Naam: Theresa Dao Datum

:

Akkoord:

LEESVERSLAG NEDERLANDS 5 VWO
I Tekstbeleving:persoonlijke reactie en waardeoordeel

Ik vond het boek spannend, leuk om te lezen. Het onderwerp was interessant. De verhaallijnen waren wel een beetje ingewikkeld maar ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Liever had ik wel zelf een ander boek willen lezen aangezien ik al wel veel boeken heb gelezen over de jodenvervolging.
II Tekstbestudering: samenvatting, analyse en interpretatie A: VOORWERK: 1. Complete boekbeschrijving:
Verschijningsdatum 1e druk: 21 oktober 2010 Gebruikte druk: 1e Aantal bladzijden: 370 Uitgeverij: De Bezige Bij te Amsterdam Op de rode voorkant staan twee zilverkleurige pistolen met enkele gaten afgebeeld. De titel bij het omslagbeeld is “A girl ’s gotta do what a girl ’s gotta do.” (Een meisje moet doen wat ze moet doen.) Dat verwijst dus o.a. al naar de themathiek van het boek.

B: SAMENVATTING VAN DE INHOUD:
Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Jessica Durlacher, De held . Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 2010. Een vrouw (Sara) herinnert zich een avond waarop haar hele familie bij elkaar was. De aanleiding is het vertrek van haar zoon Mitch naar de University of California. Ze zijn met z'n zevenen en haar vader Herman maakt koolrolletjes. Terwijl hij in de keuken bezig is, denkt de vrouw aan haar man Jacob, een bekend film- en televisieprocent, en aan haar moeder Iezebel. Ze ziet dat haar oudere zus Tara in gesprek is met Mitch. Dan horen ze dat er in de keuken iets kapot valt. Iedereen schrikt, uitgezonderd haar dochter Tess omdat die naar een iPod luistert. Niemand durft te gaan kijken, behalve Mitch. Even later komen opa en kleinzoon de kamer in met de rolletjes en de saus. Het zal de laatste keer zijn dat haar vader dit gerecht maakt. Niet lang daarna gaat Herman Silberstein dood. Als vader en man was hij overbezorgd, niemand heeft hem kunnen beschermen. Hij was in de tuin gevallen en had zijn heup gebroken. Na een operatie werd een kwaadaardige bacil hem fataal. Op zijn sterfbed riep hij om zijn moeder Zewa. Hij had zijn ouders voor het laatst op zijn vijftiende verjaardag in Westerbork gezien. Na de oorlog kreeg hij te horen dat ze in concentratiekampen waren omgekomen. Wat er met zijn broer Federmann was gebeurd, kwam hij nooit te weten. Behalve de naam van Zewa fluisterde Herman steeds: Wagner . Zijn dochter begrijpt niet waarom. Na zijn dood wordt de familie uitgenodigd in

maar Jacob is trots. Daar zat ook een bijzondere bij. Sara belooft het af te geven bij de politie. Door de rechtszaak die Herman aanspande. Sara en Tess gaan bij Iezebel logeren. heeft ondertussen ongevraagd de kamer van Mitch schoongemaakt. maar haar bijna omver rijdt. maar ze neemt het eerst mee naar huis. Nadat Sara's doosjes met kostbaarheden in een zak verdwijnen. zit er echter niet bij. dat afkomstig blijkt van een pistool dat onder het bureau vastzit. de geboortestad van Herman. Jacob krijgt promotie. Sara moet telkens denken aan een verhaal van Herman over de muzelman. Het gezin was de stad ontvlucht toen de nazi's de Joden hun bezit afnamen. wordt ze naar de logeerkamer gebracht en vastgebonden. De naam van de aannemer was dezelfde als die van een bekende NSB'er. Sara komt er vanaf met een blauw oog en gescheurde enkelbanden. Wanneer het moment van Mitch' afstuderen nadert. De bijzondere brief waarop de archivaris doelde. schrijft . Hij noemt haar bij haar naam en sleept haar het bos in. Dan slaat de voordeur dicht. Jacob komt voor zijn werk naar Amerika en Sara gaat terug. Vlak voor de verhuizing komt Tess op een nacht de slaapkamer van Jacob en Sara binnen. is de aannemer failliet gegaan. Omdat Sara Hermans bureau krijgt. Als hij begint te gillen dat ze Tess los moeten maken. Ze zijn voor haar onleesbaar en zullen ontcijferd en vertaald moeten worden. Plotseling klinkt er een schot. Weer thuis in Overveen overdenkt Sara dat ze het dankzij Jacob heel goed heeft. Op een dag vertelt deze dat Herman 'de zaak' gewonnen heeft. Sara brengt veel tijd bij Iezebel door. Daar doelde Herman dus op. Ze doelt op een conflict met een aannemer over de bouw van de serre. Ze schreeuwen naar Jacob dat hij de kluis open moet maken. Sara wijst op haar voorhoofd en scheldt de bestuurder uit. Deze informatie is nieuw voor de familie en de grote vraag is nu waar Herman van zijn dertiende tot zijn vijftiende was. Ze logeert met Tess bij Iezebel. Tess is in shock. Sara onderzoekt Hermans bureau en vindt een mapje met onder andere paspoorten van Zewa en Federmann. Op een mooie herfstdag gaat Sara hardlopen in het bos. Niet lang daarna vertelt Jacob dat Mitch voor het Amerikaanse leger heeft gekozen. De kranten staan vol van de overval. Herman. waar hij haar probeert te verkrachten. wordt hij in zijn schouder geschoten. Tijdens het diner vertelt de archivaris dat hij brieven had gevonden die door Zewa vanuit Westerbork naar haar vriendin Fietje Leeder waren verstuurd. Zijn film over het cabaret in Westerbork had een Oscar opgeleverd. Door de komst van een voorbijganger moet haar belager haar loslaten. In het kamp was hij bijna zelf zo'n gewetenloze geworden toen hij brood stal van stervende kinderen. Sara vertrekt naar Berkeley om Mitch op andere gedachten te brengen. Sara en Tess vertrekken naar San Francisco om samen met Jacob afscheid van Mitch te nemen voordat hij naar het opleidingskamp gaat. Op een afgelegen pad komt haar een auto tegemoet die niet afremt. Haar handen zijn vastgebonden en achter haar staan twee mannen met bivakmutsen. wat betekent dat het gezin naar Californië moet verhuizen. had een boek met Joodse familiegeschiedenissen van de stad geschreven en daarom werd hij nu postuum tot ereburger benoemd. Monica. Jacob wordt naar het ziekenhuis gebracht om geopereerd te worden. Sara raakt overstuur. Helaas is hij de brieven kwijtgeraakt. Tess komt van de zolder en bevrijdt Sara. die later historicus werd. de illegale werkster van de familie. Daaruit blijkt dat Zewa niet wist dat en bij wie Herman was ondergedoken. Sara ziet bij thuiskomst zijn kinderkoffertje liggen en vindt daarin tot haar verbazing de brieven die Zewa in 1942 vanuit Westerbork aan haar vriendin Fietje Leeder heeft geschreven.Baden-Baden. Hij laat zich niet ompraten. maar hun huwelijk had eronder geleden. haalt ze het op. Beneden klinkt opnieuw een schot. Even later keert de auto om en stapt er een man uit die haar tegenhoudt. Hij valt op de grond en Tess wordt meegenomen naar de zolder. Het is van het merk Wagner . Herman heeft blijkbaar dingen voor hen verzwegen. Sara leest haar moeder de inmiddels vertaalde brieven van Zewa voor.

Sara biecht Jacob op dat ze weet wie haar wilde verkrachten. maar durft het karwei niet af te maken. Hij zag hoe zijn ouders en broer met geweld werden weggevoerd. Ze verdenkt Raaijmakers er ook van Herman van het tuinmuurtje geduwd te hebben. Herman had Mitch gesmeekt een vechter te worden en de familie wel te beschermen als het nodig was. Op een onbewaakt ogenblik neemt ze het pistool en gaat naar Raaijmakers huis. Sara is toch wel trots op Mitch. hoort ze wat Tess overkomen is. In de map over de bouw van de serre stuit ze op een foto van de aannemer en ziet tot haar verbijstering dat deze Ton Raaijmakers haar aanrander is. Sara gaat op onderzoek uit bij het NIOD en leest dat Tons vader een actieve NSB'er is geweest. De overval krijgt op televisie aandacht in het programma Opsporing verzocht . Jacob en Mitch die Tons adres vonden. Een van hen vertelt dat Ton college liep bij Herman vanwege het verleden van zijn vader. De volgende dag worden ze gebeld door de politie. zijn haar achterna gereden en brengen haar weer thuis. Hij vertelt in de brief dat hij met de Wagner iedereen had afgeknald die hen op kwam halen. Jacob belt hem op vanuit het ziekenhuis en vertelt de ware reden van zijn afwezigheid. Daarom vond Mitch het zijn plicht om Raaijmakers dood te schieten. waar zijn ouders en broertje net op transport waren gesteld. Na drie maanden werd hij alsnog opgepakt en naar Westerbork gebracht. Vanwege de bijzondere familieomstandigheden krijgt Mitch toestemming om afscheid te nemen van zijn vader. die in Zuid-Afrika ook slachtoffer werd van een overval en een verkrachting.M. Mitch verzekert haar dat Raaijmakers bijna dood is. Op het bureau horen ze dat Ton Raaijmakers is vermoord. Bij het huis aangekomen doet Sara een panty over haar hoofd. Sara laat het pistool verdwijnen in het kanaal. De derde man op zolder vertelde haar over de poging tot verkrachting van Sara en bevredigde zich in Tess' mond. Ze volgt hem ook vanaf de sportschool. waarna Tess eindelijk vertelt dat er toen een derde man in huis was. Coetzee te binnen. Mitch heeft zijn woorden bewaarheid. Onderweg schiet haar de hoofdpersoon uit de roman Disgrace van J. Later herkende Tess hem in opa's map als Ton Raaijmakers. maar hij durfde het pistool niet te gebruiken. Wanneer ze thuis het pistool inspecteert. Ze zoekt zijn adres op en rijdt naar zijn huis. Sara ontdekt via Facebook wie Raaijmakers vrienden zijn. De politie heeft ook niet stilgezeten en na DNA-onderzoek hebben ze geconstateerd dat David een van de overvallers is. Thuis vertelt Sara Jacob de hele waarheid van de overval. bedacht hij een mooi verhaal. het zoontje van Fietje. Als ze de foto's nog eens bekijkt. belt hij met de mededeling dat hij de ontbrekende brief heeft waar de archivaris op doelde. Als Mitch uitgezonden wordt naar Afghanistan. die Joodse mensen van huis heeft opgehaald. mist ze twee kogels. Sara en Tess vertrekken naar Amerika voor de diploma-uitreiking. Omdat Herman zich schaamde voor de waarheid. die inmiddels uit het ziekenhuis is ontslagen. Epiloog Een week later ontvangt Sara de brief die Herman stuurde aan Mo. Hij moet dood. Sara ontkent dat ze deze man kent. had Herman de brieven van Zewa aan Fietje stiekem meegenomen. Vandaar uit . waar hij een pistool vond. Deze vrouw legt zich echter bij de situatie neer en zoekt geen vergelding. Zijn vader had samen met hem en Ferdermann de lichamen in de tuin begraven en ze waren naar IJmuiden gegaan. Uit schaamte meldde hij zich niet bij Fietje. herkent ze in de stukadoor die er ook op staat.Sara hem een brief waarin ze vertelt dat Jacob niet meekomt omdat hij aan galstenen geopereerd moet worden. Monica's zoon David. Herman had zich in de kast verstopt. Tess huilt uit bij Mitch en omdat Sara staat af te luisteren. Opa had verder verteld dat de politie hen in 1942 op kwam halen. Hij had gezegd dat hij hen haatte. Het gezin verhuist naar Amerika. Toen Mitch op zijn dertiende met zijn opa Herman in Baden-Baden was.

) nooit meer kan toeslaan. tegenstand. Het motto verwijst naar de opstandigheid van diverse personages die niet van plan alles over zich heen te laten komen. “ De held” is daarnaast een roman over een familiegeschiedenis en het geheim dat in de familie is ondergedoken. Hij haf het niet gedurfd en daarna was hij uiteindelijk ook opgepakt. In 2004 bezoekt hij met zijn kleinzoon Baden-Baden en dan vertelt hij het ware verhaal. Het zich verzetten tegen de ellende (de pest in de roman : in de roman de verkrachting.en ondertitelverklaring: “ De Held” verwijst naar de laatste episode in het boek waarin Herman vertelt over de razzia in de oorlog. De held die Herman had willen zijn. de inbraak) wordt hier als positief ervaren. Genre en subgenre: “De held “is een psychologische roman over wraak en verzoening. Dat leidt tot schuldgevoelens die alleen . 4.De boom staat symbool voor verzet. Durlacher weet beide thema's onberispelijk met elkaar te verbinden. Hij had de taak op zich genomen en de vergelding te voltrekken. maar hij dwarsboomt. Daarom heeft Mich de trekker overgehaald met het pistool van opa. net als haar vader in de oorlog. Herman is eigenlijk een antiheld. C: ANALYSE EN INTERPRETATIE: 1. Hij had met een pistool op zolder in een luik gezeten en getwijfeld of hij de foute politiemensen die hen kwamen ophalen. Titel. Hij. In een brief aan zijn vriendje schrijft hij dat hij zijn ouders naar boven heeft gestuurd en dat hij de NSB’ers heeft doodgeschoten. moeder en Federmann naar New York waar ze een geweldig leven leidden. De titel ” held” kan daarom ook op Mitch van toepassing zijn. Zijn moeder had het ook niet gedurfd. Dat is natuurlijk niet waar en Herman heeft er na de oorlog een enorm schuldgevoel aan over gehouden. omdat hij enkele jaren geleden gemerkt heeft dat zijn opa zijn hele leven lang geleden heeft onder het feit dat hij de oorlog niet daadkrachtig is opgetreden toen de politie in opdracht van de nazi's zijn joodse ouders kwamen ophalen. Daarom gaat hij ook in (Amerikaanse) miltaire dienst om in Afghanistaan/Irak orde op zaken te stellen. Thema: Sara maakt meer dan zeventig jaar na de oorlog op kleine schaal hetzelfde mee als haar vader in de oorlogsjaren. de boom. Motto / opdracht: Aan de roman gaat een motto vooraf uit een schurken. 3. maar haar lukt het niet de daad te voltrekken en de trekker over te halen. je moet je eigen gezinsleden beschermen tegen het kwaad. Maar zoon Mitch neemt de familietaak op zich.en schelmenlied van de JoodsRoemeense auteur Paul Celan (1920-1970): 'Maar. In De held is Mitch degene die ervoor zorgt dat het kwaad (Ton R. omdat hij het pistool niet gebruikt heeft. had moeten neerschieten. In de epiloog doet hij het verhaal echter heel anders voorkomen. 2. Sara wil het lot in eigen handen nemen. Ze zitten nu in Amerika. (vergelden of vergeven?) maar ook over de herinneringen aan de oorlog en het schuldgevoel dat mensen daaraan hebben overgehouden. Hij laat zijn kleinzoon beloven later nooit dat gevoel van machteloosheid over zich heen te laten komen en altijd moed te tonen wanneer het zover is. toen hij hoorde van de vernedering die zijn zusje was overkomen. wordt verpersoonlijkt in zijn kleinzoon. Je mag nee. wordt zomaar ongedaan gemaakt door het kwaad van buitenaf. Durlacher heeft de roman opgedragen aan haar familie. Mitch is de boom die opstaat tegen de pest.vertrok hij met zijn vader. ook hij staat op tegen de pest '. Slechts op papier maak hij van zichzelf een held. De bescherming die de familie biedt aan de afzonderlijke leden.

na een paar jaar gevangenisstraf weer vrij komt. Nawerking van de Tweede Wereldoorlog 2. Dit intrigerende gegeven verwerkte Jessica Durlacher in De held. Idee: Aanleiding voor het schrijven van de roman: Bron: Het NRC van 22 oktober 2010 Op 4 mei 2001 hield Jessica Durlacher in De Nieuwe Kerk in Amsterdam de Nationale Herdenkingsrede. Het kunstwerk is gemaakt door Carina Berholm Sundén en draagt de titel A girl's gotta do what a girl's gotta do. Hierdoor beschermt hij zelf zijn gezin heel erg en hij draagt geheimen met zich mee die tijdens de vervolging plaatsvond. bewaarde hij. 170-172). 'En wat anders is zo reinigend. Ze denkt ook in Amerika zijn haat niet te kunnen ontlopen (p. hij is zijn ouders kwijt geraakt toen hij 15 was. Symboliseert heldhaftigheid en lafheid. Daar wordt het gevonden door zijn dochter Sara die het ook niet durft te gebruiken bij de vergelding van Raaijmakers. 5. Hij had de woorden gevonden om over zijn kampervaringen te kunnen vertellen. wat anders kan het vuil en het kwaad wegwassen en het stampen van onze harten om de verraden veiligheid tot bedaren te brengen. maar hij heeft het pistool wel opgehaald na de oorlog en verborgen gehouden onder zijn bureau. Wanneer Mitch het karwei afmaakt. Het aan den lijve ondervonden geweld en het niet kunnen beschermen van Tess. Het idee dat Ton R. Ondanks Auschwitz had hij zijn geloof in de toekomst weten te behouden. Maar haar zoon Mich heeft zijn opa ooit beloofd op te treden tegen machteloosheid en hij gebruikt het wel. Motieven: (zelf aanvullen) Naam omschrijving / citaat bron 1. zo bleek na zijn dood. het bureau dat zij van hem erfde.Het pistool. Sara zorgt er ten slotte voor dat het op de bodem van het Noordzeekanaal komt te liggen. 'Boosheid geeft vleugels'. Daarmee hoopte hij zijn gezin tegen eventuele belagers te beschermen. vindt ze onverdraaglijk. tussen kwaad en goed?' (p. zei Herman nadat de serre verzakte. 6. haar nieuwe roman. leidmotief. 218). zo helend. Sara is zelf niet in staat om het vonnis te voltrekken. Daarna ging hij net zo lang door met zijn privéoorlog totdat Raaijmakers failliet ging (p. Het pistool vormt een leidmotief in de roman. Opa Herman heeft de Wagner (zoals hij het wapen noemt) niet durven gebruiken. 360). Maar in zijn Gispenbureau.verdwijnen door wraak te nemen. 305). Zij vertelde over haar vader. . Je zou zelfs kunnen zeggen dat het hele verhaal om dat pistool heen geplooid is. een geladen pistool met vijf kogels erin. Op de omslag staan twee gehaakte pistolen. De Jodenvervolging: De vader van Sara heeft de Jodenvervolging overleefd. Zij omschreef hem als een ‘redelijk man’ en als ‘verlicht en vergevensgezind’. denkt zij. Het vormt de verbindende factor tussen drie generaties van de Joodse familie Silverstein. Sara vraagt zich daarna af: 'Bestaat dat: een evenwicht. keert de rust weer in het gezin. Gerhard Durlacher (1928-1996). wat anders dan het vaste voornemen tot vergelding ?' (p. wekt bij Sara een woede op die niet te stuiten is.

3. Wraak en vergelding: Sara wil Raaijmakers wreken wanneer ze achterkomt wat hij heeft gedaan met haar dochter en wat hij haar heeft aangedaan. Vader-dochterverhouding (Herman tegenover Sara en Tara) 7. Moeder-zoonverhouding (Sara ten opzichte van Mitch): Herman beschermd Sara en Tara overdreven. Het verhaal van Sara wordt onderbroken door de brieven van Fietje. Sara en Herman. Door het gebruik van vooruitwijzingen als 'Na alles wat er gebeurd is' (p. Ook had hij het lef niet om de mensen neer te schieten die zijn ouders hadden opgepakt. Door het familiegeheim pas aan het eind te onthullen. Daardoor heeft ze de gelegenheid om het verhaal te onderbreken voor enkele overpeinzingen. waardoor scènes als de verkrachtingspoging en de brute overval meer zeggingskracht krijgen. Mitch. haar grootmoeder. Structuur /10. Nadat Sara boos gebaarde kwam de auto terug en probeert de bestuurder haar te verkrachten. Wanneer ze de vertaling terug gestuurd krijgt leest ze het samen met Izebel. Haar zoon Mich dood hem wel en heeft zo wraak genomen voor zijn gezin. Hierdoor zijn Sara en Tara niet goed in zelf verdedigen. Daarin wordt er geschreven over het familiegeheim. 74-75). en wanneer Sara wordt aan gerand kan ze zich niet goed verzetten. Dat doet hij omdat hij zelf hele erge dingen heeft meegemaakt tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Heel geraffineerd wordt beetje bij beetje prijs gegeven hoe de vork in de steel zit. Die volgen elkaar aaneengesloten op. 6. Na het overlijden van haar vader moet ze zichzelf redden. Daarna volgt de epiloog met de brief van Herman aan Mo. 14) en 'Als ik had geweten wat ik nu weet' (p. perspectief: Aan het eigenlijke verhaal gaat schuingedrukt een herinnering vooraf van Sara aan een samenzijn van haar familie. De belevende verteller gebruikt de tegenwoordige tijd. Dan volgen 160 genummerde hoofdstukken. De zoektocht (naar de brieven uit de oorlog): Sara doorzoekt de kamer van Mich en vindt 2 brieven van Zewa. en probeert het te lezen. 8. De overige passages worden door Sara achteraf verteld. Er is ook een Facebookpagina nagebootst. 9. Dit kan ze echter niet. Na dit incident komt er nog meer onheil. 49). Het familiegeheim: Herman heeft zich niet aan zijn afspraak gehouden nadat zijn ouders werden opgepakt. 4. Hierdoor voelt hij zich heel schuldig en kreeg hij een gevoel van machteloosheid. 5. Ze begrijpt de brieven niet en stuurt ze daarom op om te laten vertalen. waardoor er geen rustpunten te vinden zijn. Alles ging goed totdat dit gebeurde. 8. brengt de schrijfster spanning in het verhaal. Daarbij heeft ze niet zoveel vertrouwen in haar man Jacob. Schuld en boete: Herman had enorme schuldgevoel gekregen na het oppakken van zijn ouders. waarvan pas op pagina 57 blijkt dat ze Sara heet. Zijn autoriteit . die het druk heeft met zijn carrière.--> cyclische bouw. sluit het slot weer aan bij het bezoek aan BadenBaden aan het begin van de roman. De schrijfster sluit de roman af met een dankwoord. na de verhuizing naar Amerika. Personages: Sara Silverstein is als meisje heel beschermd opgevoed. Het boek kan dus letterlijk aan één stuk door gelezen worden. Boete? 7. Dat gaf haar een gevoel van onaantastbaarheid. Afwisselend zijn een vertellend-ik en een belevend-ik aan het woord. Het noodlot dat je plotseling overkomt: Wanneer Sara gaat hardlopen nadert een auto haar en reed haar bijna aan. bijvoorbeeld over het ouder worden (p. Ze moeten alleen nog de laatste brief vinden.

Ruimte: Het verhaal heeft diverse decors. 9. de zoon van Sara gaat op 6 februari in het bootcamp (Amerikaanse opleiding voor de uitzending naar Afghanistan) Die opleiding duurt 13 weken en dat is precies drie maanden. De eerste keer om hem van zijn plan te weerhouden. Sara heeft twee opgroeiende kinderen. Ze moet kiezen tussen aanvaarding of vergelding en besluit tot het laatste. de 19-jarige zoon van Sara En Jacob besloten heeft in het Amerikaanse leger te gaan dienen. De Tweede Wereldoorlog speelt op de achtergrond mee. Af en toe wordt het verhaal onderbroken door korte jeugdherinneringen. het andere kan ze niet beschermen. is een vervanging voor de uitgestelde executie die Herman had moeten volbrengen. maar schuldgevoelens krijgt ze nauwelijks. Want Sara en haar dochter Tess gaan naar de graduation van Mich. de tweede keer om er vlak voor zijn opleiding te zijn en de derde keer om zijn graduation bij te wonen. Vanwege het faillissement neemt hij wraak. Het heden speelt zich af in de 21e eeuw. Ze worden er in 2010 overvallen. Enkele keren vliegt Sara heen en weer naar Mitch. In het verhaalheden is Mich 19 jaar: dan speelt het heden zich dus af in 2010. In het verleden heeft het gezin Silverstein door het succes van . Hij is dus in 1946 16 jaar. Het jaar 2010 valt ook op en andere manier te bewijzen. omdat de zoon van haar werkster de sleutel kan gebruiken. Je kunt vrijwel uitrekenen in welk jaar het verhaalheden speelt. Dat betekent dat de aanranding van Sara en de overval in hun huis ongeveer in maart/april 2010 plaatsvinden. Er is allereerst het huis van Sara en Jacob in Overveen. Zijn NSB-vader sloeg hem. De vader van Sara heet Herman Silverstein en aan het begin van het boek sterft hij op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van een val in de tuin. hij werd gepest en vindt geen verklaring voor zijn vaders gedrag in de oorlog. Het ene kan ze niet loslaten. De moord die Mitch tot uitvoer brengt. Mich. Tijd: Het verhaal speelt zich af in 2010. 10. waar Mich. maar herstelt zich erg snel na de verhuizing naar Amerika. Herhaaldelijk gaat de handeling naar Amerika. In 2004 is Mich dertien jaar als hij met zijn opa naar Baden-Baden reist. Ton Raaijmakers is ook slachtoffer van het verleden. Perspectief / vertelsituatie: zie onder 7 en 9 11. Mitch lijkt daarmee de geschikte soldaat voor uitzending naar Afghanistan. Tess raakt in shock na de overval waarbij ze misbruikt werd. De vertelde tijd begint echter in november 1942 met de brief aan Fietje. Op blz. Ze vertelt het hele verhaal dus als een achterafvertelster. hetgeen hij met de dood bekopen moet.binnen het gezin wankelt door de overval. 294 staat dat deze Herman op 16-jarige leeftijd een jaar na de bevrijding vanuit het concentratiekamp terugkeert naar Nederland. Ze liegt tegen de politie. Dan is hij in 1930 geboren en dan is hij in 2010 80 jaar. De andere personages worden niet diepgaand beschreven en vertonen weinig ontwikkeling. Sara doet aan het einde van de roman voorkomen of dat tijdstip alweer enige tijd terug ligt.

Over de schrijfster en haar eerder gepubliceerde werk Bron: website uitgever De Bezige Bij Jessica Durlacher (1961) was. voordat ze debuteerde als schrijfster. Durlachers personage reageert tegengesteld. Opvallend is dat Sara veel van de gebeurtenissen overdenkt of evalueert. Maar de derde (pas aan het eind opgedoken) brief geeft een juiste blik op wat er in het verleden is gebeurd. Ook vertaalde zij beide delen van Maus van Art Spiegelman. Ook verscheen het boek in het Duits en werd genomineerd voor de Literatuurprijs Nordrhein/Westfalen.M. Zweden en Italië. keert Durlacher met De held terug naar de slachtoffers van de Jodenvervolging.L. Jessica Durlacher hield in 2001 ter gelegenheid van de Nationale Herdenking de 4 mei lezing in de Nieuwe . Over die decors heen speelt op de achtergrond het decor van de Tweede Wereldoorlog. Aan het einde van de roman woont de familie weer in Amerika. De vertelling wordt verlevendigd door dialogen en brieven. Herman (Sara’s vader) heeft in de oorlog in een kamp gezeten en zijn beide ouders zijn nooit teruggekeerd. die een indrukwekkend autobiografisch oeuvre schreef over zijn herinneringen aan de holocaust. haar vader kan haar niet beschermen. Haar tweede roman De dochter. De roman werd genomineerd voor de Literatuurprijs Nordrhein/Westfalen en de NS Publieksprijs. Haar vader is de auteur G. In de roman wordt verwezen naar de roman Disgrace (1999) van de Zuid-Afrikaanse schrijver en Nobelprijswinnaar J. Desondanks wordt hun leven beheerst door het al dan niet verzwegen leed van hun ouders. zelf hebben zij de oorlog niet meegemaakt. de graphic novel over de jodenvervolging. Sara is op zoek naar de brieven van haar oma Zewa. 12. De vrouw in Disgrace besluit geen wraak te nemen en te leren leven met wat haar is overkomen. Taalgebruik en stijl: De held is een vlot geschreven boek. Zowel Durlachers debuut Het Geweten (1997) als haar tweede roman De dochter (2000) zijn te typeren als 'tweede-generatieromans': in beide boeken zijn de hoofdpersonen kinderen van ouders die de concentratiekampen hebben overleefd. Achtergronden van de schrijver en het boek: Jessica Durlacher werd bekend met twee zogenoemde 'tweedegeneratieromans' over de gevolgen van de Holocaust: Het geweten (1997) en De dochter (2000). Wanneer Sara onderweg is naar Raaijmakers wordt het verhaal onderbroken door één zin die tussen witregels staat. criticus en columniste.. 13. Die veelgeprezen roman speelt in het Zuid-Afrika van na de apartheid. werd vertaald in Duitsland. Durlacher (1928-1996). Beide zijn het uitzonderlijke romans over de generatie die de Tweede Wereldoorlog van heel dichtbij maar toch alleen van horen zeggen kent. Na een hedendaagse roman en drie novellen. Zij stelde verschillende literaire bloemlezingen samen en maakte deel uit van de redactie van het tijdschrift De Held. Voor haar romandebuut kreeg Durlacher de Debutantenprijs en Het Gouden Ezelsoor. Coetzee. Een nieuw aspect in deze roman is dat de slachtoffers terugslaan en daders worden. Hierin wordt een blanke vrouw door een aantal zwarte mannen in huis overvallen en verkracht.000 exemplaren zijn verkocht.Jacob als tv-maker ook enkele jaren in Amerika gewoond. Het is het moment waarop Sara nog kan beslissen om haar wraakgevoelens om te zetten in vergeving. waarvan in Nederland rond de 175.

2 december 2010) heeft het over 'het leed van de grootvader. 20 november 2010) vergelijkt De held met Het recht op terugkeer (van Durlachers echtgenoot Leon de Winter) en constateert dat Durlachers boek 'een 'krachtdadige reactie' lijkt op 'het meer wanhopige einde van het boek van haar man'.nl . Het is Martijn Nicolaas (www. alsook de zoektocht van een zoon naar zijn vader. 23 oktober 2010) is de roman 'bijna kant-en-klaar voor verfilming' vanwege het thrillerkarakter. Samen hebben ze twee kinderen. 29 oktober 2010) is dat met haar eens door te stellen dat de roman over 'drie generaties van de joodse familie Silverstein' handelt. oordeelt daarentegen Lies Schut ( De Telegraaf . en dat het haar niet gelukt om 'de immense dilemma's waarmee Sara worstelt tot leven te brengen'. Hij kwalificeert de roman als 'nuffig en zonder enige literaire finesse of nuance'. Arthuro d’Alberti. Ook Erik Meijers ( www.tzum. In de afgelopen drie jaar verschenen drie novelles. getiteld Op scherp. 'Het beste boek dat Durlacher tot nu toe schreef'. een speurtocht naar de achtergrond van haar grootvader (2005) en Schrijvers! (2006). 22 november 2010) vindt dat 'de roman zich laat lezen als het werk van een voldragen schrijver'. Volgens Irene Start ( Elsevier . ' De held is een spannende familieroman'.com Kemps. 22 oktober 2010) en Janet Luis (NRC Handelsblad . In augustus 2007 verscheen Wat gebeurde er met Cathy M??. gelaagde roman tot nu toe.info/tag/jessica-durlacher ) opgevallen dat Durlachers personage radicaliseert. Nelleke.scholieren. Bronnen die je gebruikt hebt: www. Jos Palm (Trouw . Jaap Goedegebuure ( Het Financieele Dagblad . werden onder de titel Nieuwbouw verschillende verhalen en beschouwingen van Durlacher gebundeld. de Koningin. een goede'. Het verhaal wordt vanuit drie perspectieven verteld en is Durlachers meest ambitieuze. 10 november 2010) opmerkt dat Durlacher zeker een spannend verhaal kan vertellen.8weekly.” Het verhaal speelt zich af in Nederland en Israël en gaat over de vriendschap tussen twee vrouwen met een gezamenlijk verleden. Deze veelgeprezen lezing. prijst Daniëlle Serdijn ( de Volkskrant . De held werd in februari 2011 bekroond met de literatuurprijs van het tijdschrift Opzij . 6 november 2010). Ook Marja Pruis De Groene Amsterdammer . Hoewel Sonja de Jong ( Noordhollands Dagblad . vindt ze dat de schrijfster is blijven steken in 'goedkope cliché's'. Vanwege deze boodschap geeft Palm De held de benaming 'parabel' mee.M. In de jubileumreeks ‘Gouden Bijtjes’ ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van De Bezige Bij. werd door De Bezige Bij in datzelfde jaar uitgegeven. 'maar écht stuitend vind ik de passages waarin de ik-figuur zich ver boven haar medemensen verheft'. 'De idolatie voor de VS' ergert hem. dat zich uitstrekt tot de derde generatie'. Reacties Op De held wordt heel verschillend gereageerd. waarmee ze zegt dat 'de oorlog die nooit voorbij is' gewonnen kan worden. een novelle geïnspireerd op het verhaal Wat gebeurde er met sergeant Massuro? van Harry Mulisch. In september 2004 verscheen haar nieuwe roman “ Emoticon. Jessica Durlacher is getrouwd met collega-schrijver Leon de Winter. leesverslag in Biblion . 20 november 2010) vergelijkt de roman met 'slasher movies'. maar zijn conclusie is dat 'Jessica Durlacher een echte literaire thriller heeft geschreven. in aanwezigheid van H.Kerk te Amsterdam. 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful