Prehistorie

Steentijd
Vroege
Jagers en Verzamelaars

Bronstijd
Nieuwe
Swifterbandcultuur Trechterbekervolk (Hunebedbouwers) Klokbekervolk Plaatsvaster Eerste boeren

IJzertijd

Midden
Holoceen Milder klimaat

Vroege

Midden

Late
Urnenvelden Aardewerk versierd IJzer gesmolten Zeezout Celtic Fields Glas Paard i.p.v. os Langgerekte huizen van hout Zandverstuivingen

IJstijden

Brons onontw. Onversierd Smelten van aardewerk tin en koper Wikkeldraadaardewerk