P. 1
StrategischMarketingweek4

StrategischMarketingweek4

|Views: 54|Likes:
Published by Selim Nuyten

More info:

Published by: Selim Nuyten on Oct 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2011

pdf

text

original

Strategische Marketing Planning

Hogeschool Amsterdam

GLOBAL CAPABILITY. PERSONAL ACCOUNTABILITY.

© 2008 Verizon. All Rights Reserved. EVI12624 01/08

Bespreken van Opdrachten

GLOBAL CAPABILITY. PERSONAL ACCOUNTABILITY.

© 2008 Verizon. All Rights Reserved. EVI12624 01/08

3

Opdracht week 3 • Lees artikel: “the long tail “ • Opdracht – geef een voorbeeld van een product waarvoor de Long Tail kan gelden. CD. Adobe Acrobat Document waarom en onderzoek of dit al gebeurd. Boeken en Film zijn niet toegestaan • Lees hoofdstuk 3 van Alsem • Bereid presentatie voor volgende week met daarin: – – – – – – – Missie Visie Positionering Waardestrategie Marktafbakening per Onderneming / SBU / producten Geef aan op welke markten nieuwe kansen liggen Marktinstrumenten – – – – Groep 1: Mirabeau (full internet service bureau) Groep 2: D-Reizen Groep 3: Telfort Groep 4: Ohra 4 .

Dient ook afzetmarkt te bevat: 1.Missie: Het doel van een Missie Missie definieert: “What business are we in?“ 1. PC voor thuisgebruik. Produceren van bier voor de horeca. reizenmarkt. scholen of bedrijven Nut van een Missie: • Het formuleren dwingt een onderneming tot bezinning • Interne functie: motiveren van personeel en dezelfde focus. Dient daarom doelstellingen te bevatten • Externe Functie: identiteit en maatschappelijke doelstelling 5 . Dit bevat marktafbakening met behulp van producten: Koffiemarkt. energie markt 2. automarkt. 2.

6 . met name intern om draagvlak te krijgen • Politiek: Departementen hebben last met het krijgen van draagvlak omdat het beleid elke 4 jaar (max) wijzigt.Missie versus Visie • Missie is wat een onderneming NU IS OF DOET • Visie is wat een onderneming in de toekomst wenst te bereiken • Moet een motiverend streven zijn.

© 2008 Verizon.Strategisch Marketing Plan GLOBAL CAPABILITY. All Rights Reserved. PERSONAL ACCOUNTABILITY. EVI12624 01/08 .

zwaktes.3): » Management samenvatting » Visie.Eindopdracht Minimale Eisen! • Rapport – Minimaal 10 a4 – Deadline is voor elke groep: 8 Januari – Inhoud (zie blz 52 boek.verdeelt over twee groepen – Week 7 : 8 Januari – Week 8 : 15 Januari 8 . tabel 1. Waardestrategie » Marktafbakening » Doelstellingen » Doelgroep » Marktsegmenten » Huidige product(en) » Positionering » Interne Analyse (inclusief onderzoek naar afnemerswensen) » Externe analyse » SWOT (incl Interne sterkte. concurrentie en bedrijfstak) » Kansen » Relatie met klanten – hoe loyaliteit te vergroten? » Doelstelling / Alternatieve op basis van SWOT » Onderbouwde keuzen -> doelstellingen etc » Impact op strategie » Impact op marketing instrumenten » Productportfolio impact » Implementatie • Presentatie is door de duo’s • Powerpoint Presentatie . Missie.

Strategisch Marketing Plan Voorbeelden • Voorbeeld Strategisch Marketingplan Free record shop (studenten uit Groningen) • Voorbeeld Strategisch Marketingplan Vizzavi Microsoft Word Document Adobe Acrobat Document 9 .

Onderwerp Eindopdracht • Voor volgende week opgeven welk bedrijf jullie gaat kiezen: • Opties zijn: – Eigen (‘fictieve’) bedrijf of business plan. trouw. NRC handelsblad) »Veronica »ABN AMRO / FORTIS »Hyves »Verizon Business »ENECO »Shell 10 . Dit moet wel een serieus plan zijn. – Opties: »PCM uitgevers (volkskrant.

Situatie analyse GLOBAL CAPABILITY. EVI12624 01/08 . PERSONAL ACCOUNTABILITY. © 2008 Verizon. All Rights Reserved.

marge maar ook klant tevredenheid Van analyse naar strategie • Voorspellen (o. welke markt. producten en merken 12 Op basis van ondernemingsstrategie – marketing strategie per product. segmenten. positionering en merk . Waardestrategie en marktafbakening Wat is de missie. wat zijn de concurrenten.Situatie-analyse Missie. Creëren van optimale waarden voor concurrentie Interne Analyse Externe Analyse A) B) C) D) Afnemersanalyse Bedrijfstakanalyse Concurrentieanalyse Distributieanalyse • Evaluatie •Bepaling sterke punten •Bepaling zwakke punten Evaluatie van behaalde resultaten (vast financiel: winst. omzet. p) • SWOT • Portfolioanalyse Ondernemingdoelstelling & Strategie Marketingdoelstelling & Strategie Marketing Instrumenten Organisatie & uitvoering 1) 2) 3) Op basis van analyse: Voorspellen SWOT analyse Portfolio analyse Herijking van ondernemingsm issie? Keuze in investering SBU. s.

Situatie Analyse • Meest beïnvloedbare via marketing beleid: afnemersanalyse • Interne analyse: – Terugblik over hoe we hebben gepresteerd op basis van eerder geformuleerde doelstellingen – Meeste gegevens over beschikbaar en objectief – Analyse van eigen sterktes en zwaktes (wanneer vergeleken met concurrentie worden deze relatieve sterktes en zwaktes) • Analyse is de start van het veranderingsproces maar kan ook als laatste stap worden uitgevoerd. 13 .

Video 2000 • 1 op de 5 IT projecten slaagt! 14 . Minidisk.“Meten is weten” • 1 op de 3 product introducties is levensvatbaar: – CD-i van Philips.

youtube.SWOT • De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert: • Strengths. Opportunities & Threats – http://nl.com/watch?v=GNXYI10Po6A&feature=related 15 . Weaknesses.

resources and processes Secondary data • Environment (rates) • Industry data • Competitive data Influence Ideas translated to goals! Match Strenghts with Opptys Match Weakness with Strengths 16 .SWOT Control a) b) c) Customer Feedback Employee info Financial KPI’s uitmelken verbreng investeer identificeer Looking for capabilities.

SWOT Voorbeeld 1 17 .

• Economische recessie. of landen die toetreden tot de EU. Kansen • Nieuwe klanten of nieuwe behoeften bij klanten. • Slecht of beschadigd imago. loonland. • Problemen bij de concurrentie. • Nadelige veranderingen in wet. 18 . nieuwe producten van concurrenten. kennis en vaardigheden die beter zijn Zwakten • Middelen. kennis en vaardigheden die slechter zijn dan gemiddeld. • Veroudering van het product door technische. dan gemiddeld. • Nieuwe markten door internationale verdragen economische of maatschappelijke ontwikkelingen. nieuwe substituten.en regelgeving.SWOT Voorbeeld 2 Sterkten • Middelen. • Goed imago of grote naamsbekendheid. • Groot marktaandeel. • Te hoge kosten en daardoor een lage marge. • Verplaatsen van productie naar een laag- Bedreigingen • Nieuwe concurrenten.

SWOT oefening: De Volkskant • In 4 groepen: – – – – Groep 1: Sterkte Groep 2: Zwakte Groep 3: Bedreigingen Groep 4: Opptys • Volkskrant 19 .

Tegelijk is het aandeel van de kranten die ofwel iets anders aanbieden dan een PDF-versie.7% . De conclusie is duidelijk: veel kranten zijn ontgoocheld in pay-per-view en worden óf volledig gratis (cf.3% naar 40.be/downloads/bijlagen/FLEET.vs.be/downloads/bijlagen/FLEET. afgenomen van 57.7% naar 1.zijn die sneuvelen: bedroeg het aandeel van de kranten die én online abonnementen én ontbundelde toegangsopties aanbieden in 2006 nog 43. • zowat de belangrijkste meerwaarde van een krantensite in vergelijking met de gedrukte versie is het archief. of betalende columns). En zelfs dat gooien meer en meer kranten 'te grabbel': meer dan de helft heeft nu een gratis archief (52.2% van het totaal naar 34. • bij de kranten die wel iets tegen betaling aanbieden is het opvallend dat een toenemend aantal terugplooit op 'lichtere' en vrij traditionele betaalstrategieën: het aandeel van de kranten die enkel een betalende PDF-versie van de krant aanbieden is gestegen van 23. supra) óf bieden enkel nog online abonnementen aan (een toename van 32.1%.9% naar 43.4% om precies te zijn . • opvallend is ook dat het vooral de 'ontbundelde' toegangsopties . Een grootschalig vergelijkend onderzoek van de sites van 82 (nationaal verspreide) kranten uit 8 landen bevestigt nu dat een zelfde trend zich ook aftekent in West-Europa: • in vergelijking met 2006 is het aantal volledig gratis krantensites gestegen van 19.9%.6% twee jaar terug). dan is dit in juli 2008 al teruggevallen tot 31.vub.Achtergrond informatie: http://www.2%. Zelfs de Wall Street Journal overwoog even om zijn betalend model over boord te gooien.9%).vub.of een daling met meer dan 12 procentpunten.ac. ofwel iets meer (abonnementen b.6%. Tegelijk blijven er nog nauwelijks kranten over die uitsluitend opteren voor ontbundelde toegangsopties (daling van 3. 47.zoals pure pay-per-view .2%). 20 .ac.v.pdf West-Europese krantensites komen terug op betaalstrategieën In 2007 veranderden een aantal internationaal toonaangevende kranten hun Internet-strategie.pdf http://www. Zo werd de site van The New York Times volledig gratis toegankelijk en krijgen surfers van de Financial Times nu 30 artikels per maand gratis en voor niets.5% naar 25..

Lees artikel: Marketingstrategie en Marktoriëntatie van Nederlandse Bedrijven GLOBAL CAPABILITY. All Rights Reserved. EVI12624 01/08 . PERSONAL ACCOUNTABILITY. Adobe Acrobat Document © 2008 Verizon.

Marketingstrategie en Marktoriëntatie van Nederlandse Bedrijven 22 .

Marketingstrategie en Marktoriëntatie van Nederlandse Bedrijven 23 .

SWOT • Strengths & Weaknesses bepalen heeft als belangrijkste doel het bepalen van concurrentie voordeel. 24 .

productiemiddelen – Dit leidt niet automatische tot Positionele voordelen – onderneming moet dit actief omzetten • Positionele voordelen / Positional Advantages – Hoge waarden (product leadership?) – Lage kosten (proces optimalisatie?) • Resultaten / Superior Performance – Communiceren van sterke punten naar de doelgroep – Probleem is dat concurrentie ook vaak snel reageert.SWOT – concurrentie voordeel – Distinctive Competences → Positional Advantages → Superior Performance • Bronnen van voordelen / Distinctive Competences: – Vaardigheden: Marketing vaardigheden – Betere middelen: financiële middelen. -> patent. overname 25 .

2 26 http://nl.youtube. • SMUR (Procter& Gamble) • • • • Specifiek: incl tijdsaanduiding 10% groei in jaar 1. ADO Den Haag kampioen is niet realistisch.com/watch?v=uThBb3kGf4k . intenties. of goede voornemens. • SMART doelstelling: • » » » » Specifiek Meetbaar Acceptabel (Actionable) Realistisch Tijdgebonden • 3.Eisen aan doelstellingen • • Doelstellingen zijn van belang om te bepalen of de “patiënt” ziek is en hoe ziek Doelstelling moet voldoen aan voorwaarden omdat doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen. Om succesvol leiding te geven moet je zoveel mogelijk SMUR of SMART zijn. 12% in jaar 2 en 14% in jaar 3 Meetbaar dus kwantitatief Uitdagend: dient aspiratieniveau Realistisch: het kan uitdagend en ambitieus zijn maar moet haalbaar zijn.

– Over 5 jaar wil ik project manager zijn. Troonrede 2004). Je kunt SMART-doelstellingen opnemen in een: – Opdracht die je als leidinggevende aan medewerker(s) geeft. – De winst moet volgend jaar 30% hoger zijn dan die van vorig jaar. Slechte voorbeelden – Ik wil een leuke baan (niet specifiek. – We worden de beste in onze markt (niet meetbaar. – Projectplan – Ondernemingsplan – Marketingplan: een SMART follow-up na een SWOT-analyse 27 . niet tijdgebonden). niet tijdgebonden).000 tot 1.000 euro. – Om de arbeidsparticipatie te bevorderen moeten mensen terugkeren in het arbeidsproces en langer werken (Koningin Beatrix. verantwoordelijk voor ICT-projecten van 100.000. niet meetbaar.Doelstellingen Goede voorbeelden – Dit jaar wil ik 20 studiepunten van mijn management opleiding halen.

debiteurentermijn. Interne doelen: efficiency & personeel » Efficiency: omzet ten opzichte van investeringen. bruto marge. cashflow. aandelenkoers 2. klanten trouw. marktaandeel – Soft: klant tevredenheid. merktrouw. Innovatiedoelen: geslaagde product introducties 28 .Soorten doelstellingen Balance Scorecard van Kaplan & Norton geeft doelstellingen voor volgende deelgebieden: 1. Afnemersgerichte (marketing) doelen : – Hard: afzet. overheadkosten » Personeel: werksfeer. Financiële doelen: winst (deel doelstelling: kosten). ziekteverzuim. hoeveelheid en inhoud van klachten 3. persoonlijke ontwikkeling. omzet per fte 4. omzet. persooneelsverloop.

Waardestrategieen en doelstellingen • Welke doel is het belangrijkst per waardestrategie. 29 .

Afnemersgerichte (marketing) doelen : – Hard: afzet. Innovatiedoelen: geslaagde product introducties 30 . persooneelsverloop.Interne analyse is het meten van de resultaten en deze koppelen aan de oorspronkelijke doelstelling 1. Interne doelen: efficiency & personeel » Efficiency: omzet ten opzichte van investeringen. debiteurentermijn. marktaandeel – Soft: klant tevredenheid. overheadkosten » Personeel: werksfeer. persoonlijke ontwikkeling. merktrouw. cashflow. bruto marge. ziekteverzuim. Financiële doelen: winst (deel doelstelling: kosten). omzet per fte 4. klanten trouw. omzet. hoeveelheid en inhoud van klachten 3. aandelenkoers 2.

Daarom moet contact gegevens correct zijn – Resultaten worden ook in Siebel opgeslagen. – Satmetrix: CEM whitepaper. Klanttevredenheid meetbaar maken Adobe Acrobat Document 31 . – Via CRM worden de surveys uitgestuurd.Klant tevredenheid bij Verizon • Transactional Surveys: Na elke ticket • Algemene tevredenheid onderzoeken.

3 Influencers & 3 Operations/Other) REMINDER EMAIL IS SENT TO ALL NON-RESPONDERS (1 week after invite is sent) SECOND REMINDER IS SENT TO ALL NON-RESPONDERS (2 weeks after invite is sent) 32 .2W08 Sample Collection & Survey Methodology • Relationship Survey Sample Collection Process: Step 1: Account teams are prompted to update contact information prior to each wave Step 2: Account teams assign a survey role for each contact in OneView/Siebel: (Decision Maker . Influencer and Operations/Other Step 3: Download is pulled from OneView/Siebel Step 4: Sample is sent to Satmetrix and loaded into the database OneView (U.) Siebel (Int’l) – Relationship Survey Methodology: »Web based surveys in all regions 21st of October 28th of October 4th of November WEB SURVEYS ARE SENT TO ALL CONTACTS Target of 9 contacts within each account (3 Decision Makers.S.

New Easier Way to Flag Contacts for the Survey 33 .

AVV Opdracht week 4: SWOT & Doelstelling Opdracht A: Onderwerp eindopdracht Opdracht B: Lees Hoofdstuk 4. ER ZIJN NOG 2 colleges! Daarna beginnen jullie presentaties van de eind opdrachten Ik deel volgende week jullie in: of op 8 januari of op 15 januari 34 . 5 en 6 LET OP .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->