Postbus 24, 3140 AA Maassluis • Dr.

Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis
Telefoon 010 5912823 • Fax 010 5913335
www.thuisbladen.nl
Verschijnt elke donderdag
in Maassluis, Maasland, Maasdijk
en Hoek van Holland.
Postbus 2 , 3140 AA Maassluis • Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maasslu 24, 3140 AA Maassluis • Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maasslu y 3 3 y C 0 8 G t 1 1 o D 2 G p • Dr Kuyperkade 28 3142 2 2 PPostbus 24 3140 AA Maassluis • Dr Kuyperkade 28 G t Postbus 24, 3140 AA Maassluis • Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maasslu
D
e

S
c
h
a
k
e
l
77e JAARGANG No. 13
15 DECEMBER 2011
OPLAGE 26.000
In deze krant:
Overlijden
Jannette Breunis
meest ingrijpend
Pagina 5
Kinderdagverblijf
en Buitenschoolse
opvang Djoy
Pagina 8
uis uis uis
b
i
n
n
e
n
k
a
n
t
MAASSLUISE COURANT De Schakel
Jan Ouwenbroek:
‘ Als ik een dag
niet schilder
heb ik gezondigd’
P.C.B. Het Balkon
kan goed zingen
Pagina 14
Kerst
E D I T I E
diverse soorten
Kerstchocolade
Haal meer uit je huis
Formido Vlaardingen
Meubelboulevard
Hoogstad
Gerard Burgerlaan 1
Tel.: 010- 435.29.00
*Spelregels: m.u.v. actie/folder art., keukens, Velux en Zibro
producten,tuinhuisjes, sierbestrating, dakkapellen en reeds
bestelde goederen. Niet i.c.m. andere kortingsacties.
*zie actievoorwaarden in onze bouwmarkt.
ZONDAG OPEN
M
C 5 6 0
www.karwei.nl
Maassluis Elektraweg 9 De Lier Leehove 7
Van 10.00 tot 17.00 uur
Keucheniusstraat 17 - Maassluis - (010) 591 23 44
Korpershoek
Er is een
Ford
voor elk
transport...
Ford
Kuga
Burgemeester overweegt
gebiedsontzeggingen op te leggen
MAASSLUIS – Burgemeester
Koos Karssen overweegt sterk
van zijn nieuwe bevoegdheid
gebruik te gaan maken om
bepaalde groepen jongeren een
gebiedsontzegging op te leggen.
Sinds de wet die bekend staat
als de Voetbalwet van kracht is,
kan dat.
door Chrit Wilshaus
“Voor bepaalde groepen jongeren
komt dat echt in beeld”, aldus Kar-
ssen. “Daar beginnen we echt ‘naar
toe te groeien’, dat is helaas zo. Ik ben
er serieus mee bezig om dit moment.”
Volgens burgemeester Karssen gaat
het vooral rondom Winkelcentrum
Koningshoek en op het Dennendal
geregeld mis. “Daar gebeuren toch
zaken die uit de hand beginnen te
lopen; afgelopen zaterdagavond was
het opnieuw raak.”
Een gebiedsontzegging houdt in dat
de persoon die dat opgelegd krijgt, en
dat moet altijd gebeuren in samen-
spraak met de officier van justitie,
niet meer in dat gebied mogen komen
voor een bepaalde tijd. “Doet iemand
dat toch, dan is hij strafbaar”, legt
Karssen uit.
Complex
“De veiligheid was het afgelopen jaar
complex. Er is veel onveiligs gebeurd.
Ik ben er voor mijn gevoel veel mee
bezig geweest. Ik vind dat de crimi-
naliteit op dit moment fors toeneemt.
Het zijn nu natuurlijk wel de donkere
dagen voor Kerstmis en dan is het al-
tijd heftiger dan in de zomer maar.”
Zekerheden kun je burgers nooit ge-
ven, weet de eerste burger als het om
veiligheid gaat. “Het moeilijke in dit
vak is, dat als je hier iets oplost er daar
weer wat gebeurt. Het kan zomaar
ontstaan. Maar op dit moment gebeu-
ren er dingen in Maassluis die te gek
voor woorden zijn en die ik niet wil.”
De burgemeester doelt daarmee on-
dermeer op de inbraak, waarbij ter-
wijl de bewoners beneden in de kamer
zaten, de inbrekers boven hun gang
gingen. “Dat is uiteraard behoorlijk
schrikken. Hoe moet je je dan bevei-
ligen, als zoiets gebeurd? Het inbre-
kersgilde wordt steeds driester. Maar
we doen er wel echt alles aan om het
te bestrijden. De camera’s in de bin-
nenstad werken wat dat betreft goed.
Wat dat betreft, doen we wat we kun-
nen.”
Sinds kort zet de gemeente ook het
eigen Biketeam in. Dat zijn medewer-
kers van Handhaving & Toezicht op
snelle fietsen die de bevoegdheid heb-
ben om repressief op te treden. Bur-
gemeester Karssen: “Op dit moment
ondersteunen zij de straatcoaches en
als die er niet meer zijn kunnen zij dat
werk blijven doen. De eerste signalen
zijn positief: ze kunnen snel en ef-
fectief optreden. Ik hoop ook dat de
gemeenteraad dat wil belonen.”
De burgemeester overweegt een gebiedsontzegging voor personen.
Dat kan in het centrum zijn, maar ook elders in de stad. Foto Roger van der Kraan
Hoofdprijs voor creatieve foto van molen
MAASSLUIS – “Super, dit had
ik nooit verwacht.” Jessica Deelen
kon het zaterdagochtend eigenlijk
nog niet echt bevatten. Met haar
foto van de Wippersmolen in
Maassluis won ze de fotowedstrijd
van Be Famous in Koningshoek
en dat leverde haar een digitale
spiegelreflexcamera van Canon op
ter waarde van 960 euro.
door Chrit Wilshaus
Het juryrapport was uitermate lovend
over de foto die Jessica Deelen in-
stuurde: de Wippersmolen in het licht
van de ondergaande zon: ‘Bij deze
foto komt alles samen: inhoud, kleur,
compositie en detail, kortom de win-
naar.’ ”Vanuit onze woning kijken we
op de molen. We hebben er al zoveel
verschillende foto’s van gemaakt,
maar als de lucht dan zo mooi rood is,
kun je er helemaal een prachtig plaat-
je van schieten”, aldus Jessica Deelen.
De foto van de molen was overigens
niet de enige foto die ze voor de wed-
strijd instuurde. “Ik had meerdere
foto’s ingestuurd, waaronder een foto
van de Boonervliet. Van die foto had
ik eigenlijk wel verwacht dat die een
prijsje zou opleveren. Maar met deze
foto, dat had ik nooit gedacht en dat
maakt het allemaal ook extra leuk.
De camera die ik gewonnen heb, is
natuurlijk helemaal geweldig; het is
een hele mooie prijs, echt erg leuk.”
Naast de hoofdprijs waren ook nog
een fotocursus, een fotoshoot en een
foto op canvas te winnen. Zo won
Madara Laveniece, oorspronkelijk
afkomstig uit Letland, met haar se-
piafoto van de brievenbus bij het
Nationaal Sleepvaartmuseum een fo-
tocursus. “Ik vind het een hele leuke
prijs en ben er erg blij mee!” Alle
winnaars komen trouwens ook op
www.mijnkoningshoek.nl te staan.
De originaliteitsprijs werd trouwens
door Christelijke Basisschool Ichtus
gewonnen.
De winnende foto van Jessica Dee-
len sprong er volgens juryvoorzitter
Aurélie de Schiffart echt uit. “Die
molen is echt een icoon van Maas-
sluis. Iedereen weet gelijk waar dat is.
Het is echt een locatie in Maassluis,
waar je van kunt houden. Inhoudelijk
klopt het allemaal maar ook de com-
positie en het kleurgebruik maar zelfs
de details van de vogels kloppen.”
De winnende foto kwam overigens na
verschillende selectierondes boven-
drijven. De Schiffart: “De foto die ge-
maakt was door Ruud Mank (de gevel
van een gerenoveerde flat uit het Ele-
mentenplan, red.) was ook een kans-
hebber voor de winnende foto. Vooral
vanwege de sterke grafische lijnen. Ik
vind de foto erg goed door de kleuren
en het perspectief van waaruit de foto
is genomen; ik ben grafisch ontwer-
per en houd hier heel erg van.” De
foto van Jeanet van Rijn (pavels met
mos er tussen langs de Waterweg) viel
ook in goede aarde bij de jury. “Ze is
niet afkomstig uit Maassluis en dus
is het heel bijzonder dat ze deze plek
heeft vastgelegd.”
Compilatie
Volgens De Schiffart viel het beoor-
delen van de inzendingen niet mee.
“We hadden wel reacties verwacht, en
Maassluis is een hele mooie stad om
foto’s te maken, maar zoveel reacties,
dat hadden wij eigenlijk niet durven
dromen. Het is een unieke collectie
foto’s geworden, gemaakt door de in-
woners van Maassluis. Ik vind dat we
hier echt iets mee moeten gaan doen.
Omdat bepaalde thema’s steeds te-
rugkwamen, bijvoorbeeld zonson-
dergangen, vonden wij het leuk daar
een compilatie van te maken voor op
de tentoonstelling in Koningshoek.”
Daar zijn naast de winnende afbeel-
dingen ook foto’s per categorie op
foamborden geplakt. Voorbeelden
van categorieën zijn: Zonder wa-
ter geen Maassluis; Oost of West!;
Lente, zomer, herfst, winter; Kunst
en Cultuur in Maassluis en Young &
Famous Maassluis.

De Schiffart: “Naast foto’s, ontvingen
we ook heel veel mooie gedichtjes.
“Maassluis is heel creatief geweest.”
Zo schreef Silvia Bindels over haar
favoriete plek: Molen De Hoop. ‘Ik
vind het een imposant gezicht als de
molen draait. Zoals hier op de foto,
ook kun je er lekker meel halen om
zelf brood te bakken.’ Over volkstuin
Vluchtheuvel schreef iemand: ‘Mijn
kleinzoon vindt het er zo leuk.’ Peter
Blankestijn uitte zich over de Oranje-
plassen: ‘Alle jaargetijden zijn mooi
aan de Oranjeplassen. De natuur naast
de deur. Wat wil je nog meer?’ Anne-
ke de Graaf viel met haar schriftelijke
ontboezeming over de Stadhuiskade
in de prijzen. Ze schreef: ‘Elke dag
loop ik langs de Zuidvliet in Maas-
sluis. Daar stond eens mijn geboor-
tehuis. Ik loop over de brug, langs
het beeld omhoog en kijk naar het
vroegere stadhuis. Langs de trap ga
ik omlaag, het gaat wat traag. Vanaf
de kade zie ik de havenkom, de kerk,
de oude brug. Ik geniet en denk: ik
kom hier altijd weer terug.’
De fototentoonstelling in het winkel-
centrum blijft voorlopig staan en over
twee weken begint de nieuwe actie.
Daarbij staan kinderen centraal en
basisscholen kunnen dan meedoen.
Meer informatie daarover is te vin-
den op de website www.mijnkonings-
hoek.nl.
Uit een kaartje op de expositie in
Winkelcentrum Koningshoek blijkt,
dat de meeste foto’s gemaakt zijn in
de buurt van de haven. Maar liefst
23 procent van de inzendingen werd
daar geschoten. Een goede tweede is
de Waterweg met 13 procent, gevolgd
op een derde plaats door de Wevers-
kade met 8 procent.
Tussen 26 oktober en 30 november
werd er veel gefotografeerd in Maas-
sluis. Volgens Wereldhave Neder-
land, eigenaar van Winkelcentrum
Koningshoek, heeft dat geresulteerd
‘in een unieke fotocollectie waarin
een ieder zijn favoriete plek in Maas-
sluis kenbaar heeft gemaakt.’ Voor al
die positieve en kleurrijke inzendin-
gen dankt Wereldhave Nederland de
inzenders op een bord bij de tijdelijke
tentoonstelling in Koningshoek.
Politiek pleit voor transparantie bij uitvoeren plannen binnenstad
MAASSLUIS - De politiek is
positief kritisch over de (schets)
plannen voor het herinrichten
van de binnenstad. Dat bleek
afgelopen dinsdagavond bij de
behandeling van de plannen in de
commissie. Ook werd duidelijk dat
als het om de financiële realisatie
van de plannen gaat, de raad
graag de vinger aan de pols wil
houden. PvdA-fractievoorzitter
Peter van Baalen pleitte in dit
verband voor “transparantie.”
door Chrit Wilshaus
Voor de binnenstad van Maassluis is,
zoals algemeen bekend zal zijn, een
schetsontwerp gemaakt voor het her-
inrichten van de openbare ruimte,
het vernieuwen van de verlichting,
het aanlichten van monumentale
panden, het bouwen van een cul-
tuurpodium en het restaureren van
de Fortegrachtbrug en het Elektrisch
Gemaal aan de Jokweg. Volgens de
planning wordt het project tussen
maart 2013 en oktober 2013 uitge-
voerd.
Volgens projectleider David Louwer-
se gaat het om een complex project.
Het project is zo ingewikkeld omdat
er zoveel belangen mee gemoeid zijn,
aldus Louwerse. “Een goede voorbe-
reiding is daarom van het grootste be-
lang. Daar moeten we niet op beknib-
belen omdat je daar later alleen maar
problemen mee krijgt.” De projectlei-
der wees er verder op dat het niet zo
hoeft te zijn dat al het geld opgemaakt
wordt.
Wat die financiën betreft had de com-
missie nog wel het een en ander te vra-
gen. Zo wilde PvdA-raadslid Sjoerd
Kuyper graag weten hoeveel procent
van het bedrag opgaat aan proces-
kosten. Burgemeester Koos Karssen
moest daar het antwoord schuldig op
blijven en gaf als zijn mening te ken-
nen dat de commissie van die uitkomst
niet gelukkiger zal worden. Maar het
belangrijkste, aldus Karssen, is dat
het project verder kan gaan. De bur-
gemeester drong er in ruil voor een
aantal toezeggingen (ondermeer over
de communicatie rondom het plan) op
aan dat de commissie de plannen ook
echt positief steunt.
Afrol
Namens de VVD vroeg Coby Lam-
mers of het al duidelijk is wat er met
de afrol gaat gebeuren. Die vraag
stelde ze eerder ook al maar omdat ze
daar destijds geen antwoord op had
gekregen, stelde ze die vraag dins-
dagavond opnieuw. (In het schetsont-
werp staat wel dat de trap zal worden
vernieuwd). Volgens Louwerse is het
in maart gepresenteerde schetsont-
werp niet veranderd. Hoe de kwestie
van de afrol opgelost moet worden,
wist hij niet. Het hergebruik van oude
lantaarnpalen zit er volgens Lou-
werse niet in. “Ze zijn gewoon zeer
slecht. Maar er zijn mooie alterna-
tieven van nieuwe maar oud lijkende
lantaarnpalen.” Daarnaast merkte de
projectleider op zeer positieve reac-
ties te hebben gehad op de plannen
de kiosk bij het pleintje weg te halen
en te vervangen door een cultuurpo-
dium. Burgemeester Karssen zegde
toe opnieuw met het Fonds Schiedam
Vlaardingen en omstreken om de ta-
fel te gaan zitten. Aanleiding daartoe
was een vraag van het CDA. Fractie-
voorzitter Roderick Wols vroeg of het
fonds ook minder geld uitkeert als de
gemeente hetzelfde doet.
De burgemeester waarschuwde er-
voor dat opgepast moet worden dat
niet de hele stad tegelijkertijd op
de schop gaat. De suggestie van het
CDA om de Commissie Cultureel
Erfgoed al gelijk bij het uitwerken
van de plannen te betrekken, vond
de eerste burger een goede sugges-
tie. Alle fracties lieten aan het eind
van de behandeling in de commis-
sie weten dat het stuk als hamerstuk
door kan naar de gemeenteraad. Alle
fracties lieten zich dan ook positief
uit over de plannen. Zij het met de
nodige kritische kanttekeningen. Het
CDA gaf aan blij te zijn dat de plan-
nen worden opgeleverd voor de vie-
ring van de 400e verjaardag van de
Maassluise zelfstandigheid.
Economie wethouder Huub Eitjes
laat onderzoeken of het mogelijk is
om de weekmarkt weer inderdaad
op De Markt te laten plaatsvinden.
De wethouder gaf al eerder aan daar
een voorstander van te zijn. Voor het
college daar een besluit over wil ne-
men, willen B en W de uitslag van
het onderzoek door politie en brand-
weer afwachten. “Maar als de kra-
men anders zouden worden neerge-
zet, zou het misschien wel kunnen.
Ook verkassen naar het Maarelplein
zou volgens de portefeuillehouder
een optie kunnen zijn. De beslissing
valt later.
Foto Roger van der Kraan
In 2005 werd de Markt opnieuw ingericht. Het plan dat nu klaar ligt is
voor het hele centrumgebied en omvat onder andere nieuwe bestrating,
verlichting en een cultuurpodium. Foto Roger van der Kraan
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
ALS BIJLAGE
IN DEZE KRANT
Ruimtegebrek
Door ruimtegebrek in
uw Maassluise Courant
is het ons deze week
helaas niet gelukt
om alle aangeboden
nieuwsberichten te
plaatsen.
De redaktie
KERKDIENSTEN
MAASDIJK
HOEK VAN HOLLAND
NAALDWIJK &
VLAARDINGEN
Kerken Weekenddiensten
15 DECEMBER 2011
PAGINA 2
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE MAASSLUIS
Grote Kerk, Hervormd
Zondag 18 december
10.00 uur: ds. J. van Belzen, 4e Ad-
vent;
19.00 uur: ds. C. H. Wesdorp, Zwijn-
drecht.
Zondag 18 december
4e Zondag van Advent
Immanuëlkerk
10.00 uur: ds. C. M. Schreuder.
15.30 uur: ds. M. van Leerdam, dienst
voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Koningshof
10.00 uur: ds. W. Barendrecht.
Voor meer informatie kijk op onze
website: www.pknmaassluis.nl.
DrieMaasHave
Zondag 18 december
13.30 uur Geen opgave ontvangen.
CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE KERK
Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zondag 18 december
10.00 uur ds. A. Stehouwer.
16.30 uur ds. E. J. v.d. Linde.
Er is kinderoppas tijdens de morgen-
dienst. Nadere inlichtingen: J. Beijl,
tel.: 010-5922225
(of via: www.cgkmaassluis.nl)
NEDERLANDS GEREFORMEERDE
KERK
De Kern, P.C. Hooftlaan 12
Zondag 18 december 2011
9.30 uur – dominee Ies Maaswinkel,
Maassluis
Bijbelklas: groep 1 t/m 6 van de ba-
sisschool tijdens de dienst
Voor de kleine kinderen van 0 tot 5
jaar is er oppas tijdens deze dienst.
Inlichtingen:
ds. Pieter Kleingeld 010-5903911,
pieter.kleingeld@kabelfoon.nl. Of
via internet: www.ngkmaassluis.nl
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Ibisstraat 1
Zondag 18 december
09.30 uur ds. B. van Zuijlekom.
15.00 uur ds. G. E. Messelink.
Vriendendienst met als thema: ‘Licht
uit, spot aan...’
Tijdens beide diensten is er kinderop-
pas.
De diensten worden gehouden in Het
Kompas, Ibisstraat 1, Maassluis.
Voor meer informatie kijk op onze
website www.maassluis-gkv.nl.
HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Eredienst, elke zondag om 09.30 uur
in de plaats van samenkomst Linde-
ijerstraat 5 in Schiedam-Noord.
Inlichtingen bij de heer B. v.d. Toor-
ren plaatselijk contactadres tel. 010-
5912102.
JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217
Vergadertijden:
Zondag aanvang 10.30 uur.
Dinsdag aanvang 19.30 uur.
Iedereen is welkom.
Geen collectes.
BAPTISTEN GEMEENTE
MAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 18 december
10.00 uur: voorganger H. J. Post.
Iedereen van harte welkom!
MARANATHAKERK
EVANGELISCHE GEMEENTE
MARANATHA
G.A.Brederolaan 49, tel. 010-5923608
www.egma.nl
Maranathakerk is een kerk in bewe-
ging: ongedwongen, eigentijds, laag-
drempelig en enthousiast. Een plek
waar iedereen zich thuis mag voelen
en waar mensen vanuit Gods liefde
hoop en herstel ontvangen.
Elke zondag om 10.00 uur ben je van
harte welkom. Zondag 18 december
hebben we een feestelijke doopdienst
waarin David de Vos zal spreken.
Voor de basisschoolkinderen groep 1
t/m 8 is er een eigentijds programma.
Ook voor de kleintjes onder de 4 jaar
is er opvang.
Na afloop is er koffiedrinken!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-63
3142 CJ Maassluis
Zondag 18 december
9.15 u Bidstond
10 uur Samenkomst o.l.v. envoy J. Bek
16 uur Candlelightdienst m.m.v.
Christmas Gospel Maassluis
Maandag
11.30 – 15.00 u. Open Huis
13.00 – 15.00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15.00 u. Open Huis
Donderdag
14.00 uur senioren club
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis
13.00-15.00 u. Kledingwinkel
Zaterdag 24 december
22 uur Kerst nachtdienst o.l.v. Kapi-
tein en Mevrouw Muit
Zondag 25 december
10.30 uur Kerst wijdingsdienst o.l.v.
Kandidaat J. Herben
Inl: 010 -5912715
U bent tijdens al deze activiteiten van
harte welkom.
CHRISTENGEMEENTE MAASSLUIS
‘HET LEVENDE WOORD’
Komende zondag komt onze ge-
meente weer bijeen in de Kardinaal
Alfrinkschool aan de Dr. Jan Schou-
tenlaan 3 te Maassluis. Om 09.45 uur
is de zaal open en staat de koffie klaar.
Om 10.00 uur begint de samenkomst.
U bent van harte welkom.
PROTESTANTSE GEMEENTE
MAASLAND I.W.
Zondag 18 december
Vierde Advent
Nieuwe Kerk
10.00 uur ds. S. Tj. van der Hauw.
De Magneet
10.00 uur Jeugdkerk.
Geen avonddienst.
PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE
ROTTERDAM
Hoek Boezemweg / Gerdesiaweg
Rotterdam
Zondag 18 december
10.30 uur Geen opgave ontvangen.
Eventueel aanvullende informatie
www.komenzie.nl, tel. 010-4115450
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER.
DEELGEMEENSCHAP H.H.
ANDREAS PETRUS EN PAULUS,
MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Paulus-
kerk: Andreasplein 1 3144 PL Maas-
sluis. Parochiesecretariaat: Andreas-
plein 1, 3144 PL: tel. 5912080.
Bereikbaar: maandag, donderdag en
vrijdag 9.30-12.30 uur en 13.00-15.00
uur.
E-mail: secretariaat@appp.nl
Parochiesite: www.appp.nl
Giro kerkbestuur: 114641 en 697113.
Leesrooster in de H. Eucharistie
Vierde zondag van de Advent: Sa-
muel 7:1-5 +8-11+16; uit Psalm 89;
Romeinen 16:25-27; Lucas 1:26-38.
Petrus en Pauluskerk
Zaterdag 17 december: 19.00 uur:
Woorddienst met zang. Tweede
schaalcollecte is bestemd voor de
Adventsactie Cordaid (zie medede-
lingen). Voorganger is de heer Vais-
sier. Intentie: Bertha Alkemade-van
der Toorn.
Zondag 18 december: 9.30 uur: H.
Eucharistie m.m.v. Cantate Domino.
Tijdens deze viering is er kinderne-
vendienst (zie mededelingen). Twee-
de schaalcollecte is bestemd voor de
Adventsactie Cordaid (zie medede-
lingen). Voorganger is de heer Vais-
sier. Misintenties: Ans Valk; Piet van
Eyck; Aartje van Eyck-van der Maas;
Maria Salome Tavares; Louise Mein-
ders-Schumacher; Domien Schiks;
Frank Paul Schiks; Margaretha van
Zessen-van der Lelij.
Maandag en dinsdag: 9.00 uur Lau-
den.
Donderdag 22 december: 9.00 uur
H. Eucharistie. Voorganger is pastor
Duynstee.
Kerstvieringen
Zaterdag 24 dec: 18.30 uur: Kinder-
viering m.m.v. het kinderkoor. Voor-
gangers zijn dhr. Vaissier en Mw.
Paalvast.
Zaterdag 24 dec: 21.00 uur Nachtmis
m.m.v. Cantate Domino. Voorganger
is pastor Biesjot
Zondag 25 dec: 9.30 uur H. Eucha-
ristie m.m.v. To Be Continued. Voor-
ganger is pastor de Rooij.
Maandag 26 dec: Geen viering
Kloosterkapel
Woensdag en Vrijdag: 9.00 uur Lau-
den.
Basiliek St. Liduina en O.L. Vrouw
Rozenkrans Schiedam
Woensdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
Vrijdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
H. Hart van Jezuskerk Schiedam
Woensdag: 9.30 uur H. Eucharistie.
MEDEDELINGEN
BHV
Tijdens alle zondagvieringen zijn er
twee BHV- ers (bedrijfshulpverle-
ners) aanwezig.
Kindernevendienst
Zondag 18 december is het de zondag
van de 4e advent. Tijdens de viering
is er kindernevendienst. De kinderen
luisteren naar hun eigen verhaal. Na
het verhaal wordt er nog geknutseld.
Kom jij ook??
Adventsactie voor een aggregaat in
’n kraamkliniek in Douala
Kameroen
Dit jaar sluiten wij ons aan bij de Ad-
ventsactie voor een aggregaat in ’n
kraamkliniek in Douala Kameroen.
Tijdens de komende advent periode
zal er in dit weekend (17/18 decem-
ber) nogmaals hiervoor gecollecteerd
worden. Wij bevelen u van harte deze
actie aan en kijkt u voor uitgebreide
informatie op het mededelingen-
bord en de website. Als u uw bij-
drage liever per bank overmaakt dan
kunt u dit doen op rekeningnummer
65.31.00.000 t.n.v. Adventsactie, Den
Haag o.v.v. aggregaat. De Pastoraats-
groep.
Kerkschoonmaak
Op dinsdag 20 december wordt de
kerk weer tussen 9.30-11.00 uur
schoongemaakt. Als u een paar
uurtjes tijd heeft dan zien we u heel
graag.
Werkgroep kerkschoonmaak
Uitnodiging kinderkerstviering
Graag nodigen we alle kinderen uit
om ook dit jaar naar de speciale kin-
derkerstviering te komen.
De viering is op kerstavond, 24 de-
cember, om 18.30 uur.
Het verhaal gaat over het Kerstkindje.
In het kerstspel zie je de engel, Jozef,
Maria en herders met hun schapen.
Het kinderkoor zingt kerstliederen en
er is mooie muziek. We steken veel
kaarsjes aan en we bidden samen.
We vinden het fijn als er heel veel
kinderen komen. Papa’s, mama’s en
opa’s en oma’s mogen ook meekomen
hoor. Iedereen is welkom!
Tot ziens op kerstavond!
Parochiesecretariaat
WEEKENDDIENST
HUISARTSEN
Er is buiten kantooruren één centraal
telefoonnummer voor de spoedgeval-
lendienst van uw huisarts.
010-2493939
Dit is het nummer van de Centrale
Huisartsen Post Nieuwe Waterweg
Noord.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een dringende medische
klacht heeft, die niet tot de volgende
werkdag kan wachten.
Wanneer uw klacht wel kan wachten,
belt u op de eerstvolgende praktijk-
dag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENST
TANDARTSEN
In de avond en in het weekend is de
dienstdoende tandarts te bereiken
via één centraal nummer: 0900-
8212230.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een ernstige tandheelkun-
dige klacht heeft, die niet tot de vol-
gende werkdag kan wachten. Wan-
neer uw klacht wel kan wachten, belt
u op de eerstvolgende praktijkdag uw
eigen tandarts.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
Overdag: apotheken in Maassluis
open van 08.00-18.00 uur.
De Rijnmond Apotheek Schubertlaan
1, tel. 010-5912209) is op werkdagen
geopend van 08.00 tot 19.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Avonddienst- en Nachtdienst
Telefoon 010-4702645 (u wordt door-
geschakeld naar regionale dienst-
apotheek.
WEEKENDDIENST
VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst mevr.
Loura van Hees-Spijker of Iris
Lensveld, tel. 010-5922816; 06-
22245541, b.g.g. 010-2493000.
Verloskundige Praktijk Maassluis,
K. van Wijngaarden, K.T.M. Kou-
wenhoven en J.A. van Dalen, tel.
010-5914380; 06-54937040, b.g.g.
010-8939393 vervullen voor de eigen
praktijk weekenddiensten.
WEEKENDDIENSTEN
DIERENARTSEN
Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.30-19.30 uur voor dierenkliniek
Maassluis en dierenkliniek “De Pol-
der.
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur alleen
dierenkliniek “De Polder”.
Voor spoedgevallen ‘s avonds en in
het weekend kunt u bellen:
Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-
5914470 of Dierenkliniek de Polder,
tel.: 010-5921978.
DIERENKLINIEK DE DELTA
Dierenkliniek De Delta, Foppenpol-
der 1, 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-
5920696.
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
do 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ’s avonds/’s
nachts/ weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief)
Careyn is van maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 bereikbaar voor
vragen en informatie op het gebied
van zorg en welzijn. Voor spoedgeval-
len is Careyn Contact 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar. Tevens
is Careyn te bereiken via email: con-
tact@careyn.nl.
DIABETESLIJN 033-4630566, info@
dvn.nl, voor alle vragen over diabetes
(24 uur per dag, ‘s nachts alleen in
geval van nood) en over de producten
en diensten van de
Diabetesvereniging Nederland.
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
NIEUWE WATERWEG
Buro Algemeen Maatschappelijk
Werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel.
5914499.
Het AMW biedt hulp bij psychosoci-
ale problemen o.a. Relatie- en opvoe-
dingsproblemen, verwerkingsproble-
men (bijv. echtscheiding, overlijden,
seksueel misbruik, mishandeling)
angst- en spanningsklachten, asserti-
viteitsproblemen, problemen rondom
homoseksualiteit, problemen op het
werk of op school, problemen met
maatschappelijke organisaties. Kort-
om het AMW is er voor personen die
problemen hebben met zichzelf en/of
met het functioneren in hun sociale
omgeving. Naast individuele-, (echt)
paar- en gezinsgesprekken, kan men
deelnemen aan groepen/cursussen.
U kunt zich telefonisch of persoonlijk
op kantoor aan de Veerstraat aanmel-
den voor AMW hulpverlening van
maandag tot en met vrijdag tussen
09:00 – 10:30 uur. De hulpverlening
is gratis en een verwijsbrief is niet
nodig.
Tevens biedt MDNW het Sociaal
Raadsliedenwerk voor hulp en ad-
vies m.b.t. sociale wetgeving, be-
zwaarschriften, aanspraak maken
op regelingen en voorzieningen. Het
telefonisch spreekuur van de Sociaal
Raadslieden is op maandag, dinsdag
en woensdag tussen 12:00 – 13:00
uur. Ook kunt u een afspraak maken
via de receptie van maandag tot en
met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur.
Buiten kantooruren is in spoedei-
sende gevallen een maatschappelijk
werker bereikbaar via de algemene
hulpcentrale, telefoonnummer 010-
4763944.
SENSOOR:
DAG EN NACHT ECHTE AANDACHT
Telefonisch bereikbaar: 010-4362323
of 0900-0900-0767.
Ook u kunt chatten of mailen
Info: www.sensoor.nl
PROTESTANTSE KERK
MAASDIJK
Zondag 18 december
Het Kruispunt
09.30 uur: Ds. H. M. Habekotté
(Maasdijk), 4e Advent tevens doop-
dienst.
De Hoeksteen
09.30 uur: Ds. L. C. van der Eijk, 4e
Advent.
De Hoeksteen
19.00 uur: Ds. H. M. Habekotté
(Maasdijk), Volkskerstzang.
Kijk voor meer nieuws op www.pro-
testantsekerkenmaasdijk.nl.
VERENIGING VRIJZINNIG
PROTESTANTEN AFD. MAASDIJK
De diensten worden gehouden in ons
gebouw aan de Maasdijk 40, zondag-
morgen, aanvang 10.00 uur.
HOEK VAN HOLLAND
PAROCHIE ST. EGBERTUS
Zondag 18 december 4e Advent
11.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Parochiekoor. Pastor v. Steekelen-
burg.
HEENWEG
PAROCHIE ST. LAMBERTUS
Zondag 18 december 4e Advent
09.30 uur Eucharistieviering m.m.v.
Parochiekoor. Pastor M. Kwee.
HOEK VAN HOLLAND
EVANGELISCHE GEMEENTE
DE BAZUIN
De samenkomsten beginnen om
10.00 uur en worden gehouden in
wijkgebouw ,,de Hoekstee”, Merca-
torweg 50 te Hoek van Holland.
Zondag 18 december
Spreker: R. Bosman.
EVANGELISCHE KERK WESTLAND
Voorheen Evangelische Gemeente
Parousia Naaldwijk.
Aula ISW Hoogeland, Prof. Holwer-
dalaan 54-56, Naaldwijk.
Aanvang 10.00 uur.
Zondag 18 december
dhr. G. v.d. Kooij.
VLAARDINGEN
KERK VAN DE NAZARENER
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.
010-4748419
Zondag 18 december
9.30 uur ds. Ed Meenderink, kinder-
opvang t/m groep 8.
11.30 uur ds. Ed Meenderink.
MARANATHA KERK
Prof. Mekelstraat 255 Vlaardingen
West
Iedere eerste zaterdag van de maand
Indonesische samenkomst.
De beweegredenen
van de dokter
Jan heeft een wandelende nier,
zijn hart slaat menigmaal op hol
en neus en oren blijven lopen.
Hij denkt: Dat gaat niet goed zo hier,
ik heb er flink m’n buik van vol,
stel me maar voor de huisarts open.
Die hoort al Jan z’n klachten aan
en stelt meteen zijn diagnose:
‘U moet thuis rustig zitten gaan,
bewegen is nu uit den boze’.
Jaap van Oostrum
Oud papier inzameling
Stichting De Schans
A.s. zaterdag 17 december van 09.30
– 12.00 Keucheniusstraat 4. Geef uw
oud papier een goede bestemming.
U kunt uw steentje bijdragen aan het
beheer en onderhoud van gebouw de
Schans bij de Groote kerk, door uw
oud papier te brengen a.s. zaterdag
17 d
ecember, Keucheniusstraat naast nr.
4
Ook op maandagmiddag en donder-
dagmiddag staan wij van 13.00 u.-
16.00 u. klaar om uw papier in ont-
vangst te nemen. ( m.u.v. feestdagen ).
Dank voor uw medewerking
Bestuur de Schans
Rommelmarkt
verpleeg- en
reactiveringshuis
DrieMaasHave
Rommelmarkt en verkoop van
zelfgemaakte artikelen in
Zaterdag 17 december van 2 tot 4
uur wordt er in verpleeg- en reacti-
veringscentrum DrieMaasHave aan
de Stadsmolen 101, te Maassluis een
verkoopmarkt gehouden.
Er zijn moderne artikelen te koop
welke door de bewoners van de af-
deling Molenkwartier gemaakt zijn.
Het assortiment bestaat o.a. uit tas-
sen, zeepkettingen, sieraden, laven-
delkussentjes, sleutelhangers, kaar-
ten en producten gemaakt van hout.
Voor een origineel cadeau kunt u ze-
ker bij ons terecht.
Daarnaast hebben we een kleine rom-
melmarkt. Tijdens de verhuizing zijn
er veel dingen door onze handen ge-
gaan welke we niet meer gebruiken.
Al voor een luttel bedrag kunt u bij
ons terecht. U bent van harte welkom
Amnesty Maassluis
brengt licht
in de donkere
decembermaand
Op 10 december bestaat de Univer-
sele Verklaring voor de Rechten van
de Mens 63 jaar. Om deze belang-
rijke dag te vieren verkoopt Amnesty
Maassluis op zaterdag 17 december
van 12.00 tot 15.00 uur in de wereld-
winkel bijzondere Amnesty kaarsen.
De kaars is hét symbool van hoop en
warmte. Mensen die een kaars ko-
pen steunen het werk van Amnesty
en onderschrijven zo de boodschap
voor een eerlijke en rechtvaardige
wereld. Dit jaar staan de kaarsen in
het teken van de uitzonderlijke ge-
beurtenissen in het Midden-Oosten
en Noord-Afrika. Er kan een petitie
ondertekend worden voor de ophef-
fing van de noodtoestand in Egypte.
De Arabische Lente spreekt voor veel
mensen tot de verbeelding. Maar er is
nog veel werk te doen. Amnesty In-
ternational strijdt al vijftig jaar voor
een eerlijke en rechtvaardige wereld.
Burgemeester Karssen zal om 13.00
uur in de wereldwinkel de petitie on-
dertekenen.
Voor meer informatie: Amnesty
Maassluis, mw.Toni Keijzer, tel: 010-
5911449 e-mail: a.g.m.keijzer@ka-
belfoon.nl
Winterfair in
Het Kompas
met Sing-In
Vrijdag 16 december houden wij weer
onze jaarlijkse “Winterfair”. Vanaf
17.00 uur bent u van harte welkom.
U kunt een kerststukje maken (neem
eventueel uw eigen schaal/bakje
mee); u kunt ook kaarten maken of
kopen of een spelletje bingo spelen.
Geniet van een drankje, een snack of
van zelfgemaakte erwtensoep, alles
tegen een kleine vergoeding. De op-
brengst is voor ons bouwfonds.
Dit jaar is er voor het eerst ook een
sing-in. Luister naar bekende kerst-
liederen of zing zelf mee.
Wij zien u graag in Het Kompas, Ge-
reformeerde kerk vrijgemaakt, Ibis-
straat 1.
Meer informatie: 010-59 22 876
De zuidrand van het Midden-Delf-
land gebied is op Tweede Kerstdag
net als vorig jaar het decor voor een
gezellige familie kerstactiviteit. In
het recreatiegebied van de winterse
weidse polders is een tocht uitgezet
met opdrachten voor kinderen van
alle leeftijden met daaraan gekoppeld
een prijsvraag. De omzwervingen lei-
den door het dagelijkse graasgebied
van de schaapskudde. Volg voor een
dag het schapenpad.
Om na de tocht weer op temperatuur te
komen, worden de deelnemers op de
kooi in de boerderij aan de Woudweg
26 getrakteerd op een kop dampende
chocolademelk met wat lekkers. En
altijd al willen weten waarom scha-
pen zo dicht bij elkaar blijven of hoe
de hond ze weer bijeen drijft? Herder
Lex Thoen en beheerder Aad Kle-
ijweg zijn aanwezig om antwoord te
geven op alle schapenvragen.
Waar en wanneer?
Tegen de stadsranden van Vlaardin-
gen-Holy en Schiedam-Kethel ligt de
zuidrand van het Midden-Delfland-
gebied. De boerderij waar de kooi ge-
vestigd is, is te vinden aan de Woud-
weg 26 gemeente Schiedam.
Datum en tijd: 26 december van 14.00
tot 17.00 uur
Parkeren: Parkeerplaats Woudweg
Schiedam en Breeweg Schipluiden
Volg het schapenpad
2e Kerstdag: Warm welkom op de
Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland
Healing Rooms
Maassluis
De Healing Rooms is interkerkelijk.
Wilt u een gesprek en/of gebed? Bel
voor een afspraak 010-5925691.
Kerstfeest bij
Evangelische
Gemeente Maranatha
Op zondagmorgen 25 december a.s.
vieren wij kerst in de Evangelische
Gemeente Maranatha aan de G.A.
Brederolaan 49 te Maassluis.
U bent van harte welkom dit met ons
mee te vieren! Vanaf 10.00 uur is er
koffie met iets lekkers.
Van 10.30-11.30 uur is er een kerst-
dienst. Voor kinderen in de basis-
school leeftijd is er kinderkerk en er is
oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Dit loopt parallel aan de dienst.
Kerkradio Maassluis
Kanaal 2. Aanvang 18.45 uur
Voor de uitzending van woensdag 21
december is het volgende programma
samengesteld.
1. Hoor de eng’len zingen d’eer
2. Komt allen tezamen
3. O kleine stad van Bethlehem
4. Eeuwen geleden
5. Meditatie n.a.v. Lucas 2: 1-20
Thema: ‘Het onbegrijpelijke’
6. For unto us a Child is born – G.F.
Händel
7. Stille nacht
8. Felicitaties
9. U zei genade en vrede
10. Eer zij God in onze dagen
Voor de volgende uitzendingen kunt
u verzoeknummers aanvragen tot
vrijdag 30 december a.s.
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel.
010-5917470 (hjpost@kabelfoon.nl)
In memoriam Jaap Pronk
Niet de gebouwen, hoe groot of pit-
toresk ze ook mogen zijn maken
Maassluis tot zo’n boeiende stad; het
zijn de mensen die er wonen. Mensen
die er geboren en getogen zijn, maar
ook mensen die hier neerstrijken. Zij
kwamen hier en voelden iets van ons
warme hart en besloten om te blij-
ven. Een van die mensen was zonder
twijfel Jaap Pronk. Hoe fijn het ook
is om de Schakel te lezen bij het ou-
der worden lees je bijna steevast eerst
de familieberichten. Er gebeurde wat
met mij toen ik de naam van Jaap zag
staan binnen een zwart kader. Maan-
dag 12 december was al vol gepland,
maar dankbaarheid en bewondering
trokken mij naar de Immanuëlkerk.
In deze kerk had ik immers collega
ouderling Jaap Pronk leren kennen.
Nu tijdens de imponerende afscheids-
dienst leerde ik ook binnen een uur
zijn vrouw, kinderen en kleinkinde-
ren kennen. Wat een kostbare men-
sen en familie. Tot mijn vreugde zag
en hoorde ik dat Jaap zijn charmante
en unieke eigenschappen in het na-
geslacht had nagelaten. Hoe prachtig
schilderden zoon Niek en dochter
Carin met zorgvuldig gekozen maar
ook zo pure en oprechte woorden
vader, opa, overgrootopa en vriend
Jaap Pronk. Klein van stuk, maar
zeer groot in fascinerende dienst-
baarheid. Jaap was niet alleen dienst-
baar, hij was ook bereid iets te doen
wat hij nooit eerder deed. Hij nam de
uitdaging aan om een film te maken
op de Egmond Mavo omdat we met
de godsdienstles wilden meedoen
aan een filmprijs die Ivo Niehe had
uitgeloofd voor Terre des Hommes.
Jaap luisterde aandachtig naar de in-
structies en bracht ze stipt in praktijk.
We wonnen de 2e prijs van heel Ne-
derland. De laatste keer dat ik Jaap
ontmoette vroeg hij mij naar een win-
kel in het centrum. Nadat ik hem daar
had gebracht, werd mijn hart opnieuw
diep geraakt. Hij vroeg mij om mee
te gaan om een bakkie thuis te doen,
bij zijn zo zeer beminde Coby. Dit
heb ik gedaan en wat ben ik daar nu
dankbaar voor, want het bleek mijn
afscheid te zijn van iemand waarnaar
ik onmiddellijk op zoek zal gaan
straks bij Vader thuis. Dan gaan we
weer varen, Jaap. Heel hartelijk dank
Jaap. Sterkte Coby.
Luc de Vries
010 8809780
ldevries@caiway.nl
Schrijvende Lezers
Lekko in Maassluis
Maassluis is en blijft de bakermat van
de sleepvaart en mede daarom belegt
de “Vereniging van Belangstellende
voor de Sleepvaart” op 17 december’
weer een bijeenkomst in gebouw de
Schans, Kerkplein 4 te Maassluis.
Vanaf 10:00 uur tot 13:30 kunt u
hiervan getuige zijn en foto’s, Sleep-
trossen, Betings, boeken ruilen of
aanschaffen of gewoon gezellig bij-
praten over alles wat maar te maken
heeft met sleepvaart. Hollands Glo-
rie ten top. Er worden films vertoond
over het heden en verleden van de Ne-
derlandse- maar ook de international
sleepvaart. Voor elk wat wils.
Op de bijeenkomst in Maassluis is
een maritieme shop aanwezig en
kunnen leden boeken en foto’s met
korting kopen. De toegang is gratis.
Tevens kan men zich aanmelden als
lid van de vereniging. Je ontvangt dan
zes maal per jaar het blad Lekko Ne-
derland. De inhoud van het blad bevat
recente artikelen, naamswijzigingen
en verkopen alsmede diverse artike-
len en foto’ over sleepvaart, berging
en offshore.
Tevens staat in elke Lekko een bestel-
formulier voor lopende Fotoservice
aanbiedingen, en eveneens de laatste
boekenlijst, op basis waarvan direct
kan worden besteld.
Aanvang Lekko-dag 10:00 uur.
Inzamelactie geslaagd
De kerstinzamelactie van de Voed-
selbank is ook dit jaar een succes
geworden. Heel veel inwoners van
Maassluis hebben een steentje bijge-
dragen in de vorm van houdbare pro-
ducten, zoals koffie, rijst, macaroni,
soep en groenten in blik, toiletartike-
len en nog veel meer. Iedereen heel
hartelijk bedankt. De schappen van
het magazijn zijn weer aardig gevuld,
al zullen ze in deze tijd van economi-
sche tegenslag wel snel weer leeg ra-
ken. Zo’n inzameling zou je eigenlijk
elke maand moeten doen, maar dat is
organisatorisch niet haalbaar. Vrijwel
alle kerken in Maassluis hebben mee-
gedaan en ook de Moskee Ibrahim
heeft bijdragen geleverd. Een groot
aantal vrijwilligers heeft twee week-
einden veel vrije tijd gestoken in het
verzamelen, op houdbaarheidsdatum
sorteren en opslaan van de producten.
Iedereen daarvoor hartelijk dank, met
name ook Stichting Present en de dia-
kenen van de PKN Immanuëlkerk.

Mocht u dit jaar een kerstpakket
krijgen en misschien niet weten wat
u met de inhoud moet doen, dan wil
de Voedselbank zich daarover graag
ontfermen. Wij weten wel een goede
bestemming. U kunt uw pakket afle-
veren in de loods van Maasdelta aan
de P.J. Troelstraweg 6.
Wilt u een geldelijke bijdrage leveren
voor het werk van de Voedselbank
dan kan dat op ING nummer 1210107
ten name van de Stichting Voedsel-
bank Maassluis.
Informatie is ook te vinden op www.
voedselbankmaassluis.nl of telefo-
nisch 06-42705923.
Blijf steunen, veel medemensen in
Maassluis en directe omgeving heb-
ben uw hulp dringend nodig.
Soepschepactie
Op zaterdag 17 december is het al-
weer de vierde keer dat de kerken
van Maassluis met elkaar gratis soep
uitdelen aan het winkelend publiek.
Op de koude winterdagen als deze is
er niets zo lekker als een kopje warme
wintersoep.
Op ‘De Boelhouwersbrug’, dat is de
brug tussen De Markt en de Nieuw-
straat in het centrum van Maassluis,
staat tussen 11:30 en 14:00 uur een
kraampje waar de warme soep kan
worden gegeten. Komt u ook voor
een kopje soep? En voel u vooral ook
welkom om een van de kerstdiensten
te bezoeken van de kerken in Maas-
sluis!

Vanaf deze week
is het weer zover.
Dan komt uw bezorger weer langs om
u fijne feestdagen te wensen.
Hieronder ziet u met welk kaartje
hij of zij langs zal komen. U kunt de
bezorger dan belonen met een kleine
bijdrage voor zijn of haar goede inzet
door weer en wind. Uiteraard bent
u dit niet verplicht, maar het wordt
zeker gewaardeerd.
Wij wensen u
alvast
Fijne Feestdagen
Beste lezers,
15 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 3
Kleurrijk Winkelcentrum
Palet
Er is er maar één
zoals jij...
Aan de hand van een
persoonlijk gesprek ontwerpen
wij samen uw kleding.
De creaties van John Coenen
kenmerken zich door
geraffineerde eenvoud, fraaie
belijning, zuivere pasvorm,
de kwaliteit van de stoffen
(o.a. Ungaro en Valen-
tino) en de zorgvul-
digheid waarmee uw
kleding vervaardigd
wordt.
John Coenen Couture
dag-, avond- en bruidskleding
Hobbemastraat 20A,
3141 GH Maassluis, 010 - 591 95 51
www.johncoenen.nl, info@johncoenen.nl
Apotheek Maassluis Oost
Mesdaglaan 245-247 | 010-5925321
Wij wensen u
Fijne Feestdagen
Uw apotheek om de hoek
Ook voor:
Zelfzorgartikelen, Homeopathie, Vichy
Elke werkdag geopend van 8.00 tot 18.00 uurWij wensen alle klanten
fijne feestdagen &
een voorspoedig 2012
Standplaatsen:
Donderdag: Westeinde 10:00 – 13.45
Vrijdag : Palet 10.00 – 17:00
Zaterdag: Uiverlaan 10:00 – 15:30
Mesdaglaan 249
Maassluis
010-5911700
-edelstenen
-mineralen
- sieraden uit
eigen atelier
- horloges
Wij wensen
u een
mooie Kerst
en een
BLINKEND
2012
AANBIEDINGEN
tot
50%
KORTING
Nieuwe
collectie
exclusieve
zilveren
sieraden
WANNEER HET IETS APARTS MAG ZIJN!
Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar
Mesdaglaan 251, 3141 HE Maassluis
Tel.: 010-5914132
CHINEES SURINAAMS
SNACKBAR EN AFHAALCENTRUM
Wij wensen iedereen
Prettige Kerstdagen
en Gelukkig Nieuwjaar
Rembrandtlaan 3
3141 HH Maassluis
Tel. 010-5904999
2de KERSTDAG en NIEUWJAARSDAG
GEOPEND van 16.00 tot 20.00 uur
2de KERSTDAG en NIEUWJAARSDAG
GEOPEND van 16.00 tot 20.00 uur
20% KORTING
op alle kadodozen
vrijdag 23 december
zaterdag 24 ecember
Aléén in Winkelcentrum Palet
Alle Kerstknipvellen
en Kerstsierstickers
€ 0,50 per stuk.
Wij wensen al onze klanten
Fijne Feestdagen en
een Gezond en Creatief 2012!
Annemarie / Clemence
Hobby Hip en Happening
Mesdaglaan 239 • 010-5913126
www.hobbyhipenhappening.nl
info@hobbyhipenhappening.nl
Zaterdag 7 januari
OPEN ATELIER
met opruiming
show- en expositiemodellen
KORTINGEN tot 70%
van 10.00 tot 16.00 uur.

✃ ✃
Isil Supermarkt
Mesdaglaan 237, 3141HE Maassluis
010-5917738
Gezond, lekker en vers
van onze eigen winkel!
Fruitmanden te bestellen
vanaf € 7.50
Dagelijks vers groente en fruit
KERSTPAKKET
MULTICULTURELE MIX
U kunt vanaf € 15,- uw kerstpakketten
bestellen/samenstellen in onze winkel.
Wij wensen u
Fijne Feestdagen
en een
Gelukkige Nieuwjaar
Wij, de winkeliers van Palet,
hebben de handen weer in
een geslagen en zijn vol goede
voornemens een positieve bijdrage
te leveren aan een gezellig,
kleurrijk en een veilig boeiend en
bloeiend winkelcentrum.
Palet het buurt winkelcentrum dat nog
over een diversiteit aan winkels be-
schikt waar u voor alle dagelijkse en
speciale boodschappen terecht kunt.
Zo hebben we grote en kleinere super-
markten in ons bestand. Kunt u bij ons
terecht voor haar, cosmetica en dro-
gisterij artikelen, voor het verse brood
en gebak. Hebben we nog een klant-
vriendelijke slijterij met heel speciale
drankjes en geweldige whisky’s. Kunt
u bij ons terecht voor rookartikelen
en een grote keuze aan alle mogelijke
wenskaarten. We hebben een ambach-
telijke juwelier, een ambachtelijke da-
mes maatkleermaker en kunt u zich
ambachtelijk bekwamen op hobby ge-
bied. Hebben we een winkel met heren
kostuums, een apotheek, een winkel
in doggystyling artikelen en kunt u bij
ons terecht voor de snelle afhaal maal-
tijd als het koken er weer eens bij in
schiet. Voor de gelukszoekers zijn er
diverse loten te koop.
Kortom de winkeliers van winkelcen-
trum Palet heten u van harte welkom
voor grote en kleine zaken.
Ook dit jaar heeft er weer een winkel
in WINKELCENTRUM PALET een
bijzondere prijs gewonnen. Dit jaar
feliciteren we Zonneveld Uw Top-
slijter met het behalen van de Award
voor Beste Whiskyslijter 2011 van
Nederland. Leon en Kevin namens
jullie medewinkeliers, van harte ge-
feliciteerd.
Wenst iedereen
een goede Kerst en een
Voorspoedig 2012
✃ ✃
Sigarenmagazijn Hartelust
al vijftig jaar een begrip in Maassluis
Rembrandtlaan 1 • 010-5913184
15 DECEMBER 2011
PAGINA 4
Familieberichten
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl
Begrafenissen in Maassluis, Maasland
en omstreken.
Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst
uitvaartcentrum of thuis met koeling.
Geen crematies.
T. den Hollander
P.N. den Hollander
Mozartlaan 13
3131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 4600509
begrafenisverzorging
Den Hollander
Coen Backelandt
52 jaar in liefde geleefd en in liefde gestorven
14 april 1959 12 december 2011
Daniëlle, Miquel
Ad & Monique, Nikki
Mies
Rolf, Marijne, Frederieke, Guus, Lotte
Guus & Patricia, Sean & Martine, Nigel
Jaap & Ananja, Noa
Loes & Martin, Tess, Gyan, Joshua, Jana
Hans & Rianne
Frans & Miranda, Davi, Malou, Julia, Senna
Donderdagavond is er gelegenheid om te condoleren in het rouwcentrum
te Maassluis van 20:30 uur tot 22:00 uur.
Vrijdag nemen wij afscheid van Coen in de Koningshof om 13:00 uur.
Daarna zullen wij hem begraven op de begraafplaats aan de Willem de Zwijgerstraat 36
te Maassluis om 15:oo uur.
Er is een condoleance register geopend op www.condoleanceregister.nl
Rouwcentrum Maassluis
Prinses Julianaplantsoen
Maassluis
Koningshof
Uiverlaan 20
Maassluis
Thuisadres
Hoeker 24
3143 GE Maassluis
Liever geen bezoek aan huis
Wij zien in vrede terug op het voltooide leven van onze bijzondere moeder
Anna Willy Rodenburg
weduwe van
WillemFortuin
* 4 oktober 1912           Maassluis           † 12 oktober 2011
en zijn dankbaar dat onze moeder tot haar einde toe thuis kon blijven.
Met velen hebben we haar op 18 oktober jl. herdacht, gedankt voor haar leven
en bijgezet in het familiegraf op de Algemene begraafplaats van Maassluis.
Wij danken u die door aanwezigheid, medeleven, bloemen en kaarten
onze familieschaar verwarmden en hebben bijgestaan.
Anny Fortuin- de Jonge, AnFortuin, Wimen Hennie Fortuin- Salij,
Joke Fortuin, Cees Fortuinen Janneke Kranenborg, Dirk Fortuin en Anne Hillebrand,
Kees en Gerda Goedhart - Fortuin, JanWillemen Cocky Fortuin- vander Spek,
Jan en Sjoukje Boers - Fortuin
12 december 2011
Zuiddijk 64 rood 3143 at Maassluis
Bewahret einander vor Herzeleid
Kurz ist die Zeit die Ihr beisammen seid
Behoedt elkaar voor hartenpijn
Kort is de tijd van samenzijn
Ä š Ä
… De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.
Hanna Lam1928 - 1988
Those are the days of our lives,
The bad things in life were so few.
Those days are all gone now but,
one thing's still true.
When I look,
and I find,
I still love you.
“Queen”
Jij bent en blijft voor ons altijd
Coen Backelandt
een voorbeeld van iemand,
die het leven heeft geleefd,
waarvoor het bedoeld is.
Wellness Center Maassluis
Wij ontvingen het droevige bericht van het
overlijden van
Coen Backelandt
Stieffie van Miquel en oom van Nigel.
Wij wensen Daniëlle, Miquel, de familie en
de medewerkers van Wellness Center Maas-
sluis heel veel sterkte om dit grote verlies te
dragen.
Directie, docenten en leerlingen
van het Reviuslyceum
Met grote verslagenheid hebben de Mahoro-
kan Judo vrienden kennis genomen van het
overlijden van
Coen Backelandt
Coen was met recht een echte topjudoka en
heeft als Nationale ploeg lid, fysiotherapeut
en oud Judoka van het Jaar van Mahorokan
een onvergetelijke plaats ingenomen.
Zijn laatste strijd was een onoverwinnelijke.
Mahorokan wenst zijn vrouw, kinderen en
overige familieleden veel sterkte in het ver-
werken van dit enorme verlies.
Namens alle judovrienden
van Mahorokan
Afscheid van
Coen Backelandt
Draaien, kneden, niet snel tevreden
een beetje zus, een beetje zo,
Dat was Coen, mijn fysio
Doortastend, vinnig, snelle tred
Het W-C-M goed opgezet
Je was zo gelukkig, je was zo blij,
Ineens was je ziek en is het voorbij
Velen vervuld van diepe smart
Dragen jou voor eeuwig in hun hart
Coen waar je nu ook bent
Weet: Je was een goeie vent
Rust zacht
Loes Kuiler
Wat was je sterk...
Nooit vragend,
nooit klagend
zijn pijnen
in stilte dragend
zijn handen hebben
voor ons gewerkt
zijn hart
heeft voor ons geklopt
zijn ogen hebben ons
tot het laatst gezocht
Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij
de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne
jaren die wij met hem mochten beleven, heb-
ben wij met veel verdriet afscheid moeten
nemen van mijn lieve man, onze fantasti-
sche vader, schoonvader en opa, onze zoon,
broer, zwager en oom
Jacobus Cornelis Mallie
in de leeftijd van 52 jaar.
Tineke
Michael
Kevin en Desiree
Dewi

Truus Mallie-Steenbakker
Heico
Noah
en verdere familie
7 december 2011
Van Beethovenlaan 521
3144 AM Maassluis
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevon-
den woensdag 14 december 2011 op de Alge-
mene Begraafplaats te Maassluis.
Met veel verdriet en ongeloof hebben wij
kennis genomen van het overlijden van onze
collega
Sjaak Mallie
Gedurende de 6 jaar dat Sjaak zich voor ons
bedrijf heeft ingezet, heeft hij zich gemani-
festeerd als een fijne collega.
Wij wensen zijn vrouw Tineke, kinderen en
verdere familie veel sterkte en kracht toe.
Directie en Collega’s
Kroes Aannemingsbedrijf B.V.
De kruk blijft leeg, maar de herinnering aan
‘Mallie’s Place’ is er voor altijd.
Sjaak Mallie
Als een man bij het meubilair van onze
blauw-witte voetbalclub hoorde, was hij het.
Met pijn in het hart heeft de vereniging VDL
afscheid genomen van een vrijwilliger die
zijn leven lang alles in het belang deed van
de jeugd en klaar stond voor iedereen.
We wensen zijn vrouw en kinderen alle
sterkte.
Bestuur en leden VDL
Supportersvereniging
Blue White Army
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons heeft betekend, laten wij u weten
dat op zijn 80e verjaardag is overleden onze
lieve vader, schoonvader en leuke opa
Aart Wessels
weduwnaar van
Jeanne George Hendrika Veen
Aart en Bea
Mariëtte, Yvette
Charles en Wil
Kaya
Ruud en Carin
Robin, Nikki
Marty en Cor
Tim, Maaike, Casper
Monique en Alex
Micha, Rawien
Amber U
Correspondentie-adres:
A.J. Wessels
Vosmaerstraat 46
2651 AZ Berkel en Rodenrijs
Er is gelegenheid tot condoleren op donder-
dag 15 december van 19.00 tot 19.45 uur in
het rouwcentrum aan het Prinses Juliana-
plantsoen te Maassluis.
De crematieplechtigheid vindt plaats op
vrijdag 16 december om 12.30 uur in crema-
torium “Ockenburgh”, Ockenburghstraat 21
te ‘s-Gravenhage.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot
samenzijn in de ontvangkamer van het
crematorium.
Met al haar levenslust en wilskracht heeft
zij deze strijd niet kunnen winnen. Zeer
bedroefd, maar met een onuitwisbare herin-
nering aan haar, hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder,
oma en zus
Nanny Huizinga-van der Goorbergh
in de leeftijd van 64 jaar.
Roelf Huizinga
Bart en Wendy
Anouk, Thomas
Karen
Lara
Francien en Peter
12 december 2011
Nachtegaallaan 103
3145 CJ Maassluis
De afscheidsdienst zal gehouden worden in
crematorium “Beukenhof”, Burgemeester
van Haarenlaan 1450 te Schiedam op vrijdag
16 december om 14.30 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid om te
condoleren en samen te zijn in de koffie-
kamer van het crematorium.
Nanny hield van bloemen.
Elke dag opnieuw beginnen...
je weg te vinden
om het leven te beminnen.
Bedroefd geven wij u kennis dat,
van ons is heengegaan onze zorg-
zame moeder, schoonmoeder en
oma
Hendrika Buitelaar
in de leeftijd van 88 jaar.
Els
Jacqueline en Marcel
Ronald
Theo en Jacolien
Manouk en Stephan
Jarco
Thimo
Maassluis, 6 december 2011
Correspondentie-adres:
T. de Jong
Van Beuningenstraat 28
2676 CX Maasdijk
De crematie heeft inmiddels
plaatsgevonden maandag 12 de-
cember 2011 in het crematorium
“Beukenhof” te Schiedam.
Voor uw blijken van belangstelling en medele-
ven na het overlijden van
Wilhelmina Cornelia Strijbos-Ruighaver
Tante Wil
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
Alie Spuij-Ruighaver
Maassluis, december 2011
Bedroefd geef ik u kennis dat de HERE tot Zich
heeft genomen mijn geliefde vader
Hij leidt mij in de rechte
sporen om zijns naams wil.
Psalm 23 : 3b
Laurens Arie Zonneveld
sinds 18 juni 2010 weduwnaar van
Klazina Melzina Zonneveld - de Jong
in de leeftijd van 83 jaar.
Gerard Jan Zonneveld
13 december 2011
Zuidbuurt 20
3141 EM Maassluis
Gelegenheid tot condoleren vrijdag 16 december van
13.00 tot 13.50 uur in de Oude Kerk, Kerkplein 1 in
Maasland.
Aansluitend wordt om 14.00 uur de dienst van Woord
en gebed gehouden in genoemde kerk, waarna omstreeks
15.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Gemeen-
telijke Begraafplaats, Hofsingel 1 in Maasland.
Geen bloemen
Bestellen van Regiotaxi Waterweg
voor de feestdagen
Tijdens de feestdagen in december heeft Regiotaxi
Waterweg te maken met extra drukte. Toch wil
Connexxion haar reizigers zo goed mogelijk van
dienst zijn. Daarom is besloten deze ritten enkele
dagen van tevoren in te plannen. Voor het bestellen
van Regiotaxi Waterweg voor de feestdagen 2011
gelden daarom de volgende regels:
• Ritten voor 1e en 2e kerstdag moeten vóór 22
december om 18.00 uur geboekt worden.
• Ritten voor oudjaar en nieuwjaarsdag moeten
vóór 29 december om 18.00 uur geboekt worden.
Dit betekent dat Regiotaxi Waterweg ritten voor
deze dagen die ná 22 december, respectievelijk 29
december 2011 besteld worden, niet kan uitvoeren.
Op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag rijdt Regiotaxi
Waterweg op aangepaste tijden: op oudejaarsdag
tot 20.00 uur ’s avonds en op nieuwjaarsdag vanaf
09.00 uur ’s ochtends.
Meer informatie leest u op www.regiotaxiwaterweg.nl
...omdat het leven verder gaat. John Walter
06 128 222 22 (dag & nacht)
www.regenbooguitvaart.nl
TE KOOP: Complete
Computer met tafel alle
programma’s staan er al
op. Incl. tmf, scherm zwart
t.e.a.b. Tel. 0174-385265
segers88@hetnet.nl
ROLLUIKEN
25% korting!!
LAATSTE WEEK!
AZ Zonwering,
Hoogstraat 2-4,
HOEK WIP, Maassluis
010-5910716
PARTIJHANDEL:
CILLIT BANG
1,5 liter €4,99
Koffiepads 36 stuks, 5
pakken voor €5,-
Artisjokbodems 3 blik
€1.-
Koffiemelk cups 4 pak
voor €1,-
Kerstverlichting
80 lamp €2,-
Struijk hotdog 2 blik €1,-
En nog VEEL MEER!
Voorraad wisselt
geregeld......
HOOGSTRAAT 2-4,
BOVENAAN WIP,
Maassluis
VERZAMELAAR biedt
goede prijs voor oude
ansichtkaarten van voor
1960. Tel. 06-15451873
o n t we r p a a n l e g o n d e r h o u d
Tuinaanleg
Snoeien
Onderhoud
Vijvers
Bestrating
ADVOCATENKANTOOR
W.C. DE JONGE
Hoofdvestiging te
Vlaardingen (C)
Tel. 010-2343220, Mr. W.C. de Jonge
Gespecialiseerd in:
Medische zaken, WW, WAO, Bijstand,
Wvg en Reïntegratie
Nevenvestiging
te Hoek van Holland
Tel: 0174-383115, Mr. I. Correljé
Gespecialiseerd in o.m.:
Familierecht, Ondernemingsrecht,
Arbeidsrecht, Incassozaken,
Huurrecht, Verbintenissenrecht
15 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 5
HOERA!
(O)pa en (O)ma Visser
45 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd
Kees, Margriet, Corné en Jacco
Gerald, Mirjan, Tom en Luuk
Wilt u goud of
zilver verkopen?
Chris van Waes is naast antiquair
en juwelier ook gediplomeerd taxateur.
Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes
op basis van een vakkundige taxatie een
goede prijs.
Jan Barendselaan 66
2685 BV Poeldijk
Telefoon 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl
www.chrisvanwaes.nl
woensdag t/m vrijdag 11.00 – 17.30 uur
zaterdag 11.00 – 17.00 uur, of op afspraak.
Uw vertrouwen waard

BEGRAFENI SSEN EN CREMATI ES
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
010-592 30 78
www.uitvaartrijkeboer.nl
In droeve omstandigheden
tellen alleen
persoonlijke wensen.
Wanneer het onvermijdelijke zich in uw
omgeving voordoet, moet u erop kunnen
vertrouwen dat alles wat met het
sterfgeval te maken heeft perfect wordt
afgehandeld.
Voor Maassluis, Vlaardingen,
Schiedam, Hoek van Holland en
omstreken is er de uitvaartverzorging
van mevr. Rijkeboer. Zij beschikt over
een organisatie met ervaren,
vakkundige mensen die beseffen dat in
droeve omstandigheden alleen
persoonlijke wensen tellen.
Wij zijn er voor u
Telefoon 0174-510391
Hoofdstraat 82, 2678 CM De Lier
www.uitvaart-de-lier.nl
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G
EEN PERSOONLIJKE UITVAART MET OOG VOOR DETAIL
Open vanaf
2 januari 2012
Adres: Langetaam 15a, Maasland
Wilt u meer informatie of inschrijven?
Stuur uw email naar info@bso-djoy.nl,
bezoek onze website www.bso-djoy.nl
of bel 06 14174961 – 06 14174964
I. Lenti is gespecialiseerd in het maken van
gebitsprotheses. Door nauw te overleggen
worden vorm, kleur en zetting van de tanden
afgestemd op úw wensen.
Vergoeding door alle zorgverzekeraars
Markt 7, Maassluis
Tel. 010 59 119 80
www.lentipraktijk.nl
KUNSTGEBITTEN & REPARATIES
Lange Boonestraat 22
3142 CC Maassluis
Tel. 010-5911980

Henk’s Verkeerscollege
Nieuw in
Hoek van Holland!
Tel.: 06-45044402
henksverkeerscollege@gmail.com
Wilt u meer informatie:
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst
,,De Helpende Hand’’
Hulp nodig bij belasting-
zaken, het invullen van
formulieren of om onrecht
aan te pakken? Problemen
met de baas, verhuurder
of gemeente? Verdwaald
in het woud van regels en
procedures? Spreekuur:
iedere eerste donderdag
van de maand van 10.00
- 12.00 uur. Zijingang van
het Witte Kerkje, Constan-
tijn Huygensstraat 1 Maas-
sluis. Voor informatie: Eef
Grootveld, 06-20384844.
Meer weten over de kern
van het christelijk ge-
loof? Volg ook een (gratis)
ALPHA-CURSUS. Info:
arnouddrop@hotmail.com
of dicklock@kabelfoon.nl
Autobedrijf v.d. Hoeven,
Tel. 010-5912356
AANBIEDING
HUURAUTO’S
vanaf €18,- per dag.
€0,20 per km
Nu ook
STOMERIJSERVICE
Jan Booster, Koningshoek
Artisjokbodems 3 blik
€1.-
Koffiemelk cups 4 pak
voor €1,-
Kerstverlichting
80 lamp €2,-
Struijk hotdog 2 blik €1,-
En nog VEEL MEER!
Voorraad wisselt
geregeld......
HOOGSTRAAT 2-4,
BOVENAAN WIP,
Maassluis
Lessen bij De Cirkel, daar
word je wijzer van!
Y O G A
www.decirkel.name
Tel. 010-5901530.
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst ,,De
Helpende Hand’’ Hulp no-
dig bij belastingzaken, het
invullen van formulieren of
om onrecht aan te pakken?
Problemen met de baas, ver-
huurder of gemeente? Ver-
dwaald in het woud van re-
gels en procedures? Spreek-
uur: iedere eerste donderdag
van de maand van 10.00
- 12.00 uur. Zijingang van
het Witte Kerkje, Constantijn
Huygensstraat 1 Maassluis.
Voor informatie: Eef Groot-
veld, 06-20384844.
PARTIJHANDEL:
CILLIT BANG
1,5 liter €4,99
Koffiepads 36 stuks, 5
pakken voor €5,-
De behoefte aan ANT-
WOORDEN OP LEVENS-
VRAGEN blijkt algemeen
te zijn. Volg ook een Al-
pha cursus. Info: arnoud-
drop@hotmail.com of
dicklock@kabelfoon.nl
Ambachtelijke GUDRUN
chocolade kilo €6.95
GROOT INGEKOCHT,
UW VOORDEEL!!
AZ Chocolaterie,
Hoogstraat 2-4,
HOEK WIP, Maassluis
Binnenloper
deelt uit!
Heeft u een binnenloperpas?
Dan boft u, want in deze feestelijke maand
geven de winkeliers van het Maassluise
Stadshart zomaar cadeautjes weg!
Dat u punten kunt sparen met uw aanko-
pen bij diverse winkels, dat wist u mis-
schien al.
Op de website www.binnenloper.nl kunt u
speciale akties lezen wat u met die punten kunt doen.
In december willen wij u graag extra verrassen, door op een aantal pas-
nummers prijzen te laten vallen.
De winnende pasnummers worden volgende week in de schakel ge-
plaatst, houd de krant in de gaten!

De winkeliers van het Stadshart
Overlijden Jannette Breunis meest ingrijpend
MAASSLUIS – Aan het einde
van de laatste raadsvergadering
van 2011, keek burgemeester en
raadsvoorzitter Koos Karssen
afgelopen dinsdagavond terug op
het voorbije politieke jaar.
Aan de hand van een tekst van raads-
griffier René van der Hoek liet hij de
belangrijkste besluiten en debatten
nog eens de revue passeren die in
2011 respectievelijk genomen werden
en plaatsvonden.
De meest ingrijpende gebeurtenis
van dit jaar was volgens Karssen het
plotselinge overlijden op 19 janu-
ari van wethouder Jannette Breunis-
Smits. “Grote verslagenheid alom.
Een indrukwekkende uitvaart met
minstens zo’n indrukwekkende bij-
eenkomst in de Koningshof. En op
31 januari was er een buitengewone
raadsvergadering ter nagedachtenis
aan Jannette Breunis.”
Vogelbeurs
Maaslandse
vogelvereniging
Op zaterdag 17 december organiseert
de Maaslandse vogelvereniging zijn
vogelbeurs, kom gerust eens langs om
te kijken naar een grote verscheiden-
heid aan vogels.
Ook kunt u er terecht voor vragen
over vogels onder het genot van een
drankje of een hapje.
Handelaren in vogels; vogelvoer en
nestkasten zijn aanwezig.
Vrije inbreng mogelijk en gratis toe-
gang, zaal open om 13.00 uur.
Het adres is : Doelpad 5 te Maasland.
colofon
Maassluise Courant
De Schakel
Het best gelezen nieuws- en
advertentieblad in de regio.
Verschijnt iedere donderdag
in Maassluis, Maasdijk, Maasland
en Hoek van Holland.
(Oplage: 25.000)
Uitgave:
Maassluise Courant bv
Dr. Kuyperkade 28
3142 GC Maassluis
Postbus 24, 3140 AA Maassluis
T 010 5912823 F 010 5913335
Postbank: 4001781
ING bank: 68.89.47.751
ABN bank: 89.74.05.706
Emailcontact:
Advertenties:
mc.advertentie@thuisbladen.nl
Nieuws/redactie:
mc.nieuws@thuisbladen.nl
Sportnieuws:
mc.sport@thuisbladen.nl
Verkoop:
verkoop@thuisbladen.nl
Informatie:
info@thuisbladen.nl
Administratie:
admin@thuisbladen.nl
Aanleveren van advertenties
en nieuwsberichten:
voor woensdag 09.00 uur.
Mits gereserveerd
woensdag 12.00 uur.
Bezorging:
Broos Verspreiding Maasdijk
T 0174 514508
(De redactie behoudt zich het recht voor
advertenties en ingezonden copy te weigeren,
zonder opgave van redenen. Ook kan geen
aanspraken gemaakt worden op schadevergoe-
ding naar aanleiding van foutieve plaatsingen
van advertenties en berichten in deze krant.)
Maassluise Courant
Schrijvende Lezers
De tandarts/orthodontisten
tarieven in 2012
Per 1 januari 2012 worden de tarie-
ven van de tandartsen en orthodon-
tisten vrijgegeven. Elke tandarts of
orthodontist mag dan zelf zijn of
haar tarieven bepalen. Welk tarief hij
of zij gaat berekenen, hangt af van
de tijd die de behandeling in beslag
neemt. De NMA (de Nederlandse
Mededingings Autoriteit) heeft een
nieuwe lijst met tandheelkundige be-
handelingen vastgesteld, die voor alle
tandartsen/orthodontisten gelijk zijn.
Het daaraan verbonden prijskaartje
mogen zij zelf invullen. Inmiddels
heeft een aantal ook een website met
de nieuwe tarieven. Dat zijn er echter
veel te weinig. Foutje! Dat had mi-
nister Schippers moeten verplichten!
In de praktijk/wachtkamer zelf, is
wel een tarieven lijst beschikbaar.
De rekening wordt eenvoudiger en
in een begrijpelijke taal gesteld. Bij
ingrepen van meer dan € 150.- krijgt
u vooraf een prijsopgave (schriftelijk
of mondeling?). Dat alles vergt weer
veel administratie en werkt kosten
verhogend. Hebt u een tandartsen
verzekering dan zal de verzekeraar
u veelal een gedeeltelijke vergoeding
verstrekken. U zult dan moeten bij-
betalen. Een vorige keer schreef ik:
“De verwachtingen bij de tandartsen
zijn daarover verdeeld. Of de prijzen
zullen dalen of stijgen, weten we nog
niet”. Er zijn inmiddels al tarieven be-
kend. Ik vond er een paar op internet.
Ter vergelijking de hoogste en de
laagste. Een een vlaksvulling, hoog-
ste € 50.- laagste € 37.50. Een twee
vlaksvulling, hoogste € 75.- laag-
ste € 53.60. Een periodieke controle
hoogste € 23.- laagste € 19.- Volledig
kunstgebit, boven en onder, hoog-
ste € 1.160.- laagste € 1.000.- Gaat
marktwerking werken, met andere
woorden, gaan de prijzen dalen? Dat
valt sterk te betwijfelen. In dit soort
zaken bestaat de neiging op den duur
naar het hoogste tarief op te schuiven.
Als u de T.V. uitzending “Altijd Wat”
van 6 december j.l. hebt gezien is er
maar een conclusie mogelijk, het on-
derhouden van uw gebit gaat een dure
zaak worden. Onbegrijpelijk dat deze
minister een dergelijke maatregel in-
voert. Die maatregel duurt drie jaar
en wordt dan geëvolueerd. Ingrijpen
of handhaven? Het laatste woord is
hierover nog niet gezegd.
Rien van der Knaap
Merellaan 657
Manifestatie Armoede
werkt niet!
Afgelopen zaterdag 10 december
is de Manifestatie “Armoede werkt
niet” gehouden in de Brabanthallen
in Den Bosch. Deze manifestatie
werd georganiseerd door SP, PvdA,
FNV bondgenoten en de AbvaKabo.
Zo’n 6500 mensen kwamen naar de
Brabanthallen, waaronder veel men-
sen die nu in uitkeringen zitten zoals
de Wajong, mindervaliden en veel
medewerkers van Sociale werkvoor-
zieningen. Zij lieten keihard hun pro-
testgeluid horen tegen de nieuwe wet
Werken naar Vermogen en de toene-
mende Armoede. Ook de afdeling
SP Maassluis was vertegenwoordigd
bij deze manifestatie. Wij hebben in
Maassluis actie gevoerd voor het be-
houd van onze sociale werkvoorzie-
ning Dukdalf. Dankzij U hebben wij
zo’n 1000 ondertekende werkhand-
schoenen opgehaald. Op de manifes-
tatie bleek dat in totaal zo’n 127.000
werkhandschoenen zijn opgehaald.
Deze werkhandschoenen werden ter
plekke aangeboden aan de aanwezige
staatsecretaris de Krom van het ka-
binet.
Er waren vele prominenten aanwezig
die het woord voerden maar ook wer-
den de verhalen verteld hoe mensen
nu al in hun dagelijks leven worden
gehinderd door gebrek aan geld,
werk bij ondernemers, begeleiding
naar werk en de gruwelijke invoering
van het huishoudinkomentoets. Dit
zijn schrijnende verhalen, die alleen
nog maar toeneemt wanneer ook vol-
gende week de Eerste Kamer instemt
met de wetswijziging “Werken naar
Vermogen”. Wij hopen dat de staatse-
cretaris en Eerste Kamerleden zich
gaan beseffen dat er niet nog meer
bezuinigd moet worden op ons soci-
ale vangnet.
Fractie Maassluis zet zich in voor de
meest kwetsbaren in onze samenle-
ving. Al eerder hebben wij de motie
ingediend “Armoede werkt niet”.
Wij geven ondersteuning bij de actie
voor behoud van het bureau Sociale
Raadslieden. We blijven zeer kritisch
kijken en beoordelen de voorstellen
van bezuinigingen op bijzondere bij-
stand, de veranderingen bij sociale
werkvoorziening Dukdalf, en de ver-
anderingen op het gebied van diverse
wetswijzigingen zoals de wet Wij,
Wajong en Wwb. Waar nodig zullen
we actie voeren tegen deze niet so-
ciale maatregelen. Armoede neemt
ook toe in Maassluis. Toename aan-
meldingen bij de voedselbank is het
gevolg.
Wij doen daarom ook een oproep aan
U om de mensen die nu of dreigen
buiten de boot te vallen, te ondersteu-
nen op welke wijze dan ook.
MAASSLUIS – De gemeenteraad
ziet de vorming van de
Metropoolregio Rotterdam-
Haaglanden wel zitten mits
aan een aantal voorwaarden
wordt voldaan. Dat schrijven
de gemeenteraden van de drie
Waterwegsteden Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis in
een gezamenlijke brief aan
burgemeester Amhed Aboutaleb
van Rotterdam.
door Chrit Wilshaus
De gemeenteraad besprak de in-
houd van de brief dinsdagavond in
de laatste vergadering van 2012. Al
snel werd duidelijk dat de Maas-
sluise volksvertegenwoordigers zich
konden vinden in de in de brief ver-
woorde kritiek op de plannen. Zo
gaven meerdere fracties aan niet blij
te zijn met de tijdsdruk die achter de
plannen zit. D66-fractieleider Leo
Eijskoot waarschuwde bijvoorbeeld
dat het niet “vlug, vlug, vlug” moet
gebeuren. Maar hij begreep ook wel
de haast van de eerste burgers van
Rotterdam en Den Haag. “Dat is de
schuld van minister Donner”, consta-
teerde Eijskoot.
Burgemeester Koos Karssen begreep
die kritiek wel maar vond toch ook
dat hij zijn collega’s uit Den Haag en
Rotterdam moest verdedigen. “Het is
wel zaak dat we de vaart erin houden
omdat anders het gevaar bestaat dat
de regering het heft in eigen hand
gaat nemen en de regio een aantal
bevoegdheden kwijtraakt.” De Me-
tropoolregio Rotterdam-Haaglanden
moet de Regio Haaglanden en de
Stadsregio Rotterdam op 1 januari
2013 vervangen, is de bedoeling.
Een ander punt van kritiek die ook
door de Maassluise gemeenteraad
werd gedeeld had te maken met wat
in de brief genoemd wordt ‘de de-
mocratische legitimiteit’. Volgens de
raad moet die gegarandeerd worden.
Eijskoot noemde het belangrijk dat
de raadsleden van de gemeenten die
straks gaan deelnemen aan de Metro-
poolregio “mee aan het roer komen
te staan.” In de diverse gemeentes
buigen raadsleden van D66 zich over
hoe zoiets vormgegeven zou kunnen
worden.
Betrokken
Hoe raadsleden straks bij de besluit-
vorming betrokken moeten worden,
weet burgemeester Karssen nog niet.
“Maar ik ben er wel voor.”
De raadsfracties gaven ook te kennen
het belangrijk te vinden dat de in-
breng van de middelgrote maar zeker
ook de kleinere gemeenten gehoord
moet worden en dat het niet zo kan
zijn dat wat de grote gemeenten vin-
den, en dan vooral Rotterdam en Den
Haag, doorslaggevend wordt bij de
besluitvorming.
De Maassluise gemeenteraad onder-
schrijft het standpunt dat bereikbaar-
heid de topprioriteit moet krijgen bij
de te vormen Metropoolregio. Daarom
vindt de raad ook dat zo spoedig mo-
gelijk vorm en inhoud moet worden
gegeven aan de Vervoersautoriteit.
Naast kritiek ziet de raad ook moge-
lijkheden voor Maassluis als straks
de Metropoolregio een feit zal zijn.
“Dit biedt veel kansen voor Maas-
sluis. Maassluis moet zijn blik ver-
ruimen. Het kan goed aansluiten bij
de ambitie die Maassluis heeft”, al-
dus PvdA-fractievoorzitter Peter van
Baalen.
Joop Luijendijk, PvdA-raadslid zei
blij te zijn dat de door de drie ge-
meentes opgestelde brief ook door
de Maassluise volksvertegenwoor-
diging wordt gedeeld. “Namens
Maassluis zal ik een aantal kritische
geluiden laat horen. In de stadsregio
is het overigens nu ook al zo dat Rot-
terdam zijn zin niet kan doordrukken.
Dat moet ook in de Metropoolregio
zo geregeld zijn. Op 1 januari 2013
houdt de stadsregio Rotterdam op te
bestaan. Het is duidelijk dat de ver-
voerscapaciteit de grootste prioriteit
heeft. Duurzaamheid moet onderdeel
uitmaken van elke pijler.”
De burgemeester zegde toe ook de in-
woners van Maassluis te zullen infor-
meren over de plannen. Bijvoorbeeld
met een artikel in deze krant.
Oordeel Maassluise gemeenteraad:
Metropoolregio ok maar minder gehaast en democratischer
Kerstbingo bij
Drumfanfare Het
Wapen van Maassluis
Drumfanfare Het Wapen van
Maassluis organiseert zaterdag
aanstaande, 17 december,
weer een gezellige en speciale
kerstbingo in ons zeer sfeervol
versierde Muziekgebouw.
Net als altijd hebben we weer tal van
mooie prijzen te winnen waaronder
vele geldprijzen. In de tombola heb-
ben zeer ruim gevulde boodschap-
penmanden met artikelen die zo rond
de kerst zeer handig zijn. Vergeet ook
niet onze vrije ronde waar we altijd
iets leuks in de prijzenpot hebben zit-
ten. De bingo zal worden gehouden
in ons onderkomen in het Muziekge-
bouw aan de Dr. Albert Schweitzer-
dreef 477. Vergeet als trouwe be-
zoeker niet uw stempelkaart mee te
nemen.
Komt u met de auto? Neem de ingang
bij MSV en ga op het parkeerterrein
linksaf. Het witte gebouw met de
mooie muzieknoten is het muziek-
gebouw. Ingang is aan de zijkant van
het gebouw. Ook met de buslijn 126,
halte Röntgendreef en de lijnen 30 en
36 halte Stellingmolen kunt u naar
ons gebouw komen.
Aanvang van de bingo is om 20.00
uur. Zaal open om 19.30 uur. De
eerste koffie of thee is voor ons. Tot
zaterdag in ons gezellige Muziekge-
bouw.
Sfeervol Kerstconcert
van CMV ‘Maaslandse
Harmonie’ en
COV ‘Hosanna’
Op zaterdag 17 december om 20.30
uur in de Nieuwe Kerk van Maas-
land: het gezamenlijke kerstconcert
van CMV ‘Maaslandse Harmonie’
en COV ‘Hosanna’. Een Maaslands
gebeuren, waarbij hele families op
het podium staan en in het publiek
zitten. Beide verenigingen zijn ge-
wend om onder leiding van hun resp.
dirigenten, Frank Hendriks en Kees
Schrijver, muziek op hoog niveau te
brengen en gaan dat nu samen laten
zien en horen.
Over het programma. De avond
wordt geopend met een Gregori-
aanse antifoon ‘Puer natus est nobis’
als inleiding voor het bekende lied
‘Looft God, gij Christenen, maakt
Hem groot’ in een bewerking van
Jacob de Haan. Vervolgens een rijke
afwisseling van instrumentale en
koormuziek. Er komt o.a. een med-
ley van bekende kerstliederen voor-
bij voor orkest met koor van Philip
Sparke, en een instrumentale kerst-
compositie van de Japanse compo-
nist Konagaya. ‘Hosanna’ neemt
twee klassiekers voor haar rekening:
het bekende ‘Hallelujah’ van Händel
en het Gloria van Vivaldi. Maar ook
moderne, swingende Carols van Rut-
ter en Willcocks met Hans Cok aan
de vleugel. Gospel afgewisseld met
Oud-Hollandse kerstliederen en een
traditionele Carol bewerkt door Rut-
ter voor koor, koperblazers en orgel.
Kortom: een zeer gevarieerd pro-
gramma, met voor elk wat wils. En
dan hebben we de samenzang met or-
kest en bovenstem door Hosanna nog
niet eens genoemd.
Het concert begint pas om 20.30 uur
om de echte volhouders van het 24-
uurs concert van Euterpe de gelegen-
heid te geven naar de Nieuwe Kerk
te komen. Na afloop is er gelegenheid
om gezellig nog wat na te praten.
Voorverkoop: bij de leden, Bloem-
sierkunst Bloei, Huis te Veldelaan
2, Maasland en Sigarenmagazijn
‘Hartelust’, Rembrandtlaan 1, Maas-
sluis (Palet). De toegangsprijs is €
10,- (incl. consumptie). Meer infor-
matie: telefonisch (010) 591 62 27 en
(010) 591 37 64 of de websites: www.
maaslandseharmonie.nl en www.co-
vhosanna.nl
Paal van de Wip
Daar zijn de lichies weer.
Per dag ziet je er bij komme.
De Kersboom bij de rotonde
staat er mooi bij. Eve een
dippie toen die afknapte met
die storm, maar ach...
En toch ziet ik er wat an ...
Het duurt eve voordat ik het
door hebt: Ze zijn dúúrzaam
geworde. Ja, ja, zelvs de
kersman doet tegenswoordigs
mee aan die nieuwe hipes.
Die lichies zijn net als die
witte koplampe op veel auto’s.
Venijnig fel en spiertjes wit, zo
van: Opzij, daar komp ik an!
Nou ja, beter zo dan helemaal
niks. Das nog kaler. Wat ook
kaal is, is die natte schoene-
doos die daar uitgezakt op het
Balkon staat. Wie verzint nou
zo’n doos? Dat die argitekte
zo iets make is hun hobbie,
maar er is hier toch een kom-
mithee die dat ken afkeure?
Het zigt naar Maassluis weer
op z’n minst vijftig jaar naar
z’n grootje. Waar is die ouwe
tijd van de Watertore en het
Hoge Ligt gebleve? Maar het
word Kersmis. Niet zeure dus.
Zondag naar de Kersmart in
sluis en gewoon leuk doen.
Mijn hoor je dit jaar niet meer.
15 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 6

OPRUIMING VAN GEBRUIKTE
CARAVANS EN SHOWMODELLEN 2011
Wij willen ruimte voor het nieuwe seizoen:
Scherpe aanbiedingen! Gratis stalling tot april 2012!
WWW.CKCW.NL • WOUTERSWEG 8 • ‘S-GRAVENZANDE • TEL: 0174 412 683
Geen matsweken
maar een matsjaar!
Onze prijzen:
Bier van de tap (klein of fluit) € 1,25
Heineken fles € 1,50
Frisdranken € 1,50
Gedistilleerd € 3,50
Jonge Jenever/Vieux € 1,50
Koffie/thee € 1,25
Cappuccino € 1,50
De Moriaan
Haven 29 • Maassluis
GOEDKOPER
KUNNEN W
IJ NIET..
ROKEN IS
TOEGESTAAN!
Café de Markies
Markt 16 • 3131 GG Maassluis
Bluesband
Rollin’ Men
ZATERDAG 17 DECEMBER 2011
AANVANG 22.00 UUR
Prinses Julianaplantsoen 2 MAASSLUIS
Zeer goed onderhouden en net bewoonde 2 onder
1 kapwoning op uitstekende locatie in de Oranje-
wijk van Maassluis. Gelegen op loopafstand van
het centrum, winkels en NS- station. De woning
beschikt over een riante woonk mr met er-
keruitbouw en vrij uitzicht aan 2 kanten. In 1996
nieuwe gebouwde aanbouw op de b.g. met grote
slaapkmr en badkmr.
̈Vraagprijs: € 315.000,- k.k.
̈Opschoor Makelaardij
̈Zuidvliet 4 ̈3141 AL Maassluis
̈Tel.: 010-5939090
̈Fax: 010-5939091
̈E-mail: info@opschoor.nl
̈Internet: www.opschoor.nl
KERSTTOUR 17 DECEMBER A.S.
VAN 11.00 TOT 15.00 UUR.
S
T
E
R
K
IN
P
R
IJ
S
V
E
R
L
A
A
G
D
OPRUIMING
SCHOENEN EN LAARZEN
op diverse leest- en schachtwijdtes
voor heren, dames en kinderen
VOORBERG
uw schoenenzaak
DR. KUYPERKADE 13 - MAASSLUIS - 010-5912427
WOLKY
PICARDI
GANTER
ROCKPORT
AQA
MEPHISTO
FINN COMFORT
BIRKENSTOCK
POCCO PAZZO
TRACKSTYLE
GATTINO
RICOSTA
MAGNANNI
ROHDE
VAN BOMMEL
PETER KAISER
GABOR
FOOTNOTES
THERESIA
DUREA
ALTRA COSA
PAUL GREEN
TWINS
GIGA
PETIT SHOES
DEVELAB
PANAMA JACK
D’ACQUASPARTA, HASSIA, CLIC, SOLIDUS, PIEDRO, K&S, CRESSY
LILIAN, ARRIVA, MEINDL, PAJAR, AUSTRALIAN, THINK, VAN LIER
Hét adres voor
repareren, vernieuwen
of plaatsen van >>>>>>
> Alle soorten
dakbedekkingen
> Zinken dakgoten
> Hemelwater afvoer pijpen
> Dakpannen
> Natuurleien
Gebr. van Ruyven B.V.
Van Ruyvenlaan 3A, 2685 LC Poeldijk
Tel. 06-22571340
E-mail info@ruyven-dak.nl
Internet: www.ruyven-dak.nl
PAST-ELLE
Lingerie & Borstprothesen
Waalstraat 36, 3131 CS Vlaardingen. Tel. 010-434 23 99
www.past-elle.nl
• Badmode
• Nachtmode
• Luxe lingerie t/m H
• Panty-corseletten
• Ondergoed
• Borstprothesen
H
VAN DER HOEVEN
Verbouw- en onderhoudsbedrijf
• voor al uw timmer, metsel, tegel- en stucadoorswerk
• tevens levering en montage van houten-
en kunststof kozijnen
Tel.: 06-304 89 247 Fax: 0174-52 37 08 Tel.: 06-30489247 - E-mail: hoeven.verbouw@hetnet.nl
Openingstijden Biercafé
Oporto: Zondag 15.00
tot 20.00 uur, maandag
15.00 - 20.00 di. 20.00
tot 01.00; wo., en do.
17.00 tot 01.00 uur, vrij.,
en za. 15.00 tot 03.00
Feestje of borreltje?
Zie www.oporto.nl voor
meer informatie.
EERLIJK HOVENIERS-
BEDRIJFJE zorgt dat uw
tuin weer prachtig wordt.
Onkruid wieden, bomen
weghalen, schutting zet-
ten, snoeien, enz. Vak-
bekwaam, betrouwbaar
en voor een vaste eerlijke
prijs! Geheel vrijblijvend.
010-8851617 of 06-
15575890
Meer weten over de kern
van het christelijk ge-
loof? Volg ook een (gratis)
ALPHA-CURSUS. Info:
arnouddrop@hotmail.com
of dicklock@kabelfoon.nl
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Professionele en KLEIN-
SCHALIGE KINDER-
OPVANG in Maassluis.
Nog plek voor een aan-
tal kinderen van 0-4 jaar.
www.annekevanleerdam.nl
PRO-CENTEN VOF ver-
zorgt administraties en
boekhoudingen voor
MKB bedrijven en wij
doen dit tegen een re-
delijk tarief. Vraag om
een vrijblijvende offerte.
U kunt ons bereiken op
Tel. 010-4357371 of 06-
51896605
www. s chat mees t er s - maas l and. nl
Bezoek zaterdag het 3-kamerappartement
van 11.00 tot 13.00 uur!
Adres: Boumare 124, Maasland
3 kamerappartement
Te koop in project Schatmeesters
• 4 driekamerappartementen
• Ruime woonkamer + open keuken van 47 m
2
• Verkoopprijs vanaf 314.800,- v.o.n.
(excl. parkeerplaats à € 19.500,-)
• Ruim balkon van 21 m
2
Tel. 010 - 593 90 90
www.opschoor.nl
Tel. 0184 - 495 495
www.abbontwikkeling.nl
15 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 7
Woningmakelaardij • Bedrijfshuisvesting • Horeca, hospitality en leisure • Real estate advies
voor WONEN voor BEDRIJVEN
Gratis waardebepaling
Naam ..................................................
Adres ..................................................
Plaats ..................................................
Telefoon ..................................................
Email ...................................................

Vijverberg Maeslanden
Antwoordnummer 2
3140 AB Maassluis
Postzegel niet nodig
* B&EVastgoed bv h.o.h.n. Maeslanden makelaars & adviseurs
en Vijverberg NVM makelaars
Bezichtig het grootste lokale aanbod van het makelaarscollectief op MAESLANDEN.NL en VIJVERBERG.NL en FUNDA.NL
Drijver 133, 3144 GD Maassluis • t. (010) 592 33 00
TE KOOP: Maassluis
Dr. Albert Schweitzerdreef 123
3-kamer maisonnette met eigen carport.
Vr. pr. € 185.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Merellaan 1277
Turn-key 3-kamer app. op de 2e verdieping.
Vr. pr. € 249.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Wegedoorn 8
Karakteristieke 5-kmr torenwoning, garage.
Vr. pr. € 365.000,- k.k.
TE KOOP: Maasland
In de Balije
Charmante en royale vrijstaande villa.
TE KOOP: Vlaardingen
Van Hogendorplaan 1627
Heerlijke 3-kamer appartement, 2e verd.
Vr. pr. € 99.000,- k.k.
TE KOOP: Maasdijk
Geerbos 16
Vrijstaand woonhuis met grote schuur.
VERKOCHT
ONDER VOORBEHOUD
VERKOCHT
ONDER VOORBEHOUD
Zaterdag 17 en zondag 18 december
open huis van 12.00-13.00 uur
Zaterdag 17 december
open huis van 12.00-14.00 uur
Zaterdag 17 december
open huis van 11.00-12.00 uur
Zaterdag 17 december
open huis van 12.00-13.00 uur
BIEDINGEN GEVRAAGD
VANAF € 225,000,-
̈Opschoor Makelaardij
̈Zuidvliet 4 ̈3141 AL Maassluis
̈Tel.: 010-5939090
̈Fax: 010-5939091
̈E-mail: info@opschoor.nl
̈Internet: www.opschoor.nl
KERSTTOUR 17 DECEMBER A.S.
VAN 11.00 TOT 15.00 UUR.
S
T
E
R
K
IN
P
R
IJ
S
V
E
R
L
A
A
G
D
Wassenaer van Obdamstraat 36 MAASSLUIS
Zeer ruime en direct te betrekken drive-in woning
met inpandige garage en groot dakterras. Modern
ingericht met houten vloeren, strakke keuken met
inbouwapparatuur, nieuwe badkamer en 4 grote
slaapkamers. Uitermate geschikt voor PRAKTIJK/BE-
DRIJFSRUIMTE AAN HUIS (25m²) op de begane grond.
De woning met de grootste woonoppervlakte in
deze prijsklasse in Maassluis. Kom kijken op de
open huizen dag 17 december a.s.!
̈Vraagprijs: € 249.500,- k.k.
Sneeuwschuiven, gladheidbestrijding
... wij zijn klaar voor de winter!
Bel voor
vrijblijvend
advies
06-55308836
s t u k a d o o r s
eilers
Sierpleisters
Restauratie
Renovatie
Gevelbepleistering
Gevelisolatie
(gecertificeerde systemen)
vraag het de specialisten!
SHOWROOM EN MAGAZIJN: HAVEN 30A, 3143 BC MAASSLUIS
TELEFOON (010) 5917489 – FAX (010) 5924456
E-mail: info@eilers-stukadoor.nl – Website: www.eilers-stukadoor.nl
VCA*
donderdag 22 december a.s. vanaf 16.00 uur
Feestelijke Open Dag de Kastanjehof
en Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Djoy
Nieuwsgierig naar Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Djoy?
Ga naar www.kdv-djoy.nl
Op 22 december zal het geheel gerenoveerde en deels nieuw
gebouwde complex Kastanjehof in Maasland alsmede van
het daarin gehuisvestede Kinderdagverblijf en Buitenschoolse
Opvang Djoy worden geopend.
Aansluitend op deze feestelijke opening zal een open dag
gehouden worden in het Kinderdagverblijf waarbij iedereen
die een kijkje wil komen nemen van harte uitgenodigd is
vanaf 16.00 uur aan de Langetaam 15a te Maasland.
AANTREKKELIJK GEPRIJSD!
BOTTER 33
TE KOOP: ruime en goed onderhouden 5-kamer
hoek-eengezinswoning, goed geïsoleerd, met garage
en zonnige achtertuin op het zuid-westen. Dakterras.
Dichtbij winkels en openbare voorzieningen.
130 m2 woonoppervlakte.
Vraagprijs € 210.000 k.k.
Eventueel 2e aangrenzende garage voor € 20.000.
Oplevering in overleg.
Verdere bijzonderheden op Funda.
Tel.: 06 - 21 82 66 00
Tot 70% korting
DE WINTERCOLLECTIE KLEDING:
O’NEILL – QUIKSILVER – ESPRIT – BENCH
BJORN BORG – LUHTA – FALCON – NIKE
ASICS - PROTEST – BRUNOTTI – JACK & JONES
OXBOW - ADIDAS - PUMA - ENZ.
4000 PAAR SPORTSCHOENEN
Running - Zaal-/veldsport - Casual - Wandel - enz.
ADIDAS – ASICS – NIKE – LACOSTE – BJORN BORG
K-SWISS – PUMA – NEW BALANCE – SALOMON – LOWA
AUSTRALIAN – MUNICH – CONVERSE – DITA – MERRELL
GAASTRA – REEBOK – BROOKS – TEVA – CROCS.
ALLES MOET ERUIT!!

Anne de Vriesstraat 6-8, Maassluis, tel.: (010) 591 64 75
WWW.INTERSPORT-BIESHEUVEL.NL
Voor al uw buiten- en binnenzonweringen,
gordijnen, vloerbedekking en horren
Reigerstraat 26 - 3145 CT Maassluis - Tel. (010) 591 22 73
www. wakkerzon. nl
Moet uw jaarrekening 2010
nog gedaan worden?
Administratiekantoor
Van der Heijdt-van Mil
Voor al uw administraties,
aangiftes en fiscale aangelegenheden
tevens VVE beheer.
Nancy van der Heijdt
Tel. 06-202 33 476 / 010-5924273
www.hm-administratie.nl
!Spoed! Te koop gevraagd:
TOYOTA’s, Honda, Nissan,
Mazda, Mitsubishi, met
schade of defect geen be-
zwaar. Ook andere merken
met of zonder APK, met
RDW vrijwaring. U belt,
wij komen langs. Tel. 010-
2762532 of 06-25160439,
ook ’s avonds.
PRO-CENTEN VOF ver-
zorgt de administratie
speciaal voor uw Ver-
eniging van Eigenaren.
Wij doen dit tegen een
redelijk tarief. Vraag om
een vrijblijvende offerte.
U kunt ons bereiken op
Tel. 010-4357371 of 06-
51896605
VERZAMELAAR biedt
goede prijs voor oude
ansichtkaarten van voor
1960. Tel. 06-15451873
De Schakel wordt niet ge-
lezen maar g-e-s-p-e-l-d!
Een Ford van
Korpershoek:
daar reed mijn
vader en die
z’n vader al in!
GEVRAAGD: rommel-
marktspulletjes. Ik ben op
zoek naar spullen voor de
rommelmarkt. Heeft u wat
staan ,ik kom het graag bij
u ophalen. Pannen, schoe-
nen, gereedschap, speel-
goed, muziekinstallaties,
boeken, fietsen, servies,
oude mobieltjes, beeldjes,
schilderijen, enz. enz. Te-
lefoon 06-26781702
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Lessen bij De Cirkel, daar
word je wijzer van!
Y O G A
www.decirkel.name
Tel. 010-5901530.
Zuiddijk 36 MAASSLUIS
Zeer aantrekkelijke, sfeervolle dijkwoning met
grote achtertuin op het zuiden. Uitstekend onder-
houden en licht ingericht. Fraai ingericht met o.a.
mooie houten vloeren, open haard, ruime woonk-
kn en nieuwe badkmr. Gelegen in het gezellige
centrum van Maassluis. Een woning om zo te kun-
nen betrekken. Wonen in een huis van ‘toen’ met
de sfeer van ‘nu’.
̈Vraagprijs: € 369.000,- k.k.
̈Opschoor Makelaardij
̈Zuidvliet 4 ̈3141 AL Maassluis
̈Tel.: 010-5939090
̈Fax: 010-5939091
̈E-mail: info@opschoor.nl
̈Internet: www.opschoor.nl
KERSTTOUR 17 DECEMBER A.S.
VAN 11.00 TOT 15.00 UUR.
Sportmassage Maassluis
is het adres voor:
• Een goede stevige sportmassage.
• Een relaxte Hot Stone massage.
• Een behandeling volgens
het Medical Taping Concept
• Kwaliteit en kwantiteit.
Kijk eens op de website:
www.sportmassagemaassluis.nl
Of bel voor een afspraak:
06-53797193
15 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 8
̈MAASSLUI S
Peter van Anrooylaan 215
Uitstekend onderhouden, zeer ruim APPARTEMENT van 130
M² op de 6e verdieping van het luxe appartementenge-
bouw“De Engel”. Vanuit de royale woonkamer van 50 m²
heeft aan 2 zijden vrij uitzicht. Verder beschikt de woning
over 2 zeer royale slaapkamers, een riante badkamer met
o.a. douche en ligbad en een luxe Siematic keuken.
̈Vraagprijs € 325.000,- k.k.
Asserdreef 54
Uniek gelegen woonhuis met grote waaiertuin (i2008)
met meerdere terrassen en grote nieuwe houten berging.
Uitgebreide inbouwkeuken, spachtelputzwanden en pla-
vuizen vloer met vloerverwarming. Riante slaapkamer en
badkamer op de begane grond, zodat de woning ook zeer
geschikt is voor ouderen en mindervaliden.
̈Vraagprijs € 315.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Adriaen Brouwerstraat 114
2-kamer hoekappartement op de 7e woonlaag met prach-
tig uitzicht. Deze aantrekkelijke (starters) woning heeft een
groot balkonrondomenis gunstig gelegen. Deze woning is
ingericht met lichte hoekkeuken met inbouwapparatuur,
geheel betegelde badkamer met douchecabine, wastafel
en zwevend toilet. Geheel v.z.v. dubbel glas.
̈Vraagprijs € 127.500,- k.k.
̈MAASSLUI S
Echtpaar Curiedreef 7
Uitstekend onderhouden SCHAKELEENGEZINSWONING (type
waaierwoning) met CARPORT en grote tuin (W). In 2007
geheel v.z.v. luxe kunststof kozijnen met dubbel glas, in
2005 de gevels gereinigd en opnieuw gevoegd en 2007
een fraaie nieuwe parketvloer gelegd en nieuwe binnen-
deurengeplaatst. Eenwoning omzote kunnenbetrekken.
̈Vraagprijs € 259.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Echtpaar Curiedreef 15
Ruime, goed onderhouden eengezinswoning met car-
port en houten berging. Voldoende parkeergelegen-
heid aanwezig. Ingericht met o.a. vergrote woonkamer,
ruime slaapkamers, heerlijke vergrote badkamer met o.a.
whirlpoolligbad, nieuwe CV-ketel 2010. Zonnige, in 2010
opnieuwaangelegde achtertuin op het Zuidwesten.
̈Vraagprijs € 225.000,- k.k.
̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S
Jeroen Boschstraat 111
3 (vh4) kamerapp. opde 4e verdmet eenprachtig uitzicht,
voor op de kinderboerderij en aan de achterzijde over het
park en singel. Een prachtig verbouwd en direct te betrek-
ken woning op een uniek plekje!
̈Vraagprijs € 169.500,- k.k.
̈MAASLAND
Delkamp 16
Prima gelegen 2 onder 1 kap met garage en tuin op het
Zuiden. Ruime woonkmr met schuifpui, open kkn in
U-vorm, 3 slaapkmrs op de 1e verd. en zolder met moge-
lijkheid voor een kmr. Garage met elektrische deur, ver-
warming en deur naar zonnige brede tuin aan het water.
Heerlijk rustig gelegen in kindvriendelijke buurt.
̈Vraagprijs € 325.000,- k.k.
Drijver 37
Speels ingedeelde eengezinswoning met groot, zonnig
dakterras en een royale achtertuin met veel privacy.
Deze leuke woning heeft o.a. een strakke naturelkleurige
siergrind vloer op de begane grond, een moderne keuken
met alle inbouwapparatuur en een royaal dakterras op de
1e verdieping.
̈Vraagprijs € 217.500,- k.k.
̈MAASSLUI S
Fenacoliuslaan 132
Zoekt u een nieuw appartement dat uitstekend is afge-
werkt en uitstekend is gelegen, dan is dit wat u zoekt!
Modern ingericht 3 kamer (hoek)appartement met een
riant balkon van 16 m2 op het Z. Zeer fraai ingericht met
o.a. white wash houten vloeren, strakke gladgestucte
wanden en moderne inbouwkeuken en badkamer. Een
woning omzo te betrekken!
̈Vraagprijs € 237.500,- k.k.
̈MAASSLUI S
Hagedoorn 4
Uitst. onderhouden en zeer ruime geschakeld herenhuis
met inpandige garage en tuin op het Z. Deze woning heeft
een grote woonkmr met hoge plafonds met dakramen,
videbalkon, 4 grote slaapkmrs en 2 badkmrs. Modern en
strak ingericht met luxe nieuwe inbouwkkn (2011), glad
gestucte wanden, open haard en fraaie laminaatvloeren.
̈Vraagprijs € 445.000,- k.k.
Haven 25
KARAKTERISTIEK HERENHUIS. Zonnige tuin (Z) met houten
berging, achteromen een dakterras. Sfeervolle woonkmr,
royale keuken en een aangebouwde woon/eetkmr aan
achterzijde met o.a. open haard en openslaande deuren
naar de tuin. 4 ruime slaapkamers en een riante badka-
mer met o.a. ligbad en inloopdouche. Eigen parkeerplaats
in de afgesloten parkeergarage Havenhof te koop.
̈Vraagprijs € 595.000,- k.k.
̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S
Fenacoliuslaan 34
Perfect onderhouden karakteristieke 5 KAMER
EENGEZINSWONING in jaren ’30 stijl met een 15 meter diepe
tuin en berging. Deze sfeervolle woning is volledig gemo-
derniseerd met behoud van het karakter van de jaren ’30.
O.a. granitovloeren, glas in lood ramen en authentieke
deuren. Voorzien van nieuwe keuken en badkamer.
̈Vraagprijs € 299.000,- k.k.
IN
P
R
IJS
V
E
R
LA
A
G
D
̈MAASSLUI S
Frederik Hendrikstraat 17
Goedonderhoudenjaren’30woning met originele details.
Deze woning is ruim opgezet met riante woonkamer met
hoge plafonds, erkerraamaan de voorzijde en openslaan-
de tuindeuren aan de achterzijde. Daarnaast een open
keuken, 5 slaapkamers en een riante badkamer. Gelegen
in sfeervolle Oranjewijk.
̈Vraagprijs € 249.000,- k.k.
Burgemeester De Jonghkade 30 C
Uniek gelegen, ruim3 kmr app. met fantastischvrij uitzicht
over de Nieuwe Waterweg ende haven. Deze woning heeft
een ruime en licht ingerichte woonkmr van 44 m² met
grote raampartij en frans balkon. Een Siematic hoekkkn
met complete inb.app., een moderne lichte badkmr, 2
royale slpkmrs en een zonnig balkon aan de achterzijde
maken deze woning compleet.
̈Vraagprijs € 229.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Arie Krijgsmanstraat 13
Aantrekkelijke eengezinstussenwoning in jaren ’30 stijl
met diepe tuinmet houtenberging. Gelegeninde geliefde
kindvriendelijke wijk Elysium. De woning is v.z.v. woonka-
mer met openslaande deuren naar de zonnige tuin, zeer
complete Siematic keuken met inbouwapparatuur, 4 grote
slaapkamers en een ruime bergvliering op zolder.
̈Vraagprijs € 247.500,- k.k.
̈MAASSLUI S
Het Hoge Licht 123
Nieuwbouw HERENHUIS (type Havenloods) met
UITGEBOUWDE WOONKAMER en 3 (mogelijkheid voor 4)
royale SLAAPKAMERS in de nieuwbouwwijk Het Balkon.
De woning is v.v. een grote woonkamer (ca. 58 m², incl.
keuken) d.m.v. een 3m diepe uitbouw met openslaande
tuindeuren aan de achterzijde. Door het laten vervallen
van de inpandige berging kan de woonkamer nog extra
worden vergroot.
̈Vraagprijs € 348.500,- k.k.
̈MAASSLUI S
Merellaan 785
Zeer ruim 3 voorheen 5 KAMER-APPARTEMENT op de 4e
verdieping gelegen in een keurig appartementen complex
met lift. Door het bijtrekkenvaneenzijkamer eneenvoor-
malig slaapkamer bij de woonkamer ontstaat een riante
T-vormige doorzonkamer van ca 80 m². Een raampartij in
de woonkamer van ca 9 meter lang biedt een fantastisch
uitzicht op de Nieuwe Waterweg.
̈Vraagprijs € 249.000,- k.k.
̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S
Joubertstraat 26 rood
Zeer ruime bovenwoning op de 1e en halve 2e verdieping
eneeneigenberging. Uitstekendgelegenophet Hooft met
vrij uitzicht over de Nieuwe Waterweg en de veerpont. In
2008 is een zeer fraaie badkamer met o.a. inloopdouche
en wastafelmeubel geplaatst. Verder geheel voorzien van
laminaatvloeren en spachtelputzwanden.
̈Vraagprijs € 167.500,- k.k.
IN
P
R
IJS
V
E
R
LA
A
G
D
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.OPSCHOOR.NL
Zuidvliet 4, 3141 AL Maassluis Tel. 010-5939090 info@opschoor.nl
KERST OPEN HUIS
ZATERDAG 17 DECEMBER A.S.
van 11.00 - 15.00 uur.
U kunt zonder afspraak
terecht bij deze woningen
Kinderdagverblijf en
Buitenschoolse opvang
Djoy opent na een lange,
plezierige en intensieve
tijd van voorbereidingen
op 2 januari 2012 vol
trots haar deuren.
De feestelijke opening
zal plaats vinden op
donderdag 22 december
2011. Vanaf 16.00 uur
bent u van harte uitge-
nodigd om een kijkje te
komen nemen in het ver-
nieuwde pand.
Het idee achter Djoy is
dat wij kinderopvang
aanbieden waar zowel de
kinderen, de ouders en de
pedagogisch medewerk-
sters met veel plezier
naar toe komen.
Zowel in het kinderdag-
verblijf als bij de buiten-
schoolse opvang werken
wij volgens de richtlijnen
die zijn geïnspireerd op
de visie van de pedago-
giek van Reggio Emilia. Het kinder-
dagverblijf is opgezet vanuit de ge-
dachte dat een kinderdagverblijf niet
alleen een veilige en verantwoorde
omgeving moet zijn, maar ook een
uitdagende omgeving voor kinderen
in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Wanneer uw kind de basisschool gaat
bezoeken kan hij/zij doorstromen
naar de buitenschoolse opvang. Ook
daar is de omgeving geïnspireerd op
deze visie. Onze visie Reggio Emi-
lia vraagt iets meer van de leidsters
doordat wij geen vaste thema’s heb-
ben maar inspringen op de behoefte
en interesse van uw kind.
Is uw kind bijvoorbeeld onder de in-
druk van een brandweerwagen die
hij of zij op de snelweg voorbij heeft
zien racen dan maken we een uitstapje
naar de brandweer of knutselen we
een brandweerauto in elkaar van klei.
In het kinderdagverblijf is het uit-
gangspunt van deze visie dat elk kind
in staat moet worden gesteld om het
beste van zichzelf te laten zien, om
de enorme creativiteit die
zij aangeboren bezitten te
ontwikkelen in hun eigen
tempo, op hun eigen ma-
nier met de juiste sturing
van de pedagogisch mede-
werkers. De groepen zijn
hier afgestemd op rust en
regelmaat. Op de groe-
pen zijn we lekker aan
het knutselen, lezen en
ontdekken, in de centrale
hal spelen we met fietsjes,
gaan we dansen maar heb-
ben we ook speciaal voor
de kleintjes een droom-
grot.
Ook bij de buitenschoolse
opvang wordt de creatieve
kant van de kinderen ge-
stimuleerd. Zo hebben wij
in onze buitenschoolse op-
vang een atelier tot onze
beschikking waar de kin-
deren naar hartelust kun-
nen tekenen, schilderen
of knutselen, bieden wij
regelmatig workshops aan
of werken we aan meer langdurige
projecten.
Bijzonder blij zijn wij met ons grote
sport & spellokaal. Hier werken we
met de kinderen aan het stimuleren
van hun motoriek bijvoorbeeld door
middel van allerlei activiteiten waar
het materiaal perfect op is afgestemd.
Na een lange schooldag kunnen de
kinderen op de groepen ook heerlijk
loungen op grote kussens of languit
lezen op de bank.
Maar ook actieve ontspanning is hier
Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Djoy
belangrijk, speciaal voor de kids van
de buitenschoolse opvang hebben wij
o.a. een tafeltennistafel en voetbal-
spel.
Ons team hebben we samen weten te
stellen na een sollicitatieprocedure
waarin de reacties overweldigend
waren, iets dat wij ervaren hebben als
een compliment van mensen uit het
werkveld die snel in de ga-
ten hebben gehad dat dit een
andere manier van opvang
is en leuk is voor kinderen
en leidsters.
Er zijn 2 manieren om de
groepen in te delen, hori-
zontaal of verticaal. Verti-
caal houdt in dat kinderen
van 0 tot 4 bij elkaar in de
groep zijn. Wij hebben be-
wust gekozen voor horizon-
tale groepen. Horizontale
groepen houdt in dat kinde-
ren verdeeld zijn in de leef-
tijdsgroepen 0 tot 2 jaar en 2
tot 4 jaar. Het idee hierach-
ter is dat kinderen qua ont-
wikkeling gelijk zijn en dat
kinderen zich in de groep
op hun eigen manier en in
hun eigen tempo kunnen
ontwikkelen. Kinderen van
drie vinden het nu eenmaal erg prettig
dat wanneer zij willen rennen, klim-
men en klauteren zij hierbij geen reke-
ning hoeven te houden met de baby’s
op de groep.
Wij hebben gekozen voor een mooie
tuin met gras, rubbertegels en uiter-
aard de welbekende en beschermde
kastanjeboom. Zoveel mogelijk spe-
len wij buiten en in de zomermaanden
kunnen we hier heerlijk picknicken in
de schaduw van de boom. Het plein is
bij velen al lang bekend en lag er de
laatste jaren enigszins troosteloos bij.
Wij hopen met onze tuin een stukje
Maasland te hebben opgefleurd.
Bij Djoy zijn de mogelijkheden uit-
gebreid. Heeft u onregelmatige werk-
tijden en bent u op zoek
naar flexibele opvang?
Wij hebben in iedere
groep een zogeheten
flexplek ter beschikking.
Onze openingtijden zijn
van 07.30 tot 18.30 uur.
Voor opvang bij de Bui-
tenschoolse opvang heeft
u de keuze of u wel of
geen gebruik wilt maken
vakantieopvang. Hoe
makkelijk kunnen we het
u maken?
Bezoek onze website of
maak een afspraak om
ons te bezoeken. Wij zijn
te vinden op www.kdv-
djoy.nl of www.bso-djoy.
nl, telefonisch bereikbaar
op 010-5922223 (vanaf 2
januari 2012) en op 06-
14174961 of 06-14174964.
Huifkartocht
voor bewoners
DrieMaasHave
Op zaterdag 10 december werden
vijftien bewoners van de afdelingen
Molenkwartier en Stationsplein van
Verpleeg- & reactiveringscentrum
DrieMaasHave in Maassluis ver-
wacht op de Karpershoeve in Maas-
land.
ABN-AMRO verzorgde namelijk
een tocht in een ouderwetse huifkar
die wordt voortgetrokken door een
paard. Maar eerst kregen de bewo-
ners een kop koffie met cake. Het was
een koude, maar wel mooie dag om
te genieten van deze bijzondere tocht.
Na afloop kregen de bewoners nog
heerlijke zelfgemaakte erwtensoep.
Met een rozig gevoel kwam iedereen
tevreden thuis.
DrieMaasHave bedankt ABN-AM-
De Bibliotheek biedt
Boek aan Huis Service!
Wanneer u door ziekte, hoge leeftijd
of handicap niet in de gelegenheid
bent een bezoek te brengen aan de Bi-
bliotheek, biedt onze Boek aan Huis
Service uitkomst.
De Bibliotheken van Maassluis,
Maasland, Schipluiden en Den Hoorn
bieden deze service.
Want als u niet naar ons kunt komen,
komen wij gewoon naar u! Op deze
manier blijft de Bibliotheek voor ie-
dereen toegankelijk.
Een medewerker van de Bibliotheek
zoekt –nadat wij u eerst gesproken
hebben over uw leesvoorkeuren- een
aantal boeken voor u uit en komt die
bij u thuis brengen en ook weer opha-
len. U kunt gebruik maken van boe-
ken met normale lettergrootte, maar
ook van grote letterboeken. Ook luis-
terboeken kunnen worden geleend.
Aan de Boek aan Huis Service zijn
geen extra kosten verbonden. Het
enige wat u nodig heeft is een biblio-
theeklidmaatschap.
Wilt u weten wat de Bibliotheek voor
u kan betekenen, vraag dan meer in-
formatie of meld u aan!
Woont u in Maassluis? Neem dan
contact op met onze vestiging in
Maassluis: 010-592 52 11 of via boek-
aanhuis@bibliotheekmaassluis.nl
Woont u in Midden-Delfland? Neem
dan contact op met vestiging Den
Hoorn: 015-261 18 38 of via boekaan-
huis@bibliotheekdenhoorn.nl
Wij brengen u graag uw boeken-aan-
huis!
15 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 9
̈MAASSLUI S
Zuidvliet 113
Zeer ruime en prima onderhouden eengezinswoning,
type drive-in, met ruime GARAGE en tuin (Z). De woning
is heerlijk licht ingericht met spachtelputzwanden en
laminaatvloeren. Moderne open keuken, 2 badkamers en
balkon aan de slaapkamer. Privé parkeerplaats op eigen
oprit. In 2010 geheel geschilderd.
̈Vraagprijs € 259.000,- k.k.
Fenacoliuslaan 29 zwart
Sfeervolle royale benedenwoning met souterrain (groten-
deels op stahoogte) en tuin. Deze woning heeft een grote
woonkamer met een verhoogd woonkeukengedeelte,
een splinternieuwe (2008) moderne open keuken met
o.a. spoeleiland, nieuwe laminaatvloer (2008) en een
prachtige vergrote veranda (Z). Een woning omje in thuis
te voelen.
̈Vraagprijs € 165.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Berkendal 67
Hoekeengezinswoning met uitgebouwde woonkamer en
grote schuifpui naar achtertuin (Z-W). De woning is in
2003 verbouwd en v.z.v. de uitbouw aan de woonkamer,
nieuwe inbouwkeuken en houten vloer. In 2008 is aan
de achterzijde een nieuwe dakkapel geplaatst. 3 ruime
slaapkamers, een badkamer met douche en ligbad en een
riante zolder.
̈Vraagprijs € 259.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Jan Steenstraat 59
Uitst. gelegen hoekeengezinswoning ( met evt. garage)
en unieke zeer grote recent aangelegde zij- en achter-
tuin op het Z. met vrij uitzicht over de Boonervliet. Deze
woning beschikt over 3 ruime slpkmrs en biedt uitgebreide
mogelijkheden tot uitbouwen en/of dakopbouw. Nieuwe
moderne kkn (2006) en badkmr (2007).
̈Vraagprijs: € 242.500,- k.k. (woning)
̈ € 20.000,- k.k. (garage)
̈MAASSLUI S
Lijsterlaan 42
Zeer ruime eengezinswoning met uitgebouwde woonka-
mer op uitstekende locatie tegen een zeer aantrekkelijke
vraagprijs. De woonkamer en keuken zijn aan de achter-
zijde uitgebouwd en v.z.v. een schuifpui. Verder v.z.v. 4
grote slaapkamers en een dakkapel aan de achterzijde. De
woning verkeert in een eenvoudige staat en dient gemo-
derniseerd te worden.
̈Vraagprijs € 195.000,- k.k.
̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S
Asserdreef 36
Zeer aantrekkelijke kleinere hoekeengezinswoning met
zonnige, diepe tuin (ZW). Deze woning is met name
geschikt voor kleinere huishoudens en biedt veel privacy.
Ingericht met fraaie lichte parketvloer, riante badkamer in
voormalige slaapkamer en nieuwe kunststof kozijnen met
dubbel glas op de 1e verd. (az).
̈Vraagprijs € 180.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Merellaan 833
2 kamer hoekappartement op de 1e verdieping met lift en
berging in de onderbouw. Vanuit de woonkamer en vanaf
het riante balkon heeft u een vrij uitzicht over de Nieuwe
Waterweg. Dit appartement is geheel v.z.v. hardhouten
kozijnenmet dubbel glas enbeschikt over eenvernieuwde
(2007) badkamer met douche en wastafel.
̈Vraagprijs € 152.500,- k.k.
Nobeldreef 187
2 kamer terrasappartement op de vierde verdieping. Indien
U besluit dit appartement te kopen, vernieuwen wij de
badkamer en het toilet naar uw wensen. Tevens instal-
leren wij uw droomkeuken.Dit wordt uitgevoerd door een
gerenommeerde aannemer. Kom langs en informeer naar
de voorwaarden!
̈Vraagprijs € 174.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Plevierstraat 40
Zeer ruime en uitstekend onderhouden eengezinswoning
met tuin (W) en houten berging. Deze woning is fors ver-
groot door een 2,5 meter diepe uitbouw aan de woonka-
mer (oppervlakte nu 34 m²) en een dakopbouw waardoor
er beschikking is over 5 grote slaapkamers. De fraaie uit-
gebreide keuken en ruime badkamer geven u veel ruimte.
̈Vraagprijs € 279.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Röntgendreef 10
Uitstekend onderhouden eengezinswoning met eigen
parkeerplaats onder carport en houten berging. Zonnige
brede tuin (W) met vijver en extra houten berging.
Schakelwoning met extra brede woonkamer aan de
achterzijde met schuifpui en plavuizen vloer met vloer-
verwarming, 4 (met mogelijkheid voor 5) slaapkamers en
lichte badkamer.
̈Vraagprijs € 249.000,- k.k.
Röntgendreef 58
Uitstekend onderhouden EENGEZINSTUSSENWONING met
fraai aangelegde achtertuin (Z) en parkeerruimte op eigen
oprit. De woning is ingericht met een fraaie hardhouten
vloer, witte open hoekkeuken met inbouwapp., ver-
nieuwde, moderne badkamer en toilet, dakkapellen aan
voor- en achterzijde en keurig aangelegde tuin.
̈Vraagprijs € 249.000,- k.k.
̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S
Wassenaer van Obdamstraat 18
Uitst. onderhouden, ruime eengezinswoning met grote
garage aan de achterzijde van de tuin. Rustig gelegen
aan de rand van het gezellige centrum van Maassluis op
loopafstand van winkels, horeca en NS-station. Lichte
inrichting met laminaatvloeren en moderne open kkn
met complete inb app. Geheel vzv hardhouten kozijnen
met dubbel glas.
̈Vraagprijs € 247.500,- k.k.
̈MAASSLUI S
Michiel de Ruyterplein 20
Zeer goed onderhouden en verrassend ingedeelde 4
kamer-maisonnette woning op de begane grond en 1e
verdieping met inpandige GARAGE en royaal dakterras.
Onder andere ingericht met fraaie parketvloer, ruime
Siematic hoekkeuken met vernieuwde apparatuur, spuit-
werkwanden en grote schuifpui naar zonnig terras op het
Zuidwesten.
̈Vraagprijs € 219.000,- k.k.
Dr. Albert Schweitzerdreef 361
Ruime 4 kamer appartement op de begane grond met een
grote zonnige tuinophet Westen. De woning beschikt over
eengrote woonkamer, 3 behoorlijke slaapkamers waarvan
één zeer ruim , 2 badkamers en een ruime keuken met
bijkeuken. Bij het appartement hoort een ruime garage.
̈Vraagprijs € 269.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Trasmolen 37
Uitst. Gelegenmodernherenhuis met inpandige garage en
tuinop het Z/Waanvijver. Vanuit uwwoonkmr enuwtuin
heeft u een heerlijk vrij uitzicht en veel privacy. Parkeren
kan op eigen oprit en in de garage. Heerlijk gelegen aan
de buitenrand vanMaassluis nabij natuurgebieden, sport-
verenigingen, scholen en een vernieuwd winkelcentrum.
̈Vraagprijs € 315.000,- k.k.
Trasmolen 41
Uitst. onderhouden modern herenhuis met inpandige
garage en fraaie achtertuin aan waterpartij.. Deze woning
heeft een riante en lichte living door de grote schuifpui.
De b.g. heeft een prachtige marmer vloer met vloerver-
warming en de 1e verd. is vzv moderne grijze white-wash
laminaatvloeren. Met een prettig ruime woonkkn, strakke
lichte badkmr, 3 ruime kmr.
̈Vraagprijs € 325.000,- k.k.
Wilgendal 39
Schakeleengezinswoning met zonnige tuin, berging en
achterliggende garage. De woning is in 2004 geheel v.z.v.
kunststof kozijnenmet dubbel glas en2 grote nieuwe dak-
kapellen op de zolderverdieping. De begane grond is v.z.v.
een fraaie parketvloer en open haard met kalkzandstenen
schouwen 5 ruime slaapkamers.
̈Vraagprijs: € 249.500,- k.k. (woning)
̈ € 20.000,- K.K. (garage)
̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S
Dr.Alb.Schweitzerdreef 377
Op fantastische locatie gelegen zeer royaal beneden hoe-
kapp. met carport enberging ineenluxe app.complex aan
de buitenrand van Maassluis, met prachtig vrij uitzicht op
het park en meren. Deze 4 (v/h 5) kmrwoning heeft een
grote living, Een uitgebreide open kkn, een compleet ver-
bouwde badkmr en een fraaie tuin met grote vijverpartij!!
̈Vraagprijs woning € 274.500,- k.k.
̈Vraagprijs carport € 15.000,- k.k.
̈MAASLUI S
̈MAASSLUI S
Zuidvliet 4, 3141 AL Maassluis Tel. 010-5939090 info@opschoor.nl
IN
P
R
IJS
V
E
R
LA
A
G
D
IN
P
R
IJS
V
E
R
LA
A
G
D
V
E
R
K
O
C
H
T

O
.V
.
B
.
V
E
R
K
O
C
H
T

O
.V
.
B
.
V
E
R
K
O
C
H
T

O
.V
.
B
.
V
E
R
K
O
C
H
T
Z id li 4 3141 AL M l i T l 010 5939090 i f @ h l
KERST OPEN HUIS
ZATERDAG 17 DECEMBER A.S.
van 11.00 - 15.00 uur.
U kunt zonder afspraak
terecht bij deze woningen
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.OPSCHOOR.NL
Vorige week werd de cursus
Mental Coaching van Jocotal
afgesloten met het diploma
‘Basisvaardigheden Mental
Coaching’.
De gemotiveerde en leergie-
rige deelnemers aan deze ba-
siscursus, die al enige jaren
met succes door John Moens,
docent RTA (Randstad Top-
sport Academie van de Ho-
geschool Rotterdam) wordt
gegeven, kunnen terugkijken
op een aantal leerzame en in-
spirerende lessen, die hen het
basisprincipe van mentale
training deed leren kennen.
In de lessen werd vooral veel
aandacht besteed aan het le-
ren van de technieken visua-
lisatie en affirmatie (positieve
zelfinstructie). Deze tech-
nieken kan men zien als een
voorwaarde om te komen tot je OPP,
de Optimale Persoonlijke Prestatie.
Vanaf de eerste trainingsbijeenkomst
werd er gewerkt aan een positief
zelfbeeld, een belangrijk fundament
van de mentale training, waarde-
voller dan zelfvertrouwen volgens
de Amerikaanse psychologe Jean
Twenge. De huiswerkoefening ‘Com-
plimenten geven’ kon men al direct
in de praktijk toepassen. Mede door
het consequent uitvoeren van de ge-
dachtetraining, waarbij men leerde
door de negatieve en belemmerende
gedachten te vervangen met positieve
en stimulerende gedachten, was het
resultaat bij menig cursist al bin-
nen een aantal weken merkbaar. De
eindtoets bestond uit een presentatie,
waarbij men de vier hoofdemoties
Blij, Boos, Bang en Bedroefd als uit-
gangspunt voor de 7 jarige levenscy-
clus diende te gebruiken. Het accent
lag dan vooral op de blije momenten.
Er werd gebruikt gemaakt van het
leer- en trainingsboek over mental
coaching, ‘De weg naar Zelfvertrou-
wen en Succes’ van John Moens (zie
www.uitgeverijdebrouwerij.nl). De
fraai uitgevoerde diploma’s, die er-
kend zijn door de Hogeschool Rotter-
dam, werden uitgereikt door Marion
Steentjes, huisarts te Schiedam.
De stichting Jongeren Coaching
& Talentontwikkeling benut deze
training eveneens om vrijwilligers
te selecteren, die geschikt zijn om
zogenoemde probleemjongeren te
St. Jongeren Coaching & Talentontwikkeling
(Jocotal) scoort weer bij coachopleiding
gaan coachen. Primair gaat het om
jongeren in de leeftijd van 8 tot 16
jaar,die uit de boot dreigen te vallen.
Zij hebben moeite met het volgen van
onderwijs en vallen bijvoorbeeld op
door schoolverzuim en onaangepast
gedrag.
Door een ‘een-op-een’ coa-
ching proberen we te bereiken
dat ze weer hun draai vinden
in de maatschappij, voordat
het werkelijk mis gaat.
Naast deze moeilijkere jon-
geren willen we ook de kans-
arme jongeren via een bege-
leidingsprogramma weer een
doel in hun leven geven en
hen de kans geven om aan het
sportieve verenigingsleven
deel te nemen.
Sport verbroedert en stimu-
leert de maatschappelijke
participatie.
Bovendien is het een feit,
dat sport preventief werkt op
schooluitval en criminaliteit.
We stimuleren jongeren om
aan sport te doen, waarbij we
er naar streven om dan ook de
volledige contributie te betalen.
Een en ander zal gefinancierd gaan
worden door het Jeugdondersteu-
ningsfonds Jocotal.
Op woensdag 1 februari 2012 start er
weer een cursus.
Verdere informatie kan men ver-
krijgen bij John Moens, bestuurslid
en coördinator van Jocotal. zie ook
www.Jocotal.nl, tel:06 30322257 of
e-mail:jhamoens@kabelfoon.nl.
Op zoek naar de invulling van een
avond in de week voor Kerst om al-
vast in de kerstsfeer te komen?
Op 22 december 2011, vlak voor Kerst,
verzorgen de leerlingen van Lentiz
|Kastanjecollege MAVO Maassluis
een geweldige Kersttoneelavond. U
bent van harte welkom. Leerlingen
van de school spelen een voorstelling
met een Kerstboodschap. Het
thema is ‘talenten’.
Wat is er leuker dan je talent
laten zien? Het is natuurlijk
wel hartstikke spannend,
maar het is geweldig als het
lukt. Ook je erop voorberei-
den met een groep mensen
die je steunen om het er ook
echt uit te laten komen, is al
een geweldige opbouwende
ervaring. Maar het mooiste
is: optreden voor publiek!
Precies dat gaan de jongelui
zelf doen.
Dat er talenten op het Kastan-
jecollege zijn zal tijdens deze theater-
avond wel duidelijk worden. Er wordt
gezongen, gerapt en gedanst. De hele
voorstelling gaat over talenten en wat
je daarmee doet. Tijdens de voorstel-
ling zal ook duidelijk worden of ui-
terlijk alleen voldoende is om een hét
talent van Maassluis te worden.
Het script voor de voorstelling is ge-
schreven door docenten Mike Dijks-
ma en Frank Nijboer en wordt ook
door hen geproduceerd en geregis-
seerd. Oud-leerling Kim Voormeeren
coacht de danseressen en is verant-
woordelijk voor de choreografieën.
De afgelopen weken is er door leer-
lingen en docenten van Lentiz| Kas-
tanjecollege MAVO Maassluis hard
gewerkt aan deze theatervoorstelling
die de naam “15 Minutes of Fame”
heeft gekregen. De voorstelling is
gebaseerd op de talentenjachten die
regelmatig op televisie te zien zijn.
Het wordt een soort kruising van
“Holland’s got Talent” en de musical
“A Chorus Line” . Verder zal het een
combinatie van film en theater zijn.
Het is dus geen echte talentenjacht
maar een theatervoorstelling.
Docenten én leerlingen zijn heel en-
thousiast, het belooft een geweldige
voorstelling te worden. Daarbij is
publiek van harte welkom. Heeft u
interesse om deze voorstelling bij te
wonen, neemt u dan contact op met de
‘15 Minutes of Fame’,
Lentiz maakt Talent zichtbaar
receptie van de school. Lentiz | Kan-
stanjecollege MAVO Maassluis (tele-
foon: 5990504) om uw gratis kaartje
te reserveren. Deze eenmalige voor-
stelling is op donderdag 22 december
en begint om 19.30 uur in de aula van
de school.
Lentiz|Kastanjecollege Mavo Maas-
sluis biedt een keur aan onderwijs-
programma’s voor leerlingen. Er valt
daardoor voor leerlingen heel wat te
kiezen. Naast mavo en havo onder-
wijs biedt de school ook het beroeps-
gerichte programma Dienstverlening
en Commercie voor kader- en basis-
leerlingen aan. De school
biedt, voor wie dat wil,
mavo en havo onderwijs
volgens het gewone on-
derwijsprogramma. Maar
leerlingen kunnen ook
kiezen voor een opleiding
volgens een volledig nieuw
pedagogisch-didactisch
concept: Dutch Big Picture,
met de eerste Dutch Big
Picture Havo in Europa,
die in samenwerking met
het Lentiz|Reviuslyceum
wordt gerealiseerd. Binnen
Dutch Big Picture, biedt
de school onderwijs in BBL, KBL,
MAVO en HAVO.
Buitenschools leren maakt ook deel
uit van het aanbod. In School iScool
worden verschillende activiteiten
aangeboden waaraan ook leerlingen
uit de groepen 7 en 8 van de basis-
school kunnen deelnemen. Uitgangs-
punt van de school bij dit alles is
steeds: “Leren zo te leven dat alle
mensen deel kunnen hebben aan het
goede leven”. Meer informatie vindt
u op www.lentiz.nl.
15 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 10
Gezelligheid troef
WWW.KONINGSHOEK.COM
• Gratis parkeren
• 70 kwaliteitswinkels
• Heerlijk warm overdekt
winkelen
• Er is altijd wel wat te beleven
Bewezen de goedkoopste!
Hoogvliet Maassluis, Koningshoek 93101
Iedere zaterdag open tot 20: 00 uur
Actie is geldig van woensdag 14 december t/m dinsdag 20 december 2011.
Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.
Amstel
Krat 24 flessen van 0.3 liter
10.59
7.
99
per krat
Per liter 1.11
Funny Kids Store &
Funny Kiddy Store
Vanaf donderdag 15 december:

50% korting op alle winterjassen!

50% korting bij aankoop van 3 stuks
of meer van de wintercollectie!
KOOPZONDAG 18 DECEMBER
(NIEUWSTRAAT EN KONINGSHOEK) ONTVANGT
IEDERE KLANT BIJ AANKOOP VAN 75 EURO
OF MEER EEN GLIJSCHOTEL KADO!!
OP=OP.
lunch & zo
Tijdens de kerstmarktdagen
bij elke warme drank
Roomboter Amandelstaaf
slechts 0,99
Winkelcentrum Koningshoek, Maassluis
010-5925434 • Gratis Wi-Fi
Ma t/m za keuken geopend van 8.00 tot 18.00 uur
(donderdag tot 20.00 uur)
BEZORGEN? www.lunchenzo.nl
sale bij daan

HALVE PRIJS
+ 5 euro

Deze aktie geldt op het grootste
deel van onze collectie.
Herkenbaar aan de actiesticker
Kadotip->
Turkse kookboek
€ 20,-
Kruger gold koffie 200 gr € 4.25
Diepvries mosselvlees 1 kg € 6.49
Diepvries ansjovis 1 kg € 4.49
Diepvries garnalen rauw 1 kg € 8.49
Sılan wasverzachter 3 ltr. € 3.75
Koningshoek 92345, Maassluis
Tel. (010) 591 09 54
PEARLE OPTICIENS
MAASSLUIS WENST U
PRETTIGE FEEST DAGEN!
Official dealer
Ikki - Mi Moneda
- Tommy Hilfiger
- DKNY - Fossil
Oozoo - Haurex - RG
- Elite - Davis - Diesel
- Dolce&Gabana -
Festina - Guess
Jewellery - Marc Ecko
- Max - Wize&Ope -
Tutti Milano - Rosa di
Luca - Zinzi Sieraden
- Imenso - Astrelle
Jewels - NewBling
Bezoek ook onze winkels voor de aanschaf van uw Kerstkado’s.
Ook daar hebben we namelijk leuke acties.
Op zoek naar een leuk en betaalbaar KERSTKADO?
Bezoek dan onze kramen op de Kerstmarkt van vrijdag 16, zaterdag 17
en zondag 18 december a.s. voor o.a.:
• Diverse tassen € 7,50 per stuk en 2 voor € 10,00
• Diverse MERK-tassen (Converse/Paul Frank en Esprit)
halve prijzen of zelfs nog minder.
• Bijouterie dozen tegen BODEMPRIJZEN
• Plus nog heel veel andere koopjes…..
DEambachtelijke schoenmaker
sleutel- en lederwarenspecialist met ALLES!
WINKELCENTRUMKONINGSHOEK- MAASSLUIS
TEL. : 010- 5919840 FAX. 010-591994
Gall&Gall De Block
Op zoek naar een leuk Kerstcadeau?
Stel uw eigen bierpakket of een
leuk wijnpakket samen……

Prettige Feestdagen namens AH De Block
15 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 11
Winkelcentrum
KERSTMARKT
Vrijdag t/m zondag
16, 17 en 18 december
Vrijdag en zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Kerstman, Charles Dickens groep, koren, inpakservice, workshop kerststukjes maken
voor kinderen, gratis warme chocolademelk en erwtensoep en nog veel meer.
WWW. KONI NGS HOE K. C OM
b
i
n
n
e
n
k
a
n
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
15 DECEMBER 2011
PAGINA 12
door Willy de Boo
Jan Ouwenbroek, op welke leeftijd
bent u eigenlijk met schilderen be-
gonnen?
Toen ik tien jaar was.
U bent nu 84 jaar, dus al 74 jaar
oefent u uw hobby/werkzaamhe-
den uit? Het kan niet anders of het
schilderen zit u in het bloed! Waren
er gezinsleden bij u thuis die schil-
derden?
Nee, die belangstelling ontstond ei-
genlijk door een buurvrouw. Tijdens
mijn jeugd woonde ik aan de Noord-
vliet, waar ik regelmatig boodschap-
pen deed voor de buren. Dat waren
drie alleenstaande dames van toen-
tertijd rond de 70 jaar: een schilderes,
een huishoudster en een pianolerares
die tevens schilderde.
Een opvoedkundig, zo niet kunst-
zinnig drietal, zeg!
Zeker! Als ik de boodschappen
kwam brengen zag ik de laatste ge-
bogen over haar ezel in het prieel. Zij
schilderde de bloemen uit haar tuin,
zo bleek.
Dat beeld, die houding, ziet u dus
nog goed voor u?
O, ja, zo helder. Dat schilderen wilde
ik ook zo graag!
Toeval bestaat niet?
Het heeft op mijn pad moeten komen!
Op een keer gooide ik een visje uit en
vertelde haar dit. Onmiddellijk ging
zij er op in: ‘kom aanstaande zaterdag
maar naar mij toe, dan gaan we dit
proberen.’ Nou dat was beslist niet
tegen dovemansoren gezegd: twee
jaar lang heeft zij mij leren tekenen.
Totdat zij op een zeker moment een
advies gaf: ‘Jan,’ zei zij, ‘ tot zover. Ik
kan je niets meer leren, je moet maar
naar een school.’
En dat heeft u gedaan?
Dat was helemaal niet eenvoudig. In-
middels was het 1939 en de Tweede
Wereldoorlog dreigde. Bovendien
konden mijn ouders de professionele
teken- en schilderlessen niet bekosti-
gen. In die tijd vond men het ook hele-
maal ‘niets’ om later met een creatief
vak je brood te moeten verdienen.
Nee, mijn ouders hebben mij niet ge-
stimuleerd, maar ik zette door.
Wat bijzonder!
Nou ja, bijzonder…(Mevrouw Ou-
wenbroek-Moerman, komt vrolijk
tussenbeide) : ‘Ja hoor, hij is altijd een
beetje bijzonder geweest! Hij ging
nooit zoals andere jongens van zijn
leeftijd achter de meisjes aan, nee,
nee, hij moest tekenen!’ (Jan Ouwen-
broek gekscherend): ‘Toen heb jij me
uiteindelijk maar gevraagd?’
Waar bent u uiteindelijk terecht ge-
komen voor uw lessen?
Een uitkomst vormde de Nijverheid
Avond Tekenschool, die op de bo-
venste verdieping van de toenmalige
dr. Abraham Kuyperschool aan de
Boonestraat in Maassluis gelegen
lag. De plek waar nu C 1000 zit. Daar
kreeg ik les gedurende een vijf-jarige
opleiding ‘vrij tekenen en schilderen’
van Johann Oberreiter, die als kind
vanuit Oostenrijk naar Nederland
was gekomen om aan te sterken. Hij
kwam bij pleegouders in Maassluis
terecht. Oberreiter, aanvankelijk
stoffeerder, bleef in Maassluis han-
gen en doorliep vervolgens de Akade-
mie in Rotterdam. Hij was een zeer
talentvol kunstenaar!
Wat fantastisch zo’n school in je
omgeving!
Je kon er ook technisch onderricht in
tekenen krijgen.
Wat voor lessen kreeg u in het be-
gin?
Allereerst moest je je bekwamen in
het natekenen van gipsmodellen. Hoe
zit een oor, een wang, een oog en een
mond er precies uit? Verder tekende
je stillevens met conté potlood.
Dan heeft u het vak wel gedegen ge-
leerd en oog voor detail gekregen?
Dat is een ding dat zeker is! Trou-
wens: stillevens maak ik nog. (Toont
mij zijn vroege (1944) en recente
werk). Ik houd ook ontzettend van
antieke voorwerpen, die teken ik na,
zoals deze oude pullen, waar vak-
manschap, puur handwerk van uit
gaat. Kijk eens naar die structuur;
je herkent de stooktechniek aan de
ondergrond. (Mevrouw Ouwenbroek
trots): ‘mijn man is heel veelzijdig,
maakt materieschilderijen van kurk,
jute en hout.’
Nagenoeg fotografisch dat werk wat
u hier laat zien!
Ja, dat heet arceren. Zo ging dat vroe-
ger.
Nu heeft u mij zojuist verteld voor-
namelijk met acrylverf te werken,
een moderne verf van de laatste 40
jaar. Dan zou ik zeggen: dat past
niet bij u.
Maar dan heeft u geen verstand van
acrylverf. Dan weet u niet wat je er
wel en niet mee kunt doen.
Dat weet ik ook niet, maar het re-
sultaat vind ik verbluffend. Jan Ou-
wenbroek: geeft u mij eens les?
Allereerst: de reden dat ik niet met
olieverf werk is deze: olieverf stinkt.
En als je zo woont als ik en thuis wil
werken, is je ruimte voor het gebruik
van olieverf te beperkt. Dan adem je
de gehele dag dampen in, die slecht
voor de gezondheid zijn. Ik gebruik
dure Amerikaanse acrylverf, het is
een kwestie van techniek: je moet
van donker naar licht werken, dan zie
je geen verschil met olieverf! Acryl-
verf meng je met water, olieverf met
terpentijn. Dat dient het gemak, dat
weet ik wel, maar de mogelijkheden
van acrylverf zijn vele malen groter.
Met deze verf kun je dik over dun en
dun over dik verven. De niet-kenners
denken alsmaar door te moeten wer-
ken omdat de verf snel droogt. Dat
is een bewijs van onkunde, want dat
eventuele probleem kun je opvangen
met andere technieken.
Door de tijd heen heeft u een dui-
delijke ontwikkeling doorgebracht.
Toch heeft u de tijd met u meege-
nomen, zie ik. Hoe precies heeft uw
‘kijken’ zich ontwikkeld?
Door liefde op te kunnen vatten voor
alles wat ik tegenkwam. Dat ‘alles’
wilde ik vereeuwigen. De speling van
licht en donker, de slagschaduwen
intrigeerden mij hevig, ook nu nog.
Daarnaast heb ik veel musea bezocht
en vakliteratuur gelezen. Veel over
het werk gesproken, ook, dan weer
eens met die kunstenaar, dan weer
eens met een ander. (Plotsklaps afge-
leid): Dit moderne werk bijvoorbeeld
stelt Toscane voor, ook die streek
wilde ik vastleggen.
Prachtig dat lila. Specifieke kleuren
voor die omgeving!
Typisch voor Toscane, ja. Ook in
Frankrijk, waar wij zo’n 25 jaar, ie-
der jaar met de caravan op vakantie
gingen, heb ik veel werk gemaakt.
Zoals dit schilderij met de naam ‘Les
couleurs de la Provence’. Details uit
oude dorpjes. Vooral de verlatenheid
trekt mij, het verval van de dingen,
de aardetinten. Ik werk veel vanuit
de berm, dan stoot je tegen grassen,
tegen kruiden aan. Je snuift de geu-
ren op, heerlijk! Ieder land zijn eigen
uitstraling, zoals Spanje weer een
geheel andere lichtval heeft dan Ne-
derland. Op reis kwam het vaak voor
dat ik riep: hier wil ik stoppen. Dan
gingen mijn vrouw en vrienden hun
gang, terwijl ik enkele schetsen en
foto’s maakte. Later, heeft de vrouw
van die reisvriend eens opgemerkt:
‘Jan, heeft mijn man toen leren kij-
ken’. (Mevrouw Ouwenbroek): Jan,
weet je nog dat we eens over die kade
in Maasland liepen en dat jij opeens
enthousiast riep: ‘moet je die weer-
spiegeling eens zien, al die kleuren in
dat water?’ Toen zag ik de schoon-
heid er plotseling ook van. Het is
waar: Jan leert je kijken.
Wie is voor u zelf een voorbeeld, een
opvallend schilder geweest?
Daar hoef ik niet lang over na te
denken, dat is Vincent van Gogh!
Zijn kleurgebruik en zijn enthousi-
aste penseelstreken, fascineren mij in
hoge mate.
Nu heeft u in het verleden verschil-
lende malen in het Gemeentemuse-
um geëxposeerd. U heeft in de loop
van de tijd verschillende wedstrij-
den gewonnen en u bent ‘kunste-
naar van Maassluis 2010’ geweest.
Hoe vindt zo’n persoon nu, dat het
Gemeentemuseum Maassluis ter
discussie staat?
(Bescheiden): ik was mede ‘kun-
stenaar van Maassluis’. Dat moet
u ook zo schrijven, hoor! (En dan
fel): maar om op het museum terug
te komen: ik vind het tragisch! We
hebben werkelijk een prachtig mu-
seum, waar veel in is geïnvesteerd.
Zo’n klein museum, dat dit nu niet
gefinancierd kan worden door een ge-
meente? Maassluis kent bovendien de
bijzonderheid, verschillende collec-
ties ontvangen te hebben van diverse
grote schilders. Als je dat accepteert,
moet je er ook eeuwig voor kunnen
zorgen. Waar blijven die werken nu?
Wie waakt daar over, die schilderijen
moeten toch onderhouden worden?
Een museum geeft een plaats een
bijzonder cachet, heb ik onlangs ge-
schreven.
Natuurlijk! Alles draait nu ernstiger
dan ooit om geld, waarvoor de mooi-
ste dingen vernietigd worden. Wie en
wat staan er momenteel niet ter dis-
cussie? De bibliotheken ook al.
Heeft Maassluis nog wel voldoende
mogelijkheden om te exposeren?
De expositie straks in de bibliotheek,
waarvoor u nu bij mij bent, is slechts
een kleine tentoonstelling van enkele
werken. Nee, ik denk dat Maassluis
een ernstig tekort aan expositieruim-
te heeft.
Hoe dan ook: u gaat voorlopig nog
door met schilderen?
(Krachtig): Zo lang ik leef en kan!
Als ik een dag niet schilder heb ik
gezondigd!
Voor eventuele aankoop van werk
van de kunstenaar Jan Ouwen-
broek kunt u contact opnemen on-
der telefoonnummer: 010-5913101.
In gesprek. Op de achtergrond één van zijn schilderijen.
Jan Ouwenbroek aan het werk
Jan Ouwenbroek:
‘Als ik een dag niet schilder heb ik gezondigd’
Thuis bij het
echtpaar Ouwenbroek
Straks, van januari tot en met eind februari, kunt u enkele schilderijen bewonderen van één van de
oudste kunstenaars uit Maassluis: Jan Ouwenbroek. Ouwenbroek, maakt deel uit van de Maassluise
kunstenaarskring. Om de zoveel tijd toont de bibliotheek een kleine kunstcollectie aan haar lezers/
abonnees, aan internetbezoekers en aan publiek in het algemeen. Kunstenaars voornamelijk uit de
regio. De tijd in ogenschouw genomen, kan dit initiatief niet anders dan een zinvol gebaar zijn.
Het jaar is bijna om, een goed moment om terug te blikken en vooruit
te kijken.
Ook de Ondernemers Federatie Maassluis blikt terug op een mooi jaar
en wil doelgerichte ondernemers, die opvallen in 2011, belonen.
Er zal een prijs uitgereikt worden aan een ervaren ondernemer en er is
tevens een startersprijs, voor aanstormend talent.
Vanuit het Stadshart zijn wij trots te mogen melden dat er meerdere on-
dernemingen in onze binnenstad beloond zijn met een nominatie voor
deze prijzen.
Dat vinden wij heel fijn, want het stadshart is uniek in de regio!
De Maassluise vlieten, de speciaalzaken en de jaarlijkse sfeervolle ac-
tiviteiten rond de binnenstad vinden wij als ondernemer zelf ook heel
bijzonder.
De laatste ronde is ingegaan en de jury heeft de moeilijke taak om een
beslissend oordeel te gaan vellen op 5 januari.
Alle ondernemers in de finale worden bezocht, een hele klus! Wij wen-
sen de jury veel wijsheid toe.
Op de foto: vlnr de ondernemers van Cyprea Therapeutisch en Creatief
Centrum, Bloemsierkunst Flora en Anne en Anne Kook & Design.
De andere genomineerden zijn Smaak en Meer, FGB Facility Manage-
ment en Schoenservice Maassluis.
Stadshart bruist
van het talent!
Zoals u gelezen heeft, sluit Theater
Schuurkerk in het centrum van
Maassluis haar deuren eind juni
2012
door Marjan de Groot
De gemeente heeft definitief bedon-
gen dat Theater Schuurkerk haar deu-
ren moet sluiten door de be-
zuinigingen in de culturele
sector. De strijd is geleverd.
Henk Kuipers, directeur
Theater Schuurkerk:,Het
blijft heel verdrietig dat
Theater Schuurkerk moet
verdwijnen. Er is echter
geen weg meer terug. Op
een inwonersaantal van
33.000 plus in Maassluis,
is het al heel wat dat er een
theater bestaat, laat staan
twee theaters naast elkaar.
Desalniettemin blijft het
spijtig. Het monumentale
pand heeft 25 jaar als the-
ater gediend en zal nu een
andere functie krijgen. Wat
voor functie is nog onduide-
lijk. Ik hoop dat er van die
mooie ruimte wel gebruik
gemaakt blijft worden. Wat
heel positief is, is dat het
theateraanbod in Maassluis
gewaarborgd blijft door het
samengaan van Theater
Schuurkerk met Konings-
hof. Hierdoor zijn Maas-
sluizers nog altijd verze-
kerd van een theateraanbod
in hun eigen stad en dat is
natuurlijk ontzettend belangrijk voor
een stad als deze.’
Bianca van der Hoek, manager
van Koningshof, is blij met de
samenwerking:’In Koningshof wa-
ren natuurlijk al veel voorstellingen
te zien. De grotere voorstellingen,
hadden hun plekje hier al gekregen.
Het totale theateraanbod komt nu
naar Koningshof. Wij hebben de fa-
ciliteiten. Een mooie bar, een goede
setting en een ruime theaterzaal. Dit
alles kan nu nog efficiënter worden
gebruikt. Daar zijn wij natuurlijk blij
mee en bovenal ben ik blij dat het the-
ateraanbod kan blijven zoals het is in
Maassluis. Henk Kuipers zal zijn rol
als theaterprogrammeur blijven be-
houden en voor het nieuwe seizoen
2012 – 2013 een aantrekkelijk aanbod
samenstellen voor groot en klein. Het
bestuur van Theater Schuurkerk en
Koningshof hoopt dan ook de nieuwe
bestuursvorm en organisatie rond te
hebben zodat met de start van het
nieuwe theaterseizoen ook de fusie-
organisatie is geregeld.’
Programmering
Henk Kuipers staat ieder seizoen weer
voor een nieuwe uitdaging een aan-
trekkelijk theaterprogramma samen
te stellen. Henk Kuipers:,Voor 2012
staan er al hele leuke en interessante
voorstellingen op het programma. Zo
komt Purper weer terug , Deep River
Quartet in september en Sjaak Bral
met een oudejaarsvoorstelling. Ook
worden de Fabulous Wanna Beatles
verwacht, een geweldige voorstelling
waar men beslist naar toe moet en
Snip en Snap in januari 2013. Ama-
teurs kunnen ook het theater afhuren.
Hiervoor zullen schikkelijke prijzen
gelden waardoor het levendige ama-
teurcircuit in Maassluis op toneel-,
musical-, zang- en muziekgebied de
mogelijkheid krijgt in een professi-
onele omgeving hun voorstelling op
de planken te brengen. Ook zullen er
weer films getoond worden en zul-
len de klassieke muziekvoorstellin-
gen worden voortgezet. Deze laatste
voorstellingen worden altijd door een
vast publiek trouw bezocht. De con-
certen zullen in het nieuwe seizoen in
de middag plaatsvinden in plaats van
Foto: Roger v.d. Kraan
De kogel is door de kerk
in de ochtend. En natuurlijk wordt er
in de programmering de nodige aan-
dacht besteed aan familievoorstellin-
gen en kindervoorstellingen. ‘
Bianca van der Hoek:,De theaterzaal
in Koningshof biedt veel mogelijk-
heden. Het theater is voorzien van
moderne materialen en middelen en
technisch is er heel veel mogelijk. Er
kunnen ongeveer 300 mensen in het
theater, dat is een groot pluspunt. Wat
we in de toekomst mogelijk willen
maken, is dat we ook een intiemere
sfeer kunnen creëren. Dat had Thea-
ter Schuurkerk van zichzelf, en hier
in Koningshof moeten we
dat zelf meer ‘maken.’ Ge-
lukkig hebben we dat in de
gaten en kunnen we dat ook.
Zeker met de verbouwings-
plannen die er zijn voor de
grote zaal ‘De Uiver’. Een
luxere versie van het the-
ater, ruimere zitplaatsen,
luxere stoelen, intiemere
sfeer, ja dat is nog wel een
droom. Deze aanpassingen
zijn nodig om het theater
van Koningshof volledig te
gaan benutten. Er zijn hier-
voor wel sponsors nodig!
Ook door de crisis en be-
zuinigingen zijn giften van
harte welkom. Om vooruit
te willen, zijn er extra fi-
nanciële middelen nodig.
En wat is er nu mooier om
je bedrijfsnaam te binden
aan een theater in je eigen
stad?! ‘
Henk Kuipers:’Wij zien de
toekomst positief gekleurd.
Nogmaals het theateraan-
bod blijft gewaarborgd in
Maassluis. Iets om trots op
te zijn en vooral ook heel
blij om te zijn. Een stad
als Maassluis met haar uitbreidings-
plannen en 33.000 inwoners met een
rijk cultureel leven heeft dat gewoon
nodig.’Bianca van der Hoek:, Natuur-
lijk, wij gaan positief het nieuwe jaar
in! Vooruit kijken, een nieuw begin.
We doen er alles aan om Koningshof
op de kaart te zetten voor alle cultu-
rele activiteiten in Maassluis en dat
gaat ook steeds meer zijn vruchten
afwerpen. Ook in 2012…op volle
kracht vooruit dus!’
15 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 13
Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.
Acties zijn geldig van woensdag 14 december
t/m dinsdag 20 december 2011
Kijk voor bijzonder
lekkere ideeën in ons
kerstmagazine!
WWW.HOOGVLIET.COM
Bewezen de goedkoopste!
Bijzonder lekkere
ideeën voor
de feestdagen... Bijzondere producten voor de laagste prijzen
Producten zijn verkrijgbaar van maandag 12 december t/m zaterdag 31 december 2011
Speciaal voor de feestdagen
Een exclusief en uitgebreid assortiment met verrassende en feestelijke producten, gemaakt van de állerbeste ingrediënten. Met Bijzonder Lekker bereidt u gemakkelijk de lekkerste gerechten of maakt u een bijzonder moment compleet.
Kijk voor onze actuele
openingstijden en zondagopeningen
op www.hoogvliet.com/winkels
Ons inspirerende
kerstmagazine boordevol
bijzonder lekkere ideeën!
In uw Hoogvliet supermarkt
kunt u dit magazine ophalen
als u deze niet in de
bus heeft gehad.
Amstel
Krat 24 flessen van 0.3 liter
10.59
7.
99
per krat
Per liter 1.11
Douwe Egberts
Grove maling of snelfilter
Pak 500 gram
4.83
3.
99
per pak
Per kilo 7.98
Alle 62 Hoogvliet winkels
nemen deel aan deze actie.
Hoogvliet steunt
Serious Request!
Van ieder brood dat u bij ons koopt, doneren wij € 0,10
aan Serious Request! Iedere dag kunt u de opbrengst
van de dag ervoor op onze broodafdeling lezen. Hoe
meer brood u bij ons koopt, hoe meer wij kunnen
doneren aan Serious Request!
Kijk voor meer informatie
op www.hoogvliet.com
I am Giulietta. If you are going to talk about me
TEST ME.
ALFA ROMEO GIULIETTA TCT: MAXIMAAL VERMOGEN. RAZENDSNEL
SCHAKELEN. MINDER VERBRUIK.
Gemiddeld brandstofverbruik: 5,2 L/100 km (19 km/L). CO2-emissie: 121 g/km.
Prijs incl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaar maken. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering.
170 PK (125 KW) EN 20% BIJTELLING
Alfa Twin Clutch Transmission (TCT) combineert twee parallelle versnellingsbakken en schakelt
een hogere versnelling al in terwijl de huidige nog actief is. Resultaat: flitsende acceleratie
dankzij de ultramoderne turbomotor met MultiAir-techniek.
U rijdt al een Giulietta vanaf € 23.950,- en een Giulietta TCT vanaf € 28.850,-
FIVAN AUTO
Molenbaan 1, Capelle aan den IJssel.
Tel.: 010-2893636. www.fivan-auto.nl
Elektraweg 2e, Maassluis.
Tel.: 010-5911455. www.fivan-auto.nl
A 20% BIJTELLING
Vink & Evag
Autobedrijven B.V.
Schiedam: 010 - 426 46 90.
www.ford-vinkevag.nl
Automobielbedrijf
A. Korpershoek
Maassluis: 010 - 591 23 44.
Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Actie loopt t/m 31 december 2011.
Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: 20,4; liter/100 km: 4,9; CO
2
gr/km: 115.
Geen wegenbelasting tot 2014
Geen BPM
De Ford Ka is een volwassen auto waar u mee gezien mag
worden. Hij is niet alleen scherp geprijsd, maar nu ook nog
eens belastingvrij. UwForddealer betaalt namelijk direct
op de factuur tot 2014 uw wegenbelasting en BPM bij de
aanschaf. Dat betekent voor ueenbelastingvoordeel tot
zelfs 1.150,-. Ga langs bij uw Ford dealer en vraag naar de
voorwaarden! Of kijk op Ford.nl
De voordelen
van de complete Ka
op een rij:
KA LIMITED
V.A. 8.350,-
KA COOL &SOUND
V.A. 9.350,-
KA TITANIUM X
V.A. 10.700,-
KA COOL &SOUND met o.a.
š7_hYedZ_j_ed_d]
šHWZ_e%9:#if[b[h
š;b[ajh_iY^X[Z_[dXWh[leehfehj_[hhWc[d[dXk_j[dif_[][bi
KA TITANIUMX met o.a.
š'+_dY^ckbj_ifWWaib_Y^jc[jWb[dl[b][d
š9^hec[d^WdZ]h[f[deffehj_[h[dWY^j[hab[f
š C[j b[Z[h X[ab[[Z ijkkhm_[b
Belastingvoordeel tot 1.150,-
VAN HEMERT HEEFT HET ANTWOORD OP AL
UW VRAGEN EN WENSEN OP HET GEBIED VAN:
Postbus 278
3140 AG Maassluis
tel. (010) 591 41 66
fax (010) 592 51 41
e-mail: info@van-hemert.nl
www.van-hemert.nl
„ Elektrotechnische installaties „ Datasystemen
„ Netwerkbekabeling „ Netwerkbekabelingssystemen
„ Toegangscontrolesystemen „ Airconditioning
„ Telefooninstallaties „ Inbraakbeveiliging
Incasso
I
n
c
a
s
s
o
Visser Quispel Heidema is gespecialiseerd in het incasseren van uw uitstaande
vorderingen. Enkele medewerkers van het kantoor zijn dagelijks bezig om voor u
het beste resultaat te bereiken.
Visser Quispel Heidema is in staat om uw openstaande vordering snel en efficiënt
te incasseren en levert kwaliteit tegen relatief lage kosten. Voor het opstarten van
een gerechtelijke procedure worden de kosten met u besproken zodat u niet voor
verrassingen komt te staan.
Indien u gebruik wilt maken van onze diensten of indien u daarover vragen
heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de heer A. van Gemert,
incassomedewerker.
Koningin Wilhelminahaven NZ 1
3134 KE Vlaardingen
T. 010-4342886 • www.vqh.nl • info@vqh.nl
Tevens gevestigd in Oud-Beijerland
Sinds kort ook
gevestigd in
Vlaardingen
Daihatsu Sirion 5-drs Premium 9000 km 2010
Ford Focus 1.8 Titanium 5-drs 8600 km 2009
Hyundai Getz 1.4 Cross 5-drs 8000 km 2008
Ford Ka 1.3 I 12th Edition 71000 km 2008
Nissan Note 1.6 16V Tekna 52000 km 2008
Toyota Yaris 1.3 16V Linea Luna 5-drs 39000 km 2008
Opel Astra 1.8 16V Cabrio Temptation 49000 km 2008
Opel Corsa 1.2 16V Cosmo 5-drs 27000 km 2007
Toyota Yaris 1.3 16V 5-drs Sol 42000 km 2007
Peugeot Partner 1.6 HDI 79000 km 2007
Ford Focus Stationw. 1.8 Trend 81000 km 2007
Opel Tigra 1.4 16V Cabrio Sport 26000 km 2007
Opel Astra 1.6 16V Edition 45000 km 2006
Kia Picanto 1.1 EX Autom. 29000 km 2006
Suzuki SX4 1.6 Comfort 30000 km 2006
Seat Leon 1.6 16V Style 101000 km 2006
Suzuki Liana 1.6 16V Exclusive 84000 km 2005
Renault Grand Scenic 2.0 16V Tech Road SL 103000 km 2005
Kia Sportage 2.0 X-ecutive 4WD 90000 km 2005
Daewoo Kalos 1.2 5-drs 60000 km 2005
Suzuki Vitara 2.5 V6 Autom Limited 52000 km 2003
Toyota Yaris Verso 1.3 16V Luna + Airco 125000 km 2002
VWGolf IV 1.6 16V 107000 km 2002
Daewoo Tacuma 1.8 103000 km 2001
Seat Ibiza 1.4 16V S 140000 km 2001
Landrover Freelander 2.5 SE 103000 km 2001
Opel Astra 1.6 16V Pearl 5-drs 175000 km 2000
Suzuki Grand Vitara 2.0 108000 km 2000
Toyota Starlet 1.3 195000 km 1995
Kijk voor meer auto’s op:
www.vandervoortautos.nl
Het Ambacht 7, Maasland
Tel. 010-5911094.
Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
AUTOBEDRIJF
v.d. Voort B.V.
Een Ford van
Korpershoek:
vaak de
beste koop!
(010) 5912344
HEALING ROOMS
MAASSLUIS De Healing
Rooms is interkerkelijk. Wilt
u een gesprek en/of ge-
bed? Bel voor een afspraak
010-5925691.
Nu ook
STOMERIJSERVICE
Jan Booster, Koningshoek
Ambachtelijke GUDRUN
chocolade kilo €6.95
GROOT INGEKOCHT,
UW VOORDEEL!!
AZ Chocolaterie,
Hoogstraat 2-4,
HOEK WIP, Maassluis
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
PARTIJHANDEL:
CILLIT BANG
1,5 liter €4,99
Koffiepads 36 stuks, 5
pakken voor €5,-
Artisjokbodems 3 blik
€1.-
Koffiemelk cups 4 pak
voor €1,-
Kerstverlichting
80 lamp €2,-
Struijk hotdog 2 blik €1,-
En nog VEEL MEER!
Voorraad wisselt
geregeld......
HOOGSTRAAT 2-4,
BOVENAAN WIP,
Maassluis
VOETREFLEXMASSAGE
ontspannend en bij
klachten. Vergoeding
zorgverzekeraar.
RIET KOREN,
in Cyprea, Noordvliet 19,
Maassluis.
Ook workshops.
WWW.DEVOETOMVAT.NL
015-2615511
** OP MAAT **
MEUBELSTOFFEERDERIJ
voor eetkamerstoelen,
fauteuils, bankstellen, enz.
Kvk. Vrijbl. prijsopgave.
Voor info: 06-30838520
Tip: Laat u uw huisdieren
gratis afhalen? Pas op
voor niet-bonafide hande-
laren (en handelaarsters).
Vraag om legitimatie en
na-controle.
Professionele en KLEIN-
SCHALIGE KINDER-
OPVANG in Maassluis.
Nog plek voor een aan-
tal kinderen van 0-4 jaar.
www.annekevanleerdam.nl
15 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 14
“Op weg naar Kerst” was afgelopen
vrijdagavond in een goed gevulde
Immanuëlkerk de titel van het bijzon-
der geslaagde Sing-In familieconcert.
In de hal van de kerk klonk reeds
kerstmuziek vanuit het zelfgebouwde
draaiorgel van Henk Cats de bezoe-
kers tegemoet.
Veronique Post met vriendin Kelly
van der Ree en de zes meiden van
“Simply Six” openden met het Stille
nacht deze avond, waarna een sa-
menzangmedly volgde, op het orgel
begeleid door Piet George Klootwijk.
De sfeer zat er meteen voor de gehele
avond goed in.
Vervolgens beelden de kinderen van
P.C.B. Het balkon het kerstverhaal
“Het mooiste geschenk” al zingend
en spelend uit, en zingen kunnen ze
! De tekst werd weliswaar op de be-
amer getoond maar was zonder, ook
luid en duidelijk te volgen. De strek-
king van het verhaal was dat de Prins
met geschenken op weg ging naar
het kerstkind. Hij onderweg mensen
ontmoette die buitengesloten waren.
Met zijn geschenken bestemd voor
het Kerstkind, die hij aan hen gaf,
wist hij ze toch weer gelukkig te ma-
ken. Zo kwam hij met lege handen bij
het kerstkind aan. Waar Maria tegen
de Prins zegt dat het zo goed is; “Het
mooiste geschenk” heeft hij onder-
weg al gegeven.
Het veelbelovende duo Veronique
Post en Kelly van de Ree vakkundig
begeleidt door Gerard de Waardt wis-
ten met hun zang de harten van het
publiek te veroveren.
Ook mocht het publiek die avond ken-
nismaken met de plaatselijke zang-
groep Simply Six, zij treden meestal
buiten de stad op. Maar dit keer kon
men zien en horen dat Maassluis een
zanggroep rijk is die er zijn mag. De
avond die door Jacqueline Wijnhorst
op een vlotte wijze werd gepresen-
teerd werd besloten met een klin-
kende finale.
Bezoek de website: www.pknmaas-
sluis.nl voor een tiental mooie foto’s
van de laatste Sing-In. Te vinden on-
der de Immanuékerk.
P.C.B. Het Balkon kan goed zingen
door: Loes Kuiler
Gallery RitsArt heeft de eer zondag
18 december om 14:00 uur het nieuwe
boek ”Kadmiumrot auf schwarzem
Gummispachtel“ van Sibylle Bross te
presenteren. Piet de Jong, Bestuurslid
van de Maassluisse kunstenaars, en
motor achter de Maassluise Kunst- en
Atelierroute, leidt de presentatie van
het boek dat nog maar twee dagen er-
voor in Duitsland verscheen.
Het boek telt meer dan 100 pagina’s
en staat vol met afbeeldingen van Si-
bylles nieuwste schilderijen begeleidt
door teksten uit haar atelierdagboek.
Hiermee geeft Sibylle weer een stukje
meer van zichzelf en haar werkwijze
bloot. Ze spreekt openlijk over de ups
en downs die het kunstenaarschap
met zich meebrengt in de totstandko-
ming van een schilderij. Een aantal
van de schilderijen uit het boek han-
gen momenteel in de expositie die te
zien is bij Gallery RitsArt. De boek-
presentatie is tevens de laatste dag
waarop het werk van Sibylle Bross
in Gallery RitsArt te zien is. Sibylle
Bross met haar ongekende energie en
positieve uitstraling, zal zondag in de
Gallery ook ‘live’ aan het schilderen
zijn.
Bij de Duitse kunstenares Sibylle
Bross (1959) zit het kunstenaarsvak
in het bloed. Ze is de kleindochter van
de bekende Duitse beeldhouwer Fritz
Nuss (1909-2000). Zij volgde onder
andere een opleiding aan de Ecole
Nationale Supérieure des Beaux Arts
en de Staatliche Akademie der bil-
denden Künste te Stuttgart. Hoewel
zij vanaf 1985 al actief is, schildert
zij pas sinds 2005 ’after nature’; im-
pressionistisch in de open lucht. Als
Sibylle niet te vinden is op een van de
bekende schilderfestivals in Europa
of op uitnodiging ergens op reis is om
te schilderen, dan schildert zij vanuit
haar atelier. Eerder dit jaar schilderde
Sibylle Bross aan het werk
tijdens de Maassluise Kunst- en Atelierroute van 2011.
Boek ”Kadmiumrot auf schwarzem Gummispachtel“ van Sibylle Bross
Komende zondag: Maassluise boekpresentatie
door Piet de Jong in Gallery RitsArt
zij met een select kunstenaarsgezel-
schap in Kenia. Ook van deze veldtrip
hangen werken in de expositie.
Sibylles passie is om mensen te schil-
deren. Zij vertelt over haar meest re-
cente schilderijen: “In al mijn grote
vrije werken komen mensen voor.
Soms mensen die ik ken,
soms een model. Ik zet
deze personages in een
ruimte die ik ken, zoals
mijn eigen slaapkamer,
of in een fantasieruimte
die is ontstaan vanuit be-
weging terwijl ik aan het
werk was.” Of ze nu uit
haar atelier of buiten zijn
gemaakt, Bross’ schil-
derijen zijn licht, luchtig
en energiek. Er straalt le-
vensvreugde van af.
Daarnaast speelt Bross
op deze doeken met de
relatie van de persona-
ges, welke wat te raden
overlaat. Dit maakt haar
werk tot ’theatrale stil-
levens’; een stilgelegde
scène uit een theaterstuk
waarbij het verhaal nog
alle kanten op kan.
Het boek Sibylle
Bross: ”Kadmiumrot
auf schwarzem Gum-
mispachtel“, ISBN
9783938812136, is in Ne-
derland exclusief te koop bij Gallery
RitsArt, gevestigd aan de Veerstraat
3, Maassluis. Openingstijden zijn:
donderdag van 12:00 – 18:00, vrij-
dag van 14:00 tot 21:00, zaterdag van
11:00-17.30 en zondag van 13:00 tot
17:00. Voor meer informatie kijk op
www.ritsart.com
Noteer alvast:14 en 15 april 2012
Maasluise Kunst- en Atelieraroute.
Buitenschoolse opvang Doerak vangt
elke dag ruim 45 kinderen op en doet
er alles aan om de dagen zo gezel-
lig mogelijk te laten verlopen. Voor
kinderen vanaf negen jaar hebben
we op 1 december een Tienerkamer
geopend.
De “9+ kinderen” hebben in samen-
werking met hun begeleider nage-
dacht over hoe ze de ruimte zouden
willen en hebben deze ook ingericht.
Al snel kwamen de kinderen met het
idee om de muren een kleurtje te
geven, een barretje te maken en een
spiegel op te hangen om elkaar op te
maken. Dat hebben ze gekregen. De
muren zijn dan wel wit, maar er hangt
een turquoise prikbord, er is een bar-
BSO Doerak is trots op de Tienerkamer

RESERVEREN:
DORINE WIERSMA
GOED ZO, DORINE
VRIJDAG 16 DECEMBER, 20.30 UUR € 17
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Lange tijd leefde Dorine Wiersma er op los. Inmiddels
leeft Dorine keurig getrouwd in een rijtjeshuis in Zeist-
west, samen met haar katten, haar ideale man, haar wolk
van een zoon en haar weekendstiefdochter. Komisch,
maatschappijkritisch en met een gezonde dosis zelfspot
maakt ze met ijzersterke liedteksten en dito gitaarspel
haar publiek wederom aan het huilen, van het lachen. Dorine won in 2009 met haar
lied Stoute Heleen, over schrijfster Heleen van Royen, de Annie MG Schmidtprijs
2009 voor het beste theaterlied.
KEES TORN
LOZE KRETEN
DONDERDAG 22 DECEMBER, 20.30 UUR € 17,50
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Met Loze Kreten sluit Kees Torn zijn carrière af. ‘De negende
is mijn laatste. Net zoveel als de symfonieën van Beethoven.
Het is welletjes. Ik stop ermee.’ Bij Torn weet u inmiddels wel
wat u kunt verwachten. Hoogwaardige liedjes die technisch
onberispelijk in elkaar zitten en waarin de persoonlijke
inbreng niet wordt geschuwd. En ogenschijnlijk terloopse
leuterkoek, met krenten van inzicht die de goede luisteraar aan het wankelen kunnen
brengen. Wees erbij. Het is de laatste mogelijkheid om Kees Torn in het theater te zien!
Tekst en muziek: Kees Torn
JOANN WHANG
MET DANIËL KRAMER
ZONDAG 8 JANUARI 2012, 11.30 UUR € 15
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Celliste Joann Whang (1984) won in 2010 zowel de jury-
als de publieksprijs bij het Nationaal Cello Concours. Na
haar studie aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag, trad ze zowel in Europa als in Noord Amerika op.
Recentelijk was zij solist bij het Amsterdam Sinfonietta.
Onder begeleiding van pianist Daniël Kramer zal zij,
tijdens het eerste concert van 2012 in de Serie Klassiek op Zondag, werken van
Beethoven, Kodaly, Martinu, Saariaho en Schumann voor u ten gehore brengen.
MATHILDE SANTING
GIVEN, THE ANNIVERSARY TOUR
ZATERDAG 7 JANUARI 2012, 20.30 UUR € 22,50
IN KONINGSHOF INCL. CONSUMPTIE
Mathilde Santing viert met Given haar 30-jarige carrière
als zangeres. Door de jaren heen zong ze van Motown tot
Sinatra, van Martine Bijl tot Toon Hermans. Mathilde zingt
met evenveel gemak pop als jazz, soul, folk, R&B, chansons,
spirituals en kinderliedjes. Verwacht op deze jubileumavond
een nog steeds bevlogen en geïnspireerde zangeres, die
zowel haar Nederlandse als Engelstalige hoogtepunten ten gehore zal brengen. In haar
element tussen haar musici en haar geliefd publiek. Met dank aan Mastersound
retje met 2 barkrukken, een spiegel
met make up en krultang en zelfs een
bed met een paarse klamboe waar de
kinderen lekker op kunnen ‘chillen’.
Ook mochten kinderen van thuis
spulletjes meenemen: een keyboard
waar nu elke dag op gepingeld wordt,
leuke accessoires en een XBOX die
vooral bij de jongens met open armen
is ontvangen.
De start van de Tienerkamer werd
feestelijk geopend met kindercham-
pagne en de kinderen hadden cakejes
versierd en hapjes gemaakt, want hun
ouders kwamen langs voor de ope-
ning.
We wensen alle kinderen veel plezier
in de Tienerkamer!
Met de winter voor de
deur adviseert Spouw-
muurexpert B.V. uit het
Westlandse Maasdijk
haar klanten juist in
deze periode de wo-
ning te laten isoleren.
Het is daarbij van be-
lang nadrukkelijk te
kijken naar de kwali-
teit van het bedrijf dat
men de werkzaam-
heden laat uitvoeren,
aldus de directeur van
Spouwmuurexpert
BV. Het Westlandse
bedrijf is IKOB-BKB
gecertificeerd en werkt
derhalve volgens de
(strenge) KOMO nor-
men.
Deskundig en eerlijk
advies over wonin-
gisolatie; daar begint
het mee !
De isolatie adviseurs
van Spouwmuurexpert
BV geven de klant eer-
lijk en deskundig advies over de beste
isolatie . Het gaat daarbij vooral om
woningen gebouwd tussen 1930 en
1975. Woningen van ná 1975 zijn
veelal reeds geïsoleerd.
Hoe gaat Spouwmuurexpert uit
Maasdijk te werk?
Nadat u een afspraak voor een vrij-
blijvend advies/offerte heeft gemaakt
komt één van de adviseurs bij u langs
en bekijkt hij de hele woning. Via een
(geboord) gaatje in de muur bekijkt
hij d.m.v. een endoscopische camera
(u mag meekijken!) of spouwmuur-
isolatie mogelijk is. Vervolgens krijgt
u uitleg over de werkwijze, het ge-
bruikte materiaal en krijgt u gelegen-
heid alle vragen die u heeft te stellen.
Kortom alles om een afgewogen be-
sluit te kunnen nemen.
Waarom spouwmuurisolatie of
vloerisolatie ?
Een goed geïsoleerde woning warmt
sneller op en vooral bij isolatie van de
spouwmuren kan uw energiebespa-
ring al oplopen tot 20-25 %. Daar-
naast stijgt ook de waarde van uw
woning indien u energiebesparende
maatregelen heeft genomen. Voor
spouwmuurisolatie maakt Spouw-
muurexpert gebruik van het inmid-
dels beroemde Knauf Insulation
Supafil (minerale glaswol). Voor de
vloerisolatie maakt het Westlandse
bedrijf gebruik van Knauf Unifit
(glaswol dekens) of Polyurethaan
(PUR). Voor bodemisolatie tenslotte
worden EPS-chips gebruikt.
Bent u geïnteresseerd in isolatie van
uw woning en wilt u bovendien nog
meeprofiteren van het lage btw-tarief
van 6%, neem dan contact op met
één van de isolatieadviseurs van de
Spouwmuurexpert uit Maasdijk.
Kijk voor meer informatie op www.
spouwmuurexpert.nl of mail naar
info@spouwmuurexpert.nl. U kunt
ook bellen met : 0174-528272 !
Laat de Westlandse Spouwmuurexpert uit
Maasdijk u helpen bij het isoleren van uw
woning en bespaar tot 25 % energielasten!
Fotoworkshop
Maassluis
ontvangt fotograaf
Ben Pointeker
De Fotoworkshop Maassluis ont-
vangt vrijdag 16 december 2011 de
fotograaf Ben Pointeker.
De Oostenrijkse fotograaf Ben Poin-
teker (1975) die ook deels in Rotter-
dam woont balanceert met zijn werk
tussen fotografie en film. Deze foto-
graaf studeerde Visual Arts aan de
universiteiten van Wenen, Kopenha-
gen en Rotterdam. Naast video instal-
laties, experimentele films houdt Ben
zich bezig met fotografie.
Het werk van Ben Pointeker gaat vaak
over de afstand tussen de representa-
tie en de aanwezigheid van een beeld:
hij isoleert een beeld of scene van de
(virtuele) verhalende omgeving en
probeert het beeld los te maken van
wat het laat zien of representeert.
Door het uit de reguliere context van
representatie te halen kan het beeld
verschijnen als een beeld - en wordt
het beeld zelf de eigenlijke acteur van
de scene. Ben Pointeker was dit jaar
een van de genomineerde jonge kun-
stenaars van ‘De Prix de Rome’. Deze
wedstrijd is de oudste en meest gene-
reuze prijs voor jonge kunstenaars en
architecten (tot 35 jaar) in Nederland,
werd in 1808 op gericht door koning
Lodewijk Napoleon.
Het belooft een boeiende avond te
worden welke zal plaatsvinden in ons
pand. Bent u niet in staat om op 16
december 2011 langs te komen, maar
wel geïnteresseerd in fotografie? U
bent iedere vrijdagavond van harte
uitgenodigd. Het adres van FWS
Maassluis is Zuidvliet 108 te Maas-
sluis (voormalige wasserij Smeele).
De deur is op 16 december 2011 open
vanaf 20:15. De avond begint om ±
20:30 en de entree voor deze avond
bedraagt slechts 5,-
Wil je meer weten over FWS Maas-
sluis? Kom eens langs of kijk voor
ons actuele programma en informatie
over de fotoclub op onze internetsite
www.fwsmaassluis.nl.
Voor vragen kun je terecht op email-
adres: info@fwsmaassluis.nl
Bellen kan met Peter Farla 06-
42412794
Wekelijks informatiebulletin onder redactie van:
Seniorenwelzijn, Postbus 925, 3100 AX Schiedam, tel. 010 -248 68 88.
Website: www.seniorenwelzijn.nl
E-mail Adres: vloot@seniorenwelzijn.nl
Programma december
Op www.seniorenwelzijn.nl vindt
u het totale aanbod van Senioren-
welzijn. Ook de ouderenwerkers
in de ontmoetingscentra geven u
graag alle informatie.
Mits anders vermeld zijn onder-
staande activiteiten bestemd voor
alle 55-plussers uit Maassluis. U
bent van harte welkom!
Open zondag
Vanaf 14.00 uur kunt u in de grote
zaal gezellig met elkaar koffie drin-
ken of een spelletje spelen. De toe-
gang is gratis.
De Vliet: zondag 18 december
Het Vlootje: zondag 26 december*
*2e kerstdag (26 december) is het
Vlootje
op maandag geopend i.p.v. zondag
Vrijdagmiddagactiviteiten
het Vlootje
Aanvang 14.00 uur.
Vrijdag 16 december Kerstliedjes
zingen met
Zangkoor het Vlootje
Kosten € 2,00
Vrijdag 23 december Kerststukjes
maken, diverse spelletjes en be-
zoek van de Kerstman
na de pauze een leuk optreden
Kosten € 4,00*
* kaartjes verkrijgbaar bij het buffet
van de Vloot
Open maaltijd
in Kerststemming De Vliet
Donderdag 15 december is er in
Ontmoetingscentrum De Vliet weer
een open maaltijd ditmaal geheel
in Kerststemming.
Aanvang 12.00 uur. Zaal open
11.30 uur.
Kosten € 4,00 per persoon
Let op!
Kaartverkoop bij het buffet van
Ontmoetingscentrum De Vliet.
Ontmoetingscentra
eerder gesloten!
Op woensdag 14 december heeft
Seniorenwelzijn alle vrijwilligers
van de Vliet en de Vloot uitgeno-
digd voor een gezellige middag.
Om iedere vrijwilliger de gelegen-
heid te geven hier naartoe te gaan,
zijn wij genoodzaakt ontmoetings-
centrum de Vliet op woensdag 14
december vanaf 13.00 tot 16.30 uur
te sluiten! Ontmoetingscentrum
het Vlootje zal vanaf 15.30 uur ge-
sloten zijn. Wij hopen dat u hiervoor
begrip kunt hebben.
Kerstbal in de Vliet
Vrijdagavond 16 december wordt
het Kerstbal weer georganiseerd
in ontmoetingscentrum De Vliet
Dj Gerard draait muziek voor ball-
room- en andere dansen.
De entree is € 5,50 inclusief een
kopje koffie en hapjes. Kaarten zijn
vanaf 5 december verkrijgbaar bij
buffet van de Vliet. Aanvang 20.00
uur. Zaal open om 19.30 uur.
Kerstviering De Vliet
Dinsdagmiddag 20 december om
14.00 uur organiseert het senioren-
koor ‘Ons Genoegen’ een kerstvie-
ring. Aanvang 14.00 uur, zaal open
13.30 uur. Kosten: 3,50 p.p.
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij het
buffet van de Vliet.
4- gangen Kerstdiner Het Vlootje
Dinsdag 20 december wordt er om
17.30 uur in de grote zaal van ont-
moetingscentrum “Het Vlootje” een
4- gangen kerstdiner geserveerd.
Kaartjes zijn vooraf verkrijgbaar bij
het buffet van De Vloot. Kosten €
15,50 pp.
Oecumenische avonden
Woensdag 21 december organi-
seert de Oecumenische gespreks-
groep de kerstviering m.m.v. zang-
koor de Vloot in de grote zaal van
ontmoetingscentrum het Vlootje.
Aanvang 19.30 uur, de zaal open
19.00 uur.
Bij de volgende activiteiten
zijn nog plaatsen vrij:
- Ritmische gym in de Vliet op vrij-
dag van 9.30 tot 10.30 uur
- Yoga in deVliet op maandag van
13.30 tot 14.30 uur
- Tekenen en schilderen in de Vliet
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
- Tekenen en schilderen in de Vloot
dinsdag van 10.00-12.00 uur
- Hobbyclub in de Vliet op dinsdag
van 14.00 tot 16.00 uur
Vanaf 19 december liggen in de
ontmoetingscentra de activitei-
tenoverzichten van 2012. Ook in-
schrijven voor 2012 kan vanaf 19
december.
Seniorenwelzijn geeft informatie
en advies op het gebied van wo-
nen, zorg en welzijn. Daarnaast is
er een georganiseerd aanbod van
activiteiten in onze ontmoetings-
centra en kunt u gebruik maken
van de maaltijdservice.
Natuurlijk kunt u in de ontmoe-
tingscentra ook gewoon binnen-
lopen voor een praatje of een
kopje koffie.
Seniorenwelzijn is toegesneden
op de vraag van vooral kwetsbare
ouderen, zowel individueel via de
ouderenadviseurs als meer col-
lectief via de twaalf ontmoetings-
centra in Maassluis, Vlaardingen
en Schiedam. Ons doel is gericht
op het zelfstandig (kunnen) blij-
ven wonen van ouderen, zoals u
dat graag wilt!
Seniorenwelzijn
Burg. Honnerlage Gretelaan 57
Postbus 925, 3100 AX Schiedam
t: 010-248 68 88,
www.seniorenwelzijn.nl
e: info@seniorenwelzijn.nl

• Ontmoetingscentrum
“Het Vlootje”
De Vloot 72, 3144 PC Maassluis.
t: 010-591 11 44.
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 09:00-16:30 uur.
N.B “Het Vlootje” is de tijdelijke
huisvesting van Ontmoetingscen-
trum De Vloot. De ingang bevindt
zich recht tegenover de entree
van de huisnummers 148 t/m 205
van wooncomplex De Vloot.
• Woning De Vloot 82
Visiteclub en hobby/creaclub
t: 010-590 24 44
• Woning De Vloot 83
Teken- en schilderclub, biblio-
theek en pedicure.
t: 010-590 24 44
• Ontmoetingscentrum De Vliet
Arthur van Schendelstraat 25,
3141 AS Maassluis.
t: 010-591 50 00.
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 09:00-16:30 uur.
Servicepunt VraagRaak
Hier kunt u ook terecht met vra-
gen over Wonen, Zorg en Welzijn.
Adressen
De Vloot 76, Maassluis.
Telefoon: 010 – 591 41 58
Spreekuur: maandag, woensdag,
vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.
Wijkpost Oost
P.C. Hooftlaan 388, Maassluis
Spreekuur: 1e en 3e dinsdag van
CBS Ichthus in actie
voor Villa Joep
De kinderen van CBS Ichthus zijn al
een week in actie voor Villa Joep, het
fonds tegen neuroblastoom kinder-
kanker.
Maandag kregen de oudste groepen
van een vrijwilliger van Villa Joep
meer informatie over de ziekte en
over de stichting. Het doel dat strijdt
tegen een zeer ernstige kinderziekte
spreekt de kinderen erg aan. Door
alle klassen wordt geld opgehaald
voor dit goede doel en de school en
kinderen zijn dolenthousiast. Daar-
naast kunnen ouders en leerkrach-
ten de mascotte van Villa Joep - een
knuffelolifant - kopen en met succes;
er zijn inmiddels al 89 olifanten ver-
kocht!! Fantastisch gedaan! Zouden
ze de 100 halen??
Afgelopen zaterdag won Maassluizer
Raymon den Hartogh - alias DJ Isaaq
Newton - in Amsterdam met uitmun-
tende cijfers de kwartfinales van de
TWSTD DJ contest in discotheek Su-
gar Factory.
De meegereisde fans van Raymon
kregen waar voor hun trip en geno-
ten van zijn techno mix. Het publiek
koos hem als winnaar van de avond
en kreeg hij ook van de jury lovende
woorden over zijn optreden. De finale
is komend voorjaar in discotheek de
Melkweg. Voor het zover is, zal eerst
de halve finale gespeeld moeten wor-
den.
TWSTd is een collectief van profes-
sionals en vakspecialisten die samen-
werken met als doel het bieden van
een podium en ruggensteun aan jong
talent in de dancemuziek. Beginnen-
de Dj’s, producers, promotors, orga-
nisatoren, maar ook kunstschilders,
decorbouwers, en multimedia-talent
wordt zo een springplank geboden.
Dat doen ze onder andere door het or-
ganiseren van events met backup van
(inter)nationale topartiesten en per-
formers. Daarnaast is met hulp van de
School for Audio Engineering, 3FM,
Raymon den Hartogh wint in Amsterdam
de kwartfinale van de TWSTD DJ contest
VPRO’s 3voor12 en andere partners
de grootste DJ competitie van de Be-
nelux opgezet om vernieuwend talent
te scouten.
De wedstrijd bestaat uit vier voorron-
des, een Halve Maandfinale en een
Maandfinale. Daarnaast zijn er nog
de Kwartaalfinale, Half Jaarfinale en
natuurlijk de Grote Finale in de Melk-
weg. Nadat je je demo hebt ingeleverd
zal deze worden beoordeeld door een
deskundige jury, die per voorronde de
kandidaten selecteert
Volg Raymon op zijn facebook als je
mee wilt naar de halve finale om hem
daar te steunen tijdens zijn optreden.
De halve finale vindt plaats in disco-
theek De Sugar Factory tegenover
discotheek De Melkweg.
De busreis incl. entree van de disco-
theek zal maximaal 15 euro gaan be-
dragen. Meldt je aan op facebook van
Raymon voor een gezellig avondje
stappen in Amsterdam vlakbij het
Leidseplein.
15 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 15
Service Desk
medewerk(st)er
`
Argeweb is een top 10 webhostingprovider in Nederland met ruim 130.000
geregistreerde domeinnamen voor bijna 40.000 klanten door heel Nederland.
Argeweb heeft als core-business het hosten van websites en het beheren
van webservers. Argeweb telt 40 medewerkers.
WWW.ARGEWEB.NL
Wij zoeken voor onze Service Desk nieuwe mensen die klantvriendelijkheid
hoog in het vaandel hebben staan. Je bent het eerste aanspreekpunt van
ons bedrijf en je bent de eerste vraagbaak van verschillende afdelingen.
Daarnaast bewaak je inkomende emailberichten en tickets. Kennis van
IT is een pré, maar de wil om de klantverwachting te overtreffen is voor
ons belangrijker!
Verder vinden we inzet, motivatie en het goed beheersen van de Nederlandse
taal heel belangrijk. Ben je leergierig en vind je het leuk om in een team met
allemaal jonge mensen te werken?
Stuur dan je CV en een duidelijke motivatie naar Argeweb.
Zoekt voor iemand voor 40 uur per week voor de nieuwe functie
Interesse? Neem contact op met:
Martine Brouwer
Noordzee 10d, 3144 DB Maassluis
Telefoon 010 5904015
E-mail m.brouwer@argeweb.nl
Over Argeweb
Is per direct op zoek naar:
Ervaren elektromonteurs
In de functie van monteur draag je zorg voor het
zelfstandig en/of in teamverband, onderhouden
en/of installeren van alle elektrotechnische installaties.
Het onderzoeken en verhelpen van storingen aan alle
elektrotechnische installaties.
Functie eisen
- Een afgeronde elektrotechnische opleiding
- Enige jaren ervaring in deze branche
- Rijbewijs B
Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief voorzien van CV naar:
Van Hemert Elektra
Afd. personeelszaken
Postbus 278
3140 AG Maassluis
Of mail naar:
personeelszaken@van-hemert.nl
At the Foundation of Growth
Jarenlange ervaring, moderne
productiefaciliteitenendrang
naar perfectionisme zorgen
ervoor dat BVBSubstrates
vooroploopt inhet vak.
Eenbetrouwbare partner
met specialisaties inuiteen-
lopende marktenzoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk enstedelijk groen,
hobbysector, champignon
enfruitteelt.
Bij BVBSubstrates wordt
alleenhet beste substraat
geproduceerd. Geleverd
volgens afspraak opde juiste
plaats entijd.
Dat is wat wij noemeneen
succesvolle basis voor groei.
www.bvb-substrates.nl
De administratie van BVB Substrates is modern en in hoge mate geautomatiseerd. We maken
gebruik van MS Dynamics NAV.
De kandidaat voor deze functie dient te beschikken over een gedegen opleiding (MBA, SPDof
gelijkwaardig) en minimaal enkele jaren werkervaring. Veel werkzaamheden zullen zelfstandig
moeten worden uitgevoerd. De werkzaamheden betrefen onder andere: beheren van het
grootboek, aansluiting tussen verschillende administraties, oplossen van knelpunten, aangiftes en
voorbereidingen voor de jaarafsluiting en het uitvoeren van verschillende administraties.
De functie betreft een full time functie (40 uur).

Interesse in deze vacature?
Mail je C.V. en motivatie binnen 14 dagen na verschijning van deze advertentie naar:
vacature@basvan buuren.nl
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Peter Jan Kuiper, bij voorkeur
per e-mail: vacature@basvanbuuren.nl
Voor meer informatie over BVB Substrates verwijzen wij je naar onze website: www.bvb-substrates.nl
Op de afdeling fnanciële administratie van BVB Substrates in De Lier is een vacature
ontstaan voor een:
Boekhouder / Administratief medewerkerWegens uitbreiding van onze werkactiviteiten zijn wij per direct op zoek
naar een:


x Elektromonteur (20 – 35 jaar)

x Hulpmonteur


Wij bieden u:
x Een zeer afwisselende en uitdagende werkomgeving
x Een team van jonge medewerkers en een prima werksfeer
x Een goede salariëring, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring
x Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

Geïnteresseerd en in het bezit van een rijbewijs? Stuur je
sollicitatiebrief met CV per post of per mail naar
installektra@installektra.nl t.a.v. Michel van Deventer.

Nijverheidstraat 2A
Tel : 010-59 04 759
E-mail
Website
3144 CL Maassluis
Fax : 010-59 01 596
installektra@installektra.nl
www.installektra.nl
FINAL-SALE LADIES
OP ALLE ARTIKELEN 50% KORTING!
NOORDV L I E T 47- 49 MA A SSL UI S T 010 - 5912061 WWW. HE ME RT K L E DI NG. NL
Vanaf 3 artikelen
10% EXTRA
KASSAKORTING!
winkelcentrum koningshoek
maassluis
aanbiedingen
Week 50 do/za. Vèrse aanbiedingen
blanke
witlof witlof
0,99
heel
kilo
AARDAPPEL
krieltjes krieltjes
0,99
700
GRAM
EXTRA VOORDELIG
BANANEN BANANEN
0,99
HEEL
KILO
LEKKER EN GEZOND
ELSTAR ELSTAR
APPELS
0,79
HEEL
KILO 1,99
600
GRAM
DIKKE MUSKAAT MUSKAAT
DRUIVEN DRUIVEN
GROTE DOOS
DADELS DADELS
1,25
400
GRAM
MALSE
SNIJBONEN SNIJBONEN
3,50
HEEL
KILO 0,49
PER
STUK
kom kom- -
kommer kommer
marien
van eijmeren
verf, glas- en behang speciaalzaak
Reigerstraat 28 - 3145 CT Maassluis
Telefoon 010 - 592 80 49
Vraag naar de voorwaarden in onze winkel
Fax: 010-5926544
06-38917602
COMPUTERREPARATIE
ESSALU
010-5938090
WWW.ESSALU.NL // INFO@ESSALU.NL
E.M. Bonte - Maasland
- Voor particulier en bedrijf
- Aan huis of kantoor
- Systeem en netwerkbeheer
- Alle merken PC’s en notebooks
- TV / multimedia
- Verkoop hardware / software
- Webhosting en online-backup
- Serviceabonnement
CAFÉ
DE MARKIES
Markt 16 - 3131 GG Maassluis
NIEUW!
Iedere zondag van 11:00 tot 01:00:
Fles bier/vaas € 1,50
Fluitje € 1,25
Kleintje bier € 1,00
Vieux/jenever € 1,50
Wijnen € 2,00
Koffi e/choco/thee € 1,00
Limonade € 1,50
Binnen gedeslleerd € 2,00
Buiten gedeslleerd € 3,00
Dus lekker een drankje halen voor WEINAG!
en genieten van het voetbal op
groot scherm!
KROEGBAAS
GEZOCHT
Heb jij ervaring en mensen vinden het leuk
om bij jou aan de bar te zitten?
Heb jij ambitie om ondernemer te worden
maar weinig financiële middelen?
Heb jij sociale hygiëne en ben je een harde werker?
Reageer dan op ons objectnr.SH1830
op www. horecazaken.nl
Of bel met SIMA HORECAMAKELAARS
Tel 010-5910824 voor een vrijblijvend gesprek.
(dit is geen politiebericht)
Gevraagd
Enthousiaste en flexibele
administratief medewerk(st)er
DEGA Wegmarkering, gevestigd in Vlaardin-
gen, is met ingang van februari 2012 op zoek
naar een allround financieel-administratief
medewerk(st)er voor 8 tot 12 uren per week.
Voor meer informatie, zoals taken en functie-
eisen, kijk op www.degawegmarkering.nl
of neem contact op met dhr. Balder Ruts, tel.
010-591 4498.
GEBOORTEKAARTJES
TROUWKAARTEN
Uw regiodrukker voor
Maasland, Maassluis, Maasdijk en het Westland
Aartsdijkweg 95 - 2676 LE Maasdijk
tel. 0174-510333 - fax 0174-510364
e-mail: info@jobbe.nl / www.jobbe.nl
ROLLUIKEN
25% korting!!
LAATSTE WEEK!
AZ Zonwering,
Hoogstraat 2-4,
HOEK WIP, Maassluis
010-5910716
TE KOOP: Voor de warme
brood bakker, 6 wandte-
geltjes in lijst. Historie €25,-
Tel. 0174-387197
KOOP NOG EVEN NIET
ALLE KERSTKADOO-
TJES voordat u in de
Bijbel-in bent geweest.
Wij hebben kerstverhalen,
films, cd’s met kerstliede-
ren en wenskaarten voor
het nieuwe jaar. Tot ziens
op de Noordvliet 19
TE KOOP: video-cam-
corder J.V.C. kan ook
foto’s maken Alle aan-
sluiting mogelijk. Uitklap-
baar kleurenscherm, tas,
alle kabels, accu’s, mini
bandjes. etc. Haast niet
gebruikt. Mooie kerst- sur-
prise Tel. 0174-385265
segers88@hetnet.nl
T.E.A.B. aansl. video.
computer. veel mogelijk.
Ambachtelijke GUDRUN
chocolade kilo €6.95
GROOT INGEKOCHT,
UW VOORDEEL!!
AZ Chocolaterie,
Hoogstraat 2-4,
HOEK WIP, Maassluis
2012 Cursus Meditatie
en Tibetaans Yoga Een
eenvoudige en effectieve
manier om met stress
om te gaan. Gratis proef-
les. Maandag 19 decem-
ber van 19.00 tot 19.45
uur in het Witte Kerkje.
Voor meer info zie: www.
breatoflife.nl of bel Terry
Pratt, tel. 06-30539010
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
PRO-CENTEN VOF ver-
zorgt administraties en
boekhoudingen voor
MKB bedrijven en wij
doen dit tegen een re-
delijk tarief. Vraag om
een vrijblijvende offerte.
U kunt ons bereiken op
Tel. 010-4357371 of 06-
51896605
Al 190.000 Nederlanders
volgden een Alpha-cursus
over HET CHRISTELIJK
GELOOF. Ook u/jij bent
hartelijk welkom. Info: 06-
53258859 of 010-5924712
TE KOOP: wegens dub-
bel. LCD TV merk LG 81
cm. beeld. kleur zwart.
prachtig en scherp beeld
spelend te zien. Nog in
nieuwe staat. T.E.A.B.
mooi kerst- surprise.
segers88@hetnet.nl Tel.
0174-385265
Vakman biedt zich aan voor
alle voorkomende werk-
zaamheden, zoals: schil-
deren, behangen, electra,
bad kamers, togen met-
selen, sierpleisters aan-
bren gen, keukens, plaat-
sen, enz. Tel. 010-5916978.
Tegelzetter nodig? Ik
ben op zoek naar men-
sen die hun keuken, bad-
kamer, toilet of vloer wil-
len laten betegelen. Ook
voor het stukadoren kunt
u bij mij terecht.
Aanbieding voor de win-
ter!! Speciale prijzen! Bel
Bas Anemaet, tel. 06-
30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
De Schakel wordt niet ge-
lezen maar g-e-s-p-e-l-d!
KOOP NOG EVEN NIET
ALLE KERSTKADOO-
TJES voordat u in de
Bijbel-in bent geweest.
Wij hebben kerstverhalen,
films, cd’s met kerstliede-
ren en wenskaarten voor
het nieuwe jaar. Tot ziens
op de Noordvliet 19
KRUIPEND NAAR DE
GEZELLIGE KERSTTIJD
wederom mijn vraag of u
misschien nog wat oud
speelgoed heeft gevon-
den op zolder cq. kelder.
Mocht u nog iets te koop
hebben uit de jaren ‘50 -
‘65 op dit gebied, waag
er dan een belletje aan op
telf.nr.: 010-4225603 Ge-
zellige dagen verder.
S
p
o
r
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
15 DECEMBER 2011
PAGINA 16 Hoofdsponsors: UNIT4
Aan de wedstrijd VDL – Spirit ging
een plechtigheid vooraf ter gelegen-
heid van het overlijden van promi-
nent VDL kaderlid Sjaak Mallie.
Daarvoor zijn protocollen die nu ook
werden gevolgd zoals o.a. de club-
vlaggen halfstok en een minuut stilte
voor aanvang van de wedstrijd. Zo nu
ook bij VDL maar in dit geval was
er meer dan deze visuele symboliek.
Vooral tijdens de indrukwekkende
minuut stilte op het middenveld kwa-
men er wat emoties los, ook binnen
een deel van de selectie waarvan
immers sommigen Sjaak Mallie ja-
renlang als leider dan wel als trainer
hebben gekend en meegemaakt vanaf
de jongste F teams tot aan de hoogste
juniorrangen en vaak nog verder. Het
werd aldus een verdrietig maar ook
waardig afscheid van een lid dat op
velerlei terrein vele en grote diensten
aan VDL heeft bewezen.
VDL begon ambitieus aan deze wed-
strijd , met gedrevenheid en felheid
die nu echter ook gecombineerd wer-
den met ambitie en zelfvertrouwen.
Dit alles bij elkaar maakte dat de
gasten – zeker het eerste – kwartier
-geen grip kregen op de wedstrijd en
vooral niet omdat VDL het midden-
veld domineerde. Er kwamen voor
de thuisclub dan ook mogelijkheden
die in de 9e minuut leidde tot de grote
kans om op voorsprong te komen. Het
was Spiritverdediger Sander Kalk-
man die de doorgebroken John Bek-
ker binnen de zestien onderuithaalde.
De dader kwam er met slechts geel
nog goed af en zijn ploeg als geheel
evenzo . De toegekende penalty werd
namelijk door Kees Ketting niet al te
scherp geschoten terwijl het ook wel
de verdienste was van Spirit doelman
Bas Haasnoot om deze inzet – zij het
met moeite- te stoppen. Zo bleef de
verdiende voorsprong vooralsnog uit.
VDL bleef de betere ploeg die kon
blijven aandringen ,slechts zo nu en
dan onderbroken door een counter
van de gasten die echter nauwelijks
de VDL defensie kon verontrusten.
Het was- zo leek het - wachten op het
eerste VDL doelpunt maar volkomen
onverwacht gebeurde het tegendeel.
In de 33e minuut liet Julien van Lith
vanuit de middencirkel een schot ver-
trekken dat snoeihard tegen het net
volleerde en aldus doende tot een we-
reldgoal kan worden gerekend(0-1).
VDL leek even aangeslagen maar
herpakte zich snel maar nu dan tegen
een tegenstander die het accent op de
verdediging ging leggen.. Niettemin
kreeg de thuisclub mogelijkheden
waarvan een op slag van rust heel
VDL deed opveren door een diago-
naal dalend schot van John Bekker
dat door de Spirit goalie Bas Haas-
noot met een safe werd beantwoord.
Zo werd met 0-1 gerust.
Het verwachte offensief van VDL na
rust bleef even uit want het waren de
Ouderkerkers die kennelijk van plan
waren met een tweede treffer de zege
veilig te stellen. Hun offensief ebde
na vijf minuten weer weg en nadien
werd VDL opnieuw meer en meer
de bovenliggende partij. In de 53e
minuut kwam dan ook meer dan te-
rechte gelijkmaker. Een door John
Bekker slim genomen free kick werd
kort voor doel door Juri van Es ver-
lengd waarna de Spirit doelman kans-
loos was. Reeds vier minuten daarna
kantelde de wedstrijd door de tweede
treffer van VDL als resultaat van een
beauty van een aanval. Aan de basis
daarvan stond Tim Elfers, die vanuit
moeilijke positie in het linker achter-
vak toch kans zag de bal in de vrije
ruimte linksvoor te spelen waardoor
Hakan Copur
– vrijwel on-
gehinderd - tot
aan de achter-
lijn kon opruk-
ken . Vervol-
gens werd met
een voorzet op
maat de opko-
mende John
Bekker bediend
die in een be-
weging via een
harde inzet het
net deed bollen.
Nu was het aan
de gasten om
het verdedi-
gend concept te
wisselen voor
een aanval-
lende opzet.. Dat gebeurde ook om
dan te ervaren dat de VDL defensie
zo hecht was dat er nauwelijks kan-
sen worden geschapen. Rasiet Kurus,
Dave Voerman, Mustafa Kaya en Tim
Elfers(later Arjan de Rooij) toonden
zich in goede vorm. Een gerede kans
kwam er door een misverstand toch
waarbij de thuisclub goed wegkwam
toen een inzet van Mark van Dam net
over de laat scheerde. Dan wordt in de
70e minuut Spirit op een ondertal ge-
zet door de terechte directe rode kaart
die scheidsrechter Osmani presen-
teerde aan Sebastiaan Snoei vanwege
het neerleggen van de reeds doorge-
broken Juri van Es. Nadien nam VDL
de touwtjes nog meer in handen door
gebruik te maken van de ruimte die
Spirit ,vanwege de aanvallende aspi-
raties, achter bood.. Daardoor kwam
het dat uitblinker John Bekker op
aangeven van Rodney Remmerswaal
gelegenheid kreeg vrij uit te halen en
dat ook deed.
Met de 3-1 stand en met nog 8 minuten
te gaan leek de match wel gespeeld,
meer nog de blauwwitten verzuimden
de score te verhogen. In de 88e mi-
nuut werd Juri van Es geheel vrij voor
het Spiritdoel gecombineerd, zijn in-
zet werd door de goed anticiperende
keeper Bastiaan Haasnoot geblockt.
Hetzelfde overkwam Rodney Rem-
merswaal nog twee minuten later.
Dan komt in de allerlaatste minuut
zowaar nog een tegentreffer via in-
valler Kevin van Vlist. Direct daarna
fluit de uitstekend fluitende scheids-
rechter S. Osmani voor de laatste
maal voor een wedstrijd waarvoor
veel belangstelling bestond, die een
sportief verloop had en een terechte
winnaar kende.

Nieuw programma
Vanwege de winterstop komt VDL
eerst op 21 januari 2012 weer binnen
de lijnen. Dan begint de tweede helft
van de competitie die VDL door de
laatste overwinning met enig vertrou-
wen tegemoet kan gaan.
VDL weet weer wat winnen is!!
3-2 zege op Spirit meer dan verdiend!
Juri van Es tekent de gelijkmaker aan.... het was loon naar werken en de
ommekeer van de wedstrijd, al snel kwam VDL voor en was met het
derde doelpunt de wedsstrijd wel gespeeld....
De sfeer bij VDL is soms vol contrast, uit respect voor het overlijden van onze ras-VDL’r en vriend
Sjaak Mallie werd er een minuut stilte voor de wedstrijd gehouden, De supportersgroep stond
met fakkels op de dijk aan de rand van veld-1, het was een mooi en kippevel moment dat menig
toeschouwer op het complex wist te beroeren van emotie. Foto’s Kees de Groot
Woensdagmiddag 7 december kwam
‘de Backerhof’ uit Poeldijk met een
incomplete formatie. De personele
problemen had men niet anders kun-
nen oplossen, dan door 2 spelers twee
maal te laten spelen en een op basis
van moyenne, laag geklasseerd team
te sturen. Inclusief topspeler Henny
Moen, die voor gemiddeld 91 caram-
boles staat genoteerd, speelden liefst
6 spelers een moyenne van slechts
25/26. Het totaal aantal te maken ca-
ramboles voor de Poeldijkers, kwam
hierdoor slechts op 358. ‘De Vliet’
daarentegen bracht een gewoon sa-
mengesteld team op de been dat voor
behoud van de 100% score, 440 ca-
ramboles maken moest. Ga er maar
aan staan !
Dat werd ook met verve gedaan.
Adrie Tollens, alweer succesvol met
een 15,51 score; Ton Steenhagen,
Jan Post, good-old Henk van Aalst
en Henk Passchier, behaalden allen
(ruim) hun moyenne. De marges wa-
ren echter niet groot genoeg, om de
pijnlijke nederlagen van Jürgen Spier
en Peter v.d. Hoek te compenseren.
Met de einduitslag van 102,45 tegen
108,78, werd het algemeen gemid-
delde wel weer iets opgeschroefd en
staat nu op 99,23%
De uitslagen:
Geopend werd door Jürgen Spier te-
gen Theo van Zijl. Helaas werd al snel
duidelijk dat Jürgen geen schijn van
kans in deze partij maakte en al di-
rect een grote overwinning voor ‘De
Backerhof’ moest toestaan. Het werd
4,00 tegen 12,08 punten. Adrie Tol-
lens kon gelukkig tegen Jan Verbeek,
wel een vuist maken en realiseerde
liefst 45 caramboles. Als ‘Man of the
Match’ kon zijn geweldige partij wor-
den afgesloten op 15,51 tegen 10,40.
Nees Lodder moest tegelijkertijd zijn
meerdere erkennen in mevrouw Ca-
rin v.d. Klugt. Gelukkig wist Nees
in het tweede deel van de partij, de
schade nog enigszins te beperken.
Uitslag 7,81 tegen 10,00. Rinus Sahli
kon deze middag ook niet echt in zijn
spel komen tegen Cor Eekhout. Om-
dat ook Cor zijn draai niet vinden kon,
eindigde de partij op een voor beiden
teleurstellende 7,90 tegen 8,88. Ook
bij Peter v.d. Hoek tegen Aad van der
Knaap vlotte het aanvankelijk niet
erg. Na een serie van 6 door Peter in
zijn 20e beurt, leek het tij nog te ke-
ren…. Helaas zag hij Aad aan zich
voorbij denderen en mocht weer gaan
zitten met een nederlaag van 8,64
tegen 13,60 aan zijn broek. Jan Post
en Heini van Dijk speelden wel een
goede, gelijk opgaande match. Beide
spelers eindigden ver boven hun moy-
enne en sloten af op 12,70 tegen 12,16.
“Doen we graag nog eens over”, was
beider reactie. Alle Visser moest het
opnemen tegen Wil Hersbach. Met
resp. 70 en 43 caramboles als moy-
enne, ontspon zich een spannende
partij. Alle Visser wist zijn ‘status’
door een aantal goede series vanaf
beurt 25 volledig waar te maken en
eindigde op 63 caramboles. Vanwege
de veel lagere moyennegrens, bleken
de 50 caramboles genoeg voor Wil
om de partij toch ruim in Poeldijks
voordeel te beslechten. Uitslag 9,00
tegen 11,62. Even later rondde Ton
Steenhagen zijn partij, tegen de voor
de 2e keer spelende Jan Verbeek, af
op 51 tegen 35 caramboles hetgeen
(ook door verschil in moyenne) leidde
tot een kleine overwinning met 14,57
tegen 14,00. Henk van Aalst mocht
het in de voorlaatste partij opnemen
tegen Carin v.d. Klugt. Henk speelde
een prima match en liet Carin in haar
2e optreden kansloos. Uitslag 11,19
tegen 7,69. Het wachten was toen
op de uitkomst van de thriller tus-
sen Henk Passchier en Henny Moen.
Met moyennes van resp. 79 en 91
waren zij de mannen met de hoogste
carambole-potentie. Beiden maakten
hun kunnen waar. Henk Passchier
wist kans om in zijn 26e beurt zelfs
een serie van 24 te maken en stoom-
de hiermede op naar de magische
100-caramboles grens. Henny sloeg
echter in zijn laatste beurt terug met
een serie van 16, waardoor de eind-
score met 11,13 tegen 8,35 ontstond
( 88 tegen 76 caramboles) Zo ging
de wedstrijdwinst toch nog naar de
Poeldijkers met 102,45 tegen 108,78
en hadden 20 biljarters (en het pu-
bliek) weer een prettige biljartmiddag
achter de rug.
Ook ‘De Backerhof’ uit Poeldijk
te sterk voor biljarters ‘De Vliet’
KJV De Pit
Uitslagen spelweek 15
Barry Pellegrom speelde sterk met
5413 punten goed voor de eerste
plaats.
Willem de Ridder blijft goed scoren
met 5040 punten de tweede plaats.
Peter Millenaar volgt goed met 4982
punten de derde plaats.
De poedelprijs ging naar Corrie van
Dongen met 3878 punten.
Vrijdag om 20.00 uur spelen we ver-
der bij VDL.
§Na het seizoen te zijn gestart met een
gelijk spel is Maassluis nu bezig aan
een heuse zegereeks in de 2e klasse.
Daarbij werd er niet altijd even goed
gekorfbald en werd er telkens met één
of twee doelpunten verschil gewon-
nen. Spannend waren die wedstrij-
den stuk voor stuk wel, maar het spel
moest wel beter.
Afgelopen zaterdag stond angstgeg-
ner ONDO uit ’s Gravenzande op het
programma. Vorig seizoen was dit de
eerste wedstrijd, die jammerlijk werd
verloren. Dit werd als de voornaam-
ste oorzaak voor het missen van het
kampioenschap gezien. Ditmaal had
de intimidatie van de Westlanders
geen vat op het achttal van Maassluis,
dat eindelijk goed ging draaien.
ONDO-Maassluis 11-17
Maassluis, met Tjerk Bloem weer te-
rug in de gelederen na een longont-
steking, was vooraf genoeg gewaar-
schuwd. ONDO zou haar draai
hebben gevonden en was klaar
om het resultaat van vorig sei-
zoen te herhalen. De thuisclub
kwam gretig het veld op en was
in de beginfase feller dan Maas-
sluis. Dat resulteerde in een 3-0
stand. Maassluis liet zich hier-
door niet uit het veld slaan en
wachtte rustig haar kansen af.
Die kwamen er snel genoeg. In
iets meer dan tien minuten wist
Maassluis de achterstand om te
buigen in een 3-6 voorsprong.
Vooral de 3-5 van Denise
Klootwijk, die met één hand
de bal in de korf deponeerde,
kreeg de handen van het mee-
gereisde Maassluise publiek op
elkaar. Maassluis stond verde-
digend als een huis en speelde
aanvallend een stuk frisser dan
de afgelopen weken het geval
was. Vooral het hogere tempo
viel daarbij op. In het vervolg van de
eerste helft mocht ONDO nog even
aanklampen (5-6), maar opnieuw
raakte de bezoekers niet van de leg.
Maassluis maakte duidelijk dat er
maar één ploeg aanspraak maakte op
de overwinning. De voorsprong werd
gestaag verder uitgebouwd tot er een
6-11 ruststand werd bereikt. In deze
fase mistten zowel ONDO als Niek
Seesink voor Maassluis een straf-
worp. Twee minuten voor rust werd
de nog niet geheel herstelde Tjerk
Bloem naar de kant gehaald. Jan Cees
Andreae mocht zijn taak verder waar-
nemen.
Men was benieuwd of Maassluis het
niveau in de tweede helft kon vast-
houden. Toen ONDO driemaal wist
te scoren in tien minuten, terwijl
Maassluis daar één verzilverde straf-
worp tegenover wist te stellen, werd
het Maassluise publiek toch een beet-
je zenuwachtig (9-12). Dichterbij zou
ONDO echter niet komen. In de reste-
rende tijd vond ONDO nog tweemaal
de korf. Maassluis deed dat nog vijf
keer en speelde de wedstrijd heel za-
kelijk uit. In de 57e minuut werden
Esther Oosterlee en “good-old” Ro-
nald van Berkel ingezet voor Femke
van der Gaag en Jan Cees Andreae.
Helaas is het geen van beiden gelukt
te scoren in de resterende drie minu-
ten, hoe vurig men dat op de tribune
ook hoopte. Het moet gezegd dat ook
het fanatieke Westlandse publiek zich
tot de laatste seconden van de wed-
strijd liet horen. Vooral de kinderen
gaven het goede voorbeeld door de
wedstrijd met getrommel op potten
en pannen van een ietwat rommelige
soundtrack te voorzien. Petje af kin-
ders, maar het mocht de club niet ba-
ten. Maassluis was afgelopen zater-
dag simpelweg een maatje te groot.
Het was een tumultueuze wedstrijd
met veel incidenten. Zo was Femke
van der Gaag tot tweemaal toe een
lens kwijt en waren er meerdere bles-
surebehandelingen nodig. In de slot-
fase reageerde een heer van ONDO
zijn frustratie af op Niek Seesink
door hem een duw te geven. Deze
actie moest hij met geel bekopen. Na
het eindsignaal was Maassluis zicht-
baar opgelucht. Trainer / coach André
Verbaas laat optekenen dat zijn ploeg
“zeer volwassen en vooral taakge-
richt heeft gespeeld”.
Op zich jammer dat er nu vier weken
lang niet wordt gekorfbald. Door het
niet beschikbaar zijn van een sporthal
heeft Maassluis geen thuisprogram-
ma volgende week. De concurrentie
komt dan wel in actie. Dat betekent
wel dat Maassluis de zaalcompetitie
dit jaar in ieder geval ongeslagen af-
sluit. Dit gegeven werd gevierd in het
aan thuishaven de Olympiahal gren-
zende etablissement The Ollies. De
strijdkreet “WHOPPA!!!” klonk nog
tot in de vroege uurtjes.
Overige resultaten
Na de uitglijder van vorige week boek-
te Maassluis 2 nu wel een belangrijke,
zei het benauwde zege op Fortis 2. In
het Zeeuwse Oost-Souburg (tussen
Vlissingen en Middelburg) werd het
9-10. Met deze overwinning vestigt
Maassluis 2 zich stevig in de midden-
moot van de reserve eerste klasse F.
Maassluis 3 speelde een spannende
voorwedstrijd voor ONDO-Maas-
sluis tegen ONDO 2. Lange tijd leek
Maassluis 3 aan het langste eind
te gaan trekken, maar uiteindelijk
moest zij toch genoegen nemen met
een puntendeling: 16-16. De A1 delf-
de het onderspit in de confrontatie
tegen HKC A1 (13-8) en is voorlopig
nog niet uit de degradatiezorgen.
Opvallend in de uitslagenlijst zijn
verder de klinkende overwinningen
bij de D teams. De D1 maakte korte
metten met IJsselvogels D1 door met
maarliefst 18-1 te winnen! Ook de D2
had geen kind aan haar tegenstander.
Zij stuurde Korbatjo D1 met 14-3 met
de staart tussen de benen weer naar
huis. De D3 versloeg haar tegenstan-
der ook dik. Ten Donck D1 werd met
11-2 opzij gezet. Maassluis D5 won
haar wedstrijd ook met 3-1. Iets min-
der eclatant, maar het is net zoveel
punten waard. Alleen de D4 moest
genoegen nemen met een gelijk spel:
3-3.
Informatie
Irene Warbout (i.warbout@ckcmaas-
sluis.nl). Info internet: www.ckc-
maassluis.nl
Concentratie in de Maassluise verdediging bij een vrije bal van ONDO.
CKC Maassluis toont
bij vlagen haar ware klasse
Zowel dames 1 als heren 1 gaan naar
de kampioenspoule. Heren 1 deed dit
zelfs door het winterkampioenschap
te behalen. En dames 1 vernederde de
tegenstander uit IJmuiden en had het
geluk dat de koploper deed wat ver-
wacht werd.

Heren 1 ‘herbstmeister’
Na de winst vorige week tegen New
Stars konden de Eagles voor het eerst
in jaren voor het winterkampioen-
schap gaan in de 1e klasse van het
Rayon. Hiervoor moest wel gewon-
nen worden van BS Leiden. Traditie-
getrouw hebben de Eagles het altijd
lastig tegen de Leidenaren. Dit bleek
ook aan de thuiswedstrijd die, na ver-
lenging, met 1 punt werd gewonnen.
De Eagles begonnen uiterst stroef aan
de wedstrijd. Zoals zoveel wedstrij-
den kwamen de Eagles eerst op een
flinke achterstand (14-2 na zes mi-
nuten) en was er een time-out nodig
om iedereen weer bij de les te krijgen.
De time-out had het gewenste effect.
De verdediging werd een stuk fel-
ler wat direct in een 2-7 run leidde.
Het eerste kwart werd nog wel ver-
loren met 18-10. In het tweede kwart
kwamen de Eagles steeds beter in het
spel. Aanvallend werden de kansen
goed afgemaakt en als center Stefan
Kraaijeveld dan zelfs zijn beloofde
driepunter erin schiet resulteerde dit
in een 20-20 stand na 3 minuten in het
tweede kwart. Tot aan de rust ging het
verder gelijk op waarbij Leiden vlak
voor rust nog een kleine voorsprong
pakte van 34-30.
Het derde kwart had de felle verdedi-
ging zijn effect en kon Leiden slechts
12 punten scoren. De Eagles scoor-
den, met zeven punten van Rik van
der Vaart, daartegen 14 punten. In
het laatste kwart liep Leiden eerst uit
naar 44-50. De Eagles kwamen ech-
ter gelijk en vervolgens voor (58-53).
Een belangrijke driepunter van Samir
Rezeika zette vervolgens de wedstrijd
op slot met nog 2 minuten te spelen.
De Eagles namen geen risico meer en
speelden de tijd uit zodat er uiteinde-
lijk met 63-55 werd gewonnen. Een
bewogen begin van het seizoen werd
dan ook feestelijk afgesloten met de
titel “Herbstmeister” van de 1e klasse
Rayon. Topscoorder in deze wedstrijd
werd Stefan Kraaijeveld met 19 pun-
ten. Ook in de dubbele cijfers kwa-
men Rik van der Vaart (15), Samir
Rezeika (11) en Elko van Oosten (10).
Kampioenspoule voor Dames 1
De laatste wedstrijd van deze sei-
zoenshelft en deze ging echt nog
ergens om. Dit jaar waren de heren
van Green Eagles al geplaatst voor
de kampioenspoule van het rayon en
waren de dames nog niet zeker. Zelfs
zo onzeker dat ze het niet meer in ei-
gen hand hadden. De Eagles moesten
de laatste twee wedstrijden winnen
en de directe concurrent uit Utrecht
moest op de zondag verliezen van het
sterke Amsterdam.
Na de goede uitwedstrijd tegen het
Alkmaarse Guardians waarin iedere
speelster goed speelde, was er nog
één wedstrijd te winnen. De wed-
strijd waar de dames zelf wel iets aan
konden doen: Akrides uit IJmuiden
kwam naar Maassluis.
Ondanks dat Akrides niet veel had
gewonnen waren er enkele andere
tegenstanders bijna op stuk gelopen.
Deze jonge ploeg kan het wel, dus
gewaarschuwd begonnen de Eagles
aan de wedstrijd. De warming up
was goed en iedereen was geconcen-
treerd. Heel goed verdedigen was de
opdracht vanuit de coach, dan zou de
rest volgen. Er werd zeer fel begon-
nen en vanaf minuut één kregen de
tegenstanders geen enkele vrij schot
of layup, alles was onder goede ver-
dedigende druk en dit resulteerde in
veel balwinst. En vooral de snelle
Willeke Bruins en Roos Jordans wer-
den door de fel verdedigende Renate
Warffemius, Mirjam van Rijn en Su-
zanne van Driel in stelling gebracht te
scoren. Samen maakten zij 19 punten
(11 + 8) maar ook alle andere star-
ters scoorden. En nog binnen het eer-
ste kwart hadden met een score van
Daisy Otto al zes speelsters gescoord:
stand 31-7! Inderdaad in één kwart
een gat van 24 punten.
Het tweede kwart was echter lastiger
want de dames uit IJmuiden zakten
goed snel terug in een zone en de Ea-
gles werden wat slordig. Enkele ma-
len balverlies en wat gemiste ballen
zorgden zelfs voor een verloren kwart
10-13. Rust 41-20. Dit bleek echter
een incidentje, want het derde kwart
gingen de dames er vol voor. Willeke
bleek er lekker in te zitten want zon-
der rare of geforceerde acties kwam
ze tot 13 punten dit kwart. Maar ook
de andere dames speelden goed. Ver-
dedigend vielen naast Mirjam ook
Jolien van Baalen en Anouk van der
Kooij dit kwart op door fel en goed
te verdedigen. Wat de snelle Willeke
haar punten opleverde in de break.
Het laatste kwart was het al gespeeld
maar er was geen enkele verslap-
ping. Na het derde kwart met 26-7
te hebben gewonnen werd dit kwart
met 27-4 gewonnen. Jolien scoorde 6
punten, Renate kwam door een klein
foutje twee keer tot vijf fout, maar
speelde zeker goed, Suzanne bleef de
losse ballen oppakken en uiteindelijk
was dit gewoon een goede pot van
het hele team. Willeke is al een paar
keer genoemd, maar kwam dan ook
tot een totaal van 45 punten, ja dat is
erg veel en best bijzonder. Ondanks
dat het niet Roos haar lievelingswed-
strijd was kwam ook zij tot 19 pun-
ten. Mirjam maakte met 12 de dub-
bele cijfers vol. Maar er moet gezegd
worden (nogmaals) dat alle speelsters
echt goed verdedigden. Met veel durf
en veel energie. Daisy (6) Renate (6)
Jolien (6) Suzanne (2) en Esther (1)
maakten de 94 punten vol. Dan was er
op zondag het goede nieuws dat Am-
sterdam inderdaad van Utrecht won,
dus ook de dames van de Eagles zijn
geplaatst voor de kampioenspoule!
Met enkele zeer goede wedstrijden
in de benen, op naar de tweede sei-
zoenshelft.
Under 12 groeit
maar wint nog niet
Het team van U12 heeft het moeilijk
in de competitie. Helaas is er nog geen
overwinning behaald. De wedstrijd
tegen CobraNova leek een wedstrijd
waarin iets te halen viel.
Door ziekte konden we met slechts
7 spelers naar Voorburg. De tegen-
stander had 1 speler die de meeste
punten maakt, terwijl bij ons de sco-
res aardig verdeeld waren. Yorel kon
met zijn lengte en snelheid regelma-
tig een actie naar de basket maken.
Pato bracht veel snelheid in het spel
en vond de open man, met Frank
vaak als eindstation. In de verdedi-
ging gaat het steeds beter, waarbij de
tegenstander met de felheid van Ozge
geen raad weet. De bal gaat goed rond
met goede bounce passes van Merve.
Ook Yannick was goed bij de les en
pakt z’n puntjes mee, net als Muham-
med. Na de zesde periode stonden we
voor het eerst in de competitie vóór.
Helaas was nr. 57 moeilijk af te stop-
pen, waardoor de eindstand 55-42
in het voordeel van CobraNova was.
U12 is op de goede weg. Als we fa-
natiek blijven trainen, komt de winst
steeds dichterbij. Dat zal komende
zaterdag tegen de koploper lastig
worden, maar met publiek op de
bank weet je het thuis in de Haydn-
laan maar nooitDe volgende dag was
Green Eagles goed vertegenwoordigd
op de selectietraining U12 in Capelle
a/d Ijssel. Pato, Yorel, Frank en Mike
hebben een prima training achter de
rug. Na de volgende training in janu-
ari zal blijken wie er de selectie gaan
halen.
Wil jij ook basketballen?
Lijkt het jou ook leuk om te basket-
ballen? Kijk op www.greeneagles.
nl voor meer informatie Ook kan je
contact opnemen met Ruben Kraaije-
veld (06-83520067), hij kan je alles
vertellen over de teams en de trai-
ningstijden. De eerste drie keer kan
je vrijblijvend meedoen om te kijken
of de basketballsport iets voor jou is!
MBV Green Eagles Basketball Nieuws
Kampioenschap een feit voor heren 1
15 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 17
OPEL USED CARS BJ. 2008 T/M 2011
3 jaar 2,99% rente en 3 jaar gratis onderhoud op onze Opel Used Cars bj. 2008 t/m 2011.
BESPAAR GELD MET DE 3+3 DEAL
BIJ P.A. VAN DER KOOIJ.
Tot 31 december proùteert u bij P.A. van der Kooij van de 3+3 deal op Opel Used Cars bj. 2008 t/m 2011. 3 Jaar lang rijden tegen slechts 2,99% rente en
3 jaar lang gratis onderhoud. De 3+3 deal is de slimste deal voor iedereen die de komende 3 jaar precies wil weten wat hij maandelijks aan zijn auto
kwijt is. Weinig, namelijk. Kom snel naar onze showroom voor meer informatie of een vrijblijvende offerte!
KREDIETSOM LOOPTIJD IN MAANDEN TOTAAL PRIJS KREDIET MAANDLAST DEBETRENTEVOET
€ 5.000,- 36 € 5.220,- € 145,- 2,99%
€ 7.500,- 36 € 7.848,- € 218,- 2,99%
Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: liter/100 km: 11,0 – 3,5; kms/liter: 9,1 – 28,6; CO
2
gr/km 259 – 94.
De 3+3 actie loopt op orders van 16 nov. t/m 31 dec. 2011 op alle Opel Used cars bj 2008 t/m 2011 bij P.A.van der Kooij. Het betreft een niet doorlopend krediet aangeboden door de VDM
te Vlaardingen ( Kvk nr.216553 ) AFMregister nr. 12020535. De VDMbehoudt het eigendom van de auto tot het krediet inclusief rente is terugbetaald. De vermelde kredietsommen zijn
voorbeelden; het te ùnancieren bedrag bedraagt 50% van de consumentenprijs incl. btw, excl. aúeveringskosten, met een maximum van € 7.500,-. Toetsing bij het BKR te Tiel. Vraag naar het
informatieblad. De VDMen P.A. van der Kooij geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste krediet aansluit bij uwwensen, behoeften en persoonlijke/ bedrijfssituatie.
P.A.van der Kooij bemiddelt voor de VDMop basis van een contractuele verplichting. Vraag naar de voorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.
Mooss|u|s, P.J. 1roelslroweg 2, (010) 591 29 22.
www.povonderkoo|[.n|
De Aygo al vanaf € 7.290,-
*
tijdens de Wereld Inruil Weken!
bijvoorbeeld al een Aygo vanaf € 7.290,-. Of u
kunt kiezen voor de Verso-S, dan krijgt u heel
veel Toyota voor een hele Hollandse prijs. De
Toyota Verso-S is al verkrijgbaar v.a. € 14.990,-
(incl. extra inruilwaarde). Ga dus snel naar uw
Toyota dealer of kijk eerst even op toyota.nl voor
meer informatie over alle modellen.
Een nieuwe auto kopen is een van de leukste
dingen die er is. Maar van uw huidige auto
afkomen is vaak best een gedoe. Gelukkig zijn
het weer Wereld Inruil Weken bij de Toyota
dealer! U krijgt nu bij aankoop van de Aygo, iQ,
UrbanCruiser of de Verso-S € 1.000,- extra terug
voor uw auto. Met de extra inruilwaarde rijdt u
Actieperiode loopt van 1/12/2011 t/m 31/12/2011. Vraag naar de voorwaarden. Afgebeeld Comfort Navigator vanaf € 9.180,- (inclusief € 1.000, - extra inruilwaarde). Prijzen inclusief BTW, exclusief
kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 – 0369 of kijk op toyota.nl *Inclusief € 1.000,- extra inruilwaarde.
Brandstofverbruik (EC/692/2008) varieert van 4,4L/100km (22,7km/L) t/m 5,6L/100km (17,9km/L), CO2 99-129 gr/km.
Beukers
Maassluis, Vermeerlaan 30, 010-5912303
241H


voor particulier en bedrijf
aan huis of op kantoor
inrichten netwerken
instellen internet
verwijderen virussen
computers sneller maken
E. BONTE – MAASLAND 010-5938090 INFO@ESSALU.NL
ESSALU COMPUTERREPARATIE
HAARMODE
MARGREET
Maassluis
tel. 010-5926022
Zuiddijk 7
Maandagmiddag
geopend.
Zaterdagmiddag
gesloten.
www.haarmode-margreet.nl
Heb je het al
gehoord?
De buurman
rijdt in een
nieuwe Ford...
natuurlijk van
Korpershoek!
(010) 5912344
ROLLUIKEN
25% korting!!
LAATSTE WEEK!
AZ Zonwering,
Hoogstraat 2-4,
HOEK WIP, Maassluis
010-5910716
TE KOOP GEVRAAGD:
Scheepvaart Kommaliwant
- Memorabilia van voor-
malig Nederlandse Rede-
rijen zoals HAL - NIEVELT
GOUDRIAAN - KNSM
- KHL - RDAMLLOYD -
KPM - VNS - SMN, Graag
verneem ik uw reactie en
b.v.d. 010-7857318 of 06-
24630715
GEVRAAGD: lp’s, single
Ruimt u ze op? Ik kom ze
tegen een kl. vergoeding
ophalen. Tel 0174-620355
Voor al uw sierbestrating,
herbestrating, schuttingen
plaatsen of verwijderen;
vlonders leggen; beschoei-
ingswerkzaamheden:
G. van der Wel, Maasdijk,
tel. 0174-516716 /
06-49112113.
PARTIJHANDEL:
CILLIT BANG
1,5 liter €4,99
Koffiepads 36 stuks, 5
pakken voor €5,-
Artisjokbodems 3 blik
€1.-
Koffiemelk cups 4 pak
voor €1,-
Kerstverlichting
80 lamp €2,-
Struijk hotdog 2 blik €1,-
En nog VEEL MEER!
Voorraad wisselt
geregeld......
HOOGSTRAAT 2-4,
BOVENAAN WIP,
Maassluis
VRAGEN OVER HOOG-
BEGAAFDHEID BIJ UW
KIND? Adviesbureau
Hoogbegaafdheid Plus-
punt: begaafdheidsonder-
zoek, plusklassen, faal-
angsttraining en e-con-
sulting. Tel.: 010-5912265
www.pluspunt.praktijkinfo.
nl
De Schakel wordt niet ge-
lezen maar g-e-s-p-e-l-d!
Bezemschoon opleveren
van u woning ? Bel de
Partij Markt 010-5929344
/ 06-54797325..
Voor (sier)bestrating en
herbestraten.
Jamaro Maasdijk, tel. 0174-
517550 of 06-22837038.
Trap renoveren? Met la-
minaat of echt hout. Ro-
tinka Parket, Maassluis.
Tel. 010-5903530.
Sport
15 DECEMBER 2011
PAGINA 18
Hoofdsponsor: Cuatro Madera
In de topper tegen Scheveningen
kreeg Excelsior wederom de deksel
op de neus. Daar waar de ploeg ab-
soluut een gelijkspel of meer had ver-
diend, was het uiteindelijk Scheve-
ningen dat aan het langste eind trok.
Mehmet Aldogan voltrok het vonnis
op een voorzet van oud Excelsiorspe-
ler Marcel de Bruin. De achterstand
op Scheveningen is inmiddels opge-
lopen naar 12 punten(!) en een rol in
de top van de ranglijst lijkt voorals-
nog ver weg voor de Tricolores.
Vooraf was men in het Excelsior kamp
er niet helemaal gerust op. Door de
vele blessures moest er flink gepuz-
zeld worden door de technische staf.
Met Hamit op de linksback positie
omdat ook afgelopen week Sieme
Zijm nog moest afhaken, begon de
thuisploeg gek genoeg flitsend aan de
wedstrijd. Een fantastische pass van
Sefa Kurt bereikte Vincent v.d. Berg
die alleen op de keeper van Scheve-
ningen af kon gaan. Waar velen “hem
al telden”was het uiteindelijk toch de
sluitpost van de groenen die redding
kon brengen. Vanaf dat moment ont-
spon zich een gezapig potje waarin
het opvallend was dat beide ploegen
moeite hadden om de bal in bezit te
houden. Zelden werd het voor bei-
de doelen gevaarlijk. De volley van
Robin Hofman in de 18e minuut was
misschien nog de beste kans over de
gehele eerste 45 minuten.
Aan de lange lijst met blessures kon
in de 23e minuut nog een blessurege-
val worden toegevoegd. Jesper Gudde
werd op de achterlijn gevloerd en bleef
lange tijd op het kunstgrasveld liggen.
Een ogenschijnlijk onschuldige over-
treding zorgde voor zijn vroegtijdige
aftocht richting kleedkamer. Naar het
zich laat aanzien heeft Jesper een be-
hoorlijke knieblessure opgelopen.
Zijn vervanger, Quincy van Omme-
ren, kwam in het veld en speelde ver-
volgens een puike partij. Nog maar
net 18 en dan al op zo’n niveau kun-
nen acteren is grote klasse!
Zoals gezegd.. de wedstrijd kabbelde
rustig naar de thee die met de welbe-
kende brilstand werd bereikt.
Na rust speelden de Tricolores een
puike partij. Er zat beduidend meer
strijd in het spel en Scheveningen
moest meer en meer zich beperken
tot verdedigen.
Opnieuw een tegenvaller was het uit-
vallen van Hamit Alptekin. Hij moest
zich in de 53e minuut met een ver-
velende liesblessure laten vervangen.
Robert van Mierlo was zijn vervan-
ger die net als Quincy verdienstelijk
speelde.
Excelsior werd meer en meer gevaar-
lijk en kreeg via Kevin Vink enkele
kansen die helaas niet benut werden.
Kevin was er dichtbij toen zijn schot
op de paal uiteen spatte en niet snel
daarna zijn doelpoging van de lijn
werd gehaald. Scheveningen kon
daar niet zo heel veel tegenover stel-
len, waardoor het erop leek dat beide
ploegen genoegen moesten gaan ne-
men met een gelijkspel.
Totdat Marcel de Bruin, daarvoor net
ingevallen, een slimme
voorzet op Mehmet
Aldogan kon geven
die door Brian Zalmijn
niet meer kon worden
weggewerkt. De kleine
man uit Scheveningen
schoot de bal vervol-
gens onder keeper Jes-
per Leerdam. 0-1.
Een fikse domper voor
de Tricolores die in de
resterende minuten
nog van alles probeer-
den om de gelijkmaker
te forceren. Niels Vonk
kwam de gelederen
nog versterken en trok
en sleurde als van-
ouds. Helaas zonder
resultaat. Opnieuw een
(thuis)nederlaag voor
onze hoofdmacht. Het
gat met de koplopers
is nu wel heel erg groot
geworden en de ploeg
zakt steeds verder naar
onder.
Het spel dat de ploeg
wekelijks op de mat
legt is zeker het aankij-
ken waard. We krijgen
van velen de complimenten over ons
positiespel maar het ontbreekt tel-
kens aan het maken van doelpunten.
Helaas is dat waar het in het voetbal-
spelletje allemaal om draait.
Volgende week wacht ons nog een
lastig potje. De KNVB besloot afge-
lopen week het destijds afgelaste duel
met Heerjansdam op het programma
te zetten. Die ploeg behaalde overi-
gens het eerste punt in dit seizoen
waardoor de hatelijk nul is wegge-
poetst.
Dat moet de ploeg uit Heerjansdam
vertrouwen geven en ongetwijfeld
zullen zij ons een warme middag
gaan bezorgen. We gaan zien of het
maken van doelpunten van onze kant
dan wat gemakkelijker zal verlopen
waardoor met een positief gevoel de
eerste helft van het seizoen kan wor-
den afgesloten.
Nieuw bestuur Business Club
Excelsior Maassluis
Op de sponsorbijeenkomst van 23 no-
vember welke plaats had in het prach-
tige Businesshome van Excelsior M,
hebben de sponsoren unaniem de
kandidaten voor het nieuwe bestuur
Excelsior opnieuw met lege handen
gekozen en benoemd. Een werkgroep
welke bestond uit Edwin Marijs en
Remco Welbergen (namens de Busi-
nessclub) en Kees van der Zweep en
Ron Berveling (namens de voetbal
vereniging) met Wim Clausing als
onafhankelijke voorzitter, heeft de
basis gelegd voor een innige samen-
werking tussen beide groeperingen.
Het een en ander heeft geleid tot nieu-
we statuten voor de Business Club en
een convenant tussen de Business
Club en de voetbal vereniging waar-
bij een doel voor alle partijen van be-
lang is: Excelsior Maassluis. Het be-
stuur van de Business Club Excelsior
Maassluis zal voortaan bestaan uit
Peter Hobert - voorzitter
Rick Warbout - secretaris
Roy Nagtegaal - penningmeester
en de leden
Kees van der Zweep
Ron Berveling
De beide leden zijn namens het be-
stuur van de voetbalvereniging aan-
gesteld.
Mede door de samenstelling van het
nieuwe bestuur wordt een grotere
transparantie en openheid bewerk-
stelligd tussen de beide entiteiten en
heeft het bestuur van de Business
Club een grotere slagkracht naar po-
tentiële sponsors, mede ondersteund
door de commerciële commissie. Uit-
eindelijk zal de Business Club moe-
ten streven naar het vergroten van de
financiële draagkracht van Excelsior
Maassluis.
Het bestuur zal minimaal eenmaal
per jaar verantwoording afleggen
aan de sponsoren voor het gevoerde
beleid om op deze wijze de sponsors
te betrekken bij club en zal daarnaast
natuurlijk tal van activiteiten gaan or-
ganiseren voor haar leden.
Foto’s: Patrick Kamper-Hazewindus
Uitslag competitie donderdag 8 de-
cember
A-lijn
1 Cappendijk & Gorissen 57,67 52,08
2 v. Beek & v. Elst 54,32 63,21m
3 Marrevee & vd Sluijs 53,70 55,36
4 Borsboom & Huiskens 53,44
67,50m
5 Dolphijn & de Ruijter 52,71 52,68
6 de Boer & de Boer 51,96 54,76
7 Boer & vd Stap 49,70 47,05i
8 Muller & v. Pelt 49,62 48,21
9 vh Hof & Verboon 48,95 48,57m
10 v. Aken & v. Duin 48,89 45,71m
11 de Ruiter & de Ruiter 48,79 47,62
12 Scheffers & Scheffers 48,48 46,73
13 de Klerk & Molenaar 48,26 44,05
14 Boon & Boon 46,99 46,07m
15 Hanswijk & vd Heuvel 45,72
50,36m
16 Weltevrede & Weeda 43,92 43,45
17 Holleman & Holleman 40,15 43,15
B-lijn
1 Koenen & Koenen 55,89 58,63
2 Holtslag & Holtslag 55,40 49,40
3 v. Beek & Coolen 54,42 51,75c
4 v. Aken & Hartman 53,13 53,27
5 Lensveld & Westdorp 52,71 57,74
6 Beek & v. Leeuwen 52,66 46,43
7 Ouwerkerk & Sijstermans 51,97
50,30
8 v. Dijk & vd Marel 50,93 46,43
9 Ouwersloot & vd Linde 50,66 53,87
10 Denkers & Maas 49,67 51,49c
11 v. Rest & v. Rest 49,32 55,06
12 dl Combé & Lips 48,73 46,73a
13 Dallinga & v. Leeuwen 46,21
50,89
14 Boer & Vleeskens 45,88 43,15
15 v. Dijk & Vissers 45,83 56,55
16 Satijn & Satijn 43,87 35,42
17 vd Doel & Jongh 43,55 43,15
C-lijn
1 Kinkel & vd Weteringh 57,86 54,71
2 Munter & Munter 55,14 60,33m
3 vd Meent & de Winter 53,69 63,26
4 v. Leeuwen & v. Leeuwen 53,04
50,89
5 v. Manen & Ruijsbroek 52,27 54,45
6 Hoogenboom & v. Ringelenstijn
52,05 48,93
7 Giessen & Giessen 51,47 51,72
8 Ruijs & Voortmeijer 50,70 51,20
9 Christen & Weemering 50,61
49,27ih
10 Tollenaar & Voortmeijer 50,36
50,68
11 Huis & Polimeno 48,45 44,51
12 Taapken & Schenk 47,74 43,26
13 Boer & vd Put 47,47 41,43
14 Baas & Dolphijn 47,34 53,23
15 Laming & Reinders 45,46 40,22m
16 v. Rijn & Wesenhagen 45,32 47,24i
17 vd Kamp & v. Rijn 44,73 49,58
18 Jansen & Jochems 44,71 47,55
19 v. Noort & Reijers 42,75 46,85
D-lijn
1 Klink & van Strien 63,43 58,93
2 Koenen & Roozendaal 56,25 62,80
3 Bouter & Veldhuizen 54,47 58,93
4 Kweldam & Kweldam 54,03 55,95
5 Stolk & Verboon 53,55 49,70
6 Feuerberg & Feuerberg 52,98 55,36
7 Boer & Klink 52,04 50,00
8 Booster & Quist 51,33 56,55
9 v. Vliet & v. Vliet 49,56 48,81
10 Hendriks & Hendriks 48,95 46,13
11 Voogd & v. Wieringen 48,71 39,29
12 Prins & Lievaart 47,82 47,32
13 v. Oosten & de Raad 44,48 43,45
14 Gerritzen & Roos 44,31 49,11
15 v. Buuren & Noordhoek 40,65
36,31
16 Aarts & v. Galen 39,52 41,37
Algemene
Bridgevereniging Maassluis
Diplomazwemmen in
Sport- en recreatiebad
Dol-fijn voor
allochtone vrouwen
Iedere maandagochtend is het les-
zwemmen voor allochtone vrouwen
in Sport- en recreatiebad Dol-fijn. Het
sportbad is dan gevuld met ongeveer
20 enthousiaste allochtone vrouwen.
Deze dames hebben hard geoefend
om voor hun A of een ander diploma te
mogen afzwemmen. Deze ochtenden
worden begeleid door 2 zwemonder-
wijzeressen van Dol-fijn, mevrouw F.
Wols en mevrouw S. Lingsveld.
Maandag 12 december jl. was er
weer diplomazwemmen. Vier van de
dames waren zo ver gevorderd dat ze
af mochten zwemmen voor het A di-
ploma, Drie dames waren nog verder
gevorderd en mochten afzwemmen
voor het B diploma. Er was zelfs één
dame zo ver dat zij voor het C diplo-
ma mocht afzwemmen.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
Vanaf 9 januari, van 10.00-11.30 uur
start Sport- en recreatiebad Dol-fijn
met recreatief zwemmen voor alloch-
tone vrouwen. Zo kunnen zij gelijk
het geleerde in de praktijk brengen!
De beoordelingscommissie bestond
uit de dames Wols en Lingsveld.
De geslaagden zijn:
A-diploma
Sabah Karakeh
Fatma Sahinci
Dondü Güdük
Bedriye Tivsiz
B-diploma
Birgul Yalcin
Amina Tissaf
Masoume Safatzade
C-diploma
Dondü Cicek
Klaverjasclub De Vloot
Woensdag 7 December jl. kon er ge-
speeld worden met 13 tafels . Deze
week werd de hoogste score behaald
door mevr v.d. Broecke zij speelde
5808 de punten bij elkaar.
De uitslag van week 49 was als
volgt:
1. mevr v de Broecke 5808;
2. hr Kop 5678;
3. mevr Smit 5418;
4. hr Drop 5339;
5. hr Eijmeren 5254;
6. hr Besten 5205;
7. mevr Maren 5088;
8. hr Knol 5066;
9. hr Groenedaal 5058;
10. mevr van Riet 4996;
Wij spelen wekelijks op woensdag-
middag in het noodgebouw “Het
Vlootje” van Ontmoetingscentrum
De Vloot en beginnen om precies
13.30 uur.
Indien u 55-plus bent en graag klaver-
jast, kom dan langs en speel vrijblij-
vend ter kennismaking mee in onze
onderlinge competitie.
U bent van harte welkom.
Midweek wandeltocht
w.s.v. VTM
Op woensdag 21 december kunnen
wandelaars overdag weer een wan-
deltocht gaan lopen bij wandelsport-
vereniging V.T.M. Deze keer gaat de
midweektocht richting, Maassluis/
Parallelweg/Maasland/Rozenlaan/
Lijsterlaan terug Variant. We ver-
trekken vanuit het blauwe sportcom-
plex aan de Dr. Albert Schweitzer-
dreef 475. We vertrekken vanuit het
wandelcentrum aan de Dr. Albert
Schweitzerdreef 475. U kunt starten
op woensdagochtend tussen 09.00
en 13.00 uur. De kantine van V.T.M.
gaat ’s middags om 15.00 uur dicht.
Bij de start krijgen de wandelaars een
routebeschrijving mee. Men kan kie-
zen uit 3 afstanden nl.: 5-10-15 km.
De tocht is ook geschikt voor Nordic
Walkers en rolstoel. Voor de kosten
hoeft men het ook niet te laten want
de prijs voor de wandeltocht bedraagt
€ 2,00 voor niet leden en € 1,50 voor
leden van de wandelbond. Er is en
beloningssysteem als men meerdere
midweekwandeltochten heeft gelo-
pen.
Voor informatie: Dhr. C. Reynart
0653751429
Ria Hendriksen 010-5910055(na
18.00 uur).
U kunt ook informatie aanvragen via
e-mail: lorka@kabelfoon.nl
Kijk ook eens op onze website: www.
wandelcentrum-vtm.nl
K.J.V. Sport en Spel
Vrijdag 9 december was een dames
avond, want met 5904 punten was
Hennie v. Leeuwen goed voor de 1e
prijs en 2e werd Wil Kerklaan met
5395 punten, de 3e prijs ging naar de
eerste heer namelijk Jos v. Schaijk
met 5274 punten, 4e werd Loek Vis
met 5209 punten en op de 5e plaats
eindigde Koos Vermeulen met 5202
punten.
De laatste prijs van alle 44 deelnemers
ging deze week naar Arie Nieuwland
met 3824 punten.
Onze volgende klaverjas avond is
weer als vanouds over 2 weken, en
wel op 23 december, we beginnen om
20.00 uur en u vind ons in ”de link”
aan de Hammerdreef te Maasland.
Iedereen is van harte welkom, graag
tot ziens.
Tijdens het zeer sterk bezette toer-
nooi in Harnes in Frankrijk heeft
Coen van Winden een mooie pres-
tatie geleverd. Hij won 5 partijen en
daarmee de gouden plak.
Op zaterdag 10 december vertrokken
5 Mahorokan judoka´s al om 05.45
richting Frankrijk. Het toernooi voor
de leeftijd onder de 15 jaar past pre-
cies in de voorbereiding voor de Ne-
derlandse kampioenschappen begin
volgend jaar.
Max Wurth mocht in de klasse tot 55
kilo beginnen en won zijn eerste twee
partijen voortijdig met een Ippon. In
de 1/8 finale trof Max de favoriet Je-
roen Casse uit België. Na een span-
nende wedstrijd met nog 1 minuut te
gaan kreeg Max steeds meer over-
wicht en wilde graag scoren.
In zijn drang om te willen winnen
werd zijn gretigheid afgestraft met
een score door de Belg. Doordat de
Belg in de finale kwam kreeg Max
een herkansing en trof daarin een
Fransman. Het was voor Max wen-
nen aan de Franse stijl van judoën en
kon niet tot score komen. De Frans-
man won uiteindelijk. Max kan terug
kijken op een goed toernooi.
In de klasse tot 50 kilo hadden we 3
judoka’s. Ruben en Daniel van der
Maas en Coen van Winden. Daniel
en Ruben troffen elk een lastige judo-
ka. Daniel kreeg door een overname
een score tegen. Nadat hij de Frans-
man onder druk had gezet waardoor
de fransman straffen kreeg voor het
passief judoën stond de stand weer
gelijk. In de laatste halve minuut was
de Fransman toch iets handiger en
scoorde een yuko.
Daniel verloor en omdat deze Frans-
man niet in de finale kwam kreeg Da-
niel geen herkansing. Zijn broer Ru-
ben trof eveneens een Fransman. Ook
Ruben begon goed aan zijn wedstrijd.
Een eigen worp van Ruben werd over-
genomen en leverde de Fransman een
voorsprong op. Een technisch perfect
uitgevoerde worp van Ruben vloerde
de Fransman. Helaas was deze tech-
niek buiten de mat en telde niet mee.
Ruben verloor en kreeg ook geen her-
kansing.
Coen deed het in die klasse goed. Zijn
eerste partij tegen een Engelsman
was erg spannend. Na 3 minuten was
de score gelijk en werd in de golden
score gewonnen op beslissing door
Coen. In de tweede partij deed Coen
het anders en won met een schitteren-
de Ippon. Zijn derde partij was tegen
de Belg Ferre van Eynde. Geen onbe-
kende van Coen. Door 3 minuten lang
steeds als eerste in te zetten wist Coen
deze partij uiteindelijk in de golden
score te beslissen. In de halve finale
trof Coen de lokale favoriet. Ook deze
partij ging gelijk op. Ook hier was een
golden score nodig om de winnaar te
bepalen.
Na een straf voor de Fransman van-
wege passief aanvallen won Coen
deze partij en werd hierdoor finalist.
In de finale werd het strijdplan niet
aangepast. Coen ging door met steeds
als eerste aanvallen. Ook deze stra-
tegie leverde de tegenstander 2x een
straf op. Coen kreeg 30 seconde voor
het einde zelf een straf voor defensief
judo. Met nog 30 seconde aanvallen
werd Coen de terechte winnaar.
Bij de meiden was het vervolgens de
beurt aan Magit Voogd. In de klasse
tot 52 kilo trof Margit de lange Butler
uit USA. De krachtige pakking van
Margit en de tempo versnelling na 2
minuten resulteerde in een prachtige
score. Ippon. In de tweede wedstrijd
trof ze een dame uit Frankrijk. On-
danks dat de Franse bij het pakken
een vinger in het oog van Margit
plaatste won Margit ook deze partij
met volle score.
In de derde wedstrijd, de 1/4 finale
lukte het Margit net niet om te sco-
ren. In de golden score verloor ze op
beslissing. Doordat deze Franse in de
finale kwam kreeg Margit herkan-
sing. Daar trof ze een Noorse. Met
wederom een krachtige pakking en
hoog tempo wist ze de Noorse met
een wazari en Ippon, een vol punt te
winnen. In de volgende partij trof ze
wederom een Noorse. Door een foute
van Margit zelf werd ze overgenomen
en verloor deze partij.
Moe maar voldaan en met de gouden
plak van Coen ging het team van 5
judoka’s weer richting Maassluis. Tij-
dens de gezellige terugreis van 3 uur
werd nog veel nagepraat over de wed-
strijden. De volgende dag was het de
beurt aan hun trainingsmaatjes maar
dan tot 17 jaar.
Coen van Winden
kampioen in Frankrijk
Zondag 18 december om 11:00 uur
zal de vierde en laatste cross van het
Iradocircuit bij AV Waterweg van
start gaan. Na relatief makkelijke
omstandigheden bij de eerste drie
edities belooft de vierde dan einde-
lijk een echte slip- en baggerpartij te
gaan worden gezien de vele regen die
deze week voorspeld wordt. Inclusief
de opgeworpen obstakels in de vorm
van boomstammen, dijkbeklimmin-
gen en onverhoedse kuilen zal het
drie kilometer lange parcours een
heuse uitdaging gaan vormen voor
de fervente crossliefhebber. Mochten
de parcoursbouwers besluiten om bij
deze laatste cross volgens traditie de
fameuze kerstboomslalom te plaat-
sen, dan staat de locatie van de vaste
fotograaf al vast; zelfs buikschuivers
zijn hier in eerdere jaren namelijk op
de gevoelige plaat vastgelegd.
Veel klassementen zijn nog niet beslist
dus kan er zondag een mooie strijd
worden verwacht in het Sterretjesbos.
Inschrijven kan vanaf 9.30 uur in de
kantine aan de Albert Schweitzer-
dreef, waar na afloop ook de prijsuit-
reikingen zullen plaatsvinden.
Afgelopen weekend zagen we einde-
lijk weer eens veel AVW’ers actief
bij wedstrijden in de regio, te weten
de Bruggenloop in Rotterdam en de
prestatielopen in de Broekpolder.
Na 2 sneeuwafgelastingen kon eerst-
genoemde eindelijk doorgang vinden
in december en stonden er in de sche-
mering om 15.30 u direct maar liefst
6000 deelnemers aan de start, deels
voorzien van lampjes en belletjes om
15 kilometer af te leggen over het
schitterende Rotterdamse parcours,
waaronder de Erasmus- en van Brie-
nenoordbrug. Zestien clubgenoten
genoten van de typische kerstsfeer en
liepen ondanks de hoogteverschillen
soms onverwachte snelle tijden.
Een dag eerder werd in Vlaardin-
gen de tweede halve marathon van
het ACS-circuit georganiseerd en
boekte de blauwwitte formatie enige
opvallende resultaten. Zo werd Marc
Meeder in een persoonlijke record-
tijd van 34.33 winnaar van de 10 km
en schreef Marieke Boekestijn na de
VenecoRun ook deze halve marathon
op haar naam (1.26.42). Verder wa-
ren er podiumplaatsen voor Herbert
Smit op de halve marathon (2e M45)
en Esther van Loenen op de 10 km.
Esther, gehaasd door Eric Klok, werd
derde in een mooi persoonlijk record
van 48.28 (zie foto).
Tenslotte een laatste herinnering voor
de jaarlijkse klaverjasavond van AV
Waterweg op vrijdag 23 december
vanaf 19.30 u in de kantine aan de
Albert Schweitzerdreef.. Wanneer je
wilt deelnemen kun je je naam nog
noteren op de lijst op het medede-
lingenbord of stuur anders even een
mailtje naar voorzitter@avwaterweg.
nl. Goede sfeer is verzekerd!
Uitslagen:
Prestatieloop AV Fortuna Vlaar-
dingen
10 december
5 km: Harry vd Knijff 23.48
10 km: Marc Meeder 34.33 (1e, pr),
Fred Louter 36.49, Esther van Loenen
48.28 (3e, pr), Eric Klok 48.28, Peet
Jansen 49.34, Siem Pleijsier 55.55 en
Cock Zwijnenburg 57.21
21,1 km: Herbert Smit 1.24.27 (2e
M45), Paul Wolters 1.25.32, Marcel
vd Water 1.26.11, Marieke Bourquin
1.26.42 (1e vrouw), Martin
den Hamer 1.28.54, Peter
Noordam 1.38.13, Jos van
Asselt 1.39.47 en Lenie de
Visser 2.11.18
Bruggenloop Rotterdam
11 december
15 km: Bert Pelikaan
1.10.24, Arie Warnaar
1.13.53, Marco van Veen
1.17.09, Fred Lantinga
1.18.36, Ruurd v Os 1.20.39,
Gilbert Post 1.21.03, Andre
Bock 1.24.17, Leo Harre-
man 1.26.00, Jan Janssen
1.26.37, Margriet de Vries
1.26.38, Eveline v Zanten
1.28.59, Jolande Slootheer
1.30.09, Karel Dubbeld
1.33.58, Arie Uiterdijk
1.35.04, Nell Eichhorn
1.37.20 en Wil Lantinga
1.37.22.
Zondag ontknoping in Iradocrosscircuit
Excelsior-M Dames 1
wint van VELO
Na 2 zaterdagen zonder voetbal
mocht DA1 eindelijk weer een wed-
strijd spelen, alleen de voorbereiding
was niet je van het door diverse af-
meldingen wegens werken, vakantie
en vooral ziekte bleven er nog maar
10 dames over om aan deze wedstrijd
te beginnen.
Gelukkig vonden 3 meisjes, die al een
wedstrijd gespeeld hadden, het leuk
om met de dames mee te doen zodat
we met een volledige en enthousiaste
groep aan de wedstrijd konden begin-
nen.
De eerste 7 á 8 minuten van de wed-
strijd waren zeer rommelig van beide
kanten en uit de eerste goed lopende
aanval van Excelsior over de rech-
terkant was het Tamara die eigenlijk
uit het niets de 1-0 binnenschoot een
duidelijke opsteker voor de Excelsior
dames want de hele 1e helft waren zij
gewoon de betere ploeg.
Een betere techniek, goed positiespel
en vooral veel spel vreugde vormden
de basis voor nog twee doelpunten ,
gescoord door Annelies en Tamara,
zodat we de rust ingingen met een 3-0
voorsprong.
De 2 helft een veel feller Velo en een
matig spelend Excelsior en maar heel
weinig kansen voor beide doelen Dai-
sy zorgt nog voor 4-0 en Velo komt
vlak voor tijd ook nog tot scoren zodat
de wedstrijd eindigt in een verdiende
4-1 overwinning voor de Excelsior
dames.
Een goede opsteker voor het zelf-
vertrouwen deze overwinning in de
laatste wedstrijd voor de winterstop
en het laat ook zien dat er volop groei
zit in deze selectie.
Wian, Cheyenne en Melody (uit de
MB1) bedankt dat jullie mee wilden
doen en Linda, Marlous, Marlon, Li-
sette, Sabine, Charlotte, Daisy, Nien-
ke, Annelies en Tamara bedankt voor
jullie inzet en enthousiasme.
Sport
15 DECEMBER 2011
PAGINA 19
Sponsor V&V Tuinbouwprojecten
M.S.V.’71 is er afgelopen zaterdag
niet in geslaagd om in eigen huis af
te rekenen met buurman Maasdijk.
Na een matig duel trokken de gasten
verdiend met 0-2 aan het langste eind.
Rene van Antwerpen beleefde weinig
plezier aan zijn debuut als eindverant-
woordelijke.
M.S.V.’71 had een turbulente week
achter de rug. Volkomen onver-
wachts besloten trainer Eric Tanis
en M.S.V.’71 niet langer met elkaar
door te willen gaan. Een verschil van
mening tussen het bestuur en Eric
Tanis over de invulling van taken lag
ten grondslag aan deze beslissing.
De reeds bij M.S.V.’71 actieve trainer
Rene van Antwerpen nam de taken
van Eric Tanis over. En van Antwer-
pen kon zich gelijk laten gelden, want
Serkan Yilmaz was te laat. Het kostte
de voorhoedespeler zijn basisplaats.
Voor de rest hield van Antwerpen
vast aan de basiself van de afgelopen
weken. Alleen Arjan van der Kaay
was er niet bij. De doelman was op
huwelijksreis.
De thuisclub begon nog redelijk aan
de partij. Van echt goed voetbal was
geen sprake, maar de zwart witten
waren in die beginfase een paar keer
het dichtst bij een doelpunt. Maar de
kopbal van Stefan Voogt op aangeven
van Adil Amakran was net niet zui-
ver genoeg. En even later herhaalde
de geschiedenis zich met nu Sebas-
tiaan van Vreeswijk als aangever en
Ricardo Bruce als afronder. Maar
de grootste kans was voor Sander
Broekhuizen, die een prima pass van
Sebastiaan van Vreeswijk niet van de
juiste afwerking kon voorzien. Zijn te
gehaaste schot ging naast.
De bezoekers uit Maasdijk konden
ook weinig potten breken in de eer-
ste helft. Twee keer was er van enige
opwinding sprake voor het doel van
Danl Gonzalez Docal. De eerste keer
kopte Steven Olsthoorn op aange-
ven van aanvoerder Jeffrey Wupkes
net over. De tweede maal was het
gevaar serieuzer van aard. Ricardo
Bruce belandde in een 1 tegen 3 si-
tuatie. De geroutineerde Maassluise
verdediger beging net buiten de 16
een overtreding op de man met de bal
Steven Olsthoorn. De vrije trap van
Richard Kraijenbosch belandde in de
muur. De rebound van Kraijenbosch
verdween wel achter Dani Gonzalez
DocaI in het doel. Scheidsrechter van
der Linden keurde de treffer echter af
omdat een Maasdijk speler in buiten-
spel positie het laatste tikje gaf.
Ook na de pauze wilde het maar niet
vlotten met deze partij. Om de ha-
verklap was er oponthoud vanwege
overtredingen of blessures aan beide
kanten. Het spel lag meer stil dan dat
er gevoetbald werd. Er waren halve
kansen voor de thuisploeg via Adil
Amakran (schot net naast) en Tayeb
Belhaddad (geplaatste schuiver ge-
stopt). Na een kwartier moest Ricar-
do Bruce geblesseerd (teen) naar de
kant. Hij werd vervangen door Edson
Dacosta. Voorin nam Serkan Yilmaz
de plaats in van Kenan Muminovic.
Het vertrek van Bruce brak de thuis-
club uiteindelijk op. Tegen de sterke
Maassluise verdediger was Maasdijk
spits Steven Olsthoorn niet opgewas-
sen. Maar toen Bruce het veld had ge-
ruimd sloeg de boomlange Olsthoorn
alsnog toe. Hoog boven alles en ieder-
een kopte hij een vrije trap loepzuiver
in de verre bovenhoek. (0-1).
M.S.V.’71 had nog precies 20 minu-
ten om de opgelopen achterstand on-
gedaan te maken. Maar de gastheren
slaagden niet in die opdracht. Sterker
nog. Het was juist Maasdijk dat een
paar uitgelezen mogelijkheden kreeg
om de wedstrijd definitief te beslissen.
Silvio Vermeer testte met een harde
pegel de vuisten van Gonzalez Docal.
Even later ging Edson Dacosta gru-
welijk in de fout. Zijn uitverdedigen
door het midden op borsthoogte werd
een gemakkelijke prooi voor Kevin
van den Berg, maar die zag geen kans
om alleen voor Gonzalez Docal het
duel in het slot te gooien. Twee tellen
later had Robin Jongmans de 0-2 op
zijn schoen maar met veel kunst en
vliegwerk bleef M.S.V.’71 overeind.
Vijf minuten voor tijd maakte Dani
Gonzalez Docal zijn enige fout van
de wedstrijd. De Maassluise doelman
speelde Pascal van Wijnen te zacht
aan. Een van de Maasdijk aanvallers
doorzag dit en leek te gaan scoren. De
inzet ging echter net voorlangs. De
toegesnelde Kevin van den Berg was
net te laat om het beslissende laatste
tikje te geven. Vlak voor tijd leek
M.S.V.’71 alsnog een punt uit het vuur
te slepen. Jorge Gomes vond Sander
Broekhuizen, die in een keer vernieti-
gend uithaalde. De bal kwam via de lat
het veld weer in. Volgens velen achter
de doellijn. Maar scheidsrechter van
der Linden wilde van geen treffer we-
ten. In de laatste minuut profiteerde
Maasdijk optimaal van de ruimte die
M.S.V.’71 steeds meer prijsgaf. Een
razendsnel uitgevoerde counter met
Robin Jongmans en Silvio Vermeer
werd door laatstgenoemde fraai ver-
zilverd. (0-2).
Al met al een terechte nederlaag voor
een matig spelend M.S.V.’71.
Voor M.S.V.’71 kwamen
de volgende spelers in het veld :
Danig Gonsalves Docal, Stefan
Vocht, Sebastiaan van Vreeslijk, Ri-
chard Bruce (60 Edison Dacosta),
Mitchell Zeebrechts, Tayeb Belhad-
dad, Pascal van Wijnen, Adil Ama-
kran, Kenan Muminovic (60 Serkan
Yilmaz), Sander Broekhuizen,Jorge
Gomes
Nieuw programma
Zaterdag a.s. speelt M.S.V.’71 de in-
haalwedstrijd tegen Rijnmond Hoog-
vliet. Een ploeg uit de onderste regio-
nen van de ranglijst.
Na een redelijke competitiestart (4 uit
3) kwam het elftal van trainer Klaus
Lingen in een vrije val terecht. 7 ne-
derlagen op rij volgden met als diep-
tepunt de 6-0 nederlaag in en tegen
Maasdijk op 5 november jl. Daarna
ging het beter met de mannen uit
Hoogvliet. Tegen koploper Honse-
lersdijk werd thuis maar nipt met
1-2 verloren en op 19 november ver-
sloegen de geelhemden het sterke FC
Maense (nummer 2 van de ranglijst)
met 2-4. Afgelopen zaterdag werd in
en tegen Lombardijen nipt met 4-3
verloren.
Het doelsaldo van Rijnmond Hoog-
vliet geeft aan dat de defensie niet het
sterkste deel van de ploeg lijkt. Want
zij kregen de meeste (37) tegentref-
fers van de hele afdeling te incasse-
ren. Aanvallend hebben zij 2 doel-
punten meer gescoord dan M.S.V.’71.
Na een hele goede reeks (4 overwin-
ningen op rij) liet M.S.V.’71 op 19
november in de wedstrijd tegen hek-
kensluiter CVV Mercurius thuis 2
kostbare punten liggen. En afgelopen
week verloor het elftal van Rene van
Antwerpen thuis zelfs met 0-2 van
Maasdijk.
Tegen Rijnmond Hoogvliet Sport
krijgt M.S.V.’71 zaterdag a.s. de mo-
gelijkheid om zich te revancheren
voor de matige prestatie tegen Maas-
dijk om op die manier met een goed
gevoel de winterstop in te gaan. De
wedstrijd in Hoogvliet begint om
14:30 uur.
Mathijs van den Boogaart
pupil van de week
Deze week mocht Matthijs van
den Boogaart bij de wedstrijd van
M.S.V.’71 tegen Maasdijk optreden
als pupil van de week. Matthijs heeft
het erg naar zijn zin gehad. Hij mocht
op de foto met keeper Dani Gonzalez
Docal. Wat hij er allemaal zelf van
vond vertelt Matthijs hier.
Ik ben Matthijs v.d. Boogaart en speel
in de E3 ik vond het super leuk om
pupil van de week te zijn. Eerst was
het best wel spannend maar zodra ik
wist wat ik moest doen was het fan-
tastisch. Ik heb samen met Carlos een
balletje getrapt en hij was heel aardig.
Ik heb ook in de dug out gezeten met
M.S.V.’71 verliest regio derby tegen Maasdijk
Trainer Rene van Antwerpen
beleefde weinig plezier
bij zijn debuut.
Sponsor:
Heren 1- Croes Vlaggen Service
UFO-H1 – Flam Haarden/Timios
H5 1-3
Vrijdag 2 december treedt UFO-H1
aan tegen Flam Haarden/Timios H5
uit Waddinxveen. De vraag is of dit
team net zo groot is als de naam lang.
Voor de wedstrijd blijkt dat de tegen-
stander bestaat uit een team met een
gemiddelde leeftijd van één derde van
UFO H1.
In de eerste set komt UFO goed uit
de startblokken. Het spel is verzorgt
en aanvallend. Door de tegenstander
goed onder druk te zetten weet UFO
de eerste set overtuigend te winnen.
Ook de tweede set staat bol van de
spanning. De strijd gaat gelijk op on-
danks dat de aanvallers van de tegen-
stander letterlijk met kop en schou-
ders boven het net uit komen. Helaas
verliest UFO nipt deze set.
De derde set is nog spannender. De
jeugdige tegenstanders zijn razend
snel en weten de meest onmogelijke
ballen toch in het spel te houden. De
aanval van UFO boet wat aan kracht
in. Maar de verdediging blijft gede-
gen. Ook deze set gaat weer nipt (2
punten) naar de tegenstander.
Ondanks dat de vermoeidheid bij
UFO toeslaat, is de vierde set toch
weer een gelijk opgaande strijd, die
weer nipt (2 punten) door Flam Haar-
den/Timios H5 wordt gewonnen.
Tijdens het namijmeren over de wed-
strijd komt opeens Hennie uit de zak.
Hij biecht op dat hij met zijn geleen-
de kleinkinderen naar de intocht van
Sinterklaas in Maassluis is geweest.
Dit heeft zoveel indruk op hem ge-
maakt dat zijn geloof in de Sint is
teruggekeerd. Zijn kleinkinderen ho-
pen dat hij het volgend jaar ook hun
8 volleybal-vriendjes meeneemt. (re-
dactie)
Met dit spel en zonder blessures is
UFO-H1 in deze competitie een ge-
duchte tegenstander. Heren succes in
het vervolg.
Delta D2 - UFO’87 D1 3-2
In een stevige hagelbui naar Delft
voor onze wedstrijd tegen de num-
mer 3. Voor de wedstrijd werd afge-
sproken dat we er een leuke pot van
zouden maken. Vorige week hebben
we laten zien dat we wel zeker kun-
nen winnen dus misschien konden we
hier 1 punt weghalen. In de eerste set
waren we er nog niet helemaal klaar
voor. We stonden een beetje in het
veld van “we gaan dit niet winnen” en
dat was ook te zien in de uitslag van
de 1e set 25-10. In de tweede gingen
we goed van start door een goede ser-
vicebeurt waar Delta geen antwoord
op had. Toen zagen we het licht en
gingen heel goed spelen: verdedigend
zaten we overal en aanvallend werd
er lekker gescoord. Er brak paniek
uit bij Delta ondanks de kinderliedjes
vanaf de zijkant. We speelden de da-
mes gewoon helemaal weg en intus-
sen was Coen ook gearriveerd en kon
zijn ogen niet geloven toen hij het sco-
rebord zag: 13-25. Ook in de derde set
liepen we weg van Delta, maar hal-
verwege hadden zij weer een goede
service waar wij geen goede pass op
hadden. Maar ook zij maakten weer
fouten en op het laatst was het weer
21-25, dus 2-1 voor! We zagen kansen
voor een 3-1 overwinning maar in de
vierde ging het net mis en verloren
met 25-22. De vijfde set waren we het
geloof een beetje kwijt en konden niet
veel meer. Deze set eindigde in een
15-7 overwinning voor Delta, maar
we hebben toch maar eventjes 2 pun-
ten weggehaald bij de nummer 3 en
dat betekent toch ook wat. Arine be-
dankt voor het meedoen en nu hebben
we een winterstop tot 13 januari 2012.
Dan wacht Netwerk uit Pijnacker en
zullen we in de nieuwe shirts van DA
Maasland gaan spelen.
UFO ‘87 Volleybal Maasland
Het afgelopen weekend kwamen al-
leen de zondagteams in actie. Drie
thuiswedstrijden stonden er op het
programma.
Dames Senioren
De eerste wedstrijd van dit dagje
Olympiahal speelden de dames.
HVOS was de tegenstander. Het team
uit Spijkenisse staat vierde en Unitas
’63 is de nummer laatst in de poule.
Verdedigend had Unitas ’63 het goed
op orde, wat in eerdere wedstrijden
niet altijd het geval was. Na een kwar-
tier handballen was de stand slechts
2-2. Er waren dus weinig tegengoals
weggegeven, maar het rendement van
de eigen aanval was ook niet bepaald
hoog. Hier kwam later wel verande-
ring in, maar ook HVOS wist mak-
kelijker te scoren naarmate de rust
naderde. De eerste helft eindigde bij
een stand van 7-8.
Na rust vergrootte HVOS de marge,
maar Unitas ’63 was zeker niet kans-
loos. Een paar keer werd het gat ver-
kleind tot twee doelpunten, maar het
lukte net niet om de aansluitingstref-
fer te maken. Erg zonde, want na deze
14-18 nederlaag heerste toch wel het
gevoel dat er meer in had gezeten.
Heren A
Onze heren draaien een goed seizoen
en staan tweede. Laatst werd verlo-
ren van koploper Foreholte, maar
de andere wedstrijden zijn allemaal
in winst omgezet. De tegenstander
van zondag was Saturnus, een team
dat derde staat met ook slechts twee
verliespunten. Dat beloofde een span-
nende wedstrijd te worden.
Het tempo lag al direct hoog en bei-
de teams scoorden over en weer. De
doelpunten volgende elkaar snel op
en de twee ploegen deden niet veel
voor elkaar onder. Unitas ’63 is van
alle markten thuis en scoorde van af-
stand, na passeerbewegingen, via de
break-out of het vrijspelen van Mar-
vin Rougoor op de cirkel. Ondanks
deze veelzijdigheid was het Saturnus
dat bij rust op voorsprong stond: 14-
15.
In de tweede helft deed Unitas ’63 er
een schepje bovenop en dat leverde
een voorsprong op die groeide naar
vijf punten. Rustig uitspelen was er
echter niet bij, want Saturnus legde
zich niet neer bij een nederlaag en
bleef er voor gaan. De bezoekers pro-
fiteerden van wat slordigheidjes van
Unitas ’63 en ze beschikten over een
hoekspeler die maar erg weinig ruim-
te nodig had om het net te vinden. Ge-
lukkig hielden de jongens van Unitas
’63 het hoofd koel, zodat ze na deze
goede wedstrijd als terechte winnaar
van het veld stapten. De eindstand
was 36-32 en hiermee staat Unitas ’63
wat steviger op de tweede plek.
Dames A
De Dames A-jeugd van Unitas ’63
heeft dit seizoen te kampen met veel
blessures, zodat wekelijks diverse
meiden van de B ook op zondag in ac-
tie komen. Afgelopen zondag kwam
koploper EDH op bezoek. Lange tijd
stond het 0-2 voor de dames uit Delft
en Unitas ’63 had moeite om door de
verdediging heen te komen. Toch luk-
te het Chantal de Waal meerdere ke-
ren wat mooie doelpunten opleverde
en Iris Geerders scoorde van afstand.
Zo werd de stand weer gelijk getrok-
ken: 3-3. Daarna kwam EDH op een
3-5 voorsprong en voor Unitas ’63
bleef het lastig om doelpunten te ma-
ken. Uiteindelijk werd het 5-13, dus
de bezoekers uit Delft zijn nog steeds
ongeslagen. Ondanks deze nederlaag
staat Unitas ’63 nog op een accepta-
bele derde plaats in de poule.
Uitslagen
Dames A Unitas ’63-EDH 5-13
Heren A Unitas ’63-Saturnus 36-32
Dames S Unitas ’63-HVOS 14-18
Wedstrijdprogramma
komend weekend
Zaterdag 17 december 2011
D-jeugd 10.00 uur Helius-Unitas ‘63
Meisjes B 14.35 uur Ventura-Unitas
‘63
Zondag 18 december 2011
Heren A 12.10 uur HVV-Unitas ’63
Dames S 11.00 uur DIOS-Unitas ’63
Lid worden?
Als handbal je leuk lijkt, kun je een
paar keer vrijblijvend mee trainen.
Natuurlijk kun je ook komen kijken
bij wedstrijden. Kijk voor meer infor-
matie op www.unitas63.nl. Of neem
contact op met Robert Bransen: (010)
5900390 of robert@unitas63.nl.
Jongens C op bezoek bij Helius.
Handbalvereniging Unitas ‘63
In een boeiend duel heeft MVV ‘27
haar tweede thuisoverwinning be-
haald. De Maaslanders speelden een
week eerder heel wat beter tegen
HVC ’10, maar haalden toen deson-
danks maar één punt. Tegen Lyra was
de ploeg van Pim van der Hoorn een
stuk minder op dreef, maar nu voerde
de enorme inzet het team op geluk-
kige wijze naar drie punten.
De Lierenaren begonnen de wedstrijd
sterk, zetten MVV ’27 de eerste twin-
tig minuten vast op eigen helft en had-
den naar aanleiding van een handvol
kansen terecht de leiding kunnen ne-
men. Het gebeurde echter niet, MVV
27 kon zich terugvechten in de wed-
strijd en nam na ruim dertig minuten
spelen de leiding door een door Roel
Nooteboom benutte penalty.
Pas in de blessuretijd van de tweede
helft kon de thuisploeg opgelucht
ademhalen, nadat Roberto van der
Pol de beslissende 2-0 had aangete-
kend. ,,Het voelde hartstikke goed
om te scoren in de laatste minuten
van de wedstrijd, ook al had dit best
eerder gemogen,” aldus een blije Van
der Pol na afloop. Lyra begon sterk
aan de wedstrijd en zo nu en dan
moest de MVV 27-verdediging aan
de noodrem trekken. Fred van Maas-
waal en Coen Hordijk ontvingen
van de prima leidende scheidsrech-
ter Doorduin een gele kaart wegens
foutief afstoppen van Coen van Mil
en John Vermeer. Grote kansen van
Lierse kant waren er van Nico Roos
(bal op de lat uit een corner) en John
Vermeer (vrije trap en een schot net
naast). De grootste kans was, nadat
Joey van Oosten de bal rond de mid-
dellijn verspeelde. Robin van der Sar
ging er mee vandoor en legde de bal
panklaar voor op Bob Zwinkels die
van dichtbij naast schoot.
Na zo’n twintig minuten kwam zo-
als aangegeven MVV ‘27 beter in
de wedstrijd en creëerde ook goede
mogelijkheden. De thuisploeg had
rond de twintigste minuut zomaar een
penalty kunnen krijgen toen Milano
Naarden na een solo in de zestien-
meter in de rug werd gelopen, maar
scheidsrechter Doorduin oordeelde
anders.
Die strafschop kwam er elf minuten
later alsnog. Mark Akkerman schoot
de bal van de linkerzijde in het straf-
schopgebied en daar beroerde een
Lierse hand de bal. Roel Nooteboom
nam de kalktrap en liet doelman John
de Widt kansloos (1-0). Op dat mo-
ment zeker niet verdiend, maar daar
maalde aan Maaslandse kant nie-
mand om.
In de tweede helft moest Lyra komen
om de opgelopen schade te vereffe-
nen. Het zette MVV ’27 onder zware
druk, had een behoorlijk overwicht,
maar veel grote kansen ontstonden
hieruit niet. Bob Zwinkels kopte over
na een goede redding van Herlaar
en uit een hoekschop van John Ver-
meer moest de doelman nogmaals
handelend optreden. Meer en betere
kansen waren aan de andere kant van
het veld te noteren. Dennis Verbeek
stuurde Mark Akkerman weg, maar
de linksbuiten stuitte op doelman De
Widt. Een vrije trap van Sebastiaan
Vogelenzang verdween net naast de
linkerpaal.
Vijf minuten voor tijd brak Milano
Naarden door, omspeelde handig
de Lierse keeper, maar deze werd
op het laatste moment geassisteerd
door een van zijn verdedigers. Waar
de gastheren al hoopten de wedstrijd
af te sluiten met de kleinst mogelijke
overwinning, mocht men uiteindelijk
nogmaals juichen. In de extra tijd gaf
Milano Naarden een steekpass op in-
valler Van der Pol, die tot opluchting
van het Maaslandse kamp de 2-0 bin-
nenschoot.
Een gelukkige overwinning die
MVV ’27 met een goed gevoel laat
beginnen aan de winterstop. Dat vond
ook centrale verdediger Fred van
Maaswaal: ,,We waren vandaag de
gelukkigste, creëerden zelf eigenlijk
te weinig kansen, stonden echter ver-
dediging goed opgesteld en komen
dan gelukkig op een 1-0-voorsprong.
In de tweede helft probeerden we uit
alle macht van het doel af te spelen
wat redelijk goed lukte.”
MVV ’27 hervat de competitie op 21
januari 2012 met het thuisduel tegen
Haaglandia/Winston.

MVV ’27 grijpt
naast meer dan han-
den award
MVV ’27 is er woens-
dag 7 december helaas
niet in geslaagd om
beslag te leggen op de
landelijke ‘meer dan
handen’ award. De
winst ging naar Jon-
gerenhonk De Knup-
pel uit Dongeradeel.
Dat nam niet weg
dat de avond heel erg
leuk was om mee te
maken. Een uit acht
personen bestaande
delegatie uit Midden-
Delfland, waaronder
de MVV’ers Rita van
Hardeveld, Albert
van Leeuwen, Helene
Hooymeijer en Fred
Louter, waren te gast
in het schitterende
DeLaMar Theater in
Amsterdam. Namens
de gemeente waren
Een karakteristiek beeld uit het duel MVV ’27-Lyra: centrale verdediger Fred van
Maaswaal neemt geen risico en knalt de bal blind naar voren. Beide ploeg kwamen
amper tot goed samenspel. Het deerde MVV ’27 achteraf niet.
MVV ’27 trekt nu wél aan langste eind
aanwezig wethouder Tineke van
Nimwegen, Heidi van Leeuwen-
Brandenburg, Annette den Ouden en
Nel van der Hoeven. Na afloop ging
het gezelschap uit Midden-Delfland
op de foto met het certificaat, dat voor
alle genomineerden toch een meer
dan verdiende hoofdprijs was. Bekijk
ook het juryrapport op de website van
MVV ’27.
ALV MVV ’27 kent rustig verloop
De jaarlijkse Algemene Ledenverga-
dering bij MVV ’27 is vrij geruisloos
verlopen. Na het openingswoord van
voorzitter Rita van Hardeveld waren
er na het vaststellen van de notulen
presentaties van Fred Louter (Com-
municatie & Sponsoring), Stephan
Moerenhout (Jeugd) en Ruud van
Walsum (TC). Vervolgens verleende
de kascommissie decharge aan pen-
ningmeester Pim Rijnsburger. Pim
lichtte vervolgens de financiële stuk-
ken toe. Dat leverde enkele vragen
uit de zaal op, die over het algemeen
goed konden worden beantwoord.
Na de pauze was er aandacht voor
enkele jubilarissen. Renato Fa, Ro-
nald van Mil, Ivo van Noordt, Walter
Willemse en Bart Verboon werden
gehuldigd vanwege hun 25-jarig lid-
maatschap. Renato en Ronald waren
aanwezig om het speldje opgespeld
te krijgen, de overige drie krijgen dit
ongetwijfeld de komende weken uit-
gereikt. Als sluitstuk stond een film
van voormalig gangoloog Bob Eilers
op het programma. Deze had betrek-
king op de bouw van ons huidige
complex in de beginjaren zeventig.
Veel aanwezigen zaten de hele rit uit
en dat getuigde van veel interesse. Al
met al een rustig verlopen ALV, die
werd bijgewoond door zo’n veertig
aanwezigen.

Kerstklaverjassen
woensdag 21 december
Natuurlijk is het bij MVV ’27 bin-
nenkort weer kerstklaverjassen.
Deze happening vindt dit jaar plaats
op woensdag 21 december. De aan-
vang is om 20.00 uur, inschrijven kan
vanaf 19.15. Inschrijfgeld is 5 euro en
voor dat geringe bedrag zijn er heel
leuke prijzen te verdienen.

Za 17 december: Westlands
Kampioenschap zaalvoetbal
Zaterdag is het weer zover. Dan vin-
den in de Van der Valk Sporthallen
bij vv Verburch in Poeldijk weer de
jaarlijkse Westlandse Kampioen-
schappen zaalvoetbal voor E- en D-
pupillen plaats. Natuurlijk neemt ook
MVV ‘27 met een team deel aan dit
spectaculaire evenement.
Hoofdsponsor : Tradiro Uitzendburo
Voor de laatste wedstrijd voor de
winterstop moest Maasdijk naar
buurtgenoot MSV’71 uit Maassluis.
En gezien de positie op de ranglijst
zouden de drie punten heel erg wel-
kom zijn. Het was uiteraard een blij
Maasdijk dat na afloop van de wed-
strijd juichend het veld van MSV’71
kon verlaten.
De wedstrijd stond onder prima lei-
ding van scheidsrechter v.d. Linden
uit Ridderkerk.
Het eerste kwartier was duidelijk in
het voordeel van de thuisclubs, met
name het middenveld was sterk bezet
bij de zwart witten, in hun spel was
niet te merken dat er de afgelopen
week een trainerswisseling was ge-
weest, de spelers van René van Ant-
werpen deden er alles aan om een
goed resultaat te bereiken.
Bijna nam MSV’71 de leiding toen
door een misser in de Maasdijkse
verdediging de bal bij de linkerspits
kwam, maar in vrije positie schoot
hij naast. Toen Richard Kraayen-
bosch even later een vrije schop
mocht nemen op ongeveer 20 meter
van het MSV doel, schoot hij keihard
in, maar de bal kwam in de muur, uit
de rebound die daarop volgde schoot
Richard Kraayenbosch wel raak,
maar de scheidsrechter constateerde
buitenspel, iets dat veel spelers en
supporters was ontgaan. Uit een
voorzet van Stan Groenewegen kopte
Steven Olsthoorn nog op het dak van
het MSV doel. Omdat beide verdedi-
gingen de zaakjes goed voor elkaar
hadden kon de rust doelpuntloos aan-
vangen.
In de tweede helft moest Maasdijk
spelen richting het doel het dichtst
bij Maasdijk gelegen en waarschijn-
lijk werkte dat inspirerend voorde
aanvallers, Maasdijk kwam een stuk
sterker uit de kleedkamer. En kansen
kwamen er. In de 65e minuut was
het raak, een vrije schop van Richard
Kraayenbosch werd hoog voor het
doel gebracht waar de kopsterke Ste-
ven Olsthoorn boven alles en ieder-
een uit kwam en fraai in de hoek raak
kopte 0-1
De wedstrijd kwam nu in een fase van
heel veel onderbrekingen, heel veel
kleine blessures, zonder dat er echt
sprake was van
ruw spel, maar
omdat de blessu-
re behandelingen
veel tijd vroegen
kwam dat het
wedstrijdritme
niet ten goede.
Bijna werd de
voorsprong ver-
dubbeld, maar
Kevin v.d. Berg
ging voor eigen
eer en zag niet
dat Silvio Ver-
meer geheel vrij
voor het doel
stond. Dezelfde
Kevin v.d. Berg
was even later
heel dicht bij een doelpunt toen er een
misverstand was tussen de keeper en
verdediging van MSV en hij de uit-
trap onderschepte. De bal ging via
de paal achter. Ook kwam Maasdijk
goed weg toen een afstandschot van
MSV via de lat het veld weer instui-
terde en hiermede werd de gelijkma-
ker voorkomen.
In een snelle counter in de extra tijd
was het Robin Jongmans die met een
snelle trap van achter uit de bal in
zijn bezit kreeg en uit de voorzet die
daarop volgde was Silvio Vermeer de
man die op zeer beheerste wijze de
voorsprong verdubbelde en de 0-2 op
het score bord bracht. Een verdiende
overwinning voor Maasdijk en de
drie punten zorgen er voor dat er met
een gerust hard overwintert kan wor-
den, Maasdijk heeft afgelopen zater-
dag bewezen dat er beslist nog veel
punten gehaald kunnen worden.
Veel voetbalbenen per vierkante meter bij
MSV’71 – Maasdijk afgelopen zaterdag.
MSV’71-Maasdijk 0-2
15 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 20
Nieuws over de
waterschapsbelasting 2012
Waterschaps-
belasting 2012
Als het stevig stormt, is het een prettige gedachte
dat onze duinen sterk genoeg zijn om de zee tegen
te houden. Bij veel regen wilt u niet dat uw omge-
ving onder water komt te staan. Bij het doorspoe-
len van het toilet is het goed om te weten, dat het
afvalwater wordt afgevoerd en gezuiverd. Dit is het
werk van Delfland en daarom betaalt u belasting.
Dijkgraaf Michiel van Haersma Buma: “Het Hoog-
heemraadschap van Delfland heeft de afgelopen
jaren veel geïnvesteerd in maatregelen om de kans
op wateroverlast te verkleinen en de toe nemende
hoeveelheid afvalwater te zuiveren. Om het zeer
dichtbebouwde en laaggelegen gebied voor u
veilig en leefbaar te houden, moet Delfland ook de
komende jaren blijven investeren.”
Meer informatie over de waterschapsbelasting staat
op de website van Delfland: www.hhdelfland.nl.
Bezuinigingen door
bijgestelde ambities
Delfland doet zijn uiterste best om de belasting-
tarieven niet verder te laten stijgen. Hoogheemraad
Aad Wiegman: “Het waterschap bezuinigt fors en
stelt zijn ambities bij, maar de veiligheid van de
inwoners blijft voorop staan. Delfland brengt de
investeringen in 2012 terug en investeert 38,8 mil-
joen euro in sterke dijken, droge voeten en schoon
water. Dit is mogelijk door nieuwe investeringen
over meer jaren uit te smeren en projecten slim-
mer, goedkoper en in samenwerking uit te voeren.
Bovendien bezuinigt Delfland de komende jaren op
de exploitatie om uiteindelijk in 2014 18 miljoen
euro op jaarbasis te besparen. Dit betekent ook dat
het aantal arbeidsplaatsen wordt verminderd.”
Regionale Belasting
Groep (RBG)
Om de kosten te besparen hebben de twee water-
schappen Delfland en Schieland & de Krimpener-
waard ervaring, kennis en mensen op belasting-
gebied gebundeld. Hieruit is de Regionale Belasting
Groep ontstaan. Door de belastingactiviteiten
samen te voegen en werkprocessen efficiënter in
te richten, wordt de uitvoering goedkoper. Door
een verregaande automatisering van processen en
slimmer beheer van gegevens verbetert de dienst-
verlening.
De Regionale Belasting Groep verzorgt vanaf 2010
namens Delfland de gehele uitvoering van de
waterschapsbelastingen. Daarbij hoort zowel het
innen van de belastingen als de beantwoording
en afhandeling van aangiften, aanvragen voor
kwijtschelding en het indienen van bezwaren.
Uiteraard blijft Delfland ook in de toekomst verant-
woordelijk voor de vaststelling van het belasting-
beleid en de tarieven.
Meer informatie over uw belastingaanslag staat
op de website www.derbg.nl.
Klanteninformatie: (015) 291 10 00
Kas: Phoenixstraat 32, Delft (ma t/m vr, 9:00-12:30
uur en 13:30-16:00 uur)
De investeringen in droge voeten en schoon water
moeten de komende jaren worden terugbetaald uit
de waterschapsbelasting, die bestaat uit de zuive-
ringsheffing en de watersysteemheffing.
In dit gebied hebben we na 2004 geen last meer
gehad van wateroverlast. Dat komt omdat Delfland
voortdurend werkt aan sterkere dijken en kades,
bredere sloten, modernere gemalen en extra water-
bergingen om overtollig water op te vangen. Door het
grote aantal kilometers kanalen en waterkeringen is
ook veel onderhoud nodig, bijvoorbeeld in de vorm
van baggeren, kadeverbetering en onderhoud van
dijken. Hiervoor betaalt u de watersysteemheffing.
In het gebied van Delfland wonen 1,4 miljoen inwo-
ners, die zo’n 130 liter afvalwater per dag per persoon
produceren. Het vuile water dat door uw gootsteen,
toilet of doucheputje verdwijnt, wordt door Delfland
schoongemaakt vóór het terug de natuur in gaat.
Delfland heeft een grote en moderne afvalwaterzui-
veringsinstallatie gebouwd en daarbij 35 kilometer
rioolpersleiding aangelegd, onder meer door Den
Haag, om de toenemende hoeveelheid afvalwater te
zuiveren. Hiermee beschikt Delfland over een zuive-
ring, die nog decennia lang het afvalwater van het
toenemend aantal inwoners kan zuiveren. Hiervoor
betaalt u de zuiveringsheffing.
Het waterbeheer in ons gebied is complex en daar-
door duur. Met 1,4 miljoen mensen, verdeeld over
462.000 huishoudens en 40.000 bedrijven wordt ons
gebied heel intensief gebruikt, intensiever dan elders
in Nederland. Bovendien ligt dit gebied grotendeels
onder de zeespiegel.
De omstandigheden veranderen. Er valt vaker hevige
regen, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Mede
door de vele bebouwing kan het water niet overal
vanzelf weglopen. Delfland heeft veel geld uitgege-
ven aan maatregelen om de kans op wateroverlast te
verkleinen. Delfland heeft bijvoorbeeld waterbergin-
gen aangelegd, dijken en kades versterkt, kanalen
verbreed en gemalen uitgerust met zwaardere
pompen. In totaal is hierin meer dan 100 miljoen euro
geïnvesteerd.
Daarnaast stellen overheden, ter verbetering van de
kwaliteit van de leefomgeving, steeds strengere eisen
aan schoon water in het algemeen en het zuiveren
van afvalwater in het bijzonder. Ook neemt het aan-
tal inwoners toe. Delfland heeft daarom een moderne
afvalwaterzuiveringsinstallatie laten bouwen in de
Harnaschpolder in Midden-Delfland. De bouw van de
installatie en de benodigde leidingen kostten samen
700 miljoen euro.
Deze investeringen moeten de komende jaren worden
terugbetaald met belastinggeld. Hierdoor is een stij-
ging van de belastingtarieven in 2012 met 8,5 procent
voor watersysteemheffing en 10 procent voor zuive-
ringsheffing noodzakelijk.
Wat doet Delfland met uw geld?
Waarom meer betalen in 2012?
Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt aan
voldoende en schoon water, stevige dijken en gezui-
verd afvalwater, zodat u hier veilig kunt wonen, wer-
ken en recreëren. Meer informatie over Delfland
via www.hhdelfland.nl of volg ons via twitter.com/
hhdelfland.
Deze pagina verschijnt onder verantwoordelijkheid
van team Communicatie, telefoon (015) 260 81 08 of
e-mail communicatie@hhdelfland.nl.
Om meer water te kunnen wegpompen tij-
dens hevige regenbuien en zo droge voeten te
houden, vergroot Delfland de pompcapaciteit
van de gemalen. Daar waar nodig en mogelijk
worden de gemalen ook passeerbaar gemaakt
voor vissen. In 2009 heeft Delfland het gemaal
Parksluizen in Rotterdam gemoderniseerd,
waardoor het gemaal twee keer zoveel water
kan wegpompen. Het gemaal pompt het
overtollige water uit het boezemstelsel (het
stelsel van grote vaarten en kanalen) naar de
Nieuwe Maas. Het afgelopen jaar heeft het
gemaal zijn kracht meerdere malen bewezen.
Bij hevige regen kon het gemaal het waterpeil
in korte tijd verlagen.
Gemaal Parksluizen pompt
regenwater sneller weg
Foto: Gerhard van Roon