Notulen Format (1)

Notulen projectvergadering Project [Legal audit

]
Onderwerp: Datum: Plaats: Voorzitter: Aanwezig: Afwezig:

Tijd: Notulist:

Informatie
         

Besluiten
        

`

Actiepunten
Wat? Wie? Wanneer?

Volgende vergadering
Datum: Plaats: Tijd:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful