Groningen

4 Wandel-/fietsroutes door Veenhuizen
Slecht begaanbaar voor fietsers
Drachten

A7

Leek Roden Een

Peize Eelde

Witte route 7 km

Norg

Vries A28

Veenhuizen
N919

Gele route 6,5 km

13
Hospit aallaa

De Slokkert

Oosterwolde Appelscha N381

Assen

Blauwe route 2,2 km
Domin ee G e

n

Beilen

vm joodse begraafplaats
eenwe Bergv g

Rode route 3,5 km

1 Tourist Info Veenhuizen (vm Slachthuis) 2 Gevangenismuseum (vm Tweede Gesticht) 3 Cellengebouw De Rode Pannen 4 vm Opleidingscentrum Gestichtwachters 5 Marechausseekazerne 6 Koffie- en theetuin en galerie Zunneschien 7 vm dokterswoning 8 vm apothekerswoning 9 vm woning assistent-apotheker 10 Boerderij Jachtweide 11 Inloopatelier Coco Maria 12 vm Stoomkatoenspinnerij 13 Spaanse Kerkhof 14 Begraafplaats 15 Sterrebos 16 De Tuinen van Weldadigheid 17 IJskoepel 18 Lijkenhuisje 19 Rugkliniek Iprenburg (vm quarantainegebouw) 20 Hotel Bitter & Zoet en Gezondheidsacademie (vm Hospitaal en nr. 7, 8 en 9) 21 vm Leprozenhuis

eg rmsw

12

*
Eikenla
weg Stoom

an

14 15

10
Oude

11 16
Eikenla an
Norge

22 Oude Brandweerkazerne 23 Outsider Art House 24 Erfgoedcentrum 25 Houtzagerij 26 Elektriciteitscentrale 27 Houtjesplein 28 RK kerk 29 Edelsmederij Verweij 30 Koepelkerk 31 Vakantiewoning (vm Kosterswoning) 32 Café-Restaurant-Theater Het Verenigingsgebouw 33 Klein Soestdijk 34 vm Synagoge 35 Maallustcomplex 36 Stichting Muziekinstituut Veenhuizen (vm Directiehotel) 37 Van den Boschhoeve 38 Leerlust (vm school) 39 Locatie vm bakkerij 40 Wilhelminaboom 41 PI Esserheem 42 PI werkplaats * vm Tweede- en vm Derde Gesticht
Laan ad Weld

rweg

17 18 9 19 8 7 20 21 6
Hospit aallaa n

42

4

5

22

41
Meido ornlaa n

3

*

2
Kerkla

Veenhuizen boeit
www.veenhuizenboeit. nl www.kopvandrenthe.nl www.drenthe.nl

Oude

1
eg aulerw

Grach t

40 39

23 24

an

H

P

38 25 26
G ene raal va

27

igheid

Hoofd

weg

n den weg Bosch
or Sm Pasto itslaan

37 30 32 35 34 33 31

28 29
nationaal stedelijk netwerk

“EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR

36

Fochteloërveen

PLATTELANDSONTWIKKELING: EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND”

sjefmeijman. Voor die tijd werd het graan op de zolders van de gestichten opgeslagen. Tot 1942 was de Marechaussee verantwoordelijk voor de buitenbewaking. Café restaurant theater Het Verenigingsgebouw Hoofdweg 116. De oude school werd bij het Ambachtscluster getrokken. 1905) is Zunneschien gevestigd. die de functie van de bewoner of het gebouw weergaven. begraven. Metzelaar was bedoeld als vernieuwd Tweede Gesticht. 23. Leerlust. enz. Het schoolhoofd woonde in de dienstwoning ‘Leering door Voorbeeld’ (1909). Rond Veenhuizen werden meerdere productiebossen aangelegd. dateert uit 1860. ook wel het Vierde Gesticht genoemd.cocomaria.00-16. In de IJskoepel werd ijs bewaard voor gebruik in het Hospitaal.peergroup. info@cocomaria. dat alleen in Veenhuizen voorkomt. In ‘Toewijding’ woonde de dokter en in ‘Plichtgevoel’ de apotheker.en vriendschapsringen. Erfgoedcentrum Veenhuizen. 9341 AB Veenhuizen t. info@detuinenvanweldadigheid. Daarna nam het Korps Gesticht- begraafplaats.00-17. bewegingsvrijheid en frisse lucht waren er nauwelijks. Architect S.nl http://home. Koepelkerk en Kosterswoning. Boschweg 7 & 9. Lijkenhuisje. In het witte Leprozenhuis (1867) werden enkele oud-Indiëgangers die in Veenhuizen verbleven en aan de zeer besmettelijke ziekte lepra leden. IJskopel. kabouters.nl 31 32 Gevangenismuseum 2 Oude Gracht 1.nl Koffie. die lijkt op de woningen in de vrije kolonie Frederiksoord. De voormalige stoomkatoenspinnerij Oud Bergveen (1839) is het laatste restant van het weverij. timmer-. Verdere verwerking vond plaats in de Houtzagerij en de werkplaatsen. za. Metzelaar. Naast de Houtzagerij staat de Elektriciteitscentrale. 9341 TE Veenhuizen t. Gescheiden van de verpleegden.hetverenigingsgebouw.nl Edelsmederij Verweij 29 Kerklaan 2. Metzelaar was Justitie-architect W. alleen toegang met een pasje dat moest worden aangevraagd op het Hoofdbureau. www. Ontdek het zelf: Veenhuizen boeit! In 1823 stichtte de Maatschappij van Weldadigheid in een desolaat veengebied een dwangkolonie voor bedelaars. dat wel. (0592) 38 50 40 e. In de expositieruimte zijn prachtige sieraden in verschillende materialen te bekijken. Cellencomplex De Rode Pannen.rugkliniek-iprenburg. Het pand stond ook bekend als ‘de villa’ en ‘Excelsior’. 39.com t.00 uur. 31. enkele siertuinen en een kwekerij voor bijzondere groenten en planten.com t. Aanvankelijk kregen alle kinderen in Veenhuizen les in de gestichten. Een geheimzinnige verhoging in het bos is de enige herinnering aan het middeleeuwse Veenhuizen. Na de sluiting in 1924 werd er een maalderij ingericht die tot de jaren ’60 van de 20ste eeuw nog in gebruik was. In groepen van tachtig leefde men in benauwde zalen van 10 bij 15 meter. De panden vormen samen met het keukengebouw en het hospitaal Hotel Bitter & Zoet de Gezondheidsacademie. Edelsmederij Verweij. Gevangenismuseum. Toewijding.00-17. Zo was er een bibliotheek. 9341 AV Veenhuizen t.00 uur. Eind 19de eeuw ontwierp W. Boeijenga Muziek en het Muziekinstituut Veenhuizen gevestigd. Edelsmederij Verweij is gevestigd in een gerestaureerde dienstwoning (1906). arme gezinnen en wezen. enz. Hospitaal en Leprozenhuis. info@outsiderarthouse. Rooms-katholieke kerk. ‘Bitter en Zoet’ was ooit de apotheek en de dienstwoning van de assistent-apotheker. Bijkomende attracties zijn: Boevenbus. (0592) 38 50 02 www. Een plek die volgens de Maatschappij heel geschikt was voor de heropvoeding . waar veroordeelde misdadigers werden ondergebracht. Elk gesticht van de dwangkolonie kon ongeveer 1. zoals meubels. Synagoge. Zunneschien.Veenhuizen in de Drentse gemeente Noordenveld: dwangkolonie. 10. (0592) 30 41 42 (Boeijenga) www.outsiderarthouse. 2. want in het hele land stonden al stoomzuivelfabrieken. Outsider Art House 23 Oude Gracht 2. Veenhuizen was zoveel mogelijk zelfvoorzienend. in zijn eigen atelier. 9341 AB Veenhuizen t. ateliers. nog bewoonde pand in Veenhuizen en diende ook als herberg en winkel. (0592) 38 88 09 e. Het oude gesticht. (085) 210 30 04 e.nl.C. Bezoekende ambtenaren uit Den Haag konden hier overnachten en vergaderen. die ooit bestemd was voor de laagste ambtenaren. Nadat de overheid de dwangkolonie overnam. 27.nl/zunneschien openingstijden: elke middag Pasen tot okt. Inloopatelier Coco Maria.nl 1 Vakantiewoningen t. 29 en 30. 9341 AC Veenhuizen t. Tot 1951 zijn hier nog verpleegden begraven. Een wandelpad verbindt de begraafplaats met het 19de-eeuwse Sterrebos. nu een idyllisch meertje. (0592) 38 84 19 e. info@gevangenismuseum.nl www. 11. De bakkerij. Elektriciteitscentrale en Houtjesplein. In 2001 gingen de vervallen gebouwen over in particuliere handen. Alles. zoals een kleinfruit-doolhof en een kruidentuin. (0592) 38 82 64 e. 35. maar onderzoek heeft aangetoond dat hier het kapelletje van het dorp heeft gestaan. ook wel ‘Pannenkoekhuisje’ genoemd. klompen. Plichtgevoel. 37. In het Ambachtscluster werden de verpleegden in werkplaatsen aan het werk gezet. Het Hospitaalcomplex omvatte verder een ijskoepel. kaarsen. 19 en 20. metaal. die huis aan huis bestellingen kwamen opnemen. De naam ‘Controle’ verwijst naar de functies van de oorspronkelijke bewoners: de huismeester van het Hospitaal en de opzichter der gebouwen. Het hotel heeft begin 2009 de deuren geopend en is toegankelijk voor mensen die zorg nodig hebben en voor mensen die dit niet nodig hebben. is helaas afgebroken.en schilderwerkplaats voor gedetineerden. Nu is het een knusse vakantiewoning.met tucht en arbeid . meer dan 10. Na de overname van de gestichten door de rijksoverheid. Zo hadden de bakker en de slager.com www. Stichting Muziekinstituut Veenhuizen. 32.nl www. gemaakt door de Haagse reclameschilder Adolf Gantzert. (0592) 304140 (Gobelin) www.00 uur Theatergezelschap PeerGrouP Oude Gracht 6. De oude slaapzaal doet dienst als overnachtingsaccommodatie. met uitzondering van de Hoofdweg. lijkenhuisje en leprozenhuis. Leveranciers en bezoek voor het personeel konden niet zomaar langskomen.logiesveenhuizen. In het priesterkoor bevindt zich een muurschildering van Jezus met zijn apostelen. De producten. Dat was bijzonder. In het gerestaureerde oude Slachthuis is het Tourist InfoVeenhuizen gevestigd. 24. werd toen werkgesticht.. 10. Verpleegden kapten de bomen en vervoerden de stammen naar het Houtjesplein. sjef@sjefmeijman.C. Tot 1875 werden verpleegden anoniem. Deze boerderij uit 1723 is het oudste. Veenhuizen had vanaf het begin een arts. In dit gebouw is het Outsider Art House gevestigd. omdat het pand aan de Oude Gracht teveel geluidsoverlast ondervond van het Ambachtscluster. t/m okt. Tot de jaren ’80 van de vorige eeuw was het gevangenisdorp verboden gebied voor buitenstaanders. t/m mrt. Het Maallustcomplex omvatte meerdere gebouwen. Alles nog in oorspronkelijke staat. Oud Bergveen. © Stichting Veenhuizen Cultuur&Toerisme Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. ma. cultuur en psychiatrie met elkaar verbindt. Logies in de bewaarderswoningen. Hiëronymus Aemilianuskerk (1891) werd gebouwd naar een ontwerp van W. Tourist Info Veenhuizen Oude Gracht 40. Elektriciteitscentrale Sjef Meijman. waaronder trouw.nl www. Er zijn fraaie nutstuinen.com openingstijden: do t/m zo 11.gobelinmusic. 12. Outsider Art House. Nadat Justitie de verantwoordelijkheid had gekregen over de gestichten.nl openingstijden: do-vr. 14 en 15.00 uur. nov. engelen. 7. De kazerne van de GEWA uit 1950 is nu een kantoor van Justitie. Esserheem en Werkplaats. Wilhelminaboom. Begraafplaats en Sterrebos. Metzelaar een uniek boerderijtype: het middenhuistype. afgezonderd. 9341 AB Veenhuizen t. 9341 AB Veenhuizen t.nl De Tuinen van Weldadigheid Lambert Sijens en Jolanda Loonstra t. Vlakbij het Informatiecentrum staat de Wilhelminaboom.00 uur.kunst-en-vlieg. info@veenhuizenboeit. Metzelaar. (0592) 304144 (Muziekinstituut) www. 9341 TC Veenhuizen t. maar vaak waren het er veel meer. die de drie gestichten voorzag van brood. Een aantal panden behoort nu tot het Erfgoedcentrum Veenhuizen. De hoofddirecteur woonde in een witgepleisterde villa uit 1859 die bekend stond als ‘Klein Soestdijk’. 25 en 26. info@peergroup. 9341 AH Veenhuizen t. Bakkerij. m. De synagoge uit 1839 verloor na 1890 zijn functie toen er geen joden meer ‘opgezonden’ werden naar Veenhuizen.000 verpleegden. precies vastgelegd. beeldend kunstenaar Oude Gracht 36.nl www. 40 en 41. Er gaan verschillende fraaie verhalen rond over deze plek. De fabriek was vrij ouderwets. kleding en voedsel werden o. (0592) 38 70 10 e.en theetuin Zunneschien 6 Hospitaallaan 2. In de rechterhelft van de dubbele personeelswoning ‘Controle’ (W. een bijzonder initiatief dat kunst. de stoomkatoenspinnerij en -weverij en de slachterij.detuinenvanweldadigheid. Zo mochten alleen hoge functionarissen een bruine beuk in de tuin hebben en was het aantal kippen dat het personeel mocht houden.nl Kunst-en-Vlieg 38 Beeldend kunstenaar Marleen van Engelen Generaal v. 3. viel tot in de jaren ’80 van de 20ste eeuw onder beheer van Justitie. Houtzagerij. Hier stond de eerste stoomgedreven machine van Noord-Nederland. Het lage gebouw. 18. In de Tuinen van Weldadigheid wordt een unieke collectie oude groenteras- 22. Edelsmid Verweij ontwerpt en vervaardigt unieke sieraden. Aan de Van den Boschweg staat nog een brandspuithuis. een schitterende koffie.nl Rugkliniek Iprenburg 20 Hospitaallaan 10. De Tuinen van Weldadigheid. heeft het complex verschillende functies gehad. 13. Samen met zijn vader J. In het voormalige Directiehotel zijn nu Gobelin Music Publications. werden er toneelvoorstellingen gegeven en vonden verenigingen en clubs er onderdak. 1. In het Bezoekerscentrum is een boeiende tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van Veenhuizen. en op afspraak Hotel Bitter & Zoet en Gezondheidsacademie 19 Hospitaallaan 16. Ook ambtenaren kregen er een laatste rustplaats. 9341 AH Veenhuizen t. behalve tijdens schoolvakanties. Aan weerszijden van een hoog woongedeelte bevinden zich de lagere aangebouwde stal en opslagruimten voor graan en werktuigen. zonder enige vorm van registratie. (06) 53 35 42 78 e. werd een nieuw pand aan de Van den Boschweg gebouwd. 33. 28. 6. De Nederlands-hervormde Koepelkerk (1826) werd gebouwd naar voorbeeld van de kerk te Smilde.C.C. Vanaf 1875 gingen de kinderen van het personeel naar een school aan de Oude Gracht. 9341 BK Veenhuizen t.F. 4 en 5.wanadoo.gevangeninmuziek. 36. privacy. Metzelaar. waarin nu café theater restaurant Het Verenigingsgebouw is gevestigd. vergaderingen en partijen. de oorspronkelijke Rode Pannen. zunneschien@uwnet. (0592) 38 84 14 e. overnachtingsaccommodaties.nl openingstijden: apr. 8 en 9. .a. Cellencomplex De Rode Pannen. (0592) 38 85 06 www. Klein Soestdijk. Wijn ontwierp in 1922 het Verenigingsgebouw. Deze brandweerkazerne (1925) was bestemd voor de handpomp. Veel panden zijn gerestaureerd en bieden nu onderdak aan galerieën.gevangenismuseum. Het gebouw was bestemd voor het personeel. 13. Omdat de bedrijvigheid op het Ambachtscluster de kinderen teveel afleidde. Bij de kerk staat de oude Kosterswoning.van arme sloebers uit de steden in het westen van het land. Het gebouw van W. De katoenspinnerijzaal is nu in gebruik voor o. die in 1898 geplant werd ter herinnering aan het feit dat Wilhelmina toen Koningin der Nederlanden werd. eveneens uit 1925. 17. werd Veenhuizen rijkswerkinrichting. De Stoomhoeve (W. ‘Leerlust’ staat er niet meer. Brandweerkazerne.boeijengamusic. Mexicaans serviesgoed. Metzelaar in de periode 1875-1914 verantwoordelijk voor de bouw van zo’n 150 panden in Veenhuizen. In 1903 werd bovendien een handgedreven zuivelfabriek gebouwd.nl www. Veel panden in Veenhuizen dragen stichtelijke opschriften.bitterenzoetveenhuizen. Hier is het Gevangenismuseum gevestigd. geproduceerd in de werkplaatsen.C. Dat werd al snel ‘Gauw bij God’.C.00-18. rijkswerkinrichting en gevangenisdorp.en spinnerijcomplex dat bij het Derde Gesticht hoorde. 16. Jachtweide. In 1892 werd voor de kinderen van het personeel de school ‘Leerlust’ gebouwd. Tegenover de boerderij stond ooit het Derde Gesticht (1822).000 gedetineerden. info@rugkliniek-iprenburg. Ook op afspraak. dat Veenhuizen boeit wacht (GEWA) deze taak over. Het Hospitaal (1893-1895) draagt het opschrift ‘Vertrouw op God’. 11. (0592) 38 86 69 www. Een wandeling of fietstocht is hier een reis door een intens en tastbaar verleden. 9341 BM Veenhuizen t. 9341 AH Veenhuizen t. De penitentiaire inrichting Esserheem verrees in 1898-1900. De hiërarchie in Veenhuizen werd tot in absurde details doorgevoerd. Bitter en Zoet. Achter Esserheem bevindt zich de beton-.d. Van den Boschhoeve. in 1912 de eerste elektriciteitsvoorziening in Drenthe. (0592) 38 86 69 www. 21. 34. want in de meeste Drentse plaatsen ontbrak een dokter. Niet alleen aan het karakter van een pand kon men zien wie er woonde. Erfgoedcentrum Veenhuizen. Zo liggen in een ogenschijnlijk leeg veld op de sen in stand gehouden. In het huidige houten gebouw is de Kunst*Kolonie*Veenhuizen gevestigd. Het assortiment van Coco Maria bestaat uit een bijzondere en vrolijke combinatie die duidelijk met een knipoog is samengesteld: handgemaakte kasten en tafels. Nu is het gebouw in gebruik als kantoor. In 1825 was er bijvoorbeeld maar één chirurg in heel Drenthe. Spaanse Kerkhof.com Verhuur Paardentram Wim Majoor en Helen Hilgersom Bieuwweg 6.edelsmederij-verweij.200 mensen herbergen. 38. een museum en meer. 10. De St. gesloten. Het Verenigingsgebouw. 9341 AA Veenhuizen t. oude bouwmaterialen.nl 16 Boeijenga Muziek 36 Gobelin Music Publications Stichting Muziekinstituut Veenhuizen Hoofdweg 156.en theetuin en een galerie met werk van zo’n 150 hobbyisten. Tourist Info Veenhuizen. Gidsen verzorgen rondleidingen langs de unieke architectuur van het gevangenisdorp. Opleidingscentrum Gestichtwacht (GEWA) en Marechausseekazerne. Maallustcomplex. (0592) 38 81 87 de geschiedenis van het straffen door de eeuwen heen vertelt.nl www. Meubels. De schilder zat na de Tweede Wereldoorlog vijf jaar als politieke gevangene in Veenhuizen.veenhuizenboeit. Het grote gebouw daarachter is van 1939. Hygiëne.a. verrees hier tussen 1875-1914 voor het personeel een compleet dorp. (0592) 39 69 33 e. 1890) biedt onderdak aan Inloopatelier Coco Maria. Van de drie 19de-eeuwse gestichten resteert alleen het Tweede Gesticht.nl. Veenhuizen kent nog altijd drie strafinrichtingen met ruim 1.nl Inloopatelier Coco Maria 11 Stoomweg 3. waaronder een molen en een graandrogerij en -opslagruimte (1882). nu het Gevangenismuseum. Wijzigingen en zetfouten voorbehouden. waren voor eigen gebruik bestemd.00-17. (0592) 38 85 20 www. (0592) 31 87 98.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful