Naam: Theresa Dao Datum

:

Akkoord:

LEESVERSLAG NEDERLANDS 5 VWO
I Tekstbeleving:persoonlijke reactie en waardeoordeel

Ik vond het boek spannend, leuk om te lezen. Het onderwerp was interessant. De verhaallijnen waren wel een beetje ingewikkeld maar ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Liever had ik wel zelf een ander boek willen lezen aangezien ik al wel veel boeken heb gelezen over de jodenvervolging.
II Tekstbestudering: samenvatting, analyse en interpretatie A: VOORWERK: 1. Complete boekbeschrijving:
Verschijningsdatum 1e druk: 21 oktober 2010 Gebruikte druk: 1e Aantal bladzijden: 370 Uitgeverij: De Bezige Bij te Amsterdam Op de rode voorkant staan twee zilverkleurige pistolen met enkele gaten afgebeeld. De titel bij het omslagbeeld is “A girl ’s gotta do what a girl ’s gotta do.” (Een meisje moet doen wat ze moet doen.) Dat verwijst dus o.a. al naar de themathiek van het boek.

B: SAMENVATTING VAN DE INHOUD:
Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Jessica Durlacher, De held . Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 2010. Een vrouw (Sara) herinnert zich een avond waarop haar hele familie bij elkaar was. De aanleiding is het vertrek van haar zoon Mitch naar de University of California. Ze zijn met z'n zevenen en haar vader Herman maakt koolrolletjes. Terwijl hij in de keuken bezig is, denkt de vrouw aan haar man Jacob, een bekend film- en televisieprocent, en aan haar moeder Iezebel. Ze ziet dat haar oudere zus Tara in gesprek is met Mitch. Dan horen ze dat er in de keuken iets kapot valt. Iedereen schrikt, uitgezonderd haar dochter Tess omdat die naar een iPod luistert. Niemand durft te gaan kijken, behalve Mitch. Even later komen opa en kleinzoon de kamer in met de rolletjes en de saus. Het zal de laatste keer zijn dat haar vader dit gerecht maakt. Niet lang daarna gaat Herman Silberstein dood. Als vader en man was hij overbezorgd, niemand heeft hem kunnen beschermen. Hij was in de tuin gevallen en had zijn heup gebroken. Na een operatie werd een kwaadaardige bacil hem fataal. Op zijn sterfbed riep hij om zijn moeder Zewa. Hij had zijn ouders voor het laatst op zijn vijftiende verjaardag in Westerbork gezien. Na de oorlog kreeg hij te horen dat ze in concentratiekampen waren omgekomen. Wat er met zijn broer Federmann was gebeurd, kwam hij nooit te weten. Behalve de naam van Zewa fluisterde Herman steeds: Wagner . Zijn dochter begrijpt niet waarom. Na zijn dood wordt de familie uitgenodigd in

In het kamp was hij bijna zelf zo'n gewetenloze geworden toen hij brood stal van stervende kinderen. Ze schreeuwen naar Jacob dat hij de kluis open moet maken.Baden-Baden. Daar doelde Herman dus op. De naam van de aannemer was dezelfde als die van een bekende NSB'er. heeft ondertussen ongevraagd de kamer van Mitch schoongemaakt. zit er echter niet bij. Jacob krijgt promotie. maar hun huwelijk had eronder geleden. Vlak voor de verhuizing komt Tess op een nacht de slaapkamer van Jacob en Sara binnen. schrijft . De kranten staan vol van de overval. Herman heeft blijkbaar dingen voor hen verzwegen. Op een dag vertelt deze dat Herman 'de zaak' gewonnen heeft. Nadat Sara's doosjes met kostbaarheden in een zak verdwijnen. Tess komt van de zolder en bevrijdt Sara. haalt ze het op. Beneden klinkt opnieuw een schot. is de aannemer failliet gegaan. Sara onderzoekt Hermans bureau en vindt een mapje met onder andere paspoorten van Zewa en Federmann. Herman. Niet lang daarna vertelt Jacob dat Mitch voor het Amerikaanse leger heeft gekozen. Sara en Tess vertrekken naar San Francisco om samen met Jacob afscheid van Mitch te nemen voordat hij naar het opleidingskamp gaat. Hij valt op de grond en Tess wordt meegenomen naar de zolder. wordt ze naar de logeerkamer gebracht en vastgebonden. maar Jacob is trots. Sara brengt veel tijd bij Iezebel door. Monica. Zijn film over het cabaret in Westerbork had een Oscar opgeleverd. Plotseling klinkt er een schot. wordt hij in zijn schouder geschoten. Als hij begint te gillen dat ze Tess los moeten maken. Het gezin was de stad ontvlucht toen de nazi's de Joden hun bezit afnamen. Door de komst van een voorbijganger moet haar belager haar loslaten. Helaas is hij de brieven kwijtgeraakt. Daar zat ook een bijzondere bij. Omdat Sara Hermans bureau krijgt. Sara leest haar moeder de inmiddels vertaalde brieven van Zewa voor. Op een mooie herfstdag gaat Sara hardlopen in het bos. Sara en Tess gaan bij Iezebel logeren. Ze doelt op een conflict met een aannemer over de bouw van de serre. Tijdens het diner vertelt de archivaris dat hij brieven had gevonden die door Zewa vanuit Westerbork naar haar vriendin Fietje Leeder waren verstuurd. Wanneer het moment van Mitch' afstuderen nadert. Sara ziet bij thuiskomst zijn kinderkoffertje liggen en vindt daarin tot haar verbazing de brieven die Zewa in 1942 vanuit Westerbork aan haar vriendin Fietje Leeder heeft geschreven. Door de rechtszaak die Herman aanspande. Sara komt er vanaf met een blauw oog en gescheurde enkelbanden. Deze informatie is nieuw voor de familie en de grote vraag is nu waar Herman van zijn dertiende tot zijn vijftiende was. maar haar bijna omver rijdt. waar hij haar probeert te verkrachten. Ze zijn voor haar onleesbaar en zullen ontcijferd en vertaald moeten worden. Dan slaat de voordeur dicht. Op een afgelegen pad komt haar een auto tegemoet die niet afremt. Hij noemt haar bij haar naam en sleept haar het bos in. de illegale werkster van de familie. Even later keert de auto om en stapt er een man uit die haar tegenhoudt. Haar handen zijn vastgebonden en achter haar staan twee mannen met bivakmutsen. Sara moet telkens denken aan een verhaal van Herman over de muzelman. Ze logeert met Tess bij Iezebel. wat betekent dat het gezin naar Californië moet verhuizen. Hij laat zich niet ompraten. maar ze neemt het eerst mee naar huis. Jacob komt voor zijn werk naar Amerika en Sara gaat terug. die later historicus werd. Sara vertrekt naar Berkeley om Mitch op andere gedachten te brengen. Daaruit blijkt dat Zewa niet wist dat en bij wie Herman was ondergedoken. Sara raakt overstuur. Tess is in shock. Jacob wordt naar het ziekenhuis gebracht om geopereerd te worden. De bijzondere brief waarop de archivaris doelde. Sara wijst op haar voorhoofd en scheldt de bestuurder uit. had een boek met Joodse familiegeschiedenissen van de stad geschreven en daarom werd hij nu postuum tot ereburger benoemd. Het is van het merk Wagner . Sara belooft het af te geven bij de politie. Weer thuis in Overveen overdenkt Sara dat ze het dankzij Jacob heel goed heeft. dat afkomstig blijkt van een pistool dat onder het bureau vastzit. de geboortestad van Herman.

Thuis vertelt Sara Jacob de hele waarheid van de overval. Een van hen vertelt dat Ton college liep bij Herman vanwege het verleden van zijn vader. Jacob belt hem op vanuit het ziekenhuis en vertelt de ware reden van zijn afwezigheid. Bij het huis aangekomen doet Sara een panty over haar hoofd. Op het bureau horen ze dat Ton Raaijmakers is vermoord. Toen Mitch op zijn dertiende met zijn opa Herman in Baden-Baden was. Monica's zoon David. Tess huilt uit bij Mitch en omdat Sara staat af te luisteren. Sara biecht Jacob op dat ze weet wie haar wilde verkrachten. herkent ze in de stukadoor die er ook op staat. De overval krijgt op televisie aandacht in het programma Opsporing verzocht . belt hij met de mededeling dat hij de ontbrekende brief heeft waar de archivaris op doelde. Hij moet dood. Als ze de foto's nog eens bekijkt. Coetzee te binnen. Sara ontdekt via Facebook wie Raaijmakers vrienden zijn. Na drie maanden werd hij alsnog opgepakt en naar Westerbork gebracht. Uit schaamte meldde hij zich niet bij Fietje. Later herkende Tess hem in opa's map als Ton Raaijmakers. Epiloog Een week later ontvangt Sara de brief die Herman stuurde aan Mo. Wanneer ze thuis het pistool inspecteert.M. In de map over de bouw van de serre stuit ze op een foto van de aannemer en ziet tot haar verbijstering dat deze Ton Raaijmakers haar aanrander is. De derde man op zolder vertelde haar over de poging tot verkrachting van Sara en bevredigde zich in Tess' mond. Mitch verzekert haar dat Raaijmakers bijna dood is. Sara ontkent dat ze deze man kent. Omdat Herman zich schaamde voor de waarheid. hoort ze wat Tess overkomen is. Hij had gezegd dat hij hen haatte. Jacob en Mitch die Tons adres vonden. Sara is toch wel trots op Mitch. waar zijn ouders en broertje net op transport waren gesteld. maar durft het karwei niet af te maken. had Herman de brieven van Zewa aan Fietje stiekem meegenomen. Ze verdenkt Raaijmakers er ook van Herman van het tuinmuurtje geduwd te hebben. Als Mitch uitgezonden wordt naar Afghanistan. Vanwege de bijzondere familieomstandigheden krijgt Mitch toestemming om afscheid te nemen van zijn vader. Herman had zich in de kast verstopt. die Joodse mensen van huis heeft opgehaald.Sara hem een brief waarin ze vertelt dat Jacob niet meekomt omdat hij aan galstenen geopereerd moet worden. Ze zoekt zijn adres op en rijdt naar zijn huis. bedacht hij een mooi verhaal. mist ze twee kogels. waarna Tess eindelijk vertelt dat er toen een derde man in huis was. Herman had Mitch gesmeekt een vechter te worden en de familie wel te beschermen als het nodig was. Vandaar uit . Sara laat het pistool verdwijnen in het kanaal. De volgende dag worden ze gebeld door de politie. Sara gaat op onderzoek uit bij het NIOD en leest dat Tons vader een actieve NSB'er is geweest. Het gezin verhuist naar Amerika. Zijn vader had samen met hem en Ferdermann de lichamen in de tuin begraven en ze waren naar IJmuiden gegaan. het zoontje van Fietje. Op een onbewaakt ogenblik neemt ze het pistool en gaat naar Raaijmakers huis. Deze vrouw legt zich echter bij de situatie neer en zoekt geen vergelding. die in Zuid-Afrika ook slachtoffer werd van een overval en een verkrachting. zijn haar achterna gereden en brengen haar weer thuis. maar hij durfde het pistool niet te gebruiken. De politie heeft ook niet stilgezeten en na DNA-onderzoek hebben ze geconstateerd dat David een van de overvallers is. Mitch heeft zijn woorden bewaarheid. waar hij een pistool vond. die inmiddels uit het ziekenhuis is ontslagen. Opa had verder verteld dat de politie hen in 1942 op kwam halen. Sara en Tess vertrekken naar Amerika voor de diploma-uitreiking. Onderweg schiet haar de hoofdpersoon uit de roman Disgrace van J. Daarom vond Mitch het zijn plicht om Raaijmakers dood te schieten. Ze volgt hem ook vanaf de sportschool. Hij zag hoe zijn ouders en broer met geweld werden weggevoerd. Hij vertelt in de brief dat hij met de Wagner iedereen had afgeknald die hen op kwam halen.

Hij haf het niet gedurfd en daarna was hij uiteindelijk ook opgepakt.) nooit meer kan toeslaan. De bescherming die de familie biedt aan de afzonderlijke leden. Motto / opdracht: Aan de roman gaat een motto vooraf uit een schurken. De titel ” held” kan daarom ook op Mitch van toepassing zijn. Ze zitten nu in Amerika. toen hij hoorde van de vernedering die zijn zusje was overkomen. maar haar lukt het niet de daad te voltrekken en de trekker over te halen. 2. wordt zomaar ongedaan gemaakt door het kwaad van buitenaf. Daarom heeft Mich de trekker overgehaald met het pistool van opa. omdat hij enkele jaren geleden gemerkt heeft dat zijn opa zijn hele leven lang geleden heeft onder het feit dat hij de oorlog niet daadkrachtig is opgetreden toen de politie in opdracht van de nazi's zijn joodse ouders kwamen ophalen. Dat leidt tot schuldgevoelens die alleen . Genre en subgenre: “De held “is een psychologische roman over wraak en verzoening. In de epiloog doet hij het verhaal echter heel anders voorkomen. tegenstand. de boom. ook hij staat op tegen de pest '.en ondertitelverklaring: “ De Held” verwijst naar de laatste episode in het boek waarin Herman vertelt over de razzia in de oorlog. Titel. wordt verpersoonlijkt in zijn kleinzoon. 4. In 2004 bezoekt hij met zijn kleinzoon Baden-Baden en dan vertelt hij het ware verhaal. Mitch is de boom die opstaat tegen de pest. Zijn moeder had het ook niet gedurfd. Dat is natuurlijk niet waar en Herman heeft er na de oorlog een enorm schuldgevoel aan over gehouden. je moet je eigen gezinsleden beschermen tegen het kwaad. Maar zoon Mitch neemt de familietaak op zich. Het zich verzetten tegen de ellende (de pest in de roman : in de roman de verkrachting. Je mag nee. Hij had de taak op zich genomen en de vergelding te voltrekken. Slechts op papier maak hij van zichzelf een held.vertrok hij met zijn vader. C: ANALYSE EN INTERPRETATIE: 1. maar hij dwarsboomt. In een brief aan zijn vriendje schrijft hij dat hij zijn ouders naar boven heeft gestuurd en dat hij de NSB’ers heeft doodgeschoten. Hij had met een pistool op zolder in een luik gezeten en getwijfeld of hij de foute politiemensen die hen kwamen ophalen. De held die Herman had willen zijn. Thema: Sara maakt meer dan zeventig jaar na de oorlog op kleine schaal hetzelfde mee als haar vader in de oorlogsjaren.en schelmenlied van de JoodsRoemeense auteur Paul Celan (1920-1970): 'Maar. Sara wil het lot in eigen handen nemen. Het motto verwijst naar de opstandigheid van diverse personages die niet van plan alles over zich heen te laten komen. had moeten neerschieten. de inbraak) wordt hier als positief ervaren. moeder en Federmann naar New York waar ze een geweldig leven leidden. Hij. 3. (vergelden of vergeven?) maar ook over de herinneringen aan de oorlog en het schuldgevoel dat mensen daaraan hebben overgehouden. In De held is Mitch degene die ervoor zorgt dat het kwaad (Ton R. omdat hij het pistool niet gebruikt heeft. net als haar vader in de oorlog.De boom staat symbool voor verzet. Daarom gaat hij ook in (Amerikaanse) miltaire dienst om in Afghanistaan/Irak orde op zaken te stellen. Durlacher heeft de roman opgedragen aan haar familie. Herman is eigenlijk een antiheld. Hij laat zijn kleinzoon beloven later nooit dat gevoel van machteloosheid over zich heen te laten komen en altijd moed te tonen wanneer het zover is. “ De held” is daarnaast een roman over een familiegeschiedenis en het geheim dat in de familie is ondergedoken. Durlacher weet beide thema's onberispelijk met elkaar te verbinden.

bewaarde hij. wat anders dan het vaste voornemen tot vergelding ?' (p. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het hele verhaal om dat pistool heen geplooid is. 'Boosheid geeft vleugels'. Het kunstwerk is gemaakt door Carina Berholm Sundén en draagt de titel A girl's gotta do what a girl's gotta do. Sara vraagt zich daarna af: 'Bestaat dat: een evenwicht. Daarna ging hij net zo lang door met zijn privéoorlog totdat Raaijmakers failliet ging (p. Hierdoor beschermt hij zelf zijn gezin heel erg en hij draagt geheimen met zich mee die tijdens de vervolging plaatsvond. Wanneer Mitch het karwei afmaakt. Dit intrigerende gegeven verwerkte Jessica Durlacher in De held. Ondanks Auschwitz had hij zijn geloof in de toekomst weten te behouden. Sara zorgt er ten slotte voor dat het op de bodem van het Noordzeekanaal komt te liggen. het bureau dat zij van hem erfde. Motieven: (zelf aanvullen) Naam omschrijving / citaat bron 1. wekt bij Sara een woede op die niet te stuiten is. maar hij heeft het pistool wel opgehaald na de oorlog en verborgen gehouden onder zijn bureau. zo helend. Hij had de woorden gevonden om over zijn kampervaringen te kunnen vertellen. hij is zijn ouders kwijt geraakt toen hij 15 was. na een paar jaar gevangenisstraf weer vrij komt.verdwijnen door wraak te nemen. tussen kwaad en goed?' (p. 170-172). 305). 'En wat anders is zo reinigend. Zij vertelde over haar vader. . De Jodenvervolging: De vader van Sara heeft de Jodenvervolging overleefd. haar nieuwe roman. Ze denkt ook in Amerika zijn haat niet te kunnen ontlopen (p. Opa Herman heeft de Wagner (zoals hij het wapen noemt) niet durven gebruiken. zei Herman nadat de serre verzakte. Op de omslag staan twee gehaakte pistolen. 360). Het aan den lijve ondervonden geweld en het niet kunnen beschermen van Tess. Gerhard Durlacher (1928-1996). Idee: Aanleiding voor het schrijven van de roman: Bron: Het NRC van 22 oktober 2010 Op 4 mei 2001 hield Jessica Durlacher in De Nieuwe Kerk in Amsterdam de Nationale Herdenkingsrede. keert de rust weer in het gezin. Het vormt de verbindende factor tussen drie generaties van de Joodse familie Silverstein. 5. zo bleek na zijn dood. 6. Zij omschreef hem als een ‘redelijk man’ en als ‘verlicht en vergevensgezind’. Nawerking van de Tweede Wereldoorlog 2. Daar wordt het gevonden door zijn dochter Sara die het ook niet durft te gebruiken bij de vergelding van Raaijmakers. Het idee dat Ton R. Symboliseert heldhaftigheid en lafheid. denkt zij. Maar in zijn Gispenbureau. wat anders kan het vuil en het kwaad wegwassen en het stampen van onze harten om de verraden veiligheid tot bedaren te brengen. leidmotief. vindt ze onverdraaglijk. een geladen pistool met vijf kogels erin. 218).Het pistool. Sara is zelf niet in staat om het vonnis te voltrekken. Daarmee hoopte hij zijn gezin tegen eventuele belagers te beschermen. Maar haar zoon Mich heeft zijn opa ooit beloofd op te treden tegen machteloosheid en hij gebruikt het wel. Het pistool vormt een leidmotief in de roman.

Na het overlijden van haar vader moet ze zichzelf redden.--> cyclische bouw. Het verhaal van Sara wordt onderbroken door de brieven van Fietje. Personages: Sara Silverstein is als meisje heel beschermd opgevoed. Het familiegeheim: Herman heeft zich niet aan zijn afspraak gehouden nadat zijn ouders werden opgepakt. 5. Haar zoon Mich dood hem wel en heeft zo wraak genomen voor zijn gezin. Dat gaf haar een gevoel van onaantastbaarheid. Mitch. en wanneer Sara wordt aan gerand kan ze zich niet goed verzetten. Het noodlot dat je plotseling overkomt: Wanneer Sara gaat hardlopen nadert een auto haar en reed haar bijna aan. Nadat Sara boos gebaarde kwam de auto terug en probeert de bestuurder haar te verkrachten. Daarbij heeft ze niet zoveel vertrouwen in haar man Jacob. De schrijfster sluit de roman af met een dankwoord. na de verhuizing naar Amerika. Boete? 7. sluit het slot weer aan bij het bezoek aan BadenBaden aan het begin van de roman. 14) en 'Als ik had geweten wat ik nu weet' (p. Alles ging goed totdat dit gebeurde. die het druk heeft met zijn carrière. 74-75).3. 6. Door het familiegeheim pas aan het eind te onthullen. Die volgen elkaar aaneengesloten op. Hierdoor voelt hij zich heel schuldig en kreeg hij een gevoel van machteloosheid. Daarna volgt de epiloog met de brief van Herman aan Mo. Dat doet hij omdat hij zelf hele erge dingen heeft meegemaakt tijdens de Tweede Wereld Oorlog. De zoektocht (naar de brieven uit de oorlog): Sara doorzoekt de kamer van Mich en vindt 2 brieven van Zewa. Dan volgen 160 genummerde hoofdstukken. Dit kan ze echter niet. Daardoor heeft ze de gelegenheid om het verhaal te onderbreken voor enkele overpeinzingen. Schuld en boete: Herman had enorme schuldgevoel gekregen na het oppakken van zijn ouders. Daarin wordt er geschreven over het familiegeheim. 8. 8. bijvoorbeeld over het ouder worden (p. brengt de schrijfster spanning in het verhaal. Wraak en vergelding: Sara wil Raaijmakers wreken wanneer ze achterkomt wat hij heeft gedaan met haar dochter en wat hij haar heeft aangedaan. Moeder-zoonverhouding (Sara ten opzichte van Mitch): Herman beschermd Sara en Tara overdreven. De belevende verteller gebruikt de tegenwoordige tijd. waardoor scènes als de verkrachtingspoging en de brute overval meer zeggingskracht krijgen. Heel geraffineerd wordt beetje bij beetje prijs gegeven hoe de vork in de steel zit. Na dit incident komt er nog meer onheil. perspectief: Aan het eigenlijke verhaal gaat schuingedrukt een herinnering vooraf van Sara aan een samenzijn van haar familie. De overige passages worden door Sara achteraf verteld. Wanneer ze de vertaling terug gestuurd krijgt leest ze het samen met Izebel. Ze moeten alleen nog de laatste brief vinden. 9. Ook had hij het lef niet om de mensen neer te schieten die zijn ouders hadden opgepakt. waardoor er geen rustpunten te vinden zijn. Zijn autoriteit . 49). haar grootmoeder. 4. Structuur /10. Het boek kan dus letterlijk aan één stuk door gelezen worden. Door het gebruik van vooruitwijzingen als 'Na alles wat er gebeurd is' (p. Er is ook een Facebookpagina nagebootst. en probeert het te lezen. Sara en Herman. waarvan pas op pagina 57 blijkt dat ze Sara heet. Ze begrijpt de brieven niet en stuurt ze daarom op om te laten vertalen. Vader-dochterverhouding (Herman tegenover Sara en Tara) 7. Hierdoor zijn Sara en Tara niet goed in zelf verdedigen. Afwisselend zijn een vertellend-ik en een belevend-ik aan het woord.

De Tweede Wereldoorlog speelt op de achtergrond mee. In het verhaalheden is Mich 19 jaar: dan speelt het heden zich dus af in 2010. De moord die Mitch tot uitvoer brengt. Vanwege het faillissement neemt hij wraak. Mich. omdat de zoon van haar werkster de sleutel kan gebruiken. Tess raakt in shock na de overval waarbij ze misbruikt werd. de 19-jarige zoon van Sara En Jacob besloten heeft in het Amerikaanse leger te gaan dienen. Dan is hij in 1930 geboren en dan is hij in 2010 80 jaar. het andere kan ze niet beschermen. Ton Raaijmakers is ook slachtoffer van het verleden. Het jaar 2010 valt ook op en andere manier te bewijzen. De andere personages worden niet diepgaand beschreven en vertonen weinig ontwikkeling. Het ene kan ze niet loslaten. maar schuldgevoelens krijgt ze nauwelijks. De vertelde tijd begint echter in november 1942 met de brief aan Fietje. In 2004 is Mich dertien jaar als hij met zijn opa naar Baden-Baden reist. Tijd: Het verhaal speelt zich af in 2010. hetgeen hij met de dood bekopen moet. Mitch lijkt daarmee de geschikte soldaat voor uitzending naar Afghanistan. Sara heeft twee opgroeiende kinderen. Ze worden er in 2010 overvallen. Enkele keren vliegt Sara heen en weer naar Mitch. De eerste keer om hem van zijn plan te weerhouden. de tweede keer om er vlak voor zijn opleiding te zijn en de derde keer om zijn graduation bij te wonen. Op blz. hij werd gepest en vindt geen verklaring voor zijn vaders gedrag in de oorlog. Er is allereerst het huis van Sara en Jacob in Overveen.binnen het gezin wankelt door de overval. Ze vertelt het hele verhaal dus als een achterafvertelster. Hij is dus in 1946 16 jaar. Perspectief / vertelsituatie: zie onder 7 en 9 11. maar herstelt zich erg snel na de verhuizing naar Amerika. Ze liegt tegen de politie. Sara doet aan het einde van de roman voorkomen of dat tijdstip alweer enige tijd terug ligt. Af en toe wordt het verhaal onderbroken door korte jeugdherinneringen. Dat betekent dat de aanranding van Sara en de overval in hun huis ongeveer in maart/april 2010 plaatsvinden. waar Mich. Ruimte: Het verhaal heeft diverse decors. Ze moet kiezen tussen aanvaarding of vergelding en besluit tot het laatste. 9. De vader van Sara heet Herman Silverstein en aan het begin van het boek sterft hij op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van een val in de tuin. Het heden speelt zich af in de 21e eeuw. 10. Zijn NSB-vader sloeg hem. de zoon van Sara gaat op 6 februari in het bootcamp (Amerikaanse opleiding voor de uitzending naar Afghanistan) Die opleiding duurt 13 weken en dat is precies drie maanden. In het verleden heeft het gezin Silverstein door het succes van . Je kunt vrijwel uitrekenen in welk jaar het verhaalheden speelt. is een vervanging voor de uitgestelde executie die Herman had moeten volbrengen. Herhaaldelijk gaat de handeling naar Amerika. 294 staat dat deze Herman op 16-jarige leeftijd een jaar na de bevrijding vanuit het concentratiekamp terugkeert naar Nederland. Want Sara en haar dochter Tess gaan naar de graduation van Mich.

haar vader kan haar niet beschermen. zelf hebben zij de oorlog niet meegemaakt. De roman werd genomineerd voor de Literatuurprijs Nordrhein/Westfalen en de NS Publieksprijs. werd vertaald in Duitsland.M. Haar vader is de auteur G. Ook vertaalde zij beide delen van Maus van Art Spiegelman. de graphic novel over de jodenvervolging. keert Durlacher met De held terug naar de slachtoffers van de Jodenvervolging. Na een hedendaagse roman en drie novellen. Ook verscheen het boek in het Duits en werd genomineerd voor de Literatuurprijs Nordrhein/Westfalen. Zowel Durlachers debuut Het Geweten (1997) als haar tweede roman De dochter (2000) zijn te typeren als 'tweede-generatieromans': in beide boeken zijn de hoofdpersonen kinderen van ouders die de concentratiekampen hebben overleefd. die een indrukwekkend autobiografisch oeuvre schreef over zijn herinneringen aan de holocaust. Maar de derde (pas aan het eind opgedoken) brief geeft een juiste blik op wat er in het verleden is gebeurd. Zweden en Italië. Wanneer Sara onderweg is naar Raaijmakers wordt het verhaal onderbroken door één zin die tussen witregels staat. 13. Taalgebruik en stijl: De held is een vlot geschreven boek. De vertelling wordt verlevendigd door dialogen en brieven. In de roman wordt verwezen naar de roman Disgrace (1999) van de Zuid-Afrikaanse schrijver en Nobelprijswinnaar J. Hierin wordt een blanke vrouw door een aantal zwarte mannen in huis overvallen en verkracht. Die veelgeprezen roman speelt in het Zuid-Afrika van na de apartheid. Sara is op zoek naar de brieven van haar oma Zewa. Over die decors heen speelt op de achtergrond het decor van de Tweede Wereldoorlog. Durlachers personage reageert tegengesteld.. Durlacher (1928-1996). Het is het moment waarop Sara nog kan beslissen om haar wraakgevoelens om te zetten in vergeving. 12. Over de schrijfster en haar eerder gepubliceerde werk Bron: website uitgever De Bezige Bij Jessica Durlacher (1961) was. Opvallend is dat Sara veel van de gebeurtenissen overdenkt of evalueert. voordat ze debuteerde als schrijfster. Haar tweede roman De dochter. Desondanks wordt hun leven beheerst door het al dan niet verzwegen leed van hun ouders. waarvan in Nederland rond de 175. Voor haar romandebuut kreeg Durlacher de Debutantenprijs en Het Gouden Ezelsoor. Beide zijn het uitzonderlijke romans over de generatie die de Tweede Wereldoorlog van heel dichtbij maar toch alleen van horen zeggen kent. Achtergronden van de schrijver en het boek: Jessica Durlacher werd bekend met twee zogenoemde 'tweedegeneratieromans' over de gevolgen van de Holocaust: Het geweten (1997) en De dochter (2000).Jacob als tv-maker ook enkele jaren in Amerika gewoond. criticus en columniste.L.000 exemplaren zijn verkocht. Herman (Sara’s vader) heeft in de oorlog in een kamp gezeten en zijn beide ouders zijn nooit teruggekeerd. De vrouw in Disgrace besluit geen wraak te nemen en te leren leven met wat haar is overkomen. Aan het einde van de roman woont de familie weer in Amerika. Jessica Durlacher hield in 2001 ter gelegenheid van de Nationale Herdenking de 4 mei lezing in de Nieuwe . Een nieuw aspect in deze roman is dat de slachtoffers terugslaan en daders worden. Zij stelde verschillende literaire bloemlezingen samen en maakte deel uit van de redactie van het tijdschrift De Held. Coetzee.

10 november 2010) opmerkt dat Durlacher zeker een spannend verhaal kan vertellen. Het verhaal wordt vanuit drie perspectieven verteld en is Durlachers meest ambitieuze. Hij kwalificeert de roman als 'nuffig en zonder enige literaire finesse of nuance'. Jos Palm (Trouw . 20 november 2010) vergelijkt De held met Het recht op terugkeer (van Durlachers echtgenoot Leon de Winter) en constateert dat Durlachers boek 'een 'krachtdadige reactie' lijkt op 'het meer wanhopige einde van het boek van haar man'. en dat het haar niet gelukt om 'de immense dilemma's waarmee Sara worstelt tot leven te brengen'. Vanwege deze boodschap geeft Palm De held de benaming 'parabel' mee. 'Het beste boek dat Durlacher tot nu toe schreef'. Het is Martijn Nicolaas (www. Reacties Op De held wordt heel verschillend gereageerd. 6 november 2010). 20 november 2010) vergelijkt de roman met 'slasher movies'. 22 oktober 2010) en Janet Luis (NRC Handelsblad . 23 oktober 2010) is de roman 'bijna kant-en-klaar voor verfilming' vanwege het thrillerkarakter. In augustus 2007 verscheen Wat gebeurde er met Cathy M??. Nelleke. Arthuro d’Alberti. waarmee ze zegt dat 'de oorlog die nooit voorbij is' gewonnen kan worden. maar zijn conclusie is dat 'Jessica Durlacher een echte literaire thriller heeft geschreven. een speurtocht naar de achtergrond van haar grootvader (2005) en Schrijvers! (2006). alsook de zoektocht van een zoon naar zijn vader.” Het verhaal speelt zich af in Nederland en Israël en gaat over de vriendschap tussen twee vrouwen met een gezamenlijk verleden. vindt ze dat de schrijfster is blijven steken in 'goedkope cliché's'. in aanwezigheid van H. een novelle geïnspireerd op het verhaal Wat gebeurde er met sergeant Massuro? van Harry Mulisch. werd door De Bezige Bij in datzelfde jaar uitgegeven. Hoewel Sonja de Jong ( Noordhollands Dagblad . prijst Daniëlle Serdijn ( de Volkskrant . Jaap Goedegebuure ( Het Financieele Dagblad . dat zich uitstrekt tot de derde generatie'. In de jubileumreeks ‘Gouden Bijtjes’ ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van De Bezige Bij.8weekly. gelaagde roman tot nu toe.com Kemps. oordeelt daarentegen Lies Schut ( De Telegraaf . Ook Marja Pruis De Groene Amsterdammer . 22 november 2010) vindt dat 'de roman zich laat lezen als het werk van een voldragen schrijver'. ' De held is een spannende familieroman'. een goede'. 'maar écht stuitend vind ik de passages waarin de ik-figuur zich ver boven haar medemensen verheft'. In de afgelopen drie jaar verschenen drie novelles.tzum.scholieren. getiteld Op scherp. De held werd in februari 2011 bekroond met de literatuurprijs van het tijdschrift Opzij . In september 2004 verscheen haar nieuwe roman “ Emoticon.M. 14. 29 oktober 2010) is dat met haar eens door te stellen dat de roman over 'drie generaties van de joodse familie Silverstein' handelt. Bronnen die je gebruikt hebt: www. de Koningin.nl .info/tag/jessica-durlacher ) opgevallen dat Durlachers personage radicaliseert. leesverslag in Biblion . Deze veelgeprezen lezing. Ook Erik Meijers ( www. Volgens Irene Start ( Elsevier . werden onder de titel Nieuwbouw verschillende verhalen en beschouwingen van Durlacher gebundeld.Kerk te Amsterdam. Samen hebben ze twee kinderen. 2 december 2010) heeft het over 'het leed van de grootvader. 'De idolatie voor de VS' ergert hem. Jessica Durlacher is getrouwd met collega-schrijver Leon de Winter.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful