P. 1
Future Planet Studies UvA

Future Planet Studies UvA

|Views: 74|Likes:
Published by Stijn Dekker

More info:

Published by: Stijn Dekker on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2012

pdf

text

original

Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit?

bachelor

Future Planet Studies

2012/2013

uva.nl

Voorlichtingskalen UVa Bachelordag 2012 zaterdag 26 maart der UVa ProeFstUderen proeFStuderen KijK op www.uva. u v a nl/b a ch e lo rs w w w.nl/Voorlic w w w.nl/ Meer weten? hting www.UVa. u v a ..nl/b a ch e lo rs 2 .

Future Planet Studies Inhoudsopgave Onze planeet. w w w. u v a . oktober 2011 aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. nl/b a ch e lo rs 3 . jouw toekomst De opleiding in detail Bachelor en dan? Toelating. uva universiteit van amsterdam. inschrijving en kosten Meer weten? 4 5 11 12 15 ColoFon 6 Ontwerp Crasborn grafisch ontwerpers bno 6 Opmaak raadHuis voor creatieve communicatie 6 Coverbeeld lizzy kalisvaart Redactie afdeling Communicatie FnWi.

Samen met je medestudenten ga je aan de slag om oplossingen te bedenken voor uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan. Je kiest een studiepad dat past bij je talent. In het tweede jaar kies je een specialisatie (major) en 6 6 6 6 6 6 in het derde jaar word je gestimuleerd een periode in het buitenland te studeren en doe je een interdisciplinair onderzoek.Onze planeet. belangstelling en ambities. op basis van je specialisatie (majorkeuze). De UvA is een eigentijdse universiteit met een rijke historie. waarbij je kunt rekenen op persoonlijke begeleiding en advies van tutoren en studieadviseurs. Uniek is deze combinatie van breed studeren en specialiseren. 6 In de eerste twee jaar komen verschillende thema’s aan de orde. centrum van cultuur en media en internationaal knooppunt van bedrijven en instellingen. Je hebt een veelzijdige belangstelling en wilt graag antwoorden formuleren op vragen over de toekomst van de aarde. op dezelfde voet doorgaan als nu? En de aarde op dezelfde manier blijven inrichten en gebruiken zoals we dat nu doen? Is het zinvol om veel geld uit te geven aan het voorkomen van klimaatverandering? Hoe kunnen we zeewater gebruiken als drinkwater? Hoe stimuleren wij de productie en het gebruik van duurzame energie? Bij Future Planet Studies gebruik je kennis niet alleen vanuit de natuurwetenschappen. Kiezen voor de UvA betekent kiezen voor een intellectuele uitdaging in een kosmopolitische omgeving: de stad Amsterdam. maar juist ook vanuit de maatschappij. u v a . Na je bachelor heb je. mensen. Waarom Future Planet Studies aan de uva? 6 Future Planet Studies is een brede internationaal georiënteerde studie die alleen aan de UvA gegeven wordt.en gedragswetenschappen. In Amsterdam vind je vele bedrijven die een link hebben met je studie. jouw toekomst Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit? Kunnen wij. Jouw studie? Is Future Planet Studies iets voor jou? Wel als je een vwo-diploma hebt (met het profiel Natuur en techniek. of die nu nationaal of internationaal zijn. vibrerende global village die een prima uitvalsbasis vormt voor je verdere toekomstplannen. toegang tot disciplinaire en interdisciplinaire masters. dus een stageplek is niet moeilijk te vinden. nl/b a ch e lo rs 4 . Internationaal denken wordt je tweede natuur dankzij gastdocenten van internationale organisaties en de mogelijkheid om een semester in het buitenland te studeren. Juist voor Future Planet Studies is het van belang dat Amsterdam een wereldstad is: een intrigerende. Een omgeving die je kansen en ervaringen biedt die tijdens je studie en voor je toekomst van onschatbare waarde zijn. symposia en excursies. w w w. Natuur en gezondheid of Economie en maatschappij) en je geïnteresseerd bent in zowel de maatschappijwetenschappen als de natuurwetenschappen. Naast de colleges vindt veel onderwijs plaats in kleine werkgroepen. Veel gelijkgestemde en gemotiveerde medestudenten die houden van discussiëren en creatief nadenken. Ook met het oog op jouw toekomstige baan zit je in deze omgeving goed. inspirerende.

moet je deze vanuit meerdere perspectieven benaderen. Docenten geven interactief college. schrijfopdrachten en presentaties. Je onderzoekt hoe we naar een kwalitatief hoogwaardige planeet toe kunnen werken en je behandelt vragen als: wat is eigenlijk kwaliteit van leven. Denk hierbij aan een bezoek aan bijvoorbeeld een bruinkoolgroeve of een kerncentrale. en wie bepaalt dat? Kan het creëren van een kwalitatief hoogwaardige menselijke samenleving samengaan met het beschermen van natuurlijke kwaliteit of bestaat er altijd een spanningsveld tussen milieu en ontwikkeling? In de colleges en werkgroepen ga je in op deze vragen en ontwikkel je begrip voor verschillende benaderingen van kwaliteit van leven. Hiermee kun je een duidelijk accent aanbrengen binnen je programma. Onderwijsvormen Bij Future Planet Studies krijg je te maken met hoorcolleges. nl/b a ch e lo rs 5 . Uiteindelijk maak je samen met je medestudenten een ontwerp voor een innovatieve leefomgeving waarin zoveel mogelijk aspecten op realistische wijze worden gecombineerd. Een belangrijke vraag die hier aan de orde komt is: hoe creëren we een duurzaam evenwicht in het precaire aardse systeem? De aarde is een zelfregulerend systeem waar ecologische. Daarnaast ga je op excursie om het energievraagstuk . werkstuk of traditioneel tentamen. dagen uit en verwachten van de studenten een actieve studiehouding. werkcolleges. Je bestudeert de materie niet alleen vanuit vakken. Het onderwijsprogramma van Future Planet Studies is intensief. In het eerste semester maak je een keuze of je de bèta of de gamma richting op wilt binnen je programma van Future Planet Studies. het bedrijfsleven en milieuorganisaties. essay. het tweede semester van februari tot eind juni. excursies en digitaal onderwijs. Dat kan zijn in de vorm van een presentatie. w w w. practica. u v a . of oefen je je academische vaardigheden.dat nauw samenhangt met het klimaatvraagstuk .aan de hand van een concrete casus te bestuderen. Je houdt interviews en analyseert de verschillende meningen van belanghebbenden zoals de overheid. menselijke en economische factoren allemaal hun kracht op uitoefenen. Daarbij komen sociale. De explosieve groei van de wereldbevolking legt een grote druk op de planeet. In een practicum pas je de verworven theorie toe in de praktijk en doe je bijvoorbeeld experimenten in laboratoria. Het eerste semester wordt het thema: “Toekomstige uitdagingen. innovatieve oplossingen” behandeld.De opleiding in detail Future Planet Studies is een track van de bacheloropleiding Bèta-gamma en duurt drie jaar. stimuleren. ecologische en duurzame aspecten aan de orde. Het eerste semester loopt van september tot eind januari. tentamens. economische. maar vooral vanuit maatschappelijk relevante thema’s. alle collegereeksen worden afgesloten met één of meerdere toetsen. Future Planet Studies is daarmee bij uitstek een interdisciplinaire opleiding. Daarnaast besteed je ongeveer 20 uur per week aan het voorbereiden van colleges. De menselijke consumptie neemt zodanige vormen aan dat de voorraad fossiele brandstoffen uitgeput dreigt te raken en de CO2-uitstoot tot onnatuurlijke klimaatveranderingen leidt. thematisch onderwijs. Gemiddeld heb je 20 contacturen per week. Elk jaar is opgebouwd uit twee semesters van 20 weken en omvat 60 studiepunten. Om tot oplossingen te komen voor complexe actuele vraagstukken. In het tweede semester staat het thema: “Kwaliteit van leven” centraal. Tijdens werkcolleges maken studenten opdrachten en bespreken deze onderling en met docenten. De groepen zijn over het algemeen niet groter dan 20 studenten. De thema’s die binnen Future Planet Studies aan bod komen vragen veelzijdigheid. Bij hoorcolleges luisteren zo’n 75 studenten in een auditoriumzaal naar de docent en maken aantekeningen. Naast het gezamenlijke kernprogramma volg je dan bèta of gamma profielvakken. Het eerste jaar Elk semester staat in het teken van een actueel thema.

zo hebben de verenigde naties in 1992 een agenda voor de 21e eeuw opgesteld ook wel agenda 21 genoemd. het voortbestaan van honger. duurzame ontwikkeling is een veelgebruikt begrip en heeft betrekking op een veelheid aan menselijke activiteiten die een impact hebben op de omgeving. is ook bepalend voor de master die je na de bachelor kunt volgen.Aan het eind van het eerste jaar kies je je hoofdrichting/specialisatie: de major. Iedere major bestaat uit een samenhangend pakket van vakken op tweede. een vak belicht I Duurzame dynamiek in het vak duurzame dynamiek wordt een aantal onderwerpen onderzocht vanuit uiteenlopende disciplines als de ecologie. een grote uitdaging waar we ons voor gesteld zien.en derdejaars niveau. De major die je kiest. u v a . sociologie. Je kunt kiezen uit de volgende majors: 6 Aardwetenschappen 6 Bedrijfskunde 6 Ecologie 6 Kunstmatige intelligentie 6 Politicologie 6 Rechten 6 Sociale geografie & Planologie een vak belicht I Toekomstperspectief voor de aarde in dit natuurwetenschappelijke vak ga je in op de meest belangrijke onderwerpen binnen de ecologie en de aardwetenschappen. verder houd je je onder andere bezig met de volgende vragen: 6 Hoe wordt het concept duurzaamheid gebruikt in verschillende wetenschappelijke disciplines? 6 Wat zijn de technologische mogelijkheden voor het omgaan met grondstoffen en energie op een manier dat deze niet (binnen afzienbare tijd) opraken? 6 aan welke sociaal-politieke voorwaarden moet worden voldaan om deze mogelijkheden te kunnen verwerkelijken? Het onderwijs bestaat uit elke week een werkgroep en een aantal hoorcolleges. daarnaast krijg je de opdracht om in een groepje een toekomstscenario te ontwerpen met als centrale vraag: hoe ziet de wereld er in 2039 uit? w w w. uitgangspunt is de constatering dat onder andere de ongelijkheid tussen volkeren. in het vak duurzame dynamiek komt deze agenda 21 uitgebreid aan bod. de planeet aarde. nl/b a ch e lo rs 6 . in deze agenda worden 36 doelen genoemd die moeten bijdragen aan duurzaamheid en ontwikkeling. zodanig kunnen inrichten dat het een plek blijft waar wij ook in de toekomst een goed bestaan kunnen leiden. om inzicht te krijgen in de relatie tussen mens en de aarde. Een major is het specialisatiedeel van Future Planet Studies dat je in het tweede en derde jaar van je studie volgt. Chemie. wordt er in kleine tutorgroepen dieper op de verschillende onderwerpen ingegaan. politicologie en systeemdynamica. waar de begrippen behandeld worden. door ongekende bevolkingsgroei. onveiligheid en analfabetisme en de aantasting van het milieu en klimaat met elkaar samenhangen. uitputting van grondstoffen en versnelde klimaatverandering staan we op een keerpunt in ons bestaan. is hoe we onze leefomgeving. in dit vak komen onder andere de volgende vragen aan de orde: 6 Hoe dynamisch is de aarde? 6 Welke levenscycli spelen een essentiële rol in het leven voor de mens? 6 Welke impact heeft het menselijk bestaan op onze planeet aarde? 6 Wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk? naast de wekelijkse hoorcolleges.

In het tweede jaar krijg je bij Future Planet Studies vakken rond de thema’s Food en Water: Food Hoe garanderen we voldoende en veilige voeding voor alle mensen op de wereld? Is biobrandstof een goede oplossing voor het energieprobleem? Of spannen we het paard achter de wagen wanneer we gewassen verbouwen voor brandstof in plaats van voor voedselvoorziening? Onderwijs over dit thema wordt gegeven in Engelstalige hoorcolleges en werkgroepen. studeren in het buitenland of een vervolgopleiding. De opleiding stimuleert je om gedurende dit jaar een aantal relevante vakken te volgen aan een buitenlandse universiteit. Daarnaast ga je het laboratorium in om zelf genetisch gemanipuleerd voedsel te maken. Bekende sprekers tijdens de afgelopen studiejaren waren: dr. je wordt zo in staat gesteld om met experts uit de wetenschap en praktijk op inspirerende wijze van gedachten te wisselen. w w w. zij bespreken welke fundamentele stappen gezet moeten worden om de kwaliteit van onze samenleving in brede zin te kunnen waarborgen. Je doet hiervan verslag en geeft je bevindingen weer in een eindwerkstuk: je bachelorthesis. de sprekers zijn internationaal gerenommeerde experts die hun visies op belangwekkende thema’s van deze tijd presenteren. j. louise Fresco (hoogleraar duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief en oud-directeur World Health organization en prof. erwin kroll (knmi) en prof. interdisciplinair thema. Eén van de laatste vakken is het interdisciplinaire onderzoeksproject. Eenmaal terug uit het buitenland. dhr. de thema’s worden in een actueel perspectief geplaatst en begrijpelijk gemaakt voor de studenten. Zo kun je vanuit je eigen specialisatie een nuttige bijdrage leveren aan het interdisciplinair onderzoek dat je gezamenlijk uitvoert. In een team van drie studenten ga je aan de slag met een zelfgekozen. Dit onderzoek kan de vorm aannemen van een stage. robbert dijkgraaf (president van de koninklijke nederlandse akademie van Wetenschappen. dr. ockels (hoogleraar duurzame technologie tu delft). De vraagstukken waarmee studenten Future Planet Studies zich bezighouden. u v a . Daarnaast volg je nog een aantal Future Planet Studies vakken met daarin onder meer aandacht voor Academic English. spelen zich wereldwijd af en daarom is internationaal denken van belang. ontvang je het bachelordiploma en de titel Bachelor of Science (BSc). dr. alexander rinnooy kan (voorzitter van de sociaal economische raad en uva-hoogleraar). moeten we dat dan ook willen? De vakken worden geheel in het Engels gegeven en bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. Daarin laat je voor een afgebakend thema zien dat je op basis van je theoretische kennis en onderzoekservaring tot een overtuigende nieuwe visie komt op hoe we onze kansen in de toekomst kunnen benutten en tegelijkertijd de omgeving duurzaam in balans kunnen houden. Dit biedt een voorbereiding op een Engelstalige afstudeerscriptie. Zeker gezien de verwachte klimaatveranderingen en de nog altijd groeiende wereldbevolking. ir. nl/b a ch e lo rs 7 . uva-hoogleraar mathematische natuurkunde).Het tweede jaar In het tweede studiejaar start je met het onderwijs van je gekozen major/specialisatie. Wubbo. dr. Internationale lezingen twee keer per jaar biedt de opleiding een speciaal programma van lezingen aan om het thema van het semester in te leiden. daarna ga je zelf aan de slag met de thema’s. voer je in het laatste semester zelfstandig een onderzoek uit. Zijn we technisch en politiek eigenlijk wel in staat om het water in goede banen te leiden? Zo ja. Als je alle onderdelen van de bachelor met succes hebt afgerond. Water De beschikbaarheid en het verbruik van water staan hoog op de agenda. prof. Dit bevordert je internationale oriëntatie en helpt je om een netwerk op te bouwen dat niet stopt bij de grenzen van Nederland. Ook de colleges van gastdocenten uit internationaal opererende organisaties vormen hiervoor een stimulans. Het derde jaar Het derde jaar is een specialisatiejaar waarin je je voorbereidt op de master en vakken volgt van de door jouw gekozen major.

Ethics. filosofische en actuele thema’s. zie www.uva.en masterkeuze. Voor begeleiding bij andere zaken die studiebepalend kunnen zijn. Learning Lab. ‘Tutors’ zijn jonge wetenschappers die zijn afgestudeerd in een bètaof gammadiscipline. De internationale oriëntatie van het programma blijkt onder meer uit de veldexcursies in het buitenland en de gastdocenten vanuit internationale organisaties. Inspirerende hoogleraren en docenten verzorgen colleges waarin een thema vanuit een interdisciplinair perspectief behandeld wordt. w w w. Conflict and dialogue between the West and the Islamic world Voor het volledige interdisciplinaire keuzeaanbod. krijg je naast het bachelordiploma een honoursdiploma uitgereikt.iis. Daarnaast discussieer je met medestudenten in kleine discoursgroepen of doe je eigen onderzoek. maatschappelijke. helpt je bovendien een internationaal netwerk op te bouwen. Zij kunnen je ook adviseren bij je major. biedt zonodig extra begeleiding en adviseert over de studie en het studeren. kun je altijd contact opnemen met de studieadviseur. Je begint met het lezen van boeken of artikelen in het Engels. De mogelijkheid om in de specialisatiefase (het derde jaar) vakken te volgen aan een buitenlandse universiteit. u v a . De bachelorfase vormt hiermee ook een mooie opstap naar een van de Engelstalige onderzoeksmasters waarin je met je bachelordiploma kunt instromen. De omvang van het honoursprogramma is in totaal 30 studiepunten aan extra vakken die je tijdens je driejarige bacheloropleiding volgt. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan interdisciplinaire colleges en minors.nl/keuzeonderwijs Internationaal studeren Bij Future Planet Studies draait het om onderwerpen die van mondiaal belang zijn. krijg je in de loop van je studie steeds vaker te maken met Engelstalig studiemateriaal. Philosophy of Technology. Dit interdisciplinaire honoursprogramma biedt je een unieke kans je breed te ontwikkelen en je te verdiepen in wetenschappelijke. Honoursprogramma Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Wil en kun je meer dan het reguliere studieprogramma van je vraagt? In aanvulling op de bachelortrack Future Planet Studies kun je deelnemen aan het honoursprogramma voor studenten Future Planet Studies. Dan beluister je colleges van gastsprekers in het Engels.uva. www. Dark Side of Democracy. Het honoursprogramma bestaat onder meer uit een keuze uit de interdisciplinaire werkgroepen Power and Change. Om op internationaal niveau te kunnen denken en werken. Vervolgens leer je zelf een presentatie te geven in deze taal. culturele. Daarnaast krijg je onderwijs in Academic English om je voor te bereiden op een Engelstalige afstudeerscriptie en studeren in het buitenland tijdens het derde jaar. Masters of Suspicion en Retorica.5 haalt en binnen drie jaar afstudeert. Als je voor alle reguliere en extra vakken minimaal een 7. De studieadviseur houdt ook je studievoortgang in de gaten. Enkele voorbeelden van interdisciplinaire collegecycli zijn: 6 Geheime praktijken 6 Macht en onmacht in het Midden-Oosten 6 Wetenschapsgeschiedenis 6 Big History 6 Islamitische kunst en architectuur 6 Sport: Olympische Spelen in Nederland 6 China 6 Quantumlessen 6 Brein 6 Zeker Weten?! Wetenschapsbeoefening en de technologische samenleving 6 Soliya. nl/b a ch e lo rs 8 .Minor en keuzeruimte Naast het vastgestelde curriculum kun je extra keuzevakken volgen.nl/honoursprogramma Studiebegeleiding In elk studiejaar word je begeleid door ‘tutors’ bij het schrijven van papers en het uitvoeren van onderzoek en opdrachten tijdens werkgroepen en practica. Creativity.

en keuzevakken (eventueel in het buitenland) Studiepunten 6 6 6 6 6 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 3 30 6 3 6 6 3 6 6 54 w w w. Naast moderne collegezalen en laboratoria vind je hier uiteraard ook computer. Door in te loggen op MijnUvA heb je direct toegang tot je studentenmail. visualiseren & analyseren Bèta profielvakken analyse ipCC rapport natuurrampen Gamma profielvakken toekomstperspectief voor de samenleving economisch perspectief Tweede jaar Food production Water Quality research proposal majorvakken Bèta profielvakken World ecosystems digital earth i Water management Gamma profielvakken World Food system Future Food Water governance Derde jaar interdisciplinair project major. En als je klaar bent met studeren. Opbouw bachelor eerste jaar (propedeuse) toekomstige uitdagingen.locatie en faciliteiten Future Planet Studies is gevestigd in het nieuwe faculteitsgebouw op het Science Park Amsterdam. biedt de campus genoeg mogelijkheden tot ontspanning. nl/b a ch e lo rs 9 .en studieruimtes waar je zelfstandig kunt werken. Je vindt er niet alleen een espressobar en cafés. u v a . maar ook sportcentrum Universum. soms collegedictaten) en Studieweb (onder andere voor het aanmelden voor colleges en tentamens). onder andere dankzij het nieuwe treinstation Amsterdam Science Park. Als UvA-student krijg je je eigen computeraccount en webspace. Blackboard (met nuttige studie-informatie. Science Park Amsterdam is gelegen aan de oostelijke kant van Amsterdam in Watergraafsmeer en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. collegesheets. innovatieve oplossingen toekomstperspectief voor de aarde klimaatverandering & zeespiegelstijging energie transities kwaliteit van leven virtual globe Wetenschapsfilosofie & visieontwikkeling duurzame dynamiek verzamelen.

gaaf!’ w w w. daarom is het uniek om als student vanaf het begin een andere invalshoek mee te krijgen!’ ‘Over dertig jaar is er geen fossiele energie meer. de onderwerpen die in de kroeg bij velen heftig gebrul veroorzaken. water. landgebruik en denkpatronen worden door wetenschappers steeds meer doorgetrokken. nl/b a ch e lo rs 10 .’ ‘Hoe is het mogelijk een studie te volgen over een onbekend onderwerp? andersom geredeneerd: mensen speculeren hoe dan ook over de toekomst. Waarom zijn wij als samenleving massaal oost-indisch doof? Waarom spreken politieke leiders het volk niet toe over de onmogelijkheid van onze levensstijl. maar de visie draag ik mee vanuit het globale inzicht van Future planet studies. zodat wij de noodzaak van verandering inzien? Het lijkt alsof de kennis slechts bij weinigen binnenkomt en zo snel mogelijk ontkoppeld wordt van daden. de toekomst? al sinds mensenheugenis een fascinatie. Wij mensen zijn een sterk geëvolueerde apensoort die adaptief blijft door de lange termijn in beslissingen mee te nemen. alleen mensen zijn stiekem nog niet zo goed in staat om over de wereld als één systeem te denken. met dit perspectief kies ik een specialisatie en maak zo een gedeelte van het systeem mijn terrein. aardwetenschappen of ecologie zijn. ik zie studeren als een instrument om de wereld in te trekken met je eigen doel en deze studie dwingt je om over een richting na te denken. de bizarheid van dit feit krijgt tijdens het eerste jaar Future planet studies steeds tastbaardere vormen. de trends op het gebied van voedsel. u v a .’ ‘maar wat kan een Future planet-student dan bijdragen? de kennis van hen die al tientallen jaren langer nadenken heb ik aangehoord en tot me laten doordringen. dit kan de economie. Wij zijn gewend te denken in compartimenten en hokjes en thema´s en disciplines. de vragen waar niemand antwoord op heeft. student de wereld in! ‘Bij Future planet studies bestuderen we de thema´s die mij bezighouden. dus een wetenschappelijke benadering is niet meer dan logisch. omdat het nodig is. dit besef zonk bij mij pas na enkele goede colleges in.Future Planet Studies door de ogen van… Kim Buisman. energie. politiek. op die manier dringt het grote plaatje nooit door.

masters Welke master je na de bachelortrack Future Planet Studies kunt gaan doen. In die tijd publiceer je over je onderzoek en schrijf je een proefschrift. Met je bachelordiploma Future Planet Studies kun je helpen de kloof tussen wetenschap en maatschappij te overbruggen. www. Je bent inzetbaar in sectoren waar je een kritische. ook kiezen voor de lerarenopleiding bij het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO). De Universiteit van Amsterdam heeft ruim 180 masterprogramma’s.uva. lerarenopleiding Wil je leraar worden? In sommige gevallen kun je. Dat biedt direct voordelen wanneer je bijvoorbeeld als onderzoeker. Denk aan de sterk aan elkaar gerelateerde klimaat-. Je kunt kiezen voor een master die in het verlengde ligt van je major of je kiest een interdisciplinaire master. maar ook voor (interdisciplinaire) masters aan andere universiteiten. Na een major Ecologie kun je bijvoorbeeld verder met de master Biological Sciences of de master Life Sciences.en voedselvraagstukken. Maar dan wel van het soort dat bereid is én in staat is om mee te denken met managers van multinationals en beleidsmakers binnen overheidsinstellingen.en natuurwetenschappen.uva. Na een major Politicologie kun je een master International Relations volgen. u v a . energie. dat over de gehele wereld betrokken is in projecten met een grote impact op de infrastructuur en natuur van een regio 6 adviseur bij banken om te helpen bepalen welke bedrijven opgenomen kunnen worden in de zogenaamde groene fondsen 6 innoverend ondernemer. beleidsmedewerker of manager veelal in teamverband werkt. nl/b a ch e lo rs 11 . w w w. Bij hun streven naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. hangt af van je gekozen major en interesse. Zo is er in de maatschappij grote behoefte aan mensen met een brede kennis van aard. Meer dan de helft daarvan wordt in het Engels aangeboden.nl/masters De arbeidsmarkt Een breed opgeleide academicus heeft een belangrijke meerwaarde op de arbeidsmarkt. na de disciplinaire master. zelfstandige en leergierige geest nodig hebt. Werkgevers zoeken vaak naar werknemers die een specialistische basis kunnen combineren met een brede blik op het hele wetenschappelijke veld. bijvoorbeeld op het gebied van watermanagement 6 medewerker juridische zaken bij een bedrijf als Shell. dan volg je een master. vormen jouw deskundigheid als student Future Planet Studies en je vermogen om je kennis over te brengen naar het brede publiek onmisbare elementen. Naar een promotieplaats moet je solliciteren. bijvoorbeeld op het gebied van genetische manipulatie en voedselveiligheid 6 adviseur in het koppelen van wetenschappelijke disciplines aan de beleidswereld of het bedrijfsleven Onderzoek en promoveren Na een master kun je kiezen voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit door te gaan promoveren. bijvoorbeeld door nieuwe oplossingen te bedenken voor duurzame productie 6 voorlichter bij multinationals als Unilever.nl/ilo overige masters en meer informatie Ga naar de Mastersite voor uitgebreide informatie over alle mogelijkheden en masterprogramma’s. Voorbeelden zijn: 6 adviseur bij de Verenigde Naties. De maatschappij doet steeds vaker een beroep op de wetenschap om grote vraagstukken te helpen oplossen.Bachelor en dan? De master Zoek je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding. Je kunt niet alleen kiezen voor de voor de hand liggende masters aan de UvA. het tegengaan van de verspreiding van ziekten en de druk op de aarde die de ongebreidelde economische groei met zich meebrengt. Je doet dan vier jaar lang onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. www.

nl/colloquiumdoctum Doorstuderen na het hbo Met een hbo-propedeuse of hbo-bachelor kun je instromen in een universitaire bachelor wanneer je vakkenpakket van het hbo voldoet aan de vakeisen zoals die ook voor het vwo gelden.studielink. ongeveer een maand voor de officiële deadline die de opleiding stelt voor inschrijving. Intakegesprek en inschrijven Als je je wilt inschrijven voor Future Planet Studies. www.nl.nl Colloquium doctum Als je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Natuur en gezondheid of Economie en maatschappij). Daarna moet je je aanmelden via Studielink. voor inschrijving via Studielink heb je een DigiD nodig.uva. aardrijkskunde. Nadat je je hebt ingeschreven. Leidraad tijdens het gesprek zijn antwoorden op een aantal vragen en een essay van eigen hand. Het intakegesprek is een verplicht onderdeel van de inschrijfprocedure en moet tussen 1 januari en 1 augustus 2012 plaatsvinden. dan maak je een afspraak voor een intakegesprek. Bij het maken van de afspraak wordt dit verder uitgelegd.nl – www. economie. telefonisch via 020 – 525 5190 of per e-mail: secretariaat-iis@uva. Dat betekent voor Future Planet Studies dat je voldoende basisvakken moet hebben gehad op een niveau dat vergelijkbaar is met het eindexamen vwo (profiel Natuur en techniek. De toelaatbaarheid met een hbo-propedeuse of hbo-bachelor wordt bepaald door de examencommissie. natuurkunde.nl w w w. ontvang je verdere informatie en jouw persoonlijke inloggegevens tot de digitale omgeving van de UvA. Meer informatie hierover kun je krijgen bij de studieadviseurs. nl/b a ch e lo rs 12 . Hiermee kun je je inschrijving voltooien.uva. Zorg ervoor dat je. Studielink zorgt ervoor dat je gegevens bij de UvA en bij de juiste opleiding terechtkomen. biologie. inschrijving en kosten Toelating Je kunt instromen in de bachelortrack Future Planet Studies als je een vwo-diploma hebt met het profiel Natuur en techniek of Natuur en gezondheid.nl/hbo-doorstroom Collegegeld en studiekosten Ga voor een uitgebreid overzicht van de collegeldtarieven naar www. www. www. u v a . kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum.uva. Neem voor meer informatie hierover contact op met de studieadviseurs van Future Planet Studies. je DigiD hebt aangevraagd.digid. Let op.nl/collegegeld Studiefinanciering Uitgebreide informatie over de verschillende soorten studiefinanciering kun je krijgen via de Dienst Uitvoering Onderwijs.Toelating. Scholieren met een profiel Economie en maatschappij of een andere vooropleiding kunnen zich aanmelden als ze ten minste wiskunde A of B op vwo-niveau met een voldoende hebben afgerond en daarnaast eindexamen op vwo-niveau hebben gedaan in ten minste twee van de volgende vakken: scheikunde.duo. www.uva.nl/inschrijven – www.uva. Future Planet Studies heeft geen eigen toelatingsexamen maar accepteert wel deelcertificaten voor verschillende vakken.

Je kunt dus je stem laten horen. die vind je alleen bij bepaalde studentenverenigingen. video/radio en multimedia.usc. onderzoek en bestuurlijke zaken.nl Folia Het gratis weekblad van de Universiteit van Amsterdam heet Folia. SVBG heeft een actief bestuur en diverse commissies zoals de eerstejaarsweekendcommissie. Bovendien kun je lid worden van de studievereniging of actief zijn in de opleidingscommissie of studentenraad van jouw faculteit. de culturele organisatie van de uva en de Hogeschool van amsterdam. een toneel.nl CREa CREA is de gezamenlijke culturele organisatie van de UvA en de HvA. orkest. Op de site van het universiteitsblad vind je bovendien het dagelijkse nieuws vanuit de universiteit en landelijk en internationaal nieuws. dan kun je terecht bij één van de uSC-sportcentra. www.uva. nog andere interdisciplinaire studenten lid zijn.folia.nl (BLIND!) Studenteninvloed In de opleidingscommissie praten studenten en docenten over allerlei zaken die van belang zijn voor de studie.of dansgroep. Ook kun je zitting nemen in de studentenraad van jouw faculteit of in de centrale studentenraad. Je kunt kiezen uit meer dan 47 professioneel begeleide sporten: van kickboksen en yoga tot basketballen en sportduiken. nl/b a ch e lo rs 13 .nl – www. fotografie. literatuur. debat. www. www. u v a .en muziekuitvoeringen en lezingen over actuele thema’s.ziedaar.en fitnessfaciliteiten.crea. Jaarlijks worden vier studenten in de opleidingscommissie benoemd. Onder de naam Studium Generale organiseert CREA bovendien tentoonstellingen. Studenten kunnen zich tot de commissie richten met opmerkingen over het onderwijsprogramma en de inrichting ervan. De commissie geeft adviezen aan andere bestuursorganen. Al eens aan een workshop filmacteren gedacht? Of aan een cursus reisfotografie of percussie? Bij CREA kan het.uva. muziek. Je lidmaatschap geeft je volop gelegenheid in contact te komen met je medestudenten uit alle jaren. Op de website van het USC vind je een uitgebreid overzicht. beeldende kunst. als je na college wilt sporten. en daarnaast nuttige ervaring opdoen.svbg. Studievereniging Studenten van Future Planet Studies maken deel uit van de studievereniging van Bèta-gamma: de SVBG. Hierin vind je het laatste nieuws uit de universiteit en prikkelende artikelen over onder andere onderwijs. zoals het onderwijsinstituut. de borrelcommissie en de cultuurcommissie. Hier kun je onder meer cursussen en workshops volgen op het gebied van theater. Je kunt er ook nieuwsvideo’s bekijken van Campus TV. Je kunt je daar ook aansluiten bij een koor. Het uSC is de sportorganisatie van de uva en de Hva.Studentenleven Tijdens je studie aan de universiteit van amsterdam heb je ook de ruimte om te genieten van de culturele sportieve en sociale activiteiten die amsterdam biedt. Sinds kort bestaat er ook een studievereniging waarvan naast studenten Bèta-gamma en Future Planet Studies.nl w w w. dans. Deze studenten geven een digitaal interdisciplinair tijdschrift uit: BLIND! Een studievereniging doet niet aan ontgroening. volg je liever een cursus fotografie of toneel? Ga dan naar CREa. theater. Daarnaast organiseren zij jaarlijks een interdisciplinair congres. ensemble. www. Elke week ligt een nieuw nummer in de universiteitsgebouwen. Sport De sportcentra van het USC bieden uitgebreide sport.

www.asva. Ook kun je er terecht voor tips en adressen van betrouwbare kamerbemiddelingsbureaus. gemeente Amsterdam. is er een voorrangsregeling: de UvA Kameractie. u v a . ontvang je vanzelf informatie over deelname.amsterdam. Je kunt ook zelf een advertentie plaatsen in bijvoorbeeld Folia of op Marktplaats. Je kunt je al inschrijven bij een woningbouwvereniging als je 17 bent. Voor eerstejaarsstudenten die op minstens een uur treinreizen van Amsterdam wonen.uva. De UvA werkt met de Vrije Universiteit.wonen.nl/bachelors (‘praktische zaken’) w w w.Op kamers Een kamer vinden in Amsterdam is niet meer zo moeilijk als enkele jaren geleden. Veel studenten vinden via via een kamer. de stad Amsterdam en woningbouwverenigingen samen om het aanbod van betaalbare studentenwoningen in lijn te brengen met de vraag ernaar.nl www. Als je aan de voorwaarden voldoet. nl/b a ch e lo rs 14 . lees de advertenties in Folia. net van de middelbare school komen en zich voor 1 mei hebben aangemeld voor hun bachelor. kun je informatie krijgen over huurwoningen en huisvestingsvergunningen. Kijk goed rond. vertel iedereen dat je een kamer zoekt. Begin wel vroeg met zoeken. Het ASVA Studentenunie Kamerbureau houdt bij voldoende aanbod elke dag een kamerloting voor ASVA-leden.studentenwoningweb. Bij de Dienst Wonen. op prikborden van jouw faculteit en in de supermarkt.nl www.nl www.

kijk dan op de Bachelorsite. Vrijwel alle UvA-bacheloropleidingen geven voorlichting op de locatie waar ze zijn gehuisvest. via de Opleidingenzoeker.nl/bachelors-faq Studiekeuzetest en -workshop Weet je nog niet helemaal wat je wilt of welke studie bij je past? Doe dan een studiekeuzetest of volg een studiekeuzeworkshop bij het Service & Informatiecentrum.nl of via het secretariaat van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS).nl/studiekeuzetest www. Daar vind je op één plek informatie over alle bachelors en over andere zaken die met studeren te maken hebben.nl/bachelordag w w w. Veelgestelde vragen: www. Hier kun je. Amsterdam Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur. www. www.en informatiemarkt.uva. u v a . bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9. Bachelorsite Wil je meer informatie over studeren aan de Universiteit van Amsterdam of over onze bacheloropleidingen.Meer weten? Ben je geïnteresseerd in de bachelortrack Future Planet Studies en wil je meer weten? Of twijfel je nog tussen bepaalde opleidingen? De universiteit van amsterdam adviseert en helpt je graag bij het kiezen van je opleiding. Service & Informatiecentrum Voor algemene informatie kun je terecht bij het Service & Informatiecentrum (SIC): Binnengasthuisstraat 9. De UvA Bachelordag wordt gehouden op: zaterdag 26 maart 2011 www. Daarnaast is er in het centrum van Amsterdam een bachelor.uva. nl/b a ch e lo rs 15 .uva. is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de UvA en je te verdiepen in je studiemogelijkheden. precies zien welke opleidingen met jouw profiel toegankelijk zijn. De studieadviseurs zijn bereikbaar via e-mail: studieadviseur-iis@uva. Ook kun je voor meer informatie contact opnemen met de studieadviseur. UvA-informatielijn: 020 – 525 3333.nl/bachelors Studieadviseur Specifieke vragen stel je aan de studieadviseur van Future Planet Studies. telefoon 020 – 525 5190.00 tot 17.uva.nl/studiekeuzeworkshop uva Bachelordag De UvA Bachelordag.uva.00 uur. Kom bijvoorbeeld naar de uva Bachelordag of kom ‘proefstuderen’. die tweemaal per jaar plaatsvindt.00 tot 17.

Bijvoorbeeld: 6 6 6 6 6 6 Big History Het Brein Soliya: Conflict and dialogue between the West and the Islamic world China Olympische spelen in Nederland: droom of nachtmerrie? Sterrenkunde Het IIS wil zich manifesteren als het toonaangevende onderwijsinstituut en kenniscentrum op het gebied van interdisciplinair onderwijs. maakt een toets en leert hoe je wetenschappelijke studiestof verwerkt. en blijft vanuit de inhoud bouwen aan onderwijsinnovaties met een interdisciplinair karakter. Proefstuderen is bedoeld voor leerlingen uit 5 en 6 vwo die zich al goed georiënteerd hebben op een vervolgopleiding.orientatiejaar. nl/b a ch e lo rs 16 .uva.uva.nl Meelopen? Wil je een dagdeel meelopen met een Future Planet Studies-student? Neem dan contact op met de opleiding via secretariaat-iis@uva. Bij ons studeren ruim 1500 studenten en we verzorgen de Bachelor opleiding ‘Bèta-gamma’. Instituut voor Interdisciplinaire Studies Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam is een uniek kenniscentrum op het gebied van interdisciplinair onderwijs. en de Research Masteropleiding ‘Brain and Cognitive Sciences’.nl. u v a .uva Proefstuderen Met UvA Proefstuderen kun je zien wat een bepaalde studie inhoudt: je volgt een hoorcollege of werkgroep. in aanvulling op hun Bacheloropleiding. Het IIS heeft veertien jaar ervaring met interdisciplinair onderwijs in verschillende vormen. dan kun je een studiekeuzetraject van vijf maanden doen.nl/proefstuderen uva–Hva Oriëntatiejaar Als je nog niet weet welke studie je wilt gaan doen. www. ontwerpt daarvoor samen met partners nieuw onderwijs en brengt dat onder bij faculteiten. Naast deze opleidingen verzorgt het instituut ook keuzeonderwijs voor studenten van alle faculteiten:. in het bijzonder op het snijvlak van enerzijds bèta en anderzijds gamma en alfa. Het instituut identificeert nieuwe thema’s en vraagstukken. en verschillende publieksactiviteiten. Activiteiten hebben altijd een interdisciplinaire signatuur. www.nl w w w. Mocht je meer willen weten wat het IIS te bieden heeft. Na dit oriëntatietraject ben je beter in staat om de opleiding te kiezen die bij jou past. minoren.iis. dan kunt je altijd onze website bezoeken op: www. Kijk op de website voor de precieze datum van het proefcollege van jouw keuze. de Bachelortrack ‘Future Planet Studies’. Zo krijg je een goed beeld van een opleiding en van studeren aan de UvA. honoursmodulen. Ook biedt het IIS wisselende collegecycli aan die studenten kunnen volgen als bijvak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->