comorbiditeit en psychosociale condities. - Neurologische schade. - Co-morbiditeit. - Geslacht. - Ras. - Taal-status. - Financiële status. - Familiare steun. - Burgerlijke staat.

Vaststellen toestand na CVA (herstel):
• Functionele toestand: Bathel ADL Index: Bestaande uit 10 items die betrekking hebben op zelfverzorging en mobiliteit. Meet het gedrag van de patiënt. Score uiteenlopend van 0 tot max 20. Voordeel: Goed voor toepassing in HA-praktijk. Gevoelig voor veranderingen in de functionele toestand. Geeft aan welke ADL-functies gestoord zijn en mate verbetering. Snelle indicatie hulpbehoevendheid en noodzaak hulp(middelen)/ aanpassingen. Nadeel: Geen aandacht besteed aan psychische en sociale aspecten, die zeker van belang zijn bij het herstel na een CVA Het ‘plafond-effect’: patiënten die 20 scoren kunnen echter ook beperkingen ondervinden in het ADL.. Psychische en soc. aspecten: COOP-kaarten van Nelson: Meten het oordeel van de patiënt. Voordeel: Goed voor toepassing in HA-praktijk. Gevoelig voor veranderingen in de functionele toestand. Nadelen: Leveren onvoldoende informatie voor beleidsbepaling. Geven geen indruk van de aard van de beperkingen. Correleert goed met Zung, echter na de 26e week minder.

Zung depressie vragenlijst: Voordeel: Nadeel:

Zeer goed beeld geestelijke gesteldheid. Zeer belastende vragen voor de patiënt.

Epilepsie:
Epileptische aanval = Insult = convulsie =
Een plostelinge, kortdurende functiestoornis van de hersenen. Het wordt veroorzaakt door een peracute, overmatige ontlading van de hersencellen die gepaard gaat met waarneembare verschijnselen. De aanvallen kunnen heel verschillend verlopen. Voor de diagnose epilepsie moet de patient meer dan een insult hebben gehad. De term epilepsie moet worden beschouwd als een verzamelnaam.

Beschrijving aanvallen:
De diagnose convulsie moet meestal worden gesteld ogv de beschrijving van de aanval. Volgende punten zijn van belang: • Datum eerste aanval, laatste aanval, frequentie en patroon, teden ze aanvallen in groepjes (‘clusters’) op. • Onder welke omstandigheden treden de aanvallen op. • Verschijnselen en volgorde ervan; - Plotseling neervallen. - Verstijving/ verkramping van het hele lichaam (tonische fase). - Bewegingen. - Schokken (clonische fase). - Bewegingen beperkt tot 1 lichaamshelft. - Breidden de bewegingen zich uit of deden beide lichaamshelften direct vanaf het begin mee. - Nog contact mogelijk. - Steeds dezelfde bewegingen (automatismen). - Schemertoestand. - Losse spierschokken (myoclonieen), al dan niet in series optredend. • Zag, voelde of hoorde de patient iets aan het begin van de aanval (aura) of tijdens de aanval (deja-vu gevoel). • Het bijkomen: geleidelijk of direct weer helder; tegen de draad in; tijdelijke uitvalsverschijnselen (Todd’s parese). • Provocerende factoren: - Slaapgebrek, - Lichtflitsprikkeling, - Alcol- of drugsmisbruik. - Medicijnen, die convulsies veroorzaken of ontwenningsverschijnselen na plotseling staken benzodiazepinen. - Metabole stoornis, zoals hypoglykemie, hypocalcemie of hyponatriemie. - Acute neurologische ziekte, zoals herseninfarct, subarachnoidale bloeding of encephalitis. - Trauma capitis.

Lichamelijk onderzoek:
Letten op: - Uitvalsverschijnselen passend bij een vroeger doorgemaakte neurologische ziekte of een zich ontwikkelende pathologie. - Onderzoek van de pols en het hart. - Depigmentatievlekken en een adenoma sebaceum bij kinderen, passend bij tubereuze sclerose. - Wijnvlek in het gelaat, dit kan nl wijzen op het syndroom van Sturge-Weber. Aanvullend onderzoek: Bloedonderzoek: Met name om hypoglykemie of hypocalcemie uit te sluiten. EEG: Bij een aantal patienten met epilepsie worden ook tussen de aanvallen in (interictaal) afwijkingen gevonden in de vorm van plotselinge ontladingen die specifiek zijn voor epilepsie, zoals pieken of piekgolfcomplexen = epileptiforme patronen, kunnen voorkomen zonder dat de patient klinisch een aanval heeft. Een registratie duurt meestal een half uur tot een uur. Tijdens de registratie wordt geprobeerd het optreden van epileptiforme afwijkingen te provoceren door lichtflitsprikkeling bij verschillende frequenties of door hyperventilatie. Ook slaapdeprivatie kan provocerend werken. EEG kan helpen bij de classificatie en bij de lokalisatie van de oorsprong van de aanval. Om de trefkans te vergroten kan men ook een 24-uurs EEG maken. Een normale EEG sluit epilepsie zeker niet uit. Het is nl een momentopname. Epileptiforme afwijkingen op de EEG bewijzen niet automatisch dat de patient epilepsie heeft, omdat een klein deel van de ‘normale’bevolkingen deze afwijkingen vertonen.

Epileptiforme afwijkingen hebben ‘n ongunstige prognostische waarde voor de recidiefkans na ‘t 1e insult ECG: Om hartritmestoornissen uit te sluiten (eventueel). CT-scan: Om de onderliggende oorzaak op te sporen, zoals een hersenbeschadiging, infarct, arterioveneuze malformatie of tumor cerebri. MRI-diagnose: Kan geindiceerd zijn bij partiele vormen van epilepsie om een focale afwijking op te sporen die de bron van de aanvallen is, zoals een hematoom, temporale sclerose of focale neuronale migratiestoornis van de hersenen.

Classificatie:
Partiele aanvallen:  Eenvoudige partiele aanval.  Complexe partiele aanval.  Secundair gegeneraliseerde aanval. Primair gegeneraliseerde aanvallen:  Tonisch-clonische aanval.  Absence.  Myoclonie.  Atone aanval. Niet-classificeerbare aanvallen.

Partiele aanval:
Er zijn klinische en/ of EEG aanknopingspunten voor een plaatselijk begin van de aanval. De abnormale ontlading begint focaal en kan zich uitbreiden. Een aanval begint bijv met het schokken in een helft van het gelaat, arm, duim bij een helder bewustzijn. De schokken kunnen zich daarna stapsgewijs uitbreiden (‘jachsonian march’) over het hele lichaam, waarna de patient bewusteloos raakt (secundaire generalisatie). Ook een aura is een vorm van een partiele aanval. Vaak moeilijk te beschrijven voor de patient. Vormen: 1. Eenvoudige partiele aanval: Het bewustzijn blijft helder, reageert op de omgeving. Kan overgaan in een complexe partiele aanval. Focale prikkeling: Dus trekkingen van een duim, arm, been of helft van het gelaat, prikkelingen tong of een aura. 2. Complexe partiele aanval: Reageert niet op de omgeving. Staart voor zich uit en verricht daarbij automatische handelingen, zoals smakken of kauwen. Automatismen kunnen ook bestaan uit wrijven in de handen, kloppen etc. 3. Secundair gegeneraliseerde aanval: Hierbij gaat een eenvoudige partiele of complexe partiele aanval over in een gegeneraliseerde tonisch-clonisch insult. Dit kan zo snel gaan dat het focale begin wordt gemist.

Primair gegeneraliseerde aanval:
Primair gegeneraliseerde aanval: Geen aanwijzingen te vinden voor een plaatselijk begin. Beiderzijds, gelijktijdig en diffuus ontladingen. Kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn. 1. Tonisch-clonisch insult: Plotselinge verkramping van armen en benen snel gevolgd door een serie heftige, meestal symmetrische, regelmatige spierschokken. De patient kan op de zijkant van de wang of tong bijten en de urine laten lopen. Tijdens de aanval reageert de patient niet op de omgeving en de patient voelt de aanval niet aankomen. De aanval zelf duurt meestal niet langer dan 2 a 3 minuten, waarna een uitputtingsfase volgt. De patient komt geleidelijk aan weer bij, maar voelt zich dan verward en is dan vaak tegen de draad in. De meesten klagen over spierpijn en hoofdpijn, wat wel een dag kan duren. 2. Absence: Kortdurende staaraanval die vooral op kinderleeftijd voorkomt. De aanval begint en eindigt abrupt. De patient kan zich de aanval niet herinneren. Hierbij kan trillen van de mondhoek op knipperen van de ogen voorkomen. Onderscheid met een complexe partiele aanval kan moeilijk zijn. 3. Myoclonieen: Kortdurende symmetrische spierschokken in de ledenmaten, meestal in de armen en schouders bij behoud van bewustzijn.

Vaak ’s nachts. Lokalisatiegebonden epilepsie: • Idiopatisch: .Syndroom van West. Hierbij kan de patient zich verwonden. Door een plotseling tonusverlies stort de patient ter aarde. Behandeling: Reageren vaak goed op medicijnen (valproaat). zeker op oudere leeftijd. Beginleeftijd: Kinderleeftijd en komen ook nog voor tijdens de adolescentie. • • • Gegeneraliseerde epilepsie: Idiopatisch: . . tv. 4. Eenvoudige partiele aanvallen vaak in het gelaat. De behandeling is gericht op de onderliggende stoornis. Behandeling: Adviezen om uitlokkende stimuli te vermijden: Lichtflitsprikkeling (disco. Atone aanval: Treden op bij een ernstige vorm van epilepsie in de kinderleeftijd. • Cryptogeen: Hierbij ontbreekt een duidelijk aanwijsbare oorzaak.: . • . Hierdoor is er een verlaagde drempel om een epileptische aanval te krijgen.Absences: Beginleeftijd: Meestal tussen de 4 – 12 jr en gaan vaak voor de 20e weer over. bijv. Diagnostiek: Ook interictaal afwijkingen in de vorm van 3 per sec piekgolfcomplexen. Encephalitis. Behandeling: Vaak goed te behandelen en beeldvormende diagnostiek is niet noodzakelijk. Vaak gecombineerd met uitlokkende factoren. omdat staken meestal leidt tot recidieven. Cryptogeen: Wel of niet behandelen hangt af van de leeftijd. Vooral ’s morgens vroeg spierschokken (myoclonieen) in de armen of benen. Beginleeftijd: Meestal 12 – 16 jr. • Idiopatisch: Hierbij is er sprake van een genetische predispositie. Febriele convulsie. vaak levenslang voorgeschreven.Juveniele myoclonusepilepsie. Symptom. Vaak doen zich ’s nachts/ ’s morgens vroeg ook gegeneraliseerde insulten voor. Behandeling: Geen behandeling. Etiologie: Indeling: • Acuut symptomatisch: Er is een duidelijk aanwijsbare oorzaak en de aanval treedt op in de acute fase van een onderliggende ziekte. . De aanvallen worden door bepaalde stimuli uitgelokt. Diagnostiek: Interictaal boven centro-temporale gebieden frequent pieken. Beginleeftijd: Bij kinderen van 4 – 12 jr. Gaan vanzelf over. • Laat symptomatisch: Er is een duidelijk aanwijsbare oorzaak. Hyponatriemie.Benigne kinderepilepsie met centro-temporale pieken. Kunnen opgewekt worden door hyperventilatie.Reflexepilepsie.De aanvallen kunnen geisoleerd of in korte series optreden. ernst en frequentie. 2e of 3e levensdag. De meeste valaanvallen. Medicatie is alleen nodig als met de leefregels nog steeds aanvallen optreden of bij spontane aanvallen. .: Trauma capitis. Behandeling: Directe instelling op medicatie is noodzakelijk omdat de recidiefkans hoog is. Gaat vanzelf over. Hersenbloeding. videospellen)  tv kijken op grote afstand met goede verlichting. Hypocalcemie. Hypoglykemie.Benigne neonatale convulsies. Symptomatisch: Alle epilepsievormen die ontstaan na een aangeboren of verworven hersenletsel. zijn overigens niet van epileptische aard. clonische aanvalletjes die enkele dagen bestaan. maar deze hersenbeschadiging is eerder verworven.

Epileptiforme afwijkingen op het EEG en een aanwijsbare oorzaak zijn gekoppeld aan een veel hogere recidiefkans. Prognose: Vaak somber. aspiratie. Bij de meesten worden een onderliggende oorzaak aangetoond. Pathofysiologie: Een aanval ontstaat door hypersynchrone neuronale activiteit in een deel van de hersenschors. Een combinatie van myoclonieen. . atone aanvallen. Onderhoud: Alleen geiindiceerd bij frequente aanvallen. De aanvallen treden in series op en duren seconden. Er ontstaat een zichzelf versterkend proces waardoor een grotere groep cellen gedepolariseerd raakt en salvo’s actiepotentialen afvuurt. Bij volwassenen wordt bij ongeveer 5% na een eerste insult bij aanvullend onderzoek onverwacht een oorzaak aangetoond. Oorzaak: Vaak een onderliggende neurologische ziekte  ontwikkelingsachterstand kan ontstaan. • Acute symptomatische aanval: Behandeling: Soms tijdelijk anti-epileptica. waarbij de patient tussen de aanvallen niet bijkomt. 1/3 krijgt 1/ meer recidieven en uiteindelijk ontwikkelt ongeveer 5% een vorm van epilepsie. Beginleeftijd: 6 mnd. zoals een tumor cerebri of arterioveneuze malformatie. waarbij soms uren achter elkaar schokken optreden in gelaat.Spierschokken waarbij het lichaam in elkaar krimpt met flexie van de armen en benen (salaamkrampen) of juist overstrekt. hyperpyrexie. Overige vormen: • Febriele convulsies (koorststuipen): Het EEG laat geen of niet-specifieke afwijkingen zien. plotseling stoppen van anti-epileptica of alcoholmisbruik. • Cryptogeen. De recidief kans na 1e gegeneraliseerd insult is ongeveer 40% binnen 2 jaar wanneer geen oorzaak kan worden gevonden.Syndroom van Lennox-Gastaut. Convulsieve status epilepticus: * Kan bestaan uit een serie gegeneraliseerde tonisch-clonische insulten. * Kan ook bestaan uit een serie eenvoudige partiele aanvallen. verwondingen. 2. • Geisoleerde aanval: Meestal betreft het een gegeneraliseerd insult.:Bestaat uit een serie complexe partiele aanvallen. Monoclonieen en tonisch-clonische insulten. omdat de aanvallen moeilijk te onderdrukkken zijn en er vaak sprake is van een blijvende ontwikkelingsachterstand. noch ogv aanvullend onderzoek kan worden vastgesteld of het een lokalisatiegebonden of een gegeneraliseerde vorm van epilepsie betreft. . 1. Oorzaak: Vaak een onderliggende hersenafwijking (infectie. Sommigen ACTH of nitrazepam. Status epilepticus: = Hierbij duurt de aanval langer dan een half uur of treden er meerder aanvallen achter elkaar op. Behandeling: Acute fase: Diazepam (rectaal). Niet-classificeerbare syndromen. Non-convulsieve status epilept. Noch ogv anamnese. . Kan gepaard gaan met automatismen. Gevaar: Hypoxie. extreme belasting hart en spiernecrose.Progressieve myoclonusepilepsie. De ontwikkeling van het kind stagneert. Tijdens de aanval huilt het kind. arm of been zonder bewustzijnsdaling. Dit kan zich uiten in een soort schemertoestand met een wisselend bewustzijn. Diagnostiek: Typische hypsaritmie op EEG. Prognose: Somber. Dit is een heterogene groep. Beginleeftijd: Meestal kinderleeftijd of adolecentie. tonische aanvallen en atypische absences. De meeste recidieven treden binnen een half jaar op. Bij een groeiend aantal epilepsiesyndromen blijkt een genetische predispositie een rol te spelen. bloeding of infarct). Oorzaak: Vaak een onderliggende afwijking van de hersenen. Dit is een levensbedreigende toestand  directe behandeling is noodzakelijk. Aanvallen zijn vaak niet goed te onderdrukken en soms is er een blijvende ontwikkelingsachterstand. Behandeling: Vigabatrine.

5. Nachtelijke onrust door een nachtmerrie. autonome dysregulatie. complexe partiele aanval. prikkeling sinus caroticus. absence. Autorijden: Na een eerste aanval geldt een rijverbod van een ½ jaar. Vasovagale syncope: Verminderd HMV. Psychogene aanvallen of spanningsaanvallen zijn soms moeilijk te onderscheiden van convulsies. Hartritmestoornis. Zij mogen niet meer rijden. . migraine. sliksyncope. Tijdens inslapen treden frequent spierschokken op = goedaardige inslaapmyoclonieen. Neurolog. Orthostatische hypotensie. schokken. . mictiesyncope. steigerbouwers en machine-bankwerkers. Medicatie.  . zonder medicatie en norm EEG. surfen. Zij kunnen gepaard gaan met bewustzijnsverlies. Psychogene aanval. Sommigen hebben zowel psygogene als epileptische aanvallen. Cardiale oorzaak: 2. Of na meerdere epileptische aanvallen min 5 jr aanvalsvrij. Epilepsie begint vaak op kinderleeftijd. Geleidingsstoornis. wanneer het EEG norm is.Verhoogde intra-thoracale druk: hoestsyncope. . Al is het wel belangrijk dat een kind leert zwemmen ookal is hij niet aanvalsvrij. oogboldruk. Dagdromen is soms moeilijk te onderscheiden van absences. Van de kinderen krijgt 1/ meer koortsstuipen. persen. Overige oorzaken: Flauwvallen. Van de bevolking krijgt ooit in het leven een epileptische aanval. geen anti-epileptica heeft gekregen en een norm EEG. Cryptogene ‘drop attacks’. De incidentie neemt weer toe op oudere leeftijd. behalve als het een geisoleerde aanval was meer dan 2 jr geleden. Ernstige anemie. Voor een groot rijbewijs gelden strengere regels. incontinentie en soms zelfs een tongbeet. glossopharyngeusneuralgie. Hypoglykemie. Bij een cryptogene of idiopathische aanval geldt een rijverbod van 3 mnd. in bad gaan etc zonder toezicht zolang er een reeele kans op een insult bestaat. • • • • • Buikkrampen. Patienten met epilepsie moeten een jaar aanvalsvrij zijn om auto te mogen rijden. zoals metselaars. oorzaak: 4. Differentiele Diagnostiek: Wegrakingen: Vijf categorieen: 1.Epidemiologie: Prevalentie: Incidentie: 3%: 3%: 1 op de 150 – 200 Nederlanders heeft een vorm van epilepsie. Hyperventilatie. Beroepen: Individuele afweging zal moeten worden gemaakt bij gevaarlijke beroepen.Epilepsie: Tonisch-clonisch insult. tumor cerebri. Leefregels:   Bij voorkeur niet zwemmen. achterblijven (‘breath holding spells’).Overige: TIA. Reflexsyncope: 3.

Afbouwen??? Niet bij patienten met juveniele myoclonusepilepsie. . ernst en frequentie van de aanvallen. Polytherapie geeft een grotere kans op een aangeboren afwijking dan monotherapie. Na een eerste aanval wordt meestal afgewacht om onnodig behandelen te voorkomen.In uitputtingsfase patient in stabiele zijligging leggen en aspiratie voorkomen en luchtweg vrij houden. Zwangerschap: Vrijwel alle anti-epileptica hebben een potentieel teratogeen effect. . Bij laat symptomatische vormen is men terughoudener met het afbouwen dan met cryptogene of idiopathische vormen. Gebruik van foliumzuur voor de zwangerschap vermindert de kans.Couperen door diazepam rectaal/ i. Serumconc.Fenytoine. EH status epil. Hersenchirurgie: Bij patienten met een lokatiegebonden epilepsievorm waarbij 1 focus de oorzaak is. Soms is algehele anesthesie noodzakelijk om de aanval te couperen.Diazepam. behalve: Bij epileptiforme afwijkingen op het EEG of bij laat symptomatische vormen van epilepsie.Clonazepam. 2. Tiagabine. Stappenplan: Er wordt gestart met 1 medicijn (monotherapie)  (onvoldoende effect) Dosering verhoging totdat bijwerkingen optreden. waardoor het risico op een aangeboren afwijking verdubbelt van 2 – 3% tot ongeveer 6%. Als dit niet helpt fenobarbital.Carbamazepine of Oxcarbazepine: Vaak gebruikt bij lokalisatiegebonden epilepsie. .Voorkomen letsel.v. Fenobarbital is een ouder middel dat op zichzelf effectief is maar nogal wat bijwerkingen heeft. . . maar waarschijnlijk net zo effectief bij gegeneraliseerde epilepsie. Te snel afbouwen geeft bovendien kans op onttrekkingsinsulten. . Men kan het staken overwegen als men 2 jaar aanvalsvrij is (recidiefkans is 40%). De afwijkingen varieren van dysmorfieen tot sluitingsdefecten van de neurale buis.Behandeling: Anti-epileptica: Onderdrukken convulsies maar het is onduidelijk of ze ook het ziektebeloop beinvloeden.: . Niet intramusculair omdat de opname traag en onvoorspelbaar is. Indicatie: Afhankelijk van type. omdat de kans op recidief erg groot is. eventueel gecomineerd met clonazepam. Bij sommige anti-epileptica treedt een interactie op met andere medicijnen. Keuze medicijn: Bepaald door het type. Fenytoine en carbamazepine kunnen absences en myoclonieen doen toenemen. zoals: . Vooral bij kinderen moet men bedacht zijn op cognitieve functiestoornissen.  Combinatie van medicijnen (polytherapie). Status epilep. .De behandeling van een convulsieve status epilepticus wordt in het ziekenhuis voortgezet door intraveneuze toediening van fenytoine of valproaat. voorbeeld: Carbamazepine. Wanneer de diagnose epilepsie niet zeker is heeft een afwachtend beleid de voorkeur. Let Op: 1.: Van bijna alle anti-epileptica kunnen de serumconcentraties bepaald worden  controle goede inname. Topiramaat. (wel goedkoop) Nieuw: Lamotrigine. wanneer de patient met anti-epileptica niet aanvalsvrij wordt.Natriumvalproaat: Breed-spectrum anti-epilepticum.: Dan worden vaak medicijnen gegeven die ook intraveneus kunnen worden toegediend. . Fenytoine en mogelijk ook Vigabatrine bevorderen de afbraak van orale anti-conceptiva. Bijwerkingen: Vrijwel alle anti-epileptica hebben bijwerkingen.  Ander anti-epileticum van eerste keuze.

zoals een gewijzigd verdelingsvolume. . 15%: Houdt frequent aanvallen. om stollingsstoornissen te voorkomen. 50% Aanvalsfreq onveranderd 25% Vaker aanvallen 25% Minder vaak aanvallen De bevalling vindt plaats in het ziekenhuis met het oog op mogelijke insulten.Tijdens de zwangerschap treden een aantal veranderingen op die van belang zijn voor de medicatie. Prognose: Afhankelijk van: .m. K1 i. is aangetoont. Ongeveer 4-5% van de bevolking zou ooit tenminste 1 gelegenheidsinsult krijgen. . Dit is een fenomeen dat bij dieren.Type. De meeste anti-epileptica worden opgenomen in de moedermelk  niet erg. Als de moeder fenytoine of fenobarbital gebruikt krijgt de pasgeborene vit. Reflexepilepsie: Als de epileptische aanval geprovoceerd wordt door eenvoudige uitwendige prikkels. maar (nog) niet bij mensen. vermindert zelfs onttrekkingsinsulten. * Effectief onderdrukt worden met anti-epileptica maar deze moeten wel gecontinueerd worden. veranderde eiwitbinding etc.Wel/ niet aanwezigheid onderliggende hersenbeschadiging. Gelegenheidinsulten: Dit zijn aanvallen die uitsluitend onder provocerende omstandigheden optreden. * Niet (geheel) onderdrukt worden door anti-epileptica. Bijvoorbeeld: Verandering van de belichting. Verschillende mogelijkheden. 70%: Uiteindelijk aanvalsvrij. een bepaald geluid etc.Als patient niet snel aanvalsvrij is na het starten van de anti-epileptica is dit een prognostisch ongunstig teken. 15%: Sporadisch aanvallen. . Kindling-fenomeen: = Een aanval vergroot de gevoeligheid voor het onstaan van volgende aanvallen. * Onderdrukt worden met anti-epiletica die na verloop van tijd afgebouwd kunnen worden waarna de epilepsie wegblijft. Epilepsie kan: * Spontaan verdwijnen na korte of langere tijd: Behandeling met anti-epileptica eigenlijk niet nodig.

emoties of woede  blauw aanlopen of lijkbleek.  Myocardischemie: Door hypotensie of aritmieen. Wanneer de blaas leeg is vermindert deze sympatische activiteit plotseling waardoor een tijdelijke hypotensie kan ontstaan. Vaak blijkt de patient die avond veel alcohol te hebben gedronken. Ook oogboldruk kan leiden tot een ernstige bradycardie. Komt snel weer bij wanneer hij op de grond wordt gelegd. Soms gaat de aanval gepaard met enkele schokken of urineincontinentie. Bij schrikken.  Romano-Ward syndroom: Verlengd QT-syndroom. slaaptekort. niezen of hard blazen kan leiden tot een afname van het veneuze aanbod aan het hart. Vaak worden de aanvallen uitgelokt door lichamelijke inspanning of plotselinge emoties (schrikken/ wekker). Wanneer de patient niet wordt neergelegd maar rechtop wordt gehouden. is slap en bleek. Contractie van de blaas leidt tot een verhoogde sympatische activiteit. waardoor het HMV daalt. Vaak ligt de oorzaal in een vasodilatatie in de spieren.Autonome dysregulatie door polyneuropathie of door een degeneratieve neurologische ziekte. kan de aanval door voortdurende cerebrale hypoxie veel langer duren en uitmonden in een epileptische aanval. een dominant erfelijke ziekte.  Vasovagalecollaps: Een bewustzijnsdaling vaak uitgelokt door heftige emoties. De ademhaling lijkt te stoppen. scheren.Wegrakingen:  Aortastenose: Ventrikeldruk   prikkeling baroreceptoren  perifere vasodilatatie  HMV kan relatief te kort schieten. Advies: Zittend plassen ’s nachts. De aanval kan gepaard gaan met wegdraaien van de ogen en een verkramping/ schokken in armen/ benen.  Verminderde cardiac output: Verhoogde intrathoracale druk door hoesten. kind reageert nergens meer op en is helemaal slap. terwijl de pols niet versnelt en de patient klachten krijgt.  Breath holding spells: Komen frequent voor bij kinderen (6 mnd – 4 jr). . . nektractie of draaien van het hoofd (zeldzaam) een bradycardie veroorzaken. De patient voelt zich misselijk en klam worden.Hypovolumie. Door het vallen  weer bloed naar de hersenen. Orthostatische hypotensie: Systolische druk daalt meer dan 20 mm Hg bij overeind komen. Gaan vanzelf weer over.  Post-mictie syncope: Komen soms ‘s nachts bij mannen voor. honger.  Sinus-caroticussyndroom: Bij sommige patienten kan prikkeling van de sinus caroticus door massage. waarbij ook op jonge leefftijd levensbedreigende hartritmestoornissen kunnen ontstaan. door ernstige anemie of dehydratie. alcohol. (vergelijkbaar met vasalva-manoeuvre)   = Narcolepsie. hitte etc. Een ECG bevestigt de diagnose. Oorzaken: . lang staan. waarna het hem zwart voor de ogen wordt  zakt langzaam ineen.

vasovagale collaps Hartinfarct Longembolie Aortastenose Hyperventilatie Vertebrobasilaire TIA Adams-Stokes Glossopharyngeus neuralgie Hypoglykemie Vasovagale collaps Hoest-/ mictiesyncope Aortastenose Vertebrobasilaire insufficiëntie Carotissinussyndroom Orthostatische hypotensie 3. Een focle cerebrale circ st (TIA) gaat zelden gepaard met bewusteloosheid. Hypoventilatie. slikstoornis. Vaatverwijders. Luxerende momenten Bradycardie Tachycardie Geruis Carotissinusmassage Neurologische uitval ECG en EEG Cerebrale oorzaken: Epileptisch fenomeen. TIA’s. Gegeneraliseerd Tonisch-clonisch insult: . Antihypertensiva.. facialisparese. Trekkingen 2. Epilepsie. Cerebrale circulatiestoornis: Agv cardiale ritmestoornis of een vasovagale collaps  bewusteloos. Andere verschijnselen Pijn op de borst Vertigo/ paresthesieen Passagere neurologische uitval Blozen bij bijkomen Keel-/ oorpijn Prodromaal: honger en zweten Emotie/ pijn/ stress Hoesten/ mictie Inspanning Bewegen van de nek Snel opstaan en medicatiegebruik Onderzoek: Hypotensie Vasovagale collaps Longembolie Hartinfarct Ritmestoornis Adams-Stokes Vasovagale collaps Aortastenose Crotissinussyndroom Vertebrobasilaire circulatiestoornis Epilepsie (postictale uitval) Diagnose: Epilepsie Evt.Medicatiegebruik: Hartritmestoornissen.     Wegrakingen: Differentiële Diagnose: Anamnese: 1. nystagmus). Calcium-entry-blokkers. Diuretica. Antidepressiva. Neuroleptica. alleen bij lok in vertebrobasilaire stroomgebied  stamverschijnselen (dysartrie.

Bloed afname: . IV 2. 9. Blijft suf of neurologische afw  opname en uitsluiten encephalitis. Zeker omdat diazepinen ademhalingdepressie veroorzaakt en hypersecretie in de luchtwegen tot gevolg kan hebben. Behandeling: Weer bij bewustzijn? Epilepsie pt: Niets. Door spieractiviteit stijgt de concentratie K wat kan leiden tot ritmestoornissen en bloeddrukdaling. Toxocologie. maar ook door overbelasting hart/ ritmestoornissen. Postictale bewustzijnsdaling/ verwardheid.v. 7. .Creatinine. bloeding. EEG afw: Recidiefkans hoger.Transaminasen. Intubatie evt. Gevaar voor: Hypoxie. hyperpyrexie. na correctie van evt hypovolemie. Alcohol: Alcoholonthoudingsinsulten (rum-fits) kunnen al na korte periode van misbruik optreden (ton-clon)  geen anticonvulsiva nodig. encephalitis.v. 6. hersentumor. alcoholmisbruik. aspiratie. dus evt wel anticonvulsiva.Serumspiegels anticonvulsiva. Vaak tongbeet en urine-incontinentie. maar later EEG en CT/ MRI doen. * Absencestatus (of petit-mal status of niet-convulsieve gegeneraliseerde se).Bloedgassen. Neurologisch st: Kunnen optreden agv se. EEG norm: Geen anticonvulsiva na 1 insult. 1e insult:Uitsluiten onderliggende oorzaak: trauma capites. * Complexe partiele se (psychomotore status = temporale-kwabstatus). 3. Verminderde ademhalingsactiviteit met CO2 stapeling tot gevolg. Oorzaak: Hersenafw (infectie.Glucose. Snelwerkend anticonvulsiva: Diazepam Of Clonazepam 10 – 30 mg i. Glucose (50 ml 40% iv). Mg. Let Op: Voortdurend respiratie en bloeddruk bewaken: * Ademhaling insufficiënt: Beademing. stoppen anticonvulsiva. Medicatie: 1. * Bloeddrukdaling: Kan het gevolg zijn van medicatie. Evt serumspiegel anti-epileptica bepalen en bij herh evt medicatie wijzigen. verwondingen. Kan naar huis. 4. Acute hulp convulsieve se: 1. . Alcohol zorgt voor een versnelde afbraak van fenytoine (behalve bij levercirrose). Evt patiënt in Trendelenburghouding leggen. infarct).Elektrolyten: K. Status Epilepticus: = Een onveranderlijke epileptische toestand veroorzaakt door een langdurige epileptische aanval of door elkaar zeer snel opvolgende epileptische aanvallen. spiernecrose. extreme belasting hart. PO4. Ca. Aanval langer dan een half uur of meerdere aanvallen zonder bewustzijn tussen de aanvallen in. Metabool: Metabole veranderingen kunnen optreden en de drempel voor se verlagen en zo se in stand houden. Evt acidose corrigeren. Na. Dopamine toedienen. ECG: Overbelasting hart en aantonen evt 3e graads AV blok  contra-indicatie voor fenytoine. . . (2 mg/ min) 1. arterioveneuze malformatie.3 mg i.Kan primair of secundair zijn. 5. * Elementaire partiele se (epilepsia partialis continua = syndroom van Kojevnikow). . Medicatie. Duur se langer/ heviger  risico hoger. 8. . vnl bij volwassenen en onbehandeld mogelijk 48 uur durend. Oorzaken acidose: Toegenomen spieractiviteit met lactaatophoping tot gevolg. Vormen:* Convulsieve gegeneraliseerde status epilepticus (prim/sec): Hoogste mortaliteit (6-20%).

Langzamer werkend: Oplaaddosering: 18 mg/kg i. Absences (of valproaat). gewichtstoename. leverschade. . maar ook effectief bij gegeneraliseerd. gewichtstoename. gewichtstoename. Clonazepam: Moe. Of Natriumvalproaat20-25 mg/kg i. anorexie. depressie. maar ook effectief bij gegeneraliseerd. lupus. suf. 6. agranulocytose. OAC: Carbamazepine. pancreatitis. anemie. geheugenstoornis. Fenytoine: Agressie. gedragsstoornissen. Versterking van de remmende neurotransmitter GABA (γ -amino-boterzuur) of een vermindering van de glutamaaten van de aspartaatneurotransmissie. teratogeen. Rechtstreekse beïnvloeding van het elektrochemische transport door spanningsgevoelige ionenkanalen.2. suf. Keuze medicijn: Door het type aanval.of kaliumkanalen of van het T-type calciumkanaal. exantheem. suf. zoals blokkade van natrium. leverschade. Valproaat: Tremor. Fenobarbital: Moe. hirsutisme. Dupytren. . EEG. 3. dubbelzien. foliumzuurdeficiëntie. 4. agressie. Lokalisatiegebonden epilepsie. gedragsstoornissen. Vigabatrine: Suf. 2. exantheem. leverschade. Bijwerkingen anticonvulsiva: 1. Schade neuronen. 2. (50 mg/ min) Onderhoud: 5 mg/kg/ 24h Containdicatie: 3e graads AV-blok (ECG). teratogeen. teratogeen. evt liquor. 5. ataxie. misselijkheid. Lokalisatiegebonden epilepsie. Dupytren.v. Niet-convulsieve se: Behandeling minder spoedeisend omdat geen metabole afwijkingen optreden. suf. maar goedkoop. leverschade.v. ataxie. Carbamazepine: Duizeligheid. teratogeen. Werking medicatie: 1. misselijkheid. Oud.v. .Acidose. misselijkheid. tandvleeshyperplasie. Als Bovenstaande niet effectief (20% van de gevallen): * Thiopental: Oplaaddosering: 5 mg/kg i.Hypoxie. fenytoine en vigabatrine versnellen de afbraak  hogere dosering OAC nodig. Later: Bij iedere patiënt met een se moet later verder onderzoek plaatsvinden: lab. foliumzuurdeficientie. duizelig. thrombopenie. hyponatriemie. evt in combinatie met spierrelaxantia. depressie. anorexie.Bloeddrukdaling. suf. lusteloos. Controle: Na 24h serumspiegel bepalen. Natriumvalproaat: Carbamazepine: Oxcarbazepine: Ethosuximide: Fenytoine: Breed-spectrum. haaruitval. veel bijwerkingen. (25-50 mg/ min) Onderhoud: 1-7 mg/kg/24h * Halothaannarcose. mogelijk door: . beeldvorming.

2. Soms plotselinge afname van de weerstand bij extreme rek. Behandeling: . Bij een piramidaal syndroom aan de benen zijn de benen stijf en kunnen de voeten moeilijk geheft worden  neiging tot adduceren (scharen). .D. niet doelgerichte bewegingen. Er kan ook gesproken worden van een spastische houding of gang: bij een hemisfeerletsel neemt de arm bij het lopen een flexiehouding aan met abductiestand in de schouder (vleugelen). D. Bij chorea en het daarop lijkende hemiballisme is er een vermindering van afferente impulsen naar de nucleus subthalamicus vanuit het mediane deel van de globus pallidus en de pallidothalamische systemen. maar vaak zijn patienten juist dankzij de spasticiteit in staat te lopen. De choreatische bewegingen komen ook voor in het gelaat.Klinische verschijnselen: Verschillen tussen centrale en perifere verlammingen: Kenmerk: Atrofie: Fasciculaties: Spierrekkingsreflexen: Huidreflexen: Tonus: Centraal: Afwezig Afwezig Verhoogd Abnormaal Verhoogd Perifeer: Aanwezig Aanwezig (bij voorhoornlaesie) Verlaagd Normaal Normaal/ slap aanvoelend Spasticiteit: Bij piramidale laesies. .: Rigiditeit: Hierbij bestaat bij passief bewegen een weerstand die in agonisten en antagonisten gelijk is en niet toeneemt bij snellere bewegingen. met name van de m. .Medicijnen: Diazepam en baclofen (lioresal) Verhogen de spinale inhibitie via GABA-erge activiteit. Kenmerken: 1. Tonus Spasticiteit Rigiditeit Verdeling: Flexoren arm Flexoren Extensoren been Onwillekeurige bew. Ongelijke verdeling over agonisten en antagonisten. terwijl het been stijf gestrekt wordt en bij het lopen in een halve cirkel van achter naar voren moet worden gebracht (circumductie). quadriceps (knipmesfenomeen). zij kunnen de ogen bijvoorbeeld niet lang stijf dichtknijpen. Vaak is het onmogelijk spiercontracties lang vol te houden.: Afwezig Aanwezig (chorea. Toenemende weerstand bij snellere bewegingen. Sterke verhoging van de tonische spierrekkingsreflexen waardoor er sprake is van hypertonie.en keelspieren resulteert in snuiven. 3.Afzwakken mbv medicijnen. De tonus is vooral verhoogd in de flexoren van de arm en de extensoren van het been. dystonie) Peesreflex: Verhoogd Normaal of licht verhoogd Pathologische reflexen: Aanwezig Afwezig Verlamming: Aanwezig Afwezig of zeer licht aanwezig Chorea: Voortdurend en onregelmatig verspreid over het lichaam optredende snelle. zuchten. Participatie van de ademhalings.Behandeling onderliggende aandoening. grommen en kuchen.

. Tremoren: Er bestaan vele soorten tremoren.en bekkenmusculatuur.Toename bij vermoeidheid. Kenmerkend is het tegelijkertijd aanspannen van agonisten en antagonisten.  Fysiologische tremor: . . Dystonie: Ongelijkmatig verdeelde verhoogde spiertonus. alcoholonttrekking.Versterkte fysiologische tremor. . .7-8 per seconde. meestal een infarct. in een aantal bijeengelegen spiergroepen (segmentaal). plotseling optredende grove onwillekeurige bewegingen van proximale schouder. Kan zich in een enkele spiergroep voordoen (focaal). hypertyreoidie. of in verspreid liggende spiergroepen (multifocaal of gegeneraliseerd). De verhoogde spiertonus is niet altijd constant en leidt zodoende tot (meestal) trage dystonebewegingen.  Rusttremor: . hypoglykemie. angst.Actie tremor. Ziekte van Huntington. .Extremiteiten. tong en kin.Versterking van de fysiologische tremor.Rust en positietremor aan handen en hoofd. . wisselende penetrantie.Gang: Oorzaken: Breed gangspoor. Verder geen andere afwijkingen bij lichamelijk onderzoek.Verbetering door alcohol en beta-antagonisten (bijv propranolol). niet aan het hoofd. waarbij zowel de extremiteiten als de romp een abnormale houding kunnen aannemen. waarbij de arm en het been soms tegelijkertijd als het ware weggeslingerd worden van het lichaam. .  Cerebellaire tremor: = Intentietremor: .  Seniele tremor: . .8 – 12 per seconde. Hemiballisme: Halfzijdig. waarvan alleen de rusttremor gerekend kan worden tot een symptoom van een aandoening van de basale kernen. veel caffeine.  Essentiele tremor: .Grove laagfrequente tremor in rust. . .Meest voorkomend bij de ziekte van Parkinson. .Aanwezig bij bewegingen en afwezig in rust. .Andere cerebellaire verschijnselen aanwezig. .Autosomaal dominant.Erger door acties en emoties. .Laagfrequent (4-6 per sec). Oorzaak: Door een letsel in de nucleus subthalamicus.Vaak aan romp en extremiteiten. spanning.Toename bij positie en beweging. . . .  Rubrale tremor: .Spanning.Toename bij positie. intoxicaties en door dopa geinduceerde farmacologische reacties in het striatum. emoties en vermoeidheid doen de amplitude toenemen.Tweedimensionaal (pillen draaien of centen tellen).Aanwezig in rust. zwaaiend en zwalkend (dronkemansgang). aan handen en ook vaak het hoofd.

maskergelaat. Incidentie: 5 – 25 per 100. Hypokinesie. Rigiditeit 4. bradykinesie. Misschien een exogene intoxicatie of een auto-intoxicatie. Ontbrekende reactie op dopamine-mimetica.voorover lopen. 70 – 80% van deze neuronen moeten aangedaan zijn voordat er symptomen optreden. verminderd oogknipperen. Toegenomen speekselproductie (sympatische verschijnselen) (20%). bradykinesie. paranoid-hallucinatoire perioden of nachtelijke verwardheid. In vergevorderd stadium: flexiecontracturen. atrofie of sensibiliteitsstoornissen. Pathofysiologie: Celverlies in de substantia nigra met degeneratie van de nigro-striatale verbindingen en depletie van de bijbehorende neurotransmitter dopamine in het striatum. Net zoals subcorticale dementie. . Lokatie: Kernen van het diencephalon. nl 40% van de patienten.000 per jaar. neiging retropulsie (achterover vallen. Dopamine  evenwicht tussen ACh en Dopamine in het striatum verstoord. spraak wordt zachter. hypokinesie. Begin van de ziekte voor de 30e is zeer zeldzaam. micrografie. akinesie. neiging tot propulsie (versnellen). Geen areflexie. Depressie met vitale kenmerken komt veel voor. sympatische ganglia en het bijniermerg. met neiging tot plotseling versnellen (propulsie). Kinesia paradoxa: De patient is plotseling tot grote motorische prestaties in staat. Dysartrie. een rol speelt is niet bekend. Oogbewegingssstoornissen.000 (ong 2 per 1000). rusttremor. vaak asymmetrisch. Kan lange tijd halfzijdige verschijnselen geven. Bij 70+ ong 2% van de bevolking. Afwezig: Cerebellaire symptomen. Tremor in rust 3. Mannen = Vrouwen en genetische factoren geen grote invloed. Oorzaak: Onbekend = idiopathisch. Gestoorde houding(-sreflexen).Ziekte van Parkinson: Epidemiologie: Na 50e de meest frequente chronische ziekte van het czs en ook de meest frequente ziekte van het extrapiramidale systeem. Akinesie. bijv na opstaan). Seborroe: Toegenomen talgproductie (20%). een van de geboorte af aan geringer aantal neuronen. Symptomen: Aanwezig: Ten minste 3 van de 4 hoofdsymptomen: 1. Prevalentie: 60 – 200 per 100. hersenstam. bij de meesten begint het na de 70e. blikparese. 2. Meestal oiv van stress of tijdens een psychotische periode. Tandrad fenomeen. Rigiditeit. Kenmerkend: Intracellulaire insluitlichaampjes die sfingomyeline bevatten (Lewy-bodies). kleine pasjes. toename van de fysiologische tremor. Vroeger: Shaking palsy = paralysis agitans. Psychisch: Psychische aftakeling komt voor bij ernstige vormen. In hoeverre hyponeurogenese. vnl het putamen. Stoornissen van motorische neuronen.

maar niet specifiek. * Andere ziekten: Hyperthyreoidie. Lichte evenwichtsstoornis. Apomorfine-test: = Dopaminereceptoragonist test. EEG: Normaal of diffuus gestoord. maar een deel van de patienten met een negatieve test blijkt toch op levodopa te reageren. Nut van deze test onduidelijk. familiaire tremor. Indometacine. Contraindicaties voor: Alfa-metyldopa: Hypertensiebehandeling. Obductie: Bij slechts 80% van de mensen met de diagnose Parkinson heeft ook echt Lewy-bodies.Depressie komt ongeveer 10% meer voor dan voor de leeftijd verwacht wordt. Vitamine B6: Versnelt de perifere decarboxylatie van levodopa. 3. vnl door longinfecties en decubitus. ADL-zelfstandigheid. Geen dopamineantagonisten geven. Verplaatsing in rolstoel of bedlegerig. . Chronische alcoholintoxicatie * Bijwerkingen van medicijnen. Unilaterale. Ernstige verschijnselen. minimale handicap. wel alleen lopen. Hysterie. Analyse tremor ahv aard en frequentie. 5. 4.: * Benigne of essentiele. De levensverwachting is met ongeveer 5 jaar gestegen sinds de introductie van levodopa en vrijwel gelijk geworden aan die van de rest van de bevolking Beloop: De bekenste schaal ter indeling is die van Hoehn en Yahr. Aandoening van het cerebellum. Dementia paralytica. geen evenwichtsstoornis. Mortaliteit is 3x zo hoog als normaal. Angst. PET-scan: Verminderde activiteit van de dopaminereceptoren. Diagnose:       Klinische beeld en uitsluiting van andere oorzaken. Stadia: 1. CT/ MRI: Normaal. Bilateraal of axiaal. 2. Liquor: Normaal.   D. Prognose: Progressief. Wel sensitief. * Seniele tremor.D. Bij een verbetering door apomorfine is ook een reactie op levodopa waarschijnlijk.

Vertraagde-afgiftepreparaten .Amitrityline . verminderen deze bijwerkingen. Al dan niet in combi met anti-cholinergica. Andere dopamineagonisten: Lisuride en pergolide. Werking MAO-B-remmer Glutamaat-antagonist Dopamine-precursor Dopamine-precursor Anticholinergica Antidepressiva Beta-blokker Sedativa en anxiolytica Stof Selegeline Amantadine .     Algemeen: Zowel dopamineagonisten als de MAO-B-remmers hebben veel bijwerkingen. Monoamineoxydase-B-remmer. Combinatiepreparaten van levodopa met een remmer van decarboxylase dat niet door de bloedhersenbarriere gaat en dus alleen perifeer werkt. De werking neemt na enkele maanden vaak af. ritmestoornissen) bijverschijnselen. Verbetering: Bij 60 – 80% van de patienten. Gezien de bijwerkingen die na 5-10 jaar levodopa optreden wordt aanbevolen om jongere patienten (65-) te behandelen met dopa-agonisten.Bromocriptine . Overdosering: Chorea (dyskinesieen) vnl in gezicht en schouders. zorgt voor een vertraagde afbraak van dopamine = MAO-B-remmers.Apomorfine Trihexyphenidyl . Vnl van de hypokinesie. Bijwerkingen: Inprentingsstoornissen.Ander Propranolol Benzodiazepine Naam Eldepryl Symmetrel Sinemet. Maar ook hier komen dyskinesieen voor. Amantadine: Stimuleert de vrijkoming van dopamine. vnl bij ouderen. Hebben een matig effect op tremor en rigiditeit en de hypokinesie verbetert niet.Levodopa met perifere decarboxylaseremmer . De totale dosis levodopa kan dan ook veel lager zijn. Onzeker of zij de progressie van de ziekte tegenhouden.Therapie:  Anti(acetyl)cholinergica: Belladonna en atropine.Pergolide . Madopar Parlodel Permax Artane Tryptozol Inderal Oxazepam . Nadeel: Gastro-intestinale en cardiovasculaire (orthostatische hypotensie. Let Op: Effect van levodopa neemt na gem 5 jaar af  on/ off-effect = plotselinge wisselingen van de verschijnselen  soms verbetering door het geven van de dopamine-agonist bromocriptine (langere werkingsduur). eventueel in combi met anticholinergica en het gebruik van levodopa zo lang mogelijk uit te stellen. desorientatie en hallucinaties. bijv selegiline. Levodopa: Wordt door decarboxylering omgezet in dopamine dat zelf de bloed-hersen barriere niet passeert.

trismus. maar verdwijnen na het staken van het middel. Lewy-lichaampjes. . Het betreft dus relatief jonge mensen. Syndroom van Shy-Drager: Combinatie van Parkinsonverschijnselen en autonome uitvalsverschijnselen. Let Op: Dopaminereceptor-blokkerende werking!!  Overig: Uitschakeling van de ventrolaterale thalamuskern bij patienten met een sterke tremor als redelijk geisoleerd verschijnsel. tegen siallorrhoe. zoals continentia urinae et alvi. Kenmerken: . Geen: Tremor (meestal). Zoals: Tardieve dyskinesieen.Piramidebaanverschijnselen . . maar soms wel met chorea. . rigiditeit.Rigiditeit.Hypokinesie. Amantadine 3. Parkinsonisme:  Arteriosclerotisch parkinsonisme: Multipele vasculaire haardjes agv lacunaire infarctjes met een voorkeur voor de basale ganglia. Dopamine-agonist Overig: . .Anticholinergica.Mictiestoornissen. Kenmerk: . Andere autonome verschijnselen. torticollis. Dopamine-agonist (kan in combinatie) 3. meestal zonder de rusttremor. CT: Atrofie te zien. . Kenmerken: . . Medicamenten: De individuele gevoeligheid is verschillend. Amantadine 4.     .Stoornis oogmotoriek. Cerebellaire en piramidebaanstoornissen: treden later op.Ontbreken van de tremor en autonome verschijnselen. 60+ 1. oculogyre crisen. Multisysteematrofie: Degeneratieve aandoening.en nekspieren waarin het hoofd naar 1 kant gedraaid blijven gedurende minuten/ uren. Kenmerken: Bloeddrukdaling gaat niet gepaard met het versnellen van de pols.Laxantia. tegen de mogelijke obstipatie. . Vaak: . Standaard levodopa 2.Medicatieschema: 601. dementie).Antipsychotica. Levodopa standaard * Als de tremor op de voorgrond staat. tegen de misselijkheid door de medicatie. Kenmerken: Hypokinese. Stereotactische pallidotomie  on/ off verschijnselen . . Vertraagde-afgifte levodopa 2.Oculogyre crisen: Aanvallen van kramp in de oog.Andere verschijnselen van arteriosclerose (piramidale en cerebellaire verschijnselen. waarvan de orthostatische hypotensie het meest invaliderend is. Propranolol * 6. .Demarche a petit pas = schuifelende gang. Vertraagde-afgifte levodopa 4. Voorbeelden: .Fenothiazinen: Meestal gegeven als anti-emiticum (bijv stemetil).Cerebellaire verschijnselen. De verschijnselen reageren slecht op anti-Parkinson-medicatie.Fasciculaties. Postencefalisch parkinsonisme: Latentietijd kan varieren tussen de 1 en 20 jaar.Domperidon. Anticholinergica* 5. . Anti-Parkinson medicatie hebben weinig effect. Fysiotherapie. Elektrostimulatie van de globus pallidus of van de thalamus door geimplanteerde elektroden. Bij langdurig gebruik kunnen blijvende verschijnselen optreden.Haloperidol.Spieratrofie .

Er is een sterk verlaagd gehalte van het ceruloplasmine in het serum (10% van normaal) dat het koper transporteert. putamen en de hersenschors. Therapie: Zinksulfaat  induceert in de darmwand een eiwit (metallothioneine) dat het zink en het koper in de darmwand vasthoudt  uitscheiding wanneer de mucosacellen afvallen  faeces. De koperuitscheiding in urine is verhoogd. Meestal ging een infectie met Streptococcus Aureus vooraf  kruisantigene reactie van antilichamen tegen Streptococcus Aureus en neuronen van het neostriatum. Epidemiologie: 3 – 10 per 100. vnl frontaal. het corpus striatum (lenskern) en de cornea (ring van Kayser-Fleischer). Oorzaak: Abnormale stapeling van koper in de lever (levercirrose). Naarmate de genafwijking uitgebreider is treedt de ziekte eerder op. Chorea minor (Sydenham): Subacute aandoening. vnl bij kinderen van 5 – 15 jr. haloperidol. Therapie: Isolatie en sedering + penicelline. Meisjes (3) : jongens (1). Vooral een depletie van de transmitter gamma-aminoboterzuur (GABA) in de basale kernen. abnormale bewegingen. De dementie is echter niet te beinvloeden. Wilson): Epidemiologie: Zeldzaam: 5 per miljoen. tremoren en rigiditeit.000. Andere extrapiramidale ziekten: M.Anti-Parkinson middelen hebben weinig effect. pimozide. Prognose: Gunstig. Hieraan gaan vaak karakterveranderingen en gerdagsstoornissen vooraf. Onbegrepen geelzucht. Genlokatie: Chromosoom 13. Therapie: * Stoffen die de postsynaptische dopaminereceptoren blokkeren: Tiapride. Begin: Tussen 30 en 45 jaar. * Stoffen die de heropname van dopamine remmen: Tetrabenazide. Pathofysiologie: Degeneratie vd kleine cellen van de nucleus caudatus. met een abnormaal lange trinucleotide-(CAG)herhaling. Hepatolenticulaire degeneratie (m. Erfelijkheid: Autosomaal recessief. Afwijkend gen op chromosoom 4. evenals de aminozuuruitscheiding. Erfelijkheid: Dominant erfelijk. zoals vaak het geval is bij vaderlijke overerving. Psychische achteruitgang. Begin: Tussen de 10e en 25e: Dysartrie. Juveniel: Een juveniele vorm verloopt met dementie en een hypokinetisch rigide syndroom. . Symptomen: Chorea en dementie.Huntington (chorea van Huntington. chorea chronica).

Soms kleine afwijkingen aantoonbaar.en cerebrale verschijnselen.Kernicterus: Bij een hoog billirubinegehalte bij een neonaat en een min of meer selectieve stapeling van bilirubine in de nucleus subthalamicus. vaak voorbijgaand: Visusstoornis 1 oog. Multipele Sclerose (sclerose en plaques): Epidemiologie: Begint meestal tussen de 20e en 40e. 0: Geen verschijnselen/ klachten. veminderd evenwicht. hippocampus en globus pallidus. warm bad) kan voorbijgaande nieuwe verschijnselen doen ontstaan of bestaande verschijnselen verergeren.5x zo vaak en vaak eerder begin. infectie of overmatige inspanning. Epidemiologie: Prevalentie: 30 per 100. moeilijke mictie. 7: Rolstoelgebonden. Ziekte van Gilles de la Tourette: Maladie des tics: Begin: 2 – 15 jr. Zeer zelden onder de 5 of boven het 50e jaar. Hypothesen: a. Schaal: Disability scale volgens Kurtzke: Van 0 tot 9. Bij 80% van de patienten verdwijnen de eerste verschijnselen in de loop van weken/ maanden geheel. zoals een verhoogd gehalte immunoglobulinen (IgG) en abnormale fracties = 90% van de patienten. olijven. die in dg/ wk tot de dood kan leiden. Er zijn namelijk een aantal immunologische afwijkingen in de liquor cerebrospinalis gevonden. b. Snelle verhoging van de lichaamstemperatuur (koorts. Foudroyant: Progressie: Er is een zeldzame foudroyant progressieve vorm met hersenstam. Bij 25% lymfocytaire pleiocytose met plasmacellen en soms ook afwijkingen in de T-celpopulaties. Kenmerken: Choreathetose en gehoorstoornissen. 5: Beperking lopen.000. krachtsvermindering. Dystonieen: Kunnen primair zijn of secundair (ontstaan bij tal van cerebrale ziekten/ bijwerkingen medicamenten). 3: Duidelijke verschijnselen/ klachten over 1 functie of lichte over twee functies. Provocatie: Voorkeur voor de periode na een zwangerschap. Zou een verklaring kunnen zijn voor de geografische gebondenheid. Etiologie: Oorzaak onbekend. De frequentie van het optreden van nieuwe symptomen (excerbaties) is het grootst in het begin van de ziekte en neemt geleidelijk af. dubbelzien. Verstoring van immunologische mechanismen waardoor een auto-immuunreactie tegen (een deel van) het myeline in het czs optreedt. sensibele verschijnselen. 9: Bedlegerig. Reactie op een onbekend virus met een lange incubatietijd. In onze streken de meest frequente chronische ziekte van het czs tussen de 15e – 50e. Zelden voorafgegaan door trauma. Vrouwen (1) : Mannen (3). . Vrouwen: 1. Begin: Vluchtige verschijnselen.

* Door gebrek aan isolatie kan een wederzijdse beinvloeding optreden  efaptische conductie  prikkelingsverschijnselen (bijv.Flight of colours (= alle kleuren zien) en gestoorde VEP’s na felle belichting van het oog. Subklinische laesies kunnen worden aangetoond met BAEP = brainstem auditory evoked potentials. Van patienten met neuritis retrobulbaris van 40. Vrij typisch: Geleidelijke uitbreiding in enige dagen over het been van voet tot lies/ romp. } Weinig specifiek. * Bloed-hersenbarriere is ter hoogte laesie gestoord  na enige wk weer intact (sneller mbv prednison). . Erfelijke factoren kunnen een rol spelen. Ook hand. soms met een neuritis optica. snel vermoeibaar. struikelen. abducens. maar nu eerder symptomen. Herhaling op dezelfde lokatie  verminderd herstel  littekenweefsel (gliose)  blijvende uitval.} . T-cellen en plasmacellen bevatten.  Vermoeidheid.Trigeminusneuralgie of aangezichtsparese. Voelen hard aan (sclerose) bij obductie. Licht? Verminderde snelheid. vaak unilateraal. Herstel (remissie) door verdwijnen ontsteking en remyelinisatie. Gnostisch is meer aangedaan dan vitaal. Meestal vluchtig en zeer variabel in uitbreiding. intensiteit en kwaliteit. c. Herstel is gunstig.  Sensibel: Vaak de eerste symptomen. wat ook bij andere autoimmuunziekten wordt gevonden. maar vaak ook lichte afwijkingen andere been.Neuritis Bulbaris. spasticiteit Sensibel Cerebellair Mictiestoornissen Mentaal Vroeg 25% 15% 40% 40% 20% 5% 2% Laat 50% 35% 90% 90% 80% 60% 25%  Visusstoornissen: . Vaak klaagt de patient over 1 been. Later: Piramidebaanverschijnselen in armen. Periventriculaire witte stof is relatief vaak aangedaan. vaak door een stoornis van de n. Het is onduidelijk of het myeline direct wordt aangedaan of de oligodendroglia-cellen die het myeline vormen.* Combi 1 en 2. maar minder uitgesproken.Duizeligheidsaanvallen. door een stoornis van de piramidebaan. . .  Hersenstam: . Diagnose: Vaak temporale bleekheid (atrofie) van de papil = symptoom van Uhthoff. Gevoelige test = hinkelen. Hoge lichaamstemperatuur  leidt ook fysiologisch tot een geleidingsvertraging. maar er treedt vertraging op.krijgt 50% later MS. Symptomen: Verschijnsel Visusdaling Hersenstam Paresen. maar in principe kunnen de laesies overal voorkomen. aan 1 oog (zelden 2). . Pathofysiologie: Destructie ontstaat in periveneus gelegen haarden die macrofagen. Internucleaire oftalmoplegie = zeer specifiek. doordat het virus het myeline verandert. Gevolgen: * Het axon blijft intact. gezicht of lichaamshelft. Vroeg: Ontbreken van de buikhuidreflexen. Nooit: Complete analgesie. Bij 25% het eerste symptoom.Dubbelzien.  Motorisch: Vaak aan de benen. trigeminusneuralgie en symtpoom van Lhyrmitte). Hogere frequentie van HLA-DR2 bij MS-patienten (70% tegen 25% algehele bevolking).Ontremde emotionele uitingen (vaak lachen).

Anomalie van Arnold-Chiari. . al dan niet met intentietremor. . inactieve laesies. D. .Processen bij de chiasma of achter de orbita. Neuroborreliose.: • • • • • • • • • Processen buiten het zs met compressie.en cerebellumtumoren  druk op afstand. Zeker MS als: . Lupus erythematodes. Voorkeur: 5-daagse kuur van methylprednisolon in hoge doses intraveneus. vnl als reactie op de invaliditeit en onzekerheid.  Cerebellair: Vooral in het chronische stadium.Een laesie moet gelokaliseerd zijn boven het niveau van het ruggemerg. Door toediening van het contrastmiddel Gadolinium i. Medicatie: .  Psychisch: Cognitieve stoornissen kunnen vooral in het chronische stadium ontstaan door haarden in de periventriculaire witte stof. Demyelinisatie bij encephalitis disseminata. komen relatief veel voor. overgewicht te corrigeren etc.  Seksueel: Seksuele functie vaak in een later stadium gestoord. Patient in zo goed mogelijke algemene conditie brengen door bijvoorbeeld infectiehaarden te verwijderen (tonsillen.Extradurale ruggemergtumoren. Diagnose: Anamnese.  Mictie: Vnl onvermogen de urine op te houden. Minder vaak een onvermogen om uit te plassen. . Myasthenia gravis. Ernstige dementie is zeldzaam. MRI (!). Carcinoommetastasen. Therapie: Onbewezen: Algemeen: * * * * Bedrust tijdens exacerbaties heeft geen bewezen gunstige invloed. Corticosteroiden en ACTH bevorderen het herstel van acute exacerbaties. Liquoronderzoek. MRI-ziekteactiviteit ong 5-10x zo frequent als klinische ziekte-activiteit. vnl depressies.Onzekere gang. waarbij door beinvloeding van de vaatvoorziening en houdingsveranderingen de symptomen enigzins kunnen wisselen.D. . kan een onderscheid gemaakt worden tussen nieuwe. . Neuromyelitis optica. bijvoorbeeld door een vermindering van de detrusoractiviteit of een relatief spasme van de sfincters. Evoked-potential-onderzoek: Hiermee zijn vertragingen op te sporen. hoewel uiteindelijke beloop niet beinvloed wordt. zoals: . Stoppen met roken. tanden). Hersenstam. vnl van 1 arm.Ataxie. .Nystagmus. gebrek aan nachtrust en psychische inspanningen beperken.Symptoom van Lhermitte: Paresthesieen in armen. langs de rug en soms in benen die optreden bij vooroverbuigen hoofd. Puerilisme mental: Kinderlijke opgewektheid bij sommige ernstig invalide patienten in een chronisch stadium. actieve laesies en oude. Demyelinisatie bij gecombineerde strengziekte (vit B12-deficientie). bijvoorbeeld door een ontremde detrusoractiviteit. kan ook poliklinisch.Dysartrie. Injectiekuren met leverpreparaten en andere roborantia.De laesies moeten in tijd en plaats multipel zijn (klinisch of MRI). Oververmoeidheid.v. .Geen andere ziekten die verschijnselen kunnen verklaren.Terughoudend zijn bij normaal liquor en bij afwijkende begin-leeftijd. Vermijden sterke verhoging lichaamstemperatuur. Stemmingsstoornissen. Gestoorde bloed-hersenbarriere. Dieten. .

Parkinson. Infecties (syfilis/ AIDS) Intoxicaties Deficienties Trauma capitis RIP (SAB/ hersentumor) Metabole en endocriene stoornis. decubitus of sepsis. Relatief goede prognose MS begint met neuritis retrobulbaris. Dementie DSM-lV: Multipele cognitieve stoornissen. Bij uitsluiting. langzaam progressief over een aantal jaren.Recombinant interferon-beta. .n. loopstoornissen. progressieve supranuclear palsy. areflexie. Duidelijk verstoring functioneren en niet uitsluitend in het verloop van een delier. trage verwerking info en reactie daarop.Apraxie (onvermogen motorische activiteiten uit te voeren ondanks intacte motorfuncties). Goede bestrijding urineweginfecties. MS bekort de levensverwachting met 8 – 12 jr. Bij: Vnl bij M. . Minimaal een van de volgende cognitieve stoornissen: . . Vroeger dacht men dat dit 2 verschillende ziektes waren (nu niet). voordelen wegen niet op tegen de nadelen. corticale uitvalsverschijnselen (afasie. is een klinisch onderscheid. Mictiestoornis: Vaak medicamenteus of dmv intermitterende catheterisatie. . chorea van Huntington.Subcorticaal: Vergeetachtigheid voor recente en oudere info. tizanidine of fenolapplicatie. Relatief slechte prognose bij begin met piramidale. die tot uiting komen in: 1. soms tijdelijke verergering MS-symptomen. abstraheren). afwijkingen van de motoriek (tremor. Tremor: beta-blokker. apathie en inertie (soms onderbroken met woede-uitbarstingen).Dementie NOS. (bijna) Nooit: Extrapiramidale stoornissen. . Kosten: 20.000 per jaar. depressiviteit. . Bijwerkingen: Griepachtige symptomen. organiseren. . Normal pressure hydrocephalus.Agnosie (onvermogen objecten te herkennen/ identificeren ondanks intacte zintuigen). Geheugenstoornissen (nieuwe info leren en eerder geleerde info herinneren). Verloopt vaak sneller. moeite met probleemoplossen.Corticaal: Stoornissen in leervermogen en corticofocale uitvalsverschijnselen (afasie. 2.Alzheimer (preseniel of seniel). Subcutaan/ intramusculair. Groepen: Corticaal en subcorticaal: dit suggereert ten onrechte een zekere lokalisatie. heeft een immunosuppressieve werking  1/3 minder exacerbaties en minder nieuwe afwijkingen op de MRI. spasticiteit. Alzheimer: Vormen: Diagnose: Beloop: Preseniel: Voor 65e. Over een periode van 5-10 jaar (soms nog langer).Dementie veroorzaakt door een andere lichamelijke aandoening: Bij Parkinson Bij Huntington. AIDS. apraxie. . Voorkoming obstipatie. Bedlegerige patienten overlijden aan recidiverende urineweginfecties.Vasculair. ernstige stoornis vitale sensibilitiet.. sens verschijnselen of een lokatie in de hersenstam. hoge frequentie exacerbaties. agnosie. incompleet herstel exacerbaties. gehoorsverlies). Sluipend begin. . Ziekte van Pick Ziekte van Creutzfeldt-Jacob.Stoornis in het uitvoeren van activiteiten (plannen. pneumonie.Afasie (taalstoornis). geen lichamelijke ziekte als oorzaak.Mengvorm van Alzheimer en vasculair. diverse toxische encefalopathieen (concl: in een aant gevallen mogl behandelbaar). chorea). .Dementie veroorzaakt door middelenmisbruik/ medicatie. Maar dan wordt lopen wel moeilijker door het manifest worden onderliggende parese. verhoogde spiertonus en spraakstoornissen. ernstige dementie. . agnosie etc) staan op de voorgrond. Seniel: Na 65e. Prognose: 5% heeft 15 jr na het begin geen nieuwe aanvallen gehad. Typen: .000 tot 30. . ook langer termijn score iets beter. Spasticiteit: Baclofen.Rigoureuze immunosuppressieve therapie is omstreden. Depressie. cerebellaire verschijnselen of mictiestoornissen. plannen. m. Vermoeidheid: Amantadine.

. gevoelsleven stompt af. woordmisvormingen).D. Locatie: Vnl hippocampus (en andere delen limbisch systeem). Elk contact verbroken. veel depressieve symp. De genetische factoren spelen een belangrijke rol bij de preseniele vorm. achterdocht. Oorzaak: Vnl embolieen van cardiale oorsprong. 3. snel geïrriteerd.5% Tussen 65-70 = 0. Soms hyperfagie en hyperseksualiteit. Is 50% van alle dementie-vormen. Evt apraxie en stoornis in het herkennen van gezichten. zoals initiatiefverlies. angststoornis. hypokinesie. Genetische polymorfismes in het apolipoproteine E (APOE) gen hebben een voorspellende waarde voor reacties op de therapie bij Alzheimer en op het geven statinen. . Pathogenese: De abnormale fibrillen in plaques en tangles zijn opgebouwd uit een eiwit fragment = beta-amyloid = A4-eiwit.Dementiesyndroom. Epidemiologie: Prevalentie 65+: 2. Etiologie: Diffuus degeneratieproces gelijkend op het normale verouderingsproces enkel sterker uitgesproken.: Depressie. . Apo E komt voor in de plaques en bindt zich aan het beta A4-eiwit. met stapsgewijs verlopende detoriatie. L. Multi-infarctdementie: Aantal infarcten in beide hemisferen. Kan nu nog wel zelfstandig wonen (evt decompansatie bij stressvolle gebeurtenissen). verlies aan oordeelsvorming. rigiditeit. . Ook niet bij lab-onderzoek. . Vertebrobasilaire dementie: Dubbelzijdige encefalomalaciehaard occipitaal. Bij Alzheimer slaat het A4-eiwit door onbekende oorzaken in de fibrillaire vorm neer in zenuwweefsel  plaques. lab). D. Concl: Bepalen van het APOE genotype kan een geschikte therapie aan wijzen.Seniele plaques = kluwen gedegenereerde in tussenstof gelegen neurieten waarbinnen bolvormige neerslagen amyloid liggen. Soms het syndroom van Kluver-Bucy: Patiënt tast allerlei voorwerpen af met mond en kan geen onderscheid meer maken tussen levende en levenloze voorwerpen. desoriëntatie in tijd. Syndroom van Down. geheugendefecten voor recente gebeurtenissen. Genen: .Een genetische variant van apolipoproteine E (type E4) is sterk gecorreleert met het voorkomen van Alzheimer.Patiënten met APOE-4 reageren beter op de nonadrenerge vasopresine agonist S12024 bij Alzheimer dan patiënten zonder APOE-4.Verlies van neuronen. .Evt. EEG: Diffuus vertraagd (verdwijnen alfaritme) = kenmerkend maar niet specifiek. incontinentie. Vaak gecompliceerd met delieren agv lichte somatische aandoeningen.: Meestal geen afwijkingen.Focale neurologische uitvalsverschijnselen. lo. Relatief intact blijven van de persoonlijkheid gedurende lange tijd.40% van de patiënten reageert slechts op de Alzheimer behandeling (tacrine) itt 83% zonder APOE-4. focale neurologische uitval (corticaal/ subcorticaal). Beeld: (sub)Acuut begin. elke 5jr daarna verdubbeling percentage. niet bij de seniele vorm. 2. Later: Geheugenstoornissen . Epidemiologie: 10-20% van alle dementieen bij 65+. Mogl ernstig hoofdtrauma in vg. emotionele labiliteit en stapsgewijs verloop. dat onderdeel is ve groter eiwit = amyloid precursor proteine = APP (in wand zenuwcellen). maar ook frontale. Familiale belasting. Mogelijk heeft dit proces een toxische invloed op de neuronen  tangles + celverlies. motorische en occipitale gebieden. thrombo-embolische processen en hypertensie.Op chromosoom 21 ligt het gen dat de produktie van het APP determineert (daarom syndroom van Down risicofactor). Vasculaire vormen van Dementie: Kenmerken: . Risicofactoren: Veroudering. vnl in buitenste lagen van de cortex.O. Kenmerken: .Begin: Vnl aspecifieke symp. Ziekte van Binswanger: Subcorticale leuko-encephalopathie (basale ganglia en witte stof). Gespaard blijven vaak de sensorische.7%. 75% krijgt nu spraakstoornissen (simpeler taalgebruik. . Laat: Decorumverlies. CT: Diffuse atrophia cerebri. psychotische verschijnselen). APOE-4 allel: . . traagheid.Vroege cognitieve symp (specifiek): Vermogen om te leren . . apathie. vermijden plannen/ beslissingen maken.Neurofibrillaire tangles = degeneratieve veranderingen in de neuronen in de vorm van gedegenereerde neurofibrillen. gedragsstoornissen (depressie. aanpassingsstoornis. temporale en parietale cortex. ook desoriëntatie in plaats.Aanwijzingen voor een ernstige cerebrovasculaire aandoening (anamnese. Eind: Herkent omgeving en familie niet meer. Vormen:1. Er zijn vele varianten bekend. In sommige families met Alzheimer is een mutatie in dit gen de oorzaak.

Vitamine B1 deficiëntie. D. Een matig dementiesyndroom van het subcorticale type. Kenmerken: De volgende trias: 1. . Soms: echolalie en uiteindelijk mutisme. . Alzheimer: Ander klin beeld.Symptomen ontstaan vrij plotseling. Depressie. omdat het behandelbaar is. Vitamine B12 deficiëntie. Dementie agv Normal Pressure Hydrocephalus: Oorzaak: Resorptiestoornis van CSF agv bijvoorbeeld een trauma capitis.Dementie bij M. kritiek. . Zelden apraxie en agnosie. Onset: Preseniel of seniel. 2. Bij depressie: . Herkenning: Is belangrijk. initiatief. gestoorde aandacht = al vroeg.q. ‘Diffuse lewy-lichaampjesziekte’. apathie of juist impulsief. Intact: Ruimtelijke orientatie. Meestal dood binnen 2 jaar na het ontstaan van de ziekte. Foliumzuur tekort.en oordeelstoornissen. bij Pick EEG lange tijd nauwelijks/ niet afwijkend en fronto-temporale atrofie CT.Desoriëntatie is een weinig prominent en constant symptoom. Deze patiënten reageren snel met een delier. Oordeelsvermogen. peritoneale drain  soms verbetering. Vaak beginnend met concentratie. Angststoornissen. Kenmerken: Met opmerkelijke karakterveranderingen (spontaniteit. abstractievermogen . vooral op de gebruikelijke anti-Parkinsonmedicatie. meningitis of arachnoidale bloeding. Gebrekkig ziekte-inzicht. soms tegelijk met de depressie en worden sterk beinvloed door de omgeving van de patiënt en de gemoedstoestand. Chronisch subduraal hematoom. Dementia paralytica. Ziekte-inzicht al vroeg afwezig.D. Incontinentie. AIDS-dementie: Subcorticaal type.: Oorzaak: Delier: 30-50% van de patiënten krijgt een vorm van dementie. Dementie agv Syfilis en AIDS: Syfilis: Dementia paralytica. verlies inzicht in complexe situaties. Schizofrenie. Frontaal syndroom = Onvermogen tot plannen.en geheugenstoornissen. soms zelfs rond 30e. interesseverlies en depressiviteit. Ziekte van Pick: Karakteristiek: Zeer sluipende ontwikkeling van frontaalsyndroom. Vaak eufore stemming. Is een (autosomaal dominante) erfelijke ziekte. Oorzaak: Onbekend. Bipolair. Soms ook psychopathiform gedrag en decorumverlies.Lijkt op ouderdomsvergeetachtigheid. Loopataxie. visuele inprenting en geheugenfunctie blijven lang intact.Parkinson: Epidemiologie: D. Endocrienopathie.D. Behandeling: Overtollig vocht verwijderen met een ventriculocardiale c. 3. Stereotypieen in gedrag en perseveraties in de taal. Deze vormen van dementie zijn evt te behandelen/ verminderen. kritiekstoornissen. Reversibele Dementieen: Normal pressure hydrocephalus. Preseniel  snelle progressie. apathie). Veel neurologische afwijkingen en sterk afwijkend EEG. Locatie: Frontaal en temporaal. affectvervlakking. Ziekte van Creutzfeldt-Jakob: Oorzaak: Beloop: Kenmerken: ‘Slow virus’. Differentiaal Diagnose:  Cognitieve stoornissen bij andere psychische stoornissen: Depressies.

algemeen LO. vasopressine-achtige preparaten. Vnl moeite met het herinneren van details. Desoriëntatie in tijd. Test: Aantal voorwerpen opnoemen en na enige tijd (bijv na 5 min) vragen te herhalen. Patiënt herinnert zich alles wat aan ziekteperiode vooraf ging. Patiënt is vaak angstig en soms verbijsterd.  Bij indicatiestelling voor operaties meewegen dat een ok kan leiden tot blijvende cognitieve verslechtering. Amnestisch Syndroom: DSM-lV: .Tumoren. Na diagnose dementiesyndroom  oorzaak opsporen mbv anamnese. Dus stel de diagnose dementie nooit tijdens delier.Belangrijkste oorzaak is Vitamine B1 deficiëntie vaak agv alcoholmisbruik = Korsakoff-syndroom. Nauwelijks beïnvloeding van het sociaal en beroepsmatig functioneren. . Bij confrontatie met vergeten onderwerp direct blijk van herkenning. Vaak enkel tijdelijk niet kunnen herinneren van namen.  Oppassen met het geven van medicijnen in het algemeen (demente patiënten raken snel uit hun evenwicht). Kan ook door langdurig braken ontstaan.Trauma. Maar…. Maatregelingen:  Gedragsstoornissen kunnen behandeld worden (depressies en psychoses). . Desoriëntatie in tijd en plaats.Geheugenstoornissen zich uitend in het onvermogen nieuwe info te leren of oudere info te herinneren . Beeld: Amnesie voor recente gebeurtenissen. vaak ook in plaats en persoon. Geen progressieve achteruitgang. Meer bij mannen. Gestoord: Bij aandachtsstoornis en concentratiestoornis. Meestal is dit het ‘recent memory’ en niet het ‘remote memory’.  Delirium: Hierbij bewustzijsveranderingen of opvallende attentiestoornissen. depressie. Gestoord: Bij amnestische stoornissen.Afsluiting van de beide arteriae cerebri posterores.  Autorijden ontraden. Geheugen lijkt zonder enige waarschuwing plosteling te stoppen met functioneren. Bij dementie/ amnestich syndroom altijd helder bewustzijn.: Onbekend.Encephalitis. . eenvoudig lab. Gaat meestal spontaan over.: Temporale epilepsie (meestal korter) Hypoglykemie Intoxicatie TIA Psychogene amnesie . . maar mogelijk vasculair. Let Op: Bij amnestische stoornissen is de inprenting ongestoord. Temporisatiedefecten (onvermogen gebeurtenissen op juiste tijdslijn te plaatsen). .Significante verstoring functioneren. Confabulaties (vooral bij acuut begin). Klin. soms enige dagen. onvold motivatie. Transient Global Amnesia: = Acuut optredend amnestisch syndroom. Delirium en dementie komen vaak gecombineerd voor. Oorzaak: Het zuiver amnestisch syndroom wordt veroorzaakt door een dubbelzijdige stoornis vh limbisch sys. D. cholinergica. Oorz. Wie? Vnl op middelbare/ oudere lft. Test: Reeks van 6 à 8 cijfers direct reproduceren na het aangeboden te hebben. Kan info in die periode zelfs niet kort vasthouden. Ouderdomsvergeetachtigheid: Relatief geisoleerd.  Behandelbeleid: De meeste vormen van dementie zijn niet causaal te behandelen. Bij vasculaire dementie doorbloeding hers optimaliseren.Maar… vnl onderscheid door reactie op antidepressiva. Long-term: Dit is het leervermogen = secundair geheugen.Niet uitsluitend tijdens een delirium. maar voor ziekteperiode zelf amnesie. Farmaca bij Alzheimer evt: Vaatverwijders. Short-term: Primair geheugen. vermogen tot registratie van de aangeboden informatie = inprenting.  Voorkomen sociaal isolement (goed behandelen verslechtering gehoor/ visus). bijvoorbeeld bij intox. evt CT. stimulantia van het algemeen metabolisme. Inprenting is normaal.D. Meeste patiënten hebben geen psychiatrische voorgeschiedenis. Beloop: Duurt enkele uren. Geen ernstige desoriëntatie (niet verder dan lichte desoriëntatie in tijd). .  Somatische pathologie snel en adequaat behandelen. dingen of plaatsen.

Polyneuropathie .q.Laesie van de wortel (HNP. Gnostische sensibiliteit stoornissen:      MS Cervicale myelopathie bij artrosis deformans Compressie medullae Commotio c. intoxicatie. contusio medullae.Aandoening van de perifere zenuw . Dorsale ganglion Myelomalacie Ventrale deel van rm Syringomyelie Centraal in het rm Syndr van Wallenberg Medulla oblongata Glioom Intramedulaire tumor Overig Vnl stoornis aan de benen. hematomyelie Vit B12 deficiëntie (gecombineerde strengziekte) . soms idiopatisch Afsluiting van de a. later gnost. armen.Tumor . soms ook gnostische sens gestoord Bij carcinomen en DM. vaker mannen. schouders. na epileptisch insult) Aangeboren afwijking (syndroom van Adie  dan ook pupillotonie)      Vitale sensibiliteit stoornissen:        Syndroom Lokatie Lepra Perifere huidzenuwen Tabes dorsalis Dorsale ganglion Sensorische neurop.Areflexie:  Stoornis in het afferente deel: . Gezicht homolateraal gestoord. langzaam progressief. Areflexie.Aandoening van de voorhoorn (poliomyelitis) Acute stadium van een dwarslaesie rm Diep coma (trauma. spinalis (acuut moment) Handen.Hematomyelie Stoornis in het efferente deel: . Voor 30e. GB) Stoornis van het centrale deel: . rest van lichaam contralateraal Grillige sensibele stoornissen.Syringomyelie .

lithium. VII. Soms oedeem van de pupil. X. tabaks amblyopie (overmatig nicotinegebruik). Compressie chiasma opticus en/of n. Beloop: Na 1-enkele weken verbetering. na 3-6 wk normale visus. tacrolimus Vit B1 deficiëntie Verminderde visus:  Neuritis retrobulbaris c.Neurolues Intoxicaties:       . (IX) Oorzaak Neurinoom VIII (overige tumoren) Dorsolaterale deel medulla oblongata Trauma. Overige oorzaken: Ontsteking in de omgeving die zich heeft uitgebreid (meningitis bijv). vit B12 (+ evt B1) deficiëntie.Tabes dorsalis . thrombose van v. bij virale infectie. perifere gezichtsvelden blijven intact. XI V.Hypofyse tumor (vnl prolactinoom) Trauma Demyelinisatie stoornis: . V. dan ook soms bdz.Meningioom/ neurinoom van de n. optica: Symptomen : Binnen enkele uren/dagen progressieve visusdaling aan 1 oog agv centraal scotoom.q.Amaurosis fugax Hereditaire opticus atrofie van Leber: Rec. X-gebonden.   Tabes dorsalis (vaak ook gestoorde vitale sensibiliteit) Tabes van Friedreich en andere degeneratieve aandoeningen Perifere neuropathie (ook vitale sensibiliteit gestoord) Syndromen met uitval van hersenzenuwen:     Syndroom Brughoek Wallenberg Foramen jugulare Herpes zoster oticus HZ VIII. Start rond 20e  in enkele weken-maanden vermindering van centrale visus bdz tot uiteindelijk blind.Leukodystrofie (ook dementie en spastische parese) .Opticus glioom .Spinocerebellaire degeneratie . Optica: Vnl bij kinderen. opticus: . olfactorius in de voorste schedelgroeve . Ischemie Retina: . doxycicline. Retrobulbaris: Vnl bij volwassenen (MS). tumor. VII V (sens gedissocieerd) IX.Arteritis temporalis . jugularis Polyneuropathie:     Uremie DM Medicatie: Nitrifurantoine. Pijnlijk bij aanraken.

Meningitis purulenta (passagere) . ook vaak N.- Insecticide Arseen Lood Tabak Aandoeningen van de N. Diagnose: Per exclusionem.Mastoititis (soms bij OMA) . voorkeur voor 20-60 jr. soms bdz) . Symptomen: Uitval ontstaat in enkele uren/dagen.Schedelbasis# mastoid (verscheuring/ compressie) Tumor: . Vaak ook smaakstoornis van het voorste deel van de tong. Facialis:  Infectie: . Bij 10% een recidief.Neuroborreliose (recidiverend.Poliomyelitis anterior acutis (bdz) .Cholesteatoom Auto-immuun: Guillain-Barre (bdz) Trauma: . VIII. acuut) Vasculair (pons.n. m. .Acusticusneurinoom (eerst N. uitsluiten van otiden en borrelia. vaak voorafgegaan door oorpijn. N. Beloop: Spontaan herstel bij 75%. V) . acuut) Congenitaal: kernaplasie Idiopatisch = paralyse van Bell (smaakstoornis 50%)        Paralyse van Bell: Epidemiologie: Op alle leeftijden. V) .Herpes zoster oticus (uit het ganglion geniculi.Bij geboorte mbv forceps .Glioom in de stam/ pons (langzame progressie. Krokodillentranen (doordat de traanbuis nu niet meer het laagste punt is van de afvloedweg). Etiologie: Primair ischemie van de zenuw  oedeem  inklemming. VI) MS (pons. Bij 25% onvolledig herstel. vaak ook N. Traansecretie is verminderd.

Vestibularis Oorzaken: Eenzijdige acute uitval kan veroorzaakt worden door: .Bloeding . Vestibularis .Cerebellaire bloeding .Vertebrobasilaire doorbloedingstoornis  vertigo (min) + ataxie + dysartrie + diplopie (= TIA’s) .Extirpatie .Intoxicaties (mn difantoine  invloed op het cerebellum met nystagmus in alle richtingen) .Trauma .Vestibulair systeem Lichamelijk onderzoek: N +.Compressie N. Centrale aandoeningen van het vestibulaire systeem: Oorzaken: .Neurinoom Symptomen: Hevige draaiduizeligheid. Beloop: Na enkele weken is de vertigo verdwenen agv centrale adaptatie.Neuronitis N.Staminfarct ( Wallenberg syndroom) . Vestibularis .Intoxicatie (gentamycine en chemotherapie) .Verettering . weinig gevolgen. dysartrie en ataxie) . V + Gehoor minder Oorsuizen Nystagmus Oogspierafw Dysartrie Slikstoornis Nystagmus Coördinatie Valneiging Gehoor Perifeer vs ++ ++ ++ Horizontaal/ rotatoir Soms na positieverandering met een latentie en spontane uitdoving - Centraal -/+ Verticaal/ gedisconjugeerd/ alleen in bepaalde positie + + + Perifere aandoeningen van het vestibulaire systeem: Locatie: In het labyrint of thv de N.BPPD .MS hersenstam (vertigo aanvallen.

Migraine Bij langzaam progressieve aandoeningen ontstaat geen vertigo. symptomatisch kan men betahistidine geven. 80% heeft een spontane remissie binnen 5-10 jaar. Differentiaal diagnose: . Valneiging naar de zieke kant. BPPD: Oorzaken: Schedeltrauma Virale neuronitis Langdurige bedrust Stress 50% idiopatisch (vnl ouderen. Beloop: De frequentie en de ernst van de aanvallen zijn wisselend. wordt geleidelijk minder in enkele dagen. Nog onduidelijk welk virus: herpes simplex. Onderzoek: Horizontale-rotatoire nystagmus van het aangedane oor af.Gehoorstoornis . Progressief gehoorverlies aan 1 oor (bij 30% bdz). Vol gevoel in het aangedane oor. Symptomen: Continue draaiduizeligheid. voorkeur voor herfst/winter. Zelden ook syncope. Etiologie: Abnormale stimulatie van het evenwichtsorgaan agv losgelaten otoconia uit de utriculus. Duur: Enige uren. Beloop: Begint (sub)acuut en is 3-5 dagen zeer hevig (blijft in bed). Dan zo snel mogelijk mobiliseren. herpes zoster oticus.Hyperventilatie . Vestibularis. Behandeling: Geen oorzakelijke therapie. Oorzaak: Vnl (post)viraal. Geleidelijk vermindering in 4-6 weken.000 per jaar. Behandeling: Oefeningen (geven verbetering na 1-4 weken).Langzaam: . Symptomen: Acuut hevige vertigo na positieverandering.Gestoorde motoriek . Symptomen: Spontane vertigo aanvallen met misselijkheid. De ziekte van Meniere: Epidemiologie: Vnl tussen de 30 en 50 jr.Visusstoornis . Onderzoek: Nystagmus naar het gezonde oor. Behandeling: Bedrust. gehoorverlies en oorsuizen. anti-emetica en anti-vertiginosa in de eerste dagen. Typisch pas 5-10 sec na de verandering. en 2x zo vaak bij vrouwen). Onderzoek: Horizontale-rotatoire nystagmus naar het aangedane oor. Etiologie: Intermitterende stuwing (hydrops) van de endolymfe in de cochlea agv een resorptiestoornis  scheur in het membraan  uitstroming van de endolymfe in de perilymfe rond de N. 40-50 per 100. Verdwijnt tevens bij enige herhalingen. misselijkheid en braken. Vestibularis  door de hoge concentratie K ontstaat een tijdelijke beschadiging van de N.Psychogeen .Orthostatische hypotensie . Bij het handhaven van de houding dooft de klacht uit na 10-30 sec. Epstein-Barr. zweten en braken.Encefalitis . Geen medicatie geven!! Neuronitis vestibularis: Epidemiologie: Vnl 30-60 jaar.Cerebellair abces .Sensibele stoornis . maar maximaal in de eerste 2 jaar.

Adams-Stokes. Syncope: • • • • • Vasovagaal: Primair cardiaal: Bradycardie en vasodilatatie van de spieren. Gestoorde orthostatische regulatie: Medicatie. Cave: Breath holding spells. inprentingsstoornis). Deze hoeft niet onder narcose behandeld te worden. aortaklepstenose. aortaklepstenose. Verminderde hartvulling door verminderd cardiaal volume. na langdurig hurken. . vraag naar slaapaanvallen. zoals Adams-Stokes. Doorbloedingsstoornis van het vertebrobasillaire gebied = drop-attacks. Mogelijke complicaties na een schedeltrauma zijn:  Epidurale bloeding: Ruptuur van een meningeale arterie. Ritmestoornis. DM. Zeldzame vorm van epilepsie = astatische petit-mal (massale myoklonieen en tonusverlies). Altijd bij hevige emotie. groot MI. Valsalva-manoeuvre: Door het persen is er een verminderde veneuze terugvloed naar het hart.Differentaal Diagnose Plotseling Vallen: • • • • • • • Katalepsie bij narcolepsie: MG: PSP Vertigo Syncope: Hartritmestoornis. Bij een contusio is de patiënt langer dan 15 minuten buiten bewustzijn geweest en bestaat er een PTA van meer dan 60 minuten (retrograde amnesie. Schedeltrauma: Een commotio is minder ernstig dan een contusio. sterke prikkeling van de vagus (glossopharyngeusneuralgie). na langdurig staan. paralyse bij ontwaken en hallucinaties bij het inslapen. Kan lokaal met verdoving van het periost en de huid. Kan dan niet direct opstaan.

Hersenzenuwuitval.Uit de neus: 20% krijgt een meningitis purulentia.  MS. Het defect sluit vrijwel meteen spontaan. een toegenomen slaperigheid en geleidelijk of acuut ontstane hemiverschijnselen. Dit treedt met name op bij ouderen omdat de venen dan door fysiologische atrofie van de hersenen meer gestrekt verlopen en dus meer onder spanning staan. Daarom eerst fundoscopie uitvoeren op een evt drukverhoging aan te tonen.    Kan optreden na een lengtefractuur door het mastoid.  Encefalitis. Bij persen en hoesten tot 30-40 cm water om dan snel weer te zakken.    Indicaties:  Meningitis. Subduraal haematoom: Oorzaak: Trauma (!!) De symptomen kunnen dan ook na een latente tijd van enkele maanden optreden. Parkinson) of plotselinge hoofdbeweging. Deze complicatie kan na enige dagen maar ook na weken-jaren optreden.  SAB. maar kan ook leiden tot uitvalsverschijnselen. Verscheuring van de ankervenen door een val (M. Gevaar voor inklemming doordat de tonsillen van het cerebellum in het achterhoofdsgat indalen. Gevaar voor ‘inklemming’ van het rm door een extramedullair proces. amnesie. Samenstelling liquor: Aspect: Helder. Let hierbij op dat de patiënt de mond geopend heeft en even zucht (voorkomt pseudo-positieve Q). Indien zich tussen het cerebrum en de punctieplaats een passagestoornis van de liquor bevindt (block) is de buikpers positief en de Queckenstedt negatief. . Symptomen: Sluipend met een vermindering van het initiatief en interesse (dementie). Letsel CWK. Diagnose: CT (EEG en liquor kunnen zowel afwijkend als normaal zijn). Kindercontusie: Epileptisch insult: Vetembolieen: Liquorroe: . Dmv een eiwitspectrum kan een verhoogd gammaglobulie worden aangetoond (verdenking op MS). Eiwit: Het eiwitgehalte neemt naar distaal toe. Gaat meestal na 12-24 uur vanzelf over.Uit het oor:    Verwardheid. . bewustzijnsdaling. Proef van Queckenstedt: Druk p de beide vv. Lokaal geïnfecteerde huid. een epileptisch insult en zelden tentoriele inklemming. Operatieve sluiting is noodzakelijk. Geeft zelden een meningitis als er niet tevens sprake was van een otitis media. Normaal gaan de buikpers en de Queckenstedt allebei gepaard met een drukverhoging. Binnen 24 uur na het trauma. maximaal 5 cellen (lymfocyten en monocyten). kleurloos. Drukmeting: Normaal 7-18 cm water.  Sinus thrombose. agv hypercirculatie met hersenoedeem. Onthoudingsdelier. Kunnen ontstaan binnen 12-24 uur na een ongeval waarbij er een groot # is van een extremiteit (bewustzijndaling en haardverschijnselen).  Guilain-Barre. Lumbaal Punctie: Contra-indicaties:  Verhoogde intracraniale druk: Compressio medullae: Versterkte bloedingsneiging. Hugulares  verminderde veneuze afvloed uit het hoofd  toename veneuze bloedvolume in de schedel  liquor onder verhoogde druk.

Communicerende hydrocefalus: Bij gedeeltelijke of totale afsluiting van de extracerebrale liquorruimte kan de liquor niet/ onvoldoende de convexiteit bereiken waardoor de resorptie is verminderd. Evt een locked-in syndroom.motorisch hemisyndroom: capsula interna of pons. Specifieke IgG verhoudingen zijn te vinden bij dementia paralytica. Het eiwitgehalte is ook toegenomen bij een block (dan eigenlijk een contra-indicatie voor een LP) en GB. Vooral belangrijk bij verdenking op meningitis carcinomatosa. Meningitis carcinomatosa. ependymomen. Hierdoor ontstaat er een verwijding van het ventrikelsysteem voor de obstructie en intracraniale drukverhoging. Kenmerkend is de gedissocieerde hemihypalgesie alternans (in het gezicht is de vitale sens aan de homolaterale zijde gestoord en in de rest van het lichaam vooral aan de contralaterale zijde een gestoorde pijnzin. Gaat later vaak over in een hemianopsie. Afsluiting a. Oorzaken: Kind: Aquaductafsluiting door gliose of toxoplasmose en door congenitale misvormingen zoals het Arnold-Chiari (deel van het cerebellum in het achterhoofdsgat). subacute scleroserende panencefalitis en na herpes encefalitis. basilaris: Functiestoornis van een deel of van de gehele hersenstam al dan niet van de beide occipitale kwabben. Infarct a. tuberculeuze en in mindere mate ook een virale meningitis.sensibel hemisyndroom: NPV-kern van de thalamus. Soms ook bij een herpes-simplex encefalitis. Verhoogd bij een purulente meningitis. Totale afsluiting veroorzaakt een tetraparese en een pseudobulbaire paralyse. De groei van het ventrikelsysteem verloopt meestal minder snel dan bij een intracerebrale afsluiting. Luesreactie normaal negatief. 3e en 4e ventrikel en aquaduct). Normaal zijn er geen bloedkleurstoffen. Sarcomatosa. Het glucosegehalte neemt naar distaal af. Ook verwardheid en amnesie komen bij dubbelzijdige uitval nogal eens voor.hemiparese met cerebellaire ataxie (pons) . MS (plasmacellen). cq nystagmus). . Patiënt is zich daar soms niet primair van bewust en er kunnen ook visuele hallucinaties aanwezig zijn. Dubbelzijdig al dan niet complete gezichtsveld uitval vaak met behoud van het centraal zien. . DM.Glucose: Laag: Hoog: Lactaat: Bilirubine: Lues: Sediment: Kweken: Ook verhoogd gammaglobuline bij neurolues.: Tumoren in de achterste schedelgroeve of supratentorieel in de mediaanlijn. Vaak ook psychische stoornissen. Volw. Men moet de bepalingen binnen 15 minuten na LP uitvoeren indien er bloedbijmenging is door het aanprikken (anders vallen ery’s uiteen en is het bilirubine verhoogd). Meet hiervoor ook het glucosegehalte in het bloed (30 min voor LP) Verlaagd bij een purulente. Lacunaire infarcten: Zeer kleine diep in the hersenparenchym gelegen malacieen. .dysartrie met een ‘clumsy’ hand. Evt ook op tbc. Symptomen kunnen zijn: . leptomeningeale bloeding door trauma en meningitis. dementie en incontinentie. Symptomen: Loopstoornissen. tevens homolateraal het syndroom van Horner en homolaterale cerebellaire ataxie en een vestibulaire stoornis. Vaak bij langdurige hypertensie. cerebri posterior: Is vaak dubbelzijdig. Er kan een zeker evenwicht ontstaan doordat de liquor geresorbeerd wordt door het in oppervlakte toegenomen ependym van het ventrikelsysteem. Oorzaken: SAB. Hierdoor ontstaat een arachnoiditis met een block in de basale cisternen. Gestoorde Liquorcirculatie:  Obstructiehydrocefalus: Door afsluiting van de intracerebrale liquorweg (foramen van Monro. cerebelli poster inferior (PICA) ischemisch wordt. Bacterieel en viraal. meestal veroorzaakt door een afsluiting van 1 van de a.  Diverse Infarcten: Infarct van de a. Hierdoor kan de druk in rust normaal worden. neuroborreliose en AIDS. al dan niet van het cerebellum. Syndroom van Wallenberg: Dorsolaterale medulla oblongata syndroom. Tevens een horizontale blikparese en cerebellaire verschijnselen. vertebralia waarna het verzorgingsgebied van de a. cerebri anterior: Parese van het controlaterale been en een onhandigheid van de contralaterale arm.

Vaak verkalkt.Endocrien actief (75%): Meestal het prolactinoom (geeft al vroeg amenorroe en galactorroe op bij de vrouw en potentie en libidoverlies bij de man) en in mindere mate het somatotrofe adenoom (acromegalie en bij kinderen reuzegroei). Bij 20% arrosie van het bot. Langzaam progressief. infiltratief. Een zeldzame complicatie is sarcomateuze degeneratie. angiomen .Hypofysetumoren 15-20% 5% 5% . Vaak ook bij neurofibromatose. groeit zeer snel en vaatrijk. Vnl van de N.Sarcomen. Voorkeurslft is 40-60 jr. Groeien langzaam en geven niet altijd symptomen.Meningeomen . . Dit is de meest maligne vorm. . Kunnen plotseling versnelling van symptomen geven agv cysten/ centrale necrose met bloeding. .Medulloblastoom: Mn bij kinderen tussen 5-15 jr. Gaan uit van de epitheelcellen van het zakje van Rathke (3e kieuwboog) en zijn .Astrocytomen: Geen voorkeursplaats. Een algemeen verschijnsel is bitemporale hemianopsie dat in de bovenkwadranten begint. bij een glioblastoom 3-12 mnd na diagnose.Oligodendrogliomen: Geen voorkeur voor een bepaalde plaats. . kan ook in de hersenstam. Vestibularis.Hersentumoren: Primaire hersentumoren: . Kunnen mn of meer acuut (vasculair) verschijnselen geven.Ependymomen: Gaan uit van het ventrikeloppervlak. Gem overleving bij een astrocytoom is 3-5 jr.Gliomen 50-60% . Soms een corticotroof adenoom met het syndroom van Cushing. Ontstaan uit het arachnoid. infiltratief.Neurinomen .Craniofaryngeomen 5% 3% . . Glioblastoom (75% van de gliomen) is een astrocytoom graad 4 van maligniteit (max). Metastaseert vaak naar het spinale kanaal. Vrijwel uitsluitend adenomen uitgaande van de voorkwab. Gaat uit van de vermis cerebelli.Endocrien inactief (25%).

Gelokaliseerd op de grens tussen witte en grijze stof agv arteriele tumorembolieen. homolaterale uitval van de gnostische sensibiliteit. Hematomyelie door een vaatanomalie. Niet-traumatisch:  Binnen uren:    Myelomalacie: Door een circulatiestoornis (a. retentio urinae. MS. Weken-maanden: Primair extramedulaire tumor (meningeoom. Spondylitis tuberculosa. Epiduraal abces. cysteuze vloeistof en zijn vaak ook deels verkalkt er daardoor op een X-foto te zien. bronchus. MS. Geef binnen 8 uur hoge doses methylprednisolon. Contusio cervicalis posterior Dwarslaesie Brown-Sequard:    Soms gecombineerd met centrale myelumnecrose. Bijvoorbeeld bij een AAAA. Ruggemerg letsels: Traumatische (acute) laesies:  Commotio medullae. Stenose wervelkanaal (arthrosis deformans. bij cervicale lokalisatie ook priapisme. Vaak scherp omgrensd en omgeven door oedeem.  Contusio medullae. Hemisectie van het ruggemerg = homolaterale centrale motorische uitval (piramidebaan). prostaat en schildklier) geven zelden neurologische problemen. Dagen-weken: Meta. Dan zijn vnl de achterhoorns beschadigd). Meestal multipel. Meta’s in het schedelbot (van mamma. bij excisie en RT het dubbele. Acute symptomen zijn paralyse onder het niveau van de laesie.of een mammatumor. Ovariumtumoren. de borst en melanomen. Uren-dagen: Myelitis acuta. contralaterale uitval van de vitale sensibiliteit. apinalis ant). Bij 10% is een cerebrale meta het eerste symptoom van de ziekte. Geeft een hypotone (deels piramidebaan en deels voorhoorn) parese van de armen en een hypertone parese van de benen (piramidebaan). Mediane overleving zonder behandeling is 3-4 mnd. Mn kinderen. Symptomen zijn hoofdpijn en uitval van hersenzenuwen/ spinale wortels. 80% agv een brochus. niertumoren. Ter plaatse is de bloed-hersen barrière verstoord waardoor de tumor met contrast aankleurt. Caudasyndroom: Ruptuur van een discus. soms analgesie/ hyperpathie in het getroffen segment homolateraal. Gecombineerde strengziekte (vit B12 deficiëntie) Paraneoplastisch . Metastasen: Komen voor bj 25% van de carcinoompatiënten maar een derde wordt pas bij obductie vastgesteld. Verder melanomen.suprasellair in de mediaanlijn gelegen. complete areflexie. Bestaan uit verhoorndplaveiselepitheel. rheuma). neurinoom). Bij snelle groei ontstaat centrale necrose. Symptomen van bitemporele hemianopsie beginnend in de onderkwandranten. botaandoening. paralytische ileus. Meta’s in de leptomeningen (meningitis carcinomatosa) zijn vooral afkomstig van carcinomen van de long.

nasaliteit en later een slikstoornis. Coli.D. pachymeningitis luetica) Syringomyelie Degeneratieve aandoeningen (spinocerebellaire degeneraties) Arteriosclerosis medullae - Extra-duraal: Meta Primaire werveltumor (hemangioom) Bothaarden (M.Oude wervel# genezen met dislocatie Cerv arthrosis deformans: Vnl thv C5-C7 vernauwing agv osteofyten en protrusie van disci in combinatie met een congenitale vernauwing. Von Recklinghausen) Kenmerk: Eerst radiculaire pijnklachten en dan pas ruggemergsymptomen Intramedullair: Gliomen. Maanden-jaren: Arachnoitis Vacuolaire myelopathie bij AIDS Spinale spieratrofie ALS Intramedullaire tumor Neurolues (tabes. Langzaam progressief (behalve poliomyelitis anterior acuta). pathologische reflexen. Queckenstedt. evt met cysten. D. Vrijwel altijd op den duur dubbelzijdig. extramedullair: . vit B12. BSE. Fasciculaties van de tong (pieren) en atrofie. Onderzoeken: Lichamelijk onderzoek: Röntgenfoto’s: Laboratorium: Liquor: Bovengrens. PSA. Lues. mannen vaker dan vrouwen en gem 50-60 jaar. tbc. Fasciculaties. Kenmerk: vaak geen scherpe grens en aanvankelijk geen liquorpassagestoornis.Neurofibroom (m. Een gering trauma kan grote schade opleveren.000. In weken-maanden progressief. Vnl radiculaire symptomen van de armen en piramidebaan en achterstrengstoornissen van de benen. rheumatoide arthritis) Epiduraal abces vanuit een osteomyelitis (stafylokok. Paget. Brucella) Epidurale bloeding: Acuut hevige pijn en uitval.Klachten van de kleine handspieren (moeite met fijne motoriek). Aandoening van de motorische voorhoorn: Kenmerken: Geen sensibele stoornis. X-wervelkolom en X-thorax voor het aantonen van en longcarcinoom. . Soms geknepen stem (spastisch) en Typen: . M.Achondroplasie . geen buikhuidreflexen. Hb. Queckenstedt en verhoogd eiwit gehalte). Kahler. AAA. maar meestal is het begin enkelzijdig.: Zuiver piramidebaansyndroom (laterale sclerose) en Brown-sequard. Vnl 50+ ers die in de loop van maanden gaan klagen over dove gevoelens en krachtsverlies in vingers en uitstralende pijn in 1/beide armen. Tegenwoordig zeldzaam.Soms begint het met een bemoeilijkt articuleren. Chronische beschadiging van het myelum bij nekbewegingen die vaak opvallend weinig pijnlijk of beperkt zijn.Meningeoom (vnl bij vrouwen) . Onset: . Diagnose dmv MRI en liquor (drukken.ALS: = Voorhoorn + piramidebaanstoornis Epidem: 1 per 100. .Klapvoet eveneens met fasciculaties. bemoeilijkte mictie en impotentie. . . AF. Houterig lopen. Stenose wervelkanaal: . Let op bovengrens. eiwitspectrum.Discusprolaps op thoracaalniveau (zeer zeldzaam) Intraduraal. . Spondylitis tuberculosa: Vnl thoracaal.Spinale spieratrofieen. met fasciculaties en spierkrampen (deze laatste na arbeid).Multipele discusprotrusies .Neurinoom .

Symptomen: Circumscripte gebieden met verlies van vitale sensibiliteit en anhydrosis. Collageen ziekte: SLE. M. distaal > proximaal. Infecties: Lepra: Etiologie: M. Medicatie: Chloramfenicol. Beloop: Progressief. de huid en de Schwanncellen van de oppervlakkig gelegen huidzenuwen aandoet. .v. 80% overlijdt binnen 3-4 jaar aan ademhalingsinsufficiëntie of en aspiratiepneumonie.Na sepsis: hierbij is het bestaan van een congenitaal hartdefect met cyanose (RL shunt) een predisponerende factor (anders eerder lokalisatie in de longen).Lepromateuze vorm: Door hematogene verspreiding meer gedissimineerd. benen > armen Oorzaken: Deficiëntie: Vit B1. . De VZR zijn slechts in 50% pathologisch. Denk er aan als er tekenen van een infectie zijn. RA. . Oorzaken: . ulnaris.Infecties uit de sinus frontalis bij sinusitis en voorste schedelbasis #  abces of empyeem frontaal kwab. het grote risico op inklemming!!! Doe daarom eerst een CT!! Een subduraal empyeem (vooral frontaal of cerebellair) gaat vaak gepaard met epileptische insulten. Ook wanneer een lokale infectie onder controle lijkt maar de patiënt niet opknapt. Sjogren Stofwisselingsziekte: Amyloidose. Symptomen: Kan zich voordoen als een RIP en/ of een ontstekingsproces. Gevaar: Een LP kan zeer gevaarlijk zijn i. Paraneoplastisch: M. Er zijn dus geen sensibele stoornissen wat het onderscheid maakt met een mononeuropathie van bijv n. Etiologie: Onbekend. acute porfyrie Ontsteking: Lepra. Erfelijk: Ziekte van Refsum. Polyneuropathie: Kenmerken: Symmetrisch. Let Op: De reflexen zijn zeer levendig wat wijst op een gestoorde piramidebaan. Na de encephalitis kan het aanleiding geven tot pusvorming en later tot inkapseling. Hersenabces: Etiologie: Ontstaat na lokale ontsteking van het hersenweefsel (encephalitis) bij bacteriemie. Kahler.m. bij benigne gammopathieen. maar alle andere tekenen daarvan ontbreken (geen spasticiteit). neus. bij carcinoom. isoniazide. B6. nitrofurantoine. Toxisch: Chemicaliën. vasculitiden. scrotum). FZ. oorschelp. ergotamine. Liquor: Veel cellen (lymfo’s en/of PNM’s).Infecties uit het middenoor en mastoid  lokalisatie in de temporale kwab en cerebellum.Metastatisch. Diagnose: Lastig te stellen. Fasciculaties: Vnl agv een aandoening van de voorhoorn (ALS/poliomyelitis acuta). HIV. Buikhuidreflexen blijven intact.Tuberculoide vorm: Hyperpigmentatie van de huid. zware metalen. veel eiwit (en zelden pus). Bloed: BSE en leuco’s zijn hoog bij snel ontwikkelende abcessen (dan ook subfebriele temp). via het middenoor of per continuitatem. Waldenstrom. psychisch verandert of hoofdpijn blijft houden. 10-15% is familiair. het perifere neuron (wortellaesie) en agv intoxicaties (cholinesteraseremmers). sensibel > motorisch.D. Hansen: Chronische granulomateuze infectie die primair het neusslijmvlies. medianus. uremie. Bovendien geen pijn zoals bij een HNP.: Multifocale demyeliniserende neuropathie. Dit kan door septische embolieen vanuit de long. B12. Borrelia.ontremmingsverschijnselen zoals ongecontroleerd lachen en huilen (dwanglachen). Endocrien: DM (hypothyreoidie). . alcohol. M. Gnostische sensibiliteit en reflexen blijven intact. metronidazol. Hoeft zeker niet zo te zijn. vnl vanuit longen bij chron ontstekingen en bronchiectasieen  vooral naar grote hemisferen. . Typen: . D. Versterkte masseterreflex (evt clonus). goudpreparaten. indomethacine. sarcoidose. peroneus etc. Let Op: kan ook normaal zijn. Locatie: Begint in de relatief koude huidgedeelten (vingers.

het hersenoedeem en geef direct antibiotica. Let Op: De meningokokkensepsis kan ook optreden zonder meningitis. purulent. Gram preparaat (vaak direct te zien). poliomyelitis. Huidafwijkingen komen voor.Sinusitis frontalis en ethmoidalis .Blijvende uitval van een zenuw. schimmels. Relatief vaak nog restverschijnselen door littekenvorming (epilepsie bijvoorbeeld). Lokalisatie: 1/ meer aangrenzende dermatomen. NOZ: MP!! In het acute stadium vaak geen uitvalsverschijnselen. Infectiebron: • Per continuitatem: . Epidemiologie: De laatste grote epidemie in Nederland was in 1956. Liquor: Vaak verhoogde druk (25-50). vnl N. Bij het ontslag moet ook de patiënt rifampicine krijgen om de meningokok uit de nasofarynx te elimineren. toxoplasmose (sarcomatose. farynx) en ademhalingsspieren. Bresner-Boeck). . maar nog steeds 30-50%. andere meningeale prikkelingsverschijnselen. herpes simplex. Niet purulente meningitis: Acute vormen: Vnl door virussen: ECHO. Etiologie: Wrsl commensaal aanwezig in het ganglion dorsale en verspreidt zich via de sensibele zenuw naar het dermatoom. Poliomyelitis acuta: = Aandoening van de motorische voorhoorncellen.Chronische otitis media . Verlaagd glucose en eiwit verhoogd. soms braken. Viraal: Het spontane beloop is minder heftig en gunstig in enkele weken. Meningitis tuberculosa: Diagnose: Zeer moeilijk te stellen!!! Behandeling: Met tuberculostatica die minstens een jaar moeten worden voortgezet. Ook centrale regulatiestoornissen kunnen optreden (ademhaling en circulatie in substantia reticularis) met acute dood. Afhankelijk van de snelheid van diagnostiek en ingrijpen. Eerste 24 uur geïsoleerd verplegen. Daarnaast ook mogelijk de bulbaire spieren (gelaat. V (15%). Incidentie is 4 per 1000 per jaar. lichte koorts en hoofdpijn Ontwikkelt zich binnen enkele uren tot een dag het typische beeld met hoge koorts. malaria. Aantasting van een of meerdere ledematen. Purulente meningitis: Incidentie: 8 per 100. Complicaties: . Kweken:Keel en neus.Uit KNO-gebied (meningokok) .000 per jaar. bof. syfilis.Syndroom van Waterhouse-Friederichsen: is een complicatie in het eerste stadium en is een toxische shock met huidbloedinkjes (ptechieen). Herpes Zoster: Epidemiologie: Vooral ook bij ouderen.Status epilepticus: Mn bij de pneumokokken-meningitis. . Bij de armen vnl de proximale spieren. Complicaties: Myelitis of een encefalitis. griep. verwardheid en tenslotte bewustzijn  (coma). Kweek vaak pas na 1 dag pos. als de resorptie van liquor aan de convexiteit belemmerd wordt door verklevingen. De behandeling bestaat uit plasma-infusen en evt voorzichtig gedoseerde heparine om verdere stolling te voorkomen.s. Symptomen: Spierpijn en fasciculaties.Uit longen (pneumokok/tuberkelbacil) GGD: Moet binnen 24 uur na diagnose aan de GGD gemeld worden. . . nekstijfheid. vnl op de romp (65% segment Th5-10) of in de 1e tak van de N. Daarna spoed operatief behandelen.m. Chronische vormen: Tuberculose.Schedelbasis # met nasale liquorroe • Hematogeen: . Bij 5% ontstaan verlammingsverschijnselen door aantasting van de voorwortel. hypotonie en areflexie.Behandeling: Prognose: Bestrijd z.Open schedel verwonding . Symptomen: Prodromale fase van enkele dagen (zelden langer/korter) met algemene malaise. De balans is meestal na 6 wk op te maken. hoofdpijn. Vnl kinderen van 5-10 jr. Beloop: Een deel van de aangedane spieren blijft verlamt met atrofie.Communicerende hydrocephalus. Omgeving moet chemoprofylaxe krijgen = rifampicine per os gedurende 2 dagen. carcinomatose. Bij 50% van de kinderen komen convulsies voor. Hierbij treedt diffuse intravasale stolling op waardoor een bloedingsneiging ontstaat door verbruik van de stollingsfactoren. VIII. meer dan 500 cellen (vaak 5000-50. Pathognomisch voor meningokokkensepsis. Coxsackie.000) waarvan >90% PNM’s.

Romberg. ptosis. Pupilstoornis (Argyll-Robertson of lichtstijve pupil). Soms ook gebieden met tintelingen/ hypalgesie.Neuralgische pijnen vaak op de romp. HZ oticus: Aantasting van het ganglion geniculi met uitval de nervus facialis en soms ook trigeminus en N. Behandeling: Aciclovir i. VIII. keelpijn.Huid: Jeuk of pijn waarop na 1-2 dagen blaasjes verschijnen in het dermatoom met erytheem.v. bovenarmen en bovenbenen.Mogelijk ook uitval van andere hersenzenuwen. Primair is de achterwortel aangedaan en secundair de achterstrengen. oogspierparesen. abnormaal gerekte atone blaas. Symptomen zijn spontane verschietende pijnen in de benen (soms de romp). Dementia paralytica: Meningo-encephalitis met multipele lokalisaties die 10-20 jr na de primaire infectie optreedt. ataxie.Aantasting van het czs is zeldzamer en lastig te herkennen (hemiparesen. . De oorzaak van de czs-symptomen is een vasculitis van de meningen. Soms hardnekkige pijn tot 2 jr na infectie (postherpetische neuralgie). Kan doen denken aan een TIA of MS.Al dan niet gecombineerd met perifere verlammingsverschijnselen (extremiteiten door uitval van 1/ meer wortels maar evt ook Bell’s palsy). Drogen binnen 2-4 wk op met achterlaten van littekens. KHP). onpijnlijke chronische voetulcera. Let Op: Wees bedacht op een maligniteit/ verminderde afweer. Zeker omdat de haardvormige afwijkingen op CT en MRI doen denken aan MS en in liquor verhoogd IgG en pleiocytose worden gevonden. Vermindering van de pijnzin vnl in de onderste lichaamshelft (leidt tot abnormale passieve beweeglijkheid. NOZ: Achterstrengstoornissen (ataxie bij het lopen. treedt op na een latentie tijd van 10-20 jr bij 5% van de onbehandelde patiënten. Gepaard met een branderige pijn in een omschreven huidgebied die plotseling komt en gaat. . .  Na weken-maanden neurologische verschijnselen: . Behandeling: Penicilline.  Typisch annulair erytheem op de plaats van de beet treedt niet altijd op of wordt soms niet opgemerkt. koorts. Korte pijnscheuten die op variërende plaatsen optreden. lymfeklierzwelling. monoparesen. Zelden: opticusatrofie. Tabes dorsalis: Ruggemergtering. onpijnlijke deformaties van gewrichten = tabetische artropathie). hoofdpijn. Later: Hypalgesie of lichte hyperpathie blijft bestaan. Neuroborreliose: Symptomen:  Algemene malaise. chorea). Lues: Etiologie: Als onderdeel van lues II die in feite een sepsis is (6-20 jr na het primair affect) treedt er een doorgaans subklinisch verlopende lymfocytaire meningitis op die de basis vormt voor de late parenchymateuze vormen (tabes dorsalis en dementia paralytica). . spierpijn. Behandeling: Amoxycilline.

dan eerst aantasting van de achterstrengen Laterale sclerose = spastische spinale paralyse: Zeer langzaam progressieve aandoening van de piramidebaanzijstrengen. zoals cerebellum en hersenstam).Weetjes: Langzaam progressieve piramidebaanaandoeningen         Compressio medullae meningeoom. . Pas laat invaliditeit. Mogelijk agv een abnormale liquordynamiek (agv basillair impressie = hoogstand van de schedelbasis waardoor structuren in de achterste schedelgroeve weinig ruimte hebben. anomalie achterhoofdsgat Hydrocephalus communicans dan worden de piramidebaanvezels voor de benen naar lateraal verplaatst MS Laterale sclerose idiopatisch. sterke kyfoscoliose. Etiologie: Er ontstaat een holte (pijp) centraal in het rm die omgeven is door een woekering van gliaweefsel. soms erfelijk Arteriosclerosis medullae vaak ook een voorhoornaandoening Lues spinalis Compressie van de motorische schors Gecombineerde strengziekte door Vit B12 deficiëntie. cervicale arthrosis deformans. Begint symmetrisch aan de benen met stijf pijnlijk gevoel in de knieën en houterige gang. Geleidelijk ook in de armen en tenslotte ook bulbair. Syringomyelie: Epidemiologie: Vaak tussen 20 en 45 jr. Tweemaal zo vaak bij mannen.

vnl ’s nachts na voorafgaande ongewone inspanning of het eten van veel koolhydraten. Ten slotte evt ook aantasting van de achterstrengen en piramidebaan (evt onderste deel hersenstam). Controleer daarom: . Gnostische sensibiliteit vaak zeer lang intact (gedissocieerde sensibiliteitstoornis). Beloop: Zeer langzaam (decennia) progressief en leidt meestal niet of zeer laat tot invaliditeit. de psychische en cerebellaire symptomen veel trager of zelfs niet.De schedelnaden . Nog later ook aantasting van de motorische voorhoorn.Echo ventrikels Oorzaak: Vaak hebben deze kinderen ook een Arnold-Chiari misvorming = tonsillen van het cerebellum zijn ingedaald in het achterhoofdsgat  verstopping van de foramina van Magendi en Luschka (daar vindt normaal de afvoer van liquor vanuit de 4e ventrikel naar de convexiteit plaats). T: Holterdrain (naar het rechter atrium) of een ventriculoperitoneale shunt. nystagmus. Behandeling: Alcohol onthouding: Gevaar voor: Onthoudingsinsult (na 12-36 uur) . ontstaat voor de puberteit) Vitamine B1 (thiamine) deficiëntie:   Polyneuropathie: Wernicke-(Korsakoff): Areflexie en verminderde sensibiliteit Desoriëntatie. later verwardheid en evt coma.v. destructie van kraakbeen (neurogene artropathie). Daardoor brandwondjes aan de vingers en areflexie. Spina bifida: • • • SB occulta: Alleen de wervelbogen zijn niet gesloten Meningokele Meningomyelokele: Deze moet altijd gesloten worden i. proximaal. het risico op een meningitis.Symptomen: Onderbreking van de kruisende vezels voor vitale sensibiliteit en vervolgens de centrale baan voor de reflexen. Krachtsverlies: • • • • • MS Spinale spieratrofie: Polymyopathie: Benigne vorm van progressieve spierdystrofie: Paroxysmale periodieke paralyse: Langzaam progressief. statische ataxie. evt oogspierparese (mn abductie). 80% krijgt een hydrocefalus in de eerste weken.Klop op de schedel . atrofie Langzaam progressief.De snelheid van de groei van de omvang van het hoofd . Meest frequent is het hereditaire hypokaliemische periodieke paralyse (dominant erfelijk. Later ook aantasting van de zijhoorn (sympaticus) met als gevolg een Horner. EMG en lab afwijkingen Atrofie en CK verhoging Aanvallen van symmetrische spierzwakte.m.Verticale blikparese = ‘sun-set’ fenomeen: de oogbollen kijken naar beneden door druk van de vergrote 4e ventrikel op het verticale blikcentrum . hypothermie en dood De oorzaak is het ontstaan van kleine bloedingen in het cerebellum Thiamine suppletie  de oogspierafwijkingen en de nystagmus reageren zeer snel op de behandeling. dunne oedemateuze kwetsbare huid.

Het effect na 2 jr is ongeveer gelijk D.D. Bij MS zijn er vaak ook piramidebaanverschijnselen. oculomotorius  verwijding van de pupil en lichtstijfheid. Bovendien wortelprikkeling. Er bestaat een risico op een anafylactische shock. . Compressie van de formatio reticularis geeft een Cheyne-Stokes ademhaling en verdere compressie dubbelzijdige lichtstijve pupillen. Vervolgens compressie van het mesencephalon tegen de contralaterale tentoriumwand waardoor uitval van de contralaterale piramidebaan en ipsilaterale hemiparese.: Poliomyelitis en polymyopathie geven geen sensibele stoornissen. Mag nl niet intraduraal terechtkomen (dan wortelschade). Abducens Stuwingspapil Inklemming: Vnl bij tentorium cerebelli en bij het foramen magnum (in minder herkenbare wijze ook bij de falx cerebri). Intracraniale drukverhoging: Hoofdpijn: Mn bij houdingsveranderingen en HNP Braken: Ochtendbraken. Voordelen zijn een sneller herstel en minder complicaties vergeleken met een herniectomie. Chemonucleolyse: Chemopapaine in de discus ingespoten  verschrompeling. Dwangstand van het hoofd naar achteren. Ook lange baan verschijnselen van de benen. Compressie medulae: veel sensibele stoornissen. Herniatie van een deel van de temporale kwab (de uncus) langs het tentorium (trans tentoriele inklemming): Compressie van de ipsilaterale n. Moet onder rontgendoorlichting en narcose gebeuren. Herniatie van de cerebellaire tonsillen in het achterhoofdsgat: Meningeale prikkeling met nek. Kan alleen als de discus zich nog grotendeels in de annulus fibrosis bevindt en niet bij sekwestratie in het wervelkanaal. Polymyopathie en MS geven geen areflexie.en bloeddrukregulatiestoornissen terwijl het bewustzijn nog intact kan zijn! Intermitterende strekkrampen.en schouderpijn.Delirium tremens (na 2-4 dagen). Compressie van het bovenste deel van de medulla oblongata  intermitterende ademhalings. gevaar voor temperatuurverhoging en zelfs dood Intramedulaire tumor rm (glioom): Symptomen: Grillige sensibele stoornissen van mn vitale sensibiliteit agv onderbreking van de centraal kruisende vezels. bij van liggende houding omhoog komen (prikkeling van de hersenstam) Bewustzijn veranderd (invloed op de formatio reticularis) Psychische veranderingen Uitval van de N. GB geen sensibele stoornissen en areflexie.

oculomotorius passeert. Colloid cyste in de 3e ventrikel: Kan intermitterend de circulatie afsluiten wat leidt tot zeer hevige hoofdpijn gevolgd door een coma. Corticospinalis). • Deel van de temporale kwab wordt langs de garde rand van het tentorium cerebelli geperst waar de n. Drukverhoging: • Contralaterale hemiparese (tr. . Mannitol.Behandeling: Dexamethason (4x 2mg) verminderd het hersenoedeem. Vnl de parasympatische vezels zijn drukgevoelig waardoor pupilverwijding optreedt en pupilstijfheid.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->