Groningen

4 Wandel-/fietsroutes door Veenhuizen
Slecht begaanbaar voor fietsers
Drachten

A7

Leek Roden Een

Peize Eelde

Witte route 7 km

Norg

Vries A28

Veenhuizen
N919

Gele route 6,5 km

13
Hospit aallaa

De Slokkert

Oosterwolde Appelscha N381

Assen

Blauwe route 2,2 km
Domin ee G e

n

Beilen

vm joodse begraafplaats
eenwe Bergv g

Rode route 3,5 km

1 Tourist Info Veenhuizen (vm Slachthuis) 2 Gevangenismuseum (vm Tweede Gesticht) 3 Cellengebouw De Rode Pannen 4 vm Opleidingscentrum Gestichtwachters 5 Marechausseekazerne 6 Koffie- en theetuin en galerie Zunneschien 7 vm dokterswoning 8 vm apothekerswoning 9 vm woning assistent-apotheker 10 Boerderij Jachtweide 11 Inloopatelier Coco Maria 12 vm Stoomkatoenspinnerij 13 Spaanse Kerkhof 14 Begraafplaats 15 Sterrebos 16 De Tuinen van Weldadigheid 17 IJskoepel 18 Lijkenhuisje 19 Rugkliniek Iprenburg (vm quarantainegebouw) 20 Hotel Bitter & Zoet en Gezondheidsacademie (vm Hospitaal en nr. 7, 8 en 9) 21 vm Leprozenhuis

eg rmsw

12

*
Eikenla
weg Stoom

an

14 15

10
Oude

11 16
Eikenla an
Norge

22 Oude Brandweerkazerne 23 Outsider Art House 24 Erfgoedcentrum 25 Houtzagerij 26 Elektriciteitscentrale 27 Houtjesplein 28 RK kerk 29 Edelsmederij Verweij 30 Koepelkerk 31 Vakantiewoning (vm Kosterswoning) 32 Café-Restaurant-Theater Het Verenigingsgebouw 33 Klein Soestdijk 34 vm Synagoge 35 Maallustcomplex 36 Stichting Muziekinstituut Veenhuizen (vm Directiehotel) 37 Van den Boschhoeve 38 Leerlust (vm school) 39 Locatie vm bakkerij 40 Wilhelminaboom 41 PI Esserheem 42 PI werkplaats * vm Tweede- en vm Derde Gesticht
Laan ad Weld

rweg

17 18 9 19 8 7 20 21 6
Hospit aallaa n

42

4

5

22

41
Meido ornlaa n

3

*

2
Kerkla

Veenhuizen boeit
www.veenhuizenboeit. nl www.kopvandrenthe.nl www.drenthe.nl

Oude

1
eg aulerw

Grach t

40 39

23 24

an

H

P

38 25 26
G ene raal va

27

igheid

Hoofd

weg

n den weg Bosch
or Sm Pasto itslaan

37 30 32 35 34 33 31

28 29
nationaal stedelijk netwerk

“EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR

36

Fochteloërveen

PLATTELANDSONTWIKKELING: EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND”

33. Zo mochten alleen hoge functionarissen een bruine beuk in de tuin hebben en was het aantal kippen dat het personeel mocht houden.nl Inloopatelier Coco Maria 11 Stoomweg 3. gemaakt door de Haagse reclameschilder Adolf Gantzert.en vriendschapsringen. 9341 BM Veenhuizen t. Jachtweide.nl 16 Boeijenga Muziek 36 Gobelin Music Publications Stichting Muziekinstituut Veenhuizen Hoofdweg 156. metaal. Elk gesticht van de dwangkolonie kon ongeveer 1. 12. 17. die lijkt op de woningen in de vrije kolonie Frederiksoord. In de expositieruimte zijn prachtige sieraden in verschillende materialen te bekijken. Alles. die de functie van de bewoner of het gebouw weergaven. meer dan 10. 11.boeijengamusic. Tot 1942 was de Marechaussee verantwoordelijk voor de buitenbewaking. 10. kleding en voedsel werden o.200 mensen herbergen.00-18. Boeijenga Muziek en het Muziekinstituut Veenhuizen gevestigd.nl 1 Vakantiewoningen t. Zunneschien.gevangeninmuziek. 4 en 5. in 1912 de eerste elektriciteitsvoorziening in Drenthe. (085) 210 30 04 e. Brandweerkazerne. 34. in zijn eigen atelier.00 uur.C. werden er toneelvoorstellingen gegeven en vonden verenigingen en clubs er onderdak. za.00 uur.nl Koffie. 23.peergroup.F.en spinnerijcomplex dat bij het Derde Gesticht hoorde.nl Rugkliniek Iprenburg 20 Hospitaallaan 10. 3. een bijzonder initiatief dat kunst. In de IJskoepel werd ijs bewaard voor gebruik in het Hospitaal.C. 9341 AV Veenhuizen t. In het witte Leprozenhuis (1867) werden enkele oud-Indiëgangers die in Veenhuizen verbleven en aan de zeer besmettelijke ziekte lepra leden. 11. omdat het pand aan de Oude Gracht teveel geluidsoverlast ondervond van het Ambachtscluster. Metzelaar. Toewijding. info@detuinenvanweldadigheid. 1. 32. Nu is het een knusse vakantiewoning. (0592) 38 50 40 e. kabouters. Een wandeling of fietstocht is hier een reis door een intens en tastbaar verleden.a.logiesveenhuizen. 37. 13. De Nederlands-hervormde Koepelkerk (1826) werd gebouwd naar voorbeeld van de kerk te Smilde. Wilhelminaboom. enkele siertuinen en een kwekerij voor bijzondere groenten en planten. Lijkenhuisje. In groepen van tachtig leefde men in benauwde zalen van 10 bij 15 meter. 14 en 15. 9341 AC Veenhuizen t. Metzelaar. Bij de kerk staat de oude Kosterswoning. Omdat de bedrijvigheid op het Ambachtscluster de kinderen teveel afleidde. ook wel ‘Pannenkoekhuisje’ genoemd. Na de sluiting in 1924 werd er een maalderij ingericht die tot de jaren ’60 van de 20ste eeuw nog in gebruik was. zoals meubels.. 27. Het Maallustcomplex omvatte meerdere gebouwen. ‘Bitter en Zoet’ was ooit de apotheek en de dienstwoning van de assistent-apotheker. arme gezinnen en wezen. 2. Tegenover de boerderij stond ooit het Derde Gesticht (1822). dat wel. waaronder een molen en een graandrogerij en -opslagruimte (1882).wanadoo. De schilder zat na de Tweede Wereldoorlog vijf jaar als politieke gevangene in Veenhuizen.met tucht en arbeid . overnachtingsaccommodaties. Een geheimzinnige verhoging in het bos is de enige herinnering aan het middeleeuwse Veenhuizen. nov. Hygiëne.bitterenzoetveenhuizen.nl http://home. 9341 AB Veenhuizen t. Niet alleen aan het karakter van een pand kon men zien wie er woonde. 1905) is Zunneschien gevestigd. De kazerne van de GEWA uit 1950 is nu een kantoor van Justitie. waarin nu café theater restaurant Het Verenigingsgebouw is gevestigd. eveneens uit 1925. Het Hospitaalcomplex omvatte verder een ijskoepel. m. Ook ambtenaren kregen er een laatste rustplaats. Maallustcomplex. Het gebouw was bestemd voor het personeel. Samen met zijn vader J. (0592) 38 70 10 e. Een wandelpad verbindt de begraafplaats met het 19de-eeuwse Sterrebos. Edelsmederij Verweij is gevestigd in een gerestaureerde dienstwoning (1906). viel tot in de jaren ’80 van de 20ste eeuw onder beheer van Justitie. 16.nl 31 32 Gevangenismuseum 2 Oude Gracht 1.nl www. Het Hospitaal (1893-1895) draagt het opschrift ‘Vertrouw op God’.nl www.en schilderwerkplaats voor gedetineerden.d. rijkswerkinrichting en gevangenisdorp. Tourist Info Veenhuizen.Veenhuizen in de Drentse gemeente Noordenveld: dwangkolonie. info@veenhuizenboeit. Veel panden in Veenhuizen dragen stichtelijke opschriften. enz. want in het hele land stonden al stoomzuivelfabrieken. Het hotel heeft begin 2009 de deuren geopend en is toegankelijk voor mensen die zorg nodig hebben en voor mensen die dit niet nodig hebben. Outsider Art House 23 Oude Gracht 2. In 1892 werd voor de kinderen van het personeel de school ‘Leerlust’ gebouwd. (0592) 38 85 06 www. de oorspronkelijke Rode Pannen. Eind 19de eeuw ontwierp W. Voor die tijd werd het graan op de zolders van de gestichten opgeslagen. 9341 AB Veenhuizen t. Het lage gebouw. Bezoekende ambtenaren uit Den Haag konden hier overnachten en vergaderen. Er zijn fraaie nutstuinen. Het pand stond ook bekend als ‘de villa’ en ‘Excelsior’. Café restaurant theater Het Verenigingsgebouw Hoofdweg 116. (0592) 304144 (Muziekinstituut) www. Het oude gesticht.detuinenvanweldadigheid. De voormalige stoomkatoenspinnerij Oud Bergveen (1839) is het laatste restant van het weverij. 9341 AB Veenhuizen t. 25 en 26. beeldend kunstenaar Oude Gracht 36. 24. In 2001 gingen de vervallen gebouwen over in particuliere handen.outsiderarthouse. Verpleegden kapten de bomen en vervoerden de stammen naar het Houtjesplein. lijkenhuisje en leprozenhuis. Bakkerij.00 uur. info@cocomaria. Er gaan verschillende fraaie verhalen rond over deze plek. t/m okt. Zo was er een bibliotheek. Esserheem en Werkplaats. Edelsmederij Verweij. 13.00 uur. De Stoomhoeve (W. (0592) 38 88 09 e. De oude school werd bij het Ambachtscluster getrokken. Het schoolhoofd woonde in de dienstwoning ‘Leering door Voorbeeld’ (1909). dat Veenhuizen boeit wacht (GEWA) deze taak over. Ontdek het zelf: Veenhuizen boeit! In 1823 stichtte de Maatschappij van Weldadigheid in een desolaat veengebied een dwangkolonie voor bedelaars. precies vastgelegd. bewegingsvrijheid en frisse lucht waren er nauwelijks. met uitzondering van de Hoofdweg. 1890) biedt onderdak aan Inloopatelier Coco Maria. Ook op afspraak. Mexicaans serviesgoed.nl Edelsmederij Verweij 29 Kerklaan 2. nu het Gevangenismuseum. 35. Metzelaar was Justitie-architect W.rugkliniek-iprenburg. Aan de Van den Boschweg staat nog een brandspuithuis.nl openingstijden: do-vr. De naam ‘Controle’ verwijst naar de functies van de oorspronkelijke bewoners: de huismeester van het Hospitaal en de opzichter der gebouwen. gesloten. Metzelaar in de periode 1875-1914 verantwoordelijk voor de bouw van zo’n 150 panden in Veenhuizen. info@peergroup. Vlakbij het Informatiecentrum staat de Wilhelminaboom. Houtzagerij. geproduceerd in de werkplaatsen. (0592) 38 81 87 de geschiedenis van het straffen door de eeuwen heen vertelt. Hier stond de eerste stoomgedreven machine van Noord-Nederland. ook wel het Vierde Gesticht genoemd. Elektriciteitscentrale Sjef Meijman. In ‘Toewijding’ woonde de dokter en in ‘Plichtgevoel’ de apotheker. Een plek die volgens de Maatschappij heel geschikt was voor de heropvoeding . In de rechterhelft van de dubbele personeelswoning ‘Controle’ (W. timmer-. Erfgoedcentrum Veenhuizen. 38. Veenhuizen kent nog altijd drie strafinrichtingen met ruim 1. Boschweg 7 & 9. Het grote gebouw daarachter is van 1939. Cellencomplex De Rode Pannen. Elektriciteitscentrale en Houtjesplein. klompen. 9341 AH Veenhuizen t. want in de meeste Drentse plaatsen ontbrak een dokter. Inloopatelier Coco Maria. Na de overname van de gestichten door de rijksoverheid. Veel panden zijn gerestaureerd en bieden nu onderdak aan galerieën. Daarna nam het Korps Gesticht- begraafplaats. 31. Deze boerderij uit 1723 is het oudste. Gescheiden van de verpleegden.00-17. (0592) 38 86 69 www. 9341 TE Veenhuizen t. Het gebouw van W. Klein Soestdijk. Tot de jaren ’80 van de vorige eeuw was het gevangenisdorp verboden gebied voor buitenstaanders. 9341 AH Veenhuizen t. begraven. De bakkerij. Spaanse Kerkhof.C. Stichting Muziekinstituut Veenhuizen. (0592) 39 69 33 e. heeft het complex verschillende functies gehad. In het gerestaureerde oude Slachthuis is het Tourist InfoVeenhuizen gevestigd. Architect S. Het assortiment van Coco Maria bestaat uit een bijzondere en vrolijke combinatie die duidelijk met een knipoog is samengesteld: handgemaakte kasten en tafels. enz.00 uur Theatergezelschap PeerGrouP Oude Gracht 6. ‘Leerlust’ staat er niet meer. Rond Veenhuizen werden meerdere productiebossen aangelegd. een schitterende koffie. De synagoge uit 1839 verloor na 1890 zijn functie toen er geen joden meer ‘opgezonden’ werden naar Veenhuizen.edelsmederij-verweij.C. alleen toegang met een pasje dat moest worden aangevraagd op het Hoofdbureau. Rooms-katholieke kerk.C. werd toen werkgesticht. Zo hadden de bakker en de slager.nl www.nl/zunneschien openingstijden: elke middag Pasen tot okt. De oude slaapzaal doet dienst als overnachtingsaccommodatie. De producten. Aan weerszijden van een hoog woongedeelte bevinden zich de lagere aangebouwde stal en opslagruimten voor graan en werktuigen. 9341 TC Veenhuizen t. een museum en meer. verrees hier tussen 1875-1914 voor het personeel een compleet dorp.gobelinmusic. (06) 53 35 42 78 e. engelen.nl www. De fabriek was vrij ouderwets. waaronder trouw. De hoofddirecteur woonde in een witgepleisterde villa uit 1859 die bekend stond als ‘Klein Soestdijk’. Dat was bijzonder. Hospitaal en Leprozenhuis. 9341 AA Veenhuizen t. behalve tijdens schoolvakanties.00-17.gevangenismuseum.com openingstijden: do t/m zo 11. 9341 AH Veenhuizen t.en theetuin Zunneschien 6 Hospitaallaan 2. afgezonderd. Vanaf 1875 gingen de kinderen van het personeel naar een school aan de Oude Gracht. sjef@sjefmeijman. Naast de Houtzagerij staat de Elektriciteitscentrale. Koepelkerk en Kosterswoning. Leerlust. 10. cultuur en psychiatrie met elkaar verbindt. 21. In het voormalige Directiehotel zijn nu Gobelin Music Publications. 10. Aanvankelijk kregen alle kinderen in Veenhuizen les in de gestichten. Plichtgevoel. In het priesterkoor bevindt zich een muurschildering van Jezus met zijn apostelen. ma.kunst-en-vlieg.van arme sloebers uit de steden in het westen van het land. Meubels. info@gevangenismuseum. 28. (0592) 304140 (Gobelin) www. (0592) 38 86 69 www. (0592) 31 87 98.000 gedetineerden. Hier is het Gevangenismuseum gevestigd.sjefmeijman. de stoomkatoenspinnerij en -weverij en de slachterij. Tourist Info Veenhuizen Oude Gracht 40.nl www. maar onderzoek heeft aangetoond dat hier het kapelletje van het dorp heeft gestaan. © Stichting Veenhuizen Cultuur&Toerisme Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. Erfgoedcentrum Veenhuizen. zunneschien@uwnet. (0592) 38 50 02 www. Gidsen verzorgen rondleidingen langs de unieke architectuur van het gevangenisdorp. Alles nog in oorspronkelijke staat. De hiërarchie in Veenhuizen werd tot in absurde details doorgevoerd. 18. Logies in de bewaarderswoningen. die ooit bestemd was voor de laagste ambtenaren. De panden vormen samen met het keukengebouw en het hospitaal Hotel Bitter & Zoet de Gezondheidsacademie.en theetuin en een galerie met werk van zo’n 150 hobbyisten. Deze brandweerkazerne (1925) was bestemd voor de handpomp. zoals een kleinfruit-doolhof en een kruidentuin. Metzelaar.C. Oud Bergveen. De Tuinen van Weldadigheid. (0592) 30 41 42 (Boeijenga) www. is helaas afgebroken. nog bewoonde pand in Veenhuizen en diende ook als herberg en winkel. Het Verenigingsgebouw.a. Begraafplaats en Sterrebos. werd Veenhuizen rijkswerkinrichting. 40 en 41. waar veroordeelde misdadigers werden ondergebracht. De St. IJskopel. Tot 1875 werden verpleegden anoniem. In het huidige houten gebouw is de Kunst*Kolonie*Veenhuizen gevestigd. dat alleen in Veenhuizen voorkomt. In 1903 werd bovendien een handgedreven zuivelfabriek gebouwd. Van de drie 19de-eeuwse gestichten resteert alleen het Tweede Gesticht.nl. Van den Boschhoeve. .nl De Tuinen van Weldadigheid Lambert Sijens en Jolanda Loonstra t.veenhuizenboeit. die in 1898 geplant werd ter herinnering aan het feit dat Wilhelmina toen Koningin der Nederlanden werd.nl Kunst-en-Vlieg 38 Beeldend kunstenaar Marleen van Engelen Generaal v. vergaderingen en partijen. Bijkomende attracties zijn: Boevenbus.nl www. en op afspraak Hotel Bitter & Zoet en Gezondheidsacademie 19 Hospitaallaan 16. nu een idyllisch meertje. die de drie gestichten voorzag van brood. Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.com www. t/m mrt. Verdere verwerking vond plaats in de Houtzagerij en de werkplaatsen. oude bouwmaterialen. 9341 AB Veenhuizen t. Outsider Art House.00-17. In 1825 was er bijvoorbeeld maar één chirurg in heel Drenthe. Edelsmid Verweij ontwerpt en vervaardigt unieke sieraden. De penitentiaire inrichting Esserheem verrees in 1898-1900.com Verhuur Paardentram Wim Majoor en Helen Hilgersom Bieuwweg 6. werd een nieuw pand aan de Van den Boschweg gebouwd. info@rugkliniek-iprenburg. kaarsen. waren voor eigen gebruik bestemd. www. De katoenspinnerijzaal is nu in gebruik voor o. privacy. Nadat de overheid de dwangkolonie overnam. (0592) 38 85 20 www. (0592) 38 84 14 e.00-16. Veenhuizen had vanaf het begin een arts. 29 en 30. (0592) 38 82 64 e. Bitter en Zoet.cocomaria. 6. (0592) 38 84 19 e. info@outsiderarthouse. die huis aan huis bestellingen kwamen opnemen.hetverenigingsgebouw. Nu is het gebouw in gebruik als kantoor. 9341 BK Veenhuizen t. In het Bezoekerscentrum is een boeiende tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van Veenhuizen. Leveranciers en bezoek voor het personeel konden niet zomaar langskomen. Metzelaar een uniek boerderijtype: het middenhuistype. 39. ateliers. 36. Metzelaar was bedoeld als vernieuwd Tweede Gesticht. Cellencomplex De Rode Pannen. In dit gebouw is het Outsider Art House gevestigd. Hiëronymus Aemilianuskerk (1891) werd gebouwd naar een ontwerp van W. 7. zonder enige vorm van registratie.com t.000 verpleegden. In de Tuinen van Weldadigheid wordt een unieke collectie oude groenteras- 22.nl openingstijden: apr. Nadat Justitie de verantwoordelijkheid had gekregen over de gestichten. 19 en 20. In het Ambachtscluster werden de verpleegden in werkplaatsen aan het werk gezet.nl.com t. dateert uit 1860. Opleidingscentrum Gestichtwacht (GEWA) en Marechausseekazerne. Wijn ontwierp in 1922 het Verenigingsgebouw. Achter Esserheem bevindt zich de beton-. Tot 1951 zijn hier nog verpleegden begraven. Veenhuizen was zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Dat werd al snel ‘Gauw bij God’. Een aantal panden behoort nu tot het Erfgoedcentrum Veenhuizen. maar vaak waren het er veel meer. 8 en 9. Zo liggen in een ogenschijnlijk leeg veld op de sen in stand gehouden. Gevangenismuseum. Synagoge.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful