Naam: Theresa Dao Datum

:

Akkoord:

LEESVERSLAG NEDERLANDS 5 VWO
I Tekstbeleving:persoonlijke reactie en waardeoordeel

Ik vond het boek spannend, leuk om te lezen. Het onderwerp was interessant. De verhaallijnen waren wel een beetje ingewikkeld maar ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Liever had ik wel zelf een ander boek willen lezen aangezien ik al wel veel boeken heb gelezen over de jodenvervolging.
II Tekstbestudering: samenvatting, analyse en interpretatie A: VOORWERK: 1. Complete boekbeschrijving:
Verschijningsdatum 1e druk: 21 oktober 2010 Gebruikte druk: 1e Aantal bladzijden: 370 Uitgeverij: De Bezige Bij te Amsterdam Op de rode voorkant staan twee zilverkleurige pistolen met enkele gaten afgebeeld. De titel bij het omslagbeeld is “A girl ’s gotta do what a girl ’s gotta do.” (Een meisje moet doen wat ze moet doen.) Dat verwijst dus o.a. al naar de themathiek van het boek.

B: SAMENVATTING VAN DE INHOUD:
Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Jessica Durlacher, De held . Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 2010. Een vrouw (Sara) herinnert zich een avond waarop haar hele familie bij elkaar was. De aanleiding is het vertrek van haar zoon Mitch naar de University of California. Ze zijn met z'n zevenen en haar vader Herman maakt koolrolletjes. Terwijl hij in de keuken bezig is, denkt de vrouw aan haar man Jacob, een bekend film- en televisieprocent, en aan haar moeder Iezebel. Ze ziet dat haar oudere zus Tara in gesprek is met Mitch. Dan horen ze dat er in de keuken iets kapot valt. Iedereen schrikt, uitgezonderd haar dochter Tess omdat die naar een iPod luistert. Niemand durft te gaan kijken, behalve Mitch. Even later komen opa en kleinzoon de kamer in met de rolletjes en de saus. Het zal de laatste keer zijn dat haar vader dit gerecht maakt. Niet lang daarna gaat Herman Silberstein dood. Als vader en man was hij overbezorgd, niemand heeft hem kunnen beschermen. Hij was in de tuin gevallen en had zijn heup gebroken. Na een operatie werd een kwaadaardige bacil hem fataal. Op zijn sterfbed riep hij om zijn moeder Zewa. Hij had zijn ouders voor het laatst op zijn vijftiende verjaardag in Westerbork gezien. Na de oorlog kreeg hij te horen dat ze in concentratiekampen waren omgekomen. Wat er met zijn broer Federmann was gebeurd, kwam hij nooit te weten. Behalve de naam van Zewa fluisterde Herman steeds: Wagner . Zijn dochter begrijpt niet waarom. Na zijn dood wordt de familie uitgenodigd in

dat afkomstig blijkt van een pistool dat onder het bureau vastzit. Door de komst van een voorbijganger moet haar belager haar loslaten. maar hun huwelijk had eronder geleden. Op een dag vertelt deze dat Herman 'de zaak' gewonnen heeft. Het is van het merk Wagner . Op een afgelegen pad komt haar een auto tegemoet die niet afremt. de geboortestad van Herman. Sara en Tess vertrekken naar San Francisco om samen met Jacob afscheid van Mitch te nemen voordat hij naar het opleidingskamp gaat. Herman heeft blijkbaar dingen voor hen verzwegen. Door de rechtszaak die Herman aanspande. Helaas is hij de brieven kwijtgeraakt. Sara raakt overstuur. schrijft . Daaruit blijkt dat Zewa niet wist dat en bij wie Herman was ondergedoken. Tess komt van de zolder en bevrijdt Sara. Sara ziet bij thuiskomst zijn kinderkoffertje liggen en vindt daarin tot haar verbazing de brieven die Zewa in 1942 vanuit Westerbork aan haar vriendin Fietje Leeder heeft geschreven. Jacob komt voor zijn werk naar Amerika en Sara gaat terug. Monica. Dan slaat de voordeur dicht. Weer thuis in Overveen overdenkt Sara dat ze het dankzij Jacob heel goed heeft. zit er echter niet bij. Sara komt er vanaf met een blauw oog en gescheurde enkelbanden. Sara vertrekt naar Berkeley om Mitch op andere gedachten te brengen. Sara en Tess gaan bij Iezebel logeren. Beneden klinkt opnieuw een schot. Omdat Sara Hermans bureau krijgt. Sara brengt veel tijd bij Iezebel door. Daar zat ook een bijzondere bij. Hij valt op de grond en Tess wordt meegenomen naar de zolder. is de aannemer failliet gegaan. Het gezin was de stad ontvlucht toen de nazi's de Joden hun bezit afnamen. Hij noemt haar bij haar naam en sleept haar het bos in. Sara moet telkens denken aan een verhaal van Herman over de muzelman. Ze schreeuwen naar Jacob dat hij de kluis open moet maken. wordt hij in zijn schouder geschoten. Jacob wordt naar het ziekenhuis gebracht om geopereerd te worden. Herman. Niet lang daarna vertelt Jacob dat Mitch voor het Amerikaanse leger heeft gekozen. wordt ze naar de logeerkamer gebracht en vastgebonden. die later historicus werd. Nadat Sara's doosjes met kostbaarheden in een zak verdwijnen. Daar doelde Herman dus op. de illegale werkster van de familie.Baden-Baden. De naam van de aannemer was dezelfde als die van een bekende NSB'er. maar haar bijna omver rijdt. Jacob krijgt promotie. In het kamp was hij bijna zelf zo'n gewetenloze geworden toen hij brood stal van stervende kinderen. maar ze neemt het eerst mee naar huis. Ze doelt op een conflict met een aannemer over de bouw van de serre. heeft ondertussen ongevraagd de kamer van Mitch schoongemaakt. Sara wijst op haar voorhoofd en scheldt de bestuurder uit. Sara onderzoekt Hermans bureau en vindt een mapje met onder andere paspoorten van Zewa en Federmann. Sara belooft het af te geven bij de politie. Wanneer het moment van Mitch' afstuderen nadert. maar Jacob is trots. wat betekent dat het gezin naar Californië moet verhuizen. Even later keert de auto om en stapt er een man uit die haar tegenhoudt. Vlak voor de verhuizing komt Tess op een nacht de slaapkamer van Jacob en Sara binnen. Hij laat zich niet ompraten. waar hij haar probeert te verkrachten. Plotseling klinkt er een schot. Ze logeert met Tess bij Iezebel. Ze zijn voor haar onleesbaar en zullen ontcijferd en vertaald moeten worden. Op een mooie herfstdag gaat Sara hardlopen in het bos. haalt ze het op. De kranten staan vol van de overval. Haar handen zijn vastgebonden en achter haar staan twee mannen met bivakmutsen. Sara leest haar moeder de inmiddels vertaalde brieven van Zewa voor. Tijdens het diner vertelt de archivaris dat hij brieven had gevonden die door Zewa vanuit Westerbork naar haar vriendin Fietje Leeder waren verstuurd. had een boek met Joodse familiegeschiedenissen van de stad geschreven en daarom werd hij nu postuum tot ereburger benoemd. Deze informatie is nieuw voor de familie en de grote vraag is nu waar Herman van zijn dertiende tot zijn vijftiende was. Zijn film over het cabaret in Westerbork had een Oscar opgeleverd. Als hij begint te gillen dat ze Tess los moeten maken. Tess is in shock. De bijzondere brief waarop de archivaris doelde.

die inmiddels uit het ziekenhuis is ontslagen. Ze zoekt zijn adres op en rijdt naar zijn huis. Als Mitch uitgezonden wordt naar Afghanistan. Als ze de foto's nog eens bekijkt. die Joodse mensen van huis heeft opgehaald. Mitch heeft zijn woorden bewaarheid. die in Zuid-Afrika ook slachtoffer werd van een overval en een verkrachting. belt hij met de mededeling dat hij de ontbrekende brief heeft waar de archivaris op doelde. Sara ontkent dat ze deze man kent. In de map over de bouw van de serre stuit ze op een foto van de aannemer en ziet tot haar verbijstering dat deze Ton Raaijmakers haar aanrander is. Herman had Mitch gesmeekt een vechter te worden en de familie wel te beschermen als het nodig was. Omdat Herman zich schaamde voor de waarheid. De volgende dag worden ze gebeld door de politie. waar hij een pistool vond. Sara gaat op onderzoek uit bij het NIOD en leest dat Tons vader een actieve NSB'er is geweest. het zoontje van Fietje. Deze vrouw legt zich echter bij de situatie neer en zoekt geen vergelding. Sara is toch wel trots op Mitch. Later herkende Tess hem in opa's map als Ton Raaijmakers. Op een onbewaakt ogenblik neemt ze het pistool en gaat naar Raaijmakers huis. Thuis vertelt Sara Jacob de hele waarheid van de overval. Het gezin verhuist naar Amerika. Toen Mitch op zijn dertiende met zijn opa Herman in Baden-Baden was. Sara laat het pistool verdwijnen in het kanaal. Ze volgt hem ook vanaf de sportschool. had Herman de brieven van Zewa aan Fietje stiekem meegenomen. Epiloog Een week later ontvangt Sara de brief die Herman stuurde aan Mo. maar hij durfde het pistool niet te gebruiken. Zijn vader had samen met hem en Ferdermann de lichamen in de tuin begraven en ze waren naar IJmuiden gegaan. mist ze twee kogels. zijn haar achterna gereden en brengen haar weer thuis.M. Monica's zoon David. De overval krijgt op televisie aandacht in het programma Opsporing verzocht . Vanwege de bijzondere familieomstandigheden krijgt Mitch toestemming om afscheid te nemen van zijn vader. hoort ze wat Tess overkomen is. Opa had verder verteld dat de politie hen in 1942 op kwam halen. Daarom vond Mitch het zijn plicht om Raaijmakers dood te schieten. Coetzee te binnen. Sara en Tess vertrekken naar Amerika voor de diploma-uitreiking. De derde man op zolder vertelde haar over de poging tot verkrachting van Sara en bevredigde zich in Tess' mond. maar durft het karwei niet af te maken. De politie heeft ook niet stilgezeten en na DNA-onderzoek hebben ze geconstateerd dat David een van de overvallers is. Mitch verzekert haar dat Raaijmakers bijna dood is. Op het bureau horen ze dat Ton Raaijmakers is vermoord. Sara biecht Jacob op dat ze weet wie haar wilde verkrachten. Herman had zich in de kast verstopt. Wanneer ze thuis het pistool inspecteert. herkent ze in de stukadoor die er ook op staat. Hij zag hoe zijn ouders en broer met geweld werden weggevoerd. Onderweg schiet haar de hoofdpersoon uit de roman Disgrace van J. Hij had gezegd dat hij hen haatte. Hij moet dood. Sara ontdekt via Facebook wie Raaijmakers vrienden zijn. waarna Tess eindelijk vertelt dat er toen een derde man in huis was. Jacob en Mitch die Tons adres vonden. Hij vertelt in de brief dat hij met de Wagner iedereen had afgeknald die hen op kwam halen. Vandaar uit . Een van hen vertelt dat Ton college liep bij Herman vanwege het verleden van zijn vader. Uit schaamte meldde hij zich niet bij Fietje. Bij het huis aangekomen doet Sara een panty over haar hoofd. bedacht hij een mooi verhaal. waar zijn ouders en broertje net op transport waren gesteld.Sara hem een brief waarin ze vertelt dat Jacob niet meekomt omdat hij aan galstenen geopereerd moet worden. Jacob belt hem op vanuit het ziekenhuis en vertelt de ware reden van zijn afwezigheid. Tess huilt uit bij Mitch en omdat Sara staat af te luisteren. Ze verdenkt Raaijmakers er ook van Herman van het tuinmuurtje geduwd te hebben. Na drie maanden werd hij alsnog opgepakt en naar Westerbork gebracht.

Motto / opdracht: Aan de roman gaat een motto vooraf uit een schurken. Herman is eigenlijk een antiheld. In 2004 bezoekt hij met zijn kleinzoon Baden-Baden en dan vertelt hij het ware verhaal. Hij. Hij had de taak op zich genomen en de vergelding te voltrekken. Dat is natuurlijk niet waar en Herman heeft er na de oorlog een enorm schuldgevoel aan over gehouden. Ze zitten nu in Amerika. Hij haf het niet gedurfd en daarna was hij uiteindelijk ook opgepakt. wordt zomaar ongedaan gemaakt door het kwaad van buitenaf. Maar zoon Mitch neemt de familietaak op zich. had moeten neerschieten. Je mag nee. 2. Sara wil het lot in eigen handen nemen. je moet je eigen gezinsleden beschermen tegen het kwaad. 3.vertrok hij met zijn vader. ook hij staat op tegen de pest '. In De held is Mitch degene die ervoor zorgt dat het kwaad (Ton R. De held die Herman had willen zijn. C: ANALYSE EN INTERPRETATIE: 1. omdat hij het pistool niet gebruikt heeft. Slechts op papier maak hij van zichzelf een held. Daarom heeft Mich de trekker overgehaald met het pistool van opa. In de epiloog doet hij het verhaal echter heel anders voorkomen. De titel ” held” kan daarom ook op Mitch van toepassing zijn. net als haar vader in de oorlog. De bescherming die de familie biedt aan de afzonderlijke leden. Dat leidt tot schuldgevoelens die alleen . Durlacher weet beide thema's onberispelijk met elkaar te verbinden. Genre en subgenre: “De held “is een psychologische roman over wraak en verzoening. omdat hij enkele jaren geleden gemerkt heeft dat zijn opa zijn hele leven lang geleden heeft onder het feit dat hij de oorlog niet daadkrachtig is opgetreden toen de politie in opdracht van de nazi's zijn joodse ouders kwamen ophalen.en ondertitelverklaring: “ De Held” verwijst naar de laatste episode in het boek waarin Herman vertelt over de razzia in de oorlog. toen hij hoorde van de vernedering die zijn zusje was overkomen. “ De held” is daarnaast een roman over een familiegeschiedenis en het geheim dat in de familie is ondergedoken. 4. Durlacher heeft de roman opgedragen aan haar familie. de inbraak) wordt hier als positief ervaren. Thema: Sara maakt meer dan zeventig jaar na de oorlog op kleine schaal hetzelfde mee als haar vader in de oorlogsjaren.) nooit meer kan toeslaan. Het zich verzetten tegen de ellende (de pest in de roman : in de roman de verkrachting. wordt verpersoonlijkt in zijn kleinzoon. Zijn moeder had het ook niet gedurfd. Hij had met een pistool op zolder in een luik gezeten en getwijfeld of hij de foute politiemensen die hen kwamen ophalen. tegenstand. Titel. maar hij dwarsboomt. maar haar lukt het niet de daad te voltrekken en de trekker over te halen.De boom staat symbool voor verzet. Daarom gaat hij ook in (Amerikaanse) miltaire dienst om in Afghanistaan/Irak orde op zaken te stellen. moeder en Federmann naar New York waar ze een geweldig leven leidden. (vergelden of vergeven?) maar ook over de herinneringen aan de oorlog en het schuldgevoel dat mensen daaraan hebben overgehouden. In een brief aan zijn vriendje schrijft hij dat hij zijn ouders naar boven heeft gestuurd en dat hij de NSB’ers heeft doodgeschoten.en schelmenlied van de JoodsRoemeense auteur Paul Celan (1920-1970): 'Maar. de boom. Het motto verwijst naar de opstandigheid van diverse personages die niet van plan alles over zich heen te laten komen. Mitch is de boom die opstaat tegen de pest. Hij laat zijn kleinzoon beloven later nooit dat gevoel van machteloosheid over zich heen te laten komen en altijd moed te tonen wanneer het zover is.

zo helend. 360). Hierdoor beschermt hij zelf zijn gezin heel erg en hij draagt geheimen met zich mee die tijdens de vervolging plaatsvond. Het kunstwerk is gemaakt door Carina Berholm Sundén en draagt de titel A girl's gotta do what a girl's gotta do. wat anders dan het vaste voornemen tot vergelding ?' (p. Sara zorgt er ten slotte voor dat het op de bodem van het Noordzeekanaal komt te liggen. 305). bewaarde hij. Het vormt de verbindende factor tussen drie generaties van de Joodse familie Silverstein. maar hij heeft het pistool wel opgehaald na de oorlog en verborgen gehouden onder zijn bureau. Daar wordt het gevonden door zijn dochter Sara die het ook niet durft te gebruiken bij de vergelding van Raaijmakers. Het pistool vormt een leidmotief in de roman. Sara is zelf niet in staat om het vonnis te voltrekken. 'Boosheid geeft vleugels'. 170-172). Sara vraagt zich daarna af: 'Bestaat dat: een evenwicht. 5. . Daarna ging hij net zo lang door met zijn privéoorlog totdat Raaijmakers failliet ging (p. Symboliseert heldhaftigheid en lafheid. Opa Herman heeft de Wagner (zoals hij het wapen noemt) niet durven gebruiken. Zij vertelde over haar vader. 218). Op de omslag staan twee gehaakte pistolen. Motieven: (zelf aanvullen) Naam omschrijving / citaat bron 1.Het pistool. Maar haar zoon Mich heeft zijn opa ooit beloofd op te treden tegen machteloosheid en hij gebruikt het wel.verdwijnen door wraak te nemen. 'En wat anders is zo reinigend. zo bleek na zijn dood. het bureau dat zij van hem erfde. 6. denkt zij. haar nieuwe roman. Zij omschreef hem als een ‘redelijk man’ en als ‘verlicht en vergevensgezind’. een geladen pistool met vijf kogels erin. vindt ze onverdraaglijk. Wanneer Mitch het karwei afmaakt. na een paar jaar gevangenisstraf weer vrij komt. tussen kwaad en goed?' (p. Idee: Aanleiding voor het schrijven van de roman: Bron: Het NRC van 22 oktober 2010 Op 4 mei 2001 hield Jessica Durlacher in De Nieuwe Kerk in Amsterdam de Nationale Herdenkingsrede. zei Herman nadat de serre verzakte. leidmotief. wekt bij Sara een woede op die niet te stuiten is. Ondanks Auschwitz had hij zijn geloof in de toekomst weten te behouden. keert de rust weer in het gezin. Gerhard Durlacher (1928-1996). Je zou zelfs kunnen zeggen dat het hele verhaal om dat pistool heen geplooid is. Het idee dat Ton R. Dit intrigerende gegeven verwerkte Jessica Durlacher in De held. Maar in zijn Gispenbureau. wat anders kan het vuil en het kwaad wegwassen en het stampen van onze harten om de verraden veiligheid tot bedaren te brengen. Daarmee hoopte hij zijn gezin tegen eventuele belagers te beschermen. Ze denkt ook in Amerika zijn haat niet te kunnen ontlopen (p. Het aan den lijve ondervonden geweld en het niet kunnen beschermen van Tess. Hij had de woorden gevonden om over zijn kampervaringen te kunnen vertellen. hij is zijn ouders kwijt geraakt toen hij 15 was. De Jodenvervolging: De vader van Sara heeft de Jodenvervolging overleefd. Nawerking van de Tweede Wereldoorlog 2.

perspectief: Aan het eigenlijke verhaal gaat schuingedrukt een herinnering vooraf van Sara aan een samenzijn van haar familie. Moeder-zoonverhouding (Sara ten opzichte van Mitch): Herman beschermd Sara en Tara overdreven. Het familiegeheim: Herman heeft zich niet aan zijn afspraak gehouden nadat zijn ouders werden opgepakt. Ook had hij het lef niet om de mensen neer te schieten die zijn ouders hadden opgepakt. haar grootmoeder. Boete? 7. waardoor er geen rustpunten te vinden zijn. Afwisselend zijn een vertellend-ik en een belevend-ik aan het woord. die het druk heeft met zijn carrière.--> cyclische bouw. Het boek kan dus letterlijk aan één stuk door gelezen worden. Dan volgen 160 genummerde hoofdstukken. De schrijfster sluit de roman af met een dankwoord. en wanneer Sara wordt aan gerand kan ze zich niet goed verzetten. Wraak en vergelding: Sara wil Raaijmakers wreken wanneer ze achterkomt wat hij heeft gedaan met haar dochter en wat hij haar heeft aangedaan. Daarna volgt de epiloog met de brief van Herman aan Mo. Schuld en boete: Herman had enorme schuldgevoel gekregen na het oppakken van zijn ouders. Structuur /10. Heel geraffineerd wordt beetje bij beetje prijs gegeven hoe de vork in de steel zit. De belevende verteller gebruikt de tegenwoordige tijd. sluit het slot weer aan bij het bezoek aan BadenBaden aan het begin van de roman. Er is ook een Facebookpagina nagebootst. Dat doet hij omdat hij zelf hele erge dingen heeft meegemaakt tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Door het familiegeheim pas aan het eind te onthullen. Personages: Sara Silverstein is als meisje heel beschermd opgevoed. Dat gaf haar een gevoel van onaantastbaarheid. Na dit incident komt er nog meer onheil. Haar zoon Mich dood hem wel en heeft zo wraak genomen voor zijn gezin. waardoor scènes als de verkrachtingspoging en de brute overval meer zeggingskracht krijgen. brengt de schrijfster spanning in het verhaal. Daardoor heeft ze de gelegenheid om het verhaal te onderbreken voor enkele overpeinzingen. Daarin wordt er geschreven over het familiegeheim. Alles ging goed totdat dit gebeurde. Na het overlijden van haar vader moet ze zichzelf redden. 9. De overige passages worden door Sara achteraf verteld. Ze begrijpt de brieven niet en stuurt ze daarom op om te laten vertalen. Zijn autoriteit . 8. Sara en Herman. waarvan pas op pagina 57 blijkt dat ze Sara heet. Mitch. Het noodlot dat je plotseling overkomt: Wanneer Sara gaat hardlopen nadert een auto haar en reed haar bijna aan.3. Hierdoor zijn Sara en Tara niet goed in zelf verdedigen. 8. Wanneer ze de vertaling terug gestuurd krijgt leest ze het samen met Izebel. Dit kan ze echter niet. Die volgen elkaar aaneengesloten op. 74-75). De zoektocht (naar de brieven uit de oorlog): Sara doorzoekt de kamer van Mich en vindt 2 brieven van Zewa. 6. Nadat Sara boos gebaarde kwam de auto terug en probeert de bestuurder haar te verkrachten. Vader-dochterverhouding (Herman tegenover Sara en Tara) 7. 49). en probeert het te lezen. na de verhuizing naar Amerika. Hierdoor voelt hij zich heel schuldig en kreeg hij een gevoel van machteloosheid. Daarbij heeft ze niet zoveel vertrouwen in haar man Jacob. Ze moeten alleen nog de laatste brief vinden. Het verhaal van Sara wordt onderbroken door de brieven van Fietje. 5. 14) en 'Als ik had geweten wat ik nu weet' (p. Door het gebruik van vooruitwijzingen als 'Na alles wat er gebeurd is' (p. bijvoorbeeld over het ouder worden (p. 4.

Want Sara en haar dochter Tess gaan naar de graduation van Mich. Tess raakt in shock na de overval waarbij ze misbruikt werd. waar Mich. De vertelde tijd begint echter in november 1942 met de brief aan Fietje. 9. maar herstelt zich erg snel na de verhuizing naar Amerika. Op blz. De moord die Mitch tot uitvoer brengt. Er is allereerst het huis van Sara en Jacob in Overveen. De Tweede Wereldoorlog speelt op de achtergrond mee. 10. Ze moet kiezen tussen aanvaarding of vergelding en besluit tot het laatste. Af en toe wordt het verhaal onderbroken door korte jeugdherinneringen. De andere personages worden niet diepgaand beschreven en vertonen weinig ontwikkeling. Sara doet aan het einde van de roman voorkomen of dat tijdstip alweer enige tijd terug ligt. Ruimte: Het verhaal heeft diverse decors. De vader van Sara heet Herman Silverstein en aan het begin van het boek sterft hij op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van een val in de tuin. de tweede keer om er vlak voor zijn opleiding te zijn en de derde keer om zijn graduation bij te wonen. Perspectief / vertelsituatie: zie onder 7 en 9 11. Herhaaldelijk gaat de handeling naar Amerika. Sara heeft twee opgroeiende kinderen. maar schuldgevoelens krijgt ze nauwelijks. In het verleden heeft het gezin Silverstein door het succes van . de 19-jarige zoon van Sara En Jacob besloten heeft in het Amerikaanse leger te gaan dienen. Ze worden er in 2010 overvallen. In het verhaalheden is Mich 19 jaar: dan speelt het heden zich dus af in 2010. Ze liegt tegen de politie. De eerste keer om hem van zijn plan te weerhouden. Ton Raaijmakers is ook slachtoffer van het verleden. Vanwege het faillissement neemt hij wraak. Dat betekent dat de aanranding van Sara en de overval in hun huis ongeveer in maart/april 2010 plaatsvinden. 294 staat dat deze Herman op 16-jarige leeftijd een jaar na de bevrijding vanuit het concentratiekamp terugkeert naar Nederland. Zijn NSB-vader sloeg hem. Het jaar 2010 valt ook op en andere manier te bewijzen.binnen het gezin wankelt door de overval. hij werd gepest en vindt geen verklaring voor zijn vaders gedrag in de oorlog. het andere kan ze niet beschermen. Enkele keren vliegt Sara heen en weer naar Mitch. Je kunt vrijwel uitrekenen in welk jaar het verhaalheden speelt. de zoon van Sara gaat op 6 februari in het bootcamp (Amerikaanse opleiding voor de uitzending naar Afghanistan) Die opleiding duurt 13 weken en dat is precies drie maanden. is een vervanging voor de uitgestelde executie die Herman had moeten volbrengen. Mitch lijkt daarmee de geschikte soldaat voor uitzending naar Afghanistan. Tijd: Het verhaal speelt zich af in 2010. hetgeen hij met de dood bekopen moet. Het heden speelt zich af in de 21e eeuw. omdat de zoon van haar werkster de sleutel kan gebruiken. Ze vertelt het hele verhaal dus als een achterafvertelster. Het ene kan ze niet loslaten. Mich. Hij is dus in 1946 16 jaar. In 2004 is Mich dertien jaar als hij met zijn opa naar Baden-Baden reist. Dan is hij in 1930 geboren en dan is hij in 2010 80 jaar.

M. Achtergronden van de schrijver en het boek: Jessica Durlacher werd bekend met twee zogenoemde 'tweedegeneratieromans' over de gevolgen van de Holocaust: Het geweten (1997) en De dochter (2000). Zowel Durlachers debuut Het Geweten (1997) als haar tweede roman De dochter (2000) zijn te typeren als 'tweede-generatieromans': in beide boeken zijn de hoofdpersonen kinderen van ouders die de concentratiekampen hebben overleefd.L.. werd vertaald in Duitsland. Taalgebruik en stijl: De held is een vlot geschreven boek. de graphic novel over de jodenvervolging. Herman (Sara’s vader) heeft in de oorlog in een kamp gezeten en zijn beide ouders zijn nooit teruggekeerd. criticus en columniste. Opvallend is dat Sara veel van de gebeurtenissen overdenkt of evalueert. Coetzee. Haar tweede roman De dochter. Beide zijn het uitzonderlijke romans over de generatie die de Tweede Wereldoorlog van heel dichtbij maar toch alleen van horen zeggen kent. Het is het moment waarop Sara nog kan beslissen om haar wraakgevoelens om te zetten in vergeving. Zweden en Italië. zelf hebben zij de oorlog niet meegemaakt. Sara is op zoek naar de brieven van haar oma Zewa. Zij stelde verschillende literaire bloemlezingen samen en maakte deel uit van de redactie van het tijdschrift De Held. Na een hedendaagse roman en drie novellen. Desondanks wordt hun leven beheerst door het al dan niet verzwegen leed van hun ouders. Over die decors heen speelt op de achtergrond het decor van de Tweede Wereldoorlog. Voor haar romandebuut kreeg Durlacher de Debutantenprijs en Het Gouden Ezelsoor.000 exemplaren zijn verkocht. 12. In de roman wordt verwezen naar de roman Disgrace (1999) van de Zuid-Afrikaanse schrijver en Nobelprijswinnaar J. Hierin wordt een blanke vrouw door een aantal zwarte mannen in huis overvallen en verkracht. Maar de derde (pas aan het eind opgedoken) brief geeft een juiste blik op wat er in het verleden is gebeurd. die een indrukwekkend autobiografisch oeuvre schreef over zijn herinneringen aan de holocaust. keert Durlacher met De held terug naar de slachtoffers van de Jodenvervolging. Wanneer Sara onderweg is naar Raaijmakers wordt het verhaal onderbroken door één zin die tussen witregels staat. Over de schrijfster en haar eerder gepubliceerde werk Bron: website uitgever De Bezige Bij Jessica Durlacher (1961) was. haar vader kan haar niet beschermen. Die veelgeprezen roman speelt in het Zuid-Afrika van na de apartheid. Ook vertaalde zij beide delen van Maus van Art Spiegelman. Ook verscheen het boek in het Duits en werd genomineerd voor de Literatuurprijs Nordrhein/Westfalen. Durlachers personage reageert tegengesteld. 13. Jessica Durlacher hield in 2001 ter gelegenheid van de Nationale Herdenking de 4 mei lezing in de Nieuwe . Aan het einde van de roman woont de familie weer in Amerika. De vrouw in Disgrace besluit geen wraak te nemen en te leren leven met wat haar is overkomen. Haar vader is de auteur G. voordat ze debuteerde als schrijfster. waarvan in Nederland rond de 175.Jacob als tv-maker ook enkele jaren in Amerika gewoond. Een nieuw aspect in deze roman is dat de slachtoffers terugslaan en daders worden. De roman werd genomineerd voor de Literatuurprijs Nordrhein/Westfalen en de NS Publieksprijs. De vertelling wordt verlevendigd door dialogen en brieven. Durlacher (1928-1996).

'Het beste boek dat Durlacher tot nu toe schreef'. 29 oktober 2010) is dat met haar eens door te stellen dat de roman over 'drie generaties van de joodse familie Silverstein' handelt. dat zich uitstrekt tot de derde generatie'. In september 2004 verscheen haar nieuwe roman “ Emoticon. Reacties Op De held wordt heel verschillend gereageerd.” Het verhaal speelt zich af in Nederland en Israël en gaat over de vriendschap tussen twee vrouwen met een gezamenlijk verleden. 'maar écht stuitend vind ik de passages waarin de ik-figuur zich ver boven haar medemensen verheft'. en dat het haar niet gelukt om 'de immense dilemma's waarmee Sara worstelt tot leven te brengen'. vindt ze dat de schrijfster is blijven steken in 'goedkope cliché's'. ' De held is een spannende familieroman'.info/tag/jessica-durlacher ) opgevallen dat Durlachers personage radicaliseert. Het verhaal wordt vanuit drie perspectieven verteld en is Durlachers meest ambitieuze. Volgens Irene Start ( Elsevier .nl . maar zijn conclusie is dat 'Jessica Durlacher een echte literaire thriller heeft geschreven.com Kemps. Hoewel Sonja de Jong ( Noordhollands Dagblad . werd door De Bezige Bij in datzelfde jaar uitgegeven. Samen hebben ze twee kinderen. de Koningin. een novelle geïnspireerd op het verhaal Wat gebeurde er met sergeant Massuro? van Harry Mulisch. Vanwege deze boodschap geeft Palm De held de benaming 'parabel' mee.M. Hij kwalificeert de roman als 'nuffig en zonder enige literaire finesse of nuance'. werden onder de titel Nieuwbouw verschillende verhalen en beschouwingen van Durlacher gebundeld. 'De idolatie voor de VS' ergert hem. Ook Erik Meijers ( www. in aanwezigheid van H. prijst Daniëlle Serdijn ( de Volkskrant . 2 december 2010) heeft het over 'het leed van de grootvader. Het is Martijn Nicolaas (www.tzum. Ook Marja Pruis De Groene Amsterdammer . alsook de zoektocht van een zoon naar zijn vader. In augustus 2007 verscheen Wat gebeurde er met Cathy M??. 6 november 2010). In de afgelopen drie jaar verschenen drie novelles. De held werd in februari 2011 bekroond met de literatuurprijs van het tijdschrift Opzij . 14. Nelleke. Jaap Goedegebuure ( Het Financieele Dagblad . Arthuro d’Alberti. 10 november 2010) opmerkt dat Durlacher zeker een spannend verhaal kan vertellen. 20 november 2010) vergelijkt De held met Het recht op terugkeer (van Durlachers echtgenoot Leon de Winter) en constateert dat Durlachers boek 'een 'krachtdadige reactie' lijkt op 'het meer wanhopige einde van het boek van haar man'. Bronnen die je gebruikt hebt: www. een goede'. In de jubileumreeks ‘Gouden Bijtjes’ ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van De Bezige Bij. 22 november 2010) vindt dat 'de roman zich laat lezen als het werk van een voldragen schrijver'. gelaagde roman tot nu toe. Deze veelgeprezen lezing. waarmee ze zegt dat 'de oorlog die nooit voorbij is' gewonnen kan worden. getiteld Op scherp. een speurtocht naar de achtergrond van haar grootvader (2005) en Schrijvers! (2006). oordeelt daarentegen Lies Schut ( De Telegraaf . 23 oktober 2010) is de roman 'bijna kant-en-klaar voor verfilming' vanwege het thrillerkarakter. 22 oktober 2010) en Janet Luis (NRC Handelsblad . Jos Palm (Trouw . leesverslag in Biblion .scholieren. 20 november 2010) vergelijkt de roman met 'slasher movies'. Jessica Durlacher is getrouwd met collega-schrijver Leon de Winter.Kerk te Amsterdam.8weekly.