P. 1
Future Planet Studies UvA

Future Planet Studies UvA

|Views: 74|Likes:
Published by Stijn Dekker

More info:

Published by: Stijn Dekker on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2012

pdf

text

original

Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit?

bachelor

Future Planet Studies

2012/2013

uva.nl

nl/Voorlic w w w.nl/b a ch e lo rs 2 . u v a nl/b a ch e lo rs w w w.nl/ Meer weten? hting www.Voorlichtingskalen UVa Bachelordag 2012 zaterdag 26 maart der UVa ProeFstUderen proeFStuderen KijK op www..UVa.uva. u v a .

oktober 2011 aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. u v a .Future Planet Studies Inhoudsopgave Onze planeet. inschrijving en kosten Meer weten? 4 5 11 12 15 ColoFon 6 Ontwerp Crasborn grafisch ontwerpers bno 6 Opmaak raadHuis voor creatieve communicatie 6 Coverbeeld lizzy kalisvaart Redactie afdeling Communicatie FnWi. nl/b a ch e lo rs 3 . uva universiteit van amsterdam. jouw toekomst De opleiding in detail Bachelor en dan? Toelating. w w w.

centrum van cultuur en media en internationaal knooppunt van bedrijven en instellingen. Samen met je medestudenten ga je aan de slag om oplossingen te bedenken voor uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan. inspirerende. jouw toekomst Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit? Kunnen wij. Naast de colleges vindt veel onderwijs plaats in kleine werkgroepen. Juist voor Future Planet Studies is het van belang dat Amsterdam een wereldstad is: een intrigerende.en gedragswetenschappen. toegang tot disciplinaire en interdisciplinaire masters. Internationaal denken wordt je tweede natuur dankzij gastdocenten van internationale organisaties en de mogelijkheid om een semester in het buitenland te studeren. maar juist ook vanuit de maatschappij. Waarom Future Planet Studies aan de uva? 6 Future Planet Studies is een brede internationaal georiënteerde studie die alleen aan de UvA gegeven wordt. In Amsterdam vind je vele bedrijven die een link hebben met je studie. nl/b a ch e lo rs 4 . Kiezen voor de UvA betekent kiezen voor een intellectuele uitdaging in een kosmopolitische omgeving: de stad Amsterdam. w w w. mensen. 6 In de eerste twee jaar komen verschillende thema’s aan de orde. Na je bachelor heb je. Jouw studie? Is Future Planet Studies iets voor jou? Wel als je een vwo-diploma hebt (met het profiel Natuur en techniek. Natuur en gezondheid of Economie en maatschappij) en je geïnteresseerd bent in zowel de maatschappijwetenschappen als de natuurwetenschappen. waarbij je kunt rekenen op persoonlijke begeleiding en advies van tutoren en studieadviseurs.Onze planeet. Je kiest een studiepad dat past bij je talent. Je hebt een veelzijdige belangstelling en wilt graag antwoorden formuleren op vragen over de toekomst van de aarde. De UvA is een eigentijdse universiteit met een rijke historie. dus een stageplek is niet moeilijk te vinden. vibrerende global village die een prima uitvalsbasis vormt voor je verdere toekomstplannen. Een omgeving die je kansen en ervaringen biedt die tijdens je studie en voor je toekomst van onschatbare waarde zijn. Veel gelijkgestemde en gemotiveerde medestudenten die houden van discussiëren en creatief nadenken. symposia en excursies. In het tweede jaar kies je een specialisatie (major) en 6 6 6 6 6 6 in het derde jaar word je gestimuleerd een periode in het buitenland te studeren en doe je een interdisciplinair onderzoek. op dezelfde voet doorgaan als nu? En de aarde op dezelfde manier blijven inrichten en gebruiken zoals we dat nu doen? Is het zinvol om veel geld uit te geven aan het voorkomen van klimaatverandering? Hoe kunnen we zeewater gebruiken als drinkwater? Hoe stimuleren wij de productie en het gebruik van duurzame energie? Bij Future Planet Studies gebruik je kennis niet alleen vanuit de natuurwetenschappen. Uniek is deze combinatie van breed studeren en specialiseren. op basis van je specialisatie (majorkeuze). u v a . Ook met het oog op jouw toekomstige baan zit je in deze omgeving goed. belangstelling en ambities. of die nu nationaal of internationaal zijn.

tentamens. economische. Gemiddeld heb je 20 contacturen per week. Onderwijsvormen Bij Future Planet Studies krijg je te maken met hoorcolleges. nl/b a ch e lo rs 5 . w w w. ecologische en duurzame aspecten aan de orde. essay. Uiteindelijk maak je samen met je medestudenten een ontwerp voor een innovatieve leefomgeving waarin zoveel mogelijk aspecten op realistische wijze worden gecombineerd. In het eerste semester maak je een keuze of je de bèta of de gamma richting op wilt binnen je programma van Future Planet Studies. De groepen zijn over het algemeen niet groter dan 20 studenten. en wie bepaalt dat? Kan het creëren van een kwalitatief hoogwaardige menselijke samenleving samengaan met het beschermen van natuurlijke kwaliteit of bestaat er altijd een spanningsveld tussen milieu en ontwikkeling? In de colleges en werkgroepen ga je in op deze vragen en ontwikkel je begrip voor verschillende benaderingen van kwaliteit van leven. thematisch onderwijs. Je onderzoekt hoe we naar een kwalitatief hoogwaardige planeet toe kunnen werken en je behandelt vragen als: wat is eigenlijk kwaliteit van leven. In een practicum pas je de verworven theorie toe in de praktijk en doe je bijvoorbeeld experimenten in laboratoria. Daarbij komen sociale. alle collegereeksen worden afgesloten met één of meerdere toetsen. Docenten geven interactief college.De opleiding in detail Future Planet Studies is een track van de bacheloropleiding Bèta-gamma en duurt drie jaar. Elk jaar is opgebouwd uit twee semesters van 20 weken en omvat 60 studiepunten. dagen uit en verwachten van de studenten een actieve studiehouding. Het eerste semester wordt het thema: “Toekomstige uitdagingen. werkcolleges. werkstuk of traditioneel tentamen. het tweede semester van februari tot eind juni. Denk hierbij aan een bezoek aan bijvoorbeeld een bruinkoolgroeve of een kerncentrale. Het onderwijsprogramma van Future Planet Studies is intensief. Om tot oplossingen te komen voor complexe actuele vraagstukken. De thema’s die binnen Future Planet Studies aan bod komen vragen veelzijdigheid. excursies en digitaal onderwijs. Daarnaast besteed je ongeveer 20 uur per week aan het voorbereiden van colleges. De menselijke consumptie neemt zodanige vormen aan dat de voorraad fossiele brandstoffen uitgeput dreigt te raken en de CO2-uitstoot tot onnatuurlijke klimaatveranderingen leidt. Een belangrijke vraag die hier aan de orde komt is: hoe creëren we een duurzaam evenwicht in het precaire aardse systeem? De aarde is een zelfregulerend systeem waar ecologische.dat nauw samenhangt met het klimaatvraagstuk . Hiermee kun je een duidelijk accent aanbrengen binnen je programma. maar vooral vanuit maatschappelijk relevante thema’s. moet je deze vanuit meerdere perspectieven benaderen. menselijke en economische factoren allemaal hun kracht op uitoefenen. schrijfopdrachten en presentaties. Naast het gezamenlijke kernprogramma volg je dan bèta of gamma profielvakken. u v a . Bij hoorcolleges luisteren zo’n 75 studenten in een auditoriumzaal naar de docent en maken aantekeningen.aan de hand van een concrete casus te bestuderen. Dat kan zijn in de vorm van een presentatie. stimuleren. Tijdens werkcolleges maken studenten opdrachten en bespreken deze onderling en met docenten. In het tweede semester staat het thema: “Kwaliteit van leven” centraal. Daarnaast ga je op excursie om het energievraagstuk . Je bestudeert de materie niet alleen vanuit vakken. innovatieve oplossingen” behandeld. Het eerste semester loopt van september tot eind januari. practica. Je houdt interviews en analyseert de verschillende meningen van belanghebbenden zoals de overheid. De explosieve groei van de wereldbevolking legt een grote druk op de planeet. of oefen je je academische vaardigheden. het bedrijfsleven en milieuorganisaties. Het eerste jaar Elk semester staat in het teken van een actueel thema. Future Planet Studies is daarmee bij uitstek een interdisciplinaire opleiding.

verder houd je je onder andere bezig met de volgende vragen: 6 Hoe wordt het concept duurzaamheid gebruikt in verschillende wetenschappelijke disciplines? 6 Wat zijn de technologische mogelijkheden voor het omgaan met grondstoffen en energie op een manier dat deze niet (binnen afzienbare tijd) opraken? 6 aan welke sociaal-politieke voorwaarden moet worden voldaan om deze mogelijkheden te kunnen verwerkelijken? Het onderwijs bestaat uit elke week een werkgroep en een aantal hoorcolleges. zo hebben de verenigde naties in 1992 een agenda voor de 21e eeuw opgesteld ook wel agenda 21 genoemd. Chemie. om inzicht te krijgen in de relatie tussen mens en de aarde. Een major is het specialisatiedeel van Future Planet Studies dat je in het tweede en derde jaar van je studie volgt. onveiligheid en analfabetisme en de aantasting van het milieu en klimaat met elkaar samenhangen.Aan het eind van het eerste jaar kies je je hoofdrichting/specialisatie: de major. wordt er in kleine tutorgroepen dieper op de verschillende onderwerpen ingegaan. zodanig kunnen inrichten dat het een plek blijft waar wij ook in de toekomst een goed bestaan kunnen leiden. de planeet aarde. uitputting van grondstoffen en versnelde klimaatverandering staan we op een keerpunt in ons bestaan. in dit vak komen onder andere de volgende vragen aan de orde: 6 Hoe dynamisch is de aarde? 6 Welke levenscycli spelen een essentiële rol in het leven voor de mens? 6 Welke impact heeft het menselijk bestaan op onze planeet aarde? 6 Wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk? naast de wekelijkse hoorcolleges. een vak belicht I Duurzame dynamiek in het vak duurzame dynamiek wordt een aantal onderwerpen onderzocht vanuit uiteenlopende disciplines als de ecologie. daarnaast krijg je de opdracht om in een groepje een toekomstscenario te ontwerpen met als centrale vraag: hoe ziet de wereld er in 2039 uit? w w w. De major die je kiest. politicologie en systeemdynamica. in deze agenda worden 36 doelen genoemd die moeten bijdragen aan duurzaamheid en ontwikkeling. is hoe we onze leefomgeving. een grote uitdaging waar we ons voor gesteld zien. is ook bepalend voor de master die je na de bachelor kunt volgen. nl/b a ch e lo rs 6 . uitgangspunt is de constatering dat onder andere de ongelijkheid tussen volkeren. het voortbestaan van honger. in het vak duurzame dynamiek komt deze agenda 21 uitgebreid aan bod. Je kunt kiezen uit de volgende majors: 6 Aardwetenschappen 6 Bedrijfskunde 6 Ecologie 6 Kunstmatige intelligentie 6 Politicologie 6 Rechten 6 Sociale geografie & Planologie een vak belicht I Toekomstperspectief voor de aarde in dit natuurwetenschappelijke vak ga je in op de meest belangrijke onderwerpen binnen de ecologie en de aardwetenschappen. u v a . sociologie. waar de begrippen behandeld worden. Iedere major bestaat uit een samenhangend pakket van vakken op tweede.en derdejaars niveau. duurzame ontwikkeling is een veelgebruikt begrip en heeft betrekking op een veelheid aan menselijke activiteiten die een impact hebben op de omgeving. door ongekende bevolkingsgroei.

voer je in het laatste semester zelfstandig een onderzoek uit. erwin kroll (knmi) en prof. Daarnaast ga je het laboratorium in om zelf genetisch gemanipuleerd voedsel te maken. ockels (hoogleraar duurzame technologie tu delft). je wordt zo in staat gesteld om met experts uit de wetenschap en praktijk op inspirerende wijze van gedachten te wisselen. zij bespreken welke fundamentele stappen gezet moeten worden om de kwaliteit van onze samenleving in brede zin te kunnen waarborgen. Daarin laat je voor een afgebakend thema zien dat je op basis van je theoretische kennis en onderzoekservaring tot een overtuigende nieuwe visie komt op hoe we onze kansen in de toekomst kunnen benutten en tegelijkertijd de omgeving duurzaam in balans kunnen houden.Het tweede jaar In het tweede studiejaar start je met het onderwijs van je gekozen major/specialisatie. ontvang je het bachelordiploma en de titel Bachelor of Science (BSc). daarna ga je zelf aan de slag met de thema’s. Bekende sprekers tijdens de afgelopen studiejaren waren: dr. Daarnaast volg je nog een aantal Future Planet Studies vakken met daarin onder meer aandacht voor Academic English. Dit biedt een voorbereiding op een Engelstalige afstudeerscriptie. dr. Dit onderzoek kan de vorm aannemen van een stage. Je doet hiervan verslag en geeft je bevindingen weer in een eindwerkstuk: je bachelorthesis. Water De beschikbaarheid en het verbruik van water staan hoog op de agenda. Eenmaal terug uit het buitenland. de thema’s worden in een actueel perspectief geplaatst en begrijpelijk gemaakt voor de studenten. De opleiding stimuleert je om gedurende dit jaar een aantal relevante vakken te volgen aan een buitenlandse universiteit. uva-hoogleraar mathematische natuurkunde). moeten we dat dan ook willen? De vakken worden geheel in het Engels gegeven en bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. Zo kun je vanuit je eigen specialisatie een nuttige bijdrage leveren aan het interdisciplinair onderzoek dat je gezamenlijk uitvoert. Als je alle onderdelen van de bachelor met succes hebt afgerond. In het tweede jaar krijg je bij Future Planet Studies vakken rond de thema’s Food en Water: Food Hoe garanderen we voldoende en veilige voeding voor alle mensen op de wereld? Is biobrandstof een goede oplossing voor het energieprobleem? Of spannen we het paard achter de wagen wanneer we gewassen verbouwen voor brandstof in plaats van voor voedselvoorziening? Onderwijs over dit thema wordt gegeven in Engelstalige hoorcolleges en werkgroepen. Ook de colleges van gastdocenten uit internationaal opererende organisaties vormen hiervoor een stimulans. alexander rinnooy kan (voorzitter van de sociaal economische raad en uva-hoogleraar). prof. de sprekers zijn internationaal gerenommeerde experts die hun visies op belangwekkende thema’s van deze tijd presenteren. Zijn we technisch en politiek eigenlijk wel in staat om het water in goede banen te leiden? Zo ja. Dit bevordert je internationale oriëntatie en helpt je om een netwerk op te bouwen dat niet stopt bij de grenzen van Nederland. Eén van de laatste vakken is het interdisciplinaire onderzoeksproject. ir. nl/b a ch e lo rs 7 . In een team van drie studenten ga je aan de slag met een zelfgekozen. louise Fresco (hoogleraar duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief en oud-directeur World Health organization en prof. dhr. u v a . w w w. De vraagstukken waarmee studenten Future Planet Studies zich bezighouden. dr. Wubbo. spelen zich wereldwijd af en daarom is internationaal denken van belang. studeren in het buitenland of een vervolgopleiding. j. Het derde jaar Het derde jaar is een specialisatiejaar waarin je je voorbereidt op de master en vakken volgt van de door jouw gekozen major. interdisciplinair thema. Zeker gezien de verwachte klimaatveranderingen en de nog altijd groeiende wereldbevolking. dr. robbert dijkgraaf (president van de koninklijke nederlandse akademie van Wetenschappen. Internationale lezingen twee keer per jaar biedt de opleiding een speciaal programma van lezingen aan om het thema van het semester in te leiden.

nl/b a ch e lo rs 8 .en masterkeuze. Ethics. www. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan interdisciplinaire colleges en minors.nl/keuzeonderwijs Internationaal studeren Bij Future Planet Studies draait het om onderwerpen die van mondiaal belang zijn. Dit interdisciplinaire honoursprogramma biedt je een unieke kans je breed te ontwikkelen en je te verdiepen in wetenschappelijke. maatschappelijke. w w w. Voor begeleiding bij andere zaken die studiebepalend kunnen zijn. kun je altijd contact opnemen met de studieadviseur. Het honoursprogramma bestaat onder meer uit een keuze uit de interdisciplinaire werkgroepen Power and Change. zie www. Learning Lab.nl/honoursprogramma Studiebegeleiding In elk studiejaar word je begeleid door ‘tutors’ bij het schrijven van papers en het uitvoeren van onderzoek en opdrachten tijdens werkgroepen en practica.uva. helpt je bovendien een internationaal netwerk op te bouwen. krijg je in de loop van je studie steeds vaker te maken met Engelstalig studiemateriaal. Inspirerende hoogleraren en docenten verzorgen colleges waarin een thema vanuit een interdisciplinair perspectief behandeld wordt. De internationale oriëntatie van het programma blijkt onder meer uit de veldexcursies in het buitenland en de gastdocenten vanuit internationale organisaties. Enkele voorbeelden van interdisciplinaire collegecycli zijn: 6 Geheime praktijken 6 Macht en onmacht in het Midden-Oosten 6 Wetenschapsgeschiedenis 6 Big History 6 Islamitische kunst en architectuur 6 Sport: Olympische Spelen in Nederland 6 China 6 Quantumlessen 6 Brein 6 Zeker Weten?! Wetenschapsbeoefening en de technologische samenleving 6 Soliya. Vervolgens leer je zelf een presentatie te geven in deze taal. krijg je naast het bachelordiploma een honoursdiploma uitgereikt. Honoursprogramma Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Wil en kun je meer dan het reguliere studieprogramma van je vraagt? In aanvulling op de bachelortrack Future Planet Studies kun je deelnemen aan het honoursprogramma voor studenten Future Planet Studies. Om op internationaal niveau te kunnen denken en werken.uva. u v a . biedt zonodig extra begeleiding en adviseert over de studie en het studeren. De mogelijkheid om in de specialisatiefase (het derde jaar) vakken te volgen aan een buitenlandse universiteit. De bachelorfase vormt hiermee ook een mooie opstap naar een van de Engelstalige onderzoeksmasters waarin je met je bachelordiploma kunt instromen. Daarnaast discussieer je met medestudenten in kleine discoursgroepen of doe je eigen onderzoek. Zij kunnen je ook adviseren bij je major. Daarnaast krijg je onderwijs in Academic English om je voor te bereiden op een Engelstalige afstudeerscriptie en studeren in het buitenland tijdens het derde jaar. Dark Side of Democracy. De omvang van het honoursprogramma is in totaal 30 studiepunten aan extra vakken die je tijdens je driejarige bacheloropleiding volgt. Creativity. De studieadviseur houdt ook je studievoortgang in de gaten. Als je voor alle reguliere en extra vakken minimaal een 7. ‘Tutors’ zijn jonge wetenschappers die zijn afgestudeerd in een bètaof gammadiscipline. culturele. Dan beluister je colleges van gastsprekers in het Engels. Conflict and dialogue between the West and the Islamic world Voor het volledige interdisciplinaire keuzeaanbod.5 haalt en binnen drie jaar afstudeert.Minor en keuzeruimte Naast het vastgestelde curriculum kun je extra keuzevakken volgen. Philosophy of Technology.iis. Masters of Suspicion en Retorica. Je begint met het lezen van boeken of artikelen in het Engels. filosofische en actuele thema’s.

Blackboard (met nuttige studie-informatie. visualiseren & analyseren Bèta profielvakken analyse ipCC rapport natuurrampen Gamma profielvakken toekomstperspectief voor de samenleving economisch perspectief Tweede jaar Food production Water Quality research proposal majorvakken Bèta profielvakken World ecosystems digital earth i Water management Gamma profielvakken World Food system Future Food Water governance Derde jaar interdisciplinair project major.locatie en faciliteiten Future Planet Studies is gevestigd in het nieuwe faculteitsgebouw op het Science Park Amsterdam. Je vindt er niet alleen een espressobar en cafés. innovatieve oplossingen toekomstperspectief voor de aarde klimaatverandering & zeespiegelstijging energie transities kwaliteit van leven virtual globe Wetenschapsfilosofie & visieontwikkeling duurzame dynamiek verzamelen. nl/b a ch e lo rs 9 .en keuzevakken (eventueel in het buitenland) Studiepunten 6 6 6 6 6 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 3 30 6 3 6 6 3 6 6 54 w w w. Science Park Amsterdam is gelegen aan de oostelijke kant van Amsterdam in Watergraafsmeer en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. maar ook sportcentrum Universum. Naast moderne collegezalen en laboratoria vind je hier uiteraard ook computer. onder andere dankzij het nieuwe treinstation Amsterdam Science Park. Als UvA-student krijg je je eigen computeraccount en webspace. biedt de campus genoeg mogelijkheden tot ontspanning. u v a . soms collegedictaten) en Studieweb (onder andere voor het aanmelden voor colleges en tentamens). collegesheets.en studieruimtes waar je zelfstandig kunt werken. Door in te loggen op MijnUvA heb je direct toegang tot je studentenmail. Opbouw bachelor eerste jaar (propedeuse) toekomstige uitdagingen. En als je klaar bent met studeren.

landgebruik en denkpatronen worden door wetenschappers steeds meer doorgetrokken. aardwetenschappen of ecologie zijn. gaaf!’ w w w. energie. op die manier dringt het grote plaatje nooit door. Wij mensen zijn een sterk geëvolueerde apensoort die adaptief blijft door de lange termijn in beslissingen mee te nemen. de onderwerpen die in de kroeg bij velen heftig gebrul veroorzaken. politiek. de vragen waar niemand antwoord op heeft.’ ‘Hoe is het mogelijk een studie te volgen over een onbekend onderwerp? andersom geredeneerd: mensen speculeren hoe dan ook over de toekomst. dus een wetenschappelijke benadering is niet meer dan logisch. omdat het nodig is. Waarom zijn wij als samenleving massaal oost-indisch doof? Waarom spreken politieke leiders het volk niet toe over de onmogelijkheid van onze levensstijl.Future Planet Studies door de ogen van… Kim Buisman. student de wereld in! ‘Bij Future planet studies bestuderen we de thema´s die mij bezighouden. de toekomst? al sinds mensenheugenis een fascinatie. maar de visie draag ik mee vanuit het globale inzicht van Future planet studies. alleen mensen zijn stiekem nog niet zo goed in staat om over de wereld als één systeem te denken. daarom is het uniek om als student vanaf het begin een andere invalshoek mee te krijgen!’ ‘Over dertig jaar is er geen fossiele energie meer. dit besef zonk bij mij pas na enkele goede colleges in. met dit perspectief kies ik een specialisatie en maak zo een gedeelte van het systeem mijn terrein. Wij zijn gewend te denken in compartimenten en hokjes en thema´s en disciplines. u v a . zodat wij de noodzaak van verandering inzien? Het lijkt alsof de kennis slechts bij weinigen binnenkomt en zo snel mogelijk ontkoppeld wordt van daden. de bizarheid van dit feit krijgt tijdens het eerste jaar Future planet studies steeds tastbaardere vormen.’ ‘maar wat kan een Future planet-student dan bijdragen? de kennis van hen die al tientallen jaren langer nadenken heb ik aangehoord en tot me laten doordringen. water. nl/b a ch e lo rs 10 . ik zie studeren als een instrument om de wereld in te trekken met je eigen doel en deze studie dwingt je om over een richting na te denken. dit kan de economie. de trends op het gebied van voedsel.

www. Na een major Politicologie kun je een master International Relations volgen. Naar een promotieplaats moet je solliciteren. het tegengaan van de verspreiding van ziekten en de druk op de aarde die de ongebreidelde economische groei met zich meebrengt.nl/ilo overige masters en meer informatie Ga naar de Mastersite voor uitgebreide informatie over alle mogelijkheden en masterprogramma’s. De maatschappij doet steeds vaker een beroep op de wetenschap om grote vraagstukken te helpen oplossen. Na een major Ecologie kun je bijvoorbeeld verder met de master Biological Sciences of de master Life Sciences. Dat biedt direct voordelen wanneer je bijvoorbeeld als onderzoeker. bijvoorbeeld op het gebied van watermanagement 6 medewerker juridische zaken bij een bedrijf als Shell. dan volg je een master. bijvoorbeeld op het gebied van genetische manipulatie en voedselveiligheid 6 adviseur in het koppelen van wetenschappelijke disciplines aan de beleidswereld of het bedrijfsleven Onderzoek en promoveren Na een master kun je kiezen voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit door te gaan promoveren. w w w. Je kunt niet alleen kiezen voor de voor de hand liggende masters aan de UvA.uva.Bachelor en dan? De master Zoek je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding. vormen jouw deskundigheid als student Future Planet Studies en je vermogen om je kennis over te brengen naar het brede publiek onmisbare elementen.uva. Je doet dan vier jaar lang onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. energie. Bij hun streven naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. na de disciplinaire master. Je kunt kiezen voor een master die in het verlengde ligt van je major of je kiest een interdisciplinaire master. u v a . beleidsmedewerker of manager veelal in teamverband werkt. zelfstandige en leergierige geest nodig hebt. Voorbeelden zijn: 6 adviseur bij de Verenigde Naties. Met je bachelordiploma Future Planet Studies kun je helpen de kloof tussen wetenschap en maatschappij te overbruggen. Je bent inzetbaar in sectoren waar je een kritische. Denk aan de sterk aan elkaar gerelateerde klimaat-. bijvoorbeeld door nieuwe oplossingen te bedenken voor duurzame productie 6 voorlichter bij multinationals als Unilever. lerarenopleiding Wil je leraar worden? In sommige gevallen kun je. Maar dan wel van het soort dat bereid is én in staat is om mee te denken met managers van multinationals en beleidsmakers binnen overheidsinstellingen. Werkgevers zoeken vaak naar werknemers die een specialistische basis kunnen combineren met een brede blik op het hele wetenschappelijke veld. nl/b a ch e lo rs 11 . maar ook voor (interdisciplinaire) masters aan andere universiteiten.en natuurwetenschappen. dat over de gehele wereld betrokken is in projecten met een grote impact op de infrastructuur en natuur van een regio 6 adviseur bij banken om te helpen bepalen welke bedrijven opgenomen kunnen worden in de zogenaamde groene fondsen 6 innoverend ondernemer. De Universiteit van Amsterdam heeft ruim 180 masterprogramma’s. Meer dan de helft daarvan wordt in het Engels aangeboden. In die tijd publiceer je over je onderzoek en schrijf je een proefschrift. Zo is er in de maatschappij grote behoefte aan mensen met een brede kennis van aard. hangt af van je gekozen major en interesse. www.en voedselvraagstukken.nl/masters De arbeidsmarkt Een breed opgeleide academicus heeft een belangrijke meerwaarde op de arbeidsmarkt. masters Welke master je na de bachelortrack Future Planet Studies kunt gaan doen. ook kiezen voor de lerarenopleiding bij het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO).

je DigiD hebt aangevraagd. economie. natuurkunde. Dat betekent voor Future Planet Studies dat je voldoende basisvakken moet hebben gehad op een niveau dat vergelijkbaar is met het eindexamen vwo (profiel Natuur en techniek. Het intakegesprek is een verplicht onderdeel van de inschrijfprocedure en moet tussen 1 januari en 1 augustus 2012 plaatsvinden.uva.uva. dan maak je een afspraak voor een intakegesprek.uva. Scholieren met een profiel Economie en maatschappij of een andere vooropleiding kunnen zich aanmelden als ze ten minste wiskunde A of B op vwo-niveau met een voldoende hebben afgerond en daarnaast eindexamen op vwo-niveau hebben gedaan in ten minste twee van de volgende vakken: scheikunde.nl Colloquium doctum Als je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Studielink zorgt ervoor dat je gegevens bij de UvA en bij de juiste opleiding terechtkomen.nl w w w. Natuur en gezondheid of Economie en maatschappij). De toelaatbaarheid met een hbo-propedeuse of hbo-bachelor wordt bepaald door de examencommissie. ongeveer een maand voor de officiële deadline die de opleiding stelt voor inschrijving. ontvang je verdere informatie en jouw persoonlijke inloggegevens tot de digitale omgeving van de UvA. www. Nadat je je hebt ingeschreven. aardrijkskunde. kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum.digid. www. Let op. Leidraad tijdens het gesprek zijn antwoorden op een aantal vragen en een essay van eigen hand. inschrijving en kosten Toelating Je kunt instromen in de bachelortrack Future Planet Studies als je een vwo-diploma hebt met het profiel Natuur en techniek of Natuur en gezondheid. Zorg ervoor dat je.duo.uva. biologie.Toelating.studielink.nl/hbo-doorstroom Collegegeld en studiekosten Ga voor een uitgebreid overzicht van de collegeldtarieven naar www. www. Future Planet Studies heeft geen eigen toelatingsexamen maar accepteert wel deelcertificaten voor verschillende vakken. nl/b a ch e lo rs 12 . www. Bij het maken van de afspraak wordt dit verder uitgelegd.nl.nl – www. Meer informatie hierover kun je krijgen bij de studieadviseurs. Intakegesprek en inschrijven Als je je wilt inschrijven voor Future Planet Studies.uva. Neem voor meer informatie hierover contact op met de studieadviseurs van Future Planet Studies.nl/collegegeld Studiefinanciering Uitgebreide informatie over de verschillende soorten studiefinanciering kun je krijgen via de Dienst Uitvoering Onderwijs.nl/colloquiumdoctum Doorstuderen na het hbo Met een hbo-propedeuse of hbo-bachelor kun je instromen in een universitaire bachelor wanneer je vakkenpakket van het hbo voldoet aan de vakeisen zoals die ook voor het vwo gelden. u v a . telefonisch via 020 – 525 5190 of per e-mail: secretariaat-iis@uva.nl/inschrijven – www. Hiermee kun je je inschrijving voltooien. Daarna moet je je aanmelden via Studielink. voor inschrijving via Studielink heb je een DigiD nodig.

Jaarlijks worden vier studenten in de opleidingscommissie benoemd. www. dan kun je terecht bij één van de uSC-sportcentra. muziek. SVBG heeft een actief bestuur en diverse commissies zoals de eerstejaarsweekendcommissie. Hier kun je onder meer cursussen en workshops volgen op het gebied van theater. debat. nog andere interdisciplinaire studenten lid zijn. zoals het onderwijsinstituut. Deze studenten geven een digitaal interdisciplinair tijdschrift uit: BLIND! Een studievereniging doet niet aan ontgroening. www.en muziekuitvoeringen en lezingen over actuele thema’s. Ook kun je zitting nemen in de studentenraad van jouw faculteit of in de centrale studentenraad. Onder de naam Studium Generale organiseert CREA bovendien tentoonstellingen.Studentenleven Tijdens je studie aan de universiteit van amsterdam heb je ook de ruimte om te genieten van de culturele sportieve en sociale activiteiten die amsterdam biedt. theater. een toneel. Het uSC is de sportorganisatie van de uva en de Hva. Hierin vind je het laatste nieuws uit de universiteit en prikkelende artikelen over onder andere onderwijs. u v a .crea. volg je liever een cursus fotografie of toneel? Ga dan naar CREa.ziedaar.usc. Je kunt kiezen uit meer dan 47 professioneel begeleide sporten: van kickboksen en yoga tot basketballen en sportduiken. Sinds kort bestaat er ook een studievereniging waarvan naast studenten Bèta-gamma en Future Planet Studies.nl – www. als je na college wilt sporten. Studievereniging Studenten van Future Planet Studies maken deel uit van de studievereniging van Bèta-gamma: de SVBG. www. de culturele organisatie van de uva en de Hogeschool van amsterdam. en daarnaast nuttige ervaring opdoen.nl w w w.uva. Op de website van het USC vind je een uitgebreid overzicht. ensemble. orkest.uva. die vind je alleen bij bepaalde studentenverenigingen.nl CREa CREA is de gezamenlijke culturele organisatie van de UvA en de HvA. De commissie geeft adviezen aan andere bestuursorganen. fotografie.folia. Je kunt er ook nieuwsvideo’s bekijken van Campus TV. literatuur. www. dans. video/radio en multimedia. Elke week ligt een nieuw nummer in de universiteitsgebouwen. Je lidmaatschap geeft je volop gelegenheid in contact te komen met je medestudenten uit alle jaren.en fitnessfaciliteiten.of dansgroep. Daarnaast organiseren zij jaarlijks een interdisciplinair congres. de borrelcommissie en de cultuurcommissie. beeldende kunst. Bovendien kun je lid worden van de studievereniging of actief zijn in de opleidingscommissie of studentenraad van jouw faculteit. Je kunt je daar ook aansluiten bij een koor. Sport De sportcentra van het USC bieden uitgebreide sport. Je kunt dus je stem laten horen.nl (BLIND!) Studenteninvloed In de opleidingscommissie praten studenten en docenten over allerlei zaken die van belang zijn voor de studie. Studenten kunnen zich tot de commissie richten met opmerkingen over het onderwijsprogramma en de inrichting ervan. Op de site van het universiteitsblad vind je bovendien het dagelijkse nieuws vanuit de universiteit en landelijk en internationaal nieuws. onderzoek en bestuurlijke zaken.nl Folia Het gratis weekblad van de Universiteit van Amsterdam heet Folia. nl/b a ch e lo rs 13 .svbg. Al eens aan een workshop filmacteren gedacht? Of aan een cursus reisfotografie of percussie? Bij CREA kan het.

De UvA werkt met de Vrije Universiteit. www.amsterdam.wonen.uva. Veel studenten vinden via via een kamer. net van de middelbare school komen en zich voor 1 mei hebben aangemeld voor hun bachelor. op prikborden van jouw faculteit en in de supermarkt.asva. Je kunt je al inschrijven bij een woningbouwvereniging als je 17 bent. vertel iedereen dat je een kamer zoekt. gemeente Amsterdam.nl www.nl www. de stad Amsterdam en woningbouwverenigingen samen om het aanbod van betaalbare studentenwoningen in lijn te brengen met de vraag ernaar. Bij de Dienst Wonen. ontvang je vanzelf informatie over deelname. Kijk goed rond. Als je aan de voorwaarden voldoet. nl/b a ch e lo rs 14 . u v a . lees de advertenties in Folia.nl/bachelors (‘praktische zaken’) w w w. Begin wel vroeg met zoeken. is er een voorrangsregeling: de UvA Kameractie.Op kamers Een kamer vinden in Amsterdam is niet meer zo moeilijk als enkele jaren geleden. Het ASVA Studentenunie Kamerbureau houdt bij voldoende aanbod elke dag een kamerloting voor ASVA-leden.studentenwoningweb. Voor eerstejaarsstudenten die op minstens een uur treinreizen van Amsterdam wonen. kun je informatie krijgen over huurwoningen en huisvestingsvergunningen.nl www. Je kunt ook zelf een advertentie plaatsen in bijvoorbeeld Folia of op Marktplaats. Ook kun je er terecht voor tips en adressen van betrouwbare kamerbemiddelingsbureaus.

Amsterdam Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.uva. telefoon 020 – 525 5190. kijk dan op de Bachelorsite. www. Kom bijvoorbeeld naar de uva Bachelordag of kom ‘proefstuderen’. Daar vind je op één plek informatie over alle bachelors en over andere zaken die met studeren te maken hebben. De UvA Bachelordag wordt gehouden op: zaterdag 26 maart 2011 www.nl/bachelors-faq Studiekeuzetest en -workshop Weet je nog niet helemaal wat je wilt of welke studie bij je past? Doe dan een studiekeuzetest of volg een studiekeuzeworkshop bij het Service & Informatiecentrum. is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de UvA en je te verdiepen in je studiemogelijkheden.00 tot 17. precies zien welke opleidingen met jouw profiel toegankelijk zijn.nl/bachelors Studieadviseur Specifieke vragen stel je aan de studieadviseur van Future Planet Studies. Veelgestelde vragen: www.nl/bachelordag w w w.uva. u v a .nl of via het secretariaat van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Service & Informatiecentrum Voor algemene informatie kun je terecht bij het Service & Informatiecentrum (SIC): Binnengasthuisstraat 9.uva. Ook kun je voor meer informatie contact opnemen met de studieadviseur. Daarnaast is er in het centrum van Amsterdam een bachelor. via de Opleidingenzoeker. Bachelorsite Wil je meer informatie over studeren aan de Universiteit van Amsterdam of over onze bacheloropleidingen. De studieadviseurs zijn bereikbaar via e-mail: studieadviseur-iis@uva. nl/b a ch e lo rs 15 .00 tot 17. www.nl/studiekeuzetest www. UvA-informatielijn: 020 – 525 3333.uva.uva. bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur. Vrijwel alle UvA-bacheloropleidingen geven voorlichting op de locatie waar ze zijn gehuisvest.Meer weten? Ben je geïnteresseerd in de bachelortrack Future Planet Studies en wil je meer weten? Of twijfel je nog tussen bepaalde opleidingen? De universiteit van amsterdam adviseert en helpt je graag bij het kiezen van je opleiding. die tweemaal per jaar plaatsvindt.en informatiemarkt.00 uur.nl/studiekeuzeworkshop uva Bachelordag De UvA Bachelordag. Hier kun je.

Mocht je meer willen weten wat het IIS te bieden heeft. dan kun je een studiekeuzetraject van vijf maanden doen. www. en blijft vanuit de inhoud bouwen aan onderwijsinnovaties met een interdisciplinair karakter.nl/proefstuderen uva–Hva Oriëntatiejaar Als je nog niet weet welke studie je wilt gaan doen. Na dit oriëntatietraject ben je beter in staat om de opleiding te kiezen die bij jou past. minoren.orientatiejaar.nl w w w. Zo krijg je een goed beeld van een opleiding en van studeren aan de UvA.nl. Bijvoorbeeld: 6 6 6 6 6 6 Big History Het Brein Soliya: Conflict and dialogue between the West and the Islamic world China Olympische spelen in Nederland: droom of nachtmerrie? Sterrenkunde Het IIS wil zich manifesteren als het toonaangevende onderwijsinstituut en kenniscentrum op het gebied van interdisciplinair onderwijs. www. in het bijzonder op het snijvlak van enerzijds bèta en anderzijds gamma en alfa. Proefstuderen is bedoeld voor leerlingen uit 5 en 6 vwo die zich al goed georiënteerd hebben op een vervolgopleiding. Kijk op de website voor de precieze datum van het proefcollege van jouw keuze. de Bachelortrack ‘Future Planet Studies’. Ook biedt het IIS wisselende collegecycli aan die studenten kunnen volgen als bijvak. Instituut voor Interdisciplinaire Studies Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam is een uniek kenniscentrum op het gebied van interdisciplinair onderwijs. en de Research Masteropleiding ‘Brain and Cognitive Sciences’.uva Proefstuderen Met UvA Proefstuderen kun je zien wat een bepaalde studie inhoudt: je volgt een hoorcollege of werkgroep. nl/b a ch e lo rs 16 . Activiteiten hebben altijd een interdisciplinaire signatuur. dan kunt je altijd onze website bezoeken op: www. en verschillende publieksactiviteiten. maakt een toets en leert hoe je wetenschappelijke studiestof verwerkt. Naast deze opleidingen verzorgt het instituut ook keuzeonderwijs voor studenten van alle faculteiten:. Bij ons studeren ruim 1500 studenten en we verzorgen de Bachelor opleiding ‘Bèta-gamma’.uva. u v a . Het IIS heeft veertien jaar ervaring met interdisciplinair onderwijs in verschillende vormen. in aanvulling op hun Bacheloropleiding. ontwerpt daarvoor samen met partners nieuw onderwijs en brengt dat onder bij faculteiten. Het instituut identificeert nieuwe thema’s en vraagstukken.nl Meelopen? Wil je een dagdeel meelopen met een Future Planet Studies-student? Neem dan contact op met de opleiding via secretariaat-iis@uva. honoursmodulen.iis.uva.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->