Naam: Theresa Dao Datum

:

Akkoord:

LEESVERSLAG NEDERLANDS 5 VWO
I Tekstbeleving:persoonlijke reactie en waardeoordeel

Ik vond het boek spannend, leuk om te lezen. Het onderwerp was interessant. De verhaallijnen waren wel een beetje ingewikkeld maar ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Liever had ik wel zelf een ander boek willen lezen aangezien ik al wel veel boeken heb gelezen over de jodenvervolging.
II Tekstbestudering: samenvatting, analyse en interpretatie A: VOORWERK: 1. Complete boekbeschrijving:
Verschijningsdatum 1e druk: 21 oktober 2010 Gebruikte druk: 1e Aantal bladzijden: 370 Uitgeverij: De Bezige Bij te Amsterdam Op de rode voorkant staan twee zilverkleurige pistolen met enkele gaten afgebeeld. De titel bij het omslagbeeld is “A girl ’s gotta do what a girl ’s gotta do.” (Een meisje moet doen wat ze moet doen.) Dat verwijst dus o.a. al naar de themathiek van het boek.

B: SAMENVATTING VAN DE INHOUD:
Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Jessica Durlacher, De held . Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 2010. Een vrouw (Sara) herinnert zich een avond waarop haar hele familie bij elkaar was. De aanleiding is het vertrek van haar zoon Mitch naar de University of California. Ze zijn met z'n zevenen en haar vader Herman maakt koolrolletjes. Terwijl hij in de keuken bezig is, denkt de vrouw aan haar man Jacob, een bekend film- en televisieprocent, en aan haar moeder Iezebel. Ze ziet dat haar oudere zus Tara in gesprek is met Mitch. Dan horen ze dat er in de keuken iets kapot valt. Iedereen schrikt, uitgezonderd haar dochter Tess omdat die naar een iPod luistert. Niemand durft te gaan kijken, behalve Mitch. Even later komen opa en kleinzoon de kamer in met de rolletjes en de saus. Het zal de laatste keer zijn dat haar vader dit gerecht maakt. Niet lang daarna gaat Herman Silberstein dood. Als vader en man was hij overbezorgd, niemand heeft hem kunnen beschermen. Hij was in de tuin gevallen en had zijn heup gebroken. Na een operatie werd een kwaadaardige bacil hem fataal. Op zijn sterfbed riep hij om zijn moeder Zewa. Hij had zijn ouders voor het laatst op zijn vijftiende verjaardag in Westerbork gezien. Na de oorlog kreeg hij te horen dat ze in concentratiekampen waren omgekomen. Wat er met zijn broer Federmann was gebeurd, kwam hij nooit te weten. Behalve de naam van Zewa fluisterde Herman steeds: Wagner . Zijn dochter begrijpt niet waarom. Na zijn dood wordt de familie uitgenodigd in

de illegale werkster van de familie. Nadat Sara's doosjes met kostbaarheden in een zak verdwijnen. maar ze neemt het eerst mee naar huis. Even later keert de auto om en stapt er een man uit die haar tegenhoudt. Tess is in shock. Haar handen zijn vastgebonden en achter haar staan twee mannen met bivakmutsen. Sara onderzoekt Hermans bureau en vindt een mapje met onder andere paspoorten van Zewa en Federmann. Monica. Sara vertrekt naar Berkeley om Mitch op andere gedachten te brengen. Wanneer het moment van Mitch' afstuderen nadert. wordt ze naar de logeerkamer gebracht en vastgebonden. maar hun huwelijk had eronder geleden. Zijn film over het cabaret in Westerbork had een Oscar opgeleverd. dat afkomstig blijkt van een pistool dat onder het bureau vastzit. Op een dag vertelt deze dat Herman 'de zaak' gewonnen heeft. schrijft . Sara leest haar moeder de inmiddels vertaalde brieven van Zewa voor. Beneden klinkt opnieuw een schot. Tess komt van de zolder en bevrijdt Sara. Dan slaat de voordeur dicht. Sara moet telkens denken aan een verhaal van Herman over de muzelman. Jacob komt voor zijn werk naar Amerika en Sara gaat terug. Sara wijst op haar voorhoofd en scheldt de bestuurder uit. De naam van de aannemer was dezelfde als die van een bekende NSB'er. Ze zijn voor haar onleesbaar en zullen ontcijferd en vertaald moeten worden. die later historicus werd. Het is van het merk Wagner . Deze informatie is nieuw voor de familie en de grote vraag is nu waar Herman van zijn dertiende tot zijn vijftiende was.Baden-Baden. wordt hij in zijn schouder geschoten. Sara brengt veel tijd bij Iezebel door. Omdat Sara Hermans bureau krijgt. Op een afgelegen pad komt haar een auto tegemoet die niet afremt. heeft ondertussen ongevraagd de kamer van Mitch schoongemaakt. In het kamp was hij bijna zelf zo'n gewetenloze geworden toen hij brood stal van stervende kinderen. Door de komst van een voorbijganger moet haar belager haar loslaten. Weer thuis in Overveen overdenkt Sara dat ze het dankzij Jacob heel goed heeft. Hij valt op de grond en Tess wordt meegenomen naar de zolder. Helaas is hij de brieven kwijtgeraakt. haalt ze het op. Hij noemt haar bij haar naam en sleept haar het bos in. Als hij begint te gillen dat ze Tess los moeten maken. Sara ziet bij thuiskomst zijn kinderkoffertje liggen en vindt daarin tot haar verbazing de brieven die Zewa in 1942 vanuit Westerbork aan haar vriendin Fietje Leeder heeft geschreven. Herman heeft blijkbaar dingen voor hen verzwegen. Tijdens het diner vertelt de archivaris dat hij brieven had gevonden die door Zewa vanuit Westerbork naar haar vriendin Fietje Leeder waren verstuurd. Ze doelt op een conflict met een aannemer over de bouw van de serre. Vlak voor de verhuizing komt Tess op een nacht de slaapkamer van Jacob en Sara binnen. Daar doelde Herman dus op. Ze schreeuwen naar Jacob dat hij de kluis open moet maken. Jacob krijgt promotie. Herman. Daar zat ook een bijzondere bij. Het gezin was de stad ontvlucht toen de nazi's de Joden hun bezit afnamen. Op een mooie herfstdag gaat Sara hardlopen in het bos. de geboortestad van Herman. Sara en Tess gaan bij Iezebel logeren. De bijzondere brief waarop de archivaris doelde. maar haar bijna omver rijdt. zit er echter niet bij. Daaruit blijkt dat Zewa niet wist dat en bij wie Herman was ondergedoken. Niet lang daarna vertelt Jacob dat Mitch voor het Amerikaanse leger heeft gekozen. Sara raakt overstuur. maar Jacob is trots. waar hij haar probeert te verkrachten. Plotseling klinkt er een schot. Sara en Tess vertrekken naar San Francisco om samen met Jacob afscheid van Mitch te nemen voordat hij naar het opleidingskamp gaat. Jacob wordt naar het ziekenhuis gebracht om geopereerd te worden. Hij laat zich niet ompraten. Sara komt er vanaf met een blauw oog en gescheurde enkelbanden. is de aannemer failliet gegaan. Door de rechtszaak die Herman aanspande. had een boek met Joodse familiegeschiedenissen van de stad geschreven en daarom werd hij nu postuum tot ereburger benoemd. De kranten staan vol van de overval. Sara belooft het af te geven bij de politie. wat betekent dat het gezin naar Californië moet verhuizen. Ze logeert met Tess bij Iezebel.

Ze volgt hem ook vanaf de sportschool. Een van hen vertelt dat Ton college liep bij Herman vanwege het verleden van zijn vader. Sara laat het pistool verdwijnen in het kanaal. waarna Tess eindelijk vertelt dat er toen een derde man in huis was. Jacob belt hem op vanuit het ziekenhuis en vertelt de ware reden van zijn afwezigheid. Het gezin verhuist naar Amerika. Ze verdenkt Raaijmakers er ook van Herman van het tuinmuurtje geduwd te hebben. Vanwege de bijzondere familieomstandigheden krijgt Mitch toestemming om afscheid te nemen van zijn vader. belt hij met de mededeling dat hij de ontbrekende brief heeft waar de archivaris op doelde. maar durft het karwei niet af te maken. Sara en Tess vertrekken naar Amerika voor de diploma-uitreiking. Opa had verder verteld dat de politie hen in 1942 op kwam halen. Wanneer ze thuis het pistool inspecteert. Hij zag hoe zijn ouders en broer met geweld werden weggevoerd. Thuis vertelt Sara Jacob de hele waarheid van de overval. Zijn vader had samen met hem en Ferdermann de lichamen in de tuin begraven en ze waren naar IJmuiden gegaan. waar zijn ouders en broertje net op transport waren gesteld. Deze vrouw legt zich echter bij de situatie neer en zoekt geen vergelding. zijn haar achterna gereden en brengen haar weer thuis. Hij vertelt in de brief dat hij met de Wagner iedereen had afgeknald die hen op kwam halen. De derde man op zolder vertelde haar over de poging tot verkrachting van Sara en bevredigde zich in Tess' mond. bedacht hij een mooi verhaal. had Herman de brieven van Zewa aan Fietje stiekem meegenomen. Sara ontkent dat ze deze man kent. Hij moet dood. Omdat Herman zich schaamde voor de waarheid. Daarom vond Mitch het zijn plicht om Raaijmakers dood te schieten. die inmiddels uit het ziekenhuis is ontslagen. herkent ze in de stukadoor die er ook op staat. Sara ontdekt via Facebook wie Raaijmakers vrienden zijn. Als ze de foto's nog eens bekijkt. Tess huilt uit bij Mitch en omdat Sara staat af te luisteren. Later herkende Tess hem in opa's map als Ton Raaijmakers. Op het bureau horen ze dat Ton Raaijmakers is vermoord. Sara gaat op onderzoek uit bij het NIOD en leest dat Tons vader een actieve NSB'er is geweest. Onderweg schiet haar de hoofdpersoon uit de roman Disgrace van J. Toen Mitch op zijn dertiende met zijn opa Herman in Baden-Baden was. Vandaar uit . die in Zuid-Afrika ook slachtoffer werd van een overval en een verkrachting. Als Mitch uitgezonden wordt naar Afghanistan. De volgende dag worden ze gebeld door de politie. Jacob en Mitch die Tons adres vonden. Mitch heeft zijn woorden bewaarheid. die Joodse mensen van huis heeft opgehaald. waar hij een pistool vond. Herman had zich in de kast verstopt. Coetzee te binnen.Sara hem een brief waarin ze vertelt dat Jacob niet meekomt omdat hij aan galstenen geopereerd moet worden. Mitch verzekert haar dat Raaijmakers bijna dood is. Monica's zoon David. In de map over de bouw van de serre stuit ze op een foto van de aannemer en ziet tot haar verbijstering dat deze Ton Raaijmakers haar aanrander is. het zoontje van Fietje. Ze zoekt zijn adres op en rijdt naar zijn huis. Epiloog Een week later ontvangt Sara de brief die Herman stuurde aan Mo. Sara is toch wel trots op Mitch. maar hij durfde het pistool niet te gebruiken. Na drie maanden werd hij alsnog opgepakt en naar Westerbork gebracht. Herman had Mitch gesmeekt een vechter te worden en de familie wel te beschermen als het nodig was. mist ze twee kogels. Op een onbewaakt ogenblik neemt ze het pistool en gaat naar Raaijmakers huis. Uit schaamte meldde hij zich niet bij Fietje. Sara biecht Jacob op dat ze weet wie haar wilde verkrachten. De politie heeft ook niet stilgezeten en na DNA-onderzoek hebben ze geconstateerd dat David een van de overvallers is. Hij had gezegd dat hij hen haatte.M. hoort ze wat Tess overkomen is. Bij het huis aangekomen doet Sara een panty over haar hoofd. De overval krijgt op televisie aandacht in het programma Opsporing verzocht .

ook hij staat op tegen de pest '. tegenstand. Motto / opdracht: Aan de roman gaat een motto vooraf uit een schurken. Maar zoon Mitch neemt de familietaak op zich. wordt verpersoonlijkt in zijn kleinzoon. Het zich verzetten tegen de ellende (de pest in de roman : in de roman de verkrachting. Hij laat zijn kleinzoon beloven later nooit dat gevoel van machteloosheid over zich heen te laten komen en altijd moed te tonen wanneer het zover is. wordt zomaar ongedaan gemaakt door het kwaad van buitenaf. Hij haf het niet gedurfd en daarna was hij uiteindelijk ook opgepakt. De bescherming die de familie biedt aan de afzonderlijke leden. Durlacher heeft de roman opgedragen aan haar familie. Dat leidt tot schuldgevoelens die alleen . Hij had met een pistool op zolder in een luik gezeten en getwijfeld of hij de foute politiemensen die hen kwamen ophalen. Durlacher weet beide thema's onberispelijk met elkaar te verbinden. Ze zitten nu in Amerika. In 2004 bezoekt hij met zijn kleinzoon Baden-Baden en dan vertelt hij het ware verhaal. Daarom gaat hij ook in (Amerikaanse) miltaire dienst om in Afghanistaan/Irak orde op zaken te stellen. toen hij hoorde van de vernedering die zijn zusje was overkomen. de boom. Hij had de taak op zich genomen en de vergelding te voltrekken. In de epiloog doet hij het verhaal echter heel anders voorkomen. In De held is Mitch degene die ervoor zorgt dat het kwaad (Ton R.en ondertitelverklaring: “ De Held” verwijst naar de laatste episode in het boek waarin Herman vertelt over de razzia in de oorlog. je moet je eigen gezinsleden beschermen tegen het kwaad. 4. Zijn moeder had het ook niet gedurfd. Dat is natuurlijk niet waar en Herman heeft er na de oorlog een enorm schuldgevoel aan over gehouden. Het motto verwijst naar de opstandigheid van diverse personages die niet van plan alles over zich heen te laten komen. omdat hij enkele jaren geleden gemerkt heeft dat zijn opa zijn hele leven lang geleden heeft onder het feit dat hij de oorlog niet daadkrachtig is opgetreden toen de politie in opdracht van de nazi's zijn joodse ouders kwamen ophalen. Herman is eigenlijk een antiheld. Mitch is de boom die opstaat tegen de pest. had moeten neerschieten. 3. C: ANALYSE EN INTERPRETATIE: 1. Hij. de inbraak) wordt hier als positief ervaren.De boom staat symbool voor verzet. 2. “ De held” is daarnaast een roman over een familiegeschiedenis en het geheim dat in de familie is ondergedoken. omdat hij het pistool niet gebruikt heeft. Sara wil het lot in eigen handen nemen.vertrok hij met zijn vader. (vergelden of vergeven?) maar ook over de herinneringen aan de oorlog en het schuldgevoel dat mensen daaraan hebben overgehouden. Slechts op papier maak hij van zichzelf een held. maar haar lukt het niet de daad te voltrekken en de trekker over te halen. De held die Herman had willen zijn. In een brief aan zijn vriendje schrijft hij dat hij zijn ouders naar boven heeft gestuurd en dat hij de NSB’ers heeft doodgeschoten. Genre en subgenre: “De held “is een psychologische roman over wraak en verzoening. Thema: Sara maakt meer dan zeventig jaar na de oorlog op kleine schaal hetzelfde mee als haar vader in de oorlogsjaren. net als haar vader in de oorlog. Je mag nee.en schelmenlied van de JoodsRoemeense auteur Paul Celan (1920-1970): 'Maar. De titel ” held” kan daarom ook op Mitch van toepassing zijn. maar hij dwarsboomt. moeder en Federmann naar New York waar ze een geweldig leven leidden. Daarom heeft Mich de trekker overgehaald met het pistool van opa.) nooit meer kan toeslaan. Titel.

Het aan den lijve ondervonden geweld en het niet kunnen beschermen van Tess. Ze denkt ook in Amerika zijn haat niet te kunnen ontlopen (p. Nawerking van de Tweede Wereldoorlog 2. Zij vertelde over haar vader. De Jodenvervolging: De vader van Sara heeft de Jodenvervolging overleefd. Idee: Aanleiding voor het schrijven van de roman: Bron: Het NRC van 22 oktober 2010 Op 4 mei 2001 hield Jessica Durlacher in De Nieuwe Kerk in Amsterdam de Nationale Herdenkingsrede. leidmotief. keert de rust weer in het gezin. Sara is zelf niet in staat om het vonnis te voltrekken. 218). haar nieuwe roman. Hierdoor beschermt hij zelf zijn gezin heel erg en hij draagt geheimen met zich mee die tijdens de vervolging plaatsvond. Het vormt de verbindende factor tussen drie generaties van de Joodse familie Silverstein. Hij had de woorden gevonden om over zijn kampervaringen te kunnen vertellen. Maar haar zoon Mich heeft zijn opa ooit beloofd op te treden tegen machteloosheid en hij gebruikt het wel. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het hele verhaal om dat pistool heen geplooid is. Symboliseert heldhaftigheid en lafheid. 5. Maar in zijn Gispenbureau. Ondanks Auschwitz had hij zijn geloof in de toekomst weten te behouden. hij is zijn ouders kwijt geraakt toen hij 15 was. Motieven: (zelf aanvullen) Naam omschrijving / citaat bron 1. een geladen pistool met vijf kogels erin. Het kunstwerk is gemaakt door Carina Berholm Sundén en draagt de titel A girl's gotta do what a girl's gotta do. Zij omschreef hem als een ‘redelijk man’ en als ‘verlicht en vergevensgezind’. Sara vraagt zich daarna af: 'Bestaat dat: een evenwicht. 360). vindt ze onverdraaglijk. Op de omslag staan twee gehaakte pistolen.verdwijnen door wraak te nemen. denkt zij. na een paar jaar gevangenisstraf weer vrij komt. wekt bij Sara een woede op die niet te stuiten is. . zo helend. 6. wat anders dan het vaste voornemen tot vergelding ?' (p. Het pistool vormt een leidmotief in de roman. Gerhard Durlacher (1928-1996). zei Herman nadat de serre verzakte. tussen kwaad en goed?' (p. 305). 'En wat anders is zo reinigend. Opa Herman heeft de Wagner (zoals hij het wapen noemt) niet durven gebruiken. Daar wordt het gevonden door zijn dochter Sara die het ook niet durft te gebruiken bij de vergelding van Raaijmakers. zo bleek na zijn dood. Wanneer Mitch het karwei afmaakt. het bureau dat zij van hem erfde. wat anders kan het vuil en het kwaad wegwassen en het stampen van onze harten om de verraden veiligheid tot bedaren te brengen. Dit intrigerende gegeven verwerkte Jessica Durlacher in De held. Daarna ging hij net zo lang door met zijn privéoorlog totdat Raaijmakers failliet ging (p. 'Boosheid geeft vleugels'. 170-172). Daarmee hoopte hij zijn gezin tegen eventuele belagers te beschermen. Sara zorgt er ten slotte voor dat het op de bodem van het Noordzeekanaal komt te liggen.Het pistool. Het idee dat Ton R. bewaarde hij. maar hij heeft het pistool wel opgehaald na de oorlog en verborgen gehouden onder zijn bureau.

en probeert het te lezen. brengt de schrijfster spanning in het verhaal. waardoor er geen rustpunten te vinden zijn. De zoektocht (naar de brieven uit de oorlog): Sara doorzoekt de kamer van Mich en vindt 2 brieven van Zewa. 14) en 'Als ik had geweten wat ik nu weet' (p. Dat gaf haar een gevoel van onaantastbaarheid. Het verhaal van Sara wordt onderbroken door de brieven van Fietje.3. Mitch. Wraak en vergelding: Sara wil Raaijmakers wreken wanneer ze achterkomt wat hij heeft gedaan met haar dochter en wat hij haar heeft aangedaan. Het boek kan dus letterlijk aan één stuk door gelezen worden. haar grootmoeder. Afwisselend zijn een vertellend-ik en een belevend-ik aan het woord. Ze begrijpt de brieven niet en stuurt ze daarom op om te laten vertalen. De schrijfster sluit de roman af met een dankwoord. en wanneer Sara wordt aan gerand kan ze zich niet goed verzetten. bijvoorbeeld over het ouder worden (p. perspectief: Aan het eigenlijke verhaal gaat schuingedrukt een herinnering vooraf van Sara aan een samenzijn van haar familie. Daardoor heeft ze de gelegenheid om het verhaal te onderbreken voor enkele overpeinzingen. waardoor scènes als de verkrachtingspoging en de brute overval meer zeggingskracht krijgen. Daarna volgt de epiloog met de brief van Herman aan Mo. De belevende verteller gebruikt de tegenwoordige tijd. Er is ook een Facebookpagina nagebootst. Vader-dochterverhouding (Herman tegenover Sara en Tara) 7. Hierdoor zijn Sara en Tara niet goed in zelf verdedigen. die het druk heeft met zijn carrière. 49). Heel geraffineerd wordt beetje bij beetje prijs gegeven hoe de vork in de steel zit. Zijn autoriteit . Wanneer ze de vertaling terug gestuurd krijgt leest ze het samen met Izebel. Hierdoor voelt hij zich heel schuldig en kreeg hij een gevoel van machteloosheid. Het noodlot dat je plotseling overkomt: Wanneer Sara gaat hardlopen nadert een auto haar en reed haar bijna aan. Daarbij heeft ze niet zoveel vertrouwen in haar man Jacob. Moeder-zoonverhouding (Sara ten opzichte van Mitch): Herman beschermd Sara en Tara overdreven. 8. Structuur /10. Dat doet hij omdat hij zelf hele erge dingen heeft meegemaakt tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Haar zoon Mich dood hem wel en heeft zo wraak genomen voor zijn gezin.--> cyclische bouw. Door het gebruik van vooruitwijzingen als 'Na alles wat er gebeurd is' (p. Ook had hij het lef niet om de mensen neer te schieten die zijn ouders hadden opgepakt. 8. Schuld en boete: Herman had enorme schuldgevoel gekregen na het oppakken van zijn ouders. Personages: Sara Silverstein is als meisje heel beschermd opgevoed. 5. waarvan pas op pagina 57 blijkt dat ze Sara heet. 4. 6. Die volgen elkaar aaneengesloten op. Na dit incident komt er nog meer onheil. Ze moeten alleen nog de laatste brief vinden. Dan volgen 160 genummerde hoofdstukken. De overige passages worden door Sara achteraf verteld. na de verhuizing naar Amerika. 9. Boete? 7. 74-75). sluit het slot weer aan bij het bezoek aan BadenBaden aan het begin van de roman. Door het familiegeheim pas aan het eind te onthullen. Na het overlijden van haar vader moet ze zichzelf redden. Alles ging goed totdat dit gebeurde. Nadat Sara boos gebaarde kwam de auto terug en probeert de bestuurder haar te verkrachten. Daarin wordt er geschreven over het familiegeheim. Het familiegeheim: Herman heeft zich niet aan zijn afspraak gehouden nadat zijn ouders werden opgepakt. Sara en Herman. Dit kan ze echter niet.

is een vervanging voor de uitgestelde executie die Herman had moeten volbrengen.binnen het gezin wankelt door de overval. hetgeen hij met de dood bekopen moet. In 2004 is Mich dertien jaar als hij met zijn opa naar Baden-Baden reist. De eerste keer om hem van zijn plan te weerhouden. Want Sara en haar dochter Tess gaan naar de graduation van Mich. de 19-jarige zoon van Sara En Jacob besloten heeft in het Amerikaanse leger te gaan dienen. Ton Raaijmakers is ook slachtoffer van het verleden. Af en toe wordt het verhaal onderbroken door korte jeugdherinneringen. Perspectief / vertelsituatie: zie onder 7 en 9 11. Zijn NSB-vader sloeg hem. Sara doet aan het einde van de roman voorkomen of dat tijdstip alweer enige tijd terug ligt. 294 staat dat deze Herman op 16-jarige leeftijd een jaar na de bevrijding vanuit het concentratiekamp terugkeert naar Nederland. Je kunt vrijwel uitrekenen in welk jaar het verhaalheden speelt. De vertelde tijd begint echter in november 1942 met de brief aan Fietje. 9. De vader van Sara heet Herman Silverstein en aan het begin van het boek sterft hij op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van een val in de tuin. Ze liegt tegen de politie. Sara heeft twee opgroeiende kinderen. het andere kan ze niet beschermen. 10. Mich. De andere personages worden niet diepgaand beschreven en vertonen weinig ontwikkeling. In het verhaalheden is Mich 19 jaar: dan speelt het heden zich dus af in 2010. Het ene kan ze niet loslaten. omdat de zoon van haar werkster de sleutel kan gebruiken. Ze vertelt het hele verhaal dus als een achterafvertelster. maar schuldgevoelens krijgt ze nauwelijks. Dan is hij in 1930 geboren en dan is hij in 2010 80 jaar. Hij is dus in 1946 16 jaar. hij werd gepest en vindt geen verklaring voor zijn vaders gedrag in de oorlog. Dat betekent dat de aanranding van Sara en de overval in hun huis ongeveer in maart/april 2010 plaatsvinden. In het verleden heeft het gezin Silverstein door het succes van . De moord die Mitch tot uitvoer brengt. de zoon van Sara gaat op 6 februari in het bootcamp (Amerikaanse opleiding voor de uitzending naar Afghanistan) Die opleiding duurt 13 weken en dat is precies drie maanden. Op blz. Herhaaldelijk gaat de handeling naar Amerika. Het jaar 2010 valt ook op en andere manier te bewijzen. waar Mich. Het heden speelt zich af in de 21e eeuw. Ruimte: Het verhaal heeft diverse decors. Enkele keren vliegt Sara heen en weer naar Mitch. Ze worden er in 2010 overvallen. Mitch lijkt daarmee de geschikte soldaat voor uitzending naar Afghanistan. de tweede keer om er vlak voor zijn opleiding te zijn en de derde keer om zijn graduation bij te wonen. Tijd: Het verhaal speelt zich af in 2010. Er is allereerst het huis van Sara en Jacob in Overveen. De Tweede Wereldoorlog speelt op de achtergrond mee. Vanwege het faillissement neemt hij wraak. Tess raakt in shock na de overval waarbij ze misbruikt werd. maar herstelt zich erg snel na de verhuizing naar Amerika. Ze moet kiezen tussen aanvaarding of vergelding en besluit tot het laatste.

De vertelling wordt verlevendigd door dialogen en brieven. Durlachers personage reageert tegengesteld. Hierin wordt een blanke vrouw door een aantal zwarte mannen in huis overvallen en verkracht. zelf hebben zij de oorlog niet meegemaakt. Die veelgeprezen roman speelt in het Zuid-Afrika van na de apartheid. Zowel Durlachers debuut Het Geweten (1997) als haar tweede roman De dochter (2000) zijn te typeren als 'tweede-generatieromans': in beide boeken zijn de hoofdpersonen kinderen van ouders die de concentratiekampen hebben overleefd. keert Durlacher met De held terug naar de slachtoffers van de Jodenvervolging. Het is het moment waarop Sara nog kan beslissen om haar wraakgevoelens om te zetten in vergeving. Wanneer Sara onderweg is naar Raaijmakers wordt het verhaal onderbroken door één zin die tussen witregels staat.M. Opvallend is dat Sara veel van de gebeurtenissen overdenkt of evalueert. Over de schrijfster en haar eerder gepubliceerde werk Bron: website uitgever De Bezige Bij Jessica Durlacher (1961) was. Coetzee. waarvan in Nederland rond de 175. Na een hedendaagse roman en drie novellen. Aan het einde van de roman woont de familie weer in Amerika. Haar vader is de auteur G.Jacob als tv-maker ook enkele jaren in Amerika gewoond. Jessica Durlacher hield in 2001 ter gelegenheid van de Nationale Herdenking de 4 mei lezing in de Nieuwe .L. Taalgebruik en stijl: De held is een vlot geschreven boek. In de roman wordt verwezen naar de roman Disgrace (1999) van de Zuid-Afrikaanse schrijver en Nobelprijswinnaar J. criticus en columniste. Een nieuw aspect in deze roman is dat de slachtoffers terugslaan en daders worden. de graphic novel over de jodenvervolging.000 exemplaren zijn verkocht. werd vertaald in Duitsland. 12. De roman werd genomineerd voor de Literatuurprijs Nordrhein/Westfalen en de NS Publieksprijs. Zweden en Italië. 13. Maar de derde (pas aan het eind opgedoken) brief geeft een juiste blik op wat er in het verleden is gebeurd. Zij stelde verschillende literaire bloemlezingen samen en maakte deel uit van de redactie van het tijdschrift De Held. Voor haar romandebuut kreeg Durlacher de Debutantenprijs en Het Gouden Ezelsoor. Durlacher (1928-1996). Haar tweede roman De dochter. De vrouw in Disgrace besluit geen wraak te nemen en te leren leven met wat haar is overkomen. voordat ze debuteerde als schrijfster. Achtergronden van de schrijver en het boek: Jessica Durlacher werd bekend met twee zogenoemde 'tweedegeneratieromans' over de gevolgen van de Holocaust: Het geweten (1997) en De dochter (2000). Over die decors heen speelt op de achtergrond het decor van de Tweede Wereldoorlog. haar vader kan haar niet beschermen. Herman (Sara’s vader) heeft in de oorlog in een kamp gezeten en zijn beide ouders zijn nooit teruggekeerd. Desondanks wordt hun leven beheerst door het al dan niet verzwegen leed van hun ouders. Ook verscheen het boek in het Duits en werd genomineerd voor de Literatuurprijs Nordrhein/Westfalen. Beide zijn het uitzonderlijke romans over de generatie die de Tweede Wereldoorlog van heel dichtbij maar toch alleen van horen zeggen kent. Sara is op zoek naar de brieven van haar oma Zewa. die een indrukwekkend autobiografisch oeuvre schreef over zijn herinneringen aan de holocaust. Ook vertaalde zij beide delen van Maus van Art Spiegelman..

info/tag/jessica-durlacher ) opgevallen dat Durlachers personage radicaliseert. waarmee ze zegt dat 'de oorlog die nooit voorbij is' gewonnen kan worden. In augustus 2007 verscheen Wat gebeurde er met Cathy M??. Jessica Durlacher is getrouwd met collega-schrijver Leon de Winter. leesverslag in Biblion . Vanwege deze boodschap geeft Palm De held de benaming 'parabel' mee. Ook Marja Pruis De Groene Amsterdammer .com Kemps.tzum. Hij kwalificeert de roman als 'nuffig en zonder enige literaire finesse of nuance'. alsook de zoektocht van een zoon naar zijn vader. werden onder de titel Nieuwbouw verschillende verhalen en beschouwingen van Durlacher gebundeld. gelaagde roman tot nu toe. In de afgelopen drie jaar verschenen drie novelles. Jaap Goedegebuure ( Het Financieele Dagblad . 'maar écht stuitend vind ik de passages waarin de ik-figuur zich ver boven haar medemensen verheft'.” Het verhaal speelt zich af in Nederland en Israël en gaat over de vriendschap tussen twee vrouwen met een gezamenlijk verleden. werd door De Bezige Bij in datzelfde jaar uitgegeven. maar zijn conclusie is dat 'Jessica Durlacher een echte literaire thriller heeft geschreven. Deze veelgeprezen lezing. Bronnen die je gebruikt hebt: www. een goede'.M. prijst Daniëlle Serdijn ( de Volkskrant . de Koningin. getiteld Op scherp. 'Het beste boek dat Durlacher tot nu toe schreef'. een novelle geïnspireerd op het verhaal Wat gebeurde er met sergeant Massuro? van Harry Mulisch. 14. Reacties Op De held wordt heel verschillend gereageerd.scholieren. een speurtocht naar de achtergrond van haar grootvader (2005) en Schrijvers! (2006).8weekly. en dat het haar niet gelukt om 'de immense dilemma's waarmee Sara worstelt tot leven te brengen'. In de jubileumreeks ‘Gouden Bijtjes’ ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van De Bezige Bij. Nelleke. 22 oktober 2010) en Janet Luis (NRC Handelsblad . in aanwezigheid van H. Samen hebben ze twee kinderen. 2 december 2010) heeft het over 'het leed van de grootvader. Het is Martijn Nicolaas (www. 29 oktober 2010) is dat met haar eens door te stellen dat de roman over 'drie generaties van de joodse familie Silverstein' handelt. De held werd in februari 2011 bekroond met de literatuurprijs van het tijdschrift Opzij . 20 november 2010) vergelijkt De held met Het recht op terugkeer (van Durlachers echtgenoot Leon de Winter) en constateert dat Durlachers boek 'een 'krachtdadige reactie' lijkt op 'het meer wanhopige einde van het boek van haar man'. 'De idolatie voor de VS' ergert hem.Kerk te Amsterdam. Arthuro d’Alberti. 6 november 2010). Volgens Irene Start ( Elsevier . Het verhaal wordt vanuit drie perspectieven verteld en is Durlachers meest ambitieuze.nl . 10 november 2010) opmerkt dat Durlacher zeker een spannend verhaal kan vertellen. vindt ze dat de schrijfster is blijven steken in 'goedkope cliché's'. Ook Erik Meijers ( www. 22 november 2010) vindt dat 'de roman zich laat lezen als het werk van een voldragen schrijver'. Hoewel Sonja de Jong ( Noordhollands Dagblad . 23 oktober 2010) is de roman 'bijna kant-en-klaar voor verfilming' vanwege het thrillerkarakter. dat zich uitstrekt tot de derde generatie'. Jos Palm (Trouw . ' De held is een spannende familieroman'. In september 2004 verscheen haar nieuwe roman “ Emoticon. oordeelt daarentegen Lies Schut ( De Telegraaf . 20 november 2010) vergelijkt de roman met 'slasher movies'.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful