Lesvoorbereiding

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Naam Cluster Groep Mieke Himpe BEHT - TTO 1 OSO 12 Academiejaar 2006 - 2007

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Kattenberg 9, B-9000 Gent Tel. 09 269 98 06  Fax 09 269 98 19 E-mail: katrien.steenhaut@arteveldehs.be

Stageschool
Naam Adres Naam mentor Afdeling Leerjaar Arteveldehogeschool Campus Kattenberg Kattenberg 9, B-9000 Gent H. Van den Kerckhove BSO Haarzorg 2de graad – 1ste leerjaar Aantal lln 22

Stageles
Datum Vak/Leergeheel Lesonderwerp Lesuur Lokaal 1 februari 2007 TV – Vaktechnologie: grondstoffen en productenleer De shampoo van 13.30 uur tot 14.20 uur

Beginsituatie
Onderwerp vorige les De zepen en/of gekende leerstof Voortaak Andere gegevens Verpakkingen van shampoos meebrengen.

Bronnen
Het kappersvak haarfijn uitgelegd, D. Derde, IEP – Brussel 1992, pg. 63 - 66 De kunst van de beroepsopleiding: kapper, 2.1 Haaronderzoek/ Haarverzorging, pg. 99 101 Kwalificatie Kapper, Haaronderzoek/Haarverzorging, KOC Nederland – Nieuwegein 2004, pg. 99 - 112 Syllabus: Haartooi, Beroepsgerichte technologie, R. Janssens, H. Van den Kerckhove 1ste jaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs - Haartooi

Bijlagen
Uitgediepte leerstof Bordplan Schetsen i.v.m. De werking van de shampoo Opdrachtbladen voor het groepswerk Kopie leerplan

LESONDERWERP: De shampoo
ALGEMENE VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES: Stiptheid, bereid zijn te luisteren, respect voor materialen in de klas en milieubewust zijn. LEERPLANDOEL(EN): Het analyseren van bijsluiters

LESDOELEN
1. Lesbegin De les van de zepen in verband brengen met de les van de shampoo. a. Motivering

LEERINHOUD

WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE
Aan de hand van schetsen komen tot het lesonderwerp. - Wat zie je op deze tekening? - Vooraleer een kapper of kapster een bewerking gaat uitvoeren, wat gaat hij of zij dan eerst doen? - Welke producten gebruik je dan? Media: Schets van klant op bezoek bij de kapper - Weten jullie nog waarover we het de vorige les gehad hebben? - Wat was er nu zo specifiek aan een zeep? Wat is de werking en de samenstelling van de shampoo?

TIJD

Aankondiging van het lesonderwerp Lk noteert titel op het bord: De shampoo b. Herhaling

c. Globale probleemstelling 2. Lesuitwerking Het doel en een formulering van de shampoo geven. 1ste lesprobleem Wat is een shampoo? Wat is het doel van een shampoo? 1. Omschrijving en doel Een shampoo is een reinigend product met wasactieve bestanddelen die het haar en de hoofdhuid ontdoen van onreinheden. Van uitwendige oorsprong: - Haarlak, gel, wax, vetdeeltjes, stof,.... Van inwendige oorsprong: - Zweet, talg, huidschilfers,....

5 min.

1ste lesprobleem Wat is een shampoo? Wat is het doel van een shampoo? A. Analyse Onderwijsleergesprek - Waarom gebruiken jullie een shampoo? - Waarom was je je haar? Lk noteert de antwoorden van de lln in 2 kolommen en beredeneert zo met de lln de in- en uitwendige oorzaken - Hoe kunnen we een shampoo dan omschrijven? Lk beredeneert de juiste omschrijving met de leerlingen.

LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE
B. Synthese Lk herhaalt en noteert notities aan het bord

TIJD
7 min.

De componenten van de shampoo opsommen en daarbij hun specifieke werking geven.

2de lesprobleem Wat is de samenstelling van een shampoo? 2. Samenstelling - Water - Reinigingsmiddel of tenside (natriumlauryethersulfaat) - Schuimstabilisator (schuim + verdikken) - Conditioneermiddel - Geur- en kleurstoffen - Parelglansvormende componenten (troebeling vervagen) - Conserveermiddelen - pH-regelaars ( melkzuur, citroenzuur) - Waterontharders of sekwestreermiddelen

2de lesprobleem Wat is de samenstelling van een shampoo? A. Analyse Parallel groepswerk Media: Opdrachtbladen Groepsindeling door leerkracht in 2 groepen van +/- 7 lln Opdracht (zie bijlage = werkblad) Tijdslimiet 10' Leerling van groep a zegt een bestanddeel, daarna somt een leerling van groep b een component op. Leerkracht doceert het deel van de pH-regelaars. B. Synthese Klassikale bespreking en foutenanalyse. 15 min.

De werking van de shampoo uiteenzetten, met behulp van tekeningen.

3de lesprobleem Wat is de werking van de shampoo? 3. Werking De belangrijkste werking is de reinigende functie. Deze functie gebeurt door de tensiden: 1. Shampoo wordt op het haar aangebracht 2. Verbinding van de tenside met de vet oplosbare molecule 3. Talgdeeltje maakt zich los van het haar en verlaat het haar door het spoelen met water 4. Haar is volledig gereinigd

3de lesprobleem Wat is de werking van de shampoo? A. Analyse Onderwijsleergesprek Wat is de belangrijkste functie van de shampoo? Welke producten gebruiken we bij de afwas? Lk verklaart de bouw van een tenside a.d.h.v. Schets Een tenside bestaat uit een waterminend en vetaantrekkend deel. Van zodra de vetdeeltjes door een tenside in water oplosbaar gemaakt zijn, kunnen ze van de hoofdhuid worden weggespoeld. A.d.h.v. Schetsen de werking van de shampoo uitleggen Media: Schetsen i.v.m. De werking van de shampoo

LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE
B. Synthese Enkele leerlingen krijgen een schets die ze in volgorde aan bord moeten komen hangen. Er volgt nog een woordje uitleg bij elke schets. Lk noteert notities op bord.

TIJD

Kop= waterminnend Staart= vetaantrekkend De eisen van een goede shampoo opsommen. 4de lesprobleem Wat zijn de eigenschappen van een goede shampoo? 4. Eisen - De hoofdhuid en de ogen niet irriteren - Het haar een glans geven - Haar moet zacht en soepel zijn - Statische elektriciteit neutraliseren - De hoofdhuid moet na het wassen fris aanvoelen - Het haar niet verdoffen - De haren moeten goed kambaar zijn - Grote reinigende werking hebben - Goed oplosbaar zijn in water en goed uitspoelen 3. Lesafsluiting a. (Algemene synthese) b. Verwerking

Media: Schetsen van de werking van de shampoo 8 min. 4de lesprobleem Wat zijn de eigenschappen van een goede shampoo? A. Analyse Onderwijsleergesprek - Als jullie een shampoo kopen wat verlangen jullie dan dat de shampoo doet of juist niet doet? Lk vult ontbrekende leerstof aan. Media: Schetsen van gewassen haar B. Synthese Herhaling en leerkracht noteert notities op bord. 8 min.

Groepswerk Groepsindeling door leerkracht in 2 groepen Tijdslimiet 5' Opdracht: - Leg in je eigen woorden uit wat een tenside doet. In woorden + schetsen. - Som een vijftal bestanddelen van een shampoo op, bij elk bestanddeel bespreek je kort de functie ervan. c. Organisatorisch moment Klasagenda invullen. Klas in orde brengen. 7 min.