P. 1
ojec blad2011dec-2

ojec blad2011dec-2

|Views: 7|Likes:
Published by Oscar Schrover

More info:

Published by: Oscar Schrover on Jan 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2012

pdf

text

original

ojec Periodiek

jaargang 26 | november–december 2011

Beweging — uit het bestuur Begroting Er is altijd iets opbouwends te doen—o Jec-conferentie Vertrouwen en samenwerking herbevestigd Verslag reis naar Oost-Turkije Column rabbijn Shimon Evers | column Ruben van Zwieten

1

Afbeelding omslag: Turkije, de kerk Mar Yakub in het oude Nisibi

De fotos bij het artikel van Wieringen zijn door hem gemaakt. Foto's van het artikel over de ICCJ maakte Pieter Goedendorp.

Colofon

OJEC Periodiek is een uitgave van het Overlegorgaan Joden en Christenen in Nederland en verschijnt twee keer per jaar. Het blad richt zich op de eigen achterban en verder op iedereen die geïnteresseerd is in de dialoog tussen joden en christenen in Nederland. Het OJEC is uniek in Nederland, omdat het een onafhankelijk, neutraal platform vormt, bestaande uit vertegenwoordigers van zowel joodse als christelijke zijde. OJEC Periodiek wil niet vanuit één ‘hoek’ vertrekken, maar beide partners van de dialoog een plek bieden om hun stem te laten horen en met elkaar in gesprek te gaan.

Vriend/Vriendin van het OJEC als u dat nog niet bent! De gevraagde bijdrage is minimaal € 25,- per jaar, te voldoen op ING-bankrekeningnummer 52 89 250 t.n.v. Stichting Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) te Enschede, o.v.v. OJEC Vriend(in). Als ‘gewaardeerd lid’ betaalt men jaarlijks € 50,- en als ‘geëerd lid’ € 100,-.
redactie

Bert Schüssler Leo Mock Ria Kemper
a angesloten instellingen

design

Oscar Schrover, Ansgar design info@ansgardesign.nl
adresgegevens

Golstraat 23 7411 BN Deventer telefoon: 06-53998400 email: info@ojec.org website: www.ojec.org

Bij het OJEC zijn de volgende instellingen aangesloten: Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap; Portugees- Israëlitisch Kerkgenootschap; Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom; Vereniging van Nes Ammimers; Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI); B. Folkertsma Stichting voor Talmudica; Katholieke Raad voor Israël; Protestantse Kerk in Nederland (PKN); Bond van Vrije Evangelische Gemeenten; Christelijk Gereformeerd Deputaatschap voor Kerk en Israël; Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

abonnement en betalingen

Als Vriend of Vriendin van het OJEC ontvangt men het PERIODIEK tweemaal per jaar gratis. Losse nummers kosten € 5,-. Wordt ook

2

Het Etty Hillesum Centrum bood ons 3 . En we koppelden daar een dringend beroep aan het van oudsher pluriforme karakter van de Nederlandse samenleving te beschermen en -in concreto. De panelen schuiven en het aanzicht van de samenleving verandert. De interreligieuze dialoog zou -tegen het tij in . In diezelfde tijd. ziet een ander de uitdaging om buiten gebaande paden bondgenoten te vinden om mee op te trekken.het voorliggende wetsvoorstel af te wijzen.” schreef het bestuur. Er is veel in beweging. bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake het verbod op de rituele slacht. Wat voor de één het jaar van de economische crisis was.wel ‘ns een mooie duw in de rug kunnen krijgen van een a. Waar de één in de politieke besluitvorming rond rituele slacht een absoluut dieptepunt ervoer in de bejegening van religieuze minderheden. vond in Deventer de jaarlijkse studiedag van het OJEC plaats...Beweging uit het bestuur pieter goedendorp Wie weet hoe het jaar in de lange geschiedenis waaraan we schrijven te boek zal staan. “De teneur van het huidige maatschappelijk discours is dat in toenemende mate druk zou moeten worden uitgeoefend op religieuze minderheden om zich te voegen in een mono-cultureel keurslijf. De uitdaging is om ‘erbij’ te blijven. In het afgelopen voorjaar. Intussen al (meer dan) drie decennia lang zet het OJEC zich in voor de dialoog en de samenwerking tussen Joden en christenen.(of soms ook wel anti-) antireligieuze atmosfeer in de samenleving. ‘Erbij blijven’ is één van de uitdagingen die we voor ons zien in een tijd waarin zoveel verandert. op 23 mei. meldde het OJEC zich bij de volksvertegenwoordiging. zou voor een ander het jaar van de kansen kunnen zijn.

Daarbij hoopt het OJEC-bestuur dat de dialoog zich blijft ontwikkelen als plaats om elkaar te ontmoeten. Pieter Goedendorp. Conferentieoord Mennorode in Elspeet biedt onderdak aan de deelnemers. is op de website van het OJEC nog steeds beschikbaar. Een aards of een hemels verlangen? Nadere informatie is bij het OJEC-bureau te verkrijgen. Jan Groenleer. Elders in dit OJEC-magazine wordt op erop teruggeblikt. te kennen gegeven het voorzitterschap van het OJEC op zich te willen nemen.org of telefoon: 0653998400. De ICCJ is de internationale koepel voor alle dialoogorganisaties voor Joden en christenen. afgevaardigde namens de Christelijke Gereformeerde Kerken. Bij een terugblik op het haast voorbije jaar. Joden en christenen zijn er te gast bij elkaars vieringen op sjabbat en zondag en leren en discussiëren met elkaar naar aanleiding van een thema. Piet van den Hoven werd door de Katholieke Raad voor Israël afgevaardigd naar het OJEC. heeft na enige tijd als ‘interim’ te zijn opgetreden. Een warm welkom geldt ook de nieuwe afgevaardigde van de Rooms-Katholieke Kerk: drs. Dat Dagelijks Bestuur stelde het sinds het vertrek van Marieke den Hartog zonder vaste voorzitter en secretaris. Het thema dit jaar: “Religions and Ideologies Polish Perspectives’. Kees de Jong als zijn opvolger van harte welkom in ons midden. Van den Hoven was bereid om meteen ook in het Dagelijks Bestuur actief te participeren. met elk een eigen geschiedenis.’ Een Joods en een christelijk thema. hoort ook een bericht over de financiële zaken. tegenwoordig één van de belangrijkste cultuursteden van Europa. nam in juni afscheid. De plaats van de conferentie kleurde het onderwerp. Krakau. Vernieuwingen in de manier waarop de gelden worden geïnd droegen daar vast en zeker aan bij.een positieve ontwikkeling van de bijdragen van de vrienden en vriendinnen van het OJEC in 2011.onderdak. Pen- ningmeester Menno van der Horst meldt -bij een allerminst rooskleurig perspectief. We kijken vooruit naar wat komen gaat in een wereld die volop in beweging is. Drs. “Zoeken naar een taal van vrede” was het onderwerp. De tekst van de inleidende lezing die Michael Elias er hield. tegemoet te komen en te stimuleren om ieder op de eigen plek in onze veranderlijke samenleving onze verantwoordelijkheid te nemen. We heetten ds. Vooruitblikkend naar wat komen gaat: naast de al genoemde studiedag is het ‘Leren en Vieren weekend’ één van de kernactiviteiten van het OJEC. Een ‘heilig verlangen’ staat er hoe dan ook centraal in. bestuurslid namens de Protestantse Kerk in Nederland. mail: info@ojec. Goed om die datum alvast in de agenda vast te leggen! Van 3 tot en met 6 juli organiseerde de ICCJ (International Council of Christians and Jews) z’n jaarlijkse conferentie in de Poolse stad Krakau. In 2012 is het ‘Leren en Vierenweekend’ gepland in het weekeinde van 3 tot en met 5 februari. in het verleden centrum van Joodse cultuur en tegelijk -bij wijze van spreken. In de afgelopen zomer waren er wat wisselingen in het bestuur. Een woord van dank aan al degenen die hun contributie bijdroegen is zeker op z’n plaats. Organisatorisch en inhoudelijk zien we terug op een goed geslaagde studiedag.om de hoek bij Auschwitz. Ds. Van de jaarlijkse studiedag in 2012 is de datum al bekend: maandag 11 juni. 4 . Het thema: ‘Ballingschap. Ds.

2012 Kantoorkosten o.625 Intern.600 150 7.C.650 Uitgaven Weekend Leren en Vieren Bestuursaansprakelijkheidsverzekering Reiskosten Accountantskosten Te organiseren Aktiviteiten o. etc. telefoon P. Council of Christians and Jews Conferentie—icc j Huur 1. porti. conferenties Periodiek 2 maal in 2012 Bijdrage I.000 3.700 5 .000 6.000 29.275 Begrotingstekort 7.Beweging M. week 1 persoon Onvoorzien Totaal uitgaven 550 1.000 650 21.a.C.500 3. van der H orst Begroting Ontvangen Bijdragen kerkgenootschappen en instanties Bijdragen Vrienden + Donateurs Rente Spaarrekening Totaal inkomsten 15.a.500 1. Abonnementen Bezetting Kantoor 1 dag p.600 425 3.J.C.000 4.

emeritus hoogleraar psychiatrie aan de universiteiten van Groningen. van Praag. lid Lib. Nadere informatie en aanmelding: Bureau OJEC.dr Herman M. een bepaald thema.p. Is het een aards of een hemels verlangen? Vanuit joodse zijde wordt het thema belicht door prof.00 uur leren en discussiëren meer dan 50 deelnemers (onder wie kinderen) met elkaar n.ojeC leren & vieren weekend 201 2 thema: Ballingschap Conferentieoord Mennorode. Tijdens een weekend van vrijdag 17. in 2-pers.kamer.ojec. Golstraat 23. Deelnemersprijzen: € 190 p. Maar er wordt ook gevierd: de christenen zijn bij de Joden te gast tijdens de sjabbatviering op o.v. Daarin staat een ‘heilig verlangen’ centraal.a. Commissie Leren&Vieren 6 . in 1-pers. Met de andere inleiders en medewerkenden zijn wij nog in gesprek.00 uur tot zondag 14. Elspeet leren en vieren weekend Het Overlegorgaan van Joden en Christenen organiseert jaarlijks een weekend voor Joden en christenen in conferentieoord Mennorode te Elspeet onder de titel LEREN EN VIEREN. Datum weekend 2012: 3-5 februari. kinderen en studenten € 110 p. vrijdagavond en de Joden zijn bij de christenen te gast in de zondagse kerkdienst. Utrecht. Maastricht en het Albert Einstein College of Medicin in New York. Thema: BALLINGSCHAP — een Joods en een christelijk thema.org voor de meest recente informatie.a. 7411 BN Deventer. € 205 p. Joodse Gemeente. kamer. met elk een eigen geschiedenis. info@ojec.org Zie ook www. 06-53998400.p.p. tel.

iCC j weekend 201 1 Er is altijd iets opbouwends te doen pieter goedendorp De jaarlijkse conferentie van de ICCJ (International Council of Christians and Jews) brengt betrokkenen in de dialoog tussen Joden en christenen elk jaar opnieuw bij elkaar rond een uitdagend onderwerp en op een bijzondere plek. Met z’n jaarconferenties wil het ICCJ. 7 . Krakau. figurerend op de lijst van ‘werelderfgoed’ van de UNESCO. eens één van de grootste centra van Joods leven in Polen. expertise bijeenbrengen en de dialoog op mondiaal niveau ondersteunen. op nauwelijks 60 kilometer afstand. Van 3 tot en met 7 juli werden in de afgelopen zomer zo’n 180 deelnemers uit 25 verschillende landen ontvangen in het Poolse Krakau. de tweede stad van Polen. de wereldwijde koepel van dialoogorganisaties met z’n centrum in het Martin Buberhuis in het Duitse Heppenheim. tijdens de Tweede Wereldoorlog omgevormd in een getto als voorportaal van Auschwitz. Krakau.

” De plaats van samenkomst vertelde een verhaal. We erkennen ook de wederopbloei van Joods leven en Joodse cultuur in Polen. De landen in deze wereldregio lieten een periode van communistische overheersing achter zich en zijn bezig te integreren in een democratisch Europa.. “We erkennen de moed en het verzet.’ En dan zijn de ‘Schindler-fabrieken’ nauwelijks 500 meter verderop.en Oost-Europa.‘Plein van de Helden van het Getto.foto: Auschwitz-Birkenau monument Religies en ideologieën — Poolse perspectieven en verder. voor een groot deel dankzij de inspanningen van niet-Joden. was het thema van de conferentie. Steek de straat over en je bent op het voormalige Zgody-plein. Krakau is een ideale locatie om de historische verbindingen voor christenen en Joden en om z’n centrale plaats in de Poolse geschiedenis. Het gebouw van de voormalige fabrieken huisvest inmiddels een aan het getto 8 . getoond door religieuze en niet-religieuze Polen.. Polen heeft in de twintigste eeuw de bezetting van de Nazis en de overheersing door een communistische dictatuur meegemaakt. tegenwoordig ‘Plac Bohaterow Getta’ . Het conferentiehotel lag om de hoek van het voormalige getto van Krakau. De conferentie werd aangekondigd als onderdeel van een project van de ICCJ over de interreligieuze dialoog in Midden.” stelt de ICCJ. “Zo werd Polen gekozen als plek om ons thema te verkennen.

En daarbij behoort dan ook een lange antisemitische geschiedenis. Leuk voor toeristen.humoristisch bedoelde beeldjes van orthodoxe Joden met haakneus en grote geldbuidel. is de etnische nadruk die Polen leggen. “Religies en ideologieën – Poolse perspectieven en verder. In het straatbeeld zijn nog steeds de sporen van de oude Joodse wijk zichtbaar. waar zijns inziens vandaag de dag èn voor de toekomst het huiswerk ligt in Polen. Onder verwijzing naar de geschiedenis van Polen in een verder verleden maakte prof.” De manier waarop godsdienst de nationale identiteit beïnvloedt is in Polen niet te missen. Over hen werd gezwegen. zette kanttekeningen en gaf aan. Zo werden Joden vanouds gezien als een andere etniciteit. We bezoeken enkele synagogen. Die lijkt me nog niet voorbij. Op de omringende begraafplaats staan we even stil bij het graf van de rabbi. Auschwitz werd een herdenkingsplaats voor – vooral – Poolse slachtoffers van het nazisme. De Remah-synagoge. Prof. Zo voerde de communistische overheid in de jaren ‘60 een campagne die leidde tot een uittocht van Joden. dateert uit de 16de eeuw en moet dringend worden gerestaureerd. In de winkeltjes is er een vreemde gewaarwording.. Als gevolg daarvan was er geen ruimte voor een schuldgevoel tegenover Joden. In de week vóór de conferentie werd daar nog een groots opgezet Joods cultureel festival gehouden. Bij een eerste verkenning van de stad bleek me dat bijvoorbeeld in de souvenirwinkeltjes rond het beroemde Rynek Glowny. Op de eerste dag van de conferentie schetste de Poolse socioloog prof. Maar in m’n geest rinkelt een alarmbel. Culturele en politieke gemeenschap zijn van een andere betekenis. En wie daarover in gesprek komt met een Pool. maar ook nog in antisemitische uitwassen in communistische tijd.. Als stenen zouden kunnen spreken.gewijd museum. het centrale plein. merkt al gauw de sporen op die de communistische ideologie in de tijd van de Koude Oorlog heeft getrokken. Dat werkte door in de Tweede Wereldoorlog. aldus Mach. Polen heeft ook in een verenigd Europa zo z’n eigen trauma’s te verwerken.. in verschillende staat van onderhoud. Een cliché ja.plaatsvervangend heeft geleden. Wat mij betreft was dat niet ten onrechte.. genoemd naar Rabbi Mozes Isserles. ooit als ‘voorstad’ gebouwd maar al snel in de vijftiende eeuw als verplichte woonplaats voor Joden aangemerkt. de kleinste sjoel in de wijk. Met welke kracht de Joodse 9 . Een indrukwekkende glimp van het Joodse verleden van Krakau kregen we ‘s middags tijdens een rondleiding in Kazimierz. Een indrukwekkende plek. Stanislaw Krajewski reageerde vanuit Joodse hoek. Zdislaw Mach de dialoog tussen Joden en christenen in Polen vanuit de schaduw van de Tweede Wereldoorlog en het communistische regime als een positief proces. Kenmerkend voor de Poolse identiteit. De locatie van de conferentie heeft zeker meegespeeld bij de verwoording van het thema ervan. Mach helder hoe in het zelfbeeld van de Polen het Poolse volk -als speelbal van buitenlandse vorstenhuizen en overheden. Tussen de handelswaar op de schappen staan er naast Mariabeeldjes en herinneringen aan paus Johannes Paulus II -ooit bisschop van deze stad.

teksten lazen of een gebed zegden. Manfred Deselaers. Deborah Weissman de toon van de conferentie. Zo heeft -zie ik in het voorbijgaan. was er de gastheer. 10 . Tijdens de afsluitende ledenvergadering van het ICCJ. namens de Duitse bisschoppenconferentie aan het centrum verbonden. De voordrachten maakten de weg vrij voor een reeks workshops over eigentijdse en toekomstgerichte thema’s in de dialoog tussen Joden en christenen. Iedere deelnemer kon ‘n gedenkkaars aansteken en bij het monument neerzetten. werden nieuwe bestuursleden verkozen. In het Galiciamuseum voor Joodse cultuur is er een dansvoorstelling onder de titel “Geheimen van mijn grootmoeder. En ‘s avonds maken we kennis met een bijzondere manier waarop de Joodse gemeenschap hier herleeft. We worden helemaal meegenomen in een aangrijpende ontdekkingstocht in de complexe Pools-Joodse realiteit. de wetgeving over de rituele slacht. De gruwel is niet te vatten. De indruk is dat in de Angelsaksische landen jonge Joden en christenen behoorlijk betrokken zijn in de interreligieuze dialoog. Een studiedag die inzette met twee lezingen over recht en gerechtigheid door de prof. Bij de uitgang zijn er de souvenirwinkeltjes. op de 7de juli. Wat te zeggen over Auschwitz? Het is mijn eerste bezoek en ik besef dat geen woord kan raken aan de verschrikkingen die er zijn geschied.” Jonge danseressen vertellen het verhaal van een herontdekte Joodse identiteit. de plannen voor de nabije toekomst besproken en was er gelegenheid voor de verschillende nationale dialoogorganisaties om hun eigen actualiteiten te delen met andere deelnemers. veelal geleid door leden van de Young Leadership Concil van de ICCJ. Woensdag 6 juli was een dag aan de universiteit van Krakau. Bij de resten van de crematoria ging rabbi Ehud Bandel voor in het Kaddish. Ik merk zowaar een jonge Engelse moslima op in de Britse delegatie. Over het complex van AuschwitzBirkenau -het uitgestrekte terrein rond het bekende rangeerspoormaakten we een herdenkingswandeling. Gidsen geleiden hun groepen met de hulp van headsets langs en door de gebouwen. bleek wereldwijd met grote aandacht te worden gevolgd. Een enkel teken van een herlevende Joodse presentie is er in de straten op te merken. Een actualiteit uit de Nederlandse context. Het voormalige concentratiekamp werd een ‘openluchtmuseum’ (Ik aarzel het woord te gebruiken!) dat in tien jaar tijd z’n bezoekersaantallen zag verdriedubbelen tot anderhalf miljoen bezoekers per jaar. Een bezoek dat begon en eindigde in het ‘Centrum voor Dialoog en Gebed’ dat de Duitse Rooms-Katholieke kerk stichtte op enkele kilometers afstand.samenleving hier werd weggevaagd in de holocaust en nadien. Workshops. Ursula Rudnick en rabbi David Rosen. in de tijd van de communistische dictatuur. Achter glas zijn er stille getuigen van onnoemelijk leed. In haar welkomstspeech zette ICCJ-voorzitter dr. Een ‘commemorative walk’ waarop we vier maal halt hielden.de Lubawitcher beweging hier een centrum gesticht. De tweede conferentiedag stond in het teken van een bezoek aan Auschwitz.

zelfs al is het alleen maar het wijzigen van onze attitude. 11 .foto: Auschwitz-Birkenau herdenkingswandeling “Er is altijd iets opbouwends dat we kunnen doen.te groot om tot een slotsom te kunnen komen. In de dialoog-momenten van de deelnemers zelf de ontmoetingen waarin indrukken en oordelen worden uitgewisseld en kunnen worden bijgesteld .dat we reden vinden om te hopen. En het is in ons antwoord . Mogelijk was het opschrift ook wel -in zekere zin. Te hopen is onze grootste verantwoordelijkheid.de heel uiteenlopende ervaringen met voorbij en met vitaal Joods leven in Polen lag voor wat mij betreft de grootste betekenis van de conferentie van dit jaar.en het antwoord van anderen .” Of die verantwoordelijkheid ook meteen de noemer zou kunnen zijn waarop de ICCJ-conferentie te brengen valt? De conferentie werd niet afgesloten met een samenvattende rapportage.

zoals rabbijn Francis Nataf. Wederzijds vertrouwen werd uitgesproken. Uit de slotverklaring Er werden gesprekken gevoerd met sleutelfiguren uit de dialoog en met bijzondere mensen uit Israël. De deelnemers spraken over wat hen vanuit hun achtergrond en praktijk bezighoudt. was het decor waartegen een aantal heikele zaken besproken konden worden binnen de context van de Israëlische werkelijkheid. De deelnemers ontdekten dat het perspectief soms verschilt en constateerden dat dit soms 12 . Micha van Dijk. Aanleiding voor deze conferentie waren onbegrip en wantrouwen. gegroeid. vertrouwen en wantrouwen. Een openhartige dialoog leidde tot een dieper verstaan van elkaars identiteit en meer begrip voor elkaars standpunten. over hun twijfels.Centraal Joods Overleg en Protestantse Kerk in Nederland spreken elkaar in Israël B ert s cHüssler Vertrouwen en samenwerking herbevestigd Vlak voor de zomer vond een bijzonder en constructief gesprek plaatst tussen vertegenwoordigers van het Centraal Joods Overleg en vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland. Er is een bezoek gebracht aan dr. Simon Schoon.  Belangrijk was het gesprek over elkaars identiteit en hoe het joods en christelijk geloof. gevoeligheden en engagement. met een bijna vijf decennia lange ervaring in de interreligieuze dialoog. Het gesprek stond onder leiding van prof. naar aanleiding van de positiekeuze van de Protestantse Kerk aangaande enerzijds de in de kerkorde van de PKN verankerde onopgeefbare verbondenheid van de kerk met het joodse volk en anderzijds de kerkelijke positionering inzake het Israëlisch-Palestijnse conflict en de verbondenheid met Palestijnse christenen in het bijzonder. met name aan joodse zijde.één van de opstellers van het document ´Uur van de waarheid´ en een gesprek over mensenrechten met rabbijn Marc Rosenstein. het land Israël en de Palestijnen daarin een rol spelen. Nes Ammim in Galilea. nam aan de gesprekken deel. ook werden punten van samenwerking benoemd. David Netzer van het Center for Humanistic Approach in het Ghetto Fighters museum en in Haifa bij maatschappelijke organisaties. lid van de DB van het o j ec . Er is een bijeenkomst geweest met professor Yohanna Katanacho .

Het wederzijds vertrouwen werd versterkt met het oog op de gedeelde toekomst in Nederland. de mogelijkheid om sjabbat of zondagsrust te houden. De Protestantse Kerk erkent het recht van het Joodse volk om veilig te wonen in het land Israël. De huidige staat Israël heeft een volkenrechtelijke basis. daar waar het gaat om de rechten van Palestijnen. belangstelling en betrokkenheid van de Protestantse Kerk jegens de Palestijnen. Samenwerking Joden en christenen hebben elkaar nodig. Dit is een gezamenlijke opdracht aan joden en christenen. ook al trek je misschien conclusies die de ander niet voor zijn rekening zou nemen. In het zelfverstaan van het Joodse volk spelen land en staat Israël een belangrijke rol. maar ook het gezamenlijk nadenken over actuele vragen met betrekking tot Israël en de Palestijnen zijn voorbeelden van deze uitdagingen. die bruggen bouwen op weg naar een rechtvaardige vrede. die ook door de Protestantse Kerk volledig en in dankbaarheid wordt erkend. Men vond elkaar in de afkeer van het diskwalificeren van mensen vanwege hun achtergrond en putte daaruit moed om te spreken over mogelijke samenwerking. Dat laat onverlet dat daarbij soms verscheurdheid wordt ervaren. zoals het behouden van religieuze rechten voor alle geloofsgemeenschappen. Christenen vervangen de joden niet in de heilsgeschiedenis van God met de mensen. De secularisatie en verharding van het maatschappelijk klimaat vraagt om mensen die vanuit hun geloof. Gezamenlijke uitdagingen. Daarnaast weet de Protestantse Kerk zich aangesproken door Palestijnse christenen en weet zij zich geroepen van daar uit kritisch te staan tegenover het handelen van de staat Israël. Behalve discussie was er begrip en echte ontmoeting. 13 . Daarom zoeken we naar de voortzetting van het gesprek over de verbondenheid met elkaar en naar concrete handelingsperspectieven.verschillend blijft. Bijzonder onderwijs. Van protestantse zijde wordt het gevoel van onveiligheid dat de joodse gemeenschap in Nederland ervaart -ook veroorzaakt door de opstelling van sommige Nederlanders tegenover Israël. is gegroeid en moet nog verder groeien. Het staan voor de rechten van de Palestijnen komt niet in mindering op nadruk op de veiligheid van de staat Israël en omgekeerd. We nemen ons voor te zoeken naar gezamenlijke deelname in projecten. Het vertrouwen dat je -over en weer.beter begrepen. De verbondenheid betekent dat vervangingstheologie afgewezen wordt en dat de Protestantse Kerk zich altijd uitspreekt tegen antisemitisme. idealen en compassie zoeken naar diepgang en verbon- denheid. christenen uit de volkeren delen in Christus in het heil van de God van Abraham. Overal waar het voortbestaan van de staat Israel op het spel staat of ontkend wordt of waar de fundamentele veiligheid van de inwoners in het geding is. vertoont een parallel met de bezorgdheid omtrent de veiligheid van de staat Israel in de regio en in de wereldgemeenschap. is aan joodse zijde een beter begrip ontstaan. Vertrouwen Is er een basis-vertrouwen of gevoel van veiligheid om ook controversiële vragen met elkaar te kunnen bespreken? Is er een diep geloof in de goede bedoelingen van de ander ook al uit de ander zich op een manier die je niet onmiddellijk begrijpt? Omdat het idee van de conferentie geboren is in een situatie waarin de relatie onder druk stond werd de vraag gesteld hoe concreet gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid van de Protestantse Kerk met het volk Israël. weet de Protestantse Kerk zich geroepen zich hiertegen uit te spreken en partners daarop aan te spreken. in christelijke verbondenheid en in diaconaal opzicht. de rituele slacht. Voor de houding. Voor het Joodse volk is het Heilige land tevens het Beloofde land. Joden en christenen delen de schriften van het Eerste Testament met elkaar. Het gevoel van onveiligheid dat joden in Nederland vaak ervaren.bondgenoten van elkaar bent. Het verbond dat God gesloten heeft met het Joodse volk is niet opgeheven. en in het bijzonder de Palestijnse christenen. willen we vaker samen oppakken.

Wat met deze reductie verloren gaat. Leiders van vandaag de dag lijken die idealen hun mensen in ieder geval niet meer te kunnen schetsen. Maar wie vertelt daar nog verhalen bij over wat dat zou kunnen inhouden? Deze Sprachnot vindt haar oorzaak in het verdwijnen van namen. Taal zoals de taal van de literatuur. Over een naam moet je een verhaal vertellen. Elsschot. van de cijfers en van de systematiek.‘vertrouwen’ en ‘burgerschap’. Een wereld waarin geen namen meer klinken. Het echte spreken ontbreekt. We maken mee hoe in die zin mensen worden gereduceerd tot een soort. van homo’s. kernachtig in bulletpoints. Babbeltaal krijgt de voorkeur boven taal die ontregelt. Dat is wel nodig voor een lichtfeest in de winter. Alleen zo wordt het licht in de winter. maar naar werken van Mulisch. komt die idealen. Oefenen zij nog wel de taal van de verbeelding? De Bijbel (lees Tenach) is een verzameling verhalen die bij uitstek de taal van de verbeelding aanreikt. Siebelink. Ruben van Zwieten is predikant en directeur van de Stichting Zingeving Zuidas. We hebben de taal van de verbeelding nodig om uit deze crises te geraken.‘leiderschap’. is een onwereld. Het moet allemaal op een enkel A4-papier kunnen. We spreken van allochtonen. De taal van de commercie en marketing weet wat de ontvanger wil horen. Op de televisie moet het leuk en vermakelijk zijn.LEREN ruBen van zwieten In deze tijd spreken we vooral de taal van de analyse. Literatuur verwijst dan niet naar managementboeken en boeken als De zeven eigenschappen van effectief leiderschap en The 4-Hour Work Week. Moeilijke en beeldende taal wordt platgeslagen tot hapklare brokken. Wie niet over die taal beschikt. De beeldende taal van die verhalen nodigen uit om idealen te formuleren. Als de kerk de mens nu weer zou onderrichten in de beeldende taal van de Bijbelse verhalen. van daklozen en van bankiers. Je moet aansluiten bij de vraag van je doelgroep. Wij leven in een tijd van algemeenheden. een onwerkelijkheid. Wij spreken onopgemerkt louter in lege containerbegrippen als ‘duurzaamheid’. Abdollah of Hermans of de Joodse verteltraditie. dromen en visioenen misschien wel helemaal niet op het spoor. We maken het zelf mee hoe mensen met een naam overzichtelijk en simpel worden gereduceerd tot klantnummers en burgerservicenummers. Als die verhalen tot je spreken. Iedereen wordt daartoe uitgenodigd. krijg je dromen te dromen van een rechtvaardiger wereld. ‘innovatie’. De joods-christelijke denker e ugen R osens tock-H uesse y (1888–1973) heeft de échte crisis van onze tijden omschreven als Sprachnot — noem het taalnood. dan zou ze eindelijk weer kritisch tegenover het huidige tijdsgewricht komen te staan. daar lijkt niemand oog voor te hebben. 14 . Alleen zo zal zingeving doordringen in alle facetten van ons leven. De beeldende taal van die verhalen is niet eenvoudig te begrijpen en kost intellectuele moeite. Allemaal soorten. Laat een ieder van ons zijn eigen verhalen in beeldende taal weer ontdekken.

Op zaterdagavond laat komen we aan. dat zo’n 900. de priester is naar Mardin. in een uitgestorven stad –het is immers weekend–. De kerk bevindt zich achter een ferme muur. De samenwerking met de twee andere christelijke gemeenschappen is groot en vanzelfsprekend. de kerk van de H. De Armeense kerk blijkt pal achter de Chaldeeuwse kerk te liggen. Een klein meisje werpt een blik door het deurluikje. Een handjevol arbeiders dat er rond loopt. Oecumene staat hoog in het vaandel. een kleine stad ten zuiden van Diyarbakır. Van de Armeense geloofsgemeenschap is geen spoor te vinden. We moeten zijn in het 15 . Zondagochtend vroeg. dat we priester zijn. Er wonen nog 6 Syrisch-orthodoxe families in Diyarbakır. Er is iets mee. is een stad met drie piepkleine christelijke gemeenschappen. Efrem de Syriër werd er in 303 gedoopt en de H. Foto’s bij de thee vertellen de verhalen. Aan de andere kant van het oude centrum ligt de Syrisch-orthodoxe Meryem Ana Kilisesi. legt diens vrouw uit. Vandaag is er geen viering. De deur gaat open en we worden hartelijk welkom geheten. We bellen nog een keertje aan en roepen. Op de binnenplaats naast de kerk wijst hij ons op een minikerktorentje. De kerk gaat terug tot het jaar ca 300 en heeft een rijke geschiedenis. zijn de kerkjes gemakkelijk te vinden. De priesterdochter heeft haar eerste heilige communie gedaan in de Chaldeeuwse kerk. Het wordt ons duidelijk dat de christenen in Diyarbakır het niet eenvoudig hebben. We bellen aan. Zij wordt momenteel gerestaureerd. maar wat is ons onduidelijk. maar ze laat ons graag de kerk zien.000 inwoners telt. We besluiten door te rijden naar Mardin. waarin een klokje hangt.reisverslag naar oost-Turkije arcHiBald van wieringen In zomer 2010 maakte ik samen met een vriend een reis door OostTurkije. We bellen nog eens aan. De Syrischorthodoxen vormen in Diyarbakır en omgeving de grootste christelijke gemeenschap. We hadden op internet alleen twee vliegtickets gekocht naar Diyarbakır en een huurauto geregeld vanaf het vliegveld. Maagd Maria. Daarvan wonen er nu 4 op het terrein van de kerk. Jakob van Nisibis in 309 tot bisschop gewijd. Diyarbakır. De H. dat als een soort compound dienst doet. maar doet niet open. lijkt niet te begrijpen waar we naar informeren. De met de katholieke kerk geünieerde Chaldeeuwse kerk is open en de Turks sprekende koster laat ons vriendelijk toe. maar op zondagmiddag is er geen geopend. Ook daar bevindt zich een aantal kerkgebouwen. zodra we beweging waarnemen.

Even buiten Enhil hebben zij een nieuw dorp gesticht. Zoals vandaag. De kerk beschikt ook over een nieuw batikgordijn dat de altaarruimte van de kerkruimte kan afscheiden. Het is er zeer toeristisch. Wanneer we buiten de hectiek van het toerisme thee drinken. In de crypte bevindt zich het graf van de H. omdat anders de Turkse staat de kerk confisqueert. Een inwoner legt ons in gebroken Duits uit dat zijn buurman ook een “kaffer” is. waar zij in kastelen van huizen wonen. Op het plein staat een groot tv-scherm voor de wk-voetbalwedstrijd die vanavond gespeeld moet worden. Ook het tv-scherm krijgt men niet meer aan de praat. maar dan in een klein geblindeerd winkeltje. Deze gordijnen hebben drie medaillons: de bovenste stelt de opstanding van Jezus Christus voor. Na het Zwitserse minarettenreferendum was er een mars op Mardin van radicale moslims. Voor het avondeten gaan we naar een plaatselijk restaurant. Bier is wel te koop. Het is er gezellig. Vrouwen blijken in Nusaybın alleen uit eten te mogen in een speciale ruimte en verzegeld van mannelijke familieleden. In de souvenirshop worden vaantjes verkocht met de tekst 'God has risen from the grave'. is de sfeer heel ontspannen. We zoeken een tafeltje. We rijden door naar Nusaybın. Een zwijgende monnik leidt ons rond en met zijn sprekende ogen legt hij ons alles uit: de 16 . die in een soort noodwoning boven de kerk woont. Turken uit de wijde omgeving komen er picknicken en het oude gebouw bewonderen. het saffraanklooster. Ons lijkt de theologie van de concilievaders uit de eerste eeuwen toch iets preciezer. We bezoeken de kerk en het opgravingterrein van de theologenschool die er eens stond. “kein Problem”. wat achteraf. maar iedereen gebruikt nog steeds de Koerdische plaatsnaam. Op het hoogtepunt waren er 1000 studenten. dat evenwel niet meer door monniken bewoond wordt. Als we de kerkbeheerder erop wijzen. Priester Yusuf ontvangt ons hartelijk. Met geld van teruggekeerde Syrischorthodoxen is de kerk gerestaureerd en van een keuken met alle comfort voorzien. Over omzet heeft men daar overigens niet te klagen. de kerk van de H. uit de 5de eeuw. Het terrein is afgezet met hekken. Kyriakos. Kafro Tahtaito. en de Mar Kyriakos. En dan valt de elektriciteit uit. op de vrije zondagmiddag. Jakob van Nisibis. de middelste de kruisdood. zien. terwijl inwoners van Diyarbakır het kerktorentje van de Chaldeeën belaagden. voorafgegaan door paardrijders met groene vlaggen en zwaarden. het oude Nisibis. de onderste wordt veelal gebruikt voor de plaatselijke heilige. de kerk van de H. maar worden vervolgens verzocht elders te gaan zitten. Het terrein wordt beheerst door één familie. De Turkse naam is eigenlijk Yemisli. Efrem heeft hier gestudeerd. Hij neemt ons vervolgens mee naar een oud klooster in de buurt. Dayro d’Mar Malke. ziet hij het probleem niet. De afbeelding van de martelaar Kyriakos laat echter een antisemitische tendens zien: de martelaar wordt veroordeeld tot de vuuroven door een koning die aangeduid wordt met “melik yehudi”. De gemengde bevolking gaat goed met elkaar om. We bestellen een biertje bij het eten. En zo worden wij in contact gebracht met de kerkbeheerder.Dayro du Za’faran. Jesaja van Aleppo. Maar helaas is er maar weinig nodig om de sfeer om te laten slaan. Ook de H. Zij heeft zich er gevestigd op verzoek van de bisschop. De volgende dag rijden we naar Enhil. Vol trots laat hij ons de Mar Eschaya. vertelt hij ons over hun ambigue leefsituatie. De ober is stomverbaasd: “Dit is een restaurant!”. sloten en prikkeldraad. dat thans op de grens met Syrië ligt.

de duizend jaar oude olijfbomen. daarna reden we door Arkah. dat volop in het nieuws staat wegens pogingen van de Turkse overheid om kloostergronden te onteigenen. Hij maakt zich grote zorgen om Europa en verbaast zich over de afbeelding onder: de kerk Mar Yakub in het oude Nisibis 17 . Het klooster is onafgebroken bewoond sinds zijn stichting in 397. We rijden door naar het beroemde Mar Gabriël klooster. maar hij roept de christenen in Europa wel op: “speak more openly”. Het contrast met de route erheen is groot. We hebben een uitvoerig gesprek met zijn secretaris.kloosterkerk. waar een militaire post gevestigd is op het kerkhof van de dorpskerk. Zonder die gronden heeft het klooster namelijk geen inkomsten meer en zal het vanzelf verdwijnen. Hij vertelt dat de Armeense genocide eigenlijk een christelijke genocide was. Zijn positie maakt het niet mogelijk al te politieke uitspraken te doen. Dayro d’Mar Gabriel. De meeste Nestorianen zijn gevlucht naar Mosul in Irak en worden daar nu uitgemoord. Ook de Syrisch-orthodoxe gemeenschap is gedecimeerd. in het Turks Üçköy. maar de bisschop heeft ze daaruit gekregen. de godgewijde stilte. We passeerden eerst een militair checkpoint. Zo gezegd tegen Koerdische rebellen… Vroeger was deze gevestigd in de kerktoren. We worden hartelijk ontvangen door de metropoliet Mor Timotheos Samuel Aktaş. die in Londen heeft gestudeerd.

komt veelvuldig voor in het Syri- sche koorgebed. ’s Avonds ontmoeten we broeder Joaqim. Wanneer we ze proberen te negeren. Dayro d’Mar Evgen. Terug in het stadje zien we dat de parochiekerk Mar Barsaumo open is. Wanneer wij ’s ochtends afscheid nemen. Hij leidt ons rond door het klooster met het graf van de heilige stichter Sjim’on. Eugenois. Het wordt gedoogd. Het is er een paar jaar geleden gebouwd op kosten van Iran. een vast onderdeel van de byzantijnse en orthodoxe religie. worden we lastig gevallen door een groepje jongens. De gebedshouding waarbij met het hoofd ter aarde gebogen wordt. in deze context natuur van God en natuur van mens verenigd in Jezus Christus. maar onderricht in hun taal en in het kerkelijke Syrisch is verboden. omdat hij de middelbare school in Enschede gevolgd heeft. Tegenover het klooster ligt middenin onbewoond gebied een piepklein moskeetje met een superhoge minaret. een kleine stad die meer kerktorens telt dan minaretten. het Mor Abrohom Monastırı. wordt er een steen naar ons hoofd geslingerd. moet hij toch 21 dagen dienen. nabij Nisibis herstarten. Velen in deze streek spreken Suryoyo. waarna hij. In de zomer zijn er zomerscholen om onderricht te geven. Er blijkt een zomerschooltje vanwege de Syrisch-orthodoxe kerk gaande te zijn. modern Syrisch. denken wij. De plaatselijke basisschoolmeester leert een groep jongens en meisjes in de leeftijd van pakweg 5 tot 15 allereerst het alfabet schrijven.1 Ook de gewoonte om zonder schoenen de gebedsruimte te betreden is algemeen in het Syrische christendom. en van de heilige abt Gabriël. Ondergrond: de kerk Kyriakos in Enhil foto onder: koepel van de kloosterkerk van Hah met militaire post op de achtergrond vrijwillige dhimmificatie daar. met name jonge mensen en scholieren. Hoewel hij zijn militaire dienst voor € 5. wat in maart 2011 inderdaad zijn beslag gekregen heeft. in tegenstelling tot moslims. 'Too dangerous'. die een bezoek van Westerse christenen niet erg kunnen waarderen. We passen ons noodgedwongen aan. speciaal bij het zingen van het trishagion. slechts een eenvoudige maaltijd mag gebruiken.000 heeft afgekocht. Hij ontvangt ons vriendelijk. Ook vele Turken komen hier voor een rondleiding. Duophysites—van het grieks. Zijn eerste vraag: 'Why are you duophysites?' 3 Welke doorsnee parochiaan zou in staat zijn je die vraag te stellen? Nescafé. Ook de kloosters doen dit. koekjes en theologie zijn de drie 18 . op zoek naar het Abrahamklooster.1. Monialen—kloosterlingen 3.2 van wie de oudste mij opnieuw op het hart druk het kruisje onder mijn T-shirt te dragen. is zijn korte uitleg. Hij spreekt goed Nederlands. Voor velen van hen is het de eerste keer dat ze een kerk bezoeken. Evenzo is de vormgeving van de vastendagen in de Ramadan aan de Syriërs ontleend. De monnik vast tot zonsondergang. Hij wil het klooster van de H. En daarvoor moet hij zijn monnikenbaard afscheren… De islam heeft duidelijk veel aan het Syrische christendom ontleend. Maar aangekomen in Midyat. Trishagion—een van de oudste christelijke hymnen. waarschuwt de metropoliet mijn ketting met een Ethiopische kruis onder mijn kleding te dragen. betekent twee naturen. Ach…. In het Abrahamklooster wonen twee monialen. 2. Ze zijn zeer geïnteresseerd en luisteren aandacht naar een voor hen onbekend stuk Turkse geschiedenis. Samentrekking van de griekse woorden voor drie en heilig.

of nog niet. maar ook zeer conservatief. Het kleine stadje wordt ernstig bedreigd: wanneer de aanleg van een nieuwe stuwdam doorgaat. Simon. verdwijnt het onder water. zeggen we in het Koerdisch “spas”. Zo is er geen vrouw zichtbaar in het straatbeeld. maar niet in bikini zoals bij ons in Nederland. gesticht in 419. om het klooster van de Theotokos. maar in het Koerdisch wel voorkomt. het Dayro d’Mar Yakub.ingrediënten van een enthousiaste ontmoeting. Maar Simeon is er niet zo blij mee. De stad is niet alleen heel Koerdisch. Er staan toevallig twee politieagenten in de winkel. dank u wel. Thans is het klooster door de Turkse overheid gerestaureerd. Als we foto’s maken. ze werpen ons een grijnsblik toe. De weg naar het klooster is nu snel gevonden. de gemeenschappelijke woorden om uit te drukken dat we in wezen hetzelfde geloven. Aziz met zijn gezin woont als kerkbewaarder in het Theotokos-klooster. Roodwitte linten hebben de toegang tot de restaurantjes aan de Tigris reeds afgesloten. in het Turks Anıtlı. met haut-reliëf van Bijbelse voorstellingen aan de buitenkant en fresco’s aan de binnenkant versierd. Op het eiland stond de beroemde Armeense H. het Dayro d’Yoldath Aloho. In een winkeltje kopen we water en vers fruit. gesticht in de 2de eeuw. en een Armeens klooster. Het zou het oudste klooster ter wereld zijn. In 1915 is alles verwoest. We overnachten in Bitlis. kijkt Aziz even de andere kant op. We weten niet precies wat te zeggen: kan je hier ronduit de weg vragen naar een klooster? Maar de jonge man schuift de mouw van zijn shirt omhoog en laat ons een tatoeage van een kruis zien. Een paar dagen later rijden we via Hasankeyf oostwaarts naar het Vanmeer. Je bent immers meteen herkenbaar met je in wezen joodse naam. Ons reisdoel in het gebied van het Vanmeer is het eiland Akdamar. maar keurig met een khimar. een stad gebouwd in een bergkloof met ondergrondse waterstromen vol ratten en stank. De ruïnes van het klooster zijn nog zichtbaar. heeft de Armeense kerk voor 19 . in Salah. Akdamar Adası. Alle Syrischorthodoxe kinderen dragen Semitische namen. Het aantal wegcontroles is niet meer op twee handen te tellen. De leermeester legt ons in gebroken Engels uit dat de Syrisch-orthodoxen geen monofysieten zijn. Op het feest van Kruisverheffing. We hebben als het ware niet. Een bootje brengt ons er in een halfuurtje naartoe. Hij laat ons de kerk zien met zijn beroemde stenen corpusloze kruis met bovenaan de geestduif. We willen naar Hah. afgezien dan van het kruis op de koepel. Het Vanmeer bevindt zich in het hart van Turks Kurdistan. weet niemand het antwoord. Omdat we geld moeten pinnen. in het Turks Barıştepe. Ook kunnen we naar de vierkante koepel klimmen. Vandaar uit is de militaire post buiten het klooster goed waarneembaar. stuurt de leerkracht een oudere leerling mee om ons de weg te wijzen. of een andere Westerse naam… Men biedt ons verblijf aan in het klooster van de H. een letter die in het Turks niet. Maar ons wordt uitgelegd dat er nog een Turkse wet zou zijn die ondermeer de letter ‘w’ verbiedt. Sinds 2004 is formeel zelfs onderwijs in het Koerdisch toegestaan in Turkije. Op de toeristenposters in ons hotel staan slechts een paar vrouwen afgebeeld. Maar we raken de weg kwijt. te bezichtigen. vanwaar uit we de kerken in Tur-Abdin gaan bezoeken. Als we de winkel uitlopen. 14 september 2010. Jakob. zou hem beter lijken. op z’n Engels Saimon uitgesproken. Met een verrekijker worden we in de gaten gehouden. Wanneer we informeren aan de museumbalie waarvan de ruïnes zijn. Hij heet Simeon. Een jonge Turk op een motor neemt ons zoeken waar en komt naar ons toe. en als museum toegankelijk. Kruiskathedraal.

We reizen weer naar het westen. naar de Bijbelse 20 . Wanneer we de vlakte door zijn. Şanlıurfa was het christelijke Edessa. Met stenen en massabes worden graven en religieuze plekken gemarkeerd. maar ook tegen het regenonweer en de hagel die kan losbarsten. De politie greep niet in. Zij wonen in tenten van geitenhaar. Maar alle Abrahamtradities zijn verhuisd naar de wat noordelijker gelegen grote stad Şanlıurfa. Koning Abgar is de beroemdste vorst van deze plaats. dwars door Noord-Mesopotamië. Op de vlaktes ten zuiden van de Tigris leven nog steeds nomaden. dat zij kort daarna hun vrijdaggebed in de kerk gehouden hebben. bereiken we het Bijbelse Haran (Gen 11:31-12:1). bestand tegen de verzengende zomerhitte. Op deze kale vlaktes hoeden ze hun schapenkudden. Radicale moslims waren hier zo boos over. Twee resterende zuilen van zijn winterpaleis op de citadel worden vandaag de dag “de troon van Nemrut” genoemd.foto: Heilig Kruis Kerk op Akdamar zonder kruis op de koepel en met de restanten van het Armeense klooste het eerst in bijna een eeuw weer de eucharistie gevierd in hun kerk. Er lijkt niets veranderd sinds Abraham en Sara.

Het is een grote havenstad met een saaie zeeboulevard. dat hij een zoon heeft die Isa heet. Aan de voet van de citadel bevindt zich een soort relipretpark. het antieke Alexandrië bij Antiochië. die er blijk van geeft goed Engels geleerd te hebben op school. Dan spreekt een jongeman. Blijkbaar is dat in een stad zonder christenen geen probleem. In de Koran wordt Jesus Isa genoemd.. Bovendien mogen christelijke kerken geen priesters opleiden. waar in 605 voor onze jaartelling de veldslag plaatsvond tussen farao Necho ii en de Babylonische koning Nebukadnezar ii. gaan we een hapje eten in het stadscentrum. eveneens vol heilige koikarpers. Van het christendom is geen spoor meer te bekennen. de Balikligöl. vol heilige koikarpers en de Bron van Zeliha. Het water wordt naar kraantjes geleid. de bijvrouw van Abraham volgens de Koran. Het lijkt wel Lourdes. is nog steeds in shock. Eyyüp Peygamber Makamı. de Ayn Zeliha. die ook in de Koran voorkomt. Alle inwoners weten waar de katholieke kathedraal ligt en we worden vriendelijk de weg gewezen. De gesloten poort gaat moeizaam en niet zonder argwaan open. Zijn secretaresse. Alle christenen kennen elkaar immers. die met een vriend in zijn schoenenzaak staat. al decennia. Het is er zeer gezellig. En zonder priestervoorgangers verdwijnen kerken vanzelf… Zuster Leonore vindt het ook niet nodig Turks te spreken: iedereen spreekt toch 21 . De sfeer is zeer gemoedelijk. antwoorden we. Opeens zegt hij. We drinken er een kopje thee en worden bediend door een ongesluierde scholier. Dan ontdekken we dat ik mijn kruisje boven mijn kleding draag. We reizen door naar Karkamiş. ons opgeknapt hebben. Toen de stad ingenomen werd door de moslims. Twee grote vijvers met groene grasvelden bepalen het beeld: de Vijver van Abraham. Hij vervolgt dat hij ook een dochter heeft. die meteen op zijn Facebook-pagina geplaatst wordt.. Omdat zijn vriend bij hem staat. later. een franciscanes uit Boston. heeft men zijn graf overgebracht naar Diyarbakır. Hij zou onder druk van zijn familie de daad gepleegd hebben en de bisschop ritueel met een mes van het leven beroofd hebben. ons aan: of we geen schoenen willen kopen voor onze vrouwen thuis. Hij vraagt een foto van ons te maken. zij heet Maryam. een tot het katholicisme bekeerde moslim. genoemd naar de Koerdische naam van Şanlıurfa. Aan de rand van Şanlıurfa bevindt zich nog een heiligdom: de grot van de profeet Job. ongeacht tot welke kerk ze behoren. zuster Leonore. De jonge restauranthouder is maar wat trots op ons bezoek. De katholieken in İskenderun vormen een Italiaans eiland in een Turkse wereld. Op het heiligdomsterrein bevindt zich ook een bron. De dader was zijn privéchauffeur. We zijn duidelijk de enige niet-Turkse toeristen. Het seminarie staat leeg. Mooie naam. het Karkemis uit Bijbelse tijd. Uiteraard bezoeken we die ook. De Babylonische overwinning maakte de weg vrij om het Mesopotaamse machtsgebied naar het zuiden uit te breiden.Nimrod (Gen 10:8-9). waar de moslimgelovigen vele flessen vullen om mee naar huis te nemen. De katholieke kerk is immers nog steeds niet formeel erkend door de Turkse overheid. We kuieren nog wat rond. We hadden de verhalen reeds uitvoerig gehoord bij de christenen die we ontmoet hadden. Het Noordrijk Israël en. durven we hem niet te vragen of hij christen is. Een paar weken voor ons bezoek is de bisschop Luigi Padovese vermoord. het Zuidrijk Juda zullen daarbij eveneens ingenomen worden. De Thomas-kerk werd een moskee. De apostel Thomas is na zijn dood in India naar Edessa overgebracht en daar begraven. Daarna bereiken we İskenderun. Wanneer we in het Riha-hotel.

de kerkmoskee. Antiochië kent ook een synagoge. het graf van de profeet Daniël. Na zo’n 10 jaar heeft men recent gewoon een groot kruis geplaatst op de gevel en daarmee iedereen. Maar men weigert stelselmatig een verschil te maken tussen joden en Israëlische politici. Tegenover de moskee ligt de Makan-ı Şerif. Iedereen is er. Maar deze katholieke kerk kunnen we niet zomaar in. Maar er zouden geen problemen zijn is deze multireligieuze stad. We besluiten er een paar mee te nemen. Met verschillende touringcars zijn christenen uit Jordanië en uit Libanon naar Antiochië gekomen. zien we alleen maar geïrriteerde gezichten. Het is sabbat. Antakya is een bruisende stad aan de Orontes. Wellicht is de synagoge in gebruik. De moskee heet nog steeds de Kilise Cami. Petrus. moet entree betalen of wachten. Zondag wordt het in Tarsus gevierd. Dominee Daniël met zijn gezin werkt er. Naast de kerk hebben ze een Koreaans eetcafé. Wie een uurtje te vroeg komt. maar we wachten nog op de bus uit Antakya en 22 . op de dag zelf in deze kerk te Antiochië. tot ongeveer 300 km. die zowel in de Bijbel als de Koran voorkomt. Een bekeerde Turk laat ons de kerk en de consistoriekamer zien. van Tarsus. voor Turkse begrippen een immens bedrag. gaat de aartsbisschop van İzmir. verzamelen zich.Engels? In de kerk liggen exemplaren van het Nieuwe Testament in het Turks. Omdat Luigi Padovese niet meer leeft. waarvoor per persoon € 4 entree betaald moet worden. de voormalige Paulus-kathedraal. Alsof het handjevol joden in Antiochië daar iets mee te maken heeft. die ons met twee kussen hartelijk verwelkomt. Natuurlijk! Daarna haasten we ons naar Tarsus. Maar we mogen er nog niet in. Mag je hem luiden? Nee. Als we vragen of het nu een katholieke kerk of een museum is. Wanneer we ernaar informeren vertelt een plaatselijke kleermaker ons dat de synagoge gesloten is. De katholieken uit de omgeving. Zo runt de familie Lulu een souvenirshop. voor. Daniël vraagt of we. overdonderd. Vol trots laat pater Dominik ons nog even iets bijzonders zien: een minikerktoren- tje met een klok erin. Er blijk nog een kerk in Antiochië: een Zuid-Koreaanse presbyteriaanse kerk. om zondag het hoogfeest mee te kunnen vieren. Het is weliswaar een katholieke kerk. Aan de rand van de stad ligt de grotkerk van de H. Een deur met een roestige ketting is het bewijs. natuurlijk niet. Midden in de stad ligt de oude moskee. Hij als moslim koopt ook gewoon bij joden en wijst ons een aantal joodse zaken aan. Het is een moskee met een absis en de onveranderde kerktoren is thans als minaret in gebruik. De kerk wordt door de Turkse overheid uitgebaat als museum en elk religieus gebruik moet aangevraagd worden. bij hem in de kerk de zondagspreek willen houden. Toen de moslims Tarsus innamen heeft men een islamitisch pelgrimsdoel in het leven geroepen als tegenhanger voor de apostel Paulus. Als we echter doorvragen naar de reden van de sluiting van de synagoge. die we de dag erop weg zullen geven in Antiochië. Eindelijk kunnen we naar binnen. Het zou de oudste kerk ter wereld zijn. We trekken de stad in. Binnenkort is het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Niemand durft ze uit te delen. inclusief de Turkse overheid. In de katholieke kerk vernemen we van pater Dominik dat de reden de Gaza-vloot is. Zondagochtend gaan we naar de Paulus-kerk. Het is druk bij de grotkerk. Maar we kunnen het joodse gebedshuis maar niet vinden. Ruggero Franceschino. wanneer we de volgende keer komen. wordt het gesprek minder vriendelijk. maar de katholieken kunnen er niet zomaar gebruik van maken. Zij geldt als museum.

Ook hier worden we weer hartelijk ontvangen. Als we gewoon doorlopen en nogmaals het oude centrum in willen lopen naar de kerken waar we onze reis begonnen zijn. We keren maar terug naar ons hotel. Archibald L. de Mor Petrus . wordt momenteel gerestaureerd en een nieuw kerkelijk centrum wordt er gebouwd. Hij blijkt in Regensburg gestudeerd te hebben. priester van het bisdom HaarlemAmsterdam. veronderstellen wij. die uit het niets opduikt. zegt de bisschop in vloeiend Duits.M. uitgescholden in het Italiaans. Even later klinken in Tarsus bij de Schriftlezing de woorden: “Ik ben een jood. Terug in Diyarbakır bemerken we dat de sfeer op maandagavond heel anders is dan op zondagochtend. maar op mijn T-shirt staat een afbeelding van het Colosseum.H. geboren in Tarsus” (Hand 22:3). Mijn kruisje was weliswaar verborgen onder mijn T-shirt. blijken gevolgd te worden. Wanneer we na het avondeten het restaurantje verlaten worden we door een Turk. van Wieringen. De Petrus en Paulus-kathedraal. Nee hoor. Het wordt tijd voor de terugreis naar Diyarbakır. wordt ons duidelijk gemaakt. waar hij colleges gevolgd heeft bij de huidige paus. is Universitair Hoofddocent voor Oude Testament aan de Tilburg School of Theology (Faculteit Katholieke Theologie) van de Tilburg University en lid van de Beraadgroep Samenlevingsvraagstukken van de Raad van Kerken Nederland. en uiteindelijk kan men dan toch verder rijden.foto: als Abraham en Sara İskenderun. “Der Ratzinger ist mein Papst”. Deze voert ons via Adıyaman om de groeten van de katholieke pastoor van İskenderun over te brengen aan de Syrisch-orthodoxe bisschop. Morgen zullen we met een rugzak vol verhalen terugkeren naar Amsterdam. Dr.Mor Pavlus Kilisesi. 23 . Elk jaar hetzelfde ritueel: aangehouden door de politie die zomaar iets moet controleren. Ze hebben misschien panne.

Deze menora is elektrisch en er wordt voor chanoeka een vlantaarnpaal uit de grond gehaald en vervangen door de menora. Het dekseltje kon er af en dan kon je er olie in doen. maar eigenlijk is dat niet zijn hoofdtaak. vlakbij het Stadshart naast het Cobramuseum. maar ik spreek nog altijd over een menora en niet over een chanoekia.Het is begonnen in New York en vandaar uit heeft het licht van de menora zich over de wereld verspreid. Tot zo’n 40 jaar geleden hadden we het alleen maar over een menora en dat hou ik maar zo. Hoe klein en hoe groot kan een menora zijn? Eigenlijk kan hij piepklein zijn. Dit alles prachtig versierd. Hoe je ook chanoeka viert. Zelf heb ik een heel simpel reismenoraatje. In plaatsen en centra waar veel joden samen komen worden deze menorot opgericht. De term chanoekia is volgens mij een uit Israël overgewaaid modernisme. De menora hoeft niet uit een stuk te bestaan. Enige tientallen jaren geleden is de organisatie van Lubavitch (dat is hetzelfde als Chabad) wereldwijd begonnen met het neerzetten van metershoge menorot. Ook in Nederland gebeurt dit al vele jaren. een klein kandelaartje voor de sjammasj en een stuk lontdraad waar ik stukjes vanaf knip. de bediende. Nog vele jaren . Het is begonnen in Amsterdam en later verplaatst naar Amstelveen. Stel je voor een lange smalle sjofar die eindigt in een klein tuitje en daarop gesoldeerd nog 7 kleine sjofartjes. Texel en Groningen en wie weet ook nog in andere plaatsen. Hij liet mij een kleine zilveren reismenora zien. Hier kan je dan meteen nog wat leren.Lernen Rabbijn Shimon Evers Misschien ben ik nog een beetje van de oude stempel. en bijv. Elke avond zet ik zoveel bakjes neer als ik nodig heb. (misschien komt hier wel het woordje ‘smoes’ vandaan. zoals op sjabbat en waarom laat je hem dan meebranden met de 24 andere kaarsen. Haarlem. De menora is een van de joodse gebruiksvoorwerpen die als bron van inspiratie heeft gediend voor vele kunstenaars om hun creativiteit te uiten. Andere steden volgden Amstelveen. Ze hebben alleen tot doel om ons te herinneren aan de wonderen van toen. Amersfoort. Een tijd terug was ik op bezoek bij iemand met een interessante collectie judaica. geniet van de lichtjes en laat de boodschap van het chanoekawonder tot je doordringen. Zutphen. Niet veel groter dan een luciferdoosje. Middelburg. De sjammasj. Ik heb 8 kleine zandgebakvormpjes gekocht. Den Haag. we mogen geen gebruik maken van de lichten van de menora. Almere. Opmerkelijk is dat de plaatselijke autoriteiten volledige ondersteuning geven. Het is ook een van de bedoelingen van chanoeka om het licht van dit wonder naar buiten uit te stralen en te delen met anderen. Daar staat nu gedurende chanoeka een ruim 5 meter hoge menora. Maar misschien dat iemand zich vergist en toch per ongeluk iets leest of nakijkt bij het licht van de menora. en nu zijn er grote menorot in Amsterdam op de Dam. dan kan hij zich beroepen op de sjammasj en zeggen dat hij gebruik heeft gemaakt van de sjammasj. Maastricht. Dan zou je toch ook gewoon een lucifer kunnen gebruiken. wordt gebruikt om de andere lichten mee aan te steken. hij kon de sjammasj als ‘smoesje’ gebruiken) Maar het kan ook veel groter. op de derde avond staan er 3 bakjes en een kandelaar enz. Een flesje olijfolie en ik kan op reis. Samen 8 bakjes en nog een bakje buiten de rij voor de sjammasj. of je het in het groot doet of in het klein. Thuis gebruiken wij een menora die vrij modern van vormgeving is. En zo zijn er nog duizenden varianten te bedenken van menorot. Rondom waren tuitjes waar je lontjes in kon hangen en midden op het dekseltje was er ook nog ruimte voor een sjammasj – de naam van (meestal) het middelste lampje. Arnhem. En waarom staat hij meestal iets hoger of voor de kaarsen? Echter.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->