Directe instructie leeskaart: soorten teksten.

De kinderen zitten in CLIM- groepjes van 4. lkr. De materiaalmeesters mogen elk het materiaal komen halen en dit uitstallen in de groep. De bedoeling is dat jullie eerst gaan snuffelen waarover het materiaal gaat. Denk aan prenten en titels. De verslaggever zal het onderwerp van jullie groep op het leitje noteren. Op de opdrachtkaart staan enkele vraagjes waarover jullie eens moeten nadenken. ( op de pc’s staat ook het nummer van de groepjes vermeld ) in elk groepje ligt een artikel, een weetboek zen een webadres over een bepaald onderwerp. de bedoeling is dat de lln deze gaan ordenen volgens betrouwbaarheid en echtheid en vindbaarheid aan de hand van gerichte vragen. bij het zoeken op de pc worden ook kindersites aangegeven, waarover ze hun oordeel moeten geven. Meer en meer zullen de kinderen met dit item moeten leren werken.

De tijdsbewaker houdt de tijd in de gaten. Na zo’n 20 minuten werken, wordt er een tussentijdse evaluatie gemaakt. Als elke groep de kans heeft gehad om voldoende te zoeken, wordt er een gesprek gehouden waarin alle bevindingen in kaart gebracht worden. Wat kunnen we hierbij observeren ? Het groepsgebeuren: sociale vaardigheden, Al dan niet planmatig werken. Voorkennis ivm pc-gebruik en naar inhoud. Het kunnen verwoorden van bevindingen….. Wat kan het vervolg zijn ? We maken een werkstuk in groepjes over het onderwerp. 1. We schrijven de titel in een woordweb en zoeken enkele items op de poten. 2. We nemen het eerste item in het woordweb en schrijven er enkele ondertitels rond 3. We vertellen aan de groepsgenoten rond dat item aan de hand van de steunwoorden. 4. Zo gaan we verder door: web, vertellen,…… Opmerking: door over het item te vertellen aan de hand van de staafwoorden weten we of ze begrijpen wat ze vertellen en is het gemakkelijker om het achteraf op te schrijven. Je kan zo in 50 minuten een heel werkstuk in elkaar steken met de nodige illustraties. (geen werk voor de ouders meer!)