Groningen

4 Wandel-/fietsroutes door Veenhuizen
Slecht begaanbaar voor fietsers
Drachten

A7

Leek Roden Een

Peize Eelde

Witte route 7 km

Norg

Vries A28

Veenhuizen
N919

Gele route 6,5 km

13
Hospit aallaa

De Slokkert

Oosterwolde Appelscha N381

Assen

Blauwe route 2,2 km
Domin ee G e

n

Beilen

vm joodse begraafplaats
eenwe Bergv g

Rode route 3,5 km

1 Tourist Info Veenhuizen (vm Slachthuis) 2 Gevangenismuseum (vm Tweede Gesticht) 3 Cellengebouw De Rode Pannen 4 vm Opleidingscentrum Gestichtwachters 5 Marechausseekazerne 6 Koffie- en theetuin en galerie Zunneschien 7 vm dokterswoning 8 vm apothekerswoning 9 vm woning assistent-apotheker 10 Boerderij Jachtweide 11 Inloopatelier Coco Maria 12 vm Stoomkatoenspinnerij 13 Spaanse Kerkhof 14 Begraafplaats 15 Sterrebos 16 De Tuinen van Weldadigheid 17 IJskoepel 18 Lijkenhuisje 19 Rugkliniek Iprenburg (vm quarantainegebouw) 20 Hotel Bitter & Zoet en Gezondheidsacademie (vm Hospitaal en nr. 7, 8 en 9) 21 vm Leprozenhuis

eg rmsw

12

*
Eikenla
weg Stoom

an

14 15

10
Oude

11 16
Eikenla an
Norge

22 Oude Brandweerkazerne 23 Outsider Art House 24 Erfgoedcentrum 25 Houtzagerij 26 Elektriciteitscentrale 27 Houtjesplein 28 RK kerk 29 Edelsmederij Verweij 30 Koepelkerk 31 Vakantiewoning (vm Kosterswoning) 32 Café-Restaurant-Theater Het Verenigingsgebouw 33 Klein Soestdijk 34 vm Synagoge 35 Maallustcomplex 36 Stichting Muziekinstituut Veenhuizen (vm Directiehotel) 37 Van den Boschhoeve 38 Leerlust (vm school) 39 Locatie vm bakkerij 40 Wilhelminaboom 41 PI Esserheem 42 PI werkplaats * vm Tweede- en vm Derde Gesticht
Laan ad Weld

rweg

17 18 9 19 8 7 20 21 6
Hospit aallaa n

42

4

5

22

41
Meido ornlaa n

3

*

2
Kerkla

Veenhuizen boeit
www.veenhuizenboeit. nl www.kopvandrenthe.nl www.drenthe.nl

Oude

1
eg aulerw

Grach t

40 39

23 24

an

H

P

38 25 26
G ene raal va

27

igheid

Hoofd

weg

n den weg Bosch
or Sm Pasto itslaan

37 30 32 35 34 33 31

28 29
nationaal stedelijk netwerk

“EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR

36

Fochteloërveen

PLATTELANDSONTWIKKELING: EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND”

Edelsmederij Verweij is gevestigd in een gerestaureerde dienstwoning (1906). 33. In dit gebouw is het Outsider Art House gevestigd. in 1912 de eerste elektriciteitsvoorziening in Drenthe. 11. Hygiëne. Het schoolhoofd woonde in de dienstwoning ‘Leering door Voorbeeld’ (1909). 25 en 26. Hiëronymus Aemilianuskerk (1891) werd gebouwd naar een ontwerp van W. (0592) 38 84 14 e.C. 9341 AV Veenhuizen t. De bakkerij. (0592) 31 87 98. 9341 TE Veenhuizen t.nl 31 32 Gevangenismuseum 2 Oude Gracht 1. heeft het complex verschillende functies gehad. t/m mrt. Boeijenga Muziek en het Muziekinstituut Veenhuizen gevestigd. 9341 AA Veenhuizen t. maar onderzoek heeft aangetoond dat hier het kapelletje van het dorp heeft gestaan. die in 1898 geplant werd ter herinnering aan het feit dat Wilhelmina toen Koningin der Nederlanden werd.peergroup. Er gaan verschillende fraaie verhalen rond over deze plek.com www. Een wandeling of fietstocht is hier een reis door een intens en tastbaar verleden.nl Koffie. Zo liggen in een ogenschijnlijk leeg veld op de sen in stand gehouden. die de functie van de bewoner of het gebouw weergaven. (0592) 304140 (Gobelin) www. Metzelaar was bedoeld als vernieuwd Tweede Gesticht. In het gerestaureerde oude Slachthuis is het Tourist InfoVeenhuizen gevestigd. waarin nu café theater restaurant Het Verenigingsgebouw is gevestigd.00 uur. Veenhuizen had vanaf het begin een arts. Cellencomplex De Rode Pannen.rugkliniek-iprenburg. Wilhelminaboom. Bijkomende attracties zijn: Boevenbus. Het gebouw was bestemd voor het personeel. nu het Gevangenismuseum. 13. de stoomkatoenspinnerij en -weverij en de slachterij.logiesveenhuizen. Outsider Art House 23 Oude Gracht 2. Gescheiden van de verpleegden. Erfgoedcentrum Veenhuizen.gevangenismuseum. Na de overname van de gestichten door de rijksoverheid. 9341 AB Veenhuizen t.com Verhuur Paardentram Wim Majoor en Helen Hilgersom Bieuwweg 6.00 uur. Houtzagerij. De oude school werd bij het Ambachtscluster getrokken.C. gesloten. Samen met zijn vader J. alleen toegang met een pasje dat moest worden aangevraagd op het Hoofdbureau. 17. 9341 AC Veenhuizen t. enz.van arme sloebers uit de steden in het westen van het land. dat alleen in Veenhuizen voorkomt. De kazerne van de GEWA uit 1950 is nu een kantoor van Justitie. Jachtweide.nl Inloopatelier Coco Maria 11 Stoomweg 3. Toewijding.a. zoals een kleinfruit-doolhof en een kruidentuin.Veenhuizen in de Drentse gemeente Noordenveld: dwangkolonie. 14 en 15. die huis aan huis bestellingen kwamen opnemen. Leerlust. In 1892 werd voor de kinderen van het personeel de school ‘Leerlust’ gebouwd. waren voor eigen gebruik bestemd. nov. overnachtingsaccommodaties.gobelinmusic. Het lage gebouw. begraven. 35. In de rechterhelft van de dubbele personeelswoning ‘Controle’ (W. Metzelaar. rijkswerkinrichting en gevangenisdorp. Metzelaar. Maallustcomplex. Van den Boschhoeve. Er zijn fraaie nutstuinen. viel tot in de jaren ’80 van de 20ste eeuw onder beheer van Justitie. (0592) 38 84 19 e. info@veenhuizenboeit.00 uur Theatergezelschap PeerGrouP Oude Gracht 6. kabouters. ateliers. Ook ambtenaren kregen er een laatste rustplaats. timmer-. Architect S. Voor die tijd werd het graan op de zolders van de gestichten opgeslagen. Metzelaar in de periode 1875-1914 verantwoordelijk voor de bouw van zo’n 150 panden in Veenhuizen. In het Bezoekerscentrum is een boeiende tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van Veenhuizen. cultuur en psychiatrie met elkaar verbindt. Het Hospitaalcomplex omvatte verder een ijskoepel. is helaas afgebroken. 12. maar vaak waren het er veel meer. Begraafplaats en Sterrebos. dat wel. 9341 AH Veenhuizen t. Inloopatelier Coco Maria. Het Verenigingsgebouw.C. De Stoomhoeve (W. Veel panden zijn gerestaureerd en bieden nu onderdak aan galerieën. (0592) 38 70 10 e. Elektriciteitscentrale en Houtjesplein. ook wel ‘Pannenkoekhuisje’ genoemd. info@peergroup. info@rugkliniek-iprenburg. een museum en meer. 16. In het voormalige Directiehotel zijn nu Gobelin Music Publications. waar veroordeelde misdadigers werden ondergebracht. Naast de Houtzagerij staat de Elektriciteitscentrale. 34.nl http://home.com t. Alles. In het witte Leprozenhuis (1867) werden enkele oud-Indiëgangers die in Veenhuizen verbleven en aan de zeer besmettelijke ziekte lepra leden. 23. Rooms-katholieke kerk. werd Veenhuizen rijkswerkinrichting. Zo hadden de bakker en de slager. geproduceerd in de werkplaatsen. Een geheimzinnige verhoging in het bos is de enige herinnering aan het middeleeuwse Veenhuizen. Eind 19de eeuw ontwierp W. waaronder trouw. Verdere verwerking vond plaats in de Houtzagerij en de werkplaatsen. Tot 1942 was de Marechaussee verantwoordelijk voor de buitenbewaking.nl Kunst-en-Vlieg 38 Beeldend kunstenaar Marleen van Engelen Generaal v. Nadat de overheid de dwangkolonie overnam. Vlakbij het Informatiecentrum staat de Wilhelminaboom.nl/zunneschien openingstijden: elke middag Pasen tot okt.en theetuin Zunneschien 6 Hospitaallaan 2.nl 1 Vakantiewoningen t. Koepelkerk en Kosterswoning. behalve tijdens schoolvakanties. Alles nog in oorspronkelijke staat. In 1825 was er bijvoorbeeld maar één chirurg in heel Drenthe.met tucht en arbeid . 19 en 20. Nu is het gebouw in gebruik als kantoor. zoals meubels.nl De Tuinen van Weldadigheid Lambert Sijens en Jolanda Loonstra t. Nadat Justitie de verantwoordelijkheid had gekregen over de gestichten. 10. Niet alleen aan het karakter van een pand kon men zien wie er woonde. Bezoekende ambtenaren uit Den Haag konden hier overnachten en vergaderen. Verpleegden kapten de bomen en vervoerden de stammen naar het Houtjesplein. Het oude gesticht. 1. info@outsiderarthouse. (0592) 38 81 87 de geschiedenis van het straffen door de eeuwen heen vertelt. beeldend kunstenaar Oude Gracht 36. kaarsen. Aan weerszijden van een hoog woongedeelte bevinden zich de lagere aangebouwde stal en opslagruimten voor graan en werktuigen.nl www. Metzelaar was Justitie-architect W. (085) 210 30 04 e.en schilderwerkplaats voor gedetineerden. die ooit bestemd was voor de laagste ambtenaren. Opleidingscentrum Gestichtwacht (GEWA) en Marechausseekazerne. een bijzonder initiatief dat kunst. De naam ‘Controle’ verwijst naar de functies van de oorspronkelijke bewoners: de huismeester van het Hospitaal en de opzichter der gebouwen. nog bewoonde pand in Veenhuizen en diende ook als herberg en winkel. Ook op afspraak. 9341 AB Veenhuizen t. Elektriciteitscentrale Sjef Meijman. Tegenover de boerderij stond ooit het Derde Gesticht (1822).nl Rugkliniek Iprenburg 20 Hospitaallaan 10. 10. Omdat de bedrijvigheid op het Ambachtscluster de kinderen teveel afleidde.00 uur. (0592) 38 86 69 www. Deze brandweerkazerne (1925) was bestemd voor de handpomp.d. IJskopel. Metzelaar een uniek boerderijtype: het middenhuistype.C. (0592) 304144 (Muziekinstituut) www.kunst-en-vlieg. 27. 31.nl www. In ‘Toewijding’ woonde de dokter en in ‘Plichtgevoel’ de apotheker. een schitterende koffie. Logies in de bewaarderswoningen.nl openingstijden: do-vr.nl www.en spinnerijcomplex dat bij het Derde Gesticht hoorde. Plichtgevoel.detuinenvanweldadigheid. 38. Hier stond de eerste stoomgedreven machine van Noord-Nederland.nl 16 Boeijenga Muziek 36 Gobelin Music Publications Stichting Muziekinstituut Veenhuizen Hoofdweg 156. Zunneschien. Een aantal panden behoort nu tot het Erfgoedcentrum Veenhuizen. t/m okt. Synagoge. Gevangenismuseum. Dat werd al snel ‘Gauw bij God’. (06) 53 35 42 78 e. Ontdek het zelf: Veenhuizen boeit! In 1823 stichtte de Maatschappij van Weldadigheid in een desolaat veengebied een dwangkolonie voor bedelaars.200 mensen herbergen. metaal. Wijn ontwierp in 1922 het Verenigingsgebouw.00-17. Gidsen verzorgen rondleidingen langs de unieke architectuur van het gevangenisdorp. Het Maallustcomplex omvatte meerdere gebouwen. werd toen werkgesticht. sjef@sjefmeijman. in zijn eigen atelier. De hoofddirecteur woonde in een witgepleisterde villa uit 1859 die bekend stond als ‘Klein Soestdijk’. 9341 BM Veenhuizen t. 29 en 30. De schilder zat na de Tweede Wereldoorlog vijf jaar als politieke gevangene in Veenhuizen. ook wel het Vierde Gesticht genoemd. Van de drie 19de-eeuwse gestichten resteert alleen het Tweede Gesticht. Cellencomplex De Rode Pannen. 4 en 5. Outsider Art House. vergaderingen en partijen. met uitzondering van de Hoofdweg. Stichting Muziekinstituut Veenhuizen. 9341 AB Veenhuizen t. In 1903 werd bovendien een handgedreven zuivelfabriek gebouwd. Aan de Van den Boschweg staat nog een brandspuithuis. 10. werden er toneelvoorstellingen gegeven en vonden verenigingen en clubs er onderdak. (0592) 38 88 09 e. m. 11. Veel panden in Veenhuizen dragen stichtelijke opschriften. Edelsmid Verweij ontwerpt en vervaardigt unieke sieraden. 3.edelsmederij-verweij. Vanaf 1875 gingen de kinderen van het personeel naar een school aan de Oude Gracht. want in het hele land stonden al stoomzuivelfabrieken. arme gezinnen en wezen. (0592) 38 85 20 www.en theetuin en een galerie met werk van zo’n 150 hobbyisten. Deze boerderij uit 1723 is het oudste. 9341 TC Veenhuizen t. die de drie gestichten voorzag van brood. De fabriek was vrij ouderwets. 7. ‘Bitter en Zoet’ was ooit de apotheek en de dienstwoning van de assistent-apotheker. (0592) 38 85 06 www. Hospitaal en Leprozenhuis. 8 en 9. Metzelaar. oude bouwmaterialen..cocomaria. 24.wanadoo. 36.hetverenigingsgebouw. Achter Esserheem bevindt zich de beton-. privacy. zonder enige vorm van registratie. de oorspronkelijke Rode Pannen. Bij de kerk staat de oude Kosterswoning. Lijkenhuisje. dat Veenhuizen boeit wacht (GEWA) deze taak over. 9341 AH Veenhuizen t.boeijengamusic. De panden vormen samen met het keukengebouw en het hospitaal Hotel Bitter & Zoet de Gezondheidsacademie. 1890) biedt onderdak aan Inloopatelier Coco Maria. Tot de jaren ’80 van de vorige eeuw was het gevangenisdorp verboden gebied voor buitenstaanders. In de expositieruimte zijn prachtige sieraden in verschillende materialen te bekijken.com openingstijden: do t/m zo 11.bitterenzoetveenhuizen.nl Edelsmederij Verweij 29 Kerklaan 2. Brandweerkazerne. Leveranciers en bezoek voor het personeel konden niet zomaar langskomen. Tourist Info Veenhuizen Oude Gracht 40. Zo mochten alleen hoge functionarissen een bruine beuk in de tuin hebben en was het aantal kippen dat het personeel mocht houden. Esserheem en Werkplaats. Het Hospitaal (1893-1895) draagt het opschrift ‘Vertrouw op God’. za.veenhuizenboeit. De synagoge uit 1839 verloor na 1890 zijn functie toen er geen joden meer ‘opgezonden’ werden naar Veenhuizen. enz. Dat was bijzonder. 9341 AH Veenhuizen t. nu een idyllisch meertje. 18. Het grote gebouw daarachter is van 1939.00-17. De Nederlands-hervormde Koepelkerk (1826) werd gebouwd naar voorbeeld van de kerk te Smilde. Spaanse Kerkhof. Wijzigingen en zetfouten voorbehouden. Mexicaans serviesgoed.gevangeninmuziek. die lijkt op de woningen in de vrije kolonie Frederiksoord. Klein Soestdijk.nl www. Hier is het Gevangenismuseum gevestigd. In het huidige houten gebouw is de Kunst*Kolonie*Veenhuizen gevestigd.00 uur.com t.00-18.sjefmeijman. info@detuinenvanweldadigheid. De producten.nl www. (0592) 30 41 42 (Boeijenga) www. zunneschien@uwnet.000 verpleegden. Een wandelpad verbindt de begraafplaats met het 19de-eeuwse Sterrebos. Aanvankelijk kregen alle kinderen in Veenhuizen les in de gestichten. meer dan 10. . In 2001 gingen de vervallen gebouwen over in particuliere handen. Tot 1951 zijn hier nog verpleegden begraven. klompen. (0592) 38 50 40 e. De katoenspinnerijzaal is nu in gebruik voor o. Tourist Info Veenhuizen. (0592) 38 82 64 e. Veenhuizen was zoveel mogelijk zelfvoorzienend.nl. info@cocomaria. Bitter en Zoet. afgezonderd. 32. De Tuinen van Weldadigheid. 2. In de IJskoepel werd ijs bewaard voor gebruik in het Hospitaal. lijkenhuisje en leprozenhuis. werd een nieuw pand aan de Van den Boschweg gebouwd.00-17. eveneens uit 1925.nl www. De voormalige stoomkatoenspinnerij Oud Bergveen (1839) is het laatste restant van het weverij. De hiërarchie in Veenhuizen werd tot in absurde details doorgevoerd. Elk gesticht van de dwangkolonie kon ongeveer 1. verrees hier tussen 1875-1914 voor het personeel een compleet dorp. (0592) 39 69 33 e. en op afspraak Hotel Bitter & Zoet en Gezondheidsacademie 19 Hospitaallaan 16. Het gebouw van W. Café restaurant theater Het Verenigingsgebouw Hoofdweg 116. De penitentiaire inrichting Esserheem verrees in 1898-1900. De oude slaapzaal doet dienst als overnachtingsaccommodatie. Een plek die volgens de Maatschappij heel geschikt was voor de heropvoeding .nl. (0592) 38 50 02 www.00-16. Rond Veenhuizen werden meerdere productiebossen aangelegd. info@gevangenismuseum. want in de meeste Drentse plaatsen ontbrak een dokter.F. © Stichting Veenhuizen Cultuur&Toerisme Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. (0592) 38 86 69 www. 9341 AB Veenhuizen t. 40 en 41. ma. Zo was er een bibliotheek. Oud Bergveen. enkele siertuinen en een kwekerij voor bijzondere groenten en planten. In het priesterkoor bevindt zich een muurschildering van Jezus met zijn apostelen. Bakkerij. 13. De St. Meubels. 21. precies vastgelegd.C. bewegingsvrijheid en frisse lucht waren er nauwelijks. 6.a. engelen. In groepen van tachtig leefde men in benauwde zalen van 10 bij 15 meter.en vriendschapsringen. 37. kleding en voedsel werden o. 1905) is Zunneschien gevestigd.nl openingstijden: apr. 39. In de Tuinen van Weldadigheid wordt een unieke collectie oude groenteras- 22. Tot 1875 werden verpleegden anoniem. 28. Het assortiment van Coco Maria bestaat uit een bijzondere en vrolijke combinatie die duidelijk met een knipoog is samengesteld: handgemaakte kasten en tafels. Nu is het een knusse vakantiewoning. Het hotel heeft begin 2009 de deuren geopend en is toegankelijk voor mensen die zorg nodig hebben en voor mensen die dit niet nodig hebben. Boschweg 7 & 9. dateert uit 1860. Daarna nam het Korps Gesticht- begraafplaats. Het pand stond ook bekend als ‘de villa’ en ‘Excelsior’.C.outsiderarthouse. gemaakt door de Haagse reclameschilder Adolf Gantzert. omdat het pand aan de Oude Gracht teveel geluidsoverlast ondervond van het Ambachtscluster. In het Ambachtscluster werden de verpleegden in werkplaatsen aan het werk gezet. 9341 BK Veenhuizen t. ‘Leerlust’ staat er niet meer. Veenhuizen kent nog altijd drie strafinrichtingen met ruim 1. www. Erfgoedcentrum Veenhuizen.000 gedetineerden. Edelsmederij Verweij. waaronder een molen en een graandrogerij en -opslagruimte (1882). Na de sluiting in 1924 werd er een maalderij ingericht die tot de jaren ’60 van de 20ste eeuw nog in gebruik was.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful