Leesverslag.kort de Held (1)

Naam: Theresa Dao Datum

:

Akkoord:

LEESVERSLAG NEDERLANDS 5 VWO
I Tekstbeleving:persoonlijke reactie en waardeoordeel

Ik vond het boek spannend, leuk om te lezen. Het onderwerp was interessant. De verhaallijnen waren wel een beetje ingewikkeld maar ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Liever had ik wel zelf een ander boek willen lezen aangezien ik al wel veel boeken heb gelezen over de jodenvervolging.
II Tekstbestudering: samenvatting, analyse en interpretatie A: VOORWERK: 1. Complete boekbeschrijving:
Verschijningsdatum 1e druk: 21 oktober 2010 Gebruikte druk: 1e Aantal bladzijden: 370 Uitgeverij: De Bezige Bij te Amsterdam Op de rode voorkant staan twee zilverkleurige pistolen met enkele gaten afgebeeld. De titel bij het omslagbeeld is “A girl ’s gotta do what a girl ’s gotta do.” (Een meisje moet doen wat ze moet doen.) Dat verwijst dus o.a. al naar de themathiek van het boek.

B: SAMENVATTING VAN DE INHOUD:
Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Jessica Durlacher, De held . Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 2010. Een vrouw (Sara) herinnert zich een avond waarop haar hele familie bij elkaar was. De aanleiding is het vertrek van haar zoon Mitch naar de University of California. Ze zijn met z'n zevenen en haar vader Herman maakt koolrolletjes. Terwijl hij in de keuken bezig is, denkt de vrouw aan haar man Jacob, een bekend film- en televisieprocent, en aan haar moeder Iezebel. Ze ziet dat haar oudere zus Tara in gesprek is met Mitch. Dan horen ze dat er in de keuken iets kapot valt. Iedereen schrikt, uitgezonderd haar dochter Tess omdat die naar een iPod luistert. Niemand durft te gaan kijken, behalve Mitch. Even later komen opa en kleinzoon de kamer in met de rolletjes en de saus. Het zal de laatste keer zijn dat haar vader dit gerecht maakt. Niet lang daarna gaat Herman Silberstein dood. Als vader en man was hij overbezorgd, niemand heeft hem kunnen beschermen. Hij was in de tuin gevallen en had zijn heup gebroken. Na een operatie werd een kwaadaardige bacil hem fataal. Op zijn sterfbed riep hij om zijn moeder Zewa. Hij had zijn ouders voor het laatst op zijn vijftiende verjaardag in Westerbork gezien. Na de oorlog kreeg hij te horen dat ze in concentratiekampen waren omgekomen. Wat er met zijn broer Federmann was gebeurd, kwam hij nooit te weten. Behalve de naam van Zewa fluisterde Herman steeds: Wagner . Zijn dochter begrijpt niet waarom. Na zijn dood wordt de familie uitgenodigd in

wordt ze naar de logeerkamer gebracht en vastgebonden. Vlak voor de verhuizing komt Tess op een nacht de slaapkamer van Jacob en Sara binnen. wat betekent dat het gezin naar Californië moet verhuizen. Ze logeert met Tess bij Iezebel. Sara en Tess gaan bij Iezebel logeren. Daaruit blijkt dat Zewa niet wist dat en bij wie Herman was ondergedoken. Herman heeft blijkbaar dingen voor hen verzwegen. Sara raakt overstuur. Haar handen zijn vastgebonden en achter haar staan twee mannen met bivakmutsen. Helaas is hij de brieven kwijtgeraakt.Baden-Baden. Jacob wordt naar het ziekenhuis gebracht om geopereerd te worden. Tess komt van de zolder en bevrijdt Sara. Sara brengt veel tijd bij Iezebel door. had een boek met Joodse familiegeschiedenissen van de stad geschreven en daarom werd hij nu postuum tot ereburger benoemd. Sara en Tess vertrekken naar San Francisco om samen met Jacob afscheid van Mitch te nemen voordat hij naar het opleidingskamp gaat. Op een mooie herfstdag gaat Sara hardlopen in het bos. Even later keert de auto om en stapt er een man uit die haar tegenhoudt. Tijdens het diner vertelt de archivaris dat hij brieven had gevonden die door Zewa vanuit Westerbork naar haar vriendin Fietje Leeder waren verstuurd. Hij laat zich niet ompraten. Daar doelde Herman dus op. Jacob komt voor zijn werk naar Amerika en Sara gaat terug. Omdat Sara Hermans bureau krijgt. De bijzondere brief waarop de archivaris doelde. Ze doelt op een conflict met een aannemer over de bouw van de serre. de geboortestad van Herman. Op een afgelegen pad komt haar een auto tegemoet die niet afremt. Sara ziet bij thuiskomst zijn kinderkoffertje liggen en vindt daarin tot haar verbazing de brieven die Zewa in 1942 vanuit Westerbork aan haar vriendin Fietje Leeder heeft geschreven. die later historicus werd. Hij valt op de grond en Tess wordt meegenomen naar de zolder. zit er echter niet bij. Nadat Sara's doosjes met kostbaarheden in een zak verdwijnen. De naam van de aannemer was dezelfde als die van een bekende NSB'er. Tess is in shock. Ze schreeuwen naar Jacob dat hij de kluis open moet maken. Beneden klinkt opnieuw een schot. Sara vertrekt naar Berkeley om Mitch op andere gedachten te brengen. Het is van het merk Wagner . Sara wijst op haar voorhoofd en scheldt de bestuurder uit. Ze zijn voor haar onleesbaar en zullen ontcijferd en vertaald moeten worden. Zijn film over het cabaret in Westerbork had een Oscar opgeleverd. Niet lang daarna vertelt Jacob dat Mitch voor het Amerikaanse leger heeft gekozen. Daar zat ook een bijzondere bij. maar ze neemt het eerst mee naar huis. dat afkomstig blijkt van een pistool dat onder het bureau vastzit. Sara belooft het af te geven bij de politie. Wanneer het moment van Mitch' afstuderen nadert. heeft ondertussen ongevraagd de kamer van Mitch schoongemaakt. Sara leest haar moeder de inmiddels vertaalde brieven van Zewa voor. Dan slaat de voordeur dicht. Jacob krijgt promotie. maar Jacob is trots. De kranten staan vol van de overval. Monica. Op een dag vertelt deze dat Herman 'de zaak' gewonnen heeft. Sara komt er vanaf met een blauw oog en gescheurde enkelbanden. Door de komst van een voorbijganger moet haar belager haar loslaten. de illegale werkster van de familie. Als hij begint te gillen dat ze Tess los moeten maken. wordt hij in zijn schouder geschoten. Weer thuis in Overveen overdenkt Sara dat ze het dankzij Jacob heel goed heeft. Sara moet telkens denken aan een verhaal van Herman over de muzelman. Plotseling klinkt er een schot. Herman. Hij noemt haar bij haar naam en sleept haar het bos in. Deze informatie is nieuw voor de familie en de grote vraag is nu waar Herman van zijn dertiende tot zijn vijftiende was. schrijft . Het gezin was de stad ontvlucht toen de nazi's de Joden hun bezit afnamen. In het kamp was hij bijna zelf zo'n gewetenloze geworden toen hij brood stal van stervende kinderen. maar haar bijna omver rijdt. Sara onderzoekt Hermans bureau en vindt een mapje met onder andere paspoorten van Zewa en Federmann. haalt ze het op. Door de rechtszaak die Herman aanspande. is de aannemer failliet gegaan. waar hij haar probeert te verkrachten. maar hun huwelijk had eronder geleden.

Deze vrouw legt zich echter bij de situatie neer en zoekt geen vergelding. Sara ontdekt via Facebook wie Raaijmakers vrienden zijn. Bij het huis aangekomen doet Sara een panty over haar hoofd. In de map over de bouw van de serre stuit ze op een foto van de aannemer en ziet tot haar verbijstering dat deze Ton Raaijmakers haar aanrander is. herkent ze in de stukadoor die er ook op staat. Later herkende Tess hem in opa's map als Ton Raaijmakers. mist ze twee kogels. Sara is toch wel trots op Mitch. Herman had Mitch gesmeekt een vechter te worden en de familie wel te beschermen als het nodig was. waar hij een pistool vond. had Herman de brieven van Zewa aan Fietje stiekem meegenomen. Onderweg schiet haar de hoofdpersoon uit de roman Disgrace van J.Sara hem een brief waarin ze vertelt dat Jacob niet meekomt omdat hij aan galstenen geopereerd moet worden. zijn haar achterna gereden en brengen haar weer thuis. Epiloog Een week later ontvangt Sara de brief die Herman stuurde aan Mo. Hij moet dood. Uit schaamte meldde hij zich niet bij Fietje. Hij zag hoe zijn ouders en broer met geweld werden weggevoerd. Hij had gezegd dat hij hen haatte. bedacht hij een mooi verhaal. Ze zoekt zijn adres op en rijdt naar zijn huis. Thuis vertelt Sara Jacob de hele waarheid van de overval. Jacob belt hem op vanuit het ziekenhuis en vertelt de ware reden van zijn afwezigheid. Sara laat het pistool verdwijnen in het kanaal. Vanwege de bijzondere familieomstandigheden krijgt Mitch toestemming om afscheid te nemen van zijn vader. Opa had verder verteld dat de politie hen in 1942 op kwam halen. Monica's zoon David. Sara ontkent dat ze deze man kent. Ze verdenkt Raaijmakers er ook van Herman van het tuinmuurtje geduwd te hebben. Wanneer ze thuis het pistool inspecteert. Sara biecht Jacob op dat ze weet wie haar wilde verkrachten. Als Mitch uitgezonden wordt naar Afghanistan. hoort ze wat Tess overkomen is. Tess huilt uit bij Mitch en omdat Sara staat af te luisteren. Na drie maanden werd hij alsnog opgepakt en naar Westerbork gebracht. Als ze de foto's nog eens bekijkt. Sara en Tess vertrekken naar Amerika voor de diploma-uitreiking.M. Ze volgt hem ook vanaf de sportschool. Het gezin verhuist naar Amerika. die inmiddels uit het ziekenhuis is ontslagen. Op een onbewaakt ogenblik neemt ze het pistool en gaat naar Raaijmakers huis. Hij vertelt in de brief dat hij met de Wagner iedereen had afgeknald die hen op kwam halen. die in Zuid-Afrika ook slachtoffer werd van een overval en een verkrachting. De politie heeft ook niet stilgezeten en na DNA-onderzoek hebben ze geconstateerd dat David een van de overvallers is. Herman had zich in de kast verstopt. belt hij met de mededeling dat hij de ontbrekende brief heeft waar de archivaris op doelde. Jacob en Mitch die Tons adres vonden. waarna Tess eindelijk vertelt dat er toen een derde man in huis was. Daarom vond Mitch het zijn plicht om Raaijmakers dood te schieten. die Joodse mensen van huis heeft opgehaald. waar zijn ouders en broertje net op transport waren gesteld. De overval krijgt op televisie aandacht in het programma Opsporing verzocht . Zijn vader had samen met hem en Ferdermann de lichamen in de tuin begraven en ze waren naar IJmuiden gegaan. het zoontje van Fietje. De derde man op zolder vertelde haar over de poging tot verkrachting van Sara en bevredigde zich in Tess' mond. Op het bureau horen ze dat Ton Raaijmakers is vermoord. Een van hen vertelt dat Ton college liep bij Herman vanwege het verleden van zijn vader. Omdat Herman zich schaamde voor de waarheid. Mitch heeft zijn woorden bewaarheid. Mitch verzekert haar dat Raaijmakers bijna dood is. De volgende dag worden ze gebeld door de politie. Vandaar uit . maar durft het karwei niet af te maken. Sara gaat op onderzoek uit bij het NIOD en leest dat Tons vader een actieve NSB'er is geweest. Toen Mitch op zijn dertiende met zijn opa Herman in Baden-Baden was. maar hij durfde het pistool niet te gebruiken. Coetzee te binnen.

de boom. Het motto verwijst naar de opstandigheid van diverse personages die niet van plan alles over zich heen te laten komen.en schelmenlied van de JoodsRoemeense auteur Paul Celan (1920-1970): 'Maar. In de epiloog doet hij het verhaal echter heel anders voorkomen. Thema: Sara maakt meer dan zeventig jaar na de oorlog op kleine schaal hetzelfde mee als haar vader in de oorlogsjaren. Hij had met een pistool op zolder in een luik gezeten en getwijfeld of hij de foute politiemensen die hen kwamen ophalen. Dat is natuurlijk niet waar en Herman heeft er na de oorlog een enorm schuldgevoel aan over gehouden. wordt verpersoonlijkt in zijn kleinzoon. maar hij dwarsboomt. De held die Herman had willen zijn. had moeten neerschieten. Durlacher heeft de roman opgedragen aan haar familie. Hij laat zijn kleinzoon beloven later nooit dat gevoel van machteloosheid over zich heen te laten komen en altijd moed te tonen wanneer het zover is. Daarom heeft Mich de trekker overgehaald met het pistool van opa. Sara wil het lot in eigen handen nemen. 3. “ De held” is daarnaast een roman over een familiegeschiedenis en het geheim dat in de familie is ondergedoken. Ze zitten nu in Amerika. wordt zomaar ongedaan gemaakt door het kwaad van buitenaf. Motto / opdracht: Aan de roman gaat een motto vooraf uit een schurken. Hij haf het niet gedurfd en daarna was hij uiteindelijk ook opgepakt. Daarom gaat hij ook in (Amerikaanse) miltaire dienst om in Afghanistaan/Irak orde op zaken te stellen. Hij had de taak op zich genomen en de vergelding te voltrekken. Herman is eigenlijk een antiheld. Het zich verzetten tegen de ellende (de pest in de roman : in de roman de verkrachting. 2. maar haar lukt het niet de daad te voltrekken en de trekker over te halen.) nooit meer kan toeslaan. In een brief aan zijn vriendje schrijft hij dat hij zijn ouders naar boven heeft gestuurd en dat hij de NSB’ers heeft doodgeschoten. omdat hij het pistool niet gebruikt heeft. Maar zoon Mitch neemt de familietaak op zich. In 2004 bezoekt hij met zijn kleinzoon Baden-Baden en dan vertelt hij het ware verhaal. Durlacher weet beide thema's onberispelijk met elkaar te verbinden. omdat hij enkele jaren geleden gemerkt heeft dat zijn opa zijn hele leven lang geleden heeft onder het feit dat hij de oorlog niet daadkrachtig is opgetreden toen de politie in opdracht van de nazi's zijn joodse ouders kwamen ophalen. Hij. In De held is Mitch degene die ervoor zorgt dat het kwaad (Ton R. Je mag nee. ook hij staat op tegen de pest '. Dat leidt tot schuldgevoelens die alleen . Slechts op papier maak hij van zichzelf een held.De boom staat symbool voor verzet. Mitch is de boom die opstaat tegen de pest. net als haar vader in de oorlog. toen hij hoorde van de vernedering die zijn zusje was overkomen. Genre en subgenre: “De held “is een psychologische roman over wraak en verzoening. De bescherming die de familie biedt aan de afzonderlijke leden. je moet je eigen gezinsleden beschermen tegen het kwaad.vertrok hij met zijn vader. Titel. (vergelden of vergeven?) maar ook over de herinneringen aan de oorlog en het schuldgevoel dat mensen daaraan hebben overgehouden. 4.en ondertitelverklaring: “ De Held” verwijst naar de laatste episode in het boek waarin Herman vertelt over de razzia in de oorlog. moeder en Federmann naar New York waar ze een geweldig leven leidden. tegenstand. de inbraak) wordt hier als positief ervaren. C: ANALYSE EN INTERPRETATIE: 1. De titel ” held” kan daarom ook op Mitch van toepassing zijn. Zijn moeder had het ook niet gedurfd.

Maar haar zoon Mich heeft zijn opa ooit beloofd op te treden tegen machteloosheid en hij gebruikt het wel. Het vormt de verbindende factor tussen drie generaties van de Joodse familie Silverstein. na een paar jaar gevangenisstraf weer vrij komt. Hij had de woorden gevonden om over zijn kampervaringen te kunnen vertellen. leidmotief. Zij omschreef hem als een ‘redelijk man’ en als ‘verlicht en vergevensgezind’. Hierdoor beschermt hij zelf zijn gezin heel erg en hij draagt geheimen met zich mee die tijdens de vervolging plaatsvond. denkt zij. 218). Daar wordt het gevonden door zijn dochter Sara die het ook niet durft te gebruiken bij de vergelding van Raaijmakers. Sara zorgt er ten slotte voor dat het op de bodem van het Noordzeekanaal komt te liggen. Wanneer Mitch het karwei afmaakt. maar hij heeft het pistool wel opgehaald na de oorlog en verborgen gehouden onder zijn bureau. Zij vertelde over haar vader. Sara is zelf niet in staat om het vonnis te voltrekken.verdwijnen door wraak te nemen. zo helend. Op de omslag staan twee gehaakte pistolen. Daarna ging hij net zo lang door met zijn privéoorlog totdat Raaijmakers failliet ging (p. 'En wat anders is zo reinigend. Sara vraagt zich daarna af: 'Bestaat dat: een evenwicht. 6. De Jodenvervolging: De vader van Sara heeft de Jodenvervolging overleefd. Het pistool vormt een leidmotief in de roman. Maar in zijn Gispenbureau. 360). haar nieuwe roman. het bureau dat zij van hem erfde. wekt bij Sara een woede op die niet te stuiten is. Symboliseert heldhaftigheid en lafheid. Opa Herman heeft de Wagner (zoals hij het wapen noemt) niet durven gebruiken. 305). Ze denkt ook in Amerika zijn haat niet te kunnen ontlopen (p. 'Boosheid geeft vleugels'. Nawerking van de Tweede Wereldoorlog 2. Gerhard Durlacher (1928-1996). tussen kwaad en goed?' (p. zei Herman nadat de serre verzakte.Het pistool. . Het kunstwerk is gemaakt door Carina Berholm Sundén en draagt de titel A girl's gotta do what a girl's gotta do. Het aan den lijve ondervonden geweld en het niet kunnen beschermen van Tess. bewaarde hij. zo bleek na zijn dood. keert de rust weer in het gezin. 5. 170-172). Daarmee hoopte hij zijn gezin tegen eventuele belagers te beschermen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het hele verhaal om dat pistool heen geplooid is. een geladen pistool met vijf kogels erin. wat anders dan het vaste voornemen tot vergelding ?' (p. hij is zijn ouders kwijt geraakt toen hij 15 was. vindt ze onverdraaglijk. Motieven: (zelf aanvullen) Naam omschrijving / citaat bron 1. wat anders kan het vuil en het kwaad wegwassen en het stampen van onze harten om de verraden veiligheid tot bedaren te brengen. Idee: Aanleiding voor het schrijven van de roman: Bron: Het NRC van 22 oktober 2010 Op 4 mei 2001 hield Jessica Durlacher in De Nieuwe Kerk in Amsterdam de Nationale Herdenkingsrede. Ondanks Auschwitz had hij zijn geloof in de toekomst weten te behouden. Dit intrigerende gegeven verwerkte Jessica Durlacher in De held. Het idee dat Ton R.

Ze begrijpt de brieven niet en stuurt ze daarom op om te laten vertalen. Mitch. 6. 8. Boete? 7. De overige passages worden door Sara achteraf verteld. Door het gebruik van vooruitwijzingen als 'Na alles wat er gebeurd is' (p. Afwisselend zijn een vertellend-ik en een belevend-ik aan het woord. Die volgen elkaar aaneengesloten op. bijvoorbeeld over het ouder worden (p. Sara en Herman.--> cyclische bouw.3. Het familiegeheim: Herman heeft zich niet aan zijn afspraak gehouden nadat zijn ouders werden opgepakt. Zijn autoriteit . Dan volgen 160 genummerde hoofdstukken. Heel geraffineerd wordt beetje bij beetje prijs gegeven hoe de vork in de steel zit. Door het familiegeheim pas aan het eind te onthullen. waardoor scènes als de verkrachtingspoging en de brute overval meer zeggingskracht krijgen. sluit het slot weer aan bij het bezoek aan BadenBaden aan het begin van de roman. 8. Daardoor heeft ze de gelegenheid om het verhaal te onderbreken voor enkele overpeinzingen. De zoektocht (naar de brieven uit de oorlog): Sara doorzoekt de kamer van Mich en vindt 2 brieven van Zewa. 4. Het noodlot dat je plotseling overkomt: Wanneer Sara gaat hardlopen nadert een auto haar en reed haar bijna aan. Daarin wordt er geschreven over het familiegeheim. en wanneer Sara wordt aan gerand kan ze zich niet goed verzetten. Personages: Sara Silverstein is als meisje heel beschermd opgevoed. Het boek kan dus letterlijk aan één stuk door gelezen worden. Ze moeten alleen nog de laatste brief vinden. en probeert het te lezen. die het druk heeft met zijn carrière. 14) en 'Als ik had geweten wat ik nu weet' (p. Haar zoon Mich dood hem wel en heeft zo wraak genomen voor zijn gezin. Na het overlijden van haar vader moet ze zichzelf redden. Wanneer ze de vertaling terug gestuurd krijgt leest ze het samen met Izebel. brengt de schrijfster spanning in het verhaal. perspectief: Aan het eigenlijke verhaal gaat schuingedrukt een herinnering vooraf van Sara aan een samenzijn van haar familie. Hierdoor voelt hij zich heel schuldig en kreeg hij een gevoel van machteloosheid. Vader-dochterverhouding (Herman tegenover Sara en Tara) 7. Moeder-zoonverhouding (Sara ten opzichte van Mitch): Herman beschermd Sara en Tara overdreven. Nadat Sara boos gebaarde kwam de auto terug en probeert de bestuurder haar te verkrachten. Daarna volgt de epiloog met de brief van Herman aan Mo. Schuld en boete: Herman had enorme schuldgevoel gekregen na het oppakken van zijn ouders. waardoor er geen rustpunten te vinden zijn. Dit kan ze echter niet. Wraak en vergelding: Sara wil Raaijmakers wreken wanneer ze achterkomt wat hij heeft gedaan met haar dochter en wat hij haar heeft aangedaan. Daarbij heeft ze niet zoveel vertrouwen in haar man Jacob. Alles ging goed totdat dit gebeurde. haar grootmoeder. Het verhaal van Sara wordt onderbroken door de brieven van Fietje. De schrijfster sluit de roman af met een dankwoord. Structuur /10. Dat gaf haar een gevoel van onaantastbaarheid. Hierdoor zijn Sara en Tara niet goed in zelf verdedigen. 49). De belevende verteller gebruikt de tegenwoordige tijd. 9. 5. 74-75). Na dit incident komt er nog meer onheil. waarvan pas op pagina 57 blijkt dat ze Sara heet. Er is ook een Facebookpagina nagebootst. Ook had hij het lef niet om de mensen neer te schieten die zijn ouders hadden opgepakt. Dat doet hij omdat hij zelf hele erge dingen heeft meegemaakt tijdens de Tweede Wereld Oorlog. na de verhuizing naar Amerika.

het andere kan ze niet beschermen. Dat betekent dat de aanranding van Sara en de overval in hun huis ongeveer in maart/april 2010 plaatsvinden. Op blz. De vertelde tijd begint echter in november 1942 met de brief aan Fietje. De Tweede Wereldoorlog speelt op de achtergrond mee. Vanwege het faillissement neemt hij wraak. Perspectief / vertelsituatie: zie onder 7 en 9 11. Af en toe wordt het verhaal onderbroken door korte jeugdherinneringen. maar schuldgevoelens krijgt ze nauwelijks. Het heden speelt zich af in de 21e eeuw. Ze worden er in 2010 overvallen. Zijn NSB-vader sloeg hem. Ze vertelt het hele verhaal dus als een achterafvertelster. is een vervanging voor de uitgestelde executie die Herman had moeten volbrengen. Ze moet kiezen tussen aanvaarding of vergelding en besluit tot het laatste. Ruimte: Het verhaal heeft diverse decors. Er is allereerst het huis van Sara en Jacob in Overveen. Dan is hij in 1930 geboren en dan is hij in 2010 80 jaar. Tess raakt in shock na de overval waarbij ze misbruikt werd. 294 staat dat deze Herman op 16-jarige leeftijd een jaar na de bevrijding vanuit het concentratiekamp terugkeert naar Nederland. Sara doet aan het einde van de roman voorkomen of dat tijdstip alweer enige tijd terug ligt. Ton Raaijmakers is ook slachtoffer van het verleden. Mitch lijkt daarmee de geschikte soldaat voor uitzending naar Afghanistan. De moord die Mitch tot uitvoer brengt. 10. Je kunt vrijwel uitrekenen in welk jaar het verhaalheden speelt. Herhaaldelijk gaat de handeling naar Amerika. Tijd: Het verhaal speelt zich af in 2010. Het jaar 2010 valt ook op en andere manier te bewijzen. omdat de zoon van haar werkster de sleutel kan gebruiken. hetgeen hij met de dood bekopen moet. waar Mich. In 2004 is Mich dertien jaar als hij met zijn opa naar Baden-Baden reist. De eerste keer om hem van zijn plan te weerhouden. de zoon van Sara gaat op 6 februari in het bootcamp (Amerikaanse opleiding voor de uitzending naar Afghanistan) Die opleiding duurt 13 weken en dat is precies drie maanden.binnen het gezin wankelt door de overval. Ze liegt tegen de politie. In het verhaalheden is Mich 19 jaar: dan speelt het heden zich dus af in 2010. De vader van Sara heet Herman Silverstein en aan het begin van het boek sterft hij op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van een val in de tuin. maar herstelt zich erg snel na de verhuizing naar Amerika. hij werd gepest en vindt geen verklaring voor zijn vaders gedrag in de oorlog. Enkele keren vliegt Sara heen en weer naar Mitch. Sara heeft twee opgroeiende kinderen. 9. Het ene kan ze niet loslaten. In het verleden heeft het gezin Silverstein door het succes van . de tweede keer om er vlak voor zijn opleiding te zijn en de derde keer om zijn graduation bij te wonen. De andere personages worden niet diepgaand beschreven en vertonen weinig ontwikkeling. de 19-jarige zoon van Sara En Jacob besloten heeft in het Amerikaanse leger te gaan dienen. Want Sara en haar dochter Tess gaan naar de graduation van Mich. Mich. Hij is dus in 1946 16 jaar.

Sara is op zoek naar de brieven van haar oma Zewa. Durlacher (1928-1996). De vertelling wordt verlevendigd door dialogen en brieven. Na een hedendaagse roman en drie novellen. Jessica Durlacher hield in 2001 ter gelegenheid van de Nationale Herdenking de 4 mei lezing in de Nieuwe . Maar de derde (pas aan het eind opgedoken) brief geeft een juiste blik op wat er in het verleden is gebeurd. Achtergronden van de schrijver en het boek: Jessica Durlacher werd bekend met twee zogenoemde 'tweedegeneratieromans' over de gevolgen van de Holocaust: Het geweten (1997) en De dochter (2000). Durlachers personage reageert tegengesteld. 12. Zij stelde verschillende literaire bloemlezingen samen en maakte deel uit van de redactie van het tijdschrift De Held. Het is het moment waarop Sara nog kan beslissen om haar wraakgevoelens om te zetten in vergeving. Haar vader is de auteur G.000 exemplaren zijn verkocht. waarvan in Nederland rond de 175. Zweden en Italië. werd vertaald in Duitsland. Herman (Sara’s vader) heeft in de oorlog in een kamp gezeten en zijn beide ouders zijn nooit teruggekeerd. Desondanks wordt hun leven beheerst door het al dan niet verzwegen leed van hun ouders. Een nieuw aspect in deze roman is dat de slachtoffers terugslaan en daders worden. In de roman wordt verwezen naar de roman Disgrace (1999) van de Zuid-Afrikaanse schrijver en Nobelprijswinnaar J. Ook vertaalde zij beide delen van Maus van Art Spiegelman. die een indrukwekkend autobiografisch oeuvre schreef over zijn herinneringen aan de holocaust. Haar tweede roman De dochter. Hierin wordt een blanke vrouw door een aantal zwarte mannen in huis overvallen en verkracht. voordat ze debuteerde als schrijfster. Over die decors heen speelt op de achtergrond het decor van de Tweede Wereldoorlog. keert Durlacher met De held terug naar de slachtoffers van de Jodenvervolging. Ook verscheen het boek in het Duits en werd genomineerd voor de Literatuurprijs Nordrhein/Westfalen. Wanneer Sara onderweg is naar Raaijmakers wordt het verhaal onderbroken door één zin die tussen witregels staat.Jacob als tv-maker ook enkele jaren in Amerika gewoond. Coetzee. De roman werd genomineerd voor de Literatuurprijs Nordrhein/Westfalen en de NS Publieksprijs. haar vader kan haar niet beschermen. Aan het einde van de roman woont de familie weer in Amerika.. 13.L. Taalgebruik en stijl: De held is een vlot geschreven boek. Over de schrijfster en haar eerder gepubliceerde werk Bron: website uitgever De Bezige Bij Jessica Durlacher (1961) was. de graphic novel over de jodenvervolging. Zowel Durlachers debuut Het Geweten (1997) als haar tweede roman De dochter (2000) zijn te typeren als 'tweede-generatieromans': in beide boeken zijn de hoofdpersonen kinderen van ouders die de concentratiekampen hebben overleefd. Beide zijn het uitzonderlijke romans over de generatie die de Tweede Wereldoorlog van heel dichtbij maar toch alleen van horen zeggen kent. Voor haar romandebuut kreeg Durlacher de Debutantenprijs en Het Gouden Ezelsoor. criticus en columniste.M. zelf hebben zij de oorlog niet meegemaakt. Opvallend is dat Sara veel van de gebeurtenissen overdenkt of evalueert. Die veelgeprezen roman speelt in het Zuid-Afrika van na de apartheid. De vrouw in Disgrace besluit geen wraak te nemen en te leren leven met wat haar is overkomen.

Nelleke. In augustus 2007 verscheen Wat gebeurde er met Cathy M??.info/tag/jessica-durlacher ) opgevallen dat Durlachers personage radicaliseert. werden onder de titel Nieuwbouw verschillende verhalen en beschouwingen van Durlacher gebundeld. 2 december 2010) heeft het over 'het leed van de grootvader. leesverslag in Biblion . de Koningin. Hoewel Sonja de Jong ( Noordhollands Dagblad . in aanwezigheid van H. een novelle geïnspireerd op het verhaal Wat gebeurde er met sergeant Massuro? van Harry Mulisch. vindt ze dat de schrijfster is blijven steken in 'goedkope cliché's'. Vanwege deze boodschap geeft Palm De held de benaming 'parabel' mee.” Het verhaal speelt zich af in Nederland en Israël en gaat over de vriendschap tussen twee vrouwen met een gezamenlijk verleden. Deze veelgeprezen lezing. prijst Daniëlle Serdijn ( de Volkskrant . In de afgelopen drie jaar verschenen drie novelles. 22 november 2010) vindt dat 'de roman zich laat lezen als het werk van een voldragen schrijver'. dat zich uitstrekt tot de derde generatie'. Jessica Durlacher is getrouwd met collega-schrijver Leon de Winter. werd door De Bezige Bij in datzelfde jaar uitgegeven.M. Arthuro d’Alberti. Hij kwalificeert de roman als 'nuffig en zonder enige literaire finesse of nuance'.com Kemps. 29 oktober 2010) is dat met haar eens door te stellen dat de roman over 'drie generaties van de joodse familie Silverstein' handelt. oordeelt daarentegen Lies Schut ( De Telegraaf . Volgens Irene Start ( Elsevier . 6 november 2010). een speurtocht naar de achtergrond van haar grootvader (2005) en Schrijvers! (2006). In september 2004 verscheen haar nieuwe roman “ Emoticon. 'Het beste boek dat Durlacher tot nu toe schreef'. Samen hebben ze twee kinderen.8weekly. alsook de zoektocht van een zoon naar zijn vader. en dat het haar niet gelukt om 'de immense dilemma's waarmee Sara worstelt tot leven te brengen'. 10 november 2010) opmerkt dat Durlacher zeker een spannend verhaal kan vertellen.Kerk te Amsterdam. In de jubileumreeks ‘Gouden Bijtjes’ ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van De Bezige Bij.nl . 20 november 2010) vergelijkt de roman met 'slasher movies'.scholieren. ' De held is een spannende familieroman'. 14. 22 oktober 2010) en Janet Luis (NRC Handelsblad . Ook Marja Pruis De Groene Amsterdammer . Bronnen die je gebruikt hebt: www.tzum. Jaap Goedegebuure ( Het Financieele Dagblad . 20 november 2010) vergelijkt De held met Het recht op terugkeer (van Durlachers echtgenoot Leon de Winter) en constateert dat Durlachers boek 'een 'krachtdadige reactie' lijkt op 'het meer wanhopige einde van het boek van haar man'. De held werd in februari 2011 bekroond met de literatuurprijs van het tijdschrift Opzij . waarmee ze zegt dat 'de oorlog die nooit voorbij is' gewonnen kan worden. 'De idolatie voor de VS' ergert hem. maar zijn conclusie is dat 'Jessica Durlacher een echte literaire thriller heeft geschreven. een goede'. gelaagde roman tot nu toe. Ook Erik Meijers ( www. Jos Palm (Trouw . 23 oktober 2010) is de roman 'bijna kant-en-klaar voor verfilming' vanwege het thrillerkarakter. Reacties Op De held wordt heel verschillend gereageerd. Het verhaal wordt vanuit drie perspectieven verteld en is Durlachers meest ambitieuze. 'maar écht stuitend vind ik de passages waarin de ik-figuur zich ver boven haar medemensen verheft'. Het is Martijn Nicolaas (www. getiteld Op scherp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful