Lege Urenlijst BPV Radius College

Naam: Opleiding: Week

:

BPV plaats: Praktijkopleider: BPV dagen:
Uren vorige blad Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Uren volgende blad

Werkproces/Omschrijving werkzaamheden
(zie Proces Competentiematrix in je portfolio) Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens 1.1

1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 LL&B

Uitwerken van ontwerpen Kiezen van materialen en onderdelen Maken van een kostenberekening Verzamelen en verwerken van productiegegevens Maken van een tekening(pakket) Organiseren van mensen en middelen Begeleiden productieproces Bewaken begroting Uitvoeren kwaliteitscontroles Opleveren van werk Inspecteren en testen van producten en systemen Optimaliseren van producten en systemen

overig eventueel ziek of verlof Weektotaal Totaal aantal uren: Datum: Handtekening Praktijkopleider

20/03 0!74....038  &90703...07  0.903038890203      4.0741 00949.9000....307.80703.3203803032//003  000/03574/:.03. %49.300390033 5.070703.907.300348903-070033  '07.9070303908903.03.3574/:.343907500..9098.380703.039:00041.97305479144 '07.9:2 ..070703.32.200303.0703.09  7.7.903038890203  592.307  3850.. 28..084250903902.08  0.3/90033!7.343907503  003.3574/:.39..4397408  50.3574/:.038  .9450/07                                                                         .030343/07/003  .03-07493  &9..200303.:703 ..40703.90574.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful