P. 1
STM

STM

|Views: 551|Likes:
Published by Dirk Braam

More info:

Published by: Dirk Braam on Oct 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2014

pdf

text

original

Over ondernemers Hoofdstuk 1

Ondernemer: Persoon die in een tak van handel of bedrijf zelfstandig, voor eigen rekeningen risico werkt, op grond van het bezit van productiemiddelen en met vreemde arbeidskrachten: De ondernemer is in het kapitalistische stelsel organisator en leider van het productieproces. Of Een ondernemer is iemand, die mogelijkheden ziet om zich door vernieuwing een plaats in een markt te veroveren of te behouden. McClelland: Onderzoek ondernemers vs niet ondernemers Ondernemer: psychological needs, need for achievements (bewijzen), locus of control (controle van situaties), risk taking propensity (risico nemers). Doorzettingsvermogen. Dr A Kröller: Een ondernemer heeft strijd nodig, dat geeft fantasie, ondernemingsgeest en lust om risico te dragen. Shapero: Niet mens maar omgeving maken ondernemers. -Incident (breuk in levensloop) bijvoorbeeld door ontslag  pushstarter -Voorbeeld in de nabije omgeving -Goed idee voor product of dienst & financiën eventueel arbeidskrachten en goede locatie -Neiging tot zelfstandigheid Startende ondernemers maken relatief weinig uren door combinatie met andere baan. Na 2 jaar werkt meer dan de helft meer dan 40 uur. Stafmanco: ontbrekend van staf afdeling  kenmerkend verschil tussen grote en kleine ondernemingen. 2 Risico’s van het ondernemen in een klein bedrijf: -eenzijdige oriëntatie en geïsoleerde positie. Eenzijdigheid: verkoper (koopman) of techneut (vakman) -koopman, let sterk op de markt en wil inspelen op behoefte van de klant. Sterke externe oriëntatie minder gericht op interne bedrijfsprocessen. Kan hierdoor teveel orders aannemen waardoor ze minder rendabel worden (overwerk, te weinig capaciteit etc. ) -vakman, interne oriëntatie minder extern gericht. Door hoog vakmanschap kan het kwalitatief goede producten maken die soms te duur zijn voor zijn afnemers (klant wens is goedkoper). Ondernemers zijn zelden goed in beide vaardigheden. Linkerhersenhelft: goed in rekenen, streven naar zekerheid en rationaliteit Rechterhersenhelft: creatief, denken op lange termijn en deduceren (verklaren) Span of control: aantal mensen waaraan iemand kan leidinggeven, boven 20 mensen gaat leider taken delegeren (tegen zin in). Er komen staffuncties waardoor eenzijdige oriëntatie verwaterd. De succesvolle ondernemingen veranderen sneller hun organisatiestructuur. Er gaan zich procedures en taakomschrijvingen ingevoerd worden waardoor de onderneming onpersoonlijk wordt. Kleine onderneming = persoonlijk, grote onderneming = onpersoonlijk. Vaak komt er als eerst een administrateur in dienst bij een onderneming of personeelsfunctionaris. Dit zijn vaak bekende, omdat het vertrouwensfuncties zijn. Isolement: Ondernemers zijn vaak eigenwijs en luisteren niet naar goede adviezen. Raadgevers ervaren ondernemers als kritiek. -ondernemers delegeren te weinig verklaard uit psychologische kenmerken, zij kunnen het zelf beter. -goede medewerkers verlaten onderneming snel door te weinig doorgroei mogelijheden -weinig vertrouwen in medewerkers, bang dat medewerker ietfs voor zichzelf gaat beginnen. Capaciteit wordt niet maximaal benut van medewerker. Empowerment: Snel reageren op marktvragen door meer verantwoordelijkheid te leggen bij lager niveau, meer beslissingsbevoegdheid, ruimte voor zelfsturend handelen. -Hoe houdt je controle over wat niet langer beheersbaar is? -Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen? -Welke eigen stelt dit aan de structuur en inrichting vd onderneming en eisen aan ondernemers?

McGregor: participatieve managementstijl , ondernemer neemt beslissingen medewerkers adviseren. De X en Y groep mensen. Y groep levert voor MKB beste resultaten op. X-groep: 1. Hekel aan werken en proberen dit te voorkomen 2.Moeten gedwongen worden te werken en vragen om autoritair leiderschap 3.Missen vaardigheid te denken 4. Willen gedirigeerd worden, willen geen verantwoordelijkheid, zijn niet ambitieus en willen veel zekerheid. Y-groep: 1. Arbeidsethos is natuurlijk 2. Ze willen zelf controle en hebben eigen visie en missie om doelstellingen te behalen, zonder dwang. 3.genoegen door bereikte 4.Willen verantwoordelijkheid 5.presteren als zij zichzelf kunnen ontplooien 6. Willen creativiteit gebruiken op korte termijn oplossingen en vertellen ze verder onder geïnteresseerde. 16 competenties ondernemers Doorzettingsvermogen, geloofwaardigheid, overtuigingskracht, sociale vaardigheden, marktoriëntatie, probleemanalyse, netwerken, durf, rendementsbesef, lerende oriëntatie, beïnvloeden, onafhankelijkheid, plannen en organiseren, initiatief, wendbaarheid. Velu: klein schalige onderneming staat of valt met de visie en vitaliteit van 1 man of vrouw en dus sterk bepaald wordt door diens ervaringen en persoonlijke ontwikkeling. Berryman: 1 of 2 personen nemen de management beslissingen zonder interne specialisten en met specifieke kennis in 1 of 2 functionele gebieden. Criteria voor ondernemingsgrootte: balanstotaal,omzet,aantal medewerkers. 99,1% = mkb, 55% beroepsbevolking werkt in MKB (2miljoen mensen), 45% BBP is MKB 666.000 mkb bedrijven in 2006, 48% van productie is MKB, gem. 10 medewerkers per onderneming – EU is 6 medewerkers per onderneming gemiddeld. Amerikaan David Birch: kleine bedrijven zorgen voor groei werkgelegenheid bij grote bedrijven neemt die structureel af. MKB grootste werkgever en schepper van banen en vaak prettige werksfeer ook goed klant contact nadelen: lagere beloningen personeel,geen CAO, secundaire arbeidsvoorwaarden lager zoals verlof. Veel kleine bedrijven gaan concurreren met elkaar er ontstaan lagere prijzen, efficiënte opbouw economie. 75% van innovatie komt van MKB toepassing gerichte innovaties minder vaak basis innovaties. Groot bedrijf is niet beter dan klein bedrijf of omgekeerd. Per situatie is dit verschillend en vullen elkaar prima aan. Grote en kleine bedrijven zijn met elkaar verbonden. Groot besteld goederen bij middelbedrijf en middelbedrijf weer bij kleinbedrijf. Een kerstboom van ondernemingen. Bedrijven zijn vaak afhankelijk van elkaar er moet dus gedacht worden aan risico spreiding, ook voor de afnemers!. Grote bedrijven concentreren zich op de kernactiviteit en doen vaak ‘outsourcing’. Bij outsourcing ontstaat ook vaak afhankelijkheid. Doordat afnemer afhankelijk is van het specialistische werk van toeleverancier. AH hanteerde dat niet meer dan 20% van omzet geleverd mocht worden door 1 leverancier waardoor het minder afhankelijk is en indien AH lange tijd niks afneemt de leverancier geen continuïteit problemen krijgt. Onderlinge leveranties moeten op tijd plaatsvinden en van juiste kwaliteit zijn kwaliteit & kwalitijd. MKB is backbone van economie, Er zijn meer soorten producten dan vroeger, meer merken, maten, kleuren, etc. Er ontstaan niche-markets. De levenscyclus van producten wordt ook steeds korter. Schaalvoordelen: productie neemt toe, meer automatisering, betere bezetting productiecapaciteit, optimale inzet ontwikkelingsafdeling dus goedkopere producten. Schaalvoordelen worden uiteindelijk schaalnadelen door bijvoorbeeld complexe organisatie en mindere communicatie. Schaalvoordelen zijn enkel te behalen in stabiele markten. Procesindustrie kent schaalvoordelen door kapitaalintensieve productie. Timmerfabriek kent schaalvoordeel : klantcontact. Onderzoeker hebben de indicator concentratiegraad ontwikkeld om aan te geven welke branche grootschalig is en welke klein. Groot: zetmeelindustrie, vliegtuigbouw, cementindustrie, spoorwerk, stalenbuis industrie, auto Klein: smederijen, meubelindustrie, brood en banket, bouw, timmer en parketindustrie. Vanwege turbulente ontwikkelingen binnen markten is het relatieve schaalvoordeel verkleind. Kleinere bedrijven kunnen concurreren met grote door computergestuurd produceren (CAM)of ontwerpen (CAD). Concurrentiepositie is verbeterd. Grote bedrijven moeten flexibel zijn. AH weet bijvoorbeeld als eerste wat de vraag van de klant is, beter dan de kleine detaillist.

niet cruciaal kwaliteit ondern. Ook Velu beschrijft deze wisseling van persoonlijk naar onpersoonlijk. Oorspronkelijk gescheiden taken worden weer geïntegreerd (autonome groepen) maar dan op lager niveau. Ondernemers zijn vaak bezig met korte termijn ipv lange termijn. savonds als de adviseur niet meer bereikbaar is voor advies. 2. Overleven 3. nauwelijks lange termijn planning. bijna gelijk aan entrepreneurial firm.doelstelling 6. Adviseur krijgt per uur betaalt en loop weinig risico. Op papier omdat: Plannen is een leerproces. Er is een schaarbeweging nodig indien de onderneming groeit. 1. Ondernemingsplan geeft meer inzicht in de toekomst: zekerheden en risico’s (niet kansen en potenties). Expansie 5. Verschillende fases voor de ondernemer. Succes(stabilisatie) 4. Financieel plan: solvabiliteit. Bestaansopbouw 2. Motivatie. Mintzberg Simple structur: gecentraliseerd. er komen functieomschrijvingen. Differentiatiefase: specialisatie (splitsen van taken). differentiatiefase.Management in kleine ondernemingen Hoofdstuk 2 Lievegoed: Pioniersfase.delegeren 8.planning en besturingssystemen 4. Bekwaamheid. Vaak gaat ondernemer uit van mening van ander ondernemers van bepaalde adviseur. De vijf fases: 1. Persoon ondernemer 2. Men kan geen vakman en koopman tegelijk zijn. Coördinatie (afstemmen van taken). Ondernemer heeft andere tijden. liquiditeit en rendabiliteit. makkelijk over te nemen). Ondernemingsplan omdat: minder adhoc beleid en doorbreken van isolement.bekwaamheden en vaardigheden ondernemer 7. -voorbereiding –start –groei –volwassenheid –onafhankelijkheid –expansie –statusgevoeligheid -afgeleid door de toekomst –voorbereiding overdracht –verkoop Niet elke ondernemer voelt zich even goed thuis in de verschillende fases. Onbekwaamheden is niet erg dan kan er een cursus gevolgd worden of adviseur raadplegen. 2e noodzakelijke verandering is dat ondernemer minder operationeel bezig is en meer strategisch (ondernemingsplanning). Bekwaamheid en onbekwaamheden: ondernemer is overtuigd van zijn kunnen en minder bewust van zijn slechte punten. personeelsplan. Dit zijn meestal grote bedrijven. Persoon van de ondernemer: ondernemer is vaker bouwer dan manager en zijn minder geschikt op lange termijn. Factoren: 1. tussen idee en resultaat zit veel tijd. administratieve procedures en personeelsbeoordelingssystemen. standaardisatie (uniforme taken.bekwaamheden personeel 3. Bezig met lange termijn en zal met gedachte wisselen met bijvoorbeeld leverancier of afnemers. Soms beter om directeur aan te nemen. Deelplannen zijn bijvoorbeeld productieplan. niet cruciaal formele managementstr. Churchil en Lewis: Goede medewerkers en een strategisch plan bepaald succes onderneming. Innovatieve bedrijven hebben vaker een ondernemingsplan (66% tegen 46% niet innovatief). Meer kans op een financiering bij de bank doordat ondernemer zich bewust is van de toekomst (en dus meer zelfvertrouwen heeft). Deze fase komt vooral voor bij bedrijven met een stabiele omgeving. integratiefase Pioniersfase: autocratisch leiderschap. locatie en gebouw etc. Risico ligt vooral bij de ondernemer of het advies wel slaagt. Adhocracy: Sterk veranderende omgeving te handhaven. Hoogte van de advieskosten is niet belangrijkste. 4 punten van ondernemingsplan: -huidige positie –doelstelling –strategie –ontwikkelingen Totaal plan bestaat uit: doelstellingen.marktpositie 5. vaak is plan geschreven voor de bank. financiële onderbouwing Sterke zwakke punten van onderneming en de ondernemer. Wederzijdse aanpassing: mens en machine kunnen snel SAMEN veranderen. Jong bedrijf:van belang persoonlijke kwaliteiten ondernemer. eenvoudige onderneming met weinig verandering. improviserend bedrijfsbeleid. Volgroeide onderneming: van belang onpersoonlijke onderneming.Financiele middelen 2. Optimale verhoudingen In fase 3 is de rol van ondernemer niet cruciaal voor het succes. vlakke organisatiestructuur. Advies: Vaak denken ondernemers dat adviseurs hun taal niet spreken. Gaat vooral om kwaliteit advies die zich op termijn weer terug betaald wellicht. Denk aan fiscaal advies dat hoogste prijs heeft. Ondernemers met een ondernemingsplan zijn vaker succesvol.strategische oriëntatie van de directeur.deelplannen. Ondernemer kan niet alles zelf en moet taken delegeren. . Gebrek aan strategische planning . 2. Integratiefase: Er komen veel veranderingen in het bedrijf en er is betere afstemming nodig in het bedrijf. Van belang is 1.

Belangrijke informatie kan bij collega ondernemers vandaan komen er wordt alleen nog te weinig gebruik van gemaakt. Groei door groeiende markt internet groei . Hoe kleiner bedrijf hoe minder men exporteert. groei door stabiele markt  autoindustrie. verantwoordelh. branche organisaties Derde schil: Kvk. Export vaak op basis van toeval en niet van tevoren geplant. door werkloosheid of ontevreden over baan. Groei gaat vaak samen met het samenwerken van ondernemingen in bijvoorbeeld. Door informeel contact. onvoldoende branche kennis. omdat het met het inkomen te maken heeft. stap voor stap. omgevingsfactoren bepalen succes.omgevingsfactoren 2. Innovaties: Kleine bedrijven zijn incrementeel aan het innoveren. Moeilijkste is de financiering bij het starten van een onderneming. Geen planmatige innovaties voor bedrijven. Door 1. Innovatie dan van belang. volgers Grootste gedeelte is volger. Groei wordt moeilijker door vooral: concurrentie en interne organisatie. Knelpunten: -voldoende managementtijd –vinden van agenten –personeel met export kennis -betalingsrisico’s –kennis van markt –ervaring –wetten –adviseurs –geen export plan. banken Persoonskenmeren. ondernemers organisaties Knelpunten advies: -onjuiste adviseur geraadpleegd (voorbereiding) –verschil kennisniveau –mensen werken niet mee aan advies –geen actieplan –prijs kwaliteit advies –advies bureau schakelt verkeerde adviseur in –ondernemer wil maar 1 adviseur (dus op kennis van alle aspecten) Gedwongen starters is gelijk aan vrijwillig starters. 3 soorten ondernemers: koplopers. Tweede schil: familie en collega ondernemers.marktingplan inclusief levering en betalingscondities. De helft van de startende ondernemingen bestaat na 5 jaar niet meer. snel kunnen aanpassen. Export: Vooral naar hoogontwikkelde landen ipv lagekostenstrategie landen. beurs.exportdoelen formuleren 3. Ontbreken van strategische flexibiliteit 2. Birch: Werkgelegenheid wordt veroorzaakt door groeiende ondernemingen. Grote projecten kunnen niet en per fase moet bekeken worden of het project financieel haalbaar is. buitenlandse afnemer nam contact op. zakenreis. Van belang is dat accountant continu op hoogte is van situatie onderneming om continuïteit te waarborgen. Wel is accountant belangrijkst adviseur voor ondernemer. 5. Pullstarter = ondernemer die start door wens of uitdaging. Maar een aantal procent van starters is na 7 jaar een middelgroot bedrijf. Exportplan: 1. planning. kansrijken. syntens. Vaak ook door doorverkoop vanwege succes. Accountant moet half jaarlijks liefst per kwartaal een analyse uitvoerengroei cq stagnatie.implementatie.omgeving motiveert niet voor innovatie.Accountant: Vaak te weinig kennis van achtergrond onderneming. Kennis van fiscale zaken is belangrijk voor accountant.gemotiveerde landenkeuze 4. inkoop of verkoop. In Nederland is vergeleken met andere landen (afgezien van de 6 grote multinationals) weinig innovatie. . Veel startende ondernemingen met verbeterde overlevingskansen door goede voorbereidingen. bedrijfskenmerken. Export is een complexe keuze en een vlucht vanwege slecht handel is dan ook geen goede keuze. Advies op basis van afgesproken prijs en niet per afspraak nota sturen. Eerste schil. Innoveren voor kleinen onderneming doordat ze dicht bij de markt staan.

integratie EU 4. concurrentie tussen producten in zelfde productgroep.behoefte concurrentie. -Mate van concentraties  beperkt aantal ondernemingen groot marktaandeel .werkelijke functie. -merkenconcurrentie.weinig concurrentie -Toetredingsdrempel -samenwerkingsbereidheid -strategische onzekerheid -mate van differentiatie Porter -procentuele aandeel vaste kosten -onderhandelingsmacht van afnemers -onderhandelingsmacht van de leverancier -substituut producten -nieuwe toetreders j.Bunt Concurrentiekracht ook beschrijven vanuit afnemersperspectief.Verzamel informatie van lokale en regionale markt over: -opleidingsniveau van huidige leiding -strategie waarmee succes is behaald -belangrijke gebeurtenissen in verleden -financiele gegevens -huidige strategie van ondernemingen -sterke zwakke punten van de concurrenten -kans op concurrentie vanuit Bunt gezien.import uit newly industrializing countries 5.Relatieve beperktheid van concurrentievoordelen.overcapaciteit in bedrijfstakken 2. merkenconcurrentie -concurrentie krachten van Porter . Er zijn 2 soorten marktsignalen: intimiderende functie (geeft verkeerd beeld). Concurrentieanalyse 1. Stel vast wie de concurrenten zijn. bepaal de concurrentie intensiteit en winstgevendheid volgens Daems en Douma. 6. 4 concurrentievormen. doel moet bekend zijn bij allen . 3.belangstelling voor Porter en Ansoff. productvorm concurrentie.Strategie vorming 3 tm 5 Instrument tbv strategievormingsproces Hoofdstuk 3 Macro-omgeving: DESTEP Meso-omgeving: houding van toeleveranciers en de tussenhandel -houding van afnemers vanuit 4 concurrentieniveaus. Daems en Douma: concurrentie afhankelijk van. om de euro -generiek concurrentie.bevrediging van behoefte -invloed van massamedia -regulerende functie van de overheid -betekenis van internet -maatschappelijke overtuigingen -marktvorm van onderneming -mate van elasticiteit van vraag en van aanbod Hoe onderneming met macro en meso omgaat is afhankelijk van 4 indicatoren -de cultuur van de onderneming -structuur en de besturing -de waarden van de onderneming -de samenhang van de activiteiten Noodzaak van een concurrentieanalyse 1. zelfde behoefte voorzien of zelfde probleem oplossen -product(type) concurrentie. -Behoefteconcurrentie.veel aangeboden producten bevinden zich in de verzadigingsfase 3. concurrentie tussen zelfde producten. focusstrategie Voorwaarden van doelstellingen: SMART. Porter heeft 3 basis strategieën onderscheiden: kostenleiderschap. differentiatie.gebaseerd op SWOT.generieke concurrentie. 2.

vernieuwend. minimale kosten. Wat wil de ondernemer? Voorzien in welke behoefte/probleem 2.synergie. toetredingsdrempel. blauw  blauw etc Oorzaken: imitaties. pmc heeft eigen marketingbeleid. beschikking over exclusieve technologische kennis om kwaliteit producten/diensten te leveren. Concurrentievoordeel wordt duurzaam: goed verzorgde producten. drang van ondernemers om te concurreren. mag niet aan kleinschalige afnemers worden geleverd. PMC voor accountant: klopt strategie met segment. denk aan concurrentiestrategie. Te duur voor goedkope uitstraling Te weinig onderscheidend ten opzichte van concurrenten Algemene bedrijfsformulier om niche markten te bereiken Hyperconcurrentiestrategie Er is voor de onderneming geen mogelijkheid om een concurrentievoordeel te behalen door snel opvolgende actie van de concurrent: prijs verlagen  concurrent prijs verlagen. overheden beschermen niet meer. geeft strategie vaag aan Ansoff model product.slagvaardig en effectieve organisatiestructuur. KSF: uitstekende reputatie. dynamische markten. Functionele basisvoorwaarden zijn: eenvoudige producten en diensten met minimale service bij levering. segment benaderen met huidige distributiekanalen. klantloyaliteit.1 segment (focus). PMC bestaat uit. aansluiten bij wensen van segmenten. huidige situatie niet toekomst. relatief lage verkoopprijzen. Kenmerken: eenvoudig product.Kostenleiderschapstrategie Voor MKB meestal geen bruikbare strategie. meerder segementen (differentiatie) 3. Stuck in the middle onderneming past niet in 1 van de 3 strategieën. doelmatig hoge investering machines etc. Er ontstaat meer macht naar toeleveranciers. houdt rekening met capaciteit onderneming. toegang tot grondstoffenmarkt. EU vrij verkeer. korte levencyclus. Ondernemingen lijken op elkaar. Groot risico op imitatie producten waardoor de markt te vol raakt. Differentiatiestrategie Product zo in de markt zetten dat hij uniek is dit leidt tot duurzame concurrentievoordelen. Op welke wijze wordt de behoefte voorzien / probleem opgelost? Dimensie 3 zorgt voor KSF van onderneming. Lage integrale kostprijs gebaseerd op grote hoeveelheden. niet teveel pmc’s. moeilijk te bepalen marktaandeel en groei. Focusstrategie of nichemarketing Producten of diensten voortbrengen die beter aansluiten bij de behoeften van de afnemers of de problemen van de afnemers oplossen of het geselecteerde segment tegen de laagste kosten bedienen. hoge toetredingsdrempel voor nieuwkomers. groepeer naar homogene pmc. strakke kostenbeheersing. Er ontstaat kleinere segmenten met kleinere marges.en nadelen zijn er? – Sprake van synergie? Gedachte van Abel 1. PMC analyse aan de hand van BCG (Boston Consultancy Group) PMC kasgenerend? Winst of desinvesteren? Stabiliteit inkomsten? Groei? Marktgroei marktaandeel Question mark hoog laag Star hoog hoog Cash Cow laag hoog Dog laag laag Nadeel BCG. -behoefte voorziening –geselecteerde segmenten –wijze van voorziening Product markt combinatie (PMC) wordt ook wel SBU (strategische business unit) genoemd.diensten Bestaande Nieuwe . Wie bediend de onderneming? Iedereen. exclusief ervaren. eerste willen zijn. 3 factoren vormen overlevingskans voor ondernemingen -veranderende afnemersvoorkeur -hoe concurrenten overlevingssituatie managen -competentie van eigen onderneming Definiëren van bedrijfsactiviteitenvolgende vragen… -wat zijn de afnemersvoordelen? –welke schaal voor.

vaststellen van verkeerde prestatie indicator 5. Kaplan en David P Norton Financieel perspectief. groei innovatie perspectief. 2.geen afstemming met strategie en doelstellingen 7. Verticale diversificatie / integratie Overnemen van schakels in bedrijfskolom  slager die zelf gaat fokken Balanced scorecard (BSC) Robert S. Conglomerate diversificatie Geen enkel verwantschap met bestaande assortiment of kennis van ondernemer. intern bedrijfsproces perspectief. 5 principes -vertaal strategie in operationele termen -richt alle afdelingen op de strategie -maak strategie tot dagelijks werk van iedereen -maak strategie een doorlopend proces -mobiliseer tot verandering Valkuilen en voordelen BSC 1. Deze 4 perspectieven hebben sterke onderlinge samenhang. 6.niet goed structureren van verantwoordelijkheden en taken 3.niet toetsen van meetpunten nadat doelstelling strategie of structuur veranderd is.verzamelen en verwerken van verkeerde prestatie informatie voor 1.beter toekomst inzicht . dan valt het onder productontwikkeling.onvoldoende tijd voor de medewerkers.innovatie perspectief laat ondernemer denk over verbeteringen 4. Concentrische diversificatie Commercieel en technisch verwant aan huidige assortiment.te groot aantal indicatoren 8.structuur in verzamelen prestatie informatie 2. 4. klantenperspectief. kan ook geleverd worden aan zijn vaste afnemers . 3.formuleren van KSF KBF waarin niet uniekheid van onderneming naar voren komt.Bestaande markten Marktpenetratie Productontwikkeling Nieuwe markten marktontwikkeling Marktdiversificatie Horizontal diversificatie / parallellisatie Zelfde voortstuwingsproces maar product uit andere bedrijfskolom.doelstellingen en strategie worden in meetpunten vertaald.

bedrijf zo positioneren dat het bestand is tegen concurrentie. INKRIMPEN: SlipstrategiePMC bevind zich in eindfase van levenscyclus. bevoegdheden en verantwoordelijkheden+organogram. structuur. Cambel missie: het doel. 3 type prof. KSF zijn hierbij van belang. Er is overcapaciteit in bedrijfstak. 7s model van McKinsey: Samenhang tussen verschillende bedrijfsonderdelen. 3 basis strategieën: groei. Zwart Nauwelijks strategische beslissers. . Dit beleid moet vertaald worden in strategisch. Evaluatie en feedback Interne analyse: inzicht krijgen in het vermogen van de onderneming bestaande technieken. Frontline-functies: verschil in ogen van afnemer ten opzichte van concurrenten Ondersteunende functies: zijn nodig maar niet herkenbaar voor afnemer (magazijnbeheer bv) Voorwaardenscheppende functies: afnemer heeft er niks aan (admin. juist inzet productiemiddelen & sanering.Intern externe analyse en SWOT. Via de BSC worden de resultaten gemeten. formele strategische beslissers. bestaan van bedrijf – de strategie – de waarden – standaarden regels Strategie vormingsproces stappen: 1. staf. bedrijfsactiviteit om probleem bij afnemer op te lossen op te voorzien in de behoefte. strategisch bewuste ondernemers.overzichtelijke van bedrijfsactiviteiten waardoor markt beter wordt bewerkt met PMC’s 3.durven investeren in projecten die pas na jaren winst en cashflow tonen. strategie opties formulieren en kiezen.meer bekendheid. inkrimping GROEI: Explosiestrategie concurrentiekracht op zeer korte termijn vergroten. personeelsbeleid etc). SWOT – confrontatiematrix sterkte zwakte kans bedreiging. Implementatie Strategieoptiekeuze. Visie/missie/doelstellingen. beschrijven hoe onderneming waarde creëert voor afnemer. Welke strategie optie instrumenten zijn er 5. PMCs groeperen. Core marketing Systeem van leeflang: ondernemer moet attent zijn op macro en meso omgeving. Situatie analyse oftewel diagnose 3. Conclusie: formele beslissers hebben meer medewerkers. 4. Selectieve strategie  afstoten van bepaald pmc’s of groei van pmc’s Speerpunt vernieuwingsstrategie nieuwe PMC toevoegen aan assortiment. Efficiency strategie rationalisering. PMC blijft behouden zolang marginale opbrengsten de marginale kosten overtreffen. missie en doelstellingen vormen beleid op lange termijn. diensten. Minder risico door spreiding. Betere spreiding van ondernemingsactiviteiten. operationele plannen. Definiëren probleem vanuit kwalitatieve confronatiematrix 4. Voordelen voor ondernemer om bezig te zijn met strategie. Maken operationeel plan.tijdig reageren op veranderende omgevingsfactoren 2. hoger opgeleide directie. implementeren en terugkoppelen. tactisch. Expansiestrategie concurrentiekracht op lange termijn vergroten. Visie: de visie beschrijft meestal het werkterrein van het bedrijf in termen van de producten en diensten range. Strategie. Nut van interne analyse: inventariseren huidige toekomstige vaardigheden. Beschrijven huidige ondernemingsactiviteiten 2. Screenen stap 5 6. systeem. plannen en implementatie. consolidatie. CONSOLIDATIE: Doorgroeistrategie concurrentiekracht op korte en lange termijn behouden. shared values.stimulans medewerkers. 1. implementatie strategieoptiekeuze 8. Strategieoptiekeuze 7. Strategie is vooruit zien. Externe analyse: ondernemer moet met strategie keuze rekening houden met kansen en bedreigingen maar ook met sterktes en zwaktes. stijl.Strategie vormingsproces Hoofdstuk 4 Strategie zorgt voor juiste afstemming tussen bedrijfsactiviteiten (sterkte zwakte) en de externe omgeving. consistente invulling. kernactiviteiten. visie. producten. goede of slechte functioneren. de te bedienen afnemers en ambities in de zin van de gewenste concurrentiekracht en de na te streven winst. skills.

Het opsplitsen v/d markt in segmenten op basis van dezelfde voordelen. meer bewust van KSF KBF. koopgewoonte klant.inzicht krijgen in behoefte 3.elimineren gelijke kenmerken van alle segmenten 5. omliggende bedrijven. etc. Productdifferentiatie. marketingmix per segment Geconcentreerde marktbenadering. beschikbare financiën. besteding etc.personeel Plaats Is minst flexibele van de P’s Op basis van.Marketingbeleid Hoofdstuk 5 Marktgericht ondernemen betekent voor de ondernemer: De bottum up benadering. Bv toeleverancier. . positionering. De marketingafdeling krijgt signalen van afnemers . gezinsgrootte.kwantificeren van segmenten met cijfers. CRM levert ook veel informatie op voor innovaties. extra afzet Voor niet consument verzorgende ondernemingen is een strategische alliantie noodzaak vanwege concurrentie in de EU.vaststellen definitieve segmenten 6. agrarische goederen. Strategische alliantie Samenwerking tussen 2 of meer partijen om bepaalde doelen te bereiken. homogeniteit. strategische allianties. 2. bewerken van 1 segment (focusstrategie) MKB bestaat uit: consumptiegoederen. investeringsgoederen. tussen segment heterogeniteit. bewerkbaar zijn. prijs. Beoordelen vestingingsplaats. Tevreden afnemers motiveren ondernemer en personeel Tevreden afnemers zorgt voor klantenbinding en dus minder concurrentie Tevreden afnemers stimuleren innovatief werk Brede netwerk zorgt voor binnenhalen nieuwe afnemers Dit netwerk leidt uiteindelijk tot: uitwisselen van ervaring en informatie. product. afbakening markt 2. tijdig ontdekken van trends. afstand. die worden aan CRM doorgegeven en die legt ze vast.voorlopige segmentatie 4. juist tijdsplanning voor externe communicatieboodschappen. promotie. Marktsegmentatie Voorwaarden: voldoende groot. Plaats.gem. sluit aan bij wensen klant. Tevreden afnemers is loyale afnemer en zorgt voor goede aanbevelingen. eigenschappen of toepassingsmogelijkheden die de consument in een product ziet. gunstige referenties. technisch bereikbaar. marktsegmentatie. Consumentenanalyse. CRM brengt wensen in beeld zodat organisatie effectief en efficiënt de afnemer kan benaderen. wettelijke eisen. Custumer relationship management (CRM) Centrale databaseafdeling in de organisatie die afnemersinformatie vastlegt. uitbreidingsmogelijkheden. eigenschappen of toepassingsmogelijkheden die de consument in een product ziet. aantal. omzetten. koopkracht. goed interne communicatie en marketingbeleid is een dienstverlenende taak.verzamelen aanvullende gegevens 7. vergroten van status. innovaties in overeenstemming met voorkeuren afnemers. te verwachten klanten. fysieke distributie. geen segmentatie Gedifferentieerde marktbenadering. meetbaar. diensten. intermediaire goederen. presentatie. Concurrentieanalyse. bereikbaarheid 1. Voordelen segmentatie: meer kennis marktomgeving. bereikbaarheid. Bedrijfsdoelstellingen worden vertaald naar operationele doelen. organisatie kiest voor uniek product/dienst om segment te bewerken. oplossen onverwachte problemen. etc 3. aantal. Benefitssegmentatie: Het opsplitsen v/d markt in segmenten op basis van dezelfde voordelen. segmentatie. Er ontstaat een naar buiten gerichte ondernemingscultuur. nieuwe toetreders. Productdifferentiatie Kan leiden tot duurzaam concurrentievoordeel. 1. Geachte van Abel 3 marktbenaderingsmogelijkheden Ongedifferentieerde marktbenadering vaak in MKB met kleine lokale markt. aantal afnemers. vervoermiddelen.

machtsverhoudingen in bedrijfskolom? Product Nutsdrager. benfits voor afnemers Optimaal assortiment indien -aansluit bij strategie -beste financiële resultaten -aan belevingswereld van afnemer voldoet Breedte = artikelsoorten Diepte = diverse soorten . regelgeving?. Personeel Prijs Kostengeoriënteerde prijsstellingmethode Prijsbodem aan de hand van de kosten Concurrentiegeoriënteerde prijsstellingmethode Prijs vaststellen adhv prijzen concurrentie. Voorraad Kwaliteit Beslissing Media Productkennis Consument elastisch psychisch contant Weinig klein commercieel belangrijk veel emotioneel Marktgebied eindproduct stijl design kort massa weinig Industrieel inelastisch economisch financiering groot groot functioneel en commercieel minder belangrijk weinig rationeel industrie grondstof halffabrikaat inpasbaar kort en lang gespecialiseerd veel . welke kanaal?. hergebruik New-task-buy = initiële vraag UPO Modified rebuy = vervangingsvraag BPO Straight rebuy = routine vraag RAG Presentatie Sluit het aan bij de positionering van het bedrijf.Fysieke distribute Internet? . klopt het met de belevingswereld van de afnemer. Consistentie = samenhang van producten Trading up en trading down = hoogte en diepte assortiment veranderd Upgrading downgrading = verhogen of verlagen van kwaliteitniveau door inzet van p’s Promotie Interpersoonlijke verkoop – tussen mensen . Verpakking Verpakking Merk Afnemers Koopgedrag Vestigingsplts. persoonlijke verkoop Massacommunicatie Fases van comsumtie  oriëntatie. bijv. 5 soorten ketchup Lengte = totale aanbod Hoogte = gem. prijsniveau tov branche. wat is die bereidt te betalen (prijselasticiteit) Geïntegreerde prijsstellingmethode Combinatie van 3 bovenstaande vormen Verschillen consument vs industrieel Vraagcurve Prijs Betaling Prijstranspar. komt vaak voor op lokale markten Vraaggeoriënteerde prijsstellingmethode Prijs adhv vraag van de afnemers. gebruik. imagodrager. aankoop.

40 uur vakmatig 15 uur aan ondernemers taken grotendeels administratie.Ondernemer. Bartels 4 aandachtsvelden van HRM in MKB -verhelderen organisatiestructuur door functie. -leiden van verandering in de organisatie -manier waarop operationele verandering verbonden is met strategische verandering -personeel -algemene samenhang Instroom van personeel in MKB is 25%  428. -een gemiddeld betere opleiding dan werknemers. Ook als PMC worden herzien. bedrijfseconomische aanpak en strategische component. Stress verminderen:-eisen terugschroeven –hulpmiddelen –eisen omzetten in hulpmiddelen. Ondernemingen kunnen zich sprongsgewijs aanpassen  adaptieparadigma Management of ondernemer hebben lot van onderneming in handen. administratie juist wel vaak wordt dit gedaan door de partner. Verandering vinden binnen en buiten de organisatie plaats. -een relatief groot zelfvertrouwen. plezier Kennismanagement is besturen en beheersen van kennis gericht op organisatiestrategie door middel van plannen. Goedkoop en meestal gesubsidieerd. Sminia veranderingen organisaties moeten voldoen aan: -manier omgaan met omgeving.en verkoop wordt niet vaak uitbesteed door ondernemer . HRM – human resource management.en taakbeschrijvingen -zorgvuldige interne communicatie -ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling werknemers -adequate beloning voor arbeidsprestaties Hoofdactiviteiten HRM-beleid Bemensen (planning werving selectie introductie). reservoir relevante kennis groeit strerk. technische veroudering treedt sneller op leerprocessen moet sneller. onderneming en beleid Hoofdstuk 6 Opleiding en bekwaamheden komen onder meer tot uitdrukking in: -sterke vaktechnische oriëntatie. Wie niet deelt krijgt niet terug. Deze aspecten moet de ondernemer opnemen in het ondernemingsplan. Kleine ondernemers werken gemiddeld 55 uur per week. dit is van groot nut voor de lezers. Beschrijven is geen eenmalige kwestie maar net zo vaak als nodig is om duurzame concurrentievoordelen te behalen. Externe worden beschreven als KSF en intern als KBF. Levenscylus van een onderneming wordt bepaald door de kennis en ervaring van de ondernemer. Mogelijk medewerkers die 1 of 2 dagen naar school gaan in dienst nemen. belonen. -ontwikkelen van kennis –verspreiden van kennis –benutten van kennis. Indien ondernemer veel ervaring bezit kan hij een verklaring krijgen om bepaalde diploma’s te vervangen die hij nodig heeft om bijvoorbeeld een vestigingsvergunning te krijgen. beoordelen. focus op kerntaken overige taken uitbesteden waardoor coördinatie kennis noodzakelijk is.overige staf is adviserend. . Delegeren is belangrijk voor de ondernemer.000 Personeel is de grootste kostenpost in meeste bedrijven. uitvoerend -HRM beleid is meer dan personeelsbeleid productiviteitsbeleid. In tijden van crisis is een goed personeelsbeleid van groot belang voor continuïteit van onderneming.ondersteunend. Personeel is belangrijkste factor maar moeilijkst in concurrentiestrijd. In. Kerngedachten van HRM -mensen van fundamenteel belang voor organisatie -HRM strategie gelijk met algemene strategie -HRM is verantwoordelijkheid management. Zeker aan mensen die beter zijn op bepaalde gebieden dan de ondernemer zelf. ontwikkelen Ondernemers in MKB moeten meer aandacht besteden aan HRM. uitvoeren en evalueren. kennismanagement staat nog in de kinderschoenen (Peter Drucker) Waarom?> complexiteit producten neemt toe. Of langdurig werklozen in dienst nemen  subsidie.

In maatschapcontract zinvol om onherroepelijk volmacht tot levering op te nemen met grote boete bedragen bij niet nakoming van leveringsverplichting. Indien maat zich niet aan afspraak houdt!!! Indien een partner van maat meewerkt kan er een ondermaatschap opgericht worden. Maatschap: Artsen. Meetekenen lijkt dus niet meer noodzakelijk. -voordelen van inkomersfaciliteiten in de inkomstenbelasting -stakingsfaciliteiten en voordelen geruisloze of ruisende inbreng -vader heeft nog invloed op bedrijfsuitoefening -zoon kan zich bewijzen als ondernemer -vader kan aanmerkelijk belangheffing jaren uitstellen . Kan zijn dat civiele rechter geen arbeidsovereenkomst is gesloten maar administratieve rechter wel een dienstbetrekking ziet. Faillissement lijdt tot faillissement vennoten. -Zakelijk en privé zijn man en vrouw verweven. Geen salaris maar honorarium of factuur. Overnemingsbeding: recht om goederen van verlater over te nemen te bepaalde prijs. De bank zal dan alvast de juiste contract opstellen die ook door partner ondertekend moet worden. Schuld kan niet op andere maten verhaalt worden dit kan wel afgesproken worden. mag alleen geen maat uitgesloten worden van winst. en gescheiden boekhouding. Getrouwd? Ook vermogen van partner. BTW nummer aanvragen. Er is een onderhandse of authentieke akte nodig. Zelfde naam gebruik andere niet. Vermogen per vennoot moet gescheiden zijn in de jaarrekening. Vennootschap onder firma VOF Is een maatschap waarin een bedrijf wordt uitgeoefend onder gemeenschappelijke naam. Dit is een bewijsmiddel geen bestaansvoorwaarde. stille niet Inbreng van : juridisch eigendom (maten mede eigenaar). In het ondernemingsplan is vermeld of ondernemer getrouwd is of niet. Gehele vermogen van ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk. Als geen toestemming van partner is of bank kan dit niet aantonen dan kan de partner de nietigheid inroepen. ZZP: Iemand is ondernemer voor fiscus als hij voor eigen rekening een onderneming drijft en hij wordt verbonden met verbintenissen van de onderneming.derde sterk maakt. Hoeft niet te worden ingeschreven in handelsregister. Inschrijving in handelsregister is verplicht. Verschil met loondienst: -inkomen. Openbare maatschap of stille maatschap. genot van een goed (1 eigenaar maten betalen waarde vermindering). bezwaring. Verdeling mag zelf bepaald worden. Iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk. Voordelen. Als geen toestemming is kan het niet met succes de nietigheid inroepen. ZZP mag geen sprake zijn van gezagsverhouding. hoofdelijke schuldenaar. architecten. Als een bv verkocht wordt aan bijvoorbeeld zoon. (art88) Toestemming is nodig bij oa: overeenkomsten tot vervreemding. Dus extra premies moet heffen. Voortzettingsbeding: andere maat kan voortzetten (bijv na overlijden) Verblijvingsbeding: bij overlijden of uittreding verplicht vergoeding betaald worden aan verlater. geen vaste inkomsten. andere maten hebben hier niks mee te maken. zekerheden stelt voor schulden van derden. arbeidsvoorwaarden en zekerheden zijn niet wettelijk verplicht –inkomen kan wisselen ligt aan resultaat –vrouw kan naast arbeid ook kennis kapitaal of andere productiefactoren inbrengen. Of overeenkomsten waarbij de echtgenoot zich als borg verbindt. concurrentie. Bijvoorbeeld 1 maat neemt alle verliezen. er is sprake van ondernemers risico. ingebruikgeving of beëindiging gemeenschappelijke woning. De echtgenoot wordt geen partij bij overeenkomst ook niet aansprakelijk. ZZP kan zich inschrijven in handelsregister. advocaten en accountants. economisch eigendom (idem als genot van goed). Art 88 zegt dat partner toestemming moet geven voor bepaalde rechtshandelingen.Juridische Vormen Hoofdstuk 7 Eenmanszaak: De eenmanszaak is de meest voorkomende ondernemingsvorm. Iedere vennoot is bevoegd om zich jegens derden te verbinden. dan kunnen de aandelen verkocht worden ook kan er een VOF gekozen worden. Openbare maatschap alle maten hoofdelijk aansprakelijk .

-Een dergelijke gerechtigheid mag in feite reële praktische betekenis niet missen. Aandelen worden dan gekocht van een bv en de statuten worden aangepast. Als bank de CV aansprakelijk wil stellen voor financiering dan geeft hij een borgstelling af. oude ondernemer loopt dan nog steeds ondernemersrisico en ontvangt geen contanten. Evalueer huidige situatie 3. Problemen die zich kunnen voordoen bij het afgeven van een bankverklaring: 1. Leg deze punten vast in het statuut. Evalueer jaarlijks op familiebesprekingen en stel zo nodig bij.Persoonsvennootschappen tussen echtgenoten/partners Om fiscale reden kan het voorkomen dat een eenmanszaak wordt omgezet naar een man-vrouw VOF of man-vrouw-maatschap. De overdrager kan ervoor tekenen dat bv echt leeg is en dat . Accountant en banken wijzen daarop indien betalingscapaciteit verbetert. De commanditaire vennoot is slecht aansprakelijk voor zijn inbreng. 5. -Juridische motieven  niet hoofdelijk aansprakelijk. Dit is vastgelegd in de contragarantie. Ondernemer kan bij overgeven onderneming een CV worden. Voordelen -Fiscale motieven  is tegenwoordig al stuk minder geworden -Financieringsmotieven  gemakkelijk risicodragend vermogen aantrekken. Stichting Stichting mag winst maken maar wordt nooit uitgekeerd aan bestuurders etc. Dit komt vaak voor bij familievennootschappen. Er moet sprake zijn van een gedeeld risico van man en vrouw. B: Is een saldoverklaring van de bank dat het kapitaal aanwezig is. Commanditaire vennootschap Vennootschap met 1 of meerdere geldschieters. 2. Dit lijkt op RVC bij een BV. Bespreek principes en beleidsvoornemens van familie in relatie tot bedrijf 4. 2 soorten bankverklaringen A&B: A: verklaring van de bank dat het startkapitaal aanwezig is. De aandelen worden verkocht aan de stichting in ruil voor certificaten van aandelen. Dit bespaard extra kosten die oprichters zich vaak niet kunnen veroorloven. Oprichting van een BV bij financiering wordt er gelet op: roerende onroerende zaken als zekerheidsobject dienen? . Kan er een hypotheek verleend worden voor schulden BV? Eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk in oprichtingsfase indien: inschrijving in handelsregister niet is voltooid. De notaris moet een bankverklaring overleggen als het kapitaal is ingebracht en als het in natura geschiedt dan een accountantsverklaring. -Overschot bij einde maatschap is voor partner waarvoor die heeft deelgenomen. -Er is een vennootschapovereenkomst -Economische werkelijkheid weerspiegeld wat is overeengekomen. De bank kan dit bedrag opvragen als niet wordt gestort kan de bank verhale op verpande tegoed. pensioenreserve in eigen beheer te vormen. Het is ook mogelijk om een lege bv te kopen. Risico is echter wel dat achteraf blijkt dat bv niet helemaal leeg is en er dus schuld eisers kunnen zijn. Beleg familieovereenkomst 2. Geen BV maar stichting. -Opvolgingsmotief  bijvoorbeeld stichting administratiekantoor.Directeur grootaandeelhouder (DGA) staat vaak garant voor 25% van financiering. naam en doelstelling etc. Bij grotere BV met oudere directeur aandeelhouders worden vaak een stichting administratiekantoor in het leven geroepen. Algemene vergadering van aandeelhouders wordt nu bestuur van de stichting. Belangrijk is dan om een familiestatuur op te stellen. De cliënt beschikt niet over het vereiste startkapitaal en wil van de bank lenen. De opvolger wordt beherende vennoot . minimumbedrag niet is gestort. Beherende vennoten vormen een VOF of een eenmanszaak indien maar 1 beherende vennoot is. Minimum te storten kapitaal is €18. BV met beperkte aansprakelijkheid Rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. Ingeval van faillissement met de CV alsnog zijn opgegeven deelneming volstorten.000. Meerder bv die gebruik maken van doorschuiven kapitaal(kerstboom) . omdat geen kapitaalstorting en geen verklaring van geen bezwaar van de minister van justitie nodig zijn. Stem feitelijke fiscale en juridische structuur af op het familiestatuut 6.kans op misbruik van bv’s dus banken zijn erg terughoudend. 1. authentieke afschrift van de akte van oprichting niet is gedeponeerd.

Van doeloverschrijding is sprake als bijvoorbeeld directeur voor een privéschuld BV als borg geeft. Alleen de vennootschap of curator in het faillissement kan nietigheid van handeling inroepen. Waarom RVC: financiële ervaring 56%. Geeft advies aan bestuur. Als een bank wil dat bv zich verbind als schuldenaar voor verplichting moeten de statuten dit toestaan. Er moet sprake zijn van een economisch belang. Raad van commissarissen RVC heeft als taak toezicht houden op beleid en bestuur in de vennootschap. Indien bestuurder met tegenstrijdig belang transactie uitvoert zonder dat RVC of AVA dit weten kan de transactie worden afgeblazen. 4 type management bv -open management bvtijdelijk aanbieden van interim-management -beheer bvbeheert en bestuurt de in concernverband tot de groep behorende ondernemingen -diensten bvvoert 1 of meerder diensten uit voor eigen rekening en risico voor bepaalde bedrag -privémanagement bvbiedt de diensten aan van persoon die voorheen natuurlijk persoon was. Pandrecht op aandelen Kan pandrecht op aandelen worden gevestigd tenzij anders vermeld in statuten.nieuwe eigenaar niet aansprakelijk is voor vorderingen van derden.2 blz 255 Vaak komen commissarissen eerst als adviseur in dienst. Bank ziet het als additioneel zekerheid waarop stemrecht van belang kan zijn. –coöptatie binnenhalen van belangrijke externe. Holdingstructuur Vaak wordt er voor gekozen om meerdere bvs op te richten om risico’s te spreiden. -werkmaatschappij profiteert direct of indirect van financiering. Dit is ook nodig om besluiten van algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) genomen besluiten te controleren. nee -verbondenheid financieel organisatorisch personele zin. Belang van vennootschap en de verbonden ondernemingen. contact op hoog niveau 31%. Tegenstrijdig belang Indien er sprake is van een bestuurder van BV met een tegenstrijdig belang moet de RvC als die er niet is de AvA de bv vertegenwoordigen. Verpanding moet gebeuren onder notariële akte. Doeloverschrijding Een rechtspersoon kan vermogensgerechtelijke rechtshandelingen verrichten (verkoop huis). dit vaak vanwege de concurrentie en ze graag willen verkopen. etc. leverancier maakt het niet veel uit die nemen genoegen met eigendomsbehoud. Voor kredieten een nieuwe kredietakte. Aandeelhouder behoudt stemrecht tenzij anders bepaald is bij pandrecht. Is er sprake van doeloverschrijding. Banken willen graag verpanding van activa voor extra zekerheid. Kapitaalbescherming artikel 207C -niet in stand houden van voldoen kapitaal als verhaalsobject -uitholling van kapitaal door ontrekkingen aan vennootschap ten gunste van aandeelhouders. Een Holding een bv voor onroerend goed. Geen economisch belang voor bv. werkmaatschappij. Indien DGA enig aandeelhouder is van BV moet hij dit in handelsregister vermelden. zijn identiteit wordt bekend bij derden. . 4 rollen volgens mintzberg RvC. Anders is de rechtshandeling vernietigbaar. denk aan salaris toekenning van de enige aandeelhouder. Denk aan fiscus of aan grondvervuiling. als ze het goed doen volgt RVC. Lees ook tabel 7. organisatiedeskundigheid 34%. Vanwege continuïteit wordt er vaak voor gekozen een stichting te koppelen aan de holding.. bestuurservaring 51%. Doel van rechtspersoon moet ermee te maken hebben. pensioen bv. Gebonden vermogen mag niet worden aangewend om transacties in eigen aandelen van eigen vennootschap te financieren. -leggen van contacten (bijvoorbeeld klanten) –status van organisatie verhogen –adviesorgaan Doorzakken van een onderneming WM-BV wordt de H-BV er wordt een nieuwe WM-BV opgericht. kennis sector 43%. tenzij statuten anders bepalen. -holding stelt zich aansprakelijk voor schuld werkmaatschappij -er is geen vrees voor discontinuïteit van groepsmaatschappij. Door slechts 1 aandeel aan een derden te verstrekken kan een 1 persoons bv worden voorkomen.

duidelijkheid. Bestuursaansprakelijkheid: bestuurders en commissarissen zijn aansprakelijk voor belasting en premieschulden zowel met faillissement als daarbuiten. Dit leidt tot een kapitaalsbelasting heffing ad 0. BV-a richt dochter-BV op en vraagt fiscale eenheid aan voor BV a en c 2. Geld ontvangt de verkoper hierdoor later. Er kan niet achter deskundige geschuild worden.holding BV-B neemt aandelen BV-a over BV-b gebruik geleent geld van A. Verwijtbaar gedraag van bestuur. belastinglast blijft bestaan. stelselmatigheid. Geldt voor 3 jaar voor faillissement. Geld leent C van bank.55%. Heeft te maken met oa. *Juridische fusie Samensmelten van BV-a en BV-b daarna volgt financiering. *Herstructurering ingeval van stille reserves worden omgezet in vrij uitkeerbare reserves.BV-a ontvangt koopsom.Ondernemer is niet blij met wet 207c. 3. BV mag geen lening verstrekken als niet zeker is dat diegene ook terugbetaald of als liquiditeit niet goed is van BV. Bestuurder zijn aansprakelijk voor goede jaarrekening 3 principes: getrouwheid.omdat dit extra kosten met zich mee brengt. Alleen een derden kan hem dan nog aansprakelijk stellen. BSA bij faillissement: bestuurder zijn aansprakelijk indien taak onbehoorlijk is uitgevoerd. . *Veranderingen na de aandelentransactie Anti-misbruikwetgeving : 3 wetten -Wet ketenaansprakelijkheid –Wet bestuursaansprakelijkheid –wet Bestuursaansprakelijkheid bij faillissement Ketenaansprakelijkheid: hoofd Aannemer is aansprakelijk voor premies en loonbelasting voor onderaannemers die hij heeft ingehuurd. Als gevolg van onbehoorlijk bestuur. en akte voor omzetting herwaarderingsreserve in kapitaal. Bestuurder moeten tijdig melden dat rechtspersoon in betalingsproblemen zit anders is bestuurder aansprakelijk. Accountants of fiscalist en provisie kosten voor de bank meestal zo’n 3% van hoofdsom. Activa gaan over van BV-a naar BV-b (b = bv nieuwe eigenaar) *Commerciële herwaardering Moet een notariele akte worden opgemaakt en de goedkeuring van geen bezwaar van de officier van justitie. vrije reserves kunnen geleend worden aan BV-b 4. 1.passiva en activa gaan zonder fiscale gevolgen van A naar C. Ook bestaat er de wet Coördinatiewet sociale verzekeringen. *Financiering van een activatransactie na de aandelentransactie. Aannemer kan verschuldigde op een G-rekening storten. -activiteiten rechtspersoon –risico’s die volgen –taakverdeling bestuur –bestuurs taken Decharge – Bestuurder ontvangt na jaarrekening decharge en is niet aansprakelijk voor gemaakte fouten. En door publicatie weten derden ervan. Niet uitkeerbare reserves -WR voor immateriële vaste activa -WR voor deelnemingen -ongerealiseerde herwaardering Goodwill kan fiscaal niet worden afgeschreven.

commit de bank. garantievermogen Rijpheidsfase.en financieringsplan Hoofdstuk 8 Banken zijn soms terug houdend met geven van financieringen. voorbereid op vragen. aanloopverliezen. onderschat tijd niet voor verkrijgen financiering. Bank maakt balans na investeringen die aansluit bij toekomstige jaarrekening. onroerende goederen niet om te zetten voor ander gebruik. Met de belastingdienst moeten afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Startfase. maak breakeven analyse. dit moet een bank weten ingeval van kredietverstrekking.en milieuvergunning. vorige projecten zijn wel gerealiseerd door ondernemer. Overeenkomst moet accountant beoordelen en eventueel met verkoper aanpassen. Investeringsplan -Bestaande financiele verplichtingen -Goodwill en badwill -Werkkapitaal -Balanspost aan. omdat: Inkomsten afhankelijk van uitgaven consument. maak duidelijk dat er meer aanvragen lopen. Bankgaranties moeten worden overgenomen en meestal mindering van kredietlimiet. waardering onderneming valt of staat met rendementen.ontwikkelingskosten Groeifase. Financiering voor oa. prijs afspraak met leveranciers.in economisch goede tijden houden banken rekening met afnemende groei Financiering krijgen: overtuigt. bouwbegeleiding door specialist. herfinanciering concernverband. Eerst financiering dan pas goederen aanschaffen. Deze 2 kunnen niet samen  besluit borgstelling MKB-kredieten 1997. Ook kan aankoop op basis van erfpacht. Aankomen van ondernemer altijd doen onder financieringsvoorbehoud. overschatting van het idee.herfinanciering. Expansiefasie. Bank direct inlichten ingeval van financiële problemen. banken hebben hier grote moeite mee en willen hier tijdig van weten. ongeveer 10% onvoorziene kosten is advies.en verkoop -Liquiditeitsprognose *Ondernemers moeten op de hoogte zijn van verplichtingen. als dit niet lukt moet er een faseringsplan opgesteld worden. geringe inbreng van EV van ondernemer. Toerisme weinig financierings mogelijkheden. Leaseverplichtingen worden bijna nooit eerder afgelost. presentatie (eerste indruk). kopen is dan groot risico. initiële kosten HRM. Ook kan accountant hier zekerheid over verschaffen door jaarrekening. Als schulden te ver zijn opgelopen zal sanering van schulden moeten plaatsvinden. schriftelijk overeenkomen dat geen meerwerk wordt betaald zonder schriftelijke toestemming onderneming en bank. denk in getallen. geringe rendementen in eerste jaren. hoge rente. Soms denken accountant en ondernemer een financiering rond te krijgen. .oprichtingskosten. Er moet tijdig aan de bank gecommuniceerd worden. Achterstanden in aflossing moeten vermeld worden. reclame. of door accountants wissel. extra echelons. R&D. Soms zijn investeringen voor onroerend goed enorm duur A locatie 1000 euro per meter. goed ondernemingsplan. Levenscyclus van onderneming. Informeer bank tijdig ook bij tegenslagen.uitbreiding automatisering.meer kapitaaldebiteurenvorderingen. Bij aankoop grond  schonegrondverklaring. dit ligt meestal aan het ontbreken van een goed ondernemingsplan.Investerings. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de onderneming niet failliet gaat voor die is begonnen. OHW. bijvoorbeeld horeca. consistente aannames berekeningen etc. voorraad. notaris.opleiding personeel. Vaak zijn er ook onduidelijkheden in administratie. Herfinanciering van leningen en kredieten onder staatsgarantie zijn verstrekt kunnen niet bij zelfde bank geregeld worden. regel voor meerder jaren.korte looptijd(niet voor kleine onderneming geschikt). Investeringsbegrotingen worden in bepaalde branches altijd overschreden. Ondernemer moet alle vergunning in orde hebben. bank met kennis van branche. reorganisatie. Acyclisch financieren. specificatie van investeringsplannen. administratieve systemen. Negatieve verrassingen voorkomen door: Vraag veel offertes op. onroerende zaken Ontwikkelingsfase. accountants. Banken willen meestal risico spreiden over sector (portofoliobeleid). intensief beheer bouwrekening (autorisatie betaling). Huur is flexibele vorm van huisvestingskosten. Meer vermogen door staatsgarantie of risico dragend vermogen. Belangrijk is de post onvoorziene uitgaven. Besluit bijstandsverlening zelfstandingen moet worden afgelost om toegang te krijgen borg van staat. zelfstandig kan bank bij BKR informeren. regel tijdig. Er kan sprake zijn van verliesfinanciering. vooral in de sector toerisme. Herfinanciering van leningen die onder staatgarantie zijn verstrekt is soms zinvol.investering voor bedrijfsopvolging. tijdige aanvraag bestemmingsplanwijziging en bouw.

klanten etc.) -bedrijfswagenlease -mantellease -premielease (max investeringsaftrek voor MKB) -seizoenlease (afgestemd op schommeling inkomsten) Informal venture capital: vaak vermogende particulieren.te duur en weinig belang bij. Bij franchiseformules moet er voldoende werkkapitaal zijn om formule te beschermen. bepaling van looptijd lening EV: Ondernemer moet terugvallen op EV om onafhankelijk te zijn van VV verschaffer. Dit is 1 van de beoordelingscriteria van de bank. -vastgoedlease -equipmentlease (lease met koopoptie) -vendorlease -autolease (full-service tankpas etc. werkgelegenheidssubsidie. *Enkele balansposten aan. leverancier. Te ingewikkeld. Bij overdracht onroerende zaken kan overdrachtsbelasting verschuldigd zijn aan fiscus. Leverancierskrediet door leverancier en eigendomsvoorbehoud op geleverde artikelen.*Persoonlijke goodwill is sterk verbonden met huidige ondernemer en opvolger zal niet hoeven te betalen. Subsidies voor: exportsubsidie. omdat het moet Preventieve bedrijven. dit wordt door fiscus beschouwt als dividend uitdeling en dat salaris te laag is voor de DGA. Badwill is negatieve goodwill veroorzaakt doordat investering nodig zijn om doelstellingen te behalen. Vormen van lease. weinig mee gewerkt. Vaak onvoldoende behandeld door ondernemer. Besluit Borgstelling mkb kredieten. plaat. Zakelijke goodwill is de commerciële formule van het bedrijf. hoe zit de samenleving de organisatie. borgstellingskrediet (BSK) is geen achtergestelde lening maar wel risicodragend kapitaal. product. niet in EV zichtbaar eventueel belast. ondernemer denkt dat er genoeg werkkapitaal gegenereerd wordt. Pas bij herwaardering VV/garantievermogen: Balans versterken door achtergestelde lening van bijv. beleid komt naar voren in prognose. milieu biedt kansen Duurzame bedrijven. lange termijn. energie aftrek maatregel (40% extra aftrek). ondernemer krijgt direct uitbetaald.en verkoop. kostenbesparend Offensieve bedrijven. Financieringsplan Belangrijk onderdeel van ondernemingsplan. Objectfinanciering (lease) kan niet verpand worden is eigendom van . Liquiditeitsprognose wordt gezien als dwangmiddel niet als stuurmiddel Duurzaam investeren Defensieve bedrijven . -verdiep in milieu innovaties in de markt -welke risico’s lopen ondernemers die niet milieu bewust zijn -welke regelgeving Economisch rendement. wordt weinig gebruik van gemaakt in MKB. credit zijde van de balans Rekening courant verhoudingen DGA =(credit of debet) Pensioenvoorziening in eigen beheer Stamrechtverplichtingen Vorderingen en schulden die slaan op DGA of familie worden bij verkoop afgerekend. De RC directeur grootaandeelhouder mag niet duurzaam debet komen te staan.wind energie) . door stijging aandelenkoers . Financieringsplan vs investeringsplan Wijze van financiering activa. energiebesparing subsidie. Instandhoudingsverklaring.prijs. *Liquiditeitsprognose.off balance financiering (leaseplan voor milieu investering). maatschappelijke acceptatie en duurzaamheid zijn belangrijk voor investeringen. constant duurzaam bezig Succesvolle bedrijven presteren ook beter op milieu gebied. VV uit buitenland moet niet afkomstig zijn van criminaliteit. *Werkkapitaal. Goodwill is aftrekpost voor de berekening van bancair aansprakelijk vermogen. Mogelijkheden milieufinanciering (isolatie). innovatiesubsidie. groenfinanciering (zon. Er kan een fictief directiesalaris worden nageheven over meerdere jaren. Factormaatschappij neemt vordering over en int deze. Financier mag geen beroep doen op pensioenvoorziening in eigen beheer. Vaak berekent door contante waarde van toekomstige overwinsten.

-aandelen worden verhuurd. reorganisatie om faillissement te voorkomen Financiering van aandelentransactie -verkoper financiert -earn out. productie de verkoop en marketing financiering -second stage financiering. overname van bedrijf als bank financiert met zekerhedenleverage buy out -turnaround financiering. beperkt bedrag om commerciële haalbaarheid van onderneming aan te tonen -start up financiering. werkkapitaal voor voorraden en debiteuren -third stage financiering. wel opbrengsten geen belaste vervreemdingswinst -tijdelijke minderheidsbelang door venture capitalist later neemt overnemende partij aandelen over -bank verstrekt lening . deel betalen rest later eventueel winst hoogte gebonden.Soorten financieringen -seed financiering. uitbreiding van productiecapaciteit -bridge or fourth stage financiering. overbruggen naar bancaire financiering -buy out financiering. prototype en eerste marketing van product -first stage financiering.

Ook privé onroerende zaken worden gewaardeerd op onderhandse verkoopwaarde. Tijdelijk verschijnsel.000 . Ongeveer 50 a 60% moet EV zijn in onderneming. Meestal geen herwaardering op roerend zaken mogelijk. SIGNALEREN VAN TRENDS 1. Is het een macro ontwikkeling 5. Indien op actuele waarde wordt gewaardeerd ontstaan er latenties. Goudenbalansregel.4% = 80. dit is gelijk loon van een filiaalleider rekening houdend met aantal medewerkers en omzet. Is er een maatschappelijke tendens te ontdekken 4. Een afnemende credit saldo kan betekenen dat DGA te grote privé uitgaven heeft. Badwill kan gepassiveerd of aftrek van immat activa. Hypotheek wordt hierop in mindering gebracht. Een oplopende DGA debet kan inhouden dat salaris te laag is vastgesteld. 10 jaar aflossing 4%*40%=2. Passiveren is beste optie.4% 10. Extra aandacht gaat ook naar voorraden. Subsidie kan gepassiveerd worden en positief EV beïnvloeden. Deze hoeven dus niet getaxeerd te worden. Bancair aansprakelijk vermogen = BAV Activa op onderhandse verkoopwaarde door deskundige Rekening houdend met achterstallig onderhoud. vorderingen of OHW. Fictief loon: -aanmerkelijk belang vennootschap. Imat activa worden per post beoordeelt op waarde. Depotpositie DGA wordt in mindering gebracht op BAV. arbeid voor vennootschap –laag of geen salaris.000 4 % rente . Batalingscapaciteit-betaalde rente-aflossingen-investeringen = betalingscapaciteitsmarge Winst +afschrijvingen+rente. Voorzieningen en stamrechtverplichtingen kan bank om instandhoudingsverklaring vragen. Octrooien licenties en software ontwikkeling worden kritisch bekeken op juiste waardering.privé ontrekkingen=betalingscapaciteit Betalingscapaciteit – betaalde rente – aflossingen – vervangingsinvesteringen = betalingscapmarge Betalingscapaciteitmarge = 10. Geen latenties in mindering op BAV. Loon van ondernemer wordt jaarlijks vastgesteld door organisaties. Roerende zaken worden meestal niet geherwaardeerd voor BAV. Voorspel Betalingscapaciteit wordt ook wel leen of aflossingscapaciteit genoemd.4% + 10% =12. Afwaardering van voorraden. Winst-belasing+afschrijving+rente van bijvoorbeeld RC dga. De accountant speelt hier een belangrijke rol in. 2. Herken een verandering 3.krant etc. Herwaardering op basis van een taxatierapport van een deskundige en niet van bijvoorbeeld verzekering hier gaat de bank niet akkoord mee. vaste activa en kern liquide middelen moet gefinancierd zijn met EV of Lang VV. belasting 40%. vordering en OHW.000/12.Balans en resultatenrekening Hoofdstuk 9 In kleinbedrijf is relatief meer vlottende activa (60%) grootbedrijf slechts 40% Stille reserves zichtbaar door herwaarderen. Rekening courant met vermelding van rente %. Kijk om je heen tv.

000. Appartementsrecht. Verpanding moet notarieel plaatsvinden. NMa Nederlands mededingingsautoriteit. Banken verstrekken 50% financiering van waarde van oa inventaris en machines. omdat bank zeggenschap over de organisatie wil indien deze het geld niet krijgt. Niet investeringsverklaring. Minder leveren dan 908. Debiteuren tot ongeveer 70%. Oftewel registergoederen. iedereen kan nagaan of onroerende goederen beperkt is. blijft ook na aflossing bestaan. Kan bedreiging zijn voor open en vrij markt door. Kartels verboden. Bankgarantie = zekerheid gegeven door de bank voor bepaald periode Borgtocht Een derden staat borg. ondernemer verplicht zich naar bank om niet te investeren. effecten depositos tot 100%. Kartelverbod met 2 uitzonderingen. grond gebruik krijgt eigendom van bijvoorbeeld huis. op verzoek bank zekerheden verschaffen Pari-pasu-verklaring Letters of comfort. Ook overnames en fusies boven bepaalde omzet worden getoetst.Regels en wetten Hoofdstuk 10 Hypotheek De hypotheek gever = klant Hypotheeknemer = bank Hypotheek op onroerende zaken. Bankhypotheek. geen zekerheden aan derden zonder toestemming bank Positieve verklaring. wel is een hoge boete. Derde hypotheek gever = 3e persoon die garantie verstrekt aan 1ste hypotheekgever. direct opeisbaar door bank bij niet nakomen verplichting ondernemer Mededingingswet Geen prijsafspraken tussen organisatie. na aflossing vervalt het recht van hypotheek. moeder staat in voor dochter Cross-defaultclausule. Recht van opstal. gebruik van onroerende zaak. kleiner dan 4. Dekkingstekorten vaak afgedekt door Besluit Borgstelling MKB-kredieten.5 miljoen. Vaste hypotheek. -extreem hoge prijzen -onredelijke leveringsvoorwaarde -afnemers uitsluiten -verschillende prijzen voor zelfde prestatie -concurrenten uit markt drukken -voorkomen van nieuwe toetreders . Vaak wordt hypothecaire inschrijving hoger gesteld zodat later extra geleend kan worden. Bij kleine ondernemingen is het soms toegestaan. beperkt recht omdat er VVE is. omdat -zaak blijft in handen van pandgever -andere hebben voorrang -al eerder verpand -vordering is niet inbaar Ook is pandrecht op aandelen van BV of NV mogelijk. Vuistpandrecht Zaak wordt in macht van derden gebracht. Pandrecht Op roerende zaken. Vruchtgebruik eindigt bij dood vruchtgebruiker. Covenants Additionele zekerheden zijn moraliteitsverklaringen. Stilpandrecht Zonder dat zaak in macht van derden wordt gebracht Onzekerheid . Erfpachtrecht is voor lange termijn . Voor nieuwe onroerende zaken is wel nieuwe inschrijving noodzakelijk. Hypotheekregister is openbaar. Bij overlijden gaat het over op de erfgenamen. Arbeidsloon en alimentatie is bij wet verboden om te verpanden. Positieve/negatieve hypotheekverklaring Negatieve verklaring. schuldeiser heeft voorrang op andere schuldeiser. vrijstelling of ontheffingen. Eerst contact opnemen om te kijken of aanstaande koper volledig gebruiksrecht kan krijgen. Meestal is 70 a 80% basishypotheek rest vaak met staatsgarantie. Leverancier geven soms een terugkoopverklaring af voor deze goederen.

Bakkersbedrijf -veilig en hygiëne werken met machines etc. Basisbedrijf 2. In toeristische gebieden mag gemeente soepeler optreden en altijd winkels open houden. Electro -kennis van technische voorschriften -kennis van natuurkundige wetten Slagersbedrijf -hygiëne -verpakken bewaren etc. Ook al is geen vergunning vereist voor een bepaalde onderneming wel is inschrijving Kvk verplicht. Alleen supermarkten zijn langer open. Bouwbedrijf 3. Er moet aan gestelde eisen worden voldaan. Altijd iemand aanwezig zijn. loonkosten zijn te hoog om iemand in te huren en het levert weinig extra omzet op. Vestigingbesluit bedrijven 1. Winkels in stations of benzinestations hebben deze beperking niet. Levensmiddelen bedrijf Vergunningseisen Verboden om 2 tm 5 zonder vergunning uit te oefenen. veiligheid en gezondheid. . advies prijzen wel. Winkeltijdenwet Versoepeling van de wet heeft nog niet voor veel verandering gezorgd. Op zondag mag gemeente 12 x per jaar winkels open houden.Vaste prijzen zijn niet toegestaan . Vervoermiddelenbedrijf 5. Kennis over milieu. Installatiebedrijf 4. Bij drankverkoop diploma sociale hygiëne. Bezwaar hebben kleine ondernemingen omdat deze niet continu open kunnen zijn.

verlaten van onderneming. Een turn around manager is ook een mogelijkheid.Continuïteit en discontinuïteit Hoofdstuk 11 Verzamelen van informatie Deskresearch. Ondernemer valt terug in oude gewoonte 2. Strategic risk – strategische risico’s in de organisatie Business risk – gericht op een deel van de organisatie. groepsdiscussie. wie wat wanneer uitvoer inclusief deadlines -opstellen van een basisdocument reorganisatie . Proces risk – risico’s van bedrijfsprocessen Verandermanagement Als verandering door management niet lukt na overleg met personeel dan is meestal inschakeling nodig van een derden. Niet bewust van sterke kanten van onderneming 7. Die zijn te belangrijk.observatie Uitlekken van informatie Naïviteit. Persoonlijke risico’s 4. normen en waarden van mensen . Pessimisme. Ondernemer komt alleen familie verplichtingen na Risicomanagement Prof. Bijvoorbeeld een interim manager. Te weinig tijd steekt in onderneming 8. personeel herplaatsen of uitvloeien. stoer doen. . sociaal plan. Tegen gaan van uitlekken. communicatieonderzoek. heeft een superieur nodig om te presteren 11. Die doet onder andere -opstellen draaiboek. wraak.etc. het idee verkoopt zich wel 9. corruptie. Niet goed met geld omgaan 12. geen onderzoek maar direct handelen 10. Zelfkritiek 3. Dassen Culture risk – cultuur . Signalen -omzetten stagneren -personeelsbestand inkrimpen -kosten moeten afnemen -gezocht naar omzet vergroting -ondernemer handelt niet daadkrachtig Verandering vind plaats door -liquiditeitsoverschotten worden aangewend -kredietruimte wordt gebruikt -kosten worden teruggedrongen -investeringen worden beperkt -extra bankleningen -eigen vermogen uitgebreid -productie inkrimpen -activa worden verkocht **Faalfactoren van persoonlijke aard 1. die neemt bepaalde beslissingen in het bedrijf die noodzakelijk zijn. interview/enquete. Geen planmatig aanpak 5. voor oa OR. Maar niet ten koste van personeel. Wil te weinig veranderen 6. spionage. voor de reorganisatie -overleg met OR. heeft adviesbevoegdheid voor reorganisatie -overleg met vakbondorganisaties. Wet melding collectief ontslag -opstellen van een sociaal plan. Impulsiviteit. Arrogantie . loyaliteit vrienden/familie. kosten van reoganisatie -overleg met leidinggevende. risico’s en kansen van invoering van ict etc. -bewustzijn –sociale controle –ontwikkelen discipline –bewaken en afsluiten –goede voorbeeld geven –beveiligen van kopieerapparaat –huiszoeking bij verdenking Signalen van discontinuïteit **Omgevingsfactoren voor mkb – terug gang van de economie **Tegenvallende gang van zaken – bijvoorbeeld door overname (overgewaardeerd). sociaal en bedrijfseconomisch afwegingen -zorgvuldige uitvoering. competenties etc.

Als minnelijke traject mislukt dan wordt het wettelijke traject doorlopen. meestal advocaat. goede mensen lopen weg. Eerst 3 jaar en kan verlengt worden tot max 5. ondernemingsklankbord  vaak is dit al te laat doordat ondernemer te lang heeft gewacht. Persoon heeft recht op 90% van bijstandsnorm. Bank kan krediet opzeggen is dit terecht ? -voldoende onderpand -bank heeft onderneming gewaarschuwd voor financiele positie -heeft ondernemer wanprestatie geleverd -zou bank eigenlijk doorgaan met krediet -zijn er voldoende schriftelijke waarschuwingen gezonden -is er voldoende ruimte gegevens om andere bank te zoeken (3 maanden ongeveer) Herstarters hebben meer overlevingskans dan starters. niet via memo intranet etc. . Schuldenaar krijgt bewindvoerder toegewezen. -geen cultuur verandering maar mensen vragen om betere resultaten -middenmanagement is motor voor verandering Gebruik maken van reizigersmodel  van A naar B.Mislukken van een reorganisatie -traag of niet reageren op klanten -gebrekkige coördinatie -verspilling van materialen -hoog % afkeur producten -leverancier houden zich niet aan afspraken -precaire verhoudingen in teams -hobbyisme -fricties op grensvlakken -slechte communicatie Interne organisatie verbeteren door -verbeteren werkrelaties -geen verandering via stuurgroepen maar via werkorganisaties -persoonlijke communicatie . Empire builder – te snelle groei Management escapist – vluchtgedrag voor het echte management werk Omstandigheden de schuld gever – speelt niet in op veranderingen Sprookjes verteller – kort voor faillissement vertelt hij dat alles goed komt. Publicatie vind plaats in Staatscourant en regionaal dagblad. Kan afgewezen als rechter denkt dat ondernemer schuldeisers wil benadelen. Emoties van ondernemers -zelfbewustzijn -zelfregulering -motivatie -empathie -sociale vaardigheden Wet schuldsanering natuurlijke personen = minnelijk traject  gemeentelijke kredietbank voor afkopen crediteuren. Een verzoekschrift + verklaring (met crediteurenlijst) naar rechtbank. Slechte managers Overdominante manager – laat weinig kritiek toe. Dit gaat via de rechter. Ook postblokade. Ondernemer moet zijn onderneming hebben gestaakt. Ook kan er een doorstart gemaakt worden mbhv. geen vertrouwen door de bank onder andere. Toch gebeurd het niet vaak.

roerende zaken erbij?. 13. berekening. Bedrijfsmatige of commerciële voordelen van overname -cashflow –onderhandelingen –toekomst –waarde activa passiva –winst –kwalitatieve aspecten – situatie koper –alternatieven –potentieel –structuur van transactie Waarde door deskundig derde bepalen (billijke prijs voor arbitrage) Intrinsieke waarde = waarde bezittingen min schulden Taxatierapport bestaat uit 1.succesfactoren 10. overname. Toekomst verwachting bedrijf 2.Bedrijfsopvolging . etc. macht etc. Waardebepaling van aandelen 1. volledig of beknopt 3. Schaarste op overname markt 4. Routing in bedrijf 9. management . Opdrachtgever en doel 2. Achterstallig onderhoud 11. Exploitatieresultaten 14. Omschrijving van object 7. Wijze rapporteren . Gebruikte informatie materiaal 4. overdracht Hfdst 12. kapitalisatiefactor. Motieven voor een overname -concurrentiemotief -besparings of efficiency motief -persoonlijke motieven . Fasering investeringsplannen 12. Kadastraal onderzoek 6.waarde (methode. Stukken als bijlagen 5. Kwaliteit verkoop en onderhandelingproces 3. Kwaliteit van locatie 8. -speculatiemotief 3 gehanteerde methode van overdracht -activa-passiva transactie -aandelentransactie -oneigenlijke bedrijfsfusieregeling Activapassiva transactie (Fiscus claimt stille reserves) Voordelen koper -afschrijven op werkelijke prijs -neemt geen VPB claims over -activa aanwenden als zekerheden financiering -geen beperkingen artk 207c -neemt geen verplichting over van bv -alle activa over een deel overnemen Nadelen -6% overdrachtsbelasting -hoger investeringsbedrag -alles waarderen (extra kosten) Voordelen verkoper -verkoop van onroerende zaken met herwaardering -duidelijke beschrijving verkopen activa Nadelen -VPB verschuldigd over herwaardering -fiscus behoudt inkomstenbelasting claim op winstreserve -afrekenen fiscus over liquide middelen Aandelen transactie (geen claim stille reserve) Voordelen koper -geen 6% overdrachtsbelasting (alleen bij onroerend bV) -lager te investeren bedrag -geen nieuwe oprichting bv -1 leveringshandeling (notariële overdrachtsakte) Nadelen -geen afschrijving actuele waarde -belastinglatentie van verkoper naar koper -belemmering art 207C -verplichtingen blijven in stand Voordeel verkoper -vervreemdingwinst 25% belasting (natuurlijk persoon) Nadelen -geen afstel mogelijkheid aanmerkelijk belang heffing -hij kan geen activa bewaren (onroerende zaken etc) -pensioenrechten op andere wijze regelen Oneigenlijke bedrijfsfusieregeling Overgaan in een vaak nieuwe bv.

Vaak familie bedrijf zonder opvolger. Employee buy-out. Afnemers kunnen gaan twijfelen aan leverbetrouwbaarheid . Of na herfinancieringsproblemen. financiën. etc. marketing.Management buy out of buy in Buy out – huidig management kan eigenaar worden van onderneming. start. MBI – externe kopen zich in. Risico voor het management. door investeerder met oog op verkrijgen zeggenschap of deel ervan. .  leveraged buy-out.aandelen over naar werknemer vaak stichting erbij voor belangen werknemers Investors buy-out.in het bedrijf. kwaliteit etc. Vaak gaat een bedrijf er wel op vooruit naar een MBO. Ondernemingsbeurs  door Kvk opgericht helpt om bedrijf te verkopen Stichting ondernemersklankbord Helpt ondernemers met divers vraagstukken Overname. Bedrijven die bijvoorbeeld vinden dat bepaalde tak niet bij onderneming hoort kan hier voor kiezen.

Toekomst verwachting bedrijf 2.succesfactoren 10. Achterstallig onderhoud 11. volledig of beknopt 3. Opdrachtgever en doel 2. overname. Gebruikte informatie materiaal 4. Bedrijfsmatige of commerciële voordelen van overname -cashflow –onderhandelingen –toekomst –waarde activa passiva –winst –kwalitatieve aspecten – situatie koper –alternatieven –potentieel –structuur van transactie Waarde door deskundig derde bepalen (billijke prijs voor arbitrage) Intrinsieke waarde = waarde bezittingen min schulden Taxatierapport bestaat uit 1. -speculatiemotief 3 gehanteerde methode van overdracht -activa-passiva transactie -aandelentransactie -oneigenlijke bedrijfsfusieregeling Activapassiva transactie (Fiscus claimt stille reserves) Voordelen koper -afschrijven op werkelijke prijs -neemt geen VPB claims over -activa aanwenden als zekerheden financiering -geen beperkingen artk 207c -neemt geen verplichting over van bv -alle activa over een deel overnemen Nadelen -6% overdrachtsbelasting -hoger investeringsbedrag -alles waarderen (extra kosten) Voordelen verkoper -verkoop van onroerende zaken met herwaardering -duidelijke beschrijving verkopen activa Nadelen -VPB verschuldigd over herwaardering -fiscus behoudt inkomstenbelasting claim op winstreserve -afrekenen fiscus over liquide middelen Aandelen transactie (geen claim stille reserve) Voordelen koper -geen 6% overdrachtsbelasting (alleen bij onroerend bV) -lager te investeren bedrag -geen nieuwe oprichting bv -1 leveringshandeling (notariële overdrachtsakte) Nadelen -geen afschrijving actuele waarde -belastinglatentie van verkoper naar koper -belemmering art 207C -verplichtingen blijven in stand Voordeel verkoper -vervreemdingwinst 25% belasting (natuurlijk persoon) Nadelen -geen afstel mogelijkheid aanmerkelijk belang heffing -hij kan geen activa bewaren (onroerende zaken etc) -pensioenrechten op andere wijze regelen Oneigenlijke bedrijfsfusieregeling Overgaan in een vaak nieuwe bv.waarde (methode. Fasering investeringsplannen 12. roerende . Kadastraal onderzoek 8. macht etc. Waardebepaling van aandelen 1. Routing in bedrijf 9. Schaarste op overname markt 4. Stukken als bijlagen 5.Bedrijfsopvolging . Wijze rapporteren . overdracht Hfdst 12. berekening. Kwaliteit verkoop en onderhandelingproces 3. Motieven voor een overname -concurrentiemotief -besparings of efficiency motief -persoonlijke motieven .

Employee buy-out.aandelen over naar werknemer vaak stichting erbij voor belangen werknemers Investors buy-out. Exploitatieresultaten 14. financiën. Vaak familie bedrijf zonder opvolger. MBI – externe kopen zich in. Ondernemingsbeurs  door Kvk opgericht helpt om bedrijf te verkopen Stichting ondernemersklankbord Helpt ondernemers met divers vraagstukken Overname. etc.in het bedrijf. . start. 13. Afnemers kunnen gaan twijfelen aan leverbetrouwbaarheid .6. Vaak gaat een bedrijf er wel op vooruit naar een MBO. kapitalisatiefactor. kwaliteit etc. Kwaliteit van locatie zaken erbij?. Bedrijven die bijvoorbeeld vinden dat bepaalde tak niet bij onderneming hoort kan hier voor kiezen.  leveraged buy-out. marketing. Of na herfinancieringsproblemen. etc. management Management buy out of buy in Buy out – huidig management kan eigenaar worden van onderneming. Risico voor het management. Omschrijving van object 7. door investeerder met oog op verkrijgen zeggenschap of deel ervan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->