P. 1
Geschiedenis strafrecht (2)

Geschiedenis strafrecht (2)

|Views: 549|Likes:
Published by diwanji

More info:

Published by: diwanji on Jun 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2014

pdf

text

original

De oudste sporen van het strafrecht Strafrechtsgeschiedenis: bronnen Materiële sporen Rechtsarcheologie = aan de hand van materiële relicten

/ objecten uit het verleden de geschiedenis van het strafrecht proberen te beschrijven.  Gerechtsgebouwen Gravensteen (14E – 18E): gerechtsgebouw, belangrijkste justitieplaats van Vlaanderen  Graaflijke justitieraad  vergeetput, tortuurkamer Koophandelsplein (19E)  tempel, zittingzaal zoals in de kerk (altaar) Recht stond boven de gewone mens Opgeëistenlaan (eind 20E) Veel glas  “ Hier wordt recht bedeeld, kom gerust eens kijken.”  reactie op het gesloten karakter van het recht Het gebouw geeft de sfeer weer waarin recht bedeeld wordt.  Schandpalen  wapenschild van de heer van dat dorp  zei wie de baas was in het dorp  mensen vastketenen om zich belachelijk te maken  ten schande stellen toen was dit de goede manier van straffen, nu is het niet meer aanvaard.  Zwaarden

Rechtsiconografie = afbeeldingen waarop recht wordt afgebeeld  Heraldiek = wapenkunde, regels waaraan wapenschilden van adellijke families moeten voldoen.  Portretten Hoe zagen de grote geleerden uit het verleden eruit?  Leerboeken Boek over het gewoonterecht in Doornik  Justice à un pilier “ Justitierecht met één zuil”  schandstraf Justice à deux piliers “Justitierecht met twee zuilen”  galg (1 mens ophangen)

1

Justice à trois piliers “Justitierecht met drie zuilen”  meerdere mensen (bendes) ophangen / vervolgen

 Hoe justitiemacht uitbeelden? Heren in het gewoonte recht hadden niet allemaal evenveel macht. De ene had meer macht dan de andere  Gerechtigheidstaferelen Het is een kunstwerk (schilderijen, beeldhouwwerken, tapijten) in opdracht van een rechtbank, om uit te hangen in de rechtbank. Het zijn voorbeelden van goede/slechte rechtspraak. vb. Het oordeel van Cambyses

 Groeningenmuseum Brugge  schilderij van Gerard David (15E)  bestaat uit 2 panelen  verhaal van voor Christus, maar geschilderd in setting van de 15E Het stelt een rechterlijk oordeel voor. Cambyses is een Babylonische koning. Hij heeft als koning het recht om rechters aan te stellen. Deze rechter is een slechte rechter, hij heeft zich laten omkopen. Hij moet veroordeeld worden  levend villen. Zijn zoon wordt rechter. Hij zit op de rechterstoel, die overtrokken is met leder.  Hij zit op het vel van zijn vader. Het heeft als functie de rechter te vermanen, de rechters op hun plichten te wijzen, een moraliserend voorbeeld te geven. Wij hebben deze straf nooit toegepast in de Nederlanden. De straf heeft bestaan in het Midden- en Verre Oosten. Belangrijkste gerechtigheidstafereel dat in iedere rechtbank in het ancien regime hing in de Nederlanden: het laatste oordeel (= een verhaal uit de bijbel waarbij gezegd wordt dat op je laatste dag van de wereld alle doden zullen opstaan uit de dood). Links (rechts van God): de hemel, de goede mensen gaan naar de hemel Rechts (links van God): slechte mensen gaan naar de hel Spreek goed recht, er komt een dag dat er over jou zal geoordeeld worden.

2

Geschreven bronnen Onderscheid tussen formele rechtsbronnen en toepassingen daarop. Formele rechtsbronnen: in welke vorm ontstaat het recht? Waar komt ons recht vandaan? Het recht  de regels moeten in bepaalde vorm ontstaan, een jurist zoekt zijn kennis van het recht in de formele rechtsbron om vorm aan te duiden waarin recht ontstaat Wetgeving De meeste regels komen tot ons in de vorm van een wet. De overheid zegt: “Dit moeten we voortaan doen”. Als je een wet vindt, ben je niet altijd zeker dat hij wel werd toegepast. Het is niet omdat het ergens staat of zo verteld wordt dat het zo is. vb. Strafrecht in België in 1960 “Hij die iemand anders vermoordt, krijgt de doodstraf (onthoofding).” MAAR: de laatste onthoofding vond plaats in 1918. Rechtspraak = rechters die oordelen in concrete geschillen. Eeuwen lang werd er recht gesproken maar niet geschreven. Verhalende bronnen: er werd recht gesproken in de 12E in Brugge, maar er zijn geen sporen. Het hele proces was toen mondeling. Er is nu nog altijd veel dat gezegd wordt in strafzaken maar nergens op papier staat. Rechtsleer Alles wat er maar geschreven wordt over het recht. Geschreven bronnen zijn ook niet altijd betrouwbaar! Wat is de reden van het schrijven? - “Ik weet goed hoe het is, ik wil ook dat mijn kinderen dit weten.” - “Moet je eens zien hoe slecht ons systeem is!” (alleen slechte dingen beschrijven) - “Moet je eens zien hoe goed ons systeem is!” (alleen goede dingen beschrijven) Rechtstoepassingen in contracten e.a. We weten veel over de dagelijkse leefwereld van mensen in de 16E-17E (hoe huizen eruit zagen, welk meubilair er stond, hoe rijk de mensen waren). We weten dit omdat er geprocedeerd werd over de erfenis en de eerste stap was dan het beschrijven van de erfenis. Van het strafrecht werd er echter niets opgeschreven. Het werd beleefd, daarna was het gedaan. Soms een uitzondering In Veurne (westhoek), in een landhuis op de grote markt is een vonnis bewaard. Deze man moest als straf zijn hand laten afhakken op de markt maar hij was rijk genoeg om zijn straf af te kopen. In plaats van zijn hand af te laten hakken, heeft hij een bronzen hand laten maken. Dit werd omhoog gehangen op de markt met het vonnis erop, om mensen af te schrikken.

De oudste bronnen De oudste bronnen vind je niet bij ons, maar wel bij de culturen rond de Middellandse Zee. 3

wij nog niet). Legitimatie van recht en macht Diegene die macht heeft. Oudste juridische sporen Rechtsteksten Wanneer? Er zijn “wetboeken” bewaard van ± 2000 voor Christus. Die persoon rekent erop dat die rechtsregels aanvaard zullen worden door de mensen. Er zijn weinig regels over de verhouding tussen burgers onderling. “wetten”? “wetboeken”? In Susa in Iran vond men een steen waar iets opgeschreven stond. Waarom? Schriftstelsels (i. 4 . Het zijn de juridische normen van de codex Hammoerabi (?) Hij staat nu in het Louvre. maar ook verhalende bronnen.t.t. indirecte bronnen voor onze streken) en steden Er zijn teksten bewaard (zij konden al schrijven. Wel aandacht voor “publiekrecht” De vorst is bekommerd over de organisatie van de staat. legt regels op.    Hiërogliefen (Egypte) Spijkerschrift (Mesopotamië) Brahmi & Kharosti (Indië) We vinden deze sporen in de vruchtbare halve maan. Hier was een takenverdeling. dit is een risico. Het gaat meestal over de verhouding tussen de burgers en de staat. We aanvaarden macht omdat die macht zich weet te legitimeren. Redactie? Toepassing? Gevaar voor hineininterpretierung = met hedendaagse maatstaven het verleden proberen te begrijpen. Hier zijn mensen zich voor het eerst gaan bezig houden met het recht. hij rekent erop dat zijn gezag erkend wordt.Middellandse Zee: bakermat van onze West-Europese cultuur 3 x R (basis van onze Westerse cultuur)  Religie (Jeruzalem)  Ratio (Athene)  Recht (Rome) Hier zijn de eerste grote stedelijke culturen ontstaan.

” Het recht is dus eigenlijk een kind van het geloof. traditie Er zijn 3 kanalen van legitimatie (Weber):  Charismatische legitimatie Het gaat uit van iemand met een bepaalde uitstraling.NIET de rede.  Traditionele legitimatie “We hebben het altijd zo gedaan en we blijven het zo doen.999…% van ons recht rationeel gelegitimeerd. Wetboek? Wetboek zoals we dat vandaag kennen is voor een bepaalde tak van het recht een systematisch en formeel exhaustief geheel van alle wetten van die tak van het recht. een groot rechter van hemel en aarde. 5 . Inhoud? De regels gaan over hoe mensen zich moeten verhouden in de maatschappij. een orde in. staat voor een troon waarop iemand anders zit.  Het recht van de goden Belangrijkste: Codex Hammoerabi Er is wel al recht. “U moet deze regels naleven omdat God het gezegd heeft. Hij is ongeveer 2 meter hoog. Wanneer? 18E voor Christus. een zuil die vandaag in het Louvre staat.” Rationele legitimatie “We aanvaarden de macht omdat die macht zich weet rationeel te legitimeren. maar er is nog geen rechtswetenschap  ze aanvaarden het recht nog niet omdat het rationeel is maar omdat het een kind van God is en omdat het geopenbaard is. blijven we ze herkennen. Samas (de zonnegod).” “Aangezien we die macht altijd herkend hebben. We aanvaarden iets omdat het van iemand komt met charisma. geen rechtswetenschap WEL: openbaring. De tekst die erop staat is in spijkerschrift. wijsgeren. Wat mogen ze wel doen en wat niet?  geen religieuze regels! Legitimatie? Charismatische legitimatie. Systematisch  er zit een systeem. de koning. dicteert de wet aan Hammoerabi. Diegene die zit is nog veel groter. Wie? Hammoerabi. Het recht wordt gelegitimeerd door de godsdienst.” Vandaag: 99. Wat? Het is een steen.

Nu: alle Belgen zijn gelijk voor de wet. Hij beschreef dus een situatie met Latijnse zinnen en woorden. De Franken hebben een eigen rechtssysteem. en als het huis instort. 18E voor Christus: een stap vooruit. … (beperking eigenrichting):    Als een kind zijn vader geslagen heeft. die de dood vindt door de instorting. Het Germaans strafrecht Rechtstreekse Romeinse invloed? De oudste juridische bronnen in onze regio „Rechtsleer‟ Julius Caesar beschrijft hoe hier aan recht wordt gedaan. Als iemand een vrij man een oog uitgestoken heeft. Elke maatschappij kent ongelijkheid. Indien het een slaaf van de eigenaar van het huis is. We hebben geen eigen Germaanse optekening. Je moet kunnen interpreteren. maar voor de rest weten we daar zeer weinig van. begin van het beperking van eigenrichting. volledig. alles staat in de wet. Het probleem met de codex Hammoerabi is dat hij 282 artikels telt en niet systematisch is. Tacitus zelf sprak zelf geen Germaans. en als hij zijn werk niet verstevigd heeft. zal men hem ook een oog uitsteken. Tacitus schrijft „Germania‟ over hoe de Germanen samenleven.Formeel exhaustief: exhaustief  uitputtend. het is een volledige regeling. dan zal de metselaar worden omgebracht. ze hebben nog geen schrift. Als iemand een been gebroken heeft van een vrij man. Alles staat door elkaar  men kan dus niet spreken van een wetboek Enkele citaten Strafrecht: talioprincipe: oog om oog. Van nature uit zijn we ongelijk. de wetboeken zouden te dik worden. zal men hem eveneens een been breken. maar dat is compleet gewoonterecht. zal men zijn hand afhakken bij de pols.  Evenveel onrecht als jij de andere hebt aangedaan wordt jou aangedaan.   Als een metselaar een huis voor iemand gebouwd heeft. „Wetgeving‟ De Franken (één van de vele stammen die in onze regio leven) Later zullen hier Frankrijk & Frankfurt uit evolueren. 6 . Ze konden nog niet schrijven. Standenmaatschappij: Overal is ongelijkheid. dus het kan niet inhoudelijk (materieel) exhaustief zijn. dan zal de metselaar de eigenaar een gelijkwaardige slaaf bezorgen. en als de eigenaar van het huis daarbij gedood wordt. Formeel  er moeten voldoende principes inzitten om problemen op te lossen. MAAR allochtonen mogen niet stemmen.

Salica = Salische Franken (aan de kusten) BEPERKTE „romanisering‟ van onze gebieden Het West-Romeinse rijk is nog niet gevallen (laatste keizer die in Rome zit wordt verdreven). Hospitalitasgedachte: Er is een gastvrijheid ten aanzien van vreemde volkeren. Het is vooral een indirecte legal transplant (= receptie). Er is in het noorden begonnen met aanvallen. ze respecteren het vreemde recht. Bureaucratische administratie De administratie van ambtenaren valt weg. één hoofd) Bij de Germanen zijn er meerdere kleinere gebieden. Staat als magistratuur Cultuurcocktail (Griekse denken – Romeinse recht – Byzantijns charisma) De cultuur gaat een stap achteruit. geen groot rijk. maar de paus niet. De „val‟ van het (West-)Romeinse rijk (476): door nalatigheid verdwijnen:   Centralisme (één rijk. Christendom = staatsgodsdienst (ketterij = majesteitschennis) Iedereen moet christen zijn.De Romeinen en geleerden (taal (Latijn). Romeinen vinden dat we in hun rijk mogen leven. In de 12E vindt er romanisering plaats van ons recht. majesteitschennis  kerk: ketterij (goddelijke majesteitschennis)  doodstraf Het Romeinse rijk valt. Ook de idee dat ze een functie uitoefenen in naam van het rijk valt weg. zij zijn baas maar wij zijn bevoorrechte partners. Wij zitten daar 1500 kilometer vandaan. Directe legal transplant: vreemde heerser komt vreemd recht opdringen. We moeten dit met een korreltje zout nemen! Lex Salica: oudste optekening voor onze regio Lex = wet (Latijn). en Romeins recht) tekenen het Germaanse gewoonterecht op. Het duurt lang voor ze in Rome zelf zijn. Romeinen dwingen hun rechtssysteem niet op. ook wel het verwetenschappelijken van ons recht. de Romeinse keizer maakt wetten. In dit geval: het opnemen van Romeins Recht in het eigen recht. vb. De kerk gaat zich organiseren naar het voordeel van de keizer. Universalisme In het rijk van de Romeinen was er één centrum.  Het verplanten/verplaatsen van een juridische regel uit een rechtssysteem naar een ander. Elke koning is baas in zijn eigen gebied. Hij blijft zich wel spiegelen aan de Romeinse keizer. Vanaf het einde van de 4E is de kerk de bevoorrechte partner van de keizer. De kerk organiseert zich zoals een keizerrijk. Bij ons: Napoleon Indirecte legal transplant: vreemde elementen worden vrijwillig in het recht opgenomen. Bij de Germanen is het rijk verbrokkeld.     7 .

Actieve propaganda: de “kerstening” Kerstening = nog niet gedoopte volkeren.BLIJFT: de Kerk Eigen hiërarchische structuur bisdommen = Romaanse civitates organisatie van een concilie = organisatie van de Romaanse senaat Ecclesia vivit lege romana = “De kerk leeft zoals het Romeinse recht” Eigen rechtbanken Officialiteiten Eigen recht Canoniek recht (aangepast aan de noden van de kerk) Drager van TAAL (Latijn) CULTUUR (schrift) Als je wilt studeren. Portugal. Zuid-Frankrijk: Altijd 2 soorten recht  Leges Romanuru: recht van de oorspronkelijke bevolking die veel langer onder Romeinse invloed is geweest en dus meer Romeinse recht toepast.  Leges Barbaruru: recht van de Germaanse bevolking die uit het Noorden komt. De kerk kon hen daarbij helpen. Verhaal dat de kerk vertelt over de kerstening: de kerk bracht een blije boodschap die de mensen overtuigde. Het is beter dat we geschreven teksten hebben. en we weten niet goed wat de precieze betekenis daarvan is. moet je dat doen in een kerkelijke school. terwijl gewoonterecht overgeleverd wordt van vader op zoon. nog niet tot de katholieke kerk bekeerde volkeren bekeren zich tot de christelijke godsdienst. De kerstening is dus eigenlijk een alliantie. Alle bibliotheken zijn verdwenen. Houder van gronden en (dus) machten De kerk speelt een belangrijke rol. ze hadden de kennis nodig. Germaans gewoonterecht Indringers en autochtonen: een duale rechtsorde Men schrijft het gewoonterecht op omdat in het Romeinse recht wetten waren. behalve in de kloosters zijn er nog bibliotheken. die veel duidelijker waren. een akkoord tussen de wereldlijke machthebbers en de kerk. Overal in Europa wordt het gewoonterecht opgeschreven. 8 . Bij ons: Lex Salica = gewoonterecht van de samenspraak Meer naar het Zuiden: Spanje. De steden ontstaan rond de kerken. Maar in realiteit: de sterke militaire leiders van de Germanen wilden even machtig zijn als de Romeinse keizer.

Strafrecht bij de Franken Lex Salica: tarievenboek voor misdrijven Clovis liet zich rond 500 dopen (kerstening) met de bedoeling een machtige leider te worden. het is overgeleverd gewoonterecht en het is niet formeel exhaustief. We mogen de teksten van toen niet lezen met de begrippen van nu.die de Salische Franken leidt. Er staan verschillende soorten regels in maar het meeste gaat over strafrecht. Omdat de publieke orde geschonden is. Het is ook geen wetboek want het zijn geen wetten die erin staat. het is meegekregen van onze (voor)ouders. laat de Lex Salica optekenen. Nu hebben we nog Germaans strafrecht in het private strafrecht. Gebruikte niet de (hedendaagse / wetenschappelijke) terminologie “fiscus” = privaat koninklijk domein (HEEFT NIETS MET BELASTINGEN TE MAKEN) “publicus” = vorstelijk (persoonlijk) Strafrecht is niet publiek Strafrecht is inhoudelijk absoluut geen publiek strafrecht.Op 1 plaats leven 2 soorten groepen met elk hun eigen recht: geromaniseerde burgers en Germanen. Hoe zuidelijker. Is dit “publiek strafrecht”? Is geen “grondwet”. welke zijn de procedures die gevolg moeten worden? Vandaag is de strafrechtsprocedure een publieke procedure omdat de eis wordt ingesteld door het openbaar ministerie. 9 . De hele geschiedenis van het strafrecht is eigenlijk een evolutie waarbij we van privaat strafrecht (mensen rekenen onder mekaar af) evolueren naar publiek strafrecht (de overheid komt tussen). noch een “wetboek” Het is geen grondwet want er staat niets in over de staatsstructuur of de fundamentele rechten. Clovis . Tarieven wijzen erop dat dit meer privaatrecht is dan publiekrecht. Het is niet gemaakt.  Formeel luik: de vorm. hoe later “territorialisering” Leidt tot optekenen van GEWOONTE “Lex” “Ewa” Ewa  eeuwig Gewoonterecht  recht waarvan we de indruk hebben dat het al eeuwig meegaat. Het is een soort tarievenboek.

welke zijn de misdrijven en welke zijn de straffen? Wanneer je iemand hebt geslagen tot bloedens toe. Vandaar ook de volksverhalen over opgevlogen mensen die blijven ronddwalen en een dreiging vormt. Diegene die een nadeel heeft geleden beschuldigt de andere. Men probeert terug naar een kosmisch evenwicht te komen. het kan evengoed een onschuldige zijn die vermoord wordt! Als je dit niet doet is dat een teken van zwakte. Dit doden brengt nieuwe kracht. Latere fase: kracht voor kracht: afkoop van de vete Als er een concreet geschil is komt de clan samen. dan moet je 2 geiten en een koe als vergoeding geven. we zullen dit betaald zetten. Je moet opkomen voor je rechten. Diegene die wil dat de andere veroordeeld wordt moet zelf in actie schieten. “uw clan heeft iets aan mijn clan gedaan. De procedure wordt door het slachtoffer of zijn haar/familie gestart. zal die familie iemand dood doen in de familie van de dader. De familie waartoe iemand behoort is drager van die krachten.” De staat is nog ver weg. Die krachten dwaalden als demonen rond in de maatschappij. De idee bestond dat er goede en kwade krachten waren in de maatschappij. Men denkt zelfs dat als je die gedode niet verenigd dat hij je zal blijven achtervolgen. Wij zouden dit een schadevergoeding aan de burgerlijke partij noemen. Die vergoeding bestaat uit 2 delen: o “faidus” belangrijker dan “fredus” faidus: vergoeding die familie van de dader moet betalen aan familie van het slachtoffer. moet je een kind van jouw familie aan de andere familie te geven om de krachten te herstellen. Verstoring van die (familiale. Materieel luik: de inhoud. niet statelijke) orde vraagt om herstel Als je iemand doodt in een andere familie. Wat is de beste vergoeding? 10 .Het is de overheid die gaat vervolgen. Herstel van de magische orde Eerste fase: bloed voor bloed: de bloedvete Als er iemand vermoordt wordt in de ene familile. Later zal men dit vervangen door dieren of een stuk grond als vergoeding te geven. anders ben je een eerloze waar men niet naar opkijkt. Bij de Germanen: accusatoir systeem.  familie tegen familie als er iets gebeurt. er is geen individueel strafrecht. fredus: een stuk dat je moet betalen aan boete aan de overheid o Eerder schadevergoeding dan boete! Hoe te verklaren? Samenleving van de Germanen beheerst door een „demonisch-magisch‟ wereldconcept.

Irrationele bewijzen: godsbewijzen. Je kan dit niet alleen doen. MAAR ze getuigen over hoe het recht in elkaar zit. Dit is hedendaags en bestond toen nog niet. en op basis van dat gevolg word je gestraft. je moet eedhelpers hebben. gebruikersvoorwerpen en zelfs personen. Blijft steeds: gevolgaansprakelijkheid De intentie (met opzet of niet) doet er niet toe. Het zijn meestal oudere mensen omdat die ervaring hadden en wisten hoe er werd gestraft. Orakeltakjes: men gooit de takjes omhoog en hoe de takjes vallen bepaald of je schuldig bent.Er wordt nog geen geld gegeven. wapens. als je zuiver (onschuldig) bent. 11 . ben je schuldig. Als je boven blijft drijven. Klacht met een dode man: het lijk meenemen naar de rechtbank. ben je onschuldig. Middeleeuws strafrecht Bronnen van het strafrecht De vijf formele bronnen kunnen we hier niet gebruiken. Water zuivert. Als de brandwonden na 3 dagen goed aan het genezen zijn. De schade is er en die moet hersteld worden. Die vergadering noemt men het “ding”. ben je onschuldig. Heetwaterproef: men moet een hand in kokend water steken en ondertussen de eed uitspreken dat men onschuldig is. Als de wonde ontsteekt. Vaak wordt dit bevestigd door een eed. Als de brandwonden na 3 dagen goed aan het genezen zijn. Er doet zich een gevolg voor. Germaans bewijsrecht in strafzaken Principe: één partij toegelaten tot het bewijs De ene partij moest naar de rechtbank stappen en daarbij alles bewijzen. maar wel vee. Je kan ook de eed zweren dat je onschuldig bent. en het is dus ook de gemeenschap die reactie geeft. ben je schuldig. ben je onschuldig. ben je schuldig. Je gaat op God een beroep doen om de schuld of de onschuld te bewijzen. Koudwaterproef: men bindt de verdachte met handen en voeten samen en gooit hem in het water. Gloeiend ijzer: men moet een gloeiend ijzer vastnemen en terwijl de eed uitspreken dat men onschuldig is. Ongeschreven De gewoonte Bewijs:   Precedent = het is al eens gebeurd Turbe = gerechtelijke bewijsmiddel waarbij 10 getuigen worden opgeroepen. Een ding is dus eigenlijk een vergadering van de gemeenschap. Als de wonde ontsteekt. Als je onder gaat. zal het zuivere water je opnemen. niet over de feiten. Het is de gemeenschap die geleden heeft. Iedereen moet zeggen dat hij onschuldig is.

We weten echter niet veel over de toepassing van deze geschreven bronnen. maar doorheen de middeleeuwen duiken er steeds meer geschreven bronnen op.De moraal. er ontstaan steden en dus zijn de inwoners (poorters) vrij in hun stad. Ze voelen zich gebonden aan het (gewoonte)recht. het is een rechtsgevoel. in de stad  stadskeuren). Grondslagen van het middeleeuws strafrecht  Germaans idee Godenoffer (magisch-demonisch wereldbeeld) De terechtstellingen zijn als rituelen. maar ook aan de keuren. Een misdadiger wordt beschouwd als een misdadiger van de gemeenschap. De koning wil zijn macht tonen. hij moet niet motiveren. Dit is een ascending theory of power  mensen streven naar alsmaar meer macht en dit zie je zeer duidelijk in de middeleeuwse stad. verhalen (Reinaart de Vos).  Vorstelijke rechter: hij heeft de vorstelijke autoriteit. Late middeleeuwen: geleerd recht In de late middeleeuwen (12E) is er geleerd recht: Romeins recht en canoniek (kerkelijk) recht. Het komt van willekeur. Een typische straf is de verbanning 12 . kiezen. we willen passief samenleven en daarom maken we afspraken. Er zijn wetten met zeer zware straffen omdat ze moeten afschrikken. ze motiveren hun uitspraak niet. keuze. Er staat in het vonnis dat bepaalde feiten inbreuken zijn op bepaalde keuren. Dit is een descending theory of power  de koning wil alsmaar meer macht. … Het gewoonterecht moet doorgegeven worden. is dat zo. Het betekent het gekozen recht. Dit is nieuw voor de 11E. religie. dan kan je ook de bescherming van die regels ook niet inroepen.  Vredeloosheid We straffen omdat we vrede gesloten hebben met elkaar. (bv. Stedelijke en andere keuren Het is een andere naam voor stadsrecht. … Geschreven Het meeste recht is ongeschreven. religie. Ze bepalen zelf hun rechten en plichten  Judicium parium principe = in de stad oordelen poorters over poorters en priesters oordelen over priesters. Je kan het niet opschrijven. Op de inbreuken staan eerder geringe straffen omdat ze er zelf aan onderworpen worden. De eerste afspraken gingen over handel. besprenkelen ze het touw eerst met wijwater en is er een priester aanwezig.  Oordeel van gelijken: burgers motiveren niet omdat men dan weet wie voor en wie tegen is. Als de meerderheid beslist heeft. Vorstelijke wetten De vorst bouwt vanaf de 12E-13E een soevereine staat uit. Als er iemand opgehangen wordt. verhalen. Men geeft het dus door via moraal. Ze kiezen het recht dat ze samen willen naleven. Als je je niet aan de afspraken houdt. De rechters zeggen nooit hoe ze tot een uitspraak komen.

Eigenlijk is dit een soort van geweldmonopolie.  De publieke actie van de vorst De vorst streeft naar soevereinitiet. Herstel van het onrecht Het is een Germaans idee die in de middeleeuwen is blijven bestaan. wapens … dus ze kunnen het niet afdwingen. en die richten daarmee een hospitaal op. en er is overal oorlog. iedereen mag zijn mening zeggen. Het godsbestand: gedurende een tijdje wordt er niet gevochten. (Ik wil zoveel mogelijk te zeggen hebben. De schadevergoeding werd dan over de andere familie verdeeld. maar sterft uit in de 15E – begin 16E  faidus & fredus uit Lex Salica Vooral in familiale vetes: familiale weergeld dat betaald wordt om andere familie te vergoeden. Bv. Ook hier wordt er steeds uitgebreid  tegen bepaalde mensen mag je geen geweld gebruiken (kinderen. We gaan strenge straffen zetten op de regels die worden uitgevaardigd. families Rijm & Alijn in Gent Deze 2 families hebben ruzie met elkaar. handelaren. politie. een geweldmonopolie installeren.  Boete-idee canoniek recht Een individu heeft eigenlijk een zonde begaan tegen God. ze moeten onderhandelen om de schade te vergoeden. want dan moet men naar de kerk gaan. de beste straf is dus bijvoorbeeld op bedevaart gaan om terug een goede mens te worden. dit is nog steeds een kale plaats. We willen naar de toekomst iedereen duidelijk maken dat bepaald gedrag niet getolereerd wordt. omdat we een voorbeeld willen stellen.  vorstelijke ordonanties = descending theory of power We straffen omdat we de mensen willen afschrikken. De hele familie moest vaak betalen. Schandstraffen dienen om te kleineren. De familie Rijm is verbannen uit de stad en hun huis werd afgebroken. andere hebben minder te zeggen). priesters … = personele toepassing) De wereldlijke vorst zal dit voorbeeld overnemen. De familie betaalt een schadevergoeding aan de familie Alijn. Men mag alleen vechten als de kerk het zegt. Dit wordt altijd uitgebreid. Er begint een godsvrede beweging in Zuid-Frankrijk. ( tijdelijk) Op zondag mag er niet gevochten worden. De kerk heeft zelf geen leger. Er mag niet meer gevochten worden. De familie Rijm doodt 2 broers van de familie Alijn. De godsvrede Je mag nooit geweld gebruiken op bepaalde plaatsen (territoriaal).  De godsvrede (± 1000) Het grote rijk van Karel de grote valt uit elkaar. ondanks het feit de kerk de vredesboodschap brengt.  De wraak Dit blijft een grondslag van het strafrecht en heeft vooral te maken met passie. vrouwen. 13 .

Dankzij de kerk kan de staat zich uitbouwen. Door een ander geloof te hebben misken je de goddelijke majesteit. het werd naar buiten gegooid omdat het niet waardig was op een menselijke manier naar buiten te worden gedragen. De meeste heksenprocessen waren rond 1600. In de codex van Justinianus in de 6E staat er al dat men ketters moet straffen. Je hebt je niet gehouden aan de rechten en verplichtingen van onze groep dus je behoort niet meer tot onze groep. Men vindt ketterij vooral terug bij systemen waar een staatsgodsdienst is. Zelfmoord mislukt  tot doodstraf veroordeeld Zelfmoord gelukt  het lijk kreeg een proces. Je moet solidair zijn en de wet naleven. Deze mensen gingen een contract aan met de duivel.  Toverij (heksen) Mensen werden vervolgd omwille van toverij. dus hij bepaalt ook wanneer je sterft. Enkele bijzondere straffen  Vredeloosheid Heeft veel te maken met vredes die gesloten worden (bv godsvrede) Je zal nergens nog vrede vinden. Daarna werd het met een paal vastgenageld in de grond omdat men dacht dat ze niet echt dood waren. Enkele bijzondere misdrijven  Ketterij Zeker zo oud als er wetteksten zijn gevonden. omdat we dan samen sterker zijn.  Zelfmoord God bestaat en regels alles. Als men een huis in brand stak sloot men deze persoon op in een huis en stak het in brand. Bij homo‟s stak men bijvoorbeeld een paal in de grond met een scherpe punt.  Verbanning We willen je niet meer bij ons. Als je zelfmoord pleegt. Het lijk werd achter een ezel gespannen en door de stad gesleept. Dit is een straf waarbij de strafuitvoering de daad weerspiegelde. 14 . Iedereen kan wapens tegen jou gebruiken.  Misdrijven tegen goede zeden Homo‟s zijn tegen Gods wet dus werden ze verbrand of kregen ze een spiegelstraf. dus moest ook de duivel een proces hebben. Je zal nergens nog rust vinden binnen de eigen maatschappij. Ze gingen ervan uit dat die mensen een relatie hadden met de duivel. De gemeentelijke solidariteit We moeten straffen omdat we samen sterker staan. en daar schoof men de homo over. beslis je zelf wanneer je sterft en dat is ingaan tegen de majesteit.

uitrekken. Men kon je tot 1 mijl buiten de stad vervolgen.  Verminkingen Boomschendersstraf Een boom betekent veel in de economie van de middeleeuwen. Men wordt ten schande gezet. Er waren mensen die daarvoor (12E – 13E) al gingen studeren naar het zuiden. Daarna werd het uitgebreid naar Frankrijk (Parijs.  Schandstraffen Een zeer typische straf voor de middeleeuwse samenlevingen. In de loop van de vroeg-moderne tijd sterft dit geleidelijk uit. WAT? 15 . Het katholieke is op dit ogenblik niet uitzonderlijk. De straf is hiervoor dat je met takken van de boom geslagen wordt op de rug. tot de rug eruit ziet als een boomschors (= spiegelstraf). Het duurt tot de 15E voor wij hier in de Nederlanden een universiteit krijgen: de katholieke universiteit in Leuven.  Verwoesting van het huis De hele familie wordt gestraft. vierendelen. Invloed receptie geleerd recht Universiteiten Eind 11E ontstond de eerste grote universiteit: Bologna. Dit wil niet zeggen dat wij daarvoor geen juristen hadden.  Doodstraf Dit wordt op allerhande manieren uitgevoerd. Verbanning = we sluiten je uit de gemeenschap die onder het hetzelfde banrecht valt. De invloed van het geleerde recht op de rechtspraktijk wordt groter als er een universiteit is: er zijn meer juristen.“ban”  oud-Germaans woord = recht om bevelen te geven Diegene die het banrecht heeft kan bevelen geven. In de middeleeuwse samenleving wordt veel belang gehecht aan de persoonlijke eer. Toen gingen we verder naar het noorden (Keulen). Het huis wordt verwoest en mag niet meer opgebouwd worden. bijna alle universiteiten zijn op dit moment katholiek. Montpellier. Naar het voorbeeld van Bologna ontstonden nog andere universiteiten in Noord-Italië. Je mag je niet meer laten zien in het gebied waar de banheer banrechten heeft. Orléans). De boom van iemand anders stelen of takken afzagen is een zwaar misdrijf. Banmolens = molen van banheer (iedereen die daar woonde moest zijn graan naar die molen brengen om te laten malen).

gaat het een betere mens worden. waaraan hebt u gedacht toen u dat deed. Het is vooral de vorst die het geleerde recht gaat gebruiken om zijn staat uit te bouwen. Er komen daarna nog regels. Men bestudeert dit aan de kerkelijke faculteit. (op het ogenblik dat het canoniek recht een universitaire wetenschap wordt)  decretum van Gratianus is een overzichtelijk samenbrengen van alle kerkelijke regels tot op dat moment. Er wordt dus echt een nadruk gelegd op de intentie en veel minder op het gevolg. “Waarom hebt u dit gedaan. Als je hem tot inkeer kan doen komen. De kerk wil weten waarom iemand iets misdaan heeft. er worden niet meteen straffen opgelegd. Binnen de kerk ontstaan nieuwe boeken. het is zeer onduidelijk. je Gods wil niet respecteert. Teksten van tekstvaders (= geleerden uit de kerk) Het is een wirwar van bronnen. nieuwe instellingen creëren op basis van het geleerde recht. Het geheel van alle kerkelijke regels is de corpus iurus canonici. Beslissingen van de paus en van concilies. Wetenschappelijke invloed op het strafrecht Can. “Als je een misdrijf begaat zit het vanbinnen.  Gratianus is een monnik in Noord-Italië in de 11E. Je moet het dan goed maken tegenover God. 16 . Om de strafmaat te bepalen moet je kijken naar de intentie van de dader (opzet?). ter vervanging van oudere boeteboeken (te vergelijken met lex salica). In de biechtboeken worden er vragen gesteld.” De canonieken zeggen dat als je een misdrijf pleegt. Het is de harde kern van de studie van het canonieke recht.  wetten maken. reactie op Germaans systeem van familiale leedvergelding  Intentie is belangrijker dan het gevolg Strafrecht is niet collectief. Geleerden studeren af en komen in de praktijk terecht: Eerst in de centrale organen van de vorst en dan pas in de lagere organen. de bijbel. Er moet orde gebracht worden.Er werden 2 soorten recht gegeven aan de universiteit:  Romeins recht (= wereldlijk recht) Aan de wereldlijke faculteit bestudeert men corpus iurus civilis. had u de bedoeling om …?” Het zijn eigenlijk handleiding voor de priesters die de biecht moeten afnemen om het geweten te onderzoeken. het moet individueel zijn.  Canoniek recht (= kerkelijk recht) Bronnen die binnen de kerk ontwikkeld zijn. Dus gaan we zijn geweten proberen aan te spreken. De bijbel inspireert: als heksen op de brandstapel komen is dit omdat dit in het OT staat. Het zijn biechtboeken. Biechtboeken gaan op zoek naar de psyche achter het gedrag. Gratianus maakt dit in de 12E. / Rom. Je mag niet zoals bij de Germanen kijken naar het gevolg. Gratianus maakt het decretum van Gratianus.

De dorpsgemeenschap moet samen komen op het dorpsplein en zeggen wie een ketter is. niet naar het gevolg. er zijn 2 boeken die over strafrecht gaan. in het corpus iurus civilis. De eerste gevangenissen zijn gemaakt door de kerk. met de bedoeling als men eruit komt een beter mens te zijn.” Men maakt een opzet tussen onopzettelijke en opzettelijke opzet. De romano-canonieke (straf)procedure  Inquisitoir (vanuit laat-romeins recht) De strafprocedure is helemaal anders dan bij de Germanen. Het is een zware kost om gebouwen op te richten. Het duurt tot de 18E voor de gevangenisstraf hier wordt uitgesproken. Voor de 18E dienen de straffen hier vooral om af te schrikken. Binnen opzettelijke opzet is er nog een onderscheid tussen gewone opzet en voorbedachte rade. Ketters moeten op de brandstapel terechtkomen.  Individuele schuld belangrijker dan de schuld van de familie Canonieken en Romeinen zijn het niet eens over de functie van de straf De canonieken vinden dat het misdrijf individueel is. Het bestaat over meerdere boeken. 17 . De kerk gaat op onderzoek en vervolgt. Inquirere  Latijn voor onderzoeken Keizer Justinianus leeft in de 6E. Het geweldmonopolie moet volledig in handen van de keizer zijn. Er zijn geruchten van ketters in het dorp. Een van zijn wetten zegt: wie geen christen is.  Systeem van legale bewijzen Men moet bewijzen dat iemand schuldig is. cipiers te werk te stellen en het eten voor de gevangenen te betalen. De eerste en grootste golf van vervolgingen: kerkelijke inquisitie. maar de overheid gaat zelf het misdrijf vervolgen = inquisitoire procedure. Nu wachten we niet tot het slachtoffer het heft in eigen handen neemt. Vroeger werd de familie van de dader gestraft door de familie van het slachtoffer. De bedoeling daarvan is dat men nadenkt en tot inkeer komt. “Als het over misdrijven gaat moet er gekeken worden naar de wil. namelijk boek 47 en 48.De romanisten vinden ook dat je veel meer moet kijken naar de opzet dan naar het gevolg. De kerkelijke inquisitierechtbank komt naar het dorp. en de straf dus ook individueel moet zijn. Ik heb dus het recht om mijn orde te laten respecteren. De keizer wil alle macht. Een straf moet als doel hebben de dader tot inkeer te doen komen. Een straf moet een voorbeeld stellen voor de rest van de samenleving. Dit komt het uit corpus iurus civilis. anders wordt je zelf vervolgd voor ketterij als het later uitkomt dat jij ervan wist. moet vervolgd worden. ze hebben een exemplarische functie. Dit staat ook beschreven in het heilige Romeinse boek. hij start het strafproces. hij laat niet toe dat iemand anders geweld gebruikt. Iemand die iets gestolen heeft hakt men de handen af zodat hij nooit meer kan stelen. elk misdrijf is eigenlijk een belediging tegen mij. Elke inbreuk op de wet. De wereldlijke overheid is daar niet mee akkoord. wanneer de christengodsdienst de staatsgodsdienst is. Bij de Germanen deed men dit met het godsbewijs. De kerk gaat onderzoeken wie een ander geloof heeft.

onderdanigheid en dienstbaarheid (God heiligen en sacramenten afzweren. genezen van een persoon) als negatief (mensen ziek maken. offeren van bepaalde voorwerpen. onder druk zetten om tot bekentenis te doen komen (geselen. …) seks met de duivel heks of tovenaar werd ervan beschuldigd seks te hebben gehad met de duivel = bijzonder onaangenaam.  Tortuur Heksenvervolgingen in Vlaanderen Definitie van een heksenproces: “ een strafproces waarin een man of een vrouw werd vervolgd en eventueel gestraft voor een aantal feiten die tot zijn vier kernelementen terug te brengen zijn:  schadelijke toverij kon zowel positief (goede oogst bereiken. op bezem. duivelsteken = merkteken in vorm van wrat. Er was een strafproces.De canonieken vinden dat je God niet mag uitdagen. mensen doden. Fases:    Het in werking stellen van de publieke strafvordering Het (gerechtelijk) vooronderzoek Het eigenlijke gerechtelijke onderzoek 18 . Soms bekennen mensen als ze het niet gedaan hebben omdat ze gemarteld worden. vrouwen. tovenaars en heksen begaven zich ernaar toe op rare wijze: zweven. uitrekken)  Dit is een rationeel bewijs! Soms hebben mensen het wel gedaan en ze bekennen niet. mannen. Hiërarchie van bewijsmiddelen:   Vermoeden (je ziet iets en leidt daaruit iets af wat je niet hebt gezien)  waarde 25% Getuigen 1 getuige is niet genoeg. oogst doen mislukken. huidverkleuring. …)    “Criminelijcke” afhandeling: De verdachte werd van ambtswege vervolgd door een gerechtelijk ambtenaar volgens de criminele procesgang in strafzaken (voor misdrijven kon immers ook „civiliter‟ geprocedeerd worden) Het was een element van het strafrecht. kinderloosheid) zijn duivelspact = contract met de duivel mens kon ziel verkopen aan duivel in ruil voor aardse voordelen. Duivel kon vele gedaanten aannemen (dieren. en het godsbewijs wordt verboden. op afgelegen plek. 2 getuigen = waarde 50% Bekentenis Mensen martelen. Er wordt een nieuw systeem van legale bewijzen ingevoerd. …) Lid van duivel omschreven als ijskoud bijeenkomsten met andere heksen/duivels (= heksensabbat) samenkomst van verschillende heksen en tovenaars met de duivel (ervaringen uitwisselen. (≠ rationele bewijzen!) Er wordt in de wet bepaald wat de waarde is van het bewijs. impotentie. pact ondertekenen met eigen bloed.

Het in werking stellen van de strafvordering Hoe kwam het gerecht hekserij op het spoor?  Door klacht of aangifte Iemand gaat bij bevoegde instantie klacht neerleggen. die persoon heeft de reputatie een heks te zijn). Informeel. o o Wat? Door de baljuw Hoe   Feitelijke aanwijzingen zoeken Getuigen opzoeken 19 . Door verklikking door een medeheks Bij het proces werd gevraagd wie gezien werd op de heksensabbat vaak sneeuwbaleffect van processen Door het instellen van de “actie uit iniurie” (= smaadproces) U moet stappen ondernemen als er over u geroddeld wordt dat je een heks bent. omgaan met padden of zwarte katten. “Ik wil dat u. Deze drie feiten waren respectievelijk verre.  Eindvonnis Executie 1. Drie soorten feiten: een eenvoudige verklaring (mensen die zeiden: ja inderdaad. Het (gerechtelijke) vooronderzoek  De” informatie preparatoire” = soort vooronderzoek. Getuigen waren slachtoffers van praktijken van de heks Vaststellen van bepaald deviant gedrag van de verdachte (‟s nachts rondlopen in de regen. bezit van ongewone kruiden of zalven)  demonologie (heksenleer). dichte of zeer dichte aanwijzingen van het bestaan van hekserij. baljuw besliste hierover. Alle dorpsbewoners komen samen. baljuw. Alle misdrijven moeten bekend gemaakt worden. Niet altijd gunstig einde . opsporingsonderzoek waarbij 2 rechters/commissarissen opdracht krijgen misdrijf hekserij te bestuderen. optreedt om dit geroddel uit de wereld te helpen”. bijvoorbeeld op cafe Bij de “deurgaende waerhede” Gerechtelijk officier komt 1x per jaar in het dorp. Schriftelijk of mondeling Door openbaar gerucht Geen loutere/formele klacht of aangifte. Dit is een soort klacht voor smacht     2.

6) Confrontatie Confrontatie van verdachte met getuigen. volledig naakt. De voorwaarden van opsluiting waren erbarmelijk. Bedoeling was te komen tot een spontane bekentenis. de rug werd eerst binnen gebracht in de verhoorkamer.Duivelsteken en de prikproef Duivelsteken: de duivel liet bij het paren op de heksensabbat een teken achter. Eigenlijk onderzoek = het proces 1) Dagvaarding en ondervraging op vrije voet Er was nog niet 100% zekerheid van schuld 2) Aanhouding en opsluiting in de gevangenis Het is heel duidelijk dat het om een heks gaat. Men ging op zoek naar verdachte dingen in het huis van de betrokkene zoals verdachte kruiden. als de persoon in kwestie daar niet op reageert of geen last van heeft. als hij/zij 20 . is dit een aanwijzing van hekserij . Als de persoon onder ging was dit een goed teken. ze moesten die bevestigen of aanpassen onder ede. Hebt u seks gehad met de duivel? Hoe komt dat u niets voelt wanneer een naald in uw duivelsteken gestoken wordt?) voorzorgsmaatregelen om te vermijden dat men betoverd werd: de verdachte moest andere kleren aandoen. Prikproef: Er werd in het teken geprikt.3. poeders. Huiszoeking was aanbevolen en zo snel mogelijk omdat er niets zou kunnen verdwijnen door de duivel. 7) Aanwijzingen van hekserij: proeven . 3) Huiszoeking en eventueel inbeslagname Na de opsluiting. Hun eerdere verklaringen werden voorgelezen.De vlammende ogen Als de ogen straalden. Soms was die getuige ook aanwezig. als er geen bloed uitkwam en/of de verdachte voelde geen pijn: dan ging het om een duivelsteken . 4) Ondervraging verdachte in de gevangenis Rechter moest aangehouden persoon binnen 24u ondervragen. Het waren zeer gerichte vragen (bv.Tranenproef Bepaalde stof wordt in de ogen aangebracht. was dit een teken van schuld .De waterproef Men bond de persoon in kwestie de linkerarm aan het rechterbeen omgekeerd. men moest wijwater met enkele druppels van gewijde kaars drinken 5) “Enqueste” of “informatie ordinaire” Het verhoren van getuigen door de rechter in de volgende fase van het proces. Het kwam erop neer dat dezelfde personen van in de eerste fase van het proces opnieuw ondervraagd werden. wassen beeldjes doorprikt met naalden. de persoon werd neergelaten in een waterreservoir. kon overal op het lichaam van de heks zijn.

hij moest er heelhuids uitkomen. het gaat om een heks die moet overtuigd om te bekennen dat het een heks is. Tamelijk moeilijk. Heksen waren niet populair. Via tortuur. Men kleedde haar volledig uit en kalfshoren. Men nam de nodige voorzorgen. Men zei dat de duivel toen tussenkwam en bijvoorbeeld de nek van de verdachte brak.bleef drijven was dit een teken van hekserij. 4. Voorbereiding: gevaarlijke tegenstander. geseling. moet je dwingen. Bekentenissen die tijdens tortuur werden afgelegd. palen (een houten wig door het hart drijven) Steeds: confiscatie en kosten De gerechtskosten moesten betaald worden en alle goederen werden geerfd De nieuwe tijd De nationale soevereine staat: de absolute monarchie De laat-Middeleeuwse machtstemperingen beperkt Recht komt in handen van een naar absolutisme strevende vorst. Mensen durfden niet getuigen omdat ze zelf zouden beschuldigd worden van hekserij. schandstraffen. het was om een manier/middel om de heks tot bekentenis te dwingen. 8) Tegenbewijzen (“contrepreuve”) Er kon een tegenbewijs geleverd worden: getuigen ten voordele van de heks. verbanning. De heks werd pijnlijk verhoord om haar tot bekentenis te doen overgaan. Zo niet. Machtstemperingen: constitutionalisme en parlementarisme Constitutionalisme  onderdanen van de vorst hadden bepaalde rechten die hen niet mochten afgenomen worden. maar bv. De duivel was ook aanwezig in een of andere vorm. kon de tortuur opnieuw beginnen. De tortuur was geen straf. Het ging er hardhandig aan toe. Men ging op zoek naar het duivelsteken en men zocht naar stukjes perkament of andere duivelse middelen die de verdachte op zich had om de tortuur te doorstaan. 24u na de foltering moest de heks de bekentenis herhalen. Het kwam voor dat een verdachte tijdens het pijnlijk verhoor toch zware verwondingen opliep of kwam te overlijden. Het eindvonnis en de executie  Meestal: vonnis tot executie o o o Levend verbranden (lichaam en ziel moeten verbrand worden) Gunst voor vrouwen: eerst wurgen en nadien verbranden Indien geen bekentenis: geen doodstraf. geen vrienden. 21 . toch mistoestanden: het was niet de bedoeling dat de persoon verminkt of vermoord werd. 9) Pijnlijk verhoor: bekentenis Om waarheid te doen zeggen. hadden geen bewijskracht.

2 regels: o o geen vreselijke. gestraft zodra ze zich proberen te roeren. Familiale zoen: de familie van de dader en van het slachtoffer verzoenen met elkaar. Hij moest tekenen dat hij een aantal fundamentele rechten ging erkennen. Alleen Brabanders kunnen in Brabant rechter worden). maar de vorst keurt wel eerst de bisschoppen goed. 22 . dit was de Magna Carta. Geen teksten voor Vlaanderen In Vlaanderen was er nooit een tekst en dus geen fundamentele rechten voor de Vlamingen. Baronnen vinden dat het niet meer kan hij zoveel geld int. en dus zal de overheid niet meer vervolgen. Geestelijken De geestelijkheid krijgt een nationale kerk.Magna Carta    eerste grondwet in de geschiedenis het is een grote brief van de vrijheden Koning Jan in Engeland meende rechten te hebben in vele landen. Steden De steden worden gemuilkorfd. De soevereiniteit en het absolutisme Uitingen in het strafrecht Proces: inquisitoire procedure De vorst gaat de inquisitoire procedure uitbuiten. Compositierecht: tussen de partijen gaat men elkaar vergoeden en er verder over zwijgen. Parlementarisme Adel De vorst geeft een adellijke titel aan zijn ambtenaren. De baljuw (vertegenwoordiger vorst) gaat het strafproces voeren en hij gaat op onderzoek uit (= inquisitoir).  uitdoven compositierecht en familiale zoen. De uitbreiding ervan lukt niet dus komt er een bevriezing. Het volk beloofde aan de vorst hem te dienen maar ze wouden in ruil een contract met de fundamentele rechten van de Brabander (bv. op basis van het recht van een land  Bevriezing Blijde Inkomst in Brabant 1356: de nieuwe hertog gaat zich overal presenteren. gruwelijke en ongewone straffen due proces of law  eerlijk proces  geen enkele vrije man mag zomaar aangehouden worden tenzij na een vonnis van een rechter.

Het lijkt erg op wat Joost de Damhouder schrijft. Carpzov is een Duitser die een handboek schrijft over het Duitse strafrecht. in deze periode is er in het Gentse nog geen goed ingeburgerde drukkerij. religieuze en morele orde beschermd! Door de samenwerking is er een beter zicht. Het wordt ettelijke keren herdrukt in het Vlaams. Hij heeft pech. betere greep en controle op/over de onderdanen. maar hij gebruikte het als een middel om te vervolgen. Het eerste boek is de praktijk van het burgerlijke recht (civiele zaken). Het verspreidt zich over heel Europa. Hij schrijft een tweede boek: de praktijk in strafzaken. procureurs. hij was raadsheer van Vlaanderen. Duits en Latijn. Het is bedoeld voor de rechters. Frans. Joost de Damhouder is een Bruggeling die volledig in de commerciële geest het boek van Filips Wienant overschrijft en uitbreidt. Hij beschrijft hoe een proces moet gevoerd worden als een inquisitoir proces. Bronnen Geleerd recht als subsidiaire bron Dankzij boekdrukkunst werd het geleerd recht verspreid over heel Europa. criminele zaken. Niet in het Latijn. advocaten uit de praktijk.Samenwerking Kerk – Staat  politieke. Dit is een belangrijk kanaal van receptie van het geleerde recht. Jean Bodin was een heel slimme man maar toch schreef hij iets dat totaal niet klopte. Jean Bodin Hij studeert af aan de universiteit en komt in dienst van de koning. Filips Wienant (Gentenaar) oefende een juridisch beroep uit in gent. Hij schrijft een boek over hoe je het geleerde recht in de praktijk kunt toepassen. Filips Wienant leeft op het einde van de 15e eeuw. Het handboek dat gebruik wordt bij toepassen van het strafrecht is in de eerste plaats het gemene recht. Hij zal een beetje ten voordele van de vorst spreken. geleerden maakten boeken voor de praktijk. begin 16e eeuw. maar in het Vlaams. Het is een boek bedoeld voor de praktijk maar zeer geleerdrechtelijk geïnspireerd. Hij had romeins recht gestudeerd aan de universiteit van Leuven. hel. 2 redenen:   Er waren paradigma‟s (hemel. Hij laat het boek uitgeven. dus zijn redenering was een logisch gevolg van die veronderstellingen Hij was een slecht mens en hij wist dus dat het allemaal niet waar was. het is een handboek waarin hij beschrijft hoe een burgerlijk proces moet gevoerd worden. en vervolgen betekent macht hebben. duivel). Elke inbreuk op religieuze verplichtingen wordt een inbreuk op het wereldlijke recht. Nieuwe wetten worden doorgestuurd naar de pastoor en die leest de nieuwe wetten en dus wordt iedereen geacht de wet te kennen. 23 . Hij schrijft een boek over hoe de staat moet werken en over hoe je een heks kan herkennen en hoe je ze moet vervolgen.

het gaat vooral om algemene theorieën als opzet. 2 redenen  er staat zwart op wit hoe het geleerde recht in elkaar zit 24 . Pacificatie van Gent: de criminele ordonnanties hebben geen kracht van wet meer. Ordonnanties? Het zijn 3 wetten van begin juli 1570. kondigt de wetten hier af. Het is geen strafgevangenis. Er worden niet veel individuele misdrijven omschreven.Lokaal gewoonterecht (blijft grotendeels) Het lokaal gewoonterecht kan nog overleven als het de vorm van een wet krijgt of als het gehomologeerd wordt. hij is een zeer intolerante. deze wetten worden gedrukt in duizenden exemplaren. Filips II belooft om zijn ketterijplakkaten in te trekken. In het stadhuis van Gent moet de landvoogd ondertekenen dat de vorst zijn ergste maatregelen weer intrekt. De tweede ordonnantie gaat over het materiële strafrecht. Alva installeert de Bloedraad in Brussel. 1 fase is hier heel belangrijk: de opstandige gewesten beginnen zich militair te organiseren tegen die Spaanse koning die voor het blok werd gezet. die de vertegenwoordiger van Filips II in de Nederlanden is. maar toch worden ze door alle advocaten en juristen gebruikt. hardvochtige tiran. hij is het toonbeeld van een tirannieke vertegenwoordiger van een tirannieke vorst. Met de criminele ordonnanties van 1570 betonneert hij het strafrecht van die tijd. Hij is hier niet graag gezien. ik ga mijn Spaanse troepen onder dwang houden. de iure: juridisch gezien houden de criminele ordonnanties in 1576 op te bestaan de facto: in de Nederlanden worden de criminele ordonnanties na 1577 blijvend geciteerd. Het is een vredesluiting met de opstandige gewesten.   De eerste ordonnantie gaat over de strafprocedure. Ons land komt in opstand: de opstand van de Nederlanden. hoe gaan we een strafproces voeren? Dit is een wettelijk vastleggen van de inquisitoire procedure. Het is eigenlijk een strafwetboek en een wetboek van strafvordering avant la lettre. medeplichtigheid. Het is te vergelijken met ons strafwetboek maar meer het algemeen deel. Hij gebruikt het strafrecht om zijn staat sterk uit te bouwen met bijzondere wetten. Vorstelijk strafrecht komt opzetten (machtsmiddel) In de 16e eeuw breiden de wetten enorm uit. Ze gelden eigenlijk juridisch niet meer. 2 redenen:   Codificatie en homologatie van gewoonten Unificatie door middel van wetgeving Criminele ordonnanties van 1570 van Filips II Filips II is niet graag gezien. Dit is de pacificatie (vrede) van Gent. … De derde ordonnantie gaat over gevangenissen. ik ga de criminele ordonnanties intrekken.  Alva. De gevangenissen op dat ogenblik vooral bedoeld als voorlopige hechtenis.

Het is niet omdat het in het recht staat dat je het moet toepassen. had uitvoerbare kracht en moest de wet niet respecteren. De idee dat de rechter gelijk wat kon toepassen in het Ancien Regime is niet juist. Engeland: prerogative courts: uitzonderingsrechtbanken. 25 . Crimina extra ordinaria: buitengewone misdrijven  misdrijven die nieuw zijn. incest. Ira regis mors est: de woede van de koning betekent de dood. levenslang opsluiten. Willekeur Rechterlijke autonomie Willekeur van de rechter: rechters voelden zich meestal gebonden door het recht. De rede leert ons dat wanneer de ene de macht heeft en de andere niet. De tekst is ter beschikking van alle juristen. De geleerde mens in de 17e en 18e eeuw gaat dit in vraag stellen. De regel voorziet dat de rechter zelf mag oordelen. Vandaag: geen uitdrukkelijke wet. moet je de wet toepassen. De koning richtte nieuwe rechtbanken op. als je op een slecht blaadje staat bij de koning kan hij je laten onthoofden. Frankrijk: lettres de cachet: wanneer de vorst in een koninklijke akte waaraan hij zijn zegel hing. De vorstelijke willekeur is totaal. de criminele ordonnanties zijn gedrukt in honderden versies en verspreid in duizenden exemplaren. er is geen regel of er is een regel en die regel zegt: afhankelijk van de omstandigheden mag je zwaar of minder zwaar straffen. ze blijven ze gebruiken. Als er een wet over is. de koning kon iedereen laten aanhouden en in de gevangenis steken. dat dit is omdat de ene rijk is en de andere niet. Elke politieke descident kan op die manier vervolgd worden. …) Er is één leidmotief: geen enkel misdrijf mag onbestraft blijven. tegennatuurlijke seks (homofiele praktijken. Er waren crimina ordinaria: de gewone misdrijven: misdrijven die ergens in een wet voorzien worden. bv. De koning kon een aanhoudingsbevel uitvaardigen tegen gelijk wie. ook als er geen wet is Vorstelijke autonomie Aangezien de vorst bron is van alle recht kan hij zijn wetten naast zich neerleggen en anders beslissen. Er was geen recht op een eerlijk proces voor je werd aangehouden. De verlichting: het verlicht absolutisme = de willekeur is “rede-lijk” beperkt   omwille van natuurlijke vrijheden omwille van de algemene welvaart (nut) In deze periode werd de rede een vooraanstaande rol nadat gedurende eeuwen de geopenbaarde wijsheden de vooraanstaande rol hadden. niet straffen Ancien regime: altijd straffen. We zijn van nature uit gelijk en we zouden dus allemaal gelijke rechten moeten hebben.

Privaat en publiek is voorbij. Romeins recht. Kroondomein  staatsdomein Alle bezittingen van de koning worden afgepakt en worden staatsdomein. De staat wordt een apart systeem dat niet meer de private eigendom is van de vorst. Ze gaat ervan uit dat je een heel rechtssysteem kan opbouwen aan de hand van de rede. Algemeen wetenschappelijk Er worden encyclopedieën gemaakt. waar er indelingen bestaan in het recht. Dit heeft een invloed op het strafrecht. geopenbaarde teksten. in de loges praatte men over wat er beter kan. De staat mag niet kiezen voor een of ander geloof. Ze luisteren naar de geleerde juristen en geleerde filosofen. Juridisch: Natuur. Ze gaan op een redelijke wijze hun macht beperken. schema‟s. Tolerantie 26 . er worden discussiegroepen opgericht.De school van het Natuurrecht ontstaat. het is niet de kerk die dit moet bijhouden. Een aantal verlichte vorsten gaan inzien dat ze op die manier beter hun macht kunnen uitbouwen van de absolutisten. Staatsscholen: de staat moet instaan voor neutraal onderwijs. Er zijn een aantal fundamentele universele rechten die iedereen moet hebben. vroeger was alleen het huwelijk voor de kerk mogelijk. Doorknippen band Kerk-Staat     Laïcisering huwelijk: het burgerlijk wordt nu ook ingevoerd. Het recht is rationeel opgebouwd (deductief) Aan de hand van de rede komen tot de meest fundamentele rechten en deductief daaruit de rest afleiden. tabellen Er ontstaan boeken waarin schema‟s ontstaan. ongeacht in welke staat je woont. het worden burgerlijke registers. Ontwikkeling van rechtstakken. Jozef II en Frederik de Grote: verlichte vorsten.of Vernunftrecht Basisidee De REDE leidt tot universele basisrechten In tegenstelling tot willekeurig wettenrechten. Juridische gevolgen van het Vernunftrecht Staatsfunctie in plaats van het patrimonium. Er is geen band meer tussen kerk en staat. Registers burgerlijke stand: parochieregisters leggen we aan in de vorm van registers van de burgerlijke stand.

vooral lage ambtjes in de Nederlanden. hij maakt misbruik omdat zijn ambt moet opbrengen Juridisch je kan niet in beroep gaan in strafzaken. Zware straffen om de mensen een lesje te leren: kom niet meer in opstand tegen de vorst Geleerd recht laat toe om heel hardvochtig te zijn “Renaissance”: na de Middeleeuwen. je moet weten waaraan je te houden. ambtenaar) worden uitgevoerd door een bepaalde elite. Inhumaan strafrecht “Wreed” strafrecht: tortuur. Er is een nieuw systeem: ingevoerd in het einde van de 18e eeuw door Jozef II  eerste aanleg. Fundamentele mensenrechten en dus humanisering van het strafrecht zet zich vooral door na 1 figuur: Cesare Beccaria De evolutie van het strafrecht 1. schilderkunst en verhalen. Humanisering 27 . cassatie. in Frankrijk tot op het hoogste niveau. van de Grieken en van de Romeinen. betekent het opnieuw in het middelpunt van de belangstelling stellen van de kennis uit de oudheid. Institutioneel venaliteit (koopbaarheid) van ambten. lijf.en doodstraffen Toppunt: late Middeleeuwen en begin Nieuwe Tijd Oorzaken  Absolutisme (vervolging als middel tot macht. er is maar één aanleg. schand-. Strafzaken moeten snel gedaan zijn       Dit zijn veel redenen waarom strafrecht heel hard is.  code pénal. Renaissance in de bouwkunst. dit is de codificatie van het recht. zigeuners. 2. ketters. Vooral gerealiseerd door de Franse Revolutionairen. zwakke mensen (heksen. beroep. Alle rechten moeten dus op papier staan. … Rationaliseren instellingen (gerecht/bestuur) Iedereen moet zijn rechten kennen. Sociologisch rede van het harde strafrecht alle overheidstaken (baljuw. Ook alle instellingen van de staat worden logisch geordend. landlopers) worden vervolgd om te tonen hoe sterk de vorst is. macht die het systeem heeft gebruiken om sociale kloof te bevestigen Psychologisch (?) Mensenleven was toen minder waard dan vandaag. veel geld in ambt geïnvesteerd  veel mensen vervolgen hij wil return voor zijn investering. rechter.Codificatie Iedereen moet zijn rechten kunnen kennen.

Beccaria kan dus vrij schrijven. Het is los van de algemene theorieën van het geleerde recht. en dan pas mogen die regels toegepast worden  nulla poena sine lege Goswin De Fierlant (Voorzitter Geheime Raad ~ minister van justitie) Hij leest de boeken van Becarria. dan kunnen we aan de overheid die we dan creëren de bevoegdheid tot straffen afgeven. doodstraffen die uitgevoerd werden in het midden van de markt verminderen. politieke invloed  REDE (verlichting)  straffen voor iedereen gelijk  straf in verhouding tot misdrijf  nulla poena sine lege  afschaffing doodstraf  afschaffing wettelijke bewijzen en tortuur Cesare Beccaria (Milaan. Strafrecht van de Franse revolutie tot WO II 1795 – 1814: België is een deel van FRANKRIJK 1. Dit is de algemene civiliseringstendens.in plaats van doodstraffen civiliseringstendens: minder doodstraffen (ingegeven door verlichte ideeën) omdat er andere. succesrijke kritiek. het lijk hangt niet meer in het midden van de markt. 28 . Montesquieu. Voltaire. zoals dwangarbeid. De REVOLUTIE brengt Verlichtingsideeën in de praktijk De revolutionairen hebben gerealiseerd wat de Verlichtingsfilosofen hadden voorbereid. Wanneer men een maatschappelijk contract sluit. moet men eerst afspreken wat de regels zijn. maar het is nooit ingevoerd.Strafrecht begint automatisch (zonder tussenkomst overheid) in het begin van de 17e eeuw te verminderen. Dit boek is compleet volgens de Verlichting. Zelfs los daarvan is een civiliseringstendens: mensen worden beschaamd om wat ze doen. We kunnen dit maatschappelijk verdrag sluiten. Hij is voor de afschaffing van de doodstraf en van tortuur. Zinnen uit zijn boek komen letterlijk voor in de bespreking van de Amerikaanse en Belgische grondwet. Hij is een denker van het sociaal verdrag. meer nuttige straffen zijn. Noord-Italië) Milaan was op dat moment deel van het Grote Habsburgse Rijk waar Verlichte vorsten waren. 1764: Over misdrijven en straffen Beccaria ontwikkelt hierin een aantal ideeën die grondleggend zijn voor het hedendaagse strafrecht. Alle mensen zijn gelijk. Invloed (op rechters en wetgevers) van filosofen in de 18e eeuw: Locke. Het boekje is al vertaald in het Nederlands in 1768. galei. Er is een algemene civiliseringstendens. Als we allemaal samen afspraken maken om samen te leven. … Cesare Beccaria (Milaan): Over misdaden en straffen (1764)  jurist. De facto vanaf 17e eeuw: mildering / civilisering Bv. Op het einde van de 18e eeuw maakt hij een ontwerp van een strafwetboek dat het meest Verlichte strafwetboek van Europa was. doodstraffen worden uitgevoerd ‟s morgens.

invloed van het geleerde recht meer want die geleerde boeken waren voor een stuk in het Latijn geschreven. Legaliteitsprincipe (Déclaration des droits de l‟homme – 1789) Artikel 7 : nullum crime sine lege : geen misdrijf zonder wet Artikel 8 : niet retro-activiteit van de strafwet  De wet moet duidelijk zijn Het volk moet de wetten kennen. Italië bezetten dan vertalen ze hun wetten naar het Italiaans.  („quasi-sacralisering‟ van de instellingen) Men legt te veel de nadruk op het beschermen van de nieuwe instellingen.  Strafwetten hadden geen terugwerkende kracht  Procedure op tegenspraak  je moet je kunnen verdedigen  Jury in criminele zaken  Proportionaliteit van de straffen  Rechterlijke controle op aanhouding en huiszoeking 3. Inspiratie uit Anglo-Amerikaanse traditie Engeland Magna Carta (1215) Habeas Corpus Act (1679)  wet die toelaat dat wanneer iemand gevangen wordt genomen hij meteen zijn invrijheidstelling kan aanvragen. Dit is een soort grondwet. Als de Fransen bv. gewoonterecht. Soms is het strafrecht nog zwaarder dan vroeger. Bill of Rights (1689)  de Koning moet eerst de wet respecteren voor hij koning kan worden. Men wil 1 wetboek waarin alles staat  Les codes des délis et des peines (1791) Wat vinden we daarin terug?  Realisatie van de gelijkheidsgedachte  Meer „humanere‟ straffen  De 3 soorten misdrijven 2. Geen vorstelijke wetten. Amerika Virginia had ook een Bill of Rights die verder uitgewerkt was. lokaalrecht. 29 . Dit wordt gerealiseerd via bijzondere decreten en strafrechtscodificatie.  Belang van het strafrecht  er wordt komaf gemaakt met alle oude wetgevingen en bronnen. Innovaties Constituante met betrekking tot het strafrecht Misdrijven Nadruk op inbreuken op de openbare macht. er is geen soepelheid meer.  volkstaal  verplichte publicatie  ruime kenbaarheid De nadruk ligt op de bescherming van de burger tegen de overheid. Er wordt voorzien dat je tegen elke beslissing van de uitvoerende macht kan opkomen bij de rechterlijke macht.

Militaire overheersing en publiekrechtelijke consolidatie De wettelijke verankering Les codes (wetboek van strafvordering van 1808.Voor 1 misdrijf is er nog 1 straf. opnieuw lijfstraffen en levenslang o Poging gestraft als gelukt misdrijf o Medeplichtigheid gestraft als mededader 1815 – 1830: Koninkrijk der NEDERLANDEN Pogingen tot nieuwe nationale codificaties … zonder succes Willem I was een verlichte despoot of absolute monarch. Grondwet 1831 Herinvoeren jury in strafrecht:  Misdaden  Politieke misdrijven  Drukpersmisdrijven Legaliteitsbeginsel in het strafrecht 30 . Afschaffing van lijfstraffen (menselijke waardigheid) en brandmerk (nieuwe kansen behouden) Doodstraf door middel van guillotine (menselijke waardigheid) 4. met heropvoedende rol  Nooit levenslang (perspectief behouden) De „burger‟ gestraft: burgerlijke degradatie en carcan (dus ook behoud afschrikkingseffect) Carcan  er is een misdrijf gepleegd en daardoor is de dader geen burger meer. Straffen Opkomst van de gevangenisstraf. Napoleon  monarch die alle macht naar zich toetrekt. nog steeds!) Onder andere code pénal (1810. deportatie.  houten paal met ijzeren ketting waar mensen ten schande werden gezet. Als hij de carcanstraf ondergaat.  strenge censuurwetgeving  geen jury‟s meer  afhankelijke rechterlijke macht  geen recht op vrijheid van vereniging 1830 – heden: België 1. schandstraffen (carcanpalen). dan is hij daarna terug een burger van de samenleving geworden. blijft in België tot 1867)      Balans tussen Ancien Régime en revolutie Minima en maxima Behoud van de driedeling Functie van de straf : preventie (intimidatie gebaseerd op de raison d‟état en het nutsbeginsel Daardoor hard (Franse humanisering 1832 niet voor België): o Doodstraf.

… Algemeen gerechtelijk (dus ook strafprocesrecht)  Openbaarheid  Motiveringsplicht Herziening van de wetboeken voorzien …. Nieuwe wetboeken?? Formeel: strafvordering Veel gesleutel aan het oude frame    Voorlopige hechtenis Aanpassingen vooral onder invloed van EVRM en de zaak Dutroux Franchimont: klein (rechten slachtoffer) … maar niet groot De grote Franchimont is een compleet nieuw wetboek van strafvordering opgesteld maar omdat er andere problemen zijn die de overheid belangrijker acht is hij nog steeds niet gerealiseerd. Discussies buiten de codificaties a.. maar verder bouwen o Verzachting strafsancties (poging en medeplichtigheid minder) o Technische verbeteringen o Meer vertrouwen in de rechter (bv. verbeurdverklaring.  Evolutie onder invloed van de Verlichting   Beccaria: onrechtmatig en nutteloos Toscane: sinds 1786 afgeschaft 31 .Fundamentele rechten (veel in verband met strafrecht): vrijheidsberoving. . ophanging. 2. brandstapel. Materieel: strafwet   1834: ontwerp Lebeau afgevoerd 1848 – 1867: ontwerp Haus en Nypels Geen ommekeer. …) Germaanse en Karolingische recht Houding kerk NT zachter dan OT Beveiligingsgedachte (bv. De doodstraf en het abolitionisme Doodstraf gekend:    Oudheid (Romeinen. verzachtende omstandigheden) Officiële vertaling in het Nederlands pas in 1964  3. Hebreeuws recht. Ketters) Toch verzet Middeleeuwen en Nieuwe Tijd: onthoofding. huiszoeking.

wel 242 na WO II) 32 .    Algemene civiliseringstendens Montesqieu: alleen voor doodslagen Rousseau: wel volgens sociaal contract De Fierlant: wel nog mogelijk. ook in ontwerp) België   De iure: Wet 1996 o Grondwettelijk verankerd 2005 De facto o Debatten vanaf onafhankelijkheid o Vanaf 1862 systematische genade  Uitzondering: wereldoorlog (Duitse en Belgische Krijgsgerechten) repressie (niet uitgevoerd na WO I. maar „humane‟ uitvoering Franse Revolutie    Commissie 1791 voor afschaffing Maar toch steeds meer misdrijven ingevoer Maar via guillotine 1810: doodstraf behouden Hollandse tijd: feitelijke daling (wettelijk behoud.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->